Feestelijke ingebruikname heringerichte Traaij

In het voorjaar van 2001 is de doorsteek tussen de Nassaulaan en parkeerterrein Appelgaard gerealiseerd en op 30 augustus 2001 werd het voorste gedeelte van de Traaij afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarna is, mede dankzij een subsidie van het Bestuur Regio Utrecht, de Traaij opnieuw ingericht en werd het dorpsplein gerealiseerd.

Inmiddels is de herinrichting nagenoeg afgerond. De fietsenstalling op het plein moet nog gerealiseerd worden en de toegankelijkheid van een aantal winkels moet nog verbeterd worden. Op zaterdag 7 september (11.00 uur) zal het gemeentebestuur samen met de Ondernemersvereniging Driebergen Centrum (ODC) de afsluiting en de herinrichting van de Traaij op een feestelijke manier vieren. Gedurende de gehele dag zullen door de ODC georganiseerde festiviteiten plaatsvinden op en rond het dorpsplein.

Commissaris van de Koningin bezoekt Driebergen

Op woensdagmiddag 18 september 2002 bezoekt de heer mr. B. Staal, Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht samen met zijn kabinetschef, de heer drs. W. Hack de gemeente Driebergen. Het college van b&w zal met de commissaris onder meer spreken over de stand van zaken op het gebied van de rampenbestrijding, integrale veiligheid en handhavingsbeleid. Andere gespreksonderwerpen zijn gemeentelijke herindeling, ontwikkelingen sportgebied, inbreilocaties, volkshuisvesting en het stationsgebied. Na het gesprek maakt het gezelschap een rondrit door het dorp. Aandachtspunten hierbij zijn het stationsgebied, het biezenveld en inbreilocaties. Het bezoek wordt afgesloten met een informeel samenzijn met het college en de leden van de gemeenteraad.

Ontucht huisarts

Een huisarts uit Driebergen is maandag 2 september aangehouden op verdenking van het plegen van ontucht met een vrouwelijke patiënte. Deze ontucht zou plaats gevonden hebben eind april van dit jaar. Nadat het slachtoffer aangifte heeft gedaan is er een onderzoek in gesteld, wat heeft geleid tot de aanhouding van de verdachte. In het kader van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan over deze zaak.

Verbouwing van klooster zusters Ursulinen hervat

Ongeveer acht verstandelijk gehandicapten gaan binnen twee maanden het door Philadelphia aangekochte gebouw aan de Rijsenburgselaan bewonen. Het gebouw was tot voor kort eigendom van de zusters Ursulinen. Door discussies en misverstanden werd de in april gestarte inwendige verbouwing stopgezet. Nog deze week wordt een herstart gemaakt.
Nieuwsbode van 3 september 2002

Kleermakerij centraal in Rijsenburg

Netty Krook heeft een interview met Jan van Aarnhem, die jarenlang een kleermakerij had op het Kerkplein in Rijsenburg. Op de Open Monumentendag, die in het teken staat van de Hollandse handelsgeest,  zal op een tentoonstelling te zien zijn wat en hoe van Aarnhem maakte aan de hand van historisch materiaal dat voor het belangrijkste deel van hemzelf afkomstig is.
Nieuwsbode 3 september 2002

Secretaresse van burgemeester wordt ‘ambtenaar’

De secretaressen van burgemeester Bloemen, Nana Bies, is onlangs benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Als zodanig treedt zij op 11 oktober voor het eerst op.
Nieuwsbode van 3 september 2002

Colleges maken kennis met landbouwsector

De colleges van B&W van Doorn, Driebergen, Amerongen, Leersum en Wijk bij Duurstede brengen vrijdag een werkbezoek aan de GLTO, de gewestelijke Land- en tuinbouworganisatie Langbroek en Heuvelruggemeenten. De GLTO wil de colleges vooral informeren over de herinrichtingsplannen voor een aantal gebieden.
Nieuwsbode van 3 september 2002

Justitie wil geruchten tegengaan

Het openbaar ministerie in Utrecht heeft met de bekendmaking van de aanhouding van een Driebergse huisarts een pas van kracht geworden landelijke richtlijn naast zich neer gelegd.  Volgens de richtlijn zou de aanhouding pas openbaar gemaakt mogen worden nadat de verdachte 10 dagen in bewaring heeft gezeten. Justitie zegt van de richtlijn te zijn afgeweken om onrust in Driebergen te voorkomen: “De ontuchtzaak was in Driebergen niet onbekend en er gingen veel geruchten rond. Men vroeg zich al welke arts het betrof. Door de aanhouding bekend te maken weten mensen nu dat hun arts het niet is, omdat die er nog zit.”
Utrechts Nieuwsblad van 4 september 2002

Met € 454.000 milieubewust op weg

De provincie Utrecht is op zoek naar originele verkeersprojecten die het milieu sparen en de leefbaarheid verbeteren. Want een goede bereikbaarheid is belangrijk, maar de negatieve gevolgen van verkeer en infrastructuur wil de provincie actief beperken.

Jaarlijks wordt hiervoor € 454.000 beschikbaar gesteld. Voor 2003 kunnen nu voorstellen ingediend worden. Het subsidieprogramma “Milieubewust op weg” is bedoeld voor overheden, bedrijven, belangenorganisaties en particulieren. De ingediende voorstellen moeten uitvoerbaar zijn in 2003 en een helder geformuleerd en meetbaar milieudoel hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten door hun originaliteit een voorbeeldwerking hebben. Aanmeldingen die passen in regulier, bestaand beleid komen daarmee niet in aanmerking voor subsidie. Per project kan maximaal € 100.000 bijgedragen worden door de provincie. De in 2001 en 2002 ondersteunde projecten zijn te vinden op de website.  Daar vindt u ook alle criteria en een aanmeldingsformulier. Tot 15 november 2002 is het mogelijk om projecten voor te stellen.

Ontvangst nieuwe inwoners

De gemeente Driebergen-Rijsenburg gaat nieuwe inwoners weer de mogelijkheid bieden om op een speciale bijeenkomst voor nieuwe inwoners kennis te komen maken met het gemeentebestuur. De eerste bijeenkomst is gepland op maandag 30 september 2002 in het gemeentekantoor. Tijdens de bijeenkomst kunnen nieuwe inwoners kennismaken met het gemeentebestuur en worden zij geïnformeerd over het “heden en verleden” van de gemeente. De gemeente is van plan om, afhankelijk van het aantal nieuwe inwoners, één à twee keer per jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Haast met nachtelijke surveillance

Driebergen wil zo snel mogelijk beginnen met nachtelijke surveillance door een particulier beveiligingsbedrijf. Burgemeester Bloemen hoopt daarmee het grote aantal bedrijfsinbraken terug te dringen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wijst erop dat het inhuren van een particulier beveiligingsbedrijf eigenlijk alleen mag voor private en semi-publieke domeinen, zoals Hoog Catharijne. Driebergen onderzoekt welke mogelijkheden er zijn, maar volgens S. Juranec van de VNG beweegt Driebergen zich op glad ijs. “In 1998 zijn kamervragen gesteld toen enkele gemeenten hetzelfde wilden”. Op dit moment is nog niet bekend wat de overheid ertegen gaat doen.
Utrechts Nieuwsblad van 5 september 2002

Binnen enkele weken proef met beveiligingsbedrijf

Een stukje politieke vernieuwing. Daarvan kon men maandag bij de start van het nieuwe politieke seizoen getuige zijn in gebouw Nieuw Salem. De ergerlijke inbraakgolf in Driebergen én de aanhoudende publiciteit hierover, had voorzitter van Schaik (CDA) doen besluiten om dit onderwerp prominent op de agenda van de raadscommissie Middelen en Bestuur te zetten.

Een verfrissende en revolutionaire aanpak: nog niet eerder was een actueel onderwerp direct op het bord van de politiek gelegd. Tal van ondernemers waren aanwezig. Hun verhalen en een pleidooi van burgemeester Bloemen zorgden er voor dat alle politieke partijen groen licht gaven voor onmiddellijke maatregelen. Binnen enkele weken  zal een proef beginnen met een beveiligingsbedrijf dat ‘s nachts gaat surveilleren om de Driebergse middenstanders beter te beschermen tegen krakers. Dinsdag, de dag na de vergadering, heeft het college van B&W hier direct een besluit over genomen.
Stichtse Courant van 5 september 2002

Straattheater met de politie in een glansrol

Toneelgezelschap VZOD voerden bij het terras van De Reiziger een stukje straattoneel op om het winkelend publiek te wijzen op de bedrieglijke trucs van zakkenrollers. Een fotoreportage.
Stichtse Courant van 5 september 2002

Hoenderdaal Fitness geopend

Maandag is Hoenderdaal Fitness geopend. Een bijzonder fitnesscentrum, uitgerust met de meest moderne apparatuur en materialen. Op zaterdag 14 en zondag 15 september a.s. organiseert Hoenderdaal Fitness open dagen van 13.00 uur tot 17.00 uur, zodat iedereen het moderne centrum kan bewonderen.
Stichtse Courant van 5 september 2002

Muzikale hulde

Zondagmiddag vond op zorgcentrum Beukenstein een optreden van harmonie Aurora plaats. Er werd een aubade gebracht aan de heer J. Douma die 60 jaar geleden lid werd van de harmonie.
Stichtse Courant van 5 september 2002

Afscheid Herman Schriekenberg

Na ruim 30 jaar CDN bijgestaan te hebben met de medische verzorging neemt Herman Schriekenberg door gezondheidsomstandigheden afscheid.

Stichtse Courant 5 september 2002

Driebergs woonhuis half jaar lang kunstgalerie

Dat is te zien op Bosstraat 33. Het huis is voor een half jaar ingericht door Liesbeth Lips (R’dam). Afgelopen weekend is de tentoonstelling geopend.
Stichtse Courant van 5 september 2002

Abbing viert 110-jarig bestaan

Kwekerij Abbing begon in 1892 als groen verzendhuis. Bestellingen die uit het hele land naar de Kwekerij kwamen, werden zorgvuldig in gevlochten manden gepakt en verstuurd. Netty Krook heeft een interview met Gerrit Bolhuis, de huidige directeur, over de geschiedenis van het bedrijf.
Nieuwsbode van 5 september 2002

CDA wil fors bezuinigen

De lastendruk voor de Driebergse burgers mag niet te veel stijgen. Daarom moet de gemeente flink bezuinigen. Een gemeentelijk milieubeleidsplan kan achterwege blijven, zolang dat niet wettelijk verplicht is. Een nota geluidsbeleid is voorbarig als de plannen voor HSL/A12 niet bekend zijn en de geplande aanleg van speelplaatsen moet de gemeente opnieuw bekijken. Dat stelt de CDA-fractie in de gemeenteraad. De grootste bezuinigingspost is het verminderen van een uitgave van € 100.000 voor het inwinnen van extern advies voor een gemeentelijke herindeling.
Nieuwsbode van 5 september 2002

CDN opent seizoen met groot pupillentoernooi

CDN heeft zaterdag het nieuwe voetbalseizoen ingeluid met een toernooi voor 650 pupillen.
Nieuwsbode van 5 september 2002

Speelweek verdubbelt zich

De 34e speelweek is weer achter de rug. Er werden zo’n 800 kaarten per dag verkocht. Vergeleken met andere jaren betekent dit een verhoging van 100%.
Nieuwsbode van 5 september 2002

Beveiliging inhuren kan zomaar niet

Driebergen wil zo snel mogelijk een particulier beveiligingsbureau inzetten tegen de explosieve toename van het aantal inbraken. Dat gebeurt in meer gemeenten, maar beveiliging van de openbare ruimte mag van de overheid niet zomaar in handen worden gegeven van particuliere bedrijven.In Driebergen wordt nu bekeken wat wettelijk mogelijk is. D. Spaans van de Nederlandse Veiligheidsdienst, het bedrijf waar Driebergen mee onderhandelt,: “Het is mogelijk dat onze mensen in opdracht zullen surveilleren bij woningen of bedrijven. Dan houden ze dus officieel geen toezicht op de openbare weg.” Spaans benadrukt dat de onderhandelingen nog in de beginfase zijn. “Ik begrijp dat de burgemeester aan de inwoners wil laten zien dat het probleem aangepakt gaat worden, maar er is nog geen sprake van afspraken.”
Utrechts Nieuwsblad van 6 september 2002

Dalto ongewijzigd in veldcompetitie

Ondanks enkele pogingen nog versterking te krijgen begint de korfbalploeg van Dalto morgen zonder wijzigingen aan de eerste helft van de veldcompetitie. De ploeg hoopt weer de kampioenspoule te halen. “Gezien onze kwaliteiten moet dat lukken,” zegt coach Marijke Schaafsma.
Utrechts Nieuwsblad van 6 september 2002

Rode countouren kunnen besproken worden

De Provincie Utrecht heeft vandaag de nota ‘Ruimtelijke keuzes op hoofdlijnen (Streekplan 2005-2015) aan de gemeentebesturen aangeboden.. Deze nota is tot stand gekomen na een intensieve gedachtewisseling met de Utrechtse samenleving. Provinciale staten hebben de nota op 17 juni jl. vastgesteld.

Het vastleggen van de rode contouren en zaken die daarmee verband houden is een belangrijk onderdeel van het nieuwe streekplan. Uitgaande van de bovengenoemde planning voor de totstandkoming van het ontwerp-streekplan, worden de gemeenten verzocht uiterlijk 15 december van dit jaar een eerste bestuurlijk standpunt kenbaar te maken over de ligging van de rode contouren in de gemeenten.
In oktober zal voor elk van de vier streekplandeelgebieden een bijeenkomst voor de gemeenten georganiseerd worden over de invulling het stedelijk programma in het betreffende streekplandeelgebied.

Vrijwilligers gezocht voor project verstandelijk gehandicapten in De Peppel

De Peppel heeft al een aantal jaren een Project voor Verstandelijk Gehandicapten. Er worden op de eerste en derde donderdag van de maand activiteiten georganiseerd die door mensen van verschillende tehuizen uit de regio worden bezocht. 

De activiteiten worden door een vaste groep vrijwilligers begeleidt en ook maken deze vrijwilligers zelf ieder jaar het activiteitenprogramma. De werkgroep staat onder begeleiding van een staflid van “de Peppel”, maar draait verder zelfstandig. De activiteiten variëren van kleien, poppenkast, carnaval, disco, propjes plakken, pannenkoeken eten, tot buiten-activiteiten zoals vossenjacht, etc..
Op dit moment hebben we niet voldoende vrijwilligers en zijn daarom op zoek naar nieuwe mensen. We zoeken personen, bijvoorbeeld studenten, tussen de 20 en 25 jaar oud, die het leuk vinden om samen met andere vrijwilligers deze activiteit te draaien. Een avond duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur, dit is inclusief de voorbereiding en het opruimen. Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken neem dan contact op met “de Peppel” op tel.nr. 030-6935000. Pop- & Cultuurpodium “de Peppel” is te vinden aan de Montaubanstraat 106 te Zeist.

‘Klusjesmannen’ actief

In het district Binnensticht zijn momenteel twee mannen actief die zich uitgeven voor klusjesmannen. Zij benaderen bejaarde mensen en zeggen dat ze de woning komen inspecteren. Vervolgens voeren ze kleine klusjes uit en vragen hier een bedrag van honderden euro’s voor. 

De politie adviseert geen vreemden in huis te laten als u geen afspraak heeft voor het doen van reparaties. Daarnaast adviseert zij van te voren een prijs af te spreken indien u een reparatie laat uitvoeren. De twee mannen zijn blank, en ongeveer 40 jaar oud en rijden rond in een witte bestelbus.

Misdaad in Driebergen

Het Algemeen Dagblad heeft in samenwerking met 25 politieregio’s het aantal misdaden per plaats in kaart gebracht over vorig jaar. In onderstaande tabel is Driebergen vergeleken met de gemeente Zeist, Doorn, Bunnik en het Nederlandse totaal.

Uit de tabel valt op te maken dat Driebergen (in ieder geval vorig jaar) “veiliger”is dan Zeist en Nederland in z’n geheel. En ook in vergelijking met Doorn en Bunnik scoort Driebergen niet slecht. In de tabel staan de cijfers vermeld per 1000 inwoners; tussen haakjes staat het absolute aantal misdaden dat in 2001 gepleegd is. 
De huidige winkelinbraken staan in schril contrast met deze cijfers. Deze winkelinbraken moeten dan ook niet beschouwd worden als een maatstaf voor de veiligheid in Driebergen. Er is wat dat betreft sprake van een fenomeen, waarvoor geen algemene veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden, maar specifiek op het fenomeen gerichte maatregelen. Omdat de zogenaamde ramkraken vaak binnen 5 minuten gepleegd zijn, valt het te betwijfelen of nachtelijke surveillances wel een goede oplossing zijn, tenzij er gelijktijdig gepatrouilleerd wordt op zowel de Traaij als het Kerkplein en dat betekent op z’n minst 4 nachtwakers: een kostbare zaak.

  Driebergen
Doorn Bunnik Zeist
Nederland
Moord/doodslag 0,00
(0)
0,00 
(0)
0,07 
(1)
0,02 
(1)
0,01 
(220)
Bedreiging 0,65 
(12)
0,69 
(7)
0,29 
(4)
1,12 
(67)
1,74 
(27765)
Overval 0,05 
|(1)
0,20 
(2)
0,15
(2)
0,08 
5)
0,17 
(2659)
Diefstal uit motorvoertuigen 16,81 
(308)
9,38 
(95)
16,12 
(222)
16,31 
(976)
14,43 
(230755)
Diefstal / inbraak woning 4,75 
(87)
8,79 
(89)
5,37 
(74)
7,59 
(454)
5,68 
(90817)
Straatroof 0,27 
(5)
0,00 
(0)
0,07 
(1)
0,67 
(40)
1,12 
(17995)

Anthon Keuchenius op de bres voor behoud landweggetjes

In het forum van DriebergenNet plaatste Anthon Keuchenius onderstaand bericht. Hij doet daarin een oproep tot het behoud van allerlei landweggetjes. U kunt op zijn oproep reageren in het Forum van DriebergenNet.
   “Een paar jaar geleden verdween het straatnaambord Veensteeg. Niemand weet waarom en hoe. De Veensteeg zelf, een pad tussen Gooijerdijk en Langbroekerdijk dat Driebergen eeuwenlang verbond met Werkhoven en zelfs door Spakenburgse visverkopers gebruikt werd om hun waar tot aan de Kromme Rijn te brengen, was toen al grotendeels ter ziele want ergens in de zeventiger jaren afgesloten door mensen die onduidelijke dingen deden langs de Veense steeg en daar geen pottenkijkers bij dulden. En door een agrariër die de rest van pad gewoon beplantte met nog meer maïs. Iedereen vindt dat de Veensteeg terug moet, maar niemand doet wat, ook de gemeente niet, ondanks grote woorden. Nu zag ik gisteren tot mijn grote schrik dat zo’n anderhalve kilometer verder een vrijwel identiek weggetje, de Zwarteweg, de vergetelheid in geduwd wordt. Het is eveneens een pad tussen Gooijerdijk en Langbroekerdijk, en verbindt de ongeplaveide Broekweg die begint bij aan het eind van het eerste deel van de Sterkenburgerlaan (door de woonwijk Sterkenburg, het tweede deel is het kaarsrechte stuk dat van Gooijerdijk voert naar het kasteel zelf) met de geplaveide Broekweg die begint nadat de Wetering met een bruggetje is overgestoken. Afijn, het was een mooi karrenspoor dat de laatste jaren alsmaar woester werd. Nu is het straatnaambordje door iemand weggehaald en dreigen brandnetels en bramen de Zwarteweg op te slokken. In plaats van meer dwarsverbindingen tussen Gooij- en Langbroekerdijk, plan van gemeente en provincie, komen er dus steeds minder. Nog heel even en dan rest slechts het asfalt van Rijsenburgselaan en Sterkenburgerlaan. Het zou beter zijn voor iedereen wanneer de Veensteeg een fietspad wordt, en Zwarteweg en Kloosterpad (van Arca Pacis naar Langbroekerdijk) wandelpaden. Hoe krijg je dat voor elkaar. Naast het onvermijdelijke lobbyen bij aanwonenden, gemeente en provincie, wat totnogtoe weinig effect heeft gehad, is op die paden lopen en fietsen wellicht het meest effectief. Dus hierbij de oproep: loop de paden plat, ook al staan er hekken en liggen er sloten of boeren en landheren voor.”

Dorpsplein ‘geopend’

Gisteren is de heringerichte Traaij en het dorpsplein aan de Traaij officieel in gebruik genomen. Aan het plein is de naam ‘Binnenplaats’ gegeven. Een naam die nergens op slaat en verwarring kan geven met dat andere ‘pleintje’ aan de Traaij: Binnenhof bij Albert Heijn. Logischer was geweest dat de straatnaamcommissie aansluiting had gezocht bij de achterliggende buurt met namen uit de schoolwereld.
Heuvelrug Nieuws 8 september 2002

Gezocht: ‘zangers met noten op hun zang’

Zangers met redelijk wat koorervaring kunnen zich aanmelden voor een stemtest. Er zijn enkele vacatures bij het oratoriumkoor Collegium Vocale Zeist, die op dinsdagavonden repeteert in Zeist o.l.v. Laetitia Schouten. Het is een koor bestaande uit 70 gevorderde zangers.Vanaf dinsdag 17 september staat het Weihnachtsoratorium van Bach op het programma. Na de uitvoeringen op 14 december a.s. wordt er Engels repertoire ingestudeerd.Is zingen een belangrijke hobby voor u, bent u bereid thuis met een oefencd ‘de noten in te studeren’ en bent u beschikbaar op de dinsdagavond?

Ontwerp speelplek Prinses Margrietlaan gereed

Eind vorig jaar vond er een bijeenkomst plaats met omwonenden en de gemeente over de toekomstige herinrichting van de speelplek aan de Prinses Margrietlaan. Inmiddels is een ontwerp van de speelplek gereed waarbij rekening is gehouden met de wensen van de kinderen, de aanbevelingen van de omwonenden en het beschikbare geld.

Het ontwerp wordt aan de omwonenden en de kinderen gepresenteerd op een inloopmiddag in basisschool De Kring op donderdag 19 september van 16.00 tot 18.00 uur. Wethouder Schravesande zal vanaf 17.00 uur aanwezig zijn. Aan de omwonenden is een uitnodiging voor deze bijeenkomst verstuurd. Na de presentatie zal het ontwerp waar mogelijk worden aangepast en aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd. Verwacht wordt dat nog dit najaar met de uitvoering kan worden begonnen.
Heuvelrug Nieuws 10 september 2002

Beukenstein tegen de vlakte

Nadat de gemeenteraad positief had geadviseerd was voor directeur Wezenaar het tijdstip rijp om bewoners en personeel van Beukenstein in te lichten over de toekomstplannen. Er wordt geen vleugel bijgebouw, maar het hele complex gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw die voldoet aan de huidige normen voor verzorgingstehuizen.

Eerdere plannen voor uitbreiding konden niet de goedkeuring van de gemeente wegdragen. Voor de bewoners betekent dit dat eind 2003, begin 2004 iedereen zal moeten verhuizen. De nieuwbouw zal dan eind 2005 betrokken kunnen worden.
Nieuwsbode van 10 september 2002

Juliana bestaat tachtig jaar

In 1922 werd de belangenvereniging Juliana opgericht om de belangen van de buurtbewoners van het Loolaankwartier te behartigen. De belangenvereniging werd buurtvereniging en bestaat als zodanig nog steeds. Netty Krook praat met de huidige voorzitter Rob Kats en bestuurslid Dick Hoogerwerf (al 45 jaar bestuurslid) over de geschiedenis van de vereniging. Op 18 september houdt men receptie van 19.30 tot 21.30 uur in het Clubgebouw aan de Van Oosthuyselaan 79a.
Nieuwsbode van 10 september 2002

Delegatie uit Semily maakt kennis met werkgevers

Twee dagen waren de burgemeester van Semily Moiszis, de directeur van het arbeidsbureau Rychlik en arbeidsbemiddelaarster Stojkova uit Semily naar Driebergen gekomen om kennis te kunnen maken met bedrijven en werkgevers, die acht jongeren uit Semily een stageplaats hebben aangeboden.
Nieuwsbode van 10 september 2002

Met Zonnebloem naar Floriade

Ouderen die wat moeilijker ter been zijn konden onlangs deelnemen aan een bustocht naar de Floriade. Dankzij vrijwilligers van De Zonnebloem en familieleden waren 23 rolstoelduwers beschikbaar.
Nieuwsbode van 10 september 2002

Hebbes

Koekhappen is moeilijk zonder handen. Dat bleek zaterdag tijdens door de buurt georganiseerde activiteiten voor kinderen op de Valkenkamp. Ook ouders waren ingenomen met deze dag waar men met elkaar kon kennis maken.
Nieuwsbode van 10 september 2002

Subsidie Stichting Semily-Driebergen-Rijsenburg gecontinueerd

Het college van b&w zal de raad voorstellen de stedenband met Semily te continueren voor een periode van vijf jaar (2003-2008) en een nieuwe formele samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De subsidie bedraagt jaarlijks max. € 3.019,00 (excl. indexering).

Provinciale staten stellen verordening voor burgerinitiatief vast

Provinciale staten hebben in hun vergadering van 9 september een voorstel van de Partij van de Arbeid en Democraten ’66 voor het vaststellen van een verordening “Burgerinitiatief” overgenomen. Daarmee krijgen inwoners van de provincie Utrecht, van 16 jaar en ouder, de mogelijkheid om onderwerpen op de agenda van provinciale staten te zetten.

Voor het indienen van een verzoek zijn 1500 handtekeningen nodig van mensen die het verzoek steunen.
De verordening “Burgerinitiatief provincie Utrecht” wordt zes weken na bekendmaking, eind oktober of begin november, van kracht. Inwoners van de provincie Utrecht kunnen vanaf die datum een verzoek indienen om hun voorstel te laten bespreken door provinciale staten. Provinciale staten nemen niet alle verzoeken in behandeling. Dit geldt bijvoorbeeld als het verzoek over een onderwerp gaat waarover provinciale staten in hun zittingsperiode al een besluit hebben genomen. Ook bezwaren tegen besluiten of gedragingen van het provinciebestuur (in de zin van de Algemene wet bestuursrecht) en onderwerpen die te maken hebben met provinciale belastingen komen niet in aanmerking voor een burgerinitiatief.

Stadswacht moet vaste baan krijgen

De bijna 200 stadswachten in Utrecht, Amersfoort, Zeist en Driebergen moeten een reguliere baan krijgen. Dat zegt directeur Brente van de Stichting Stadstoezicht die in deze plaatsen het toezicht verzorgt. Brente wil het liefst dat Stadstoezicht een zelfstandige organisatie wordt. Aanleiding is het voornemen van het kabinet om gesubsidieerde arbeid (Melkert-banen) af te schaffen en volgens Brente is het ondenkbaar dat daardoor het aantal toezichthouders zou moeten inkrimpen.
Utrechts Nieuwsblad van 11 september 2002

Energiebedrijf Eneco wil REMU kopen

Eneco Energie uit Rotterdam wil de Utrechtse concurrent REMU kopen. Remu heeft nog niet gereageerd op het bod.
Utrechts Nieuwsblad van 11 september 2002

Utrechts Landschap heel landgoed rijker

Dankzij een provinciale bijdrage van ruim een half miljoen euro koopt het Utrechts Landschap ook het resterende gedeelte van landgoed De Citadel (voorheen Beukbergen).
Utrechts Nieuwsblad van 11 september 2002

1000ste aflevering van ‘Voor u gelezen in…..’

DriebergenNet bestaat vandaag iets meer dan vier jaar. Vanaf het begin is de nieuwsrubriek een belangrijk onderdeel van de website en vandaag wordt de 1000ste aflevering gepresenteerd. In die vier jaar zijn er 4690 berichten geknipt die betrekking hebben op, of een relatie hebben met Driebergen. In onderstaande tabellen is de herkomst van de knipsels weergegeven. Daarbij moet worden aangetekend dat berichten over sportuitslagen, verkeersongelukken, inbraak, ed. niet in DriebergenNet worden opgenomen. 
Met een gemiddelde van 37 berichten per maand is de Stichtse Courant (SC) qua aantal de belangrijkste berichtgever in Driebergen. Op afstand volgen dan de Nieuwsbode (NB), het Utrechts Nieuwsblad (UN) en tenslotte de eigen nieuwsvoorziening van DriebergenNet in de vorm van Digitale Pers Driebergen (DPD). 

absoluut

sep-dec
1998

1999

2000

2001
jan-aug
2002

totaal
SC 56 335 455 586 339 1771
NB 39 164 318 463 241 1225
UN 85 265 375 266 106 1097
DPD 1 2 154 230 148 535
overige 6 3 36 7 10 62
totaal 187 769 1338 1552 844 4690

per maand

sep-dec
1998

1999

2000

2001
jan-aug
2002

totaal
SC 14 28 38 49 42 37
NB 10 14 27 39 30 26
UN 21 22 31 22 13 23
DPD 13 19 19 11
overige 1 3 1 1
totaal 47 64 112 129 106 98

Plannen voor AH voorlopig in de ijskast

De plannen voor verbouwing of uitbreiding van de Driebergse Albert Heijn-vestiging aan het Binnenhof zijn voorlopig in de ijskast gezet. Een woordvoerder van Ahold Projectontwikkeling heeft deze krant laten weten dat er ‘voorlopig geen nieuwe plannen op tafel komen’ voor het AH-filiaal in dit dorp. Ook over de toekomst van de twee pandjes aan de Traaij (die door Ahold zijn aangekocht) is volgens hem nog geen besluit genomen. Uit de woorden van de Ahold woordvoerder bleek dat er sprake is van stagnatie in de onderhandelingen met de gemeente.
Stichtse Courant van 12 september 2002

Toestand Driebergse wegen is momenteel ‘minder dan matig’

Per jaar is ongeveer 2 miljoen euro nodig om de Driebergse wegen in goede staat te houden en te brengen. Dat staat in het Wegenbeleidsplan. Er is slechts 1 miljoen beschikbaar. Vooral het uitstel van onderhoud heeft de afgelopen jaren tot een aantal schadeclaims geleid en als er niets veranderd zou dat aantal wel eens kunnen toenemen. Vandaar dat het college een financiële injectie wil geven in de begroting 2004. Het onderhoudsniveau zal dan stijgen van ‘minimaal’ tot ‘matig’.
Stichtse Courant van 12 september 2002

VVD heeft moeite met plan wijkscholen

De VVD heeft een flink aantal vraagtekens gezet bij het plan om voor twee Driebergse basisscholen (de Valkenheuvel en de Kring) nieuwbouw te plegen. De VVD wil nader onderzoek naar de bouwkundige toestand van de scholen en zet ook vraagtekens bij de leerlingenprognoses. De fractie vindt dat alles nog eens moet worden bekeken bij de komende begrotingsbehandeling. De andere fracties toonden zich onaangenaam verrast door deze opstelling van de VVD, met name PDR uitte felle kritiek.
Stichtse Courant van 12 september 2002

ISZ De Brug wordt opleidingshuis voor de verpleeghuisgeneeskunde

Vanaf 1 september 2002 heeft De Brug een erkenning om het praktisch gedeelte van de opleiding specialisatie in  de verpleeghuisgeneeskunde te verzorgen.
Stichtse Courant van 12 september 2002

Driebergse brandweer brengt de nachtrust terug

In de nacht van dinsdag op woensdag is de Driebergse brandweer druk in de weer geweest om aan de Engweg een kat uit een boom te halen. De hoogwerker van de brandweer uit Zeist kwam er zelfs aan te pas. Na de actie konden de bewoners aan de Engweg, niet langer gehinderd door een mauwende kat, de slaap hervatten.
Stichtse Courant van 12 september 2002

Conflict in REMU over overname

De directie van REMU is in conflict gekomen met het personeel over de overname van het Utrechtse energiebedrijf. Volgens de directie heeft de OR ongevraagd aan de aandeelhouders een voorkeur uitgesproken voor het Rotterdamse Eneco. Dat heeft inmiddels een bod uitgebracht op de REMU. De directie heeft voorkeur voor overname door een buitenlands bedrijf.
Utrechts Nieuwsblad van 12 september 2002

Glimmende motoren herinneren aan verleden

De motoren van de Driebergse Motoren Fabriek (DMF) van Joop Verkerke nemen een belangrijke plaats in tijdens de Open Monumentendag in Driebergen. Producten uit deze fabriek, voorzien van het fraaie merklogo, zullen op deze dag geëxposeerd worden in het huis Valentijn. Netty Krook heeft een interview met  de dochter van Joop Verkerke (1914-1988) over de geschiedenis van de fabriek en haar oprichter.
Nieuwsbode van 12 september 2002

Vleugel

Terwijl iedereen op Sparrendaal nog druk in de weer is om de restauratie te voltooien, lopen afspraken door. De vleugel ten behoeve van de Stichting Koffieconcerten op Sparrendaal moest gewoon op de afgesproken tijd worden neergezet. Dat kostte even moeite, maar hij staat er.
Nieuwsbode van 12 september 2002

Driebergse zeilt mee met politie op WK in Kroatië

Van 8 tot 14 september zeilt het High-Tide sailing team mee in het 7e Politie wereldzeilkampioenschap in Kroatië. De 7-koppige bemanning bestaat naast 5 heren uit twee dams die de KLPD uit Driebergen vertegenwoordigen. Het zijn Joke Schel uit Leersum en Annelies Drost uit Driebergen. Met die laatste heeft Netty Krook een interview.
Nieuwsbode van 12 september 2002

CDA Driebergen wil lasten voor burger fors verlagen

De CDA-fractie in de raad van Driebergen wil een groot aantal posten in het collegeprogramma voor de komende vier jaar schrappen. Daardoor zou de lastendruk voor de burger minder stijgen dan de nu verwachte 40 %. Dat staat in een brief van de fractie aan het college van b&w. PDR en VVD voelen om uiteenlopende redenen weinig voor het mede ondertekenen van de brief.
Utrechts Nieuwsblad van 13 september 2002

REMU: conflict is bijgelegd, maar meningsverschil blijft

Ondernemingsraad en directie van het energiebedrijf REMU hebben hun conflict bijgelegd. Wel blijven ze van mening verschillen over de verkoop van het Utrechtse energiebedrijf. De directie heeft veen voorkeur voor verkoop van een deel van het bedrijf aan een buitenlandse bieder. Het personeel wil dat het bedrijf in zijn geheel wordt verkocht en dat kan volgens de wet alleen aan een Nederlandse bieder.
Utrechts Nieuwsblad van 13 september 2002

Provincie nu weer boos op Remu

Gedeputeerde Kallen is niet blij met de ruzie tussen directie en Ondernemingsraad van de Remu. Kallen is commissaris bij het Utrechtse energiebedrijf en woordvoerder namens 70 % van de aandeelhouders. De OR en de directie hebben onenigheid over de verkoop van de Remu. De ondernemingsraad wil worden overgenomen door het Rotterdamse Eneco, terwijl de directie kiest voor een buitenlands bedrijf. Directeur De Visser heeft de OR op de vingers getikt, omdat ze haar voorkeur naar buiten heeft gebracht. De Visser zelf krijgt echter een berisping van gedupeerde Kallen, omdat hij óók zijn voorkeur kenbaar heeft gemaakt.
website van RadioM van 13 september 2002

Tarief voor ozb stijgt explosief

De gemeentelijke belasting op woonhuizen (ozb) stijgt volgend jaar explosief. Ook in 2004 kan deze belasting nog worden geheven. Het kabinet wil de ozb in 2005 afschaffen. Putten (+42,5%), Leerdam (+35%), Bunschoten (+17,5%), Ermelo (+10%), Driebergen (+14%) en Zeist (+9,9%) hebben in Midden Nederland de trend voor 2003 al gezet.
Utrechts Nieuwsblad van 14 september 2002

GALM Senioren Actief start met fitheidtest in Sportaccommodatie Hoederdaal

Samen met de ouderenboden, sportfederatie en S.W.D. start de gemeente het project GALM Senioren Actief. GALM is de afkorting van Groninger Actief Leven Model. Het is een sportstimuleringsproject dat door de universiteit Groningen is ontwikkeld. Het project GALM Senioren actief is bedoeld om sportief niet actieve senioren in de leeftijd van 55 – 65 jaar die niet of nauwelijks aan sport hebben gedaan, weer aan het bewegen te krijgen en te houden.
GALM Senioren Actief start met een fitheidtest onder deskundige begeleiding. Deze vindt plaats op vrijdag 25 oktober in sportcentrum Hoenderdaal. De test geeft aan hoe het met de conditie is gesteld en waar tijdens de volgende lessen dus rekening mee moet worden gehouden. De test wordt gevolgd door een introductiecursus van 12 weken. In die periode wordt kennis gemaakt met diverse bal- en racketsporten. Daarna is er een vervolgcursus van 30 weken met een gevarieerd sportaanbod onder deskundige begeleiding. In beide cursussen wordt naast de sportvormen aandacht besteed aan grondoefeningen, conditievormen en bewegen op muziek.
Driebergen telt een groot aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep. Daarom wordt gestart in een gedeelte van Driebergen. In de 2e helft van september worden circa 1000 inwoners van 55 tot 65 jaar in de wijken Wildbaan en Hoenderdaal benaderd. Zij ontvangen een brief met toelichting op het project met een aanmeldingsformulier voor de fitheidtest. Ieder wordt verzocht het formulier in te sturen, ook als men al actief is of geen deel wil nemen aan het project. Vrijwilligers zullen mensen nalopen die vergeten zijn het formulier in te sturen of die aanvullende vragen hebben.
Het project GALM Senioren Actief is een deelproject van de regionale aanpak Breedtesport, dat samen met de gemeenten Doorn, Leersum en Amerongen op 19 oktober officieel van start gaat.

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben gemengde reactie bij rijksbegroting

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben met gemengde gevoelens kennis genomen van de vandaag door het kabinet Balkenende gepresenteerde begroting. Gedeputeerde Jan van Bergen constateert: “We zijn blij dat het kabinet decentrale overheden meer beleidsruimte wil geven, bijvoorbeeld bij wonen, ruimtelijke ordening en waterbeheer.

Ook de extra investeringen die het kabinet wil doen in het oplossen van files vinden we positief. Met de keerzijde zijn we minder blij: openbaar vervoer, milieu en natuur zijn bij het kabinet Balkenende helaas uit.” Het kabinet kondigt aan dat het de komende paar jaar gemiddeld €80 miljoen per jaar bezuinigt op de aankoop van grond voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en verbindingszones tussen bestaande natuurgebieden (realisatie ecologische hoofdstructuur). GS van Utrecht zijn zeer ontstemd over deze bezuiniging van bijna 50%. In de provincie Utrecht kan dit grote gevolgen krijgen voor de realisatie van de voorgenomen natuurontwikkeling bijvoorbeeld in De Venen, rond de stad Utrecht en op de Utrechtse Heuvelrug.

Extra injectie € 431.000.- in bibliotheekwerk provincie

Gedeputeerde Staten willen een forse vernieuwingsimpuls geven aan het openbare bibliotheekwerk in de provincie Utrecht. Om te voorkomen dat bibliotheken de slag om de belangstelling van de burger verliezen, is modernisering van de dienstverlening onvermijdbaar geworden.

Het college is bereid om daarvoor € 431.000.- extra beschikbaar te stellen. Dat stelt het college in een voorstel aan Provinciale Staten. Kernpunt in dit voorstel is het plan om de Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht in een solide uitgangspositie te brengen, zodat deze kan worden omgebouwd tot een eigentijds facilitair bedrijf. De Provinciale Bibliotheekcentrale speelt een belangrijke rol bij de modernisering van het Utrechtse bibliotheekstelsel. De bedoeling is dat deze organisatie – overeenkomstig een motie die in maart jl. in Provinciale Staten is aangenomen – zal worden opgenomen in een nieuw netwerk van grotere Utrechtse bibliotheekbesturen met een zelfstandige directie, de zogenaamde ‘basisbibliotheken’.

Akkoord over nieuwe bedrijven op Heuvelrug

Bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties hebben een akkoord gesloten over de vestiging van nieuwe bedrijven op de Heuvelrug. Nieuwe en kleinschalige hoofdkantoren en researchinstituten zijn welkom op plekken die door defensie en zorginstellingen worden vrijgemaakt. De belangengroepen willen dat de provincie dit akkoord vastlegt in het nieuwe streekplan.
Utrechts Nieuwsblad van 17 september 2002

Commissie OMD bepleit lokaal historisch museum

Tijdens het Happy Hour van de Open Monumentendag deed voorzitter Van Til aan de Open Monumentendagen de suggestie voor een plaatselijk regionaal museum. De burgemeester reageerde hierop met het alvast aanbieden van expositieruimte in het gemeentekantoor om afwisselend verschillend historisch materiaal aan iedereen te kunnen tonen.
Nieuwsbode van 17 september 2002

Verrassing Sint Petrus’ Banden

De RK-kerk Sint Petrus’ Banden trok op monumentendag veel belangstelling. Het interieur van de kerk wordt momenteel gerestaureerd. Om het geld daarvoor bij elkaar te krijgen geeft het kerkbestuur certificaten uit. De René Smorenburg van de vereniging Vroeger en Nu overhandigde aan Gerben van Berkum van het kerkbestuur een enveloppe met inhoud voor herstel en behoud van de kerk.
Nieuwsbode van 17 september 2002

Speelplek in het klein te kijk

In basisschool De Kring is 19 september tussen 16 en 18 uur in het klein al te zien hoe de speelplek aan de Pr Margrietlaan eruit gaat zien. Vanaf 17 uur is wethouder Schravesande aanwezig.
Nieuwsbode van 17 september 2002

Vrijwilligers voor ophalen van formulieren

De SWD is op zoek naar vrijwilligers (vanaf 16 jaar) voor het ophalen van enquêteformulieren die in het kader van een onderzoek naar sportdeelname van 55+ers wordt gehouden. Aanmelden en nadere informatie bij J. Zikking 0343-532007.
Nieuwsbode van 17 september 2002

Kinderbraderie

Op het onlangs geopende dorpsplein werd zaterdag een kinderbraderie gehouden waar kinderen (en hun ouders) speelgoed konden verkopen.
Nieuwsbode van 17 september 2002

Braderie in De Sluis

Op winkelcentrum De Sluis is afgelopen zaterdag de braderie druk bezocht.
Nieuwsbode van 17 september 2002

Stichting Koffieconcerten Sparrendaal krijgt startsubsidie

Het college van b&w is voornemens de stichting Koffieconcerten Sparrendaal in principe een éénmalige, maximale (start) subsidie te verlenen van € 1135,00 onder voorbehoud dat de gemeenteraad hiermee akkoord gaat.

Speelplaatsenplan Valkenkamp

De gemeente zal omwonenden van de Valkenkamp aan de hand van een schetsontwerp vragen om een oordeel te geven over het plaatsen van speelvoorzieningen. Aan de hand van deze reacties zal er beslist worden over plaatsing van speelvoorzieningen voor de jeugd van 0-6 jaar in het plantsoen zoals voorzien is in het speelplaatsenplan.

Uitbreiding openstelling Burgerzaken

De bereikbaarheid van Burgerzaken voor het maken van afspraken voor begrafenissen op zaterdag zal worden uitgebreid van 12.30 – 14.30 uur naar 10.00 tot 17.00 uur. Medewerkers van de afdeling Burgerzaken worden daarvoor gecompenseerd met 1 uur vrije tijd. Deze nieuwe openstelling gaat in per 1 oktober.

Epilepsie actie Kiwanis gaat verder met Loterij

De Kiwanis Club Driebergen Heuvelrug i.o. is begin dit jaar begonnen met een reeks van acties, die ten goede zullen komen aan de bestrijding van Epilepsie bij kinderen. Onderzoek hiervoor wordt uitgevoerd vanuit het Universitair Medisch Centrum Utrecht onder leiding van Professor Dr. O. van Nieuwenhuizen (uit Driebergen).

De eerste acties zijn reeds achter de rug: Een tennistoernooi in het vroege voorjaar, het Rad van Fortuin op de Koninginnemarkt te Driebergen en de plantenactie. De volgende actie start vanaf 19 september 2002: Een loterij met slechts 5000 loten dus een hoge kans op een van de vele prijzen. Een lot kost € 2,- en daarvoor maakt men kans op een hoofdprijs van € 750,- (als reischeque) hiervoor kan men al gauw 2 weken goed verzorgd naar de Costa del Sol per vliegtuig met twee personen. De reischeque is echter naar eigen inzicht te besteden. Alle leden van de Kiwanis club Driebergen zullen loten verkopen. Loten zijn ook verkrijgbaar bij Edgar N Classic en Trend aan de Hoofdstraat 130 en 124 te Driebergen
De trekking zal op 14 februari 2003 plaatsvinden in het kantoor van notaris Bezemer en Ackerman te Driebergen. Sponsoren van deze loterij voor het goede doel van Epilepsiebestrijding bij kinderen, zijn Edgar N (kleding in Driebergen) en Van Boom & Slettenhaar (Beleggingsconsultants te Laren).
Veel bedrijven steunen de actie van de Kiwanis. Maar ook particulieren die de Kiwanis willen steunen met hun acties kunnen hun bijdrage storten bij de RABO rekening nummer 39.52.45.168
Nadere inlichtingen bij Frans Copini, telefoon 06 512 797 06.

‘Hoe houd je het landelijk gebied vitaal en aantrekkelijk’

Deze vraag stond centraal in een conferentie die gisteren in het provinciehuis te Utrecht werd gehouden. Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, het ministerie van LNV, de recreatiesector, de belangenvereniging voor boeren GLTO, gemeenten en provincies gingen met elkaar in debat.

Er zal worden geëxperimenteerd met zogenaamde Groene Diensten in De Venen, Langbroekerwetering en de Gelderse Vallei. Daarbij kan gedacht worden aan natuurbeheer, landschapsbeheer, waterberging of het openstellen van je land voor fietsers en wandelaars, zodat niet alleen het mooie Nederlandse cultuurlandschap behouden blijft, maar ook meer mensen daarvan kunnen genieten.

Geen extra spitsstroken op A12 tussen Utrecht en Arnhem

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil elf extra spitsstroken aanleggen, naast de negen spitsstroken die al eerder gepland waren. Al deze spitsstroken moeten in 2006 klaar zijn.

Om dat voor elkaar te krijgen, komt er een speciale spoedwet, die begin 2003 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De A12 tussen Arnhem en Utrecht komt, in het rijtje van wegen waar extra stroken worden aangelegd, niet voor.
Heuvelrug Nieuws 19 september 2002

Zandafgraving Maarn voor fietsers en voetgangers

De Zandafgraving bij Maarn wordt de komende drie jaar geschikt gemaakt voor wandelaars en fietsers. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug -de nieuwe eigenaar- heeft ingestemd met de plannen. Dat betekent dat het terrein langs de A12 tot 2005 voorlopig verboden gebied blijft.
website van RadioM van 19 september 2002

Gemeente mag wél bewaking inhuren

Het college van B&W buigt zich de komende dagen over de offerte van een beveiligingsbureau dat de gemeente tijdens de nachtelijke uren wil inzetten om de winkeliers tegen nieuwe ramkraken te beschermen.

Twee weken geleden heeft het college over het inhuren van zo’n particulier bureau een besluit genomen, nadat de gehele gemeenteraad hiervoor groen licht had gegeven. Inmiddels is een beveiligingsorganisatie benaderd en wordt er overlegd over de kosten. Volgens gemeentevoorlichter Klarenbeek staat de inzet van een dergelijk bureau beslist niet ter discussie: ze ontkende dat de gemeente zich met deze operatie op een hellend vlak begeeft, zoals door een woordvoerder van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) beweerd is.
Stichtse Courant van 19 september 2002

Jaarrekening heeft positief saldo

De gemeentelijke jaarrekening over 2001 laat een positief saldo van 862.000 euro zien. Het positieve saldo is voornamelijk een gevolg van wel begrote zaken die echter niet uitgevoerd zijn.
Stichtse Courant van 19 september 2002

Kunstgrasveld met knallend vuurwerk in gebruik genomen

Afgelopen maandag werd met een vuurwerk het nieuwe kunstgrasveld van Dalto officieel in gebruik genomen. Harmonie Aurora zorgde voor een muzikale omlijsting.
Stichtse Courant van 19 september 2002

Monumentendag leidt tot discussie

De Open Monumentendag heeft de tongen losgemaakt over de ingrijpende renovatie van het interieur van de Sint Petrus’ bandenkerk aan het Kerkplein. Het was deze dag voor het eerst dat belangstellenden kennis konden nemen van de bijna voltooide renovatie die het binnenste van deze unieke katholieke kerk (de enige kerk in Nederland in Empire-stijl) heeft ondergaan.

Over het nu zichtbare resultaat lopen de meningen uiteen. Enerzijds wordt het initiatief om het interieur rigoureus aan te pakken zeer geprezen, maar anderzijds klinken er -juist vanwege het unieke karakter van dit Rijsenburgse pronkstuk- ook aanmerkingen. Grote moeite blijken sommigen bijvoorbeeld te hebben met de vervanging van de kroonluchters door spotjes.
Stichtse Courant van 19 september 2002

Bas en Wim gehuldigd

Bas de Vogel en Wim Golverdingen zijn tijdens de ledenvergadering uitgeroepen tot Lid van Verdienste voor hun grote inzet gedurende vele jaren voor de liberale politiek in Driebergen.
Stichtse Courant van 19 september 2002

Voetpad wordt aangelegd

Aanstaande maandag 23 september wordt door de gemeente gestart met de aanleg van een voetpad tussen het onlangs geopende dorpsplein aan de Traaij en De Lei. Ook het hobbelige parkeerterrein tegenover Nieuw Salem zal worden aangepakt. De werkzaamheden zullen naar verwachting meerdere weken gaan duren.
Stichtse Courant van 19 september 2002

Nix heeft nieuwe jongerenwerker

Per 1 september heeft de SWD Lennart van de Hof aangesteld als jongerenwerker voor het jeugdcentrum Nix. Hij is tijdelijk benoemd voor een periode van een jaar en zal 20 uur actief zijn. Van de Hof is de opvolger van Rob Wiersma.

Lichamelijke klachten rollen uit de printer

Het gebeurt niet zo vaak dat een arts zichzelf presenteert met een eigen website op het internet. En rondsturen van persberichten over de behandelmethode is al helemaal geen gebruikelijke methode. Bij Wil de Jong, die samen met zijn vrouw Kit Le Large in Driebergen de ‘Praktijk voor Geneeskunde’ runt, ligt dat allemaal anders.

De Jong is zowel regulier arts als acupuncturist en natuurgeneeskundige. Sinds 1997 is hij actief in zijn praktijk op de Brinkseweg en heeft in die jaren duizenden mensen uit binnen- en buitenland van hun klachten af kunnen helpen. Onlangs heeft zich een nieuwe ontwikkeling in zijn praktijk voorgedaan, waarvoor de natuurgeneesheer via een uitgebreid persbericht aandacht vraagt. Het gaat om een opmerkelijke nieuwe methode om een diagnose te stellen. Jan de Beer interviewt hem.
Stichtse Courant van 19 september 2002

In memoriam Hans Boelee

Op 5 september overleed op 75-jarige leeftijd Hans Boelee. Een In Memoriam door Annie Jansen van het Hervormd Kerkkoor waar Hans jarenlang dirigent van was.
Stichtse Courant van 19 september 2002

Gaslek

Vrijdagmiddag ontstond aan de Uilenkamp een gaslek als gevolg van graafwerkzaamheden. De gealarmeerde brandweer hoefde niet in actie te komen omdat een vrijwillige brandweerman toevallig in de buurt was voor loodgieterswerkzaamheden: hij maakte een noodreparatie.
Stichtse Courant van 19 september 2002

‘Ik dacht dat iemand een grap met mij uithaalde’

De Driebergse Laura van Ewijk won via een telefoonspelletje van Tv-zernder V8 een vakantie naar Jamaica.
Stichtse Courant van 19 september 2002

‘Dit is één grote promotie voor ligfiets’

In wat de langste niet-gemotoriseerde estafette in Europa moet worden, vormt ligfietser Herbert Tiemens uit Driebergen een essentieel onderdeel in de Nederlandse etappe. De estafette wordt gehouden op zondag 22 september in het kader van de Europese Autovrije Dag en gaat van Kopenhagen naar Marseille. In elk land zijn etappes van 100 km uitgezet.
Utrechts Nieuwsblad van 19 september 2002

‘Jongensboek’ van Sleeuwenhoek

Als de kinderen het maar naar hun zin hebben’ is de titel van een boek, door Drieberger Hans Sleeuwenhoek geschreven. Sleeuwenhoek beschrijft de ontwikkeling van de bungalowparken in de afgelopen 30 jaar. Verhalen van bezoekers en bedenkers van deze vorm van recreatie zijn in het boek anekdotisch opgeschreven.
Nieuwsbode van 19 september 2002

Zorginstellingen en groen gaan stuivertje wisselen

Als het aan de provincie en aan de zorginstellingen ligt maken de laatste in de toekomst plaats voor groen. De in het groen liggende instellingen moeten dan wel ruimte krijgen in de dorpen en steden.
Nieuwsbode van 19 september 2002

De tarieven voor reisdocumenten worden verhoogd

Dit heeft de rijksministerraad op voorstel van minister Remkes (BZK) besloten. De verhoging is nodig om de uitgifte van paspoort en identiteitskaart kostendekkend te houden. Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2003 maximaal € 35,38 voor een nationaal paspoort rekenen en € 28,73 voor een Nederlandse identiteitskaart. Bij een spoedaanvraag komt daar € 36,18 bij.

Aurora start actie donateurwerving

Harmonie “Aurora” is een bekend begrip in Driebergen. Bij vele gelegenheden is het orkest aanwezig, zoals onlangs bij de opening van de vernieuwde Traaij en het dorpsplein. De vereniging heeft een mooi en doelmatig muziekcentrum. Echter: het beheer daarvan kost geld.

En het gebouw niet alleen: uniformen, instrumenten, honorarium dirigent en leraren maakt dat dit niet allemaal uit de contributies van de ruim 90 leden betaald kan worden.
Daarom zijn acties nodig. Binnenkort zal “Aurora” dan ook met een actie “donateurwerving” komen. U kunt zich nu al opgeven bij mevr. C.M. Schaap, Uilenkamp 58, tel. 512902. En in november wordt de langzamerhand traditionele boter- en vleesletter actie weer gehouden.

Natuurwinkel Driebergen is gekozen tot de beste Natuurvoedingswinkel 2002 van Nederland

Afgelopen maandag is de Natuurwinkel in Driebergen op de Varena, de vakbeurs voor de Natuurvoedings- branche in Den Bosch, uitgeroepen tot de beste natuurrvoedings- winkel van Nederland.

Uit een vijftigtal winkels die voor het Varena certificering- programma waren aangemeld, is de Driebergse winkel als winnaar te voorschijn gekomen. De jury heeft de winkels bezocht en beoordeeld op een breed aantal criteria, zoals hygiëne in de winkel, personeelsbeleid, promotiebeleid, uitstraling, visie en assortiment. De jury was unaniem in haar keuze. De Natuurwinkel Driebergen is gevestigd aan de Traaij 53.

‘Groen veto’ minder streng voor bouwers

Tijdens zijn werkbezoek aan Driebergen maakte de commissaris van de koningin Boele Staal duidelijk dat de gemeente niet moet schromen om “zijn werk te doen” als er bouwplannen zijn voor groene plaatsen die, in aansluiting op de dorpse bebouwing, aan de randen van de gemeente liggen. Daarmee lijkt een eind te zijn gekomen aan het strenge veto uit het verleden dat er niet in het groen gebouwd mag worden, ook al is de noodzaak van woningbouw aangetoond.
Nieuwsbode van 24 september 2002

Avond over Sándor Márai in Literair Café Driebergen

Het literair café Driebergen start op 4 oktober het nieuwe seizoen met een avond over de Hongaarse schrijver van het beroemde boek Gloed, Sándor Marái. De Hongaarse spreekster op deze avond is Jolanta Jastrzebska, docent aan de universiteit van Groningen. De avond begint om 20.00 uur in Champ’Aubert, Boterbloem 2 te Driebergen.
Nieuwsbode van 24 september 2002

Historisch boekje in herdruk

Tijdens de Open Monumentendagen presenteerde Tijn Everse van de Uitgeverij Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, de tweede druk van ‘Driebergen-Rijsenburg, geschiedenis en architectuur’ van Fred van Gaasbeek en Saskia van Ginkel-Meester. Netty Krook heeft verder een interview met Tijn Everse (62) die na zijn pensionering uitgever is geworden.

Nieuwsbode van 24 september 2002

Tachtig

T.g.v. het 80-jarig bestaan van de buurtvereniging Juliana waren veel mensen naar de receptie gekomen. Het bestuur ging gekleed met een strooien hoedje zoals ook het bestuur van 1922 dat deed.
Nieuwsbode van 24 september 2002

Locale omroep bezig met opzetten programmaraad

De locale omroep Binnensticht FM is bezig met het samenstellen van een Programmaraad waarin vertegenwoordigers van allerlei organisaties uit Driebergen  zitting willen nemen. Een programmaraad is nodig voor de aanvraag van een zendvergunning.
Nieuwsbode van 24 september 2002

Vier nieuwe straten in Driebergen

Het straatnamenregister van Driebergen wordt vrijdag uitgebreid met vier nieuwe namen: Wulfert Floorlaan, Johannes de Heerlaan, Aart van Lutzenberglaan en Ien Daleslaan. Het gaat om nieuwe woningen onder de naam Plan Ruijsdaal.
Utrechts Nieuwsblad van 25 september 2002

Dirigent Johan Meischke stopt na vijftig jaar

Vijftig jaar lang was Johan Meischke dirigent van verschillende koren. Op 28 september viert hij zijn jubileum in de Grote Kerk in Driebergen. René Borkent heeft een interview met hem.
Nieuwsbode van 26 september 2002

Glaskunst in Valentijn

Sinds 11 jaar woont ze in Driebergen. Daarvoor woonde ze in Groningen en Friesland en daarvoor in Bandoeng. Een belangrijke passie van haar is glas of beter gezegd: kristal en na een uurtje in haar aanwezigheid is glas niet meer hard, koud en ongenaakbaar, maar zacht, warm en flexibel geworden. T/m zondag exposeert Bonny Simon op Valentijn.
Nieuwsbode van 26 september 2002

VVD zet ‘eigen’ wethouder onder druk

De kritiek die de Driebergse VVD-fractie heeft geuit op de notitie van B&W over nieuwbouw voor twee basisscholen is niet alleen bijzonder slecht gevallen bij de besturen van deze scholen en een groot deel van de gemeenteraad, maar ook de ‘eigen’ wethouder Stan Klijnhout wordt hiermee flink onder druk gezet.

VVD-er Klijnhout treedt in het nieuwe college, dat sinds april in het zadel zit, als wethouder financiën op. Met de kritiek op bovengenoemde notitie over de wijkscholen lijkt de VVD de ‘eigen’ wethouder nog verder onder druk te zetten, naast de kritiek die de fractie al uitte op de verhoging van de ozb. Het ontbreken van een financiële onderbouwing van de nieuwbouwplannen is volgens de VVD het zwakke punt van de notitie.
Stichtse Courant van 26 september 2002

Ook Staal wil meer politie

Na afloop van zijn werkbezoek aan Driebergen meldde commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer Staal, dat hij grote moeite heeft met de politiesterkte in de provincie Utrecht. Hij meldde  dat hij daar regelmatig overleg met de minister over heeft omdat hij meent dat de huidige politiesterkte onvoldoende is om de vele taken goed te kunnen uitoefenen.
Stichtse Courant van 26 september 2002

Driebergse VVV vierde op bijzondere wijze de honderdste verjaardag

Op monumentendag vierde de Driebergse VVV haar 100-jarig bestaan met een kleine tentoonstelling over haar verleden. De dames van de VVV waren voor die gelegenheid in historische kostuums gestoken.
Stichtse Courant van 26 september 2002

Opening VSB Vlindertuin op zorgboerderij De Dijckhof

Op dinsdag 1 oktober zal door de VSB-bank een vlindertuin worden aangeboden aan de zorgboerderij De Dijckhof aan de Gooijerdijk.
Stichtse Courant van 26 september 2002

Kerkelijke conferentie

Van 12 t/m 19 september vond in Driebergen een internationale conferentie van de Wereldraad van kerken plaats. Als gastkerk trad de Maranatha-Morgenster kerk op.
Stichtse Courant van 26 september 2002

Kinderboerderij viert 5 oktober feest

Een dag na dierendag bouwt de kinderboerderij een feestje. Ad Bom praat met voorzitter Albert Wessels over de vernieuwingen die de afgelopen twee jaar bij de kinderboerderij hebben plaats gevonden.
Stichtse Courant van 26 september 2002

Feestelijke opening kinderboekenweek

Op woensdag 2 oktober wordt de opening van de Kinderboekenweek in de Driebergse bibliotheek gevierd met een expositie ‘Ay Ay kapitein’, schilderijen over boten schepen en water die zijn gemaakt door leerlingen van de vijf Driebergse basisscholen.
Stichtse Courant van 26 september 2002

Geen extra geld wegen Driebergen

Voor wegenonderhoud in Driebergen komt geen extra geld beschikbaar. De gemeenteraad heeft het voorstel daartoe van wethouder C. van der Burg gisteravond afgewezen. De gemeente zal het onderhoud, ook het achterstallige werk, met de nu beschikbare 1,2 miljoen euro per jaar moeten doen, vindt de raad in een tijd waarin Driebergen de hand op de knip moet houden.
Utrechts Nieuwsblad van 27 september 2002

Gemeenten langs HSL-Oost willen geld terug

De Utrechtse gemeenten langs het HSL-Oosttraject gaan geld terugvorderen van het Rijk. De gemeenten hebben de afgelopen jaren flinke kosten gemaakt om de uitbreiding van het spoor en de toename van het treinverkeer in te passen. Dat was op uitdrukkelijk verzoek van minister Netelenbos en de projectgroep voor de HSL-lijn.

En daarom moet ervoor betaald worden, zo vindt BRU-portefeuillehouder verkeer Tchernoff. Alleen al de gemeente Maarn zal een financiële claim van circa 4 ton gaan indienen.
website van RadioM van 27  september 2002

De Dijckhof opent nieuwe vlindertuin met educatieve hoek

Zeker twintig vlindersoorten moeten de Vlindertuin gaan herbergen die hulpverleningsboerderij De Dijckhof in Driebergen dinsdag 1 oktober officieel in gebruik neemt. De tuin is een ontwerp van Liesbeth ten Hallers uit Ede en is mogelijk gemaakt dankt zijn een gift uit het VSB-fonds.
Utrechts Nieuwsblad van 28 september 2002

Lintje voor Zeister Johan Meischke

Tijdens een speciaal voor zijn afscheid georganiseerd jubileumconcert in de Grote Kerk in Driebergen is zaterdag de heer J.C. Meischke koninklijk onderscheiden. De 74-jarige Meischke is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau voor het feit dat hij vijftig jaar cantor, dirigent van verschillende koren en organist is geweest.
Utrechts Nieuwsblad van 30 september 2002