Introductie Coolsmalaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktIn 1904 opende mej. Anna Coolsma uit Franeker haar kostschool in het huis Mon Désir. Daar was al jaren een meisjeskostschool gehouden, door mej. Hicken. Onder Anna Coolsma werd de opzet verbreed, er konden óók meisjes (en jongens!) als externe leerlingen worden aangenomen. Als eindniveau werd gemikt op het toelatingsexamen voor het gymnasium. Het instituut floreerde en genoot faam tot buiten de landsgrenzen.
Na het overlijden van Anna Coolsma in 1921 kwam de particuliere school onder ‘een vereniging tot voortzetting van de kostschool van juffrouw Coolsma’. Aangezien de behuizing van de Bosstraat niet meer voldeed, werd aan de Buntlaan een dubbel herenhuis gekocht, waarin het internaat van de kostschool werd ondergebracht, voor het onderwijs werd een apart gebouw neergezet. Het internaatsgebouw deed in de winter ’44/’45 dienst als noodhospitaal. Van 1921 tot 1958 werd het Instituut Coolsma, zoals het kortweg werd genoemd, geleid door mej. Jozien A. van Paassen.
De school bestond uit lagere school en uloschool. Het uitgebreid lager onderwijs was tot 1962 alleen voor meisjes, tot dan toe konden jongens alleen maar aan het lager onderwijs deelnemen. In 1971 moest het internaat worden afgestoten, ’t werd te duur, waardoor de klantjes wegbleven! Een jaar of zes later werd het huis afgebroken en werd de oude school vervangen door nieuwbouw (kleuterschool, lagere school en ulo, of heette het toen misschien al mavo?
Ter ere van Anna Coolsma en het Instituut Coolsma werd in 1967 aan de nieuwe weg tussen Bintlaan en Mw Leinweberlaan de Naam Coolsmalaan toebedacht.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!