Introductie Xaveriuslaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDe villa Valentijn was in de vijftiger en zestiger jaren van de 20e eeuw in gebruik bij de Zusters Ursulinen als meisjesinternaat, een kostschool vooral voor kinderen van in Nederlands-Indie verblijvende ouders. Aan dit instituut was de naam van de heilige Xaverius verbonden. Franciscus Xaverius was een Spaanse missionaris uit de 16e eeuw, die het ver zocht en bracht, tot in de Molukken en Japan toe. Onderweg naar China stierf hij van uitputting. In 1622 werd hij heilig verklaard, ruim driehonderd jaar later werd hij verheven tot patroon van het missiewerk. En daar waren de Zusters Ursulinen, als missionaire congregatie, ook intensief mee bezig. Zodoende.

Bij de bebouwing van het park rond huize Valentijn met bejaardenwoningen, tegenwoordig seniorenwoningen geheten, werden een aantal bouwkavels bestemd voor de bouw van luxe villa’s. Daardoor konden de stichtingskosten van de overige (sociale) bouw worden gedrukt. Een aantal van die prijsdrukkende villa’s staat aan de Xaveriuslaan. Andere namen die voor deze laan -zijstraat van de Rijsenburgselaan – in de lucht hingen waren die van Bierens de Haan als vroegere bewoner van huize Valentijn en die van Noyons, ooit hoofd van de St. Petrusschool op Rijsenburg.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3