Introductie De Griffel Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDe woonblokken De Griffel en De Lei zijn gesitueerd om en nabij de plek waar tot 1982 de oudste christelijke lagere school van Driebergen heeft gestaan, bij de oudere inwoners bekend als ‘de school van meester Caspers’. En ook de bewaarschool lag hier. Voor de naamgeving van de nieuwe straten vroeg de gemeente Driebergen-Rijsenburg in 1987 via de Stichtse Courant suggesties van de inwoners. Daar kwamen ruim 30 reakties op. De meeste inzenders suggereerden namen die met de verdwenen scholen verband hielden. De namen De Griffel en De Lei kregen daarvan de voorkeur. Het Schoolstraatkwartier is niet helemaal geworden wat de plannenmakers ooit voor ogen stond. in 1978 schreef de Stichtse hierover “… dat het streven om daarvan een leefbaar, gezellig dorpshart te maken, betekent dat daar in principe meerdere activiteiten zich afspelen, waaronder het winkelen.” Maar van het geplande dorpshuis annex openbare bibliotheek kwam niets, de daarvoor bestemde plek wordt nu ingenomen door de Rabobank. En de winkeliers bleven toch maar liever aan de Traaij.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!