Introductie Verheullaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktHet heeft er de schijn van dat deze straatnaam ‘zomaar’ werd gegeven. Het raadsverslag van de gemeente Rijsenburg dd. 28 juli 1905 laat de burgemeester zeggen dat er nog een paar wegen zijn die geen naam hebben en dat het wenselijk is die thans een naam te geven. Hij stelt voor Tempellaan, Sparrenlaan en Verheullaan. Aldus wordt besloten, het verslag rept niet van enige toelichting… Die aldus vernoemde Verheul was, zo wordt algemeen verondersteld, de weleerwaarde Comelis Verheul, de derde pastoor van de parochie Driebergen-Rijsenburg. Hij volgde in 1869 pastoor Kortland op. Toen hij vernoemd werd, was hij nog in leven (en in functie). Tegenwoordig wordt pas jaren na iemands dood overwogen om hem of haar in een straatnaam te vernoemen. je weet maar nooit wat er voor minder fraais er nog aan het licht komt… Maar rond 1900 was men op dit punt wat minder schuchter. Andere voorbeelden in ons dorp: de Van Vrijberghestraat (1899) en de Van Heemstrastraat (1904).

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3