Introductie De Horst Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarkt



De aanduiding De Horst (= stuk hoger gelegen zandgrond) voor een nabij Driebergen gelegen perceel land wordt in schriftelijke bronnen al aangetroffen in 1381. Vanaf de 16e eeuw komt de plaatsbepaling ‘op de Horst’ steeds vaker voor, en blijkt dan betrekking te hebben op een boerenbuurt aan de Doornse kant van Driebergen. Daar liggen nu vier ‘horsten’, vlak bij elkaar. De voornaamste is de buitenplaats De Horst, die hieronder aan de orde is. Daarnaast ook Burgerhorst – boerderij op de hoek van de Hydeparklaan en de Hoofdstraat – , Lindenhorst en Beukenhorst, de serviceflat op de hoek Akkerweg / Hoofdstraat. Richard Boer, een rentenier uit Zeist kocht hier op de Horst in 1834 een boerenhoeve, die als “heerenhofstede” een jaar of twaalf later van de hand werd gedaan aan de Amsterdamse advocaat Crommelin. Toen die het weer verkocht aan August van Scherpenberg (in 1855) heette het geheel al een “buitengoed, onder Driebergen gelegen… en strekkende van den Straatweg tot aan den zoogenaam-de Besweg”. De al eerder – zie Dokter Hermansstraat – genoemde Bessenweg blijkt aldus veel langer te zijn geweest dan werd verondersteld. Om een lang verhaal kort te maken: na nog enkele eigenaarwisselingen (o.a. De Mol van Otterloo en De Blocq van Haarsma de With) werd De Horst in 1945 aangekocht door de Nederlands Hervormde Stichting Kerk en Wereld die er haar landelijk vormings- en opleidingscentrum vestigde. Het hoofdgebouw is in gebruik als kantoor. Verbouwde 19e eeuwse bijgebouwen, zoals koetshuis, oranjerie en boerderij worden als conferentie- en vormingscentrum gebruikt. Ook zijn er diverse nieuwe gebouwen neergezet. Voor de brievenbestellers werd het zodoende iets te gecompliceerd, zoveel gebouwen op een adres aan de Hoofdstraat. Oplossing: De Horst werd een apart postadres.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3