Introductie Heidestein Driebergen

andere straat

  intro  monumenten  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarkt

In 1973 kregen de daarvoor in aanmerking komende gebouwen op het landgoed Heidestein een eigen postadres. Waren ze voorheen genummerd geweest als Arnhemsebovenweg zo-en-zoveel, voortaan luidde het adres kortweg Heidestein. Het landgoed Heidestein is van betrekkelijk jonge datum, het begin van de vorige eeuw. In 1903 bouwde daar de familie Taets van Amerongen een royaal landhuis, op een lap grond die tot dan toe bij het al genoemde landgoed Bornia had gehoord. Een paar jaren later werd het huis verhuurd aan ene De Wetstein Pfister,  die enkele jaren later eigenaar werd van het huis en de omliggende 12 ha grond. Van boer Van Dijk kocht hij er ook nog een stuk bij, zodat hij om te beginnen al gauw over zo’n 45 ha beschikte, merendeels woeste grond. Ontginning en verfraaiing werden voortvarend ter hand genomen. In 1910 werd het bestaande huis verbouwd en vergroot met een vleugel en een toren. Twee windmolens zwoegden aan de water- en elektriciteitsvoorziening. Verder werden zwembad, tennisbaan en oranjerie aangelegd, en werd begonnen met het graven van een grote vijver (werkverschaffing!). Van de uitgegraven grond werd een heuvel opgeworpen, waarin een ijskelder lag. Bovenop kwam een houten theehuis te staan, van waaruit over de nog grotendeels kale omgeving Austerlitz te zien was. In de heuvel werden drie tunnels gemaakt, waarvan één bevaarbare watergang. Naast aanvullende bebossing werd ook landbouw- en veeteelt ter hand genomen, het landgoed beschikte over een eigen boerderij met varkens en koeien.

En wat beslist niet onvermeld mag blijven: Heidestein beschikte over een eigen (smal)spoorlijntje. Dat werd zowel voor grond- en goederenvervoer gebruikt, als ook voor plezierritjes. Daarvoor waren een paar speciale open tentwagonnetjes aangeschaft. Helaas is het grote witte huis Heidestein in 1939, toen het door het Nederlandse leger was gevorderd, geheel en al afgebrand. Het landgoed is thans in de vertrouwde handen van het Utrechts Landschap.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!