Introductie Aart van Lutzenburglaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDe laan van Aart van Lutzenburg zal vermoedelijk in de tweede helft van 2000 worden aangelegd op het voormalige terrein van automobielbedrijf Hoek, aan de St. Hubertuslaan. Vooruitlopend op de bebouwing van dit terrein, werd deze naam alvast door de gemeenteraad vastgesteld op 16 september 1999.

Aart van Lutzenburg (1741-1796) was de derde opeenvolgende schoolmeester uit de familie Van Lutzenburg. Grootvader Aart begon in Driebergen als schoolmeester in 1688, diens zoon Hendrik nam ‘t in 1729 van pa over en kleinzoon Aart volgde tenslotte op in 1761 – hij was toen 20 jaar.
Zoals gebruikelijk vervulde de schoolmeester meerdere functies. Zo was hij koster, voorzanger, klokkenluider en doodgraver van de hervormde kerk. De vernoemde Aart van Lutzenburg, zeer in aanzien gestegen, was later ook kerkmeester (= beherend administrateur). Voor het plaatselijk gerecht – ‘gemeentebestuur’ – vervulde de schoolmeester bovendien de functie van bode.
Aart (II) van Lutzenburg streefde naar nog meer. En daar slaagde hij wonderwel in. Via z’n bijbaantje als particulier onderwijzer op kasteel Beverweerd, verwierf hij daar de post van rentmeester. En toen de kasteelheer baron van Heeckeren, heer van Scherpenzeel werd, benoemde hij Aart tot schout van die plaats. Nog mooier was ’t een paar jaren later, toen Van Heeckeren zich ook de Hoge en Vrije Heerlijkheid van Driebergen door aankoop eigen maakte. Toen mocht Aart ook in z’n eigen geboorteplaats het schoutambt vervullen. Aart II van Lutzenburg werd in juli 1796 begraven in de kerk aan de Hoofdstraat. Requiescat in pace!

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3