Introductie De Zuwe Driebergen

andere straat

  intro  foto’s  ansichten  luchtfoto

Wedden dat lang niet iedere Driebergenaar de weg kan wijzen als hem (m/v) naar de Zuwe wordt gevraagd? De Zuwe ligt dan ook in het buitengebied van onze gemeente, en loopt vanaf de Langbroekerdijk – dicht onder kasteel Sterkenburg – naar de Van Lynden van Sandenburgweg (N229).

Zuwe komt van het middeleeuwse woord ‘zijdwinde’ (ook wel ‘zudwin’) en betekent zoveel als de zijkade annex waterloop van een ontginning. In dit geval vormt de Zuwe de grens tussen twee ontginningen, die van het gebied onder Langbroek en de ontginning Sterkenburg, en moet derhalve al dateren uit de eerste helft van de twaalfde eeuw. Als ‘heren Adaems zideminde’ wordt de Zuwe al in 1333 genoemd. Een oude aanduiding (16e eeuw) is ook Hardenbroekse Zuwe.

De Zuwe was altijd een particuliere weg geweest, eigendom van de heer van Sterkenburg. In 1927, toen kasteel Sterkenburg werd bewoond door ene Kneppelhout – en die tengevolge ook heer van Sterkenburg heette te zijn – werd de Zuwe door de gemeente Driebergen-Rijsenburg in eigendom overgenomen. Kneppelhout betaalde fl.1000,- toe.

Aan de Zuwe is in de 60-er jaren de gemeentelijke vuilstortpIaats geweest. Een kwestie van twee vliegen in een klap: de grondeigenaar kreeg een laag gelegen, drassig stuk van z’n landerijen gevuld, de gemeente – aan wie verdere vuilstort op Bornia was ontzegd – kon de rommel weer een paar jaar kwijt. Het opvullen liep wat uit de hand: de laagte werd een hoogte. Duidelijk waarneembaar, halverwege de Zuwe in ’t weiland links, gerekend vanaf de Langbroekerwetering.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3