Parochiedag geslaagd

De rooms-katholieke parochiegemeenschap Sint Petrus’ banden in Driebergen-Rijsenburg kan terugzien op een geslaagde eerste parochiedag. ,,Een inspirerende en stimulerende dag’’, vindt pastor Frans Verhaar. Bij verschillende werkgroepen hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld.

Voor de kerk werd zaterdagmiddag ook een veiling van kunstwerken gehouden. De sfeer was gemoedelijk en ongedwongen. Daar droegen de ludieke activiteiten zeker aan bij. Wie ambities voor de taak van koster had, kon proberen met een waterpistool drie kaarsen te doven. De kinderen vermaakten zich buiten op het springkussen, werden geschminkt en kregen een suikerspin. Na afloop van de parochiedag kwamen de vrijwilligers samen in de tuin van parochiecentrum ‘de Pieterburen’.

Geen lege zondagen

In samenwerking met Dac-Accent en de Vriendenkring start de SWD zondag 7 september vanaf 14.00 uur met het project “Geen lege zondagen”. Dit project is bedoeld voor iedereen die op een prettig manier invulling wil geven aan zijn, of haar zondag.

Op deze eerste zondag wordt een kunsteducatieve wandeling van ongeveer een uur gemaakt door Driebergen. Op basis van de aanwezige architectuur langs de route worden verschillende bouwstijlen aangestipt. Begin en eindpunt bij gebouw “De Vijver”, Vijverlaan 10 te Driebergen. Na afloop van de wandeling is gelegenheid nog even na te praten. Kosten: € 6. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Heuvelrug Nieuws 1 september 2003

Hoenderdaal heeft weer schone fitness

Liefhebbers van spinning, spierkwekers en bewegers op muziek kunnen vanaf maandag 8 september weer gebruik maken van ‘hun’ schoongemaakte fietsen, fitnessapparaten en springvloer in het Driebergse Hoenderdaal. 20 juni brandde de sporthal af, maar liep de fitnessruimte ‘slechts’ aanzienlijke rook- en waterschade op.
Utrechts Nieuwsblad van 1 september 2003

Bouw moskeeën gestart

Na jarenlange procedures is gisteren begonnen met de bouw aan de Akkerweg van de moskeeën voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Driebergen. Pas vorige week gaven Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht groen licht voor de wijziging van het bestemmingsplan.

Publiek laat het afweten

Er was gerekend op veel publieke belangstelling bij de eerste vergadering na de vakantie van de commissie Ruimte en Groen omdat de nota inbreidingslocaties op de agenda stond. Maar dat viel tegen. In de discussie in de commissie ging het vooral over het percentage sociale woningbouw in de nieuwe plannen en het al of niet doen van ecologisch onderzoek. De locaties stonden niet ter discussie.
Nieuwsbode van 2 september 2003

Insprekers laten zien waar de pijn zit

Zes insprekers meldden zich in de raadscommissie Middelen en Bestuur om duidelijk te maken welke pijn door de voorgestelde bezuinigingen geleden zal worden. Het ging om vertegenwoordigers van de bibliotheek, de VVV, de toezichthouders en de bezuinigingen op het leerlingenvervoer.
Nieuwsbode van 2 september 2003

Gemeenten onderzoeken mogelijkheden bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Vandaag zullen de wethouders Onderwijs van de gemeenten Zeist, Amerongen, Bunnik, Maarn, Doorn, Driebergen, Leersum en de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs van de gemeente Veenendaal de intentieverklaring ondertekenen, waarin is vastgelegd dat deze gemeenten en Bestuurscommissie gezamenlijk een onderzoek zullen laten uitvoeren naar de mogelijkheden van bestuurlijke schaalvergroting en verzelfstandiging van het openbaar primair, speciaal en praktijkonderwijs van genoemde gemeenten.

Het regeringsbeleid, en dus ook het onderwijsbeleid, wordt al enige tijd gekenmerkt door begrippen als decentralisatie en deregulering. Het uitgangspunt van de rijksoverheid in dit kader is dat op het vlak van lokaal en schoolbestuurlijk onderwijsbeleid veel meer aan de gemeentebesturen, schoolbesturen en scholen wordt overgelaten dan in het verleden (bestuurlijke autonomie). Deze deregulering en decentralisatie heeft binnen het onderwijs geleid tot verhoging van de risico’s op bestuurlijk niveau. Die risico’s hebben met name betrekking op de terreinen van personeel, financiën en materiële zaken. Om die risico’s adequaat te kunnen opvangen en te kunnen spreiden is schaalvergroting van het openbaar primair, speciaal en praktijkonderwijs noodzakelijk.
In dit kader hebben de gemeenten Zeist, Amerongen, Bunnik, Maarn, Doorn, Driebergen, Leersum en de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs van de gemeente Veenendaal besloten onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van bestuurlijke schaalvergroting en verzelfstandiging van het openbaar primair, speciaal en praktijk onderwijs van genoemde gemeenten. Met het ondertekenen van de intentieverklaring verklaren de gemeenten zich bereid tot het aangaan van verder onderzoek en het mede financieren van de kosten van het uit te voeren onderzoek.
Het onderzoek is gericht op het mogelijk per 1 januari 2005 tot stand brengen van een zelfstandig rechtspersoon aan wie de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het openbaar primair, speciaal en praktijkonderwijs van de getrokken gemeenten kan worden overgedragen. Het zal zich onder meer richten op facetten zoals de bestuursvorm, bestuurs- en managementprofiel, de ondersteuningsfunctie, het ontvlechten van de financiële administraties en het vormgeven van de medezeggenschap.

Driebergen schenkt 100.000 euro voor bouw noodsporthal

Alsnog een schenking en renteloze lening, bij elkaar ruim twee ton. Dat moet voldoende zijn om een tijdelijke sporthal te realiseren aan De Woerd in Driebergen, vindt politiek Driebergen. Het college stelde aanvankelijk alleen maar een renteloze lening voor, maar het amendement van PDR en CDA om een ton te schenken werd aangenomen. Het geld moet uit de algemene reserve komen.
Utrechts Nieuwsblad van 3 september 2003

Driebergen goedkoper uit

Kabelexploitant Casema gaat haar tarieven harmoniseren. Voor inwoners van bijvoorbeeld Zeist betekent dit een verhoging, maar voor inwoners van Driebergen wordt het een verlaging: van 14,26 euro naar 12,60 euro per maand.
Utrechts Nieuwsblad van 4 september 2003

Scholen op Heuvelrug willen fusie

De 21 openbare basisscholen in Zeist, Amerongen, Bunnik, Maarn, Doorn, Driebergen, Leersum en Veenendaal koersen aan op een fusie. Aan de identiteit van de scholen wordt niet gemorreld en ook de 4000 leerlingen merken nauwelijks iets. Een onderzoek moet uitwijzen of de schaalvergroting kans van slagen heeft.
Utrechts Nieuwsblad van 4 september 2003

Bosbrand in Zeist onder controle

In het gebied Groot Heidestein, tussen Zeist en Driebergen is aan het eind van de middag brand uitgebroken. De brand is inmiddels onder controle. Het nablussen zal nog enige tijd duren, het gebied is moeilijk toegankelijk. De brandweer sloeg meteen groot alarm. In het gebied, waar onder meer landgoed Bornia ligt, woedde al twee keer eerder deze zomer een grote brand. Onder de plaatselijke bevolking heerst onrust, omdat brandstichting als oorzaak steeds meer aannemelijk wordt geacht.
RTV Utrecht van 4 september 2003

CDA gaat op de rem staan bij ontwikkeling Lange Dreef

Het Driebergse CDA is van mening dat de ontwikkeling van een buurtschap, zeg maar een nieuwe woonwijk, aan de lange Dreef niet te snel in gang moet worden ingezet. Dat heeft het CDA in een persbericht kenbaar gemaakt. “De locatie aan de Lange Dreef is een gebied met natuurwaarde De beslissing om hier te gaan bouwen moet zeer zorgvuldig worden genomen” meldt het CDA. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een dergelijke locatie wijst het CDA overigens niet af.
Stichtse Courant van 4 september 2003

Vijf Driebergse vluchtelingen gedupeerd door toelatingsbeleid

Ad Bom in gesprek met Ludwin Halewijn, coördinator Vluchtelingenwerk Driebergen. In het kader van het zogenaamde “generaal pardon” waren er vanuit Driebergen zes zaken aangemeld. Hiervan werd slechts in één geval een verblijfsvergunning geregeld.
Stichtse Courant van 4 september 2003

Jubileum Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Driebergen-Rijsenburg

De NPB Driebergen aan de Parklaan heeft in het seizoen 2003-2004 drie jubilea te vieren. De vereniging bestaat 80 jaar, de kerk werd 75 jaar geleden gebouwd en het orgel wordt 50 jaar oud.
Stichtse Courant van 4 september 2003

Brandslangen als ereboog

Vrijdag zijn Narcel van der Klift en Carola de Koning op Sparrendaal getrouwd. Omdat Marcel actief is bij de brandweer hadden de brandweercollega’s een ereboog van brandslangen gemaakt.
Stichtse Courant van 4 september 2003

Stedenband wordt voortgezet

Onlangs is de verlenging van het stedenbandcontract Semily-Driebergen goedgekeurd. Deze verlenging tot 2008 zal op 12 september feestelijk worden ondertekend tijdens een bijeenkomst in De Bergse Bossen.
Stichtse Courant van 4 september 2003

Bridgeschool Driebergen Heuvelrug bestaat 10 jaar

De Bridgeschool Driebergen Heuvelrug bestaat 10 jaar en in die periode gaf Barbara Kingma diverse cursussen.
Stichtse Courant van 4 september 2003

Raad worstelt met hulp aan Hoenderdaal

Maandagavond is tijdens een extra vergadering in Sparrendaal een kleine meerderheid van de Driebergse gemeenteraad (acht van de vijftien aanwezige raadsleden) akkoord gegaan met een greep in de algemene reserve van de gemeente om de bouw van een noodsporthal mogelijk te maken. Dit gebeurde na een langdurige discussie waarbij de raad duidelijk in twee kampen was verdeeld.

In het ene kamp bevonden zich PDR en CDA die ondanks de financiële problemen waarmee de gemeente worstelt ‘een gebaar’ wilden maken, en in het andere kamp bevonden zich VVD, D66, CU en SGP die van mening waren dat dit ‘gebaar’ vanwege de financiële situatie onverantwoord is.
Stichtse Courant van 4 september 2003

Herdenking mgr. dr. Schaepman

De honderdste sterfdag van mgr. dr. Herman Schaepman is aanleiding voor herdenkingsactiviteiten in zijn geboorteplaats Tubbergen en in Driebergen-Rijsenburg. Dr. Schaepman was als hoogleraar kerkgeschiedenis verbonden aan het vroegere grootseminarie Rijsenburg.

Bovendien had hij van 1880 tot aan zijn dood in 1903 als volksvertegenwoordiger zitting in de Tweede Kamer. Ook als dichter, schrijver en redenaar genoot hij landelijke bekendheid. Op zaterdag 13 en zondag 14 september organiseert de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu in samenwerking met de gemeente Driebergen-Rijsenburg in Sparrendaal een tentoonstelling over leven en werken van mgr. Schaepman.
Het ‘Schaepmancentrum’ in Tubbergen verleent hieraan medewerking in de vorm van de uitleen van verschillende objecten die in bezit zijn geweest van dr. Schaepman of die op hem betrekking hebben. Daarbij ondersteunt het Schaepmancentrum de tentoonstelling ook financiëel. Op de tentoonstelling zal er ook aandacht worden gegeven aan het Groot-Seminarie Rijsenburg waar Schaepman gedurende veertig jaar van zijn leven studeerde, werkte en woonde. Kleermakerij Van Aarnhem, vele jaren leverancier van priesterkledij, zal ook deel uitmaken van de tentoonstelling.
Openingstijden: zaterdag 13 september van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag 14 september van 10.00 uur tot 13.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur.
De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu brengt bij deze gelegenheid een brochure uit waarin de levensloop van dr. Schaepman wordt geschetst aan de hand van het Schaepman-monument.
Als eerbetoon aan dr. Schaepman bekostigt de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu een schijnwerper die het monument ’s avonds zal verlichten. Eerder plaatste de stichting al een ANWB-bord bij het Schaepman-monument. Zo wordt de herinnering aan deze bijzondere ‘Rijsenburger’ levend gehouden.

Weer brand op Driebergse hei

Voor de derde keer in een maand heeft er brand gewoed in het natuurgebied tussen Zeist en Driebergen. De brand verwoestte gisteravond ruim zeven hectare heidegrond en gras op landgoed Heidestein.
Utrechts Nieuwsblad van 5 september 2003

Boswachter heeft slapeloze nachten

Slapeloze nachten heeft hij van die bosbranden, boswachter Cees Dorrestijn van de landgoederen Heidestein en Bornia.  “Je weet niet meer wat je allemaal inde gaten moet houden. Je gaat iedereen verdenken.” De boswachter is er absoluut van overtuigd dat ook de brand van gisteravond (die om 17.00 uur werd ontdekt) het werk is van een pyromaan. “Het is de achtste brand sinds april. Dat is geen toeval meer.”
Utrechts Nieuwsblad van 5 september 2003

Politie onderzoekt branden in Driebergen

In verband met meerdere branden in de afgelopen weken in het bosgebied tussen Zeist en Driebergen is de recherche van politie Binnensticht samen met de wijkpolitie gestart met een onderzoek naar de oorzaken en omstandigheden. Bij de brand van 4 september jongstleden is vast komen te staan dat er sprake was van meerdere brandhaarden, waardoor er vanuit gegaan kan worden dat het om brandstichting gaat.

Ook de branden van 8 en 18 augustus jongstleden worden bij het onderzoek betrokken. Naast deze drie grotere branden zijn er nog enkele kleinere branden in de omgeving geweest.
Bij haar onderzoek roept de politie getuigen op, zich te melden indien zij verdachte omstandigheden of personen gezien hebben of zien. Dit geldt voor alle branden in de afgelopen weken in de directe omgeving van Driebergen en Zeist. Getuigen worden verzocht te bellen naar politie Binnensticht, tel: 0900-8844 (lokaal tarief). Tips worden discreet behandeld.
Heuvelrug Nieuws 6 september 2003

Hoe bereidt de natuur zich voor op de winter ?

Dat is het onderwerp waarover de IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn dit najaar een cursus organiseert. Aan bod komen de diverse vormen van aanpassing van bomen, planten en sporendragers. Ook de aanpassing van sommige vogelsoorten en de vogeltrek zullen worden belicht.

Verder zal een tipje van de sluier worden opgelicht over de veelsoortige vormen van overwintering door de zogenaamde “kleine beestjes”. Er zijn vier cursusavonden, en om één en ander in het veld nog eens nader te bekijken zijn er twee ochtendexcursies in de omgeving.

De cursusavonden zijn gepland op dinsdag 23 september, 7 oktober, 21 oktober en 4 november en worden gehouden in het NMC-gebouw, Nicolaas Beetslaan 2 in Zeist. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Zaterdag 27 september wordt er een excursie gehouden in de Amerongse Bovenpolder van 8.00 uur tot 11.00 uur en op 25 oktober op het Leersumse Veld.  De kosten voor deze cursus bedragen 25 euro, IVN-leden en donateurs ontvangen 5 euro korting. Voor nadere informatie of aanmelding voor deelname aan deze cursus kunt u contact opnemen met Dick Vlot, tel. 0343 51 61 37.

Realisering speelplek Secretarislaan had nogal wat voeten in aarde

Op vrijdag 12 september zal wethouder Schravesande de speelplek aan de Secretarislaan aan de buurt in gebruik geven. Het realiseren van de speelplek heeft nogal wat voeten in aarde gehad als gevolg van bodemverontreiniging. Deze verontreiniging kwam aan het licht via een provinciaal onderzoek naar voormalige bedrijfslocaties.

Uit dit onderzoek bleek dat het beoogde speelterrein aan de Secretarislaan tussen 1912 en 1981 achtereenvolgens in gebruik is geweest als timmerwerkplaats, polijst- en slijpinrichting en las- en constructiebedrijf en mogelijk vervuild zou zijn.

Op basis van deze informatie besloot de provincie een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Hierover werd de gemeente in januari 2001 geïnformeerd. In juni 2001 vernam de gemeente dat er mogelijk sprake was van bodemverontreiniging met een saneringsverplichting op het terrein aan de Secretarislaan. De gemeente besloot daarop het terrein onmiddellijk af te zetten en de bewoners hierover te informeren. Omdat de provincie de gemeente niet tussentijds op de hoogte had gesteld van de analyseresultaten van het bodemonderzoek, waren op het terrein al de eerste voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een speelterrein. Op 16 juli 2001 werden omwonenden per brief geïnformeerd over een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek werd gefaseerd uitgevoerd in de periode juli 2001- april 2002. De coördinatie hiervan lag bij de Milieudienst Zuidoost-Utrecht. Voorafgaand aan het opstellen van het saneringsplan werd in mei 2002 nog aanvullend bodemonderzoek gedaan. In juni 2002 werd het conceptsaneringsplan besproken met de Provincie. Uitkomst van de bespreking was dat in de omgeving nog aanvullend bodemonderzoek moest worden verricht. De coördinatie hiervan lag ook in handen van de Milieudienst. Een definitief saneringsplan werd bij de provincie ingediend en de omwonenden werden in oktober schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken. Eind november vorig jaar vond er een bijeenkomst met de omwonenden plaats. Dit voorjaar werd een aangepast ontwerp voorgelegd aan de buurt en nu kan na vertraagde saneringswerkzaamheden eindelijk de speelplek worden geopend.


Koninklijke onderscheiding voor wijkverpleegkundige

Mevrouw E.J.C. Dikker Hupkes ontving vanmiddag uit handen van burgemeester Bloemen een Koninklijke Onderscheiding. Mevrouw Dikker Hupkes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar beroepsmatige (sinds 1961) en vrijwillige (sinds 1987) activiteiten in de gezondheidszorg.

Van 1977 tot februari dit jaar was zij werkzaam als wijkverpleegkundige bij Vitras. Daarnaast zet zij zich uitvoerend en bestuurlijk in voor de Driebergse afdeling van de Nederlandse Kankerbestrijding en voor een missieproject in Brazilië en Suriname.

Utrechtse VVD bezorgd over afwijzing gesplitste aansluiting door minister

N.a.v. vragen door VVD-Statenlid Frank Rohof tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 8 september 2003 heeft verkeersgedeputeeerde Mik bevestigd dat de Minister van Verkeer en Waterstaat niet akkoord gaat met het voorstel van de provincie, de gemeenten Zeist en Driebergen en het BRU om te komen tot een gesplitste aansluiting van de gemeenten Driebergen en Zeist op de A12.

De Statenfractie van de VVD maakt zich grote zorgen over deze houding van de Minister.

Indien de Minister bij haar standpunt blijft dreigt het kwetsbare deel van de Stichtse Lustwaranda ecologisch en landschappelijk ernstig te worden aangetast. Bovendien zal ook de Hoofdweg in Driebergen over een totale lengte van 1500 meter moeten worden verbreed. Als echter het voorstel van een gesplitste aansluiting van Driebergen en Zeist op de A12 wordt overgenomen blijven Driebergen en Zeist alsmede het gezamenlijke stationsgebied bereikbaar en blijven de Hoofdweg in Driebergen en de Stichtse Lustwaranda veel meer gespaard. De VVD heeft er voor gepleit dat de provincie zich actief moet inzetten om er voor zorg te dragen dat de Minister alsnog instemt met de gesplitste aansluiting. De betreffende gedeputeerde heeft toegezegd aan dit verzoek van de VVD te willen voldoen. Bovendien zal de problematiek ook in de eerstkomende vergadering van de commissie infrastructuur, mobiliteit en economie van de provincie Utrecht op 18 september a.s. worden besproken.

Schaepman monument nu verlicht

Als eerbetoon aan dr. Schaepman (1844-1903) heeft de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu een schijnwerper bekostigd die het monument ’s avonds fraai verlicht, voor het eerst sinds de oprichting van het monument in 1908.

Eerder plaatste de stichting al een ANWB-informatiebord bij het Schaepman-monument langs de Hoofdstraat. Zo wordt de herinnering aan deze bijzondere ‘Rijsenburger’ levend gehouden. Op zaterdag 13 en zondag 14 september organiseert de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu in samenwerking met de gemeente Driebergen in Sparrendaal een tentoonstelling over leven en werken van Schaepman.


Eerste paal Marokkaanse moskee

Na ongeveer acht jaar voorbereiding en vertraging werd vorige week de eerste paal geslagen voor de bouw van een moskee aan de Akkerweg.
Nieuwsbode van 9 september 2003

Driebergen te hoop tegen bouwplan ‘groene long’

In een extra vergadering van de commissie Ruimte en Groen werd een voorbereidingskrediet van 180.000 euro aan de orde gesteld voor de ontwikkeling van bouwplannen in de groene long. Vier insprekers hielden een pleidooi tegen deze plannen.

Daarna was het de beurt aan de raad. En ook zij vonden dat het college wel wat hard van stapel liep.
Nieuwsbode van 9 september 2003

Nieuwe gids Sint Petrus’ banden-kerk

De renovatie van het interieur van de Sint Petrus’ banden-kerk in Driebergen- Rijsenburg is aanleiding voor een nieuwe beschrijving van kerk en parochie. Met als titel ‘Sint Petrus’ banden, kerk en parochie’ is een compacte gids verschenen over het ontstaan, de bouwgeschiedenis, de parochiegeschiedenis en de bijzondere objecten in en rond de enige Empire-kerk van Nederland.

Aan de hand van genummerde foto’s en een uitklapbare plattegrond kunnen bezoekers hun weg in de kerk vinden. De gids is voor 4 euro in de kerk te koop en tijdens Monumentendag ook in de kraam van de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu in Champ,aubert en in Sparrendaal. De Sint Petrus’ banden-kerk is a.s. zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur voor bezichtiging geopend. Een doorlopende fotoshow geeft een beeld van de ontwikkeling van het kerkinterieur sinds 1810 en van de vorig jaar uitgevoerde renovatie.

‘Landjepik taboe bij herindeling’

Bij een herindeling van gemeenten op de Heuvelrug vinden geen grenscorrecties plaats. Dat heeft provinciaal bestuurder Lokker laten weten in een overleg met Amerongen, Doorn, Leersum, Maarn en Driebergen.

Dat betekent dat bijv. Elst voor een deel in Rhenen zal blijven liggen en voor een ander deel in Amerongen. De herindelingsplannen zitten dan ook nog vol onzekerheden. De gemeenten twijfelen aan het nut van de fusies en vrezen de gevolgen op het gebied van financiën en de binding met de burgers. Bovendien zitten de vier kleinere gemeenten niet te wachten op deelname van Driebergen. Die ‘grote broer’ zou een te groot stempel kunnen drukken op de nieuw te vormen gemeente.
Utrechts Nieuwsblad van 11 september 2003

Driebergse senioren willen station ruilen tegen Austerlitz

Het Seniorenplatform Driebergen is positief over een gemeentelijke herindeling met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn. Daarbij stelt het platform voor om Austerlitz bij het MALDD te voegen en het stationsgebied aan Zeist te laten.
Nieuwsbode van 11 september 2003

Zuster Emily toch onderscheiden

E.J.C. Dikker-Hupkes, bij velen bekend als wijkzuster Emily, ging in februari met pre-pensioen. Op het gemeentehuis werkte men eraan om haar op 29 april te onderscheiden. Dat kon toen niet doorgaan omdat ze op vakantie was in Suriname. Daarom kreeg ze afgelopen week haar lintje op het kantoor van Vitras.
Nieuwsbode van 11 september 2003

Minister wijst gesplitste aansluiting af

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de gemeenten Driebergen en Zeist, alsmede de Provincie en het BRU laten weten dat zij niet kan instemmen met het voorstel om te komen tot een gesplitste aansluiting van Driebergen en Zeist op de A12. Enkele maanden geleden heeft de Driebergse gemeenteraad ingestemd met het beschikbaat stellen van een bedrag van 6,25 miljoen voor dit doel. Dat is een kwart van het totale bedrag (25 miljoen) dat voor de aanleg noodzakelijk is. De minister is van mening dat het bedrag van 25 miljoen onvoldoende is om de gesplitste aansluiting te realiseren.
Stichtse Courant van 11 september 2003

Bouw moskeeën Akkerweg stilgelegd

Vrijdag werd de eerste paal geslagen en maandag is het bouwen reeds gestaakt. Ook na de feestelijke gebeurtenis afgelopen vrijdag met tal van genodigden waaronder een aantal omwonenden, lijkt

de strijd om de moskeeën aan de Akkerweg gewoon verder te gaan. Volgens een woordvoerder van de Marokkaanse gemeenschap hebben Akkerwegbewoners (die zich al acht jaar verzetten tegen het realiseren van de gebeds- en ontmoetingsruimten) op de dag van de bouwstart een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter aangevraagd. Morgen vindt de zitting plaats waarbij de rechter zal bepalen of de bouw mag worden voortgezet. In afwachting van deze uitspraak heeft men besloten om de bouw voorlopig stil te leggen.
Stichtse Courant van 11 september 2003

Raad ziet voorlopig niets in plannen Lange Dreef

“We hebben er nog geen mening over” meldde de Driebergse gemeenteraad (bij monde van CDA-raadslid Stor) enkele maanden geleden over de plannen om aan de Lange Dreef een nieuwe wijk met zo’n driehonderd woningen te realiseren. Die sussende uitspraak was een reactie op de commotie die in het dorp was ontstaan over de vestiging van het zogeheten Voorkeursrecht op de Lange Dreef (grondeigenaren aldaar moeten bij verkoop hun perceel eerst aan de gemeente aanbieden). Vorige week donderdag klonk tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Groen echter een geheel ander geluid. De sussende toon waarmee de raad in juni de zaak nog probeerde te ‘ontzenuwen’ had nu plaats gemaakt voor onversneden scepsis.
Stichtse Courant van 11 september 2003

Dranghekken rond alle Driebergse scholen

Het Driebergse Comité Normen en Waarden heeft verschillende onderwerpen op de agenda gezet die verbetering en aandacht behoeven. Verkeers(on)veiligheid in het algemeen en rond de scholen krijgt in de ‘Week van de vooruitgang’ extra aandacht. Door op 17 september dranghekken te plaatsen bij de ingang van de scholen kunnen kinderen wel met de auto in de buurt van de school gebracht worden, maar niet vóór de school.
Stichtse Courant van 11 september 2003

Opening Dierenkliniek Hoofdstraat

A.s. zaterdag wordt Dierenkliniek Hoofdstraat feestelijk geopend. Van 10 tot 16 uur is er open huis.
Stichtse Courant van 11 september 2003

Papuastichting manifesteert zich in Driebergen

De stichting Duurzame Samenleving Papua Barat heeft een jaar lang gratis de beschikking gekregen over een winkelruimte aan de Hoofdstraat.
Stichtse Courant van 11 september 2003

Bouw moskee ligt al weer stil

De bouw van de Marokkaanse moskee aan de Akkerweg in Driebergen ligt na een week al weer stil. Enkele omwonenden hebben zich tegen het project uitgesproken. De rechter bepaalt vandaag tijdens een kort geding of er verder gebouwd mag worden.
Utrechts Nieuwsblad van 12 september 2003

Samen En Toch Apart

Komende maand valt de beslissing: Amerongen, Maarn, Doorn en Leersum gaan samen. Ter vergroting van de slagkracht. Niet alle dorpsbestuurders staan te popelen. Een uitgebreid artikel in het ‘Utrecht-katern’ van de Volkskrant over de gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug. “Driebergen mag zich ook aansluiten, maar hoeft dat niet. Want Driebergen slaagt met vlag en winmpel voor de bestuurskrachtdimensie-toets.”
Volkskrant van 13 september 2003

Jazzconcerten op de zondagmiddag

Zondag 21 september begint het nieuwe seizoen jazz-concerten in het Cultureel Centrum Champ’Aubert. Na twaalf succes volle seizoenen heeft de Jazzclub in Champ’Aubert zijn waarde bewezen. Het seizoen loopt van 21 september tot en met april. De concerten vinden plaats op de derde zondag van iedere maand van 14.30 tot 17.00 uur. Op Koninginnedag is er een extra concert. A.s. zondag wordt de spits afgebeten door The Four Stream Jazz Band.

IVN-fietstocht langs boerderijen en erven

In het kader van de ‘Groene Maand’ en het ‘Jaar van de Boerderij’ organiseert het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn op zondag 21 september een fietstocht langs boerderijen en erven in het Kromme Rijn-gebied en aan de voet van de Utrechtse heuvelrug.
Onderweg zal aandacht worden besteed aan het wisselende landschap, het specifieke karakter van de verschillende streekboerderijen en de variatie in de omringende erven. Na afloop is er tegen een vrijwillige bijdrage een informatief boekje over de tocht beschikbaar. Er wordt gestart in Driebergen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij de benzinepomp tegenover de bibliotheek/C1000 aan de Hoofdstraat. Hier wordt rond 15.00 uur ook weer geëindigd. De afstand bedraagt ongeveer 40 kilometer. Er wordt onderweg gestopt voor de nodige uitleg en voor een picknick, eten en drinken dient u wel zelf mee te nemen. Deelname is gratis en u hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Open dag bij De Bergse Bossen

In samenwerking met 7 collega-conferentiecentra organiseert De Bergse Bossen op zondag 21 september van 10 tot 16 uur een gezellige open dag. Op deze dag is iedere inwoner van Driebergen van harte welkom om eens kennis te maken met De Bergse Bossen of één van de andere locaties. De deelnemende accommodaties organiseren stuk voor stuk een feestelijke ontvangst waar men verrassende hapjes en drankjes krijgt aangeboden. Voor de kinderen zijn op alle locaties leuke activiteiten te doen en een paar locaties verzorgen zelfs live muziek! Terwijl de kinderen worden vermaakt, kunnen ouders op hun gemak rondkijken.

Week van de Vooruitgang

Van 16 tot en met 22 september 2003 worden in Europa allerlei leuke activiteiten georganiseerd om de problemen van het groeiende autoverkeer onder de aandacht te brengen. En vooral om te laten zien dat het anders kan en moet. Nederland doet hier ook aan mee tijdens de Week van de Vooruitgang.

In Driebergen heeft een werkgroep van het comité Waarden en Normen bestaande uit Paul Meuwese (dir.Valkenheuvelschool), Patrick Nootebos (Fietsersbond), de heren Noordam en Van Ginkel (3VO), Henk Veenendaal en Herman Mocking (gemeenteambtenaren) en Ellen van der Plas (gemeenteraadslid), de organisatie van deze week op zich genomen.
Heuvelrug Nieuws 16 september 2003

Bouw ligt niet helemaal stil

Een week nadat de eerste paal voor de Marokkaanse moskee was geslagen, mocht wethouder Van der Burg dit herhalen voor de Turkse moskee. Wederom was er veel belangstelling, hoewel de bezoekers zich zeker hadden afgevraagd of alles wel kon doorgaan. Dit omdat het Comité Akkerweg een kort geding bij de bestuursrechter aanhangig had gemaakt bij de bestuursrechter. De Turkse Nederlanders lasten evenwel hun ‘paalslag’ niet af.
Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard, niet alleen over de bezwaren, maar ook over de vrijstelling en de bouwvergunning die de gemeente heeft verleend. De bouw van de moskee kan verder gaan.
Nieuwsbode van 16 september 2003

Schaepmanherdenking

Het was een hoogtijdag voor de katholieken in Driebergen. De herdenking van het feit, dat dr. Schaepman, de emancipator van het Nederlandse katholieke volksdeel 100 jaar geleden in Rome overleed. Op Sparrendaal was een prachtige tentoonstelling over het leven en werken van Schaepman ingericht. Deze werd onder meer bezocht door vicaris generaal van het aartsbisdom Utrecht mgr.dr. P.A.G. Rentinck.
Nieuwsbode van 16 september 2003

Afscheid leerkracht

Ruim 11 jaar was Peter Haan als leerkracht verbonden aan de UIilenburcht. Hij vertrekt om elders directeur te worden.
Nieuwsbode van 16 september 2003

Monumentendag

Zaterdag om 9 uur was de opening van Monumentendag. Veel mensen waren vroeg uit de veren gekomen om de opening door burgemeester Bloemen op Champ’Aubert te kunnen bijwonen. Door het mooie weer werd door veel mensen de fiets genomen om om de route langs historische boerderijen te fietsen.
Nieuwsbode van 16 september 2003

Pyramide van Austerlitz krijgt oorspronkelijke ‘trap’ van gras terug

De restauratie van de Pyramide van Austerlitz verloopt voorspoedig. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de hellingen, die op unieke wijze met graszoden hun getrapte oorspronkelijk profiel terug krijgen. Dit Franse monument, dat herinnert aan het verblijf van een Frans-Bataafs leger in 1804 in de omgeving van Zeist (op de plaats van het huidige dorp Austerlitz) zal in september 2004 volledig hersteld zijn. Dan zal de restauratie, die in 2001 op initiatief van de provincie Utrecht is begonnen en ruim € 1 miljoen kost, zijn afgerond.
De Pyramide van Austerlitz werd in 1804 aangelegd door een Frans-Bataafs leger van 18.000 man dat in de omgeving van Zeist lag en dat zich moest voorbereiden op een mogelijke invasie uit Engeland. Toen alle voorbereidingen daarvoor waren getroffen en er nog tijd over was, besloot de Franse commandant, generaal de Marmont, naar het voorbeeld van de Egyptische piramides op één van de hoogste punten van de toen nog kale Utrechtse Heuvelrug een piramide van zand op te werpen van ruim 20 meter hoog. Op de top werd een houten obelisk geplaatst. De Marmont droeg dit monument op aan de Franse keizer, Napoleon Bonaparte, een man die hij zeer bewonderde. Later kreeg het monument de naam Pyramide van Austerlitz, naar de slag bij Austerlitz (in het huidige Tsjechië), een slag waarin Napoleon zegevierde.
De Pyramide is met het vertrek van de Fransen in verval geraakt. Eind 19de eeuw werd de heuvel hersteld en de inmiddels verdwenen obelisk vervangen door de huidige stenen toren.
Omdat na honderd jaren de Pyramide bijna aan het oog onttrokken was door struikgewas en bomen en de heuvel bovendien sterk geërodeerd was, heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen voor de restauratie. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Woudenberg, de rijksoverheid en het Landgoed Den Treek-Henschoten werden de gelden bijeengebracht voor de restauratie en werd een stichting in het leven geroepen die de restauratie uitvoert.
Inmiddels is de directe omgeving en ook de Pyramide zelf vrijgemaakt van bos en de droge gracht die om de Pyramide heen ligt opnieuw uitgegraven. De toren heeft een opknapbeurt gehad en de hellingen van de Pyramide hebben hun oorspronkelijke vorm terug gekregen. Het trapsgewijze profiel zal door het stapelen van extra dikke graszoden opnieuw worden aangebracht. Op zich is dit een bijzondere wijze van restaureren. Eerst is extra aarde op de hellingen gebracht om de grond goed te laten inklinken. Op deze wijze ontstaat een stevige basis voor de graszoden. Vervolgens worden vanonder af aan 36 treden van graszoden opgebouwd. Elke trede is een halve meter hoog. Dit werk zal in november gereed zijn.
Op de vier zijden van het basement zullen de gedenkstenen met de oorspronkelijke tekst worden aangebracht. Als laatste zullen de parkeerterreinen aan het begin van de toegangsweg worden opgeknapt.
In september 2004 zal de Pyramide officieel heropend worden.

Hoenderdaal weigert aanbod gemeente

Blijkens de notulen van de b&w vergadering van afgelopen dinsdag weigert de Stichting Hoenderdaal Sport gebruik te maken van het aanbod van de gemeente om gelden ter beschikking te stellen voor een tijdelijke sporthal. Dit betekent dat de 100.000 euro die PDR en CDA wilden schenken, in de algemene reserves kan blijven.
Hieronder de notulen:

Tijdelijke sporthal

  • College kan geen uitwerking geven aan raadsbesluit in verband met weigering Hoenderdaal
  • sportfederatie en sportverenigingen zien af van noodvoorzieningen
  • het college zal bezien in hoeverre extra kosten van de sportverenigingen kan worden gecompenseerd uit subsidie.

‘Eetbaar’

Op uitnodiging van Koksgasten-directeur Anneke Mulder stelde Lies van den Berg een tentoonstelling samen, waarin ze haar eigen visie op voedsel ten toon spreidt. Afgelopen weekend vond de opening van haar expositie plaats.
Nieuwsbode van 18 september 2003

Getob over realisatie noodsporthal

Het realiseren van een tijdelijke hal voor het afgebrande sportcentrum Hoenderdaal heeft in Driebergen tot veel getob geleid. De afgelopen weken is op diverse fronten intensief overleg geweest, maar op dit moment lijkt het uiterst onzeker of de noodhal er ook werkelijk komt. Kernprobleem is de financiering van de hal.

Begin deze maand werd door een meerderheid van de gemeenteraad (CDA en PDR) besloten om hiervoor een ton uit de algemene reserve te halen en voor de overige kosten een renteloze lening te verstrekken. Ondanks dit ‘gebaar’ (dat door de andere partijen in de raad overigens zwaar bekritiseerd werd vanwege de financiële positie van de gemeente), lijkt de realisatie van de noodvoorziening niet echt dichterbij te zijn gekomen. De stichting Hoenderdaal had al eerder aangegeven dat een lening een te grote claim op toekomstige ontwikkelingen legt; volgens ingewijden is dit standpunt ook na het ‘gebaar’ van CDA en PDR niet veranderd. Deze week is er opnieuw druk vergaderd met diverse belanghebbenden. Volgens wethouder Schravesande wordt het onderwerp vanavond wederom aan de gemeenteraad voorgelegd: “Dan moet de knoop worden doorgehakt” zegt ze. Maar bij Dalto, de vereniging die met 31 teams van de noodhal gebruik zou maken, gaat men er inmiddels van uit dat het niks meer wordt: “We zijn ingehaald door de tijd” zegt voorzitter Henry van Eck “we hebben reeds maatregelen genomen om de winter door te komen”.
Stichtse Courant van 18 september 2003

Verzoek Akkerwegbewoners verworpen

Het verzoek om voorlopige voorziening dat omwonenden tegen de bouw van moskeeën aan de Akkerweg hadden ingediend is door de rechtbank verworpen. De bouw kan verder gaan.
Stichtse Courant van 18 september 2003

Inbrekers nemen alle computers mee

Vorige week zijn uit de noodgebouwen van sportcomplex Hoenderdaal alle computers ontvreemd.
Stichtse Courant van 18 september 2003

Bink is weer terug

Kater Bink die sedert 21 mei verdwenen was is weer terug bij zijn baasjes Otoo en Frans Mouton. Na drie maande en 12 dagen meldde de kater zich weer in blakende gezondheid.
Stichtse Courant van 18 september 2003

Dranghekken en ballonnen

Het Comité Waarden en Normen heeft de Week van de Vooruitgang aangegrepen om ouders van schoolkinderen er op te wijzen dat ze hun kroost niet per auto naar school moeten brengen. Als ludieke actie waren daarom bij de scholen dranghekken geplaatst zodat auto’s niet meer bij school konden komen.
Stichtse Courant van 18 september 2003

Een halve eeuw getrouw

Maandag was het echtpaar Zuidema 50 jaar getrouwd. burgemeester Bloemen bracht hen een bezoek in hun woning aan de Oosterlaan.
Stichtse Courant van 18 september 2003

Huib de Lang benoemd tot erevoorzitter DDV

Op de jaarvergadering van de Driebergse Dam Vereniging werd Huib de Lang tot erevoorzitter benoemd wegens zijn lange staat van verdienste voor de vereniging.
Stichtse Courant van 18 september 2003

”Kans op gesplitste aansluiting A12 klein”

De kans is bijzonder klein dat de gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen en Zeist er alsnog komt. Dat liet gedeputeerde Mik donderdag weten tijdens een vergadering van de statencommissie Infrastructuur en Mobiliteit van de provincie.

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) liet vorige maand weten dat de aansluiting er niet komt. Mik wil samen met Driebergen, Zeist en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) toch proberen de minister om te praten. Hoe, wilde Mik donderdag niet zeggen. Rohof (VVD) vindt dat Peijs haar kop in het zand steekt. Volgens hem wordt het verkeersprobleem op de N225 de komende jaren steeds groter als de gesplitste aansluiting op de A12 er niet komt.
RTV Utrecht van 19 september 2003

Driebergen peilt mening inwoners over herindeling

De gemeente Driebergen wil volgende maand beslissen over haar bestuurlijke toekomst. Blijft de gemeente zelfstandig, kiest de gemeente voor een fusie met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn, of wordt gestreefd naar niet vrijblijvende samenwerking? De discussie hierover loopt al jaren. Vele discussies zijn hierover gevoerd en nota’s geschreven.

Vóór de zomer zijn er twee belangrijke ontwikkelingen geweest. Allereerst heeft de Provincie onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de Heuvelrug-gemeenten. De conclusie van het Provinciebestuur is dat Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn het beste samengevoegd kunnen worden. De Provincie vindt dat Driebergen zelf mag kiezen om mee te doen in deze herindeling. De gemeenteraad heeft de inwoners en het maatschappelijke middenveld voor de zomer geïnformeerd over deze zaken. Toen is gevraagd met welke belangrijke aspecten rekening gehouden zou moeten worden wanneer de raad moet kiezen. De gemeenteraad wil pas kiezen nadat de inwoners hun mening hebben kunnen geven. Daarom krijgen alle stemgerechtigde inwoners begin oktober een opiniekaart in de bus. Daarop kunnen zij hun voorkeur aankruisen. Deze voorkeuren zullen de fracties helpen bij het bepalen van hun standpunt. De verschillende fracties zullen in de gemeenterubriek van 9 oktober uiteenzetten wat in hun ogen voor- en nadelen zijn van de verschillende opties. Daarnaast is er weer een “Binnenplaats-dag” op zaterdag 18 oktober. Daar kan ieder die dat wil persoonlijk met raadsleden in debat gaan. Op woensdag 22 oktober om 20.00 uur wordt in de hal van het gemeentekantoor de uitslag van de opiniepeiling bekend gemaakt. Aansluitend volgt een debat tussen de fractievoorzitters, georganiseerd door de Stichting Publiek Debat. De opiniepeiling is geen referendum. Wel zijn alle fracties benieuwd naar de mening van de inwoners over de bestuurlijke toekomst van deze gemeente. Wanneer veel inwoners zich duidelijk uitspreken, dan zullen hun opvattingen ook zwaar meewegen in de uiteindelijke keuze van de gemeenteraad.

Grote brandweeroefening bos Doorn

In de bossen tussen Doorn, Maarn en Driebergen wordt deze zaterdag een grote bosbrandoefening gehouden. De brandweer van de Utrechtse Heuvelrug zal met zeker tien spuitwagens uitrukken om de fictieve brand te blussen. De oefening zal vanaf landgoed Stameren langs de N227 worden gecoördineerd.
RTV Utrecht van 20 september 2003

D66 Driebergen heeft nieuwe website

De afdeling Driebergen van D66 heeft vanavond haar vernieuwde website opengesteld. De site geeft een goede kijk in de keuken van de afdeling en geeft veel informatie over de gemeentelijke politiek. Nieuw op de site is dat burgers kunnen meediscussiëren over een aantal onderwerpen.

Ontvangst nieuwe inwoners

Evenals vorig jaar biedt de gemeente Driebergen nieuwe inwoners de mogelijkheid om op twee speciale bijeenkomsten kennis te komen maken met het gemeentebestuur. Dat kan op maandag 29 september en woensdag 8 oktober in de Buitenplaats Sparrendaal, Hoofdstraat 89. Behalve kennismaking met het gemeentebestuur worden de bezoekers ook geïnformeerd over het “heden en verleden” van de gemeente. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.00 Ontvangst met koffie en thee
  • 19.30 Toespraak burgemeester mr. H.L.M. Bloemen
  • 19.45 Informatie van wijkchef politie de heer M. van Zutphen
  • 20.05 Lezing over de historie van de gemeente door de heer H.J. Derksen
  • 20.35 Gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje
  • 21.30 Einde avond

Stichting Koffieconcerten nu ook op internet

De Stichting Koffieconcerten Sparrendaal is vorig jaar opgericht ter opluistering van het Driebergse muzikale leven. De concerten worden iedere eerste zondag van de maand (van november t/m april) uitgevoerd in de prachtige bovenzaal van Sparrendaal. De concertagenda heeft de stichting nu op een website geplaatst.

TROS Sesjun ‘live’ verhuist naar Beauforthuis

Het bekende radioprogramma “Tros Sesjun live” wordt vanaf 16 oktober rechtstreeks uitgezonden vanuit het Beauforthuis in Austerlitz. De directie van het theater is buitengewoon trots het beste jazz-radio programma in huis te mogen verwelkomen.

Melvill raakt bus kwijt

Wie het over ‘De Melvill’ wil hebben, hij of zij zorge ervoor, dat hij te maken heeft met iemand die daar op of rond woont. De rest van Driebergen is het al lang beu er over te praten. In de laatst gehouden raadsvergadering is met een krappe meerderheid achter deze slepende, langzamerhand voor veel Driebergenaren beschamende kwestie, een punt gezet.  De bus gaat in het vervolg via de Arnhemsebovenweg.
Nieuwsbode van 23 september 2003

Raad akkoord met aangevulde nota

Na erg lange beraadslagingen is de raad afgelopen donderdag akkoord gegaan met de nota inbreidingslocaties, zij het dat er door amendementen wat aanvullingen op de nota komen. Eén van de amendementen zorgt ervoor dat bij nieuwbouw minder snel afgeweken kan worden van de verhouding tussen sociale en dure nieuwbouw. Deze verhouding is vastgesteld op 40 % sociale woningbouw en 60% duurdere bouw.
Nieuwsbode van 23 september 2003

Kadans oogst succes met ‘Thuis’ van Claus

Toneelgroep Kadans speelde de reprise van ‘Thuis’ van Claus in de Aula van de Vrije School. Jammer genoeg was de zaal niet helemaal vol.
Nieuwsbode van 23 september 2003

Kantonese kommen

Namens de gemeenteraad bood Nynke van Amerongen burgemeester Bloemen drie Kantonese kommen aan wegens de terugkeer van de raad in de oude vergaderzaal op Sparrendaal. In een Kantonese outfit zei Van Amerongen dat de raad de kommen misschien kan gebruiken voor het ophalen van de stembriefjes. De kleine vóór en de grote wellicht na de herindeling.
Nieuwsbode van 23 september 2003

CDA-vrouwen bijeen in Driebergen

Afgelopen vrijdag verzamelden zich cda-vrouwen uit Tweede Kamer, Europarlement, Provinciale  Staten en gemeenteraden op het gemeentehuis in Driebergen om te ‘netwerken’. Kamerlid Gerda Verburg gaf een toelichting op de rijksbegroting.
Nieuwsbode van 23 september 2003

Een zwarte dag

Met een ingezonden brief maakt de VVD-fractie in de Driebergse raad duidelijk dat ze erg ongelukkig is met het besluit van de raad om af te zien van een rotonde op de kruising Hoofdstraat/Engweg/Bosstraat. De fractie vraagt zich af of het geld belangrijker is dan de veiligheid. De VVD-fractie kan dit besluit dan ook niet rijmen met een eerdere uitspraak van de raad ten aanzien van de gesplitste aansluiting op de A12, die immers veel meer geld zou kosten dan deze rotonde.

Een zwarte dag
De VVD heeft zich al vele jaren sterk gemaakt voor de rotonde op de hoek van de Hoofdstraat/Engweg/Bosstraat. De indruk bestond dat dat ook werkelijk mogelijk zou zijn. Uit de rapporten van alle deskundigen bleek dat de mooiste oplossing een rotonde is, met name voor de verkeersveiligheid van de fietsers op deze moeilijke plek in onze gemeente. Tenslotte kwam dan de beslissing over de Hoofdstraat. We hebben er lang naar uitgekeken!
Verbazing alom. Er komt geen rotonde maar een gesplitste rijbaan en geen strook meer voor het afslaande verkeer naar de Bosstraat. Dus maar één baan voor alle verkeer.
De meerderheid van de gemeenteraad heeft dus voor de goedkopere oplossing van de gesplitste rijbaanvariant gekozen. Is het geld belangrijker dan de veiligheid van onze inwoners? Is het wél mogelijk om veel geld uit te geven voor een duurzame oplossing voor de doorstroming bij de A12 maar niet een veel kleiner bedrag voor de doorstroming op de N225?
Helaas, de VVDfractie bleef, samen met de oppositiepartijen, met lege handen staan in een minderheid van 8 tegen 9 stemmen en zo zullen wij allen moeten leven met een rijbaansplitsing. Met alle gevolgen voor de veiligheid en de doorstroming op dit kruispunt.
De VVD-fractie

Kinderboekenweek 2003

Van 1 t/m 11 oktober is de jaarlijkse kinderboekenweek. De bibliotheek in Driebergen doet hier enthousiast aan mee. Dit jaar is het thema “Diep in het bos”. Op woensdagmiddag 1 oktober is de bibliotheek veranderd in een bos: behalve bomen, bladeren en een grote kijkdoos kun je ook meedoen aan een quiz. Verschillende basisscholen doen mee aan ons programma: van een wandeling met de boswachter, een theatervoorstelling in de bibliotheek, een echte schrijfster ontmoeten tot het werken met sprookjes in de klas of meedoen aan een verhalenwedstrijd. Het wordt een leuke week in de bibliotheek.

Weinig ruimte voor nieuwe bedrijven

Op de Heuvelrug zijn in het nieuwe streekplan nauwelijks nog mogelijkheden voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven. Alleen het gebied rond het station Driebergen-Zeist wordt in het streekplan een mogelijke ontwikkelingslocatie genoemd.
Utrechts Nieuwsblad van 25 september 2003

Management Valley op de Heuvelrug

Driebergenaar Hans Koch is mede initiator van Management Valley, een soort platform, dat vorig jaar is opgericht. Zijn wens is het creëren van een netwerk dat gespecialiseerd is in het geven van advies aan de dienstensector. Volgens Koch is de Heuvelrug het centrum van dit soort instellingen in Nederland.
Utrechts Nieuwsblad van 25 september 2003

Zwanenzang in Austerlitz

Juist nu het jazzprogramma Sesjun verhuist van Laren naar het Beauforthuis in Austerlitz, trekt de Tros de stekker eruit. Wegens bezuinigingen wordt de podiumfunctie van het radioprogramma geschrapt.
Nieuwsbode van 25 september 2003

Stille wake als protest tegen pardonregeling

Maandagavond heeft een groep mensen van de Raad van Kerken en Vluchtelingenwerk, alsmede enkele andere belangstellenden én wethouder Schravesande een stille wake bij Sparrendaal gehouden als protest tegen de voorgestelde ‘pardonregeling’ van de regering, waarbij 4000 langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers op straat dreigen te komen staan. Voor Driebergen betekent dit dat vijf, hier verblijvende vluchtelingen, dakloos zullen worden.
Stichtse Courant van 25 september 2003

Niemand lijkt echt tevreden over inbreidingsnota

Vijf keer eerder al was er door de raadscommissie uitgebreid gesproken over de Nota Inbreidingslocaties maar de Driebergse gemeenteraad had afgelopen donderdag toch weer uren nodig om de nota vast te stellen.

In die uren werd de twijfel over de haalbaarheid van het gepresenteerde bouwprogramma (vooral wat de mogelijkheden voor sociale woningbouw betreft) wederom duidelijk zichtbaar. Vijf amendementen en één motie werden er ingediend om de nota op onderdelen aan te passen en meerdere keren werd de vergadering geschorst om opnieuw ruggespraak te houden. Uiteindelijk werd de nota door een forse meerderheid van de raad weliswaar goedgekeurd (alleen D66 en SGP stemden tegen), maar echt tevreden leek niemand.
Stichtse Courant van 25 september 2003

Kakelvers raadslid geeft de doorslag in ‘Melvill-soap’

Voor veel Driebergenaren heeft de slepende discussie over de inrichting van de Melvill van Carnbeelaan inmiddels alle kenmerken van een soap, maar dat is volgens het Platform Melvill niet terecht: “Het is heel simpel” zei de heer De Koning, woordvoerder van dit platform, donderdag tegen de gemeenteraad “de Melvill is een woonstraat!“.

Die gemeenteraad moest een definitief besluit nemen over de inrichting van de veelbesproken laan en dat gebeurde, ondanks alles wat er in het verleden reeds over gezegd is, niet zonder slag of stoot. De discussie waaierde alle richtingen op en leidde tenslotte tot een stemming waarbij het kakelverse CU-raadslid, mevrouw Foekens, de doorslag gaf.
Stichtse Courant van 25 september 2003

Uitsluitend voor dames

Vrijdag vond in het gemeentekantoor een bijeenkomst plaats van het cda-vrouwennetwerk. CDA-leden met functies in het openbaar bestuur in Utrecht namen hier aan deel. Burgemeester Bloemen heette de dames welkom maar moest daarna verdwijnen.
Stichtse Courant van 25 september 2003

Wethouder is teleurgesteld over noodhal-discussie

“Ik ben teleurgesteld dat het zo is gelopen” zei wethouder Schravesande donderdag tegen de gemeenteraad over de conclusie dat het realiseren van een noodsporthal niet mogelijk is gebleken. Zowel de Stichting Hoenderdaal als de Driebergse Sportfederatie hebben laten weten dat de realisatie onder de huidige omstandigheden onhaalbaar is.
Stichtse Courant van 25 september 2003

Lustrum beekherstel Welgelegenlaan

Afgelopen zaterdag was het voor de vijfde maal dat de bewoners van de Welgelegenlaan werkten aan het herstel van de beekoevers en de beplanting in deze laan. Inmiddels is het grootste deel klaar. Met het oog op de toekomst hebben de bewoners voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst voor een langere termijn met de gemeente aan te gaan.
Stichtse Courant van 25 september 2003

Jeugdbrandweer demonstreert in Zeist

Afgelopen zaterdag gaf de Driebergse Jeugdbrandweer een demonstratie in Zeist in het kader van het 175-jarig bestaan van de Zeister brandweer.
Stichtse Courant van 25 september 2003

1 oktober: laatste wijkbezoek

Het gemeentebestuur van Driebergen gaat 1 oktober voor de laatste keer dit jaar op wijkbezoek. Nu in het gebied tussen de Hoofdstraat – Traaij richting Doorn. Het bezoek start om 16.00 uur met een fietstocht en vanaf 19.30 uur is er een avondprogramma in het gebouw van de Stichting Welzijn Driebergen.

In overleg met een aantal bewoners is het programma samengesteld. Tijdens de fietstocht worden onder meer de volgende knelpunten bekeken: de groenstroken van de Mevrouw Leinweberlaan; de verkeersveiligheid in de Hydeparkplaan; de straatinrichting inbreidingslocatie Oosterlaan; het groen en het parkeren in de Lindelaan; het woonerf van de Van der Meulenstraat en tenslotte de verkeersproblematiek in de wijk en de handhaving daarvan in de Welgelegenlaan. ’s Avonds wordt er onder leiding van de heer H.J.J. Veltman op verzoek van de bewoners gesproken over: verkeersproblematiek en handhaving; het groenbeleid en inbreidingslocaties.

DriebergenNet peiling

De eerste peiling zit er weer op. DriebergenNet vroeg afgelopen week naar de voorkeur bij een gemeentelijke herindeling. Hoewel er niet zoveel respons was, en als men er bij bedenkt dat het slechts de mening is van een deel van de kijkers naar DriebergenNet die de moeite hebben genomen om mee te doen aan de wekelijkse peiling, dan lijkt de uitslag van de peiling toch te wijzen op een voorkeur voor een fusie tussen Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen: kortweg MALDD.
De komende week kunt u zich uitspreken over het besluit van de gemeenteraad om geen rotonde aan te leggen op de kruising Hoofdstraat Engweg Bosstraat.

Lokker verdedigt herindelingsplan

Gedeputeerde Lokker komt maandagavond naar Leersum om het provinciale standpunt toe te lichten over de gemeentelijke herindeling. In eerste instantie wilde de provincie de beslissing over de herindeling over laten aan de gemeenten. De provincie is daar echter op terug gekomen en wil de herindeling opleggen.
Utrechts Nieuwsblad van 27 september 2003

Klachten over vervoer leerlingen

Ongeruste en ontevreden ouders hebben bij de gemeente Driebergen tientallen bezwaarschriften ingediend tegen de nieuwe regeling voor het leerlingenvervoer. Dit voorjaar besloot de gemeente de regeling strikter te gaan toepassen en worden adviezen van de schoolleiding niet meer klakkeloos overgenomen.
Utrechts Nieuwsblad van 27 september 2003

Atelierroute Driebergen 2003

Aan de Atelierroute van Driebergen doen dit jaar vijf en twintig kunstenaars mee. Zij stellen hun ateliers op 11 en 12 oktober open van 12.00-17.00 uur. Deze keer nemen ook een aantal galeries deel. Tezamen bieden zij een grote variatie aan kunstvormen. Wethouder Neeltje Schravesande zal op 11 oktober om 11.00 uur de Atelierroute in Champ’Aubert openen.

Een voor deze gelegenheid samengesteld koor ‘Atelier Ensemble’ zingt originele haiku’s van Jac Vroemen,die getoonzet zijn door de componist en musicus Jan Raas. Tekst en muziek zijn speciaal voor de opening geschreven. De afsluiting van dit atelierweekend vindt eveneens plaats in Champ’Aubert op 12 oktober van 17.00-18.15 uur. Henkjan Derksen zorgt voor de muzikale omlijsting. Routes zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Baas, Hotel en Congrescentrum De Bergse Bossen, Champ’Aubert, Heger Keukens, de Openbare Bibliotheek Driebergen en de VVV.

Een blijk van waardering voor mantelzorgers

Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, wil het Informatiepunt Mantelzorg Driebergen een blijk van waardering overhandigen aan mensen die al geruime tijd de zorg hebben voor een zieke of gehandicapte huisgenoot, vriend of buur. Zij doet een oproep om mensen die hiervoor in aanmerking komen te melden bij het Informatiepunt Mantelzorg.

Kent u iemand die veel zorg besteedt aan een zieke of gehandicapte huisgenoot, vriend of buur? Vindt u dat deze persoon wel eens wat extra’s verdient heeft en in aanmerking komt voor een verwenpakketje? Geef dan het Informatiepunt Mantelzorg Driebergen zijn/haar naam en adres door. U kunt tot maandag 20 oktober bellen of schrijven onder vermelding van met Informatiepunt Mantelzorg Driebergen, Stichting Welzijn Driebergen, Vijverlaan 10, 3971 HK Driebergen, tel: 0343 – 523007.

Tekort aan sport- en gymnastiekleiders voor 55+ers

Er is nog steeds een ernstig tekort aan lesgevers voor sport- en gymnastiekgroepen voor 55-plussers, ook in Driebergen. Tegelijkertijd neemt door de toenemende vergrijzing het aantal ouderen dat wil gaan deelnemen aan sport en beweging toe en zullen er dus meer gediplomeerde lesgevers nodig zijn.

Op zaterdag 1 november start daarom in Amersfoort een cursus sportleider voor spel- en sportgroepen en op woensdagavond 26 november in Veenendaal een cursus die mensen opleidt tot MBvO-gymnastiekleider. Beide typen lesgevers kunnen ook de GALM-groepen leiden in Driebergen. Belangstellenen die enkele dagdelen per week beschikbaar zijn en die een vooropleiding hebben in de sfeer van een paramedisch beroep of beschikken over een sportachtergrond binnen het onderwijs kunnen zich voor de cursussen aanmelden. Nadere informatie en een folder met aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij: Schakels-MbvO, Marjan Stam, tel. 030-2753351

Lokker trotseert Leersum

Dat een groot gedeelte van de Leersumse bevolking nog steeds tegen een gemeentelijke herindeling is met Amerongen, Doorn, Maarn en wellicht Driebergen werd gisteravond weer eens duidelijk in de raadzaal van het gemeentehuis. Gedeputeerde Lokker gaf een toelichting op de ideeën van de provincie maar wist niet te overtuigen. In Leersum wil men niet verder gaan dan samenwerking.
Utrechts Nieuwsblad van 30 september 2003

Marokkaanse moskee kind van de rekening

De bouw van de Marokkaanse moskee aan de Akkerweg heeft een week stilgelegen als gevolg van een procedure die het Comité Akkerweg had aangespannen om de bouw te verbieden. Als gevolg hiervan krijgt de Marokkaanse gemeenschap een rekening van 6000 euro van de aannemer.
Nieuwsbode van 30 september 2003

Senioren massaal naar informatiebijeenkomst

Zo’n 75 belangstellenden zijn afgekomen op de voorlichtingsmiddag die de Driebergse ouderenbonden hadden georganiseerd over het elektronisch betalen in het openbaar vervoer. 
Nieuwsbode van 30 september 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Vrije School wint prijs

De wethouders Klijnhout en Van der Burg en het raadslid Van der Plas reikten namens de werkgroep Waarden en Normen aan de vierde klas de prijs uit voor de beste tekeningen die waren gemaakt in het kader van de week van de vooruitgang.
Nieuwsbode van 30 september 2003

Doorn en de herindeling

Het gemeentebestuur van Doorn gaat haar inwoners inlichten over alle aspecten van de gemeentelijke herindeling. Daartoe wordt op 6 oktober een informatie- en consultatieavond gehouden in de raadzaal.
Nieuwsbode van 30 september 2003

Wijnen vraagt hulp voor Brandwondenstichting

Wim Wijnen zoekt nog voor tweederde van de Driebergse straten collectanten voor de jaarlijkse collecte van de Brandwondenstichting. Voor meer info 0343-533413.
Nieuwsbode van 30 september 2003

Folder 18 plus

Rosanne Adema en Vincent Thijs Heimel kregen als eerste inwoners van Driebergen de nieuwe gemeentelijke informatiefolder over de rechten en plichten van 18 jarigen uitgereikt door burgemeester Bloemen.
Nieuwsbode van 30 september 2003

Afscheid Jelte Bos

Voor het begin van de laatste raadsvergadering werd afscheid genomen van Jelte Bos. Eerder was daar nog geen gelegenheid voor geweest. Als cadeau kreeg hij een digitale fotobewerking van zijn huis gemaakt door kunstenares Lies van der Berg.
Nieuwsbode van 30 september 2003