Negentig nieuwe inwoners maken kennis

Afgelopen maandagavond 29 september was er een speciale bijeenkomst voor nieuwe inwoners in Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen. Er kon worden kennisgemaakt met het gemeentebestuur. Negentig mensen maakten van de uitnodiging gebruik. De aanwezigen werden welkom geheten door burgemeester Bloemen en werden geïnformeerd over het “heden en verleden” van Driebergen-Rijsenburg door  H.J. Derksen. Ook kregen de nieuwe inwoners informatie van de politie en wisselden met elkaar van gedachten onder het genot van een drankje. Op woensdagavond 8 oktober wordt voor de laatste keer dit jaar zo’n speciale bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe inwoners.

Driebergen peilt mening over herindeling

Begin van deze maand valt bij alle stemgerechtigde inwoners van Driebergen een zogenaamde opiniekaart in de bus. Daarop kunnen ongeveer 14.300 inwoners aankruisen of ze wel of niet willen dat Driebergen gaat fuseren met de andere kandidaten: Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn. Eventueel kan ook apart iets anders worden aangegeven, bijvoorbeeld wel herindelen, maar liever met Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 1 oktober 2003

Conflict over ‘Engweg-huis’ nadert de ontknoping

Wie krijgt er gelijk: de projectontwikkelaar of de omwonenden? Dat is de hamvraag in een opmerkelijk conflict over een bouwplan voor een woning in de tuin van een andere woning aan de Driebergse Engweg. Het conflict sleept zich al meerdere jaren voort, maar is nu opnieuw op de politieke agenda gezet. Volgende week zal de kwestie door de commissie Ruimte en Groen behandeld worden: op aandringen van de omwonenden.

Anderhalf jaar geleden reeds trokken deze omwonenden luidruchtig aan de bel omdat zij zich door het bouwplan van de projectontwikkelaar én de goedkeuring hiervan door het college van B&W, ernstig in hun woongenot bedreigd voelden. Zij werden hierbij gesteund door de gemeenteraad die grote twijfels uitte over de gevolgde procedure, en kregen later ook gelijk van de Commissie Bezwaar en Beroep die hun bezwaren gegrond verklaarde.
Stichtse Courant van 2 oktober 2003

Beukenstein viert 25-jarig jubileum

Vanaf 6 oktober zullen allerlei feestelijke activiteiten plaatsvinden in zorgcentrum Beukenstein aan de Hoofdstraat. Het zorgcentrum viert het 25-jarig bestaan. Volgens directrice Ineke Wesenaar was dat een bewogen periode. Zij is 15 jaar aan het centrum verbonden en heeft omvangrijke ontwikkelingen en veranderingen meegemaakt.
Stichtse Courant van 2 oktober 2003

Actie ‘Uw tuin natuurlijk’ kreeg veel respons

De in april door de gemeente huis aan huis verspreide folder ‘Uw tuin natuurlijk’ kreeg veel respons. Ad Bom in gesprek met de heren Paul Machielsen van tuincentrum Abbing en Piet van Jaarsveld van het gelijknamige tuincentrum die aan de folder meewerkten.
Stichtse Courant van 2 oktober 2003

Gemeente wil met reclamezuil extra inkomsten verwerven

Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om langs de A12 een grote reclamezuil (à la Bunnik) te plaatsen om zodoende de gemeentekas weer wat op peil te brengen.
Stichtse Courant van 2 oktober 2003

Driebergs meisje in de finale van VARA’s kindersongfestival

Do Hoekzema, leerling van basisschool Dolfijn, doet a.s. zondag in Zeist mee aan de provinciale finale van het Kinderen voor Kinderen festival met ‘Het Tietenlied’.
Stichtse Courant van 2 oktober 2003

Winkelcentrum wordt heropend

Zaterdag 4 oktober zal waarnemend burgemeester Schravesande het vernieuwde winkelcentrum De Sluis officieel heropenen. Dit evenement zal opgeluisterd worden door harmonie Aurora en op het plein zullen diverse attracties aanwezig zijn.
Stichtse Courant van 2 oktober 2003

De zwaarste pompoen

Ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan had Floralia dit voorjaar aan de basisscholen zakjes zaad voor pompoenen uitgedeeld. Frederique Binnenveld (10) van het Coolsma-Instituut kweekte de zwaarste pompoen.
Stichtse Courant van 2 oktober 2003

Statenfractie GroenLinks vraagt opheldering over afwijkende woningbouwplannen van BRU

De Statenfractie van GroenLinks heeft gisteren vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de woningbouwplannen van het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Het BRU lijkt een heel andere taakstelling te hanteren dan de provincie Utrecht voor de hoeveelheden nieuw te bouwen woningen tot 2015 in het stadsgewest Utrecht, waar ook Driebergen deel van uit maakt.

De afgelopen weken heeft het BRU een concept-Structuurvisie gepresenteerd die de basis vormt voor het Regionaal Structuurplan (RSP). In dit concept gaat het BRU uit van een toename van 52.500 woningen in de periode 2005-2015. Dit is veel meer dan de 39.000 woningen waar de provincie vanuit gaat in het concept Streekplan. Voor de locatie van deze extra woningen wordt bijvoorbeeld ondermeer gedacht aan een compleet nieuwe kern in het open landschap zuidelijk van Bunnik.

Strategische grondaankoop

Het college van b&w zal de gemeenteraad voorstellen over te gaan tot aankoop van grond en opstallen bij Hoofdstraat 26. Op deze manier hoopt het college een betere zeggenschap te houden op de ontwikkelingen in het gebied tussen de A12 en het station Driebergen-Zeist.

Na de aankoop wil het college gaan onderzoeken of de locatie ook mogelijkheden biedt voor bedrijfsverplaatsing waardoor in de kern van Driebergen ruimte kan ontstaan voor woningbouw. De onderhandelingen over deze grondaankoop zijn gestart nadat de Dienst Landelijk Gebied op 8 oktober 2001 de gronden aan de gemeente te koop heeft aangeboden.


DriebergenNet peiling

DriebergenNet vroeg afgelopen week naar uw mening over het besluit van de gemeenteraad om op de kruising Bosstraat Hoofdstraat Engweg geen rotonde aan te leggen. U was het daar niet mee eens en koos in grote meerderheid voor de weliswaar duurdere beste oplossing en niet voor zoals een lokale krant het noemde de “second-best-oplossing”.
De komende week kunt u zich uitspreken over of u zelf wel of niet mee wilt helpen met de jaarlijkse bladruiming.

Dieren tekenen in de bibliotheek Driebergen

Op vrijdagmiddag 10 oktober van 15.00 –17.00 uur kun je (opgezette) dieren tekenen o.l.v. de Driebergse kunstenares Hetty Wouda. Dit alles in het teken van het thema van de Kinderboekenweek is “Diep in het bos”. Het is fijn als je zelf tekenmateriaal meeneemt, er is ook enig materiaal aanwezig in de bibliotheek. Zowel enthousiaste kinderen als volwassenen zijn van harte welkom! De openbare bibliotheek Driebergen is gevestigd aan de Hoofdstraat 164, 1e verdieping (boven C1000), ingang parkeerplaatszijde.

Gewapende overval op Traaij

In een winkel aan de Traaij werd zaterdag het personeel bedreigd door een man met een mes. De man was al eerder de winkel binnen geweest, maar rond 16.45 uur trok hij plotseling een mes en deed een greep uit de kassa. Hierop vertrok hij weer. De gewaarschuwde politie trof de man niet meer in de omgeving aan. Signalement: man plm. 20-25 jaar, plm. 1.75 m., licht getinte huidskleur, legergroene bomberjack met vlekken, lichte spijkerbroek. Man heeft krulletjes haar en snorretje. De politie van het district Binnensticht zoekt nog mogelijke getuigen: 0900-8844.

Acties openbaar vervoer Utrecht

De vakbonden hebben leden opgeroepen om in de week van 6 tot 11 oktober actie te voeren tegen het kabinetsbeleid. Vandaag, 6 oktober, is het stadsvervoer Utrecht aan de beurt. Acties bij het stadsvervoerbedrijf hebben ook gevolgen voor de reizigers van Connexxion.

Rijden binnen de stadsgrenzen wordt door de bonden namelijk als ‘besmet’ werk gezien. Dit betekent dat binnen de stadsgrenzen busreizigers dus niet kunnen in- of uitstappen, behalve op de eindhalte. De bussen van Connexxion stoppen tussen 11.00 en 14.00 uur niet bij haltes in de stad. Haltes bij het UMC, De Uithof en in De Meern liggen binnen het actiegebied en zullen tussen 11.00 en 14.00 uur niet worden aangedaan.

Steunactie voor centra aan Akkerweg

Er worden voorbereidingen getroffen voor een steunactie voor de dorpsgenoten van Marokkaanse en Turkse afkomst. Beide groepen zijn nu bezig met de bouw van een moskee. De bedoeling is dat beide groepen na jaren van tegenkanting nu vanuit de Driebergse samenleving een toegestoken hand ontmoeten. Meer informatie bij de secretaris van het steuncomité Hans Heijkoop, 0343-531819.
Nieuwsbode van 7 oktober 2003

VVV roeit tegen de stroom op

Een interview met Hans Beijer die 12 uur per week als parttime directeur van de VVV in Driebergen werkt. Hij maakt zich zorgen over het voortbestaan van de Driebergse VVV nu de gemeente de huursubsidie voor de huisvesting van de VVV wil terugdraaien.
Nieuwsbode van 7 oktober 2003

Driebergen praat over beleid vrijwilligerswerk

De gemeente Driebergen houdt maandag 27 oktober voor de derde keer een vrijwilligersconferentie voor vrijwilligers en organisaties werkend met vrijwilligers. Info: Ingrid de Jong 0343-525260
Nieuwsbode van 7 oktober 2003

Nieuw seizoen Literair Café

Het programma van het Literair Café voor het seizoen 2003-04 is rond. Op de eerste van de vijf bijeenkomsten in Champ’Aubert is Kees van Kooten te gast.
Nieuwsbode van 7 oktober 2003

Heer van Rijsenburg brengt bezoek aan Sparrendaal

De familie Van Rijckevorsel heeft het 55-jarig bestaan van de familievereniging in Driebergen op Sparrendaal gevierd. Sparrendaal was het woonhuis van Jacobus Josephun Baron van Rijckevorsel. Bijna 100 familieleden woonden de bijeenkomst bij.
Nieuwsbode van 7 oktober 2003

Meerderheid college Driebergen voor herindeling

Het college van Driebergen heeft inmiddels een standpunt ingenomen in het kader van de gemeentelijke herindeling en zal aan de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de herindeling. Hieraan wordt de volgende conditie verbonden: de provincie moet garanderen dat het om het onverdeelde grondgebied van de gemeente gaat (behoud van het stationsgebied is een absolute voorwaarde). Daarnaast moet de provincie garanderen dat de gemeente een actieve rol speelt in het herindelingsproces.
Doordat burgemeester Bloemen zich van stemming heeft onthouden is er een meerderheid in het college ontstaan. De wethouders Schravesande (PDR) en Van der Burg (CDA) stemden voor het voorstel van herindeling en VVD-wethouder Klijnhout stemde tegen.
Het college geeft in het voorstel aan de raad een aantal redenen om over te gaan tot herindeling. Zo is de provincie weliswaar van mening dat de bestuurskracht in Driebergen voldoende is om zelfstandig te blijven, maar het college denkt dat de gemeentelijke organisatie op lange termijn toch te kwetsbaar wordt als kleinste gemeente in Zuidoost- Utrecht. Ook schrijft het college aan de raad dat de ambities van Driebergen meer in het groen liggen dan in het stedelijke, waardoor in het geval van herindeling uittreding uit het Bestuur Regio Utrecht onvermijdelijk is.

B en W voor herindeling Driebergen

Driebergen moet fuseren met de andere Heuvelruggemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn. Dit stellen Ben W van deze gemeente.
Utrechts Nieuwsblad van 8 oktober 2003

Driebergen kiest voor fusie met buurgemeenten

Er moet nog een opiniepeiling plaatsvinden en er komt nog een publiek debat, maar het heeft er op dit moment alle schijn van dat Driebergen er voor kiest om een fusie aan te gaan met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn. Het Driebergse college van B&W heeft dinsdag laten weten dat men de gemeenteraad zal voorstellen om in te stemmen met deze samenvoeging.

De partijen in de gemeenteraad hebben inmiddels ook hun standpunt kenbaar gemaakt. Op dit moment lijkt zich een duidelijke meerderheid af te tekenen vóór een gemeentelijke herindeling.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

In het streekplan wordt de Lange Dreef volgebouwd

Hoewel de Driebergse gemeenteraad begin vorige maand in niet mis te verstane bewoordingen heeft duidelijk gemaakt dat men voorlopig geen heil ziet in het plan om (via het vestigen van een buurtschap van zorginstelling Reinaerde) driehonderd woningen aan de Lange Dreef te bouwen, wil het college van B&W dit aantal van driehonderd woningen toch in het nieuwe provinciale Streekplan laten opnemen.

Vanavond zal de commissie Ruimte en Groen zich buigen over een voorstel van B&W om het Streekplan op dit punt aan te passen: het aantal van tweehonderd woningen dat momenteel in het ontwerp-streekplan genoemd wordt, dient volgens B&W gewijzigd te worden in driehonderd woningen. De vrees bij de omwonenden voor een grootschalige ontwikkeling is hierdoor opnieuw aangewakkerd.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Verzekeraars fatsoeneren de ‘Geheime Tuin’

Medewerkers van het verzekeringsbedrijf Interpolis gebruikten hun jaarlijkse personeelsdag dit jaar voor een grote opknapbeurt van het gebied tussen Valentijn en Drieklinken: de Geheime Tuin.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Unieke vondst in Driebergse bodem

“Dit het bewijs dat er in de eerste eeuw na Christus reeds bewoning was in Driebergen” riepen enkele enthousiaste amateur-archeologen toen er op Driebergs grondgebied een Romeinse aardewerken pot werd opgegraven. Hun sterke vermoeden is inmiddels bevestigd door Archeologische dienst van de Provincie Utrecht.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Tineke Booi leidt publiek debat

De Stichting Publiek Debat organiseert woensdag 22 oktober a.s. een debat over de bestuurlijke toekomst van Driebergen. Gaan de gemeente samen met de Mald-gemeenten (Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn) of blijft het dorp zelfstandig? Deze vraag zal centraal staan op Landgoed De Horst, in de onlangs gerestaureerde zaal van het landhuis, Horstlaan 1 te Driebergen. Het debat zal geleid worden door Tineke Booi.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Kinderboekenschrijfster in de bibliotheek

In het kader van de kinderboekenweek las Stanny Verster voor uit eigen werk in de Driebergse bibliotheek.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Martin den Boer viert 25-jarig dirigentenjubileum

Op 25 oktober hoopt Martin den Boer, dirigent van onder meer het Hervormd Kerkkoor, zijn 25 jarig dirigentenjubileum te vieren.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Nieuw boek van Driebergse Cornelie van Well

De Driebergse schrijfster Cornelie van Well heeft onlangs een ‘interviewboek’ op de markt gebracht met als titel ‘Diagnose Schizofrenie’.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Dierendag op de kinderboerderij

Dierendag werd dit jaar op de kinderboerderij ’t Woelig Nest bescheiden gevierd omdat er al een groot najaarsfeest was gehouden.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Nieuwe stoombaden in De Zwoer

In september heeft zwembad De Zwoer haar oude stoombaden vervangen door nieuwe. Gelijktijdig werden de sauna’s opgeknapt.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Wandeling in kader van Jaar van Gehandicapten

Het Platform Patiënten en Gehandicapten organiseerde voor de tweede keer dit jaar een wandeling voor mensen met een functiebeperking. Er waren tien deelnemers.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

Festiviteiten bij jubilerend Beukenstein

Maandagochtend werd gestart met de viering van het 25-jarig bestaan van zorgcentrum Beukenstein. In de kapel werd een Eucharistieviering gehouden door kardinaal Simonis.
Stichtse Courant van 9 oktober 2003

PDR weet het nog niet

Gisteren kregen de leden van PDR een uitnodiging in de bus voor een PDR-avond om op 14 oktober in Nieuw Salem mee te praten over actuele onderwerpen. Eén van die onderwerpen is “Gemeente Driebergen en de toekomst”.

In de toelichting bij dit agendapunt wordt vermeld: “In het PDR-programma houden we niet vast aan de gemeente Driebergen zoals die nu is. Er kleven ook nadelen aan apart, maar te klein om mee te tellen. De fractie worstelt met deze kwestie, de inwoners krijgen deze maand een uitnodiging om hun mening te geven, maar in november staat de fractie nog steeds voor de keuze: meedoen of afhaken?”
De grootste fractie in de gemeenteraad van Driebergen is er dus nog niet uit.
Deze week liet de gemeente weten dat het college van b&w voor een fusie was. Dit standpunt van het college kon alleen ontstaan doordat de burgemeester zich van stemming onthield. Zo nipt liggen dus de verhoudingen. De PDR-wethouder in het college heeft voor een opheffing van de gemeente Driebergen-Rijsenburg gestemd. Haar partij, haar achterban, is er blijkbaar echter nog niet uit. Als de PDR-wethouder geluisterd had naar haar achterban, haar bestuur, had een onthouding van stemmen meer voor de hand gelegen. Er had dan een totaal ander voorstel voor de raad op tafel gelegen. Het huidige voorstel zou dan alleen ondersteund zijn door het CDA (de partij die notabene altijd streefde naar zelfstandigheid, maar die nu om onverklaarbare redenen plotseling een tegengestelde positie in neemt).

Noaberhulp?

Ak nou dommies bij mien moe op besuuk goa en ik vertel heur oaver de uutslag van de wèkelukse peiling op driebarg’nnet, dan zal ze woiarschijnluk zegn “da begriep ik nou niet. Ik wusse al wel dat ze doar bij oe nogal op hun eign bent, maar dat er zoveule bent die de eign stroate niet wilt anveegn, dat hak niet verwacht.”

Politieke barometer

Slechts weinigen maakten gebruik van de mogelijkheid aan te geven hoe ze nu zouden stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. De uitkomst is dan ook zeker geen indicatie voor de huidige politieke verhoudingen. Het zegt hoogstens iets over een eventueel stemgedrag van de bezoekers van deze website. Het was de eerste barometer. Het wordt pas interessant als de verschillende wekelijkse peilingen met elkaar worden vergeleken.

Steun voor uitbreiding Heuvelrug

Nieuwe initiatieven van het bestuur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kunnen rekenen op een welwillend oor bij het ministerie van landbouw en natuurbeheer. Minister C.Veerman zei dat zaterdagmiddag bij officiële opening van het achttiende nationale park van het land. Het park, in totaal 6000 hectaren groot, strekt zich ten zuiden van de snelweg A12 (Utrecht-Arnhem) uit van Driebergen tot en met Rhenen.
Utrechts Nieuwsblad van 13 oktober 2003

Eerste ronde jeugdsportpas afgerond

In het kader van het regioproject “Heuvelrug actief !” wordt ook in Driebergen voor de basisschooljeugd een aantal sportcursussen verzorgd. Na de zomervakantie hebben bezitters van de Jeugdsportpas deelgenomen aan de kennismakingscursus van hun keuze bij Spirit (badminton en volleybal), DALTO (korfbal) Pink Panthers (rugby), zwembad De Zwoer (zwemmend redden en snorkelen) en John van de Hoofdakker (karate).

Na de herfstvakantie starten in Driebergen kennismakingscursussen badminton (Spirit), Capoeira (sportschool Schouw), volleybal (Spirit), zwemmen (z&pc De Zwoer) en zwemmend redden en snorkelen (zwembad De Zwoer). Op de foto een indruk van de sportcursus karate onder leiding van John van de Hoofdakker.


Raad in gesprek met inwoners op Binnenplaats

Voordat de raad op 30 oktober tot een besluit komt, gaan de raadsleden in gesprek met de inwoners van Driebergen over het wel of niet zelfstandig blijven. Op zaterdag 18 oktober is er tussen 11.00 en 15.00 uur een bijeenkomst op de Binnenplaats.

Daar zijn alle fracties aanwezig om met inwoners van gedachten te wisselen over de toekomst van Driebergen. Voorts is er een speakerscorner ingericht. De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst door het gitaar-/fluitduo Farah Day en Cees Sax. Naast mondeling op de Binnenplaatsbijeenkomst kunnen alle kiesgerechtigde inwoners van Driebergen via een opiniekaart ook schriftelijke laten weten of ze voor zelfstandigheid, samengaan of een andere optie zijn. Deze kaart moet uiterlijk op 21 oktober a.s. voor 12.00 uur ingeleverd zijn op het gemeentekantoor. De uitslag van de opiniepeiling wordt bekend gemaakt voorafgaand aan het debat dat de Stichting Publiek Debat organiseert op woensdag 22 oktober. De bijeenkomst wordt gehouden om 20.00 uur in Landhuis De Horst, De Horst 1 (voorheen gebouw Kerk en Wereld).
Heuvelrug Nieuws 14 oktober 2003

Berenschot: zes plaatsen te veel

Burgemeester Bloemen maakte in de commissie Middelen en Bestuur de uitslag bekend van de formatiescan die Bureau Berenschot had gemaakt van de gemeentelijke organisatie. Volgens deze scan zou de gemeente zes formatieplaatsen te veel hebben in vergelijking met andere gemeenten. De burgemeester wees daarbij op hetgeen Driebergen anders maakt dan een gemiddelde gemeente. Daarbij noemde hij onder meer dat er in de gemeente twee keer zoveel beroep- en bezwaarschriften worden ingediend in vergelijking met soortgelijke gemeentes.
Nieuwsbode van 14 oktober 2003

‘Driebergen is groot genoeg’

Driebergen mag van de provincie kiezen: fuseren of zelfstandig blijven. B&W zij voorstander van herindeling. De politiek heeft zich nog niet duidelijk uitgelaten over de kwestie. De gemeenteraad moet nog besluiten. Diana Hoekstra tekende de mening op van de fractievoorzitters van de collegepartijen, twee inwoners, de voorzitter van de ondernemersvereniging en de voorzitter van sportvereniging Spirit.
Nieuwsbode van 14 oktober 2003

Driebergen toch niet zo oud

In een reactie op de column “Scherven” van Leen Doeve gaat Henk Jan Derksen nader in op de vondst van een Romeinse pot op het grondgebied van de huidige gemeente Driebergen. Derksen is niet zo enthousiast als Doeve als het gaat om de oudste “vermelding van Driebergen”. Door in de column naar beneden te scrollen kunt u de reactie van Derksen lezen.

VVD voert actie voor zelfstandigheid

In haar streven om de gemeente Driebergen-Rijsenburg ook in de toekomst als zelfstandige gemeente  te laten voortbestaan heeft de VVD in Driebergen een full-color poster gemaakt ter ondersteuning van dat streven.
In de collegevergadering van 7 oktober nam wethouder Klijnhout van de VVD een minderheidsstandpunt in dat Driebergen zelfstandig moest blijven. Zijn collega- wethouders van PDR en CDA kozen toen voor een fusie met de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn.

Begroting 2004: bezuinigingen, maar ook geringe lastenverlichting voor inwoners

Het college van Driebergen heeft op 15 oktober het voorstel voor de Programmabegroting 2004 aan de gemeenteraad verstuurd. De begroting is sluitend, ook in meerjarenperspectief, zonder de algemene reserve aan te spreken of de lokale lasten te verhogen. Om tot dit resultaat te komen heeft het college eerst orde op zaken moeten stellen.

Burgemeester en wethouders werden namelijk niet alleen geconfronteerd met een nadelige erfenis uit de vorige raadsperiode, maar ook met een forse verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds door de bezuinigingen van de Rijksoverheid.

Om de begroting sluitend te krijgen is een groot aantal bezuinigingen op vrijwel alle beleidsterreinen onvermijdelijk. Het college is er in geslaagd om voor 2004 € 748.000 structureel om te buigen. In de periode 2005-2007 loopt dit op tot € 956.000.

Het college zal aan de raad voorstellen om de komende jaren structureel te bezuinigen op onder meer subsidies, onderhoud groen en de bladcampagne, personeel en voorzieningen. Verder zal op diverse terreinen de uitvoering worden versoberd (bijv. onderhoud rond abri’s, graffittibeleid). Daarnaast wordt er gestreefd naar kostendekkendheid van tarieven op de begraafplaats en wordt de leges van rijbewijzen verhoogd.
Het college is van mening dat met de voorgestelde bezuinigingen de rek uit de organisatie en dat de bezuinigingen ook voor de Driebergse samenleving niet zonder gevolgen zal blijven. Verdergaande bezuinigingen in de toekomst zijn alleen mogelijk als er politieke keuzen worden gemaakt.

Naast deze de bezuinigingen zal er in 2004 voor vrijwel alle inwoners van Driebergen sprake van geringe lastenverlichting zijn. Door het voorstel voor het afschaffen van het rioolafvoerrecht neemt voor veel inwoners de lastendruk af en blijft voor vrijwel iedereen de stijging van de lastendruk onder de inflatiecorrectie van 2,5%.
Ondanks de sluitende begroting is het college zich wel bewust van het feit dat op een aantal dossiers mogelijk nog financiële risico’s worden gelopen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de infrastructuur bij het station en bij het onderhoud van wegen.
Het voorstel voor de Programmabegroting 2004 wordt op 6 november besproken in de gemeenteraad.

Beslissing over herindeling ligt in handen van een paar mensen

Het definitieve antwoord op de vraag of Driebergen zelfstandig blijft of samengevoegd wordt ligt in handen van een zeer klein aantal mensen. Het gaat om enkele raadsleden van PDR. Deze partij is nog altijd ernstig verdeeld over de bestuurlijke toekomst van dit dorp.
Stichtse Courant van 16 oktober 2003

Verbijsterde bewoners stappen naar de rechter

“De gemeente blijkt chantabel te zijn”. Met deze pittige conclusie sloeg mevrouw Hamburg, bewoonster van de Engweg, vorige week donderdag de raadscommissie Ruimte en Groen om de oren.

Kort daarvoor had zij, evenals de andere omwonenden van Engweg 41a, te horen gekregen dat het Driebergse college van B&W alsnog definitief toestemming aan een Zeister projectontwikkelaar heeft gegeven voor de bouw van een zeer omstreden woning aan die Engweg. Reeds lange tijd bestaat hierover een ernstig conflict tussen de omwonenden en de gemeente. De verbijsterde Engwegbewoners hebben inmiddels aangekondigd dat zij naar de rechter stappen.
Stichtse Courant van 16 oktober 2003

‘Provincie dendert als olifant door’

Deze opmerking maakte Kees Geveke (D66) tijdens de behandeling in de commissie Ruimte en Groen van het concept Streekplan. Hij zei dit omdat er zo goed als geen tijd is om op de provinciale plannen te reageren.
Stichtse Courant van 16 oktober 2003

Driebergen krijgt een evenementen-kalender

Reeds vaak is er een poging toe gedaan, maar nu lijkt het echt te gaan gebeuren: Driebergen krijgt een evenementenkalender. De Rotaryclub gaat deze kalender uitbrengen, waarop per dag alle gebeurtenissen die in Driebergen plaatsvinden aangekondigd worden.
Stichtse Courant van 16 oktober 2003

Nieuwe dirigent Stichts Mannenkoor

Vorige week nam Piet van der Sanden (51) het stokje over van Henk de Ridder die ruim 30 jaar voor het mannenkoor heeft gestaan.
Stichtse Courant van 16 oktober 2003

Actie voor Marokkaanse en Turkse dorpsgenoten start volgende week

Volgende week wordt onder het motto ‘Draag een steentje bij’ een actie gestart waarbij aan alle Driebergenaren een bijdrage wordt gevraagd voor de realisering van de ontmoetingsruimten voor de Turkse en Marokkaanse dorpsgenoten. De actie is een initiatief van een werkgroep van de Raad van Kerken maar wordt breed gesteund.

Dit blijkt uit de samenstelling van een aanbevelingscomité: hierin hebben zeer uiteenlopende Driebergenaren zitting zoals oud-kamerlid Paul Rosenmöller, de huisarts dokter Hofman, de SWD-directeur John van Leeuwen, de pastoor van de r.k. kerk Frans Verhaar en de directeur van sportcentrum Hoenderdaal Hans Blankenstein.
Stichtse Courant van 16 oktober 2003

Nieuwe voertuigen voor de brandweer

Vorige week nam de brandweer twee nieuwe voertuigen in gebruik. Het gaat om een nieuw hulpverleningsvoertuig en een voertuig voor de jeugdbrandweer.
Stichtse Courant van 16 oktober 2003

Wietkwekerij ontdekt na woningbrand

Bij een brand in een woning boven een winkel aan het Heetveld is tijdens het blussen een wietkwekerij ontdekt. Na enige tijd lukte het de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Het pand wordt nog onderzocht in verband met instortingsgevaar.

Daarnaast doet de technische recherche van de politie onderzoek naar de oorzaak van de brand. Tijdens het blussen meldde zich een 31-jarige man uit Oirschot die bewoner van de eerste verdieping bleek te zijn, die bekende dat hij de eigenaar van de wietkwekerij was. Hierop werd de man aangehouden en ingesloten.
RTV-Utrecht van 17 oktober 2003

Strategische grondaankoop wordt een goed besluit gevonden

Negentig procent van diegenen die mee deden aan de wekelijkse peiling op DriebergenNet gaven aan dat ze het besluit van de gemeente om grond en opstallen van Hoofdstraat 26 te kopen, een goed besluit vinden.

Een klein gedeelte vindt vervolgens dat die gronden dan niet bebouwd mogen worden, maar het merendeel heeft tegen bebouwing geen bezwaar. Bebouwing moet dan bestaan uit bedrijfsverplaatsingen vanuit de kern, maar nog iets meer mensen geven aan dat de grond ook gebruikt mag worden voor nieuwe vestigingen.
In de  nieuwe peiling wordt gevraagd hoe vaak u dit jaar op het gemeentekantoor bent geweest.

Politieke barometer

De politieke barometer op DriebergenNet geeft na twee weken natuurlijk nog geen aanwijzing over verandering in de politieke verhoudingen in Driebergen. Het meest opmerkelijke verschil met de peiling van vorige week is de iets grotere deelname, terwijl in vakantieperioden (herfstvakantie in dit geval) het aantal bezoekers van DriebergenNet meestal geringer is.

Nieuwe Expositie in Champ ’Aubert

Negen jaar geleden hield Hetty Wouda , kunstschilder, haar eerste solo expositie in sociaal cultureel centrum Champ ‘Aubert’. Het werd een opstap naar verdere exposities. Nu exposeert ze daar opnieuw solo. De expositie ‘Bewogen door kleur’ wordt zondagmiddag 26 oktober geopend door Leo Tortike. U bent welkom van 15.00–17.00 uur.

Actie Raad van Kerken: draag een steentje bij

Nergens in Nederland heeft de aankondiging dat er een moskee gebouwd wordt tot zo’n langdurig conflict geleid als in Driebergen. Bijna negen jaar is er geprocedeerd. De Raad van Kerken vindt dat het tijd wordt om de wonden te helen en start daarom een actie om een financieel steentje bij te dragen in de bouwkosten van de moskeeën.
Nieuwsbode van 21 oktober 2003

Jota en joti

Scouts van de dr. Hermansgroep deden zaterdag mee aan de jamboree ‘on the air’ en ‘on the internet’. Naast de bekende zendtoren stonden er daarom wel 15 pc’s opgesteld in het clubhuis om contacten te leggen met scouts over de gehele wereld.
Nieuwsbode van 21 oktober 2003

Restauratie Pyramide van Austerlitz bijna klaar

De restauratie van de Pyramide van Austerlitz is bijna gereed.
Foto provincie Utrecht.

Diabetes tentoonstelling in Driebergse bibliotheek

Op maandag 27 oktober om 19.30 uur opent Mevr. T. de Vries, voorzitter van de Diabetes Vereniging Nederland Afdeling Zeist & Omstreken de reizende tentoonstelling “Diabetes mellitus; van dodelijke ziekte tot chronische ziekte”.

In de bibliotheek wordt op deze avond ook spreekuur gehouden door 4 personen, te weten: Mw. A. de Haan, allround + insuline gebruiker met Lantus insuline (=24 uurs insuline); Mw. J. van der Kieft, allround + moeder van een kind met Diabetes type 1; Dhr. H. Harmans, allround + deskundig op het gebied van orale medicatie (pillen) en Mw. T. de Vries, allround + gewichtsbeheersing. De tentoonstelling over diabetes blijft tot 5 december .

Vrije School Driebergen wint landelijke prijs

In het kader van de landelijke Week van de Vooruitgang van een paar weken terug, hebben een aantal Driebergse basisscholen meegedaan aan de tekeningenwedstrijd. De Week van de Vooruitgang werd in Driebergen georganiseerd door het comité Normen en Waarden. De Vrije School Driebergen heeft deze wedstrijd gewonnen.

Mede door het expressieve kleur- en materiaalgebruik (werkstuk van de kleuterklas gaf de doorslag) heeft de jury voor deze winnaar gekozen. De oorspronkelijke prijs zou een dagtrip naar Duinrell voor 15 personen zijn. Maar omdat nu de inzending van een hele school heeft gewonnen, is besloten wat extra geld bij de prijs te doen, en mag de school zelf bepalen wat zij met de prijs (250 euro) gaan doen.

Meerderheid Driebergse bevolking kiest voor zelfstandigheid

Op woensdagavond voorafgaand aan een debat van de fractievoorzitters heeft burgemeester Bloemen de uitslag bekend gemaakt van de opiniepeiling die de gemeenteraad heeft gehouden onder alle kiesgerechtigde Driebergenaren.

In totaal hebben 14.306 inwoners van de gemeente een opiniekaart toegestuurd gekregen. Bijna 42 % (41,8%) heeft de kaart geretourneerd. De raadswerkgroep communicatie bestuurlijke toekomst Driebergen-Rijsenburg is zeer tevreden over de hoge respons.
De uitslag van de opiniepeiling is als volgt:

  • Van de 5974 geretourneerde kaarten waren er 20 blanco (0,3%).
  • 40,1% (2398) is voor samenvoeging van Driebergen, met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn.
  • 54,9% (3281) van de respondenten is voor zelfstandigheid van de gemeente Driebergen.
  • 4,6% (275) personen gaven de voorkeur aan een andere oplossing. Hierbij werd met name de combinatie Driebergen, Maarn, Doorn vaak genoemd, maar ook samengaan met Zeist werd als alternatief aangedragen.
Voor de zomervakantie heeft de Provincie Utrecht aan de gemeenten op de Heuvelrug laten weten dat zij in december een besluit wil nemen over de bestuurlijke toekomst van de Heuvelrug. In een rapport stelde de provincie voorstander te zijn van samenvoeging van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn. De provincie laat aan Driebergen-Rijsenburg de keuze: of zelfstandig blijven of herindelen met de Heuvelruggemeenten.
De gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg neemt tijdens de raadsvergadering op donderdag 30 oktober a.s. een besluit over de bestuurlijke toekomst. De uitkomst van de opiniepeiling (het advies van de burgers) zal hierbij worden meegenomen.

Actie ‘Draag een steentje bij’ wordt breed gesteund

De actie ‘Draag een steentje bij’ t.b.v. de ontmoetingsruimten van de Turkse en Marokkaanse dorpsgenoten wordt breed gesteund.
Stichtse Courant van 23 oktober 2003

Beukenhorst wil tijdens open dag met misverstanden afrekenen

Serviceflat Beukenhorst houdt op 1 november een Open Dag. Bezoekers zijn die dag tussen 10.30 en 17.00 uur welkom om het gebouw te bekijken en om meer te horen over het wonen in een serviceflat. Het doel van de open dag is een aantal hardnekkige misverstanden rond Beukenhorst uit de weg te ruimen.
Stichtse Courant van 23 oktober 2003

Prijsuitreiking voortuinkeuring Floralia

Ad Bom doet verslag van deze bijeenkomst waar de familie Verhoef aan De Wetstein Pfisterlaan de prijs voor de mooiste tuin in ontvangst mocht nemen.
Stichtse Courant van 23 oktober 2003

Een bijzondere disco-avond

Zaterdagavond werd er in de Nix een disco georganiseerd voor verstandelijk gehandicapten. Deze avond bracht de doelgroep veel vreugde.
Stichtse Courant van 23 oktober 2003

Subsidiestop maakt organisatie van Scoutingkamp bijna onmogelijk

Door het besluit om geen subsidie meer aan scouting te geven wordt het bijna onmogelijk om kampen zoals de Jamboree on the Air te organiseren. Aldus Rogier Vernes, coördinator van het JOTAkamp dat het afgelopen weekend door de Driebergse scouts werd georganiseerd.
Stichtse Courant van 23 oktober 2003

Verbazing over hoge opkomst Driebergen kiest voor zelfstandigheid, maar niet genoeg

door: Anthon Keuchenius
Driebergen, 22 oktober 2003_ Iets meer dan de helft (54,9%) van de Driebergenaren wil dat Driebergen zelfstandig blijft, een ruime minderheid (40%) wil juist dat Driebergen fuseert met de Heuvelruggemeenten Doorn, Maarn, Leersum en Amerongen. Dat blijkt uit een enquête onder de Driebergse bevolking. Die uitslag is niet overtuigend genoeg, vonden deskundigen en politici tijdens het debat dat gisteravond volgde op de bekendmaking. De gemeenteraad lijkt volgende week toch voor een fusie te gaan kiezen.

Acht jaar geleden werd een herindeling van bovenaf tot tevredenheid van de toenmalige gemeenteraad door de provincie afgeblazen. Sindsdien is het een herindeling van onderaf; Doorn en Maarn hebben laten weten dat ze de toegenomen taken niet meer alleen aan kunnen en met elkaar -en liefst ook met Driebergen- willen fuseren. Het provinciebestuur heeft laten weten dat in dat geval ook Leersum en Amerongen in een gemeente Heuvelrug moeten opgaan. Driebergen is uitgenodigd aan die nieuwe gemeente deel te nemen, maar mag ook zelfstandig blijven. De gemeenteraad wilde weten wat de bevolking vindt en stuurde alle 14.306 stemgerechtigde inwoners een ‘opiniekaart’, waarop ze hun voorkeur of afkeur konden aangeven.
Maar liefst 5.974 opiniekaartjes kwamen terug, bijna 42%. De ruim honderd aanwezigen op het debat toonden zich zeer onder de indruk van de opkomst. ”Dat is niet mis. Echt hoog,” zei ook Steven Kroon, specialist herindelingen van adviesbureau B&Agroep na afloop van een debat over de uitslag. Over de uitslag zelf zei Kroon de score van 40% voorstanders opmerkelijker te vinden dan de 54% tegenstanders. ”Want je ziet bij dit soort enquêtes dat vooral tegenstanders op komen dagen.” De politieke tegenstanders van herindeling, VVD en SGP, toonden zich tevreden over de uitslag. Volgens SGP-raadslid Wim van Wikselaar ”lijkt het erop dat we het bij het recht eind hebben gehad”. VVD-fractievoorzitter Lysbeth van Valkenburg vond dat de gemeenteraad zich wel degelijk iets van de uitslag moet aantrekken. ”Als het andersom was geweest, hadden wij ons standpunt moeten herzien.” De voorstanders van fusie, D66, CDA en de Christenunie, toonden zich echter onverzettelijk. D66-fractievoorzitter Liesbeth Reitsma zie schoorvoetend de uitslag ‘mee te nemen’ naar de raadsvergadering volgende week, wanneer de kogel definitief door de kerk moet. CU-raadslid J.Foekens zei onomwonden nog steeds voor herindeling te zijn, omdat vooral ”de argumenten moeten wegen.” CDA-fractieleider Nynke van Amerongen had nog een fractieberaad en een ledenvergadering voor de boeg, maar gaf aan dat ze waarschijnlijk blijft ”kiezen voor groen”, waarmee ze doelde op herindeling.
Op de voorhoofden van de enige partij die zich nog niet duidelijk heeft uitgesproken, Progressief Driebergen (PDR), verschenen de nodige rimpels bij het aanhoren van de uitslag. ”We zijn verdeeld,” gaf PDR-fractievoorzitter Wim Zoet toe, ”we zullen hier nog over moeten nadenken.” Toch gaf hij al een voorschot op zijn eigen uiteindelijke keus: ”Ik denk dat we meer ontwikkelingskansen hebben in een grotere gemeente.” PDR-wethouder Neeltje Schravesande gaf het nog anders aan: ”Als ik gewoon burger was, dan zou ik ook voor zelfstandigheid gekozen hebben. Maar als bestuurder kijk je misschien wat verder,” zei, die zich als collegelid in een eerder stadium al voor fusie had uitgesproken
In de wandelgangen na afloop van het debat bleek dat bijna alle partijen zichzelf een duidelijke limiet hadden gesteld; mocht een tweederde meerderheid tegen of voor zijn, dan moest de mening herzien, gaven zowel D66 als PDR als VVD toe. Nu dat niet het geval is, lijkt het pleit beslecht te zijn in het voordeel van de voorstanders van herindeling.
In het debat kwamen alle voors en tegens nogmaals aan bod. Het ging over de ‘dorpse identiteit’ en een kosten-batenanalyse van herindeling, maar ook de aanwezige deskundigen konden in het koffiedik geen duidelijkheid brengen. Centraal in de discussie stonden misschien wel de stadse ontwikkelingen rond het NS-station. Dat moet heringericht en uitgebreid, vindt bijna iedereen, met woningen en bedrijventerreinen. Daar is behoefte aan en het levert veel inkomsten op. Maar het mag absoluut niet ten koste gaan van het groene karakter van Driebergen, vindt iedereen ook. Om grip te houden op die ontwikkelingen kiezen VVD en SGP voor zelfstandigheid, omdat Driebergen dan een vinger in de pap houdt. Bij herindeling moet Driebergen waarschijnlijk uit het Utrechtse regiobestuur (BRU) stappen dat de stationsplannen voor een groot deel financiert en ontwikkeld. De andere partijen kiezen juist voor een fusie, omdat Driebergen dan met de andere Heuvelruggemeenten in de rug al te grootstedelijke ontwikkelingen van datzelfde BRU beter kan tegenhouden. ”We hebben hetzelfde doel, maar kiezen een andere weg om dat doel te bereiken,” aldus fractieleider Wim Zoet van PDR.
(Anthon Keuchenius schreef dit artikel als onafhankelijk journalist in opdracht van de Stichting Publiek Debat Driebergen)

Gemeente ruimt minder bladeren

Ook dit jaar gaan medewerkers van de afdeling groenvoorziening van de gemeente Driebergen op pad voor de jaarlijkse bladcampagne. Het ruimen van de bladeren begint 17 november en duurt ongeveer 4 weken. In het kader van de bezuinigingen wordt in minder straten blad geruimd. Dit jaar, en waarschijnlijk ook volgende jaren, wordt er geen blad geruimd in de Horstlaan, Valkenkamp, Sperwerkamp, Nijendal en Nassau-Odijcklaan.

Bevolking komt zelden op gemeentekantoor

In discussies over gemeentelijke herindeling noemen de voorstanders van zelfstandig blijven vaak als argument dat het gemeentekantoor op korte afstand moet blijven liggen. Dit omdat bij een grotere gefuseerde gemeente de bereikbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening zal afnemen. Daarom werd in de wekelijkse peiling van DriebergenNet gevraagd hoe vaak men dit jaar op het gemeentekantoor is geweest?

21% van de 38 respondenten zegt dit jaar nooit op het gemeentekantoor te zijn geweest. En 32% geeft aan er maar één keer te zijn geweest voor gemeentelijke dienstverlening.
De nieuwe peiling gaat over of de gemeenteraad de mening van de Driebergse bevolking over het zelfstandig voortbestaan van Driebergen naast zich neer mag leggen.

Columns DriebergenNet

Op 1 november 2002 verscheen op DriebergenNet de eerste column. Deze column was geschreven door Anthon Keuchenius. In het afgelopen jaar voegden zich daar nog bij de columnisten Leen Doeve en Cathja Maas. Dit seizoen is DriebergenNet op zoek gegaan naar uitbreiding van het aantal columnisten en heeft intussen een paar Driebergers bereid gevonden met een zekere regelmaat een column te schrijven. Frans Copini is er één van en hij publiceert vandaag zijn eerste column.

Aurora banketletteractie

Wie A zegt moet B zeggen. Wie Aurora zegt, zegt in deze tijd ook Banketletters. De traditionele banketletteractie van Aurora start op 3 november. Er zijn banketletters en saucijzenletters te koop voor € 6,– per stuk. Een banketstaaf kost € 3,– per stuk.
Tussen 3 november en 17 november zullen leden van Aurora (en hun familie) huis aan huis de bestellingen opnemen en 29 november zullen zij de bestelling afleveren.
Bestellingen en informatie bij M.van Oort (515193) of C. Schaap (512902)

D66 kiest voor zelfstandigheid mits

In een ingezonden brief geeft de fractie van D66 aan dat ze de uitslag van de opiniepeiling m.b.t. de herindeling zal respecteren en dus voor zelfstandigheid zal stemmen. De fractie maakt daarbij echter het voorbehoud dat een zelfstandig Driebergen geen deel mag uitmaken van het BRU en zij zal dan ook met een motie van die strekking komen. 

D66 respecteert uitslag mits …
De bevolking heeft gesproken. Een weliswaar forse minderheid van 40% ziet het meeste in een fusie in MALDD, maar de meerderheid van 55% blijft liever zelfstandig. Dit mag niet genegeerd worden want ruim 40% respons is veel voor een opiniepeiling als deze. “Bouwen aan vertrouwen” heette ons verkiezingsprogramma. Dan kunnen we nu niet meer zeggen: “Dank u voor uw mening, maar we weten het toch beter”. D66 heeft ruim elf jaar geleden de discussie over een herindeling richting “groene gemeenten” aangezwengeld, en we hebben nog steeds goede argumenten waarom we het verstandiger zouden vinden om op de Heuvelrug samen verder te gaan. Zo’n belangrijk besluit als het opgeven van de zelfstandigheid van de gemeente mag je niet nemen als je niet aan de mensen in het dorp uit hebt kunnen leggen waarom dat nodig is. D66 voelt er daarom veel voor om van standpunt te veranderen. Er is echter een belangrijke voorwaarde.

Het was ons allemaal begonnen om het groene, kleinschalige en cultuurhistorische karakter van het dorp. Dat willen we graag behouden en zo mogelijk nog mooier maken. Wie wat beter kijkt naar de meningen die in de hele discussie uit de Driebergse bevolking naar voren zijn gekomen, zal zien dat een overgrote meerderheid van de mensen die zich uitgesproken heeft het daarmee eens is. Was de vraag gesteld: “Kiest u voor behoud van het groene en kleinschalige van Driebergen of wilt u mee met de verstedelijking van Utrecht en Zeist?”, dan was er weinig twijfel over hoe de uitslag had uitgepakt. Wij meenden dat een grotere Heuvelruggemeente met dorpskernen die min of meer dezelfde belangen hebben daarvoor de beste uitgangspositie gaf. Nu een meerderheid van Driebergenaren daar niet in blijkt te geloven, zijn wij bereid om voor hetzelfde doel te vechten in een zelfstandig Driebergen. Maar dan moeten we daarvoor wel de kans krijgen. En daar zijn we helemaal nog niet zo gerust op.

De provincie heeft Driebergen ingedeeld in het centrale stadsgewest, en Driebergen maakt deel uit van de BRU. Deze Bestuurlijke Regio Utrecht is ooit opgericht om de grote steden meer armslag te geven in hun ruimtelijke ontwikkeling. De BRU beschikt over eigen fondsen, heeft een eigen ambtelijke staf, en wordt bestuurd door de tien burgemeesters van de deelnemende gemeenten. In tegenstelling tot de provincie of de gemeente is er geen democratisch gekozen volksvertegenwoordiging dat dit orgaan terug kan fluiten als dat nodig is. Het is maar de vraag hoeveel we in de toekomst nog te vertellen hebben over de ontwikkeling van ons eigen dorp zolang we in dit gezelschap van BRU leden mee blijven doen. Zeker is dat we hier met partners te maken hebben die minder affiniteit hebben met ons groene en kleinschalige karakter dan wijzelf. Een keuze voor zelfstandigheid zou op den duur dus wel eens een keuze voor verstedelijking kunnen zijn. We vragen ons af hoeveel Driebergenaren zich dit hebben gerealiseerd toen zij de opiniekaart invulden. We realiseren ons ook dat het verlaten van de BRU een prijs heeft. Als het echter om essentiële waarden gaat, dan mogen we die niet vanwege de kosten prijs geven. Opgaan in MALDD verband zou zoals het er nu uitziet ook het uittreden uit de BRU betekenen.

D66 kan leven met een zelfstandig voortbestaan van de gemeente, mits Driebergen uit de BRU stapt. Alleen dan zien we reële mogelijkheden om ook op termijn datgene wat we allemaal zo belangrijk vinden in stand te houden. De fractie zal daarom bij de behandeling van het raadsbesluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente een motie van deze strekking indienen. Als er een meerderheid voor deze motie te vinden is zal de fractie van D66 tegen een herindeling in MALDD stemmen. Krijgen we die zekerheid niet, dan vinden we het avontuur om zelfstandig te blijven riskanter dan het andere avontuur van een Heuvelruggemeente. Want een avontuur, dat blijft het, wat er a.s. donderdag ook uit rolt.
De fractie van D66

Amerongen gaat op in MALD-gemeenten

De gemeente Amerongen fuseert met Maarn, Doorn en Leersum. De vier vormen samen de MALD-gemeentenDat heeft de Ameronger gemeenteraad maandag besloten tijdens een vergadering. Zes raadsleden stemden tegen de herindeling en zeven waren vóór.
Burgemeester Haitsma spreekt van een historische en ingrijpende beslissing. Het CDA vindt de beslissing erg jammer. De tegenstanders wilden liever nauwe samenwerking dan een fusie. Amerongen is zo’n 877 jaar zelfstandig geweest.
De Amerongse politiek eist dat ook na de fusie een gemeentelijk loket in het dorp blijft, om de dienstverlening aan de burgers toegankelijk te houden.
RTV Utrecht van 28 oktober 2003

Alkachouti belicht historie Marokkanen in Driebergen

Jaap van Eekelen voerde een gesprek met de voorzitter van de Marokkanen in Driebergen, Mohamed Alkachouiti. Hij deed dit als lid van de initiatiefgroep voor de actie ‘Draag een steentje bij’, voor de bouw van de ontmoetingscentra in de moskeeën van de Marokkaanse en Turkse Driebergenaren.
Nieuwsbode van 28 oktober 2003

Vervoer gehandicapt kind voor de rechter

De ouders van een meisje met een lichamelijke beperking willen graag dat de gemeente Driebergen, net als voorheen, de mogelijkheid biedt dat het meisje met aangepast vervoer naar school kan. Volgens de gemeente kan het meisje gewoon met het openbaar vervoer naar school en ze wil alleen dat vergoeden. Daarom stapten de ouders naar de bestuursrechter die op 7 november uitspraak zal doen.
Nieuwsbode van 28 oktober 2003

VVD-fractie accepteert uitslag opiniepeiling

In een persbericht aan de lokale pers laat de VVD-fractie in de gemeenteraad weten dat zij zonder meer de uitslag accepteert van de opiniepeiling waarin de inwoners zich duidelijk tegen de herindeling hebben uitgesproken. De fractie zal alles in het werk stellen om het standpunt van de inwoners van Driebergen te verdedigen tijdens de raadsvergadering van 30 oktober.

persbericht
De VVD-fractie is verheugd met het grote aantal inzenders van de enquête over het al dan niet herindelen van Driebergen met de MALD-gemeenten. Deze representatieve uitslag geeft een duidelijk antwoord op de vraag en dat antwoord is NEE.
De VVD-fractie is er van overtuigd dat onze inwoners voldoende kennis hadden om een weloverwogen keus te maken, dat is ook wel gebleken uit de vele gesprekken die wij met hen mochten voeren tijdens de diverse gelegenheden.
Wij als VVD-fractie accepteren zonder meer de uitslag van de enquête waarin de inwoners zich duidelijk tegen de herindeling hebben uitgesproken. Uiteraard zullen we alles in het werk stellen om het standpunt van onze inwoners, en van de VVD, te verdedigen tijdens de raadsvergadering van 30 oktober. Het is jammer te moeten constateren dat een dergelijke verdediging naar de andere fracties noodzakelijk blijkt te zijn.
De VVD-fractie

Provincie zet Heuvelrugfusie door

De provincie zet de herindeling op de Utrechtse Heuvelrug door. De MALD-gemeenten (Leersum, Maarn, Doorn en Amerongen) worden samen één gemeente.
Aanvankelijk twijfelde de gedeputeerde Lokker nog of er in de vier gemeenten wel genoeg draagvlak was voor de fusie. Maandagavond sprak de raad van Amerongen zich uit vóór de herindeling. Daarmee is alleen de gemeente Leersum is nog tegen.
In december praat Provinciale Staten over de herindeling op de Heuvelrug. Ook de landelijke politiek moet zich daar nog over uitspreken.De fusie is op zijn vroegst begin 2006 voltooid.
Leersum liet dinsdag weten zich te blijven verzetten tegen de herindeling. De gemeente peilt nog voor december de mening van de inwoners van Leersum over de samenvoeging. Een eerdere peiling wees ruim vijf jaar geleden uit dat de bewoners de gemeentelijke fusie niet zagen zitten.

Ons moskeebestuur bestaat merendeels uit jonge mensen’

Jaap van Eekelen voerde een gesprek met de voorzitter van de Marokkanen in Driebergen, Mohamed Alkachouiti. Hij deed dit als lid van de initiatiefgroep voor de actie ‘Draag een steentje bij’, voor de bouw van de ontmoetingscentra in de moskeeën van de Marokkaanse en Turkse Driebergenaren.
Stichtse Courant van 30 oktober 2003

Winterlandschap… nog net in de zomertijd

Vorige week donderdag, toen de zomertijd nog van kracht was, werd ook Driebergen met een dikke laag sneeuw bedekt.
Stichtse Courant van 30 oktober 2003

Heuvelrugkaravaan bezorgt gehandicapten onvergetelijke dag

Ad Bom doet verslag van de komst van een karavaan bussen. T.g.v. het internationale jaar van mensen met een handicap  werd een bustocht voor gehandicapten georganiseerd die zaterdag ook Driebergen aandeed.
Stichtse Courant van 30 oktober 2003

Akkerwegcomité maakt bezwaar tegen gebruiksvergunning

Gisteravond heeft de Commissie Bezwaar en Beroep een hoorzitting gehouden over een bezwaarschrift dat het Akkerwegcomité heeft ingediend tegen het verlenen van een gebruiksvergunning voor de gebeds- en ontmoetingsruimten van de Turken en Marokkanen. Het comité maakt bezwaar tegen de huidige noodgebouwen als wel tegen de gestarte nieuwbouw.
Stichtse Courant van 30 oktober 2003

Verbazing over reactie van politici op uitslag peiling

De manier waarop meerdere Driebergse politici gereageerd hebben op de uitslag van de opiniepeiling over de vraag ‘Moet Driebergen fuseren of niet?’ heeft tot verbazing geleid. Ondanks de opvallend hoge respons en de duidelijke meerderheid van 55 procent die zich vóór zelfstandigheid uitsprak, toonden de gemeentebestuurders zich niet bereid om hieraan consequenties te verbinden.

Zowel diverse aanwezigen als de organisatoren van het Publiek Debat hebben zich zeer verbaasd over deze nogal ‘regenteske’ houding. De Stichting Publiek Debat heeft de Stichtse Courant een persbericht gestuurd waarin kritiek geuit wordt op het feit dat de politieke partijen hun standpunt reeds geformuleerd hadden voordat de uitslag van de enquête bekend was: “Dit leidt onvermijdelijk tot wantrouwen bij de inwoners van Driebergen” meldt men.
Stichtse Courant van 30 oktober 2003

Driebergen geeft vrijwilligers pluim

Op de gemeentelijke vrijwilligersconferentie in Champ’Aubert zette wethouder Schravesande drie vrijwilligers in het zonnetje: Jasper Brouwer voor zijn inspanningen voor Dwergpop; Marie Troost voor haar inzet bij Dalto, de Wijdeblom, de Dolfijn, de bibliotheek en buurtvereniging Juliana en tenslotte Ptera de Niet voor haar inzet bij de Speelweek.
Nieuwsbode van 30 oktober 2003

Raad Driebergen stemt in met herindeling onder voorwaarden

Op donderdag 30 oktober 2003 heeft de raad van de gemeente Driebergen besloten in te stemmen met het voorstel van b&w tot herindeling van de gemeente. Onder de eerste voorwaarde dat de provincie garandeert dat de herindeling het onverdeelde grondgebied van de gemeente Driebergen (behoud van het stationsgebied is conditie sine qua non) betreft en onder de tweede voorwaarde dat de betrokken gemeenten: Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg binnen een half jaar komen tot een grondleggend document voor de nieuwe gemeenten met strategische keuzen die worden onderschreven door alle betrokken colleges. Bij het ontbreken van deze overeenstemming behoudt de gemeenteraad van Driebergen zich het recht voor om van verdere deelname aan dit herindelingsproces af te zien.
Met 11 stemmen voor (3 CDA, 5 PDR, 2 D66 en 1 CU) en 6 stemmen tegen (4 VVD, 1 SGP en 1 CDA) werd het geamendeerde voorstel aangenomen.
Bij de totstandkoming van het raadsvoorstel is tevens een motie aangenomen van de PDR en het CDA. De motie houdt in dat het college van b&w wordt uitgenodigd deel te nemen aan het in de Wet arhi genoemde Open Overleg tussen de genoemde gemeenten. Daarbij moeten de volgende agendapunten aan de orde komen:

  • het burgerperspectief zowel ten aanzien van de wijze waarop de participatie van de burger wordt geborgd als ten aanzien van de dienstverlening aan de ingezetenen;
  • het profiel van de te vormen gemeente ten aanzien van de relatie met het Bestuur Regio Utrecht en de projecten en voorzieningen die nu in BRU verband zijn c.q. worden georganiseerd, en het profiel ten aanzien van de Regio Zuidoost Utrecht;
  • de ontwikkelingsrichting van de te vormen gemeente, inclusief de samenwerkingsmogelijkheden met elkaar en met derden, ten aanzien van de door Driebergen-Rijsenburg voorgestane woningbouw, de verkeers- en vervoersproblematiek, de economische ontwikkeling en het voorzieningenniveau voor de burgers; een plan van aanpak voor en de organisatie van het herindelingsproces.
De raad heeft vandaag het besluit kenbaar gemaakt aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.

SGP heeft nog hoop op een zelfstandig Driebergen

Fractievoorzitter Wim van Wikselaar van de SGP heeft nog hoop dat Driebergen zelfstandig blijft. Op het Forum van DriebergenNet legt hij uit waarom.