het nieuws van 1 oktober 2014
17e jaargang nummer 5260

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Verf op de stoep voor het gemeentehuis

20141001 RHENEN Burgemeester Hans van der Pas heeft in het bijzijn van zo’n 100 leerlingen van groep 7 & 8 van de Cuneraschool twee stoeptegels voor het gemeentehuis voorzien van het logo van het project 75 jaar Slag om de Grebbeberg.

vergroot foto

Stoeptegelroute
In het kader van dit project is een stoeptegelroute ontwikkeld van het NS station naar Ouwehands Dierenpark.  Op de route is het logo van De Slag om de Grebbeberg op zes plaatsen op stoeptegels aangebracht. Hiervoor is een sjabloon ontworpen. Op deze manier krijgt het programma rondom 75 jaar Slag om de Grebbeberg op een  ludieke manier aandacht. Besloten is om ook in de buurt van het gemeentehuis op twee plaatsen stoeptegels van logo te voorzien om zo zowel bezoekers van het gemeentehuis als de inwoners van Rhenen te attenderen op het project.

Scholenproject
Voor de schoolkinderen vormde hun aanwezigheid bij deze gebeurtenis de aftrap van het scholenproject binnen het programma 75 jaar Slag om de Grebbeberg. De historische vereniging oudheidkamer Rhenen en omstreken maakt de Rhenense schooljeugd wegwijs in de geschiedenis van de Slag. De kinderen gaan onder andere naar het museum en krijgen een rondleiding op de Grebbeberg. Ook maken zij een werkstuk.  Er is een wedstrijdelement aan de werkstukken verbonden. De makers van de beste werkstukken, uitgekozen door een jury, krijgen een prijs uitgereikt tijdens het Soldatenfeest op 17 april 2015.

Geen Superrr in Langbroek

20141001 LANGBROEK  Inwoners van Langbroek moeten nog langer wachten op de komst van een supermarkt. De onderhandelingen tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en Superrr zijn gestopt. Superrr is een supermarktketen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. Het bedrijf had wel oren naar een vestiging in Langbroek, totdat een lokale ondernemer zich meldde.

Lees verder

Inwoners moet zelf voor dorpshuizen zorgen

20141001 UTRECHTSE HEUVELRUG  Gemeenten staan onder druk. De vraag is of inwoners voortaan zelf maar voor hun dorpshuizen moeten zorgen. Dan moet wel eerst de huurprijs omlaag. Gisteren was de laatste dag dat inwoners van de Heuvelrug mochten aanvinken waar ze het liefst op bezuinigen.

Lees verder

Tolhuislaan in Bunnik wordt fietsstraat

20141001 BUNNIK  Op 2 oktober beginnen werkzaamheden om van de Tolhuislaan een fietsstraat te maken. Daarmee wil de gemeente deze weg veiliger en prettiger maken voor de vele vaak jonge fietsers. Het idee komt van bewoners van Bunnik.

Lees verder

Brandweer Werkhoven speelt mee in ‘Tussentijd’

20141001 WERKHOVEN  Het Oostromsdijkje tussen Houten en Werkhoven was afgelopen weekend in de nachtelijke uren afgesloten voor verkeer, wegens de opnames van de film ‘Tussentijd’. De film wordt gemaakt door Christian van Duuren, student aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht

Lees verder

Project ‘Dichter bij de Zorg 2014/2015’

20141001 ZEIST  Literair Zeist organiseert een samenwerkingsproject tussen dichters en zorginstellingen. Drie zorginstellingen ontvangen een huisdichter binnen hun organisatie. Het startsignaal werd gegeven door Marcel Fluitman, wethouder van de Gemeente Zeist.

Lees verder

‘Wees creatief als zorgaanbieders’

20141001 BUNNIK  Instellingen denken te zeer vanuit bestaande kaders en tonen te weinig creativiteit bij de overgang naar het nieuwe decentrale zorgstelsel. Dat betoogde burgemeester Hans Ostendorp van de gemeente Bunnik tijdens het SDB Bestuurderscongres op 26 september.

Lees verder

Geschiedenisfestival rond WO I in Doorn

20141001 DOORN  In en rond Huis Doorn begint vandaag een festival rond de Eerste Wereldoorlog. Huis Doorn is het officiële landelijke herinneringscentrum voor de Eerste Wereldoorlog. Dan gaat ook het platform EersteWereldoorlog.nu in de lucht met als doel historische basiskennis over WO I te verspreiden.

Lees verder
het nieuws van 2 oktober 2014
17e jaargang nummer 5261

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Vrijwilligers dag Heidetuin Driebergen – Rijsenburg

20141002 DRIEBERGEN  De Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering (THW) organiseert op zaterdag 11 oktober en 1 november 2014 wederom vrijwilligersdagen met als doel de Heidetuin weer in oude glorie te herstellen. Een ieder die geïnteresseerd is om hier bij te helpen is van harte welkom.

Voor gereedschappen wordt gezorgd. We verzamelen om 9 uur en de koffie staat klaar. ’s middags zijn er broodjes en we sluiten af rond 15 uur met een drankje. Je bent de hele dag welkom of alleen de ochtend of de middag.

Aanmelden kan via het mailadres: lucas@jderidderbv.nl graag met telefoonnummer en e-mailadres voor het geval de dag niet doorgaat bij slecht weer.

Locatie: 1e rit bos links gerekend vanaf de Oosthuijzenlaan bij de vlag van THW, Weth.Verhaarlaan 1e inrit, Driebergen

Waarderingssymbool Ot en Sien voor Graas Teuben

20141002 ZEIST  De heer Graas Teuben ontving op vanmiddag op Slot Zeist het gemeentelijk waarderingssymbool Ot en Sien uit handen van wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof. Graas Teuben is al vele jaren als initiatiefnemer en vrijwilliger actief betrokken bij (diverse) maatschappelijke organisaties, die zich richten op ondersteuning van kwetsbare inwoners.
Zo heeft hij jarenlang een richtinggevende rol gespeeld binnen de Rechtswinkel Zeist en de Stichting Kerk en Samenleving.
 
Tot 1 juli 2014 was Graas Teuben actief als Algemeen Coördinator van de Voedselbank Zeist, de organisatie waarvan hij ruim acht jaar geleden één van de medeoprichters van was. Sindsdien heeft hij zich wekelijks vele uren (20+) ingespannen om tientallen huishoudens in Zeist van een goed gevuld voedselpakket te voorzien.
 
Per 1 juli 2014 heeft Graas Teuben de functie van Algemeen Coördinator overgedragen aan Wouter Hardeman. Het bestuur van de Voedselbank Zeist leek dit een gepaste aanleiding om Graas Teuben in het zonnetje te zetten, al denkt het bestuur dat hij dat zelf niet zo nodig zal vinden.
 
Het bestuur schenkt op donderdagmiddag 2 oktober aandacht aan de wisseling van de wacht, door een symposium ‘Naar een hecht sociaal netwerk-meer dan brood alleen’ te organiseren in Slot Zeist. Bij het symposium zal wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof aanwezig zijn. Om 16.30 uur reikt zij aan Graas Teuben het gemeentelijk waarderingssymbool Ot en Sien uit. Met dit symbool laat de gemeente haar waardering blijken voor de jarenlange inzet van Graas Teuben en die van vele andere vrijwilligers.
 
Het Waarderingssymbool Ot en Sien wordt uitgereikt aan individuen die zich opvallend en intensief hebben ingezet voor de Zeister samenleving.

Einde crowdsourcing via Begrotingswijzer

20141002 UTRECHTSE HEUVELRUG  De campagne rondom de Begrotingswijzer eindigde op 30 september. In totaal hebben 322 mensen de Begrotingswijzer ingevuld en zo laten weten hoe zij de begroting voor 2015 – 2018 sluitend willen maken. Ruim 60 mensen hebben deelgenomen aan een discussie over in totaal 78 ingediende ideeën.

Daarnaast organiseerde een initiatiefgroep van inwoners een dialoogavond waar gesproken werd over verschillende ideeën als aanzet tot een regelmatige dialoog met de samenleving over de (financiële) toekomst van de gemeente. Het college dankt iedereen die heeft willen meedenken over de keuzes die de gemeenteraad uiteindelijk voor de begroting 2015 – 2018 moet maken.

Het is de eerste keer dat inwoners op deze manier zich konden uitspreken over verschillende begrotingsposten om te bezuinigen of te investeren en daarnaast eigen ideeën in te dienen. Dit gebeurde op verzoek van de gemeenteraad met als doel inwoners te betrekken bij de lastige keuzes die het gemeentebestuur moet maken voor een sluitende begroting en daarmee de financiële huishouding van de gemeente op orde te brengen en te houden.

Wat zijn de meest in het oog springende reacties?
Meest populaire bezuinigingsvoorstellen uit de Begrotingswijzer waren een efficiencyslag op de gemeentelijke organisatie, het verkopen van gemeentelijk vastgoed en snippergroen, de toeristenbelasting verhogen naar € 1,- , het onderhoudsniveau voor de begraafplaatsen verlagen en een forensenbelasting invoeren. 

Minst populair waren de voorstellen rondom het verhogen van de OZB. Een verhoging van de OZB van 20% was van alle begrotingsposten het minst populair als middel om de begroting sluitend te krijgen. Ook het invoeren van betaald parkeren kon niet op veel steun rekenen. Over de andere posten lopen de meningen flink uiteen.

Vervolg begrotingsproces
Het college van burgemeester en wethouders maakt een afweging of en hoe ze tegemoet kan komen aan de geuite wensen en werkt nu aan een concept begrotingsvoorstel voor de gemeenteraad. Deze wordt woensdag 8 aangeboden aan de raad. Deze stelt in november de begroting vast.

Wethouder Jan Willem van Dongen: ,,Na zes weken kunnen we terugkijken op een proces waarin inwoners hebben kunnen aangeven welke keuzes zij zouden maken en welke ideeën zij hebben om te bezuinigen of te investeren. Daarmee geven zij een richting aan waarin de gemeente zich zou moeten ontwikkelen. 
Het komende jaar gaan we daarover vaker het gesprek met belanghebbenden en betrokkenen aan. Ik ben erg blij dat zoveel mensen veel energie hebben willen steken om het gemeentebestuur te adviseren en ik dank hen daar hartelijk voor!”

Het college gaat serieus om met de ideeën en de wensen uit de Begrotingswijzer, maar moet ook een eigen afweging maken om een begrotingsvoorstel te maken dat de financiële huishouding van de gemeente gezond maakt. Van Dongen: ,,In het begrotingsvoorstel vindt niet iedereen zijn idee terug, noch blij zijn met de uitkomsten van onze afweging. Ik hoop daarvoor op begrip. Wij zullen zo goed mogelijk onze keuzes motiveren en indieners van ideeën daarvan in kennis stellen”.


 (Voorlopige) resultaten ingediende ideeën
    •    79 ideeën zijn ingediend via de Begrotingswijzer.
    •    Op dit moment zijn 14 ideeën ingediend op andere wijze dan via de Begrotingswijzer.

Het college wordt geadviseerd om:
    •    Ca. 30 ideeën over te nemen in het begrotingsvoorstel;
    •    22 ideeën nader te onderzoeken op toekomstige haalbaarheid;
    •    12 ideeën te betrekken bij de op te stellen toekomstvisie;
    •    4 ideeën voor kennisgeving aan te nemen en
    •    24 ideeën af te wijzen onder andere omdat deze niet leiden tot een extra bezuinigingsmogelijkheid;
    •    4 indieners zijn telefonisch (nog) niet bereikbaar.

Vervolg crowdsourcingsproces
De crowdsourcing met de Begrotingswijzer stopt nu, maar het college gaat het komende jaar vaker met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek over de (financiële) toekomst van de gemeente. De ideeën over het crowdsourcingsproces worden betrokken bij de vormgeving van deze gesprekken.

Raadslid uitgelicht: ‘Echte medezeggenschap ver te zoeken’

20141002 RHENEN  In maart van dit jaar is in Rhenen een nieuwe gemeenteraad gekozen. In een aantal artikelen in deze krant worden de raadsleden aan u voorgesteld. Deze week het laatste artikel in de reeks, een nadere kennismaking met Rik ter Horst, raadslid voor het Christen Democratisch Appèl (CDA).

Lees verder

Deeldeliers en Bl3nder

20141002 ZEIST  Op vrijdag 24 oktober 2014 is het dubbel feest in Pop- & Cultuurpodium De Peppel! Met het Bas van Lier-trio en DefP (oftewel Bl3nder) en ook Jules Deelder met Bas van Lier in de Deeldeliers. Tussendoor omlijst Deelder de avond met heerlijke jazz platen. Alle reden om te komen dus.

vergroot foto

Bl3nder brengt een energiek mengsel van jazz en rap. Al vele malen hebben de heren deze combinatie zonder voorbereiding live op het podium ‘in de blender’ gegooid en de shake die daar uit kwam, vloeide zo natuurlijk dat rap- of jazzfan, man of vrouw, jong of oud hier allen zeer aangenaam door verrast werden. De Deeldeliers is het nieuwste muziekprogramma van verhalenverteller, komediant, zanger, dichter, drummer, dj en jazzkenner Jules Deelder, en toetsenist Bas van Lier. Jules komt met al zijn disciplines aan bod, op muziek gezet door Bas van Lier. Een geordende chaos en een must voor iedereen die van muziek en woordkunst houdt.

Koop nu uw kaartje in de voorverkoop voor € 15,00 via www.peppel-zeist.nl of bij een Primera winkel.

Kruising N237/N238 Zeist beter en veiliger

20141002 HUIS TER HEIDE  De provincie neemt binnenkort de kruising van de Amersfoortseweg (N237) met de Zandbergenlaan (N238) onder handen. Om de doorstroming richting de A28 te bevorderen worden op deze drukke kruising twee extra rijstroken aangebracht. Daarnaast wordt de regeling van de verkeerslichten aangepast en er komt nieuwe wegverlichting. Gelijktijdig met de wegaanpassingen wordt groot onderhoud* uitgevoerd.

Planning
De werkzaamheden zullen plaatsvinden van 6 oktober tot uiterlijk 28 november 2014, op werkdagen tussen 09:00 en 15:30 uur en gedurende vijf weekenden.

Consequenties voor het verkeer en de omgeving
Tijdens de werkzaamheden die op werkdagen plaatsvinden, blijft altijd minimaal één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Het doorgaande verkeer en ook het openbaar vervoer kunnen hierdoor gewoon doorgang vinden. Wel zal er een snelheidsbeperking worden ingesteld. Gedurende vijf weekenden is er een wegafsluiting waarbij het verkeer wordt omgeleid. Alleen (brom)fietsers kunnen passeren. Aanliggende woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden geldt dat weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat de planning noodgedwongen wat naar achteren schuift. Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar veel regen valt. Asfalteren en markering aanbrengen is dan niet verstandig omdat het resultaat van slechte kwaliteit zal zijn.


Achtergrondinformatie
*Onderhoud provinciale wegen
De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit aan de provinciale wegen (totaal 300 kilometer), parallelwegen en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. Ieder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt. We maken hierbij onderscheid in groot en klein onderhoud.
Bij groot onderhoud gaat het om het vervangen van de verharding van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Elk wegvak is periodiek aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Soms moet ook een deel van de onderliggende constructie vervangen worden. Het werk bestaat meestal uit het wegfrezen van het huidige asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg dan @werkaandewegutr op Twitter


Restauratie toren Oude kerk wordt feestelijk gevierd

20141002 ZEIST  Op woensdag 8 oktober om 10.30 uur wordt op feestelijke wijze gevierd dat de toren van de Oude Kerk op de Eerste Dorpsstraat is gerestaureerd. De toren heeft door de restauratie een nieuwe, frisse aanblik gekregen, vormt meer een eenheid met de kerk en is daarmee weer een markant herkenningspunt van Zeist geworden.

vergroot foto
 
Wat is er gebeurd?
Onderdeel van de restauratie was onder andere het vernieuwen en het schilderen van het stucwerk en het vervangen van slecht houtwerk. Maar ook werden acht pinakels, stalen siertorentjes, weer aangebracht op de steunberen. Deze waren in de jaren 50 van de vorige eeuw verwijderd.
 
Markant punt
Wethouder Johan Varkevisser vindt dat de pinakels de toren een andere aanblik geven. “Maar ook door het stucwerk in drie kleuren te schilderen is de toren weer een markant punt van het historische en groene Zeist geworden.” De vroegere cementkleur van de toren was niet de oorspronkelijke kleur. In overleg met de Monumentencommissie werden drie tinten op basis van de oorspronkelijke kleuren gezocht en teruggebracht op de toren. “Een resultaat waar we heel trots op mogen zijn,” aldus Varkevisser.
 
Franse tijd
De gemeente is eigenaar van de toren, maar dat is niet altijd zo geweest. Alle kerktorens in Nederland waren eigendom van kerkgenootschappen tot de tijd van de Franse overheersing. Toen werden in 1798 veel kerktorens gevorderd door de overheid en gebruikt bij rampen, zoals brand of watersnood, of om belangrijke evenementen aan te kondigen. Vaak zijn de kerktorens in de loop van de tijd weer terug aangeboden aan de kerkbesturen, die hier meestal beleefd voor bedankten. Zo ook bij de toren van de Oude Kerk op de Eerste Dorpsstraat in Zeist.

Politiek geeft lichtmastreclame definitief groen licht

20141002 UTRECHTSE HEUVELRUG  De oppositie tegen de lichtmastreclame was vorig jaar groot. Geconfronteerd met bezuinigingen blijkt de politieke storm geluwd: wethouder Van Dongen mag meer reclame ophangen in de publieke ruimte. Opbrengst van de lichtmastreclame is een verwachte €50.000 per jaar, ofwel vijftig borden maal duizend euro.

Lees verder

Sportkamp op de Utrechtse Heuvelrug

20141002 AMERONGEN  Tijdens de herfstvakantie, van 20 t/m 24 oktober zijn er 4 sportkampen op de Burgwal in Amerongen. Meedoen is mogelijk aan het hockey, tennis, korfbal of voetbalkamp. Dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur Dag 5 (vrijdag) is gratis en optioneel.We zijn dagelijks geopend van 08.00 – 18.00 voor opvang.

Uniek is de mogelijkheid om een combinatie van kampen te maken, waarbij je in deze week per dag (of dagen) aan verschillende onderdelen meedoet. We noemen dit het Multi – sportkamp.

Deelname aan een van de kampen is mogelijk vanaf 3 tot 5 dagen. Voor aanmelden en meer informatie kun je terecht op www.tennisles.nl

Geschiedenisfestival bij Huis Doorn

20141002 DOORN  ‘Huis Doorn is een gewijde plek. Maar was de Duitse keizer nou een vriend of een vijand?’ Die vraag stelde televisie-presentator Jort Kelder bij de landelijke aftrap van de Maand van de Geschiedenis, woensdag op het terrein van het Doornse landgoed.

Lees verder

‘Betonzakken’ brengen verdedigingslinie onder de aandacht

20141002 OVERBERG  Wie begin volgend jaar over de Heuvelsesteeg in Overberg rijdt, ziet langs de weg een betonnen rij gestapelde ‘zandzakken’. De gemeente maakt daarmee zichtbaar dat de weggebruiker een oud militair verdedigingswerk kruist, namelijk de Grebbelinie.

Lees verder

Nieuwe kerk voor Oud Gereformeerde Gemeente

20141002 LEERSUM  Het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (OGGiN) aan de Koningin Julianalaan in Leersum werd onlangs gesloopt. Voor een tweedehands noodgebouw heeft de voormalige barak het lang volgehouden: ruim 60 jaar. Vanaf 2000 speelde de OGGiN in Leersum al met de gedachte aan grondige renovatie of nieuwbouw.

Lees verder
het nieuws van 3 oktober 2014
17e jaargang nummer 5262
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Inwoners Langbroek voelen zich misleid door Spar

20141003 LANGBROEK  In Langbroek beginnen inwoners hun geduld te verliezen omdat de beloofde supermarkt er nog steeds niet is. Nadat de realisatie van een Superrr is afgeketst, lijkt nu ook de komst van een lokale ondernemer ver weg. Met name ouderen hebben problemen met de lange afstanden naar de dichtstbijzijnde winkel.

Lees verder

Vrijwilligers begonnen aan allereerste wijnoogst in Zeist

20141003 ZEIST  Bij het woord ‘wijnoogst’ doemen beelden op van Zuid-Frankrijk of Spanje, maar in Zeist kunnen ze er sinds kort ook wat van. Vrijdagochtend om 09.00 uur werden op wijngaard Hoog Beek & Royen aan de Driebergseweg voor de allereerste keer druiven geplukt.

Lees verder

Sportaccommodaties gemeente Zeist energiezuiniger

20141003 ZEIST  In de afgelopen maanden zijn de sportaccommodaties van de gemeente Zeist energiezuiniger gemaakt. Zo zijn er zonnepanelen op de daken van de sportzalen geplaatst en zijn energie installaties vernieuwd. Door het energiezuiniger maken van de gebouwen is de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderd en het gebruiksgemak van de zalen voor sporters vergroot.
 
vergroot foto

Alle maatregelen op een rij
De sportgebouwen variëren van gymzalen uit de jaren ’70 tot een sporthal uit begin 2000. In de gebouwen zijn daarom verschillende soorten verbeteringen getroffen. Naast het plaatsen van zonnepanelen op alle daken, zijn installatie-onderdelen vervangen of opnieuw geplaatst, is bestaande verlichting vervangen voor een energiezuinige soort en is er vloerisolatie aangebracht. Voor een aantal gebouwen met een groot waterverbruik is gekozen voor het plaatsen van heat-pipes om douchewater mee te verwarmen. Zo zijn de gebouwen niet alleen energiezuiniger geworden maar is het comfort en gebruiksgemak voor sporters door de maatregelen verbeterd.
 
Zeist duurzaam
Het aanpakken van de sportaccommodaties en het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, zijn stappen die de gemeente zet om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In Zeist zijn inwoners actief bezig met het energiezuiniger maken hun woning door het te isoleren of door zonnepanelen te plaatsen. Steeds vaker nemen buurtbewoners samen het initiatief om zonnepanelen in te kopen. Maar duurzaamheid is ook een belangrijk thema voor ondernemers in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wilt u weten wat er in uw buurt speelt of wilt u een duurzaam initiatief nemen? Neem dan contact met ons op via tel. 14 030 of mail naar zeist@zeist.nl Meer informatie kunt u vinden op: www.zeist.nl/duurzaam.

Bomen en paddenstoelen op Sandwijck


20141003 DE BILT   IVN afdeling Heuvelrug en KrommeRijn houdt een paddenstoelenexcursie op het landgoed Sandwijck. Het natuurgebied Sandwijck is een oase van rust onder de rook van Utrecht en De Bilt.

Door de ontstaansgeschiedenis van het landgoed en de gevarieerde bodemsamenstelling is een parkachtig landschap ontstaan met veel verschillende stinzenplanten en bomensoorten. 


Op het landgoed is een korte maar zeer afwisselende wandeling uitgezet waarin de diversiteit van het gebied goed te ervaren is. Tijdens deze wandeling zal de aandacht uitgaan naar bomen en paddenstoelen. In het parklandschap rond het landhuis zullen we een aantal exotische bomen terugvinden. Het meest opvallend zijn de moerascypres, een meer dan honderdvijftig jaar oude ginkgo, een curieuze bandwilg en een monumentale mammoetboom. Daarnaast gaan we op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen, zoals kastanjeboleten, eekhoorntjesbrood en parelamanieten. Kom loop met ons mee! 
In het gebied zijn honden niet toegestaan.

Datum: Zondag 12 oktober om 14:00
Locatie: Utrechtseweg 305, 3731 GA te De Bilt 
Informatie: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn

Vraagtekens over ‘omvormen’ bosgebied

20141003 MAARN  De voorgenomen werkzaamheden van het Utrechts Landschap in het bosgebied van Stameren en Hoog Moersbergen hebben voor nogal wat vraagtekens gezorgd. Zoals uit de ingezonden brief van Maarn Maarsbergen Natuurlijk en de website van het Utrechts Landschap blijkt, zijn om deze reden de werkzaamheden stilgelegd.

Lees verder
het nieuws van 4 oktober 2014
17e jaargang nummer 5263

foto’s op flickr

foto’s op 500px

‘Wij pasten op zo’n 1000 kinderen’

20141004 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op 1 oktober 1999 startte Renate Bodok samen met drie vrouwen de inmiddels bekende kinderopvang De Kresj. Nu, na 15 jaar, werken er 20 mensen die dagelijks 130 kinderen opvangen waarvan de leeftijd varieert van 6 weken tot vier jaar.

Lees verder

Wijkse N!X Ruilkring wint schoorvoetend aan populariteit

20141004 WIJK BIJ DUURSTEDE  Aan de keukentafel zijn de twee deelnemers aan de N!X Ruilkring het al snel eens: vier kalebassen uit de moestuin ruilen voor vijf N!X-en is een prima deal. De verdiende N!X-en kunnen binnenkort weer worden gebruikt om fotografeertips te krijgen. Diensten aanbieden die je leuk vindt om te doen – lokaal, duurzaam en voor NIX.

Lees verder

Recreanten basketbal Utrechtse Heuvelrug

20141004 DOORN  Enthousiaste basketballer? Zin om wekelijks recreatief te basketballen, zonder verdere verplichtingen? We nodigen je uit om een keer te komen kijken bij de recreanten van Vriendenkring Basketbal Doorn. De vriendenkring bestaat uit enthousiaste (oud competitie) basketballers, heren en dames die op maandagavond van 21.00 – 22.30 uur een zaal huren om te basketballen.

Het basketbal seizoen is weer begonnen voor de leden van de Vriendenkring Basketbal Doorn. De training bestaat uit een warming-up, gevolgd door het spelen van wedstrijdjes. In september/ oktober en in maart/ april wordt er getraind in Sporthal Steinheim in Doorn. Vanaf eind oktober t/m februari spelen we, eveneens op maandag van 21.00 – 22.30 uur, in de Hordenhal in Wijk bij Duurstede.

Geînteresseerd om een keer mee te doen? Kom naar de sporthal of neem voor meer informatie contact op met: Wies Meijers, vriendenkringbasketb@hotmail.com.

Mini-festival Rockaholic

20141004 ZEIST  Op zaterdag  11 oktober vindt het mini-festival Rockaholic plaats in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. 
Een avondvullend programma gewijd aan verscheidene rockgenres; een combinatie van bluesrockband ‘The Anchor Creek’, indierockband ‘Pioneers Town’ en 90s rockband ‘Soundwar Stadium’.

De drie ambitieuze bands timmerden zelfstandig aan eigen shows en hebben elkaar on the road mogen ontmoeten. De weg heeft dit smakelijke trio van bands individueel geleid langs: 3FM, DWDD en TVOH. Vanavond slaan deze bands de handen ineen en verzorgen drie stevige rocksets van totaal 3 uur, met uitsluitend eigen werk. Surf mee op de golf van dit rockscala. Ondervind de diversiteit die hierin schuilt. Beleef deze rockvariërende avond op zaterdag 11 oktober bij De Peppel!


De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is € 4,- aan de deur. Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op www.peppel-zeist.nl.
het nieuws van 5 oktober 2014
17e jaargang nummer 5264

foto’s op flickr

foto’s op 500px

FC Driebergen houdt lang stand.

20141005 DRIEBERGEN  In een voor het publiek saaie wedstrijd heeft FC Driebergen een nederlaag geleden tegen koploper Valleivogels uit Scherpenzeel van 0-1. De uitslag doet vermoeden dat het een gelijk opgaande wedstrijd was maar het was Valleivogels die het veldoverwicht maar karig beloond zag worden door het stugge en goed verdedigend FC Driebergen.

vergroot  foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6  foto7  foto8  foto9  foto10

De thuisclub kwam eigenlijk maar sporadisch in de aanval daar de zeer goed staande verdediging weinig kansen weg gaf. De goed combinerende gasten uit Scherpenzeel die met veel enthousiaste toeschouwers aanwezig waren om hun favorieten aan te moedigen hadden zeker 75% balbezit maar echte kansen kwamen daar niet uit en stevende de wedstrijd naar een 0-0 met de rust.

De tweede helft gaf al direct een sterker Valleivogels aan die eigenlijk een snel doelpunt wilde scoren om de Driebergse verdediging een slechte middag te bezorgen maar dat bleef toch lang uit nogmaals FC Driebergen voerde hun opdracht perfect uit alleen het te grote balverlies na hun onderschepping werd toch fataal wat in de 71e minuut hun verdiende voorsprong opleverde doordat er een overtreding werd gemaakt door het middenveld van FC Driebergen en de daaruit ontstane vrije trap van 22 meter afstand voortreffelijk en onhoudbaar voor de goed keepende Michel van Bruggen werd ingeschoten 0-1.

Met nog ruim 20 minuten te gaan werd er meer risico genomen en kwamen er een paar kleine kansen om de gelijkmaker te scoren maar die werden een prooi voor de doelman van Valleivogels .
In een rommelige slotfase waar ook nog Pascal van Doorn met 2x geel van het veld werd gestuurd werd het einde voor Valleivogels met luid gejuich binnen gehaald in een voor hun verwachte moeilijke wedstrijd die dik en dik is verdiend.

Zaterdag een uitwedstrijd tegen SEC uit Soest aanvang 14.00 in Soest.

Teleurstellende nederlaag HDS

20141005 LEERSUM  Zondag derdeklasser HDS leed in en tegen Almere een teleurstellende 5-2 nederlaag. HDS trainer Frank Brouwer:,, We hebben in de tweede helft binnen vijf minuten de wedstrijd uit handen gegeven. Dat mag gewoonweg niet gebeuren als je met de rust op een 1-2 voorsprong staat.

Lees verder

Jaarlijkse korpsavond brandweerpost Wijk bij Duurstede

20141005 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op zaterdagavond 4 oktober vond in de plaatselijke kazerne de jaarlijkse korpsavond plaats van de brandweer Wijk bij Duurstede Tijdens deze feestelijke avond werd er niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar werden er ook diverse korpsleden in het zonnetje gezet.

Lees verder

Ruime nederlaag handbalsters GOconnectIT/Fortissimo

20141005 COTHEN  De handbalsters van GOconnectIT/Fortissimo hebben ruime nederlaag geleden bij Virto/Quintus 2. In Kwintsheul ging de ploeg uit Cothen met 31-18 onderuit. GOconnectIT/Fortissimo staat op de tiende plaats, met vier punten uit vijf wedstrijden.

Lees verder

Schaerweijde pakt punt in Rotterdam

20141005 ZEIST  De hockeyheren van Schaerweijde hebben gelijkgespeeld tegen Rotterdam. De ploeg uit Zeist stond met 2-0 voor. Schaerweijde heeft zeven punten uit vijf duels en staat zesde. Volgende week staat het duel tegen Amsterdam op het programma.

Lees verder

Predicaat ‘Hofleverancier’ voor Jacques Stinkens Orgelpijpenmakers B.V.

20141005 ZEIST  Burgemeester Koos Janssen van Zeist reikte op 4 oktober het predicaat Hofleverancier uit aan de firma Jacques Stinkens Orgelpijpenmakers B.V. Dit gebeurt tijdens de jubileumreceptie ter ere van het 100-jarig bestaan van dit bedrijf op Bedrijvenpark Seyst aan de Woudenbergseweg.
 
De firma is al 100 een begrip in Zeist. Stinkens Orgelpijpenmakers is het enige bedrijf in Nederland, dat uitsluitend orgelpijpen vervaardigt. Deze metalen orgelpijpen worden op ambachtelijke wijze gemaakt en worden over de gehele wereld geleverd.

Wijk bij Duurstede wil FairTrade gemeente zijn

20141005 WIJK BIJ DUURSTEDE  10 oktober 2014 is de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Deze dag is heel bijzonder voor Cothen, Langbroek en Wijk: het is de start om te komen tot een FairTrade gemeente! Het Wijkse college heeft op 23 september jl. het besluit hiertoe genomen. Een initiatiefgroep van vrijwilligers met ondersteuning van de gemeente is gestart om dit voor elkaar te krijgen.

Uitnodiging
De initiatiefgroep nodigt iedereen uit om op 10 oktober om 15.30 uur aanwezig te zijn bij de kick-off van FairTrade gemeente in de WereldWinkel, Peperstraat 33 in Wijk bij Duurstede. Hans Marchal (wethouder van o.a. duurzaamheid) en John van Balen (voorzitter WereldWinkel) geven dan het startschot van deze campagne. De leerlingenraad van het Revius is bij de kick-off aanwezig. Leerlingen van het Revius zullen namelijk tijdens hun Maatschappelijke Stage (MAS) een nulmeting doen bij winkels, horeca, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het zou fijn zijn als de Wijkse organisaties ook dit jaar weer hun medewerking verlenen aan deze stage.

Collegebesluit
Wethouder Hans Marchal is erg ingenomen met het besluit om een FairTrade gemeente te worden: “Het past in deze tijd om ons steentje bij te dragen aan menswaardige werkomstandigheden in Derde Wereldlanden. FairTrade past goed binnen het gemeentelijk beleid op het terrein van duurzaamheid. Het versterkt de doelstelling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als gemeente kochten we al voor 60% FairTrade koffie en thee in. Binnen vijf jaar zal dat 100% zijn. In onze personeelskantine worden straks minstens vier eerlijke producten aangeboden”. Er zijn al veel FairTrade gemeenten in onze provincie. Als de gemeente Wijk in 2015 officieel FairTrade gemeente zal zijn, is de provincie Utrecht de eerste FairTrade provincie in Nederland! Dat zou een goed voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.

WereldWinkel, MVO-Platform, Wijk bij Duurzaam Nu & Later en gemeente
Deze (vrijwilligers)organisatie gaat campagne voeren, waarbij alle hulp welkom is! Voorzitter van de WereldWinkel, John van Balen: “Ik ben blij met de inzet van onze mensen voor eerlijke producten, met een eerlijke prijs en goede arbeidsomstandigheden in de wereld. In de WereldWinkel staan vanaf 10 oktober medewerkers klaar om u te informeren. Er is ook voldoende informatiemateriaal om mee te nemen. De informatiefolders zijn ook verkrijgbaar in het gemeentehuis. Folders zijn er voor alle partijen in de samenleving. Dus bent u vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, middenstand, organisaties, sport, scholen, kerken, horeca of particulier? Kom naar de WereldWinkel of het gemeentehuis. Wij hopen dit samen voor elkaar te krijgen.

Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht

20141005 DOORN / DRIEBERGEN  In de provincie Utrecht bestaan nog zes vervuilde stomerijlocaties ‘die op korte termijn onze aandacht vragen’, schrijft provinciebestuurder De Vries. Volgens de gedeputeerde kwam de ernstige vervuiling in Doorn voor iedereen ‘onverwacht’.

Lees verder

Politie sluit straat Wijk bij Duurstede af om dubbele autobrand

20141005 WIJK BIJ DUURSTEDE  De politie onderzoekt een verdachte autobrand in Wijk bij Duurstede. Op de Rorikstraat brandden in de nacht van zaterdag op zondag twee auto’s volledig uit.

Lees verder

Andere locatie voor Plantenruilbeurs D&N

20141005 LEERSUM  Deze keer wordt de plantenruilbeurs van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum op een andere locatie gehouden, namelijk op het Pleintje voor Cultuurhuis de Binder aan de Hoflaan 29. Het tijdstip is zaterdag 11 oktober van half 11 tot half 12.

Dit is een leuke en goedkope manier om eens wat andere planten in uw tuin te krijgen. Kijk eens rond in uw tuin en neem wat afgestoken pollen of stekjes mee (het hoeft niet in potjes, maar mag natuurlijk wel). En kijk wat er van uw gading is bij de planten die anderen meenemen. Ook vijverplanten en moestuinzaden en -planten zijn welkom.
De ruilbeurs is voor iedereen, niet alleen voor leden. Het is altijd gezellig en informeel. Beginnende tuinders krijgen vaak tips van de mensen met ervaring. In het najaar kunnen bestaande vijvers vaak wat uitgedund worden en zijn er meestal wel zuurstofplanten te krijgen. Hebt u niets te ruilen, kom dan rond half 12 even een kijkje nemen, er is meestal wel wat over.

Eerste punten voor hard werkend DEV

20141005 DOORN  Voor thuisploeg DEV was het eindelijk reden tot een after party. De 1-0 overwinning op DVSU uit Utrecht smaakte goed in de mond en was met name door hard werken ook verdiend te noemen.

Lees verder

Gedegen en dik verdiende overwinning SVL

20141005 LANGBROEK  Zaterdag eersteklasser SVL had in eigen huis geen kind aan het altijd lastige Eemdijk. SVL trainer Jan Gaasbeek:,, Gezien de berichtgeving hadden we een zwaardere tegenstander verwacht. Maar niets was minder waar. De uiteindelijke 2-0 overwinning had eigenlijk vele malen hoger moeten uitvallen.

Lees verder

Ernstig ongeluk op Koelaan Zeist

20141005 ZEIST / BUNNIK  In de vroege ochtend van zondag 5 oktober raakte een automobilist gewond toen hij tegen een boom langs de Koelaan in Zeist. In de beruchte bocht tussen Bunnik en Zeist is rond 03.30 uur een auto met hoge snelheid tegen een boom gereden.

Lees verder

Belangrijke overwinning SVMM

20141005 MAARN   Zaterdag vierdeklasser SVMM behaalde een belangrijke driepunter op naaste concurrent Barneveld. In eigen huis bleef het tot aan de laatste minuut nog billenknijpen geblazen, maar was de 4-3 overwinning uiteindelijk dik verdiend.

Lees verder
het nieuws van 6 oktober 2014
17e jaargang nummer 5265
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Heuvelrug wil nog maar één ‘aantrekkelijke’ begraafplaats

20141006 UTRECHTSE HEUVELRUG  Begraven is uit, cremeren is in, net als natuurbegraven. Daar moet de gemeente Heuvelrug op inspelen, anders zijn de begraafplaatsen niet meer te handhaven. Of eigenlijk: te betalen. Eigenlijk is het heel simpel: Er gaan steeds meer mensen dood, maar hun laatste rustplaats is minder vaak een ouderwets graf.

Lees verder

Gemeente en museum Dorestad tekenen intentieovereenkomst

20141006 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op dinsdag 30 september tekenden Stefan Poelman, namens museum Dorestad en Tjapko Poppens namens de gemeente Wijk bij Duurstede, een intentieovereenkomst over de verhuizing van het museum van de Muntstraat naar het oude Stadhuis aan de Markt.  In deze overeenkomst hebben het museum en de gemeente principe-afspraken gemaakt.

vergroot foto

Begin dit jaar vertrok de Nederlandse Kastelenstichting uit het oude Stadhuis waardoor er ruimte vrij kwam voor een nieuwe bestemming. Voor het museum is dit een fantastische kans om zich te vestigen op een van de mooiste locaties in Wijk bij Duurstede. Wethouder Wil Kosterman geeft aan: “Door de verhuizing wordt het museum beter bereikbaar voor publiek en komt er in hartje centrum een belangrijke publiekstrekker bij. Op die manier kan de rijke geschiedenis van Dorestad en Wijk bij Duurstede onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht, wat een toeristische impuls kan geven aan het mooie centrum”.
Een ander voordeel is dat er vanuit deze locatie beter kan worden samengewerkt met de VVV en de Grote Kerk.

In de komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. De voorstellen hiervoor worden  in de loop van het vierde kwartaal van 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Door een eventuele verhuizing komt het pand Muntstraat 42 vrij voor verkoop. Dit pand is eigendom van de gemeente.

Onzekerheid over zorgcentrum veteranen

20141006 DOORN  Er heerst onrust onder de bewoners van het zorgcentrum bij De Basis in Doorn. Veteranen voelen zich opzij gezet, nu hun woonoord op het terrein langs de Woestduinlaan te koop staat. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is op dit moment de continuïteit van zorg gegarandeerd.

Lees verder

Gemeentelijke vrijwilligersprijs 2014

20141006 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeente Wijk bij Duurstede heeft grote belangstelling voor het lokale vrijwilligersbeleid en wil dat ook tonen. Daarom wordt dit jaar alweer voor de twaalfde keer de Wijkse vrijwilligersprijs uitgereikt.

Bij de uitreiking van de vrijwilligersprijs is het nadrukkelijk niet de bedoeling om daarbij één vrijwilliger in het zonnetje te zetten, maar juist een hele organisatie of vereniging.

Wat gaat er gebeuren?
Alle organisaties in de gemeente die hun werk geheel of gedeeltelijk uitvoeren met behulp van vrijwilligers, kunnen zich inschrijven voor deelname aan de verkiezing.
De afgelopen vijf jaren hebben wij als gemeente zelf organisaties genomineerd die op een positieve wijze in het nieuws zijn gekomen. Bijvoorbeeld door het leveren van een uitzonderlijke prestatie, het winnen van een bijzondere prijs, noem maar op!

Dit jaar willen wij weer eens organisaties uitnodigen om een bepaald aspect van hun eigen functioneren voor het voetlicht te brengen aan de hand van een thema. Dit jaar is dat de wijze waarop uw organisatie anticipeert op de zgn. participatiemaatschappij.
Als uw organisatie dit jaar wil meedingen naar de prijs, kunt u op maximaal 1 A4-tje beschrijven welke activiteiten uw bestuur onderneemt, nu of in de nabije toekomst, als het gaat om het mensen laten ‘meedoen’ in de samenleving.

Begin september is al een uitnodiging gestuurd naar alle bij ons bekende vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Indien u geen brief heeft ontvangen en wel mee wilt doen, dan kunt u het deelnameformulier downloaden via de website www.wijkbijduurstede.nl
U kunt het deelnameformulier nog tot 1 november aanstaande insturen.

Hoe vindt de verkiezing plaats?
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Alle vrijwilligersorganisaties ontvangen vervolgens een uitnodiging voor een ontvangst in het gemeentehuis op woensdag 10 december 2014. Voor de vrijwilligersprijs worden 3 organisaties genomineerd. De bekendmaking van de winnaar vindt tijdens deze ontvangst plaats. De winnende organisatie ontvangt € 1.000,-. Daarnaast looft de gemeente een 2e en 3e prijs uit van elk € 250,-.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Mascha Heemskerk van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten, telefoonnummer: 0343-595595.

Historische plalen

20141006 DRIEBERGEN  Op maandagochtend 13 oktober, van 10:00 tot 12:00 uur wordt er, in de Bibliotheek in Driebergen, een lezing gehouden over historische vertelplaten van Isings. Vincent van Poortvliet zal met beelden een aantal vertelplaten de revue laten passeren.

Van Poortvliet komt uit Bennekom en weet zijn luisteraars altijd te boeien met mooie historische verhalen. De ochtend wordt gehouden in het kader van de Zoute Inval. De toegang is gratis en er wordt een bijdrage gevraagd voor de koffie en de thee. De Bibliotheek Driebergen is gevestigd aan de Hoofdstraat 164. 
Voor meer info: www.rbzout.nl

Tafelpoppenspel: de sterrendaalders

20141006 DRIEBERGEN  Op zondagmiddag 12 oktober wordt door Mennie van Nimwegen het tafelpoppenspel De Sterrendaalders verteld en gespeeld. Het is bedoeld voor kinderen van alle leeftijden. Plaats: Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a, Driebergen. Aanvangstijd 15.30 uur. Prijs 2.50 euro per kind, begeleiders vrijwillige bijdrage.

Inlichtingen bij Rob Steinbuch, tel. 0343-512491.

Geflatteerde nederlaag voor Austerlitz

20141006 AUSTERLITZ  De 1e helft was voor een op alle fronten beter spelend Bunnik’73. In de 8e minuut werd slecht uitverdedigen direct afgestraft, 0-1. Austerlitz bleef achterin problemen houden met de voorwaartsen van Bunnik’73 en na een dieptebal werd een overtal situatie goed uitgespeeld, 0-2.

Lees verder
het nieuws van 7 oktober 2014
17e jaargang nummer 5266

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Knuffelweide Amerongen geopend

20141007 AMERONGEN  Op zaterdag 4 oktober was het groot feest in Amerongen. De Knuffelweide werd officieel geopend. Na toespraken door wethouder Henk Veldhuizen en initiatiefneemster Anja Brouwer werd samen met de 97-jarige mevrouw Peeneman en de 1-jarige Luuk Frederiks de openingshandeling – het planten van een boom – verricht.

Onder toeziend oog van ruim 600 bezoekers werd een notenboom geplant. Deze boom, geschonken aan de Knuffelweide door de ruim 50 vrijwilligers, is vernoemd naar Anja Brouwer, initiatiefneemster van De Knuffelweide.

Anja Brouwer dankte in haar toespraak alle vrijwilligers, sponsoren en donateurs die haar vanaf het begin gesteund hebben om haar droom te verwezenlijken. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Zij hoopt dat De Knuffelweide op deze geweldige support mag blijven rekenen.

Na de officiële handelingen en het in ontvangst nemen van een paar prachtige cheques en vele cadeaus, barstte het feest los. Er was voor iedereen wat! Jong en oud genoot van alle activiteiten onder het genot van een drankje met heerlijke Knuffelmuffin en een gezellig muziekje verzorgd door het dweilorkest en Radio 90FM.
Oud-wethouder Tim Verhoef, die ook aanwezig was, memoreerde dat de ongelooflijk grote opkomst van belangstellenden wel bewees dat De Knuffelweide in een behoefte voorziet.

De Knuffelweide is een kleinschalige kinderboerderij voor Amerongen, Leersum, Overberg en Elst. Leuk, leerzaam, laagdrempelig en gratis voor jong & oud! De openingstijden zijn: maandag t/vrijdag van 9.30-11.30 en van 13.30-16.00 uur, zaterdag van 10.00-15.00 uur en zondag van 11.00-14.00 uur. De ingang van De Knuffelweide is aan de Industrieweg 3 te Amerongen.

SP stelt vragen over uitspraken wethouder

20141007 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen week stond in het AD een artikel over hoe het college en met name de wethouder Financiën denkt de bezuinigingen op te vangen. SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer las het stukje met gefronste wenkbrauwen.

Lees verder

Musketiers pakt in blessuretijd eerste punt

20141007 ELST  Musketiers heeft haar eerste competitiepunt binnen. In blessuretijd wist het bij buurman Oranje Wit de 1-1 gelijkmaker te scoren. De gelijkmaker kwam als een mokerslag aan bij de ploeg van trainer Adri van Dalem.

Lees verder

Hoogspanning begraven nogal duur

20141007 UTRECHTSE HEUVELRUG  In Driebergen en Maarn ligt een aantal huizen loodrecht onder hoogspanningskabels. De kabels kunnen eventueel met subsidie de grond in, maar het blijft miljoenen kosten. Hoewel er aanwijzingen zijn dat er verband bestaat tussen het wonen in een magnetisch veld en ziektes als leukemie en alzheimer, is een causaal verband nooit bewezen. Het tegendeel -dat het 100% veilig is- is echter evenmin bewezen.

Lees verder

Nieuwe schuur officieel geopend

20141007 DRIEBERGEN  Afgelopen schooljaar heeft basisschool de Uilenburcht in Driebergen geld ingezameld voor de kinderboerderij. De opbrengst van maar liefst 600 euro is besteed aan een nieuwe hooi- en stroschuur. Vrijwilligers Arie Balk en Ruud van Essen zijn de hele zomer druk in de weer geweest om deze schuur te bouwen.

Donderdag 2 oktober was het dan zover. De schuur werd officieel geopend door leerlingen van groep 1/2B van de Uilenburcht en de twee klusvrijwilligers.

Jean Alphonse Richard van der Poll overleden

20141007 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op zaterdag 4 oktober is beeldhouwer, kunstsmid en schilder Jean Alphonse Richard van der Poll overleden. Jean heeft, op artistiek vlak, veel betekend voor de regio Utrecht/Wijk bij Duurstede/Zeist.

Lees verder

Asfalteren Tolhuislaan is een ‘bewerkelijk klusje’ 


20141007 BUNNIK  Afgelopen maandag werd de Tolhuislaan opnieuw geasfalteerd. Twee brede rode stroken en een smalle zwarte streep in het midden, dat was de opdracht. En het is gelukt. Maar voor de uitvoerders was het geen standaard klus.

Lees verder

Inloopspreekuren financiële en administratieve vragen

20141007 DRIEBERGEN / LEERSUM  De organisaties Humanitas Heuvelrug en Schuldhulpmaatje houden in oktober in Driebergen en in Leersum inloopspreekuren voor vragen op financieel of administratief gebied. Bij de inloopspreekuren kan iedereen binnenlopen en zijn vraag voorleggen aan een vrijwilliger.

Als een vraag niet direct kan worden beantwoord is het mogelijk om individuele ondersteuning te krijgen. Hulpvragers ontvangen een informatiepakket met daarin ook hulpmiddelen om overzicht te krijgen in hun administratie.

In Driebergen kunt u terecht bij Het Hoekje, Groenhoek 73, op dinsdag 14 oktober van 10.00 tot 11.30 uur en op donderdag 30 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.

In Leersum zijn de inloopspreekuren in De Binder, op woensdag 15 oktober van 10.00 tot 11.30 uur en op woensdagavond 29 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.

De vrijwilligers van beide organisaties hebben een training gevolgd. Zij begeleiden mensen ook thuis bij het op orde brengen van hun administratie of bij budgetbeheer. Zo nodig helpen zij bij het zoeken naar oplossingen voor (dreigende) schulden. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht afkomst, levensovertuiging of leefsituatie.

CDA bezorgd over stankoverlast Zeist-West

20141007 ZEIST  De laatste maanden lijkt de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kwikstaartlaan in Zeist-West weer meer stank te verspreiden. De redenen hiervoor zijn, bij bewoners in ieder geval, onbekend. Omwonenden ondervinden er wel veel hinder van en vragen zich af of er inmiddels geen technieken zijn om deze onaangename, doordringende geur te voorkomen.

Lees verder

Natte najaarsdagen op de hei

20141007 ELST  Van die lekkere ruige herfstdagen om door de geheel eigen natuur van de Plantage Willem III  en de Remmerdense Hei te struinen. Een van onze  gidsen van Utrechts Landschap zorgt dat u na zo’n 1½ uur op de plaats van vertrek  terugbent om uw drijfnatte ervaringen  op te dissen aan wie het ook maar horen wil.

Hij staat  trouwens op 11 oktober om stipt 14.00 uur klaar op de parkeerplaats van de Plantage Willem III tussen kom Elst en de wildpassage ofwel ecoduct onder de N225 tussen Rhenen en Elst.

Reserveren overbodig, geen kosten, maar wèl komen, ook bij die striemende kletterbui. Per ongeluk een mooie stille najaarsmiddag? Geen nood! Ook nooit weg.
Nadere info: www.utrechtslandschap.nl 
het nieuws van 8 oktober 2014
17e jaargang nummer 5267

foto’s op flickr

foto’s op 500px

College kiest voor financieel gezond met behoud van voorzieningen

20141008 UTRECHTSE HEUVELRUG  De inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug leven, wonen en werken met plezier in een aantrekkelijke gemeente. Het college van B&W wil dat zo houden. Een goed voorzieningenniveau is daarbij essentieel. Om dat te bereiken is een gezonde, solide financiële basis onontbeerlijk. In het begrotingsvoorstel 2015-2018 is daarvoor de koers uitgezet.

Het college heeft in de begroting een aantal stevige beslissingen moeten nemen. Die beslissingen zijn noodzakelijk om, gezien de recente ontwikkelingen en bezuinigingen van het rijk, nu en in de toekomst financieel gezond te worden en te blijven. Tegelijkertijd biedt de nieuwe begroting ruimte om met inbreng van de samenleving een visie op de toekomst te formuleren.

Het is de eerste keer dat de begroting voor een deel is gebaseerd op de inbreng via digitale crowdsourcing. Het college is blij dat dit instrument in zo korte tijd zoveel inbreng van inwoners heeft opgeleverd. Naast de input uit de crowdsourcing heeft het college zich in dit begrotingsvoorstel laten leiden door het raadsprogramma, de wens te willen investeren in mensen in plaats van in stenen en door eerder genomen besluiten die participatief tot stand zijn gekomen. Ook heeft het college rekening gehouden met de herijking van het investeringsprogramma.

Definitieve resultaten crowdsourcing
Inwoners en andere betrokkenen hebben actief meegedacht over de invulling van de begroting en de bezuinigingen die nodig zijn. Vanaf 15 augustus hebben maar liefst 322 mensen via de Begrotingswijzer hun voorkeur voor bezuinigingsopties aangegeven. Het was ook mogelijk om eigen bezuinigingsideeën in te dienen. Via de Begrotingswijzer werden 84 ideeën ingediend. Via andere bronnen ontvingen we nog 16 aanvullingen. Dit komt op een totaal van precies 100 ideeën. De inhoud was divers en in veel gevallen bruikbaar als bezuinigingsoptie voor een sluitende begroting op de korte en lange termijn.

Het college heeft 29 ideeën direct overgenomen, dit levert  € 775.000,- op. In 27 ideeën zit een potentiële besparingsmogelijkheid, maar nader onderzoek is nodig om te weten of er een werkelijke besparing mogelijk is. De komende maanden wordt hieraan gewerkt. Eventuele effecten worden onderdeel van de Kadernota 2016. Twaalf ideeën betrekt het college bij de ontwikkeling van de toekomstvisie. De resterende 32 ideeën leiden niet tot een bezuiniging, maar indieners worden uitgenodigd om mee te denken bij de verdere ontwikkeling van de participatie in het begrotingsproces.

Financieel gezond
Om het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden en een sluitende begroting te presenteren, is meer nodig dan uit de crowdsourcing is gekomen. Dat heeft het college doen besluiten om aan de raad voor te stellen de OZB met 10% te verhogen. Hoewel er bij de deelnemers aan de crowdsourcing draagvlak bestaat voor een verhoging van de OZB , is het een beslissing die het college zwaar valt.

Naast de verhoging van de OZB is gekeken naar het meer in balans brengen van het ambitieniveau met de realiteit. Hiervoor is het investeringsplan herijkt. Er is een planning gemaakt die beter is afgestemd op de beschikbare capaciteit van de organisatie. Dit geeft een transparant inzicht in de investeringen. Ook is gekeken naar de bezuinigingsmogelijkheden in de gemeentelijke organisatie. Daarbij is aansluiting gezocht bij de recente organisatieontwikkeling. De diverse onderdelen die in dit programma aan de orde komen dragen bij aan de efficiencytaakstelling.

Doorkijk naar de toekomst
De tijd staat niet stil en de rol van de overheid is aan verandering onderhevig. Die veranderende rol, één van ‘meer samenleving minder overheid’, maakt het noodzakelijk om anders te werken en dus ook andere keuzes te maken. Die keuzes wil het college baseren op een gedegen visie. “Wat voor gemeente willen we zijn?”. Deze visie wil het college samen met de samenleving opstellen. Er ligt al een basis in de structuurvisie en ook in het sociaal domein staat de ontwikkeling niet stil. Om stevig in het zadel te kunnen zitten, is het de kunst om vanuit een solide basis met elkaar de toekomst uit te stippelen. Er zijn al diverse initiatieven uit de samenleving gekomen en verschillende ideeën geopperd die het college meeneemt in een plan om dit proces vorm te geven.

Het is evident dat het college ook de komende jaren via een intensief participatieproces verder werkt aan een gezonde, solide financiële basis.
 
Vervolg begrotingsproces
Op 8 oktober is de begroting met raadsvoorstel naar de gemeenteraad verzonden. Donderdag 16 oktober is de bespreking in de gecombineerde commissie. Maandag 3 en donderdag 6 november zijn de algemene beschouwingen in de gemeenteraad, waarna de raad de begroting vaststelt.

Bunnikse boerin in de prijzen

20141008 BUNNIK  Een boerin uit Bunnik heeft een Europese agrarische prijs gewonnen. Djûke van der Maat kreeg de Innovation Prize for Women Farmers uitgereikt in Brussel.  Dertien vrouwen uit diverse EU-landen waren voor de prijs genomineerd.

Lees verder

Jazz @ de Baak 25 oktober complete jazzavond

20141008 DRIEBERGEN  Op zaterdag 25 oktober vindt Jazz@deBaak plaats in de Baak Theater Maitland in Driebergen. Een complete jazzavond met toonaangevende jazzmuziek van Ben van Gelder en Reinier Baas, Gene Carl en LoYu, jazzfood en after jazz. Jazz op een landgoed, vanaf € 10 bij te wonen.

Ben van Gelder (altsaxofoon)

De in New York woonachtige saxofonist Ben van Gelder wordt gezien als de ‘boy wonder van de Nederlandse jazz’ (NRC). Zijn geluid, composities en improvisatietalent zijn zowel in de studio als op het podium uniek. Van Gelder won onder meer de Deloitte Jazz Award en haalde de halve finale van de prestigieuze Thelonious Monk Competition.

Reinier Baas (gitaar)

Reinier Baas studeerde in 2010 af aan het Conservatorium van Amsterdam met het cijfer 10. Hij was finalist van de Deloitte Jazz Award en speelde o.a. op North Sea Jazz Festival, Lowlands en in het Concertgebouw. Over zijn spel: ‘Hier hoor de je toekomst van de jazz’ (Parool).

Gene Carl

De muziek van de Amerikaans/Nederlandse Gene Carl wordt omschreven als ‘complex maar doorzichtig, cerebraal maar lichtvoetig’ (Volkskrant). Gene Carl speelde in Louis Andriessens Hoketus en het Schönberg Ensemble en bracht in 2012 zijn laatste cd uit in het BIMhuis. Begin 2015 verschijnt een nieuwe cd voor Ninety and Nine Records (NY).

LoYu

LoYu bestaat uit de Letse jazz-zangeres/toetsenist Baiba Yurkevich en de Nederlandse elektro akoestisch performer Andreas Loanjoe. Beiden studeerden sonologie aan het Koninklijk Conservatorium en ontwikkelden een muziekstijl die niet in een hokje is te plaatsen. ‘We willen computers tot leven brengen’ (3voor12).

Programma

17:00 Gene Carl

18:00 Diner

20:00 Ben van Gelder/Reinier Baas

21:30 LoYu

22:30 after jazz

Complete avond

Om 18:00 kun je genieten van jazzfood: “Black Angus” burgers van de grill met “Cajun seasoned” aardappelwedges uit de oven en een frisse salade (ook vega). Na afloop van de avond is er een after jazz time en met de winterklok die avond een uur terug kun je extra nagenieten. Je kunt zelfs overnachten in een van de thematisch ingerichte Eb en Vloed-hotelkamers.

De Baak Theater Maitland ligt op Landgoed de Horst in Driebergen. Maak gerust een wandeling op het landgoed voor het concert begint.

Voor tickets en informatie zie www.theatermaitland.nl
isense_classification_start
Locatie: De Baak Theater Maitland op Landgoed de Horst in Driebergen, de horst 1, Driebergen

Zonnebloem Doorn samen op pad

20141008 DOORN  Op donderdag 2 oktober heeft een gezelschap van ruim 30 personen een hele genoeglijke middag gehad bij restaurant Darthuizen in Leersum. De gasten van de Zonnebloem Doorn konden per gang uit heerlijke hapjes kiezen.

Ook werd er nog een kennismakingsspel gespeeld om elkaar nog beter te leren kennen. Een zeer geslaagde middag mede door de inzet van de vrijwilligers.

Schimmel in het nieuwe gemeentekantoor

20141008 DOORN  In de archiefruimten onder het nieuwe gemeentekantoor is schimmel-en bacterievorming aangetroffen. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer zijn de problemen op tijd geconstateerd en is het gemeentearchief niet in gevaar.

Lees verder

Energielabel A voor gemeentehuis Zeist

20141008 ZEIST  Het vernieuwde gemeentehuis in Zeist heeft energielabel A gekregen. Label A staat voor ‘energiezuinig’. Het gemeentehuis is tussen 2012 en 2013 deels gerenoveerd en voorzien van een nieuwe aanbouw en een parkeergarage. Hierdoor is een duurzaam en modern gemeentehuis ontstaan.

Warmte koude opslag systemen en zonnepanelen
Het energielabel geldt voor het gehele gebouw van het gemeentehuis aan Het Rond 1. Hier valt het Oude Raadhuis uit 1908  en het nog oudere raadhuis aan de Dorpsstraat onder, het Lengkeek gebouw uit de jaren 70 en de nieuwe aanbouw en de parkeergarage. Tijdens de vernieuwing van het gemeentehuis in 2012 en 2013 is van alles gedaan waardoor het nu label ‘energiezuinig’ heeft gekregen. Zo zijn bijvoorbeeld de gevels, daken en ramen in de al bestaande gedeelten geïsoleerd, wordt het gebouw verwarmd en gekoeld met behulp van een warmte-koude-opslag systeem, zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst en is overal energiezuinige verlichting aangebracht met bewegingsmelders die uitgaan als er niemand is.

Van label F naar label A
Wethouder Johan Varkevisser hangt op de Dag van de Duurzaamheid het energielabel op in de publiekshal, waar het goed zichtbaar is voor iedereen die binnenkomt. “Ik ben trots dat we hier letterlijk kunnen laten zien hoe belangrijk Duurzaamheid voor ons is en wat voor een stap we hebben gemaakt. Van energielabel F van de bestaande, deels monumentale, gebouwen naar energielabel A. En we zitten niet stil. We gaan voor al ons vastgoed een energielabel bepalen als eerste stap naar het energiezuiniger maken. Voor een deel van de gemeentelijke sportaccommodaties is dat al gedaan. We gaan verder op de ingeslagen weg!”

Wat is een energielabel?
Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw. Op het energielabel staat onder andere informatie over het gebruik aan elektriciteit, gas en warmte en de CO2-uitstoot. Een energielabel is zelf te verkrijgen via een gecertificeerd adviseur die te vinden is op de site van de stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland. Voor meer informatie kijk op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-gebouwen

Honderden banen weg bij Bouwbedrijf BAM

20141008 BUNNIK  Bouwbedrijf BAM in Bunnik schrapt 650 banen, met name in Nederland. De onderneming heeft dat woensdag bekendgemaakt. Het gaat vooral om kantoorfuncties. De reorganisatie komt nadat het bedrijf eerder aankondigde dat er 100 miljoen euro bezuinigd moet worden.

Lees verder

Tim Akkerman in De Peppel

ZEIST  Op vrijdag 31 oktober 2014 mogen we Tim Akkerman verwelkomen in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. In 2011 bracht Tim Akkerman (ex-frontman Di-rect) het zeer persoonlijke en ingetogen solodebuut ANNO uit, dat zich mocht verheugen op positieve recensies.

vergroot foto

Op opvolger The Journey – die op 1 mei uitkwam – bewandelt Akkerman nieuwe muzikale paden en trapt hij het gaspedaal een stuk steviger in. Werden met betrekking tot het debuut nog paralellen getrokken met klassieke singer-songwriters als Paul Simon, Nick Drake en meer eigentijdse troubadours als Tim Christensen, het nieuwe materiaal toont meer referenties met bands en artiesten als Mumford & Sons, One Republic en Ben Howard, en ook opperbaas Bruce Springsteen is nooit ver weg.

The Journey is een energiek album geworden, waarbij de liedjes zijn opgebouwd uit traditionele bouwstenen, aangevuld met de frisheid en het gevoel van nu. Folky pop met een randje Americana. Koop nu uw kaartje in de voorverkoop voor € 12,50 via www.peppel-zeist.nl of bij een Primera winkel.

Brandweer rukt massaal uit voor schoorsteenbrand Odijk

20141008 ODIJK  De brandweer in Odijk is dinsdagavond uitgerukt voor een schoorsteenbrand in een woonboerderij aan de Achterdijk. Omdat het een rietenkap betrof, werd er met groot materieel uitgerukt.

Lees verder
het nieuws van 9 oktober 2014
17e jaargang nummer 5268
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Zonnepanelen op steenfabriek Bosscherwaarden

20141009 WIJK BIJ DUURSTEDE  Er komen zonnepanelen op de oude steenfabriek Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede. Het project is een idee van onder andere eigenaar het Utrechts Landschap.  Er is voldoende ruimte op het dak voor de vijfhonderd geplande panelen.

Lees verder

Fietstunnel in Rhenen onder water door pompstoring

20141009 RHENEN  Door wateroverlast is de fietstunnel langs de Cuneraweg in Rhenen donderdagochtend moeilijk bereikbaar geweest. In de tunnel stond een laag water van ongeveer 25 centimeter. Veel scholieren maken gebruik van deze fietstunnel.

Lees verder

Inwoners Rhenen gaan meer belasting betalen

20141009 RHENEN  Inwoners van de gemeente Rhenen krijgen vanaf komend jaar te maken met stijgende belastingen. Onder meer de woonbelasting ozb gaat omhoog om tekorten op de begroting te dichten. De ozb stijgt met 0,6 procent, wat voor eigenaren van een gemiddelde woning neerkomt op een tientje extra per jaar.

Lees verder

Scooterrijder gewond in Amerongen

20141009 AMERONGEN  In Amerongen is donderdagochtend een scooterrijder gewond geraakt. Bij het ongeluk was ook een auto betrokken, maar het is onduidelijk wat de oorzaak is. Het ongeval gebeurde op de kruising van de N225 en de Prinses Christinastraat.

Lees verder

De wereld van Jules de Corte

20141009 AUSTERLITZ  Op zondag 12 okt. vertolkt de Zuid Afrikaanse zanger Jannie du Toit samen met pianist Bert van den Brink de liedjes van Jules de Corte, in het Beauforthuis.
 Jannie du Toit zingt de unieke teksten van Jules de Corte, over maatschappij, politiek, liefde, godsdienst en het dagelijkse leven.

vergroot foto

De levensvisie in het œuvre van Jules werd tijdens zijn leven al als grenzeloos beschouwd. En ook postuum blijkt Jules een goeie wereldreiziger. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

De muziek en zeggingskracht van Jules de Corte hebben de loopbaan van Jannie du Toit mede vormgegeven. Tijdens hun toer langs theaters in de Lage Landen doet dit tweetal ook het Beauforthuis aan. Bert van den Brink, met zijn authentieke begeleiding op piano en Jannie du Toit, met zijn warme stem en Zuid-Afrikaanse tongval zullen u van de eerste tot de laatste tonen weten te boeien.

zo 12 okt, 17:30
Bert van den Brink & Jannie du Toit – Jules de Corte
€ 16 / € 12

Dag van de Duurzaamheid: 8 scholen doen mee

20141009 WIJK BIJ DUURSTEDE  In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt op acht basisscholen aandacht besteed aan de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober aanstaande. Onder andere collegeleden lezen op deze scholen een verhaal voor, dat met duurzaamheid te maken heeft.

Lees verder
het nieuws van 10 oktober 2014
17e jaargang nummer 5269

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Openbare verlichting heeft de aandacht

20141010 WIJK BIJ DUURSTEDE  Een oud contract met CityTec en de monopolypositie van Stedin zitten de gemeente in de weg om een vermindering in de storingen van de openbare verlichting af te kunnen dwingen.

Lees verder

200 banen weg bij PGGM

20141010 ZEIST  PGGM gaat de komende 3 jaar minstens 200 voltijdsbanen schrappen. De pensioenuitvoerder sluit gedwongen ontslagen niet uit. Het bedrijf zegt dat de operatie nodig is om mee te komen in een veranderende pensioenmarkt.

Lees verder

Fietsverlichtingscontroles in Zeist en Bunnik

20141010 ZEIST / BUNNIK  De komende twee weken zal de politie regelmatig fietsverlichtingcontroles uitvoeren in de gemeentes Zeist en Bunnik. In eerste instantie hebben de controles een waarschuwend karakter waarbij er eventueel lampjes uitgedeeld worden. Deze lampjes dienen echter als ‘thuiskomertjes’ en tellen eigenlijk niet als echte fietsverlichting.

Lees verder

Gemeente en Hoogheemraadschap tekenen afvalwaterakkoord

20141010 WIJK BIJ DUURSTEDE  Wethouder Hans Marchal van de gemeente  en Els van der Vorm van De Stichtse Rijnlanden hebben op 9 oktober 2014 een afvalwaterakkoord getekend. Dit deden zij in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. ‘Samen gaan we zorgen voor goed riool- en zuiveringsbeheer, tegen aanvaardbare kosten,’ aldus hoogheemraad Van der Vorm.

Lees verder

Schoonmaakbeurt voor bermen Langbroek

20141010 LANGBROEK  Tijdens de wegwerkzaamheden aan de provinciale weg N227 door Langbroek worden ook de bermen grondig schoongemaakt. Dit is nodig omdat er vervuiling is geconstateerd tijdens een milieuhygiënisch onderzoek. De schoonmaak heeft geen invloed op de kwaliteit van het grondwater en levert geen gevaar op voor de omgeving omdat de vervuiling niet vluchtig is.

Het gaat om de berm tussen de parallelweg en de provinciale weg. Deze is matig tot sterk verontreinigd met PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Daarnaast is op één locatie, bij de Gooyerdijk, nikkel aangetroffen in de berm.

Witte pakken
In opdracht van de provincie Utrecht voeren medewerkers van de firma Driebergse Weg- en Waterbouw de schoonmaak uit. Ze dragen de voorgeschreven beschermende kleding, de bekende ‘witte pakken’. Het werkgebied wordt met hekken afgezet.
PAK wordt vaak aangetroffen in de bermen langs asfaltwegen. Dit is het gevolg van de uitstoot van uitlaatgassen, slijtsporen van auto’s en banden en slijtage van de weg zelf. Bij regen stroomt de verontreiniging vanaf de weg de bermen in.

Verkeerssituatie tijdens de werkzaamheden
Vanwege het groot onderhoud en de reconstructie van de N227 door Langbroek, is doorgaand verkeer tijdelijk niet mogelijk. Hoewel er een omleidingsroute staat aangegeven via de A12, zoeken veel automobilisten een weg door het buitengebied. Geslotenverklaringen en snelheidslimieten worden met grote regelmaat genegeerd. Dit levert een gevaar op voor de verkeersveiligheid.
Het is voor de provincie en de gemeente niet mogelijk om sluipverkeer door het buitengebied te voorkomen. Wel roepen zij automobilisten op om het buitengebied zoveel mogelijk te mijden. En als er toch door het buitengebied gereden wordt, moet dat met gematigde snelheid gebeuren waarbij rekening wordt gehouden met schoolkinderen op de fiets en met bewoners. De meest veilige route voor fietsers blijft de parallelweg langs de N227. Die kunnen fietsers gewoon blijven gebruiken.

De wegwerkzaamheden duren nog tot 10 december en worden gefaseerd uitgevoerd.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg dan @werkaandewegutr op Twitter.

Bergrace by Night van 3,3 kilometer voor beginners

20141010 RHENEN/WAGENINGEN  De Bergrace by Night kent vrijdagavond 7 november een nieuwigheidje. Voor het eerst staat er een loop over 3,3 kilometer op het programma. Bijzonder aan deze nieuwe afstand is dat hij geheel in Rhenen wordt gelopen.

Lees verder

Wijkse Dialoog over leven met lef

20141010 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op woensdag 5 november 2014 wordt in de gemeente Wijk bij Duurstede voor de zesde keer De Wijkse Dialoog georganiseerd. De Wijkse Dialoog biedt gelegenheid voor ieder die zin heeft in een boeiend gesprek over een interessant persoonlijk & maatschappelijk thema.

Lees verder
het nieuws van 11 oktober 2014
17e jaargang nummer 5270

foto’s op flickr

foto’s op 500px

DEV had meer verdiend

20141011 DOORN  In de Heuvelrugderby tegen het altijd lastige Jonathan bleef zaterdag derdeklasser DEV weliswaar steken op een 3-1 verlies, maar had de ploeg van trainer Michel van Aken op basis van het vertoonde spel zeker meer verdiend. Van Aken:,, De ploeg heeft ondanks het gemis van een aantal dragende spelers een prima wedstrijd gespeeld.”

Lees verder

VVA’71 vergeet mogelijkheden te benutten

20141011 ACHTERBERG  Na de enorme zeperd van vorige week bij DOVO, is het VVA’71 gelukt om zich te herstellen. De ploeg uit Achterberg wist dan wel niet van Huizen te winnen, maar het grote pluspunt was volgens trainer Johan de Man dat zijn ploeg organisatorisch goed stond.

Lees verder

Bestuurder scootmobiel overleden in Bunnik

20141011 BUNNIK  Bij een ongeluk op de Achterdijk in Bunnik is zaterdagavond de bestuurder van een scootmobiel om het leven gekomen.  De scootmobiel raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Het is niet duidelijk of er andere voertuigen bij betrokken waren.

Lees verder

Willie Ashman Original Jazzband in Driebergen


20141011 DRIEBERGEN  Op  zondag 19 oktober speelt de Willie Ashman Original Jazzband in  “Jazz op Zondagmiddag in Champ’Aubert” aan de Boterbloem in Driebergen. Zaal open: 14.00 uur, aanvangstijd 14.30 uur;  € 10,00 per persoon. Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar.

vergroot foto

Al bijna 30 jaar timmert de Willie Ashman Orginal Jazzband aan de weg. Sinds 1985 speelt de band overal in Europa met veel succes, o.a. in Zwitserland, Belgie, Zweden, Duitsland. en dit jaar alweer voor de derde maal op het grote Allinge Jazzfestival in Bornholm Denemarken.
De stijl van het orkest is zeer variabel, zoals New Orleans, Dixieland optima forma, Zwoele Ballads, maar ook stevige Swing wordt niet uit de weg gegaan en wordt met passie en plezier gespeeld.
Alle muzikanten zijn er zich van bewust, dat de muziek van de band goed moet klinken en gaan er voor 100 % in tijdens hun solo.

De bezetting is als volgt;
Bob Wulffers Trompet, Vocals, Wim Vreeburg, Klarinet en Saxofoon, Harry Hack, Trombone en Vocals, Dick Wenting Banjo, Louis van der Heiden Slagwerk en Wasbord, Geert van Hoften Contrabas en Leider.

Terechte nederlaag SVL

20141011 LANGBROEK  Tegen koploper LRC liep zaterdag eersteklasser SVL tegen een terechte, maar zeker teleurstellende 4-0 nederlaag aan. SVL trainer Jan Gaasbeek:,, LRC was op dé momenten gewoonweg de betere ploeg. Na de 1-0 voorsprong voor LRC in de 16e minuut en de rode kaart van Danny Kuyer in de 20e minuut, was het over en uit en bleven we achter de feiten aanlopen.”

Lees verder

Geflatteerd verlies FC Driebergen.

20141011 DRIEBERGEN  Alhoewel de uitslag anders doet vermoeden, was het 4-1 verlies tegen SEC uit en in Soest op zijn minst geflatteerd te noemen. De Driebergenaren kenden een goede start en hadden in het eerste kwartier van de wedstrijd eigenlijk al ruim op voorsprpong moeten staan.

Lees verder

Dan Patlansky in café Ome Ko

20141011 WIJK BIJ DUURSTEDE  Dan Patlansky, is een uit Zuid-Afrika afkomstige gitarist, singer/songwriter. Niet zo maar weer een bluesrocker, maar eentje die eerder gevraagd is als openingsact voor het optreden van Bruce Springsteen in Johannesburg. Op zaterdagavond 25 oktober vanaf ca. 22.00 uur speelt hij met zijn band in café ome Ko. Toegang 7,50 euro. E-tickets. Via de site van BluesinWijk, maar je kunt ook kaarten kopen aan de kassa.

Lees verder

CDA: Zondagopenstelling geen succes

20141011 ZEIST  CDA-raadslid Monique Ricken maakt duidelijk dat de zondagopenstelling van winkels in Zeist geen succes is, terwijl VVD, Seyst.Nu, D66 en GroenLinks pleiten voor voortzetting. Volgens het CDA gaan deze partijen voorbij aan de mening van de overgrote meerderheid van de ondernemers.

Lees verder

Begroting: ‘Een hele bevalling’

20141011 WIJK BIJ DUURSTEDE  De raadsvergadering op 7 oktober was geheel gewijd aan de meerjarenbegroting 2015 – 2018. ‘Het was een hele bevalling waarvan de naweeën bij alle burgers voelbaar zullen zijn.’ Met die woorden begon wethouder Hans Marchal, namens het college, zijn toelichting op de eerste begroting van het nieuwe college.

Lees verder

Rhenen leent 3 miljoen euro voor Cuneratoren

20141011 RHENEN  De gemeente Rhenen wil een lening afsluiten van 3 miljoen euro voor de renovatie van de toren van de Cunerakerk. Het bedrag wordt in 60 jaar terugbetaald. De toren uit 1531 staat sinds een klein jaar in de steigers nadat er enkele stenen uit waren gevallen.

Lees verder
het nieuws van 12 oktober 2014
17e jaargang nummer 5271
foto’s op flickr

foto’s op 500px

CDW vindt dat Brederodes punten harder nodig heeft dan zijzelf

20141012 WIJK BIJ DUURSTEDE  Was het nou zo, of leek het er alleen maar op, dat doen we wel even en dan staan we weer bij de bovenste teams leek een deel van de CDW-ers te denken toen Brederodes-CDW begon. Onterecht, werd al snel duidelijk, na 2 min 1-0, een kwartier later 2-0.

Lees verder

Succesvol afscheidscadeau voor Elisabeth van Oostrum

20141012 DOORN  Ter gelegenheid van haar afscheid als wethouder heeft D66 Utrechtse Heuvelrug voor Elisabeth van Oostrum een symposium georganiseerd. De oud-wethouder mocht haar cadeau zelf invullen en koos als thema: De veranderende rol van de inwoner, de zorg en de overheid in de participatie samenleving.

Velen waren op vrijdagmiddag 10 oktober naar de Raadszaal van Cultuurhuis Pléiade in Doorn gekomen om horen wat de sprekers over dit actuele onderwerp te vertellen hadden. Mevrouw Prof. dr. Marieke Schuurmans, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en lector aan de Hogeschool Utrecht, hield een inleiding over ‘Ouder worden in de participatie samenleving’.

Mevrouw drs. Jopie Nooren, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bartiméus, behandelde het thema vanuit de rol van de zorgaanbieder. Ze benadrukte onder meer aan de hand van twee filmpjes dat zelfredzaamheid mensen het meeste voldoening geeft.
Mevrouw Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, Landelijke Vereniging van Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg gaf een presentatie over ‘De mogelijkheden van gemeentelijke ondersteuning van de informele zorg’

Mevrouw Saskia Boelema, oud wethouder van Breda en lid van het landelijk bestuur van D66 , legde de aanwezigen de volgende prikkelende stelling voor: Gemeente en zorgverlening, gouden duo of onmogelijke combinatie? Voor beide uitgangspunten zijn argumenten te vinden, we denken dat we het beter zelf kunnen, maar er moet ook veel bezuinigd worden.

In haar slotwoord bedankte Elisabeth van Oostrum de sprekers en gaf de ongeveer 80 aanwezigen, onder hen politici, ambtenaren, beleidsmakers, mensen uit de zorg en het onderwijs, de raad mee om verder te gaan op de weg die de gemeente is ingeslagen en vooral in samenwerking te komen tot een participatie samenleving. “Juist nu, met alle onrust in de wereld, moeten we investeren in de participatiesamenleving om het wij-zij denken tegen te gaan”

Als voorzitter van Mezzo en van de ouderendelegatie van NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) zal zij haar steentje bijdragen.
Voorzitter Michiel Otto na afloop ” Dit was een zeer geslaagde bijeenkomst, een passend cadeau voor Elisabeth, bij wie het altijd gegaan is om de inhoud”. Tijdens het napraten bleek dat de aanwezigen dat met hem eens waren.

HDS laat wederom twee punten liggen

20141012 LEERSUM  Zondag derdeklasser HDS liet in eigen huis twee punten liggen tegen Victoria uit Hilversum. In een duel dat vaak op het scherpst van de snede werd uitgevochten, bleef de thuisploeg haken op een 1-1 gelijkspel.

Lees verder

Stigter en Van der Helm snelste in Wijk bij Duurstede

20141012 WIJK BIJ DUURSTEDE  Bas Stigter heeft in Wijk bij Duurstede de Dijkenloop gewonnen. Na tien kilometer kwam hij in 34 minuten en 54 seconden over de streep. Tweede werd Jim Otter uit Amerongen. Het brons was voor Veenendaler Jeroen van Kesteren.

Lees verder

Verrassende overwinning Schaerweijde op Amsterdam

20141012 ZEIST  Schaerweijde heeft een verrassende overwinning geboekt in de hockeyhoofdklasse. De ploeg uit Zeist won in eigen huis met 3-2 van het geplaagde Amsterdam. Laatstgenoemde ploeg won pas één duel dit seizoen.

Lees verder

Gelijkspel Fortissimo

20141012 COTHEN GOconnectIT/Fortissimo heeft in de eerste divisie van het handbal gelijkgespeeld. In Cothen werd het 19-19 tegen DSVD. Fortissimo is tiende met vijf punten. Drie andere ploegen hebben eveneel punten, maar een beter doelsaldo.

Lees verder

Hemur Enge sluit veldseizoen goed af

AMERONGEN  De korfballers van Hemur Enge hebben het veldseizoen goed afgesloten met 3 kampioenschappen. De allerjongste jeugd van de F1 heeft met slechts 1 verliespunt het kampioenschap binnengehaald in de 2e klasse. Een geweldige prestatie voor dit deels nieuwe team: de taart en bloemen waren dan ook dik verdiend!

De B1 van Hemur Enge had flinke tegenstand in de 3e klasse dit najaar, toch hebben ook zij met maar 1 verliespunt de titel weten te veroveren. Op de slotdag van de competitie wisten zij in een beladen wedstrijd met een gelijkspel tegen naaste concurrent SKF een gelijkspel uit het vuur te slepen, dit was genoeg om ook hen het kampioenschap te laten behalen.

Voor de selectie van Hemur Enge stond dit najaar in het teken van bouwen aan een nieuw team, onder leiding van de nieuwe trainer Paul Meering. In het team van vorig seizoen zijn een aantal aanpassingen gedaan: onder het credo de jeugd heeft de toekomst zijn een aantal jeugdspelers toegevoegd aan de selectie. Dat het investeren in de jeugd tot direct resultaat zou leiden, was meer dan vooraf verwacht kon worden. Het herfstkampioenschap voor dit team is dan ook een geweldig tussenresultaat en biedt perspectief voor de 2e seizoenshelft na de zaalcompetitie.

Schrijvers onthullen de Stilte

20141012 COTHEN  Zondag 26 oktober wordt de Landelijke Dag van de Stilte gevierd. Veel buitenplaatsen stellen die dag hun terrein beschikbaar voor een unieke ervaring in een stiltegebied. Zo ook theetuin ‘De Winkel’, waar vier schrijvers de Stilte op ludieke wijze komen ‘onthullen’.

Lees verder
het nieuws van 13 oktober 2014
17e jaargang nummer 5272

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Kersten wordt nieuwe leverancier hulpmiddelen

20141013 REGIO  De gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist gaan vanaf 1 januari 2015 in zee met een nieuwe leverancier van hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen. Kersten Revalidatietechniek gaat  deze hulpmiddelen leveren en onderhouden.

De gemeenten verstrekken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) allerlei hulpmiddelen aan ouderen en mensen met een beperking. Het gaat bijvoorbeeld om handbewogen rolstoelen en scootmobielen. Hiermee kunnen inwoners langer zelfstandig blijven wonen en actief mee blijven doen in de samenleving.

Betere dienstverlening
De gemeenten verwachten dat de kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd met de keuze voor Kersten Revalidatietechniek. Kersten is een erkende hulpmiddelen-organisatie uit Roermond die duurzaamheid centraal heeft staan. Het is een groeiende organisatie die vanuit Zuid-Nederland steeds meer delen van het land bedient. In juni werd besloten het contract met de huidige leverancier Welzorg op te zeggen omdat er teveel klachten waren over reparaties, de levertijden van hulpmiddelen en de bereikbaarheid van het bedrijf.
De gemeenten zullen de dienstverlening van Kersten regelmatig controleren en hebben een contract afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. Kersten wordt vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan de hulpmiddelen die inwoners via Welzorg hebben gekregen.

De gebruikers van hulpmiddelen die verstrekt zijn op grond van de Wmo, krijgen in de loop van december 2014 een brief van hun gemeente over de veranderingen per 1 januari 2015.

Huishoudelijke zorg blijft basisvoorziening in Wijk bij Duurstede

20141013 WIJK BIJ DUURSTEDE  Net als andere gemeenten krijgt ook Wijk bij Duurstede fors minder geld van het rijk voor huishoudelijke zorg. Toch houdt de gemeente deze hulp in stand als basisvoorziening voor kwetsbare inwoners, waardoor ook de werkgelegenheid grotendeels op hetzelfde niveau kan blijven. Wel zijn aanpassingen nodig om deze zorg betaalbaar te houden.

‘De huishoudelijke zorg heeft een belangrijke signaalfunctie’, zegt wethouder Jan Burger. ‘Deze persoon ziet hoe het met iemand gaat en ziet dus ook wanneer iemand bijvoorbeeld eenzaam is of de deur niet meer uitgaat. Mede daarom vindt ons college deze zorg een belangrijke voorziening die we voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk willen houden.’

Met de huidige zes aanbieders van Hulp bij het Huishouden (HH) zijn verschillende mogelijkheden onderzocht en is  een plan uitgewerkt. ‘Belangrijke uitgangspunten hierbij waren geen extra bureaucratie en de werkgelegenheid in de zorg zoveel mogelijk in stand houden. Daarom maken we er ook geen voorliggende voorziening van zoals in sommige andere gemeenten waardoor mensen met een laag inkomen naar de bijstand moeten gaan voor de financiering. Ook willen we niet opnieuw aanbesteden en daarmee de lonen van de hulpen nog meer onder druk zetten met als mogelijk gevolg dat die worden ontslagen en anderen tegen lagere tarieven worden aangenomen. In veel gemeenten leidt dat een grote chaos. Bedenk daarbij dat 70% van de mensen die hulp krijgt een laag inkomen heeft en de meeste mensen die hulp krijgen ouder zijn dan 70 jaar.’

Wat zijn de wijzigingen? Voor mensen die nu 1 of 1,5 uur huishoudelijke zorg per week krijgen verandert er niets. Wie nu 2 of 2,5 uur hulp heeft krijgt vanaf 2015 een half uur minder hulp per week. Wie nu 3 uur of meer hulp heeft krijgt vanaf 2015 één uur minder hulp per week.

Met de huidige aanbieders van Hulp bij het Huishouden is afgesproken dat zij met cliënten bespreken welke zorg het best kan worden gegeven binnen de beschikbare tijd. Bovendien wordt er samen met het Ewoud & Elisabeth Gasthuis gewerkt aan het opzetten van een wasservice. En bij problemen kan men contact opnemen met het Wmo-loket. De gemeente denkt met de voorgenomen maatregelen zo’n 350.000 euro te besparen op de huishoudelijke zorg en daarmee de rijkskorting op te vangen.

Iedereen met huishoudelijke zorg krijgt een brief met daarin de voorgenomen aanpassingen. Tevens is er een informatiebijeenkomst over dit onderwerp op woensdag 29 oktober aanstaande van 19.00 tot 20.30 uur in het Ewoud & Elisabeth Gasthuis. De gemeente zal de plannen op die avond verder toelichten en er bestaat de gelegenheid om meer informatie te krijgen of vragen te stellen.

Oproep winkeliers: maak uw voorkeur koopzondagen 2015 bekend

20141013 WIJK BIJ DUURSTEDE  Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders maximaal twaalf koopzondagen per winkelgebied vast. Er bestaat geen automatische ontheffing voor feestdagen, Wijkse koopzondagen of zondagen in het kader van het Cultureel Rondje.

Winkeliers mogen in principe alleen op dergelijke dagen geopend zijn, als deze als koopzondag zijn aangewezen. Voor de keuze van de koopzondagen in 2015 wil de gemeente graag de wensen ontvangen van de winkeliers. De diverse belangenorganisaties hebben hierover inmiddels bericht gehad. De gemeente is uiteraard ook benieuwd naar de wensen van individuele winkeliers, die dus niet bij een organisatie zijn aangesloten. Het is wel zo, dat bij de vaststelling van de koopzondagen voor 2015 de voorstellen van winkeliersverenigingen zwaarder wegen dan die van individuele winkeliers, omdat zij meerdere winkeliers vertegenwoordigen. Aan de hand van de ingekomen voorstellen worden de koopzondagen voor 2015 vastgesteld. De vastgestelde koopzondagen worden vervolgens op de gemeentelijke website vermeld en op deze gemeentepagina wordt daarnaar verwezen.

Reageren
Wilt u uw voorkeur over de invulling van de koopzondagen van 2015 bekendmaken, dan moet uw reactie uiterlijk 8 november a.s. schriftelijk zijn binnengekomen. U kunt uw reactie sturen naar: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, t.a.v. Niels Veenhuizen, postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voorstellen die na 8 november a.s. binnenkomen, worden niet meer bij de besluitvorming betrokken. Het streven is namelijk om de koopzondagen voor 2015 tijdig vast te stellen en te publiceren.

Informatie
Heeft u nog vragen over de koopzondagen in 2015? Neem dan contact op met dhr. Niels Veenhuizen, bedrijfscontactfunctionaris van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten, via
tel. (0343) 595635.

Klassieke meesterwerken op Kasteel Broekhuizen met Ysaÿe Trio‏

20141013 LEERSUM  Het Ysaÿe Trio, bestaande uit Rada Ovcharova (viool) Emlyn Stam (altviool) en Willem Stam (cello), zal op zaterdag 25 oktober om 20.15 uur een prachtig programma ten gehore brengen met Beethoven Serenade Op. 8 in D, Ysaÿe Trio “Le Chimay en Schubert Trio D.581.

Met de titel “Klassieke Meesterwerken” nodigt het Ysaÿe Trio u uit:
“We spelen twee van de belangrijkste klassieke meesterwerken uit ons repertoire. De Serenade op. 8 van Beethoven en het Strijktrio van Schubert D 581. Beethoven schreef 5 strijktrio’s aan het begin van zijn carrière toen hij nog bij Haydn studeerde als voorbereiding op zijn latere strijkkwartetten. Zijn stijl is ook zeer beïnvloed door het late Strijktrio van Mozart. Het prachtige strijktrio van Schubert is ook een ode aan deze klassieke meesters. Daarnaast spelen we het Strijktrio van Ysaÿe, een stuk dat pas een jaar of 30 geleden werd ontdekt tussen zijn papieren. Het is een zeer virtuoze compositie voor alle drie de instrumenten, vol met de laat romantische en impressionistische harmonieën”

Het Ysaÿe treedt regelmatig op bij vooraanstaande podia en festivals in zowel binnen- als buitenland. Het trio was te horen in De Doelen (Rotterdam), Vredenburg (Utrecht), Muziekgebouw aan ’t IJ (Amsterdam) en de Dr. Anton Philipszaal (Den Haag) en bij festivals als het Grachtenfestival, Festival Classique, het Internationaal Het trio heeft ook vele opnames voor radio en televisie gemaakt en verscheen onder anderen in het programma ‘Vrije Geluiden’.

Dit concert is op zaterdag 25 oktober, aanvang 20.15, op Kasteel Broekhuizen te Leersum.
Kaarten: € 20,- p.p. (incl. koffie/thee in de pauze), CJP of jonger dan 16 € 12,50 p.p.
Reserveren via concert@kasteel-broekhuizen.com of 06-4127 2953.
Kijk voor meer informatie op de concertagenda van www.kasteel-broekhuizen.com

Kritiek op de invoering van Participatiewet

20141013 UTRECHTSE  HEUVELRUG  Werkloze inwoners hoeven niet bang te zijn om hardhandig de arbeidsmarkt op gestuurd te worden. ,,Ik geloof niet in de zweep en de knoet”, zei wethouder Hans Nijhof (Groen Links/PvdA) vorige week in de raadscommissie Samenleving.

Lees verder

Jeugd geniet volop tijdens voetbaltoernooi

20141013 UTRECHTSE HEUVELRUG  Het zevende jeugdvoetbaltoernooi van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is volgens de organisatie goed verlopen. Ruim 400 kinderen van de E- en F-teams van de voetbalverenigingen binnen de gemeente, aangevuld met een team van het AZC in Leersum, speelden mee op 8 oktober bij het jaarlijkse toernooi.

Lees verder

Inwoners Rhenen krijgen weer tonnen terug

20141013 RHENEN  De gemeente Rhenen keert komend jaar nog eens 3,8 ton uit de reserves afvalstoffenheffing en riolering uit aan de 19.000 inwoners. Het gaat om geld waarvan in 2013 bleek dat het onnodig als reserve op de bankrekening van de gemeente Rhenen staat.

Lees verder
het nieuws van 14 oktober 2014
17e jaargang nummer 5273

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Maarns feest: nu snel geld terug

20141014 MAARN  Duizenden concertgangers voor het afgelaste Maarnse feest Three times a lady wachten al weken op restitutie van hun kaartjes. Het geld komt er nu echt aan, zegt organisator Cees Chevalier. Het concert -een zes uur durend muziekfeest met artiesten als Ilse de Lange en Ruth Jacott- had eind augustus plaats moeten vinden, maar werd te elfder ure afgelast.

Lees verder

Candia’66 slaat tegen Kesteren in slotfase toe

20141014 RHENEN / KESTEREN  Candia’66 sloeg door een 2-0 uitwinst bij vv Kesteren, de nummer twee van de ranglijst in de vierde klasse A (Oost), een aanval op haar koppositie af. De ploeg van trainer Bertho van Neerbos is ook na zes competitiewedstrijden nog ongeslagen.

Lees verder

Vervanging sluisdeur Prinses Irenesluis


20141014 WIJK BIJ DUURSTEDE  Rijkswaterstaat renoveert alle drie de hefdeuren van de westelijke (oude) sluiskolk. Tussen 25 oktober en 2 november wordt een sluisdeur vervangen door een intussen gerenoveerde deur. De westelijke (oude) sluiskolk is voor alle scheepvaart gestremd van zaterdag 25 oktober 07.00 uur tot en met zondag 2 november 24.00 uur. De duwvaartkolk is wel in bedrijf.

Lees verder

Vormgevers in Hout op Fort Vechten

20141014 VECHTEN  Vormgevers in Hout’ is een jaarlijks terugkerende expositie in het prachtige monumentale Fort Vechten. Het evenement viert zijn 15e verjaardag op het fort met de eerste, indrukwekkende expositie rond het ‘1boom-project’. Maar liefst 75 kunstenaars en vormgevers laten zien wat zij hebben gemaakt van één boom, een prachtige grote zomereik.

Lees verder

Historische illusie wordt virtuele werkelijkheid op stadrhenen.nl

20141014 RHENEN  Het Koningshuis, zoals dat in vroeger tijden in het centrum heeft gestaan en waarin onder andere Frederik van de Palts heeft geresideerd, is in volle glorie te zien op het internet. De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. heeft de afgelopen jaren flink gewerkt aan de ontwikkeling van het paleis.

Lees verder

Omnia – Earth Warrior Tour in de Peppel

20141014 ZEIST  Op zaterdag  18 oktober 2014 speelt Omnia in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. Omnia speelt “PaganFolk”, een zeer unieke vorm van Oer-Keltische en Wereldmuziek, waarin de Natuur, de Levende Planeet en persoonlijke vrijheid de centrale thema’s vormen.

vergroot foto

De bijzondere handgemaakte akoestische instrumenten die de band gebruikt, hebben op vele, Keltische, “Mittelalter”, Gothic, Wereldmuziek en Fantasy festivals in Europa, maar ook tijdens OMNIA’s succesvolle theater- en clubtours in oa. Nederland en Duitsland, honderdduizenden luisteraars betoverd.

Omnia is een “self-made” en “self-managed” band met een bezielde boodschap, die waarschuwt voor de destructie van de natuur door de mens. De groep brengt deze boodschap over met haar muziek, aangevuld met verhalen en poëzie door “Pagan” frontman Steve Sic. Hun live optredens staan, naast de muziek, bekend om satirische humor, een rijke visuele aankleding en een unieke benadering van de oude Europese religies en muzikale tradities. Ondanks dat Omnia een pure underground band is, zonder een standaard platenlabel of de muziekindustrie achter zich, heeft de band veel respect van hun gelijken weten te verwerven en veroverde zij hart en geest van luisteraars van alle leeftijden en uiteenlopende muzikale smaken van over de hele wereld. Een optreden van Omnia is een vernieuwende, intense beleving voor iedereen!
 De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is € 13,- in de voorverkoop en € 17,- aan de deur. Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op www.peppel-zeist.nl.

Parkeerplaats Huis Doorn: betaald parkeren

20141014 DOORN  Museum Huis Doorn kampt al enige tijd met grote parkeerproblemen op zijn eigen parkeerterrein aan de Langbroekerweg. Voor de bezoekers van het museum is vaak voor openingstijd al geen parkeerplaats meer beschikbaar. De directie vindt dit niet klantvriendelijk voor de bezoekers van het Museum en het onlangs geopende tentoonstellingspaviljoen ‘Nederland en de Eerste Wereldoorlog’.

Om het oneigenlijke gebruik van de parkeerplaats door niet-museumbezoekers in te dammen, zal Huis Doorn vanaf 1 november voor iedere auto een bedrag van € 5,= aan parkeergeld gaan heffen. Bezoekers voor het museum krijgen bij aankoop van het entreebewijs in het Poortgebouw hun parkeergeld weer terug.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug alweer het schip in

20141014 UTRECHTSE  HEUVELRUG  De gemeente gaat fors het schip in bij de afwaardering van grond en onroerend goed.  Het college meldt een verlies van zo’n vier miljoen euro. ,,We verkopen ons vastgoed niet zo snel als we hadden gehoopt. Daarom geven we alvast een waarschuwing af aan de gemeenteraad”, aldus financieel wethouder Jan Willem van Dongen.

Lees verder

Overlegorgaan stadspromotie: Wijk is monumentaal, springlevend en eigenwijs

20141014 WIJK BIJ DUURSTEDE  Begin april liet de gemeente Wijk bij Duurstede weten dat er een breed draagvlak was voor de promotie van Wijk bij Duurstede. De krachten werden gebundeld in het ‘Overlegorgaan Promotie Wijk bij Duurstede.

Lees verder

Halfords Zeist blijft open

20141014 ZEIST  Winkelketen Halfords heeft vorige week vrijdag faillissement aangevraagd bij de rechtbank Midden-Nederland. Toch ziet de toekomst er voor het filiaal aan de Slotlaan goed uit. Die vestiging wordt gerund door een franchisenemer, en die gaat hoe dan ook door.

Lees verder

Drinkwateradvies Doorn stuit op wantrouwen

20141014 DOORN  Het advies om het drinkwater in Doorn te koken voor gebruik, wordt in twijfel getroken. Raadslid Gera Hensbergen van de lokale partij Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug is er niet van overtuigd dat dat afdoende is.

Lees verder
het nieuws van 15 oktober 2014
17e jaargang nummer 5274
foto’s op flickr

foto’s op 500px

VVV’s Heuvelrug en Vallei verdwijnen

20141015 EDE  De gemeenten Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist willen samen een nieuwe regionale toeristische organisatie gaan vormen. De 3 VVV’s in de regio (Soest, Utrechtse Heuvelrug en Vallei) zullen dan verdwijnen.

Lees verder

Niet iedereen welkom bij geheime participatie H26

20141015 DRIEBERGEN  Vanavond een nieuwe aflevering partcipatie snelwegboerderij Hoofdstraat 26. Niet alle participanten zijn ervoor uitgenodigd. De pers is zelfs helemaal niet welkom. Reden is een verzameling documenten die vanavond ter tafel komt, maar verder vertrouwelijk moet blijven.

Lees verder

Toch arrestatie voor brand pizzeria Rhenen

20141015 RHENEN  De politie heeft een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de grote brand in een pizzeria in Rhenen op 15 september. In eerste instantie leek het geen brandstichitng, maar onderzoek duidt daar nu wel op.

Lees verder

Provincie pakt kruispunt N229 – Singel in Odijk aan

20141015 ODIJK  Het kruispunt tussen de N229 en de Singel in Odijk bij Bunnik wordt door de provincie Utrecht veiliger en beter gemaakt. Om dit te bereiken zal de provincie verkeerslichten aanbrengen op het kruispunt. Ook komt er straks op het kruispunt meer ruimte, zodat er ook beter doorgereden kan worden.

Gedeputeerde Van Lunteren: “Onlangs ben ik zelf eens tijdens de ochtendspits gaan kijken en zag ik hoe de drukte hier leidt tot onveilige situaties. Die drukte zal de komende jaren alleen maar meer worden en daarom ben ik blij dat we nu een oplossing hebben die gaat zorgen voor een veiligere situatie.”
Op dit moment rijden er in de ochtendspits zo veel auto’s op de N229 dat het voor auto’s vanaf de zijweg (Singel) moeilijk is om op de N229 te komen. Hierbij worden onveilige risico’s genomen. Daarnaast wordt door wachtende auto’s soms de busstrook geblokkeerd. Ook fietsers en voetgangers kunnen de weg moeilijk oversteken door de grote hoeveelheid auto’s. Dit zorgt voor onveilige situaties die met verkeerslichten opgelost kunnen worden.

De verwachting is dat het verkeer alleen nog maar zal toenemen op de N229, daarom worden er niet alleen verkeerslichten aangebracht, maar zal ook de capaciteit van het kruispunt worden vergroot, waardoor het straks meer auto’s aankan. Hiervoor wordt de doorgaande opstelstrook vanuit zuidelijke richting verdubbeld.

Kasteel Amerongen viert de herfst

20141015 AMERONGEN  Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober staat Kasteel Amerongen in het teken van de herfst. Het Huys is versierd met herfstboeketten, en er is een kamer speciaal ingericht met jachtattributen. Het Huys en hangt vol herfstspreuken en u kunt ook uw eigen herfstfoto of  herfstspreuk inleveren en deze krijgt dan een mooi plekje in de Garage.
 
In de Garage worden demonstraties gegeven van inmaaktechnieken voor groente en fruit. Er zijn herfsthapjes en herfstbrood te proeven en bij de ingang worden kastanjes gepoft.
 
Op zaterdag om 15.00 uur en op zondag om 14.00 uur wordt voor kinderen het verhaal van Autumnus verteld. Deze herfsttovenaar woont in het bos en beleeft daar allerlei avonturen.
 
Op zondag speelt Ellen Verhagen vanaf 13.00 uur op de Erardvleugel. Ook zijn er weer tuinrondleidingen om 13:30 en 15:00 uur.
 
Beleef de herfstvakantie op een unieke locatie en vier met ons de herfst! Voor meer informatie zie www.kasteelamerongen.nl

Dromen bij Glass & Pärt

20141015 AUSTERLITZ  Zondag 19 okt in het Beauforthuis wegdromen bij  Philip Glass en Arvo Pärt en  Simeon ten Holt met pianist Jeroen van Veen. Jeroen speelt ook het Aforisme van Simeon ten Holt. Vlak voor diens overlijden vroeg de componist aan Jeroen dit op notenschrift te zetten en Jeroen kon het nog voor ten Holts dood  voor hem spelen.

Als je goed luistert hoor je de Canto Ostinato in wording in deze improvisatie van Ten Holt.
Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zo 19 okt, 13:30
Jeroen van Veen – Dromen bij Glass & Pärt
€20 | kleine beurs €15 | steunprijs €30 | ligplaats €27,50

Ecobrug in Rhenen trekt verkeerd publiek

20141015 RHENEN  7 maanden na het aanleggen van de ecobrug in Rhenen maken vooral mensen gebruik van de oversteekplek. Boswachter Hugo Spitzen is daar niet blij mee. “De geur van mensen blijft uren hangen. Voor kleine zoogdieren is het al spannend genoeg om de brug over te steken, maar door de mensengeur worden ze afgeschrikt”, vertelt Spitzen.

Lees verder
het nieuws van 16 oktober 2014
17e jaargang nummer 5275

foto’s op flickr

foto’s op 500px

A12 dicht na zwaar ongeluk bij Driebergen

20141016 UTRECHTSE HEUVELRUG  Op de A12 bij Driebergen is donderdagavond een zwaar verkeersongeluk gebeurd. Een vrachtwagen ramde een signaleringsportaal van Rijkswaterstaat. De stellage staat op instorten en daarom is de snelweg in beide richtingen tussen Driebergen en Maarsbergen afgesloten.

Lees verder

Open huis Gezondheidscentrum de Bosrand

20141016 DRIEBERGEN  Gezondheidscentrum de Bosrand aan de Arnhemse Bovenweg 285 opent 31 oktober zijn deuren voor een open huis. Van 15.30 uur tot 19.00 uur is iedereen welkom die nieuwsgierig is naar de metamorfose van de oude Bosrandschool naar dit prachtige nieuwe Gezondheidscentrum.

Het brede aanbod van diensten is al zichtbaar. . De officiële opening wordt op donderdag 13 november voor genodigden verricht door burgemeester de heer F. Naafs als iedereen op zijn nieuwe plek aan het werk is.

Twee jaar geleden staken drie huisartspraktijken de hoofden bij elkaar om onder het motto “samen beter” de zorgverlening aan hun clientèle te verbreden. Voor goede zorg en informatie-uitwisseling zijn korte lijnen naar de paramedische zorg van Driebergen noodzakelijk. Het centrum is daarom breed vertegenwoordigd in verschillende disciplines in gezondheid en welzijn. Door gebruik te maken van elkaars deskundigheid kunnen de zorgverleners cliënten nog beter van dienst zijn. De volgende zorgverleners zijn nu al vertegenwoordigd: huisarts, apotheek, fysiotherapeuten, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verloskundigen, Cesartherapeut, podotherapeut, kinder- en jeugdtherapeut en wijkzorg*.
In oktober zullen de zorgverleners uit het dorp op verschillende momenten de dozen pakken en verhuizen naar dit nieuwe pand. De praktijken houden allen hun eigen website en telefoonnummer. Er is ook een gezamenlijke website: www.gezondheidscentrumdebosrand.nl. Iedereen is enthousiast om aan de slag te gaan en met hun cliënten de faciliteiten in dit mooie centrum te delen.

Eerste 50-dingen boek uitgereikt

20141016 BUNNIK  De kinderen van groep drie van de Barbaraschool ontvingen maandag als eerste kinderen het ‘Boek met 50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde’. Ook wethouder Rob Zakee kreeg een exemplaar. Ter plekke werd de daad bij het woord gevoegd en werd op het schoolplein een natuurkunstwerk gemaakt.

Lees verder

Spookbeelden over verwaarloosd kasteel Beverweerd

20141016 WERKHOVEN  In een gesprek tussen leden van de Dorpsraad, wethouder Rob Zakee (P21), gemeenteraadsleden en omwonenden van landgoed Beverweerd  zijn zorgen die er leven rondom landgoed Beverweerd uitgebreid aan de orde gekomen. Wethouder Zakee zinspeelde op een afloop zonder huidige koper Dana Motek.

Lees verder

Problemen wateroverlast in beeld, nu nog oplossing

20141016 WERKHOVEN  Vanwege toenemende wateroverlast in het dorp Werkhoven, wordt er door de Dorpsraad nauwlettend gekeken naar het bestemmingsplan voor het Landje van Kemp. Gaat woningbouw daar nadelige effecten geven voor de waterstand en zodoende overlast geven in het dorp?

Lees verder

Stap voor stap kwam het verhaal van de boerderij tevoorschijn

20141016 ODIJK  Van de monumentale boerderij De Beug aan de Werkhovenseweg bestaan geen bouwtekeningen. “Iedere generatie klust aan zo’n boerderij. Dat ging heel praktisch, men bedacht dat er iets moest worden aangebouwd en dat gebeurde dan. Zo zijn er tientallen stappen gezet in de geschiedenis van het pand.

Lees verder

1e Cultuurcafé Bunnik, Odijk en Werkhoven

20141016 ODIJK  Het Cultuurplatform organiseert op woensdag 29 oktober het 1e cultuurcafé voor Bunnik, Odijk en Werkhoven. Drie culturele instellingen in de gemeente krijgen deze avond de gelegenheid te pitchen voor hun project of organisatie. Het aanwezige publiek bepaalt wie een fraai (start)bedrag ontvangt van het Cultuurplatform.

Lees verder

Het verhaal achter het ‘Huis met de Apen’

20141016 BUNNIK/ODIJK  Net aan de Odijkse kant van de snelweg, aan de Schoudermantel, werd zo’n drie jaar geleden een opvallend, groot wit huis gebouwd. Iedereen kent dit bijzondere optrekje inmiddels als het ‘Huis met de Apen’, aangezien de eigenaar twee enorme apen in de voortuin plaatste.

Lees verder

‘Meedoen Mogelijk Maken’ trekt per 1 januari 2015 in gemeentehuis

20141016 ODIJK  De gemeente Bunnik en de Stichting ‘Meedoen mogelijk maken’ hebben op 8 oktober het huurcontract voor kantoorruimte in het gemeentehuis getekend ‘ het is de eerste huurder van het gemeentehuis. Dit gebeurt in het kader van de bezuinigingen.

Lees verder

“Wie houdt ons tegen als we er samen voor gaan?”

20141016 ODIJK  Met een thematisch geïnspireerd verhaal en niet al te veel cijfers, presenteerde wethouder Rob Zakee (P21) donderdag 9 oktober tijdens het Open Huis de Begroting 2015 – 2018. Met nieuw elan, want het college zet nieuw beleid op de begroting ter waarde van 175.000 euro ‘ dat is sinds de economische crisis niet meer voorgekomen.

Lees verder

Appartementen en winkels naast pension in Doorn

20141016 DOORN  Aan de Dorpsstraat 33-35 in Doorn komen twee winkels, een bovenwoning en zes appartementen. Op de begane grond van nummer 35 vestigt zich een oude bekende: bloemist Frans Lauffer. Wat voor winkel nummer 33 gaat huren, is nog onbekend.

Lees verder

Snelwegboerderij H26 moet wel wat opbrengen

20141016 DRIEBERGEN  Snelwegboerderij Hoofdstraat 26 moet tenminste de boekwaarde opbrengen. Plus de kosten die de gemeente sinds de aankoop heeft gemaakt. Dat maakte projectleider Peter van der Velden gisteren bekend. Volgens Van der Velden moeten de boerderij en de zeven hectares rondom minimaal de boekwaarde opbrengen.

Lees verder

Baron en stichting krijgen geld voor projecten Heuvelrug

20141016 UTRECHTSE HEUVELRUG  Het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug heeft geld gedoneerd aan twee projecten op de Utrechtse Heuvelrug. De baron van Landgoed Remmerstein krijgt geld om de Paasheuvel te herstellen. Het Utrechts Landschap ontvangt een bijdrage voor herstel van een historische aardwal bij Heidestein in Zeist.

Lees verder

Toon Hermans herleeft in Beauforthuis

20141016 AUSTERLITZ  Zaterdag 18 oktober laten Maurice Hermans (zoon van) en pianist Egbert Derix Toon Hermans herleven. Naast gedichten van Maurice zelf worden nooit eerder gepubliceerde gedichten van Toon verwoord en op muziek  gezet. Een tweede primeur is als de stem van Toon zelf door de ruimte klinkt.

Onbekende opnamen van Hermans, die hij had ingesproken (sommige daarvan kort voor zijn dood), worden door Derix live op pianomuziek gedragen. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

Er was een band tussen het Beauforthuis en Toon Hermans. In 1995 was hij lange tijd dagelijks bij ons voor de repetities van zijn laatste show. Daarna kwam hij af en toe buurten bij ons. Hij wilde bij ons nog een intieme voorstelling geven. Later vroeg Toon aan Bert van den Brink zijn laatste CD op te nemen.
Maurice, die jarenlang zijn vader Toon bijstond in het theater, treedt met zijn dichtbundel ‘Dichter bij Liefde’ in diens voetsporen. Egbert Derix werd al eerder opgemerkt door andere groten zoals trompettist Eric Vloeimans, Iain Matthews, John Helliwell (saxofonist Supertramp) en Fish, zanger van Marilion.
za 18 okt, 20:15
Hermans & Derix – Rondom Toon Hermans
entree €16 / €12
www.beauforthuis.nl

IVN publiekswandeling zondag 19 oktober: Paddenstoelen!

20141016 LEUSDEN  Op zondag 19 oktober organiseert het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, een publiekswandeling in het Lockhorsterbos. We gaan op zoek naar paddenstoelen die goed samenleven met een boom, of die hun voedingsbron opeten en vermoorden, en naar paddenstoelen die alle afgestorven organismen verteren.

De gidsen van het IVN gaan u uitleggen wat de verschillende namen en functies van de paddenstoelen zijn. De start is bij de witte slagboom van het Utrechts Landschap, Lockhorsterweg, Leusden. De wandeling duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis, honden kunnen niet mee. Niet geschikt voor jonge kinderen. Neem een soepkom, lepel en spiegeltje mee!

Een beetje natuurmens wil paddenstoelen in de herfst. En ook niet-natuurmensen (bestaan die?) willen paddenstoelen in de herfst, blijkens de enorme aantallen bezoekers die de werkgroep wandelingen van het IVN al jarenlang op de been krijgt voor de jaarlijkse oktober-paddenstoelenwandeling. Toegegeven, er is ook al sinds jaar en dag een heerlijke kop paddenstoelensoep te krijgen na afloop van de wandeling (gratis!), maar waarschijnlijk zijn het toch de levende paddenstoelen die zo’n grote aantrekkingskracht hebben op mensen. Daarom gaan we ook dit jaar traditioneel op zoek naar de bovisten, de amananieten, de boleten, de ruitertjes, de oortjes, de platen, schijfjes, zomen, kelkjes, taailingen, steeltjes, koppen, ridders, trechtertjes, mantels, wieltjes, waaiertjes, en ook naar alle paddenstoelen die gewoon op -zwam eindigen. En dan vertellen de IVN gidsen weer wat ze weten. Want waarom zou je een sterke formule veranderen?
 
Meer informatie: IVN, tel. 033-4550152 of mail: fmvanholland@hotmail.com

Auto’s in beslag genomen tijdens controle in Zeist

20141016 ZEIST  Tijdens een grootscheepse anti-inbraakcontrole in Zeist zijn woensdagavond elf auto’s in beslag genomen, vooral vanwege een belastingachterstand. De Belastingdienst werkte samen met de politie, die tijdens de actie informatie verzamelde over het dievengilde..

Lees verder

Speelgoedbeurs Katrein in dojo sportpark Mariënhoeve

20141016 WIJK BIJ DUURSTEDE  Elk jaar in november gaan de deuren weer open voor de grote speelgoedbeurs van Speel-o-theek Katrein. Dit jaar wordt de speelgoedbeurs gehouden in de Judohal op Marienhoeve –West, Lekdijk Oost 13A te Wijk bij Duurstede. Op zaterdag 15 november van 9.00 uur tot 13.00 uur sis het weer zover.

Lees verder
het nieuws van 17 oktober 2014
17e jaargang nummer 5276

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Verdachte situatie bij pinautomaat Driebergen

20141017 DRIEBERGEN  De politie in Driebergen heeft een groot gebied bij de Hoofdstraat afgesloten vanwege een verdachte situatie bij een ING-filiaal. Alle woningen en bedrijven tussen de Bosstraat en Traaij zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het erop dat er met het geldautomaat “gerommeld” is.

Lees verder

Nacht van de Nacht op Plantage Willem III

ELST  In de “Nacht van de Nacht” worden overal in Nederland activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen over de gevolgen van luchtvervuiling. Duisternis is belangrijk, maar steeds zeldzamer in ons land. Wat zijn de effecten voor dier, plant en mens?

Utrechts Landschap organiseert over dit thema een wandelexcursie in het donker op  Plantage Willem III, onder begeleiding van gidsen. En er is warme chocolademelk.
Kinderen zijn  welkom.

Dag: zaterdagavond 25 oktober 2014
Tijd: 19.30 – 21.15 uur
Vertrek: parkeerplaats Plantage Willem III, Rijksstraatweg 265, 3921 AH Elst (U)
Kosten: kinderen € 2,00, volwassen € 3,00 inclusief warme chocolademelk.
Opgave: via de site www.utrechtslandschap.nl

Meer weten: kijk op www.nachtvandenacht.nl

Scouting; spelenderwijs communiceren

20141017 DRIEBERGEN  Zoals ieder jaar rond deze tijd bereiden de leiding en jeugdleden van scoutinggroep Dr. A.E. Hermans zich voor op het jaarlijkse JOTA-kamp (Jamboree On The Air). Tijdens dit kamp zullen de kinderen deelnemen aan activiteiten die zich centreren rondom het communiceren met andere groepen verspreid over heel de wereld.

De middelen hiervoor wisselen nog wel eens. In het verleden werd veel gebruik gemaakt van ‘ouderwetse’ zendapparatuur. Naarmate de tijden vorderden ging men langzaam over op modernere middelen zoals chatprogramma’s en webcams, waardoor het kamp hernoemd werd naar JOTI (Jamboree On The Internet). De laatste jaren heeft de scoutinggroep in Driebergen er echter voor gekozen om de vervlogen tijden van weleer weer eens te bezoeken. Hiervoor komt er weer een zelfgebouwde zendmast te staan.

Dit jaar heeft de Hermansgroep gekozen voor het thema ‘Piraten’. Gedurende het hele weekend zullen alle jeugdleden van de groep meedoen met verschillende activiteiten die gepresenteerd zullen worden door onze leden van de themacommissie. Deze leiding zullen, goed gekleed in passende themakleding, in een leuke verhaalvorm de spellen presenteren.
Via een paar strategisch geplaatste webcams kan men de opbouw en het kamp zelf online volgen. Ga hiervoor naar de website (http://hermansgroep.nl/home/webcam.html).

Leerlingen van De Hoeksteen presenteren ideeën voor het Walkartpark

20141017 ZEIST  Afgelopen woensdag presenteerde een delegatie van groep 7 van basisschool De Hoeksteen hun ideeën voor de (her)inrichting van het Walkartpark aan wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof.

vergroot foto

De gemeente riep in september alle Zeistenaren op om mee te denken over de toekomst van het Walkartpark. De kinderen van De Hoeksteen haakten er spontaan op in. Veel kinderen komen dagelijks langs het park als zij naar school gaan en vinden dat er weinig speelvoorzieningen zijn in het centrum.
 
Speelplaats
De kinderen stellen voor om de grote open plek bij de ingang van het park aan de Slotlaan in te richten als speelplaats. De afgelopen weken hebben zij onder leiding van juf Susie enthousiast aan hun plannen gewerkt. Op diverse websites haalden ze hun ideeën voor de inrichting van de speelpek. De kinderen geven onder meer aan: “Onze voorkeur gaat uit naar: gekleurde speelhuisjes in combinatie met zand; verschillende speeltoestellen zoals een tafeltennistafel en een basketbalring, een hinkelbaantje en knikkerpotjes zijn ook heel leuk. Maar het allerleukste vinden we een kabelbaan waar je lekker over de hele speelplaats kan roetsjen”. Een familieschommel maakt volgens de leerlingen de speelplaats helemaal af.
 
Ook viel het de kinderen op dat er maar weinig prullenbakken in het park staan. De kinderen stellen dan ook voor om dit aantal uit te breiden, maar dan met gesloten klepjes. Je ziet en ruikt het vuil dan niet. Een ander idee is om in het park verschillende ‘insecten-hotels’ te plaatsen. Op de insecten kunnen dan weer mooie vogels afkomen.
 
Dialoog
Een compleet overzicht van alle ideeën van de leerlingen van De Hoeksteen is terug te vinden op de website van de school: www.cbsdehoeksteenzeist.nl en op de website van het Netwerk Cultuureducatie Zeist: www.cultuureducatiezeist.nl. Deze instelling heeft de kinderen begeleid waardoor zij als mondige Zeistenaren konden participeren in de dialoog over de toekomst van het park.
 
De ideeën van de leerlingen van De Hoeksteen en alle andere ideeën die zijn opgehaald tijdens een activiteitenweek in het Walkartpark, worden getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid door een dialoogtafel waarin vertegenwoordigers van natuur- & milieuorganisaties, erfgoedspecialisten, jongeren en bewoners van de Walkartbuurt zitten. verwerkt in een visie die begin volgend jaar wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Als de raad de visie overneemt kan de visie uitgewerkt worden in concrete plannen voor het park.

B&W wil koopzondagen definitief invoeren in Zeist

20141017 ZEIST  De raad heeft in oktober 2013 het initiatief genomen om koopzondagen in te voeren voor Zeist. Eind 2013 is een pilot gestart waarbij een jaar lang alle winkels op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur geopend mogen zijn.

 De winkels in het centrum hebben afgesproken hierin gezamenlijk op te trekken. Zij zijn tijdens de proef open op de laatste zondag van de maand. De pilot is op verzoek van de raad geëvalueerd zodat voor 1 januari 2015 een besluit kan worden genomen over het wel of niet definitief invoeren van koopzondagen in Zeist.
 
Evaluatie
Uit de evaluatie blijkt dat  steeds in Zeist meer mensen gebruik maken van de koopzondagen. Ook gaat men vaker in Zeist winkelen of boodschappen doen op zondag. Uit het onderzoek blijk verder dat er geen problemen waren met betrekking tot parkeren, verplicht werken op zondagen, huurverhogingen, te veel rommel, etc. De supermarktondernemers in Zeist geven aan dat ze een omzetstijging zien en er is een lichte toename van de arbeidsplaatsen. Winkeliers geven aan blij te zijn dat zij niet voor elke afwijkende zondag een verzoek hoeven in te dienen.
 
Definitieve invoering
Op 6 oktober jl. hebben de initiatiefnemers opnieuw een voorstel naar de raad gestuurd om de proef met de koopzondagen definitief te maken. Dat betekent dat de winkels de mogelijkheid krijgen om op zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur open te zijn.
 
Het college herkent zich in de conclusies die de initiatiefnemers uit het evaluatierapport trekken en staat achter het voorstel van de raad om de proef om te zetten naar een situatie waarin de koopzondagen definitief worden ingevoerd in Zeist.
 
Parkeren op zondag
Het college is het ook eens met het voorstel van de raad om op zondag op straat gratis en in de parkeergarages betaald te kunnen parkeren. Waarbij het uitgangspunt is dat de kosten van het openstellen van de parkeergarages op zondag niet hoger mogen zijn dan de opbrengsten.

Vragen rond vergunning verbouwing Rijnbrug

20141017 RHENEN  Het is niet duidelijk welke gemeente de vergunning zal verlenen voor de renovatie en verbouwing van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. De brug ligt voor 75 procent op grondgebied van de gemeente Buren en voor de overige 25 procent op grond van Rhenen.

Lees verder

KWF bedankt Joke van der Grind

20141017 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het bestuur van KWF-Kankerbestrijding afdeling Wijk bij Duurstede (kernen: Cothen/ Langbroek/ Wijk bij Duurstede) heeft op woensdag 15 oktober afscheid genomen van haar secretaris mw. Joke van der Grind – van de Burgt.

Lees verder
het nieuws van 18 oktober 2014
17e jaargang nummer 5277
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Utrechts Landschap verkoopt brandhout op veiling in Amerongen

20141018 AMERONGEN  Op zaterdag 1 november wordt vanaf 13:00 uur (strikt) in de Tabakschuur aan de Veenseweg 8 in Amerongen voor het vierde jaar brandhout geveild. De meeste bomen staat nog in het bos, het hout wordt ‘op stam’ verkocht.

Utrechts Landschap heeft op verschillende plaatsen in de provincie percelen gemarkeerd. Particulieren mogen later zelf hun aangekochte brandhout zagen. 


Op zaterdag 25 oktober is er voor belangstellenden van het hout een kijkdag. Op de website www.utrechtslandschap.nl/houtveiling staat de catalogus met informatie over houtsoort, locatie en aantal m3. De veilingmeester is Simon Klingen en de notaris is mevrouw mr. I.M. Duyverman.

Geïnteresseerden kunnen bieden op de partijen hout, de zogeheten kavels, die zij vooraf in het bos kunnen bekijken tijdens de kijkdag op zaterdag 25 oktober (niet noodzakelijk). De kavels variëren van 1 tot 21 m3 en staan beschreven in een catalogus met daarin ook kaartjes waar het betreffende bosperceel is te vinden. De bossen met het hout liggen verspreid in de provincie. Kopers kunnen het hout deze winter zagen tot 15 maart 2014. Dan begint het broedseizoen en wil Utrechts Landschap weer rust in het bos. Naast zelf kappen wordt er op beperkte schaal ook gezaagd hout verkocht.

Betrokkenheid
Vroeger was het gebruikelijk om hout uit het bos openbaar te verkopen. Vooral boeren gebruikten veel hout: voor afrasteringen, het bouwen van schuurtjes en natuurlijk voor brandhout. Naast het voor een goede prijs vermarkten van het hout wil Utrechts Landschap ook de betrokkenheid van het publiek bij het bos en het bosbeheer vergroten. Het zagen in het bos is gericht op de vergroting van de variatie in het bos en het geven van ruimte aan andere bomen.

Veiligheid
Utrechts Landschap stelt de kopers verplicht om met veiligheidskleding te werken. Bij de veiling in Amerongen wordt door de firma Stuivenberg uit Woudenberg veiligheidsmateriaal te koop aangeboden: veiligheidsschoenen, helm met oorkleppen, zaagbroek en handschoenen. Daarnaast zijn er hulpmiddelen voor het zagen en kloven van het brandhout te koop. Utrechts landschap zal kopers dit jaar extra informeren over goed en verantwoord stoken zodat overlast of schadelijke stoffen zoveel mogelijk worden voorkomen. Op onze site www.utrechtlandschap.nl/houtveiling staat meer informatie over brandhout & milieu en tips om verantwoord te stoken.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer weten en/of bieden op de veiling? Neem dan contact op met Betsy de Bruyn, telefoonnumer 030 – 220 55 55 of mail naar info@utrechtslandschap.nl.

Honderd bladblazers in actie in Driebergen

20141018 DRIEBERGEN  De bladcampagne van Biga Groep startte vorige week met een groepsfoto in Driebergen. Maar liefst zeven tractoren met zuigwagens en zeventig groenmedewerkers werden op de plaat vast gelegd. In sommige wijken is het ruimen van blad al gestart en in aantal gemeenten wordt er eind november gestart.

Lees verder

Grebbesluis geopend voor publiek tijdens Platform Grebbelinie

20141018 RHENEN  Burgemeester Hans van der Pas (gemeente Rhenen) en dijkgraaf Tanja Klip-Martin (Waterschap Vallei en Veluwe) openden vrijdag 17 oktober de Grebbesluis voor publiek. Dit vond plaats tijdens de Platformbijeenkomst Grebbelinie die mede-georganiseerd werd door de Gebiedscoöperatie O-gen.

Het thema van deze middag was ‘De Grebbelinie in nieuw perspectief’.
Met een historisch tintje erbij werd het een sprankelende middag waar gereconstrueerde werken zichtbaar worden en nieuwe initiatieven werden gevierd. Hierdoor wordt het verhaal van de bijzondere Grebbelinie telkens meer toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

“Het waterschap en de Grebbelinie raken elkaar op veel fronten. Maar het is gelukkig geen oorlog, wij houden van elkaar”, aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin bij de opening van de Grebbesluis. Ze verwees hierbij naar diverse waterschapsprojecten die bijdragen aan het herstel van de Grebbelinie,

‘De Living History’ groep Nederland Paraat sierde deze middag op en nam de aanwezigen mee terug naar de meidagen van 1940. In die tijd speelde de Grebbesluis een cruciale rol bij het onder water zetten van de Grebbelinie tot aan Bunschoten. Nu heeft de sluis een centrale rol in de waterhuishouding van de Gelderse Vallei . Via het Valleikanaal zorgt het er onder andere voor dat de grachten van  Amersfoort met  Rijnwater  worden gevoed. Het waterschap renoveerde de sluis het afgelopen jaar  en maakte hem toegankelijk  voor recreanten. Een paneel geeft informatie over  de historie en werking van de sluis. Ook is er een fietsoplaadpunt aangebracht.

Samenwerking
Voor beheer en onderhoud van de Grebbelinie werd deze middag de samenwerking  tussen Staatsbosbeheer, vrijwilligers en ondernemers officieel beklonken. Een initiatief dat tijdens het allereerste Platform Grebbelinie op 25 januari 2013 naar voren werd gebracht. En zo vertelde burgemeester Hans van der Pas over het project ’75 jaar slag om de Grebbeberg’. Saskia van Dockum (Het Utrechts Lanschap) ging dieper in op de aanstaande herstelwerkzaamheden aan het Hoornwerk en gedeputeerde Mariette Pennarts (Provincie Utrecht) vertelde enthousiast over hoe de infrastructuur aan de voet van de Grebbeberg bijdraagt aan ‘de Grebbeleving’.

Meer informatie over de Grebbelinie projecten vind u op de website www.grebbelinie.nl

De Brede School komt eraan

20141018 WIJK BIJ DUURSTEDE  De bewoners in de buurt van de nieuw te bouwen Brede School aan de Middelweg-Oost zijn op 1 oktober als één van de eersten ingelicht over de voorlopige bouwplannen voor de nieuw te bouwen school. Rond maart 2015 zal de eerste paal de grond in gaan en een klein jaar later moet de feestelijke ingebruikname worden gevierd.

Lees verder
het nieuws van 19 oktober 2014
17e jaargang nummer 5278

foto’s op flickr

foto’s op 500px

HDS onderuit in bekertoernooi

20141019 LEERSUM  In de uitwedstrijd tegen DHSC (DOS- Holland- Stichtse Boys- Combinatie) liep zondag derdeklasser HDS tegen een 4-1 nederlaag aan. Thuisploeg DHSC kende een goede start en kwam al in de vijfde minuut op een 1-0 voorsprong. Maar vanaf dat moment kreeg HDS meer grip op de wedstrijd kwam in de 25e minuut op gelijke hoogte (1-1).

Lees verder

Thriller Kampong-Schaerweijde eindigt gelijk

20141019 UTRECHT/ZEIST  Kampong heeft punten gemorst tijdens de hockeyderby tegen Schaerweijde. Het spannende duel tussen de Utrechtse koplopers en de ploeg uit Zeist eindigde in een 2-2-gelijkspel. De twee ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. Die balans was ook te zien aan het scorebord. Bij rust stond het nog 0-0.

Lees verder

DijkenLoop sponsort JongWijkinBeweging

20141019 WIJK BIJ DUURSTEDE  De opbrengst van de DijkenLoop, die 12 oktober is gehouden, gaat dit jaar onder andere naar de nieuwe stichting JongWijkinBeweging (JWiB) i.o. Rob van de Weerd, de penningmeester van WijkNogLeuker, overhandigde een cheque van 1500 euro aan het bestuur van JWiB.

Lees verder

Verlies voor DEV in bekerduel

20141019 DOORN  Zaterdag derdeklasser DEV moest in de bekerwedstrijd tegen Sporting ’70 een 3-1 nederlaag incasseren. Een op basis van het totale spelbeeld terechte nederlaag. DEV trainer Michel van Aken:,, Er stond teveel “jong spul” op het veld.

Lees verder

Eenvoudige overwinning SVL

20141019 LANGBROEK   In het bekerduel tegen zaterdag derdeklasser Brederodes, behaalde thuisploeg SVL een eenvoudige 4-1 overwinning die eigenlijk op basis van de eerste helft al veel ruimer had moeten uitvallen.

Lees verder

SVMM laat de punten lopen

20141019 MAARN  Zaterdag vierdeklasser SVMM  uit Maarn liet in de inhaalwedstrijd tegen DOSC drie punten aan zich voorbij gaan. In een matig voetbalduel liep de thuisploeg tegen een onverwachte en zeker niet nodige 1-4 nederlaag aan.

Lees verder
het nieuws van 20 oktober 2014
17e jaargang nummer 5279

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Diamanten paar De Bie

20141020 LANGBROEK  Riet en Klaas De Bie-Harthoorn vieren vandaag dat zij 60 jaar geleden in de kerk in Barneveld en het gemeentehuis in Ede in het huwelijk traden.Daarna vestigden zij zich aan de Langbroekerdijk.

Lees verder

Slachtoffers PGB-fraude Pyxis draaien zelf op voor de schade

20141020 ZEIST  Oud-cliënten van zorginstelling Pyxis moeten tienduizenden euro’s aan Persoonsgebonden Budget (PGB) terugbetalen aan het Agis Zorgkantoor. De verzekeraar claimt het bedrag van de cliënten omdat zij niet de juiste bonnetjes zouden kunnen overleggen van de zorg die ze van Pyxis hebben gekregen.

Lees verder

Het Cultuurcafé zoekt de bijzondere hobby op

20141020 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op woensdag 29 oktober vindt in Theater Calypso aan de Markt in Wijk bij Duurstede een Cultuurcafé plaats met als thema: bijzondere hobby’s. Deze informatieve en gevarieerde avond begint om 20.00 uur, de toegang is gratis.

Lees verder

Lenny Kuhr in De Binder in Leersum

20141020 LEERSUM  Zaterdag 1 november a.s. komt Lenny Kuhr met een reprise van haar avondvullende muziekprogramma naar De Binder in Leersum. Dit optreden vindt plaats binnen de programmering van de Cultuurhuizen Heuvelrug.

Over het concert Wie ben je
In ‘Wie ben je’ bezingt Lenny het verhaal van haar stemverlies. Meer dan een jaar kon ze niet spreken, laat staan zingen en het duurde 8 jaar voor haar stem geheel hersteld was. Ze vertelt en zingt over het proces dat je doormaakt als je iets wezenlijks kwijtraakt.
Over de machteloosheid, de woede, de pijn, de aanvaarding en de weg omhoog naar essentiële inzichten.
Een muzikale voorstelling vol spiritualiteit, humor en vitaliteit.
Samen met Cor Mutsers op gitaar en Mischa Kool op basgitaar, neemt Lenny Kuhr je mee op een spannende, ontroerende en inspirerende reis naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben je’ .

Enkele reacties van haar eerdere optredens: “Zo intiem, zo muzikaal, zo diep gevoeld, ik vond het een avond met een gouden randje”
“Het mooiste Nederlandstalige liedjesprogramma dat ik ooit hoorde”
“Lenny Kuhr is op de top van haar kunnen. Haar stem is beter dan ooit.”

Praktische informatie
Lenny Kuhr treedt zaterdagavond 1 november a.s. op in de theaterzaal van De Binder, Hoflaan 29 in Leersum. Aanvang 20.15 uur; zaal open 19.30 uur.
Kaarten voor deze avond met Lenny Kuhr kosten € 15,00 per stuk en zijn te koop aan de balie van de bibliotheken in Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergen en Maarn en (mits niet uitverkocht, aan de zaal op de avond zelf)
Reserveren via de website kan ook: www.cultuurhuizenheuvelrug.nl/theateraanbod
Meer info of vragen: neem contact op via programmering@rbzout.nl

‘Vier mogelijke verdachten voor plaatsen explosief Driebergen’

20141020 DRIEBERGEN  De politie heeft vier mogelijke verdachten op het oog voor het plaatsen van het gevonden explosief in de ING-automaat in Driebergen. ,,Getuigen hebben vier personen op scooters zien wegrijden richting Zeist”, aldus politiewoordvoerder Hilde Bakker.

Lees verder

FC Driebergen wint verdiend

20141020 DRIEBERGEN  FC Driebergen behaalde in Soesterberg een dik verdiende overwinning op ‘t Vliegdorp: het werd 1-4. Een zeer gemotiveerd elftal van FC Driebergen kon een welkome 3-punter incasseren. En daarmee passeerde het team van trainer Richard van Vliet de tegenstander ook op de ranglijst.

Lees verder

Schaerweijde doet goede zaken tegen Kampong

20141020 ZEIST  Schaerweijde speelde zondag tegen het fysiek sterke Kampong en hield de stand tot de rust op 0-0. In het begin van de tweede helft kwam de koploper Kampong in de 43ste en 63ste minuut tot scoren via Loick Luypaert en Philip Meulenbroek.

Lees verder

Mooie zaterdag voor Fortissimo

20141020 COTHEN  De dames van Fortissimo gingen een pittige wedstrijd tegemoet tegen PSV. Vorig seizoen bleven de punten in Eindhoven. Omdat 2 belangrijke speelsters van Fortissimo niet inzetbaar zijn vanwege een blessure, zou het een hele kluif worden.

Lees verder

Najaarsconcert Harmonieorkest Manderen

20141020 MAARN  Harmonieorkest Manderen geeft op zaterdagavond 15 november een Najaarsconcert in dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5 in Maarn.  Onder leiding van dirigent Egon Smit wordt samen met Liemers Harmonie uit Duiven en dirigent Dick Hunnersen een gevarieerd programma ten gehore gebracht.

Gespeeld worden o.a. Lord Tullamore, Dancing on the Seashore, Queen in Concert, Grease, Dawn of a New Day en Iberian Trumpets.
Het concert vangt aan om 19.30 uur en is gratis toegankelijk.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Dit concert is mede mogelijk dank zij een bijdrage van de Lions Maarn Maarsbergen.

Gemeente wil van marktruzie af

20141020 UTRECHTSE HEUVELRUG  Om een toekomstige stroopwafeloorlog te voorkomen, wil het college een andere toelatingsprocedure voor de weekmarkten invoeren. Een selectiecommissie van kooplui bepaalt voortaan wie er op de markt mag staan.

Lees verder

Camera’s en controles bij sloopflats Zeist

20141020 ZEIST  De meeste bewoners van de flats aan de Prinses Irenelaan in de Zeister wijk Kerckebosch, zijn inmiddels verhuisd naar de nieuwbouw. Daardoor staan er veel woningen leeg en dat maakt de 4 flats aan de Prinses Irenelaan gevoeliger voor vandalisme, meldt Seyster Veste. Deze woningbouwcorporatie neemt de komende tijd extra veiligheidsmaatregelen.

Lees verder
het nieuws van 21 oktober 2014
17e jaargang nummer 5280
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Sloophamer creëert flexplekken op gemeentehuis

20141021 ODIJK  Afgelopen maandag is gestart met de verbouwing van de 1e verdieping van het Gemeentehuis. Wanden gaan eruit om ruimte te maken voor twee kantoortuinen voor flexwerken. Gemeentelijk projectleider Wim Tempelaar noemt het een flinke operatie.

Lees verder

Burgemeestersvacature Rhenen: 54 kandidaten

20141021 RHENEN  In totaal 54 mensen hebben gereageerd op de vacature van burgemeester van de gemeente Rhenen. De termijn is inmiddels gesloten. Onder de kandidaten zijn 43 mannen en 11 vrouwen. Onder de sollicitanten bevinden zich 5 kandidaten met ervaring als burgemeester en 39 kandidaten met overige bestuurlijke ervaring.

Lees verder

Lidl Driebergen wil vervuilde grond kopen

20141021 DRIEBERGEN  De Lidl in Driebergen wil uitbreiden op een stuk vervuilde grond. De winkel aan de Traaij staat op de plek waar vroeger een chemische wasserij stond. Deze zomer bleek het drinkwater in die omgeving vervuild. Omwonenden werd aangeraden om kraanwater voor gebruik te koken.

Lees verder

Onvrede over maaibeleid rondom nevengeul Kromme Rijn

20141021 WIJK BIJ DUURSTEDE  Een week geleden bereikte de redactie van ditiswijk.nl opmerkingen van bewoners van de Prins Hendrikweg, ten aanzien van het maaibeleid van de gemeente rondom de nevengeul van de Kromme Rijn.

Lees verder

Jo de Roeck tijdens komende Hoffmatinee

20141021 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op de aankomende Hoffmatinee van de Wijkse Popmuziekvereniging die gehouden gaat worden op zondag 26 oktober om 16.00 uur in Cafe ‘t Hoff op de Markt in Wijk bij Duurstede, is er een unieke muzikale ontmoeting tussen zanger/gitarist Jo de Roeck en saxofonist Tom Moerenhout.

Lees verder

Eten uit de natuur en Nacht van de nacht

20141021 ZEIST  De herfstvakantie op bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist staat deze vakantie in het teken van eten uit de natuur! Op woensdag 22 oktober wordt er op De Boswerf jam gemaakt van het lekkerste lokale fruit. Onder begeleiding kun je een eigen potje appel-peren jam maken voor thuis. De workshop is voor kinderen vanaf 8 jaar en kost € 4,50 per kind. Aanmelden is verplicht.
Op donderdag 23 en vrijdag 24 oktober kun je appels komen poffen op het kampvuur. Heerlijk met een beetje kaneel! Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Deze activiteiten zijn van 12.30-16.00 uur.

Nacht van de Nacht
Ook dit jaar doet de Boswerf weer mee met de landelijke Nacht van de Nacht, om aandacht te vragen voor de toenemende lichtvervuiling. Op zaterdagavond 25 oktober kun je mee op een spannende tocht met onze nachtwaker en maak je een wandeling door het (bijna) duistere bos. Tijdens de wandeling wordt er op een aantal plekken van alles verteld en beleefd. Aansluitend kun je een voorstelling van het schimmentheater bijwonen: “Klaas ontdekt De Boswerf”.
Na afloop is er een kampvuur en warme chocomel. De wandelingen starten om 19.00,19.45 en 20.30 uur. Totale programma duurt ongeveer 1,5 uur.
Deze activiteit is voor gezinnen met kinderen van 6 tot 11 jaar. Een unieke ervaring om samen te beleven! Let op: kinderen kunnen alleen mee onder begeleiding van een volwassene; niet meer dan 1 volwassene per kind. Kosten zijn € 4,50 per persoon. Aanmelding voor deze activiteit is verplicht.
Nacht van de Nacht

AUSTERLITZ  Met Staatsbosbeheer en het IVN in boswachterij Austerlitz de nacht van de nacht beleven, dat wil je niet missen! Er zijn in Nederland nog maar nauwelijks echt donkere plekken. Tijdens de Nacht van de Nacht kun je overal in het land meedoen aan activiteiten ‘in het donker’.

In boswachterij Austerlitz werken Staatsbosbeheer en het IVN samen om alle bezoekers een leuke avond te bezorgen. Loop met de gidsen mee voor een wandeling in het donkere bos en leer de schoonheid van echte duisternis kennen! Tijdens de wandeling luisteren we naar de dieren in de nacht, zoals de bosuil, vleermuizen en insecten. We kijken hoe dieren in het donker kunnen zien. Er wordt een mooi verhaal verteld in de sfeervolle oude werkschuur midden in het bos. En ook de sterren vergeten we niet. Kortom, een avond vol spannende en leuke activiteiten! Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Nacht van de nacht: zaterdag 25 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur
Start: parkeerplaats Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/avondactiviteiten-in-boswachterij-austerlitz/

Dansen op vinyl

20141021 AUSTERLITZ  Vrijdag 24 oktober  dansen op Vinyl in het Beauforthuis. Kom dansen en kletsen met 200 zielsverwanten en laat je verrassen door  dansparels afkomstig uit de indrukwekkende platencollectie van DJ Vinyl. Muziek vanaf de jaren 60 en met originele clips op groot scherm.

Voor de alternatieve scene van toen èn jonge fijnproevers van nu! Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Dansen op Vinyl is voor mensen die met leeftijdgenoten op de betere dansmuziek uit vroegere jaren willen dansen. De jongere liefhebbers zijn natuurlijk ook welkom. Ieder uur verrast DJ Vinyl ons bovendien met een dansnummer op modern vinyl (U2, Coldplay).

vr 24 okt, 20:15 Dansen op Vinyl €10

Geen woningen bij Meubin

20141021 MAARN  Op het Meubin-terrein aan de Amersfoortseweg in Maarn mogen geen woningen worden gebouwd. Dat heeft het college vorige week besloten.  Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is het perceel ongeschikt vanwege verkeerslawaai en de aanwezigheid van fijnstof in de lucht, beiden afkomstig van de aangrenzende snelweg A12.

Lees verder
het nieuws van 22 oktober 2014
17e jaargang nummer 5281

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Vervuilde volkstuinen Rhenen worden buurtparkje

20141022 RHENEN  Op de plek van de 15 vervuilde volkstuinen aan de Doelenwal in Rhenen wordt na de bodemsanering een openbaar parkje aangelegd. De aannemer begint deze week met het schoonmaken van de grond van de volkstuinen en van het naastgelegen terrein waar tot zo’n 2 jaar geleden zand- en grindhandel Schuilenburg zat.

Lees verder

Jacobine Geel en Job Cohen op bezoek bij Biga Groep

20141022 ZEIST  Op maandag 20 oktober brachten Jacobine Geel en Paul van Rooij, voorzitter en directeur van GGZ Nederland en Job Cohen en Jan-Jaap de Haan, voorzitter en directeur van branchevereniging Cedris, een werkbezoek aan het sociaal werkbedrijf Biga Groep.

vergroot foto

Het bezoek is benieuwd naar het bedrijf Biga Groep en de samenwerking met instellingen die mensen begeleiden met psychische klachten. Medewerkers lieten vol trots hun werk zien. Iedereen wilde graag op de foto met Job Cohen en medewerker Ton werd persoonlijk gefeliciteerd met zijn vijftigste verjaardag.

Naast alle re-integratie-activiteiten die het sociaal werkbedrijf uitvoert, voert Biga Groep sinds kort ook dagbesteding uit in opdracht van Kwintes. Dit is voortgekomen uit een pilot waarin Biga Groep cliënten van deze organisatie begeleidde naar betaald werk. Theo Arp, trajectbegeleider van Kwintes licht toe; ‘door de mensen die wij in het dagelijkse leven ondersteunen vanwege hun psychiatrische hulpvraag op de werkvloer te zien werken kan de begeleiding daarop worden afgestemd. Voor ons is deze samenwerking een logische stap. Op deze manier maken we gebruik van het grote werkgeversnetwerk en de zakelijke aanpak bij arbeidsmatige dagbesteding van Biga Groep.’

Werk is de beste zorg
Het belang van werk is veel groter dan alleen geld verdienen. Het geeft mensen veel waardering en zelfvertrouwen. Job Cohen is onder de indruk over het resultaat van de pilot met Kwintes. ‘Ik begrijp dat 1 persoon van de 5, die uiteindelijk aan het werk gaat, niet veel lijkt maar als je het vergelijkt met de landelijke cijfers is dit echt heel succesvol. Met dit resultaat zie je weer hoe belangrijk een afgestemd traject is met de individuele begeleiding.’ Wanneer mensen met een psychische beperking betaald aan het werk gaan, dalen de zorgkosten aanzienlijk.

Psychische beperking
Mensen met een psychische beperking neigen straks met de Participatiewet als eerste buiten de boot te vallen als het om werk gaat. Paul van Rooij licht toe: ‘als iemand met diabetes op zondag veel taart eet en op maandag een hypo krijgt en thuis wilt werken, wordt dit geaccepteerd. Wanneer een persoon met een alcoholverslaving een terugval heeft en op maandag belt dat hij thuis wil werken, wordt hij ontslagen. Er is veel overlap tussen de doelgroepen van de geestelijke gezondheidszorg en Biga Groep. Om mensen maximaal toekomstperspectief te kunnen bieden is een samenwerking tussen het sociaal werkbedrijf en geestelijke gezondheidszorg eigenlijk heel logisch. In de komende tijd gaan we bekijken hoe we dit verder kunnen uitbouwen op landelijk niveau.’ 

Opdrachten
Tijdens het werkbezoek werd er onder andere van gedachten gewisseld over de aandachtspunten van de nieuwe Participatiewet. Het bezoek was verrast over de hoeveelheid werk die Biga Groep krijgt van de gemeenten. Gerhard ten Hove benadrukt dat hij heel blij is met de samenwerking met de gemeenten en de hoeveelheid werk die zij krijgen. Jacobine Geel: ‘Je ziet hier hoe belangrijk het is dat een sociaalwerkbedrijf als Biga Groep opdrachten van onder andere de gemeente blijft krijgen om deze groep mensen aan het werk te houden.’

Met ‘WijkZwemt’ op pad

20141022 WIJK BIJ DUURSTEDE  Een burgerinitiatief is gevormd om er voor te zorgen dat Wijk in 2016 kan blijven zwemmen. Het burgerinitiatief ‘WijkZwemt’ is druk doende hiervoor een plan te maken. Oproep aan de politiek is dit initiatief een kans te geven.

Lees verder

Anne Frankschool krijgt een echte Anne Frankboom

20141022 BUNNIK  De Anne Frankschool in Bunnik krijgt er op 7 november wel een heel bijzondere boom bij. Een zaailing van de echte Anne Frankboom wordt geplant door leerlingen van de school en de burgemeester. De echte Anne Frankboom waaide in 2010 om.

Lees verder

Omwonenden Landje van Kemp zorgen over nieuwe wijk

20141022 WERKHOVEN  Voor het ontwerpbestemmingsplan van het Landje van Kemp aan de Achterdijk in Werkhoven sloot vorige week de inzagetermijn. Vanuit de nabije omgeving van deze nog te bouwen wijk met 63 woningen is gezamenlijk een zienswijze opgesteld. Zo’n 14 gezinnen staken de koppen bij elkaar.

Lees verder

Peilschaal verkeerd opgehangen


20141022 WERKHOVEN  In Werkhoven heerst al een tijd commotie over het waterpeil. Henk Beemer neemt hierin het voortouw. Tijdens de Dorpsraadvergadering toonde hij foto’s van de peilschaal in de stuw van de Weerdenburgselaan. Op de foto van juli 2013 staat de peilschaal op een andere hoogte gemonteerd dan op de foto van oktober 2014.

Lees verder

Voorlichting over inbraakpreventie en verdacht gedrag

20141022 ODIJK  De criminaliteit in het algemeen daalt in Bunnik, maar autokraken zijn een groot en groeiend probleem. Om de veiligheid van burgers en bedrijven te verhogen, organiseren de gemeente Bunnik en de politie op dinsdagavond 28 oktober van 19.00u tot 20.15 uur een veiligheidsavond in het gemeentehuis.

Lees verder

Rijksmonumenten in Rhenen en Amerongen staan er niet goed bij

20141022 RHENEN  Veel monumentale kastelen, landhuizen, kerken, boerderijen en verdedigingswerken in het zuidoosten van de provincie Utrecht staan er niet goed bij. Dat leert de recent door de provincie gepresenteerde erfgoedmonitor 2014.

Lees verder
het nieuws van 23 oktober 2014
17e jaargang nummer 5282

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Nieuwbouw supermarkt Maarn over twee weken van start

20141023 MAARN  Met een grote glimlach stond Theo van Schaick donderdag in zijn supermarkt PLUS. Na twaalf jaar van strijd, valse hoop en grote verwachtingen ontving de supermarkt eigenaar dan eindelijk de bouwvergunningen.

Lees verder

Wethouder haalt enquete offline

20141023 AMERONGEN  Bestuurders van de gemeente Heuvelrug zeggen graag te zoeken naar inspraak en expertise onder inwoners. Dat moet ook weer niet te gek worden, blijkt uit een Amerongs voorbeeld. Gisteren sloot de gemeente Heuvelrug een enquete voor Amerongers, nog ver voor de sluitingsdatum.

Lees verder

Lameirinhas

20141023 AUSTERLITZ  Zaterdag 25 okt speelt Fernando Lameirinhas (Portugal) in het Beauforthuis met twee Afrikaanse topmuzikanten: Zoumana Diarra,  de enige muzikant ter wereld die een kora met maar liefst 44 snaren bespeelt, en Mola Sylla, een uitzonderlijke zanger en bespeler van mbira en kalimba.

Natuurlijk spelen ook Fernando’s onafscheidelijke broer en bassist Antonio Lameirinhas, pianist Juan Pablo Dobal en gitarist Daniel de Moraes mee.

 In het thema ‘zwart’ zullen deze musici laten horen hoe mooi en zwoel Afrikaanse nachten zijn, hoe golvend de savanne is en hoe rijk de poëzie van het continent. En hoe goed de vrolijke exotische klanken kunnen samensmelten met het overwegend blanke Westen en de Portugese fado. Koop kaarten kaarten online via www.beauforthuis.nl.

za 25 okt, 20:15 
Fernando Lameirinhas – Noir
entree € 19 | reductieprijs € 15 (CJP/Cultuurkaart, studenten, minima-pas en kinderen t/m 12 jr)

Voetbaljeugd Cothen trotseert regen

20141023 COTHEN  ‘‘De voetbaldag valt in de herfstvakantie dus het weer kan een spelbreker zijn. Zo ook gisteren. Vele buien trokken over het veld, en soms zo hard dat we echt even naar binnen moesten.’’ Dat vertelt Wendy Jonker van SVF.

Lees verder

Meer natuur en cultuur op Landgoed Het Kombos

MAARN  De afgelopen weken is er op Landgoed Het Kombos in Maarsbergen een groot natuurproject uitgevoerd. Dit project bestond uit de aanleg van nieuwe amfibieënpoelen en het opschonen van een aantal bijzondere watergangen.  Het project in het Kombos is mogelijk gemaakt door financiering van het Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en een particulier natuurfonds.

Eén van de watergangen die is opgeschoond, is de Zesvoet, een brede sloot in het bos. De Zesvoet is van bijzonder cultuurhistorische waarde. Ooit werd hier het hout gewaterd dat werd gebruikt op het Landgoed Maarsbergen voor de bouw van boerderijen en schuren. Door het hout enkele jaren te wateren, werd het verduurzaamd. Daardoor werd het na gebruik minder snel aangevreten door houtworm en boktor. De naam van deze watergang is ontleend aan de oorspronkelijke diepte (zes voeten diep). Nu een dikke laag bladafval en takken is afgevoerd, ligt de watergang er weer prachtig bij. Door de aanleg van de nieuwe poelen en het opschonen van de watergangen, zijn de leefomstandigheden voor kikkers, libellen en ringslangen in het Kombos nog verder verbeterd. Ook bijzondere planten profiteren ervan en de reeën hebben extra drinkplaatsen. Van groot belang is dat de verdroging op de flank van de Utrechtse Heuvelrug tot stilstand wordt gebracht. Dit om te voorkomen dat deze mooie waterpartijen in de toekomst droog komen te vallen.

Kunst boven de bank met een taartje

20141023 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op 2 november 2014 bestaat de Kunstuitleen Kunst bij de Bron 10 jaar. De kunstenaars vinden dat een feest waard. Zij willen zich opnieuw aan het publiek presenteren met hun werk en vertellen over de laagdrempelige manier om van  kunst te genieten door het huren van kunst via de Kunstuitleen.Zij hebben een boeiend programma samengesteld waarbij geïnteresseerden van harte welkom zijn.


Die middag hangt er in het stadhuis steeds een ander schilderij boven de bank om te laten zien dat een kunstwerk ziel geeft aan de inrichting van een kamer en aan het leven van mensen. Een kunstwerk past bij de mensen die het kopen. Het wordt hun kunstwerk.

Om 14.00 uur opent Wil Kosterman, wethouder van Wijk bij Duurstede, het feest.  Zij wordt geïnterviewd door Karin Boers, een van de kunstenaars. Karin stelt vragen aan Wil over het kunstwerk dat boven de bank hangt en vraagt Wil om op vijf verschillende manieren naar het kunstwerk te kijken. Het is een manier om aan te tonen dat ieder mens een kunstwerk anders ziet en anders beleeft. Je kijkt als het ware door verschillende brillen. Zeven kunstwerken worden op deze manier gedurende de middag bekeken. 

Natuurlijk is er ook ander werk te zien. Bent u in de gelegenheid, kom binnen, vier het feest mee met een taartje en een koekje bij de koffie. Luister en kijk naar verschillende opvattingen over en belevingen van een kunstwerk.

Het feest vindt plaats op 2 november2014 in het Stadhuis op de markt van 14.00-17.00 uur.

De toegang is gratis.


het nieuws van 24 oktober 2014
17e jaargang nummer 5283
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Berm Marsdijk verbeterd

20141024 BUNNIK  Vorige week is de berm van de Marsdijk flink verstevigd. De buitenste rand van het wegdek is afgeschraapt. Door dezelfde machine, een trekker met frees, werd het materiaal vermengd met cement. Zo vormt deze massa een prima fundering voor de graskeien die erop gelegd worden.

Lees verder

Gif in waterzuivering Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE  Een giftige stof in het afvalwater heeft in Wijk bij Duurstede de afgelopen weken voor problemen gezorgd. Door het gif werd het rioolwater niet goed gezuiverd. Het vervuilde water kwam terecht in het Amsterdam-Rijnkanaal.

Lees verder
het nieuws van 25 oktober 2014
17e jaargang nummer 5284

foto’s op flickr

foto’s op 500px

SVL stevig in subtop

LANGBROEK  Door de 3-2 overwinning van zaterdag eersteklasser SVMM op WNC (Waardenburg) staat de ploeg van trainer Jan Gaasbeek stevig in de subtop van de ranglijst.

Lees verder

Verdiende overwinning SVMM

20141025 MAARN  In de thuiswedstrijd tegen VEVO (Veessen/Vorchten) behaalde zaterdag vierdeklasser SVMM een dik verdiende 4-3 overwininning die eigenlijk pas in de slotminuten tot stand kwam.

Lees verder

Driebergen onderuit in streekderby

20141025 DRIEBERGEN Zaterdag derdeklasser FC Driebergen ging in de streekderby tegen Jonathan hard onderuit. In een zeer matig voetbalduel waren het de gasten uit Zeist die met de 0-1 overwinning de punten mee naar huis namen.

Lees verder
het nieuws van 26 oktober 2014
17e jaargang nummer 5285

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Gedegen overwinning DEV

20141026 DOORN  Tegen promovendus SEC uit Soest behaalde thuisploeg DEV een gedegen en verdiende 3-1 overwinning. DEV trainer Michel van Aken:,, Een overwinning waaruit we het nodige vertrouwen kunnen putten.

Lees verder

Dik verdiende overwinning voor HDS

LEERSUM  In de uitwedstrijd tegen De Meer uit en in Amsterdam (Watergraafsmeer), behaalde zondag derdeklasser HDS een belangrijke driepunter. In een wedstrijd waarin HDS op alle fronten de bovenliggende partij was, werd slechts met 0-2 gewonnen.

Lees verder

Fietser in Amerongen ernstig gewond

20141026 AMERONGEN  Een 46-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Amerongen. Rond 01.45 uur fietste de Leersummer over de Veenseweg. Door nog onbekende oorzaak reed hij tegen een balk bij een onverhard pad

Lees verder    
   

Nieuwe zorgappartementen bij Oranjestein in Doorn

20141026 DOORN  De uitbreiding van verzorgings- en verpleeghuis Oranjestein met dertig zorgappartementen is een stap dichterbij gekomen. Eigenaar Pro Senectute en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van een stuk grond.

Lees verder
het nieuws van 27 oktober 2014
17e jaargang nummer 5286
foto’s op flickr

foto’s op 500px

FC Driebergen niet beloont met een gelijkspel

20141027 DRIEBERGEN  De streekderby tegen Jonathan kon gebruikt worden om naar de middenmoot te kijken in deze 3de Klasse. Het was Jonathan wat in de eerste minuten gevaarlijk werd en doelman Michel van Bruggen moest direct in actie komen.

Het spel wordt feller en de 1ste gele kaart is voor Jonathan. Na 25 minuten krijgt FC Driebergen de eerste corner te nemen, maar deze wordt gepakt door de keeper. Er volgen veel overtredingen en het spel is matig. In de 40e minuut krijgt Jelle Adema een geweldig kans, maar zijn lobje wordt door de keeper gevangen. Mede door het goede werk van de verdedigers Michel Hoekstra en Paul van Hofwegen is het met de rust 0-0.

In de eerste 5 minuten van de tweede helft krijgt Pascal van Doorn twee kansen om FC Driebergen aan een voorsprong te helpen. Ook Jeffrey Veenendaal krijgt de bal in de 52e minuut niet in het doel. Het spel is beter dan de eerste helft  en er volgt een buitenspelgoal van Jonathan en een gele kaart voor Kevin v Woudenberg. Ook een doelpunt van FC Driebergen wordt afgefloten voor buitenspel en zo krijgen beide elftallen kansen. In 72e minuut komt Jonathan op 0-1 uit een corner. Het laatste kwartiertje brengt veel spanning en Björn Geerding komt voor Jeffrey Veenendaal. In de 85e minuut wordt de meegekomen Paul van Hofwegen in het strafschopgebied hardhandig naar de grond gewerkt. De matig leidende scheidsrechter ziet hier geen strafschop in en zo krijgt FC Driebergen te weinig in deze wedstrijd,  

Volgende wedstrijd: 1 november 2014 om 15.00 de uitwedstrijd tegen IJFC.

Basisschool in Werkhoven dicht vanwege gebrek aan leerlingen

20141027 WERKHOVEN  Basisschool Werkhof in Werkhoven (gemeente Bunnik) moet sluiten. De school heeft nu minder dan vijftig leerlingen en dat is volgens het ministerie van Onderwijs te weinig. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder daalt. Mogelijk moet De Werkhof volgend jaar al dicht

Lees verder

GOconnectIT/Fortissimo verslaat Nieuwegein

20141027 COTHEN/NIEUWEGEIN  De handbalderby tussen GOconnectIT/Fortissimo en Nieuwegein is gewonnen door de formatie uit Cothen. Fortissimo versloeg Nieuwegein met 31-24.

Lees verder

Schaerweijde verliest van Hurley

20141027 ZEIST  De heren van Schaerweijde hebben in de hoofdklasse, na de verrassende gelijkspelen tegen Kampong en Rotterdam verloren van Hurley. In eigen huis gingen de Zeistenaren met 2-3 onderuit.

Lees verder

Schaepman krijgt waterkraan, Amerongen ook

20141027 DRIEBERGEN  De katholieke staatsheer Schaepman krijgt een opknapbeurt en een kraan. Join the Pipe mag een watertappunt aan de voet van zijn Driebergse monument plaatsen. Ook Amerongen krijgt binnenkort zijn eigen dorpspipe.

Lees verder

Eerste sleutel huizen op Beukbergen

20141027 HUIS TER HEIDE  Na jaren van voorbereiden en zeven maanden bouwen, is het vandaag zover. De eerste nieuwe huurwoningen op woonwagencentrum Beukbergen zijn klaar.

Lees verder

CDW sleept punten moeizaam binnen

20141027 WIJK BIJ DUURSTEDE  Net als in het vorige seizoen heeft CDW ook zaterdag tegen het bezoekende DVSU zeer veel moeite gehad de punten thuis te houden.

Lees verder

Natuurmiddag zwerfkeien

20141027 LEERSUM  Op woensdagmiddag 5 november organiseert de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum weer een kinderactiviteit. Het thema is: zwerfkeien. Onder deskundige leiding van Dhr. Helmers, geoloog, gaan we op het landgoed De Hoge Ginkel op zoek naar het hoe en wat van al die stenen en keien waar onze heuvelrug zo rijk aan is.

Kinderen van 6-12 jaar zijn welkom om 14.00 uur bij de ingang van landgoed De Hoge Ginkel, Scherpenzeelseweg Leersum. Dit bevindt zich, rijdende vanaf Leersum, aan de rechterkant, enkele honderden meters voorbij Ginkelduin. Om vier uur kunnen ze daar weer worden opgehaald. Denk aan een stevige plastic zak om als souvenir een mooie zwerfkei in mee naar huis te nemen. De activiteit is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor nadere informatie, bel 0343 454214.

MeeleefGezin onderzoekt steunbehoefte in provincie

20141027 DOORN  Stichting MeeleefGezin uit Doorn gaat in de provincie Utrecht de behoefte aan steun onderzoeken. Dat is afgesproken tijdens het werkbezoek van koningin Máxima, vorige week.

Lees verder
het nieuws van 28 oktober 2014
17e jaargang nummer 5287

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Jubileumconcert Scherzando

20141028 DRIEBERGEN  In een luchtig en feestelijk concert blikt Scherzando terug op haar 20-jarige muzikale geschiedenis. Het koor startte in het najaar van 1994 als een klein gezelschap in de Driebergse huiskamer van initiatiefneemster en oprichtster Laetitia Schouten. Zij koos de naam Scherzando, waarmee het schertsende karakter van het koor tot uiting komt.

Aanvankelijk zong het koor twee- en driestemmige stukken en gaandeweg groeide het uit tot de huidige 4-stemmige bezetting bestaande uit 44 enthousiaste mannen en vrouwen, sinds 2006 gedirigeerd door Reinhard Reed Findenegg.

In het concert worden, als door een ware muzikale caleidoscoop, alle kleuren en klanken in uiteenlopende genres en stijlen getoond via liederen die het koor in de loop der jaren heeft gezongen. Van a capella tot en met door piano begeleide fragmenten uit opera en musical; alles komt voorbij en zal op een Scherzando-eigen manier aan elkaar worden gepraat.

De muzikale geschiedenis wordt bekroond met een hoogtepunt voor koor en publiek. Scherzando heeft n.l. een compositieopdracht gegeven aan de jonge Kroatische componist, Bruno Vlahek, van wie het koor in 2011 al eens een prachtig kerstlied als Nederlandse première heeft uitgevoerd.
Op basis van drie aangereikte gedichten componeerde Vlahek een muzikaal drieluik voor koor en piano. Hij gaf deze compositie de naam ‘Drieberger Lieder’.

Een extra feestelijke verrassing is de aanwezigheid van Bruno Vlahek bij deze wereldpremière.
Het concert wordt uitgevoerd onder leiding van dirigent Reinhard Reed Findenegg met medewerking van de pianiste Eleonora Semjonova. Zij is cum laude afgestudeerd aan het conservatorium in Minsk en heeft in Nederland en het buitenland talloze concerten gegeven.

Datum: 22 november 2014 Plaats: Grote Kerk in Driebergen ( ingang via Nieuw Salem )
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Toegangskaarten: prijs € 10,= inclusief programmaboekje
via boekhandel Baas en aan de zaal.

Gemeente aansprakelijk gesteld voor gifschade

20141028 DOORN  Een gezin dat tot voor kort aan de Van Bennekomweg woonde, stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade door de bodemvervuiling bij stomerij Van Boordt.  Juridisch dienstverlener DAS Rechtsbijstand beschuldigt de voormalige gemeente Doorn van nalatigheid. Daarom moet de gemeente Utrechtse Heuvelrug de woning zo snel mogelijk aankopen, aldus advocaat M.P. Middendorf.

Lees verder

Buurtbewoner woest om afschieten damhert

20141028 ELST  Gert van de Schuur uit Elst (Utrecht) is woedend. Dinsdagochtend werd in zijn tuin een damhert neergeschoten. Het beschermde dier liep al geruime tijd rond in de buurt van de Franseweg in Elst waar Van de Schuur woont.

Lees verder

Jeugdgemeenteraad bijna van start


20141028 UTRECHTSE HEUVELRUG  Maandag 3 november gaan fracties van leerlingen van de basisscholen De Kameleon, De Ontdekkingsreis, De Wijngaard, De Voetiusschool en De Nicolaasschool uit Doorn met elkaar de strijd aan in de Jeugdgemeenteraad.

Elke school is met een fractie vertegenwoordigd. Iedere fractie presenteert en verdedigt zijn eigen plan, dat door de leerlingen zelf in de afgelopen tijd is opgesteld. Uiteindelijk stemmen de leerlingen om te bepalen welk plan het beste is. Het is de bedoeling dat dit plan ook wordt uitgevoerd. De gemeente stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van maximaal € 2.500,–.

De Jeugdgemeenteraad is maandag 3 november van 13.30 – 15.30 uur in de raadzaal in het Cultuurhuis in Doorn. Het thema is Voedsel en Duurzaamheid.

Allerzielen op Oude begraafplaats aan de Traaij

20141028 DRIEBERGEN  Op zondag 2 november herdenkt het centrum voor Funeraire Cultuur de overledenen van de Oude Algemene Begraafplaats aan de Traaij 106 te Driebergen. Tegenwoordig geeft deze,van oorsprong katholieke traditie, gelegenheid om de doden op hedendaagse wijze te herdenken.

vergroot foto

Op de begraafplaats worden portretfoto’s en kaarsjes bij de grafmonumenten
en in het poortgebouw bij de expositie “Herinneringen in Beeld” geplaatst.
 
Een mooie gelegenheid om dit prachtige rustoord en cultuurhistorisch monument een bezoek te brengen.


Fietspad bij Grebbeberg herinnert aan meidagen 1940

20141028 RHENEN  Fietsers op de Utrechtse Heuvelrug worden voortaan herinnerd aan de slag om de Grebbeberg, bijna 75 jaar geleden. De provincie Utrecht legt daarvoor de laatse hand aan een speciaal fietspad tussen Rhenen en Wageningen.
Het pad voert langs herkenningspunten met uitleg over de Duitse inval in de meidagen van 1940.

Lees verder

Heuvelrug verkoopt groenstrook aan Lidl

20141028 DRIEBERGEN  De verkoop van gemeentegroen is begonnen. In Driebergen verkoopt de gemeente het plantsoen voor de Lidl aan de gelijknamige supermarkt. Het gaat om de groenstrook voor de supermarkt, een slordige 300m2. Wat de opbrengst van het plantsoen is houdt de gemeente geheim, volgens gemeentevoorlichting omdat de gemeente nog in onderhandeling zou zijn met de koper.

Lees verder

Opening Kindcentrum De Boomhut

20141028 AMERONGEN  In Amerongen is het nieuwe moderne Kindcentrum De Boomhut voortvarend van start gegaan; De BSO en het kinderdagverblijf dat in september de activiteiten van Kinderopvang Amerongen overnam betrok vorige week een splinternieuwe kindvriendelijke locatie in Allemanswaard; het nieuwe multi-functionele centrum van het dorp.

Bij een nieuwe locatie hoort een feestelijke opening. Daarom nodigt Kindcentrum De Boomhut alle (aanstaande) papa’s en mama’s en alle kinderen van Amerongen en omstreken van harte uit om a.s. zaterdag 1 november tussen 11 en 15 uur een kijkje te komen nemen op de Open Dag, deel te nemen aan activiteiten en spelletjesparcours. Ouders kunnen zich uitgebreid laten informeren over alle mogelijkheden. Ondertussen kunnen de kinderen zich vermaken met allerlei oudhollandse spellen, een mooi contrast tussen toen en de moderne opvang van nu.

“De afgelopen weken is er hard gewerkt om ons nieuwe kindcentrum “neer te zetten” en te verhuizen naar ons nieuwe onderkomen”, zegt Miranda Hooghart, directeur van De Boomhut. “We zijn enorm trots op onze nieuwe plek, waar we beschikken over de modernste kindvriendelijke voorzieningen en een geweldige buitenspeelplaats voor alle leeftijden. Bovendien is de locatie voor ouders en kinderen makkelijk bereikbaar.”

Over Kindcentrum De Boomhut
Kindcentrum De Boomhut biedt kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar volledige dagopvang en kinderen van de basisschool buitenschoolse opvang. Er wordt een beschermde huiselijke omgeving geboden waar zij kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen, en waarin de opvoeding, in afstemming met de ouders, zo veel mogelijk wordt ondersteund.

Kindcentrum De Boomhut
BSO en Kinderdagverblijf
Burg. Martenslaan 29 c en d
3958 GR Amerongen
tel: 06-42 159129
http://www.kcdeboomhut.nl

Fietskeuring basisscholen

20141028 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op dinsdag 4, woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 november houden de medewerkers van Veilig Verkeer Nederland de jaarlijkse fietsenkeuring op de basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.

Lees verder

Dijkjes bomenproject weggehaald

20141028 ODIJK  De afgelopen weken heeft een aantal mensen van het bomenproject in Odijk hard gewerkt om alle dijkjes rond de nieuwe bomen aan de Singel en op het Rijneiland af te graven. De dijkjes waren nodig bij het watergeven van de jonge boompjes tijdens het eerste jaar.

Lees verder

Henk en Wil ontroerd

20141028 BUNNIK  Het was zondagmiddag op een half afgesloten Dorpstraat een grote drukte. Menig Bunniker wilde er bij zijn dat Henk en Wil van Mourik afscheid namen van hun cafetaria Henk en Wil.

Lees verder

Celeritas verdiende meer

20141028 BUNNIK  Zaterdagavond reisden de mannen van Celeritas naar Nijmegen om de strijd aan te gaan tegen de studenten van Ha-Stu, een team waarvan vorig jaar werd gewonnen. Celeritas moet het dit jaar met enkele dragende krachten minder doen en ook in deze wedstrijd kon het team uit Bunnik niet met het basisteam aantreden.

Lees verder

Halfpipe moet terug naar Cothen

20141028 COTHEN  In Cothen wordt komende weken aktie gevoerd voor het terugplaatsen van de halfpipe. De plek waar hij ooit gestaan heeft ligt er al vier jaar verlaten bij. De halfpipe stond langs het wandelpad bij de Rijnsloot en werd druk gebruikt door de Cothense jeugd om te skateboarden, skeeleren en rolschaatsen.

Lees verder

Duo Sans Souci viert 10-jarig bestaan met feestelijk concert

20141028 DOORN  Dit jaar is het tien jaar geleden dat de Driebergse violiste Annoesjka Cabo en pianist Frans van Dalen hun eerste concert gaven als Duo Sans Souci. De samenwerking begon als een soort blind date: Frans van Dalen vroeg aan vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek of zij een violist wist die met hem wilde samenspelen. Dat leek haar wel iets voor Annoesjka en zo geschiedde.

Inmiddels heeft Duo Sans Souci al bijna 400 keer opgetreden, in Nederland, maar ook in België, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Van de optredens in Nederland vonden er zo’n 60 plaats in de gemeente Utrechtse Heuvelrug: wie herinnert zich niet de opening van het Paviljoen van Huis Doorn, de omlijsting van de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente, de jaarlijkse concerten in Daidalos, de Grote Kerk in Driebergen en de Maartenskerk in Doorn…
Duo Sans Souci is bekend om zijn concerten omlijst met foto’s en met afbeeldingen van schilderijen, kunstwerken en (art-deco)bladmuziekomslagen. Verder wordt het Duo alom gewaardeerd om zijn afwisselende programmering met zowel klassieke als licht-klassieke werken en om zijn historische themaprojecten zoals Muziek op de Titanic en Muziek in de Eerste Wereldoorlog.

Concert op 11 november in de Maartenskerk in Doorn (20.15 uur)
Voor de datum van 11 november is gekozen vanwege het feit dat op die dag wereldwijd de Wapenstilstand van WOI wordt herdacht. Voor de pauze speelt Duo Sans Souci dan ook een deel van zijn programma “Roses of Picardy. Music and the Great War”, met de vioolsonate van Debussy, delen uit Ravel’s Tombeau de Couperin en een deel uit de Sheherazade van Rimsky-Korsakov (bewerkt voor viool en piano door Fritz Kreisler): de muziek waarop Mata Hari danste! Dit gedeelte van het concert wordt ondersteund door vele afbeeldingen: onder andere van kunstwerken gemaakt van granaathulzen in de loopgraven.

Na de pauze begint Frans van Dalen met een Nocturne van Chopin en sluit Duo Sans Souci het concert af met Hongaarse dansen van Brahms en de Frühlingsonate van Beethoven
Ook heeft Duo Sans Souci gevraagd aan zangeres Julia Oschewsky om enkele liedjes te zingen in het kader van het Eerste Wereldoorlog-thema. Met Julia gaat Duo Sans Souci eind november naar Berlijn om daar twee optredens te verzorgen met een programma over de Duitse componist, pianist en schrijver Friedrich Holländer.
Hapje en drankje

Na het concert is het publiek uitgenodigd om met het Duo het glas te heffen. Kaarten verkrijgbaar bij Jacques Baas of via email duosanssouci.nl. Info:tel: 0640430136

Compensatieregeling voor ziektekosten minima

20141028 ZEIST  Het college van B&W heeft de gemeenteraad een regeling voorgelegd die inhoudt dat inwoners met lage inkomens vanaf 1 januari 2015 bepaalde ziektekosten gecompenseerd kunnen krijgen. Veel van deze mensen kwamen in het verleden in aanmerking voor een tegemoetkoming (Cer of Wtcg)  via het rijk, maar deze regelingen vervallen. De gemeenteraad besluit 11 november over dit voorstel van het college.

Inhoud van de regeling
Het voorstel is gericht op inwoners met een inkomen tot 110% van het minimumloon én met hoge ziektekosten. De regeling houdt concreet twee maatregelen in:
1.     Het college stelt voor deze inwoners een (extra) bijdrage te geven als zij, naast de verplichte basisverzekering, een aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten. Binnen een aanvullende ziektekostenverzekering kunnen mensen in aanmerking komen voor extra vervoerskosten, extra uitgaven voor kleding of stookkosten, eigen bijdragen voor hulpmiddelen zoals brillen en pruiken, ambulancevervoer, et cetera. Deze CAZ-regeling (Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering) bestaat al voor inwoners in de genoemde inkomensklasse. Het huidige voorstel houdt in dat de gemeente de gemeentelijke bijdrage tot maximaal 35 euro per maand verhoogt, als deze inwoners ook hoge ziektekosten hebben.
2.     Een ander deel van het voorstel loopt via de Bijzondere Bijstand. Als bepaalde uitgaven niet binnen de aanvullende ziektekostenverzekering worden vergoed, dan wordt de Bijzondere Bijstand als vangnet gebruikt. Dit is een reeds bestaande regeling voor mensen die bepaalde zaken zelf niet kunnen betalen en waar individueel en naar draagkracht wordt gekeken of een bijdrage wenselijk is.
 
Beide zaken worden uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst. De schatting is dat het in Zeist om 745 mensen extra gaat, bovenop de 599 inwoners die nu al gebruik maken van de CAZ. Dit voorstel kost de gemeente ongeveer €400.000,- euro per jaar. Als de raad op 11 november akkoord gaat, zal de RSD verder bekendheid geven aan de regeling, zodat inwoners zich ervoor kunnen aanmelden.
 
Oude regelingen afgeschaft
Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hoge zorgkosten. Daarom zijn er ooit door de rijksoverheid compensatieregelingen in het leven geroepen, zoals de Compensatieregeling eigen risico (Cer) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Jaarlijks is hieruit gemiddeld 200 tot 600 euro per persoon gecompenseerd.
Het rijk schaft deze regelingen af, omdat ze niet goed werkten. Het CAK heeft hierover in juli al een brief gestuurd naar mensen die gebruik maakten van de Cer. Eind november stuurt het CAK ook een brief naar iedereen die gebruik maakte van de Wtcg.
Het rijk schuift een deel van het budget door naar gemeenten, met de opdracht een vervangende regeling in het leven te roepen. Dat budget is echter niet genoeg om iedereen die van de oude regelingen gebruik maakte, te compenseren.

GroenLinks/PvdA zegt: koopkracht chronisch zieken en gehandicapten fors achteruit

20141028 UTRECHTSE HEUVELRUG  GroenLinks/PvdA wijst erop dat 30% van de huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug er in 2015 flink in inkomen op achteruit gaat door de afschaffing van de landelijke compensatieregelingen voor meerkosten in verband met een chronische ziekte of beperking.

Het gaat om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (de Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER). De gemeente moet in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) chronisch zieken en gehandicapten op passende wijze compenseren als er aantoonbare meerkosten zijn. Maar de gemeente krijgt daarvoor slechts een derde van het budget dat voor de landelijke compensatieregelingen beschikbaar was. Dat betekent dat de gemeente keuzes moet maken in wie ze wel en niet compenseert in de meerkosten en op welke wijze ze dat doet.

Het college stelt voor alleen chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon (Wml) in aanmerking te laten komen voor compensatie van een deel van de meerkosten. Wilma Hielema van GroenLinks/PvdA wijst erop dat de huishoudens die net boven die 110% van het Wml zitten er vaak netto slechter aan toe zijn dan de mensen op het bestaansminimum. Dit komt omdat ze net naast diverse minimaregelingen en toeslagen vallen.
Daarom stelt GroenLinks/PvdA, samen met de ChristenUnie en de SP, aan de raad voor om van de 110% van het Wml 120% te maken.

Naast dit amendement op de Wmo-verordening zal GroenLinks/PvdA in de Raad van 30 november ook een motie indienen over dit onderwerp. Het college is namelijk voornemens om ter compensatie van de meerkosten aan de groep chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen een collectieve aanvullende zorgverzekering aan te bieden met een fikse premiekorting. Dit is voor veel mensen een prima aanbod dat hen passend compenseert in de meerkosten. Maar niet voor iedereen. Er zijn chronische zieken en mensen met een beperking die zorgvuldig een passend zorgpakket hebben gekozen bij een specifieke verzekeraar. Zij hebben een polis die de bijzondere kosten dekt van een behandeling die voortkomt uit hun specifieke aandoening of beperking. GroenLinks/PvdA vindt dat deze mensen, met behoud van compensatierecht, bij hun huidige zorgverzekeraar moeten kunnen blijven. Niet alleen omdat keuzevrijheid, eigen regie en maatwerk belangrijke kernwaarden zijn. Maar ook omdat ze, wanneer zij de verzekeraar verlaten, vaak niet kunnen terugkeren omdat ze dan niet meer door deze zorgverzekeraar geaccepteerd worden.

Hielema wijst erop dat met dit amendement en deze motie, als de raad ze aanneemt uiteraard, een deel van het financiële gat dat valt door de afschaf van de Wtcg en CER gedicht is. Althans voor mensen met een laag inkomen tot 120% van het Wml. Maar 25% van de huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een inkomen boven de 120% van het Wml en meerkosten ten gevolge van zeikte of beperking. Deze mensen krijgen helemaal geen compensatie meer. Afhankelijk van leeftijd, inkomen, zorgafname en meerkosten ontvingen deze huishoudens tot in 2014 tegemoetkomingen van € 500 tot € 2000 per jaar. Dat valt vanaf 2015 volledig weg.

Vooruit kijkend naar de begrotingsbehandeling merkt GroenLinks/PvdA op dat zo’n enorme koopkrachtvermindering voor deze kwetsbare groep inwoners ongewenst maar onvermijdelijk is, tenzij de raad besluit veel meer geld voor de compensatie van meerkosten beschikbaar te stellen. Maar dat geld is er niet, dus een dergelijk besluit is onwaarschijnlijk.  Hielema besluit: “De verhitte discussie over lastenverzwaring door verhoging van de OZB met 12,5% (dat is € 35 per jaar meer voor een huishouden met een woning van € 350.000) krijgt voor ons in dit perspectief een bijna bizar karakter. We hebben het hier over een lastenverzwaring voor die vijftien tot zestig maal hoger is en ik heb er nog niemand over gehoord.”

Gee Brown & the Brunettes + UnitedSounds

20141028 ZEIST  Op zaterdag 15 november 2014 wordt het dak van Pop- & Cultuurpodium De Peppel eraf gespeeld door Gee Brown & the Brunettes: een reggae explosie van de weilanden in Nederland tot aan de kliffen in Portugal.

vergroot foto

Stuk voor stuk muzikanten die het grooven als tweede natuur hebben, als solist hun mannetje of vrouwtje staan maar zich ook volledig dienstbaar aan het twaalfkoppig, soms veertienkoppig orkest kunnen maken: alles voor de vibe, alles voor de groove.

De avond wordt geopend en afgesloten door het Tilburgse roots & culture reggae soundsystem UnitedSounds. Naast de scherpe reggae selectie, afgewisseld met opzwepende dancehall & dubplates, wordt er door de DJ ook de instrumentale B-kant van de singles gedraaid. De instrumentale riddims worden gebruikt door de zangers(-essen) om op te chanten, te toasten en te zingen.

Koop nu alvast uw kaartje in de voorverkoop voor € 4,00 via www.peppel-zeist.nl of bij een Primera winkel.

A28 bezaaid met brokstukken na zwaar verkeersongeluk

20141028 ZEIST  Een verkeersongeluk op de A28 bij Zeist heeft voor een ravage gezorgd. In de nacht van maandag op dinsdag botsten twee auto’s en een vrachtwagen op elkaar. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Lees verder
het nieuws van 29 oktober 2014
17e jaargang nummer 5288

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Leerlingen De Uitkijk betrekken nieuw schoolgebouw in Allemanswaard

20141029 AMERONGEN  Leerlingen van basisschool De Uitkijk in Amerongen hadden woensdagochtend een bijzondere ochtend. In een lange optocht met spullen uit hun klaslokaal vertrokken de leerlingen naar hun nieuwe schoolgebouw in de Allemanswaard in Amerongen.

Lees verder

Swingend meedoeconcert voor kinderen

20141029 AUSTERLITZ  Mr. Luca speelt leuke, spannende, vrolijke, droevige, lieve, slaperige jazzliedjes bij het verhaal over het jongetje Luca. Luca is vijf jaar. Hij is zenuwachtig, want morgen wordt hij zes jaar! Luca kan niet goed in slaap komen, en dan zitten er ook nog monsters onder zijn bed…! En waarom eet er eigenlijk niemand dropjes op zijn brood?

vergroot foto

Op 2 november wordt deze heerlijke voorstelling voro kinderen van 2 tot 6 jaar gespeeld in het Beauforthuis. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
MrLuca bestaat uit 6 muzikanten die allemaal vader zijn, en zich afvroegen waarom er eigenlijk geen leuke swingende kinderliedjes zijn waar je als ouder ook blij van wordt! Zie hier de geboorte van het project Jazz voor Kinderen.
Naast de muziek en theatershow, is ook een van Neerlands beste illustratoren van nu aangetrokken; Wouter Tulp. Hij heeft een vrolijk prentenboek vol met fantasierijke tekeningen gemaakt waarin je samen met kinderen kunt kijken, vanuit voorlezen en zingen. Het boek Waarom? Daarom! Bevat alle liedjesteksten en de muziek CD.
zondag 2 november, 12.00 u
Jazz voor kinderen (2-6j) – Mr Luca 
kind € 7,50 | volw. € 12,50

Honderd ontslagen bij zorginstelling Intermetzo

20141029 REGIO  Ruim honderd werknemers van Intermetzo hebben te horen gekregen dat hun functie volgend jaar overbodig wordt. Volgens de zorginstelling wordt er alles aan gedaan om gedwongen ontslagen te voorkomen.  Intermetzo is een zorginstelling voor jongeren, met locaties in onder meer Zeist en Maarsbergen.

Lees verder

Restafval op termijn in ondergrondse containers

20141029 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeenteraad stemde gisterenavond over het voorstel van het college waarin de maatregelen om de afvalscheiding te verbeteren en de hoeveelheid restafval te verlagen waren uitgewerkt. Na het debat en de stemming werd het voorstel van het college zonder wijzigingen met een meerderheid aan stemmen aangenomen.

Lees verder

Witte Hull schrapt alle 16 bedden

20141029 ZEIST  Verslavingskliniek Witte Hull aan de Krakelingweg schrapt alle 16 ‘bedden’ per 31 december. Dat is een direct gevolg van bezuinigingen van overheid en verzekeraars, zegt woordvoerder Jannie Bosscher van Lievegoed in Bilthoven.

Lees verder

Van Houten stopt na 35 jaar als huisarts in Zeist

20141029 ZEIST  Dokter Van Houten gaat met pensioen. De 64-jarige huisarts vindt dat hij zijn werk niet meer zo kan doen als hij het graag zou willen. ‘‘Het werk is steeds zwaarder, drukker en meer geworden, en mijn energie is beperkt.’’

Lees verder

Veel emoties bij ouders leerlingen De Werkhof

20141029 WERKHOVEN  Het was een emotionele avond voor ouders van leerlingen van basisschool De Werkhof in Werkhoven. Dinsdagavond kwamen honderd ouders en andere belangstellenden naar een bijeenkomst waar ze werden bijgepraat over de aangekondigde sluiting van de school.

Lees verder
het nieuws van 30 oktober 2014
17e jaargang nummer 5289
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Doornse scholen gaan fuseren

20141030 DOORN  De christelijke basisscholen De Triangel aan de Kortenburglaan en Hoog Moersbergen aan de Tromplaan gaan definitief fuseren. Dat heeft het schoolbestuur van de regionale scholenkoepel De Oorsprong besloten.

Lees verder

Rhenen moet bezuinigen en wil investeren in bewonerswensen

20141030 RHENEN  Om de begroting 2015 rond te krijgen moet het college komend jaar voor ruim een miljoen euro bezuinigen. Daarnaast wil het ook een half miljoen vrijmaken om te investeren in voor bewoners belangrijke zaken.

Lees verder

Burgemeestersontbijt voor leerlingen van basisschool CBS Nije-Kroost uit Zeist

20141030 ZEIST  Kinderen van basisschool CBS Nije-Kroost uit Zeist ontbijten op maandagochtend 3 november samen met burgemeester Koos Janssen in het gemeentehuis van Zeist. Ze doen dit in het kader van de week van Het Nationaal Schoolontbijt. Een goed ontbijt is namelijk de beste start van de dag.


Samen het goede voorbeeld geven
Tijdens de week van Het Nationaal Schoolontbijt gaan zo’n 500.000 basisschool kinderen samen ontbijten op ruim 2.500 scholen. In Zeist nodigt burgemeester Koos Janssen schoolkinderen van basisschool CBS Nije-Kroost uit voor een gezamenlijk ontbijt op het gemeentehuis. Op die manier geven ze met elkaar het goede voorbeeld voor de beste start van de dag. Met elkaar ontbijten is gezellig maar geeft ook energie en is gezond.
 
Donatie voor het goede doel
De kinderen nemen zelf het ontbijt mee. Burgemeester Janssen zorgt voor mooi gedekte tafels. Voor ieder ontbijt doneert hij een bedrag aan een goed doel. Dat is dit jaar Make-A-Wish Nederland.
 
Make-A-Wish Nederland
Het Nationaal Schoolontbijt kiest elk jaar een goed doel dat kinderen helpt. Dit jaar is dat Make-A-Wish Nederland, een stichting die al 25 jaar de liefste wensen vervult van kinderen met een levensbedreigende ziekte. De symbolische bijdragen van scholen en gemeenten maken een donatie aan dit goede doel mogelijk. Zo helpen alle kinderen die in deze week samen gezond ontbijten de dromen waar te maken van leeftijdsgenootjes voor wie gezondheid niet vanzelfsprekend is.
 

Achterbuurman stomerij stelt gemeente aansprakelijk

20141030 DOORN  De gemeente heeft de verontreiniging rond de Doornse stomerij verzwegen en onvoldoende toegezien op een schone bedrijfsvoering. Daarom moet de gemeente het huis van een achterbuurman van de stomerij opkopen, stelt de advocaat van de huiseigenaar.

Lees verder

Vitras schrapt 30 arbeidsplaatsen

20141030 REGIO  Vitras neemt een aantal maatregelen om in te spelen op de nieuwe wetten over zorg, welzijn en jeugd. Zo worden de teams verkleind opdat cliënten vaker dezelfde zorgverlener zien en gaan medewerkers het gesprek met cliënten aan gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Lees verder

Pianokwartetten in de Maartenskerk uitgevoerd door Uriël Ensemble

20141030 DOORN  Een concert met vier fraaie pianokwartetten staat op het programma voor 15 november 2014 in de Maartenskerk in Doorn. Het Uriël Ensemble, bestaande uit Marijn Mijnders, viool, Roland Kramer, altviool, Yke Viersen, cello, allen leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, en ensemble-leidster Mitsuko Saruwatari op de vleugel, gaan werken spelen van Mahler, Mozart en Brahms.

Mahler schreef slechts één pianokwartet, en het ontstond in zijn jonge jaren in 1876 tijdens zijn conservatoriumstudie. Pas in 1960 werd het manuscript als het ware herontdekt en voor het eerst uitgevoerd in 1964. Sinds die tijd is het werk regelmatig te beluisteren.

Mozart schreef zijn pianokwartet KV 478 in 18 in opdracht van een muziekuitgever. Het stuk werd evenwel te moeilijk bevonden voor de amateur musici in Salzburg, en daarom kreeg de opdracht geen vervolg. Maar wat resulteerde is een vierdeling werk dat, mits bekwaam uitgevoerd, een bijzonder fraai muziekstuk is.

Na de pauze sluit het Uriël Ensemble het concert af met het pianokwartet opus 26 van Johannes Brahms, één van de hoogtepunten uit de kamermuziekliteratuur. Brahms (1833-1897) componeerde op 23-jarige leeftijd de pianokwartetten opus 25 (in g) en opus 26 (in A). Anders dan in het eerste, dat meer introvert van karakter is, klinkt uit het pianokwartet opus 26 de jeugdige en vrolijkere kant van Brahms.

Het concert is op zaterdag 15 november, begint om 20.00 uur, en heeft plaats in de Maartenskerk in Doorn, Kerkplein 1. Informatie over kaartverkoop en voorverkoopadressen is de vinden op www.muziek-maartenskerk.nl

Brandweer Maarn-Maarsbergen zoekt versterking M/V

20141030 MAARN-MAARSBERGEN  De vrijwillige brandweer van Maarn en Maarsbergen is dringend op zoek naar mannen en vrouwen die het team kunnen komen versterken. Er is de komende jaren zeker plaats voor 15 nieuwe vrijwilligers. Donderdagavond (vanavond) 30 oktober 19:30 uur is er een interactieve informatie avond in de kazerne van Maarsbergen. De brandweer nodigt een ieder van harte uit om deze avond te bezoeken!

Anders dan wellicht gedacht krijgen de vrijwilligers wel een vergoeding voor hun activiteiten die ze besteden aan uitrukken en opleiden. Het niveau en de opleidingen staan gelijk aan die van een beroeps brandweerman/vrouw.

Nieuw bestuur voor Doornse Oranjevereniging

20141030 DOORN  ‘Als er voor september dit jaar geen oplossing wordt gevonden, trekken we de stekker eruit’. Zo luidde de sombere berichtgeving in mei dit jaar van de Doornse Oranjevereniging. In tegenstelling tot dit bericht komt de vereniging nu met ander nieuws: er is een voltallig nieuw bestuur.

Lees verder

Bijzondere historische vondst in Leersumse achtertuin

20141030 LEERSUM  Twaalf helmen, leerresten van uitrustingen en onderdelen van uniformen, kwamen in de tuin van Lomboklaan 15 tevoorschijn, toen een grote naaldboom daar vorige week woensdag werd gerooid.

Lees verder

Betaald parkeren in Zeist gaat veranderen

20141030 ZEIST  Het betaald parkeren in de gemeente Zeist gaat veranderen. De parkeerautomaten op straat zijn verouderd en worden vervangen door moderne exemplaren. Bezoekers hoeven geen muntgeld meer in de automaten te doen maar kunnen met een pinpas, creditcard of mobiele telefoon betalen. Er kan niet meer worden betaald met contant geld, de Chipknip of de Real Time Parkeerkaart (RTP).
 
Kentekenparkeren
Behalve dat vanaf november de wijze van betaling verandert, wordt vanaf januari 2015 ook het kentekenparkeren definitief ingevoerd. Het kenteken van de auto wordt dan in de parkeerautomaat ingetypt. De automaat slaat het kenteken en de tijdsperiode van het parkeren op waardoor er geen parkeerkaartje meer uit de automaat komt. Hierdoor hoeven parkeerders niet terug te lopen naar de auto maar onthoudt de automaat de gegevens. Parkeerbeheerders kunnen door het scannen van kentekens zien of er betaald is en voor hoe lang.
 
Overgangsperiode Kentekenparkeren
Om alvast te wennen aan het kentekenparkeren, vragen automaten vanaf november om het kenteken in te voeren, maar krijgt de parkeerder tot januari een parkeerkaartje als betaalbewijs. Het kaartje dient dan nog steeds achter de ruit van de auto gelegd te worden. Vanaf 1 januari gaat het nieuwe systeem definitief in en gaan de parkeerbeheerders controleren door te scannen op ingevoerde kentekens.
 
Hulp bij het nieuwe parkeren
Om iedereen zo goed mogelijk te helpen bij de aankomende parkeerveranderingen zijn er op zaterdag 8 november, zaterdag 15 november en vrijdag 28 november medewerkers in het centrum van Zeist die hulp bieden bij diverse automaten. Op 8 november en 15 november is er ook een informatiekraam op de markt waar iedereen terecht kan. Daar is een opvouwbare kaart te krijgen waar alle belangrijke gegevens over het nieuwe parkeren op staan. Deze kaart is tevens te vinden in de winkels in het centrum van Zeist.
 
Restitutie voor Real Time Parkeerkaart
Parkeerders in Zeist die nog een tegoed op hun Real Time Parkeerkaart (RTP) hebben staan, kunnen dit vanaf maandag 3 november tot woensdag 31 december terugkrijgen. In de publiekshal van het gemeentehuis staat hiervoor speciaal een automaat. Op deze automaat wordt betaald met de RTP-kaart voor een fictieve parkeerplaats. Uit de automaat komt vervolgens een parkeerkaartje. Het parkeerkaartje kan, samen met een ingevuld restitutieformulier en de RTP-kaart, aan de balie worden ingeleverd waarna de gemeente het resterende tegoed overmaakt op bank- of girorekening. Meer informatie over het betaald parkeren is te vinden op www.zeist.nl/hetnieuweparkeren
 
het nieuws van 31 oktober 2014
17e jaargang nummer 5290

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Wijk bij Duurstede genomineerd voor prijs beste jongerenbeleid

20141031 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeente Wijk bij Duurstede is genomineerd voor de Jong Lokaal Bokaal, een prijs voor beste jongerenbeleid. Op 11 november om 17.30 uur vindt in dit kader tijdens de pauze van de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad een (jongeren)debat plaats.

De Jong Lokaal Bokaal is de jaarlijkse stimuleringsprijs voor gemeenten op het gebied van positief jeugdbeleid. Het is een prijs die in het leven is geroepen door de Nederlandse Jeugdraad  (NJR) om goede initiatieven en praktijken op dit gebied zichtbaar te maken. De gemeente Wijk bij Duurstede is samen met nog elf andere gemeenten genomineerd voor deze prijs.

Wijk bij Duurstede is door een inwoner aangemeld voor de nominatie van de Jong Lokaal Bokaal. Op basis van beleidsdocumenten en voorbeelden van de bestaande jongerenprojecten  in de gemeente is Wijk bij Duurstede geselecteerd voor de volgende ronde. De activiteiten van het jongerenwerk van Stichting Binding en de wijze waarop maatschappelijke stages in de gemeente worden vormgegeven, de praktijk van het jongerenbeleid dus, waren voor de jury de belangrijkste redenen om Wijk bij Duurstede te nomineren.

“En terecht,” vindt wethouder jeugd, Wil Kosterman. “Jongeren worden in Wijk bij Duurstede goed bereikt en goed gehoord. Zij krijgen de ruimte voor het maken van plannen, en worden ondersteund bij het uitvoeren hiervan. Dat kan gaan over een skate event, maar ook over  het inrichten van een speelterrein. De jongerenwerkers zijn met hun bus steeds op die plekken en die tijden waar jongeren zijn. Ook voor problemen kunnen jongeren bij hen terecht. In goed overleg met politie, gemeente en jongerenwerk wordt gesproken met jongeren op straat, zodat escalaties kunnen worden voorkomen. En verder is er nauwe samenwerking tussen het welzijnswerk en onderwijs als het gaat om de maatschappelijke stages, die bij ons prominent op de agenda staan. Dus wat mij betreft mag die Jong Lokaal Bokaal naar Wijk bij Duurstede!”

Op 11 november wordt Wijk bij Duurstede beoordeeld door een jury van 17 Pedagogiekstudenten van de Hogeschool Utrecht. Jongeren uit Wijk bij Duurstede, professionals en de gemeente laten zien hoe het jongerenbeleid in Wijk bij Duurstede in de praktijk wordt vormgegeven. Deze dag wordt afgesloten met een slotdebat tijdens de pauze van de begrotingsraad. De vier groepen: ‘jongeren, professionals, de gemeente en de HU-studenten’ gaan met elkaar in debat over het jongerenbeleid in Wijk bij Duurstede.
Samen met een vakjury bepalen de studenten welke gemeenten doorgaan naar de finale. De bokaal wordt op 19 januari 2015 door Martin van Rijn, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitgereikt aan de gemeente met het ‘beste’ jongerenbeleid.

Bloemen voor Bori en Greet

20141031 BUNNIK  Bori Goldschmidt en Greet Houwers van de Voedselgroep werden afgelopen vrijdag op de weekmarkt aan de Langstraat gehuldigd door burgemeester Hans Martijn Ostendorp.  De Voedselgroep bestaat dertig jaar.

Lees verder

Vrijwilligers knappen historische kas tuinderij Amelis’hof op

20141031 BUNNIK  De afgelopen weken is er hard gewerkt om de monumentale druivenkas uit 1937, met gebogen houten spanten en afkomstig uit de omgeving van Brussel, op te knappen. Vrijwilligers staken hun handen uit de mouwen. Inmiddels is het zover dat de aannemer hem kan afbouwen.

Lees verder

Ondernemers blij met gezamenlijke financiering promotionele activiteiten

20141031 ZEIST  In juli 2012 is reclameheffing ingevoerd in het centrum van Zeist. Alle ondernemers in het centrum met een reclame-uiting aan hun gevel betalen deze vorm van belasting. Hiervoor is een ondernemersfonds gecreëerd waaruit promotionele activiteiten voor het centrum worden gefinancierd.

Deze activiteiten worden door het Centrummanagement georganiseerd. Na twee jaar blijkt een groot draagvlak onder ondernemers voor de samenwerking en collectieve financiering van gezamenlijke activiteiten.
 
De reclameheffing wordt door de gemeente geïnd en vervolgens in de vorm van een subsidie aan de stichting Centrummanagement verstrekt. Die organiseert met het geld promotionele activiteiten om het centrum van Zeist aantrekkelijk te maken als winkelgebied, organiseert evenementen zoals de Sinterklaasintocht en regelt bijvoorbeeld ook de feestverlichting. Inmiddels hebben al ruim 150 gemeenten in Nederland reclameheffing ingevoerd.
 
Evaluatie
Bij de start van de invoering is afgesproken om na twee jaar de reclameheffing in Zeist te evalueren. Hiervoor hebben de gemeente en de stichting Centrummanagement opdracht aan een extern bureau gegeven. Het bureau heeft een enquête onder winkeliers gehouden en gesprekken gevoerd met ondernemers, het Centrummanagement en de betrokkenen bij de gemeente.
 
Conclusies
Alhoewel de reclameheffing nog maar twee jaar bestaat in Zeist, kan wel worden gezegd dat reclameheffing tot nu toe een effectief middel is gebleken voor het Zeister centrum. Uit het onderzoek blijkt een groot draagvlak onder ondernemers voor de samenwerking en collectieve financiering van gezamenlijke activiteiten. Het Centrummanagement heeft een breed scala aan activiteiten voor het centrum kunnen organiseren met de opbrengst van de reclameheffing. Door invoering van deze heffing is ook de samenwerking tussen ondernemers onderling verbeterd. Een derde tarief is juridisch niet wenselijk.
 
Wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof: “Het rapport biedt goede aanknopingspunten om nog verdere kwaliteitsslagen te maken met de reclameheffing en met het centrummanagement. Het is mooi om te constateren dat reclameheffing tot meer samenwerking heeft geleid tussen de centrumondernemers.”
 
Hoe verder
De gemeente en het Centrummanagement nemen een groot aantal aanbevelingen uit het rapport over. Zo zal worden onderzocht of een andere manier van reclamebelasting heffen mogelijk is.  Ook wordt een
afsprakenkader tussen het Centrummanagement en de gemeente opgesteld. Het Centrummanagement gaat bekijken of een andere structuur van het Centrummanagement wenselijk is. Na drie jaar volgt weer een evaluatie. Het onderzoeksrapport is te downloaden via http://www.zeist.nl/bis/informatiebrieven_van_het_college/.

‘Campings worden gedupeerd door belastingverhoging’

20141031 UTRECHTSE HEUVELRUG  Recreatieondernemers zijn woedend op het college. Ze vinden de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting met vijftig procent onaanvaardbaar en halen alles uit de kast om de Heuvelrugpolitiek op andere gedachten te brengen.

Lees verder

Oud-wethouder is dure klant

20141031 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente is dit jaar ruim anderhalve ton kwijt aan wachtgeld voor afgetreden wethouders. Dat heeft het college op verzoek van deze krant bekendgemaakt. Duurste klant is voormalig VVD-wethouder Roy Pamboer, die de gemeente dit jaar in totaal bijna 63.000 euro kost. De uitkering van Pamboer loopt overigens eind december af..

Lees verder