Introductie Wethouderslaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktDat deze straat heet zoals hij heet (sedert 1900) is waarschijnlijk het gevolg van de bescheidenheid van burgemeester baron van Heemstra. Toen die de naam Van Heemstralaan afwees, en de nieuwe straat tussen Traaij en Bosstraat gewoontjes Burgemeesterlaan ging heten, werden de twee daarbij horende zijstraten in dezelfde trant vernoemd: de Secretarislaan en de Wethouderslaan. Vermoedelijk heeft de bedoeling voorgezeten om deze drie straten naar de drie toen zittende leden van het college van B&W te vernoemen. In dat geval had de Wethouderslaan mogelijk de Van Selmlaan geheten. Of anders wel de Van Hardenbroeklaan. Zowel baron van Heemstra als baron van Hardenbroek zijn overigens later alsnog aan bod gekomen. De één met een straat (zie Van Heemstrastraat), de ander met een plein (zie Van Hardenbroekplein). Wethouder Van Selm, uit een notabel Driebergs-Rijsenburgs geslacht van boeren en herbergiers, viel definitief buiten de boot.

Ook aan de Secretarislaan en aan de Wethouderslaan waren vooral de Driebergse aannemers Van Dusschoten en Appels flink in de weer. Eerstgenoemde ging later zelf aan de Wethouderslaan wonen, nadat hij er in 1925 voor eigen gebruik een nette middenstandswoning had gezet (Wethouderslaan 1). De huizen die vooral het gezicht van deze laan bepalen, die met de huisnummers 2-28, werden omstreeks 1914 gebouwd door de firma D. Appels en Zn. Ze lijken op elkaar, en toch zijn ze bij nadere beschouwing nogal ongelijk. Het verhaal gaat dat dat onder meer het gevolg is van het feit dat Appels in zijn bouwwerken graag gebruik maakte van sloopmateriaal dat hij elders opkocht. Zo zouden bijvoorbeeld de verschillende venstertypen te verklaren zijn.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3