Introductie President Kennedylaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktIn 1951 werd een verbindingsweg aangelegd tussen de Buntlaan en de Vijverlaan, dwars door het park van het in de oorlog grotendeels afgebrande huis Welgelegen. De raad, delibererend over een passende naam, kregen te horen dat er geen burgemeestersnamen meer te vergeven waren. Zonder dat de notulen het expliciet vermelden, waren de raadsleden kennelijk wél van mening dat hier een straatnaam van importantie op z’n plaats zou zijn. Toen de suggestie ‘Prinses Beatrixlaan’ werd gedaan, was er slechts een hamerslag nodig om deze naam vast te stellen.
In 1964 echter, toen de straten in de nieuwbouwwijk De Akker allemaal Oranje-namen kregen, werd ook de Prinses Beatrixlaan daar gesitueerd, tussen Prins Bernhardlaan en Akkerweg in. De daardoor vrijkomende laan op Welgelegen kreeg de naam van President Kennedylaan, naar de op 22 november 1963 in Dallas (Texas) voor de ogen van duizenden toeschouwers en miljoenen tv-kijkers doodgeschoten John Fitzgerald Kennedy, sedert 1960 president van de Verenigde Staten van Amerika.
Kennedy (1917-1963) – de eerste rooms-katholieke president van de U.S.A. maakte veel werk van vermindering van de internationale spanningen. Zijn vastberaden houding in de zgn. Cuba-crisis waardoor de Sovjet-Unie zich liet afbluffen, maakte in het Westen diepe indruk. Kennelijk ook in Driebergen-Rijsenburg

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3