Burgemeester Bloemen geïnstalleerd

Tijdens een buitengewone raadsvergadering is vanavond Hein Bloemen geïnstalleerd als nieuwe eerste burger van de gemeente Driebergen. Loco-burgemeester Bas de Vogel mocht hem de nieuwe ambtsketen omhangen. Daarna werd hij toegesproken door Kees Keijzer, nestor van de raad, die iets vertelde uit de vertrouwenscommissie. Oud burgemeester Van Rappard gaf de burgemeester de oude bodebus. Alle toespraken bevatten een gezonde portie humor.
Heuvelrug Nieuws 1 september 2000

Akkoord met zigeuners van de baan

Het principeakkoord dat dinsdagmiddag werd gesloten tussen de Roma-families in Bunnik en waarnemend burgemeester R. Boekhoven van Driebergen, is van tafel. Volgens advocaat van de Roma, E. Olof, is het breekpunt de terugbetaling van het geld dat de Roma destijds meekregen bij hun vertrek uit Driebergen. De Utrechtse commissaris van de koningin Staal wil nu een lijmpoging doen om de zigeuners de afspraken te laten nakomen. Staal is teleurgesteld over wat hij ‘contractbreuk’ noemt.
Utrechts Nieuwsblad van 1 september 2000

Kritiek bij installatie Driebergs college

De gemeente Driebergen heeft een nieuw college. Gisteravond werden tijdens een emotionele raadsvergadering Neeltje Schravesande (Progressief Driebergen), Kees Geveke (D66) en Bas de Vogel (VVD) geïnstalleerd als nieuwe wethouders. De Vogel is de enige wethouder met ervaring. Hij zat van 1994 tot 1998 in het college. Het tijdens de onderhandelingen buiten spel gezette CDA maakt gisteren gebruik van de mogelijkheid fel van leer te trekken tegen de fracties van VVD, D66 en PDR. Fractie voorzitter Harry Veltman had een aantal pittige vragen.
Utrechts Nieuwsblad van 1 september 2000

Heuvelruggemeente begint met schone lei

Er is de Driebergse raad veel gelegen aan het lijmen van de forse scheuren in het Driebergse bestuur. De installatie van de nieuwe burgemeester H. Bloemen gisteravond stond al langer vast, evenals de ontvangst van de nieuwe gemeentesecretaris S. Visser. Afgelopen donderdag moesten zelfs drie nieuwe wethouders worden benoemd. Loco-burgemeester B. de Vogel sloot de reeks vernieuwingen gisteravond af door de kersverse burgemeester Bloemen een gloednieuwe ambtsketen om te hangen.
Utrechts Nieuwsblad van 2 september 2000

Driebergen heeft 4 locaties voor Roma

Als de drie Roma-families alsnog een deel van de oprotpremie aan de gemeente Driebergen terugbetalen, heeft het gemeentebestuur vier locaties waar de caravans tijdelijk mogen staan. Het gaat om het evenemententerrein in het centrum van het dorp, een weide aan het eind van de Lange Dreef, de bosweide (het Heideterrein) en een moestuin aan de Rijsenburgselaan. Deze locaties zijn door de drie weggestuurde wethouders en de provincie uitgezocht. De gemeenteraad moet en wil er nog over debatteren.
Utrechts Nieuwsblad van 2 september 2000

‘Met de Roma is het over en uit’

Zolang de drie Roma-families weigeren een deel van de afkoopsom van zes ton aan de gemeente Driebergen terug te betalen, mogen zij niet in de gemeente terugkeren voor tijdelijke opvang. B&W en de voltallige raad vinden het ‘onaanvaardbaar’ dat de zigeuners het principeakkoord van afgelopen dinsdag hebben geschonden. “Het is over en uit met de Roma”, zei A. Berger (RPF/GPV). “Ze hebben hun ongeloofwaardigheid en onbetrouwbaarheid bewezen.”
Utrechts Nieuwsblad van 2 september 2000

Roma willen nu weer naar Utrecht

De drie op drift geraakte Roma-gezinnen willen niet meer terug naar Driebergen. De zigeuners hebben hun zinnen gezet op Utrecht. Dat zei zaterdag hun advocaat E. Olof. Bovendien vindt Olof de 300.000 gulden die de families zouden moeten terugbetalen aan de gemeente Driebergen onredelijk.
Utrechts Nieuwsblad van 4 september 2000

Gemeenten presenteren gezamenlijk programma

De gemeenten Bunnik, Doorn, Driebergen, Leersum en Wijk bij Duurstede hebben voor de Open Monumentendag op zaterdag 9 september een gezamenlijk programma opgesteld rond het Langbroekerweteringgebied. Dat sluit perfect aan bij het landelijke thema ‘Nederland waterstaat’.
Nieuwsbode van 5 september 2000

Driebergs radioprogramma ‘De Salon’ naar Slotstad RTV

Na enige onderhandelingen is de club, die voor Omroep Driebergen het literair programma ‘De Salon’ verzorgde, overgestapt naar Slotstad RTV, dat een dergelijk programma graag in haar radioprogrammering wenste op te nemen.
Nieuwsbode van 5 september 2000

Daidalos en Providentia zetten poorten open

Dit jaar openen onder meer Valentijn, Providentia, de Waterzuivering, de buitenplaats Sparrendaal en Daidalos de deuren op Open Monumentendag.
Nieuwsbode van 5 september 2000

Albert Heijn in Driebergen wil uitbreiden

Hoewel AH het liefst haar uitbreidingen realiseert aan de randen van stad- en dorpscentra is dit in Driebergen niet realiseerbaar. In Driebergen gaat de voorkeur van Ahold dan ook uit naar een “upgrading” van de bestaande winkel op de huidige locatie.

Ahold heeft plannen om de supermarkt aan Het Binnenhof uit te breiden van ongeveer 1.300m² naar zo’n 2.100m². Tevens voorziet het voorlopige plan in realisatie van circa 160 parkeerplaatsen en een aantal nieuwe winkelunits met hierboven woningen.
De raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling heeft hier in principe mee ingestemd.
Voordat de haalbaarheid van de plannen wordt onderzocht heeft Ahold stappen ondernomen om de maatschappelijke reacties op de plannen te peilen. Hiervoor is eind augustus een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en ondernemers. Mede naar aanleiding van deze druk bezochte avond zal Ahold nader onderzoek verrichten welke maatregelen er genomen moeten worden in de omgeving van Albert Heijn. Het onderzoek zal zich toespitsen op het in beeld brengen van de verschillende verkeersstromen en doen van voorstellen voor verkeersveilige oplossingen.
De gemeente zal pas tot verdere besluitvorming overgaan nadat de reacties van de belanghebbenden en de resultaten van bijvoorbeeld het verkeersonderzoek bekend zijn. Pas na deze besluitvorming over de verkenningsfase zal mogelijk de haalbaarheidsfase worden opgestart. In deze fase zal onderzoek worden verricht naar onder meer de milieu- en volkshuisvestingsaspecten. Naar verwachting zal pas eind van dit jaar besluitvorming plaatsvinden over het starten van deze fase.

Roma willen niet meer praten met Driebergen

In een telefoongesprek met burgemeester Bloemen van Driebergen heeft advocaat Olof namens de Romagezinnen laten weten dat de drie gezinnen niet naar Driebergen terugwillen. Eerder waren de gezinnen met waarnemend burgemeester Boekhoven overeengekomen dat zij tijdelijk met hun caravans naar Driebergen-Rijsenburg konden terugkeren onder voorwaarde dat zij een substantieel deel van de afkoopsom zouden terugbetalen. Hoewel de Roma hiermee eerst instemden, waren zij uiteindelijk toch niet bereid om drie ton van de afkoopsom terug te betalen. Bloemen had gisteren contact opgenomen met Olof om de Roma uit te nodigen voor een gesprek over de ontstane impasse. Hierbij bleef het eerdere principeakkoord overeind. Na terugkoppeling met de Roma-gezinnen liet Olof daarna weten dat de Roma niet meer willen praten met Driebergen en ook niet tijdelijk naar Driebergen willen terugkeren.

Protestactie n.a.v. Roma-kwestie

Plaatsgenoot Henk-Jan Versluis wil dat de Driebergse belastingbetalers hun plaatselijke belastingaanslag met 60 gulden verminderen om zodoende het geld terug te krijgen dat het vorige college van b&w betaalde aan de Roma. Dit schrijft hij in een open brief aan het nieuwe college.

Roma weigerden Driebergen overleg

Driebergens nieuwe burgemeester Hein Bloemen heeft direct na zijn aantreden een vergeefse poging gedaan een doorbraak te bereiken in de Roma-affaire. Tot zijn teleurstelling willen de Roma niets meer met Driebergen te maken te hebben. Bloemen heeft de zaak voorgelegd aan de Commissaris van de koningin Staal.
Utrechts Nieuwsblad van 6 september 2000

College Driebergen onderzoekt ‘oprotpremie’ Roma-gezinnen

Het nieuwe college van b&w in Driebergen is een intern onderzoek begonnen naar de besluitvorming rond de ‘oprotpremie’ voor vijf Roma-gezinnen. Burgemeester H. Bloemen, sinds 1 september in functie, verwacht de resultaten binnen enkele weken. Een onafhankelijk onderzoek wordt vooralsnog niet overwogen. “Het college wil in eerste instantie een feitenrelaas,” aldus Bloemen.
Volkskrant van 6 september 2000

Damvereniging huldigt jubilarissen

Afgelopen maandag werd het seizoen van de Driebergse Damvereniging geopend met de algemene jaarvergadering. Naast de gebruikelijke agenda werden twee jubilarissen gehuldigd. H.F. Lang werd benoemd tot ere-lid (reeds 30 jaar lid en tevens 30 jaar bestuurslid). Tot lid van verdienste werd Bram Boer benoemd, die 25 jaar lid van de vereniging is.
Stichtse Courant van 7 september 2000

Voorstel De Ark teruggenomen

Het voorstel om woonhuis De Ark aan de Hogesteeg te slopen om er een appartementencomplex neer te zetten is na bezwaar van omwonenden door b&w terg genomen: er zal een nieuw voorstel worden geformuleerd.
Stichtse Courant van 7 september 2000

Veertig jaar koorlid

Afgelopen maandag werd Jo de Vries, lid van het Hervormd Kerkkoor, gehuldigd. Op 1 september 1960 werd zij lif van de vereniging.
Stichtse Courant van 7 september 2000

Twijfel over de rol van de Roma-advocaat

Er klinkt steeds meer kritiek (ook van de Driebergse gemeenteraad) op de rol die de advocaat van de Roma familie, de heer Olof, speelt. Vorige week dinsdag kwam het tot een principeakkoord tussen Roma en gemeente. Twee dagen later verklaart Olof echter dat het terug te betalen bedrag onredelijk was en zaterdag liet Olof weten dat de families toch naar Utrecht willen. De nieuwe burgemeester Bloemen heeft daarop Olof uitgenodigd voor een gesprek, maar de advocaat heeft deze uitnodiging afgewezen omdat hij weigert verder met de gemeente te praten.
Stichtse Courant van 7 september 2000

Volwassen geharrewar houdt Roma-kinderen uit schoolbanken

Een verslag over de in het slop zittende onderhandelingen met de zigeuners. Het geharrewar heeft de kinderen de eerste schoolweken gekost.
Nieuwsbode van 7 september 2000

Klem tussen de burger en de politiek

Vrij geruisloos vierde de gemeente Driebergen afgelopen week het 25-jarig jubileum van afdelingsmanager Gijs Schaap. Anthon Keuchenius heeft een interview met hem.
Utrechts Nieuwsblad van 8 september 2000

Bloemen opende Monumentendag

Met het hijsen van de vlag opende burgemeester Hein Bloemen vanochtend het Driebergse gedeelte van de Open Monumentendag. De opening vond plaats in en om Huize Valentijn dat vandaag door de bewoners Jos van Til en Dick Schipper is opengesteld voor publiek. Huize Valentijn is als gemeentelijk monument ook opgenomen in de monumentengids van DriebergenNet.

Besluit ‘onaanvaardbaar’

Berenschot onderzoeker prof dr ir P.A. Steenbrink veegt in zijn rapport over de hogesnelheidslijn HSL-Oost de vloer aan met het kabinetsbesluit de spoorverdubbeling te schrappen. Het besluit is volgens hem strijdig met diverse overheidsplannen: het structuurschema Verkeer en Vervoer, de PKB Schiphol en het verdag van Warnemunde waarin Nederland en Duitsland afspraken over grensoverschrijdend treinverkeer hebben vastgelegd.
Utrechts Nieuwsblad van 9 september 2000

’Roma moeten terug naar Driebergen’

De gemeente Driebergen is bij wet verplicht om de Roma-gezinnen te huisvesten. Terugbetaling van een deel van de oprotpremie mag daarbij niet als voorwaarde gelden. Dat zegt Tweede Kamerlid L. Kortram (PvdA) die vragen aan staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) heeft gesteld over de kwestie.
Utrechts Nieuwsblad van 9 september 2000

Roma-families willen nu in Bunnik wonen

De drie Roma-families, die bivakkeren op een parkeerplaats langs de A12 bij Bunnik, willen zich in die gemeente vestigen. Hun advocaat E. Olof is volgens de Bunnikse wethouder voor volkshuisvesting F. Vos vrijdagmiddag even op het gemeentehuis geweest. Maar daar is hij direct doorverwezen naar de provincie. De families willen met hun inschrijving bereiken dat hun kinderen naar school kunnen en dat Bunnik sanitaire voorzieningen plaatst op de parkeerplaats.
Utrechts Nieuwsblad van 11 september 2000

PvdA wil extra spoor HSL-Oost


De PvdA mobiliseert het verzet tegen het besluit van de eigen minister Netelenbos om de hogesnelheidstrein tussen Utrecht en Arnhem over bestaand spoor te leiden. Vandaag is een manifest van de Utrechtse en Gelderse Pvda-statenfracties bij de minister bezorgd. Het manifest is mede ondertekend door de gemeenteraadsfracties uit Bunnik, Driebergen, Zeist, Maarn, Ede, Renkum, Arnhem, Westervoort, Duiven en Zevenaar.
Utrechts Nieuwsblad van 11 september 2000

VBMM buigt zich over benuttingsvariant

Het kabinetsbesluit tot de benuttingsvariant voor de HSL Oost is door de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) met teleurstelling ontvangen. De vereniging blijft echter aan de gang omdat ook in de benuttingsvariant er voor Maarn en Maarsbergen nog veel veranderingen op het programma staan.
Nieuwsbode van 12 september 2000

Rozalien van de Kletersteeg verlaat PDR gedesillusioneerd

Netty Krook heeft een uitgebreid interview met de afgetreden wethouder van de Kletersteeg. Er wordt terggeblikt op de ‘Roma-kwestie’  en haar reden waarom ze na 27 jaar haar lidmaatschap van Progressief Driebergen heeft opgezegd: slechts een kort briefje van het PDR bestuur waarin ze geïnformeerd werd met “De burgers willen niet dat je terugkomt”. Ook het feit dat niemand persoonlijk met haar is komen praten neemt ze de PDR kwalijk.
Nieuwsbode van 12 september 2000

Zeg het met bloemen

De afdeling Driebergen-Rijsenburg van de Zonnebloem hield afgelopen zaterdag een publieksactie op de Traaij t.g.v. de 27e Nationale Ziekendag. Aan voorbijgangers werd een plantje en een gedicht overhandigd met de opdracht dit te geven aan een zieke, gehandicapte of eenzame bejaarde.
Nieuwsbode van 12 september 2000

Ralf van der Grift (20) opent Black Baccara

Ralf van der Grift opent op 14 september een eigen bloemenzaak Black Baccara aan de Traaij 100 te Driebergen. Hij neemt de zaak over van zijn ‘vroegere’ baas.
Nieuwsbode van 12 september 2000

Joop Landman 25 jaar actief bij biljartvereniging

Joop Landman biljart al 25 jaar bij de biljartclub van de SWD in gebouw De Vijver. Reden genoeg om hem in het zonnetje te zetten.
Nieuwsbode van 12 september 2000

‘Schrappen extra spoor HSL voorbarig’

Door de beslissing van het kabinet om de spoor verdubbeling  voor de hogesnelheidstrein tussen Utrecht en Arnhem (HSL-Oost) te schrappen, komt het treinverkeer op die lijn tussen 2008 en 2014 muurvast te zitten’. Dat staat in de gisteren aan minister Netelenbos overhandigde contra expertise van het bureau Berenschot.
Utrechts Nieuwsblad van 12 september 2000

Roma van parkeerplaats vertrokken naar Odijk

De Roma-families die waren gestrand op de parkeerplaats langs de snelweg bij Bunnik zijn gisteravond vertrokken naar Odijk. De zigeuners hebben hun zes caravans opgesteld op een parkeerterrein bij sporthal Lindenhof. De verplaatsing kwam tot stand nadat overleg tussen de commissaris van de koningin Staal en de familie niets had opgeleverd. Staal zei zich te hebben geërgerd aan de nieuwe eisen van de familie. Hij vindt dat de familie niet in de situatie is dat er iets te eisen valt. Ook is hij van mening dat er geen sprake is van een algemeen Roma-probleem, maar van een probleem van deze familie.
Utrechts Nieuwsblad van 13 september 2000

Negen Driebergse straten afgesloten op autovrije zondag

Het Driebergse comité Autovrije zondag heeft een aantal activiteiten georganiseerd in Sparrendaal, op de Kraaybeekerhof, in de Heidetuin en in kerkje aan de Parklaan. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn op 24 september de volgendes straten afgesloten voor autoverkeer: Lindelaan, Nassaulaan, Meenkselaan, Van Bijnenlaan, Jachtlaan, Bosstraat (gedeeltelijk), Pr Bernhardlaan (gedeeltelijk), Eikenlaan (gedeeltelijk) en Pr Clauslaan.
Stichtse Courant van 14 september 2000

Meer dan 300 mensen op spelletjesdag van basisschool De Kring

Zaterdag 9 september heeft Jenaplanschool De Kring een groots openingsfeest gegeven om elkaar beter te leren kennen. Ouders, leerlingen, personeel en buurtbewoners gaven acte de presence.
Stichtse Courant van 14 september 2000

Jos Brink presenteert benefietconcert in Driebergse sporthal Hoenderdaal

Volgende maand (27 oktober) zal in Driebergen een groots benefietconcert plaatsvinden t.b.v. kinderen in Zuid Afrika die zijn besmet met het HIV-virus. Presentator is Jos Brink en medewerking wordt verleend door het Nederlands Politie Orkest en de bekende professor Smalhout. De avond wordt georganiseerd door de plaatselijke Rotary.
Stichtse Courant van 14 september 2000

Twee raadsleden gaan onderzoek voorbereiden

Ab Berger (RPF/GVP) en Nienke van Amerongen (CDA) gaan vaststellen welk soort onderzoek er moet komen naar de ‘Roma-affaire’. Deze voorbereiding van Berger en Van Amerongen staat los van het ‘feitenrelaas’ dat burgemeester Bloemen en gemeentesecretaris Visser op dit moment opstellen. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vragen WAT en WANNEER. Het onderzoek van de raadsleden gaat om het WAAROM.
Stichtse Courant van 14 september 2000

DTC richt sectie op voor mountainbikers

De Driebergse Tourclub (DTC) richt een sectie op voor mountainbikers. Deze start op 24 september tijdens de eerste ATB-tocht. De sectie wil wekelijks een tocht van 30 tot 60 km uitzetten en in de zomer ook avondtochten.
Nieuwsbode van 14 september 2000

‘Roma binnen drie dagen weg’

De Romafamilie die dinsdagavond neerstreek naast sportcentrum De Lindenhof in Odijk is niet van plan vrijwillig te vertrekken. Dit heeft hun advocaat E.Olof gisteren bekend gemaakt. De gemeente heeft de familie tot zaterdagochtend de tijd gegeven om te vertrekken. De gemeentewet schrijft voor dat een uitzetting moet plaatsvinden over de dichtstbijzijnde gemeentegrens. Gelet op de huidige standplaats komen, volgens waarnemend burgemeester Burgman, de volgende gemeenten in aanmerkingen: Houten, Wijk bij Duurstede, Doorn en ook Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 14 september 2000

Omwonenden vrezen parkeerdruk

Onder de omwonenden van supermarkt Albert Heijn bestaat grote onrust over voorgenomen uitbreidingsplannen. Vooral tegen de geplande verkeersafwikkeling en de aanleg van een parkeergarage bestaat veel verzet.
Utrechts Nieuwsblad van 14 september 2000

Speelterrein kinderopvang moet kleiner

Kinderdagverblijf De Kleine Wereld in Driebergen hoeft niet te sluiten maar mag op een deel van het terrein geen kinderen meer buiten laten spelen. Dit heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Omwonenden van het kinderdagverblijf gingen in beroep tegen de weigering van de gemeente iets te doen tegen de geluidsoverlast door spelende kinderen.
Utrechts Nieuwsblad van 15 september 2000

Het laatste ei is gelegd

Vanochtend onthulde burgemeester Bloemen onder grote belangstelling het kunstwerk in de vijver bij Otra Banda ter gelegenheid van de afsluiting van de nieuwbouw in de wijk Hoenderdaal. In een hoogwerker van de brandweer onthulde Hein Bloemen samen met de vice-voorzitter van de AWV, Cor Verhoeff, het bronzen ei van kunstenaar Jan Vermaat. Na afloop van de onthulling werden de gasten onthaald op een doosje eieren.

Centrale dienst beter voor huisarts

Een nachtelijk telefoontje naar de huisarts in de regio Zuidoost Utrecht wordt tegenwoordig in het Lorentz Ziekenhuis in Zeist opgenomen. Vanaf 1 september is daar in de kleine uurtjes de centrale huisartsendienst voor de regio gevestigd. Volgens de Driebergse huisarts C. Littooy voldoet de nieuwe regeling. “Er is meer aandacht voor de patiënt en de huisarts houdt zo zijn beroep langer vol.”
Utrechts Nieuwsblad van 16 september 2000

Swiebertje regeert

Naijver, rivaliteit en wantrouwen domineren al jaren de Driebergse politiek. De Roma-affaire toonde dat onlangs weer aan. De elkaar vliegen afvangende raadsleden zien eindelijk in dat het zo niet verder kan. Zoals er vele kleine gemeenten zijn die een maatje te kort komen om de complexe problemen van deze tijd op te lossen. Een pagina groot artikel over het wel en wee in de Driebergse gemeenteraad.
Utrechts Nieuwsblad van 16 september 2000

Driebergen lijkt toch de beste plek voor Roma

Houten, Wijk bij Duurstede, Zeist of Driebergen, welke van Bunniks buurgemeenten krijgen volgende week de Roma-families toegeschoven die afgelopen dinsdag illegaal neerstreken in Odijk? De ‘analyse’ in het UN gaat er nader op in en pleit voor Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 16 september 2000

Gesprek burgemeester Bloemen met Roma leidt niet tot oplossing

Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Bloemen een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van de Roma en hun advocaat. Tevens bij het gesprek aanwezig was de heer Hack, chef kabinet van de commissaris van de Koningin.
Het gesprek heeft niet tot een oplossing geleid. Voor de gemeente Driebergen blijft het terugbetalen van 3 ton een keiharde voorwaarde voor het verkrijgen van een tijdelijke standplaats in de gemeente Driebergen-Rijsenburg.
De drie gezinnen waren eind augustus met waarnemend burgemeester Boekhoven overeengekomen dat zij in afwachting van definitieve huisvesting in woningen tijdelijk met hun caravans naar Driebergen-Rijsenburg konden terugkeren onder voorwaarde dat zij een substantieel deel van de afkoopsom zouden terugbetalen. Hoewel de Roma aanvankelijk instemden met deze voorwaarden, blijken zij niet bereid om drie ton van de afkoopsom terug te betalen.

ConsumerDesk breidt verder uit

Het in 1999 opgerichte ConsumerDesk, waarvan het hoofdkantoor aan de Hoofdstraat 248 in Driebergen (met meer dan 50 werknemers) is gevestigd, breidt zich verder uit. Naast het hoofdkantoor in Driebergen heeft ConsumerDesk nog vestigingen in Londen, Oslo en München en dit jaar worden nog vestgingen in andere Europese landen geopend. Bij ConsumerDesk (www.consumerdesk.nl) kunnen consumenten gratis allerlei producten onderling met elkaar vergelijken om een juiste keus bij hun aanschaf te maken.

‘Zingen maakt ook van mannen leukere mensen’

“Er zijn mannen die bij mij komen en die 50 jaar geen noot meer gezongen hebben,” zegt de driebergse Laetitia Schouten, dirigente en oprichtster van het Projectkoor Utrechtse Heuvelrug. Een van de redenen van het tekort aan mannen in het koor is volgens haar te vinden in de pubertijd. “Jongens worden door de verandering in hun stem vaak onzeker en velen zingen daarom vervolgens niet meer.”
Utrechts Nieuwsblad van 18 september 2000

CDN speelt met nieuw licht

Het gaat goed met CDN en het gaat goed met Hans van Vugt, een bekende Driebergse slijter, die vroeger bij CDN voetbalde. Afgelopen week werd het CDN-veld uitgerust met acht gigantische lichtmasten die het veld in een zee van licht kunnen zetten. Belangrijkste sponsor: Hans van Vugt.
Nieuwsbode van 19 september 2000

PDR-nestor Kees Keijzer vertrekt

Zeg je dertig jaar PH’70-PDR, dan zeg je ook Kees Keijzer. Zeg je twintig jaar Driebergs raadslid, dan is Keijzer opnieuw in beeld. Een politiek dier dat deze week eerzaam van het politieke toneel verdwijnt. Z’n laatste twee klussen, hij was voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester en formateur van het onlangs gevormde college, schreef hij nog met groot genoegen bij op zijn lijstje met persoonlijke wapenfeiten. Dat vond hij enig om te doen. Een uitgebreid interview door Netty Krook.
Nieuwsbode van 19 september 2000

Klijnhout volgt De Vogel op

Na de benoeming van Bas de Vogel tot wethouder heeft de VVD-fractie Stan Klijnhout tot fractievoorzitter benoemd. Klijnhout werkt bij defensie. Hij is getrouwd en heeft twee dochters en een zoon. Hij blijft deelnemen aan de commissie Finec.
Nieuwsbode van 19 september 2000

Steenwijk schrijft ‘Heg en Steg’

In het gebouw van de AWV vindt op 10 oktober de presentatie plaats van het derde boek van Dick Steenwijk. ‘Heg en Steg’ is een stratenboek van Driebergen-Rijsenburg in alfabetische volgorde beschreven en verklaard. Het boekje wordt uitgegeven door een pas opgerichte stichting, die zich gaat toeleggen op dit soort publicaties. Netty Krook heeft een interview met Steenwijk.
Nieuwsbode van 19 september 2000

Roma strijken neer in Zeist na vertrek uit Bunnik

De Roma-families die op last van de gemeente Bunnik hun tijdelijke standplaats in Odijk moesten verlaten, zijn maandagavond neergestreken in Zeist. De families hebben niet gewacht op uitzetting, die vrijwel zeker vanochtend zou zijn geschiedt.
Volkskrant van 19 september 2000

Dansmarieke willen zijn?

Carnavalsstichting Sparrenarren is op zoek naar jonge dames in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar, om het dansmarieke-team te versterken. De trainingen zijn altijd op donderdagavond in het clubhuis de Leuterie aan de Woerd ( clubhuis rugbyclub de Pink Panthers ) van 20.00 tot 21.30 uur. Mocht je interesse hebben om te dansen meldt je dan z.s.m. aan voor de introductieavond op 26 september a.s. aanvang 19.30 u bij Monique van Gorkom Wethouderslaan 6 of tel. 0343-531809. De trainingen staan onder leiding van Angelique van de Burgt en Monique. Avonden dat je de ingestudeerde dansen aan het grote publiek kunt laten zien zijn b.v. de Prinsverkiezingsavond, Sparrekelavonden, Pronkzittingavond , Groot Carnaval en de diverse uittredens naar Bejaarden en Verzorgingstehuizen.

Regio wil bouwlocaties aanwijzen

Stad, provincie en Bestuur Regio Utrecht claimen bij het rijk dat ze zelf mogen bepalen waar toekomstige verstedelijking plaatsvindt. Dat verzoek doen de Utrechtse overheden morgen aan minister Pronk in een reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.
Utrechts Nieuwsblad van 21 september 2000

Melkert: ‘HSL-Oost geen boemeltje’

Tijdens de algemene beschouwingen hield de PvdA het kabinet voor dat de HSL-Oost geen boemeltje moet worden. De PvdA is voorstander van een volledige verdubbeling; voorwaarde is wel dat het betaalbaar moet zijn. Ook de VVD, D66 en CDA plaatsen vraagtekens bij het voornemen van Netelenbos om te volstaan met de benuttingsvariant waarbij niet tot verdubbeling wordt overgegaan.
Utrechts Nieuwsblad van 21 september 2000

Roma-familie gaat uiteen

Door het vertrek van een deel van de Roma naar Utrecht staat op een speelterrein in Zeist een uitgedund gezelschap Roma. Een van de broers Nicolic is afgehaakt. Volgens Nicolic maakt de naar Utrecht vertrokken familie geen deel uit van zijn groep in Zeist. Volgens informatie van de gemeente is dat wel het geval.
Utrechts Nieuwsblad van 21 september 2000

Rotary op de bres voor aidsweeshuis

Honderduizend gulden wil de Driebergse Rotary binnenhalen voor een weeshuis vol aids-slachtoffers in het Zuidafrikaanse Hillbrow. Een benefietconcert in Sporthal Hoenderdaal moet 800 bezoekers trekken. Kaarten voor het concert op 27 oktober zijn te koop bij de VVV, Sporthal Hoenderdaal, Drietour Reizen, Slagerij Marlet en via 0343-516766.
Utrechts Nieuwsblad van 21 september 2000

Keijzer vooral zuiver in de leer

Waar Hendrik Cornelus Keijzer (1933) vandaan komt, weinigen weten het. Dat Keijzer van oorsprong een CHU’er is, voor deze partij politiek actief was in zijn jonge jaren, daar loopt hij niet mee te koop. Wie goed kijkt, ziet het aan zijn voorkomen niet: net, maar absoluut zonder franje. Vanavond neemt hij afscheid van de Driebergse gemeenteraad. Anthon Keuchenius sprak met ‘vriend en vijand’.
Utrechts Nieuwsblad van 21 september 2000

Meer animo voor Christelijk Jenaplan onderwijs in Driebergen-Rijsenburg

Zowel de locatie aan de Sparrenlaan als de locatie aan de Schotellaan laat een toename van het aantal geïnteresseerden zoen. The Verwijs, schoolleider van de Chr.Jenaplanschool De Kring is erg blij met de groeiende animo.
Stichtse Courant van 21 september 2000

Toren in de steigers

Eindelijk staat de toren van de Grote Kerk in de steigers en kan een begin gemaakt worden met het hoogstnoodzakelijke herstel. De reparatie is onderdeel van een totaalplan, want ook de andere delen van het kerkgebouw moeten gerenoveerd worden.
Stichtse Courant van 21 september 2000

Definitieve huisvesting voor Roma in Driebergen?

De rondzwervende Roma-families zitten inmiddels in Zeist. Ze krijgen mogelijk een permanent onderkomen in Driebergen, hoewel door hun advocaat Olof benadrukt wordt dat ze niet terug willen naar Driebergen. Toch lijkt terugkeer naar Driebergen het meest waarschijnlijk omdat er bij de gemeenten op de Heuvelrug geen steun is voor een andere oplossing.
Stichtse Courant van 21 september 2000

Romafamilies te gast in Zeist

Twee Romafamilies zijn maandag aangekomen in Zeist. Volgens ingewijden zijn ze naar Zeist gekomen omdat iemand in de buurt ze de gelegenheid had geboden om daar in huis te douchen en naar de wc te gaan. Bij monde van burgemeester Boekhoven wil Zeist meewerken aan hen terugkeer naar Driebergen, mits ze een aanzienlijk deel van hun afkoopsom terug betalen; zo niet dan zal ook Zeist bestuursdwang toepassen.
Nieuwsbode van 21 september 2000

Bewoners Hermansstraat in actie tegen uitbreiding AH

AH heeft voor Driebergen grootse plannen en die zijn niet van gisteren. Verschillende panden in de buurt zijn opgekocht om een uitbreiding te realiseren. De plannen betreffen de hele Binnenhof. Bewoners van de Hermansstraat hebben grote moeite met de nieuw aan te leggen parkeergarage omdat die alleen maar toegankelijk zal zijn vanaf de Hermansstraat, terwijl het huidige parkeerterrein drie ingangen heeft. De bewoners vrezen daardoor overlast.
Nieuwsbode van 21 september 2000

Restauratie Sparrendaal dankzij erfenis

Dankzij een erfenis van 3,5 miljoen gulden van de Driebergse E.C. Coolhaas-Korpershoek kan Sparrendaal, het voormalige gemeentehuis van Driebergen, eindelijk worden gerepareerd. Coolhaas liet na haar overlijden in 1998 het geld na aan de Vereniging Hendrick de Keyser, sinds kort eigenaar van Sparrendaal. Het was Coolhaas’ wens dat het geld werd gebruikt voor restauratie van een monumentaal pand in de provincie Utrecht. Het is het grootste legaat dat de vereniging ooit heeft gekregen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 september 2000

Kees Keijzer nam afscheid als raadslid

Gisteravond naam Kees Keijzer afscheid als lid van de Driebergse gemeenteraad. Hij mocht nog het genoegen proeven plaats te nemen op de nieuwe stoelen waarop in het vervolg, maar nu zonder Kees,  de stoelendans van de gemeentelijke politiek zal plaatsvinden. In zijn afscheidswoord liet hij 20 jaar raadsgeschiedenis de revue passeren waarbij hij afsloot met een persoonlijke kenschets van alle raadsleden. Hij deed dat, ondanks dat hij zijn stem kwijt was, op de hem kenmerkende wijze waarbij de goede verstaander twee keer zoveel kan horen als gezegd is.

Jongeren ‘antiek’ gemeten in museum

T.g.v. de Nationale Junior Museumweek is in het militair- historisch museum ’t Schildershuis een originele en geijkte keuringsmeetlat uit 1898 weer in gebruik genomen. Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen tot 15 jaar hiermee gemeten worden in ellen, duimen en strepen.
Utrechts Nieuwsblad van 23 september 2000

In navolging van het IOC

Het gemeentebestuur van Driebergen heeft net als het IOC bij het 50m zwemmen, twee keer goud uitgereikt. Bij de vorige editie van Heuvelrug Nieuws was nog niet bekend welk project van de Gemeentedag voor de 2500 gulden in aanmerking zou komen. Aan het eind van de middag is na ampel beraad besloten beide voorgedragen projecten te belonen met 2500 gulden. Het moestuinproject van Hidde Haenen kreeg 2500 gulden en ook 2500 gulden ging naar het project van Pim Severs en Colin vd Berg voor het realiseren van een speelplek voor jongeren in de omgeving van de Oosterlaan.

Gemeentedag in Driebergen druk bezocht

Vanmiddag openden de kinderen van Driebergen de Gemeentedag met het oplaten van ballonnen. Het starsein hiervoor werd gegeven door  wethouder Neeltje Schravesande.. Als thema was dit jaar gekozen voor de jeugd. Tal van organisaties die zich met jeugd bezighouden waren dan ook met standjes present op het voorterrein van Sparrendaal. In Sparrendaal zelf konden kinderen een project voordragen bij de gemeenteraad. Hidde Haenen(10)  van de Valkenheuvelschool hield een pleidooi voor schoolmoestuinen en Pim Severs (8) en Colin vd Berg(10) lichtten een project toe voor de realisering van een speelplek in de omgeving van de Oosterlaan. Op dit moment vergadert de gemeenteraad nog over welk project nu de 2500 gulden krijgt die ze hiervoor beschikbaar stelde.

Belangstelling autovrije zondag valt tegen

De belangstelling voor de autovrije zondag valt tegen in vergelijking met vorig jaar. Over de oorzaken valt alleen maar te gissen. Wellicht was het weer te mooi en gingen de mensen wandelen en fietsen in de omgeving. De kinderen konden in elk geval met hun skelters op straat spelen.

Fractie PDR heeft nieuwe samenstelling

De fractie van Progressief Driebergen Rijsenburg heeft na het vertek van Kees Keijzer een nieuwe samenstelling en taakverdeling. Neeltje Schravesande is toegetreden tot het college van B & W als wethouder.  Onno de Jong volgt Kees Keijzer op als fractievoorzitter van PDR en blijft lid van de commissie FINEC. Ingrid Okhuijzen is binnen de fractie vice-voorzitter en gaat zich bezig houden met Ruimtelijke Ordening. Karin Fokker is de nieuwe fractiesecretaris en volgt Neeltje Schravesande op in de commissie WEMO. Ingrid Okhuijzen en Karin Fokker worden op 2 oktober geïnstalleerd.

Alle deelnemers winnen wedstrijd

Driebergen leek wel een echt dorp, zo harmonieus verliep zaterdag de gemeentedag. Niks bestuurscrisis, niks nukkige burgers, wel veel lekker eten en leuke dingen. En de gemeenteraad verdubbelde spontaan het prijzengeld van de projectenwedstrijd van de Driebergse jeugd.
Utrechts Nieuwsblad van 25 september 2000

Heuvelruggemeenten gaan samen op Internet

Heuvelrug gaat digitaal. Zes gemeenten (Amerongen, Doorn, Leersum, Maarn, Rhenen en Wijk bij Duurstede) ondertekenen op 2 oktober een overeenkomst waarin de afspraak is gemaakt om gezamenlijk een website op te zetten. Januari 2001 moet een en ander gerealiseerd zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 25 september 2000

Tolpoort bij Driebergen niet aan orde

Een tolpoort op de A12 bij Driebergen in plaats van op de A2 bij Breukelen voor het experiment met rekeningrijden, is helemaal niet aan de orde. Dit zei gemeentesecretaris J. Boomgaardt tijden de raadscommissie Verkeer en Vervoer in Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 26 september 2000

3 meedenkavonden Langbroekerwetering

Niet minder dan 7 gemeenten zijn betrokken bij het 60km per uur-plan voor het buitengebied Langbroekerwetering. De gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik, Houten, Driebergen, Amerongen, Leersum en Doorn starten een gezamenlijk project om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Inwoners van Driebergen kunnen op 3 oktober hierover meedenken in het dorpshuis in Langbroek.
Utrechts Nieuwsblad van 27 september 2000

Zigeuners nu naar Henschotermeer

De drie Roma-gezinnen die sinds vorige week in Zeist stonden zijn vanmiddag om twaalf uur vertrokken naar het recreatieterrein Henschotermeer in de gemeente Maarn. Zij mogen daar voorlopig verblijven.
Utrechts Nieuwsblad van 27 september 2000

‘Roma zelf verantwoordelijk voor vinden van huisvesting’

Staatssecretaris Remkes wil zich niet bemoeien met de problemen rond de Roma-families in de regio Utrecht. Hij vindt de zigeuners zelf verantwoordelijk voor het vinden van huisvesting. Hij heeft principiële bezwaren tegen het beleid van de gemeente Driebergen. De oprotpremie van 6 ton noemt hij een heilloze weg. Hij zei dit in antwoord op kamervragen.
Utrechts Nieuwsblad van 27 september 2000

Verkeerschaos door defecte intercity

Tijdens de ochtendspits van gisteren is het verkeer op de hoofdwegen in Driebergen gigantisch vastgelopen. Oorzaak was een defecte trein die op het station Driebergen stond.
Stichtse Courant van 28 september 2000

Berger deelt taartjes uit

Ab Berger, fractievoorzitter van RPF/GPV in de Driebergse gemeenteraad deelde afgelopen raadsvergadering taartjes uit wegens de nieuwe naam van zijn partij. Zij gaat in het vervolg als ChristenUnie door het leven.
Stichtse Courant van 28 september 2000

Gymlokaal voor huur beschikbaar

Het gymlokaal van basisschool De Kring moet beter en intensiever gebruikt worden. Vandaar dat de zaal nu ook te huur is. Berry Aukema geeft nadere informatie onder schooltijd op 0343-514439.
Stichtse Courant van 28 september 2000

Liesbeth Heerma van Voss gaat groen platform leiden

Vorige week is tijdens een bijzondere vergadering van het Platform Groene Ruimte mw Liesbeth Heerma van Voss geïnstalleerd als nieuwe voorzitter. Het platform is in 1997 opgericht door de Vereniging tussen Heuvelrug en Wetering, de Vogelwacht Utrecht, de IVN en de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging.
Stichtse Courant van 28 september 2000

Staatssecretaris wil zich niet in Roma-kwestie mengen

Over het lot van de uit Driebergen vertrokken Roma-familie werden deze week in de Tweede Kamer vragen gesteld door de fracties van de PvdA, Groen Links en het CDA. Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting liet weten dat hij niet van plan is zich in deze kwestie te mengen. Hij acht het een zaak voor de betrokken gemeenten.
Stichtse Courant van 28 september 2000

Vrolijk wuivende passagiers gaan recht op hoogspanningskabel af

Jan Sletterhaar, die in Otra Banda woont, zag donderdagavond een grote heteluchtballon voor zich opdoemen. Terwijl hij foto’s nam scheerde de ballon rakelings over het gebouw om even later het dak van de tennishal te rammen om tenslotte in het ballennet van de golfbaan te blijven hangen. Niemand raakte gewond bij dit ongeluk.
Stichtse Courant van 28 september 2000

Nog steeds vakantie?

Doordat de Roma nergens ingeschreven staan, gaan hun kinderen niet naar school. Voorlichtster van Zeist: “We kunnen niks doen omdat we officieel niet weten dat er ook kinderen bij zijn”. Volgens Zeist vallen de kinderen onder de leerplicht van Driebergen omdat ze daar ingeschreven stonden of staan in het bevolkingsregister. De gemeente Driebergen weet echter nergens van.
Nieuwsbode van 28 september 2000

Vierde generatie aan het roer van slagerij Marlet

Slagerij Marlet, de enige hofleverancier in Driebergen, begint aan een nieuwe episode in haar rijke geschiedenis. De vierde generatie Marlet zet de slagerij aan de Traaij 194 voort. Per 1 oktober dragen Fons en Willie de leiding van het familiebedrijf over aan Harry en Lydia Marlet.
Nieuwsbode van 28 september 2000

Wlasco Nicolic woont het liefst in Zeist

De drie Roma gezinnen die gistermiddag vanuit Zeist naar het Henschotermeer vertrokken, zijn afgelopen nacht naar de Koningsweg in Utrecht gereden. Daar staan zij op hun oude illegale standplaats. De familie Nicolic is overigens nog de enig overgebleven Romafamilie van de in totaal vijf Romagezinnen die uit Driebergen vertrokken. De andere vier hebben zich inmiddels verspreid over Nederland. Nicolic zegt het liefst in Zeist te wonen.
Utrechts Nieuwsblad van 28 september 2000

De genoegens van de Butternut

Ongetwijfeld begeleid door een passend weertje luidt biologisch dynamische bloemenkwekerij Kraaybeekerhof morgen de jaarlijkse Herfstdagen in. Bloemen, kalebassen en pompoenen liggen dan breed uitgestald in de ‘Grote Groene Schuur’. Anthon Keuchenius heeft een gesprek met Margrit Bos en Marjolijn Bungenberg van de kwekerij.
Utrechts Nieuwsblad van 29 september 2000

Utrechtse Heuvelrug ontdekt digitale snelweg

De gemeente Bunnik raadpleegt als eerste gemeente haar inwoners over welke rol internet kan spelen bij gemeentelijke dienstverlening. Eerder al sloegen 6 gemeenten de handen ineen om een internetsite te ontwikkelen en Zeist bouwt aan een site. Een opmerkelijk particulier Driebergs initiatief staat zelfs op de derde plaats in de top-25 van digitale gemeenten in Nederland.
Utrechts Nieuwsblad van 29 september 2000

Overleg met Roma opnieuw mislukt

Het gisteren gehouden gesprek tussen de Roma en burgemeester Bloemen heeft opnieuw niets opgeleverd. Het belangrijkste struikelblok blijft de terugbetaling van een substantieel deel van de afkoopsom. Inmiddels zijn de Roma vanuit Utrecht vertrokken naar De Bilt nadat ze door de gemeente Utrecht waren gesommeerd te vertrekken.
Heuvelrug Nieuws 30 september 2000