Introductie Park Welgelegen Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktDe buitenplaats Welgelegen werd omstreeks 1825 aangelegd, en was eigenlijk een afsplitsing van het landgoed Dennenburg. De gronden van de buitenplaats Welgelegen liepen van de Hoofdstraat tot over de Arnhemsebovenweg, in de breedte strekte het zich uit tussen de Buntlaan tot even voorbij de Welgelegenlaan. Het huis Welgelegen lag vrij dicht aan de straatweg van Arnhem naar Utrecht, de huidige Hoofdstraat. Rond 1900 werd Welgelegen bewoond door de familie Geertsema die o.a. een minister en een commissaris der koningin leverde. Het familiegraf van de Geertsema’s bevindt zich op de oude algemene begraafplaats aan de Traaij.

Eind 20er jaren kwam Welgelegen in handen van een oud-directeur van de javasche Bank, K.F. van den Berg die – hoewel in ruste – het geldmaken niet kon laten. In 1933 diende hij een plan in tot verkaveling van het achterliggende terrein in bouwpercelen, het huis Welgelegen met de nabije parktuin bleef daar buiten. In 1939 werd het huis Welgelegen door de heer Riemer in gebruik genomen voor het door hem opgerichte Instituut voor de Autohandel. In de oorlogsjaren gevorderd door de Duitsers, brandde het in februari 1945 bijna tot de grond toe af. De schamele resten werden na de oorlog opgeruimd.

Voor het braakliggende terrein van Welgelegen ontwierp het plaatselijke architectenbureau Van Velze-Oskam een plan tot verkaveling en bebouwing. Tot verdriet van een aantal behoudende Driebergenaren zag de raad dat wel zitten. Waarop prompt de volgende advertentie in de Stichtse Courant verscheen:

“Door een noodlottig uitbreidingsplan werd uit ons midden weggerukt ons aller WELGELEGEN. In leven een prachtig stuk natuurschoon, zij was ons allen tot vreugde. Uit aller naam D. Riebergen’.

Heus, het was nog altijd een mooi park, dat ook regelmatig werd gebruikt voor diverse manifestaties, o.a. als feestmarktterrein in het kader van de MooiWeer-Actie van de Driebergse winkeliers.

Eind 1953 gingen de spaden er in de grond, de bouw van 26 ‘landhuisjes’ nam een aanvang. Die waren al bij voorbaat verkocht, voor prijzen tussen de fl15.520,- en de fl18.000,-. Op 29 oktober 1954 stelde de gemeenteraad vast dat het daar Park Welgelegen zou (blijven) heten.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3