Bodem kas De Zwoer in zicht

Het Driebergse zwembad De Zwoer heeft jaarlijks een extra financiële injectie nodig om niet in financiële problemen te komen. Het zwembad krijgt nu al een jaarlijkse subsidie van 442.000 gulden. W. Derksen, voorzitter van de zwembadstichting stelde gisteren bij de presentatie van een beoordelingsrapport over het zwembad dat er 270.000 gulden extra nodig is.
Utrechts Nieuwsblad van 1 september 1999

Straatfeest Banninglaan

Het tienjarig bestaan van de Banninglaan was voor de bewoners aanleiding om zaterdag hun eerste straatfeest te organiseren. Om 15.00 uur ging het festijn van start, toen twee clowns op en achter de wegversperring bleven steken en de straatburgemeester zich vanaf een kistje tot het Banninglaan-volk richtte.
Stichtse Courant van 2 september 1999

De wedstrijd-pony’s van Victor en Anette van Hoof

Voor vele lezers zullen Victor en Annette van Hoof geen onbekenden zijn. Zij runnen hun tabaksspeciaalzaak Gerritse annex postkantoor aan de Traaij 108e. Maar minder bekend is dat zij naast het ondernemersschap zich enthousiast bezig houden met pony’s. Ad Bom heeft een interview.
Stichtse Courant van 2 september 1999

Gemeente in hoger beroep tegen uitspraak

Na overleg in de commissie ABZ heeft het Driebergs college van b&w besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter inzake het beroep dat het Comité Belanghebbenden Akkerweg had aangespannen tegen de verleende vrijstelling en vergunning voor het tijdelijk plaatsen van units voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap.
Stichtse Courant van 2 september 1999

Beukenstein en St.Elisabeth zijn gefuseerd

M.i.v. 1 augustus zijn de Stichting Bejaardenhuizen Zeist-Driebergen en de Stichting Verpleeghuis St.Elisabeth te Lage Vuursche gefuseerd tot een nieuwe stichting met de naam Stichting voor Verpleging en Verzorging Beukenstein.
Stichtse Courant van 2 september 1999

Nieuwe woning Stichting Philadelphia maakt zelfstandig wonen mogelijk

Het betrekken van een nieuwe woning is meestal geen aanleiding voor een bericht in de krant. Ad Bom maakt een uitzondering voor de nieuwe bewoonsters van de Meerkoet 40. Deze woning biedt huisvesting aan zes verstandelijk gehandicapte vrouwen die hier per 1 juli in groepsverband begeleid-zelfstandig kunnen wonen.
Stichtse Courant van 2 september 1999

Succesvol zwembad staat onder financiële druk

Het lijkt een contradictie: het Driebergse zwembad De Zwoer draait zeer goed en ook de bedrijfsvoering is uitstekend, maar er is wel een extra subsidie van zin 2,7 ton per jaar nodig.

Dat is de conclusie van een organisatiedoorlichting die in opdracht van B&W door Bureau Drijver is verricht. Bij de invoering van de budget-subsidie-contracten heeft het Driebergse gemeentebestuur besloten om instellingen die meer dan twee ton subsidie per jaar ontvangen (Hoenderdaal Sport, De Zwoer en de SWD) regelmatig door te lichten. Het zwembad was de eerste instelling die, aan dit onderzoek werd onderworpen omdat het zwembadbestuur signalen had afgegeven dat de reserves van het zwembad steeds verder moesten worden aangesproken. Dat laatste wordt veroorzaakt door een licht dalend bezoekersaantal: van ruim 400.000 naar 385.000 per jaar. Dit aantal blijft volgens het onderzoek van Bureau Drijver nog steeds flink boven het bezoekersaantal van concurrerende- zwembaden in de regio, maar de daling heeft toch grote gevolgen voor De Zwoer. Op dit moment ontvangt De Zwoer op jaarbasis 442.000 gulden subsidie, daar zou bijna 3 ton bij moeten komen.
Stichtse Courant van 2 september 1999

Hans van Vugt bv viert twintigjarig bestaan

Sinds twintig jaar heeft Hans Vugt een eigen zaak. Al ver daarvoor was hij in het hele dorp een goede bekende. Hij bracht als klein jochie al op zijn fietsje de bestellingen van slijterij Oppel rond, men kende hem wat later als een machtige voetballer can CDN, daarna was hij de geliefde bedrijfsleider bij Curio Cave op het Kerkplein en weer later beheerde hij een drankzaak op de Sluis. Hans van Vugt, de altijd vrolijk gestemde harde werker, die op zakelijk gebied veel respect afdwingt. Netty Krook heeft een interview.
Nieuwsbode van 2 september 1999

Schijtlijster haalt het niet in Driebergen

Ondanks een internetactie en een extra commissievergadering blijven de laatste vier nieuwe straatjes in Driebergen vernoemd worden naar notabelen uit de vorige eeuw en de eeuw daarvoor. Slechts de Alfred Tepelaan zal omwille van de woordspeling moeten wijken, het straatje zal nu Ien Daleslaan gaan heten.
Utrechts Nieuwsblad van 9 september 1999

Kraaybeekerhof in de schijnwerper tijdens Open Monumentendag

Monumentaal groen. Dat is het landelijk thema dit jaar tijdens de Open monumentendag die aanstaande zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur gehouden wordt. Vanwege dit thema wordt Landgoed Kraaybeekerhof extra in de schijnwerper gezet. Want als je in Driebergen ergens monumentaal en landelijk groen kunt vinden, dan is het daar wel. Kraaybeekerhof ligt aan de Diederichslaan 25, een uniek plekje waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Jan de Beer vertelt in zijn artikel iets over de geschiedenis van het landgoed.
Stichtse Courant van 9 september 1999

Driebergen vind zichzelf gezond

Vandaag is het rapport “Gezondheid in beeld, resultaten per gemeente” van de GGD Zuidoost Utrecht verschenen. De uitkomsten zijn gebaseerd op de in 1998 gehouden gezondheidsenquête. Naast de gezondheid is ook gevraagd naar de woonomgeving. In Driebergen is 97% tevreden. Ook de veiligheid in de buurt scoort goed: 88% is tevreden.
Stichtse Courant van 9 september 1999

Tientallen alternatieven voor bekritiseerde straatnamen

De op DriebergenNet gestarte actie voor andere straatnamen voor de vier straten op het terrein Hoek hebben tientallen alternatieven opgeleverd. Alle alternatieven zullen door webmaster Renk Knol aan het gemeentebestuur worden aangeboden. Ook als het gemeentebestuur geen enkele naam overneemt zal hij één of twee taarten uitdelen om de inspanningen van de inzenders te belonen.
Stichtse Courant van 9 september 1999

Vier straten afgesloten tijdens autoloze zondag in Driebergen

Driebergen is één van de ruim 50 gemeenten in Nederland waar volgende week zondag 19 september een autovrije zondag ‘gevierd’ wordt. In Driebergen worden de Welgelegenlaan, Van der Muelenstraat, Lindelaan en voor een deel de Melvill van Carnbeelaan afgesloten.
Stichtse Courant van 9 september 1999

Eerste ODC-kinderbraderie werd groot succes

De kinderbraderie die de Ondernemersvereniging Driebergen Centrum (ODC) afgelopen zaterdag op het parkeerterreintje aan de Traaij heeft georganiseerd, is een groot succes geworden. Ruim veertig kinderen deden eraan mee.
Stichtse Courant van 9 september 1999

Voortuin afgegraven wegens verontreiniging

Mannen in ‘maanpakken’ hebben eind vorige week op de Driebergse Waterhoen de voortuin van een particuliere woning afgegraven omdat er sprake was van verontreinigde grond en een aangetaste waterleiding.

Een flinke hoeveelheid grond werd verplaatst en de kunststof waterleiding is vervangen door een koperen leiding. De sanering gebeurde door Waterleidingbedrijf Midden Nederland (WMN) nadat de bewoners van het pand enkele weken daarvoor verontrust aan de bel hadden getrokken bij het waterleidingbedrijf . Deze bewoners, de heer en mevrouw Govaard, hadden geconstateerd dat het kraanwater troebel was en een speciale geur verspreidde. De bewoners zijn tamelijk ontdaan over de gebeurtenissen. Niet alleen omdat ze waarschijnlijk besmet water hebben geconsumeerd, vervolgens bijna drie weken zonder water hebben gezeten (dit moesten ze bij de buren halen) en daarna hun voortuin omgeploegd zagen worden, maar vooral ook omdat hun invalidenauto als mogelijke oorzaak van de vervuiling is aangewezen. “Het zou ontstaan zijn omdat dit wagentje gelekt heeft” zegt de heer Govaard “dat kan ik mij niet voorstellen en ook iedereen aan wie wij dat vertellen is stomverbaasd: niemand gelooft het”.
Stichtse Courant van 9 september 1999

Mogelijk asielzoekers op Driebergse Hoofdstraat

De gemeente Driebergen en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gaan volgende week met elkaar praten over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Nieuw Plantwijk aan de Hoofdstraat.
Nieuwsbode van 9 september 1999

Zeist en Driebergen onderzoeken HSL verder

De gemeenten Zeist en Driebergen zijn er nog steeds niet uit waar de hogesnelheidslijn-oost (hsl-oost) over hun gebied moet lopen. Ze willen daarom eerst een ontwikkelingsvisie op het gebied op stellen en hopen in december te komen met een voorlopige tracé-keuze. Dat hebben de colleges van b&w van Zeist en Driebergen besloten op basis van de aanbevelingen van adviesbureau DHV.
Utrechts Nieuwsblad van 15 september 1999

Socialistische Partij start kerngroep in Driebergen

De Socialistische Partij vindt het de hoogste tijd dat haar geluid ook nadrukkelijk in Driebergen en Doorn te horen is. Daarom is binnen de afdeling Zeist en Omstreken een SP-kerngroep Driebergen-Doorn opgericht. Als contactpersoon voor deze werkgroep treed op Ton Hagendoorn, tel.0343-520935.
Stichtse Courant van 16 september 1999

Beperkte straatafsluiting tijdens autoloze zondag

Aanstaande zondag zullen alleen de Lindelaan, de Welgelegenlaan en een deel van de Johan van Limbeecklaan afsloten zijn in verband met de viering van de autoloze zondag. In tegenstelling tot eerdere berichten worden de van der Muelenstraat en de Melvill van Carnbeelaan niet afgesloten. ’s Middags is er op Sparrendaal een feestelijk programma.
Stichtse Courant van 16 september 1999

Uitvaartcentrum aan Cordesstraat ondergaat ingrijpende verbouwing

Het uitvaartcentrum aan de Cordesstraat van de Driebergse Stichting Uitvaartverzorging “De Algemene” krijgt een complete facelift. De komende maanden zal een ingrijpende verbouwing plaatsvinden. Het huidige gebouw dat in 1986 voor de laatste keer werd gemoderniseerd, wordt voor de helft afgebroken.
Stichtse Courant van 16 september 1999

Brandweer rukt uit voor bruiloft

Met een brandweerauto werden Ruud Middag en Wendy van Vulpen vorige week woensdag naar het gemeentehuis en de kerk gebracht. Ruud Middag had als brandweerman natuurlijk al veel vaker in die wagen gezeten, maar nog nooit als bruidegom. Vandaag was namelijk zijn trouwdag en al zijn brandweercollega’s waren dan ook aanwezig om hem en zijn prille bruis feestelijk bij te staan.
Stichtse Courant van 16 september 1999

Beste student Hotelschool

Op vrijdag 10 september ontving Marieke de Witte (23) uit Driebergen op de Hotelschool Den Haag de “Van Sterckeburgerprijs”, omdat zij geëindigd was als de beste student gedurende de periode sept 1998- sept 1999.
Stichtse Courant van 16 september 1999

Gemeente overlegt vandaag over huisvesting asielzoekers

Vandaag vindt overleg plaats tussen de gemeente Driebergen en het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) over de mogelijkheden om in het pand Nieuw Plantwijk aan de Hoofdstraat 47 asielzoekers te huisvesten. Het betreft een oriënterend gesprek op ambtelijk niveau. Het pand is enige tijd geleden opgekocht door een projectontwikkelaar die het vervolgens te huur heeft aangeboden aan het COA.
Stichtse Courant van 16 september 1999

Valkenheuvelschool wordt onderdeel van onderwijsstichting in Zeist

Per 1 januari 2000 zal de Driebergse katholieke basisschool Valkenheuvel officieel onderdeel zijn van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Zeist. De RK stichting Petrus Xaverius, waartoe de valkenheuvelschool behoort, wordt overgedragen aan de stichting in Zeist. Redenen zijn de noodzakelijke schaalvergroting.
Stichtse Courant van 16 september 1999

Zeist heeft oren naar afstoot GZO

Het ziet er naar uit dat Zeist akkoord gaat met de verkoop van het GZO. De verkoop van het regionale energiebedrijf zou de gemeente Zeist tussen de 32 en 75 miljoen gulden kunnen opleveren. Zeist is samen met de gemeenten De Bilt, Bunnik, Driebergen, Doorn en Maarn eigenaar van GZO. Als vier van de zes gemeenten voor zijn gaat de verkoop door.
Utrechts Nieuwsblad van 16 september 1999

Het Salomonsoordeel van Laurens Meijers

Enige honderden zittingen van de commissie bezwaar- en beroepschriften heeft L. Meijers uit Leusden de laatste vijf jaar voorgezeten. Hij heeft de leeftijd van zeventig jaar bereikt. Daarom moet hij reglementair aftreden. Een teugblik in Driebergens bezwaarkeuken door Anthon Keuchenius bij het afscheid van de voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroep.
Utrechts Nieuwsblad van 18 september 1999

Stille sonnetten en tuinstoelen op straat

Het is druk op de N225 tussen Zeist en Driebergen. En op de A12 rijden automobilisten deze zondagmiddag als vanouds in een file. Tot zover niets te merken van de autovrije zondag. Of het moet op de Driebergse buitenplaats Sparrendaal zijn, het epicentrum van de activiteiten van het plaatselijk comité. Schokkend is het allemaal niet. Hans van den Ham doet verslag van de autovrije zondag in Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 20 september 1999

De Breul wil leren van zijn fouten

Rector W. Elsendoorn van Scholengemeenschap De Breul is bereid lering te trekken uit het gegeven dat zijn school hoort bij de acht slechtste mavo’s van Nederland hoort. Hij zei dat in een reactie op het onderzoek dat dagblad Trouw deed naar de schoolprestaties van het schooljaar 1997-1998. De resultaten zijn zaterdag gepubliceerd.
Utrechts Nieuwsblad van 20 september 1999

Driebergen even garnizoensstad

Garnizoenstad Driebergen. Het Frans-Bataafse leger is al geruime tijd weg uit Zuidoost Utrecht. De Doornse mariniers verblijven in het buitenland. Toch ziet Driebergen vrijdag 24 september een militaire parade, afgenomen door generaal-majoor C. Neijsingh, bevelhebber der Koninklijke Marechaussee. De parade is het hoogtepunt van de viering van het dertigjarig bestaan van de Collectie Militaire Traditie, gevestigd aan de van Rijckevorselstraat te Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 september 1999

Secretaris vertrekt

Gemeentesecretaris Jessica Dijkman gaat Driebergen per 1 januari 2000 verlaten. Op deze datum treedt zij in dienst van de regio Randstad, een samenwerkingsverband van de provincies en de grote steden in de randstad. Dijkman gaat zich bezig houden met het management van projecten op het gebied van verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling.
Utrechts Nieuwsblad van 22 september 1999

Ook het zwembad moet presteren

Welzijnsaanbieders in Driebergen als het zwembad, de rechtswinkel en het seniorenplatform gaan worden beoordeeld op hun prestaties. Halen zij de doelstellingen niet, dan bestaat de kans dat over drie jaar wordt uitgekeken naar andere welzijnsaanbieders. Dit blijkt uit het welzijnprofiel’99, dat de gemeente gisteren presenteerde.
Utrechts Nieuwsblad van 22 september 1999

Gemeentesecretaris vertrekt

De gemeentesecretaris van Driebergen, Jessica Dijkman, gaat de gemeente per 1 januari 2000 verlaten. Zij treedt op die datum in dienst van de regio Randstad, een samenwerkingsverband van de provincies en de grote steden in de Randstad.

Jessica Dijkman (39) kwam in september 1994 in dienst van de gemeente als eerste vrouwelijke gemeentesecretaris als opvolger van Fred Braakman.
Zij werd destijds na een zeer uitgebreide sollicitatieprocedure, geselecteerd uit maar liefst 113 kandidaten. Over haar opvolging is nog niets bekend, maar volgens gemeentevoorlichter Klarenbeek zal vermoedelijk wederom een uitgebreide sollicitatieprocedure worden gestart.
Stichtse Courant van 23 september 1999

Unieke expositie in Sparrendaal van Tsjechische glaskunst

Aanstaande zaterdag opent de Tsjechische ambassadeur in Nederland, mevrouw Helena Bambasová, een unieke tentoonstelling van glaskunst in het Driebergse Sparrendaal. De tentoonstelling die tot en met 24 oktober zal duren, omvat zo’n zeventig kunstwerken die vervaardigd zijn in de Glasschool in Zelezný Brod in Tsjechië. Alle werken die getoond worden zijn unica: het is voor het eerst dat glaskunst afkomstig uit Tsjechië in deze hoeveelheid op één expositie getoond wordt. De tentoonstelling is een initiatief van  de Stichting Ateliers Driebergen en de Stichting buitenplaats Sparrendaal onder auspiciën van de Stichting Stedenband Semily.
Stichtse Courant van 23 september 1999

Opening woonvoorziening Damhert

Afgelopen zaterdag opende loco-burgemeester Rozalien van de Kletersteeg de woonvoorziening “Damhert” van Abrona aan de Damhertlaan 67 te Driebergen. Abrona is een organisatie voor zorg- en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking.
Stichtse Courant van 23 september 1999

Opnieuw fietser aan de dood ontsnapt bij station

Afgelopen zaterdagmorgen is opnieuw een fietser op de spoorwegovergang bij het Driebergse NS-station op het nippertje aan de dood ontsnapt. De fietser reed door de gesloten spoorbomen. Een maand geleden gebeurde een soortgelijk geval. Van diverse kanten gaan nu stemmen op om in Driebergen een overweg te maken die de overgang geheel afsluit, zoals de overgang die onlangs in Bilthoven is gerealiseerd.
Stichtse Courant van 23 september 1999

Heuvelrug gunstig voor edelhert

Uit een onderzoek van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek blijkt dat de kansen voor terugkeer van het edelhert op de Utrechtse Heuvelrug gunstig zijn. Het voedselaanbod voor edelherten in het zuidoostelijk deel van de Heuvelrug is goed, het gebied is in vergelijking met grote delen van de Veluwe zelfs rijker aan voedsel.
Utrechts Nieuwsblad van 23 september 1999

Historische optocht in Driebergen ode aan Van der Burg

Een verslag van de historische optocht waarbij zeven gekostumeerde regimenten marcheren door Driebergen ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan van het museum het Schilderhuis van Jaap van der Burg.
Utrechts Nieuwsblad van 25 september 1999

Driebergse villa biedt onderdak aan zestig asielzoekers

De villa Nieuw-Plantwijck aan de Hoofdstraat in Driebergen gaat waarschijnlijk dienen als onderdak voor zestig asielzoekers. De eigenaar gaat het pand eerst verbouwen, pas in januari 2000 betrekt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het pand. Nieuw Plantwijck wordt een doorstroomhuis waar asielzoekers maximaal een jaar verblijven. Zodra het overleg tussen gemeente en eigenaar is afgerond, gaat de COA, samen met de gemeente, met omwonenden praten over de komst van hun nieuwe buren.
Utrechts Nieuwsblad van 27 september 1999

Sparrendaal gaat nog niet commercieel

De stichting Sparrendaal denkt te kunnen voorkomen dat de buitenplaats van het monumentale pand verwordt tot een “kermisachtige attractie”. Met een bescheiden exploitatie en de beloofde gemeentelijke financiële injectie van twee miljoen kan de commercie voorlopig buiten de deur gehouden worden.
Utrechts Nieuwsblad van 27 september 1999

Ambtenaar trouwt eigen zuster

Herman de Groot en Angela Bol traden in het huwelijk in Sparrendaal. Vele familieleden, vrienden en kennissen waren naar de bijzondere plechtigheid gekomen: het was namelijk Mariska Bol, een zus van de bruid, die het huwelijk sloot. Mariska Bol werkt bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentekantoor in Driebergen.
Nieuwsbode van 28 september 1999

Reünie van ‘zeventigers’

Al deze mensen zijn nu zeventig jaar of nog net niet. Zestig jaar geleden zaten ze in de zesde klas van de christelijke lagere school, die toen op de Schoolstraat stond. De reünie werd op poten gezet door Bart van Dam, Henk Chardon en Henk Stolker. Op de foto van Netty Krook de zesde klas van 1940/41.
Nieuwsbode van 28 september 1999

Ida Gaikhorst lid in de Orde van Oranje Nassau

Ida Gaikhorst verwierf voor haar inzet voor Floralia twee vorstelijke cadeaus. Op de eerste plaats een zilveren broche met een zonnebloem, het vorige verenigingslogo. Een groei en bloei-aandenken. Daarnaast ontving zij een koninklijke onderscheiding tijdens de vergadering van Floralia in Sparrenheide waarin, naast het afscheid van Ida, ook een voorzitterswisseling geagendeerd stond.
Nieuwsbode van 28 september 1999

Liefde drijft Weerdenburg naar zuiden des lands

Jeroen Weerdenburg, een zeer sociaal voelende oudere jongere gaat Rijsenburg, wegens zijn huwelijk met Sylvia, verlaten. Hij is niet alleen een bekende Weerdenburg vanwege zijn activiteiten binnen de katholieke kerk. Ook buiten die kring wist men hem te vinden.
Nieuwsbode van 28 september 1999

Volledig opknappen buitenplaats Sparrendaal kost 5,5 miljoen

Niet alleen P. Jense, voorzitter van de Stichting Buitenplaats Sparrendaal, maar ook de burgemeester en de secretaris van de gemeente waren aanwezig bij de presentatie van de nota ‘ Beheer en exploitatie van de buitenplaats Sparrendaal’ . Het college van b&w heeft zich er al over gebogen en adviseert, met enige kanttekeningen de raad met het voorgelegde plan akkoord te gaan. 4 oktober zal de raad er zich over uitspreken. “Het bestuur van de stichting heeft z’n werk gedaan” , aldus Jense.
Nieuwsbode van 28 september 1999

Brandweerkorpsen verleggen grenzen

De brandweerkorpsen van Amerongen, Driebergen, Houten, Leersum, Rhenen en Wijk bij Duurstede gaan nog nauwer samenwerken. In het Organisatieplan van de brandweerzorg en de rampenbestrijding in de regio Utrecht is reeds een aanzet gegeven voor het werken met operationele grenzen i.p.v. gemeentegrenzen.
Utrechts Nieuwsblad van 29 september 1999

Zes belangengroepen dienen ‘verbeterpunten’ in bij gemeente

Zes Driebergse belangengroepen hebben vorige week een aantal voorstellen bij de gemeente ingediend ter verbetering van het Driebergse anti-armoedebeleid.

Het gaat om de Stichting Vrouwen en de Bijstand, De Marokkaanse Stichting Annast, het Seniorenplatform, de Turkse Solidariteitsvereniging, het Platform Patiënten & Gehandicapten en de FNV Vrouwenbond Driebergen.
Stichtse Courant van 30 september 1999

Bibliotheek doet verzoek voor eenmalige financiële injectie

” We moeten ons in allerlei bochten kronkelen om het hoofd boven water te houden. Voor een basisvoorziening zou je niet zo moeten bedelen” . Dat is de mening van de heren Arend Vellekoop en Kees Koerts. beiden bestuurslid van de Stichting Openbare Bibliotheek Driebergen-Rijsenburg.

De term basisvoorziening komt niet uit de lucht vallen. Een omvangrijk gebruikersonderzoek heeft uitgewezen dat 90 % van de bezoekers de Driebergse bibliotheek als zodanig ziet. Dit gegeven én het feit dat de bibliotheek dringend aan een herinrichting toe is vormde de aanleiding voor een opmerkelijke actie richting gemeentebestuur: de bibliotheek heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor een eenmalige financiële injectie van 138.000 gulden.
Stichtse Courant van 30 september 1999

Meer vrees voor grote rellen dan voor computerstoringen

De gemeente Driebergen bereidt zich voor op grote rellen en andere problemen met de openbare orde die tijdens de millenniumviering kunnen optreden. Uit een rapportage over de aanpak van het millenniumprobleem blijkt dat de vrees voor lokale ongeregeldheden groter is dan voor calamiteiten die door computerstoringen veroorzaakt kunnen worden. De gemeente houdt er rekening mee dat grootschalige activiteiten kunnen ontaarden in ernstige verstoringen van de openbare orde. En omdat dit gepaard kan gaan met verminderde bereikbaarheid (wegens overbezette telefoonlijnen) is nu reeds een pakketje maatregelen samengesteld.
Stichtse Courant van 30 september 1999

Leerlingenaantal IVA stijgt

De IVA Driebergen startte op 1 september het nieuwe seizoen met een bijzonder groot aantal instromers. Door het enthousiasme van potentiële leerlingen kon de IVA dit jaar 20% meer inschrijvingen realiseren. De grote stroom aanmeldingen leidde in juli dit jaar zelfs tot een wachtlijst voor de drie programma’s.
Nieuwsbode van 30 september 1999

Driebergs anti-armoedebeleid kan verder verbeteren

De samenwerkende Anti-armoedebeweging Nederland hield op 27 september een algemene actiedag onder de noemer: Aanpak 99, om het spel en de knikkers. In alle gemeentehuizen in Nederland zijn concrete voorstellen aangeboden aan de locale politiek ter bestrijding van sociale uitsluiting en armoede. Zo ook in Driebergen.
Nieuwsbode van 30 september 1999

Gemeentes geven visie op HSL en verdubbeling A12

Eerst bekijken wat het beste met het hele gebied rond het station Driebergen-Zeist kan gebeuren. En dan nadere keuzes maken over het meest geschikte tracé van de HogeSnelheidsLijn en de voorgenomen verdubbeling van de rijksweg A12. Dit vinden de colleges van b&w van Driebergen en Zeist naar aanleiding van een onderzoek van adviesbureau DHV Milieu en Infrastructuur. Het gaat in dit geval om het gebied rondom het NS-station Driebergen-Zeist.
Nieuwsbode van 30 september 1999

Verkoop grond aan Akkerweg

De gemeente Driebergen wil de grond waarop twee gebedsruimtes moeten verrijzen, verkopen aan de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen. De gemeente verwacht dat de bouw van de gebedsruimte op deze manier sneller gerealiseerd kan worden.
Utrechts Nieuwsblad van 30 september 1999