Introductie Weidestraat Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDe Weidestraat is van 1957. Toen de gemeenteraad in haar vergadering van 28 november 1957 die naam vaststelde vond raadslid Gerritsen de voorgestelde naam weinig zeggend. “Zijn er geen bekende figuren meer te vernoemen?” wilde hij weten. Bijvoorbeeld oud-wethouder Van der Kaaden? Wethouder Schippers vond dat Driebergen op dat punt al rijkelijk bedeeld was. De naam Weidestraat vond hij wel betekenisvol “…aangezien vele inwoners die omgeving als weide gekend hebben.” Jawel, de weide van Teseling, die er z’n slachtvee annex handelsvoorraad liet weiden. Heel lang een groene enclave in de dorpsbebouwing langs Hoofdstraat, Traaij, Dokter Hermansstraat en Bosstraat.
De naam Weidestraat moet goed in de gaten worden gehouden. Want in de bovengenoemde raadsdiscussie vreesde ene Van Kooten – een wijze, oude schoolmeester – al dat het met de Weidestraat wel net zo zou gaan als met de voormalige Bessenweg: later vervangen door een ‘meer passende’ naam… Uitkijken dus!

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3