Introductie WA Visser ’t Hooftlaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktTussen het Nijendal en de Doctor Schaepmanlaan werd in de jaren 1985/1986 een woonwijkje gebouwd dat beschouwd kan worden als de afsluiting van het uitbreidingsplan Hoenderdaal. De zes straten in die wijk werden vernoemd naar personen die nauw verbonden waren met kerkelijke instellingen. Later zou er nog een straatnaam worden toegevoegd die buiten dat criterium viel.
W.A. Visser ’t Hooft (1900-1985) was een man van de oecumene – de eenheid van alle christenen, nationaal en internationaal. In zijn jonge jaren was hij secretaris van de Young Men Christian Association, de YMCA, en van de Wereldfederatie van Christen Studenten. In 1938 werd hij benoemd tot algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken in oprichting. Van 1948 tot 1966 is Visser ’t Hooft secretaris-generaal van die Wereldraad geweest. De bebouwing van deze straat dateert van omstreeks 1990.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3