Heuvelrugnieuws van donderdag 1 september 2005

Van Oosthuyselaan 23 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

Planschadevergoeding n.a.v. de verleende vrijstelling Engweg 41a

DRIEBERGEN  Het college van b&w is voornemens om aan de eigenaren van de panden Engweg 43 en Sterrenboslaan 22 en 24 een planschade toe te kennen van resp. 20.000, 24.000 en 25.000 euro. De eigenaren van de panden Engweg 39 en 45 komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Ontdek het Breeveen met het IVN

LEERSUM  Het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn verzorgt in de Groene Maand een bijzondere wandeling met als thema ‘Heide en bosbeheer in het Breeveen’. U kunt zonder zich vooraf op te geven op zondag 11 september meewandelen.
Start om 14.00 uur op de parkeerplaats aan het begin van de Utrechtse Baan Leersum, bij de Maarsbergseweg (N226). De wandeling duurt ongeveer twee uur en wordt afgesloten met een kopje thee en/of koffie.

Breeveen is een 85 hectare groot natuurgebied dat grenst aan de noordwestzijde van Leersum. Het gebied bestaat voor ongeveer 75 procent uit naaldbos en gemengd bos met naald- en loofbomen. Er zijn deelgebieden met hoge bomen met ondergroei en gebiedjes met voornamelijk jonge opslag van diverse boomsoorten.

Wie vanaf de parkeerplaats aan de Utrechtse Baan het bos ingaat, ziet vroeg of laat de begroeiing wijken en overgaan in een vlakte met voornamelijk struikheide, grassen en op nattere plaatsen ook dopheide. Dit heidegebied beslaat ongeveer 20 hectare. Hier komt de zandhagedis en de levendbarende of kleine hagedis voor. Om vergrassing en dichtgroeien van het heidegebied te voorkomen, vindt begrazing met runderen plaats; deze dieren eten gras en jonge bomen zodat het heideveld niet dicht groeit. Ook worden voor dit doel regelmatig kleine delen van de hei geplagd, waarmee de voedselrijke bovenlaag wordt verwijderd en sluimerende heidezaden een kans krijgen.

Op Breeveen bevinden zich nog enkele cultuurhistorische elementen, zoals een prehistorische grafheuvel. Dicht bij de parkeerplaats bevindt zich een voormalige zandafgraving, het Wolvengat, nu een speelplek voor kinderen. Ook schijnt het dat de heide nog sporen van oude loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog herbergt.

Voor vragen kunt u zich richten tot IVN-gids Ger Vink, tel. 0343-412598. Voor meer informatie over de IVN en de diverse activiteiten surft u naar ivn-info.nl.

Procedure erkenning Iederwijs Heuvelrug loopt nog

DRIEBERGEN  De onderwijsinspectie heeft nog geen advies aan de gemeente Driebergen kunnen uitbrengen of Iederwijs Heuvelrug onder de wettelijke definitie valt van ‘school in de zin van de leerplichtwet’. In de media zijn artikelen gepubliceerd die suggereren dat het onderzoek al afgerond is.

Naar verwachting zal de onderwijsinspectie medio oktober de school bezoeken. Tijdens dit bezoek zal de onderwijsinspecteur bekijken of Iederwijs Heuvelrug een dagschool is, die qua inrichting van het onderwijs en de bevoegdheden van de leerkrachten overeenkomt met een erkende school. De inspectie baseert haar advies aan de hand van een aantal vragen.

 • Legt het onderwijsaanbod op de school in voldoende mate de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs?
 • Is het onderwijs zo dat de leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doorlopen? En is er aantoonbaar aandacht voor alle leer- en vormingsgebieden zoals opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs?
 • Worden ze voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de multiculturele samenleving?
 • Houdt de school rekening met leerlingen die extra zorg behoeven?
 • In de leerplichtwet van 1969 is bepaald dat alle kinderen in de leerplichtige leeftijd onderwijs moeten volgen aan een erkende school. Zolang de procedure voor erkenning loopt zullen de ouders die hun kind op Iederwijs Heuvelrug hebben ingeschreven geen sancties opgelegd krijgen door de leerplichtambtenaar.
 • Helaas worden zij door Helaa‘voortijdige’ publicaties op het verkeerde been gezet.

Inmiddels wordt een wetswijziging voorbereid, waarbij de erkenning van scholen niet meer bij de gemeente ligt, maar door het Ministerie van Onderwijs wordt gedaan.  De minister streeft ernaar de wetswijziging met ingang van 1 augustus 2006 in werking te laten treden.

Woonwagenkamp klaagt Staal aan

DRIEBERGEN  De bewoners van het woonwagenkamp aan de Sportlaan in Driebergen klagen Commissaris van de Koningin Staal aan wegens smaad. Staal zei woensdag dat de bedreigingen aan het adres van oud-burgemeester Hein Bloemen van de kampers komen.

Ook zouden zij vorige week de auto van Bloemen in brand hebben gestoken. Volgens de advocaat van de bewoners is er voor deze beschuldigingen geen enkel juridisch bewijs. De afgelopen jaren waren er wel wat spanningen tussen de bewoners en de gemeente, maar met de brandstichting zouden ze niets te maken hebben. De politie onderzoekt de zaak.
RTV Utrecht 1-9-2005

De Nieuwsbode stapt over op nieuw formaat

HEUVELRUG De Nieuwsbode gaat op een handzamer formaat verschijnen. Woensdag 7 september wordt overgegaan op het tabloid-formaat. De huis-aan-huiskrant verschijnt dan 1 keer per week op woensdag en i.v.m. de herindeling wordt de krant straks ook in Amerongen en Leersum bezorgd.
Nieuwsbode 1-9-2005

Honderd taarten

DRIEBERGEN Met honderd taarten en 350 balonnen heeft basisschool De Uilenburcht het 35-jarig bestaan gevierd. Al dat gebak was door de ouders zelf gebakken.
Nieuwsbode 1-9-2005

‘Herindeling Nee’ vestigt hoop op Eerste Kamer

HEUVELRUG Comité Herindeling Nee stelt in een brief aan de Eerste Kamer dat er geen inhoudelijke afwegingen zijn gemaakt bij de totstandkoming van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Eerste Kamer kan theoretische de procedure nog stopzetten, maar niemand rekent daarop, ook het comité niet.
Nieuwsbode 1-9-2005

De grote versplintering is begonnen

DRIEBERGEN In het zicht van de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen zijn de raadsleden in Driebergen zich driftig aan het hergroeperen. Individuele raadsleden van diverse fracties willen een nieuwe partij in het leven roepen, of hebben dat reeds gedaan. Jan de Beer doet verslag.
Stichtse Courant 1-9-2005

Oude pand De Horst verkocht

DRIEBERGEN Het oude pand van Hoge School de Horst in Driebergen is verkocht. Een particulier, die onbekend wil blijven, heeft het pand gekocht en geschonken aan de particuliere school Maupertuus.
Utrechts Nieuwsblad 1-9-2005

Optocht truckers toeterend door Amerongen

AMERONGEN Afgelopen zaterdag denderde luid claxonnerend de jaarlijkse truckeroptocht, georganiseerd door het Rhenense zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking Heimerstein, door Amerongen.
Doornse Krant 1-9-2005

Nieuwe redacteur Doornse Krant

DOORN Redacteur van de Doornse Krant John Spijkerman heeft per 1 september een functie bij een andere krant van de BDU aanvaard. Hij heeft 6,5 jaar als redacteur voor de Doornse Krant gewerkt. Zijn functie is overgenomen door Marleen Meijer. Zij werkt al ruim 1,5 jaar als correspondent voor Amerongen.
Doornse Krant 1-9-2005

Commissie herindeling verrast door onduidelijkheid

HEUVELRUG Het was alweer de dertiende bijeenkomst van de commissie herindeling. Belangrijkste onderwerpen waren de communicatie naar de burgers over de verkiezingen en de huisvesting. Wat dat laatste betreft ziet het er naar uit dat het allemaal wat meer gaat kosten dan aanvankelijk gedacht.
Doornse Krant 1-9-2005

Prijs Rommelmarktcommissie

DOORN De Rommelmarkt op het Raadhuisplein heeft vorige week 20.407,78 euro opgebracht, dat is ruim 2000 euro meer dan vorig jaar. De organisatoren van de markt kregen van het gemeentebestuur de Vrijwilligersprijs uitgereikt.
Doornse Krant 1-9-2005

Letse delegatie op bezoek in Doorn

DOORN Een delegatie van Lets bibliotheekpersoneel uit Riga bracht een bezoek aan de gemeente Doorn, waar ze zich lieten informeren over de plaats van de bibliotheek in het nieuwe Cultuurhuis.
Doornse Krant 1-9-2005

Afval van schooljeugd in natuur

MAARSBERGEN Al enige jaren is er sprake van overlast op het terrein van Natuurmonumenten aan de Sandenburgerlaan. De overlast bestaat vooral uit zwerfafval dat daar neergegooid wordt door schoolgaande kinderen. Reden voor Rick Niewerf van Natuurmonumenten om aan de bel te trekken.
Doornse Krant 1-9-2005

Heuvelrugnieuws van vrijdag 2 september 2005

De Sluis Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.15 uur  temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

Brandje op Traaij

DRIEBERGEN De brandweer van Driebergen werd deze morgen rond 6 uur gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Traay. Ter plaatse constateerde de brandweer dat er dozen en stapels kranten in brand stonden. Omdat uit wordt gegaan van brandstichting heeft de politie de zaak in onderzoek. (foto: Roderick Heek)

Overval in Doorn

DOORN  Op donderdagvond werd een overval gepleegd op een horecagelegenheid aan Amersfoortseweg. Omstreeks 23.30 uur kwam een man de gelegenheid binnen en bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen. Geld werd afgegeven en de man verdween in onbekende richting.
Politiebericht 2-9-2005

Geen gezamenlijke praktijk huisartsen in Cultuurhuis

DOORN  De inwoners van Doorn kunnen voorlopig niet terecht in een gezamenlijke huisartsenpraktijk. De vier plaatselijke huisartsen hebben besloten niet in het Cultuurhuis te trekken. Daarmee komt ook de exploitatie van dit in aanbouw zijnde gemeenschapshuis in gevaar.
Utrechts Nieuwsblad 2-9-2005

Houtsma tijdelijk burgemeester in Maarn

MAARN  Maarn heeft CDA-er Houtsma per 1 september als nieuwe waarnemend burgemeester gekregen. Hij was 23 jaar burgemeester van Wijk bij Duurstede en was twee keer waarnemer in Bunnik.
Utrechts Nieuwsblad 2-9-2005

Heuvelrugnieuws van zaterdag 3 september 2005

Engweg 1b Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.30 uur  temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

Demonstratiedag Fischertechnik

MAARN  Op 10 september is er een demonstratie van de FischerTechnikClub Nederland. De tentoonstelling vindt plaats in Maarn in De Twee Marken, Trompplein 5. De toegang is gratis, de dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Fischertechnik wordt gemaakt door dezelfde fabrikanten die ook de welbekende Fischer-Pluggen maakt. De grondstof voor Fischertechnik is in hoofdzaak polyamide, een soort nylon, maar Fischertechnik beschikt ook over assen van roestvrij staal. Het gehele systeem is gebaseerd op een unieke schuifconstructie waarbij nokjes in een ronde, halfopen gleuf geschoven worden. Voor de aandrijving worden motoren van 6 tot 25 volt gebruikt. Verder wordt er gebruik gemaakt van minischakelaars, pneumatica, mechanica, een interface voor computerbesturing, solar-technik enzovoorts.

Fischertechnik is een constructie- en bouwsysteem waarmee, op schaal, echt functionerende modellen worden gebouwd. Bij Fischertechnik worden 2 stromingen onderscheiden: bouwers van statische modellen en bouwers van animatie modellen. Bij dit laatste moet gedacht worden aan radiografisch bestuurde vrachtwagens, schoonmaakinstallaties, flessenfabrieken, houtzagerijen, lopende banden enzovoorts. De leeftijd varieert van 7 tot 70 jaar.

Rijksrecherche onderzoekt klacht

DRIEBERGEN De rijksrecherche buigt zich over de aangifte die een bewoner van het woonwagenkamp in Driebergen gisteren deed tegen commissaris der koningin Boele Staal. De politieregio Utrecht doet het onderzoek niet zelf om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden.
Utrechts Nieuwsblad 3-9-2005

Lange Dreef vanochtend

DRIEBERGEN  Robert Zwart maakte vanochtend deze foto van het gebied tussen Lange Dreef en Dennenburg. Over een tijdje zal er zeker geen foto meer genomen kunnen worden van de twee paardebloemen, maar het is ook heel waarschijnlijk dat er dan ook geen foto meer genomen kan worden van het weiland: het groen zal wel rood worden.

Heuvelrugnieuws van zondag 4 september 2005

Faunalaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.10 uur  temperatuur: 19 °C

meer foto’s van deze straat

Landgoed De Reehorst en gemeente Driebergen werken samen

DRIEBERGEN  Sinds 1 juli 2005 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Driebergen en Landgoed De Reehorst. Het betreft afspraken over onder meer het beheer, de controle en zorg voor materialen voor het hertenkamp op Beerschoten-Willinkshof.

Landgoed de Reehorst heeft de gemeente in het voorjaar van 2005 benaderd met de vraag of er samenwerking mogelijk is op het gebied van het beheer van het hertenkamp op Beerschoten-Willinkshof. De gemeente juicht dit initiatief van harte toe. Op het landgoed De Reehorst is een zorgboerderij gevestigd, deze zorgboerderij biedt mensen een beschermde werkplek en/of de mogelijkheid te reïntegreren in het arbeidsproces. De zorgboerderij wordt gerund door Stichting De Wederkerigheid en voert onderhoudswerkzaamheden op het landgoed uit.
In overleg met de gemeente heeft de zorgboerderij het beheer van het hertenkamp op zich genomen. Dit houdt onder meer in dat zij de herten gaan voeren, brandnetels afmaaien, de hekwerken controleren etc.
De gemeente blijft de controle van de herten uitvoeren en zorgt voor de benodigde materialen voor voederen en dergelijke. De gemeente blijft eindverantwoordelijk. Alle afspraken over het beheer van het hertenkamp zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
De gemeente kan door de samenwerking een aantal taken overdragen aan de zorgboerderij. De zorgboerderij wordt zo in de gelegenheid gesteld een completer aanbod te presenteren.

(foto Gemeente Driebergen)


Oude gevelbelettering even terug

DRIEBERGEN Het voormalige café Makkers is verkocht en wordt omgebouwd tot een eetgelegenheid. Tijdens die verbouwing zijn de letters ‘ Kruidenierswaren De Ruiter Grutterswaren’ weer tevoorschijn gekomen. Deze belettering zal waarschijnlijk worden verwijderd. Vandaar de foto. Hieronder een ansichtkaart uit 1930 met de toemalige kruidenierswinkel op de hoek Traaij-Van Wassenaerstraat.


Heuvelrugnieuws van maandag 5 september 2005

Groenhoek 166-172 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.15 uur  temperatuur: 21 °C

meer foto’s van deze straat

‘Groen als tweede natuur’

DRIEBERGEN  Elk jaar wordt door de gemeente Driebergen een milieu voorlichtings project uitgevoerd met als doel een duurzame samenleving te stimuleren. In 2003 en 2004 ging het om ‘natuur, – en milieuvriendelijk tuinieren’, gericht op de particuliere tuin met als doelgroep de volwassen burger.
De gemeente heeft voor het jaar 2005 besloten verder te gaan met de campagne. Ditmaal is er gekozen om het project te richten op de openbare groene ruimte met als doelgroep kinderen.

Eind 2004 heeft de gemeente aan twee studenten van de hogeschool Larenstein gevraagd om een voorlichtingsproject in het verlengde van de campagne ‘natuur- en milieuvriendelijk tuinieren’ te onderzoeken en op te zetten. Het voorlichtingsproject heeft als doel het begrip en de waardering van het openbaar groen en het beheer daarvan te verhogen. De studenten hebben uiteindelijk het project ‘Groen als tweede natuur’ opgezet.
Het project bestaat grotendeels uit activiteiten buiten het schoolgebouw. Een belangrijk onderdeel van dit project bestaat uit een startdag op een centraal punt binnen de gemeente met verschillende activiteiten in en om de school. De startdag is op dinsdag 20 september op het Seminarieterrein. Een startdag houdt in dat kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten die te maken hebben met natuur en natuurlijk groenbeheer.

Activiteiten
De meeste activiteiten kunnen voor, tijdens en na de startdag uitgevoerd worden. De volgende activiteiten zullen gedurende de startdag plaatsvinden;

 • ‘Hippe ecoloog’. Een rondleiding met een ecoloog waarbij de bomen op het seminarieterrein worden bekeken en een takkenril wordt aangelegd.
 • ‘Help de beheerder een handje’. Er zullen twee activiteiten plaats vinden waarbij kinderen de beheerder van het openbaar groen een handje zullen helpen.
 • ‘Kunstenaar’. Het Groendoenpaviljoen wordt opgezet waarbij de scholieren nader kennis maken met natuurlijke materialen. De kinderen maken dan een tijdelijk kunstwerk.
 • De wethouder (de heer S. Klijnhout) zal op dinsdag 20 september om 09:15 uur het ochtendprogramma ‘Groen als tweede natuur’ openen. Om 13:00 uur zal de wethouder het middagdeel openen.

  Open monumentendagen

  DRIEBERGEN  De Open Monumentendagen worden gehouden op zaterdag 10 september van 9.30 tot 16.00 en op zondag van 13.00 tot 15.30 uur. Het thema is dit jaar ‘Religieus erfgoed’. De officiële opening vindt zaterdag om 9.30 uur plaats vóór de Immanuelkerk aan de Engweg 30.

  Te bezichtigen kerkgebouwen/monumenten met activiteiten (open vanaf 10.00 uur):

  • Immanuelkerk (Geref.) Engweg 30
   Met tentoonstellingen over veranderende kerkinterieurs (‘Van kakelbont tot simpel wit’) en kerkelijke rituelen
  • Grote Kerk (Ned. Herv.) Hoofdstraat 115
   Met beklimming van de toren voor wie Driebergen uit de hoogte wil bekijken
  • Parklaankerk (Ned. Protestanten Bond) Parklaan 7
   Met expositie en demonstratie van Driebergenaren die artistiek met religieuze thema’s bezig zijn (iconen geschilderd op eieren, bloemschikken, schilderijen, knipkunst, etc.)
  • St. Petrus’banden (r.k.) Kerkplein.
   Met (op zaterdag) uitstalling van het bijzonder kerkelijk vaatwerk
  • Pauluskerk (Christengemeenschap) Rijsenburgselaan 2a

  En verder:

  • Tentoonstelling van door Driebergse kinderen gemaakte ‘relikwiedoosjes’ met hun grootste schat (Parochiecentrum ‘Pieterburen’, Rijsenburgselaan 4)
  • Je eigen (kerk)kaarsen maken, eveneens in het Parochiecentrum Pieterburen
  • Welkom in de nieuwe Marokkaanse (beide dagen) en Turkse Moskee (alleen zondag!) Akkerweg 3/5
  • Rondleidingen op de oude algemene begraafplaats Traay 104 en de r.k. begraafplaats Drieklinken
  • Fietsroute langs belangwekkende punten van het thema (Lourdesgrot, het Haagje, moskeeën enz.)

  Zondag 15.30 u. Immanuelkerk/Engweg:
  Muzikale afsluiting mmv Driebergse koren en muziekgroepen, orgelbespeling etc.

  Centraal infopunt beide dagen: VVV-stand zaal Immanuelkerk. Zie ook plaatselijke kranten en www.openmonumentendag.nl

  Damhertlaan krijgt beschaafder profiel

  DRIEBERGEN  Het gedeelte van de Damhertlaan tussen rotonde en de Engelenburg wordt gereconstrueerd. Uitgangspunten voor het opstellen van het plan waren verbetering verkeersveiligheid fietsers, terugdringen van snelheid autoverkeer, verbetering laanbomenstructuur en oversteek Jagerspad verbeteren.

  Na diverse inspraakavonden is besloten de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • Versmallen van het brede gedeelte van de Damhertlaan
 • Aanleg fietsstroken op de rijbaan
 • Aanleg verkeersplateau op kruising Damhertlaan/Jagersdreef
 • Aanleg diverse zebrapaden
 • Maken van plantvakken en planten 13 bomen
 • Hertegelen trottoirs en aanleg parkeervakken
 • Maandag 12 september start de reconstructie van de Damhertlaan. De werkzaamheden zullen – afhankelijk van het weer – circa 10 weken duren.

  Omleidingen / bereikbaarheid
  Tijdens de reconstructie worden de werkvakken afgesloten voor verkeer en de omleiding met bebording aangegeven. Tijdens de tweede fase van het werk wordt een beperkte rijbaanbreedte met eenrichtingsverkeer ingesteld.
  Het lokale verkeer wordt omgeleid via Rijsenburgselaan / St. Hubertuslaan / Schippersdreef. Winkelcentrum ‘De Sluis’ blijft bereikbaar via de zijde van Engelenburg en Schippersdreef.

  Tijdelijke omleiding buslijn 43
  De bus die over de Damhertlaan rijdt (lijn 43) zal worden omgeleid volgens de route Rijsenburgselaan St. Hubertuslaan / Lange Dreef / Damhertlaan / Schippersdreef / St. Hubertuslaan / Rijsenburgselaan. Hierdoor vervallen de volgende opstapplaatsen op de Damhertlaan: halte ‘Damhertlaan’ en ‘Engelenburg’ (nabij Winkelcentrum de Sluis).

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 6 september 2005

  Damhertlaan Driebergen: richting Nijendaal van Engelenburg
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 20 °C

  meer foto’s van deze straat

  Overlast

  DRIEBERGEN Op dinsdagochtend werd een overlastpleger aangehouden. Omstreeks 03.15 uur kreeg de politie de melding dat een man de muziek in zijn woning aan de Traaij erg hard had staan.

  Meerdere bewoners hadden al geklaagd maar de man wilde niet luisteren. Vervolgens trokken de bewoners de stop eruit en werd het stil. Toen sloegen echter de stoppen door bij de 34-jarige man: hij bedreigde buurtbewoners en wilde zijn woning in brand steken. De man werd vervolgens aangehouden en ingesloten voor verhoor.

  Bloemen wil alles doen voor gezonde gemeente

  BERKELLAND  Burgemeester Hein Bloemen liet maandag bij zijn installatie als burgemeester van de nieuwe gemeente Berkelland weten er ook persoonlijk alles aan te zullen doen om de gemeente financieel weer gezond te maken. Een gezonde prachtige plattelandgemeente is hem veel waard.

  Ook wil hij Berkelland maken tot een gemeente maken die doorgroeit met nog meer bestuurskracht. Bloemen kreeg gistermiddag de ambtsketen van de voormalige gemeente Ruurlo omgehangen in de Orangerie in Ruurlo, de plaats waar de burgemeester en zijn gezin ook gaan wonen. Bloemen heeft zich voorgenomen om de ambtsketen te dragen van de vroegere gemeente waarin hij op dat moment officieel aanwezig moet zijn. Wanneer de gemeente Berkelland er financieel weer wat beter voor staat zal er een nieuwe ambtsketen worden aangeschaft. Ook werd de burgemeester maandagmiddag toegesproken door loco-burgemeester Leo Scharenborg uit Beltrum.
  Bron: Berkelland.net 6-9-2005

  Heuvelrugnieuws van woensdag 7 september 2005

  Traaij 153c-153f Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.50 uur  temperatuur: 20 °C

  meer foto’s van deze straat

  Sportieve kanjers op de Heuvelrug

  HEUVELRUG  Het nieuwe sportseizoen is voor velen weer aangebroken. Zo ook voor Heuvelrug Actief!, het sportieve samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen en Leersum. Net als voorgaande seizoenen staat er weer van alles op het programma.

  ” Zeg, ben jij die Kanjer in de Sport?”
  Kinderen sporten graag. Ze kunnen lekker hun energie kwijt en beleven veel plezier aan het trainen om steeds beter te worden. Helaas kan het sportveld ook een plaats zijn voor teleurstelling, conflicten en agressie. In de sport gaat het vaak om winnen en presteren en niet zelden staat dat op gespannen voet met plezier en normaal gedrag. Jeugdsportbegeleiders hebben ook de taak goed om te gaan met die spanning. Het programma Kanjers in de Sport geeft hun een duidelijke methode om die fantastische uitdaging nog beter aan te gaan.

  De Kanjerworkshop
  Heuvelrug Actief! heeft in het voorjaar in Driebergen en Leersum al 2 workshops verzorgd. Gedurende 2 uur krijgen de trainers en coaches aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden handvatten om beter om te kunnen gaan met bepaalde gedragingen van kinderen van 6 – 12 jaar. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe speel ik in op gedrag van kinderen?
  • Hoe versterk ik het zelfvertrouwen van kinderen?
  • Hoe speel ik in op conflicten binnen mijn team?

  Alle deelnemers krijgen een praktisch werkboek mee en gaan aan de slag met de opgedane tips en informatie. In een latere terugkombijeenkomst worden de opgedane ervaringen uitgewisseld.

  In Leersum én Driebergen keerden de jeugdsportbegeleiders na de workshop enthousiast en positief geprikkelt huiswaarts. De workshop werd door hen gewaardeerd met een dikke 8+. Hopelijk zien wij uw jeugdsportbegeleiders ook op één van onze workshops in het najaar.

  Planning
  Amerongen – week 45 – 07 t/m 11 november 2005
  Doorn – week 47 – 21 t/m 25 november 2005

  Datum, tijd en plaats worden in overleg met de geïnteresseerde sportvereniging(en) bepaald. Mocht er binnen uw club grote interesse zijn. Vanaf minimaal 12 deelnemers bieden wij de Kanjerworkshop bij u op de vereniging aan! Laat van u horen!

  ” Juf, we hebben een trainer in de klas”
  De trainer op bezoek in de lessen bewegingsonderwijs? Dát gebeurt bij Trainers voor de Klas. Met name kinderen uit groep 5 en 6 krijgen de kans om in een bekende omgeving, ervaring op te doen met een sport. De trainer van de vereniging prikkelt in twee lessen de kinderen én de groepsleerkracht met zijn sport en oefeningen tijdens de les bewegingsonderwijs. Daarnaast krijgen kinderen in de meeste gevallen de mogelijkheid om bij de sportvereniging of –aanbieder nog verder kennis te maken. Dit kan op eigen initiatief van de sportvereniging en/ of door deelname aan de JeugdSportPas.

  Handen uit de mouwen
  De afgelopen maanden heeft Heuvelrug Actief! zowel scholen als sportverenigingen en –aanbieders warm gemaakt voor Trainers voor de Klas. Het enthousiasme van de basisscholen op de Heuvelrug is enorm. Vrijwel alle scholen hebben aangegeven hun deuren open te zetten voor de trainer.

  Tot nu toe zijn Rugbyclub Pink Panthers, Larsheim Tennis, Basketbalvereniging Blue Arrows, SV Spirit afdeling turnen, Karateschool Doorn en Judoschool Boersma, bijzonder gedreven hun handen uit de mouwen te steken. In oktober start Trainers voor de Klas (najaarsronde) welke afloopt in december 2005. In het voorjaar van 2006 staat een nieuwe ronde gepland.

  “Joepie! De JeugdSportPas is er weer.”
  Dit zullen veel kinderen hebben gedacht, toen afgelopen tijd een JeugdSportPas brief bij hen in de bus viel. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben een programmaboekje gekregen van hun juf of meester. Voor de zomervakantie hebben 329 zich opgegeven voor één of meerdere sportcursussen. Nog steeds komen de aanmeldingen binnen. Dit is mogelijk door de ‘last-minute’ JeugdSportPas. Gedurende het hele jaar kan je je nog opgeven voor sportcursussen waar nog plaatsen vrij zijn. Al deze cursussen staan ook op deze website. Heb je een leuke cursus op het oog? Stuur een e-mail met al je gegevens en de naam van de cursus naar de sportconsulent.

  Lekker snuffelen
  De JeugdSportPas is bedoeld om kinderen de mogelijkheid te bieden om gedurende 6 weken te snuffelen aan een sport waar zij nieuwsgierig naar zijn. Het seizoen is onderverdeeld in 3 periodes: september/ oktober 2005 – januari/februari 2006 – mei/juni 2006.

  Dit nieuwe seizoen starten we met een aantrekkelijk en divers sportkennismakingsaanbod in de vier Heuvelruggemeenten. Of je nu wilt badmintonnen, skaten, fitnessen of volleyballen, het kan allemaal. Zonder het enthousiasme van de 19 sportaanbieders, die hun handen uit de mouwen steken lukt dit natuurlijk nooit. Veel sportvrijwilligers zijn in touw, zodat de JeugdSportPassers warmlopen voor sport in het algemeen en hun eigen sport in het bijzonder.

  Kennismaking met verschillende sporten op jonge leeftijd vergroot de kans op blijvende sportdeelname op latere leeftijd. In de huidige tijd waar de noodzaak van sport en bewegen hoog op de agenda staat, is het voor gemeenten natuurlijk van belang om hier op in te springen. De JeugdSportPas is mede hiervoor een passend initiatief.

  Contact
  Ideeën, vragen of meer informatie over bovenstaande projecten?
  Stuur een e-mail naar Bernice Kobes, Sportconsulent Heuvelrug Actief!
  T: 06 – 13 666 810 (ma & di)
  E: bernice.kobes@leersum.nl
  I : www.heuvelrugactief.nl

  Fietsrouteplanner voor provincie Utrecht in de maak

  HEUVELRUG  De Fietsersbond maakt een fietsrouteplanner van de provincie Utrecht. Vorige jaar is proef gedraaid in Zuid-Holland. Met een subsidie van de provincie Utrecht gaat de Fietserbond nu ook in Utrecht aan de slag. In de zomer van 2006 moet deze planner operationeel zijn.

  De Fietserbond maakt gebruik van de kennis die aanwezig is bij fietsers. Via internet krijgen vrijwilligers toegang tot een programma om fietsverbindingen in te voeren. Als basis stelt de provincie alle kennis over het bestaande fietsnetwerk ter beschikking, evenals gedetailleerde kaarten waaraan de vrijwilligers ontbrekende schakels kunnen toevoegen. De techniek wordt verzorgd door internetbedrijf Demis.
  Iedereen kan straks op internet van deur tot deur z’n eigen fietsroute plannen en daarbij allerlei voorkeuren opgeven. Bijvoorbeeld of de route veel door natuur gaat, autoluw is, of wat de kwaliteit van het wegdek is.
  Iedereen die het leuk vindt om aan de Fietsrouteplanner van de provincie Utrecht mee te werken vindt hier de informatie om zich aan te melden: Meer informatie

  Arnold Vanderlyde heropent Hoenderdaal

  DRIEBERGEN  Zaterdag 10 september wordt het Health Center Hoenderdaal officieel heropend door de heer Martin Sturkenboom samen met meervoudig olympisch medaillewinnaar Arnold Vanderlyde als ambassadeur van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. In plaats van cadeaus zal de genodigden gevraagd worden een donatie te doen t.b.v. het NFSG.

  Nieuwsbode nu ook op nieuw formaat

  HEUVELRUG  Vanaf vandaag verschijnt De Nieuwsbode op een tabloid-formaat met een verspreidingsgebied dat gelijk is aan de toekomstige gemeente Heuvelrug. De gratis huis aan huiskrant verschijnt eenmaal per week op woensdag en zal wellicht uitgroeien tot een concurrent van de betaalde kranten in de regio.

  Privé-archief naar Wijk

  DRIEBERGEN Angela van der Kroft heeft onlangs haar archief geschonken aan het Streekarchief in Wijk bij Duurstede. In het archief wordt verslag gedaan van de talrijke huwelijken (meer dan 1000) waarvoor zij als ambtenaar van de burgerlijke stand in Driebergen verantwoordelijk was.

  Kandidatenlijst VVD voor raadsverkiezingen

  HEUVELRUG  De VVD afdeling Heuvelrug heeft de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in november. Lijsttrekker is Ronald Letema uit Maarn.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 8 september 2005

  Arnhemsebovenweg 195-197 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 21 °C

  meer foto’s van deze straat

  D66 kiest voor jonge lijsttrekker

  HEUVELRUG D66 Heuvelrug is klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De kieslijst is opgesteld, met de jonge Driebergse ingenieur Kees Heijmerink als lijsttrekker. Het programma is, na intensieve besprekingen met leden en belangstellenden, eind augustus gereedgekomen.

  De kieslijst is een mix van bekende en nieuwe namen. De complete lijst luidt als volgt:
  1. Kees Heijmerink (Driebergen-Rijsenburg)
  2. Ton Fichtinger (Maarn/Maarsbergen)
  3. Marie-Louise Schulten (Driebergen-Rijsenburg)
  4. Marian van Driel (Leersum)
  5. Hans Martens (Doorn)
  6. Eelke Wielinga (Driebergen-Rijsenburg)
  7. Elisabeth van Oostrum (Leersum)
  8. Kees Geveke (Driebergen-Rijsenburg)
  9. Bernard Verlaan (Maarn/Maarsbergen)
  10. Jan-Willem Eggink (Leersum).

  De meeste mensen op de lijst hebben hun sporen al ruimschoots verdiend in de lokale of landelijke politiek of het plaatselijke verenigingsleven. Ton Fichtinger is al jaren raadslid in Maarn, Marie-Louise Schulten is al geruime tijd actief in de voormalige D66 afdeling Driebergen-Rijsenburg, maar ook in de landelijke D66 adviesgroep rechten m/v. Marian van Driel-Zwaan was jarenlang lid van de Leersumse steunfractie, en is voorzitter van Muzemiks. Mensen als Hans Martens (Doorn), Eelke Wielinga en Kees Geveke (beiden:Driebergen-Rijsenburg) en Elisabeth van Oostrum (Leersum) zijn of waren jarenlang raadslid en/of wethouder. Bernard Verlaan (Maarn) en Jan-Willem Eggink (Leersum), tenslotte, zijn vooral op landelijk niveau actief binnen D66.

  D66 koos echter niet een oude rot als nummer één, maar een jong, nieuw gezicht: de zelfstandig ondernemer Kees Heijmerink (1967). Die keuze is heel bewust gedaan. D66 Heuvelrug heeft de samenvoeging van de Heuvelrug nooit gezien als een bedreiging, maar altijd als een kans. Een kans om onze prachtige natuur beter te beschermen dan afzonderlijke gemeenten kunnen. Om een beter evenwicht te vinden tussen wonen, verkeersbehoeften en natuurbescherming. Om schaalvoordelen te realiseren zonder de eigenheid van de afzonderlijke dorpen op te offeren aan efficiency en klantvriendelijkheid. Maar vooral als een kans om een bestuur nieuwe stijl te realiseren. Kernpunt daarin is dat D66 vindt dat de burgers niet slechts na de planvorming mogen meepraten. Belangrijker is dat de burger meepraat tijdens de planvorming. Alleen dan kan de kloof tussen burger en politiek werkelijk kleiner worden. Dat streven naar een bestuur nieuwe stijl vroeg om een nieuw, jong gezicht bovenaan de lijst. Kees Heijmerink dus.

  De complete kieslijst van D66 en het programma is te vinden op www.d66heuvelrug.nl 

  Leerlingen gymmen onveilig in Doorn

  DOORN  Geen gescheiden kleedlokalen voor jongens en meisjes, gevaar voor legionella en niet brandveilig genoeg. Dat zijn een paar van de problemen waar de gymzaal van landgoed Beukenrode in Doorn mee te maken heeft. In die gymzaal krijgen onder anderen de leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs in Doorn gymnastiekonderwijs.
  Utrechts Nieuwsblad 8-9-2005

  De SWD verzet de bakens

  DRIEBERGEN  Er zal de komende jaren een andere wind gaan waaien bij de Stichting Welzijn Driebergen (SWD). Onder de titel ‘Het roer moet om’ is een nieuw beleidsplan geformuleerd. De SWD gaat in haar activiteiten prioriteit geven aan kwetsbare groepen (senioren, jongeren, kinderen, allochtonen, alleenstaanden en mensen met een functiebeperking). Daarnaast blijft de SWD zich ook richten op alle andere groepen in Driebergen, maar deze activiteiten moeten ‘zichzelf bedruipen’.
  Stichtse Courant 8-9-2005

  Doorstart voor de Blokkendoos

  DOORN Eind 2004 werd besloten om peuterspeelzaal de Blokkendoos, gevestigd in het schoolgebouw Hoog Moersbergen, medio 2006 te sluiten. Het college van b&w willen nu een plan voorbereiden om de peuterspeelzaal te continueren. Een onderzoek naar de mogelijkheden moet uitkomst brengen.
  Doornse Krant 8-9-2005

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 9 september 2005

  Engweg 4-6 Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.00 uur  temperatuur: 20 °C

  meer foto’s van deze straat

  Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

  HEUVELRUG  Afgelopen zaterdag is in Driebergen de politieke groepering Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH) opgericht. Deze groepering komt voort uit de huidige fractie van Sociaal Liberaal Driebergen in de gemeenteraad van Driebergen. BVH gaat meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in november.

  Initiatiefnemers zijn de fractieleden van de Sociaal Liberaal Driebergen: Sybe Streekstra en Frits van Schaik. Streekstra was VVD- raadslid en Frits van Schaik maakte tot voor kort deel uit van de CDA-fractie in de raad van Driebergen.
  De nieuwe politieke groepering wordt gesteund en vorm gegeven door mensen uit Driebergen en uit andere gemeenten die betrokken zijn bij de herindeling. Het politieke manifest wordt op woensdag 14 september, na afloop van de (reguliere) fractievergadering van Sociaal Liberaal Driebergen, vastgesteld. De fractievergadering heeft plaats in het gemeentekantoor van Driebergen (Bosstraat 1) en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.
  In de komende weken wordt het programma van BVH gepubliceerd. Daarna volgen bijeenkomsten in alle bij de herindeling betrokken gemeenten. Mede aan de hand van deze bijeenkomsten wordt de kandidatenlijst samengesteld.

  Negen keer jazz in Champ’Aubert

  DRIEBERGEN  Zondag 18 september alweer het eerste jazz concert van het nieuwe seizoen in Champ’Aubert. De Jazzclub in Champ’Aubert begint dan weer met een zeer gevarieerd programma jazz concerten op de zondagmiddag.

  Tot en met april 2006 worden op de derde zondag van de maand van 14.30 tot ± 17.00 uur en op Koninginnedag concerten gegeven.
  De spits wordt afgebeten door ‘The New Dixie Dawn’ uit Wormerveer. Een vriendenorkest met meer dan 25 jaar ervaring. The band speelt nummers uit de oudste perioden van de New Orleans stijl tot aan Mainstream nummers en alle wat daartussen zit. De zes muziekanten vormen tezamen een homogene jazz formatie met een hoog entertainend vermogen. Toegangsprijs € 6,50 per persoon; Seizoenkaart € 42,50

  Veel belangstelling voor de Ouderenhulplijn

  HEUVELRUG  De SOS Telefonische Hulpdienst Utrecht is er 24 uur per dag voor mensen die een gesprek van “mens tot mens” willen. Mensen bellen om uiteenlopende redenen: voor hulp, maar ook voor een gesprek om de eenzaamheid te verdrijven. Zij worden te woord gestaan door professioneel opgeleide vrijwilligers.
  Sinds 1 september heeft de SOS Telefonische Hulpdienst in samenwerking met het Fonds Ouderenhulp, de Ouderenhulplijn geopend. De ouderenhulplijn is er voor alle senioren die een vraag hebben, eenzaam zijn, of een advies willen.
  Sinds de opening van de lijn is het aantal telefoontjes tot recordhoogte gestegen: 50 % meer gesprekken! Blijkbaar voorziet de lijn in een grote behoefte. De gesprekken variëren van behoefte aan het bekende praatje, tot hele concrete vragen over huisvesting, inkomen enz. Onze goed opgeleide vrijwilligers beschikken over een uitgebreide sociale kaart, zodat degene die belt zonodig snel kan worden doorverwezen.

  De Ouderenlijn is bereikbaar op het nr. 0900-6080100 voor € 0,05 per minuut.

  De Telefonische Hulpdienst is uiteraard ook nog gewoon bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens. 24 uur per dag! Telefoonnr. 2943344 tegen lokaal tarief, en het nr. 0900-0767 voor € 0,05 per minuut.
  Wie belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht kan bellen naar 030-2943738.

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 10 september 2005

  Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist vanaf Grote Kerk
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.45 uur  temperatuur: 19 °C

  meer foto’s van deze straat

  Museum ‘Vroeger en Nu’ geopend

  DRIEBERGEN Het Museum van Vroeger en Nu in Driebergen is op vrijdag 9 september officieel geopend door wethouder van cultuur Neeltje Schravesande. Het nieuwe museum werkt volgens de wethouder mee aan het behouden van de identiteit van Driebergen-Rijsenburg. ,,Hier ligt een deel van onze geschiedenis, van ons dorp waar we trots op zijn, van onze gemeenschap waar we bij betrokken zijn.’’

  In museum ’t Schilderhuis aan de Van Rijckevorselstraat heeft conservator Anna Folman twee expositieruimtes ingericht. De eerste ruimte geeft aan de hand van prenten, foto’s en teksten een beeld van de ontwikkeling van Driebergen en Rijsenburg. De tweede, grotere ruimte is bedoeld voor wisselexposities. Op dit moment is daar een tentoonstelling te zien over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in Driebergen-Rijsenburg. In oktober worden hier ook de relikwiedoosjes tentoongesteld die kinderen hebben gemaakt voor het project ‘Ik zou je het liefst in een doosje willen doen’.
  Het Museum van Vroeger en Nu is geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur en tot 30 september op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Vanaf 1 oktober is het museum door de week geopend op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.
  Voor donateurs van de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu is de toegang gratis. Overige bezoekers betalen 2,50 euro (65-plussers 2 euro, kinderen 1,50 euro) en kunnen daarvoor ook museum ’t Schilderhuis van de stichting Collectie militaire traditie bezoeken.

  Auteur laat lezers titel boek bepalen

  DOORN  Misdaadauteur M.P.O. Books laat het aan zijn lezers over wat de titel voor zijn nieuwste boek wordt. Books is een in Doorn woonachtige auteur die eerder de romans ‘Bij verstek veroordeeld’ en ‘De bloedzuiger’ publiceerde. Voor zijn derde thriller zijn twee titels bedacht, waaruit het publiek de meest aansprekende mag kiezen.  

  De titels waaruit gekozen kan worden, zijn ‘Dit is mijn haat’ en ‘Gedragen haat’. Het nog titelloze boek gaat over een brute ontvoering op een parkeerplaats van een Albert Heijn filiaal in Doorn, wat uitmondt in een duizelingwekkende jacht op de ontvoerder zelf. De politie onder leiding van de Veenendaalse rechercheur Bram Petersen doet onderzoek en komt daarbij via Driebergen uit in Wijk bij Duurstede. Maar Petersen is beperkt in zijn mogelijkheden uit angst dat de jongeman die ontvoerd is gevaar loopt. Het boek moet in het voorjaar van 2006 verschijnen. 
  Volgens auteur M.P.O. Books is het een volstrekt unicum dat lezers zelf mogen zeggen wat de titel van een boek moet worden. “De lezer vindt het ontzettend leuk om bij het publicatieproces betrokken te worden”, zegt hij. “Op dit moment stromen de reacties binnen. Mensen hebben waardevolle opmerkingen waar mijn uitgever en ik wat mee kunnen. De uitkomst is verrassend.” 
  De aanleiding om deze titelverkiezing uit te schrijven, was het verschil van mening tussen de schrijver en uigeverij Ellessy. M.P.O. Books: “Ik gaf de voorkeur aan de ene titel, maar mijn uitgever stemde er niet mee in. Toen zijn er nog eens vijftien titels bedacht waar mijn uitgever één van uitkoos. Die titel en de oorspronkelijke titel dingen nu mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat de lezer de beste titel weet uit te zoeken.”
  Het is niet de eerste keer dat Books het publiek bij het publicatieproces betrekt. Twee jaar geleden organiseerde hij al een zogeheten coververkiezing, waarbij hij het aan de bezoekers van zijn website overliet wat de voorkant van zijn debuut zou worden. Ook toen werd hij overspoeld met reacties.
  De titelverkiezing duurt tot en met vrijdag 7 oktober. Stemmen kan op de website www.mpobooks.nl, maar ook door het sturen van een e-mail naar mpobooks@hetnet.nl . De definitieve uitslag wordt op zaterdag 8 oktober op deze website verwacht.

  Hevige regenval in Leersum

  LEERSUM  Door hevig noodweer is een aantal straten in Leersum vrijdagavond blank komen te staan. Bij een wijnhandel aan de Rijksstraatweg stroomde het regenwater zelfs de winkel binnen.

  De brandweer had de handen vol met het wegpompen van het vele water en het op de plek terugleggen van de putdeksels. Rond half tien was het ergste leed geleden.
  RTV Utrecht 10-9-2005

  Heuvelrugnieuws van zondag 11 september 2005

  Schotellaan 8 Driebergen: beeldje bij school
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 19 °C

  meer foto’s van deze straat

  Brand eist slachtoffers

  OVERBERG Zondagmorgen 11 september woedde een brand in een caravan aan de Eindseweg. Een vrouw overleed ten gevolge van de brand en rookontwikkeling. Twee andere slachtoffers liepen letsel op.

  Omstreeks 05.00 uur ontvingen politie en brandweer de melding dat brand was uitgebroken in een caravan die stond op een recreatieterrein aan de Eindseweg. Ter plaatse gekomen agenten troffen buiten de caravan een gewonde man aan die aangaf dat zijn vrouw en dochter nog binnen waren. Een 42-jarige vrouw kon worden bevrijd en gereanimeerd, waarna zij met divers lestel per ambulance werd overgebracht naar het Gelderse Valleiziekenhuis. Ook de 71-jarige man uit Hillegom kon per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Hulp kwam voor zijn 67-jarige vrouw te laat; zij overleed ter plekke aan de gevolgen van de brand en rook. De technische recherche van de politie heeft een onderzoek naar de exacte oorzaak ingesteld. Vermoedelijk is sprake geweest van kortsluiting. (Bron: politiebericht)

  Heuvelrugnieuws van maandag 12 september 2005

  Traaij 155 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.00 uur  temperatuur: 18 °C

  meer foto’s van deze straat

  Inbrekers aangehouden

  DRIEBERGEN Op zondagavond zijn vier mannen van 17 tot 36 jaar aangehouden voor het plegen van een inbraak bij een bedrijf aan Het Binnenhof. De verdachten zijn afkomstig uit Den Dolder, Driebergen en Zeist.

  Caravanbrand eist tweede slachtoffer

  OVERBERG De brand in een caravan op een camping in Overberg heeft een tweede slachtoffer geëist. Kwam de 67 jarige moeder tijdens de brand om, haar dochter van 42 overleed later in het ziekenhuis.

  GroenLinks klaar voor de verkiezingen

  HEUVELRUG  GroenLinks heeft haar kandidatenlijst klaar voor de komende verkiezingen voor de nieuwe raad van de Heuvelruggemeente. Lijsttrekker is Wilma Hielema, zij is nu lid van de raad van Doorn. Na haar volgen Onno de Jong, tot de huidige raadsperiode fractievoorzitter van Progressief Driebergen-Rijsenburg (PDR) en Jan Koudijs, huidig wethouder in Leersum.

  De rest van de lijst laat een evenwichtige verdeling zien van kandidaten over de verschillende dorpen binnen de nieuwe gemeente.
  Ook het verkiezingsprogramma, ‘Hart voor Groen’, is gereed. Daarin benadrukt GroenLinks dat de dorpen die nu worden samengevoegd elk hun eigen sfeer en karakter hebben en dat dit ook vooral zo moet blijven. Topprioriteit heeft de kwaliteit van de bestaande voorzieningen: die dient in alle dorpen tenminste op peil te blijven. De nieuwe gemeente wordt weliswaar groter, maar de afstand tussen burger en gemeentebestuur moet juist kleiner. GroenLinks koestert het groene karakter van de Heuvelrug en het Langbroekerweteringgebied. De gemeente dient deze gebieden goed te beheren en de waarden ervan te versterken, met name als tegenhanger van stedelijke ontwikkelingen elders in de regio.
  Meer informatie over GroenLinks op de Heuvelrug is te vinden op www.groenlinks.nl/lokaal/heuvelrug .

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 13 september 2005

  Kon Wilhelminalaan 22 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.00 uur  temperatuur: 17 °C

  meer foto’s van deze straat

  CDN komt sterk terug tegen Musketiers 2-2

  DRIEBERGEN  In een wedstrijd waar CDN meer verdiende, ondanks het slechte spel in de eerste helft, heeft CDN gelijk gespeeld tegen Musketiers in Elst. CDN speelde vooral in de eerste helft te gehaast waardoor 100% kansen niet benut werden.

  In de vierde minuut was het Victor Hengeveld die alleen op de keeper af ging, maar zacht in de handen van de keeper speelde. Daarna waren er nog twee grote kansen van onder andere Paul van Hofwegen die de bal net over het doel kopte en van Gerwin van de Klift die zijn solo zag mislukken op de doellijn. CDN was duidelijk sterker maar wist zich geen raad met de vele kansen. In de een en dertigste minuut ging Albin Meyer alleen op de keeper af, maar ook hij wist dit niet positief af te ronden. Wat zo vaak gebeurt als de kansen niet benut worden, is dat de tegenstander vleugels krijgt. Dit was ook hier het geval binnen twee minuten stond CDN met 2-0 achter. Een diepe bal over de verdediging van CDN werd netjes afgerond 1-0, daarna een mooie vrije trap vanaf dertig meter beneden in het doel, 2-0. Een ruststand waar CDN ongelukkig de rust mee in ging. Nadat de trainer in de rust zijn spelers weer op scherp had gezet, zette CDN zijn tegenstander direct vast en begon gelijk weer aan te vallen. Al in de zes en veertigste minuut bracht dit direct resultaat, Fred van Ginkel wist CDN terug te brengen naar 2-1. Daarna was het CDN dat weer het betere had van het spel. In de twee en tachtigste minuut was het toch nog Jeffrey Veenendaal die na een prachtige solo de hele verdediging van Musketiers in de luren legde en dit mooi afrondde met een doelpunt. Daarna heeft CDN nog geprobeerd om de winst mee naar huis te nemen, maar helaas lukte dat niet meer.
  Zaterdag 17 september de thuiswedstrijd om 14.30 uur CDN 1 – Renswoude 1 en om 12.00 uur CDN 2 – FAJALOBI 7.

  Op voeten en Fietsen naar School

  DRIEBERGEN  Voor de derde keer doen in Driebergen alle scholen weer mee aan de actie voor veiligheid rond schoolgebouwen als onderdeel van de landelijke Week van de Vooruitgang. Eén dag in deze week – de donderdag – is speciaal gericht op veiligheid rond schoolgebouwen.
  Op deze dag extra aandacht in de klas voor verkeer, met een wedstrijd voor de kinderen. Klassikaal maken zij een werkstuk dat meedingt naar de gemeentelijke prijs en vier prijzen van 3VO-Nederland!

  De gemeente doet mee – ook financieel. Het voltallige college van burgemeester en wethouders is nauw betrokken bij de actie. De straten waaraan scholen staan worden afgesloten met dranghekken, daar staan vrijwilligers klaar om de kinderen verder naar school te brengen. Voor de eerste keer is daar een grote groep IVA-studenten bij betrokken, zo kunnen de studenten met eigen ogen zien hoe het er met het verkeer rond de scholen aan toe gaat.
  De plaatselijke fietsenwinkels Fietsplus De Kruif en Van Velzen sponsoren weer een groot deel van de verrassingen voor de kinderen – de Fietsersbond en de RABObank trakteren! De jeugdbrandweer blaast de ballonnen op die door Autorijschool Noordam worden rondgebracht naar alle scholen, daar is het dan deze donderdag extra feestelijk. Het moet een fijne dag worden voor de kinderen : zomaar eens een dag waarop ze voor hun schoolgebouw kunnen lopen zonder gevaar van auto’s.

  Vrijdag 16 september : officieel begin van de Week van de Vooruitgang. Om 8.45 uur zal burgemeester Kozijn in de school De Dolfijn aan de Weidestraat de kinderen, leerkrachten en eventueel aanwezige ouders/verzorgers toespreken en het eerste startsein geven voor de wedstrijd.

  Donderdag 22 september 8.30 uur : de wethouders Schravesande, Klijnhout en Van der Burg zullen de kinderen toespreken en aanmoedigen tot het afmaken van de werkstukken. Alle scholen worden die ochtend door de burgemeester en wethouders bezocht – de voorlopige resultaten van de wedstrijd worden dan alvast bewonderd!

  Dinsdag 27 september overhandigen de kinderen hun kunstwerken aan het college en bepaalt de jury welke groep de gemeenteprijs krijgt. De mooiste werkstukken hangen dan eerst drie dagen in de hal van het gemeentekantoor; daarna zijn ze twee weken te bewonderen in de bibliotheek. Enkele weken later worden de prijswinnaars van 3VO bekend gemaakt.

  Op woensdagmorgen 28 september reikt burgemeester Kozijn de gemeenteprijs uit aan de winnende groep – welke groep? Dat is pas echt spannend voor de kinderen want ze hebben vast, net zoals in de vorige jaren, allemaal weer iets heel moois gemaakt!

  Voor meer informatie :
  Frans Kromhout – voorzitter 3VO-Driebergen-R., telefoon 06 23 95 15 57
  Ellen van der Plas – CDA-gemeenteraadslid, telefoon (0343) 51 35 64

  Health Center Hoenderdaal heropend

  DRIEBERGEN  Met het ontkurken van een enorme champagnefles heeft Arnold Vanderlyde Health Center Hoenderdaal afgelopen zaterdag heropend. Zeer ingenomen was hij met de cheque ter waarde van € 2.500 die hij als ambassadeur van het Nationaal Fond Sport Gehandicapten mocht ontvangen. 

  Ook de gasten lieten zich niet onbetuigd, zij verdubbelden dit bedrag ruimschoots, zodat in totaal een bedrag van ruim € 5.800 ter ondersteuning van dit fonds beschikbaar kan worden gesteld. In zijn rede sprak Martin Sturkenboom zijn dank uit voor het vele werk dat iedereen verzet heeft na de brand om deze geweldige nieuwbouw te realiseren. Ook de sporters werden bedankt, die Health Center Hoenderdaal allemaal trouw gebleven zijn en weer volop gebruik maken van de  accommodatie.
  Maar vooral sprak hij dank en waardering naar zijn mede-bestuursleden, Wim van Est, Jens Stellingwerf en Jan Budding die als vrijwilliger deze enorme klus onder vaak moeilijke omstandigheden hebben geklaard. Na het officiële gedeelte gaf Joost Hage een geweldige golfshow en wist Carlo Lens de deelnemers aan de sportmiddag tijdens een gezamenlijke warming op te zwepen tot ongekende prestaties. Een geweldige middag volgde waarbij de deelnemers genoten van de vele activiteiten die werden georganiseerd.

  Kees Torn in het Beauforthuis

  AUSTERLITZ  ‘Een man die met zulke absolute kunst op het podium staat en zo oprecht de passie ervoor preekt, geef je recht van spreken. Het Nederlandse cabaretlandschap zou er schraal uitzien zonder dergelijke vaklui.’ Donderdag 15 september, 20.15 uur, staat Kees Torn in het Beauforthuis met zijn programma Doe mee en win.
  Kaarten kunt u reserveren via VVV Zeist, 0900 – 109 10 13.
  De Volkskrant over Doe mee en win: “de uitwerking is zo vreselijk knap, dat je aan het eind van elk lied hoopt dat bij de uitgang een stapeltje teksten ligt om het nog eens rustig na te lezen.”
  Afgezien van enige jaren pianoles is Kees Torn autodidact. Na enkele onvoltooide studies (o.a. conservatorium en Rotterdamse Academie voor beeldende kunsten) betrad hij aanvankelijk als begeleider, later in een cabaretduo, het podium. Cabaret beschouwt hij als bijkomstig, maar dankzij een combinatie van muzikaliteit, verbale wendbaarheid en een eigen manier van kijken, is hij tot dit genre bestemd.
  Hij hoopt altijd op direct contact met zijn publiek, gaat verrassingen niet uit de weg en is in zijn element als de zaak volkomen ontspoort. Zo niet, dan blijven zijn doordachte teksten en eigenaardigheden een verademing.
  Kees is genomineerd voor de VSCD-Cabaretprijzen en samen met Eric Sauers zal hij strijden om de titel Neerlands Hoop, bestemd voor een cabaretier met een opvallend programma en/of een opvallende ontwikkeling.
  entree € 14,- / CJP, Pas65, Zeistpas € 12,80

  Herindeling nu definitief

  HEUVELRUG  Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de herindeling van de Heuvelrug. Het Comité Herindeling Nee! noemt het een ‘historische vergissing’. Volgens de leden van het comité is er niets gedaan met de duizenden protesten uit de bevolking.

  Comitéwoordvoerder Wim Doelman was bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer aanwezig. Hij noemt het onbegrijpelijk dat de politiek niet inziet dat de vijf verschillende gemeenten die samengevoegd worden, in vele opzichten niet bij elkaar passen. Doelman: “Bovendien is er geen garantie dat het voor de burger beter wordt. Integendeel, de kans is groter dat de situatie zich ten opzichte van nu verslechterd. En diezelfde burger heeft hier niet om gevraagd. Integendeel, burgers hebben op verschillende wijzen hun ongenoegen kenbaar gemaakt.”

  In de elf maanden dat het comité nu actief is, ontdekten de leden hoe star de politiek zich opstelt. Wim Doelman: “Er is bij de meeste lokale politici niet een echte luisterbereidheid. Men wil het volk besturen, niet vertegenwoordigen. Want dat laatste impliceert een luisterhouding. Alleen achteraf komen de krokodillentranen en zeggen ze dat het herindelingproces niet in alle opzichten naar wens verlopen is.

  Wij hebben tot op het laatst gedaan wat we konden. Vorige week hadden we nog een intensief gesprek met de Eerste Kamer. Daar kregen we gehoor voor onze klachten. Dat was de teneur gedurende het hele proces. Van alle kanten hoorden we van politici die wel voor deze fusie gestemd hebben, maar er persoonlijk grote bedenkingen bij houden. Het is triest dat dit bij de besluitvorming niet doorgewerkt heeft.”

  Volgens waarnemers had Comité Herindeling Nee! in hun opzet kunnen slagen als het comité eerder was opgericht. Doelman betwijfelt dat. “Gaandeweg het proces werd steeds duidelijker dat deze herindeling van bovenaf opgelegd werd en dat het vechten tegen de bierkaai was. Dat bleek bij de opstelling van Gedeputeerde en Provinciale Staten die ons burgerinitiatief om zeep hielpen. Maar ook oud-burgemeester Bloemen van Driebergen heeft onlangs te kennen gegeven dat hij bij zijn aantreden als burgemeester van hogerhand te horen kreeg dat hij niet mocht dwarsliggen bij een eventuele herindeling.

  Als individuen hebben we ons jarenlang tegen deze herindeling verzet, tot we elkaar in oktober vorig jaar leerden kennen en het comité werd opgericht. Het heeft even geduurd tot onze krachten gebundeld werden, maar het verzet was er dus al jaren. We moeten nu, achteraf, vaststellen dat de politiek in het algemeen niets met ons protest heeft willen doen. Deze fusie is bekokstoofd van bovenaf.”

  Twee doden door ongeval op spoorwegovergang

  LEERSUM In Leersum zijn dinsdagavond twee vrouwen om het leven gekomen nadat de auto waarin zij zaten onder een trein terechtkwam. Rond 18.00 uur werd het voertuig op een spoorwegovergang gegrepen door een intercitytrein richting Den Helder. Volgens de politie werden de twee inzittenden daardoor uit het voertuig geslingerd.

  Heuvelrugnieuws van woensdag 14 september 2005

  De Beaufortlaan 7-9 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.05 uur  temperatuur: 18 °C

  meer foto’s van deze straat

  Provinciale commissie doet onderzoek naar stagnerende woningbouw

  UTRECHT  Waardoor blijft er toch steeds sprake van het achterblijven van de woningbouw in de provincie Utrecht? Deze vraag en andere vormen de opdracht aan een speciale onderzoekscommissie waartoe Provinciale Staten maandagmiddag besloten.

  Statenlid Wim Bos (PvdA) kwam maandag met een initiatiefvoorstel om een onderzoekscommissie uit PS in te stellen. “Het woningtekort in de provincie is en blijft onverminderd hoog, de wachttijden voor een huurwoning nemen toe en de keuzemogelijkheid vooral voor huishoudens met een laag inkomen, zijn uiterst beperkt” aldus Bos. “Er is geen sprake van een incident, de cijfers illustreren het.”

  Het aantal gereedgekomen woningen in 2003 zakte in Nederland t.o.v. 2002 met 9,7 %. In Utrecht was dat percentage dramatisch lager: 17,5%. In 2004 was er sprake van enige verbetering, maar Utrecht bleef achter bij de landelijke cijfers. Onlangs kwam het CBS met de cijfers over het eerste halfjaar van 2005. Landelijk kwamen er 11% meer woningen gereed dan in dezelfde periode van 2004. In de provincie Utrecht bleef de stijging beperkt tot 1%.

  Provinciale staten legden al eerder de vinger op de zere plek, maar een afdoend antwoord is er tot nu toe niet gekomen. Dus trokken provinciale staten het initiatief naar zichzelf toe. Wim Bos overlegde met de andere fracties in de commissie Ruimte en Groen en kreeg daar onmiddellijk de handen op elkaar voor het doen van onderzoek. Daarmee is een unicum in de provinciale politiek een feit. De nieuw benoemde commissie zal onder voorzitterschap van Wim Bos 6 á 8 maanden nodig hebben voor het onderzoek. In dat kader zal gesproken worden met verschillende spelers die acteren in het nieuwbouwproces: wetenschappers, adviseurs, ontwikkelaars, bouwondernemers, woningcorporaties, gemeente- en provinciebestuurders.

  De eerstkomende maand wordt gebruikt om een projectplan op te stellen. Dat wordt vervolgens voorgelegd aan de commissie Ruimte en Groen. Wim Bos over de opdracht aan de commissie: “In het nieuwe Streekplan en in de moties die daarover zijn aangenomen in het provinciale beleid vastgelegd. Daar is grote nadruk gelegd op de totstandkoming van gedifferentieerde woningbouw in de steden en de omliggende plaatsen, oa. ter voorkoming van verdere stagnatie. Nu we weten dat de woningproductie uit het vorige streekplan met 25.000 woningen is achtergebleven, is het tijd voor gedegen onderzoek. Wij willen weten waar het aan ligt en we willen ook weten of de provincie op dit terrein iets kan doen. Wonen is voor iedere burger belangrijk, dus als volksvertegenwoordigers willen en moeten we aan de slag”.

  Nieuwe gemeente ‘Utrechtse Heuvelrug’ 1 januari 2006 een feit

  HEUVELRUG  Dinsdag 13 september heeft de Eerste Kamer besloten dat de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn per 1 januari worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarbij gaat het Amerongse gedeelte van Elst naar Rhenen.

  De herindeling heeft o.a. als consequentie dat er tussentijdse raadsverkiezingen moeten worden gehouden. Gedeputeerde Staten stellen 20 september de verkiezingsdatum vast. Het voorstel is om de tussentijdse raadsverkiezingen op 30 november a.s. te houden.


  Vrijwilligers: hulp komt in gedrang

  DRIEBERGEN  De vrijwilligerscentrale in Driebergen heeft personele problemen. Dat kan volgens de directeur van de SWD leiden tot een wachtlijst voor hulpvragenden. De stichting heeft zelf onvoldoende middelen om een extra beroepskracht aan te trekken voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk.
  Utrechts Nieuwsblad 14-9-2005

  Totaal Muziek

  DRIEBERGEN  Op 24 september 2005 zal in Antropia Congres- en Cultuurcentrum te Driebergen een bijzondere muzikale uitvoering plaatsvinden. Harmonie Aurora uit Driebergen en Stichts Muziektheater Vereniging Polyhymnia uit Zeist verzorgen dan een avondvullend programma.
  De bezoeker zal een totaal gevarieerd muzikaal aanbod worden aangereikt. De harmonie Aurora speelt bewerkingen van opera’s en musicals. Deze bewerkingen zijn ook de rode draad in de gezamenlijke uitvoeringen in het programma met Polyhymnia. Er worden o.a. thema’s uitgevoerd uit The Pirates of Penzance, Tanz der Vampire, Het Slavenkoor, De Parelvissers en Anthem of Chess.
  De uitvoering is op 24 september in Antropia, Landgoed De Reehorst Hoofdstraat 8 (naast station Driebergen-Zeist) aanvang 20.00 uur.
  Kaarten à € 7,50 zijn af te halen in het muziekcentrum van Aurora aan de Woerd 3a te Driebergen elke maandagavond of bij de secretaris Jacques Aben 0343 512426

  Vervanging riolering Traaij in 2007

  DRIEBERGEN  De gemeente is begonnen met de voorbereiding voor de in 2007 geplande vervanging van de riolering in de Traaij tussen Arnhemsebovenweg en Oranjelaan. Zo zal er dinsdag 20 september om 20.00 uur in Nieuw Salem een voorlichtingsavond gehouden worden.

  Het programma voor die avond ziet er uit als volgt:
  Vanaf 19.30 uur ontvangst
  20.00 uur opening en voorstelling van de procesleider
  20.15 uur toelichting op het proces en de uitgangspunten
  20.30 uur toelichting op de staat van de riolering
  20.45 uur toelichting op de vitaliteit van de bomen
  21.00 uur het vervolgtraject
  21.15 uur pauze
  21.30 uur discussie
  22.00 uur afsluiting
  22.15 uur einde

  Brug over het Valleikanaal weer open

  OVERBERG  In opdracht van de gemeente Amerongen is er in Overberg een nieuwe brug gebouwd over het Valleikanaal. Vanaf vrijdag 16 september wordt deze brug open gesteld voor het verkeer. De geplande feestelijke opening gaat wegens een dodelijk ongeval in de omgeving, niet door.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 15 september 2005

  Parklaan Driebergen: vanaf Hogesteeg
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.40 uur  temperatuur: 16 °C

  meer foto’s van deze straat

  Nieuwe koepel zorginstellingen

  HEUVELRUG  Rijnheuvel in Amerongen, ISZ DE Brug in Driebergen en Zeisterwoude in Zeist willen fuseren. De instellingen hebben een intentieverklaring ondertekend om de drie stichtingen samen te voegen onder één koepel. Er gaan bij deze fusie geen arbeidsplaatsen verloren.

  Opsporing verzocht

  DRIEBERGEN  Mieke Wessels-Boerma is op zoek naar gegevens over haar grootvader Detmer Boerma, Zij stuurde daarvoor vanuit Portugal onderstaande oproep naar de redactie van Heuvelrugnieuws.nl. Wellicht zijn er lezers die haar kunnen helpen met haar speurtocht.

  “Bestemd voor allen die (ooit) in Driebergen wonen (woonden). Ik woon in het buitenland maar ben op zoek naar meer gegevens over mijn grootvader Detmer Boerma. Hij heeft zeker 50 jaar in Driebergen gewoond waarvan bijna alle jaren op de Traay 201. Hij was vanaf 1910-1941 (dus ook zijn 25 jarig jubileum in 1935) onderwijzer op de Lagere School aan de Engweg (heb inmiddels vernomen dat daar nu een appartementengebouw staat). Mijn vraag is: wie heeft nog een foto van de school uit die tijd, of wie heeft hem als meester gekend, kortom wie weet er ook maar iets over die schoolperiode, de school of mijn grootvader. U zou mij daar zeer mee helpen en blij maken. mieke.wessels@sapo.pt

  Feith: Geld Leersum voor spoorwegovergang

  LEERSUM  De gemeente Leersum is bereid mee te betalen aan een verbetering van de veiligheid van spoorwegovergangen, als de NS daarom vraagt. Burgemeester Feith heeft dat toegezegd.
  Woensdag kwamen twee jonge vrouwen om op een spoorwegovergang. Vermoedelijk hadden ze de rode knipperlichten niet gezien door de laagstaande zon. De spoorwegovergang bevindt zich in een weg die normaal alleen bedoeld is voor bestemmingsverkeer. Maar de grotere spoorwegovergang iets verderop is tot zaterdag afgesloten vanwege werkzaamheden.
  Feith wil eventuele ongelukken in de toekomst voorkomen. Ze heeft de NS een brief geschreven waarin ze aandringt op meer veiligheid.
  RTV Utrecht 10-9-2005

  Sparrenheide wordt straks verpleeghuis

  De achttien ‘oude’ aanleunwoningen van zorgcentrum Sparrenheide komen leeg te staan; er zullen geen nieuwe huurders meer worden aangenomen. Het bestuur van ISZ De Brug, waar Sparrenheide onderdeel van is, ontwikkelt plannen om op de plaats van de aanleunwoningen nieuwe moderne verpleeghuiskamers te bouwen.
  Stichtse Courant 15-9-2005

  Prominente namen doen de ronde bij ‘afsplitsingspartij’ BVH

  DRIEBERGEN Bij de nieuwe politieke groepering Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug doen de namen van enkele prominente Driebergse personen de ronde. In vertrouwelijke interne stukken is de naam genoemd van Stan Klijnhout als één van de lijstduwers voor de partij. Dit is tamelijk opmerkelijk omdat Klijnhout op dit moment nog steeds wethouder is voor de VVD.
  Stichtse Courant 15-9-2005

  Hoge CO2 uitstoot in Maarn

  MAARN Milieudefensie kwam vorige week naar buiten met de resultaten van een onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen door gemeenten in Nederland. Uit het onderzoek komt de gemeente Maarn er met een CO2 uitstoot van 70.466 ton opvallend slecht vanaf. Dit slechte resultaat wat Maarn op de eerste plaats brengt wat betreft de hoogte van de CO2 uitstoot in de provincie Utrecht wordt veroorzaakt door de sector verkeer en vervoer.
  Doornse Krant 15-9-2005

  ‘Torenhoog en Mijlenbreed’

  AMERONGEN Bovenop de Amerongseberg werd vrijdagmiddag het lespakket ‘Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Torenhoog en Mijlenbreed’ overhandigd. Het doel van dit lespakket is kinderen inzicht te geven in hun eigen leefomgeving.
  Doornse Krant 15-9-2005

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 16 september 2005

  Engweg Driebergen: vanaf Hoofdstraat
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.55 uur  temperatuur: 13 °C

  meer foto’s van deze straat

  Mijn opa is de held

  AUSTERLITZ Op woensdagmiddag 21 september, 14.30 uur, is er een een speciale benefietvoorstelling voor kinderen v.a. 4 jr, in het Beauforthuis (Austerlitz). De Verliefde Prins speelt Mijn opa is een held. Entree is € 7,50 voor kinderen en € 12,50 voor volwassenen. Kaarten kunt u reserveren bij het Beauforthuis, 0343 – 49 18 58.

  Elke 2de of 3de woensdag van de maand is er een kindervoorstelling in het Beauforthuis. Deze voorstellingen vormen een vast onderdeel van onze programmering en natuurlijk horen ze dan ook thuis in de benefiet. Vandaar dat De Verliefde Prins met de voorstelling Mijn opa is een held niet achterblijft.

  Opa is alleen thuis. Hij drinkt zijn koffie.
  Dan gaat de telefoon. Zijn dochter belt. Of hij zijn pilletjes wel ingenomen heeft?
  Natuurlijk. Dat vergeet hij niet. En de boodschappen heeft hij ook al gedaan.
  “Ja hoor, alles is in huis. Maak je maar niet druk”.
  Dan hoort hij dat Max, zijn kleinzoon, langs komt.
  Is er nog ranja? Zijn er nog koeken?
  Hij kan er zo zijn. Oh, de bel gaat al. Daar is Max.
  Opa geniet van het bezoek van Max.
  Dan ziet Max op tafel een grote zilveren beker staan.
  “Opa, waarmee heeft u die beker gewonnen?” Maar dat is opa vergeten.
  Om Max niet teleur te stellen verzint hij de meest waanzinnige verhalen.
  In “Mijn opa is een held” komen Max en opa terecht in het Zwarte Woud.
  Ze verdwalen bijna in de jungle, verjagen de gevaarlijke Prairieweerwolf en vechten tegen een echte ridder. En….ze ontmoeten oma.
  De verhalen ontstaan als vanzelf en steeds is opa de held.
  De vrolijke held die machtige avonturen beleeft.

  Bewoners Leersum maken zich zorgen om volgende stortbui

  LEERSUM  Auto’s in ondergelopen garages die niet starten, defecte koelkasten en diepvriezen en natte vloerbedekking. Veel inwoners van Leersum maken zich zorgen dat de ellende van de regenval van precies een week terug zich herhaalt. De gemeente zet volgende week camera’s in om te kijken of de rioleringen verstopt zijn geraakt.
  Utrechts Nieuwsblad 16-9-2005

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 17 september 2005

  De Sluis Driebergen: braderie
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 11.00 uur  temperatuur: 12 °C

  meer foto’s van deze straat

  Zonder bijen geen bloemen

  ZEIST  Op zondag 25 september komt een imker op de Boswerf. U kunt deze middag vanaf 13.30 uur kennismaken met Astrid Schoots, lerares bijenteelt en Monique van Barneveld, voorzitter van de Bijenvereniging uit Zeist. Zij vertellen over het leven van bijen, de verschillende soorten en de functie die deze kleine beestjes hebben.

  Verder gaan ze in op het houden van bijen. Wat houdt het imker zijn precies in? De informatie-uitwisseling, want natuurlijk is er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen, zal in de kruidentuin en rondom de bijenkast van de Boswerf plaats vinden. Op deze middag verkoopt de bijenvereniging ook bijenproducten als waskaarsen, honing etc. De bijenvereniging verzorgt al een aantal jaren de educatieve bijenkast op de Boswerf. Menig bezoeker heeft afgelopen jaren ook kunnen genieten van de echte Zeister honing. Dit jaar willen we wat meer aandacht vragen voor de functie die bijen vervullen in de natuur en in het kader hiervan is deze excursie. Aanmelding vooraf bij De Boswerf (tel: 030 – 6922393).

  Geniet naast deze kennismaking eveneens van de Tentoonstelling ‘Het leven van de honingbij’. Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen met behulp van Het bijenhuis te Wageningen. Een vereniging die tot doel heeft de bevordering van de bijenteelt in Nederland. Naast veel informatie over de honingbij geïllustreerd met prachtige foto’s zijn er ook gebruikvoorwerpen die in de imkerij worden gebruikt, een leuke video en interactieve spelletjes. Deze tentoonstelling kunt u nog bezichtigen tot 23 oktober 2005.

  Het Bezoekerscentrum De Boswerf is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl of bellen naar Bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030 – 6922393
  U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch

  Cremer verliest vertrouwen

  MAARN De sociale woningbouw, toch al niet ruim aanwezig in Maarn, komt nog verder onder druk staan. Tussen het bestuur van de Woningbouwvereniging Maarn en de Maarnse wethouder volkshuisvesting, F. Cremer, is een ’ernstige vertrouwenscrisis’ ontstaan. De wethouder heeft het toegezegde aantal te bouwen sociale woningen eigenmachtig gereduceerd tot bijna nul.
  Utrechts Nieuwsblad 17-9-2005

  Heuvelrugnieuws van zondag 18 september 2005

  Damhertlaan Driebergen: reconstructie
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.00 uur  temperatuur: 7 °C

  meer foto’s van deze straat

  Driebergs dameskwartet kilt Die Haghe

  DRIEBERGEN  In de Korfbal Hoofdklasse B stond zaterdag de topper tussen het Haagse Die Haghe en het Driebergse Dalto/ Human Network op het programma. Tussen de regenbuien door maakten de beide ploegen er een leuke en spannende wedstrijd van, waar Die Haghe het veldoverwicht in de eerste helft niet in doelpunten kon uitdrukken (rust 10-10).
  In de tweede helft pakte Dalto/ Human Network direct een drie punten voorsprong en gaf die voorsprong niet meer weg. Bij 19-24 floot scheidsrechter Golberdinge voor het laatst en konden de Driebergenaars met twee terechte punten huiswaarts keren.

  Het duel in Den Haag was er een om van te smullen: leuke en felle duels, veel strijd en mooie doelpunten. Verbree had er verrassend genoeg voor gekozen om Riko Kruit en Bob de Jong in één vak te zetten, maar dat bracht niet direct resultaat. In de eerste helft liep Dalto/ Human Network namelijk steeds achter de feiten aan en dat was met name te danken aan Patrice de Vos en Leon Braunstahl. De Vos vocht stevige duels uit met Riko Kruit en kwam daar in de eerste helft als winnaar uit naar voren. Met onder andere een schitterende doorloop in de lucht wist hij in de eerste helft driemaal de korf te vinden. In het andere vak ontpopte Leon Braunstahl zich als de plaaggeest van de Driebergse verdediging. De kleine aanvaller rende, sleurde, kreeg een aantal strafworpen mee en wist ook nog twee maal te scoren. Dalto/ Human Network kon daar eigenlijk alleen een paar prima doelpunten van Sietske van de Sande tegenover zetten en daarmee is de uitblinkster in de wedstrijd direct genoemd: met zes loepzuivere doelpunten was Van de Sande topscoorder.

  Die Haghe leek de rust met een kleine voorsprong te gaan halen, maar dat de 10-8 voorsprong in de laatste minuten werd weggepoetst tekent het vernieuwde elan van de Driebergse ploeg. De ploeg van Ben Verbree speelt slimmer en volwassener in vergelijking met de voorgaande jaren; het blijft rustig, loert op de kansen en maakt de geboden kansen daarna ook ragfijn af.

  Na rust richtte Dalto/ Human Network zich meer op de aanvalskracht van de dames en dat bracht wél direct het beoogde resultaat. Via afstandschoten van Liane de Groot, Linda Stolk en (uiteraard) Sietske van de Sande werd binnen drie minuten een 10-13 voorsprong genomen. En daarmee was de wedstrijd gespeeld. Die Haghe drong bij 12-15 en 13-16 nog wel aan, maar Ilona van de Berg en Bob de Jong maakten snel een einde aan de Haagse illusies. Ook het doelpunt en een toegekende strafworp aan de in het veld gekomen “Haagse supersub” Myrthe van Itterson bracht Dalto/ Human Network niet meer aan het wankelen.

  Aan Haagse zijde leidde dit tot frustraties die afgereageerd werden op de scheidsrechter. Het leverde slechts gele kaarten op voor trainer Snaphaan en aanvoerder De Vos. De Hagenaars mochten echter niet klagen, want ook Dalto/ Human Network had veel last van de off-day van scheidsrechter Michel van Golberdinge.

  Topscorers:
  Dalto/ Human Network: Sietske van de Sande 6, Bob de Jong 5 en Riko Kruit 5
  Die Haghe: Leon Braunstahl 5

  Competitie Informatie
  KORFBAL HOOFDKLASSE B

  Uitslagen weekend 17-18 september
  Die Haghe – Dalto/ Human Network19-24
  VADA 1925 – SCO 16 –9

  Stand per 18 september
  Dalto/ Human Network 3-6
  SCO 3-2
  VADA 1925 3-2
  Die Haghe 3-2

  Programma weekend 24-25 september
  24/09/2005 Dalto/ Human Network – Die Haghe SPORTPARK DE WOERD 15.30
  25/09/2005 SCO – VADA 1925 DE HOOLT TUUN 14.30

  Landelijke Heemschut dag in Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijngebied

  DRIEBERGEN  Zaterdag 17 september vond de jaarlijkse ledenexcursie van de Bond Heemschut – de vereniging tot behoud bescherming van cultuurmonumenten in Nederland – plaats.
  Het thema sloot aan op dat van de Open Monumentendag ‘religie en kastelen’. Na de ontvangst op landgoed De Reehorst in Driebergen en toespraken van ing. Henk Lugtmeijer, directeur-rentmeester van het Utrechts Landschap en Dr. Ad van Bemmel, auteur van het boek Waterhuishouding Kromme Rijn, werd een viertal deelexcursies door de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied gemaakt. Onder leiding van ervaren gidsen bezochten de circa 200 Heemschut leden een aantal buitenplaatsen, kerken en kastelen bezocht die zelden of slechts voor bepaalde gelegenheden geopend zijn. Tevens werden de specifieke kenmerken van de beide landschappen tijdens de bustocht uit de doeken gedaan: het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug met zijn stuwwallen die dateren uit het pleistoceen en het van oorsprong moerasgebied rondom de Langbroekerwetering met het zogenaamde ‘copenlandschap’ percelen met een breedte van circa 100 meter en een standaardlengte van 1250 meter. Het programma werd wederom afgesloten op landgoed de Reehorst.
  (foto: Henk Jan Derksen)


  Heuvelrugnieuws van maandag 19 september 2005

  Jagerspad Driebergen: bouw Valkenheuvelschool
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.45 uur  temperatuur: 12 °C

  meer foto’s van deze straat

  Comité beëindigt activiteiten

  HEUVELRUG  Comité Herindeling Nee! heeft besloten de activiteiten te beëindigen. De directe aanleiding is de stemming in de Eerste Kamer tot vorming van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Tegen deze herindeling heeft het comité zich sinds de oprichting in oktober 2004 verzet.

  Volgens woordvoerder Wim Doelman heeft het comité alles gedaan wat democratisch gezien mogelijk was om deze herindeling te stoppen. Daarom is het niet langer zinvol om door te gaan. Doelman: “Hoewel wij betreuren dat we de herindeling niet hebben kunnen stoppen, bestaat er bij ons ook een tevreden gevoel. De afgelopen tijd hebben we aangetoond wat wij als burgers kunnen bereiken als we de handen ineenslaan. Te vaak laten we over ons heen lopen door de politiek. Het is ons gelukt de politici het vuur flink aan de schenen te leggen. We hopen van harte dat zij er iets van geleerd hebben. Zo niet, dan kunnen we altijd opnieuw de handen ineen slaan. Dat zou de democratie beslist geen kwaad doen.”
  Hoewel enkele leden van Comité Herindeling Nee! inmiddels betrokken zijn bij de vorming van een lokale partij, benadrukt Wim Doelman dat dit geen initiatief van het comité zelf is. “Wij zijn een apolitiek comité geweest, met mensen van verschillende politieke en maatschappelijke achtergronden. Niettemin kan ik me de teleurstelling in de gevestigde politieke orde én bepaalde landelijke partijen goed voorstellen.”

  “Nu het comité uiteen gaat, willen we de vele mensen bedanken die ons gesteund hebben. Door blijken van waardering, door ons te helpen bij het inzamelen van handtekeningen voor het burgerinitiatief vorig jaar, door het sturen van bezwaarschriften aan de Tweede Kamer, door hun financiële steun. Wat dat laatste betreft, gaat onze dank ook uit naar de schrijver M.P.O. Books. Hij was bereid onze website te sponsoren. Dat hielp enorm bij het inperken van onze kosten.”

  De leden van Comité Herindeling Nee! blijven de lokale politiek kritisch volgen, iets wat zij voor de oprichting van het comité ook al deden. “Als we er de reden toe zien om onze krachten opnieuw te bundelen, zullen we dat zeker doen”, besluit een strijdvaardige Doelman. “Onze ervaringen van de afgelopen periode zullen dan zeker van pas komen.”
  Comité Herindeling Nee! heeft sinds de oprichting in oktober 2004 tegen de herindeling van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg verzet. Meer informatie hierover is te vinden op de website http://www.comiteherindelingnee.nl 

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 20 september 2005

  Welgelegenlaan Driebergen: richting Vijverlaan vanaf Beeklaan
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.15 uur  temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  Onnodige nederlaag CDN – Renswoude 2-3

  DRIEBERGEN Afgelopen zaterdag heeft CDN na een aantrekkelijke wedstrijd zijn eerste nederlaag geleden, wat achteraf niet nodig was. CDN had de hele wedstrijd het betere van het spel, het was al de derde tegenstander op rij die vol lof was over het vertoonde spel van CDN.

  Maar als je de doelpunten niet maakt heb je niets aan een goed spel en verlies je punten. CDN begon direct met een goed offensief, in de tweede minuut had Kevin Woudenberg de 1-0 op zijn slof, maar de keeper wist deze bal met moeite uit het doel te houden. Ook in de zevende minuut was het bijna raak voor CDN, Victor Hengeveld ging alleen op de keeper af, maar wist deze ook niet te passeren. CDN bleef druk zetten op het doel van Renswoude wat resulteerde met een kans in de achttiende minuut voor Guide Onwezen, zijn kopbal miste het doel. Fred van Ginkel probeerde het daarna met een schot, maar ook dit keer was de uitstekend keepende doelman van Renswoude op zijn hoede. In de vijf en twintigste minuut begon Renswoude eindelijk wat terug te doen, maar Marijn Onwezen wist deze kans te keren. In de acht en twintigste minuut was het dan raak voor CDN, een beoordelingsfout van de laatste man van Renswoude die de bal in eigen doel tikte. ruststand 1-0.

  CDN kwam na de rust direct in de problemen, CDN zag de bal na een fout in het doel verdwijnen waardoor het 1-1 werd. zeven minuten later was het weer raak voor Renswoude, er werd te gemakkelijk gescoord door de tegenstander 1-2. In de drie en zestigste minuut wist CDN door een frommelbal van Kevin Woudenberg toch nog op gelijke hoogte te komen. CDN probeerde de winst toch in eigen huis te houden. Maar de kansen die CDN had werden om zeep geholpen. Uiteindeliijk was het toch Renswoude dat zegevierde, door een fout in de verdediging wist Renswoude de overwinning mee naar huis te nemen. CDN had nog vlak voor tijd nog een enorme kans, Martijn Haars zag zijn vrije trap vanaf vijf en twintig meter net uit het doel getikt worden door de uitstekende keeper van Renswoude. Ondanks deze nederlaag kan CDN terug kijken op goed spel, nu de doelpunten nog.

  Zaterdag 24 september 2005
  DVSA Amerongen 1 – CDN 1        aanvang 14.30 uur
  DOVO 9 – CDN 2                       aanvang 13.00 uur

  Laagte van Pijnenburg in de schijnwerpers bij Week van Het Landschap

  HEUVELRUG Het Utrechts Landschap slaat van 25 september tot en met 2 oktober, de Week van Het Landschap, haar tenten op naast landgoed Ewijckshoeve nabij Soest. Bezoekers kunnen daar vanaf 25 september alles ontdekken over de natuur en cultuur op dit gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug.

  Oplichting

  DOORN  Op maandag 19 september werd een jongen aangehouden op de Dorpsstraat, omdat hij in de bus had gezeten met een vals vervoersbewijs. De verdachte, een 17-jarige jongen uit Leersum, was in het bezit van een vervalst stad- en streekvervoerabonnement.

  Een controleur was opgevallen dat de prijs van het abonnement niet klopte. Tijdens zijn fouillering bleek dat de verdachte nog negen abonnementen in zijn bezit had waarmee geknoeid was. Alle abonnementen werden in beslag genomen. Tevens bleek hij in het bezit te zijn van een stad-streekstamkaart waarop zijn foto bevestigd was, maar waar de personalia van een ander opstond. Ook deze kaart werd in beslag genomen. De verdachte bekende de vervalsingen. De ouders werden geïnformeerd. De jongen is doorgestuurd naar Bureau Halt. Hier zal hij een alternatieve straf ondergaan.

  Heuvelrugnieuws van woensdag 21 september 2005

  Zonstraat 17-19 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.25 uur  temperatuur: 10 °C

  meer foto’s van deze straat

  Tweede bewonersavond vervanging riolering Traaij

  DRIEBERGEN  De gemeente Driebergen organiseert op woensdag 28 september een tweede bewonersavond om informatie te geven en van gedacht te wisselen over de vervanging van de riolering in de Traaij.

  Het betreft het gedeelte van de Arnhemsebovenweg tot de komgrens, ook wel verlengde Traaij genoemd. Tijdens een eerder gehouden bewonersavond op 27 juni is aangegeven dat in de periode juli – september een nadere uitwerking van de rioleringsvervanging in een aantal straten zou gaan plaatsvinden. Hiertoe is in de afgelopen periode uitgebreid contact geweest met allerlei betrokkenen, waaronder bewoners (organisatie), bedrijven, nutsbedrijven, hoogheemraadschap, groenberaad en verkeersberaad. Ook is een aantal onderzoeken verricht en inmiddels afgerond. Dit alles heeft inmiddels geresulteerd in een concept-definitiedocument. In dit document wordt de vervanging van de riolering op hoofdlijnen beschreven aan de hand van uitgangspunten, ontwerpprincipes en aandachtspunten.
  De gemeente wil u graag hierover informeren en met u hierover van gedachten wisselen op een bewonersavond op: woensdag 28 september om 19.30 uur in De Bergse Bossen, Traaij nr. 299

  Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

  Vanaf 19.00 uur ontvangst
  19.30 uur opening 
  19.45 uur toelichting op de voortgang van het proces
  20.00 uur vervolgonderzoek vitaliteit bomen
  20.15 uur toelichting op het concept-definitiedocument
  20.45 uur pauze
  21.00 uur discussie
  22.00 uur einde

  In de planning is voorzien dat het concept-definitiedocument, mede op basis van de reacties tijdens de bewonersavond, in de periode oktober – november tot een definitief stuk bewerkt wordt.

  Geen subsidie voor Iederwijs Heuvelrug

  DRIEBERGEN  Het college van b&w heeft besloten geen subsidie te verlenen aan Iederwijs Heuvelrug omdat het verzoek niet voldoet aan de algemene subsidieverordening Driebergen-Rijsenburg. Maar ook al zou de subsidieaanvraag correct zijn ingediend, zal het college deze niet positief beoordelen.

  30 november gemeenteraadsverkiezingen

  HEUVELRUG  Met het samenvoegen van de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn tot één nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug, worden de inwoners van de toekomstige nieuwe gemeente binnenkort opgeroepen te gaan stemmen. De tussentijdse raadsverkiezing wordt gehouden op woensdag 30 november.

  Gedeputeerde staten stellen een aantal data vast voor de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente. De datum voor de kandidaatstelling is vastgesteld op 18 oktober. 43 Dagen na deze kandidaatstelling vinden de verkiezingen plaats. Ook hebben GS het aantal raadsleden voor de nieuwe gemeenteraad vastgesteld. Dit worden er 29. Dit aantal is gebaseerd op het inwonertal. De inwoners van Elst (gemeente Amerongen) nemen niet deel aan de verkiezingen, omdat zij als gevolg van de grenscorrectie vanaf 1 januari inwoner zijn van de gemeente Rhenen.

  Nep collecteurs

  DRIEBERGEN  Bij de gemeente en politie zijn de laatste klachten binnengekomen over collectes zonder dat daarvoor een vergunning is afgegeven. Ook worden tegen betaling bijvoorbeeld kaarten, pennen of stroopwafels aangeboden. Bij dergelijke acties gaat het niet om een goed doel. Vaak wordt de naam van een goed doel misbruikt .

  De gemeente wil dergelijke collectes voorkomen. De politie doet dit door na een melding extra te surveilleren en de gemeente doet dit door een vergunningenstelsel. Zo worden alle officiële collectevergunningen gepubliceerd op de gemeentelijke website en in de gemeenterubriek.
  Heeft u twijfel over een collecte, neem dan tijdens kantooruren contact op met Dick Waasdorp van de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 525250. Hij kan u vertellen of er een vergunning is voor de collecte. Buiten kantooruren kunt u de politie bellen op het telefoonnummer 0900-8844.

  CDA: Van Schaik handelt tegen regels van fatsoen

  DRIEBERGEN  Frits van Schaik is niet onder de indruk van de ongezouten kritiek die zijn oud fractievoorzitter leverde. Hij blijft gewoon voorzitter van de commissie middelen en bestuur. Dat voorzitterschap komt dus in de handen van de nieuwe partij SLD.
  Nieuwsbode 21-9-2005

  Politiek heeft spijt

  DRIEBERGEN Aan de A12 nabij de Hoge Woerd komt een reclamezuil. De politieke partijen hebben nu spijt van die beslissing.
  Nieuwsbode 21-9-2005

  Middeleeuws kamp Kameleon

  DOORN Openbare basisschool Kameleon bestaat tien jaar. Dat werd gevierd met het lustrumproject Middeleeuwen en een afsluitend tweedaags kamp op het scoutingterrein in Austerlitz.
  Nieuwsbode 21-9-2005

  De burger aan het woord: Heuvelrug Content!

  DRIEBERGEN ‘Heuvelrug Content’ is de naam van een nieuwe politieke beweging, die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 30 november. Initiatiefnemers zijn Liesbeth Reitsma (nu raadslid D66) en Jan Broekgaarden (nu raadslid PDR).
  Nieuwsbode 21-9-2005

  Heuvelrugnieuws van donderdag 22 september 2005

  Hoofdstraat Driebergen: bij gemeentekantoor
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.45 uur  temperatuur: 10 °C

  meer foto’s van deze straat

  Muziek voor Muziek

  DRIEBERGEN  Op zaterdag 8 oktober zal er opnieuw door de Stichting “De Driewerf” een concert worden georganiseerd ten behoeve van enkele projecten in Zuid Afrika.

  Tijdens het laatste bezoek van een van de bestuursleden aan Zuid Afrika is er contact geweest met de dirigent van de Simons town music academy, Mike Oldham die ook de dirigent is van het South African Navy Orchestra. Hij vertelde dat ze met een project zijn gestart om kansarme jongens en meisjes onder andere uit de Town ship Red Hill, in de omgeving van Simons town, muzieklessen te geven. Het probleem is, een grote behoefte aan instrumenten. Op dit moment krijgen er 20 kinderen les. Het is de bedoeling dat het er minimaal 60 tot 100 worden.
  De Stichting wil door middel van dit concert geld bijeen zien te brengen om daarmee instrumenten te kunnen aankopen. Daarnaast wil zij tevens geld bijeenbrengen voor een crèche in dezelfde Town ship.
  Opnieuw heeft Stichting Wilde Ganzen haar medewerking toegezegd. Zij zal het project financieel ondersteunen.
  Wat betreft het concert: naar het idee van Stichting “De Driewerf” moet het een vrolijke avond worden. Zij zijn daarom blij dat ze de medewerking hebben gekregen van de beroemde jazz- en gospelzangeres Denise Jannah (www.denisejannah.nl), de Nederlandse Politie Steel band en het plaatselijke Shanty koor De Driemasters. Het belooft een geweldige avond te worden.

  Stichting “De Driewerf” biedt voor dezelfde projecten ook 36 originele steendrukken te koop aan van buitenhuizen en vergezichten langs de Utrechtse Heuvelrug. De steendrukken die in mooie notenhouten lijsten zijn ingelijst, worden u aangeboden voor een prijs variërend van 75 tot 150 euro excl. b.t.w. per stuk. Een unieke kans om zo’n prachtige steendruk in uw bezit te krijgen.
  Meer informatie over onze Stichting en afbeeldingen van de steendrukken vindt u op onze nieuwe website www.dedriewerf.nl .

  Het concert vindt plaats op zaterdag 8 oktober in de grote zaal van Antropia (bij station Driebergen). Aanvang 19.30 uur. Kaarten zijn nu al te bestellen op telefoonnummer 0343-516766 of per e-mail, dedriewerf@planet.nl  voor € 7,50 per stuk.

  Wethouder Stan Klijnhout opent ‘Groen als tweede natuur’

  DRIEBERGEN  Wethouder Klijnhout opende dinsdag de activiteitendag ‘Groen als tweede natuur’  op het Seminarieterrein waaraan leerlingen van de basisschool de Kring en het instituut Coolsma samen met ambtenaren deelnamen.
  De leerlingen legden o.a. takkenrillen, onderzochten bomen paddestoelen, beoordeelden de waterkwaliteit van het vijvertje. Kortom de beheersactiviteiten die normaal door de gemeente worden gedaan. Na de activiteitendag zullen de leerlingen aan de slag gaan met het maken van een natuurkrant. Deze komt te hangen in de gemeentehal.
  (foto gemeente Driebergen)

  Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland benoemt nieuwe algemeen directeur

  HEUVELRUG  Per 1 september is de heer Leon de Wit benoemd tot algemeen directeur van de stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland. De heer De Wit heeft lange ervaring in het bedrijfsleven en is sinds 2002 directeur van de Openbare Montessorischool Zeist. Met de benoeming van de nieuwe algemeen directeur kan de stichting verder vormgeven aan de ondersteuning en professionalisering van het openbaar onderwijs in het gebied Rijn- en Heuvelland.

  De stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland is per 1 januari 2005 het bevoegd gezag geworden van het openbaar onderwijs van de gemeenten Amerongen, Bunnik, De Bilt, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn, Veenendaal en Zeist. Het gaat om negentien basisscholen, een school voor speciaal onderwijs en een school voor praktijkonderwijs. De scholen hebben samen circa 4500 leerlingen en ruim 500 personeelsleden. In juni 2005 zijn alle aangesloten gemeentebesturen akkoord gegaan met de benoeming van de 5 nieuwe leden van het bestuur. Het nieuwe bestuurskantoor van de stichting zetelt vanaf 1 augustus 2005 aan de Laan van Vollenhove 2935, 3706 AK te Zeist; telefoonnummer 030- 2610978.

  De algemeen directeur wordt door het bestuur belast met de algehele leiding van de stichting en geeft rechtstreeks leiding aan de directeuren. Aan hem worden door het bestuur bevoegdheden gemandateerd. Hij is eindverantwoordelijk voor het basis-, speciaal- en praktijkonderwijs in het werkgebied van de stichting. Daarbij weet hij zich gesteund door medewerkers van het ondersteuningsbureau. De dagelijkse leiding van de scholen blijft in handen van de directeuren. Daarnaast ziet hij het als een belangrijke taak om samen met het stichtingsbestuur zorg te dragen voor de verdere ontwikkeling van het strategisch beleid.

  PvdA Heuvelrug start verkiezingscampagne

  HEUVELRUG  De PvdA afdeling Heuvelrug start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 30 november op maandag 26 september. In aanwezigheid van 2e kamerleden, partijleden en belangstellenden organiseert de PvdA een informele borrel voor de pers in café Buitenlust in Amerongen (17.00 uur). De pers kan hierbij kennis nemen van de campagneactiviteiten en de kandidaat-raadsleden ontmoeten.

  ‘Driebergse invloed’ in nieuwe gemeente zal beperkt zijn

  DRIEBERGEN De ‘Driebergse invloed’ op de politieke besluitvorming in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt waarschijnlijk minder groot dan men op basis van het inwoneraantal zou mogen verwachten.

  Weliswaar is Driebergen goed vertegenwoordigd wat betreft de lijsttrekkers bij de komende verkiezingen (bij zes partijen prijkt een Driebergenaar op nummer 1), maar verder staan de Driebergenaren vooral op lage (en dus onverkiesbare) plaatsen op de kandidatenlijsten. Insiders menen bovendien dat er een pikante situatie kan ontstaan als meerdere ‘Driebergse’ lijsttrekkers een wethouderspost in het nieuwe college zullen aanvaarden.
  Stichtse Courant 22-9-2005

  SWD en De Brug starten een servicedienst

  DRIEBERGEN De SWD en De Brug zijn samen een servicedienst voor ouderen en gehandicapten gestart. Baan Euser zal voor de technische uitvoering zorgdragen.
  Stichtse Courant 22-9-2005

  Dertig jaar exposities gemeentehuis

  LEERSUM  Na ruim 30 jaar exposities in het gemeentehuis georganiseerd te hebben stopt Jeltje Nolte-Terpstra eind van dit jaar met deze activiteit.
  Doornse Krant 22-9-2005

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 23 september 2005

  Hoofdstraat Driebergen: Beukenstein
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.50 uur  temperatuur: 12 °C

  meer foto’s van deze straat

  Dalto/ Human Network plaatst zich bij winst voor de kampioenspoule

  DRIEBERGEN Op Sportpark De Woerd zal aanstaande zaterdag om 15.30 uur Dalto/ Human Network (nr 2 van seizoen 2004-2005) het dan opnemen tegen Die Haghe uit Den Haag (nr 2 van seizoen 2003-2004). Bij winst is het vlaggenschip van de Driebergse korfbalvereniging verzekerd van een plek in de kampioenspoule.

  Na het zaalseizoen gaan de Driebergenaars dan via een play-off systeem, evenals vorig jaar, op voor het landskampioenschap. Dalto is de favoriet in de poule: alle drie de tegenstanders werden namelijk al verslagen. Aanstaande zaterdag dus de eerste “terugwedstrijd” en daar kan de Driebergse korfbaltrots veel publiek bij gebruiken.


  Inbraken opgelost

  HEUVELRUG De politie van het district Binnensticht heeft met een reeks aanhoudingen in de afgelopen maanden, tot nu toe 113 zaken opgelost. Daaronder zijn 43 bedrijfsinbraken en 23 woninginbraken. De politie startte begin dit jaar een onderzoek naar aanleiding van het toegenomen aantal woninginbraken in Zeist en Driebergen. 

  In de eerste fase van het onderzoek kwam het vermoeden naar voren dat een groep daders uit Zeist en Driebergen de inbraken pleegde. Vervolgens konden in de maanden daarna op verschillende momenten zeven verdachten worden aangehouden (zes Zeistenaren in de leeftijd van 17 tot 26 jaar en een 19-jarige Driebergenaar). De groep opereerde in verschillende samenstellingen. De mannen maakten zich schuldig aan strafbare feiten, variërend van woning- en bedrijfsinbraken tot brandstichting en geweldpleging. Het werkterrein beperkte zich niet alleen tot Zeist en Driebergen, maar werd ook wel eens verlegd naar onder andere Bunnik, Doorn, Rhenen en Leersum.
  Een tijdens het onderzoek vrijgelaten 19-jarige Driebergenaar werd op 12 september, samen met drie anderen, bij een bedrijfsinbraak in Driebergen wederom aangehouden. Ook een andere Driebergenaar van dit viertal was al eerder bij de politie in beeld geweest als verdachte van inbraak, maar kon wegens gebrek aan bewijs toen niet aangehouden worden.
  Tijdens het onderzoek kwam ook een 31-jarige Zeistenaar in beeld. Hij bleek betrokken te zijn bij elf woninginbraken en drie auto-inbraken in zijn woonplaats. De verdenking is dat hij nog een tiental zaken op zijn geweten heeft.
  Tot slot resulteerde de aanhouding op heterdaad van een 21-jarige Utrechter ook in goede resultaten. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij 38 inbraken en een autodiefstal. Hij pleegde de strafbare feiten met name in De Bilt (26x), maar ook in Zeist, Utrecht en Den Dolder.

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 24 september 2005

  Groenhoek Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.15 uur  temperatuur: 11 °C

  meer foto’s van deze straat

  Eerste Koffieconcert in nieuwe concertlocatie St. Petrus’ Banden

  DRIEBERGEN  Op 2 oktober presenteert de Stichting Koffieconcerten Driebergen-Rijsenburg het eerste concert op de nieuwe locatie in Sint Petrus’ Banden op het Kerkplein. In het eerste concert staat het orgel en de fagot centraal, zowel afzonderlijk als in samenspel. Het orgel wordt bespeeld door Louis ten Vregelaar en de fagot door Jos de Lange. Beide musici spelen in het Koninklijk Concertgebouworkest.

  De stichting laat u in dit eerste concert gelijk kennis maken met een instrument dat voorheen buiten bereik lag: het orgel. Muziek van Sweelinck (1562-1621) tot en met Hess (1906-1997) wordt ten gehore gebracht. Mozart, Devienne, Bach en Beethoven zullen niet ontbreken.

  Het Wapen
  In het restaurant Het Wapen van Rijsenburg staat de koffie voor onze gasten klaar van 11 tot 12 uur. Toegangskaarten voor het concert kunt u vanaf 11 uur kopen in Het Wapen en vanaf 11.30 uur bij de ingang van de kerk. Op vertoon van uw toegangsbewijs krijgt u koffie. Om 12.15 uur begint het concert.

  Toegangskaarten
  Voorverkoop van kaartjes bij Boekhandel Baas, Traaij 4 in Driebergen-Rijsenburg.
  Wilt u een abonnement bestellen, belt u dan naar het secretariaat: 0343-516043. Ook kunt u dit alsnog aanschaffen op 2 oktober. Prijzen plaatsbewijzen: € 8 voor volwassenen, € 2,50 voor een kind tot 12 jaar. Abonnement voor zeven concerten: €50,00. Een vrijkaartje krijgt u wanneer u een vriendenlidmaatschap aangaat voor minimaal € 30,- per jaar.

  Tweede Kamerleden in gesprek met jongeren Heuvelrug over woonruimte

  HEUVELRUG  Woonruimte voor jongeren op de Heuvelrug en vooral het gebrek daaraan. Daarover gaan Tweede Kamerleden van de PvdA in gesprek met jongeren uit de vijf gemeenten die straks worden heringedeeld. Café Ome Lou in Doorn fungeert 26 september als vergaderplaats.
  Utrechts Nieuwsblad 24-9-2005

  Heuvelrugnieuws van zondag 25 september 2005

  Schippersdreef 2 Driebergen: Heuvelrug Wonen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.15 uur  temperatuur: 16 °C

  meer foto’s van deze straat

  Van auto beroofd

  DRIEBERGEN  Zaterdagmiddag is een 27-jarige man uit Zeist van zijn auto beroofd. De beroving vond plaats op de Hoofdstraat waar de man met een onbekende man had afgesproken in verband met eventuele verkoop van de auto.

  De zogenaamde koper stapte in de auto en reed vervolgens achteruit op de Zeister in die daardoor omviel. De autodief reed vervolgens richting A12. Het signalement van de verdachte luidt: blanke huidskleur, 30 jaar, hij droeg een rode bandana op zijn hoofd en een roze t-shirt. Verder had de man een tatoeage in zijn nek in de vorm van een slang. De politie verzoekt mensen met informatie contact op te nemen met het politiedistrict Binnensticht via telefoonnummer 0900 – 8844.

  Dames Blue Arrows winnen eerste wedstrijd

  DRIEBERGEN  De eerste wedstrijd van dames 1 werd gespeeld in Healthcenter Hoenderdaal tegen de dames van Rotterdam Basketball. De start verliep voorspoedig, ondanks de fullcourt press (verdedigen over het hele veld) van de Rotterdammers. Het eerste kwart werd met winst afgesloten, 14-9.

  Doordat de concentratie wat wegviel bij de dames van Blue Arrows, werd het tweede kwart minder gescoord. Echter konden de tegenstanders hier niet van profiteren. Tussenstand 23-12. Het derde kwart werd er weer beter gespeeld, passes kwamen aan en scores werden gemaakt, 40-16. In het laatste kwart konden de dames van Blue Arrows de wedstrijd met winst afsluiten. Eindstand 49-21. Scores: Simone Thuis 17, Maartje Schouten 9, Suzanne Duivenvoorde 8, Ellen Noordam 6, Renate Vermeulen 5, Barbara Kooi 2, Liane van der Mispel 2.

  Dalto/ Human Network plaatst zich ongeslagen voor kampioenspoule

  DRIEBERGEN  Nadat vorige week al ruimschoots werd gewonnen van het Haagse Die Haghe, stond deze week direct de terugwedstrijd op het programma. In een niet hoogstaande wedstrijd was Dalto/ Human Network de minst slechte ploeg en werd het Driebergse kwaliteitssurplus uiteindelijk in een 12-9 overwinning uitgedrukt.

  Die Haghe coach Erik Snaphaan had zijn ploeg op één plek gewijzigd (Hugo van den Berg voor de geblesseerde Guido Dijkstra) en koos er voor in dezelfde tegenopstelling het veld in te gaan. Voor de toeschouwers was het dus gelijk de vraag of er ook hetzelfde aantal doelpunten als vorige week uit zou komen. Wat dat betreft kwam het publiek bedrogen thuis: Die Haghe kon niet en Dalto hoefde niet. Het werd een kwalitatief weinig verheffende wedstrijd, Dalto heeft geen enkele keer tegen een achterstand aan hoeven kijken, sloeg in de eerste helft een gaatje van drie doelpunten en scoorde in de tweede helft steeds op het juiste moment.

  Een zakelijke overwinning dus waarbij aan Driebergse zijde alleen Ilona van de Berg op hoofdklassenniveau acteerde. Van de Berg is dé verrassing in de ploeg van Ben Verbree; ze scoort gemakkelijk, speelt met veel drive en wordt met de week beter. Aandachtig toeschouwer Jan Sjouke van de Bos zal haar ongetwijfeld al op zijn “jong oranje lijstje” hebben staan. Met drie doelpunten was ze de topscoorder bij Dalto/ Human Network.

  Bij de Hagenaars was het armoe troef; alleen Patrice de Vos haalde een voldoende. De ploeg was zaterdag vooral aanvallend machteloos. Het is tekenend dat alleen Leon Braunstahl meer dan één doelpunt wist te scoren, het moet coach Snaphaan de nodige hoofdbrekens bezorgen. De vice-landskampioen van 2004 zal de komende twee weken uit een ander vaatje moeten tappen om na de zaal niet in de degradatiezorgen te raken.

  Dalto/ Human Network kan zich in ieder geval vanaf heden richting op de start van de Korfbal League (de nieuwe opzet van de korfbal zaalcompetitie). Er volgen nog wel wedstrijden uit tegen SCO en thuis tegen VADA, maar Dalto/ Human Network is niet meer te achterhalen voor de concurrentie.

  Topscorers:
  Dalto/ Human Network: Ilona van de Berg 3, Riko Kruit 3
  Die Haghe: Leon Braunstahl 3

  (foto: Robert Veenendaal)


  Blue Arrows Heren 1 verliest openingswedstrijd

  DRIEBERGEN  Afgelopen weekend is voor Blue Arrows “Peugeot vd Mispel” Heren 1 het basketbal seizoen weer begonnen. Na vier sprankelende trainingen en een aantal spelerswissels werd vol zelfvertrouwen aan de eerste thuiswedstrijd begonnen.

  Het “slachtoffer” zou Blue Herons moeten heetten en het publiek was weer massaal toegestroomd om het 1e aan te moedigen. Direct na het eerste fluitsignaal bleek dat nog niet alle vaste patronen goed genoeg gedrild waren en verliepen de aanvallen traag en moeizaam. Dit zou tekenend zijn voor de gehele eerste helft (20-34).
  De tweede helft werd begonnen met uitmuntend verdedigend werk waardoor de tegenstander slechts 2 punten in tien minuten wisten te scoren. Blue Arrows kroop dichterbij tot op 4 punten verschil. Helaas bleek er sprake te zijn van een denkbeeldige deksel op de basket want de ballen gingen er, simpel gezegd, allemaal net niet in waardoor de achterstand niet goedgemaakt kon worden en werd de wedstrijd verloren, 38-47.
  Zaterdag 1 oktober, 14:45, speelt Arrows “Peugoet vd Mispel” Heren 1 in Health Centre Hoenderdaal tegen Jump uit IJsselstein.

  Heuvelrugnieuws van maandag 26 september 2005

  Hoofdstraat 151 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.00 uur  temperatuur: 13 °C

  meer foto’s van deze straat

  Ongeval met letsel

  DRIEBERGEN  Zondagmiddag reden een 84-jarige fietser uit Bunnik en een 58-jarige motorrijder uit Rhenen op de Traaij richting A12. Toen de fietser linksaf het fietspad op wilde rijden ontstond een aanrijding tussen beiden. Zowel fietser als motorrijder kwamen ten val. De motorrijder liep enkele gescheurde spieren op, de fietser kneuzingen en een hoofdwond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Zeist.

  Informatieavond vervanging riolering Oosterkwartier

  DRIEBERGEN  De gemeente organiseert op dinsdag 4 oktober een avond om informatie te geven en van gedachten te wisselen over de vervanging van de riolering in de Oosterstraat, de Oosterlaan en de Oostdwarslaan. Dit ter voorbereiding voor de vervanging van de riolering in 2008. Deze bewonersavond wordt gehouden in Nieuw Salem, de Lei 86, 19.30 uur.

  Milieucontrole: 283 overtredingen in provincie Utrecht

  UTRECHT Tijdens de landelijke 24-uurs milieucontrole zijn in de provincie Utrecht 254 controles uitgevoerd. In totaal zijn 283 overtredingen geconstateerd, variërend van onjuist opgeslagen spuitbussen tot illegale nachtvissers. Tussen vrijdag 23 september 12.00 uur en zaterdag 24 september 12.00 uur hebben in de provincie Utrecht 103 milieucontroleurs controles uitgevoerd. De speerpunten waren veiligheid, afval, het buitengebied en toezicht buiten kantooruren.

  De overtredingen krijgen in de meeste gevallen een vervolg. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van schriftelijke waarschuwingen, dwangsommen, bestuursdwang, hercontroles of nader onderzoek. Er zijn ook gevallen waarin een strafrechtelijke procedure in gang gezet wordt: er is 49 keer proces verbaal opgemaakt.

  De controles vonden plaats vanuit de lucht, vanaf het water, op de weg, in het veld en bij bedrijven. Er werd samengewerkt tussen 40 verschillende overheden, waaronder gemeenten, provincie, politie, justitie, waterschappen, Rijkswaterstaat, VROM-inspectie, brandweer, AID, Koninklijke Marechaussee, natuurbeschermingsinstanties, landschappen en recreatieschappen.
  De actie had nadrukkelijk tot doel om de verschillende handhavende instanties onderling goed met elkaar te laten samenwerken. De deelnemers aan de actie waren hierover tevreden.

  Het was zinvol om de actie op vrijdagavond en zaterdagmorgen te houden. Dit zijn momenten waarop bedrijven soms minder alert zijn op de regels, waardoor gemakkelijker gevaarlijke of niet toegestane situaties ontstaan. De Utrechtse controles maakten deel uit van een landelijke 24-uursactie, die gelijktijdig in alle provincies plaatsvond. De provincie Utrecht deed voor de derde keer mee.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 27 september 2005

  Traaij 104-106 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 8.45 uur  temperatuur: 14 °C

  meer foto’s van deze straat

  Kerk in Doorn ontslaat predikant om samenwonen met man

  DOORN  De Nederlands-gereformeerde predikant Ruard Ganzevoort is ontslagen door de kerkeraad van Doorn omdat hij samenwoont met een man. Volgens Ruard is hij ontslagen omdat hij homosexueel is.
  ADUtrechts Nieuwsblad 27-9-2005

  CDN speelt voor de derde keer gelijk

  DRIEBERGEN  In een zeer aantrekkelijke wedstrijd heeft CDN weer twee punten laten liggen. Het was CDN die direct na de aftrap het betere van het spel had. De tegenstander uit Amerongen moest direct aan de bak tegen het offensief van de ploeg uit Driebergen.

  Na twee minuten had het al 0-1 kunnen zijn, Guido Onwezen ging na een goede pass van Jeffrey Veenendaal alleen op het doel af, maar het schot op doel werd door de doelman van DVSA gekeerd. Vlak daarna had CDN de voorsprong bijna te pakken, maar helaas het mocht niet zo wezen. CDN bleef druk zetten op tegenstander. Door goed te rouleren bleef CDN op de helft van de tegenstander voetballen. Dit resulteerde in de vijftiende minuut met een voorsprong voor de Driebergenaren, Fred van Ginkel stuurde Kevin Woudenberg weg richting het doel, die de bal netjes afrondde, 0-1. Na de voorsprong begon DVSA het spel iets meer naar voren te verleggen. DVSA kreeg hierdoor enkele kleine kansen, maar keeper Marijn Onwezen stopte deze inzetten naar behoren. De scheidsrechter had niet zijn beste dag afgelopen zaterdag, hij floot warrig en nam verkeerde beslissingen. Tot ieders verbazing gaf de scheidsrechter vanuit het niets een strafschop. Een handsbal die niemand geconstateerd had was de boosdoener volgens de scheidsrechter. Een cadeautje voor de club uit Amerongen werd netjes afgerond, 1-1.
  Met 1-1 de rust in vlak voor tijd, was niet het gene wat CDN verwacht had na het goede spel in de eerste helft. CDN zette na de rust het goede spel voort van de eerste helft. Fred van Ginkel, die af een toe een schitterende ouderwetse beweging  eruit gooide, en de goed spelende Mourad Malek bleven vooral voorin goed combineren door de bal snel rond te laten gaan. CDN bleef kansen creëren, waardoor er diverse grote en kleine kansen ontstonden. In de acht en vijftigste minuut was het dan eindelijk raak voor CDN, door goed doorzetten van Fred van Ginkel werd het goede spel beloond. Maar na deze treffer vergat CDN door te blijven voetballen, en vergat de wedstrijd te controleren. Nog even leek het erop dat CDN de drie punten veilig stelde, Fred van Ginkel wist een grote kans niet af te ronden.De goed spelende keeper Marijn Onwezen kreeg het in de laatste minuten van de wedstrijd nog druk. Wat al meerdere malen dit seizoen gebeurde was dit keer weer het geval. Vlak voor tijd wist DVSA toch een punt in Amerongen te houden, door een fantastisch schot in de bovenhoek te schieten werd het uiteindelijk 2-2. Voor CDN een teleurstellend resultaat, de eerste overwinning laat helaas nog op zich wachten.

  Amerongse Bovenpolder oost weer opengesteld

  AMERONGEN Vanaf 1 oktober kan weer gewandeld worden op het laarzenpad in het oostelijk deel (ten oosten van de Rijnsteeg, de weg naar de veerpont) van de Amerongse Bovenpolder. In dit gebied hebben tientallen vogelsoorten, waaronder tureluur, watersnip, waterral, maar ook bosrietzanger, blauwborst en roodborsttapuit gebroed.

  Het broedseizoen is voorbij en de vogeltrek is weer volop aan de gang. In het winterhalfjaar (van 1 oktober tot 1 april) is dit gebied opengesteld. In het kwelmoeras kunt u in deze tijd allerlei steltlopers, eenden, ganzen, maar ook nog lepelaars (zie foto) en zilverreigers verwachten. Ook zoeken allerlei zangvogels, zoals paapjes en putters in de ruigten naar zaden en insecten In het gebied leven halfwilde paarden (koniks) en runderen (galloways). Voor het welzijn van de dieren is voederen en toenadering niet toegestaan. De Amerongse Bovenpolder is een zeer nat gebied, dus laarzen zijn hier onmisbaar!
  Tegelijkertijd (dus vanaf 1 oktober) is het laarzenpad door het westelijke deel van de Amerongse Bovenpolder (in beheer bij Staatsbosbeheer) weer afgesloten in verband met de ganzen. In dit gebied overwinteren grote groepen ganzen (vooral Kolgans). Om de ganzen niet te verstoren is het gebied in de periode van 1 oktober 2005 tot 1 april 2006 afgesloten voor publiek.
  Door een winter- en een zomeropenstelling kan het hele jaar door in de Amerongse Bovenpolder gewandeld worden zonder dat de natuur wordt verstoord.
  Aan de N225 (tegenover de sportvelden van De Burgwal) staat de uitkijktoren van Het Utrechts Landschap. Deze toren geeft een prachtig uitzicht op het kwelmoeras in de oostelijke Amerongse Bovenpolder. Allerlei vogelsoorten, maar ook reeën kunt u goed bestuderen vanaf deze hoge plek. Ook het wandelpad tussen Elst en Amerongen, dat langs het kwelmoeras loopt, biedt bijzonder uitzicht op de planten en dieren in de Amerongse Bovenpolder. Bij de VVV in Amerongen kunt u een wandelboekje kopen waarin de beide wandelingen (oost en west) beschreven staan.


  Nieuwe fietsroute dwars over Utrechtse Heuvelrug

  HEUVELRUG  Een nieuwe fietsroute van Rhenen naar Driebergen, dwars door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Dat wordt het Let de Stigterpad, een nieuw fietspad van 18 kilometer dat in 2006 wordt aangelegd. GS hebben besloten om hiervoor 210.000 euro beschikbaar te stellen.

  Het nieuwe fietspad loopt door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – het zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug – en wordt een belangrijke aanwinst op de bestaande recreatieve fietsroutes in het gebied. Het pad verbindt bovendien de woonkernen met het tussenliggende bosgebied. De naam is ontleend aan de eerste voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: Let de Stigter. Bij haar afscheid heeft zij reeds het naambord in ontvangst mogen nemen.

  Het totale budget voor dit project bedraagt 850.000 euro. Voor aanvullende financiering zal de provincie binnenkort nog een aanvraag doen voor Europese subsidie. De overige financiering komt van het Reconstructiebudget, de zes gemeenten, waar het fietspad doorheen loopt, het Nationaal Park en het project Stichtse Lustwarande. De provincie is in samenwerking met het recreatieschap gangmaker van dit initiatief. Het Recreatieschap zal het beheer en onderhoud van het nieuwe fietspad op zich nemen.

  Het tracé volgt min of meer de rug van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en loopt door het gebied van vijf grondeigenaren. Behalve het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben de landgoedeigenaren van landgoed Maarsbergen en landgoed Prattenburg hun medewerking aan het nieuwe fietspad toegezegd. Hierdoor ontstaat er een prachtig tracé dat voornamelijk door bos en heidelandschap loopt. Gezien de aard van de omgeving wordt het fietspad aangelegd in een half verharding. Extra aandacht wordt besteed aan de oversteken over de wegen, die dwars op het fietspad liggen, waaronder de provinciale wegen.

  De provinciale financiering wordt mogelijk gemaakt uit het Agenda 2010 project “Op de Fiets!” Onder dit motto werkt de provincie Utrecht aan een sluitend netwerk van fietspaden en wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd.

  Maria Overmars aangetrokken als implementatiemanager

  HEUVELRUG  De projectleider van de herindeling van de vijf Heuvelruggemeenten, Bas Eenhoorn, heeft de voorbereidingen voor het herindelingsproces afgerond en zal per 7 oktober terugtreden. De stuurgroep heeft besloten Maria Overmars aan te trekken om leiding te geven aan de implementatie van de werkprocessen van de nieuwe gemeente. Maria Overmars is aangesteld met ingang van heden tot 1 januari 2006. Hiervoor was zij gemeentesecretaris in Zaanstad.

  Opening tentoonstelling Buiten schilderen & tekenen

  DRIEBERGEN  Vrijdagavond 30 september opent Hetty Wouda de tentoonstelling Buiten schilderen & tekenen in Driebergen. Afgelopen zomer werd door beginnende en gevorderde tekenaars en schilders deelgenomen aan de door Hetty Wouda en bibliotheek Driebergen aangeboden workshop. De resultaten zijn vanaf 30 september tot 10 november in de bibliotheek te zien.

  Extra aandacht provincie voor stenengooiers bij viaducten en bruggen

  UTRECHT De provincie Utrecht gaat extra aandacht besteden aan de beveiliging van viaducten en bruggen tegen stenengooiers. Dat is de reactie van Gedeputeerde Staten op een verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat. De provinciale maatregelen zijn vergelijkbaar met die van Rijkswaterstaat voor de autosnelwegen.

  GS scherpen de controle op de veiligheid langs de provinciale wegen aan met de bedoeling om het risico te verkleinen dat vandalen losliggende voorwerpen op auto’s gooien. Het rijk heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de provincie Utrecht en het dagelijks bestuur schaart zich achter de belangrijkste aanbevelingen en conclusies. De provincie heeft daarom een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op viaducten en bruggen met een verhoogd risico zijn alle putdeksels binnen een straal van 100 meter vastgemaakt. De klinkerbestrating is geïnspecteerd op losliggende stenen. Besloten is verder om gevaarlijke losse voorwerpen onmiddellijk te verwijderen; de provinciale kantonniers voeren hierop drie keer per week een inspectie uit. Bovendien wordt in contracten met aannemers vastgelegd dat zij losliggende delen van bruggen en viaducten ontoegankelijk maken voor voorbijgangers. Verder zullen om een snellere melding van incidenten mogelijk te maken, de groene hectometerborden langs de provinciale wegen voorzien worden van de wegnummers. De provincie Utrecht zal tenslotte via het Interprovinciaal Overleg (IPO) bij politie en Openbaar Ministerie erop aandringen dat dergelijke misdrijven met voorrang aangepakt worden.

  De afgelopen tien jaar heeft Rijkswaterstaat 43 meldingen binnengekregen van voorwerpen die vanaf rijkswegen gegooid zijn. Dergelijke incidenten zijn langs de wegen van de provincie Utrecht tot nu niet bekend.

  Heuvelrugnieuws van woensdag 28 september 2005

  Van Vollenhovenpark Driebergen: vanaf Traaij
  foto: © Renk Knol
  tijd: 8.40 uur  temperatuur: 12 °C

  meer foto’s van deze straat

  Kinderboekenweek

  DRIEBERGEN Op 5 oktober start de 51e Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “De Toveracademie”. Er zijn weer veel activiteiten voor alle Driebergse kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op woensdagmiddag 5 oktober van 15-16 uur komt goochelaar Aarnoud Agricola de kinderboekenweek openen met een spetterende voorstelling voor alle kinderen van 6-12 jaar. Zij mogen verkleed als tovenaar of heks naar de bibliotheek komen en na de voorstelling is er een toverspreukenwedstrijd.

  • Wie heeft de beste, origineelste, zelfbedachte toverspreuk?????
   Je moet je wel van tevoren even opgeven aan de balie.  Een deskundige jury bestaande uit goochelaar Agricola en medewerkster Jetty Schönfeldt beoordeelt wie de hoofdprijs wint!
  • Op woensdagmiddag 12 oktober komt van 15-16 uur heks Bieba naar de bibliotheek om heksenverhalen voor te lezen aan kinderen van 4-8 jaar. Zij heeft voor iedereen een heerlijk toverdrankje in haar ketel! Na het voorlezen kunnen de kinderen een eigen toverstafje maken.
  • Gedurende de hele kinderboekenweek van 5 t/m 15 oktober liggen er twee speurtochten in de bibliotheek: één voor kinderen van 4-8 jaar en één voor kinderen van 8-12 jaar. Hierin staan een aantal vragen over kinderboeken. Deze boeken liggen ter inzage in de bibliotheek. Alle kinderen die meedoen maken kans op een prijs die beschikbaar is gesteld door boekhandel Jacques Baas.
  • Verder kunnen alle kinderen van 6-12 jaar aan de balie een tasje met een extra verrassingsboek krijgen. Een boek dat ze niet zelf uitgezocht hebben om eens kennis te maken met een misschien heel ander soort boek.

  Natuurlijk liggen de bekroonde kinderboeken ter inzage en deze kunnen kosteloos gereserveerd worden.
  Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

  Winkeldiefstal

  DOORN  Op dinsdagmiddag werd door personeel van een winkel op de Dorpsstraat een 25-jarige man uit Estland aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. Door agenten werd hij meegenomen naar het politiebureau. Het vermoeden bestaat dat hij zich illegaal in Nederland bevindt en is daarom overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

  Straatnaamgeving mevrouw L.E. Holst

  DRIEBERGEN  Het college van b&w is voornemens een straatnaam in de “verzetsheldenbuurt” te benoemen naar mevrouw L.E. Holst indien de gelegenheid zich voor doet. Mevrouw Holst (tante Bep) had samen met haar zuster (tante To) in 1943 een kindertehuis aan de Welgelegenlaan 29.

  Hier woonden toen alleen Joodse kinderen. Op 15 november 1943 stond er een Duitse overvalwagen voor de deur en werden de kinderen afgevoerd naar Amsterdam en nog later naar Westerbork. Tante Bep en tante To gingen naar Vught en op 15 januari 1944 persten de Duitsers 74 vrouwen, onder wie de zusters Holst, samen in een ruimte van nog geen negen vierkante meter. Toen na 14 uur de deur geopend werd, waren 10 vrouwen overleden. Bep Holst was een van de slachtoffers. Dit alles staat te lezen in de september-uitgave 2004 van Vroeger en Nu in een artikel van Loek Caspers.
  Het valt te betwijfelen of er in de verzetsheldenbuurt ooit nog op relatief korte termijn een gelegenheid zich zal voordoen om een straat naar mevrouw Holst te vernoemen.
  Toen aan de Akkerweg de Beukenhorst werd gebouwd kreeg dat jaren terug geen nummering aan de Akkerweg, maar werd een nieuwe straatnaam bedacht, namelijk Beukenhorst. Dit jaar zijn er weer twee grote gebouwen aan de Akkerweg gerealiseerd, te weten Akkerweg 1 en 3, beter te weten de Marokkaanse en Turkse moskee. Mij lijkt het geen gek idee om ‘het pleintje’ waar beide moskeeën aan liggen het Dames Holstplein te noemen. (Renk Knol, hoofdredacteur Heuvelrugnieuws.nl)

  Heuvelrugnieuws van donderdag 29 september 2005

  Jagersdreef 145 Driebergen: bs Uilenburg
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.50 uur  temperatuur: 12 °C

  meer foto’s van deze straat

  Het nieuwe beeld van Alexander de Grote

  ZEIST De afdeling Zeist van het NKV heeft weer een vijftal lezingen georganiseerd, waarvan de eerste gehouden wordt door dr. H.W. Singor op woensdag 5 oktober 2005 met als onderwerp ‘Het nieuwe beeld van Alexander de Grote’.
  De laatste jaren overheerst een tamelijk negatief beeld van deze Macedonische veroveraar, een beeld dat de nadruk legt op Alexanders mateloze ambitie en de massale slachtingen waarmee zijn veroveringen gepaard gingen. Met dit al begint zich, naar het lijkt, een scherper beeld van Alexanders persoonlijkheid af te tekenen.
  De lezing, die ook zeer geschikt is voor mensen zonder kennis van klassieke talen, wordt gehouden in Verzorgingscentrum ‘De Mirtehof’, Molenweg 50, Zeist, aanvang 20.00u.
  De lezingen zijn voor leden van het N.K.V. en scholieren gratis, introducé(e)s zijn welkom à € 3,50.
  Inlichtingen: mw. J. Kruys-van Loen, tel.: 0348 442468, e-mail: jkruys@planet.nl

  Aanhoudingen voor zware mishandeling

  DOORN De politie heeft in de afgelopen weken twee 15-jarige jongens uit Wijk bij Duurstede aangehouden op verdenking van mishandeling. Het tweetal fietste op 22 juli rond 22.30 uur op de Beaufortweg, toen zij een 17-jarige jongen uit Doorn aanspraken op zijn kleding. De twee Wijkenaren uitten daarbij dreigende taal.

  Vervolgens werd de jongen door een van de twee bedreigd met een mes. Hiermee werd het slachtoffer ook geprikt. De Doornaar werd vervolgens gesommeerd om zijn jas en schoenen uit te trekken. Op het moment dat het slachtoffer voorover boog om zijn schoenen uit te doen, trapte het tweetal tegen zijn lichaam. Een getuige sprak vervolgens de twee jongens aan, waarop het slachtoffer kon wegrennen. Op basis van een signalement herkende een wijkagent een verdachte. Deze werd op 28 augustus aangehouden. De jongen erkende zijn betrokkenheid bij de vechtpartij, maar weigerde de naam van zijn vriend te noemen. Door de politie zijn vervolgens enkele andere betrokkenen, waaronder personen uit de vriendengroep van de verdachte, gehoord. Dit leidde op 19 september in de aanhouding van de andere verdachte.

  Automobilist gewond

  DRIEBERGEN  Op woensdagochtend is een 40-jarige automobilist uit Driebergen gewond geraakt. Omstreeks 06.30 uur reed hij op de Langbroekerdijk richting Odijkerweg. Toen een vrachtwagen hem tegemoet kwam week hij uit naar rechts en reed hierbij in de berm. Daarna week hij sterk uit naar links en botste tegen een boom in de linker berm. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het UMC in Utrecht.

  Woongroep gaat bepalen wat er met Valentijn gebeurt

  DRIEBERGEN Het monumentale Driebergse landhuis Valentijn, dat tien jaar geleden door vier personen werd aangekocht voor bewoning, krijgt een nieuwe toekomst. De villa wordt verkocht en zal geschikt worden gemaakt voor een opmerkelijke vorm van ‘woongroepwonen’ waarbij de bewoners volledig zelf kunnen bepalen wat de omvang, de indeling en de aard van hun woonruimte zal zijn. Het project wordt gecoördineerd door de ‘DSP-groep’, een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en management dat in opdracht werkt van de overheid en maatschappelijke organisaties.
  Stichtse Courant 29-9-2005

  Natuurpad voor visueel gehandicapten

  DOORN De eerste schelpen zijn afgelopen vrijdag gestort voor de aanleg van het pad voor vissueel gahandicapten in het Von Gimborn Arboretum. De Rotary Club heeft 120.000 euro bijeengebracht om het pad aan te leggen. Doordat het bedrag hoger is dan aanvankelijk begroot kan het pad 2,6 kilometer lang worden.
  Doornse Krant 29-9-2005

  Honderdste jeugdlid ATV flink het zonnetje gezet

  AMERONGEN De jeugdafdeling van de ATV heeft een historische mijlpaal bereikt. Vorige week hebben wij Machiel van de Kieft als ons 100e jeugdlid ingeschreven. In januari van dit jaar waren er nog slechts 58 jeugdleden. De groei is met name te danken aan de klassikale tennisbijeenkomsten voor de jongste tennisjeugd op de vrijdagmiddag.
  Doornse Krant 29-9-2005

  ‘Open Eettafel’ zet feestmaaltijd voor

  MAARN ,,In Maarn hoef je niet alleen te eten,” menen Mieke Fokkert en Willemijn Cappetti: ,,Veel ouderen weten inmiddels hun weg te vinden naar de Open Eettafel die deze maand tien jaar bestaat. ,,Een feestje waard,” aldus de twee coördinatrices van de jubilerende Open Eettafel, zoals het project is genoemd.
  Doornse Krant 29-9-2005

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 30 september 2005

  Nijendal 26 Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.45 uur  temperatuur: 10 °C

  meer foto’s van deze straat

  Annejet van der Zijl in Literair Café Driebergen

  DRIEBERGEN  Op woensdag 5 oktober ontvangt Literair Café Driebergen de schrijfster Annejet van der Zijl. Annejet van der Zijl (1962) studeerde kunstgeschiedenis en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, en volgde in Londen de Master International Journalism. Daar deed zij de liefde voor het biografische genre op.
  Van der Zijl werkte tien jaar bij het opinieblad HP/De Tijd, waar zij zich specialiseerde in literaire geschiedschrijving.
  Als schrijfster debuteerde zij met de roman Jagtlust (1998), het mythische landgoed van de dichteres Fritzi ten Harmsen van der Beek, waar in de jaren ’50 de hele Nederlandse avantgarde over de vloer kwam. In 2002 verscheen het boek waarmee Van der Zijl een groot publiek bereikte: Anna, de biografie van Annie M.G. Schmidt. Op grond van o.a. beschikbaar gestelde correspondentie en interviews reconstrueerde zij gedetailleerd en met gevoel voor de historische context het leven van deze beroemde schrijfster. Anna werd in 2003 genomineerd voor de Belgische Gouden Uil Literatuurprijs. In november 2004 kwam Sonny Boy uit. Tegen de achtergrond van de slavenhandel, de crisistijd en de Tweede Wereldoorlog vertelt Van der Zijl het verhaal van een onmogelijke liefde die toch mogelijk was. Het boek kwam al snel in de Boeken Top-10 terecht. Sonny Boy werd genomineerd voor de NS Publieksprijs 2005.

  Programma seizoen 2005-2006

  • Woensdag 23 november 20.00 uur Rosita Steenbeek
  • Zondag 22 januari 14.30 uur Marietje d’Hane-Scheltema
  • Woensdag 15 maart 20.00 uur Midas Dekkers
  • Woensdag 19 april 20.00 uur Leon de Winter

  De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in sociaal cultureel centrum Champ’Aubert, Boterbloem 1 in Driebergen. Kaarten à € 10,- zijn aan de zaal verkrijgbaar of in de voorverkoop bij Boekhandel Jac. Baas, Traay 4 in Driebergen.

  Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug gaat de boer op

  HEUVELRUG  De nieuwe politieke groepering op de Heuvelrug, Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug, gaat de boer op. Zij manifesteert zich volgende week in Driebergen-Rijsenburg en in Leersum. Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug doet mee aan de gemeenteraadsverkiezing op 30 november.

  Op dinsdag 4 oktober organiseert de Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug een bijeenkomst in het sportcentrum Hoenderdaal (Health Center) in Driebergen. Belangstellenden zijn welkom vanaf 20.30 uur en op donderdag 6 oktober in Leersum in Dorpshuis ‘Het Hof’, locatie De Kolk aan de Hoflaan. In Leersum is men vanaf 19.30 uur welkom. In de week erna wordt een gecombineerde bijeenkomst belegd voor Maarn en Doorn en een aparte bijeenkomst in Amerongen.

  Henk-Jan Versluis uit Driebergen zal aan de hand van een beamerpresentatie het programma toelichten. De oprichters van de partij, Sybe Streekstra en Frits van Schaik, beiden raadsleden in Driebergen, gaan nader in op het partijprogramma (manifest). Dat kan men inmiddels al lezen op www.Burgervertegenwoordiging-heuvelrug.nl  Ad de Jonge, nu nog raadslid in de gemeenteraad van Leersum, zal, mede aan de hand van het manifest, ingaan op voor de inwoners belangrijke kwesties in het oostelijk deel van de nieuwe gemeente.

  Het programma (manifest) is in de afgelopen weken totstandgekomen door de inbreng van een grote groep van mensen uit Driebergen en daarbuiten. “Het is geen ‘heilig’ stuk”, zeggen Streekstra en Van Schaik. “Het gaat er nu om dat mensen, die teleurgesteld zijn in de lokale politiek van de afgelopen jaren en tevens in de hier en daar aanvechtbare democratische besluitvorming over de herindeling, hun invloed laten gelden. Dat kunnen zij door mee te denken over het manifest en door met wijzigingen of aanvullingen te komen. De klok van de herindeling terugdraaien kan niet meer. Wat we wel kunnen is via de nieuwe partij, Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug, de inwoners van de nieuwe gemeente, via de democratische spelregels, de grootst mogelijke invloed te geven. Daar heeft het aan gemankeerd en daar mankeert het, ondanks alle fraaie beloften van de gevestigde partijen, nog aan.”, zeggen Streekstra en Van Schaik.

  “We hebben”, zo vervolgen zij, “harde en duidelijke punten in het manifest staan over verbetering van veiligheid, vermindering van de ingewikkelde, bureaucratische regelgeving, noodzakelijke verkleining van het ambtenarenapparaat en effectieve en herkenbare dienstverlening in de kernen die straks de nieuwe gemeente gaan vormen. Zonder de essentiële en noodzakelijke taken van de nieuwe gemeente aan te tasten, moeten de lokale lasten worden beperkt. Dat kan bij een slagvaardig, efficiënt bestuurlijk en ambtelijk apparaat.” Van niet minder belang vinden Streekstra en Van Schaik dat bij grote, omvangrijke investeringen de burgers niet alleen worden geraadpleegd, maar ook beslissingsbevoegdheid krijgen. “De opvatting dat gekozen volksvertegenwoordigers tijdens hun zittingsperiode het voor het zeggen hebben en zich vervolgens niets meer gelegen laten liggen aan de achterbannen, is, wat ons betreft, voorbij. In de nieuwe gemeente gaan we grote, ingrijpende plannen voorleggen aan de inwoners. En wel zo, dat zij daar goed over kunnen oordelen. Zo hoort dat in een moderne democratie. Dus weg met onduidelijke nota’s en rapporten die volstrekt onbegrijpelijk zijn. “

  Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug is inmiddels ingeschreven in het kiesregister en heeft vervolgens aan alle wettelijke formaliteiten voldaan. De kandidatenlijst van Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug wordt over een dag of tien bekend gemaakt.

  Typ-hier-de-titel

  LEERSUM  Er wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuw Sport- en Cultuurcentrum “De Binder” op de plek van dorpshuis Het Hof. Om meer “gezicht” aan De Binder te geven, wilde de gemeente graag een logo of beeldmerk voor De Binder hebben.

  Dit voorjaar is daarom een beroep gedaan op alle creatieve mensen binnen onze gemeente om dit logo te ontwerpen. Er kwamen schitterende logo’s binnen. De jury, die werd gevormd wordt door vertegenwoordigers van de gebruikers van het nieuwe centrum, heeft de moeilijke taak opgenomen om de inzendingen te beoordelen. Vorige week heeft wethouder J.W. Hartemink tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis de prijswinnaar bekend gemaakt, mevrouw A. van Wijnen. Zij ontving een geschenkbon ter waarde van €500,- en een bos bloemen. De overige deelnemers kregen als dank voor hun inspanningen een Leersums schaapje.