Introductie De Lei Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktSamen met De Griffel moet De Lei de herinnering levend houden aan de in 1881 gestichte christelijke lagere school. Die school staat er al lang niet meer, maar vergeten… nog lang niet! Wie hebben er allemaal niet schoolgegaan, op die lagere school (meester Caspers!) of op de kleuterschool bij de gezusters Goedman, de grote en de kleine juf?

De bebouwing aan deze straat, onder regie van de Algemene Woningbouw Vereniging, dateert uit de 80-er jaren. Op de hoek van de Bosstraat en De Lei verwierf de Rabobank een prominente plek, een plaats die in de eerste ontwerpen voor het schoolstraatkwartier was toebedacht aan een dorpshuis en de openbare bibliotheek. in 1995 is er aan de Lei alsnog een zeer bruikbaar en modern zalencentrum gekomen: Nieuw Salem, bijgebouw van de hervormde kerk aan de Hoofdstraat.
Op het punt waar de Griffel de Lei raakt staat een bronzenbeeld, een vrouwenfiguur die zich beschermend over twee kinderen buigt. Het beeld, gemaakt door Marga Breij, werd door de AWV in 1989 aangeboden aan de gemeente, bij het gereedkomen van de 83 huurwoningen op de Lei en de Griffel

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3