1 oktober 2010

tijd: 13:25 uur  temperatuur: 17 °C

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


1 oktober 2010

tijd: 13:30 uur  temperatuur: 17 °C

De Wissel Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Lastendruk Rhenense inwoners lager

RHENEN  Burgemeester en wethouders van Rhenen zijn er in geslaagd voor het jaar 2011 een sluitende begroting te maken. Zelfs is het gelukt op de begroting een bedrag van een half miljoen over te houden. In 2011 gaat de gemiddelde belastingdruk voor de inwoners van Rhenen omlaag.

De komende jaren staat de gemeente Rhenen voor een ingrijpende financiële opgave. De forse bezuinigingen van het rijk werken ook door in het financiële huishoudboekje van Rhenen. De begroting (exclusief de financiële vertaling van het collegeprogramma) laat voor 2011 een tekort zien van ruim 1.0 miljoen euro. In de jaren erna loopt dit tekort op tot bijna 1.8 miljoen euro in 2014.

De gemeente Rhenen is daardoor genoodzaakt fors te bezuinigen. In de programmabegroting is voor het jaar 2011 sprake van een tekort van 1.060.307 euro. Het collegeprogramma laat een tekort zien van 233.275 euro. Het totale tekort komt hiermee op 1.293.582 euro.

De bezuinigingen, die voor 2011 in Rhenen op stapel staan, zijn voor een deel technisch van aard. Voor een ander deel wordt er onder meer bezuinigd op de inhuur van externen, de uitruil van de Afvalstoffenheffing/Onroerend zaak belasting (Ozb) en het onderhoud van wegen. Voor de ambities van burgemeester en wethouders wordt verder jaarlijks een bedrag 75.000 euro vrij gemaakt.

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2011-2014 wordt een eerste aanzet gegeven om te komen tot een sluitend structureel meerjarenperspectief. Met de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen is het jaar 2011 in evenwicht.  Voor de jaren 2012 tot 2014 is er nog steeds een fors tekort oplopend tot bijna 1,8 miljoen, exclusief de uitvoering van het collegeprogramma in 2014.

Daarom zal in 2011 in de raad een kerntakendiscussie worden gevoerd. Aan de hand van de kerntakendiscussie wordt beoordeeld wat primair tot het takenpakket van de gemeente behoort. De discussie over de kerntaken start in het voorjaar van 2011. De resultaten daarvan worden verwerkt in de perspectiefnota en later in de begroting.

De Rhenense wethouder financiën Henk van den Berg is tevreden dat het college van burgemeester en wethouders er in is geslaagd de begroting voor 2011 sluitend te krijgen. ,,En zelfs een overschot te creëren van een half miljoen euro. In de korte tijd sinds het aantreden van dit college in april van dit jaar zijn we direct op zoek gegaan naar oplossingen voor de aangekondigde financiële onheilstijding en dat is gelukt. Ik vind het uiterst positief dat de bezuinigen niet ten koste gaan van de dienstverlening voor onze inwoners. De dienstverlening wordt zelfs verbeterd.”

Autobranden

ZEIST  Twee auto’s liepen in de nacht van donderdag 30 september op vrijdag 1 oktober zware brandschade op. De politie gaat uit van brandstichting.
 
Rond 02.30 uur werd een bewoonster van de Willem Pijperlaan wakker van vreemde geluiden op straat. Zij keek uit het raam en zag dat twee auto’s in brand stonden. De getuige belde 1-1-2, liep naar buiten, pakte een tuinslang en begon de branden te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en maakte de blusklus af. De auto’s raakten zwaar beschadigd en beide eigenaren deden aangifte.
 
Gezien de aangetroffen sporen gaat de politie uit van brandstichting. Aan getuigen die iets verdachts op of in de omgeving van de Willem Pijperlaan hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Binnensticht op telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

Uitreiking keurmerk Veilig en Schoon aan zwembad De Zwoer

DRIEBERGEN  Vanochtend reikte Ronald ter Hoeven, voorzitter van Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad voor Zwemdiploma’s, het keurmerk Veilig en Schoon uit aan Mark Elferink, voorzitter van Stichting Zwembad De Zwoer. Met het keurmerk Veilig en Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden.
Het keurmerk is een niet-verplichte regeling en daarmee een aanvulling op de wettelijke eisen waar zwembaden in Nederland aan moeten voldoen.

Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering onderscheidt zwembaden. Het keurmerk Veilig en Schoon, uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden.

Janne Schra met Schradinova in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Schradinova is de naam waaronder Janne Schra (Room Eleven) en haar nieuwe band gaan touren. Op 10 oktober staat ze in het Beauforthuis (Austerlitz), tijdens een hapasconcert.

De Amsterdamse zangeres Janne Schra (1981) heeft de deur van Room Eleven achter zich dicht gedaan en staat inmiddels geheel op eigen benen. Samenwerking met nieuwe musici en een frisse blik naar de toekomst, daar gaat het nu om. Het afgelopen jaar schreef ze een serie liedjes – alleen én in samenwerking met mensen als Johan Lindström (producer Nina Kinert), John Beck (schrijver Feist, Corinne Bailey Rae). Rondom het concert zijn er hapjes verkrijgbaar aan de bar. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
 
zondag 10 oktober, 17.30 uur 
Schradinova 
Janne Schra – vocalen | Stef van Es – gitaar | Satindra Kalpoe – drums & percussie | Lucas Dols – contrabas & basgitaar | Tony Roe – toetsen 
entree € 20 | reductieprijs € 15 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Naar een versterkt museum

RHENEN  Museum het Rondeel wordt versterkt tot een museum dat een waardevolle bijdrage levert aan het culturele, sociale en toeristische klimaat van Rhenen, meer bezoekers trekt en waarvan de kosten/baten in een betere onderlinge verhouding staan. 

Tevens wordt er van het versterkte museum verwacht dat het een stevige bijdrage levert aan het verlevendigen van de zuidwest kwadrant van de stad, het zogenaamde  Museumkwartier.

Toeristen en onderwijs
De laatste tijd zijn er, in overleg met verschillende betrokkenen en belanghebbende organisaties en verenigingen in Rhenen, diverse scenario’s besproken. Uit deze overleggen is naar voren gekomen dat de focus van het versterkte museum zal liggen op toeristen en onderwijs. Het museum functioneert als historisch knooppunt voor toeristen in een breder aanbod lokaal en vooral regionaal en werkt daarbij samen met vele partners, in en buiten Rhenen.  Daarbij richt het museum zich op de historische, culturele en maatschappelijke vraag vanuit het basis- en voortgezet onderwijs en verbindt voor het onderwijs het heden en verleden. Het college stelt de raad in de raadsvergadering van november voor om de variant die toerisme en onderwijs verbindt verder uit te werken alvorens een definitief besluit te nemen.

Voordelen   
De voordelen van deze combinatie zijn dat de bovenregionale onderwerpen die voor de toerist interessant zijn goed aansluiten bij de vraag vanuit het onderwijs. Door beide doelgroepen te combineren wordt een maximaal rendement zowel financieel als cultureel/maatschappelijk voor Rhenen bereikt. Daarbij wordt het museum het hele jaar goed bezet door deze combinatie; de toerist staat centraal in de periode april / oktober, het onderwijs in de wintermaanden.

Museumkwartier
Het versterken van het museum zal bijdragen aan versterking van het museumkwartier. Het historisch belang van dit gebied is naast de aanwezigheid van de rijksmonumenten gelegen in het nieuwere monumentaal bezit vanuit de wederopbouw. In het kader van “wederopbouw geborgd en geborgen” zijn kernkwaliteiten van dit gebied benoemd. Met name zijn de kwaliteiten specifiek gericht op “traditionele wederopbouw in de historische stad”.  Een versterkt museum zal als katalysator een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de “oude” benedenstad nieuw leven in te blazen.  

Mevrouw Oei-Tan koninklijk onderscheiden

DOORN/DEN HAAG  Loco-burgemeester Robbert Waltmann heeft vanochtend een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw dr. C.L. Oei-Tan uit Doorn. Mevrouw Oei-Tan is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda heeft zich ingezet voor de volgende activiteiten:
1989 – heden    hoofdredacteur (1989-1993), redactielid van het Nederlandse Tijdschrift voor Acupunctuur.
2005 – heden    voorzitter van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV).
2007 – heden    lid van de Commissie Wetenschap van de Nederlandse Artsen Acupunctuur         Vereniging.
1987 – 1995    voorzitter van de Artsenfederatie Additieve Geneeskunde, de landelijke koepelorganisatie van artsenverenigingen voor additieve geneeskunde (AAG).
1989 – heden    lid van de wetenschappelijke redactieraad van het tijdschrift “Chinesische Medizin”
    van de Societas Medicinae Sinensis.
1989 -1993    lid van de wetenschappelijke raad van de International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART), Brussel.
2006 – heden        lid van het Complimentary Alternative Medicine (CAM)-voorzittersoverleg van de samenwerkende CAM-artsenverenigingen.
2009 – heden        congresvoorzitter en lid van het lokale organisatiecomité van het
    7th World Congress of Chinese Medicine, 1-2 October, The Hague.

Meisjesdroom is werkelijkheid: Prinsjesdag

MAARSBERGEN/DEN HAAG  ,,Net als mijn zoontjes nu ging ik als 9-jarige met mijn moeder al kijken bij de Ere-escorte. Daar wilde ik ook bij horen.” In 1996 werd die ‘meisjesdroom’ van Willemina van der Goes-Petter werkelijkheid. 

Lees verder op de website van De Kaap

Groot onderhoud door WVM

MAARN/MAARSBERGEN  De Woningbouwvereniging Maarn (WVM) zet de plannen om groot onderhoud uit te voeren aan drie complexen in Maarn en Maarsbergen door. Dit tegen de stroom van negatieve berichten uit corporatieland in. 

Lees verder op de website van De Kaap

Wensboom voor mantelzorgers op de Heuvelrug

HEUVELRUG  In de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is op 23 september een ‘wensboom’ voor mantelzorgers neergezet.

Lees verder op de website van De Kaap

Bedenk straatnamen voor Allemanswaard

AMERONGEN  Woningbouw Amerongen schrijft een wedstrijd uit om de origineelste naam te kunnen geven aan een drietal straten in het nieuw te bouwen project Allemanswaard. Amerongers mogen drie straatnaamsuggesties doen.

Lees verder op de website van De Kaap

2 oktober 2010

tijd: 14:45 uur  temperatuur: 16 °C

De Kievit Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Ongelofelijke comeback van tiental Musketiers

ELST  ,,Het was een wedstrijd met alles erop en eraan. Ik ben ongelofelijk trots op deze groep, want vandaag hebben ze aangetoond dat ze echt een team zijn.” Aan het woord is trainer Niels Visser van Musketiers.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Kledingdepot zoekt opslagruimte

DOORN  Vier jaar geleden is Gonny gestart met een depot waar pleegouders allerhande spullen voor de opvang van pleegkinderen kunnen ophalen. Ze is begonnen met een opslag aan de van Bennekomweg.

Lees verder op de website van De Kaap

Boswandeling met strijkconcert

AUSTERLITZ Op zondag 3 oktober een boswandeling met strijkconcert in het Beauforthuis. Het franse Quatuor Zaide, winnaars van het prestigieuze Charles Hennen Concours, speelt werken van Schubert, Ravel en Schumann. Voorafgaand aan het concert is er een wandeling met de boswachter, die alles vertelt over de naderende herfst.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Dit jaar heeft het Franse strijkkwartet Quatuor Zaïde het  Charles Hennen Concours gewonnen. Ze bestaan nog niet eens één jaar, maar deze 4 dames timmeren aardig aan de weg. Zij studeren aan het “Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris”, waar ze les volgen bij Hatto Beyerle en Marc Coppey. Ze hebben gewerkt met Peter Cropper, Miquel da Silva, Johannes Meissl, Philippe Müller, Vladimir Menderlssohn, Alain Planès, Christoph Richter en nog veel meer belangrijke namen.
programma 
Franz SCHUBERT – quartettsatz in c minor D 703 
Allegro assai
Maurice RAVEL – quartet in F 
Allegro moderato – Très doux 
Assez vif – Très rythmé 
Très lent 
Vif et agité
Robert SCHUMANN – quartet in a minor op. 41 n° 1 
Andante espressivo – Allegro 
Sherzo – Presto 
Adagio 
Presto
Voorafgaand aan het concert is er een stevige wandeling met de boswachter. Vertrek vanaf het Beauforthuis om 14.30, terug rond 17.00 uur. De boswachter voert je mee door het bos naar de Pyramide van Austerlitz en terug. Hij wijst je op de kleinste details die de herfst meebrengt, op de vele soorten paddestoelen, de sporen van reeën en hoe de roofvogels zich voorbereiden op de winter.
zondag 3 oktober, 17.30 uur 
boswandeling 14.30 uur 
Quatuor Zaide – Schubert, Ravel, Schumann 
entree € 15 | reductieprijs € 10 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Meer dan € 4.000 voor KWF

MAARN/MAARSBERGEN  De collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in Maarn/Maarsbergen heeft €4217,06 opgeleverd. Er waren 42 vrijwilligers actief.

Lees verder op de website van De Kaap

Paddenstoelenexcursie

LEERSUM  De Vereniging voor Dorp en Natuur organiseert op woensdagmiddag 6 oktober weer een kindermiddag. Het thema is paddestoelen. Vanwege de natte zomer zijn er dit jaar extra veel paddestoelen.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Weinig verpauperde monumenten’

HEUVELRUG  De gemeente gaat eigenaren van vervallen monumenten benaderen om hun panden te herstellen. Indien de eigenaren van de verloederde monumenten geen gehoor aan dit verzoek geven, kan de gemeente naar eigen zeggen maar weinig doen om de eigenaren te dwingen.

Lees verder op de website van De Kaap

3 oktober 2010

tijd: 13:35 uur  temperatuur: 22 °C

Hoofdstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Baldadig duo aangehouden

DOORN Zaterdag omstreeks 23.00 uur kreeg de politie de melding dat spiegels van auto’s werden afgetrapt op de Evertsenstraat. Agenten troffen in de omgeving twee 16-jarige jongens uit Doorn aan.

In de omgeving werden verschillende auto’s aangetroffen met ingeklapte spiegels. Deze spiegels waren niet vernield. De jongens werden meegenomen naar het politiebureau en zij zullen via bureau HALT een alternatieve straf moeten ondergaan.

Overeenkomst ‘Klompenpaden’ ondertekend

DRIEBERGEN  Frans ter Maten, Directeur Landschap Erfgoed Utrecht, en Tim Verhoef, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug ondertekenden vrijdag 1 oktober op ‘de Pleisterplaats’ (theetuin) de overeenkomst Klompenpaden.
 
Landschap Erfgoed Utrecht richt in samenwerking met gemeenten een speciaal Steunpunt Klompenpaden op. Doel van het Steunpunt is om in samenwerking met vrijwilligers de Klompenpaden duurzaam in stand te houden. Het steunpunt coördineert onder meer de website www.klompenpaden.nl en de verspreiding van de folders en zorgt samen met de vrijwilligers voor het dagelijkse beheer e.d.

Wandelaars kunnen bij het Steunpunt terecht met vragen en klachten. Gemeenten ondertekenen een overeenkomst met Landschap Erfgoed Utrecht over het beheer van de Klompenpaden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft nu drie Klompenpaden in hun buitengebied:
    ◦    Het Overlangbroeksepad (11 km)
    ◦    Het Aderwinkelpad (12 km)
    ◦    Het Cotlandenpad (9 km)
Hopelijk wordt volgend jaar het vierde Klompenpad geopend; het Gerrit Achterbergpad (10 km)
De gemeente Utrechtse Heuvelrug is de eerste van twaalf gemeenten die meedoen aan het Steunpunt.
 
Voor meer informatie over klompenpaden, kijk op: www.klompenpaden.nl
 

Tweede lezing Aarde, leven & mens

AUSTERLITZ  Op zondagmiddag 10 oktober in het Beauforthuis de tweede van 3 lezingen van bioloog en publicist Jan Hilco Frijlink over ‘de Aarde, het Leven en de mens’, met vragenbeantwoording en discussie.

Het thema van deze lezing is ‘Het teken van de wolf’. Op 17 oktober volgt de derde en laatste lezing uit de reeks, met als titel ‘Biologisch perspectief voor de mens’. De lezingen worden muzikaal omlijst door leden van The Boomtown Jazzparty. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Onderwerpen in deze tweede lezing zijn:
    •    Van verbaal communiceren naar verbaal denken
    •    De andere mens Homo neandertalensis
    •    Ontmoeting met Canis lupus
    •    Domesticatie van de hond
    •    Landbouw en veeteelt
Jan Hilco Frijlink (1936) – “the biologist formerly known as the Wolfman” – studeerde biologie in Groningen en specialiseerde zich in het gedrag van de Canidae (wolven, honden en vossen). Hij was ‘visiting professor’ aan een Canadese universiteit en nam deel aan een poolexpeditie (boek: ‘In het spoor van de wolf’). Hij woont thans op de Veluwe, waar hij gidst in het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’. Verder schrijft hij columns, maakt hij programma’s voor EDE FM en verzorgt hij spreekbeurten. 

zondag 10 oktober, 14.30 uur 
Het teken van de wolf – lezing van Jan Hilco Frijlink 
entree € 5

Candia’66 geeft overwinning in blessuretijd weg

RHENEN  Candia’66 heeft zaterdag twee dure punten verspeeld. Tot ver in blessuretijd stond de ploeg van Janco Heimgartner op voorsprong in het duel met VOP, maar in de blessuretijd kwamen de Amersfoorters langszij: 1-1.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Haardhout kopen bij Lions

HEUVELRUG  Met de winter in het verschiet verkoopt de Lions Club Utrechtse Heuvelrug weer haardhout van prima kwaliteit. Zij werken voor deze actie opnieuw nauw samen met het Bartimeus.

Lees verder op de website van De Kaap

Tafeltje-Dek-Je nog steeds populair

DOORN  Tafeltje-Dek-Je is nog steeds in trek in Doorn en Langbroek. Ondanks de vele veranderingen voorziet de stichting mensen al 36 jaar van maaltijden. Tegenwoordig kunnen mensen koelverse maaltijden krijgen.

Lees verder op de website van De Kaap

Sportweekend voor kinderen met lichamelijke beperking

DOORN  Sportservice Midden Nederland verzorgt op 4, 5 en 6 februari de derde editie van het Johan Neeskens Jeugdsportweekend. In dit weekend maken kinderen met een lichamelijke beperking tussen de 8 en 18 jaar uit de provincie Utrecht kennis met sport- & beweegactiviteiten.

Lees verder op de website van De Kaap

4 oktober 2010

tijd: 7:35 uur  temperatuur: 13 °C

Prinses Margrietlaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Qbuzz nieuwe vervoerder in Utrecht

UTRECHT  Qbuzz wordt de nieuwe vervoerder in de regio Utrecht. Het vervoersbedrijf won de Europese aanbesteding van Connexxion, dat op dit moment het stad- en streekvervoer in handen heeft. Zo heeft Bestuur Regio Utrecht (BRU), verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio, maandag bekendgemaakt.

Lees verder op de website van AD/UN

Ameronger Olaf met AXA-ploeg 15e bij NK Ploegentijdrit

AMERONGEN  Onverwacht eindigden de junioren Olaf Oussoren uit Amerongen, Jeffrey Vink en Martin den Hengst uit Veenendaal en Gijs Schefferlie uit Rhenen als 15de bij het Nationaal Kampioenschap Ploegentijdrit voor clubteams.

Lees verder op de website van De Kaap

Vermiste kinderen weer terecht

ZEIST  Op zondagmiddag kreeg de politie de melding dat twee jongetjes van 6 en 8 jaar al meer dan een uur uit een instelling in Zeist werden vermist. Het tweetal had de verstandelijke vermogens van vier/vijf jaar.
De politiemeldkamer startte direct een Burgernetaktie en uit meerdere districten werden politiemensen naar Zeist gedirigeerd om in de omgeving te zoeken. Een motoragent trof het tweetal rond 18.25 uur lopend aan op de Amersfoortseweg bij Huis ter Heide. Het tweetal was in goede gezondheid en werd teruggebracht naar de instelling.

Badmintonclub Doorn doet goede zaken in competitie

DOORN  Met een 5-3 overwinning op BC Hoevelaken heeft het eerste mannenteam van Badmintonclub Doorn zondag goede zaken gedaan in de competitie. De Doornaars vergroten met dit resultaat de marge op één van hun naaste concurrenten in de Hoofdklasse.

Lees verder op de website van De Kaap

KCD/Decohome pakt in slotseconde verdiend punt

DOORN  Met een haarzuiver schot in de slotseconde bezorgde Martine Storm haar ploeg een 9-9 gelijkspel tegen Nova. Daar was niets op af te dingen want vooral in de eerste helft speelde de Doornse ploeg uitstekend.

Lees verder op de website van De Kaap

Vrouwen Volleer en Enervo op stoom

HEUVELRUG  Met klinkende overwinningen op respectievelijk Utrecht 4 en Tovo 1 hebben de vrouwen van Volleer (4-0) en Enervo (1-3) laten zien wat hun ambities zijn: meedoen om de prijzen.

Lees verder op de website van De Kaap

CDN kansloos tegen Waterwijk

DRIEBERGEN  CDN heeft afgelopen zaterdag een kansloze nederlaag met 5-1 geleden bij Waterwijk uit Almere in een slecht gespeelde wedstrijd die anders leek te beginnen . Een sterk begonnen Waterwijk die direct de aanval zocht en het de CDN verdediging gelijk lastig maakte met gevaarlijke aanvallen vooral vanaf de rechterflank. Maar in de eerste beste aanval van CDN werd vanaf rechts een goed lopende aanval ingezet door Kevin Woudenberg en Elmar van Doorn zag zijn voorzet beheerst afgerond door Gerwin v/d Klift 0-1.

vergroot   foto1   foto2   foto3   foto4

Maar na 7 min was het alweer gelijk door een knappe spelactie van de spits van waterwijk die de CDN verdediging doorliep en beheerst onder het lichaam van doelman Michel doorspeelde en het was alweer gelijk 1-1.
Na deze tegenvaller werd Elmar van Doorn op de rand van de 16 meter gevloerd (men dacht dat de overtreding binnen de 16 was dus een strafschop maar de scheidsrechter gaf een vrije trap op de rand) Deze trap belande op de lat. Na deze actie was het Waterwijk dat de strijd beheerste  vooral door het achter uit lopen van de CDN verdediging die maar geen vat kon krijgen op de aanvallers van de tegenpartij.

Dit werd in de 21 e minuut de CDN verdediging fataal een schitterende aanval wederom van rechts werd door de spits uitstekend afgerond 2-1.Het een tempo hoger spelend Waterwijk wilde hun voorsprong nog voor de rust uitbreiden en dat lukte in de 37e minuut door een persoonlijke fout van Jelle Damhuis die op een gevaarlijke positie balverlies leed en daar maakte de tegenpartij gretig gebruik van en scoorde 3-1. Het was jammer dat een vrije trap van Paul van Hofwegen via onderkant lat volgens insiders achter de lijn maar de goed leidende scheidsrechter liet door voetballen. Rust 3-1 achterstand.

De 2e helft begon met een wissel Henk-Jan Veenendaal kwam het veld in voor Jelle Damhuis. CDN kwam goed uit de rust en ging met 3 spitsen de verdediging van Waterwijk onder druk zetten wat al gelijk wat gevaarlijke situaties opleverde. Maar de 55e minuut bleek het cruciale moment van de wedstrijd te worden. Een zeer grote kans waarbij tot 3 maal toe een bal, die voor het inschieten was, jammerlijk gemist werd. Deze afgeslagen aanval die werd uitverdedigd door de verdediging van de tegenpartij kwam met de volgende acktie: door een te laat ingezette tackle van CDN speler Alexander Kosterman die de benen van zijn tegenspeler onderuithaalde en terecht de rode kaart kreeg uitgereikt.
Na deze actie was het alleen maar Waterwijk wat door hun spelers meerderheid een overwicht kreeg en in de 67e en 69e minuut de score verhoogde naar 4-1 en 5-1 achterstand. Wat CDN ook probeerde men bleef wat positief betreft vechten voor een beter resultaat,de einduitslag bleef 5-1 en het was een sobere terugtocht naar driebergen. Zaterdag as 9 oktober 2010 de thuiswedstrijd aanvang 14.30  CDN za1-Altius Za1
Immens – nederpop in Beauforthuis

AUSTERLITZ  ‘4. Het leven!’  is het nieuwe liedjesprogramma van IMMENS. Over leegte, over liefde, over pijn, over passie. Over missen, over dromen, over twijfel, over verlangens.

Met liedjes over de dingen die het dagelijks leven ontstijgen. Over het leven zelf en niet alles er omheen. Op dinsdag 12 en woensdag 13 oktober speelt Immens in het Beauforthuis. De concerten zijn gratis toegankelijk, maar moeten wel worden gereserveerd via www.beauforthuis.nl.
IMMENS is een Nederlandstalige band die al 6 jaar hard aan de weg timmert met eigengeschreven repertoire. Begonnen als band met studenten liedjes en studenten ideeën, uitgegroeid tot een volwassen band met een divers repertoire: de pop/rock van het grote podium, de kleinkunst van de intimiteit. Geïnspireerd door alles wat het hart raakt en de ogen zien, maar ook door artiesten als Stef Bos, Frank Boeijen, De Dijk en vele anderen, zetten zij vol verve hun passie neer: leven voor muziek. 
In 2008 bracht de band met veel succes haar debuutalbum Nog Nooit zo Rijk geweest uit in Nederland. 2010 is het jaar om ook Belgie te veroveren met het nieuwe album en het theaterprogramma 4 Het Leven!
dinsdag 12 en woensdag 13 oktober, 20.15 uur 
Immens – 4.Het leven! 
Eduard Kelderhuis – drums | Tom Dingjan – zang/gitaar | Reinier van Dieren – piano/zang | Richie Reichgelt – bas

De knop moet om bij HDS

LEERSUM  Zondag vijfdeklasser HDS, moest in de wedstrijd tegen het Utrechtse Faja Lobi KDS slechts genoegen nemen met één punt. Dat was uiteindelijk met name te wijten aan HDS zelf.

Lees verder op de website van De Kaap

Kinderletterfeest

AMERONGEN  Het is weer Kinderboekenweek! Ook in de bibliotheek van Amerongen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het thema van 2010: beeldtaal in kinderboeken. Speciaal daarvoor is er een lettertekenfeest op woensdagmiddag 6 oktober.

Lees verder op de website van De Kaap

5 oktober 2010

tijd: 14:30 uur  temperatuur: 16 °C

Damhertlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


DEV Doorn doet zichzelf de das om

DOORN  Mede doordat enkele spelers bij DEV Doorn weer op andere posities speelde, kenmerkte het begin zich door aftasten en wat onzekerheid. Hierdoor was Cobu boys het eerste kwartier de bovenliggende partij, zonder tot echt grote kansen te komen.

Lees verder op de website van De Kaap

“10-10-10, Natuur moet je zien!”

ZEIST  Op zondagmiddag 10 oktober 2010 organiseert de KNNV, vereniging voor natuurbeleving en veldbiologie, in samenwerking met het bezoekerscentrum De Boswerf, de Dag van de Veldbiologie, onder het motto: “10-10-10, natuur moet je zien!” De KNNV neemt u dan mee de natuur in en laat u de natuur beleven en ook zien.

Programma   
    •    Van 12.00 uur tot 13.30 uur: Algemene publiekswandeling met als thema herfst, planten en bomen en cultuurhistorie. Deze wandeling wordt begeleid door de Midweekgroep en Gerard Toonen.
    •    Van 13.30 uur tot 15.00 uur: Paddenstoelenwandeling in het Zeisterbos. De gidsen van deze wandeling zijn Susan Bol en Annie de Bruijn van het IVN.     
    •    Van 15.00 uur tot 16.00 uur: Excursie naar de randen van het bos om sprinkhanen en zweefvliegen te bekijken en tegelijkertijd een kinderactiviteit rond kleine diertjes onder begeleiding van Matthijs van Hoorn en Frans van Bussel. 

Daarnaast zijn er de hele middag korte presentaties in de Groene schuur van het bezoekerscentrum De Boswerf over de volgende onderwerpen: Vlinders en andere bloembezoekers, Sprinkhanen, Vogeltrek, Bomen en struiken, Mossen, Uilen.
“10-10-10, Natuur moet je zien!” is een landelijke promotieactie van de KNNV en in het hele land worden op die dag of in dat weekend publieksactiviteiten georganiseerd met de bedoeling om meer mensen enthousiast te maken voor deze leerzame en leuke vereniging.

Het Bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Tot eind oktober kunt u er van dinsdag tot en met vrijdag terecht van 10.00 – 16.30 uur. Vanaf november tot april is het bezoekerscentrum alleen op de zondagen geopend.

Voor meer informatie kunt u onze website www.boswerf.nl raadplegen of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf, telefoon  030 – 69 22 393.
U vindt het bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.


Tunnel Maarn binnenkort weer open voor alle verkeer

MAARN  Het tunneltje bij het station in Maarn gaat weer open voor al het verkeer. Woensdag vindt er overleg plaats vanaf wanneer.
Op initiatief van de gemeente is een spoedoverleg geweest tussen de gemeente, Rijkswaterstaat en ProRail. De gemeente heeft daarin nadrukkelijk geëist dat de tunnel in Maarn zo spoedig mogelijk weer toegankelijk is voor alle verkeer. Uitgangspunt is dat het veilig is, voor zowel de werknemers als voor de weggebruikers. Momenteel wordt onderzocht op welke manier en vanaf wanneer dit het beste kan. Daarover wordt morgen meer bekend.

Als de tunnel weer open gaat voor alle verkeer, wordt het verkeer met verkeerslichten geregeld. Hierbij worden ook de fietsers en voetgangers in de verkeersregeling meegenomen. Het verkeer kan dan afwisselend per richting van de tunnel gebruik maken.

De meest actuele informatie over de situatie rondom de tunnel in Maarn is te vinden op de gemeentelijke website onder Actueel, Werk in uitvoering, Maarn.

Vrouw hield 78-jarige als slavin

ZEIST  Een 52-jarige vrouw uit Zeist wordt verdacht van moderne slavernij. Ze zou de 78-jarige Ingrid jarenlang als slavin in de huishouding hebben gehouden en deinsde niet terug voor het uitdelen van klappen of schoppen.

Lees verder op de website van het AD/UN

Bisschoppen onthullen medaillon in 200-jarige kerk

DRIEBERGEN De Aartsbisschop van Utrecht, mgr. W. Eijk, en hulpbisschop mgr. H. Woorts hebben zondag in de Sint Petrus’ banden-kerk in Driebergen-Rijsenburg het eerste gebrandschilderde medaillon onthuld ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de kerk.
Het medaillon, de mens als symbool van de evangelist Matteüs, is ontworpen en vervaardigd door de Driebergse beeldend kunstenaar Ramon de Geus.

Vergroot    foto1   foto2

Hij heeft nog drie medaillons voor de Sint Petrus’ bandenkerk in voorbereiding, met als voorstellingen de leeuw (symbool van de evangelist Marcus), het rund (Lucas) en de adelaar (Johannes). De medaillons, gefinancierd door de stichting Vrienden van Sint Petrus’ banden, vormen een blijvende herinnering aan de viering van het 200-jarig bestaan van de parochiekerk.
In zijn overweging tijdens de Eucharistieviering stond mgr. Eijk stil bij de veranderingen die de rooms-katholieke kerk sinds 1810 heeft doorgemaakt. De vorm waarin de Kerk zich manifesteert, is wezenlijk veranderd, maar ,,geloven gaat door’’. De viering werd druk bezocht door parochianen en genodigden, onder wie baron Van Rijckevorsel, Heer van Rijsenburg en directe nazaat van de stichters van de kerk.


FOTO’s:
    –    Onthulling van het Matteüs-medaillon door aartsbisschop Eijk (l) en hulpbisschop Woorts.
    –    Het Matteüs-medaillon


Eerste Koffieconcert

DRIEBERGEN Op zondag 10 oktober is om 12.30 uur  in de kerk Sint Petrus’ Banden te Driebergen weer het eerste van de serie Koffieconcerten voor dit seizoen. Het is een vliegende start met de veelzijdige Van Swieten Society. Zij brengen een typisch familieprogramma onder de titel ‘Een Haydn’s Karwei’. Kinderen t/m 12 jaar die hun kussen meenemen mogen gratis naar binnen.  Ze kunnen dan op dat kussen helemaal vooraan bij het podium zitten.
 
Baron Van Swieten was diplomaat en archivaris van de Oostenrijkse keizers in de 18e en 19e eeuw. Hij heeft voor componisten als Haydn, Mozart en Beethoven een heel belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van hun muziek. De Van Swieten Society (met o.a. Remy Baudet en Bas van Oort) speelt op historische instrumenten en treedt op in een flexibele bezetting: van pianotrio tot piano-octet, incidenteel afgewisseld met solowerken en duo’s. Dit levert kleurrijke programma’s op met een sterke thematiek.
In dit programma gaan ze samen met baron Van Swieten op zoek naar tophits uit 1803 van Haydn en Beethoven.
 
Het Koffieconcert vindt plaats op zondag 10 oktober a.s. om 12.30 uur in de kerk van Sint Petrus’ Banden aan het Kerkplein op Rijsenburg.
De kerk is vanaf 12.00 uur open. Voorafgaand aan het concert wordt (gratis) koffie geschonken in het vernieuwde parochiehuis, schuin achter de kerk..
Toegangskaarten bij de ingang van de kerk voor € 10,- .
Voorverkoop bij Boekhandel Baas en CD-Artline, Traaij 4c en 1c.

Dag van de veldbiologie

ZEIST IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn steunt het initiatief van de KNNV om door het hele land een dag van de veldbiologie te organiseren. Onze reguliere wandeling zal dan ook in dienst staan van deze dag.

Op verzoek van de KNNV houden wij een paddenstoelenexcursie in het Zeister bos. Kinderen zijn van harte welkom! U kunt dan niet alleen genieten van een aantal prachtige vliegenzwammen en misschien zelfs een aantal aardsterren maar u kunt tevens kennismaken met de KNNV en haar activiteiten. Voor verdere KNNV activiteiten verwijzen wij u naar de site van de KNNV afdeling Heuvelrug Kromme Rijn, www5.knnv.nl/heuvelrug

U kunt met ons mee op:

Zondag 10 oktober om 13.30
Start: Bezoekerscentrum de Boswerf, Prins Bernhardlaan 3 in het Zeister Bos

Inlichtingen: Adrie Vermeulen, tel. 0343-491458

Jan Meijer eerste erelid Volleer

LEERSUM  Jan Meijer is donderdagavond 30 september tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van volleybalvereniging Volleer benoemd tot erelid van de vereniging.

Lees verder op de website van De Kaap

Sportvelden op de Heuvelrug chemievrij maken

HEUVELRUG  De Provincie Utrecht start samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en andere partijen een publiciteitscampagne om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de Utrechtse Heuvelrug terug te brengen.

Lees verder op de website van De Kaap

Oorlogsmonument in Doorn weer schoon

DOORN  Een groep van zeven jongens (Wouter, Ruben, Mike, Lars, Marten, Boaz en Joshua) heeft afgelopen woensdagmiddag weer het Oorlogsmonument in Doorn schoongemaakt. Een jaar geleden startte Joshua Kamp de schoonmaakactie na een emotionele oproep van Oud-Doornaar Adrian Hovestad.

Lees verder op de website van De Kaap

6 oktober 2010

tijd: 14:00 uur  temperatuur: 18 °C

De Wissel Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Giro d’Italia dubbel en dwars terugverdiend

UTRECHT  De tweede etappe van de Giro d’Italia, die op 9 mei 2010 in stad en provincie Utrecht werd verreden, heeft zichzelf dubbel en dwars terugverdiend. Dat blijkt uit een evaluatie die in opdracht van provincie Utrecht is gemaakt.

De provincie investeerde 500.000 euro in het evenement, maar de 430.000 aanwezige bezoekers besteedden uiteindelijk tussen 3,6 en 6,9 miljoen euro. Ook gaven zij het evenement een 8 als gemiddeld rapportcijfer.
Gedeputeerde Van Lunteren (Economie) is tevreden over de uitkomst van de evaluatie: “Behalve het plezier dat mensen aan de Giro hebben beleefd, hoop je als verantwoordelijk bestuurder natuurlijk ook dat het financieel gezien geen aderlating is. Dat blijkt nu zeker niet het geval te zijn. Voor de korte termijn hebben we de middenstand en de horeca een handje geholpen en voor langere termijn hebben we Utrecht op de kaart gezet. Ik ben daar zeer enthousiast over.”
Gemeente en provincie trokken in de organisatie en uitvoering van Giro d’Italia gezamenlijk op. Op verzoek van Provinciale Staten is er een rapportage opgesteld waaruit de economische effecten van dit evenement gemeten zijn. Daarnaast is er een belevingsonderzoek gedaan, dat wil zeggen een onderzoek naar het draagvlak van dit evenement onder de inwoners van de provincie en stad. Uit beide onderzoeken komt een positief resultaat naar voren.

Kinderherfstvakantie-activiteit “Een boom als woning”

ZEIST  Natuurbelevingsactiviteit voor kinderen van 6 tot 10 jaar


Ben je tussen de 6 en 10 jaar oud? Zou jij net als een eekhoorn, specht of bosuil in een boom willen wonen? En vind je het leuk om samen met andere kinderen door het bos te struinen?

Kom dan op dinsdag 19 of op donderdag 21 oktober naar het bezoekerscentrum De Boswerf. Eerst ga je met vrijwilligers van De Boswerf het Zeisterbos in op zoek naar foto’s van dieren die in bomen wonen. Bij iedere foto vind je ook sporen van zo’n dier. Alle sporen die je vindt, neem je mee naar het bezoekerscentrum. Je gebruikt ze, samen met (kleur)plaatjes van de boombewoners, om een Boomkrakersmobiel te maken. Dat mag je natuurlijk mee naar huis nemen!
Je kunt starten om 12.30 uur of om 14.15 uur. De activiteit duurt 1,5 uur.

Deelname aan deze activiteit kost  € 7,00 per persoon. Vanwege beperkte deelname is reservering vooraf noodzakelijk via telefoon 030 – 69 22 393 of via de mail boswerf@milieudienstzou.nl.

Het Bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Tot eind oktober kunt u er van dinsdag tot en met vrijdag terecht van 10.00 – 16.30 uur. Vanaf november tot april is het bezoekerscentrum alleen op de zondagen geopend.

Voor meer informatie kunt u onze website www.boswerf.nl raadplegen of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf, telefoon  030 – 69 22 393.
U vindt het bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.

Duurzaamheidsprijs Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG  In het kader van maatschappelijke stages gaan de leerlingen van het Revius Lyceum in samenwerking met het Wereld Natuurfonds op zoek naar duurzame ondernemers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

Honderden stekken op stekkenmarkt

DOORN  Stekken, stekken en nog eens stekken. Honderden stekken verwisselden afgelopen zaterdag tijdens de Groei & Bloei stekkenmarkt in de moestuin van Bartiméus van eigenaar.

Lees verder op de website van De Kaap

Boulevereniging ’t Sand sluit seizoen af

DOORN  Jeu des boulesvereniging ’t Sand heeft vorige week haar derde seizoen afgesloten. De laatste middag werd, inmiddels traditioneel, gespeeld met één bewoner per doublet (twee tegen twee spelers met ieder drie boules).

Lees verder op de website van De Kaap

7 oktober 2010

tijd: 14:15 uur  temperatuur: 16 °C

Vijverlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


OBS Dolfijn: kamp voor iedereen vanaf groep 3

DRIEBERGEN Kamp aan het begin van het schooljaar.  Het lijkt gek: kinderen van zes meesturen op kamp. Toch is het precies dat, wat de Openbare Jenaplanschool Dolfijn in Driebergen doet.

Kinderen zitten op deze Jenaplanschool niet in een klas met alleen leeftijdgenootjes, maar in een van drie ‘jaargangen’: onderbouw (de kleuters), middenbouw (groep drie, vier en vijf) en bovenbouw (groep zes tot en met acht). Dan kun je elkaar steunen en, meer nog, van elkaar ook nog wat leren. Maar je krijgt wel elk jaar nieuwe kinderen in je klas.
Om ze aan elkaar te laten wennen en ze een echte, hechte groep te laten worden, organiseert de school daarom ieder jaar in september een kamp.

De onderbouw ging een dag op schoolreisje, de oudere groepen waren langer op stap. Dit jaar gingen de kinderen van 6 tot en met 8 – net als vorig jaar – naar Austerlitz. Ze logeerden bij de Stichting Jeugdbuitenverblijven.
Thema: dinosauriërs

Stilzitten is er niet bij op kamp. In het bos waren speurtochten uitgezet, eentje zelfs in het donker. Op de tweede dag was er een ‘bonte avond’. En op woensdag gingen de kinderen naar de Pyramide van Austerlitz: lekker stoer op het schommelschip. Er werd ook nog ‘levend stratego’ gespeeld. Maar nu eens niet met gewone verkenners en maarschalken, maar met dino’s, de griezelige tyrannosaurus rex, of de nog gigantischer vegetariër, de brachiosaurus. De bommen? Meteorieten, dit keer, want het tijdperk van de dinosauriërs vormde het thema van dit kamp, het onderwerp van een zogeheten IPC-project.

Sinds het begin van dit schooljaar hebben de middenbouwers zich met het verre verleden beziggehouden. Taalonderwijs, geschiedenis, natuurkunde en biologie, tekenen en rekenen, en dus ook dit kamp: vrijwel alles wordt in het IPC-systeem gedurende een paar weken aan één thema ‘opgehangen’: in dit geval aan de prehistorie. Zo raken kinderen alleen maar meer geënthousiasmeerd – want wie wil niet meer leren over iets dat hem of haar bezighoudt?

Het resultaat van het kamp? Tevreden en vermoeide kinderen, na tweeënhalve dag buiten zijn. Maar ook enthousiaste kinderen, die niet meer van ophouden weten. Het weer was prachtig, bij het kampvuur zingen was nog mooier dan in de klas, en er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan. Misschien wel door een dappere actie bij het zaklamptikkertje, op het donkere plafond, of door een onverwacht grappig optreden tijdens de bonte avond.

Succes
De ouders vinden het vooraf soms wel spannend. Ook zij zijn echter enthousiast. “De sfeer was erg goed”, vertelt de moeder van een zesjarige, die mee was ter ondersteuning. “Bij alle activiteiten werden de kinderen op een andere manier gemixt, soms met vriendjes, soms juist met kinderen die ze minder goed kennen. Er ontstonden bijvoorbeeld vanzelf gelegenheidsgroepjes, die op de bonte avond samen iets opvoerden.” Die kennismaking was het hoofddoel van het kamp, vertelt ze: “daarom is het kamp ook in september, en niet pas aan het eind van het schooljaar, zoals de meeste schoolreisjes. Want juist voor het Jenaplanonderwijs is samenwerking zo belangrijk, en door de warme sfeer die er heerste, is de groep meer een eenheid geworden, kunnen de kinderen straks beter samenwerken en zijn ze in de klas waarschijnlijk minder bang om fouten te maken. Verder niets zweverigs hoor, het was ook gewoon kamp, er werd gewoon gedonderjaagd, en ze hebben onwijs veel brood gegeten. Leuk was dat de kinderen samen spelletjes bedachten, zoals een ‘tollengevecht’: welke zelfgemaakte tol van K’nex houdt het het langst vol?”

De begeleiding bestond uit twee leerkrachten en vier ouders. Omdat de kinderen zo veel zelf ondernamen, hadden zij de tijd om anderen even te ondersteunen als die tóch heimwee hadden – en binnen de kortste keren was de ‘buikpijn’ weer over. De begeleiders hadden een lijstje met spelletjes klaar voor de ‘dode’ momenten. “Maar dat lijstje hadden we totaal niet nodig!”

Schoon grondwater in de Utrechtse Heuvelrug

DRIEBERGEN  De Provincie Utrecht start vandaag samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en andere partijen een publiciteitscampagne om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de Utrechtse Heuvelrug terug te brengen. Dit als onderdeel van het programma ‘Schoon Grondwater in de Utrechtse Heuvelrug’, waar alle overheden (gemeenten, provincie, waterschappen) op de Utrechtse Heuvelrug en Vitens aan meewerken.
 
De Utrechtse Heuvelrug herbergt de grootste drinkwatervoorraad van de provincie Utrecht. Bestrijdingsmiddelen spoelen gemakkelijk door de bodem en vormen daarom een bedreiging voor ons drinkwater. Het is dan ook belangrijk om zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Het programma ‘Schoon Grondwater in de Utrechtse Heuvelrug’ omvat meerdere activiteiten. Eén daarvan is dat ook de sportvelden chemievrij worden gemaakt.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug start dit jaar met subsidie van de Provincie Utrecht een proef met chemievrije sportvelden. De methode bestaat uit het zeer kort maaien van het gras in het voorjaar, gevolgd door het zeer intensief doorzaaien van de grasmat. Onkruid krijgt dan geen kans om te groeien. Wanneer de proef tot positieve resultaten leidt, wordt deze (geleidelijk) uitgebreid naar de andere sportvelden in de gemeente. Bovendien worden andere gemeenten op de Heuvelrug gestimuleerd om ook deze werkwijze toe te passen.

Geld voor restauratie Kasteel

AMERONGEN  Gedeputeerde Staten (GS) willen een rijksbijdrage van 1,45 miljoen euro gebruiken voor de restauratie van Kasteel Amerongen. In het kader van de economische crisis krijgt de provincie extra geld van het Rijk voor de restauratie van een monument.

Lees verder op de website van De Kaap

Koffieochtende: ANBO Doorn bij ART33

DOORN  Op 14 en 28 oktober organiseert atelier/galerie ART33 in samenwerking met ANBO afdeling Doorn een koffie inloop.  ART33 bevindt zich aan de Kampweg 33 in Doorn, (achter de notenkraam) waar vanaf 10.00 uur  tot ca.12.00 uur de deur is geopend.

Hier kunt U het bezoek aan de markt combineren en/of afsluiten met een gezellig samenzijn
onder het genot van koffie/thee/ fris.
De koffie die wij schenken is van het merk SILAA, biologische koffie verbouwd door kleine boeren in Thailand, en geïmporteerd door de Doornse stichting ELIM.

Op 14 oktober vertonen wij de film ALASKA (40 min) vanaf ca. 11.00 uur

De koffie inloop is 2x per maand.

Alvast de data:   14 en 28 oktober,
                           11 en 25 november en  
                             9 december
    
Ook niet-ANBO leden zijn welkom!

Arnoud Venema en Martine van den Hengel zijn Uw Gastheer/vrouw .

De Breeakker haalt geld op voor Ronald McDonald Kinderfonds

AMERONGEN  Basisschool De Breeakker heeft in de maand september allerlei acties gedaan om het Ronald McDonald Kinderfonds te steunen. De leerlingen hebben samen met hun juffen hard gewerkt om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen.

Lees verder op de website van De Kaap

8 oktober 2010

tijd: 14:35 uur  temperatuur: 16 °C

Lange Dreef Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Man gewond bij ongeval

ZEIST  In de nacht van donderdag op vrijdag vond aan de Koelaan een eenzijdig auto-ongeval plaats. Hierbij raakte een 19-jarige man gewond.
 
Een 19-jarige automobilist reed in een bocht rechtdoor waardoor hij eerst tegen een lantaarnpaal botste, vervolgens tegen een boom en daarna kwam hij op de rijbaan tot stilstand.
De man was aanspreekbaar, maar wel gewond. Hij was wat onduidelijk over de toedracht van het ongeval en gaf aan dat hij gedronken had. Er werd een bloedtest afgenomen en zijn rijbewijs werd ingevorderd op verdenking van rijden onder invloed van alcohol.
 
Met diverse botbreuken aan onder andere rugwervels, enkel en heup is de man per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

‘Compleet verrast door sluiting tunneltjes’

MAARN  De onverwacht snelle sluiting van de tunneltjes in Maarn heeft veel stof doen opwaaien de afgelopen weken. De woede richt zich vooral op de termijn van zeven maanden waarin geen autoverkeer mogelijk is en de slechte communicatie. Verkeerswethouder Robbert Waltmann: ,,Ik was compleet verrast door de sluiting.”

Lees verder op de website van De Kaap

Tennisvereniging Ludenti wil nieuwe banen

DOORN  Tennisvereniging Ludenti wil graag drie buitenbanen aan de Woestduinlaan verbouwen tot ‘all weather courts’. De verbouwplannen gelden voor drie tennisbanen aan de zijde van de watertoren. Er liggen ook plannen om lichtmasten te plaatsen rond deze banen.

Lees verder op de website van De Kaap

Smakelijke Napoleon Dis officieel van start

AMERONGEN  Stichting Welnúh organiseerde op 5 oktober de eerste officiële Napoleon Dis in Amerongen. Meer dan twintig deelnemers lieten zich het driegangen menu goed smaken in de Napoleonschuur, waar de Amerongse Bibliotheek is gehuisvest.

Lees verder op de website van De Kaap

De Maarnse Bergruiters 40 jaar actief

MAARN  De Maarnse Bergruiters, de MBR, bestaat 40 jaar. Dit viert de club precies op de datum van oprichting van de vereniging, zaterdag 9 oktober op pension stalling Ruitersport Centrum Maarn aan de Dwarsweg 1 te Maarn.

Lees verder op de website van De Kaap

Klacht buurman leidt tot einde paardrijlessen

LEERSUM  ,,Het was er zo gezellig met ons kleine groepje bij het paardrijden aan de Boerenbuurt,” vertelt Femke van de Waerdt (11). Zij en haar vriendinnen reden eenmaal per week naar ‘juf’ Hetty Lekkerkerker om een uurtje met de paardjes bezig te zijn. Door de bezwaren van één man is daaraan een abrupt einde gekomen.

Lees verder op de website van De Kaap

Veel wateroverlast na lek in Zeister flat

ZEIST  Een lek in een verwarmingshok bovenop flat 20 in Couwenhoven in Zeist, heeft vannacht voor veel wateroverlast gezorgd. Rond drie uur werd de brandweer gealarmeerd omdat diverse woningen in de flat wateroverlast meldden. Door het lek stroomden duizenden liters water naar beneden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Dorpsbezoek in teken A12

MAARN Tijdens de avondbijeenkomst met het college van burgemeester en wethouders – na de fietstocht eerder door het dorp – werd met name ingestoken op het tevredenheidsonderzoek dat onder de inwoners was gehouden. Na een peiling met stellingen werd dieper ingegaan op enkele voor Maarn actuele onderwerpen.

Lees verder op de website van De Kaap

De invloed van de Nassaus

LEERSUM  De Historische Vereniging Leersum (HVL) houdt op woensdag 13 oktober een ledenvergadering in De Binder, aanvang 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open. Naast enkele huishoudelijke zaken zal het grootste deel van de avond gereserveerd worden voor een lezing die wordt verzorgd door Jan Hogendoorn.

Lees verder op de website van De Kaap

9 oktober 2010

tijd: 14:30 uur  temperatuur: 20 °C

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Anton Goudsmit & Ploctones in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Gitarist en componist Anton Goudsmit won de VPRO/Boy Edgar Prijs 2010. Op 17 oktober doet hij met de Ploctones ook het Beauforthuis aan.
De VPRO/Boy Edgar Prijs is de belangrijkste prijs in Nederland op het terrein van de jazz en geïmproviseerde muziek. De jury roemt de veelzijdigheid van Goudsmit. “Hij beweegt zich muzikaal tussen popmuziek, jazzmuziek, kamerjazz, geïmproviseerde muziek en ‘groovende’ funk.” Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zondag 17 oktober, 17.30 uur 
Anton Goudsmit & The Ploctones 
VPRO/Boy Edgar Prijs tour 
entree € 16 | reductieprijs € 11 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Bouwen op landgoed ’t Stort moet kunnen

MAARN  De eigenaar van landgoed ’t Stort aan de Amersfoortseweg wil verder met de plannen die drie jaar geleden – gelijk met het voorstel van de renovatie van hoofdhuis en koetshuis – zijn gepresenteerd.

Lees verder op de website van De Kaap

Lezingen bij Groei & Bloei

DOORN Bij Groei & Bloei worden de komende tijd een aantal lezingen en workshops gegeven. Plaats van handeling is de Koningshof.

Lees verder op de website van De Kaap

Welzijn paarden staat centraal

AMERONGEN  Met zijn groepshuisvesting voor paarden draagt pensionstalhouder Leo Putman wezenlijk bij aan het welzijn van dieren. De ervaring tot nu toe met dit systeem van ‘hitactiefstallen’ is dat de dieren er rustiger en socialer van worden.

Lees verder op de website van De Kaap

10 oktober 2010

tijd: 13:30 uur  temperatuur: 18 °C

De Warande Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Derde lezing Aarde, leven & mens VERVALLEN

AUSTERLITZ  Op zondagmiddag 17 oktober in het Beauforthuis de laatste van 3 lezingen van bioloog en publicist Jan Hilco Frijlink over ‘de Aarde, het Leven en de mens’, met vragenbeantwoording en discussie. Het thema van deze lezing is ‘Biologisch perspectief voor de mens’. De lezing wordt muzikaal omlijst door een van de leden van The Boomtown Jazzparty. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Onderwerpen in deze derde lezing zijn:
    •    De Mens als invasieve exoot
    •    Culturele (r)evolutie – agrarisch, industrieel
    •    De les van Malthus
    •    Van bio-energie naar fossiele energie
    •    Invloed op natuur, milieu en klimaat
    •    Vooruitzicht en de menselijke maat
Jan Hilco Frijlink (1936) – “the biologist formerly known as the Wolfman” – studeerde biologie in Groningen en specialiseerde zich in het gedrag van de Canidae (wolven, honden en vossen). Hij was ‘visiting professor’ aan een Canadese universiteit en nam deel aan een poolexpeditie (boek: ‘In het spoor van de wolf’). Hij woont thans op de Veluwe, waar hij gidst in het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’. Verder schrijft hij columns, maakt hij programma’s voor EDE FM en verzorgt hij spreekbeurten.
zondag 17 oktober, 14.30 uur 
Biologisch perspectief voor de mens – lezing van Jan Hilco Frijlink 
entree € 5

CDN doet goede zaken tegen Altius 4-2

DRIEBERGEN  Eindelijk winst van 3 punten die men al eerder wilde koesteren maar door steeds ongelukkige wedstrijden gespeeld te hebben waren die nog niet aanwezig.Maar vandaag gebeurde dat.In een matige wedstrijd heeft CDN thuis tegen Altius de 3 punten in huis gehouden 4-2  winst.

vergroot foto

Altius begon met diverse aanvallen op de CDN veste waar doelman Michel van Bruggen weer een solide indruk maakte en de kansen die de gasten in de beginfase kregen beheerst verwerkte. Het was in de 11e minuut dat de redelijk spelende Tolga Albayarak zich door de verdediging heen worstelde en de bal overspeelde naar Henk-Jan Veenendaal die deze kans net over schoot. De tegenaanval die hierop volgde leverde een vrije trap op en van ongeveer 25 meter geweldig ingeschoten en net zo mooi gestopt door doelman Michel van Bruggen.
In de 16e minuut veerde de CDN aanhang op door een schitterend schot keihard op de lat van wederom Henk-Jan die een nuttige wedstrijd speelde. En het was voor hem een verdienste toen een misser in de Altius verdediging Henk-Jan Veenendaal er als de kippen bij was omspeelde de doelman en scoorde beheerst 1-0. Een juiste afspiegeling voor de op dat moment gespeelde tijd. Er kwam nu een strijd met veel kleine kansen over en weer 35e een net naast gekopte bal van Altius in de 36e en37e waren achtereenvolgens Tolga en Henk-Jan die diverse kansen onbenut lieten. Maar in de 38e was het dan raak zij het dan via een verdediger van Altius Tolga Albayarak worstelde door de verdediging van Altius zijn schot werd gestopt door de keeper die tegen zijn eigen verdediger aan schoot en zo in het net verdween 2-0.Rust.

CDN probeerde de 2e helft snel de wedstrijd op slot te zetten .Het was in de 46e minuut een schitterende vrije trap van Henk-Jan Veenendaal die onderkant van de lat het veld in sprong de rebound werd uitstekend ingeschoten door Pascal van Doorn maar ook fantastisch gered door de Altius doelman. Na deze aktie werd het een rommeliger wedstrijd met een iets sterker wordend Altius; dit was van korte duur maar kwam wel in de 64e minuut op 2-1 door een terecht toegekende strafschop. Na dit tegendoelpunt werd Tolga gewisseld voor Elmar van Doorn. Het venijn zat duidelijk in de staart van de wedstrijd allereerst werd een speler van Altius terecht met rood naar de kant gestuurd door een wilde actie .Hierna was het Pascal van Doorn die op een beheerste manier de 3-1 op het scorebord zette maar zoals al meer is voorgekomen de afgelopen weken de tegentreffer volgde heel snel en 1 minuut later was het alweer 3-2. Maar ver in blessuretijd was het een voortreffelijke actie van Roald Jornick die de bal naar Kevin van Woudenberg speelde die het keurig afrondde 4-2 Dit was tevens de einduitslag.
Volgende week de uitwedstrijd in Utrecht tegen DHSC aan de Thorbeckelaan  Aanvang 14.00 uur

Verdachten aangehouden voor vernieling van bushokjes

RHENEN  De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier jongens uit Rhenen aangehouden op verdenking van het het vernielen van meerdere bushokjes.
 
Omstreeks 01.35 uur kreeg de politie een melding dat er een bushokje vermeld zou zijn aan de Nieuwe Veenendaalseweg. Agenten gingen ter plaatse en zagen een volledig vernield bushokje, maar troffen niemand meer aan. Zij gingen verder op zoektocht en aan de Herenstraat zagen zij eveneens een vernield bushokje. Tevens zagen zij daar jongens wegrennen. Een van hen had verwondingen aan zijn hand. De agenten gingen achter hen aan en hielden alle vier de verdachten uit Rhenen, twee van 15 en twee van 16, aan. Een van hen had verwondingen aan zijn hand. Zij werden ingesloten voor verhoor.

Burgers houden verdachte aan

DRIEBERGEN Aan de Hermelijn hebben buurtbewoners zaterdagavond ron een of negen een 14-jarige jongen uit Driebergen aangehouden.Iemand zag dat de jongen aan een auto zat te rommelen.

Toen de jongen doorhad dat hij werd gesnapt, sloeg hij rennend op de vlucht. Doordat veel buurtbewoners naar buiten kwamen, kon de jongen echter geen kant meer op en hielden de bewoners hem aan. Zij droegen hem over aan de politie aan wie hij toegaf een embleem te willen stelen. De politie nam hem mee en sloot hem in voor verhoor.

Sporten en zwemmen bij Het Gastland komende jaren gewaarborgd

RHENEN  Wethouder Frank Bongers (Sport) en Theo Hendriks, eigenaar van sportcentrum Het Gastland, tekenen komende week een verlengingsdocument waarmee de sportieve activiteiten in het Rhenense sportcentrum en zwembad de komende tien jaar gewaarborgd blijven.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Tejaterthuis Amersfoort speelt Bok en Geit

DOORN  In Cultuurhuis Doorn wordt op vrijdag 22 oktober het startsein gegeven voor Nederland Leest. Vanaf 18.00 uur kan men in de Cantina genieten van een lekkere maaltijd. Om 20.00 uur speelt Tejaterthuis Amersfoort de intieme theatervoorstelling ‘Bok & Geit’.

Lees verder op de website van De Kaap

Filmopnames bij Kasteel Amerongen

AMERONGEN  Kasteel Amerongen zal in de week van 25 tot en met 29 oktober in de avonduren omgetoverd worden tot een filmset. Studenten van de Film- en Televisieacademie in Amsterdam zijn op dit moment bezig met een eindexamenfilm.

Lees verder op de website van De Kaap

Candia’66 op eigen veld onderuit tegen Odysseus

RHENEN  Het is nog niet het seizoen van Candia’66. In de eerste zes wedstrijden wist de ploeg uit Rhenen maar twee schamele punten te halen. Thuis tegen Odysseus had het kansen om de buit binnen te halen maar de afwerking was niet in orde.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Woudenberg met ruime cijfers langs Musketiers

ELST  Woudenberg was voor Musketiers een maatje te groot. In de eerste helft ging het door drie persoonlijke fouten helemaal mis aan de kant van de ploeg uit Elst en in de tweede helft breidde Woudenberg de stand uit naar een ruime 0-5 overwinning.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

11 oktober 2010

tijd: 11:15 uur  temperatuur: 13 °C

Beeklaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Uitstekende eerste helft levert KCD/Decohome twee punten op

DOORN  Een uitstekend uit de startblokken komend KCD/Decohome verraste Deventer Devinco met scherp en doeltreffend aanvalsspel. Via een alleszeggende 9-2 ruststand werd de wedstrijd professioneel uitgespeeld en vond de Doornse ploeg zich terug op de vierde plaats in de derde klasse.

Lees verder op de website van De Kaap

Eerste punten voor DVSA

AMERONGEN  Afgelopen zaterdag volgden eindelijk de langverwachte eerste punten voor zaterdag vierdeklasser DVSA. De ploeg van trainer Harold Valkenburg won in de thuiswedstrijd tegen Dalto uit Driebergen met 3-2, waarmee de hatelijke nul verdween op de ranglijst en de eerste drie punten in deze competitie een feit waren.

Lees verder op de website van De Kaap

Hemur Enge B1 pakt de titel

AMERONGEN  In een nog spannende laatste wedstrijd pakte de Amerongse B1 in Rhenen de laatste twee punten die nodig waren om de bovenste plek van de competitie vast te houden.

Lees verder op de website van De Kaap

SVMM klopt Cobu Boys

MAARN  Maar liefst vier keer verscheen zaterdag een speler van Cobu Boys alleen voor de doelman van SVMM maar tot een doelpunt leidde dat op sportpark Zielhorst niet. De rekening voor het missen van die kansen kregen de Amersfoorters later in de wedstrijd gepresenteerd. Met 1-3 trokken zij voor eigen publiek aan het kortste eind.

Lees verder op de website van De Kaap

Zestien schilderijen Ank ter Kuile gestolen

MAARN/AMERSFOORT  In de nacht van vrijdagavond op zaterdag zijn er zestien schilderijen gestolen van de Maarnse kunstenares Ank ter Kuile. De werken bevonden zich in een expositieruimte in woonzorgcomplex de Lichtenberg aan de Utrechtseweg in Amersfoort.

Lees verder op de website van De Kaap

Record aantal bezoekers Binderdis

LEERSUM  De Binderdis, de wekelijkse open eettafel in Leersum, heeft op 30 september een record aantal bezoekers gehad. Maar liefst 34 mensen hadden zich voor de maaltijd aangemeld.

Lees verder op de website van De Kaap

Lezing Nederlands Klassiek Verbond

ZEIST  De eerste lezing van dit seizoen afdeling Zeist van het  Nederlands Klassiek Verbond vindt plaats op dinsdag 12 oktober  2010. Deze lezing wordt gegeven door dr. J.J.L. Smolenaars  en heeft als titel: Reizen door de nacht: Aeneas’ afdaling naar de Onderwereld in Vergilius Aeneis boek VI.

De  lezing begint met een uiteenzetting over de geologische en archeologische gegevens van het gebied rond de lacus Avernus, de plaats waar Aeneas in gezelschap van de Sibylle afdaalde naar de Onderwereld om zijn vader Anchises te ontmoeten.
In de Onderwereld wordt Aeneas, zo verhaalt Vergilius, met zijn verleden geconfronteerd: gesneuvelde Grieken en Trojanen en een verbitterde Dido. Door vader Anchises wordt hem de toekomst van Rome tot in de tijd van Augustus geopenbaard en wordt hem inzicht verschaft in het ontstaan van de kosmos en het leven na de dood. Hierbij aansluitend staat de spreker stil bij de literaire en filosofisch-religieuze context van Aeneis boek VI, één van de meest invloedrijke teksten van de Europese literatuur. Ook wordt aandacht besteed aan de kritische waardering van de kerkvaders en de invloed op Dante. Powerpointpresentatie.De lezing wordt gehouden in  Verzorgingscentrum ‘de Mirtehof’ , Molenweg 50, Zeist, aanvang  20.00u.  Niet-leden zijn welkom à €. 5,00,  scholieren gratis.
Inlichtingen: mw. J.  Kruys – van Loen, secr. NKV afd. Zeist, tel. 0348-442468,
e-mail: jkruys@planet.nl

Open dag van Staatsbosbeheer

LEERSUM  Staatsbosbeheer Heuvelrug-Zuid organiseert op 16 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur een open dag rond haar kantoor ‘de Veldschuur’ aan de Maarsbergseweg 18a in Leersum. Het thema van deze dag is: “Staatsbosbeheer beheert zorgvuldig”

Lees verder op de website van De Kaap

Meer informatie over kosten begraafplaatsen

HEUVELRUG  Er moet meer duidelijkheid worden gegeven over de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden bij het onderhouden van de begraafplaatsen. Dat is de uitkomst van de commissievergadering Bestuur en Middelen van vorige week.

Lees verder op de website van De Kaap

12 oktober 2010

tijd: 11:15 uur  temperatuur: 9 °C

De Warande Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Badmintonclub Doorn 1 verovert koppositie in hoofdklasse

DOORN  Het eerste mannenteam van Badminton Club Doorn staat na een overtuigende zege op Apollo aan kop van de regionale badmintoncompetitie. In Sporthal Steinheim versloegen de Doornaars met 7-1 de concurrent uit IJsselstein.

Lees verder op de website van De Kaap

Wisselende resultaten voor volleyballers

HEUVELRUG  Enervo en Volleer boekten afgelopen week wisselende resultaten. De mannen van Enervo wonnen met 3-2 van Protos 2, waar de vrouwen een 1-3 nederlaag leden tegen de Utrechtse studentes. Bij Volleer was het andersom.

Lees verder op de website van De Kaap

Getuigenoproep brandstichting

DRIEBERGEN Afgelopen nacht kreeg de politie een melding binnen van brand in een gebouw aan de Faunalaan. Ter plaatse was de brandweer al begonnen met de bluswerkzaamheden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om brandstichting, daarom heeft de politie een onderzoek gestart.
 
Getuigen die meer weten over de brand aan de Faunalaan kunnen contact opnemen via 0900 – 88 44 district Heuvelrug of anoniem via 0800 – 7000.

Hemur Enge C2 kampioen

AMERONGEN  Het tweede C-team van Hemur Enge greep zaterdag naast de punten, maar had er al genoeg verzameld om kampioen te worden in poule K van de 4e klasse.

Lees verder op de website van De Kaap

13 oktober 2010

tijd: 15:20 uur  temperatuur: 13 °C

De Warande Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

De Ladder en De Meent krijgen tafeltennisles

MAARN  Onder de noemer ‘trainer voor de klas’ hebben de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen De Ladder en De Meent uit Maarn een tafeltennisles gevolgd tijdens hun eigen gymles.

Lees verder op de website van De Kaap

Dagje op stap met Bartiméus

DOORN  De Rotaryclub Doorn Heuvelrug organiseerde op 9 oktober een dagtrip voor cliënten van Bartiméus naar het spoorwegmuseum in Utrecht.

Lees verder op de website van De Kaap

Tweede deel Bovenpolder gereed

AMERONGEN  De oplevering van natuurgebied West in de Amerongse Bovenpolder heeft 7 oktober plaatsgevonden. Gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht droeg met een symbolische handeling het natuurgebied over aan Van Hees van Staatsbosbeheer.

Lees verder op de website van De Kaap

14 oktober 2010

tijd: 14:40 uur  temperatuur: 12 °C

De Sluis Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Lezing en IVN-wandeling over paddenstoelen

ZEIST  Op zondagmiddag 17 oktober verzorgt paddenstoelendeskundige Annie de Bruijn een dialezing over paddenstoelen bij bezoekerscentrum De Boswerf.
Welke soorten paddenstoelen vind je in Zeist, hoe herken je verschillende soorten en wat is het nut en de functie van paddenstoelen? Annie de Bruijn zal ook ingaan op vragen van de aanwezigen.    
Na de dialezing vindt er een paddenstoelenwandeling plaats, verzorgd door gidsen van het IVN.  De lezing en wandeling zijn gratis. Start van de dialezing is om 13.15 uur, de wandeling begint om 14.00 uur.

Let op!  gewijzigde openingstijden van het bezoekerscentrum in de winterperiode
Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur (tot eind oktober). Hierna is het bezoekerscentrum tot april alleen op de zondagen geopend. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030-69 22 393. U vindt bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.

Orient Dixieland Expres in Champ’Aubert

DRIEBERGEN  Na het zeer geslaagde optreden van de Dirty-Dozen in september in dit 20ste seizoen, Jazz op zondagmiddag in Champ ‘Aubert op zondagmiddag 17 oktober  een optreden van alweer een top orkest de Orien Dixieland Expres.

Plezier, enthousiasme en originaliteit, zijn de bindende factoren in dit prima op elkaar ingespeelde en zeer ervaren orkest. 
  
Jaarlijks worden vele optredens met succes afgeleverd waarbij niet alleen de dixieland maar ook diverse ander stijlen ten gehore worden gebracht.
  
Daarnaast zijn er ook nog een aantal leuke nummers van eigen hand te horen.
 
Het orkest is bekend van diverse jazzfestivals o.a.; Den Helder, Texel , Alkmaar, Purmerend, Harlingen, Enkhuizen, Gouda, Rotterdam, Muggenbeet, Breda, Almere, Woerden en IJsselstein.
Zij verzorgt loop-, podium-, thema- en bedrijfsoptredens.
 
De Orient Dixieland Express heeft een 6-mans bezetting en  is, bij velen een welkome gast,en staat garant voor een middagje vol swingende, maar ook gevoelige Dixieland, waar heerlijk op gedanst kan worden maar ook lekker naar geluisterd kan worden.

 
Kees Jan Hoogeboom     tromper – bugel – zang
Simon Tijsen                  klarinet – saxofoon – fluit – zang
Jacob Smit                    trombone – zang
Eduard Kaan                   sousafoon – zang
Bart Kaan                       banjo – zang
Alexander van der Jagt drums – wasbord – zang
 
 
Zaal open       : 14.00 uur                     
Aanvangstijd  : 14.30 uur                     
Toegangsprijs : € 8,00 p.p.                   
Seizoenkaart € 50,00 (sept t/m.apr)    
Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar 

Champ’Aubert
Boterbloem 1
3972 SB Driebergen
telf : 0343 514233

‘Wyers-terrein is niet geschikt voor bedrijven’

MAARSBERGEN  Het Haarbosch-terrein – ook wel bekend als het Wyers-terrein – wordt niet gezien als mogelijke plek voor bedrijven.

Lees verder op de website van De Kaap

Bibliotheek ruimt op

LEERSUM  De locatie Leersum van de Regiobibliotheek Z-O-U-T sluit de kinderboekenweek af met een grote boekverkoop. Van woensdag 13 tot en met vrijdag 29 oktober worden tijdens de openingstijden alle afgeschreven titels in de verkoop gedaan.

Lees verder op de website van De Kaap

Steptocht over Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG  De leden van het stepteam organiseren de ‘Utrechtse Heuvelrug Steptocht’. De start-finish is op 23 oktober, bij ‘Stap Op Solex en Kickbike verhuur’, Zeisterweg 53, in Woudenberg.

Lees verder op de website van De Kaap

Krakers worden op straat gezet

DOORN  De vier Doornse krakers, die sinds 2007 in een pand van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op Hydepark wonen, moeten daar weg. Sinds 1 oktober is de nieuwe krakerswet van kracht.

Lees verder op de website van De Kaap

Kunst, landschap en natuur bij Festival Overal op de Heuvelrug

HEUVELRUG  Tijdens het Festival Kunstenaars en het landschap in 2009 bleek dat cultuur, landschap en natuur een geweldige inspiratiebron zijn om activiteiten en exposities te ontwikkelen. Van 13 mei t/m 4 juni 2011 wordt dit festival herhaald, onder de naam Festival Overal op de Heuvelrug. Het festival is een initiatief van de gemeente en komt voort uit de Cultuurnota Participeren en profileren.
 
U kunt meedoen aan het Festival Overal op de Heuvelrug dat in de gehele gemeente plaatsvindt. De activiteiten van dit festival kunnen op een bijzondere buitenlocatie plaatsvinden of de activiteiten kunnen door het landschap of de natuur geïnspireerd zijn. 
Het wordt een multidisciplinair festival met veel aandacht voor beeldende kunst. Dat betekent bijvoorbeeld beeldententoonstellingen in het landschap, maar ook een expositie van kunstwerken met de natuur als inspiratiebron of een voorstelling waar beeldend kunstenaars samenwerken met muzikanten, verhalenvertellers of acteurs. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor concerten, lezingen, voorstellingen, filmvertoningen, documentaires, fietsroutes met kunstzinnig thema, workshops of wedstrijden die binnen het thema passen.
Het festival biedt enerzijds een structuur voor bestaande activiteiten die binnen dit thema passen. Ook biedt het de mogelijkheid voor het culturele veld en natuur- en landschapsorganisaties om nieuwe ideeën en activiteiten rond dit thema te ontwikkelen en gebundeld onder de aandacht van een publiek te brengen.
 
Hoe kunt u meedoen?
U kunt alleen of samen met andere betrokkenen binnen en buiten uw organisatie ideeën ontwikkelen en deze via een deelnameformulier aanmelden. Ook als de ideeën nog niet concreet zijn, maar u wel graag wilt meedoen, kunt u zich al aanmelden. U kunt een deelnameformulier opvragen bij Ina Muller via imuller@rbzout.nl of telefonisch, 06 128 946 13.

Toekomst van survivalgroep op camping Maarsbergen onzeker

MAARSBERGEN  Survivalgroep Hang On dreigt het slachtoffer te worden van de uitbreidingsplannen voor het bedrijventerrein in Maarsbergen. Al zes jaar maakt de avontuurlijke groep, van inmiddels 25 leden, gebruik van een deel van de voormalige Camping Maarsbergen.

Lees verder op de website van De Kaap

Groen licht voor ’t Stort

MAARN  De herontwikkeling van ’t Stort gaat door. D66, VVD en SP stemde tijdens de raadsvergadering van maandag tegen. De rest van de partijen was voor.

Lees verder op de website van De Kaap

Dit weekend in Leersum

LEERSUM  De Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum organiseert op zaterdag 16 oktober de plantenruilbeurs op het veldje tegenover het parkeerterrein van de Honingraat in Leersum, van half 11 tot half 12. De ruilbeurs is voor iedereen, niet alleen voor leden.

LEERSUM  Al voor het 11de seizoen viert de Leersumse voorbereidingsgroep maandelijks op de derde zondag een avondgebed in de geest van Taizé. De bijeenkomst is zondagavond 17 oktober in de achterzaal van de Johanneskerk aan de Lomboklaan. Half acht begint het. De vieringen duren ongeveer drie kwartier. Voor nadere inlichtingen bellen: 0343 457277 of 452389.

‘Plan garagehouder baart zorgen’

LEERSUM  De ondernemersvereniging Leersum, OVL, maakt zich zorgen over de toekomst van het voormalige bedrijfspand van Knaus, op de hoek van de Rijksstraatweg en de Hoflaan.

Lees verder op de website van De Kaap

Matthijs Maat: ‘Zo ga je als buren niet met elkaar om’

DOORN  De familie Doornenbal uit Doorn stond vorige week voor de rechter. Volgens Doornenbal, wonend aan de Molenweg 11, had de gemeente een bouwstop op moeten leggen aan zijn buurman, Matthijs Maat van Stoeterij Geerestein.

Lees verder op de website van De Kaap

Schworks viert jubileum met ‘Fluisterkabouters’

AMERONGEN Het dynamische creatieve duo Roeland en Katri Schweitzer (Schworks, Amerongen) hield dit weekend feestelijke ontvangst voor vrienden en relaties. Zij vierden hun 30 jarig bestaan als kunstenaars.

Lees verder op de website van De Kaap

16 oktober 2010

tijd: 12:40 uur  temperatuur: 8 °C

Horstlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Chris Hinze – van Tibet tot Tanger

AUSTERLITZ Na het grote succes van Tibet Impressions Visual Concert en Africa Impressions gaat Chris Hinze nog een stapje verder met Van Tibet Tot Tanger. Zondag 24 oktober staat hij in het Beauforthuis met dit nieuwe programma.

Het accent ligt uiteraard primair op de muziek, geïnspireerd op de adembenemende video’s die Chris Hinze maakte gedurende zijn reizen door o.a. Tibet, Afrika, Marokko, India, Japan, The Caribbean, Mongolië en Birma. Schitterende reisimpressies vertoond op een groot scherm, in combinatie met zijn magisch fluitspel en verhalen over ontmoetingen met geweldige muzikanten als Peter Tosh en grote persoonlijkheden als de Dalai Lama, samengesmeed tot een boeiend schouwspel. Voor reis- en muziekliefhebbers een absolute must! Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zondag 24 oktober, 17.30 uur 
Chris Hinze – Van Tibet tot Tanger 
entree € 20 | reductieprijs € 15 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

VVV kantoor in Maarn sluit deuren per direct

MAARN  De vrijwilligers van de VVV locatie in Maarn hebben besloten hun werkzaamheden per direct neer te leggen. Dit resulteert sinds deze week in een sluiting van het VVV kantoor in de bibliotheek/de Twee Marken.

Lees verder op de website van De Kaap

Paddenstoelenexcursie Kaapse Bossen

DOORN  Op zondag 24 en zaterdag 30 oktober kunnen geïnteresseerden met gidsen van Natuurmonumenten op zoek naar paddenstoelen in de Kaapse Bossen. Oktober is dé maand om paddenstoelen te kijken.

Lees verder op de website van De Kaap

17 oktober 2010

tijd: 13:50 uur  temperatuur: 9 °C

Boterbloem 1 Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Eenzijdige aanrijding


RHENEN  Op de Zijdvang vond vrijdagmorgen een eenzijdige aanrijding plaats. Een 22-jarige vrouw uit Veenendaal reed met haar auto in de omgeving van de Maatsteeg. Ter hoogte van een bocht bij de Levendaalseweg raakte de vrouw de macht over haar stuur kwijt en begon haar auto te tollen.

Hierdoor botste de auto tegen een boom en kwam uiteindelijk met de achterkant half in de sloot tot stilstand. Het slachtoffer raakte gewond aan haar gezicht en werd voor behandeling naar het Gelderse Vallei ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de aanrijding is vermoedelijk een glad wegdek door modder.

Aanrijding met letsel


LEERSUM  Op de Rijksstraatweg vond vrijdagmiddag een aanrijding tussen een bromfietser en een auto plaats. Twee personen raakten gewond. Omstreeks 14.40 uur kreeg de politie een melding van een aanrijding letsel op de Rijksstraatweg. Ter plaatse troffen agenten een 16-jarige jongen uit Maurik op de grond aan. De jongen was, volgens verklaringen van getuigen, tegen de achterkant van de auto van een 62-jarige man uit Leersum aangereden. De automobilist was zonder uit te kijken de weg op gereden. De bromfietser raakte gewond. Ook een 15-jarige passagier die achter op de bromfiets zat raakte gewond. Beide slachtoffers werden voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht.
 

Mannen gaan elkaar te lijf

ZEIST  In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 rond 01.30 uur kreeg de politie de melding dat in een horecagelegenheid aan de Slotlaan een man bij een ruzie een slagaderlijke bloeding had opgelopen.
Meerdere politie-eenheden gingen ter plaatse. In de gelegenheid bevond zich een 23-jarige man ( nog onbekende woonplaats). Hij had een snijwond in zijn nek, maar uit onderzoek van een ambulancebroeder bleek het niet om een slagaderlijke bloeding te gaan. Wel moest hij om de wond te laten hechten naar het ziekenhuis worden gebracht.
 
Terwijl agenten met het 23-jarige slachtoffer spraken, kwam een medewerker naar hen toe. Hij vertelde dat op een andere plek in de zaak een man met een snijwond in zijn hand zat. Dat bleek de man te zijn die de 23-jarige man had aangevallen. De man, 20 jaar oud en afkomstig uit Zeist, werd aangehouden. Uit verdere getuigenverklaringen bleek dat nog een derde man, een 40-jarige man uit Zeist, bij de zaak betrokken was. Ook hij werd ter plaatse aangehouden.
 
Terwijl agenten daar bezig waren, kwam een vierde man, een eveneens 20-jarige man uit Zeist, met een auto aanrijden. Hij bemoeide zich met de zaak en viel de 40-jarige Zeistenaar aan en ging ervandoor. Hij kon even later worden aangehouden. Het 23-jarige slachtoffer stapte van de brandcard en viel eveneens de 40-jarige man aan. Agenten hielden daarop ook het 23-jarige slachtoffer aan. Hij werd geboeid per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
 
De aangehouden verdachten zijn naar het politiebureau overgebracht en zijn voor nader onderzoek ingesloten. De politie weet nog niet wat de aanleiding voor de ruzie is geweest en zet het onderzoek voort.
 
300 dagen hechtenis
Tijdens het voorgaande zag een agent een man in dezelfde horecagelegenheid zitten, die hij herkende als een 26-jarige man uit Utrecht. Deze man bleek nog driehonderd dagen hechtenis te goed te hebben en werd aangehouden. Hij is naar het politiebureau overgebracht en is ingesloten.

Aanrijding letsel, veroorzaker rijdt door

ZEIST  Een 14-jarige jongen uit Driebergen fietste vrijdagmiddag omstreeks 15.45 uur over de Lageweg in de richting van de Driebergseweg. Plotseling reed een auto met hoge snelheid vanaf de Slotlaan in richting van de Zinzendorflaan. Hierbij werd de jongen aangereden en kwam met zijn fiets ten val. De bestuurder reed na het ongeval gewoon door, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.
 
De jongen raakte gewond en werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is op zoek naar de automobilist. Heeft u informatie, belt u dan met de politie van het district Binnensticht, tel.: 0900 – 88 44.

Candia weet weer niet te winnen

RHENEN  Het is Candia opnieuw niet gelukt een duel winnend af te sluiten, uit bij Lopik werd er slechts één punt gepakt.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Lustrumconcert soroptimisten

DOORN/MAARN  Het is een lustrumtraditie geworden bij de Soroptimistclub Heuvelrug om het jubileum te vieren met een klassiek concert.

Lees verder op de website van De Kaap

Musketiers weinig in te brengen bij CJVV

ELST  Het duel tussen CJVV en Musketiers heeft zaterdag geen onverwachte winnaar opgeleverd. Op eigen bodem bleven de Amersfoorters de lager geklasseerde ploeg uit Elst met 2-0 de baas. Alle twee doelpunten vielen in de tweede helft.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

18 oktober 2010

tijd: 11:40 uur  temperatuur: 5 °C

De Wissel Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Korfbalteam SVMM wint eerste duel

MAARN/MAARSBERGEN  Na een lastig seizoen waar SVMM 1 geen vuist kon maken en wedstrijden om kon zetten in punten, kreeg de korfbalformatie zaterdag de laatste kans tegen Huizen 3. Die werd, pas in de tweede helft, met beide handen aangegrepen; 8-6.

Lees verder op de website van De Kaap

SVMM overklast FZO

MAARN/MAARSBERGEN  Het was niet FZO die het SVMM moeilijk maakte, maar SVMM verzuimde in een vroeg stadium de score te openen. Hierdoor hield FZO nog wel hoop, maar uiteindelijk schoot Hans de Wit ook de hoop van FZO aan diggelen.

Lees verder op de website van De Kaap

Volleybal Enervo & Volleer: Goede week voor volleybalvrouwen

HEUVELRUG  De vrouwenteams van Enervo en Volleer beleefden een uitstekende week. Enervo verraste koploper Vives 3 in IJsselstein met 1-3, terwijl Volleer geen genade had met Switch 2 (4-0).

Lees verder op de website van De Kaap

Beschonken fietser

RHENEN  Zondagavond reed een 28-jarige Poolse man met zijn fiets over de Cuneraweg. Hij fietste aan de linkerkant van de weg en kwam in een bocht in botsing met een hem tegemoetkomende auto. Daarbij ontstond alleen schade.
 
Agenten gingen ter plaatse en constateerden dat de Pool sterk naar alcohol rook. Uit de blaastest bleek dat hij te veel had gedronken en de agenten hielden hem aan. Bij de ademanalyse in het politiebureau blies de man 635 ug/l, bijna drie keer het wettelijke maximum van 220 ug/l. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt en hij kreeg een rijverbod van zeven uur.

Man mishandeld

ZEIST  Zondagavond uur parkeerden een 28-jarige man en een 25-jarige vrouw hun auto in een straat in Zeist-west. Zij stapten uit en werden vervolgens uitgescholden door een buurvrouw van hen. Daarop gooide de Zeister een steen tegen het hekwerk van haar balkon.

Het tweetal liep vervolgens het portiek in en de trap op. Daar laaide de ruzie weer op en pakte de buurvrouw, een 25-jarige vrouw uit Zeist, een honkbalknuppel. De Zeister wist de klappen met zijn arm af te weren en de knuppel van haar af te pakken.
 
De politie werd gewaarschuwd en agenten hielden de 25-jarige buurvrouw aan. De 28-jarige Zeister liep letsel aan zijn arm op en deed aangifte van mishandeling. De agenten namen de honkbalknuppel in beslag. De drie betrokkenen hadden in het verleden op het relationele gebied al problemen met elkaar gehad. Dat was waarschijnlijk aanleiding tot de ruzie. Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.

Jeroen van Merwijk in Beauforthuis

AUSTERLITZ Alleen is maar alleen. Na ruim twintig jaar solo op het podium, treedt Jeroen van Merwijk dit seizoen op met zijn gelegenheidsformatie Le Big Bazar. 22 oktober speelt hij een tryout in het Beauforthuis.

Le Big Bazar, die bestaat uit meneer Van Merwijk zelf en de virtuoze gitaristen Wouter Planteijdt (SJAKO!) en René van Barneveld (SJAKO!, Urban Dance Squad), speelt nummers uit het rijke repertoire van Van Merwijk. De melodieuze slidegitaar van Van Barneveld en de onnavolgbare solo’s van Planteijdt geven Van Merwijks liedjes een geheel nieuwe lading. Zij komen dankzij de begeleiding van deze twee iconen uit de Nederlandse popmuziek als het ware ‘thuis’. Het levert een verrassende mengeling van Nederlandse kleinkunst en Amerikaanse folk en blues op. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Het programma Le Big Bazar bestaat voornamelijk uit liederen, afgewisseld met nu en dan een anekdote, een column of een luchtig gedicht van de hand van maestro Van Merwijk. De beeldend kunstenaar Van Merwijk tekent voor het toneelbeeld. Driestemmigheid is niet uitgesloten.
vrijdag 22 oktober, 20.15 uur 
Jeroen van Merwijk – Jeroen van Merwijk et le Big Bazar – try-out 
entree € 17,50 | reductieprijs € 12,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Nacht vol brandjes in Doorn

DOORN  In de nacht van zaterdag op zondag zijn er weer brandstichtingen geweest. De kunststof container naast Super De Boer werd in de brand gestoken en later in de nacht een mobiele toilet-unit naast een bouwkeet.

Lees verder op de website van De Kaap

Koploper MIA veel te sterk voor KCD/Decohome

DOORN  Met een afgetekende 22-9 nederlaag keerde KCD/Decohome zaterdag thuis in Doorn. Koploper MIA liet geen spaan heel van eventuele Doornse ambities.

Lees verder op de website van De Kaap

19 oktober 2010

tijd: 13:50 uur  temperatuur: 11 °C

Sint Hubertuslaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2009

HEUVELRUG Door het SGBO is voor de derde keer het verplichte  klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder inwoners die een Wmo-voorziening hebben aangevraagd.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek over 2009 zijn dit de meest opvallende gegevens:
    •    Ten opzichte van 2008 is de tevredenheid over de aanvraagprocedure verhoogd van een 6,1 naar een 6,6. In het onderzoek wordt steeds de tevredenheid vergeleken met een zogenaamde referentiegroep, dat is een andere gemeente die in omvang even groot is als onze gemeente. In de referentiegroep ligt dit cijfer hoger (een 7,4) maar dit komt met name door de niet zo goede score bij de wachttijd tussen aanvraag en  hulpverlening (61 % is daar tevreden over ten opzichte van 82 % bij de referentiegroep). Dit komt vooral omdat er de wachttijden voor het leveren van huishoudelijke hulp in 2009 lang waren. In 2010 is deze problematiek opgelost. Er zijn contracten met (5) andere aanbieders afgesloten waarbij de wachttijden het eerste halfjaar bijna altijd binnen de afgesproken twee weken bleven.
    •    De tevredenheid van mensen die huishoudelijke hulp ontvangen is onverminderd hoog gebleven (een 7,7 ten opzichte van de referentiegroep een 7,8). Het meest tevreden is men over de inzet en aandacht van de medewerkers en de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Het minst tevreden is men over de vervanging bij ziekte of vakantie.
    •    Ook de tevredenheid over de leverancier en de kwaliteit van woningaanpassingen, woonvoorzieningen, rolstoelen en scootmobielen is goed. Gemiddeld geeft men een 7,0 (tegen 7,3 van de referentiegroep). Dit komt vooral doordat de leverancier van woningaanpassingen en woonvoorziening ten opzichte van de referentiegroep minder hoog scoort. 89 % van de aanvragers is tevreden (ten op zichte van 94 % in de referentiegroep) over de leverancier van woningaanpassingen.  91 % van onze aanvragers is tevreden (ten opzichte van 96 % in de referentiegroep) over de leverancier van woonvoorzieningen. Op dit moment zijn wij begonnen met een aanbesteding voor trapliften en bezien wij of een aanbesteding voor woningaanpassingen gedaan moet worden. Op deze manier trachten wij meer grip te krijgen op de uitgaven en de kwaliteit van deze voorzieningen.
    •    De tevredenheid bij het collectief vervoer, de regiotaxi is hoog. Een 7,3 ten opzichte van een 6,8 van de referentiegroep. Ook ten opzichte van vorig jaar (een 6,8) is dit beter.
    •    In 2009 hebben minder mensen gehoord van de wmo-raad (van 42 naar 35 %) maar dit is ten opzichte van de referentiegroep (29 %) een redelijk resultaat. 86 % van de mensen geeft aan tevreden te zijn over de adviezen van de wmo-raad.

Tunnel bij station Maarn gaat weer open voor gemotoriseerd verkeer

MAARN  Uiterlijk vrijdag 22 oktober gaat de tunnel bij het station Maarn (aan de Raadhuislaan) weer open voor gemotoriseerd verkeer. Dit is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente, Rijkswaterstaat, ProRail en aannemer Strukton. Om verkeersdrukte bij de Kapelweg en Tuindorpweg te voorkomen, wordt doorgaand verkeer op de Amersfoortseweg geadviseerd de huidige omleidingsroute te gebruiken.
 
In de nieuwe tijdelijke situatie bij de tunnel blijft er één rijstrook beschikbaar en wordt aan beide kanten van de tunnel een verkeersregelinstallatie geplaatst. Auto’s en fietsers kunnen om en om deze rijstrook gebruiken. Voor voetgangers wordt een smal voetpad gecreëerd. Voor de opslag van bouwmaterialen wordt gebruik gemaakt van een deel van het grasveld bij het voormalig gemeentehuis.

De werkzaamheden aan het tunneltje bij het station vinden plaats in het kader van het project ‘Verbreding A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal’ door Rijkswaterstaat. In eerste instantie werd uitgesproken dat de tunnel bij het station voor een langere periode voor gemotoriseerd verkeer afgesloten zou worden.

Na de start van de werkzaamheden kwamen er veel kritische signalen van inwoners en ondernemers over de langdurige afsluiting. Deze geluiden zijn serieus opgepakt. Alle betrokken partijen hebben daarom gezocht naar een oplossing waarbij rekening is gehouden met een betere bereikbaarheid. Hierbij is de veiligheid van de weggebruiker niet uit het oog verloren.

Inbreker met spijt?

DRIEBERGEN Een inbreker nam op maandagmiddag 18 oktober geen spullen mee, maar liet wel een briefje met een vriendelijke groet achter.
 
Rond 18.15 uur ontdekte een bewoner van een woning aan de Hoofdstraat dat er die middag na 15.30 uur in het pand was ingebroken. Tot zijn opluchting was daarbij niets gestolen, maar waren er alleen spullen verplaatst. Bijzonder was dat hij een briefje aantrof met de groeten van de inbreker. Het is niet duidelijk of de inbreker spijt kreeg tijdens zijn inbraak of dat hij niets naar zijn gading had kunnen vinden. De bewoner deed aangifte van de inbraak.

Frontale aanrijding

AMERONGEN  Bij een frontale aanrijding tussen twee auto’s raakten op maandagmiddag 18 oktober beide bestuursters gewond.
 
Rond 14.05 uur reed een 37-jarige automobiliste uit Warmond met haar 14-jarige zoon over de Bergweg, komende uit de richting van Amerongen en gaande in de richting van Overberg. Over dezelfde weg kwam hen een 38-jarige automobiliste uit Veenendaal tegemoet. Blijkens de verklaring van moeder en zoon reed de Veenendaalse midden op de weg. De Warmondse stuurde nog naar rechts, maar kon een frontale aanrijding niet meer voorkomen.
 
Beide bestuursters raakten bekneld. Gezien de ernst van de aanrijding kwamen alle hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De brandweer bevrijdde beide bestuursters en alle drie de betrokkenen werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
 
In het ziekenhuis bleek dat de jongen geen noemenswaardig letsel had, zijn moeder had onder andere een open beenbreuk. De Veenendaalse had meerdere botbreuken opgelopen en is ernstig gewond op de afdeling Intensive Care opgenomen. De afdeling Verkeersongevallenanalyse van de Verkeerspolitie Utrecht heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld.

Oefentocht brandweer Heuvelrug

HEUVELRUG  De oefentocht van de brandweer is terug van weggeweest. Zaterdag 16 oktober werd voor het eerst in lange tijd door de brandweer van het district Heuvelrug een oefentocht gehouden.

Lees verder op de website van De Kaap

DEV Doorn pakt benodigde 3 punten tegen DVSA

DOORN  Na twee pijnlijke verliespartijen heeft DEV de stijgende lijn weer gevonden. Thuis werd zonder uiterste inspanning afgerekend met DVSA. De Doornse ploeg speelde niet overtuigend, maar bouwde de score in de tweede helft uit naar 3-0.

Lees verder op de website van De Kaap

Politiek Café over Cultuurbeleid

DOORN  D66 Utrechtse Heuvelrug organiseert op woensdag 3 november een actueel Politiek Café gezien het nieuwe regeer- en gedoogakkoord. Centraal op deze avond staat namelijk het thema gemeentelijk Cultuurbeleid.

Lees verder op de website van De Kaap

Inschrijven voor Amerongse Koploop 2010

AMERONGEN  De dertiende editie van de Koploop in Amerongen wordt op zaterdag 23 oktober gehouden. In de bossen van nationaal park Utrechtse Heuvelrug is opnieuw een uitdagend parcours uitgezet over een ronde van vijf kilometer.

Lees verder op de website van De Kaap

20 oktober 2010

tijd: 13:45 uur  temperatuur: 9 °C

De Sluis Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Ernstige aanrijding

LEERSUM  Op dinsdag 19 oktober moest een automobilist uitwijken voor een tegenligger, die gevaarlijk inhaalde. Daardoor botste de automobilist tegen een boom, met twee gewonden tot gevolg.
 
Rond 16.55 uur reed een 24-jarige automobilist uit Leersum met zijn 53-jarige Leersumse vader over de Rijksstraatweg. Zij zagen dat hen een tractor tegemoet kwam en twee automobilisten haalden de tractor in. De eerste had daar voldoende tijd voor, maar de tweede automobilist zag kennelijk te laat dat de Leersummer hem tegemoet kwamen. De 24-jarige Leersummer zag zich genoodzaakt uit te wijken, verloor daarbij de macht over het stuur en botste tegen een boom. Door de kracht van de aanrijding gingen de airbags uit en draaide de auto 180 graden. Vader en zoon raakten gewond en werden per ambulance naar het UMC in Utrecht gebracht. De veroorzaker van het ongeval, de inhalende automobilist, is niet gestopt, maar is doorgereden. Getuigen noteerden het kenteken, maar de auto bleek op naam van een leasemaatschappij te staan. Daar wordt door de politie contact mee opgenomen.
 
Gezien de ernst van het ongeval werd de weg tussen de rotonde Darthuizen en het AZC gedurende enige tijd afgesloten. De afdeling Verkeersongevallenanalyse van de Verkeerspolitie Utrecht heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld.

Proletarisch winkelen

ZEIST  Op dinsdagmiddag 19 oktober ging twee meisjes op zoek naar nieuwe kleding met de bedoeling die niet te betalen. Zij werden betrapt.
 
Rond 15.40 uur zag een medewerker van een winkel aan de 1e Hogeweg dat meisjes meerdere kledingstukken uit de stellingen pakten en daarmee een pashokje in gingen. Kort daarna kwam het tweetal het hokje weer uit, maar hingen maar enkele kledingstukken terug. Vervolgens liepen zij naar de uitgang, waar zij door de beveiliging werden aangesproken. Het tweetal bleek voor 350 euro aan kleding te hebben gestolen. Zij werden even later aan de politie overgedragen.
 
Agenten brachten de verdachten, meisjes van 13 en 15 jaar en afkomstig uit Bunnik en Soesterberg, naar het politiebureau over. Zij bekenden beiden de kleding te hebben gestolen. Tegen de twee is proces-verbaal opgemaakt.

Winnaars fotowedstrijd Groei en Bloei

HEUVELRUG  Groei & Bloei afdeling Doorn en omstreken schreef afgelopen zomer de fotowedstrijd “Wereld Natuurlijk” uit. Er waren ruim 120 inzendingen. De hoofdprijs in de categorie ‘Groei & Bloei, macro en enkele objecten’, is gewonnen door Ezra Pater uit Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Revius debatteert mee

DOORN  Maar liefst honderd havo/vwo-scholen uit het hele land strijden dit jaar om de titel Nederlands Kampioen Debatteren voor Scholieren. Ook het Revius Lyceum uit Doorn doet mee.

Lees verder op de website van De Kaap

Boete geëist vanwege dood door schuld op de Lek

AMERONGEN  Tegen het bedrijf dat op de Lek aan het werk was toen daar bij Amerongen een boei ontplofte, is maandag door de officier van justitie in Utrecht een boete van €12.000,- geëist wegens dood door schuld.

Lees verder op de website van De Kaap

21 oktober 2010

tijd: 13:50 uur  temperatuur: 10 °C

Boomgaard Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Autobrand

ZEIST  Bij een autobrand liep in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 oktober één auto zware en liepen twee auto’s lichte schade op.
 
Afgelopen nacht rond half twee kregen brandweer en politie de melding van een autobrand op de Voorheuvel. Hier bleek dat een auto in brand stond, waardoor twee andere geparkeerde auto’s ook lichte schade opliepen. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de brandende auto zware schade opliep.
 
Gezien de aangetroffen sporen gaat de politie uit van brandstichting. Aan getuigen van de brandstichting en aan mensen die iets verdachts op of in de omgeving van de Voorheuvel hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Binnensticht op telefoonnummer 0900-8844.


Voor de taalpuristen hieronder het originele politiebericht met het verzoek dit op hun manier te herschrijven met zo weinig mogelijk veranderingen in de oorspronkelijke tekst.


Autobrand
ZEIST  Bij een autobrand liep in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 oktober één auto zware en liepen twee auto’s lichte schade op.
 
Rond 01.35 uur kregen de brandweer en politie de melding van een autobrand op de Voorheuvel. Ter plaatse bleek dat een geparkeerde auto in brand stond, waardoor twee andere geparkeerde auto’s ook lichte schade opliepen. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de brandende auto zware schade opliep.
 
Gezien de aangetroffen sporen gaat de politie uit van brandstichting. Aan getuigen van de brandstichting en aan mensen die iets verdachts op of in de omgeving van de Voorheuvel hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Binnensticht op telefoonnummer 0900-8844.

Inbreker na grote zoektocht gepakt

RHENEN  Het kostte de nodige moeite, maar agenten hielden op woensdagmiddag 20 oktober een man aan op verdenking van het plegen van een inbraak.
 
Rond 13.00 uur kreeg de politie de melding dat twee mannen hadden ingebroken bij een pand aan de Herenstraat en er vervolgens vandoor waren gegaan. Meerdere politie-eenheden gingen ter plaatse. Agenten zagen de verdachten rennen, maar raakten op de Nieuwe Veenendaalseweg het zicht op hen kwijt. Een getuige meldde vervolgens het tweetal op de Bontekoestraat te hebben zien rennen.
 
Meerdere politie-eenheden zetten de omgeving af en er werd onder andere met politiehonden gezocht. Daarbij werd een 24-jarige man uit Rhenen aangehouden, die aan het signalement voldeed. Bij nader onderzoek bleek hij geen verdachte te zijn en werd hij heengezonden. Bij verder onderzoek troffen agenten daar geen verdachten meer aan.
 
Rond 14.30 uur zagen agenten een verdachte wegrennen, die hen kennelijk aan zag komen. Direct stelden meerdere agenten een onderzoek in de omgeving in, waarbij weer een politiehond werd ingezet. Agenten troffen de verdachte, een 24 jarige man (met een nog onbekende woonplaats) in een tuin aan de Bantuinweg aan. Hij had zich onder een heg verstopt. Zij hielden hem aan en brachten hem naar het politiebureau over. De verdachte had een autosleutel bij zich, de bijbehorende auto met een buitenlands kenteken werd op de Willem van Nasstraat aangetroffen. Agenten namen het voertuig voor nader onderzoek in beslag.
 
Bij de woning aan de Herenstraat bleken de verdachten te hebben ingebroken, terwijl één van de bewoners zich op de eerste verdieping bevond. Toen één van de verdachten de trap opliep, kwam zij oog in oog met hem te staan. Vervolgens waren de verdachten ervandoor gegaan. De bewoners moeten nog kijken wat er is gestolen.
 
De politie zet het onderzoek naar de aangehouden en ontkomen verdachte voort.

Kraaybeekerhof van de ondergang gered


DRIEBERGEN  Eind vorige week werd bekend dat het noodlijdende Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen de activiteiten kan voortzetten. De Stichting BD Grondbeheer wordt de nieuwe eigenaar van de grond. De ideële onroerend-goed-stichting Non-Nobis neemt de gebouwen van het landgoed over.


LEES VERDER IN DE STICHTSE COURANT VAN 21-10-2010

Kroepoek – muzikale kindervoorstelling in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Op zondag 24 oktober een muzikaal verhaal voor kinderen vanaf 6 jaar, in het Beauforthuis. Kroepoek heet Kroepoek, omdat zijn oma altijd véel te veel kroepoek bakt en Kroepoek al die kroepoek dan mee naar school neemt.

Maar daar gaat het niet om, het gaat om zijn opa, en diens geheim… Wanneer Kroepoek in een oude kist op zolder een viool ontdekt, begint er een spannende en bizarre zoektocht door het land van zijn grootouders naar het verleden van opa. Theater Djempol maakt er weer een spannend en muzikaal verhaal van. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Theater Djempol laat zich inspireren door vertelvormen, klanken en magische elementen uit de Indische cultuur, die een mengeling is van de Nederlandse en Indonesische cultuur. 
Ondersteund door een scala aan (traditioneel) Indonesische, Indische, maar ook Westerse instrumenten, vertellen zij een jonge generatie verhalen vol magie, die zich afspelen in Nederland en ver daarbuiten.
zondag 24 oktober, 11.30 uur 
Kroepoek – muzikale kindervoorstelling v.a 6 jr – door Theater Djempol 
entree € 7 | reductieprijs € 5 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Zeist maakt zwembad milieuvriendelijk

ZEIST  Zeist gaat zwembad Dijnselburg milieuvriendelijker maken. De gemeente wil de uitstoot van CO2 in het bad flink terugschroeven. Er komt een nieuwe luchtinstallatie, de zwembaden worden ’s nachts afgedekt en op energieslurpende apparaten komen timers.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Veerle wint voorleeswedstrijd

MAARN  Tijdens de boekenweek werd op De Ladder traditioneel de voorleeswedstrijd van de school gehouden. De groepen 5, 6 en 7, 8 hadden allemaal hun beste voorlezers afgevaardigd naar de aula waar de voorleestroon klaarstond en de jury achter de tafel had plaatsgenomen.

Lees verder op de website van De Kaap

Grafkosten flink naar beneden

HEUVELRUG  De gemeenteraad wil dat het tarief voor het grafonderhoud naar het landelijk gemiddelde wordt bijgesteld. Een voorstel van GroenLinks/PvdA om dit te bewerkstelligen, werd door de hele raad aangenomen.

Lees verder op de website van De Kaap

Welnúh helpt Doornse rijvereniging

DOORN  In het kader van het nieuwe project van het Steunpunt Vrijwiligers van Welnúh heeft de lustrumcommissie van de Doornse rijvereniging Arrêche, hulp van Welnúh ontvangen bij de ondersteuning van de penningmeester.

Lees verder op de website van De Kaap

Kasteel gaat maanden op slot

AMERONGEN  Er is grote vooruitgang in het herstel van het totale Kasteelcomplex in Amerongen. Alle bouwkundige restauraties zijn inmiddels binnen budget en tijd afgerond. Muren, balken, vloeren, plafonds, trappen en stucwerk zijn als nieuw.

Lees verder op de website van De Kaap

22 oktober 2010

tijd: 11:55 uur  temperatuur: 9 °C

De Lei Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Herfstplacemat maken

Maak een mooie herfstplacemat
ZEIST  Op zondag 24 oktober organiseert het bezoekerscentrum De Boswerf een herfstige knutselactiviteit: maak een mooie herfstplacemat. Als je slim bent verzamel je tijdens de wandeling naar De Boswerf mooie gekleurde herfstbladeren, die kun je dan in je placemat verwerken.
De activiteit vindt plaats van 12.30 uur tot 16.00 uur en kost € 5,00 per persoon.

Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur (tot eind oktober). Van november tot en met maart is het bezoekerscentrum tot april alleen op de zondagen geopend.

Voor meer informatie kunt u onze website www.boswerf.nl raadplegen of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf, telefoon 030 – 69 22 393.
U vindt het bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.

Zwijnen rukken op naar Heuvelrug

RHENEN Medewerkers van de Zoogdiervereniging hebben in Rhenen bewijzen gevonden dat het wilde zwijn op rukt. Zwijnen zijn al lang niet meer gezien op de Heuvelrug.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Peter Achterberg nieuwe voorzitter Candia’66

RHENEN  Voetbalvereniging Candia’66 heeft een nieuwe voorzitter. Peter Achterberg heeft maandag het stokje overgenomen van Theo Hoogendorp. Achterberg was tot maandag vice voorzitter en secretaris bij de Rhenense club.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Herfstactiviteiten bij Schaapskooi Zuylestein

LEERSUM  Vrouwe Autumnus leest op 24 oktober om 13.30 uur een herfstverhaal voor. Daarna zijn er leuke herfstactiviteiten. De activiteiten worden gehouden in de schaapskooi van Landgoed Zuylestein.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Heuvelrock’ in De Binder

LEERSUM/HEUVELRUG  In het Sport- en Cultureel Centrum De Binder zal zaterdag 6 november de eerste editie van ‘Heuvelrock’ plaatsvinden. Zes bands uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug zullen zich dan presenteren.

Lees verder op de website van De Kaap

Krakers mogen nog paar weken blijven

DOORN  De krakers van een woning op Hydepark, mogen in ieder geval tot 12 november blijven. De vier krakers hebben een kort geding aangespannen tegen de staat en dat dient op 12 november.

Lees verder op de website van De Kaap

Kijken naar planschade

DOORN/UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet het verzoek om planschade van twee bewoners van de Paulus Potterlaan in Doorn opnieuw beoordelen. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht dinsdag bepaald.

Lees verder op de website van De Kaap

23 oktober 2010

tijd: 13:50 uur  temperatuur: 7 °C

Langbroekerdijk Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Belevingstocht Nacht van de Nacht in Zeist

ZEIST  Op zaterdag 30 oktober organiseert bezoekerscentum De Boswerf de belevingstocht “De Nacht van de Nacht”. In de nacht dat de wintertijd weer ingaat vragen we aandacht voor donkere nachten en dieren in de nacht. De tocht start om 19.30 uur.

Gidsen van bezoekerscentrum De Boswerf, KNNV, IVN en van Stichting het Utrechts Landschap gaan met u op zoek naar tekenen van leven in het nachtelijk bos. We gaan op zoek naar vleermuizen, uilen en insecten. Bij helder weer gaan we de sterrenhemel bekijken.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Daarna is er gelegenheid om een drankje te gebruiken.
De Boswerf is vanaf 19.00 uur geopend. Kosten € 3,00 per deelnemer incl. een kop koffie/ thee. Aanmelden is verplicht: telefonisch (030-6922393) of via de mail: boswerf@milieudienstzou.nl

Landelijke campagne
De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu organiseren voor de zesde keer de Nacht van de Nacht om aandacht te vragen voor de schoonheid van de donkere nacht. Zij willen hiermee bereiken dat gemeentes en bedrijven permanent beleid gaan voeren waarbij nachtelijke duisternis voorop staat. Niet alleen levert dat een energiebesparing op, het is ook beter voor dier en mens. In heel het land zullen honderden kerken, kantoren, bruggen, torens, gemeentehuizen en monumenten de verlichting doven.
 
Waarom?
Er zijn nog maar weinig echt donkere plekken in Nederland. Reclamezuilen, straatverlichting en verlichte kassen zorgen voor lichthinder. Mens en dier hebben hier last van. Mensen slapen minder goed naarmate het lichter wordt en het ritme van dieren wordt er door verstoord: vogels maken eerder nesten, de sterrenhemel is vrijwel onzichtbaar. Elk jaar wordt het lichter en lichter. Daar kan iets aan gedaan worden.
Voor meer informatie over de landelijke campagne kunt u terecht op de website: www.laathetdonkerdonker.nl

Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur (tot eind oktober). Hierna is het bezoekerscentrum tot april alleen op de zondagen geopend. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030-69 22 393. U vindt bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.

24 oktober 2010

tijd: 12:15 uur  temperatuur: 8 °C

Princenhof Park Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Verdachten fietsendiefstal aangehouden

DRIEBERGEN Surveillerende agenten hebben op zondag 24 oktober rond 02.40 uur een 28-jarige man uit Huis ter Heide en een 53-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van diefstal van fietsen.
 
De agenten hadden de twee mannen kort daarvoor bij een fietsenstalling aan de Stationsweg aangesproken omdat het vermoeden ontstond dat ze aan het stelen waren. Omdat hiervoor bewijs ontbrak, besloten de agenten weg te rijden en de situatie af te wachten. Kort daarna stapten de mannen in een auto met aanhanger en reden weg.
 
Op de Breullaan werden ze gestopt door de agenten en werd in de aanhanger een dames- en een herenfiets aangetroffen. Daarop werden ze aangehouden op verdenking van diefstal en ingesloten voor nader onderzoek en verhoor.

Verdachten vandalisme aangehouden

RHENEN  Op vrijdagavond 22 oktober werden omstreeks half elf drie mannen van 18 en 19 jaar aangehouden op verdenking van vandalisme. Het drietal uit Rhenen en Zeist werd aangehouden na een melding dat jongeren een verkeersbord vanaf het viaduct op de Grebbeweg hadden gegooid.
 
Dit vernielde bord werd inderdaad aangetroffen. Bij een zoekactie in de omgeving werden drie wegvluchtende jongens aangetroffen, aangehouden en meegenomen naar het bureau voor nader verhoor en onderzoek. Proces-verbaal wordt tegen het drietal opgemaakt.

Oproep getuigen: Beroving

ZEIST  Op vrijdag 22 oktober kwam een 19-jarige man uit Utrecht op het bureau aangifte doen van beroving. Het slachtoffer verklaarde kort daarvoor – omstreeks 19.45 uur – bij een parkeerplaats aan de Kerkweg te zijn beroofd van zijn gouden ketting.
 
Hij was enkele minuten daarvoor op de Slotlaan aangesproken door drie mannen in een donkerkleurige Opel Corsa. Een van de mannen uitte dreigende taal en daarop liep het slachtoffer weg van het voertuig. Vervolgens kwamen twee van de drie mannen achter de man aan lopen en spraken hem opnieuw aan. Ter hoogte van de parkeerplaats bij de Kerkweg werd de ketting van het slachtoffer onder bedreiging afgenomen. Daarop ging het slachtoffer er snel vandoor en deed aangifte.
 
Signalementen daders:
Dader 1: Getinte huidskleur, tussen 20 en 25 jaar,  ong. 1.90 cm, zwart haar tot in de nek, slank postuur, donkerblauwe spijkerbroek, zware heupjas met grote bontkraag, sprak Nederlands met een Noord Afrikaans accent.
Dader 2: Getinte huidskleur, ongeveer 16 jaar, zo’n 1.50 – 1.60 cm. lang, donkerblauwe spijkerbroek, witte jas met zwarte vlakken.
Dader 3(bestuurder van het voertuig): Getinte huidskleur, ongeveer 25 jaar oud.
 
Getuigen of personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie in Zeist via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Muziek in de Maartenskerk

DOORN  Zeven strijkers van het Koninklijk Concertgebouworkest treden op zaterdag 30 oktober op in de Maartenskerk in Doorn. Zij spelen werken van Richard Strauss en Ludwig van Beethoven.

Lees verder op de website van De Kaap

Eric Vloeimans & Kasba

AUSTERLITZ  Trompettist Eric Vloeimans, nooit te beroerd om zijn grenzen op te zoeken, speelt op 31 oktober in het Beauforthuis met het marokkaans-nederlandse Kasba.

Kasba heeft in Nederland èn Marokko een ijzersterke live-reputatie opgebouwd met een aanstekelijke combinatie van Noord-Afrikaanse raï, rock, funk en reggae. Ze schopten het zelfs tot voorprogramma van Khaled, de koning van de raï, en een optreden op het huwelijksfeest van Willem Alexander en Maxima. Eric Vloeimans, één van de beste trompettisten van Europa, heeft een uitzonderlijk talent om originele muziek van uitstekende kwaliteit te maken. Dit wordt groot vuurwerk! Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zondag 31 oktober, 17.30 uur 
Kasba & Eric Vloeimans 
entree € 15 | reductieprijs € 10 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Film over ouder worden

MAARN  De film ‘De kunst van het ouder worden’ is op dinsdag 2 november te zien in de Sociaal Cultureel Centrum ‘Trefpunt’ in Maarn. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur.

Lees verder op de website van De Kaap

25 oktober 2010

tijd: 10:15 uur  temperatuur: 8 °C

Prinses Beatrixlaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Verdachte auto-inbraak aangehouden

ZEIST  De politie heeft op maandag 25 oktober rond 01.30 uur een 19-jarige man uit Zeist aangehouden op verdenking van het inbreken in een geparkeerde auto op de Professor Lorentzlaan.
 
Surveillerende agenten zagen de verdachte op de Buys Ballotlaan rijden en vertrouwden de situatie niet. Ze spraken de man aan en troffen in het voertuig diverse goederen aan, waaronder twee navigatiesystemen met laders. De verdachte gaf een vage verklaring op van de bestemming. Daarop werd de verdachte aangehouden en ingesloten in het cellencomplex in Houten voor nader onderzoek en verhoor.

Bekersucces voor mannen Enervo

HEUVELRUG  De week van de herfstvakantie wordt traditioneel gebruikt voor de eerste bekerronde. De vrouwen van Volleer liepen tegen Thor 2 tegen hun eerste nederlaag aan (2-3). De mannen van Enervo wonnen in Scheveningen van Kalinko 3.

Lees verder op de website van De Kaap

Hemur Enge C1 kampioen

AMERONGEN  Naast de B1 en C2 is ook het team van Linda Broekmeulen en Helma van der Kloes, Hemur Enge C1, kampioen geworden. De C’tjes wonnen vrij gemakkelijk van Viking C2 met 11-1.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Music Kids’ cursus bij OBK Rhenen

RHENEN  OBK Rhenen presenteert nogmaals de cursus Music Kids, 25 muzieklessen voor kinderen vanaf zeven jaar. Dit begint 28 oktober, terwijl de lessen 45 minuten duren en elke donderdag worden gegeven om 15:30 uur en 16:30 uur.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

26 oktober 2010

tijd: 11:40 uur  temperatuur: 6 °C

Korte Dreef Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Overtuigende winst teams LTV Maarn

MAARN  Nu de laatste speeldagen van de najaarscompetitie er op zitten, loopt het tennisseizoen langzaam ten einde. In deze competitie wisten twee seniorenteams en één jeugdteam van de LTV Maarn overtuigend kampioen geworden.

Lees verder op de website van De Kaap

Koploop 2010: Nat en onvergetelijk

AMERONGEN  Een kleine 400 sportievelingen deden zaterdag mee aan de dertiende Deur Financiële Diensten Koploop in Amerongen. Een onvergetelijke editie vanwege de weersomstandigheden.

Lees verder op de website van De Kaap

Roeland Schweitzer draagt gedichten voor op pont

AMERONGEN  Een tochtje met de pont bij Amerongen was zaterdag anders dan anders. De Amerongse dichter Roelans Schweitzer trakteerde passanten op vier Rijngedichten.

Lees verder op de website van De Kaap

Rhenenaren kunnen aan fitheid en gezondheid werken

RHENEN De Gemeente Rhenen lanceert deze maand samen met Sportservice Midden Nederland een nieuw beweeg- en gezondheidsproject. Onder de naam ActiefMET Leefstijl willen zij inwoners uit Rhenen tussen de 40 en 60 jaar helpen aan hun fitheid en gezondheid te werken.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

DEV Doorn verslaat Quick AFC en bekert door

DOORN  DEV Doorn legde geconcentreerd en degelijk spel op de mat en bracht de zondag derdeklasser zo nu en dan in verlegenheid. De teamprestatie werd beloond met een 2-4 overwinning en een ticket voor de tweede knock-out ronde in de beker.

Lees verder op de website van De Kaap

27 oktober 2010

tijd: 14:10 uur  temperatuur: 10 °C

Zuiderplantsoen Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Geen ecoducten bij Leusden en Maarn

HEUVELRUG  Er komen voorlopig geen ecoducten meer bij in de provincie Utrecht. PvdA en Groenlinks hadden een motie ingediend om over provinciale wegen bij Leusden en Maarn twee faunapassages aan te leggen, maar Gedeputeerde Staten raadt dat af in verband met de bezuinigingen.

Lees verder op de website van De Kaap

College wil investeren in gymlokalen voor Scholengemeenschap Maarsbergen (SGM)

MAARSBERGEN De gymzalen van de Scholengemeenschap Maarsbergen (SGM) zijn oud en toe aan vervanging. Het college van B&W heeft daarom besloten aan de gemeenteraad voor te stellen een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor vervangende nieuwbouw van de twee gymzalen voor de SGM.

Goede onderwijshuisvesting is een van de punten uit het collegeprogramma waar de komende tijd extra aandacht voor is. Al eerder stelde het college 700.000 euro beschikbaar. Het gaat dus om een totaal-bedrag van 1,7 miljoen euro. In de langetermijnvisie (het Integraal Huisvestingsplan) is al rekening gehouden met een nieuwe sportvoorziening voor de SGM.

Schimmentheater en lampion maken

ZEIST Op zondag 7 november speelt het schimmentheater Licht in het Donker, de voorstelling “Lichtje voor de winter” bij Bezoekerscentrum De Boswerf.
Het schimmentheater speelt een voorstelling gebaseerd op de tradities rond Sint Maarten met liedjes, lichtjes en langs deuren gaan in het donker.
Daarna maken kinderen zelf een lampion waaruit ze schimmen knippen of prikken. De lampion en de liedjes die ze leren kunnen ze op 11 november gebruiken bij het langs de deuren gaan. De activiteit is geschikt voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. De activiteit vindt plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Kosten bedragen € 7,- per persoon. Vanwege de beperkte deelname is reservering vooraf noodzakelijk. Dat kan telefonisch  (030-6922393) of via de mail boswerf@milieudienstzou.nl Een kwartier voor aanvang kunt u de kaarten afhalen.

Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van november tot en met maart is het bezoekerscentrum alleen op de zondagen geopend.

Voor meer informatie kunt u onze website www.boswerf.nl raadplegen of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf, telefoon 030 – 69 22 393.
U vindt het bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.


Nieuwe wethouder geeft zich bloot

HEUVELRUG  Volgens onbevestigde berichten wordt VVD-er Bert Homan de nieuwe wethouder van de Utrechtse Heuvelrug. Hij volgt Robbert Waltmann op, die volgend jaar aantreedt als directeur-bestuurder van de woningstichting Den Helder.

Lees verder op de website van De Kaap

Tegen boom

ZEIST Dinsdag schrok een 19-jarige bromfietser uit Zeist vermoedelijk zo van een andere weggebruiker dat hij tegen een boom langs de 1e Hogeweg botste . De man raakte gewond aan zijn been en werd vervoerd naar het ziekenhuis.

Open dag basisscholen Leersum

LEERSUM  In verband met de inschrijving van de vierjarige kinderen geboren tussen 1 oktober 2007 en 1 oktober 2008 houden de basisscholen in Leersum op dinsdag 2 november een open dag.

Lees verder op de website van De Kaap

Gemeente en Sportservice lanceren actieve leefstijlproject

HEUVELRUG  De Gemeente Utrechtse Heuvelrug lanceert deze maand samen met Sportservice Heuvelrug een nieuw beweeg- en gezondheidsproject. Zij willen inwoners uit de Heuvelrug van zestig tot zeventig jaar helpen aan hun fitheid te werken.

Lees verder op de website van De Kaap

Sportdag BSO Doorn-Driebergen

DOORN  De eerste sportdagen voor kinderen van de Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn (SKDD) zijn in de herfstvakantie gehouden. Deze werden georganiseerd voor kinderen van 7 jaar tot 12 jaar, die gedurende het schooljaar wekelijks gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

Lees verder op de website van De Kaap

28 oktober 2010

tijd: 13:45 uur  temperatuur: 13 °C

Buntlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

‘Bouw van tweede sporthal zal dramatische gevolgen hebben’

DRIEBERGEN  In een brandbrief aan B&W en alle raadsfracties van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de Raad van Toezicht van Health Center Hoenderdaal deze week gemeld uitermate bezorgd te zijn over het plan van korfbalvereniging Dalto om in de directe omgeving van sportcomplex Hoenderdaal een eigen korfbalhal te bouwen.

Volgens de Raad van Toezicht zullen de gevolgen van dit plan dramatisch zijn voor Health Center Hoenderdaal en zal de rekening hiervoor uiteindelijk bij de belastingbetaler worden gedeponeerd. De heren Jan Lijffijt, voorzitter van de Raad van Toezicht, en Hans Blankenstein, directeur van Health Center Hoenderdaal, leggen uit welke ernstige problemen zij voorzien als dit Dalto-plan wordt doorgezet. Omdat Dalto voor 34 procent van de omzet van de sporthal zorgt zal Hoenderdaal, als Dalto als huurder wegvalt, de gemeente om een drastische verhoging van de subsidie moeten vragen. Jan Lijffijt: “Als die subsidieverhoging niet wordt toegekend, dan rest ons geen andere keus dan de hal te sluiten. De overige sportclubs in het dorp, maar ook scholen en particulieren, zullen hiervan de dupe zijn en het personeel van Hoenderdaal dat aan de hal verbonden is zal moeten worden ontslagen”.


LEES VERDER IN DE STICHTSE COURANT VAN 28-10-2010

Koopkracht inwoners daalt

HEUVELRUG  ,,We voeren nu ruim drie miljoen aan bezuinigingen door. Die zijn keihard nodig om onze begroting overeind te houden.” Dat zegt wethouder van financiën Robbert Waltmann (VVD), die niet blij is met een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Lees verder op de website van De Kaap

Overval op winkel in Driebergen

DRIEBERGEN  In Driebergen is vanochtend een overval gepleegd. Drie daders hadden het gemunt op een winkel aan de Traay.  Volgens politiewoordvoerder Aling zijn de overvallers er vandoor gegaan met een gestolen Volvo. De politie maakt nog jacht op het drietal.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Leersumse buurtbewoners nemen zelf onderhoud ter hand

LEERSUM  Het water langs de Dreef tussen de Vijverlaan en de Tienden is vuil, de begroeiing langs de oevers moet nodig worden gesnoeid, een afgebroken knotwilg ligt al enige tijd in het water te rotten en de houten voetgangersbrug moet een nieuwe slijtlaag krijgen.

Lees verder op de website van De Kaap

VVD stelt in persbericht Bert Homan voor als nieuwe wethouder

HEUVELRUG Met het vertrek van wethouder Robbert Waltmann (VVD) op 1 januari 2011 is er een vacature ontstaan in het college van B&W. Om de vacature op te vullen heeft de VVD een uitgebreide selectieprocedure gevolgd met verschillende  kandidaten. Na deze selectie is de heer Bert Homan als beste kandidaat naar voren gekomen;  hij is een ervaren wethouder met veel kennis van het bestuurlijk/politieke vak.

vergroot foto

Tot juni 2010 was Bert Homan wethouder van de gemeente Teylingen. Hij heeft een adviesbureau voor coaching, training en advies. Verder is hij trainer bij de Haya van Somerenstichting, het opleidingsinstituut voor de VVD. Bij de laatste landelijke verkiezingen maakte hij deel uit van het campagneteam van Mark Rutte.

Bert Homan heeft een dochter en een zoon. Hij woont momenteel in Hoofddorp waar zijn zoon dit jaar examen doet. Volgend jaar verhuist hij naar de Utrechtse Heuvelrug.

Binnenkort draagt de VVD Bert Homan voor bij de raad voor benoeming als wethouder per 15 november. Bert Homan krijgt dezelfde portefeuille als Robbert Waltmann namelijk Verkeer en (Openbaar) Vervoer, Beheer Openbare Ruimte, Middelen en ondersteuning, Financiën, Nutsbedrijven en Inkoop, Milieu en Duurzaamheid. Hij wordt daarnaast dorpswethouder van Driebergen-Rijsenburg. Wij wensen Bert veel succes in deze nieuwe baan.

Het afscheid van wethouder Robbert Waltmann vindt op een ander tijdstip plaats.Wij  wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie als directeur van de Woningstichting in Den Helder.

www.berthoman.nl).

Nieuwe jazzdance-groep bij SVA in Amerongen

AMERONGEN  Sportvereniging Amerongen (SVA) start op maandag 1 november met een nieuwe jazzdance-groep onder leiding van Jessica Kieviet. De leeftijd voor deze nieuwe groep is vanaf 17 jaar en ouder.

Lees verder op de website van De Kaap

Foto van de dag (kopie)

29 oktober 2010

tijd: 13:40 uur  temperatuur: 10 °C

De Warande Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Speciale middag voor kinderen van het AZC

LEERSUM/AMERONGEN  De scouts en Kiwanis hebben een spelmiddag georganiseerd voor kinderen uit het asielzoekerscentrum Leersum. De kinderen waren bijzonder enthousiast. De scouts hielden een mooi tentdoek aan de actie over.

Lees verder op de website van De Kaap

Verkeersongeval

RHENEN  Donderdagochtend 28 oktober heeft omstreeks 07.50 uur een verkeersongeval plaatsgevonden aan de Lijnweg. Hierbij is een automobilist met twee andere autobilisten in botsing gekomen. Deze man is hierbij lichtgewond geraakt.  
 
Die ochtend reed een 64-jarige automobilist uit Ochten vanuit Veenendaal in de richting van Kesteren op de Lijnweg. Op nog onverklaarbare wijze reed hij plotseling met zijn auto de berm in. Toen hij dit corrigeerde, kwam hij op de andere weghelft terecht. Hierbij reed hij tegen de auto van een 37-jarige man uit Bruchem. Vervolgens reed de automobilist uit Ochten frontaal tegen een auto van een 51-jarige bestuurder uit  Buren die vanaf de Rijnbrug reed in de richting van Veenendaal.
 
De automobilist uit Ochten is met de ambulance ter controle meegenomen naar het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Hier bleek hij een gebroken sleutelbeen te hebben. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de toedracht van deze verkeersongevallen.

Gemeentenieuws

HEUVELRUG  Twee partijen hebben een offerte uitgebracht om het  zgn. gemeentenieuws te brengen: Wegener (uitgever van de Nieuwsbode) en BDU (uitgever van De Kaap/Stichte Courant/Heuvelrugnieuws).  De BDU bleek economisch het meest voordelig. Op basis daarvan heeft de gemeente besloten om de opdracht aan BDU te gunnen.

Brandweer Utrechtse Heuvelrug gaat regionaal verder

HEUVELRUG  De Brandweer Utrechtse Heuvelrug is vanaf 1 november onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit geldt voor alle 29 gemeentelijke korpsen in de provincie. De brandweerkorpsen zijn vanaf dat moment geen gemeentelijke organisaties meer. Het regionaliseren van de brandweertaken heeft tot doel de brandweerzorg verder te verbeteren.

Inwoners van onze gemeente merken niet veel van de regionalisering. De brandweer blijft vanuit de bestaande kazernes werken. Ook de betrokkenheid van de gemeente bij de vrijwillige brandweer blijft zoals die nu is. De burgemeester blijft hoofd van de brandweer en vindt het belangrijk dat de warme band met onze vrijwilligers blijft bestaan.

Binnen de Veiligheidsregio gaat brandweer Utrechtse Heuvelrug onderdeel uitmaken van het district Heuvelrug. Dit district wordt gevormd door de brandweerkorpsen van Achterberg, Amerongen, Cothen-Langbroek, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Elst, Leersum, Maarn-Maarsbergen, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. In totaal is Brandweer Veiligheidsregio Utrecht georganiseerd in vijf districten.

Veiligheidsregio Utrecht
De VRU is een samenwerkingsverband van de 29 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met partners als politie Utrecht, defensie, waterschappen, energiebedrijven en ambulancezorg draagt de VRU zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

Minima juichen te vroeg

HEUVELRUG  De linkse partijen in de gemeenteraad liepen zich het vuur uit de sloffen. Jarenlang pleitten ze voor een verruiming van het gemeentelijke minimabeleid. De vorige wethoudersploeg wilde echter niet toegeven aan die druk. Bij de totstandkoming van de paarse Heuvelrugcoalitie kwam de ommekeer.

Lees verder op de website van De Kaap

Ondernemers storten zich op de groene economie

HEUVELRUG  Ondernemers zijn niet conservatief. Veel kleine bedrijven werken aan een groene economie, compleet met duurzame streekproducten en milieuvriendelijk toerisme.

Lees verder op de website van De Kaap

Voorzitter Cultuurraad: ‘Theater is verkwisting’

HEUVELRUG  ,,Zonde van het geld, die voorstellingen in theater De Raadzaal en De Binder”, volgens voorzitter Marco van Vulpen van de Cultuurraad berust het theaterprogramma in Doorn en Leersum op een misverstand.

Lees verder op de website van De Kaap

Woltring: ‘Verplaats je eens in dat jongetje’

DOORN/DRIEBERGEN  Diversiteit staat de komende jaren centraal in het beleid van de Stichting Kinderopvang Driebergen-Doorn (SKDD). Bijzondere aandacht krijgen de verschillen tussen jongens en meisjes.

Lees verder op de website van De Kaap

Maya Eksteen radiopresentator

DOORN/UTRECHT  Maya Eksteen uit Doorn wordt per 1 januari presentator van het ochtendprogramma Utrecht is Wakker! op Radio M Utrecht. Dit meldt RTV Utrecht op haar site. Het programma wordt uitgezonden tussen 06.00 en 09.00 uur.

Lees verder op de website van De Kaap

Sterren schitteren op rode loper bij Kasteel Amerongen

AMERONGEN  Kasteel Amerongen is deze week omgetoverd tot een filmset. Studenten van de Film- en Televisieacademie in Amsterdam zijn op dit moment bezig met een eindexamenfilm.

Lees verder op de website van De Kaap

30 oktober 2010

tijd: 11:55 uur  temperatuur: 12 °C

Sportlaan 67 Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

VERGROOT FOTO VAN GROENE CONTAINER

Candia’66 krijgt geen vat op spitsen Elinkwijk: 2-4

RHENEN  Het is de ploeg van Janco Heimgartner opnieuw niet gelukt de eerste overwinning in de competitie te pakken. Op eigen terrein waren het de spitsen van Elinkwijk die het verschil maakten. In het nadeel van Candia’66 dus.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Musketiers verliest terecht van medekoploper Valleivogels

ELST  Een stuntje tegen de koploper uit de derde klasse zat er niet in voor Musketiers. Valleivogels was in Elst vele malen sterker: 0-2.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

DEV nieuwe koploper na eclatante zege in Veenendaal

DOORN  Een heuse topper in de vierde klasse, zaterdag. Koploper SV Panter ontving op het eigen sportpark in Veenendaal de nummer twee DEV Doorn. De bezoekers wonnen met zeer ruime cijfers, 2-6.

Lees verder op de website van De Kaap

Rotterdam wil van De Ginkel af

LEERSUM  De toekomst van het schoolbuitenhuis De Ginkel aan de Scherpenzeelseweg staat op het spel. De markante Scandinavische woning is eigendom van de gemeente Rotterdam.

Lees verder op de website van De Kaap

Tim Akkerman (Di-Rect) in Beauforthuis

AUSTERLITZ  De laatste keer dat Tim Akkerman in Zeist speelde was met Di-Rect, in de rock-musical Tommy. Nu speelt hij voor het eerst solo, op zaterdag 6 november in het Beauforthuis.

Anderhalf jaar werkte Tim aan zijn nieuwe geluid: van Pink Floyd tot The Police en van Bill Withers tot Simon & Garfunkel, maar ook eigen liedjes. “Liedjes die m’n ouders vroeger thuis op de platenspeler opzetten. Wat puurder misschien dan mensen van mij bij DI-RECT waren gewend. Het is nu: what you see is what you get.” Begeleid door zijn eigen band (en af en toe helemaal solo) bewijst Tim Akkerman dat dit nu helemaal bij hem past. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zaterdag 6 november, 20.15 u 
Tim Akkerman & band 
entree € 18,50 | reductieprijs € 13,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Hoger beroep Robert Hin ongegrond verklaard

LEERSUM  De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het hoger beroep van Leersumer Robert Hin tegen een uitspraak van rechtbank Utrecht ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank was het bouwplan voor Hins villa aan de MC Verloopweg 76 in strijd is met het bestemmingsplan.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Heuvelrug moet Fair Trade gemeente worden’

HEUVELRUG  ,,We moeten onze rijkdom niet voor onszelf houden. Als de Utrechtse Heuvelrug een Fairtrade gemeente wordt, profiteren boeren in de Derde Wereld.” Dat zegt het Driebergse raadslid Dick Karssen (Christen Unie), die een initiatiefvoorstel heeft voorbereid.

Lees verder op de website van De Kaap

31 oktober 2010

tijd: 13:20 uur  temperatuur: 11 °C

Vanaf de Engweg Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Rugbyers Pink Panthers winterkampioen

DRIEBERGEN  De eerste helft van de rugbycompetitie zit er voor de rugbyers van The Pink Panthers erop. Negen wedstrijden gespeeld, één verloren rest gewonnen met sommige uitschieters.

Afgelopen zaterdag waren de rugbyers van Spakenburg op bezoek. Uit respect wordt door Nederland rugby rekening gehouden met het feit dat in Spakenburg-Bunschoten niet op zondag gesport wordt spelen alle clubs waar Spakenburg mee in de competitie zit aangepast.
Spakenburg het één na onder staande team in de tweede klasse noord kwam dan ook naar Driebergen om de schade te beperken. Opdracht van de trainer was hou de schade beperkt onder de 100 zou lekker zijn.
Daar zijn ze niet in geslaagd, met 130-5 kregen de broodbakkers en visverkopers rugby les in scorend vermogen.

Een week eerder een gelijk scenario, toen tegen het tweede team van RC Hilversum dé Nederlands kampioen van vorig seizoen. Deze werden eveneens getrakteerd op een flinke uitslag. 119-0.

Rugby Club Haarlem, de tegenstander van 17 oktober en medestrijder naar het kampioenschap werd op eigen veld overwonnen met flinke cijfers met 19-52

RC Rush uit Schagen te gast in Driebergen op 10 oktober wist ook niet in te brengen tegen de aanvals machine van The Pink Panthers, hier was het ook duidelijk wie er kampioenaanspraken wil maken. De Noord Hollands werden met 77-13 naar huis gestuurd.

Spannend was het op 3 oktober toen the Pink Panthers op bezoek waren van toen de koploper Alkmaar. De Kaas mannen net gedegradeerd uit de eerste klasse, en met als doel meteen weer terug te komen in die eerste klasse. Hier waren the Panthers zich ter degen van bewust en met een goede preparatie begonnen de Heuvelrugbyers aan de wedstrijd. Bij rust was het al duidelijk The Panthers beschikte voor meer rugbyvermogen ruststand 7-20. Jammer was dat the Pink mannen dachten dat ze er al waren en lieten de grote mannen van Alkmaar terug in de wedstrijd komen. Waardoor Alkmaar weliswaar de wedstrijd verloren maar toch nog een bonuswedstrijdpunt meepakte door vier try’s te scoren. Eindstand 26-37.

Het reserve XV team der Pink Panthers, vijf weken geleden nog de nummer laatst in de vierde klasse midden hebben zich inmiddels goed hersteld. Met veel nieuwe spelers en groot deel spelers die net uit de jeugd komen begint het team zijn resultaten te boeken. Met de van de laatste vijf wedstrijd er één te hebben verloren en de andere vier te winnen zijn ze inmiddels gestegen naar de 5de plaats.

Komend weekeinde spelen beide teams uit bij Castricum en Arnhem. Op 13 en 20 november spelen de kleinste Panthers (6 t/m 12 jarige) twee super toernooien in Driebergen. Beide zaterdagen wordt gestart om 11.00 uur. Wil u eens komen kijken u bent meer dan welkom.

Verkeersongeval met onverwachte afloop

LEERSUM  Vrijdagavond reed een motorrijder (21 jaar en afkomstig uit Leersum) over de Rijksstraatweg in de richting van Amerongen. Een automobiliste (38 jaar en afkomstig uit Amerongen) reed gelijkertijd weg uit een parkeervak naast de Rijksstraatweg.

De motorrijder kon niet meer op tijd stoppen en reed tegen de trekhaak van de auto aan en ging onderuit. Een ambulance heeft de automobiliste meegenomen naar het ziekenhuis omdat zij behoorlijk veel last had van haar arm en nek. De motorrijder had slechts lichte verwondingen en kwam er met schaafwonden op zijn benen vanaf.

VVV informatiepunt bij Van den Pol

MAARN  De VVV Utrechtse Heuvelrug heeft besloten om voor Maarn/Maarsbergen een andere opzet te kiezen in haar informatievoorziening dan in het verleden het geval was. Er wordt met ingang van januari een informatiepunt ingericht bij Bakkerij Van den Pol aan de Tuindorpweg.

Lees verder op de website van De Kaap

Ponyclub ‘De Laar’ viert 45-jarig bestaan

LEERSUM  De Leersumse ponyclub ‘De Laar’ bestaat alweer 45 jaar, en dat wil men niet ongemerkt laten voorbijgaan. Zaterdag 6 november worden vanaf 13.00 uur bij de Valleiruiters in Woudenberg, aan de John F. Kennedylaan 2, wedstrijden dressuur en springen georganiseerd.

Lees verder op de website van De Kaap

Actie voor bibliotheek Kasteel Amerongen

AMERONGEN  De bibliotheek van Kasteel Amerongen staat centraal op de themamiddag van Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen, zondag 21 november.

Lees verder op de website van De Kaap