1 september 2010

tijd: 13:45 uur  temperatuur: 17 °C

Hermanshof Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Aanrijding personenauto en fietser

ZEIST  Dinsdagmiddag heeft een 56 jarige automobiliste uit Driebergen  een 11 jarige meisje uit Zeist geraakt met haar auto. De vrouw wilde de Griftlaan opdraaien maar zag daarbij de fietser die vermoedelijk vanuit tegenovergestelde richting kwam, over het hoofd.

De twee raakten in botsing waarbij het meisje op de motorkap van de auto terecht kwam. De 56 jarige automobiliste bleef ongedeerd, het 11 jarige meisje is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Rugbyers Pink Panthers starten zondag competitie

DRIEBERGEN  Aanstaande zondag 5 september start voor de senioren teams van The Pink Panthers het seizoen. Voor the First XV een thuiswedstrijd tegen Cas RC 2 uit Castricum in de net weer veroverde tweede klasse. (KO 14.30 uur). De Reserve XV start tegen The Pigs uit Arnhem. (KO 13.00 uur).

Voorafgaande aan deze start biedt het bestuur van The Pink Panters een “bedank” receptie aan oud voorzitter Cees Blok.
Cees die 19 jaar dé voorzitter was van the Pink Panthers heeft zoveel betekend voor de vereniging, het sporten in Driebergen en nu de Heuvelrug. Het rugby in het algemeen enz.
Daarbij is Cees medeoprichter van die zelfde Pink Panthers in 1984. Toen startte hij als secretaris. Daarvoor nu 30 jaar geleden gooide Cees de eerste rugbybal op de Heuvelrug als speler van toen SVMD (Sport Vereniging Mariniers Doorn)
Dus voor het bestuur meer dan een goede reden om Cees en zijn gezin deze receptie aan te bieden. Deze wordt gehouden in het clubhuis der Pink Panthers van 11.00 tot 13.00 uur.
Wilt U Cees ook bedanken en de hand schudden dan bent u van Harte Welkom.

Senioren klaar voor competitie.
Voorafgaande aan deze start hebben de First XV en Reserve XV zich voorbereid op de nieuwe competitie. Voor beide teams staat promotie en mogelijk kampioenschap als doelstelling. Voor The First XV die speelde al wedstrijden tegen Eindhoven, dikke winst. Amstelveen klein verlies en afgelopen weekeinde als onderdeel van een trainingweekeinde werden de Rugbyers van RC Visé in Belgie verrast met een super gemotiveerd Panthers team waardoor een winst van 5-85 op de teller werd neer gezet.
Voor de Reserves: die oefende tegen Amstelveen, klein verlies en waren zondag jl te gast op,een toernooi in Tiel waar zowel gewonnen als verloren werd maar de verrichtingen warne goed in de aanloop op het seizoen waar die promotie een must is.
Als gezegd starten beide teams zondag hun competitie, wilt u een genieten van de rugby sport is deze zondag zeker aan aanrader.

Kinderkledingbeurs

MAARN  De kinderkledingbeurs in De Twee Marken in Maarn wordt gehouden op 18 september. De zaal is geopend van 9.00 uur tot en met 11.00 uur. Er is een groot aanbod.

Lees verder op de website van De Kaap

2 september 2010

tijd: 13:35 uur  temperatuur: 17 °C

W.A. Visser ’t Hooftlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Haalbaarheidsonderzoek toekomst basisscholen Doorn Noord

DOORN  Het college heeft op dinsdag 31 augustus besloten een haalbaarheidstudie uit te voeren naar de huisvesting van onderwijs, gymnastiek en verwante voorzieningen zoals kinderopvang in Doorn Noord.

In Doorn Noord staan vier basisscholen: de katholieke Dalton Nicolaasschool, de openbare basisschool De Kameleon en de christelijke scholen De Triangel en Hoog Moersbergen.

Er zijn meerdere redenen waarom tot een haalbaarheidsonderzoek is besloten.
    •    Het schoolbestuur van het christelijk onderwijs heeft het voorgenomen besluit genomen om De Triangel en Hoog Moersbergen te laten fuseren. Huisvesting van de eventuele fusieschool is onderdeel van de haalbaarheidsstudie.
    •    De beide andere scholen in Doorn Noord, De Kameleon en Dalton Nicolaasschool staan op de planning voor vervangende nieuwbouw.
    •    Het tekort aan gymnastiekaccommodatie.
    •    De wens tot continuering en uitbreiding van de samenwerking met voorzieningen zoals kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin en andere maatschappelijke voorzieningen.

Haalbaarheidsonderzoek
In het haalbaarheidsonderzoek worden verschillende scenario’s onderzocht voor (al dan niet gecombineerde) vervangende nieuwbouw van de scholen, al dan niet samen met een gymvoorziening en aanpalende voorzieningen zoals kinderopvang. Belangrijk onderdeel van het haalbaarheids-onderzoek is de communicatie met alle betrokken partijen. Deze partijen worden nauw betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Het college gaat hierbij uit van een maat die past bij Doorn.
Bij vier bureaus wordt een offerte opgevraagd voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek.
De verwachting is dat deze maand wordt gestart met het onderzoek en dat de eerste resultaten in december beschikbaar komen.

Rommelmarkt bij Hervormde Kerk in Elst

ELST  Op de parkeerplaats achter de Hervormde Kerk in Elst (Ut) wordt zaterdag 4 september een rommelmarkt gehouden. De markt duurt van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Leerlingen Pantarijn krijgen les over veilig fietsen naar school

RHENEN  Regionale Scholgemeenschap Pantarijn, locatie Rhenen, heeft dinsdag stil gestaan bij veilig fietsen naar school.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Open atelier

MAARN  Beeldend kunstenaar Mijpe heeft een serie gemaakt over armoede en rechtvaardigheid. Het werk is voor het eerst te zien tijdens haar open atelier op 4 en 5 september van 13.00 tot 17.00 uur.

Lees verder op de website van De Kaap

Toekomst Cultuurhuis onduidelijk

DOORN  Het is nog verre van duidelijk hoe het Doornse Cultuurhuis in de toekomst wordt ingedeeld. Het plan om de jongeren van Fort Doorn naar het Cultuurhuis te verhuizen staat op losse schroeven.

Lees verder op de website van De Kaap

VLD hekelt plannen gemeentekantoor

DOORN  De politiek buigt zich vanavond over het ontwerp voor zowel de buitenkant als de directe omgeving van het gemeentekantoor. Voor de Vereniging Leefbaar Doorn (VLD) weer tijd om zich in het strijdperk te melden.

Lees verder op de website van De Kaap

Coppens over Hortense in bibliotheek Amerongen

AMERONGEN  Thera Coppens, historisch schrijfster, geeft vrijdagavond 10 september een lezing met powerpoint-presentatie over Hortense, de vergeten koningin van Holland.

Lees verder op de website van De Kaap

3 september 2010

tijd: 15:10 uur  temperatuur: 19 °C

Jagerspad Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Zusjes Anjana en Sirjana mogen blijven

ZEIST  De zieke zusjes Anjana en Sirjana uit Nepal mogen in Zeist blijven bij hun pleegouders. De minister heeft namelijk beslist dat de meisjes in Nederland niet worden uitgezet.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Maria Lauran nieuwe voorzitter Muzemiks

LEERSUM  Nadat dertien jaar Muzemiksbestuur, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, vindt Marian van Driel de tijd gekomen de hamer over te dragen. Haar opvolger is sinds gisteren, 1 september, Maria Lauran.

Lees verder op de website van De Kaap

Alleen inspraak over de Structuurnota bedrijventerreinen

HEUVELRUG  ,,De provincie heeft meer tijd nodig gehad dan verwacht”, zo opende wethouder Roy Pamboer in de commissie Ruimte. De commissieleden volgden het voorstel van de wethouder om de structuurnota bedrijventerrein te bespreken in een volgende commissievergadering.

Lees verder op de website van De Kaap

Lezing van Icke

DOORN  Professor Vincent Icke komt naar het Revius Lyceum.Hij houdt op 7 september een lezing in de aula met als titel: ‘Zwaartekracht bestaat niet’. 

Lees verder op de website van De Kaap

Jubileumjaar De Regenboog

AMERONGEN  In 1965 werd kleuterschool Lenteleven geopend. Twee jaar daarna opende de Prinses Beatrixschool haar deuren. In 1985, bij de totstandkoming van de basisschool, kreeg de samengevoegde school een nieuwe naam en wel ‘De Regenboog’.

Lees verder op de website van De Kaap

Basisschool de Breeakker laat zich zien

AMERONGEN  Openbare basisschool De Breeakker houdt in september een actie voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Er worden kaarten verkocht. Ook worden er een carwash en een sponsorloop gehouden.

Lees verder op de website van De Kaap

4 september 2010

tijd: 15:30 uur  temperatuur: 19 °C

Bosstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Nieuwbouw appartementen Valleiweg/Lijsterberg

RHENEN  Het Rhenense gemeentebestuur stemt In met het voorlopig ontwerp voor 63 appartementen aan de Valleiweg / Lijsterberg. Verder is het beeldkwaliteitsplan voor het gebied Lijsterberg – Valleiweg – Achterbergsestraatweg (LVA) vast te stellen. Ook wordt ingestemd met een activiteitenwijziging van de verleende subsidie voor Rhenen Noord – LVA en is het programma van eisen vastgesteld voor het archeologisch proefsleuvenonderzoek in het gebied.

Op 12 mei 2009 werd een beslissing genomen over grondverkoop en uitgangspunten voor de sloop en nieuwbouw voor drie flats aan de Valleiweg en Lijsterberg. In de periode april 2009 tot maart 2010 heeft het project Rhenen Noord een forse vertraging opgelopen. Dit kwam enerzijds doordat de Rhenense Woningstichting (RWs) niet overtuigd was of er in Rhenen voldoende behoefte zou zijn aan seniorenwoningen en anderzijds door het onderzoek van RWs, de gemeente Rhenen en Super de Boer naar het verplaatsen van de supermarkt onder de flat aan de Lijsterberg.

 Dit laatste bleek niet haalbaar.  De RWs heeft in maart besloten om in plaats van de huidige drie flats met 72 appartementen aan de Valleiweg, drie flats met grotere appartementen te realiseren. Vervolgens is de planontwikkeling weer opgepakt en heeft de RWs in juni een voorlopig ontwerp gepresenteerd. De stedenbouwkundige en welstand zijn in juli akkoord gegaan met het voorlopig ontwerp, omdat dit past binnen het concept beeldkwaliteitsplan voor het gebied Rhenen Noord – LVA.

De activiteiten voor de toegekende subsidie voor Rhenen Noord LVA moeten in 2010 starten. Om dit mogelijk te maken is in principe een wijziging van de activiteiten overeengekomen met de provincie Utrecht. De verwachting is dat RWs en Zideris nog dit jaar overeenstemming hebben over het programma van eisen voor de 24 niet zelfstandige wooneenheden aan de Lijsterberg.

De planontwikkeling daarvan loopt achter bij die voor de sloop – nieuwbouw van de drie flats. Daarom is gekozen om gebruik te maken van de crisis- en herstelwet en voor de flats begin 2011 een projectbesluit te nemen.

Man met hond aangereden bij oversteken Cuneraweg Rhenen

RHENEN  Bij een ongeval op de Cuneraweg (N233) in Rhenen zijn vrijdagavond een man en zijn labrador hond gewond geraakt. Beide zijn tijdens het oversteken van de weg aangereden door een personenauto.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Open avond badmintonvereniging Maarn-Maarsbergen

MAARN/MAARSBERGEN  Bij Badmintonvereniging Maarn-Maarsbergen is op woensdag 8 september tussen 19.00 uur en 22.00 uur open avond. Iedereen die wil komen kennismaken met de club en de sport is welkom.

Lees verder op de website van De Kaap

Waterzuil is informatiepunt

LEERSUM  Wat is toch die metaalkleurige zuil op de hoek van de Putakker en de Scherpenzeelseweg? Het blijkt een meetstation te zijn. De inwoners van Leersum kunnen zich hier informeren over, onder meer, de hoeveelheid neerslag en de grondwaterstand. De meetapparatuur kost de gemeente €40.000,-.

Lees verder op de website van De Kaap

Expositie Huis Doorn

DOORN  In Huis Doorn wordt 11 september de expositie ‘Smaken verschillen!’. Het ‘nieuwe wonen’ en het hof van de keizer geopend. Hier is het contrast tussen de inrichting van het Huis van de keizer en de Europese avant-garde te zien.

Lees verder op de website van De Kaap

5 september 2010

tijd: 14:25 uur  temperatuur: 19 °C

Engweg Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Musketiers wint eerste wedstrijd in de derde klasse

ELST  Na jarenlange afwezigheid is Musketiers weer terug in de derde klasse. En hoe, Hees werd met 3-1 verslagen. Het spel van de thuis spelende ploeg oogde aanvallend en de toeschouwers zagen vooral in de tweede helft een aanvallend Musketiers.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

CDN verliest eerste competitiewedstrijd

DRIEBERGEN  In een zeer aantrekkelijke wedstrijd heeft CDN Za1 in de 3e klasse C geen gek figuur geslagen .De uitwedstrijd werd met 3-2 verloren tegen kampioenskandidaat TOV uit Baarn. Met een verassende ruststand van 0-2 in het CDN voordeel.
TOV begon de wedstrijd zeer overtuigend met veel balbezit in de eerste 10 minuten. Maar het was CDN dat de wedstrijd naar zich toe trok.

vergroot foto

Met een 3 mans voorhoede had TOV geen antwoord hierop. Het was in de 7e minuut dat CDN door het oog van de naald kroop doordat een mooie aanval van TOV eindigde met schot op de kruising. Na deze waarschuwing werd CDN steeds gevaarlijker met in de 9e minuut een uitstekende aanval via Pascal van Doorn(zeer actief)pass naar Kevin van Woudenberg deze naar Henk-Jan Veenendaal die een goede voorzet gaf naar Elmar van Doorn die net over kopte. In een tegenaanval in de 16e minuut een uitval via de spits van TOV goed onderschept door aanvoerder Paul van Hofwegen. Het was in deze periode CDN wat met aantrekkelijk samenspel het de verdediging van TOV knap lastig maakte.En het was Henk-Jan Veenendaal die in de 21e min. een voortreffelijke actie bekroont zag met een geweldige lob over de TOV keeper. 0-1. Met wat tegenstootjes van TOV was het CDN dat zijn voorsprong vergrootte met een geweldige actie van Pascal van Doorn die met een schitterend schot de TOV keeper passeerde 0-2. Een geweldige verassing deze voorsprong.Het einde van de 1e helft naderde en TOV probeerde nog voor de pauze de tegentreffer te scoren maar de CDN verdediging met keeper Michel van Bruggen aan het hoofd gaf geen krimp.Rust 0-2 zeer verassend.

Na de thee was het een heel ander TOV met uitblinker Schaap in de spits en met zijn snelheid en goede combinatie spel bracht menige aanval de CDN  verdediging in verwarring en al in de 48e minuut werd het door een misverstand in de CDN verdediging 1-2.
Met zeer snel en attractief spel kreeg TOV steeds meer overwicht en dat resulteerde in de 63e min. tot de gelijkmaker. Een verre inworp werd verkeerde beoordeeld door de CDN verdediging en het stond 2-2. Hierna werden de CDN wissels ingezet Nick Swaen kwam voor de geblesseerde Elmar van Doorn, de moe gestreden Jelle Damhuis voor Gerwin v/d Klift en de geblesseerde Roald Jornick voor Pim van Amerongen. CDN kreeg nog 2 grote kansen op 2-3 maar deze werden jammerlijk gemist door Henk-Jan Veenendaal.Toen sloeg het noodlot toe in de slotfase van de wedstrijd werd het nog een 3-2 nederlaag door een snelle 1-2 combinatie van TOV en beheerst werd deze aanval afgerond 3-2 in het voordeel van vooral de 2e helft een zeer gegroepeerd spelend TOV die een verdiende overwinning behaalde op een verassend goed spelend CDN.
Zaterdag 11 september 2010 as Aanvang 14.30 de 1e thuiswedstrijd van dit seizoen tegenstander De meer uit Amsterdam.


Heling

DRIEBERGEN  Vrijdagochtend 3 september rond 10.45 uur kreeg de politie de melding dat een man zijn gestolen fiets zag staan in een tuin aan de Groenhoek. De politie heeft de eigenaar van de woning, een 65-jarige bewoner, aangehouden voor diefstal van de fiets.

De man zelf zegt de fiets te hebben gevonden. De politie onderzoekt of ook andere fietsen in de tuin van de man mogelijk gestolen zijn.

Mishandeling

ZEIST   De politie heeft in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 september twee 18-jarige mannen uit Driebergen en Wijk bij Duurstede aangehouden op verdenking van mishandeling van een 23-jarige man uit Zeist.
De Zeistenaar passeerde het tweetal op ’t Rond toen hij zonder aanleiding door het tweetal werd aangesproken en geslagen. Het slachtoffer liet het er niet bij zitten en achtervolgde het stel. De gealarmeerde politie ging samen met het slachtoffer op zoek naar het tweetal en kon ze na een korte zoekactie aanhouden in de omgeving. De twee zijn overgebracht naar het politiebureau.

Onderscheiding voor Cees Blok

DRIEBERGEN Burgemeester Frits Naafs heeft vanochtend een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Cees Blok uit Doorn. De heer Blok is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn activiteiten voor de Pink Panthers.

Decorandus is mede-oprichter van de vereniging ‘Rugby Club the Pink Panthers’ in Driebergen.  Daarnaast heeft hij veel vrijwillige activititeiten verricht voor deze vereniging.

Hierbij treft u een overzicht van zijn functies aan:
1980 – heden    scheidsrechter
1983 – 1991    secretaris
1991 – heden    voorzitter
2003 – heden    jeugdtrainer en -coach
Decorandus zorgde er tevens voor dat de carnavalsvereniging “de Sparrenarren” en de fietsers van de Driebergse Tour Club (DTC) onderdak kregen in het multifunctionele clubhuis van de vereniging ‘Rugby Club the Pink Panthers’ in Driebergen.

Leersumse veld: Rijk aan natuur(beleving).

LEERSUM  Deze excursie georganiseerd door IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn zet u vooral zelf aan de slag. Het thema: Natuur en beleving is bij uitstek geschikt om elkaar te wijzen op dat wat u raakt. De kleuren, geluiden, geuren wat doet het met u? Wat maakt dat dit gebied zo in trek is bij filmmakers. Aan de hand van opdrachten komt u met elkaar in gesprek over wat dit gebied bij u oproept.

De excursie vindt plaats op zondag 12 september van 14.00-16.00
Start: Veldschuur van Staatsbosbeheer Maarsbergseweg 18a, 3956KW Leersum

Na afloop is er koffie en thee tegen een vrijwillige bijdrage.
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, tel. 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/heuvelrugenkrommerijn

Herinrichting deel Herenstraat, verbeteren bereikbaarheid Cuneraschool

RHENEN  De gemeente Rhenen wil een gedeelte van de Herenstraat vanaf de rotonde tot en met de Stationsweg herinrichten. En de bereikbaarheid van de Cuneraschool verbeteren. Daarvoor wil de gemeente een voorbereidingskrediet van 25.000 euro en een uitvoeringskrediet van 55.000 euro uit de vervanginvestering wegen verstrekken.

De Herenstraat is een gemeentelijk onderdeel van de provinciale route N225. Ook is het een school-thuis route voor het basis onderwijs. Deze combinatie van verkeer en school-thuis route was aanleiding voor het starten van overleg met de directie van de Cuneraschool. Net als de gemeente streeft de school naar de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school.

Daarnaast speelt voor de gemeente het onderhoud in de Herenstraat. Als onderdeel van de voetgangersoversteekplaats (VOP) is een plateau aangelegd. Door de combinatie van materiaal en verkeersbelasting vraagt dit plateau om meer onderhoud dan wenselijk is.

Voor de Herenstraat is schetsmatig gekeken naar mogelijke inrichtingen. Uiteindelijk wordt de meeste verbetering gezien in een aanpassing naar het wegvak rotonde tot en met de Stationsweg. Uit het schetsplan blijkt dat het profiel doorgetrokken kan worden tot het viaduct, maar daarbij verdwijnen een groot aantal parkeerplaatsen wat de leefbaarheid van dit wegvak niet ten goede komt. Met de werkzaamheden wordt naar verwachting in het tweede halfjaar van 2011 gestart.

De Cunerachool, een school met 290 leerlingen, heeft de afgelopen jaren een redelijk groei doorgemaakt. Met de groei van het aantal leerlingen zijn ook de verkeersbewegingen toegenomen. Dit leidt niet alleen tot toename van het fietsverkeer, maar ook het aantal autobewegingen. In overleg is gekeken naar de mogelijkheden om te komen tot een verbetering van de bereikbaarheid.

De bereikbaarheid van de Cuneraschool kan verbeterend worden door de achteringang bruikbaarder te maken door aanleg van een hellingbaan en verlichting. Verder door de bereikbaarheid van het kerkplein bij de Gedachteniskerk te verbeteren door aanpassing van het toegangspad en door een stopverbod in te stellen op de Stationsweg zodra de aanpassingen zijn uitgevoerd. De werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd.

Candia’66 vergeet punten mee te nemen

RHENEN – Het is nieuwe trainer Janco Heimgartner niet gelukt zijn eerste competitiewedstrijd met Candia’66 winnend af te sluiten. Uit bij SVM verloor zijn ploeg onnodig met 2-1.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Onrustige start SVMM

MAARN  In de eerste wedstrijd van het seizoen 2010-2011 kende SVMM een onrustige start in de uitwedstrijd tegen Vianen. SVMM trainer Fred Veenstra:” Het eerste half uur van de wedstrijd kwamen we weliswaar goed uit de startblokken, maar vergaten we eenvoudigweg te scoren.

Lees verder op de website van De Kaap

Maarns erfgoed in de kijker

MAARN  Tijdens de Open Monumentendagen is men in Maarn welkom bij vijf monumenten. De Cultuur Historische Commissie (CHC) heeft een aantrekkelijk programma samengesteld. ,,We zijn blij met de openstelling door particulieren van erfgoed dat anders niet toegankelijk is voor derden.”, vertelt Marjolein Copier, lid van de CHC.

Lees verder op de website van De Kaap

6 september 2010

tijd: 9:25 uur  temperatuur: 16 °C

Zuiderplantsoen Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Route Stichtse Aanspanning

DRIEBERGEN Op zaterdag 11 september a.s. vindt de grote Parade plaats als onderdeel van het Driebergs Dorpsfeest. Daarin rijden 19e-eeuwse rijtuigen mee van leden van de vereniging De Stichtse Aanspanning. Voorafgaand aan de Parade rijden deze rijtuigen een rijtoer door Driebergen, waarin verpleeghuis Nassau-Odijkhof, woonzorgcomplexen Sparrenheide en Rehoboth, en serviceflat Beukenhorst zijn opgenomen.
 
De complete route is:
 
vertrek Seminarieterrein 15:30 uur
oversteken naar de Gezichtslaan, linksaf Melvill v Carnbeelaan
rechtsaf Nassau Odijklaan,  2e ingang links: Nassau Odijckhof
vanaf uitgang Sparrenheide linksaf Melvill v Carnbeelaan.
Einde rechts Traay, linksaf Arnhemsebovenweg,
rechtsaf Welgelegenlaan (links aanhouden),
einde linksaf Vijverlaan, rechtsaf Buntlaan, linksaf Coolsmalaan,
links Mevrouw Leinweberlaan, einde rechts Horstlaan rotonde rechtoversteken naar de Akkerweg.
Via 2e ingang Beukenhorst langs de hoofdingang.
Daarna Akkerweg vervolgen, rechtsaf Weth.Teselinglaan, linksaf Hoogesteeg.
Einde weg rechts Engweg, linksaf Lange Dreef, eind rechts St.Hubertuslaan, eind links Rijsenburgselaan,
rechtsaf Faunalaan bij rotonde rechtoversteken,  einde weg rechtsaf Nijendal.
linksaf Rijsenburgselaan tot aan de achterzijde R.K.Kerk, daar opstellen voor de parade.
 
De Parade vertrekt rond 16:30 uur vanaf het Kerkplein over de Hoofdstraat, linksaf naar de Traaij tot en met de Oranjelaan. 

“De smaak van de 19e eeuw“

RHENEN  Zaterdag 11 september 2010 vindt ook in Rhenen Open Monumentendag plaats. Het thema is “De smaak van de 19e eeuw”. Het organisatiecomité is hard bezig om het programma in Rhenen wederom aantrekkelijk op te zetten.

Door samenwerking met Nationale Orgeldag en de Streekmarkt wordt het vast een bijzondere dag! Kom gerust langs om te proeven van “de smaak van de 19e eeuw”.

Orgeldag in de Cunerakerk
Rondom de Cunerakerk gebeurt er veel. De Cuneratoren is voor  slechts € 1,- te beklimmen.’s Avonds vindt de Cuneramaaltijd plaats. Kaarten á € 15,- zijn bij de VVV Rhenen te koop. In de kerk vinden diverse orgelconcerten plaats. Het is namelijk ook Nationale Orgeldag en daarom kunt u in de Cunerakerk kennis maken met het orgel en het spel van de organist.

Modeshow
Er wordt twee keer een modeshow gehouden op het bordes van het Oude Raadhuis. Er wordt kleding geshowd uit de jaren rondom 1900. Terwijl u wacht op het begin van de show hoort u over mode, kleding en wat men mooi vond in de 19de eeuw.

Streekmarkt
Op het terrein van Open Monumentendag, rondom de Cuneratoren, vindt een Streekmarkt plaats. Een gezellige markt met demonstraties, bijvoorbeeld met de hand vlegelen en met de machine dorsen. Er zijn kramen met streek- en ambachtelijke producten die u kunt proeven en kopen. Er zijn historische tractoren te bezichtigen, attracties voor de kinderen en huifkarritten. Er staan diverse kraampjes met onder andere kunst en curiosa.

Boottocht naar de Blauwe Kamer
Net als ieder jaar op Open Monumentendag vaart  de boot de Blauwe Bever over de Rijn. Op zaterdag 11 september 2010 is de bestemming De Blauwe Kamer in Rhenen waar de voormalige Steenoven bezichtigd wordt. Kaartjes kosten € 1,- en zijn op de monumentendag te verkrijgen bij VVV Rhenen. De boot gaat meerdere keren naar De Blauwe Kamer, de eerste afvaart is om 10.00 uur, de laatste om 14.00 uur. De kaartjes voor de eerste afvaart zijn op vrijdag 10 september al te halen bij de VVV Rhenen. Op Open Monumentendag zelf worden de kaartjes voor de overige vaarten verkocht.

Kortom een dag waarin van alles te beleven en bezichtigen is in en rond het mooie stadje Rhenen. Het complete programma van Open Monumentendag is te vinden op www.openmonumentendag.nl  of via  de VVV Rhenen, Markt 20 te Rhenen, telefoon 0317-612333.

Landgoed Prattenburg Rhenen onder de loep door leerlingen

RHENEN  Ook dit jaar heeft Landgoed Prattenburg weer vele honderden leerlingen ontvangen in het kasteelpark van het landgoed. De familie Van Asch van Wijck hecht veel waarde aan kennisoverdracht voor de volgende generaties.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Zondagmiddagconcert 12 september 2010

DRIEBERGEN  Ter afsluiting van het Dorpsfeest Driebergen 2010 organiseert de Stichting Koffieconcerten op zondag 12 september een klassiek-romantisch concert (19e eeuw) uitgevoerd door Driebergse beroepsmusici Bas Verheijden (piano) en Trio Fabius (mezzosopraan, altviool, cello)

Op het programma staan pianomuziek van Frederic Chopin en romantische liederen van o.a. Bellini, Schubert, Verdi en Brahms.

Het concert begint om 14.30 u en eindigt ca. 15.30 u.   Entree € 10 aan de zaal.
De kerk is open vanaf 14 u en toegankelijk via ingang Nieuw Salem. U kunt daar tevoren een kop koffie of thee nuttigen (inbegrepen in de entreeprijs).

Kaarten zijn ook verkrijgbaar in de voorverkoop en via een passe-partout voor het Dorpsfeest Driebergen.

Driebergs Dorpsfeest wordt een waar festival

DRIEBERGEN  Op zaterdagmiddag en -avond 11 september 2010 wordt de Driebergse winkelstraat de Traaij een waar festivalterrein. Er zijn maar liefst drie podia, waarop tegelijkertijd uiteenlopende soorten muziek ten gehore worden gebracht.

De podia worden geplaatst op het pleintje de Binnenplaats, bij de Nassaulaan en ter hoogte van de Laan van Blommerweert. Bij ieder podium zal ook volop eten en drinken te verkrijgen zijn.
Aan het podiumprogramma wordt deelgenomen door vele bands, bandjes, koren, muziekgezelschappen uit Driebergen en omgeving.

Het podium aan de Binnenplaats heet ’s middags het Driebergs Cultuurpodium. Er wordt opgetreden door het Opstaporkest van Aurora en koren zoals een piratenkoor, zeevrouwenkoor en shantykoor. Toneelvereniging VZOD speelt een korte eenakter, een historisch kostuumstuk.

Na de Droomrit en historische  Parade start hier Driepop. Driepop is nieuw. Driepop is door en voor jongeren. Driepop is een bescheiden doorstart van Dwergpop, het popfestival dat in Driebergen een jarenlange traditie heeft gekend.
Met Driepop wil de organisatie een podium bieden aan bandjes uit de directe omgeving, zoals Nona, Bel Betty en Reena Riot.


Een van de bands is ‘t Luchtorkest , dat bestaat uit tien jonge muzikanten uit Zeist en dat speelt ‘t dak eraf met een uitgebreid repertoire, waarvan veel lekkere pop/rock en soul classics en enige Nederlandstalige nummers. Ze hebben dit jaar op de Driebergse Koninginnemarkt opgetreden.
Als laatste in dit veelbelovende programma is de regionaal bekende DJ Doctor Anders gecontacteerd. 

Driepop wordt geheel georganiseerd door jongeren uit Driebergen en omgeving.

Ter hoogte van de Nassaulaan wordt het loungeplein  gehouden . Hier juist wat rustige, gezellige muziek voor publiek van alle leeftijden. Uniek is het kwartet de Nijlpaarden, dat onversterkte muziek brengt van een breed genre. Na de Parade een jazzquintet en een DJ.

Bij de Laan van Blommerweert is het Pop- en Rockpodium, met als start het succes van vorig jaar de Senior Rockets. 
Ook met Basic Station en Henk Dissel (foto) is lekkere swingende muziek gegarandeerd.
Een echte topper van dit programma is Starkoo, een van de nieuwste publieksfavorieten in de vaderlandse popscene.
DJ Marco Solvero sluit dit deel van het festival af.

Om 23.00 uur kan iedereen achter de muziek van twee dweilbands aan richting Evenemententerrein waar het zaterdagprogramma wordt afgesloten met een groots vuurwerk.
Podiumprogramma Driebergs Dorpsfeest 11 september 2010

    •    Podium 1: Traaij / Binnenplaats        verzorging door De Reiziger

10 – 16 uur    Driebergs Cultuurpodium

    0.1    Zeevrouwenkoor “Waterzooi”, met muzikanten van “ManOverboord”
12.45        Opstap orkest van Aurora
    0.1    Vrouwenzangkoor “Korage”
14.30        Shantykoor de Driemasters
15.00        Toneelvereniging VZOD met eenakter
15.30   –     16.00    Piratenkoor ManOverboord
16        –       17.30         (Parade en Droomrit komen langs)

17.30 – 23 uur    Driepop:  popfestival

    17.30 –    18.15    NONA , pop/rockband uit Utrecht
    18.45 –     19.30    Bel Betty, 6-koppige coverband uit Driebergen, muziek uit  60, 70, 80, 90
    20.00 –    20.45     Het Luchtorkest, 10 jongeren uit Zeist met veel verschillende muziek
    21.15 –    21.45    Reena Riot, jonge vunzige blues
    21.45 –    22.00    DJ Dane (draait ook tijdens het op- en afbouwen van bands)
    22.00 –    23.00    DJ Doctor Anders


    •    Podium 2: Traaij / Nassaulaan        verzorging door Het KookPaleis

12 – 21 uur    Loungeplein

12.00 –   16.00    De Nijlpaarden
16.00 –   16:30    Toneelvereniging VZOD met eenakter
16.30 –     17.30         (Parade en Droomrit komen langs)
17.30 –     19.00    Jazz quintet
19.00 –   21.00    DJ 


    •    Podium 3: Traaij / Laan van Blommerweert verzorging door Fresh & Juicy

14 – 23 uur     Pop-en Rockpodium

14.00 –    16.00     The Senior Rockets
16 –    17.30             (Parade en Droomrit komen langs)
17.30 –    19.00     Basic Station
19.30 –     20.15    Henk Dissel
20.30 –     21.00     Starkoo
21.00 –    23.00     DJ Marco Solvero

Gymkids en turnen in Maarn goed van start

MAARN  De gymnastiekvereniging Levitas is na de vakantie succesvol gestart met Gymkids en turnen in Maarn. Al meer dan dertig kinderen hebben zich op de eerste lessen gemeld en het worden er iedere week meer.

Lees verder op de website van De Kaap

Grietmaal beloofd feest te worden

AMERONGEN  Amerongen staat op 11 september in het teken van de monumentendag en de Grietmarkt. Ook wordt het grietmaal weer gevierd.

Lees verder op de website van De Kaap

7 september 2010

tijd: 13:55 uur  temperatuur: 12 °C

Sparrenlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Flora en fauna

DOORN  Atelier ART33 in Doorn start op 17 september 2010 een nieuwe serie mini-exposities. De expositie van september heeft als titel “Flora en fauna.”  De Amsterdamse schilderes Lies Goemans werkt voornamelijk met olieverf op doek maar aangezien ze steeds meer en plein-air werkt zijn een aantal van haar werken opgezet in acryl op doek. Ook inkt heeft een eigen zeggingskracht die haar aanspreekt.

vergroot foto

Haar inspiratie vindt zij dichtbij haarzelf of op haar reizen.
Speciaal voor de expositie Flora & Fauna bij Art 33 in Doorn zal zij naast bloemenschilderijen ook enkele van haar ‘inkt-hondjes’ tonen.
Lies Goemans heeft een gedeeltelijke opleiding genoten aan modeacademie Vogue en de Hogeschool voor de kunsten Utrecht – Beeld en Media.
Haar sporen heeft zij al jaren verdiend met grafisch ontwerp en illustratie voor diverse bladen.
Wat haar schilderen betreft is zij ook wel autodidactisch te noemen en pas sinds kort heeft zij besloten deze passie de voorrang te geven.

“Kleuren raken me, ik voel ze, ik druk me uit in kleur.
Ook snelheid van schilderen is belangrijk, alsof er slechts een kort moment is 
waarop je de essentie en de schoonheid die je ziet kunt vangen.
Het maakt me schaamteloos hebberig, ik wil het vastleggen, verzamelen.
Zeg maar het kijken met gevoel, om te zien, voordat het denken begint
De keuze voor onderwerpen ligt dicht bij me, als het mij raakt wil ik dat delen, vergroten, afpellen, blootleggen, op mijn manier laten zien. Waarom raakt het me?
Die schijnbaar triviale zaken, het mysterie daarvan, is het een metafoor voor ons menselijk gedrag? Die eenzaamheid van een zwabber in een emmer in Shanghai,
zo’n aandoenlijk hondje of de levenslust en trots van die ene magnolia in zijn eigen wereld.
Natuur is schoonheid, heel vanzelfsprekend, maar kan het ook een eigen wereld worden, als ik het vertaal in kleur.
Niet de werkelijkheid tonen maar dat wat ik in die werkelijkheid verscholen zie.
Als ik dat kan overbrengen raakt het een ander misschien ook.”

De expositie vindt plaats op 17, 18 en 19 september in Atelier ART33, Kampweg 33 in Doorn, open vrijdag 19-21 uur, zaterdag en zondag 13-17 uur


DEV Doorn zonder veel problemen langs FZO

DOORN  DEV Doorn is de competitiestart goed doorgekomen, op het mooie veld van degradant FZO kwam de ploeg van Michel van Aken nooit echt in de problemen, 1-4.

Lees verder op de website van De Kaap

Fietsdocent geeft les op SGM

MAARSBERGEN  Op scholengemeenschap Maarsbergen was gisteren de eerste dag, van drie dagen, waarin veilig fietsen centraal staat. Leerlingen van klas 1 van SGM krijgen ook op donderdag 9 en op vrijdag 10 september extra lessen over dit onderwerp.

Lees verder op de website van De Kaap

Bewoners Paulus Potterhof eisen bijna twee ton

DOORN/UTRECHTSE HEUVELRUG  Twee bewoners van de Paulus Potterlaan in Doorn eisen bijna twee ton planschadevergoeding omdat er in hun buurt woningen zijn gebouwd. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil nog geen €70.000,- betalen. Dat bleek vorige week op de zitting van de bestuursrechter in Utrecht.

Lees verder op de website van De Kaap

Open ochtend peuterspeelzaal ’t Kwetternest Amerongen

AMERONGEN  Peuterspeelzaal ’t Kwetternest opent op donderdag 16 en vrijdag 17 september haar deuren voor peuters en hun ouders. Mensen die nieuwsgierig zijn naar de leuke en leerzame activiteiten die de kinderen geboden worden kunnen zich laten informeren.

Lees verder op de website van De Kaap

Verkeerscontroles

MAARSBERGEN  De politie heeft maandagmiddag 6 september tussen 15.00 en 17.30 uur aan de Woudenbergseweg een snelheidscontrole gehouden. In totaal zijn 1.352 voertuigen gecontroleerd. Hierbij overtraden 45 bestuurders de maximum snelheid van 80 km/uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 132 km/uur.
 
Ook in Leersum heeft 6 september tussen 8.25 en 10.00 uur aan de Rijksstraatweg een snelheidscontrole plaatsgevonden. Hier zijn in totaal 1.600 voertuigen gecontroleerd. Hierbij overtraden 48 km/uur de maximum snelheid van 50 km/uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 70 km/uur.

Weer rijden onder invloed

ZEIST De politie heeft in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 september een 41-jarige man uit Driebergen aangehouden voor het rijden onder invloed.

Tijdens de surveillance zagen agenten omstreeks 02.35 uur een automobilist over de Antonlaan rijden. Toen de man gecontroleerd werd, bleek hij alcohol gedronken te hebben. Hij blies op het bureau 250 ugl. Uit het computersysteem van de politie bleek dat de man binnen vijf jaar voor de vierde keer is aangehouden voor rijden onder invloed. Hierop is direct zijn rijbewijs ingenomen. De Driebergenaar moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.

20e seizoen “Jazz op de Zondagmiddag”

DRIEBERGEN Op 19 september 2010 begint het al weer 20e seizoen Jazzconcerten in Champ’Aubert met een optreden van de “Dirty Dozen“, een Nederlands orkest dat bijna uitsluitend en met heel veel succes in Duitsland optreedt.

Het programma van dit speciale seizoen omvat  een aantal  bekende en een aantal zeer bekende bands zoals o.m. “The New Orleans Syncopators”.
Speciaal dit 20e seizoen beginnen we met 4 internationaal bekende top orkesten, en de tweede helft op veler verzoek de toppers van voorgaande jaren.
Terwijl in Nederland een sterke terugloop in de bezoekers van de Jazzclubs valt te constateren, kan Champ’Aubert nog steeds bogen op een hoge bezettingsgraad en dat zal het komende seizoen wel weer blijken..
In de Jazzclub van Champ’Aubert is van september tot april een zeer gevarieerd programma jazz concerten op de zondagmiddag. Op de derde zondag van de maand van 14.30 tot ± 17.30 uur worden concerten gegeven in de deel.
De toegangs prijs is € 8,00 pp.
Of een seizoen,s kaart 8 concerten voor maar € 50.00 
Voor meer informatie www.champaubert.nl
Dus zin in een gezellige middag met leuke vrolijke muziek,een dansje,een hapje, ofeen drankje kom dan de derde zondagmiddag van de maand naar Champ Áubert.

Lezing en wandeling over vleermuizen

ZEIST  Op vrijdagavond 10 september organiseert bezoekerscentrum De Boswerf een vleermuizenwandeling in het Zeisterbos. De wandeling wordt vooraf gegaan door een lezing van Harrie Pelgrim van de Utrechtse Werkgroep Vleermuizen. Hij begeleidt ook de wandeling.

De vleermuis is het enige zoogdier dat vleugels heeft en kan vliegen. In Nederland komen 17 vleermuissoorten voor. Tijdens de wandeling ontdekt u welke soorten er in het Zeisterbos leven. De maand augustus is de tijd dat vleermuizen paren. De mannetjes bezetten boomholtes en roepen dan om een vrouwtje te lokken. Als het goed weer is, is de kans groot dat er volop vleermuizen worden waargenomen.
De lezing begint om 20.00 uur en de wandeling start om 20.45 uur. Het bezoekerscentrum is op deze avond vanaf  19.30 uur geopend. Aanmelden is verplicht en kan tot 8 september. De activiteit is voor alle leeftijden.
U kunt zich telefonisch 030 6922393, per e-mail boswerf@milieudienstzou.nl of  aan de balie van het bezoekerscentrum De Boswerf aanmelden.
Er is plek voor  40 deelnemers.
De activiteit kost € 3,00 per persoon incl. een kopje thee of koffie.
Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur (tot eind oktober). Hierna is het bezoekerscentrum tot april alleen op de zondagen geopend. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030-69 22 393. U vindt bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.

Wandeltocht voor goed doel

DOORN  Vrijwilligers van de internationale kinderhulporganisatie SOS-Kinderdorpen organiseren op zaterdag 11 september een wandeltocht langs bos, landerijen en het boerenklompenpad in de omgeving van Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

8 september 2010

tijd: 14:10 uur  temperatuur: 16 °C

Faunalaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Ketenen van Rome naar Rijsenburg

DRIEBERGEN  De Sint Petrus’ bandenkerk in Rijsenburg heeft ter gelegenheid van  het 200-jarig bestaan een replica cadeau gekregen van de ketenen waarmee de apostel Petrus gevangen zat.

Het origineel van de ketenen bevindt zich in de ‘moederkerk’, San Pietro in vincoli te Rome.
Pater Tiemen Brouwer o.p. heeft de replica zondag tijdens de Eucharistieviering overhandigd. Hij is rector van de kerk der Friezen in Rome. De overhandiging had voor pater Brouwer ook een persoonlijk tintje: hij is in januari 1945 in Driebergen geboren en in de Sint Petrus’ bandenkerk gedoopt.

Vertelmiddag bij Bezoekerscentrum De Boswerf

ZEIST  Op zondag 12 september worden er bij het bezoekerscentrum De Boswerf prachtige verhalen verteld door het vertelduo Gerard Toonen en Mirjam Backus.

Beide verhalenvertellers hebben hun sporen verdiend met het vertellen van verhalen. Zij traden eerder op bij het Spoorwegmuseum, landgoed Oostbroek, de Christmas Fair en andere (historische) musea.
De verhalen worden onder andere verteld in de Plaggenhut en de tipi op het terrein van het bezoekerscentrum. Aanvangstijden zijn 14.00 uur, 14.20 uur, 14.40 uur, 15.00 uur,  15.20 uur en 15.40 uur.  Beide vertellers wisselen elkaar af. De verhalen duren ongeveer 10 ‡ 15 minuten en zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder. En ook voor volwassenen. De toegang is gratis.

Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 tot 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur (tot eind oktober). Hierna is het bezoekerscentrum tot april alleen op de zondagen geopend.  U vindt bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.

Financiële compensatie Krakelingweg


ZEIST  Voor de aanleg van de nieuwe Krakelingweg in Zeist is compensatie in natura noodzakelijk. In de directe omgeving en ook op andere plekken in de gemeente is echter onvoldoende grond beschikbaar die als compensatielocatie kan dienen.
Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om ontheffing te verlenen van deze natuurcompensatie en te volstaan met een financiële compensatie. De gemeente Zeist stelt een financiële vergoeding beschikbaar die overeenkomt met 3.3966 hectare te compenseren bosnatuur. De op te richten natuurcompensatiebank Gelderse Vallei ( NCB) zal er zorg voor dragen dat voor dit bedrag voldoende compensatie in natura plaatsvindt.

Grote Driebergse Wandeldag

DRIEBERGEN Als outdoor-afterparty van het zaterdagse dorpsfeest vindt in Driebergen en Rijsenburg zondag een nieuw evenement plaats: De Grote Driebergse Wandeldag. Vanaf het Kerkplein in Rijsenburg starten tien wandelingen, sterk varierend in karakter en gebundeld in de speciale uitgave Op Stap in en rond Driebergen en Rijsenburg.  Er zijn kortere dorpswandelingen over verharde wegen, langs de vele monumenten en onder deskundige begeleiding. Er zijn parkwandelingen, over deels onverharde paden, met of zonder begeleiding van een deskundige gids.

vergroot foto

En er zijn drie splinternieuwe langere wandelingen, zowel begeleid als onbegeleid, die de wandelaar tot ver buiten de dorpsgrens voeren, naar plekken waar ze gewoonlijk niet snel zullen komen.

Veel wandelingen zijn onderling te combineren en alles is gebundeld in een handzaam achterzakboekje, te koop voor €5  (incl. toegang tot het Arboretum en  downloads van de routes voor GPS/Smartphone) op zondag 12 september op het Kerkplein. Het boekje is ook verkrijgbaar in een passepartout voor €25, inclusief toegang tot twee concerten het Grote Dorpsfeest en een High Tea na afloop van de wandeldag. Kijk voor meer info op www.driebergsdorpsfeest.nl, op www.wandelenindriebergen.nl of kom zondag 12 september gewoon naar het Kerkplein. De meeste (begeleide) wandelingen vertrekken om 13.00 uur, de spannendste al om 10.00 uur (treinreizigers kunnen vanaf het voorplein op NS-Station aanhaken rond 10.30 uur).

Biljartvereniging ‘Het Korte Keutje’ bestaat twintig jaar

OVERBERG  De Overbergse biljartvereniging ‘Het Korte Keutje’ bestond op 5 september precies twintig jaar. Dit wordt gevierd tijdens een feest voor alle huidige en alle oud-leden op 11 september in De Buurthucht vanaf 16.30 tot circa 19.30 uur. Iedereen die lid is of was, is welkom.

Lees verder op de website van De Kaap

9 september 2010

tijd: 14:15 uur  temperatuur: 20 °C

Asch van Wijcklaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Levendig bezoek college Overberg

OVERBERG  ‘Een goed begin is het halve werk’, dacht het college van B&W kennelijk toen zij het dorp Overberg dit jaar als eerste van de zeven uitkoos voor een uitgebreid bezoek. Onder een stralende zomerzon toonde Overberg zich op zijn mooist.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Geen lege zolders in gemeentekantoor’

DOORN/HEUVELRUG  Er lijken nog maar weinig hindernissen te nemen voor de schop op het Raadhuisplein de grond in kan. In de commissie Middelen werd vorige week het definitieve ontwerp van het gemeentekantoor besproken.

Lees verder op de website van De Kaap

Expositie ‘Kerk & Plein’ is feest van herkenning

DRIEBERGEN  De expositie ‘200 jaar Kerk & Plein’ in parochiecentrum De Pieterburen in Driebergen-Rijsenburg is enthousiast ontvangen.
Voor bezoekers is de tentoonstelling een feest van herkenning. Bijzondere historische foto’s, filmopnames en kerkelijke attributen geven een beeld van tweehonderd jaar Sint Petrus’ banden en Kerkplein.

De expositie is zondag geopend door de Heer van Rijsenburg, baron Van Rijckevorsel. De baron stamt in rechte lijn af van de stichters van de parochiekerk, Petrus Judocus van Oosthuyse en Margaretha de Jongh.
In de pastoorszaal van het parochiecentrum aan de Rijsenburgselaan is een atelier voor priesterkledij ingericht. In de Petrus- & Pauluszaal zijn nostalgische attributen te zien zoals het Heilig Hart-beeld, priesterkleding waarmee kinderen ‘misje’ speelden, kazuifels en missaals.
De expositie (toegang gratis) is geopend op Monumentendag, zaterdag 11 september, van 14.00 tot 17.00 uur en op de zondagen tot en met 3 oktober van 11.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Meer informatie staat op www.200jaarrijsenburg.nl

Bijstandsfraude met succes aangepakt

RHENEN  De gemeente Rhenen heeft het afgelopen haf jaar de bijstandsfraude met succes aangepakt. Veel ontvangers van een bijstandsuitkering blijken hier geen recht op te hebben en de uitkering wordt daarom stopgezet.

Signaal
Uitgangspunt bij de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand is: sociaal naar mensen die niet
kunnen werken, strakke lijn naar mensen die niet willen werken. Dit college heeft bijzondere
aandacht voor mensen waarbij geen enkel programma of maatregel effect heeft. Wethouder Frank Bongers (Sociale zaken en werkgelegenheid) is erg blij met de resultaten “Mensen die frauderen krijgen nu een signaal dat we ze in de gaten hebben.”  Het afgelopen half jaar  is op het gebied van sociale zaken ingezet op het aanscherpen van de rechtmatigheidtoetsing. Dat betekent dat er intensiever wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld niet opgegeven neveninkomsten en onrechtmatige samenlevingssituaties. Ook worden nieuwe aanvragen uitvoeriger gescreend alvorens tot toekenning over te gaan.

Snel weer uit de bijstand
Het opsporen van fraude levert de gemeente en dus de maatschappij veel geld op. Iemand die bijstand krijgt kost de gemeenschap gemiddeld 21.000 euro per klant per jaar. Dit geld kan goed besteed worden aan diegenen die er alles aan doen om snel weer uit de bijstand te komen. Frank Bongers zet zich in voor de mensen die ongewild in de bijstand terecht zijn gekomen.“Iedereen is gebaat bij een eerlijke toekenning van bijstand. Vaak is het al niet makkelijk om in zo’n situatie te zitten. Als mensen er dan ten onrechte gebruik van maken is dat erg zuur voor de rechtmatige bijstandsontvangers. “

Alternatieve Heuvelrugloop gelopen

MAARN  Het hardloopteam van Fysiotherapie & -Fitness Huiskes heeft op zaterdag 4 september een alternatieve Heuvelrugloop gehouden voor de eigen leden. De reguliere versie van dit evenement, dat al vijf jaar veel lopers trekt (ook van ver buiten de regio) kon dit jaar niet gehouden worden.

Lees verder op de website van De Kaap

Fotowedstrijd Groei & Bloei ‘Wereld Natuurlijk’

DOORN/HEUVELRUG  Voor de vijfde keer organiseert Groei & Bloei deze zomer een fotowedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Wereld Natuurlijk’. Iedereen kan meedoen en zijn of haar foto’s insturen.

Lees verder op de website van De Kaap

10 september 2010

tijd: 13:45 uur  temperatuur: 18 °C

Hoofdstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Verkeersongeval met letsel

ZEIST  Op donderdagmiddag omstreeks 13.45 uur vond aan de Van Tetslaan een ongeval plaats tussen een personenauto en een bromfiets. De bestuurder van de bromfiets raakte hierbij gewond.
De 22-jarige bromfietsbestuurder uit Zeist reed op de kruising Van Tetslaan met de 
Dr. ’s Jacoblaan. Van rechts kwam een personenauto met daarin een vrouwelijke bestuurder die hij vermoedelijk over het hoofd zag. Hierdoor botste hij met zijn bromfiets tegen de voorzijde van de auto. Met pijnklachten in zijn onderbenen is de bromfietsbestuurder per ambulance naar het ziekenhuis in Zeist vervoerd voor nader onderzoek.

Ondernemers opgeschrikt door diefstallen

MAARN  Ondernemers in Maarn werden de afgelopen weken opgeschrikt door diefstal. Vorig weekend werd ingebroken in de winkel van Kaasschieter Brillen en Hoortoestellen en eerder deze zomer waren ook de DA drogist en Eetcafé ’t Vosje al doelwit.

Lees verder op de website van De Kaap

Open Monumentendag

MAARN  Open Monumentendag in Maarn biedt op zaterdag 11 september veel bijzonders. Onder meer drie landhuizen, die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn, openen nu hun deuren.

Lees verder op de website van De Kaap

Zwitserland: de 19e eeuwse smaak

HEUVELRUG  ‘De smaak van de 19e eeuw’ is het thema van de Open Monumentendagen aankomend weekend. Als er één kenmerk van deze smaak nog herkenbaar is op de Heuvelrug, dan is het wel de voorliefde voor Zwitserland.

Lees verder op de website van De Kaap

Revius Lyceum: 60 jaar een school in beweging

DOORN  Het Revius Lyceum opende in september 1950 zijn deuren voor scholieren uit Doorn en omstreken. Duizenden mensen hebben herinneringen aan de Doornse school.

Lees verder op de website van De Kaap

Venetiaanse kamermuziek in Maartenskerk

DOORN  Het lunchconcert dat op zaterdag 11 september gegeven wordt in de Maartenskerk te Doorn staat in het teken van “La nascita della Sonata” (de geboorte van de sonate).

Lees verder op de website van De Kaap

11 september 2010

tijd: 14:00 uur  temperatuur: 22 °C

Park Seminarie Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Bekijk diashow van 75 foto’s

Informatiebijeenkomst voor Maarnse senioren

MAARN  Welnúh organiseert in samenwerking met het Senioren Pluspunt in Trompstaete in Maarn op 13 september een informatiebijeenkomst over hulpmiddelen voor mensen met een beperking van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Lees verder op de website van De Kaap

Opening Molen Maallust

AMERONGEN  De molen Maallust wordt op zaterdag 11 september officieel geopend. Na jaren van voorbereiding, verplaatsing en restauratie is de molen draai en maal klaar.

Lees verder op de website van De Kaap

12 september 2010

tijd: 14:50 uur  temperatuur: 18 °C

De Warande Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Onder invloed

LEERSUM  Zaterdagmiddag vond op de Maarsbergseweg een kop-staartbotsing plaats. Een 48-jarige vrouw uit Amerongen remde vermoedelijk te laat waardoor zij op haar voorligger botste. De bestuurster van de auto die geraakt werd, is met letsel aan het gezicht overgebracht naar het Diakonessenhuis in Zeist.
Uit de eerste blaastest van de Amerongse vrouw bleek dat zij teveel had gedronken. Op het bureau blies zij 280 ug/l. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt, ook kon zij haar rijbewijs inleveren.

Doe mee aan de Nationale Ouderendag 2010

HEUVELRUG  Vrijdag 1 oktober vindt de Nationale Ouderendag plaats in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een dag waarop we wensen van ouderen vervullen en vele activiteiten organiseren. U kunt gratis naar de muzikale opening in het Cultuurhuis. 3 muziekgroepen zullen een mini-concert geven.

U kunt ook  meerijden met een autopuzzeltocht (kastelenroute) over de Utrechtse Heuvelrug. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Welnúh, telefoonnummer 0343-421538. U kunt hier ook kaarten bestellen voor een bezoek aan dierenpark Amersfoort. Kosten daarvan zijn 12,50 voor 2 personen. Bijgaand vindt u het programma tot nu toe.

Vrijwilligers gezocht. Ik doe mee. Jij ook? Met het thema ‘samen uit in de gemeente’ zijn er inmiddels al meer dan 200 wensen geuit door ouderen. Van een wandeling of haring eten overdag tot een hapje eten ’s avonds. De dag staat of valt met vrijwilligers die deze wensen vervullen of een bijdrage leveren aan bovenstaande activiteiten. ’s Avonds vinden er wijkdiners in Driebergen en Doorn  plaats, waarbij jong en oud in de wijk samen eten en koken. Kinderen zijn ook van harte welkom. Meld je aan met 1 of meerdere personen uit buurt, straat of gezin op www.nationaleouderendag.nl.

Voorlopig programma
10.00-11.30 uur Muzikale opening in Cultuurhuis te Doorn, gratis kaarten bij Welnúh 0343-421538
Vanaf 10.00 uur Vervullen van wensen
Vanaf 10.00 uur Auto-puzzeltocht over Utrechtse Heuvelrug. Kastelenroute. Aanmelding bij Welnúh 0343-421538.
Vanaf 10.00 uur Bezoek Dierenpark Amersfoort. Entree EUR. 12,50 voor 2 personen. Parkeren 5,=. Aanmelding Welnúh 0343-421538
17.00-20.00 Pannenkoeken eten in Zorgcentrum Beukenstein, Hoofdstraat 57
17.00-20.00 Heinz Foodservice wijkdiner in Doorn (ntb)

Meer informatie:
www.nationaleouderendag.nl
Maurits Barendrecht 06-30918379

Salone dell’Opera in Amerongse woonkamers

AMERONGEN  Salone dell’Opera’ wordt op 9 oktober gehouden in Amerongen. In woonkamers zingen mensen opera. Aan het einde is er een gezamenlijk optreden.

Lees verder op de website van De Kaap

Foto van de dag (kopie)

13 september 2010

tijd: 11:45 uur  temperatuur: 18 °C

Rosariumlaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


DEV Doorn met moeite langs DVSU

DOORN  Na de gewonnen openingswedstrijd tegen FZO kwam DVSU op bezoek in Doorn. DEV kwam in een lastige situatie, maar weerde zich sterk en trok uiteindelijk de overwinning over de streep.

Lees verder op de website van De Kaap

SVMM boekt overwinning op DVSA

AMERONGEN/MAARN/MAARSBERGEN  Zaterdagmiddag stond de eerste derby van het seizoen op het programma in de uitwedstrijd tegen DVSA. SVMM kon na een moeizaam middenstuk uiteindelijk laten zien wat het in huis heeft, SVMM liep in korte tijd uit naar 2-5.

Lees verder op de website van De Kaap

Cultuur prijs voor Stichting Koffieconcerten

DOORN Zaterdag heeft wethouder Pamboer de tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgereikt aan de Stichting Koffieconcerten Driebrergen-Rijsenburg.

Musketiers kan geen potten breken bij Renswoude

ELST  Ook op eigen veld stapte derdeklasser Renswoude als winnende formatie van het veld. Coach Adrie Morren had zich bij zijn nieuwe voetbalclub geen betere seizoenstart kunnen wensen. Hooguit wat meer doelpunten gezien de overvloed aan kansen in het treffen met Musketiers.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Groene Buitendag Landgoed Maarsbergen

MAARSBERGEN  Voor de eerste keer is afgelopen zaterdag op Landgoed Maarsbergen een speciale dag georganiseerd over voorlichting en beheer van het groene buitengebied.

Lees verder op de website van De Kaap

Ernst Jansz zingt Bob Dylan in De Binder

LEERSUM  Ernst Jansz komt vrijdag 24 september naar Cultuurhuis De Binder met zijn programma `Dromen van Johanna`.

Lees verder op de website van De Kaap

Doornse mariniers collecteren voor KWF Kankerbestrijding

DOORN  ,,Wie van jullie wil collecteren voor de KWF Kankerbestrijding?,” vroeg stafofficier Voorlichting en PR Hans Bouman van het Koninklijke Korps Mariniers in augustus aan zijn jongste manschappen. Zes gegadigden, allen gestationeerd op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn, staken zonder aarzelen hun handen op.

Lees verder op de website van De Kaap

Het Pelgrim Trio in Andrieskerk

AMERONGEN  Het concertseizoen van de Stichting Vrienden van de Andrieskerk wordt vrijdag 17 september geopend met het optreden van Het Pelgrim Trio. Het trio bestaat uit Thea Rosmulder, klarinet, Karin Dolman, altviool, Caecilia Boschmann, piano.

Lees verder op de website van De Kaap

14 september 2010

tijd: 14:00 uur  temperatuur: 15 °C

De Hermelijn Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Provincie bouwt turborotonde in Rhenen

RHENEN/UTRECHT Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben op 14 september 2010 ingestemd met de aanleg van een turborotonde op het kruispunt van de Cuneraweg en de Oostelijke Rondweg Veenendaal in de gemeente Rhenen. De aanleg van deze rotonde zal nog dit jaar worden gerealiseerd.
 
De turborotonde komt in plaats van de huidige tweestrooksrotonde. Een turborotonde is een rotonde met gescheiden rijstroken die zorgt voor een betere doorstroming en een betere verkeersveiligheid.
Aanpassingen kruispunt Cuneraweg/Kerkewijk
Naast het groene licht voor de turborotonde hebben GS ook ingestemd met aanpassingen op het kruispunt Cuneraweg/Kerkewijk/N416. Een andere regeling voor de verkeerslichten en een verlenging van de linksafstrook richting N416 gaan zorgen voor een verbeterde doorstroming en meer verkeersveiligheid. Ook deze aanpassingen worden nog dit jaar uitgevoerd.

Samenwerking
Bovenstaande maatregelen maken deel uit van een pakket van samenhangende maatregelen om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren op het gedeelte van de Cuneraweg tussen de Oostelijke Rondweg Veenendaal en de N416 in de gemeente Rhenen. Het pakket aan maatregelen is op initiatief van de provincie in samenwerking met de gemeenten Veenendaal en Rhenen ontwikkeld en ook de kosten worden gedragen door de drie gezamenlijke overheden.
Het pakket past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het regionale samenwerkingsverband Beter Bereikbaar Vallei (BBV) waarin ook de gemeenten Veenendaal en Rhenen en de provincie Utrecht participeren. BBV stelt zich als doel de doorstroming in het hele gebied van de Gelderse Vallei te verbeteren. BBV stelt ook een subsidie beschikbaar voor dit project.

Aanvullende maatregelen
De andere maatregelen die op de rol staan op het gedeelte van de Cuneraweg tussen de Oostelijke Rondweg en de N416 zijn de reconstructie van de aansluiting Brinkersteeg- Cuneraweg, het aanbrengen van twee middengeleiders bij Rhenendael en het aanbrengen van een linksafstrook op de aansluiting van de parallelweg op de Cuneraweg.
Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren moeten nog een aantal financiële en procedurele stappen worden gezet waardoor uitvoering op zijn vroegst kan plaatsvinden in 2011.

Bouw brandweerkazerne Zeist begonnen

ZEIST  In Zeist is gisteravond de eerste paal van de nieuwe brandweerkazerne geslagen. Burgemeester Janssen gaf samen met enkele brandweermannen de aftrap voor de bouw van het gebouw op deDijnselburgerlaan.


Lees verder op de website van RTV Utrecht

Groene voetstappen verzamelen

MAARN/HEUVELRUG  Opgehaald door meester Jean-Paul de Ronde kwam wethouder Robbert Waltmann gisteren aan op obs De Meent in Maarn om de week van de Groene Voetstappen te openen.

Lees verder op de website van De Kaap

KCD verliest gelijkopgaand duel van slimmer Midlandia

DOORN  Op een zonovergoten zaterdag heeft KCD/Decohome een uitstekende wedstrijdopening geen vervolg kunnen geven. De thuiswedstrijd tegen het Bunnikse Midlandia ging lang gelijk op, maar in de slotfase waren de gasten slimmer en zuiverder en dat leverde een nipte 10-11 nederlaag voor de Doornse korfballers op.

Lees verder op de website van De Kaap

Première toneelstuk Historisch Toneel

AMERONGEN  De Stichting Historisch Toneelspel heeft op zaterdag 18 september de première van het nieuwe toneelstuk “Hoe ouder hoe wijzer”. Het stuk wordt gespeeld in De Uithof (Nederstraat) te Amerongen.

Lees verder op de website van De Kaap

15 september 2010

tijd: 14:25 uur  temperatuur: 14 °C

Jagersdreef Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Koningin Beatrix bezoekt gewonde militairen

DOORN (ANP)  Koningin Beatrix heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn. Daar sprak zij onder meer met militairen die gewond zijn geraakt tijdens de missie in Afghanistan, liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Lees verder op de website van De Kaap

Hommage aan Shaffy door Guus Westdorp Trio

AUSTERLITZ Pianist Guus Westdorp zat regelmatig met Ramses Shaffy achter de vleugel. Op zondag 19 september brengt hij met zijn trio (Evert Willemstijn op bas en Rob Sprinkhuizen op drums) een hommage aan de grote chansonnier.

Geen nadoenerij, maar originele arrangementen en interpretaties, die een waar eerbetoon zijn aan persoon en werk van Ramses. 
Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zondag 19 september, 17.30 uur 
Guus Westdorp Trio – Voor altijd! – hommage aan Ramses Shaffy 
entree € 16 | reductieprijs € 11 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Let de Stigter: ,,Een autoloos Nationaal Park: een bijzondere ervaring”

HEUVELRUG  Oud-voorzitter van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Let de Stigter, is ,,best wel een beetje trots” op wat zij tot stand heeft gebracht eind vorige eeuw. Een Nationaal Park van behoorlijke omvang en allure. Komende zondag staat dit gebied weer volop in de belangstelling tijdens de Autoloze Zondag.

Lees verder op de website van De Kaap

Groei & Bloei Natuurmarkt

DOORN  Producten uit de natuur, voor in de natuur en organisaties die vertellen over de natuur. Ze zijn er op de Natuurmarkt van Groei &Bloei afdeling Doorn en omstreken op zondag 19 september 2010 in het Von Gimborn Arboretum in Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

16 september 2010

tijd: 14:20 uur  temperatuur: 14 °C

Schellingerlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Het Revius Lyceum viert feest

DOORN  Het Revius Lyceum viert deze week feest. Afgelopen dinsdag werden de festiviteiten, omtrent de zestigste verjaardag van de Doornse school, swingend geopend.

Lees verder op de website van De Kaap

Opvallend: Keizer bij stationsgebouw Maarn

MAARN  In een blauwe T-Ford uit 1913 keerde ex-keizer Wilhelm II met zijn echtgenote Auguste Victoria zaterdag 11 september nog eens terug naar de plaats waar hij in 1918 per trein arriveerde: het oude station van Maarn.

Lees verder op de website van De Kaap

Drie verdachten van straatroven aangehouden

UTRECHTSE HEUVELRUG / MAARN / DOORN  De politie hield eind augustus drie verdachten aan voor een straatroof en een poging tot straatroof op pizzakoeriers eerder dit jaar.
 
Op 19 januari 2010 beroofden twee mannen met bivakmutsen een pizzakoerier van zijn beurs aan de Amersfoortseweg in Maarn. De tweede zaak betrof een poging tot beroving van een pizzakoerier op 5 maart 2010 aan de Buurtweg in Doorn wederom door twee mannen met bivakmutsen. Deze versperden de weg en probeerden de pizzakoerier tot stoppen te dwingen, maar de koerier wist te ontkomen.
 
De politie startte een uitgebreid onderzoek dat eind augustus leidde tot de aanhouding van een 15-jarige jongen en twee 19-jarige mannen uit Doorn. De 15-jarige jongen bekende zijn aandeel in de straatroof aan de Amersfoortseweg en de poging daartoe aan de Buurtweg. De ene 19-jarige verdachte die mogelijk betrokken was bij de straatroof aan de Amersfoortseweg ontkent zijn betrokkenheid. De andere 19-jarige verdachte heeft bekend betrokken te zijn geweest bij de poging tot beroving aan de Buurtweg.
 
Alle drie de verdachten werden eind augustus aangehouden en in verzekering gesteld. Inmiddels zijn zij weer op vrije voeten gesteld, maar op een later moment zullen zij zich nog voor de rechter moeten verantwoorden.

Wandeling over Plantage Willem III in Elst

ELST  Het Utrechts Landschap houdt zaterdag 18 september een rondwandeling over Plantage Willem III in Elst. De wandeling over de herfstachtige plantage, onder leiding van gidsen, begint om 14.00 uur.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Woningbouw Kerkebosch kan doorgaan

ZEIST   De onwikkeling van de wijk Kerckebosch/Hoge Dennen in Zeist kan doorgaan. De Raad van State heeft een verzoek om het bestemmingsplan te schorsen afgewezen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

‘Behoud stationsgebouw Maarn’

MAARN  ,,Het oude stationsgebouw van Maarn moet behouden blijven.” Deze oproep deed Thijs Meinders, voorzitter van de Culthuurhistorische Commissie, aan de vooravond van de open monumenten dagen.

Lees verder op de website van De Kaap

Ludieke sloop voor bouw Allemanswaard

AMERONGEN  Onder grote belangstelling van omwonenden werd vorige week op ludieke manier met de eerste sloop van twee kleinere onder-één-kap woningen bij De Helling begonnen.

Lees verder op de website van De Kaap

College bezoekt Amerongen

AMERONGEN  Ondanks de regen van 14 september is het bezoek van College van B&W aan Amerongen niet in het water gevallen. Na een leerzame fietstocht door het dorp, was er in de avond een levendige discussie met de Amerongers in café Buitenlust.

Lees verder op de website van De Kaap

17 september 2010

tijd: 14:00 uur  temperatuur: 13 °C

Langbroekerdijk Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Speciale Gerrit Achterberg avond

DRIEBERGEN  Op dinsdagavond 21 september om 20.15 is de auteur Wim van Amerongen van het boek In de voetsporen van Gerrit Achterberg te gast bij Boekhandel Jacques Baas. Van Amerongen vertelt over het ontstaan van zijn zo succesvolle publicatie.

Het boek staat al vier maanden in de top 10 van best verkochte boeken bij boekhandel Jacques Baas. Ook Driebergenaar Henk C. Achterberg is van de partij en zal enkele gedichten van zijn volle neef voordragen.
Natuurlijk is het boek die avond te kopen en zal Van Amerongen signeren.
 
Wilt u meer lezen over deze avond en/of over de inhoud van het boek, kijk dan op www.boekhandelbaas.nl
 
De toegang is gratis. Wel graag aanmelden vooraf ivm het beperkte aantal plaatsen.

Kijk op Cultuur: Oud-wethouder restaureert

DRIEBERGEN  Een slordige tachtig belangstellenden bezochten tijdens de Open Momentendag zijn huis, de villa Providentia aan de Driebergse Hoofdstraat. Als je hem hoort spreken over de noeste arbeid die hij al ruim 25 jaar aan dit monument verricht, klinkt het altijd heel bescheiden.

Lees verder op de website van De Kaap

Gezinsfietstocht Groene Driehoek

ZEIST  Op zondag 19 september organiseert bezoekerscentrum De Boswerf een begeleide fietstocht door de Groene Driehoek. Het thema is menselijke sporen in het landschap. De start is bij bezoekerscentrum de Boswerf en de tocht duurt ongeveer 2,5 uur.
De Groene Driehoek is een landelijk gebied gelegen tussen Zeist, Driebergen en Bunnik. Kenmerkend zijn de landgoederen die er liggen o.a. Wulperhorst en Blikkenburg die behoren tot de Stichtse Lustwarande. In dit gebied borrelt schoon, ijzerrijk grondwater (=kwel) afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug op. Zowel Blikkenburg als Wulperhorst zijn zeer rijk aan planten en dieren. Op Blikkenburg komen veel planten voor die zijn gebonden aan moeras- en kwelmilieus zoals waterviolier, gele lis, koninginnekruid, tandzaad en kattestaart. Ook de ringslang wordt er regelmatig waargenomen. Landgoed Wulperhorst staat bekend om zijn enorme paddenstoelrijkdom. Ook leven er veel reeën.
Tijdens de fietstocht  krijgt u van een bioloog informatie over de landschapskenmerken, de historie en de natuur die u onderweg tegenkomt. De lengte van de tocht is ongeveer 15 km. Start om 13.00 uur bij bezoekerscentrum De Boswerf. Opgave vooraf is gewenst. Deelname kost € 2,50 inclusief een kopje thee/koffie

Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur (tot eind oktober). Hierna is het bezoekerscentrum tot april alleen op de zondagen geopend. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030-69 22 393. U vindt bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.Slim en handig worden in het verkeer bij SGM

MAARSBERGEN  Alle leerlingen van klas 1 van de Scholengemeenschap Maarsbergen hebben vorige week extra lessen gevolgd over verkeersveilig fietsen. Jongeren zijn een kwetsbare groep in het verkeer en de schoolleiding wil hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van ongevallen.

Lees verder op de website van De Kaap

Teams starten vol ambities met volleybalseizoen

HEUVELRUG  De twee volleybalverenigingen van de Utrechtse Heuvelrug staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Enervo en Volleer hebben voor hun selecties een aantal doelstellingen die zij hopen te realiseren.

Lees verder op de website van De Kaap

Voor vrijwilligerswerk naar Indonesië

DOORN  Het afgelopen schooljaar is Koen de Jong (18) uit Doorn geslaagd voor het VWO examen. In eerste instantie wilde hij meteen gaan studeren. Toch heeft hij er voor gekozen om eerst, gedurende een jaar, een deel van de wereld te bezoeken.

Lees verder op de website van De Kaap

Terugblik op Puur Doorn: Gevarieerd aanbod door 150 standhouders

DOORN  De buitenbeurs Puur Doorn die vorige week voor de zeventiende keer werd gehouden op het terrein van Huis Doorn, trok elke dag een groot aantal bezoekers uit het hele land. Op zondagd was het op de parkeerterreinen wat rustiger door het regenachtige weer.

Lees verder op de website van De Kaap

Terugblik op Open Monumentendag en Grietmarkt in Amerongen

AMERONGEN  Het stralende nazomerweer leek wel een bedankje aan alle organisaties en vrijwilligers die het thema ‘Smaakvol Genieten’ in Amerongen invulden. De hele zaterdag was het een komen en gaan van vele honderden kijkers, slenteraars en kopers.

Lees verder op de website van De Kaap

18 september 2010

tijd: 14:55 uur  temperatuur: 16 °C

De Hermelijn Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Expositie Kunstgilde

LEERSUM  De nieuwe expositie van het Kunstgilde is tot 7 oktober te zien en toont een gevarieerd beeld van het werk van kunstgildeleden.

Lees verder op de website van De Kaap

Expositie bij Il Sogno

AMERONGEN  Gesine Arps exposeert van 18 september tot en met 13 november voor de tweede keer solo bij Il Sogno in Amerongen. Opnieuw neemt zij de kijkers mee op reis.

Lees verder op de website van De Kaap

19 september 2010

tijd: 11:45 uur  temperatuur: 13 °C

Van Berckstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Straatrovers gepakt

ZEIST  De politie heeft in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 september vier jongens aangehouden voor het plegen van een beroving.
 
Omstreeks 01.30 uur kreeg de politie een melding dat een 22-jarige man beroofd was door vier jongens op de Slotlaan. De jongen was inmiddels naar het bureau gegaan om aangifte te doen. Agenten gingen aan de hand van de opgegeven signalementen op zoek naar de verdachten. Op de kruising Lageweg met de Nassau Odijklaan zagen agenten het viertal lopen.
 
De jongens, allen 16 jaar uit Houten, werden gecontroleerd. Achter de jongens lag plotseling de gestolen GSM van het slachtoffer. Ook troffen de agenten de gouden ketting van het slachtoffer om de hals van een van de verdachten aan. De jongens werden aangehouden en voor verhoor ingesloten in het bureau.

l’Esprit de Jacques Brel in het Beauforthuis

AUSTERLITZ  Zondag 26 september brengen Bruno Brel en Micheline van Hautem een ode aan Jacques Brel in het Beauforthuis.
Inmiddels is het ruim 30 jaar geleden dat Jacques Brel overleed. Brel is echter alles behalve vergeten.

Zijn passionele liederen zijn nog altijd even krachtig, groots en meeslepend. 
Amsterdam, Marieke, Bruxelles; de chansons van Le Grand Jacques zijn geliefd. De Belgische troubadour bracht zijn liefde, verdriet en humor op de planken van Knokke tot New York. En overal begreep men wat hij zong, ook al verstond men zijn voertaal niet. Zijn universele poëzie en melodieën raken ieders hart.
De Vlaamse Micheline Van Hautem en de Franse Bruno Brel (een neef van Jacques), brengen een ode aan Jacques Brel waarbij ze de kern van de liedjes weten te behouden en te eren, maar ook te interpreteren door er hun eigen emoties en persoonlijk elan aan toe te voegen. Daarnaast brengen zij ook een aantal eigen geschreven Franse songs ten gehore, in de ‘esprit’ van Jacques. 

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
 
Zondag 26 september 2010, 17:30 
Micheline van Hautem en Bruno Brel, l’Esprit de Jacques Brel 
entree € 27,50 | reductieprijs € 22,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Candia’66 met grote cijfers onderuit

RHENEN  Candia’66 heeft een grote nederlaag geleden uit bij CJVV. De ploeg uit Amersfoort was misschien wel drie maten te groot voor de ploeg van trainer Janco Heimgartner. Er werd met maar liefst 8-0 verloren.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Elroy Trommelen schiet Musketiers naar zege

ELST  Op basis van de tweede helft heeft Musketiers aan de wedstrijd tegen DOSC drie punten overgehouden. Op eigen terrein werd aanvoerder Elroy Trommelen matchwinnaar.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Orion Ensemble met Jan Terlouw in Doorn

DOORN  De Kunstkring bestaat in 2010 65 jaar. Op woensdag 29 september zal dit gevierd worden met een speciale avond, waarin het Orion Ensemble zal optreden in de Maartenskerk, Kerkplein 1 te Doorn. Dit ensemble zal geen “gewoon” concert geven, maar een literair concert met als titel Wankele Wereld, een combinatie van woord en muziek, met Jan Terlouw als verteller.

Lees verder op de website van De Kaap

Maak keramiek voor kasteeltuin

AMERONGEN  Voor Amerongen is 2011 een bijzonder jaar waarin de Stichting Kunst in Amerongen (SKiAm) haar tweede lustrum viert en de renovatie van het Kasteel Amerongen gereed komt. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan organiseert het Open Atelier Amerongen, onderdeel van SKiAm, een expositie van keramische beelden in de tuin van het kasteel.

Lees verder op de website van De Kaap

Lezing over Tijddood in bibliotheek

AMERONGEN  Cees Oosterwijk zal vrijdag 24 september in de bibliotheek van Amerongen een lezing gegeven over zijn debuutroman ‘De Tijddood’. Deze roman is begin van dit jaar verschenen bij uitgeverij Prometheus en is de eerste politieke roman van Cees Oosterwijk. Cees Oosterwijk is woonachtig in Amerongen.

Lees verder op de website van De Kaap

Foto van de dag (kopie)

20 september 2010

tijd: 10:15 uur  temperatuur: 17 °C

Zuiderplantsoen Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Bord Grebbelinie themapad onthult

RHENEN  In Rhenen begint de Grebbelinie, één van de oudste waterlinies van Nederland.. Hier kan de kraan worden opengezet zodat het tot Amersfoort onder water staat. Hier is ook het startpunt van het 81 kilometerlange Grebbeliniethemapad bij het NS station Rhenen, onder aan de Grebbeberg. Hier staat een fraai bord met informatie over de Grebbelinie en de route. Dit bord is door Rhenens burgemeester Joost van Oostrum en Annet Geijtenbeek,programmamanager Grebbelinie op het perron van het station in Rhenen onthuld.

vergroot foto

De Grebbelinie is een cultuurhistorisch monument met sluizen, hoornwerk, forten en bijzondere vergezichten, prachtige natuur en mooie dorpen. Genoeg redenen voor een wandelroute langs de Grebbelinie. Meer dan 80 kilometer vrij toegankelijke cultuur en natuur liggen in het landschap verborgen om door u ontdekt te worden! Met de wandelgids van het Grebbeliniepad in de hand treedt u een wereld binnen van plekken waar soldaten in verschillende perioden tevergeefs wachtten op de vijand of juist hevige gevechten moesten leveren.

Dwars door de Gelderse Vallei, vanaf de Grebbeberg bij Rhenen tot aan Spakenburg bij het Eemmeer, ligt één van de best bewaard gebleven waterlinies van Nederland: de Grebbelinie. Ondanks haar vele kazematten, loopgraven, aarden verdedigingswerken en forten openbaart deze  waterlinie zich vooral als een groen lint in het landschap. Helaas liggen veel elementen van de Grebbelinie nogal verscholen in het landschap of zijn verloren gegaan. In opdracht van de provincies Utrecht en Gelderland werkt projectbureau SVGV aan het ‘boven water halen’ van de Grebbelinie. Veel projecten zijn in uitvoering om dit te kunnen realiseren.

Badminton: BC Doorn goed uit de startblokken

DOORN  Het eerste mannenteam van Badmintonclub Doorn is het nieuwe seizoen in de Hoofdklasse voortvarend van start gegaan. Donderdag werd in het eerste competitieduel Bavero uit het Gelderse Oldebroek met 7-1 opzij gezet. Vorig jaar kwamen de Doornaars niet verder dan een gelijkspel tegen dit team.

Lees verder op de website van De Kaap

Verdienstelijk gelijkspel Argon-CDN 1-1

DRIEBERGEN Afgelopen zaterdag 18 september heeft CDN een verdiend punt behaald bij Argon 1-1. Mede door hun inzet was dit een verdiend punt in een pittige door de scheidsrechter goed geleide wedstrijd.

Een 1e helft die vooral in de eerste 20 min. door Argon werd gedomineerd met goed combinatiespel maakte ze het de CDN verdediging heel moeilijk.en dat resulteerde in een voorsprong voor Argon. Balverlies op het middenveld van CDN leidde dit doelpunt in, door een uitstekende1-2 combinatie die werd beloond met een doelpunt 1-0. Na deze tegenvaller kwam CDN uit zijn schulp en maakte het de verdediging van Argon behoorlijk moeilijk. Het was vooral spits Elmar van Doorn die diverse mogelijkheden onbenut liet. Zowel in de 26e en 31e minuut was hij er dicht bij maar of de keeper en net naast schieten waren de wapenfeiten die geen doelpunt opleverde. Het was Pascal van Doorn die een paar leuke acties beloond zag worden met verschillende hoekschoppen en de hoekschop in de 40e minuut door Gerwin v/d Klift goed voorgegeven precies op het hoofd van de bij zulke gelegenheden naar voren gekomen Paul van Hofwegen schitterend werd afgerond 1-1. Rust.

De 2e helft begon al direct met een grote kans van Elmar van Doorn die net naast schoot toen hij plots alleen voor de keeper kwam. Dit was voorlopig de laatste kans want Argon begon het tempo op te voeren en het doelgebied van keeper Michel van Bruggen werd steeds drukker bezet. Maar na verschillende schitterende reddingen van de weer goed keepende van Bruggen werd het steeds moeilijker om dit gelijkspel te koesteren er werd wel goed verdedigt maar alle verdere acties kwamen in de voeten van de tegenstander. Maar daar tussen door kregen Gerwin v/d Klift en Elmar van Doorn nog wat kleine kansen maar zonder succes. In de 75e minuut werd Elmar van Doorn gewisseld voor Nick Swaen. In de 82e minuut werd Michel Hoekstra nog vervangen na een zware blessure voor Lucas v/d Hengel. Toen brak er een tijdperk aan van overleven en na veel kunst en vliegwerk werd dat succes bereikt. Door een uitstekende inzet en vertrouwen dat het punt naar Driebergen moest gaan werd dit toch verdiend bereikt.
Zaterdag 25 September as Aanvang 14.30 de thuiswedstrijd tegen Fc Weesp.

Huizen en straten in Zeist blank na breuk

ZEIST  Op de Utrechtseweg in Zeist is vanmorgen vroeg een waterleiding gesprongen. Daardoor staat het bij de Kroostweg helemaal blank. Inmiddels is de hoofdleiding afgesloten, waardoor zo’n vijftig huizen zonder water zitten. De brandweer heeft het water weggepompt. Bij een paar huizen is het naar binnengestroomd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

SVMM morst puntenSVMM 0, SVP 1

MAARN  Ondanks dat SVMM over een groot deel van de wedstrijd het betere van het spel had, slaagde de ploeg van trainer Fred Veenstra er niet in om de punten in eigen huis te houden. Tegen opponent SVP uit Veenendaal werd op eigen terrein met 0-1 verloren.

Lees verder op de website van De Kaap

Lettertekenfeest in regiobibliotheek Z-O-U-T

HEUVELRUG  De kinderboekenweek is dit jaar van 6 tot 16 oktober. Het thema is ‘Lettertekenfeest’. In iedere locatie van Regiobibliotheek Z-O-U-T worden er activiteiten en workshops rondom het thema van de kinderboekenweek georganiseerd.

Lees verder op de website van De Kaap

Nationaal Bosoverleg in Doorn

DOORN  Op Landgoed Beukenrode wordt op 10 oktober een startoverleg over duurzaamheid. Het is de dag van onderlinge verbondenheid. Het is het Nationaal Bosoverleg.

Lees verder op de website van De Kaap

Een voedselpakket aanvragen bij voedselbank Doorn

DOORN  Voor inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het sinds september 2009 mogelijk om een voedselpakket op te halen in het uitgiftepunt Doorn van de Voedselbank Zeist. Momenteel maken veertien gezinnen (44 personen) gebruik van een voedselpakket.

Lees verder op de website van De Kaap

21 september 2010

tijd: 15:25 uur  temperatuur: 16 °C

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Vrouwen Volleer bekeren verder

HEUVELRUG  In de week voor de competitiestart stonden er voor de vrouwen van Volleer en Enervo bekerwedstrijden op het programma. Enervo verloor met 3-1 bij VV Amsterdam, dat twee klassen hoger speelt. Volleer speelde tegen Vives 3 en bereikte met de 3-2 winst de volgende ronde.

Lees verder op de website van De Kaap

DEV Doorn bindt ook Bunnik aan de zegekar

DOORN  DEV Doorn speelde een matige wedstrijd, maar bleek toch sterker dan Bunnik. Na een twijfelachtig begin scoorde DEV rond de rust drie keer en werd het uiteindelijk 1-3.

Lees verder op de website van De Kaap

KCD/Decohome lijdt onnodig verlies

DOORN  De verre uitreis naar Wierden heeft KCD/Decohome niet kunnen inspireren tot een flonkerende wedstrijd. Een slap eerste half uur werd voor rust nog enigszins recht gezet, maar een voorsprong halverwege de tweede helft was niet aan de ploeg besteed en zo trok de Doornse formatie toch nog aan het kortste eind: 13-12.

Lees verder op de website van De Kaap

Beleef de herfst in het Zeisterbos met de Pompoenenmarkt

ZEIST  Op zondag 3 oktober kunnen bezoekers van het Bezoekerscentrum De Boswerf genieten van de prachtige en (h)eerlijke herfstnatuur. Er zijn zo’n 20 kramen met pompoenen, huis- en tuindecoratie en andere mooie producten zoals Fair Trade-, biologische- en streekproducten. Kinderen kunnen pompoenlampions en herfstknutsels maken, ook is er voor hen een bosspel.

Mooie herfstproducten en informatiemarkt
Op het sfeervolle terrein van Bezoekerscentrum de Boswerf staan de volgende producenten en aanbieders: De firma Vernooij met allerlei soorten pompoenen, streekproducten en fruit uit de Kromme Rijnstreek. Er is biologische geitenkaas van Geitenboerderij Eureka. ’t Winkeltje van Het Utrechts Landschap komt met een selectie van seizoensfruit, heerlijke producten uit de streek en cadeauartikelen. Gerda Tupker biedt informatie over en een proeverij van natuur- en diervriendelijk vlees uit de streek. Bij de stand van Tuin Brassica kunt u terecht voor fruitige streekproducten. Landwinkel De Hooierij is een boerderijwinkel met heerlijk vlees van eigen fok, verse groente van de volle grond, zuivel en kaas. De Wereldwinkel Zeist heeft maatschappelijk verantwoorde (Fair Trade) producten in haar assortiment. Ook zijn er kramen met creatieve producten zoals Joke Becx met viltcreaties. Ron en Rika Hof verkopen kleifiguren, schilderijen en pompoenen. Margreet Buisman maakt opvallende sieraden van gerecyclede materialen zoals fietsbanden. Monica Esko verkoopt zelfgemaakte kinderkleding. “Groene takken” heeft boomstammen die geënt zijn met eetbare paddenstoelen zoals oesterzwammen en shii-take. Ze maken het mogelijk om eigen paddenstoelen uit de tuin te eten. Maître Bertrand biedt oorspronkelijke Franse azijn en oliën van topkwaliteit. Voor mooi houten speelgoed kunt u bij Rozemarijn terecht.
Daarnaast zijn er informatiestands van natuur- en milieuorganisaties: het Wereld Natuur Fonds komt met informatie en spelletjes zoals rad van avontuur, grabbelton en puzzel. IVN, KNNV Zeist en Bijenvereniging zijn aanwezig met informatie en activiteiten. Hans Nijman, actief lid van de Vereniging het Edelhert, zal de film “Ambassadeur van de natuur, het Edelhert in Nederland”, tonen. Na de film, die 25 minuten duurt, gaat hij onder andere in op de mogelijkheden voor een terugkeer van het Edelhert op de Heuvelrug.

Kinderherfstactiviteiten
Er is voor kinderen een spannende bostocht over het edelhert. Onder begeleiding kunnen kinderen een pompoenlampion maken (hier zijn wel kosten aan verbonden). Ook kunnen ze broodjes bakken rondom de vuurbak. Stichting Paard en Wagen verzorgt ritjes met paard en wagen.
Tijdens de Pompoenenmarkt kunt u de herfst proeven, er zijn pompoengerechten, zoals hartige taarten en soep te krijgen. Sfeervolle Ierse folk muziek wordt verzorgd door De Zagerij Zeist.
Voor wie in echte herfstsferen wil komen is dit het ideale uitstapje.

U bent welkom vanaf 12.00 uur tot 16.30 uur en de toegang bedraagt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar € 3,00. Donateurs van de Stichting Vrienden van de Boswerf hebben gratis toegang.
Het Bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur (tot eind oktober). Hierna is het bezoekerscentrum tot april alleen op de zondagen geopend. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl of bellen naar Bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030- 6922393. U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch.

Genieten op Natuurmarkt Groei&Bloei

DOORN  Dat de jaarlijkse Natuurmarkt van Groei&Bloei inmiddels een goede reputatie heeft opgebouwd, bleek afgelopen zondag tijdens de vijfde editie in het Von Gimborn Arboretum. Meteen vanaf de opening was het een drukte van belang.

Lees verder op de website van De Kaap

Oppositie Rhenen eist socialer beleid

RHENEN  De oppositie in Rhenen eist een socialer beleid. Het huidige collegeprogramma houdt te weinig rekening met de zwakkeren in de samenleving. Dat zeggen de fracties van de Progressieve Combinatie, de PvdA en de ChristenUnie.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

22 september 2010

tijd: 12:40 uur  temperatuur: 20 °C

Oosterlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

55 jaar getrouwd

ELST  Burgemeester Joost van Oostrum bezocht woensdag 22 september 2011 het echtpaar Leen Timp en Mies Bouwman in Elst (U). Het was die dag precies 55 jaar geleden dat het tweetal trouwde in het gemeentehuis van Londen. Leen Timp is 89 jaar (geboren 15 januari 1921). Zijn echtgenote Mies Bouwman is 80 jaar (geboren 31 december 1929).
Het echtpaar Leen Timp en Mies Bouwman heeft vier kinderen en dertien kleinkinderen.

vergroot foto

Leen Timp werkte vanaf 1959 als freelancerregisseur bij de omroep, terwijl Mies Bouwman ook televisiewerk deed. Echt beroemd werd zij op 27 november 1962 door de eerste grote liefdadigheidsactie op de Nederlandse radio en televisie. Samen met de initiatiefnemer dokter Arie Klapwijk presenteerde zij Open het Dorp. Het doel was geld in te zamelen voor de bouw van een gehandicaptendorp in Arnhem.

Maarnse drukt tienduizenden euro’s van baas achterover

MAARN  De officier van justitie in Utrecht heeft dinsdag 200 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een 49-jarige vrouw uit Maarn. De officier achtte bewezen dat de vrouw bij haar werkgever in Maarn zeker €56.000,- achterover heeft gedrukt.

Lees verder op de website van De Kaap

Aanrijding met gestolen auto

AMERONGEN  Dinsdagmiddag rond half vijf fietste een 61-jarige man uit Soest over de Koningin Wilhelminaweg in Amerongen. Ter hoogte van het tankstation werd hij geschept door een personenauto en raakte daarbij lichtgewond.

De 21-jarige man uit Veenendaal die achter het stuur zat, reed na het ongeluk door. De personenauto bleek als gestolen gesignaleerd te staan. Kort na het ongeluk wist de politie de man staande te houden. Hij is meegenomen naar het bureau en zit vast op verdenking van diefstal en het doorrijden na een verkeersongeval.

Politie zoekt getuigen- vrouw beroofd van tas

RHENEN  Op donderdag 9 september werd op de Nieuwe Veenendaalseweg een 20-jarige fietsster uit Veenendaal beroofd van haar tas.
 
De vrouw fietste omstreeks 17.40 uur op de Nieuwe Veenendaalseweg in de richting van Veenendaal. Ter hoogte van de kruising met de Verlengde Oude Veenendaalseweg reed een bromfiets met twee personen erop haar voorbij. Op dat moment rukte de passagier van de bromfiets de schoudertas van de schouder van de fietsster en de bromfiets ging er vandoor.
 
De vrouw zag dat het een bromfiets/scooter betrof van het merk Yamaha, type Aerox, in de kleuren rood met wit. Zowel de bestuurder als de passagier hadden een normaal postuur en droegen een donkere jas en een zwarte helm.
 
De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuige(n) of met personen die menen informatie te hebben over deze beroving. Zij kunnen zich melden via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Fietsverwijderingsactie op station Driebergen-Zeist

DRIEBERGEN Op dinsdag 28 september is er weer een fietsenverwijderingsactie bij het station. Fietsen die niet in de rekken staan worden verwijderd  en opgeslagen op een locatie aan de Hoofdstraat.
De route naar deze locatie wordt aangegeven met borden. Bij het ophalen van de fiets moet de eigenaar zich legitimeren en € 20,- betalen.

De gemeente en de politie werken samen aan een veilig en toegankelijk station Driebergen-Zeist. Fietsen worden vaak buiten de stallingen geplaatst. Dit levert overlast op, terwijl aan de kant van Odijk de fietsenstallingen vrijwel ongebruikt blijven.

September en oktober laatste rondleidingen door “kasteel in restauratie”

AMERONGEN  Nog tot 1 november is het mogelijk rondleidingen in het programma Wegens restauratie geopend te reserveren voor Kasteel Amerongen door het Huys en zijn historische tuinen. Daarna zal het kasteel zijn deuren sluiten voor publiek tot aan de heropening medio 2011.

De restauratie van gebouwen en collectie, die de afgelopen tien jaar in fasen is uitgevoerd, nadert de komende maanden haar voltooiing. Dan kan in het voorjaar van 2011 gestart worden met de herinrichting van het kasteel, de realisatie van de nieuwe kasteelwinkel en het grand café, de aanpassing van tuin en park. Medio 2011 opent het hernieuwde Kasteel Amerongen – ontmoetingsplaats van kennis en cultuur.
Een nieuw podium in de provincie Utrecht Gelijktijdig met de restauratie is een brede culturele programmering in ontwikkeling. Kasteel Amerongen met zijn unieke landschappelijke decor groeit hiermee de komende jaren uit tot een nieuw podium voor stad en provincie Utrecht, een ontmoetingsplaats voor kennis en cultuur. Het programma voor 2010/2011 geeft al een beeld van een onderscheidende programmering en onverwachte allianties, waaronder Tango at the Castle en een ontmoeting met de winnaars van het internationaal vermaarde Franz Liszt Pianoconcours. Jazz at the Castle in augustus jl. was met meer dan 1000 gasten beter bezocht dan ooit. De speciale tango productie En las Sombras was uitverkocht en wordt wegens succes op 20 februari 2011 herhaald.
Rondleidingen tot 1 november Vanwege de restauratiewerkzaamheden is het niet mogelijk het Huys te bezichtigen op individuele basis. De rondleidingen bieden een unieke kans om op afspraak, vóór het Huys weer is ingericht, een kijkje te nemen achter de schermen van deze ingrijpende restauratie. Alleen in de weekenden is er om 14.30 uur een inlooprondleiding zonder afspraak. Wél is het nodig bijtijds aan te melden in verband met beperkte groepsomvang. De tuin van Kasteel Amerongen beslaat in totaal tien hectare met bloemborders, rosaria, het kinderhuisje, het muziekprieel, de berceau en fraaie vormbomen. De Engelse Pemberton- muskusrozen en de bijzondere dahliasoorten zorgen juist in deze periode voor een na- zomers genietmoment.

Els Biesemans geeft orgelconcert in Cunerakerk

RHENEN  Els Biesemans uit Zwitserland geeft zaterdag 25 september het zesde concert in de serie Bach & Zonen op het Van Vulpen orgel in de Cunerakerk in Rhenen. Het concert begint om 20.00 uur.

Lees verder op de website vande Veenendaalse Krant

Max (13) uit Maarsbergen is Nederlands Kampioen Motorcross 85cc

MAARSBERGEN  Op het Eurocircuit in Valkenswaard heeft Max Engelen uit Maarsbergen de strijd om de nationale titel in de 85cc kleine wielenklasse bij de KNMV voortijdig beslist. Met nog één wedstrijd te rijden, kan Max niet meer worden ingehaald.

Lees verder op de website van De Kaap

Informatiebijeenkomst over mensen met functiebeperking

DOORN  Het Platform voor Mensen met een Functiebeperking organiseert op zaterdag 25 september een bijeenkomst ‘Utrechtse Heuvelrug een Agenda 22 gemeente’.

Lees verder op de website van De Kaap

Stralend buurtfeest Utrechtsestraatweg

AMERONGEN  Ze hadden geen mooiere dag dan deze septemberzaterdag kunnen kiezen voor hun eerste straatfeest: de bewoners van de oude Utrechtsestraat. De fraai gerestaureerde platanen vormden een trotse erewacht langs kramen en activiteiten.

Lees verder op de website van De Kaap

23 september 2010

tijd: 14:20 uur  temperatuur: 21 °C

Kleinloolaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Tunneltjes Maarn maanden dicht

MAARN  In opdracht van Prorail is aannemer Strukton gestart met de werkzaamheden aan het spoortunneltje over de Raadhuislaan in het centrum van Maarn. Dit in voorbereiding op de verbreding van de A12. Tijdens een informatieavond in De Twee Marken werden de inwoners van Maarn ingelicht over wat er staat te gebeuren.

Lees verder op de website van De Kaap

De Zwoer nog zeven jaar open


DRIEBERGEN  Volgens het Heuvelrugcollege is er geen alternatief. Het overdragen van de exploitatie van zwembad De Zwoer aan een marktpartij (Laco Nederland BV) kost de gemeente weliswaar miljoenen, maar het op korte termijn sluiten van het zwembad gaat nog veel meer in de papieren lopen.

Overdracht van de Zwoer aan Laco is volgens B&W de enige mogelijkheid om het Driebergse zwembad nog zeven jaar open te houden. Na 2017 verdwijnt De Zwoer, om plaats te maken voor een omnibad elders in de Heuvelruggemeente. Hoewel de gemeenteraad lijkt in te stemmen met deze zienswijze, zijn er hier en daar toch nog vragen. 


LEES VERDER IN DE STICHTSE COURANT VAN 23-9-2010

Nationale Ouderendag

HEUVELRUG  De Nationale Ouderendag vindt op vrijdag 1 oktober voor het eerst in de gemeente Utrechtse Heuvelrug plaats. Een dag waarop er wensen van ouderen vervuld worden en er vele activiteiten zijn.

Lees verder op de website van De Kaap

Huldiging van collectanten

DOORN  Tijdens een gezellig samenzijn werd aan aantal trouwe Doornse collectanten voor de Nierstichting in het zonnetje gezet.

Lees verder op de website van De Kaap

24 september 2010

tijd: 14:10 uur  temperatuur: 17 °C

Korte Dreef Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


De Wissel Driebergen

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Tas uit kerk gestolen

DRIEBERGEN Een man stal op donderdagochtend 23 september een tas uit een kerk. Na een achtervolging liet hij zijn buit achter.
 
Rond 11.15 uur was een 47-jarige vrouw uit Leersum aan het werk in de kerk aan de Klaproos. Zij had haar tas daar in een kast neergelegd. Plotseling zag zij dat een man bij de kast wegliep en dat hij haar tas in zijn handen had. De Leersumse rende achter de man aan en hij vluchtte de kerk uit. Op straat sprak zij een bestuurder van een TNT-busje aan en verzocht hem de politie de bellen. Een passerende taxichauffeur ging met de auto achter de te voet vluchtende verdachte aan, die het Valkenkamp in rende. De verdachte gooide zijn tas op die straat weg en wist te ontkomen. De taxichauffeur pakte de tas van de Leersumse op en gaf die aan haar terug. De verdachte had nog geen kans gezien iets uit de tas te stelen. Agenten stelden een onderzoek in de omgeving in, maar de verdachte werd niet meer aangetroffen.
 
De verdachte is een blanke man, Oost Europees type, rond de 35 jaar oud, stevig postuur, ± 1.80 meter, donker halflang haar en hij droeg een grijze broek en een lichtgrijze trui.
 
Aan getuigen van de diefstal en aan mensen die iets verdachts hebben gezien op of in de omgeving van de Klaproos/ het Valkenkamp wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Heuvelrug op telefoonnummer 0900-8844.

Wadden inspiratiebron voor tentoonstelling

MAARN  ,,We wilden met ons groepje beeldend kunstenaars – voortkomend uit Maarn Wijzer-cursussen – aan een thema werken”, vertelt Hans Mager over de expositie die nu te zien is in De Twee Marken.

Lees verder op de website van De Kaap

Schop snel de grond in

HEUVELRUG  De gemeenteraad stemde donderdag in met het definitief ontwerp voor nieuwbouw van het gemeentekantoor en met het voorlopig ontwerp voor de buitenruimte. Tegen het raadsvoorstel werd gestemd door BVH, SGP en SP. De andere 23 raadsleden stemden voor.

Lees verder op de website van De Kaap

Raad houdt verkoop perceel Heuvelweg tegen

DOORN  De gemeenteraad heeft besloten de procedure te veranderen voor het verkopen van vastgoed. Met het nieuw aangenomen voorstel hoeft het college geen besluit van de raad te vragen, maar kan ook in een brief worden gevraagd om in een raadsvergadering te reageren op een brief van het college.

Lees verder op de website van De Kaap

Straatfeest Vruchtengaard bevorderd leefbaarheid

DOORN  Voor het eerst sinds de bouw van de woningen in de jaren zeventig was er afgelopen zaterdag een straatfeest voor de bewoners van de Vruchtengaard. Drie bewoners Aart Bakhuizen, Jaap Groeneveld en Jan Pols zijn de grote initiatiefnemers van dit straatfeest.

Lees verder op de website van De Kaap

25 september 2010

tijd: 13:45 uur  temperatuur: 16 °C

Faunalaan 249 Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Candia’66 is grote dreun nog niet te boven

RHENEN  De harde dreun van vorige week is nog niet verwerkt bij Candia’66. De ploeg uit Rhenen wilde thuis tegen Valleivogels positieve revanche nemen op de 8-0 nederlaag van vorige week bij CJVV. Dit is echter niet gelukt, strijd en passie was er dit keer wel, maar door een inschattingsfout van doelman Sandor Koops werd met 0-1 verloren.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Musketiers pakt ondanks vroege rode kaart toch een punt

ELST  Musketiers heeft aan de uitwedstrijd tegen Scherpenzeel één punt overgehouden. Scherpenzeel dat gedeeld vijfde stond met Musketiers, bleek een taaie tegenstander te zijn voor de ploeg uit Elst.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

‘Afkoppelcontracten’ ondertekend

DRIEBERGEN  In de Welgelegenlaan en het Oosterkwartier in Driebergen is een groot deel van de woningen afgekoppeld. Hierdoor komt het hemelwater niet meer in het riool, maar wordt het water via voorzieningen in de grond opgevangen en geïnfiltreerd.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft deze voorzieningen vandaag officieel overgedragen aan de bewoners, die nu zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de afkoppelvoorziening. Wel draagt de gemeente nog één jaar lang de zorg voor het in stand houden van de voorziening.

Vanaf 1 oktober 2011 zijn de bewoners zelf volledig verantwoordelijk voor het in stand houden en het onderhoud van de voorziening. In de praktijk betekent dit hoofdzakelijk het schoonhouden van de dakgoten en het leeghalen van de zandvang voor de infiltratievoorziening.

Publieksdag archeologie

ZEIST  Op zondag 26 september opent Bezoekerscentrum De Boswerf van 12.00 tot 16.30 uur haar deuren voor de publieksdag Archeologie. De dag is vooral heel leuk en leerzaam voor kinderen. Zij kunnen zelf op zoek gaan naar archeologische schatten in het speelbos van het bezoekerscentrum of deelnemen aan een van de gratis workshops, zoals scherven van potten in elkaar lijmen en broodjes bakken. De regio-archeoloog van de Milieudienst is daarnaast aanwezig voor het beantwoorden van vragen en om samen met u eigen archeologische vondsten te onderzoeken.

vergroot foto

Bij de informatiestand van de amateurarcheologen van de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) kunt u een kijkje in de keuken van amateurarcheologen nemen. Zij houden zich bezig met het opsporen van archeologische locaties. Daarnaast werken ze mee aan opgravingen, conserveren en documenteren van vondsten. Door hun bijdragen wordt veel werk gedaan waar professionele archeologen niet altijd aan toe kunnen komen.

Luko van ’t Hoenderdaal  uit Zeist zal om 14.00 uur en om 15.30 uur een korte kinderlezing (met powerpoint) geven over de vondst van een unieke urn uit de bronstijd (800 – 400 v. Chr.)in zijn eigen voortuin. De urn heeft een zeer hoge archeologische  waarde en is speciaal tijdens deze dag te bewonderen. De lezing is interessant voor kinderen die geïnteresseerd zijn in archeologie en geschiedenis. Leeftijd lezing: 8+.

U kunt ook de tentoonstelling “Archeologie in Zeist, 6000 jaar bewoningsgeschiedenis in vondsten”  bezoeken, die tot eind september bij De Boswerf is. Hier zijn onder andere een urn uit de ijzertijd te bezichtigen, een servies uit de Middeleeuwen en kogels uit de Franse Tijd.

Deelname aan de workshops is gratis. Aanmelden vooraf is gewenst: boswerf@milieudienstzou.nl of telefoon 030 – 692 23 93. Voor meer informatie en de routebeschrijving kijk op www.boswerf.nl.

Gewonde nadat auto tegen boom rijdt

ZEIST  Bij een ongeluk in Zeist is een man gewond geraakt. De automobilist werd waarschijnlijk onwel op de Lindenlaan, en reed tegen een boom. Hulpdiensten waren er snel bij en moesten de man reanimeren. De traumahelikopter rukte daarbij uit om assistentie te verlenen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Lezing Aarde, leven & mens

AUSTERLITZ  Op zondagmiddag 3 oktober in het Beauforthuis de eerste van 3 lezingen van bioloog en publicist Jan Hilco Frijlink over ‘de Aarde, het Leven en de mens’, met vragenbeantwoording en discussie.

Het thema van deze eerste lezing is ‘Het ruimteschip Aarde’. Op 10 en 17 oktober volgen nog twee lezingen met als titel ‘Het teken van de wolf’ resp. ‘Biologisch perspectief voor de mens’. De lezingen worden muzikaal omlijst door leden van The Boomtown Jazzparty. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Onderwerpen in deze eerste lezing zijn:
    •    Het wonder van dat blauwgroene juweel in de zwarte oneindigheid van het heelal
    •    Het verschijnen en de ontwikkeling van het leven op onze planeet
    •    Opkomst en verspreiding van het zoogdier Homo sapiens
Jan Hilco Frijlink (1936) – “the biologist formerly known as the Wolfman” – studeerde biologie in Groningen en specialiseerde zich in het gedrag van de Canidae (wolven, honden en vossen). Hij was ‘visiting professor’ aan een Canadese universiteit en nam deel aan een poolexpeditie (boek: ‘In het spoor van de wolf’). Hij woont thans op de Veluwe, waar hij gidst in het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’. Verder schrijft hij columns, maakt hij programma’s voor EDE FM en verzorgt hij spreekbeurten. 

zondag 3 oktober, 14.30 uur 
Het ruimteschip Aarde – lezing van Jan Hilco Frijlink 
entree € 5

Kunstkring Doorn 65 jaar

DOORN  De Kunstkring Doorn en omstreken viert dit jaar zijn 65-jarig bestaan. Doel van de Kunstkring is het bevorderen van het kunstzinnig leven in Doorn en omstreken. Elk jaar worden er voor de circa 240 leden een zevental bijeenkomsten in de Koningshof georganiseerd, met een tentoonstelling in één van de grote musea in Nederland als thema.

Lees verder op de website van De Kaap

26 september 2010

tijd: 14:15 uur  temperatuur: 12 °C

Prinses Irenelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

CDN speelt gelijk maar had meer verdiend

DRIEBERGEN  In een goed gespeelde wedstrijd tegen Fc Weesp( sinds 7 jaar een fusie van Rapiditas.ADE.en Meteoor) voor de neutrale toeschouwer zeer aantrekkelijke, maar waren wel teleurgesteld in de uitslag.
Het was CDN dat direct na de aftrap op rechts doorbrak een goed opgezette aanval van Jelle Damhuis die zijn goede actie beloond zag met een hoekschop die helaas niets opleverde. Maar het was al in de 6e minuut dat Gerwin v/d Klift doorbrak op het randje van buitenspel maar door mocht gaan en beheerst scoorde:1-0
Fc Weesp nam de aftrap en die aanval was gelijk raak doordat de CDN verdediging nog stond te juichen van de voorsprong en daar profiteerde Fc Weesp van en het was direct al weer gelijk 1-1.
CDN liet het er niet bij zitten en de ene na de andere aanval zette de aanval op maar tot een echte scoring kans kwam het niet. De kansen op een ruimere voorsprong was in deze periode zeer groot maar spits Elmar van Doorn had zijn scorings drift thuis gelaten. CDN heerste vooral deze keer op het middenveld en daardoor werd de aanval van Fc Weesp die hierdoor niet in hun spel kwamen. Wat uitblinker Roald Jornick ook probeerde samen met de goed spelend Gerwin v/d Klift en Pim van Amerongen, de zeer verdiende voorsprong kwam er niet. Maar de CDN verdediging moest wel alert blijven op de spaarzame aanvallen van Fc Weesp. Terwijl iedereen op een voorsprong van CDN zat te wachten, want het waren vooral Elmar van Doorn die kans op kans kreeg en de bal maar niet over de doellijn kreeg viel in de 45+2e minuut de onverdiende achterstand doordat Fc Weesp met veel priegelwerk de bal toch nog langs de doelman Michel van Bruggen kreeg 1-2, hierna floot de scheidsrechter van Dijk uit Vianen voor de rust 1-2.

Twee ongewijzigde teams begonnen de 2e helft met CDN die al gelijk het initiatief nam en door toedoen van Pascal van Doorn wat kansen kreeg maar allemaal jammerlijk gemist. Maar Pascal rook toch zijn kans en in de 64e minuut scoorde hij de zeer verdiende gelijkmaker 2-2. Na deze treffer was het het Fc Weesp die alles probeerde om toch met 3 punten naar Weesp terug te keren. Maar dat lukte ook niet. Trainer Wilco Nap probeerde wel nog door wat omzettingen zijn 3 wissels in te brengen, Elmar van Doorn voor Tolga Albaeyrak, Pascal van Doorn voor Henk-Jan Veenendaal, en Maarten Dingemans maar dit bracht ook niet de zeer verdiende overwinning. Het was weer een punt rijker maar zoals er na de strijd gezegd werd eigenlijk 2 punten verloren .
Zaterdag as 2 oktober 2010 de uitwedstrijd tegen Waterwijk in Almere aanvang 14.30 de supportersbus vertrekt om 12.45 vanaf het sportpark de woerd.

Het wilde varken terug op de Heuvelrug?

HEUVELRUG  Begin deze maand was de Maarsbergenaar Boris Everwijn uitgenodigd door het Gebruikersplatform, een adviescommissie voor het overlegorgaan (OO) Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, om een inleiding te houden over de kansen voor terugkeer van grote hoefdieren in ons Nationaal Park. De strekking was dat de bestuurders onafwendbaar zullen staan voor een politieke keuze.

Lees verder op de website van De Kaap

Sam’s Kledingactie in Doorn en Driebergen

DOORN/DRIEBERGEN  Op zaterdag 2 oktober vindt in Doorn en Driebergen de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.

Lees verder op de website van De Kaap

27 september 2010

tijd: 11:55 uur  temperatuur: 9 °C

Rosariumlaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


SVMM geeft wedstrijd te makkelijk uit handen

MAARN/MAARSBERGEN  Bij SVMM is het “lek” nog niet boven. In een matige wedstrijd werd SVMM uiteindelijk verslagen met 3-2 door Delta Sports.

Lees verder op de website van De Kaap

Doorn zet zegereeks tegen Dalto voort.

DOORN  DEV Doorn startte afgelopen zaterdag sterk tegen Dalto uit Driebergen. Binnen 2 minuten was het Charles van Ligten die Pieter Hegger in staat stelde de 1-0 op het scorebord te zetten.

Lees verder op de website van De Kaap

Rugbyers The Pink Panthers, goede seizoenstart

DRIEBERGEN  Na vier speelronden in de tweede klasse Noord van de Nederlandse Rugby Competitie doen de net gepromoveerde roze mannen van Rugby Club The Pink Panthers het goed. Tweede plaats en mee gaan doen voor het kampioenschap. Dat ze meedoen is duidelijk getuige de tweede plaatst die ze geheel aan zich zelf te danken hebben.

Eerste wedstrijd op 5 september thuis in Driebergen tegen het tweede team van Ere-klasse vereniging Castricum was voor de mannen uit de Noord Hollandse duinen een wakker schudder. The Pink Panthers waren heer en meester op alle fronten en meest opvallende super fit. Wedstrijd eindigde in ene winst van 101 tegen 12.

Tweede wedstrijd waren the Pink Panther te gast bij de studenten in Amsterdam, genaamd Ascrum. Hier speelde The Panthers de slechtste wedstrijd in jaren. Mede door de enorme winst een week daarvoor dachten de roze mannen dit seizoen weer met makkelijke rugbypotten door de competitie te komen. Ze kwamen bedrogen uit in Amsterdam. Exact op de manier zoals The Panthers hun tegenstander denken te bestrijden werden ze getrakteerd op een verlies van 42 tegen 27. Eerste verlies sinds 15 maart 2009 (toen tegen Ter Werve uit Rijswijk met 14 tegen 13) Positief door het scoren van vier try´s toch een bonus punt.

Vorige week hadden the Pink First XV bezoek uit Groningen. Op de Woerd werd een super wedstrijd gespeeld waarbij twee teams knokte voor de winst. Hier speelde the Panthers weer echt als van ouds en wisten met mooie aanvallen de verdediging van Groningen te slechten. Uitslag 33 tegen 12.

Afgelopen zondag moesten ze naar Dwingeloo om tegen de plaatselijke rugbyclub te spelen. Dwingeloo bekend om zijn zware spelers en net als The Pink Panthers net weer gepromoveerd naar de tweede klasse. Ook deze wedstrijd speelde The Panthers niet hun top rugby, maar zoals bekend moet je als goed team ook slechte wedstrijden weten te winnen. En dat deden ze dan ook overtuigend met 12 tegen 66.

Komende zondag staat een zware wedstrijd op de rol. Almaar uit. Almaar op dit moment koploper, echter door een claim welke nog niet is toegekend. Ook Alkmaar staat bekent oom zijn zwaar lijvige spelers (zijn er wel een paar van 120 KG en zwaarder). Echter door het loop werk van The Pink Panthers hebben de mannen uit Driebergen en omgeving er vertrouwen in dat ze daar punten gaan mee nemen. Mooi is ook dat deze week er weer een Zuid Afrikaanse gast speler is die tot aan de kerst the Pink Panthers komt versterken. Quinten de Bruyn. Bijnaam Ys. Is omdat hij ter aller tijden ijskoud recht door weet te gaan en als een echte krachtpatser de confrontatie aangaat. Kick Off in Alkmaar is om 14.30 uur.
Een week later spelen The Pink Panthers weer thuis in Driebergen, dan is de tegenstander SRC Rush uit Schagen. Kick Off als een vast gegeven om 14.30 uur.

Aanstaande Zaterdag 2 oktober spelen Pink Panthers Krasse Knarren (veteranen) tegen Horsham Casuals een eveneens veteranen team uit Horham Engeland Kick Off 14.00 uur

Hemur Enge wint in laatste minuut van KCD/Decohome

DOORN/AMERONGEN  In een zeer spannende wedstrijd waren het de Amerongers van Hemur Enge die de punten uit Doorn mee naar huis konden nemen. In een wedstrijd die alle kanten opging en daardoor van begin tot einde boeide, moest KCD/Decohome de punten in de slotfase laten aan de Amerongers: 12-13.

Lees verder op de website van De Kaap

Bosbad Leersum trok 45.000 bezoekers

LEERSUM  In het zomerseizoen 2010 heeft Bosbad Leersum 45.000 bezoekers gehad. Dat is 15.000 bezoekers minder dan in 2009. ,,De maand augustus werkte dit jaar beslist niet mee,” aldus bestuurslid Ruud Menger.

Lees verder op de website van De Kaap

28 september 2010

tijd: 13:15 uur  temperatuur: 13 °C

De Wissel Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Wisselend succes Enervo en Volleer bij competitiestart

HEUVELRUG  De volleyballers van Enervo en Volleer zijn met wisselend succes aan een nieuw seizoen begonnen. De mannen leden 1-3 nederlagen: Volleer tegen Thor 2 en Enervo tegen NVC 3. De winst kwam van de vrouwen. Enervo stuurde VollinGo 4 met 3-2 naar huis en Volleer kwam uit Geldermalsen terug met een 1-3 zege.

Lees verder op de website van De Kaap

Man redt vrouw

ZEIST  Een man redde op zondagavond 26 september het leven van een vrouw door haar uit een woning vol rook te halen.
 
Rond 22.10 uur kregen de brandweer en politie de melding dat er brand in een woning aan de Steynlaan zou zijn. Terwijl de hulpdiensten onderweg waren, bedacht een naastgelegen restauranthouder, een 38-jarige man uit Utrecht, zich geen moment. Hij trapte de deur van de woning in en ging het pand binnen. Hij wist een 50-jarige bewoonster uit het pand te redden. De inmiddels gearriveerde brandweer haalde nog een tweede bewoonster, een 54-jarige vrouw, uit het pand.
 
Er bleek geen brand te woeden, maar de 50-jarige vrouw had een pan op het vuur laten staan, die was drooggekookt, met grote rookontwikkeling tot gevolg. Zij had dit niet gemerkt, omdat zij in slaap was gevallen. Als de Utrechter niet zo kordaat had opgetreden, dan had zij het waarschijnlijk niet overleefd. Het pand liep geen brandschade op en moest alleen worden gelucht.
 
De 50-jarige vrouw is voor onderzoek per ambulance naar het Diaconessenhuis gebracht. Haar redder werd in verband met het inhaleren van rook ter plaatse door het ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De andere bewoonster had geen rook binnengekregen.

BC Doorn behaalt gelijkspel in Arnhem

DOORN  Het eerste mannenteam van Badmintonclub Doorn heeft zondag de eerste uitwedstrijd van het seizoen gelijkgespeeld. In sporthal De Malburcht in Arnhem werd het 4-4 tegen Beca 2000.

Lees verder op de website van De Kaap

Revianen overhandigen 7850 euro aan Johan Cruijff

DOORN  Tijdens de feestweek van het Revius Lyceum is er op diverse manieren geld ingezameld voor de Johan Cruijff Foundation.

Lees verder op de website van De Kaap

Unieke verkeersveiligheidsdagen op Scholengemeenschap Maarsbergen

MAARSBERGEN  Na het grote enthousiasme van vorig jaar is het weer gelukt om de school twee dagen met Verkeersveiligheid bezig te laten zijn. Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober organiseert SGM samen met de Stichting TeamAlert, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente de veiligheidsdagen.

Alle leerlingen gaan deze dagen aan de slag met het thema verkeersveiligheid. De jongeren kunnen theatersporten bij LaMaZien, debatteren bij het kruispunt en filmen tijdens de RoadTrip. Het doel van dit unieke project is de betrokkenheid van jongeren vergroten bij het onderwerp verkeer.

Het project wordt schoolbreed opgezet. Dus alle leerlingen nemen deel, van klas 1 tot en met klas 4.
Het project wordt gehouden op het schoolterrein en in de lokalen van de school.

Scholengemeenschap Maarsbergen (SGM) heeft een duidelijke regiofunctie. De leerlingen komen overal vandaan, zoals bijvoorbeeld uit Leersum, Eck en Wiel, Elst, Cothen, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, Langbroek en soms zelfs uit Zeist! Al deze leerlingen komen in grote groepen op de fiets of op de scooter naar school en nemen dus dagelijks deel aan het verkeer.

LaMaZien
Door middel van theatersport, waarin de verkeersveiligheid helemaal centraal staat, leren jongeren op humoristische wijze hoe ze zelf invloed (kunnen) hebben op de verkeersveiligheid en wordt er gewerkt aan een positieve gedragsverandering. In de zaal liggen allemaal voorwerpen die te maken hebben met het verkeer.

Kruispunt
In het Kruispuntdebat discussiëren scholieren over stellingen die betrekking hebben op het verkeer en specifiek op jongeren zoals: “Er zijn teveel verkeersregels in Nederland”. In het debat gaat het er om dat leerlingen zo kort en krachtig mogelijk kunnen argumenteren en luisteren naar wat de tegenstander zegt. Het Kruispuntdebat vindt plaats tussen fietspaden, verkeersborden en verkeerlichten. Een deskundige jury besluit uiteindelijk welke leerling tot winnaar wordt uitgeroepen.

RoadTrip
Tijdens RoadTrip zetten jongeren een verkeersongeluk in scène en denken na hoe dit ongeluk voorkomen had kunnen worden. Dit wordt allemaal door de jongeren zelf gefilmd. Het resultaat is een film waarin de jongeren zelf de hoofdrol spelen in verschillende verkeerssituaties. Door jongeren zelf te betrekken bij een in scène gezet verkeersongeluk, krijgen de jongeren inzicht in de gevolgen van een ongeluk en wordt er gewerkt aan een gedragsverandering.

Herdenking in Leersum op zondag 3 oktober

LEERSUM  Op 3 oktober 1944 werden enkele medewerkers van de gemeente Leersum door de Duitse bezetter weggevoerd en gefusilleerd. Deze gebeurtenis wordt herdacht op zondag 3 oktober.

Burgemeester G.F. Naafs legt om 9.58 uur samen met de heer Den Hartog, een nabestaande, een krans bij het monument naast het (voormalige) gemeentehuis in Leersum.
Om 10.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen.

Bij deze wordt u uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen. U wordt vriendelijk verzocht uiterlijk om 9.50 uur bij het monument naast het (voormalige) gemeentehuis in Leersum aanwezig te zijn.

Aansluitend wordt u uitgenodigd voor een drankje in het (voormalige) gemeentehuis in Leersum.

Laatste rondleidingen Kasteel Amerongen

AMERONGEN  Kasteel Amerongen sluit 1 november de deuren tot heropening medio 2011. In september en oktober zijn de laatste rondleidingen door het kasteel in restauratie.

Lees verder op de website van De Kaap

29 september 2010

tijd: 13:45 uur  temperatuur: 14 °C

Sperwerkamp Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Gewond

RHENEN Op dinsdagavond reed een 60-jarige automobilist uit Rhenen een oprit af en wilde de Grebbeweg oprijden. Hij zag hierbij een 25-jarige bromfietster uit Wageningen over het hoofd. Een aanrijding ontstond en de vrouw werd met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis.

Terugblik op collegebezoek aan Leersum

LEERSUM  Met uitzondering van burgemeester Frits Naafs – hij was wegens vakantie afwezig – bracht het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug woensdag 22 september een bezoek aan Leersum.

Lees verder op de website van De Kaap

Talendag op De Kameleon

DOORN  Op de Kameleon hebben vier oud-leerlingen een Engelse les gegeven. Dat deden ze in het kader van de ‘Europese Dag van de Talen’.

Lees verder op de website van De Kaap

Stekkenmarkt Groei&Bloei

DOORN  Groei & Bloei houdt op 2 oktober haar stekkenmarkt in de moestuin van Batiméus in Doorn. Er zijn stekken in alle soorten, maten en kleuren te vinden.

Lees verder op de website van De Kaap

30 september 2010

tijd: 13:00 uur  temperatuur: 12 °C

Rijsenburgselaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Vrijwilligers in ’t zonnetje

DOORN  Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn afgelopen dinsdag vrijwilligers, die actief zijn binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, nu eens zelf in het middelpunt gezet. Bartiméus vormde het decor van deze vrolijke bijeenkomst.

Lees verder op de website van De Kaap

Langdurige afsluiting tunnel Maarn onacceptabel

MAARN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt het onacceptabel dat ProRail voor meerdere maanden (tot en met april 2011) de tunnel aan de Raadhuislaan bij station Maarn voor het gemotoriseerd verkeer af wil sluiten. De afsluiting is het gevolg van de aanpassingen aan het spoor en de verbreding van de A12.

De gemeente, ProRail en Rijkswaterstaat praten vrijdagmiddag 1 oktober over de huidige situatie. De insteek van de gemeente tijdens het gesprek wordt de tunnel zoveel mogelijk open te houden voor gemotoriseerd verkeer, mits de veiligheid dit toelaat.

Fietstunnel tussen Maarn en Maarsbergen voorlopig van de baan

MAARN/MAARSBERGEN  De fietstunnel onder de A12 tussen Maarn en Maarsbergen komt er voorlopig niet. In de structuurvisie, die afgelopen jaar is vastgesteld, staan plannen voor een ‘recreatieve verbinding’ tussen de twee dorpen. Daarbij hoopte de gemeente mee te kunnen liften op de plannen voor de verbreding van de A12.

Lees verder op de website van De Kaap

Lettertekenfeest in bibliotheek Leersum

LEERSUM  De Kinderboekenweek in de bibliotheek van Leersum start woensdagmiddag met een lettertekenfeest. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn welkom om met hun favoriete letter een lettertekening te maken.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Er is behoefte aan uitbreiding bedrijventerreinen’

HEUVELRUG  ,,Er is directe behoefte aan vier hectare bedrijventerrein in Maarsbergen, twee hectare in Leersum en één hectare in Amerongen. Dat zijn keiharde aanvragen van lokale ondernemers, die al een tijd bij ons liggen.

Lees verder op de website van De Kaap

Oude bromfietsen bij ‘Maallust’

AMERONGEN  Oldtimer-bromfietsvereniging “Op z’n elf-en-dertigst” doet op zaterdag 9 oktober Amerongen aan. De berijders van de oude stalen rossen gaan een kijkje nemen bij Amerongs trots, de molen ‘Maallust’.

Lees verder op de website van De Kaap