het nieuws van 1 november 2013
16e jaargang nummer 4926


Klik hier voor nieuwste foto’s

Groen licht voor de Brede School Kerckebosch

20131101 ZEIST  De gemeenteraad van Zeist stemt unaniem in met de plannen voor de brede school in Kerckebosch en stelt daarmee het investeringsbudget beschikbaar om de brede school te realiseren. De weg is nu vrij om een architect te selecteren die het programma van eisen gaat vertalen in een daadwerkelijk ontwerp. Als alles volgens plan verloopt staat de brede school er begin 2016.

De brede school biedt huisvesting aan de Kerckebosch-locaties van de Damiaanschool en de Wereldkidz Montessorischool. KMN Kind & Co verzorgt in de brede school opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar is nieuw.

Intentieovereenkomst
Om de samenwerking te bekrachtigen tekenen de kernpartners de Damiaanschool, de Wereldkidz  Montessorischool en kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co en de gemeente op 12 november een intentieovereenkomst. Alle kernpartners gaan inhoudelijk samenwerken om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en een doorgaande lijn te bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. En de kernpartners richten zich op de samenwerking met andere partijen in Kerckebosch zoals de toekomstige multifunctionele accommodatie (MFA), MeanderOmnium, het Christelijk College Zeist en de school voor speciaal basisonderwijs De Stuifheuvel. Zo vinden naast onderwijs en opvang, ook andere activiteiten plaats in brede school. Tegelijkertijd kunnen de kinderen van de brede school voor bepaalde activiteiten naar één van de andere partijen in de wijk toe gaan.

Ontwerp gebouw
Eind dit jaar wordt duidelijk welke architect het gebouw van de brede school gaat ontwerpen. Er zijn vijf ontwerpteams geselecteerd, waaruit een team wordt gekozen dat uiteindelijk het ontwerp maakt op basis van het door de kernpartners samen opgestelde programma van eisen. Een ontwerp dat goed past bij de omgeving en de rest van de wijk. De verwachting is dat er in april 2014 een voorlopig ontwerp ligt. De gebruikers van de brede school zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van het ontwerp. Ook de buurt wordt goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Ontwerp buitenruimte
Het schoolplein en het openbaar speelgebied dat tussen de brede school en de Stuifheuvel in komt te liggen, worden in samenhang met elkaar ontworpen. Op die manier sluiten ze goed op elkaar aan en kan het gehele speelgebied zo optimaal mogelijk worden ingericht.

Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist
Kerckebosch wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Seyster Veste werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 800 – 1000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld, waaronder tenminste 45 prachtige vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Seyster Veste de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) op. In het hart van de wijk komt een voorzieningenzone (Campus Kerckebosch). Op Campus Kerckebosch komt ook de Brede School te liggen. Zie ook: www.kerckeboschzeist.nl

Wijk bij Duurstede onderzoekt op afstand plaatsen van taken

20131101 WIJK BIJ DUURSTEDE De gemeente Wijk bij Duurstede onderzoekt van vijftien gemeentelijke taken of ze ‘op afstand’ geplaatst kunnen worden. Het gaat daarbij om taken die in principe ook door een andere organisatie dan de gemeente zouden kunnen worden uitgevoerd.

Het onderzoek moet voor elk van de vijftien taken antwoord geven op de vraag: is het verstandig om deze taak uit te besteden aan een andere organisatie of bedrijf, is het beter om de taak in samenwerking met andere gemeenten uit te voeren of is de taak zelf blijven uitvoeren het meest effectief en efficiënt?

Om daarover een goed oordeel te kunnen geven, bestaan de onderzoeken uit twee parallelle sporen. Een financieel spoor waaruit moet blijken of het op afstand plaatsen van een taak financieel voordeel oplevert, en een inhoudelijk spoor waarin gekeken wordt naar wat de taak exact inhoudt, of er partijen (gemeenten en/of marktpartijen) zijn die de taak kunnen uitvoeren en wat dit vraagt van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers.
Het op afstand plaatsen van taken past binnen de wens die Wijk bij Duurstede heeft om zich te ontwikkelen tot regiegemeente en binnen de landelijke trend van een terugtredende overheid met een grotere rol voor de samenleving. Daarbij richt de gemeente zich vooral op het besturen van de gemeente en worden taken zoveel mogelijk door en met anderen uitgevoerd.

Wethouder bedrijfsvoering Carel van Gelder hierover: ‘We zijn een kleine gemeente. Willen we met de huidige ontwikkelingen en bezuinigingen kwaliteit aan onze inwoners blijven leveren, dan kunnen we niet meer alles zelf doen’. Mede vanuit die gedachte werkt de gemeente ook aan optimaliseren van gemeentelijke organisatie en werkprocessen, en het meer betrekken van de samenleving.

Vijftien taken
Het resultaat van de onderzoeken naar het op afstand plaatsen van de vijftien taken is naar verwachting eind 2013 bekend. Het gaat daarbij om de volgende taken:
    •    Gebouwenbeheer
    •    Openbaar groen
    •    Riolering
    •    Wegenbeheer
    •    Salarisadministratie
    •    Inkoopadvies
    •    Webmasterschap
    •    Grote projecten
    •    Milieutaken
    •    Handhaving
    •    Maatschappelijke zorg
    •    Gezondheidzorg
    •    Cultuur
    •    Sport
    •    Ruimtelijke ordening

Verlengen tunnel Maarsbergen kost 5,5 miljoen extra

20131101 MAARSBERGEN  De gemeente Utrechtse heuvelrug en provincie Utrecht betalen ieder 2,7 miljoen euro bij aan het verlengen van de tunnel door Maarsbergen. Het geld moet vanaf 2018 elders bezuinigd worden. De miljoenenbijdrage moet nog wel goedgekeurd door zowel de Provinciale Staten als de Heuvelrugse gemeenteraad.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Obs Uitkijk griezelt in Amerongen

20131101 AMERONGEN  Vrijdagmiddag 1 november hebben de leerlingen van groep 5 tot en met 8 van Wereldkidz Uitkijk een super halloweenmiddag gehad. Er werd begonnen met een spannend verhaal waarna er een vossenjacht plaats vond. Overal in Amerongen hielden geheimzinnige en soms griezelige figuren zich op.

Tijdens de jacht werden er letters verzameld die samen een woord vormden.
Terug op school hebben de kinderen halloween spelletjes gedaan. Voor iedereen was er ook wat te drinken en wat lekkers. Aan het einde van de middag hebben alle leerlingen ook nog een cadeautje gekregen.

ChristenUnie Rhenen stelt kieslijst vast

20131101 RHENEN  Nico Drost is unaniem verkozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie Rhenen, Elst en Achterberg. De Algemene Ledenvergadering stelde tevens het verkiezingsprogramma vast voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, onder het motto: “Geef geloof een stem – Oog voor ieder mens.”

Tijdens de ledenvergadering op 31 oktober jl. heeft de ChristenUnie Rhenen, Elst en Achterberg haar kieslijst en verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vastgesteld onder het motto ‘Geef geloof een stem – Oog voor ieder mens’. Unaniem werd ingestemd met het voorstel om Nico Drost opnieuw tot lijsttrekker te benoemen, met in zijn kielzog op plaats twee Karin Dieterman uit Elst, en op plaats drie Rien van Harten uit Rhenen. Na hen volgt nog een lijst met in totaal 21 namen van mensen verspreid over Rhenen, Elst en Achterberg. Nico Drost: “De afgelopen jaren hebben we mogen bewijzen dat we een volwaardige par-tij zijn met een eigen kleur in de Rhenense politiek. Als christenen met oog voor ieder mens. We hopen dat de inwoners van Rhenen dat ook is opgevallen, en dat we volgend jaar opnieuw het vertrouwen krijgen om ons in te zetten voor wat wij zo belangrijk vin-den. Want één ding is zeker, de komende jaren zal het vooral over mensen gaan. En dat is de ChristenUnie wel toevertrouwd!” De komende periode zullen kieslijst en verkiezingsprogramma worden gepubliceerd via de vernieuwde website van de partij: rhenen.christenunie.nl.

Verberne wil ook buitenkant opknappen

20131101 DRIEBERGEN   Supermarkt ondernemer Verberne is dezer dagen druk doende met de verbouwing van zijn C1000 supermarkt tot een Jumbo supermarkt. Hij beperkt zich daarbij niet tot de binnenkant maar wil ook de buitenkant opknappen.

vergroot foto

De blinde muur, die nu veelvuldig beklad wordt door hangjeugd, wil hij, in samenwerking met jongeren centrum Djoi, veranderen in een graffiti wall.

OM: hoger beroep ‘Monster van Leersum’

20131101 LEERSUM   Het Openbaar Ministerie neemt geen genoegen met de straf die het ‘Monster van Leersum’ heeft gekregen voor het jarenlang belagen van zijn buren.
 De rechter in Utrecht oordeelde vorige maand dat de 77-jarige Rudolf R. uit Leersum alleen een schadevergoeding moet betalen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Ondertekening van de Ruimtelijke Agenda” op Landgoed Broekhuizen

20131101 LEERSUM  Wethouder Verhoef en gedeputeerde Krol ondertekenden gisteren de Ruimtelijke Agenda in het kasteel op Landgoed Broekhuizen. Er staan zeven ontwikkelopgaven op de agenda, variërend van duurzaam behoud van de buitenplaatsen tot de verkeersdruk in breder perspectief.
 
De gemeente en de provincie hebben beiden ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Door te zoeken naar gezamenlijke belangen, en daar samen aan te werken, willen gemeente en de provincie de ontwikkelingen versnellen en tot effectievere resultaten komen. Belangrijkste elementen, die met de ondertekening van de agenda worden vastgelegd, is de erkenning dat beide partijen elkaar nodig hebben bij deze ontwikkelingsopgaven. En beide organisaties benoemen per ontwikkelingsopgave een integraal trekker.

Lees de Ruimtelijke Agenda

Cora van Rossum wint fotowedstrijd ‘Meer doen met afval’

20131101 BUNNIK  Afgelopen jaar organiseerde de gemeente Bunnik samen met het campagneteam ‘Doe meer met afval’ de fotowedstrijd ‘Meer doen met afval’. Alle inwoners, jong en oud, werden uitgenodigd een mooie, leuke of originele foto of filmpje over afval, afvalscheiding en/of recycling te maken. De gelukkige winnares in de gemeente Bunnik is Cora van Rossum uit Werkhoven. Wethouder Koopmanschap reikte haar op 29 oktober de hoofdprijs, een digitale camera, uit.

vergroot foto

Met de fotowedstrijd hebben de gemeente en het campagneteam de inwoners uit Bunnik op een leuke manier gevraagd na te denken over het belang van afvalscheiding en -recycling. In hun foto of filmpje konden zij laten zien wat je nog meer kan doen met afval.

Digitale camera
Uit alle ingezonden foto’s en filmpjes heeft de wedstrijdjury de beste, leukste en meest originele foto over afval, afvalscheiding en/of recycling uitgekozen als winnaar. Winnares Cora van Rossum kreeg op 29 oktober uit handen van wethouder Koopmanschap de hoofdprijs, een digitale camera, uitgereikt. De winnende foto is te zien op www.doemeermetafval.nl/fotofilmwedstrijd.

Afval scheiden: een hoop voordelen
“Initiatieven, zoals deze fotofilmwedstrijd, zijn belangrijk om het scheiden van afval te stimuleren”, zegt wethouder Koopmanschap. “Hoe beter we samen ons afval scheiden, hoe minder restafval er verbrand hoeft te worden. Dit scheelt in de uitstoot van CO2 en andere gassen die schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien is de inzameling en verwerking van restafval vaak duurder dan van gescheiden afval, terwijl dat soms zelfs geld oplevert. Met andere woorden afval scheiden levert een hoop voordelen op, namelijk een groener milieu, een goedkopere afvalverwerking en nog meer grondstoffen voor nieuwe producten”, onderstreept de wethouder.

Bruggenbouwers aan de slag met ‘De Binder Bindt’

20131101 LEERSUM  De Bruggenbouwers kunnen aan de slag in Leersum. Donderdagavond besloot de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug dat het initiatief ‘De Binder Bindt’ als proef gaat dienen. In totaal zes initiatieven werden behandeld door de raad. Tegen De Binder Bindt was geen bezwaar, zo concludeerde burgemeester Naafs.

Lees verder op de website van De Kaap

Diakonessenhuis zet mantelzorgers en chronisch zieken in het zonnetje

UTRECHT / ZEIST / DOORN  Voor patiënten, naasten en mantelzorgers organiseert het Diakonessenhuis van 11 tot en met 15 november 2013 diverse activiteiten. Het Diakonessenhuis vindt het belangrijk naast de behandeling van patiënten extra aandacht te schenken aan alles waar patiënten en hun naasten mee te maken krijgen tijdens een langdurig ziekteproces.

Veel naasten zijn vaak ook mantelzorger en vervullen een cruciale rol in het zorgproces. Daarom zet het Diakonessenhuis patiënten en mantelzorgers tijdens de week van de chronisch zieken in het zonnetje.

Activiteiten voor chronisch zieken – kom kijken en doe mee
In de week van 11 tot en met 15 november organiseert het Diakonessenhuis diverse activiteiten voor mensen met een chronische ziekte, hun naasten en overige belangstellenden. Tijdens deze week kunnen bezoekers een wandeling maken door een opblaasbare darm en een bezoek brengen aan een informatiemarkt waar diverse specialismen aanwezig zijn en waar bezoekers gratis gezondheidstesten kunnen doen. Op 12, 13 en 14 november zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over chronische darmziekten, hartfalen en schildklierfunctiestoornissen. Kijk voor het volledige programma en meer informatie op www.diakonessenhuis.nl/bijeenkomsten.

Verwenmiddag voor mantelzorgers
Onder het motto, Yes we Care!, zet het Diakonessenhuis mantelzorgers van patiënten in het zonnetje op dinsdag 12 november. De afdeling Ouderengeneeskunde in Zeist organiseert die dag een speciale verwenmiddag voor mantelzorgers. Daarnaast trakteert het ziekenhuis alle mantelzorgers op iets lekkers. Tussen 10.00 en 12.00 uur op de locatie in Doorn en tussen 16.00 en 17.00 uur in de hal van het ziekenhuis op de locaties in Utrecht en Zeist.

Over de Week van de Chronisch Zieken
Ieder jaar wordt in november een Week Chronisch Zieken georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg en de landelijke Verwendag zijn een vast onderdeel. De Week legt zoveel mogelijk verbindingen tussen organisaties en mensen en stimuleert hen te laten zien wat mogelijk is, wat verbeterd kan worden. Mensen met een beperking die van hun leven iets moois weten te maken en anderen inspireren, spelen altijd een prominente rol tijdens de Week. Ga voor meer informatie naar: www.chronischziek.nl

Over de Dag van de Mantelzorg 2013
Het motto van de Dag van de Mantelzorg 2013 is ‘Yes We Care’. In het Nederlands gezegd: Ja, we zorgen voor elkaar! Het thema doet een appèl op iedereen die om een zorgvrager heen staat. Het gaat om een goede samenwerking tussen de patiënt, mantelzorger en de zorgprofessional. In Nederland zijn ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers. Ga voor meer informatie naar: www.mezzo.nl

Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn
Het Diakonessenhuis (168 jaar) is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis waar ruim 2700 medewerkers, onder wie 175 medisch specialisten, zich op drie locaties in de regio Utrecht inzetten om patiënten een breed scala aan uitstekende zorg te bieden. Jaarlijks bezoeken ruim 400.000 mensen de poliklinieken, worden circa 27.000 patiënten opgenomen en vinden er ruim 37.000 daghandelingen plaats. Kwalitatief hoogwaardige, tijdige en veilige medische en verpleegkundige zorg en zorgzaamheid staan voorop. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van onafhankelijke instanties. Het Diakonessenhuis, erkend opleidingsziekenhuis, verricht diverse (wetenschappelijke) onderzoeken en werkt onder het motto ‘goede samenwerking is goede zorg’ samen met patiënten en diverse zorgpartners binnen en de buiten de regio.
Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl

Groen licht voor bedrijventerrein Leersum

20131101 LEERSUM  Na jaren van overleg en debatten is donderdagavond de kogel door de kerk gegaan. De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug heeft het bestemmingsplan voor het nieuwe Leersumse bedrijventerrein met ruime meerderheid goedgekeurd.

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 2 november 2013
16e jaargang nummer 4927


Klik hier voor nieuwste foto’s

VVA’71 speelt gelijk in Ermelo

20131102 ERMELO / ACHTERBERG   VVA’71 heeft aan de 4-2 overwinning op DOVO geen nieuwe zege op een concurrent in de hoofdklasse A toe kunnen voegen. De Achterbergse formatie speelde met 1-1 gelijk bij DVS’33, maar verzuimde in de tweede helft de drie punten naar zich toe te trekken.

Lees verder op de website van de Gelderlander

SVMM toont inzet en zelfvertrouwen

MAARN  Zaterdag vierdeklasser SVMM deed in de uitwedstrijd tegen Musketiers goede zaken. Met 1-4 gingen de punten mee naar Maarn en blijft de ploeg van trainer Olaf Kersbergen deel uit maken van de top drie.  Kersbergen: ,,Een goede overwinning waarin veel inzet is getoond.

Lees verder op de website van De Kaap

SVL de betere tegen Eemdijk

20131102 LANGBROEK   In een voor het publiek aantrekkelijke wedstrijd was het thuisploeg SVL die tegen opponent Eemdijk de sterkere bleek. Met 3-2 ging de overwinning naar de ploeg van trainer Jan Gaasbeek.  In de beginfase van de wedstrijd probeerde Eemdijk de thuisploeg te verrassen met aanvallend voetbal.

Lees verder op de website van De Kaap

FC Driebergen teleurstellend ondanks winst

20131102 DRIEBERGEN   Ondanks de 0-3 winst op Hercules was met name het optreden van FC Driebergen in de tweede helft teleurstellend te noemen.  Alhoewel thuisploeg Hercules een sterke start kende, was het Driebergen dat al in de 5e minuut op een 0-1 voorsprong kwam door een treffer van Adema op voorgeven van Albayrak.

Lees verder op de website van De Kaap

Verdiende overwinning DEV

20131102 DOORN   Zaterdag derdeklasser DEV behaalde in eigen huis een verdiende en zwaarbevochten 3-1 overwinning op NITA (Nieuwer ter Aa). De ploeg van trainer Michel van Aken kende een angstig eerste half uur, waarin DEV doelman Mark Sluis zijn ploeg behoedde voor een achterstand.

Lees verder op de website van De Kaap

DVSA nog steeds puntloos

20131102 AMERONGEN   Ondanks dat DVSA ook dit keer niet tot winst wist te komen en nog steeds puntloos is in de zaterdag vierde klasse, lijkt de ploeg van trainer Wes Meerssman meer en meer uit een diep dal te geraken.  Nog steeds kampt de ploeg met veel geblesseerde spelers die het er allemaal niet eenvoudiger op maken.

Lees verder op de website van De Kaap

Leen Timp (92) overleden

20131102 ELST  Regisseur, producent en programmamaker Leen Timp is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt executeur-testamentair Hans Mathijsen. Timp was de echtgenoot van Mies Bouwman. Met Mies maakte hij programma’s als ‘In de hoofdrol’, ‘Mies en scène’, ‘Zo is het toevallig ook nog ’s een keer’ en ‘Een van de Acht’.

Lees verder op nos.nl

‘Boegbeeld’ Boonzaaijer lijsttrekker SGP

20131102 UTRECHTSE HEUVELRUG   Gerrit Boonzaaijer uit Doorn is verkozen tot lijsttrekker van de SGP in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij is al jarenlang het boegbeeld van de partij in die gemeente.  Boonzaaijer, die in de achterliggende jaren diverse malen is verkozen tot ‘raadslid van het jaar’, had zich eerder beschikbaar gesteld.

Lees verder op de website van De Kaap

Lokale accenten bij Muziek in de Maartenskerk

DOORN  Het concert op vrijdag 15 november in de Maartenskerk (20.00 uur) in de serie Muziek in de Maartenskerk, is geheel samengesteld met en rond de uit Doorn afkomstige pianist Stefan Hofkes. Hij is momenteel een vooraanstaand musicus in Groot-Brittannië, en zal met zijn Engelse Clifton Trio werken uitvoeren van met name Engelse componisten. In dit concert zullen op zijn uitnodiging twee bijzondere gasten optreden.

De inmiddels 80-jarige bariton HANS ZOMER uit Leersum zal enkele liederen zingen van zijn recent verschenen CD. Hij zal, begeleid door Stefan Hofkes, folksongs van Ralph Vaughan Williams vertolken. Gezien de leeftijd van deze vermaarde zanger is zijn optreden afhankelijk van zijn stemkwaliteit die dag.

Een tweede bijzondere gast is de jonge cellist en conservatoriumstudent BEREND STUMPHIUS, die recent de Cultuurprijs van onze gemeente heeft ontvangen. Ook hij zal ter kennismaking met de Heuvelrug-concertbezoekers een bijdrage leveren aan dit concert.

Plan Roosevelthuis Doorn stap dichterbij

20131102 DOORN   De bouw van het nieuwe vakantie- en conferentiecentrum F.D. Roosevelthuis Hydepark in Doorn is sinds donderdagavond 31 oktober een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug stemde in met een voorstel van b&w tot wijziging van het bestemmingsplan. 

Lees verder op de website van De Kaap

OVVO finalist in Haarlem na zege op Dalto

20131102 DRIEBERGEN  De zaalkorfballers van OVVO hebben zich ten koste van Dalto geplaatst voor de finale van de Haarlemse Korfbalweek.  De Maarssenaren wonnen met 16-14 van de formatie uit Driebergen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Natuurwerk Overlangbroek

20131102 OVERLANGBROEK  In het kader van de Landelijke Natuurwerkdag werden vandaag 75 wilgen met 3 jarige takken deels vanaf de grond en deels vanaf de ladder geknot bij “Het Wolvengat” een hofstede uit 1822 die aan de Langbroeker Wetering ligt.

Lees verder op ditiswijk.nl

Man met mes gestoken

20131102 BUNNIK  Een 62-jarige man uit Amsterdam parkeerde vrijdagavond rond 20.50 uur zijn auto bij een horecagelegenheid aan het Kosterijland. Toen de man uitstapte en naar de ingang wilde lopen werd hij plotseling met een mes gestoken door een onbekende andere man.

Het slachtoffer liep naar de receptie en waarschuwde de politie. Agenten troffen het slachtoffer met een steekwond aan. De man werd per ambulance overgebracht naar het UMC.

Feestmuis voor jarige Oranjevereniging

20131102 MAARN  Voorzitter Sjoerd Jongsma van de Oranjevereniging Maarn Maarsbergen (OVMM) nam vrijdagavond het eerste cadeau voor de jubilerende vereniging in ontvangst. De Maarnse illustratrice Lidwien Hensing haakte een mascotte voor OVMM: een oranje muis.

Bestuurslid Antwanet Kuppen van de 80-jarige Oranjevereniging deed onlangs op de Maarnse muizenveiling voor KiKa een poging in het bezit te komen van een oranje muis. Maar de oplopende prijzen werden haar te gortig en ze ging dus zonder de begeerde mascotte naar huis.
Om het verkopen van de 150e exemplaar van haar prentenboek ‘De veldmuis en de notendop’ te vieren, besloot Lidwien Hensing alsnog een speciale feestmuis te haken. De bestuursleden van OVMM toonden zich blij verrast.

Marjolein Copier

Martijn van Iterson met West Coast Big Band

20131102 AUSTERLITZ  Martijn van Iterson, één van  de beste jazzgitaristen van Nederland speelt op zondag 10 november in het Beauforthuis  met de West Coast Big Band. Martijn was o.a. gastsolist bij   “De Skymasters” en “The Jazzorchestra of the Concertgebouw”. 
Thans heeft hij een eigen kwartet en speelt hij in de jazzrockformatie “Knoertz”. 
De jazzgitarist won de Bird Award  in 2004. Wim Overgauw was zijn leermeester.

De West Coast Big Band is een geziene gast op Jazz festivals en wordt regelmatig gevraagd als begeleidingsorkest van vocale en instrumentale solisten. Zo heeft de band samengewerkt met grote namen als Benjamin Herman, Piet Noordijk, Jarmo Hoogendijk, Carlo de Wijs,  Greetje Kauffeld, Edwin Rutten, Soesja Citroen, Denise Janah en Ronald Douglas.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Martijn van Iterson + West Coast Big Band, 10 november 17:30
Concert, Martijn van Iterson + West Coast Big Band
Entree: € 11,00

Punaises prikken op de lichthinderkaart

20131102 UTRECHTSE HEUVELRUG  De lichthinderkaart Utrechtse Heuvelrug is online. Leerlingen van het Revius Lyceum leren er op hun maatschappelijke stage ruchtbaarheid aan geven. De hele week liepen derdeklassers van het Revius Lyceum in en uit het gemeentekantoor, voor hun maatschappelijke stage.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Restauratie kasteel klaar

20131102 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vrijdag middag was de gedeputeerde mevr. M. Pennarts aanwezig bij een besloten bijeenkomst op het kasteeleiland in Wijk bij Duurstede. De provincie Utrecht en de gemeente Wijk bij Duurstede stonden stil bij de recente restauratie van kasteel Duurstede.

Lees verder op ditiswijk.nl

Joris (9) vindt gouden ring van Marius na 50 jaar terug

20131102 WERKHOVEN  Marius Oskam (68) uit Werkhoven kan er nauwelijks over uit. Ruim 50 jaar geleden verloor hij zijn zegelring, maar dankzij een jochie van 9 heeft hij hem weer terug. Hoe dat kon? Met een beetje geluk en een metaaldetector stuitte Joris Ouwehand bij zijn eerste zoektocht al op de gouden ring.

Lees verder op de website van het AD
het nieuws van 3 november 2013
16e jaargang nummer 4928


Klik hier voor nieuwste foto’s

Heren Schaerweijde over de knie van OZ

20131103 ZEIST  De mannen van Schaerweijde zijn in de hoofdklasse tegen een forse nederlaag aangelopen tegen Oranje Zwart.  Na vijftien minuten stonden de mannen uit Zeist al met 0-3 achter. Daan Lemmens scoorde in de twintig minuten de 3-1, maar vier minuten later hadden de bezoekers uit Eindhoven de stand al weer uitgebouwd naar 1-5.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Verwoestende windhoos in Wijk bij Duurstede

20131103 WIJK BIJ DUURSTEDE  Een windhoos heeft zondagmiddag in het zuidoosten van de provincie Utrecht een ravage aangericht. Vooral in de wijk Molenvliet in Wijk bij Duurstede hield de storm huis. In een straal van twee kilometer raakten tientallen auto’s beschadigd door omvallende bomen en losgeraakte dakpannen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Engweg Driebergen Slimste Straat Utrechtse Heuvelrug 2013

20131103 DRIEBERGEN  De Engweg uit Driebergen heeft de Slimste Straten Quiz 2013 gewonnen. Daarmee is deze straat in 2013 dus de Slimste Straat van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Afgelopen zaterdagavond streden 28 straten uit de gemeente om deze titel. In acht ronden met ieder acht tot tien vragen werd deze strijd gestreden.

Uiteindelijk stonden in de top drie allemaal straten uit Driebergen: op plaats twee eindigde een team uit de Bosstraat en op plaats drie het team uit de Waterhoen.

De Slimste Straten Quiz werd voor de tweede keer georganiseerd door de Kiwanisclub Utrechtse Heuvelrug. De quizavond vond plaats in Hotel Bergse Bossen in Driebergen. De sfeer zat er al direct in. De teams waren gedreven en er op gebrand het felbegeerde straatnamenbordje ‘Slimste Straat Utrechtse Heuvelrug 2013’ te winnen.

De meest uiteenlopende vragen kwamen voorbij. Zo waren er geluidsfragmenten uit films te horen, maar uit welke film is dit fragment? Of hoeveel ambtenaren zijn er in Nederland? Hoeveel kilometer wegdek ligt er in Nederland? En in welk land was Hamlet prins? Na iedere ronde was er met een schattingsvraag ook een prijs te winnen. De prijzen waren beschikbaar gesteld door de middenstand in de gemeente. Zo won een team een diner bij restaurant Buitenlust, een wijnpakket van de Mol drankenhandel en grote taart van Bakkerij Van Asperen. De poedelprijs voor het verliezende team van de avond was een knipbeurt van Anja’s Haarstudio uit Amerongen.

De slimste straat won naast het straatnamenbordje ook een barbecue om met de straat nog eens na te praten tijdens een gezellig samenzijn. De opbrengst van de avond is ruim € 3.100. Dit bedrag is bijeengebracht door alle teams en het personeel van Hotel de Bergse Bossen, die hun fooien van deze avond hebben afgestaan voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het goede doel van de Kiwanis: Stop Tetanus (www.stoptetanus.nl). Meer informatie over de Kiwanisclub vindt u op www.kiwanis.nl/utrechtseheuvelrug.  

Jongens Bourgondië blijven winnen

20131103 WIJK BIJ DUURSTEDE  In de strijd om het kampioenschap liet Jongens 1 van Bourgondië afgelopen zaterdag geen steek vallen. Bourgondië won uit bij Shot 1 overtuigend met 4-0. Door deze overwinning blijven zij dicht in de buurt van koploper Musketiers, die door een wedstrijd meer gespeeld te hebben nu nog bovenaan staan.

Lees verder op ditiswijk.nl

Najaarsuitvoering Darthuizer Toneelvereniging

20131103 LEERSUM  Op vrijdag 29 en zaterdag 30 November voert de Darthuizer Toneelvereniging weer haar najaarsuitvoering op in ‘De Binder’ te Leersum. Opgevoerd wordt een actueel en vrolijk blijspel; ‘Als je voelt wat ik voel dan zeg je niets meer’ van de schrijfster Evelien Evers. De voorstelling vangt aan om 20:00, zaal open om 19:30

Kaarten zijn vanaf 14 November te koop bij Albert Heijn Leersum , De Binder , Het Leersums Kaashuis, Groenten-en Fruitbedrijf Van Arkel, Van Brenen Textiel in Doorn en via darthuizertoneel@gmail.com

In de pauze wordt een verloting gehouden.

Na de zaterdagvoorstelling is er een, voor iedereen toegankelijke, AfterParty

Inhoud:

Het blijspel ”Als je voelt wat ik voel, dan zeg je niets meer”, speelt zich af in de eetkamer van het garagebedrijfje, annex benzinepomp.
Moeder Sien, probeert er het beste van te maken,maar dat valt niet mee. Schoonmoeder heeft een appartementje met toegang tot haar woongedeelte, waar ze te pas en te onpas gebruik van maakt.
Ze heeft last van een chronische klaagziekte, waar zoon Sam op een bijzondere manier de draak mee steekt.
Vader Joost en zijn trouwe, zeer cynische werknemer Hein leiden voor een groot gedeelte de garage met de ”hulp” van Sam. Dora, (een vrouw met haren op de tanden, die in scheiding ligt) de schoonzus van Sien, woont zolang met haar minderbegaafde dochter Elsbeth bij haar in. Ook dit zorgt voor veel commotie.
Als er een nieuwe monteur aangesteld word en de keus valt op Jannet, is voor Hein de boel te klein. Bart, de vertegenwoordiger. (die als kind aan huis is) en Sam, hebben daar totaal geen moeite mee, integendeel !!!! Betsie, een lastige klant, die onlangs een hoofdprijs in de staatsloterij heeft gewonnen en nu naast haar schoenen loopt, doet haar best om zo deftig mogelijk te spreken en beweegt zich in kringen waar ze niet thuis hoort en dat leidt tot hilarische taferelen.

Paul van Veen

Nuttige zege uit bij Hercules 0-3

20131103 UTRECHT / DRIEBERGEN In een slechte wedstrijd heeft FC Driebergen 3 belangrijke punten behaald uit in Utrecht tegen Hercules met 0-3 een stand die reeds bij de rust was bereikt.
Vooral in het begin van de wedstrijd was het Hercules die goed druk naar voren zette en met hun snelle aanvallers het de FC Driebergen verdediging behoorlijk lastig maakte maar de kansen die daar uit voort kwamen niet benutte.

vergroot  foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6  foto7

Maar FC Driebergen pakte na 6-7 minuten het initiatief over en vooral in de eerste 16 minuten was het de aanvaller Robin Notenboom die van zich liet spreken door zeer actief en snel te zijn wat ook in de 8e minuut de 0-1 opleverde na goed werk van hem kwam de bal bij Tolga Albayrak die zijn kans afgestopt zag maar de rebound keurig werd ingetikt door Jelle Adema.

Drie minuten later werd het 0-2 door Robin Notenboom na een kopbal van aanvoerder Paul van Hofwegen. Na deze treffer staakte de aanvals drift van de FC Driebergen voorwaartsen. Het was Hercules die het spel maakte en de pech kreeg dat na 24 minuten hun doelman direct rood kreeg door een zeer wilde actie tegen Pascal van Doorn en het veld werd uitgestuurd daar er geen wissel keeper aanwezig was moest een veld speler het doel gaan verdedigen. Deze speler heeft eigenlijk over de hele wedstrijd genomen geen fout gemaakt. Na toch wat kansen om zeep geholpen te hebben werd het op klokslag van de rust toch nog 0-3 door de beste aanval van de wedstrijd tussen Robin Notenboom en Tolga Albayrak uitstekend en onhoudbaar voor de doelman afgerond. Rust 0-3

Over het tweede gedeelte van deze wedstrijd zijn heel weinig wapenfeiten te melden . Hercules ging meer risico nemen en een tegen een ging spelen wat hun goed afging maar van de ruimte die FC Driebergen daardoor
kreeg wist men geen gebruik van te maken. En het werd in de loop van deze helft ook nog 10 tegen 10 doordat Tolga Albayrak zijn 2e gele kaart kreeg en ook met rood het veld moest verlaten.

Na alle wissels tegelijk in te brengen hoopte trainer Bert v/d Brom op nog wat meer druk naar voren om een grotere uitslag neer te zetten maar dat gebeurde ook niet en door de kleine kansen die ook Hercules kreeg maar ook deze niet benutte bleef het ondanks de overwinning een teleurstellende middag voor de vele Driebergenaren.

Zaterdag as 9 november de streekderby tegen Bunnik´73 aanvang 14.30 op ons sportpark De Woerd.

Inzet sociale raadslieden bij schuldsanering

20131103 UTRECHTSE HEUVELRUG  Het college van B&W is akkoord gegaan met afnemen van de diensten van Bureau Sociaal Raadslieden voor acht uren in de week tot 1 juni 2014. Dit in verband met de toename van het aantal aanvragen voor schuldsanering als gevolg van de economische malaise. Daarnaast is de complexiteit van de aanvragen toegenomen.

Het streven is om inwoners beter te begeleiden zodat het niet nodig zal zijn om een aanvraag bij Bureau Schuldhulpverlening van de RSD te moeten doen. Mocht dit toch nodig zijn, dan kunnen Sociaal Raadslieden bij een eventuele aanvraag de inwoner ondersteunen. Sociaal Raadslieden hebben direct toegang tot de backoffice van de belastingdienst en kunnen daarom direct een aanvraag doen of een verkeerd aangevraagde toeslag beëindigen. De organisatie beschikt over specialistische kennis die er lokaal en regionaal niet is.

Kijkt u mee naar het concept van de gezondheidsnota?

20131103 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeente maakt graag gebruik van uw kennis en inzichten en nodigt u daarom uit om mee te kijken naar de nieuwe gezondheidsnota ‘Gezond meedoen in Wijk’.  In dit conceptplan staan de voorgenomen speerpunten waar de gemeente zich in de komende jaren op wil richten.

U kunt er bijvoorbeeld in lezen dat de gemeente:
    •    eenzaamheid bij met name kwetsbare senioren en mantelzorgers wil voorkomen,
    •    een gezondere leefstijl wil gaan bevorderen om zo overgewicht tegen te gaan en
    •    het alcohol- en drugsgebruik in ons gebied wil verminderen.
Deze conceptgezondheidsnota is opgesteld dankzij de hulp van vele organisaties en betrokkenen uit de gezondheidszorg en ligt van 7 november tot 5 december 2013 ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u het inzien op onze gemeentelijke website www.wijkbijduurstede.nl. Uw reacties zijn welkom!

Er zijn verschillende mogelijkheden om te reageren
Zo kunt u het inspraakformulier ophalen bij de receptie van de gemeente, (thuis) invullen en weer afgeven bij de gemeente. Opsturen kan ook: postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Op de gemeentelijke website staat een digitaal reactieformulier dat u online kunt invullen. Als laatste kunt u uw reactie mailen naar wsnijders@wijkbijduurstede.nl. De ingevulde formulieren/reacties moeten uiterlijk 4 december bij de gemeente binnen zijn om ze nog te kunnen verwerken in de definitieve lokale gezondheidsnota.

U kunt de gezondheidsnota ophalen
Het concept (met een reactieformulier) ligt namelijk voor u klaar bij de receptie van het gemeentehuis. Maar het gemakkelijkst is het natuurlijk om thuis op de gemeentelijke website de conceptnota te lezen en via het digitale formulier erop te reageren. Organisaties die al eerder in het traject benaderd zijn over de lokale gezondheidsnota, hebben per post de concept gezondheidsnota met inspraakformulier ontvangen.

De nota is ontstaan uit onder andere diverse bijeenkomsten in 2012-2013
Bij deze bijeenkomsten is aan deskundigen uit de gezondheidszorg gevraagd hoe zij aankijken tegen de verschillende speerpunten in het nieuwe beleidsplan. Verder is gesproken met eerste- en tweedelijns organisaties, met betrokkenen en er is een enquête uitgezet. De uitkomsten van al deze acties vormen samen met de gezondheidscijfers van de GGD Midden Nederland de basis voor de gezondheidsnota. Een uitvoeringsplan volgt nog als de gezondheidsnota door het college van b en w is vastgesteld. Per speerpunt wordt er een integraal actieplan en jaarplan ontwikkeld.

Waarom een gezondheidsnota?
Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht elke vier jaar een lokale gezondheidsnota op te stellen en te laten vaststellen. Deze verplichting komt voort vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Daarin is vastgelegd dat gemeenten specifieke taken hebben op het gebied van gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Deze ambities zijn opgenomen in de concept gezondheidsnota.

Historisch Café

20131103 WIJK BIJ DUURSTEDE   Op donderdag 14 november organiseert ‘Tussen Rijn en Lek’ samen met Museum Dorestad weer eens een gezellig historische café. Het is alweer enige tijd geleden dat via een informele bijeenkomst lekker kon worden bijgepraat over de gezamenlijke interesse: de geschiedenis in de breedste zin van het woord.

Lees verder op de website van t Groentje

Najaaarsconcert EMM Leersum

20131103 LEERSUM  Zaterdag 9 november 2013 geeft muziekvereniging Eendracht Maakt Macht uit Leersum haar najaarsconcert in de toneelzaal van De Binder. Een concert waar alle disciplines van de vereniging aan meewerken. Door een grote variatie van muziek te brengen hoopt EMM weer een mooie muzikale avond te verzorgen, voor elk wat wils.

Na het openingswoord zullen Forte, onder leiding van Sandra van Luijtelaar, en het klein orkest onder leiding van Peter van Bokhorst het programma voortzetten. Hierna volgen afwisselend muziekstukken van de harmonie, onder leiding van Rob Dronkers, en het melody percussion corps, onder leiding van Sandra van Luijtelaar. Uiteraard voeren de majorettes, onder leiding van Gerda van Helden, op enkele nummers een show op. Ook dit concert zullen de majorette’s ook hun mechanische shows weer opvoeren.

Voor de pauze klinken oa. de tonen van “The Olympic Spirit” en het welbekende “Skyfall” en na de pauze komt o.a. de muziek uit de bekende film “Grease” voorbij. Als afsluiter van de avond zullen allen disciplines voor u staan en het concert afsluiten met een gezamenlijk nummer.
U kunt het allemaal horen en zien op zaterdag 9 november in de toneelzaal van De Binder aan de Hoflaan 29 in Leersum. Wij zien u graag vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur starten wij met het concert. De toegang is geheel gratis.

Lustrumconcert & Expositie KamerOrkest Driebergen

DRIEBERGEN  Thema:. “Promenade”
Concert KamerOrkest Driebergen o.l.v. Albert van Eeghen
Datum en tijd: 24 november 2013 om 14:00 uur.
Plaats: Ionazaal in Antropia op Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 LA, Driebergen.
Toegangsprijs: € 15,00 (volw.) en € 10,00 (tot 18 jr.). In de voorverkoop 1,- € minder.
Programma:
Richard Wagner – Vorspiel zu Tristan und Isolde
Max Bruch – Concert voor klarinet, altviool en orkest in e klein opus 88
Modest Moessorgski – Schilderijen van een tentoonstelling (Bewerking Carl Simpson)
Solisten: Dirkjan Horringa (klarinet) en Frank Brakkee (altviool)

Ter gelegenheid van het lustrum wordt een expositie georganiseerd van een aantal schilderijen met betrekking tot de compositie van Moessorgski, gemaakt door Margriet van Lookeren Campagne en Frank Renssen, beiden ook orkestleden. Deze expositie is op 24 november te zien in Antropia.
Van 9 tot 23 november is deze tentoonstelling ook te bekijken in de Regionale Bibliotheek Zuidoost Utrecht (ZOUT) in de vestiging Driebergen, tijdens de openingsuren.

www.kamerorkestdriebergen.nl
M. van Scheepen PR KOD
het nieuws van 4 november 2013
16e jaargang nummer 4929


Klik hier voor nieuwste foto’s

Asbest ontdekt bij sloop voormalig schoolgebouw Revius

20131104 WIJK BIJ DUURSTEDE  Tijdens de sloop van het voormalige Revius Lyceum aan de Middelweg-Oost 2 is in de gevel van het oude gedeelte van het pand asbest aangetroffen. Dit zat verborgen achter plafondplaten in de bovenverdieping en werd pas zichtbaar bij het weghalen van de plafondplaten. Het gaat om hechtgebonden asbest. Hierbij zitten de vezels goed vast.

Deze kunnen alleen in de lucht komen als het materiaal beschadigd wordt. De platen zijn onbeschadigd aangetroffen en bevinden zich op een hoogte achter het plafond, waar leerkrachten en leerlingen niet bij konden komen. De onderzoeksgegevens zijn met GGD Midden Nederland besproken, en de GGD heeft geconcludeerd dat er voor omwonenden en voor de voormalige leerkrachten en leerlingen geen gezondheidsrisico is, of is geweest.

Verantwoord weghalen
Na de ontdekking is de sloop direct aangepast en is er aanvullend asbestonderzoek gedaan. Dit onderzoek wees uit dat het dus om hechtgebonden asbest gaat. Het asbest wordt vanaf dinsdag 5 november verwijderd door Methorst Milieu uit Scherpenzeel. Dit bedrijf is gecertificeerd in het professioneel verwijderen van asbest. Hieraan voorafgaand wordt de omgeving extra afgezet met linten. Ook worden er borden geplaatst, waarop wordt aangegeven dat er asbest wordt verwijderd. Daarnaast worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om vrijkomen van asbest te voorkomen.

De direct omwonenden en het Revius Lyceum zijn door de gemeente op de hoogte gebracht.

Schade in jachthaven ongekend groot

20131104 WIJK BIJ DUURSTEDE  Zondag heeft de windhoos ook de jachthaven Rijn en Lek getroffen. Vooral de boten die bij de A-steiger lagen hebben veel schade. Evenals de steigers. Zijsteigers zijn krom getrokken en een enkele paal is ook verdwenen, meldt Rob Neleman, de voorzitter van Watersportvereniging Rijn en Lek.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Streekstra (74) nog vier jaar door met lokale partij BVH

20131104 UTRECHTSE HEUVELRUG  Sybe Streekstra voert opnieuw de lijst aan van lokale oppositiepartij BVH. Nummers twee en drie zijn ook dezelfde als vier jaar geleden: Frits van Schaik en Gera Hensbergen. De lokale partij Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH) ontstond in 2005, kort voordat de gemeente Utrechtse Heuvelrug de gemeente Driebergen opslokte in een bestuurlijke fusie en VVD-raadslid Sybe Streekstra de lokale VVD werd uitgezet, vanwege zijn verzet tegen de fusie.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Revius Lyceum Doorn ontvangt certificaat VECON Business School

20131104 DOORN  Het Revius Lyceum is er trots op dat ze zich VECON Business School mag noemen. Het certificaat werd vrijdag 31 oktober 2013 aan de school uitgereikt door Peter Post, bestuurslid van de VECON, de vakvereniging voor economiedocenten. Scholen die dit certificaat krijgen, besteden in hun curriculum extra aandacht aan ondernemen en aan economische onderwerpen.

Het Revius Lyceum is actief bezig met ondernemerschap, met name op de havo-afdeling. Zo zijn verschillende leerlingen uit 4 havo gestart met een echte onderneming. Alle derdeklassers zal de beginselen van het ondernemen worden bijgebracht in de loop van het jaar met het project Young Entrepreneurs in School, en de brugklassers gaan zich in de tweede helft van het schooljaar ook bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen in het project Jij de baas!
Wordt vervolgd dus…

Stichting wil mountainbikeroutes verbeteren

20131104 AMERONGEN   Op donderdag 14 november wordt de Stichting Mountainbiken Utrechtse Heuvelrug opgericht door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Landschap en de Nederlandse ToerFiets Unie. De oprichting gebeurt in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer. De feestelijke oprichting vindt plaats in het informatiecentrum Tabaksschuur Amerongen van Utrechts Landschap.

Lees verder op de website van De Kaap

Woensdag 13 november Infotainmentmiddag jeugd in Allemanswaard

20131104 AMERONGEN  Woensdagmiddag 13 november organiseert programmering Allemanswaard samen met diverse Allemanswaard organisaties een interessante, gezellige en sportieve infotainmentmiddag (dat is informatie en entertainment ineen!) voor de jeugd.

Een middag van 13-16 uur gericht op kinderen en hun ouders, maar eigenlijk leuk voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat Allemanswaard u en jou straks te bieden heeft.

Wat is er te doen?
Er is een mobiele kinderboerderij met tal van dieren die kinderen mogen aaien. Er is een springkussen waarop kinderen zich kunnen uitleven. Van 14-15 uur wordt in de sporthal een skate-safe-clinic (voor ca.8-15 jarigen) georganiseerd waarin naast de basisbeginselen van het skaten ook valtechnieken worden geleerd. Alle materialen (skates, helm, elleboog-en kniebeschermers) zijn aanwezig. Verder is er de prijsuitreiking van een ludieke kleurplaatwedstrijd; er zijn (heel goedkoop) drankjes en snacks verkrijgbaar; er is een boekverkoop, de aftrap van een verhalen/gedichtenwedstrijd, open inloop bij sport- en spelactiviteiten in de sporthal, open inloop in het Jeugdhonk waar lekker kan worden gechilld, open inloop in Wereldkidz Uitkijk en Kinderopvang, informatie van de diverse Allemanswaard organisaties en nog veel meer!
Activiteiten worden gehouden in en om Sporthal De Ploeg en in lokalen van Wereldkidz Uitkijk en Kinderopvang Amerongen aan de Burg.Martenslaan 25.
Kom woensdagmiddag tussen 13-16 uur naar Sporthal De Ploeg, Burg.Martenslaan 25, Amerongen: laat je informeren en doe mee aan de (gratis!) activiteiten.
Meer info: zie www.allemanswaard.nl of mail kbenschop@rbzout.nl

Zin in zondag

20131104 DRIEBERGEN  Kom zondag 10 november tussen 11.00 en 16.00 uur bij Antropia proeven van de herfst!  Geniet tijdens Live Cooking sessies met topkoks Eric van Veluwen en Emilia Fernandez van smakelijke herfstgerechtjes. Daarna heerlijk uitwaaien op het landgoed tijdens een herfstwandeling met boomexpert Jeroen Heindijk.

Om de bomen eens goed te bekijken en te luisteren naar zijn mooie verhalen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen onder leiding van een professionele boomklimmer in de bomen klimmen. Om daarna via een tokkelbaan naar beneden te roetsjen. De allerkleinsten kunnen bladeren, eikels, kastanjes, beukennootjes en mossoorten verzamelen voor een prachtige herfsttafel die mee naar huis genomen mag worden. Of toveren bij slecht weer een pompoen om tot een mooie lantaarn voor Sint Maarten, daags erna. Zowel voor de herfstwandeling als voor het boom klimmen dient u zich vooraf aan te melden door een mailtje te sturen naar receptie@antropia.nl. De deelnameprijs bedraagt € 8,- per persoon voor de herfstwandeling en € 8,- per kind voor het boom klimmen.

Programma
11.00 uur  Inloop
12.00 uur  Live Cooking Sessies met topkoks
14.00 uur  Herfstwandeling van circa 1,5 uur met Jeroen Heindijk
14.00 uur  Boom klimmen voor kinderen onder leiding van een boomklimmer / Herfsttafel
16.00 uur  Afsluiting

HDS heeft voetbalkooi voor Leersumse jeugd

20131104 LEERSUM   Met het doorknippen van een rood-wit lint en een ferme trap stelde burgemeester Frits Naafs zaterdag 2 november de van kunstgras voorziene voetbalkooi op het sportcomplex van HDS in gebruik. Daarmee ging een lang gekoesterde wens van de voetbalvereniging in vervulling.

Lees verder op de website van De Kaap

Woningen Op ’t Laer Leersum opgeleverd

20131104 LEERSUM   Wethouder Tim Verhoef had zaterdag een grote schaar nodig voor het openen van de Leersumse woonwijk Op ’t Laer. Samen met Wim Oudendorp van projectontwikkelaar Vos & Teeuwissen verrichtte hij de openingshandeling. Op ’t Laer is de nieuwste kleinschalige wijk van Leersum. De eerste woningen zijn opgeleverd en de komende maand volgen de overige woningen.

Lees verder op de website van De Kaap

Ierse folk met The Fureys

20131105 AUSTERLITZ  Op dinsdag 5 en maandag 11 november speelt  één van de bekendste folkgroepen uit Ierland in het Beauforthuis: The Fureys. 
De broers Finbar, George, Eddy en Paul trekken samen  met hun vriend Davey Arthur al 35 jaar  volle zalen (Carnegie, Royal Albert) in heel Europa, Australië, Nieuw Zeeland, Canada en Amerika.

Met emotioneel geladen love en sad songs, Ierse jigs en reels maar ook met een hoop energie wordt een optreden van de Fureys puur entertainment. Goud-eerlijke muziek van  vijf Ierse mannen waar de liefde voor het vaderland vanaf straalt:
Eddie en George Furey vormen samen met Dave Arthur de groepskern, zij zingen en spelen gitaar, mandoline, banjo, bodran. Camillus Hiney en Aidan Guilfoyle staan de mannen bij en verzorgen de accordeon en bas.
Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

The Fureys, 5 en 11 november
Concert, The Fureys
Entree: € 20,00
Reductie: € 18, 00

Speelgoed- en boekenbeurs

20131104 DRIEBERGEN  Met de feestdagen in aantocht biedt de speelgoed- en boekenbeurs van Sint Petrus’ banden op zondag 17 november een uitstekende gelegenheid om voor een bescheiden bedrag leuke en mooie cadeautjes in te slaan.  Van 10.30 tot 16.00 uur is in het parochiecentrum schuin achter de kerk (Rijsenburgselaan 4) een keur aan speelgoed en boeken te vinden zoals kinderboeken, romans,  kunstboeken en allerhande naslagwerken.

De opbrengst van de speelgoed- en boekenbeurs komt ten goede aan de actie ‘Toren in Topvorm’ voor de renovatie van de toren van de Sint Petrus’ bandenkerk.

Politiek naar startblokken

20131104 UTRECHTSE HEUVELRUG  De lokale politici maken zich langzaam op voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Deze week twee avondvergaderingen waarop zij zich vast wat scherper kunnen profileren.  Binnenskamers rommelen sommige partijen ook al een beetje.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

CDW; punt gewonnen of 2 verloren?

20131104 WIJK BIJ DUURSTEDE  Uit bij DVSU in Utrecht was de eindstand al bij de rust bereikt. CDW kwam met 1-0 voor, geheel volgend traditie stond het binnen een kwartier 2-1 en kort voor de rust werd het weer gelijk. Een beter CDW had in de tweede helft legio kansen om de punten binnen te halen maar dat mislukte steevast.

Lees verder op ditiswijk.nl


Wijk bij Duurstede ruimt puin na windhoos

20131104 WIJK BIJ DUURSTEDE   Wijk bij Duurstede gaat maandagmorgen verder met het opnemen van de schade die een dag eerder werd veroorzaakt door een zeldzame windhoos. Bewoners en ondernemers zijn geschrokken van de verwoestende werking ervan op onder meer gebouwen, daken, auto’s en bomen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

het nieuws van 5 november 2013
16e jaargang nummer 4930


Klik hier voor nieuwste foto’s

Begroting 2014 goedgekeurd

20131105 ODIJK  De begroting van de gemeente Bunnik voor 2014 is sluitend, met zelfs een klein bedrag in de plus: zo’n 5.000 euro. Om dit te kunnen bereiken, is de begroting wel heel sober gehouden. Zo staan er geen uitgaven in voor nieuw beleid. Vanaf 2015 worden wel grote tekorten verwacht.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Eurowinkel toch in leeg Driebergs gemeentehuis

20131105 DRIEBERGEN  De Eurowinkel verhuist waarschijnlijk nog dit jaar naar het leegstaande Driebergse gemeentehuis. Van wethouder Homan mag er ook best een ‘broedplaats voor startende bedrijven’ in het gebouw komen.

Lees verder op Nieuwpost Heuvelrug

Hond doodgereden

20131105 ZEIST  Op zondag 3 november heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Kromme-Rijnlaan/Kroostweg in Zeist waarbij een hond is doodgereden. De bestuurder van de auto is doorgereden.

Rond 12:30 uur liep een 58-jarige vrouw uit Zeist met haar hond op de kruising Kromme-Rijnlaan/Kroostweg. De hond stak onverwachts over en werd daarbij aangereden door een donkerkleurige Volkswagen Golf, welke vermoedelijk uit de richting van Griffensteijnselaan/Akkerflora kwam. De hond kwam door deze aanrijding te overlijden.
De bestuurder van de Volkswagen is doorgereden. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Wethouder Bert Homan lanceert afvalapp

20131105 UTRECHTSE HEUVELRUG  Donderdag 7 november lanceert wethouder Bert Homan de app AfvalWijzer voor  de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Inwoners kunnen de app gratis downloaden op een smartphone en tablet. De informatie is ook te benaderen via de link op de gemeentelijke website.

Door de eigen postcode en het huisnummer in te vullen wordt een persoonlijke afvalkalender gemaakt. Inwoners kunnen de app nu al gebruiken, maar het gaat nog om een testperiode tot het einde van het jaar. Eventuele foutjes kunnen worden gemeld.

Naast de digitale informatiebronnen blijft de gemeente voorlopig de bekende papieren afvalkalender uitgeven. Deze wordt door veel inwoners erg gewaardeerd en goed gebruikt. De gemeente biedt nu de afvalapp aan omdat steeds meer inwoners gebruik maken van een smartphone of tablet. En daar spelen we met onze dienstverlening graag op in. Groot voordeel hiervan is dat de informatie helemaal toegesneden wordt op het eigen huisadres. Ook kan er snel actuele informatie gegeven worden over bijvoorbeeld afvaldiensten die hun route wijzigen vanwege gladheid.

Gemeente is 23 bomen armer na storm

20131105 BUNNIK   De herfststorm van maandag 28 oktober heeft de gemeente Bunnik in totaal 23 bomen gekost. Acht waaiden om, de rest is preventief of na de storm gekapt. De bewoners van het huis aan de Tolhuislaan, waar een boom op viel, wonen er inmiddels weer.

Lees verder op de website van t Groentje

Boomplantdag in Odijk

20131105 ODIJK  Zaterdag gaat het dan echt gebeuren. Tussen zes uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds worden 309 bomen geplant. Het project is recent nog iets uitgebreid. Op het stuk land bij het paardenweitje waar in het najaar populieren zijn gekapt, komen wilgen. Tegelijkertijd wordt zaterdag aan de Zeisterweg gewerkt door het tuiniersbedrijf Avantgarden. Zij planten hier voor de gemeente een groot aantal eiken.

Lees verder op de website van t Groentje

Jan Lenselink en Noortje van Middelkoop in Amerongen

20131105 AMERONGEN  De bekende panfluitiste Noortje van Middelkoop en de pianist Jan Lenselink presenteren op 22 november 2013 hun nieuwe cd “Just Christmas” in de grote zaal van het Zendings-Diaconessenhuis in Amerongen. In dit unieke concert zullen zij het publiek laten kennismaken met de vrolijke en frisse arrangementen van kerstmuziek op panfluit en piano.

Noortje van Middelkoop is een veelgevraagd soliste bij concerten, zowel instrumentaal als begeleidend bij koren. Met haar warme spel en virtuositeit op de panfluit weet zij vele kijkers en luisteraars in binnen- en buitenland te boeien. Zij maakte diverse panfluit solo cd’s met orgel, met combo en met symfonieorkest. Daarnaast schrijft Noortje muziek voor de panfluit en organiseert Panfluit Workshop Dagen.

Jan Lenselink studeerde aan het conservatorium in Zwolle de vakken orgel, piano en lichte muziek. Hij treedt regelmatig op in radio en tv programma’s en heeft meegewerkt aan vele cd-opnames. Zijn improvisatietalent zowel licht als klassiek wordt door velen gewaardeerd, waardoor hij concerten gaf met bekende musici als Marco Bakker, Ernst Daniël Schmidt en Louis van Dijk. Tegenwoordig is hij de vaste begeleider van het Urker Mannen Ensemble en Vocal groep “Call” van Pieter Jan Leusink.

Just Christmas
Sinds enkele jaren vormen Jan en Noortje een duo op piano en panfluit. Hun eerste gezamenlijke album kwam uit in 2010: “Just Music”, met muziek uit Israël, folklore muziek, negrospirituals en populaire werken. ‘Vers van de pers’ is hun nieuwe cd: “Just Christmas”. Op deze cd spelen Jan en Noortje bekende én onverwachte kerstmuziek, gearrangeerd in een nieuwe stijl met panfluit en piano, slagwerk en contrabas. De combinatie van deze vier instrumenten zorgt voor een moderne frisse sound. Bij enkele nummers speelt Noortje ook accordeon.

Concert
Op het concert in het Zendings-Diaconessenhuis Bethanië laten Jan en Noortje al veel muziek van “Just Christmas” horen. Daarnaast spelen zij ook andere werken en zal Jan enkele solo’s uitvoeren op de vleugel.
Het Zendings-Diaconessenhuis Bethanië staat aan de Jan van Zutphenweg 4 in Amerongen. Het concert met Jan en Noortje begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Vanaf 18.45 uur is de zaal open.
Bij de cd tafel zijn de nieuwe cd “Just Christmas” en de cd “Just Music” verkrijgbaar.
Meer informatie www.noortjevanmiddelkoop.nl en www.wingsmusic.nl

Automatische nummerplaatherkenning in de gemeente

20131105 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente wordt vanwege haar ligging en de vele toegangswegen veelvuldig bezocht door rondtrekkende woninginbrekers. De politie constateert dat in de gemeente naast lokale inbrekers, ook inbrekers uit de randstad actief zijn. De hoos aan woninginbraken in de herfstvakantie (17) gaf de doorslag om extra maatregelen te nemen.

De komende weken zet de politie op verzoek van burgemeester Frits Naafs een ANPR-voertuig (Automatic Number Plate Recognition) in om kentekens te scannen. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor toestemming gegeven. In het kentekenherkenningssysteem staan kentekens opgeslagen.
Dit zijn kentekens van voertuigen van personen die eerder onder verdachte situaties zijn gecontroleerd, of van personen die nog boetes hebben openstaan. Daarnaast bevat het systeem kentekens van voertuigen van woninginbrekers uit het hele land, die eerder zijn aangehouden voor woninginbraken. Zodra het systeem binnen de gemeentegrenzen een “verdacht” kenteken herkent, treedt de politie op. Burgemeester Naafs: ,,Ik hoop dat we op deze manier een krachtig signaal afgeven en samen met de politie kunnen voorkomen dat inbrekers hun slag slaan in onze dorpen.”

Inwoners hoeven zich geen zorgen te maken over hun privacy. Het systeem is nadrukkelijk niet gericht op kentekenregistratie. Er mag alleen worden gescand en er worden geen gegevens opgeslagen. Alleen wanneer een voertuig de gemeentegrens binnen komt rijden en er sprake is van een match met de in het systeem ingevoerde kentekens, vindt er  vervolgactie vanuit de politie plaats.

Leerlingen zingend en dansend op weg naar gloednieuwe school

20131105 BUNNIK  Voor de laatste keer even samenkomen in het oude klaslokaal, dan met zijn allen onder een zonnige herfsthemel, via een rode draad en rode loper, naar het nieuwe schoolplein. Zingen en dansen op het nieuwe plein, samen met de ouders ‘ en de ballonen oplaten.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Concert Janine Jansen

20131105 WERHOVEN  “Een bijzondere ervaring”, “Wat geweldig dat dit mogelijk is in Werkhoven”, “Wat een klasse, wat een niveau”. Enkele opmerkingen van bezoekers na afloop van het concert dat afgelopen zondag plaatsvond in de RK kerk te Werkhoven door Janine Jansen (viool), Itamar Golan (piano) en Torleif Thedeen (cello).

Lees verder op de website van ’t Groentje

Sint Maarten lampionnentocht in BinnenBunnik

20131105 BUNNIK  Wijkvereniging BinnenBunnik organiseert op maandag 11 november de jaarlijkse Sint Maarten lampionnentocht. Dan gaan de kinderen weer langs de deuren met hun lampionnen. Zij zingen hun Sint-Maartensliedjes bij iedereen die een lichtje, een kaars of een fakkel voor het raam of in de tuin heeft branden.

Lees verder op de website van ’t Groentje

Lek-kerbekken bestaan 10 jaar

20131105 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vrouwenkoor de Lek-Kerbekken uit Wijk bij Duurstede viert op 9 november het 10-jarig lustrum. Die avond treedt het koor op in theater Calypso, aanvang 20.00 uur. Kaarten kosten 6 euro en zijn te koop via de website van theater Calypso.

Lees verder op ditiswijk.nl

Wijks thuiszorgcomité in protest tegen PGB-pool

20131105 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vorige week sprak Jet Bolhuis van het comité ‘Wij zijn de thuiszorg Wijk bij Duurstede” in bij de gemeenteraad. Zij sprak namens het comité haar verwondering uit over de brief die het WMO-loket naar alle cliënten, die thuiszorg ontvangen, heeft gestuurd. In de brief wordt geadviseerd over te stappen naar een PGB.

Lees verder op ditiswijk.nl

Veel auto-inbraken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

20131105 UTRECHTSE HEUVELRUG   Tussen dinsdag 29 oktober en maandag 4 november werd er veertien keer ingebroken in auto’s. Twaalf van de inbraken waren in Driebergen. De andere twee waren in Maarn en Doorn. De autokrakers hadden het voornamelijk voorzien op navigatiesystemen.

Locaties
De inbraken in Driebergen waren in auto’s die geparkeerd stonden op De Hermelijn, de Sperwerkamp, de Valkenkamp, de Kardinaal Afrinklaan, De Grutto, de Damhertlaan, De Havik, de J. Eijkmanlaan, de Drieklinken, de Waterhoen en het Wim Harzinghof. In Maarn was een auto-inbraak op de Appelvinklaan en in Doorn op de Korte Molenweg.


HDS moet gifbeker helemaal leeg drinken

20131105 LEERSUM  Zondag derdeklasser HDS liep zondag tegen een behoorlijke nederlaag aan. Het uittreffen tegen Brederodes uit Vianen ging met maar liefst 7-1 verloren.  HDS begon zwak aan de wedstrijd en kreeg al binnen een minuut de 1-0 om de oren. Vervolgens knokte HDS zich terug in de wedstijd.

Lees verder op de website van De Kaap

Gemeentelijke Sportprijzen 2013

UTRECHTSE HEUVELRUG  November is de belangrijkste maand in het voordragen van gegadigden voor de jaarlijkse sportprijzen in Utrechtse Heuvelrug. Alle sportcompetities in 2013 zijn afgerond en de medaille-winnaars zijn bekend. Het is de hoogste tijd dat sportieve inwoners en organisaties in onze gemeente hun voordrachten indienen,” zegt Hans van Zetten, de NOS turncommentator die vorige maand in Antwerpen trots de gouden plak van wereldkampioen Epke Zonderland mocht vasthouden.

In Utrechtse Heuvelrug voert de televisiecommentator als voorzitter de Nominatiecommissie die alle voordrachten beoordeelt aan. Deze commissie is samengesteld uit sportbestuurders, sportjournalisten en schoolleiders in voortgezet onderwijs, aangevuld met de wethouder sport, Elisabeth van Oostrum. De sport is vertegenwoordigd door Peter Kranenburg (HSI-koepelvoorzitter), Harry Kampschoer (Sportkoepel Maarn/Maarsbergen) en Ron van Scherpenzeel (Sportkoepel Amerongen/Overberg). Namens de media hebben Daan Bleuel (BDU De Kaap/Stichtse Courant), Marcel Bos (De Nieuwsbode) en Evert Wybenga (Radio 9FM) zitting. Het onderwijs is vertegenwoordigd door Ilse van Eekelen (Revius Lyceum), Dick ten Hoopen (Scholengemeenschap Maarsbergen) en Mary Krouwel (Schoonoord Doorn). Dit elftal komt op 13 december bijeen om uit alle voordrachten te nomineren.

Inwoners en organisaties kunnen hun voordrachten indienen via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er zijn drie individuele en drie collectieve prijzen te winnen. Voor individuele sporters zijn dat de Sportman, Sportvrouw en het Sporttalent tot 18 jaar. Daarnaast zijn er prijzen voor de Sportiefste Basisschool, de Sportploeg en Sportvereniging van het Jaar 2013.

Alle voordrachten komen sowieso in de krant. Per categorie nomineert de commissie er drie die in aanmerking komen. In januari oordeelt de jury, maar kan ook elke inwoner zijn of haar stem uitbrengen. Dat is nieuw in de procedure. En op vrijdagavond 31 januari zal tijdens het Sportgala de prijswinnaars bekend worden gesteld. Aan elke prijs is een sponsor verbonden. Zo stelt de Rabobank voor de Sportiefste basisschool weer een cheque van € 1000 in het vooruitzicht om te besteden aan sport- en spelmateriaal.

Hans van Zetten roept iedereen op in actie te komen en voordrachten te doen. Dat kan deze maand nog, want op 1 december sluit de aanmelding en is de gemeentelijke Nominatie-commissie aan zet.

Tamboerkorps Koninklijke Harmonie Doorn speelt zich naar Nederlands kampioenschap

20131105 DOORN  Het Tamboerkorps van de Koninklijke Harmonie Doorn heeft afgelopen zaterdag 2 november met zeer goede resultaten deelgenomen aan het Knfm mars concours in Schiedam.

Met twee marcherend uit te voeren werken behaalden zij 87.56 punten, wat hun de rood wit blauwe wimpel en een uitnodiging voor het Nederlands kampioen schap in januari opleverden.

Een eerste prijs begint bij 80 punten en 85 punten betekend promotie naar een hogere afdeling, maar omdat het tamboerkorps al jaren in de hoogste afdeling speelt kregen zij daarvoor de wimpel.
Voor het Nederland kampioenschap in januari word met de zelfde stukken deelgenomen zodat het korps de komende weken nog dieper op de stukken kan ingaan en ook de marsorde en discipline verder kan uitbouwen.

Het tamboerkorps kan nog wel wat versterking gebruiken, vooral iets oudere vanaf 15 jaar zouden zij graag willen opleiden maar ook als je jonger bent ben je natuurlijk van harte welkom.
Wilt u eens zien hoe dit in zijn werk gaat, bent u op maandagavond vanaf 20.00 uur van harte welkom in het muziek gebouw aan de molenweg nummer 2 in Doorn (naast het rosarium).

Prinses Beatrix opent nieuw onderkomen De Basis

20131105 DOORN   Prinses Beatrix opent vandaag het nieuwe gebouw van stichting De Basis in Doorn. Daar komen veteranen van defensie, politie, ambulancediensten en de brandweer bij elkaar om te praten over ingrijpende ervaringen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 6 november 2013
16e jaargang nummer 4931


Klik hier voor nieuwste foto’s

Provincie Utrecht blijft op katten jagen

20131106 PROVINCIE UTRECHT  Provinciale Staten wil doorgaan met het jagen op verwilderde katten. Een motie van de Partij voor de Dieren om daarmee te stoppen haalde geen meerderheid. De Statenfractie overhandigde tevens een petitie met 2.688 gebundelde handtekeningen aan de Commissaris van de Koning.

Ook de petitie roept op om te stoppen met het afschot van katten. Ondanks de 2.688 handtekeningen en de steun van vijf van de elf politieke partijen, gaf het bestuur van de provincie Utrecht geen gehoor aan de oproep.

Provincies kunnen zelf beslissen of ze de zwerfkat aanwijzen als bejaagbare diersoort. De gedachte hierachter is dat katten roofdieren zijn, en daarom een bedreiging vormen voor vogels. Vooral voor de weidevogels wordt gevreesd, omdat hun voortbestaan onder druk staat. Uit onderzoek van SOVON (Vogelonderzoek Nederland) blijkt echter dat katten geen bedreiging vormen voor weidevogels.
 
Niet zelden worden er tijdens de jacht op zwerfkatten ook gewone huiskatten afgeschoten. Door het vizier is het verschil namelijk niet te zien, omdat er zowel in uiterlijk als gedrag geen onderscheid valt te maken tussen een verwilderde kat en een gewone huiskat. De cijfers lijken dat te bevestigen. Zo werden er tijdens een telling 140 zwerfkatten in de provincie Utrecht gesignaleerd, maar worden er jaarlijks tussen de 700 en 1000 katten in de provincie afgeschoten.
 
Uit de vele ondertekeningen op de petitie die de afdeling van de Partij voor De Dieren Utrecht lanceerde tegen het afschieten van zwerfkatten, en de ruim 136.000 handtekeningen die de Dierenbescherming landelijk inzamelde voor hetzelfde doel, blijkt dat er een groot draagvlak bestaat om een einde te maken aan de jacht op verwilderde zwerfkatten.
 
De motie van de Partij voor de Dieren om te stoppen met het afschieten van zwerfkatten kreeg echter geen meerderheid in de Utrechtse Staten. De PVV, GroenLinks, SP en 50Plus stemden voor de motie. De VVD, PvdA, D66, CDA, CU en SGP wilden de verwilderde kat echter op de provinciale afschotlijst handhaven. “Het zal je huisdier maar zijn dat op deze manier aan zijn einde komt. We zullen de provincie daarom in de toekomst blijven vragen om te stoppen met de jacht op zwerfkatten en om diervriendelijke oplossingen die wel duurzaam zijn,” aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht.

‘Bunnikse kracht’ nodig om moeilijke bezuinigingen te vinden

20131106 BUNNIK  De gemeente gaat vanuit de Bunnikse samenleving ‘expertgroepen’ samenstellen, die samen met ambtenaren op zoek gaan naar oplossingen om de noodzakelijke bezuinigingen voor 2015, 2016 en 2017 in te vullen. Vorige week ging de gemeenteraad unaniem akkoord met het Plan van Aanpak Bezuinigingen 2015-2017, die als titel ‘Bunnikse Kwaliteit’ meekreeg. In Woudenberg en Zeist wordt momenteel al ervaring opgedaan met dezelfde werkwijze.

Lees verder op de website van t Groentje

Tientallen nieuwe donorregistraties in Doorn

20131106 DOORN  De Doornse Donorweek sloot zaterdagmiddag bij voetbalclub DEV Doorn af met 32 digitale registraties in het Donorregister JAofNEE.nl. 
De Doornse Hockeyclub en DEV Doorn die de actie organiseerden, zijn blij met het resultaat.

Lees verder op de website van De Kaap

Woedende burgers stappen naar bestuursrechter en Ombudsman

20131106 BUNNIK   Omwonenden van het Eikenpad wijzen het aanbod van wethouder Bert Koopmanschap om onder strikte voorwaarden met een alternatieve fietsroute te komen, van de hand. Zij noemen de voorwaarden onrealistisch. Inmiddels heeft een advocaat dit officieel aan de gemeente laten weten.

Lees verder op de website van t Groentje

Resten Koningstuin Rhenen gevonden

20131106 RHENEN   Archeologen hebben in Rhenen restanten gevonden van een oude koningstuin. Op de plek rond de huidige Paardenmarkt had in de 18e eeuw een Duitse koning zijn hof. Bij de opgravingen zijn een waterput en delen van vermoedelijk een oude weg gevonden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Toeristische Overstap Punten herkenbaar en zichtbaar

20131106 PROVINCIE UTRECHT  Waar zet je de auto neer en begin je met een mooie wandeling of fietstocht? Die plekken zijn voor de recreant straks gemakkelijk te vinden met het netwerk van Toeristische Overstap Punten (TOP’s).

Op 1 november ondertekenden de provincie Utrecht de intentieverklaring partnerschap met de ANWB en de Gebiedscommissies Utrecht-West, Kromme Rijnstreek en Vallei & Heuvelrug. Zij werken samen om het netwerk TOP’s te realiseren.

De TOP’s zijn plekken waar je de auto neer kunt zetten en de verschillende routes voor wandel-, fiets- en vaartochten beginnen. Hier vind je informatie over het gebied en de routes en meestal kun je er ook iets drinken. De komende jaren komt er een heel netwerk van TOP’s die voortkomen uit initiatieven van deelnemers als ondernemers, natuurorganisaties, gemeenten en lokale terreinbeheerders. Die initiatieven ontstaan niet zomaar. De samenwerkingspartners werken hier hard aan. In het westen van Utrecht, met name in het Groene Hart zijn al vier TOP’s geopend. Voor de zomer 2014 worden nog drie TOP’s gerealiseerd bij Jachthaven Marnemoende in IJsselstein, Vinkeveen Haven en Salmsteke. In de Vallei & Heuvelrug staan Fort Vechten, het Theehuis Eemnes en Slot Zeist op de rol. Het is belangrijk dat er veel plaatsen met routes TOP’s komen zodat de bezoeker de TOP’s ook herkent en gebruikt. Op 1 november is de nieuwe TOP-bewegwijzering gepresenteerd, die aansluit op de eigen gebiedsidentiteit. De ANWB heeft de TOP’s opgenomen op de site Het land van de ANWB. Bekendheid via regionale, provinciale en samenwerking met de ANWB zorgen voor bekendheid bij de bezoeker

Gedeputeerde Ralph de Vries vindt de samenwerking belangrijk. Deze samenwerking heeft partijen met elkaar verbonden, waardoor een sterk plan is ontstaan, wat praktisch uitvoerbaar is en waar we vooral een hoop mensen veel plezier mee doen. De TOP’s zullen natuurgebieden ontlasten daar waar dat nodig is.
Deelnemers betalen mee aan de plaatsing en onderhoud van de eigen TOP. Het voordeel van een TOP locatie zijn zit in veel zaken, waaronder dat de deelnemer meegenomen is in de campagne van de regio. De campagne wordt versterkt door de provinciale webportal Utrecht Your Way (www.utrechtyourway.nl). De verschillende vormen van samenwerken tussen de provincie en de regio’s leidde de afgelopen drie jaar al tot een groei van 400% online bezoekers op Utrecht Your Way. We vieren nu de 1 miljoenste unieke bezoeker van de periode 2012-2013!

VVD en wethouder: tunnel voor verdreven dassen

20131106 LEERSUM / AMERONGEN  Wethouder en VVD staan achter de aanleg van een dassentunnel, nu de uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein de dassen van een stukje foerageergebied berooft.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Najaarsvlagen op de Plantage

20131106 ELST  Het Utrechts Landschap schept ook dit jaar weer graag de gelegenheid om de herfst op de Plantage Willem III te beleven. Op zaterdag 9 november staat een gids om 14.00 uur voor u klaar op de parkeerplaats van de Plantage tussen kom Elst en het ecoduct aan de N225 tussen Rhenen en Elst.

Houdt u met kleding en schoeisel vooral rekening met de vaak snel veranderende weersomstandigheden en hebt u een verrekijker, neem hem mee.
De wandeling is kosteloos, duurt circa 1½ uur,  aanmelden is niet nodig.
Voor meer info: www.utrechtslandschap.nl


Kinderen brengen burgemeester ontbijt

20131106 UTRECHTSE HEUVELRUG  Vanochtend brachten kinderen van De Schakel uit Leersum een ontbijtje bij burgemeester Frits Naafs op het gemeentehuis. In zijn kamer gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 400.000 kinderen samen ontbijten op zo’n 2.000 basisscholen.

vergroot foto

Nieuwe koers voor ’t Baken

20131106 WIJK BIJ DUURSTEDE Basisschool ’t Baken moet weer een aantrekkelijke school gaan worden. Door zich te onderscheiden zal de school straks weer een vaste plek moeten gaan krijgen in het scholenpalet in de gemeente. Inmiddels is gestart met de sloop van het oude Reviusgebouw, waar over enige tijd een nieuw gebouw zal komen waarin ’t Baken een nieuw onderkomen zal krijgen.

Lees verder op de website van t Groentje

P21 wil egalisatiefonds voor ‘sociaal domein’

BUNNIK  P21 wil een egalisatiefonds instellen om de risico’s in te perken die de overheveling van voorzieningen in het ‘sociale domein’ van rijk naar gemeente met zich mee zal brengen. Dat liet fractievoorzitter Henk Meerdinkveldboom vorige week tijdens de begrotingsraad weten. Wethouder René Walburgh Schmidt van financiën wijst het idee van de hand.

Lees verder op de website van t Groentje

Liberalen: norm 30% sociale woningbouw loslaten

20131106 BUNNIK   De Liberalen willen de norm om bij elk woningproject 30% voor de sociale sector te bouwen, loslaten. Dat liet fractievoorzitter Jan Buzepol vorige week tijdens de begrotingsbehandeling weten. Volgens de partij sluit de norm niet meer aan op de behoeften van mensen die in Bunnik en omgeving wonen.

Lees verder op de website van t Groentje

Recordopkomst bij cliëntendag Wmo-raad

20131106 ODIJK  De Wmo-raad van de gemeente Bunnik organiseerde vorige week vrijdag een bijeenkomst voor cliënten en organisaties over de participatiemaatschappij en eigen kracht. Voor de eerste keer was een theaterbureau ingeschakeld om met humor een en ander duidelijk te maken. Bijna honderd mensen zaten in de zaal.

Lees verder op de website van t Groentje

Nationaal Schoolontbijt op AZC groot succes

20131106 LEERSUM  De leerlingen van AZC Meander De Hoogstraat hebben dinsdagochtend genoten van Het Nationaal Schoolontbijt. Net als ruim 400.000 basischoolleerlingen op 2.000 scholen in het hele land ontbeten ze gezamenlijk met vers brood, divers beleg en melk.

De kinderen van Meander de Hoogstraat komen vaak zonder ontbijt op school. Rond 10.00 uur komt er dan van alles uit de tas. In het begin waren dit ongezonde dingen, zoals snoep. Maar omdat de school ervoor heeft gekozen om de kinderen bewust te maken van gezonde voeding en het belang van een goed ontbijt, komen er nu gevulde wraps, broodjes hamburger, dubbel belegde boterhammen en fruit tevoorschijn. Een goed ontbijt geeft kinderen bij de start van de dag de energie om te leren, te spelen en te sporten. Door mee te doen aan het Nationaal Schoolontbijt wordt dit nog eens benadrukt.
Het Nationaal Schoolontbijt wordt georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Brood. Een groot aantal partners leverde producten voor een volledig ontbijt, waarbij bakkerij Imminkhuizen uit Leersum zorgde voor vers brood en broodjes. Bakkertje Ongeluk had net als vorig jaar veel pech. Nu was hij in slaap gevallen naast zijn oven met het brooddeeg nog in de kom. Gelukkig kwam mevrouw Imminkhuizen als reddende bakker aangesneld met schalen heerlijke versgebakken broodjes.
Volgens de wereldkinderen van het AZC smaakte het brood van bakker Imminkhuizen Werelds!

Anneke Tappel

Zorginstellingen zoeken samenwerking

20131106 DRIEBERGEN   Vier regionale zorginstellingen in de provincie Utrecht, waaronder ISZ De Brug uit Driebergen, bundelen de krachten op het gebied van revalidatie voor ouderen. Zij gaan nauwer samenwerken in het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden Nederland (GRMN).

Lees verder op de website van De Kaap

De Basis Doorn ‘klaar voor de toekomst’

20131106 DOORN   Militairen die als veteraan uit Mali terugkomen, vinden straks een luisterend oor bij De Basis in Doorn. De noodzaak van die nazorg is geen punt van discussie meer. Dat zei schout-bij-nacht Henk Itzig Heine dinsdag in het nieuwe nazorgcentrum aan de Willem van Lanschotlaan. Prinses Beatrix verrichte de officiële openingshandeling.

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 7 november 2013
16e jaargang nummer 4932


Klik hier voor nieuwste foto’s

Rhenen sluit giftige volkstuintjes

20131107 RHENEN   Rhenen sluit een volkstuinencomplex, omdat de bodem ernstig is vervuild met lood en zink. Volgens het RIVM is er sprake van gevaar voor de volksgezondheid. De gemeente vindt het te risicovol om het complex gedeeltelijk open te houden en saneren is Rhenen te duur.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Uitkomsten centrumdialoog vragen om aanpassing centrumvisie

20131107 ZEIST  Het college wil met de uitkomsten van de centrumdialoog de centrumvisie gaan aanpassen. De afgelopen weken is een dialoog gevoerd met inwoners en ondernemers in Zeist over de toekomst van het centrum. De opbrengst hiervan is verwoord in een integraal advies dat is aangeboden aan college en gemeenteraad.

Als de raad volgende maand ook besluit het advies over te nemen, kan het college aan de slag met het aanpassen van de visie én meteen een aantal korte termijn-maatregelen gaan uitvoeren ter verbetering van het centrum.

In oktober zijn inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren, verdeeld over vier themagroepen, met elkaar in gesprek gegaan over de centrumvisie die de gemeente heeft ontwikkeld. De gemeenteraad had hiertoe verzocht omdat er nog veel vragen en kanttekeningen waren over de visie die er lag. In de dialoog zijn veel suggesties gedaan ter verbetering van de visie. Een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van belangengroepen van inwoners en ondernemers heeft de adviezen uit de dialoogbijeenkomsten in een advies vertaald, waarbij zoveel mogelijk recht is gedaan aan de uitkomsten van de dialoog.

Uitkomsten dialoog
Uit het advies komt een duidelijk beeld naar voren over de gewenste aanpassingen van de centrumvisie.
Enkele hoofdpunten uit het advies zijn: het kiezen voor een duidelijke identiteit van het centrum met focus op duurzaamheid en groen, het open houden van de Slotlaan voor autoverkeer, het verwijderen van overbodige obstakels en rommel en het pas toevoegen van m2 winkelruimte na bewezen behoefte.

Verbeterpunten op korte termijn
Bij het advies heeft de kerngroep een lijst met zogeheten ‘quick wins’ gevoegd. Dit zijn verbeterpunten voor het centrum die op korte termijn, tegen beperkte kosten kunnen worden uitgevoerd. Uit de tientallen suggesties die uit de dialoog naar voren kwamen, heeft de kerngroep er een vijftal als ‘speerpunten’ benoemd: ont-rommel de openbare ruimte, maak een fietsparkeerbeleid, achteraf betaald parkeren in heel Zeist, vul leegstaande winkeletalages en zet looproutes uit door het centrum.
Voor de uitwerking en uitvoering van de eerste korte termijn-maatregelen wordt opnieuw de hulp gevraagd aan de deelnemers van de dialoog.

Kracht van de samenleving
Maar liefst 70 betrokken Zeistenaren, zowel inwoners als ondernemers, reageerden op de oproep om mee te doen met de centrumdialoog. Twee avonden lang voerden zij gesprekken over de identiteit van het centrum, het woon- en verblijfsklimaat, de bereikbaarheid en het versterken van het winkelgebied. Jacqueline Verbeek-Nijhof, verantwoordelijk wethouder voor de plannen voor het centrum: “Het is mooi om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij het centrum en dat er zoveel waardevolle ideeën naar voren zijn gekomen in de dialoog. Ik ben daarom ook blij dat het college het advies in z’n  geheel overneemt. Het past helemaal bij het proces om bij de verdere uitwerking uitvoering van de ideeën óók weer actief de samenleving te betrekken”.

In december neemt de gemeenteraad een besluit over het advies van de kerngroep. In het nieuwe jaar kan dan een start worden gemaakt met de uitvoering van de eerste verbeterpunten.

Jong talent gezocht

20131107 DRIEBERGEN  Speciaal voor kinderen die willen (leren) zingen, kent de Sint Petrus’ bandenkerk het Jeugdkoor. Een gezellige club kinderen van 7 tot 14 jaar die elke week onder deskundige leiding van dirigente Marina Kaldeway van 18.30 tot 19.30 uur repeteert in het parochiecentrum. Het Jeugdkoor ondersteunt zo’n vier keer per jaar de gezinsvieringen in de kerk.

Kom eens langs om te kijken of het Jeugdkoor wat voor je kan zijn. Je kunt ook contact opnemen met Marjolein Tiemens-Hulscher, e-mail m.tiemens@planet.nl of telefoon 06-20774093.

BenW willen meer reclameborden

UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente vindt dat ze te weinig verdient met reclames in de openbare ruimte.  De 75 lage sandwichborden leveren de gemeente jaarlijks €37.800 op, de 44 reclameborden in bushaltes €8.600. Om de inkomsten uit reclame met €50.000 op te voeren wil de gemeente nog eens 50 lichtreclames aan lantaarnpalen mogelijk maken.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Scholenmarkt in Doorn

20131107 DOORN  Donderdag 21 november organiseren de scholen in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug een scholenmarkt. De scholenmarkt is van 19.00 – 21.00 uur in het gebouw van het Revius Lyceum aan de Driebergsestraatweg 6c, 3940 AC in Doorn.
 
Op de markt zijn tien scholen voor Voortgezet onderwijs uit de regio aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden over de te maken schoolkeuze.
 
Alle leerlingen van groep 8 van de basisscholen zijn hiervoor samen met hun ouder(s)/verzorger(s) via hun basisschool uitgenodigd.

Tim Vantol + Colossa in De Peppel

20131107 ZEIST  Tim Vantol trekt dit najaar met zijn vierkoppige band door het land en op zaterdag 16 november doet hij Pop- & Cultuurpodium De Peppel aan! De punkrocktroubadour speelde in het verleden in verschillende punkrock en hardcore bands (onder andere Antillectual) en tourde mee met de Revival Tour, maar hij besloot enkele jaren terug om verder te gaan met zijn akoestische songs.

Alleen of met band toert hij intensief door heel Europa. Hij ging mee op tour met grote namen als Nothington, Chuck Ragan, Dave Hause en The Menzingers. Op 19 april verscheen het tweede album van Tim Vantol, If We Go Down, We Will Go Together!. Het album bestaat uit negen akoestische folk punk songs, met Vantols herkenbare mooie, rauwe stemgeluid. Denk Frank Turner, Chuck Ragan met een vleugje Gaslight Anthem. In het voorprogramma laat de rockband Colossa je dansen en meezingen met hun melodieuze, persoonlijke en meedogenloze muziek.

De deuren op de Montaubanstraat 106 in Zeist gaan open om 20.30 uur en kaarten kosten € 6,00 in de voorverkoop (via www.peppel-zeist.nl of bij Primera) of € 9,00 aan de deur.

Kleuters Valkenheuvel openen nieuwe kippenhok kinderboerderij

20131107 DRIEBERGEN  Gisteren werd het nieuwe kippenhok van Kinderboerderij ’t Woelige Nest in Driebergen-Rijsenburg officieel geopend door leerlingen van Daltonschool De Valkenheuvel. Zij mochten de opening verrichten omdat ze tijdens de Koningsspelen klusjes hebben gedaan en daarmee geld hebben ingezameld voor de kinderboerderij. Dankzij deze donatie kon de kinderboerderij de kippen van een nieuw en beter verblijf voorzien.

Eerst mochten de kinderen de naam van het kippenhok onthullen, die heel toepasselijk De Valkenheuvel luidt. Daarna werd het kippenluikje van het hok geopend en keken alle kleuters nieuwsgierig toe hoe de kippen één voor één het hok verlieten. Ook de binnenkant van het kippenhok, ingericht met comfortabele leghokjes, werd door de leerlingen aan een grondige inspectie onderworpen. Als dank ontvingen zij uit handen van het bestuur een doosje met eieren van de kinderboerderij-kippen.

Bestuurslid Wendy Straatman-Appel is De Valkenheuvel erg dankbaar voor dit initiatief: “Net als vele andere organisaties merken ook wij dat het in het huidige economische klimaat moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Met ons team van vrijwilligers werken wij hard om ervoor te zorgen dat de kinderboerderij fijne plek is en blijft voor jong en oud. Daarom doet het ons goed dat vele inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en bedrijven in de gemeente de kinderboerderij een warm hart toedragen en zich willen inzetten voor het behoud daarvan. Bijvoorbeeld met een initiatief als dat van De Valkenheuvel.”

Fraai wandkleed onthuld

20131107 WIJK BIJ DUURSTEDE  Gisteren onthulde Wil Kosterman een bijzonder wandtapijt, dat werd gemaakt door de naaldwerkgroep. Het verhaal van de bisschop David van Bourgondië werd door de handwerksters in beeld overgenomen. Zes dames hebben dit met naald, draad en zweet, passend en metend volbracht. De breedte van het kleed is ongeveer twee meter.

Lees verder op ditiswijk.nl
het nieuws van 8 november 2013
16e jaargang nummer 4933


Klik hier voor nieuwste foto’s

Waterliniemuseum Fort bij Vechten

20131108 VECHTEN  De naam van het nieuwe museum op Fort bij Vechten is bekend: ‘Waterliniemuseum Fort bij Vechten’. Het wordt de plek waar straks van alles te beleven valt rondom de Hollandse Waterlinie. In maart 2015 wordt het museum geopend. En dat is precies het jaar dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie 200 jaar bestaat. Op dit moment wordt er flink gebouwd op Fort Vechten.

Lees verder op de website van t Groentje

Fietssnelweg door Eikenpad voorlopig van de baan

20131108 BUNNIK  Het drie meter brede fietspad van rood asfalt door het plantsoen van het Eikenpand is voorlopig van de baan. Dat heeft wethouder Bert Koopmanschap gisteravond bekend gemaakt. De wethouder nam dit besluit nadat fractievoorzitter Jan Buzepol van De Liberalen hem erop had gewezen dat het collegebesluit buiten de kaders van het raadsbesluit valt en daarmee onrechtmatig is.

Lees verder op de website van t Groentje

Huurgeschil met Bunnik ’73 eindelijk opgelost

20131108 BUNNIK   Het al jaren slepende huurgeschil tussen de gemeente Bunnik en voetbalvereniging Bunnik ’73 is opgelost. De gemeente is nu bereid een bedrag van 29.000 euro aan huurschuld kwijt te schelden. Formeel moet de gemeenteraad nog instemmen, maar gezien de reacties in het Open Huis van afgelopen donderdag is dit slechts een formaliteit.

Lees verder op de website van t Groentje

Verkiezing ‘Zoutschrijver van het jaar’

20131108 REGIO  Woensdag 4 december gaat de tweede editie van de verkiezing ‘Zoutschrijver van het jaar’ van start. Schrijvers die wonen in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Renswoude, Wijk bij Duurstede kunnen van 4 december tot en met 17 januari 2014 hun boek [verschenen tussen 1 november 2012 en 31 oktober 2013] indienen.

Tijdens de Boekenweek in maart van dit jaar werd deze prijs voor het eerst uitgereikt aan schrijver Maarten van Bommel met zijn boek Verborgen schaduw.
De prijs is vorig jaar geïnitieerd door D66Utrechtse Heuvelrug. Voor de 2e editie zijn ook D66 Wijk bij Duurstede en D66 Rhenen aangehaakt en kunnen schrijvers uit het gehele werkgebied van de Bibliotheek Z-O-U-T meedingen naar de prijs!

D66 vindt het belangrijk om aandacht te blijven geven aan de vele kanten van cultuur die in de gemeenten aanwezig zijn. Het blijkt dat er veel schrijvers woonachtig zijn in de regio zuidoost Utrecht met een zeer divers oeuvre. ‘Door de organisatie van deze verkiezing wil D66 meer aandacht geven aan deze schrijvers en wil D66 de lokale schrijvers en hun werk een grotere bekendheid geven en het lezen van hun werk stimuleren’, aldus Cosmas Blaauw, voorzitter van D66 Utrechtse Heuvelrug/Rhenen.
Helma Bouman van de Bibliotheek Z-O-U-T is sinds 2010 actief met het opbouwen van een netwerk  van lokale schrijvers door middel van het initiatief ‘Schrijvers van Z-O-U-T’. Door hier nu ook een verkiezing aan te verbinden kan er nog meer bekendheid gegeven worden aan de schrijversrijkdom in onze regio.

De kick-off op 4 december zal plaatsvinden tijdens het Cultuurcafé in het Calypsotheater in Wijk bij Duurstede. Schrijvers en belangstellenden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. Hoofdgast van deze avond is schrijfster/columniste Marjan Berk.
Meer informatie over de verkiezing en de kick-off is te vinden op www.zoutschrijver.nl

4,2 miljoen voor Driebergse Hoofdstraat

20131108 DRIEBERGEN   Wethouder Homan trekt 4,2 miljoen euro uit om de Driebergse Hoofdstraat veiliger te maken. Maar waarschuwt wel dat hierdoor de lokale belastingen kunnen stijgen. Het mocht tussen de 3,5 en 7 miljoen euro kosten, het worden er 4,2. Met dat bedrag kan de Driebergse Hoofdstraat veilig genoeg gemaakt worden, denkt wethouder Homan.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Wim van Amerongen: Wijks we-deropbloei in woord en beeld

20131108 WIJK BIJ DUURSTEDE   Op maandag 18 november verschijnt een nieuw boek van journalist Wim van Amerongen: De wederopbloei van Wijk.  In dit boek doet hij verslag van de immense verandering van Wijk bij Duurstede sinds de jaren zestig; een armoedig, verpauperd stadje van amper 4.000 inwoners.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Duurzaam leven in Wijk

20131108 WIJK BIJ DUURSTEDE  Hoe scoort de gemeente Wijk bij Duurstede op duurzaamheid? Dit is onderzocht door Rabobank Kromme Rijnstreek. Niet eerder werd duurzaamheid op zo’n specifiek geografisch niveau onderzocht, terwijl juist de directe leefomgeving het welzijn van mensen bepaalt. Op 7 november overhandigt Jeroen de Heer, directievoorzitter Rabobank Kromme Rijnstreek, de Duurzaamheidsmonitor Wijk bij Duurstede aan burgemeester Poppens en wethouder Peek van de gemeente Wijk Bij Duurstede.

Lees verder op ditiswijk.nl

Jeugdhulp gaat ons allen aan

20131108 DOORN  Dinsdag 5 november waren in het Cultuurhuis in Doorn vertegenwoordigers aanwezig uit het brede veld van onderwijs, zorg en welzijn, jongerenwerk, de politie, de gemeente én individuele hulpverleners. Wethouder Elisabeth van Oostrum trapte af met de stand van zaken rond de transitie Jeugdzorg.

vergroot foto

Daarna discussieerden de deelnemers over de uitkomsten van een eerdere bijeenkomst met ouders en jongeren over hun wensen. Centraal in de discussie stond de vraag wat deze wensen betekenen voor ieders werk en hoe iedereen hieraan kan bijdragen. Aan het eind van de bijeenkomst presenteerden alle leden van het Dorpsteam + zich.

Pilot Dorpsteam +

De pilot van het Dorpsteam + in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is ontstaan vanuit het idee van de transitie Jeugdzorg, dat de jeugdzorg anders, goedkoper en slimmer georganiseerd moet worden. Doel van het team is de geïndiceerde jeugdzorg terug te dringen én snelle inzet van zorg. Tijdens de pilot kan het team ervaring opdoen met hulp dichtbij én op maat. Met een snelle inzet van ambulante zorg zonder indicatie kan de gemeente kosten besparen. De regie blijft echter in handen van de inwoner.
Het Dorpsteam+ moet een laagdrempelige en herkenbare toegang aan de inwoners bieden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij complexe vragen van meervoudige gezinsproblematiek gaan leden van het team naar gezinnen toe voor een gesprek.

De leden van het Dorpsteam + brengen elk hun eigen expertise in van waaruit zij maatwerk kunnen leveren. Wie zitten in het team?:
        Nicole Becker, MEE
        Lisette van den Brink, MEE
        Martie van Esschoten, VitrasCMD
        Elke van Kooten, VitrasCMD
        Sanne van Mourik , Bureau Jeugdzorg
        Joep van Dam, Welnúh
        Angelique van der Berg, Jeugdhulp op maat
        Vera Maas, Handje helpen
        Han van Beek, Kwintes
        Vacature, school CJG-er

Contact en meldingen
Het is de bedoeling dat de meldingen voor Bureau Jeugdzorg vanaf 1 januari 2014 rechtstreeks naar het Dorpsteam + gaan. Voor meldingen kunt u rechtstreeks contact opnemen van Jolande van der Molen, coördinator van het CJG Utrechtse Heuvelrug en van het Dorpsteam +. Meer informatie vindt u op de website van het CJG: www.cjgutrechtseheuvelrug.nl .

Auto vol hennep in Doorn

20131108 DOORN  Na een melding rond 05.15 uur dat drie mannen in de Groenlinglaan in Maarn zich verdacht ophielden bij een auto, gingen agenten ter plaatse. Zij zagen dat de auto wegreed en zetten de achtervolging in. Bij de kruising Poortse Bos en Amersfoortseweg ging de auto richting Doorn.

De bestuurder negeerde stoptekens van de politie en reed met hoge snelheid verder om plotseling af te slaan in een doodlopend zijstraatje in de bossen. Toen de agenten aankamen bij de auto waren de inzittenden gevlucht. De motor draaide nog en in de auto troffen de agenten enkele zakken met hennep. De auto werd in beslag genomen voor onderzoek.

Maartje Meijer CD Release

AUSTERLITZ  Op 16 november Maartje Meijer CD Release van haar debuutalbum Virgo in het Beauforthuis. Omringd door ijzersterke gastmusici pakt Maartje Meijer uit met een veelzijdig oeuvre, van eigentijdse fuga’s tot melodieuze pop en rauwe jazz. De jonge pianiste, zangeres en componiste treedt op met haar trio, het achtkoppige koor New Amsterdam Voices, gitarist Jesse van Ruller en Sean Fasciani op contrabas.

Maartje Meijer maakt muziek – ze zingt, speelt, arrangeert én componeert. Meijer is daarmee een opvallende duizendpoot – de meeste jazzmuziek in deze wereld wordt in de regel gespeeld en geschreven door mannen en gezongen door vrouwen.

Wie luistert naar Virgo zal haar liefde voor eigenwijze pop en onvoorspelbare improvisaties opmerken: van Bach tot Brad Mehldau en van Randy Newman tot Sufjan Stevens.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

datum, 16 nov 20.15 uur
Maartje Meijer CD Release met Jesse van Ruller & New Amsterdam Voices

Samen denken over invulling kazerne

20131108 DOORN  De mariniers verlaten over enkele jaren de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Nu al wil de gemeenteraad nadenken over een mogelijke herbestemming van het kazerneterrein, dat 22,3 ha groot is. Ook de aangelegen sportterreinen moeten in de herinrichtingsplannen worden meegenomen.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Jongeren ontvangen geld voor eigen project

20131108 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het jongerenwerk van Bunnik en Wijk bij Duurstede komen samen met een nieuw initiatief: project DOE-Geld! Dit project is bedoeld voor jongeren die iets leuks willen organiseren in hun woonplaats. Zij kunnen een idee indienen en krijgen hulp èn geld om het idee van de grond te krijgen.

Lees verder op ditiswijk.nl

Gesprek over nieuwe liftschacht station

20131108 MAARN  Wethouder Tim Verhoef en ProRail zijn in gesprek met inwoners die dicht bij de plek wonen waar een nieuwe liftschacht bij station Maarn wordt gebouwd.  Omwonenden hebben zorgen over hun privacy omdat ze zich onvoldoende hebben gerealiseerd waar de liftschacht precies komt, ondanks dat de tekeningen en de plannen zijn besproken. 

Lees verder op de website van De Kaap

‘De eigenheid van elk dorp is gebleven’

20131108 UTRECHTSE HEUVELRUG  ‘Gebruik de kracht van de samenleving in de dorpen.’ Voor Elisabeth van Oostrum vormde dit motto de rode draad in acht jaar wethouderschap. Vorige week maakte ze in deze krant bekend dat ze na de verkiezingen in 2014 stopt.

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 9 november 2013
16e jaargang nummer 4934


Klik hier voor nieuwste foto’s

Lesje in effectiviteit voor VVA’71

20131109 ACHTERBERG  VVA’71 staat in de hoofdklasse A weer met beide benen op de grond. De formatie uit Achterberg werd na de wedstrijden tegen DOVO (4-2) en DVS’33 (1-1) overladen met complimenten, maar ging op bezoek bij Ajax hard onderuit: 4-1.

Lees verder op de website van de Gelderlander

‘Superinbreker’ uit Rhenen ontkomt niet aan straf

20131109 ARNHEM / RHENEN  Een 24-jarige man uit Rhenen is vrijdag in hoger beroep tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor een serie inbraken en het helen van spullen in onder meer Rhenen en Veenendaal.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Azc-jongeren exposeren in het Cultuurhuis Doorn

DOORN / LEERSUM  Onder de titel ‘Dit is mijn verhaal’ exposeren jongeren die wonen in asielzoekerscentrum Leersum fotografie, artikelen en gedichten uit eigen werk. De opening van de expositie in de Cantina van het Cultuurhuis in Doorn is op donderdag 14 november vanaf 19.30 uur. Dan wordt ook het bijbehorende magazine Dit is mijn verhaal – met werk van de jongeren – gepresenteerd.

Speciale gast tijdens de presentatie op 14 november is Nafiss Nia, de Iraans-Nederlandse dichter, schrijfster, filmmaker, vertaler en journalist. Naast het maken van documentaires en filmscenario’s publiceert ze proza en poëzie.

Zij gaat in gesprek met de jongeren, die onder begeleiding van vrijwilligers van De Vrolijkheid hun talent voor fotografie, journalistiek en creatief schrijven hebben ontdekt. Hun werk gaat over hun zoektocht naar hun plek in de wereld, naar een eigen identiteit. Net als alle jongeren hebben de jongeren die verblijven in azc Leersum talenten en zijn ze gericht op de toekomst, vol energie om de wereld te ontdekken en vol idealen om dingen te veranderen.

Maak kennis met Ilia, Talar, Mohammed en anderen. Gevlucht uit door oorlog verscheurde landen als Syrië en Afghanistan, maar vastbesloten iets van hun leven te maken .De jongeren van azc Leersum vertellen – onder begeleiding van Stichting de Vrolijkheid in voorjaar en najaar 2013 – hun verhaal in woord en beeld. Wat verraste hen aan Nederland? Wat vinden zij mooi aan hun ‘huis’ hier? Waarvan dromen zij?.Tijdens workshops Journalistiek, Fotografie en Creatief Schrijven van stichting De Vrolijkheid legden de jongeren hun verhaal vast in woord en beeld.

Inwoners van de Utrechtse Heuvelrug zijn van harte welkom de presentatie bij te wonen: donderdag 14 november, 19.30 uur, Cantina Cultuurhuis Doorn. De expositie ‘Dit is mijn verhaal’ maakt deel uit van de activiteitenreeks Vluchtelingen in beeld en is t/m 31 december te zien in het Cultuurhuis in Doorn.

Odijkers planten bomen langs Singel

20131109 ODIJK  Inwoners van Odijk hebben flink de handen uit de mouwen gestoken. Meer dan honderd vrijwilligers hielpen met het planten van nieuwe bomen langs de Singel in het dorp.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Nieuwe plattegronden in centrum wijzen u de weg

20131109 ZEIST   Erfgoedpartners Zeist, Stichting Centrummanagement en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en nieuwe plattegronden voor het centrum van Zeist ontworpen. De plattegronden zijn vorige week geplaatst op de 16 informatiezuilen die in het centrum staan en bieden bezoekers een goed overzicht van de winkelgebieden in het centrum van Zeist.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

DVSA voetbalt niet door onderzoek KNVB naar vechtpartij

20131109 AMERONGEN   De voetbalwedstrijd tussen DVSA en Focus’07, die zaterdagmiddag in Amerongen gespeeld zou worden, gaat niet door. Reden van de afgelasting is een vechtpartij na de vorige wedstrijd van DVSA tegen Oranje Wit uit Elst (2-3), vorige week.

Lees verder op de website van De Kaap

Eindelijk: nieuwbouw Revius lyceum

20131109 DOORN  Voor een nieuw Revius-lyceum trekt de gemeente Heuvelrug ruim tien miljoen euro uit. De school wordt moderner en compacter, en iets kleiner dan eerst gedacht. De school doet er zelf nog 1,7 miljoen bij, waarmee het totale budget voor nieuwbouw komt op 12 miljoen euro. Daarmee wordt het Revius een compactere school dan het nu is.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Romeinse wachttoren Fort Vechten 10 jaar

20131109 BUNNIK   Op zondag 17 november is het ongeveer 10 jaar geleden dat diverse groepen voor levende Romeinse geschiedenis een offerceremonie hielden om de goede gunst van de goden af te smeken voor de wachttoren die bij Fort Vechten zou verrijzen. Op 17 november is de wachttoren en het Romeinse kamp er omheen van 12.00 tot 16.00 vrij toegankelijk.

Lees verder op de website van t Groentje

het nieuws van 10 november 2013
16e jaargang nummer 4935


Klik hier voor nieuwste foto’s

Vriendenschaar zet HDS verder op achterstand

20131110 LEERSUM   HDS heeft zondag een belangrijke wedstrijd in strijd tegen degradatie verloren van Vriendenschaar. De bezoekers uit Culemborg gingen door een 0-1 overwinning in Leersum met de drie punten naar huis. Na afloop van het duel was HDS-trainer Frank Brouwer niet bereikbaar voor commentaar. Zijn ploeg verkeert in een steeds kritieker wordende situatie.

Lees verder op de website van De Kaap

CDW zorgt voor stunt tegen koploper

20131110 WIJK BIJ DUURSTEDE Met een meer dan verdiend gelijkspel tegen het ongeslagen Scherpenzeel heeft CDW laten zien dat er wel degelijk potentie zit in het team van Frits van den Berk. Twee keer werd een voorsprong genomen , via de 1-1 bij de rust kwamen de bezoekers in de slotminuut nog gelijk, het werd 2-2 en daarmee kwam de aanstaande kampioen goed weg.

Lees verder op ditiswijk.nl

Schapen maken ‘winterse oversteek’ naar Zuylestein

20131110 LEERSUM   Zo’n driehonderd heideschapen zijn zaterdagmorgen rijksweg N225 in Leersum overgestoken, voor een tocht op het langoed van kasteel Zuylestein.  De Grebbeveldkudde stak rond 11.00 vanuit de Zuylesteinse bossen de N225 over. De schapen begrazen Landgoed Zuylestein voor de winter.

Lees verder op de website van De Kaap

Druk bezocht najaarsconcert EMM Leersum

20131110 LEERSUM  Zaterdag 9 november gaf Muziekvereniging haar najaarsconcert in de Binder in Leersum. Voor een volle zaal liet EMM haar van haar beste kant zien. Het concert werd geopend door de leerling slagwerkers “Forte”, vol enthousiasme lieten zij diverse etudes horen, die zij o.l.v. Sandra v Luijtelaar hadden ingestudeerd.

Toen was het de beurt aan het Klein Orkest, het opleidingsorkest van de harmonie. Zij speelden diverse leuke stukken o.a. Colonel Hathi’s march van de film Jungle Book met mooie solo’s van de trombones en La donna e Mobile van Verdi, Peter van Bokhorst liet het enthousiasme eraf spatten.
De harmonie o.l.v. dirigent Rob Dronkers bracht een zeer gevarieerd programma, met de prachtige volle klanken van Olympic Spirit werd geopend waarna werd vervolgd met de filmmuziek van Braveheart afgewisseld met mooi popmuziek van Adèle (Skyfall) en Micheal Jackson en een mooi Concertino for Flute, waarin de solisten, Marja van Lee, Nellie van Andel en Peter v Bokhorst schitterden.

De majorettes lieten erg leuke shows zien op andere Police Academy. De minirettes wisten iedereen weer te vertederen met hun verkeersshow en prinsessenshow. Het team van de majorettes gaf een demonstratie van een wedstrijdshow. Waaruit bleek dat de ontwikkelingen bij de majorettes razendsnel gaan. Instructrice Gerda v helden laat zien, dat zij met haar team die ontwikkelingen kan volgen.

In het deel na de pauze werd het gevarieerde programma voortgezet door het Melody Percussion Corps onder leiding van Sandra van Luijtelaar. Zij brachten ook vlotte nummers zoals Grease mooi opgeluisterd door een show van de Majorettes. Ook Melomania en Time for a malletsong werden op een mooie manier over het voetlicht gebracht. Al met al een concert vol variatie en muzikaal entertainment waar het publiek volop van heeft genoten.

EMM kan altijd nog nieuwe muzikanten gebruiken, nieuwsgierig geworden kijk op www.emmleersum.nl

Echtpaar van Kuijk uit Zeist 60 jaar getrouwd

20131110 ZEIST  Echtpaar van Kuijk vierder op zondag 10 november hun 60 jarig huwelijk jubileum. Het echtpaar werd zondagmorgen verrast met een bezoek van burgemeester Koos Janssen die de felicitaties kwam overbrengen namens de gemeente Zeist.

Lees verder op slotstadnieuws.nl

Mooie overwinning Bourgondië

20131110 WIJK BIJ DUURSTEDE  Voor de heren van Bourgondië stond voor de tweede keer in korte tijd een wedstrijd tegen het net iets hoger geplaatste Limes op het programma. Na de bloedstollende wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen de nummer twee, die nipt maar knap met 3-2 verloren werd, was er vooraf weer voldoende vechtlust aanwezig om er een goede pot van te maken.

Lees verder op ditiswijk.nl

Nieuwe hofhouding Sparrenarren

DRIEBERGEN  Afgelopen zaterdag 9 november is de Hofhouding 2013 – 2014 van de Sparrenarren bekend gemaakt. De nieuwe Hofhouding werd onder begeleiding van live muziek letterlijk naar binnen geblazen. Aan burgermeester Frits Naafs was het vervolgens de taak om de 3 onherkenbare leden van de Hofhouding te ontmaskeren.

Als eerste werd ontmaskert de nieuwe Prins: Remko van de Haar, ex Raad van 11 lid en als getogen inwoner van Driebergen bekend met het carnaval. Vervolgens werd ontmaskert de Adjudant; Roland van Lunteren, al vele jaren werd zijn naam geroepen, het moest er gewoon een keer van komen.
Erg leuk is dat zijn vrouw Naomi een ex-Prinses is. Als laatste werd de Prinses bekendgemaakt: Fione van Gorkom. Ondanks haar lichamelijke ongemakken van de laatste jaren geeft dit haar een enorme “drive” om dit te doen en mee te maken. Leuk is dat ook haar man een keer Adjudant is geweest.

Ook deze Hofhouding heeft er weer ontzettend veel zin in, zij zullen er helemaal voor gaan en gaan er ongetwijfeld een leuk carnavalsseizoen van maken. De Sparrenarren heten overigens iedereen van harte welkom aanstaande zaterdag 16 november vanaf 15.00 ’s middags bij de Jeugdprinsverkiezing in De Leuterie (clubgebouw Pink Panthers) Toegang is gratis!

F.P. Kooij

Ruime zege voor dames Schaerweijde

20131110 ZEIST  In de overgangsklasse B hebben de hockeysters van Schaerweijde ruim gewonnen van MEP. In Zeist werd het 6-0. Schaerweijde was duidelijk de betere partij. MEP kon geen vuist maken, zelfs niet toen de Zeisters enige tijd met negen spelers in het veld stonden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Ongelukkige nederlaag FC Driebergen

20131110 DRIEBERGEN  FC Driebergen heeft een zeer teleurstellende nederlaag thuis geleden in de streekderby tegen Bunnik’73 met 0-2. Een wedstrijd van de gemiste kansen die talrijk aanwezig waren. Zowel in de eerste helft als tweede helft heeft FC Driebergen zeker acht open doel kansen die niet verzilverd konden worden.

vergroot  foto1  foto2  foto3  foto4

Er ontbreekt gewoon een scorende spits die kan afronden; maar ondanks deze missers was het wel een leuk pot voetbal met veel spanning tegen een fysiek sterke tegenstander .

Vooral in de 1e helft was het de zeer zwak leidende arbiter Roeleveld (Mijdrecht) die een grote stempel drukte op het spel. Twee buitenspel doelpunten afkeurde en zelfs een die door het vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter weg gewuifd werd. Maar in de 14e minuut werd het 0-1 voor Bunnik ‘73 door een goede uitval en de rechtsbuiten beheerst dit buitenkansje benutte.

Na deze treffer ging FC Driebergen nog meer op de aanval spelen en zag 2 zuivere strafschoppen door de al genoemde scheidsrechter niet gegeven worden hierdoor werd de sfeer iets minder .

In de 20e minuut een levens grote kans voor Jelle Adema die jammerlijk miste en zijn schot van de lijn gehaald zag worden
Wat FC Driebergen ook probeerde de bal wilde niet achter de lijn met kunst en vliegwerk hield de achterhoede van Bunnik’73 stand.
Na nog wat kansen van Tolga Albayrak en Robin Notenboom bereikte Bunnik’73 de rust met een 0-1 voorsprong.

Het 2e gedeelte van deze wedstrijd was heel aardig voor de vele toeschouwers en sterk aandringend FC Driebergen probeerde met een hoog tempo de gelijkmaker snel te scoren .
Maar ondanks dat er in de 60e minuut de 3 wissels ingebracht werden bleven de kansen zich op stapelen met o.a van Pascal van Doorn die de bal voor het intikken had nadat de keeper de bal los liet.

Een hard schot tegen de buitenkant van de paal door Tolga Albayrak .Door een op een te gaan spelen wat altijd een gevaar kan geven en dat klopte ook nu weer in de 74e minuut maar de kans werd uitstekend gekeerd door doelman Michel van Bruggen.
Nadat in het laatste kwartier het publiek nog 4 maal opveerde voor een mogelijk doelpunt van de thuisclub was het aan de andere kant Bunnik’73 dat een snelle counter beheerst af ronde na vermeent buitenspel maar de scheidsrechter negeerde het vlagsignaal 0-2
Zo kwam er een zeer teleurstellende nederlaag tot stand en ging Bunnik’73 met 3 gestolen punten huiswaarts.

As zaterdag 16 november de semi-derby in Doorn aanvang 15.00 Dev-Doorn – FC Driebergen

Muziek in de Theresia – Leon de Kroes

20131110 MAARN  Op zaterdag 16 november 2013 wordt weer een concert gegeven in de Theresiakerk Amersfoortseweg 48 te Maarn. Aanvang 16.00 uur. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Het concert wordt verzorgd door Leon de Kroes, gitaar. Hij speelt gitaarstukken uit diverse periodes en in diverse stijlen onder andere van de componisten Scarlatti, Coste, Barrios en Rodrigo. Het concert duurt ongeveer een uur waarna het mogelijk is onder het genot van een drankje na te praten in de Ark naast de kerk. Voor informatie kunt u bellen met Leon Ruijters 06-51422101.

Leon Ruijters

Helende kracht van humor

20131110 WIJK BIJ DUURSTEDE   In de raadzaal werden vandaag zo’n 60 mantelzorgers uit de gemeente Wijk bij Duurstede flink in de watten gelegd tijdens de jaarlijkse verwendag. Het was de vierde keer dat deze ‘Dag van de Mantelzorg’ werd gehouden. De opening werd verricht door wethouder Jan Burger en coördinator mantelzorg Karen Spierenburg.

Lees verder op ditiswijk.nl

Lintje voor brandweerlieden

20131110 COTHEN/ LANGBROEK  Lovende woorden vanavond in de brandweerpost Cothen/Langbroek. Hier werden verschillende brandweerlieden in het zonnetje gezet. Tijdens de jaarlijkse korpsavond werden diverse medailles, oorkondes en maar liefst vier Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Lees verder op ditiswijk.nl

Voetbalspektakel met SVMM als winnaar

20131110 MAARN   In een waar voetbalspektakel boekte thuisploeg SVMM een 6-3 overwinning op FZO uit Zeist. Met uitzondering van de eerste vijf minuten was het SVMM dat in de eerste helft de dienst uitmaakte en al in de 8e minuut op een 1-0 voorsprong kwam.

Lees verder op de website van De Kaap

Pijnlijk verlies voor SVL tegen hekkensluiter

20131110 LANGBROEK   Zaterdag eersteklasser SVL leed een pijnlijk verlies tegen hekkensluiter Leerdam. In een wedstrijd waarin SVL met name in het eerste half uur oppermachtig was, zakte de ploeg van trainer Jan Gaasbeek in het tweede deel volkomen door het ijs met een 3-2 nederlaag tot gevolg.

Lees verder op de website van De Kaap

FC Driebergen vergeet te scoren in aanloop naar derby

20131110 DRIEBERGEN   Het treffen tegen Bunnik was voor thuisploeg FC Driebergen de wedstrijd van de gemiste kansen. Dat betekende geheel tegen de verhouding in een pijnlijke 0-2 nederlaag voor de ploeg van trainer Bert van den Brom.

Lees verder op de website van De Kaap

Gedegen overwinning voor DEV

20131110 DOORN   Zaterdag derdeklasser DEV behaalde in Vleuten tegen het plaatselijke DESTO een op zich eenvoudige 0-2 overwinning.  DEV-trainer Michel van Aken: ,,Alhoewel het een strijdwedstrijd is geworden en wij het eigenlijk van het voetballen moeten hebben, zijn we nooit in gevaar geweest en hebben we de wedstrijd gecontroleerd uitgespeeld.”

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 11 november 2013
16e jaargang nummer 4936


Klik hier voor nieuwste foto’s

Raadslid Rhenens Belang stapt over naar VVD

20131111 RHENEN  Gemeenteraadslid Jos van Klinken stapt uit de fractie van Rhenens Belang. Vanaf dinsdag gaat hij verder als zelfstandig raadslid in Rhenen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart stelt hij zich kandidaat voor de VVD.

Lees verder op de website de Gelderlander

Snoeien en slepen in het Hoge Bos

20131111 BUNNIK  Vele handen maken licht werk, dat bleek afgelopen zaterdag toen onder leiding van rentmeester Joop Spaans en bosbaas André ongeveer 20 mensen – leden van de Buurtschap Amelisweerd -Rhijnauwen en belangstellenden van buiten ‘ hebben gezorgd voor meer licht in de rij iepen aan de westkant van het Hoge Bos.

Lees verder op de website van t Groentje

Late signalering tegenvaller leges ‘zorgelijk’

20131111 ODIJK   Dit jaar is tot nog toe een bedrag van 269.000 euro minder aan leges omgevingsvergunningen door de gemeente ontvangen dan begroot. Volgens wethouder René Walburgh Schmidt is de te late signalering veroorzaakt door een vertroebeld beeld in een rapportage en zal de fout niet meer voorkomen.

Lees verder op de website van t Groentje

Positieve ontwikkeling financiële situatie WereldKidz

20131111 REGIO  Ruim een half jaar nadat WereldKidz geconfronteerd werd met een dreigend tekort, heeft de organisatie positief nieuws. WereldKidz gaat het financieel redden. Door aanscherping van het financieel en het personeelsbeleid was het verwachte tekort al flink gedaald. Daar komt nu extra geld bij vanuit de rijksoverheid, die als uitkomst van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord heeft besloten om alle scholen extra financiering te verstrekken. WereldKidz ontvangt daardoor nog dit jaar ca. 1 miljoen euro, genoeg om weer financieel in balans te komen.

De financiële achterstand is daarmee ingehaald. De jaarrekening van 2012 zal een negatief resultaat laten zien, de contouren van de jaarrekening van 2013 geven een veel positiever beeld. Dat is iets waar WereldKidz trots op mag zijn. WereldKidz is blij dat haar continuïteit gewaarborgd is en het zich kan blijven inzetten voor het leveren van kwalitatief goed onderwijs.
Los daarvan is het in het Nederlandse onderwijs nog steeds geen vetpot, het overgrote deel van de scholen heeft moeite om de financiën rond te krijgen. Daarmee zal ook WereldKidz de komende jaren nog steeds rekening moeten houden.

Scooteraar gaat onderuit op Koelaan in Zeist

20131111 ZEIST  Bij een ongeluk op de Koelaan in Zeist heeft een scooterrijder maandagmiddag een flinke klap gemaakt. De man raakte zo zwaargewond dat toegesneld ambulancepersoneel de traumahelikopter opriep. Die hoefde uiteindelijk niet te landen.

Lees verder op de website RTV Utrecht

Heren Schaerweijde opnieuw onderuit

20131111 ZEIST  De hockeyers van Schaerweijde hebben opnieuw met grote cijfers verloren. HGC was met 7-0 te sterk voor de ploeg uit Zeist. HGC kwam al in de eerste minuut op voorsprong en bouwde die alleen maar steeds verder uit. Schaerweijde kreeg het ene na het andere doelpunt om de oren en moest lijdzaam toezien hoe de drie punten in Wassenaar bleven.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Belangrijke zege handbalsters Fortissimo

20131111 COTHEN  De handbaldames van Fortissimo hebben zondagmiddag een belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie op SEW. In Cothen werd het 28-25. Bij rust stonden de gasten nog op een 13-15 voorsprong. Na de pauze boog Fortissimo de achterstand echter om in een overwinning.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Viking verliest zijn eerste wedstrijd in de zaalcompetitie

20131111 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen zaterdag moest Viking naar Leiden toe om daar aan te treden tegen Pernix. Deze vereniging is de gedoodverfde kandidaat om kampioen te worden. Viking, waarin aanvoerder Roy Knijff, in de voorbereiding geblesseerd geraakt aan de schouder, niet kon spelen. Zijn broer Jesper verving hem, is nog niet zo ver en moest dus de huid zo duur mogelijk verkopen.

Lees verder op ditiswijk.nl

Samenwerking bij mountainbikeroutes Heuvelrug

20131111 RHENEN/VEENENDAAL   Het Utrechts Landschap, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de Nederlandse Toerfietsunie in Veenendaal hebben gezamenlijk de Stichting Mountainbiken Utrechtse Heuvelrug opgericht. Doel van de nieuwe organisatie is het verbeteren, vernieuwen en verlengen van mountainbikeroutes op de Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Arena verliest nipt van Atlantis

20131111 RHENEN  Afgelopen zaterdag was het alweer zo ver, de 1e wedstrijd van het zaalseizoen. Altijd lekker om thuis te beginnen voor het eigen publiek en in het eigen vertrouwde Gastland.
Arena heeft een drukke voorbereiding gehad met wisselende wedstrijden. Arena was zaterdag dan ook helemaal klaar voor om goed voor de dag te komen.

Atlantis voor Arena een geheel onbekende tegenstander. Dat maakt het ook weer extra interessant dan dat we onze tegenstander elke seizoen tegen komen. Zo hebben we deze competitie nog meer van deze wedstrijden.

Arena tekende voor de 1-0 waarna Atlantis direct antwoorde met een tegentreffer. Atlantis heeft een gevarieerd spel. Ze spelen een hoog bal tempo en straffen kleine foutjes of even niet goed opletten in de korfzone genadeloos af. Atlantis liep naar 1-4 voorsprong uit. Ze schoten met scherp. Arena moest meer controle krijgen anders zou het een pijnlijke middag worden.

Arena kon tot 4-6 redelijk antwoorden met goed en verzorgt korfbal. Atlantis liep binnen no time weg van Arena en bracht hun voorsprong naar 6 goals. Arena moet scherper worden en meer druk op Atlantis uit oefenen. Dit lukte goed en zo kon Atlantis afgestopt worden. Arena rechtte haar rug maar eens en kam weer terug tot 9-10. Atlantis kon vlak voor rust nog een treffer noteren, en zo een voorspong van goals te gaan rusten.

De gehele 2e helft was een spannend spektakel. Om en om vielen de goals. Het verschil dat er even was in de 1e helft was niets meer van terug te zien. Arena was niks minder als Atlantis. We hadden het goed onder controle, en zelf waren we zeker van onze zaak in het opzetten van de aanvallen. Er werd door iedereen hard gewerkt. Arena kwam in de 2e helft nog keer op een voorsprong van 1 goal, alleen konden we geen van beide keren deze uitbreiden naar 2. Atlantis noteerde vaak direct weer een gelijkmaker. Arena noteerde 2 minuten voor het einde de 17-17. We leken op weg naar een punt, echter was het toch Atlantis die in de laatste minuut de winnende treffer maakte met een doorloopbal.

Een hele zure nederlaag was het gevolg. Maar we hebben als team wel een goede prestatie neer gezet. Hier kunnen we verder op bouwen. Volgende week wacht ons een moeilijke uitwedstrijd tegen ACKC.

Doelpuntenmakers: Michael 6, Robert 5, Christiaan 4, Lisanne 2

Robert Burger

Mooie muzikale avond in Maarn

20131111 MAARN   Harmonieorkest Manderen gaf zaterdagavond 9 november een gratis concert in het clubgebouw aan de Buurtsteeg in Maarn. Alle stoelen en banken waren tot de laatst plaats bezet.
Samen met de Zeister muziekvereniging Voorwaarts werd een gevarieerde muzikale avond verzorgd voor 80 man publiek.

Voorwaarts beet onder leiding van John Leenders de spits af met een ruim een half uur durende try-out ter voorbereiding op hun deelname aan een muziekconcours in Wychen.
Gespeeld werden o.a. Into the joy of spring van James Swearingen en Pilatus, mountain of dragons van Steven Reineke.

Met een zeer snelle wissel maakten de orkestleden van Voorwaarts plaats voor Harmonieorkest Manderen dat onder leiding van nieuwe dirigent Egon Smit een gevarieerd programma aanbood.
Het openingsnummer La Storia van Jacob de Haan liet het aan de creatieve toehoorders over er een eigen verhaal bij te verzinnen. Dit in tegenstelling tot het tweede nummer Like a child, waarin de gedachte wie de jeugd heeft, heeft de toekomst muzikaal mooi en in alle eenvoud werd vormgegeven. De nummers Madurodam en Nanga Parbat namen het publiek mee naar twee uitersten. Van ons Hollandse landschap met onder andere de klanken van de Amsterdamse Westertoren en het Wilhelmus naar het verre en donkere Pakistan met de roepende olifanten en mysterieuze en dreigende tonen. Met het lekker pittige Spaanse Churumbelerias en bekende nummers uit de film Grease liet Manderen zien dat ze van alle markten thuis zijn. Zowel majestueuze als vrolijke nummers werden met veel plezier gespeeld. En omdat het zo gezellig was in het clubhuis en het buiten pijpenstelen regende, werd met veel enthousiasme het toepasselijke slotnummer It’s raining men gespeeld.
Manderenvoorzitter Nick Breur gaf bij elk muziekstuk uitleg en achtergrondinformatie en sloot de avond af door het publiek hartelijk te bedanken voor de komst ondanks de slechte weersomstandigheden. Ook werden orkesten en dirigenten bedankt voor hun muzikale bijdragen.
Als laatste werden de aanwezigen geattendeerd op de komende Kerstsamenzang in Maarn op woensdag 18 december waaraan Manderen een muzikale bijdrage zal leveren.
Zowel voor als na het concert werd genoten van koffie of thee of een drankje.
Het was een zeer geslaagde avond.

www.manderen.nl – info@manderen.nl

Unitas turnsters succesvol in Wijk bij Duurstede

20131111 DOORN / WIJK BIJ DUURSTEDE  Op zaterdag 9 november werd door de turnvereniging Levitas te Wijk bij Duurstede een turnwedstrijd georganiseerd. Ruim 230 turners en turnsters uit de regio gingen met elkaar de strijd aan waaronder een zevental turnsters van turnvereniging Unitas te Doorn.

De ochtend begon met de jongens en heren. Na het succes van Epke Zonderland groeit de belangstelling onder jongens sterk en dat was ook tijdens de wedstrijd goed te zien. De jongens turnden een volledige zeskamp. In de tweede en derde ronde waren de meisjes en dames aan de beurt. Zij turnden een meerkamp en kwamen uit op de vier damestoestellen: sprong, balk, brug en vloer.

De zeven turnster van Unitas turnden met groot succes. In niveau elf behaalde Paulien Pot een gouden medaille, Anna Rozendaal eindigde 0,3 punten lager en won hiermee een zilveren medaile. Luna Punt behaalde een bronzen medialle. Marielle Greup kwam net 0,3 punten te kort voor een medaille en eindigde op een vierde plaats. Een niveau lager eindigde Josefine Wetters op een achtste plaats en Roos van Veen op de negende plaats. Al met al, zeer goede prestaties voor onze Unitas turnsters. Op zaterdagmiddag 30 november komen de turners en turnsters van Unitas opnieuw in actie, dit keer tijdens de groepsspringwedstrijden in sporthal de Binder te Leersum. Voor meer informatie bekijk onze website www.unitasdoorn.nl

Ellis Schuurman

Midlandia maatje te groot voor KCD

20131111 DOORN   De opening van het zaalseizoen is voor KCD op een teleurstelling uitgelopen. Het bezoekende Midlandia opereerde als een grote favoriet voor de titel en dat was voor de groen witten een beetje te veel van het goede. Weliswaar kon de ploeg het de gasten lang moeilijk maken maar een overwinning zat er eigenlijk geen moment in.

De start van KCD, met een goed spelende Marieke Neijenhuis op de plaats van de geblesseerde Marcella Hardeman, was wel goed want de eerste aanval leverde direct een goal op en tot de tiende minuut bleef de thuisploeg aan de goede kant van de score (3-2) maar daarna demarreerde Midlandia in zeven minuten met liefst zes goals, slechts onderbroken door een zeer fraaie one hander van Laura Briedé: 4-8. Daarmee was de toon van de wedstrijd feitelijk gezet. KCD zette alles in het werk om het gat van vier goals te slechten maar de gasten uit Bunnik waren superieur en de ruststand van 7-11 was dan ook niet verrassend.

Na de korfwisseling scoorde Midlandia direct de twaalfde; opvallend daarbij was wel dat dit inmiddels de vijfde benutte strafworp was. Op zich waren deze nagenoeg allemaal terecht maar het viel wel op dat aan KCD zijde de gehele middag geen enkele keer naar de stip werd gewezen. Dat zegt iets over de slimheid en scherpte van de beide ploegen maar de Doornaars hadden deze middag enkele keren wel reden om zich te beklagen dat zij geen één keer op de strafworpstip plaats mochten nemen. Midlandia ging onverstoorbaar door en liep in korte tijd uit naar 9-15. Met de steun van het publiek herpakte de thuisploeg zich en zo was na ruim een kwartier spelen opeens de spanning terug: 14-16. Maar direct liet Midlandia zien dat voor KCD niets te halen viel: de marge van vier werd hersteld en met nog vijf minuten te gaan stond er 15-19 op het scorebord. Nog één keer zetten de groen witten aan en kort voor tijd was de marge terug gebracht naar twee goals. KCD speelde daarna echter te slordig om het Midlandia echt moeilijk te maken en zo kwam het einde bij een terechte 17-19.
Goals: Michel v.d. Berg 4, Ivo Stomp 4, Geer Janne Baakman 2, Johan Kraan 2, Bart Roodenburg 2, Laura Briedé, Susanne Honingh, Marieke Neijenhuis.

Rik

Herfstmarkt in Amerongen

20131111 AMERONGEN  De vrijwilligers in Amerongen organiseren zaterdag 23 november een gezellige herfstmarkt. Er is veel te zien en te doen, voor volwassenen en kinderen. Op de markt worden pannenkoeken gebakken met meel van de Amerongse molen Maallust; vrijwilligers hebben eigen gemaakte producten gemaakt geschikt voor de wintertuin.

Er is een demonstratie Zweedse houtblokken maken. Ook is een vrijwilliger die uitleg geeft over zelfgemaakte Calendula zalf en die ook te koop aanbiedt. De vrijwilligers organiseren een catering van Glühwein, chocomelk, koffie en thee. Voor kinderen van de basisschool is er in de namiddag een speurtocht in het bos.
Het geheel zal opgeluisterd worden door muziek en zang.
Kortom een gezellige happening voor alle leeftijden. Toegang is gratis. De markt opent om 10.00 uur en sluit 16.00 uur, bij de Tabaksschuur Veenseweg 8 in Amerongen.
Parkeren bij groene entree Burgwal in Amerongen; vandaar 3 minuten lopen naar Tabaksschuur.

Mieke van Barneveld

FC Driebergen verbant voetballers na geweld

20131111 DRIEBERGEN   Het bestuur van voetbalclub FC Driebergen heeft een aantal spelers van de A1 voorlopig verbannen van de club. Zij waren zaterdag betrokken bij een geweldsincident tijdens de wedstrijd tegen VVIJ. De scheidsrechter zag zich genoodzaakt om het duel te staken.

Lees verdere op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 12 november 2013
16e jaargang nummer 4937


Klik hier voor nieuwste foto’s

Op de grens van de Heuvelrug

20131112 LEUSDEN  Op zondag 17 november organiseert het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, een publiekswandeling in de Troet. De Troet maakt deel uit van landgoed Den Treek-Henschoten en ligt vlak bij Leusden-Zuid.

vergroot foto

De start is aan de Treekerweg tegenover nummer 7, boerderij De Bruine Haar, 3832 GW Leusden.  De gidsen van het IVN gaan samen met u kijken naar de natuur op de grens van hoog en laag: de grens van de Utrechtse Heuvelrug met de Gelderse Vallei. De wandeling duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis, honden kunnen niet mee.

De grens van hoog en laag, de grens van de Utrechtse Heuvelrug met de Gelderse Vallei, geeft een verrassende afwisseling van landschappen te zien, van productiebos naar gemengd bos, van kleinschalige landbouw naar nieuwe natuur en van nat naar droog. Nergens is de grens tussen twee verschillende landschappen zo duidelijk als hier. Mensen leefden op die grens, omdat ze zo profiteerden van het beste van beide landschappen. Die geschiedenis komt aan bod, zowel cultuurhistorisch als de landschappelijke vormen. De IVN gidsen gaan met u kijken naar de herfstelementen in de natuur.
                                                                                         
Meer informatie: IVN, tel. 033-4803509 of mail: wandelingen@ivnamersfoort.nl
Foto: Boerderij De Bruine Haar (foto: Gisela Baremans-Panjer) 

Limit by Mass op Catch-Up

20131112 WIJK BIJ DUURSTEDE   Na een succesvol optreden bij de laatste Catch-Up staat Limit by Mass op 16 november als hoofdact op het podium. De vijfkoppige Cothense band speelt de beste rockmuziek uit alle tijden. Naast Limit by Mass zijn er optredens van The Mellow, De Ramptoeristen en Consillium.

Lees verder op de website van  t Groentje


Gemeente koopt af te danken lantaarnpalen

20131112 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente is voor 1,7 miljoen euro eindelijk eigenaar van de 8380 lantaarnpalen op de Heuvelrug geworden. Vorig jaar werd het contract met lantaarnpaalbeheerder Citytec opgezegd, vanwege de hoge kosten in combinatie met slechte prestaties. Probleem was nog wel de afkoopsom voor de ruim achtduizend lantaarnpalen.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug


Rouwstoet Bram Ouwehand rijdt langs dierenpark

20131112 RHENEN   Bram Ouwehand is maandag in Rhenen in besloten kring begraven. Ouwehand gold als één van de grote steunpilaren achter Ouwehands Dierenpark. Hij overleed donderdag op 96-jarige leeftijd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht


Cuneratoren Rhenen voorlopig zonder torenhaan

20131112 RHENEN De torenhaan van de Cuneratoren in Rhenen is dinsdagmorgen naar beneden gehaald. De gemeente wil zo voorkomen dat hij wordt gestolen. Burgemeester Joost van Oostrum beklom de toren, om het metalen gevaarte eigenhandig van de sokkel te halen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Rechtszaak over ondergrondse wietfabriek

20131112 ZEIST/UTRECHT   In Utrecht staat een 61-jarige man terecht voor de ondergrondse wietkwekerij die dit voorjaar in Zeist werd ontdekt. De kwekerij in het bos bestond uit een gangenstelsel en vier ondergrondse ruimtes, waar onder meer dieselagregaten en een kwart miljoen wietplanten stonden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht


Huiskamer is te klein…

20131112 ZEIST  Als je een jubileum wilt vieren, en het gezin bestaat uit 9 kinderen en hun aanhang, 16 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen, dan is de huiskamer snel te klein! Dat was reden voor E.P.M. van Kuijk-Heijmans (84) en H.G.M. van Kuijk (83) om te kiezen voor een zaal in de Biltse Hoek om hun 60 jarig huwelijk te vieren.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist


PostNL verliest aanbesteding Utrechtse Heuvelrug

20131112 UTRECHTSE HEUVELRUG   Het Groenekanse bedrijf Van Straaten Post gaat alle brieven en belastingaanslagen van de gemeente bezorgen. Bij de aanbesteding van de postdiensten is de huidige bezorger PostNL gepasseerd. De prijs was niet het belangrijkste criterium bij de gunning, aldus burgemeester Frits Naafs.

Lees verder op de website van De Kaap

Dalto/BNApp.nl deelt de punten

20131112 DRIEBERGEN  In een voor het publiek erg aantrekkelijk duel had Dalto lang de beste papieren. Een voorsprong van 4 doelpunten (20-16) werd echter weer weggegeven. In een bloedstollende eindfase met veel emotie en een gele kaart hadden beide ploegen de kans om te winnen. Dat werd verzuimd zodat beide ploegen met een punt genoegen moesten nemen.

Bij Dalto verliep de voorbereiding niet vlekkeloos, met een aantal blessures en ziekte. Grote verrassing in de basis was René Siedsma, vorig seizoen nog spelend in het derde .Verder was Leanne Schimmel nieuw in de basisacht. Lieveke Meiling was er na een seizoen blessureleed ook weer bij.

Dalto schoot letterlijk uit de startblokken met twee rake schoten van Bart Nieuwenweg (100%) binnen de minuut. LDODK had hierop niet direct een antwoord, want pas in de vierde minuut werd de score voor LDODK geopend. Dalto wist het scoringsinitiatief te behouden en had steeds een kleine voorsprong. LDODK liet het verschil echter niet oplopen. René Siedsma (totaal vijf goals) maakte de 6-3 en daarmee zijn eerste goal in de hoofdmacht, het was een mooie met één hand. LDODK had gelijk een antwoord klaar, maar de eerstvolgende aanval was het alweer 7-4 met de eerste goal van Leanne Schimmel voor Dalto. .Bij 9-7 kantelde de wedstrijd heel langzaam. De ballen vielen voor Dalto net aan de verkeerde kant en LDODK kwam weer gelijk en zelfs voor. De scores bleven om en om gaan tot 13-13. Hierna was het Dalto dat weer het initiatief overnam met alweer de vierde goal van Siedsma. De 17-14 was van Barbara Brouwer van afstand, maar de ploegen gingen met 17-15 rusten.

De tweede helft was voor het publiek om van te smullen met veel goals, hoog speeltempo, strijd en inzet. Dalto kwam het meest scherp uit de kleedkamer. Een geruisloze goal van Lieveke Meiling was de openingstreffer. Toen Barbara Brouwer twee (kanon) schoten achter elkaar van afstand raak schoot leek Dalto het beslissende gaatje te slaan (20-16), maar al snel kwam LDODK weer gelijk..Loraine Vissers stond op en met twee goals op rij zette zij Dalto weer op voorsprong. LDODK gaf echter geen moment op en al snel was het weer gelijk. Dalto wist nog eenmaal op een twee punten voorsprong te komen; een doorloopbal van Barbara Brouwer en een afstandsschot van Jelle Steenbeek: 27-25 en de winst leek alsnog binnen. Toch wist LDODK heel knap weer gelijk te komen en de twee minuten die nog volgden waren zenuwslopend, met kansen over en weer, maar bij 27-27 klonk het eindsignaal.

Desiree Brouwer

Politie krijgt nieuwe informatie over Heulmeisje

20131112 UTRECHTSE HEUVELRUG   In de zaak van het Heulmeisje heeft zich een nieuwe tipgever gemeld. Die heeft de politie verteld dat twee mannen het dode en nog altijd onbekende meisje in 1976 hebben gedumpt op de parkeerplaats bij Maarsbergen, waar ze na haar vondst naar is vernoemd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 13 november 2013
16e jaargang nummer 4938


Klik hier voor nieuwste foto’s

Subsidie voor ideeën tegen jeugdwerkeloosheid

20131113 REGIO  Wie rondloopt met een creatief idee om de jeugdwerkeloosheid in de regio aan te pakken, kan hiervoor een financiële bijdrage aanvragen. Met deze bijdrage wil de regio Utrecht Midden 1275 extra jongeren in 2014 (weer) naar school of aan werk te helpen. Initiatieven van jongeren zelf hebben een streepje voor.

Aanvragen
Een initiatief kan men indienen op jeugdwerkloosheid@utrecht.nl. Aanvragen moeten voor 8 december 2013 zijn ingediend. Wie wil weten aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen kan terecht op: www.utrecht.nl/subsidieactieplanjeugdwerkloosheid.

Jeugdwerkloosheid
De werkloosheid onder jongeren loopt sterk op. Vooral onder schoolgaande jongeren die op zoek naar een stage, jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een niet-westerse achtergrond.

15 gemeenten in de Regio Utrecht Midden stellen € 182.500 beschikbaar om de jeugdwerkeloosheid in de regio aan te pakken. Het geld komt uit het regionale actieplan Jeugdwerkloosheid. Zij werken daarin samen met onderwijsinstellingen, werkgevers, UWV en jongerenorganisaties.

Ankie herkent haar man vooral tijdens de afwas

20131113 BUNNIK  Nico (74) en Ankie Vuijk (65) zijn 46 jaar getrouwd. Ze leidden een actief bestaan. Maar de laatste jaren is Nico erg veranderd. Vier jaar geleden werd de diagnose Parkinson gesteld. Vorig jaar werd hij ook nog geopereerd aan een tumor in zijn nek. Ankie verzorgt hem dagelijks.

Lees verder op de website van t Groentje

“Meer geld nodig om kleedkamers op te knappen”

20131113 ODIJK  Het door de gemeente voorgestelde budget om de kleedkamers die vastzitten aan sporthal De Tol op te knappen, is ontoereikend. Dat zegt voorzitter Van Vulpen van de stichting Sporthal Bunnik. Hij vreest dat de overdracht van de kleedkamers aan de stichting op deze manier zal leiden tot hogere exploitatielasten.

Lees verder op de website van t Groentje

Vrijwillig 53 jaar actief voor de collecte

20131113 WERKHOVEN   Er wonen veel trouwe collectanten in onze gemeente, maar mevrouw Van de Steeg-van Vulpen uit Werkhoven heeft wel een record gebroken. Zij was maar liefst 53 jaar betrokken bij de organisatie en coördinatie van de collecte van het Epileptie Fonds in haar woonplaats.

Lees verder op de website van t Groentje

Waterschap stemt in met tariefverhoging

20131113 PROVINCIE UTRECHT   Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet door met een tariefverhoging die ertoe kan leiden dat de kosten bij klanten van het waterschap met vijftig procent stijgen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Auto opengeknipt na botsing op N411 bij Bunnik

20131113 BUNNIK   Op de provinciale weg N411 bij Bunnik is woensdagochtend een auto op een boom gebotst. Daarbij hebben twee inzittenden nek- en rugklachten opgelopen. Een derde passagier raakte lichtgewond.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Heuvelrug langs meetlat Jong Lokaal Bokaal

20131113 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente is voor de prijs -het beste positieve jeugdbeleid in een Nederlandse gemeente- genomineerd door de Jongerenraad Utrechtse heuvelrug. Eerste stap was een plaats op een longlist met 37 gemeenten. En nu vindt Heuvelrug zich ineens terug op de shortlist, met nog maar 12 gemeenten.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Bedrijventerrein Maarsbergen nu ook al onzeker

20131113 MAARSBERGEN  Het ging lang goed met de plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Maarsbergen. Gisteren in de gemeenteraad liep het toch spaak, omdat de gemeente twee miljoen moet bijbetalen. Helemaal aan het oostelijkste randje van Maarsbergen -langs de agrarische Haarweg- moet een nieuw bedrijventerrein aangelegd worden.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Genomineerden BHIK ondernemersprijs 2013 bekend

20131113 BUNNIK  De genomineerden voor de BHIK ondernemersprijs 2013 zijn bekend. Uit de vele inzendingen zijn dit jaar Broekies Entertainment Group, Keukenstudio Beelen, Jos Mulder Carrosseriebouw, Précon Food Management B.V. en X-Sense events genomineerd

De Bunnikse Handel en Industrie Kring (afgekort BHIK) looft voor de tweede keer een ondernemersprijs uit. Dit jaar gaat de prijs naar de ondernemer of organisatie in Bunnik (Odijk, Werkhoven en Bunnik) die ‘Bunnik’s lef’ heeft getoond en bewezen heeft succesvol te zijn als ondernemer in moeilijke tijden. Het thema voor de ondernemersprijs verschilt jaarlijks. De winnaar kan een ZZP’er zijn, maar ook een grote organisatie. Bestuursleden van de BHIK zijn daarbij uitgesloten van deelname.

Vanuit inwoners en ondernemers kwamen er veel aanmeldingen binnen. De jury heeft deze aanmeldingen beoordeeld en meegewogen in haar beslissing. Uiteindelijk zijn er vijf bedrijven gekozen die nauw aansluiten bij het thema ‘Bunnik’s lef’. Deze vijf bedrijven onderscheiden zich en zijn verschillend qua vorm en omvang.

De onafhankelijke jury die de nominaties beoordeelt bestaat uit burgemeester Hans Martijn Ostendorp (voorzitter), Ronald van Delft van de BHIK en Herman Olde Hartmann, specialist op het gebied van financiële dienstverlening en ook inwoner van Odijk. Hij kent de Bunnikse samenleving goed en is een waardevolle aanvulling op de jury.
De jury heeft een bezoek gebracht aan de vijf genomineerden en was onder de indruk. De voorzitter, burgemeester Ostendorp geeft aan dat de genomineerden alle vijf bij voorbaat kanshebbers zijn. “Het zijn bedrijven waar we trots op mogen zijn ze in de gemeente te hebben.” Inmiddels is zorgvuldig bekeken welk bedrijf het meest in aanmerking komt voor Bunnik’s lef en is door de jury een winnaar gekozen. Deze wordt op woensdag 27 november a.s. bekendgemaakt.
De prijsuitreiking vindt vanaf 16.30 uur plaats in bij BHIK lid Mereveld, Mereveldseweg 9 in Utrecht.

Sinterklaas op 16 november in Bunnik

20131113 BUNNIK  Zaterdag 16 november komt de Sint aan in Nederland en hij vertrekt daarna zo snel mogelijk naar Bunnik. De Sint en zijn pietenkapel komen weer per boot over de Kromme Rijn uit de richting Rhijnauwen. Aankomst bij de raadhuisbrug om 14:00 uur waar de Sint bij de ijsbaan aan land zal gaan.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Gerrit Nellestein neemt afscheid bij Volksbelang


20131113 WIJK BIJ DUURSTEDE   Vijftien jaar lang heeft Gerrit Nellestein zich met hart en ziel ingezet voor Volksbelang. In de inkleuring van de stad heeft hij deze jaren een grote bijdrage geleverd. “Iedereen een thuis” is de basis van zijn handelen. Zijn taak als directeur-bestuurder is overgenomen door Batian Nieuwerth.

Lees verder op de website van t Groentje

Bouwen voor leegstand?

20131113 WIJK BIJ DUURSTEDE   Evenals de SP heeft inmiddels ook de PCG vragen gesteld over de mogelijke leegstand van lokalen in het basisonderwijs. Aanleiding is de binnenkort te starten nieuwbouw van de Brede School. Wordt er niet gebouwd voor leegstand is de vraag van de beide partijen.

Lees verder op de website van t Groentje

Uitermate bevreesd voor verkeersveiligheid buitengebied

20131113 ODIJK / HOUTEN   De gemeenteraden van de buurgemeenten Bunnik en Houten hebben gezamenlijk een motie opgesteld waarin de provincie Utrecht duidelijk wordt gemaakt dat een oostelijke ontsluiting via de Parallelweg de voorkeur geniet. De provincie wordt gevraagd de maatregelen aan de Burgweg N410 ‘ waaronder een vrijliggend fietspad – te heroverwegen.


Lees verder op de website van t Groentje

Schouwmeesters zijn echte liefhebbers

20131113 REGIO  Hoogheem raadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van het water in de hele regio. Om te controleren of landeigenaren de sloten goed onderhouden, worden schouwmeesters het veld in gestuurd. Cees Jansen en Bert van der Houwen uit Houten zijn beiden al vele jaren actief als schouwmeesters bij het waterschap.

Lees verder op de website van t Groentje

Hillen Consort in Cothense kerk

20131113 COTHEN  Op zondag 24 november zal een in de protestantse kerk op de Brink in Cothen een concert gegeven worden door het Hillen Consort, bestaande uit Lucie Hillen, mezzo-sopraan, Piet Verwijmeren, fluit, en Hubert Koniuszek, luit.

Lees verder op ditiswijk.nl

Biljartclub Valentijn 40 jaar jong

20131113 DRIEBERGEN  Biljart Club Valentijn uit Driebergen bestaat dit jaar 40 jaar. Onder de bezielende leiding van de Heren Bannink, Folge, Radstok en Hoogerdijk bloeit de club als nooit tevoren. Ze spelen alweer 5 jaar in Biljart Cafe De Krim die ook de lustrum-spel-bijeenkomst met gulle gaven opluisterde.

Lavendel zorgde voor de bloemenhulde die na afloop van de onderlinge wedstrijdjes tijdens de prijsuitreiking werd gegeven aan Suus v Wijk. Ook Floor en Ahrend werden in het dankwoord niet vergeten. Rien van Wijk deelde als verrassing aan alle deelnemers als prijs een rollade uit zodat iedereen naar huis ging met een voldaan gevoel. Zeker de organisatoren vd Heuvel en Groeneveld.
Op de foto staat ons gezelschap in vol ornaat. Het hesje wordt, zoals al jaren gebruikelijk, verzorgd door Brasserie Brocante.

Hans Groeneveld

Sinterklaas ook weer in Amerongen!

20131113 AMERONGEN  Op zaterdag 16 november is het weer zover, Sinterklaas komt met zijn gevolg ook weer naar naar Amerongen. Zoals altijd betekent dat weer spektakel en plezier op De Hof in Amerongen. De Sint komt binnen via de Tol met Bende Gek en Bram Pepernoot die hem begeleiden naar het oude gemeentehuis in een lange stoet.

Vanaf kwart voor twee wordt het publiek al opgewarmd in afwachting van Sinterklaas met zijn gevolg. Wat zal er dit jaar weer gebeuren? Om twee uur wordt de Sint op het bordes van het voormalige gemeentehuis ontvangen door de wethouder Verhoef. Dat wordt weer een groot feest of gaat het allemaal mis. Bram Pepernoot heeft weer het nodige geregeld. Als dat maar weer goed gaat, wij zijn benieuwd wat hij er nu weer van bakt.

Na de ontvangst lopen we gezamenlijk naar de Uithof aan de Nederstraat en daar is aansluitend een geweldig feest voor alle kinderen van 3 tot en met 6 jaar. De toegang is gratis. Er is weer een daverend programma, met jawel, Clown Julian. Die zal allerlij fratsen uithalen om de kinderen te vermaken. De Sint en Bram Pepernoot komen ook nog in de Uithof langs en de pieten hebben pakjes meegenomen. Het feest is ongeveer om kwart over vier uur die zaterdagmiddag afgelopen, waarna de kinderen kunnen worden opgehaald.

Jonathan Kits

Schade windhoos Wijk bij Duurstede zeker zeven ton

20131113 WIJK BIJ DUURSTEDE – Het schadebedrag als gevolg van de windhoos in Wijk bij Duurstede begin is zeker 700.000 euro. Dat meldt verzekeraar Interpolis op basis van eigen cijfers. Er kwamen bij de verzekeraar ruim vijftig schademeldingen binnen.Lees verder op de website van RTV Utrecht

Twintig tips na uitzending over Heulmeisje

20131113 MAARSBERGEN   Na de uitzending van televisieprogramma Opsporing Verzocht over de zaak rond het Heulmeisje zijn bij de politie dinsdagavond twintig tips binnengekomen.  Dat heeft politiewoordvoerder Thomas Aling laten weten via Twitter.

Lees verder op de website van De Kaap

Expositie Nieuw Salem

20131113 DRIEBERGEN  In Nieuw-salem exposeert de kunstenares Marie Troost met haar schilderwerk. Zij exposeert in Nieuw Salem van 1 november 2013 t/m 31 januari 2014.

Na haar opleiding aan de Rietveld Academie te Amsterdam heeft Marie Troost diverse exposities gehouden Van de Bijenkorf te Amsterdam tot in een Cultureel Centrum in Curaçao. Marie Troost maakt beeldende kust door diverse technieken namelijk gouaches, textiel, olieverf, pastel en zijdetechnieken. Haar werken kenmerken zich door thematische serieproductie. Veel van het geproduceerde werk wordt vervaardigd in opdracht van derden.
Marie Troost is actief mede-lid van de stichting Ateliers te Driebergen die als hoofddoel heeft de kunst in de regio onder de aandacht te brengen.

Tevens houdt kunstenares Marina Keijning een expositie in de vitrines van haar zelfgemaakte kettingen. Zij exposeert in Nieuw Salem van 1 november t/m 31 januari 2014.
Wat haar het meest aanspreekt is het werken met natuurlijke materialen. Ze maakt o.a. kettingen van half-edelstenen, leer, zelfs het breien van kettingen.

U bent van harte welkom om te komen kijken naar de exposities in Nieuw Salem., de Lei 86 te Driebergen.

Mariëtte de Vries

Burgemeester gaat belangen bierbrouwerijen behartigen

20131113 WIJK BIJ DUURSTEDE   Tjapko Poppens, de burgemeester van Wijk bij Duurstede, wordt de nieuwe voorman van de Nederlandse Brouwers. Hij volgt Hans Wiegel op, die ruim een jaar geleden vertrok.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Raad geeft aanzet tot aanpak fijnstof

20131113 UTRECHTSE HEUVELRUG   Een gezonde en duurzame leefomgeving is onder andere afhankelijk van een goede luchtkwaliteit. Die is, gezien de hoge fijnstofconcentratie, al een hele tijd een heikel punt in Utrechtse Heuvelrug. En daarom diende D66 een amendement (later een motie) in met de bedoeling de hoeveelheid fijnstof in de lucht als meetindicator te gebruiken.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Blinde Poule sponsort trainingsmaterialen

20131113 LANGBROEK  Donderdag7 november 2013 heeft tijdens de training van de jeugd van SVL de overhandiging plaatsgevonden van de eerste trainingsmaterialen die bekostigd zijn uit de opbrengsten van de Blinde Poule.

Lees verder op ditiswijk.nl
het nieuws van 14 november 2013
16e jaargang nummer 4939


Klik hier voor nieuwste foto’s

Penning van Verdiensten voor de heer Gerrit Nellestein

20131114 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vanavond vindt een feestelijke bijeenkomst plaats in het kader van het afscheid van de heer Gerrit Nellestein. Gerrit Nellestein was van 1998 tot september 2013 directeur van Woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede en is nu met pensioen.

Vanuit zijn functie heeft hij zich 15 jaar zeer actief, bevlogen en onvermoeibaar ingezet voor de corporatie, de huurders, de Wijkse gemeenschap in het algemeen en kwetsbare inwoners in het bijzonder. Dit deed hij op continue basis als een visionair met een groot sociaal hart. Tijdens de afscheidsbijeenkomst zal burgemeester Poppens een Penning van Verdienste van de gemeente Wijk bij Duurstede uitreiken aan Gerrit Nellestein.

Gerrit Nellesteijn: Volkshuisvester in hart en nieren
Gerrit Nellestein is een zeer betrokken volkshuisvester, die op eigenzinnige wijze invulling heeft gegeven aan zijn functie. Zo heeft hij een uitgesproken kijk op wonen, woonomgeving en vooral op volkshuisvesting. Zijn aandacht gaat hierbij naar de zwakkeren in de maatschappij, naar mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Veel bijzondere, omvangrijke en minder omvangrijke woningbouwprojecten heeft hij lokaal geïnitieerd en mede tot uitvoering gebracht, zoals Droomhuis, Oranjepoort Langbroek, Ruisdaelhof en Pepijnhof. Dit in samenwerking met betrokken partijen. Hierbij beheerste hij de kunst om toekomstplannen breed te bekijken, essentiële verbanden te zien en mogelijkheden van maatschappelijke ontwikkelingen.

Kenmerkend aan zijn werkstijl is dat hij altijd oog en aandacht heeft voor mensen en hun specifieke (zorg)behoefte, een grote betrokkenheid heeft en toont richting de Wijkse bevolking en organisaties, dat hij vasthoudend is en durft te dromen. Hij heeft oog voor ’samenleven’ in het algemeen en ‘de woonomgeving’ in het bijzonder. Zo initieert hij projecten in de buitenruimte, die de kwaliteit van (samen)leven bevorderen. Buurtopbouw en wonen zijn onder zijn leiding onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Volksbelang is onder leiding van Gerrit Nellestein uitgegroeid tot een organisatie, die actief input en eigen initiatief vraagt van inwoners en andere betrokkenen. Zo hebben Wijkse inwoners en organisaties een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ‘een woonvisie’ door bv. deelname aan zogenaamde ‘visietafels’ en in ‘buurtpanels’. Goede huurders worden beloond via het project ‘Gouden Buur’.

Penning van Verdiensten gemeente Wijk bij Duurstede
Gerrit Nellestein komt in aanmerking voor de Gemeentelijke Penning van Verdienste, omdat hij zich in zijn functie als directeur van Volksbelang, op bijzondere, niet aflatende wijze, gedurende lange tijd, verdienstelijk heeft gemaakt voor en in nauwe samenwerking met de gemeenschap van Wijk bij Duurstede.

‘En alweer is een prachtig project geïnitieerd in de buitenruimte. Bruggen bouwen, kennis delen, samenwerking smeden en dromen laten uitkomen, Gerrit is voortdurend in beweging. Met zijn zeer actieve, bevlogen en onvermoeibare inzet ten behoeve van de Wijkse gemeenschap in het algemeen en kwetsbare inwoners in het bijzonder draagt hij een flinke steen bij aan de kwaliteit van (samen)leven in onze prachtige kleurrijke gemeente. Een visionair met een groot sociaal hart, die een blijvende indruk achterlaat.’ Zo luidt de tekst op de oorkonde, behorend bij deze Penning van Verdienste.

H26 wordt parkeerplaats en ingang Triodosbank

20131114 DRIEBERGEN  Op het terrein van snelwegboerderij Hoofdstraat 26 komt een ondergrondse parkeerplaats voor 400 auto’s, voor de Triodosbank. De bank krijgt ook een toegangsweg via de gemeentelijke boerderij. En misschien ook nog een windmolen.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Tarief waterschapsbelasting voor huishoudens stijgt met 3 procent

20131114 REGIO  Het algemeen bestuur van het waterschap heeft woensdag 13 november de begroting voor 2014 vastgesteld. Door kostenstijgingen stijgen de tarieven voor waterschapsbelastingen volgend jaar voor huishoudens met gemiddeld 3 procent. In het waterschapsbestuur is afgesproken om de tarieven de komende jaren zoveel mogelijk in lijn met de inflatie te laten stijgen. Om dit mogelijk te maken gaat het waterschap flink bezuinigen. Deze bezuinigingen lopen op tot 11 miljoen euro per jaar.

Bezuinigen
De afgelopen jaren zijn de kosten voor waterbeheer flink gestegen. Dat komt vooral door de bijdrage die het waterschap moet leveren aan het landelijke programma voor de versterking van de dijken, het hoogwaterbeschermingsprogramma.
Het waterschap is er de afgelopen jaren in geslaagd deze kostenstijgingen niet geheel door te belasten aan de burger. Hiervoor zijn reserves ingezet en zijn binnen de organisatie efficiëncymaatregelen doorgevoerd.
Gevolg is nu wel dat de bodem van de reserves van het waterschap in zicht komt. Om ervoor te zorgen dat de kostenstijgingen niet volledig worden doorbelast aan de belastingbetaler, gaat het waterschap vanaf 2014 flink bezuinigen. Deze bezuinigingen lopen op van 5 miljoen in 2014 tot 11 miljoen in 2017. Dat is ongeveer 10% van de totale waterschapsbegroting.

Andere verdeling belasting
Het waterschap heft verschillende soorten belasting. Het waterschapsbestuur heeft besloten om de waterschapsbelastingen voor grondeigenaren op een andere manier te verdelen. Hierbij sluit het aan bij de lijn die andere waterschappen in Nederland kiezen.
Grondeigenaren betalen belasting voor hun onverharde (grasland en plantsoenen) en verharde arealen grond (bijvoorbeeld wegen). Er is in de loop der tijd steeds meer verhard oppervlak bijgekomen. Daardoor betaalden eigenaren van onverharde percelen, vaak agrariërs, steeds meer.  
Het bestuur van het waterschap heeft 13 november besloten om de kosten voor onbebouwde grond daarom anders te gaan verdelen. Belasting voor verharde oppervlakten wordt hoger, voor onverharde grond gaat de belasting iets omlaag. Gemeenten en provincies hebben veel wegen, daarom betekent dit vooral voor hen een kostenstijging.
Burgers (zonder veel grond) merken niets van deze verandering. De totale hoeveelheid belasting voor ongebouwde grond wijzigt hierdoor overigens niet.

Precarioheffing op waterleiding

20131114 WIJK BIJ DUURSTEDE   De gemeente Wijk bij Duurstede handhaaft voorlopig haar voornemen om precariorechten te gaan heffen op de waterleiding. Vitens wil de heffing desnoods tot aan de Hoge Raad aanvechten.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Sintconcert Muziekcirkel Driebergen

20131114 DRIEBERGEN  Zondag 24 november organiseert de Muziekcirkel Driebergen een Sintconcert. Naast individuele leerlingen die op verschillende instrumenten te horen zijn, is er ook het “Opstap-orkest” en klas 1 van de jeugdtheaterschool.

Sinterklaas zelf heeft ook een uitnodiging gehad! Het concert vindt plaats in basisschool “de Vuurvogel”, Faunalaan 250 te Driebergen. Tijd: 15.30 uur. De toegang is gratis. .

Diefstal tinnen regenpijp

20131114 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op woensdag 13 november kregen ragenten rond 21:55 uur een melding van een woninginbraak aan de Klooster Leuterstraat in Wijk bij Duurstede. Ter plaatste bleek het niet te gaan om een woninginbraak maar om diefstal van een tinnen regenpijp.

Agenten troffen een 39-jarige man en een 18-jarige man uit Zwolle aan. De mannen waren in het bezit van een betonschaar. De mannen zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. De betonschaar en goederen als handschoenen en telefoons zijn in beslag genomen.

KNVB haalt DVSA uit de competitie

AMERONGEN  Het eerste elftal van voetbalclub DVSA uit Amerongen is door voetbalbond KNVB per direct uit de competitie genomen. Aanleiding is een massale vechtpartij na de wedstrijd tegen Oranje Wit uit Elst, op zaterdag 2 november. De straf geldt tot het begin van het volgende seizoen.

Lees verder op de website van De Kaap

De verleiding van Maarten Westra Hoekzema

20131114 AUSTERLITZ  Maarten Westra Hoekzema leert je op zondag 24 november in de theatervoorstelling ‘De Verleiding’ de weg naar succes
Als een volleerd motivational speaker vertelt Maarten  ons hoe hij van de loser die hij was (een acteur die gedumpt werd door zijn vriendin en  volledig in zak en as zat)  transformeerde in een absolute winnaar: hij heeft een droomjob en hij kan alle vrouwen krijgen die hij maar wilt. 

Het geniale  is de zelfverzekerdheid en onbeschaamdheid waarmee hij ons zijn ‘verleidingstrucks’ verkoopt. Natuurlijk is het duidelijk dat dit een voorstelling is om te lachen, toch weet iedereen waarnaar verwezen wordt. 
Maarten Westra Hoekzema (1980) stond op zijn negentiende in de finale van het Leids Cabaretfestival. In 2005 won hij met de monoloog Soms schrik ik van mezelf op Theater aan Zee de KBC prijs voor beste jonge maker. Met zijn Vlaamse theatercollectief UNM maakte hij onder meer Bye Bye Buchenwald en Tussen hond en wolf. Naar eigen zeggen is Hoekzema ´een simpele jongeman van bijna dertig met een doorsnee intellect en gangbare twijfels.´ Een omschrijving die uitblinkt in eenvoud, net als zijn voorstellingen. En.. hij werd gecoached door Maarten van Roozendaal.


Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zondag 24 nov, 17.30 uur
Maarten Westra Hoekzema – De Verleiding

Filmhuis Doorn vertoont Deense film

20131114 DOORN  Op dinsdag 19 november presenteert Filmhuis Doorn om 20.00 uur een film van een Deense regisseur over de geschiedenis van de samen opgegroeide Lucas en zijn vrienden. Locatie: Cultuurhuis Doorn. De entree is 6,-. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, bij de VVV en bij de receptie van Welnuh in de Kampwegkerk.
Het is nu ook mogelijk een passe-partout te kopen voor het  filmhuis Doorn. Het passe-partout kost 45,- en is t/m december 2014 geldig voor 9 films.

Een waardevolle vriendschap wordt verstoord door een verhaal, verteld door een onzeker kind. Zijn leidster raakt in paniek en reageert totaal verkeerd. Kiezen de mannenbroeders voor de opgejaagde Lucas of geloven ze het kind? Vakmanschap van regisseur en hoofdrolspeler dwingen tot zelfreflectie Iedereen kan slachtoffer worden van karaktermoord. Achterdocht en angst kunnen een gemeenschap misvormen. Een door het leven getekende man zoekt naar eerherstel.

Meer informatie: 0343 523000 of welnuh.nl/activiteiten

Zeist wordt Sinterklaasstad

20131114 ZEIST  Sinterklaas neemt tot 5 december zijn intrek in Het Slot. De gemeente Zeist wordt hiermee het centrum van waaruit de goedheiligman, voor heel Nederland, het Sinterklaasfeest in 2013 zal organiseren. Zo wordt er onder andere een werkkamer, een Pietenkamer en een pakjestestkamer voor de Sint ingericht. Komende zaterdag wordt hij door burgemeester Koos Janssen onthaald.
 
Het Huis-van-Sinterklaas
Sinterklaas neemt tot 5 december zijn intrek in Het Slot Zeist. Het Slot wordt voor dit doel omgetoverd tot ‘Huis-van-Sinterklaas’. Van hieruit zal de goedheiligman het Sinterklaasfeest in heel Nederland coördineren. Vanaf 24 november zijn er rondleidingen en kunnen nieuwsgierigen een kijkje komen nemen om te zien hoe hij het allemaal klaarspeelt. De rondleidingen zijn op 24, 27 en 30 november en op 1 en 4 december. De werkkamer, de pakjestestkamer, de Pietenslaapzaal, de speciale trainingszolder en zelfs de slaapkamer van de goede Sint, zijn dan te bezichtigen. Kaarten kunnen gekocht worden via www.zeistsinterklaasstad.nl of bij Het Slot zelf.
 
“Ik ben heel erg blij dat de Sint dit jaar Het Slot heeft gekozen als slaap- en werkplaats,” reageert burgemeester Koos Janssen. “Gelukkig is het gebouw groot genoeg om er alle pakjes te bewaren. Er wordt zelfs een Pieten oefenkamer ingericht. Dit is een ruimte waar alle Pieten kunnen oefenen hoe ze van de nok van het dak naar de schoorsteen kunnen klimmen. Als ze dit namelijk onder de knie hebben, kunnen ze de pakjes goed afleveren.”
 
Intocht Sinterklaas met Ron Boszhard
Sinterklaas wordt hartelijk ontvangen in Zeist. Burgemeester Koos Janssen verwelkomt hem op 16 november om 13.00 uur voor het gemeentehuis waar hij in het gezelschap van Ron Boszhard arriveert. Burgemeester Janssen zal de Sint de sleutel van Zeist overhandigen zodat hij overal goed naar toe kan nadat hij is ingetrokken in Het Slot. Verder zingt Ron Boszhard een lied en zullen clowns Meatball & van de Camp optreden. Hierna vertrekt de Sint in zijn koets om samen met Ron Boszhard de kinderen in Zeist te ontmoeten. Zij zullen via de Slotlaan, richting Steijnlaan, Bergweg, Voorheuvel, 1e Hogeweg, en weer de Slotlaan, naar het Belcour gaan.
Voorstelling Ron Boszhard
Op zondag 24 november en woensdag 4 december staat Ron Boszhard in het kader van Zeist Sinterklaasstad met zijn theatervoorstellingen “De verdwenen pakjes van Piet” in theater Figi. De voorstelling bestaat uit liedjes met danspieten en ook Coole Piet is aanwezig. Kaarten zijn te koop via www.figi.nl

Opening Oude Dorpskerk Bunnik met open dag

20131114 BUNNIK  De Oude Dorpskerk van Bunnik is geheel vernieuwd. Wie dit wil zien kan terecht op zaterdag 16 november. Na een lange tijd van verbouwing is het zover: de Oude Dorpskerk in Bunnik kan weer gebruikt worden voor kerkdiensten, concerten, huwelijken enzovoorts. Ook het orgel is geheel gerenoveerd.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Stoppen of doorgaan met Odijk – west?

20131114 ODIJK   Het college wil graag starten met de bouw van ongeveer 130 woningen op locatie ’t Burgje. De Liberalen zijn het eens met dit voorstel. CDA en P21 twijfelen nog en hebben nog geen definitief standpunt ingenomen.

Lees verder op de website van t Groentje

‘Heuvelrug op de kaart’ onthuld door wethouder Verhoef

20131114 UTRECHTSE HEUVELRUG   Wethouder Tim Verhoef heeft woensdagmiddag in de Oranjerie van Huis Doorn de website ‘Heuvelrug op de kaart’ onthuld. Hierbij waren ook de historische verenigingen uitgenodigd. Zij vormen een belangrijk platform voor inwoners met belangstelling voor de lokale geschiedenis.

Lees verder op de website van De Kaap

Intocht Sinterklaas op Heuvelrug

20131114 UTRECHTSE HEUVELRUG  Een flink kwarwei wordt het, aanstaande zaterdag. De pakjesboot van Sinterklaas komt op die dag aan in Groningen, maar hij spoedt zich daarna richting de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

Muzikale reis rond de wereld met de Koninklijke Harmonie Doorn

20131114 DOORN  Heeft u op zaterdagavond 23 november nog geen plannen? En houdt u van de mooie klanken van een Harmonie orkest? Heeft u zin in een avond vol muziek? Dan bent u van harte welkom op het Najaarsconcert van de Koninklijke Harmonie Doorn in de Maartenskerk.

Tijdens dit inloopconcert maakt u samen met de Harmonie een reis rond de wereld. Het orkest neemt u deze avond mee op reis naar o.a. Afrika, waar u de leeuwen en de olifanten bijna voor u kunt zien, het koude Antartica waar de bontmutsen en dikke jassen hard nodig zijn en naar Latijns Amerika voor een swingende Tango.
Ook dit jaar is de opzet een informeel inloopconcert waar u onder het genot van een drankje kunt luisteren naar het opstap orkest ‘De Notenkrakers’ en het grote orkest. Natuurlijk laat ook het tamboerkorps van zich horen.

Alvorens de Harmonie dit concert geeft op zaterdagavond 23 november, zullen zij eerst op vrijdagmiddag een kinderconcert geven voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen in Doorn. In twee sessies ontvangt de Harmonie deze middag ± 300 kinderen. De leerlingen zijn op school voorbereid over een Harmonieorkest, muzikale klanken en associaties die je bij muziek hebt. Ook zullen zij een steentje bijdragen aan de aankleding van het concert op zaterdagavond.

Op zaterdagavond 23 november gaan om 19.30 uur de deuren van de Maartenskerk open en om 20.00 uur vangt het concert aan. De toegang is gratis.
De Koninklijke Harmonie Doorn ziet u graag terug in de Maartenskerk voor deze onvergetelijke muzikale reis!

Fiona Veenendaal

Nieuwe Jumbo Driebergen open

20131114 DRIEBERGEN   In het Driebergse winkelcentrum De Sluis is woensdag een nieuwe vestiging van supermarkt Jumbo geopend. Na een verbouwing van ruim twee weken kon bedrijfsleider George Verberne de deuren openen voor het ruim toegestroomde publiek.

Lees verder op de website van De Kaap

Steun voor nieuw plan supermarkt Driebergen

20131114 DRIEBERGEN   Er is een geheel nieuw en aangepast plan ontwikkeld voor de bouw van een Aldi-supermarkt op parkeerterrein Appelgaard in Driebergen. Vorig jaar rond deze tijd werd een ontwerp voor de bouw van zo’n supermarkt op deze locatie radicaal afgewezen, maar nu lijken de sterren gunstig te staan.

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 15 november 2013
16e jaargang nummer 4940

Klik hier voor nieuwste foto’s

Speciale winterexcursie op Fort bij Rijnauwen

20131115 BUNNIK   Staatsbosbeheer nodigt je uit om de parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te ontdekken in winterse sfeer. Fort bij Rijnauwen heeft zijn functie als verdedigingswerk verloren en de manschappen hebben plaats gemaakt voor bijzondere planten en dieren.

Lees verder op de website van t Groentje

Controle in strijd tegen criminaliteit

20131115 ZEIST  Op donderdag 14 november hield de politie, in samenwerking met het Verkeershandhavingsteam en de Belastingdienst een verkeerscontrole op drie locaties in Zeist.

De controle werd gedaan in het kader van extra politie-inspanningen in de donkere maanden oktober tot en met maart. Dit is de periode waarin de aantallen woninginbraken, overvallen, straatroven en autokraken (samen de high impact crimes genoemd) over het algemeen toenemen. In deze periode houdt de politie met grote regelmaat onaangekondigde controles om op die manier de plegers van de misdrijven de pas af te snijden.

Controle
De controle vond plaats op de Utrechtseweg ter hoogte van de Jordanlaan tussen 18.30 en 20.30 uur, de Utrechtseweg ter hoogte van het politiebureau tussen 23.15 en 01.30 uur en de Koelaan tussen 20.45 en 22.45 uur. Auto’s die via ANPR (Automatische Nummerplaatherkenning) naar voren waren gekomen, of auto’s die voldeden aan bepaalde criteria (bijvoorbeeld opvallend rijdgedrag, mogelijk verdachte goederen in de auto) werden gecontroleerd.

Resultaten
Van ruim 1100 auto’s werd het kenteken herkend door de ANPR, onder andere in verband met openstaande belastingschulden of boetes. Alle inzittenden en voertuigen werden door de politie gecontroleerd.
 
In totaal kregen vijf automobilisten een proces-verbaal. Bij 650 automobilisten die gecontroleerd werden, werd een blaastest afgenomen. Hieruit bleek dat twee automobilisten teveel alcohol gedronken hadden.
 
Naast de feitelijke resultaten kwam er ook informatie naar voren wat van belang kan zijn in het kader van het Donkere Dagen Offensief.

Belastingdienst
In totaal bleek er aan € 226.000 aan openstaande vorderingen te staan. Daarvan werd € 5.500 gelijk geïnd. Zeven voertuigen werden in beslag genomen

Walt Wilkins & The Mystiqueros

20131115 AUSTERLITZ  Op maandag 25 november treedt Walt Wilkins & The Mystiqueros in het Beauforthuis. In Nederland verwierf  Walt Wilkins bekendheid als producer van  Sam Baker, met wie hij ook diverse keren in Nederland tourde.

vergroot foto

Inmiddels heeft hij een grote trouwe schare fans in Nederland.

Na tien jaar Nashville-songwriter te zijn geweest, keerde Wilkins terug naar zijn geboortestaat Texas. Daar creëerde hij met zijn banThe Mystiqueros een Texas Hill Country supergroep met  getalenteerde muzikanten en songwriters.

De muziek van The Mystiqueros is schatplichtig aan de seventies countryrock uit Texas en de West Coast , maar ook geïnspireerd op de soul, en kent daarnaast invloeden van Tex-Mex en de Mississippi Delta blues. Kortom, een bonte verzameling muzikale geesten die oorspronkelijke liedjes vertolken. 
De muzikale backbone van de band komt nu naar Nederland, in de bezetting van Walt Wilkins zelf, zanger/bassist Bill Small en ‘oudgediende’ Jimmy Davis (Memphis, Tenessee), die in de jaren ’80 bekendheid genoot als MTV-rockster. Tijdens de tour zal Bart de Win, het Nederlandse lid van de Mystiquero-familie, de band bijstaan op toetsen en accordeon.
Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

Op naar een dementievriendelijke Utrechtse Heuvelrug

20131115 UTRECHTSE HEUVELRUG  Het aantal mensen met dementie in de Utrechtse Heuvelrug zal in 2040 verdubbeld zijn ten opzichte van 2013. Alzheimer Nederland schat het aantal dementerenden in 2040 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 2057.

Daarom heeft wethouder Elisabeth van Oostrum de intentie uitgesproken om van de Utrechtse Heuvelrug een ‘dementievriendelijke gemeente’ te maken.

Aan de volgende doelstellingen gaat gewerkt worden:
  • Taboedoorbreking rond dementie.
  • Een stem geven aan mensen met dementie.
  • Deskundigheidsbevordering voor (vroeg-)signalering van dementie en in het omgaan met dementie.
  • Ontmoetingen tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers en overige inwoners in eigen wijk of dorp of leden van verenigingen.
  • Actieve participatie in de samenleving bevorderen.
Opstarten werkgroepen
De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaren aan de slag met dit belangrijke onderwerp. Vanaf komend jaar gaan bijeenkomsten rondom dit thema plaatsvinden en worden werkgroepen opgestart. Om het leven van mensen met dementie en hun naasten zo makkelijk mogelijk te maken en te laten zien dat mensen met dementie gewoon onderdeel zijn van de samenleving. Mensen met dementie blijven steeds langer zelfstandig wonen. Wij willen dat mensen met dementie daarom deel uit kunnen blijven maken van verengingen, familie en vrienden blijven ontmoeten en nog zelfstandig naar de slager en de bakker kunnen. Dat begint met bewustwording en aandacht van de andere inwoners van de Utrechtse Heuvelrug.
De gemeente is sinds 2009 ook bezig om de dementiezorg vorm te geven in ketenverband. In samenwerking met diverse partijen zijn er inmiddels twee casemanagers actief in de gemeente en zijn er Ontmoetingscentra geopend in Driebergen-Rijsenburg en Amerongen om mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers op te vangen en te ondersteunen.

Nieuwe website voor bestemmingsplannen

20131115 UTRECHTSE HEUVELRUG  Wethouder Tim Verhoef heeft donderdagmiddag de nieuwe website voor bestemmingsplannen gelanceerd.  Daarmee is de oude website voor bestemmingsplannen vervangen.

Op de nieuwe website zijn zowel de oude als nieuwe plannen in één omgeving te raadplegen. Ook plannen die ter inzage worden gelegd kunnen via de nieuwe site worden ingezien.

Wethouder Tim Verhoef is enthousiast als de nieuwe website ter sprake komt: ,,Een ander groot verbeterpunt is dat de kaart nu veel groter wordt weergeven dan op de oude website. Ook kunnen gebruikers op de kaart gelijktijdig bestemmingsplannen met de luchtfoto en de kadastrale kaart bekijken.”

Op de nieuwe website voor bestemmingsplannen is het ook mogelijk om digitaal afstanden te meten en om oppervlaktes te berekenen. Zoeken kan op adres via de kaart of via een lijst van plannen. In totaal zijn op dit moment 156 bestemmingsplannen in te zien.

De nieuwe website is voor alle gangbare webbrowsers geschikt.
De website vindt u via www.heuvelrug.nl/bestemmingsplannen .


Lasten gaan fors omhoog

20131115 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met de meerjarenbegroting 2014–2017. Van harte ging dat niet. Tegen stemden PvdA, PCG en BBNu. Hans Marchal (PCG) gaf in zijn stemverklaring aan dat de begroting nu al bij het oud papier kon.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Brede steun voor verkeerstunnel

20131115 MAARSBERGEN   De Heuvelrugpolitiek staat nog steeds achter het verkeersplan van inwoners Ruud Hartvelt en Jan Huyser uit Maarsbergen. Maar in de commissie Ruimte van de gemeenteraad was kritiek op de hoge kosten niet van de lucht.

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 16 november 2013
16e jaargang nummer 4941

Klik hier voor nieuwste foto’s

SVMM pakt een verdiend punt tegen Focus

20131116 MAARN   Zaterdag vierdeklasser SVMM pakte in eigen huis een dik verdiend punt tegen het als tweede geplaatste Focus. ,,Weliswaar dik verdiend, maar ook een benauwd punt”, aldus SVMM oefenmeester Olaf Kersbergen.

Lees verder op de website van De Kaap

SVL laat tegen Zuidvogels twee punten liggen

20131116 LANGBROEK   Op eigen terrein liet zaterdag eersteklasser SVL het met name in de tweede helft volledig afweten. Daarbij werd een 2-0 voorsprong uit handen gegeven en gingen twee kostbare punten verloren voor de ploeg trainer Jan Gaasbeek.

Lees verder op de website van De Kaap

FC Driebergen heer en meester in streekderby

20131116 DOORN  Thuisploeg DEV kwam er in de streekderby tegen FC Driebergen eigenlijk de gehele wedstrijd nauwelijks aan te pas. Driebergen was van meet af aan heer en meester en dicteerde de wedstrijd. Een 3-7 overwinning was het gevolg.

Lees verder op de website van De Kaap

KCD herstelt zich met eenvoudige zege

20131116 DOORN / BORNE  Al om kwart over elf moest KCD zich melden in Borne maar dat was ook het enige vervelende aan de wedstrijd tegen Groen Zwart want de tegenstander legde de ditmaal in het rood gehulde bezoekers weinig tot niets in de weg en dat leidde uiteindelijk tot een ruime 14-21 zege.

KCD –met Marieke Neijenhuis wederom op de plek van de nog geblesseerde Marcella Hardeman- speelde niet groots maar twee scherpe minuten even halverwege de eerste helft (van 0-2 naar 0-5) en een uitstekende laatste minuut van de eerste helft plus eerste minuut van de tweede helft (met liefst vier treffers!) vormden uiteindelijk de ijkpunten van deze wedstrijd.

De eerste Doornse aanval betekende direct de 0-1 en hoewel Groen Zwart de bal veel had, kwam er geen gevaar van Twentse kant. Pas bij 0-5 konden de Tukkers een eerste keer juichen; dat deerde KCD niet en de ploeg liep gestaag uit naar 4-10 waarna in de laatste minuut de ruststand nog knap naar 4-12 werd getild. De ploegen stonden in de tweede helft nog niet in het veld of het was 4-14 en daarmee was de strijd feitelijk definitief gestreden. Die marge bleef tot tien minuten voor tijd gehandhaafd (9-19), waarbij de Doornse boog langzaam minder gespannen raakte.

In de tussentijd had Paul Kraan de plek van de licht geblesseerde Michel v.d. Berg ingenomen en direct gescoord en had Johan Kraan een uniek moment in zijn korfballoopbaan meegemaakt: een hem toegekende en door hem benutte strafworp werd wegens lopen afgekeurd! Dat alles paste in het beeld van een wedstrijd die toch een beetje als een nachtkaars uitging, hoewel de scheidsrechter er het nodige aan deed om de aandacht te trekken en Groen Zwart moed zal hebben geput uit die slotfase waarin de stand een dragelijker aanzien kreeg. Met 14-21 kwam het einde en kon KCD vaststellen dat de enige ambitie in de top van de derde klasse mag liggen.

Goals: Ivo Stomp 7, Johan Kraan 4, Bart Roodenburg 4, Geer Janne Baakman 2, Susanne Honingh 2, Michel v.d. Berg, Paul Kraan.

CDA: Maatschappelijk drankje blijft gewaarborgd!

20131116 UTRECHTSE HEUVELRUG  Bij de commissie Middelen kwam opnieuw de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) vanwege de gewijzigde Drank- en Horecawet aan de orde. Het gaat om het schenken van alcohol tijdens activiteiten van zogenaamde paracommerciële rechtspersonen.

Lees verdeer op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Doorrijder na aanrijding

20131116 LEERSUM  Vrijdagochtend rond 08.10 uur kreeg de politie de melding dat op de Maarsbergseweg een jongen op een fiets was aangereden door een persoon op een brommer. De bestuurder van de brommer was na de aanrijding doorgereden.

Het slachtoffer, 12 jaar uit Maurik, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft diverse kneuzingen. De Verkeersongevallenanalyse van de politie heeft op de plek van het ongeval onderzoek verricht.

Getuigen gezocht
De politie is op zoek naar de persoon op de brommer. De man of vrouw reed op een zwarte schakelbrommer of crossbrommer, met in het kenteken het cijfer 12 of 21. De persoon droeg een zwarte helm. Heeft u meer informatie over deze zaak, neemt u dan contact op via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

VVD Zeist presenteert kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen

20131116 ZEIST  Op 13 november heeft de VVD Zeist tijdens een algemene ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. “De VVD Zeist gaat met een mix van ervaring en talent een stevig liberaal geluid laten klinken in Zeist”, zo stelt Jacqueline Verbeek-Nijhof, huidig wethouder en lijsttrekker namens de VVD in Zeist.

Lees verder op slotstadnieuws.nl

Respect, ook op internet

20131116 ODIJK  Jongerenwerk De Schoudermantel organiseerde afgelopen woensdag de jaarlijkse Dag van Respect voor kinderen uit de hoge groepen van een aantal basisscholen uit Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met theater werd duidelijk gemaakt dat ook op internet respect voor elkaar belangrijk is en in het gemeentehuis werd gedebatteerd.

Lees verder op de website van t Groentje

Scholenbadmintontoernooi voor groep 8

20131116 BUNNIK /ODIJK /WERKHOVEN Op maandag 11 november werd het scholenbadmintontoernooi voor de leerlingen uit groep 8 van de basisscholen uit Werkhoven, Odijk en Bunnik gehouden in de sporthal de Lindenhof te Odijk.

Lees verder op de website van t Groentje

Combinatiefunctionarissen behalen EHBO-certificaat

20131116 UTRECHTSE HEUVELRUG  Alle tien de combinatiefunctionarissen die dagelijks met schooljeugd en leden van sportverenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug werken, hebben hun EHBO-certificaat behaald.

Lees verder op de website van De Kaap

Bakker in Werkhoven bakt beste amandelstaaf

20131116 WERKHOVEN   Bakker Sjaak Doeleman uit Werkhoven bakt de lekkerste amandelstaven van Nederland. In de jaarlijkse verkiezing versloeg Doeleman met zijn lekkernijen 175 concurrenten van het Echte Bakkersgilde.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

KNVB haalt vechtende elftallen uit de competitie

20131116 AMERONGEN / ELST  De KNVB heeft twee elftallen van de voetbalclubs D.V.S.A. uit Amerongen en Oranje-Wit uit Elst uit de competitie gehaald. Bij een recente wedstrijd tussen de eerste elftallen in de vierde klasse ontstond een vechtpartij.

Lees verder op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 17 november 2013
16e jaargang nummer 4942

Klik hier voor nieuwste foto’s

Mannen Schaerweijde verliest in Tilburg

20131117 ZEIST  De hockeymannen van Schaerweijde komen in degradatiegevaar na een 2-1 nederlaag op bezoek bij promovendus Tilburg. Ben Rutten zette de Brabanders op voorsprong, maar Taeke Taekema scoorde namens de ploeg uit Zeist nog voor rust de gelijkmaker uit een strafcorner.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Wethouder trots op plan met Triodos

20131117 DRIEBERGEN  Wethouder Homan is heel erg trots op de samenwerking met Triodosbank voor stationslandgoed Reehorst. De bank zelf is ook positief, maar houdt nog even een slag om de arm. Wethouder Homan zegt ´ontzettend blij´ te zijn met de uitwerking van de plannen van de Triodosbank voor landgoed de Reehorst, het stuk EHS-bos tussen NS-station Driebergen en snelweg A12.

Lees verder op Heuvelrug Nieuws

Toch een mooie intocht in Rhenen

20131117 RHENEN  Dankzij een collecte van Show Harmonie OBK en donaties kon de intocht in Rhenen dit jaar toch doorgaan. De intocht zaterdagmiddag was net als andere jaren een geweldige show, maar dit keer misschien toch een beetje specialer: zo kan het dus ook.

Lees verder op de website van de Gelderlander

The Pink Floyd Sound

20131117 ZEIST  Zaterdag 23 november 2013 in Pop- & Cultuurpodium De Peppel kun je genieten van de ademende solo’s, zwierige orgeltonen en psychedelische effecten van The Pink Floyd Sound. Zoals de naam het al verraadt, is het benaderen van de sound zoals Pink Floyd die ooit ten gehore bracht, waar The Pink Floyd Sound zich in onderscheidt.

vergroot foto

Een wervelende licht- en videoshow maken het audiovisuele spektakel compleet. Het repertoire van de band omvat Floyd’s gehele oeuvre. De jaren ’60, ’70 en ’80 komen allen rijkelijk aan bod. Veel albums als Dark Side of the Moon, Wish You Were Here en Animals werden eerder al integraal gespeeld. Elke tour heeft nieuwe verrassingen in petto! Met spectaculaire shows in binnen- en buitenland, een prachtige DVD en gastoptredens van o.a. musicalster Brigitte Heitzer staat de band inmiddels internationaal bekend als één van de meest authentieke Pink Floyd tributes. En de fanbasis blijft groeien! De deuren op de Montaubanstraat 106 in Zeist gaan open om 20.30 uur en kaarten kosten € 7,00 in de voorverkoop (via www.peppel-zeist.nl of bij Primera) of € 11,00 aan de deur.

VVA’71 in overtal ruim langs SDV Barneveld

20131117 ACHTERBERG  De 4-1 overwinning van VVA’71 op SDV Barneveld was aan de ruime kant. De zege kwam in de tweede helft vooral stand door een overtal situatie voor de Achterbergers, niet als gevolg van goed voetbal.

Lees verder op de Gelderlander

Vios speelt voor volle zaal

20131117 LANGBROEK  In het dorpshuis “De Toekomst” waren vrijdag en zaterdagavond bijna alle 161 stoelen bezet en keek het publiek naar de toneelvoorstelling “Het vrolijke tankstation” wat werd opgevoerd door Vios.

Lees verder op ditiswijk.nl

The Weepers in Wijkse Hoffmatinee


20131117 WIJK BIJ DUURSTEDE  Zondag 24 november spelen de Haagse Weepers in Café ‘t Hoff op de Markt in Wijk bij Duurstede ten gelegendheid van de maandelijkse Hoffmatinee van de Wijkse Popmuziekvereniging. De matinee begint om 16.00 uur.

Lees verder op ditiswijk.nl

Monsterscore voor FC Driebergen

20131117 DOORN / DRIEBERGEN  De semi-derby tussen Dev-Doorn en FC Driebergen is in geweldige overwinning voor FC Driebergen geëindigd:  3-7.  Een uitslag die niemand van te voren had kunnen indenken;  een goed en met vlagen van uitstekend spel heeft FC Driebergen Dev-Doorn een gevoelige tik gegeven. Vanaf de aftrap zag je een sterker FC Driebergen dat met veel druk naar voren het de achterhoede van de Doornaars moeilijk maakte en het was in de 8e minuut dat Tolga Albayrak al een levensgrote kans kreeg maar jammerlijk miste.

vergroot  foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6

Maar dat heel knap herstelde door een goed lopende aanval over links in de 9e minuut beheerst af te ronden 0-1. Men bleef het doel van de Dev-Doorn doelman belegeren. Nadat Pascal van Doorn en Tolga Albayrak niet te missen kansen om zeep hielpen was het toch weer spits Tolga Albayrak die in de 17e minuut met een strak schot ver in de linker hoek opnieuw de doelman verschalkte: 0-2 .

FC Driebergen bleef domineren maar na de 35e minuut kreeg de thuisclub iets meer vat op het middenveld en dat leidde ook een korte periode in van dat men graag de aansluit treffer wilde maken en dat lukte ook maar werd afgekeurd door vermeend buitenspel en na deze teleurstelling was het Arjan Prijs die een fenomenaal doelpunt maakte door vanaf zeker 40 meter de ver voor zijn doel staande doelman van Dev-Doorn met een hoge lob verschalkte: 0-3, wonderschoon om te zien. Na deze domper voor de thuisclub die nog groter werd door dat hun 2e doelpunt ook afgekeurd werd door een duwfout tegenover Gerwin v/d Klift die in eigen doel kopte.

Ofschoon de voorsprong nog hoger had kunnen uitvallen vooral door de gemiste kansen van Pascal van Doorn die tot tweemaal toe alleen voor het doel van Dev-Doorn kwam te staan. Ruststand 0-3

Het was Dev-Doorn dat even terug kwam in de strijd door een blunder van de FC Driebergen doelman Michel van Bruggen die bij een voorzet de bal uit zijn handen liet vallen en dit buitenkansje werd door good-Olde Ricky Andeweg benut 1-3 .

Maar nog geen 5 minuten later was het alweer raak door Tolga Albayrak die zijn 3e doelpunt maakte 1-4. FC Driebergen denderde door met uitstekende aanvallen en het werd in de 72e en 74e minuut achtereenvolgens door Robin Notenboom en Pascal van Doorn 1-5 en 1-6. Hierna kwamen de wissels in het veld Pim van Amerongen voor Dobias Aldenkamp en Elmar van Doorn voor Tolga Albayrak en was al eerder Thomas Meeles gewisseld door Lucas v/d Hengel.

De score kreeg nog een andere wending door slordigheid van de verdediging van FC Driebergen. Het werd in de 82e en 85e nog 2-6 en 3-6 maar het slot werd een uitstekend doelpunt van Pascal van Doorn in de slotminuten van deze leuke derby 3-7 als eind resultaat.

Volgende week  een inhaal weekend dus geen wedstrijden. De eerst volgende wedstrijd 30 november is de thuiswedstrijd tegen IJFC  IJselsteijn  aanvang 14.30 sportpark De Woerd.

Lezing Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen

20131117 RHENEN  Op donderdag 21 november 2013 zal de heer dr. A. Bijl uit Zaltbommel een lezing verzorgen over (Stoom)bootdiensten op de grote rivieren tussen 1850 en 1925. Ook over de stoomboten die langs Rhenen en Elst voeren om passagiers of vracht aan boord te nemen valt het een en ander te vertellen. De heer Bijl is auteur van de publicatie uit 2009; ‘De tijd van de stoombootdiensten’. Locatie: Hof van Rhenen. Aanvang: 20.00 uur. Van niet-leden vragen wij een bijdrage van € 3,00.

College werkt aan plan ‘woningsplitsing’

20131117 UTRECHTSE HEUVELRUG   Het college wil splitsing van woningen toestaan. Op die manier kunnen op de begane grond en de bovenverdieping(en) verschillende huishoudens zelfstandig wonen. Dit voorstel maakt deel uit van de Woonvisie die B en W in december aan de raad voorleggen.

Lees verder op de website van De Kaap

Dalto/BNApp.nl wint ruim van KZ: 18-25

20131117 DRIEBERGEN  KZ met international Tim Bakker weer in de basis keek in korte tijd tegen een 0-2 achterstand aan. René Siedsma opende de score en Lieveke Meiling volgde met een lekker schot. Een ijzersterke opening van het eerste aanvalsvak Het tweede aanvalsvak had moeite om in de wedstrijd te komen.

Te korte schoten, overtredingen tegen onder de korf en een aantal gemiste kansen. Dit gaf KZ de gelegenheid om terug te komen tot 2-2 om vervolgens gelijk de 3-2 te scoren. Bart Nieuwenweg, spelend tegen zijn oude club, had niet veel tijd nodig om de stand weer gelijk te trekken. De 5-4 werd door Lieveke Meiling teniet gedaan. Gelukkig liep het bij KZ in de aanval helemaal niet en dat gaf Dalto de kans om door twee goals van Jelle Steenbeek op een 5-7 voorsprong te komen. Al snel kwam KZ met twee schoten weer naast Dalto. De 7-8 was van Jesper,Oele maar de 8-8 stond er alweer vrij snel. Een prachtige goal van Bart Nieuwenweg, genomen in de draai zette Dalto weer op een voorsprong en Jesper Oele die als een tijger stond te verdedigen kreeg zo een aantal ballen mee waar de aanval wel raad mee wist. Bart Nieuwenweg benutte de toegekende strafworp koel. Net voor rust bepaalde Barbara Brouwer met een schot de ruststand op 8-11. Als er een mogelijkheid was om te winnen dan was het nu.

Toch was het KZ dat beter uit de kleedkamer kwam want met twee goals in anderhalve minuut was de voorsprong alweer bijna verdwenen. De 10-12 was al snel weer voor Dalto. Het overkwam Dalto in de tweede helft een aantal keer dat de bal na een goal nog niet in de aanval was geweest of er was al wel weer een goal tegen. Dat was jammer, want zo werd in eerste instantie verzuimd om uit te lopen. KZ was in die eerste fase van de tweede helft wat gretiger en feller in de duels, maar doordat vooral het eerste aanvalsvak heel gemakkelijk speelde en vooral ook scoorde bleef Dalto na de 12-12 toch steeds aan de goede kant van de score. Loraine Vissers en Bart Nieuwenweg waren moeilijk te stoppen en toen Kaylee Alblas de 14-18 scoorde na een vlot lopende aanval met Barbara Brouwer was het ijs definitief gebroken. De voorsprong werd gestaag uitgebreid en KZ pikte zo af en toe nog een doelpunt mee. Er waren nog mooie goals te noteren: een typische René Siedsma goal, een intikker van Jelle Steenbeek, een Lieveke goal van afstand en als toetje nog een prachtig blok van Bart Nieuwenweg .Eindstand 18-25 en een verdiende overwinning voor Dalto dat zo voor het eerst sinds lange tijd weer eens had gewonnen van KZ.

Desiree Brouwer

Gevarieerd concert in de Maartenskerk

20131117 DOORN  Een aangenaam, boeiend en gevarieerd concert afgelopen vrijdag 15 november in de Maartenskerk in Doorn. Het Clifton Trio speelde samen en er was ruimte voor de musici om te soleren. Stefan Hofkes had het programma samengesteld, maar op zo’n wijze dat hij zijn ensembleleden en de gasten alle ruimte gaf om te excelleren.

Hoewel alle trio leden in Engeland wonen en werken, is de Maartenskerk bekend terrein. Stefan vertelde in zijn openingstoelichting dat hij als kind al musiceerde en al wel eens opgetreden had in de Maartenskerk. Daarna was hij regelmatig te gast bij Muziek in de Maartenskerk. Maar ook de zomeropera’s in het Beauforthuis in Austerlitz stonden jarenlang onder zijn artistieke leiding. Dus voor veel bezoekers was het een aangenaam weerzien met deze ras-musicus. Dat gold zeker ook voor de speciale gast die avond, de 80-jarige bariton Hans Zomer uit Leersum.

Hij bracht een intermezzo met twee fraaie liederen van de Engelse componist Vaughan Williams. De tekst uit het laatste lied doet vermoeden dat de zanger dit optreden echt als een publieksafscheid zag van het podium. Immers deze zin luidt: “En ik heb geleefd en liefgehad en de deur gesloten”. De luisteraars bedankten hem met groot applaus voor zijn jarenlange carrière.

Er waren alleen maar tevreden opmerkingen over het concert, het programma en de musici. Ook het eerste optreden van Berend Stumphius, de cultuurprijswinnaar van onze gemeente, in een stuk voor twee celli, werd met enthousiast applaus beloond. Daarom is het onbegrijpelijk dat de Maartenskerk niet uitpuilde na de uitgebreide publiciteit die dit concert toch heeft gekregen. Na zo’n leuke en artistiek succesvolle avond blijft dan de vraag of er nog wel voldoende belangstelling is voor klassieke kamermuziekconcerten.

Wubbo Hazewinkel

Predikant voor tweede keer naar de Noordkaap

20131117 DRIEBERGEN   Twee jaar geleden kreeg hij samen met zijn teamgenoot tijdens de barre tocht door het ijzige Scandinavië met een ‘overstekende telefoonpaal’ te maken, ze raakten met hun auto van de weg en kwamen tamelijk noodlottig in de hoge sneeuw terecht. Maar die rampspoedige ervaring heeft hem er niet van weerhouden om zich opnieuw in te schrijven voor deze avontuurlijke rit naar de Noordkaap.

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 18 november 2013
16e jaargang nummer 4943

Klik hier voor nieuwste foto’s

In de Blauwe Kamer is het altijd weer genieten

20131118 WAGENINGEN  Op woensdag 20 november om 14.00 uur stelt Utrechts Landschap u in staat om met een gids te wandelen in het rivier oeverreservaat Blauwe Kamer. Regen of wind? Maakt niet uit, want ook dan is het genieten van de mooie luchten, de frisse wind, de Nederrijn en de altijd aanwezig runderen, paarden en vogels.

Startpunt: Informatiecentrum Blauwe Kamer, De Blaauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen.
Tijd: 14.00 uur – circa 15.30 uur
Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis.
Een verrekijker, stevig waterdicht schoeisel of laarzen zijn aan te raden.

Voor meer informatie over de activiteiten van Utrechts Landschap kijk op: www.utrechtslandschap.nl

Tweede Laco-Heuvelrugwedstrijd groot succes

DRIEBERGEN  Afgelopen zaterdag vond in het Laco sportcentrum in Driebergen alweer de tweede Heuvelrugwedstrijd plaats in een serie van 4. Deze wedstrijden worden georganiseerd door de zwemvereniging de Zwoer. Aan deze wedstrijd deden 11 verenigingen uit de hele regio mee met in totaal 200 zwemmers die ‘vochten’ voor de te verdienen medailles en bekers.

De wedstrijd begon om 17.00 uur en iedereen ging enthousiast het water in. Er werden door de zwemmers van de Zwoer diverse persoonlijke records gezwommen. Meest opvallende waren de PR’s voor Jasper van Veen op de 100 rugslag en de 100 wisselslag en ook het PR van Mart Niehoff op de 200 vrije slag. De grootste persoonlijke verbetering kwam echter op naam van Emma Frankenberger. In totaal zijn er 25 PR’s gezwommen.

Ook bij de andere verenigingen waren er vaak blijde gezichten te zien als zwemmers hun beste tijden met seconden tegelijk verbeterden.
In de tussenstanden voor de medailles, berekend over de 4 wedstrijden, blijft het spannend en de beslissingen vallen altijd tijdens de laatste wedstrijd. Toch tekent zicht al wel af wie er uiteindelijk echt kans gaan maken op deze medailles en welke verenigingen er met de bekers vandoor mogen gaan. Een aantal zwemmers en zwemsters van de Zwoer is zeker nog kansrijk en ook als vereniging zal de Zwoer, zoals zovaak, waarschijnlijk een gooi doen naar 1 van de mooiere bekers.

Mochten er sporters zijn die weleens aan het wedstrijdzwemmen willen ‘ruiken’, kijk op de site van de Zwoer, www.dezwoer.nl en neem contact op met de betrokkenen binnen de vereniging om een paar keer vrijblijvend mee te zwemmen en te trainen. Vanaf 6 jaar is iedereen welkom!

Welnúh zoekt vrijwilligers opzet Cursusbureau

UTRECHTSE HEUVELRUG Stichting Welnúh is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen assisteren bij het opzetten van een nieuw cursusbureau. Het Cursusbureau van Welnúh heeft als doelstelling om cursussen, activiteiten en workshops aan te bieden aan elke inwoner van de Utrechtse Heuvelrug. Deze cursussen, activiteiten en workshops zullen worden gekenmerkt door toegankelijkheid en dus laagdrempelig zijn. De doelstelling is het vermeerderen van kennis, het opdoen van sociale vaardigheden, het stimuleren van het eigen initiatief en het kunnen en blijven meedoen in maatschappij.

Wij zoeken diverse vrijwilligers die o.a. creatief of ondernemend zijn, goede organisatorische eigenschappen hebben of kennis hebben van of ervaring hebben met communicatie en promotie. Heeft u interesse, bent u twee keer per maand (of meer) beschikbaar en bent u bereid om ons te helpen dan horen wij graag van u!


Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact opnemen met Annelies Barendregt. Zij is te bereiken per email via activiteitenbegeleiding@welnuh.nl

of telefonisch via 0343-523000Ernst Jansz – Gideons Droom

20131118 AUSTERLITZ  Op dinsdag 26 november een uniek en eenmalig concert van Ernst Jansz in het Beauforthuis.  Ter gelegenheid van de heruitgave van zijn eerste roman, Gideons droom (1983/2013) heeft Ernst Jansz  een cd samengesteld met krontjongversies van een aantal van zijn mooiste liedjes.


vergroot foto

Liedjes met een Indisch thema van zijn solo-cd’s De overkant en Molenbeekstraat  maar ook  uitvoeringen in krontjong van “Rumah saya” en “Tijd genoeg”, liedjes uit de Doe Maar-tijd, de tijd waarin Gideons droom is geschreven. Op de cd staan zelfs niet eerder verschenen krontjongvariaties van door Jansz vertaalde Dylan-songs (Dromen van Johanna, 2010).
Ernst Jansz wordt muzikaal ondersteund door een uitgebreide gelegenheidsband, bestaande uit Guus Paat, Richard Wallenburg, Robert Schra, Monique Lansdorp en Aili Deiwiks.
Omdat niet iedereen weet wat krontjong is, zal muziekwetenschapper Lutgard Mutsaers een korte lezing houden over deze muziekstijl, die door de Indische Nederlanders is meegenomen uit Indië. Binnenkort komt haar boek, Roep der Verten. Krontjong van roots naar revival, uit.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
Dinsdag 26 nov, 20.15 uur
Ernst Jansz Gideons Droom

Jongens Bourgondië verdedigen koppositie

20131118 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het eerste jongensteam van Bourgondië heeft door de 3-1 overwinning op GO’97 afgelopen zaterdag de koppositie met glans verdedigd. Door deze overwinning heeft Bourgondië alles nog in eigen hand. Voor de derde keer dit seizoen stonden Bourgondië en GO’97 tegenover elkaar.

Lees verder op ditiswijk.nl

Viking 1 wint thuis zijn eerste zaalwedstrijd

20131118 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen zaterdag speelde Viking 1 zijn eerste thuiswedstrijd in sporthal Mariënhoeve in de 2e klasse. De zaalcompetitie is nu twee wedstrijden oud en nu blijkt al dat het een erg spannende competitie gaat worden. Zaterdag werd een oude bekende ontvangen in sporthal Mariënhoeve, namelijk de korfbalvereniging Nova uit Bilthoven.

Lees verder op ditiswijk.nl

CDW sluipt weg met 3 punten uit Rhenen

20131118 WIJK BIJ DUURSTEDE  Ongetwijfeld heeft het met de tegenstander te maken, en ook met wisselvalligheid van het jonge team van CDW, maar zeker is dat de pot voetbal op de Grebbeberg tegen Candia 66 het op geen enkele manier haalde met de wedstrijd van vorige week tegen koploper Scherpenzeel.

Lees verder op ditiswijk.nl

HDS wederom onderuit

LEERSUM  Zondag derdeklasser HDS slaagde er ook in het tiende competitietreffen niet in om tot winst te komen. Tegen Wasmeer uit Hilversum ging de ploeg van trainer Frank Brouwer met 5-4 onderuit. Dat betekent dat HDS blijft steken op slechts een schamel punt (behaald in de uitwedstrijd tegen Roda’46).

D66 stelt vragen over privacybescherming

20131118 UTRECHTSE HEUVELRUG  Slechts 4 procent van alle gemeenten in Nederland heeft de privacybeveiliging van Suwinet volledig op orde, was recentelijk in het nieuws. Gemeenten moeten 7 maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat data op Suwinet niet zomaar wordt opgevraagd. Die maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het beveiligingsbeleid en de controle op door personeel opgevraagde gegevens.

D66 wil graag van de portefeuillehouder weten in hoeverre de bescherming van de persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op orde is en welke maatregelen hiervoor zijn genomen.

Want naast Suwinet heeft onze gemeente recentelijk bijvoorbeeld ook aangegeven dat er gewerkt gaat worden met kentekenscanning. Hoe is de privacybescherming op dit terrein geborgd? D66-fractievoorzitter Hugo Prakke: ‘De aanpak als zodanig (foto’s worden niet bewaard tenzij dat een hit oplevert) is prima. De vraag is dus vooral of er voldoende garanties bestaan rondom het vergelijkingsbestand. Dat wil D66 graag weten van de portefeuillehouder.’

Hugo Prakk

Voorpret voor leerlingen Wereldkidz Uitkijk

20131118 AMERONGEN   De kinderen van Wereldkidz Uitkijk uit Amerongen hebben woensdag een super middag beleefd. Ze konden skeeleren, turnen, teckels vouwen van ballonnen, luchtkussen springen, hangen in het jongerencentrum en naar believen dieren aaien op de Mobiele Kinderboerderij.

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 19 november 2013
16e jaargang nummer 4944

Klik hier voor nieuwste foto’s

Basisschool start crowdfundingsactie

20131119 WIJK BIJ DUURSTEDE  Basisschool de Wegwijzer uit Wijk bij Duurstede bestaat 40 jaar, en wil dit vieren met een groot theaterspektakel. Voor het extra geld dat deze bijzondere productie kost – licht, geluid, kostuums – is de school een crowdfundingactie gestart.

De school wil met de leerlingen een sprookjesachtige voorstelling maken over haar geschiedenis en deze juni 2014 in het plaatselijke theater opvoeren. De actie loopt via www.utrechtvoorcultuur.nl.

Met crowdfunding doe je een beroep op het publiek om jouw project financieren. Donateurs krijgen (soms vanaf een bepaald bedrag) een tegenprestatie. Zij kiezen zelf hoeveel ze geven, waardoor je soms 10 en soms 200 donateurs nodig hebt voor het hele bedrag. Door dit online te doen, op een groter, bekender platform, bereik je niet alleen je eigen achterban, maar ook nieuw publiek. Crowdfunden lukt als je iets wilt maken waar voldoende belangstelling voor is, en als je creatief en ondernemend bent. Daarom steunt de provincie deze nieuwe vorm van (extra) financiering voor culturele projecten. Het is een stap op weg naar meer ondernemerschap.

Alternatief plan voor winkelcentrum De Clomp

20131119 ZEIST  Rialto Zeist BV., eigenaar van winkelcentrum De Clomp, heeft de gemeente Zeist op de hoogte gebracht van het besluit om het beoogde nieuwbouwplan voor de revitalisering van het winkelcentrum De Clomp aan te passen.

De reden die Rialto hiervoor aangeeft is dat de huidige vastgoedmarkt sterk is veranderd ten opzichte van een paar jaar geleden toen de plannen voor de herontwikkeling zijn gemaakt. Dit heeft ook zijn effect op de beoogde nieuwbouw van de woningen en winkels in De Clomp.

Rialto Zeist BV. gebruikt de komende weken om alternatieven voor de vernieuwing van winkelcentrum De Clomp te onderzoeken. De sloop van de oude sporthal is in gang gezet en zal volgens plan eind februari 2014 worden afgerond.

De gemeente betreurt het besluit van de eigenaar van het winkelcentrum vanwege de urgentie van de noodzakelijke vernieuwing van het verouderde winkelcentrum. In januari 2014 zal Rialto meer duidelijkheid geven over de aanpassingen van de plannen voor de revitalisering van het winkelcentrum. Direct belanghebbenden zijn zoveel mogelijk persoonlijk op de hoogte gesteld over het besluit.

Openingsfeest gemeentehuis voor en door Zeistenaren

20131119 ZEIST  Na jaren van voorbereiden en bouwen neemt de gemeente de nieuwe aanbouw aan het gemeentehuis en het gerenoveerde jaren 80 deel op 2 december in gebruik. In de week van 10 tot en met 15 februari 2014 vindt een feestelijke openingsweek plaats voor en door de Zeister samenleving.

“Benut uw gemeentehuis”
“Het vernieuwde gemeentehuis is vooral het huis van de Zeister samenleving. De openingsweek onderstreept dat en wordt een feestweek voor en door de samenleving, waarbij alles draait om het leren kennen van elkaars kwaliteiten” aldus burgemeester Koos Janssen. “We nodigen alle Zeistenaren uit: benut uw gemeentehuis die week als ’podium’ en laat uzelf, uw vereniging, organisatie of buurtgenoten in actie zien. Kom met bruisende initiatieven!”

Verrassende activiteiten
De organisatie achter de openingsweek is op zoek naar creatieve, verrassende activiteiten, door inwoners en organisaties in Zeist. Voorbeelden: geef een workshop over uw dorp of een ander onderwerp, organiseer vanuit het gemeentehuis een nachtwandeling, verzorg in het bedrijfsrestaurant een high tea voor een bijzondere doelgroep, hou een debat met je klas, geef een optreden met uw koor of band, organiseer een flashmob, maak een kunstwerk in de hal van het gemeentehuis, enzovoort. Het kan overdag, ’s avonds en zelfs ’s nachts, in de week van 10 tot en met 15 februari.
De komende weken wordt het programma samengesteld. Daarna worden Zeistenaren uitgenodigd om te komen genieten van, of deel te nemen aan de diverse programma-onderdelen.

‘Achterkamertjes en Open Deuren’
Burgemeester Janssen: “De feestweek heet, met een knipoog, ‘Achterkamertjes en Open Deuren’. Kom maar eens kijken in die zogenaamde gemeentelijke achterkamertjes en ervaar dat Zeist bol staat van de kwaliteiten!”
Zeistenaren die van het podium gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met Eva van Reenen van de gemeente Zeist, coördinator van de Openingsweek. Dat kan via telefoonnummer 14030 of via Zeist@zeist.nl. 
Meer informatie over het gemeentehuis is te vinden op www.zeist.nl/hetrond.

Jeugdgemeenteraad komt maandag 25 november bijeen

20131119 UTRECHTSE HEUVELRUG  Over een week is het zover. Maandag 25 november gaan fracties van leerlingen van de basisscholen de Hoeksteen en de Schakel uit Leersum en de Merseberch uit Maarsbergen met elkaar de strijd aan in de Jeugdgemeenteraad.

Elke school is met twee fracties vertegenwoordigd. Iedere fractie presenteert en verdedigt zijn eigen plan dat door de leerlingen zelf in de afgelopen tijd is opgesteld. Uiteindelijk stemmen de leerlingen zelf om te bepalen welk plan het beste is. Het is de bedoeling dat dit plan ook wordt uitgevoerd. De gemeente stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van maximaal € 2.500,-.

De Jeugdgemeenteraad is maandag 25 november in Cultuurhuis Pléiade in Doorn van 13.30 – 15.30 uur. Het thema is: ‘Haal de natuur naar je toe’.

Ter voorbereiding op de Jeugdgemeenteraad hebben raadsleden de deelnemende scholen bezocht en verteld hoe het er in de gemeenteraad aan toe gaat.

Snoek ‘Ondernemer van het jaar’

20131119 ZEIST   De Zeister ondernemer Frans Snoek is met zijn bedrijf WineInTubes.nl verkozen tot ‘Ondernemer van het Jaar’ 2013.  “Ontzettend trots op deze overwinning”, dat is hoe Frans Snoek zich voelt direct na zijn overwinning tijdens de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’ 2013.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Recreatieschap toch opheffen?

20131119 UTRECHTSE HEUVELRUG  In een brief aan de raad schrijven B&W, dat het mogelijk is, dat het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Krommerijngebied ophoudt te bestaan. De stuurgroep Toekomst Recreatieschappen adviseert de bij dit recreatieschap aangesloten gemeenten het op te heffen.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Prattenburg is heel ‘Veenendaals’

20131119 RHENEN/VEENENDAAL  In Veenendaal en in Rhenen spreekt men meestal over ‘het kasteel Prattenburg’. Echter, het huis Prattenburg wordt niet gerekend tot de officiële Stichtse of Utrechtse kastelen. Een andere, misschien meer romantische omschrijving is: een buitenplaats op Rhenens grondgebied, dichtbij Veenendaal.

Lees verder op de website van De Rijnpost

Specials Got Talent

20131119 WIJK BIJ DUURSTEDE  Enthousiaste, soms een beetje zenuwachtige deelnemers en een zeer enthousiast publiek maakten zondagmiddag Specials Got Talent in Theater Caypso wederom tot een groot succes. Jongeren met een beperking kregen hier de kans om hun talenten te laten zien op het podium.

Lees verder op de website van t Groentje

Visietafels Volksbelang groot succes

20131119 WIJK BIJ DUURSTEDE   Voor de vierde keer organiseerde Volksbelang de visietafels. Veertig samenwerkingspartners gingen op donderdag 14 november in Theater Calypso met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s op het gebied van wonen.

Lees verder op de website van t Groentje

Vrolijk jubileumconcert Rana Ridibunda

20131119 BUNNIK  Zondag 10 november gaf het Bunniks vrouwenkoor Rana Ridibunda een vrolijk jubileumconcert in het Witte kerkje in Odijk. Het koor bestaat 10 jaar en had een afwisselend programma samengesteld. Het vele publiek kreeg naast liederen uit de musicals Fiddler on the Roof, Les Misérables en Cats o.a. Afrikaanse en Jiddische liederen te horen.

Lees verder op de website van t Groentje

Geslaagd najaarsconcert van Scherzando

20131119 DRIEBERGEN  Afgelopen zaterdagavond heeft het gemengd koor Scherzando uit Driebergen een concert in de plaatselijke Grote kerk gegeven. Daar zijn maar liefst ruim 200 mensen op af gekomen die weer eens wilden weten wat Scherzando nu weer te horen zou brengen. Daarin zijn ze zeker niet teleurgesteld. Het thema die avond “A night at the Opera’’ werd in alle facetten uitgewerkt.

Lees verder op de website van De Kaap

Leerlingen in actie voor Voedselbank

20131119 DOORN  Elk jaar zetten leerlingen van CBS Hoog Moersbergen in Doorn zich in voor een hulpactie onder het motto: ‘Van geven word je rijker, want door samen te delen ontvang je zelf ook!’ Dit jaar is gekozen voor het goede doel: De Voedselbank van de Utrechtse Heuvelrug (www.voedselbankheuvelrug.nl) Deze voedselbank ondersteunt momenteel ongeveer 50 gezinnen in de gemeente.

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw ging begin november een kijkje nemen bij het magazijn/innamecentrum van de Voedselbank in Leersum. Dit bezoek maakte grote indruk. Zo blijkt dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is naar de supermarkt te gaan als de koelkast of voorraadkast leeg is. Deze leerlingen hebben vervolgens aan alle andere kinderen op school een presentatie gegeven over de activiteiten van de Voedselbank en voor wie de Voedselbank bedoeld is. Op deze manier is de aftrap gegeven voor de inzamelingsactie van levensmiddelen. In de afgelopen twee weken hebben vele leerlingen dan ook allerlei producten meegenomen en in de boodschappenmandjes in de klassen gelegd. De voorraadkasten thuis zijn grondig gecontroleerd en ‘leeggeroofd’. Leerlingen hebben met een budget boodschappen gedaan en zijn zo prijsbewuster geworden. Sommigen hebben ingrediënten voor hun lievelingsmaaltijd gekocht en hiervan een pakket gemaakt. Afgelopen vrijdag heeft de Voedselbank 18 volle bananendozen met levensmiddelen opgehaald. De komende tijd zal het zendingsgeld -dat elke maandag op school wordt ingezameld- ook aan dit goede doel worden gegeven.

miranda tollenaar

Blueskroegentocht met stevige line-up

20131119 WIJK BIJ DUURSTEDE  Voor de derde keer organiseren de Wijkse horeca en BLUESinWIJK op 23 november een blueskroegentocht. Non-stop blues van 15.30 uur tot 02.00 uur in tien locaties met twaalf bands, waarvan er een aantal op het hoogste niveau spelen in Nederland en al meerdere prijzen en awards in de wacht sleepten. Topblues dus en overal gratis toegang.

Lees verder op ditiswijk.nl

Gulle gift voor GSV

20131119 COTHEN  Tijdens hun wekelijkse sportavond werden de sporters in sporthal de Rijnsloot aangenaam verrast met een cheque van maar liefst 1000 euro. Een gulle gift van de organisatie MeGa Duurstede, de Lions Club Wijk bij Duurstede Levefanum en de Rotary Club Wijk bij Duurstede.

Lees verder op ditiswijk.nl

D66 wil eerder besluit over zondagsopenstelling

20131119 UTRECHTSE HEUVELRUG   D66 Utrechtse Heuvelrug wil de besluitvorming over het vervolg op het experiment op de zondagsopenstelling vervroegen. ,,Eind oktober hebben we een Raadsinformatiebrief mogen ontvangen waarin staat dat de besluitvorming over de permanente zondagsopenstelling pas mogelijk is op 15 mei 2014″, aldus Hugo Prakke, fractievoorzitter van D66, ,,Dat is veel te laat.

Lees verder op de website van De Kaap

Nieuwe gezichten bij CDA Utrechtse Heuvelrug

20131119 UTRECHTSE HEUVELRUG   Het CDA Utrechtse Heuvelrug heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar gepresenteerd. Na lijsttrekker Henk Veldhuizen (Maarsbergen) is het huidige raadslid Chantal Broekhuis (Driebergen) de eerste vrouw op de lijst.

Lees verder op de website van De Kaap

Zelfgebakken taart voor de Filippijnen

20131119 DRIEBERGEN   Op basisschool De Vuurvogel in Driebergen werden maandag taarten en koekjes verkocht door groep 7. De opbrengst was bestemd voor noodhulp aan de Filippijnen.

Lees verder op de website van Dew Kaap

Thorheim vertoont unieke films over Doorn

20131119 DOORN  De Doornse Historische Vereniging “Thorheim” houdt haar najaarsledenvergadering op dinsdag 26 november 2013 in ‘De Koningshof’, Kerkplein 1 te Doorn, aanvang 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

Na het officiële deel en de pauze zal “Thorheim” enkele buitengewoon interessante films vertonen over Doorn in de jaren 1935 en 1937 met unieke beelden van Doornse middenstanders en andere spraakmakende personen.

De filmvertoning begint circa 20.30 uur, waarbij ook niet-leden, familieleden en kennissen van harte welkom zijn. Het belooft weer een heel interessante avond te worden. De toegang is gratis.

Doornse Historische Vereniging “Thorheim

“Burgemeester sloot pizzeria Driebergen ten onrechte”

20131119 DRIEBERGEN  Pizzeria La Gondola in Driebergen is ten onrechte door burgemeester Naafs gesloten. Dat zegt de advocaat van restauranteigenaar El Bachier Boughrara. Boughrara werd vorige week vrijgesproken van het bezit van cocaïne en het witwassen van geld.

Lees verder op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 20 november 2013
16e jaargang nummer 4945

Klik hier voor nieuwste foto’s

Meer druk op Welzorg

20131120 ZEIST  Het geduld van de gemeente Zeist raakt op. Eindelijk, reageert Ria van Krevel. Zij is afhankelijk van haar scootmobiel en een van de slachtoffers. Welzorg moet een boete betalen en Zeist dreigt het contract voor levering van hulpmiddelen zoals rollators op te zeggen.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Privatisering begraafplaatsen

20131120 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeente wil via een concessieovereenkomst tot privatisering van de gemeentelijke begraafplaatsen overgaan. In beginsel in april volgende jaar moet dat gebeuren en een besparing op van ongeveer 1,5 ton opleveren.

Lees verder op de website van t Groentje

Laatste AED kast onthuld


20131120 WIJK BIJ DUURSTEDE   Afgelopen donderdag werd aan de Nachtegaal 63, in de Noorderwaard, de laatste AED kast onthuld. John van Engelen, Manager Bedrijfsvoering Operationele Zaken/Hoofd MKA van de Regionale Ambulance Dienst en wethouder Jan Burger onthulden de kast, waarna Jan Burger met het intoetsen van een code de kast officieel in gebruik nam.

Lees verder op de website van t Groentje

Vrijwilliger bij Nogges en méér: Christel Laval

20131120 WIJK BIJ DUURSTEDE   Christel Laval begon in 2007 als vrijwilligster bij kringloopwinkel Nogges. De kringloopwinkel was toen net geopend. Het was een ander soort vrijwilligerswerk dan ze daarvoor altijd al had gedaan, maar het bevalt haar prima.

Lees verder op de website van t Groentje

Waagt zich niet aan gissen over toekomst gemeentekas

20131120 ODIJK   Met wethouder René Walburgh Schmidt (P21) van Financiën spreekt ’t Groentje over de gemeentelijke financiën, die op de lange termijn een zorgelijk beeld te zien geven. Zo zorgelijk, dat er voor het eerst in de Begroting voor 2014 geen meerjarenperspectief op het verloop van de algemene reserves staat vermeld.

Lees verder op de website van t Groentje

Wildgroei reclameborden aan banden

20131120 GEMEENTE BUNNIK  Het is een rommeltje geworden in de openbare ruimte wat reclameborden betreft, ’t Groentje schreef hier in september al over naar aanleiding van klachten vanuit de bevolking, en Leny Visser (CDA) had er vragen over gesteld tijdens de raadsvergadering.

Lees verder op de website van t Groentje

Kies de Zon: open dagen

20131120 BUNNIK   GroenLinks organiseert op 23 en 24 november de ‘Kies de Zon’ open dagen. Op deze dagen stellen diverse bewoners met zonnepanelen en / of een zonneboiler hun huis open voor belangstellenden. In Bunnik hebben de meeste deelnemers van alle gemeenten zich aangemeld!

Lees verder op de website van t Groentje

Live blues in het Revius

20131120 WIJK BIJ DUURSTEDE   Vanuit een samenwerking van BluesinWijk, Revius Wijk en de cultuurcoach Wijk bij Duurstede Simone Gijben, is het gelukt een blues artiest met zijn band (Lightnin’Guy) naar het Revius te halen voor een echt bluescollege. Dit college werd gistermiddag aan meerdere derde jaars groepen met muziek in hun pakket aangeboden.

Lees verder op ditiswijk.nl

Stand-up filosofie in de Doornse Maartenskerk

20131120 DOORN  Op vrijdag 29 november aanstaande vindt in de Maartenskerk in Doorn een publieksavond stand-up filosofie plaats met ‘de Gebroeders Meester’. Dat is de naam waaronder Frank en Maarten Meester optreden en boeken publiceren. In Amsterdam treden zij regelmatig op in Felix Merites (Nacht van de Filosofie), ze schrijven o.a. in Filosofiemagazine, De Volkskrant en Trouw. Ook publiceerden de boeken “Meesters in Religie”, “Meesters in Filosofie” en dit jaar “Meesters in het hier en nu”(genomineerd voor de Socratesprijs 2013).

De broeders zijn het voortdurend met elkaar oneens waardoor ze allerlei vragen (ook uit het publiek) binnen de kortste keren op scherp kunnen stellen. Maarten streng en rationeel, Frank spiritueel en romantisch.
Het thema van de avond is of filosofie in onze tijd een nieuwe religie wordt. Kunnen we door ons verstand te gebruiken en zelfstandig te denken ook antwoord vinden op de grote levensvragen? Een serieuze kwestie dus, maar humoristisch behandeld. En verder mogen alle filosofische vragen gesteld worden waar het publiek nu eindelijk wel eens een antwoord op wil hebben.

Aanvang 20 uur, kerk open 19.30 uur, toegangskaarten ter plekke verkrijgbaar voor EUR 7.
De avond wordt georganiseerd door ‘Thorhem’, vrijmetselaarsloge voor de Utrechtse Heuvelrug ( www.thorhem.nl)

EP van ginkel

Beste trouwlocatie van Nederland?

20131120 AMERONGEN  Buitenplaats Amerongen hoort bij de drie laatste kandidaten die strijden om de titel ‘Beste Trouwlocatie van Nederland’. Uit vele aanmeldingen van gerenommeerde trouwlocaties werd het bedrijf tot genomineerde gekozen in de Dutch Wedding Awards. In deze wedstrijd, georganiseerd door de Nederlandse Trouwbranche Organisatie, worden de beste bedrijven in diverse categorieën van de trouwbranche onderscheiden.

Volgens het juryrapport heeft het bedrijf de nominatie verdiend door de flexibele en zeer gastvrije wijze waarop het bedrijf hun bruidsparen benadert en begeleidt in de aanloop naar dé grote dag. Naast de prachtige locatie wordt buitengewoon veel toegevoegde waarde geleverd en blijft het bedrijf zich vernieuwen. Directeur Peter-Paul Swijnenburg: “We vinden het geweldig dat onze inspanningen nu resulteren in de nominatie tot beste trouwlocatie van Nederland. In het Amsterdamse Renaissance Hotel en Kasteel Wijenburg vinden we geduchte concurrenten. We zijn alle drie bedrijven die zeer gedreven ons vak uitoefenen; het wordt dus een pittige strijd. Dinsdag 26 november vindt de finale plaats tijdens een feestelijke gala-avond en dan horen we of wij de titel Trouwlocatie van het jaar 2013 mogen voeren.”

Dinsdag 19 november werd de jury ontvangen voor een kennismaking en rondleiding over het landgoed. De verschillende locaties zijn getoond, er is geproefd uit de keuken én de jury maakte kennis met het nieuwste foodconcept van Buitenplaats Amerongen, geserveerd vanaf een authentieke Piaggio Apé.

Buitenplaats Amerongen
Gelegen in de ambiance van Kasteel Amerongen vinden toekomstige bruidsparen een inspirerende, eigentijdse en bijzondere locatie voor hun mooiste dag. Jaarlijks vinden er ca. 80 huwelijken plaats op de locatie in Midden Nederland. In de afgelopen 7 jaar is Buitenplaats Amerongen uitgegroeid tot hét toonaangevende landgoed voor zakelijke en privé ontvangsten in Midden Nederland.

Peter-Paul Swijnenburg
het nieuws van 21 november 2013
16e jaargang nummer 4946

Klik hier voor nieuwste foto’s

Leerzame maatschappelijke stages bij Welnúh

20131121 UTRECHTSE HEUVELRUG  Voor een aantal scholen worden de maatschappelijke stages georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welnúh. Het doel is leerlingen vrijwilligerswerk te laten ervaren, hen het nut en belang van vrijwilligerswerk te laten zien en te laten ervaren dat het leuk is.

Twee Havo-3 leerlingen van het Revius Lyceum in Doorn hebben in dit kader hun stage ingevuld bij Welnúh. Zij hebben geholpen bij een koffie-ochtend van Welnúh in Leersum, het ontmoetingscentrum Dementie in Amerongen, meegewerkt aan de voorbereidingen voor de Dag van de Mantelzorg en meegereden op de Belbus van Welnúh. Over dat laatste onderdeel hebben zij hun ervaringen op papier gezet. Het is leuk om dit lezen op www.welnuh.nl bij nieuws.

Tim Knol solo op de Beaufortplanken

20131121 AUSTERLITZ  Op zaterdagavond 30 nov. een solo-optreden van Tim Knol in het Beauforthuis Zeist/Austerlitz. Hoewel Tim druk bezig is met de presentatie van zijn nieuwst CD Soldier On heeft hij tijd kunnen vinden om een extra solo-optreden te verzorgen.

vergroot foto

Na het verschijnen van zijn titelloze debuut ging het hard met Tim Knol.  Nederland was gelijk overtuigd van zijn talent. Tim groeide uit tot een grote naam in de Nederlandse popmuziek. Na drie stormachtige jaren was het tijd om even een stapje terug te doen. Tijd om nieuwe nummers te schrijven, te reizen en te fotograferen. Om te groeien, als mens en muzikant. Een ontwikkeling die is terug te horen op zijn derde plaat.
zaterdag 30 nov.
Tim Knol – solo
reserveren
Beauforthuis www.beauforthuis.nl of tel. 0343 – 49 18 58.

Zanderij heropend

20131121 MAARN  Na meer dan tien jaar afsluiting wordt morgen de voormalige Maarnse zandafgraving heropend als recreatiegebied Zanderij. Het wordt een extensief recreatiegebied, want zwemmen, crossen en hondenuitlaten blijft er niet mogen. Wel is op de steilste wand een nieuwe trap van 180 treden aangelegd die je leidt naar een wandelpad van 2km rond het meer.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Man aangehouden bij grote wietplantage

20131121 RHENEN  Een 40-jarige man uit Rhenen is dinsdag aangehouden nadat de politie een grote wietplantage ontdekte in een woning aan de Boslandweg in Rhenen. In de woning bevond zich een duidelijk in werking zijnde wietkwekerij.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Steunpunt Mantelzorg gaat naar Odijk

20131121 ODIJK  Het Steunpunt Mantelzorg krijgt een andere invulling. Tot nu toe werd het steunpunt, dat mantelzorgers bijstaat, gedraaid vanuit Bunninchem door Anja Parijs. De wethouder wil het steunpunt onderbrengen bij het Wmo-loket en wil dat het Steunpunt ook aanwezig is in Odijk en Werkhoven.

Lees verder op de website van t Groentje

Prijs voor conservator Museum Dorestad

20131121 WIJK BIJ DUURSTEDE   (Vrijwillig) conservator van Museum Dorestad, Luit van der Tuuk, heeft vrijdag 15 november een prestigieuze prijs gewonnen, de W.A. van Esprijs. Hij kreeg deze prijs voor zijn boek: De eerste Gouden Eeuw, handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen.

Lees verder op de website van t Groentje

Verslag gemeenteraad november

20131121 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vier voorbesprekingen en een gevarieerde raadsagenda hielden het college, de gemeenteraad, medewerkers van de gemeente, publiek en pers gisterenavond bezig van half acht tot twaalf uur.erloren met 2-3 van Bevoc en verspeelden daarmee hun kans op het behalen van het erepodium.

Lees verder op ditiswijk.nl

Jongens ronde verder, recreanten duperen zichzelf

20131121 WIJK BIJ DUURSTEDE   Afgelopen dinsdagavond traden zowel Jongens 1 als Recreanten Mix 3 aan voor de beker. De jongens plaatsen zich na een 3-1 overwinning voor de volgende ronde, voor de recreanten hield het bekeravontuur op. Zij verloren met 2-3 van Bevoc en verspeelden daarmee hun kans op het behalen van het erepodium.

Lees verder op ditiswijk.nl

Nieuwe locatie fysiopraktijk

20131121 DRIEBERGEN   Een nieuwe locatie en een nieuwe huisstijl, dat zijn voor de cliënten van de Praktijk voor Fysio & Haptotherapie ‘Coolsmalaan’ de meest zichtbare veranderingen. Met ingang van 2 december zetten Ina van Rhenen en Editha Voskuil met hun vier medewerkers de praktijk voort als Fysiotherapie Medisch Centrum Driebergen aan de Schipperdreef 4.

Lees verder op de website van De Kaap

Buurt verzet zich tegen nieuw Aldi-plan

20131121 DRIEBERGEN   Ondanks het sterk aangepaste ontwerp voor het gebouw, de steun van winkeliersvereniging ODC, de geplande wijzigingen in de verkeerssituatie en het overleg met allerlei betrokkenen, blijkt er toch verzet te zijn tegen het nieuwe plan voor de bouw van een Aldi-supermarkt op parkeerterrein Appelgaard in Driebergen.

Lees verder op de website van De Kaap

Weinig animo voor BlauweTwitterAvond

20131121 AMERONGEN   In de brandweerkazerne van Amerongen zat vrijdagavond een kleine groep mensen vol verwachting uit te kijken naar spontane deelnemers aan de BlauweTwitterAvond. Deze was georganiseerd door politie en gemeente en bekendgemaakt via de pers en via Twitter.

Lees verder op de website van De Kaap
het nieuws van 22 november 2013
16e jaargang nummer 4947

Klik hier voor nieuwste foto’s

Man ernstig gewond na val van bedrijfspand

20131122 WIJK BIJ DUURSTEDE   Een man heeft vrijdagmiddag in Wijk bij Duurstede meerdere botbreuken opgelopen toen hij van tien meter hoog van het dak van een bedrijfspand viel. Hij raakte daardoor ook ernstig gewond in zijn gezicht. Er is een traumahelikopter opgeroepen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht


Vermiste vrouw overleden

20131122 COTHEN  Via een burgernetmelding gisterenavond om 18.58 uur vroeg de politie om uit te kijken naar een 62 jarige vrouw die sinds 12.30 uur niet meer was gezien met haar zwarte mercedes. Via sociale media werd het bericht veelvuldig gedeeld om zoveel mogelijk mensen te informeren helaas leverde het informeren en uitkijken naar de auto en vrouw geen resultaat op.

Lees verder op ditiswijk.nl

Laura Hoogstraten lijsttrekker GroenLinks Zeist

20131122 ZEIST  Laura Hoogstraten is de lijsttrekker van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Nummer twee Joke Leenders is de kandidaat voor een nieuwe termijn als wethouder. De leden van GroenLinks Zeist kiezen hiermee voor een mix van vernieuwing en ervaring, met als inzet om opnieuw vier jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

GroenLinks Zeist kiest voor vernieuwing en ervaring
Op de ledenvergadering van 20 november heeft GroenLinks Zeist haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vastgesteld. Laura Hoogstraten voert de lijst aan. Zij neemt sinds 2009 deel aan de gemeenteraad en krijgt nu het vertrouwen van de leden om de fractie te leiden. Met een tweede plaats opteert Joke Leenders voor een derde termijn als wethouder om een aantal sociale en groene projecten af te maken. Op verkiesbare en opvolgingsplaatsen staan vervolgens Ronald Camstra, Frank Dirkse, Ans Pereboom, Joost Bruggeman en Roel van Nieuwstadt. Met een vernieuwde kandidatenlijst en een ervaren wethouder is GroenLinks er klaar voor om zich opnieuw vier jaar in te zetten voor een betere toekomst voor de inwoners van Zeist.
In de afgelopen acht jaar heeft GroenLinks als coalitiepartij naar eigen zeggen veel bereikt. Laura: “Wij hebben de kansen voor de jeugd vergroot, bijvoorbeeld door het oprichten van Brede Scholen, onder andere in Kerckebosch. En Kerckebosch is ook een mooi voorbeeld van duurzame vernieuwing. Op initiatief van GroenLinks is zwembad Dijnselburg sterk verduurzaamd en worden nu ook andere gemeentelijke gebouwen aangepakt. Zeist is Fairtrade-gemeente geworden en er is een ´bomenfonds’ opgericht om geld te reserveren voor toekomstige vervanging van oude bomen”.
Nu de kandidaten zijn gekozen, kan wat GroenLinks Zeist betreft de campagne beginnen. Laura: “Wij gaan aan de slag met een ambitieus programma. GroenLinks wil in Zeist kansen bieden aan mensen die door de economische crisis hard getroffen zijn. Naast ons groene programma zullen wij de aankomende vier jaar ons sociale gezicht ‘gelijke kansen en emancipatie’ laten zien. Vooral voor opgroeiende kinderen is het cruciaal dat ze goede kansen krijgen op deelname aan onderwijs, sport en cultuur, zij zijn de toekomst. Voor GroenLinks telt ieder mens mee!”

bron:website GroenLinks

PeppelParty Kidz

20131122 ZEIST  De PeppelParty Kidz is HET feest voor kids van 8-12 jaar. Dus heb jij wel zin in een feestje? Kom dan op vrijdag 29 november 2013 naar Pop- & Cultuurpodium De Peppel voor deze altijd gezellige kinderdisco en een te gekke avond! Er is een DJ die de tofste nummers draait en er kan lekker gedanst worden. Jij komt toch ook?

Een hartstikke leuke avond om gezellig met je vrienden en vriendinnen naar toe te gaan. Ben je binnenkort jarig? De PeppelParty Kidz is ook erg leuk voor je kinderfeestje! Let op: je hoeft je niet meer van tevoren op te geven, je kunt gewoon aan de deur je kaartje kopen voor maar € 2,00. Het thema van deze PeppelParty Kidz is “Dierentuin”. De deuren op de Montaubanstraat 106 in Zeist gaan open om 18.30 uur, kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl.

Bezoek het Huis-van-Sinterklaas in Zeist!

20131122 ZEIST  Sinterklaas heeft na zijn intocht in de gemeente Zeist, waar hij de sleutel kreeg van burgemeester Koos Janssen, zijn intrek genomen in Het Slot. Het Slot is voor dit doel omgetoverd tot ‘Huis-van-Sinterklaas’. Van hieruit coördineert de goedheiligman het Sinterklaasfeest in heel Nederland. Vanaf 24 november kunnen nieuwsgierigen er een kijkje komen nemen.
 
Het Huis-van-Sinterklaas
Vanaf 24 november zijn er rondleidingen in het Huis-van-Sinterklaas en kan iedereen die dat leuk vindt de werkplek van de Sint zien. De rondleidingen zijn op 24, 27 en 30 november en op 1 en 4 december. De werkkamer, de pakjestestkamer, de Pietenslaapzaal, de speciale trainingszolder en zelfs de slaapkamer van de goede Sint, zijn te bezichtigen. Kaarten kunnen gekocht worden via www.zeistsinterklaasstad.nl of bij Het Slot zelf.
 
Eerste rondeleiding 24 november
“Ik ben heel erg nieuwsgierig naar het reilen en zeilen in het Huis-van-Sinterklaas,” reageert wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof. “Dus ik ga zeker kijken op 24 november. Iedereen is welkom om dat ook te doen. Ik ben heel blij dat Sinterklaas vanuit Het Slot kan werken. Het ligt centraal in Nederland waardoor hij de pakjes goed over het land kan verdelen. En als hij wat vergeten is, kan hij snel even naar het centrum, om daar in de winkels alsnog inkopen te doen.”
Voorstelling Ron Boszhard
Op zondag 24 november en woensdag 4 december staat Ron Boszhard in het kader van Zeist Sinterklaasstad met zijn theatervoorstellingen “De verdwenen pakjes van Piet” in theater Figi. De voorstelling bestaat uit liedjes met danspieten en ook Coole Piet is aanwezig. Kaarten zijn te koop via www.figi.nl

Serge Segboer benoemd tot lijsttrekker VVD

20131122 WIJK BIJ DUURSTEDE  Serge Segboer is benoemd tot lijsttrekker van de VVD in Wijk bij Duurstede voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De leden hebben dit tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van woensdag 20 november besloten.

Lees verder op ditiswijk.nl

Verkiezingsprogramma GroenLinks/PvdA verschenen

UTRECHTSE HEUVELRUG  Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van GroenLinks/PvdA in de gemeente Utrechtse Heuvelrug draagt de titel ‘Met elkaar voor elkaar’. Met gepaste trots presenteerde fractievoorzitter en lijsttrekker Hans Nijhof donderdagmiddag 21 november 2013 dit actuele –digitale – document. De eerste twee geprinte exemplaren werden uitgereikt aan het jongste GroenLinks- en het oudste PvdA-lid.

Dat gebeurde in de openbare bibliotheek van Doorn. Fractie en besturen kozen voor deze symbolische plek: laagdrempelig, van groot belang voor de leesbevordering en de cultuurparticipatie. Voor GroenLinks/PvdA de gedroomde ontmoetingsplaats op het terrein van informatie, kunst en cultuur.

Centraal in het programma staat de omschakeling naar een sociaal, ecologisch en economisch duurzame lokale samenleving, waarbij inwoners en gemeente optimaal moeten samenwerken. Inwoners werkelijk betrekken bij beleid en besluitvorming is essentieel voor de progressieve politici, net als het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Het verkiezingsprogramma is onderverdeeld in drie leidende thema’s: de sociale gemeente, de groene gemeente en de open gemeente. Het programma ademt een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en grote betrokkenheid van inwoners en een ondersteunende, voorwaardenscheppende rol van de gemeente. Onttutteling, niet praten over, maar met betrokkenen, zorgen voor één aanspreekpunt in zorg- en welzijnsondersteuning, ontschotting tussen allerlei budgetten, en samenwerking, samenwerking, samenwerking.

Sociale woningbouw, ook bouwen voor de middenklasse, openbaar vervoer, gezonde bedrijvigheid, dorpsgericht werken en vele andere ondewrwerpen komen aan de orde in het verkiezingsprogramma van GroenLinks/PvdA..
Zie verder op www.sociaalengroen.nl

Marjolein Copier

Participatieproces ‘Hoofdstraat 26’ blijkt lege huls

20131122 DRIEBERGEN   Het met veel toeters en bellen opgetuigde participatieproces rond de bestemming van ‘Hoofdstraat 26’, het gebied tussen A12 en Landgoed De Reehorst, heeft een totaal andere wending gekregen. De gemeente heeft de Triodos Bank gevraagd om mee te werken aan de realisering van een ‘verdiepte parkeervoorziening’ op dit veelbesproken terrein.

Lees verder op de website van De Kaap

Huis Doorn krijgt prominente rol in herdenking Eerste Wereldoorlog

20131122 DOORN   De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van Vera Bergkamp (D66), waarin uitgesproken wordt dat Nederland de periode van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) de komende jaren moet gaan herdenken, samen met Vlaanderen en met Museum Huis Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Veel brandweer naar schoorsteenbrandje Langbroek

20131122 LANGBROEK  De brandweer is massaal uitgerukt vanwege een schoorsteenbrand in Langbroek. De hulpdiensten sloegen donderdagavond groot alarm, omdat de woning aan de Bovendijkerweg een rieten kap heeft en daardoor erg brandbaar is.

Lees verdeer op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 23 november 2013
16e jaargang nummer 4948

Klik hier voor nieuwste foto’s

HBV-penningmeester Wouter van der Zouwen overleden

20131123 WIJK BIJ DUURSTEDE  Totaal onverwachts is afgelopen dinsdag Wouter van der Zouwen overleden. Wouter (63) was penningmeester van onze Huurdersbelangenvereniging Krommerijn (HBV).

Lees verder op ditiswijk.nl

Boom kasteelpark in brand

20131123 WIJK BIJ DUURSTEDE  Een melding buitenbrand bracht de brandweer vanmiddag naar het kasteelpark aan de Singel. Een wandelaarster had 112 gebeld omdat er rook onderuit een boom kwam. Onduidelijk is wanneer en hoe de brand onderin de boom is ontstaan.

Lees verder op ditiswijk.nl

Oefenruimte in Jongerencentrum DJOI

20131123 DRIEBERGEN  Jongerencentrum DJOI beschikt sinds kort over een echte oefenruimte. De oefen ruimte is ingericht met een drumstel en backline (bas/gitaar) en zangset met twee microfoons.

vergroot foto

De oefenruimte is ideaal voor bandjes uit de omgeving die dicht bij huis willen repeteren, maar zeker ook voor mensen die wel drumles hebben, maar niet beschikken over een eigen drumstel. Tegen een kleine vergoeding is de ruimte beschikbaar voor personen vanaf 13 jaar. Door de week kan er vanaf 16.00 uur gerepeteerd worden. Omdat de jongerenruimte voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers is het wel belangrijk om tijdig te reserveren. Jongerencentrum DJOI is gevestigd aan de Engweg 24e in Driebergen.
Jongerencentrum DJOI is altijd op zoek naar vrijwilligers, zowel voor de oefenruimte, als voor andere activiteiten. Meer informatie? Reserveren? Mail naar Lars@welnuh.nl

Verzoek vrijlating El M. afgewezen

20131123 UTRECHT/ DRIEBERGEN   Karim el M., een verdachte van de overval op de Rabobank in Driebergen, op 24 mei 2012, viert z’n 26e verjaardag in december in voorlopige hechtenis. De rechtbank in Utrecht wees donderdagmorgen het verzoek om zijn vrijlating af.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Jongerenraad Rhenen presenteert advies over Jeugdzorg

20131123 RHENEN  In april 2013 besloot de Jongerenraad Rhenen het onderwerp Jeugdzorg op te pakken. Een belangrijk politiek topic op dit moment, zowel in Rhenen als landelijk. Ze besloten daarmee een advies op te stellen uit het oogpunt van de jongere.

Waarom? Uit de angst dat de aandacht met name uit zou gaan naar de organisatie van de ambtenarij en niet naar een urgente kwaliteitsverbetering.

Als eerste stap hebben zij het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg geraadpleegd; dit gaf veel feitelijke informatie over de situatie. Maar om ook inzicht te verkrijgen in de mening van jongeren, heeft de Jongerenraad met jongeren gesproken die betrokken zijn bij Jeugdzorg. “Deze ervaringen hebben later, bij het schrijven van het advies, een zeer belangrijke rol gespeeld”, aldus jongerenraadsvoorzitter Grieke Gosselink: “We hebben veel waarde gehecht aan de ideeën van het individu, de jongere in de behandeling, en niet alleen naar het beeld dat de instanties hebben.”

De Jongerenraad was er al vanaf het begin bij. Rond april, toen er voor het eerst echt over gesproken werd, zijn zijd dan ook meteen aan de slag gedaan, omdat dit een zwaarwegend politiek topic voor zowel jongeren als beleidsmakers is.

De Jongerenraad heeft een werkgroep aangesteld om zich over dit advies te buigen; zij hebben zich verdiept in dit onderwerp. Hiervoor is dus niet alleen maar informatie aangevraagd, maar ook uitgebreid onderzoek gedaan. Er zijn interne debatten over het onderwerp gevoerd, waarin ook meningen van jongeren die met Jeugdzorg te maken hebben, of hebben gehad werden meegenomen. Ten slotte heeft de Jongerenraad alle informatie gebundeld en verwerkt in een advies. Eind oktober is het advies afgerond, later zijn er nog wat kleine actuele aanpassingen verricht. Het resultaat is een bondig advies door de ogen van de jongeren, waarin aandacht wordt besteed aan de individuele situatie, en niet alleen aan de belangen van de instanties . Een advies vóór en dóór jongeren.

De Jongerenraad zal het advies dinsdag 26 november, tijdens de Rhenense raadsvergadering, presenteren. “We zijn erg benieuwd naar de reactie van zowel de gemeenteraad als van het College. Wellicht heeft de politiek zich nog niet bekommerd met de standpunten waar wij voor staan, maar wij zijn van mening dat de transitie van de Jeugdzorg ook het moment is om de Jeugdzorg inhoudelijk te verbeteren,” zegt voorzitter Gosselink.

Leersumse schrijft ‘Een meisje van De With’

20131123 LEERSUM  Everdina Gerrie de With (1938) was het vijfde kind in een gezin met dertien kinderen. Een zwerftocht door Nederland leidde van Haarlemmermeer via Nijkerk en Cothen naar Leersum. Eef – haar roepnaam – woonde sinds haar huwelijk op 13 november 1959 met Jogchem van Doorn in boerderij Wildzicht aan de Gooyerdijk.


Lees verder op de website van De Kaap

Nieuwe weg van Houten naar de A12

20131123 PROVINCIE UTRECHT   Er komt een nieuwe ontsluiting van Houten naar de A12. Daarmee wordt de drukke N410 bij Odijk tot grote vreugde van de buurt ontlast. De omwonenden zijn vrijdagavond over het besluit ingelicht door de provincie.


Lees verder op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 24 november 2013
16e jaargang nummer 4949

Klik hier voor nieuwste foto’s

Mooie dag voor GOconnectIT/Fortissimo

20131124 COTHEN   De dames van GOconnectIT/Fortissimo doen het best goed de laatste weken. Na winst op SEW-2 en een nipt, onnodig verlies in Nieuwe Heeten vorige week, moest er zondag worden aangetreden tegen Borhove. Het verslag is van Tiny Vernooij.

Lees verder op de website van de Wijkse Courant

Dalto wint korfbalderby tegen OVVO

20131124 DRIEBERGEN / MAARSSEN De regionale derby in de Korfbal League is zaterdagavond gewonnen door Dalto. In de eigen sporthal Hoenderdaal in Driebergen was het met 21-20 te sterk voor het Maarssense OVVO.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Kerkplein Rijsenburg tijdelijk omgetoverd tot Kerstplein

202131124 RIJSENBURG  Het unieke Kerkplein van (Driebergen) Rijsenburg ondergaat een metamorfose. Het plaveisel is binnenkort weer goed te belopen, de bomen worden opnieuw gerangschikt, er komt nieuwe straatverlichting en de fraaie panden worden ‘s avonds met sfeervol led, dus duurzaam, aangelicht. Een mooie aanleiding om dit met Kerst 2013 in het zicht te vieren.

vergroot foto1  foto2  foto3

Op initiatief van de Vrienden van het Kerkplein, Restaurant het Wapen van Rijsenburg, het comité ‘Toren in Topvorm’ en diverse serviceclubs uit Driebergen wordt het vernieuwde Kerkplein Rijsenburg daarom op zondag 8 december 2013 omgetoverd tot tijdelijk ‘Kerstplein’. Van 11.00 uur tot 17.00 uur is er die dag van alles te doen. De meeste winkels zijn open, maar er kunnen o.a. ook kerstbomen worden gekocht met bij- passende kerstversiering en ambachtelijke kaarsen. Er is een levende Kerststal en natuurlijk komt de Kerst- man ook langs.
De kerk Sint Petrusbanden speelt een bijzondere rol die dag. De toren van het kerkgebouw heeft dringend onderhoud nodig en daarvoor worden er tal van activiteiten georganiseerd. Op het Kerkplein zelf is een verkoopstand met speciale artikelen. In de kerk, en als het weer het toelaat ook buiten, worden kooroptre- dens gegeven. Restaurant het Wapen van Rijsenburg biedt voor die zondagavond een speciaal Toren Menu. De opbrengst van de diverse acties gaat naar een stichting die speciaal is opgericht om de kenmerkende kerktoren weer in topvorm te krijgen.

De betrokken serviceclubs Kiwanis Driebergen, Lions Utrechtse Heuvelrug en Rotary Driebergen zullen de opbrengt van de verkoop van hun diverse (Kerst)producten opdragen aan een gemeenschappelijk goed doel, kinderboerderij ’t Woelige Nest. Deze heeft plannen om de stal van de boerderij zo te verbouwen dat er meer activiteiten kunnen gaan plaatsvinden.
De initatiefnemers van ‘Kerstplein’ Rijsenburg beogen met deze dag om naast Koningsdag een tweede moment in het jaar te creëren waarbij de bewoners uit Driebergen-Rijsenburg elkaar op ontspannen en vrolijke wijze onder het motto ‘Komt allen tesamen’ op en rondom het unieke Kerkplein kunnen ontmoe- ten. Iedereen wordt daarom van harte uitgenodigd!

Deelnemers aan het ‘Kerstplein’ zijn: de Vrienden v/h Kerkplein, Comité ‘Toren in Topvorm,
Boutique Van der Kam, Edgar N, Saartje Prum, Square 7, Restaurant het Wapen van Rijsenburg, Rotaryclub Driebergen, Lions Utrechtse Heuvelrug, Kiwanis Driebergen e.a.

Uitreiking Koninklijke onderscheiding

20131124 DRIEBERGEN  Burgemeester Frits Naafs heeft op zaterdag 23 november een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H.C. de Jong. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 1993 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Daarnaast heeft hij zich ook ingezet voor de  korpsen Austerlitz en Doorn. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet voor de  restauratie van de oude Ford van de brandweervereniging.

KCD kruipt naar de kop

DOORN / ZEIST  KCD heeft een belangrijke zege behaald in de strijd om de kopposities in de derde klasse. Het Zeister RDZ werd met 11-17 opzij geschoven en dat betekent dat de Doornse korfballers omhoog kunnen blijven kijken. De concurrenten Midlandia en Kesteren hielden elkaar op een remise en alleen KIOS is nu nog zonder puntverlies maar die ploeg moet alle concurrenten nog ontmoeten.

Het eerste kwartier speelde KCD met de weer herstelde Marcella Hardeman uitstekend. De bal werd prima rondgespeeld, de goede kansen werden gepakt en het vizier stond op scherp en dat betekende een 1-7 voorsprong. Het meegereisde publiek ging er eens goed voorzitten want RDZ was geen schim van de ploeg die het in het verleden was, dus er leek een monsterzege in het verschiet te liggen. Niets was echter minder waar want opeens was alle scherpte bij KCD verdwenen. De opbouw was nog steeds goed maar de afronding was opeens ronduit matig en in plaats van een mooie pot was het tweede kwartier een grote deceptie met slechts drie treffers. De 3-8 ruststand gaf nog geen aanleiding tot ongerustheid maar de groen witten kwamen slecht uit de kleedkamer en zonder dat RDZ groots korfbal liet zien was er na ruim tien minuten opeens weer sprake van een echte wedstrijd: 7-9. In de tien minuten die daarop volgden ging het eigenlijk om de winst. KCD wist steeds een gaatje van drie te slaan, maar telkens kwam RDZ terug tot een marge van twee goals. Nooit slaagde de Zeistenaren erin het gat tot één te verkleinen en de wedstrijd volledig open te gooien. Toen vijf minuten voor tijd, bij een inmiddels naar 11-14 opgelopen stand, KCD van afstand de 15e scoorde was het Zeister verzet gebroken en kon de ploeg naar een riante 11-17 eindstand doorlopen.

Zaterdag komt concurrent Kesteren op bezoek en dat betekent het tweede sleutelduel op rij. Winst betekent dat KCD voluit voor promotie kan gaan spelen, verlies betekent een plek in een overvolle wachtkamer.
Goals: Ivo Stomp 4, Susanne Honingh 3, Johan Kraan 3, Geer Janne Baakman 2, Marcella Hardeman 2, Laura Briedé, Michel v.d. Berg, Bart Roodenburg.

VVA’71 simpel naar volgende ronde

20131124 LAREN / ACHTERBERG  VVA’71 heeft zonder enige moeite de tweede ronde van de districtsbeker West I overleefd. De hoofdklasser uit Achterberg maakte op bezoek bij zondagvierdeklasser Laren’99 geen fout: 1-6. De thuisploeg deed pas na de zesde treffer van de bezoekers wat terug.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Duellerende koren in Cothen

20131124 COTHEN  Nadat de omroeper de bijna tweehonderd toehoorders had verteld over de Vrede van Utrecht betraden de koren Jeanboule en hetWijks Vocaal Ensemble, achter twee leden van Saint Antony Pipe Band de kerk. Het concert stond in het teken van de herdenking van de Vrede van Utrecht.

Lees verder op ditiswijk.nl

Fair Trade-gemeente?

20131124 WIJK BIJ DUURSTEDE  Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de PCG blijkt dat de gemeente een initiatief vanuit de samenleving m.b.t. Fairtrade positief zal ontvangen en faciliteren. De negen Fair Trade-gemeenten in de provincie hebben de andere gemeenten opgeroepen om binnen afzienbare tijd ook een Fair Trade-gemeente te worden.

Lees verder op ditiswijk.nl
het nieuws van 25 november 2013
16e jaargang nummer 4950

Klik hier voor nieuwste foto’s

Union verslaat dames Schaerweijde

20131125 ZEIST  De hockeysters van Schaerweijde uit Zeist hebben verloren van Union. In Malden werd het 5-3. De twee teams waren aan elkaar gewaagd. Er werden veel strafcorners uitgedeeld door de scheidsrechters, wat veel spektakel opleverde voor het publiek. Uiteindelijk kreeg Union meer ballen in het doel.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Automatic Sam + Battles of 1977

ZEIST  Op zaterdag 30 november 2013 kun je genieten van twee fantastische bands in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. Automatic Sam en Battles of 1977 komen Zeist op zijn kop zetten. Automatic Sam is een vierkoppige rockband uit Nijmegen en heeft de muzikale missie om rock ’n roll terug te geven wat het helaas in de loop van de jaren is verloren.

vergroot foto

Op die roeping na is Automatic Sam een band zonder pretenties, moeilijk gedoe, emo-onzin of overdreven stoerdoenerij. Live staan ze al snel hun mannetje met 70’s punkrock en wat blues tussendoor. Battles of 1977 is ontstaan uit een klik tussen Frans “Frenzy” van Essen (producer/songwriter/gitarist van o.a. Silkstone) en Rudeboy (Urban Dance Squad, Junky XL). De sound is vrij typisch catchy en lyriek vrij militant…het geluid wordt door Rudeboy omschreven als het gooien van Chinese rotjes en militaire drum patterns, vandaar dat hij kwam met de term ‘melodic miltancy’.

Battles of 1977 is niet zozeer een retro sound band dat het geluid najaagt van bijv. the Clash, maar meer de ‘retro thought’ van die energieke opwindende tijd.
De deuren op de Montaubanstraat 106 in Zeist gaan deze avond open om 20.30 uur en kaarten kosten € 7,00 in de voorverkoop (via www.peppel-zeist.nl of bij Primera) of € 10,00 aan de deur.

Winter Wonderland thema Tienerdisco in DJOI

20131125 DRIEBERGEN  Vrijdag 13 december is het weer tijd voor de allerleukste Tienerdisco van de regio in Jongerencentrum DJOI van Welnúh. Deze keer is het thema Winter Wonderland. Dat past natuurlijk helemaal bij de tijd van het jaar.  Binnen is het lekker warm en draaien de DJ’s van de DJOI DJ Crew weer de grootste hits van het moment. De disco is bedoeld voor jongens en meisjes van 10 t/m 13 jaar.

Naast het verzinnen van een thema zijn er jongeren zelf betrokken bij de organisatie. Ze helpen bijvoorbeeld mee met het verspreiden van flyers op hun school of sportclub. Oudere jongeren zijn vrijwilligers, zij helpen mee als vrijwilliger met de bardiensten.
De disco start om 19.30 uur  en eindigt om 22.00 uur. Entree is € 4,50. Dit is inclusief 2 consumpties.

Jongerencentrum DJOI, ruimte voor en door jongeren, Engweg 24e in Driebergen.
Heb je zelf een idee voor een leuke activiteit? Wil je vrijwilliger worden? Laat het ons weten! Mail naar jongerenwerker Karin, Karin@welnuh.nl

Getuigenoproep vernielingen

20131125 DRIEBERGEN  De politie zoekt getuigen van vernielingen die gepleegd zijn in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 november. Op zaterdagochtend omstreeks 08.30 uur kreeg de politie de melding dat er bij ongeveer twintig auto’s één of meerdere banden lek gestoken waren. De beschadigde auto’s stonden geparkeerd op de Zonstraat, Van Heemstrastraat, Traaij en de Van Wassenaerstraat.

Getuigenoproep
Bent u getuige geweest van de vernielingen en/of heeft u informatie die kan leiden tot het vinden van de dader(s)? Neemt u dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Kasteel Amerongen opent haar deuren nu ook in de winter

20131125 AMERONGEN  Van december 2013 tot en met maart 2014 is Kasteel Amerongen en haar tuin in winterslaap. Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om het Huys ook in de winterperiode te bezoeken en het kasteel van een heel andere kant te zien.

vergroot foto

Kasteel Amerongen was oorspronkelijk een zomerresidentie. Dat betekent dat er in de winter geen bewoning op het kasteel was. De kunstcollectie en meubels werden afgedekt met lakens, de beelden in de tuin werden in doeken gehuld en de familie vertrok naar de stad.
 
Behoud en beheer
Ook vandaag de dag houden het Huys en de tuin een winterslaap. Juist het afdekken van de collectie en de meubels is een mooie aanleiding om aspecten op het gebied van behoud en beheer van een historisch interieur en de tuin door middel van een rondleiding toe te lichten. Ook is het een uitgelezen moment om bezoekers te informeren over hoe de bewoners door de eeuwen heen de wintermaanden doorbrachten.
 
Tijdens de rondleidingen in de maanden november tot en met maart blijft de collectie afgedekt. Het zijn de verhalen van de rondleiders die de kilte laten verdwijnen. Onderwerpen als de ijskelder, het functioneren van kachels en rookkanalen en bijzondere winterse verhalen worden in deze periode onder de aandacht gebracht.
 
Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur
 
Voor meer informatie over Kasteel Amerongen en speciale rondleidingen kijk op www.kasteelamerongen.nl

Intentieovereenkomst Sociale Woningbouw in gemeente Bunnik

20131125 BUNNIK  De heer A.T.A. Koopmanschap, wethouder van de gemeente Bunnik, en de heer E. de Groot, directeur van de woningcorporatie LEKSTEDEwonen in Vianen, hebben een intentieovereenkomst ondertekend. Afspraak is dat LEKSTEDEwonen onder voorwaarden bereid is de komende 10 jaar minimaal 150 sociale huurwoningen te bouwen en te exploiteren in de gemeente Bunnik.vergroot foto

De gemeente Bunnik en LEKSTEDEwonen zijn sinds mei 2013 met elkaar in gesprek. De in de gemeente Bunnik werkzame corporaties zien vooralsnog geen mogelijkheden nieuwe huurwoningen in de gemeente Bunnik te bouwen. Door gewijzigde regelgeving en de zogenaamde verhuurdersheffing moesten zij andere prioriteiten stellen. 
De gemeente heeft een aantal bouwplannen, waarbij het gemeentebestuur graag sociale huurwoningen wenst te realiseren. De gemeente Bunnik vindt het namelijk belangrijk om ook voor huishoudens met een lager inkomen passende huisvesting te bieden in de gemeente. Daarom is een geslaagde zoektocht gestart naar een woningcorporatie die bereid is de gewenste en noodzakelijke sociale huurwoningen te bouwen. De gemeente is zeer verheugd dat woningcorporatie LEKSTEDEwonen in Bunnik wil en kan investeren.

Regionale afstemming

De in de RWU (Stichting regioplatform Woningcorporaties Utrecht) samenwerkende woningcorporaties hebben zich met elkaar ingezet om ook in de gemeente Bunnik de bouw van sociale huurwoningen te continueren. Ook wordt in dit verband gekeken naar de overdracht van woningen van ene corporatie naar de andere. LEKSTEDEwonen is een woningcorporatie die primair werkt in de gemeente Vianen, maar ook woningbezit heeft in de regio. In totaal heeft LEKSTEDEwonen 3.900 woningen in de regio in eigendom en in beheer.Bouwplannen

Partijen gaan na ondertekening van de intentieovereenkomst werken aan een eerste bouwplan. Dat betreft het plan NieuwEyk in Werkhoven. Dit plan voorziet in de nieuwbouw van 14 koopwoningen en 12 appartementen voor senioren. LEKSTEDEwonen streeft ernaar van projectontwikkelaar Kalliste de 12 appartementen over te nemen. De bouw van deze appartementen kan daarmee voorjaar 2014 van start gaan. In de zomer van 2014 gaat LEKSTEDEwonen de verhuur aan senioren opstarten.
De gemeente Bunnik en LEKSTEDEwonen gaan zich vanaf 2014 concentreren op verdere bouwplannen in de gemeente.

Samenwerking

Partijen zijn verheugd dat er goede afspraken zijn gemaakt over de voorwaarden en condities waaronder de sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. LEKSTEDEwonen verplicht zich daarbij voor betaalbare huren te zorgen, zoals bedoeld in de regionale Huisvestingsverordening. De gewenste groei van het aantal huurwoningen in de gemeente Bunnik wordt hiermee zeker gesteld.

Viking verrast met punt tegen Triaz

20131125 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen zaterdag moest Viking 1 uit tegen Triaz uit Amsterdam, een ploeg die al jaren bovenin meedraait in de 2e klasse. Ook een ploeg die werd genoemd als kandidaat voor promotie naar de 1e klasse. Er lag dus een moeilijk middagje in het verschiet voor de wijkenaren in de sporthallen Zuid in Amsterdam.

Lees verder op ditiswijk.nl

Schaerweijde wint thuis van Pinoké

20131125 ZEIST  Zondag speelde Schaerweijde thuis tegen Pinoké. Beide ploegen gingen met 9 punten de wedstrijd in. Het verslag is van Nasir Javid. In de eerste helft speelde Schaerweijde afwachtend hockey en liet Pinoké komen.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

2e team BC Doorn verslaat eerste

20131125 DOORN   Het tweede team van Badmintonclub Doorn heeft zondag met 5-3 gewonnen van het eerste. Het is de tweede ontmoeting in de Hoofdklasse tussen beide ploegen. De eerste liep in september uit op een 4-4 gelijkspel.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

Revius gaat strijd aan tijdens NK Debatteren

20131125 DOORN  Het Revius Lyceum uit Doorn doet vrijdag 29 november mee aan het NK Debatteren voor scholieren. Het Revius doet mee in de tweede voorronde van één van de grootste scholierencompetities van Nederland. Uit het hele land reizen 105 debatteams van middelbare scholen naar Hilversum om met elkaar de verbale strijd aan te gaan.

Lees verder op de website van De Kaap

Verrassings wandeltocht in het Amerongse Bos

20131125 AMEREONGEN  Op woensdag 4 december is er vanaf 14.00 uur een wandeling met een gids door het meest gevarieerde deel van het Amerongse Bos. De wandeling duurt ruim anderhalf uur en zal u een beeld geven van de bossen van nu, het ontstaan ervan en de dynamiek naar de toekomst.

Hiernaast komen enkele bijzonderheden aan de orde als: meerdere vergezichten tot over de Rijn, een smal steil pad dat u een oerwoudgevoel geeft, de bekende Amerongse top en zelfs een nog hoger punt en twee overblijfselen van brandtorens.

De rondleiding is gratis; aanmeliding vooraf is niet noodzakelijk.

Vertrekpunt: Infocentrum Tabaksschuur Amerongen,
Veenseweg 8 te Amerongen.
Parkeren: bij Sportcomplex De Burgwal (via de rotonde)

Hans van de Pol
het nieuws van 26 november 2013
16e jaargang nummer 4951

Klik hier voor nieuwste foto’s

Voetbalclub Oranje-Wit blijft strijden tegen schorsing

20131126 ELST  Voetbalclub Oranje-Wit uit Elst blijft zich verzetten tegen het besluit van de KNVB om het eerste team van de club uit de competitie te halen na een vechtpartij.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Nieuwe afspraken corporaties Zeist en gemeente

20131126 ZEIST  De Zeister woningcorporaties en de gemeente Zeist hebben in een vernieuwde prestatieovereenkomst vastgelegd hoe ze de komende jaren gaan samenwerken op het terrein van wonen. De overeenkomst wordt elke drie a vier jaar vernieuwd.

In de nieuwe afspraken zijn belangrijke ontwikkelingen zoals crisis op de woningmarkt, het sterk gewijzigde rijksbeleid en bezuinigingen verwerkt. De nieuwe afspraken gelden tot 1 januari 2016. Hieronder staan de belangrijkste afspraken op een rij.
 
Wonen en zorg
De corporaties en gemeente willen met elkaar werken aan leefbare wijken, waar mensen graag en prettig wonen. Onderlinge samenwerking tussen de organisaties is daarom belangrijk. Zo wordt nu een sterke verbinding gelegd tussen wonen en zorg. De vraag naar woningen waar mensen, als ze minder mobiel zijn, kunnen blijven wonen, neemt toe. Daarom is vastgelegd dat deze woningen beschikbaar moeten zijn.
 
Sociale en goedkope huurwoningen
Ook zijn er afspraken gemaakt over de voorraad sociale huurwoningen. En over het aantal goedkope huurwoningen. Het aandeel goedkope huurwoningen daalt niet onder de 50%. Het aandeel eengezinswoningen daalt niet onder 25% van de totale voorraad aan sociale huurwoningen.
 
Investeren in projecten
Corporaties investeren de komende jaren in de herstructureringsprojecten Kerckebosch, Schaepmanlaan, Pleineslaan Beukbergen en Schaerweijdelaan. Daarnaast worden diverse complexen gerenoveerd zoals de Geroflat in Vollenhove. De wijk Vollenhove krijgt extra aandacht omdat hier veel sociale huurwoningen zijn.
 
Duurzaamheid
Verbetering van duurzaamheid is een ander centraal thema in de nieuwe afspraken. De Zeister corporaties streven er naar dat al hun sociale huurwoningen voor 2021 gemiddeld een energielabel B hebben. Mogelijkheden worden verkend voor toepassing van duurzame energie zoals zonnepanelen windenergie of warmkoude opslag. Maar ook gebruikersgedrag krijgt veel aandacht door voorlichtingscampagnes. Corporaties rapporteren jaarlijks over de bereikte resultaten in hun jaarverslag.
 
Minder financiële ruimte
De mogelijkheden voor corporaties om investeringen te doen, zijn de afgelopen jaren verminderd. Ook de gemeente heeft minder financiële ruimte.
 
Aan de hand van deze afspraken willen de woningcorporaties en gemeente Zeist verder werken aan de volkshuisvesting en het verbeteren van de leefbaarheid in Zeist.

Nieuwe bushaltes tussen Doorn en Langbroek

20131126 DOORN / LANGBROEK  Langs de Langbroekweg / Amersfoortseweg (N227) tussen Doorn en Langbroek komen vernieuwde bushaltes. De provincie past de haltes aan zodat ze beter toegankelijk zijn voor iedereen.

Zo worden de haltes opgehoogd tot aan de ingang van de bus en komen er ribbeltegels voor blinden en slechtzienden. Ook de toegangspaden worden aangepast zodat rolstoelers makkelijker op het perron kunnen komen. De werkzaamheden geven weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

Diamanten bruidspaar

20131126 ZEIST   Alie (82) en Gerard (88) Hensbergen zijn overweldigd door de aandacht die zij krijgen vanwege hun 60-jarig huwelijk. “We lijken wel beroemdheden zo, met al die pers en de burgemeester op visite.” Alie lacht en vertelt vrolijk over hoe zij en haar man elkaar 63 jaar geleden ontmoetten.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Kerstconcert Duo Sans Souci

20131126 DOORN  Het jaarlijks Kerstconcert van Duo Sans Souci met violiste Annoesjka Cabo en pianist Frans van Dalen vindt plaats op zondag 15 december in de Maartenskerk te Doorn.

Duo Sans Souci heeft het afgelopen jaar vele concerten in het buitenland gegeven: twee concerten in Londen met het Titanic programma en een klassiek recital, een concert in Berlijn met Berlijnse chansons uit de Roaring Twenties en een concert in Frankrijk met CD presentatie. Ook in Nederland is het Duo zeer actief geweest, zo heeft het op 13 november bij de opening van de Titanic-tentoonstelling in Amsterdam opgetreden, met een aantal TV-uitzendingen als gevolg.

Op het programma voor het concert in Doorn staan voor de pauze sonates van Schubert en Grieg en een Impromptu voor piano solo van Schubert. Na de pauze licht het Duo alvast een tipje van de sluier op van het nieuwe programma over Muziek en de Eerste Wereldoorlog. In 2014 start de herdenking van deze oorlog en Duo Sans Souci heeft uitgezocht welke invloed de muziek heeft ondergaan in deze woelige periode. Componisten als Ravel, Hindemith en Kreisler hebben als soldaat gediend, anderen als Stravinsky en Debussy hebben in hun composities op de gebeurtenissen gereageerd. De beroemde Nederlandse “spionne” Mata Hari danste tijdens WOI: op welke muziek en hoe zal tijdens dit concert duidelijk worden. Evenals vorig jaar zullen op de mooie projectieschermen in de Maartenskerk afbeeldingen worden geprojecteerd die de muziek ondersteunen en een extra cachet aan het geheel geven.

De toegang voor het Kerstconcert bedraagt 15 euro (5 euro voor kinderen), inclusief een glaasje Glühwein of sap na afloop. De kaarten zijn verkrijgbaar via telefoonnummer 0640430136, bij Boekhandel Jacques Baas en CD-Artline te Driebergen, via email duosanssouci@gmail.com en aan de zaal vanaf 14.30 uur

Tijd: Zondag 15 december om 15.00 uur
Toegang: €15/€5 (kinderen)
Kaarten: verkrijgbaar bij Boekhandel Jacques Baas, CD Artline te Driebergen
email: duosanssouci@gmail.com
tel: 06 – 40430136
aan de zaal: vanaf 14.30 uur
Meer informatie via: www.duosanssouci.nl of 06 – 40430136.

Annoesjka Cabo

Erelid bij Shinty

20131126 DRIEBERGEN  Op woensdag 20 november is Wim Cassée door de algemene ledenvergadering van Shinty benoemd tot erelid, wegens zijn buitengewone verdiensten voor onze hockeyclub. Een bijzondere gebeurtenis want het was al meer dan tien jaar geleden dat voor de laatste keer een erelid benoemd werd.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Heuvelrug

De Bongerdbieb opent komend jaar

20131126 ODIJK  In februari 2014 wordt de Bongerdbieb geopend. Sinds 1 januari 2013 komt de bibliobus niet meer in Odijk en dat werd door de o.b.s. De Bongerd in Odijk wel als een gemis ervaren. Daarom hebben de leerlingen nu geld ingezameld om boeken te kopen.

Lees verder op de website van t Groentje

Nominaties gemeentelijke Vrijwilligersprijs Wijk bij Duurstede 2013

20131126 WIJK BIJ DUURSTEDE  Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 11 december aanstaande worden de winnaars bekend gemaakt en de gebruikelijke drie prijzen uitgereikt. Deze bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede.

Burgemeester en wethouders en Stichting Binding/Steunpunt Vrijwilligerswerk Wijk bij Duurstede nodigen alle Wijkse vrijwilligersorganisaties uit om daarbij aanwezig te zijn.

Woensdag 20 november jl. vond de jurering voor de gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2013 plaats. Dit jaar heeft de jury – net als voorgaande jaren –  zelf organisaties genomineerd, die op een positieve wijze in het nieuws zijn gekomen. Bijvoorbeeld door het leveren van een uitzonderlijke prestatie, het winnen van een bijzondere prijs, noem maar op! Ook is een aantal organisaties voorgedragen door derden. De jury heeft dit jaar 11 organisaties genomineerd:

    –    PJGU
    –    Stichting WijkNogLeuker
    –    SVF Cothen
    –    Oranjecomité Wijk bij Duurstede
    –    Stichting Hospice Duurstede
    –    Ditiswijk.nl
    –    Wereldwinkel Wijk bij Duurstede
    –    CV De Kaieschaiters
    –    Ouderenwerk Langbroek
    –    Filmhuis Calypso
    –    Voedselbank Wijk bij Duurstede

De jury bestaat uit de dames E.M. de Kort (voormalig raadslid), L. Roman (VVV Wijk bij Duurstede), R. Schreuder (FC Madrid) en de heren F. Brouwer (Stichting Binding), wethouder J. Burger en wethouder C. van Gelder.

De uitreiking van de gemeentelijke Vrijwilligersprijs vindt plaats tijdens de Oudjaarsborrel van het Steunpunt Vrijwilligers.

Wel iets minder alcohol schenken, in nieuwe APV

20131126 UTRECHTSE HEUVELRUG  Donderdag stemt de gemeenteraad over een nieuwe APV. Clubs mogen blijven schenken, maar niet onbegrensd. In de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening mogen verenigingen hun kantines openen en alcohol schenken van twaalf uur ’s middags tot middernacht. Wel moet op dagen dat ook jeugdteams spelen de tap tot 15 uur dicht blijven.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Startschot de Nieuw Singel

WIJK BIJ DUURSTEDE  Gistermiddag om kwart voor vier is het startschot gegeven voor het project De Nieuwe Singel. Dit werd gedaan door wethouder J. Burger en de directeur van de M2 Groep, de heer H. Meuwese.

Lees verder op ditiswijk.nl

Verhuizing politiebureau

20131126 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op 1 december verhuist het huidige politiebureau in Wijk bij Duurstede. De nieuwe politiepost komt in het gemeentehuis aan de Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede.

Lees verder op ditiswijk.nl

E.M.M. Boekenmarkt en Oliebollenactie

20131126 LEERSUM  Zaterdag 7 december houdt muziekvereniging Eendracht Maakt Macht van 11.00 – 16.00 uur een gezellige boekenmarkt en oliebollenactie in haar clubgebouw aan de MC Verloopweg 11 te Leersum.

Er is een gevarieerd aanbod van boeken, tijdschriften, cd’s en zelfs lp’s. Tijdens de boekenmarkt worden ook heerlijke oliebollen verkocht, vers gebakken door bakker Ronald Roosen. De opbrengst is voor aanschaf van muziekinstrumenten. De oliebollen zijn eventueel ook vooraf te bestellen met de aan huis bezorgde bestelformulieren of te bestellen via het contactformulier op de website www.emmleersum.nl.
Oude boeken, tijdschriften en cd’s zijn meer dan welkom en kunnen ingeleverd worden in het clubgebouw op maandag-, dinsdag- en woensdag avond tussen 19:30 en 21:30.

Verkiezing ‘Schrijver van het jaar’ van start

20131126 REGIO   Schrijvers die wonen in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Renswoude en Wijk bij Duurstede kunnen van 4 december tot en met 17 januari hun eigen boek (verschenen tussen 1 november 2012 en 31 oktober 2013) indienen voor de ‘ZOUT schrijver van het jaar verkiezing’.

Lees verdeer op de website van De Kaap

Welnúh overweegt uitbreiding naar Veenendaal

DOORN   De welzijnsorganisatie voor Utrechtse Heuvelrug overweegt om haar werkgebied te vergroten. Dat maakte Welnúh-directeur Sjaak Blenk vorige week bekend, tijdens een goed bezochte netwerkbijeenkomst in de Kampwegkerk.

Lees verdeer op de website van De Kaap

Thomas Borggrefe speelt ‘Bovenkamer’

20131126 AMERONGEN  Donderdag 12 december speelt acteur Thomas Borggrefe de voorstelling ‘Bovenkamer’ in De Ark in Amerongen. Borggrefe komt op initiatief van Programmering Allemanswaard, WelnuH, Ontmoetingscentrum en VitrasCMD naar Amerongen met deze voorstelling over het proces van een dementerende man.

Over de voorstelling
De hoofdpersoon In ‘Bovenkamer’ is de heer Meyer, ooit dirigent en in zijn beleving nog steeds dirigent, ook nu hij Alzheimer heeft. Borggrefes keuze voor een dirigent is doelbewust. Muziek speelt bij veel mensen met dementie een belangrijke rol in hun belevings- en herinneringswereld. Muziek biedt herkenning, troost, raakt en beweegt hen. Als dirigent had Meyer een heel orkest onder controle. Die controle wil hij ook nu behouden. Na afloop van de voorstelling gaat de acteur in gesprek met het publiek. Informatie wordt afgewisseld met humoristisch en ontroerende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Dit interactieve deel is een bijzondere verdieping van de voorstelling.

Over Thomas Borggrefe
Thomas Borggrefe is acteur/theatermaker en werkt daarnaast als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Met zijn voorstellingen treedt hij in Nederland,België, Oostenrijk en Duitsland op. De omgang met mensen met dementie is fascinerend en tegelijkertijd ook spannend, zegt Borggrefe. Je moet voortdurend schakelen tussen de verschillende belevingswerelden. Borggrefe gebruikt kunst als middel om op een intense wijze in contact te komen met mensen met dementie. De wereld van de mensen bestaat vooral uit beelden, die zich afspelen in hun eigen gedachten. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar raakvlakken tussen die beelden en het hier en nu, aldus Borggrefe. Op het toneel vertolkt hij verschillende rollen: een dirigent met dementie, de zoon die zich geen raad weet en de dokter. In elke rol schuilt een boodschap aan het publiek. “Ik probeer mijn publiek bewust te maken van het feit dat het wezen van de mens met dementie hetzelfde blijft. Het gevoel wordt niet dement!”

Praktisch
De voorstelling ‘Bovenkamer’ nu dus te zien bij Allemanswaard in Amerongen.
Datum:Donderdag 12 december
Locatie:De Ark, Imminkstraat 11, Amerongen
Aanvang:20.00 uur ; zaal open 19.15 uur
Entreeprijs:€ 12,50
Kaarten zijn te koop via www.cultuurhuizenheuvelrug.nl of bij Bibliotheek Z-O-U-T Amerongen, Burg.v.d.Boschstraat 44 of bij VVV Doorn, Amersfoortseweg 27.
Informatie: kbenschop@rbzout.nl

Protest tegen Brothers Open Air

20131126 WOUDENBERG  Meerdere campingeigenaren in de omgeving van Woudenberg hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunningsaanvraag voor dancefeest Brothers Open Air. Toch heeft de organisatie er het volste vertrouwen in dat het evenement doorgaat.

Lees verder op de website van RTV Utrecht
het nieuws van 27 november 2013
16e jaargang nummer 4952

Klik hier voor nieuwste foto’s

New Rotterdam Jazz Orchestra + Ernst Reijseger

20131127 ZEIST  Op zaterdag 14 december 2013 staat er een prachtige combinatie op het podium van Pop- & Cultuurpodium De Peppel, namelijk het New Rotterdam Jazz Orchestra samen met meestercellist Ernst Reijseger.

Ernst Reijseger (1954) is een improvisatur pur sang. Met een klassieke opleiding is hij binnen de geïmproviseerde en jazzmuziek als cellist een klasse apart. Als winnaar van de Boy Edgar prijs en de Bird Award en zijn internationale reputatie behoort Reijseger tot de grootste solisten van deze tijd. De muziek kent voor hem geen grenzen en geen stijl is hem vreemd.

vergroot foto

Dit past perfect bij het New Rotterdam Jazz Orchestra, dat zich vanuit de bigband traditie heeft ontwikkeld tot een orkest dat iedere muzikale uitdaging aangaat. Van klassiek/jazz tot funky en hiphopachtige muziek. Het orkest komt tot zijn hoogtepunt als de musici en de solisten losgaan en de warme deken voelen van een uitzinnig enthousiast publiek. Een echte aanrader om te gaan luisteren, een ware belevenis! Koop nu vast je kaartje in de voorverkoop voor € 12,00 via www.peppel-zeist.nl of bij Primera.

Is Wijk te klein ?

20131127 WIJK BIJ DUURSTEDE   Het beeld van de ambtenaar die dommelend achter het gemeenteloket zit is inmiddels volledig achterhaald. Ook voor de gemeente wordt de wereld steeds ingewikkelder en zijn op het gemeentekantoor specialisten op verschillende gebieden nodig.

Lees verder op de website van t Groentje

Mieke’s Primera open op zondag

20131127 ODIJK   Mieke’s Primera in Odijk gooit vanaf dit weekend de deuren open op zondag, van 12.00 tot 17.00 uur. Eigenaren Jan en Mieke van Hout voelen zich hiertoe gedwongen, aangezien de Jumbo met name in het weekend nogal wat omzet bij ze weghaalt sinds de heropening na de verbouwing.

Lees verder op de website van t Groentje

College beslist tot vrijlaten van winkeltijden

20131127 ODIJK  Het college heeft begin oktober besloten dat in de gemeente Bunnik winkeliers hun openingstijden zelf mogen gaan bepalen. Het is de bedoeling ruimte te maken om 7 dagen per week open te zijn ‘ dus ook op zondag. De winkels moeten alleen tussen 22 uur s’avonds en 6 uur s’ochtends gesloten blijven.

Lees verder op de website van t Groentje

Doornse Langbroekerweg op de schop

20131127 DOORN   De Langbroekerweg gaat op de schop. Het asfalt tussen de Beaufortweg en de Dorpsstraat verkeert in slechte staat en bovendien functioneren de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers niet goed. Volgens brief van het college aan de gemeenteraad worden zowel het wegdek als de oversteekplaatsen volgend jaar aangepakt.

Lees verder op de website van De Kaap

Zeventien aanhoudingen na scannen kentekens

20131127 UTRECHTSE HEUVELRUG   De afgelopen weken hebben de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de politie in verband met woninginbraken een ANPR-auto ingezet. In totaal werden 17 personen aangehouden.

Lees verder op de website van De Kaap

Nieuwe algemeen coördinator Voedselbank

20131127 WIJK BIJ DUURSTEDE   Tineke de Vries heeft haar taak als algemeen coördinator van de Voedselbank overgedragen aan Maarten de Vries. Tineke neemt echter geen afscheid, maar zal actief blijven als coördinator bij de uitgifte van de voedselpakketten.

Lees verder op de website van t Groentje

De toekomst van de zorg in Wijk

20131127 WIJK BIJ DUURSTEDE   Door de overheveling van zorgtaken van het Rijk wordt de gemeente de komende jaren voor de inwoners steeds belangrijker. Nadenken over de toekomst van de zorg in Wijk was het thema van de vorige week door de gemeente in het E&E Gasthuis georganiseerde bijeenkomst.

Lees verder op de website van t Groentje

Tegenprestatie van mensen met uitkering

20131127 WIJK BIJ DUURSTEDE   Vorige week had de raad een bijpraatsessie met wethouder Jan Burger over het plan om van mensen met een uitkering een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk te vragen. Regionaal zijn hierover inmiddels tussen de betrokken gemeenten een aantal uitgangspunten vastgegelegd.

Lees verder op de website van t Groentje

Energiezuinige verlichting voor Oranjebuurt

20131127 BUNNIK   De straatverlichting in de Oranjebuurt tussen de Koningin Julianalaan/Stationsweg en de Koningin Emmastraat is vervangen door energiezuinige verlichting. Dat heeft de gemeente laten weten. De LED-verlichting heeft een langere levensduur en is kostenbesparend.

Lees verder op de website van t Groentje

Raymond van het Groenewoud

20131127 AUSTERLITZ  Op donderdag 5 december speelt Raymond van het Groenewoud in het Beauforthuis. Raymond is geworden wat hij was: altijd al wijzer en altijd jong! Als jonge zestiger kan hij rijp aangrijpend zingen over dit bestaan, maar liefst van al leeft de zanger zich uit, gaat hij er flink tegenaan.

Bijgestaan door drummer Cesar Janssens, bassist Mich Verbelen, Pieter Van Bogaert op orgel en accordeon en Leander van het Groenewoud, veelzijdige zoon van de vader en helemaal ingespeeld als jongste lid, toont Raymond z’n woeste meerderjarigheid, zelf volgroeid op gitaar, én mondig, met zijn onverbeterlijke tekst. Samen laten ze zich gaan.
Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
De band beheerst het repertoire zo volkomen dat Raymond zich avond aan avond naar eigen goesting een nieuwe lijst kan dromen …
De oudere jongere slaat z’n vleugels uit, tijd dat U op gaat passen, want Raymond is back, en hij is bijna volwassen!

donderdag 5 december, 20.15 uur
Raymond van het Groenewoud – Bijna volwassen
entree € 35 | reductieprijs € 27,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Vernieuwd gemeentehuis open vanaf 2 december

20131127 ZEIST  Het gemeentehuis, het huis van de Zeister samenleving, is bijna klaar om te gebruiken. Op 2 december gaan voor het eerst de deuren open. De gemeente ontvangt haar gasten dan in de nieuwe publiekshal. De medewerkers werken vanaf 2 december in het kantoor dat is ingericht op flexwerken: bijna niemand heeft een vaste werkplek. De eerste raadsvergadering in de nieuwe raadszaal is op 17 december.
 
Rond de verhuizing blijven de publieksbalies van het gemeentehuis grotendeels open. Vrijdagmiddag 29 november gaan ze wat eerder dicht (12 uur) en maandag 2 december iets later open (13 uur). De inwoners merken daar weinig van, omdat de gemeente al voor 90% op afspraak werkt. Die vrijdagmiddag en maandagochtend plant de gemeente dus geen afspraken in. De mensen die spontaan langskomen, worden door de receptiemedewerkers opgevangen. Vrijdag 29 november is de gemeente tot 16 uur telefonisch bereikbaar (gewoonlijk is dat vrijdag tot 17 uur).
 
Stimulans
Burgemeester Koos Janssen: “De vernieuwing van het gemeentehuis betekent niet alleen een nieuw gebouw, maar ook een stimulans voor een nieuwe manier van werken en samenwerken, met elkaar en met de Zeistenaren.” Behalve dat de medewerkers in het gemeentehuis een werkplek kunnen uitzoeken die past bij het werk dat ze op dat moment doen, kunnen ook thuiswerken, of werken bij andere organisaties, of bij Zeistenaren thuis. Bijvoorbeeld om bij iemand thuis een Wmo-aanvraag door te nemen.
 
Het Rond opgeknapt
Janssen: “De vernieuwing van het gemeentehuis is ook de afsluiting van een lange periode waarin de vier hoeken van Het Rond zijn opgeknapt: de hoeken bij Figi, het oude postkantoor, de Hermitage en nu de hoek bji het gemeentehuis.” Ook de buitenruimte van Het Rond heeft een aantal jaren geleden een metamorfose ondergaan.
 
Energiebesparing 59%
Duurzaamheid heeft bij de nieuwe aanbouw en renovatie van het jaren 80 deel van het gemeentehuis een belangrijke rol gespeeld. Een paar voorbeelden: het gemeentehuis wordt verwarmd en gekoeld via bronnen met warm en koud water, diep in de bodem (zogeheten ‘warmte-koude-opslag’), zonnepanelen helpen in de elektriciteitsvoorziening en de parkeergarage bevat tien oplaadpunten voor elektrische auto’s. Verder heeft de gemeente uiteraard allerlei isolatiemaatregelen getroffen en energiezuinige installaties in gebruik genomen. In het gerenoveerde deel is de energiebesparing 59%.
 
Vier generaties
Het nieuwe gemeentehuis omvat vier generaties gemeentehuis: het oude gemeentehuis uit 1878 aan de 1e Dorpsstraat, het oude raadhuis uit 1908, het Lengkeekgebouw uit 1984 en de nieuwe aanbouw uit 2013. Janssen: “Daarmee toont het gebouw respect voor heden én verleden. Het is bovendien een duurzame keuze om bestaande gebouwen opnieuw te gebruiken.”
 
‘Achterkamertjes en Open Deuren’
De opening van het vernieuwde gemeentehuis wordt gevierd in de week van 10 tot en met 15 februari, onder de noemer ‘Achterkamertjes en Open Deuren’. Inwoners en organisaties in Zeist kunnen die week het vernieuwde gemeentehuis gebruiken als ’podium’ om zich te laten zien. Ideeën voor activiteiten kunnen worden gemeld bij Eva van Reenen, via telefoonnummer 14 030 of via zeist@zeist.nl.

Kerstmarkt en bakwedstrijd voor ‘toren in topvorm’

DRIEBERGEN  Een  gezellige ochtend en middag in kerstsfeer, met zang, heerlijk eten en drinken en leuke (kerst)artikelen: dat biedt de Kerstmarkt van Sint Petrus’ banden op zondag 15 december.

De Kerstmarkt is gratis toegankelijk. Van 10.30 tot 16.00 uur is er in het parochiecentrum op Rijsenburgselaan 4 (schuin achter de kerk) van alles te zien en te doen: zangkoren van de parochie, het Rad van Avontuur met cadeaus die door plaatselijke ondernemers beschikbaar zijn gesteld, een demonstratie chocolade maken en een goudsmid in actie. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, met warme chocolademelk, glühwein en vers gebakken oliebollen. Op de Kerstmarkt zijn ook kerstcadeaus, kerststukken, taarten en streekproducten van de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme-Rijngebied te koop. Het fraaie kerkje staat op verschillende Petrus’ banden-artikelen afgebeeld: chocoladetablet, wijn, kaarsen en fleece sjaal.

Aan de kerstmarkt is ook de bakwedstrijd ‘Heel Driebergen-Rijsenburg bakt’ verbonden. Hobby-bakkers kunnen hun creatie ter keuring aanbieden aan de professionele bakkers Harry Jacobs en Jan van Steenderen, die drie winnaars selecteren. Het gebak wordt daarna op de kerstmarkt verkocht.

De Kerstmarkt van Sint Petrus’ banden is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een aantrekkelijk en gevarieerd evenement. Dit jaar komt de opbrengst van de kerstmarkt ten goede aan de actie ‘Toren in Topvorm’. De toren van de Sint Petrus’ bandenkerk aan het Kerkplein is aan groot onderhoud toe. Mede door het wegvallen van subsidie door het Rijk is het voor de parochie van belang dat ook inwoners van Driebergen-Rijsenburg en Utrechtse Heuvelrug een steentje bijdragen. Tenslotte is de unieke Sint Petrus’ bandenkerk gezichtsbepalend voor dorp en streek.
Op de website www.torenintopvorm.nl is meer informatie over de kerstmarkt en actie te vinden.

D66 stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst 2014 vast

20131127 WIJK BIJ DUURSTEDE   Op de algemene ledenvergadering van 25 november hebben de leden van D66 Wijk bij Duurstede het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld.

Lees verder  op ditiswijk.nl

Smeulende Es gekapt

20131127 WIJK BIJ DUURSTEDE  De boom waarvoor afgelopen zaterdag de brandweer naar het Kasteelpark werd gestuurd omdat deze brandde is gistermorgen uit veiligheidsoverwegingen gekapt.

Lees verder op ditiswijk.nl

Herplant bomen Zandweg

20131127 WIJK BIJ DUURSTEDE  De kastanjebomen die op 26 oktober langs de Zandweg tussen de Singel en de Steenstraat, werden gekapt zijn vandaag vervangen door een pluim-es in zuilvorm.

Lees verder op ditiswijk.nl

Inbrekers zetten slaapkamer op de kop

20131127 BUNNIK  De donkere dagen komen eraan en dat is ook te merken in de wekelijkse politieberichten. Er wordt in Bunnik veel ingebroken de laatste weken. De financiële schade is vaak enorm, maar de emotionele impact van een inbraak wordt nog vaak onderschat. Vorige week werd ingebroken bij Frans en Bea Merkus aan de Molenweg in Bunnik.

Lees verder op de website van t Groentje

Wethouder wil toch fietspad door Eikenpad

20131127 BUNNIK   Wethouder Koopmanschap (P21) wil het college toch voorstellen om het Eikenpad als voorkeursroute voor Fietsroute FietsFileVrij voor te dragen aan de gemeenteraad. De route zal niet over het akkerland lopen, maar over een deel van de Gildenring.

Lees verder op de website van t Groentje

Nieuwbouwplan Aldi opnieuw controversieel

20131127 DRIEBERGEN  De mogelijke nieuwbouw van supermarkt Aldi wekt opnieuw beroering in Driebergen. Weliswaar staan de sterren gunstiger, toch is er weer oppositie.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Veel belangstelling voor congres bedrijvenkring Rhenen “Ondernemen doe je samen!”

20131127 RHENEN  Dat de intentie om samen te werken er is, bleek wel uit de grote opkomst van ondernemend Rhenen, Gemeente Rhenen en politiek Rhenen afgelopen donderdag 21 november.

Lees verder op de website van De Rijnpost

Chinese salon Oud Amelisweerd in oude luister hersteld

20131127 BUNNIK   De gemeente Utrecht en MOA (Museum Oud Amelisweerd) waren donderdag 21 november de gastheren ter gelegenheid van de feestelijke oplevering van de restauratie van het Chinese behang van Oud Amelisweerd.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Coolsma school pakt wisselbeker

20131127 DRIEBERGEN  Afgelopen zaterdag organiseerde Zwemclub De Zwoer het ScholierenZwemToernooi (SZT 2013) voor de 7 Driebergse basisscholen. De ruim 200 uitzinnige leerlingen gingen om 18.00 uur de strijd aan om de wisselbeker ondersteund door tientallen nog meer uitzinnige ouders.

Al snel ontpopte zich een strijd van groep 3 tm 6 wie de snelste was over 25 meter. Groep 7 en 8 over 50 meter. Nadat de leerlingen individueel gezwommen hadden was het heel spannend voor plaats 2, 3 en 4. Het onderlinge punten verschil was maar 3 punten voor de Zonheuvel, de Uilenburcht en de Kring. De estafetten zou de doorslag moeten geven. De Uilenburcht profiteerden het meest en wist een twee plaats te bemachtigen. De Zonheuvel werd derde en de Kring vierde met maar een punt verschil.

Na jaren als tweede te zijn geëindigd wist Instituut Coolsma eindelijk zijn (zwem)slag te slaan. De kinderen waren uitzinnig met hun winst. Als beloning belande hun “Coach” Peter Nooman in het water. Alle leerlingen ontvangen een mooie oorkonde die met trots boven hun bed gehangen kan worden. De uitslagen kunt u terugvinden op de site www.scholierenzwemtoernooi.nl. Dit toernooi heeft twee nieuwe namen kunnen toevoegen op de lijst van de snelsten. Kiki Bakker (Coolsma) en Thom van Westering (Uilenburcht) beide uit groep 3. Bijzondere vermelding voor Bente Westerman (de Kring) en Joyce de Jong (Uilenburcht) zij staan nl 4 x op die lijst. Bij de jongens heeft Jasper van Veen (Uilenburcht) een mooie tweede plek bij groep 8 weten te bemachtigen. Voor de zwemclub is dit toernooi een mooie gelegenheid om zichzelf te presenteren met een demonstratie. De eerste groep betrof huidige basisschoolleerlingen uit de “Ik-zwem-beter”- en wedstrijd groep. De tweede en derde waren de meer ervaren zwemmers. Menig aanwezige was verbaast hoe snel zij zwommen. Als laatste hadden zich een 15 tal ouders ingeschreven die buiten mededinging ook 50 meter mochten knallen. Sommige ouders hadden weken ervoor al meegetraind met de Masters groep op woensdagavond. Ook de leerlingen hebben in de weken voor dit toernooi gebruik gemaakt om proef te zwemmen. Volgend jaar zal de zwemclub de Zwoer dit meest gezellige toernooi nogmaals organiseren. Tot zwems. www.dezwoer.nl
het nieuws van 28 november 2013
16e jaargang nummer 4953

Klik hier voor nieuwste foto’s

Festival of Lessons and Carols door Roder Jongenskoor

20131128 RHENEN  Op donderdagavond 12 december om 20:15 uur laat in de Cunerakerk van Rhenen het Roder Jongenskoor traditiegetrouw met Kerst weer het Festival of Lessons and Carols klinken met medewerking van de bekende organist Sietze de Vries. Negen advents- en Kerstlezingen worden afgewisseld met traditionele en eigentijdse Carols.

Al meer dan twintig jaar draagt het Roder Jongenskoor deze Kersttraditie uit in Nederland. Net als in Cambridge zingen de jongens bij lessenaars met kaarsen en worden de aanwezigen enkele keren uitgenodigd om een couplet van een Carol of Hymn mee te zingen.
Het Roder Jongenskoor (1985) is een koor naar Engels voorbeeld, met als repertoire de Anglicaanse koormuziek in de breedste zin. Dirigent van het koor is Rintje te Wies. Het Roder Jongenskoor wordt alom geprezen om de consequente Engelse koorstijl en kiest in al zijn facetten voor een muzikale aanpak die bij de Engelse jongenskoren leidt tot het beroemde hoge niveau van muziek maken.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.klassiekaanderijn.nl en, indien niet uitverkocht, aan de kassa van de kerk. De toegangsprijs bedraagt € 12, CJP/Studenten betalen € 5. Kinderen zijn gratis!

Cheque van € 2524,18 voor The Pink Panthers

20131128 DRIEBERGEN  The Pink Panthers heeft meegedaan aan de Rabo Clubkas Campagne. Tijdens de Rabo Clubkas Campagne konden leden van Rabobank Utrechtse Heuvelrug hun stem uitbrengen op verenigingen die zij een warm hart toedragen.

Dit jaar werd er € 90.000 verdeeld onder de 62 deelnemende clubs. Er werd meer dan 5.000 keer gestemd door de leden van Rabobank Utrechtse Heuvelrug. In totaal is er 145 keer gestemd op RC The Pink Panthers door de leden van de Rabobank. Dat staat gelijk aan een bedrag van € 2.524,18.

Esmée van Glabbeek overhandigt klimaatbundel

20131128 DOORN  In aanwezigheid van Prinses Laurentien was op 20, 21 en 22 september in Center Parcs Het Heijderbos de tweede Kids Climate Conference (initiatief van het Wereld Natuur Fonds, Eneco en Center Parcs). Tijdens deze driedaagse conferentie kregen kinderen van vandaag de kans om te bouwen aan de wereld van morgen om zo hun steentje bij te dragen aan een oplossing voor de klimaatproblematiek.

Tijdens verschillende creatieve en educatieve workshops en inspirerende gesprekken dachten 150 kinderen uit Nederland en Vlaanderen na over aanbevelingen die de toekomst van de aarde veilig kunnen stellen.

Op de laatste dag van de Kids Climate Conference koos een vakjury de 12 beste aanbevelingen. Deze werden opgenomen in een Klimaatbundel.

Esmée en Sterre van  Glabbeek, woonachtig in Driebergen, zijn ambassadeurs van de Kids Climate Conference 2013. Woensdag 27 november heeft Esmée de klimaatbundel overhandigd aan burgemeester Frits Naafs. Tevens besprak Esmée samen met de burgemeester welke aanbevelingen voor de  gemeente van toepassing kunnen zijn.

vergroot foto

Esmée wil zich inzetten als ambassadeur en er voor zorgen dat er geen weggooitasjes meer worden gebruikt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook het beter inzamelen van plastic heeft haar belangstelling.

5 verdachten wietbende woonwagenkamp vrij

20131128 RHENEN / UTRECHT  Vijf verdachten van grootschalige wiethandel en het witwassen van geld vanaf een woonwagenkamp aan de Middelbuurtseweg in Rhenen zijn donderdag door de rechter op vrije voeten gesteld. De 5 mannen in de leeftijd van 25 tot 51 jaar zaten vast sinds een inval in het kamp in februari.

Lees verder op de website van de Gelderlander

Waterschap knapt oevers Kromme Rijn Cothen op

20131128 COTHEN  Begin december start Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het vernieuwen van oevers langs de Kromme Rijn in Cothen. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de stuw bij de sluis van Cothen tot aan de brug tussen de Graaf van Lynden van Sandenburgerweg en de Kerkweg.

Lees verder op ditiswijk.nl

Centrumplan Maarn maakt vorderingen

20131128 MAARN  Op dit moment is er nog weinig te zien van de nieuwbouw in het centrum van Maarn, maar achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt. Projectontwikkelaar A.J. Investments heeft tekeningen laten maken. In november is de welstandscommissie van de gemeente in principe akkoord gegaan met het ontwerp van het Centrumplan.

Als alle procedures voorspoedig verlopen en er geen bezwaren worden ingediend, start de bouw eind augustus 2014. De bouwtijd is ongeveer tien maanden, waardoor de oplevering medio 2015 wordt verwacht. Tot die tijd blijft de supermarkt PLUS Van Schaick op het Buntplein.

Impuls voor centrum
Wethouder Tim Verhoef is blij met de ontwikkelingen: ,,De gemeente wil het centrum van Maarn een impuls geven en faciliteert in principe deze planontwikkeling. Om de ontwikkeling en realisatie van het nieuwbouwplan te bespoedigen, heeft de gemeente intensief overleg met de nieuwe eigenaar/ontwikkelaar.” De nieuwe PLUS Supermarkt wordt 1.200 m2 groot en krijgt ongeveer 80 (bovengrondse) parkeerplaatsen. Ook worden er enkele huurappartementen gerealiseerd. In het ontwerp is rekening gehouden met de omgeving, zodat de nieuwbouw aansluit bij de omliggende bebouwing. De gevel krijgt een landelijke uitstraling, waarbij hoogwaardige bouwmaterialen worden gebruikt. Op dit moment is het Maarns Beraad nog in gesprek met de gemeente en de projectontwikkelaar over de invulling van de openbare ruimte, waaronder het groen.

Brasserie met terras
Op de hoek Raadhuislaan-Tuindorpweg is daghoreca met een terras gepland. Er hebben verschillende partijen interesse getoond. De komst van zo’n brasserie kan ertoe bijdragen dat het hart van Maarn een levendig centrum wordt voor het winkelend publiek, toeristen en treinreizigers.

Pilot Krachtig Bunnik

20231128 BUNNIK  Op 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. De gemeente krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein. In Bunnik is daar al overleg over tussen de gemeente en verschillende zorginstellingen en organisaties. Samen met Stichting Werk aan de Linie is daar de pilot ‘Krachtig Bunnik’ uit voortgekomen.

Lees verder op de website van t Groentje

Gewijzigde parkeerregels op zondagen

ZEIST  Vanaf 1 december 2013 wordt er op alle zondagen in het centrum van Zeist nieuwe parkeerregels van kracht. Op straat en in de vrij toegankelijke parkeergarages kan voortaan gratis geparkeerd worden. Terwijl in de parkeergarages 1e Hogeweg, Belcour, Steynlaan en de nog in gebruik te nemen parkeergarage bij het nieuwe gemeentehuis, betaald parkeren blijft gelden.

Op 1 december gaat een proef van start waarbij alle winkels elke zondag geopend mogen zijn tussen 12.00 en 18.00 uur. De meeste supermarkten openen elke zondag hun deuren in Zeist. Het Centrummanagement adviseert de winkeliers in het centrum om één zondag in de maand open te zijn, en in december vaker in verband met de feestdagen

Het gratis parkeren op zondag geldt op straat en in de vrij toegankelijke parkeergarages voor de gehele zondag, terwijl het betaald parkeren in de parkeergarages 1e Hogeweg, Belcour, Steynlaan en de nog in gebruik te nemen parkeergarage bij het nieuwe gemeentehuis, onveranderd blijft.

Deze regels gelden in ieder geval vanaf 1 december 2013 tot eind januari 2014. In de raadsvergadering van januari zal de gemeenteraad besluiten om op koopzondagen ofwel overal gratis parkeren in te voeren, of om overal betaald parkeren in te voeren.
De proef met de koopzondagen duurt tot 1 januari 2015. Eind 2014 besluit de gemeente hoe Zeist in 2015 verder gaat met de koopzondagen en of de parkeerregels, waartoe de raad in januari zal besluiten, van kracht blijven.

Canto ostinato

20131128 AUSTERLITZ  Een uniek concert in loungesfeer in het Beauforthuis op 6 december. Het publiek zit niet op stoelen, maar ‘hangt’ op loungebanken, krukjes, kleden en kussens. We hebben zelf wat banken, je mag gewoon op een stoel zitten , wil je verzekerd zijn van een hangplek dan kun je je eigen matje meenemen. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

Voor  de pauze nemen Peter Elberetse & Annemieke Ijzerman je mee op een ’n verrassende reis door een nieuwe klankwereld van hang en harp! De hang is een spraakmakend nieuw muziekinstrument. Iedereen die de hang een keer live heeft gehoord is zeer onder de indruk.


Na de pauze de ‘Canto Ostinato Marimba+’ met twee marimba’s, harp en  piano. Marimba’s worden zowel in volksmuziek als in klassieke muziek gebruikt. Een marimba heeft een warme en volle klank die uitstekend combineert met andere ‘oude’ klassieke instrumenten als piano en harp. Waarbij wellicht de harp vooral iets mysterieus heeft; een omfloerst geluid van tokkelende snaren zichtbaar op een rij. Esther Doornink en Peter Elbertse (marimba’s), Annemieke IJzerman (harp) en Mickey Wagner (piano)

vrijdag 6 december, 20.15 u
Canto ostinato op marimaa, harp en piano
entree € 17.50 | reductieprijs € 15 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

‘De markt op’ voor Peter Ros Trofee

20131128 MAARN   De Fotokring Heuvelrug heeft vorige week de Peter Ros Trofee uitgereikt aan Henk Heuff uit Maarsbergen. Jaarlijks worden de leden van de FKH uitgedaagd foto’s te maken rondom een thema. Dit jaar ‘de markt’.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Meer omzet door zondagsopenstelling’

20131128 UTRECHTSE HEUVELRUG   Voor de supermarkten die deelnemen aan de proef is de zondagopenstelling een commercieel succes.  Zij pleiten dan ook vurig voor een voortzetting van het experiment in 2014.

Lees verder op de website van De Kaap

DVSA likt haar wonden na forse straf van KNVB

20131128 AMERONGEN   DVSA wordt hard getroffen door de straf die de KNVB het eerste elftal oplegde. Dat team werd uit de competitie genomen, maar omdat ook de spelers geschorst werden moest ook het tweede team teruggetrokken worden.

Lees verder op de website van De Kaap

Kerstmarkt Werkhoven

20131128 WERKHOVEN   In Werkhoven wordt op zaterdag 14 december van 15.00-21.00 uur opnieuw de gezellige en sfeervolle kerstmarkt gehouden. Het grootste deel van de opbrengst is voor het Dak van Werkhoven.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Bunnik

Zeister scholieren met het CDA in debat over Europa

20131128 ZEIST  Op vrijdag 29 november zullen ruim 40 scholieren van de vijf Zeister middelbare scholen in het gemeentehuis gaan debatteren over het thema: ‘Europa van de toekomst’.

Lees verder op slotstadnieuws.nl
het nieuws van 29 november 2013
16e jaargang nummer 4954

Klik hier voor nieuwste foto’s

Ingezonden

20131129 UTRECHTSE HEUVELRUG  Dat we in een welvarende gemeente wonen is ook het inbrekersgilde niet ontgaan. Helaas zijn er veel inbraken in onze gemeente. Zelf ben ik ook slachtoffer geweest en ik weet dus hoe vervelend zo’n ervaring is. Vanuit de Randstad en uit het oosten van Europa weten ze onze bezittingen te waarderen.

Uiteraard hebben we ook onze ‘eigen inbrekers’ die zorgen voor een deel van de inbraken. De politie weet wie deze personen zijn en houdt hen nauwlettend in de gaten. Helaas gaat dat niet met de forenzende inbrekers. Daar hebben we andere methoden voor nodig.

Op initiatief van onze burgemeester Dhr. Naafs heeft er onlangs een proef van 2 weken plaatsgevonden waarbij mobiele posten de nummerplaten van auto’s die de gemeente inreden, vergeleken met een bestand van verdachte en bekende criminelen.

Er werd als het ware een ‘virtuele slotgracht’ om de gemeente gelegd waarbij de poortwachter kon kijken of onze bezoekers geen criminelen waren. Als er een bekende crimineel de slotgracht overstak werd hij meteen door de politie staande gehouden en gecontroleerd. Het vergelijken van de nummerplaten gebeurt zodanig, dat er alleen een registratie is bij een herkenning. Op deze manier is de inbreuk op onze privacy beperkt.

Via matrix borden bij afritten en berichten in de media werd er veel bekendheid gegeven aan deze proef. De resultaten waren verbluffend en zeer positief: het aantal inbraken is met 68% gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden (van 25 naar 8) en er zijn 17 verdachte personen aangehouden! De vraag is nu hoe we dit positieve effect voor de langere termijn kunnen behouden.

Ik pleit ervoor dat de gemeente gaat werken met permanente scanning van nummerplaten op onze toegangswegen. Nederland kent al honderden van dit soort camera’s vooral bij grote steden. Nu zorgt dit voor een verplaatsing van de “inbrekersdruk” naar onze kwetsbare dorpse omgevingen nabij de snelweg. Dat vraagt om een betere bescherming. Net zoals bij de proef moeten de nummerplaten vergeleken worden met een bestand van (internationaal) bekende criminelen. Uitgebreide en doorlopende communicatie over dit preventie-systeem is essentieel. Dat zorgt voor afschrikking van de potentiele inbrekers. De techniek is beschikbaar, investeringen vallen zeer mee (circa €3000 per camera post per jaar) en de overige noodzakelijke infrastructuur wordt binnenkort landelijk aangeboden. Ook op het gebied van de privacy is er een wet in behandeling die deze permanente virtuele slotgracht op een verantwoorde manier mogelijk maakt. De gemeente zou in samenwerking met de politie zo snel als mogelijk gebruik moeten maken van deze technieken en de aankomende nieuwe wetgeving. We zouden onze gemeente kunnen aanbieden als proef voor dorpen langs een snelweg. Als de resultaten daarmee positief blijven hebben we een nieuw wapen tegen criminaliteit. Elders in Nederland is deze methode van surveilleren al langer in gebruik en bewijst dagelijks haar sterke effectiviteit zonder dat goedwillende burgers hier last van hebben. Een belangrijk tegenargument is dat dit surveillancemiddel van iedere burger een verdachte zou maken en ook de goedwillende burger in zijn privacy zou schaden. Camera toezicht is een inbreuk op je (gevoel van) vrijheid. Inbraak in je woning echter ook. Omdat het voorgestelde camera toezicht beperkt is vind ik deze acceptabel. Kentekens worden weliswaar kort opgeslagen maar op een manier waardoor de tenaamstelling pas ontsloten wordt wanneer daartoe een gerede aanleiding is. Tot die tijd filtert het systeem alleen verdachte kentekens eruit. Fijne gedachte wanneer je auto gestolen is! Criminelen zijn ook hier niet welkom!

Rob Jorg Lijsttrekker VVD Utrechtse Heuvelrug

Penning van Verdienste voor Tineke de Vries

20131129 OVERLANGBROEK  Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van de Stichting Voedselbank Wijk bij Duurstede is stilgestaan bij het feit dat Tineke de Vries-Kleiman haar functie als algemeen coördinator van deze organisatie beëindigt. Burgemeester Poppens overhandigde haar hiervoor de Penning van Verdienste van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Bevlogen en doortastend vrijwilliger
Zij was van 1992 tot heden actief vrijwilligster bij verschillende welzijns- en maatschappelijke organisaties in en om de gemeente Wijk bij Duurstede.
Vanaf 1992 was ze afdelingsvoorzitter van de Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Zeist en omstreken. Mede door haar inzet is het niveau van zorg voor mensen met diabetes verhoogd, ook in Wijk bij Duurstede. Ze verzorgde tevens een diabetesspreekuur.
Als vrijwilliger was zij actief bij de bibliotheek Wijk bij Duurstede. Ze organiseerde een boekenservice aan huis voor mensen die niet naar de bibliotheek konden komen.
Vanaf 2008 was zij veelzijdig actief voor de Voedselbank Zeist, waar een groeiend aantal Wijkse inwoners gebruik van maakten. Tineke de Vries nam het initiatief om in Wijk een ‘eigen’ voedselbank op te richten en zorgde er op bevlogen en doortastende wijze voor, dat deze een plaats innam in de keten van zorg voor de minima in de gemeente. Zij sloeg gedurende de ontwikkelingsjaren op professionele wijze een brug tussen de Voedselbank Zeist en de op te richten Voedselbank Wijk bij Duurstede, die is gestart in 2011. Zij was hierbij de afgelopen jaren als algemeen coördinator de motor achter de Wijkse Voedselbank, een organisatie waar zo’n 35 personen aan verbonden zijn.
Naast haar grote inzet is zij als taalmaatje verbonden aan een gezin en zo betrokken bij het vluchtelingenwerk.

Motor, inspirator en spin in het web 
Tineke de Vries komt in aanmerking voor de Gemeentelijke Penning van Verdienste, omdat zij zich gedurende geruime tijd op bijzondere, niet aflatende wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor en in nauwe samenwerking met de gemeenschap van Wijk bij Duurstede.
Zo luidt de tekst op de oorkonde, behorend bij deze Penning van Verdienste: ‘Er is weer een prachtig initiatief tot stand gebracht in Wijk, een voedselbank voor mensen die daarop zijn aangewezen. Tineke is voortdurend in beweging als motor en inspirator van allerlei maatschappelijke initiatieven. Zij legt als een spin in het web verbindingen tussen organisaties, vrijwilligers en cliënten en zorgt voor draagvlak en worteling in Wijkse bodem. Met haar persoonlijke en unieke inzet laat zij haar sporen na in de gemeente. Zij is een voorbeeld voor anderen.’

Slotlaan toch niet autoluw

20131129 ZEIST   Het college van burgemeester en wethouders van Zeist streeft naar een compacter winkelgebied in het centrum, zonder leegstand. En het college schrapt het plan om de Slotlaan autoluw te maken. Er zou te veel weerstand tegen zijn.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Raad: nu geen lichtreclame op Heuvelrug

20131129 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeenteraad van Utrechtse heuvelrug wil niet dat het college nog meer lichtreclamebakken aan lantaarnpalen verhuurt. De gemeente zegt daardoor 50.000 euro mis te lopen.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Carpoolplaats N229 Cothen

20131129 COTHEN  Carpoolen blijkt een effectief middel om het aantal auto’s op de weg terug te brengen. Met minder auto’s op de weg verbetert de doorstroming. Bovendien is het ook goed voor het milieu omdat er minder CO2-uitstoot is zo laat de provincie weten.

Lees verder op ditiswijk.nl

KamerOrkestDriebergen 25 jaar

20131129 DRIEBERGEN  Het 25-jarig jubileum van het KOD is in Antropia gevierd met een spetterend lustrumconcert. Voor deze gelegenheid was het uitgebreid met zo’n 20 musici, want Richard Wagner, wiens 200e geboortedag ook herdacht werd, vraagt een grote bezetting in zijn “Tristan-voorspel”.
Een hoogromantische wind woei dankzij dirigent Albert van Eeghen door het orkest en het publiek werd er hoorbaar door gestreeld.

Daarna werd van de verstokte laat-romanticus Max Bruch het uit 1911 stammende “Concert voor altviool en klarinet” gespeeld. Oud-dirigent Dirkjan Horringa soleerde op klarinet en Frank Brakkee de op altviool. Hoewel men in die jaren al veel modernere muziek componeerde, was Bruch niet met zijn tijd meegegaan en zo kon het publiek genieten van parelende loopjes en goed in het oor liggende melodieёn. Het orkest had een leuke begeleidende rol met veel tokkelende strijkinstrumenten.

In de bibliotheek waren ze al te zien: de schilderijen van Frank Renssen en Margriet van Lookeren Campagne, speciaal voor dit jubileum gemaakt bij het slotstuk van de middag:
“De Schilderijententoonstelling” van Modest Moessorgski.
In 1874 ontstonden deze muzikale portretten naar aanleiding van een expositie, maar van deze doeken zijn er nog maar enkele bewaard gebleven. Geen nood: Frank en Margriet (beiden orkestlid) deden het omgekeerde en maakten bij de muziek weer schilderijen, onder andere: een dwerg, een oud kasteel, een dansend kuiken in zijn eierschaal en een hut op kippenpoten bewoond door een angstaanjagende heks. Het orkest schitterde in alle kleuren van de regenboog waarbij dit keer de blazers met extra trompetten en hoorns de show stalen.
De schilderijen werden tijdens de muziek geprojecteerd en in de hal van Antropia geëxposeerd.
Dit orkest met dubbeltalenten en dubbelsolisten was een bezoek dubbel en dwars waard! Gefeliciteerd KOD!

Frederieke Pol

Extra bezuinigingen 2014 opgevangen

WIJK BIJ DUURSTEDE  Met het vaststellen van haar eigen ‘decembernota’ heeft het college van Wijk bij Duurstede de dit najaar aangekondigde extra rijksbezuinigingen voor 2014 opgevangen. Het college verwacht meer inkomsten uit de verkoop van snippergroen, er zijn extra ozb-inkomsten vanwege nieuwe woningen en de bijdrage aan de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RWDI) is verlaagd. De nota wordt op 10 december aanstaande in de gemeenteraad besproken.

Extra bezuinigingen
Met de zogenoemde septembercirculaire en het onlangs afgesloten herfstakkoord werd de gemeente Wijk bij Duurstede door de rijksoverheid geconfronteerd met een extra bezuinigingsopdracht van bijna 400.000 euro voor 2014. “Als gemeente hebben we bij de begrotingsbehandeling de eerder dit jaar opgelegde bezuinigingen met een breed pakket van maatregelen kunnen opvangen. Bovendien hebben we daarbij nog een buffer aangelegd van 150.000 euro voor nieuwe tegenvallers dit najaar,” legt wethouder Jan Burger namens het college uit.
Dat laatste bedrag bleek onvoldoende te zijn en dus moest het college de afgelopen weken opnieuw op zoek naar extra dekkingsmiddelen.

Geen extra lastenverhoging
De voorstellen betekenen geen extra lastverhoging voor de inwoners.
‘Zo is het goede nieuws dat we het aantal geplande nieuw te bouwen woningen (150 tot 180) ruimschoots halen. Dat is goed voor de woningzoekenden, de werkgelegenheid en dus ook goed voor onze financiën, want meer woningen betekent meer ozb-opbrengsten,’ laat Burger weten. Verder worden extra kosten voor de Regionale Dienst Werk en Inkomen geschrapt en verwacht de gemeente meer inkomsten vanwege de verkoop van snippergroen.

Opnieuw aan de slag
‘De begroting voor volgend jaar is nu sluitend, maar voor de jaren daarna moeten we opnieuw aan de slag om een gezonde financiële huishouding te houden. Vanaf 2015 ligt er een opdracht om jaarlijks 300.000 euro te besparen. En eigenlijk willen we een grotere buffer maken om onverwachte tegenvallers op te vangen. Dan heb je het al snel over een totale taakstelling, zoals dat zo mooi heet, van 650.000 euro in 2015 en 2016 en voor 2017 zelfs van 850.000 euro. Dat is een enorme bezuinigingsopdracht, waar we in het nieuwe jaar mee aan de slag moeten. We zijn er dus nog niet,’ sluit Jan Burger af. 

Raad gaat praten over verlenging proef zondagsopenstelling

20131129 UTRECHTSE HEUVELRUG  Het einde van de proef met de zondagsopenstelling lijkt verder weg. Donderdag besloot de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug om woensdag 4 december in een commissievergadering verder te praten over verlenging van het experiment.

Lees verder op de website van De Kaap

Winterkleumen doe je samen

20131129 DRIEBERGEN  U kunt met IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn mee op een winterwandeling door Bornia. We zullen u tijdens deze excursie vertellen en laten zien hoe de gehele natuur zich voorbereidt op de komende winter en hoe iedere soort weer een eigen manier heeft ontwikkeld om de winter te kunnen overleven.

vergroot foto

Heel duidelijk is dit zichtbaar bij de bomen met hun bladverkleuring en bladafval. De meeste ‘kleine’ beestjes zoeken een overwinteringmogelijkheid in het water of in de modderlaag onder het water. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eigenschap van het water om bij daling van de temperatuur tot aan 4 graden Celsius boven nul te krimpen en bij verdere daling van de temperatuur, ook in ijsvorm, weer te gaan uitzetten. Andere beestjes vinden weer bescherming door dieper in de grond door te dringen. Grotere dieren en veel zoogdieren leggen wintervoorraden aan van voedsel en zoeken schuilplaatsen voor de overwintering. Met wat meer kennis van zaken valt er, ook in de winter, veel meer te genieten. Dus, zorg dat je er bij bent!

De excursie vindt plaats op zondag 8 december van 14.00-16.00 en start bij de parkeerplaats bij het viaduct van de A-12 over de “Verlengde Traay” t.o. Noordhout, 3971 GX Driebergen

Na afloop is er koffie en thee tegen een vrijwillige bijdrage.
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn

Jammen in De Peppel

20131129 ZEIST  Iedereen is welkom op deze maandelijkse jamsessie op vrijdag 6 december 2013 in Pop-&Cultuurpodium De Peppel! Of je heel goed bent of juist niet maakt niets uit. Vanavond heb je de kans om zelf op het Peppelpodium te schitteren. Verschillende mensen, verschillende stijlen muziek, kortom voor ieder wat wils.

Wij zetten een drumstel en gitaarversterkers neer (omdat die moeilijk mee te nemen zijn op de fiets). Dus alles wat je hoeft te doen is je gitaar op je rug binden of je drumstokken in je zak steken en naar de Peppel komen. Speel je geen instrument?? Geen probleem, de bar is gewoon open en je kunt genieten van alles wat er op het podium gebeurt! De deuren op de Montaubanstraat 106 in Zeist gaan open om 20:30 uur en de entree is gratis. Kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl.

Karst Schuring lijsttrekker PvdA-Zeist

20131129 ZEIST  Maandagavond 25 november heeft een goed bezochte ledenvergadering van de PvdA afdeling Zeist de lijsttrekker en de andere kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 aangewezen.

Lees verder op slotstadnieuws.nl

Kerstmiddag voor senioren in Langbroek

20131129 LANGBROEK  Ook dit jaar hopen de senioren vrijwilligers van Stichting Binding weer veel senioren in het Dorpshuis ‘De Toekomst’ in Langbroek te begroeten bij de jaarlijkse kerstmiddag. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 10 december en begint om 16.00 uur.

Lees verder op ditiswijk.nl

Afsluiting jubileumjaar Andrieskerkkoor

20131129 AMERONGEN  Het Andrieskerkkoor -50 jaar jong- sluit het jubileumjaar af met een kerstconcert in de Andrieskerk. Aan dit feestelijke concert werken mee:  de band Veluwe Brass uit Lunteren, organist Jan Willem Mauritz en het Andrieskerkkoor. Deze avond staat onder leiding van vaste dirigent Jan Torny.

U kunt genieten van koorzang en instrumentale intermezzo’s maar u maakt zelf ook deel uit van het concert. Zo worden ook een aantal bekende kerstliederen samen gezongen. En wordt de avond gezamenlijk afgesloten met het overbekende “Stille nacht”.
De toegang is gratis. Wel is er na afloop van het concert een collecte.
U bent allen van harte uitgenodigd op dinsdag 17 december 2013 in de Andrieskerk, Hof 16 te Amerongen.
Aanvang 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur
het nieuws van 30 november 2013
16e jaargang nummer 4955

Klik hier voor nieuwste foto’s

Dalto derde na zege op Nic.

20131130 DRIEBERGEN De korfballers van Dalto zijn in de Korfballeague gestegen naar de derde plaats. De geel-zwarten uit Driebergen wonnen in Groningen met 17-21 van Nic.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

VVA’71 doet zichzelf tekort in Montfoort

20131130 MONTFOORT   VVA’71 blijft zich presenteren als een allesbehalve constante factor in de hoofdklasse A. Persoonlijke fouten aan de kant van de Achterbergers leidden in en tegen Montfoort een 3-2 nederlaag in.

Lees verder op de website van de Gelderlander

SVMM verliest aansluiting bij top na nederlaag in Veenendaal

20131130 MAARN   Een matig voetballend SVMM ging in en tegen Veenendaal met 3-0 teleurstellend onderuit. SVMM-trainer Olaf Kersbergen: ,,Alhoewel mijn ploeg qua inzet en werklust niets te verwijten viel, speelden we wel behoorlijk onder ons niveau. We lieten ons te veel het spel van de tegenstander opdringen.”

Lees verder op de website van De Kaap

Kuijer schiet SVL naar nuttige overwinning

20131130 LANGBROEK   Zaterdag eersteklasser SVL behaalde in Alphen aan den Rijn een nuttige en op alle fronten verdiende 0-1 overwinning op het plaatselijke ARC. Van meet af aan was SVL de bovenliggende partij en was het eigenlijk wachten wanneer de eerste treffer voor de Langbroekers zou gaan vallen.

Lees verder op de website van De Kaap

IJFC verslaat en passeert FC Driebergen

20131130 DRIEBERGEN   Zaterdag derdeklasser FC Driebergen ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen IJFC. Zeker gezien het aanvallende spel van Driebergen in de tweede helft, had een puntendeling op zijn plaatst geweest. Toch dient gezegd te worden dat IJFC over de gehele lijn het beste van het spel had.

Lees verder op de website van De Kaap

DEV roemloos ten onder tegen hekkensluiter

20131130 DOORN  Wie gedacht had dat DEV geleerd had van de fouten tegen Driebergen kwam bedrogen uit. DEV-trainer Michel van Aken: ,,We kwamen veelal te laat, verloren de duels en liepen eigenlijk continu achter de feiten aan. Een teleurstellende voetbalmiddag.”

Lees verder op de website van De Kaap

Schaerweijde verliest degradatieduel van Laren

20131130 ZEIST   De hockeymannen van Schaerweijde hebben een vervelende nederlaag geleden in de hoofdklasse. In de strijd tegen de degradatieplaatsen speelde de ploeg uit Zeist tegen hekkensluiter Laren en verloor.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Decembermaand vol met activiteiten bij Servicepunt Sitiolaan

20131130 DOORN  Het Servicepunt is een ontmoetingsplek voor ieder die graag andere mensen uit het dorp wil leren kennen en voor ieder die zich graag wil inzetten voor een ander. Je kunt er terecht voor een kopje koffie of thee, voor een praatje of een spelletje of om iets met elkaar te ondernemen.

Feestelijke activiteiten voeren de boventoon deze maand. Op woensdag 4 december en 11 december worden er kerstkaarten gemaakt, met diverse soorten technieken.
Op vrijdag 13 en op vrijdag 20 december is er gelegenheid om kerststukjes te maken bij de kerstworkshops. Bij voorkeur op een meegebrachte pot of schaal, basis materialen zijn aanwezig. De kosten voor alle workshops worden laag gehouden, slechts de materiaalkosten worden berekend. (€2,50)

Als afsluiting van het jaar worden er door en met bezoekers oliebollen gebakken op maandagmiddag 30 december. Iedereen is welkom om te komen proeven!
Naast deze bijzondere activiteiten is er altijd gelegenheid om samen met een computerdeskundige computervaardigheden te oefenen, evt. op eigen laptop of tablet. Iedereen kan terecht voor vragen t.a.v. computergebruik.
Ook voor taalles kan men terecht bij Servicepunt Sitiolaan, hierbij kunnen wij nog enkele vrijwilligers gebruiken.
Wilt u meer informatie bel dan gerust naar Janneke Stoevelaar via tel. 06 11587327 of kom langs op de maandag, woensdag of vrijdag tussen 13.30- en 17.00 uur.
Adres Servicepunt Sitiolaan: Sitiolaan 197 (kantoor wijkbeheer Heuvelrugwonen)
(wijkbeheerder Jan van der Heijde houdt op Sitiolaan 197 elke maandag spreekuur van 13.30 -14.00 uur)

Bloemenwinkel De Sluis heropend

20131130 DRIEBERGEN  Even na de middag heropende burgemeester Naafs de twee maanden geleden uitgebrande bloemenwinkel in winkelcentrum De Sluis met een korte toespraak tot het ondernemers echtpaar van Vugt. De muzikale omlijsting kwam van de Saint Anthony Pipe band uit Wijk bij Duurstede.

vergroot foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6

Tuinhuis Zusterplein Zeist brandt uit

20131130 ZEIST   Zaterdagmorgen rond 05.10 kreeg de brandweer Zeist de melding van brand in bijgebouw aan het Zusterplein. Bij aankomst bleek het om een tuinhuis te gaan aan de zijde van de Waterigeweg. De brandweer had moeite om de plek te bereiken.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Hans Marchal voor 6e keer lijsttrekker PCG

20131130 WIJK BIJ DUURSTEDE  De leden van de PCG hebben op 25 november jl. de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vastgesteld. Hans Marchal is voor de 6e keer gekozen als lijsttrekker. Hans is inmiddels 20 jaar actief in de politiek als raadslid en wethouder.

Lees verder op ditiswijk.nl

Nap stopt als hoofdtrainer van SV Saestum

20131130 ZEIST  Aan het einde van dit seizoen zal Wilco Nap Saestum verlaten. De club gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Nap is bezig aan zijn derde seizoen bij Saestum.

Lees verder op de website van De Nieuwsbode Zeist

Gemeente heeft afgeschaft kantoor toch zelf nodig

20131130 DRIEBERGEN  De gemeente Utrechtse heuvelrug wil de bovenverdieping van het verlaten Driebergse gemeentekantoor weer in gebruik nemen. De benedenverdieping kan naar de Eurowinkel. Onderhandelingen over verkoop van het gebouw worden intussen steeds serieuzer, zegt wethouder Homan.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Wecycle-inzamelactie

20131130 BUNNIK   Gemeente Bunnik wil samen met Wecycle de inwoners stimuleren om na pakjesavond oud elektrisch speelgoed in te leveren bij de gemeentewerf. Vanaf 6 december ligt er voor de eerste 100 inleveraars een Wecycle-sneeuwballenmaker klaar bij de gemeentewerf.

Lees verder op de website van t Groentje

Tentoonstelling en muziek in Michaëlkerk Leersum

20131130 LEERSUM  Zaterdag 14 december vindt op het Kerkplein in Leersum een kerstmarkt plaats. De Michaëlkerk, eveneens gelegen aan het Kerkplein, sluit hierop aan met een eigen programma.

Van 11.00 – 17.00 uur is de tentoonstelling “Met blijdschap geven wij kennis” te bezichtigen, die een mooi overzicht biedt van allerlei geboortegewoonten en -gebruiken.

Daarnaast zijn er diverse muzikale optredens. Het theaterkoor Prove-it uit Veenendaal (dat nog niet zo lang geleden landelijke bekendheid kreeg door het EO-programma Korenslag) opent met een swingend en origineel kerstrepertoire. Halverwege de middag wordt een optreden verzorgd door het koor Song of Spirit uit Doorn, dat garant staat voor kwaliteit, enthousiasme, spirit en gezelligheid. Drie muzikale dames uit Leersum en omgeving: Jeanine Roos, Carine Roos en Saskia Hoogendam brengen in twee rondes sfeervolle kerstliedjes ten gehore.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:
11.00 – 17.00 tentoonstelling “Met blijdschap geven wij
kennis” in het Michaëlhuis
11.00 – 11.45 koor: Prove-it uit Veenendaal
12.00 – 13.00 orgelspel
13.00 – 13.45 zang: Jeanine Roos/Carine Roos/Saskia
Hoogendam
13.45 voor de kinderen: ds. Pieter Goedendorp
leest een kerstverhaal
14.00 – 16.00 knutselen voor kinderen
14.30 – 15.30 koor: Song of Spirit uit Doorn
15.30 voor de kinderen: ds. Pieter Goedendorp
leest een kerstverhaal
16.00 – 16.45 zang: Jeanine Roos/Carine Roos/Saskia
Hoogendam

Gratis toegang, een bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom.

Ina Wolff