Heuvelrugnieuws van woensdag 1 september 2004

Hoofdstraat Driebergen: thv Hogesteeg
foto: © Renk Knol
tijd: onbekend

meer foto’s van deze straat

D66 ziet Heuvelrug als groene tuin

DRIEBERGEN In een persbericht laat de D66-fractie weten dat de Heuvelrug als groene tuin van Utrecht binnen bereik komt nu de Driebergse gemeenteraad heeft gekozen voor de herindeling. Voor D66 was dit een lang gekoesterde wens.

Het is volgens D66 de beste manier om wat de meeste mensen in Driebergen zo mooi vinden ook in de toekomst mooi te houden.
“Uit de peiling onder de inwoners van vorig jaar werd duidelijk dat het groene, kleinschalige karakter met veel cultuurhistorie velen van ons lief is. Over de beste manier om dit te bereiken bleven we van opvatting verschillen met 55% van de mensen die hun stem uitbrachten. We hadden graag het debat diepgaander gevoerd. D66 meent dat we deze toekomst alleen met inhoudelijk gelijkgestemde partners veilig kunnen stellen. Ook Leersum onderschrijft dit toekomstperspectief. Nu is het zaak om vol in te zetten op het wenkend perspectief van de groene tuin, met aandacht voor alle twijfels die mensen hebben laten horen. We rekenen erop dat ook Provincie en Rijk dat zullen doen.”, aldus fractievoorzitter Eelke Wielinga.

Heuvelrugnieuws van donderdag 2 september 2004

Lange Dreef Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: onbekend

meer foto’s van deze straat

Na 59 jaar Driebergen verhuist hogeschool De Horst naar Amersfoort

DRIEBERGEN  Hogeschool De Horst verhuist met ingang van 1 september volgend jaar naar de Kennis Satelliet Amersfoort en vestigt zich uiteindelijk in de nieuwbouw van de KSA in het Eemkwartier achter het Centraal Station in Amersfoort.

De Horst verzorgt in samenwerking met de lokale ROC’s binnen de KSA al enkele jaren de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Amersfoort. Voorwaarde voor de verhuizing is wel dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hiervoor toestemming geeft en dat de Medezeggenschapsraad van de Horst instemt met het plan.
Aanleiding voor de verhuizing is dat de huidige locatie aan De Horstlaan in Driebergen te groot is in verhouding tot de bijna 800 voltijd- en 600 deeltijdstudenten. De kosten overtreffen daardoor de overheidsbijdrage voor huisvesting. Bovendien geven voltijdstudenten in toenemende mate voorkeur aan een studentenstad waar meerdere onderwijsinstellingen zijn gehuisvest.
Margriet Jongerius, voorzitter van de Centrale Directie van De Horst toont zich enthousiast over de voorgenomen verhuizing: ‘Amersfoort biedt ons enorme kansen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal 15-24 jarigen in de regio Amersfoort vele malen groter is dan in Driebergen. Dit biedt een groter potentieel aan toekomstige studenten. Studenten die op kamers wonen hebben baat bij de ruime beschikbaarheid van studentenkamers. Bovendien ontwikkelt Amersfoort zich meer en meer tot een gezellige studentenstad met tal van voorzieningen. Veel deeltijdstudenten wonen echter niet in Amersfoort. Voor hen is de optimale ligging van De Horst ten opzichte van het Openbaar Vervoer een belangrijke randvoorwaarde. Zowel de huidige locatie van de KSA aan de Berkenweg als de nieuwbouwlocatie liggen op enkele minuten loopafstand van het Centraal Station. Een ideale locatie voor een kleinschalige hogeschool die De Horst wil zijn.’

Fusie in voorbereiding
Op dit moment is De Horst de enige zelfstandige hogeschool voor hoger sociaal-agogisch onderwijs in Nederland. Waarschijnlijk komt daaraan binnenkort een einde omdat er een fusie-intentie is met de Hogeschool van Utrecht. De besprekingen daarover verlopen voorspoedig en worden naar verwachting eind 2004 afgerond.

3 miljoen euro voor restauratie kasteel Amerongen

AMERONGEN Gedeputeerde Staten willen 3 miljoen euro beschikbaar stellen voor het herstel van kasteel Amerongen. Het kasteel is sinds 2002 voor het publiek gesloten, vanwege achterstallig onderhoud en problemen met de brandveiligheid en elektrische installaties.

Een nieuw toekomstscenario voor het kasteel en de omgeving moet uitkomst bieden. Over deze nieuwe koers is inmiddels overeenstemming bereikt tussen het college van GS, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het interim-bestuur van de Stichting Kasteel Amerongen.

De restauratie van Kasteel Amerongen kan volgens planning in 2005 beginnen, nadat hiervoor subsidie door het rijk is verleend. In totaal is met de uitvoering van het restauratieplan circa 30 miljoen euro gemoeid. GS stellen voor om een substantieel deel van de kosten voor provinciale rekening te nemen. Het gaat om een eenmalige provinciale bijdrage; zo kan een start gemaakt worden met de omvangrijke conservering en restauratie van de ‘roerende objecten’ in het interieur van het kasteel. Het gaat daarbij o.a. om het herstel van de kostbare 17de eeuwse meubels, diverse historische portretten, prenten, vloerkleden, gordijnen en andere textielwerken. Voor dit restauratiewerk wordt door het rijk geen subsidie verleend. Omdat de staat van onderhoud van bepaalde gedeelten van deze ‘mobiele’ collectie zeer matig tot slecht is, heeft dit werk in het totale restauratieplan een hoge prioriteit.

Meer ruimte als kasteelmuseum
Het vernieuwde kasteel Amerongen krijgt in de nieuwe opzet méér ruimte voor museale presentaties; hiervoor wordt o.a. het souterrain gebruikt. Eenmaal hersteld, geeft het kasteel een levendig tijdsbeeld van de jaren 1920, toen het huis werd bewoond door de adellijke familie Bentinck. Het bestuur van kasteel Amerongen hoopt in het complex ook een restauratie-atelier voor museale voorwerpen te kunnen oprichten. Het gebruik van het kasteel als toeristische trekpleister wordt vergroot met verbetering van de horeca, vestiging van een toprestaurant en eventuele overnachtingen in het Poortgebouw. Het restauratiewerk kan terplekke gevolgd worden, maar geïnteresseerden kunnen ook via webcams inloggen op internet. Eind 2008 is de restauratie merendeels gereed.

“Goede balans”
De toekomstplannen zitten volgens het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht evenwichtig in elkaar. Er is een goede balans gevonden tussen het cultuurhistorisch gebruik van het kasteel als museum en de commerciële exploitatiemogelijkheden. Hoopgevend is verder dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg – adviesorgaan van de staatssecretaris van Cultuur – zich achter het plan geschaard heeft. Ook bij meerdere grote fondsen en sponsoren is bovendien belangstelling om financieel bij te dragen. Het nieuwe kasteel zal de aantrekkingskracht van de Utrechtse Heuvelrug tenslotte aanzienlijk versterken en het sluit goed aan bij de plannen voor het nieuwe nationale park in dit gebied, aldus GS.

Schrijven over je leven

DRIEBERGEN  Willemijn Soer is biografisch consulent. Zij begeleidt sinds twee jaar mensen die hun eigen geschiedenis willen opschrijven. Zij en haar cursisten zijn verwonderd en enthousiast over wat zo’n activiteit je al niet oplevert. Voor haar ging daar een lange geschiedenis aan vooraf. Op 9 september start ze met de cursus ‘Schrijf je leven’ bij de SWD. Verslaggever Netty Krook sprak met haar.
Nieuwsbode 2 september 2004

Pannekoeken eten in Princenhof

DRIEBERGEN  Liefhebbers van pannenkoeken hebben er sinds vandaag een extra mogelijkheid bij. Pannenkoekenhuis Princenhof aan de Hoofdstraat 1 opent vandaag zijn deuren.
Nieuwsbode 2 september 2004

Fusie-document wordt door iedereen anders gelezen

DRIEBERGEN  Het fameuze Grondleggen Document, de basisovereenkomst die tot een fusie van Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen moet leiden, wordt door de politieke partijen in Driebergen totaal verschillend geïnterpreteerd. Dat bleek maandagavond in de extra raadsvergadering. Verslaggever Jan de Beer doet verslag van deze vergadering waarin een raadsmeerderheid koos voor een fusie.
Stichtse Courant 2 september 2004

‘Driebergen wordt de afgrond in geduwd’

DRIEBERGEN  “Driebergen is bij een herindeling de grote verliezer en wordt door een deel van de raad de afgrond in geduwd”. Dat is de mening van Nico Verbeek, die in het verleden jarenlang raadslid was voor het Driebergse CDA en ook enige tijd als wethouder heeft opgetreden. Hij deed  zijn uitspraak aan het begin van de extra raadsvergadering waar hij spreekrecht had aangevraagd.
Stichtse Courant 2 september 2004

Resten van Kraaybeek na 34 jaar geruimd

DRIEBERGEN  Op het terrein van Kraaybeekerhof zijn deze week de overblijfselen van Huize Kraaybeek geruimd. Huize Kraaybeek was een particulier bejaardentehuis dat in 1970 ten prooi viel aan een enorme brand waarbij zeven bejaarden het leven lieten.
Stichtse Courant 2 september 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 3 september 2004

Diederichslaan 25 Driebergen: Kraaybeekerhof
foto: © Robert Zwart
tijd: onbekend

meer foto’s van deze straat

Fietssuggestiestroken langs Traaij

DRIEBERGEN Het college van b&w van Driebergen heeft besloten om de Traaij aan weerszijden van een fietssuggestiestrook te voorzien van de bebouwde komgrens tot voorbij de bocht bij Klein Zwitserland.

Veel ‘baasjes’ willen vuilnisbakpekinees van Amerongse Berg

AMERONGEN  Het betere hondenleven lacht Boender weer toe. De pekinees die 18 augustus in een vuilnisbak op de Amerongse Berg werd gevonden, is kerngezond. En de belangstelling voor haar is enorm.
Utrechts Nieuwsblad 3 september 2004

Cultuurhuisconcept oefenen

DOORN  “We kunnen het Cultuurhuisconcept hier alvast cormgeven.” Sjaak Blenk van de Doornse Welzijns Stichting (DWS) sprak deze woorden tijdens de officiële opening van het tijdelijk onderkomen van DWS, de bibliotheek en de VVV aan de Van Bennekomweg 10.
Utrechts Nieuwsblad 3 september 2004

‘Verhuizing van De Horst voelt als een amputatie’

DRIEBERGEN  Het vertrek van De Horst uit de gemeente wordt door Driebergen als een verlies beschouwd. De Horst drukte jarenlang een grote stempel op het dorp. Alleen maar op een positieve manier, blijkt uit de eerste reacties. Verslaggever Xandra Feije noteerde een aantal reacties.
Utrechts Nieuwsblad 3 september 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 4 september 2004

Rosariumlaan Driebergen: Rosarium
foto: © Robert Zwart
tijd: onbekend

meer foto’s van deze straat

Postzegelruilbeurs in Beukenstein

DRIEBERGEN  Vandaag werd in huize Beukenstein de jaarlijks postzegelruilbeurs gehouden. Het bezoekersaantal (20) viel ongetwijfeld door het mooie weer wat tegen, maar niettemin hadden de aanwezigen een mooie gelegenheid om hun verzameling te verrijken. De heer Banning organiseert als lid van de landelijke vereniging de Verzamelaar deze beurs.

foto Robert Zwart
 


‘In Amersfoort zijn meer terrasjes’

DRIEBERGEN  Het nieuws over de verhuizing van Driebergen naar Amersfoort is onder studenten van hogeschool De Horst hard aangekomen. Afgelopen donderdag werden de studenten ingelicht over de verhuizing. Bijna niemand had verwacht dat dit zou gebeuren. Positief punt: Amersfoort heeft meer terrasjes dan Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad 4 september 2004

Heuvelrugnieuws van zondag 5 september 2004

Weth Verhaarlaan Driebergen: Heidetuin
foto: © Robert Zwart
tijd: onbekend

meer foto’s van deze straat

Actie verkeersveiligheid rond de basisscholen

DRIEBERGEN  Milieudefensie, 3VO, ROVER, Fietsersbond en het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg maken zich grote zorgen over de onoverzichtelijke verkeerssituaties bij scholen. Kinderen die lopend naar school komen, worden bij het oversteken van de straat aan alle kanten belaagd door aankomende, parkerende en wegrijdende auto’s.

De beginnende fietsertjes schikken erg van autodeuren die onvoorzichtig geopend worden. Daarnaast voelen kinderen zich vaak onveilig als de auto’s van laatkomende ouders een weg zoeken door het gewoel in de te nauwe straten. Milieudefensie, 3VO, ROVER, Fietsersbond en het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg roepen de ouders op hun kinderen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen. De organisaties willen het autogebruik niet verbieden en roepen de ouders op om op heel bewust voor het gebruik van de auto te kiezen.
De organisaties hebben vorig jaar dezelfde actie op een succesvolle wijze kunnen uitvoeren. Ook dit jaar zullen de organisaties met medewerking van de gemeente en de basisscholen in Driebergen een speciale actiedag houden. Op donderdagochtend 16 september zullen zij de straten af-sluiten en een tijdelijk parkeer en stopverbod instellen. De ouders zullen op die ochtend niet rond de scholen kunnen parkeren.

Op dinsdag 14 september (14.30 uur – 15.15 uur)
start de actie in de basisschool de Uilenburcht aan de Jagersdreef. Burgemeester Bloemen zal kinderen, leerkrachten en eventueel aanwezige ouders/verzorgers toespreken.

Donderdag 16 september (om 8.30 uur)
zullen vrijwilligers bij alle basis scholen de straten rond de school afsluiten voor auto’s die kinderen naar school willen brengen. Wethouder Van der Burg (ruimte en groen) zal bij de basisschool De Kring aan de Sparrenlaan de schoolkinderen en leerkrachten kort toespreken. Hij zal ook het startsein geven voor het maken van een muurkrant over verkeersveiligheid. Enkele gemeenteraadsleden zullen de activiteiten in de overige scholen starten. Alle basisscholen besteden deze dag extra aandacht aan verkeersveiligheid en maken klassikaal een muurkrant. Wethouder van der Burg zal die ochtend verschillende scholen bezoeken om de voorlopige resultaten van de wedstrijd alvast te bewonderen.

Dinsdag 21 september 12.15 – 12.45 uur
zal een delegatie van kinderen en leerkrachten in de hal van het gemeentekantoor de muurkranten aan burgemeester Bloemen en wethouder Van der Burg overhandigen. De muurkranten worden geëxposeerd in de hal van het gemeentekantoor en in de bibliotheek. Een jury gaat de muurkranten beoordelen.

Woensdag 22 september 8.30 uur
zal burgemeester Bloemen de gemeenteprijs aan de winnende groep uitrijken.

Deze actie is een onderdeel van een landelijke actie van een aantal organisaties zoals Milieudefensie, 3VO, ROVER en de Fietsersbond. Ook dit jaar organiseren zij in september de Week van de Vooruitgang. Ook vorig jaar hebben de Driebergse organisaties een succesvolle actiedag rond de basisscholen georganiseerd. De kinderen van de basisscholen in Driebergen hebben zestig muurkranten voor de landelijke wedstrijd ingestuurd. De Vrije School heeft toen de landelijke prijs gewonnen.

Heuvelrugnieuws van maandag 6 september 2004

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: onbekend

meer foto’s van deze straat

Gemeente plaatst hoger hek

DRIEBERGEN  Achter de Jachtlaan, tussen de huisnummers 35 en 37 ligt de toegang tot het natuurgebied Overgangslandschap Wildbaan Zuidwest. In het natuurgebied bevinden zich een gemeentelijk biezenveld en de ijsbaan.
Het gebied is kwelgebied en vanwege de hoge natuurwaarden niet vrij toegankelijk voor publiek.

Uit landschappelijk oogpunt is na de aanleg van het biezenveld gekozen voor een laag toegangshek om het uitzicht op het gebied te behouden.
Dit blijkt niet voldoende om publiek en hondenbezitters buiten het terrein te houden. Men klimt over of om het hek en knipt gaas en prikkeldraad kapot om toch het gebied te betreden. Dit leidt tot verstoring van de aanwezige flora en fauna, waaronder reeën en (broed)vogels. Binnenkort wordt daarom een hogere toegangspoort geplaatst met een zijhek, dat boven de sloot uitsteekt. Het nieuwe hek zal aansluiten op het al aanwezige hogere hekwerk.


Heuvelrugnieuws van dinsdag 7 september 2004

Hoofdstraat/Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.20    temperatuur: 19 ºC

meer foto’s van deze straat

Ook al is het warm, buitenbad toch dicht

LEERSUM  Het is warm weer; de behoefte aan een verkoelende duik is groot.  Maar daaraan kan Bosbad Leersum, het enige buitenbad van Utrecht-Oost, niet voldoen. De sluitingsdatum van 1 september is heilig. Verslaggever Jurgen van Dijk praat met bedrijfsleider Nico Osinga die uitlegt dat sluiten van een zwembad meer is dan een knop omdraaien.
Utrechts Nieuwsblad 7 september 2004

Cultuurhuis Doorn veel goedkoper door malaise in de bouw

DOORN  De kosten van het Cultuurhuis in Doorn vallen veel lager uit dan geraamd. Het gebouw, dat in het centrum van Doorn zal verrijzen, blijkt 1,75 miljoen euro goedkoper te worden. Hierdoor hoeft Doorn wellicht de ozb niet te verhogen.
Utrechts Nieuwsblad 7 september 2004

Welke vrijwilliger verdient een pluim?

DRIEBERGEN  Elk jaar worden door de gemeente Driebergen in het kader van het vrijwilligerswerkbeleid prijzen toegekend. Er worden 2 personen beloond met een individuele prijs: de Pluim op de Hoed. Deze prijs bestaat uit een beeld en een oorkonde. Daarnaast is er een groepsprijs namelijk het Driebergs Compliment. Dit is een prijs in de vorm van een geldbedrag dat de groep naar eigen inzicht mag inzetten.
Uitreiking van de prijzen vindt plaats op de jaarlijkse vrijwilligerswerkconferentie die dit jaar op 14 oktober zal worden gehouden.

Criteria voor de individuele prijs:

 • een vrijwilliger die een nieuwe wending heeft gegeven aan de cultuur of een beleidswijziging tot stand heeft weten te brengen binnen een organisatie,
 • op het gebied van vrijwilligerswerk(beleid) vernieuwing in gang heeft weten te zetten of
 • een vrijwilliger doet al lang vrijwilligerswerk (bij één of meerdere organisaties)
 • de vrijwilliger levert duidelijk een positieve bijdrage aan een Driebergse buurt/samenleving
 • de vrijwilliger brengt mensen met elkaar in contact/bevordert de saamhorigheid.

Criteria voor de groepsprijs:

 • een nieuwe groep met een nieuwe en/of bijzondere activiteit of
 • al jarenlang bewezen activiteit voor de Driebergse bevolking (liefst betrekkelijk onbekend of op achtergrond uitgevoerde activiteiten
 • structureel vrijwilligerswerk met een minimaal aantal uren
 • toekenning van de prijs moet “een duwtje in de rug” betekenen en/of kan een wervende werking hebben naar anderen
 • omvang van de groep moet in redelijke verhouding staan t.o.v. de doelgroep

Kent u een vrijwilliger die een Pluim op de Hoed verdient of een vrijwilligersgroep die volgens u in aanmerking komt voor een Driebergs Compliment? Geef hem/haar en/of de groep dan op voor de nominatie voor de Vrijwilligersprijs 2004.
Aanmelden kan bij de volgende contactpersoon telefonisch of per e-mail: Coen Langkemper tel. 525259 of e-mail: lang259@driebergen.nl  tot uiterlijk 23 september 2004.

Veenendaalse dumpte pekinees in afvalbak

AMERONGEN  Een 54-jarige Veenendaalse heeft toegegeven dat ze 18 augustus een pekinees in een afvalbak aan de Bergweg in Amerongen heeft gedumpt. Dat meldt de politie, die haar inmiddels heeft gehoord.

De vrouw verklaarde in een opwelling te hebben gehandeld. De verzorging van het dier werd haar teveel. Ze heeft ook gezegd dat ze later nog naar het bos is teruggegaan omdat ze spijt had. Toen was de hond echter al uit de bak gehaald en naar het asiel gebracht door een medewerker van Staatsbosbeheer. De vrouw heeft afstand gedaan van de viervoeter. Het Openbaar Ministerie neemt op termijn een beslissing over strafvervolging.
RTV Utrecht 7 september 2004

Herstel heide door provincie

HEUVELRUG  De provincie gaat 350 ha heide in ere herstellen. Op de Utrechtse Heuvelrug is de heide namelijk te sterk versnipperd. Er liggen open stukken natuur als enclaves temidden van bosgebied. Het gaat vooral om heide, maar ook om zandverstuivingen en droog schraal grasland.

Ecologisch gezien zijn het vaak bijzonder waardevolle terreinen. Er komen veel soorten voor die op de Rode Lijst staan (met uitsterven bedreigde dieren en planten). Deze belangrijke natuurwaarde staat echter onder druk vanwege de vaak geringe afmeting en geïsoleerde ligging temidden van bos. Populaties van diersoorten zijn klein en bij lokaal uitsterven komen ze niet meer terug.

In het plan Veiligstelling Gebieden (1996) heeft de provincie vastgesteld dat er 350 ha bos kan worden omgevormd naar open natuur, zodat de terreinen kunnen worden vergroot en met elkaar worden verbonden. Hiervan is tot dusver weinig uitgevoerd, omdat de Boswet een dergelijke omvorming niet toeliet. In 2003 heeft de provincie nieuwe beleidsregels voor de Boswet vastgesteld, die ruimte bieden om de gewenste uitbreiding daadwerkelijk te realiseren. De minister van LNV moet nu formeel de beleidsregels goedkeuren. Dit vereist een exact aangeven waar de uitbreiding gewenst is. Dat heeft de provincie nu gedaan.

Locaties

Er kunnen in totaal elf heide-kerngebieden van tenminste 40 – 50 ha op de Heuvelrug worden ontwikkeld. Van noord naar zuid:

 • De Stulp – Pluismeer (uitgevoerd door Staatsbosbeheer (= SBB)
 • Vliegveld Soesterberg – De Zoom – Lange Duinen (Gemeente Soest en Defensie)
 • Vliegveld Soesterberg – De Stompert – Vlasakkers (Defensie en Hydron)
 • Hazenwater (Den Treek)
 • Treekerpunt – Kelderbosch (Den Treek)
 • Leusderhei (Defensie)
 • Heidestein – Hoogkanje (Het Utrechts Landschap)
 • Leersumse Veld – Breeveen – Ginkelduin (SBB)
 • Slaperdijk – Egelmeer (SBB)
 • Heide bij Elst (SBB)
 • Remmerdense hei – Plantage Willem III (Het Utrechts Landschap)

In de kerngebieden is het doel te komen tot tenminste 40 á 50 ha heide. Soms gaat het om één groot heideterrein (bijvoorbeeld De Stulp – Pluismeer), soms om een aaneenschakeling van heideterreintjes, afgewisseld met bos, open bos, stuifzand en droog schraal grasland (bijvoorbeeld De Zoom en omgeving).

Kap
Hiervoor moet 350 ha bos worden gekapt. Er komt echter natuur voor in de plaats met een aanzienlijk hogere ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarde. Zo worden uitzichten hersteld en grafheuvels en smeltwaterdalen weer zichtbaar gemaakt.
Bij de uitvoering zal de natuurwaarde van het te verwijderen bos beoordeeld worden; in het algemeen gaat het om éénvormige productiebossen van naaldhout op de armste zandgronden. In dergelijke bossen groeien vrijwel geen planten en leven nauwelijks dieren. Ook zien ze er onaantrekkelijk uit. De bossen zijn bedoeld voor houtproductie en zouden toch gekapt worden als de bomen dik genoeg zijn. De provincie heeft dan liever dat op die plaats heide terugkomt, zodat de flora en fauna van de heide meer kans maakt op lange termijn te overleven. Realisatie vindt plaats door particuliere bos- en landgoedeigenaren en natuurbeschermingsorganisaties.

Harmonie Aurora op Open Monumentendag

DRIEBERGEN  Harmonie Aurora heeft op zaterdag 11 september de hele dag de Hellendoornse Harmonie op bezoek. Zij brengen een tegenbezoek aan Driebergen. In april 2003 is Harmonie Aurora in Hellendoorn geweest en heeft toen ondermeer opgetreden in het Avonturenpark Hellendoorn. De oprichting van de Dweilband Aurora Dalto is een gevolg van deze uitwisseling.
Het zal een druk programma worden voor de verenigingen. Na de ontvangst door de voorzitter met koffie, thee en vele zelfgebakken taarten zal er een gezamenlijke repetitie zijn in het Harmoniegebouw aan de Woerd om half twaalf.
In het kader van de Open Monumentendag zal er een concert verzorgd worden door de twee orkesten.
Dit begint om 14.00 uur in de tuin achter Sparrendaal. De volgende nummers zullen o.a worden uitgevoerd:
De concertmarsen Arsenal en Liberty Bell, Beatles in Concert, the best of Toto, Happy Days are here again, Copacabana, Cornfield Rock en Drie Ventielkes.
Na afloop zal er een foto door Hoddenbagh & Partners Professional Photo worden gemaakt van de twee harmonieën op het bordes van Sparrendaal. Ook krijgen zij een rondleiding door het monument.
Voor het avondeten staat er een korte voetbalwedstrijd tussen twee gemengde teams op het programma op het trainingsveld van voetbalvereniging CDN.
Tot slot worden de harmonieën verwacht voor de begeleiding van de Lampionnetocht ( 19.30-20.30) van de Sluis naar Sparrendaal.

Nieuwe wijkchef politieteam Doorn

DOORN  Gerrit Willem van Vliert (46) is sinds 1 juli 2004 wijkchef van team Doorn van het politiedistrict Heuvelrug. Zijn ‘wijk’ bestaat uit de gemeenten Doorn, Leersum en Maarn. Verslaggever Angelique ten Berge heeft een interview met hem.
Nieuwsbode 7 september 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 8 september 2004

Cordesstraat Driebergen: richting Traaij
foto: © Renk Knol
tijd: 9.40    temperatuur: 16 ºC

meer foto’s van deze straat

Oude Sparrendalers komen dit weekeinde tot leven

DRIEBERGEN  De ‘hoofdgast’ komend weekeinde bij de viering van Sparrendaal 250 jaar is Jacob van Berck. Eén van de leden van de Driebergse toneelvereniging verplaatst zich in zijn persoon. Van Berck, burgemeester van Utrecht, erfde de buitenplaats in 1754. Het feestprogramma begint zaterdag om 10.00 uur.
Utrechts Nieuwsblad 8 september 2004

‘Gemeente houdt ons aan het lijntje’

MAARN  Laaiend zijn ze op de gemeente. De bewoners van de Bredélaan in Maarn zijn jaren geleden al verkeersremmende maatregelen toegezegd. Maar de gemeente houdt hen aan het lijntje, vinden ze.  In de commissie samenlevenszaken werden de in hun ogen toegezegde maatregelen van tafel geveegd.
Utrechts Nieuwsblad 8 september 2004

SWD geeft jongerenwerk nieuwe impuls door samenwerking met zusterinstelling

DRIEBERGEN In een persbericht maakt de Stichting Welzijn Driebergen bekend dat er weer een jongerenwerker is voor jongeren zowel in en buiten de Nix. Hiertoe heeft de SWD een contract gesloten met de Stichting Meander uit Zeist.

persbericht

Vanaf 8 september beschikt de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) weer over jongerenwerkers ten behoeve van het werk voor jeugd en jongeren binnen en buiten De Nix. In verband met de gerezen problematiek rondom het al dan niet voortzetten van het jeugd- en jongerenwerk in het gebouw De Nix, is een ontstane vacature jongerenwerker tijdelijk niet vervuld. Daar de gemeente en de SWD gezamenlijk besloten hebben te zoeken naar een oplossing van een aantal problemen vòòr 1 januari 2005, waren beide partijen gezamenlijk en nadrukkelijk van opvatting, dat het jongerenwerk zo snel mogelijk weer opgepakt moest worden

Allereerst door De Nix in ieder geval tot 1 januari open te blijven houden en waarvoor beide partijen een duit in het zakje deden.

Vervolgens door het snel vervullen van de vacature met deskundige beroepskrachten. In ieder geval tot 1 januari a.s. in afwachting van de resultaten van het overleg tussen gemeente en SWD.

De SWD en de Stichting Meander (“actief in welzijn” uit Zeist hebben een samenwerkingscontract afgesloten, waarbij laatstgenoemde stichting haar (jongerenwerk-)ervaring beschikbaar stelt door middel van de inzet van deskundige beroepskrachten. Zulks gebeurt uiteraard onder een aantal nader overeen gekomen voorwaarden.

In samenspraak met de gemeente wordt in de komende tijd (voor 24 uur per week) prioriteit gelegd bij het “ambulante” werk (werkzaamheden die niet gekoppeld zijn aan een accommodatie, zoals het organiseren van activiteiten op straat);  het aan De Nix gebonden werk (uitvoering van activiteiten aldaar samen met vrijwilligers, zoals inloop en disco’s).

Een en ander mede gericht op het tot stand brengen van een vorm van huiswerkbegeleiding en een visie op de toekomst van het JIP (JongerenInformatiePunt).

De SWD prijst zich gelukkig met deze samenwerking met deze zusterinstelling: de gekozen constructie lijkt een heel goede mogelijkheid te bieden om een stevige duw te geven in de richting van een structureel en continu aanwezig en tevens kwalitatief verantwoord jeugd- en jongerenwerk

Fusiekosten

DRIEBERGEN  B&W van Driebergen zal de gemeenteraad voorstellen om ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak fusie heuvelruggemeenten een krediet beschikbaar te stellen van € 1.342.860. Dat is dus bij € 75 per inwoner.

Heuvelrugnieuws van donderdag 9 september 2004

De Sluis Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.20    temperatuur: 15 ºC

meer foto’s van deze straat

Maarn praat over z’n te saaie centrum

MAARN  Maarn heeft altijd een levendige gezellige dorpskern moeten ontberen. Geen uitstraling, te weinig winkels en nergens een terrasje voor een kop koffie. Nu steeds meer winkels in het centrum leeg komen te staan, probeert de gemeente het tij te keren door het Revitalisering Centrumplan Maarn te lanceren. Een ambitieus plan waar inwoners en winkeliers maandagavond tijdens een inloopavond over mogen meedenken.
Utrechts Nieuwsblad 9 september 2004

85 nieuwe huizen in Maarns groen

MAARSBERGEN  Op het voormalige terrein van Wijers aan de Haarweg in Maarsbergen gaat projectontwikkelaar Latei 85 nieuwe woningen bouwen. De locatie krijgt de naam Haarbosch mee; woningen omringd door groen als onderdeel van een reeks ‘boskamers’.
Utrechts Nieuwsblad 9 september 2004

PDR waarschuwt Bloemen voor ‘belofte’ van Peijs

DRIEBERGEN  De toezegging van minister Peijs dat zij de realisering van de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Driebergse spoorwegovergang zal versnellen, moet volgend PDR met een flinke korrel zout genomen worden.

“Hoe geloofwaardig vindt u de minister nog nadat ze u geschoffeerd heeft met de afhandeling van de gesplitste aansluiting?” vroeg Broekgaarden tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Groen aan burgemeester Bloemen.
Stichtse Courant 9 september 2004

Alle VVV-informatrices stappen op

DRIEBERGEN  De zes informatrices van de Driebergse VVV (nu gehuisvest in de Rabobank) gaat niet mee naar het nieuwe onderkomen in het gemeentekantoor. De informatrices vinden de nieuwe ruimte te klein en zijn boos op het bestuur van de VVV dat geen overleg met hen heeft gehad over de nieuwe ruimte.
Stichtse Courant 9 september 2004

‘Engweg-kwestie’ krijgt een staartje

DRIEBERGEN  Hoewel de leden van de commissie Ruimte en Groen vorige week benadrukten dat er veel fout is gegaan bij de bouwaanvraag voor een woning aan de Engweg en hoewel wethouder Van der Burg zijn excuses maakte voor de falende communicatie in deze kwestie, ging het groepje Engwegbewoners dat bij de vergadering aanwezig was met gemengde gevoelens naar huis.

De bewoners vinden dat er vanaf het begin onwaarheid is gesproken en dat essentiële informatie is achtergehouden. “Kennelijk kunnen de raadsleden maar niet bevatten dat dit wekelijk zo is” luidde het commentaar. Verslaggever Jan de Beer doet verslag.
Stichtse Courant 9 september 2004

Commissie wil opheldering over peperdure drempels

DRIEBERGEN  De raadscommissie Ruimte en Groen wil van wethouder Van der Burg precies weten waarom de vervanging van de verkeersdrempels op de Arnhemsebovenweg 87.500 euro gaat kosten.

Volgens de raadsleden Van Wikselaar (SGP) en Broekgaarden (PDR) bestaat er een relatie met de verplaatsing van de busroute van de Melvill van Carnbeelaan naar de Arnhemsebovenweg: de drempels zijn zo duur om aan de eisen van busmaatschappij Connexxion te kunnen voldoen. De wethouder beaamde dit, maar vond het een uitvoeringszaak van b&w.
Stichtse Courant 9 september 2004

Rotary neemt na 30 jaar afscheid van Klein Zwitserland

DRIEBERGEN  De Driebergse Rotary zal na 30 jaar Klein Zwitserland voortaan haar bijeenkomsten houden in Huize Sparrendaal.
Stichtse Courant 9 september 2004

Afscheid burgemeester De Jonge

MAARN  Mr A.B.L. de Jonge nam afgelopen maandag afscheid als waarnemend burgemeester van Maarn.  Twee jaar geleden volgde hij mw Brugman op en nu wordt hij burgemeester van Dronten. In verband met de verwachte herindeling zal hij waarschijnlijk opgevolgd worden door een waarnemer.
Nieuwsbode 9 september 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 10 september 2004

Sperwerkamp Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.00    temperatuur: 15 ºC

meer foto’s van deze straat

Blik op eigen leven verheugender maken

DRIEBERGEN  Bij het voorlezen van de tekst bij hun genogram komen de emoties los. Een enkele cursist schiet vol bij de herinnering aan dierbare overledenen. “Laat het maar even stilstaan,” zegt Willemijn Soer (65), biografisch consulent, tegen haar cursisten. “schrijf je eigen leven.” Verslaggever Jurgen van den Dijk was aanwezig bij de eerste les van de cursus autobiografisch schrijven die bij de SWD wordt gegeven.
Utrechts Nieuwsblad 10 september 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 11 september 2004

Hoofdstraat Driebergen: richting Doorn vanaf Engweg
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00    temperatuur: 19 ºC

meer foto’s van deze straat

250 jaar Sparrendaal vanochtend feestelijk geopend

DRIEBERGEN  Burgemeester Bloemen verwelkomde vanochtend op Sparrendaal  Jacob van Berck, oud-burgemeester van Utrecht, die vergezeld was zijn echtgenote Suzanna en zijn dochter Maria Constantia. Van Berck liet in 1754 Sparrendaal bouwen.

Nadat Van Berck een toespraak had gehouden en zijn dochter ‘de eerste steen’ had onthuld, konden de festiviteiten beginnen. Morgen staan er nog meer activiteiten op het programma.

foto: Robert Zwart
 


Heuvelrugnieuws van zondag 12 september 2004

Damhertlaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00    temperatuur: 16 ºC

meer foto’s van deze straat

Heuvelrugnieuws van maandag 13 september 2004

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur     temperatuur: 17 ºC

meer foto’s van deze straat

Lessen bij de Muziekcirkel Driebergen voor jong en oud

DRIEBERGEN De scholen zijn weer begonnen en ook de lessen van de Muziekcirkel zijn gestart. In Driebergen zijn vele ervaren gediplomeerde docenten die muzieklessen verzorgen voor jong en oud. De lessen worden wekelijks gegeven en zijn meestal individueel maar soms zijn er ook groepslessen mogelijk.

Vaak krijgen de docenten van de Muziekcirkel de vraag op welke leeftijd het kind het beste met een instrument kan beginnen. Men spreekt immers van “Jong geleerd is oud gedaan”. Maar afhankelijk van het instrument zijn dit verschillende leeftijden. Een kind van 5/6 jaar kan al beginnen met het bespelen van de blokfluit en de viool. Vanaf 6/7 jaar kan de piano, de cello, het accordeon en de gitaar worden bespeeld en vanaf 7/8 jaar de wat grotere blaasinstrumenten zoals de fluit, de klarinet, de hobo en de saxofoon. Met 8/9 jaar kan met trompet worden begonnen. Als kinderen hoorn, trombone, contrabas of fagot willen spelen moeten ze veel geduld hebben en geven de docenten van deze instrumenten de voorkeur aan wat oudere kinderen die fysiek sterk genoeg zijn om deze instrumenten te kunnen bespelen.
Maar : “Men is nooit te oud om te leren”! Zo kan het op latere leeftijd leren bespelen of het weer oppakken van een instrument veel plezier met zich meebrengen. Volwassenen die een instrument willen leren spelen of die graag zingen en die vroeger nooit de kans hebben gekregen om muziek te maken kunnen les krijgen bij de docenten van de Muziekcirkel Driebergen.
Informatie over de Muziekcirkel: 0343-531576 (Elfriede Kooreman)

Cursussen Muziekcirkel Driebergen
De Muziekcirkel Driebergen heeft voor de periode september t/m december 2004 weer verschillende cursussen samengesteld. Zij worden allen door ervaren musici gegeven.
Nieuw is de cursus Samenspel / Kamermuziek. Hieraan kunnen alle instrumentalisten (ook pianisten!!) van iedere leeftijd en ieder niveau meedoen. De cursus omvat 6 lessen van 1½ uur en wordt gegeven door viooldocente Annoesjka Cabo. Zangdocent Jan Sierksma gaat ook dit semester weer verder met zijn succesvolle cursus “Beweeg…. Adem…. Zing”. Een cursus voor volwassenen die schroom ervaren om te zingen en die nieuwsgierig zijn naar hun eigen stem.
Voor kinderen van 5/6 jaar start Dana Massad een cursus die voorbereid op het instrumentale onderwijs. Op deze leeftijd weten kinderen nog vaak niet welk instrument zij willen gaan bespelen. Deze cursus biedt hun de gelegenheid om het plezier van het muziek maken te leren kennen. Met de blokfluit en door het zingen van veel liedjes en het doen van muzikale spelletjes gaan de kinderen muzikaal aan het werk en vaak ontdekken ze tijdens deze cursus welk instrument zij willen gaan bespelen.
Ook voor hele jonge kinderen van 1 t/m 4 jaar en voor kleuters van 4 t/m 6 jaar heeft de muziekcirkel een cursus. De cursussen “Muziek op schoot” door Annemarie Wijcherson is voor hele jonge kinderen samen met hun ouders of een andere begeleider. Al spelenderwijs en met bijpassende gebaren en spel leren zij kinderliedjes en versjes.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen zich opgeven voor een Djembé cursus. Ook voor volwassenen zal er van oktober tot december weer een cursus Djembé zijn.
Wanneer kinderen graag zingen kunnen zij meedoen met het Kinderkoor (6/7jaar en 8/9jaar) of het Jeugdkoor (vanaf 10 jaar) Driebergen. De dirigente Addie Sierksma weet deze koren tot een hoog niveau te brengen.
Kinderen die al enkele jaren een instrument bespelen en graag willen samenspelen kunnen terecht in “OpStreek”. Dit jeugdorkest is ook aan de Muziekcirkel verbonden en start dit seizoen met een nieuwe dirigent: Martin Kuylenburg.
Voor geïnteresseerden ligt een folder in de bibliotheek en op enkele scholen. Voor informatie en opgave: 0343-531576

Heuvelrugnieuws van dinsdag 14 september 2004

Parklaan Driebergen: reconstructie 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur     temperatuur: 15 ºC

meer foto’s van deze straat

Onderscheiding voor culturele duizendpoot Middelplaats

LEERSUM  Leersumer Wim Middelplaats is afgelopen weekeinde koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester Feith bij de viering van zijn tachtigste verjaardag en de opening van zijn overzichtstentoonstelling in het Kunstgildehuis.
Utrechts Nieuwsblad 14 september 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 15 september 2004

Zuiderplantsoen Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur     temperatuur: 14 ºC

meer foto’s van deze straat

Jazzclub Champ’Aubert

DRIEBERGEN Zondag 19 september alweer het eerste jazzconcert van het nieuwe seizoen in Champ’Aubert. Na dertien succes volle seizoenen heeft de Jazzclub in Champ’Aubert zijn waarde bewezen. Tot en met april 2005 worden op de derde zondag van de maand van 14.30 tot 17.00 uur, en op Koninginnedag concerten gegeven in Champ’Aubert te Driebergen. Aanstaande zondag wordt de spits afgebeten door Dokter Jazz & Co.

Heuvelrugnieuws van donderdag 16 september 2004

Hoendersteeg Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.20    temperatuur: 11 ºC

meer foto’s van deze straat

‘Het is uniek, de hele school is uniek’

DRIEBERGEN  Leerlingen van de IVA, de hogeschool voor de autobranche in Driebergen, moeten vanaf dit schooljaar verplicht een stropdas dragen. Tot veel protest leidt de maatregel niet. De spijkerbroek is er sowieso taboe.
Utrechts Nieuwsblad 16 september 2004

Verhuizing van Doornse gemeentewerf uitgesteld

DOORN  De verhuizing van de gemeentewerf in Doorn wordt uitgesteld. De gemeente wil eerst duidelijkheid over de plannen van de nieuwe Heuvelruggemeente voordat de werf verhuist van de Van Bennekomweg naar bedrijventerrein Vossenstein.
Utrechts Nieuwsblad 16 september 2004

Maarn loopt uit voor plan nieuw centrum

MAARN  Alleen al het voornemen het centrum van Maarn op te knappen mag zich verheugen in een grote belangstelling. Een flink aantal inwoners kwam dan ook af op de inloopavond over het centrumplan. Maandagavond bleek de raadszaal veel te klein om alle bewoners een kijkje te gunnen in de weliswaar nog vage plannen.
Utrechts Nieuwsblad 16 september 2004

Bouwplan Albert Heijn heeft gevolgen voor Traaij-verkeer

DRIEBERGEN Het uitbreidingsplan van Albert Heijn aan het Binnenhof kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het verkeer op de Traaij. Niet alleen ondernemers op de Traaij maar ook enkele raadsleden hebben hier onlangs op gewezen.

Het Driebergs college van b&w heeft besloten medewerking te aan het nieuwe bouwplan van Albert Heijn. Discutabel onderdeel van het plan is de afsluiting van twee toegangswegen naar het parkeerterrein van Albert Heijn, zodat alleen de inrit aan de Traaij overblijft. Gevreesd wordt dat de verkeersafwikkeling hierdoor in het gedrang komt.
Stichtse Courant 16-9-2004

Bewoners Arnhemsebovenweg grijpen alles aan om bus uit de straat te houden

DRIEBERGEN Een knallende brief aan de commissie Ruimte en Groen over ‘misleiding’, een toelichtende brief aan de raad over het doel van ‘duurzaam veilig’, een bezwaarschrift tegen het creëren van bushaltes, en de aanvraag van een voorlopige voorziening bij de rechtbank.

De bewoners van de Arnhemsebovenweg hebben alles uit de kast gehaald om het besluit van de gemeente om de busroute van de Melvill van Carnbeelaan naar hun straat te verplaatsen, weer ongedaan te maken.
Stichtse Courant 16-9-2004

Harde kerkbanken worden vervangen door zachte stoelen

DRIEBERGEN “Hele generaties hebben er op gezeten, ze bleven wakker dankzij het slechte zitcomfort” zegt Bram Dekker, voorzitter van de kerkenraad van de Grote Kerk aan de Hoofdstraat.

Dat ‘slechte zitcomfort’ van de banken in de Grote Kerk is binnenkort verleden tijd. Maandag is men begonnen met de sloop van de banken: ze worden vervangen door comfortabele stoelen.
Stichtse Courant 16-9-2004

Actie van Fietsersbond: ‘Met belgerinkel naar de winkel’

DRIEBERGEN De Fietsersbond afdeling Driebergen houdt zaterdag bij de Driebergse AH-vestiging een actie om winkelen per fiets te stimuleren. De actie is onderdeel van de ‘Nationale Op De Fiets Naar De Winkel Dag’ die zaterdag georganiseerd wordt.
Stichtse Courant 16-9-2004

Opbrengst collecte

DRIEBERGEN De collecte voor KWF heeft in Driebergen 9134,80 euro opgebracht.
Stichtse Courant 16-9-2004

Hetty v.d. Berg verlaat OBS Dolfijn

DRIEBERGEN Na twintiog jaar gewerkt te hebben bij OBS De Weidebloem, later OBS Dolfijn, gaat Hettie v.d. Berg met prepensioen. Op 8 oktober is er een afscheidsfeest.
Stichtse Courant 16-9-2004

Parklaan ligt overhoop

DRIEBERGEN De rustieke Parklaan is tijdelijk veranderd in een modderig geheel door de vervanging van de riolering. Een operatie die enkele weken in beslag zal nemen.
Stichtse Courant 16-9-2004

In Doorn geen wijkavonden en pc-privéprojecten meer

DOORN  In navolging tot de maatregelen van het kabinet heeft ook de gemeente Doorn de pc-privéregeling geschrapt. Op 14 september besloot het College daartoe om de regeling met terugwerkende kracht tot 27 augustus. Het College besloot in dezelfde vergadering ook geen nieuw beleid meer op te zetten voor wijkavonden. Dit besluit houdt volgens B & W verband met de komende gemeentelijke herindeling.
Radio 90FM 16-9-2004

Maarn presenteert burgerjaarverslag

MAARN  Het burgerjaarverslag van de gemeente Maarn is gereed en kan in het gemeentehuis worden opgehaald. Het maken van een burgerjaarverslag is een taak van de burgemeester sinds de invoering van het dualisme. Het verslag geeft een overzicht van gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Met het boekje doet de burgemeester verslag van de wijze waarop hij het afgelopen jaar zijn zorgplichten voor de kwaliteit van procedures met betrekking tot de relatie burger-bestuur heeft vervuld.
Radio 90FM 16-9-2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 17 september 2004

Arnhemsebovenweg Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00    temperatuur: 17 ºC

meer foto’s van deze straat

SWD geeft estafettestokje van Kunstmarkt door

Op 31 mei 2003 organiseerde de SWD voor het eerst een Kunstmarkt rondom het gebouw “De Vijver” in Driebergen. Dit initiatief werd genomen, omdat uit allerlei signalen bleek dat Driebergenaren -naast de bekende Atelierroute- geïnteresseerd waren in het tonen van kunst van andere kunstenaars.

Na een oproep om vrijwilligers in een aantal plaatselijk verschijnende bladen bleek Rozalien van de Kletersteeg bereid om haar schouders er onder te zetten. Met hulp van vrijwilligers van het Tentoonstellingsteam van de SWD werden kunstenaars uit Driebergen en naaste omgeving benaderd. Een draaiboek werd samengesteld (met begroting, actieplan, contacten met kunstenaars en bekijken van hun werk, publiciteit, etc).
Er bleken 18 regionale kunstenaars bereid op de Kunstmarkt 2003 hun producten te vertonen en te verkopen.
Ruim 300 bezoekers bezochten markt, waarmee er een goed begin leek te zijn gemaakt voor een nieuwe jaarlijkse Driebergse culturele traditie. Na een evaluatie met positieve conclusies werd een nieuwe datum voor een tweede markt in 2004 vastgesteld.
Bij de voorbereidingen voor die tweede Kunstmarkt bleek het aantal aanmeldingen door kunstenaars tegen te vallen. Omdat het om een markt ging door en voor kunstenaars, gericht op Driebergen en omgeving en zich onvoldoende kunstenaars aan meldden’, is door de SWD besloten om het genomen initiatief niet verder door te zetten. De SWD beschouwde zichzelf slechts als “startmotor” en had geen enkele andere pretentie. Dat is de reden dat de stichting geen voornemen heeft alsnog een Kunstmarkt te organiseren. De stichting is Rozalien dankbaar voor haar tijd en inzet.
Op basis van de opgedane ervaringen en signalen is de SWD desondanks van mening, dat er in Driebergen en omgeving wel degelijk belangstelling bestaat voor een Kunstmarkt.
Dat is ook de mening van Rozalien van de Kletersteeg. Zij is bereid het initiatief van de SWD over te nemen, mits er voldoende belangstelling en ook medewerking blijkt. Dat kan alleen samen met vrijwilligers, uiteraard en vooral met kunstenaars!
U kunt contact opnemen met Rozalien van de Kletersteeg: telefoonnummer 0343- 513524.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 18 september 2004

De Wissel Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.45    temperatuur: 16 ºC

meer foto’s van deze straat

Driebergen knijpt op budget vorming heuvelruggemeente

DRIEBERGEN  De Driebergse gemeenteraad beperkt het budget waarmee de herindeling van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen tot stand moet komen. Met name de liberalen hechten aan een gedegen financiële onderbouwing.

Na het debat toonde burgemeester Bloemen zich enigszins teleurgesteld. Hij had ingezet op 1,7 miljoen, maar moest genoegen nemen met de helft
Utrechts Nieuwsblad 18 september 2004

Heuvelrugnieuws van zondag 19 september 2004

Engweg 30 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.00    temperatuur: 17 ºC

meer foto’s van deze straat

Heuvelrugnieuws van maandag 20 september 2004

Jagersdreef Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.00    temperatuur: 14 ºC

meer foto’s van deze straat

Prijs voor innovatie eierhandel Leersum

LEERSUM  Bij de verkiezing van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2004 hebben de gebroeders Henk en Job Beekhuis uit Leersum met hun uitvinding Ovotrack de tweede prijs gewonnen. Hun bedrijf Beekhuis Computer Solutions kreeg 37.500 euro om de uitvinding verder te ontwikkelen.
Utrechts Nieuwsblad 20 september 2004

Officiële Installatie Rotaract ’t Stichtse

HOUTEN  Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zo ver. Na weken van voorbereiding werd op de golfclub Nieuwegein de oprichting van Rotaract ’t Stichtse gevierd. Dit vond plaats in het bijzijn van diverse andere Rotary Clubs, Rotaract Clubs, de voorlichter van Bartiméus, alsmede familie en vrienden van de 9 leden waaruit de club momenteel bestaat.

Na de officiële installatie door de district gouverneur van Rotary, vond er een borrel plaats voor het goede doel. Gedurende de avond is er een kunstwerk veiling gehouden, deze kunstwerken zijn gemaakt door de visueel gehandicapte bewoners van Bartiméus. De opbrengst van de borrel, de donaties alsmede de schilderijen veiling/verkoop komen ten goede aan Bartiméus. Afhankelijk van de opbrengst zal er uit de projectenlijst van Bartiméus een project gekozen worden dat ten goede van hen zal komen. Deze avond is mede tot stand gekomen door Deo Business Events.


Heuvelrugnieuws van dinsdag 21 september 2004

Hoofdstraat 83 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 20.45    temperatuur: 8 ºC

meer foto’s van deze straat

Romeo and Juliet

DOORN  Het hele voorplein van Kasteel Huis Doorn zat donderdagavond vol met toneelliefhebbers die de bijzondere openluchtvoorstelling van William Shakespeares toneelstuk Romeo and Juliet wilden zien.

Het stuk werd in een eigentijdse uitvoering gespeeld door The American Drama Groupe Europe. Ook vrijdagmiddag en vrijdagavond werd een voorstelling uitgevoerd.
Nieuwsbode 21 september 2004

Feestelijke opening Schoonoord Doorn

DOORN  Schoonoord Doorn, een van de vestigingen van de Openbare Scholengroep Schoonoord in Zeist en Doorn was véél te klein geworden. Een jaar lang is er hard gewerkt aan een forse uitbreiding en het resultaat mag er zijn. Het vernieuwde schoolgebouw wordt feestelijk geopend op vrijdag 24 september.
Nieuwsbode 21 september 2004

Informatie over speelplaats Doorn Noord

DOORN  In het najaar van 2003 heeft de gemeenteraad middelen ter beschikking gesteld ter uitvoering van het speelplaatsenplan. Deze middelen waren bestemd voor het veilig maken van alle speeltoestellen en voor een nieuwe speelplaats in Doorn Noord. Voor de locatiekeus van de nieuwe speelplaats wordt op 27 september een informatieavond gehouden in het gebouw van de Doornse Welzijns Stichting aan de Van Bennekomweg.
Nieuwsbode 21 september 2004

Sponsorloop IVA-studenten

DRIEBERGEN  Ruim 400 eerstejaars IVA-studenten bezoeken in estafettes alle personenwagenimporteurs in Driebergen. Daar hopen ze de nodige sponsorgelden of materialen op te halen voor een gezondheidsproject in Haïti. Met een totaal van 1000 loopkilometers rekenen de studenten op minimaal 20.000 euro. De sponsorloop vindt plaats op 12 en 13 oktober.
Nieuwsbode 21 september 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 22 september 2004

Hoofdstraat Driebergen: Schaepmanmonument
foto: © Robert Zwart
tijd: 21.45    temperatuur: 7 ºC

meer foto’s van deze straat

Driebergen jaar lang bank van de Heuvelrug

LEERSUM  Driebergen schiet 750.000 euro voor de kosten van de fusie met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn. Het geld is grotendeel bestemd voor het inhuren van adviseurs die weten hoe je een fusie het beste kunt voorbereiden.

Ziet Driebergen dit geld nog terug? Verslaggever Jurgen van Dijk dook in deze materie. Alleen als d fusie niet doorgaat ziet Driebergen een deel van het geld niet terug. Als de fusie doorgaat worden deze fusiekosten door het Rijk gedragen.
Utrechts Nieuwsblad 22 september 2004

‘Garageverkoop’ bij de VVV

De VVV van Driebergen verhuist volgende week naar het gemeentekantoor. Daar wordt in de hal een ruimte ingericht als VVV-winkel. Omdat de inrichting anders wordt dan in de ruimte waar ze tot nu toe gevestigd is, organiseert de VVV een uitverkoop van haar overtollig meubilair.

Die ‘garageverkoop’ vindt plaats in de winkel aan de Bosstraat 12a, naast de Rabobank. Op maandagavond 27 september (19.00 tot 21.00 uur) en op dinsdag 28 september de gehele dag. Verkocht worden kasten (staal), stoelen, tafels en bureaus, ladekastjes en bureaustoelen, computer, printer, monitor etc.
In verband met de verhuizing zal de VVV van woensdag 29 september af een aantal dagen gesloten zijn. De opening in het gemeentehuis aan de Bosstraat vindt plaats op 7 oktober. Ruimschoots op tijd om de eigen inwoners en de toeristen tijdens de herfstvakantie van dienst te kunnen zijn. De VVV-winkel in het gemeentekantoor zal elke morgen open zijn van 9.30 uur tot 12.30 uur (ook op zaterdag) en tevens elke woensdagmiddag tot half vijf.

Speel-o-theek De Toverfluit sluit na 25 jaar!

Na 25 jaar zal Speel-o-Theek De Toverfluit op 31 december a.s. haar deuren sluiten. Dit alles heeft te maken met het opzeggen van de huur, aan de kant van de school Dolfijn.

Sinds februari 2003 was de speel-o-theek gevestigd aan de Weidestraat. Maar nu de school de ruimte zelf nodig heeft, zien wij geen oplossing voor ons ruimte probleem, te meer ook omdat de zoektocht anderhalf jaar geleden als zo’n probleem was geweest.

De leners kunnen nog tot de kerstvakantie speelgoed komen lenen. Leners die al voor het jaar 2005 abonnementsgelden hebben betaald, krijgen uiteraard hun geld terug. In januari 2005 zal er een uitverkoop worden gehouden van zowel het speelgoed als het inventaris. Na afrekening van alle kosten zullen de baten in een of andere vorm worden geschonken aan de Stichting Kinderboerderij ’t Woelige Nest in Driebergen. De Stichting Speel-o-Theek de Toverfluit zal worden opgeheven.
Wat betreft de kleding- en speelgoedbeurzen in het voor- en najaar, deze zullen in het vervolg worden georganiseerd door de medewerkers van de kinderboerderij.
Tot slot willen de medewerkers van de Toverfluit iedereen heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen in de Speel-o-Theek en we hopen alle leners in de komende maanden nog te mogen ontmoeten in de Speel-o-Theek.

Heuvelrugnieuws van donderdag 23 september 2004

Kerkplein 5 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 21.00    temperatuur: 7 ºC

meer foto’s van deze straat

VVD verslaat burgemeester

DRIEBERGEN  “Ik weet zeker dat dit te weinig is” bromde burgemeester Bloemen donderdag tijdens de raadsvergadering. Maar het mocht niet baten. Een voorstel van de VVD om het budget voor de MALDD-fusie terug te brengen tot 7,5 ton werd door een ruime meerderheid van de Driebergse raad gesteund.
Stichtse Courant 23-9-2004

Matrixborden in plaats van rotonde

DRIEBERGEN  Vorige week zijn nabij de Driebergse brandweerkazerne drie grote matrixborden geplaatst: twee op de Hoofdstraat en één op de Bosstraat. De borden zijn bedoeld om verkeersdeelnemers (automobilisten, fietsers én voetgangers) er op te attenderen dat er een uitruk van de brandweer plaatsvindt.
Stichtse Courant 23-9-2004

‘Verkeerslichten bij Traaij zijn levensgevaarlijk’

DRIEBERGEN  Inwoners van Driebergen ergeren zich blauw aan de verkeerslichten die na de reconstructie van de Hoofdstraat bij de kruising met de Traaij zijn geplaatst. Herhaaldelijk ontstaat door de onjuiste afstelling van deze lichten een levensgevaarlijke situatie, vinden veel Driebergenaren.
Stichtse Courant 23-9-2004

Afscheid juf Riet van het Hummelhonk

DRIEBERGEN  Na 30 jaar neemt Riet van Mourik afscheid van peuterspeelzaal het Hummelhonk in Driebergen. Zij heeft binnen de stichting een nieuwe baan aanvaard bij kinderdagverblijf de Kleine Wereld.
Stichtse Courant 16-9-2004

Burger Leersum duurder uit

LEERSUM  Ondanks bezuinigingen van de rijksoverheid is het college in Leersum er in geslaagd een sluitende begroting aan te bieden aan de raad. Als de gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug doorgaat per 1 januari 2006, is dit de laatste begroting van de gemeente Leersum. De begroting was alleen sluitend te krijgen door verhoging van de gemeentelijke belastingen.
Utrechts Nieuwsblad 23 september 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 24 september 2004

Van Oosthuyselaan Driebergen: richting Loolaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.00    temperatuur: 11 ºC

meer foto’s van deze straat

Eindelijk ruimte voor Schoonoord Doorn

DOORN  “Het was een jaar om niet te vergeten,” aldus Harry Wegdam, directeur van de Doornse middelbare school Schoonoord. Tijdens de renovatie van het schoolgebouw gingen de lessen gewoon door. Dat was een hele organisatie met veel roosterwijzigingen en anekdotes waar men achteraf erg om kan lachen. Verslaggever Gizella Komondy heeft een interview met hem. De officiële opening vindt vandaag plaats.
Utrechts Nieuwsblad 24 september 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 25 september 2004

Traaij Driebergen: richting Hoofdstraat
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.00    temperatuur: 14 ºC

meer foto’s van deze straat

Langbroekerdijk nog steeds als onveilig ervaren

DRIEBERGEN  De gemeente ontvangt signalen uit de samenleving dat de Langbroekerdijk nog steeds onveilig is. Hoewel het snelheidsgedrag door de aanleg van fietssuggestiestroken en het terugbrengen van de snelheidslimiet is aangepast, wordt er nog steeds door sommige mensen harder gereden dan 60 km/h.

Met name voor de langzame verkeersdeelnemers geeft dit een onveilig gevoel. 
Uit verkeersongevallengegevens blijkt dat er regelmatig ongevallen plaatsvinden. In het in 2003 vastgestelde plan van aanpak voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Langbroekerdijk wordt de nadruk gelegd op participatie van bewoners in het besluitvormingsproces.
Om een beeld te krijgen van de ervaringen van omwonenden en weggebruikers organiseert de gemeente daarom een informatieavond op maandag 4 oktober om 20.00 uur in de Bron, Damhertlaan 87. Tijdens deze avond worden na de inventarisatieronde de resultaten bekend gemaakt van de verschillende verkeersonderzoeken die in het voorjaar hebben plaatsgevonden. Tevens zullen de mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken. De doelstelling van de avond is om vanuit de ervaringen van de bewoners en op basis van de verkeersonderzoeken verkregen informatie te kiezen voor een bepaalde oplossingsrichting. Vanuit de gemeente wordt dan ook geen plan gepresenteerd om de veiligheid te verbeteren.

Gezonde koeien vervangen zieke geiten

DRIEBERGEN  Zeventig geiten maken plaats voor tien koeien. Door een leverbotinfectie wisselt zorgboerderij Nieuw Rijsenburg in Driebergen aan de Langbroekerdijk haar zieke geiten in voor gezonde koeien. De beesten mochten niet meer buiten in de wei staan en dat is tegen de uitgangspunten van de biologische veehouderij.
Utrechts Nieuwsblad 25 september 2004

Leersum dubt weer over voetbalvelden

LEERSUM  De verplaatsing van de voetbalvelden van HDS aan de Wildbaan naar de weilanden achter de Achterweg in Leersum staat plotseling op losse schroeven. Wethouder Koudijs wekte tijdens de laatste raadsvergadering dat de verplaatsing naar de achterweg nog niet definitief is. Dit werd deze week bevestigd door burgemeester Feith.
Utrechts Nieuwsblad 25 september 2004

Terug naar het natte schraalland

HEUVELRUG  Ten behoeve van heikikker en oude sprengen moet de grondwaterstand langs de zomen van de Utrechtse Heuvelrug een halve meter omhoog. Niet iedereen is er blij mee. ‘Een moeras. Slecht gras. Dat lusten de koeien niet.’ Verslaggever Anthon Keuchenius praat met een aantal betrokkenen.
Volkskrant 25 september 2004

Heuvelrugnieuws van zondag 26 september 2004

Oranjelaan Driebergen: kerkgang
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.45    temperatuur: 14 ºC

meer foto’s van deze straat

Opening Laarzenpad Amerongse Bovenpolder Oost

AMERONGEN Op 1 oktober zal om 15.30 uur het Laarzenpad in de Amerongse Bovenpolder Oost geopend worden door de voormalig burgemeester mevrouw Doorn en wethouder Van Wijngaarden. Mevrouw Doorn stond aan de basis van dit unieke project.

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om een rondwandeling te maken door het oostelijke deel van de polder. Daarvoor kon men alleen onderlangs vanaf het uitzichtspunt richting korenmolen lopen. Nu is het echter mogelijk om vanaf de molen de polder in te gaan over het terrein van het Utrechts Landschap en het laatste deel te wandelen over gronden behorend bij het kasteel. Men komt dan uit bij het kasteel en kan langs het kasteel en door het oude dorp terugwandelen richting parkeerterrein. De werkgroep natuur en landschap van de Lokale Agenda 21 heeft zich ingezet voor de realisatie van het laatste deel van dit wandelpad. Deze werkgroep bestaat uit Amerongse inwoners die zich inzetten voor hun eigen leefomgeving. De provincie Utrecht heeft een subsidie verstrekt in het kader van het project ‘Wandelen in Utrecht’. Dankzij medewerking van de pachters van de gronden en de erven Bentinck is dit pad mogelijk geworden. In verband met het broedseizoen van enkele rode lijst vogelsoorten in dit gebied is het pad alleen geopend in de winterperiode van 1 oktober tot 1 april.

Tenachon leerhuis – bijbellezen op Joodse wijze

DRIEBERGEN  Naast open avonden organiseert de werkgroep Kerk en Israël Driebergen ook bijbelstudieavonden voor een ieder die geïnteresseerd is in de relatie Jodendom-Christendom en op zoek is naar de bronnen van de Christelijke traditie.
De Tenachongroep leert dit jaar via de tijdschriften ‘Tenachon Geschriften’ en ‘Tenachon Feesten’. Ze bevatten een schat aan commentaren uit de Joodse traditie.
De 6 maandagavonden van het eerste semester staan in het teken van het thema ‘Onvruchtbare aartsmoeders en andere wonderlijke geboorteverhalen’. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van een LEV periodiek (Leven en Vernieuwen). In het tweede semester van 6 maandagavonden staan verhalen en visioenen uit het boek ‘Daniël’ centraal. Door middel van een studiedag met dr. Marcus van Loopik wordt het Tenachonseizoen afgesloten. Het is altijd mogelijk een avond ‘als proef’ bij te wonen.
Begeleiding Tenachon leerhuis en voor informatie en opgave: mevr. Meta van der Lee, 0343 531392. Data: vanaf maandagavond 27 september 2004, steeds om de veertien dagen. Plaats: Maranathakerk, Melvill van Carnbeelaan 34, Driebergen-Rijsenburg. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 60 voor het hele seizoen.

Heuvelrugnieuws van maandag 27 september 2004

Parklaan Driebergen: reconstructie 2004
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur     temperatuur: 16 ºC

meer foto’s van deze straat

Literair Café Driebergen start nieuwe seizoen met Multatuli-avond

DRIEBERGEN  Het Literair Café Driebergen opent haar nieuwe seizoen op vrijdag 8 oktober met een avond over Multatuli. Op deze avond treedt de Multatulikenner en –biograaf Dik van der Meulen (1963) op.

Van der Meulen was o.a. betrokken bij de heruitgave van de volledige werken van de schrijver en heeft de eerste biografie, Multatuli, leven en werk van Eduard Douwes Dekker (1820-1887), op zijn naam staan. Tevens is Van der Meulen secretaris van het Multatuligenootschap. Daarnaast publiceerde hij over E. du Perron.
De biografie werd bekroond met de AKO-Literatuurprijs 2003. “Wie de biografie uit heeft, kan Multatuli niet meer ongelezen laten”, aldus de jury. Ook was het boek genomineerd voor de Gouden Uil Literatuurprijs.

Multatuli, vooral bekend van Max Havelaar en Woutertje Pieterse, wordt door velen beschouwd als de grootste schrijver van Nederland. Hij was de eerste Nederlandse schrijver die een actueel onderwerp, het kolonialisme, in een roman verwerkte. Naast zijn schrijverschap betekende Multatuli veel voor de Nederlandse en Vlaamse arbeidersbeweging, de vrouwenemancipatie, atheïsme en vrijdenkerij en -uiteraard- voor de verandering in de opvattingen over het koloniale systeem.
Van der Meulen legt in zijn biografie de nadruk op de relatie tussen Multatuli’s werk en zijn leven. Hij gaat in zijn boek onder meer in op Multatuli’s moeizame verhouding met zijn lezers, niet onbekend bij kenners.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in sociaal cultureel centrum Champ’Aubert, Boterbloem 1, Driebergen.
Kaarten à € 10,- zijn aan de zaal verkrijgbaar of in de voorverkoop bij Boekhandel Jac. Baas, Traay 4 in Driebergen. Ook is het mogelijk om op de eerste avond een abonnement à € 45,- voor alle vijf avonden te kopen.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 28 september 2004

Bosstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur     temperatuur: 17 ºC

meer foto’s van deze straat

CVO Groep Zuid-Oost Utrecht wint onderwijsprijs 2004 provincie Utrecht

UTRECHT  Gisteravond reikte Jan van Bergen, gedeputeerde voor onderwijs, in het Provinciehuis te Utrecht de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Utrecht uit. OBS De Torenuil uit IJsselstein won de onderwijsprijs in de categorie basisonderwijs.

In de categorie voortgezet onderwijs was de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) voor Zuidoost-Utrecht (locatie Revius Lyceum Doorn) de winnaar met het project Aanstormende Docenten.
Dit project richt zich op getalenteerde leerlingen uit vijf HAVO en vijf en zes VWO, met belangstelling voor een opleiding tot leraar. Zij worden binnen de school ingezet voor onderwijsgerelateerde taken aan onderbouwleerlingen, zoals het opvangen van leerlingen die onverwacht met uitval van een lesuur worden geconfronteerd, het corrigeren van toetsen en andere ondersteunende taken ten behoeve van de leraren. Deze zogenaamde aanstormend docenten (ASD-ers) worden begeleid door ervaren oudere docenten: de personal coach. De twee winnende scholen ontvingen een nominatie voor de landelijke finale van de Nationale Onderwijsprijs 2004 en een trofee, de Bronzen Olifant.

Geslaagde actie verkeersveiligheid rond scholen

DRIEBERGEN  Het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg heeft op 16 september met de basisscholen in Driebergen, de Gemeente Driebergen, de plaatselijke afdelingen van Milieudefensie, 3VO, ROVER, Fietsersbond en vele vrijwilligers een geslaagde actie verkeersveiligheid rond de scholen georganiseerd.

Op en rond alle scholen is op 16 september aandacht gegeven aan verkeersveiligheid voor de kinderen. In de buurt van alle scholen waren in de ochtend van de 16e dranghekken geplaatst en een tijdelijk stop en parkeerverbod ingesteld. De ouders waren opgeroepen om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen. Ter beveiliging van de kinderen hebben meer dan twintig vrijwilligers bij de hekken gestaan om de veiligheid en de rust ter plaatse te bewaken. Vele ouders die dagelijks ervaren hoe lastig het is je kinderen veilig naar school te brengen zijn voorstander om het stop en parkeerverbod iedere dag van kracht te laten zijn.
Voor de kinderen was een wedstrijd uitgeschreven wie de beste muurkrant kan maken. Op de muurkranten hebben kinderen veel ‘tips’ over verkeersveiligheid aan de gemeente gegeven. Het thema ‘op voeten en fietsen naar school’ is ook dit jaar zeer goed uitgebeeld en uitgewerkt, met papier, met verf, met vouwblaadjes, met (kleur)potloden enz.
Onder leiding van mevrouw Heleen Prinsenberg heeft een jury groep vijf van de basisschool de Uilenburcht aangewezen voor de gemeenteprijs. Deze groep gaat zwemmen in De Zwoer. Tot en met 5 oktober zijn de muurkranten te bewonderen in de bibliotheek. Er zijn weer schitterende creaties bij – zeer de moeite waard. Na 5 oktober gaan alle muurkranten naar de landelijke organisatie van 3VO, en wie weet wint een school uit ons dorp daar nog een prijs. De jury heeft op verzoek van 3VO een voorselectie gemaakt voor de landelijke wedstrijd, daar zijn vier prijzen van € 300,– te winnen. Vorig jaar won de Vrije School de gemeentelijke en een landelijke prijs. Dit jaar heeft de Vrije School een verjaardagskalender gemaakt. Daarbij is een koppeling gemaakt tussen seizoenen en verkeer. Die kalender is aangeboden aan het college en hangt nu in het gemeentekantoor.

Overvliegen

DOORN  Scouting Thorheim in Doorn hield het jaarlijkse overvliegspel. Met dit spel gaan de oudsten van iedere speltak over naar de volgende tak. Aan de hand van een postenspel was het de bedoeling zo veel mogelijk heliumballonnen te veroveren om een zeephelling mee te vullen.
Nieuwsbode 28 september 2004

Bieb maakt plaats voor cultuurhuis

DOORN  Met een aantal handtekeningen op overeenkomsten met bouwers en installateurs heeft burgemeester Reeringh op donderdag 23 september de opdracht voor de bouw van het Cultuurhuis verstrekt. Hij deed dat in aanwezigheid van beide wethouders, de gemeentesecretaris, leden van de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de ambtelijke staf van de gemeente. Ook de toekomstge gebruikers VVV, Bibliotheek en Doornse Welzijnsstichting waren aanwezig.
Nieuwsbode 28 september 2004

Ordeverstoorders komen op zwarte lijst

LEERSUM  Leersum krijgt een zwartelijstsysteem voor personen die de openbare orde in een horecabedrijf verstoren. Hun zal de toegang tot een horeca-inrichting of het bijbehorende terras worden geweigerd. Zeist heeft al zo’n systeem. Het verbod geldt voor een periode die niet langer is dan een jaar.
Utrechts Nieuwsblad 28 september 2004

Realisatie faunapassages in de Stichtse Lustwarande

UTRECHT  Gedeputeerde staten hebben vandaag toestemming verleend tot de financiering van drie faunapassages bij Amerongen en Vollenhove. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een van de doelstellingen van het Agenda 2010 project Stichtse Lustwarande: het ontsnipperen van natuur om een betere migratie van dieren tussen verschillende natuurgebieden te bevorderen.
Hiertoe worden bij Amerongen langs de N225 twee dassentunnels aangelegd. Deze tunnels zijn ook bedoeld voor verschillende soorten kleinere zoogdieren. De hoop bestaat dat er in de toekomst ook weer dassen in het gebied terugkeren en gebruik gaan maken van deze dassentunnels en misschien zelfs de nog aanwezige oude dassenburcht gaan bewonen.
Ook wordt aan de N225 bij Amerongen een permanent amfibieënnet aangebracht om de vrijwilligers te ondersteunen die elk jaar de padden de weg overzetten tijdens de trek.

Heuvelrugnieuws van woensdag 29 september 2004

Hoofdstraat Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.45    temperatuur: 14 ºC

meer foto’s van deze straat

Nieuwe schoolvisie vraagt om nieuwe huisvesting

DOORN  Leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid geven in wat en wanneer ze leren, hoe ze studeren en meer ruimte voor individuele begeleiding. Verslaggever Gizella Komondy in gesprek met Joost Kentson, rector van het Revius Lyceum in Doorn, over het nieuwe onderwijs en de huisvesting die daarbij hoort. Kentson pleit voor nieuwbouw en ziet dat als een uitdaging voor de nieuwe MALDD-gemeente.
Utrechts Nieuwsblad 29 september 2004

Bewoners Damhertlaan racebaan beu

DRIEBERGEN  Dagelijks racen vele automobilisten over de Damhertlaan. De Driebergenaren die aan de Damhertlaan wonen, slaan de coureurs misnoegd gade. Dertig van hen hebben maandagavond op een inspraakavond, belegd door de gemeente, duidelijk gemaakt dat er een oplossing moet komen. De gemeente heeft 250.000 euro beschikbaar voor een oplossing.
Utrechts Nieuwsblad 29 september 2004

‘Abraham en zonen’

Voor het nieuwe seizoen heeft de werkgroep Kerk en Israël opnieuw een boeiend programma opgesteld. Onder het jaarthema ‘Abraham en zonen’ zijn een drietal avonden georganiseerd waarin de aartsvaderfiguur centraal staat.

Abraham wordt gezien als de gezamenlijke oervader van drie religies: Jodendom, Christendom en Islam.
Op de drie avonden komen inleiders uit deze tradities aan het woord. De achterliggende vraag is of de bezinning op deze gezamenlijke oerfiguur van geloven misschien een brug kan slaan tussen de drie religies die ook de religies van het Boek zijn. De vraag is actueel, gezien de vele conflicten – vroeger en nu – tussen juist deze religies.
De data van de avonden zijn:

 • woensdag 6 oktober, Abraham in de Moslimtraditie; inleider is Abdul Wahid van Bommel
 • dinsdag 16 november, Abraham in de Joodse traditie; inleider is Tamarah Benima
 • woensdag 19 januari, Abraham in de Christelijke traditie; inleider is ds. G.H. Cohen Stuart.
De serie wordt op woensdag 16 maart feestelijk afgesloten met het Klezmer Trio ‘Vilde Katshke’. Plaats: Maranathakerk, Melvill van Carnbeelaan 34 Driebergen-Rijsenburg, met uitzondering van (let op) dinsdag 16 november: ’t Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen-Rijsenburg. Aanvang 20.00 uur. Entree 3 euro.

Kranslegging bij gemeentehuis

LEERSUM Op 3 oktober 1944 werden enkele medewerkers van de gemeente Leersum door de Duitse bezetter weggevoerd en gefusilleerd. Dit feit wordt herdacht op maandag 4 oktober 2004.

Burgemeester mevrouw Mr. C.F. Feith-Hooijer zal die dag om 09.58 uur een krans leggen bij het monument naast het gemeentehuis aan de Rijksstraatweg. Om 10.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen. Belangstellenden zijn van harte welkom de plechtigheid bij te wonen. U dient uiterlijk om 09.50 uur bij het monument naast het gemeentehuis aanwezig te zijn.

Kinderboekenweek van 6 tot 10 oktober

DRIEBERGEN  De kinderboekenweek bestaat dit jaar 50 jaar en dat is te merken in de bibliotheek van Driebergen. Ieder jaar heeft de kinderboekenweek een thema, dit jaar is het thema ‘Muziek’.

Daarom werd in samenwerking met de muziekcirkel Driebergen een programma gemaakt voor de diverse groepen van de Coolsma, de Kring, Uilenburcht, Valkenheuvel, Dolfijn en Zonheuvel. De groepen 3 en 4 mogen een echte muziekvoorstelling bijwonen… maar de grote vraag is: “mogen zij ook meedoen?”, voor groep 5 wordt een wervelende show opgevoerd door theatergezelschap Rooymakers. Groep 7 mag dit jaar kennis maken met illustrator Auke Herrema. De groepen 1 en 2, 6 en 8 hebben juist weer activiteiten in de klas en of mogen op jacht naar de antwoorden!!!!
Helaas zijn de bovengenoemde activiteiten alleen voor de groepen en dus niet openbaar.

Wanneer kunt u wel komen kijken:

 • Woensdag 6 oktober
  15:00 opening Kinderboekenweek door meesterverteller Jan Lambert met een verhaal voor kinderen van 4 – 8 jaar oud.
  15:30 muziekinstrumenten maken met Hetty Wouda voor kinderen van 4 – 8 jaar oud
 • Vrijdag 8 oktober
  16:00 muziekuitvoering Muziek Cirkel Driebergen “Sprookje van de betoverde bloemen”

alle dagen speurtocht door het centrum van Driebergen, ballonen, tentoonstelling van de bekroonde boeken, kinderboekenweekquiz en kleurplaten.

Al deze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de hulp van Blauwendraat pianotechniek, Rotaryclub Driebergen-Rijsenburg, Prins Benrhard Cultuurfonds, SWD, middenstand Driebergen.

Heuvelrugnieuws van donderdag 30 september 2004

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.20 uur     temperatuur: 11 ºC

meer foto’s van deze straat

Subsidie brengt kinderboerderij Leersum in zicht

LEERSUM  Leersum krijgt hoogstwaarschijnlijk een kinderboerderij aan de Boerenbuurt 11. Na vier jaar praten over een kinderboerderij in Leersum ziet het er nu naar uit dat dit nu eindelijk gaat gebeuren. Het college wil een subsidie van 10.000 euro per jaar gedurende vijf jaar beschikbaar stellen.
Utrechts Nieuwsblad 30 september 2004

Driebergen maakt De Zwoer en bibliotheek in één keer gezond

DRIEBERGEN  In een extra commissievergadering Middelen en Bestuur heeft wethouder Klijnhout de commissieleden voorstellen gedaan voor de invulling van de begroting 2005. Zelfs als zijn voorstellen doorgaan, vertoont het huishoudboekje van de gemeenten geen tekorten.

Ook niet na een structurele subsidie van 15.000 euro voor de bibliotheek en financiele steun aan het zwembad: het zwembad krijgt er vanaf 2005 121.842 euro bij.
Nieuwsbode 30 september 2004

Vier jaar subsidie voor Huis Doorn

DOORN  Staatssecretaris Van der Laan heeft de Stichting tot beheer van Huis Doorn een jaarlijkse subsidie toegekend van 238.000 euro toegekend voor de cultuurperiode 2005-2008. Daarmee moet de beheerstichting de collectie die zich in het Huis bevindt als cultureel erfgoed instandhouden. De stichting zal niet meer worden afgerekend op haar museale functie.
Nieuwsbode 30 september 2004

35 Driebergse ateliers open

DRIEBERGEN  Ondanks een erg krap budget heeft het organisatiecomité er weer alles aan gedaan om de kunstenaars van Driebergen weer voor het voetlicht te krijgen. Er is een grote variatie in kunstvormen. Nieuw dit jaar is de overzichtstentoonstelling in de Bergse Bossen, waar het openatelierweekend door wethouder Schravesande op zaterdag 2 oktober om 11.00 uur zal worden geopend
Nieuwsbode 30 september 2004

Driebergen dringt aan op renovatie woonwagenkamp

DRIEBERGEN  De gemeente Driebergen wil dat er nu eindelijk vaart gezet wordt achter de renovatie van het woonwagenkamp aan de Sportlaan. Burgemeester Bloemen en wethouder Van der Burg hebben een spoedoverleg aangevraagd bij de voorzitter van het Woonwagenschap Regio Zeist, verantwoordelijk voor de herinrichting van het kamp. Een snelle aanpak is gewenst omdat in augustus de zeecontainers zijn weggehaald die bedoeld waren om illegale bewoning te voorkomen.
Stichtse Courant 30-9-2004

Reisbureau sluit de deuren

DRIEBERGEN  Na bijna 15 jaar een reisbureau aan het Kerkplein gerund te hebben zal eigenaar Roelof de Jong de deuren sluiten. Het pand zal worden verhuurd aan Onno Zuurbier die er onder de naam ‘Bites and ice’ een delicatessenwinkel opent.
Stichtse Courant 30-9-2004

Driebergs Shanty-koor timmert steeds meer aan de weg

DRIEBERGEN  Niet alleen vanwege de kleding, maar ook vanwege het enthousiasme en de aanstekelijke liederen is het pas opgericht Shanty-koor één van de opvallendste muziekgezelschappen in Driebergen. Vorige week gaf het koor een optreden in de recreatiezaal van Beukenstein, als compensatie voor het gebruik van dit zorgcentrum als repetitielocatie.
Stichtse Courant 30-9-2004

Groot feest in jubilerend horecabedrijf

DRIEBERGEN  Deze maand bestaat bourgonderie ‘de Reiziger’ 12,5 jaar. Dat wordt 9 oktober gevierd in een grote tent op het terras.
Stichtse Courant 30-9-2004

Afscheid van CDN-bestuursleden

DRIEBERGEN  Voetbalvereniging CDN heeft vrijdag afscheid genomen van twee bestuursleden: John van Voorst die 12 jaar lang voorzitter is geweest en Jan Kooi die negen jaar de penningen beheerde.
Stichtse Courant 30-9-2004

Minister huldigt Driebergenaar

DRIEBERGEN  Minister De Geus heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jos Sturkenboom uit Driebergen. De heer Sturkenboom is negen jaar voorzitter geweest van het CSO, de overkoepelende organisatie voor vijf ouderenbonden in Nederland. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Stichtse Courant 30-9-2004