Heuvelrugnieuws van donderdag 1 oktober 2009 (kopie)

Buntlaan 32-34  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:20 uur  temperatuur: 15 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

18,5 miljoen euro beschikbaar voor isoleren 10.000 woningen en bedrijfspanden

UTRECHT  Per 1 oktober kunnen inwoners en ondernemers uit de provincie Utrecht een provinciale subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning of bedrijfspand. Er wordt direct vijfentwintig procent vergoed voor het isoleren van daken, vloeren, gevels en ramen.

Onder de noemer Energiek Utrecht stelt de provincie 18,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor haar inwoners en ondernemers. Met deze financiële impuls streeft de provincie naar het energiezuiniger maken van 10.000 tot 15.000 panden. Gedeputeerde W. de Jong (Wonen, Milieu en Duurzaamheid): ,,Er zijn veel oudere woningen en bedrijfspanden in de regio Utrecht. Door deze panden beter te isoleren bespaar je flink op je energierekening, wordt de woning meer waard en een goed geïsoleerde woning is beter voor de gezondheid. Bovendien wordt er op deze manier minder energie verbruikt, wat voor de regio per jaar 20.000 ton minder CO2 uitstoot betekent.”
Voor de regeling geldt op=op. Want de provincie Utrecht wil zo veel en zo snel mogelijk energie besparen. Dat is goed voor het milieu en voor de werkgelegenheid. Isoleren van 10.000 tot 15.000 panden levert 1500 banen op in de bouwsector. 

Meer informatie en de aanvraagformulieren zijn te vinden via: www.provincie-utrecht.nl/energiekutrecht.nl. 

Brandweerpost in Elst

ELST  Als het aan het gemeentebestuur van Rhenen ligt, blijft de brandweerpost Elst op de locatie van het dorpshuis aan de Rijksstraatweg 164. Daarvoor wordt een ruimtelijke verkenning gemaakt.
In het totaal plan van de ontwikkeling van het Multi Functionele Gebouw( MFG) Elst is besloten de vrijkomende locaties te herontwikkelen. De winst die op de grondexploitatie van deze locatie wordt behaald, komt ten gunste van het MFG Elst.
Ook is besloten dat er in Elst een nieuwe brandweerpost gerealiseerd moet worden. De huidige post achter het dorpshuis voldoet absoluut niet meer aan de moderne eisen van deze tijd.
In opdracht van de gemeente Rhenen is een rapport/programma van eisen voor de nieuwe brandweerpost opgesteld. Hierbij is onder andere gekeken naar locaties waar de nieuwe post ontwikkeld kan worden.
Deze locaties moeten voldoen aan de eisen van het dekkingsplan brandweerzorg en moeten beschikbaar zijn voor de ontwikkeling op redelijk korte termijn. Verschillende locaties hebben de revue gepasseerd.
Het gemeentebestuur is tot de conclusie gekomen, dat de huidige locatie aan de Rijksstraatweg 164 het meest geschikt is voor de Elsterse brandweerpost.
In de nu op te starten studies, wordt gekeken naar zowel de stedenbouwkundige als de financiële haalbaarheid van een definitieve vestiging van de brandweerpost aan de Rijksstraatweg in Elst.

Herontwikkeling museum Het Rondeel

RHENEN Het college van b&w gaat de gemeenteraad in de vergadering van 27 oktober 2009 vragen in te stemmen met de ambitie voor het herontwikkelen van het museum Het Rondeel en akkoord te gaan met het plan van aanpak om tot deze herontwikkeling te komen. Verder wil Rhenen met de provincie Utrecht als (subsidie)partner een convenant gaan sluiten.
Rhenen wil streven naar een versterkt museum Het Rondeel, dat een waardevolle bijdrage levert aan het culturele, sociale en toeristische klimaat van Rhenen.
Het college ziet het versterkte museum als een belangrijke drager in het verlevendigen van de zuidwest kwadrant van Rhenen dat – vooruitlopend op de toekomstige ontwikkeling – aangeduid wordt als ‘Museumkwartier’. 
 
In 2008 zijn twee ambtelijke werkgroepen ingesteld om voorbereidingen te treffen voor de ontwikkeling van een Rhenens ‘Museumkwartier’, waarin een herontwikkeld museum, het Oude Raadhuis en de Cuneratoren gezamenlijk een attractief cultureel aanbod kunnen verzorgen. En waarin de exploitatielasten van de panden teruggebracht kunnen worden.
Ook is er in voorjaar van 2009 gesproken met de omwonenden en organisaties op cultureel gebied in Rhenen over de vraag hoe zij denken over de toekomstige ontwikkeling in het ‘Museumkwartier’.
In het plan van aanpak is een stappenplan uitgewerkt waarin de voornaamste vragen rond het museum worden beantwoord. Tegen begin mei 2010 is het resultaat dan een blauwdruk van het versterkte museum met een integraal uitvoeringsplan als opmaat voor de realisatie van het ‘Museumkwartier’. De uitvoeringsfase gebeurt in samenwerking met en financieel gesteund door de provincie.
Het sluiten van een convenant met de provincie is nu opportuun. Het beleid van de provincie past nog bij de fase waarin het museum nu verkeert. De bereidheid van de provincie om met personele ondersteuning en geld het plan van aanpak convenantsgewijs te helpen uitvoeren is eindig.
Versterking van het museum, vooruitlopend op de ontwikkeling van de directe omgeving en de andere monumenten daarbinnen, kan leiden tot een verbeterde exploitatie en een verhoging van de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het ‘Museumkwartier’.
Op korte termijn wil Rhenen de aantrekkelijkheid en het bezoekersaantal vergroten. En op lange termijn het ‘Museumkwartier’ verlevendigen en de exploitatie verbeteren.

Verkeersongeval

DRIEBERGEN  Op woensdagavond rond kwart voor zeven kreeg de politie de melding dat er op de kruising Hogesteeg met de Hoofdstraat een ongeval had plaatsgevonden tussen een snorfiets en een auto.
Ter plaatse bleek dat een 21-jarige vrouw uit Doorn uitgegleden was met haar snorfiets nadat ze achter een auto langs reed. Zij is voor onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Nieuwe kerk terug naar commissie

LEERSUM  Bijna was het plan als hamerstuk goedgekeurd. Maar de bewoners van De Kikvors en de Nieuwe Steeg, de locatie waar een nieuwe kerk in Leersum moet worden gebouwd, werden net op tijd wakker om het plan terug te laten sturen naar de commissie.

Lees verder op de website van De Kaap

Weg met het zwerfvuil

DOORN  Een aantal vrijwilligers gaat op zaterdag 10 oktober onder het motto ‘Heuvelrug Schoon, Heel Gewoon’ weer aan de slag om het zwerfvuil langs de invalswegen van Doorn te verwijderen.

Lees verder op de website van De Kaap

Verslag en foto’s Gildedag

DOORN  Voor de eerste keer werd er in Doorn een gildedag georganiseerd. De organisatie was er in geslaagd om liefs achttien gildes naar Doorn te halen.

Lees verder op de website van De Kaap

Het diamanten echtpaar De Jong

DOORN/DRIEBERGEN  Het echtpaar De Jong vierde afgelopen dinsdag in het Driebergse Beukenhorst zijn 60-jarige huwelijk. Jannie de Jong – Meijer en Henk de Jong woonden sinds hun huwelijk in Doorn waar hun vier kinderen zijn geboren.

Lees verder op de website van De Kaap

Natuurmiddag herfst/kunst

AMERONGEN/LEERSUM  De Vereniging Dorp en Natuur Amerongen-Leersum organiseert op woensdagmiddag 7 oktober weer een kinderactiviteit, dit keer in samenwerking met kunstenaar/bioloog Jasione van Esch uit Driebergen.

Lees verder op de website van De Kaap

Lida Baas tijdelijk terug op oude stek

AMERONGEN  Keramiste Lida Baas woonde jarenlang in het oude ‘Boeckhuys’ zoals het huidige pand van Il Sogno aan de Overstraat 22 te Amerongen vroeger werd genoemd.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 2 oktober 2009 (kopie)

De Sluis  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:50 uur  temperatuur: 13 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


De religieuze supermarkt in het antieke Alexandrië

ZEIST  De afdeling Zeist van het  Nederlands Klassiek Verbond heeft een aantal lezingen georganiseerd waarvan de eerste zal plaatsvinden op woensdag 14 oktober 2009. Deze lezing wordt gegeven door prof. dr. P.W. van der Horst, met als onderwerp:  “De religieuze supermarkt in het antieke Alexandrië”.

De haven- en cultuurstad Alexandrië kende een zeer heterogene bevolking, hetgeen uiteraard ook zijn weerslag op de religieuze situatie had.
In deze lezing staat de periode tussen Alexander de Grote (356 – 323 v. Chr.) en Mohammed (580 – 632 n. Chr.) centraal en wordt een beeld geschetst van de religieuze situatie toentertijd, met speciale aandacht voor de ingrijpende ontwikkelingen daarin. Egyptische, Griekse, joodse en christelijke stromingen worden nader belicht.

De  lezing wordt gehouden in  Verzorgingscentrum ‘de Mirtehof’ , Molenweg 50, Zeist, aanvang  20.00u.  Niet-leden zijn welkom à €. 5,00,  scholieren gratis.
Inlichtingen: mw. J.  Kruys – van Loen, secr. NKV afd. Zeist, tel. 0348-442468, e-mail jkruys@planet.nl

Kliko’s ongevraagd gereinigd

RHENEN De gemeente Rhenen waarschuwt haar inwoners voor ongevraagde reiniging van afvalcontainers (kliko’s) door onbevoegden.
Enkele inwoners van de gemeente zijn benaderd door bij de gemeente onbekende personen, die te kennen gegeven hebben dat zij kliko’s zullen gaan reinigen indien die niet binnen een uur na het legen verwijderd zijn door de bewoners. Zij hebben tevens gesteld dat de bewoners in dergelijke gevallen verplicht zijn om te betalen. De gemeente Rhenen raadt alle inwoners aan om in geen geval voor deze dienst te betalen. Er is geen vergunning afgegeven aan de reinigers en er is evenmin een overeenkomst met hen gesloten.
Indien u waarneemt dat de reinigers actief zijn kunt u op dat moment contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900 8844.

Verkeersongeval

RHENEN  Op donderdagmiddag rond 17.45 uur kreeg de politie de melding dat een aanrijding had plaatsgevonden tussen een auto en een bromfiets op de Bergweg.
Een 34-jarige man uit Rosmalen sloeg rechts af, waarbij hij een 18-jarige vrouw uit Lienden op haar bromfiets over het hoofd zag. Hierdoor ontstond de aanrijding. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Na val van fiets aangereden

ZEIST  Een 12-jarige jongen uit Zeist is op donderdag 1 oktober aangereden door een nog onbekende automobilist.
 
De jongen kwam die middag ter hoogte van Crosestein met zijn fiets ten val. Op het moment dat hij op wilde staan werd hij aangereden door een donkerkleurige auto. Door de aanrijding kwam de jongen weer ten val, waarna de automobilist ervandoor ging. De 12-jarige jongen is met veel pijn in zijn linkerzij naar huis gegaan. Met zijn moeder is hij vervolgens met letsel naar het ziekenhuis gegaan waar hij ter observatie moest blijven.
 
De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding. Bent u op donderdag 1 oktober getuige geweest van de aanrijding of weet u wie de bestuurder is van de donkerkleurige auto, belt u dan met de politie van het district Binnensticht, op telefoonnummer: 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Oud papier Maarsbergen

MAARSBERGEN  De kans is groot dat het oud papier elke vierde zaterdag van de maand wordt opgehaald door vrijwilligers (meestal vaders) van OBS de Merseberch. In ruil voor al deze kilo’s opgehaald oud papier krijgt de school geld. Dit geld wordt besteed aan extra’s voor de leerlingen van de Merseberch.

Lees verder op de website van De Kaap

Opa’s en oma’s te gast bij kinderopvang

LEERSUM  De tachtig kinderen van het kinderdagverblijf in De Binder mochten woensdagmiddag 23 september aan hun opa’s en oma’s laten zien waar zij zoal mee bezig zijn. Negentig grootouders hadden zich aangemeld.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Bewoners’ De Binder om tafel met wethouder

LEERSUM  De ‘bewoners’ van De Binder in Leersum zijn afgelopen maandagmiddag samengekomen om over de nabije toekomst van het sport- en cultuurcentrum te praten. ,,Positief”, noemt wethouder Elisabeth van Oostrum de bijeenkomst.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 3 oktober 2009 (kopie)

Rijsenburgselaan 133  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:50 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Vredesweek afgesloten met loslaten duiven

MAARN  In samenwerking met de kerken is ook in Maarn aandacht besteed aan de viering van de Vredesweek, met het thema ‘Naar een nieuw klimaat van vrede’. Voor oecumenische basisschool De Ladder is het traditie om op vrijdag in het bijzijn van alle leerlingen en ouders duiven los te laten, altijd weer een spannend moment.

Lees verder op de website van De Kaap

Twee Rhenense projecten genomineerd voor bokaal SVGV

RHENEN  Voor de ‘want buiten gebeurt het bokaal 2009’ van Projectbureau SVGV (voor het beste plattelandsproject in de Gelderse Vallei en Eemland) zijn twee projecten uit de gemeente Rhenen genomineerd.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Molen Maallust wacht op kap

AMERONGEN  Het opknappen van de oude korenmolen ,,Maallust” is in volle gang. Nadat de molen enkele jaren geleden werd verplaatst om ruimte te maken voor het nieuwbouwplan ,,Prattenbergh”, konden de restauratie werkzaamheden in 2008 van start gaan.

Lees verder op de website van De Kaap

Cursus Italiaans voor kinderen in Amerongen

AMERONGEN  Bij Il Sogno gaan begin november twee unieke cursussen Italiaans voor kinderen van 8 tot 12 jaar van start. Onder leiding van een Italiaanse docente leren de kinderen spelenderwijs meer over de Italiaanse taal.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 4 oktober 2009 (kopie)

Verheullaan 13-15  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13:15 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Eerste competitiewedstrijd voor De Zwoer

DRIEBERGEN Afgelopen zaterdag was de eerste competitiewedstrijd (District 3, tweede klasse) van Z&PC De Zwoer. In het Sportfondsenbad van Amersfoort moesten de zwemmers en zwemsters het opnemen tegen AZC De Amer en ZwemVereniging Utrecht.
De selectiezwemmers van De Zwoer volgen vanaf september het trainingsprogramma van Robin van Aggele (Nederlands recordhouder op onder meer de schoolslag). De zwemmers waren dan ook nieuwsgierig of ze, ondanks de zware trainingen, toch een goede prestatie konden neerzetten.

vergroot foto

De uitkomsten waren verdeeld. Suzanne Lange was niet tevreden over haar prestaties maar Matthijs Mulder en Dennis van den Breul konden allebei twee persoonlijke records bijschrijven. Auke Koops heeft zowel op de 200 meter vrije slag alsook op de 100 meter vlinderslag zijn persoonlijke records met ruim vijf seconden verbeterd en daarmee de eerste plaats gehaald. Ook in de estafettes kon de Zwoer, mede door zijn goede prestaties, tweemaal de eerste plaats opeisen.
Elja Douma kon haar goede prestaties van vorig jaar weer een vervolg geven. Op zowel de 50 meter rugslag als op de 50 meter schoolslag kon zij haar persoonlijke records aanscherpen en daardoor punten scoren voor de vereniging (tweemaal eerste). Haar jongere broer Rick  (8 jaar) zwom zijn eerste wedstrijd en deed dat ook zeer verdienstelijk.
Z&PC De Zwoer heeft uiteindelijk goede zaken gedaan door in ieder geval voorlopig haar directe concurrent, AZC De Amer, op punten achter zich te laten.

Ruime overwinning HDS

LEERSUM  De plaatselijke vijfdeklasser HDS boekte in de uitwedstrijd tegen Patria in en uit Zeist een gemakkelijke en eenvoudige overwinning op de hekkensluiter.

Lees verder op de website van De Kaap

Jongen van 13 jaar aangehouden voor vernieling

DOORN Een 13-jarige jongen uit Doorn is zaterdagmiddag 3 oktober aangehouden omdat hij een speeltoestel aan het vernielen was.
 
De politie kreeg een melding dat een groepje kinderen een speeltoestel aan het vernielen was. Ter plaatse bleek dat een 13-jongen met een aansteker vernielingen aan het toestel had aangebracht. Agenten hielden hem aan en nemen hem mee naar het politiebureau. Zijn vader werd in kennis gesteld en mocht hem ophalen. De politie bekijkt nog wat een gepaste straf is voor de jongen.

Vrouw gewond na slok op

MAARN Een 19-jarige vrouw uit Maarn raakte in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 oktober gewond toen ze met een slok op haar bromfiets bestuurde.
 
Omstreeks 00.45 uur kreeg de politie een melding dat aan de Kapelweg een vrouw met haar bromfiets gevallen was. De politie kwam ter plaatse en de vrouw verklaarde gedronken te hebben. Door middel van een bloedproef wordt nog onderzocht of ze te veel gedronken had. Ze werd met kaakletsel naar het ziekenhuis gebracht. Haar rijbewijs werd ingevorderd.

Drie mannen aangehouden voor mishandeling

ZEIST  Drie mannen, in de leeftijd van 21, 24 en 26 jaar, zijn aangehouden voor de mishandeling van een 23-jarige man uit Wijk bij Duurstede.
 
Op 20 september, omstreeks 02.45 uur kreeg de politie een melding dat een 23-jarige man aan de 2e Dorpsstraat na een woordenwisseling mishandeld was door andere mannen. De politie kwam ter plaatse en trof de man bewusteloos aan op straat.
De politie startte een onderzoek dat leidde naar drie verdachten: een 21-jarige en 24-jarige man uit Huis ter Heide en een 26-jarige man uit Soesterberg. Donderdag 1 oktober hield de politie de 21- en 24-jarige mannen aan. De 26-jarige man werd de dag erna aangehouden. Ze werden alle drie in verzekering gesteld. Zaterdag zijn de drie mannen na verhoor heengezonden. Het onderzoek loopt nog.

Man aangehouden voor zware mishandeling

ZEIST Een 50-jarige man uit Zeist is zaterdagavond 3 oktober aangehouden nadat hij een 35-jarige vrouw uit diezelfde plaats zwaar mishandeld had.
 
Omstreeks 19.00 uur kwam de man naar het politiebureau met de mededeling dat hij een bewoonster van de Prinses Irenelaan iets ernstigs had aangedaan. De man werd meteen aangehouden. Agenten gingen naar de woning en troffen een zwaargewonde 35-jarige vrouw aan. De vrouw is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op aanwijzen van de verdachte vond de politie een slagwapen. De man is in verzekering gesteld en wordt nog gehoord.

Candia’66 en VRC spelen draak van een derby

RHENEN  In een draak van een wedstrijd hebben Candia´66 en VRC de punten gedeeld. Een bloedeloze 0-0 was het resultaat van een middagje ploeteren op de Grebbeberg. Een totale malaise legde de wedstrijd lam en ondanks het gelijke spel was er één echte verliezer, de neutrale supporter.

Lees verder op de website van De Kaap

De Wegwijzer Overberg leert over voeding en beweging

OVERBERG  Het schoolbrede project over gezonde voeding en beweging is onlangs feestelijk geopend met een aerobicles voor alle kinderen op het plein van De Wegwijzer in Overberg. Tot aan de herfstvakantie werken de kinderen met smaaklessen.

Lees verder op de website van De Kaap

Winstpartij SVMM in sleutelwedstrijd

MAARN  SVMM heeft in de uitwedstrijd tegen Musketiers een verdiende overwinning geboekt. In Elst werd het 1-3 voor de ploeg van trainer Fred Veenstra. Door de overwinning stijgt SVMM op de ranglijst en doet het bovenin mee.

Lees verder op de website van De Kaap

Wanprestatie DEV

DOORN  Zaterdag vierdeklasser DEV onder leiding van trainer Michel van Aken, leed een gevoelige en afgetekende nederlaag in de uitwedstrijd tegen JSV Nieuwegein. De Doornse voetbalformatie ging met 6-2 ten onder en verzaakte eigenlijk op alle fronten.

Lees verder op de website van De Kaap

Ludiek en “Chante Encore” slaan handen ineen

DOORN  Het Doorns Vrouwenkoor “Chante Encore” en Ludiek, Vereniging voor Huismuziek afdeling Doorn, bestaan beide 40 jaar. Reden genoeg om de handen ineen te slaan en samen een feestelijke uitvoering te geven, op 10 oktober in het Revius lyceum.

Lees verder op de website van De Kaap

Geweldige domper DVSA

AMERONGEN  Het in de vierde klasse zaterdag uitkomende en als vijfde gepositioneerde Amerongse DVSA kende in de uitwedstrijd tegen Delta Sports uit en in Houten een absolute tegenvaller.

Lees verder op de website van De Kaap

Monteverdi kamerkoor in de Andrieskerk

AMERONGEN  Het Monteverdi Kamerkoor Utrecht, onder leiding van Wilko Brouwers, is een amateurkoor met een hoog ambitieniveau. Klassieke muziek uit alle stijlperiodes wordt op hoog niveau uitgevoerd.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 5 oktober 2009 (kopie)

Kardinaal Alfrinklaan 2-16  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:20 uur  temperatuur: 11 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Martijje & Armand – ben ik te min?

AUSTERLITZ  Het Beauforthuis opent op zondag 11 oktober zijn serie streektaalconcerten met een opmerkelijke combinatie: de jonge Drentse jazz-zangeres Martijje en ouwe hippie Armand. Het concert heet, hoe kan het anders, ‘Ben ik temin?’.

Natuurlijk kan er bij dit concert hapas worden gegeten, de Beauforthuisvariant van tapas. Kaarten zijn direct te koop via www.beauforthuis.nl of te reserveren via 0343 – 49 32 27
Drentse streektaal en jazzmuziek vormen een gouden combinatie. Want streektaal is hot en jazz is in. Martijje zet de kwaliteit van haar stem in om herkenbare, eigentijdse teksten over het voetlicht te brengen en neemt de luisteraar mee in de wereld van de jazz én in het Drents van nu! 
Armand behoeft eigenlijk geen introductie. Hij maakte zich in het Nederland van de jaren ’60 onsterfelijk met zijn lied Ben ik te min. Met zijn open mind sluit hij goed aan op de jonge zangeres uit Drente.
Zondag 11 oktober 17.00 uur 
Armand & Martijje – Ben ik te min? – streektaalconcert 
entree € 15 | CJP/Cultuurkaart, studenten en Zeistpas, kinderen t/m 12 jr € 10

CDN Alleen koploper na 2-0 winst op VIOD

DRIEBERGEN  In een matige thuis wedstrijd heeft CDN weer alleen de koppositie overgenomen van Omniworld na een verdiende 2-0 overwinning op VIOD uit Tienhoven. Daar Omniworld gelijkspeelde met 0-0 tegen Abcoude staat CDN nu los van de concurrentie.

Een wedstrijd met twee gezichten een eerste helft met matig voetbal van beide kanten en weinig kansen over en weer. De weinige kansen de er kwamen werden bekwaam onschadelijk gemaakt door een goed keepende Michel van Bruggen. Het was de zeer ijverige Elmar van Doorn die af en toe pech had met zijn afstandschoten die allemaal net naast of over het doel van de tegenstander gingen. Het was jammer dat in de 32e min onze linker spits Pascal van Doorn na een uitstekende solo net dat greintje geluk miste om deze actie koelbloedig af te ronden.De rust ging in met een 0-0

Het tweede gedeelte van deze strijd begon zonder wissels. CDN begon deze helft met een tempo versnelling wat ook nodig was om de tegenstander onder druk te blijven zetten. In de 51e minuut een goed schot van Elmar van Doorn net naast. Door de harde wind die bijna dwars over het goed bespeelbare veld stond waren de schoten op het doel moeilijk voorspelbaar. Maar daar kwam in de 57e minuut een einde aan: na een overtreding van een speler van VIOD kreeg CDN een vrije trap te nemen links van het doel van de tegenstander op een afstand van ongeveer 25 meter afstand. Dit buitenkansje wilde CDN graag benutten en dat gebeurde ook met een geweldige trap van Henk-Jan Veenendaal belande de bal onhoudbaar voor de keeper snoeihard in de linker bovenhoek, een schitterend doelpunt 1-0.

Hierna werd Pim van Amerongen gewisseld voor Kevin van Woudenberg. In de 64e min een goed lopende aanval over rechts ingeleid door Henk-Jan Veenendaal. Deze gaf een uitstekende voorzet en werd bij de tweede paal voortreffelijk ingekopt door Elmar van Doorn 2-0.
Hierna probeerde de tegenstander om de aansluit treffer snel te scoren maar het was steeds weer de onvermoeibare Michel Hoekstra( de man van de wedstrijd)die menig aanval in de kiem smoorde.Er kwamen nog 2 wissels bij CDN in het veld Jeroen Polling voor Elmar van Doorn en Señor Bruining voor Pascal van Doorn.De wedstrijd eindigde zo in een verdiende 2-0 overwinning.

Zaterdag as 10 oktober de uitwedstrijd tegen DOB in Nightevecht Aanvang 14.30 De supportersbus vertrekt om 12.30 vanaf het sportpark.

Korfbal: SKF 6 – SVMM 1 zaterdag 3 oktober

MAARN  Met veel wind werd de wedstrijd tegen SKF begonnen. Daardoor was de kans klein dat er van afstand gescoord kon worden. SKF begon goed aan de wedstrijd en de 2-0 voorsprong stond al snel op het bord.

Lees verder op de website van De Kaap

CDA Heuvelrug kiest Henk Veldhuizen als lijsttrekker

HEUVELRUG  Het CDA Utrechtse Heuvelrug heeft donderdag 1 oktober een verassend nieuwe lijsttrekker gekozen, namelijk Henk Veldhuizen uit Maarsbergen. De ledenvergadering schaarde zich unaniem achter het voorstel van het bestuur.

Lees verder op de website van De Kaap

Muziek in Maartenskerk thuiswedstrijd voor Perry Hoogendijk

DOORN  Het eerste concert van de kamermuziekserie 2009/2010 van Muziek in de Maartenskerk brengt louter blaasinstrumenten op het Doornse podium. Een centrale rol is weggelegd voor solo-tubaïst Perry Hoogendijk van het Koninklijk Concertgebouworkest. Het toeval wil dat Hoogendijk woonachtig is in Maarn. Een thuiswedstrijd dus.

Lees verder op de website van De Kaap

Twee stralende winnaressen op hockeyclub De Haaskamp

AMERONGEN  Tonske Penninx en Jennifer Wijnberg uit de jongste jeugd van hockeyclub De Haaskamp in Amerongen hebben afgelopen week te horen gekregen dat zij de gelukkige winnaars zijn van de ballonnenwedstrijd.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 6 oktober 2009 (kopie)

Jachtlaan 65-67  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13:35 uur  temperatuur: 15 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

BC Doorn verliest in Arnhem

DOORN  Het eerste mannenteam van Badmintonclub Doorn heeft zondag een nederlaag geleden tegen Beca 2000. In Arnhem verloren de in de Hoofdklasse spelende Doornaars met 5-3.

Lees verder op de website van De Kaap

Provincie zet Utrecht op de kaart met toeristische toppers

UTRECHT  Utrecht op de kaart zetten als een aantrekkelijk gebied voor toeristen. Dat is wat de provincie wil. Om die ambitie te realiseren, stimuleert de provincie toeristische toppers voor een breed publiek met een aanjaagpremie. Het college van Gedeputeerde Staten stelt daarvoor ruim 114.000 euro beschikbaar.

Een Lint vol Lust
In mei 2010 openen vijftien buitenplaatsen tussen Zeist en Doorn de deuren voor de manifestatie “Een Lint vol Lust”. Langs de Stichtse Lustwarande aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug staan historische landgoederen die normaal gesproken gesloten zijn voor het publiek. Dat maakt “Een Lint vol Lust”bijzonder. De openstelling wordt gecombineerd met exposities van professionele moderne kunst, lezingen, muziek en workshops. De verwachting is dat het programma circa 8.000 bezoekers trekt uit het gehele land. De provincie draagt ruim 40.000 euro bij aan dit toeristische evenement. De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug dragen eveneens bij aan deze happening.

Dorestad, Wereldstad
Wie wil weten hoe Dorestad in de Vroege Middeleeuwen uitgroeide tot een handelscentrum met Europese allure kan in juni 2010 terecht in Wijk bij Duurstede. Daar wordt dan het toeristisch evenement “Dorestad, Wereldstad” georganiseerd. Bezoekers kunnen meehelpen bij het bouwen van een historisch schip of Middeleeuwse kleding maken. Verder biedt het programma muziek, toneel en diverse educatieve activiteiten. De provinciale bijdrage is 20.000 euro. Ook de gemeente Wijk bij Duurstede is co-financier van dit project. De organisatie houdt rekening met ongeveer 10.000 bezoekers.

Soest, recreatief veelzijdig
In 2010 staan in Soest vier toeristische evenementen op het programma, waarmee de gemeente de natuur, cultuurhistorie en het militair erfgoed in de omgeving voor het voetlicht wil brengen. Omdat het gaat om beeldbepalende toeristische attracties die in totaal ruim 22.000 bezoekers aantrekken, stimuleert de provincie deze evenementen met een bijdrage van ruim 10.000 euro. Het gaat om een levend museum in en om Museum Oud-Soest, het levend museum Bridge Head (mei 2010), de plaatselijke publiekstrekker Taptoe Soest-Soesterberg en een culinaire/culturele fietstocht.

Zingen en Dansen bij Kindervoorstelling in het Beauforthuis

AUSTERLITZ  Zondag 11 oktober om 13.00 uur vindt de eerste kindervoorstelling van dit seizoen in het Beauforthuis plaats. “De Prinses en het Monster” is een muzikale Afrikaanse vertelling met veel dans, zang en tromgeroffel. Een enthousiaste voorstelling waarbij de kinderen uiteraard mee kunnen dansen en zingen . Kaarten kunnen worden gereserveerd bij het Beauforthuis op 0343 – 49 32 27 of via www.beauforthuis.nl.

vergroot foto

Met veel enthousiasme en op unieke wijze vertellen Sami Gathii en John Kayongo het verhaal van een prinses en een monster. In het dorp, waar prinses Chichi woont,  is een groot feest met een tovenaar die allerlei trucs doet. Maar eigenlijk is de tovenaar een verkleed monster en de kinderen moeten oppassen! Zoals gebruikelijk in de Keniaase vertelcultuur, zijn er wijze lessen uit het verhaal te trekken: ga nooit met vreemden mee, houd je aan je woord en luister naar het advies van ouders en vrienden. 
Sami Gathii en John Kayongo zijn afkomstig uit kenia en hebben speciaal voor vandaag vrienden uit hun land meegenomen om een nog groter feest van deze voorstelling te maken. Met veel dans, zang en tromgeroffel wordt het verhaal op een typische Afrikaanse wijze gebracht. En het publiek mag uiteraard meedoen! Voor en na de voorstelling kan er een drankje in het nieuwe theatercafé worden gedronken. 

zondag 11 okt, concert 13:00 u, theatercafé vanaf 11:00 u open 
Sami Gathii, John Kayongo e.a.,  De prinses en het Monster (v.a. 6 jaar ) 
entree € 9,- | CJP/Cultuurkaart, studenten en Zeistpas € 7,80 | kinderen t/m 12 jr € 7,-

Dodelijk ongeval

MAARN  Afgelopen nacht omstreeks drie uur kregen politie en brandweer de melding van een brandende auto aan de Amersfoortseweg.
Ter plaatse bleek een auto tegen een boom te zijn aangereden. De auto stond in brand en in de auto zat het levenloze lichaam van een man. De brandweer bluste de brand. De politie heeft de aanrijding in onderzoek.

Fietstour GroenLinks/PvdA in Leersum

LEERSUM  Kandidaat-raadleden en actieve leden van de combinatie GroenLinks/PvdA Utrechtse Heuvelrug doen zaterdagmorgen 10 oktober Leersum aan. Het is de derde etappe van een grotere fietstour langs de zeven dorpen van de Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

Bonte Vlucht en gemeente oneens over stacaravans

DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de eigenaren van camping De Bonte Vlucht in Doorn worden het maar niet eens over wat nou precies een stacararavan is. Dat bleek donderdag op de zitting van de bestuursrechter in Utrecht.

Lees verder op de website van De Kaap

Operafestival in Amerongse Salons

AMERONGEN  Onder de veelzeggende titel Salone dell’Opera vond zatermiddag de tweede editie plaats van het operafestival in zeven verschillende woonhuizen, hartje Amerongen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 7 oktober 2009 (kopie)

De Warande  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 14:25 uur  temperatuur: 18 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Mannen met skimapparatuur aangehouden

MAARSBERGEN  Bij de politie is dinsdagmiddag 6 oktober informatie binnengekomen dat er skimapparatuur was aangetroffen bij een onbemand tankstation aan de Woudenbergseweg. Agenten gingen ter plaatse en troffen inderdaad de apparatuur aan. Besloten werd onopvallend het tankstation in de gaten gehouden.
 
Omstreeks 16.30 uur kwamen twee personen bij het tankstation aan en wilde kennelijk de apparatuur controleren. De agenten kwamen direct tevoorschijn en de twee mannen uit Roemenie, 28 en 33 jaar oud, werden aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied +

HEUVELRUG  Eind 2007 is besloten dat de Kromme Rijngemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist een landschapsontwikkelingsplan (LOP) op stellen. Het gebied had behoefte aan uitwerking van de visie ‘Kracht en Pracht’ van de Kromme Rijnstreek om goed in beeld te krijgen wat er moet gebeuren om het Kromme Rijnlandschap te behouden en te kunnen versterken. Er was behoefte aan een uitvoeringsgericht plan met concrete voorstellen. Hiervoor is het LOP een goed middel.
 
Het landschapsontwikkelingsplan besteedt aandacht aan diverse aspecten van het landschap, uiteenlopend van de ontstaansgeschiedenis en haar cultuurhistorische en ecologische waarden tot het huidige gebruik voor landbouw, natuur en recreatie. Centraal in de planvorming staat het behouden, waar mogelijk versterken en, nog een stapje verder, het ontwikkelen van landschap met kwaliteit. Het plan is daarbij op zoek naar kansen door een integrale benadering van diverse functies van het landschap. Belangrijk doel van het landschapsontwikkelingsplan is een visie op te stellen op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied. Ook wordt veel waarde gehecht aan een sterk uitvoeringsplan.

Draagvlak
De wensen van bewoners en gebruikers van het plangebied hebben belangrijke input gevormd voor de visievorming en de selectie van de uitvoeringsprojecten. Op verschillende momenten in het planproces is overleg gevoerd met verschillende belangengroepen en organisaties uit het buitengebied, verenigd in een speciaal voor dit plan gevormde klankbordgroep. Ook is op andere manieren met de streek gecommuniceerd: door middel van een fotowedstrijd, een website, persberichten en informatie- en inloopavonden. Doel was het bereiken van een breed draagvlak ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering.
 
Proces
Het concept van het LOP is inmiddels gereed en heeft de instemming gekregen van de colleges van de deelnemende gemeenten. Momenteel ligt het LOP voor inspraak ter inzage (in Utrechtse Heuvelrug van 11 september tot 23 oktober 2009). Het plan kan ook worden ingezien via de website van bureau Brons & Partners, de opsteller van het plan. Het webadres is www.bronsenpartners.nl., dan naar ‘recente projecten’ gaan en vervolgens klikken op ‘LOP Kromme Rijngebied+’. Tevens wordt het LOP in deze periode in openbare bijeenkomsten gepresenteerd aan gemeenteraden, commissieleden en geïnteresseerde inwoners en organisaties. Deze presentatie vindt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug plaats op twee verschillende avonden. Op donderdag 17 september jl. is een informatiebijeenkomst geweest voor de raads- en commissieleden en op maandag 12 oktober 2009 zal een informatieavond worden gehouden voor inwoners en belanghebbenden. Doel van die bijeenkomst is de aanwezigen te informeren over het concept LOP dat nu voorligt. 
 
Na verwerking van de eventuele inspraakreacties zal het landschapsontwikkelingsplan in november of december 2009 door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld en zal het LOP naar verwachting in februari 2010 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Doorrijden na aanrijding

ZEIST  Rond 17.15 uur kreeg de politie de melding dat er een aanrijding had plaatsgevonden tussen een fietser en een personenauto. Een 15-jarige fietser uit Zeist reed over de Montaubanstraat in de richting van Voorheuvel. Op de rotonde werd de fietser aangereden door een 48-jarige bestuurder van een personenauto uit Wijk Bij Duurstede. Dezer eed na het ongeval door. Een getuige noteerde het kenteken en de automobilist kon worden aangehouden. De fietser is licht gewond geraakt.

SVMM boekt zege in uitwedstrijd tegen Musketiers

MAARN/MAARSBERGEN  SVMM moest zaterdag in Elst aantreden tegen elf Musketiers. Dit was de kans om de nederlaag tegen Odysseus recht te zetten.

Lees verder op de website van De Kaap

Nominatie voor Rhenen in de Week van de Geschiedenis

RHENEN  In de provincie Utrecht zijn twee nominaties in het kader van de Week van de Geschiedenis gevallen. Genomineerd zijn de gemeente Rhenen en anderen met ‘Van desolate toestand tot volledig herstel’ en het Volksbuurtmuseum Wijk C in Utrecht met Hoe smaakt de Hongerwinter?

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Kinderen AZC exposeren dit weekend bij Perron 3

MAARN  Opmerkelijk zijn de teken- en schilder resultaten die kinderen uit het AZC ‘de Hoogstraat’ in Leersum hebben bereikt tijdens een project waarin de stichting Vrolijkheid en kunstenaars van Perron 3 hebben samengewerkt.

Lees verder op de website van De Kaap

Zware zaterdag voor KCD/DecoHome

DOORN  De hoofdmacht van KCD/DecoHome moest zaterdag aantreden tegen kampioenskandidaat Huizen. In het uitduel verving Lydia van Eckeveld de geblesseerde Martine Storm. De Huizenaren openden de score en kwamen gelijk met 2-0 voor.

Lees verder op de website van De Kaap

DEV verliest ook van JSV Nieuwegein

DOORN  Op een prachtige grasmat, met een straffe schuine wind over het veld, won JSV met overtuigende cijfers van een zeer matig DEV, 6-2.

Lees verder op de website van De Kaap

Sterk Hemur Enge houdt Reehorst achter zich

AMERONGEN  De korfballers uit Amerongen waren onverzettelijk tegen Reehorst ’45 en hield de Edese ploeg de gehele wedstrijd op achterstand.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 8 oktober 2009 (kopie)

Klaproos 50-58  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:15 uur  temperatuur: 12 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Raymond van het Groenewoud speelt voor verbouwing Beauforthuis

AUSTERLITZ Het concert dat Raymond van het Groenewoud op woensdag 14 oktober in het Beauforthuis zou geven, is verplaatst naar de Oosterkerk, vlakbij het Beauforthuis. De kaartverkoop liep razendsnel en in de Oosterkerk passen ruim 300 meer mensen. De extra opbrengst uit de kaartverkoop mag het Beauforthuis geheel houden, ten bate van de bouw van de glazen kubussen. De Oosterkerk biedt volop ruimte om te dansen.

vergroot foto

De deuren naar het aangrenzende café East Coast gaan open, dus er is volop bier. De kerk wordt verduisterd en in combinatie met de hele lichtinstallatie uit Belgie wordt het een klein Paradiso. 
Kaarten kunnen gekocht worden via www.beauforthuis.nl of telefonisch 0343 – 4932 27. Entree is € 30,- (studenten, Zeistpas € 15,-), maar meer betalen mag natuurlijk altijd.
Raymond x 4: Geen limousine, geen feest. De R4 is terug van weggeweest! Terug van de garagedagen. Raymond en zijn drie kompanen -Cesar Janssens op drums, Mich Verbelen en Bruno De Groote op snaren- toeren met een rudimentaire muziekwagen, ontdaan van elk teveel. Op ’t eerste gezicht een simpel ding, maar schijn bedriegt: deze muzikale vierwieler is ingenieus ineengestoken. Elke noot zit op zijn plaats, gemeten en gepast, resultaat van uren broederlijk sleutelen en schroeven. Plezier met vier, en nu voor iedereen! 
Bescheiden als hij oogt, ga je met Raymond x 4 de hele wereld rond, nieuwe einders tegemoet. Muziek in haar essentie, de kern die je raakt. Gedreven, mooi en met het vermogen je te vervoeren… 
Zorg dat je erbij bent, want de meester neemt je weer onnavolgbaar mee!!
 
Woensdag 14 oktober , 20.15 uur, 
Raymond x4 
Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, 3701 BC  Zeist 
kaartverkoop en reservering: www.beauforthuis.nl of 0343 – 49 32 27 
  
entree € 30 | CJP/Cultuurkaart, studenten en Zeistpas € 15

Verkeersongeval met gewonde

DRIEBERGEN Op woensdagmiddag 7 oktober vond op de Hoofdstraat een aanrijding plaats tussen een autobus en een fietser. Laatstgenoemde, een 23-jarige inwoonster van Zeist, raakte hierbij gewond.
 
Rond 17.50 uur stak de vrouw de busbaan op de Hoofdstraat over in de richting van het station. Zij zag door de drukte van het verkeer de naderende autobus niet aankomen waarna een aanrijding tussen beide volgde. Het slachtoffer viel op de grond en kwam gedeeltelijk onder een auto terecht. Zij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar werd vastgesteld dat zij een hersenschudding en schouderletsel had. Na behandeling mocht zij thuis herstellen.

Jazz op zondagmiddag 18 oktober in Champ’Aubert

DRIEBERGEN  McDixie Swing Company is een orkest  met vrij jonge muzikanten. Deze, zes professionele muzikanten uit verschillende bekende orkesten hebben elkaar gevonden. Het zijn  Sergej Ouzkikh, Rob Lamme, Gerard Tavenier, Keesjan Hoogeboom en Bob Kiewitt; deze jazzmaniakken vormen een orkest waar je U tegen zegt! 

vergroot foto

Met de geheel eigen sound en uitstraling vermaken zij het publiek van de eerste tot en met de laatste minuut van het optreden. McDixie Swing Company laat zien hoe traditionel jazz anno 2009 gespeeld kan worden, alsof het gisteren is bedacht.
Zaal open                  : 14.00 uur                        Champ’Aubert
Aanvangstijd               : 14.30 uur                        Boterbloem 1
Toegangsprijs              : € 8,00 per persoon                    3972 SB Driebergen
Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar                    Tel : 03438-14233

VLD wil ander gemeentekantoor

DOORN  ,,Het ontwikkelen van een groot kantorencomplex voor 270 ambtenaren in het hart van Doorn naast het Cultuurhuis heeft aanzienlijke consequenties voor de dorpsgemeenschap. Daarom kan een dergelijk project niet alleen als huisvesting van alle ambtenaren dienen, maar moet het ook toegevoegde waarde opleveren aan de sociale en economische vitaliteit van Doorn”, vindt de Vereniging Leefbaar Doorn (VLD).

Lees verder op de website van De Kaap

‘A-team’ houdt oorlogsmonument schoon

DOORN – Getooid in de kleding die vanuit Canada is opgestuurd, gingen Joshua (10), Ruben (11) en Kim (12) vorige week voor de tweede keer aan de slag bij het Doornse oorlogsmonument.

Lees verder op de website van De Kaap

Expositie van portretten in Kunstgilde

LEERSUM  Zaterdag 10 oktober wordt om 16.00 uur een expositie geopend van de portret-tekenaars en -schilders van het Kunstgilde, gevestigd aan Kerkplein 10.

Lees verder op de website van De Kaap

Neem een kijkje bij Scouting Thorheim

DOORN  Scouting Thorheim opent aanstaande zaterdag 10 oktober haar deuren om de Doornse jeugd te laten ervaren wat Scouting is. In het kader van haar 75-jarig bestaan worden alle kinderen van 5 tot 17 jaar uitgenodigd om mee te doen aan een groot aantal echte Scoutingactiviteiten.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 9 oktober 2009 (kopie)

Damhertlaan  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 14:00 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Beknelling bij kopstaartbotsing

MAARSBERGEN Op donderdag 8 oktober vond rond 15.30 uur op de Woudenbergseweg in Maarsbergen een kop-staart aanrijding plaats waarbij een 76-jarige automobiliste uit Amersfoort bekneld raakte in haar auto en door de brandweer uit de auto bevrijd moest worden.

Het slachtoffer had te laat gezien dat een auto voor haar stopte waarna een aanrijding plaatsvond. Zij werd met meerdere kwetsuren overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en werd door een bergingsbedrijf opgehaald.

Aanrijding met gewonde

ZEIST  Op donderdagmiddag vond op de kruising van Het Rond met de Lageweg een aanrijding tussen een personenauto en een fietsster plaats. Laatstgenoemde, een 26-jarige inwoonster van Zeist , kwam ten val en brak haar knie.
 
Een 40-jarige bestuurster uit den Dolder reed rond 17.00 uur met haar personenauto op genoemde kruising en wilde deze oversteken in de richting van de Slotlaan. Zij zag hierbij de naderende fietsster over het hoofd waarna een aanrijding volgde.

De fietsster werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waarbij eerdergenoemd letsel werd vastgesteld.

Brandweer Amerongen redt tabaksschuur

AMERONGEN  In een monumentale tabaksschuur in Amerongen heeft donderdagavond een felle brand gewoed. De brandweer rukte met groot materieel uit naar de Bergjessteeg en kon daardoor voorkomen dat de schuur volledig uitbrandde.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

,Met z’n drieën naast elkaar fietsen kan!’

MAARSBERGEN  ‘Met z’n drieën naast elkaar fietsen moet kunnen’ was de stelling. Volgens wijkagent Gerrit Oskam mag het niet, maar is niet te voorkomen dat het toch gebeurt. ,,Maar”, zei hij ,,doe het dan alleen als er geen tegenliggers of inhalers zijn en zonder een hoofdtelefoon op je oren.”

Lees verder op de website van De Kaap

Schoolprojectviering dertig jaar

MAARN  ,,De schoolprojectvieringen zijn voortgekomen uit een bevlogen overtuiging voor de oecumene en de wens kerkelijke vieringen laagdrempelig te maken.”, aldus Sam Lavooy (leerkracht De Ladder) die vanaf het begin bij de vieringen betrokken is geweest.

Lees verder op de website van De Kaap

Let de Stigterpad nu officieel open

HEUVELRUG/LEERSUM  De fietstunnel onder de N226, tussen Leersum en Maarsbergen werd afgelopen maandag geopend.

Lees verder op de website van De Kaap

Belangrijke informatiebijeenkomst culturele veld

HEUVELRUG/DOORN  De Cultuurraad Utrechtse Heuvelrug organiseert op woensdagavond 14 oktober een informatiebijeenkomst voor alle culturele organisaties in de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats in het Cultuurhuis te Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 10 oktober 2009 (kopie)

De Warande  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:50 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Candia’66 verliest cruciaal duel tegen DESTO

RHENEN   Candia heeft uit bij DESTO een cruciale wedstrijd verloren. In Utrecht verloor het met 5-3. in twintig minuten verloor het de wedstrijd, volgens Adrie Morren lag dat deels aan het weer.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

SVMM trotse koploper

MAARN  Door de 4-0 winst van SVMM op eigen veld tegen JSV Nieuwegein en het gelijke spel van Zwaluwen Utrecht, nam de thuisploeg afgelopen zaterdag de koppositie over in de zaterdag vierde klasse G.

Lees verder op de website van De Kaap

Goed herstel van DVSA

AMERONGEN  Na fors verlies de week er voor in de uitwedstrijd tegen Delta sport, was er afgelopen zaterdag een goed herstel van vierdeklasser DVSA. In eigen huis werd tegen Bunnik ’73 met 4-0 gewonnen en lijkt het team van trainer Pieter van de Grift op de weg terug naar boven.

Lees verder op de website van De Kaap

Klankbordgroep Kom-Noord tevreden

DOORN  In 2008 heeft de gemeente besloten om de riolering in de wijk Kom-Noord te gaan vernieuwen en het gebied te herinrichten. De bewoners hebben toen een klankbordgroep geformeerd die met de gemeente in overleg zou gaan over de uit te voeren plannen.

Lees verder op de website van De Kaap

Brickyard timmert aan de weg

AMERONGEN  Na vijf jaar staat de band Brickyard op een belangrijk kruispunt. Vrijdag komt hun CD ‘Hey you’ uit. Gitarist en songwriter Ruud Maalderink uit Amerongen heeft vertrouwen in de toekomst. ,,Ik hou een slag om de arm, maar ik verwacht dat we binnen afzienbare tijd een volledig professionele band zijn.”

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 11 oktober 2009 (kopie)

Buntlaan 42  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:55 uur  temperatuur: 13 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

HDS in 6-punter onderuit tegen naaste concurrent Achterveld

LEERSUM  In een wedstrijd waarin voor beide partijen veel op het spel stond, was het Achterveld dat met de eer ging strijken en was het thuisspelende HDS de treurende partij.

Lees verder op de website van De Kaap

CDN maakt het zichzelf onnodig moeilijk tegen DOB

DRIEBERGEN  CDN begon sterk aan de eerste helft tegen DOB uit Nigtevecht en wist al binnen twintig minuten zeven hoekschoppen te versieren. CDN was al een aantal maal gevaarlijk geweest uit deze hoekschoppen maar de zevende keer was het raak. Henk-Jan Veenendaal bereikte vanaf de rechterkant Roald Jornick die van dichtbij kon binnen tikken. 

vergroot foto1    vergroot foto 2CDN hield het heft in handen en creëerde een groot aantal kansen maar wist de voorsprong niet uit te breiden. Met name in de eindpass en de afronding ging het vaak fout. Daardoor bleef DOB, de onderste van de ranglijst, in de wedstrijd zitten. DOB trok zich volledig terug op eigen helft en met slechts één spits konden ze voor weinig gevaar zorgen.
Ook in de tweede helft wist CDN veel kansen te creëren maar werd het slordiger in de passing. Er werd onnodig veel balverlies geleden en tot tweemaal toe wist de DOB-spits alleen voor keeper Michel van Bruggen te verschijnen die beide keren het juiste antwoord had op de acties van DOB.
De tijd begon weg te tikken en CDN bleef kansen missen. Kevin van Woudenberg, die in de basis startte in plaats van Pim van Amerongen, kreeg de beste kansen maar stuitte twee maal op de uitstekende keeper van DOB. Op de bank begon men zich al zorgen te maken. De ongeschreven voetbalwetten leren ons immers dat wanneer je zelf niet scoort je vanzelf de deksel op je neus krijgt.
Elmar van Doorn werd vervangen door Jeroen Polling die gelijk een goede kans op de 0-2 kreeg. Hij kopte een mooie voorzet van Pascal van Doorn echter op de lat. Iets minder dan tien minuten voor tijd was het echter wel raak Roald Jornick brak door aan de rechterkant en wist de bal net voor de achterlijn binnen te houden om vervolgens voor te geven op Polling die alleen maar hoefde in te tikken.
Door deze overwinning blijft CDN koploper. Directe concurrenten Almere en Hilversum maakte geen fouten en wonnen hun uitwedstrijden van respectievelijk Buitenboys (2-7) en Abcoude (2-3). CDN heeft een voorsprong van 1 punt op beide concurrenten.
De volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag 17 oktober om 14.30 op Sportpark de Woerd. Tegenstander is de nummer acht van de competitie met 1 punt uit vier duels, Buitenboys uit Almere Buiten.

Snorfietsster gewond

ZEIST  Een 18-jarige vrouw uit Zeist liep bij een aanrijding zaterdag 10 oktober omstreeks 14.10 uur een gebroken been en een hersenschudding op.

Zij werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw reed omstreeks 14.10 uur op haar snorfiets over de Krullenlaan en wilde rechtdoor de kruising met de Woudenbergseweg oversteken. Daarbij verleende zij geen voorrang aan een van rechts komende 51-jarige automobilist uit Odijk, die een aanrijding niet meer kon voorkomen. 

Jan Rietman over een leven lang rock ‘n’ roll in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Ouwe rocker Jan Rietman komt op donderdag 15 oktober om 20.15 uur in het Beauforthuis benefieten voor de verbouwing. Jan zingt recht uit zijn hart over een leven lang rock-’n-roll, zijn jeugd, zijn ouders en alles wat hij heeft meegemaakt.

vergroot foto


Jan heeft de liedjes voor Open Boek grotendeels geschreven in zijn studio in Amerika, met onder anderen zijn vaste gitarist Albert Deinum en ze bewerkt met zijn muzikale vrienden waaronder Jack Poels en Tren van Enckevort van Rowwen Hèze, Johan Verminnen en ‘platenbaas’ Hans Kusters, bekend van onder anderen Boudewijn de Groot, Stef Bos en Clouseau. 
Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.beauforthuis.nl.
donderdag 15 oktober, 20:15 uur 
Jan Rietman, Open Boek 
entree € 15,- | CJP/Cultuurkaart, studenten en Zeistpas € 10,- | Steunprijs € 25,- | Supersteunprijs € 50,-

Transplant Games groot succes voor Doornse

DOORN  Twee keer goud, en één keer zilver. Dat was de oogst voor de Doornse Floranke te Brake bij de Transplant Games, augustus. Het evenement, dat bedoeld is om meer aandacht voor orgaandonatie te genereren, is boven verwachting verlopen voor Floranke, die zelf een donornier heeft.

Lees verder op de website van De Kaap

Try-out Oudejaarsconference cabaretier Arie Vuyk in bieb

AMERONGEN  De Rotterdamse cabaretier Arie Vuyk komt op donderdag 22 oktober naar ZOUT bibliotheek Amerongen voor een try-out van zijn nieuwste oudejaarsconference.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 12 oktober 2009 (kopie)

Prinses Margrietlaan  Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 10:00 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

‘Horstterrein’ wel of niet bebouwen

DRIEBERGEN  Op het Forum van Heuvelrugnieuws.nl kunt u uw mening geven over wat er straks met het ‘ Horstterrein’ moet gebeuren nadat Albert Heijn daar de noodwinkel heeft gesloten.

Ga naar forum

BC Doorn in evenwicht met Apollo

DOORN  Het eerste mannenteam van Badmintonclub Doorn heeft zondag thuis gelijkgespeeld tegen Apollo uit IJsselstein: 4-4. In sporthal Steinheim waren de thuisspelende Doornaars sterker in de singles. Dankzij hun optreden in de dubbels kwamen de IJsselsteiners uiteindelijk nog langszij.

Lees verder op de website van De Kaap

Overval woning; auto gestolen

DRIEBERGEN Op de late avond van zondag 11 oktober tot kort na middernacht van maandag 12 oktober vond een gewapende overval plaats op een woning aan de Oranjelaan.

Op zondag 11 oktober rond 23.45 uur drong een aantal mannen de woning binnen. De bewoner werd door de mannen met wapens bedreigd. De overvallers eisten geld en hielden de bewoner in bedwang. Na een tijdje gingen de overvallers weg en lieten de bewoner geboeid achter. Die wist zich na een tijdje te bevrijden en alarm te slaan.
De overvallers namen contactsleutels uit de woning mee en gingen er met de personenauto, merk BMW type X3, kleur zwart, kenteken 27-RZ-FP, vandoor.
De politie vraagt een ieder die informatie heeft over deze overval, of de gestolen auto heeft gezien of weet waar deze nu is, contact op te nemen met de recherche van het district Heuvelrug via het telefoonnummer 0900-8844.

Z&PC De Zwoer actief op eerste Speedo wedstrijd in Amersfoort

DRIEBERGEN  In Amersfoort, in het 50-meter bad,  hebben tien jonge zwemmers en zwemsters zich de longen uit hun lijf gezwommen in de eerste Speedo wedstrijd van dit seizoen.

Deze Speedo wedstrijden zijn bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en verdeeld in een instroom- en een voorrondeprogramma. De instroomnummers zijn bedoeld als kennismaking met het wedstrijdzwemmen, terwijl de voorrondes gelden als kwalificatie voor provinciale (Kring) en zelfs landelijke Speedo finales. In beide categorieën heeft De Zwoer zwemmers.

Mart Niehoff (8 jaar oud) wist in een van zijn eerste wedstrijden gelijk de tweede tijd te halen op de 100 meter vrije slag, een prestatie van formaat. Ook Ruben Methorst en Bart van den Hengel lieten goede prestaties zien.

Bij de meisjes ging het ook goed. Elja Douma weet bijna elke week wel haar persoonlijke records te verbeteren, zo ook deze week. Zowel op de 200 meter vrije slag als op de 200 meter schoolslag kon zij zich verbeteren.
Amy Weijburg liet deze week de grootste verbetering te zien door op de 200 meter vrije slag een tijd van 2:53:77 te zwemmen. Ook op de 200 meter schoolslag liet Amy een goed tijd noteren

Driesprong wordt steeds meer Daltonschool

RHENEN  Het team van de Driesprong is druk in de weer, onder leiding van een docent van de Hogeschool Utrecht, om specifieke Daltonactiviteiten verder vorm te geven. De locatie de Woudmees in Elst en de locatie de Bantuin in Rhenen zijn bezig met een overstap naar het Daltononderwijs.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Midweekteam SVMM sterke kampioen

MAARN  Het midweekteam van SVMM is woensdag 7 oktober op overtuigende wijze kampioen geworden. Alle vijf wedstrijden werden gewonnen.

Lees verder op de website van De Kaap

Speciale kinderrondleidingen in Huis Doorn

DOORN  Er zijn op woensdag 21 oktober weer speciale kinderrondleidingen in Huis Doorn. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen een bijzonder bezoek brengen aan het huis van Keizer Wilhelm.

Lees verder op de website van De Kaap

Herfstwandeling door het park van Huis Doorn

DOORN  In het kader van de koffiekamertentoonstelling over de keizer als tuinman zal tijdens de Speakers Corner van 18 oktober om 13.00 uur en 14.30 uur een wandeling door het park van Huis Doorn worden verzorgd.

Lees verder op de website van De Kaap

Wintercursussen Open Atelier Amerongen

AMERONGEN  Het Open Atelier Amerongen organiseert deze winter een aantal cursussen en workshops voor diegenen die zich willen bekwamen in diverse artistieke vaardigheden.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 13 oktober 2009 (kopie)

De Warande  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13:05 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Wegwijsdag lokale democratie voor 3 Vmbo

DOORN  Kennismaken met de lokale democratie is heel belangrijk voor kinderen, vindt burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Want hoe kun je nu begrijpen hoe de landelijke en internationale politiek werkt als je niet weet hoe het er in je eigen leefomgeving aan toe gaat?

Daarom werd vorig jaar voor de eerste maal een jeugdgemeenteraad georganiseerd voor groep 7 en 8 van de basisscholen. Het raadsvoorstel voor een speelplek op het schoolplein van basisschool ‘De Triangel’ uit Doorn haalde de meeste stemmen en is inmiddels ook uitgevoerd. Een tafeltennistafel en enkele speltoestellen zijn geplaatst. In 2010 komt er weer een jeugdgemeenteraad voor de basisscholen.

Nu zijn de middelbare scholen aan de beurt om kennis te maken met de gemeentelijke politiek. Voor hen wordt op woensdag 14 oktober een “Wegwijsdag” georganiseerd in Cultuurhuis Pléiade in Doorn, met als afsluiting een jeugdgemeenteraad. Leerlingen van 3 Vmbo gaan in groepen een plan opstellen rondom het thema “Jeugd actief en gezond”. Ook andere zaken, zoals politieke verhoudingen, lobby, budgettering, democratie en overleg komen aan bod. Zowel het Revius Lyceum, Schoonoord als Scholengemeenschap Maarsbergen nemen deel.

Raadsvergadering
Leerlingen van deze scholen presenteren hun plannen op 14 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur tijdens een jeugdgemeenteraad, bestaande uit de leerlingen zelf. De burgemeester zit de vergadering voor. Ook aan de verdediging van de plannen wordt aandacht besteed. Elke groep krijgt begeleiding van raadsleden, die de deelnemers klaarstomen voor de vergadering. Uiteindelijk wordt één van de plannen gekozen door de deelnemers. Dit plan wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd, hiervoor is een bedrag van € 1.500,- beschikbaar.

Persgroep
Eén van de groepen treedt op als persgroep en maakt een krant met nieuws over de plannen van de deelnemers.

Ondersteuning bij organisatie
Het Instituut voor publiek en politiek (IPP) is ingeschakeld om deze activiteit mede te organiseren. Deze organisatie heeft het programma De Wegwijsdag op het gemeentehuis ontwikkeld, dat aansluit bij het vak maatschappijleer voor het middelbaar onderwijs.

Berkenweg vecht voor behoud 30km zone

DOORN  ,,De Berkenweg/Drift moet net zo als alle andere wegen in Doorn Noord een 30km weg blijven,” aldus het recent opgerichte bewonerscomité Berkenweg/Drift. ,,Het concept GVVP heeft tal van voorgenomen omzettingen van wegen naar 50km in de discussieversie teruggedraaid. Maar nog niet voor de Berkenweg/Drift.”

Lees verder op de website van De Kaap

Feestelijk concert Chante Encore en Huismuziek Ludiek

DOORN  De aula van het Revius puilde afgelopen zaterdag uit. Er moesten heel wat stoelen worden bijgezet om alle belangstellenden plaats te bieden. Het concert dat het Doorns Vrouwenkoor “Chante Encore” en “Ludiek”, Vereniging voor Huismuziek Doorn samen gaven ter ere van hun 40-jarig jubileum werd meer dan goed bezocht.

Lees verder op de website van De Kaap

Boekenmarkt en oliebollenverkoop Ons Genoegen

AMERONGEN  Jubileumjaar 2009 van muziekvereniging Ons Genoegen is luisterrijk gevierd. In januari was het nieuwjaarsconcert, in mei het jubileumconcert, in juni een reünie en receptie, gevolgd door een buitenconcert bij café Buitenlust en in september door een groots optreden van de Fanfare Landmacht.

Lees verder op de website van De Kaap

Instaporkest Manderen in Maarnse Bieb

MAARN  Naast het lezen en lenen van boeken kan er op vrijdagavond 16 oktober ook nog eens geluisterd worden naar vrolijke muziek speciaal ter gelegenheid van de Kinderboekenweek.

Lees verder op de website van De Kaap

Grote successen voor EMM op Concours Enschede

LEERSUM  De leden van muziekvereniging EMM, kunnen met trots terugkijken op afgelopen zaterdag 10 oktober. Het harmonieorkest, het melodypercussion corps en de majorettes gingen op marsconcours, van de KNFM, in Enschede.

Lees verder op de website van De Kaap

Grote belangstelling voor plantenruil en moestuin Bartiméus

DOORN  Ondanks de voorspelde regen kwamen veel mensen afgelopen zaterdag naar de plantenruil en de moestuin bij Bartiméus. Menig plant wisselde die ochtend van eigenaar er de bezoekers genoten van een boeiende rondleiding door de moestuin.

Lees verder op de website van De Kaap

Onderwijs en Duurzaamheid met Alexander Pechtold

DOORN  D66 Utrechtse Heuvelrug organiseert op maandag 9 november een avond met als thema’s Onderwijs en Duurzaamheid. Speciale gast van deze avond is Alexander Pechtold.

Lees verder op de website van De Kaap

Jubilaris bij klaverjasclub v/h Hotel Smit

DOORN  Gerard Verbeet is donderdag 1 oktober gehuldigd vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap van de klaverjasclub v/h Hotel Smit. Als enthousiast lid was Geert actief voor de club; onder meer enkele jaren als voorzitter en hij verving regelmatig de penningmeester.

Lees verder op de website van De Kaap

Zewdie schittert in Amerongse Koploop; Doorns talent wint bij jongens 5 km

AMERONGEN  De 46-jarige Abraham Zewdie uit Bilthoven is de winnaar geworden van de twaalfde editie van de Amerongse Koploop in de uitstekende tijd van 33 minuten en 6 seconden.

Lees verder op de website van De Kaap

Hemur Enge glijdt onderuit

AMERONGEN  De korfballers uit Amerongen wisten vooraf dat zij het zwaar zouden krijgen tegen de vernieuwde ploeg van SKV uit Wageningen, maar in de wedstrijd van afgelopen zaterdag streed het vlaggenschip van Hemur Enge meer tegen zichzelf en de arbiter dan tegen de tegenstanders in het blauw.

Lees verder op de website van De Kaap

DVSA herstelt uitstekend met royale zege

AMERONGEN  Met een uitstekende 4-0 overwinning op Bunnik’73 heeft DVSA zaterdag haar geschonden blazoen, van de grote nederlaag tegen Delta Sports vorig weekend, danig opgepoetst.

Lees verder op de website van De Kaap

Hemur Enge C2 verovert titel

AMERONGEN  Vaak hebben teams het lastig als ze pas net met elkaar spelen, maar de C2 van Koen Volmer en Sven Roodenburg had hier geen enkel probleem mee. Het gehele seizoen kregen zij maar vijf doelpunten tegen.

Lees verder op de website van De Kaap

Hemur Enge F1 verdient taart

AMERONGEN  De allerjongsten van korfbalvereniging Hemur Enge uit Amerongen wisten afgelopen zaterdag de kampioenstitel naar zich toe te trekken. In een gelukkig nog droge wedstrijd werd het uit Geldermalsen komende Animo F1 verslagen met 3-0.

Lees verder op de website van De Kaap

Hemur Enge C1 kampioen

AMERONGEN  De C1-junioren van Hemur Enge wisten vorige week al de titel te veroveren, maar lieten voor eigen publiek nogmaals zien dat zij kampioenen zijn.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 14 oktober 2009 (kopie)

Rijsenburgselaan  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13:30 uur  temperatuur: 8 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Herfstregenboog

DRIEBERGEN  Corry van Erp maakte gistermiddag deze foto van een regenboog in de fontein van de vijver aan de Oranjelaan.

vergroot foto

Tafelpoppenspel in de Pauluskerk

DRIEBERGEN  Op zondagmiddag 18 oktober zal door Mennie van Nimwegen-Stijger  het sprookje “Repelsteeltje” als tafelpoppenspel worden verteld en gespeeld. Het is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Plaats: Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a, Driebergen. Aanvangstijd 15.30 uur. Prijs 2 euro per kind. Ouders en begeleiders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Inlichtingen bij Sigrid Brandligt, tel. 0343-517467.

Vermoedelijke inbreker aangehouden

DRIEBERGEN Op woensdagochtend omstreeks 02.50 uur hoorde een bewoner van een woning aan de Hoofdstraat gerommel in de achtertuin. Hij keek naar buiten en zag een persoon in zijn achtertuin hard wegrennen in de richting van de Rijckevorselstraat.

De bewoner belde direct 112 en de agenten waren binnen een minuut ter plaatse. In de omgeving werd een 28-jarige man uit Driebergen aangetroffen. Hij voldeed volledig aan het signalement en werd aangehouden.

Korfballers Arena komen maar niet tot winst

RHENEN  De korfballers van Arena speelden afgelopen zaterdag tegen Spirit uit Voorthuizen. Spirit had tot nu toe maar één wedstrijd gewonnen dus de belangen waren voor beide teams hoog.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

SVMM C2 viert kampioenschap

MAARN  Voor het eerste jaar spelen in de C en direct kampioen; de C2 van SVMM maakt het waar in een pool met slechts vier ploegen.

Lees verder op de website van De Kaap

Plantenruilbeurs in winkelcentrum Leersum

LEERSUM/AMERONGEN  De Vereniging voor Dorp en Natuur organiseert op zaterdag 17 oktober van 10.30 uur tot 11.30 uur voor de 50ste keer een plantenruilbeurs. De beurs zal gehouden worden op het veldje tegenover het parkeerterrein van het winkelcentrum in Leersum.

Lees verder op de website van De Kaap

Lezing Stinzenplanten langs de Vecht

DOORN  Jos Ketelaar, natuurfotograaf en hovenier, neemt de deelnemers op dinsdagavond 20 oktober mee op een tocht langs de stinzenplanten en vele theekoepels van de Vecht. Hij doet dat aan de hand van beeld- en geluidmateriaal.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 15 oktober 2009 (kopie)

Hoofdstraat 193  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:40 uur  temperatuur: 8 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Uitgebreid programma Rhenen in Week van de Geschiedenis

RHENEN  Rhenen brengt de landelijke Week van de Geschiedenis (17- 24 oktober) door met een uitgebreid scala van activiteiten. Rond het jaarthema Oorlog en Vrede stelden de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Museum Het Rondeel een rijk gevuld programma samen.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Rondleiding door de Blauwe Kamer

RHENEN  Ook al heeft de zomerpracht plaats gemaakt voor de valer tinten van de herfst, de Blauwe Kamer blijft spannend voor wie oog heeft voor het veranderde kleurenpalet van plant en dier.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Tweede meidenteam SVMM Voetbal

MAARN  SVMM was al blij met het eerste meidenteam. Nu is er zelfs een tweede meidenteam bij SVMM Voetbal bijgekomen. Het succes en het enthousiasme van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam is ook overgeslagen naar Maarn/Maarsbergen.

Lees verder op de website van De Kaap

Hoorzitting over bezuinigingen

HEUVELRUG  Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug zal de broekriem strakker aan moeten trekken. In de programmabegroting wordt de financiële positie voor 2010-2013 onder de loep genomen. Daarin staat een aantal bezuinigingen.

Lees verder op de website van De Kaap

Onvrede en enthousiasme over verbouwing

DOORN  Het interieur van de Maartenskerk wordt veranderd. Een verschrikking voor Rien de Feijter. Een zegen voor Jaap Lagendijk. De Feijter heeft zich, samen met vijftig anderen verenigd om te strijden voor het behoud van het huidige interieur van de Doornse kerk.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 16 oktober 2009 (kopie)

Valkenkamp 89-107  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:20 uur  temperatuur: 13 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Nieuwe uitgang Uilenburcht

DRIEBERGEN  Sinds kort is op de Jagersdreef een nieuwe uitgang gemaakt voor basisschool De Uilenburcht. Door plaatselijk het troitoir te verbreden is een situatie gecreeerd waarin de leerlingen niet meer tussen de geparkeerde auto’s moeten oversteken. Of de situatie daarmee veiliger wordt valt nog te bezien. Eenvoudiger ware het geweest dat ouders hun kinderen niet meer met de auto naar school brengen.

Vergroot foto 1      vergroot foto 2

File op A12 door door brandende truck

DOORN  Op de A12 (Utrecht-Arnhem) is vrijdagmiddag voor Doorn een kilometerslange file ontstaan doordat een vrachtwagen in brand stond. Dat meldde een woordvoerder van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de ANWB.

De truck raakte rond 15.00 uur in brand. De Duitse chauffeur had het lege voertuig al naar de vluchtstrook gemanoeuvreerd omdat motor moeilijk deed. De brandweer had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond.

De weg was enige tijd afgesloten in de richting van Arnhem. Rond kwart voor vier ging weer een rijstrook open. Er stond toen 18 kilometer file.

Zangworkshops

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert dit najaar opnieuw zangworkshops in het kader van Europa Cantat. De workshops zijn bestemd voor ervaren geschoolde zangers en voor nieuwsgierige beginners: iedereen is welkom. Dit keer is er ook een workshop voor kinderen

Zaterdag 31 oktober: Zangworkshop Balkanmuziek door Inez Leijen
(14.00-17.00 uur, De Koningshof, Kerkplein 1, Doorn, deelname € 10,–)
De Balkan kent een rijke en gevarieerde muziekcultuur met traditionele en eigentijdse muziekstijlen. Tijdens de workshop maakt u kennis met a capella koorstukken die niet te moeilijk zijn, de talen echter vormen de grote uitdaging. Er wordt zowel vierstemmig koor gezongen, maar ook een beetje solozang. Ines Leijen studeerde Schoolmuziek aan het Utrechts conservatorium en heeft ruime ervaring in het omgaan met allerlei groepen met uiteenlopende muzikale achtergronden. 

Zaterdag 7 november: Voor kinderen!
(14.00-17.00 uur, Cultuurhuis Plèiade, Kerkplein 2, Doorn, deelname € 7,50) 

Musicalworkshop When children Rule the world door Herma Van Piekeren en Simone van Gog
Wie kent de musicalliedjes van The Lion King of Tarzan niet? Kinderen vanaf 8 jaar gaan aan de slag met musicalliedjes onder het thema `When Children rule the World` oftewel `Als kinderen het in de wereld voor het zeggen hadden`. De kinderen gaan zingen, dansen en toneelspelen, met aan het eind van de middag een korte voorstelling voor familie en vrienden. Er wordt zowel in koor als solo gezongen. De workshopleiders werken vaker met kinderen en zijn bekend van de grote musicals van Joop van den Ende. 
Herma van Piekeren was onder andere muzikaal leider van de The Lion King en The Sound of Music en Simone van Gog speelde zelf in veel musicals en was kinderregisseur bij ondere andere Tarzan en The Lion King. 

Za 28 november: Zangworkshop De mannen zingen door Paul Geurts en Victor Voogt 
(14.00-17.00 uur, Kerkgebouw De Bron, Damhertlaan 87, Driebergen-Rijsenburg, Deelname  € 10,00, i.s.m. Gemengd koor Scherzando)
Tijdens de workshop kunt u uw mannenstem de ruimte geven en worden de verschillende kanten van de mannelijke stem belicht. Het robuuste van de borststem en het delicate van de kopstem. We laten het allemaal klinken met elkaar. Ook wordt er meerstemmig gezongen, soms a capella, daarna weer met begeleiding van piano en gitaar. De gekozen liederen zijn aansprekend en makkelijk mee te zingen zijn en op maat gemaakt voor de thema’s die worden behandeld; adem, expressie en de verschillende registers van de mannenstem. 

Wilt u deelnemen? Meld u dan vooraf aan bij Ina Muller: imuller@rbzout.nl of 06 12 89 46 13.

Piet Noordijk & Beets Brothers

AUSTERLITZ  De Nederlandse saxofonist Piet Noordijk speelde met talloze buitenlandse grootheden als Thad Jones, Ben Webster en Wynton Marsalis. 18 oktober staat hij in het Beauforthuis (Austerlitz). Hij speelt er eerst ballads met pianist Peter Beets, en later is hij solist bij de Beets Brothers en Eric Ineke.
Die spelen na 10 jaar voor het eerst weer samen: dynamische mainstreamjazz, met de explosieve energie van de hardbop. 
Kaarten zijn online te koop via www.beauforthuis.nl of telefonisch te reserveren op 0343 – 49 32 27.
zondag 18 oktober, 17.00 uur 
Piet Noordijk & Beets Brothers – De saxofoon centraal 
Piet Noordijk – altsaxofoon; Alexander Beets – tenorsaxofoon; Peter Beets – piano, Fender Rhodes; Marius Beets – contrabas; Eric Ineke – drums 
entree € 17,50 | CJP/Cultuurkaart, studenten en Zeistpas € 12,50

Natuur, kampvuur en soep tijdens avondwandeling

LEERSUM  Een avondwandeling maken over het Leersumse Veld, en bij een knapperend kampvuur genieten van een kop warme soep, terwijl de boswachter een spannend verhaal vertelt. Misschien hoort u in de verte wel het geluid van een Bosuil of overvliegende Ganzen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 17 oktober 2009 (kopie)

De Warande  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 15:40 uur  temperatuur: 12 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

DEV verdiend naar zege

DOORN  De plaatselijke vierdeklasser DEV won vandaag verdiend de uitwedstrijd tegen Delta Sports met 1-3.

Lees verder op de website van De Kaap

DVSA nadert koploper(s)

AMERONGEN  Het team van trainer Pieter v/d Grift behaalde vandaag een ruime overwinning op naaste concurrent en virtuele koploper Zwaluwen Utrecht.

Lees verder op de website van De Kaap

Breukelen veel te sterk voor Candia’66

RHENEN  Candia’66 heeft thuis tegen Breukelen niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Rhenense equipe ging met 0-4 de boot in.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Chris Chameleon uit Zuid-Afrika in Beauforthuis

AUSTERLITZ  De Zuid-Afrikaanse singer/songwriter Chris Chameleon is op zaterdagavond 24 oktober te horen in het Beauforthuis te Austerlitz. Chris Chameleon zing onder andere in het Zuid-Afrikaans en had een bliksemsnelle opkomst met zijn eerste programma over de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker. In Nederland treedt hij vaker op. Niet alleen solo, maar ook met Spinvis.

vergroot foto

Kaarten zijn direct te koop via www.beauforthuis.nl of te reserveren via 0343 – 49 32 27.
Chris Chameleon is een fenomeen in zijn geboorteland Zuid-Afrika. Als acteur, singer/songwriter en stemkunstenaar (een bereik van 4 octaven) is hij een echte alleskunner. In combinatie met zijn charismatische podiumpersoonlijkheid maakt dat hem tot een veelzijdig talent. Hij begon zijn carrière als bassist en frontman van de Zuid-Afrikaanse exportband Boo! In 2004 stopt Boo! en ging Chris Chameleon solo verder. Vanaf dat moment valt zijn enorme talent steeds meer op, wat resulteert in het behalen van nominaties en onderscheidingen van verschillende muziekprijzen (waaronder South African Music Awards).
Zaterdag 24 oktober, 20.15 u 
Chris Chameleon 
entree € 15 | CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr € 10

Leuke herfstactiviteiten Nationaal Park

HEUVELRUG  Mensen die op zoek zijn naar leuke activiteiten met de kinderen kunnen volgende week naar het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug komen. In de herfstvakantie is Herfsttovenaar Autumnus weer op de Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

Vitras/CMD start met kleinschalige wijkteams in Doorn

DOORN  In Doorn werken twee teams (verpleegkundigen en verzorgenden) van in totaal ongeveer 15 mensen. Het ene team werkt in het oosten van Doorn, het andere in het westen van het dorp.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 18 oktober 2009 (kopie)

Kardinaal Alfrinklaan 30-40  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:45 uur  temperatuur: 13 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

HDS mist aansluiting

LEERSUM De voetbaltrots van Leersum, HDS, gaf vandaag in de uitwedstrijd tegen Zeist op alle fronten niet thuis. In Zeist werd niet alleen met 2-0 verloren, maar miste het team van trainer Jan van Dalem ook de aansluiting met de top drie.

Lees verder op de website van De Kaap

CDN heeft weinig moeite met Buitenboys

DRIEBERGEN  CDN heeft een gemakkelijke 3-0 overwinning geboekt op Buitenboys uit Almere Buiten. Al na acht minuten wist Pascal van Doorn zichzelf goed vrij te spelen en schoot hij de bal snoeihard in de bovenhoek. De verdediging van CDN stond goed waardoor de thuisploeg rustig kon wachten op de volgende kansen. En kansen waren er opnieuw genoeg. Die kansen gingen er echter opnieuw vaak niet in.

vergroot foto 1    vergroot foto 2

Gelukkig kan CDN bouwen op de vrije trappen van Henk-Jan Veenendaal. Vlak voor rust wist hij de bal vanaf een meter of twintig laag om de muur heen te schieten en via de binnenkant van de paal viel de 2-0.

Na de rust was CDN de kluts even kwijt. Er leek weinig meer te lukken en Buitenboys kwam sterker en vooral fysieker uit de kleedkamer. Dat fysieke ging vaak over het randje maar de Volendamse scheidsrechter durfde weinig meer te fluiten nadat hij in de rust geïntimideerd was geraakt door enkele felle spelers van de bezoekende vereniging. 
Echte kansen wisten de mannen uit Almere Buiten niet te creëren. De grootste kans kwam uit een goed genomen vrije trap die door keeper Michel van Bruggen tot corner werd verwerkt. CDN kwam langzaam weer in de wedstrijd en de spelers wisten elkaar weer steeds beter te vinden waardoor CDN gelijk weer kansen kreeg. Met name Gerwin van der Klift was een aantal maal dichtbij. Hij zou het doel niet vinden vandaag, iets wat Pascal van Doorn in de laatste minuut voor de tweede maal lukte. Hij kreeg de bal uit de kluts in zijn voeten binnen de zestien meter en schoot de bal opnieuw strak in de bovenhoek.

CDN blijft door deze overwinning de ranglijst aanvoeren met 19 punten uit 7 wedstrijden. Concurrent Almere maakte opnieuw geen fout en wist met 6-0 te winnen van Abcoude. Daarmee blijven zij op 1 punt achterstand staan. Hilversum had een vrij weekend terwijl Omniworld thuis met 9-1 uithaalde tegen Bloemenkwartier. Omniworld staat vierde op 5 punten van CDN en heeft een wedstrijd minder gespeeld.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 31 oktober. Dan wordt de uitwedstrijd tegen Abcoude gespeeld, de nummer zes van de competitie met 7 punten uit 5 wedstrijden. Aftrap is om 14.00. Houd de site goed in de gaten voor informatie over het vertrek van de supportersbus. 

Aanstaande zaterdag 24 oktober bent u welkom om CDN 2 aan te moedigen. Zij spelen in de eerste knock-out ronde van de beker tegen eersteklasser Woudenberg 2. Aftrap is om 12.00 in Woudenberg.

Hardleers

DOORN  Zaterdagavond 17 oktober is een bestuurder onder invloed aangehouden op de Leersumsestraatweg.
 
Agenten zagen de man omstreeks 23.00 uur met grote moeite wegrijden bij een horecagelegenheid. Hij werd gecontroleerd en bleek onder invloed van alcohol (825 ug/l). De 44-jarige man uit Buren bleek niet in het bezit van een rijbewijs omdat hij een levenslang rijverbod heeft in verband met rijden onder invloed.

Oproep getuigen: Mishandeling

ZEIST  Op zaterdag 17 oktober deed een 19-jarige man uit Zeist aangifte van mishandeling. Hij verklaarde op vrijdag 16 oktober rond 17.30 uur om onbekende reden mishandeld te zijn bij de bar van een horecagelegenheid aan de Slotlaan.

Door de mishandeling raakte hij bewusteloos en werd wakker in het ziekenhuis. Omstanders zouden hem hier naar toe hebben gebracht. Hier bleek hij een hersenschudding te hebben opgelopen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.
 
Eventuele getuigen van de mishandeling of mensen met nadere informatie kunnen contact opnemen met de politie in Ziest via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Indische Avond in de Westpoort

RHENEN  In het kader van Nederland Leest verzorgt de bibliotheek van Rhenen vrijdag 23 oktober een Indische Avond in het gebouw De Westpoort, aan de Veerweg 1 te Rhenen.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Nieuw seizoen Doorn Zingt

DOORN  In de Maartenskerk zal het komende seizoen een viertal muziek- en zangdiensten om half vijf op de zondagmiddag worden gehouden.

Lees verder op de website van De Kaap

Maarten Luther wandeltocht door Nationaal park

AMERONGEN  De Maarten Luther Wandeltocht wordt op zaterdag 31 oktober voor de negende maal georganiseerd. De routes gaan door het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug. Alles is mooie herfsttooi.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 19 oktober 2009 (kopie)

De Warande  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13:00 uur  temperatuur: 10 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Harpconcert in de Pauluskerk

DRIEBERGEN  Op zondagmiddag 25 oktober zal door Assia Cunego een harpconcert worden uitgevoerd. Ditmaal speelt zij  Amerikaanse muziek uit de 20e eeuw, van Woods, Piazolla, Glass, Arnold, Joplin en McDonald.

Assia Cunego (geb.1983)  begon als jong kind met harpspelen en studeerde in Italië en Duitsland. Zij won diverse prijzen en treedt vaak als soliste op. Daarnaast geeft zij lessen, w.o. masterclass. Plaats: Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a, Driebergen. Aanvangstijd 15.30 uur. Prijs 10 euro, voor studerenden en kinderen 6 euro. Inlichtingen bij Sigrid Brandligt, tel. 0343-517467. Zie ook www.assiacunego.com.

Rick Douma zwem een schitterend persoonlijk record!

DRIEBERGEN  Z&PC De Zwoer mocht vandaag de tweede wedstrijd van het Angarde circuit in De Meern zwemmen. In het nieuwe zwembad Fletiomare kon het grootste deel van de ploeg tevreden zijn over zijn of haar prestaties. Met name de jongere en nog niet zo ervaren zwemmers deden het goed. Daen van Dijk en Rik Douma konden de grootste verbetering hun persoonlijke records noteren.

vergroot foto

Ook de oudere zus van Rik, Elja,  blijkt elke week nog sneller te kunnen zwemmen.
Toch lieten ook de oudere zwemmers zich niet onbetuigd. Auke Koops wist op zijn 50 meter liefst 5 seconden sneller te zwemmen. Rianne Weijburg komt ook weer in vorm en zwom een persoonlijk record op de 100 meter rugslag. En Stephan Esmeijer verbaasde zijn familie en zichzelf door op de 100 meter vlinderslag zijn tijd nog scherper te maken.
De afsluitende estafettes races waren ook succesvol. Niet in het minst omdat er op vandaag vier estafette teams stonden ingeschreven en zij scoorden met tweemaal een tweede plaats en eenmaal een eerste plaats. De trainers waren dan ook zeer tevreden over de vandaag geleverde prestaties.

Drie workshops ‘Hoe lees je de bijbel’ in Immanuëlkerk:

DRIEBERGEN  De Protestantse wijkgemeente Immanuëlkerk in Driebergen (Engweg 30/32) verzorgt dit najaar drie korte workshops waarin ingegaan wordt op de vraag ‘Hoe lees je de bijbel?’.

Lees verder op de website van De Kaap

Jasper van Geijtenbeek is SP-lijsttrekker Utrechtse Heuvelrug

DOORN  De SP afdeling Utrechtse Heuvelrug heeft maandag 12 oktober Jasper van Geijtenbeek als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Lees verder op de website van De Kaap

Hemur Enge is herfstkampioen

AMERONGEN  Na de domper van vorige week was het nu tijd voor de door Techivorm gesponsorde korfballers uit Amerongen om weer punten te pakken in eigen huis.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 20 oktober 2009 (kopie)

Buntlaan 53  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13:10 uur  temperatuur: 10 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Nederzetting uit IJzertijd opgegraven aan Lange Dreef in Driebergen

DRIEBERGEN  In verband met de geplande nieuwbouw vindt tot en met vrijdag 23 oktober archeologisch onderzoek plaats aan de Lange Dreef in Driebergen-Rijsenburg. Tijdens de opgraving worden de sporen van een nederzetting uit de Midden en Late IJzertijd (500 v.Chr. – 0) onderzocht.
Op het terrein aan de Lange Dreef zijn de sporen van drie huizen en één bijgebouw aangetroffen. Het gebied maakte destijds deel uit van een uitgestrekt prehistorisch landschap dat aantrekkelijk was voor bewoning door de mens.

Op de hogere delen lagen de nederzettingen en de akkers. In de wat lager gelegen gebieden richting de rivier (Kromme Rijn) werd overdag het vee geweid. De huizen bestonden uit een skelet van houten palen. Dak en wanden waren bekleed met natuurlijke materialen zoals riet, stro, wilgentenen en leem. De mensen leefden samen met het vee onder één dak. Binnen de huizen was een scheiding gemaakt tussen het deel waar werd geleefd en waar de dieren werden gestald. Als het huis na één of twee generaties moest worden vervangen, werd het verlaten om op enige afstand een nieuwe te bouwen. Overigens is van de huizen zelf niets meer over; archeologen vinden alleen nog de verkleuringen in de grond waar ooit het houtskelet stond.

Aan de Lange Dreef zijn naast de drie huizen en een bijgebouw ook diverse andere sporen aangetroffen. Deze zijn van ongeveer tien kleine, los van de grond staande voorraadschuurtjes, zogenaamde spiekers. Daarnaast is er ook een waterput gevonden. Samen met de huizen geven ze een goed beeld van een kleine nederzetting. Rondom alle sporen komt ook het nodige aardewerk voor, voornamelijk scherven van voorraad- en kookpotten. Objecten van hout of bot zijn niet aanwezig omdat deze niet goed bewaard blijven in de zandbodem.

De reden dat al deze sporen bewaard zijn gebleven tot in onze tijd, is dat men de schrale zandgrond in de Middeleeuwen begon te bemesten met heideplaggen en dierlijke uitwerpselen uit de potstal. Zo ontstond in de loop der eeuwen een dikke laag, een zogenaamde es of eng. Daardoor werden de oudere prehistorische bewoningssporen mooi geconserveerd.

Planontwikkeling nieuwbouw
Het archeologisch onderzoek aan de Lange Dreef past geheel in de voorbereidingen die de gemeente treft voor de planontwikkeling van de nieuwbouw. Ruimschoots voor de bouw is de gemeente begonnen met alle vormen van vooronderzoek zodat deze in het gehele planproces konden worden meegenomen. Met de opgraving van de IJzertijd nederzetting aan de Lange Dreef heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug de kans aangegrepen ook meer te weten te komen van de bewoningsgeschiedenis van Driebergen.

Na afronding van de opgraving zijn alle prehistorische sporen en vondsten onderzocht en gedocumenteerd. Als opdrachtgever van het onderzoek voldoet de gemeente hiermee aan de eisen van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, die per 1 september 2007 is ingegaan.

Sissen

DOORN Op dinsdagochtend werd een man aangehouden nadat hij een band had laten leeglopen van een auto. Omstreeks 00.15 uur hoorden agenten een sissend geluid uit de richting van de Van Nagell-laan. Agenten gingen poolshoogte nemen en zagen een 47-jarige man uit Doorn weglopen bij een auto. De man werd staandegehouden en onderzoek wees uit dat een ventiel van een auto was opengezet. De man werd aangehouden voor baldadigheid.

Vernielers aangehouden

DRIEBERGEN Afgelopen nacht omstreeks twee uur kreeg de politie de melding dat een bushokje zou worden vernield aan de Damhertlaan. Na onderzoek werden drie jongeren in de leeftijd van 16 tot 17 uit Driebergen aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Revee-team van Blue Arrows basketbal naar de top

DRIEBERGEN  Het eerste vrouwenteam van basketbalvereniging Blue Arrows gaat dit jaar voor het kampioenschap en dat maken zij met de eerste twee wedstrijden van het seizoen zeker waar. Eerst een thuiswedstrijd tegen SBU met een eindstand van 35-18, nu tegen de Break Stars in Baarn 44-56.

Lees verder op de website van De Kaap

Unanieme motie Stationsgebied Driebergen-Zeist

DRIEBERGEN  De gemeenteraad van Zeist heeft donderdag 15 oktober unaniem een motie over het station Driebergen-Zeist aangenomen. In haar motie kiest de raad expliciet voor de zogenaamde Stichtse Lustwarande variant. Daarmee kiest de gemeenteraad voor een duurzame ontwikkeling van het stationsgebied. 

Lees verder op de website van De Kaap

DEV Doorn houdt hoofd koel en verslaat Delta Sports

DOORN  In Houten stond de wedstrijd tegen Delta Sports op het programma. DEV kwam terug na een achterstand en zag het aantal Delta Sporters vervolgens snel afnemen naar zeven man. De voorsprong kwam daardoor niet meer in gevaar.

Lees verder op de website van De Kaap

Aanmelden voor viering Dag voor de Ouderen

DOORN  Ouderen vanaf 65 jaar kunnen zich aanmelden voor de viering van de Dag voor de Ouderen, op zaterdag 14 november in Cultuurhuis Pleiade in Doorn. Deze bijeenkomst voor ouderen uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug omvat ontmoeting, informatie, gezamenlijke maaltijd en boeiende geschiedenis.

Lees verder op de website van De Kaap

Meiden 2 van Haaskamp herfstkampioen

AMERONGEN  Nog nooit hadden ze als 11-tal op een volledig kunstgrasveld 2x 35 minuten gespeeld, maar ze gingen er vol vertrouwen tegenaan, het MD2-team van hockeyclub de Haaskamp. En het resultaat mag er zijn: de eerste herfstkampioenen van het seizoen.

Lees verder op de website van De Kaap

Maallust van romp naar molen

AMERONGEN  Molen Maallust in Amerongen heeft op vrijdag 16 oktober een metamorfose ondergaan . De molen is voorzien van een kap, wieken en een binnenwerk. De beltkorenmolen Maallust zal naar verwachting begin volgende jaar kunnen gaan draaien.

Lees verder op de website van De Kaap

Uitstekende overwinning DVSA op koploper Zwaluwen Vooruit

AMERONGEN  Waar een moeilijk duel van DVSA tegen koploper Zwaluwen Vooruit uit Utrecht verwacht kon worden, werd uiteindelijk een vrij gemakkelijke wedstrijd gespeeld, die een royale 1-5 overwinning opleverde voor de mannen van trainer Piet van de Grift.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 21 oktober 2009 (kopie)

J Eijkmanlaan 22-30  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:45 uur  temperatuur: 11 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Exploitatie Cultuurhuis Pléiade

DOORN  Op 6 oktober heeft het college van B&W besloten om de samenwerking met de Stichting Cultuurhuis Doorn te heroverwegen en terug te gaan naar de basissituatie waarin zij zelf de zeggenschap over de multifunctionele ruimten in het Cultuurhuis weer op zich neemt.

Het college benadrukt wel dat zij hecht aan de uitvoering van een cultuurprogramma in het Cultuurhuis. De Stichting zou dit cultuurprogramma kunnen uitvoeren en de gemeente kan dat faciliteren door daarvoor de ruimten beschikbaar te stellen. Het beheer van deze ruimten wil de gemeente echter in eigen huis regelen. De ambtelijke organisatie is gevraagd hiervoor een voorstel nader uit te werken.

Sinds 2006 zit de gemeente als een van de gebruikers in het Cultuurhuis. Ten behoeve van het Cultuurhuis is  sinds maart 2008 de Stichting Cultuurhuis Doorn opgericht met als doel het ontwikkelen, beheren en exploiteren van het cultuurhuisconcept. Zij wilde dit doel bereiken door onder meer het organiseren van activiteiten en aanbieden van culturele programma’s. Tot op heden is er geen exploitatieovereenkomst tussen de Stichting en de gemeente. Op 17 maart 2009 heeft het college besloten een exploitatieovereenkomst tussen Stichting Cultuurhuis Doorn en de gemeente uit te werken. Tevens  is besloten een  rentedragende lening te verstrekken met een maximale terugbetaaltijd van 15 jaar.

Tijdens het uitwerken van de exploitatieovereenkomst bleek dat de belangen van de Stichting en de gemeente niet met elkaar in overeenstemming zijn. Met name afstemming over het gebruik van de raadszaal voor theatervoorstellingen en gemeentelijke activiteiten als raadsvergaderingen leveren problemen op. Ook de raad heeft dit in een amendement verwoord.  Zoals hiervoor vermeld wil de gemeente graag een cultuurprogramma in het Cultuurhuis behouden, maar het beheer van de ruimten in eigen huis regelen. De Stichting wil deze zaken echter niet los van elkaar zien en beide zaken uitvoeren. Het college betreurt het dat dit voor de Stichting aanleiding is geweest de activiteiten te staken en de stichting te ontbinden.

Wereld-fado van Souldada in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Zondag 25 oktober speelt Souldada in het Beauforthuis (Austerlitz) zijn eigen mix van Braziliaanse, Portugese en Griekse muziekstijlen. Melancholie voert de boventoon, vandaar ‘wereld-fado’. Dat de klank van de Friese taal daar prachtig mee harmonieert is inmiddels bekend: gitarist Herman Woltman begeleidde al eerder de Friese zangeres Nynke Laverman.

Nu werkt hij samen met zangeres Janna Koussios. Beiden groeiden op in Friesland en hebben een grote voorliefde voor Braziliaanse muziek. Daarnaast laten ze zich inspireren door fado, zigeunermuziek en wereldmuziek uit Zuid-Oost Europa. Er kan ook bij dit concert hapas gegeten worden, de Beauforthuisvariant van tapas. Kaarten zijn direct te koop via www.beauforthuis.nl of te reserveren via 0343 – 49 32 27.

De verschillende muziekstijlen worden door Souldada moeiteloos met elkaar verweven door middel van de prachtige stem van Koussios en de gitaar van Woltman. Daarbij worden ze ondersteund door Carel van Leeuwen op de cello, Johan Keus op de basgitaar en Willem Smid op percussie.
Zondag 25 oktober, concert 17.00 u, theatercafé vanaf 11.00 u open, hapasmaaltijd verkrijgbaar aan de bar 
Souldada – Melancholie uit Brazilië, Portugal en Friesland 
entree € 15 | CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr € 10

Eerste lammetjes geboren in Maarsbergen

MAARSBERGEN  ,,Wij waren zelf verrast toen we de lammetjes in de wei zagen”, vertelt Elly Kooiman van C&K Landschapsbeheer. ,,Het zijn Ouessant-schapen, het kleinste schapenras ter wereld, deze gebruiken we niet voor het begrazen.

Lees verder op de website van De Kaap

GroenLinks/PvdA vraagt aandacht voor donkere nacht

HEUVELRUG  Om aandacht te vragen voor de schoonheid en de functie van de donkere nacht, houden de Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu op zaterdag 24 oktober 2009 de vijfde Nacht van de Nacht. GroenLinks/Partij van de Arbeid Utrechtse Heuvelrug vraagt hier aandacht voor.

Lees verder op de website van De Kaap

Jeugd maakt kennis met politiek

DOORN  Leerlingen van drie VMBO van het Revius Lyceum, Schoonoord en Scholengemeenschap Maarsbergen hebben vorige week kennisgemaakt met de lokale politiek. Ze waren de hele dag te gast in het Cultuurhuis om als een echte gemeenteraad over plannen te praten en een besluit te nemen.

Lees verder op de website van De Kaap

Hemur Enge A1 viert feest

AMERONGEN  De A1 van Hemur Enge van René Nell en Jeroen Bode startte dit seizoen voor het eerst in de A-Junioren klasse en had bij aanvang van het seizoen niet te hoge verwachtingen.

Lees verder op de website van De Kaap

Aanmelden voor natuuroudercursus

AMERONGEN/LEERSUM  De werkgroep Natuurbeleving en Educatie van de vereniging Dorp & Natuur Amerongen-Leersum organiseert een natuuroudercursus. Natuurouders zijn vrijwilligers (vaak ouders of grootouders) die assisteren bij natuurlessen.

Lees verder op de website van De Kaap

Honderdjarige krijgt burgemeestersbezoek

AMERONGEN  Burgemeester Frits Naafs heeft dinsdagochtend mevrouw W. van Doornspeek-van Ledden gefeliciteerd met haar honderdste verjaardag.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 22 oktober 2009 (kopie)

Esdoornlaan 2-12  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13:20 uur  temperatuur: 9 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Oogstdag bij imkerij De Werkbij

RHENEN  Imkerij De Werkbij in Rhenen houdt zaterdag 24 oktober een oogstdag. De imkers presenteren de oogst van dit jaar. Bezoekers kunnen proeven van de honing waarvoor de bijen deze zomer hebben geslaafd en gedraafd.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Feestmiddag voor zilveren IJsclub de Kom

MAARSBERGEN  IJsclub de Kom is in feeststemming. De club heeft de wind in de zeilen en naar de viering van het vijftigjarig bestaan wordt reikhalzend uitgekeken. Het kan niet mooier: een lustrum vieren op het moment dat de vereniging floreert.

Lees verder op de website van De Kaap

Bartiméus en Vrije Universiteit bekrachtigen samenwerking met convenant

DOORN  Bartiméus, specialist op het gebied van visuele beperkingen en de afdeling Orthopedagogiek van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit in Amsterdam, bekrachtigen de bestaande samenwerking met een convenant.

Lees verder op de website van De Kaap

Berkenweg vecht voor behoud 30km-zone

DOORN  Een bewonerscomité van de Berkenweg/Drift vindt het onbegrijpelijk dat vorig jaar bij de inspraakronde van het concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) niet geluisterd is naar haar argumentatie om de Berkenweg/Drift een 30km-weg te laten blijven.

Lees verder op de website van De Kaap

Hemur Enge D1 pakt kampioenstitel

AMERONGEN  Om kampioen te worden, is het niet altijd nodig alles te winnen. Dat bleek dit seizoen wel met de D1 van Hemur Enge.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 23 oktober 2009 (kopie)

Traaij  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 14:00 uur  temperatuur: 10 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Jeroen Peks Pitch White Storm

AUSTERLITZ  Pitch White Storm van fluitist Jeroen Pek laat zich inspireren door de creativiteitsexplosie van de jaren 70. Op donderdag 29 oktober speelt hij samen met onder andere violist Oene van Geel in het Beauforthuis te Austerlitz. Deze avond hebben ze ook speciale gasten meegenomen waaronder klankbouwer Mark Thur. Kaarten zijn direct te koop via www.beauforthuis.nl of te reserveren via 0343 – 49 32 27. 

vergroot foto

Samen met Onno Witte (slagwerk), Stormvogel (toetsen) en David de Marez Oyens (bas) maakt Jeroen Pek gebruik van oude en hedendaagse muziekstijlen, waarbij een combinatie wordt gemaakt van akoestisch en electronische elementen. De jazzrock van toen krijgt een oderne sound. Oene van Geel en Mark Thur zullen als gasten deel uitmaken van het optreden. Mark Thur (soundscapes/laptop) maakte opnames van meerdere sessies met de band en deze opnames zullen weer een rol spelen bij dit concert.  
Laat je verrassen, het ene moment kun je heerlijk lounchen en het ander moment zit je rechtop. Het gedegen vakmanschap van deze heren kunnen het avontuur wel aan.

donderdag 29 oktober, 20.15 uur 
Pitch White Storm – 70’s jazzrock met 2000’s sound 
Jeroen Pek – fluiten, compositie; Stormvogel – toetsen, stem; Onno Witte – drums, percussie, stem; David de Marez Oyens – bassen, stem, percussie; Oene van Geel – violen; Mark Thur – soundschapes, laptop 
entree € 12,50 | CJP/Cultuurkaart, studenten en Zeistpas € 7,50

Politie houdt verdachte aan in grote oplichtingszaak tegen bejaarde man

DRIEBERGEN   De politie heeft op 9 oktober een 37-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden wegens oplichting. De vrouw zou een 72-jarige man uit Driebergen voor ruim honderdduizend euro hebben opgelicht.  
 
De oplichting kwam aan het licht toen het slachtoffer op 29 mei jl. in zijn woning aan het Prins Clausplantsoen in Driebergen ernstig werd mishandeld door een man die bij hem aan de deur kwam. Hierbij liep het slachtoffer botbreuken in zijn gezicht op. Het slachtoffer moest hiervoor worden opgenomen in het ziekenhuis. Het slachtoffer deed vervolgens aangifte van zware mishandeling.
 
Naar aanleiding van de mishandeling startte de politie een onderzoek en kwam zo ook de 37-jarige verdachte vrouw op het spoor voor oplichting. Hiervan had het slachtoffer al eerder aangifte gedaan. Uit het onderzoek bleek zij de man reeds sinds 2007 op te lichten. De vrouw had het slachtoffer in Haarlem ontmoet en had hem wijsgemaakt dat ze in geldnood zat. Uit medelijden heeft het slachtoffer haar meerdere malen grote sommen geld gegeven. Toen het slachtoffer hiermee stopte, werd hij kort daarna in zijn woning mishandeld door een man, dit bleek de vriend te zijn van de 37-jarige vrouw.
 
De man die verdacht wordt van de mishandeling, 32 jaar en zonder vaste woon- of verblijfplaats, was al in augustus door de politie in Haarlem aangehouden voor soortgelijke strafbare feiten. Hij zit in bewaring.

Minima in Rhenen krijgen hogere vergoeding

RHENEN  De gemeente Rhenen wil de leefbaarheid van inwoners met een minimum inkomen verbeteren om sociale uitsluiting te voorkomen.
Daarom heeft de gemeente Rhenen het minimabeleid geactualiseerd. Het college zal de gemeenteraad voorstellen om in de vergadering van december in te stemmen met deze actualisatie.
De te vergoeden bedragen in het minimabeleid worden verhoogd. Onderzoek heeft uitgewezen dat contributies van verenigingen veel hoger liggen dan de vergoedingen uit het minimabeleid.
Daarnaast is besloten om voor een aantal zaken de vergoedingen uit te breiden. Vooral de kosten van kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen behoorlijk drukken op het gezinsbudget.
Ook wordt een krantenabonnement opgenomen in de vergoedingen.  Door de bedragen te verhogen wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat alle inwoners van Rhenen mee kunnen komen in de maatschappij.

Lezing over bijzondere miniaturen in getijdenboek

DOORN  De tweede lezing van Kunstkring Doorn en omstreken heeft als titel ‘De hand van de meester: het getijdenboek van Katherina van Kleef’.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 24 oktober 2009 (kopie)

De Warande  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 14:20 uur  temperatuur: 11 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Mogelijk nog prostituees in illegaal bordeel Zeist

ZEIST  Het illegale bordeel in Zeist dat deze week werd gesloten huisvest mogelijk nog steeds een prostitutienetwerk. Verslaggevers van RTV Utrecht ontdekten dat ondanks de sluiting diverse vrouwen naar binnen en naar buiten gingen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Cabaretiere Nathalie Baartman in het Beauforthuis

AUSTERLITZ  De gortdroge en eigenzinnige cabaretière Nathalie Baartman treedt vrijdag 30 oktober op in het Beauforthuis. Ze vertelt in haar theaterprogramma LOS het verhaal van een vrouw, die geen genoegen neemt met gewoontes en ingaat tegen de regelmaat van het leven. Laat je meeslepen in haar überkomische, fris folkloristische, droog surrealistische wereld.

Vergroot foto

Deze Twentse cabaretière gaat voorbij het cynisme en de platte grap, gewapend met ontbijtkoek en accordeon, de strijd aan voor een verrassend bestaan. Kaarten voor deze voorstelling zijn direct te koop via www.beauforthuis.nl of te reserveren via 0343 – 49 32 27.
Na diverse studies (psychologie/filosofie, dramatherapie, docent drama) en andere omzwervingen besloot Nathalie Baartman uiteindelijk dat haar hart lag bij het maken van theater. Met haar eerste programma STAM won ze de persoonlijkheidsprijs op het cabaretfestival Camaretten 2004. In mei 2009 is ze daarnaast ook genomineerd voor de Neerlands Hoop 2009 en de VSCD Cabaretprijs voor veelbelovende theatermaker(s).

Vrijdag 30 oktober, 20.15 u 
Nathalie Baartman, LOS 
entree € 15| CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr € 10

Blik op recente archeologische vondsten bij HVOR

RHENEN  De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen (HVOR) houdt woensdag 28 oktober een lezing die geheel in het teken staat van het recente archeologische onderzoek in verband met de aanleg van het fietspad langs de N225.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Manderen geeft najaarsconcert

MAARN  Harmonie Manderen trakteert zaterdag 31 oktober op een najaarsconcert in haar eigen clubgebouw aan de Buurtsteeg 9 in Maarn.

Lees verder op de website van De Kaap

Herbstkonzert door Die Original Fenntaler Musikanten

LEERSUM  Egerländerkapel Die Original Fenntaler Musikanten geeft op zaterdag 31 oktober een Herbstkonzert in cultuurcentrum De Binder aan de Hoflaan 29 in Leersum. De aanvang van het concert is om 20.00 uur, en de zaal gaat om 19.30 uur open.

Lees verder op de website van De Kaap

Biga Groep maakt schoon voor gemeente Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG  Komende weken voert Biga Groep BV/SWZ kosteloos werkzaamheden uit voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het gaat hier om het uitvegen van parkeervakken en goten bij winkelcentra en in woonkernen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 25 oktober 2009 (kopie)

Buntlaan 55-57  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:00 uur  temperatuur: 12 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Vernielingen tankstation

ZEIST  Zaterdagmiddag rond 14:00 uur vertoont een 19-jarige man uit Zeist zich in een tankstation aan de Kwikstaartlaan waar hij een pandontzegging heeft. Als de medewerker de man laat weten dat hij niet welkom is, probeert deze via een vriend toch een broodje te bestellen. Als de medewerker aangeeft dat beide mannen niet welkom zijn in het station, pleegt de verdachte vernielingen aan koffie-automaat, haalt hij twee verpakkingen uit de schappen en gooit hij een brandblusser op de grond. De mannen verlaten daarop het tankstation per auto. De politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen kunnen zich bij de politie melden via 0900- 88 44.

Oorlog! Maar voor de kerst weer thuis

DOORN  Huis Doorn houdt op 13 november, in samenwerking met het Duitsland Instituut, ter gelegenheid van het 150ste geboortejaar van keizer Wilhelm II een internationaal symposium in Doorn (1859-1941). De titel: Oorlog! Maar voor de kerst weer thuis.

Lees verder op de website van De Kaap

Landgoed Zonheuvel/(SBI) binnen het Nationaal Park

DOORN  Op de kam van de Heuvelrug in Doorn aan de Amersfoortseweg ligt Landgoed Zonheuvel (48 ha), in de volksmond bekend als SBI.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 26 oktober 2009 (kopie)

Valkenkamp 65-87  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:50 uur  temperatuur: 13 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Rugby Club The Pink Panthers op stoom

DRIEBERGEN Het eerste team der Pink Panthers veegt tot op heden alle tegenstanders van de grasmat. Naar zeven competitie wedstrijden in de 3de klasse Zuid Oost is er geen team wat The Pink Panthers ook maar iets in de weg kan leggen. Punten voor 881, punten tegen 46, dus een totaal positief saldo van 835. Streven is 1000 op de helft en daar hebben ze nog twee wedstrijden voor. Wel zijn deze tegen de huidige nummers twee en drie.  The Panthers de laatste twee seizoen gedegadeerd hebben de goede lijn naar boven weer gevonden.
Afgelopen zondag was de eerste poule wedstrijd in de bekercompetitie een nieuwe test voor The Panthers. Op bezoek in Driebergen RC Delft de eveneens ongeslagen koploper in de 3de klasse Zuid West.

vergroot      foto 1      foto 2    foto 3

Dus eindelijk een team waar van ze meer tegenstand konden verwachten. Dat was dan ook zo. Met hard werken en minder makkelijk scoren wonnen The Pink Panthers deze eerste wedstrijd ook. Met 36-12 op de eindscore kon geconcludeerd worden dat dit een meer in evenwicht gespeelde wedstrijd was. Opvallenste speler aan The Pink Panthers zijde was de Zuid Afrikaan Gericke van Zyl. Deze speler die in Nederland is in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen The Pink Panthers, Paarl Gymnasium en Universiteit Stellenbos is op hem voor hem onbekende positie als spelverdeler op de nummer 10 meer dan geslaagd.
Opvallende gebeurtenis naast de winst van het eerste team was een wedstrijd tussen de oudere jeugd van The Pink Panthers en Tynedale RFC uit Corbidge Engeland. Een week eerder speelde in Engeland deze teams ook al tegen elkaar toen je oudere Pink Panthers jeugd op tour was in Engeland. Toen werd flink verloren van Tynedale. Nu was het bij rust nog 0-0. In de tweede helft wisten de Engelse vrienden tot 3 keer scoren te komen, The Panthers slecht 1 keer.
Gebruikelijk in rugby is dat gasten naar de wedstrijd eten en drinken krijgen aangeboden. Hierin wonnen de Pink Panthers flink van Tynedale. Met flink wat vlees van een ware spit aangevuld met friet en groeten zijn de gasten goed verwent. Na het eten is nog flink doorgefeest met rugbyliederen, spelletjes en heerlijke sociale contacten tussen alle spelers, trainers,  ouders en toeschouwers.
Kortom het was een topzondag op de rugbyvelden van The Pink Panthers


Voorkom diefstal, laat uw fiets graveren!

DRIEBERGEN De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil in samenwerking met de politie het aantal fietsendiefstallen op station Driebergen-Zeist terugbrengen. Door uw postcode en huisnummer op uw fiets te graveren word de fiets minder aantrekkelijk voor fietsendieven. En als de fiets toch wordt gestolen, kan de eigenaar makkelijker terug worden gevonden.
Daarom wordt op vrijdag 30 oktober tussen 07.30 en 19.00 uur een actiedag gehouden op het station Driebergen-Zeist. U kunt dan gratis uw fiets laten graveren door een medewerker van Van Velzen Fietsen uit Driebergen.

Wat kunt u nog meer doen?
U kunt zelf eenvoudig maatregelen nemen om de kans op diefstal en heling zo klein mogelijk te maken. Zet de fiets altijd op slot, ook al bent u maar even weg. Bevestig het slot zo mogelijk aan een vast object. Het is verstandig de fiets niet alleen met het eigen ringslot, maar ook met een apart kettingslot vast te leggen. Leg dat kettingslot dan niet op de grond, want dan maakt u het weer makkelijker voor dieven. Fietsendieven moeten kracht zetten om het slot door te knippen en dat gaat gemakkelijker als ze één arm van de kniptang op de grond kunnen leggen. Een kettingslot zo strak mogelijk om de fiets en om een vast punt (bijvoorbeeld een hek) bevestigen, is het beste. Elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel, dit is vaak het hangslot. Bezuinig daar niet op, maar koop een discusslot.

Eric Vaarzon Morel opent de reeks Multicul-concerten

AUSTERTLITZ  Flamenco-gitarist Eric Vaarzon Morel opent op zaterdag 31 oktober in het Beauforthuis de nieuwe serie multicul-concerten, samen met o.m. rapper-zangeres Sinna Casita en violist Oene van Geel. Een culturele mix van Spaanse en Marokkaanse muziek, overgoten met een Hollands sausje. Van Flamenco tot diep in Marokko!

Vergroot foto van Sinna Casita

Koop kaarten onlilne via www.beauforthuis.nl of reserveer via 0343 – 49 32 27.
De Spaanse cultuur komt veel in aanraking met overzeese culturen, zoals de Marokkaanse. Tijdens dit concert speelt Eric Vaarzon Morel niet alleen flamenco, maar sluit hij ook aan op invloeden uit Marokko, zoals luitspeler Karim Eharruyen en Sinna Casita die inbrengen. De muzikale omnivoor Oene van Geel smeedt alles prachtig aan elkaar. Deze ervaren muzikanten brengen een avond vol heerlijke muziek. Verrassend en meeslepend! Zoek op ‘Eric Vaarzon Morel’ op YouTube en luister naar mooie muziekfragmenten.
zaterdag 31 oktober, 20.15 uur 
Flamenco steekt over naar Marokko 
Eric Vaarzon Morel – flamenco-gitaar | Oene van Geel – viool | Karim Eharruyen – luit | Sinna Casita – zang, rap 
entree € 15 | CJP/Cultuurkaart, studenten en Zeistpas € 10

SVMM onderuit in oefenduel

MAARN  SVMM oefende afgelopen zaterdag tegen Renswoude. Nadat vorige week de oefenwedstrijd tegen Valleivogels werd afgelast en de geplande oefenwedstrijd tegen Dalto ook niet kon doorgaan, was het voor de Maarnse ploeg prettig dat Renswoude op het laatste moment in Maarn wilde aantreden.

Lees verder op de website van De Kaap

Volleybaloverzicht: Zitvolleyballers starten met winst op FDS

HEUVELRUG  Zowel de vrouwen van Enervo als die van Volleer speelden twee wedstrijden zonder successen. Enervo verloor van De Valk (beker, 0-3) en Tovo (3-2) Volleer kreeg klop van Kratos ’08 (beker, 3-1) en De Valk (3-1).

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 27 oktober 2009 (kopie)

Noorderplantsoen 36-44  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:00 uur  temperatuur: 13 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

CD presentatie Bertus Borgers ‘Ver van Hier’

AUSTERLITZ  Op zondag 1 november presenteert Bertus Borgers zijn nieuwe akoestische album ‘ver van hier’ in het Beauforthuis. Bertus werd in de jaren 70 landelijk bekend door optredens met Sweetd’ Buster, Golden Earing en Herman Brood. Heden ten dage is hij gastsolist bij onder andere Raymond van het Groenewoud en Rosa King. Kaarten zijn direct te koop via www.beauforthuis.nl of reserveer op 0343 – 49 32 27.

vergroot foto

Samen met zijn broer Peer, Steven van Gool (bassist van Raymond van het Groenewoud), een sax en een paar oude gitaren brengt hij een programma over het wel en wee van een Brabantse familie. Een bluesy atmosfeer en een stel rappe teksten, die de kern raken. Over weggaan en terugkomen, jeugd en ouderdom, berusting en heimwee. Het leven doet nou eenmaal dingen met je die je zelf niet bedenkt.
Hij zal zijn nieuwe akoestisch album ‘ver van hier’ presenteren alsmede het gelijknamige boek. Beluister livetracks van Bertus Borgers en ga naar YouTube. Zoek op Bertus Borgers.
Zondag 1 november, concert om 17.00, theatercafé vanaf 11.00 uur geopend 
Bertus Borgers, Ver van Hier 
entree € 15 | CJP/Cultuurkaart, Studenten en Zeistpas € 10

Wordt vervolgd….

DRIEBERGEN  Het college van b&w van de gemeente Utrechtse Heuvelrug deelt de raad in een raadsinformatiebrief mee dat het verkeerslicht bij het busstation opnieuw niet op tijd gerealiseerd zal worden. Lees hieronder de raadsinformatiebrief


Op 27 januari jl. hebben wij u geïnformeerd over de realisatie van het verkeerslicht bij het busstation bij station Driebergen-Zeist. Deze raadsinformatiebrief eindigt met de verwachting dat het verkeerslicht medio oktober 2009 zal functioneren. Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Kern
In het voorjaar hebben wij intensief contact gehad met Prorail. Uiteindelijk heeft dit gerealiseerd in een overeenkomst tussen Prorail en de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Doel van deze overeenkomst was het realiseren van een koppeling tussen de spoorwegovergang en het verkeerslicht van het busstation. In de overeenkomst is opgenomen dat Prorail voor 1 november 2009 deze koppeling zou realiseren, zodat het busstation alsnog volledig in gebruik genomen kan worden.

Ongeveer twee weken geleden heeft de directeur van Prorail de portefeuillehouder gebeld met de mededeling dat de koppeling niet op 15 oktober gereed zou zijn. Door interne problemen was de aanbesteding niet afgerond. Daarnaast was bij de uitwerking van het bestek gebleken dat er een langere treinvrije periode nodig was dan oorspronkelijk was bedacht. Als gevolg hiervan hebben wij moeten constateren dat Prorail niet aan de overeenkomst kan voldoen.

Na intensief overleg is afgesproken dat Prorail alles in het werk zou stellen om de koppeling zo snel mogelijk te realiseren. Inmiddels hebben wij de toezegging gekregen dat de koppeling in het weekend van 28 en 29 november wordt gerealiseerd.

Nadat Prorail klaar is met zijn werkzaamheden moet het verkeerslicht nog goed ingeregeld worden. In overleg met Connexxion hebben wij besloten om het busstation met ingang van de nieuwe dienstregeling (te weten zondag 13 december) volledig in gebruik te nemen. Er zal dus een periode zijn waarin het verkeerslicht al werkt maar de bussen nog niet volledig gebruik maken van het busstation en nog de huidige routes rijden. In overleg met de verschillende partijen (Connexxion, Prorail, NS-poort, gemeenten en Provincie Utrecht/BRU) zullen de komende weken benut worden om een aantal kleine aanpassingen door te voeren (o.a. bewegwijzering en bushaltes) en de gebruikers goed te informeren.

Vanaf 13 december zal het busstation volledig worden gebruikt. De reizigers zullen vooraf goed worden geïnformeerd over deze wijziging.


Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,

Feestelijke winterfair De Weistaar

MAARSBERGEN  Voor de tiende keer vindt in boerderij De Weistaar de winterfair plaats. Deze keer met het thema ‘Tiende keer: tijd voor Taart, Trends en Tradities.

Lees verder op de website van De Kaap

Elf teams strijden om wisselbeker SVA Heuvelrug Herfsttoernooi

AMERONGEN  Jarenlang werd in Amerongen in de herfstvakantie door SVA een stratenvolleybaltoernooi gespeeld, maar het afgelopen jaar was er niet voldoende animo. De organisatie zocht een andere formule om toch iets te kunnen doen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 28 oktober 2009 (kopie)

De Sluis  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:50 uur  temperatuur: 13 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


SGP Rhenen wil Giro weren

RHENEN  De SGP heeft ernstige bezwaren tegen de komst van de Giro d’Italia door Rhenen, Elst en Achterberg.
De tweede etappe van de Italiaanse wielerronde gaat volgend jaar op 9 mei dwars door de provincie Utrecht.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Grote tevredenheid over Giro-etappe door de Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG  Roy Pamboer, wethouder van sportzaken, is erg blij met de komst van de Giro d’Italia 2010. Zondag 9 mei wordt de tweede etappe van 209 kilometer afgelegd. Hiervan gaat een groot deel over de Utrechtse Heuvelrug.

De wielerronde doet naast Amerongen, ook Driebergen-Rijsenburg, Doorn en Leersum aan.

De tweede etappe van de Giro gaat op 9 mei in Amsterdam van start voor een rit van 209 kilometer. De wielerkaravaan gaat dan langs de Vecht en de Loosdrechtse Plassen. Dan komt vervolgens na Baarn en Soest een stevig rondje Utrechtse Heuvelrug met de Amerongse Berg als col(letje) waar de strijd om het Bergklassement losbarst. De finish van de tweede etappe is op de Croeselaan in Utrecht.
Dat de Giro d’Italia door de provincie Utrecht en over grote delen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voert, leidt nu al tot vele enthousiaste reacties. Vandaar dat op korte termijn wordt gesproken over het samenstellen van een werkgroep die de komst van de Giro, en de daarbij behorende festiviteiten en de promotie van de gemeente, gaat voorbereiden.

Botsing

ZEIST  Dinsdagavond belde een vrouw de politie met de melding dat haar man, 62-jaar uit Zeist nog niet thuis was gekomen na een rondje hardlopen.

Na onderzoek bleek dat de man die avond op de Woudebergseweg een botsing had gehad met een fietser. Beiden waren gevallen en besloten zelf naar de dokter/ziekenhuis te gaan. De hardloper liep een gebroken oogkas op en mogelijk een beschadigde oogzenuw.

Proefrit

RHENEN  Op dinsdagmiddag omstreeks vijf uur kreeg de politie de melding van de eigenaar van een fietsenhandel aan de Nieuwe Veenendaalseweg dat een nieuwe fiets niet was teruggebracht na een proefrit. Na onderzoek van de politie kon de “proefrijder” worden aangehouden in zijn woning. De 42-jarige man uit Rhenen werd ingesloten voor verhoor.

Vermoedelijke skimmers aangehouden

MAARSBERGEN  Op woensdagochtend werden twee vermoedelijke skimmers aangehouden. Omstreeks 02.20 uur kreeg de politie de melding dat een drietal personen zich verdacht ophield bij een onbemand tankstation aan de Woudenbergseweg.

Agenten gingen ter plaatsen zagen drie mannen hard wegrennen. De achtervolging werd ingezet en twee mannen van 33 en 37 jaar uit Roemenie werden aangehouden. De derde man werd ondanks zoeken van de politiehond niet meer achterhaald. Onderzoek wees uit dat het pinapparaat was bewerkt om te gaan skimmen. Onduidelijk is of dit heeft plaatsgevonden. De mannen zijn ingesloten voor verhoor.

SVMM’ers door naar landelijke finale Techniek Kampioenschappen

MAARN  SVMM is in de prijzen gevallen bij de Nederlandse Techniekkampioenschappen, die op woensdag 21 oktober door Sportpartners in Maarn is gehouden.

Lees verder op de website van De Kaap

GroenLinks/PvdA vervolgt fietstocht in Doorn

DOORN  Kandidaat-raadleden en actieve leden van de combinatie GroenLinks/PvdA Utrechtse Heuvelrug doen zaterdagmorgen 31 oktober Doorn aan. Ze bezoeken vier locaties waar mogelijkerwijs politiek actuele belangstelling voor nodig is.

Lees verder op de website van De Kaap

Zeventig uur werkstraf geëist tegen aanrander uit Amerongen

AMERONGEN/LANGBROEK (JPU)  De officier van justitie in Utrecht heeft vrijdag tegen een 71-jarige man uit Amerongen zeventig uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 29 oktober 2009 (kopie)

Binnenhof 1  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:50 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Gemeentegebouw Elst tonnen duurder

ELST  De bouw van het Multi Functionele Gebouw in Elst pakt zeker drie ton duurder uit. Dat komt vooral op rekening van de Rhenense gemeenteraad die een extra kelder wil.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Calvé straatvoetbaltoernooi bij SVMM

MAARN  De voorronde van het Calvé straatvoetbaltoernooi van de KNVB is weer bij SVMM Voetbal gehouden. Op zaterdag 24 oktober deden maar liefst 45 jeugdteams uit de regio hieraan mee.

Lees verder op de website van De Kaap

Corsojury geeft uitleg over jureringscriteria

LEERSUM  Nadat de uitslag van het Bloemencorso bekend was geworden, was er de nodige commotie. De jury was – evenals vorig jaar – bereid om te komen uitleggen hoe zij tot hun waardering was gekomen.

Lees verder op de website van De Kaap

Raad reageert op bezuinigingen

HEUVELRUG  De gemeenteraad is maandagavond begonnen met de algemene beschouwingen. De verschillende fracties kregen de kans om een eerste reactie te geven op de plannen van het college.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Cultureel programma moet door’

DOORN  ,,Wij zijn niet blij dat de Stichting Cultuurhuis Doorn is gestopt. De prioriteit ligt nu bij het continueren van het culturele programma.” Dit verzekerde wethouder Elisabeth van Oostrum de gemeenteraad, afgelopen maandag.

Lees verder op de website van De Kaap

Bewoners Elim een dagje uit met de NPV

AMERONGEN  De plaatselijke afdeling van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) heeft afgelopen dinsdag een dagje uit verzorgd voor de bewoners van het Amerongse woon- en zorgcentrum Elim. Vijftien vrijwilligers en 23 bewoners zijn gezamenlijk naar het Kijk en Luistermuseum in Bennekom geweest.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 30 oktober 2009 (kopie)

Damhertlaan  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13:15 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Vechtpartij

ZEIST Donderdagmiddag rond zes uur meldde een 33-jarige man uit Zeist zich aan het politiebureau. Hij verklaarde vlak daarvoor ruzie te hebben gehad met een 34-jarige plaatsgenoot, een bekende van hem. Daarbij waren over en weer klappen gevallen en zou ook een mes in het spel zijn geweest.

De 33-jarige man deed aangifte tegen de ander. Tijdens de aangifte werd de aangever niet lekker en hij bleek een verwonding aan zijn been te hebben. Daarvoor is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar de wond werd gehecht.
 
Bij het ziekenhuis bleek zich ook de 34-jarige man met onder andere hoofdletsel te hebben gemeld. Omdat niet duidelijk was wie welke rol had gespeeld bij de vechtpartij, werden beide mannen na behandeling in het ziekenhuis aangehouden. De politie stelt een onderzoek in naar wat zich precies heeft afgespeeld. Beide betrokkenen deden aangifte tegen de ander.

Jaap Keyser: ’t Is mooi geweest

LEERSUM  Op de bouwersvergadering van 22 oktober kwam voorzitter Cees van Swieten sr. met een niet geheel onverwachte, maar desondanks uiterst belangrijke mededeling: ,,Jaap Keyser heeft besloten een punt te zetten achter zijn activiteiten voor het Bloemencorso en het bestuur te verlaten.”

Lees verder op de website van De Kaap

Wijnproeverij in de Bergschuur

AMERONGEN/LEERSUM  Kiwanis Amerongen-Leersum organiseert in samenwerking met Chez Paul Vins op zondag 8 november van 14.00 tot 16.00 een wijnproeverij in Bosrestaurant-’t Pannenkoekenhuis de Bergschuur in Amerongen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 31 oktober 2009 (kopie)

Rijsenburgselaan  Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 14:40 uur  temperatuur: 12 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Muzikaal vuurwerk met Flairck

AUSTERLITZ  Woensdag 4 en donderdag 5 november speelt Erik Visser met Flairck in het Beauforthuis (Austerlitz) het nieuwe programma ‘Stoomwals’. Vanaf eind jaren ’70 staat Flairck bekend om zijn muzikale spektakel. Is dat in een groot theater al indrukwekkend, in de intieme zaal van het Beauforthuis word je helemáál opgenomen in de muziek.

Vergroot foto

‘Stoomwals’ bevat natuurlijk veel nieuw werk, maar ook kan je oudere stukken beleven. Wel héél bijzonder is het Orchestrion: een modern blaasinstrument met wel 200 houten pijpen! Flairck in het Beauforthuis is als vanouds muzikaal vuurwerk. Kaarten zijn online te koop via www.beauforthuis.nl of te reserveren via 0343 – 49 32 27.
woensdag 4 en donderdag 5 november, 20.15 uur 
Flairck – Stoomwals 
entree € 20| CJP/Cultuurkaart, Studenten, Zeistpas en Kinderen t/m 12 jr € 17,50

Inloopmiddag woonzorgcomplex Het Bosje

RHENEN – De Rhenense Woningstichting heeft in het bestemmingsplan ‘Het Bosje’ een woonzorgcomplex gebouwd. Stichting QuaRijn levert er de zorg. Donderdag 5 november, tussen 15.00 en 17.30 uur, is er een inloopmiddag.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Bibliotheek Doorn genomineerd voor Beste Bibliotheek van Nederland

DOORN  De bibliotheek van Doorn vertegenwoordigen de provincie Utrecht in de eindronde van de verkiezing van ‘Beste Bibliotheek van Nederland 2009’.

Lees verder op de website van De Kaap