Heuvelrugnieuws van donderdag 1 november 2007

Traaij Driebergen: richting Hoofdstraat vanaf Nassaulaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10:45 uur     temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straat

GroenLinks Utrechtse Heuvelrug wil klimaatneutrale gemeente in 2020

DOORN  Klimaatverandering is de grootste bedreiging van het welzijn van mensen. Als de politiek er voor wil zorgen dat mensen prettig kunnen leven en ook het welzijn van hun kinderen en kleinkinderen kunnen beschermen, dan moet er nu hard worden ingegrepen, aldus GroenLinks.

GroenLinks wil dat de gemeente maatregelen neemt om de uitstoot van CO2 te verminderen en daarnaast de capaciteit van de aarde om CO2 op te nemen, te herstellen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Daarom wil GroenLinks aan het milieubeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een concreet doel verbinden, namelijk een klimaatneutrale gemeente in 2020.

GroenLinks gaat dit voorstellen aan de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november aanstaande.

Klimaatverandering tegengaan
De klimaatcrisis wordt door niemand meer ontkend. Ons dagelijks leven in de westerse wereld heeft grote invloed op het klimaat. Vrijwel alles wat we doen kost energie en daarbij komt veel CO2 vrij. De CO2 verzamelt zich in de atmosfeer en omarmt de aarde als een deken. De aarde warmt daardoor op en de ijskapen smelten. Als gevolg daarvan stijgt de zeespiegel. In Nederland zullen we meer last van het water krijgen, terwijl elders juist grote droogte kan ontstaan. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en gebruiken het om te groeien. Bossen helpen dus om het broeikaseffect tegen te gaan. Helaas komt door de wereldwijde ontbossing veel van de opgenomen CO2 weer terug in de atmosfeer.

Wat is een klimaatneutrale gemeente?
Klimaatneutraal betekent dat de gemeente het klimaat niet belast. Dat kan worden bereikt door reductie van de CO2 uitstoot en door compensatie van de uitstoot die uiteindelijk overblijft (door investering in bijvoorbeeld bosaanplant of energie-innovatie).

Hoe bereikt de gemeente dat?
Om de CO2 uitstoot drastisch terug te dringen stelt GroenLinks een scala aan maatregelen voor. Te beginnen met het gebruik van groene energie en het bezuinigen op het energiegebruik door de thermostaat in het gemeentehuis en graadje lager te zetten, apparatuur niet op stand-by te laten staan en spaarlampen te gebruiken.

Bij bouw of renovatie denkt GroenLinks aan gebruik van natuurlijke en duurzaam geproduceerde bouwmaterialen, aan goede isolatie, slimme plaatsing van het gebouw met de leefruimtes op het zuiden, en gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnecollectoren, zonneboilers, windenergie of biomassaverbranding.

Het papiergebruik van de gemeente kan in de ogen van GroenLinks met minstens 25% omlaag door het meer digitaal verzenden en archiveren van documenten.

GroenLinks wil verder dat de gemeente duurzaam gaat inkopen. Dat betekent dat de producten, diensten en werken die de gemeente afneemt voldoen aan vooraf gestelde milieueisen en sociale aspecten. Om te beginnen kan de gemeente fair trade koffie en thee gaan schenken en fair trade bedrijfskleding gebruiken.

Ook op de buitenverlichting is winst te behalen. GroenLinks vindt dat openbare gebouwen niet met schijnwerpers verlicht behoeven te worden. De straatlantaarns moeten voorzien worden van LED-lampen en na middennacht is om en om laten branden van de verlichting ook voldoende.

En GroenLinks zet in op een schoon en zuinig wagenpark. Bedrijfsauto’s moeten zuinig en schoon zijn en in de loop der tijd zoveel mogelijk worden vervangen door hybridenauto’s. Het personeel dat de dienstauto’s rijdt zou wat GroenLinks betreft een cursus ‘Het nieuwe rijden’ moeten volgen. Daarmee wordt en zuiniger rijstijl aangeleerd en dat reduceert de CO2 uitstoot met 35%.

Het fietsgebruik door medewerkers moet door de gemeente actief gestimuleerd worden met een fietsenplan.

De fractie van GroenLinks Utrechtse Heuvelrug is erg benieuwd naar de reacties van de andere fracties in de gemeenteraad op dit concrete, en in haar ogen zeer noodzakelijke, voorstel.

Meningen verdeeld over locatie gezondheidscentrum

AMERONGEN  Dat er een gezondheidscentrum moet komen in Amerongen daar is praktisch iedereen het over eens. Maar er bestaan nogal verschillen van mening over de juiste locatie voor een dergelijk centrum.

Lees verder op de website van De Kaap

Ambtenaar buiten zijn boekje

DOORN  Een ambtenaar van de gemeente heeft een mail aan de eigenaren van Succesparken gestuurd waarin hij medewerking door de gemeente toezegt bij de veranderingen die de eigenaar wil doorvoeren op het recreatiepark de Bonte Vlucht in Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 2 november 2007

Sterrenboslaan 4-8 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 9:45 uur     temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straat

Vluchtelingenwerk Zeist heft zichzelf op

ZEIST  Geldtekort heeft de Stichting Vluchtelingenwerk Zeist gisteren doen besluiten zichzelf na ruim vijftien jaar op te heffen. Het bestuur vindt het niet verantwoord de medewerkers nog langer dan nu al gebeurt onder een te hoge druk te laten werken.

Lees verder op de website van het AD/UN

Bomen gekapt voor ecowijk

Stichtse Courant
DRIEBERGEN Vorige week heeft de vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) tachtig bomen laten kappen op haar terrein aan de Drieklinken, de ‘Geheime Tuin’. Doel hiervan was: ruimte maken voor de ecowijk waar de ECWD inmiddels al acht jaar, tegen de verdrukking in, mee bezig is. De kap kwam voor de tegenstanders van de ecowijk zeer onverwacht.


Het is natuurlijk triest om te moeten constateren, dat het college in dit geval eigenlijk erg onzorgvuldig te werk gaat.. Het college vindt de bezwaren ontvankelijk en gegrond, past echter wat aan in de eerdere besluiten (verbetering gronden) zodat er blijkbaar wel een geldige vergunning ontstaat (met de standaard “eigen risico” termijn van 6 weken). Ze geeft daarbij ook nog expliciet aan dat een verzoek om voorlopige voorziening bij de bestuursrechter moet worden ingediend, teneinde onmiddellijke uitvoering van de kapvergunning te beletten. Ze verwachtten blijkbaar dat dit ging gebeuren. Dan vraag ik mij af of dit besluit niet anders had kunnen en moeten luiden, zeker gezien alle commotie die er al geruimte tijd over te doen is. Soortgelijke situaties hebben zich in Driebergen al eerder voor gedaan waardoor de indruk ontstaat dat gemeente belanghebbenden niet serieus neemt.
Jan-Koert Lange, 2-11-2007

En zo blijkt de gemeente wederom een zeer onbetrouwbare partner te zijn en ontpoppen die ECDW-kabouters zich als hebberige pseudo-projectontwikkelaartjes. Maar we moeten niet vergeten dat vroeg of laat die bomen toch wel waren verdwenen, zodat door het uitblijven van al die belachelijke procedures, die alleen maar mogelijk zijn in dit overgejuridiseerde landje met 16 miljoen partijtjes, een hoop kosten zijn bespaard voor de gemeenschap.
Hans Hermans, 2 november 2007

Jump begint met instuif op dinsdag

MAARN  Stichting Jump start vanaf dinsdag 6 november met een wekelijkse instuif voor kinderen na schooltijd. Van Levend Stratego in de bossen tot een dansclinic in de Twee Marken: elke dinsdag is anders.

Lees verder op de website van De Kaap

Geweldpleger aangehouden

LEERSUM  Op woensdag 10 oktober heeft de politie drie jongeren aangehouden die ervan werden verdacht verantwoordelijk te zijn voor twee geweldszaken die plaatsvonden in Leersum op zaterdag 1 september. Na verhoor bleek een 14-jarige jongen uit Leersum verantwoordelijk te zijn voor beide zaken.

Zaterdag 1 september om 00.15 uur kreeg de politie de melding dat een groepje jongeren op de Rijksstraatweg een fiets voor een passerende bus had gegooid. Er werd aangifte gedaan en getuigen werden gehoord.
Even later, om 01.50 uur, werd een 16-jarige jongen uit Leersum bij de Wildbaan van zijn fiets getrokken en geschopt en geslagen. Ook hier was volgens getuigen een groepje jongeren betrokken.

De politie onderzocht beide zaken en hield op 10 oktober drie jongens aan. Alledrie de jongens, van 14, 15 en 16 jaar, komen uit Leersum. Tijdens de verhoren bleek dat de 14-jarige jongen in beide zaken de verdachte is die het geweld pleegde. Proces verbaal is opgemaakt. De schade aan de fiets is inmiddels vergoed aan de eigenaar. De zaak is aan justitie overgedragen.

Sandra van Luijtelaar nieuwe dirigent EMM

LEERSUM  Sandra van Luijtelaar is de nieuwe dirigent van EMM. Zij is gekozen door de meerderheid van de leden uit een drietal kandidaten. Die handelwijze was nodig na het plotselinge vertrek begin mei wegens ziekte van de bijna tien jaar het orkest dirigerende Willem Stoops.

Lees verder op de website van De Kaap

Geen overdekt terras bij Tanteloes

RHENEN  Er zal nog veel water door de Rijn moeten stromen voordat er aan de oever bij Tanteloes in Rhenen een overdekt terras zal verschijnen. Het college van Rhenen zegt niet dat het er nooit komt, maar ziet geen mogelijkheden voor een artikel 19.1 procedure.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Estafette kunstroute

DOORN  Al menig jaar is het traditie om één keer per jaar de deuren van de ateliers en expositieruimtes voor het publiek wijd open te zetten. Vorig jaar is met succes een begin gemaakt met een samenwerking tussen Maarn en Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Politiek accepteert opheffen Vluchtelingenwerk niet

ZEIST  De politiek in Zeist accepteert niet zo maar dat Vluchtelingenwerk zichzelf opheft. De raadsfracties eisen een oplossing. Zij spreken burgemeester en wethouders daar komende week op aan.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van zaterdag 3 november 2007

Traaij Driebergen: viskraam Volkert Muys
foto: © Renk Knol
tijd: 14:55 uur     temperatuur: 14 °C

meer foto’s van deze straat

Blue Arrows op winst

DRIEBERGEN Blue Arrows Dames 1 speelden afgelopen zaterdag 3 november 2007 hun thuiswedstrijd tegen Cangeroes Dames 4. Het team was bijna compleet. Alleen Liane van Mispel speelde nog niet mee, ze is herstellende van een langdurige blessure.
De wedstrijd begon fanatiek. In de zesde minuut resulteerde dat in een gelijke stand van 12-12.

De Blue Arrow dames konden in de laatste minuten van het eerste kwart flink scoren, zodat ze aan het tweede kwart konden beginnen met een voorsprong van 22 – 15.

Ook het tweede kwart begon Blue Arrows sterk. Douwina van de Peppel nam het team op sleeptouw door haar fanatieke spel en mooie scores. Dit had als resultaat dat de ruststand 38 – 23 was.

De man to man verdediging van het thuisspelende team wierp zijn vruchten af en dus starten ze ook de tweede helft met deze verdediging. In de aanval leken de spelers elkaar ook beter te kunnen vinden.
Er werden soms mooie aanvallen gespeeld waarbij er net zolang gepasst werd tot er een speelster van het team goed vrij gespeeld werd.

In het derde kwart werd de voorsprong verder uitgebouwd. Alleen de vrije worpen lieten nog wel wat te wensen over. Misschien een idee om daar wat meer op te trainen?

Eindstand: derde kwart 50 – 33

In het laatste deel van de wedstrijd kwam cangeroes bijna niet meer aan scoren toe, door o.a. een mooie drive van Annemiek van Ginkel werd het verschil nog veel groter.

De eindstand was 74 – 39 en de zesde overwinning op rij werd binnengehaald.

Scores: Douwina van de Peppel 15, Simone Thuis 13, Ellen Noordam 9, Annelies Roelen 8, Marielle Kats 7, Hetty Booijink 7, Karina Tolsma 7,

Annemiek van Ginkel 6, Suzanne Duivenvoorde 2.

De volgende wedstrijd is a.s. zaterdag 10 november om 14.15 uur in Maassluis tegen Green Eagles

Heuvelrugnieuws van zondag 4 november 2007

Damhertlaan 2, 4 en 6 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.35 uur  temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Vernieling bushokje

LEERSUM Bij de politie kwam zaterdag rond 00.05 uur de melding binnen over een vernieling van een bushokje aan de Rijksstraatweg. Daarbij waren twee jongens weggelopen. De gealarmeerde agenten trof al snel in de buurt een tweetal aan, waarvan het signalement overeen kwam. De twee reageerden, waarschijnlijk door de invloed van alcohol, erg vrolijk op de agenten. Desondanks werden zij aangehouden voor nader verhoor en ingesloten in het politiebureau. Zij bekenden de vernieling.


Hmm… kennelijk is er geen uniform beleid in dezen. Twee weken geleden probeerde ik de vernieling van een ruit van het bushokje aan de Gezichtslaan in Driebergen te melden. De politie regio Utrecht die ik aan de lijn kreeg vertelde mij dat “ze daar niets mee deden”. Ze raadden me aan de vervoersmaatscheppij te bellen. Nummer staat op het bushokje zeiden ze. Inderdaad er stond een 0900 nummer ergens. Dat gebeld. Op zondag gesloten kreeg ik mechanisch te horen. Toen heb ik het maar opgegeven en ben doorgelopen
Michiel van der Vlist, 4 november 2007

Het glas van hele rijen van die moderne abri’s wordt zeer frequent kapotgeslagen. Ik begrijp werkelijk niet waarom die krengen niet gewoon van beton worden gemaakt, net zoals vroeger; dat is namelijk écht het enige materiaal dat niet kan worden gesloopt door dat dronken tuig. Of maakt het allemaal niets uit omdat de adverteerder en uiteindelijk de consument toch wel betaalt?
Hans Hermans, 4 november 2007

Michiel,
wat wellicht verschil maakt is dat bij de melding in Leersum kennelijk de mogelijke daders in de buurt waren. In dat geval mag je verwachten dat de politie wel direct actie onderneemt. Met een beetje geluk kunnen de kosten dan nog worden verhaald. Ik kan me voorstellen dat de politie niet in actie komt als er geen sprake is van daders die zijn gezien. In dat geval rest niets anders dan de busmaatschappij te bellen. Overigens weet ik niet of dat echt nodig is, volgens mij horen de buschauffeurs de vernieling te melden dus als het goed is is de busmaatschappij al op de hoogte (tenzij er die dag nog geen bussen hebben gereden natuurlijk). “Op zondag gesloten” vind ik trouwens niet kunnen, je mag toch verwachten dat de rommel ook op zondag wordt opgeruimd.
Bert Rook, 4-11-2007

Hans:
Die betonnen bushokjes waren toch wel heel erg lelijk. Dan maar liever helemaal geen bushokje.
Bert:
Ongetwijfeld zullen de buschauffeurs het melden als ze het zien. Maar ja, het was lijn 58 en die rijdt niet op zondag… Vandalisme is een misdrijf en dus dient m.i. de politie een melding altijd in behandeling te nemen. Ook als van de vermoedelijke daders vooralsnog elk spoor ontbreekt. Wie weet kan het immers nog met een elders geconstateerd geval, waarbij de dader(s) wel gepakt zijn, in verband gebracht worden.  
Michiel van der Vlist, 4 november 2007

De week ervoor was er het nodige gesloopt op de Arnhemse Bovenweg van Driebergen naar Zeist. Diverse bushokjes waar het glas uitwas, reclameborden vernield, verkeerslichten eruit etc. Zaterdagochtend lag het glas nog gewoon op de weg en het fietspad en op zondagochtend lag het er ook nog. Ik weet niet of er in het weekeinde bussen rijden op dit stuk, waardoor het niet op zondag kon worden opgeruimd. Voor fietsers zal het in ieder geval niet prettig zijn geweest. De betonnen hokje zijn misschien niet mooi, maar blijkbaar is dat het enige materiaal dat redelijk bestand is tegen dit vandalisme. Doen mensen dit alleen als ze (teveel) hebben gedronken of gebeurt dit nuchter? Want anders mogen ze wat mij betreft de cafe’s eens een weekeindje sluiten.
Jan-Koert Lange, 4-11-2007

Om de stijl van Michiel maar over te nemen:
Hans:
de betonnen bushaltes zijn indertijd verdwenen omdat wachtende mensen zich onveilig voelden in een bushokje dat gesloten was. Om die reden gingen op bepaalde plaatsen de passagiers ook naast het hokje staan in plaats van erin. Dus lijkt het nu kiezen tussen schade aan personen of materiele schade. Mijn “voorkeur” gaat in dat geval uit naar het laatste.
Michiel:
uiteraard moet de politie de melding van vandalisme in behandeling nemen. Ik kan me echter voorstellen dat de politie de melding van de eigenaar, in dit geval dus waarschijnlijk de busmaatschappij (of is dat intussen een reclamebureau o.i.d. geworden?) ontvangt. Jij bent in dit geval geen benadeelde, afgezien van het feit dat, zoals Hans al opmerkte, we natuurlijk allemaal moeten opdraaien voor de kosten van dit vandalisme.
Bert Rook, 4-11-2007

Blue Arrows H1 wint van SBU in 3e kwart

DRIEBERGEN  Basketbalteam Blue Arrows H1 speelt deze competitie weer op het rayonniveau. Afgelopen zaterdagochtend speelden de mannen uit Driebergen tegen het eerste herenteam van Studenten Basketball Utrecht (SBU). Uit het scoreverloop blijkt dat tijdens de eerste 2 kwarten beide teams niet voor elkaar onder deden; het maximale puntenverschil was hier slechts 4 punten. Na de rust bij een stand van 36 tegen 33 in het voordeel van Driebergen, ging het spel van Blue Arrows beter lopen en kon de voorsprong van 3 punten uitgebouwd worden tot 12 punten aan het einde van het derde kwart (63-51). Naast het betere spel was er vanaf de rust ook een duidelijke tempoversnelling te zien bij de mannen in het blauw; Blue Arrows heeft opnieuw laten zien dat ze met hard werken en een betere structuur in de aanval de wedstrijd naar hun hand kunnen zetten. In het vierde en laatste kwart is deze voorsprong niet meer weggegeven. De wedstrijd is door Blue Arrows met 82 tegen 74 gewonnen, een prima resultaat. De volgende thuiswedstrijd van Blue Arrows H1 wordt gespeeld op 18 november om 15:45 in Hoenderdaal. Ze spelen dan tegen DAS uit Delft. De toegang is gratis.

CDN geeft Renswoude voetballes 6-1

DRIEBERGEN In een uitstekend gespeelde wedstrijd heeft CDN zijn tegenstander Renswoude op alle fronten afgetroefd. Met inzet en goed combinatiespel heeft CDN duidelijk laten zien dat ondanks de lage positie op de ranglijst het voor niemand onder hoeft te doen.

Het totale team heeft een uitstekende prestatie neer gezet maar daar in willen wij toch een naam noemen dat is Martin van Loon die zijn goede spel beloont zag in een Hatrick door 3 geweldige gave doelpunten.

CDN kwam goed uit de startblokken na de aftrap was het Alie Alkan  die direct de eerste kans kreeg maar jammerlijk faalde.Hierop gevolgd door een kans van Victor Hengeveld en Jefrey Veenendaal.

In de 12e min. scoorde Martijn van Loon zijn 1e treffer door een droge knal van rand 16 meter .De keeper van Renswoude  greep te laat in  maar het was 1-0.

Kans op kans volgde eigenlijk had het niet misstaan dat de uitslag toen al hoger had moeten zijn.Maar het duurde toch tot eind 1e helft zelfs in de blessure tijd dat de toeschouwers dachten 1-0 rust is toch prettig.Maar het was Bagdad Ajiach die uit een rommellege situatie 2-0 binnen tikte.RUST 2-0 dik verdiend.

Twee ongewijzigde teams gingen de tweede helft tegemoet.
Ook in de tweede helft begon CDN uitstekend wat ook direct een grote kans opleverde van Alie Alkan maar miste jammerlijk.

In de 57ste minuut werd de leeg gespeelde Bagdad Ajiach gewisseld voor de weer van een ernstige blessure terug kerende Martijn Haars.

In de 63e een goed lopende aanval van CDN een combinatie tussen Victor Hengeveld en Martijn van Loon welke door laatstgenoemde beheerst werd afgerond 3-0.

CDN bleef druk uitoefenen op het doel van Renswoude en in de 71e was het Victor Hengeveld die een fout van de keeper afstrafde 4-0.

Een paar minuten later een hoge voorzet van rechts op de aanstormde Martijn van Loon die geweldig diagonaal aanhaalde en schitterend afronde 5-0. Wat een weelde met uitstekend voetbal. En het was ook geweldig dat Martijn van Loon in de 80e min en applauswissel kreeg en gewiiseld werd door A1 Jun Daan van Amerongen.

Helaas moest men ook nog een tegentreffer incasseren daar een te zwaar gestrafte overtreding van Keeper Andre van Randwijk met een strafschop werd gestraft. Het werd 5-1 in de 85e min.En het was zijn korte inval beurd die in de slotfase werd beloond met een beheerste treffer in de laatste min. 6-1 door Daan van Amerongen.

Voor het publiek een zeer aantrekkelijke wedstrijd welke een vervolg kan krijgen AS Zaterdag 10 November de streek –derby  JONATHAN-CDN aanvang  14.30 terrein achter Slot Zeist.

Suzanne Lange verbetert 3 persoonlijke records

DRIEBERGEN  Tijdens de eerste limietwedstrijd van het seizoen in Amersfoort, heeft Suzanne Lange laten zien dat ze in vorm is. Op drie van de 4 afstanden wist ze haar persoonlijke beste tijden te verbeteren. Doordat zij een tijd van 27.78 wist te zwemmen op de 50 meter vrije slag, heeft ze zich, naast de 100 meter, ook op deze afstand geplaatst voor de Nationale Kampioenschappen korte baan.

vergroot foto

Sigrid Dogger kon op 50 meter vrij ook een nieuw PR noteren. Michelle Groot Hulze, pas 12 jaar doet het dit jaar ook weer goed. Ze liet zien dat ze haar vorm nog steeds heeft door op de 50 meter vlinderslag een nieuw PR te zwemmen.

De andere zwemmers konden nog geen nieuwe PR’s noteren. Het seizoen is, qua training, nog in de opbouwfase, waardoor er veel aandacht is voor conditie en nog niet zoveel voor snelheid. Bij iedereen verschilt de uitwerking van zo’n training zodat over 2 maanden misschien een andere zwemmer of zwemster de sterren van de hemel zwemt.

Aanstaande zaterdag is de tweede Heuvelrugwedstrijd van het seizoen weer in zwembad De Zwoer. Kom rustig eens de zwemmers en zwemsters van De Zwoer aanmoedigen.

Heuvelrugnieuws van maandag 5 november 2007

Horstlaan Driebergen: bladruimcampagne gestart
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 10:25 uur    temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

Cultuur op open dag AZC

LEERSUM  Op de open dag van het asielzoekerscentrum aan de Hoogstraat in Leersum was afgelopen weekend van alles te beleven. De bewoners en bezoekers konden ondermeer leren hoe je op een djembee moet spelen, er waren kraampjes met informatie en een lezing.

Lees verder op de website van De Kaap

Afscheid van een commandant

MAARN/ MAARSBERGEN  De brandweer neemt afscheid van hun postcommandant en collega brandweerman. Bewoners van Maarn en Maarsbergen zullen het moeten doen zonder branweermens Harm Stoel.

Lees verder op de website van De Kaap

Landelijke vrijwilligersdagen

DRIEBERGEN  Vrijwilligers van fractie en bestuur CDA-Utrechtse Heuvelrug, zijn druk in de weer geweest tijdens de vrijwilligersdagen op 2 en 3 november (MADD). Zij hebben de handen uit de mouw gestoken voor cliënten van Nassau-Odijckhof: helpen bij een gezellige zangbijeenkomst; in het Zonnehuis is een high-tea geserveerd: de cliënten daar werden geholpen bij het kiezen van heerlijke dingetjes voor bij de thee (of koffie); in Rehoboth is vooral gepraat met de bewoners, datzelfde geldt voor de bewoners van de Schermerij. Belangrijk onderwerp daar was ‘napraten’ over de herindeling : hoe staan we er nu als gemeente voor, waarom wordt de stoep niet schoongehouden, kan het niet wat veiliger voor mensen met een rollator, enz. Complimenten voor de gemeente waren er ook, onder meer : ongelijk liggende stoeptegels zijn na een klacht nog dezelfde dag goed gelegd.
Deze vrijwilligers hebben ook – voorzover nodig – de cliënten van en naar hun kamers gebracht. Over en weer zijn de bezoeken zeer gewaardeerd, voor de vrijwilligers waren het vooral wijze lessen : zien en meemaken hoe moeilijk voor sommige mensen het leven is. Dat is weer eens wat anders dan stukken lezen en besluiten nemen!

Politie en gemeente werken samen aan terugdringen van auto-inbraken

ZEIST  Op donderdag 8 november a.s. om 13.45 uur ontvouwt burgemeester Janssen samen met Wijkchef mw. E.W. Meier, het eerste grote spandoek in de strijd tegen auto-inbraken in de gemeente Zeist. Op dit spandoek staat een pakkende tekst om autobezitters te motiveren om geen waardevolle spullen achter te laten in hun auto. Daarmee worden auto-inbraken voorkomen.

In de periode januari tot en met oktober 2007 (10 maanden) werden in het district Binnensticht (Zeist, Bunnik en De Bilt) bij de politie 1.352 aangiften van auto-inbraak gedaan. Hiervan waren er 830 in de gemeente Zeist (Austerlitz 2, Bosch en Duin 20, Den Dolder 46, Huis ter Heide 4, Zeist 758). Met name in Nijenheim, Vollenhove en de Vogelwijk vinden veel auto-inbraken plaats
Ondanks het feit dat dit aantal aanzienlijk lager is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (2.304 aangiften in 2006), blijft het aantal auto-inbraken in de gemeente Zeist een punt van zorg.

Lichtspektakel bij lustrum Bergrace

RHENEN  Ondanks het feit dat er ook in april van dit jaar al een ‘By Night-race’ werd gehouden, stonden ook nu weer ruim 2100 lopers en loopsters aan de start en voorziet de door de Stichting Van Berg tot Bergrace gehanteerde formule duidelijk in een (lopers)-behoefte.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Heuvelrugnieuws van dinsdag 6 november 2007

Van Heemstrastraat 12a-12b Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:45 uur     temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straat

Brandweer Elst winnaar Valleiwedstrijden

ELST  De brandweersectie Rhenen hield afgelopen zaterdag de zogenaamde Valleiwedstrijden. Negen korpsen deden daaraan mee. De brandweersectie Elst behaalde een verdiende eerste plaats.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Sociaal Statuut Kerckebosch

ZEIST  Woensdag 7 november 2007 ondertekenen de bewonerscommissies Prinses Irenelaan en Prinses Margrietlaan en woningcorporatie De Seyster Veste het Sociaal Statuut Kerckebosch. De ondertekening van het Sociaal Statuut is een belangrijke mijlpaal in het project Kerckebosch in beweging en geeft de bewoners meer duidelijkheid over hun positie, de rechten en plichten als gevolg van de vernieuwing van hun wijk. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over de financiële vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten, terugkeergarantie, begeleiding van huurders, het informeren van huurders en het op peil houden van de leefbaarheid in de wijk.

Sociaal Statuut Kerckebosch
Het Sociaal Statuut Kerckebosch is opgesteld door de woningcorporatie De Seyster Veste in samenwerking met de bewonerscommissies van de Prinses Irenelaan en Prinses Margrietlaan en in afstemming met de gemeente Zeist. De commissies zijn bijgestaan door een adviseur van de Woonbond, die hen heeft geadviseerd en geassisteerd. Het Sociaal Statuut Kerckebosch geldt voor alle huurders van De Seyster Veste aan de Prinses Irenelaan en de Prinses Margrietlaan die een vast huurcontract hebben en van wie de woning wordt gesloopt.

Presentatie onderhandelingsresultaat
Op 26 september 2007 presenteerden de bewonerscommissies samen met De Seyster Veste het onderhandelingsresultaat Sociaal Statuut aan de bewoners van de Prinses Margrietlaan en de Prinses Irenelaan. Alle huurders hebben de laatste versie van het Sociaal Statuut thuis ontvangen. In de periode daarna konden bewoners nog reageren op het concept Sociaal Statuut. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het Statuut, zodat woensdag 7 november het Sociaal Statuut officieel kan worden ondertekend en daarmee wordt vastgesteld.

Kerckebosch in beweging
Kerckebosch wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie De Seyster Veste werken samen aan het levensloopbestendig maken van deze wijk. Nieuwe en verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 1250 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld. Om dit doel te realiseren worden 708 huurwoningen gesloopt. Het nieuwe Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor de terugkeer van de huidige bewoners, maar schept ook ruimte voor nieuwe bewoners. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2009 en is de vernieuwing in 2020 afgerond.

Presentatie Woonvisie SP Heuvelrug

DOORN  Op donderdag 8 november zal SP afdeling Heuvelrug haar Woonvisie openbaar maken. ’s Morgens vroeg zal middels een ludieke plakactie met pakkende teksten overal in de gemeente aandacht gevraagd worden voor het schrijnende gebrek aan sociale woningbouw. Even na 18.00 uur zal Hans Gloerich, een van de auteurs van de Woonvisie, het beleidsstuk aanbieden aan burgemeester Naafs bij de aanvang van de Begrotingsraad in het Cultuurhuis te Doorn.

Doornse Kaap in selectie ‘mooiste Nederlandse bergen’

DOORN  De bossen op de Utrechtse Heuvelrug liggen er nu zo’n dikke honderd jaar. Daarvoor was vrijwel de hele stuwwal bedekt met heide. Her en der vraten de schapen de heide helemaal kaal. Er ontstonden zandverstuivingen.

Lees verder op de website van De Kaap

Wint het Web de WereldBurgerBokaal?

RHENEN  Het Web van Rhenen draagt bij aan meer tolerantie in de samenleving, schrijft Gonny van den Maagdenberg in haar aanmelding van dit project voor de WereldBurgerBokaal. En ook al doen er alleen maar vrouwen mee aan dit project, het Web verbroedert. Want vrouwen van allerlei afkomst, van allerlei leeftijd en met allerlei achtergrond werken samen aan een groot borduurproject Het Web van Rhenen.

Het is vooral een vrouwenontmoetingsproject: een ochtend per week komen vrouwen in Achterberg, Elst en Rhenen bij elkaar om samen te borduren aan een groot wandkleed. Het ontwerp ervan is gemaakt door een kunstenares, maar iedere deelneemster levert er geïnspireerd door eigen achtergrond en cultuur haar bijdrage aan.

Het borduurproject is opgezet naar voorbeeld van soortgelijke projecten in Wijk bij Duurstede en Delft. En het levert prachtige resultaten op: een kunstwerk van naaldvaardigheid maar even zo een kunstwerk van kennismaken, ontmoeten en uitwisselen. Als je een half jaar lang samen werkt, groeit er verbondenheid.

Gedurende de hele periode dat de vrouwen met elkaar aan het Web van Rhenen werken, wordt er een beeldverslag van gemaakt. Uiteindelijk vindt in mei de presentatie van het kunstwerk plaats en daarbij kan iedereen aan de hand van het beeldmateriaal ook bekijken hoe in een half jaar tijd uit niks een Web van Rhenen tot stand kwam. In een boekje wordt alles vastgelegd.

Inspiratie op winterfair de Weistaar

MAARSBERGEN  Voor de achtste keer vindt in kaasboerderij De Weistaar de winterfair plaats. Deze keer met het thema “Tableau vivant” : levend schilderij. Eerdere jaren trok deze bijzondere fair al duizenden bezoekers.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 7 november 2007

Lange Dreef Driebergen: Plaatsing ondergrondse afvalcontainers
foto: © Renk Knol
tijd: 10:55 uur     temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Mogelijk kindermisbruik in Overberg

OVERBERG  Het Openbaar Ministerie in Utrecht is een vooronderzoek begonnen naar mogelijk kindermisbruik in het dorpje Overberg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van RTV Utrecht


Mensen mensen trek nooit al te snel je conclusie !!!
Marcel (volledige naam bekend bij redactie), 7-11-2007

Recycle art by Thart

DOORN  Sinds september 2007 wordt in Atelier ART33 elke derde zondag van de maand een mini-expositie gehouden. De expositie van november wordt verzorgd door de Driebergse kunstenaar Ernst-Jan ter Hoeve onder de titel: ‘Recycle art by Thart’.

Deze naam is ontstaan doordat in deze kunstwerken veel gebruik gemaakt wordt van afvalmaterialen, oude resten acryl, autolak & kunststof. Deze afvalmaterialen zorgen ervoor dat het de fantasie en de verbeelding raakt van de mensen.

Pas in de afgelopen 6 jaar is Ernst-Jan zich gaan bezig houden met deze techniek. De inspiratie die hij de afgelopen 6 jaar heeft opgedaan heeft hij vervolgens op doek gezet.

In de jaren daarvoor hield hij zich bezig met diverse verftechnieken denk bv. aan airbrush en kleding beschilderingen. Doordat hij hier niet goed zijn fantasieën in kwijt kon, is hij uiteindelijk overgestapt op het gebruik oude afvalmaterialen.

De meeste schilderijen zijn te koop. De expositie is open donderdag 15 november van 10 tot 13 uur, zaterdag 17 november en zondag 18 november van 12 tot 17 uur. De toegang is vrij.

ART33 is gevestigd in een voormalige stoffeerderwerkplaats aan de kampweg nr. 33 in Doorn. Deze werkplaats die dateert uit begin 1900 is het afgelopen jaar verbouwd tot een kunstenaarsatelier annex expositie ruimte.

Bij de verbouwing zijn authentieke elementen van de oude stoffeerderij zoveel mogelijk gespaard. Zo zijn de oude ramen, de balken lagen en de oude wagendeuren met sluitwerk gehandhaafd.

In deze omgeving werken sinds een half jaar verschillende kunstenaars.

Tevens is hier elke donderdagochtend tijdens de markt een koffie-inloop waar onder het genot van een kopje koffie (of thee) kennis gemaakt kan worden met de mogelijkheden van ART33.

Candia’66 op valreep naast VVA’71

RHENEN  De beladen derby tussen de buren uit Achterberg en Rhenen is onbeslist gebleven. De ploegen werden met toeters, gezang en vuurwerk begroet door ongeveer vijfhonderd toeschouwers. Gebroederlijk werden de punten verdeeld, met 1-1 als resultaat.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Koetshuis Kasteel heropend

AMERONGEN  Met 3 verschillende kamermuziek-concerten vierde Het Koetshuis ( kasteel Amerongen) op 3, 5, en 7 november haar geslaagde restauratie en heropening. Liefhebbers en genodigden kwamen vol verwachting de geliefde zaal bezoeken.

Lees verder op de website van De Kaap

Tepe klooster in NOS journaal

door Hugo de Jong
DRIEBERGEN Op dinsdag 6 november werden er op de Rijsenburgselaan bij het Tepe klooster TV-opnames gemaakt voor het NOS journaal. ’s Avonds kon men in het NOS journaal mooie beelden van het Tepe klooster zien.

vergroot foto

De opnames in Driebergen waren onderdeel van een  verslag over een groot onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat aantoont dat de gehandicaptenzorg in Nederland ernstig tekort schiet. De aanleiding voor het inspectieonderzoek waren de misstanden van een paar jaar geleden in het Tepeklooster in Driebergen.

Dominee Overberg geschorst

OVERBERG  De in opspraak geraakte dominee in Overberg blijkt voor enkele maanden te zijn geschorst. Hij is betrokken bij een onderzoek naar onzedelijk gedrag.

Lees verder op de website van De Kaap


En weer zo’n ‘bible-belt-gevalletje’, alwaar de hormonen sterker bleken dan de hand van God; de hypocrisie is bedekt met slechts een dun laagje vernis.
Hans Hermans, 7 november 2007

Er is sprake van een onderzoek naar, zoals dat op de gemeentelijke website wordt genoemd, een geval van grensoverschrijdend gedrag van een man die verbonden is aan de Hervormde Wijkgemeente Overberg. Lopende het onderzoek lijkt het mij voorbarig nu al te stellen dat er sprake is van onzedelijk gedrag of strafbare feiten.
Renk Knol, 7-11-2007

Groot gelijk Renk, daarom heb ik die termen ook niet gebezigd; maar waar rook is, is (helle)vuur.
Hans Hermans, 7 november 2007 Beste Hans, de woorden gebruik je niet, maar de intentie wel. Los van het feit of hier wel of niet sprake is van een misdrijf, wordt op deze manier het vonnis al uitgesproken. Het niet zeggen maar wel bedoelen is nog erger dan het gewoon direct zeggen. Als er ‘A’ gezegd wordt moet er ook ‘B’ worden gezegd. Verschuilen achter politiek correct taalgebruik kan je dan beter aan anderen overlaten.
Groet Jan Dogger, 7-11-2007

Na Mooooi ook Lekkker bij Aurora

DRIEBERGEN Harmonie Aurora beleefde onder de titel “Moooi “ zaterdag een sfeervolle avond in het eigen Muziekcentrum. Alle plekken waren bezet door vrienden, familieleden, buren en muziekkenners. Het werd een gevarieerde avond met muziek en informatie voor de bezoekers.

De volgende grote actie staat voor Driebergen/Rijsenburg op stapel . De traditionele banketletteractie. Voor Aurora van groot belang en de leden zullen particulieren en bedrijven benaderen om hun bestellen de komende weken te plaatsen. In de dagen voor St. Nicolaas worden de letters weer thuis afgeleverd. Er is een keuze uit de  roomboteramandelstaaf en de saucijzenstaaf, deze kosten  3,50 euro. U kunt ook een grote banketletter of saucijzenletter bestellen, deze kosten 6,50 euro. Natuurlijk de bekende kwaliteit, o.a.door slagerij van Dorp. Bestellen bij J. Aben 0343 512426 of M. Breij 0343 514206.

Boek voor 103-jarige weduwe burgemeester

RHENEN  Ellen Vlak en Willem van Ommeren overhandigden maandag namens de jubileumcommissie van de Historische Vereniging aan de oudste inwoner van Rhenen te weten de 103-jarige Jonkvrouw J.M.A. Bosch van Rosenthal-den Tex een exemplaar van het jubileumboek ‘Tegen de Helling van de Heuvelrug’.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Weerstand in Doorn tegen verblindende straatlantaarns

DOORN  Bewoners in het Ludenkwartier van Doorn zijn het zat nog steeds met verblindende en in de woning schijnende straatverlichting in hun wijk opgescheept te zitten.

Lees verder op de website van het AD/UN

Simultaanschaker zoekt tegenstanders

RHENEN  De Rhenense Schaakvereniging is zaterdag 10 november in de bibliotheek van Rhenen aanwezig. Zij geven deze ochtend een demonstratie snelschaken. Maar ook zal er om 11.00 uur simultaan geschaakt gaan worden.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Inwoners: hetze tegen predikant

OVERBERG  Veel inwoners van Overberg reageren vol ongeloof op het onderzoek naar onzedelijk gedrag van hun hervormde predikant. Ze kunnen zich niet voorstellen dat de man te ver is gegaan en zeggen dat er sprake is van een hetze.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Elma Smeets terug van huizen bouwen

LEERSUM  De sponsoractie van Elma Smeets en eethuis Touché om geld bijeen te brengen voor een bouwproject in India is een groot succes geworden.

Lees verder op de website van De Kaap

Eis twee jaar celstraf voor seksueel misbruik

MAARN  Wegens seksueel misbruik van zijn toen 15-jarige nichtje, hoorde een 43-jarige Maarnaar dinsdag bij de Utrechtse rechtbank twee jaar celstraf tegen zich eisen, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 8 november 2007

Hoofdstraat 135 Driebergen: Villa Nuova
foto: © Renk Knol
tijd: 10:20 uur     temperatuur: 12 °C

meer foto’s van deze straat

Korfbal: Roseboom in atletencommissie IKF

DRIEBERGEN  Jos Roseboom is gekozen in de eerste atletencommissie van de Internationale Korfbalfederatie (IKF). De commissie zal de IKF gaan adviseren over zaken die topspelers aan gaan.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Rhenenaar (18) moet cel in

RHENEN  Wegens poging tot verkrachting en aanranding is een 18-jarige jongen uit Rhenen dinsdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Verkeerscontrole

DOORN  Op woensdagochtend en -middag werd een grote verkeerscontrole gehouden op de Langbroekerweg. Aan deze controle werkte naast de politie ook de belastingsdienst, douane, de ANWB en KMAR mee.

In totaal werden 57 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende overtredingen. Door de belastingdienst werden 2438 voertuigen nagetrokken. Drie bekeuringen werden uitgeschreven voor het onterecht rijden met een handelaarkenteken. Bij de afdeling inning van de belastingdienst waren acht hits. In totaal werd er bij verschillende betrokkenen 7810 euro aan openstaande vorderingen getraceerd. Hier werd 1338 euro ter plaatse betaald. Zes personen konden niet direct betalen en hun voertuig werd ingenomen.

,,Jochie, is dat niets voor jou?”

MAARN / MAARSBERGEN  Met het afscheid van Henk van de Heuvel en Bert van Kooten als brandweerman mist het korps 60 jaar ervaring. Twee rasbrandweerlieden van het ‘eerste uur’ met eigen kwaliteiten, stopten om verschillende reden.

Lees verder op de website van De Kaap

Aftrap campagne tegen auto-inbraken

ZEIST Vandaag hebben burgemeester Koos Janssen en wijkchef Elise Meier het spandoek gepresenteerd als aftrap van de campagne tegen auto-inbraken in de gemeente Zeist.  De campagne bestaat onder andere uit spandoeken met de tekst ‘Wie haalt straks uw auto leeg? Doe het zelf en laat het niet aan anderen over.’

 vergroot foto

Lezing over klimaatverandering en Utrechts natuurbeheer

ZEIST  Op donderdag 15 november houdt Chris Bakker, medewerker planvorming bij Stichting Het Utrechts Landschap, een lezing over de gevolgen van klimaatverandering in onze omgeving. De lezing vindt plaats bij NMC Zeist, Nic. Beetslaan 2 in Zeist, aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.

Klimaatverandering leek iets van de toekomst en van andere delen van de wereld. Het begint ons op te vallen dat de laatste echte winter al lang geleden is en dat de weermannen en vrouwen record op record melden. Maar, wat kun je er van zien in de eigen achtertuin? Heeft de natuur in Utrecht een probleem?

We zien planten eerder in bloei komen. Het groeiseizoen duurt steeds langer. Het ontbreken van strenge winters maakt Nederland aantrekkelijk voor planten en dieren uit Midden-Europa. Daar zitten veel mooie soorten bij, maar ook parasieten, die ziekten van planten en mensen veroorzaken.

Vooral versnipperde ecosystemen zijn kwetsbaar. Met name natte natuur (o.a. vennen, natte schraallanden, beken en beekdalbossen en moerassen) loopt de grootste risico’s.
Vogels en zoogdieren kunnen redelijk grote afstanden afleggen, als hun leefgebieden maar niet te versnipperd zijn, of door barrières van elkaar zijn gescheiden. Vooral planten, dagvlinders, amfibieën, reptielen, sprinkhanen en krekels kunnen voor een deel het tempo van klimaatverandering wellicht niet bijhouden.

Planten en dieren waarvoor Nederland aan de zuidelijke grens van het verspreidingsgebied ligt, bevinden zich in de gevarenzone. Soorten uit zuidelijker streken zullen naar ons land oprukken, maar dit zijn allemaal soorten met een groot verbreidingsvermogen.

Chris Bakker maakt de balans op voor de Utrechtse natuur en geeft aan welke uitdagingen de klimaatveranderingen aan een natuurbeheerder stelt.

Deze lezing is de vijfde en tevens laatste lezing uit een reeks over klimaatverandering en biodiversiteit in onze omgeving, die dit jaar georganiseerd worden door IVN, KNNV, SMZ en het NMC Zeist. Rode draad van de lezingen vormt de klimaatverandering en de invloed ervan op de biodiversiteit. Het is een nieuw initiatief om te komen tot meer samenwerking en afstemming tussen de verschillende natuur- en milieuorganisaties in Zeist en omstreken.

In Heuvelrug mag thuishulp geen ZZP-er zijn

DOORN  Ongeveer tachtig mensen in gemeente Utrechtse Heuvelrug die gebruik maken van de huishoudelijke hulp van bemiddelingsbureau Een op een dreigen hun thuishulp kwijt te raken.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van vrijdag 9 november 2007

Weth Teselinglaan 41-57 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 8:35 uur     temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Burgemeester Janssen en wethouder Berkhout overhandigen motie

ZEIST Op dinsdag 6 november hebben alle 9 politieke partijen in Zeist een motie ingediend inzake de toekomstige inrichting van de Vliegbasis Soesterberg. Deze motie is raadsbreed aangenomen.
De gemeenteraad neemt daarmee het advies van het Urban Land Institute (ULI) – op 27 september 2007 uitgebracht – over. Het ULI adviseert de gemeenten Soest, Zeist en de provincie Utrecht de komst van een landelijk militair museum aan te grijpen om de vliegbasis om te toveren tot een natuurpark met mogelijkheden voor recreatie met nationale uitstraling. Er is bij het advies van het ULI geen ruimte voor woningbouw binnen de huidige grenzen van de vliegbasis. Dit advies is voor de gemeenteraad de belangrijkste leidraad voor de verdere planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg. De gemeenteraad geeft hiermee duidelijk haar wens te kennen over de toekomstige inrichting van de vliegbasis en hoopt dat de gemeente Soest en de provincie Utrecht hierin mee gaan.

Op vrijdag 9 november om 9.15 uur overhandigen burgemeester J.J.L.M. Janssen en portefeuillehouder C.M.W. Berkhout, op het provinciehuis, de motie aan de commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht de heer R.C. Robbertsen, als voorzitter van het bestuurlijk platform Hart van de Heuvelrug.

De motie zal daarna om 11.00 uur persoonlijk aan burgemeester Noordergraaf en portefeuillehouder Middelkoop van de gemeente Soest worden aangeboden.

Bloedspoor

DRIEBERGEN  Gisteravond rond zeven uur kreeg de politie de melding van een bewoner van een appartementencomplex aan de Janshof dat hij een bloedspoor in de gezamenlijke gang had aangetroffen. Agenten gingen ter plaatse en stelden een onderzoek in.

Het bloedspoor leidde naar een appartement en de agenten belden daar aan. In het appartement bevonden zich een man uit Driebergen en zijn vriendin uit dezelfde woonplaats. De man had een wond aan zijn hand. Zij verklaarden dat zij onenigheid hadden gehad, waarna de man zich af had gereageerd door tegen een aquarium te slaan. Dat ging iets te fanatiek: hij sloeg door het glas heen en verwondde zijn hand. Daarna was hij enige keren op en neer geijsbeerd over de gezamenlijke gang, met het bloedspoor tot gevolg. De agenten hebben de Drieberger dringend geadviseerd naar het ziekenhuis te gaan om de wond te laten behandelen.

Wat later kreeg de politie van een andere bewoner van het appartementencomplex een melding. Hij had hetzelfde bloedspoor aangetroffen en vertrouwde het niet. De agenten hebben hem uitgelegd wat er was gebeurd.

Frontale aanrijding

LEERSUM  Donderdagavond 8 november om 22.10 uur botsten op een rotonde aan de Maarsbergseweg een 36-jarige automobiliste uit Leersum en een 42-jarige automobilist uit Veenendaal door nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar. Beiden raakten gewond en werden per ambulance naar het UMC in Utrecht gebracht. Door de Verkeerspolitie Utrecht wordt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval ingesteld.

Wethouder overleeft motie van wantrouwen

DOORN  Wethouder Emmy van Wijngaarden heeft donderdagavond 8 november een motie van wantrouwen overleefd die de SP tegen haar had ingediend. Groen Links en de PvdA steunden de motie waarin het vertrouwen in de wethouder werd opgezegd.

Lees verder op de website van De Kaap


Jammer! We hebben nog steeds teveel wethouders in onze gemeente; dit was de gelegenheid bij uitstek om er eentje te lozen.
Hans Hermans, 9 november 2007

Apotheek wil naar Allemanswaard

AMERONGEN  Nadat de laatste weken de huisartsen en vervolgens de woningbouwvereniging hun mening hebben gegeven over de in hun ogen beste locatie voor het gezondheidscentrum in Amerongen is nu de apotheek Amerongen-Elst aan zet.

Lees verder op de website van De Kaap

Fietsster gewond

DRIEBERGEN  Donderdagochtend 8 november fietste een 32-jarige vrouw over de rotonde aan de Rijsenburgselaan. Uit de richting van het Kerkplein reed een 79-jarige automobiliste uit dezelfde woonplaats over de Rijsenburgselaan de rotonde op. Daarbij verleende zij geen voorrang aan de fietsster, met een aanrijding tot gevolg. De 32-jarige vrouw is met een gebroken pols per ambulance naar het ziekenhuis in Zeist gebracht.

Driebergse op Internationale Wiskunde Olympiade

DRIEBERGEN  Eileen Knook uit Driebergen vertegenwoordigt Nederland volgend jaar bij de Internationale Wiskunde Olympiade in Spanje. Ze eindige dit jaar als eerste vrouw in de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Ze werd vierde.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Marius Guichelaar verricht aftrap project Leefstijl plus

RHENEN  Wethouder Marius Guichelaar verrichte donderdagmorgen de aftrap van het project Leefstijl plus. Op het parkeerterrein voor de Albert Heijn in het centrum van Rhenen stond een Wateetenbeweegikbus.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Heuvelrugnieuws van zaterdag 10 november 2007

Timmerijgang Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.55 uur  temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

Verkoop Onder Voorwaarden sociale koopwoningen in Amerongen, Leersum en Maarn

AMERONGEN  Doorstroming, het is een sleutelwoord in de hele woningbouwsector, omdat het bijvoorbeeld starters en andere woningzoekenden meer kansen biedt op de woningmarkt. Corporaties zijn al jaren bezig met het zoeken naar oplossingen om de doorstroming te verbeteren.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 11 november 2007

Buntlaan 85-87 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 15:10 uur     temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

Job van Hal sportman in hart en nieren

DOORN  Job van Hal, Job, sportambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug – en daarvoor ruim 25 jaar in de voormalige gemeente Doorn- werd 10 november 60 jaar.

Lees verder op de website van De Kaap

Explosieven aangetroffen

AMERONGEN  Op vrijdag 9 november is naar aanleiding van een melding van een recreant en op aanwijzing van een boswachter, een hoeveelheid geïmproviseerde explosieven aangetroffen in het bos achter de Veenseweg.

Op de plek zelf was waarschijnlijk geëxperimenteerd met de explosieven, aangezien een aantal bomen uit de grond was geblazen. Het bosperceel werd een aantal uur afgezet zodat de Explosieven Opruimingsdienst en Forensische Opsporing onderzoek konden doen. Na dit onderzoek zijn de explosieven ter plaatse vernietigd. Verder onderzoek moet nog uitwijzen hoe en wanneer het materiaal in het bos terecht is gekomen.

Stichting VluchtelingKinderen Nederland krijgt bus van sponsors

DOORN  Al lange tijd werd er gezocht naar een mogelijkheid om asielzoekers vanuit het Asielzoekerscentrum in Leersum behoorlijk openbaar vervoer aan te bieden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft al enkele malen overleg gevoerd met Connexxion om lijnbussen een paar keer per dag langs het AZC te laten rijden, maar dit overleg heeft niet geleid tot een oplossing.

Lees verder op de website van De Kaap

Blue Arrows Peugeot van der Mispel kampioen

DRIEBERGEN  Afgelopen Zaterdag 10 november moesten de dames van Blue Arrows Peugeot van der Mispel tegen de nummer 2 in de competitie, de Green Eagles. De Dames reisden af naar Maassluis voor de wedstrijd.

Het eerste kwart werd gewonnen met 11-18, mede door de goed benutte vrije worpen van de Dames van Blue Arrows Peugeot van der Mispel. In het tweede kwart werd er veel onnodig balverlies geleden bij de dames, waardoor de tegenstander dichterbij kwam.

Het tweede kwart eindigde in 34-36. Na de rust bleef het spannend. De dames van Blue Arrows Peugeot van de Mispel konden geen afstand nemen. In het derde kwart werd de stand 47-50.

Er werd hard gewerkt in de laatste periode van de wedstrijd om de voorsprong te behouden. Een paar keer kon Green Eagles langszij komen. Gelukkig hebben de dames van Peugeot van der Mispel de wedstrijd gewonnen met 58-61. Door deze winst zijn de dames n

iet meer in te halen in de competitie. Zij hebben het kampioenschap gehaald!! Doel van de dames Blue Arrows van der Mispel is nu ongeslagen kampioen te worden in december.

Scores waren van Douwina v.d. Peppel 13, Annelies Roelen 10, Simone Thuis en Karina Tolsma 9, Hetty Booijink en Ellen Kelly 7, Marielle Kats 3, Annemiek van Ginkel 2 en Sanne de Steenwinkel 1.

Tasjesroof

LEERSUM  Op zaterdag 10 november rond 18.00 uur is een 68-jarige inwoonster van Leersum beroofd van haar handtas en paraplu. Het slachtoffer liep op de Scherpenzeelseweg, toen een tengere jongen met een bivakmuts naar haar toe rende. Met een schreeuw greep hij met beide armen de paraplu en de tas van de vrouw. Vervolgens rende hij er met de buit vandoor richting het oude postkantoor. Het slachtoffer deed kort daarop aangifte. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Vernieling

ZEIST  Op zaterdagavond 10 november rond 23.15 uur heeft de politie een 15-jarige jongen uit Zeist aangehouden nadat hij zich had misdragen bij een feest op een hockeyvereniging aan de Koeburgweg.

De jongen en zijn vriend werden niet toegelaten op het feest. Hierop hebben zij de portiers beledigd en met fietsen gegooid. Eén van de medewerkers van de vereniging hield hierna de 15-jarige Zeistenaar vast. De gearriveerde politie heeft de jonge vandaal aangehouden. Zijn ouders gingen akkoord met een mogelijke Halt straf.

Heuvelrugnieuws van maandag 12 november 2007

Welgelegenlaan Driebergen: sprengenactie
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 10:10 uur    temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

Veel te veel en eigenwijs

RHENEN  Rond 02.25 uur in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 november werd een 30-jarige automobilist uit Maurik op de Majoor Landzaatweg gecontroleerd. Hij bleek veel te veel te hebben gedronken en werd aangehouden. Bij de ademanalyse in het politiebureau blies hij 790 ug/l, meer dan 3,5 keer het wettelijke maximum van 220 ug/l. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt, zijn rijbewijs werd ingevorderd en hij kreeg een rijverbod van negen uur. Hij werd om 03.45 uur heengezonden.

Rond 08.30 uur zag een agent de Maurikker over de Lijnweg rijden. Dit terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd en het rijverbod nog van kracht was. De Maurikker werd weer aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Bij de ademanalyse in het politiebureau blies de verdachte 310 ug/l.

Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs, in strijd met een rijverbod en onder invloed van alcohol. Zijn auto werd in beslag genomen.

Dalto verliest van SVM

DRIEBERGEN  Na het verlies van vorige week tegen TOV, mochten de Daltons zich deze week tegen het laag geklasseerde SVM revancheren. Een stevig herziene versie van het elftal dat vorige week aantrad mocht zich bewijzen. Helaas lukte dit maar mondjesmaat. Werklust was er wel, maar dit was niet genoeg om de lepe mannen van SVM tegen te houden. Dalto–SVM, 1-3.

Al vrij snel na de aanvang van de wedstrijd, die ruim een half uur vertraagd was doordat er een andere arbiter moest komen, was duidelijk dat SVM niet naar Driebergen was gekomen om vol op de aanval te spelen. De twee vernuftige spitsen van SVM waren als enigen betrokken bij aanvallen van de bezoekers. Dalto viel veel aan, maar steeds zonder succes. Enkele mooie kansen werden gecreëerd, maar helaas wisten de Daltons niet te scoren. Na 20 minuten was het SVM dat het net achter de verder wederom goed keepende Cremers wel wist te vinden. Een snelle counter werd afgerond met een dito goal, waardoor SVM zich nog meer op de counter kon richten. Het veranderde weinig aan het spelbeeld, dat ook in de tweede helft een sterker, aanvallender Dalto en een verdedigend SVM liet zien. Kort na de 1-1, was het toch weer SVM dat tegen wist te scoren. Deze 2-1 voorsprong werd uiteindelijk nog uitgebouwd naar een 3-1 eindstand.

Het enige positieve deze middag, naast de werklust van de Daltons, was de terugkeer van verloren zoon Bob van Giessen, die van Basten een nieuwe optie heeft gegeven voor het invullen van de altijd lastige linksback-positie. Met een beetje geluk speelt van Giessen volgende week weer, reden genoeg dus om het stadion weer eens op te zoeken.

Opstelling Dalto: Cremers, P. Schenkels (Larcoubi), El Haddachi, Khalota, Visser (Bannouh), van Giessen, Van Tuil, Aarab, El Khatib, Kooi, Loukili (Veldhuijzen)

Luxe ontbijt voor cliënten Bartiméus Doorn

DOORN  Op donderdag 15 november is de Nationale Verwenzorgdag. Op deze dag wil Bartiméus haar cliënten van Bartiméus in Doorn en hun begeleiders verwennen met een luxe ontbijt. Het ontbijt wordt gesponsord door Albert Heijn uit Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

BVH vraagt Rekenkamer om onderzoek dekkingsplan De Binder

DRIEBERGEN  De fractie van Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH) in de gemeenraad wil dat de Rekenkamer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een onderzoek instelt naar het dekkingsplan voor het cultuur- en sportcentrum De Binder in Leersum.

In de programmabegroting 2008 – 2011 van de gemeente staat dat de investering voor De Binder niet volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is gedekt.

De fractie van BVH schrijft aan de Rekenkamer dit ‘uitermate vreemd te vinden’. Zij noemt het dan ook een goede zaak als de Rekenkamer naar deze ‘vreemde gang van zaken’ een onderzoek instelt. BVH wil weten of er doelbewust is afgeweken van de provinciale richtlijnen over gemeentelijke begrotingen en wie daar dan toestemming voor heeft gegeven. Ook is BVH er nieuwsgierig naar waarom de provincie het besluit over het dekkingsplan dat in strijd is met de provinciale voorschriften kennelijk heeft goed gevonden.

Uilenburcht zet rode neus voor het goede doel

DRIEBERGEN  Afgelopen vrijdag hebben de groepen 6/7, 7, 8A en 8B van basisschool De Uilenburcht uit Driebergen meegedaan aan een actie voor de Cliniclowns. Zo veel mogelijk kinderen uit de bovenbouw moesten om elf minuten over 11 een rode neus opzetten. Hiermee lieten de kinderen, juffen en meesters zien dat zij mee leven met zieke kinderen en dat zij de Cliniclowns steunen.

vergroot foto

Tijdens de uitzending van het SchoolTV-Weekjournaal werd er aandacht aan besteed. In heel Nederland konden leerlingen uit de bovenbouw meedoen aan de actie. Doel was om een nieuw record te vestigen voor het Guinness Book of Records.

Om 11.11 uur hadden 93 kinderen en zes juffen en meesters een rode neus op. Landelijk worden momenteel alle rode neuzen geteld. Afgelopen zondag stond de teller op ruim 132.000 rode neuzen. Of het genoeg is voor een nieuw record, is nog even afwachten. Dat wordt binnen een paar weken bekend.

Explosieven in bos waren pijpbommen

AMERONGEN  De explosieven die vrijdag in de bossen bij Amerongen zijn gevonden, blijken pijpbommen te zijn geweest. Dit zijn bommen die vrij eenvoudig in elkaar te zetten zijn, maar dodelijk kunnen zijn.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van dinsdag 13 november 2007

Buntlaan 90 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9:10 uur     temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Presentatie Vogelsroutes in & om Zeist

ZEIST  Op dinsdag 20 november wordt het eerste exemplaar van de gids ‘Vogelroutes in & om Zeist’ aangeboden aan burgemeester Janssen van Zeist. De gids is gemaakt door een groep enthousiaste natuur- en vogelliefhebbers, die vanaf begin dit jaar met veel plezier en inzet aan de gids hebben gewerkt.

vergroot foto

Het project is gesteund door Hotel Theater Figi, die ook gastheer is voor de presentatie. De gids wordt vanaf 21 november op diverse verkooppunten in de regio aangeboden.

‘Vogelroutes in & om Zeist’ bevat 4 wandelroutes en 4 fietsroutes, op 120 full-color pagina’s. Elke route is voorzien van een beschrijving van de vogels die langs de route voorkomen, maar er wordt ook aandacht besteed aan andere natuurelementen, en aan landschap en cultuurhistorische aspecten. Bij elke route worden fraaie vogelfoto’s en landschapsfoto’s getoond en is een routekaart toegevoegd. Als extra zijn themahoofdstukken over Roofvogels en over Libellen en Juffers opgenomen.

De routes variëren sterk in afstand. Zo is er een stadswandeling door Zeist van nog geen 4 kilometer, een wandeling door Heidestein van 7 km, een fietsroute in Zeist-west: onder andere naar landgoed Oostbroek en Niënhof, 18 km. Dan zijn er nog fietsroutes over de Uithof en langs Fort Rhijnauwen, langs de Heuvelrug en Langbroekerwetering en naar de bossen rond Austerlitz en de piramide. En tot slot een wandeling bij De Bilt (Beerschoten / Houdringe) en één langs Wallenbrug en de Krakeling. De Vogelroute-gids heeft handzaam formaat (voor in de jaszak of boekzak) en is gebonden in een wire-O spiraal. Daardoor kun je de pagina omslaan naar het punt in de route waar je je op dat moment bevindt.

De redactie van 9 personen is in februari gestart met dit project. Tijdens redactievergaderingen werden de routes gepland en de opzet van de gids bepaald. Vervolgens ging men aan de slag met het beschrijven van de routes. Deels achter de PC, maar er worden ook heel wat uurtjes buiten doorgebracht. Toen de teksten in ruwe vorm gereed waren hebben anderen de routebeschrijvingen gecontroleerd. Ook zijn veel van de foto’s door de redactieleden gemaakt. Een professionele kartograaf heeft vervolgens de routekaarten gemaakt. Nadat alles nogmaals op juistheid en volledigheid was gecontroleerd is alles naar de vormgever en drukker gezonden.

De gids in een vervolg op de vorig jaar uitgebrachte ‘Vogelroutes in & om Houten’, die in Houten met veel enthousiasme is ontvangen. De eerste druk was al in 5 maanden uitverkocht! Met name rond Sinterklaas en Kerst is de gids massaal als cadeau aangekocht/geschonken. De Zeister gids is onder andere te koop bij tuincentrum Abbing, en verschillende boekwinkels en fietsenwinkels.

Ouderen de dupe oplichters

DOORN DRIEBERGEN MAARN  In de afgelopen maanden zijn inwoners van Doorn, Driebergen-Rijsenburg en Maarn slachtoffer geworden van oplichting. Hierbij hebben daders op gewiekste wijze grote bedragen geld van hun slachtoffers afhandig gemaakt. De politie wil de daders oppakken.

Lees verder op de website van De Kaap


Reeds eerder schreef ik hier dat het eigenlijk geen oplichting meer betreft. Er wordt al zolang en zo enorm veel aandacht aan deze praktijken besteed, dat er meer sprake is van zeer domme naïviteit, misschien zelfs wel van ‘eigen schuld’, dan van oplichting. En laat die mensen zich niet achter hun leeftijd verschuilen, want ze waren allen nog jong(er) toen er al werd gewaarschuwd dat je nimmer je pincode aan anderen moet geven, al zijn de ‘ontfutselverhalen’ nog zo mooi.
Hans Hermans, 13 november 2007

Het is zeker naief van sommige mensen. Laten we echter niet vergeten dat het vaak om oudere mensen gaat, die nog in een tijd hebben geleefd waarin je mensen nog kon vertrouwen. Ik vind het echter niet juist om te spreken van eigen schuld.  Het is en blijft gewoon oplichting ofwel met behulp van leugens en bedrog mensen geld aftroggelen. Je zult zien dat het in dit geval vaak ook nog om mensen gaat die niet zoveel geld hebben.
Jan-Koert Lange, 13-11-2007

Getuigenoproep: zware mishandeling in Rhenen

RHENEN In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober heeft rond 3.00 uur een forse mishandeling aan de Herenstraat plaatsgevonden. Bij een ruzie tussen negen jongeren uit Rhenen en een groep vermoedelijk uit de Betuwe, raakte een nog onbekende man zwaar gewond aan zijn hoofd.

Het bewuste slachtoffer is volgens getuigen enige tijd buiten bewustzijn geweest en is na de mishandeling met hulp van nog onbekenden weggegaan.

Signalementen
“oudere man”: blank, ongeveer 45 jaar oud, lengte ongeveer 1.80 meter, snor, kort donker haar (stekels). Hij was gekleed in een trainingspak met daarover heen een lange sportjas, vermoedelijk in de kleur blauw;

Slachtoffer: blank, ongeveer 20-22 jaar, ongeveer 1.80 meter, tenger postuur en blond haar met lange stekels, schuin naar voren gedragen

De politie verzoekt eventuele getuigen contact op te nemen via 0900-8844 (lokaal tarief). Kent u de dader van een strafbaar feit, maar kent de dader u ook, dan kunt u zonodig gebruikmaken van de tiplijn “meld misdaad anoniem” (0800-7000).

Vechtpartij

ZEIST  Gisteravond kreeg de politie rond negen uur verscheidene 112-meldingen over een vechtpartij tussen meerdere personen op de Steynlaan. De politie ging er met enkele eenheden heen, maar bij de komst van de agenten was de rust teruggekeerd. Ter plaatse troffen agenten in één auto vier mannen uit Soesterberg aan: twee van 18 jaar en twee van 21 jaar oud. Op straat stond een 20-jarige man eveneens uit Soesterberg. De ruzie zou zich tussen de vier mannen en de 20-jarige man hebben afgespeeld. Geen van de betrokkenen wenste te vertellen wat er was gebeurd en geen van hen wilde aangifte doen.
Eén van de inzittenden van de auto, een 18-jarige Soesterberger, kon zich niet legitimeren en werd aangehouden. Hij werd naar het politiebureau overgebracht en kreeg een bekeuring voor de ID-plicht.

Nieuwe brandweervoertuigen

MAARN  Brandweercommandant Guy Roumans van de Brandweer Utrechtse Heuvelrug heeft maandag 12 november de sleutels van twee nieuwe brandweerauto’s in ontvangst genomen van burgemeester Naafs.

Lees verder op de website van de Kaap

Wethouder Van Wijngaarden legt functie neer

DOORN  Wethouder Emmy van Wijngaarden heeft vanmorgen aan het college van burgemeester en wethouders meegedeeld dat zij haar functie neerlegt. De wethouder heeft haar besluit in een brief verwoord; deze brief staat hieronder.
Het college beraadt zich in de loop van de week op de waarneming van de wethouder.

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Amerongen, 13 november 2007

Geachte leden van de raad,

Hierbij deel ik u mede dat ik heb besloten om met onmiddellijke ingang mijn wethouderschap van de gemeente Utrechtse Heuvelrug neer te leggen.

Ik ben tot dit besluit gekomen op grond van de volgende overwegingen:

Mijn stijl als wethouder kenmerkt zich door het zoeken naar consensus en door grote betrokkenheid bij wat de mensen binnen onze gemeente beweegt. Daar heb ik mij met hart en ziel voor ingezet. Juist vanwege die betrokkenheid vind ik dat ik toezeggingen die ik doe, afspraken die ik maak, ten volle moet kunnen waarmaken. De afgelopen tijd heb ik moeten constateren dat ik dat niet altijd kan. De veelheid aan werkzaamheden die binnen de ambtelijke organisatie moet worden uitgevoerd met soms onvoldoende middelen en mankracht, bemoeilijkt dit. Ik heb waardering voor de inzet van een ieder, maar ik ben verantwoordelijk voor de resultaten en die zijn niet altijd zoals ik ze voor ogen had.

De motie die afgelopen donderdag in de raad in stemming is gebracht, is weliswaar verworpen, maar deze heeft bij mij toch een afweging teweeg gebracht. Deze motie legt een zware druk op mij: ik heb naar de toekomst gekeken en me afgevraagd: kan ik dit waarmaken? Gezien de problematiek die ik hierboven heb geschetst, twijfel ik daaraan. Die afweging heeft geleid tot bovenstaand besluit.

Het valt mij uiteraard zwaar een dergelijk besluit te nemen. Ik voel mij gesteund door mijn collega’s in het college en door de organisatie, en ik heb mij steeds ten volle ingezet voor het belang van onze gemeente en haar inwoners, maar toch heb ik gemeend deze beslissing te moeten nemen.

Ik spreek hierbij de wens uit dat u als raad de belangen van onze inwoners bij uw toekomstige beraadslagingen zwaar wil laten wegen. Ik wens u daarbij veel wijsheid toe.

Hoogachtend,
Emmy van Wijngaarden-Busstra


Ik heb waardering voor het besluit van wethouder van Wijngaarden. Het is de consequentie van het politiek verantwoordelijk zijn voor een bepaald taakgebied. Helaas zijn er maar weinig bestuurders die dit besluit nemen. Het is echter wel triest tussen de regels door te moeten lezen, dat het niet zozeer heeft gelegen aan de bestuurlijke kwaliteit van de wethouder, maar aan het gebrek aan daadkracht en controle binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeentesecretaris heeft hier een duidelijk een taak in. Het valt te hopen dat het bestuur (college en raad) zich dit realiseert en maatregelen gaat treffen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Want het gaat echt niet alleen om de zaak van de Bonte Vlucht. Er spelen meer zaken anders had de wethouder deze stap niet genomen.
Jan-Koert Lange, 13-11-2007

Verstandig besluit, eindelijk komen we in de richting van het juiste aantal wethouders, passend bij de grootte van onze gemeente. Wat ik mij wel afvraag, zou ze wachtgeld krijgen, nu ze vrijwillig opstapt?
Hans Hermans, 13 november 2007

Politie houdt woninginbreker aan

LEERSUM   De politie heeft op 2 november een 34-jarige verdachte uit Utrecht aangehouden die inmiddels heeft verklaard twee woninginbraken te hebben gepleegd in vakantiewoningen in Leersum.

Op 23 augustus hebben bewoners van deze vakantiewoningen aangifte van woninginbraak gedaan. Hierbij zijn onder meer een navigatiesysteem, videocamera, dvd-speler, spelcomputer, horloge en meerdere paspoorten en pinpassen gestolen.

Tijdens het onderzoek dat volgde, werd op basis van DNA de identiteit van de verdachte bekend. Bij een controle op auto-inbraak aan de Noordse Parklaan in Utrecht is de 34-jarige verdachte op 2 november uiteindelijk aangehouden omdat hij gesignaleerd stond voor de gepleegde woninginbraken in Leersum. De man heeft de woninginbraken inmiddels bekend.

Heuvelrugnieuws van woensdag 14 november 2007

Oosterlaan 52-54 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9:30 uur     temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

OM zet onderzoek door naar dominee Overberg

OVERBERG  Het Openbaar Ministerie in Utrecht zet het onderzoek door naar de Overbergse dominee, die zich mogelijk onzedelijk heeft gedragen tegenover vijf meisjes van de christelijke basisschool in het dorp.

Lees verder op de website van het AD/UN

Benno Meijer fluit internationaal

LEERSUM  Benno Meijer (34) is tijdens het EK zitvolleybal in september 2007 door de WOVD (Wereld Organisatie voor minder valide volleyballers) benoemd als A-internationaal scheidsrechter. Van 10 tot 17 november gaat hij in Cairo (Egypte) fluiten bij de Pan Arab Games.

Lees verder op de website van De Kaap

Tegen portier

ZEIST  Aan het eind van de middag parkeerde gisteren een 53-jarige man uit Doorn zijn auto op de Oude Arnhemseweg. Voordat hij uitstapte, keek hij in zijn linkerspiegel, maar zag geen verkeer aankomen en opende het linkerportier. Op dat moment werd hij echter net gepasseerd door een 18-jarige fietsster uit Zeist. Zij botste tegen het portier en kwam ten val. Door de val liep de fietsster waarschijnlijk een gebroken vinger op. Zij is in het ziekenhuis behandeld.


Welke vinger? Wat ik mij voorts bij dergelijke berichten altijd afvraag, waarom worden toch steeds de leeftijden en woonplaatsen van de betrokkenen vermeld? Is die informatie écht relevant of dient het slechts als beeld-/papiervulling?
Hans Hermans, 14 november 2007

Beste Hans,
Is het van belang om te weten welke vinger?
Is het van belang om het geslacht te weten?
Is het van belang om de straat te weten?
Is het van belng om de voertuigen te weten?
Is het hele bericht wel van belang?
Maar de belangrijkste is misschien wel: Is het commentaar onder het bericht van belang?
Groet Jan Dogger, 14-7-2007

Ben je daar Jan? Waar heb je het over? Waar staat dan commentaar onder het bericht? Of zie jij iets wat anderen niet zien?
Hans Hermans? 14 november 2007?

VC Heuvelrug klopt Unitas

DRIEBERGEN AMERONGEN  Opnieuw wisten de volleyballers van VC Heuvelrug een derby met winst af te sluiten. Unitas werd gedecideerd met 3-1 verslagen. De dames gaven de punten mee met Spirit 2 (1-3). Irene 2 – Volleer was een dubbelprogramma dat door de heren werd verloren (3-1) maar door de dames werd gewonnen (1-3).

Lees verder op de website van De Kaap

Proletarisch winkelen

LEERSUM  Rond 14.30 uur zag een medewerker van een winkel aan de Honingraat dat een man en vrouw met een winkelmandje door de winkel liepen. De vrouw legde enkele artikelen in het mandje. De man haalde die daar vervolgens uit en stopte die in zijn jas. Dat herhaalde zich meerdere keren.

Bij de kassa rekende het tweetal enkele goederen af, maar niet die de man in zijn jas had gestopt. Nadat zij de kassa waren gepasseerd werd het tweetal, een man van 43 jaar en een vrouw van 36 jaar, beiden uit Amersfoort, door de medewerker aangehouden.

De verdachten werden even later aan de politie overgedragen. Zij bleken voor meer dan honderd euro aan goederen te hebben gestolen. Zij zijn naar het politiebureau overgebracht. Tegen het tweetal is proces-verbaal opgemaakt.

Verkeersregelinstallatie Doorn vanaf vrijdag weer optimaal

DOORN  Deze week zijn problemen ontstaan met de doorstroming op het kruispunt in Doorn. De verkeersregelinstallatie werkt niet goed. Drie detectielussen zijn kapot gereden. Hierdoor kan niet goed worden beoordeeld hoeveel voertuigen er staan opgesteld waardoor de verkeersinstallatie maar kort op ‘groen’ staat. Dit geldt vooral vanuit de richting Langbroek. De detectielussen zorgen ervoor dat de tijd (groen licht) wordt verlengd als het verkeersaanbod groter is.

Vrijdag 16 november worden er nieuwe detectielussen ingeslepen. Hierdoor ontstaat er rond het middaguur extra verkeershinder. Inmiddels is de verkeersregeling aangepast waardoor de verkeersregelinstallatie langer op groen blijft. Het eerder inslijpen van de detectielussen is helaas niet mogelijk.

Rhenen zet in op sport

RHENEN  Burgemeester en wethouders van Rhenen hebben de kadernotitie sport ‘In Beweging’ vastgesteld. Dit raamwerk geldt als basis voor het algehele sportbeleid van de gemeente Rhenen.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Justitie ziet af van vervolging conciërge

ZEIST  Justitie ziet af van vervolging tegen de precies een jaar geleden op non-actief gestelde conciërge van de Comeniusschool in Zeist. Dat laat justitiewoordvoerster Hallebeek weten.

Lees verder op de website van het AD/UN

Dalto schuldig bevonden, maar geen puntenaftrek

DRIEBERGEN  De voetbalvereniging Dalto heeft wel schuld aan het niet doorgaan van de competitiewedstrijd op 13 oktober tegen buurman CDN, maar krijgt geen straf opgelegd.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van donderdag 15 november 2007

Sparrenlaan 51-53 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:00 uur     temperatuur: 1 °C

meer foto’s van deze straat

Amerongse Bergloop met Koen Raymaekers

AMERONGEN  Atletiekvereniging Ron Clarke organiseert op zondag 25 november de 6e editie van de Amerongse Bergloop. De kans is groot dat de Nederlandse topatleet Koen Raymaekers naar Amerongen komt.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Hoog bezoek’ voor leerlingen De Bantuin

RHENEN  Leerlingen van OBS De Driesprong, locatie De Bantuin in Rhenen kregen dinsdagochtend ‘hoog bezoek’. Helemaal uit Pieterburen kwam namelijk Lenie ’t Hart van de zeehondencrèche naar De Bantuin.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

College doorkruist Leersum

LEERSUM  Het dorpsbezoek van het college van B&W begon dinsdag 13 november met een ronde door het dorp per fiets. De tocht voerde onder meer langs bouwlocaties.

Lees verder op de website van De Kaap

Nederland Leest afgesloten met Vriens

DOORN  In het Cultuurhuis werd dinsdagavond de landelijke campagne Nederland Leest door de regiobibliotheek Z-O-U-T afgesloten met een lezing van Theo Thijssenkenner Jacques Vriens.

Lees verder op de website van De Kaap

Raad Rhenen reserveert 150.000 euro extra

RHENEN  Om tot een versnelde uitvoering van het collegeprogramma te komen besloot de gemeenteraad van Rhenen dinsdagavond 150.000 euro extra te reserveren.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Eindsprint Roelofsen

LEERSUM  Willem Koudijs had niets in de melk te brokkelen tegen een goed spelende Bart Schuilenburg, die deze partij in 23 beurten op zijn naam schreef. Jan Wiggemansen kwam in de laatste beurt tegen Frits Granzier één carambole tekort voor de overwinning.

Lees verder op de website van De Kaap

Project Kies!

ZEIST  De RSD Kromme Rijn Heuvelrug begeleidt langdurig werklozen intensief naar werk. Van de 1353 cliënten zonder vrijstelling krijgen 1236 een begeleid traject aangeboden. Soms krijgt men zorg, soms doet men ervaring met vrijwilligerswerk op, leert men de Nederlandse taal of bouwt men aan een werkritme.

Eén van de vele trajecten die worden aangeboden is het project Kies! Het project is bedoeld voor cliënten tussen 23 en 60 jaar die voldoende Nederlands spreken en begrijpen. Kies! is er vooral voor RSD-cliënten die een duwtje nodig hebben om hun zelfvertrouwen en motivatie weer op peil te brengen.

Zo volgden Patricia en Frans een opleiding tot vrachtwagenchauffeur. Patricia heeft er hard voor moeten werken, maar nu ze haar vrachtwagenrijbewijs heeft gehaald, mag zij met haar ‘bakbeest’ de weg op. Om haar daarmee te feliciteren verraste RSD-directielid Remco Bontenbal haar onlangs met een bos bloemen. Terwijl hij een fles champagne ontkurkte, zei hij ervan overtuigd te zijn dat Patricia snel een baan zou krijgen. “Met zóveel power moet dat wel lukken”, complimenteerde hij haar.


16 versnellingen
Bloemen waren er ook van rij-instructeur Bert Brugman. “Patricia wilde erg graag”, vertelt hij desgevraagd. “Als we bij de theorielessen aan het pauzeren waren, vroeg ze me wel eens of we even een kwartiertje konden rijden”. De rijlessen gingen haar goed af, herinnert hij zich. “Alleen het rijden met 16 versnellingen, dat was wel ingewikkeld”.
Patricia vol enthousiasme: “Mijn vader had een sloperij en als hij wrakken moest ophalen, mocht ik wel eens met hem meerijden. Als kind vond ik dat al geweldig.”
Dat de wereld van vrachtwagenchauffeurs een mannenwereld is, deert haar niet. “Ik ben echt niet op mijn mondje gevallen, dus ik ga die mannenwereld gewoon overnemen!”

Toeters en bellen
Volgens haar rij-instructeur is circa 15% van de vrachtwagenchauffeurs vrouw. “Bij de buschauffeurs ligt dat percentage hoger”. Brugman heeft haar dan ook aangeraden op de bus te gaan rijden, maar daar voelt Patricia helemaal niets voor: “Ik heb de neiging om de eerste klant die begin te zeuren meteen de bus uit te zetten. En dat kan natuurlijk niet. Nee, laat mij maar in mijn eentje op een vrachtwagen rijden, met een muziekje aan. Héérlijk!”
Ze weet nu al hoe die vrachtwagen er uit moet zien. “Ik ga die bak met lichtjes, toeters en bellen versieren. Zo’n vrachtwagen uit de kerstreclame van Coca Cola, dat lijkt me geweldig”.

Frans, die net als Patricia de training van het RSD-project Kies! heeft gevolgd, is al een stap verder en heeft inmiddels een baan als vrachtwagenchauffeur. Het bevalt hem prima “lekker langs de weg”. Hij is blij dat hij na 15 jaar in de WAO te hebben gezeten weer aan de slag kan. Dat hij lange dagen maakt moet dan maar, stelt hij. “Ik kan nu mijn eigen inkomsten genereren en een baan brengt structuur in mijn leven”.

Frans vindt dat hij goed is geholpen door de RSD. “Ik heb veel aan de gesprekken gehad en in zo’n cursus leer je dat je echt wel wat waard bent. Na afloop had ik in ieder geval het gevoel een warme douche te hebben gehad”.

113 cliënten
Deelnemers aan Kies! krijgen een individuele begeleider, die ruimschoots de tijd voor hen heeft. Deze individuele trajectbegeleider probeert belemmeringen weg te nemen, helpt cliënten bij het vinden van geschikte vacatures, legt eventueel contacten met werkgevers en gaat desnoods mee naar een sollicitatiegesprek.
De trajectbegeleider zorgt ook voor nazorg, zodat cliënten na afloop van het project niet meteen worden losgelaten.

Bijna alle cliënten van de RSD zijn inmiddels benaderd met de vraag of ze aan het traject willen deelnemen. Er zijn nu 6 separate rondes van de training geweest met steeds nieuwe groepen cliënten. Sinds de start van Kies! in 2006 hebben 113 cliënten deelgenomen aan het project. Van hen hebben er 35 regulier werk of een opstapbaan gevonden, of zijn binnenkort aan het werk. Omdat het hier een doelgroep betreft die langdurig in de uitkering zit, lukt het niet direct om hen te laten doorstromen naar een reguliere baan. De verwachting is, dat uiteindelijk circa 70% van de deelnemers uitstroomt.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 16 november 2007

Gooijerdijk 3-13 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 9:35 uur     temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Tentoonstelling Bewaar Wat?!

ZEIST  Vanaf 23 november is in Bilbliotheek Zeist de tentoonstelling Bewaar Wat?! te zien. Het provinciale project Bewaar Wat?! is de afgelopen maanden neergestreken in de gemeente Zeist om, naast het bestaande erfgoed in de Utrechtse gemeente, ook het “nieuwe” erfgoed van vandaag boven water te krijgen en dit aan iedereen te laten zien.

Het Bewaar Wat?!-team heeft aan verschillende inwoners met verschillende culturele achtergronden gevraagd een Bewaar Wat?!-verhaal te maken. Dit bestaat uit (foto’s van) voorwerpen, met een verhaal erbij waarom zij vinden dat dit voorwerp bewaard moet worden en wie dit zou moeten bewaren. Diverse inwoners brengen zelf hun verhaal in beeld, in korte filmpjes die ze in een workshop hebben gemaakt.

Samen met de foto’s en voorwerpen die met de verhalen te maken hebben, presenteert Bewaar Wat?! het resultaat in vijf grote kasten met levensgrote portretten van inwoners. Via een interactieve video kan de bezoeker ook zelf vertellen wat hij/zij zou willen bewaren. De Bewaar Wat?!-verhalen zijn vanaf die tijd ook verkrijgbaar op DVD en zullen aangeboden worden aan lokale en regionale media.

Het project Bewaar Wat wordt uitgevoerd door ZIMIHC huis voor amateurkunst, in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht en Netwerk CS Utrecht. Bewaar Wat?! wordt gefinancierd door de provincie Utrecht in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik.

Vuurwerkvangst in Driebergen

DRIEBERGEN In Driebergen is een partij vuurwerk in beslag genomen. In het huis van een 46-jarige inwoner werd onder meer een Chinese rol van dertien kilo gevonden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Poging straatroof

DOORN Op woensdag 14 november deed een 12-jarige jongen uit Leersum aangifte van een poging tot straatroof die op dinsdag 13 november plaatsvond.

Op dinsdag fietste de jongen rond 17.00 uur over de Hoolweg. Hij zag dat hij door een man op een fiets werd gevolgd. De man haalde hem in en dwong hem te stoppen. De man bedreigde hem met een mes en eiste geld. Toen de jongen geen geld bij zich bleek te hebben, ging de verdachte ervandoor.

Signalement:
Blanke man, 20 – 25 jaar, 1.70 – 1.80 meter, ongeschoren gezicht, lang gezicht met flaporen en een gezet postuur. Hij droeg een zwarte muts met de letter A daarop, dikke bruine lange jas en een blauwe spijkerbroek. De man droeg aan beide duimen een ring, met op één daarvan een draak gegraveerd.

Aan getuigen die de poging tot straatroof hebben gezien of die de verdachte (her-)kennen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Heuvelrug op telefoonnummer 0900-8844.

Jonge daders, jonge slachtoffers

ZEIST  Twee 10-jarige jongens fietsten gistermiddag omstreeks kwart voor vier over de Graaf Janlaan toen er een jongen op een zwarte opoefiets voor hen kwam staan, waardoor ze niet verder konden. Ook kwam er een ander jongen op een zilverkleurige damesfiets bij staan waarna ze door de jongens werden aangesproken. Vervolgens sloeg de ene jongen de andere jongen op zijn schouder en zijn hoofd. De andere jongen vroeg of ze geld of een mobieltje bij zich hadden, waarna er in hun rugzak werd gekeken. Aangezien beide fietsers geen waardevolle spullen bij zich hadden, werden ze niet beroofd, waarna de verdachten wegreden op hun fiets over de Laan van Dillenburg.

Signalementen:
Man 1, 15 jaar, 1.65 m., licht getinte huidskleur, normaal postuur, droeg een zwarte trui met capuchon over zijn hoofd, donkerblauwe trainingsbroek.
Man 2, 15 jaar, 1.65 m, licht getinte huidskleur, tenger postuur, zwart kort haar, stoppelbaard, keek een beetje scheel, tanden stonden een beetje naar voren, droeg een zwarte jas met een blauw shirt, reed op een zilver kleurige damesfiets.

Eventuele getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Binnensticht, tel. 0900-8844

Parkeeroverlast in centrum

Stichtse Courant
DRIEBERGEN  Bewoners van diverse straten in het centrum van Driebergen klagen over de toenemende parkeerdruk die veroorzaakt wordt door bezoekers van winkels, restaurants en bedrijven. Met name op de Lindelaan zijn de bewoners de parkeeroverlast meer dan zat, vooral omdat hun klachten bij zowel de politie als de gemeente nauwelijks effect lijken te hebben.

Provinciale prijsvraag van 400.000 euro voor breedbandtoepassingen

UTRECHT  Supersnelle communicatie via het breedbandnetwerk heeft de toekomst. Op 14 november heeft gedeputeerde Ekkers, portefeuillehouder economische zaken, daarom het startsein gegeven voor het provinciebrede breedbandproject `Wij gaan breed´. Interessante projecten voor nieuwe breedbanddiensten kunnen rekenen op financiële steun van de provincie Utrecht.

vergroot foto

De provincie zet breedband in om de positie van Utrecht als kennisregio te versterken. Utrecht heeft een goede kennisinfrastructuur, met op de hoofdroutes meer dan genoeg glasvezelkabels. Vaak ontbreekt echter nog de finale aansluiting op dit netwerk. Door mankracht en expertise beschikbaar te stellen, wil de provincie de vraag bundelen en zo bedrijventerreinen, ondernemers en instellingen gezamenlijk aankoppelen op breedband. Eind 2008 zijn op deze manier tweehonderd aansluitingen gerealiseerd. De provinciale breedbandimpuls moet verder leiden tot de Utrecht Ring, een voor alle partijen toegankelijk breedbandnetwerk in de provincie.

Prijsvraag
Ook in de zorg biedt breedband voordelen, zoals bij het overleg op afstand met een patiënt, de introductie van domotica of het uitwisselen van zware bestanden als röntgenfoto´s. De provincie ziet verder kansen voor breedbandontwikkeling bij de overheid, cultuur en toerisme en wonen. Om vernieuwende breedbanddiensten los te trekken die een vraag vanuit de markt beantwoorden, is een provinciale prijsvraag gestart. De provincie daagt daarmee ondernemers uit om hun breedbandambities te realiseren. Voor deze financiële steun in de rug is 400.000 euro beschikbaar. De provincie stelt per project maximaal 75.000 euro in het vooruitzicht. Tot maart 2008 is er tijd en gelegenheid om het breedbandinitiatief voor te bereiden en een subsidieaanvraag te doen bij de provincie. De breedbandprojecten moeten voor 1 mei 2009 zijn afgerond.


In het Oosterkwartier in Driebergen was deze mogelijkheid aangeboden in het kader van de renovatie van de riolering. Er moesten in het gebied minimaal 50 mensen intekenen om dit te gaan afnemen, voordat de leverancier het kon aanleggen. Jammer genoeg waren er te weinig mensen die hier positief op reageerden. Waarom heeft de gemeente hier geen leidende rol ingespeeld door dit op enig andere manier te stimuleren? De voordelen zijn inderdaad evident, de kosten t.o.v. andere aanbieders eerder lager dan hoger. Nu moet waarschijnlijk over een paar jaar alsnog deze glasvezelkabel worden aangelegd tegen aanzienlijk hogere kosten voor zowel inwoners als gemeente. Een beetje pro-actief werken is toch het minste dat ik van de gemeente verwacht. Blijkbaar is de procincie beter geïnformeerd!
Jan-Koert Lange, 16-11-2007

Aan bijna alle scooters mankeert iets

DOORN/DRIEBERGEN  De politie heeft op woensdag 14 november een brom- en snorfietscontrole gehouden. In totaal 32 brom- en snorfietsen werden door motoragenten naar de controleplaatsen aan de Langbroekerweg in Doorn en het Stationsplein in Driebergen geleid.
Bij de controle werden 29 bekeuringen uitgeschreven, onder andere voor een te hoge constructiesnelheid, kentekenbewijs niet tonen, te veel geluid en niet tonen (of hebben) van bromfietscertificaat/rijbewijs. Ook werden tien fietsers bekeurd omdat zij hun verlichting niet in orde hadden.

Poging tot inbraak

ZEIST  In de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 november kreeg de politie de melding dat op de Meester de Klerkstraat zou worden ingebroken in een winkel. Ter plaatse bleek dat een verdachte had geprobeerd de ruit van een winkel in te gooien. De ruit werd wel vernield, maar de verdachte kon de winkel niet in.

Aan de hand van het signalement keken agenten in de omgeving naar de verdachte uit. Op de Wetlaan zag een agent de verdachte fietsen. De verdachte, een 44-jarige man uit Zeist, werd vervolgens op de Jacob van Lenneplaan aangehouden. In zijn fietstassen werd inbrekersgereedschap aangetroffen. De fiets en het gereedschap werden in beslag genomen. De verdachte werd naar het politiebureau overgebracht en hij is voor verhoor ingesloten.

Strafrechtelijk onderzoek predikant Overberg

OVERBERG  Justitie start een strafrechtelijk onderzoek naar de predikant van de Hervormde Kerk in Overberg bij Amerongen. Er liep al een vooronderzoek naar de man: hij wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag. Drie meisjes hebben daarover geklaagd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Bejaarde fietser ernstig gewond

DOORN Donderdagochtend rond 11.30 uur fietste een 85-jarige man uit Doorn over de Amersfoortseweg. Daarbij werd hij aangetikt door een paardentrailer die door een auto werd getrokken. De man kwam ten val en bleef op het wegdek liggen. De automobilist reed door.

Daar de verwondingen van de man zich ernstig aan lieten zien, werd naast de komst van een ambulance ook de komst van de traumahelikopter verzocht. Het ambulancepersoneel kon het slachtoffer echter snel stabiliseren en overbrengen naar het UMC. De traumahelikopter hoefde daarom niet ter plaatse te komen.

Politie-eenheden keken naar de doorgereden automobilist uit. De bestuurder, een 66-jarige vrouw uit Leersum, werd in Woudenberg getraceerd, aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Het slachtoffer werd met een gebroken heup in het UMC opgenomen.

De Verkeerspolitie Utrecht heeft op de plaats van het ongeval een onderzoek ingesteld. Het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding wordt voortgezet.

Kop-staart botsing

DRIEBERGEN  Gisterochtend reed een 18-jarige chauffeur uit Sliedrecht met een vrachtwagen over de Hoofdstraat, komende uit de richting van Doorn. Voor hem reed een 25-jarige automobilist uit Assen. De Sliedrechter zag te laat dat de automobilist voor hem stopte, met een kop-staart aanrijding tot gevolg. 
De Assenaar werd met nekklachten naar het Diaconessenziekenhuis in Utrecht gebracht.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 17 november 2007

Engweg Driebergen: achter de kerk
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.00 uur  temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Het beste van Mondiaal Open Podium op tour

DOORN  Dat de provincie rijk is aan cultuur en vele culturen, is inmiddels wel bekend. Jaarlijks komt tijdens de Mondiaal Open Podia in RASA (Utrecht) ook nog eens het echte talent in de provincie bovendrijven!

Uit de grote groep artiesten die zichzelf presenteert tijdens de open podia, selecteert een vakjury vier supertalenten die een tour aangeboden krijgen langs vier theaters in de provincie. Eén van de theaters is het Cultuurhuis in Doorn. Daar wordt zaterdag 24 november opgetreden.

De volgende acts hebben een plek weten te bemachtigen:

Harmony Glen
een folk band met een verfrissende jazzy sound. Vijf jonge muzikanten brengen met verve traditionele en eigentijdse folk uit Ierland, Engeland, Schotland en Amerika.

Dasavatarum
Usha Kanagasabai danst een klassiek item uit de Bharata Natyam de Dasavatarum. In deze dans worden de tien bekendste incarnaties van de God Vishnu uitgebeeld.

Kayu
Pure muziek met akoestische instrumenten. Kayu versmelt verschillende (wereld)muziekstijlen tot een geheel eigen sound.

Jacarandá
De Spaanstalige liederen van Jacarandá voeren u mee langs de Argentijnse tango, milonga en muziek van Mercedes Sosa.

Rhenen gaat helft van inburgeringcursus betalen

RHENEN  Het college van Rhenen heeft besloten om inburgeringplichtige ingezetenen van Rhenen enthousiast te maken om het inburgeringsexamen met goed gevolg af te leggen.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Tafeltje Dek Je zoekt vrijwilligers

AMERONGEN  De Algemene Hulpdienst Amerongen en de Stichting Welzijn Utrechtse Heuvelrug zijn op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om één keer per week te assisteren bij het rondbrengen van de maaltijden voor Tafeltje Dek Je.

Lees verder op de website van De Kaap

Inspectie heeft weer vertrouwen in Philadelphia

DRIEBERGEN  Zorginstelling Philadelphia in Driebergen staat niet langer onder verscherpt toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vertrouwen in het verbeterplan dat de instelling voor gehandicaptenzorg aan de Rijsenburgselaan heeft ingevoerd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Heuvelrugnieuws van zondag 18 november 2007

Schippersdreef Driebergen: vanf St Hubertuslaan
foto: © Renk Knol
tijd: 14:40 uur     temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Slepende zaak

OVERBERG  Een dvd van de Veenendaalse politie die maandag niet kon worden afgespeeld in de rechtbank in Utrecht, zorgde voor nieuw uitstel in de toch al lang slepende zaak tegen een 34-jarige Overberger.

Lees verder op de website van De Kaap

Jeugd berooft jeugd

ZEIST  Vrijdagmiddag is een jongen door twee onbekende jongens van geld beroofd. Dit gebeurde op de Voorheuvel. Het 13-jarige slachtoffer uit Doorn verklaarde omstreeks 15.45 uur door twee onbekende jongens te zijn aangesproken. Zij zeiden dat ze van de politie waren en dat ze geld wilden. Het slachtoffer pakte een biljet uit zijn zak dat vervolgens door de jongens uit zijn hand werd gegrist en waarna zij op een fiets wegreden. Hun signalement luidt: tussen de 13 en 15 jaar, licht getinte huidskleur, een droeg een blauwe jas met capuchon en zwarte Nike-schoenen, de ander droeg een zwart jas met capuchon. De politie verzoekt eventuele getuigen contact op te nemen met het politiedistrict Binnensticht via telefoonnummer 0900 – 8844.

Openlijk geweld

ZEIST  Een 30-jarige man uit Zeist werd in de nacht van zaterdag op zondag 18 november omstreeks 00.15 uur lastiggevallen door twee mannen die hem verbaal uitdaagden. Toen het slachtoffer een taxi wilde pakken, wilden de twee deze inpikken en kreeg het slachtoffer harde klappen. Het slachtoffer is vervolgens achter de mannen aan gegaan en kwam onderweg agenten tegen die de verdachten hebben aangehouden. De mannen, 20 en 17 jaar uit Zeist, zijn meegenomen naar het politiebureau.

Heuvelrugnieuws van maandag 19 november 2007

De Sluis Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 10:50 uur    temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Lekke banden

RHENEN In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 november werd van meerdere auto’s een band lek gestoken. Op zondagochtend ontdekten vier bewoners van de Ericalaan dat van elk van hun auto’s een band was lek gestoken. De vier benadeelden deden aangifte van de vernieling.

Aan getuigen die in de nacht van zaterdag op zondag iets verdachts op of in de omgeving van de Ericalaan hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Heuvelrug op telefoonnummer 0900-8844.

Tienduizenden Engelse ponden gestolen

LEERSUM Op zaterdagmiddag ontdekte de 27-jarige bewoner van een woning aan de Hoogstraat dat in zijn woning was ingebroken. Uit de woning bleek alleen een grote hoeveelheid bankbiljetten te zijn gestolen. Het ging echter om ‘valse’ Engelse ponden voorzien van een opdruk dat het om nepgeld ging. De eigenaar gebruikte het nepgeld bij een pokerspel. De inbreker is dus met de enkele tienduizenden Engelse ponden eigenlijk niets rijker geworden. De rechtmatige eigenaar deed aangifte van de inbraak.

Speld voor jubilaris

DOORN  Zaterdag vierde Unitas het jubileum van bestuurslid Riet Bakhuizen. Zij is 40 jaar lid van SV Unitas en van die 40 jaar is zij 34 jaar actief lid van het bestuur.

Lees verder op de website van De Kaap

Candia’66 houdt punten in Rhenen

RHENEN  Een hoop basisspelers werden gemist door ziekte, blessures of een schorsing. Toch wisten de Rhenenaren het sterke IJFC zonder punten weer naar huis te sturen: 2-1.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

22 woningen aan Wilhelminalaan

LEERSUM  Op de hoek van de Rijksstraatweg en de Koningin Wilhelminalaan, op de voormalige kwekerij van Gerth, worden 22 woningen gebouwd.

Lees verder op de website van De Kaap

Vechtpartij bij sportkantine

ELST  In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 november kregen rond twee uur de politie en GGD de melding van een onwelwording/reanimatie bij de kantine van een sportvereniging in Elst. Beide hulpdiensten gingen er heen maar het bleek niet om een onwelwording te gaan. In de kantine trof de politie meerdere personen aan die klappen hadden opgelopen. Zij verklaarden dat er op de parkeerplaats van de vereniging problemen waren geweest met een groepje jongelui. Daarbij waren over en weer klappen gevallen. Het groepje jongelui was vervolgens vertrokken.

Het conflict was vermoedelijk ontstaan omdat één van de jongelui een gsm van één van de andere aanwezigen had gestolen. Bij de vechtpartij liep een 46-jarige man uit Rhenen letsel in zijn gezicht op. Hij deed aangifte.

Record van 370 vogels

LEERSUM  Nog nooit eerder in haar 29-jarig bestaan presenteerde vogelvereniging ‘De Volière’ zoveel vogels tijdens de jaarlijkse najaarsshow. ,,28 inzenders stuurden 370 vogels in.

Lees verder op de website van De Kaap

VVV Utrechtse Heuvelrug ondertekent Formule overeenkomst

LEERSUM  De VVV Utrechtse Heuvelrug ondertekent woensdag 21 november officieel de Formule overeenkomst met VVV Nederland. Deze belangrijke stap voor de VVV vindt plaats op het hoofdkantoor van VVV Nederland aan de Maarsbergseweg 20 in Leersum. Om 9.45 uur formaliseren het bestuur van de VVV Utrechtse Heuvelrug en de directie van VVV Nederland deze overeenkomst.

Het belang van de Formule overeenkomst valt in twee woorden samen te vatten: “professionele inhaalslag”. De VVV geeft, in nauwe samenwerking met de gemeente, met deze ondertekening gestalte aan de kwaliteitsslag die in de komende tijd wordt ingezet.

Daarnaast heeft VVV Nederland de ondertekening van dit document als verplichting gesteld voor die VVV’s die onder hun vlag verder willen werken.

Het vele werk wat wethouder Roy Pamboer met zijn ambtenaren hiervoor heeft verzet, heeft een zeer belangrijke impuls gegeven aan deze ontwikkeling.

Grote controle recreatieterreinen

UTRECHTSE HEUVELRUG  In het kader van een regionale handhavingdag recreatieterreinen en Utrechtse Heuvelrug heeft de politie in samenwerking met bijzonder opsporingsambtenaren op zondag 18 november een controle gehouden.

Met 29 man, tien politieblauw en 19 BOA-groen (onder meer boswachters), werd een controle op de Utrechste Heuvelrug en de overige recreatieterreinen in de regio Utrecht gehouden.

In totaal werden er 62 bekeuringen uitgeschreven. Het meest voor gebruik van het bos als mountainbikegebied daar waar dat verboden was(22). Veel loslopende honden gewaarschuwd (20) en bekeurd (7). Veel gewaarschuwd voor lopen buiten de paden (31). Een aantal pv’s voor Visserijwet (5) en gewaarschuwd (4). Parkeren in groenstroken en parkeerverboden (12). Overig verboden toegangzaken (17). Een vuilstort van huisvuil wordt nader onderzocht.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 20 november 2007

Nieuwjaarsfeest 2008 Musici en artiesten gezocht

ZEIST  Op maandag 7 januari 2008 organiseert het gemeentebestuur van Zeist weer van 20.00 tot 22.00 uur een grandioos Nieuwjaarsfeest in Slot Zeist. Het is een goede gewoonte dat voor de culturele invulling van dit feest vooral musici en artiesten uit Zeist een optreden verzorgen. Er zijn al enkele spontane aanmeldingen ontvangen.

Voor dit nieuwjaarsfeest nodigt de gemeente ook multi culturele groepen uit om deel te nemen. Wilt u als muzikant, muziekgroep, artiest, toneelspeler of anderszins ook tijdens dit nieuwjaarsfeest optreden, of weet u een persoon of groep die in aanmerking komt voor een optreden op maandag 7 januari 2008, stuur dan voor 25 november 2007 een e-mail naar r.van.gemeren@zeist.nl  met vermelding van uw naam, soort optreden, enz., emailadres en telefoonnummer.

Heuvelrugnieuws van donderdag 22 november 2007

Ongeval met letsel

DOORN  Woensdagmiddag reed een 45-jarige vrouw uit Driebergen met haar auto over de Berkenweg. Op de kruising met de Driebergsestraatweg verleende ze geen voorrang aan de voor haar van rechts komende 55-jarige fietsster uit Driebergen. Bij de aanrijding die ontstond raakte de fietsster gewond aan haar been. Zij is vervoerd naar het UMC.

Herschikking portefeuilles college

DOORN  Halverwege de collegeperiode heeft het college de verdeling van de portefeuilles over de verschillende wethouders en burgemeester nog eens kritisch bekeken. Er is besloten te kiezen voor een nog logischer opbouw van de portefeuilles en voor meer samenhang daarbinnen. De nieuwe verdeling gaat per 1 december in. De portefeuille van oud-wethouder Emmy van Wijngaarden wordt tijdelijk waargenomen door de andere wethouders. Hier volgt een overzicht van de nieuwe portefeuilleverdeling.

Burgemeester Frits Naafs
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing, stedenband/internationale samenwerking, organisatie en communicatie, Gebiedsvisie Zuid-Oost Utrecht, Integrale handhaving.

Wethouder Roy Pamboer
Economie en werkgelegenheid inclusief bedrijventerreinen, toerisme, sport, sportaccommodaties, kunst en cultuur. Tijdelijke waarneming: Recreatie en monumenten.

Wethouder Jankees Salverda
Verkeer en vervoer (incl. openbaar vervoer) en de infrastructuur (wegen, stations).
Beheer openbare ruimte en wijkbeheer. Het “verkeersdeel” van het stationsgebied Driebergen-Zeist en dorpsgericht werken. Tijdelijke waarneming: Dorpswethouder voor Leersum.

Wethouder Robbert Waltmann
Ruimtelijke ordening (RO) binnen de rode contouren, volkshuisvesting, milieu, handhaving (RO, milieu, beleid), grote RO-projecten Structuurvisie, het “RO-deel” van het Stationsgebied.
Tijdelijke waarneming: RO van het landelijk gebied en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Wethouder Wim van Wikselaar
Financiën, grondzaken, ICT, gemeentelijke accommodaties. Ombuigingsoperatie.
Tijdelijke waarneming:
Onderwijs.

Wethouder Elisabeth van Oostrum
Maatschappelijke zorg (Wmo), arbeidsvoorzieningenbeleid, volksgezondheid, jeugdbeleid, volwasseneducatie, dienstverlening en Cultuurhuizenbeleid.
Tijdelijke waarneming:
Kinderopvang.


TIJDELIJKE WAARNEMING??? Komt er dan een nieuwe wethouder? Dus we gaan wachtgeld betalen voor de vrijwillig opgestapte wethouder én we gaan straks de nieuwe wethouder betalen? In één woord SCHAN-DA-LIG. Zelfs met vijf wethouders hebben we er nog steeds meer dan in menig grotere gemeente. En dat allemaal omdat een politieke partij mee wil blijven doen. Lekker hè? Meedoen op kosten van de belastingbetaler.
Hans Hermans, 22 november 2007

Toch een beetje BVH-gelijk ?

Ingezonder door Frits van Schaik
DOORN  Het zal niet waar zijn. De fractie van GroenLinks in de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat morgenavond (22 november) in de raad bij motie voorstellen om de inmiddels vacante wethouderszetel door het aftreden van mevrouw Van Wijngaarden (CDA), niet opnieuw te bezetten. Dat is goed nieuws. Motieven: het college was al te groot (6 wethouders ! bij een inwonersaantal van om en nabij 50.000; ter vergelijking: Zeist met meer inwoners: 4 wethouders). Er is nu, volgens GroenLinks een prima gelegenheid om het college in te krimpen.

De fractie stelt vervolgens dat ondanks het eigener beweging aftreden van de wethouder zij toch aanspraak maakt op een (overigens aflopende) wachtgeldvergoeding van zo’n 50.000 euro per jaar. Toch nog een extra kostenpost. Dat betwijfel ik overigens. Immers, mevrouw Van Wijngaarden is niet door de raad naar huis gestuurd. De motie van wantrouwen behaalde namelijk geen meerderheid. Niettemin koos mevrouw Van Wijngaarden, kennelijk alles afwegende, eieren voor haar geld en stelt haar functie ter beschikking. Haar eigen (politieke) keuze dus. Om dan vervolgens achter de spreekwoordelijke geraniums gaan zitten met een redelijk, riant wachtgeldbedrag ? Ik geloof er niets van. Als het anders is dan gaat BVH (Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug) – hoe klein deze club ook is – in de raad daar stampei over maken.

Nog aardiger vind ik het dat GroenLinks in de huidige motie verwoordt wat BVH al ruim een jaar geleden naar buiten heeft gebracht dat een college van zes personen (al of niet voor een deel in deeltijd) een luxe is, die geheel buiten proporties is. Dat was onfatsoenlijk en BVH begreep er eigenlijk niets van. Dat mag dan zo zijn, maar GroenLinks komt nu in de ingediende motie met ongeveer dezelfde motieven als BVH destijds: namelijk bij een sterke (noodzakelijke) vermindering van het aantal medewerkers van het gemeentelijk apparaat, is een college van b. en w. van zes personen (wethouders) volstrekt onverantwoord.

Het zal niemand verbazen dat het CDA alles in het werk zal stellen om de vacante wethouderszetel weer voor zich op te eisen, al halen ze die (CDA-er) van de waddeneilanden. De politieke getalsverhoudingen binnen het college (2 VVD, 2 CDA, 1 D66 en 1 SGP) moeten, hoe dan ook blijven gehandhaafd. Dat gaat veel geld kosten, temeer als de afgetreden wethouder ook nog aansprak kan maken op het eerdergenoemde wachtgeld. De CDA-fractie zou verstandiger moeten zijn. Maar ja….’Macht’ en ‘invloed’ zijn het CDA niet geheel vreemd. We zullen zien.

Tot slot nog iets anders. Ik moet de niet onbekende scribent in deze rubriek, Hans Hermans, gelijk geven in zijn polemiek van enkele weken geleden met wethouder Wim van Wikselaar (financiën) over het al of niet bestaande begrotingstekort van onze gemeente. De aimabele wethouder kan beweren wat hij wil, als geen ander moet hij weten (het gaat per saldo om ‘zijn’ begroting) dat er voor 2008 een begrotingstekort resteert van ruim 1 miljoen euro. Dat dit teniet wordt gedaan door een (wettelijk toegestane) onttrekking van 700.000 euro aan de algemene reserve, waardoor een overschot ontstaat, vergeet Van Wikselaar gemakshalve te noemen. Zo zie je maar. Hoe ga je met cijfers om en hoe ‘verkoop’ je een en ander.
Frits van Schaik, lid in raadscommissies voor BVH


Zeg Frits, mag ik anders nog een motie voorstellen? Laat die CDA-wethouder van de Waddeneilanden die met getallen goochelende SGP-wethouder vervangen. Kloppen de machtsverhoudingen weer en wordt er ook niet meer gegoocheld met onze centen. Want wat is nou het verschil tussen CDA’ers en SGP’ers? Ze dienen allen dezelfde (brood)heer.
Hans Hermans 23 november 2007

Heuvelrugnieuws van vrijdag 23 november 2007

Gooijerdijk 1 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 8:35 uur     temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Drugspreventie op scholen

AMERONGEN  Woningbouwvereniging Amerongen heeft het initiatief genomen om op zevenentwintig scholen in de gemeente een lespakket drugspreventie aan te bieden. De Stichting DPJ verzorgt de lespakketten.

Lees verder op de website van De Kaap

Vijftig jaar bij elkaar

DOORN  Gijs en Gre van Willigenburg waren afgelopen dinsdag 50 jaar getrouwd. Sinds drie jaar woont Gre in het zonnehuis in Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Fietspad Elst stapje dichterbij

RHENEN  Wethouder Betty van den Bosch was erg blij te kunnen melden dat het vrij liggende fietspad tussen Rhenen en Elst weer een stapje dichterbij is gekomen.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Heuvelrugnieuws van zaterdag 24 november 2007

Hoofdstraat 134 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.50 uur  temperatuur: 7 °C

Klik op foto voor vergroting
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar

Kerstkaarten

DRIEBERGEN  De decembermaand komt er weer aan en ook Amnesty International verkoopt weer kerstkaarten! Net zoals vorig jaar zal Amnesty op 1 december van 09.00-15.30 kerstkaarten verkopen bij Super de Boer in De Sluis in Driebergen.

De meeste van u kennen de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Een wereldwijde organisatie die aandacht vraagt voor de naleving van de rechten van de mens.

Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep. Deze onpartijdige opstelling is van wezenlijk belang voor Amnesty: dan immers kan zij vrij handelen! Van zeer groot belang is dus ook Amnesty’ s financiële onafhankelijkheid: zij accepteert geen gebonden giften. Amnesty is geheel aangewezen op giften en contributies van haar leden, donateurs en sympathisanten.

Ook het geld dat u besteedt aan uw kerstkaarten wordt gebruikt voor het werk van Amnesty en komt zo de mensenrechten ten goed. Het is dus meer dan welkom! Een prettige kerstgedachte!

Heuvelrugnieuws van zondag 25 november 2007

Rijsenburgselaan 6 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.35 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Herstel paraplu

MAARSBERGEN  Een twintigtal Vrienden van de Historische Buitenplaats Maarsbergen heeft afgelopen zaterdag het oostelijk deel van de ‘Paraplu’ opnieuw op de kaart gezet. Vanaf de Maarnse Grindweg doorsnijdt de Wijkerweg dit bijzonder landschapselement op het hoogste punt.

Lees verder op de website van De Kaap

Lintje voor Ko Strik

DOORN  De heer B.A.L. Strik (84 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding is door burgemeester Naafs op zondag 25 november rond 12.00 uur in de Grote Boszaal van Recreatiepark Het Grote Bos uitgereikt.

vergroot foto

De heer Strik was van 1961 tot 1971 missionaris en pastoor in twee parochies in Brazilië. Hij bouwde daar een kerk voor de vele chauffeurs die midden naar het Amazonegebied kwamen. Hij zette diverse kapellen langs de autoweg, reorganiseerde een tuberculosecentrum en een melaatsenkolonie en leerde de parochianen zelf hun parochie in te delen en te besturen. Daarna heeft hij met behulp van een Nederlandse arts een ziekenhuis geopend en is hij een landbouwcoöperatie begonnen waardoor de landbouwers zonder tussenkomst van tussenhandelaren hogere prijzen ontvangen voor hun producten.

Van 1972 tot 1983 was de heer Strik oprichter, motivator en voorganger van de Stichting “Brasil op weg”. In verschillende steden in Nederland worden er jongerenkoren en muziekcombo’s gevormd die de Braziliaanse muziek ten gehore brengen in Nederland en Vlaanderen. Er werden acht langspeelplaten uitgebracht en zij kwamen op tv en de radio. Er zijn miljoenen bij elkaar gezongen voor de samenleving in Brazilië.

Van 1972 tot en met heden heeft de heer Strik zijn invloed uitgeoefend op individuele medewerkers en veldwerk in Brazilië.

De heer Strik is oprichter en organisator van de beweging GOP (Gehuwd- en Ongehuwd Priesterschap) die zich inzet voor vernieuwing van het ambt.

Van 1987 tot 1992 was de heer Strik oprichter en motivator van de Stichting “Tito de Alencar”. Deze stichting geeft studenten de kans hun talenten in te zetten voor Brazilië in ruil voor werkervaring.

Tenslotte heeft de heer Strik in 1993 de Stichting Brasilhoeve opgericht. Met behulp van deze stichting zamelt de heer Strik nog steeds geld in voor Brazilië.

Tijdens de bijeenkomst wordt het boek over de geschiedenis van “Brasil op weg”, dat de heer Strik heeft geschreven overhandigd.

Heuvelrugnieuws van maandag 26 november 2007

Kloosterlaantje Driebergen: Arca Pacis
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9:35 uur    temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Dalto/DSB Bank overklast Blauw-Wit/Haven FD

DRIEBERGEN  De eerste wedstrijd van Dalto/DSB in de Korfbal League werd in Hoenderdaal gestart met een emotioneel moment. Nadat alle spelers waren voorgesteld en de drie internationals Jos Roseboom, Henriette Brandsma en Kim Cocu (Blauw-Wit) een fraaie bos bloemen hadden gekregen mocht oud 1e speler Robert Habermehl, die ernstig ziek is, de bal uitnemen. De D-side heeft een groot spandoek van hem opgehangen in de sporthal, zodat iedereen weet dat hij niet wordt vergeten door de vereniging. Daarna zag de goedgevulde sporthal met vele genodigden een wedstrijd waarin Dalto liet zien welke aspiraties de ploeg heeft. Het eerste schot van Henriette Brandsma verdween gelijk door de korf. Binnen 10 minuten was al het 5-1, waarvan drie treffers door Sietske van de Sande. Na 15 minuten spelen had Dalto al een voorsprong van 9-3 waarmee de basis voor de overwinning was gelegd. Waar scheidsrechter Kees Pieters alles onder controle had, kreeg Blauw/Wit regelmatig de toeter van de schotklok te horen. . Een zeer fraai doelpunt kwam tot stand na een onderhandse doorbraak van Bob de Jong die koel werd afgerond door Adriaan van Dijk. De ruststand van 17-8 maakte duidelijk dat er nooit echt sprake is geweest van een echte wedstrijd. Slechts 1 speler van Blauw-Wit kon profiteren van het af en toe slordige verdedigen van Dalto. Dalto was ook in de tweede helft oppermachtig en had in Jos Roseboom een schutter van formaat; hij werd met 10 treffers topscoorder Na 15 minuten spelen in de 2e helft werd Sietske v.d.Sande vervangen door Simone Timmerman. Zij kon geen potten breken. Anders was het voor Riko Kruit, hij kwam 13 minuten voor tijd in het veld voor Jorrit Bergsma en wist nog 2 mooie doelpunten te maken. Alles bij elkaar een leuke wedstrijd, die ondanks de 9 strafworpen die werden benut nooit echt de spanning heeft gebracht waar vooraf op werd gehoopt.

Doelpuntenmakers Jos Roseboom (10), Bob de Jong (6), Sietske van de Sande (4), Ilona van den Berg (3), Henriette Brandsma (2), Riko Kruit (2), Jorrit Bergsma 1 en Adriaan v.Dijk 1

Herfstachtige Bergloop

AMERONGEN  Lag er twee jaar geleden een pak sneeuw, afgelopen zondag vond een herfstachtige editie plaats van de Amerongse Bergloop. Ondanks de wind en regen trok het evenement toch zo’n 200 deelnemers.

Lees verder op de website van De Kaap

Blue Arrows D1 promoveren?

DRIEBERGEN  De dames van Blue Arrows / Peugeot van der Mispel speelden zondagavond uit tegen Cangeroes in Utrecht. De thuiswedstrijd was door Blue Arrows met 25 punten gewonnen en ook deze keer hadden de dames er vertrouwen in.

Zondag was het damesteam voor het eerst weer voltallig. Na een lange blessure speelde Liane van der Mispel dit seizoen haar eerste wedstrijd. De wedstrijd verliep erg moeizaam en de stand na het eerste kwart was 4-4.

Er werd slordig gespeeld en in de aanval liep het teamspel niet echt soepel. Veel ballen werden gemist en er werden slechte passes gegeven. De stand in de rust was dan ook 9-18. Deze wedstrijd moesten de dames van Blue Arrows het echt van hun sterke verdediging hebben, zodat de aanval van Cangeroes niet goed gespeeld kon worden. Guard Sanne de Steenwinkel moest helaas in het 3e kwart al afhaken met 5 persoonlijke fouten. De 9 punten verschil bij rust bleven ook de tweede helft staan en uiteindelijk was de eindstand 27-36. Een zeer lage score gezien de andere uitslagen dit seizoen.

Ondanks een wat mindere wedstrijd toch weer 2 winstpunten behaald. Met nog twee wedstrijden te gaan staan de dames van Blue Arrows / Peugeot van der Mispel nog ongeslagen bovenaan. Zaterdag 1 december om 20.00 uur spelen zij de laatste thuiswedstrijd tegen Waddinxveen.

In het weekend van 15/16 december wordt er een plaatsingswedstrijd gespeeld voor een plek in de 1e klasse van het Rayon.
Scores: Suzanne Duivenvoorde 12, Liane van der Mispel 6, Sanne de Steenwinkel 5

Heuvelrug ziet af van koopzondagen

DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug zal in principe geen koopzondagen toestaan in de dorpen Maarn, Amerongen, Leersum, Driebergen en Doorn. Het overgrote deel van de winkeliers op de Heuvelrug is hier blij mee. Een zondagopening levert volgens hen weinig extra geld op.

Lees verder op de website van het AD/UN

Aanrijding onder invloed

LEERSUM  Rond twee uur reed gisteren een 42-jarige automobilist uit Leersum over de Rijksstraatweg. Bij een verkeersgeleider in de weg raakte hij met zijn rechterwielen een stoeprand, verloor de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal.

De politie constateerde dat de Leersummer te veel alcohol had genuttigd. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau overgebracht.

Bij de ademanalyse blies de verdachte 715 ug/l, meer dan drie keer het wettelijke maximum van 220 ug/l. Tegen de Leersummer is proces-verbaal opgemaakt en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

CDN wint Driebergse derby 1-0

door Hans van Vugt
DRIEBERGEN  In een spannende en leuk gespeelde wedstrijd heeft CDN zijn buurman Dalto met 1-0 verslagen. Een dik verdiende overwinning op een angstig spelend Dalto. In een geweldige ambiance met veel publiek(1200) begon CDN sterk aan deze wedstrijd.

vergroot foto

Veel concentratie in het spel wat vooral in de 1e 20 minuten ,waar de strijd zich veel op het middenveld afspeelde. Dalto kreeg in de 11e minuut zijn eerste corner deze werd uitstekend verdedigt door de CDN verdediging. Deze verdediging krijgt tijdens de hele wedstrijd een groot compliment voor het geweldig optreden deze middag.

In de 19e min een voortreffelijke voorzet vanaf links door Paul van Hofwegen welke door Alie Alkan maar centimeters naast de paal werd gekopt.Het was wederom deze speler die bij de 1e hoekschop van CDN weer net naast kopte. CDN kreeg meer vat op deze wedstrijd en werd zienderogen sterker maar vooral niet uit het oog verliezen de sterke counters van Dalto.

Helaas na de 36e min werden de CDN aanvallen minder dat kwam voornamelijk door het uitvallen van Victor Hengeveld die met een enkel blessure het veld moest verlaten en werd vervangen door Martijn Haars. Hierdoor moest trainer Ben Altemuhl het team iets omzetten.

Na deze wisseling werd Dalto t/m de rust een stuk gevaarlijker met achtereenvolgens 3 hoekschoppen welke weer uitstekend werden verdedigend door de CDN achterhoede.

Wel nog een klein speldeprikje van een uitstekend schot van Jens Marik welke maar net over het doel van Dalto scheerde.Zo werd de rust bereikt met een iets sterker ogend Dalto wat maar geen echte vuist kon maken tegen het als collectief spelend CDN. Rust 0-0

De tweede helft begon met dezelfde teams als het einde van de eerste helft.
CDN begon de tweede 45 minuten uitstekend met verzorgd spel. Je zag de angst bij Dalto door steeds een afwachtende houding aan te nemen met veel balbezit in de achterhoede. Maar CDN trapte er niet in maar werd langzamerhand wel sterker zonder echt nog gevaarlijk te worden.

vergroot foto

In de 55e min een uitstekend schot van Alie Alkan wat net naast ging .Deze speler werd in de 59e min vervangen voor Elmar van Doorn . De 61e min bracht CDN aan de leiding een uitstekend opgezette aanval vanaf links door Jeffry Veenendaal ingeleid werd bij de 2e paal opgepikt door Martijn van Loon ,hij legde de bal terug op Martijn Haars die de bal op de lat schoot. Hierna volgde een kopduel tussen Elmar van Doorn en Chiel van Tuil van Dalto. De laatste won dit kopduel maar werkte de bal niet goed weg Elmar pikte de bal op en speelde deze naar de vrij staande Gerwin v/d Klift die beheerst scoorde 1-0 voor CDN. Na deze verdiende treffer werd CDN sterker met zeker diverse kansen op een hogere score.In de 65e min. Een kopbal van Paul van Hofwegen net naast .Een vliegend schot van Martijn van Loon na een fantastische actie op rechts van Jeffry Veenendaal naast. Allemaal kleine kansen om de voorsprong uit te breiden maar DALTO bleef niet stil zitten na diverse invallers in het team neergezet hebben probeerde ze CDN onder druk te zetten . Wat niet tot noemenswaardige kansen uitmonde mede door goed keeperswerk van doelman Andre van Randwijk. De grootste kans kreeg DALTO 10 min voor het einde door een vrije trap van invaller Rachid Lary welke maar net over het doel ging.

Zo kwam het eind in zicht van een vooral van CDN kant verzorgd voetbal. De vandaag uitstekend leidende scheidsrechter Landman uit Amersfoort gaf nog ruim 4 min blessuretijd erbij. Maar dat mocht niet baten een dik verdiende overwinning van een nogmaals zeggend collectief CDN.

vergroot foto

Zaterdag as  De uitwedstrijd in Rhenen    CANDIA’66 –CDN   aanvang 14.30


Heuvelrugnieuws van dinsdag 27 november 2007

De Warande 87 en hoger Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:50 uur     temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Bedreiging

DOORN  Rond drie uur zondagmiddag kreeg de politie de melding dat een man in zijn woning in Doorn dermate aan het schreeuwen was, dat dit overlast voor de buurt veroorzaakte. Agenten gingen naar de betreffende woning en spraken met de man, een 42-jarige inwoner van Doorn. Met hem werd afgesproken dat hij zich rustig zou houden.

Vijf minuten later kwam de melding binnen dat dezelfde Doornaar vanaf zijn balkon naar het balkon van een buurman klom. Agenten gingen weer ter plaatse en spraken met de buurman, een 36-jarige man uit Doorn. Hij verklaarde door de 42-jarige man verbaal met de dood te zijn bedreigd. Hij deed aangifte van de bedreiging.

Agenten gingen naar de woning van de 42-jarige verdachte. Hij weigerde de voordeur te openen, waarop de deur werd opengebroken. De verdachte werd aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Hij was zwaar onder invloed van alcohol. Hij is voor nader onderzoek in het politiebureau ingesloten en in verzekering gesteld.

Oefening baart kunst

LEERSUM  Door regelmatig te oefenen behoud je kennis en vaardigheid. Daar waren de hulpverleningsdiensten het ook over eens en waar kan je dan beter oefenen dan in het Asielzoekerscentrum aan de Hoogstraat.

Lees verder op de website van De Kaap

Arena opnieuw met de volle winst

RHENEN  De korfballers van Arena mochten zaterdag in hun eerste thuiswedstrijd van de zaalcompetitie aantreden tegen DWS uit Kootwijkerbroek.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Voortgang restauratie Pyramide van Austerlitz

AUSTERLITZ  Naast herstel van het natuurlijke karakter en het vernieuwen van trap en bordes van de Pyramide van Austerlitz komt er een bezoekercentrum in het voormalige koetshuis nabij de Pyramide. Dit bezoekerscentrum is geheel gewijd aan de ‘Franse Tijd’. Bezoekers zullen hier informatie vinden over de tijd dat Nederland overheerst werd door Frankrijk, met als symbool de Pyramide. Het is de enige pyramide in heel Europa en is gebouwd als eerbetoon aan Napeleon. Medio mei is de Pyramide weer te beklimmen en gaat het bezoekerscentrum open voor publiek.

Februari dit jaar hebben Provinciale Staten besloten om voor de afronding van de restauratie van de vervallen Pyramide een bedrag van 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen. Inmiddels heeft de stichting Pyramide van Austerlitz een projectvoorstel ingediend voor herstel van de helling, het vernieuwen van de trap en het bordes en renovatie van het voormalige koetshuis, waarin het bezoekerscentrum de ‘Franse Tijd’ wordt gevestigd. Omdat de Pyramide een levend monument is, en bestaat uit natuurlijk materiaal dat in beweging blijft, is het zaak om ook het beheer en toekomstig onderhoud van de Pyramide goed te waarborgen. De Stichting is hierover in overleg met het Recreatieschap utrechtse heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied.


Dat dit de enige pyramide in Europa zou zijn, is niet waar. In Rome, op de Piazza di Porta San Paolo, staat een pyramide die rond het begin van de jaartelling gebouwd is als grafmonument voor Gaius Cestus. Die pyramide is bekleed met marmer, 36 m hoog, en dient tegenwoordig vooral als onderkomen van zwerfkatten.
Arno Krul, 28-11-2007

Wat mij wel in hoge mate bevreemdt, is dat de kostbare restauratie van enkele jaren geleden totaal is mislukt. Kennelijk zijn vaklieden (naar ik mag aannemen) in deze moderne tijd niet in staat tot iets, wat een stel zich vervelende soldaten van het Frans-Bataafse leger ruim 200 jaar geleden wel voor elkaar kreeg. Het enige waar ze bij de restauratie goed in waren, was het kappen van een enorme hoeveelheid prachtige bomen rond het monument. Trouwens, vorig jaar is in Bosnië in de Visoko-vallei een zeer oude, échte pyramide ontdekt. Daarbij vergeleken is dat ‘heuveltje’ in Austerlitz een bosmierenhoop.
Hans Hermans, 28 november 2007

Projecten Stichtse Lustwarande verlengd

UTRECHT  Gedeputeerde Staten laten een aantal projecten uit de Uitvoerings Programma’s 2005-2007 van het project Stichtse Lustwarande doorlopen tot 31 december 2008. De Stichtse Lustwarande zit volop in de uitvoeringsfase en stopt formeel 1 januari 2008. Met deze verlenging garandeert GS een doorloop van deze projecten.

Heuvelrugnieuws van woensdag 28 november 2007

 
Jachtlaan 37-39 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:25 uur     temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

‘Heuvelrug kan best met een wethouder minder toe’

DOORN  De zetel van de onlangs opgestapte wethouder Emmy van Wijngaarden in de fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug wordt ingenomen door een nog te benoemen wethouder, ook al vindt een groot deel van de gemeenteraad dit te duur.

Lees verder op de website van het AD/UN


Blijkbaar gaat in deze gemeemte kwantiteit voor kwaliteit. De enige kwalitatief goede wethouder is er inmiddels uitgestapt. Ik geloof niet dat zij, gezien haar kwaliteiten, lang op wachtgeld zal staan. 
Triest om te lezen dat een mogelijke bezuiniging van maar liefst 50-duizend euro niet wordt gerealiseerd om partij-politieke redenen. Was het CDA niet de partij die het altijd over goed rentmeesterschap heeft? 
Jan-Koert Lange, 28-11-2007
 
Hè, Jan Koert, doe niet zo eng over dat rentmeesterschap, dat was toch vóór de verkiezingen. Nu die plucheplakkers het voor het zeggen hebben, tellen wij onderhorigen toch niet meer mee.
Hans Hermans, 28 november 2007

JanKoert & Hans,
Soms nog wel leuk jullie bijdragen maar gaan zo langzamerhand steeds meer lijken op die twee mannetjes van de Muppetshow..
Worden jullie daar zelf of jullie omgeving (ooit afgevraagd?) daar niet een beetje moe van? 
Als je zonodig (de soms best wel terechte) kritiek te melden hebt, geef dan voortaan svp ook aan hoe het anders en natuurlijk veel beter moet.
Kom anders eens achter die beeldschermen vandaan en doe wat, organiseer  eens een jaarlijks Driebergs zuurpruimen columnisten debat?
grt  Wim Hak, 28-11-2007

Strak plan, Wim. Maar laten we dat debat dan houden ná die avond, met eerste rondje op jouw kosten, die jij in de Bergse Bossen wilde organiseren voor alle schrijvende Heuvelrugnieuws-adepten. Overigens zit ik al een tijdje op jouw uitnodiging te wachten. Is dat niet een goed idee? Je zou beide evenementen ook gelijktijdig kunnen laten plaatsgrijpen. Is dat niet een nog beter idee? Weet je wat Wim, organiseer het maar en stuur de uitnodigingen rond. Kunnen we eens lekker fysiek gehakt van elkaar maken. Je moet de groeten van Ha…, eh Hans hebben.
Hans Hermans, 28 november 2007


De vergelijking met Statler & Waldorf, de oude mannetjes uit de Muppet show, is vaker gemaakt. Ik word persoonlijk niet moe om die bijdrages te geven, maar anderen blijkbaar dus wel. Het is niet zo’n probleem om aan te geven hoe het anders moet, laat staan hoe het veel beter moet. Ze geven keer op keer de mogelijkheid om op open doel te schieten, leren er echter niets van
 De gemeente zelf geeft de inwoners echter nauwelijks de gelegenheid om een – positieve – bijdrage te leveren, zeker niet via hun website. Dat zouden ze minimaal kunnen doen. Dan kun je de mensen ook uitnodigen om daadwerkelijk ergens in te stappen om iets te veranderen en misschien zelfs verbeteren.
Ik heb echter niet meer de illusie dat het bestuur van onze gemeente hier iets mee wil doen. Omdat ik niet de rest van mijn leven door het leven wil gaan als de Waldorf van de Heuvelrug, laat staan de Don Quichotte, zal ik de raad van Wim opvolgen en mij in het vervolg onthouden van commentaar via deze en andere sites. Ik vind het vervelend als andere mensen hier moe van worden.
Ik vind het wel een goed idee om een keer, ieder op eigen kosten :), een keer in de Bergse Bosse, bij te praten. Ik zal begin volgend jaar wel een avondje prikken.
Jan-Koert Lange, 29-11-2007

GALM deelnemers ontmoeten elkaar in Hoenderdaal

DRIEBERGEN  GALM is niet het zoveelste zangkoor in Driebergen. GALM is een fitnessmethode en conditietraining voor actieve senioren, speciaal ontwikkeld aan de Universiteit Groningen. Daarmee zijn de ‘G’ en de ‘A’ thuisgebracht. Er lopen thans vier groepen, op verspreide locaties in Driebergen. De deelnemers zien van GALM door de week alleen maar hun eigen groep, hun docent en zaal. De recente aanwas met nieuwe deelnemers bood een prachtige gelegenheid om daaraan iets te doen. Alle deelnemers, de docenten en consulenten van Sportservice Midden Nederland werden uitgenodigd voor een verbroederings- en kennismakingsevenement. Dit gebeurde op afgelopen zaterdagmorgen 24 november in Health Center Hoenderdaal. De opkomst was groot. De deelnemers maakten gedurende de twee beschikbare uren kennis met softtennis onder leiding van docent Fred Pluut en met het balspel ‘Balls’ onder leiding van GALMprojectleider Coen Langkemper van Midden Nederland. Coen wist de deelnemers ook nog te boeien met het verhaal dat dit spel in Engeland wordt gespeeld op strakke grasveldjes midden in dorpen of plaatsen onder geestdriftige belangstelling van de gemeenschap. En o wonder, de veldjes blijven gespaard van graffiti en bandensporen van suv’s die zich moeten bewijzen. Kunt u zich zoiets voorstellen midden in Driebergen? Docente Terese Carree toonde zich meesteres op het uitdenken van kleine behendigheidsspelen als intermezzo. Het evenement werd georganiseerd door Frieda van Arkel en een aantal enthousiaste vrijwilligers rondom haar.


De “G” en de “A” ‘thuisgebracht’? Nou, zo duidelijk vind ik het niet. Dan maar even Google raadplegen, met als resultaat: “Groninger Actief Leven Model”, maar ook “Genootschap Auteurs Lichte Muziek”. Wat zou nou meer galmen, dat levenmodel of die lichte muziek?
Hans Hermans, 28 november 2007

Gemeente spreekt waardering uit

DOORN  In het Cultuurhuis reikte burgemeester Frits Naafs maandagavond vrijwilligersmedailles en jaartekens uit aan leden van de vrijwillige brandweer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

Minderjarige bekent negen auto-inbraken Rhenen

RHENEN  De politie heeft op 9 november een 16-jarige jongen uit Rhenen aangehouden die inmiddels heeft verklaard een bedrijfsinbraak in Veenendaal en negen auto-inbraken in Rhenen te hebben gepleegd.

De politie kreeg op 9 november rond 3.15 uur ’s nachts een melding binnen dat er werd ingebroken in een restaurant aan de Nieuweweg in Veenendaal. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij een verdachte vluchten. Omdat één van de agenten de verdachte herkende van een scooterongeluk van eerder die week werd de identiteit van de jongen bekend. Even later die nacht kon de verdachte, een 16-jarige jongen uit Rhenen, thuis worden aangehouden. In het huis van de verdachte trof de politie enkele gestolen goederen aan zoals een kentekenbewijs en een houder van een navigatiesysteem. Op het politiebureau bekende de 16-jarige verdachte uiteindelijk betrokken te zijn bij de inbraak in het restaurant aan de Nieuweweg. Daarnaast bekende hij ook nog eens negen auto-inbraken te hebben gepleegd in Rhenen. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Hoogstaand klusweekend Aurora

DRIEBERGEN  De Driebergse Muziekvereniging timmerde afgelopen weekend letterlijk en figuurlijk aan de weg. Al enkele weken waren de voorbereidingen voor een klusweekend in volle gang. De muzikanten gingen schilderen, de zolders herinrichten, de keuken verbouwen, de muziekbieb van de Dweilband opruimen, schoonmaken en natuurlijk moest er een gezellig weekend onderling doorgebracht worden. Dit alles om het intensief gebruikte Muziekcentrum ( bijvoorbeeld door de toneelvereniging VZOD of Groei en Bloei) nog beter te kunnen benuttten voor eigen activiteiten maar ook te laten gebruiken voor diverse sociaal-culturele activiteiten ten behoeve van andere verenigingen. Heuvelrug Schilderwerken ondersteunde het weekend met verf, advies en menskracht. Het weekend kende een onverwachte muzikale wending omdat de Harmonie in de week werd uitgenodigd om in het Nieuwegeinse theater de Kom te figureren bij de uitvoering van Im WeissenRössl door de Nieuwstad Operette. Zowel op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag lieten een twaalftal muzikanten de Radetskymars klinken in het theater. A few minutes of fame voor een uitverkochte zaal en daarna ging het orkest weer snel naar het muziekcentrum. Op zaterdag gebeurde het onvermijdelijke, de eerste trompettist kwam in het theater erachter dat hij zijn trompet vergeten was. Hij werd alsnog de held want op tijd arriveerde hij na een retourtje Driebergen-Nieuwegein onder het motto “trompettist redt operette”.

Interesse in musiceren? Aurora zoekt nog een ervaren klarinettist, een trombonist, een hoornist en fluitist. Interese in gebruik van het Muziekcentrum? U kunt bellen met J. Aben 0343 512426.

Blue Arrows op bezoek bij de Coolsma basisschool

DRIEBERGEN  Dinsdag 22 november maakten 29 kinderen van groep 8 van de Driebergse Coolsma basisschool kennis met basketbal. Trainsters Liane van der Mispel en Hetty Booijink van basketbalvereniging Blue Arrows gaven de kinderen een sportclinic, waarbij kinderen kennis maakten met de balsport. Leraar Kees Haars ontving een handleiding met speloefeningen om tijdens de gymles te gebruiken.

Trainers voor de Klas
Trainers voor de Klas is een sportstimuleringsproject waarbij één of twee trainers van een sportvereniging, tijdens de reguliere gymles, twee sportlessen geven aan leerlingen van één of meerdere basisscholen. De kinderen maken op een effectieve manier en in een vertrouwde omgeving kennis met een sport(vereniging). Sportconsulente Marijn van de Meulengraaf van Sportservice Heuvelrug coördineert het project.

Scholen zijn enthousiast
Trainers voor de Klas draait nu 4 jaar op de Heuvelrug. In totaal doen in dit seizoen 18 scholen en 13 sportaanbieders mee. Deze sportaanbieders nemen zelf met de scholen contact op om lessen te gaan verzorgen. Inmiddels zijn al 11 matches tot stand gekomen. Zo maakten kinderen in Leersum en Doorn al kennis met kinderyoga van Yvonne Matla en krijgen kinderen in Driebergen en Doorn begin december twee gymlessen karate van Johan van den Hoofdakker.

Interesse?
Verenigingen en basisscholen kunnen zich het hele jaar door aanmelden bij sportconsulente Marijn van de Meulengraaf, 06–13662778.

Heuvelrugnieuws van donderdag 29 november 2007

Jagersdreef 154-164 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:30 uur     temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Vogelshow De Heuvelrug afgelast vanwege pagegaaienziekte

AMERONGEN  De jaarlijkse tentoonstelling van de Amerongse vogelvereniging De Heuvelrug, deze week van donderdag tot en met zaterdag in De Uithof, gaat niet door. De aanleiding is de papegaaienziekte, die momenteel in Nederland heerst.

Lees verder op de website van het AD/UN

Fietser overleden

DOORN  Op donderdag 15 november fietste een 85-jarige man uit Doorn over de Amersfoortseweg. Daarbij werd hij aangetikt door een paardentrailer die door een auto werd getrokken. De man kwam ten val en bleef op het wegdek liggen. De automobilist reed door.

Daar de verwondingen van de man zich ernstig aan lieten zien, werd naast de komst van een ambulance ook de komst van de traumahelikopter verzocht. Het ambulancepersoneel kon het slachtoffer echter snel stabiliseren en overbrengen naar het UMC.

Politie-eenheden keken naar de doorgereden automobilist uit. De bestuurder, een 66-jarige vrouw uit Leersum, werd in Woudenberg getraceerd, aangehouden en naar het politiebureau overgebracht.

Het slachtoffer overleed op woensdag 28 november.

De Verkeerspolitie Utrecht heeft op de plaats van het ongeval een onderzoek ingesteld. Het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding wordt voortgezet.


Heel erg als iemand overlijdt ten gevolge van een verkeersongeval. Waar ik mij echter wel aan stoor, is dat er kennelijk vanuit wordt gegaan dat deze man werd ‘aangetikt’ door de paardentrailer. De opmerking “De automobilist reed door”, gaat mij ook te ver. Hier wordt opzet gesuggereerd. Wellicht heeft de automobiliste niets gemerkt en misschien slingerde de man wel en tikte hij zelf de paardentrailer aan. Ik stel voor dat de politie iets neutraler berichten verspreidt.
Hans Hermans, 29 november 2007

Inderdaad, een overlijden is altijd te betreuren, maar een wat neutralere berichtgeving zou passend zijn. Het is goed denkbaar dat de bestuurster van de combinatie niets gemerkt heeft van de aanrijding. Dat kan helaas voorkomen. Bovendien is het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding volgens de berichtgeving nog niet afgerond. Het past dan niet om al op de schuldvraag vooruit te lopen. Komt nog bij dat bijna veertien dagen verlopen zijn tussen de aanrijding en het overlijden. Dus dat er een direct oorzakelijk verband tussen beiden is, staat ook niet bij voorbaat vast.
Michiel van der Vlist, 29 november 2007

Hartverwarmend solistenconcours

MAARN  De Harmonie Manderen hield op 23 november voor de dertiende maal het solistenconcours. De Theresiakerk in Maarn stroomde om 19.00 uur vol met publiek, in dit geval meestal familie van de solisten.

Lees verder op de website van De Kaap

Gedeeltelijk succes BVH

DOORN  De raadscommissie Ruimte van de gemeente Utrechtse Heuvelrug staat welwillend tegenover het voorstel van Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH) om de zogeheten Welstandscommissie in onze gemeente uit te breiden met twee burgerleden.

Dit bleek tijdens de bijeenkomst van de commissie op woensdag 28 november. Tijdens deze bijeenkomst kwam het voorstel van BVH-lid Sybe Streekstra ter sprake. Ook het college van B. en W. is positief over het BVH-voorstel. In een toelichting bij het BVH- plan stelt het college onder meer dat het draagvlak binnen de gemente kan worden verbeterd als in de Welstandscommissie een aantal burgerleden zitting heeft. Deze moeten dan, als volwaardig lid van de commissie, mee adviseren over bouwaanvragen, bij de gemeente ingediend, en die aan de Welstandscommissie worden voorgelegd. Het betrekken van inwoners van de gemeente zal, zo meent het college, een positieve uitwerking hebben op de betrokkenheid van de inwoners bij de besluitvorming van de raad. Verwacht wordt dat de Gemeenteraad op 20 december het advies van de commissie Ruimte over het BVH-voorstel zal overnemen.

Anders oordeelde de commissie over het BVH-plan over de invoering van een bonus/spaarsysteem – het groen-punten-plan – voor alle huishoudens die worden aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Inwoners kunnen op deze manier punten verdienen als zij zelf vuil/glas/papier brengen bij de millieustraat en glasbakken. De punten kunnen worden ‘verzilverd’ bij het verkrijgen van bijvoorbeeld een rijbewijs of andere officiële documenten. De meeste commissieleden en trouwens ook het college van B. en W. vonden dat eerst ervaring moet worden opgedaan met de uniforme afvalregeling die volgend jaar van kracht wordt. Blijkt na een jaar dat de regeling niet voldoet, dan kan alsnog het BVH-plan van stal worden gehaald, zo werd betoogd.

Diefstal uit winkel

LEERSUM  Woensdag werd omstreeks 11.00 uur werd een cosmeticadiefstal gepleegd bij een winkel aan de Honingraat. De politie werd gewaarschuwd en de dieven, 24 en 26 jaar uit Litouwen, werden aangehouden bij hun auto. Hier lagen ook verschillende cosmetica-artikelen die vermoedelijk ook van diefstal afkomstig zijn.

Start nieuwbouw PGGM

ZEIST Vanmiddag gaf burgemeester Janssen van Zeist het startsein voor de nieuwbouw van de PGGM aan de Kroostweg-Noord 149 te Zeist. Hij sprak daarbij onderstaande rede uit.

Dames en heren, in ’t bijzonder wil ik noemen de heer Alders, overige bestuurders, directie en medewerkers van PGGM en Ballast Nedam, omwonenden en andere betrokkenen en genodigden, goedemiddag.

Eén van de iconen van Zeist. Dat is PGGM.
Samen met het Wereldnatuurfonds, Slot Zeist, de KNVB en Vogelbescherming Nederland is ook PGGM een pareltje in de kroon van Zeist.
Die Kroon is rijk aan parels. En ieder pareltje heeft een eigen schittering en glans.

PGGM is één van de grootste organisaties en werkgevers in Zeist en is een begrip en tegelijkertijd van groot maatschappelijk belang.
Het pand heeft een geschiedenis die teruggaat naar het jaar 1926 toen deze grond waar we nu op staan, werd aangekocht door de Sint Gregorius Stichting. Die wilden hier een kweekschool en internaat voor de opleiding van de fraters vestigen. En later eventueel het moederhuis van de Fraters van Utrecht.

Mooie plannen.
En in 1931 startte de bouw en daarmee werden de eerste stenen van het fundament van het PGGM-gebouw in feite gelegd. Middenin het toen nog boerenland van Zeist. Die nieuwbouw was destijds wel even schrikken voor de omgeving. De bouwstijl werd Nieuwe Zakelijkheid genoemd en was voor de Zeisterse welstandsnormen nogal revolutionair.

De welstandscommissie gaf in een schrijven letterlijk aan:
“het ontwerp verdraagt zich slecht met Zeisters landelijke bebouwing ter plaatse”.

Maar met overleg en interactie tussen betrokkenen: Het kwam er toch.
Zo’n veertig jaar later betrokken de fraters een nieuw klooster op de grens van Zeist en De Bilt; het Fraterhuis St. –Jozef.
Het gebouwencomplex dat zij hier achterlieten kwam toen in handen van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, de BVG.
En vervolgens betrok PGGM het in 1972 en is er gebleven tot de dag van vandaag.

Daar zijn we blij mee. Toen de plannen van de fraters bekend werden was het even schrikken.
De geschiedenis herhaalt zich, want ook de nieuwbouw die vandaag officieel van start gaat, is zeker niet zonder schrik en onbesproken gebleven in Zeist.

Er gingen verschillende jaren overheen, van interactie, bespreking en planontwikkeling.
Maar ook daarin heeft PGGM laten zien wat ze waard zijn en dat ze hun eigen slogan – “PGGM, weet wat je waard bent”- in de praktijk ook echt waarmaken”.

PGGM is groot maar niet te groot om oog te hebben voor de lokale samenleving waarin ze geworteld zijn.
PGGM is ook groot in zorg, maar niet te groot om van de zorgen van omwonenden hun eigen zorg te maken.
Dat maakt PGGM niet zomaar een grote onderneming met een bekende naam maar met recht een glanzende parel in de kroon van Zeist.

Een icoon. Daar ben ik trots op.
Van harte wens ik u namens het gemeentebestuur van Zeist veel voorspoed met de nieuwbouw van het PGGM-kantoor!
De bouw kan wat mij betreft beginnen.
– dank voor uw aandacht-

Eigen wagen voor jeugdbrandweer Heuvelrug

AMERONGEN  De jeugdbrandweer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgt zaterdag een eigen brandweerwagen. Woon-/zorginstelling voor slechtzienden en blinden Bartiméus heeft een bedrijfsbrandweerwagen over.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van vrijdag 30 november 2007

Prinses Irenelaan 8 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 9:40 uur     temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Nominaties Kei van Utrecht bekend

UTRECHT  Gisteren zijn de 21 genomineerden bekendgemaakt die doorgaan naar de tweede ronde van de Kei van Utrecht! Deze personen of organisaties maken nog steeds kans op de titel Kei van Utrecht en de bijbehorende 3.000 euro. Voor de Heuvelrug zijn gekandideerd:

Muziekvereniging Ons Genoegen – Rhenen
Het Kunstgilde – Leersum
Jan van Sas – Zeist
Nelleke Nieuwboer – Zeist

en verder:
Houtens Kamerkoor Rondo / Ine Breukink Adolfsen – Houten
Marijke Ouderaa – Utrecht
Heleen Barbas – Amersfoort
Ellie Hulst – De Bilt
Collegium Amisfurtense – Amersfoort
Jeugdoperette Rivieren- en Dichterswijk – Utrecht
Arti Vocaal / Cora den Oudsten en Ben Vos – Utrecht
Haman Hassan – Amersfoort
Maartje van den Bosch – Oudewater
Creatief team KoS-Musical Amor Fortis – Amersfoort
Kirsten Lupke – Maarssen
Nisto – Utrecht
Marijke Weijenborg – Utrecht
Carla Post – IJsselstein
JoCas – Wijk bij Duurstede
Theatercafe Borra – Amersfoort
Dik van ’t Hof – Breukelen

Op www.keivanutrecht.nl  kan iedereen vanaf nu stemmen op zijn of haar favoriet. De vijf genomineerden met de meeste stemmen gaan door naar de finale, die plaatsvindt op 29 maart in Theater de Lampegiet te Veenendaal.

De jury die de aanvragen beoordeeld heeft, bestond uit: Karin Stadhouders, statenlid (Provinciale Staten provincie Utrecht), Gerard-Joost Esser (Prins Bernhard Cultuurfonds – vast jurylid) en Machteld Smits (eindredacteur RTV Utrecht – vast jurylid). Zij zullen tijdens de finale ook de gouden, zilveren en bronzen kei gaan kiezen uit de vijf finalisten die na de stemronde over blijven.

De Kei van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht, uitgevoerd door ZIMIHC huis voor amateurkunst.

Extraatje voor minima in Zeist

ZEIST  Kinderen van een gezin met een minimumuitkering in Zeist kunnen in 2008 met hun Zeistpas dertig euro meer declareren dan dit jaar. Ook compenseert de gemeente het eigen risico van de ziektenkostenverzekering voor mensen met de laagste lonen ruimschoots.

Lees verder op de website van het AD/UN

Domheid is troef (22)

LEERSUM  Op de Rijksstraatweg is vrijdagmorgen 30 november een 22-jarige automobilist uit Leersum aangehouden voor rijden onder invloed. De man, een beginnend bestuurder, werd omstreeks 02.30 uur gecontroleerd en had te veel gedronken. Ademanalyse op het politiebureau wees uit dat hij 425 ug/l in zijn lichaam had. Zijn rijbewijs is ingevorderd (bij beginnend bestuurders vanaf 350 ug/l) en tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.