Heuvelrugnieuws van dinsdag 1 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 15:15 uur   temperatuur: 17 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info
Krantenknipsels over Driebergen vanaf 1998

Voorlichtingslessen over vuurwerk van start

UTRECHT  Negen vingers, een half oor of een arm vol brandwonden. Vuurwerk afsteken heeft soms nare gevolgen. Daarom is Halt Regio Utrecht in opdracht van de gemeente op 1 november gestart met het geven van voorlichtingslessen over vuurwerk. De voorlichtingen van Halt richten zich vooral op de regels: wanneer mag je vuurwerk afsteken en welk vuurwerk. En, niet onbelangrijk, zorg dat het leuk blijft: dat je geen overlast veroorzaakt en dat er geen dingen sneuvelen. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de veiligheid. 
 


Campagne primair onderwijs

De campagne voor het basisonderwijs heet ‘VUURPEIL – wat vind jij van vuurwerk?’ en is een combinatie van een voorlichtingsles, verwerking via een website, een onderzoek wat kan worden gedeeld via Hyves, Facebook of Twitter. In het boekje wordt ingegaan op dilemma’s rond vuurwerk. Dilemma’s vragen om keuzes en om te kunnen kiezen moet je een mening hebben. Via de website wordt gevraagd naar de meningen van kinderen over vuurwerk. Campagne secundair onderwijs

De campagne voor het voortgezet onderwijs verloopt grotendeels online via de website www.vuurwerktribunaal.nl. Via posters op scholen, jongerencentra en bij vuurwerkverkooppunten wordt naar deze campagnewebsite verwezen. Op deze website kunnen jongeren een online game spelen waarin zij zelf de straf mogen bepalen voor overtredingen met vuurwerk. De bezoeker krijgt een scenario dat uit een paar stappen bestaat. Na elke stap moet hij bepalen wat de straf is. Uiteindelijk wordt op deze manier bepaald in welk profiel de bezoeker past; De wrede rechter, de strenge meesteres, de aardige Agent, etcetera. Deze profielen kunnen worden gedeeld via Hyves, Facebook of Twitter. Deelnemers aan het spel kunnen hier een prijs mee winnen.


Opgepakt? Naar Halt!

Ook dit jaar zullen de politie en de gemeentelijke opsporingsambtenaren  weer streng controleren op vuurwerkovertredingen. Jongeren die door de politie zijn aangehouden voor o.a. te vroeg of gevaarlijk afsteken van vuurwerk, vernieling of het bezit van illegaal vuurwerk, gaan naar Halt. Halt zet hen zo snel mogelijk aan het werk nadat er eerst een ‘goed gesprek’ met de jongere en zijn of haar ouders is gevoerd.Ouders  

In de Halt-afdoening is een grote rol voor ouders weggelegd. Zo ook als het om vuurwerk gaat. Halt heeft een film gemaakt als ondersteuning van de vuurwerkvoorlichtingen. In deze film komt de rol van ouders nadrukkelijk ter sprake. Ook omgaan met groepsdruk is een belangrijk thema.
 
Vuurwerkregels

Vuurwerk kopen mag: 
• als je 16 jaar of ouder bent; 
• op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december; 
• bij erkende winkels in Nederland (al het vuurwerk dat je ergens anders koopt is illegaal). 
• vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden. 

Vuurwerk afsteken mag: 
• alléén op 31 december vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts;

Beleid voor grote hoefdieren in Utrecht

UTRECHT  De provincie heeft nieuw beleid geformuleerd ten aanzien van grotere hoefdieren zoals het damhert, het wild zwijn en het edelhert. Tot op heden gold een strikte nulstand voor al deze dieren.
Er is een reële kans dat deze dieren op eigen gelegenheid naar de provincie komen.
Deze dieren zijn beschermde inheemse diersoorten die, als ze in lage dichtheden voorkomen, kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Hun komst zou echter ook effect hebben op de verkeersveiligheid en toename van landbouwschade. Daarom stellen Gedeputeerde Staten nu voor om voor damherten en wild zwijnen uit te gaan van een nulstand. Het edelhert levert minder schade op. Zij mogen zich daarom in kleine populatie wel in Utrecht vestigen. De partners van de provincie in het landelijk gebied zijn uitgebreid over dit nieuwe beleid geconsulteerd. In december wordt dit beleid ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden.

Brand bij KLPD Driebergen onder controle

DRIEBERGEN  De brand in een gebouw van het KLPD in Driebergen valt mee. Een windvanger op het dak vatte vanmiddag vlam maar het vuur was snel onder controle.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Jeugdgemeenteraad neemt plan ’t Woelige Nest aan

DRIEBERGEN  In de raadzaal van het Cultuurhuis werd op maandag voor de derde keer in haar geschiedenis een jeugdgemeenteraad gehouden. De deelnemende basisscholen waren: de Wijngaard, de Kameleon, de Ontdekkingsreis en de Nicolaasschool uit Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Schimmentheater en lampion maken bij De Boswerf

ZEIST  Op zondag 6 november speelt het schimmentheater Licht in het Donker de voorstelling ‘Lichtje voor de winter’ bij Bezoekerscentrum De Boswerf.
De voorstelling is gebaseerd op de tradities rond Sint Maarten: met liedjes en lampionnen langs deuren gaan in het donker.

Daarna maken kinderen zelf een lampion waaruit ze schimmen knippen of prikken. De lampion en de liedjes die ze leren kunnen ze op 11 november gebruiken bij het langs de deuren gaan. De activiteit is geschikt voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. De activiteit vindt plaats van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Kosten bedragen € 8,50 per persoon. Vanwege de beperkte deelname is reservering vooraf noodzakelijk. Dat kan alleen telefonisch  via 030-6922393. Een kwartier voor aanvang kunt u de kaarten afhalen.

Het bezoekerscentrum is op zondagen in de winterperiode geopend van 12.00 – 16.00 uur. Van november tot en met maart is het bezoekerscentrum alleen op de zondagen geopend.

Voor meer informatie kunt u onze website www.boswerf.nl raadplegen of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf, telefoon 030 – 69 22 393.
U vindt het bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.


Muziektheaterproject voor kinderen

AUSTERLITZ  Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deelname aan het muziektheaterproject Reis over Zeven Zeeën. Tussen januari en april 2012 wordt op 10 zondagochtenden gerepeteerd in het Beauforthuis in Austerlitz.

In het voorjaar wordt de voorstelling uitgevoerd voor publiek. Exacte data worden binnenkort bekendgemaakt. Aanmelden kan via www.achterdelinie.nl

Samenwerking De Stuifheuvel en Zeister Muziekschool
Er is plaats voor 25 kinderen in de theatergroep, die de rollen in deze muziektheatervoorstelling zullen spelen. Daarnaast wordt een groot orkest opgeleid van bovenbouwkinderen van De Stuifheuvel, basisschool voor speciaal onderwijs in Zeist. Terwijl kinderen in de theatergroep de rollen instuderen, krijgen de kinderen in deze orkestgroep wekelijkse muzieklessen van docenten van de Zeister Muziekschool. Dit orkest wordt mogelijk gemaakt door het programma Kinderen Maken Muziek, een initiatief van Prinses Máxima, Fonds voor Cultuurparticipatie en het Oranje Fonds.

De voorstelling Reis over Zeven Zeeën is ontwikkeld door Jette van den Berg (script, regie), Bart Soeters en Floris Verbeij (composities, muzikale leiding). Hij werd in 2010 voor het eerst door een groep kinderen uitgevoerd tijdens het Festival Achter de Linie. Komende winter gaat het project dus op herhaling, maar dan in uitgebreidere vorm: meer repetitiedagen, een uitgebreider script en met een groot kinderorkest.

‘Onveilige Bergweg in Zeist aanpakken’

ZEIST  De Bergweg in Zeist is levensgevaarlijk en moet worden aangepast. Dat stellen omwonenden naar aanleiding van het ongeluk van afgelopen weekend.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Daltospelers in voorselectie Oranje

DRIEBERGEN  De bondscoaches van het nationale team onder 16 jaar (U16), Jennifer Tromp en Ilona van den Berg, hebben de voorlopige selectie bekend gemaakt. Mats Rodenburg is in deze voorlopige selectie gekozen. Kees Jan Oppe, bondscoach van het Oranje onder 19 jaar (U19) selecteerde Marvyn Toonen, Dico de Jager, Kaylee Alblas en Barbara Brouwer.

Lees verder op de website van De Kaap

`Vurrukkulluk` cabaret in Cultuurhuis Doorn

DOORN  Cabaretier Rop Janze komt vrijdag 4 november met het programma `Vurrukkulluk` naar Cultuurhuis Doorn in het kader van Nederland Leest. In `Vurrukkulluk` staat Remco Camperts roman `Het leven is vurrukkulluk` centraal.

Lees verder op de website van De Kaap

Jeugd-clubkampioenschap ATV enthousiast ontvangen

AMERONGEN  Bij de Amerongse Tennisvereniging (ATV) werden vrijdag 28 oktober voor het eerst sinds enkele jaren weer de clubkampioenschappen voor de jonge tennissers georganiseerd.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 2 november 2011 (kopie)

Engweg en Lange Dreef
tijd: 14:00 uur   temperatuur: 14 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Gemeente Zeist: Amandelhof weer veilig

ZEIST  Woonzorgcentrum De Amandelhof in Zeist heeft de brandveiligheid weer op orde. Onder druk van een dwangsom zijn er aanpassingen gedaan, waarmee gemeente en brandweer tevreden zijn.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Klassiek concert Ons Genoegen en Ritmeester Veenzangers Mannenkoor

RHENEN  Het Symfonisch Blaasorkest Ons Genoegen Rhenen onder leiding van Olaf Baeke en het Ritmeester Veenzangers Mannenkoor onder leiding van Jimco Zijlstra geven zaterdag 5 november samen een klassiek in de Cunerakerk in Rhenen. Het concert begint om 20.00 uur.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Kunst voor opening

MAARN   Met de onthulling van een nog te maken kunstwerk openden de voorzitter bestuur De Twee Marken Bram Tijsseling samen met bestuursleden Maarn Wijzer Gera Hensbergen en Truus Waltmann de nieuwe lokalen van Maarn Wijzer.

Lees verder op de website van De Kaap

Maaimachine van sponsorloopgeld Meander voor Dorp & Natuur

LEERSUM  Een berg gras. Dat was waar de kinderen van de bovenbouw van de Meander vol verwachting omheen stonden. De berg lag in de Heemtuin van de vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum, naast de – na brand – prachtig herbouwde educatieruimte.

Lees verder op de website van De Kaap

Zagen en snoeien op de Amerongse berg

AMERONGEN  Staatsbosbeheer start in november met het zagen van bomen op de Amerongse berg. Deze jaarlijks terugkomende beheermaatregel wordt uitgevoerd om hout te oogsten en om ruimte te bieden aan een nieuwe generatie jonge bomen.

Lees verder op de website van De Kaap

Volleermannen winnen spannende wedstrijd

HEUVELRUG  De mannen van Volleer sleepten na een spannende wedstrijd de 2-3 winst op VOC-Maarssen 3 in de wacht. De vrouwen deden zichzelf tegen OKV met 3-1 verlies tekort. De Enervoploegen hielden alle punten thuis na 4-0 winst op Boni (mannen) en Go’97 (vrouwen).

Lees verder op de website van De Kaap

SP-Heuvelrug haalt 900 handtekeningen op voor behoud sociale werkplaats

HEUVELRUG  In het kader van de landelijke SP actie ‘Armoede werkt niet’ is de plaatselijke SP de afgelopen weken op pad geweest om handtekeningen op te halen voor behoud van werkplekken in de sociale werkplaatsen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 3 november 2011 (kopie)

Engweg en bladruimen
tijd: 13:20 uur   temperatuur: 16 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Archeologie bedrijventerrein Remmerden

RHENEN  Milieudienst Zuidoost-Utrecht heeft geadviseerd archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden in de kavels 6, 9 en 14 op bedrijventerrein Remmerden II, die nog niet verkocht en dus ook nog niet bebouwd zijn. De gemeente Rhenen laat het onderzoek uitvoeren.

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de geplande grondtransacties van de drie kavels. Bij de inrichting van deze percelen zal de ondergrond en daarmee de aanwezige archeologische resten worden verstoord. In de periode 1996-2005 is er een uitgebreid archeologisch (voor-) onderzoek geweest, namelijk een booronderzoek, een proefsleuvenonderzoek en een opgraving.
 
Bij de onderzoeken zijn behoudenswaardige archeologische resten uit de periode nieuwe steentijd tot en met de vroege middeleeuwen aangetroffen. Het gaat hier met voornamelijk om sporen en vondsten, die samenhangen met nederzettingen. De meeste sporen en structuren dateren uit de bronstijd. Verder is direct ten noorden van kavel 6 mogelijk een grafveld uit de ijzertijd aangesneden.

Het onderzoek heeft zich beperkt tot de zones die bij de infrastructurele inrichting verstoord dreigden te worden. Voor de kavels 6 en 9 is een intensieve archeologische begeleiding geadviseerd. Omdat het bouwrijp maken van de infrastructuur van Remmerden II behoudenswaardige resten heeft opgeleverd heeft de deskundige geadviseerd het onderzoek op de kavels 6, 9 en 14 door een vlakdekkende opgraving te laten plaatshebben.

Provinciaal inpassingsplan voor de Grebbelinie

RHENEN  De aanwijzing tot rijksmonument in 2011 is voor de Grebbelinie een belangrijke stap in het behoud en de bescherming van deze linie. Deze gebeurtenis maakt dat het borgen van de kwaliteiten, de herkenbaarheid en de belevingswaarde van de Grebbelinie bijzondere aandacht verdient.

De Grebbelinie is een militaire verdedigingslinie die als een zestig kilometer lange groene lijn door het landschap loopt van de Neder-Rijn tot het Eemmeer. De verdedigingswerken zijn grotendeels in de achttiende eeuw aangelegd met als doel de opmars van vijanden vanuit het oosten te vertragen.

Ook is de Grebbelinie en zogenaamde waterlinie, een uniek fenomeen in het Nederlandse landschap. Niet alleen fysieke sporen heeft de Grebbelinie achtergelaten in het landschap (zoals onder andere de liniedijk, werken en keerkades), maar heeft ook een sterke verbondenheid met de verschillende landschappen waarin het gelegen is.

In het door de stuurgroep vastgestelde beeldkwaliteitsplan krijgt de Grebbelinie door middel van het provinciale inpassingsplan een uniforme planologische verankering, zodat de linie zichtbaar en beleefbaar wordt en blijft.

Met het beeldkwaliteitsplan wordt aan deze doelen een belangrijke bijdrage geleverd. Het beeldkwaliteitsplan vormt zowel een toetsingskader als een stimuleringskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied direct gelegen rondom de Grebbelinie.

De inhoud van het beeldkwaliteitsplan richt zich op de aspecten landschap, erf en bebouwing binnen de invloedssfeer van de Grebbelinie. Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit een beschrijving van de wenselijke inrichting van bebouwing en beplanting op agrarische percelen; overige bedrijfspercelen, en:woonerven. Daarnaast geeft het beeldkwaliteitsplan aan hoe omgegaan moet worden met overige landschapselementen (zoals de aanleg van bospercelen).

Uit deze beschrijving vloeien aanwijzingen en criteria voort die als handreiking dienen voor het beoordelen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat dan zowel om nieuwe ontwikkelingen waarvoor een planologische procedure moet worden gevoerd als voor nieuwe ontwikkelingen die planologisch al mogelijk zijn, maar nog getoetst moeten worden aan welstand.

Eerste Heuvelrug Winterkriebels succes

DRIEBERGEN  Afgelopen vrijdag werd voor het eerst de Heuvelrug Winterkriebels gehouden. Een initiatief van Rogier de Mol en Jakob Drost waarbij Driebergse ondernemers en particulieren elkaar troffen op een bijzonder winterevenement.

Lees verder op de website van De Kaap

Russische muziek van Elena Bajenova in De Binder

LEERSUM  In Cultuurhuis De Binder speelt Elena Bajenova zaterdag 12 november Russische muziek. Elena Bajenova woont in Moskou en heeft over de hele wereld opgetreden met onder andere de bekende Russische folkloristische ensembles  `Russian Song` en het `Kremlin Orkest`

Lees verder op de website van De Kaap

Concertseizoen Muziek in de Maartenskerk geopend

DOORN  Muziek in de Maartenskerk hield afgelopen vrijdag haar eerste concert van het nieuwe seizoen. De heropening van de Doornse Maartenskerk zal in december officieel plaats vinden, maar Muziek in de Maartenskerk wilde niet langer wachten.

Lees verder op de website van De Kaap

Het Zonnehuis bouwt tijdelijk wooneenheden

DOORN  Het woonzorgcentrum Beatrix krijgt logés. Voorafgaand aan de sloop en grootschalige nieuwbouw van het Zonnehuis, worden 24 bewoners van het verpleeghuis ondergebracht bij Beatrix. Om hen zo goed mogelijk op te vangen, laat de stichting QuaRijn tijdelijke wooneenheden plaatsen.

Lees verder op de website van De Kaap

Onderhoud molens verzekerd

AMERONGEN  Provincie Utrecht heeft een voorgenomen bezuiniging op de erfgoedsubsidie aan Het Utrechts Landschap bijgesteld. De subsidie wordt met ingang van 2013 weliswaar verlaagd met 25%, maar behoudt wel een structureel karakter.

Lees verder op de website van De Kaap

Auto botsen frontaal in Driebergen

DRIEBERGEN  In Driebergen zijn twee auto’s frontaal op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde woensdagavond op de kruising van de Breullaan met de Hoofdstraat, waar het vorige week ook al raak was.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Bijzondere natuurwerkdag in het Leersumse veld

LEERSUM  De landelijke natuurwerkdag vindt op zaterdag 5 november plaats. Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met Vereniging Dorp en Natuur Amerongen/Leersum een bijzondere versie van deze natuurwerkdag in boswachterij Het Leersumse veld.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 4 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 11:50 uur   temperatuur: 18 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Wethouder Homan onderkent problemen sluipverkeer

DRIEBERGEN  Wethouder Bert Homan (Verkeer) onderkent de problemen met het sluipverkeer in Driebergen naar aanleiding van de werkzaamheden op de hoek van de Engweg – Korte Dreef. ,,Maar overlast houd je altijd bij dit soort projecten.”

Lees verder op de website van De Kaap

Vrijwilligers bibliotheek krijgen Van Zon-prijs

DRIEBERGEN  Niet één persoon maar een complete groep mensen werd vorige week gelauwerd met de Marinus van Zon-prijs. Het was voor het eerst in de twintigjarige geschiedenis van deze fameuze Driebergse onderscheiding dat dit gebeurde.

Lees verder op de website van De Kaap

Oldtimers verwoest na brand Driebergen

DRIEBERGEN  Een schuurtje met daarin vijf oldtimers is vrijdagmorgen in vlammen opgegaan. De brand woedde op de Van der Muelenstraat in Driebergen. Rond 11.20 uur kwam het sein brand meester.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Linda Simpson (Magna Carta) in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Op 10 november treedt singer-songwriter Linda Simpson op in het Beauforthuis met de de nederlandse zangeres Elrieke van Gelderen. Linda speelde 26 jaar lang bij de legendarische band Magna Carta, waarbij zij in veel verschillende landen werkte en overal vrienden maakte.

Na het eindconcert van Magna Carta in Carré (2009) ging zij haar eigen weg en is zij zich gaan inspannen om de akoestische muziek weer terug op de kaart te zetten. Ze startte het Mama Don’t platenlabel en heeft een nieuw album op de markt gebracht met eigen materiaal. Nu tourt ze met de getalenteerde nieuwe Nederlandse artiest Elrieke van Gelderen. Toen zij Elrieke hoorde zingen was ze meteen fan en nodigde ze haar uit om een aantal concerten samen te doen, onder de titel Sisters in Song. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
donderdag 10 november, 20.15 u 
Linda Simpson & Elrieke van Gelderen – Sisters inSong 
entree € 12,50 | reductieprijs € 9 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Klopjacht naar inbrekers in Zeist

ZEIST  De politie in Zeist heeft donderdagavond met honden en een helikopter gezocht naar inbrekers. In de Dichterswijk werd jacht gemaakt op twee inbrekers en ook in de Muziekwijk werd gezocht naar dieven.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Meerdere auto’s uitgebrand in Zeist

ZEIST  In Zeist zijn vanmorgen meerdere auto’s uitgebrand. Rond 6 uur ging een auto op de Arnhemseweg in vlammen op en een uur later was het de beurt aan auto’s in de Willem Pijperlaan en de Hortensialaan.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Verzet tegen nieuwbouwplan Prins Mauritslaan

LEERSUM  ,,Maak een kopie van dit bouwplan en voer het uit in de binnenstad van Utrecht. Daar past het beter.” Inspreker Aad Görtemöller liet er geen twijfel over bestaan: als bewoner van de Rijksstraatweg geeft hij het verzet tegen nieuwbouw in zijn buurt niet op.

Lees verder op de website van De Kaap

Corsojury geeft tekst en uitleg

LEERSUM  Evenals vorig jaar kwam de jury van het laatste bloemencorso aan de bouwers uitleggen hoe zij tot hun oordeel waren gekomen. Ad de Bruin uit Zundert illustreerde aan de hand van foto’s zijn kritische punten, maar ook deelde hij pluimen uit voor de creativiteit van de bouwers.

Lees verder op de website van De Kaap

Programma Sinterklaasintocht Driebergen

DRIEBERGEN  Sint-Nicolaas heeft ook dit jaar weer tijd vrijgemaakt voor een ontvangst en rijtoer in Driebergen en wel op zaterdag 12 november. Het schema en de route zien er als volgt uit: vanaf 10.00 uur zullen de Sint en zijn Pieten in de sporthal aanwezig zijn om zich voor te bereiden op de intocht.

Lees verder op de website van De Kaap

De emoties van Kees Jansma

DOORN  ,,Natuurlijk ben ik niet zo goed als Frits Naafs beweert.” Deze even opmerkelijke als bescheiden ontboezeming is afkomstig van voetbaljournalist Kees Jansma. In zijn zojuist verschenen autobiografie onderwerpt de perschef van het Nederlands elftal zich aan een kritische zelfbeschouwing.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 5 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 15:00 uur   temperatuur: 17 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Benauwde en zwaar bevochten overwinning voor DVSA

AMERONGEN  DVSA behaalde in de thuiswedstrijd een benauwde, maar ook zwaar bevochten 1-0 overwinning op de Zebra’s uit Hilversum. Zebra’s, een fysiek sterke ploeg maakt het de thuisploeg niet eenvoudig.

Lees verder op de website van De Kaap

Teleurstellend gelijkspel voor DEV in de thuiswedstrijd tegen Musketiers

DOORN  In een zeer teleurstellende wedstrijd speelde zaterdag derdeklasser DEV in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Musketiers. DEV trainer Michel van Aken:” Een goed opgebouwde 2-0 voorsprong mag je niet meer uit handen geven. Ik ben derhalve absoluut niet tevreden over mijn ploeg die het in de slotfase heeft laten afweten.

Lees verder op de website van De Kaap

FC Driebergen haalt fors uit tegen machteloos Sterrenwijk

DRIEBERGEN  Met Tolga Albayrak als “man of the match” behaalde FC Driebergen in de uitwedstrijd tegen Sterrenwijk een dik verdiende 0-5 overwinning. De ploeg van trainer Bert van den Brom was heer en meester, speelde goed in de combinatie en liet de thuisploeg geen schijn van kans.

Lees verder op de website van De Kaap

Renske Taminiau in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Op 9 november geeft Renske Taminiau een try-out in het Beauforthuis, voorafgaand aan een reeks optredens op de grote poppodia rond haar nieuwe album Move me.

De zangeres stopte met een zekere studie medicijnen om de onzekere wereld van de muziek in te stappen. Een stap die velen maken, maar waar weinigen in slagen. Taminiau lukte dat wel – ze trad in no time op op North Sea Jazz, The Hague Jazz en talloze andere jazzfestivals en podia. 
Renske schrijft haar eigen teksten en muziek en maakt ook de arrangementen voor strijkers, blazers en achtergrondvocalisten. En alsof dat nog niet genoeg is, kan ze ook nog schilderen. Het bewijs levert ze in het cd-boekje van Move me: elk bandlid is virtuoos door Renske geportretteerd. 
Of ze nu in het Concertgebouw optreedt of in een popzaal: de veelzijdige Taminiau kan het allemaal! Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
woensdag 9 november, 20.15 uur 
Renske Taminiau – Move me – try-out 
entree € 12,50 | reductieprijs € 7,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Feest met Sint Maarten

DOORN  Alle kinderen vanaf vier jaar zijn op vrijdag 11 november vanaf 17.00 uur welkom bij de St. Martinuskerk (Dorpsstraat 15) om gezamenlijk Sint Maarten te vieren, een initiatief van de gezamenlijke kerken in Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Wereldkampioen Simon de Wijs: ‘Bridge is leuker dan poker’

DOORN  Een beetje onwennig is het wel: na veertien lange speeldagen als wereldkampioen Bridge naar buiten komen. Het overkwam Doornaar Simon de Wijs (37), die met het Nederlands team de wereldtitel in de wacht sleepte.

Lees verder op de website van De Kaap

Willem van Ommeren neemt afscheid van kasteelvrienden

AMERONGEN  De Stichting Vrienden van Kasteel Amerongen, kortweg de SVKA, organiseert aanstaande zondag een vriendenmiddag rondom het afscheid van haar voorzitter: Willem van Ommeren.

Lees verder op de website van De Kaap

Avondje stappen moet wel leuk blijven

HEUVELRUG  Het zag er na afloop enigszins tegenstrijdig uit, in de burgemeesterskamer van het Doornse cultuurhuis. Een politiefunctionaris en een officier van Justitie, die samen met de burgemeester het glas hieven op de aanpak van alcoholmisbruik en uitgaansgeweld.

Lees verder op de website van De Kaap

Natuurwijs buitendag ‘superleuk’

HEUVELRUG  NatuurWijs is een landelijk educatieprogramma voor het basisonderwijs. Een project om kinderen weer naar buiten te brengen en bewust te maken van de relatie tussen mens en natuur, waarbij hart, hoofd en handen centraal staan. Sinds dit schooljaar is ook het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een ‘natuurwijslocatie’.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 6 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 13:30 uur   temperatuur: 12 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Oranje Wit verliest met grote cijfers

ELST  Oranje Wit dacht zondagmiddag een goede kans te maken tegen De Dreef in Utrecht, gebaseerd op de 3-1 zege eerder dit seizoen in Elst. Maar dat bleek een utopie; met liefst 7-2 werd de formatie van trainer Cees van Swetselaar de oren gewassen.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Dure belediging

ZEIST  Een jongen die het aan het begin van de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 november nodig vond agenten te beledigen, kreeg een hoge rekening.
 
Rond 00.55 uur stond een politiebiker op de Tweede Dorpsstraat te praten met een man. Een groep van rond de acht jongeren die langs kwam, wilde zich er mee bemoeien. Een andere politiebiker hield de groep vervolgens op afstand. Daarbij gedroeg één van de jongeren zich recalcitrant en vond het vervolgens nodig de politie in het algemeen en vervolgens de agent in persoon te beledigen. De politiebiker hield de verdachte, een 17-jarige jongen uit Zeist, daarop aan. Hij werd naar het politiebureau overgebracht en kreeg een boete van 650 euro.

Onder invloed tegen hek

LEERSUM  Op zaterdagavond werd een man aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol tegen een hek was gereden.
 
Omstreeks 22.00 uur kreeg de politie de melding dat een man tegen een hek was aangereden bij de Boerenbuurt. Ter plaatse troffen agenten een 23-jarige bestuurder aan. Hij was rustig een biertje aan het drinken en vertelde dat hij meer biertjes had gedronken en zonder rijbewijs was gaan rijden. Dit was dus niet goedgegaan en was tegen een hek aangereden. De man uit Rhenen werd aangehouden en blies op het bureau 660 ug/l. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Lezing Nederlands Klassiek Verbond

Dinsdag 15 november houdt drs. S. Kolsteren een lezing met als onderwerp: Sappho: van Neoclassicisme tot begin 20e eeuw.

Onder deze titel  laat de spreker zien hoe de visie op Sappho in de loop der tijden veranderd is van aantrekkelijk voorbeeld als dichteres en  tiende muze voor voorname dames, via de aandacht voor haar dramatisch liefdesavontuur in de Romantiek, tot autonoom kunstenares en visionair droombeeld in het Symbolisme en vrijgevochten lesbienne in kunstenaarskringen. Daarnaast wordt zij een eigentijdse actrice in verhalen, toneelstukken en films uit het begin van de 20ste eeuw. Met veel onbekende voorbeelden uit de beeldende kunst en film, gebaseerd op recent onderzoek. Powerpointpresentatie.

De lezing wordt gehouden in  Verzorgingscentrum ‘de Mirtehof’ , Molenweg 50, Zeist, aanvang  20.00u.  Niet-leden zijn welkom à €. 5,00,  scholieren gratis.
Inlichtingen: mw. J.  Kruys – van Loen, secr. NKV afd. Zeist, tel. 0348-442468,
e-mail: jkruys@planet.nl

Driebergenaar wint hoge fotografieprijs

DRIEBERGEN  ,,De fotografie leert mij steeds meer over mijzelf. Door vast te leggen wat mij aanspreekt en wat ik mooi vind, krijg ik ook inzicht in mijn eigen ontwikkeling”, zegt Jan van der Greef. De 59-jarige Driebergenaar mocht twee weken geleden in Londen een zeer prestigieuze onderscheiding in ontvangst nemen.

Lees verder op de website van De Kaap

Prinsenverkiezing in het Sparrenrijck

DRIEBERGEN  Vele mensen in Driebergen zijn er al enige tijd mee bezig: de bekendmaking van de nieuwe Prins Carnaval en zijn hofhouding. De Prins met zijn Prinses en Adjudant zijn er klaar voor om weer een spetterend carnavalsseizoen te beleven. Op zaterdag 12 november wordt om 22.41 uur de nieuwe hofhouding bekend gemaakt.

Lees verder op de website van De Kaap

Thorhem nodigt uit om kennis te maken

DOORN Vrijmetselaarsloge Thorhem te Doorn nodigt belangstellenden uit kennis te maken met de vrijmetselarij, onder de titel ‘Zo zijn onze manieren’. Vrijmetselaarsloge Thorhem te Doorn biedt belangstellenden de mogelijkheid om op 8 en 29 november kennis te maken met de vrijmetselarij in het algemeen, en loge Thorhem in het bijzonder.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 7 november 2011 (kopie)

Lange Dreef en Engweg
tijd: 13:20 uur   temperatuur: 11 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Rotaryclub knapt Rhenens beukenbos op

RHENEN  Rotaryclub Rhenen-Veenendaal heeft zaterdag tijdens de landelijke natuurwerkdag het beukenbos bij de Rhenense Stadsbossen een onderhoudsbeurt gegeven.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

De Wijngaard is ‘Streetwise’

DOORN  In het kader van het Utrechts Verkeerslabel (UVL) hebben alle kinderen van De Wijngaard op woensdag 2 november 2011 kennis gemaakt met Streetwise, een programma van de ANWB dat erop gericht is om kinderen veilig kennis te leren maken met het verkeer.

Lees verder op de website van De Kaap

Tweede thuiswinst op rij voor BC Doorn

DOORN  Badmintonclub Doorn heeft vorige week de tweede thuiswinst op rij geboekt. Enkele dagen na de winst op BC Hoevelaken, versloegen de Doornaars donderdag Badminton ’80 uit Wezep met 7-1. Met deze uitslag versterkt het team zijn koppositie in de hoofdklasse.

Lees verder op de website van De Kaap

Nieuw horecabeleid gemeente Zeist: gastvrij, veilig en leefbaar

ZEIST  Tot en met 9 december is het mogelijk te reageren op het nieuwe horecabeleid van de gemeente Zeist. Het nieuwe beleid is grotendeels gemaakt door de mensen in Zeist die er dagelijks mee te maken hebben: horeca- en recreatieondernemers, bewoners en politie.

Zij vormden samen een kopgroep en hebben op verschillende manieren ook anderen betrokken bij hun werk. Vlak voor de zomervakantie heeft de kopgroep haar advies aangeboden aan de burgemeester.

Het nieuwe horecabeleid draait om gastvrijheid, veiligheid en leefbaarheid. In de nieuwe nota Horecabeleid staan niet alleen kansen om het uitgaan in Zeist nog leuker te maken. De nota bevat ook de nodige regels, waar iedereen zich aan moet houden zodat uitgaan in Zeist ook leuk blijft.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept-horecabeleid begin november vastgesteld. Het college heeft niet het hele advies van de kopgroep overgenomen. Sommige punten bleken door landelijke wetgeving niet uitvoerbaar. Op enkele andere punten was meer duidelijkheid gewenst.

Het horecabeleid in een notendop
    •    Aandacht voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen
    •    Aandacht voor alcoholmatiging
    •    Regels voor sluitingstijden
    •    Maatregelen bij overtreding van de regels
    •    Gestructureerd overleg tussen bewoners, politie en horeca
    •    Zeist profileren als congresstad
    •    Meer meedoen aan landelijke initiatieven, zoals ‘jaar van de buitenplaatsen’
    •    De ontwikkeling van het dorpscentrum stimuleren door mee te dingen naar de prijs ‘Beste binnenstad van het jaar’
    •    Verbetering van de verkeerscirculatie en looproutes, met een logische samenhang tussen de verschillende gebieden in Zeist
    •    Zoeken naar een passende bestemming van de dependance van het gemeentehuis, die in 2014 vrijkomt
    •    Een ‘petit café’ realiseren in het Walkartpark
    •    Maatregelen nemen voor veiligheid en leefbaarheid 2e Dorpsstraat

Inzien en reageren
In het gemeentehuis en op www.zeist.nl/horecabeleid is de conceptnota Horecabeleid met bijbehorende documenten vanaf 9 november in te zien. Reageren kan tot en met 9 december via deze website of door een brief te sturen aan gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM in Zeist onder vermelding van Horecabeleid.

Hoe verder?
Burgemeester en wethouders zullen waar mogelijk en nodig de ontvangen reacties verwerken in het nieuwe horecabeleid. Worden reacties niet in het nieuwe beleid verwerkt, dan wordt aangegeven waarom niet. Zo kan iedereen die reageert, zien wat er met zijn of haar reactie is gedaan. Daarna krijgt de gemeenteraad het laatste woord. Waarschijnlijk bespreekt de gemeenteraad het nieuwe horecabeleid in februari/maart 2012 en neemt de raad er in maart een besluit over.

Veldrijders genieten van goede omstandigheden op Kwintelooyen

RHENEN  Onder schitterende weersomstandigheden vond zaterdag de derde Axa Nationale Veldrit van Rhenen plaats. De voorgaande twee edities moesten de renners nog ploeteren door de modder. Nu lag er op recreatiegebied Kwintelooyen een schitterend droog parcours.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Kunstlicht bij Candia’66 in werking

RHENEN  Het was donderdag 3 november 2011 een historische dag voor sv Candia’66. Met het omzetten van een schakelaar stelde wethouder Bongers van de gemeente Rhenen de verlichting aan de linker zijde van het hoofdveld in werking. Voorzitter Peter Achterberg stelde de verlichting aan de rechter zijde van het hoofdveld in werking.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Veel balbezit maar weinig kansen voor zaterdag vierdeklasser SVMM

MAARN  HMS was afgelopen zaterdag zonder al te veel inspanning te sterk voor SVMM. Maarn kon daarbij het vele balbezit niet omzetten in kansen.Vrijwel alle aanvallen van de ploeg van trainer Fred Veenstra strandden ruim voor het strafschopgebied, waarbij het in veel gevallen ontbrak aan offensieve inspiratie en overtuiging

Lees verder op de website van De Kaap

HDS afgelast vanwege overlijden verzorgen

LEERSUM  De wedstrijd tussen HDS en UVV is zondagmiddag niet doorgegaan vanwege het overlijden van Ed den Hertog, verzorger van het eerste elftal en oud-voorzitter van de club. Afgelopen zaterdag is hij overleden.

Lees verder op de website van De Kaap

Brandje in schuur Driebergse boerderij

DRIEBERGEN  De brandweer uit Driebergen heeft het maar druk deze week: Zaterdagmiddag rond 12.30 uur rukte de brandweer uit Driebergen uit voor een melding boerderijbrand aan de Engweg in Driebergen.

Lees verder op de website van De Kaap

Feestelijk concert Duo Sans Souci

DRIEBERGEN  Elk jaar geeft het internationaal georiënteerde Duo Sans Souci een feestelijk concert in Driebergen, de woonplaats van violiste Annoesjka Cabo. Zoals bekend bestaat het Duo verder uit pianist Frans van Dalen. Dit jaar vindt het concert plaats op zondagmiddag 20 november in de Grote Kerk.

Lees verder op de website van De Kaap

Welnuh en SKDD samen op weg

DOORN  Welzijnsorganisatie Welnuh gaat vanaf aankomende week voor Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn (SKDD) meewerken met het ophalen van kinderen van basischolen en het brengen naar de diverse Buitenschoolse opvang locaties van SKDD.

Lees verder op de website van De Kaap

Zitvolleyballers verliezen thriller van Alterno

HEUVELRUG  In een wedstrijd die alles wat zitvolleybal te bieden heeft in zich had, verloor Volleer met 2-3 van Alterno. De mannen van Enervo kregen voor het eerst te maken met een lastige tegenstander maar wonnen wel met 2-3 van Irene 3. De Vrouwen van Volleer waren niet opgewassen tegen Majella (0-4). De Enervovrouwen klopten gedecideerd Cito 2 met 0-4.

Lees verder op de website van De Kaap

Mooi rugby weekeinde voor the Pink Panthers

DRIEBERGEN  Zaterdag was een prachtige dag voor het Nederlandse rugby. Meer dan 1000 spelers in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar oud speelden een groot toernooi op het Nationaal Rugby Centrum in Amsterdam. Het geheel werd begeleid door spelers van de Nationale selectie. Ook alle Pink Panther jeugdspelers waren daar aanwezig en hebben goede indrukken achtergelaten. Tegelijk trainde de Nationale Dames selectie in Driebergen om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen Schotland.

Vergroot  foto1   foto2

Zondag middag speelde het tweede team van The Pink Panthers met daarin tien spelers die dit seizoen zijn gestart met hun rugby loopbaan. En de resultaten beginnen te komen; de nummer drie in hun klasse werd getrakteerd op verliespunten tegen de nieuwe Panthers. Delft 2 verloor in Driebergen met 37-7.

Komende weekeinde belooft ook weer een geweldig rugbyweekeinde te worden. Terwijl de aller jongsten zaterdag naar Tiel gaan om daar lekker diverse wedstrijden te rugbyen spelen de Cubs (onder 15’s) en de Junioren (onder 17’s) wedstrijden tegen Cas RC uit Castricum. Kick Off tijden 11:00 en 12:00 uur. Zondag komt de Amstelveense Rugby Club met twee teams naar Driebergen. Kick Off tijden 13:00 en 14:30 uur. Vooral de wedstrijd van The First XV wordt een spektakel. Amstelveen, de nummer 2 van dit moment, kan op een gebrand eerste team van The Pink Panthers rekenen. Dit om de punten in Driebergen te houden.

Paddenstoelenparadijs Moersbergen

DOORN  Wie wandelt er met IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn mee, op zoek naar paddenstoelen groot of klein, wit of rood, met- of zonder steel, met plaatjes of gaatjes? Dat er ook paddenstoelen op andere paddenstoelen kunnen groeien dat verwacht je niet zo gauw maar dat gebeurt wel. Wie weet gaan we die vreemde kostgangers vinden. Met behulp van een spiegeltje tover je zo de onderkant tevoorschijn. Van belang om te kijken tot welke soort de paddenstoel behoort. Neem dus evt. een spiegeltje mee.

Vergroot foto

De excursie vindt plaats op zondag 13 november van 14.00-16.00 en start op de Leeuwenburgerlaan, Doorn (t.o voormalig Café Flora)
Na afloop is er koffie en thee tegen een vrijwillige bijdrage.
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/heuvelrugenkrommerijn

Verwarde man van spoor bij Maarn gehaald

MAARN  De politie heeft bij Maarn een verwarde man van het spoor gehaald. De 34-jarige man uit Zeist was gisteravond in overspannen toestand met de auto uit Driebergen vertrokken.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Heuvelrugnieuws van dinsdag 8 november 2011 (kopie)

Lange Dreef en Engweg
tijd: 10:05 uur   temperatuur: 9 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Bladverwerker komt blad zelf ophalen

HEUVELRUG  Het bedrijf dat het bladafval voor de gemeente Heuvelrug verwerkt komt dat bladafval de komende maanden zelf van de straten ophalen. De opslaglocatie Meerkoet zal daardoor minder belast worden.

Lees verder op de website Nieuwspost Heuvelrug

Utrechts Landschap tegen natuurwet Bleker

UTRECHT  Het Utrechts Landschap komt in actie tegen een voorstel voor een nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker. De combinatie van nieuwe wet en bezuinigingen is desastreus voor de lokale natuur, aldus de Utrechtse natuurbeschermers.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Aanleg Atlantisch lindewoud goed van start

LEERSUM  Staatsbosbeheer hield afgelopen zaterdag de Lindewouddag in boswachterij Leersum. Wethouder T. Verhoef en regiodirecteur A. Roessen gaven samen met Vera van Rijnsbergen (8 jaar) het startsein voor de aanleg van het lindewoud. Zij plantten samen de eerste drie lindes.

Lees verder op de website van De Kaap

Ierse folk van Fureys in Beauforthuis

AUSTERLITZ  The Fureys & Davey Arthur is een van de bekendste folkgroepen uit Ierland. Ze vulden over de hele wereld de grote zalen. Maar nu spelen ze weer liever in kleinere zalen zoals het Beauforthuis, waar ze meer contact met het publiek hebben.

Hun eerste concert daar was snel uitverkocht, maar gelukkig komen ze voor een tweede keer, op maandag 14 november. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

De broers Finbar, George, Eddy en Paul (ze komen uit een zeer muzikale familie) begonnen 33 jaar geleden samen met hun vriend Davey Arthur hun muzikale reis door de wereld. Jongste broer Paul is overleden en Finbar is solo gegaan, Eddie, George en Davey worden nu bijgestaan door Daniel Lynch (accordeon) en de zeer muzikale Luke Crowley. Meer dan 52 CD’s hebben ze gemaakt, waaronder vele hits als: When you were sweet sixteen, The Green Fields of France, The Old Man, Steal Away, Goodnight Irene, Red Rose Café, The Lonesome Boatmanen I will love you. 
De Fureys zijn niet alleen bekend door de snelle Ierse jigs en reels die ze spelen, maar vooral ook hun prachtige emotioneel geladen love en sadsongs spreken hun publiek zeer aan.

maandag 14 november, 20.15 u 
The Fureys & Davey Arthur – 33 Years on tour – Ierse folk 
entree € 18 | reductieprijs € 16,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Tennisvereniging Manger Cats zet weer een stap vooruit

DRIEBERGEN  Op 29 oktober is het clubhuis van TV Manger Cats leeg gehaald. Afgelopen vrijdag 4 november heeft de Stichting Exploitatie en Beheer Tennispark Manger Cats haar handtekening gezet onder de transportakte voor de grond.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 9 november 2011 (kopie)

Engweg en Lange Dreef
tijd: 13:10 uur   temperatuur: 12 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Raad neemt merendeel bezuinigingsvoorstellen samenleving over

ZEIST  Tijdens de raadsvergadering van 8 november viel het besluit over de begroting 2012 en daarmee de bezuinigingsvoorstellen die bijdragen aan een sluitende begroting, zonder extra OZB-verhoging voor de inwoners.

Een intensief interactief proces met de samenleving dat in februari van dit jaar van start ging, heeft geleid tot de bezuinigingsvoorstellen. Het gemeentebestuur sprak waardering uit over de hoofdrol van de samenleving in dit interactieve proces.   

In acht expertcomités uit de samenleving is per thema in 6 bijeenkomsten gewerkt aan bezuinigingsmogelijkheden. Met als resultaat dat voor de volledige bezuinigingstaakstelling, namelijk € 6,2 miljoen, aan voorstellen is voorgelegd. In de afwegingen door allereerst het college van B&W en vervolgens door de gemeenteraad, is het merendeel van de voorstellen die al voldoende waren uitgewerkt voor besluitvorming, overgenomen. Dat is een heel mooi resultaat van de interactieve dialoog.

Van een aantal onderwerpen vond de gemeenteraad de bezuinigingsambitie te hoog. Zo besloot de raad de voorstellen te verzachten ten aanzien van: 
    –    Verlaging van de kwaliteit van het grijs (bestrating etc.) en groen; 
    –    Bekostiging zwemles en vervoer scholen in speciaal basisonderwijs;
    –    Lobbus;
    –    Het Gilde.
Verder besloot de raad om het aantal wethouders niet met 1 Fte terug te brengen maar de huidige formatie te handhaven. Ook kon de raad niet instemmen met de verhoging van de grondprijs voor sociale woningbouw. De bezuiniging op de subsidie van het opbouwwerk is niet overgenomen. Het afschaffen van de verkiezingsborden kon ook niet rekenen op de goedkeuring.
De raad voegde een structureel budget van € 25.000,- toe om de mogelijke stapeling van bezuinigingen voor ouderen te kunnen verzachten. De verdubbeling van de wijkbudgetten die af zou lopen, wordt voor een aantal jaren gecontinueerd. 

Deze aanpassingen houden in dat het merendeel van de voorstellen uit de interactieve bezuinigingsdialoog met de samenleving, de instemming van de raad kreeg.   

Samenleving ook hoofdrol in invoering
Bij de uitvoering van de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen is de samenleving opnieuw aan zet. Betrokkenen weten als geen ander op welke manier de uitwerking en invoering van de bezuinigingen het beste kan worden aangepakt. Hierin werken ze samen met de gemeente.

Aanpak is voorbeeld voor anderen
De Zeister bezuinigingsaanpak met een hoofdrol voor de samenleving, is een werkwijze die door een aantal andere gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met aandacht is gevolgd. Wethouder Johan Varkevisser (Financiën en Participatie): “Ons uitgangspunt is: samenwerken aan vraagstukken en oplossingen leidt tot wederzijds begrip en betere resultaten. Hiervoor moet je de antwoorden op voorhand durven loslaten, luisteren en bereid zijn om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Dat is de nieuwe stijl van werken van de raad en het college“.

Alle informatie oer de bezuinigingen en een overzicht van alle moties en amendementen die door de fracties zijn ingediend, vindt u op www.zeist.nl/bezuinigingsdialoog.

Carla Bos maakt muzikale reis door de tijd

DRIEBERGEN  Het Wapen van Rijssenburg wordt 13 november omgetoverd tot een intieme concertzaal. Deze ochtend neemt harpiste Carla Bos de aanwezigen mee op een muzikale reis door de tijd.

Lees verder op de website van De Kaap

Gemeente schrijft een prijsvraag uit: ‘Duurzame nieuwe toekomst Doornse Gat’

DOORN  Het recreatieterrein Doornse Gat in onze gemeente verdient een nieuwe toekomst. Vorig jaar kon sluiting van het benedenterrein nog net worden voorkomen, maar vanaf 2013 is de toekomst opnieuw onzeker. De gemeente vraagt haar inwoners om hulp en schrijft daarom een prijsvraag uit.
Doel is het verzamelen van ideeën voor een duurzame toekomst van het Doornse Gat als recreatieve voorziening.


Het recreatieterrein Doornse Gat is aangelegd in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Het terrein is aan vernieuwing toe, want de voorzieningen stammen nog uit die tijd. De beheerder van het terrein, Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied, kampt echter met financiële tekorten en moet bezuinigen op het beheer en onderhoud. Zij kan deze investeringen niet opbrengen. Het Recreatieschap is daarom op zoek naar aanvullende inkomsten voor het terrein.


De gemeente wil graag hierin meedenken en het Recreatieschap van ideeën voorzien. Vandaar een prijsvraag. Wilt u meedenken over welke (nieuwe) functies passend zijn op het Doornse Gat en hoe het Recreatieschap inkomsten kan genereren waarmee zij de kosten van beheer en onderhoud terug kan verdienen en nieuwe investeringen mogelijk maakt?

Alle innovatieve, creatieve, gekke, degelijke, duurzame en inspirerende ideeën zijn welkom. Een deskundige jury van bestuurders vanuit de gemeente, het Recreatieschap en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug buigt zich over de inzendingen.

Inzendingen
Inzendingen kunt u tot en met 9 januari 2012 sturen aan: 

postbusrecreatie@heuvelrug.nl of:
Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn, ta.v. Mieke Coenen, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

De winnaar van de prijsvraag ontvangt een dinerbon te besteden in een restaurant naar keuze in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. U kunt alleen meedoen als u inwoner van deze gemeente bent. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de gemeente en het Recreatieschap.

Op www.heuvelrug.nl vindt u meer informatie over de randvoorwaarden van de prijsvraag en het Doornse Gat.

Veel Marokkaanse jongeren Zeist in de fout

ZEIST  Bijna de helft van de Marokkaanse jongeren in Zeist is de afgelopen vijf jaar in contact gekomen met de politie. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Ave Maria van Jan Raas in première

DRIEBERGEN  De internationaal vermaarde organist/componist Jan Raas schreef een Ave Maria voor (kerk)orgel en gemengd koor. Op 18 december brengt het koor Scherzando het Ave Maria van Jan Raas in première in het Driebergse kerkje Sint Petrus’ Banden.

Lees verder op de website van De Kaap

Expositie kleur in beeld

DOORN  Het werk van vijf kunstenaars uit Doorn wordt tijdens het weekend van 12 en 13 november tentoongesteld in Galerie Plein 55 aan Amersfoortseweg 10 a en Atelier Purple aan Dorpsstraat 67 in Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Sinterklaas komt met Politiepieten naar Doorn

DOORN  Vorig jaar waren er kinderen die het waagden om de pepernoten terug te gooien naar de Zwarte Pieten. Ook werden er overal auto’s geparkeerd, waar dat niet mocht, zodat Sint met zijn paardentram er amper door kon komen. Daarom stuurt dit jaar Sint eerst zijn PolitiePieten naar Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Barok in Andrieskerk

AMERONGEN  Onder de titel ‘Barok op z’n best’ geeft het Barokensemble van het Utrechts Conservatorium een concert in de Andrieskerk. Het ensemble staat onder leiding van Wilbert Hazelzet.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 10 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 14:05 uur   temperatuur: 7 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Gemeenteraad gaat voor Programma Zeist Duurzaam.

ZEIST  De gemeenteraad heeft dinsdagavond 8 november, unaniem, het programma Zeist Duurzaam aangenomen. Het programma bestrijkt een periode van vijf jaar waarin op vele terreinen gewerkt gaat worden aan een duurzame Zeister samenleving.

Het programma is gestoeld op de drie peilers van duurzaamheid: people, planet en profit. Het programma vertaalt die begrippen onder andere op drie iconen waarop zij zich de komende tijd zal richten. De iconen zijn: Duurzame buurten, duurzame bedrijven en een duurzame overheid. De definitieve inrichting van het programma wordt afgestemd met de betrokkenen. We zoeken actief naar mensen en bedrijven die samen met de gemeente input en vorm willen geven aan de uitvoering van het programma.

Duurzame Buurten:
Er zijn veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de Zeister samenleving dat hierop investeren logisch is. Door initiatieven te bundelen en te delen en door te faciliteren zullen de ideeën naar verwachting goed aansluiten bij de behoefte en de vraag in de wijken en buurten van Zeist.

Duurzame bedrijven:
Het bedrijfsleven is loopt hard en vaak voorop in de ontwikkeling van duurzaamheid. Stimuleren en kennis delen is een van de belangrijke peilers voor dit project.

Duurzame overheid:
Het kan niet anders dan dat de gemeente naar zich zelf kijkt en het goede voorbeeld geeft. In houding en gedrag. Dat zal zich gaan vertalen in een duurzame adviserende ambtenaar waar je als klant mee te maken krijgt. En we zijn op weg om het hele grondgebied van de gemeente Zeist  klimaatneutraal te maken. Dat is nog een lange weg maar aan de hand van de routekaart werken we daar samen hard aan.

Mishandeling

ZEIST  Een vrachtwagenchauffeur werd op woensdagochtend mishandeld na een verkeersconflict. De politie is op zoek naar getuigen.
 
Omstreeks 08.30 uur reed een 38-jarige vrachtwagenchauffeur uit Amersfoort over de Laan van Vollenhove. In de straat kwam hij een auto tegen die dubbel geparkeerd stond. Hij zag de eigenaar en sprak hem aan dat hij verkeershinder veroorzaakte. De eigenaar van de auto zette vervolgens een kind in de auto en pakte een voorwerp. Daarna kwam hij naar de vrachtwagen gerend en sloeg hij een ruit kapot. De vrachtwagenchauffeur stapte uit en de man sloeg hem direct. Vervolgens ging de agressieve man ervandoor. Agenten zochten in de omgeving naar de verdachte, maar troffen hem niet meer aan.
 
Signalement:
–         blanke man
–         24 jaar
–         1.80 meter
–         tenger postuur
–         donker haar kort opgeschoren aan de zijkanten
–         zwarte jas/bodywarmer met groen en een capuchon
–         grijze joggingbroek
–         zwarte gympen met een geel Nike logo
–         Toyota Corolla, donkergroen van kleur
 
De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u meer informatie, neemt u dan contact op via 0900-8844.

Kritiek op krappe kruising in Doorn

DOORN  De proefafsluiting van de Acacialaan is al omstreden, voordat de maatregel is ingevoerd. Buurtbewoners en de Federatie Doornse Ondernemers (FDO) uitten ernstige kritiek op het plan. Ook de politiek laat zich niet onbetuigd. In de raadscommissie Ruimte beloofde wethouder Bert Homan dat de proef niet doorgaat, als de critici gelijk blijken te hebben.

Lees verder op de website van De Kaap

Charim: ‘De onderste steen moet boven’

AMERONGEN/VEENENDAAL  Charim is in zwaar weer terecht gekomen. Voor de tweede maal dit jaar zijn er over de zorginstelling door de SP kamervragen gesteld aan de minister voor volksgezondheid.  Woonzorgcentrum Elim in Amerongen is onderdeel van het in Veenendaal gevestigde Charim.

Lees verder op de website van De Kaap

Dit weekend geen treinverkeer

HEUVELRUG  De spoorwegen leggen in het weekend van 11 tot 14 november het treinverkeer tussen Utrecht-Centraal en Rhenen stil om het deel van de fietstunnel onder het spoor in Maarn te kunnen bouwen.

Lees verder op de website van De Kaap

Pluim voor bedrijven in de gemeente

HEUVELRUG  Leerlingen van het Revius Lyceum hebben voor hun maatschappelijke stage van het Wereld Natuur Fonds 24 bedrijven in de gemeente bezocht. Tijdens interviews kwam vooral de duurzaamheid in het bedrijf aan bod. De leerlingen deelden pluimen uit aan de bedrijven op het gebied van People, Planet en Profit en een prijs voor het bedrijf dat op alle gebieden goed scoorde.


Vrijdag 4 november presenteerden de leerlingen de resultaten aan Bert Homan, wethouder Milieu, en reikten zij samen de pluimen uit. Homan benadrukte het belang van duurzaamheid en duurzame bedrijven en organisaties in de gemeente. ‘Een duurzame gemeente kan alleen samen worden bereikt!’ De wethouder is er trots op dat bedrijven rekening houden met duurzaamheid en zich daarmee profileren.


De People-pluim was voor Telecombinatie uit Driebergen-Rijsenburg. De leerlingen kenden de pluim aan hen toe omdat zij als bedrijf niet alleen goed voor de eigen werknemers zorgen, maar ook hart hebben voor bijvoorbeeld de voetbalvereniging FC Driebergen en andere ideële organisaties zoals Unicef en het Ronald Mac Donald huis. Directeur Maurice van Stameren vindt het bijzonder om door de leerlingen beloond te worden met de Peoplepluim: ,,Mensen zijn je organisatie”.


Antropia, Cultuur- en Congrescentrum kreeg de Planet-pluim, omdat het bedrijf zich in alle aspecten van haar bedrijf inzet voor duurzaamheid. Zij wil ook zorgen voor een goede wereld waarin de aarde zo min mogelijk wordt belast.


De Profit-pluim was voor Restaurant Groenland in Driebergen-Rijsenburg. Duurzaamheid en sociaal maatschappelijk ondernemen koppelt Groenland aan succesvol ondernemen. Niels Oosthoek van Groenland: ,,Tien jaar geleden hadden we de wens om duurzaam te ondernemen, tegenwoordig hebben we de verplichting! Een ondernemer die binnen nu en vijf jaar duurzaamheid niet meeneemt in zijn ondernemerschap, kan niet meer meedoen.

”


SBI uit Doorn won de prijs voor het bedrijf dat op de aspecten People, Planet en Profit extra goed scoorde. De heer Snellaars nam de prijs trots in ontvangst. Vorig jaar won Hotel en Congrescentrum Zonheuvel ook al een prijs voor haar duurzame bedrijfsvoering. De Reviusleerlingen beloonden SBI voor hun rol als voorloper in de gemeente en het laten zien van duurzaamheid in het hele bedrijf.

Vijverdis in Driebergen

DRIEBERGEN  Met de komst van de Vijverdis in Driebergen zijn er nu Open Eettafels in alle dorpen van de Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 11 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 14:00 uur   temperatuur: 10 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Snoeiwerkzaamheden langs het Henschotermeer

MAARN  Op het Henschotermeer wordt op dit moment flink gezaagd. Het resultaat moet een fraaier recreatiegebied opleveren. In de komende weken zullen bezoekers aan het Henschotermeer worden geconfronteerd met het geluid van motorzagen en houtsnipperaars.

Lees verder op de website van De Kaap

Vrouw gestoken

ZEIST  In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 november vond in een huis een steekincident plaats. De politie is een onderzoek gestart.
 
Een 38-jarige vrouw uit Zeist belde omstreeks 02.05 uur naar de politie dat zij met spoed hulp nodig had. Agenten gingen naar de Verzetslaan en troffen de vrouw overstuur aan. Zij verklaarde dat er bij haar ingebroken was en dat een man haar gestoken had. De vrouw had een kleine steekwond en werd voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Voor de politie is nog onduidelijk wat zich precies in de woning heeft  afgespeeld.

New Orleans Syncopators in Champ’Aubert

DRIEBERGEN  Op  zondag 20 november speelt in het kader van 25 jaar Champ ‘Aubert De New Orleans Syncopators  in  “Jazz op Zondagmiddag in Champ’Aubert”. 

Gezien het een van de beste en bekendste jazzorkesten in de traditionele stijl is, beloofd het weer een heel gezellige  en muzikale middag te worden, en ook al houdt u niet zo van deze muziek, u mag dit optreden niet missen. Tevens krijg iedere bezoeker een gratis drankje en twee luxe hapjes. Ook bestaat de mogelijkheid om na afloop van het concert deel te nemen aan een uitgebreid warm/koud en dessert buffet.

De New Orleans Syncopators vormen een van Nederlands meest prominente jazzorkesten in de traditionele stijl. Opgericht in december 1954 door Jan Burgers, vanaf 1974 geleid door George Kaatee en sinds 2001 onder leiding van Hans Kanij. Zij verzorgden talloze radio- en tv uitzendingen. Ruim 40 jaar zijn verstreken en nog altijd staan de New Orleans Syncopators bij de Dixielandorkesten aan de top. Niet alleen in eigen land, maar ook ver daarbuiten verwierven zij grote bekendheid. Onder andere werd opgetreden in Oost- en West Duitsland, Frankrijk, België Ierland, Rusland, Finland en Oostenrijk. De New Orleans Syncopators begeleidden in de afgelopen jaren solisten uit de U.S.A., zoals Cat Anderson, Vic Dickenson, Teddy Wilson, Spiegel Wilcox en Jimmy and Marion McPartland.

Het repertoire van de band is uiterst gevarieerd. Van de in 1917 door Nick la Rocca gecomponeerde “Original Dixieland One Step” tot het meer moderne “Satin Doll” van Duke Ellington aangevuld met populaire stukken als “On The Sunny Side Of The Street, Roses Of Picady, The Sheik of Araby, Et La Bas en Hey Look Me Over” maken het luisteren naar de New Orleans Syncopators tot een uiterst plezierige bezigheid,
Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar
Zaal open       : 14.00 uur                     Champ’Aubert
Aanvangstijd  : 14.30 uur                     Boterbloem 1
Toegangsprijs : € 10,00 p.p.                 3972 SB Driebergen
 Buffet           : € 15,00 p.p.                  telf : 0343 514233

Burgernet in hele provincie Utrecht: veiligheid maak je samen

UTRECHT  Op vrijdag 11 november start Burgernet in vrijwel de gehele provincie Utrecht. Bijna 50.000 inwoners hebben zich aangemeld als Burgernetdeelnemer en fungeren dan als extra ogen en oren als de politie op zoek is naar een verdachte of vermiste.

Werving: 20.000 extra deelnemers
Sinds half oktober hebben veertien gemeenten in de regio Utrecht Burgernetdeelnemers onder hun inwoners geworven. Via een huis-aan-huis verstuurde brief met brochure zijn zij opgeroepen om mee te doen aan Burgernet, een telefonisch netwerk van politie, gemeente en inwoners om de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Ongeveer 20.000 mensen hebben zich sindsdien aangemeld en dat aantal loopt nog steeds op. In elf gemeenten in onze regio was Burgernet al werkzaam, met ruim 28.000 deelnemers. Wanneer Vianen zich in 2012 ook aansluit, is de hele provincie gedekt met Burgernet. Dat betekent meer kans op heterdaadaanhoudingen en het snel terugvinden van vermiste personen.
 
Burgernetsucces
Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, voorzitter van de regionale stuurgroep Burgernet, geeft op 11 november op de politiemeldkamer in Utrecht het startsein voor Burgernet in de regio Utrecht. Daar worden ook twee Burgernetdeelnemers bedankt voor hun alerte optreden toen op 29 oktober een jongetje in Woerden vermist werd. Zij zagen hem en belden direct Burgernet. Alle nieuwe Burgernetdeelnemers krijgen op 11 november een telefonisch bericht van hun burgemeester om hen welkom te heten als deelnemer.
 
Hoe werkt Burgernet?
Vanaf 11 november kunnen de nieuwe Burgernetdeelnemers daadwerkelijk meedoen aan Burgernetacties. Dat betekent dat zij via hun telefoon een oproep kunnen krijgen als de politie in hun omgeving op zoek is naar een verdachte of vermiste. Is er sprake van een heterdaadsituatie – het misdrijf is nét gepleegd – én een goed signalement, dan kan de centralist van de politiemeldkamer dat signalement doorgeven aan alle deelnemers in dat gebied. Zien zij de persoon, of het voertuig, dan bellen zij via een direct telefoonnummer naar de centralist. Agenten die op dat moment ook op zoek zijn, kunnen dan direct naar de juiste plek gaan.
 
Verdubbeling
In 2010 heeft Politie Utrecht bijna 300 Burgernetacties gedaan. In bijna tien procent van de acties levert een Burgernetdeelnemer de juiste informatie aan, waardoor de verdachte direct aangehouden kan worden of de vermiste teruggevonden wordt. Met de uitbreiding verwachten we meer dan twee keer zoveel Burgernetacties. We streven ook naar minimaal een verdubbeling van het aantal deelnemers.
 
Aanmelden
Iedereen van 16 jaar of ouder kan zich aanmelden voor Burgernet via www.burgernet.nl. Via het invoeren van uw postcode komt u uit bij de juiste gemeente.

‘Techniekweek is vooral doen’

MAARN  OBS De Meent staat deze hele week in het teken van techniek. ,,Een aantal jaar geleden is de techniekweek ingevoerd om vooral te laten zien dat techniek breder is dan de kinderen denken”, aldus Monique Bergman, techniekcoördinator en onderwijzer op De Meent.

Lees verder op de website van De Kaap

Sint licht tipje van de sluier op

DRIEBERGEN  De zware stem, de statige gebaren, de gesoigneerde grime, maar vooral de overtuigingskracht in zijn optreden maken hem tot een goedheiligman die vele ‘collega’s’ in de schaduw zet. Al bijna veertig jaar lang brengt hij heel Driebergen-Rijsenburg tijdens de laatste weken van november in een zinderende Sinterklaasstemming.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Brand bij Marchal Timmerwerken ontstaan door productiefout in accu’

DRIEBERGEN  De brand die vorige week vrijdag ontstond in de schuur achter het huis van Luuk Marchal aan de Van der Muelenstraat is ontstaan door een productiefout in een accu. 

Lees verder op de website van De Kaap

Politiek stemt met tegenzin in met cijfers openbaar onderwijs

HEUVELRUG  De financiële situatie van het openbare onderwijsbestuur is zorgelijk en roept politiek protest op. ,,Dit willen we niet nog een keertje meemaken’’, zei Gera Hensbergen (BVH) vorige week, toen de jaarcijfers van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland in de raadscommissie Samenleving werden behandeld.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 12 november 2011 (kopie)

Intocht van Sinterklaas
tijd: 13:20 uur   temperatuur: 11 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Musketiers kijkt na overwinning omhoog

ELST  Musketiers zit de laatste tijd in een ‘flow’ en ook JSV Nieuwegein is het niet gelukt de ploeg uit Elst daaruit te halen. Op eigen veld won het knap met 1-0 en daar was niets op af te dingen.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Candia’66 wint door goede openingsfase

RHENEN  De goede reeks die Candia’66 heeft ingezet heeft een vervolg gekregen. Op eigen veld werd Dodewaard met 3-0 verslagen. Ondanks de duidelijke cijfers was trainer Jan Westerhof niet geheel tevreden.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

SVMM in de slotminuten van de wedstrijd alsnog onderuit

MAARN  In een wedstrijd waarin SVMM zeker recht had op een gelijkspel, ging de ploeg van trainer Fred Veenstra alsnog drie minuten voor het einde met 1-0 onderuit.


Lees verder op de website van De Kaap

Knappe en dik verdiende overwinning FC Driebergen

DRIEBERGEN  Tegen Cobu Boys uit Amersfoort behaalde zaterdag derdeklasser FC Driebergen in eigen huis een op alle fronten verdiende 4-1 overwinning. Met attractief voetbal van beide partijen was het in de 10e minuut van de eerste helft Tolga Albayrak die voor Driebergen de score opende (1-0).


Lees verder op de website van De Kaap

DEV remiseert met Scherpenzeel

DOORN  Scherpenzeel en DEV hebben vanmiddag de punten gedeeld. De open wedstrijd eindigde in 2-2. Beide ploegen schieten weinig op met de remise.


Lees verder op de website van De Kaap

DVSA twee maatjes te groot voor zwak Brederodes

AMERONGEN  Met een waar doelpuntenfestijn walste thuisploeg DVSA over het arme Brederodes heen. Geen moment konden de gasten uit Vianen overtuigen en kende DVSA een heerlijke voetbalmiddag.

Lees verder op de website van De Kaap

QSS-Hoenderdaal H1 blijft uitstekend presteren

DRIEBERGEN  Het eerste squashteam van QSS-Hoenderdaal blijft dit seizoen verbazen. Nadat vorig jaar promotie was afgedwongen naar de promotieklasse, strijd het team dit jaar ook weer mee om de prijzen. Na 5 wedstrijden werd een zeer eervolle 2e plaats ingenomen, achter favoriet Squash Utrecht. Afgelopen vrijdag moest het team in Healthcentrum Hoenderdaal aantreden tegen de nummer 3.

vergroot foto

Op basis van de individuele Nederlandse ranglijst zou het een heel moeilijke partij kunnen worden. Dit werd het dus ook. In de eerste wedstrijd moest Edgar Verhoef het opnemen tegen de nummer 4 van Utrecht. In een zeer spannende wedstrijd moest Edgar het net (2-3) afleggen. Hierna moest Gerhard van Ooijen het opnemen tegen de nummer 2 van Utrecht. In deze technisch hoogstaande wedstrijd wist Gerhard wel te winnen en wel met 3-1. Als derde moest Ron van Schaik tegen de nummer 1 van Utrecht. Ondanks dat Ron alles uit de kast haalde om deze wedstrijd naar zich toe te trekken moest hij toch zijn meerdere erkennen in de tegenstander (1-3). Als laatste kwam Jan Dogger in actie tegen de nummer 3 van Utrecht. Hij wist wat hij moest doen, winnen met maximaal 1 game tegen. Dit lukte inderdaad, maar niet zonder slag of stoot. De tegenstander werd verslagen met zijn eigen wapens, de kort boost (3-1). Eindresultaat dus 9-8 waardoor de 3 bonuspunten ook op het conto van QSS-Hoenderdaal werden bijgeschreven: 12-8. De tweede plaats is met verve verdedigd en dit biedt perspectief voor de komende wedstrijden. “

Vogeltentoonstelling ‘De Volière’

LEERSUM  Vogelvereniging ‘De Volière’ houdt van 17 tot en met 19 november haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. De toneelzaal van De Binder aan de Hoflaan 29 in Leersum zal worden omgetoverd tot een grote volière met honderden vogels.

Lees verder op de website van De Kaap

SGP houdt grote debatavond

DRIEBERGEN  De provinciale vereniging, de fractie in de provincie Utrecht en de SGP-jongeren Utrecht en omstreken houden op vrijdag 18 november een grote debatavond met als thema ‘Incasseren en balanceren’.

Lees verder op de website van De Kaap

Een lastige gemeente krijgt geld terug

HEUVELRUG  Het gaat de goede kant op met de Veiligheidsregio Utrecht, vindt burgemeester Frits Naafs. ,,We krijgen geld terug”, voorspelde hij vorige week in de raadscommissie Bestuur & Middelen. Maar de Heuvelrugpolitiek is nog niet overtuigd van die goede bedoelingen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 13 november 2011 (kopie)

A12 tussen Maarn en Driebergen
tijd: 14:45 uur   temperatuur: 6 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Echtpaar bestraft wegens verduistering

DOORN-DRIEBERGEN  Wegens verduistering zijn een 53-jarige man uit Doorn en zijn 44-jarige echtgenote vrijdag door de politierechter in Utrecht allebei veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur.

Lees verder op de website van De Kaap

Kijk op cultuur: De Van Loon’s in Amsterdam

HEUVELRUG  In het laatste kwart van de 19de eeuw bouwde de Amsterdamse regentenfamilie Van Loon een aantal zomerverblijven op een fors terrein gelegen tussen Doorn en Driebergen. De honderdveertien hectaren metende buitenplaats werd rond 1815 gesticht onder de naam ‘Heidepark’.

Lees verder op de website van De Kaap

In de Blauwe Kamer is het altijd weer genieten!


WAGENINGEN  Op woensdag 16 november om 14.00 uur stelt Het Utrechts Landschap u in staat met een gids te wandelen in het rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer.
Regen of wind? Maakt niet uit, want ook dan is het genieten van de mooie luchten, de frisse lucht, de Nederrijn en de altijd aanwezige runderen, paarden en vogels.

Startpunt:    Informatiecentrum de Blauwe Kamer. (Blauwe Kamer 15, 6702 PA
          Wageningen)
Tijd:        14.00 uur – circa 15.30 uur.
Een verrekijker, laarzen of stevige, waterdichte schoenen zijn aan te raden.
Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis.

Voor meer informatie over de activiteiten van Het Utrechts Landschap kijk op www.utrechtslandschap.nl

Preventieproject met studenten in het centrum

ZEIST  Op zaterdag 12 november gaf burgemeester Koos Janssen het startsein voor het preventieproject. Voor het gemeentehuis spreekt hij met de studenten die aan de slag gaan.  Daarmee krijgt de succesvolle pilot van 2009 een vervolg.

De studenten van ROC ASA in Amersfoort doen ervaring op in de praktijk. In 2009 waren de reacties van publiek en winkeliers positief en daalde de kleine criminaliteit in het centrum.

De studenten van de opleidingen Medewerker toezicht en veiligheid en Handhaver toezicht en veiligheid van ROC ASA zijn extra preventief in het centrum aanwezig op koopzondagen en -avonden in de maanden november en december. Zij zijn herkenbaar door de gele jassen en worden ondersteund door de politie.

Dit preventieproject doen we samen met de buurgemeente Utrechtse Heuvelrug. Het takenpakket is om preventieadviezen te geven op plaatsen waar zoveel mogelijk publiek is. Het gaat hierbij om diefstal te voorkomen van goederen die men bij zich draagt, hetzelfde geldt voor auto-inbraken. Daarnaast kunnen zij ingezet worden voor preventieadviezen bij woninginbraken. Hopelijk heeft het weer een positief effect.

Sinterklaas wordt ontvangen op Raadhuislaan

MAARN/MAARSBERGEN  Sinterklaas komt op zaterdag 19 november met zijn Pieten naar Maarsbergen en Maarn. Allereerst gaat het hoge bezoek naar Maarsbergen om vervolgens – na een optocht door Maarn – op de Raad- huislaan verwelkomd te worden door burgemeester Frits Naafs.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 14 november 2011 (kopie)

Engweg en Lange Dreef
tijd: 13:00 uur   temperatuur: 8 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

‘Utrechtse natuur vogelvrij’

UTRECHT  Het kabinetsbeleid ten aanzien van natuur heeft grote negatieve gevolgen voor de natuur in Utrecht. De Utrechtse natuur is sterk versnipperd geraakt door wegen, spoorbanen en bebouwing. Jarenlang is gewerkt aan het verbinden van leefgebieden en dat heeft gewerkt: verdwenen soorten zijn teruggekeerd en das en boommarter zijn uit de gevarenzone.

Staatssecretaris Bleker wil nu abrupt stoppen met het verbinden van natuurgebieden, terwijl het netwerk nog niet af is. Verder wordt er 70% bezuinigd op het beheer van natuur-gebieden en verliezen veel dieren hun wettelijke bescherming.
Directeur-rentmeester van Het Utrechts Landschap Marco Glastra doet in een open brief aan Bleker een dringende oproep om door te gaan met het beschermen van de natuur. Het Utrechts Landschap ziet de noodzaak om hiervoor meer tijd te nemen en ook andere financiële bronnen aan te boren, maar de overheid mag ook onder moeilijke omstandigheden niet weglopen voor deze verantwoordelijkheid


Onderwerp: open brief
Geachte heer Bleker,
De Bilt, 14 november 2011
Als staatssecretaris bent u verantwoordelijk voor het Nederlandse natuurbeleid. Ik schrijf u als rentmeester van Het Utrechts Landschap, verantwoordelijk voor zo’n 5.000 hectare natuur in Utrecht.
In Utrecht is het de afgelopen jaren gelukt, ondanks de sterke druk van verstedelijking en infrastructuur, het areaal natuur weer te laten groeien. De afname van biodiversiteit is tot staan gebracht en het herstel is ingezet. Er zijn mooie resultaten geboekt. Zo is er in plaats van één eenzame dassenfamilie weer een levensvatbare populatie dassen met de gehele Utrechtse Heuvelrug als leefgebied. En in de uiterwaarden van de Nederrijn hebben zich prachtige natuurgebieden ontwikkeld, zoals de Blauwe Kamer, waar lepelaars en bevers spontaan zijn teruggekeerd.
Dit succes is te danken aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, het samenhangende netwerk van natuurgebieden. Het is uw eigen ministerie dat dit ijzersterke concept heeft ontwikkeld en in belangrijke mate heeft gefinancierd. In Utrecht is de uitvoering enthousiast opgepakt door provincie, particuliere grondeigenaren en natuurorganisaties als Het Utrechts Landschap.
De Utrechtse natuur is er niet alleen voor de planten en de dieren. Veel inwoners van de provincie genieten dagelijks van de natuur, omdat ze het groen in hun directe woonomgeving hebben. Anderen vooral in het weekend als ze er met het gezin op uit trekken. Voor bedrijven is de aanwezigheid van een groene omgeving een belangrijke factor om zich in Utrecht te vestigen. De natuur heeft ook een economische waarde. Helaas komen de baten niet terecht bij de partijen die de kosten dragen, zoals particuliere grondeigenaren en natuurorganisaties.
U bent van plan om zo’n 70% op het natuurbeleid te bezuinigen en de natuurwetgeving te verruimen. Daarmee zet u veel van wat is bereikt op het spel. Ik doe daarom een zeer dringend verzoek op u om:
1.    het netwerk van natuurgebieden zodanig af te ronden, dat planten en dieren daadwerkelijk een toekomst hebben in Nederland. Zonder dit samenhangende netwerk zijn veel soorten gedoemd om te verdwijnen, omdat ze opgesloten zitten in snippers natuur. Vanwege de financiële crisis is het begrijpelijk dat we het tempo van realisatie enigszins aanpassen en ook naar andere financiële middelen zoeken, maar we moeten niet halverwege het bijltje er bij neer gooien.2.    voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om de natuur in Nederland te beheren. U draagt de verantwoordelijkheid van de natuur volledig over aan de provincies, maar geeft slechts 1/3 van het bijbehorende budget mee. Dat is echt te weinig om de Nederlandse natuur goed te beheren.
3.    kwetsbare planten en dieren een goede wettelijke bescherming geven. Zonder deze bescherming zijn veel soorten ‘vogelvrij’. De huidige wetgeving is inderdaad op punten doorgeslagen. Uw voorstellen gaan echter veel te ver en kunnen leiden tot onnodige verstoring, waardoor kwetsbare soorten (weer) in de gevarenzone kunnen komen.
De aanpassingen van het natuurbeleid die u voorstelt, roepen veel weerstand en negatieve energie op. Dat is jammer, want er is wel degelijk een aanleiding om te kijken naar de rol van de overheid ten aanzien van natuur en landschap, zeker nu de financieel‐economische omstandigheden sterk veranderd zijn, en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Als u natuur en landschap als onderdeel beschouwt van het publieke domein, en erkent dat de overheid daarvoor een verantwoordelijkheid heeft, willen wij graag vanuit onze ervaringen in Utrecht het gesprek aangaan over de wijze waarop het natuurbeleid aangepast kan worden aan ontwikkelingen in de samenleving. Meer accent op eigenaarschap van burgers, meer aandacht voor regionale financiering. Wij werken al langs deze lijnen en zien mogelijkheden om daar verdere stappen in te zetten.
Kortom, ik doe een dringend beroep op u om het behoud en herstel van de natuur in Nederland voort te zetten, geen afbraakbeleid te voeren maar nieuwe accenten en uitdagingen te benoemen. In Het Utrechts Landschap vindt u dan een bondgenoot die deze handschoen in Utrecht graag oppakt.
Met vriendelijke groet,
Marco Glastra directeur‐rentmeester

Weer zwaar verlies voor Oranje Wit

ELST  Oranje Wit heeft zondagmiddag in de zesde klasse met 1-5 verloren van Domstad Majella. Bij rust leidden de gasten uit Utrecht reeds met 0-1.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Arena verliest eerste duel in tweede klasse

RHENEN  De korfballers van Arena spelen deze zaalcompetitie in de al zo lang gewenste tweede klasse. De Rhenense ploeg zal het daar opnemen tegen een aantal pittige tegenstanders. Zaterdag stond gelijk de wedstrijd tegen Noviomagum op het programma.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug XXL

HEUVELRUG  Een groter gebied maakt volgend jaar deel uit van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). Het nationaal park dat in 2003 werd ingesteld, wordt uitgebreid van de A12 tot aan de A28. De status van nationaal park en de begrenzing ervan wordt aangewezen door het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie.

Lees verder op de website van De Kaap

Autokraker

ZEIST  Aan het begin van de nacht van zondag 13 op maandag 14 november werd een man aangehouden op verdenking van het plegen van een autokraak.
 
Rond 00.20 uur zag een getuige dat een auto met daarin twee mannen op de Laan van Vollenhove stopte, een man uit de auto stapte en in een auto inbrak. De getuige belde 1-1-2 en agenten gingen ter plaatse. Terwijl zij onderweg waren, stapte de verdachte weer in de auto en reden de twee mannen weg.
 
Een agent zag de auto rijden, ging erachteraan. Hij zag dat de bestuurder verderop op de Laan van Vollenhove stopte en de autokraker uitstapte. Daarna reed de bestuurder weg. De agent hield de autokraker, een 18-jarige jongeman uit Veenendaal, aan. Hij werd naar het politiebureau overgebracht en voor nader onderzoek ingesloten.
 
Bij verder onderzoek werd de auto van de verdachten geparkeerd en zonder bestuurder aangetroffen in Veenendaal. De auto is in beslag genomen. De politie zet het onderzoek voort.

Herfstkleuren op de Laarsenberg

RHENEN  De fraaiste najaarstinten zijn aan het verdwijnen, maar het blijft de moeite meer dan waard om onder leiding van een gids van Het Utrechts Landschap gedurende 1½ uur de rijke bladval van de afgelopen weken te trotseren.
Herfst, de tijd van sterven en verrotting in de natuur, maar het enthousiasme van uw leider brengt u ongetwijfeld in contact met menig verschijnsel van deze overgangstijd dat u nog niet kende.
Voor deze gratis zwerftocht verwacht de gids u om 14.00 uur op de parkeerplaats naast de Erebegraafplaats op de Grebbeberg, Grebbeweg 123, 3911 AV  Rhenen.
Neem uw verrekijker mee.
U hoeft zich niet op te geven.
Kijk voor meer informatie op: www.utrechtslandschap.nl

Wethouder opent verkeersveilige omgeving basisschool Nije-Kroost

ZEIST  Wethouder Bodes de Vries opende vanochtend samen met schoolkinderen de heringerichte omgeving van basisschool de Nije-Kroost in de gemeente Zeist.

 Nije-Kroost is één van de scholen met het Utrechts Verkeersveiligheidslabel (UVL), een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeerseducatie van leerlingen en verkeersveiligheid rond de school structureel aanpakken. De gemeente krijgt van het BRU subsidie voor het verkeersveiliger inrichten van de omgeving van deze school.

Verhoogde veiligheid
Drie basisscholen in de gemeente Zeist hebben het UVL-kwaliteitskeurmerk; de Zeister Vrijeschool Valckenbosch, Nije-Kroost en Kerckebosch. Zij komen daarmee in aanmerking voor subsidie van het Bestuur Regio Utrecht voor de inrichting van een verkeersveilige omgeving. Zo komen er rode en gele paaltjes zodat er niet op het trottoir geparkeerd wordt en oversteekplaatsen duidelijk gemarkeerd zijn. Rode schrikhekken voorkomen dat kinderen zomaar de straat op rennen. Verder wordt er een adviessnelheid ingesteld om bestuurders aan te sporen een lagere snelheid aan te houden. Door het aanbrengen van de markering ‘schoolomgeving’ wordt extra aandacht gevraagd voor veiligheid van de schoolgaande kinderen.

Samen met scholen en omgeving
Samen met de scholen en de omwonenden heeft de gemeente Zeist de afgelopen maanden overleg gevoerd. Zo is er per school een ontwerp tot stand gekomen voor een verkeersveilige omgeving dat past bij het schoolgebouw en de buurt er omheen. Om voor dit keurmerk en de aanpassingen in aanmerking te komen, moeten de scholen regelmatig tijd besteden aan praktische verkeerslessen voor de kinderen en de ouders hier actief bij betrekken.

Voorwaarden
Het inrichtingsprincipe is al in andere gemeente van de provincie Utrecht toegepast. Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft eind 2010 een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld om de directe omgeving van deze scholen te voorzien van verkeersveilige inrichting. Andere gemeenten die zich actief bezig houden met het UVL-Kwaliteitskeurmerk zijn Utrecht, Amersfoort, Baarn, Woudenberg, Montfoort, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Renswoude, Abcoude, De Ronde Venen, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en IJsselstein.

Willem Koudijs erevoorzitter muziekvereniging EMM Leersum

LEERSUM  Willem Koudijs is afgelopen zaterdag uitgeroepen tot erevoorzitter van muziekvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM). De huldiging vond zaterdagmiddag om 14.30 uur plaats in het muziekcentrum van EMM.

Lees verder op de website van De Kaap

Foto-expositie feesten en erebogen Amerongen

AMERONGEN  In de Regiobibliotheek ZOUT is van 14 november tot 11 december een foto-expositie te zien over het huwelijksfeest van Gravin Elisabeth Mechteld Maria Sophie Louise Bentinck in 1920.

Lees verder op de website van De Kaap

Goede resultaten volleyballers

HEUVELRUG  Opnieuw waren de volleybalresultaten van Enervo en Volleer goed. Hoewel de vrouwen van Volleer met 3-1 van Protos verloren, stond er een zege van de mannen bij Protos 4 (3-1) tegenover. Enervo won beide wedstrijden van Servia. De mannen met 3-1, de vrouwen zelfs met 4-0. Ook de zitvolleyballers wonnen met 0-4, uit bij Apollo in Mill.

Lees verder op de website van De Kaap

Pink Panthers; en dat is één!

DRIEBERGEN Afgelopen zondag de eerste wedstrijd voor The Pink Panthers in de return wedstrijden. Op bezoek in Driebergen het nog ongeslagen Amstelveen. “dat is één” is te bezien vanuit het feit dat tussen afgelopen zondag en 4 december The Pink Panthers First XV tegen de huidige top 3 speelt. Dus drie finales. Doel van het Pink team is deze alle drie winnend afsluiten.
Eerste doel van the Pink Panthers was ons zelf goed te nestelen op de vierde plek. De meest veilige voor de net gepromoveerde Panthers. Dat doel is gehaald dus worden doelen verlegd.

vergroot   foto1   foto2

Het Panthers team al vroeg bij elkaar deze dag 10.00 uur, en een foto sessie bij de nieuwe hoofdsponsor de Opel dealer de ZAM om 11.00 uur. Aansluitend een teammeeting om deze verlegde doelen te bespreken. En met succes.

13.35 start de wedstrijd met de Kick Off van the Pink Panthers. Panthers gaven meteen veel druk op Amstelveen. Amstelveen al enigszins gewaarschuwd in  de eerste wedstrijd wist eigelijk niet goed om te gaan met deze druk op hun spel. Daarnaast kan gesteld worden dat met name de voorwaartse spelers van Amstelveen erg goed en compact weten te spelen. Pink Panthers bekent met dit feit probeerde zo veel mogelijk de bal in leven te houden met snelle circulatie en veel druk naar voren te zetten in met name de backline. Beide teams op het scherpst van de snede. Amstelveen onder druk maakte in de 5de minuut de eerste fout door te scherp te staan langs de ruck. Gevolg penalty kick, deze genomen op de palen door Wakkie Rhoda en benut. 3-0. Hierna een gelijk beeld. Toch was de verdedigende organisatie van Amstelveen even niet in orde. In de 10de minuut een scrum voor the Pink Panthers rechts tegen de zijlijn aan. Aan de korte kant was geen verdediger te vinden van Amstelveen waardoor scrumhalf Marc Prins Verbraak de eerste try voor the Panthers kon scoren. (Marc Verbraak was de zaterdag avond beëdigd als Prins Carnaval van Austerlitz) Deze try met conversie benut door Wakkie Rhoda 10-0. Hierna wist Amstelveen toch de bal meer in de voorwaartse te houden, dit resulteerde in hun eerste try in de 19de minuut, ook hier werd de conversie benut 10-7. Vier minuten later een gelijke situatie als in de 5de minuut off-site van Amstelveen en wederom een penalty kick voor the Pink Panthers, nu werd deze niet benut door Wakkie. Een 10 minuten later een mooi uitgespeelde actie van the Pink Panthers backline waardoor Adrian Herman, een tweede Afrikaanse speler bij the Panthers, de tweede Pink Panthers try op het scoren bord zette. Nu weer met de conversie van Wakkie. 17-7. Dit was tevens de ruststand.
De tweede helft start Amstelveen furieus, veel druk op de voorwaartse van The Pink Panthers die even niet wisten het Amstelveense geweld te stoppen. Hierdoor scoorde Amstelveen in de 2de en 5de minuut van deze tweede helft waardoor in 5 minuten de stand gelijk was getrokken 17-17. The Pink Panthers ontwaakt na de acties van Amstelveen hervonden zich in hun spel wat ze speelde in de eerste helft. Hierdoor trok het Panthers team ten strijde met als gevolg dat drie minuten na de gelijkmaker de voorsprong weer nam met een tweede try van Adrian Herman. Met de benutte conversie 24-17. Kleine tien minuten later een mooie break van Wakkie Rhoda aan de linker zijde van het veld en deze wist de vierde try van the Pink Panthers te scoren, de conversie van helemaal aan de buiten zijde van het veld werd nu niet benut. 29-17. Jammer van het Amstelveense is dat ze één van de beste spelers van The Pink Panthers uit de wedstrijd wist te schoppen. Adrian Herman werd al gehele wedstrijd getrakteerd op stompen en schoppen. Jammer genoeg had de verder goed leidende scheidsrechter dat allemaal niet in de gaten. Gevolg was wel dat Adrian naar 15 minuten in de tweede helft het veld moest verlaten. Zijn vervanger Rabbe Borchert verving Adrian erg goed, door als verse kracht zoveel druk op Amstelveen te zetten dat deze nog steeds niet aan aanvallen in hun backline kwamen. Nadeel was dat Amstelveen weer meer in hun voorwaartse spel wisten te komen. Dit met als gevolg dat Amstelveen hun vierde try konden scoren. Met de benutte conversie 29-24. Bleef spannend. The Pink Panthers steeds flink onder druk gezet door de sterke Amstelveeners had alle hens nodig om Amstelveen van zich af te houden. Voordeel van the Pink Panthers is hun brede selectie waardoor verse krachten konden worden aangeleverd. Dit was dan ook het verschil. Ondanks een opgelopen gele kaart bij the Pink Panthers, bij rugby is dat 10 minuten aan de kant toekijken, bleef het Pink Panthers team overeind. Panthers wisten zelf te scoren door een snelle uitbreek van de Panthers backline. Hierdoor scoorde Wakkie Rhoda de verlossende try, nu ook met conversie 36-24. Drie minuten later, Panthers nog steeds in ondertal, kregen the Panthers weer een penalty kick welke kickbaar was op de palen, Wakkie Rhoda wist de te benutten. 39-24. Deze stand brak de Amstelveense rugbyers op waardoor the Panthers de wedstrijd rustig konden uitspelen.
Eerste doel gehaald en mooi cadeau waar het team en ook zeker de nieuwe hoofdsponsor de ZAM trots op terug kijken.
Ook het tweede team van the Pink Panthers boekte veel progressie deze zondag, the Panthers Reserves speelt dit jaar met maar liefst 9 nieuwe spelers en deze beginnen hun draai te vinden. Het derde team van Amstelveen werd met 44-7 verslagen. Hierdoor stijgen de trotse reserve Panthers van de 7de naar de 3de plek in hun competitie.

Volgende week gaat het First XV team de Pink Panthers naar de onbetwiste koploper Waterland in Purmerend. Waterland nog geen puntje gemorst en volle score op de competitie tabel kan rekenen op een gemotiveerd Panthers team. Kick Off in Purmerend 14.30 uur.


HDS eert met overwinning overleden verzorger Ed den Hertog

LEERSUM  Met een 1-4 uitoverwinning tegen het Utrechtse DWSV eerde HDS de recentelijk overleden verzorger van het eerste team, Ed den Hertog.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 15 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 13:05 uur   temperatuur: 4 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Driebergse Bach Cantatevespers

DRIEBERGEN  Voor de vijfde keer vindt op zondagavond 27 november vanaf 19.30 uur een cantatevesper plaats in de Maranathakerk aan de Melvill van Carnebeelaan in Driebergen. Deze keer worden cantate 62 van Johann Sebastian Bach (1685-1750), Nun komm der Heiden Heiland én de kleine kerstcantate In dulci jubilo van Dietrich Buxtehude (1637-1707) ten gehore gebracht.

Lees verder op de website van De Kaap

Peuters vieren Sint Maarten

DRIEBERGEN  De peuters van De Wolkenwagen in Driebergen hebben op geheel eigen peuterwijze Sint Maarten gevierd. In optocht, al liedjes zingend, liepen de kinderen over Landgoed Kraaybeek en droegen een uitgeholde biet of pompoen met daarin een kaarsje.

Lees verder op de website van De Kaap

Zware deceptie KCD/Decohome bij start zaalseizoen

DOORN  KCD/Decohome startte zaterdag met de zaalcompetitie. Na een goede voorbereiding was de ploeg nieuwsgierig naar een hernieuwd optreden in de derde klas maar de uitwedstrijd tegen Kesteren liep uit op een zware deceptie.

Lees verder op de website van De Kaap

Start aanleg nieuwe tunnel in Maarn

MAARN  Er reden geen treinen in het weekeinde van 12 en 13 november. Met grote kranen werden damwanden diep de grond in getrild en zo is een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe tunnel onder het spoor en de de Rijksweg 12 in Maarn.

Lees verder op de website van De Kaap

Geslaagde prinsverkiezing Sparrenarren

DRIEBERGEN  De nieuwe Hofhouding 2011-2012 van Carnevalsstichting Sparrenarren is zaterdag 12 november bekendgemaakt. Van te voren was de spanning goed voelbaar. Vele namen gingen over de tong, wie zou het worden?

Lees verder op de website van De Kaap

Rijkswaterstaat: Spitsmijden op A12 is succes

REGIO  Rijkswaterstaat is tevreden over het project Spitsmijden op de A12 tussen Veenendaal en Utrecht. De afgelopen week liet grofweg één op de drie deelnemers de auto een keertje staan. Daardoor waren er iedere dag 450 auto’s minder op de weg.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Thema avond: Sociale media en Kunst

DRIEBERGEN  De Cultuurraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdt op dinsdag 22 november een thema avond over Sociale media en Kunst in de bibliotheek van Driebergen.

Lees verder op de website van De Kaap

De klezmer van Mazzeltov

AUSTERLITZ  Op 20 november in het Beauforthuis: een opwindend klezmerconcert van Mazzeltov, met zowel opzwepende feestmuziek als ingetogen, ontroerende nummers.

Hier zijn uiterst muzikale mensen aan het werk, die laten horen dat je de Jiddische cultuur nieuw leven in kunt blazen door te zoeken naar nieuw materiaal, of dat zelf te ontwikkelen. Zangeres Rolinha Kross improviseert, met een soort Jiddische scat. De vijf andere bandleden van Mazzeltov kunnen spelen als duivels, maar alles staat in dienst van de sores en de gein, niet van de lege virtuositeit. En … we hebben joodse (maar niet koshere) tapas. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

zondag 20 november, 17.30 u 
Mazzeltov & Rolinha Kross – Spelen als duivels – klezmer 
entree € 16,50 | reductieprijs € 12,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Utrechts Landschap houdt eerste Stichtse brandhoutveiling in Amerongen

AMERONGEN Op zaterdag 26 november wordt vanaf 13.00 uur in de tabakschuur aan de Veenseweg 8 in Amerongen brandhout geveild bij de Stichtse brandhoutveiling. De meeste bomen staan nog in het bos. Het hout wordt ‘op stam’ verkocht, enkele kavels zijn al gezaagd. Het Utrechts Landschap heeft op verschillende plaatsen in de provincie in haar bossen percelen gemarkeerd waar de kopers zelf hun brandhout mogen zagen.

Geïnteresseerden kunnen bieden op de partijen brandhout, de zogenaamde kavels, die zij vooraf in het bos kunnen bekijken tijdens de kijkdag op zaterdag 19 november. De kavels variëren van
1 tot 10 m3 en zijn beschreven in een catalogus met daarin ook kaartjes waar het betreffende bosperceel te vinden is. De bossen waarin het brandhout te koop is liggen verspreid in de provincie: van de Grebbeberg in Rhenen tot de landgoederen Stoutenburg bij Amersfoort en Oostbroek in De Bilt. Kopers kunnen het hout deze winter zagen tot 15 maart. Vanaf die datum wil Het Utrechts Landschap weer rust in het bos vanwege het broedseizoen.

De boswachters van Het Utrechts Landschap verkopen het brandhout gewoonlijk aan een klein aantal vaste afnemers. Zij hebben gemerkt dat de belangstelling voor het hout de afgelopen tijd is toegenomen. Vroeger was het gebruikelijk om hout uit het bos openbaar te verkopen. Vooral boeren gebruikten veel hout: voor afrasteringen, het bouwen van schuurtjes en natuurlijk brandhout om te stoken. Tegenwoordig zijn er naast de open haarden ook steeds meer mensen die hun huis (voor een deel) met hout warm stoken. Naast het hout voor een goede prijs vermarkten wil de stichting ook de betrokkenheid van het publiek bij het bos en het bosbeheer vergroten. Het zagen in het bos is gericht op de vergroting van de variatie in het bos, of, zoals op de Grebbeberg het in ere herstellen van het vroeger wijd verbreide eikenhakhout. Het gezegde wil dat je van brandhout twee keer warm wordt: eerst als je het zaagt en klooft en daarna als je het stookt. Daar kan nu een derde keer bij komen, een warm gevoel voor de natuur als je het koopt op deze veiling.

Het Utrechts Landschap stelt de kopers verplicht om met veiligheidskleding te werken. Bij de veiling in Amerongen worden door Van Veldhuyzen Groenvoorziening allerlei veiligheidsmateriaal te koop aangeboden: veiligheidsschoenen, helm met oorkleppen, zaagbroek en handschoenen. Daarnaast zijn er tijdens de veiling handige hulpmiddelen voor het zagen en kloven van het brandhout te koop, ook gebruikte motorzagen.

Speciaal en leerzaam: bosbouwinstructeur Filip De Bleeckere uit België (in België wordt veel hout gestookt) demonstreert tijdens de veiling een slimme kloofmethode.
Veilingmeester is Simon Klingen, notaris is mw. mr. I.M. Duyverman.

Kerstconcert Kerkkoor Driebergen

DRIEBERGEN  Het Kerkkoor Driebergen geeft op 10 december een kerstconcert in de Grote Kerk van Driebergen. Het koor brengt het Kerstoratorium Licht en Vrede van Martin Zonnenberg ten gehore.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 16 november 2011 (kopie)

diversen
tijd: 11:25 uur   temperatuur: 5 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Koninklijke onderscheiding voor de heer Berfelo

ZEIST  Vandaag reikte burgemeester Janssen aan de heer H.G. Berfelo een Koninklijke Onderscheiding, ridder in de Orde van Oranje Nassau, uit tijdens zijn 25-jarig jubileum als bestuurder van de Stichting Vrienden van het Luchtvaartmuseum.

Als lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Vrienden van het Militair Luchtvaart Museum houdt hij zich bezig met het samenstellen van de nieuwsbrief de ‘Spinner’ en het coördineren van de vormgeving en drukvoorbereiding. Dankzij zijn inbreng is het blad uitgegroeid tot een interessant en professioneel tijdschrift op het gebied van luchtvaarthistorie. Ook is hij algemeen projectleider van vliegtuig- en restauratieactiviteiten van de Stichting in Nederland, Groot Brittannië en de Verenigde Staten. De heer Berfelo was medeoprichter en bestuurder van de International Plastic Modeller’s Society Nederland en Regio Midden.

Gelukkig geen gewonden

ZEIST/UTRECHT Op maandag 14 november werd een verdachte aangehouden na een achtervolging. Een kind in een buggy werd aangereden.
 
Omstreeks 15.45 uur zagen agenten een man in een auto rijden die eerder was gezien bij een winkeldiefstal in Zeist. De agenten wilden de auto controleren en gaven de bestuurder op de Acaciastraat een stopteken. De bestuurder wist de politieauto te omzeilen en reed via een parkeervak hard weg. De agenten keerden hun auto.  
Nog voordat de agenten achter de auto aan konden gaan vloog de bestuurder door een te hoge snelheid uit de bocht ter hoogte van de Amsterdamsestraatweg en reed via een paal tegen een buggy aan met daarin een 2 jarig kind. De man zette zijn auto in zijn achteruit en reed vervolgens hard weg.
 
Agenten besloten niet achter de man aan maar zich te ontfermen over het kind en haar moeder. Gelukkig raakte het meisje niet gewond maar moeder en kind waren uiteraard wel enorm geschrokken.
 
Kort na dit incident kwam een man uit Utrecht aangifte doen van diefstal van zijn auto. Na onderzoek van de politie bleek het hier te gaan om een valse aangifte en dinsdag werd een verdachte aangehouden. Na onderzoek werd hij weer vrijgelaten. De politie gaat verder met het onderzoek.

Stenengooier A28 bekend

ZEIST  Dinsdag 15 november bekende een jongen dat hij een steen had gegooid vanaf een brug over de Rijksweg A28.
 
Op vrijdag 11 november kreeg de politie een melding dat er op de Rijksweg A28 bij Zeist door een groepje jongeren vanaf een fietsbrug stenen werden gegooid naar passerende auto’s. Eén auto werd hierbij geraakt en de ruit sneuvelde. Niemand raakte gewond. Agenten gingen poolshoogte nemen en zochten in de omgeving naar de verdachten. Ook een politiehelikopter werd bij de zoektocht ingezet. De jongens werden niet meer aangetroffen.
 
Twee van de jongens hadden het voorval gemeld aan hun ouders, die ervoor zorgden dat zij zich meldden bij de politie. Uit het verhoor van deze jongens bleek dat een 13-jarige jongen uit Zeist een steen had gegooid. Na uitnodiging op het politiebureau meldde deze jongen zich. Hij bekende dat hij de steen had gegooid. Tegen de jongen is proces-verbaal opgemaakt, wat zal worden aangeboden aan justitie.

Verrassingsconcert Doe Maar in Austerlitz

AUSTERLITZ   Doe Maar heeft dinsdagavond een verrassingsconcert gegeven in Austerlitz. De band komt weer bij elkaar voor Symhonica in Rosso 2012, maakte frontman Henny Vrienten bekend in het Beauforthuis.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Honden in de natuur

LEERSUM Staatsbosbeheer geeft in samenwerking met Retrieving Emotion op zaterdag 19 november een workshop met het thema ‘Honden in de natuur’. Deze middag is bedoeld voor baas en hond en wordt van 13.30 tot 16.00 uur gehouden in Leersum.

Lees verder op de website van De Kaap

Proefafsluiting Acacialaan: het past niet

DOORN  Het verkeersprobleem op de Acacialaan zorgt al jaren voor verdeeldheid onder buurtbewoners. Wethouder Bert Homan (VVD) dacht de oplossing gevonden te hebben. Maar nu dreigt een dakbedekkingsbedrijf onbereikbaar te worden voor vrachtwagens. Raadslid Gerrit Boonzaaijer (SGP) nam de proef op de som.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 17 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 14:00 uur   temperatuur: 5 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Minister Leers op bezoek in gemeente

LEERSUM  Minister Leers, voor Immigratie en Asielzoekers, bracht vanmiddag een werkbezoek aan het Asielzoekerscentrum in Leersum. De minister werd verwelkomd door burgemeester Frits Naafs.
 
Het werkbezoek volgde op het gesprek dat in het voorjaar op het departement werd gevoerd. Vanmiddag kwam in een gesprek met het gemeentebestuur onder andere het algemeen rapport van de Inspectie voor de GezondheidsZorg aan de orde. 


Na het gesprek kreeg de minister een rondleiding door het AZC, verzorgd door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

(bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Reconstructie moet Hoofdstraat veiliger maken

DRIEBERGEN   Als het aan wethouder Homan ligt dan wordt de Hoofdstraat tussen Albert Heijn en de Hogesteeg rigoureus aangepast om fietsers een ‘eigen plek’ te geven. Dinsdagavond presenteerde hij in Nieuw Salem een principe-ontwerp voor deze reconstructie. Het ontwerp is gebaseerd op tientallen suggesties van de bevolking.

Lees verdere op de website van De Kaap

Kinderen leren omgaan met geld

DRIEBERGEN  De nationale Week van het geld, waaraan vorige week landelijk 1500 scholen hebben meegedaan, werd in groep acht van basisschool De Zonneheuvel afgesloten met een gastles over geld.

Lees verdere op de website van De Kaap

Sinterklaas komt ook naar Amerongen

AMERONGEN  Ook in Amerongen zal Sinterklaas feestelijk verwelkomd worden. Aanstaande zaterdag komt de Sint met zijn gevolg naar Amerongen. Zoals altijd betekent dat weer spektakel en plezier op De Hof in Amerongen.

Lees verdere op de website van De Kaap

Scholieren zwemtoernooi Z&PC de Zwoer

DRIEBERGEN  De traditie om aan het eind van het jaar het zwemtoernooi voor scholieren te organiseren blijft ook dit jaar in stand. Door vrijwilligers van de zwemvereniging Z&PC de Zwoer, is weer veel arbeid verricht om er dit jaar een extra feestelijk tintje aan te geven.

Lees verder op de website van De Kaap

Revius gaat verbale strijd aan

DOORN  Een debatteam van het Revius Lyceum gaat vrijdag 18 november naar de voorronde van het NK Debatteren voor Scholieren 2011 in Maarssen. Hier strijdt het team voor een van de felbegeerde plekken in de finale op 10 december.

Lees verder op de website van De Kaap

Andrieskerkkoor geeft kerstoptreden met Prove it

AMERONGEN  Het Andrieskerkkoor geeft samen met Prove It, de finalist van het TV programma Korenslag, donderdag 22 december een kerstconcert geven in de Andrieskerk in Amerongen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 18 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 13:00 uur   temperatuur: 10 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Marinekazerne Doorn mogelijk naar Zeeland

DOORN  De Marinierskazerne in Doorn verhuist mogelijk naar Vlissingen of Den Helder. Dat blijkt uit een brief die minister Hans Hillen van Defensie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder op de website van RTV Utrecht

Vrouw gewond

RHENEN  Een bejaarde voetgangster raakte op donderdagmiddag 17 november gewond bij een ongeval met een auto.
 
Rond 17.30 uur reed een 30-jarige automobilist uit Rhenen over de Zwarteweg. Hij zag dat een voetgangster, een 79-jarige vrouw uit Rhenen, aanstalten maakte om de weg over te steken. Hij dacht dat zij zou wachten en reed door. De vrouw stak vervolgens echter toch over. De automobilist probeerde haar nog te ontwijken, maar dat lukte niet. De Rhenense kwam ten val en liep een hoofdwond op. Zij werd per ambulance naar het ziekenhuis in Ede gebracht.

Bijna 20% rijdt te hard

ZEIST  De politie heeft op donderdag 17 november van 08.00 uur tot 10.30 uur een snelheidscontrole op de Driebergseweg gehouden. In 2,5 uur tijd werd de snelheid van 1830 voertuigen gecontroleerd, 354 bestuurders hielden zich niet aan de maximumsnelheid van 50 km/u. De ‘topper’ reed 86 km/u. De overtreders krijgen hun bekeuring thuisgestuurd.

Suzy Dexter in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Ze rockt en ze jazzt met een countrysnik. Suzy Dexter geeft op 24 november een concert in het Beauforthuis, bij het verschijnen van haar nieuwe cd Lost track of time.

Suzy Dexter werd in 2002 ontdekt door de producer en gitarist van Het Goede Doel, Sander van Herk. Ze heeft een dijk van een band (BJ Baartmans – gitaar, Rob Hendrix – bas en Sjoerd van Bommel – drums). Haar CD bevat mijmeringen over de grote wereld, langs de spoorlijn in haar geboortedorp. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
donderdag 24 november, 20.15 u 
Suzy Dexter – Lost track of time 
entree € 12,50

Jubileumjaar hockeyclub Shinty wordt vanavond geopend

DRIEBERGEN  De Driebergse Mixed Hockey Club Shinty bestaat vandaag een halve eeuw. Voor de actieve lustrumcommissie reden genoeg om dit gedenkwaardig onder te dompelen in het thema ‘Goud’. Het waren inderdaad vijftig gouden Driebergse hockeyjaren bij een club die met het adagium ‘we zijn niet beter, wel anders’ niet treffender kan worden neergezet.

Lees verder op de website van De Kaap

Weekendafsluiting viaduct Hoofdstraat ter hoogte van A12

DRIEBERGEN  Rijkswaterstaat voert in het weekend van vrijdag 18 november 21.00 uur tot en met maandag 21 november 05.00 uur werkzaamheden uit aan het viaduct op de Hoofdstraat te Driebergen ter hoogte van de A12. De Hoofdstraat onder het viaduct is het gehele weekend afgesloten voor al het verkeer inclusief fietsers en voetgangers.

Lees verder op de website van De Kaap

Jeugdhonk verhuist naar bosrand

DOORN  De dorpsjeugd krijgt een nieuwe ontmoetingsruimte. De kans is groot dat de jongeren van Fort Doorn volgend jaar naar sporthal Steinheim verkassen. Het college wil € 60.000 uittrekken om een deel van de voormalige kegelbaan te verbouwen en in te richten.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 19 november 2011 (kopie)

Viaduct A12
tijd: 11:20 uur   temperatuur: 9 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

VRC wint de ‘derby’ tegen Musketiers

VEENENDAAL  De neutrale toeschouwer was in de derby VRC tegen Musketiers de grote winnaar. Met veel passie liet VRC zien dat het veel te laag genoteerd staat in de derde klasse, en won het van het hoger genoteerde Musketiers.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

GGD houdt peuterspeelzalen in het oog

HEUVELRUG  Schandalen in de kinderopvang leidden tot landelijke ophef. Die misstanden zouden zich ook in de peuterspeelzalen van de Utrechtse Heuvelrug kunnen voordoen, denkt wethouder Elisabeth van Oostrum (D66). Om narigheid te voorkomen stelt de gemeenteraad vanavond een aantal kwaliteitseisen vast. Onderdeel daarvan is een jaarlijkse controle door de GGD.

Lees verder op de website van De Kaap

SVMM veruit de betere ploeg tegen Zwaluwen Utrecht

MAARN  Zaterdag vierdeklasser SVMM was in eigen huis veruit de betere ploeg tegen een fysiek op het randje spelend Zwaluwen uit Utrecht. Van meet af aan zette de ploeg van trainer Fred Veenstra vol druk en dwong de gasten uit Utrecht ver terug op eigen helft.

Lees verder op de website van De Kaap

Almere maatje te groot voor dapper strijdend FC Driebergen

DRIEBERGEN  Met een enigszins geflatteerde, maar verdiende 5-1 nederlaag bleek FC Driebergen een maatje te klein voor thuisploeg Almere. Aan vechtlust ontbrak het de ploeg van Driebergen trainer Bert v/d Brom niet

Lees verder op de website van De Kaap

Eenvoudige en gedegen overwinning DEV tegen hekkensluiter Lopik

DOORN  Zaterdag derdeklasser DEV behaalde een gedegen en verwachte 3-1 overwinning op hekkensluiter Lopik. DEV Trainer Michel van Aken:” We waren eenvoudigweg de betere ploeg en speelden eigenlijk continu op de helft van de tegenstander.

Lees verder op de website van De Kaap

Koninklijke onderscheidingen voor brandweer

MAARSBERGEN Burgemeester Frits Naafs heeft op vrijdag 18 november een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan vrijwilligers van het brandweercorps Maarn-Maarsbergen.

De heer A.E. Bouwman (woonachtig in Maarn) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1980  heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak is hij oefencoördinator binnen het korps.

De heer W.M. Veldhuizen (woonachtig in Maarsbergen) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1977 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak houdt hij zich bezig met het voorzitterschap van de brandweervereniging.

De heer H. Veldhuizen (woonachtig in Maarsbergen) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1988 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich nadrukkelijk ingezet tijdens de regionalisering voor de belangen van de brandweervrijwilligers. Daarnaast zet hij zich nog in voor de agrarische ondernemers binnen de Land- en Tuinbouworganisatie en als fractievoorzitter van het CDA.


De heer C. van Eckeveld (woonachtig in Maarn) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1980 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak houdt hij zich bezig met de promotie van de brandweer tijdens bijvoorbeeld Koninginnedag.

De heer A. van der Woude (woonachtig in Maarsbergen) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1986 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak houdt hij zich bezig met de brandweervereniging.

De heer H.M.C. van Rossum (woonachtig in Maarsbergen) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1971 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Vanaf 2007 vervult hij de functie van postcommandant. Naast zijn repressieve taak houdt hij zich bezig als jurylid en bestuurslid bij brandweerwedstrijden.

De heer M. van Wolfswinkel (woonachtig in Maarsbergen) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1989 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak houdt hij zich bezig met de bevoorrading van de kantine en de bar en de promotie van de brandweer tijdens bijvoorbeeld Koninginnedag.

De heer T.W.J. Komdeur (woonachtig in Maarn) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1983 tot afgelopen mei 2011 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich beziggehouden met het beheer van het magazijn van materialen.

Knutselen met vruchten en zaden

ZEIST  Op zondag 20 november kunnen kinderen herfstknutselen bij bezoekerscentrum De Boswerf. Er is veel knutselmateriaal verzameld zoals kastanjes, eikels, dennenappels, beukennootjes, bladeren, enz. Ook zijn er leuke voorbeelden aanwezig: egeltjes, uiltjes, poppetjes enz. Deelname kost € 3,50 per kind. De activiteit vindt plaats van 12.30 tot 15.30 uur.

Let op! Van november tot maart is het bezoekerscentrum alleen op zondagen van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl of bellen naar bezoekerscentrum De Boswerf, tel 030- 69 22 393.
U vindt het bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.

Ophef over plaatsing zendmast

DRIEBERGEN  Het plan om het appartementencomplex Janshof, op de hoek van de Hoofdstraat en de Van Rijckevorselstraat, te voorzien van een KPN-zendmast heeft tot grote ophef geleid.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 20 november 2011 (kopie)

Viaduct A12
tijd: 10:50 uur   temperatuur: 2 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

HDS verstevigd koppositie in de zondag vierde klasse

LEERSUM  Zonder ook maar een moment in de problemen te zijn gekomen, behaalde HDS in eigen huis een gedegen en verdiende 4-0 overwinning op SCH ’44 uit Harmelen.

Lees verder op de website van De Kaap

Engels vanaf groep 1

DRIEBERGEN  Op de Driebergse Jenaplanschool Dolfijn en de buitenschoolse opvang Fibou zijn kinderen al vanaf groep 1 bezig met Engels. Dolfijn en Fibou introduceerden dit schooljaar gezamenlijk EarlyBird, een programma voor vroeger en beter Engels op de basisschool.

Wereldwijd leren kinderen steeds vroeger een vreemde taal. In het Verdrag van Barcelona spraken alle EU-lidstaten in 2002 af om zo vroeg mogelijk een of meer vreemde talen in het basisonderwijs aan te bieden. In Nederland is nog geen nationaal beleid op vroeg vreemde taal onderwijs (vvto) bepaald. Dolfijn en Fibou besloten daar niet op te wachten en namen zelf initiatief. “Door vroeg te beginnen kunnen onze kinderen spelenderwijs het Engels leren”, aldus Gina Mimpen, directeur van Dolfijn. “Jonge kinderen hebben een enorm vermogen om tot een goede uitspraak van een taal te komen. Daarom bieden we veel native Engels aan. Met EarlyBird krijgen kinderen op Dolfijn en bij Fibou de tijd en de ruimte om Engels te spreken, zelf te lezen en te schrijven. Via een geleidelijke opbouw beginnen kinderen in groep 1 met nazeggen en meezingen. Later gaan ze zelfstandig Engels praten en vervolgens komen de deelvaardigheden lezen en schrijven aan bod.”

Het initiatief om Earlybird in te voeren komt voort uit een samenwerking tussen Jenaplanschool Dolfijn en de buitenschoolse opvang Fibou. Deze samenwerking komt niet uit de lucht vallen. Fibou ontstond zo’n vijf jaar geleden toen ouders van Dolfijn een eigen buitenschoolse opvang (bso) startten. En met succes: Fibou Kinderopvang is inmiddels een begrip in Driebergen. Dolfijn en Fibou zijn altijd nauw blijven samenwerken. “Het bijzondere aan de samenwerking is dat beide organisaties het Jenaplan-concept hanteren”, aldus Fibou-directeur Sten van Ooik. “Ons staat hetzelfde voor ogen. Leren moet leuk zijn. We willen het voor de kinderen zo plezierig mogelijk maken”. Gina Mimpen valt hem bij: “Fibou weet het meeste over de opvang van kinderen en Dolfijn heeft de expertise op gebied van onderwijs. We vullen elkaar goed aan. Door regelmatig te overleggen kunnen we beide handelen volgens de Jenaplanprincipes. Het vroeg bezig zijn met Engels volgens het EarlyBird-programma past daar heel goed in”.

Dolfijn en Fibou vinden samen onderdak. Van Ooik: “Kinderen blijven na school in hetzelfde gebouw. Zo beperken we de veranderingen waarmee de kinderen tijdens de dag geconfronteerd worden. Dat voelt heel veilig en vertrouwd, zowel voor de kinderen als voor de ouders.” Inmiddels heeft Fibou zich uitgebreid met een bos-BSO en een sport-BSO.

Ouders die interesse hebben in de samenwerkende basisschool Dolfijn en bso Fibou kunnen zich aanmelden voor een van de open dagen. Ouders krijgen dan uitleg over de Jenaplanwerkwijze en men kan een kijkje nemen in de groepen waar de kinderen aan het werk zijn. De deuren van de bso-lokalen staan dan vanzelfsprekend ook open.
Meer informatie is te vinden op www.obsdolfijn.nl. De eerstvolgende (maandelijkse) open ochtend vindt plaats op woensdag 7 december van 9.00 tot 10.30 uur op de Dolfijnlocatie aan de Weidestraat 1 in Driebergen. De locatie aan het Jagerspad 7 opent haar deuren voor nieuwe ouders  op woensdag 1 februari, eveneens van 9.00 tot 10.30 uur. Aanmelden hiervoor kan per email via marian.dewit@obsdolfijn.nl.

Vandalen gesnapt bij sportclub

ZEIST  Op 19 november tegen 03.00 uur kreeg de politie een melding over diverse vernielingen bij een sportclub aan de Hernhuttersingel in Zeist.
Er was onder andere meubilair vernield en op het grasveld gegooid, een ruit en een luchtrooster was vernield en een vuilcontainer omgegooid.
Agenten die ter plaatse kwamen, konden drie 16-jarige verdachten aanhouden: twee uit Bunnik en één uit Zeist. Deze bekenden de vernielingen. Zij krijgen een HALT-straf.

Zwemvereniging de Zwoer handhaaft zich in subtop

DRIEBERGEN  Afgelopen weekend is de tweede ronde van de competitie gezwommen. In de poule van Z&PC de Zwoer strijden 15 ploegen om promotie en tegen degradatie. Na de eerste ronde stond Z&PC de Zwoer op een eervolle vijfde plaats die men graag wilde behouden.

In Zeist werd aangetreden tegen Zwemclub Zeist, de Amer uit Amersfoort en de Duinkikkers uit Soest. Diverse afstanden moesten worden gezwommen door de zwemmers waarbij in elke leeftijd de twee snelsten meettellen voor de (straf-)punten. Tijdens de wedstrijd bleek al dat ze in ieder geval de directe concurrenten wel voorbleven. Uiteindelijk bleek er prima te zijn gezwommen. In deze ronde werd een derde plaats behaald wat resulteerde in de vierde plaats in de tussenstand met nog 3 wedstrijden te gaan de rest van het seizoen. Een prima uitgangssituatie.

In totaal zijn er 37 persoonlijke records gezwommen en 1 clubrecord. Dit laatste op de 4-maal 100 meter vrije slag. Hier bleken Hans Vijge, Auke Koops, Dennis de Groot en Sven Dogger sneller dan ooit voor de zwemvereniging. De grootste verbetering  van het persoonlijk record werd door Jasper van Veen gezwommen op de 100 meter wisselslag.

Sinterklaas op de Christelijke Boeken-outlet in Driebergen

DRIEBERGEN  Sinterklaas wil alle kinderen hartelijk uitnodigen om op vrijdag 25 november hun schoen te komen zetten aan de Hoofdstraat 55 in Driebergen.
Op zaterdag 26 november mogen de schoenen vanaf 08.30 uur weer worden opgehaald en Sinterklaas belooft dat er dan in elke schoen een leuk cadeautje te vinden zal zijn.

Sinterklaas wil wel heel erg graag van alle kinderen die hun schoen komen zetten een mooie tekening in hun schoen, bijvoorbeeld van hemzelf of van zijn paard.  
Op 25 en 26 november wordt aan de Hoofdstraat 55 in Driebergen de allereerste Christelijke Boeken-outlet georganiseerd; duizenden romans, theologische boeken, kinderboeken, cadeauboeken etc. van diverse christelijke uitgevers worden daar tegen bodemprijzen verkocht.
Verder worden er grote partijen kaarten, cd’s en dvd’s opgeruimd. Sinterklaas wil hier op deze manier graag aan meewerken.
De outlet is geopend op vrijdag 25 november van 08.30 tot 21.00 uur en op zaterdag 26 november van 08.30 tot 17.00 uur.
Heel misschien komt Sinterklaas zelf ook nog wel langs op een van deze dagen.
Voor meer informatie: www.christelijkeboekenoutlet.nl  

De taal van de ziel: 
een kunstzinnige verkenning

AUSTERLITZ  Op vrijdag 25 november het tweede deel van de verkenning van de ziel, door Adriaan Bekman, in het Beauforthuis. Eerder verhaalde Bekman over de ontwikkeling van de ziel in relatie tot denken, voelen en willen, bij individu en organisatie.

Deze avond gaat hij verder in op die relatie met organisaties. 
Adriaan Bekman (1947) werkte vanaf 1978 27 jaar lang bij het NPI, Instituut voor Organisatieontwikkeling. Hij schreef vele boeken en meerdere artikelen over kwesties als organisatieontwikkeling, initiatieven nemen, experimenteren met vernieuwing in organisaties, zingeving en leiderschap. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
vrijdag 25 november, 20.15 uur 
Adriaan Bekman – De taal van de ziel 
entree € 20

Homan vecht voor behoud IC-status station Driebergen-Zeist

DRIEBERGEN  Wethouder Bert Homan maakt zich hard voor de IC-status van het station Driebergen-Zeist. Deze status houdt in dat er in de spits vier intercity’s en vier sprinters stoppen op het station.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 21 november 2011 (kopie)

Viaduct A12
tijd: 9:40 uur   temperatuur: 1 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Loslopende pony’s duiken op in Austerlitz

AUSTERLITZ  Een vrouw die maandagmiddag over de Waterlooweg in Austerlitz liep, keek verbaasd op toen drie loslopende pony’s langskwamen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Volleervrouwen krijgen geen loon naar werken

HEUVELRUG  Met de 2-3 nederlaag tegen Switch, de nummer twee van de ranglijst kregen de vrouwen van Volleer geen loon naar werken. De mannen vervolgden hun goede reeks met 4-0 winst op Bevoc.

Lees verder op de website van De Kaap

Gemorrel

ZEIST  Dankzij een getuige die gemorrel had gehoord, hielden agenten aan het begin van de nacht van zondag 20 op maandag 21 november twee verdachten aan.
 
Rond 01.00 uur hoorde een getuige dat er op het Lisztplein gemorreld werd aan een deur van een woning. Hij belde 1-1-2 en meerdere agenten gingen ter plaatse. Er bleek niet bij de woning te zijn ingebroken en de agenten zochten in de omgeving naar eventuele verdachten. Daarbij zagen zij drie mannen in een auto met een pittige snelheid de wijk uitrijden. Agenten gingen er met een auto achteraan en gaven de bestuurder een stopteken. In de auto zaten drie mannen, waarvan twee inbrekersgereedschap op zak hadden. Dit tweetal, jongens van 17 en 19 jaar uit Zeist, werd aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Panthers komen net tekort

DRIEBERGEN  Zondag speelden de Pink mannen tegen de gedoodverfde favoriet van de eerste klasse, Rugby Club Waterland uit  Purmerend. Waterland dat op jacht is naar het kampioenschap en promotie naar de ereklasse. The Pink Panthers met als doelstelling in ieder geval goed nestelen in de eerste klasse.

The Pink mannen vinden het vooral leuk om ongeslagen teams toch puntjes af te pakken. Laatste is toch wel weer gelukt door Waterland in ieder geval zijn bonuspunt te onthouden en er zelf nog een bonuspunt mee te pakken. Ook iets wat nog geen team was gelukt. Toch was de teleurstelling groot bij The Pink Panthers.

Onder een dikke mist deken probeerde the Pink Panthers voor een verrassing te zorgen en leek ook even te lukken. Ondanks dat the Panthers in het eerste kwartier aanliepen tegen een 10-0 achterstand was het, het Panthers team wat met de rust de voorsprong had. Na de 10-0 maakte Jeffrey Nuijten een slimme interceptie waaruit hij de eerste Try voor the Panthers scoorde. Met de daarbij benutte conversie van Wakkie Rhoda was de aansluiting daar 10-7. Even later een kick van Jeffrey achter de lijnspelers van Waterland, een toch goed opgestelde Waterland speler liet echter de bal van zijn borst stuiteren, de snel opgelopen Wakkie Rhoda kon redelijk simpel deze bal vangen en eenvoudig scoren, ook nu met benutte conversie 10-14. Doordat Waterland een penalty kick wist te scoren bleven de team dicht bij elkaar. 13-14. Vincent Piet Lehmann van the Panthers liep goed door na een kick langs de zijlijn en wist de derde try voor the Panthers op de teller te zetten. Conversie vanaf de zijlijn wist Wakkie Rhoda niet te benutten. 13-19. De scheidsrechter telde in de eerst helft maar liefst 13 minuten extra tijd bij de wedstrijd, iets waar hij zich waarschijnlijk een vijf minuten in vergiste. In deze extra tijd wist Waterland nog ene penalty kick te scoren waardoor de rust stand op 16-19 werd gezet.
Tweede helft begon met druk van the Panthers waaruit Wakkie Rhoda een dropgoal wist te scoren 16-22. Waterland op jacht naar een try slaagde daar in, in de 16de minuut echter zonder conversie 21-22. De spanning was te snijden. Panthers team wat in de laatste 20 minuten werd ververst met frisse spelers probeerde alles op alles te zetten echter door niet echt slim aan te vallen speelde ze meer tegen zich zelf dan tegen Waterland. Wat verdediging betreft zat het bij beide teams goed dicht. In de 24ste minuut weer een penalty kick voor Waterland, discutabel omdat er een hoge tackle zou zijn gemaakt, echter als je bukt dan is een tackle al snel te hoog. Deze penalty werd benut 24-22. Laatste vijf minuten moest het Panthers team met met een man minder doen, dit wegens een gele kaart na een te hoge tackle. Discutabel omdat de Waterland speler bukte tijdens de tackle. Mede hierdoor kon het Panthers team geen vuist meer maken. Eindstand 24-22.
Twee toch positieve conclusies na dit weekeinde. Één Waterland claimt klaar te zijn voor de ereklasse, als dat zo is, is ook Panthers klaar voor de stap. Geen doel maar wel histories. In drie jaar van derde klasse naar ereklasse. En Panthers zijn nooit in de ereklasse aanwezig geweest. Tweede positieve is het feit dat de nummers twee en drie, het Amsterdamse AAC en Amstelveen RC verloren. Te gelijk komt de concurrentie onder the Pink Panthers een stapje dichterbij de top vier.
Komende zondag spelen the First XV thuis in Driebergen tegen het DIOK uit Leiden. Kick Off 14.30 uur sportpark De Woerd Driebergen.

Herstel voor KCD/Decohome in uitstekende wedstrijd

DOORN  KCD/Decohome heeft zich op imposante wijze hersteld van de valse start in de zaalcompetitie. De bezoekende titelkandidaat RDZ kreeg van een agressief spelende gastheer geen centimeter ruimte en moest met een 19-16 nederlaag terug naar Zeist.

Lees verder op de website van De Kaap

Spelers BC Doorn winnen Regiokampioenschappen

DOORN  Badmintonners Philip Oei (47) uit Maarn en Joost van Klink (45) uit Doorn zijn dit weekend als eerste geëindigd op de Regiokampioenschappen in Amersfoort. Voor het behalen van de titel in de Herendubbel 4 moesten beide BC Doornspelers afrekenen met twee leden uit de nationale jeugdselectie.

Lees verder op de website van De Kaap

Najaarsuitvoering Darthuizer Toneel

LEERSUM  De Darthuizer Toneelvereniging voert op vrijdag 25 en zaterdag 26 november in De Binder haar najaarsuitvoering op. Het belooft een verrassend stuk te worden. Het is de eerste uitvoering waar drie leden uit de succesvolle jeugdafdeling van de vereniging acte de présence geven.

Lees verder op de website van De Kaap

Jaap Scholten te gast bij Boekhandel Baas

DRIEBERGEN  Na Arthur Japin mag boekhandel Jacques Baas zich andermaal verheugen op de komst van een groot schrijver in het nieuwe onderkomen. Op woensdagavond 30 november is de winnaar van de Grote Libris Geschiedenis Prijs 2011 Jaap Scholten te gast.

Lees verder op de website van De Kaap

Literaire lunch in de bibliotheek

DRIEBERGEN  In de bibliotheek van Driebergen wordt dinsdag 29 november van 10.30 tot 14.00 uur een literaire lunch verzorgd naar aanleiding van de landelijke actie Nederland Leest.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 22 november 2011 (kopie)

Lange Dreef en Engweg
tijd: 9:40 uur   temperatuur: 2 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Eigenaar verdwaalde pony’s meldt zich

AUSTERLITZ  De eigenaar van de drie verdwaalde Shetlandpony’s in Austerlitz heeft zich gemeld. 

Een vrouw in Austerlitz vond de Shetlandpony’s toen ze over de Waterlooweg liep en schakelde de politie in.

Lees verder op de website RTV Utrecht

Vertraging Allemanswaard

AMERONGEN  De bouw van het multifunctioneel centrum Allemanswaard is uitgesteld tot het voorjaar. Een juridische ruzie over de Europese aanbestedingsregels is de oorzaak van de vertraging.

Lees verder op de website van De Kaap

Expositie Luuk Scholten

Tot 6 januari 2012 exposeert de bekende Doornse graficus, oud tekenleraar aan het Revius-Lyceum, Luuk Scholten in Champ Aubert. Luuk Scholten
(1933) heeft zich gedurende zijn lange carrière vooral bekwaamd in de hoogdruk techniek, de linosnede, de houtsnede en de kleurhoutsnede.
Deze technieken beheerst hij tot in de finesses. Waarschijnlijk is hij de meest vakkundige kunstenaar in Nederland op dit gebied.

vergroot   foto1  foto2De houtsnede wordt door zijn ingewikkelde en tijdrovende techniek in dit digitale tijdperk steeds minder beoefend, maar Luuk Scholten wordt gedreven door een onontkoombare drift om met deze techniek prenten te blijven vervaardigen, die gekenmerkt worden door krachtige lijnen en opmerkelijke kleurvlakken en kleurcombinaties.

 Zijn motieven zijn Plant,Mens,Dier en Ruimte, het Hollandse weide en rivieren landschap
Ook maakte hij de serie; van Gogh op nieuw.
 Een 50 tal houtsnedes over de steden waar v.Gogh leefde en werkte.

 Zijn werk wordt gekenmerkt door een ritmische verwerking van de werkelijkheid
 De heldere kleuren komen erbij voor het licht.
 
 Luuk Scholten exposeerde op veel plaatsen in Nederland en daar buiten. (Denemarken,Oostenrijk,Duitsland en U.S.A)
 Hij werd opgeleid aan de A.B.K. te Rotterdam en Den Haag en was gedurende 40 jaar ook docent aan de A.B.K. te Rotterdam en 22 jaar docent aan het  Revius-lyceum in Doorn.
Expositie van 20 november 2011 tot 6 januari 2012
De expositie is te bezoeken op zondag 27 november van 15.30 tot17.30 uur.
Of tijdens uw bijeenkomst in Champ ‘Aubert. Of na het maken van een telefonische afspraak 0343 514233.

Zondag 27 Nov. Is Luuk Scholten zelf aanwezig en hoopt dan ook veel
 oud-leerlingen van het Revius te ontmoet

Start restauratie boeken uit bibliotheek Kasteel Amerongen

AMERONGEN In november 2010 startte de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen een grote fondsenwervingsactie voor de restauratie van een aantal belangrijke werken uit de kasteelbibliotheek. Tot nu is ruim 51.000 euro ontvangen van fondsen en particulieren.

Kasteel Amerongen is verheugd dat nu direct een begin gemaakt kan worden met de behandeling van een aantal boeken. Het publiek kan vanaf begin februari 2012 de werkzaamheden aan de boeken volgen op de website van Kasteel Amerongen.

De bibliotheek van Kasteel Amerongen is één van de weinig bewaarde adelsbibliotheken uit de 18de eeuw. Vrijwel alle boeken zijn van de oorspronkelijke bewoners van het kasteel. Belangrijk kenmerk van een adelsbibliotheek is dat het boeken omvat, die in die tijd belang- rijk werden geacht om deel te kunnen nemen aan het hofleven én boeken van belang voor het beheer van het landgoed. De bibliotheek bevat ongeveer 3600 boeken, waarvan ca. 360 een conserverende behandeling nodig hebben en 65 een uitgebreide restauratiebehandeling behoeven. Het bedrag dat hiervoor nodig is bedraagt ongeveer € 55.000. Aanzienlijke bijdra- gen ontving de Stichting van het Prins Bernard Cultuurfonds, de Stichting Boek en Wurm, het K.F. Hein Fonds en vele particulieren. Eind november zal boekrestaurator Elizabet Nijhoff Asser beginnen met de restauratie van de tweedelige landatlas van de beroemde Neder- landse cartograaf Johannes van Keulen (1724), mogelijk gemaakt door het Fentener van Vlissingenfonds. De statenbijbel met kalfleren band uit 1650, waarin de handschriften zijn aangetroffen van leden van de familie Van Reede, kan nu worden geconserveerd dankzij een bijdrage van de ’s Gravenhaagse Bijbelstichting. In de loop van het volgend jaar zal het project worden afgerond.
Meer informatie over de fondsenwervingsactie van Stichting Vriendenkring Kasteel Ameron- gen op http://www.kasteelamerongen.nl/vrienden/projecten/boeken-zoeken- sponsoren/restauratieactie/

Candia’66 speelt op basis van eerste helft gelijk

RHENEN  Na een betere periode in de competitie is het Candia’66 niet gelukt er een gevolg aan te geven. Tegen UniVV werd er, ,,op een sober complex”, zoals trainer Jan Westerhof het noemde, met 1-1 gelijk gespeeld.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Elise van FC Driebergen zoekt versterkingLees verder op de website van De Kaap

De machtigste man van Nederland in Driebergen

DRIEBERGEN  Het is geen alledaags gezicht: de politiek commentator van de Volkskrant in een Driebergs zaaltje vol SGP-ers. Vrijdagavond debatteerde journalist Martin Sommer (links op de foto) met Tweede Kamerlid Kees van der Staaij.

Lees verder op de website van De Kaap

Open wandeltrainingen voor aangepast sporten

DRIEBERGEN  De outdoorafdeling van sportvereniging Spirit houdt op vrijdag 25 november en vrijdag 2 december een open wandeltraining voor aangepast sporten. Deze proeftraining staat open voor iedereen die wil bewegen in de buitenlucht, maar niet kan meedoen met reguliere groepen.

Lees verder op de website van De Kaap

JongerUH-Krant gelanceerd

HEUVELRUG  De lancering van de tweede JongerUH-Krant was een groot succes. Jongerenopbouwwerker Francine Launspach kreeg op 18 november tot haar grote verrassing het eerste nummer uitgereikt door danser Robert.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 23 november 2011 (kopie)

Viaduct A12 en Faunalaan
tijd: 15:15 uur   temperatuur: 12 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Uitreiking vrijwilligersmedailles Openbare Orde en Veiligheid

DOORN  Op een bijeenkomst vanavond reikt burgemeester Naafs in het Cultuurhuis in Doorn medailles uit aan vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de Vrijwillige Brandweer en het Nederlandse Rode Kruis binnen de gemeente. De volgende vrijwilligers krijgen een medaille “Openbare Orde en Veiligheid” of een  Jaarteken.

R.A.C. Van Ginkel
10 , medaille

N. Overvest
10 , medaille

A.D. Stoel
15, jaarteken

W.J.J. Simons
15, jaarteken

G.J. Hoogendoorn

15, jaarteken

Mevrouw J. Vervat(Rode Kruis)
20, jaarteken

V.M. Janssen
20, jaarteken

A. van der Woude
25, jaarteken,

R. Kokos
25, jaarteken

H.W. Reitsma
25, jaarteken

A.L. Stijn
30, jaarteken

D.J. Brunt
30, jaarteken

J.D. Bakker
35, jaarteken

H.M.C. van Rossum
40, jaarteken

Fluitist Leendert de Jonge speelt Koechlin

AUSTERLITZ  Steeds meer mensen ontdekken de muziek van Charles Koechlin (1876-1950). Op zondag 27 november speelt Leendert de Jonge de integrale uitvoering van Koechlins Les Chants de Nectaire.

Deze langste compositie voor fluit solo uit de muziekgeschiedenis werd in 1995 voor het eerst integraal uitgevoerd, ook in het Beauforthuis. 
Les Chants is gebaseerd op een novelle van Anatole France, waarin de natuur een belangrijke rol speelt. De tuinman die een centrale figuur blijkt, onderhoudt zijn gasten met betoverend fluitspel. Het pantheïsme van de componist Koechlin past moeiteloos in het verhaal van Anatole France. Deze laat de tuinman zeggen: ‘Ik weet dat alles wat bestaat, bestaat door zichzelf. De wereld heeft zichzelf geschapen en de geest is zijn eigen god’. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

NRC over de wereldpremiere  in het Beauforthuis, 1995: 
”Als een koele bries in een frisse hersfmorgen zo begon de langste compositie ooit voor fluitsolo geschreven…” 
”Wat zou Koechlin hebben genoten van deze uitvoering, waarbij men in de pauzes kon wandelen in de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug.” 

Het concert bestaat uit drie delen die zowel als complete cyclus te bezoeken zijn, als ieder deel afzonderlijk. 
Voorafgaand zijn er stiltewandelingen in het bos.
Over Les chants de Nectaire: http://www.nectaire.org/nectaire/cms/cms_module/index.html 
website Leendert de Jonge: http://www.myspace.com/leendertdejonge
zondag 27 november, 13.30, 15.30 en 17.30 u 
Leendert de Jonge speelt “Les chants de Nectaire” – fluitsolo van Charles Koechlin 
entree € 25 | reductieprijs € 17,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr) 
het is ook mogelijk afzonderlijke delen te bezoeken: € 10 / €7,50

Alternatief om mariniers in Doorn te houden

UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente Utrechtse Heuvelrug mag met een alternatief plan komen om de marinierskazerne in Doorn te houden. Dat heeft minister Hans Hillen van Defensie dinsdag gezegd in een overleg met de Tweede Kamer.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Arena heeft vizier opnieuw niet op scherp

RHENEN  Arena ging zaterdag op pad naar DOT uit Oss. De Rhenense korfballers hadden wat recht te zetten na de redelijk kansloze nederlaag van vorige week tegen Noviomagum.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Brandweerman Andre Pater neemt afscheid

MAARN  De wekelijkse oefenavond van de brandweer Maarn-Maarsbergen werd bruut verstoord door een alarmering van de alarmcentrale. Automobilisten hadden ter hoogte van de Woudenbergseweg in Maarsbergen verschijnselen van vuur gesignaleerd waarop zij 1-1-2 hebben gebeld.

Lees verder op de website van De Kaap

Brandweerauto Blitz uit 1953 rijdt in Doorn

DOORN  Tijdens de Sinterfair op zaterdag 26 november, verzorgd door Scouting Thorheim, rijdt de net gerestaureerde open manschappen wagen uit 1953 van de brandweer Doorn door het dorp.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 24 november 2011 (kopie)

Engweg
tijd: 11:50 uur   temperatuur: 10 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Internetoplichters aangehouden

DRIBERGEN De politie heeft half november een 23-jarige man uit Maarssen aangehouden op verdenking van internetoplichting.
 
Een aantal maanden geleden kwamen er bij het meldpunt “internetoplichting” (samenwerkingsverband tussen politie, OM en Marktplaats) rond de veertig meldingen van oplichting binnen. Uiteindelijk hebben twaalf mensen aangifte bij de polite gedaan. Twee mannen zouden mobiele telefoons te koop hebben aangeboden op internet, maar op het moment dat de betaling bij hen binnen was, leverden zij de telefoons niet. De gedupeerden ontvingen een pak bakmeel in plaats van de toegezegde telefoon.
 
De politie stelde een onderzoek in wat leidde tot de aanhouding van een 23-jarige man uit Maarssen in november en een 43-jarige man uit Driebergen-Rijssenburg in mei van dit jaar. De man uit Maarssen verklaarde meer dan honderd internetoplichtingen te hebben gepleegd, met een totale buit van ruim 25 duizend euro. Kennelijk hebben veel gedupeerden nog geen aangifte bij de politie gedaan.Tegen beiden verdachten is proces-verbaal opgemaakt, het onderzoeksdossier wordt aangeboden aan justitie.
 
Bent u zelf recent het slachtoffer geworden van internetoplichting, dan verwijzen wij u naar de website www.mijnpolitie.nl voor het doen van een melding. Hier staat ook wanneer en hoe u aangifte kunt doen.

SGM wil fuseren

MAARSBERGEN  Als het aan de schoolbesturen ligt, wordt Scholengemeenschap Maarsbergen binnenkort samengevoegd met scholengroep Schoonoord uit Zeist. De huidige onderwijslocaties blijven ongewijzigd in stand.

Lees verder op de website van De Kaap

Raad aan Homan: vecht voor IC-status station

DRIEBERGEN  Wethouder Bert Homan had al aangegeven dat hij er alles aan zal doen de intercitystatus voor station Driebergen-Zeist te behouden en de raad heeft hem daarbij afgelopen week een extra duwtje in de rug gegeven.

Lees verder op de website van De Kaap

Toekomst mariniers onzeker

DOORN  Het Korps Mariniers blijft nog even in onzekerheid over de toekomst van de Van Braam Houckgeestkazerne. Een werkgroep van het Ministerie van Defensie zou deze week van zich laten horen, maar komt pas eind december met een rapport over de mogelijke sluiting van het mariniersterrein

Lees verder op de website van De Kaap

Het kasteel als klaslokaal

AMERONGEN  Gedurende deze hele week zijn in totaal 180 leerlingen van groep 7 en 8 te gast bij Kasteel Amerongen. Hun bezoek, in drie groepen per dag, maakt deel uit van het provinciaal cultuurprogramma dat jonge mensen laat kennismaken met hun lokale culturele omgeving en geschiedenis.

Lees verder op de website van De Kaap

FISH (ex-Marillion) naar Nederland

AUSTERLITZ  Op woensdag 30 november en donderdag 1 december treedt Fish (bekend van Marillion) op in de Oosterkerk in Zeist. Dit zijn vooralsnog de laatste en enige akoestische optredens die hij doet in de komende periode.

Fish verdwijnt binnenkort in de studio om een nieuw album te maken, dat volgend jaar moet uitkomen.
Derek William Dick (1958 Edinburgh, Schotland.) verwierf wereldfaam onder zijn artiestennaam Fish. Zijn teksten zijn zeer poëtisch en hebben veelal een moeilijk te doorgronden maatschappijkritisch karakter. Voor het Marillion van de jaren 80 was hij beeldbepalend met zijn rijzige verschijning en Schotse tongval. Vanaf toen speelt hij ook een betekenisvolle rol in de progressive rock. Zijn muziek, zijn live-performance, zijn gevoel voor drama maken dat hij die rol tot op de dag van vandaag is blijven vervullen.
De organisatie van deze concerten is in handen van het Beauforthuis (Zeist/Austerlitz). Koop kaarten voor 30 november online via www.beauforthuis.nl. (1 december uitverkocht!)cte akoestiek en gezellige sfeer zijn.
woensdag 30 november, 20.15 u (1 december uitverkocht) 
FISH – in de Oosterkerk te Zeist 
entree € 22,50 | reductieprijs € 19,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Brandweer druk met caravanbrandjes Maarn

MAARN  Twee caravanbrandjes in Maarn hebben de brandweer woensdagavond bezig gehouden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Heuvelrugnieuws van vrijdag 25 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 13:45 uur   temperatuur: 10 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Opening website Stichting Groene Energie Krommerijn en Heuvelrug

DOORN  Donderdag 24 november openden de wethouders van Milieu Robbert Peek (Wijk bij Duurstede) en Bert Homan (Utrechtse Heuvelrug) de website van de nieuwe Stichting Groene Energie Krommerijn en Heuvelrug: www.rijnheuvelenergie.nl
 
De Stichting Groene Energie Krommerijn en Heuvelrug onderzoekt of het financieel haalbaar is om lokaal groene energie te produceren met behulp van co-vergisting. De Stichting is opgericht door negen veehouders uit de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Walter Roubos is één van de oprichters van de stichting. ,,Wij werken hierin samen om groene energie te winnen uit mest.” Wethouder Homan is blij met initiatief. ,,Dit is een goed voorbeeld van duurzaam ondernemen in de agrarische sector. Hiermee leveren de ondernemers ook een belangrijke bijdrage aan onze klimaatambitie: klimaatneutraal 2035.”

Beide wethouders zijn trots op dit inspirerende voorbeeld en hebben daarom financiële hulp toegezegd om dit onderzoek uit te voeren. Robbert Peek: ,,Het project is uniek op het gebied van duurzaamheid. In Nederland zijn er al enkele biovergistingsinstallaties gebouwd, maar nog niet in de provincie Utrecht.
Wanneer de installatie in gebruik is, is dit een stimulans voor de omgeving. Het betekent een stimulering van de lokale economie/landbouw, gebruik van lokaal geproduceerde groene energie en een versterking van het imago voor de sector.”

Groene energie door co-vergisting
Bij co-vergisting wordt de mest van veehouderijen gemengd met bijvoorbeeld gras en restproducten uit de levensmiddelenindustrie. Door dit mengsel te laten vergisten, komt biogas vrij. Dit biogas kan na bewerking geleverd worden via het gasnet. Ook kan het biogas direct omgezet worden naar groene stroom en warmte. De producten die na vergisting overblijven kunnen voor een deel gebruikt worden op het gras- en maïsland van de veehouders en ze kunnen voor een deel verwerkt worden tot meststof voor de tuinbouw, fruitteelt of groenvoorziening. Hiermee wordt de kringloop weer (regionaal) gesloten.

Om dit gezamenlijk initiatief te kunnen realiseren, zijn veel investeringen in de voorbereidingsfase nodig, waaronder haalbaarheidstudies, locatiestudies en advieskosten voor het vergunningstraject en SDE (Stimulering Duurzame Energie) subsidieaanvraag. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede leveren een bijdrage in deze voorbereidingskosten, naast de provincie Utrecht, de Rabobank en de stichting zelf.

Voorbeeld van duurzaam ondernemen in agrarische sector
Als het project slaagt, kan er over enkele jaren voldoende regionaal biogas worden opgewekt om drieduizend huishoudens van groen gas te voorzien of bijna vijfduizend huishoudens van groene stroom.
Het initiatief is dan ook positief ontvangen door beide gemeenten en door de provincie Utrecht.
Zij hebben allen hulp toegezegd dit onderzoek mogelijk te maken.

Koninklijke onderscheiding voor H.C. de Waard

ZEIST  Op woensdag 23 november reikte burgemeester Janssen aan de heer H.C. de Waard een Koninklijke Onderscheiding uit. De heer De Waard kreeg de onderscheiding – ridder in de orde van Oranje Nassau, uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van de Utrechtse Provinciale Dambond (UPDB). Deze vindt plaats ter gelegenheid van het 50-jarige lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) van de heer De Waard en zijn 30-jarig bestuurslidmaatschap de UPDB.

vergroot foto

De heer De Waard is van onschatbare waarde voor de damsport. Hij gaf een aantal damboeken uit, is redacteur van het maandblad ‘Het Damspel’ en organiseert kampioenschappen, clubtoernooien en de clubcompetitie. Hij is verantwoordelijk voor de publiciteit over het dammen en voorziet de (regionale) bladen van nieuws en de wekelijkse uitslagen van de wedstrijden. Ook beheert hij de website van de UPDB.


Heuvelrug zoekt steun Kamer voor kazerne

DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug verhoogt de druk op minister Hillen van Defensie, om de marinierskazerne in Doorn te houden. De kazerne dreigt verplaatst te worden naar Zeeland.

Lees verder op de website vab RTV Utrecht

Diefstal compressor

RHENEN  In de nacht van 24 op 25 november werd een man aangehouden omdat hij een compressor had gestolen.
 
Rond 05.30 uur werden agenten naar de Grebbeweg gestuurd in verband met een diefstal van een compressor. De uitvoerder van de werkzaamheden zag een auto wegrijden vanaf het bouwterrein met daaraan een gekoppelde compressor. Hij vond dit, gezien het tijdstip, erg vreemd en besloot het voertuig te volgen richting Wageningen.
 
Tijdens het volgen zag de uitvoerder dat de gekoppelde compressor aan het bouwbedrijf toebehoorde. De man dwingt de verdachte op de Grebbeweg tot stoppen, eist de compressor terug en alarmeert de politie. De verdachte, een 41-jarige man uit Rhenen, is aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Nachtsluiting bij A12 Maarsbergen

MAARSBERGEN  De A12 tussen Maanderbroek en Maarsbergen richting Utrecht is in het weekend van 25 en 26 november afgesloten, inclusief alle tussenliggende op- en afritten. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een vertraging tussen 20 en 30 minuten.

Lees verder op de website van De Kaap

Licht woningbouw in Leersum nog niet op groen

LEERSUM  De gemeenteraad heeft het licht voor de woningbouwplannen aan de Middelweg en de Prins Mauritslaan nog niet op groen gezet. De raad wil de mogelijkheid om het aantal bouwvlakken aan de Prins Mauritslaanterug terug te brengen om verdichting tegen te gaan, uitgezocht hebben.

Lees verder op de website van De Kaap

Twijfels over fietsbrug bij station

DRIEBERGEN  De twijfels die D66 enige tijd geleden uitte over de noodzaak van een aparte fiets- en voetgangerbrug bij het nieuw te bouwen station, heeft het college van B&W niet kunnen wegnemen.

Lees verder op de website van De Kaap

Minder inwoners in de bijstand

HEUVELRUG  Goed nieuws is zeldzaam in tijden van economische crisis. Maar wethouder Elisabeth van Oostrum (D66) kwam maandagavond met verrassende cijfers over de wet Werk en bijstand in de Utrechtse Heuvelrug. In september bleek de instroom bij de Regionale Sociale Dienst kleiner dan de uitstroom.

Lees verder op de website van De Kaap

Schieten vanuit de heup

HEUVELRUG   Het bestuur van het openbaar onderwijs komt met de schrik vrij. De politieke ontsteltenis over de jaarcijfers en het verlies van € 700.000 heeft geen directe gevolgen. Een motie van de Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug werd maandagavond alleen gesteund door de SP en ChristenUnie.

Lees verder op de website van De Kaap

Ontruiming na brand in Driebergen

DRIEBERGEN  Negentien bewoners van appartementen aan de Janshof in Driebergen hebben de nacht ergens anders doorgebracht nadat brand uitbrak.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Heuvelrugnieuws van zaterdag 26 november 2011 (kopie)

Viaduct A12 en Faunalaan
tijd: 13:40 uur   temperatuur: 11 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

B&W nog bozer op Hillen

DOORN  In een emotionele brief aan de Tweede Kamer verwijten burgemeester Naafs en wethouder Pamboer defensieminister Hillen onzorgvuldig en onjuist handelen in het onderzoek naar de verplaatsing van de Doornse marinierskazerne. Volgens B&W zijn gemaakte afspraken ‘met voeten getreden’.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Eindelijk geluidswal in Maarsbergen

MAARSBERGEN  Maarsbergen krijgt eindelijk een geluidsscherm. Na jaren wachten is dat goed nieuws voor bewoners van de Engweg, die veel overlast hebben van de A12 en het naastgelegen spoor.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Kapaanvragen in Maarn onzorgvuldig

MAARN/MAARSBERGEN  De commissie bezwaarschriften heeft uitspraak gedaan inzake het bezwaar dat Maarn Maarsbergen Natuurlijk had aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning voor het vellen van verschillende bomen (totaal 32) op diverse locaties.

Lees verder op de website van De Kaap

Koninklijk Concertgebouworkest treedt op in Doorn

DOORN  In de vernieuwde Maartenskerk in Doorn vindt op woensdag 30 november om 20.00 uur een concert plaats. Musici van het KCO brengen een bijzonder programma.

Lees verder op de website van De Kaap

Actievoeren tegen parkeerplannen aan Lekdijk

AMERONGEN  Een groep van verontruste inwoners van oud Amerongen maakt ernstig bezwaar tegen het voornemen van de gemeente om bezoekers van het Kasteel en de Buitenplaats bij grote(re) evenementen hun auto te laten parkeren op een markant en dorpseigen perceel weidegrond aan de Kersweg – tussen La Ditta en Rodestein.

Lees verder op de website van De Kaap

Geen zachte landing voor de minima

HEUVELRUG  Steeds meer inwoners leven op de rand van armoede, maar er komt voorlopig geen minimapasje. Heuvelruggers met een laag inkomen lopen daardoor kortingen op toegangsprijzen, diensten en producten mis.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 27 november 2011 (kopie)

Boomtoppen
tijd: 13:40 uur   temperatuur: 12 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Oranje Wit verliest punten en mobiele telefoons

ELST  Oranje Wit heeft zondagmiddag in de zesde klasse een kansloze 2-6 nederlaag geleden tegen HMS uit Utrecht. Na drie kwartier voetballen wist de Elsterse thuisploeg al dat er geen redden meer aan was en keek het al tegen een 0-4 achterstand aan.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Getuigen gezocht overval tankstation

RHENEN   Zondagochtend 27 november heeft omstreeks 08.45 uur een gewapende overval plaatsgevonden op een tankstation aan de Utrechtsestraatweg.
 
Vanochtend kwamen drie overvallers het tankstation binnen en zij bedreigden een medewerker met een wapen. Met nog onbekende buit rende het drietal weg in de richting van het centrum van Rhenen om vervolgens in een gereedstaande auto (klein blauw model) weg te rijden. De politie is op zoek naar getuigen van de overval. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie van het district Heuvelrug via telefoonnummer 0900-8844.
 
Het signalement van de verdachten luidt als volgt: het gaat om drie mannen met een licht getint uiterlijk, allen in de leeftijd van 18-22 jaar en zij bedekten hun gezicht mogelijk met een sjaal.

Verkeersconflict

ZEIST  Zaterdag 26 november heeft de politie een 64-jarige man uit Zeist aangehouden op verdenking van mishandeling van een 63-jarige vrouw uit Zeist.
 
Die ochtend gingen agenten naar een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Van Reenenweg. Hier zou een verkeersconflict hebben plaatsgevonden dat uit de hand was gelopen. Toen agenten daar aankwamen bleek dat een 63-jarige man zijn auto wilde inparkeren in een parkeervak. De partner van de man ging voor het parkeervak staan. Op dat moment wilde echter een andere automobilist (64 jaar) inparkeren. Hij reed de vrouw aan, waardoor zij op de moterkap terecht kwam. Hierop sprak de 63-jarige man de verdachte aan. Hierop kwam de verdachte uit zijn auto en duwde de man. Twee mensen waren getuigen van het conflict en een van hen plaatste zijn auto achter die van de verdachte omdat hij weg wilde rijden.
 
Agenten namen de 64-jarige man mee naar het politiebureau voor verhoor. De politie doet onderzoek naar het conflict.
 

Koninklijke onderscheiding voor brandweerlieden

DRIEBERGEN  Burgemeester Frits Naafs heeft zaterdag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een aantal leden van de vrijwillige brandweer in Driebergen.

De heer G.J. (Gerard) van Leeuwen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1985 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ook ingezet als Officier van Dienst. Vanaf 2006 vervult hij de functie van postcommandant, daarvoor was hij plaatsvervangende commandant.

De heer H.W. (Henk) Reitsma is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1987 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als jeugdleider van de jeugdbrandweer. Hij neemt vanavond afscheid van het korps.

De heer J. (Jacob) Lassche is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1988 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet voor de brandweervereniging, onderdeelscommissie en als postoefencoördinator en oefenleider.

De heer R. (Rob) Kokos is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1986 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als voorzitter van de vrijwillige brandweervereniging.

De heer V.M. (Vincent) Janssen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1991 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als Jeugdcoördinator bij de Jeugdbrandweer.

De heer P.F.M. (Piet) van Jaarsveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1974 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Hij heeft inmiddels afscheid genomen van het korps.

De heer M. (Marcel) van Eis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1990 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als jeugdleider van de jeugdbrandweer en is hij lid geweest van de Onderdeelcommissie en is nu lid van de OndernemingsRaad van de Veiligheidsregio Utrecht.

De heer D.J. (Dirk-Jan) Brunt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1981 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als jeugdleider van onze jeugdbrandweer.

Nieuws van Kinderboerderij ‘t Woelige Nest

DRIEBERGEN  De drie Brabanter kippen van de kinderboerderij hebben net hun kippenhok verruild voor de ezelwei en kunnen nu lekker buiten rondscharrelen. De Brabanter kip is al in de zeventiende eeuw gefokt en is een zeer zeldzaam ras.

Lees verder op de website van De Kaap

Ouder bezorgd om stopzetten subsidie peuterspeelzalen

HEUVELRUG  Ouders van peuters maken zich zorgen om de plannen van wethouder Elisabeth van Oostrum (onderwijs) om de subsidie op peuterspeelzalen stop te zetten. Bijna driehonderd mensen hebben, op dit moment, een petitie tegen de maatregel ondertekend.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 28 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 13:15 uur   temperatuur: 7 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Defensie mag kazerne nog verder uitbouwen, ook het bos in

DOORN  Defensie mag de bebouwing op het Doornse marinierscomplex Van Braam Houckgeestkazerne met een kwart extra uitbreiden. Verder mag de kazerne ook in het bos bouwen en nieuwe grond aankopen, als dat nodig is. Bovendien wil de gemeente meewerken aan de bouw van een appartementencomplex voor medewerkers van rijskdiensten en grote organisaties in de regio. Daarmee hoopt de gemeente de verhuizing van de kazerne naar Zeeland af te wenden.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

The Pink Panthers naar de derde plaats

DRIEBERGEN  Zondag stond in Driebergen de 11de wedstrijd van het seizoen op de kalander. Bezoeker in Driebergen het Leidsche DIOK. De heen wedstrijd was al een dikke overwinning voor the Pink Panthers 14-60 dus was het vertrouwen in een goede uitslag daar. Van onderschatting was echter geen sprake mede omdat Pink Panthers weet dat met name in de voorwaartse van DIOK aardig wat ervaring zit.

vergroot   foto1   foto2   foto3

Daarbij zijn er in the Pink Panthers voorwaartse flink wat geblesseerde welke wel op de goede weg terug zijn maar liever gespaard werden voor de wedstrijd aanstaande zondag tegen de huidige nummer twee in de eerste klasse AAC.

Exact 14.30 uur start de wedstrijd met de Kick Off van DIOK. Panthers mannen namen meteen het balbezit en naar wat snelle acties scoorde Peter Waardenburg al in de eerste minuut zijn eerste try. Daarbij de benutte conversie van Jeff Nuijten 7-0. Hierdoor weer een Kick Off en eigenlijk en een gelijke situatie scoorde the Pink Panthers hun tweede try. Nu was het Glenn Nuijten die de bal tussen de palen drukte, ook nu weer met de conversie van Jeff 14-0. Na deze score ging het wat minder snel, mede doordat het hoge tempo van the Panthers niet is vol te houden. Hierdoor kwamen de Leidenaren wel weer in hun spel waadoor ook zij een try wisten te scoren in de 10de minuut. Met conversie 14-7. Toch hadden the Pink Panthers de wedstrijd onder controle. Met goed verdedigend werk van het gehele team werd het goede spel van the Panthers hervonden. In de 22ste minuut scoorde Peter Waardenburg zijn tweede try, nu zonder de conversie 19-7. Drie minuten later ontsnapte Vincent Lehmann aan de aandacht van de DIOK defensie try. Nu met conversie 26-7. Laatste kwartier van de eerste helft kon DIOK de druk wat opvoeren wat resulteerde in twee try’s voor hen. Daarbij één conversie en DIOK leek wat aansluiting te krijgen bij the Pink Panthers 26-19. Echter in de laatste minuut ging Glenn Nuijten op hoge snelheid voor zijn tweede try ook nu wist zijn broer Jeff de conversie te benutten 33-19 ruststand.

Tweede helft start het Panthers team met de Kick Off. DIOK probeerde aansluiting te krijgen voor flink druk te zetten op de Pink voorwaartse echter nog zonder succes. In de 12de minuut een mooi opgezette uitbraak van The Pink Panthers met veel handen aan de bal en snelle balcirculatie wist uiteindelijk Fullback Bas Geurtsen door de verdediging van DIOK heen te glippen, weer met conversie 40-19. Hierna werden bij the Pink Panthers de nodige wissels toegepast, mede omdat de voorwaartse van DIOK er flink de beuk ik hielden was verversing daar nodig. Toch wist DIOK nog twee keer te scoren in de 24ste en 30ste minuut. En weer met één conversie. Tussenstand op dat moment 40-31. Laatste tien minuten trokken the Panthers weer ter strijde. DIOK moe gespeeld moest the Panthers nog twee keer een toelaten in hun trygebied, Herman van Eikeren scoorde zijn eerste try van dit seizoen en de Zuid Afrikaan Adrian Herman wist de 8ste try voor de Panthers op het bond te zetten, daarbij geen conversies meer. Eindstand 50-31.

Doordat één van de concurrenten op jacht naar de tweede en derde plaats Amstelveen voor de derde week op rij verloor zijn the Pink Panthers gestegen naar de derde plek.
Komende week voor the Pink Panthers een sleutel wedstrijd tegen het Amsterdamse AAC. Winnaar komt daarmee op de tweede plek. The Panthers hebben daarna de stand niet meer in eigen hand, Panthers hebben dat de drie concurrenten RC Waterland, Amstelveense RC en AAC dit seizoen twee bespeeld. Mooi is nog wel dat de wedstrijden tussen deze drie concurrenten op één na nog allemaal gespeeld moeten worden. Aan the Pink Panthers te zorgen dat ze geen punten morsen tot het einde van de competitie. Waardoor de kans groot wordt om historie te schrijven in drie seizoenen van de derde naar de ereklasse te promoveren.

Amerigo neemt afscheid op Landgoed Maarsbergen

MAARSBEGREN  Amerigo, het paard van Sinterklaas heeft na een trouwe dienst van ruim 20 jaar afscheid genomen. Hij gaat van zijn welverdiende rust genieten in een prachtige weide op de Veluwe. Natuurlijk zal de Sint hem daar, weliswaar incognito, nog vaak bezoeken.

Lees verder op de website van De Kaap

KCD/Decohome pakt punten en lonkt naar de kop

DOORN  De uitwedstrijd tegen Achilles is voor KCD/Decohome goed uitgepakt. De ploeg sloeg drie vliegen in één klap: niet alleen werd de tegenstander vaster op de laatste plaats gedrukt maar ook werd de gedeelde koppositie gepakt.

Lees verder op de website van De Kaap

Enervoteams overleven weer een bekerronde

HEUVELRUG  De ploegen van Enervo werkten wedstrijden af in de tweede bekerronde. Na winst op VCV 4 (mannen, 3-2) en De Valk (vrouwen, 3-2) heeft Enervo zich onder de laatste zestien geschaard.

Lees verder op de website van De Kaap

Nuttige overwinning voor zondag vierdeklasser HDS

LEERSUM  In een wedstrijd die het predicaat verzorgd voetbal nauwelijks verdiende, won HDS in eigen huis met 3-1 van een zeker niet slecht spelend UVV uit Utrecht.

Lees verder op de website van De Kaap

Dalto verliest eerste wedstrijd Korfbal League

DRIEBERGEN  Na een lange voorbereiding van bijna 2 maanden was het eindelijk zo ver, de eerste wedstrijd van het Korfbal League seizoen 2011-2012. Iedereen keek er reikhalzend naar uit.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 29 november 2011 (kopie) (kopie)

Diversen
tijd: 14:35 uur   temperatuur: 9 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

MRC Aardenburg wint Dutch Game Awards

DOORN  Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg is met de applicatie Body Posture de grote winnaar geworden in de categorie Best Serious Gaming bij de jaarlijKse uitreiking van de Dutch Game Awards, de belangrijkste prijzen voor games van de Nederlandse bodem.

Lees verder op de website van De Kaap

Allemanswaard houdt open huis

AMERONGEN  Een drukbezochte en informatieve inloopavond maakte duidelijk dat Allemanswaard springlevend is en vol goede moed. In De Ark gaven de bezoekers, de deelnemende partijen aan het project en onomwonden aan dat de ontwikkeling van Allemanswaard de goede kant uit gaat.

Lees verder op de website van De Kaap

I-phone leidt naar I-pad

ODIJK/ZEIST/DE BILT Na een woninginbraak op maandag 28 november wist de bewoner via zijn I-phone contact te leggen met zijn I-pad. Dat leidde tot de aanhouding van een verdachte.
 
Rond 19.45 uur kwamen de bewoners een woning aan de Zeisterweg thuis en ontdekten dat er was ingebroken. Zij waarschuwden de politie en agenten gingen ter plaatse. De bewoners ontdekten dat er onder andere een I-pad gestolen. De bewoner bedacht zich dat hij via zijn I-phone contact kon leggen met zijn I-pad en zo kon traceren waar die zich bevond. In overleg met de agenten deed hij dit.
 
Dat leidde naar een schuur bij een woning aan de Nijenheim in Zeist. Agenten stelden een onderzoek in de schuur in en troffen daar de I-pad, meerdere laptops en andere goederen aan die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren. Daarbij waren onder andere spullen die die dag buit waren gemaakt bij een inbraak aan de Veldzichtstraat in De Bilt. Alle aangetroffen goederen werden in beslag genomen.
 
In de woning hielden agenten een 22-jarige man uit Zeist aan. Daarbij verzette hij zich hevig, waardoor een agent zich genoodzaakt zag gebruik te maken van pepperspray. Daarna kon hij onder controle worden gebracht en worden geboeid.
 
De verdachte is naar het politiebureau overgebracht en is ingesloten. De politie zet het onderzoek naar beide woninginbraken en de herkomst van de goederen voort.

Doorn en Zeeland: loven en bieden

DOORN  Een verslaggever van radio 1 was vanochtend live in Doorn, te gast bij de kazerne en bij de gemeente. Volgens een betrokkene is het vertrouwen in de toekomst onder het personeel het afgelopen jaar gedaald van 50% naar 25%. Minister Hillen rekent erop dat Zeeland met een bod komt dat hij niet kan weigeren.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Aftrap muziektheaterproject Reis over Zeven Zeeën

ZEIST   De kinderen uit de bovenbouw van Basisschool De Stuifheuvel (Kerkebosch) hebben afgelopen dinsdag gehoord welke instrumenten zij kunnen gaan leren spelen in het kader van het muziektheaterproject Reis over Zeven Zeeën.

Vanaf januari krijgen de ongeveer 130 kinderen muzieklessen op trompet, gitaar, klarinet, accordeon of cajon, zodat zij eind april zijn klaargestoomd voor het orkest van de einduitvoering van de voorstelling Reis over Zeven Zeeën. De muzieklessen kunnen worden gegeven dankzij het Programma Kinderen Maken Muziek, dat Prinses Máxima in mei lanceerde. Regisseur en schrijfster Jette van den Berg was naar de school gekomen om de kinderen alles over de voorstelling te vertellen. José Bosschers van de Zeister Muziekschool liet de instrumenten zien waar tussen ze kunnen gaan kiezen. Onder pianobegeleiding van Floris Verbeij (componist van Reis over Zeven Zeeën) werd alvast een liedje uit de voorstelling gezongen. 

De bovenbouw van de Stuifheuvel vormt de orkestgroep van het project. Er zijn daarnaast 25 plekken beschikbaar in de theatergroep, deze kinderen zullen de rollen spelen in het stuk. Voor deze groep geldt een open inschrijving. Kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen zich hiervoor nog tot 10 december aanmelden via info@achterdelinie.nl. Daarna wordt er geloot.
Reis over Zeven is een samenwerking tussen Achter de Linie (dochterstichting Beauforthuis), de Zeister Muziekschool en Basisschool De Stuifheuvel. 

Meer informatie over het project is te lezen op www.achterdelinie.nl
Meer informatie over Kinderen Maken Muziek: www.kinderenmakenmuziek.nl

Zakelijk Heuvelrug: Lege kazerne biedt kansen

DOORN  Omdat de verhuizing van de marinierskazerne volgens hen een gedane zaak is, wil ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug dat het gemeentebestuur snel een plan voor de invulling van het verlaten kazernecomplex maakt. Liefst moeten daar jonge ondernemers in, of een kennisinstituut.

Lees verder Nieuwspost Heuvelrug

Team Amazing 2012 stelt zich voor

AMERONGEN  Team Amazing is compleet. De voorbereidingen van het Amerongse team voor de Roparun 2012 kunnen beginnen. De Roparun is een estafetteloop van 530 km van Parijs naar Rotterdam.

Lees verder op de website van De Kaap

Voedselactie stichting Veri-Olanda succes

DRIEBERGEN  Stichting Veri-Olanda deed afgelopen weekend een beroep op de bevolking van Driebergen. In de supermarkten van Albert Heijn, C1000 en Estafette werd aan de klanten gevraagd een boodschap te doen voor een gezin of persoon in Roemenië.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 30 november 2011 (kopie)

Diversen
tijd: 13:30 uur   temperatuur: 10 °C
Klik op foto voor vergroting en meer info

Diefstallen uit zorgcentrum

AMERONGEN  Twee medewerkers van een zorgcentrum werden aangehouden op verdenking van meerdere diefstallen bij een bewoner van dat zorgcentrum.
 
Half oktober kwam bij de politie een melding binnen dat er regelmatig geld verdween bij een bewoner van een zorgcentrum aan de Koenestraat. Het zorgcentrum plaatste een camera in de woning van de vrouw. Dankzij onderzoek van de politie en de camerabeelden, kon eind oktober een 15-jarig meisje worden aangehouden voor de diefstallen. Zij werkte als stagiaire bij het zorgcentrum.
 
Half november kwam er opnieuw eenmelding van diefstal binnen bij de politie. Medewerkers van het zorgcentrum hadden aan de hand van camerabeelden een verdachte aangehouden. De verdachte, een 31-jarige medewerkster van het zorgcentrum had ook meerdere malen geld gestolen uit een woning in het zorgcentrum.
 
Beide verdachten bekenden de diefstallen te hebben gepleegd en hiermee zijn tien diefstallen opgelost. Tegen het meisje en de vrouw is proces-verbaal opgemaakt. Zij moeten het gestolen geld aan de bewoonster terugbetalen.

D66 en PvdA steunen Naafs en Pamboer

DEN HAAG  Burgemeester Naafs en wethouder Pamboer krijgen in hun strijd voor behoud van de marinekazerne steun van D66 en PvdA, die vanmiddag een motie indienen waarin de minister wordt opgeroepen een gelijkwaardige afweging te maken. De VVD steunt de motie niet.

Lees verder op Nieuwspost Heuvelrug

Korfballers Arena onderuit tegen SDO

RHENEN  Arena speelde zaterdag de wedstrijd tegen SDO uit Veldhoven. Een ploeg waarvan verwacht mag worden dat ze gedurende deze zaalcompetitie zullen meedoen voor de bovenste plekken. Dat zij een maatje te groot waren voor de korfballers uit Rhenen bleek aan het eind van de wedstrijd: 11-18.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Hart van Rijsenburg

DRIEBERGEN  Al meer dan tweehonderd jaar is de Sint Petrus’ banden-kerk het hart van Rijsenburg.  De prachtige kerk is een uniek Rijksmonument dat gezichtsbepalend is voor Driebergen-Rijsenburg en een van de parels van de Utrechtse Heuvelrug.

De kerk wordt behalve voor vieringen ook gebruikt voor rondleidingen, ontvangsten en concerten en vervult daardoor ook een belangrijke functie voor het ‘wereldlijke’  Driebergen-Rijsenburg en Utrechtse Heuvelrug.
Het instandhouden van dit monumentale gebouw is een kostbare zaak. Het normale onderhoud alleen al  slokt een groot deel van de middelen op. De komende jaren moet met name aan de karakteristieke voorgevel veel extra werk worden gedaan. De noodzakelijke renovatie van entree, toren en dak van de kerk kost meer dan de geloofsgemeenschap zelf kan opbrengen.

Sint Petrus’ banden gaat daarom ook inwoners van Driebergen-Rijsenburg/Utrechtse Heuvelrug bij de kerk betrekken. Zij kunnen eraan bijdragen dat de monumentale kerk voor de komende generaties behouden blijft. Op zondag 11 december vindt in het parochiecentrum, Rijsenburgselaan 4 (schuin achter de kerk) van 11.00 tot 17.00 uur een sfeervolle Kerstmarkt plaats waarvan de opbrengst ten goede komt aan het kerkgebouw.

Op deze gratis toegankelijke markt is van alles te zien, horen en beleven. Koren brengen Kerstliederen ten gehore, er is een rad van fortuin met leuke prijzen, kinderen kunnen eindeloos op het springkussen en mogen cupcakes versieren. Op de Kerstmarkt is bovendien van alles te koop: de leukste kerstcadeaus, een keur aan tweedehands boeken,  vers gebakken oliebollen en taarten, warme chocolademelk, Glühwein, Sint Maarten-wijn en streekproducten uit de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme-Rijngebied.

Bezoekers die de Sint Petrus’ bandenkerk een warm hart toedragen, kunnen dat ook tastbaar maken door donateur te worden van de Vrienden van Sint Petrus’ banden. De donateursvereniging is een nieuw initiatief dat is bedoeld om ook mensen van buiten de parochie in staat te stellen hun steentje aan de Sint Petrus’ banden-kerk bij te dragen. Meer informatie via een e-mail aan vrienden-van@petrusbanden.nl

Lees verder op de website van De Kaap

Derde Cunera Wandeltocht

AMERONGEN  De 3e Cunera Wandeltocht en Nordic Walking wordt op 10 december gehouden. Het betreft twee rondwandelingen door de bossen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug met als startplaats en finish het Rode Kruisgebouw te Rhenen.

Lees verder op de website van De Kaap

Senioren worden voorgelicht over Zorgalarmering

HEUVELRUG  Op uitnodiging van Heuvelrug Wonen vonden vorige week en deze week vier informatiebijeenkomsten over zorgalarmering plaats in Driebergen, Doorn en Leersum. Tijdens de bijeenkomsten kregen de senioren alles te horen over wat zorgalarmering nu precies is en hoe het werkt.

Lees verder op de website van De Kaap