Introductie Jan Glaudemanslaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDeze korte laan op Rijsenburg werd omstreeks 1915 aangelegd, en kreeg toen de naam Julianalaan, op 24 juni 1955 aangevuld tot Prinses Julianalaan. En op diezelfde datum kreeg de gemeente Driebergen- Rijsenburg nog een Julianalaan, de Koningin Julianalaan, op de Akker. Nogal verwarrend dus… in 1964 werd besloten de Prinses Julianalaan te herdopen in Jan Glaudemanslaan. J.A.A. Glaudemans (1895-1961) woonde sinds 1921 in Driebergen, waar hij een schoensmeerfabriekje exploiteerde. Van 1939 tot 1960 (onderbroken door de oorlogsjaren) was hij gemeenteraadslid, tijdens de oorlog liet hij zich door z’n hulp aan onderduikers en andere hulpzoekenden van zijn beste kant kennen. Zowel in als buiten de gemeentepolitiek heeft Glaudemans veel achting verworven, de naam van deze laan getuigt daarvan. Dat dezelfde Glaudemans als raadsiid in 1955 de Julianalaan nog een te onbeduidend ‘paadje’ voor een verdienstelijk burger vond – zie Koningin Julianalaan – zij hem graag vergeven. En een beetje gelijk had hij wel: een laan waar maar een huis aan staat stelt inderdaad niet zo veel voor. Pas omstreeks 1980 kwamen er drie huizen bij. Voor de volledigheid zij nog vermeld dat de hier beschreven laan op Rijsenburg in de oorlogsjaren op last van de Duitse bezetter Cornelis Houtmanlaan heeft geheten.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!