Introductie Hydeparklaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDe Hydeparklaan is grotendeels een grensweg tussen de gemeenten Doorn en Driebergen-Rijsenburg. De naam is van 1929, de weg zelf is al veel ouder. En heeft al twee namen versleten. In 1904 stellen B&W aan de raad voor om aan de weg ” … loopende van den Bovenweg langs het erf van weduwe Koudijs tot den Rijksstraatweg” de naam te geven van Horstweg. Met het erf van de weduwe Koudijs werd de boerderij Burgerhorst bedoeld, gelegen bij de hoek Hydeparklaan/Hoofdstraat.

De weg had tot dan toe bekend gestaan als Buntweg, maar nu sinds kort de Buntlaan was aangelegd (zeiden B&W), gaf die naam dikwijls verwarring. En waarom Horstweg? Omdat de weg liep ‘ … door een deel dat algemeen bekend staat onder de naam van de Horst”. Maar toen in 1929 alsnog de door De Mol van Otterloo aangelegde laan de Horstlaan (zie aldaar) werd gedoopt, werd opnieuw tot naamsverandering besloten: Hydeparklaan, genoemd naar het grote buitengoed van bankier Van Loon uit Amsterdam. Gebouwd in 1884-1885, afgebrand in 1942.

In de wandeling wordt deze laan wel genoemd met de naam Heideparklaan. Maar wie ’t goed wil doen zegt keurig, met een aardappel in de keel ‘haidpark’, op z’n Engels.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3