Introductie Van Wassenaerstraat Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktA.J.U. baron van Wassenaer tot Catwijck (1825~1876) was burgemeester van de gemeenten Driebergen en Rijsenburg van 1850 tot 1874. Tijdens zijn ambtsperiode werd de gemeente Sterkenburg bij Driebergen gevoegd. Van Wassenaer had graag nog langer willen dienen, maar zijn gezondheid liet dat niet toe. Ruim een jaar na zijn vroegtijdige pensionering overleed hij. Hij werd als eerste van zijn familie bijgezet in de grafkelder op de (inmiddels Oude) Algemene Begraafplaats aan de Traaij te Driebergen.

De Van Wassenaerstraat ontstond, evenals de Van Heemstrastraat, tussen 1892 en 1900. Van ‘aanleg’ kan nauwelijks worden gesproken, grondeigenaren bouwden een huis op hun eigendom, en ontsloten dat vervolgens via een pad naar de Traaij. Naarmate de bebouwing intensiever werd kreeg zo’n pad, verhard met puin en grind, allengs het karakter van een straat. De officiële toekenning van de straatnaam dateert van 29 juli 1904. De Van Wassenaerstraat verbindt nu de Traaij rechtstreeks met de Welgelegenlaan. Aanvankelijk liep de straat echter dood op de afrastering van de buitenplaats Welgelegen. En toen daar in 1934 de Welgelegenlaan werd ontwikkeld, waren de plannenmakers helemaal niet van zins om de Van Wassenaerstraat de Welgelegenlaan te laten bereiken. Schandalig genoeg wilden ze volk van minder allooi dat verondersteld werd in de Zonstraat en omgeving te wonen, zodoende weren van hun chique laan. Het fijne van het verhaal kan niet worden verteld, de gemeenteraad redekavelde er over in een besloten vergadering.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3