het nieuws van 1 oktober 2013
16e jaargang nummer 4895

Rookschade op Sluis onevenredig verdeeld

20131001 DRIEBERGEN  Op winkelcentrum De Sluis poetsten gespecialiseerde bedrijven gisteren de hele dag roet- en rookresten weg uit een lange serie winkels. De schade is onevenredig verdeeld.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Verkoop Roosevelthuis moet nieuw Hydepark betalen

20131001 DOORN  De Protestantse Kerk Nederland wil Hydepark een ‘nieuw hart’ geven met de bouw van een groot conferentiecentrum annex vakantiehotel. De verkoop van een ander nieuw gebouw aan de noordrand van Hydepark moet de bouw gedeeltelijk financieren.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Hulpverlening kon broers niet redden

20131001 ZEIST  De dood van Ruben en Julian is niet te wijten aan falen van jeugdzorg en gezondheidszorg. Een kleine week na de benefietwedstrijd voor een monument voor kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld is dat de conclusie van de inspecties voor Jeugdzorg en Gezondheidszorg.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

‘Raadslidles’ voor leerlingen De Schakel

LEERSUM   Raadsleden Baerte De Brey (VVD) en Gerrit Boonzaaijer (SGP) zijn vorige week op bezoek geweest bij basisschool De Schakel in Leersum.

Lees verder op de website van De Kaap

Wethouder belooft gesprek

20131001 UTRECHTSE HEUVELRUG   Paul Blom, voorzitter van Zakelijk Heuvelrug, maakte mede namens Cees van den Broek, afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering de in-and-outs van een plan bekend om van het oude gemeentehuis aan de Bosstraat een multifunctioneel “dynamisch” gebouw te maken.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug
het nieuws van 2 oktober 2013
16e jaargang nummer 4896

Aanpak jeugdwerkloosheid speerpunt van beleid Zakelijk Heuvelrug

20131002 UTRECHTSE HEUVELRUG  Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug heeft vandaag het initiatief genomen om samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Welnuh, BigaGroep en het Werkgevers Service Punt een lokaal plan van aanpak te maken om de jeugdwerkloosheid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te lijf te gaan.

Binnen de gemeente is per 1 oktober de tweede bedrijvencontactfunctionaris aan de slag gegaan. Een mooi moment dus om te starten. Daarnaast is binnen stichting Welnuh sinds deze zomer een werkcoach actief die jongeren vanaf 16 jaar al in het vizier heeft om ze te begeleiden naar studie of werk. Zowel Biga als het WGSP zijn al langere tijd actief met het bemiddelen van inwoners richting werk of een nuttige tijdsbesteding voor de lokale gemeenschap. Ondernemers zullen geconfronteerd gaan worden met de Particiatiewet, waarin zij verplicht gaan worden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In het kader van “Regeren is vooruitzien” is het verstandig nu al de noodzakelijke stappen te zetten.

Partijen hebben afgesproken de omvang van het probleem van jeugdwerkloosheid in Utrechtse Heuvelrug in kaart te brengen.
Daarnaast zal contact worden gezocht met een succesvol project in Wijk bij Duurstede, Wijkse Werkplaats. Tenslotte wordt er al gedacht aan een eerste bijeenkomst voor jongeren en lokale ondernemers, waarbij jongeren, gekleed in pak met stropdas, en gewapend met een sollicitatiebrief, een sollicitatiegesprek met ondernemers voeren, tijdens de netwerkborrel een elevator pitch houden en hun sollicitatiebrief  laten doorlichten op stijl, taalkundigheid, e.d.

Veel animo voor nieuwbouw Kerckebosch Zeist

20131002 ZEIST   Zeker 75 geïnteresseerden uit Zeist en omstreken werden afgelopen zaterdag 28 september ontvangen in het Informatiecentrum Kerckebosch tijdens de Landelijke Nieuwbouwdag.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Stormbaanloop rond Henschotermeer

20131002 MAARN   Zaterdag 5 oktober klinkt op het terrein van het Henschotermeer het startschot van de eerste editie van de Tough Dirt Run.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Bouw Hoogstraat bereikt hoogste punt

20131002 WIJK BIJ DUURSTEDE   Binnen korte tijd het derde hoogste punt in de bouw: negen appartementen aan de Hoogstraat.

Lees verder op de website van Wijkse Courant

Golfclub Doorn verrast manege Lis Hartel

20131002 DOORN   De Doornse Golf Club sloot zaterdag het jubileumjaar af met een groot feest en een nog grotere verrassing voor manege Lis Hartel. De golfclub heeft dit seizoen 7249,16 euro ingezameld en doneert dit bedrag aan vereniging paardrijden gehandicapten Lis Hartel.

Lees verdere op de website van De Kaap
School De Uitkijk definitief naar Allemanswaard

20131002 AMERONGEN   De Amerongse basisschool De Uitkijk gaat definitief verhuizen naar nieuwbouwcomplex Allemanswaard in Amerongen. Die toezegging heeft directeur Wubbo Wever van koepelorganisatie Wereldkidz dinsdagavond gedaan tijdens een ouderavond op de school.

Lees verdere op de website van De Kaap

“Zonatlas voor alle gemeente in regio”

20131002 PROVINCIE UTRECHT   Na Utrecht en Amersfoort, komt er waarschijnlijk ook een zonatlas voor de andere inwoners van de provincie Utrecht.

Lees verdere op de website van RTV Utrecht

Kerk de boer op met Nieuw Hydepark

20131002 DOORN  De Protestantse Kerk Nederland wil het Driebergse landgoed Hydepark met een gecombineerd conferentie- en vakantiehotel een ‘nieuw hart’ geven. Dat nieuwe hart wordt wel iets kleiner dan oorspronkelijk gepland. Onduidelijk is wat er met de locatie Roosevelthuis gebeurt.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Paddenstoelen kijken in de Kaapse Bossen

20131002 DOORN  Op zaterdag 12 en zondag 27 oktober kunt u met de boswachter van Natuurmonumenten op paddenstoelenexcursie.
Oktober is dé maand om paddenstoelen te kijken. In het najaar schieten ze in grote getalen uit de grond; de een nog mooier en bijzonderder dan de ander.
Natuurmonumenten werkt in de Kaapse Bossen aan een natuurlijker bos. Veel paddenstoelensoorten maken daar dankbaar gebruik van.

vergroot foto

Op 12 en 27 oktober van 11.00–13.00 uur kunt u met de boswachter mee het prachtige herfstbos in op de Utrechtse Heuvelrug. De Kaapse Bossen ligt midden in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. U krijgt ‘alles’ te horen over paddenstoelen. Natuurlijk hun namen en nut in het bos, maar minstens zo boeiend zijn de verhalen die bij paddenstoelen horen.

Aanmelden en kosten
Het is nodig u vooraf aan te melden. Dat kan (tijdens kantooruren) bij de ledenservice van Natuurmonumenten, tel. 035-655 99 55 of u kunt reserveren via www.natuurmonumenten.nl/agenda. De kosten: voor leden van natuurmonumenten
€ 4,50, niet leden € 7,50 en kinderen t/m 12 jaar € 2,50.

Meer activiteiten van Natuurmonumenten? Kijk op www.natuurmonumenten.nl.

‘Gemeentegids niet volledig digitaliseren’

20131002 HEUVELRUG   Stichting Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om voorlopig nog een papieren gemeentegids voor ouderen in stand te houden.

Lees verder op de website van De Kaap

Vervaardigen softdrugs

20131002 RHENEN  Op maandag 30 september heeft de politie een hennepkwekerij ontmanteld op de Rijnstraat in Rhenen. De bewoonster is aangehouden.

Agenten stelden maandag een onderzoek naar de woning in, naar aanleiding van een eerder onderzoek door een energiemaatschappij. In de schuur van de woning troffen agenten een hennepkwekerij aan. De planten waren al geoogst, maar de potten en plantenresten waren nog wel aanwezig. Uit onderzoek bleek dat er 80 hennepplanten hebben gestaan. De 41-jarige bewoonster is in haar woning aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Initiatief-raadsvoorstel VVD voor het terrein Van Braam Houckgeestkazerne

20131002 DOORN  Tijdens het zomerreces van de gemeenteraad hebben enkele VVD-raadsleden zich grondig verdiept in de mogelijkheden voor het vrijkomende terrein van de marinierskazerne in Doorn. Dat lijkt wat prematuur maar er zijn twee redenen om snel actie te ondernemen.

Allereerst moet het college van Burgemeester en Wethouders onderhandelen met het Ministerie van Defensie over de overdracht van het terrein, onder welke voorwaarden en aan wie. Het college kan die onderhandelingen pas voeren als de gemeenteraad daarvoor duidelijke kaders heeft gesteld (onder meer over voorzieningen die de gemeente wil overnemen). Omdat in september j.l. de eerste ontmoetingen met defensie- vertegenwoordigers al hebben plaatsgehad, is haast geboden met die kaderstelling.
In de tweede plaats wil de VVD dat de plannen voor het kazerneterrein klaar zijn als de mariniers zijn vertrokken: wie om zich heen kijkt en de verhalen hoort over oude legerplaatsen en verpauperde kazernes weet dat het tijdig maken van randvoorwaarden voor plannen noodzakelijk is. Zo’n proces van plannen maken kost veel tijd, zeker als hierover met tal van personen en instanties, in de eerste plaats onze inwoners, wordt overlegd. Ook voor een dergelijk overleg zijn de kaders van de gemeenteraad nodig.

Om de planvorming voor het kazerneterrein voortvarend op te pakken hebben de VVD-fractieleden Bob van Lierop en Baerte de Brey hiervoor een initiatief-raadsvoorstel gemaakt; daarin staat een aantal kaders en randvoorwaarden waarbinnen het college een gebiedsvisie voor het terrein kan gaan maken. De kaders zijn gebaseerd op de Structuurvisie 2030: er wordt als het ware door de bril van de structuurvisie naar het gebied gekeken, waarbij ook de omgeving wordt meegenomen. Tevens wordt voorgesteld het terrein per functie (sport, huisvesting, kantoren, bedrijvigheid, natuurwaarden) te bekijken. Enkele delen, zoals sportfaciliteiten en een kantoorgebouw met parkeergarage, zijn recent aangelegd en gebouwd en kunnen een aanwinst voor het voorzieningenniveau in de gemeente betekenen. Ook stelt de VVD in het initiatiefvoorstel de eis dat onze inwoners van het begin af aan betrokken moeten worden bij de ontwikkeling, zoals eerder in de raad is afgesproken voor grote projecten, naar aanleiding van het voorstel van de Bruggenbouwers.
Het initiatief-raadsvoorstel van de VVD staat inmiddels op de agenda van de Commissie Ruimte van 8 oktober a.s.
Paul Kelder

Nationale Ouderendag vervult wensen ouderen

20131002 UTRECHTSE HEUVELRUG  Op vrijdag 4 oktober vervult de Nationale Ouderendag ruim 40 wensen van ouderen uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Twee bewoners van het Zonnehuis Doorn gaan met de bus van Zorgcentrum Beukenstein naar de dierentuin in Amersfoort, drie dames uit Driebergen gaan lunchen bij Klein Zwitserland met wethouder van Oostrum en een leesclub van bewoners van zorglocatie Beatrix uit Doorn gaan van een high tea bij Rhijnauwen genieten. Bewoners uit Maarn zijn uitgenodigd voor een diner bij de plaatselijke voetbalclub en ga zo maar door. Wensen van groot tot klein, mogelijk gemaakt door vrijwillige inzet. Het lokale comite heeft zich ingezet om zoveel mogelijk wensen mogelijk te maken door sponsoring en de inzet van vrijwilligers die zorgen voor vervoer en begeleiding. Hartverwarmend!

In 2009 is de Nationale Ouderendag als particulier initiatief door Maurits Barendrecht gestart in Zeist, vanuit de gedachte dat de jongere generaties iets voor ouderen kunnen betekenen. Het is de ambitie van de Nationale Ouderendag om de komende jaren uit te groeien tot een landelijk evenement, met steeds een lokale insteek. De Nationale Ouderendag vindt iedere eerste vrijdag van oktober plaats. Informatie: www.nationaleouderendag.nl

Bejaarde uit Zeist half miljoen kwijt na schijnhuwelijk

20131002 ZEIST   Een 22-jarige achterneef heeft een 84-jarige demente vrouw uit Zeist meer dan een half miljoen euro afhandig gemaakt door met haar te trouwen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 3 oktober 2013
16e jaargang nummer 4897

Utrechtse Heuvelrug breidt uit met 4000 hectare

HEUVELRUG  Nationaal park De Utrechtse Heuvelrug krijgt er 4000 hectare natuur- en cultuurgebied bij. Vanaf volgende week horen de bos- en heidegebieden in de driehoek Maarn – Zeist – Leusden tussen de snelwegen A12 en A28 ook bij het park, zo maakte de parkdirectie donderdag bekend.

Lees verder op de website van het AD

Oldtimerrally dwars door Nederland in één nacht

WIJK BIJ DUURSTEDE  Op zaterdag 12 oktober gaat een uitdagende nachtrally met oldtimers van start: de ‘Nacht van Nederland’. Deze start is op de markt in het historische centrum van Wijk bij Duurstede. De finish is, 16 uren en 600 kilometers later, op zondagochtend weer op dezelfde plaats.

De ‘Nacht van Nederland’ is een zgn. historische rally en behoort tot één van de zwaarste wedstrijden in Nederland.
De deelnemende auto’s zijn stuk voor stuk oldtimers, veelal speciaal ingericht voor het rijden van historische rally’s.
Om 15.30 uur zullen de deelnemers van start gaan in Wijk bij Duurstede waarna de route hen via een grote ronde door de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel weer terugvoert naar Wijk bij Duurstede. Daar is finish om ca. 07.30 de volgende ochtend. Door de nacht hebben de deelnemers dan ruim 600 km afgelegd met hun klassieke auto’s.

Het doel bij historische rally’s is om de juiste route te rijden met een opgegeven gemiddelde snelheid. De rallyrijders weten van te voren hoe laat zij een tijdcontrole moeten passeren en onderweg wordt gecontroleerd of zij de juiste route rijden. Zij moeten dit doen met rally-apparatuur van vroeger. TomTom, GPS en andere moderne hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
De ‘Nacht van Nederland’ wordt georganiseerd door de Stichting Rally van de Grensstreek. Zij organiseren al jaren de gelijknamige Rally van de Grensstreek. Meer informatie is te vinden op www.nachtvannederland.nl.

Dag van de duurzaamheid

20131003 PROVINCIE UTRECHT  Dit jaar is 10 oktober uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid. Samen met 12 gemeenten organiseert de Omgevingsdienst regio Utrecht de duurzaamheidsestafette.

De wethouders Milieu en Duurzaamheid bezoeken in twee rondes verschillende initiatieven in de regio Utrecht die aandacht verdienen. En hoe gevarieerd zijn deze: de tocht gaat bijvoorbeeld langs een drukkerij, een kaasmakerij, een wasserij en een windmolen.
 
Achtergrond
De Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van stichting Urgenda. Urgenda roept op deze dag te gebruiken om duurzaamheid zoveel als mogelijk onder de aandacht te brengen. Hierdoor vinden er op 10-10-‘13, verspreid door heel Nederland, duizenden duurzame activiteiten en acties plaats. Dus aandacht voor Planet, People en Profit.
 
Estafetterondes
Dit jaar bestaat de estafette uit twee rondes. 

Estafetteronde 1 begint bij het ‘energiezuinige voorbeeldhuis’ in Zeist. Wethouders Duindam (gemeente Woerden), Schouten (gemeente De Ronde Venen) en Ploeg (gemeente Stichtse Vecht) rijden in een elektrische auto langs de eerste drie initiatieven. De aftrap is bij veevoederbedrijf Arie Blok in Woerden. Blok streeft er naar om het energieverbruik van veevoerproductie aanzienlijk te verlagen. Vervolgens bezoeken de wethouders vertegenwoordigers van het burgerinitiatief ‘Wilnis Klopt’. 64 buurtbewoners hebben zich hierbij aangesloten en gezamenlijk zonnepanelen aangeschaft. Het derde bezoek is aan de Bethunepolder in de Stichtse Vecht. In deze polder is samen met de bewoners en betrokkenen vorm gegeven aan nieuwe (duurzame) natuur- en waterplannen.

Tussen de middag krijgen de  wethouders een rondleiding in het ‘energiezuinige voorbeeldhuis’ in Zeist.

Na de lunch neemt de elektrische auto wethouders Homan (gemeente Utrechtse Heuvelrug), Koopmanschap (gemeente Bunnik) en Leenders (gemeente Zeist) mee naar Doorn. Hier staat het duurzame gemeentehuis van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De volgende stop is in Bunnik, waar drukkerij Libertas bezocht wordt. Een bedrijf dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar genen heeft. De laatste stop is bij Abrona. Hier vindt de opening plaats van het duurzame winkelweekend van Zeist.

Estafette 2 start ook bij Het ‘energiezuinige voorbeeldhuis’. De eerste stop voor wethouders De Jong (gemeente IJsselstein), Van Liere (gemeente Houten) en Witte (gemeente Soest) is bij wasserij Vendrig in IJsselstein. Vendrig heeft onlangs een zeer milieuvriendelijke reinigingsmachine in gebruik genomen. De estafette gaat verder naar het windmolenpark in  Houten. De vereniging UWind heeft samen met burgers en Eneco deze molens geplaatst. De stop voor de lunch is bij Dorresteijn Cultuurtechniek in Soest. Ook dit is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen doortastend oppakt, van planning tot uitvoering. 

Tijdens de lunchpauze in het ‘voorbeeldhuis’ krijgen de wethouders een rondleiding.

De middag begint voor wethouders Van Wijngaarden (gemeente Oudewater), Jonkers (gemeente Montfoort) en Landwehr (gemeente Vianen) met een bezoek aan Zuivelboerderij Hoogenboom in Oudewater. Deze zuivelboerderij produceert op een milieubewuste wijze ambachtelijke zuivel van melk van haar eigen koeien. In Montfoort wordt Landwinkel Doruvael bezocht. Naast hun bekende zelfgemaakte Le Petit Doruvael verkopen zij streekproducten. Het laatste initiatief in de 2e ronde van de estafette is Compressie System Holland. Een internationaal bedrijf dat voor het grootste gedeelte haar eigen energie opwekt. Daarnaast levert zij installaties voor biovergisting.
 
De 12 wethouders worden verdeeld over 4 groepen (2 in de ochtend en 2 in de middag). Per estafetteronde worden 3 duurzame initiatieven aangedaan. Het vervoer is in elektrische auto en tijdens elk bezoek staat het thema duurzaamheid centraal.
Tijdens de dag van de duurzaamheid vindt een soortgelijke estafette plaats in de Food Valley gemeenten.

Kinderen lezen voor aan andere kinderen

20131003 DEN DOLDER  Wethouder Bodes de Vries van de gemeente Zeist leest maandag 7 oktober voor aan kinderen op de Brede school in Den Dolder. Hij gaat samen met kinderen van groep 6 voorlezen aan peuters van de peuterspeelzaal om zo het voorlezen onder de aandacht te brengen. Hiermee gaat het project van start waarbij kinderen voorlezen aan andere kinderen.

“Leerlingen van de Brede School in Den Dolder gaan deze week voorlezen aan peuters in de wijk. Ik vind dit een fantastisch initiatief. Behalve dat lezen leuk is, wordt op deze manier voorlezen aan kinderen door kinderen gestimuleerd. Als kinderen meer voorgelezen worden en zelf ook meer lezen, vergroot dit hun taalvaardigheid. En dat is belangrijk voor hun ontwikkeling,” aldus Bodes de Vries.

Kinderen van groep 6 lezen voor
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober gaan de kinderen van groep 6 van de Kameleon en de Montessorischool voorlezen aan kinderen van peuterspeelzaal het Lokomotiefje en Kinderdagverblijf Bosrijk. Ook de ouders worden bij de activiteiten betrokken. In de Boekenweek in maart 2014 wordt dit nogmaals gedaan.

Jong beginnen
De activiteiten worden door het CJG in samenwerking met de Brede school in Den Dolder, kinderopvang Bosrijk, peuterspeelzaal Het Lokomotiefje en de gemeente Zeist, georganiseerd. De gemeente vindt het belangrijk om taalvaardigheid bij kinderen te vergroten en om ouders bij het leerproces te betrekken. Lezen is leuk en leerzaam. Het vergroot de woordenschat van jonge kinderen. Daar kan niet jong genoeg mee worden begonnen.

OM eist opnieuw cel voor burentreiteraar Leersum

20131003 LEERSUM/UTRECHT   Rudolf R. uit Leersum moet bijna een jaar de cel in voor het zwart maken en treiteren van zijn buren. Dat eist Justitie in een nieuwe rechtszaak tegen de man, die zichzelf ooit de titel “het monster van Leersum” gaf.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Wijkse Roefeldag op 22 oktober

20131003 WIJK BIJ DUURSTEDE  Dinsdag in de herfstvakantie, 22 oktober, is het weer Roefeldag! De enige dag in het jaar dat bedrijven in de gemeente Wijk bij Duurstede hun deuren openzetten voor alle kinderen uit de gemeente.

Lees verder op ditiswijk.nl

Lucas (6) legt de eerste steen van zijn school De Springplank

20131003 RHENEN  Woensdag 2 oktober 2013  is de ‘eerste steen’ gelegd bij de nieuwbouw van CBS De Springplank in Rhenen.
Wie de eerste steen mocht leggen was nog spannend. De school had namelijk een prijsvraag uitgeschreven voor de leerlingen van de school. De vraag was hoeveel bakstenen er in het nieuwe gebouw worden verwerkt. Lucas Luisman (6) uit groep 3 zat het dichtste bij het aantal van 46.725 stenen en aan hem was daarom de eer om de eerste steen te leggen. Daarbij lieten de leerlingen ballonnen op en zongen het lied ‘Klaar voor de start’.

Wethouder Henk Klein Kranenburg merkte tijdens zijn toespraak dat de leerlingen precies weten wat er allemaal bij zo’n bouwproject komt kijken. Hij noemde met hen de vele partijen op die bij de bouw betrokken zijn. ‘Nu de school, haar bestuur en de gemeente alles rond hebben zijn de bouwers nu echt met de bouw gestart. Met de eerste steenlegging markeren we een punt waarin al dat overleg nu tot de eerste echte steen heeft geleid. Natuurlijk zal er overlast zijn voor de leerlingen, hun ouders en niet te vergeten de buurt maar ik ben er trots op dat we dit gezamenlijk hebben bereikt en kijk uit naar de opening volgend jaar’, aldus Klein Kranenburg.

Ook Natalie de Baat, directeur van CBS De Springplank, stond stil bij de intensieve voorbereiding en bedankte het schoolbestuur en de gemeente voor de inspanningen die hiervoor geleverd werden en worden. ‘Ik kijk met trots en voldoening naar het gebouw dat in sneltreinvaart verrijst.  De komende twee weken gaan de leerlingen aan de slag met het thema van de boekenweek ‘Klaar voor de start’ dat prima aansluit op de start van de bouw!’ aldus De Baat.

Rienk Oosterhof, Regiomanager van BAM Utiliteitsbouw, complimenteerde de gemeente en scholen met het kiezen van een innovatieve contractvorm waarmee deze school wordt gerealiseerd.  ‘Door partijen in de markt de ruimte te geven om door een zelf samengesteld consortium binnen budget een passend ontwerp te maken, stimuleert deze contractvorm innovatie in de bouwsector. Dit alles met een mooi resultaat; een voorspoedig verlopen ontwerp en vergunningsproces, nu doorstomend naar een discussieloos en goed samenwerkend bouwproces.’ Onder leiding van BAM Utiliteitsbouw is het ontwerp gerealiseerd door A12 Architectuur BNA uit Veenendaal.
Naar verwachting wordt de nieuwbouw in mei 2014 opgeleverd.

Fietsen en jassen voor buurtnetwerkers

20131003 ZEIST  Komende vrijdag 4 oktober reikt wijkwethouder Joke Leenders fietsen en jassen uit aan vaders uit Zeist Nood en Zeist West. De vaders vormen met elkaar een buurtnetwerk. Vanuit dit netwerk ontplooien ze verschillende vrijwilligers activiteiten zoals het uitlenen van speltoestellen en het organiseren van voetbaltoernooien of buurtfeesten.

Door het beschikbaar stellen van deze fietsen en jassen zijn de netwerkers herkenbaarder voor de buurt. Zij zullen in buurt wandelen of fietsen en willen zo een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor buurtgenoten. Dit initiatief wordt ondersteund door Wijkgericht Werken van de gemeente Zeist en Meander Omnium.

Neem een kijkje bij de Zanderij in Maarn

20131003 MAARN  In het najaar wordt de Zanderij Maarn geopend voor publiek. U heeft op zondag 6 en woensdag 9 oktober de kans om als eerste de Zanderij te bezoeken.

Lees verder opo de website van de Wijkse Courant

Provincie draagt bij aan groene, gezonde en slimme economie

20131003 PROVINCIE UTRECHT  De Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben zich aangesloten bij de strategische agenda van de Economic Board Utrecht (EBU).

In de agenda wordt benoemd wat de overheden, bedrijven en kennisinstellingen tot 2020 samen gaan doen om de economie van de regio verder te brengen. Nieuw is dat de EBU in de lead is en de overheid daarbinnen een faciliterende rol inneemt. De provincie investeert zo 17 miljoen euro in een groene, gezonde en slimme regionale economie.

De regio Utrecht is onlangs door de Europese Commissie uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa. Om deze positie te behouden en te verstevigen is samenwerking nodig. Hierbij zullen bedrijven en kennisinstellingen verder kijken dan alleen hun eigen sector en samen de handschoen oppakken. De overheden zullen hierbij de regie loslaten en een faciliterende en verbindende rol spelen.
Dit zal vooral gebeuren binnen de maatschappelijke thema’s gezond leven, groene economie en diensteninnovatie, die goed aansluiten op de economische visie van de provincie. Ook zal worden gemonitord wat de Economic Board Utrecht bijdraagt aan de werkgelegenheid in de provincie.

Gedeputeerde Economie Remco van Lunteren: “Onze staten hebben lef getoond door niet te kiezen voor een eigen economische agenda, maar aan te sluiten bij die van de Economic Board Utrecht. Het is een opsteker voor onze regio dat we nu aansluiten bij de kracht van de Utrechtse bedrijven en kennisinstellingen om samen maatschappelijke vraagstukken om te buigen in economische kansen.”

Growing Games

Een van de projecten op de agenda van de Economic Board Utrecht is het stimuleringsprogramma Growing Games. In dit programma bundelen ruim 25 partners hun krachten door te investeren in applied gaming. Hierbij worden games ontwikkeld die bijvoorbeeld kunnen helpen bij behandelwijzen in de zorg of het trainen van artsen. De provincie Utrecht draagt € 500.000,- bij aan de opzet van het programma, waarmee nu al tientallen miljoenen private investeringen zijn uitgelokt voor nieuwe gamestudio’s, incubators en gametechnologie.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug geselecteerd voor de Jong Lokaal Bokaal 2013

20131003 UTRECHTSE HEUVELRUG  Het jeugdbeleid van onze gemeente wordt goed gewaardeerd, want wij zijn geselecteerd voor de Jong Lokaal Bokaal (JBL) 2013, een stimuleringsprijs voor gemeenten met een positief jeugdbeleid.

Deze jaarlijkse prijs is uitgeschreven door de NJR, de koepel van jongerenorganisaties in Nederland, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en het Verweij Jonker Instituut.

Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet een gemeente genomineerd worden. De Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug meldde onze gemeente aan voor een nominatie. Dit beschouwen wij op zich al als een blijk van waardering voor onze inzet voor de jeugd en jongeren in onze gemeente.

Jeugdbeleid
Als genomineerde gemeente hebben we nadere informatie moeten verstrekken over ons jeugdbeleid. Wat doet onze gemeente aan talentontwikkeling van jongeren? Hoe worden jongeren gestimuleerd om zich vrijwillig in te zetten en te participeren? Op welke manier hebben jongeren inspraak bij het vormgeven van het algemene jeugdbeleid?
Wij hebben een overzicht gezonden van al onze activiteiten voor jongeren zoals: het jongerenwerk, de begeleiding naar school en werk, de vergoeding voor minima voor peuterspeelzaal, zwemles en internet, de sport- en cultuurstimuleringsmaatregelen, de combinatiefunctionarissen etc. De Utrechtse Heuvelrug wil, ook al zijn wij een van de grijste gemeenten van Nederland, aantrekkelijk zijn voor de jeugd. Dat heeft indruk gemaakt, want uit de 39 gemeenten die genomineerd waren zijn wij, samen met 11 andere gemeenten, geselecteerd voor de Jong Lokaal Bokaal 2013. De NJR heeft ons laten weten dat de selectie een moeilijke opgave was omdat veel gemeenten positief jeugdbeleid hoog op de agenda hebben staan.

Studententeam bezoekt gemeente
Dinsdag 12 november wordt onze gemeente bezocht door een studententeam van de Hogeschool Utrecht. Zij gaan niet alleen in gesprek met gemeentevertegenwoordiger en professionals, maar vooral met jongeren zelf. Samen met een vakjury bepalen de studenten welke drie gemeenten doorgaan naar de finale. De bokaal wordt op 20 januari 2014 uitgereikt door Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

‘Zeer divers werk’ tijdens Driebergse Atelierroute

20131003 DRIEBERGEN   Tekeningen, schilderijen, foto’s, beelden, textiel, grafiek en mixed media. Het is slechts een greep uit het enorme aanbod dat komend weekend te bewonderen is tijdens de Atelierroute 2013 die dit jaar voor de vijfentwintigste keer georganiseerd wordt.

Lees verder op de website van De Kaap

Zaalvoetbaltoernooi bij jongerenwerk Welnúh

20131003 DOORN  Het Jongerenwerk van Welnúh organiseert een Zaalvoetbaltoernooi in sporthal Steinheim. Deze activiteit zal plaatsvinden op woensdag 23 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.

Het toernooi is voor alle jongeren tussen de 10 en 14 jaar die graag mee willen doen. Krijg jij de beste spelers uit Doorn bij elkaar? En denken jullie de prijzen te kunnen pakken? Schrijf je dan nu in! Inschrijven kan individueel, maar ook als team. Een team bestaat uit 4 spelers. Schrijf je in door een mail te sturen naar jongerenwerker Jelle van Welnúh, Jelle@welnuh.nl met je naam, leeftijd en als onderwerp inschrijving voetbaltoernooi!

Brand in schuur Oosterstraat Driebergen

20131003 DRIEBERGEN   In een schuur achter een woning aan de Oosterstraat in Driebergen heeft woensdagmiddag een kleine brand gewoed. In de schuur stonden diverse materialen opgeslagen.

Lees verder op de website van De Kaap

Kameleon is ‘klaar voor de start’

20131003 DOORN   De kinderen van basisschool Kameleon waren woensdag ‘klaar voor de start’ van de Kinderboekenweek 2013. De Kinderboekenweek heeft dit jaar een sportief tintje, dat bleek tijdens de schoolbrede openingsact opgevoerd door meester Gerard, oud-meester Victor en moeder Katja Blok.

Lees verder op de website van De Kaap

Hoe staat het in Zeist met bestemmingsplannen?

20131003 ZEIST  De Rekenkamer van de gemeente Zeist gaat onderzoeken of de actualisering van de bestemmingsplannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke ordening (Wro) doeltreffend en doelmatig is geweest.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist
het nieuws van 4 oktober 2013
16e jaargang nummer 4898

Rhenen steunt oorlogsfilm Grebbeberg

20131004 RHENEN   De gemeente Rhenen helpt graag mee om de slag op de Grebbeberg op het witte doek te krijgen. Burgemeester Van Oostrum zegt tegen RTV Utrecht dat hij het erg belangrijk vindt dat de oorlogsfilm van producent Frank Bak en regisseur Martin Lagestee er komt.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Ruim 100 extra deelnemers in Bunnik

20131004 BUNNIK  Op vrijdag 6 september ging de landelijke wervingscampagne van Burgernet van start. Dat de radio- en televisiespots, de herkenbare landelijke posters en de inspanningen van gemeenten en politie effect hebben gehad, blijkt uit de cijfers!

In Midden-Nederland zijn er inmiddels ruim 20.000 extra deelnemers! Ook in Bunnik hebben zich in de maand september 107 nieuwe Burgernetters aangemeld, waardoor in Bunnik 1348 inwoners actief meewerken aan veiligheid in de buurt.

Tiengebodenbord hersteld

20131004 WIJK BIJ DUURSTEDE  Ter afsluiting van de restauratie van de tiengeboden wand in de Grote kerk te Wijk bij Duurstede gaf Ton Gelok, kerkarchivaris, een toelichting over de geschiedenis van het tiengebodenbord en de restauratie.

Lees verder op ditiswijk.nl

Waterschap Stichtse Rijnlanden heeft nieuwe secretaris-algemeen directeur

20131004 PROVINCIE UTRECHT   Waterschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe secretaris-algemeen directeur. Zij heet Joke Goedhart en zal per 1 januari 2014 Jitze Miedema opvolgen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Koelaan richting Bunnik twee weken afgesloten voor werk aan fietspad

20131004 BUNNIK / ZEIST De gemeenten Zeist en Bunnik verbeteren het fietspad langs de Koelaan en Sportlaan. Vanwege de werkzaamheden zijn de Koelaan en Sportlaan vanaf de herfstvakantie (19 oktober) afgesloten voor autoverkeer uit Zeist richting Bunnik. De weg blijft wél open voor autoverkeer van Bunnik richting Zeist.

Fietspad
De herinrichting van de Koelaan en Koningin Julianalaan is eind 2012 voltooid. Uit de evaluatie van de herinrichting bleek dat er nog enkele aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het verbeteren van het fietspad langs de Koelaan en Sportlaan. Het fietspad wordt in de bocht verbreed en voorzien van nieuw asfalt en het hoogteverschil tussen het fietspad en de bermen wordt verkleind, zodat fietsers veiliger kunnen uitwijken in de berm. De gemeente kapt geen bomen. Oorspronkelijk behoorde de verbetering van het fietspad niet tot dit project. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft hiervoor nu geld beschikbaar gesteld.

Fietspad Koelaan en Sportlaan afgesloten
Tijdens de werkzaamheden is het fietspad langs de Koelaan en Sportlaan afgesloten. Op de Koelaan en Sportlaan wordt 1 autorijstrook afgesloten en omgebouwd tot tijdelijk fietspad. Fietsers hoeven dan niet om te rijden. Autoverkeer en landbouwverkeer vanuit Zeist naar de Tiendweg en Bunnik is hierdoor niet mogelijk. De aangegeven omleidingsroute gaat via de Driebergseweg. Autoverkeer en landbouwverkeer vanuit Bunnik en de Tiendweg naar Zeist blijft gewoon wel mogelijk

Start werkzaamheden
De werkzaamheden aan het fietspad langs de Koelaan starten in de herfstvakantie (19 oktober) en duren naar verwachting twee weken. Vanaf 25 oktober is het fietspad langs de Sportlaan weer in twee richtingen berijdbaar; het fietspad de Koelaan pas één week later.

Wethouder Johan Varkevisser: “De verkeershinder is vervelend. Het is dan ook een bewuste keuze om in de herfstvakantie te starten. Er is dan minder verkeer en dus ook minder verkeersoverlast.”

Maandag 7 oktober start ‘Week tegen de woninginbraken’

ZEIST  In de ‘Week tegen de woninginbraken’ van 7 tot en met 14 oktober wordt aandacht gevraagd voor het verminderen van de risico’s op woninginbraak. Dit wordt gedaan door extra inzet van de politie en gemeente in Zeist, zoals verhoogd toezicht en meer aandacht voor mogelijke inbrekers.

Startsein 7 oktober
Burgemeester Koos Janssen en Leon Buyserd, wijkchef van de politie in Zeist, geven op maandag 7 oktober om 15.00 uur het startsein voor de activiteiten op de Johan van Oldenbarneveltlaan, tussen de supermarkt C1000 en het Wijkservicecentrum Noord.
 
Wat gaat er in deze week gebeuren?
Elke dag zijn medewerkers van gemeente Zeist en de politie actief in de verschillende wijken. Zij gaan in gesprek met bewoners en confronteren hen met situaties die uitnodigend werken voor inbrekers. Ook de Waaksdeelnemers, 220 alerte hondenbezitters die als ogen en oren fungeren in hun eigen wijk, worden hierbij betrokken. De extra inzet van de politie en gemeente in deze week moet op termijn leiden tot verdere daling van het aantal woninginbraken.

Programma 7 t/m 12 oktober
De ‘Week tegen de woninginbraken’ heeft een dagelijks programma met verschillende acties.

Voetjesactie, dagelijks 15.00-17.00 uur   
Een team van mensen van de politie en de gemeente Zeist loopt door een deel van de wijk en kijkt naar woningen die niet goed zijn afgesloten. Daar werpen zij een kartonnen ’voetstap’ met tips naar binnen. Dit onder het motto “Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn”. Als het even kan gaan de mensen met de betreffende bewoner in gesprek.

Ontmoeting in de wijk, dagelijks 17.00-18.30 uur    
Vanuit een partytent is er contact met passanten en Waaksdeelnemers om kennis met elkaar te maken en tips en trucs uit te wisselen. Dit gebeurt op verschillende tijden en locaties:
Noord        maandag 7 oktober: J. van Oldenbarneveltlaan (tussen C000 en Wijkservicepunt)
West        dinsdag 8 oktober: Griffensteijnseplein
Oost        woensdag 9 oktober: Winkelcentrum Kerckebosch nabij Albert Heijn
Den Dolder    donderdag 10 oktober: Paduaweg, tussen Albert Heijn en Dolderseweg
Centrum    vrijdag 11 oktober: Slotlaan/hoek Steijnlaan bij de Jumbo

Vliegende brigade, dagelijks 18.30-20.00 uur    
Een team van medewerkers van de politie, de gemeente Zeist en Waaksdeelnemers gaat de buurt in en belt aan om met bewoners te spreken over het tegengaan van woninginbraken.

Ontmoeting markt, zaterdag 12 oktober 9.00-13.00 uur
Op zaterdag 12 oktober staat de partytent van 9.00 tot 13.00 uur op de markt in het centrum van Zeist. Ook dan zoeken mensen van gemeente Zeist en de politie contact met passanten over het tegengaan van woninginbraken en het verhogen van de veiligheid onder het motto “Tips geven en ideeën ontvangen”.

Heuvelrug bezuinigt 3 ton op thuiszorg

20131004 UTRECHTSE HEUVELRUG  Door de tarieven te verlagen en minder uren te maken bespaart de gemeente Heuvelrug volgend jaar bijna 300.000 euro op de huishoudelijke hulp aan zieken en ouderen.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Zeist gaat terug in de tijd

ZEIST  Oktober is de Maand van de Geschiedenis waarin dit jaar het thema ‘Vorst en Volk’ centraal staat. Het Geheugen van Zeist, een samenwerkingsverband van de erfgoedpartners in de Zeist, organiseert op zaterdag 12 oktober 2013 een evenement voor jong en oud rondom de verschillen tussen het leven van de bewoners van Slot Zeist en die rond het Broeder- en Zusterplein.

Hernhutters
Museumstichting ‘t Hernhutterhuis is één van de initiatiefnemers van deze dag. Markus Gill, predikant van de Broedergemeente: “De komst van de Hernhutters, de leden van de Broedergemeente, betekende het begin van het ontstaan van de nijverheid in Zeist. Dat is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Zeist als plaats. Rondom de pleinen ontstond een grote diversiteit aan bedrijvigheid.”

De Witte Os
“De Witte Os aan de Lageweg is een van die panden met een bijzonder verleden en er was onder meer een zeepziederij en een kaarsenmakerij in gehuisvest. We vertellen op deze historische plek over de verschillende soorten nijverheid en kinderen kunnen zelf aan de slag met kaarsenmaken en zeepzieden.” Tegenwoordig heeft wijnhandel De Witte Os het pand in gebruik. Eigenaar Bas de Jong is enthousiast over het evenement: “Wij omarmen het volledig en stellen ons pand deze dag beschikbaar. Belangstellenden kunnen bij ons leren hoe flessen worden gebotteld.”

Activiteiten
Maar er in nog veel meer te zien en te beleven, want hoe zag het leven op Het Slot er vroeger uit? Wat voor spelletjes deden chique mensen en welke deden armen? Hoe was het om in dienst te zijn bij een rijke familie? Dat kunt u allemaal in Het Slot bekijken, want ook Slot Zeist en de Culturele Vleugel openen hun deuren. U wordt ontvangen door een voormalig slotvrouwe en het is mogelijk om, tegen vergoeding,  te lunchen of high tea-en in één van de stijlkamers van Het Slot. Ook nemen de gidsen van ’t Gilde u graag mee op een rondleiding over de pleinen en door de Slottuinen. Tussen de Lageweg en Het Slot rijdt een koets waarmee u zich kunt laten vervoeren. Kom kijken, meedoen, luisteren, wandelen, spelen en speuren. De dag biedt een vol programma met workshop, films, exposities, spelletjes, optredens, rondleidingen en een veiling.
Meer informatie

Meer informatie en het programma: http://www.geheugenvanzeist.nl/ en http://www.maandvandegeschiedenis.nl/.

Nijhof gekozen als lijsttrekker Links Heuvelrug

20131004 UTRECHTSE HEUVELRUG  Ameronger Hans Nijhof is gisteravond gekozen tot lijsttrekker van de lokale combinatiepartij PvdA/Groen Links. Nijhof volgt fractieleider Hans Waaldijk op.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Veldhuizen opnieuw lijsttrekker

20131004 UTRECHTSE HEUVELRUG   Henk Veldhuizen is herkozen als lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Utrechtse heuvelrug. Hij is ook beschikbaar als wethouder.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Appartementen Valleiweg

RHENEN   Het eerste nieuwe appartementencomplex aan de Valleiweg is af. Een mijlpaal voor Rhenen, de Rhenense Woningstichting en voor de bewoners. Op 27 september openden Martijn Rink, de nieuwe directeur van de Rhenense Woningstichting en wethouder Henk van den Berg het nieuwe gebouw.

Lees verder op de website van De Rijnpost

Historisch films over de Zeister Vogelwijk in Figi

20131004 ZEIST  In de Najaarsfilmvoorstelling biedt het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) het Zeister publiek drie historische films die meer of minder te maken hebben met de Vogelwijk in Zeist. Twee van deze films werden nog niet eerder vertoond.

Op maandagavond 7 oktober om 19.45 uur begint de voorstelling in
de Willem Pijperzaal in Figi. Vanaf 19.15 uur zijn entreebiljetten te koop
aan de zaal, voor € 2,- per stuk.

Voor de pauze is een impressie te zien van de afbraak en de wederopbouw van de Vogelwijk. De film, gemaakt door Clary Candel, heeft als titel ‘De Vogelwijk herleeft.’

Aansluitend wordt ‘Wasserij Burger’ vertoond. Die wasserij was vroeger gevestigd aan de rand van het terrein waar de nieuwbouw voor de Vogelwijk verrees. De film toont de dagelijkse werkzaamheden rond de jaren ’50 van de vorige eeuw

Na de pauze ziet u een film over de ontwikkeling van het Zeister familiebedrijf Haaksman. Vader start de verkoop van bloemen met een marktkraam. Onder leiding van zoon Hans groeit het bedrijf – met de ondersteuning van zijn echtgenote – uit tot een tuincentrum, aanvankelijk in Zeist – zoals aan de Kroostweg Noord, grenzend aan de Vogelwijk – maar later ook in De Bilt.
het nieuws van 5 oktober 2013
16e jaargang nummer 4899

Eerste nederlaag voor VVA’71

20131005 ACHTERBERG   VVA’71 is in de hoofdklasse A tegen de eerste seizoensnederlaag aangelopen. De Achterbergers verloren op eigen veld van SDC Putten: 0-3.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Krappe zege SVMM op DVSU

20131005 MAARN   De verwachtingen voorafgaande aan de wedstrijd waren al hooggespannen. Het duel zelf verliep uiteindelijk ook redelijk soepel. Met een 1-0 zege op DVSU heeft SVMM opnieuw duidelijk gemaakt wat de ambities zijn dit seizoen.

Lees verder op de website van De Kaap

SVL komt tekort tegen De Meern

20131005 LANGBROEK  Het vertrouwen voorafgaande aan de wedstrijd tegen De Meern was groot, van de wedstrijd zelf kwam weinig terecht. SVL slaagde er niet in om de wedstrijd uit bij de nummer 7 van de ranglijst in winst om te zetten.

Lees verder op de website van De Kaap

Eerste punt voor FC Driebergen

20131005 DRIEBERGEN   De voetballers van FC Driebergen zijn wel eens beter begonnen aan een nieuwe competitie. Met nul uit vier kon onmogelijk gesproken worden van een bevredigende seizoensstart. Tegen Nita gooiden de mannen van trainer Bert van den Brom de schroom van zich af. Het eerste punt van het seizoen werd gepakt; 0-0.

Lees verder op de website van De Kaap

DEV Doorn kan niet verrassen

20131005 DOORN   DEV Doorn wilde verrassen tegen de ongenaakbare koploper FC De Bilt, maar zag dat plan niet slagen. Het elftal van trainer Michel van Aken ging met 4-2 ten onder tegen de soevereine lijstaanvoerder.

Lees verder op de website van De Kaap

DVSA niet in staat tot stunt

20131005 AMERONGEN   DVSA ging voor een stunt uit bij nummer drie Veenendaal, maar kon aan die opdracht net niet voldoen. De equipe van coach Wessel Meerssman ging met 2-1 ten onder in Veenendaal.

Lees verder op de website van De Kaap

Dalto wint van KVS, OVVO en SKF verliezen

20131005 DRIEBERGEN  De veldkorfballers van Dalto hebben in de Ereklasse B gewonnen van KVS. Het werd in Driebergen 20-17 voor de thuisploeg.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Konijnenhotel groot succes

20131005 DRIEBERGEN  De bezoekers van de kinderboerderij hebben tijdens de zomervakantieperiode kunnen zien dat het konijnenhotel weer ruim bezet was. Het konijnenhotel is inmiddels bekend in de regio en ook huisdierbaasjes uit de omliggende gemeenten weten deze unieke gelegenheid te vinden.

Afgelopen zomer hebben we maar liefst 40 konijnen, 15 cavia’s, 5 ratjes, 2 hamsters en 1 haantje kunnen opvangen. Door het warme weer werden de logementen van de dieren buiten in de schaduw geplaatst en hadden de dieren veel bekijks.
Ook in de aankomende herfstvakantie is het konijnenhotel weer open. Vanaf nu kan een all inclusive logement gereserveerd worden bij de beheerder van de kinderboerderij (zie adres hieronder).
Om onze klanten en de huisdieren nog beter te kunnen bedienen blijft de kinderboerderij werken aan verbeteringen in het konijnenhotel. Een vervolgstap is dat we de dieren meer bewegingsvrijheid willen aanbieden. We willen graag een oproep doen aan ieder die een buitenren heeft die om de hokken heen geplaatst kan worden. Aanbiedingen zijn welkom bij de beheerder.
* Kinderboerderij ’t Woelige Nest, Boterbloem 3 (ingang Hoendersteeg), tel: 521351, website www.kinderboerderij-driebergen.nl; e-mail info@kinderboerderij-driebergen.nl, twitter @kbdriebergen

Uitslag enquête van NieuwDemocratischZeist over ‘openstelling winkels op zondagen in Zeist’

20131005 ZEIST  Zaterdag 28 september en koopzondag 29 september stond de nieuwste lokale partij NieuwDemocratischZeist op winkelcentrum Belcour om het winkelend publiek te vragen wat zij vinden van het initiatief van de raadsfracties van VVD, D66, GroenLinks en Seyst.nu om ‘alle winkels in Zeist elke zondag open te stellen’ voor een proefperiode tot en met augustus 2014.

Lees verder op Slotstadnieuws.nl

Scouting SeaLions 8e op landelijke zeilwedstrijden!

20131005 WIJK BIJ DUURSTEDE   Afgelopen weekend hebben de verkenners uit Wijk bij Duurstede meegedaan aan de Landelijke zeilwedstrijden. De SeaLions hebben de 8e plek behaald.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Jongen beroofd van smartphone

20131005 BUNNIK  In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 oktober werd een jongen beroofd van zijn smartphone. De politie zoekt getuigen.

Rond 01.20 uur fietste een15-jarige jongen uit Bunnik over het fietspad van de Rumpsterweg. Voor hem liepen drie jongens op het fietspad waar hij tussendoor wilde fietsen. Toen de Bunniker de jongens passeerden kreeg hij een trap. Hierdoor kwam het slachtoffer ten val waarna hij nog een aantal trappen kreeg. De drie verdachten pakten vervolgens de smartphone en portemonnee van de Bunniker en gingen ervandoor. Het slachtoffer kon opstaan en naar huis fietsen waarna de politie ingeschakeld werd.

Signalementen
De eerste verdachte heeft een donkere huidskleur, is rond de 1.80 meter lang en rond 16 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en droeg een witte lange winterjas met groene strepen en capuchon. De tweede verdachte heeft een donkere huidskleur, is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang me een tenger postuur. Hij droeg een blauwe spijkerbroek en een donkere jas met capuchon. De derde verdachte heeft een donkere huidskleur, is tussen de 1.80 en 1.85 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een donkerblauwe/zwarte jas met capuchon.

Getuigen en/of mensen die meer informatie hebben over deze straatroof, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Wie liever anoniem reageert, belt met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Tafelpoppenspel

20131005 DRIEBERGEN  Op zondagmiddag 13 oktober vertelt en speelt Minnie van Nimwegen voor kinderen vanaf 4 jaar het Russische sprookje ‘Het gebochelde paardje en de vuurvogel’.

Plaats: Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a Driebergen. Aanvang 15.30 uur. Kosten € 2 per kind; begeleiders graag een vrijwillige bijdrage.
Inl. Rob Steinbuch, tel. 0343.512491.

Nederbiet van The Kik

20131005 AUSTERLITZ  Je kent ze van De Wereld Draait Door en van de hit Simone: de Nederbietgroep The Kik. Op zondag 13 oktober geven ze een extra concert in het Beauforthuis, zaterdag is uitverkocht.

The Beatles en Gerry & the Pacemakers werden wereldberoemd met hun vrolijke Beatmuziek. Beatmuziek werd een stroming die over de hele wereld jongeren (nozems) bewoog te ontsnappen aan het saaie leventje van hun ouders en muziek zien als hun ticket naar de vrijheid. Nederland blijft niet achter en de eigenzinnige ‘Nederbiet’ ontstaat. Simpele of juist absurdistische teksten kleuren het grijze landschap van het Nederland dat nog maar net aan de jaren ’50 is ontsnapt. Klassiekers als ‘Ik Heb Geen Zin Om Op Te Staan’ van HET en ‘Dracula’ van ZZ en de Maskers zullen zeker voorbij komen. Nederbiet leeft!
Voorafgaand aan het concert kun je met een gids het bos in en daarna kun je genieten van een bio-fairtrade menu in het theatercafé.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
The Kik 13 oktober , extra concert
 try-out
Entree: € 17,50
Reductie: € 13,50

D66: onderwijs draait om leraren

20131005 UTRECHTSE HEUVELRUG   In het kader van de Dag van de Leraar heeft D66 Utrechtse Heuvelrug op vrijdag 4 oktober bijna alle scholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug bezocht.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Niet kijken, maar ook zien

20131005 COTHEN  In het kader van het cultuurprogramma ‘Loeren bij de boeren’ is het derde en laatste project opgeleverd.

Lees verder op ditiswijk.nl
het nieuws van 6 oktober 2013
16e jaargang nummer 4900

Zon, kunst, boeken, muziek

20131006 WIJK BIJ DUURSTEDE  Voor de vierde maal op rij was het prachtig weer voor de 26ste Kunstmarkt, die traditiegetrouw werd gehouden op de eerste zondag van oktober. Het was lekker druk in de Wijkse binnenstad, mede door koopzondag.

Lees verder op ditiswijk.nl

Gemeentelijk zicht op integratie beperkt

20131006 ZEIST  De gemeente Zeist ontwikkelt bewust geen zelfstandig integratiebeleid meer maar laat het thema ‘integratie’ onderdeel uitmaken van de Brede Sociale Visie.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Utrechts Landschap zet hoogwerker in natuurgebied

20131006 DRIEBERGEN  Het Utrechts Landschap heeft dit weekend in Landgoed Noordhout in Driebergen zijn jaarlijkse publieksweekend gehouden. Onder het motto ‘Waarde van het bos’ pakte de stichting flink uit om natuur te promoten.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

HDS kan niet verrassen

20131006 LEERSUM  HDS vocht in de thuiswedstrijd tegen Baarn voor elke meter, maar slaagde er niet in om voor een stunt te zorgen. Het elftal van trainer Frank Brouwer verloor met 2-3.

Lees verder op de website van De Kaap

Chapeau speelt voor de Zonnebloem en overige belangstellenden

20131006 AMERONGEN  Afgelopen zaterdag speelde toneelvereniging Chapeau het historisch kostuumdrama “Geven maakt Rijk” voor de gasten van de Zonnebloem en voor overige belangstellenden.  Ruim 130 mensen genoten ’s middags en ’s avonds van het verhaal met de mooie moraal “Wie goed doet goed ontmoet”.

Het verhaal speelt rond het jaar 1880. Na vijfentwintig jaar komt een vrouw weer terug naar haar geboorteplaats Amerongen. Daar hoort zij een verschrikkelijk bericht; haar beide ouders zijn overleden. Er wacht haar een erfenis. Door de boodschap die haar vader voor haar achterliet, weet Loes wat zij met het geld moet doen. Zij helpt de armen in het dorp en daarmee brengt ze een beetje geluk en hoop voor de toekomst. Ze wordt echter flink dwars gezeten door de hebberige meneer Hoogendijk, een oude bekende van haar. Loes weerstaat alle slechte bedoelingen van hem en tenslotte vindt zij haar oude geliefde Hendrik terug. Eind goed, al goed.
Na de pauze werd een geheel andere toneeldiscipline vertoond. Twee leden van Chapeau speelden een hedendaagse eenakter. Twee vrouwen op leeftijd vertellen elkaar al joggend een verhaal over hun nieuwe liefde. Ze hebben een gezamenlijke hobby, namelijk koken. Gaandeweg blijkt dat ze nog meer met elkaar gemeen hebben. Ze delen dezelfde man. Hij eet van twee walletjes. Samen smeden ze een plan om de man te ontmaskeren.
De twee dames slaagden erin om het publiek geheel mee te nemen in het verhaal, men zat op het puntje van de stoel. De spelers zetten een prachtige prestatie neer, vooral door de grote hoeveelheid tekst die ze zich eigen moesten maken.
Met deze twee voorstellingen sluit Chapeau dit toneelseizoen af. Er wordt alweer gezocht naar nieuwe toneelstukken en ook is men op zoek naar een nieuwe regisseur.

Jenneke Westland-Rebergen

Sensationeel slot wedstrijd Nita – FC Driebergen

20131006 DRIEBERGEN  De altijd moeilijke uitwedstrijd in Nieuwe ter Aar tegen Nita heeft het eerste punt opgeleverd voor FC Driebergen. Een wedstrijd met veel strijd op een altijd zwaar veld waar vooral de thuisclub hun voordeel had. Al in de 3e minuut een kleine kans voor FC Driebergen een schot van de goed spelende Arjan Prijs belande in de handen van de keeper.

vergroot  foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6  foto7  foto8

Een minuut later een gevaarlijke aanval van Nita die gestuit werd door doelman Michel van Bruggen. Het was vooral in het begin van deze stevige strijd met een uitstekende begeleiding van scheidsrechter Westhof dat FC Driebergen wat kansen kreeg wat bleek in de 14e minuut uit een goede combinatie tussen Robin Notenboom en Tolga Albayrak die door de laatste speler helaas niet afgemaakt werd. Een van de grootste kansen kreeg Robin Notenboom in de 16e minuut door alleen voor de Nita keeper tegen hem aan te schieten.
De kansen kwamen over en weer met in de 26e minuut een wederom grote kans voor Tolga Albayrak . Maar ook aan de andere kant kreeg Nita wat kleine kansjes maar ook die werden niet benut.
In de 40e minuut werd de licht geblesseerde Gerwin v/d Klift gewisseld voor Midas de Wildt. Rust 0-0
 
Een heel andere 2e gedeelte van deze strijd een veel korter op de man en bal spelend Nita dat in de 56e minuut een bal tegen de buitenkant van de paal zag belanden.
Vooral het eerste kwartier van dit gedeelte was het Nita dat het spel beheerste met de opdracht om zo snel mogelijk op voorsprong te komen. En door deze periode heen gekomen was het FC Driebergen die steeds meer bal bezit kreeg en wat kleine kansen kreeg maar de uitstekende doelman van Nita op hun weg tegen kwam.

Het sensationele einde van de wedstrijd werd ingeluid in de 80e minuut toen na een zware niet opzettelijke overtreding de scheidsrechter rood gaf aan een speler van Nita wat een opstootje te weeg bracht met nog een rode kaart terecht door handtastelijk te worden naar de arbiter en met nog een gele kaart allemaal voor spelers van Nita. Nita moest verder met 9 tegen 11 . FC Driebergen wisselde op dat moment Thomas Meeles voor de herstellende Paul van Hofwegen om aanvallend toch wat meer kopkracht te krijgen(vorig seizoen in de laatste minuut de gelijkmaker).

De 86e minuut een uitstekend schot van Dobias Aldenkamp die ook weer voortreffelijk gered werd door de doelman van Nita. Maar het waren de doelmannen die de stempel op deze wedstrijd zetten,Allereerst het goede optreden van de Nita doelman maar ook voor onze eigen doelman Michel van Bruggen die zelfs de nul hield bij een in de 92e minuut terecht gegeven strafschop die hij keerde en zo het eerste punt voor FC Driebergen veilig stelde. Eindstand 0-0

Zaterdag as 12 oktober de zeer belangrijke thuiswedstrijd tegen Desto uit Utrecht aanvang 14.30  sportpark de Woerd

Hockeydames Schaerweijde verslaan koploper

20131006 ZEIST   De hockeydames van Schaerweijde hebben het thuisduel in de Overgangsklasse B tegen Craeyenhout, dat nog niet had verloren dit seizoen, met 5-2 gewonnen.

Lees verder op de website van de RTV Utrecht

Oude vossen zijn hun streken niet verloren

20131006 WIJK BIJ DUURSTEDE   Het tweede herenteam van s.v. Bourgondië speelde afgelopen zaterdag tegen VC Houten en wonnen deze zwaarbevochten wedstrijd met 3-1. 

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Jongens 1 Bourgondië geeft niets weg

20131006 WIJK BIJ DUURSTEDE   In de nieuwe thuishaven van s.v. Bourgondië, de Hordenhal, trad Jongens 1 afgelopen zaterdag aan tegen Taurus 3 uit Houten.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Verdachten aangehouden voor woninginbraak

20131006 LANGBROEK   Zaterdagavond 5 oktober meldde oplettende getuigen, dat er ingebroken werd in een woning. Drie verdachten konden worden aangehouden.

Rond 22.20 uur kwam de melding dat in een woning aan de Maarten Maartensstraat was ingebroken en de verdachten in een grijze auto waren weggereden. Aanrijdende agenten zagen vanuit Langebroek een auto komen die aan het signalement voldeed. Het voertuig werd gevolgd en bij Maarn een stopteken gegeven waaraan de bestuurder voldeed. De drie inzittenden, een 19-jarige en 22-jarige man uit Den Haag en een 21-jarige man uit Zoetermeer, werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Ze zitten vast.

Bejaarde vrouwen worden slachtoffer babbeltruc

20131006 ZEIST  Zaterdagmiddag 5 oktober werden twee bejaarde vrouwen slachtoffer van een babbeltruc. Een man deed zich voor als thuishulp medewerker en wist onder andere een groot geldbedrag afhandig te maken.

Rond 17.15 uur werd bij een 92-jarige bewoonster van de Arnhemse Bovenweg aangebeld. Een man die zich voordeed als van de thuishulp kwam binnen. Hij bleef enige tijd in de woning en maakte ook aantekeningen zoals de bewoonster gewend was van de thuishulp. Hij vroeg om haar bankpas die ze hem gegeven heeft.

Later op de avond belde een man die vertelde van een bank te zijn en dat haar pinpas gestolen bleek. Hij vroeg bepaalde gegevens en tevens de pincode van de vrouw waar ze op antwoordde.

Tas gestolen
Bij een andere bewoonster van dezelfde straat, 87 jaar, was rond dat tijdstip ook aangebeld, vermoedelijk door dezelfde man. De bewoonster had de man ook binnen gelaten omdat ze dacht dat hij de thuishulp was. De man had de steunkousen van de vrouw uitgetrokken en was weer weggegaan.

Politie ingeschakeld
Rond 18.15 uur kwamen de echte thuishulpmedewerkers, die de verhalen aanhoorden en de politie inschakelde. Bij de 87-jarige bewoonster bleek haar tas weggenomen. Van de rekening van de 92-jarige bewoonster was een groot geldbedrag afgehaald.

Signalement
Het ging om een blanke man met een dik, bol postuur. Hij droeg een wit T-shirt over zijn broek met daaroverheen een donker jack. Hij sprak beschaafd Nederlands.

Uw tip!
Getuigen en/of mensen die meer informatie hebben over deze babbeltruc en de verdachte, wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Zeist via 0900-8844. Wie liever anoniem reageert, belt met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Dalto/BNApp.nl B2 kampioen

20131006 DRIEBERGEN  Met 11 punten uit 6 wedstrijden heeft Dalto/BNApp.nl B2 het kampioenschap binnen gehaald. Met een klinkende overwinning van 18-9 op Dindoa B2 kon het team van trainers Dennis Brunt, Wesley Dinsbach en Remy Schulting aan de taart.

Lees verder op de website van De Kaap

KCD haakt voorlopig af in titelstrijd

20131006 DOORN  Voor KCD rest na de nederlaag tegen koploper DKOD de wachtkamer. De gasten waren slimmer en zeker scherper in de afronding en dat leidde tot een verdiende 10-14 nederlaag en een achterstand van drie punten op de Heelsummers.

Volgende week zal bij Skunk gewonnen moeten worden om na de zaalcompetitie nog aan een inhaalrace te beginnen.

Met Lisanne Biedé op de plaats van de nog afwezige Susanne Honingh opende KCD via Ivo Stomp vanaf de stip maar DKOD egaliseerde al snel. Binnen korte tijd zagen de talrijke toeschouwers dat de tweede opstelling problematisch was. De aanval kwam totaal niet in het ritme, ondanks het meer dan uitstekende verdedigende werk van het andere vak. Niemand was dan ook verbaasd daat de goals duur waren maar na de 1-3 halverwege het eerste bedrijf gingen de remmen van de beide teams opeens los. Steeds scoorden de groen wittten de aansluitingstreffer maar DKOD herstelde de marge meestal direct weer en zo leverden de goals van Laura en Lisanne Briedé en van Ivo Stomp (stip) niet veel op: 4-6. Kort voor de rust was de inhaalrace echter via Bart Roodenburg en Johan Kraan geslaagd: 6-6. DKOD toonde echter zijn routine door in de laatste twee minuten voor de thee de oude marge toch weer te herstellen.

Na de korfwissel was de snel gescoorde 6-9 het teken dat het wel eens een hele moeilijke middag kon worden. KCD kent meestal een betere tweede helft maar DKOD had zich daar goed op ingesteld en de 7-9 van Geer Janne Baakman werd direct gecounterd. Met Kim Hardeman voor Lisanne Briedé en Paul Kraan voor Bart Roodenburg kwam er wel wat meer variatie in het tweede aanvalsvak maar soepel ging het nog steeds niet. Toch gaf de 9-11 van Johan Kraan (inmiddels had Ivo Stomp na een fraaie dieptebal de achtste Doornse goal aan laten tekenen) met nog ruim tien minuten te gaan de supporters weer hoop maar een dramatische verdedigingsbeurt gooide de wedstrijd in twee minuten definitief in het slot: 9-13. Daarmee was de strijd gestreden. De tiende goal via Paul Kraan was evenals de 14e voor DKOD nog slechts voor de statistieken: 10-14, zodat de Heelsummers fier aan kop blijven.

Hemur Enge B1 kampioen

20131006 AMERONGEN  Afgelopen zaterdag 5 oktober is de B1 van Hemur Enge kampioen geworden. Met nog twee wedstrijden te spelen, was 1 punt genoeg voor het kampioenschap.

Lees verder op de website van De Kaap

Rijk moet dokken voor WereldKidz

20131006 UTRECHTSE HEUVELRUG   Als de openbare scholenkoepel WereldKidz extra geld nodig heeft, moet het rijk maar over de brug komen. Dat liet wethouder Elisabeth van Oostrum (D66) vorige week weten op een persbijeenkomst.

Lees verder op de website van De Kaap

De schatten van Mozart en Brahms

20131006 AUSTERLITZ  Juweeltjes van Mozart en Brahms, vertolkt door De Bezetting Speelt, zijn op donderdag 10 oktober te horen in het Beauforthuis.

Vijf strijkers en vijf blazers (De Bezetting Speelt) komen 5 maal maal per jaar bij elkaar voor het spelen van parels uit de schatkamer van de kamermuziek. Zij doen dit op locaties die iets toevoegen aan de beleving van de muziek, zoals het Beauforthuis in Austerlitz.
Omdat het ‘duurzaam winkelweekend’ is serveren we voorafgaand ditmaal een heerlijk bio-fairtrade-menu. Zo kun je direct uit je werk aanschuivent.
 Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Do 10 oktober, 20.15 u

het nieuws van 7 oktober 2013
16e jaargang nummer 4901

Paddenstoelen speurtocht in de Kaapse Bossen

20131007 DOORN  Op zaterdag 19 oktober is er een paddenstoelen speurtocht in de Kaapse Bossen. Doe mee en zoek naar de grootste, mooiste of meest bijzondere paddenstoel die je kunt vinden. En pas op: onderweg ontmoet je verhalenvertellers. Zij verklappen jou de geheimen van de mysterieuze grafheuvels in dit gebied. Je kunt zelf starten tussen 11 en 15 uur. Ouders en grootouders mogen gratis mee.

vergroot foto

Herfst in het bos
Herfst is natuurlijk het seizoen van de mooie kleuren en paddenstoelen in het bos. Je ziet witte paddenstoelen. Maar ook misschien ook rode, met witte stippen. Of mooie oranje paddenstoelen. Je wandelt de uitgezette tocht op eigen gelegenheid en onderweg ontdek je de wereld van de paddenstoelen. Heb je een klein spiegeltje? Neem deze dan mee. Dan kun je de paddenstoelen nog beter bekijken. Aanmelden is niet nodig.

De kosten voor deze speurtocht zijn € 2,50 per kind. Je kunt zelf starten vanaf de parkeerplaats Groene Entree Kaapse Bossen, Maarsbergseweg 1 in Doorn.
Deze activiteit wordt door Natuurmonumenten georganiseerd in het kader van 10 jaar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Voor meer informatie zie www.natuurmonumenten.nl/activiteiten.
Voor meer informatie over 10 jaar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, zie www.np-utrechtseheuvelrug.nl.

Start bouw Groene Tuinen 


20131007 DRIEBERGEN  De Groene tuinen komt eraan. De bouw van dit nieuwbouwproject in Driebergen is maandagmiddag officieel gestart met een feestelijke opening door wethouder Tim Verhoef. In totaal komen er 250 duurzame huur- en koopwoningen. Binnen een jaar staan aan de Lange Dreef al 108 eengezinswoningen en 32 appartementen. De Groene tuinen is een samenwerkingsproject tussen Heuvelrug Wonen, Janssen de Jong Projectontwikkeling, Lange Dreef CV en de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

vergroot  foto1  foto2

Duurzaam
De Groene tuinen wordt een duurzame wijk. Er is duurzaam waterbeheer, ledlampen voor openbare verlichting, oplaadpunten voor elektrische auto’s en hergebruik van materialen voor de aanleg van de straten. Verder hebben bijna alle woningen zonnepanelen, een luchtwarmtepomp, vloerverwarming en een douchewarmtewisselaar.


Grote financiële problemen bij scholen Heuvelrug

20131007 PROVINCIE UTRECHT   Scholengemeenschap Wereldkidz kampt met een groot financieël tekort. Wereldkidz heeft scholen in Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal. De school met 22 vestigingen sloot het vorige jaar af met een gat van 1,5 miljoen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Werkzaamheden bij de Panweg in Zeist lopen weer uit

20131007 ZEIST  De reconstructie van de Panweg is gestart in september 2012. Nu meer dan een 13 maanden later zijn de werkzaamheden nog steeds niet afgerond.

Lees verder op Slotstadnieuws.nl

Ondernemers zetten Heuvelrug opnieuw op laatste plaats

20131007 PROVINCIE UTRECHT  De gemeente Utrechtse heuvelrug eindigt ook dit jaar weer op de 26e en allerlaatste plaats in de lijst ondernemersvriendelijkste gemeenten van de provincie Utrecht. Ondanks een intensief verbetertraject.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Faber laat Candia’66 eindelijk lachen

20131007 ELST/RHENEN   Lachende gezichten bij Candia’66. Dat was in weken niet voorgekomen. Dikke nederlagen veroorzaakten kommer en kwel bij de equipe van trainer Jan Westerhof. Maar zaterdag stapte de Rhenense vierdeklasser juichend van het veld na de met 0-1 gewonnen derby tegen Musketiers.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Duikers brandweer redden gewonde zwaan

20131007 WIJK BIJ DUURSTEDE   Heldhaftig optreden van 5 brandweerduikers en de medewerkers van de dierenambulance heeft zaterdag het leven gered van een jonge zwaan.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Zinderende wedstrijd Fortissimo

20131007 COTHEN  Na 1 gelijkspel en 3 verliespartijen, allemaal, behalve tegen Nieuwegein, niet echt van het veld gespeeld, een overwinning voor de Cothense meiden.

Lees verder op ditiswijk.nl

CDW weer puntloos in thuiswedstrijd

20131007 WIJK BIJ DUURSTEDE  Net als in beide voorgaande thuiswedstrijden had er ook tegen Focus07 meer ingezeten dan de uiteindelijke 3-4 nederlaag die na ruim 98 minuten spelen op het bord stond.

Lees verder op ditiswijk.nl

Diefstal uit woning

20131007 ZEIST  Op zondag 6 oktober heeft de politie in Zeist een man aangehouden die verdacht wordt van diefstal uit een woning.

Agenten kregen rond 19:25 uur een melding van een gepleegde diefstal uit een woning aan de Schermerslaan in Zeist. De 74-jarige bewoonster kon een duidelijk signalement afgeven. Toen de politie de straat in kwam rijden, zagen zij een man lopen die voldeed aan het signalement. De politie heeft de man (gegevens onbekend) aangehouden en meegenomen voor verhoor.
Het is onbekend wat er uit de woning is weggenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Werkstraf voor ontvoering Rhenenaar

20131007 RHENEN   Het gerechtshof in Arnhem heeft een 41-jarige man een werkstraf van 200 uur opgelegd voor het ontvoeren van een Rhenenaar.

Lees verder op de website van De Kaap

ProRail neemt herfstmaatregelen bij spoorwegovergang Groeneweg

20131007 BUNNIK  Om te voorkomen dat gladheid op het spoor tijdens de herfstperiode zorgt voor problemen, neemt ProRail vanaf 7 oktober tot en met 7 december preventief maatregelen. In Bunnik gelden deze maatregelen voor de spoorwegovergang op de Groeneweg.

ProRail stelt de spoorbomen in de herfst zo af dat zij dichtgaan vanaf het moment dat een trein het station nadert. Dat voorkomt ongelukken als een trein door gladheid de overweg bereikt voordat de spoorbomen zijn gesloten.
Door de maatregelen zullen spoorwegbomen vaak langer dicht zijn. Bij de spoorwegovergang zijn borden geplaatst om het verkeer hierop attent te maken. Steek dus niet over wanneer een spoorboom langer gesloten blijft!
Voor aanvullende informatie over deze herfstmaatregelen kunt u terecht op de website van Prorail.

Meer bouwplannen met betaalbare woningen

20131007 WIJK BIJ DUURSTEDE  Creatief zijn, meer duurzaam bouwen en kleinere, betaalbare huizen. Dan kunnen er ook hier woningen gebouwd worden tussen de 100.000 en 140.000 euro.

Lees verder op ditiswijk.nl

Basisschool Zonheuvel wil zelfstandig blijven

20131007 DRIEBERGEN  Ouders van de Driebergse basisschool Zonheuvel willen niet samen in een verzamelgebouw met basisschool Dolfijn, maar zelf een nieuwe school bouwen op de eigen locatie.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Woensdag 16 oktober Ons Eetcafé in de Johanneskerk

20131007 LEERSUM  Woensdag 16 oktober verzorgt Ons Eetcafé een driegangenmaaltijd in de Johanneskerk, Lomboklaan in Leersum. Speciaal voor mensen die alleen wonen en er toch eens lekker uit willen zijn. Samen eten is gezellig en activeert.

Aanmelden voor de maaltijd kan van 7 t/m 11 oktober op telefoonnr.: 06-46351528. Kosten: € 5,- pp, incl. 2 consumpties. Aanvang maaltijden: 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur.
Ons Eetcafé is een initiatief van 3 Leersumse kerken i.s.m. slagerij Van Dijk.

Feestelijke reunie van Cantorij

20131007 DRIEBERGEN  De Cantorij van de Maranathakerk, inmiddels Grote Kerk, heeft zondag in de kerkdienst stilgestaan bij het feit dat het reeds 25 jaar geleden is opgericht om de gemeentezang in kerkdiensten te ondersteunen.

Nog steeds is de Cantorij een hechte groep die met plezier zingt. Dit bleek ook bij de feestelijke reunie, waar ook vele oud-cantorijleden en de partners aanwezig waren en waar uiteraard veel werd gezongen. Cantorijleden Henk en Els den Boon hebben het voormalige klooster, Buitenplaats Broekbergen, ter beschikking gesteld als lokatie voor het feest. De kapel is door de prachtige akoestiek een ideale plaats is voor zo’n muzikaal gebeuren. Els: “Dat is waar we de kapel voor bedoeld hadden, hopelijk komt het snel rond met de vergunning, zodat we dit soort activiteiten vaker kunnen gaan doen.” Begin volgend jaar verzorgt de jarige cantorij nog een concert samen met het katholieke koor Mediant.

Tineke van Es

Voorwaardelijke straf voor mishandeling Doorn

20131007 DOORN   Het gerechtshof in Arnhem heeft een 61-jarige man uit Doorn een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur opgelegd voor het mishandelen van zijn vrouw.

Lees verder op de website van De Kaap

Kamasutrabeurs mag in de bushokjes

20131007 WIJK BIJ DUURSTEDE   De Kamasutrabeurs mag reclame maken in bushokjes. Dat anwoordt geeft wethouder Jan Burger op vragen van PCG-raadslid Hans Marchal.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Open dag voor stoere jongens in Zeist

20131007 ZEIST  Ben jij niet bang om vies te worden? Doe dan op onze open dag mee met spectaculaire activiteiten en ontdek hoe leuk scouting is! Op zaterdag 12 oktober staat het Zeister bos in het teken van uitdaging, sport en spel.

Lees verder op slotstadnieuws.nl
het nieuws van 8 oktober 2013
16e jaargang nummer 4902

‘Koop in je eigen dorp’

20131008 LANGBROEK   Ongeveer 2 maanden geleden heeft de PCG de Langbroekers opgeroepen om hun ideeën, wensen en verwachtingen voor een buurtsuper in Langbroek kenbaar te maken.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

VVA’71 wil Angelo Simone halen

20131008 ACHTERBERG   VVA’71 bekijkt de mogelijkheden om de selectie tussentijds te versterken. Angelo Simone, oud-speler van Fortuna Sittard en FC Oss, is serieus in beeld bij de Achterbergers.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Verzamelschool Dolfijn en Zonheuvel kan verder

20131008 DRIEBERGEN  De plannen voor gezamenlijke nieuwbouw voor de Driebergse scholen Zonheuvel en Dolfijn kunnen verder. Ondanks verzet vanuit de Zonheuvel en zorg in de buurt.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

“Gemeente zoekt raad” presenteert raadsportretten

20131008 UTRECHTSE HEUVELRUG  Met de leus “Gemeente zoekt raad” roept de gemeente Utrechtse Heuvelrug inwoners op zich aan te melden bij lokale politieke partijen. Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen probeert de gemeente in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 inwoners te motiveren om zich aan te melden voor raads-, commissiewerk of voor de steunfractie bij een van de lokale politieke partijen.

Om inwoners een indruk te geven van wat het raadswerk inhoudt, heeft burgemeester Frits Naafs twee lokale journalisten, Anthon Keuchenius en Bob Schinkel, gevraagd raadsportretten te maken over het raadswerk. Deze raadsportretten zijn zaterdag 5 oktober voor de eerste keer vertoond tijdens de Open Dag van de gemeente. Vier vertrekkende raadsleden zijn gevolgd: Nynke van Amerongen-Huizenga, Lysbeth van Valkenburg-Lely, Gerry van der Hulst en Willem Jan Eggink.

Burgemeester Frits Naafs: ,,Deze raadsportretten geven volgens mij een reëel beeld van het raadswerk en met name de bevlogenheid van onze raadsleden. Ik hoop dat dit anderen inspireert om zich ook in te zetten voor de lokale politiek.”

De film is te zien op het YouTubekanaal van de gemeente UtrechtseHeuvelrug1 of via de link http://www.youtube.com/watch?v=yR_6jZSTZB4 .

Getuigen van gewelddadige beroving gezocht

20131008 DRIEBERGEN  Op zondagavond 6 oktober werd een jongen mishandeld en beroofd. De politie zoekt getuigen van het incident. Ook komt de politie graag in contact met voorbijgangers die het slachtoffer naar het ziekenhuis hebben gebracht.

Rond 22.00 uur liep een 17-jarige jongen uit Driebergen op de Drieklinken. Ter hoogte van een speeltuin werd hij aangesproken door drie mannen. Meteen daarna mishandelden de mannen hem. Hij kreeg meerdere klappen en werd ook geslagen met een voorwerp. Vervolgens beroofden zij hem van zijn persoonlijke goederen. Het drietal ging er daarna snel vandoor. Ze lieten het slachtoffer gewond achter. Voorbijgangers hebben de jongen gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij behandeld aan verwondingen aan zijn hoofd en arm.

Signalement
De drie mannen die jongen mishandelden en beroofden hebben een donkergetinte huidskleur. Eén van hen heeft een iets lichtere huidskleur, maar wel donker. Eén van hen heeft rastahaar tot op zijn schouders en droeg die avond een donkerkleurige muts met daarop een polo teken. Over de muts had de man een capuchon.

Getuigen gezocht
De politie heeft de gewelddadige beroving in onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook wil de politie graag spreken met de onbekend gebleven voorbijgangers die de jongen naar het ziekenhuis hebben gebracht. Mogelijk beschikken zij over belangrijke informatie voor het onderzoek. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden; fotowedstrijd GroenLinks/PvdA

UTRECHTSE HEUVELRUG    Wat hebben we nog niet in de Utrechtse Heuvelrug, maar zouden we wel heel graag willen? Wat moet koste wat kost behouden blijven? En wat mag van u juist vandaag nog verdwijnen uit onze gemeente? Omdat een beeld soms meer zegt dan duizend woorden hoopt GroenLinks/PvdA daar met uw foto’s achter te komen. Daartoe organiseert GroenLinks/PvdA een fotowedstrijd.

De fotowedstrijd is bedoeld als opmaat naar de verkiezingen in 2014. GroenLinks/PvdA wil daar zoveel mogelijk inwoners bij betrekken. ‘Via de fotowedstrijd hopen we op nieuwe, verrassende invalshoeken’, vertelt GroenLinks/PvdA-campagneleider Marc van Pelt. ‘We willen inwoners uitnodigen om ons en elkaar te laten zien waar het ons om gaat. We hopen dat mensen laten zien wat hen aan het hart gaat.’ De fotowedstrijd valt uitéén in drie categorieën: wensen, behoud en ergernissen. In de categorie ‘ergernissen’ worden beelden verzameld van dingen waar mensen zich aan storen, de categorie ‘behoud’ is er voor datgene dat behouden moet blijven, en de ‘wensen’ zijn er om in beeld te krijgen waar het nog aan schort in de dorpen op de Utrechtse Heuvelrug.

Een jury zal uit elke categorie een winnaar kiezen. Daarbij gaat het niet om een prijs, en ook niet in de eerste plaats om de technische kwaliteit van de foto’s, maar om het meest sprekende beeld. ‘We willen een inventarisatie van ideeën en denken dat foto’s zich daar goed voor lenen’, zegt van Pelt. ‘Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een camera op zak, en een foto is zo gemaakt. Bovendien gaan de gemeenteraadsverkiezingen voor een groot deel over de directe omgeving van de inwoners. We hopen dat de foto’s een beeld geven van wat daarin nog allemaal te doen valt’. De foto mogen tot 15 november 2013 digitaal worden ingezonden als jpeg met een minimaal formaat van 1 MB en een maximaal formaat van 5 MB. Het e-mailadres is info@sociaalengroen.nl. Ingezonden foto’s zullen in elk geval op, of gelinkt aan, de website en facebookpagina van GroenLinks/PvdA Utrechtse Heuvelrug gepubliceerd, zodat alle inwoners ze kunnen zien.

Groene nieuwbouwwoningen populair

20131008 DRIEBERGEN  De honderdveertig nieuwbouwwoningen in de Driebergse wijk Groene Tuinen zijn al vijf, zes maal overschreven, zegt directeur Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Grebberg Masters op Grebbeberg

20131008 RHENEN   In Rhenen vindt donderdag 10 oktober de eerste Grebbeberg Masters plaats. De Grebbeberg Masters is een sportief evenement georganiseerd door de Koninklijke Landmacht, met als doel geld in te zamelen ten behoeve van gewonde militairen.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Lezing ‘Anders fotograferen in de tuin’

20131008 DOORN  Op 16 oktober a.s. organiseert de afdeling Groei & Bloei afdeling Doorn e.o. een leuke avond. Marcel Batist komt vertellen over anders fotograferen in de tuin.

Het doel en de inhoud van deze lezing is tweeledig. Enerzijds gaat het over: “genieten van de wonderlijke natuur om ons heen”. Anderzijds geldt natuurlijk ook het educatieve karakter ervan. Op een voor iedereen begrijpelijke wijze worden een aantal belangrijke facetten uit de fotografie besproken. Tijdens de digitale presentatie worden de “geheimen” van een geslaagde foto uitgelegd. Waarom komt de ene opname wel en de ander niet plezierig over. Na de pauze volgen nog een flink aantal tips. Een scala van voorbeelden worden aangereikt om een pakkende en afwisselende reportage van uw tuin (reis) te maken. Opnieuw ondersteunen fraaie foto’s een aantal wetenswaardigheden die u niet snel zult vergeten. Mocht dit tóch gebeuren, dan ligt aan het einde van de avond een hand-out klaar. U zult voortaan met “andere” ogen uw eigen tuin observeren, er intenser van genieten en vooral ook mooiere foto’s in maken.

Toegang is gratis. Op deze avond worden er leuke prijzen verloot. Voor aanvang van de lezing en tijdens de pauze zijn de lootjes te koop voor de prijs van € 1,– voor 4 stuks.

Koffie en thee € 1,–.

Route : Het terrein oprijden via Driebergsestraatweg 44. Na ongeveer 500 meter door de slagboom en vervolgens na 200 meter bij het eerste grote kruispunt parkeren. Volg de verlichting en u ziet de tuin vanzelf rechts in het bos liggen. Uitgang via de Arnhemse Bovenweg. Of inrijden via Arnhemse Bovenweg en dan bordjes moestuin volgen.

Renske Bos

Plantenruilbeurs Dorp & Natuur

20131008 LEERSUM  De plantenruilbeurs van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum wordt gehouden op zaterdag 12 oktober op het veldje tegenover het parkeerterrein van de Honingraat in Leersum, van half 11 tot half 12.

Dit is een leuke en goedkope manier om eens wat andere planten in uw tuin te krijgen. Kijk eens rond in uw tuin en neem wat afgestoken pollen of stekjes mee (het hoeft niet in potjes). En kijk wat er van uw gading is bij de planten die anderen meenemen. Ook vijverplanten en moestuinzaden en -planten zijn welkom.
De ruilbeurs is voor iedereen, niet alleen voor leden. Het is altijd gezellig en informeel. Beginnende tuinders krijgen vaak tips van de mensen met ervaring. In het najaar kunnen bestaande vijvers vaak wat uitgedund worden en zijn er meestal wel zuurstofplanten te krijgen. Hebt u niets te ruilen, kom dan rond half 12 even een kijkje nemen, er is meestal wel wat over.

Ineke Vrij

Fietsster geschept in Odijk

ODIJK   Op de Burgweg in Odijk is dinsdagochtend een fietsster aangereden. De vrouw fietste bij de kruising met de Achterdijk toen ze geschept werd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

‘Muzikaal avontuur’ van Marike Jager in Leersum

20131008 LEERSUM  Singer/songwriter Marike Jager komt op vrijdag 1 november naar Leersum. De winnaar van de Grote Prijs van Nederland treedt op in cultuurhuis De Binder.

Lees verder op de website van De Kaap

Gemeente overlegt met Lidl over verkeersproblemen

20131008 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeente voert overleg met de Lidl om de verkeersproblemen die na de verbouwing zijn ontstaan aan te pakken. Ook wordt er gekeken hoe er beter kan worden gehandhaafd.

Lees verder op ditiswijk.nl

Driebergse Huisartsen samen in nieuw gebouw

20131008 DRIEBERGEN  De Driebergse huisartsen Van Eeden, Van Grondelle, Littooij en Aukema verhuizen binnen een jaar naar een nieuw gezondheidscentrum aan de noordoostrand van Driebergen, samen met andere medische diensten.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

De beste singer-songwriters

20131008 AUSTERLITZ  De beste singer-songwriters van het label Volkoren spelen op zondagavond 13 oktober in het Beauforthuis.

Het platenlabel Volkoren viert samen  met bands als Ponoka, Mensenkinderen, SEA + AIR, Mariecke Borger haar 10 jarig bestaan. Volkoren houdt van orginele, authentieke en veelal verstilde muziek. Dit mag je niet missen.
zondag 13 oktober, 19:00
Concert, Volkoren
Entree: € 19,50

IVA Driebergen gooit hoge ogen in hbo-keuzegids

20131008 DRIEBERGEN  De IVA Driebergen Business School is de beste kleine, specialistische hogeschool. Dat staat in de Keuzegids Hbo Voltijd 2014.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Wijk ontziet zwakkeren waar mogelijk

20131008 WIJK BIJ DUURSTEDE   ‘‘Het college heeft er aandacht voor dat sommige bevolkingsgroepen onevenredig zwaar worden getroffen door de landelijke bezuinigingen en we proberen dat in ieder geval niet te verergeren met lokale maatregelen.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant
het nieuws van 9 oktober 2013
16e jaargang nummer 4903

Concert van wereldklasse in RK kerk Werkhoven

20131009 WERKHOVEN   Op zaterdagavond 12 oktober vindt het tweede concert plaats in de nieuwe concertreeks van ’t Dak van Werkhoven. Dan treden klarinettist Las Wouters van den Oudenweijer en pianist Hans Eijsackers op.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Eerste poging om videobeelden te publiceren

20131009 DRIEBERGEN  Vandaag een eerste poging om video op Heuvelrugnieuws.nl te publiceren. Het is een gebrekkig stukje video van de opening van het Pupillentoernooi 2013 vanmiddag op de sportvelden aan De Woerd in Driebergen. Graag commentaar.

start video

Keepersclinic van Olympisch kampioen Joyce Sombroek

20131009 ZEIST  Op 21 oktober t/m 23 oktober vind weer het leukste en gezelligste hockeykamp plaats op Schaerweijde, namelijk de Nationale Sportkampen! Tijdens dit driedaagse kamp komt Joyce Sombroek, international van het Oranje Dames team, een dag deel een keepersclinic geven.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Dorpsjournalist.nl twittert over De Marezhof


20131009 MAARSBERGEN  De kritiek op bouwplan De Marezhof in Maarsbergen is nog niet verstomd. Toch geeft de gemeenteraad eind deze maand groen licht. Enkele Heuvelrugpolitici zijn ronduit verontwaardigd dat de geluidsoverlast van spoor en snelweg vooral de sociale huurwoningen treft.

De Dorpsjournalist

Jaarlijks toernooi E- en F pupillen

DRIEBERGEN  Vanmiddag om twee uur opende burgemeester Naafs het inmiddels traditionele pupillentoernooi op de sportvelden aan De Woerd. Het toernooi wordt voor de zesde keer gehouden. 400 kinderen nemen er aan deel.

vergroot foto  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Gouden echtpaar Hofman

20131009 COTHEN  Bep Geerdes had het advies van haar moeder goed in de oren geknoopt. “Als een jongen vraagt of hij je na het dansen naar huis mag brengen ze je: Nee”. Meerdere keren was haar antwoord op de vraag van Gert Hofman: “Nee Gert je mag mij niet naar huis brengen”.

Lees verder op ditiswijk.nl

Dorpsjournalist twittert over marinierskazerne

20131009 UTRECHTSE HEUVELRUG  De mogelijke aankoop van de Doornse marinierskazerne door de gemeente Utrechtse Heuvelrug stuit op verzet in de gemeenteraad. Maar wethouder Tim Verhoef (Groen Links/PvdA) kondigt nieuwe gesprekken tussen de gemeente en het ministerie van Defensie aan. 
Maand van de Geschiedenis & Tabaksteeltmuseum

20131009 AMERONGEN  Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar staat het thema ‘Vorst en Volk’ centraal. Tijdens deze Maand van de Geschiedenis worden er in het Tabaksteeltmuseum een tweetal activiteiten rondom het thema Vorst & Volk georganiseerd.

Lees verder op de website van De Kaap

Ida Gerhardt-avond

20131009 ODIJK   In het Witte Kerkje van Odijk wordt op dinsdagavond 15 oktober om 20.00 uur een avond gehouden over het leven en de poëzie van Ida Gerhardt (1905- 1997).

Lees verder op ’t Groentje

Bunnik 50 jaar? Geen budget…

20131009 BUNNIK  De gemeente heeft in de begroting voor 2014 geen budget gereserveerd voor het vieren van het vijftig jarig bestaan van de gemeente Bunnik. Reden is dat de financiële ruimte dit niet toelaat.

Lees verder op ’t Groentje

Niet meer ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’

20131009 BUNNIK ‘  Met tien tegen drie stemmen heeft de gemeenteraad vorige week de Visie Sociaal Domein Bunnik 2013-2018 vastgesteld. De visie is richtinggevend voor de manier waarop Bunnik de nieuwe taken op het gebied van Jeugd, Wmo, Participatiewet en Passend Onderwijs wil gaan uitvoeren. Alleen het CDA stemde tegen.

Lees verder op ’t Groentje

Optische illusies tijdens Kunstroute Bunnik

20131009 BUNNIK   Een zwevende kubus en personen die in de lucht zweefden, dat zagen de toeschouwers bij de opening van de zestiende Kunstroute Bunnik in het Amati Art Center in Bunnik. ‘Het oog bedrogen’ was het thema van de overzichtstentoonstelling.

Lees verder op De Nieuwsbode Heuvelrug

Kraaybeekerhof vraagt uw hulp bij zaaien

20131009 DRIEBERGEN  Om te voorkomen dat het braakliggende land van Landgoed Kraaybeekerhof verarmt door erosie, wil beheerder Theo Engberts de bodem inzaaien met rogge.

Lees verder op De Nieuwsbode Heuvelrug

Wethouder Homan opent elektrische oplaadpaal voor fietsen

20131009 LEERSUM  Wethouder Bert Homan heeft in het winkelcentrum “De Bijenkorf” in Leersum een oplaadpaal in gebruik gesteld speciaal voor elektrische fietsen. Deze laadpaal is aangeboden door en geplaatst vlakbij Apotheek De Drie Leliën.

vergroot foto

Iedereen kan nu zijn of haar elektrische fiets, scooter, scootmobiel, of ander vergelijkbaar voertuig een uur lang kosteloos opladen. De elektriciteit wordt geleverd door een zonnecel waar de laadpaal mee verbonden is. Het laadpunt is hierdoor volledig zelfvoorzienend. Wethouder Homan: ‘prachtig initiatief van Apotheek De Drie Leliën, we helpen graag om dit soort particuliere initiatieven mogelijk te maken!’

Gemeentelijke vrijwilligersprijs 2013

20131009 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeente Wijk bij Duurstede heeft grote belangstelling voor het lokale vrijwilligersbeleid en wil dat ook tonen. Daarom wordt dit jaar alweer voor de elfde keer de Wijkse vrijwilligersprijs uitgereikt.

Bij de uitreiking van de vrijwilligersprijs is het nadrukkelijk niet de bedoeling om daarbij één vrijwilliger in het zonnetje te zetten, maar juist een hele organisatie of vereniging. Net als de afgelopen jaren nomineert de gemeente zelf organisaties die op een positieve wijze in het nieuws zijn gekomen. Bijvoorbeeld door het leveren van een uitzonderlijke prestatie, het winnen van een bijzondere prijs, noem maar op!
Als u een organisatie wilt voordragen die naar uw mening in aanmerking zou komen voor de prijs, dan is dat erg fijn! U kunt dat tot uiterlijk 15 oktober 2013 aan de gemeente kenbaar maken.

De gemeente streeft ernaar 12 organisaties te nomineren, waaruit een deskundige jury drie winnaars zal kiezen. De genomineerde organisaties worden tijdig van hun nominatie voor de gemeentelijke vrijwilligersprijs 2013 op de hoogte gebracht.
De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis op woensdag 11 december aanstaande om 19.30 uur. De winnende organisatie ontvangt € 1.000,-. Daarnaast looft de gemeente een 2e en 3e prijs uit van elk € 250,-.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Mascha Heemskerk van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten, telefoonnummer 0343-595 595.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nog groter

20131009 PROVINCIE UTRECHT  Goed nieuws voor iedereen die houdt van natuur, cultuurhistorie en authentieke landschapselementen. Op 8 oktober is Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug officieel uitgebreid van 6.000 naar 10.000 hectare. De sprong over de A12 is gemaakt. De grens van het Nationaal Park lag voorheen tussen Rhenen in het zuiden en de A12 in het noorden. Nu wordt de sprong over deze rijksweg gemaakt en is het nationaal park uitgebreid tot de A28.

vergroot foto

Aan de voet van het nieuwe ecoduct Mollebos is dit moment vandaag feestelijk ingeluid onder begeleiding van een kudde schapen.
Wat de uitbreiding extra feestelijk maakt is dat het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug deze maand precies tien jaar bestaat. Op 11 oktober 2003 werd het park door toenmalig minister Veerman officieel geopend. En nu, precies tien jaar later, is het gebied uitgebreid van 6.000 naar 10.000 hectare.

Het nationaal park wordt uitgebreid met de Leusderheide, de aaneengesloten bossen van Zeist en Austerlitz en de landgoederen Bornia, Noordhout en Den Treek – Henschoten. Dit zijn eeuwenoude, waardevolle bos- en heidegebieden, die liggen tussen de gemeenten Zeist, Leusden en Woudenberg.

Nog meer nationaal park om van te genieten
Voorzitter Wijte van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is trots op deze uitbreiding: “Dit Nationaal Park heeft, in vergelijking met alle andere nationale parken, veel verschillende eigenaren. Al deze eigenaren (ruim 30) zetten zich in voor dit gebied. We hebben de handen ineengeslagen om natuurgebieden te verbinden, cultuurhistorie zichtbaar te maken en recreatievoorzieningen aan te leggen of te verbeteren.
Ondernemers sluiten zich hier bij aan. Met deze uitbreiding laten we zien dat we belang hechten aan natuur en beleving en dat ze ons hier gezamenlijk hard voor maken. Bezoekers kunnen na deze uitbreiding genieten van nog meer nationaal park”.

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied van provincie Utrecht, Bart Krol: “Door de uitbreiding van het nationaal park ontstaat een nog groter en robuuster natuurnetwerk op de Heuvelrug. Voor de inwoners van de provincie goed nieuws. Dit betekent meer natuur om te ontdekken, te beleven en van te genieten”.
Ter ere van het tienjarige bestaan en de uitbreiding van het park vinden er nog tot en met 27 oktober leuke activiteiten plaats, voor jong en oud. Kom, ontdek en beleef Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug! Meer informatie op www.np-utrechtseheuvelrug.nl.

Koeien zonder antibiotica

AUSTERLITZ  Dinsdagavond 15 oktober film-avond in het Beauforthuis met”Dansen met gehoornde dames” van Onno Gerritse. “Dansen met Gehoornde Dames” is een indringend portret van een boerenstel dat het verschil maakt in een wereld die overgenomen is door geld, regels en procedures.

Deze film  wordt u o.a. aangeboden door Estafette de biologische eetwinkel in  Amersfoort.
Wat gebeurt er als je stopt met antibiotica? Als je zelfs de koeien helemaal niet meer vaccineert? En wat gebeurt er als je van rauwe melk kaas maakt zoals vrijwel nergens in Nederland meer voorkomt?
Jan Dirk en Irene van de Voort vroegen zich dat als boerenstel ook af, want ze geloven niet meer in de technologie oplossingen die ze als een opstapeling van problemen zien. Als ze in 2004 stoppen met antibiotica wordt pas echt duidelijk hoe slecht de koeien er voor staan. Het begin van een lange zoektocht op weg naar een oorspronkelijke kringloop.
Na afloop van de film is er mogelijkheid om de Remeker kaas te proeven en vragen te stellen aan  de boer.
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanvang film: 20.00 uur
15 oktober, 20.00 uur.
film, “Dansen met de gehoornde dames”
Entree Gratis.
U dient zich voor deze avond op te geven bij: consument@odin.nl of 0345 575154.
Voorafgaand eeen speciaal bio-fairtrademenu:
*soep van streekgroenten, bio-friet met fairtrade vruchten, en het Beaufortje, een snack uit de regio voor 13,50 Reserveren graag via: info@beauforthuis.nl, 0343-491858

Vandalen slaan opnieuw toe in bossen Amerongen

20131009 AMERONGEN   In de bossen bij Amerongen zijn opnieuw vernielingen gepleegd. Onbekenden hebben drie informatieborden en een picknicktafel beschadigd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Onderzoek SP: ‘Geen behoefte aan koopzondag’

20131009 UTRECHTSE HEUVELRUG   Volgens een eigen onderzoek van de SP Heuvelrug is er onder kleine winkeliers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug nauwelijk behoefte om op zondag open te gaan. In totaal werden 139 kleine winkeliers naar hun mening gevraagd, 69 procent van hen is tegen de zondagsopenstelling. Een kleine 24 procent is voor.

Lees verder op de website van De Kaap

Verdachte opgepakt na burgernetactie

20131009 DRIEBERGEN  Op dinsdag 8 oktober heeft de politie in Driebergen een man aangehouden op verdenking van winkeldiefstal.

Rond 13:05 uur kreeg de politie een melding van een winkeldiefstal aan de Hoofdstraat in Driebergen. De verdachte probeerde met een volle boodschappentas de winkel te verlaten zonder te betalen. Getuigen zagen het gebeuren waarop de man de winkel zonder de tas verliet. De politie startte een burgernetactie op. Een deelnemer van de actie zag de man korte tijd later in de omgeving staan liften.
De politie heeft de verdachte aangehouden en meegenomen voor verhoor. De zaak wordt onderzocht.

Speelgoedbeurs Katrein op nieuwe locatie

20131009 WIJK BIJ DUURSTEDE   Elk jaar op de eerste zaterdag van november gaan de deuren weer open voor de grote speelgoedbeurs van Speel-o-theek Katrein. Dit jaar wordt de speelgoedbeurs gehouden in de Judohal op Mariënhoeve, West, Lekdijk Oost 13A te Wijk bij Duurstede

Lees verder op ditiswijk.nl

Zonnebloem over India

20131009 COTHEN  De gasten van de Zonnebloem Cothen/Langbroek werden gisterenochtend, in het muziekcentrum te Cothen, meegenomen op een reis naar India. Cees de Kruijff en Thom van Dam hielden een lezing en lieten een film en foto’s zien over India.

Lees verder op ditiswijk.nl

Energie besparen is geld besparen

20131009 WIJK BIJ DUURSTEDE  Bewoners in Wijk bij Duurstede betalen bijna € 200 per maand aan energie. Het gasverbruik is tweederde van die rekening, volop reden om eens kritisch naar het verminderen van uw verwarmingskosten te kijken.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Hein Hoitink wordt lijsttrekker voor De Liberalen Bunnik

20131009 BUNNIK   Het bestuur van De Liberalen heeft Hein Hoitink benoemd tot lijsttrekker van De Liberalen voor de volgende gemeenteraads-verkiezingen in 2014.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Aurora uit Werkhoven verslaat koploper

20131009 WERKHOVEN   Voetbalclub Aurora uit Werkhoven heeft zondag een sensationele zege geboekt op koploper Kampong.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik
het nieuws van 11 oktober 2013
16e jaargang nummer 4905

Bestemmingsplan Doorn Zuid-Oost

20131011 DOORN  In een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug geïnformeerd over het bestemmingsplan Doorn Zuid-Oost dat een aantal oude bestemmingsplannen vervangt en deel uit maakt van de actualiseringslag van verouderde bestemmingsplannen. Het betreft een conserverend bestemmingsplan, waarin echter zoveel mogelijk flexibiliteit is aangebracht.

Lees hier de brief

Bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling Bunnik-Houten

20131011 BUNNIK/HOUTEN  Er is een integrale gebiedsverkenning gedaan naar de gewenste ontwikkelingen in het gebied ten zuiden van de A12 in de gemeenten Bunnik en Houten. Hieruit is geconcludeerd dat er geen nieuwe infrastructuur in het gebied noodzakelijk is.

Er is een alternatief plan van maatregelen voorgesteld. 
De commissie MME heeft vragen over met name de verkeersveiligheid in dit gebied.
Partijen vragen o.a. of de weg tussen Bunnik en Houten niet wordt opgewaardeerd. Ook vragen zij naar oplossingen voor de verkeersveiligheid rondom fort Vechten. 
Gedeputeerde Van Lunteren legt uit dat de weg N410 niet zal worden opgewaardeerd. Wel zal het fietsen van het autoverkeer gescheiden worden. Verder is er met het kwaliteitsteam gekeken naar de problematiek rondom de N411. Dit is een zeer complex gebied waarvoor er naar de juiste verkeersoplossing gezocht zal moeten worden.

Reis door India


20131011 COTHEN   De gasten van de Zonnebloem werden dinsdag 8 oktober, in het Muziekcentrum te Cothen, meegenomen op een reis naar India. Cees de Kruijff en Thom van Dam hielden een lezing en lieten een film en foto’s zien over India.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Laatste Wijkse Streekmarkt

20131011 WIJK BIJ DUURSTEDE   Vrijdag 18 oktober is alweer de laatste Wijkse Streekmarkt van dit jaar van 12.00 tot 18.00 uur op de Markt. Na een prachtige zomer breken de koude tijden weer aan. De organisatie is dan ook verheugd dat schapenboerderij ‘De Scheper’ van de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede, deelneemt aan de Streekmarkt en hun dekbedden.

Lees verder op de website van ’t Groentje

VVD praat over bouwen en economie


20131011 BUNNIK   In een politiek café, georganiseerd door de VVD afd. Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn kamerlid Barbara Visser en directeur Joost Nelis van BAM woningbouw uitgenodigd om te spreken over politieke keuzen en economische werkelijkheid in de bouw.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Ronnie Tober in Bunnik

20131011 BUNNIK   Zanger Ronnie Tober komt speciaal voor de ouderen naar Bunnik. Op zaterdag 26 oktober organiseren de Rotary Clubs Bunnik en Wijk bij Duurstede weer een feestelijke middag voor senioren. Deze middag wordt gehouden in Brothers Event Dome

Lees verder op de website van ’t Groentje

Realisatie nieuw bedrijventerrein Leersum keihard nodig

20131011 LEERSUM  Op haar website laat de Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug weten dat ze met verbazing heeft kennis genomen van de discussie deze week in de raadscommissie Ruimte van Utrechtse Heuvelrug over het bestemmingsplan Bedrijventerrein Leersum.

De website gaat verder met “Alhoewel alle plannen reeds in een vergevorderd stadium zijn en er reeds grond is aangekocht, blijkt een aantal partijen plotseling bedenkingen te hebben.

Waar gaat het om?
Alhoewel gesproken wordt over een nieuw bedrijventerrein voor Leersum, gaat het feitelijk om een uitbreiding van het bedrijventerrein Amerongen met een smalle strook grond. Deze wordt in de nieuwe situatie omzoomd met bos, zodat het huidige bedrijventerrein meer aan het oog onttrokken wordt.

D66 Utrechtse Heuvelrug
Het meest opmerkelijk was de switch van D66 die stelt dat wat je van de natuur afpakt je aan natuur kwijt bent. De wijziging van het standpunt is des te opmerkelijker omdat D66 in haar verkiezingsprogramma dat in concept een week eerder werd gepubliceerd, juist een claim legt op het feit, dat het nieuwe bedrijventerrein er juist gaan komen dankzij D66.  Een citaat uit jet concept verkiezingsprogramma D66 Utrechtse Heuvelrug 2014 bevestigt dit:

“De afgelopen raadsperiode is de uitbreiding van bedrijventerreinen in onze gemeente mede dankzij D66 mogelijk gemaakt. Eén van de redenen hiervoor is dat wij de uitplaatsing van overlast veroorzakende bedrijven in de dorpen naar een bedrijventerrein …”

10-puntenplan
In het 10-puntenplan van Zakelijk Heuvelrug is haar standpunt duidelijk verwoord: “De aanleg van het bedrijventerrein Leersum, op ecologisch verantwoorde wijze, is keihard nodig voor de opvang van hinderlijke bedrijven uit de dorpskern van Leersum”.

Om te voorkomen dat er onnodig tijd en geld verloren gaat, roept Zakelijk Heuvelrug de gemeenteraad op nu een positief besluit te nemen m.b.t. het bedrijventerrein Leersum. Een nieuw bedrijventerrein geeft ruimte in de kernen voor woningbouw en is een broodnodige impuls waar de lokale economie op zit te wachten.”

Mariënhoeve Dijkenloop

WIJK BIJ DUURSTEDE  Alweer voor de vierde keer liepen leerlingen van groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente 1500 meter hard in de Tiende van Wijk, die dit jaar werd omgedoopt tot de Mariënhoeve Dijkenloop.

Lees verder op ditiswijk.nl

Lezing Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen

20131011 RHENEN  Dinsdag 22 oktober 2013 zal het verenigingslid mevrouw R. Terlouw een presentatie gegeven over het leven van haar vader. De presentatie draagt de titel: “Rhenen zoals Piet Terlouw het zag”.

Dit doet ze aan de hand van door hem gemaakte foto’s van Rhenen en omgeving in de periode 1950-1970. Ook zal haar verhaal diverse filmpjes bevatten die betrekking hebben op het leven van haar vader en Rhenen en omgeving. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Hof van Rhenen aan het Koningin Elisabethplantsoen. Van niet-leden wordt een bijdrage van €3,00 gevraagd.

Nieuw bedrijventerrein Leersum politiek heikel

20131011 LEERSUM  Dorpsjournalist kwiteert dat de nieuwe lijsttrekker van collegepartij Groen Links/PvdA tegen het plan voor een nieuw industrieterrein in Leersum gaat stemmen. Maar volgens wethouder Homan hangt Utrechtse Heuvelrug een forse schadeclaim boven het hoofd, als het plan wordt afgeblazen. De sleutel is in handen van D66. Twijfelend raadslid Erwin Kamp zegt zich niet door het dreigement van schadeclaims te laten leiden.

Schola Cantorum Maarnensis 40 jaar

20131011 MAARN   Schola Cantorum Maarnensis is opgericht in september 1973 door een aantal liefhebbers van het gregoriaans uit Maarn en omgeving. Het is een onafhankelijk koor dat zich toelegt op een zo verantwoord mogelijk uitvoering van het gregoriaans in al zijn facetten.

Het koor heeft in de veertig jaar van zijn bestaan vele eucharistievieringen opgeluisterd door heel Nederland en heeft ook enkele concerten gegeven. Door de jaren heen heeft het koor steeds bestaan uit circa 13 leden. Vanzelfsprekend vonden in de loop der tijd vele wisselingen plaats. Nieuwe leden meldden zich spontaan of kwamen via zittende leden. De liefde voor het gregoriaans was en is altijd de bindende factor. Het is daarbij niet belangrijk of die liefde voortkomt uit cultuurhistorische of uit religieuze motieven.

We constateren nu dat de kennis van en de belangstelling voor het gregoriaans begint af te nemen. Willen we het gregoriaans in al zijn facetten bewaren voor het nageslacht dan moet het niet alleen een verzameling muzieknoten op papier zijn en/of een stapel CD’s, maar moet het zingen ervan ook actief beoefend worden.

Wij doen dat in een ongedwongen sfeer, doorgaans om de twee weken, op woensdagavond in de Theresiakerk te Maarn. Heeft u belangstelling en denkt u dat uw stem een positieve bijdrage kan leveren aan de vocale prestatie van het koor, neem dan contact op met de dirigent, Henk Vullings (06 3389 2927).

Nieuw gemeentekantoor Heuvelrug nu al lek

20131011 DOORN  Het net opgeleverde gemeentekantoor van de Utrechtse heuvelrug is lek. Gemeente en aannemer twisten over de aansprakelijkheid, de schade loopt mogelijk in de miljoenen. Dat zei wethouder Homan gisteravond, bij een bespreking in de gemeenteraad over de eindafrekening van het toch al omstreden dossier gemeentekantoor.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Oproep getuigen overval pizzakoerier

20131011 DOORN  Donderdag 10 oktober kreeg de politie een melding van een overval op een 17-jarige pizza koerier. De koerier zou zijn benaderd door een man met een wapen.

Het 17-jarige slachtoffer uit Maarn kwam aanrijden na een bestelling en stond even stil om een bericht te versturen met zijn telefoon. Vervolgens zou er een mannelijke verdachte op een scooter aangereden zijn, deze is afgestapt en liep naar het slachtoffer toe. De verdachte dreigde met het wapen en maakte de 15-jarige jongen een onbekend geldbedrag afhandig.

Signalement verdachte
De verdachte droeg een drie kwart jas met een joggingbroek. Hij had een licht getint uiterlijk en zijn leeftijd word geschat tussen de 18 en 20 jaar. Hij heeft een slank postuur en is ongeveer 1.85m lang. Zijn haar was kort krullend en aan de zijkanten opgeschoren.

De scooter waarmee de verdachte in de richting van het bos verdwenen is had geen kentekenplaten.
Heeft u iets gezien of gehoord?
Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0900-7000.

Weer of geen weer op de Grebbeberg

20131011 RHENEN  Op woensdag 16 oktober 2013 staat om 14.00 uur een gids van Utrechts Landschap op de parkeerplaats naast de Erebegraafplaats op de Grebbeberg, Grebbeweg 123, 3911 AV Rhenen voor u klaar.

Als vertegenwoordiger van een natuurorganisatie zal deze deskundige vooral aandacht besteden aan al wat groeit en u altijd weer boeit.
Daarnaast vormen ook archeologie en historie van deze uitzonderlijke plek in de provincie Utrecht een niet te verwaarlozen onderwerp tijdens de rondwandeling van ongeveer 1½ uur.
De excursie is gratis, reserveren overbodig.
Meer info: www.utrechtslandschap.nl

Verwarde man verbaal agressief

20131011 BUNNIK/UTRECHT De afgelopen weken werden mensen lastig gevallen door een verwarde man. De man zou tegen enkele mensen dreigende taal hebben geuit. De politie vraagt mensen aangifte te doen.

Woensdag 2 oktober meldde een vrouw dat zij in het bosgebied bij Amelisweerd door een man was uitgescholden en bedreigd. Agenten zochten in de omgeving naar de man. Hij werd niet aangetroffen. Er kwam informatie binnen dat meerdere mensen door de man geïntimideerd zouden zijn waarbij ze waren uitgescholden en bedreigd in het bosgebied van Amelisweerd.

Twee mensen hebben inmiddels aangifte gedaan. De politie vraagt mensen die lastig gevallen zijn om aangifte te doen. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Utrecht via 0900-8844.

UWV: lastige markt voor werkzoekenden

20131011 WIJK BIJ DUURSTEDE/UTRECHT  UWV heeft gisteren de publicatie Regio in beeld 2013 – arbeidsmarktschets Midden-Utrecht uitgebracht. Wijk bij Duurstede behoort tot deze regio.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Hekken Zanderij eindelijk open

MAARN  Half november gaan eindelijk de hekken rond de oude Maarnse zandafgraving open voor ‘extensieve’ recreatie. Een groepje belangstellenden mocht alvast komen proeflopen. Vijfendertig nieuwsgierigen zijn komen opdagen, de meesten uit Maarn zelf.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Streekfonds schenkt 10.000 euro aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

20131011 PROVINCIE UTRECHT  Streekfonds Utrechtse Heuvelrug feliciteert het Nationaal Park met haar uitbreiding van 6.000 naar 10.000 ha. Met het bedrag van 1 euro per ha steunt het Streekfonds het Nationaal Park in haar zichtbaarheid voor het publiek.

vergroot foto

Het Nationaal Park zet deze gift in om met  bebording de zichtbaarheid van het Nationaal Park een nieuw jasje te geven. Een welkome impuls!

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, ingesteld in 2003, is nu uitgebreid met de Leusderheide, de aaneengesloten bossen van Zeist en Austerlitz en de landgoederen Bornia, Noordhout en Den Treek – Henschoten. Dit zijn bos- en heidegebieden in de gemeenten Zeist, Amersfoort, Leusden en Woudenberg.
De nieuwe partners, eigenaren en ondernemers, werken aan de ambitie van het Nationaal Park: robuuste natuur met goede recreatieve voorzieningen en waarin cultuurhistorische en landschappelijke elementen worden behouden en hersteld. Bezoekers hebben nu nog meer  nationaal park om van te genieten!
Rabobank Utrechtse Heuvelrug en Utrechts Landschap hebben het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug opgericht. Dit streekfonds ondersteunt concrete projecten en werkzaamheden die een bijdrage leveren aan natuur en landschap op de Utrechtse Heuvelrug. Belangrijkste bron van inkomsten van het streekfonds is de StreekRekening Utrechtse Heuvelrug: een spaarrekening, waarmee bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hun steentje kunnen bijdragen aan het behoud en de versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie op de Utrechtse Heuvelrug. Informatie over deze streekrekening: http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/uhr/streekrekening/

Spectacles Jazzband in Champ’Aubert

20131011 DRIEBERGEN  Op  zondag 20 oktober speelt op veler verzoek Spectacles Jazzband in  “Jazz op Zondagmiddag in Champ’Aubert” in Driebergen.  De Spectacles Jazzband met als thuishaven Gorinchem is opgericht in 1992 en is momenteel huisorkest bij de Jazz Hall’72 te Gorinchem één van de oudste jazzclubs in Nederland.

vergroot foto

Het orkest heeft zich toegelegd op de oude- stijl New Orleans jazzmuziek.
De Spectacles ,die van de oprichting af nog steeds in dezelfde bezetting spelen, hebben een goede naam verworven in het oude-stijl circuit en zijn dan ook veel gevraagd bij jazzfestivals in binnen -en buitenland. De ontwapenende wijze van spelen geeft tijdens de optredens de meest verrassende effecten naar het publiek. Ook heeft het orkest enige faam verworven middels tv optredens en in jazzkerkdiensten(gospels) en gezamenlijke optredens met har monie- en fanfareorkesten.
Theo Sterk – trompet, zang
 Ed Sterk – klarinet
Henk Schep – trombone
Hans Tempelman – sousafoon
Jan Blonk – banjo, gitaar
Cees van Dis – washboard, drums, zang

Zie voor meer informatie:  spectaclesjazzband.nl

Zaal open                  : 14.00 uur                   
Aanvangstijd               : 14.30 uur                   
Toegangsprijs              : € 10,00 per persoon               
Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar               

Champ’Aubert   
Boterbloem 1   
3972 SB Driebergen
Tel : 03438-14233                       
www.champaubert.nl

‘Volkuniversiteit’ Muzemiks Leersum stopt ermee

20131011 LEERSUM   Muzemiks was ooit een levendige volksuniversiteit met een breed scala aan cursussen, workshops en lezingen. Dat kon, omdat zich een voldoende groot aantal mensen beschikbaar stelde om de organisatie van cursussen, workshops en lezingen te begeleiden.

Lees verder op de website van De Kaap

Weerbaarheidstraining

20131011 DOORN  Nieuw tussen Driebergen en Doorn, een weerbaarheidstraining van 3 woensdagmiddagen voor iedereen van 9 tot 14 jaar.  Wil je sterk in je schoenen leren staan? Heb je zin in een uitdaging? Deze training biedt je diverse handvatten.

De training wordt gegeven door twee pedagogisch-specialisten op het gebied van weerbaarheid: Renske de Korte, is o.a. trainer in persoonlijke ontwikkeling, praktijkopleider en BSO-senior medewerker bij SKDD. Mark Sluis, is gestart met Cios, actief als BSO-sportmedewerker, sporttrainer en heeft veel ervaring als activiteitenbegeleider in de zorg.

De training is geïnspireerd op de methode Rots & Water!
Leer gronden (stevig en ontspannen staan) en centreren (adem door je buik). Wat straal je uit? Hoe voel je je van binnen? Zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en in actie kunnen en durven komen. Leer via sport, spel en beweging met zelfvertrouwen een eigen weg te vinden!
De training wordt gegeven bij BSO de Ontdekkingsreis, Driebergsestraatweg 65, Doorn op
woensdagmiddag 30 okt., 6, 13, 20, 27 nov., 4 dec van 13.30 – 15.30 uur. De training is ook voor kinderen en jongeren die niet op een BSO zitten. Meer informatie is te vinden via : www.skdd.nl
of via: http://www.skdd.nl/index.php/opvang/speciale-activiteiten#1-6-weerbaarheidstraining
(zie tabblad weerbaarheid) of via degroteontdekking@skdd.nl. De training is een initiatief van SKDD.

Strenger beleid in Driebergs bos

20131011 DRIEBERGEN   Baasjes van honden die hun viervoeter altijd vrolijk lieten rondrennen in het bosgebied aan het einde van de Traaij nabij restaurant Klein Zwitserland, hebben het reeds gemerkt. Zonder pardon krijgen ze een bekeuring als de hond niet is aangelijnd.

Lees verder op de website van De Kaap

Contactmiddag PCOB-Zeist woensdag 16 oktober

20131011 ZEIST  Woensdag 16 oktober is er weer de maandelijkse contactmiddag van de PCOB-afd. Zeist. Deze middag komt de heer Egtberts uit Leusden vertellen over “Glas in al haar facetten”.

Hij is een verzamelaar van modern en oud glas, voornamelijk in de kleur blauw en vertelt op een enthousiaste wijze hierover. Zie ook zijn website: www.egtberts.info.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Kapel van de Mirtehof, Molenweg 50 en begint om 14.30 uur. U bent welkom vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis, € 1,00 voor koffie/thee.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Informatie bij Nel de Niet
Tel. 030 6956541
het nieuws van 12 oktober 2013
16e jaargang nummer 4906

VVA’71 in slotfase onderuit bij Quick Boys

20131012 ACHTERBERG/KATWIJK   VVA’71 is in de hoofdklasse A tegen de tweede nederlaag op rij aangelopen. De formatie uit Achterberg ging in Katwijk met 3-1 onderuit bij kampioenskandidaat Quick Boys. VVA’71 raakte vlak voor tijd Christy Bonevacia nog kwijt met een rode kaart.

Lees verder op de website van de Gelderlander

SVL dankzij goede tweede helft langs Nivo Sparta

20131012 LANGBROEK  Dankzij een goede tweede helft heeft SVL de punten in eigen huis gehouden. De equipe van trainer Jan Gaasbeek won met 2-1 van Nivo Sparta.  In het eerste bedrijf leek het er allerminst op dat de thuisploeg met de overwinning aan de haal zou gaan. Na vijf minuten keken de Langbroekers tegen een 0-1 achterstand aan.

Lees verder op de website van De Kaap

SV Panter net te sterk voor DVSA

20131012 AMERONGEN  DVSA heeft dit seizoen nog geen punt gepakt en slaagde daar ook tegen nummer vier SV Panter niet in. De mannen van trainer Wessel Meerssman gingen met 1-3 ten onder.  Waar SV Panter het vooral van het voetbal had, vocht DVSA als leeuwen.

Lees verder op de website van De Kaap

SVMM verliest topper tegen Scherpenzeel

20131012 MAARN  Het karwei leek vooraf haast onmogelijk, maar uiteindelijk verkochten de voetballers van SVMM hun huid meer dan duur tijdens de topper tegen koploper Scherpenzeel.  Er werd weliswaar met 3-2 verloren, maar de strijd was redelijk gelijkwaardig.

Lees verder op de website van De Kaap

Eindelijk winst voor FC Driebergen

20131012 DRIEBERGEN  FC Driebergen pakte vorige week voor het eerst een punt in de derde klasse D van het zaterdagvoetbal. Tegen DESTO kwamen er drie punten bij. Het werd 5-2 in het voordeel van de thuisploeg. Tolga Albayrak scoorde twee keer voor de mannen van Bert van de Brom.

Lees verder op de website van De Kaap

DEV wint ruim van SVM

20131012 DOORN  DEV wist vooraf dat het lastig zou worden tegen SVM. Van die inschatting kwam – gelukkig voor de ploeg uit Doorn – niets terecht. Het elftal van trainer Michel van Aken won met maar liefst 5-2 van SVM, de nummer twee van de ranglijst.

Lees verder op de website van De Kaap

Filmmiddag in Jongerencentrum DJOI van Welnúh

20131012 DRIEBERGEN  Ben je een beetje moe van een drukke schooldag of heb je gewoon behoefte om lekker te relaxen een leuke grappige film? In de Djoi in Driebergen kun je nu de leukste film met de grappigste personages kijken! Lach mee om Diego, Sid en Manny en hun leuke avonturen. De 4e in de reeks!

Kom donderdag 17 oktober om 16.00 uur naar Jongerencentrum Djoi van Welnúh, Engweg 24 e, Driebergen. Entree: € 2,-. De film is speciaal voor kinderen t/m 12 jaar!
De filmmiddag wordt georganiseerd door Hannah, stagiair bij het jongerenwerk van Welnúh.

Vijftig man op straat bij Bakkerij Bos

20131012 MAARSBERGEN   Er komt maar een heel beperkte doorstart van de één maand geleden failliet verklaarde Bakkerij Bos. Alleen de bakkerij in Maarsbergen blijft open. De andere bakkerij, in Ede, gaat dicht. Dat lot treft ook alle zeven winkels van de onderneming, in Ede, Veenendaal, Heelsum en Oosterbeek.

Lees verder op de website van De Kaap

Kinderpuzzeltocht en torenbeklimming Grote Kerk

20131012 WIJK BIJ DUURSTEDE  De VVV Wijk bij Duurstede heeft een nieuwe puzzelposter voor kinderen: Aan de hand van een poster met mooie foto’s van karakteristieke plekjes uit de binnenstad van Wijk bij Duurstede lopen de kinderen een route door de stad.

Lees verder op ditiswijk.nl

Nog kaarten te koop voor Bluescruise

20131012 WIJK BIJ DUURSTEDE  Aanstaande zondag 20 oktober organiseren de bluesclubs uit Wijk bij Duurstede en Culemborg weer een bluescruise op de Lek. Riviercruiseschip Salvinia meert die dag af in de Wijkse Stadshaven, neemt daar de Wijkse bezoekers aan boord, vertrekt daarna naar Culemborg waar ook bezoekers aan boord kunnen.

Lees verder op ditiswijk.nl

Koffieconcert Barokensemble Cordevento

20131012 DRIEBERGEN  Zondag 3 november optreden van het barokensemble Cordevento in Driebergen. Cordevento bestaat uit Erik Bosgraaf blokfluit, Izhar Elias barokgitaar, Alessandro Pianu klavecimbel. Zij spelen ‘The dancing Master’: Muziek in Londen rond 1700. Centraal hierin staat de componist, gitarist en violist Nicola Matteis.

Aanvang: 12.30 uur, kerk open: 12.00 uur. Locatie: Kerk Sint Petrus’ Banden, Kerkplein 4, Driebergen. Koffie vooraf in het parochiehuis.
Kaarten € 12,–, kinderen tot 12 jaar € 2,50. Voorverkoop bij CD-Artline en Boekhandel Baas aan de Traaij in Driebergen. Meer informatie: www.koffieconcert-driebergen.nl

De Stichting Koffieconcerten Driebergen-Rijsenburg organiseert iedere eerste zondag van de maanden oktober tot en met april een concert. Het volgende concert is op zondag 1 december met een optreden van de Utrechtse Studenten Cantorij.

Uit het beeldarchief van Heuvelrugnieuws.nl

DRIEBERGEN  Een video van 25 minuten over de Prinsenavond van carnavalstichting De Sparrenarren in Driebergen op 11 november 2000. De video bestaat uit vijf delen.

start  video1  video2  video3  video4  video5

Chr. Gem. Koor Coram Deo viert eerste lustrum

20131012 AMERONGEN  Het christelijk gemengd zangkoor Coram Deo, Utrechtse Heuvelrug bestond 28 februari j. l. precies vijf jaar. Daarom heeft het koor voor het jaarlijkse najaarsconcert op 2 november a.s. extra “uitgepakt”. Er zal van alles te beluisteren zijn in allerlei talen. Kortom, dit mag je niet missen.

Sinds de oprichting in 2008 is dit actieve koor al negentien keer opgetreden in het openbaar. Er waren stemmige kerstconcerten, samenzangavonden, najaarsconcerten, passie oratoria in o.a. Leersum, Amerongen, Veenendaal, Driebergen, Lienden en een groot jubileumconcert in de Bovenkerk in Kampen voor John Propitius, dirigent en veelzijdig muzikaal leider van Coram Deo. Ook verzorgde het koor muzikale avonden voor de bewoners van diverse woon-en zorgcentra, De Schermerij te Leersum, Elim en De Ridderhof te Amerongen en De Tollekamp te Rhenen.

Op zaterdag 2 november wordt een lustrumconcert in kerkgebouw De Ark, Imminkstraat 11 in Amerongen gehouden. Dit concert begint om 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Medewerkenden zijn: Margaret Roest, sopraan Jantine de Waard, dwarsfluit Han Kapaan, hobo Bert Kruis, vleugel Arjan Veen, orgel John Propitius, dirigent en algehele leiding Er is en wordt zeer intensief gerepeteerd voor het a.s. concert. Het enthousiasme is groot binnen het koor, maar men zou best graag nog nieuwe leden verwelkomen, vooral enkele (zware) mannenstemmen. Allen heel hartelijk uitgenodigd om dit lustrumconcert in kerkzaal “De Ark”, van goede akoestische kwaliteit, bij te wonen en ook om eens een repetitieavond op woensdag in onze wekelijkse repetitielocatie “De Ark” bij te wonen.

Koninklijke onderscheiding

20131012 DRIEBERGEN  Burgemeester Frits Naafs heeft op vrijdag 11 oktober 2013 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer L.A.S. Klingen, woonachtig in Doorn ter gelegenheid van zijn afscheid van de Stichting Het Utrechts Landschap. De uitreiking heeft plaatsgevonden op het Landgoed Noordhout in Driebergen.

De heer L.A.S. Klingen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  • 1973- heden    Actief voor duurzaam bosbeleid- en beheer in Nederland en daarbuiten. Hij is de grondlegger van het concept ‘geïntegreerd bosbeheer’
  • 1973 – heden  Actief lid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV). Hij organiseert excursies en bijeenkomsten en maakt deel uit van de Studiekringcommissie
  • 1982 – heden Werkzaam bij de Stichting Het Utrechts Landschap
  • 2003 – heden  Mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug voor cultuur-en muziekonderwijs in Doorn en omstreken
  • 2007 -“ heden Heroprichter van het Blokhuisgenootschap.

Fietspad komt toch bij Eikenpad

20131012 BUNNIK   Er komt een fietspad door het plantsoen van het Eikenpad. Hiermee wordt in het kader van Fiets Filevrij de regionale fietsroute vanaf Houten en station Bunnik naar de Uithof gerealiseerd.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Trio Cortado op Kasteel Broekhuizen

LEERSUM  Het is even stil geweest, maar in oktober, november en december zal er weer muziek klinken op Kasteel Broekhuizen. We beginnen de serie huiskamerconcerten op zondag 27 oktober met Trio Cortado.

Fluit, althobo en basklarinet; een unieke bezetting met tal van mogelijkheden. Hannah de Witte, Arthur Klaassens en Jasper Grijpink hebben al voor de oprichting van het trio veel met elkaar samengespeeld in allerlei verbanden, van het orkest van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag tot het Longinuskwintet, een blaaskwintet.
Drie gepassioneerde musici, allen gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, nemen u mee naar een bijzondere klankwereld. De klassieke hoog-midden-laag stemverdeling geeft het Trio de mogelijkheid veel verschillende muziek te spelen. Omdat er voor deze bezetting nauwelijks iets is geschreven bewerken de leden van het Trio een groot deel van het repertoire dat ze spelen zelf. Dit daagt de leden uit en geeft ze de mogelijkheid om de stukken heel specifiek te laten aansluiten op hun eigen spel. Het repertoire zit daardoor als gegoten.
U zult meesterwerken uit de klassieke tijd horen. Onder andere Bach, Beethoven en Ravel zullen de revue passeren, laat u voor verdere details verrassen.

Het concert vindt plaats op zondag 27 oktober, aanvang 15:00, op Kasteel Broekhuizen te Leersum.
Kaarten: € 20,- p.p. (incl. koffie/thee in de pauze), CJP of jonger dan 16 € 12,50 p.p.
Reserveren via concert@kasteel-broekhuizen.com of 06-4127 2953.
Kijk voor meer informatie op de concertagenda van www.kasteel-broekhuizen.com
het nieuws van 13 oktober 2013
16e jaargang nummer 4907

Eerste overwinning FC Driebergen

20131013 DRIEBERGEN  FC Driebergen heeft afgelopen zaterdag zijn eerste overwinning behaald van dit nog prille seizoen, tegen Desto uit Utrecht dat afgelopen seizoen degradeerde uit de 2e klasse, met 5-2.
Een uitslag die dik verdiend was maar wel een beetje geflatteerd. Positief was dat de kansen die het team kreeg ook daadwerkelijk benut werden.

vergroot   foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6 

Een zeer sterk begin was de verdienste van deze overwinning ,een zeer goed combinerend FC Driebergen liet steeds weer hun hakken aan de tegenstander zien en dat zag je terug in de scores ,al na 4 minuten werd het 1-0 na een goede actie van Pascal van Doorn die Jelle Adema in stelling bracht en deze kans voortreffelijk afrondde 1-0.

3 minuten later stond er al 2-0 op het score bord na een voortreffelijke aanval weer via Pascal van Doorn en Robin Notenboom die nu Tolga Albayrak in stelling brachten en beheerst scoorde .

Zoals vaak in het voetbal dacht men iets te makkelijk na zo´n snelle voorsprong de touwtjes in handen te hebben maar Desto beet goed van zich af en na een vrije trap op 25 meter van het doel van FC Driebergen werd het 2-1 door een van richting veranderd schot .Dit waren al 3 doelpunten binnen 20 minuten. De eerste wissel kwam al na 27 minuten toen Robin Notenboom uit moest vallen door een blessure zijn vervanger werd de jeugdige speler Midas de Wildt. Het gevaar bleef van Desto komen en zelfs in de 34 e minuut kwam de gelijkmaker in de boeken na een hoekschop van Desto werd het een rommelig gebeuren binnen het strafschop gebied van FC Driebergen en uit deze scrimmage werd het 2-2. Een domper van jewelste na een snel verkregen voorsprong. Maar nog voor de thee kwam de thuisclub op voorsprong en wel uit een fantastische uithaal van Dobias Aldenkamp na een hoekschop van Tolga Albayrak 3-2 wat tevens de rust stand werd.

Het tweede gedeelte van deze wedstrijd was een gelijk opgaande met Desto iets meer in bal bezit maar de gasten kwamen niet tot gevaarlijke situatie´s voor het doel van Michel van Bruggen.
Wel moet vermeld worden dat het uit verdedigen van FC Driebergen niet altijd vlekkeloos verliep soms hield je je hart vast dat er ingespeeld werd met een tegenstander in zijn rug maar het liep weer steeds goed af.

De 68e minuut werd een belangrijke met de mooiste aanval van de wedstrijd goed samen spel tussen Pascal van Doorn en Tolga Albayrak welke laatste speler de bal beheerst achter de doelman van Desto plaatste 4-2.
De al lang geblesseerde Paul van Hofwegen kwam nog in het veld voor Thomas Meeles en de laatste wissel was die van Tolg Albayrak voor Elmar van Doorn.
Het werd zelfs nog 5-2 in de 85e minuut door Midas de Wildt na een goede voorzet van Jelle Adema. De eerste punten waren binnen voor een hard werkend FC Driebergen.

Zaterdag as is er de beker wedstrijd  Spakenburg Za2 – FC Driebergen Za1 aanvang 12.15
De eerst volgende competitie wedstrijd is ook weer een thuiswedstrijd op 26 oktober aanvang 14.30 tegen Kockengen.

Hans van Vugt

Stormachtige Dijkenloop

20131013 WIJK BIJ DUURSTEDE  Menig mens zal zich vanmorgen nog eens lekker hebben omgedraaid in bed, toen hij de regen tegen de ramen hoorde tikken. Zo niet de 450 sportievelingen die deelnamen aan de eerste Dijkenloop, georganiseerd door de stichting WijknogLeuker.

Lees verder op ditiswijk.nl

Manneken Pis van Frank van Passel in filmhuis Parklaan

20131013 DRIEBERGEN  Op 18 oktober de tweede Belgische film van dit seizoen in het filmhuis in de Parklaankerk. Harry, een verlegen jongeman van 28 jaar, komt bepakt en bezakt aan in Brussel. Daar maakt hij vluchtig kennis met de trambestuurder Jeanne.

Hij gaat wonen in een appartementenblok waar de excentrieke conciërge Denise de scepter zwaait. Harry vindt werk als vaatwasser in een restaurant waar hij zijn humoristische collega’s Bert en Désiré ontmoet. Toeval bestaat echt, want dan blijkt dat Jeanne in het appartement onder het zijne woont. Sympathieke film met goed spel van de twee hoofdrolspelers, Frank Vercruyssen en Antje de Boeck. Met mooie soundtrack.

De entree bedraagt 5 euro, 18 oktober, aanvang 20:00, zaal open om 19:30. Meer info: filmhuisparklaan.nl

1e Dag van de Geschiedenis in Zeist

20131013 ZEIST  Oktober is de maand van de geschiedenis. Ook in Zeist was er aandacht voor de historie, met een beleef- en doedag op zaterdag 12 oktober.
De plaatselijke erfgoedpartners hadden een groot evenementen opgezet in en om Slot Zeist. Een initiatief van Marcus Gill, de predikant van de Evangelische Broedergemeente.

Lees verder op De Nieuwsbode Zeist

Met kaart en loep door de nacht

WIJK BIJ DUURSTEDE  Nachtrally’s zijn er in soorten en maten, maar de Nacht van Nederland is uniek in zijn soort en kent een bijzonder concept. Gisterenavond startten de deelnemers op de Wijkse Markt, om hier vroeg in de ochtend weer te finishen. Er waren 14 deelnemers, waarvan twee uit België.

Lees verder op ditiswijk.nl

Boskneuters kijken en knutselen in de Blauwe Kamer

20131013 WAGENINGEN  Herfst, de ideale tijd om te struinen en eikels, kastanjes en beukennootjes te zoeken. En als je heel veel geduld hebt, krijg je misschien Boskneuters te zien!
Kom naar de Blauwe Kamer, daar is een expositie van fotograaf Renk Ruiter.  Hij is er in geslaagd unieke foto’s van het leven van deze bijzondere wezentjes te maken.

vergroot foto

Op middagen van 22 en 23 oktober 2013 geeft Renk Ruiter een workshop over Boskneuters.

Tijd: van 14.00-16.00 uur
Kosten:  1,50 euro per kind
Adres: informatiecentrum van Blauwe Kamer, De Blaauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen
Graag aanmelden via www.utrechtslandschap.nl

Voor meer informatie over de activiteiten van Utrechts Landschap kijk op: www.utrechtslandschap.nl

Diverse schade door wind

20131013 COTHEN  Door de overvloedige en harde wind begaven vanmiddag meerdere bomen het onder de zware druk. De brandweer Cothen/Langbroek werd vanmiddag naar een omgewaaide boom geroepen, net naast de rotonde, om de deze te verwijderen zodat het verkeer er geen last van kon krijgen.

Lees verder op ditiswijk.nl

Helma Coolman geeft lezing over concentratiekamp Warschau

DRIEBERGEN  Op dinsdagavond 15 oktober spreekt Helma Coolman bij Boekhandel Baas over het concentratiekamp Warschau. Het getto van Warschau, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 450.000 Joden bijeengedreven waren, is een symbool van de Holocaust geworden.

Nauwelijks bekend is het concentratiekamp Warschau, dat na de vernietiging van het getto werd gebouwd. Duizenden Joodse dwangarbeiders, onder wie veel Nederlanders, werden gedwongen de resten van het getto te ruimen en de doden te verbranden. Aan de hand van ooggetuigenverslagen, interviews met oud-gevangenen en onbekende documenten beschrijft het boek “In het puin van het Het Getto”, geschreven door Pauline Broekema en Helma Coolman, het leven in het vergeten kamp.
Pauline Broekema is verslaggever bij NOS Nieuws. Helma Coolman woont in Maarn, is communicatiespecialist en werkt als freelance redacteur voor NOS Nieuws.

Op basis van ooggetuigenverslagen en historische bronnen organiseert het Herinneringscentrum Kamp Westerbork een expositie over kamp Warschau en zijn gevangenen, gebaseerd op het boek In het puin van het getto.

De lezing begint om 20.15 uur.De toegang bedraagt 7,50 (inclusief drankje na afloop), waarvan 2,50 naar een goed doel (uitgezocht door Helma Coolman) gaat.

Herfstwandeling in het Von Gimborn Arboretum

20131013 DOORN  Oktober is traditioneel de maand om het arboretum in al zijn kleurenspektakel te bezoeken. Mis die kans niet. De eerste esdoorns staan al in vuur en vlam. Het zal mogelijk allemaal wat sneller gaan dit jaar door de droge zomer, die de bomen het signaal kan hebben gegeven snel in rust te gaan.

Op zondag 20 oktober is er een speciale Herfstwandeling onder leiding van Wim Wildschut. Kom genieten van groot aantal exotische bomen en struiken, die zeer spectaculair verkleuren in de herfst.

Op de site van het Von Gimborn Arboretum is meer informatie te vinden over het arboretum en de evenementen: www.gimbornarboretum.nl/evenementen.html

Aanvang: vanaf 14.00 uur bij het bezoekerscentrum met koffie of thee. De wandeling duurt tot ca. 16.00 uur. Kosten: € 5,00 per persoon (toegangsprijs arboretum). Donateurs en kinderen t/m 12 jaar: gratis.

Knmi waarschuwt voor extreem weer

Vandaag worden er zeer grote neerslaghoeveelheden verwacht in met name de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Op sommige plaatsen valt er meer dan 80 mm regen.

Verder komt er in het zuidwesten van het land af en toe onweer voor en zijn er aan de kust zware windstoten mogelijk van 80 km/uur.

Pianist van Sting in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Jason Rebello – jazzpianist, pianist van Sting, groots in zijn werk – treedt 18 oktober op in het Beauforthuis.  Al op 20 jarige leeftijd speelde Rebello samen met Wayne Shorter, die tevens zijn debuut-CD produceerde. Sting zag Rebello op dat moment al als zijn favoriete pianist.

In 1998 vroeg Sting hem om de onverwacht overleden Kenny Kirkland op te volgen. Bij Sting nam hij ‘Brand New Day’, ‘All This Time’ en ‘Sacred Love’ op en toerde met de band over de hele wereld! Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

Hoe komt dit kleine podium aan zo’n wereldster die het beste van Keith Jarret en Brad Mehldau in zich draagt? Pianist Floris Verbeij studeerde bij hem in Engeland en wist hem over te halen een Masterclass aan het Utrechts Conservatorium te geven en daarna in het Beauforthuis op te treden met de Utrechtste bassist Bas Soeters en drummer Arthur Luijten.
vrijdag 18 oktober, 20.15 u
Jason Rebello – pianist van Sting
www.beauforthuis.nl

Muziek in de Theresia

MAARN  Op zaterdag 19 oktober 2013 wordt het tweede concert van het seizoen gegeven in de Theresiakerk Amersfoortseweg 48 te Maarn. Aanvang concert 16.00 uur. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Het concert wordt verzorgd door Sonja Roskamp; sopraan, Metske Gerlsma; hobo en Wouter van Belle; piano. Het Trio brengt stukken ten gehore van onder andere George. F. Händel, Hugo Wolf, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams en Richard Strauss. Het concert duurt ongeveer een uur waarna het mogelijk is onder het genot van een drankje na te praten in de Ark naast de kerk. Voor informatie kunt u bellen met Leon Ruijters 06-51422101.

Leon Ruijters

Monsterzege voor KCD

DOORN  KCD heeft de nare smaak van de verloren topper tegen DKOD een week later weg weten te spoelen door met speels gemak het onderaan staande Skunk te verslaan. De Nijmeegse studenten waren geen partij voor de groen witten en de feestvreugde werd na afloop nog verder vergroot toen bekend werd dat DKOD een punt had laten liggen en nu met twee punten voorsprong weer binnen bereik is gekomen. KCD kan dus met een prima gevoel de zaal in.

De nederlaag van vorige week had het één en ander losgemaakt en de Doornse ploeg wilde met de weer teruggekeerde Susanne Honingh in Nijmegen duidelijk wat recht zetten. Skunk was daarvoor de ideale partner. De ploeg is een maatje te klein voor de derde klasse en KCD kreeg vanaf het eerste fluitsignaal alle ruimte. Daar maakten de bezoekers dankbaar gebruik van en in tien minuten was de wedstrijd eigenlijk gespeeld: 0-5. Pas halverwege de eerste helft wist Skunk voor het eerst te scoren maar dat verontrustte KCD in het geheel niet: rust 3-11.

In een dergelijke wedstrijd is het altijd lastig de spanning en concentratie ook in de tweede helft optimaal te houden. Toch bleef KCD bij de les, maar met name in de afwerking werd het niveau van de eerste helft niet meer gehaald. Omdat Skunk niet beter kon was er geen moment sprake van enige spanning en zo kwam het einde bij een duidelijke 6-17 overwinning.

Scores: Ivo Stomp 7, Johan Kraan 4, Laura Briedé 2, Marcella Hardeman 2, Geer Janne Baakman, Michel v.d. BergKCD heeft de nare smaak van de verloren topper tegen DKOD een week later weg weten te spoelen door met speels gemak het onderaan staande Skunk te verslaan. De Nijmeegse studenten waren geen partij voor de groen witten en de feestvreugde werd na afloop nog verder vergroot

Rik

Kardinaal Eijk houdt Rijsenburg-lezing

20131013 DRIEBERGEN  De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Willem Jacobus Eijk, houdt op zondag 27 oktober de vierde Rijsenburg-lezing. Kardinaal Eijk spreekt over het Jaar van het Geloof: ‘de nieuwe evangelisatie als opdracht van Paus, Wereldkerk en lokale Kerk’. 

vergroot foto

In zijn lezing zal kardinaal Eijk ook de encycliek Lumen Fidei betrekken, waaraan zowel paus Benedictus XVI als paus Franciscus zijn bijdrage heeft geleverd.

Kardinaal Eijk nam in maart van dit jaar deel aan het conclaaf waarop  Jorge Bergoglio tot paus werd gekozen.

De lezing begint om 14.00 uur in het parochiecentrum van Sint Petrus’ banden aan de Rijsenburgselaan 4 te Driebergen-Rijsenburg en is gratis toegankelijk. Na afloop is er een informeel samenzijn waarbij kardinaal Eijk aanwezig is.

De Rijsenburg-lezing is in 2010 ingesteld bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Sint Petrus’ bandenkerk. Elk jaar laat een gerenommeerde spreker zijn of haar licht schijnen over onderwerpen op het gebied van religie, historie, kunst en cultuur. In 2010 beet kerkhistoricus Ton van Schaik het spits af, gevolgd door vicaris mgr. Herman Woorts en Europarlementariër Corien Wortmann.

het nieuws van 14 oktober 2013
16e jaargang nummer 4908

Bloemendaal deelt klappen uit

20131014 ZEIST   Zowel de dames 1 als de heren 1 van Schaerweijde verliezen hun wedstrijd, zondag.. Zondag 13 oktober speelde Schaerweijde thuis tegen Bloemendaal in herfstachtige omstandigheden. Het werd 5-1 voor Bloemendaal, dat op eigen kracht voor een gemakkelijke overwinning zorgde.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Nacht van de Nacht

20131014 DRIEBERGEN  Op zaterdag 26 oktober organiseert de Natuur- en Milieufederaties de Nacht van de Nacht. Gemeente Utrechtse Heuvelrug presenteert deze avond de digitale Lichthinderkaart en opent hiermee het Nachtbuffet bij Antropia op Landgoed de Reehorst te Driebergen.

Op zaterdag 26 oktober, de Nacht van de Nacht, gaan de lichten massaal uit in Nederland. Omdat er al zoveel licht is. Terreinverlichting, sierverlichting, sportveldverlichting, glastuinbouw, skybeamers…Al dat licht verstoort het bioritme van mensen, dieren en planten en kan op den duur zelfs een heel ecosysteem ontwrichten.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt beleid voor de openbare verlichting in de gemeente: Donker waar het kan, licht waar het moet. Met de opening van de lichthinderkaart wil zij letterlijk in kaart brengen waar mensen teveel licht ervaren. Zo kunnen mensen op de digitale kaart locaties doorgeven waar wat hun betreft teveel licht is. De opening van de Lichthinderkaart is meteen de aftrap voor het Nachtbuffet.

Terwijl de schemering over het landgoed valt, kan iedereen de zintuigen op scherp zetten in het vernieuwde ‘nachtrestaurant’ van Antropia. Kinderen roosteren marshmallows en poffen kastanjes in het kampvuur op het landgoedterras. En leren nog iets bij over de sterren die ze deze avond van dichterbij kunnen bekijken bij heldere hemel. De avond wordt afgesloten met een verrassende nachtvoorstelling op het landgoed. En we kunnen nog lang nagenieten van het donker, want deze nacht gaat de klok een uur terug.

Meer informatie over het programma en de wijze van reserveren vindt u op www.antropia.nl

Germien Cox


Reünie 20-jarige Cantecleer

20131014 BUNNIK   Dit jaar is het alweer 20 jaar geleden dat het koor Vocaal Ensemble Cantecleer is opgericht. Daarom komen het koor, haar oud-leden en trouwe aanhang op zaterdag 9 november bij elkaar voor een gezellige muzikale terugblik op de afgelopen 20 jaar. De middag begint om 13.30 uur in de Witte Huisjes in Bunnik.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Ilir Shehu beste honkballer van 2013

20131014 WIJK BIJ DUURSTEDE   Pitcher Ilir Shehu is bij Honk- en Softbalvereniging Wyck Lions tijdens de traditionele Familiedag verkozen tot Beste Honkballer van seizoen 2013. Jimi de Waal kreeg de beker voor Meest Waardevolle Speler van 2013.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Zorg om komst varkensstal naar Doorn

20131014 DOORN  De mogelijke komst van een varkensstal voor duizend varkens naar de zuidrand van Doorn doet een smeulende burenruzie opnieuw oplaaien. De rest van Doorn is ook bezorgd. Het gaat om een omgevingsvergunning voor de bouw van een biologische varkensstal voor 969 varkens.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Hoe onderzoekt de dierenarts een koe?

20131014 LANGBROEK   Op de landelijke open boerderijdag, een evenement van de agrarische sector in samenwerking met Albert Heijn, kwam dierenarts/auteur Klaas Soethout naar de boerderij van Henk Achterberg aan de Gooijerdijk om te demonstreren hoe een koe werd onderzocht.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Zwerfafval in Zeist: pak het op!

20131014 ZEIST  Op woensdagmiddag 9 oktober heeft wethouder Joke Leenders het nieuwe beeldmerk en de slogan voor het oppakken van zwerfafval onthuld. Dit deed zij samen met ruim 40 kinderen en volwassenen bij het Vogelnest in de Vogelwijk.
Op de onthulde beachvlag staat een Zorro met zwerfvuilgrijper die de letters Z(eist) Z(onder) Z(werfafval) in de lucht ‘schrijft’.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

‘Voorkom gedoe’: Controleer uw GBA-inschrijving

20131014 NEDERLAND  ‘Loop uw toeslagen niet mis!’ De overheid gaat tot half december campagne voeren om mensen over te halen hun GBA-registratie op correctheid te controleren. De campagne wordt mede op verzoek van Tweede Kamer en gemeenten gevoerd.

97,8 procent
Toeslagen, stempassen, erfenissen; bij veel officiële kwesties gaat de overheid uit van de bij de gemeente geregistreerde (woon)situatie, zoals die in de Gemeentelijke Basisadministratie is vastgelegd. Om het huidige percentage correcte registraties (97,8 procent) verder omhoog te krijgen, zullen burgers de komende twee maanden worden overgehaald te controleren of hun GBA-vermelding wel klopt en of ze dus goed en op het juiste adres zijn ingeschreven.

Voordelen voor burgers
Correcte GBA-registraties zijn voor de overheid vooral van belang om te voorkomen dat burgers nationale en gemeentelijke heffingen ontlopen. Ook voor de (nog ter discussie staande) overgang naar de ‘nieuwe GBA’ (BPR) is een hogere kwaliteit van de registratie belangrijk. De campagne legt echter de nadruk op de voordelen die burgers kunnen hebben van een juiste vermelding in de GBA. De ruim 600 overheidsorganisaties die uit de GBA putten zullen bij een correcte vermelding geen verkeerde beslissingen nemen, is de idee. (‘Voorkom dat uw erfenis in de staatskas belandt.’) Burgers wordt via online advertenties, de website voorkomgedoe.nl en via gemeentelijk publiciteitsmateriaal gevraagd hun inschrijving via mijn.overheid.nl (DigiD-inlog vereist) te controleren.

bron: Binnenlands Bestuur

Bunnik pakt tweede punt in rommelig duel

20131014 BUNNIK   Voor de tweede week op rij (vorige week speelde de ploeg van Ton Gruters knap 2-2 tegen SVM) behaalde Bunnik’73 een punt in de derde klasse. Op eigen veld slaagde Bunnik er net als tegenstander DHSC uit Utrecht niet om tot scoren te komen.

In de eerste helft waren de beste kansen voor Bunnik. 
Met name Robin Jurgens mocht het zich aanrekenen dat hij Bunnik niet op het scorebord bracht: zijn eerste schot van binnen de zestien miste precisie, terwijl hij bij zijn tweede kans oog in oog met de keeper strandde.

Onzorgvuldig spel
In de tweede helft zakte het spelniveau van beide ploegen naar een bedenkelijk niveau: onzorgvuldige passing resulteerde in enorm veel balverlies. Toch kreeg Bunnik nog enkele kansjes via Jurgens, Joris Bosma en Bas van der Poel, maar de ploeg ging hier niet goed genoeg mee om. 
Gruters: “Deze wedstrijd verdiende geen winnaar. Het vizier stond vanmiddag absoluut niet op scherp. Nu we al heel veel sterke ploegen hebben gehad, wordt het de komende weken tijd om de punten te gaan halen.” 
Bunnik staat namelijk door het gelijkspel nog altijd onderaan met twee punten uit zes wedstrijden.

Afgelast
Op zondag vonden de wedstrijden van Aurora en Odijk geen doorgang in verband met het slechte weer.

Fietsverbinding Vagantenpad – Van Zijldreef

20131014 BUNNIK  De opwaardering van de fietsverbinding Van Zijldreef – Vagantenpad is één van de maatregelen van de gewenste regionale fietsroute vanaf Houten en station Bunnik naar de Uithof en Bilthoven. Verkeersadviesbureau Oranjewoud heeft na consultatie van belanghebbenden een advies gemaakt voor deze fietsverbinding.

Dit advies is: via een fietsstraat door de Gildenring oost, en een campagne voor de verkeersveiligheid. Dit advies is op 15 juli 2013 gepresenteerd en toen is er een voorzet gegeven op basis van dit advies. Hierop zijn veel reacties binnengekomen. Het is ons duidelijk dat een fietsstraat in de Gildenring oost bij velen twijfels oproept over de verkeersveiligheid.
 
De routekeuze van het college
Het college heeft kennis genomen van het onafhankelijke advies van Oranjewoud over de verbetering van de fietsverbinding van Zijldreef – Vagantenpad, de voorzet van de portefeuillehouder en de reacties van de bevolking hierop. Na een zorgvuldige afweging is het college van burgemeester en wethouders tot de volgende keuze gekomen.
 
 Het college heeft besloten tot:
·       een fietspad door het plantsoen van het Eikenpad;
·       zeven inrichtingspunten, waarvan in overleg met de direct aanwonenden, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland afgeweken kan worden, zolang het past binnen de randvoorwaarden van het BRU, tijdspad en de financiën. Deze inrichtingspunten zijn:
a.       het aanbrengen van lage onderhoudsarme beplanting langs het fietspad;
b.       het aanleggen van een afdoende afscherming van de aanwezige speellocatie;
c.       het maken van een veilige passage ter hoogte van de doorsteek Gildenring – Steven de Witplein;
d.       het fietspad via het akkerland naar het Vagantenpad laten lopen;
e.       een verkeersveiligheidcampagne voor de Gildenring en Eikenpad;
f.         het verleggen van het huidige voetpad naar langs het nieuwe fietspad;
g.       alle grote eiken in dit plantsoen te behouden.
 
Waarom dit besluit?
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de verkeersveiligheid centraal te stellen en te kiezen voor een fietspad door het plantsoen van het Eikenpad. Zo kunnen fietsers veilig en comfortabel van de Van Zijldreef naar het Vagantenpad rijden. De Gildenring kan dan beter als een erf functioneren zonder de doorgaande fietsers.
 
Met het aanbrengen van lage onderhoudsarme beplanting tussen fietspad en plantsoen wil het college zowel de verkeersveiligheid optimaal maken alsook de groene uitstraling van het plantsoen compenseren. Ook wil het college een afdoende afscherming hebben tussen fietspad en de speelplek, met daar een veilige passage op de voetgangersdoorsteek Gildenring – Steven de Witplein. Verder hoopt het college een fietspad via het akkerland te maken, want dan zorgen we ervoor dat de Gildenring geheel verlost wordt van doorgaande fietsers.
Natuurlijk zullen de grote eiken gespaard blijven en zorgen we ervoor dat het voetpad langs het fietspad komt te liggen. In overeenstemming met het advies van Oranjewoud maakt een campagne voor de verkeersveiligheid de focus op veiligheid compleet.
 
Vervolg
De direct aanwonenden van de gekozen route, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland zullen betrokken worden bij de nadere uitwerking van het plan.
 
Achtergrondinformatie
Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.bunnik.nl/inwoners/verkeer-en-vervoer/fiets-filevrij-project-fietsverbinding-vagantenpad-van-zijldreef

Bunnikse uitvinding tegen inbrekers succesvol

20131014 BUNNIK   Een uitvinding van Bunniker Patrick van Burgel om het inbrekers moeilijk te maken, is een groot succes. Zelfs minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Jusitie is enthousiast. Een inbraak twee jaar geleden was voor Van Burgel aanleiding om de beveiliging van zijn huis eens onder de loep te nemen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Brandveiligheid Delta Residence weer gewaarborgd

20131014 DEN DOLDER  Seniorencomplex Delta Residence in Den Dolder is weer brandveilig. Het pand is afgelopen zomer voorzien van elektrisch gestuurde brandwerende deuren. Bewoners en woningcorporatie de Kombinatie hebben hiervoor samen met Brandweer Veiligheidsregio Utrecht en gemeente Zeist de handen ineen geslagen. Op woensdagochtend 16 oktober gaat burgemeester Janssen samen met een WMO-consulent en een brandweerpreventist in gesprek met een bewoner over de aanpassingen.

Het pand kent voornamelijk oudere bewoners en ook bewoners met beperkingen die in een rolstoel of scootmobiel rijden. De zelfsluitende deuren vormden voor hen een obstakel. Daarom hielden de bewoners de deuren steeds open met haakjes. Voor de brandveiligheid is het echter essentieel dat deze bij brand gesloten zijn. De deuren vormen dan juist voor het vuur een obstakel, zodat de brand zich niet ongehinderd kan uitbreiden.

Op advies van de brandweer deden de bewoners een beroep op de afdeling WMO van de gemeente Zeist. Deze heeft vervolgens samen met woningcorporatie de Kombinatie gezorgd voor elektrisch gestuurde deuren. De deuren zitten nu dus standaard dicht, zodat ze in geval van brand hun functie vervullen. De bewoners kunnen nog met evenveel gemak naar buiten. Met een druk op de knop worden de deuren voor hen open gestuurd en sluiten ze weer automatisch achter hen.

Burgemeester Janssen komt het resultaat bekijken. Het is een mooi voorbeeld van wat er bereikt kan worden bij een goede samenwerking. De WMO-afdeling van de gemeente en de brandweer versterken de samenwerking nog verder. De brandweer verstrekt informatie en middelen aan de gemeente, zodat de WMO-consulenten bij hun indicatiebezoeken ook advies over brandveiligheid kunnen geven. Deze actie vindt navolging in de hele provincie Utrecht in het kader van de landelijke Brandpreventieweken. Voor het publiek is de website www.watdoejijbijbrand.nl ontwikkeld.

Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten.

Ingezonden

20131014 UTRECHTSE HEUVELRUG  Is het gemeentebestuur op de hoogte van het bestaan van “de Correspondent”? Met name het artikel van Rutger Bregman: “Waarom we iedereen gratis geld moeten geven” is de moeite van het lezen waard.

Met de verkiezingen op komst zou het wel aardig zijn als “de politiek” ten minste kennis had genomen van deze ideeën die zowel idealistisch als goed voor de overheidsportemonnaie lijken te zijn.

Marianne Sybesma

Viking sluit veldcompetitie met overwinning

20131014 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen zaterdag werd de veldcompetitie tijdelijk afgesloten en gaat begin april weer verder. De teams gaan zich voorbereiden op de zaalcompetitie die op zaterdag 9 november begint.

Lees verder op de ditiswijk.nl

Rob Jorg kandidaat-lijsttrekker VVD

20131014 HEUVELRUG   Het bestuur van de VVD Utrechtse Heuvelrug heeft zaterdag bekend gemaakt dat Rob Jorg kandidaat-lijsttrekker is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De VVD-leden kunnen op 29 oktober zijn voordracht bekrachtigen.

Lees verder op de website van De Kaap

Rhenen wijst fusieplannen Plasterk af

20131014 RHENEN  De gemeente Rhenen wijst het herindelingontwerp van minister Plasterk voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht af: Rhenen vindt dat visie en probleemstelling ontbreekt bij het plan tot samenvoeging van de drie provincies.

Rhenen maakt zich zorgen over het ontbreken van een integrale visie op de toekomst van het openbaar bestuur van Nederland. De door de minister Plasterk geduide probleemstelling is niet overtuigend en wordt niet gedeeld. Minister Plasterk wil naar het idee van Rhenen te snel en is te ambitieus. Beter is  eerst goed na te denken over de rol die de provinciale besturen spelen en welke taken en bevoegdheden de superprovincie zou krijgen.

Rhenen heeft  op dit moment geen belang bij de structuurdiscussie of -aanpassing. De provincie Utrecht heeft momenteel, net als de andere provincies, een groot aantal belangrijke opgaven op het gebied van het sociaal domein, de ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en een sterke economische regio. Rhenen vindt dat daarin de tijd en de energie moet worden gestoken.

Uit onderzoeken blijkt dat er geen draagvlak is voor de plannen van de provinciefusie. Niet bij inwoners, niet bij gemeenten, niet bij provincies. Voor Rhenen een reden te meer om de provinciefusie nu niet door te laten gaan.

Het gaat bij deze fusie alleen om het samenvoegen van de drie provincies. Er wordt geen inhoud gegeven aan het begrip landsdeel. De meerwaarde van een landsdeel  ten opzichte van de huidige provincie zou moeten bestaan uit het verschuiven van rijkstaken naar dat landsdeel met extra bevoegdheden.

De bestuurlijke samenwerking en afstemming in de provincie Utrecht heeft tot succesvolle resultaten geleid. De opschaling kan ten koste gaan van bestaande netwerken, verbindingen, relaties en de daaraan gekoppelde slagvaardigheid. Rhenen heeft vooral kleinere bedrijven en in het midden- en kleinbedrijf . Zij hebben vooral behoefte aan korte lijnen met de overheid. Het bedrijfsleven is gebaat bij het in stand houden van de huidige schaalgrootte.

Zeven Zeister kunstenaars aan de slag met Koningsportret nieuwe raadszaal

20131014 ZEIST  De gemeente Zeist en Kunstenhuis Zeist organiseren een wedstrijd voor alle Zeister kunstenaars om een Koningsportret te maken voor de nieuwe raadszaal. Uit de 18 binnengekomen aanmeldingen kiest de Kunstcommissie nu zeven kunstenaars die doorgaan in de strijd.

Prominente plaats
Op 2 december 2014 wordt het vernieuwde gemeentehuis en de raadszaal in gebruik genomen. De gemeenteraad van Zeist heeft besloten om voor die gelegenheid een Koningsportret van onze Koning of het koningspaar te laten maken. Het winnende Koningsportret krijgt een prominente plaats in de nieuwe raadszaal.

Zeven kunstenaars door
Vandaag, maandag 14 oktober, komt de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Zeist bij elkaar. Uit de achttien aanmeldingen kiezen zij zeven kunstenaars die doorgaan in de wedstrijd. Deze kunstenaars gaan aan de slag met het uitwerken van hun projectvoorstel en het maken van een Koningsportret. Ze krijgen daarvoor tot januari 2014 de tijd.

Feestelijke bijeenkomst
Op vrijdag 18 oktober maakt wethouder Joke Leenders bekend welke zeven kunstenaars doorgaan. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Werkschuit. Alle kunstenaars die zich hebben ingeschreven zijn hiervoor uitgenodigd.

Meer informatie
Lokale kunstenaars konden zich in september inschrijven als deelnemer aan de wedstrijd. Zij moesten hiervoor een projectvoorstel en portfolio aanleveren. Meer informatie over de wedstrijd: www.koningsportretzeist.nl.

Leenders op vijfde plek als duurzaamste wethouder

20131014 ZEIST  Wethouder Joke Leenders van Zeist nam deel aan de strijd om zoveel mogelijk elektriciteit en gas te besparen. In totaal gingen zeventig wethouders en burgemeesters van 10 september tot 10 oktober met elkaar de strijd aan om in hun eigen huis zo veel mogelijk elektriciteit en gas te besparen.

Winnaar
Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, maakte Urgenda de winnaar bekend. Ed de Graaf, wethouder van de gemeente Middelburg mag zich de ‘duurzaamste wethouder 2013 van Nederland’ noemen. Bekijk het filmpje met de bekendmaking van de winnaar.

Vijfde plek
Joke Leenders stond lange tijd op de vijfde plaats en is uiteindelijk ook op deze plek geëindigd. Dat is een mooie prestatie.

Wattcher
Deelnemende bestuurders gingen vier weken thuis aan de slag met de Wattcher, een energiemonitor die elk moment toont hoeveel stroom er in huis wordt verbruikt. Wethouders en burgemeester werken in teamverband en krijgen ook tips en ondersteuning bij het besparen. Hun energieverbruik tijdens de wedstrijdperiode wordt vergeleken met het verbruik in dezelfde periode in het vorige jaar.

In eigen huis energie besparen
Wattcher organiseerde deze wedstrijd in samenwerking met het Klimaatverbond en Urgenda om aan te geven hoe gemakkelijk en leuk het is om in je eigen huis energie te besparen. Dit levert niet alleen geld op, maar uiteraard ook winst voor het klimaat. Bestuurders die het goede voorbeeld geven, kunnen andere inwoners van hun gemeente inspireren. “Na 18 dagen op het stroomverbruik letten zit ik op een besparing van 25,1%. Iedereen doet thuis nog fanatiek mee. Nog 4 dagen te gaan!” twitterde wethouder Ramaekers van de gemeente Veldhoven enthousiast tijdens de eerdere Brabantse wethouderswedstrijd afgelopen april.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de ‘duurzaamste wethouder/burgemeester van Nederland’ vond plaats op 10 oktober om 16.30 uur in Utrecht. De bestuurders deden verslag van hun wedstrijdervaringen op Twitter met #dvdd13.

Effect op koers

20131014 WIJK BIJ DUURSTEDE  Halverwege de competitie ligt het eerste team van Effect op koers om direct weer terug te keren naar de eerste klasse. De koppositie is ingenomen, al is het maar een klein verschil met de nummer twee, SVO. De onderlinge afstand is slechts een schamel puntje.

Lees verder op ditiswijk.nl

Vallen en opstaan voor de dames van Fortissimo

20131014 COTHEN  Na de gewonnen wedstrijd van vorige week, was PSV de volgende tegenstander. De hele week was er hard op de dekking getraind, en met het enthousiasme van vorige week, moest er wat mogelijk zijn, hoewel PSV in de top 3 staat. Maar het pakte heel anders uit.
       
Lees verder op ditiswijk.nl

Voor- en vroegschoolse educatie voor verbetering vatbaar

20131014 WIJK BIJ DUURSTEDE  Ook in Wijk bij Duurstede scoort de voor- en vroegschoolse educatie een onvoldoende. Hierdoor krijgen kinderen met een achterstand niet altijd de zorg en begeleiding die ze nodig hebben stelt de PCG. Reden voor de partij om schriftelijke vragen te stellen aan de wethouder.

Lees verder op ditiswijk.nl

‘A night at the Opera’ in Driebergen

20131014 DRIEBERGEN   Het Driebergs gemengd koor Scherzando bereidt zich voor op de uitvoering van haar traditionele najaarsconcert in de maand november.
Het concert zal plaats vinden in de Grote Kerk van Driebergen, gelegen aan de Hoofdstraat. Met groot plezier vindt het koor, dat volgend jaar twintig jaar bestaat, telkens weer een ander thema voor de muzikale uitvoering van het concert.

Lees verder op de website van De Kaap

Grote groep ministeries op bezoek bij Biga groep

20131014 ZEIST Op initiatief van het Ministerie van Defensie bezocht een grote groep inkoopdirecteuren van verschillende ministeries, Biga Groep. Ze waren zeer geïnteresseerd hoe er in de praktijk invulling word gegeven aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waar liggen de kansen voor deze groep? Met de aankomende quotumregeling, waar werkgevers verplicht worden arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen, is dit inzicht belangrijk.    

Na een presentatie van Biga Groep werden de gasten rondgeleid en bezochten ze de afdeling waar een team van zeventien mensen dagelijks de retourgoederenstroom verzorgen voor het KPU-bedrijf, onderdeel van Ministerie van defensie. Een veel gehoorde reactie was ‘leuk om te zien hoe dit in de praktijk gaat!’. Directeur Biga Groep Gerhard ten Hove is enthousiast over dit bezoek. ‘Mensen waren oprecht geïnteresseerd, nu kijken hoe er verder invulling aan gegeven kan worden’.
bron: website biga

Zin om een dagje te werken in de natuur?

20131014 SOESTERVEEN  Op zaterdag 2 november is de natuurwerkdag. Ben je altijd al graag buiten en wil je mee helpen in de natuur? Kom dan naar de natuurwerkdag en help Natuurmonumenten in Soesterveen. Er worden op deze dag jonge boompjes uitgestoken, om zo de natte heidegebieden van Soesterveen weer open te maken en open te houden.

vergroot foto

Als je mee helpt, help je dit natte heidegebied te behouden. Alleen op deze (handmatige) manier van natuurbeheer blijft dit behouden. En, je hebt meteen de unieke kans om dit bijzondere gebied te zien. Normaal is het niet toegankelijk voor publiek.

Soesterveen is een voormalig hoogveengebied met zeldzame veenplanten zoals kleine zonnedauw, veenpluis, bruine en witte snavelbies. Ook de ringslang komt hier voor. Door verdroging in de regio verdwijnt dit landschap langzaam. Soesterveen is het laatste hoogveengebied in de regio. Jaarlijks helpen vrijwilligers Natuurmonumenten door met de hand jonge bomen en struiken te verwijderen. Dit gebeurt door het hele boompje te rooien, met de wortelkluit erbij. Met machines het gebied betreden is niet mogelijk, daarvoor is het gebied te kwetsbaar.
Vandaar dat Natuurmonumenten zoveel mogelijk mensen (maximaal 40) vraagt op deze dag mee te helpen. Er wordt op zaterdag 2 november gewerkt van 10 – 15 uur. Als je mee wilt doen, denk dan wel aan stevige kleding en goed schoeisel. Het terrein is namelijk drassig. Voor koffie en thee wordt gezorgd, tussen de middag is er ook een lekkere kop soep. Wel graag zelf brood meenemen voor de lunch.
Verzamelen voor deze dag is om 10 uur bij de Wieksloterweg oostzijde 11 in Soest (auto’s parkeren aan de Turfweg, volg borden langs de Wieksloterweg). Deze werkdag is geschikt voor personen ouder dan 12 jaar. Je kunt je aanmelden via: http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/uniek-hoogveengebied-in-de-provincie-utrecht-soesterveen/61.
Voor meer informatie: Stef van Helmondt, s.vanhelmondt@natuurmonumenten.nl
(0343 57 87 67 of 06 55825126).
 Meer activiteiten van Natuurmonumenten? Kijk op www.natuurmonumenten.nl.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stef van Helmondt (s.vanhelmondt@natuurmonumenten.nl of 06 – 55 82 51 26).Winnaars “Codewoord” naar De Mees Kees show.

20131014 LEERSUM  Tijdens de Kinderboekenweek konden konderen meedoen aan het digitale spel “Codewoord”  op de website van de Bibliotheek Z-O-U-T. Een spel wat de kennis over sport en spel testte, het thema van de Kinderboekenweek. Bij elk goed beantwoordde vraag kreeg je een letter. Met de letters kon je het codewoord maken.

De winnaars die het codewoord FINSH hadden gevonden mochten afgelopen zaterdag naar de voorstelling De Mees Kees show in SCC De Binder in Leersum.
De kaartjes zijn gewonnen door:
Bert Haze (Amerongen), Hugo Zumbrink (Cothen), Floor van Rijswijk (Wijk bij Duurstede) en Evert ter Maaten (Rhenen)

De maand van de geschiedenis in Museum Huis Doorn

20131014 DOORN  Annet Werkhoven kruipt in de huid van ‘De keukenmeid van de keizer’ en vertelt over de tijd dat Huis Doorn door de keizer werd bewoond.  Van 1920 tot 1941 woonde de Duitse keizer Wilhelm II in ballingschap op Huis Doorn.

Na het verlies van de Eerste Wereldoorlog in 1918 heeft hij politiek asiel gekregen in het neutrale Nederland.
Negenenvijftig treinwagons zijn nodig om de inboedel van paleizen in Potsdam en Berlijn over te brengen naar Doorn. Hieraan is het te danken dat we vandaag de dag nog een authentiek beeld krijgen van de vorstelijke wooncultuur, die de overgang markeert van de negentiende naar de twintigste eeuw.

Museum Huis Doorn organiseert tijdens de maand van de geschiedenis diverse thema rondleidingen:

Speciale kinderrondleidingen op zondag 20, woensdag 23 en zaterdag 26 oktober: ‘De keukenmeid van de keizer’, smeuïge verhalen uit de keuken van de keizer.

Op 19 oktober vertelt Fred Goeth, in de rol van keizer Wilhelm II over het leven op Huis Doorn in 1930. Die speciale themarondleiding start om 14.00 uur.

Kosten: € 9,00 p.p. Met de museumjaarkaart is de toegang gratis.

Voor de speciale kinderrondleidingen is reserveren verplicht. Kosten: € 5,50 per kind. Reserveren kan per mail reserveringen@huisdoorn.nl of telefonisch tijdens kantooruren 0343 421020.

Alle actuele informatie is ook terug te vinden op onze website www.huisdoorn.nl in het nieuwe bulletin dat u kunt downloaden

Uitwisseling tennisjeugd

20131014 WERKHOVEN / LANGBROEK  Op het tennispark in Werkhoven was op zaterdag een tennistoernooi tussen de jeugd van Werkhoven en Langbroek. 24 kinderen deden mee. Tennisschool TAST geeft zowel les bij tennisvereniging SVL in Langbroek , als bij SV Aurora Werkhoven.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant
het nieuws van 15 oktober 2013
16e jaargang nummer 4909

Muizenveiling brengt ruim 1130 euro op

20131015 MAARN  De muizenveiling in het Dorpshuis de 2 Marken in Maarn bracht vanavond €1139,80 op. Veilingmeester Frits Naafs sleet de duurste muis voor €145,-. De opbrengst gaat naar Kika, de organisatie die in heel Nederland fondsen werft voor vernieuwend onderzoek op het gebied van kanker bij kinderen.

Nieuw bouwproject in Werkhoven start met sabel en champagne

20131015 WERKHOVEN   Vrijdagmiddag 11 oktober vond de feestelijke start plaats het bouwproject NieuwEyk aan de Herenstraat. Omdat de bouw al in volle gang is, werd gekozen om de bouw op een speciale wijze te ‘zegenen’.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Regen zorgt voor hoge waterstanden

20131015 BUNNIK  In het gebied van de Stichtse Rijnlanden, waar de gemeente Bunnik toe behoort, is in het weekend tussen de 60 en 70 mm regen gevallen. Daardoor waren de waterpeilen in het hoofdwatersysteem tussen de 10 en 40 centimeter hoger dan normaal. In de Kromme Rijn was de waterstand zelfs 60 centimeter boven het normale peil.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

VIOS speelt ‘Het vrolijke tankstation’

20131015 LANGBROEK  Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november as speelt toneelvereniging VIOS uit Langbroek voor u de komedie ‘Het vrolijke tankstation’, geschreven door Fritz Wempner, met een vertaling van Frans Drost. In dorpshuis De Toekomst in Langbroek. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Lees verder op ditiswijk.nl

15 nieuwe leerling-mediatoren

20131015 ODIJK   Jaarlijks traint de st. Nicolaasschool een aantal leerlingen van de groepen 7 en 8 om mediator te worden. Zij helpen leerlingen van hun eigen school om conflicten op te lossen. Dit in het kader van het programma ‘de vreedzame school’ waarmee de st. Nicolaasschool actief is.

Lees verder op de website van ’t Groentje

ZH over MKB-rapport: Het navelstaren ging gewoon door

20131015 UTRECHTSE HEUVELRUG  Voor ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug analyseerde voormalig bestuurslid Paul Brackel het MKB-rapport dat vorige week als een bom insloeg op de Heuvelrug. ‘Het navelstaren ging gewoon door.’

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Bunnik ’73 is legionellavrij

20131015 BUNNIK   Voetbalvereniging Bunnik ’73 is legionellavrij. Alle kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden. Uiteindelijk heeft de club twee weekenden problemen gehad met de douchefaciliteiten, nadat de legionellabacterie was gevonden.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Wethouder IJsselstein stapt op vanwege verruwing politiek

20131015 IJSSELSTEIN   Wethouder Frans Cremer van IJsselstein stapt op. De VVD’er is de verruwing ‘verruwing van politieke zeden’ zat. Waar hij precies op doelt, is niet duidelijk. De VVD-fractie betreurt zijn vertrek, maar heeft begrip voor de reden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Open brief aan gemeenteraad en college Utrechtse Heuvelrug

20131014 DOORN  Het gemeentebestuur bezorgde ons drie jaar geleden de Structuurvisie 2030 onder de titel Groen dus Vitaal. Het voornemen om het centrumgebied van ons dorp, het gebied rond Huis Doorn en het landbouwgebied ten zuiden van Doorn te integreren tot een voor bewoners en toeristen aantrekkelijke entourage van natuur en cultuur klonk velen als muziek in de oren.

De gemeente kondigde aan actief te gaan meedenken met agrariërs die hun bedrijfseconomische basis willen verbreden met initiatieven op het vlak van toerisme en recreatie. “Wij willen daar ook fysiek ruimte voor bieden, hoewel extra bebouwing altijd beperkt zal moeten blijven” (Structuurvisie, p.99). Kortom, de gemeente droomde van kleinschalige publiekstrekkers als een kinderboerderij, een kaasmakerij met verkoop aan huis of een zorgboerderij in het gebied van Molenweg en Achterweg.

De droom dreigt in een nachtmerrie te ontaarden. Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor een omgevingsvergunning “wijzigen agrarisch bedrijf” op Molenweg 11. Onder deze omschrijving gaat de bouw van een stal voor 969 varkens schuil. De aanvraag voorziet in een diervriendelijke (“biologische”) aanpak. Maar pas op: het individuele bio-varken krijgt nauwelijks 1 m² meer bewegingsruimte dan een intensief gehouden varken.
Aan de intensieve veehouderij worden eisen van luchtzuivering en afvangen van ammoniak gesteld die voor de biologische tak niet gelden. De milieubelasting van een open, biologische stal is dientengevolge vele malen hoger dan van een conventionele stal. De uitstoot van schadelijke stoffen van een biologische stal voor 969 varkens is zelfs gelijk aan die van een megastal van liefst 18.000 (achttienduizend!) intensief gehouden varkens. De gemeente zou de schade van een biologische stal kunnen beperken door strengere geureisen in de regelgeving vast te leggen, maar tot op heden is een dergelijke verordening niet tot stand gebracht.

Het bestemmingsplan Buitengebied Doorn staat op deze locatie geen intensieve veehouderij toe. Maar het zou toch onverteerbaar zijn als een biologische stal – die voor veel meer stankoverlast en milieuschade zorgt dan een intensieve stal – er wel zou komen. Het Molenweggebied, dat de overgang vormt van het bebouwde en beboste gebied van Doorn naar het open landschap, kenmerkt zich door landelijke rust, schone lucht en natuurlijke schoonheid die niet door een grootschalige varkenshouderij mag worden aangetast.

Wij roepen Raad en College op tot handelen nu het nog niet te laat is. Confronteer de aanvraag met uw fraaie Structuurvisie plus andere plandocumenten en stop de komst van een varkensbedrijf in een door de provincie aangewezen Stiltegebied.
Voorkom een historische vergissing!
Hoogachtend,
Bestuur Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD)

Ultieme muziekbeleving bij ‘De vier jaargetijden’.

20131015 RHENEN  “De afstand tot het publiek verkleinen, dat is wat ik graag voor elkaar wil krijgen,” aldus André Heuvelman. Op 26 oktober gaat de muzikale serie ‘De Vier Jaargetijden’ van start in de Cunerakerk in Rhenen.

Het eerste concert van de vier nieuwe muzikale programma’s vindt plaats in het najaar en dus heet de primeur van André Heuvelman & LIVE!B/ANDA ‘Herfst’. Het doel van Heuvelman is duidelijk: het publiek van dichtbij laten ervaren dat authentieke muziek en excellente musici je diep kunnen raken.

De sfeer van ieder programma wordt bepaald door de kenmerken van de verschillende jaargetijden, met de instrumenten die passen bij het seizoen. Zo is voor het melancholieke gevoel van de herfst het geluid van de bandoneon bij uitstek geschikt; in de winter de zware klanken van de cello en de contrabas. Wie benieuwd is naar de verfrissende tonen van de duduk moet zeker naar ‘Lente’ gaan. Sopraan Elise Caluwaerts zal de sprankelende zomer opluisteren. Naast intense muziek vormen een wandeling en een hapje/drankje met de musici onderdeel van ieder concert. Zo ontstaat een totaal beleving waarin alle zintuigen worden geprikkeld én gevoed.

“De organisatie van Klassiek aan de Rijn wil graag een nieuw publiek bereiken met een innovatief concept. Vandaar het idee voor deze serie. De afstand van muzikant naar luisteraars nog kleiner maken. Doordat ze meedoen vertelt de Veense trompettist enthousiast. “De locatie is intiem en historisch. In de zeshonderd jaar oude Cunerakerk komen geschiedenis en cultuur bij elkaar. Dat voel je direct bij binnenkomst. De kerk heeft een schitterende akoestiek: het geluid blijft altijd helder en duidelijk, met een mooi gouden randje. De Cunerakerk is een podium voor de mooiste concerten!”

Op zaterdag 26 oktober is dus het eerste concert van de serie, waarvan de naam verwijst naar de klassieke tophit van Vivaldi. Voorafgaand aan het concert is er voor de bezoekers om 17:30 uur een heerlijke wandeling uitgezet onder leiding van een gids van het Utrechts Landschap door de Palmerswaard. Bij terugkomst in de kerk geniet u samen met de musici van een hapje en drankje, waarna om 20:15 uur het concert begint. De volgende delen in de cyclus van ‘De vier jaargetijden’ zijn op 25 januari 2014 (‘Winter’), 29 maart 2014 (‘Lente’) en 4 juli 2014 (‘Zomer’).
Wilt u wandelen, genieten van een hapje en drankje en het concert bijwonen, dan betaalt u € 34. Een kaartje voor alleen het concert kost € 19. Informatie en bestellen kaarten: www.klassiekaanderijn.nl

H. van Ginkel

Bunnik maakt nieuw duurzaamheidprogramma

BUNNIK  De gemeente Bunnik gaat een nieuw duurzaamheidprogramma opstellen. Daarin komt te staan hoe de gemeente de komende drie jaar omgaat met mobiliteit, groene leefomgeving, energie en klimaat en duurzaam ondernemerschap.

Dit programma moet ervoor zorgen dat Bunnik een energieke samenleving blijft waarin de gemeente samen met burgers en bedrijven maximale ruimte schept voor initiatieven die de gemeente schoner, veiliger, gezonder en aantrekkelijker maken voor huidige en toekomstige bewoners.

Duurzaamheid is een speerpunt van het collegeprogramma. Het is een manier van denken en doen, een werkwijze die standaard onderdeel van handelen zou moeten worden. Voor de gemeente als organisatie, maar ook voor inwoners, bedrijven, instellingen enz. We nodigen u daarom uit om met ons mee te denken over de inhoud van het duurzaamheidprogramma.

Ideeën voor het duurzaamheidprogramma? Wij horen ze graag!
Heeft u ideeën over de invulling van het duurzaamheidprogramma en wilt u die met ons wilt delen? We nodigen u van harte uit om dit te doen via een mailbericht aan de projectleider, j.neyssen@bunnik.nl. U kunt ook naar de brainstormbijeenkomst komen.

Brainstormbijeenkomst 28 oktober 2013
Heeft u een heldere visie op een duurzaam Bunnik? Wilt u samen met betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke groeperingen/organisaties meedenken over keuzes in het duurzaamheidprogramma? Kom naar de brainstormbijeenkomst op maandagavond 28 oktober 2013 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis.
Meer informatie
Contactgegevens: Jasper Neyssen, projectleider: j.neyssen@bunnik.nl, tel. (030) 659 48 48

Wethouder levert eigen autosleutels in

20131015 ODIJK  Wethouder Bert Koopmanschap (P21) van Milieu heeft afgelopen donderdagochtend, op de Dag van de Duurzaamheid, samen met 100 andere bestuurders tijdens een manifestatie in Amersfoort, voor 10 dagen zijn autosleutels ingeleverd.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Lezing Marsman & Nijhoff

20131015 AUSTERLITZ  Op 20 oktober houdt Paul Beers (oud-recensent Volkskrant en Vrij Nederland) een voordracht over twee hoogtepunten uit de Nederlandse dichtkunst van vlak voor de oorlog: Hendrik Marsmans Tempel en Kruis (1939/1940) en Martinus Nijhoffs Het uur U (1937/1941).

Uit Marsmans monumentale en laatste dichtwerk Tempel en Kruis (1939/1940) bespreekt Beers de cyclus ‘Dierenruim’, waarin de dichter, heen weer geslingerd tussen humanisme en christendom, uit het Zuiden is teruggekeerd naar Utrecht en zijn leven overziet.
En na de pauze Nijhoffs virtuoze Het uur U (1937/1941), waarin een geheimzinnige man door een straat loopt en de bewoners aldaar confronteert met hun diepste verlangens en tekortkomingen.Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

In 2006/2007 gaf Paul Beers een geslaagde reeks voordrachten van Hans Andreus’ cyclus De sonnetten van de kleine waanzin, afgewisseld met pianomuziek van Skrjabin. De twee gedichten van vandaag zijn net als de cyclus van Andreus lange verhalende gedichten die de toehoorders meenemen op de geschetste (levens)reis, opnieuw afgewisseld met muziek en Jeroen Hennemans tekeningen bij Het uur U. 
In 2010 gaf Paul Beers op diverse kleinere podia een lezing over de door hemzelf vertaalde briefwisseling Ingeborg Bachmann-Paul Celan, Een dramatische liefde, met filmfragmenten en de stemmen van de dichters.

zondag 20 oktober, 13.00 u
Paul Beers – lezing Marsman & Nijhoff
entree € 8,50

het nieuws van 16 oktober 2013
16e jaargang nummer 4910

Onderzoeksinstituut TNO schrapt honderden banen

20131016 PROVINCIE UTRECHT  Bij onderzoeksinstituut TNO verdwijnen tot eind 2014 enkele honderden banen. De organisatie verwacht dit jaar met een verlies te moeten afsluiten. Dat maakte TNO woensdag bekend. TNO, met kantoren in onder meer Utrecht, Zeist en Soesterberg, heeft te kampen met minder inkomsten vanuit de overheid.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Pat Travers (CAN) + Big Bam Boom Band

20131016 ZEIST  Zaterdag 26 oktober 2013 staat Pat Travers in Pop- & Cultuurpodium De Peppel!  Weinig rockartiesten hebben zo’n eigen en unieke stijl als de Canadese gitarist Pat Travers. Vooral in zijn begintijd als artiest, halverwege de jaren 70, had hij een aantal bijzondere kenmerken. Zo was zijn zwarte Fender Telecaster kenmerkend, maar ook het feit dat hij blootsvoets op het podium speelde uniek.

vergroot foto

Tijdens optredens nodigde hij zijn fans uit om luchtgitaar op het podium te komen spelen. Pat Travers is beïnvloed door gitaarvirtuozen als Jimi Hendrix, Jef Beck, Eric Clapton en Jimmy Page. In de loop der jaren ontwikkelde Travers zijn eigen gitaarstijl, met sterke klassieke bluesinvloeden. Zijn nieuwste album ‘Fidelis’ bevat 100% klassieke Pat Travers songs, die ergens tussen de hardrock en blues zitten.

 In het voorprogramma de Big Bam Boom Band, power bluesrock uit regio Utrecht, welke al sinds de Big Bang de planken van diverse Nederlandse podia kaalschuurt met hun rock, bluesrock en blues, maar dan wel op hun eigen manier. Covers van Cream, The Who, (oude) Stones, Johnnie Winter, Pat Travers e.a. De deuren op de Montaubanstraat 106 in Zeist gaan open om 20:30 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.peppel-zeist.nl en bij Primera voor € 13,00 en op de avond zelf aan de deur voor € 17,00.

Programma CDA-Zeist is klaar

20131026 ZEIST   ‘Het CDA verbindt’ is de titel van het Verkiezingsprogramma van het CDA-Zeist voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. In een algemene ledenvergadering hebben de leden hun goedkeuring gegeven aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsperiode 2014 – 2018.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Nieuwe duiker voor Slot Zeist

20131016 ZEIST   Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe duiker geplaatst onder de hoofdingang van Slot Zeist aan de Nassau Odijklaan in Zeist. Hierdoor komt het water rondom het Zusterplein in open verbinding te staan met het water van het Broederplein.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Schoon water en toekomst voor agrariërs

20131016 BUNNIK / REGIO   Schoon water en toekomst voor agrariërs in het veenweidegebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht zijn mede-ondertekenaars van lijst met maatregelen die de waterkwaliteit fors moet verbeteren.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Aannemer belooft lek te dichten

20131016 UTRECHTSE HEUVELRUG  Ballast Nedam gaat de lekken in het nieuwe kantoor van de gemeente Utrechtse heuvelrug repareren, zegt een persvoorlichter van het bedrijf. Afgelopen donderdag meldde wethouder Homan de lekken, zoals door Hillridge de dag erop bericht. Het zou gaan om meerdere gebreken in de ondergrondse gebouwen van het nieuwe gemeentekantoor in Doorn.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Bezuinigingsplannen ‘coproductie’ met Bunnikse samenleving

20131016 BUNNIK  Het gemeentebestuur wil samen met burgers op zoek gaan naar oplossingen om de noodzakelijke bezuinigingen voor 2015, 2016 en 2017 in te vullen. Dat schrijft het college in het vorige week gepresenteerde Plan van Aanpak Bezuinigingen 2015-2017, die als werktitel ‘Bunnikse Kwaliteit’ meekreeg.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Willem Metz behaalt molenaarsdiploma

20131016 WIJK BIJ DUURSTEDE  Molenaars en vrienden brachten deze week een toast uit op Willem Metz als nieuwe gediplomeerd molenaar voor de Rijn en Lek. Metz (69) wist al enkele jaren geleden waar hij na zijn arbeidzame leven heel veel energie en tijd in zou stoppen.

Lees verder op ditiswijk.nl

Wijkse Veer wordt verkocht

20131016 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het Wijkse Veer wordt geprivatiseerd. Het college van Wijk bij Duurstede heeft dinsdag 15 oktober besloten om de veerpont met toebehoren en het veerkantoor met ondergrond te verkopen aan Ton Paulus Beheer BV. De exploitatie van het veerrecht wordt voor 10 jaar uitgegeven.

Lees verder op ditiswijk.nl

Vergunning van november online volgen

20131016 UTRECHTSE HEUVELRUG   Er is goed nieuws voor klanten van de gemeente. Vanaf november kan de voortgang van een aangevraagde vergunning via internet worden gevolgd.  Dat zei directeur Douwe Woudstra van de Regionale ICT Dienst (RID) vorige week in een presentatie voor de raadscommissie Bestuur en Middelen.

Lees verder op de website van De Kaap

Zr. Greet Verhoeven nieuwe leidinggevende Zendings‐Diaconessenhuis Bethanië

20131016 AMERONGEN  Op zaterdag 12 oktober nam zr. Greet Verhoeven (54 jaar) de leiding over van het Zendings‐Diaconessenhuis Bethanië in Amerongen. Ze volgde zr. Dorien Peet op die de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. In een indrukwekkende bijeenkomst werd zr. Greet te midden van haar mede‐diaconessen ingezegend.

Daarbij waren familie, medewerkers en vrijwilligers aanwezig. De aanwezigheid van diverse diaconessen uit Zwitserland, Duitsland en Rwanda verhoogde de feestvreugde. Na afloop was er een uitgebreid buffet, omlijst met muziek, waaraan ongeveer 130 mensen deelnamen.

Zr. Dorien Peet was 12 jaar leidinggevende. Ze werkte 12 jaar bij de diaconessengemeenschap in Rwanda toen ze in verband met een crisissituatie gevraagd werd leidinggevende taken in Nederland
op zich te nemen. Ze omschrijft haar tijd als leidinggevend diacones als een ingrijpende, maar ook mooie periode, waarin Gods barmhartigheid zichtbaar was. Zr. Dorien blijft deel uitmaken van de
diaconessengemeenschap en zal haar taken als voorzitter van een stichting die projecten in Rwanda steunt, alsmede haar voorzitterschap van het Sociaal Vangnet in Amerongen, voortzetten.

Zr. Greet Verhoeven werkte 18 jaar lang als teamleider bij Timon ’t Arendsnest in Amsterdam, een opvang‐ en begeleidingscentrum voor alleenstaande moeders met kinderen.
Samen met algemeen manager Freek van Holten vormt zr. Greet de huisleiding.

‘Uitvoeringsdienst’ opnieuw onder vuur

20131016 PROVINCIE UTRECHT  Bij het RUD hebben veel Utrechtse gemeenten hun milieudiensten en vergunningstrajecten geoutsourced, maar het RUD draait niet en de directeur is ontslagen. Utrechtse heuvelrug zit met een strop van €170.00.  Het ontslag meldt NRC Handelsblad in de krant van gisteren, onder de kop ‘Financieel wanbeleid bij Utrechtse milieudienst.’

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Vrouw gewond bij aanrijding in Rhenen

20131016 RHENEN  Bij een aanrijding tussen twee personenauto’s is dinsdag aan het einde van de middag een vrouw gewond geraakt. Eén van de auto’s kwam vanaf de rotonde de Geertesteeg opgereden en verloor om onduidelijke redenen de macht over het voertuig waardoor deze op de andere weghelft terecht kwam.

Lees verder op de website van De Kaap

Uitzichtplateau De Zanderij krijgt vorm

20131016 MAARN  Er wordt hard gewerkt aan het uitzichtplateau op de Driebergseweg in Maarn. Vanaf dit plateau kan met het ‘Steneneiland’ zien dat midden in De Zanderij ligt.  Er wordt ook een brug aangelegd en twee trappen die toegang geven tot het natuurgebied, dat sinds 2001 gesloten is voor publiek.

Lees verder op de website van De Kaap

Gestolen scooter aangetroffen

20131016 ZEIST  Omstreeks 11.30 uur signaleerde de politie een onbeheerde scooter op de Sanatoriumlaan. Na onderzoek bleek deze gestolen en gesignaleerd te zijn. Agenten werden ter plaatse aangesproken door een man die aangaf dat de vermoedelijke bestuurder van de scooter in de omgeving moest zijn.

De agenten zijn op zoek gegaan naar de verdachte en troffen een 32-jarige man uit Bunnik uiteindelijk aan op de Johan van Oldenbarneveldlaan. De verdachte werd aangehouden. Bij de aanhouding bleek dat de man drugs op zak had en deze vermoedelijk ook gebruikt had. De verdachte werd overgebracht naar het bureau. De politie onderzoekt de zaak.

Vrijwilliger bij de Zonnebloem: Ank van Rijn

20131016 WIJK BIJ DUURSTEDE/COTHEN   Ank van Rijn is al 30 jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem, afdeling Cothen/Langbroek, even lang als deze afdeling bestaat. Tijdens het 30-jarig jubileum, dat recentelijk werd gevierd, werd ze dan ook in de zonne(bloemen) gezet.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Gert en Bep Hofman 50 jaar getrouwd

20131016 COTHEN   Gert en Bep Hofman-Geerdes vierden op 9 oktober hun 50-jarig huwelijk. Burgemeester Tjapko Poppens kwam het paar feliciteren en bracht het ‘boterbriefje’ voor hen mee, een gewaarmerkte kopie van de trouwacte. Het werd een gezellig koffie-uurtje.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Kamerorkest Bunnik zoekt nieuwe leden

20131016 BUNNIK  In twee jaar tijd is het aantal leden van het Amateur Kamerorkest Bunnik verdubbeld, dankzij het enthousiasme en de humor van deskundige dirigent Dick van Gasteren. Maar het orkest wil meer. Met nog een aantal nieuwe leden erbij kunnen ze nog vaker repeteren en dus beter voorbereiden voor optredens.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Kiwanis: 5.000 euro voor Jeugdsportfonds

20131016 UTRECHTSE HEUVELRUG   Kiwanis Driebergen Heuvelrug schenkt €5000 aan Jeugd Sport Fonds Heuvelrug. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen, die leven in gezinnen, waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Bente danst in ‘de Notenkraker’

20131016 WIJK BIJ DUURSTEDE   De Wijkse Bente de Ligt zal eind dit jaar schitteren in De Notenkraker. Na de audities op 15 september werd Bente uitgekozen voor een rol in deze balletvoorstelling van de DDDD (de Dutch Don’t Dance Division), die rond de Kerst wordt gespeeld in het Lucent Danstheater in Den Haag.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Bomenproject in kannen en kruiken

20131016 ODIJK  De voorbereidingen voor het verwijderen van de zieke kastanjebomen en het planten van 225 nieuwe bomen aan de Singel zijn zo goed als afgerond. De bomen zijn gekocht, de werkwijze is doorgesproken, er zijn plannen om het verkeer te regelen.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Hein Hoitink lijsttrekker voor De Liberalen

20131016 BUNNIK  De Liberalen hebben Hein Hoitink gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 die op woensdag 19 maart zullen worden gehouden. Hoitink is geen onbekende binnen de Bunnikse politiek. Van 2002 tot 2006 was hij wethouder en sindsdien is hij lid van de gemeenteraad.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Rabobank kantoren weg uit Kromme Rijnstreek

20131016 BUNNIK/REGIO  De inwoners van Bunnik weten het al: het Rabobank kantoor in het dorp wordt niet meer heropend. Maar ook de twee kantoren in Houten en het kantoor in Wijk bij Duurstede gaan dicht. In Houten al volgend jaar, in Wijk bij Duurstede in 2015.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Echte brug gevonden

20131016 BUNNIK  Waar eerder al vermoedens waren van een brug, werd er afgelopen week zeker een brug gevonden bij het archeologische onderzoek op de hoek van de Achterdijk en de Rijsbruggerweg. Er zijn drie rijen palen gevonden, dwars over de eerder gevonden Romeinse weg heen.


Lees verder op de website van ’t Groentje

PvdA Zeist wil 16 koopzondagen

20131016 ZEIST  In de voortdurende discussie over koopzondagen in de regio komt de PvdA-fractie in Zeist met een nieuw voorstel: 16 koopzondagen. Dat bericht de griffie van Zeist vanmiddag. Het Zeister gemeentebestuur wil alle zondagmiddagen vrijgeven voor een testperiode van 13 maanden, tot 1 januari 2015.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Utrechtse milieudienst op zwart zaad

20131016 PROVINCIE UTRECHT  De dienst die in de provincie Utrecht het milieubeleid uitvoert, zit door mismanagement in grote financiële problemen. De directeur is op non-actief gesteld, meldt NRC Handelsblad.

Lees verder op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 17 oktober 2013
16e jaargang nummer 4911

Najaarsconcert Oratoriumkoor Euphonia

20131017 RHENEN Het Oratoriumkoor Euphonia te Rhenen zal op 2 november weer haar jaarlijkse concert uitvoeren in de Cunerakerk. Het programma is, mede door de werken van de diverse componisten, zeer uitdagend en interessant. Uitgevoerd worden de Lutherische Messe van Bach, de Missa Brevis van Mozart en als feestelijke afsluiting het Gloria van Vivaldi.

Het Nederlands Begeleidingsorkest en Elly Meijer-Klein (orgel) verlenen hun medewerking.
Solisten zijn:
Lucia van Vugt -sopraan
Helena van Heel -alt
Erik Janse -tenor
Noёl Casteleyn -bas
De muzikale leiding is in handen van Harry Brasser.
Het koor rekent weer op een volle Cunerakerk!

De kerk gaat open om 19.30 uur. Het concert duurt van 20.15 uur tot 22.00 uur. In de korte pauze wordt een gratis drankje aangeboden. De toegangsprijs is € 25,- Voor verdere informatie en kaartverkoop kunt u o.a. terecht op de website: www.euphonia-rhenen.nl
Het volgende concert is vastgesteld op zaterdag 12 april 2014. Dan zal opnieuw de Johannes Passion van J.S. Bach worden uitgevoerd.

Natuurmiddag zwerfkeien

LEERSUM  Op woensdagmiddag 6 november organiseert de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum weer een kinderactiviteit. Het thema is: zwerfkeien. Onder deskundige leiding van Dhr. Helmers, geoloog, gaan we op het landgoed De Hoge Ginkel op zoek naar het hoe en wat van al die stenen en keien waar onze heuvelrug zo rijk aan is.

vergroot afbeelding

Kinderen van 6-12 jaar zijn welkom om 14.00 uur bij de ingang van landgoed De Hoge Ginkel, Scherpenzeelseweg Leersum. Dit bevindt zich, rijdende vanaf Leersum, aan de rechterkant, enkele honderden meters voorbij Ginkelduin. Om vier uur kunnen ze daar weer worden opgehaald. Denk aan een stevige plastic zak om als souvenir een mooie zwerfkei in mee naar huis te nemen. De activiteit is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor nadere informatie, bel 0343 454214.

Welnúh zoekt vrijwilligers

20131017 UTRECHTSE HEUVELRUG  Welnúh is op zoek naar receptiemedewerkers voor een dagdeel op de maandag, donderdag en vrijdag om het leuke receptieteam, dat werkzaam is in de Kampwegkerk in Doorn te versterken. Flexibele beschikbaarheid, ook in de schoolvakanties, wordt erg op prijs gesteld.

Voor onze afdeling Communicatie zoeken wij iemand die wil helpen bij het versturen van de persberichten naar de verschillende media en het plaatsen van de berichten op een site van de krant op bij voorkeur de donderdagmiddag of vrijdag. Dit neemt maximaal een uur per week in beslag en kan ook van huis uit worden gedaan. Ook heeft de afdeling Communicatie nog een ‘backup’ nodig voor de vrijwilliger die de website (Joomla) beheert.

Als één van deze functies iets voor u is, neem dan contact op met Annelies Barendregt voor de receptiefuncties, activiteitenbegeleiding@welnuh.nl of 523000. Voor de Communicatiefuncties kunt u mailen naar communicatie@welnuh.nl

Vogelen op de Blauwe Bever

20131017 ELST  Op zaterdag 26 oktober 2013 steekt de Blauwe Bever van wal om 14.00 uur, om na 2½ uur vogelen weer op het punt van afvaart aan te leggen. De vogeltrek is allang begonnen en dus staat ons op deze tocht een aantal  boeiende ontmoetingen te wachten van water- en weidevogels. Vele ganzensoorten zeker, de visarend misschien, voor de zwarte ooievaar is het al wat erg laat.

Afvaart: parkeerplaats aan de N225 tussen Elst en Rhenen tegenover industrieterrein Remmerden, Utrechtsestraatweg 198, 3911 TX Rhenen. Volg bord P safariboot de Blauwe Bever.

Kosten: Beschermers € 13,00, niet-Beschermers € 16,00, kinderen 6 t/m 12 jaar € 7, Kleintjes t/m 5 jaar gratis.

Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via de site van Utrechts Landschap  ( www.utrechtslandschap.nl/varen), of per telefoon VVV Wijk bij Duurstede 0343 – 575995.

Nadere informatie: www.utrechtslandschap.nl

Studenten organiseren ontbijt voor bewoners Mirtehof

20131017 ZEIST  Bewoners van Charim-locatie Mirtehof in Zeist werden 15 oktober verwend met een ontbijt, verzorgd door studenten van de middelbare hotelschool ROC Amsterdam. De studenten begonnen voor een schoolproject een ontbijtbedrijf en kozen ervoor om de bewoners van Mirtehof een gezonde start van de dag te geven.

Lees verder op de website van de Nieuwsbode Zeist

Weer nieuw plan voor H26: Slowfood langs A12

DRIEBERGEN  Een nieuw plan voor H26 zag vanochtend het licht. Het verenigt meerdere plannen in zich, en er staan draagkrachtige financiers achter.
Slowfood on the fastlane, zo zou Frans Copini zijn plan het liefst kenschetsen. De slowfood krijg je geserveerd in een biologisch restaurant, middenop een grote, ronde moestuin, pal naast de A12.

vergroot foto

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Aantal WW-ers stijgt met 6,5%

20131017 REGIO MIDDEN UTRECHT  Uit gegevens van UWV blijkt dat UWV eind september in de regio Midden-Utrecht 18.979 lopende ww-uitkeringen heeft verstrekt. Dat zijn 1.153 uitkeringen meer dan een kwartaal eerder (+6,5%). Landelijk is het aantal WW-uitkeringen 400.370. Dit is een toename van 4,9% ten opzichte van het einde van het vorige kwartaal.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Wijkse historie in glas-in-lood


20131017 WIJK BIJ DUURSTEDE  Een glas-in-lood raam met daarin de historie van de stad op een bijzondere wijze samengebracht. Het raam was er al in het pand aan het Klooster Leuterplein naast de Hema. Gitta van Balen restaureerde dit bijzondere raam recentelijk en nu kan het weer jaren vooruit op deze prachtige plek. Van buiten is het minder goed te zien, maar zodra je het pand binnenkomt zie je de schitterende kleuren.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Twee mannen aangehouden na stelen lokfiets

20131017 DRIEBERGEN  Bij station Driebergen-Zeist staat een lokfiets, om daarmee fietsdieven op te sporen en het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Dinsdagavond rond 21.30 uur kreeg de politie een signaal dat de lokfiets op het Stationsplein verplaatst werd.

Agenten volgden het signaal dat de GPS-fiets gaf. Agenten gingen naar de tuin van een woning in Vianen, omdat het GPS-signaal aangaf dat de fiets daar stond. In de tuin troffen de agenten twee mannen en een tiental fietsen, waaronder de lokfiets, aan. Het tweetal (57 en 24 jaar uit Vianen) is aangehouden. Zij zijn in verzekering gesteld. De fietsen en een auto zijn in verband met het onderzoek in beslag genomen.

Geen cel voor ‘Monster van Leersum’

20131017 LEERSUM  Het zelfbenoemde ‘Monster van Leersum’ moet 2.500 euro schadevergoeding betalen voor het terroriseren van zijn buren. Ook wordt een oude boete van 4.500 euro alsnog geïnd. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Heidetuin in Driebergen aangewezen als gemeentelijk monument

20131017 DRIEBERGEN  De vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering, de Rotary Club Driebergen-Rijsenburg en de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu, hebben in augustus 2012 verzocht om de Heidetuin, gelegen tussen de Van Oosthuyselaan, de Wethouder Verhaarlaan en de Arnhemse Bovenweg te Driebergen, aan te wijzen als gemeentelijk monument. De gemeente heeft dit verzoek ingewilligd.

Vervangen verkeerslichten N226 Maarsbergen

20131017 MAARSBERGEN  Vanaf 21 oktober tot en met 25 oktober 2013 (herfstvakantie) gaat de provincie Utrecht de verkeerslichten vervangen op het kruispunt van de Woudenbergseweg (N226) en de Tuindorpweg/Haarweg in Maarsbergen. De vervanging is nodig omdat de techniek van deze verkeerslichten verouderd is.

Tijdens de werkzaamheden aan de verkeerslichten blijven alle wegen bereikbaar. Het verkeer kan rondom het kruispunt wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Werkzaamheden
Niet alleen de verkeerslichten zelf worden vervangen, er komt ook een gemoderniseerde regeling met een nieuwe regelkast aan de kant van de weg. De nieuwe regeling is afgestemd op het verkeersaanbod en zorgt tevens voor een veilige afwikkeling van het verkeer.
De volgende werkzaamheden worden verricht:
    •    Vervangen verkeersregelkast.
    •    Vervangen van de traditionele lampen door moderne LED-lampen. Deze lampen zijn ook bij felle zon en bij slecht weer goed zichtbaar, besparen energie en hebben een langere levensduur.
    •    Aansluiten op de provinciale verkeersmanagementcentrale in Huis ter Heide.

De werkzaamheden bij de kruising Woudenbergseweg (N226)-Tuindorpweg/Haarweg starten in de herfstvakantie op maandag 21 oktober en worden uiterlijk op vrijdag 25 oktober afgerond. Donderdag 24 oktober en vrijdag 25 oktober zullen de verkeerslichten opnieuw worden ingeregeld.

Gevolgen voor het verkeer
Het verkeer kan de gehele periode gebruik blijven maken van de kruising maar zal wel enige hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden en van de tijdelijke verkeersmaatregelen. Verkeersregelaars zullen aanwezig zijn om het verkeer ter plaatse te begeleiden.

Raads-tv wordt voorlopig uitgesteld

20131017 UTRECHTSE HEUVELRUG   Het gaat nog even duren voordat belangstellende inwoners behalve het geluid ook live-beelden van de raads- en commissie-vergaderingen kunnen volgen. Politici hebben geen vertrouwen in de beoogde leverancier.

Lees verder op de website van De Kaap

John Winnubst exposeert aquarellen

20131017 DOORN   Na twintig jaar aquarelleren is het zover: John Winnubst toont zijn gevarieerde werken van 26 oktober tot en met 23 november op Landgoed Beukenrode in Doorn. Winnubst: ,,Ik wil mijn werk graag met anderen delen, want ik ben er best trots op.”

Lees verder op de website van De Kaap

‘Pittige discussie’ over nieuwe structuur

20131017 AMERONGEN   Het ging er pittig aan toe dinsdagavond in het Amerongse restaurant Buitenlust. Daar gingen zo’n dertig Amerongse ondernemers in gesprek met wethouder Bert Homan, enkele raadsleden en ontwikkelingsdeskundigen. Op de agenda stond de herstructurering van het bedrijventerrein aan de Bertus Leendersweg in Amerongen.

Lees verder op de website van De Kaap

PvdA: wat pak je het eerste aan?

20131017 WIJK BIJ DUURSTEDE   Raadslid Tijmen Baas van de PvdA vraagt het college om uitleg: hoe worden keuzes gemaakt in het onderhoud van straten, wegen en plantsoenen. ‘Uit de samenleving’ hebben de sociaal-democraten opgepikt dat er nu hapsnap wordt gewerkt.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

BBNu: 30 miljoen foetsie in 8 jaar

20131017 WIJK BIJ DUURSTEDE   Ton Teunissen, voorzitter van BBNu, is er niet blij dat de provincie Wijk bij Duurstede heeft aangewezen als ‘zwakste jongetje van de klas’. De lokale partij maakt zich zorgen. De zittende politici hebben volgens haar in 8 jaar tijd 30 miljoen uitgegeven.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Bourgondië bekert verder

20131017 WIJK BIJ DUURSTEDE   Afgelopen dinsdag was de Hordenhal het toneel voor een bekerwedstrijd met een spectaculair slot. Recreanten Mix 3 van volleybalvereniging Bourgondië versloeg thuis Tovo Heren 4 met 3-2. De eerste twee sets werden verloren, maar Bourgondië toonde zich een ware “cupfighter” en wist er uiteindelijk met de winst vandoor te gaan.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Wethouder opent Warande Gilde in Zeist

20131017 ZEIST  Dinsdagmiddag heeft Bodes De Vries, wethouder sociale duurzaamheid in Zeist, Het Warande Gilde in Zeist officieel geopend. Twintig leerlingen helpende zorg en welzijn van MBO Utrecht lopen een jaar stage in de wooncentra Heerewegen en Klein Heerewegen van Warande.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Vogelnest voortaan bij MeanderOmnium

20131017b ZEIST   Vogelnest valt voortaan onder de vleugels van welzijnsorganisatie MeanderOmnium. Buurtbewoners gaan samen activiteiten bepalen. Morgen, op vrijdag 18 oktober vindt de feestelijke ondertekening plaats van de huurovereenkomst door de directeuren van woningbouwvereniging de Kombinatie en MeanderOmnium.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Bomenkap voor ontmoetingscentrum Zeist-Oost

20131017 ZEIST   Op 21 oktober start het kappen van 78 bomen in het hart van de wijk Kerckebosch. De kap is nodig voor de bouw van het ontmoetingscentrum Zeist-Oost; Multifunctionele Accommodatie. De bomenkap wordt net zoals eerdere keren in de wijk zorgvuldig uitgevoerd met een gedetailleerde bomenkaart.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist
het nieuws van 18 oktober 2013
16e jaargang nummer 4912

Zeven kunstenaars Koningsportret bekend

20131018 ZEIST  De zeven kunstenaars die doorgaan in de strijd voor het maken van het Koningsportret in de nieuwe raadszaal zijn door wethouder van cultuur, Joke Leenders, bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in de Werkschuit. Zij zijn door de kunstcommissie gekozen. In totaal waren er 18 aanmeldingen.  

Gevarieerd aanbod
De commissie koos de zeven kunstenaars op basis van ingezonden beeldmateriaal, een CV en eventueel een projectvoorstel. De aanmeldingen waaruit ze konden kiezen varieerde van klassiek tot eigentijds. Ook was er inbreng van zowel professionals en amateurs.

De namen van de gekozen kunstenaars zijn in willekeurige volgorde:
Erica Nussbaum, 
Janneke Berendsen, 
Kevin Nieuwenhuijs, 
Jan Pieter Foppen, 
Marjolein Witte, 
Jan Sakko en  
Irma den Bode

Kunstwerken zijn te zien
De geselecteerde kunstenaars gaan nu aan de slag met het maken van hun Koningsportret. Daarvoor hebben ze de tijd tot half januari 2014. Daarna zijn de werken te bewonderen voor publiek tijdens een expositie bij De Werkschuit en op het Gemeentehuis van Zeist.

Toch haagbeuken langs de Singel

20131018 ODIJK  Er komen toch haagbeuken langs de Singel. Eerder was de keuze gevallen op de Zelkova, maar daarvan wordt toch afgezien. Dat heeft de bomenprojectgroep laten weten. Reden om, tegen de democratische keuze van de meerderheid in, toch voor de haagbeuk te kiezen is het feit dat de Zelkova jaarlijks veel deskundig snoeionderhoud vergt.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Kromme Rijnstreek beste Nederlandse regio

20131018 ODIJK   Hoe scoort de gemeente Bunnik op duurzaamheid? Dat onderzocht Rabobank Kromme Rijnstreek. Afgelopen week overhandigde de bank het resultaat aan het college van de gemeente. In de duurzaamheidsmonitor heeft de gemeente Bunnik een 17e plaats behaald van de ruim 400 Nederlandse gemeenten.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Toekomst Driebergs gemeentehuis onduidelijk

20131018 DRIEBERGEN  Projectontwikkelaar Grootheest krijgt twee maanden extra de tijd om te denken over de aankoop van het Driebergse gemeentehuis. Het doet de kansen op lokaal maatschappelijk gebruik van het gebouw slinken.  Grootheest heeft een optie voor eerste recht van koop van het voormalige Driebergse gemeentehuis.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Eenzijdig ongeval N-227

20131018 LANGBROEK  Om nog onduidelijke redenen reed vanmiddag een auto komende vanuit de richting Doorn ter hoogte van de kruising Cothensweg en Doornseweg tegen een lantaarnpaal aan de rechterzijde van de weg.

Lees verder op ditiswijk.nl

Elfde Profit run

20131018 ZEIST  Profit Zeist, onderdeel van SPC Geerestein, organiseert dit jaar voor de 11e keer op 27 oktober 2013 een sportieve loop door de prachtige bossen van Zeist: de Profit run.  Start en finish zijn op het sportpark Schaerweijde in Zeist.  U kunt kiezen uit 2 afstanden: 5 en 10 kilometer.

Daarnaast is er speciaal voor de kinderen een Kidsrun van 2.5 kilometer. De inschrijfkosten zijn € 8,50 (zonder T-shirt) of € 12.50 inclusief T-shirt voor de senioren en € 5,- voor de kinderen.

De inschrijfkosten zullen aan KWF gedoneerd worden. Inschrijven kan vooraf op clubprofit@geeresteingroep.nl of 27 oktober tot 09.45 bij Profit in Zeist. De start is om 11.00 uur. Krakelingweg 1, 3707 HM Zeist.

Eerste Lustrum Dorpshuis Trofee de Twee Marken

20131018 MAARN  In het Maarnse Dorpshuis de Twee Marken wordt vrijdag 15 november alweer voor de vijfde keer gestreden om de Dorpshuis Trofee. In 2009 nam de toen nieuwe pachter Sandra de Bie het initiatief om de oude traditie van een jaarlijks bridge toernooi weer nieuw leven in te blazen.

Samen met Bridgeclub Maarn die het recreatief competitief bridgen hoog in het vaandel heeft staan, werd toen weer gespeeld om de Dorpshuis Trofee. Laagdrempelig wordt er gezellig maar wel serieus gespeeld.
Het is mogelijk om nog in te schrijven bij de secretaris van Bridgeclub Maarn.
Jan van der Heijden 0343 441247 j.vd.heijden@planet.nl

Jan Evers sterk bezig

20131018 LEERSUM  De donderdag begon met de strijd der titanen, Bertus Schuilenburg tegen Jan Evers. Hoewel Bertus duidelijk de intentie had goed te presteren, liet hij daardoor onnodig een balletje liggen, terwijl Jan na een matige start een sterke partij speelde met series van 61, 54, 48 en een moyenne van 11,11 de partij met een serie van 67 caramboles in 18 beurten uitmaakte.

Piet Vroege won in 23 beurten met goed spel van Tinus Balfoort, die het na de 20e beurt liet liggen. Paulus Sloots kreeg geen grip op de partij tegen Teus ter Maaten, die in 32 beurten won. Hoewel Jo de Ruijter vanaf de 29e beurt moeite had de laatste caramboles te maken, wist zie in 34 beurten toch de partij tegen Arie Wagensveld te winnen. Bart Schuilenburg had met zijn eerste partij van dit seizoen moeite om in zijn spel te komen, waardoor Hans Holleman de gelegenheid had om ver te komen en slechts één carambole tekort kwam voor de volle winst. Theus Gijsbertse was in zijn partij tegen Ab Bosch goed op dreef, maar zakte na de 14e beurt in, waardoor Ab, die slecht startte, de gelegenheid had nabij te komen en in de laatste beurt de partij nipt op zijn naam schreef.

Uitslagen van 17 oktober:

Hans Holleman Bart Schuilenburg 9-6
Piet Vroege Tinus Balfoort 12-6
Ben Cirkel Frits Schoenmaker 7-2
Bertus Schuilenburg Jan Evers 6-12
Arie Wagensveld Jo de Ruijter 4-12
Ab Bosch Theus Gijsbertse 12-9
Teus ter Maaten Paulus Sloots 12-6
Zie verder www.bvl-leersum.nl.

Kinderfietsenplan: Meer dan 120 fietsen voor azc Leersum

20131018 LEERSUM  Meer dan 120 fietsen zijn ingezameld voor de kinderen in het asielzoekerscentrum Leersum dankzij de inzet van verschillende partijen, waaronder Rabobank Utrechtse Heuvelrug, Werkartaal, BIGA Groep, DEV Doorn en HC Doorn, enthousiaste vrijwilligers en met name mensen in de regio die een fiets hebben gedoneerd. Het Kinderfietsenplan is hiermee zeer geslaagd te noemen.

Op maandag 21 oktober zullen om 14.00 uur burgemeester de heer F. Naafs, de heer M. Dirksen, directievoorzitter van Rabobank Utrechtse Heuvelrug, mevrouw R. Stempvoort van de Rabobank Foundation, mevrouw M. Schouten van de ANWB en mevrouw P. Woudsma locatiemanager van het azc de eerste gedoneerde fiets overhandigen aan een van de kinderen in azc Leersum. Voor de kinderen van het centrum is er een fietsfeest met diverse activiteiten zoals een fietscheck en een fietsparcours, maar ook andere leuke kinder- en ouderactiviteiten.

De burgemeester zal ook het gerenoveerde sportveld van het azc openen.
De renovatie is middels het COA-project Kind in de opvang tot stand gekomen.

Over het Kinderfietsenplan
Kinderen willen met een fiets hun omgeving verkennen, naar school gaan, vrienden bezoeken en aan clubs deelnemen. Maar voor kinderen in een asielzoekerscentrum is een fiets vaak niet vanzelfsprekend. Veel kinderen die leven in een azc hebben geen fiets. Dit beperkt hun bewegingsvrijheid. Met een fiets kunnen kinderen namelijk veel meer ondernemen en deelnemen aan de maatschappij. Vandaar dat ANWB, Rabobank Foundation (het maatschappelijke fonds van de Rabobank), Stichting de Vrolijkheid en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het project ‘Kinderfietsenplan’ startten. Het Kinderfietsenplan heeft er al voor gezorgd dat veel kinderen inmiddels meer mobiel zijn en bijvoorbeeld op de fiets naar school kunnen.

Meer informatie over het project is te vinden op www.kinderfietsenplan.nl
Inzet van de regio levert meer dan 120 fietsen op
In Leersum zijn fietsen ingezameld op initiatief van Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Bij dit initiatief hebben zich meerdere partners aangesloten. Zo heeft gemeente Utrechtse Heuvelrug de locatie voor opslag van gedoneerde fietsen ter beschikking gesteld. De BIGA Groep heeft gezorgd voor vervoer van de fietsen en heeft Stichting Werkartaal ingezamelde fietsen gerepareerd. Tenslotte zijn in de regio spontane acties op gang gekomen door enthousiaste vrijwilligers, zoals Hanneke Hietink. Samen met Voetbalclub Doorn DEV en de Hockeyclub Doorn organiseerde zij een inzamelactie bij beide clubs, die 37 fietsen opleverde. Tenslotte hebben zich verschillende vrijwilligers gemeld om kinderen fiets- en verkeersles te geven en om fietsen te repareren. Bij het asielzoekerscentrum wordt een fietswerkplaats ingericht waar bewoners zelf de fietsen opknappen.

Fotoverslag Duurzaamheidsestafette

20131018 PROVINCIE UTRECHT  Op 10 oktober 2013 was het landelijke Dag van de Duurzaamheid. Samen met 12 gemeenten organiseert de Omgevingsdienst regio Utrecht de duurzaamheids-estafette. De wethouders Milieu en Duurzaamheid bezoeken per elektrische auto in twee rondes verschillende initiatieven in de regio Utrecht die aandacht verdienen.

Lees verder op de website van de gemeente Bunnik

Vrouwe Autumnus leest voor op Zuylestein

LEERSUM  Op 27 oktober wordt in de historische schaapskooi (gelegen aan de Achterweg te Leersum) op Landgoed Zuylestein in samenwerking met het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug en de Stichting Vrienden van de Schaapskudde Leersum een herfstactiviteit georganiseerd voor de kinderen tot 12 jaar en hun (groot-)ouders.

In de knusse schaapskooi wordt door vrouwe Autumnus een spannend herfstverhaal voorgelezen; hierbij is er voor iedere bezoeker een heerlijke beker warme chocolademelk met speculaas.

Na het voorlezen zijn er voor de kinderen leuke binnen- en buitenactiviteiten.
Voor de kinderen is de entreeprijs € 3,– en voor volwassenen € 1,50.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de schaapskooi aangegeven door borden aan de Rijksstraatweg te Leersum.
Voor meer informatie : info@landgoed-zuylestein of 0343-454885.

zie ook: www.landgoed-zuylestein.nl

November = Nederland leest

MAARN  Op vrijdag 1 november vindt de feestelijke aftrap van “Nederland Leest en Nederland Schrijft” om 15.30u plaats in de locatie Maarn van de Bibliotheek Z-O-U-T , Trompplein 5 in Maarn. Dit jaar staat de leesactie geheel in het teken van Erik Pinksterblom die op een nacht het schilderij Wollewei boven zijn bed in stapt en in de wereld van de insecten terechtkomt. 

Kortom: Erik en het klein insectenboek van Godfried Bomans.
 
Tijdens deze speciale ‘vrijmibo’ worden de eerste boekjes van Nederland Leest uitgereikt, gaat de website Nederland Schrijft live,  zijn er verrassende interviews…….en meer.

Slimme energiebesparing bij BIGA

2-0131018 ZEIST   Meer dan duizend lampen in het gebouw van Biga Groep zijn door GreenFox vervangen voor energiebesparende lampen. Tot nu toe bespaart dit project al meer dan 20% energie en naar verwachting zal dit percentage nog hoger worden. Wat dit werk bijzonder maakt is dat GreenFox dit heeft uitgevoerd met de inzet van acht medewerkers van Biga Groep.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Achtste Lions Diner in de Grote Kerk

20131018 WIJK BIJ DUURSTEDE  Wilt u culinair verrast worden op een rustieke locatie? Dan bent u van harte welkom op vrijdag 8 november a.s. vanaf 18.30 uur in de Grote Kerk op de markt in Wijk bij Duurstede. De voorbereidingen voor het jaarlijkse Lions Diner zijn al in volle gang.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Zuurkool en bingo

20131018 LANGBROEK  Op dinsdag 29 oktober kunnen de senioren in het Dorpshuis ‘De Toekomst’ in Langbroek weer genieten van de maandelijkse warme maaltijd. De hoofdmaaltijd is zuurkool.

Lees verder op ditiswijk.nl

Albert Heijn koopt grond bij Churchill-locatie in Bunnik

20131018 BUNNIK  Albert Heijn koopt de grond aan het Churchillterrein in Bunnik. Gemeente en de supermarktketen tekenen daarover vandaag een overeenkomst. Jan van Vliet, de eigenaar van de Albert Heijn, zal een plan voor de locatie ontwikkelen. Hij wil op het terrein zijn magazijn gaan vestigen en daarnaast de openbare parkeervoorziening in het centrum verbeteren.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Wijk bij Duurstede heeft nu gemeentelijke monumentenlijst

20131018 WIJK BIJ DUURSTEDE  Na jarenlange, gedegen voorbereiding is de gemeentelijke monumentenlijst van Wijk bij Duurstede een feit. Deze bestaat (voorlopig) uit 63 panden en objecten in Wijk, Cothen, Langbroek en in het buitengebied. Later kunnen meer panden aan deze lijst worden toegewezen. De lijst van deze panden/objecten is te vinden op de gemeentelijke website www.wijkbijduurstede.nl.

Cultuurhistorisch belang
Wethouder Robbert Peek is tevreden dat de gemeentelijke monumentenlijst nu is vastgesteld: ‘We springen als gemeente zorgvuldig om met ons cultureel erfgoed. Dankzij deze lijst wordt het cultuurhistorische karakter van onze gemeente versterkt. De eigenaren kunnen trots zijn op hun panden en monumentenstatus’.
De gemeente Wijk bij Duurstede beschikte al over een respectabel aantal beschermde rijksmonumenten (177 stuks), 3 rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten en circa 700 beeldbepalende panden en objecten. De monumentale panden en objecten worden als publiekstrekkers beschouwd, aangezien vele dagjestoeristen hier op afkomen. De VVV in het centrum van Wijk biedt al jarenlang een stadswandeling aan langs monumenten en heeft tevens een fiets-/autoroute langs diverse monumenten in en bij Cothen en Langbroek.

Onderhoud en restauratie panden
De eigenaren van de panden op de gemeentelijke monumentenlijst kunnen een lening met lage rente aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds als ze hun pand willen opknappen. De gemeente heeft een beperkt subsidiebedrag om eigenaren te ondersteunen bij hun plannen.

Besluitvorming
Bij het proces om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst ging de gemeente niet over één nacht ijs. De provincie had in het verleden een inventarisatie uitgevoerd onder 700 panden en objecten. Hieruit kwam een lijst van meest waardevolle panden en objecten (150 tot 180 monumenten). In 2009 is een omschrijving afgerond voor panden en objecten, waarin staat waarom zij voor bescherming in aanmerking komen. De gemeente heeft nauw samengewerkt met de gemeentelijke monumentencommissie, die o.a. begeleiding en ondersteuning bood tijdens het proces en advisering over de potentiële monumenten. Gebruikers en eigenaren hiervan waren welkom bij een informatieavond en zij konden een zienswijzenprocedure doorlopen. Ten slotte is onlangs het definitieve aanwijzingsbesluit als beschermd gemeentelijk monument voor de eerste 63 panden/objecten genomen.

Vrolijk eerste lustrum De Ontdekkingsreis!

20131018 DOORN  Donderdag 17 oktober was voor de kinderen, ouders en begeleiders van De Ontdekkingsreis een echte feestdag. Behalve de thema-afsluiting was er het jaarlijkse herfstfeest én werd het eerste lustrum van de school gevierd.

De hele dag konden de kinderen meedoen aan alle feestelijke activiteiten. Er waren workshops voor kinderen door kinderen, zoals tekenen, stoeien, koekjes bakken en verschillende spellen. Daarnaast waren er workshops als levend stratego, knutselen met herfstmateriaal en voetbal. Er werden broodjes gebakken op twee vuurkorven én er was een springkussen. Dit laatste was een groot succes! Ook is door iedereen een klein glasplaatje versierd. Deze plaatjes worden later verwerkt tot twee glazen kunstwerken voor in de school.
Het weer werkte prima mee zodat er veel buiten kon worden gedaan. Op naar het tweede lustrum!

Woonvisie

RHENEN  Op 15 oktober 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de geactualiseerde woonvisie. Na vaststelling van de Woonvisie 2008 is er veel veranderd in de economie, maatschappij en de woningmarkt. Redenen genoeg om opnieuw te kijken naar de opgave op de Rhenense woningmarkt en de rol van de gemeente daarin.

De thema’s voor de Woonvisie zijn geagendeerd tijdens een conferentie op 18 april 2013 voor belanghebbenden op het gebied van het Wonen. De uitwerking is vervolgens door een projectgroep (met vertegenwoordigers van gemeente en Rhenense Woningstichting), en een klankbordgroep, bestaande uit vier externe vertegenwoordigers (makelaar, aannemer, ontwikkelaar en WMO-platform), onder leiding van bureau Companen tot stand gekomen.

De Woonvisie gaat in op de nieuwe rol van de gemeente, waarbij meer wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van de maatschappij. In de visie worden verschillende doelgroepen (starters, gezinnen,senioren en diverse inkomensgroepen) en specifieke thema’s (zorg en welzijn, de bestaande sociale huurvoorraad, duurzaamheid en nieuwbouwproductie) onderscheiden en worden de acties beschreven, die de gemeente hiervoor gaat ontplooien.

De belangrijkste conclusie is dat de bestaande overcapaciteit aan woningbouwplannen voor de gemeente geen aanleiding is om regie te voeren om overaanbod tegen te gaan. De gemeente zal de komende tijd met name een stimulerende rol op de woningmarkt op zich nemen, bijvoorbeeld door het bevorderen van (collectief) particulier opdrachtgeverschap en het onderzoeken of belemmerende beleidsregels kunnen worden verminderd. Bij nieuwbouw zal het accent liggen op het aanpasbaar bouwen, zodat woningen voor diverse doelgroepen geschikt (te maken) zijn. Voor wat betreft de bestaande voorraad wil de gemeente stimuleren dat mensen de eigen woning tijdig aanpassen, zodat men zo lang mogelijk veilig en comfortabel in de eigen woning kan blijven wonen
het nieuws van 19 oktober 2013
16e jaargang nummer 4913

Auto brandt volledig uit op de A12

20131019 BUNNIK  Op de A12 bij de afslag Bunnik is zaterdagmiddag een auto uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog onbekend.  In de auto zouden leden van een voetbalteam hebben gezeten, maar ze konden er op tijd uitstappen. De brandweer heeft het voertuig snel geblust, maar de auto was niet meer te redden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Mantelzorgers in zonnetje bij Welnúh

20131019 UTRECHTSE HEUVELRUG  Zondag 10 november is een belangrijke dag, de dag van de Mantelzorg. Rond deze dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Welnúh doet dit op donderdag 7 november. De consulenten van het Steunpunt Mantelzorg van Welnúh zullen dan in 5 dorpen van de Utrechtse Heuvelrug gemeente informatie over mantelzorg geven.

Ook wordt er een presentje aan de mantelzorgers aangeboden.
Welnúh wil zoveel mogelijk mensen informeren over mantelzorg, over de consequenties van het mantelzorger zijn en de mantelzorgers wijzen op de mogelijkheden van ondersteuning.
Daarnaast wil Welnúh zoveel mogelijk mensen bewust maken van mantelzorg zodat zij mantelzorgers herkennen. Op deze manier kan ook iemand uit de omgeving van de mantelzorger een presentje meenemen om aan een mantelzorger te overhandigen.
Welnúh wil dit jaar nadrukkelijk ook de jonge mantelzorgers benaderen.
De locaties waar de consulenten zullen staan zijn:
Driebergen: Zorg Plus Punt, Traay 54a
Doorn: Kampwegkerk, Kampweg 20-22
Leersum: Albert Heijn, Honingraat 57
Amerongen: Jumbo, Koenestraat 36
Maarn-Maarsbergen: de apotheek van het Gezondheidscentrum, Raadhuislaan 3.
Meer informatie over mantelzorg: www.welnuh.nl/mantelzorgersåç

Opendag OBS Dofijn – hoe geeft men daar les?

DRIEBERGEN  Op woensdag 6 november houdt Openbare Jenaplanschool Dolfijn (Driebergen) open dag. Leuk: zo kunt u het schoolgebouw eens van binnen bekijken, en kennismaken met de enthousiasmerende leerkrachten en de directie. Maar veel belangrijker: u kunt dan meebeleven, hoe het Jenaplan-onderwijs op deze school in de praktijk werkt.

Het uitgangspunt van het Jenaplan-systeem is eenvoudig: ieder kind is, net als iedere volwassene, verschillend. Iedereen heeft zijn eigen tempo en zijn eigen manier om zich de lesstof eigen te maken. Natuurlijk zijn taal, lezen en rekenen vaste onderdelen, iedere week. Daarnaast worden deze vakken zo veel mogelijk ingebed in overkoepelende thema’s, waarin ook geschiedenis, wereldoriëntatie en de artistieke vakken zijn ondergebracht. Het onderwijs blijft er levendig door, en de kinderen worden enthousiast over de onderwerpen waar zij zich langere mee tijd bezighouden.
En het eindniveau? Dat is gewoon dat van een goede basisschool, zo wijzen de cijfers uit. Er is extra begeleiding voor bij voorbeeld kinderen met dyslexie. Kinderen die net wat meer aankunnen, gaan wat harder. Zij krijgen extra lesstof, extra moeilijke rekensommen of zelfs wiskunde. Of zij verdiepen zich in de beginselen van het Spaans.

Engels vormt al jaren een vast onderdeel van het onderwijsprogramma op OBS Dolfijn – de enige openbare bassischool in Driebergen. Sinds vorig schooljaar maken de kinderen zelfs al vanaf groep 1 spelenderwijs, maar structureel, kennis met de ‘vreemde’ taal. En dat begint zijn vruchten af te werpen. Enthousiast komen kinderen terug van vakantie: opeens konden ze vriendjes maken in een ander land! De ouders zijn al even trots.

Nieuwsgierig geworden? Kennismaken met de school, met het onderwijs en de onderwijzers, de leerlingen, ouders en de directie, kan op de open dag. De eerstvolgende open dag vindt plaats op woensdag 6 november a.s., van 9.00 tot 10.30 uur, op beide locaties van de school: aan de Weidestraat en aan het Jagerspad. Wees welkom, en ontdek de mogelijkheden van deze school. En die van uw kind.

Classicus Anton van Hooff geeft lezing bij boekhandel Jacques Baas

DRIEBERGEN  Op dinsdagavond 29 oktober komt classicus Anton van Hooff naar boekhandel Jacques Baas voor een lezing met beeldmateriaal. Dit ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis en het feit dat Van Hooff een nieuw boek heeft geschreven: Klassiek, geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld. De auteur schreef eerder Athene, Marcus Aurelius en Nero & Seneca.

De Grieks-Romeinse oudheid heeft altijd zeer tot de verbeelding gesproken. Ze heeft de westerse beschaving op tal van gebieden geïnspireerd: op politiek, cultureel en intellectueel niveau. In die zin was zij ‘klassiek’: een voorbeeld, model, norm. Van Hooff schetst in Klassiek het samenhangende historische verhaal van de Grieks-Romeinse wereld. Hij doorspekt zijn verhaal met mooie anekdotes, vertaalde citaten, spreuken en opvallende parallellen met latere tijden.

Anton van Hooff (1943) was tot 2008 hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.Hij publiceerde onder andere over Caesar, Polybius, banditisme, Spartacus en zelfdoding in de Oudheid. Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften, en hij geeft lezingen over onderwerpen uit de klassieke geschiedenis. Sinds zijn pensionering doceert hij klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen.

De lezing begint om 20.15 uur. De toegang bedraagt 5,00 (inclusief drankje na afloop).

Joods monument wordt binnenkort onthuld

20131019n DRIEBERGEN   De gedenkplaats ter nagedachtenis aan de Joden die tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 uit Driebergen zijn weggevoerd en omgebracht wordt over drie weken geopend. De onthulling van het monument in het Wildbaanpark wordt donderdag 7 november verricht door opperrabbijn Jacobs en burgemeester Frits Naafs.

Lees verder op de website van De Kaap

Sporthal mag wijken voor woningbouw

20131019 DOORN   Sporthal Steinheim aan de Wijngaardsesteeg wordt in de toekomst mogelijk een locatie voor woningbouw. Dat blijkt uit het nieuwe bestemmingsplan voor het zuidoosten van Doorn.
Hoewel er nog geen concrete plannen bestaan voor de sloop van de sporthal, wil het college de handen vrij houden.

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 20 oktober 2013
16e jaargang nummer 4914

Schaerweijde kansloos in Rotterdam

20131020 ZEIST  De hockeyers van Schaerweijde hebben dik verloren in Rotterdam. De regerend landskampioen en koploper van de hoofdklasse versloeg de ploeg uit Zeist met 5-0. Schaerweijde had niets in te brengen in de wedstrijd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Lidl weert glasbakken?

20131020 WIJK BIJ DUURSTEDE  Lidl Wijk bij Duurstede heeft een ware metamorfose ondergaan waardoor de winkel ruimer en mooier is geworden. Maar helaas hebben niet alle veranderingen ook verbeteringen opgeleverd. Was eerder het laden en lossen onderwerp van gesprek, nu blijken ook de glasbakken vooralsnog niet terug te keren op het terrein van de Lidl.

Lees verder op ditiswijk.nl

Paddenstoelenspeurtocht in de Kaapse bossen

20131020 DOORN  Afgelopen zaterdag was een geweldige dag voor de kinderpaddenstoelen speurtocht in de Kaapse Bossen. De speurtocht werd georganiseerd en verzorgd door medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten en het Nationaal park Hoge Veluwe. 

Het was prachtig weer. Er was een 2,5 km lange zoektocht uitgezet met kaarten waarop informatie en vragen voor kinderen, hun ouders en opa’s en oma’s.

Bij de grafheuvels was een verhalenverteller, kinderen konden boogschieten, een vuurtje maken en bij terugkomst een broodje roosteren boven een open vuur.

Het Kaapse bos heeft dit jaar bijzonder veel Vliegenzwammen in soorten en maten. (Die Rode paddenstoel met witte stippen) Ouders en kinderen hebben er van genoten, ze lieten zich prachtig fotograferen.

Aan het einde van de tocht kregen ze een mooie zelfbouw kijkdoos en een kleurplaat.

Kinderen blij, dus ook de ouders en grootouders en de organisatie natuurlijk erg trots om zo’n mooie dag mee te maken.

Aanstaande zondag 27 oktober is er weer een paddenstoelenexcursie met gidsen. Inschrijven via de Natuurmonumenten site. / Activiteiten & Eropuit / Kaapse bossen.

Frans Eliens

Man gearresteerd

20131020 DOORN  Een 83-jarige man uit Doorn is zaterdag 19 oktober gearresteerd. Rond 13.50 uur meldde de man via het alarmnummer 112 dat hij zijn vrouw in hun woning iets ernstigs had aangedaan. Agenten gingen direct ter plaatse en troffen in de woning de man en zijn 86-jarige vrouw aan. De vrouw lag bewegingsloos op de grond.

Agenten startten direct met reanimatie die daarna werd overgenomen door ambulancepersoneel. De vrouw werd in kritieke toestand met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De man werd meegenomen naar het bureau en voor onderzoek en verhoor ingesloten. Rechercheurs van de Forensische Opsporing stelden in de woning een uitgebreid sporenonderzoek in. De 83-jarige man is in verzekering gesteld en het onderzoek tegen hem wordt voortgezet.

Bourgondië kroont zichzelf titelkandidaat

20131020 WIJK BIJ DUURSTEDE   Jongens 1 van Bourgondië won afgelopen zaterdag de belangrijke thuiswedstrijd tegen GO’97 1 en mengt zich daarmee in strijd voor het kampioenschap. Waar het team uit Wijk bij Duurstede vorige week nog genoegen moest nemen met een gelijkspel, waren ze deze week met 3-1 te sterk voor GO’97 uit Geldermalsen.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Dieptetuin Zeist in de herfst in trek

20131020 ZEIST   De Dieptetuin in de wijk Vackenbosch ligt er, zoals het hoort in deze tijd, prachtig herfstachtig bij, dankzij het werk van de ‘Vrienden van de Dieptetuin’. Deze unieke historische tuin uit 1909 is dan ook in deze tijd van het jaar een bezoekje waard.  Dat blijkt uit de proef met de zondagmiddag-openstelling.

Lees verder op De Nieuwsbode Zeist

Jacqueline Verbeek-Nijhof lijsttrekker VVD Zeist

20131020 ZEIST  De leden van VVD Zeist hebben woensdag 16 oktober 2013 Jacqueline Verbeek-Nijhof als lijsttrekker gekozen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Rene Hoekstra, voorzitter van de afdeling, roemt Jacqueline Verbeek-Nijhof als een sterk politica, die de afgelopen jaren vanuit haar rol in het College van B&W aansprekende resultaten heeft bereikt.

Lees verder op Slotstadnieuws.nl

BEEF voorverkoop van start

20131020 ZEIST  In een vurige, aanstekelijke mix van Jamaicaanse stijlen als ska, reggae, rocksteady, ragga, wordt BEEF geboren. Na een pauze van drie jaar stond reggaeband Beef op de Zwarte Cross onverwachts voor het eerst weer op het podium. Vanwege dit succes heeft het zestal besloten om eind dit jaar in originele bezetting een tour door Nederland te doen. 

vergroot foto 

En in hun tour doen ze ook Zeist aan! Op vrijdag 13 december 2013 staat BEEF in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. Met bekende hits als ‘Late Night Sessions’, ‘Alice’, ‘Beef Are Gonna Wreck It’, en de Krezip-cover ‘I Would Stay’. Van rock naar reggae, van rocksteady naar ska, alle nummers even dansbaar. Zanger Pieter Both is blij met de rentree: “Te gek dat het vuur weer brandt, we kijken met z’n allen nu al enorm uit naar de clubshows aan het einde van dit jaar!” De voorverkoop is van start gegaan, koop nu je kaartje voor € 12,00 op www.peppel-zeist.nl of bij Primera!


Automobilist rijdt tegen boom in Werkhoven

20131020 WERKHOVEN  Op de Korte Zuwe is zondagochtend een automobilist tegen een boom gebotst. Een vrouw liep daarbij onbekend letsel op. De brandweer moest er aan te pas komen om de vrouw uit het voertuig te knippen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Goedkope mode heeft een hoge prijs

20131020 DRIEBERGEN   In de media is haar vorig jaar verschenen boek ‘Mode voor morgen’ zeer veel besproken. Maar volgens de in Driebergen woonachtige Lynsey Dubbeld loopt de belangstelling voor haar baanbrekende gids nog lang niet synchroon met de daadwerkelijke verkoop van duurzame kleding.

Lees verder op de website van De Kaap

Lezing ds. Carel ter Linden in Zeist op 31 oktober

20131020 ZEIST  Carel ter Linden (1933) was een aantal jaren legerpredikant en voorganger in verschillende gemeenten, waaronder de Haagse Kloosterkerk. Bekendheid kreeg hij als voorganger in een aantal bijzondere diensten met de koninklijke familie, waaronder de uitvaart van prins Friso. Op donderdag 31 oktober om 20.00 uur is hij te gast in de doopsgezinde kerk in Zeist en vertelt hij over zijn boek ‘Wat doe ik hier in GODSNAAM?’

Meestal vraagt men aan een predikant niet wat hij zelf gelooft, al kan dat in zijn preken en gebeden wel doorklinken. Uitgever De Arbeiderspers vroeg Carel ter Linden op deze vraag in te gaan. ‘Wat gelooft u zelf, of wat gelooft u niet (meer)? Wat zou u aan uw kinderen kunnen en willen doorgeven?’ Hij gaf aan dit verzoek gehoor met het schrijven van een nieuw boek. Hij schetst daarin de geest van de nieuwe tijd waarin het geloof veel minder dan vroeger gedijen kan. Hij bekent ook zelf geen verbinding meer te kunnen leggen tussen de God die in de bijbel aan het woord is en die de mens wijst hoe te handelen, en het hele proces van de evolutie met zijn schoonheid maar ook met zijn bittere en wrede kanten (natuurrampen, ziekten). De gedachte aan een schepper, uit wiens hand dit alles is voortgekomen is hem vreemd geworden. In zijn ogen is ‘God’ een geestelijke werkelijkheid, die uitsluitend door de mens uitgedragen kan worden. De bijbel is voor hem een appèl tot humaniteit te midden van een raadselachtige en soms vijandige wereld.

Tijdens deze lezing zal ds. Carel ter Linden vertellen over zijn boek dat een neerslag is van zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij beantwoordt vragen en signeert na afloop. Toegang: 5 euro inc. koffie/thee. Iedereen is van harte uitgenodigd. Meer info: Annelies Soomers, tel. 030-6570302, e-mail anneliessoomers@tatuka.nl, www.dgzeist.doopsgezind.nl De Doopsgezinde Gemeente is gelegen aan de Pauw van Wieldrechtlaan 29A, 3701 ET Zeist. De kerk is vanaf de weg niet te zien. Volg het Menno Simonspad. Graag parkeren (vrij) langs de Pauw van Wieldrechtlaan.
het nieuws van 21 oktober 2013
16e jaargang nummer 4915

30 jaar Martin Simek

20131021 AUSTERLITZ  Martin Simek, Cartoonist, dit seizoen dertig jaar in het vak en zondag 27 oktober in het Beauforthuis. Naast Cartoonist nu ook stand-up comedian met een nuchtere kijk op de wereld.

Martin Simek: ‘Komieken en cartoonisten zijn de enigen die beseffen dat hun mening om te lachen is. Hoe meer hoe beter. In ons digitale tijdperk, waarin iedereen zich na drie klikken op de muis een mening kan aanschaffen, is het belangrijk om onszelf tenminste niet al te serieus te nemen. Want een mening is gevaarlijk speelgoed waarmee je de vrijheid om zeep kunt helpen, als je ermee omgaat zoals kinderen met lucifers. Het is niet dom om geen mening te hebben, het is juist dom om over alles een mening te hebben.’

Simek beweerde in 2010 bij de Wereld Draait Door dat hij op zijn 70-ste in Carré te bewonderen is. Dit wordt op zijn 65-ste al werkelijkheid. Dit jaar staat hij op 10 november 2013 in het Carré.Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Martin Simek, 27 oktober 17:30
Voorstelling, Cartoonist
Entree: € 16,00
Reductie: € 12,00

Fortissimo hekkensluiter na nieuwe nederlaag

20131021 COTHEN   De handbalsters van Fortissimo hebben in de 1e divisie een forse enderlaag geleden. In de eigen sporthal Rijnsloot gingen de Cothense vrouwen met 29-20 onderuit tegen Kwiek.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Wintertijd Challenge bij Laco

20131021 DRIEBERGEN/DOORN  In de nacht van 26 op 27 oktober gaat de wintertijd in. Hierdoor winnen we ieder jaar een uur. Gebruik dat ene extra uurtje om tijd te winnen voor kinderen met een spierziekte. Sport deze nacht mee voor Danilo met de spectaculaire Wintertijd Challenge bij Laco sportcentrum Utrechtse Heuvelrug of Laco zwembad Doorn.

Meedoen of sponsoren?
Online inschrijven is in Driebergen en Doorn niet verplicht. Laat je voor minimaal 10 euro sponsoren en kom in de nacht van 26 op 27 oktober om 2 uur s`nachts zwemmen voor het goede doel.

Niet in staat om zelf mee te doen maar wil je een bijdrage leveren? Sponsor 1 van de deel nemers op http://www.wintertijdchallenge.nl/event/laco-sportcentrum-driebergen-bootcamp-en-zwemmen/ Al het sponsorgeld wordt rechtstreeks ingezet om eind 2013 een nieuw expertisecentrum te openen, zodat minder kinderen in de toekomst overlijden aan een spierziekte.

Juf Carla 25 jaar op de Wilhelminaschool

20131021 AMERONGEN  Op woensdag 16 oktober was het feest op de Wilhelminaschool in Amerongen. Het 25-jarig jubileum van juf Carla Spijk werd gevierd. ’s Morgens werd zij door groep 8 thuis opgehaald. Zij hadden voor de juf, die altijd op de fiets naar school komt, een versierde tandem meegebracht Daarop mocht zij naar school fietsen. Langs de route stonden alle groepen haar op te wachten. In een lange stoet kwamen ze op school aan.

Daar werd natuurlijk een feestje gevierd met de juf. Elke groep speelde een stukje uit één van de vele theaterproducties, waarbij de juf in de afgelopen jaren betrokken was. En daarna was het tijd voor cadeaus. De kunstzinnige juf kreeg een kunstwerk, gemaakt door alle kinderen. Van de bijdragen van het bestuur, het team, de ouderraad, de ouders en kinderen kreeg zij een reis naar Venetië aangeboden. Met een plakje van de gekleurde feestcake en een glas limonade kwam er een einde aan dit geslaagde feest.

redactie Wilhelminaschool

Rhenen en Veenendaal ruziën over Sinterklaas

20131021 RHENEN/VEENENDAAL   De gemeenten Rhenen en Veenendaal hebben ruzie over de intocht van Sint Nicolaas. Veenendaal heeft Rhenense kinderen uitgenodigd voor de intocht in Veenendaal en dat is in het verkeerde keelschat geschoten bij de gemeente Rhenen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Oefenvluchten Apaches

20131021 WIJK BIJ DUURSTEDE   Op 22, 24, 25 oktober worden verkenningsvluchten uitgevoerd in het oefengebied in de omgeving van Wijk bij Duurstede. Op donderdag 31 oktober wordt er eveneens gevlogen in de omgeving van Wijk bij Duurstede van 08.00 uur tot 23.00 uur. In totaal nemen vijf Apaches deel aan de oefening. In de aangewezen oefengebieden mag zo laag worden gevlogen als voor het doel van de oefening noodzakelijk is.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Donatie voor stichting RuJu

20131021 ZEIST  Maandagmiddag heeft de Stichting RuJu een donatie van 2500 euro mogen ontvangen uit handen van Gerben van der Veen, directeur van Dataplace uit Alblasserdam. Gerben van der Veen vindt het doel dat de stichting RuJu heeft, een monument realiseren voor alle kinderen die om het leven zijn gekomen door huiselijk geweld zo goed dat het bedrijf graag een bijdrage wil leveren.

vergroot foto

De Stichting RuJu is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan de broertjes Ruben en Julian, die om het leven zijn gekomen door toedoen van huiselijk geweld. De stichting heeft als doel gesteld een landelijk, tastbaar en blijvend monument te realiseren opdat deze jongens en alle andere  kinderen die slachtoffer zijn geworden van dit geweld nooit zullen worden vergeten. Middels dit monument willen wij een ieder die daar behoefte aan heeft, de gelegenheid geven al deze kinderen blijvend te herdenken.

Wethouder belt niet; projectgroep boos

20131021 DRIEBERGEN  Wethouder Homan heeft al drie weken geen contact opgenomen met de projectgroep die van het lege Driebergse gemeentehuis een verzamelgebouw wil maken. De projectgroep is boos. Eind september beloofde de wethouder in gesprek te gaan met een trio Driebergenaren dat het gemeentehuis wil omtoveren in een verzamelgebouw voor starters, zzp´ers en een hele reeks maatschappelijke organisaties.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Panweg is weer open

20131021 ZEIST  Vanaf 22 oktober is de Panweg weer open voor alle verkeer en is de verkeershinder ten einde. De buslijnen 53 en 59 rijden voortaan ook via de Panweg / Bergweg. Vanaf de herfstvakantie worden nog enkele kleine werkzaamheden uitgevoerd zoals het verbreden van parkeerstroken, het plaatsen van nieuwe verkeersborden en het planten van bomen.

De wegen worden hiervoor niet afgesloten. 
De aansluiting met de Bergweg gaat tussen 23 en 25 oktober open.

Aanleiding reconstructie
De Panweg was toe aan groot onderhoud en werd daarom gereconstrueerd. Met deze reconstructie is ook de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd en een deel van de riolering vervangen.

Planning niet gehaald
De reconstructie startte al in 2012. Door enkele fikse tegenslagen heeft deze reconstructie langer geduurd dan gepland. 
Inmiddels is de gemeente gestart met een interne evaluatie om soortgelijke problemen in de toekomst – voor zover mogelijk-  te voorkomen.

Sleutels MFA Kersentuin overgedragen

20131021 BUNNIK  Na een periode van anderhalf jaar bouw is op 18 oktober MFA Kersentuin opgeleverd en heeft de gemeente de sleutels overgedragen aan de gebruikers van het gebouw. In het gebouw zijn de Anne Frankschool, de Camminghaschool, de bibliotheek, de muziekschool en de kinderopvangorganisaties Humanitas, SKON en KMN Kind en Co en de Speel-o-theek Wobbel gehuisvest.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Lezing in museum Dorestad

20131021 WIJK BIJ DUURSTEDE   Museum Dorestad heeft archeoloog Gavin Williams bereid gevonden een lezing te houden over de meest recente opgraving in Wijk bij Duurstede voorafgaand aan de bouw van de Geer ll. Deze lezing vindt plaats op 7 november om 20.00 uur in het museum. Toegangsprijs is 5 euro, inclusief koffie.

Lees verder op dit is wijk.nl

Twee jongens aangehouden na gewelddadige straatroof

20131021 ZEIST   Op zondagmiddag rond 16.50 uur fietste een 14-jarige jongen uit Zeist in een park dicht bij de supermarkt aan de Johan van Oldenbarneveltlaan. Drie jongens hielden hem tegen en eisten zijn telefoon. Toen hij het toestel niet gaf mishandelden zij hem.

Hij werd meerdere malen geschopt en geslagen. Vervolgens pakten ze zijn telefoon en gingen ervandoor in de richting van de Laan van Vollenhove.

Het slachtoffer fietste naar huis en de politie werd gewaarschuwd. Twee jongens (14 jaar uit Zeist en 16 jaar uit Hilversum) die aan het opgegeven signalement voldeden zijn aangehouden. Het onderzoek naar de derde verdachte wordt voortgezet.

Doornse Gat, goed zoals het is!

20131021 DOORN  De bruggenbouwers kunnen trots op ons zijn. We vroegen vandaag bij de SP-kraam in Doorn wat inwoners van Utrechtse Heuvelrug vinden van het beoogde project “Speel & Chill” bij de Kaapse Bossen. Met de Tomatometer konden mensen hun stem uitbrengen op de stelling: Wat wilt u, een betaald ‘Speel en Chillbos’ of is het Doornse Gat zo ook al goed?

Hoewel het om een steekproef ging, was de uitslag overduidelijk. Van de 114 mensen die bij de SP kraam langskwamen om een stem uit te brengen, waren er 109 voor behoud van het Doornse Gat zoals het nu is. Een veel gehoorde opmerking was: “Waarom iets veranderen wat uniek en perfect is”. Sinds kort wordt er bij de Gravebol in Wijk bij Duurstede 3 euro entree gevraagd en hiermee zou de bezuiniging op het Doornse Gat niet meer nodig zijn.

Nog even ter herinnering, in september 2011 wordt het met sluiting bedreigde Doornse Gat gered door acties van de SP. Nog geen twee maanden later komt de PvdA met de prijsvraag “Toekomst Doornse Gat”. In maart 2012 wordt de prijswinnaar bekend gemaakt: het “Speel en Chill bos Utrechtse Heuvelrug”. Kosten voor dit idee maar liefst 250.000 euro. Dit bedrag moet door een commerciële exploitant opgebracht worden. Echter, er is geen ondernemer die geen winst wil maken. Dus om dit bedrag terug te verdienen, zal er waarschijnlijk een restaurant komen en/of parkeer heffing en entree geld.

Opmerkelijk is dat het totaal aantal bezoekers ten tijde van de dreigende sluiting op 80.000 bezoekers per jaar werd geraamd. Nu de ondernemers lekker gemaakt moeten worden om vooral te investeren wordt dit zelfde Doornse gat ‘opeens’ bezocht door 220.000 bezoekers per jaar! Het Doornse Gat is nu een laagdrempelige voorziening voor iedereen, met of zonder dikke portemonnee. Dat is juist de kracht van het Doornse Gat. En…het kost niets!

SP Utrechtse Heuvelrug

Verminderen maatschappelijke overlast door huisvesting

20131021 UTRECHTSE HEUVELRUG  De bestaande woonvoorzieningen in Utrechtse Heuvelrug bieden geen oplossing voor inwoners met ernstige meervoudige problematiek en ex-gedetineerden. De gemeente, politie en corporaties constateren  regelmatig dat inwoners dakloos zijn, in illegale kamerverhuur, op campings of in niet voor woondoeleinden geschikte gebouwen terechtkomen.

Het college informeert de raad over deze problematiek in een raadsinformatiebrief

Wethouder: ‘Hondenbelasting keert terug’

20131021 HEUVELRUG   Na een uitspraak van de Hoge Raad wordt de schorsing van de hondenbelasting in Utrechtse Heuvelrug ongedaan gemaakt. Dat heeft wethouder Bert Homan (VVD) vrijdag via Twitter bekend gemaakt.

Lees verder op de website van De Kaap

Verbazing over verkoop Feuniksgebouw

20131021 WIJK BIJ DUURSTEDE  De SP is de afgelopen dagen door verschillende partijen aangesproken op de verkoop het Feuniks. De organisaties die hier in zitten hebben vorige week de stand van zaken te horen gekregen. “Het is een weliswaar een raadsbesluit om gemeentelijke gebouwen af te stoten. Maar de gemeenteraad heeft bij verschillende vergaderingen ook gevraagd om hierbij goed om te gaan met gebruikers, die soms al jaren op een stek zitten.

Lees verder op ditiswijk.nl
het nieuws van 22 oktober 2013
16e jaargang nummer 4916

Dode bij brand in Grote Koppel Zeist

20131022 ZEIST  Bij een brand dinsdagavond in De Grote Koppel in Zeist is een dode gevallen. Ook zijn negen mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.
Rond half acht vanavond is brand uitgebroken in De Grote Koppel, een appartementencomplex voor 55-plussers. Het vuur begon op de 5e verdieping. Rond kwart over negen had de brandweer het vuur onder controle.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

BBNu: harde planning voetbangersbrug

20131022 COTHEN   BurgerBelangenNu wil weten wanneer de brug over de Kromme Rijn wordt uitgebreid met een voetgangersbrug. Zeker met de winter in het verschiet wil BBNu hier haast mee maken. Tijdens een bijeenkomst eind vorig jaar over de verkeersituatie in Cothen heeft het college van B&W een toezegging gedaanom de brug over de Kromme Rijn uit te breiden met een voetgangersbrug.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Zieke bomen in Odijk gekapt

20131022 ODIJK   Odijk stond maandag en dinsdag in het teken van het kappen en rooien van de zieke bomen langs de Singel en op het Rijneiland. Er kon niet geparkeerd worden op het Rijneiland en het oostelijke deel van de Singel was afgesloten. Woensdag worden ook nog de bomen gekapt langs de Zeisterweg buiten de woonkern.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Getuigenoproep vernielingen

20131022 WIJK BIJ DUURSTEDE   Tussen 18 en 20 oktober zijn meerdere auto’s vernield die geparkeerd stonden aan de Dr. Holwerdastraat, de Hoogstraat, de Bramengaard en de Frambozengaard. De vernielingen bestonden uit bekrassen, afgebroken spiegels en kapotte ruiten. De vernieling op de Frambozengaard was in de nacht van zondag 20 op maandag 21 oktober rond 03.00 uur. Vermoedelijk baldadige jeugd heeft hier een auto op de kop gezet.

De politie zoekt naar getuigen van het plegen van de vernielingen. Heeft u meer informatie over de vernielingen of de personen die hier verantwoordelijk voor zijn, neemt u dan contact op via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000.

Jongen in water geduwd

OVERBERG  Op vrijdag 18 oktober omstreeks 14.45 uur fietste een 12-jarige jongen uit Woudenberg samen met twee vrienden over de Heuvelsteeg, onder het viaduct van de Rijksweg A12 door. Daar kwamen twee jongens hen tegemoet fietsen. Eén van die jongens gooide tijdens het passeren iets tegen de jongen uit Woudenberg aan. Hij zei hier iets van.

De jongens draaiden om en één van hen ging tussen de vrienden fietsen. Hij gaf de 12-jarige jongen een duw, waardoor hij naast het fietspad in het water terecht kwam. De jongens gingen er snel vandoor.

Signalement
Eén jongen heeft een breed gezicht en is ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft kort lichtbruin haar en is stevig gebouwd. Hij is tussen de 17 en 18 jaar oud. De jongen reed op een fiets met elleboogsteunen op stuur. De andere jongen heeft een lang smal hoofd en had die dag een donkerbruine kuif in zijn haar. Ook hij is ongeveer 17 of 18 jaar en 1.80 meter lang.

Getuigen gezocht
De politie zoekt getuigen van het incident. Heeft u meer informatie over deze zaak, neemt u dan contact op via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000.

Gemeente naar rechtszaal in zaak Heijmans

20131022 MAARN  De firma Heijmans heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Heijmans eist een financiële compensatie van € 12,3 miljoen van de gemeente voor het niet kunnen ontwikkelen van het terrein aan de Planetenbaan in Maarn. Heijmans stelt dat de voormalige gemeente Maarn compensatie heeft toegezegd.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is echter van mening dat haar rechtsvoorganger geen compensatie heeft toegezegd. Daarnaast is Heijmans de afgelopen jaren bij verschillende projecten en opdrachten van de gemeente betrokken geweest en is de gemeente ervan overtuigd dat er geen recht op compensatie bestaat.

De gemeente zal de civiele procedure met overtuiging doorlopen en ziet de uitkomst van de procedure met vertrouwen tegemoet.

Kinderfietsenplan: Meer dan 120 fietsen voor AZC Leersum

20131022 LEERSUM  Maandagmiddag was er een feestelijke bijeenkomst bij het Asielzoekerscentrum in Leersum. De eerste gedoneerde fiets vanuit het project ‘Kinderfietsenplan’ werd aan één van de kinderen van het AZC overhandigd. Daarnaast was er voor de kinderen  van het AZC een fietsfeest met diverse activiteiten. Ook opende burgemeester Frits Naafs het gerenoveerde sportveld.

vergroot foto

Kinderfietsenplan
Kinderen willen met een fiets hun omgeving verkennen, vrienden bezoeken en aan clubs deelnemen. Met een fiets kunnen kinderen veel meer ondernemen en deelnemen aan de maatschappij. Vandaar dat de ANWB, Rabobank Foundation, Stichting de vrolijkheid en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers het project ‘Kinderfietsenplan’ hebben opgestart. Want voor kinderen in een AZC is een fiets vaak niet vanzelfsprekend. Zij hebben geen fiets en dit beperkt hun bewegingsvrijheid.

In Leersum zijn fietsen ingezameld op initiatief van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Meerdere partijen sloten zich hierbij aan. De gemeente heeft de locatie voor opslag van gedoneerde fietsen ter beschikking gesteld. De BIGA-Groep heeft gezorgd voor vervoer van de fietsen en Stichting Werkartaal heeft de ingezamelde fietsen gerepareerd. Maar ook vanuit de bevolking werden spontane inzamelacties georganiseerd. Zo hebben voetbalvereniging DEV en hockeyclub Doorn 37 fietsen ingezameld. Ook hebben vrijwilligers zich gemeld om de kinderen fiets- en verkeersles te geven en om fietsen te repareren.

Bij het AZC wordt ook een fietswerkplaats ingericht waar bewoners zelf hun fiets op kunnen knappen. Dankzij het ‘Kinderfietsenplan’ zijn er meer dan 120 fietsen voor de kinderen van het AZC ingezameld.

bron: gemeente Utrechtse Heuvelreug

Gemeente plaatst bladkorven opnieuw

20131022 BUNNIK  In 2010 heeft de gemeente een proef gedaan voor het plaatsen van bladkorven in de bebouwde kom. Hierin konden de inwoners het overtollig blad deponeren. Deze week worden de bladkorven opnieuw geplaatst. De reden is dat het beleid voor het opruimen van blad in de openbare ruimte is gewijzigd. Het opruimen van het blad vindt nu nog één keer per jaar plaats (in het najaar) in plaats van twee keer.

Lees verder op de website van de gemeente Bunnik

Boogh in de Buurt: lotgenotengroep

20131022 DRIEBERGEN   Annette Plantinga is activiteitenbegeleidster bij Stichting Boogh. Zij organiseert sinds februari dit jaar een wekelijkse middagbijeenkomst voor mensen met een beperking door een niet-aangeboren hersenletsel.  Deze Boogh in de Buurt-bijeenkomsten zijn een vervolg op de mislukte poging van Marianne Sybesma een woonproject voor mensen met afasie op te starten.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Boswachter geeft uitleg over afschieten damherten

20131022 ELST   Utrechts Landschap gaat dit najaar de vrij levende damherten op Plantage Willem III beheren door middel van afschot. Dit natuurgebied ligt in Elst, ten zuid-oosten van Amerongen. Volgens provinciaal beleid mogen de damherten alleen blijven als Utrechts Landschap de populatie klein en in het gebied houdt. Utrechts Landschap heeft een extern bureau gevraagd om de beste beheeraanpak te schetsen en gaat dit advies nu uitvoeren.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

PCG: ‘niet serieus genomen’

20131022 WIJK BIJ DUURSTEDE  PCG-raadslid Hans Marchal stelt het college schriftelijke vragen over de manier waarop de regiegemeente die Wijk moet zijn omgaat met privatiseren van taken. Dit omdat de PCG zich niet serieus genomen voelt bij de privatisering van het veer.
De PCG is niet op voorhand tegen privatiseringen, maar is van mening dat de raad een grotere rol moet spelen in het proces.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Ratten en muizen bestrijden niet meer gratis

20131022 ODIJK   Binnen de gemeentebegroting van lag er nog een bezuinigingstaakstelling op het bestrijden van ongedierte ter waarde van zo’n 9000 euro. De gemeente Bunnik gaat deze bezuiniging nu uitvoeren en is bezig particulieren en ondernemers, die in het verleden van deze dienst gebruik hebben gemaakt, te informeren.

Lees verder op de website van ’t Groentje

AJ and the Wildgrooves in Hoffmatinee

20131022 WIJK BIJ DUURSTEDE  Aankomende zondag 27 oktober komen AJ & the Wildgrooves naar het Wijkse Café ‘t Hoff op de Markt in Wijk bij Duurstede voor de maandelijkse gratis Hoffmatinee die om 16.00 uur begint.  AJ and the Wildgrooves bestaat uit ex-vissersvolk uit Katwijk aan Zee. Omdat er in de visserij geen droog brood meer te verdienen viel, besloten de bandleden om dan van ellende maar blues te gaan spelen.

Lees verder op ditiswijk.nl

Diefstal uit woning

20131022 RHENEN  Op maandag 21 oktober heeft er een diefstal uit een woning plaatsgevonden aan de Dokter Stegemanhof in Rhenen. Agenten kregen rond 23:15 uur de melding van de diefstal. Ter plaatse verklaarde het 86-jarige slachtoffer dat een onbekende man bij haar had aangebeld omdat hij een pakketje voor haar had.

De vrouw moest hiervoor naar de centrale hal komen waar zij vervolgens nog even aan de praat werd gehouden. Toen zij korte tijd later terug naar haar woning liep, liep de onbekende man met haar mee, waarschijnlijk om zijn handlanger te waarschuwen.
 
Nadat de man was vertrokken ontdekte het slachtoffer dat er sieraden waren verdwenen.

Getuigen
Heeft u op maandag 21 oktober iets verdachts gezien rond de Dokter Stegemanhof in Rhenen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

D66 pleit voor financiele stresstest gemeente

20131022 UTRECHTSE HEUVELRUG  In de vergadering van de commissie Bestuur & Middelen van 17 oktober jl. heeft D66 gepleit voor een financiele stresstest voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. D66 is bezorgd over de impact van de landelijke bezuinigingen en wat dit betekent voor de financiele ruimte die onze gemeente resteert voor nieuwe initiatieven.

 ‘Om ook in de toekomst degelijk en stabiel gefinancierd te zijn, wil D66 zo snel mogelijk de huidige en toekomstige financiele knelpunten in beeld laten brengen voor de Raad’, aldus Hugo Prakke, fractievoorzitter D66 Utrechtse Heuvelrug. Een financiele stresstest biedt inzicht in de gevolgen van externe ontwikkelingen op de financiële positie van onze gemeente. Het geeft onder andere een objectief beeld van de huidige financiële positie, de risico’s op de middellange termijn en de financiële impact van stress-scenario’s. Het resultaat is een heldere analyse van de financiële risico’s die onze gemeente loopt en de mate waarin wij daarop voorbereid zijn. Prakke: ‘Zo kunnen we als Raad de komende jaren de risico’s van huidige en nieuwe plannen veel beter beoordelen. De landelijke bezuinigingen zijn een feit: we moeten inzicht krijgen in scenario’s om die op te vangen.’

Hugo Prakke

Vrijwilligerswerk wordt niet verplicht

20131022 UTRECHTSE HEUVELRUG   Inwoners met een bijstands- of Wajong-uitkering worden niet verplicht om vrijwilligerswerk te verrichten. Dat heeft wethouder Elisabeth van Oostrum (D66) vorige week laten weten.  Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Participatiewet. Volgens Van Oostrum gaat Utrechtse Heuvelrug na invoering van die wet geen tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden eisen.

Lees verder op de website van De Kaap

Discussie over kosten Palmerswaard

20131022 RHENEN  De provincie Utrecht en de gemeente Rhenen zijn ‘in gesprek’ over wie wat betaalt voor de ontwikkelingen rond de Palmerswaard, aan de westzijde van de stad. Dat zegt wethouder Henk van den Berg.
Rhenen wil daar de passantenhaven uitbreiden, een parkeerterrein en een schaatsbaan aanleggen en het evenemententerrein voor de Rijnweek goed regelen.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Dag van de Mantelzorg in Zeist

20131022 ZEIST  Het Steunpunt Mantelzorg Zeist organiseert, in samenwerking met andere organisaties en namens de gemeente Zeist, diverse activiteiten om mantelzorgers even in het zonnetje te zetten. Op zaterdagmiddag 9 november kunnen mantelzorgers kijken naar een op maat gemaakte theatervoorstelling door Bureau Zorggeluk, gevolgd door een high tea.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist
het nieuws van 23 oktober 2013
16e jaargang nummer 4917

Streetwise op de Wegwijzer

20131023 WIJK BIJ DUURSTEDE   Het Streetwise team van de ANWB heeft vorige week op basisschool De Wegwijzer twee dagen lang speciale verkeersactiviteiten verzorgd. Het bezoek van het team was een beloning voor het feit dat de school ook dit jaar bewees het Utrechts Verkeersveiigheidslabel, waarover De Wegwijzer sinds 2004 beschikt, nog altijd waard te zijn.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Juridische stappen niet uitgesloten

20131023 BUNNIK  Omwonenden van het Eikenpad zijn woedend over de plannen van de gemeente om door het plantsoen van het Eikenpad een fietspad aan te leggen. Brieven met vele handtekeningen en drie gesprekken met verantwoordelijk wethouder Bert Koopmanschap konden de wethouder vooralsnog niet vermurwen: het besluit is genomen. Een deel van de buurtbewoners overweegt juridische stappen.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Uniek concert drie popkoren geeft vooraf al veel plezier

20131023 WERKHOVEN/ODIJK/BUNNIK ‘ Tijdens de repetitieavond die ’t Groentje vorige week bezocht is het goed voelbaar in de atmosfeer; het deelnemen aan zo’n groot popkoor geeft veel enthousiasme en dynamiek bij de koorleden. “Het volume is genieten, je brengt samen zo’n vol geluid voort. Onze klankkleuren pasten direct al bij elkaar, we waren direct één koor”, zegt Hetty Stekelenburg van het Popkoor Bunnik.

Lees verder op de website van ’t Groentje

PvdA Zeist wil beperkte zondagsopenstelling

20131023 ZEIST  De PvdA is tegen het ingediende Initiatief raadsvoorstel over de zondagsopening. Dit voorstel houdt in een proef te doen van ruim een jaar, waarbij de winkels 52 weken per jaar open mogen zijn. De PvdA wil eigenlijk geen uitbreiding van de zondagsopeningen.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Sponsoractie bomen: indrukwekkend succes

20131023 ODIJK   Het idee om bewoners en bedrijven in Odijk te vragen 50 euro per boom te doneren, zodat er voor de Singel en het Rijneiland meer en betere bomen konden worden gekocht, is volgens de bomenprojectgroep een ‘indrukwekkend succes’ geworden. Op dit moment hebben 123 mensen 50 euro gedoneerd, in totaal 6150 euro. Twee grote sponsoren verhoogden het bedrag tot 12.400 euro.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Mishandeling

20131023 BUNNIK  In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 oktober heeft er een vechtpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer, een 18-jarige jongen uit Groningen is hierbij geslagen en licht gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Rond 03.40 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij op de Spoorlaan. Ter plaatse waren getuigen aanwezig en het 18-jarige slachtoffer. Deze kon een beschrijving geven van de verdachten. De politie is op zoek gegaan naar de twee jongens en trof deze op de Koelaan richting Zeist aan.
De twee jongens, een 19-jarige en een 17-jarige jongen uit Zeist zijn aangehouden. De politie doet onderzoek naar het incident.

Paddestoelendieven betrapt in Doorn

20131023 DOORN  Zeven personen hebben een boete van 100 euro gekregen omdat ze illegaal paddenstoelen aan het plukken waren. De groep uit Oost-Europa had twintig kilo paddenstoelen geplukt in natuurgebied Hoog Moersbergen bij Doorn.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Van Oostrum: ‘Mantelzorg is zwakke plek’

20131022 UTRECHTSE  HEUVELRUG  Ondersteuning van mantelzorg is de zwakste plek in het Wmo-beleid van de gemeente. Dat verklaarde wethouder Elisabeth van Oostrum (D66) vorige week tijdens de behandeling van de begroting door de gecombineerde raadscommissie.  Slechts 45 procent van de mantelzorgers is tevreden over de ruggensteun die de gemeente geeft.

Lees verder op de website van De Kaap

Concert Aurora

20131023 DRIEBERGEN  Het harmonie orkest van Muziekvereniging Aurora uit Driebergen geeft zaterdag avond 2 november een concert in het thema 1001 nacht. Perzische, Klassieke, Klezmer en Balkan muziek passend in het thema zijn de te horen muziekstijlen. Voor het orkest een hele uitdaging, om met een volledige harmonie bezetting zulke, soms intieme, muziek te spelen.

Speciaal voor dit concert zal de hele zaal en de bar zich in Oosterse sferen hullen. Ook het instrumentarium van het orkest is speciaal voor deze avond uitgebreid. Het harmonie orkest wordt afgewisseld door een aantal solisten uit het orkest. Dit concert leent zich er uitstekend voor om als nieuweling Aurora te leren kennen. De toegang is gratis. Muziekcentrum Aurora, de Woerd 3a, Driebergen Aanvang: 19:30 (zaal open 19:00 uur)

 JC Visser

Zoon slachtoffer brand denkt ‘dat er iets misging met koken’

20131023 ZEIST  Diverse bewoners van de seniorenflat de Grote Koppel aan De Clomp in Zeist hebben rook ingeademd bij de uitslaande brand van gisteravond. De slachtoffers werden buiten, soms met roet op het gezicht, aan de beademingsapparatuur gelegd. Een 71-jarige bewoner is omgekomen. ‘Waarschijnlijk is er iets misgegaan met koken’, aldus zijn zoon.

Lees verder op de website van het AD

Marit: “Spannend om met kinderen die je niet kent, te praten”

20131023 WIJK BIJ DUURSTEDE   Marit Uytdewillegen (12) deed twee jaar geleden mee aan de Wijkse Dialoogdagen en kijkt er nog altijd enthousiast op terug. “We hebben over veel dingen gepraat en mochten ook veel dingen doen. Ik vond het wel spannend om met kinderen die je helemaal niet kent, te praten. Dat doe je normaal eigenlijk niet.”

Lees verder op de website van ’t Groentje

Logopedisch kinderboek ‘P-p-p-pa-pegaai is jarig’

20131023 BUNNIK  Het nieuwe logopedisch kinderboek ‘P-p-p-papegaai is jarig’ (Logopedie in een notendop) werd aangeboden aan burgemeester Hans Martijn Ostendorp door Miriam Helsper, logopedist en schrijfster van het boek.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Ook startersleningen voor studio’s Molenweg

20131023 BUNNIK/ODIJK   Voor de 9 studio’s aan de Molenweg in Bunnik die nog te koop staan, heeft projectontwikkelaar Koemans de mogelijkheid van een starterslening gecreëerd. Het college voor B&W is hier onlangs mee akkoord gegaan. Alle kosten van de lening komen voor rekening van de projectontwikkelaar, de gemeente Bunnik is slechts het doorgeefluik richting de organisatie.

Lees verder op de website van ’t Groentje

SP: Wijks zwembad sluit voor ouderen

WIJK BIJ DUURSTEDE   De SP maakt zich al lange tijd zorgen om het Wijkse zwembad. Niet alleen zijn in de loop van de jaren een aantal faciliteiten van het zwembad als whirlpool en sauna gesloten. Ook klagen bezoekers of technische problemen waardoor de lucht en de waterkwaliteit niet altijd op orde is.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant
het nieuws van 24 oktober 2013
16e jaargang nummer 4918

Sloop oude Revius begonnen

20131024 WIJK BIJ DUURSTEDE  Na ruim een jaar leegstand is vandaag de sloop van het oude Revius Lyceum aan de Middelweg-oost begonnen. Op deze locatie moet eind volgend jaar een nieuwe brede school staan. Tevens worden er woningen gebouwd om de meer kosten van de nieuwe brede school te kunnen dekken.

Lees verder op ditiswijk.nl

Inbreker steelt fiets

20131024 ZEIST Woensdagavond rond 10.45 uur meldde een bewoonster van de Brugakker dat er in haar woning was ingebroken. Door het openbreken van een raam werd de woning betreden. Onder andere een I-pad, een herenfiets en een sporttas zijn meegenomen.

De inbraak gebeurde tussen 09.00 uur en 10.30 uur. De verdachte ging er vermoedelijk vandoor op de gestolen blauw/grijze herenfiets van het merk gazelle. De sporttas was zwart met in witte letters “Paul Hessel Sport” erop.

Getuigen en/of mensen die de verdachte hebben zien fietsen en/of meer informatie hebben, wordt verzocht contact op te nemen met die politie via 0900-8844. Wie liever anoniem reageert, belt met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Utrecht String Quartet en Porgy Franssen op Anderstein

20131024 MAARSBERGEN  Het Utrecht String Quartet met Porgy Franssen in de kwartetversie van de opera Luisa Miller van Guiseppe Verdi is te horen en zien op zondagmiddag 3 november a.s. op de Deel van Anderstein, Woudenbergseweg 13 in Maarsbergen. Het concert begint om 16 tot 17 uur.

Porgy Franssen kruipt in de huid van operagigant Verdi. In een levendige muziektheatrale voorstelling geven Franssen en het Utrecht String Quartet meesterlijk vorm aan de nauwe verwantschap tussen het libretto van kaskraker Luisa Miller en Verdi’s dramatische eigen levensloop.

Het USQ speelt uit de opera van Verdi een uitgebreide suite, die het verloop van de opera nauwgezet volgt. Auteur Bas van Putten schreef voor deze versie een nieuwe tekst die het verhaal van de opera opnieuw vertelt. Eén van Nederlands beste acteurs, Porgy Franssen, brengt deze tekst op geheel eigen wijze. Moniqie Wagemakers verzorgt de regie. Zo maakt het USQ van deze strijkkwartet bewerking van Verdi’s Luisa Miller een geheel eigen en spectaculaire versie. Kwartetversie door E. Muzio. Kostuumadvies: Joost van Wijmen. Reserveringen: aleidvanbeuningen@gmail.com
Aleid van Beuningen

Natuurwerkdag: leef je uit

20131024 REGIO  Op zaterdag 2 november gaan duizenden vrijwilligers aan de slag op de landelijke Natuurwerkdag. De Natuurwerkdag vindt dit jaar voor de 13de keer plaats. De deelnemers gaan ook dit jaar weer gewapend met zagen, harken en schoppen wilgen knotten, takkenrillen aanleggen en poelen schoonmaken. De organisatoren in Maarn, Amerongen, Leersum en Langbroek doen een oproep aan alle mensen die de provincie Utrecht weer een stukje mooier willen maken.

Op www.natuurwerkdag.nl vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Op 38 locaties in de provincie en de stad Utrecht kan iedereen zich uitleven. Ook in Amerongen, Leersum, Langbroek en Maarn zijn locaties waar gewerkt kan worden. In Leersum zijn 2 locaties waar gewerkt kan worden: bij het Leersumseveld en de Willemshoeve. Op landgoed Huis te Maarn kunnen deelnemers boompjes verplanten en bomen uit de hei trekken om deze open te houden. En ook in Amerongen en Langbroek kunnen deelnemers zich nuttig maken. In Amerongen wordt gewerkt bij landgoed De Hoge Ginkel en in Langbroek kan geknot worden bij hofstede het Wolvegat.

Pronktafel in galerie ’t Rondeel

20131024 WIJK BIJ DUURSTEDE  In galerie ’t Rondeel opent op 3 november om 13.00 uur een nieuwe expositie. Twintig kunstenaars met een verstandelijke beperking van de ateliers De Wijde Doelen (onderdeel van Reinaerde) lieten zich inspireren door de Vrede van Utrecht. Samen met beeldend kunstenaar Jan Coolen maakten de keramisten een indrukwekkende pronktafel.

Lees verder op ditiswijk.nl

Gouden paar Doeser-Petersen

20131024 COTHEN   Een romantischer omgeving om elkaar te leren kennen is bijna niet voor te stellen maar Riek en Piet overkwam het. Riek Petersen en Piet Doeser(echte naam Peter) leerden elkaar kennen op een bruiloft van Piet in Wijk bij Duurstede(Noord). Na de bruiloft maakten zij hun eerste afspraak en nu op 24 oktober vieren zij hun gouden huwelijks feest.

Lees verder op ditiswijk.nl

Nieuwe publiekshal vanaf 2 december geopend

20131024 ZEIST  De publiekshal van de gemeente Zeist is vanaf 2 december 2013 geopend aan Het Rond 1. Vanaf dat moment bent u van harte welkom via de nieuwe ingang naast het oude raadshuis. Verloopt uw document net voor of tijdens de verhuisdatum? Kom dan in november langs in de publiekshal op het huidige adres Slotlaan 20.

Ruimere openingstijden in november
Jolande Kragt is senior medewerkster bij burgerzaken: “We proberen de verhuizing van de Slotlaan naar de nieuwe publiekshal in goede banen te leiden en onze dienstverlening zo soepel mogelijk te laten doorlopen. Om iedereen zo goed mogelijk en op tijd te kunnen helpen verruimen we, als daar vraag naar is, onze openingtijden in de maand november. Verloopt bijvoorbeeld uw rijbewijs of paspoort binnenkort? Dan vragen we u om voor de verhuizing een afspraak bij ons te maken voor het aanvragen van een nieuw document.”

Afspraak maken
De gemeente werkt uitsluitend op afspraak. Dit betekent dat u een afspraak moet maken voor producten of diensten (zoals paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) waarvoor u persoonlijk naar het gemeentehuis moet komen. Maak online een afspraak of bel met het vijfcijferige telefoonnummer 14 030 als u iets wilt regelen of een vraag heeft. Als u voor meerdere producten of met meerdere personen komt, kunt u meerdere afspraken achter elkaar inplannen.

bron: gemeente Zeist

Gebruikersplatform Nationaal Park

20131024 AMERONGEN   Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bestaat 10 jaar. Het Gebruikersplatform vergadert daarom op 29 oktober 2013 openbaar.
U bent van harte uitgenodigd om aan het Gebruikersplatform uw wensen voor het gebruik van het Nationaal Park te laten weten.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Intocht Sint Rhenen gaat door dankzij collecte

20131024 RHENEN   Terwijl Nederland verder discussieert over wel of geen Zwarte Piet is in Rhenen 1 ding duidelijk geworden: de inwoners hebben er zelfs geld voor over om het sinterklaasfeest te vieren. Na het omvallen van de Ondernemersvereniging in de Stad, stond de intocht van Sinterklaas in de stad dit jaar op losse schroeven.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Wedstrijd vogelvriendelijke schoolpleinen

20131024 ZEIST  Vogelbescherming Nederland stelt 5x € 1.000 beschikbaar voor natuur- en vogelvriendelijke schoolpleinen. De prijs is bedoeld om de inrichting van een natuur- en vogelvriendelijk schoolplein te stimuleren, bijvoorbeeld voor de aanschaf van planten, inhuur van materieel en/of menskracht, etc. Pak deze kans en doe mee!

Lees verder op de website van Volgelbescherming Nederland

CCC Inc. in De Peppel

20131024 ZEIST  Op zaterdag 2 november 2013 staan de mannen van CCC Inc. in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. 2012 is voor de muzikanten van CCC Inc. een roerig jaar geweest. De legendarische band vierde haar 45-jarig bestaan en bracht voor het eerst sinds tijden een nieuwe CD uit. Drie van de leden, Ernst Jansz, Jan Hendriks en Joost Belinfante, gaven een paar concerten met een ander bandje, waarmee moeiteloos vier keer Gelredome werd gevuld.

vergroot foto

Allemaal leuk en aardig, maar nu is het weer tijd om de muziek te maken waar deze doorgewinterde muzikanten mee groot zijn geworden en die ze sinds hun jeugd altijd trouw zijn gebleven. Folk, blues en americana in de intimiteit van een niet al te grote zaal, waar deze muziek het beste tot zijn recht komt. In al die jaren heeft CCC Inc. niets aan kracht en authenticiteit ingeboet.

In het voorprogramma staat Mateo Alvarez, die zijn liedjes met warmte live overbrengt; covers uit de jaren ’60 en ’70 en eigen werk gebaseerd op bands als The Beatles en The Who. De deuren op de Montaubanstraat 106 in Zeist gaan open om 20:30 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.peppel-zeist.nl en bij Primera voor € 15,00 en op de avond zelf aan de deur voor € 20,00.

‘Homan soleert en de raad slaapt’

20131024 DRIEBERGEN  ,,Wat wij missen bij deze wethouder is een positieve grondhouding, het is altijd: nee, tenzij”, zegt Paul Blom (Zakelijk Heuvelrug). Cees van den Broek (Eurowinkel) gaat nog een stapje verder: ,,Homan treedt weer eens solistisch op en de raad slaapt kennelijk.”

Lees verder de website van De Kaap

Nuttig oefenduel CDW eindigt in remise

20131024 WIJK BIJ DUURSTEDE/DOORN  Met dank aan DEV Doorn kon CDW zich middels een leuke oefenwedstrijd voorbereiden op de volgende kompetitiewedstrijd. Op de mooie Doornse accommodatie maakten beide teams er dinsdagavond in ieder geval een doelpuntrijk duel van, via een 4-2 tussenstand bij de rust werd na 86 minuten bij 5-5 voor het einde gefloten.

Lees verder op ditiswijk.nl

“Besluit naar eer en geweten genomen”

20131024 BUNNIK   Wethouder Bert Koopmanschap heeft het besluit om het fietspad bij het Eikenpad aan te leggen, ‘naar eer en geweten genomen’. Dat heeft hij maandag in reactie op verontwaardigde reacties van buurtbewoners van het Eikenpad via zijn woordvoerster laten weten.

Lees verder op de website van ’t Groentje
het nieuws van 25 oktober 2013
16e jaargang nummer 4919

Dode vrouw in woning Zeist gevonden

20131025 ZEIST  In een woning aan de Promenade in Zeist is vrijdagavond een dode vrouw aangetroffen. De politie werd even na negen uur opgeroepen en de recherche is ter plaatse om onderzoek te doen op de plaats waar het dode lichaam werd gevonden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Tien jaar wereldmuziek door Rana Ridibunda

20131025 BUNNIK/ODIJK   Op zondag 10 november viert Rana Ridibunda haar tienjarig bestaan met een jubileumconcert in het Witte Kerkje, Zeisterweg 34 in Odijk. Aanvang 15.30 uur, de kerk is open vanaf 15.00 uur. Tijdens dit concert, van ongeveer een uur, nemen de vrouwen van het koor de toehoorders mee op een muzikale wereldreis.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Veel inbraken in gemeente Utrechtse Heuvelrug

20131025 UTRECHTSE HEUVELRUG  In de week van 21 t/m 25 oktober werd er 19 keer ingebroken in de gemeente. De inbraken waren in Maarsbergen, Leersum, Driebergen-Rijsenburg, Amerongen, Overberg, Doorn en Maarn. De politie zoekt getuigen en roept op om preventiemaatregelen te nemen.

Politiehond ingezet bij inbraak in Driebergen
In Driebergen werden vorige week vijf inbraken gepleegd. Bij de inbraak aan de Akkerweg zag een getuige twee personen in een tuin. Agenten zochten met een politiehond naar de verdachten, maar zij werden niet meer gevonden.

Signalement van een inbreker in Maarn
Vier woningen in Maarn waren het doelwit van inbrekers. Eén van de inbraken was in een huis aan de Kronerweg op zondag 20 oktober. Hierbij is een man gezien van ongeveer 30-35 jaar oud. Hij droeg een donkerkleurige trainingsjas met witte banen op de mouwen en daaronder een wit shirt. Ook had hij een muts op.

Auto gestolen in Doorn
Ook in Doorn werd vier keer ingebroken. Bij een inbraak aan het Sitiopark werd een zwarte Audi A3 voorzien van het kenteken 84-TLN-3 gestolen.

Getuigen gezocht
De politie is op zoek naar getuigen van de inbraken. Kunt u meer vertellen over de inbreker in Maarn, of heeft u iets verdachts gezien tijdens één van de andere inbraken in de gemeente? Weet u waar de gestolen auto is of heeft u informatie over de dief? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Maak het inbrekers moeilijk!
Verklein de kans op een woninginbraak door preventiemaatregelen te treffen. Kijk voor preventietips op www.politie.nl bij onderwerpen onder het kopje woninginbraak.

Bel direct 1-1-2 bij verdachte situaties
Ziet u onbekenden in de straat of brandgangen die opvallend veel interesse hebben in woningen? Of ziet u voertuigen die langzaam door de straat rijden, waarvan inzittenden veel aandacht hebben voor woningen? Dit zijn verdachte situaties. De politie kan niet overal tegelijk zijn en heeft uw oren en ogen hard nodig. Let bij verdachte situaties op signalementen (kleding, haardracht) en kenmerken van voertuigen (merk, kleur, kenteken) en bel 1-1-2.

Open dag bij Bartiméus werkplaats Driebergen

20131025 DRIEBERGEN  Bent u altijd al nieuwsgierig geweest naar wat de medewerkers van werkplaats Driebergen maken? Kom dan naar onze open dag op vrijdag 13 december van 9.30 – 15.30 uur. Tijdens deze dag kunt u gezellig rondsnuffelen tussen onze mooie producten of actief meedoen.

Heeft u altijd al willen leren vilten, keramieken of weven? Of wilt u leren om een schaapje te breien? U kunt hiermee kennismaken bij ons atelier. Of wilt u een lekkere appeltaart bakken, of pannenkoeken? Ook dat kan. De medewerkers van de afdeling dienstverlening staan voor u klaar. Tenslotte kunt u ook bij onze fietsenafdeling een kijkje komen nemen. Neem gerust uw fiets mee, onze vakkundige medewerkers poetsen die voor u op. Wij hebben voor iedereen een lekker bakje koffie of thee klaar staan met natuurlijk versgebakken koekjes.
Is uw interesse gewekt? Kom dan langs. Het zou fijn zijn als wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Daarvoor kunt u zich per e-mail aanmelden op wpdriebergen@bartimeus.nl. U kunt dan gelijk aangeven of u komt kijken of mee wilt doen met een of meerdere activiteiten. Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met Brigitte Maurits, 06-24147943. Al onze gasten krijgen die dag een leuke attentie mee naar huis! Bartiméus werkplaats Driebergen bevindt zich op de Wethouder Teselinglaan 71 in Driebergen.

Brigitte Maurits

Heuvelrug: boom belangrijker dan ondernemer

20131025 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente Utrechtse heuvelrug bungelt nog altijd onderaan de lijst ondernemersvriendelijke gemeenten. Is niet anders, zegt burgemeester Naafs: ‘We voeren een terughoudend beleid, daarom is het hier ook zo mooi.’

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Man (83) uit Doorn verdacht van moord

20131025 DOORN   De 86-jarige vrouw die afgelopen zaterdag door haar 83-jarige echtgenoot was mishandeld, is aan haar verwondingen overleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie meegedeeld.

Lees verder op De Nieuwsbode Heuvelrug

Mantelzorgers krijgen verdiende waardering

20131025 WIJK BIJ DUURSTEDE  In het kader van de Dag van de Mantelzorg organiseert Stichting Binding op zaterdag 9 november een bijeenkomst voor mantelzorgers uit de gemeente. In het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede krijgen mantelzorgers een middag alle aandacht omdat ze dit verdienen.

Lees verder op ditiswijk.nl

Zeist gaat voor betere verkeersdoorstroming Geroplein

ZEIST  Vanaf maandag 28 oktober onderzoekt de gemeente Zeist de verkeersstromen bij het “Geroplein”, het kruispunt Boulevard – Dijnselburgerlaan – Bergweg – Oude Woudenbergse Zandweg. De verkeerslichten op dit kruispunt zijn aan vervanging toe. De gemeente wil dit moment gebruiken om te kijken of met een nieuwe installatie de doorstroming van het verkeer kan worden verbeterd.

Wethouder Johan Varkevisser: “We zien dit onderzoek als een investering in een duurzame verkeersoplossing. Het plein is een ingewikkeld kruispunt dat bestaat uit drie t-splitsingen. Nu we toch aanpassingen moeten maken, willen we kijken hoe we het verkeer zo optimaal mogelijk laten doorstromen met het oog op de verkeersveiligheid en het tot stand brengen van een oplossing die de komende 20 jaar mee kan.”

Onderzoeksmethoden
Om goed in beeld te brengen waar al het verkeer vandaan komt en naar toe gaat, worden verschillende onderzoeksmethoden ingezet zoals telslangen op de weg, die het aantal en soort verkeer meet, verkeerswaarnemers en – gedurende één dinsdag of donderdag – een op afstand bestuurbaar onbemand helikoptertje.

Inzet van een onbemand helikoptertje
De inzet van een onbemand helikoptertje is voor dit soort verkeersonderzoek nieuw. De reden om hiervoor te kiezen is omdat het een goedkope methode is. De kosten zijn ongeveer de helft minder dan de gebruikelijke onderzoeksmethoden met verkeerswaarnemers of kentekencamera’s. Het onderzoek met het helikoptertje voldoet aan de privacywetgeving en aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Verkeershinder
Het auto- en fietsverkeer kan tijdens het onderzoek gewoon blijven rijden. Op de dag dat de helikopter de lucht in gaat, wordt een parkeerterrein van een nabijgelegen bedrijf en het voetpad langs de Boulevard, tussen de kruising en het bedrijventerrein afgesloten. Dit in verband met de minimale kans dat het helikoptertje – dat boven het afgezette gebied vliegt – valt.

Planning
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kijkt de gemeente naar het verwachte toekomstige verkeersaanbod. Op basis hiervan worden vanaf januari 2014 meerdere oplossingen voor het kruispunt onderzocht en komt de gemeente met een voorkeursoplossing. De gemeente gaat hiervoor met belanghebbenden in overleg in februari of maart volgend jaar. De gemeente streeft ernaar om de oplossing uiterlijk in 2015 te realiseren.


Verslag van de jeugdtour naar Engeland

DRIEBERGEN  Traditiegetrouw gaat de jeugd van rugbyclub the Pink Panthers, in het eerste weekend van de herfstvakantie op bezoek bij een aantal clubs in Engeland. Dit jaar in London en Essex.
Na het vroege vertrek op zaterdag, moest helaas wat vertraging onderweg worden weggewerkt, waardoor we niet tijdig in het Blackheath-stadion aanwezig konden zijn voor de wedstrijd tegen Rosslyn Park. Blackheath miste onze aanwezigheid wel. Nu moest genoegen worden genomen met een nederlaag van 8-21. Blackheath is ’s werelds oudste Rugby Club.

Door het tijdverlies is gekozen om direct door te rijden naar ons onderkomen in Roxwell. Na het inkwartieren, eten en overgaan tot het avondprogramma, inclusief het al even traditionele Court. Zondag al weer vroeg op en naar London , om aldaar enkele wedstrijden te spelen. Het zonnige weer en het gastvrije ontvangst op deze rugby club, maakte er weer een geslaagde dag van.   

Maandag morgen was het eerst trainen met elkaar , waarna we ’s middags Chelmsford bezochten om wat te winkelen, om natuurlijk voornamelijk met Rugby attributen thuis te komen.   “s avonds stonden er wedstrijden tegen Chelmsford RFC op het programma. Ook hier weer een geweldige ontvangst, met veel publiek en goede wedstrijden , waarin we goed partij gaven met zelfs een openingstreffer, wat onze Engelse gasten verbaasde. 

bron: website Pink Panthers
Na afloop van deze wedstrijden, een heerlijke maaltijd, veel traditie en sociaal samenzijn, richting ons slaapadres voor een korte nachtrust.
Om 6 uur in de morgen van dinsdag werden we allen gewekt, om na de lunch te vertrekken richting de Ferry in Dover, die ons weer naar het Europese vasteland zou brengen.  

Om 8 uur ’s avonds weer op de club, waar een smakelijk diner klaar stond, verzorgd door verschillende ouders van de club. Een dankwoord werd uitgesproken aan de vrijwilligers, die ook dit keer de Tour weer mogelijk maakte.
De jeugd van Rugby Club the Pink Panthers, kan terugzien op een sportieve en leerzame trip naar de bakermat van deze sport.

Nieuw sportcomplex voor MRC Aardenburg

20131025 DOORN   Vincam, oftewel ‘Ik zal overwinnen’, is de naam van het nieuwe sportcomplex op Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg. Generaal buiten dienst Peter van Uhm onthulde donderdag bij de opening de naam. ,,Het nieuwe sportcomplex voorziet in de doelen die MRC Aardenburg heeft: militairen beter maken, zodat ze kunnen terugkeren naar operationele inzetbaarheid”, zei commandant MRC Aardenburg luitenant-kolonel Jeroen Hulst.

Lees verder op de website van De Kaap

Savakis terug bij Fortissimo

20131025 COTHEN  Joop Savakis is terug gekeerd als trainer bij de handbalsters van Fortissimo. De trainer was in het seizoen 2010/2011 ook al actief bij de Cothense club. Toen hield hij de handbalsters in de eredivisie.  Fortissimo degradeerde afgelopen seizoen uit de eredivisie. In de eerste divisie staat Fortissimo nu onderaan.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Website voor nieuw schrijftalent

20131025 REGIO  Nederland Schrijft is een website voor nieuw schrijftalent en voor lezers die de talenten van de toekomst willen ontdekken. Schrijvers uploaden hun werk gratis en lezers kunnen deze verhalen kosteloos lezen via hun pc, tablet of e-reader. Ook kunnen lezers verhalen beoordelen en recenseren.

Nederland Schrijft is een landelijk initiatief van de Bibliotheken en is in 2012 gestart in Haarlem en omstreken. 

Vanaf 1 november a.s. is de website ook te gebruiken voor schrijvers en lezers in het werkgebied van de Bibliotheek Z-O-U-T. In het werkgebied zijn veel schrijvers en schrijfkringen/cafës actief. Door de aansluiting bij Nederland Schrijft hoopt Z-O-U-T dat er nog meer schrijftalent wordt ontdekt.

Er zijn 2 miljoen Nederlanders die schrijven als hobby hebben. De Bibliotheken bieden deze schrijvers met Nederland Schrijft een podium om verhalen, romans, informatieve boeken of gedichten te publiceren. Schrijvers vinden ook veel tips rondom schrijven en publiceren op de website, waaronder interviews met Renate Dorrestein en Kees van Beijnum. Met Nederland Schrijft stimuleren de Bibliotheken schrijverschap en taalontwikkeling.

Meedoen?
Alle inwoners van Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede kunnen meedoen, evenals leden van de Z-O-U-T. Je moet wel minimaal 15 jaar oud zijn. Inschrijven kan door naar www.nederland-schrijft.nl te gaan. Een redactie kijkt of het werk voldoet aan de voorwaarden zoals correcte spelling en auteursrechten. Bij wedstrijden zijn er soms aanvullende voorwaarden.

Wie wordt Prins Carnaval XXXIX van het Sparrenrijck?

20131025 DRIEBERGEN  De spanning stijgt, het is bijna zover. Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval? De nieuwsgierigheid moet nog in bedwang gehouden worden tot zaterdag 9 november. Want dan maakt Carnavalsstichting De Sparrenarren haar nieuwe Hofhouding bekend. Dit gebeurt tijdens de Prinsverkiezing in de Leuterie, clubgebouw van de Pink Panthers.

Met de Prinsverkiezing gaat het carnavalsseizoen echt van start. Wie o wie zal de 39e Prins worden? En wie is de Prinses en natuurlijk de Adjudant. Volop zijn er de geruchten. Dat het een gezellig stel met elkaar is en dat het daarom weer een sprankelend seizoen gaat worden is zeker!

Iedereen die getuige wil zijn van de onthulling van de Hofhouding 2013/2014 is van harte welkom op zaterdag 9 november a.s. in de Leuterie. Aanvang 21.00 uur (zaal open: 20.30 uur). De avond duurt tot 01.00 uur. Kleding: boerenkiel; leeftijd v.a. 16 jaar; toegangsprijs € 5,– p.p. (donateurs gratis).
Locatie: Leuterie (Clubgebouw Pink Panthers), De Woerd , Driebergen
 F.P. Kooij

‘Nieuwe lever is mijn enige persperctief’

20131025 DOORN   Het is belangrijk dat iedereen zich laat registreren in het donorregister JAofNEE.nl. Daarom organiseren de Doornse Hockeyclub en DEV Doorn de Doornse Donorweek. Daarmee steunen de clubs het initiatief van Jeroen Beumer om zoveel mogelijk mensen te motiveren zich te registreren.

Lees verder op de website van De Kaap

Pop-Up Expositie Galerie Het Rond Zeist

20131025 ZEIST  In de al enige tijd leegstaande ruimte van het voormalige Postkantoor aan Het Rond is een tentoonstelling ingericht van schilderijen van Lejo den Hertog, beeldend kunstenaar te Zeist. De eigenaar van het vastgoed en de kunstenaar vonden elkaar in wat een win-win-situatie genoemd kan worden. Het gebouw staat te huur en biedt nu de mogelijkheid tot tijdelijk gebruik als galerie.

Vanwege de publieke functies rondom Het Rond (Gemeentehuis, Hotel, Restaurants) werd het gebied door de Gemeente als ’forum’ bestempeld. Het hergebruik van het pand is daardoor beperkt tot voorgeschreven maatschappelijke of culturele invulling.

De ontwikkelingen in de creatieve industrie zouden een juiste multifunctionele bestemming kunnen vinden op deze plek. De tentoonstelling van beeldende kunst “Post-Kijkperk” is hiervan alvast een eerste proeve.

Als mede-oprichter van K.I.Z. (Kunst Initiatieven Zeist) heeft Den Hertog al eerder op deze plek een tentoonstelling georganiseerd waaraan een 15-tal kunstenaars deelnamen: Post©Art aan Het Rond. Ook waren er presentaties in gebouw Kosmos, in het voormalige Enecogebouw en op Vliegbasis Soesterberg. Steeds speelde de forumgedachte en werden er debatten gevoerd over het culturele beleid.

Tijdens de expositieperiode is de ruimte tevens te gebruiken voor activiteiten die de publieke opinie kunnen verrijken. Het samengaan van praktische omstandigheden en artistieke vrijheid kan leiden tot nieuwe culturele activiteiten aan Het Rond.

De tentoonstelling is open op zondag 27 oktober vanaf 15.00 uur en loopt t/m 1 december 2013.
Openingstijden:
zaterdag 11.00 – 14.00 uur;
zondag 14.00 – 17.00 uur
en op afspraak: Lejo den Hertog (06-51377041).
het nieuws van 26 oktober 2013
16e jaargang nummer 4920

DVSA nog steeds puntloos

20131026 AMERONGEN   Het nog steeds puntloze DVSA, kon ook in de uitwedstrijd tegen CDW niet tot winst komen. Alhoewel de ploeg van trainer Wes Meersman het in de tweede helft wel probeerde, bleek CDW het betere van het spel te hebben en won dan ook met 4-2.

Lees verder op de website van De Kaap

Duur puntverlies voor SVMM

20131026 MAARN   In een eigenlijk saaie wedstrijd leed zaterdag vierdeklasser SVMM duur puntverlies. Alhoewel de thuisploeg een goede eerste twintig minuten kende en in hoog tempo Candia ver terug wierp op eigen helft, slaagde de formatie van trainer Olaf Kersbergen er gewoonweg niet in om echte kansen te creëren.

Lees verder op de website van De Kaap

FC Driebergen haalt zwaarbevochten punt binnen

20131026 DRIEBERGEN   In een wedstrijd met twee totaal verschillende speelhelften, sleepte thuisploeg FC Driebergen er op de valreep nog een 2-2 gelijkspel uit. Driebergen kende een vijftal goede speelminuten in de eerste helft, maar zakte vervolgens ver terug.  De organisatie was weg, de linies sloten niet aan en de ploeg van trainer Bert van den Brom straalde niets uit.

Lees verder op de website van De Kaap

DEV laat twee punten liggen

20131026 DOORN   Zaterdag derdeklasser DEV liet in de uitwedstrijd tegen DHSC twee punten liggen. De ploeg van trainer Michel van Aken had op basis van de eerste helft al een ruime voorsprong moeten nemen, maar was slordig in de afwerking en de passing. Het was DEV dat met goed voetbal in de 25e minuut op een 0-1 voorsprong kwam door Tim Kas.

Lees verder op de website van De Kaap

SVL vergeet zichzelf te belonen

20131026 LANGBROEK  Zaterdag eersteklasser SVL vergat in de uitwedstrijd tegen CSW (Wilnis) eenvoudigweg te scoren. De ploeg van trainer Jan Gaasbeek was de aanvallende partij in tegenstelling tot thuisploeg CSW, dat laf verdedigde en nauwelijks interesse leek te hebben in aanvallend voetbal.

Lees verder op de website van De Kaap

VVA’71 troeft DOVO op alle fronten af

20131026 ACHTERBERG   Op sportpark De Meent heeft VVA’71 de derby tegen buurman DOVO met 4-2 gewonnen. Halverwege de wedstrijd stond er al een 3-0 voorsprong voor de Achterbergers op het scorebord. Trainer Peter Visee had bij DOVO enkele wijzigingen in de beginopstelling doorgevoerd. Deze pakten echter niet goed uit, mede door het fel druk zetten van VVA’71.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Drie Wijkse deelnemers aan Kunstweek

20131026 WIJK BIJ DUURSTEDE  De Kunstweek, dit jaar van 2 t/m 10 november, wordt elk jaar een grootschaliger fenomeen. Tijdens de jaarlijkse Kunstweek wordt beeldende kunst in de schijnwerpers gezet. Drie Wijkse galeries nemen ook deel dit jaar.

Lees verder op ditiswijk.nl

Nordic Walking demonstratie Doornse Gat

20131026 DOORN  Nordic Walking-groep Leersum verzorgt op zaterdag 16 november 2013 vanaf 13.30 uur een demonstratie Nordic Walking waaraan u zelf actief deelneemt. Uw deelname is geheel gratis. Nordic Walking-poles zijn aanwezig.

U ervaart tijdens deze demonstratie-les hoe het is om met Poles actief te bewegen. Middels het toepassen van de juiste Nordic Walking- techniek gebruikt u ongeveer 90% van de spiergroepen en is de belasting van de gewrichten relatief laag, terwijl de geleverde arbeid juist hoog is. Op 16 november 2013 zullen wij u in eerste aanleg met de technieken kennis laten maken. U bent, jong en oud, van harte welkom op deze demonstratieles! Aanmelding vooraf op wilma.klaare@casema.nl.

Wilma Klaare/Adrie Petersen

Politiek Heuvelrug nog niet in beeld

20131026 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeenteraad van Utrechtse heuvelrug komt nog even niet in beeld. De raadsleden vinden het prijskaartje van 70.000 euro veel te hoog. Drieentwintig luisteraars had de vergadering, meldde de griffier spontaan, toen het agendapunt camera’s in de raadszaal ter sprake kwam. Te weinig, vindt burgemeester Naafs.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Zapp4 speelt Radiohead in Beauforthui

AUSTERLITZ  Strijkkwartet Zapp 4 vierde successen op popfestival Lowlands én in klassieke concertzalen. In The Radiohead Songbook waagt het zich aan het oeuvre van een van de invloedrijkste popgroepen sinds The Beatles. Zapps frisse bewerkingen bevatten alles wat de moderne popklassiekers van Radiohead zo bijzonder maken: hypnotiserende ritmes, mysterieuze elektronica en bijna barokke harmonieën.

Zapp 4 speelt in de standaardbezetting van het strijkkwartet. Maar eigenlijk houdt de vergelijking met een strijkkwartet daarmee op. De vier eigenzinnige en zelfbewuste strijkers van Zapp 4 schrijven en arrangeren hun eigen muziek. Ze spelen even gemakkelijk pop of funk – waarbij zij hun instrumenten bespelen als gitaren – als jazz of modern klassiek.

Jasper le Clercq – viool • Jeffrey Bruinsma – viool • Oene van Geel – altviool • Emile Visser – cello

zondag 3 november• 17:30 uur

Echtgenoot van dode vrouw Zeist opgepakt

20131026 ZEIST De politie heeft vrijdagavond een 51-jarige man uit Zeist gearresteerd, nadat zijn vrouw dood was gevonden. Het slachtoffer was ook 51 jaar oud. 

Lees verder op de website van  het AD

Reviusschool ging naar Rusland en Oekraïne

20131026 WIJK BIJ DUURSTEDE  Toen ik in mei hoorde dat ik toch mee mocht met de reis, was ik heel erg blij. Ik hoorde dat we in oktober zouden gaan en keek er echt naar uit. Vorig weekend was het zover, we gingen via Moskou naar Oekraïne.

Lees verder op de website van  ’t Groentje
het nieuws van 27 oktober 2013
16e jaargang nummer 4921

Zesde nederlaag voor HDS

20131027 LEERSUM   Ook in de zevende competitiewedstrijd is HDS niet tot een overwinning gekomen. De ploeg van trainer Frank Brouwer verloor thuis kansloos met 1-4 van BFC uit Bussum. Door de nederlaag bezet HDS nog altijd de laatste plaats in de zondag derde klasse D.

Lees verder op de website van De Kaap

Schaerweijde doorbreekt verliesreeks

20131027 ZEIST  De hockeyers van Schaerweijde hebben weer eens een wedstrijd gewonnen. De ploeg uit Zeist won met 1-3 bij Hurley. Hurley opende de score, waardoor Schaerweijde tegen een achterstand aan keek. Taeke Taekema bracht de Zeisters in de tweede helft via een strafcorner op gelijke hoogte.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Bourgondië overklast koploper

20131027 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het eerste jongensteam van Bourgondië won afgelopen zaterdag thuis met klinkende cijfers van hun concurrent Musketiers 1. Dit team uit Elst had tot op dat moment nog geen set verloren, maar moest zijn meerdere erkennen in het team van Bourgondië. De wedstrijd ging met 4-0 naar Bourgondië.

Lees verder op ditiswijk.nl

Stormschade: boom op woning in Zeist

20131027 ZEIST/DE BILT  De storm die over het land raast, zorgt voor overlast in de provincie Utrecht. In Zeist viel op de Laan van Bergen een boom op een huis. 

De zijtakken van de populier van circa 50 meter hoog hebben het huis flink beschadigd. Voor de boom, die in de tuin van de achterburen stond, was naar verluidt al een kapvergunning geregeld.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

In memoriam Auke Wouda

20131027 WIJK BIJ DUURSTEDE  “Een bijna omgevallen boom die steeds toch weer nieuwe wortels slaat”. Zo typeerde Iet Wouda haar vader Auke ruim een maand geleden. De heer Wouda, de oudste inwoner van Wijk bij Duurstede en één van de oudste mannen van Nederland, vierde 21 september in verband met zijn broze gezondheid in kleine kring zijn 105e verjaardag. Op 26 oktober maakte de familie bekend dat de heer Wouda op 25 oktober is overleden.

Lees verder op ditiswijk.nl

FC Driebergen beloont zich met een gelijkspel.

20131027 DRIEBERGEN  Onder een heerlijke najaarszon kon de wedstrijd tegen Kockengen gespeeld worden en het was Jelle Adema die 2 kansen kreeg in de eerste 5 minuten. In de 8ste minuut kwam Kockengen op voorsprong door een verdedigingsfout van FC Driebergen. 0-1. Het team van Bert van den Brom komt moeilijk in zijn spel en Kockengen wordt gaandeweg de 1ste helft sterker.  Aan beide kanten zijn er wel kansen, maar gescoord wordt er niet.

In de 38ste minuut krijgt Gerwin vd Klift een terechte gele kaart en Kockengen komt op 0-2 door een goede aanval. Een onnodige overtreding door Pascal van Doorn levert ook een gele kaart op en vlak voor rust krijgt FC Driebergen nog een vrije trap op de rand strafschopgebied. Deze gaat echter hoog over het doel.

Een heel andere tweede helft waar Gerwin vd Klift werd gewisseld voor Arjan Prijs.  Een aanvallend FC Driebergen krijgt 4 grote kansen in de eerste 10 minuten, maar de bal verdwijnt niet in het doel. Kockengen zakt verder weg en  gaat 2x wisselen. Ook FC Driebergen gaat 2x wisselen en Paul van Hofwegen en Pim van Amerongen verlaten het veld voor Jordi Sonneville en Elmar van Doorn. In de 75 minuut krijgt Kockengen twee goede kansen maar keeper Michel van Bruggen staat op de goede plek. In het laatste (Driebergs) kwartiertje gaat het dan toch gebeuren: In de 83 minuut wordt het 1-2 door Jordi Sonneville, na goed werk door Robin Notenboom. De allerlaatste minuut breekt aan en Pascal van Doorn haalt in het strafschopgebied verwoestend uit. De bal verdwijnt achter de keeper van Kockengen in het doel. 2-2.

Volgende wedstrijd: 2 november 2013 om 15.00 de uitwedstrijd tegen Hercules.

Bertus Bakhuizen

Is de fiets van uw kind veilig?

20131027 WIJK BIJ DUURSTEDE   De plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland maakt zich op voor de fietskeuring op basisscholen in Wijk bij Duurstede, Langbroek en Cothen. VVN hoopt dat ouders de fietsen van hun kinderen nog even nakijken, zodat hun kind straks niet met een afgekeurde fiets thuiskomt.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Najaarsconcert Harmonie Manderen

20131027 MAARN  Het orkest van muziekvereniging Harmonie Manderen geeft op zaterdag 9 november het Najaarsconcert in het eigen clubhuis aan Buurtsteeg 9a in Maarn. Onder leiding van dirigent Egon Smit wordt een variërend repertoire van echte Spaanse paso doble tot filmmuziek en karakterstukken, zoals bijvoorbeeld ‘Madurodam’ ten gehore gebracht.

Ook Muziekvereniging Voorwaarts uit Zeist draagt bij aan deze muzikale avond. Zij geven onder leiding van John Leenders een try-out ter voorbereiding van hun concoursdeelname op 23 november aanstaande.
Het programma start om 20.00 uur, is zonder pauze en is gratis toegankelijk.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het clubgebouw is uitsluitend bereikbaar via het dorp Maarn-Kapelweg-Buurtsteeg.
De routebeschrijving staat ook op www.manderen.nl.

Wegdromen in de tijd met de ANBO

20131027 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op woensdagmiddag 13 november zijn alle senioren vanaf 13.30 uur welkom in Ewoud en Elisabeth Gasthuis. Op deze middag is het heerlijk wegdromen of lekker meezingen met muziek uit de dertiger jaren. De muziek wordt verzorgd door de regionaal bekende dj Wim van Dijk samen met zijn zoon Dick.

Lees verder op ditiswijk.nl

Vooraankondiging Tim Vantol

20131027 ZEIST  Punkrocktroubadour Tim Vantol speelde in het verleden in verschillende punkrock en hardcore bands (onder andere Antillectual) en tourde mee met de Revival Tour, maar hij besloot enkele jaren terug om verder te gaan met zijn akoestische songs. Alleen of met band toert hij intensief door heel Europa.

vergroot foto

Hij ging mee op tour met grote namen als Nothington, Chuck Ragan, Dave Hause en The Menzingers. Op 19 april verscheen het tweede album van Tim Vantol, If We Go Down, We Will Go Together!. Het album bestaat uit negen akoestische folk punk songs, met Vantols herkenbare mooie, rauwe stemgeluid. Denk Frank Turner, Chuck Ragan met een vleugje Gaslight Anthem. Tim Vantol trekt dit najaar met zijn vierkoppige band door het land en op zaterdag 16 november doet hij ook Pop- & Cultuurpodium De Peppel aan.  De voorverkoop is van start gegaan, koop nu je kaartje voor maar € 6,00 op www.peppel-zeist.nl of bij Primera!

het nieuws van 28 oktober 2013
16e jaargang nummer 4922

Jasper van Geijtenbeek lijsttrekker

20131028 UTRECHTSE HEUVELRUG  De afdeling SP Utrechtse Heuvelrug heeft Jasper van Geijtenbeek gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Koelaan weer open in twee richtingen

20131028 BUNNIK / ZEIST  De Koelaan / Sportlaan tussen Zeist en Bunnik is weer in twee richtingen open voor alle verkeer. “Het werk is een week sneller klaar dan gepland, alles zat mee”, aldus de projectleider.

De afgelopen week hebben de gemeenten Zeist en Bunnik het fietspad langs de Koelaan en Sportlaan opnieuw laten asfalteren. In de bocht is het fietspad verbreed.

De aannemer moet nog wat kleinere werkzaamheden afronden, maar daarvoor hoeft de Koelaan / Sportlaan niet meer te worden afgezet.
Meer informatie: www.zeist.nl/koelaan.

Van der Mispel Peugeot verlaat Driebergen

DRIEBERGEN / BUNNIK  Van der Mispel Peugeot in Driebergen en Nefkens Peugeot in Bunnik slaan per 1 januari 2014 de handen ineen.  Ze gaan samen verder bij – en onder de naam van – Nefkens Bunnik.

Van der Mispel, Peugeot agent sinds 1980 heeft voor deze samenwerking gekozen gezien het feit dat opvolging binnen het familiebedrijf niet tot de mogelijkheden behoort. Sinds 1 oktober 2013 is de verkoop van nieuwe en gebruikte Peugeot modellen overgebracht naar Nefkens Bunnik, waar Henk van der Mispel ook te vinden is om zijn klanten te ontvangen. Vanaf 1 januari 2014 is Nefkens Bunnik ook het adres voor onderhoud en reparatie.

Homan: Ik ga geen zzp’ers subsidieren

20131028 DRIEBERGEN  Wethouder Homan wil het Driebergse gemeentekantoor niet voor een schappelijke prijs verhuren, omdat hij geen zzp’ers wil subsidieren. Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug is boos. Homan sprak de woorden in een interview met radio 90fm, waarin drie actuele en omstreden onderwerpen ter tafel kwamen.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Wijks Castellum in de problemen

20131028 WIJK BIJ DUURSTEDE   Het Wijks Castellum is een stichting met enthousiaste vrijwilligers die zich inzettten om de archeologische rijkdommen in en rond Wijk bij Duurstede op te sporen. Door het verdwijnen van de subsidie van de gemeente dreigt hier een eind aan te komen.

Lees verder op de website van t Groentje

Kersentuin wordt stap voor stap in gebruik genomen


201310289 BUNNIK  De multifunctionele accommodatie de Kersentuin in Bunnik is tijdens de herfstvakantie door de eerste ‘bewoners’ in gebruik genomen. De muziekschool heeft haar prachtige ruimte reeds ingericht. Ook speel-O-Theek Wobbel is verhuisd. Van de Camminghaschool zijn tijdens de vakantie alle spullen overgebracht.

Lees verder op de website van t Groentje

De Gaarde verkocht onder voorbehoud

20131028 BUNNIK   Na veel geruchten en lange tijd van onzekerheid, is het dan zover, kerkgebouw De Gaarde is verkocht. Nero Projectontwikkeling uit Bunnik en de Protestantse gemeente Bunnik tekenden op 18 oktober een koopovereenkomst. Wel met het voorbehoud dat de geplande appartementen ook echt verkocht worden.

Lees verder op de website van t Groentje

Vluchtelingen in Beeld Film & informatie in Cultuurhuis Doorn

20131028 DOORN  De vluchtelingenthematiek is helaas actueler dan ooit. Bij diverse schipbreuken in de buurt van Sicilië zijn grote aantallen vluchtelingen omgekomen.  Vier organisaties uit de Utrechtse Heuvelrug hebben de handen ineen geslagen voor het programma `Vluchtelingen in Beeld`.

Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug, Empower Team, Stichting de Vrolijkheid en Cultuurhuizen Heuvelrug/de Bibliotheek Z-O-U-T organiseren in Cultuurhuis Doorn (Kerkplein 2) drie activiteiten waardoor de vluchtelingenthematiek van verschillende kanten wordt belicht. We willen hiermee meer begrip kweken voor vluchtelingen en de thematiek dichter bij de mensen uit de Utrechtse Heuvelrug en omgeving brengen.

Op woensdagavond 6 november om 19.30 uur geven de eerder genoemde organisaties informatie over o.a. actualiteiten, feiten en vluchtelingenbeleid. En een ex-vluchteling deelt zijn persoonlijke ervaringen als vluchteling in Nederland. Om 20.45 uur start de indringende, prachtig in beeld gebrachte film `Terraferma`. `Terraferma` vertelt het verhaal van een vissersfamilie op een mooi onbedorven Siciliaans vulkaaneiland, nog nauwelijks bekend bij toeristen. De twintiger Filippo helpt zijn grootvader op hun vissersboot, terwijl zijn moeder Giulietta droomt van een beter leven op het vaste land. Filippo en zijn grootvader ontdekken tijdens het vissen een groep Afrikaanse vluchtelingen. Ze besluiten de regels van het eiland te negeren en te handelen naar de wetten van de zee. Ze redden hen van de verdrinkingsdood en ontfermen zich over een zwangere vrouw en haar kind. Hierdoor komen Filippo en zijn familie klem te zitten tussen principes en realiteit. Wanneer het beleid jegens de vluchtelingen strenger wordt, neemt Filippo een onherroepelijke beslissing. Op het filmfestival van Venetië won dit drama de Speciale Juryprijs.

Aanvang: 19.30 uur, ontvangst vanaf 18.45 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig.
`Vluchtelingen in beeld` is onderdeel van Cultuurhuizen Heuvelrug van de Bibliotheek
Z-O-U-T en komt tot stand in goede samenwerking met Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug, Empowerteam en St. de Vrolijkheid/AZC Leersum.
Meer informatie is te vinden op www.cultuurhuizenheuvelrug.nl of mail naar imuller@rbzout.nl.

Ina Muller

Werk aan Driebergseweg, Breullaan en Heideweg van start

20131028 ZEIST  In november start de gemeente met werkzaamheden aan de Driebergseweg, Breullaan en de Heideweg. De wegen worden niet gelijktijdig afgesloten. Het werk wordt daardoor over een langere periode uitgesmeerd en moet voor de zomervakantie van 2014 klaar zijn.

De Heideweg en Breullaan worden tijdelijk afgesloten. Bij de Driebergseweg streeft de gemeente ernaar om alleen af te sluiten tijdens nachten en weekeinden. Op de kruising Driebergseweg, Heideweg, Bunsinglaan plaatst de gemeente verkeerslichten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Langs de Breullaan komen veilige fietsstroken.

Onder de Breullaan komen paddentunnels. De Heideweg is toe aan een opknapbeurt, halverwege komt een verkeersplateau om de snelheid te remmen. Ook wordt de kruising Driebergseweg-Blikkenburgerlaan aangepast om de oversteek voor fietsers veiliger te maken. Tot slot wordt de rechtdoorgaande strook op de Driebergseweg richting de 2e Dorpsstraat verlengd. Als er file richting de 2e Dorpsstraat staat, kan verkeer richting de Laan van Beek en Royen er langsrijden. De 5 maatregelen worden als 1 verkeersproject uitgevoerd, onder de naam ‘Driebergseweg en omgeving’.

Aannemer
De aannemer is nog niet bekend. Bij het selecteren van de aannemer kijkt de gemeente niet alleen naar de prijs maar ook naar ideeën voor een snelle uitvoering en beperking van overlast. Ook moet de aannemer vooraf duidelijk aangeven welke risico’s hij ziet. Doel is problemen tijdens de uitvoering te minimaliseren. Ook worden er heldere afspraken gemaakt over hoe de aannemer de gemeente tijdens de uitvoering informeert. De gemeente kan hierdoor omwonenden goed informeren. Grootste uitdaging is het winterweer. Het is vooraf nooit duidelijk hoe streng de winter zal zijn maar de aannemer moet er wel voor zorgen dat wegen niet te lang afgesloten zijn.

Meer informatie
Meer informatie: www.zeist.nl/driebergsewegeo.

Legemaat levert kampioen

20131028 WIJK BIJ DUURSTEDE  De 69e clubtentoonstelling van de kleinveeteeltvereniging “Ons Genoegen” van afgelopen weekend was opnieuw een groot succes. Zo’n 80 raskonijnen en 30 –kippen streden om het kampioenschap.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

1012 handtekeningen tegen zondagsopenstelling Zeist

20131028 ZEIST  Handtekeningenactie tegen de zondagsopenstelling in Zeist die opgehaald werden in diverse kerken van Zeist op de zondagen 15 en 22 september 2013 leverde een totaal op van 1012 handtekeningen.

Lees verder op slotstadnieuws.nl

Vrachtwagen van de weg geblazen

20131028 WERKHOVEN  Op de N229 bij Werkhoven is een vrachtwagen door de wind van de weg geraakt. Het gevaarte belandde op zijn kant in de berm. Even was niet duidelijk of de chauffeur bekneld zat in het voertuig, maar later bleek dat hij er op eigen kracht uit heeft kunnen komen.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Eerste zege Bunnik ‘73; Odijk speelt gelijk

20131028 BUNNIK / ODIJK   Bunnik heeft de eerste zege in de derde klasse binnen. Het tot nu toe ongeslagen SV Odijk speelt opnieuw gelijk. Op bezoek bij NITA uit Nieuwer ter Aar won de Bunnikse ploeg van Ton Gruters met 1-2. Binnen zeven minuten zette Robbin Jurgens Bunnik op voorsprong, maar daarna verzuimden de bezoekers afstand te nemen.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Voetbalclub Aurora uit Werkhoven wint weer

20131028 WERKHOVEN   Aurora heeft de juiste vorm te pakken in de derde klasse. Op eigen veld was Aurora met 2-0 te sterk voor Roda’46 uit Leusden. Op een zwaar bespeelbaar veld maakte Aurora gretig gebruik van het fysieke voordeel. De bezoekers hadden geen goed antwoord op dit spel en na vijftien minuten kon Bas de Bruin uit een ingooi dan ook al de 1-0 maken.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Gedeputeerde geeft officieel tintje aan restauratie kasteel Duurstede

20131028 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op vrijdag 1 november is de gedeputeerde, mevr. M. Pennarts, aanwezig bij een besloten bijeenkomst op het kasteeleiland in Wijk bij Duurstede. Hierbij staan de provincie Utrecht en de gemeente Wijk bij Duurstede even stil bij de recente restauratie van kasteel Duurstede en de gedeputeerde zal met een handeling de restauratie officieel afronden.

De provincie heeft een substantieel deel van de restauratiekosten voor haar rekening genomen, zodat de nodige herstelwerkzaamheden konden worden uitgevoerd. Ook de gemeente heeft bijgedragen aan de restauratiekosten.

Van begin november 2012 tot eind juni 2013 stond het kasteel in de steigers
De steigers waren nodig om o.a. het metselwerk van de ruïnemuren en de toren uit te hakken en te herstellen. Er is nieuw natuursteen aangebracht, de torenkruizen zijn gerenoveerd en het dak (en de houten constructie) van de Donjon is verwijderd en vervangen. Verder zijn de glas-in-loodramen en de schoorsteen hersteld en zijn nieuwe leien op het dak aangebracht.
Wethouder Robbert Peek zegt over de restauratie: ‘Het zicht op het kasteel was in die periode minder fraai door de bouwsteiger en er was sprake van hinder voor de gebruikers van het kasteel. Gelukkig nu kan ieder weer genieten van een prachtig plaatje en is het kasteel behouden voor de toekomst! In 2014 zullen er nog enkele werkzaamheden nodig zijn.’

Tijdens de restauratie is veel werk verzet
Het werk is uitgevoerd door Koninklijke Woudenberg te Ameide (bouwkundige werkzaamheden), leidekkerbedrijf F. Bogaerts BV te Ravenstein en Dejo Steigers BV te Nijkerk; de bestekken zijn gemaakt door Bureau Delfgou uit Scherpenzeel.

Senioren genieten van optreden Ronnie Tober

20131028 BUNNIK / WIJK BIJ DUURSTEDE   Ruim 300 senioren uit Wijk bij Duurstede en Bunnik genoten zaterdagmiddag bij Brothers van een wervelend optreden van Ronnie Tober. 
Hij was de grote artiest tijdens de jaarlijkse seniorenmiddag in Brothers mogelijk gemaakt door de samenwerking van de Rotary Bunnik en Wijk bij Duurstede.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

BC Doorn 2 nog ongeslagen

20131028 DOORN  Met vijf van de veertien competitieronden in de Hoofdklassecompetitie gespeeld, is het tweede herenteam van Badmintonclub Doorn nog steeds ongeslagen. Zondag versloeg het in Sporthal Steinheim Apollo uit IJsselstein met 5-3.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

VVD wil koopzondag in Zeist

20131028 ZEIST  De VVD wil dat mensen ook in Zeist op zondag hun boodschappen kunnen doen. Om in te kunnen spelen op de groeiende behoefte bij mensen om zondag te winkelen moeten winkeliers volgens de VVD de ruimte krijgen om open te gaan. Daartoe heeft de VVD samen met de partijen Seyst.nu, GroenLinks en D66 een voorstel ingediend.

Lees verder op slotstadnieuws.nl

Celeritas blijft met lege handen.

20131028 BUNNIK  Na twee wedstrijden zijn de mannen van Celeritas nog zonder punten, zondag was de Gazellen uit Doetinchem in de Tol te sterk voor de thuisclub. Tot halverwege de eerste helft gingen beide ploegen gelijk (5-5) op, daarna moest Celeritas toezien hoe de gasten een 9-12 voorsprong wisten op te bouwen tot aan de pauze.

Lees verder op slotstadnieuws.nl

Wandelexcursie Herfstverrassingen

20131028 AMERONGEN  De herfst neemt bezit van het bos. Spinnenwebben en mist geven een haast mystieke sfeer aan bomen en planten. Planten en bladeren beginnen langzaam af te sterven om plaats te maken voor nieuw leven over enkele maanden. Kortom, de natuur maakt zich op voor een volgende episode.

Op zondag 3 november a.s. gaan gidsen van Utrechts Landschap graag met U een wandeling maken in het Amerongse Bos. De tocht gaat door eeuwenoude smeltwaterdalen en naar mooie uitzichtplekken over Betuwe en Nederrijn. Onderweg wordt gekeken naar de bijzondere verschijnselen van de herfst, zoals verkleuring van blad, de beukennoten en eikels, en misschien prachtige paddenstoelen.
De wandelexcursie start om 14.00 uur bij het informatiecentrum de Tabaksschuur, Veenseweg 8 in Amerongen. Parkeren kan op de Groene Entree Burgwal, vandaar 2 minuten lopen naar het centrum. Het centrum is geopend vanaf 13.00 uur. De excursie is gratis, aanmelding vooraf niet nodig.

Fred Besseling

Schade door harde wind

20131028 WIJK BIJ DUURSTEDE  De brandweer werd vanmorgen om 07.00 uur opgeroepen om te assisteren bij de eerste melding van schade door de wind op de Augustus. De dakbedekking van een dakkapel werd door de wind losgetrokken.

Lees verder op ditiswijk.nl

D66: nieuw bedrijventerrein komt vol

20131028 LEERSUM/AMERONGEN  Donderdag moet de uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein eindelijk definitief worden. Als D66 tenminste meewerkt. Het lijkt er wel op. Als er ook maar detailhandel mag komen.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Dames 1 Schaerweijde speelt gelijk

20131028 ZEIST  Dames 1 van Schaerweijde speelde uit gelijk tegen Kleine Zwitzerland. Het werd 2-2. Volgende week speelt het damesteam thuis tegen Zwolle. De dames staan nu op de vijfde plaats in de overgangsklasse.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist
het nieuws van 29 oktober 2013
16e jaargang nummer 4923

Lage opkomst brainstormsessie over duurzaam Bunnik

20131029 BUNNIK   Slecht 15 personen waren maandagavond 28 oktober in het gemeentehuis in Odijk aanwezig voor de brainstormsessie over het nieuwe gemeentelijke duurzaamheid-programma 2014-2016. De groep van 15 personen bestond, naast wethouder Bert Koopmanschap, uit vijf gemeenteambtenaren en de overige aanwezigen waren inwoners.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Solerende wethouder en slapende raad?

20131029 UTRECHTSE HEUVELRUG  In de Stichtse Courant/De Kaap van 24 oktober doen de initiatiefnemers (de heren Van den Broek, Blom en Hak) van het plan voor een tijdelijke bestemming van het voormalige gemeentekantoor in Driebergen stevige uitspraken. Wij concluderen dat deze zijn gebaseerd op vermoedens en een onjuiste weergave van de situatie. Wij baseren ons liever op de feiten.

Bij de verkoop van de grond voor het gemeentekantoor in Doorn heeft de verkopende projectontwikkelaar, met medeweten van de gemeenteraad, een eerste recht op koop van het oude gemeentehuis van Driebergen verkregen. Deze verkoper heeft op tijd aangegeven van zijn contractuele recht gebruik te willen maken. Het spreekt vanzelf dat de gemeente daartegen geen nee kon zeggen: een rechter zou dit niet accepteren en de gemeente zou een flinke schadevergoeding moeten betalen.

Momenteel onderhandelen de gemeente en de projectontwikkelaar over de voorwaarden. Half december moet duidelijk zijn of zij serieus verder met elkaar willen gaan. Als de onderhandelingen niet leiden tot verkoop kan over het plan van de initiatiefnemers worden gesproken. Dan zal de raad dit plan moeten aanhouden tegen eerdere raadsbeslissingen, zoals het besluit het oude gemeentekantoor van Driebergen nu te verkopen en de in 2012 aangenomen ‘Visie op vastgoed; deze visie bepaalt dat eigendom van panden geen kerntaak is van de gemeente en dat bij verhuur de tarieven marktconform moeten zijn. Het voorliggende plan voldoet niet aan de eisen uit deze eerdere raadsbeslissingen. Wethouder Homan heeft steeds benadrukt dat niet hij maar de raad – op basis van politieke afwegingen – bepaalt of van eerdere raadsbesluiten moet worden afgeweken.
Overigens: de suggestie in het krantenartikel dat dankzij de eurowinkel het afgelopen jaar 100.000 euro is teruggevloeid naar de gemeente is pertinent onjuist.

De VVD-fractie heeft veel sympathie voor de activiteiten van de eurowinkel, maar niet voor de manier waarop de initiatiefnemers de discussie voeren. De wethouder soleert niet, maar voert uit wat de raad van hem verwacht. Wie het werkelijke verhaal wil beluisteren, kan dat doen via de volgende link op de website van de gemeente:
http://www.digitaalnotuleren.nl/utrechtseheuvelrug/?vergadering_id=114&typevergadering=19&jaar=2013&maand=10&dag=&agendapunt_id=999 , Audiobestand Cie Middelen 10-10-2013. De uitspraken van wethouder Homan zijn te horen tegen het einde van dit audioverslag.

Fractie VVD

Centrumplan CDA-Zeist krijgt steun van Zeisternaren

20131029 ZEIST  Het CDA-Zeist is blij met de uitkomsten van de dialoog die gevoerd is met burgers en ondernemers over de toekomst van het centrum van Zeist. Fractievoorzitter CDA-Zeist, Marcel Fluitman: “De uitkomsten van de dialoog komen voor een groot deel overeen met het eerder door het CDA opgestelde visie voor het centrum: ‘Hart voor het centrum van Zeist’.

Lees verder op Slotstadnieuws.nl


GroenLinks tegen verdwijnen erfgoed als ‘snippergroen”

20131029 WIJK BIJ DUURSTEDE  GroenLinks wordt regelmatig aangesproken door burgers over het zo rap verdwijnen van veel bomen in de gemeente.  GroenLinks verbaast zich meer en meer over deze kaalslag. Volgens de fractie lijkt het besef bij het college afwezig dat groen en natuur bij uitstek een essentieel algemeen goed is dat door de overheid moet worden bewaakt.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant


Jasper van Geijtenbeek opnieuw lijsttrekker voor SP

UTRECHTSE HEUVELRUG  Jasper van Geijtenbeek wordt lijsttrekker voor SP bij de gemeenteraads verkiezingen van 2014. Dit is gisteravond besloten door de ledenvergadering. Hij gaat de kar trekken samen met Lenneke Bolt en Lyander Schmitz, respectievelijk nummer 2 en 3 op de lijst.

Jasper Van Geijtenbeek: “ik vind het een eer om weer lijsttrekker voor de SP mogen te zijn en zal net als de vorige vier jaar inzetten op een scherpe en sociale inbreng in de raad. De SP zal weer bovenop de belangrijke thema’s zitten, zoals wonen en zorg. Uiteraard hopen we op meerdere zetels, zodat ik niet meer het enige raadslid voor de SP zal zijn. Daar ga ik in de campagne dan ook mijn uiterste best voor doen.”

Het verkiezingsprogramma werd gisteren ook gepresenteerd, de leden konden meepraten over de inhoud. Het officiële programma zal begin december gepresenteerd worden.

Het Spoor Zeist loopt voor Unicef

20131029 ZEIST  Leerlingen, leerkrachten en ouders van Jenaplanschool Het Spoor, onderdeel van de Stichting Wereldkidz voor Openbaar Onderwijs, hebben zich ingezet voor Unicef. Met een sponsorloop voor Unicef hebben ze zeker 2.473,40 euro opgehaald.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Kunst van ’t Rondeel siert opnieuw hal gemeentehuis

20131029 WIJK BIJ DUURSTEDE   Vanaf donderdag 24 oktober t/m 24 november is er in de hal van het gemeentehuis weer boeiende kunst te bewonderen van Reinaerde Atelier ’t Rondeel. Bij binnenkomst valt meteen het krachtige portret van Nol Vonk op. Van Esther Kooi hangen er een aantal fantasievolle, abstracte werken in warme kleuren met fantasievolle titels  zoals “zeehondenluchtbellen”of “het feest van de kraanvogel”. Daarnaast is  er ook werk van andere kunstenaars van ’t Rondeel te bewonderen.

t Rondeel is geopend op de 1e zondag van de maand van 13.00 uur tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Opening 3 november om 13.00 uur.

Woon je droom: Start verkoop nieuwbouwproject Dudok Zeist

20131029 ZEIST  Wonen midden in de bossen van Kerckebosch Zeist? Dat kan! Op donderdag 7 november 2013 start ontwikkelende bouwer ERA Contour met de verkoop van Dudok. Een kleinschalig nieuwbouwproject, midden in de bossen van Zeist. Met een gevarieerd aanbod aan woningen geïnspireerd op de stijl van architect Dudok.

Lees verder op Slotstadnieuws.nl

Jaarlijkse Tentoonstelling van de Historische Vereniging Den Dolder

20131029 DEN DOLDER  Nooit vertoonde objecten en foto’s zijn te zien op de jaarlijkse tentoonstelling van de Historische Vereniging Den Dolder die op zaterdag 9 en zondag 10 november a.s. gehouden wordt in de M.C. Kerk  Het thema dit jaar is Dolderse Bedrijvigheid.

Lees verder op Slotstadnieuws.nl

Bunnik en de schaliegasdiscussie

20131029 BUNNIK  De gemeente Bunnik heeft zich ‘ na een P21 motie in juni van dit jaar – aangesloten bij de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Maar het college waarschuwt in een schrijven aan de gemeenteraad dat dit Bunnik niet per definitie van schaliegas zal vrijwaren.

Lees verder op de website van ’t Groentje

‘Mismanagement’ kost gemeente geld

20131029 UTRECHTSE HEUVELRUG  Financiële tekorten bij de Omgevingsdienst regio Utrecht gaan de gemeente ruim 82.000 euro kosten. Dat blijkt uit de jaarrekening van de Zeister organisatie.  De Omgevingsdienst voert milieutaken uit in opdracht van de deelnemende gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

Inwoners Elst winnen bij Postcode Loterij

20131029 ELST  Een grote verrassing voor de Driftweg in Elst. Deelnemers van de Postcode Loterij met de postcode 3921 DS hebben namelijk en geldbedrag van 50.000 euro per lot gewonnen tijdens het Bingospel van het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht.

Lees verder op de website van De Kaap

Wintertijd Challenge: €2.235 voor Spieren voor Spieren

20131029 DRIEBERGEN / DOORN  Afgelopen zaterdagnacht werd er bij De Zwoer om twee uur ’s nachts gesport voor de stichting Spieren voor Spieren. Een veertigtal sportievelingen heeft zich tijdens de teruggang van de klok naar wintertijd ingezet voor kinderen met een spierziekte. Daarmee werd een totaalbedrag opgehaald van € 2.235,-.

Door het hele land werd er op meer dan 130 locaties in de nacht gesport. De deelnemers konden zich laten sponsoren om geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren. Zo kon er onder andere worden gevoetbald, getennist en gefietst. In Driebergen werd er een Bootcamp- en Swim Challenge georganiseerd. Met een uur zwemmen of bootcampen werd een bedrag van ruim tweeduizend euro opgehaald.

Organisator Koos Marijs noemde het evenement ‘ludiek en gezellig’. Koos: “ik had niet gedacht dat er zo veel mensen zouden komen. Het aantal online inschrijvingen was minder dan het definitieve aantal deelnemers,,. Ook ambassadeur van de lokale actie, Danilo Stoof, was erg blij met het resultaat. De 10-jarige Zeistenaar deed zelf ook mee met de zwemactie en wil graag volgend jaar weer meedoen aan deze Wintertijd Challenge.

Landelijk werd er een totaalbedrag opgehaald voor de Stichting van ruim € 361.500,-. De volgende Wintertijd Challenge zal weer zijn in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober 2014.

Marc Satijn


Klik hier voor nieuwste foto’s
het nieuws van 30 oktober 2013
16e jaargang nummer 4924

Bunnik zeer tevreden over samenwerking met Boa’s Zeist

20131030 BUNNIK   Bunnik heeft sinds september 2012 geen eigen Boa meer, maar heeft de taken overgedragen aan de Boa’s van Zeist. Deze samenwerking is nu geëvalueerd. Eindconclusie: het bevalt heel goed.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Is dit wel rechtvaardig

20131030 WIJK BIJ DUURSTEDE   Watersportvereniging Rijn en Lek heeft de Rekenkamercommissie van Wijk bij Duurstede verzocht om de gang van zaken rond de gemeentehaven te onderzoeken. Het gaat dan om het beleid inzake overnachtingen, het (niet) heffen van toeristenbelasting en de gang van zaken bij het opnieuw vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied 2013.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Aart van Veen lijsttrekker D66

20131030 WIJK BIJ DUURSTEDE  De algemene ledenvergadering van D66 heeft op 28 oktober 2013 haar lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. De lijsttrekker is Aart van Veen, hij is sinds dit jaar voorzitter van D66 afdeling Wijk bij Duurstede.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Sanquin stopt bloedafname in Revius en gaat voor MAL

20131030 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen maandagavond bij het bloed geven in het Revius meldde Sanquin bij monde van het aanwezige personeel dat bloeddonors uit de gemeente Wijk bij Duurstede vanaf 1 januari 2014 niet meer in het Revius terecht kunnen. Sanquin heeft een nieuwigheid met 18 meter lange bussen die ze uit wil rollen in het hele land.

Lees verder op ditiswijk.nl

Twee mannen aangehouden voor oplichting

20131030 DOORN   Een 90-jarige bewoonster van de Prins Bernhardlaan is eerder dit jaar meerdere malen slachtoffer geworden van oplichters die zich voordeden als mannen die het dak kwamen repareren. De mannen namen haar keer op keer mee naar de bank om de geld op te nemen en maakten vervolgens een afspraak voor de reparatie. De oplichters kwamen niet meer terug om het dak te maken. In totaal heeft de vrouw duizenden euro’s aan de oplichters gegeven.

Op maandag 28 oktober gaven de mannen opnieuw aan het dak te willen repareren voor een flink bedrag. Iemand die van de eerdere oplichtingen af wist belde de direct de politie. De agenten hielden de twee oplichters op heterdaad aan. Het tweetal, 35 jaar uit Doetinchem en 30 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, is in verzekering gesteld.

Wethouder Bert Homan introduceert Lichthinderkaart

20131030 UTRECHTSE HEUVELRUG  Wethouder Bert Homan introduceerde zaterdag 26 oktober de Lichthinderkaart. Dit deed hij door tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ de eerste melding van mevrouw Cromwijk op de kaart te plaatsen. De gemeente wil de lichthinder in kaart brengen en vraagt daarbij uw hulp.

vergroot foto

Op een digitale kaart www.opdekaartvanutrecht.nl kunt u tot eind november aangeven waar u lichthinder ervaart van bijvoorbeeld openbare verlichting, gebouwen, terreinen of reclame. De gemeente neemt vervolgens contact op met de eigenaren. Leerlingen van het Revius Lyceum brengen deze week de kaart onder de aandacht in het kader van hun maatschappelijke stage.

Lelijke wandschildering op de Voorheuvel in Zeist eindelijk weg!

20131030 ZEIST  Leerlingen van de Damiaanschool hadden in 2012 wandschildering gemaakt op de voorheuvel in Zeist bij een aantal leegstaande winkelpanden. Deze wandschilderen waren voor de kinderen van de Damiaanschool een leuke bezigheid maar voor menig winkelier en omwonende een grote bron van irritatie.

Lees verder op slotstadnieuws.nl

Op naar dubbel diamant

20131030 ZEIST   Ze zijn twee keer getrouwd en toch al zestig jaar bij elkaar. Harry en Ria van der Veer gaven elkaar twee keer het ja-woord. Eén keer voor de wet en een jaar later voor de kerk. Nu zijn ze officieel 60 jaar getrouwd, maar zelf vinden ze dat het volgend jaar pas echt gevierd moet worden.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten : Winkels in Zeist elke zondag open

20131030 ZEIST  Met ingang van 1 december mogen winkels in Zeist elke zondag open zijn. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten. Ook supermarkten en bouwmarkten mogen de deuren op zondag openen. Er wordt gestart met een proefperiode van een jaar.

Lees verder op slotstadnieuws.nl

VVA’71 gaat in beroep tegen straf Skverer

20131030 ACHTERBERG – VVA’71 lijkt het de komende weken te moeten stellen zonder Nicholas Skverer. De doelman kreeg naar aanleiding van zijn rode kaart tegen DOVO een schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden. De Achterbergse hoofdklasser gaat in beroep tegen de straf.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Vier supermarkten goed voor detailhandel

20131030 WIJK BIJ DUURSTEDE  De nieuwe structuurvisie detailhandel stond sinds juli 2012 regelmatig op de agenda bij het college de gemeenteraad en de ondernemers. Gisterenavond was de laatste voorbespreking waar ambtelijke vragen konden worden gesteld aan de wethouder.

Lees verder op ditiswijk.nl

Gouden paar Pouw-Odijk

20131030 WIJK BIJ DUURSTEDE  De Cothense Truus Odijk en de Wijkse Wim Pouw leerden elkaar rond hun zestiende kennen. Na een verkeringsperiode van bijna tien jaar trouwden zij vijftig jaar geleden in Cothen voor de wet en werd het huwelijk hierna ingezegend in RK-kerk. Het huwelijksfeest werd gehouden in het café van toen ‘Ruth Werkhoven’.

Lees verder op ditiswijk.nl

Najaarsconcert Symfonisch Blaasorkest OG Rhenen

20131030 RHENEN  Zaterdag 9 november 2013 is een sprookjesachtige en betoverende dag voor Rhenen. Het najaarsconcert 2013 van het Symfonisch Blaasorkest Ons Genoegen Rhenen staat in het teken van ‘sprookjes’. Het orkest geeft een muzikale vertelling van bekende sprookjes middels diverse licht-klassieke werken . Van Doornroosje tot Hans en Grietje, van Het Zwanenmeer tot twee thema’s uit The Lord of the Rings.

Het repertoire is interessant voor jong en oud, de spanning zal soms letterlijk te voelen zijn! Het belooft een bijzonder muzikaal concert te worden waarin het Symfonisch Blaasorkest zich van haar beste kant zal laten zien en horen! Deze muziekvertelling staat onder leiding van dirigent Olaf Baeke!

Behalve met muziek, worden de sprookjes ook uitgebeeld door spelers van Toneelvereniging De Hucht uit Rhenen. Zij geven de verschillende sprookjesfiguren gestalte. De verhalen komen zo helemaal tot leven.

Muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen bestaat 145 jaar en is daarmee de oudste in de regio! Een feit waar de ruim 120 leden trots op zijn. De bloeiende vereniging heeft drie orkesten: beginnersorkest Start2Play, middenorkest Music4Fun en het Symfonisch Blaasorkest (60 muzikanten).

Het najaarsconcert vindt plaats in de Cunerakerk, Kerkplein 1 te Rhenen, aanvang 20:00uur. Kaarten voor dit concert kosten € 7,50 en zijn te reserveren via de website www.onsgenoegen-rhenen.nl of op 9 november aan de deur te koop.

Ivo Kalsbeek

‘Schadeclaim Leersum is voorbarig’

20131030 LEERSUM  Projectontwikkelaar Janssen de Jong weigert inzicht te geven in de kosten die het bedrijf heeft gemaakt bij de voorbereidingen voor het nieuwe bedrijventerrein op de Ameronger Eng. Het bedrijf gaat er vanuit dat de politiek groen licht geeft en vindt een schadeclaim daarom voorbarig.

Lees verder op de website van De Kaap

Jorg definitief lijsttrekker voor VVD Utrechtse Heuvelrug

20131030 UTRECHTSE HEUVELRUG   De VVD Utrechtste Heuvelrug heeft dinsdagavond Rob Jorg (52) gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hij was al eerder voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker. Jorg (52) is getrouwd , heeft 3 schoolgaande kinderen, woont in Driebergen en heeft economie gestudeerd in Amsterdam.

Lees verder op de website van De Kaap

Gezellig Herfstevenement voor jong en oud

20131030 DOORN  Om de herfst te vieren, is er op zondag 3 november een groots Herfstevenement in het arboretum. Er zijn wedstrijden ‘herfst stukjes’ maken voor volwassenen en kinderen onder deskundige begeleiding van Rita van Ramshorst, docent bloemschikken. Er is muziek en er worden verhalen verteld. Voor de inwendige mens is er ook van alles te beleven.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 – 13.30 uur: Ontvangst met muziek door Sound-Heart
13.30 – 15.00 uur: Onder begeleiding herfstmateriaal verzamelen voor het maken van de herfst stukjes
15.00 – 16.00 uur: Josepha vertelt ondersteund door muziek de allerkleinsten een verhaal en de kinderen maken zelf klanken
15.00 – 16.15 uur: Wedstrijd herfst stukjes maken voor kinderen en volwassenen onder begeleiding van Rita van Ramshorst en muziek
16.15 – 16.45 uur: Heuvelrug vertelling voor de jeugd en natuurlijk ook de ouderen
16.45 – 17.00 uur: Prijsuitreiking van de wedstrijd voor kinderen en volwassenen

Diegenen die mee willen doen aan het maken van een herfstschikking kunnen zelf het volgende meenemen:
– Een wat bredere schaal of bak
– Een scherp mesje of bloemenknippertje.

Wij zorgen voor oasis, prikkers en cling. U betaalt hier een kleine vergoeding voor. Herfstbladeren, kegels, peulen bessentakken en ander natuurlijk materiaal verzamelt u zelf in het Arboretum.

De hele middag houdt de arboretum winkel uitverkoop en er kan natuurlijk volop genoten worden van het park! Na 3 november gaat de winkel dicht, maar genieten van het park blijft de hele winter mogelijk, want de hekken en de drankenservice zijn iedere dag van 10.00 tot 16.00 uur open. Op de site van het Von Gimborn Arboretum is meer informatie te vinden over het arboretum en over het Herfstevenement: www.gimbornarboretum.nl/evenementen.

Kosten: € 5,00 per persoon (toegangsprijs arboretum) | donateurs en kinderen t/m 12 jaar: gratis.

Vrouw bekneld bij verkeersongeluk in Overberg

20131030 OVERBERG  In Overberg is dinsdagavond laat een auto tegen een boom langs de Heuvelsesteeg gereden. Door de klap raakte de bestuurster bekneld. De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen om de gewonde vrouw bij te staan.

Lees verder op de website van RTV Utrecht


Klik hier voor nieuwste foto’s
het nieuws van 31 oktober 2013
16e jaargang nummer 4925

Kromme Rijn Concert in MFA in plaats van Dorpskerk Bunnik

20131031 BUNNIK   Stichting Kromme Rijn Concerten organiseert op zondagmiddag 3 november een kamermuziekconcert in de nieuwe MFA Kersentuin. De concerten zijn normaal in de Oude Dorpskerk van Bunnik, dit concert is echter in de MFA vanwege een heel mooie gift voor de Stichting: een vleugel.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Feestelijke opening Ontmoetingskapel

20131031 MAARN  De voormalige Kapel aan de Kapelweg in Maarn zal met ingang van het weekend van 16 en 17 november Ontmoetingskapel heten. Deze nieuwe naam, waarin het woord kapel natuurlijk gehandhaafd is, accentueert de vernieuwing van het kerkgebouw dat de laatste zeven maanden door een grondige verbouwing gestalte heeft gekregen. Bovendien benadrukt het dat het in de kerk gaat om ontmoeting met God, met elkaar en met iedere naaste onderweg.

Het feestelijke openingsweekend op 16 en 17 november begint op zaterdag om 11.00 uur. Dan gaat de Ontmoetingskapel open tot ongeveer 16.00 uur voor een ieder die wil binnenlopen om de nieuwe accommodatie te bekijken. Er is doorlopend koffie en thee met iets erbij en ook wat anders te drinken. Voor de kinderen is er de hele openingstijd iemand aanwezig die hen kan schminken en van 14.00-16.00 uur worden er ballonnenfiguren voor hen gemaakt en zal er een knutselactiviteit zijn. Natuurlijk is er voor hen ook wat lekkers.
De Protestantse Gemeente hoopt dat veel dorpsbewoners de Ontmoetingskapel zullen willen bezoeken, want het is bedoeld om een open huis te zijn voor iedereen.
De kerkgemeenschap zal het in gebruik nemen van het vernieuwde kerkgebouw nog extra inhoud geven met een gezellige feestavond op zaterdagavond en de zondagse morgenviering om 10.00 uur. De kerk is dan al om 9.00 uur open. Ds. Simon Dingemanse zal deze feestelijke dienst leiden. Zowel vóór als na de dienst is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Betty van der Meulen

Feest bij de Passage te Amerongen

20131031 AMERONGEN  Op woensdag 30 oktober vierde de Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage het 65 jarig bestaan met een ledenbijeenkomst in De Ark te Amerongen. In 1948 besloot een kleine groep vrouwen zich aan te sluiten bij de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB). De naam Passage is ontstaan na een fusie met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB).

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werden 5 dames, voor wie dit jaar ook een jubileumjaar is, verrast met een prachtig boeket bloemen. Mevr. L. Korten is al 60 jaar lid, mevr. A.A. Wierenga 55 jaar, mevr. E.A. Mol 50 jaar en de dames M.W. van de Weerd en T.J. Bakker 40 jaar!
Na de huldiging en een gezellige broodmaaltijd, volgde een optreden van mevr. Lia Verheul uit Westbroek. Zij bracht op enthousiaste wijze bekende liederen en herkenbare situaties uit “Het leven van een vrouw” ten gehore. In de pauze werden hapjes en drankjes geserveerd en volgde het tweede deel van de “Vrolijke noot”, de naam waaronder zij meerdere programma’s brengt.
Na 65 jaar kan nog altijd gezegd worden, dat Passage een belangrijke plaats inneemt in het leven van vrouwen, die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke, culturele en religieuze onderwerpen. Elke laatste woensdag van de maand is er een ontmoetingsavond in De Ark. Leden en ook gasten zijn van harte welkom.
Informatie bij Joke van het Loo, tel. 0343 452868 en bij Iet Pijl, tel. 0343 452548.

Bejaarde man Doorn langer vast na dood echtgenote

20131031 DOORN   De bejaarde man uit Doorn die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw heeft gedood, komt voorlopig niet vrij. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. De 83-jarige man belde bijna twee weken geleden zelf 112 met de mededeling dat hij zijn vrouw iets ernstigs had aangedaan.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Heel Wijk in gesprek tijdens Wijkse Dialoogdagen

20131031 WIJK BIJ DUURSTEDE   In de eerste week van november worden op diverse plaatsen in Wijk, Cothen en Langbroek bij mensen thuis, bij bedrijven of in instellingen dialoogtafels georganiseerd. Aan deze tafels kan iedereen deelnemen, ongeacht leeftijd, werk, opleidingsniveau of culturele achtergrond.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Hollywood glitter thema Tienerdisco in Jongerencentrum DJOI

20131031 DRIEBERGEN  Vrijdag 8 november is er een speciale thema Tienerdisco in Jongerencentrum DJOI van Welnúh. Op aanvraag van een aantal jongeren is er voor het thema Hollywood Glitter gekozen.

Voor de jongens en het meisjes die zich het mooist naar dit thema kleden is er een prijs. De DJ’s van de DJOI DJ Crew verzorgen de muziek. Deze heren staan bekend om het draaien van de grootste hits van het moment. De disco is bedoeld voor jongens en meisjes van 10 t/m 13 jaar.

Naast het verzinnen van een thema zijn er jongeren zelf betrokken bij de organisatie. Ze helpen bijvoorbeeld mee met het verspreiden van flyers op hun school of sportclub. Oudere jongeren, die vroeger zelf bezoeker waren, helpen weer als vrijwilliger mee met de bar diensten.

De disco start om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Entree is   4,50, dit is inclusief 2 consumpties.

Jongerencentrum DJOI, ruimte voor en door jongeren, Engweg 24e in Driebergen.
Heb je zelf een idee voor een leuke activiteit? Wil je vrijwilliger worden? Laat het ons weten! Mail naar jongerenwerker Karin. Karin@welnuh.nl

The Gathering in De Peppel

20131031 ZEIST  Op zaterdag 9 november 2013 staat in Pop- & Cultuurpodium De Peppel één van de uniekste, succesvolste en origineelste Nederlandse rockbands: The Gatering! Sinds de oprichting in 1989 heeft de muziek van The Gathering een constante evolutie doorgemaakt en is de drang om te experimenteren en zich verder te ontwikkelen nooit afgenomen.

vergroot foto

Het tiende studioalbum ‘Disclosure’ (2012) bevat een perfecte balans tussen elektronische en organische muziek, een mix van pop, symfonische dreamrock, psychedelica, dansbaar, maar onmiskenbaar The Gathering. De nummers staan bol van de stilistische afwisseling: van dance tot rock, van heavy tot groovend.  ‘Disclosure’ is dan ook een nieuw, voorlopig hoogtepunt in de discografie van deze inmiddels drieëntwintig jaar bestaande band. De deuren op de Montaubanstraat 106 in Zeist gaan open om 20:30 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.peppel-zeist.nl en bij Primera voor € 9,00 en op de avond zelf aan de deur voor € 13,00.

Zeist start pilot koopzondagen

20131031 ZEIST Vanaf 1 december kunnen winkeliers zelf bepalen of ze open willen zijn op zondag. De gemeenteraad heeft op 29 oktober besloten hiervoor een pilot te starten die duurt tot eind 2014.

Winkeliers krijgen de mogelijkheid om op zondagen tussen 12.00 uur en 18.00 uur open te zijn. De pilot gaat in op 1 december en duurt tot eind 2014. In die periode wordt zorgvuldig gemonitord wat de effecten zijn van de zondagsopenstelling. De ervaringen van de pilot wegen mee in het definitieve besluit dat de raad eind 2014 neemt over de koopzondagen.

Parkeren en bevoorraden
De raad heeft het college verzocht om de financiële consequenties van het gratis parkeren op zondag nader uit te werken. Het college komt voor 1 december met een voorstel. Ook is het college verzocht afspraken te maken over de bevoorrading van supermarkten.

Openingstijden
De winkels krijgen de ruimte om op zondagen open te zijn tussen 12.00 en 18.00 uur. Of en hoe er gebruik gaat worden van deze ruimte is aan de ondernemers zelf. De winkeliers in het centrum werken samen met het Centrummanagement. Er wordt gestreefd naar een herkenbaar ritme voor het winkelend publiek in het centrum, waarbij de winkels in het centrum bijvoorbeeld één zondag per maand open zijn. Het Centrummanagement onderzoekt op dit moment hoe dit het beste ingevuld kan worden. Negen supermarkten hebben aangegeven op alle zondagen open te willen zijn.

Achtergrond
Op 1 juli jl. is de landelijke winkeltijdenwet gewijzigd. Dit betekent dat de winkels op zondagen en feestdagen gesloten zijn, tenzij de gemeenteraad vrijstelling verleent. Naar aanleiding van dit landelijk besluit is onderzoek gedaan naar de wensen van de inwoners en ondernemers van Zeist. Hieruit kwam een wisselend beeld.

Naar voorbeeld van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wilde de raad van Zeist op 9 juli jl. de winkeltijden voor Zeist vrijgeven. Uiteindelijk is dit amendement ingetrokken en heeft een aantal politieke partijen van de raad afgesproken met een initiatiefraadsvoorstel te komen. Door dit voorstel heeft het college alleen een standpunt bepaald en informatie aan de raad meegegeven, zodat de raad een weloverwogen besluit kon nemen. Over dit raadsvoorstel is 29 oktober besloten.

Hans Nijhof fractievoorzitter per 1 november 2013

20131031 UTRECHTSE HEUVELRUG  Met ingang van 1 november 2013 heeft Hans Nijhof het fractievoorzittersstokje overgenomen van Hans Waaldijk. Fractie, bestuur en leden hebben het voorstel van de beide Hansen uit de GroenLinks/PvdA-fractie instemmend begroet.

Begin oktober koos de ledenvergadering Hans Nijhof al tot de nieuwe lijsttrekker. Hans Waaldijk staat nummer twee op de lijst. Ook in de afgelopen jaren hebben beiden veel en goed samengewerkt; dat zal als het aan hen ligt, niet veranderen.
Hans Nijhof is 55 jaar, afgestudeerd als historicus, maar daarna vooral werkzaam als horecaondernemer. Hij woont in Amerongen. Daar werd hij vanaf 2004 namens de PvdA ook actief als commissielid, eerst binnen de voormalige gemeente Amerongen, daarna voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Vanaf 2009 is hij raadslid.binnen de samenwerkingsfractie GroenLinks/PvdA.

Burgemeestersontbijt voor kinderen van de Rebohothschool Zeist

20131031 ZEIST Kinderen ontbijten op maandagochtend 4 november samen met burgemeester Koos Janssen en wethouder Bodes de Vries in het gemeentehuis van Zeist. Ze doen dit in het kader van de week van Het Nationaal Schoolontbijt. Een goed ontbijt is namelijk de beste start van de dag.


Samen het goede voorbeeld geven 
Tijdens de week van Het Nationaal Schoolontbijt gaan ruim 400.000 kinderen samen ontbijten op zo’n 2.000 basisscholen. In Zeist nodigt burgemeester Koos Janssen schoolkinderen van de Rebohothschool uit voor een gezamenlijk ontbijt op het gemeentehuis. Ook wethouder Onderwijs, Bodes de Vries, ontbijt mee. Op die manier geven ze met elkaar het goede voorbeeld voor de beste start van de dag. Met elkaar ontbijten is gezellig maar geeft ook energie en is gezond.  

Donatie voor het goede doel
De kinderen nemen zelf het ontbijt mee. Burgemeester Janssen en wethouder De Vries zorgen voor mooi gedekte tafels. Voor ieder ontbijt doneren zij een bedrag aan War Child. Dat is dit jaar het goede doel gekozen door Het Nationaal Schoolontbijt.  

War Child
Het Nationaal Schoolontbijt kiest elk jaar een of meerdere goede doelen die kinderen een kans geven. War Child helpt wereldwijd kinderen in oorlogsgebieden. In creatieve workshops leren de kinderen omgaan met de gevolgen van geweld. Zo’n 200 burgemeesters houden dit jaar in Nederland een burgemeestersontbijt in het kader van Het Nationaal Ontbijt.

Paddenstoelen op landgoed Moersbergen

20131031 DOORN   IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn neemt u mee naar landgoed Moersbergen. In het jaar 1435 wordt de naam Moersbergen al in de geschriften vermeld en duidt in het overgangsgebied van de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug op de combinatie van moerasgrond en zandheuvels (moer betekent moeras of drassig land). Het landgoed heeft een hoge natuurwaarde. Er groeien eiken, beuken, essen, iepen en linden. Bossen en lanen worden afgewisseld door akkers en weiden.

vergroot foto

In de humuslaag van een (oud) bos lopen veel schimmeldraden en in de herfst zijn er dan ook veel vruchtlichamen van de schimmels (paddenstoelen) te vinden. Schimmels zijn voedzaam en worden door veel dieren gegeten, bijvoorbeeld door lieveheersbeestjes, kevers en zelfs vliegjes die hun eitjes in paddenstoelen leggen, zodat hun larven hun buikjes hier aan rond kunnen eten. We verheugen ons altijd op wat we tijdens de excursie tegen kunnen komen, in dit geval lijkt het ons heel leuk als u met ons de paddenstoelen van deze herfst gaat bewonderen.

De excursie vindt plaats op zondag 10 november van 14.00-16.00 en start bij
Palmstad, Leeuwenburgerlaan 3941 BM te Doorn
Na afloop is er koffie en thee tegen een vrijwillige bijdrage.

Inlichtingen: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels

20131031 UTRECHTSE HEUVELRUG  Sinds zondag 28 juli mogen de winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (UH) op zondag open tussen 12.00 en 18.00 uur. Vooralsnog gaat het om een proef die duurt tot 1 januari 2014. Na afloop wordt de proef geëvalueerd – mede op basis van twee enquêterondes onder inwoners en winkeliers in de gemeente.

Onderstaande notitie beschrijft de opzet en de resultaten van eerste enquêteronde in september/oktober 2013. In januari 2014 is de tweede ronde.

Lees het verslag

PCOB legt focus op samenspel

20131031 MAARSBERGEN   Om de onderlinge band te versterken en nieuwe kennissen te ontmoeten, kwamen dinsdag 29 oktober bijna 200 leden van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) naar de Provinciale Ontmoetingsdag in De Weistaar in Maarsbergen.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

CDW start met 35+ en 45+ voetbal

20131031 WIJK BIJ DUURSTEDE  Steeds meer verenigingen starten met het aanbieden van 35+ en 45+ voetbal. Bij deze voetbalvorm spelen zeventallen op een half speelveld met en tegen spelers die minimaal 35 en 45 jaar oud zijn. CDW houdt op 14 november om 20.00 in het clubgebouw een voorlichtingsavond.

Lees verder op ditiswijk.nl

Vrijdagavond 15 november: #BlauweTwitterAvond

20131031 AMERONGEN  Vrijdagavond 15 november, van 18.00 – 22.00 uur, organiseren de gemeente en de politie de #BlauweTwitterAvond in Amerongen. Dit is een avond waarbij deelnemers éénmalig verdachte situaties in Amerongen doorgeven via Twitter in plaats van via 1-1-2. De politie onderneemt naar aanleiding van tweets direct actie en geeft hiervan een terugkoppeling.

Deelname
Wanneer u deelneemt aan de avond krijgt u eerst duidelijk uitleg wat een verdachte situatie precies is. Daarna gaat u te voet, op de fiets of met de auto de wijk in, op zoek naar verdachte situaties. U kent uw wijk het beste, dus herkent u ook sneller verdachte situaties. Ter afsluiting van de twitteravond kunt u met de wijkagent en andere wijkbewoners in gesprek.

Programma
18.00 uur Ontvangst brandweerkazerne Amerongen 
18.15 uur Uitleg verdachte situaties 
18.30 uur Toezicht in uw eigen buurt 
21.30 uur In gesprek met uw wijkagent in de brandweerkazerne 
22.00 uur Afsluiting

Aanmeldien
Wilt u ook meewerken aan een veiliger Amerongen? Meld u dan aan voor de #BlauweTwitterAvond door voor 13 november een e-mail te sturen naar: veilig@heuvelrug.nl.  Vermeld hierin uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en Twitteraccount. Ook als u geen lid van Twitter bent kunt u meedoen. U gaat dan samen met een inwoner die wel lid is van Twitter de wijk in.

Wethouder Van Oostrum stopt na verkiezingen

20131031 UTRECHTSE HEUVELRUG   Na acht jaar wethouderschap in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft Elisabeth van Oostrum volgend jaar het stokje over aan een nieuwe generatie. ,,Ik ben lid van een transparante partij, dus ik denk dat het goed is om nu al aan te geven dat ik ga stoppen en niet daags na de verkiezingen.”

Lees verder op de website van De Kaap

‘Gemeente zoekt raad’ zorgt voor verwarring

20131031 UTRECHTSE HEUVELRUG   Ondanks de titel is het gemeentefilmpje ‘Gemeente zoekt raad’ helemaal niet bedoeld om kandidaat-raadsleden voor de komende lokale verkiezingen te werven. De kandidaatsstelling voor de partijen die nu in de raad zitten, is feitelijk al gesloten.

Lees verder op de website van De Kaap