Kritiek op financiën Driebergen

Driebergen staat er financieel veel slechter voor dan de gemeente in haar jaarrekening 2001 doet voorkomen. De accountant noemt de positie tamelijk wankel, bovendien is de administratie niet op orde. Oorzaak: te veel vacatures op de financiële afdeling, te weinig structuur in de organisatie.
Utrechts Nieuwsblad van 1 oktober 2002

Genoeg suggesties voor leuke dingen op nieuw dorpsplein

Progressief Driebergen heeft de dorpelingen gevraagd suggesties te doen voor de nieuwe ontmoetingsplek in het dorpscentrum. Van de aangedragen ideeën vindt PDR zelf een muziektent het overdenken waard en aan wethouder Van der Burg gevraagd hier serieus over na te denken.
Utrechts Nieuwsblad van 1 oktober 2002

Druk bezochte bijeenkomst nieuwe inwoners

Maandagavond hebben 75 nieuwe inwoners van Driebergen kennis gemaakt met college en raadsleden tijdens een bijeenkomt in het gemeentekantoor.  Na de ontvangst sprak burgemeester Bloemen in zijn openingstoespraak over het groene karakter en de vele voorzieningen.

Ook schetste hij een aantal knelpunten waarmee het gemeentebestuur kampt, zoals de drukke Hoofdstraat, het stationsgebied en de gemeentelijke herindeling. De burgemeester riep de nieuwe inwoners op om veelvuldig met college- en raadsleden van gedachte te wisselen.
De heer John van Leeuwen informeerde de aanwezigen over de activiteiten van de Stichting Welzijn Driebergen en daarna hield Henk Jan Derksen een inleiding over de historie van de gemeente.

Van mobiele muziektent tot raadsvergadering

Op de dag van de opening van het nieuwe dorpsplein heeft de fractie van Progressief Driebergen inwoners gevraagd hun mening en ideeën te geven over het dorpsplein door deze op een flip-over te schrijven. De opbrengst van deze peiling werd afgelopen donderdag bij het begin van de raadsvergadering gepresenteerd. De rode draad in de ideeën was de ontmoetingsfunctie van het pleintje.
Nieuwsbode van 1 oktober 2002

Ontsnappen aan de collectieve burn-out

Netty Krook praat met Eelke Wielinga, een van de organisatoren van een studiedag om aan een burn-out te ontsnappen.
Nieuwsbode van 1 oktober 2002

‘Even weg uit overhaast West-Europa’

Netty Krook heeft een interview met Bjorn Jense die in zijn studie aan de Hogere Hotelschool in Leeuwarden binnenkort naar Bali vertrekt om stage te lopen.
Nieuwsbode van 1 oktober 2002

Spaanse avond Terre des Hommes

Terre des Hommes hield een Spaanse avond in de Nix in Driebergen om geld bijeen te brengen. Jong en oud genoot van Spaanse muziek, flamincodans en tapas.
Nieuwsbode van 1 oktober 2002

Attentie voor gemeenteambtenaren

Vandaag zijn de heren Vlug en El Achrafi van de gemeente Driebergen in het zonnetje gezet door de Werkgroep toegankelijkheid van het Platform Patiënten en gehandicapten Driebergen.

Dit gebeurde in het kader van de Week van de toegankelijkheid. Beide heren zijn werkzaam bij de sector ruimte, wonen en milieu van de gemeente en houden zich bezig met respectievelijk het verkeersbeleid en het beheer van wegen. De werkgroep werd vertegenwoordigd door mevrouw E. de Jong, de heer H. Welner en mevrouw Melman. Mevrouw De Jong lichtte in een korte toespraak toe dat de Werkgroep besloten had beide heren te verrassen met een roos en een attentie gezien hun inspanningen bij de herinrichting van de Traaij om de toegankelijkheid te vergroten.

Nieuwe gemeentesecretaris

Op dinsdag 1 oktober heeft het college van Driebergen een nieuwe gemeentesecretaris benoemd. Het is mevrouw Th. P. van der Steen uit Nieuwegein. Mevrouw Van der Steen is 36 jaar en werkt momenteel bij de gemeente Nieuwegein als directeur Stadsbeheer. Zij treedt in dienst bij de gemeente Driebergen per 1 januari 2003. De nieuwe gemeentesecretaris zal als gevolg van een wijziging in de organisatiestructuur tevens sectordirecteur middelen worden.
Utrechts Nieuwsblad vab 2 oktober 2002

Nieuwe secretaris en griffier voor Driebergen

De 36-jarige Th. P. van der Steen is benoemd tot gemeentesecretaris van Driebergen. Zij begint 1 januari 2003 haar werkzaamheden. Per 1 oktober is F. de Kok in dienst getreden als raadsgriffier.
Utrechts Nieuwsblad van 2 oktober 2002

Gehandicapten blij met Traaij

Twee ambtenaren die betrokken waren bij de herinrichting van de Traaij zijn door het platform Patiënten en Gehandicapten in het zonnetje gezet. Het gaat om S. Vlug en M. El Achrafi.
Utrechts Nieuwsblad van 2 oktober 2002

De ‘Vijverflat-operatie’ is in volle gang

Sinds een paar weken is er rond de vijverflat van de Groenhoek volop beweging. De woningen worden geschikt gemaakt voor bewoning door senioren. De kosten die hiermee gemaakt worden moeten worden terug verdiend door de bouw van koopappartementen op de hoeken van het oorspronkelijke flatgebouw.
Stichtse Courant van 3 oktober 2002

Beeldkwaliteitplan is volgens winkeliers veel te dwingend

Een toetsingskader. Zo werd het beeldkwalititeitsplan voor de Traaij dinsdag door wethouder Van der Burg genoemd. Maar wat hier onder verstaan moet worden werd tijdens de inspraakbijeenkomst die deze avond georganiseerd was, niet echt duidelijk.

Enerzijds trachtte wethouder Van der Burg de winkeliers die in de nota dwingende taal hadden ontdekt gerust te stellen met de opmerking dat het niet om ‘het laatste oordeel’ ging, maar anderzijds liet gemeenteambtenaar Roelofse weten dat het beeldkwaliteitsplan reeds zijn functie had bewezen omdat bouwplannen voor zowel Albert Heijn als Boschzicht en Premis aan de hand van deze nota van tafel waren geveegd. De hamvraag deze avond was dan ook: was is de status van dit document?
Stichtse Courant van 3 oktober 2002

Burgemeester duwt de rolstoel

Gisteren hield de Werkgroep Toegankelijkheid van het Platform Patiënten en Gehandicapten een actiedag. Daartoe werd een wandeling door het dorp gemaakt door mw Gramser met haar blindengeleidehond en een lid van de werkgroep in een rolstoel die werd geduwd door burgemeester Bloemen.
Stichtse Courant van 3 oktober 2002

Open dag

Op zaterdag 12 oktober a.s. houdt de gemeente open huis. Die dag wordt namelijk het verbouwde gemeentekantoor “heropend”. Vanaf 11.00 tot 14.00 uur is iedereen die een kijkje wil komen nemen in het verbouwde kantoor van harte welkom. ’s Ochtends is er muziek van Swing ’48 en tijdens de gehele openstelling is het clownsduo Frisse Fratsen aanwezig om de (kleine) bezoekers te vermaken. De rondleiding door het gemeentekantoor eindigt bij de politie die sinds de verbouwing ook haar onderkomen heeft in het gemeentekantoor. Behalve bij de gemeente en de politie kunnen bezoekers ook terecht bij de brandweer. Deze houdt van 11.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse open dag.

De langste zonnebloem van Driebergen

Met een lengte van 3,5 meter is de zonnebloem van Marnix en Femke aan de Welgelegenlaan dit jaar waarschijnlijk de langste van Driebergen.
Stichtse Courant van 3 oktober 2002

Disco, ochtendgymnastiek en een openbaar toilet

Dat zijn de opmerkingen die gemaakt werden tijdens de opening van het nieuwe dorpsplein op een ‘poll’ van Progressief Driebergen.
Stichtse Courant van 3 oktober 2002

Nieuwe naam voor een nieuwe toekomst

De sprong van een parachutist (die wethouder Schravesande de attributen voor de officiële opening overhandigde) stond vrijdag symbool voor de sprong voorwaarts die het Driebergse sportcentrum in Hoenderdaal heeft gemaakt met de opening van een fitnesscentrum en de vernieuwde oefenfaciliteiten op het golfcentrum.
Stichtse Courant van 3 oktober 2002

Vitras geeft cursus voor ouders van pubers

Zes jaar geleden startte Vitras deze cursus in Wijk bij Duurstede. Nu kunnen ook ouders uit Driebergen, Maarn, Doorn, Bunnik en Zeist eraan meedoen. De cursus begint na de herfstvakantie. Er zijn acht weken bijeenkomsten van twee uur (19.30-21.30) aan de Schippersdreef 4 in Driebergen. Het cursusgeld bedraagt € 15.
Utrechts Nieuwsblad van 3 oktober 2002

De Marlets als clinicclowns

Bertus Marlet en zijn kleinzoon Michael hebben afgelopen donderdag opgetreden als clinicclown in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Opa en kleinzoon hadden samen de teksten geschreven voor dit vooralsnog eenmalig optreden.
Nieuwsbode van 3 oktober 2002

Financiën moeten echt beter

Een onbegrijpelijke systematiek, het spoor bijster zijn en zo nu en dan knetter worden: zo omschreven enkele leden van de rekeningcommissie van de gemeente Driebergen de jaarrekening van 2001. Is de financiële administratie de volgende keer weer niet op orde, dan stapt wethouder S. Klijnhout uit eigen beweging op.
Utrechts Nieuwsblad van 4 oktober 2002

‘Wijn mag naar stront ruiken’

De Driebergse vinoloog Vincent Helberg herschreef zijn twee jaar geleden verschenen gids over biologische wijnen.
Utrechts Nieuwsblad van 4 oktober 2002

Sterk afgeslankte Duitse herder verdient aanmoedigingsprijs

De Duitse herder Rex uit Driebergen verloor 11,6 kilo overtollig vet. Daarmee sleepte hij deze week in de finale van de Nationale Afslankwedstrijd in Amsterdam de aanmoedigingsprijs in de wacht.
Utrechts Nieuwsblad van 4 oktober 2002

Cedron: geen centje last van economisch getij

In twee jaar tijd groeide het Driebergse bedrijf Cedron van 22 naar 75 personeelsleden en steeg de omzet van 800.000 naar 6 miljoen euro.Het bedrijf verkoopt productinformatie die het klanten gemakkelijker moeten maken een product te kiezen.
Utrechts Nieuwsblad van 5 oktober 2002

Condoléanceregister voor ZKH Prins Claus

In het gemeentekantoor aan de Bosstraat 1 is vanaf woensdag 9 oktober 2002 een condoléanceregister opengesteld voor inwoners die hun deelneming willen betuigen.

De minister-president heeft een speciale vlaginstructie uitgegeven waarin staat dat bij alle rijksgebouwen de Nederlandse vlag halfstok, zonder wimpel, wordt uitgestoken. Particulieren wordt aanbevolen ditzelfde te doen. De vlag mag ook in de top gehesen  worden voorzien van een zwarte wimpel. Er wordt gevlagd tot en met de dag van de uitvaartdienst en bijzetting met uitzondering van de zondag.
De Rijksvoorlichtingsdienst heeft voor vragen een algemeen informatienummer geopend. Dit telefoonnummer luidt: 0800 3001813.

Open huis gemeente, brandweer en politie afgelast

In verband met het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus is de heropening van het gemeentekantoor van Driebergen en de open dag van gemeente, politie en brandweer op zaterdag 12 oktober a.s. afgelast. Gemeente, brandweer en politie zijn nog in overleg over een nieuwe datum.

Certificaat voor congrescentrum

Cultuur- en congrescentrum Antropia uit Driebergen ontvangt vandaag als eerste congrescentrum in Nederland het certificaat COOL Conference. Dat is toegekend door de organisatie Business for Climate, die klimaatneutraal ondernemen bevordert.
Utrechts Nieuwsblad van 7 oktober 2002

Utrechtse archieven op internet

Op 16 oktober lanceert gedeputeerde Jan van Bergen, portefeuillehouder cultuur, de nieuwe website van de archiefdiensten in de provincie Utrecht: www.utrechtsarchiefnet.nl 
Daarmee wordt de kroon gezet op drie jaar voorbereidend werk. Via internet kunnen geïnteresseerden toegang krijgen tot informatie over meer dan 4000 archieven en collecties. Ook de bereikbaarheid van de 13 archiefdiensten in de provincie Utrecht wordt langs deze elektronische weg aanzienlijk vereenvoudigd en vergroot.

Driebergen verlengt contract met Stichting Stadstoezicht

Na een discussie van ruim een uur heeft de raadscommissie Middelen en Bestuur gisteren besloten dat het contract met de stadswachten  in elk geval met een jaar verlengd wordt. Uit de evaluatie van de afgelopen periode kwam naar voren dat het veiligheidsgevoel wel is toegenomen maar dat er een frustratie is omdat de stadswachten niet mogen bekeuren. Verder zou er sprake zijn van te weinig sturing vanuit de gemeente.
Utrechts Nieuwsblad van 8 oktober 2002

Open Atelierroute

Zaterdag opende de burgemeester het evenement in het gemeentekantoor. Daarna mocht vrouwenkoor Cupido de spits af bijten. In totaal deden er 21 kunstenaars mee.
Nieuwsbode van 8 oktober 2002

Een dag na dierendag

Zaterdag hield de kinderboerderij in Driebergen open dag. Door het slechte weer was de opkomst niet al te groot maar ook binnen was er veel te doen.
Nieuwsbode van 8 oktober 2002

Mensen in Nood

Mensen in Nood kan terug kijken op een geslaagde kledinginzamelingsactie. Bij de kerk aan de Engweg was het zaterdag een komen en gaan van mensen die zakken met kleding kwamen brengen.
Nieuwsbode van 8 oktober 2002

Wat een speelplaats moest worden is een vuilnisbelt

Losse tegels en stoepranden liggen her en der verspreid, overwoekerd door metershoog onkruid. Grote blokken hout steken uit drabbige zandhopen. En als je goed kijkt zie je tussen die enorme rommel ook één blauwkleurig klimtoestel. In mei vorig jaar begon de gemeente Driebergen met de aanleg van een kinderspeelplaats aan de Secretarislaan. Zo’n drie dagen duurden de werkzaamheden. Toen werd de aanleg plotseling gestaakt en sindsdien is het terrein onderhevig aan ernstige verpaupering. De reden waarom de werkzaamheden van de ene op de andere dag werden opgeschort is volgens de gemeente: bodemvervuiling. Intussen is het terrein een vuilnisbelt geworden en de bewoners van de Secretarislaan hebben er nu meer dan genoeg van. Ze hebben een protestdemonstratie aangekondigd.
Stichtse Courant van 10 oktober 2002

Nieuw passionproject met Madeleine

Ook dit najaar start de Werkgroep Kunsten o.l.v. Madeleine Ingen Housz een nieuw Passionproject.
Stichtse Courant van 10 oktober 2002

Bieden op scholierenkunst

In het kader van de kinderboekenweek hangen in de Driebergse bibliotheek vijf kunstwerken van vijf basisscholen. Vanaf 20 euro kan hier een bod op worden gedaan. De opbrengst gaat naar de Stichting Vluchtelingenwerk en de Reddingsbrigade.
Stichtse Courant van 10 oktober 2002

Driebergse kunstenaar Benno Sloots 70 jaar

T.g.v. zijn 70e verjaardag op 4 oktober gaf uitgeverij Christofoor uit Zeist een speciale uitgave uit met de titel ‘Voorbij het woord, in de kleurenwereld van Benno Sloots’.
Stichtse Courant van 10 oktober 2002

De overblijfselen van een caravan

In de nacht van zaterdag op zondag werd een caravan die geparkeerd stond op het Patrimonium door brand verwoest. Een in de buurt staande vrachtwagen werd eveneens beschadigd.
Stichtse Courant van 10 oktober 2002

Flamenco in de Nix

De Spaanse avond die onlangs in de Nix werd gehouden is een groot succes geworden. De opbrengst van de avond komt geheel ten goede aan Terre des Hommes.
Stichtse Courant van 10 oktober 2002

Nieuwe stal houdt de dieren droog

Tijdens het feest dat kinderboerderij ’t Woelige Nest zaterdag organiseerde, kwam ook wethouder Van der Burg een kijkje nemen bij het nieuwe onderdeel voor de dieren. Het nut van de nieuwe behuizing werd direct bewezen: het grootste deel van de dag regende het, maar de dieren stonden warm en droog.
Stichtse Courant van 10 oktober 2002

Swing in de kerk

Afgelopen zaterdag traden de Continental Kids op in de Driebergse Immanuelkerk. Deze groep bestaat uit kinderen van 8 tot 12 jaar die via zang, dans en theater het evangelie vertolken. De belangstelling voor het optreden was groot.
Stichtse Courant van 10 oktober 2002

Wethouder trekt aan de touwtjes

De eerste paal voor de nieuwbouw Vijverflat werd door wethouder Van der Burg geslagen.
Nieuwsbode van 10 oktober 2002

Frisse start met ‘Gloed’

Met de eerste avond van het seizoen begon het Literair Café Driebergen anders dan anders. Niet de schrijver zelf maar een docente Hongaarse literatuur, Jolanta Jastrzebskavan, besprak Sandor Marai en zijn boek ‘Gloed’.
Nieuwsbode van 10 oktober 2002

Verzorgingshuis Beukenstein krijgt gloednieuw onderkomen

Na zeven jaar geharrewar is er eindelijk een beslissing genomen. Verzorgingshuis Beukenstein in Driebergen krijgt een gloednieuw onderkomen, nadat gebleken was dat uitbreiding met een vleugel of een verdieping erop, niet mogelijk was. Volgens directeur Wesenaar werd het tijd ook omdat het huidige gebouw uit 1978 niet meer aan de normen voldoet. Naar verwachting zal het nieuwe Beukenstein eind 2005 opgeleverd worden.
Utrechts Nieuwsblad van 11 oktober 2002

Feestelijke oprichting Faunabeheereenheid Utrecht

Aanstaande woensdag wordt Faunabeheereenheid Utrecht opgericht. De nieuwe koepel van organisaties die het faunabeheer gaan uitvoeren, viert haar feestelijke oprichting in het Provinciehuis. In de Faunabeheereenheid zijn zes organisaties verenigd: de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie GLTO, Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, het Utrechts Particulier Grondbezit en het Gewestelijk Utrechts Jacht- en Faunabedrijf. De overkoepelende organisatie zal een faunabeheerplan opstellen dat als toetsingskader dient voor verlening van ontheffingen en vrijstellingen. Met de oprichting van deze bundeling gaat de eerste Faunabeheereenheid in Nederland van start.

Trotse parochie groeit tegen de trend in

Sint Petrus’ bandenkerk in Driebergen heeft een grondige renovatie ondergaan. Voor 175.000 euro kreeg de kerk een flinke schildersbeurt, een verrijdbaar marmeren altaar en een nieuwe inrichting. Het rijksmonument uit 1810 is de enige kerk in Nederland die in Empire-stijl is gebouwd. Kardinaal Simonis verricht zondag de plechtige altaarwijding.
Utrechts Nieuwsblad van 12 oktober 2002

Risico’s in beeld gebracht ter vergroting veiligheid

Via de website van de provincie Utrecht zijn vanaf vandaag risico’s en effecten van mogelijke calamiteiten te zien op een digitale risicokaart. Deze kaart laat voor de hele provincie drie soorten risico’s zien: bij bedrijven en instellingen, met het vervoer van gevaarlijke stoffen en door natuurrampen. Om de gegevens op de kaart te krijgen is in opdracht van provincie, gemeenten en hulpverleningsdiensten een risico-inventarisatie uitgevoerd, gericht op bedrijven met een milieuvergunning. De inventarisatie heeft plaatsgevonden in de 26 gemeenten van de regio Utrecht. De digitale risicokaart is vanaf maandagmiddag 14:00 uur te vinden op de website van de provincie ( www.provincie-utrecht.nl )

Lichaam en geest reinigen in zweetlucht

Zijn naam: Carl Big Heart. Medicijnman, heler. ‘Een in de traditie geadopteerde Abenaki- medicijnman’. Deze Noord-Amerikaan komt komende donderdag naar Driebergen, om zogenaamde zweethutceremonies te leiden. Zijn doel: deelnemers in verbinding brengen met de oude aardewortels. De ceremonies vinden tot zaterdag 20 oktober plaats bij Antropia.
Utrechts Nieuwsblad van 15 oktober 2002

Secretarislaan is vervuiling zat

Vijf jaar geleden beloofde de gemeente dat er een speelplek zou worden aangelegd op een braakliggend terreintje achter Secretarislaan 7. Tijdens het begin van de aanleg werd er echter bodemverontreiniging geconstateerd en werd de aanleg stopgezet. Sinds die tijd verloedert de zaak. Buurtbewoners zijn dit zat en hebben wethouder Van der Burg een petitie overhandigd. De wethouder zegde toe dat binnen veertien dagen de rotzooi zal worden opgeruimd en dat de bewoners uiterlijk 21 november worden uitgenodigd voor een gesprek over hoe nu verder.
Nieuwsbode van 15 oktober 2002

Sparrendaal mooier dan Mauritshuis

De directeur van de Stichting Hendrick de Keijser hield een spreekbeurt bij de Stichting Vroeger en Nu. Directeur Huijts ging uitgebreid in op het verloop van de restauratie van Sparrendaal.
Nieuwsbode van 15 oktober 2002

Met volle kracht vooruit

Afgelopen zaterdag werd in de Driebergse bibliotheek de Kinderboekenweek afgesloten  met de theatervoorstelling ‘Met volle kracht vooruit’ door K’ on Tour Theater.
Nieuwsbode van 15 oktober 2002

Trouwerij Maarten en Gemma

De brandweer rukte uit voor de trouwerij van Maarten en Gemma. Het bruidspaar betrad Sparrendaal via een ereboog van brandslangen versierd met bloemen die omhoog werd gehouden door collega-brandweermannen.
Nieuwsbode van 15 oktober 2002

Schooltuinjaar

Basisschool De Kring sloot dit schooltuinjaar af met een bezoek aan de kwekerij op de Kraaybeekerhof. Hun eigen tuin wordt het volgend voorjaar overgenomen door groep 7.
Nieuwsbode van 15 oktober 2002

Talent gezocht voor Pronkzitting

Op zaterdag 14 december vindt de Gala Pronkzitting 2002 plaats. De organisatie van deze avond is nog op zoek naar optredens. Wie over talent op het gebied van zang, toneel of muziek beschikt kan contact opnemen met 0343-516805.
Stichtse Courant van 17 oktober 2002

Haardhout kopen bij de Lions

Voor € 40 bezorgt de Lions Club Utrechtse Heuvelrug 1 m3 haarhout bij u thuis. De opbrengst is voor een huisvestingsproject voor kinderen in de Ukraine. Info bij Jelte Bulthuis 0343-531817.
Stichtse Courant van 17 oktober 2002

Sigarenliefhebbers komen aan hun trekken

In restaurant Het Wapen van Rijsenburg werd vorige week een ‘sigarenavond’ gehouden. Een opmerkelijke bijeenkomst waarbij de liefhebbers van het ware rookgenot volop aan hun trekken konden komen. Tijdens de avond (die georganiseerd was door Onno Zuurbier van genoemd restaurant en Victor van Hoof van tabaksspeciaalzaak Gerritse) werd namelijk het crème de la crème op sigarengebied gepresenteerd: handgemaakte longfillers uit Nicaragua. De sigaren van het merk ‘Non Plus Ultra’ waren nog diezelfde middag naar Nederland overgevlogen. Burgemeester Reering van Doorn was een van de liefhebbers.
Stichtse Courant van 17 oktober 2002

Indrukweekend jubileumconcert van Hervormd Kerkkoor

Ad Bom doet verslag van het jubileumconcert van het Hervormd Kerkkoor naar aanleiding van haar 60 jarig bestaan.
Stichtse Courant van 17 oktober 2002

Mevrouw Kuyvenhoven woont 50 jaar in Rehoboth

Mevrouw Willy Kuyvenhoven (71) vierde het feit dat zij 50 jaar op Rehoboth woont. Als jong meisje kwam zijn in 1952 uit Voorburg naar Driebergen om te gaan werken als keukenhulp in Rehoboth.
Stichtse Courant van 17 oktober 2002

‘Driebergen houdt miljoenen buiten de boekhouding’

De gemeente Driebergen heeft een bedrag van ruim drie miljoen gulden verzwegen in de Jaarrekening 2001. Dat is de mening van registeraccountant L. W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Verhoef heeft deze week een knallende brief naar de Driebergse gemeenteraad gestuurd waarin hij uit de doeken doet dat het batig saldo over het jaar 2001 in werkelijkheid ruim drie miljoen hoger is dan de gemeente doet voorkomen. “Wat mogen de burgers en belastingbetalers niet weten?” schrijft hij “dat bijvoorbeeld de OZB grotendeels overgeslagen had kunnen worden?”.
Stichtse Courant van 17 oktober 2002

‘Liever wat minder verkeersplannen’

Een fiets- en wandelplan, een notitie openbaar vervoer, een verkeersveiligheidsplan, een rapport over parkeren in het centrum: Driebergen heeft aardig wat plannen op stapel staan als het gaat om verkeers- en vervoersbeleid in de periode tot 2006.  Gisteravond besprak de commissie Ruimte en Groen deze plannen.
Utrechts Nieuwsblad van 18 oktober 2002

College verbolgen over onjuiste en tendentieuze berichtgeving over Jaarrekening Driebergen

Het college van Driebergen is zeer ontstemd dat in de plaatselijke krant ten onrechte wordt gesuggereerd dat de jaarrekening van de gemeente Driebergen niet in orde zou zijn. Het college voelt zich genoodzaakt om met een eigen verklaring over dit onderwerp te komen, omdat de krant verzuimd heeft om de journalistieke gedragsregel van hoor en wederhoor toe te passen.

Onlangs heeft de heer Verhoef uit Wijk bij Duurstede de gemeenteraad erop geattendeerd dat de jaarrekening naar zijn mening op een andere wijze opgesteld zou moeten worden. De heer Verhoef heeft soortgelijke brieven ook al aan een aantal andere gemeenten gestuurd. Zijn mening is in hoofdzaak gebaseerd op een verschil van inzicht over de toepassing van de boekhoudvoorschriften. Zijn stellingname wordt echter niet gedeeld door collega-accountants. Ook het accountantsbureau van Deloitte & Touche, die onze jaarrekening heeft gecontroleerd, distantieert zich van die zienswijze.
Op zich is dit voor ons geen reden te reageren via een persverklaring. De plaatselijke krant heeft echter op basis van de brief van Verhoef een hoofdartikel geplaatst waarin gesuggereerd wordt dat de “gemeente miljoenen buiten de begroting houdt”. Het college voelt zich door de tendentieuze berichtgeving van de Stichtse Courant (en door het feit dat er geen hoor en wederhoor is toegepast) dan ook genoodzaakt om zelf hierop te reageren.
Het is namelijk zo dat alle mutaties, baten en lasten t.a.v. reserves met een toelichting in onze jaarrekening 2001 zijn opgenomen en goedgekeurd door onze register-accountant, m.u.v. de baten en lasten die de bestuurscommissie openbaar onderwijs betreffen.
Voorts wijzen wij er op dat de “verzwegen” f 3 miljoen gewoon verwerkt is in de gemeentelijke boekhouding en ook terug te vinden is in de Jaarrekening. Dit bedrag is namelijk op basis van raadsbesluiten aan de reserves toegevoegd.
Het artikel in de Stichtse Courant, zou bij de lezer de indruk kunnen wekken dat de gemeente bepaalde baten of lasten niet zou verantwoorden. Deze conclusie kan niet getrokken worden uit de jaarrekening 2001 en is derhalve onjuist.

Kelder steekarchief negen regionale gemeenten in Wijk bij Duurstede ondergelopen

In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 oktober is de kelder van het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede onder water gelopen. Het gemeentehuis aldaar ondergaat op dit moment een verbouwing, waarbij storing is opgetreden met een waterpomp die grondwater weg moet pompen.

Hierdoor is o.a. twee strekkende kilometer archiefstukken vanaf het jaar 1300 van de gemeenten Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen, Houten, Leersum, Maarn, Rhenen en Wijk bij Duurstede onder water gelopen. Het centrale depot van dit streekarchief heeft enkele uren bijna 2 meter onder water gestaan. Nadat vanmorgen de elektrische toegangsdeuren geopend waren, is de brandweer direct begonnen het water uit de kelder te pompen en kwam het evacueren van de archiefstukken op gang. De burgemeesters van de deelnemende gemeenten zijn in de loop van afgelopen nacht op de hoogte gesteld. De gemeente Driebergen heeft in april van dit jaar in totaal 185 strekkende meter naar de bewaarplaats van het Streekarchivariaat overgebracht. Deze archiefstukken beslaan de periode 1600-1948. Een deel hiervan is inmiddels droog in veiligheid gebracht. De schade aan het overige deel van de Driebergse archieven is nog niet bekend.
Burgemeester Bloemen heeft vannacht de situatie ter plaatse bekeken en heeft direct zitting genomen in de rampenstaf.
De beschadigde archiefstukken worden naar een bedrijf gebracht waar het materiaal wordt ingevroren. Door dit invriezen wordt de waterschade gestabiliseerd en kan er geen schimmelvorming of het aan elkaar kleven van bladzijden ontstaan.

Lekkage in archief… en weg is de historie

De overstroming van het archief is volgens burgemeester Swillens van Wijk bij Duurstede een cultuurhistorische ramp voor de gehele streek Krommerijn-Heuvelrug. In de kelder van het Wijkse gemeentehuis lag vrijwel het gehele historisch erfgoed opgeslagen van Amerongen, Bunnik, Leersum, Rhenen, Driebergen, Maarn, Doorn, Houten en wijk bij Duurstede.
Utrechts Nieuwsblad van 19 oktober 2002

Driebergen: haast met herindeling

Herindelen of juist niet? De Driebergse politiek is er nog niet uit. Daarom is er op dinsdag 29 oktober een extra raadsvergadering, helemaal gewijd aan dit onderwerp. “De inwoners van Driebergen moeten binnenkort toch een keer weten waar ze aan toe zijn”, zegt W. Zoet, fractievoorzitter van Progressief Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 19 oktober 2002

Natuurontdekkingstocht tijdens herfstvakantie

Het IVN Consulentschap heeft, in samenwerking met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, een natuurontdekkingstocht ontworpen voor het recreatiegebied Kwintelooijen in Rhenen.

Deze natuurontdekkingstocht is ontworpen voor kinderen tussen ongeveer 5 en 12 jaar. Zij kunnen, onder begeleiding van ouders/begeleiders, deze tocht zelfstandig lopen. Het is een speurtocht door Kwintelooijen waarbij ze onderweg diverse opdrachten uitvoeren. Zo leren ze spelenderwijs speuren naar roofvogels, de hoogte van een berg meten en sporen van een marter herkennen.
Deze natuurontdekkingstocht met de naam Groene Glooier is te koop voor 1,75 euro bij VVV Rhenen en uitermate geschikt om bijvoorbeeld in de herfstvakantie te gaan doen met het hele gezin.
VVV Rhenen is te vinden in het ‘Oude Raadhuis’ Markt 20 te Rhenen. De ingang vindt u in de Kerkstraat. De openingstijden zijn op maandag van 13.00 – 16.30, op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 16.30 en op zaterdag van 10.00 – 14.00 uur. Telefonisch is de VVV te bereiken op tel. nr. 0317-612333.

Wethouder Schravesande geeft startsein project GALM Senioren Actief

Ruim 1000 inwoners van 55 tot 65 jaar uit de wijken Wildbaan en Hoenderdaal zijn in september als eersten benaderd voor deelname aan het project GALM Senioren actief. 105 mensen hebben serieuze belangstelling getoond voor deelname aan het project en zich aangemeld voor de fitheidstest op vrijdag 25 oktober.

Vrijwilligerswerkconferentie groot succes

Afgelopen woensdag organiseerde de gemeente Driebergen in Champ ‘Aubert een vrijwilligerswerkconferentie die in het teken stond van een eerder vastgestelde kadernota gemeentelijk beleid vrijwilligerwerk. Er waren 23 verschillende vrijwilligersorganisaties aanwezig en 47 deelnemers. De conferentie werd voorbereid door gemeente Driebergen, bureau Schakels en een vrijwilligerspanel met vertegenwoordigers uit de diverse welzijnssectoren. Wethouder Schravesande opende de conferentie met een kort overzicht van de voorgeschiedenis van het vrijwilligerswerkbeleid. De heer van Bruinessen van bureau Schakels zette uiteen wat de rol van de gemeente voor vrijwilligerswerkbeleid is. Schakels is een provinciaal adviesbureau dat gemeenten en welzijnsinstellingen ondersteunt op specifieke terreinen. In drie workshops hebben de deelnemers een prioriteitenlijst opgesteld. De belangrijkste prioriteiten liggen op het vlak van coördinatie van vrijwilligers, accommodaties en materialen.

‘Als je beseft wat er is gebeurd, wordt je gek’

Het hele weekeinde is de reddingsoperatie van het onder water gelopen streekarchief in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede doorgegaan. Niemand weet op dit moment wat de omvang van de schade bij benadering is. Evenmin is duidelijk hoe lang het herstel zal duren. Daarbij moet eerder gedacht worden aan tientallen jaren dan aan jaren.
Utrechts Nieuwsblad van 21 oktober 2002

Brandweerchef in uniform rukt uit voor oorlogskind

Op donderdag 24 oktober doet restaurant Het Wapen van Rijsenburg mee aan de actie ‘Feast for peace’, een actie van War Child waarbij restaurants 20 procent van de omzet en de fooienpot bestemmen voor het goede doel. Ter opluistering van de actie heeft eigenaar Onno Zuurbier Driebergse prominenten gevraagd hem te helpen. De bediening zal die dag dan ook uitgebreid worden met de wethouders Neeltje Schravesande en Stan Klijnhout, Bas de Vogel, Hans Koch, Koenraad Engels en anderen.
Utrechts Nieuwsblad van 21 oktober 2002

Gemeenten zijn hun geheugen kwijt

Het juridisch gevecht kan beginnen. Wie betaalt de schade voor herstel van het streekarchief. “Het lijkt erop dat het risico voldoende gedekt is”, zegt burgemeester Guus Swillens voorzichtig. Alleen het invriezen van de stukken kost al 2,5 miljoen euro. Volgens archivaris Van Eerden bedragen de kosten van restauratie waarschijnlijk een veelvoud daarvan.
Utrechts Nieuwsblad van 22 oktober 2002

Druiven zuur voor Driebergen

De archieframp in Wijk betekent een mazzel voor Doorn, maar veel pech voor Driebergen. Daar zijn de druiven zuur, want het hele archief ligt sinds april dit jaar in Wijk. Doorn heeft geluk gehad omdat er zeer recent nog plannen waren om het complete archief naar Wijk te verhuizen. Ook voor Bunnik en Maarn blijft de schade beperkt.
Utrechts Nieuwsblad van 22 oktober 2002

Sanering speelterrein Secretarislaan

De gemeente hoopt dat begin volgend jaar begonnen kan worden met de sanering van het terrein aan de Secretarislaan. Bewoners hebben er onlangs bij de gemeente op aangedrongen om eindelijk wat te doen aan dit terrein dat vanwege een bodemverontreiniging al sinds medio 2001 afgezet is en er steeds rommeliger uit gaat zien.

De gemeente heeft het terrein inmiddels opgeruimd en er bij de Milieudienst Zuidoost-Utrecht op aangedrongen om vaart te zetten achter de verdere procedure. Uitvoering van het saneringsplan kan echter pas plaatsvinden na goedkeuring van de Provincie. De Provincie is namelijk het bevoegd gezag als het gaat om bodemsanering.
De definitieve goedkeuring neemt waarschijnlijk nog enkele maanden in beslag, omdat bijvoorbeeld voor het oppompen en lozen van grondwater vergunningen moeten worden aangevraagd. Nadat de vergunningen zijn afgegeven kan eindelijk begonnen worden met de sanering, die naar verwachting zo’n 2 tot 4 maanden duurt. Als alles verder zonder tegenslagen verloopt zal waarschijnlijk volgend jaar zomer eindelijk met de aanleg van het speelterreintje begonnen kunnen worden.

SGP wil terugkomen op ‘prostitutiebeleid’

Middels onderstaande brief van de SGP aan de voorzitter van de gemeenteraad wil de SGP fractie opnieuw het prostitutiebeleid in Driebergen aan de orde stellen.

“Eind februari luidde de kop van een artikel in de Stichtse Courant ‘Sexclub moet zich vestigen in buitengebied’. De raad had besloten om een bij een aanvraag voor het vestigen van een bordeel uit te wijken naar het buitengebied. Wij hebben begrepen dat het bordeelbeleid uitgebreid besproken is met inachtneming van de toentertijd geldende regelgeving. De nota geeft daarvan een duidelijk beeld. Er is voor het buitengebied gekozen omdat plaatsing van een bordeel in de kern onwenselijk geacht werd. De wetgeving voorzag niet in een nulbeleid. Er was op dat moment op basis van de Nederlandse en Europese wetgeving dan ook geen andere keuze te maken. Inmiddels is dat anders komen te liggen. Op 25 februari 2002 is er in een vergadering van de Provinciale Staten van Utrecht een motie van de fracties SGP en ChristenUnie in stemming gebracht om het prostitutiebeleid om te buigen (zie bijlage). De motie werd ondersteund door het CDA en de VVD. Na stemming bleek de motie te zijn aangenomen, waardoor het mogelijk is voor gemeenten om, mits er voldoende argumentatie op ruimtelijke gronden is, een nuloptie vast te stellen.U begrijpt wellicht wat onze wens is. Wij willen deze zaak opnieuw onder de aandacht brengen. De geschetste ontwikkeling biedt ons inziens ook ruimte voor onze gemeente. Aanpassing van het huidige beleid is ook noodzakelijk daar de provincie een plaatsing van een bordeel in het buitengebied niet toelaatbaar acht. Wij willen over deze materie de volgende concrete vragen stellen:

  • Is het college van de geschetste verandering van het provinciaal beleid op de hoogte en wat is uw reactie hierop?
  • Is het college in principe voor of tegen de vestiging van een bordeel in onze gemeente? (los van de vraag of dit nu direct te verwachten is)
  • Wil het college de raad binnen afzienbare tijd het voorstel doen om de nota “prostitutiebeleid” zodanig aan te passen zodat een nuloptie in onze gemeente gerealiseerd kan worden?”

Bartiméus opent aangepaste woning aan de Bosstraat

Ook slechtziende of blinde mensen willen zelfstandig en prettig wonen. Nadat Bartiméus in juli van dit jaar twee huizen op de Vossenkamp in Driebergen aanpaste, werd nu een woning aan de Bosstraat aangepast.
Nieuwsbode van 22 oktober 2002

PDR pleit voor concrete verkeersmaatregelen

“Maak geen rapport met zestig mogelijke verkeersverbeteringen, als je maar geld hebt voor twee.”. Die oproep deed Broekgaarden donderdag namens de PDR in de vergadering van de commissie Ruimte en Groen. De wethouder deed in de vergadering drie toezeggingen: zo snel mogelijk presenteert hij een fietspadenplan, op verzoek van de VVD zorgt hij voor een financieel overzicht en hij maakt een planningsverhaal.
Nieuwsbode van 22 oktober 2002

Overstroming Wijks archief regelrechte ramp voor regio

E. van der Plas-Emondt, secretaris van de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu kan het nog maar nauwelijks bevatten. Hun archief, waar zoveel mensen zoveel tijd aan besteedden, is beschadigd geraakt toen de kelder van het Wijkse gemeentehuis onder water liep.
Nieuwsbode van 22 oktober 2002

PCOB-Drierbergen viert lustrum met Pepermunten

Ruim twintig jaar geleden werd de afdeling Driebergen van de Protestant Christelijke Ouderen Bond opgericht. Op 28 oktober wordt dit gevierd in de Maranathakerk waar o.a. een optreden is van het kerkelijk cabaret Pepermunten.
Nieuwsbode van 22 oktober 2002

Commissie wil duidelijke keuze

De raadscommissie Ruimte en Groen vindt dat de 450.000 euro in het Woonfonds niet besteed moet worden aan te veel verschillende projecten. Er moeten keuzes gemaakt worden waarbij de wethouder concludeerde dat alle fracties groot belang hechten aan huisvesting van senioren.
Nieuwsbode van 22 oktober 2002

Scouts

Scouts van de dr Hermansgroep deden zaterdag mee aan de 45e Jamboree on the Air. Jammer genoeg hadden de plaatselijke zendamateurs verplichtingen elders zodat de communicatie beperkt werd tot internet. Wel werd er een zendmast gebouwd maar deze werd gebruikt voor abseilen.
Nieuwsbode van 22 oktober 2002

Staatsbedrijf lonkt naar REMU

Een deel van energiebedrijf REMU uit Utrecht komt mogelijk in handen van staatsbedrijf Tennet in Arnhem. De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet bevestigt dat het netwerkbedrijven wil opkopen.
Utrechts Nieuwsblad van 23 oktober 2002

REMU nog drie weken onzeker

Volgende maand wordt meer duidelijk over de verkoop van de REMU. Op 13 november moeten bindende biedingen op het energiebedrijf uit Utrecht zijn gedaan.
Utrechts Nieuwsblad van 23 oktober 2002

Eerste stukken uit archief naar restaurateur

Voor de restauratie van het streekarchief in Wijk bij Duurstede wordt nog deze week een totaalplan gemaakt. Het archief wordt in bevroren toestand bewaard in Cothen. Archivaris R. van Eerden heeft 20 representatieve stukken overgebracht naar een restauratieatelier in Helmond om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van restauratie.
Utrechts Nieuwsblad van 23 oktober 2002

Training voor gepeste jongeren

Voor jongeren met een pestverleden start komende vrijdag in Driebergen de trainingscursus ‘Pestkoppen’ van de CNV Jongerenorganisatie.
Utrechts Nieuwsblad van 23 oktober 2002

Feestelijke oplevering speeltoestel Valkenheuvelschool

Maandag 28 oktober onthullen wethouder Schravesande en de heer Van der Berg, filiaalhouder van Fortisbank Driebergen, een nieuw speeltoestel op het schoolplein van de Valkenheuvelschool. Dankzij een sponsorloop door de leerlingen en een gift uit het Fortis Fonds is de aanschaf van dit speeltoestel mogelijk gemaakt. Veel vrijwilligers hebben meegeholpen het speeltoestel op zijn plaats te zetten en ook werd een tafeltennistafel geplaatst. De feestelijk onthulling vindt plaats om 10.15 uur op het schoolplein van de Valkenheuvelschool.

Stichtse Courant 24 0ktober 2002

Publiek is niet tevreden over gemeentelijke sites

Het publiek heeft maar weinig waardering voor de website van de gemeente Zeist. Op een landelijke ranglijst van 345 gemeenten komt Zeist niet verder dan de 315e plaats. De beste gemeente in de regio is Driebergen op de 72e plaats. Wijk bij Duurstede, Doorn en Maarn staan resp. op de 132e, 186e en 287e plaats. De Webwijzer Award is een initiatief van het ministerie van binnenlandse zaken.
Nieuwsbode van 24 oktober 2002

‘Sparrendaal al te vochtig voor dat waardevolle papier’

E. Görts was een van de vrijwilligsters die zich jarenlang in de kelder van Sparrendaal inzetten om het archief van de Stichting Vroeger en Nu voor het nageslacht inzichtelijk te maken. In dezelfde kelder bevond zich het archief van de gemeente Driebergen. Elke dinsdagochtend waren ze daar met het archief in de weer. In februari 2002 is het archief overgebracht naar Wijk bij Duurstede waar het deze week onder water liep. Netty Krook heeft een interview.
Nieuwsbode van 24 oktober 2002

Bolletjes bij oprit A12

Rijkswaterstaat heeft zaterdag bloembollen geplant bij de aansluiting van Driebergen op de A12. Hiermee wordt geprobeerd de weg beter in te passen in het landschap.
Nieuwsbode van 24 oktober 2002

Scherzando en KOD geven samen concert

Het Driebergs gemengd koor Scherzando en het KamerOrkest Driebergen (KOD) geven en gezamenlijk concert op 8 en 9 november in het Ionagebouw.
Nieuwsbode van 24 oktober 2002

Tsjechische literatuur in Literair Café Driebergen

Op vrijdag 1 november organiseert het Literair Café een literaire avond in het kader van de Stedenband met Semily. De Tsjech Jindøich Vojta komt spreken over schrijvers als Kafka, Kundera en anderen. Het café wordt gehouden in Champ’Aubert om 20.00 uur.
Stichtse Courant van 24 oktober 2002

Opbrengst collecte Nierstichting

De collecte voor de Nierstichting heeft € 4005,88 opgebracht. Dat is 10% meer dan vorig jaar.
Stichtse Courant van 24 oktober 2002

Prijsuitreiking voortuin-keuring / balkon- en bloembakken

De heer Vos, Rosariumlaan 53, ontving uit handen van Burgemeester Bloemen de zilveren wisselschaal voor de mooiste voortuin. Restaurant Klein Zwitserland kreeg de prijs voor de mooiste bloembakken.
Stichtse Courant van 24 oktober 2002

RABO-kantoor na renovatie heropend

Het in 1989 geopende kantoor van de Rabobank aan de Bosstraat is na een maandenlange renovatie heropend.
Stichtse Courant van 24 oktober 2002

Driebergen kiest voor grote fusie

Driebergen moet inzetten op een fusie met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn (MALDD). Dat is althans het standpunt van het college van b&w. Met als tussenvariant nauwe samenwerking met Doorn en Maarn. Mogelijke fusiepartners Wijk bij Duurstede, Bunnik en Zeist vallen af. Hoewel het college behoud van zelfstandigheid niet uitsluit, lijkt het erop dat een fusie met meerdere gemeente onontkoombaar is.
Utrechts Nieuwsblad van 25 oktober 2002

Open dag gemeente, brandweer, politie

Inwoners van Driebergen kunnen zaterdag 30 november van 11 tot 14 uur een kijkje nemen in het vernieuwde gemeentekantoor. Ook brandweer en politie doe aan de open dag mee.
Utrechts Nieuwsblad van 25 oktober 2002

Wegwerkzaamheden aan Sterkenburgerlaan

De bermen aan de Sterkenburgerlaan worden opgeknapt. Daardoor zal het doorgaand verkeer gestremd zijn gedurende ongeveer 3 weken van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur. De werkzaamheden starten op woensdag 30 oktober. Er worden borden geplaatst.

Driebergen gedoogt niet meer

Zomaar een serre bouwen zonder vergunning of een garage groter bouwen dan was afgesproken: het mag niet maar het gebeurt. De gemeente Driebergen wil echter af van deze al dan niet terecht bestaande gedoogcultuur. Een extern bureau is deze week begonnen met een inventarisatie van (mogelijk) illegale bouwwerken.
Utrechts Nieuwsblad van 26 oktober 2002

De slapeloze nachten van de archivaris

Vorige week had haar vakantie van drie weken moeten beginnen. Voordat de eerste vakantiedag was aangebroken, werd ze ’s nachts om half vier uit bed gebeld met de mededelingen dat het streekarchief in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede helemaal onder water stond. Wat een vakantie had moeten worden, werd een heuse nachtmerrie. Een interview met archivaris Ria van Eerden.
Utrechts Nieuwsblad van 26 oktober 2002

Najaarsconcert Aurora

Binnenkort vindt het najaarsconcert van ” Aurora” weer plaats. In tegenstelling tot andere jaren zal dat plaats vinden in het muziekcentrum van Aurora op “de Woerd”. Op maandag 4 november vindt de generale repetitie plaats en daarvoor zullen een groot aantal mensen in de omgeving van het muziekcentrum een uitnodiging thuis krijgen. Het eerste concert zal plaats vinden op vrijdag 8 november en is speciaal voor de donateurs die daarvoor een uitnodiging thuis krijgen. Het tweede concert vindt op zaterdag 9 november plaats.

Nationaal Park Heuvelrug vóór zomer 2003 een feit

De instelling van een Nationaal Park is volgens coördinator communicatie S. Claessens, weer een stap dichterbij. Sinds vorige week ligt er een Beheers- en Inrichtingsplan ter inzage in o.a. de bibliotheek. Dit plan gaat eind januari naar de minister en dan kan de instelling van het Nationale Park eind mei, begin juni een feit zijn. In Driebergen wordt op 31 oktober van 15 tot 17 uur  voorlichting gegeven in de Kraaybeekerhof.
Utrechts Nieuwsblad van 28 oktober 2002

Stormschade bij Utrechts Landschap geringer dan in 1990

Zondag 27 oktober: de zwaarste storm sinds 12 jaar raasde over Nederland. Ook Utrecht en de natuurgebieden van Het Utrechts Landschap werden niet gespaard. Veel wandelpaden raakten versperd door afgerukte takken en ontwortelde bomen waarbij vooral beuken en eiken het moesten ontgelden.

Voor zover bekend hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Ook schade aan gebouwen is vrijwel uitgebleven. Nog niet alle schade in de natuurgebieden van Het Utrechts Landschap is geïnventariseerd maar duidelijk is dat op sommige plaatsen in het bos flink gedund is. Wel lijkt de schade minder te zijn dan na de storm van januari 1990. Overigens is schade een relatief begrip. Voor een bos kan een flinke storm op zijn tijd geen kwaad. Hierdoor ontstaan open plekken waar weer nieuwe bomen kunnen groeien. Bovendien vormen de omgewaaide bomen nog tientallen jaren voedsel voor zwammen en insectenlarven. Ook dient dood hout als schuilplaats voor bijvoorbeeld vogels en reeën.

Feest op Valkenheuvelschool

Leerlingen van de rk-school Valkenheuvel hadden maandag groot feest. Op het plein werd een nieuw speeltoestel in gebruik genomen. Door een sponsorloop hebben de kinderen zelf het geld ingezameld.
Nieuwsbode van 29 oktober 2002

Dolfijn genomineerd voor Onderwijsprijs

Morgen maakt gedeputeerde Jan van Bergen bekend welke Utrechtse school kan rekenen op de Provinciale Onderwijsprijs. De Dolfijn hoort bij de genomineerden.
Nieuwsbode van 29 oktober 2002

Alleroudste deel archief Driebergen bewaard gebleven

Volgens burgemeester Bloemen heeft het alleroudste gedeelte van het archief van Driebergen geen waterschade opgelopen. Een aantal oude stukken ligt momenteel bij een restauratieatelier in Helmond, een gedeelte ligt opgeslagen in Rotterdam, terwijl de bulk in een vriezer in Cothen ligt. Het fotoarchief ligt eveneens in Cothen in een apart atelier.
Utrechts Nieuwsblad van 30 oktober 2002

Kostbaarste stukken streekarchief gered

De oudste en kostbaarste stukken uit de collectie van het streekarchief, de eeuwenoude charters op perkament, zijn volgens burgemeester Swillens “zonder enig voorbehoud gered”.
Utrechts Nieuwsblad van 30 oktober 2002

Soest wijst toenadering Zeist af

Soest is tegen vergaande samenwerking met Zeist. Een fusie, waardoor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners zou ontstaan. Volgens wethouder Krol van Soest is deze optie absoluut niet aan de orde.
Utrechts Nieuwsblad van 31 oktober 2002

Weinig bijval voor groot Zeist

De VVD in Zeist krijgt weinig bijval voor haar suggestie Zeist samen te voegen met Bunnik, De Bilt en Soest. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van de begroting 2003 in de gemeenteraad.
Utrechts Nieuwsblad van 31 oktober 2002

Hoe genuanceerd is ‘tendentieuze berichtgeving’?

Jan de Beer reageert op een persverklaring van de gemeente waarin hem wordt verweten geen hoor en wederhoor te hebben toegepast in een artikel over de jaarrekening 2001.
Stichtse Courant van 31 oktober 2002

VVV verhuist naar Rabobank

Met ingang van 1 december neemt de VVV haar intrek in het pand naast de Rabobank aan de Bosstraat.
Stichtse Courant van 31 oktober 2002

Driebergse brandweer zaagt zich wezenloos

Vierenveertig keer moest de Driebergse brandweer zondags uitrukken vanwege calamiteiten die door de storm werden veroorzaakt. Naast bomen waren het vooral dakkapellen, schuurtjes en carports die door het natuurgeweld werden geveld.
Stichtse Courant van 31 oktober 2002

Open dag in de NIX

Op zaterdag 2 november organiseert de SWD een open dag voor het jeugd- en jongerenwerk in gebouw de Nix, vanaf 10 uur.
Stichtse Courant van 31 oktober 2002

Basisschool Dolfijn wint de Onderwijsprijs Utrecht 2002

De openbare basisschool Dolfijn heeft gisteren de Onderwijsprijs 2002 Utrecht gewonnen met het project schoolverkiezingen rondom de ‘echte’ verkiezingen voor de Gemeenteraad en de Tweede Kamer die in het voorjaar hebben plaatsgevonden.
Stichtse Courant van 31 oktober 2002

Sparrenaren staan voor de 28e keer in de startblokken

De carnavalsstichting De Sparrenarren  zal ook dit jaar weer acte de présence geven. De hofhouding zal 9 november in De Horst bekend gemaakt worden.
Stichtse Courant van 31 oktober 2002

College Driebergen ‘zwicht’ voor vandalen

Het college van b&w van Driebergen heeft zich afgelopen dinsdag o.a. bezig gehouden met de aanstaande verkiezingen. De collegeleden hebben besloten om bij Tweede Kamerverkiezingen in december de publicatieborden rond de jaarwisseling weg te halen en als de Tweede Kamerverkiezingen gehouden worden in januari de borden te laten staan tot de verkiezingen van Provinciale Staten. Opmerkelijk bij dit besluit is dat het college op 28 oktober blijkbaar nog niet op de hoogte is van het feit dat de verkiezingen in januari worden gehouden. En het meest opmerkelijke is eigenlijk dat het college zwicht voor vandalisme en / of vandalen. We mogen van geluk spreken dat de verkiezingen na de jaarwisseling plaatsvinden.