‘Kanjers’ wachten geduldig op restauratie

Ze staan er stil, verwaarloosd, onbewoond of juist heel kwiek bij. Monumenten in Zuidoost-Utrecht. Het woon-werkverkeer raast er elke dag voorbij, blind als het er inmiddels voor is geworden. Staatssecretaris Rick van der Ploeg heeft zich voorgenomen de monumenten, die hij ‘kanjers’ noemt weer de waarde te geven die ze verdienen en heeft honderd miljoen gulden beschikbaar gesteld voor herstel en renovatie. In Zuidoost-Utrecht zijn drie monumenten kanshebbers op geld uit dit potje. Kasteel Beverweert in Werkhoven, Huis Sterkenburg in Driebergen en de Sluishoef in Bilthoven. Beverweert staat leeg evenals de Sluishoef. Sterkenburg wordt bewoond en wordt al gerestaureerd.
Utrechts Nieuwsblad van 2 oktober 1999

Doorn moet verbouw azc stoppen

De verbouw van het oude FNV-gebouw aan de Driebergsestraatweg in Doorn moet onmiddellijk worden stilgelegd. Dat heeft de Utrechtse bestuursrechter gisteren besloten in de zaak van de Stichting Woon- en Leefklimaat Park Boswijk tegen de gemeente Doorn. De twee panden worden verbouwd tot onderdak voor asielzoekers. In de toekomst moeten zo’n 350 buitenlanders op het terrein verblijven.
Utrechts Nieuwsblad van 2 oktober 1999

Voorbehoud over bijdrage Sparrendaal

De fracties van D66 en RPF/GPV gaan niet zonder meer akkoord met de besteding van twee miljoen gulden aan achterstallig onderhoud voor de buitenplaats Sparrendaal in Driebergen.. Dit tot ontsteltenis van de burgemeester. Zowel D66 als RPF/GPV nemen pas bij de begrotingsbehandeling op 11 november een definitief standpunt in.
Utrechts Nieuwsblad van 6 oktober 1999

Vitras fuseert met thuiszorgorganisatie

De klanten vam thuiszorgorganisaties in Zeist en De Bilt kunnen binnen een half jaar bij één loket terecht. Dit is het gevolg van de fusie tussen Vitras en Thuiszorg Maatschappelijk Werk De Bilt-Zeist (TMW). De nieuwe organisatie bestrijkt het zuiden en midden van de provincie Utrecht.
Utrechts Nieuwsblad van 6 oktober 1999

Inspreker voorkomt leeftijdsdiscriminatie

Een kritisch inspreker heeft voorkomen dat de gemeente een leeftijdsgrens gaat hanteren bij de benoeming van de voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften. Inspreker C. Gerritsen van der Hoop stelde namens het Seniorenplatform dat er sprake was van leeftijdsdiscriminatie.
Utrechts Nieuwsblad van 6 oktober 1999

Moskee blijft met emoties omgeven

Juridisch gesteggel en emoties wisselden elkaar gisteravond af in het trouwzaaltje van buitenplaats Sparrendaal. Onderwerp van gesprek was de moskeebouw aan de Akkerweg in Driebergen. De grootste winst leek dat er überhaupt weer werd gepraat. Directe aanleiding van de bijeenkomst was de tijdelijke vestiging van twee noodgebouwtjes die sinds drie jaar het onderkomen vormen van de Driebergse Turken en Marokkanen. In de hoorzitting van de commissie bezwaar- en beroep mochten de partijen gisteravond hun standpunt toelichten. Bij de zitting waren ruim 50 belanghebbenden aanwezig.
Utrechts Nieuwsblad van 7 oktober 1999

Klachten over Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

De PPGD (Platform Patiënten Gehandicapten Driebergen) heeft vorige week een thema-avond belegd over het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) dat enkele maanden geleden, na anderhalf jaar voorbereiding van, start is gegaan. Er was een zeer grote belangstelling en er waren nogal wat klachten over de nieuwe regeling.
Stichtse Courant van 7 oktober 1999

E-mailen met je kleinkinderen

Ad Bom heeft een interview met Bernadette van der Hoek die de Stichting Sarah@Abraham.nl (dit is geen e-mail adres) heeft opgericht om ouderen wegwijs te maken op de computer. De oprichtingsakte van de stichting is vorige week bij de notaris gepasseerd.
Stichtse Courant van 7 oktober 1999

Nieuwe functie voor Liesbeth Reitsma

De huidige voorzitter van de PPGD (Platform Patienten Gehandicapten Driebergen), Liesbeth Reitsma, is benoemd tot voorzitter van de Programmacommissie Chronisch Zieken. Zij zal vanaf 1 januari 2000 een onderzoeksproject leiden over de situatie van chronisch zieken in Nederland.
Stichtse Courant van 7 oktober 1999

Scholieren brengen bezoek aan Japan

Een achtal leerlingen van het Christelijk College in Zeist zal van 11 tot 23 oktober een bezoek brengen aan Japan (Yamada Highschool). Tot de deelnemende leerlingen behoren Bart Vendrig en Ewout Sikking uit Driebergen.
Stichtse Courant van 7 oktober 1999

Commissie buigt zich over verkoop grond Akkerweg

Vanavond buigt de raadscommissie Financiën zich over het voorstel van b&w om een stuk grond aan de Akkerweg te verkopen aan de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen in Driebergen voor de bouw van een ontmoetingscentrum. Omwonenden verzetten zich tegen deze plannen.
Stichtse Courant van 7 oktober 1999

Semily-delegatie brengt bezoek aan Driebergen

Deze week brengt (in het kader van de Stedenband) een delegatie uit Semily een werkbezoek aan Driebergen. Het bezoek in Driebergen zal in het teken staan van infrastructuur en milieu. Er staan bezoeken op het programma aan de rioolzuiveringsinstallatie aan de Rijsenburgselaan en aan het biezenveld bij de Woerd. De AWV, het GZO en de REMU verzorgen een rondleiding langs en in de nieuwbouw in Hoenderdaal. De sector RWM van de gemeente zal uiteenzetten op welke manier het afval in Driebergen gescheiden wordt ingezameld.
Stichtse Courant van 7 oktober 1999

Zusterstad vooral in afval geïnteresseerd

De stedenband van Driebergen met het Tsjechische Semily groeit. Vorige week werd in Sparrendaal een tentoonstelling geopend met glaskunst uit de buurt van het stadje aan de voet van het Reuzengebergte. Dezer dagen bekijkt een Semilese delegatie hoe Driebergen leeft en bouwt, maar vooral hoe het zijn fecaliën en vuilnis afvoert.
Utrechts Nieuwsblad van 8 oktober 1999

Vergeten teksten tot leven gewekt

Volgens Jean Pierre Quiran, zanger en accordeonist bij orkest Polytour, gaat de tweede cd van het orkest voor veel gespreksstof zorgen in de wereld van jazzliefhebbers die Django Reinhardt een warm hart toedragen. Vijf niet eerder gehoorde teksten op bekende composities van Reinhardt en violist Stephane Grapelli sieren namelijk deze cd.
Utrechts Nieuwsblad van 11 oktober 1999

District Binnensticht kampt met gebrek aan politieagenten

De landelijke Politiedag van zaterdag was niet alleen bedoeld om burgers een kijkje in de keuken te gunnen. De politie is op zoek naar personeel. Zo ook in het district Binnensticht voor de regio Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 11 oktober 1999

Buro Slachtofferhulp komt vaker in ’t geweer

Buro Slachtofferhulp in de regio Zuidoost Utrecht (waar ook Driebergen onder valt) heeft in 1998 zeven procent meer zaken afgehandeld dan het jaar daarvoor. In 1059 gevallen zijn 1220 slachtoffers geholpen. Het aantal meldingen is vergeleken met 1997 gedaald met vijf procent. Dat waren er 1071 tegen 1126. Dit komt doordat een aantal zaken uit 1997 pas in 1998 werd afgehandeld.
Utrechts Nieuwsblad van 12 oktober 1999

Driebergen gaat voorbij aan wensen

De gemeente Driebergen komt slechts voor een zeer bescheiden deel tegemoet aan het wensenlijstje van haar burgers, zo blijkt uit de begroting voor het jaar 2000. Het geld voor de politiesurveillanten wordt niet geheel geschrapt, maar voor vijftig procent. Cultureel Centrum Champ’Aubert mag verkocht worden, zoals de burger al in het voorjaar aangaf. Het zwembad krijgt er, tegen de zin van de burgerij in, flink wat geld bij en de burger zelf krijgt aanzienlijke belastingenverhogingen in het vooruitzicht gesteld.
Utrechts Nieuwsblad van 12 oktober 1999

Huizenprijzen op Heuvelrug rijzen de pan uit

De prijs van koopwoningen in Midden-Nederland rijst de pan uit. In bepaalde regio’s als Doorn en omgeving (+27,7%), Bunnik/Zeist (+18,6%), Utrecht en omgeving (+22,1%) en Amersfoort en omgeving (+22,6%) stijgen de prijzen zo hard dat een koopwoning voor de gemiddelde Nederlander onbetaalbaar wordt.
Utrechts Nieuwsblad van 12 oktober 1999

Redders laten bestolen winkelier alsnog barsten

Het blauwe been en de beurse arm neemt hij voor lief. Wat de Driebergse winkelier Gert van den Berg echter het meest steekt is dat hij alleen is gelaten door de aanvankelijk behulpzame jongens en daardoor enkele rake klappen en trappen van de onbekende winkeldief opliep.
Utrechts Nieuwsblad van 12 oktober 1999

Eén GGD in West en Z-Oost Utrecht

De GGD West Utrecht en GGD Zuid-oost Utrecht willen per 1 januari 2001 fuseren. De organisaties denken zo de dienstverlening aan de cliënten, zowel mensen als gemeenten, en de continuïteit te verbeteren. Ook kunnen ze beter voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen en aan nieuwe vragen uit de markt.
Utrechts Nieuwsblad van 13 oktober 1999

Zwembad blij met begroting

Zwembadvoorzitter W. Derksen is verheugd over het gemeentelijk voorstel De Zwoer extra bij te staan. “Maar eigenlijk neemt de gemeente nu eindelijk haar verantwoordelijkheid”.
Utrechts Nieuwsblad van 13 oktober 1999

Voorstel verkoop verbaast bestuur Champ’Aubert

Het stichtingsbestuur van Champ’Aubert reageert verbaasd op het voorstel de subsidie in te trekken. Het voorstel de voormalige boerderij te verkopen heeft hen nog niet bereikt.
Utrechts Nieuwsblad van 13 oktober 1999

Ook bewoners Beukenstein vieren feest vanwege fusie

I.Wezenaar, directeur van Beukenstein verwelkomde enige bewoners van St.Elisabeth uit Lage Vuursche om samen met de bewoners van Beukenstein koffie met gebak te eten, een borreltje te drinken, te luisteren naar iemand die over de geschiedenis van het St.Elisabeth verpleeghuis vertelde en het fusielied te zingen.
Nieuwsbode van 14 oktober 1999

Bewoners Welgelegenlaan zetten zich in voor herstel beek

Bewoners van de Welgelegenlaan zullen zich, in nauwe samenwerking met de gemeente, gaan inzetten voor het herstel van de beek in hun laan. Onlangs vond een vergadering plaats waarbij 64 bewoners aanwezig waren. De meerderheid van de aanwezigen bleek bereid zelf een steentje bij te dragen aan het herstel en behoud van de beek. Ad Bom heeft een interview met Eric Koster, voorzitter bewonerscommissie en Ton van Zeijts, ingenieur techniek en adviseur van de bewoners.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Actie tegen hondengeblaf uit burgemeesterstuin

Een bewoner aan de Eijkmanlaan is een actie gestart tegen de, zoals hij het noemt, geluidshinder die volgens hem veroorzaakt wordt door de honden van burgemeester Van Rappard. Deze bewoner, de heer van Doorn, heeft over deze kwestie met de burgemeester gesproken, waarbij deze laatste zich bereid toonde naar een oplossing te zoeken. Van Doorn is met deze toezegging blijkbaar nog niet tevreden, getuige het feit dat hij in de gehele wijk formulieren met een invulstrookje verspreid heeft waarop bewoners hun blafervaringen kunnen melden.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Uitslag enquête

Door DriebergenNet (de website speciaal voor Driebergen-Rijsenburg) was een mini-enquête georganiseerd over de financiële toestand van het zwembad. De uitslag van de enquête is gepubliceerd op www.driebergen.net . 25% koos voor subsidieverhoging, 54% vond dat het kaartje duurder moest worden en 21% was van mening dat beide zaken moesten gebeuren.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Taarten uitgereikt

Afgelopen zaterdag werden door www.driebergen.net de taarten uitgereikt die verloot zijn onder de deelnemers aan de mini-enquête over de straatnaamgeving op het voormalige Hoek-terrein. De taarten gingen naar Jan de Beer en het koppel Tineke Booi en Leen Doeve. Burgemeester Van Rappard reikte de taarten uit.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Goudkeur voor keurslager

Op 21 september hield de Vereniging van Keurslagers de jaarlijkse keuring van ambachtelijk gemaakte gelderse rookworst. Keurslager Van Alphen verdiende door de goede kwaliteit van zijn rookworst het predikaat Goudkeur.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Edgar N. is winkel van het jaar

De Eurocard/MasterCard Retail Jaarprijs 1999 is gewonnen door de Driebergse kledingzaak Edgar N. in de categorie zelfstandig winkelier. Edgar N. mag zich een jaar lang Winkel van het Jaar noemen.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Begroting beperkt beïnvloed door burgerraadpleging

De subsidiering van Stichting Champ’Aubert moet worden stopgezet en het gebouw moet worden verkocht. Dat is één van de opvallende voorstellen in de gemeentelijke begroting 2000 die deze week openbaar werd. Met dit voorstel wordt aan twee hoog scorende onderwerpen uit het bezuinigingslijstje van de burgerraadpleging aandacht gegeven, namelijk: verkoop van gemeentelijke eigendommen en ombuiging van subsidiestromen. Volgens b&w is het opdoeken van Champ’Aubert (een centrum dat 13 jaar geleden met veel kunst en vliegwerk en veel gemeenschapsgeld tot stand kwam) verdedigbaar, vanwege de exploitatieproblemen en de sterk verminderde sociaal-culturele functie.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Driebergen dreigt het kind van de rekening te worden

“In allerlei gemeenten om ons heen, zoals Bunnik en Maarn, heeft men heldere uitgangspunten klaarliggen, maar in ons eigen dorp bestaat nog steeds grote onduidelijkheid. De kans is daarom levensgroot aanwezig dat Driebergen daardoor het kind van de rekening wordt”. Dat is de mening van professor Van Beek en de heer Van Zutphen, twee verontruste dorpsgenoten, over de toekomstige ontwikkelingen rond de HSL en A12. Jan de Beer sprak met hen.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Boeiend en afwisselend mannenkoorfestival

Zet vijf mannenkoren bij elkaar en er ontstaat iets moois. Dat kan worden gezegd van het mannenkoorfestival, dat afgelopen zaterdag plaatsvond in de Grote Kerk in Driebergen. Het Stichts Mannenkoor komt de eer toe het festival , dat onder auspiciën stond van het Gewest Utrecht van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, uitstekend te hebben georganiseerd.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

‘Een lichte vorm van stemmingmakerij’

De Driebergse raadscommissie RO heeft eind vorige week unaniem ingestemd met het voorstel van b&w om een perceel grond aan de Akkerweg te verkopen aan de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in dit dorp. Ook werd ingestemd met het starten van een artikel 19 procedure om de bouw van een permanent ontmoetingscentrum aldaar mogelijk te maken. Bij deze vergadering waren veel omwonenden aanwezig alsmede een delegatie van Turken en Marokkanen. De commissie liet echter duidelijk merken dat men de discussie nu als afgesloten beschouwd. Raadslid Jelte Bos (RPF/GPV) kwalificeerde de recente activiteiten van het Akkerwegcomité zelfs als ‘stemmingmakerij’.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Woonzorg Nederland en Woningstichting AWV tekenen samenwerkingsovereenkomst

Woonzorg Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Woningstichting AWV. De grootste non-profit verhuurder van Nederland gaat deze samenwerking met de grootste verhuurder van Driebergen aan, om in de toekomst alert te kunnen reageren op de veranderende vraag naar huurwoningen op de Utrechtse Heuvelrug.
Stichtse Courant van 14  oktober 1999

Verkoop gasbedrijf dichterbij

De verkoop van GZO (Gasdistributie Zeist en Omstreken) is een stap dichterbij gekomen nu het algemeen bestuur heeft besloten de voorbereidingen voor de verkoop voort te zetten. Onder voorwaarden kan het bedrijf over een half jaar worden verkocht.
Utrechts Nieuwsblad van 15 oktober 1999

Burgemeester: aandacht is overdreven

Burgemeester R. Ridder van Rappard van Driebergen zegt er alles aan te willen doen ervoor te zorgen dat de overlast van zijn hinden binnen de perken blijft, maar hij wil zijn laatste aanwinst onder geen beding wegdoen. Buren van de burgemeester hebben bij de politie geklaagd over geluidsoverlast van diens honden.
Utrechts Nieuwsblad van 18 oktober 1999

Rob Postma 25 jaar docent op De Horst

Rob vierde feest en dat wilde hij ook. 25 jaar op De Horst is dan ook niet niks. Ook voor Rob niet. Voor hem betekent de Hogeschool veel, heel veel. Voor het management van De Horst was en is Rob vaak een lastige man, een horzel.
Nieuwsbode van 19 oktober 1999

Hemmerechts signeert boeken

Champ’Aubert was helemaal bezet. Zo’n zeventig bezoekers waren naar het Literair Café gekomen om naar Kristien Hemmerechts te luisteren en te kijken. Er waren veel meer vrouwen dan mannen. Zij vertelde over haar laatste- en voorlaatste boek.
Nieuwsbode van 19 oktober 1999

Plan heeft nog gat van een miljoen

Het plan voor verbouwing van het Driebergse gemeentekantoor kampt vooralsnog met een gat van een miljoen gulden. Wethouder Altena verwacht het geld wel te vinden. “Als het moet doen we het soberder”. De precieze omvang van het tekort is mede afhankelijk van de onderhandelingen met de politie. De politie wil graag bij de gemeente intrekken.
Utrechts Nieuwsblad van 21 oktober 1999

Bart van Dam draagt penningmeesterschap zwembad over

Bart van Dam (70) draagt na 26 jaar het penningmeesterschap van het stichtingsbestuur van zwembad De Zwoer over aan Wim van Est.  Ad Bom heeft een interview met de aftredend penningmeester waarin de geschiedenis van het zwembad de revue passeert.
Stichtse Courant van 21 oktober 1999

Henny Stigter sleept met zijn Ford Mustang de ene na de andere prijs binnen

Ad Bom heeft een interview met Henny Stigter (36) over zijn hobby: zijn Ford Mustang uit 1966.
Stichtse Courant van 21 oktober 1999

Bridgeclub bestaat 30 jaar

Vandaag viert de Algemene Bridgeclub Driebergen (ABCD) het 30-jarig jubileum. ABCD is een club met ruim 90 leden waarvan de huidige voorzitter Frits van der Linden en mevrouw Coby Crevels reeds vanaf het begin lid zijn. ABCD speelt op donderdagavond competitie-bridge in cultureel centrum Champ’Aubert.
Stichtse Courant van 21 oktober 1999

Eén onderwijsstichting voor Driebergen en Doorn

Het is de bedoeling om met ingang van 1 januari 2002 tot een samenwerkingsverband te komen van het openbaar onderwijs in Driebergen en Doorn. De Driebergse basisschool Dolfijn en de Doornse school Kameleon zullen dan in een stichting worden ondergebracht. Deze verregaande samenwerking past in het streven van de beide gemeenten om een grotere verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs tot stand te brengen.
Stichtse Courant van 21 oktober 1999

Studenten maatschappelijk werk Hogeschool De Horst winnen prijs

In het kader van het 100-jarig bestaan van de landelijke opleiding Maatschappelijk Werk hebben studenten van alle hogescholen in Nederland de opdracht gekregen in beelden uit te drukken hoe hun beroep er in 2010 zal uitzien. Studenten van De Horst hebben de landelijke prijs voor het beste beeldend materiaal gewonnen.
Stichtse Courant van 21 oktober 1999

Nationaal Park op de Heuvelrug

Het veertiende Nationaal Park van Nederland heet de Utrechtse Heuvelrug. Staatssecretaris Faber geeft toestemming voor een park in oprichting van zesduizend hectare ten zuiden van de rijksweg A12 (Utrecht-Arnhem). Het park moet uitgroeien tot het grootste natuurgebied van Nederland na de Veluwe.
Utrechts Nieuwsblad van 22 oktober 1999

Driebergen vordert met digitale democratie

Driebergen maakt vorderingen met zijn digitale democratie. Zo is de website www.driebergen.net een enquête gestart over de toekomst van de buitenplaats Sparrendaal. Twee weken hebben de internettende Driebergenaren om hun mening te geven over subsidiëren of verkopen van het oude gemeentehuis. Webmaster Renk Knol hoopt dat locale politici hun voordeel doen met de resultaten van de enquête.
Utrechts Nieuwsblad van 25 oktober 1999

Heuvelrug: wegen dicht, meer stilte

De slapende prinses. zoals de Utrechtse Heuvelrug eens door het Utrechts Landschap is getypeerd, wordt wakker gekust. Met de toekenning van de status Nationaal Park (in oprichting) kunnen de kansen die de Heuvelrug biedt beter benut worden. Het Nationaal Park omvat het gebied tussen A12 en de N225 binnen de gemeentegrenzen van Driebergen, Doorn, Maarn, Leersum. Amerongen, Rhenen, Woudenberg en Veenendaal.
Utrechts Nieuwsblad van 25 oktober 1999

Vissen bijten niet goed door de kou

Het was erg koud op de dag dat Buurtvereniging Juliana in de herfstvakantie viswedstrijden voor de jeugd had uitgeschreven. Ondanks de kou waren er toch 36 deelnemers.
Nieuwsbode van 26 oktober 1999

Klaverjassen voor goed doel

Het nieuwe muziekpaleis van Harmonie Aurora huisvestte vorige week nu eens geen muzikanten, maar klaverjassers. De opbrengst van het jaarlijkse toernooi ging dit jaar naar Mensen in Nood. Klaverjasvereniging Valentijn won de eerste prijs en C. van Duuren van Manger Cats had de hoogste individuele score. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Van Rappard.
Nieuwsbode van 26 oktober 1999

Graven in Driebergs verleden

Al acht jaar lang snuffelen vrijwilligers elke dinsdagochtend in het gemeentearchief in de kelder van Sparrendaal. Eerst o.l.v. plaatselijk historicus Dick Steenwijk, nu onder begeleiding van de streekarchivaris. Anthon Keuchenius spreekt met een aantal van deze vrijwilligers van de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu.
Utrechts Nieuwsblad van 27 oktober 1999

Bewoners Welgelegenlaan en gemeente steken zaterdag samen de handen uit de mouwen

Wethouder Van der Kletersteeg (PDR) zal zaterdag zelf het startsein geven voor een unieke ‘samenwerkingsoperatie’ van de gemeente en de bewoners van de Welgelegenlaan. Gezamenlijk zal men de handen uit de mouwen steken om een begin te maken met het herstel van de beekoevers en de beplanting op deze laan. De motivatie onder de bewoners is groot: er hebben zich 35 tot 40 vrijwilligers opgegeven.
Stichtse Courant van 28 oktober 1999

Verzoek bewoners Arnhemsebovenweg door rechtbank afgewezen

Het gevolg van deze uitspraak is dat de werkzaamheden aan de Arnhemsebovenweg en directe omgeving onverminderd kunnen zullen doorgaan volgens de vastgestelde planning.. Het bezwaarschrift tegen het door het college van b&w afgewezen verzoek voor de instelling van een 30km zone, is ongegrond verklaard. Het gevolg van deze uitspraak is dat de werkzaamheden aan de Arnhemsebovenweg en directe omgeving onverminderd kunnen zullen doorgaan volgens de vastgestelde planning.. Het bezwaarschrift tegen het door het college van b&w afgewezen verzoek voor de instelling van een 30km zone, is ongegrond verklaard.
Stichtse Courant van 28 oktober 1999

Tsjechische brassband op bezoek bij Harmonie Aurora

Volgende week staat een bijzonder muzikaal weekend voor de deur. Onder auspiciën van de Stedenband Semily-Driebergen-Rijsenburg brengt de Tsjechische brassband Semilska een bezoek aan Harmonie Aurora. De band zal in totaal drie concerten geven, waarvan één gezamenlijk met Aurora in de IVA-zaal.
Stichtse Courant van 28 oktober 1999

Versierde ‘kindervoertuigen’ moeten intocht van Sint nog kleurrijker maken

Een kinderoptocht met versierde ‘kindervoertuigen’ die de intocht van Sinterklaas op de Traaij begeleiden. Dat moet wel een zeer kleurrijke gebeurtenis worden. Het is bovendien een spektakel waarbij aanzienlijke prijzen te winnen zijn: waardebonnen van 100, 75 en 25 gulden. Sinterklaas en de Ondernemersver. Driebergen Centrum hopen zo de intocht van Sinterklaas op zaterdag 13 november extra feestelijk te laten verlopen.
Stichtse Courant van 28 oktober 1999

Visie Champ’Aubert-bestuur staat haaks op standpunt b&w

De visie van het bestuur van Champ’Aubert op het reilen en zeilen van dit sociaal-cultureel centrum staat haaks op het standpunt van b&w. “Exploitatieproblemen? Die kennen we niet” zegt de heer Olthof, voorzitter van de Stichting Champ’Aubert “misschien heeft de gemeente exploitatieproblemen, maar wij niet!”.

Met deze verklaring gaat hij lijnrecht in tegen de argumentatie die het college van b&w in de gemeentelijke begroting 2000 gebruikt om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat verkoop van Champ’Aubert de beste oplossing is. Jan de Beer heeft een interview met Olthof.
Stichtse Courant van 28 oktober 1999

Bouw Nix-soos vordert

De vlag ging in top want het hoogste punt was bereikt bij de herbouw van de jeugdsoos Nix aan de Engweg. Inmiddels is het dak weer op het gebouw geplaatst.
Stichtse Courant van 28 oktober 1999

De Driebergse wijkagenten en hun ervaringen

Ongeveer drie jaar geleden deden in Driebergen de wijkagenten hun intrede. De gemeente werd ingedeeld in vier wijken waarbij elk van deze wijken een politieagent kreeg toegewezen die zich vooral richtte op mogelijke problemen die zich in ‘zijn’ wijk zouden kunnen voordoen. Oorspronkelijk konden deze wijkagenten hieraan 80% van hun werktijd besteden en werden zij voor 20% ingeschakeld bij algemene politietaken. Op dit moment is het streven erop gericht dat de wijkagenten voor 100% zich aan hun wijktaak kunnen wijden. In het artikel praat Ad Bom met de wijkagenten Erwin van Laar, Hillebrand Bos, John van Amerongen en Marco Minjou.
Stichtse Courant van 28 oktober 1999

Nieuw nationaal park Heuvelrug legt claims

Een nationaal park De Heuvelrug is prima, maar dan moet er wel meer heide, stuifzand en natuurlijk bos komen. De overheid ziet vooral dat laatste wel zitten. Staatssecretaris Faber zegde gisteren tijdens de officiële opening van het park toe 25 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor ‘verhandelbare boscertificaten’. Die worden verhandeld via het Nationaal Groenfonds.
Utrechts Nieuwsblad van 28 oktober 1999