18 oktober 2018  21e jaargang nummer 6722

Gemeente Ede, Domus+Batelaar en buurtvertegenwoordiging tekenen overeenkomst
EDE  Vandaag tekenden burgemeester Verhulst, Domus+Batelaar en een vertegenwoordiging van de buurt een overeenkomst met afspraken over het terugdringen van de ervaren overlast van Domus+Batelaar. Deze overeenkomst is de basis voor een nieuwe start met elkaar, waarbij het gezamenlijk prettig wonen in de buurt met rust, veiligheid en woongenot voor alle partijen voorop staat.


De afgelopen maanden is er door de partijen gewerkt aan betere afspraken hoe Domus+ Batelaar en de omwonenden in de wijk kunnen wonen als een goede buur. De gemeente Ede heeft hierbij als onafhankelijke partij met het Leger des Heils en de buurt gesprekken gevoerd. Een vorm van mediation was hierin faciliterend om te bouwen aan vertrouwen over en weer. In de overeenkomst die vandaag getekend is, worden de gemaakte afspraken verwoord.
Partijen zien de overeenkomst als een nieuwe start. Burgemeester René Verhulst: “Vreedzaam met elkaar leven is de wens van de buurt en het Leger des Heils en velen hebben uitgesproken daar naar te streven en wensen dat de bewoners van Domus+Batelaar ook toe. We zijn er nog niet, maar ik hoop met deze overeenkomst afspraken te maken met alle partijen waardoor deze wens ook waarheid kan worden.”


Adriaan Koppens is als vertegenwoordiger van de buurt tevreden met het gelopen proces: ”Na bijna 4 jaar met Domus+ in gesprek te zijn geweest zijn er dan nu concrete afspraken gemaakt die moeten leiden dat de overlast bij ons in de buurt wordt teruggebracht en het woongenot, de veiligheid en vooral ook de rust er weer is. De eerste stap is met deze overeenkomst gezet en vol spanning wachten wij dan ook de resultaten af.”
Esther de Rooij, clustermanager in Ede van het Leger des Heils, sluit hierbij aan: “We hebben de afgelopen periode op een prettige manier met elkaar gesproken en de afspraken zijn vernieuwd en aangepast. We hopen dat onze buren en onze bewoners, mede dankzij de afspraken, prettig kunnen samenleven.
De gemaakte afspraken worden periodiek geëvalueerd en bewaakt.

 

Zwembad De Vallei in trek
VEENENDAAL De oudere Veenendalers zullen het zich nog wel herinneren. In 1966 verrees aan de Sportlaan midden in het groen een instructiebad. Het is in een halve eeuw uitgegroeid tot een uiterst modern sportcomplex.   Lees verder

 

Ede goed op weg naar 100 kilo restafval per jaar
EDE  Inwoners van de gemeente Ede betalen sinds begin dit jaar voor het aanbieden van restafval. Daarbij is het doel om per inwoner van 200 naar 130 kg restafval per jaar te zakken. Maar de cijfers van het eerste halfjaar overtreffen al de verwachtingen; inwoners hebben gemiddeld slechts 52 kg restafval aangeboden.

Vanaf begin 2018 wordt door inwoners meer gft, PMD, glas en oud papier aangeboden. Vooral PMD verpakkingsafval is flink gestegen met meer dan 50%. Ook gft en glas zijn met meer dan 10% toegenomen. Zelfs bij oud papier en karton is een lichte stijging te zien terwijl al jaren de hoeveelheid ingezameld oud papier en karton afnam.

 

17 oktober 2018  21e jaargang nummer 6721

Nieuwe burgemeester:,,Ik voel me thuis in Bunnik”
ODIJK Ruud van Bennekom heeft – sinds hij hoorde dat hij wordt voorgedragen voor het burgemeesterschap van Bunnik – een zee aan felicitaties mogen ontvangen, zo vertelt hij ‘t Bunniks Nieuws. ,,Bunnik is een prachtige gemeente, dus ik vind het geweldig om hier burgemeester te worden.”   Lees verder

 

Illegale verbouwingen en bewoning in pand aan Holleweg in Veenendaal
VEENENDAAL   Tijdens een controle van een bedrijfspand en daarboven gelegen woningen aan de Holleweg, hebben de gemeente Veenendaal en de politie meerdere overtredingen geconstateerd, zoals bouwen zonder vergunning en illegale bewoning.   Lees verder

 

Gemeente en ondernemers werken aan vergroten gastvrijheid

UTRECHTSE HEUVELRUG. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is ambitieus op het gebied van het vergroten van de gastvrijheid voor inwoners en bezoekers, met en zonder beperking. Samen met ondernemers, het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei (RBT) en de toeristisch recreatieve sector zijn diverse projecten in beweging gebracht of gerealiseerd.  

 

Vanuit het Toeristisch Platform UH (samenwerking toeristische sector) wordt er gewerkt aan projecten binnen de thema’s gastheerschap, duurzame recreatie, toeristen-/forensenbelasting en toegankelijke recreatie.  Bij Gastheerschap gaat het om projecten die de gastvrijheid vergroten, bijvoorbeeld coördinatie van evenementen en het project ‘Warm welkom inwoners’. Voor het thema Duurzame recreatie wordt nauw samengewerkt met het gemeentelijke programma Heuvelrug Duurzaamheid en Klimaatneutraal 2035.

 

Binnen het thema Toeristen/forensenbelasting is er de wens vanuit de ondernemers om differentiatie aan te brengen in de heffing van zowel de toeristen- als de forensenbelasting. RECRON werkt aan een voorstel voor andere heffingsmethodiek voor de forensenbelasting.
Voor het thema Toegankelijke recreatie, brengt het RBT samen met de gemeente in kaart hoe toegankelijk de toeristische bedrijven en horeca zijn binnen de gemeente. Dit heeft tot doel de bewustwording, bekendheid en  zichtbaarheid te vergroten van de mate van toegankelijkheid van de horeca en recreatiebedrijven. De website www.toegankelijkheuvelrug.nl is inmiddels online. Er is een zelfscan ontwikkeld, zodat ondernemers zelf kunnen testen hoe het er met de toegankelijkheid van recreatieondernemingen en horeca voor staat. De provincie is medefinancier van dit traject.

Verder zijn er diverse projecten gestart op het gebied van;
    –    Infrastructuur: Verbeteren van de toeristische bewegwijzering in de regio (bruin witte borden), verbeteren parkeervoorzieningen mountainbikers, toeristische informatie op station Driebergen/Zeist.
    –    Innovatie: Het  Innovatietraject Verblijfsrecreatie Utrechtse Heuvelrug is bedoeld om kwaliteitsverbetering binnen de verblijfsrecreatie te realiseren. In dit traject gaan ondernemers en overheden gezamenlijk aan de slag om de verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug vitaal te maken en succesvol verder op de kaart te zetten.
    –    Zichtbaarheid; Samen met gemeenten Rhenen en Zeist is de gemeente een project gestart voor de plaatsing van digitale informatieborden voor de publicatie van toeristische evenementen en informatie.
    –    Routenetwerken; Deelname aan het Routebureau Utrecht. Het routebureau verzorgt het beheer en onderhoud van de routebordjes, doen aan marktontwikkeling en werken samen met RBT en andere organisaties op het gebied van marketing en promotie. Wandelnetwerk Oost; de aanleg van een wandelnetwerk in onze gemeente dat aansluit op de wandelnetwerken die in Utrecht West reeds zijn gerealiseerd. De provincie financiert 75% van de aanlegkosten.

Wethouder Jorg is erg blij met de inzet van de ondernemers en organisaties; “Het is goed om te zien dat de ideeën die we gezamenlijk hadden om de gastvrijheid te vergroten  tot deze mooie projecten hebben geleid. Dit hadden we zonder samenwerking echt niet voor elkaar kunnen krijgen”.

 

De Vuurvogel start na herfstvakantie met extra groep in ’t Oostrom

DRIEBERGEN. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ermee ingestemd dat Vrijeschool De Vuurvogel in Driebergen tot aan de kerstvakantie gebruik maakt van ’t Oostrom. De Vuurvogel heeft een grote wachtlijst en besloot daarom dit schooljaar te starten met een tweede stroom. Dit besluit van de school zorgde er, samen met de vertraging van de verbouwing van het huidige pand, voor dat er een acuut te kort aan ruimte ontstond bij De Vuurvogel.

Omdat inmiddels duidelijk was dat De Zonheuvel dit jaar geen gebruik maakt van ’t Oostrom, heeft de gemeente zich ingespannen om dit gebouw aan het begin van de herfstvakantie beschikbaar te stellen aan De Vuurvogel. ’t Oostrom wordt tijdelijk anti-kraak bewoond, maar in goed overleg tussen gemeente en anti-kraak organisatie AdHoc is dit tijdig opgelost.

Wethouder Chantal Broekhuis: “Ik ben blij dat het gelukt is om op zo korte termijn een oplossing te vinden. Vrijeschool De Vuurvogel kan de herfstvakantie gebruiken om hun nieuwe onderkomen aan ’t Oostrom in te richten, zodat ze daar na de herfstvakantie op maandag 29 oktober direct kunnen starten.”

 

College warm onthaald in Otterlo
OTTERLO. Op dinsdag 16 oktober was het college op bezoek in Otterlo. De Dorpsraad leidde het college op passende wijze rond in de Veluwe Express. De tocht voerde langs verschillende bedrijven en plekken van aandacht. De middag eindigde in de Sterrenberg.

Hoewel er ook aandacht was voor andere thema’s was toerisme de rode draad van de middag. De Dorpsraad en verschillende toeristische ondernemers vroegen aandacht voor een aantal knelpunten in Otterlo. “Het is vijf voor twaalf”, aldus Hans Bom van de Sterrenberg. “Otterlo is een prachtig dorp en trekt veel toeristen. Maar bijvoorbeeld de entree van het dorp kan veel beter. Je wilt toch niet dat een Japanner met zijn koffertje over de straat moet lopen op weg naar het Kröller-Müller Museum?”.

Tijdens de tocht stapten verschillende ondernemers op en gaven een pitch over hun bedrijf. Het was een zinvolle en prettige middag. Het volgende dorpsbezoek staat gepland op 6 november in Lunteren.

 

16 oktober 2018  21e jaargang nummer 6720

Veiligheid rond sportparken wordt aangepakt
VEENENDAAL Volgend jaar gaat de gemeente verbeteringen aanbrengen die de veiligheid in en rond sportparken moet verbeteren. Aanleiding is een onderzoek van Sportservice Veenendaal onder de clubs. Daaruit is gebleken dat meerdere verenigingen last hebben van vandalisme en een beleving van onveiligheid. Lees verder

 

Niet voor iedereen werk buiten IW4
VEENENDAAL Niet iedereen die werkzaam is in de sociale werkvoorziening zal op den duur uit kunnen stromen naar regulier werk. De Cliëntenraad Werk en Inkomen (Veenendaal, Rhenen en Renswoude) is daar duidelijk over. ,,Sommige cliënten van de Participatiewet hebben zodanige problematiek dat uitstroom naar werk (nog) niet haalbaar is.  Lees verder

 

Extra geld nodig voor schoolrenovatie
DRIEBERGEN Er is een overschrijding bij de komende renovatie van de Zonheuvelschool aan het Burgemeesterpark. Dat heeft onderwijswethouder Chantal Broekhuis afgelopen donderdag gemeld aan de gemeenteraad. In november moet duidelijk worden hoe groot het budgettekort is. Het college vraagt dan aan de Heuvelrugpolitiek om meer financiële middelen.  Lees verder

 

Vrije school niet naar Doorn
DOORN De vestiging van een vrije school in Doorn is van de baan. Het leegstaande, monumentale schoolgebouw aan de Kortenburglaan was in beeld voor de uitbreiding van de Driebergse vrije school De Vuurvogel. Die wilde de druk op de wachtlijsten verlichten, door na de herfstvakantie een extra kleuterklas te beginnen in de voormalige Triangel.  Lees verder

 

15 oktober 2018  21e jaargang nummer 6719

Leerlingen Wilhelminaschool Amerongen krijgen ontdektasje
AMERONGEN De kinderen uit groep 5 van de Wilhelminaschool uit Amerongen hebben maandagochtend hun eerste buitenles in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gehad. In het kader van het 15-jarig bestaan van het park, kregen de leerlingen ook een ontdektasje.  Lees verder

 

‘Paardenkastanjes zullen gaan verdwijnen’
DRIEBERGEN De Rosariumlaan zal het op de lange termijn moeten stellen zonder de beeldbepalende Paardenkastanjes. Die zijn aangetast door de bloedingsziekte. Sinds 2005 tast deze in heel Europa en dus ook in Nederland deze kastanjesoort aan. Het gaat om een niet te bestrijden bacterie, die de kastanje aantast, waarna zwammen, met name de Honingzwam, de boom van binnen “leegvreet”. De daardoor verzwakte boom kan dan omvallen. Levensgevaarlijk, vandaar dat zo’n boom preventief wordt geveld.   Lees verder

 

Masterclass duurzaam produceren in Regio Foodvalley
EDE Steeds meer boeren zijn bezig met duurzaam produceren en willen hun producten in de directe omgeving gaan verkopen. Dertien van deze boeren starten met een masterclass ‘Produceren in de korte keten’, waarin zij in zeven sessies leren hoe ze hun producten lokaal aan de consument kunnen verkopen en welke stappen hiervoor nodig zijn.   Lees verder

 

Toch smaller fietspad Edeseweg in Bennekom
BENNEKOM  Bij de aanleg van de nieuwe snelfietsroute door Bennekom wordt tegemoetgekomen aan een wens van bewoners van de oostzijde van de Edeseweg: daar komt toch geen 4 meter breed fietspad voor fietsverkeer uit beide richtingen.   Lees verder

 

14 oktober 2018  21e jaargang nummer 6718

Feestelijke opening gebouw ‘Nieuw Rijsenburgs Hof’
DRIEBERGEN. Feestelijke officiële opening gebouw ‘Nieuw Rijsenburgs Hof’ met 34 nieuwe appartementen voor starters in Driebergen-Rijsenburg
Op 13 oktober heeft de officiële opening van het gebouw aan de Hoofdstraat 82 in Driebergen-Rijsenburg plaatsgevonden. Jos Sleyfer (directeur-bestuurder van Heuvelrug Wonen) en Rob Jorg (wethouder, gemeente Utrechtse Heuvelrug) deden hiervoor de aftrap. Toekomstige bewoners onthulden de naam ‘Nieuw Rijsenburgs Hof’ voor het gebouw.

 

13 oktober 2018  21e jaargang nummer 6717

Keolis-fietscarrousel: Fiets steeds makkelijker voorhanden in Wageningen
WAGENINGEN  Het wordt in Wageningen steeds makkelijker om een fiets te pakken. Het aantal fietsenzaken is nog nooit zo groot geweest, op de Stadsbrink zit een Swap-zaak waar vooral studenten voordelig fietsen huren. En Keolis opent, zo is nu bekendgemaakt, binnenkort een fietscarrousel bij het busstation.  Lees verder

 

Inhaalstroken op fietspad Bennekom moeten ergernis en ongelukken voorkomen
BENNEKOM  De toekomstige snelfietsroute tussen Wageningen en Ede wordt mogelijk verrijkt met een noviteit: er staan inhaalstroken voor fietsers gepland op de fietspaden tussen de Molenstraat in Bennekom en station Ede-Wageningen. Om ergernis en ongelukken te voorkomen.  Lees verder

 

Raad schuift besluit over sluiting Kerkweg nog even voor zich uit
EDE  Een deel van de raadsleden in Ede wil de discussie over het sluiten van de spoorwegovergang op de Kerkweg in Ede nog even voor zich uit schuiven. Tot verdriet van de wethouder. ,,Dit besluit moet nu genomen worden.” Lees verder

 

12 oktober 2018  21e jaargang nummer 6716

SGP betreurt regenboogvlag in Ede
EDE De SGP in Ede ,,betreurt het ten zeerste” dat er bij het Edese gemeentehuis donderdag een regenboogvlag is gehesen. Dat meldt de partij in een persbericht. Burgemeester Rene Verhulst hees de vlag gisteren in het kader van de Coming Out Day, Lees verder

 

Tunnel Emmalaan komt er, bewoners willen naar de rechter
EDE  Heel politiek Ede erkent dat het voortraject niet goed is verlopen. Toch stemde een meerderheid donderdag in met een tunnel onder de Emmalaan in Ede. Tot groot verdriet van bewoners.  Lees verder

 

11 oktober 2018  21e jaargang nummer 6715

Ruud van Bennekom voorgedragen als burgemeester van Bunnik
ODIJK. De gemeenteraad van Bunnik heeft in de vergadering van donderdag 11 oktober op advies van de vertrouwenscommissie besloten de heer Ruud van Bennekom uit Bergschenhoek (gemeente Lansingerland) aan te bevelen als burgemeester.
 
De heer van Bennekom (1960) is op dit moment directeur van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, de beroepsvereniging van burgemeesters. Het genootschap behartigt de belangen van de beroepsgroep, verzorgt opleidingen en bevordert het onderlinge contact tussen burgemeesters met congressen en bijeenkomsten. Ook adviseert en ondersteunt het genootschap burgemeesters tijdens calamiteiten en crises. Daarvoor is Van Bennekom werkzaam geweest als  (senior) beleidsmedewerker voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de gemeente Rotterdam.
 
De vertrouwenscommissie vindt dat Van Bennekom heel goed past in de profielschets ‘Bunnik zoekt een bouwer’. Deze is samen met inwoners en andere betrokkenen van onze gemeente gemaakt. Zijn kennis van de lokale democratie, het openbare bestuur, het ambt van burgemeester en zijn grote netwerk komen goed van pas bij de uitdagingen waar de gemeente voor staat. Voor zowel de drie kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven, de regio en daarbuiten. De vertrouwenscommissie ziet in Van Bennekom een vriendelijke, toegankelijke, buitengewoon gemotiveerde burgervader, netwerker en verbinder. De commissie heeft er alle vertrouwen in dat hij zich met veel enthousiasme en betrokkenheid gaat inzetten voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van Bunnik.
 
Met de aanbeveling van Van Bennekom door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken een voordracht waarna het Koninklijk besluit tot benoeming volgt. De officiële installatie van de heer Van Bennekom tot burgemeester van Bunnik vindt naar verwachting op donderdag 15 november plaats.

 

Bussen in provincie Utrecht contantloos
VEENENDAAL Bij Syntus Utrecht is het vanaf 1 november 2018 niet meer mogelijk om te betalen met contant geld in de bus. In andere reisgebieden verliep de proef al soepel dus deze wordt overgenomen in Utrecht. Het alternatief in de bus wordt pinnen.  Lees verder

 

Kledingbank Ede maakt doorstart bij Restore
EDE. De Kledingbank Ede opent 1 november opnieuw haar deuren. Eerder dit jaar besloot het bestuur van stichting Kledingbank Ede de activiteiten te beëindigen omdat het niet lukte nieuwe bestuursleden en betaalbare huisvesting te vinden.  Lees verder

 

Taartjes voor ouderen van jubilerend Patrimonium
VEENENDAAL De bewoners van de ouderenwoningen van het jubilerende Patrimonium woonservice worden woensdag 17 oktober getrakteerd op een taartje. Dat komen medewerkers van de woningcorporatie tussen tien uur en half twaalf persoonlijk aanbieden bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan.   Lees verder

 

‘We kunnen het als coaches echt niet alleen’
EDE Ede kent vier zogenoemde ‘schone buurtcoaches’. Het zijn mensen die worden ingezet om mensen te helpen en te coachen om de buurt schoon te houden. Maar eigenlijk zijn ze inmiddels veel meer, zegt teamcoördinator Hendrik Jan Karenbeld.  Lees verder

 

10 oktober 2018  21e jaargang nummer 6714

Subsidiepot nog niet leeg
UTRECHTSE HEUVELRUG Het aanvragen van subsidie bij de gemeente wordt nóg makkelijker. Dat is althans de belofte van wethouder Hans Waaldijk (Open). Hij zegt dat initiatiefnemers van sociale activiteiten voortaan minder moeite hoeven te doen, om een bijdrage van de gemeente te krijgen.  Lees verder

 

Bungalow is geen monument
DOORN De vervallen bungalow langs de Dorpsstraat krijgt niet de status van gemeentelijk monument. Wethouder Rob Jorg (VVD) heeft een aanvraag daartoe door een stichting uit Zeist afgewezen. Volgens Jorg was dat besluit eigenlijk al impliciet genomen, toen het bestemmingsplan voor het terrein in 2014 werd vastgesteld. Op het terrein komen nu vier vrijstaande villa’s.  Lees verder

 

De zeven zusters diaconessen dalen Amerongse Berg af naar nieuw onderkomen
AMERONGEN  De zusters van Amerongen dalen de berg af om beneden een leefgemeenschap te beginnen. De diaconessen blijven hun zendingswerk doen, maar op een andere plaats en op een andere manier.  Lees verder

 

ACV en Ede willen verder met SamenWerkBedrijf
EDE.Ruim 25 garantiebanen en steeds beter onderhoud van het openbaar groen. Dat is de belangrijkste opbrengst van anderhalf jaar goed samenwerken tussen ACV, Werkkracht en Gemeente Ede. Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie. Vanwege de succesvolle proef willen zowel ACV, Werkkracht als het Edese college van B en W blijven samenwerken. Daardoor komen er structurele banen voor de ruim 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die meedoen aan de proef. De Edese gemeenteraad wordt gevraagd om het benodigde geld beschikbaar te stellen.

Het SamenWerkBedrijf is sinds februari 2017 dagelijks actief in het onderhoud van de openbare ruimte, zoals groenonderhoud en straatreiniging. De kwaliteit van het onderhoud is steeds beter op het gewenste niveau gekomen, ondanks een zeer nat voorjaar en een erg warme en droge zomer. De 25 garantiebanen zorgen er ook voor dat de gemeente Ede ruimschoots voldoet aan de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA) die op 1 april 2015 is ingegaan.


Het college van B en W en ACV willen het SamenWerkBedrijf een structureel vervolg geven door de hele uitvoering en aansturing onder te brengen bij ACV. Het uitvoeren van onderhoud openbare ruimte op deze manier, is voor de ACV een welkome taakverbreding. ACV neemt graag de verantwoordelijkheid om deze ontwikkeling voort te zetten en de samenwerking van de 3 partners tot een blijvend succes te maken.


De Edese gemeenteraad beslist in november over de gemeentelijke begroting. Als de gemeenteraad het benodigde geld beschikbaar stelt, kan de proef een structureel vervolg krijgen en verleent de gemeente de opdracht voor het onderhoud aan ACV.

 

‘Raad gaat over kantoren, niet de provincie’
VEENENDAAL Het primaat voor de ruimtelijke ordening van het grondgebied van de gemeente ligt bij de gemeenteraad. De voorgenomen ingreep van de provincie om de bouw van nieuwe kantoren te verbieden ,,gaat verder dan nodig is.” Dat heeft de gemeente Veenendaal laten weten aan de provincie.  Lees verder

 

Heidetuin wordt verder op

DRIEBERGEN Op zaterdag 27 oktober wordt er weer druk gewerkt in de Heidetuin. Op die dag zijn vrijwilligers van Tussen Heuvelrug & Wetering in de weer met het opruimen van de tuin die in het verleden zo’n grote betekenis voor Driebergen had.  Lees verder

 

Begroting valt 1 miljoen lager uit
ODIJK In juni leek de Begroting voor 2019 nog met 4 ton positief af te sluiten. Afgelopen donderdag bleek bij de presentatie van de Begroting door financieel wethouder Erika Spil (P21), dat dit bedrag inmiddels flink naar de min is gezakt. De begroting laat een verlies zien van 560.000 euro – dat is een verschil van bijna 1 miljoen euro.  Lees verder

 

Gemeente neemt betaling minimaregelingen over
VEENENDAAL De gemeente heeft voorlopig de betalingen voor de minimaregelingen overgenomen van het failliet verklaarde AMC Nexxt. ,,De werkzaamheden worden nog voortgezet. De gemeente betaalt de rekeningen, zodat de mensen om wie het gaat er zo min of mogelijk van merken. Zij zijn door ons per brief geïnformeerd”, aldus wethouder Dylan Lochtenberg tegen de raadscommissie.   Lees verder

 

9 oktober 2018  21e jaargang nummer 6713

Mix van late zomer en beginnende herfst in de Blauwe Kamer
Wandelexcursie – 13 oktober 2018 om 10.00 uur

In deze oktobermaand is de mooiste wandeling een excursie in rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer. Daar doet de natuur extra haar best een mooi afscheid van de zomer te maken en ons het begin van de herfst te ervaren. In de Blauwe Kamer bloeit nog veel en tegelijk ziet men volop zaadvorming. Vogels vliegen hier graag rond, zoals prachtige putters. Ook de galloways en konikpaarden genieten. De wandeling is onder leiding van een gids van het Utrechts Landschap.
De excursie is voor jong en oud. Deelname is gratis. Honden zijn niet toegestaan.
Advies: stevige schoenen of laarzen aan en een verrekijker mee.
Locatie of vertrekpunt: ingang van het informatiecentrum van de Blauwe Kamer, Blaauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen

 

Omwonenden buitengebied starten petitie tegen zonnepark
EDE Omwonenden van het geplande ‘zonnepark’ aan de Dijkgraaf en Langesteeg in Bennekom zijn niet blij met de komst van dat zonnepark. Ze zijn een petitie gestart en hopen dat het plan niet doorgaat.   Lees verder

 

Sproeiverbod verlengd tot en met november
REGIO   Het onttrekkingsverbod voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe is verlengd tot en met 15 november. Dit omdat er de afgelopen weken nog te weinig regen is gevallen om het (grond)watertekort te kunnen aanvullen. Het sproeiverbod is sinds maandag 2 juli van kracht, vanwege de droogte van afgelopen zomer.   Lees verder

 

Veenendaal spant de kroon in benadering kwetsbare personen’
VEENENDAAL ,,Ik heb met mijn organisatie met vele gemeenten van doen. Het spijt me dat het ik zeggen moet dat Veenendaal in een aantal opzichten de kroon spant in een afstandelijke, onpersoonlijke, klantonvriendelijke benadering bij veelal kwetsbare personen. Ik hoor meer minder vleiende verhalen over de gemeente Veenendaal.”  Lees verder

 

8 oktober 2018  21e jaargang nummer 6712

Hoge opkomst bij cultuurcafé
BUNNIK Het Cultuurplatform Bunnik en Muziekschool De Kromme Rijn organiseerden zondagmiddag samen een cultuurcafé in MFA de Kersentuin. De Muziekschool stelde de podiumzaal voor dit doel beschikbaar. De opkomst was hoog en de grote zaal van MFA de Kersentuin was tot de laatste plaats bezet.   Lees verder

 

Het Groot Zeister Afvaldebat: Feiten versus Fabels
ZE IST  Samen Duurzaam Zeist organiseert woensdagavond 31 oktober (20.00 uur) een bijeenkomst over gescheiden afvalinzameling. Onder het motto ‘feiten versus fabels’ staan nut en noodzaak van gescheiden afvalinzameling centraal. Het is een avond om kennis op te doen, ervaringen te delen en met elkaar in discussie te gaan over afval als stadium tussen nieuw en opnieuw. De locatie is de aula van het Christelijk Lyceum Zeist, Lindenlaan 23.

 

Mountainbikeroute dankzij vrijwilligers beste van het land
AMERONGEN Je hebt toegankelijke, mooie, flitsende en zware mountainbikeroutes en die verdienen allemaal een prijs. Maar Amerongen heeft simpelweg de beste mountainbikeroute van Nederland. De belangrijkste Oscar van de mountainbikewereld ging daarom naar Amerongen.   Lees verder

 

Applaus voor plan De Dreijen in Wageningen
WAGENINGEN  Een vrij zeldzaam tafereel in Wageningen: er klinkt een warm applaus van zo’n 150 aanwezigen als de stedenbouwkundige visie voor een bouwplan is gepresenteerd.  Lees verder

 

7 oktober 2018  21e jaargang nummer 6711

Safarischip nu al succesvol
WAGENINGEN ,,Safarischip De Blauwe Bever is een daverend succes”, zo wist het bestuur van Stichting Rijnoevervaarten donderdag tijdens een vaartocht te melden. De verwachte rode cijfers bleven uit en in 2018 stapten maar liefst 6.500 passagiers aan boord. Lees verder

 

Beauforthuis eerste theater met EKO-keurmerk Horeca
AUSTERLITZ. Maandagavond 8 oktober reikt wethouder Fluitman het EKO-keurmerk uit aan Theater Beauforthuis te Austerlitz/Zeist. Dit gebeurt tijdens de Open Bak, een avontuurlijk podium voor ambitieus en gevestigd talent met uiteenlopende roots.
Met het EKO-keurmerk Horeca zijn bezoekers van het Beauforthuis ervan verzekerd dat minimaal 80% van de horecaproducten EKO-gecertificeerd zijn. Het Beauforthuis serveert van oudsher biologische producten. Met het EKO-keurmerk laat het theater zien dat het waarde hecht aan eerlijke ingrediënten een duurzame voedselproductie, een eerlijke handel en een eerlijke prijs voor de boeren.

 

6 oktober 2018  21e jaargang nummer 6710

Ontvangstruimte Werkkracht open voor werkzoekenden
EDE Na een intensieve verbouwing van locatie De Manenberg in hartje centrum, is de ontvangstruimte van Werkkracht klaar. Werkzoekenden komen hier naartoe voor trainingen, sollicitaties en ontmoetingen. Wethouder Hester Veltman en directeur Bor Veen openden vandaag de kleurrijke ruimte in het bijzijn van ruim honderd medewerkers.   Lees verder

 

Mooi Wageningen met watersporters om tafel
WAGENINGEN  Hun standpunten over wat er mogelijk is in de Wageningse uiterwaarden liggen mijlenver uit elkaar, maar Mooi Wageningen en de gezamenlijke Wageningse watersportverenigingen gaan binnenkort wel met elkaar praten.  Lees verder

 

Veense blaaskapel haalt eerste prijs op Italiaans festival
VEENENDAAL De Egerländerkapel Die Original Fenntaler Musikanten uit Veenendaal heeft in september deelgenomen aan een groot internationaal festival voor blaaskapellen in Rio di Pustera in Italië. Aan dit festival namen dertien kapellen deel uit zes Europese landen.  Lees verder

 

5 oktober 2018  21e jaargang nummer 6709

Kritiek op plan Bosstraat
DRIEBERGEN De welstandscommissie is het niet eens met de vormgeving van de toekomstige appartementen aan de Bosstraat. Op de plek van de Eurowinkel en het voormalige gemeentekantoor komen 15 woningen in het dure, middeldure en sociale segment. Maar uit documenten die deze krant bij de gemeente heeft opgevraagd, blijkt dat welstand MooiSticht veel kritiek heeft op de bouwtekeningen.  Lees verder

 

Bikeschout verhoogt gevoel van veiligheid
VEENENDAAL Bikescout verhoogt het gevoel van veiligheid van zowel fietsers als automobilisten. Het lichtsignaal is duidelijk en maakt fietsers vroegtijdig zichtbaar. Dat zijn de uitkomsten van de evaluatie van het bikescoutsysteem op de fietsoversteek bij De Monding/Brederolaan in Veenendaal/West.  Lees verder

 

Wethouder: Bunnik bouwt ook voor de regio
BUNNIK  We bouwen niet alleen voor Bunnik, maar ook voor de regio. Dat zegt wethouder Jorrit Eijbersen in een toelichting op de plannen voor de komende vier jaar. In Bunnik werd gisteravond het collegeprogramma van Perspectief 21 en De Liberalen gepresenteerd, met daarin veel aandacht voor woningbouw.   “``lees verder

 

Wageningen heeft de beste universiteit van Nederland
WAGENINGEN   Wageningen Universiteit is de beste universiteit van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Elsevier Weekblad en onderzoeksinstituut ResearchNed naar de kwaliteit van het hoger onderwijs.. Lees verder

 

4 oktober 2018  21e jaargang nummer 6708

Voedsel en landbouw zorgen voor flinke toename aantal banen in Ede en Wageningen
EDE/WAGENINGEN  Het aantal banen in de gemeente Ede en Wageningen groeit flink. Van 2010 tot 2017 groeide de werkgelegenheid in Wageningen met 9 procent en in Ede met 4 procent. Dat is meer dan landelijk, waar de groei 2 procent was. Een groot deel van deze toename is te danken aan de voedsel- en landbouwsector.. Lees verder

 

Programma tegen obesitas of overgewicht in Ede
EDE Ziekenhuis Gelderse Vallei en verschillende Edese zorgverleners zijn in de wijken begonnen met een speciaal programma om kinderen uit Ede met overgewicht of obesitas gezonder te laten leven. Het programma is ontwikkeld samen met de Wageningen University & Research en kinderen kunnen gratis meedoen, vertelt projectleidster Elise Klop. Lees verder

 

Jos Rams ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’
LEERSUM Jos Rams uit Leersum is door de gemeente verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Op woensdag 26 september ontving hij de ‘Pluim op de hoed’ uit handen van wethouder Hans Waaldijk. Rams is als vrijwilliger actief voor maar liefst dertien organisaties in Leersum en omgeving. Lees verder

 

Wellicht windturbines nabij gemeentegrens
DRIEBERGEN Buurgemeente Bunnik wil mogelijk twee windturbines vlakbij de grens met Driebergen toestaan. Die locatie kwam naar voren uit een verkenning, die woensdag openbaar werd. Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD) zegt dat hij niet van het onderzoek op de hoogte is gebracht. Hij noemt het een ‘theoretische exercitie’, maar wil de mogelijke plaatsing van windmolens volgende week wel bij zijn Bunnikse collega aankaarten. Lees verder

 

Half miljoen voor 15 nieuwe drankautomaten
VEENENDAAL Bijna een half miljoen gaat de gemeente Veenendaal besteden voor vijftien nieuwe drankautomaten. Dat lijkt op het eerste oog nogal aan de prijzige kant, maar er hoort een verhaal bij.  Lees verder

 

Bedrag voor peuteropvang loopt op
VEENENDAAL Het bedrag dat de gemeente Veenendaal kwijt is aan peuteropvang loopt de komende jaren op tot circa 1,4 miljoen euro op jaarbasis. Voor volgend jaar staat de teller van het subsidieplafond van peuteropvang met voorschoolse educatie op negen ton en voor peuteropvang zonder voorschoolse educatie op 205.637 euro.  Lees verder

 

OZB gaat met tien procent omhoog
VEENENDAAL Uit alle hoeken en gaten heeft het college geld vandaan gepeuterd om te komen tot een gewenste sluitende begroting. Het worden zoekrichtingen genoemd, de raad moet er in november een besluit over nemen. Het resultaat: ingrijpende maatregelen in het sociaal domein (Wmo, jeugd en participatie). Over het verhogen van de OZB was in Veenendaal decennia niet te praten. Nu wordt de raad een verhoging van tien procent voorgesteld.  Lees verder

 

3 oktober 2018  21e jaargang nummer 6707

‘Vlekken op Marktplein moeten weg, dat is duidelijk’
EDE De gemeente Ede wil dat de vlekken op het Marktplein zo snel mogelijk verdwijnen. Door een combinatie van omstandigheden ontstaan er regelmatig vlekken op het onlangs vernieuwde plein. Met regels en met het schoonmaken hoopt Ede de vlekken weg te krijgen. Al worden zwaardere maatregelen niet uitgesloten.  Lees verder

 

Nieuwe financiële tegenvaller voor gemeente
UTRECHTSE HEUVELRUG De gemeente krijgt een nieuwe, financiële tegenvaller voor de kiezen. De komende jaren maakt het Rijk minder geld over naar de Heuvelrugse bankrekening dan eerder gedacht.  Lees verder

 

Scholen hoeven geen vaccinatiecijfers te delen
UTRECHTSE HEUVELRUG Het Heuvelrugcollege is niet bereid om de kinderopvang en basisscholen aan te sporen vaccinatiecijfers openbaar te maken. Dat blijkt uit het antwoord op vragen van de VVD-fractie.   Lees verder

 

Lunterse wijk in actie voor speeltuin
LUNTEREN Het is een wijk vol met kinderen, maar een speeltuin ontbreekt. Het is het verhaal van de wijken ’t Hoefje en Zandscheer, aan de rondweg Westzoom in Lunteren. Buurtbewoners komen nu in actie om zelf maar een speeltuin te realiseren.  Lees verder

 

Meer banen en minder leegstand in vergrijzend Veenendaal
VEENENDAAL Veenendaal mag zich dan afficheren als een jonge leefstad, het maakt geen uitzondering op de landelijke trend. De vergrijzing is onmiskenbaar, blijkt uit de gemeentelijke economische monitor. In vijf jaar tijd is het aantal 65-plussers gestegen van ruim negenduizend naar ruim elfduizend.   Lees verder

 

Zo’n vijf teruggekeerde jihadisten in Ede, burgemeester voelt zich ‘machteloos’
EDE  Ede kent ongeveer vijf teruggekeerde Jihadisten die af zijn gereisd naar IS-territorium. Dat zei burgemeester René Verhulst gisteravond in het NPO radio 1-programma Dit is de dag. Verhulst zegt niet in te kunnen schatten of deze mannen of vrouwen nog gevaarlijk zijn. En daar maakt hij zich zorgen over.    Lees verder

 

Wethouder Lara de Brito is ziek en legt werk tijdelijk neer
WAGENINGEN  Wethouder Lara de Brito (41) draagt tijdelijk haar taken over. Onlangs is bij haar baarmoederhalskanker geconstateerd. De komende periode wordt zij hiervoor behandeld.   Lees verder

 

Alles is anders in die mooie fonkelnieuwe Klinkenberg in Ede
EDE  De nieuwe Klinkenberg is geopend. De appartementen zijn ruimer en comfortabeler. En de verzorging is prima. Maar sommige ouderen missen de grote recreatiezaal.  Lees verder

 

Duurzame Ontmoeting op Kinderboerderij
ZEIST. Kinderboerderij De Brink is zaterdag 6 oktober van 14 tot 17 uur de plek voor een Duurzame Ontmoeting. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen langs de duurzame maatregelen die zijn getroffen op de kinderboerderij (Kroostweg 7). Ook kan men van alles te weten komen over de duurzame initiatieven in Zeist. En uiteraard kunnen bezoekers ook hun eigen ideeën daarover kwijt.
 
Onder het genot van een heerlijk kopje koffie en een gebakken lekkernij kunnen bezoekers de mensen ontmoeten achter het bewonersinitiatief Samen Duurzaam Zeist. Zij kunnen van alles vertellen over de duurzame projecten die bijdragen aan een duurzamer, schoner, groener en gezonder Zeist. Samen Duurzaam Zeist is altijd op zoek naar nieuwe projecten om te ondersteunen en financieren. Mijn Groene Huis is aanwezig om bezoekers te adviseren over het energiezuiniger maken van de eigen woning.
 
Ook de kinderboerderij zelf is een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Bezoekers kunnen aansluiten bij één van de rondleidingen om te ontdekken hoe zelfs een boerderij energiezuinig kan zijn met zonnepanelen, goede isolatie en een pelletkachel. Ook is er een superbatterij die de zonne-stroom opslaat, zodat die zonne-energie gebruikt kan worden op momenten dat de zon niet schijnt. Wouter Catsburg, wethouder duurzaamheid, neemt deze batterij feestelijk in gebruik.

 

Twee vleugels  Martin Oei & Liza Bochkareva
AUSTERLITZ.  Zondag 7 oktober om 18.30 u geven Martin Oei & Liza Bochkareva een pianofeest in het Beauforthuis op twee vleugels met muziek van Grieg & Tsjaikovsky .
Martin Oei (1996) is jong en gezegend met een fantastische portie talent. Evenals Liza krijgt hij les van Martijn van der Hoek. In 2016 bracht Martin Oei een veel geprezen CD uit met nestor Daniel Wayenberg: ‘Chopin a deux’
De uit Moskou afkomstige Liza Bochkareva is halverwege de twintig en heeft al een indrukwekkend palmares. Tijdens haar studie trad ze op in de belangrijkste concertzalen van Montenegro en Kroatië. Liza volgde het Master of Music programma aan het HKU Utrechts Conservatorium onder leiding van Martijn van den Hoek en behaalde CUM LAUDE haar master.

 

2 oktober 2018  21e jaargang nummer 6706

Legendarische cello in Edesche Concertzaal
EDE Het zal je maar gebeuren dat je een van de beroemdste cello’s ter wereld in handen krijgt. Het overkwam de Zwitserse cellist Christian Poltéra. Sinds 2012 is hij de trotse bespeler van de ‘Mara’ (1711), een cello van Antonio Stradivari met een bloedstollend levensverhaal. Op zaterdag 6 oktober speelt Poltéra samen met meesterpianist Ronald Brautigam in de Edesche Concertzaal.   Lees verder

 

Overname VU door bibliotheek halfjaar later
VEENENDAAL ,,Wij willen alle seinen op groen alvorens concrete stappen te ondernemen”, zegt directeur Mieke van Dijk van de Bibliotheek. De voorgenomen overname van de activiteiten van de Volksuniversiteit (VU) door de bibliotheek gaat niet met ingang van 1 januari 2019 plaatsvinden, maar een half jaar later. De gemeenteraad moet er dit najaar nog over besluiten en dat geeft de organisaties de tijd om tot een ordentelijke laatste overnamestap te komen.  Lees verder

 

Nieuwbouw naast oude kerk
BUNNIK Het heeft even geduurd, maar eindelijk kan de Hervormde Gemeente Werkhoven naast de St. Stevenskerk gebruik maken van een modern en toekomstbestendig gebouw. Zaterdag 6 oktober wordt het nieuwe gebouw feestelijk in gebruik genomen en krijgt het een naam.  Lees verder

 

Nieuwbouw Het Zonnehuis in Doorn kan beginnen
DOORN Al lange tijd bestaat de wens van een nieuw Zonnehuis in Doorn. Vandaag kan Mirjam Hagen, bestuurder QuaRijn, volmondig bevestigen dat het nieuwbouwplan van Het Zonnehuis officieel rond is.   Lees verder

 

Plannen voor projecten verkeer en ruimte Ede-Centrum
EDE.  Welke aanpassingen zijn er tot 2023 nodig op het gebied van verkeer en ruimte om Ede centrum groener, levendiger en veiliger te maken en tegelijk de bereikbaarheid te verbeteren? De gemeente heeft alle projecten op een rij gezet.


Naast de al voorziene herinrichting van de Grotestraat en Kuiperplein, wil de gemeente onder meer de Telefoonweg verbeteren voor fietsers en fietsen op de Achterdoelen permanent toestaan. Er komt een onderzoek naar kortere routes voor bevoorrading. Het groener herinrichten van de Torenstraat en een verbetering van het Maandereind zijn logische volgende stappen in het centrum. Ook komt er een plan om van het stadspark bij het raadhuis een prettiger verblijfsruimte te maken.


Onze kernwoorden zijn ,,makkelijk en begrijpelijk” zeggen wethouder De Pater (verkeer) en Vreugdenhil (Levendig Centrum) ,,We willen het gemak van de voetgangers dienen en zorgen voor begrijpelijke en logische routes voor fietsers en bevoorrading. We willen dat het autoverkeer makkelijk parkeerplaatsen kan bereiken en zo min mogelijk (vracht)autoverkeer tussen de voetgangers. En bushaltes dichtbij de winkels, om maar eens wat voorbeelden te noemen.’’


Voor een deel van de plannen is er geld en voor een deel nog niet. De gemeenteraad spreekt daar in oktober en bij behandeling van de begroting in november over.

 

Gemeente in gesprek met bewoners over aardgas vrij wonen
EDE.  Gemeente Ede gaat met de bewoners van de Bloemenbuurt en Kolkakkerweg in gesprek over aardgas vrij wonen. Op deze manier hoort de gemeente welke vragen er zijn en hoe over dit onderwerp wordt gedacht In de Bloemenbuurt en de Kolkakkerweg zijn de komende jaren veel werkzaamheden gepland. Onder meer wordt de riolering vervangen. Dit is een geschikt moment om van het aardgas af te gaan.

 

Het aardgasvrij maken van bestaande woningen is ingewikkeld. De betrokkenheid en medewerking van de bewoners is dan ook van groot belang.
Wethouder duurzaamheid Lex Hoefsloot: “Ede heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent er in dat jaar ook geen aardgas meer wordt gebruikt. Hoe dit het beste geregeld kan worden is nog niet duidelijk. Daarom wil de gemeente alvast ervaring op doen en kijken waar mensen zoal tegenaan gaan lopen.

 

Eind juni vroeg de gemeente Ede ook een subsidie aan voor het aardgasvrij maken van de Bloemenbuurt en de Kolkakkerweg. Het Rijk stelt hier landelijk 85 miljoen euro voor beschikbaar, te verdelen over 20 wijken. In totaal werden 75 aanvragen – verdeeld over Nederland – ingediend.
De aanvraag van gemeente Ede is helaas afgewezen. Andere aanvragen bleken meer in aanmerking te komen. De gemeente gaat binnenkort in gesprek met het ministerie over de precieze reden voor de afwijzing. Dit kan helpen bij een volgende ronde, waarbij de gemeente opnieuw een poging wil wagen.

 

Jarig IVN Ede trakteert op vlinderstruiken
EDE  Natuurvereniging IVN Ede bestaat vijftig jaar. De jarige vereniging trakteert dit najaar basisscholen in Ede op een vlinderstruik inclusief vlinder-informatiebord. De eerste struik was voor basisschool De Zuiderpoort.  Lees verder

 

1 oktober 2018  21e jaargang nummer 6705

Volgend jaar plan aanpak aardgasvrije wijken
VEENENDAAL In Veenendaal wordt volgend jaar een keuze gemaakt van de wijken waarvoor de komende jaren een plan van aanpak voor aardgasvrij wordt opgesteld. Begonnen wordt in de wijk Franse Gat. Daar zijn de voorbereidingen in volle gang voor herinrichting, waarbij zowel de woningen als de openbare ruimte worden aangepakt. Lees verder

 

Herman Boersma geeft laatste judoles in Doorn
DOORN Sinds zijn 18e geeft Herman Boerma al judolessen. Dat is er met de paplepel ingegoten, want voor hij geboren was rolde Herman al over de judomat. Zijn moeder was namelijk judojuf en gaf ook les toen ze zwanger was.  Lees verder