Heuvelrugnieuws van dinsdag 1 november 2005

Drieklinken 8 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.10 uur  temperatuur: 14 °C

meer foto’s van deze straat

Tweede informatieavond vervanging riolering Traaij

DRIEBERGEN Tijdens de eerste bewonersavond werd aangegeven dat in de periode september – november een nadere uitwerking van de rioleringsvervanging in de Traaij tussen Arnhemsebovenweg en de Oranjelaan zou gaan plaatsvinden.
Hiertoe is in de afgelopen periode uitgebreid contact geweest met alle betrokkenen, waaronder bewoners, ondernemers, nutsbedrijven, groenberaad en verkeersberaad. Ook is er een aantal onderzoeken verricht en inmiddels afgerond. Dit alles heeft geresulteerd in een concept-definitiedocument. In dit document wordt de vervanging van de riolering op hoofdlijnen beschreven aan de hand van uitgangspunten, wensen, opties en aandachtspunten. In het genoemde definitiedocument is sprake van een drietal oplossingsvarianten. Graag wil de gemeente Driebergen u hierover informeren en met u hierover van gedachten wisselen op een bewonersavond op woensdag 9 november om 19.30 uur in zalencentrum Nieuw Salem, de Lei 86.

Het programma  ziet er als volgt uit:
Vanaf 19.00 uur ontvangst
19.30 uur               opening
19.45 uur               toelichting op de voortgang van het proces
20.00 uur               toelichting op het concept definitiedocument
20.30 uur               pauze
20.45 uur               discussie
21.45 uur               einde

Herfstconcert Collegium Vocale Zeist

ZEIST  Zondagmiddag 13 november zal Collegium Vocale Zeist een fraai herfstconcert geven in de Oosterkerk te Zeist. Dit koor bestaat uit 70 zangers afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. Het staat onder leiding van dirigente en oprichtster Laetitia Schouten.
Afgelopen weekend gaf Collegium Vocale Zeist al een voorproefje van dit concert tijdens een regionale korendag van Koninklijke Christelijke Zangersbond. De jury gaf na afloop te kennen dat dit een koor was met ongekende kwaliteit, het mooiste koor was dat men de afgelopen jaren gehoord had op een dergelijke korendag. Hij roemde het koor om de passie, de zuiverheid, uitspraak, balans en de vernieuwende aanpak.

Het programma voor het concert van 13 november is veelzijdig. Het koor opent met een ‘mini-mis’ van Mozart. Hij componeerde deze Missa brevis in F- dur, op 18 jarige leeftijd!
Vervolgens het beroemde Ave Verum van Mozart.
Hierna zal harpiste Anne-Marieke Meij een harpsolo ten beste geven. Geen romantisch harpgetokkel maar Russisch ‘vuurwerk’. Zij speelt het Impromptu van R. Gliere.
Het koor zingt daarna het Magnificat van Arvo Pärt, 8 stemmig a capella.
Na de pauze kunt u luisteren naar het Requiem van John Rutter. Het koor wordt begeleid door professionele musici, het Helios Ensemble, met de bijzondere combinatie van orgel, fluit, hobo, pauken, harp en slagwerk. Rutter verstaat de kunst om Gregoriaanse elementen te vermengen met moderne elementen en aparte harmonieën.

Kaarten kosten in de voorverkoop 13 euro. Verkrijgbaar bij koorleden, VVV Zeist, Evangelische boekhandel Logos in Zeist en Boekhandel J.Baas in Driebergen, Ook via www.collegiumvocalezeist.nl  of telefonisch:0343-512343.
Er zijn ook kaarten aan de zaal verkrijgbaar à 14 euro.

Pink Panthers rekenen af met de nummer drie in de competitie

DRIEBERGEN Afgelopen zondag stond in de tweede klasse noord de rugbycompetitie in het teken van afscheiding tussen top en middenmoot. Zo hadden RC Waterland Grondingen op bezoek, een strijd tussen de nummers twee en vier. En gingen de Panthers, de nummer één, naar het op de derde plaats staande Dwingeloo.

Detail was wel dat dit de eerste thuiswedstrijd was van de mannen uit Dwingeloo. Een team wat een hoop ervaring in zijn geleden heeft. Zo spelen daar de broers Dinkla. Twee van de drie broers die alle drie in hun jongere jaren in het Nederlandse team waren te vinden. Nummer drie van de Dinkla’s woont en speelt tegenwoordig in Frankrijk. Zeker Karel, in Dwingeloo de plaatselijke en enige huisarts. Is een speler waar nog rekening mee moet worden gehouden. The Panthers waren goed voorbereid afgereisd naar het Noorden. Exact om 14.30 uur werd begonnen aan de strijd. Dit alles onder leiding van topscheidsrechter Ad Wagenaar, die zaterdag nog als grensrechter functionerende bij de wedstrijd Nederland tegen Wales (die laatste dan wel het amateur-team) in Amsterdam.

De Kick-off was voor the Panthers. Normaal de eerste minuten het aftasten van de teams. Echter deze keer ging dat anders. Al in de tweede minuut werd door scrumhalf Jeffrey Nuijten een dropgoal gescoord voor The Panthers. 0-3. Naar de hervatting van Dwingeloo eveneens een dropgoal van Dirk Dinkla, de nummer 10 van Dwingeloo. 3-3. Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden. Echter zoals reeds was te zien waren The Panthers niet aan het zoeken maar wilde de mannen van de Utrechtse Heuvelrug Dwingeloo snel op een fikse achterstand zien te krijgen. Met prachtig en snel bal spel lukte dat dan ook meteen. Met try’s in de 5de minuut (Quinten Reitsma), 9de (Ryan Harley), 22ste (Ryan Harley) en 30ste minuut (Rik Timmermans) en al de conversies raak door Jeffrey Nuijten was de buit al min of meer binnen. In de 38ste minuut wist Dwingeloo nog een try te scoren door een goed uitgevoerde maul. (wie er dan scoort is niet te zien) Ruststand 8-31.

In de tweede helft een ander beeld. De Dwingeloo brigade had wel door dat ze het moesten hebben van hun gewicht en niet van de snelheid. Gemiddeld waren de Dwingeloo spelers 15 tot 20 kilo zwaarder en zeker tien jaar ouder. Ondanks het fysieke geweld werd door The Panthers toch weer als eerste gescoord in die tweede helft. Met een snelle pass over de breedte kon Peter Waardenburg zijn snelheid optimaal benutten. Conversie 100% door Jeff Nuijten stand 8-38. Hierna een ontkentent Dwingeloo, gevolg The Panthers 100% in de verdediging. Deze aanvallen duurde wel 20 minuten totdat Dwingeloo weer door een maul de tryline van The Panthers winsten te vinden. Ook de conversie raak zodat 15-38 op het scorebord was te vonden. Dat het op deze manier van spelen veel erg veel energie koste was duidelijk. Naar de kick-off van The Panthers een line-out voor die zelfde Panthers op de 22 meter lijn van Dwingeloo. En doordat de Dwingeloo spelers er even door zaten kon captain en hooker Bart van Rooijen eenvoudig scoren. Ook hier weer de conversie raak door Jeff Nuijten 15-45. Hierna meer open spel, wat in het voordeel van The Panthers is. Zo werd nog gescoord door Marc Verbraak naar een mooie en doordachte actie van Jeff Nuijten en eveneens door Teus van Yperen die wandelend, maar met groot overwicht door de verdediging wist te wandelen. Ook Dwingeloo wist nog een try te scoren waardoor het eindresultaat uitkwam op 22 – 57.

De grootste uitslag in de tweede klasse noord. En omdat Waterland wist te winnen van Groningen met 27-5 zijn de kaarten naar 1/3 deel van de competitie geschut. Op de eerste plaats The Panthers zes wedstrijden en 26 punten gevolgd door waterland met eveneens zes wedstrijden en 24 punten. De nummer drie en lager staan inmiddels meer dan acht punten verder weg.

Aanstaande zondag zijn de mannen weer in Driebergen op de Woerd en spelen ze om 13.00 uur tegen RC Den Helder. Gevolgd door het tweede team die RC The Bulldogs uit Almere op bezoek krijgen.

Heuvelrugnieuws van woensdag 2 november 2005

Melvill van Carnbeelaan Driebergen: richting Arnhemsebovenweg vanaf Nassau Odijcklaan
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur  temperatuur: 12 °C

meer foto’s van deze straat

Gedeeltelijke nieuwbouw Provinciehuis

UTRECHT  De provincie Utrecht laat een deel van haar huisvesting slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Zo besluiten Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht na allerlei varianten te hebben bestudeerd en doorgerekend.

Het gaat om het laagbouwcomplex gelegen achter de karakteristieke hoge toren. De ruim 30 jaar oude gebouwen van het zogeheten Sterrencomplex kampen met grote zowel onderhouds- als ARBO-problemen, hetgeen nieuwbouw noodzakelijk maakt. Provinciale Staten van de provincie Utrecht besluiten in december over de nieuwbouw.

De huisvesting van de provincie Utrecht bestaat uit een toren van achttien verdiepingen met daarachter laagbouw bestaande uit elf delen die met elkaar zijn verbonden in de vorm van sterren. Het Provinciehuis is eigendom van de provincie. De toren is nog maar tien jaar oud, maar de Sterren zijn al meer dan dertig jaar oud. Als gevolg daarvan kent deze huisvesting talrijke functionele tekortkomingen, waaronder technische knelpunten en ongunstig energieverbruik. Daarnaast voldoet het verouderde complex niet meer aan de ARBO-eisen van deze tijd. Een huisvestingscommissie van de provincie Utrecht heeft allerlei varianten onderzocht, van opknappen van de Sterren tot aan complete nieuwbouw, inclusief de Toren, de zogeheten centrumvariant. Mede gelet op de kosten is gekozen voor ‘nieuwbouw op eigen locatie’. Deze variant brengt de laagste jaarlijkse lasten met zich mee.

Nederlands Dames rugby team traint in Driebergen

DRIEBERGEN  Morgen (woensdag) traint het Nationaal Nederlands Dames rugby team bij The Pink Panthers op sportpark De Woerd. Drie dames van de Pink Panthers spelen/trainen in de nationale selectie. Training begint om 20.00 uur.

Bouwplannen Huis Rijsenburg voorlopig uitgesteld

DRIEBERGEN  Het college van b&w neemt het positief ambtelijk advies met betrekking tot de bouw van een appartementencomplex aan de Langbroekerdijk niet over en verwijst dit advies (Eindrapportage Huis Rijsenburg) terug naar de ambtelijke organisatie voor heroverweging. (zie ook www.landgoedrijsenburg.nl )
Het ambtelijke advies luidde:

In principe medewerking te verlenen aan de functiewijziging van ‘slachterij’ in ‘wonen’, mits uit nader onderzoek blijkt:

 • dat afweging heeft plaatsgevonden op welke locatie ‘Huis Rijsenburg’ gerealiseerd dient te worden in relatie met de archeologische waarden;
 • dat het plan ‘Huis Rijsenburg’ volledig economisch haalbaar is;
 • op welke plaats en op welke wijze de boerderij met bijgebouwen, het zomerhuis, de hooiberg, de bruggen en de dienstwoningen worden voorzien;
 • dat het inrichtingsplan voor de buitenruimte op passende en landschappelijke wijze ingevuld is én volledig economisch haalbaar is;
 • dat de beleidsmatige afwegingen (zoals verkeer & vervoer, wonen, milieu, stedenbouw & architectuur) positief zijn bevonden;
 • Uw besluit ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie Ruimte & Groen.”

  Het college wil dat er een discussienota wordt voorbereid voor de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug waarin ondermeer wordt ingegaan op de beleidskaders voor het landelijk gebied en de ruimtelijke inpassing en voor- en nadelen van de voorgestelde ontwikkeling op de locatie “Huis Rijsenburg”.

  Stuurgroep heeft raden niet ingelicht over kostbare afvloeiingsregelingen

  HEUVELRUG  Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH) verwijt de Stuurgroep van de bij de herindeling betrokken gemeenten dat de vijf gemeenteraden ‘volstrekt’ onvoldoende zijn ingelicht over de afvloeiingskosten voor overtollig personeel.

  Dit verwijt zal lijsttrekker Sybe Streekstra van BVH woensdagavond in Maarn in Cultureel Centrum De Twee Marken, tijdens een bijeenkomst van BVH, toelichten. “Meer en meer sijpelt door dat afvloeiingskosten, waaronder riante VUT- regelingen voor ambtenaren vanaf 57 jaar, goudgeld gaan kosten. De vraag is of straks de nieuwe gemeente dat wel kan dragen. Bovendien is zo’n VUT-regeling in strijd met het landelijke beleid, dat is overeengekomen met de landelijke overheid en de sociale partners. We hebben niets tegen de inbreng van vakorganisaties over het sociaal statuut, maar zij en ook de leden van de stuurgroep, moeten zich wel aan de landelijk afgesproken spelregels houden.”

  BVH vindt dat de Commissie Herindeling, waarin de fractievoorzitters van alle partijen in de vijf gemeenteraden (dus ook Streekstra namens zijn huidige fractie in de Driebergse gemeenteraad) zitting nemen, volledig had moeten worden geïnformeerd over de kosten die gepaard gaan met afvloeiings- of VUT-regelingen. Dat is totnutoe niet gebeurd.

  De vijf gemeenteraden hebben voor de zomer te horen gekregen dat de personeelsoperatie als gevolg van de herindeling circa 13,5 miljoen euro kost. Enige specificatie ontbrak, volgens BVH. De gezamenlijke loonkosten van de huidige vijf gemeenten bedragen ruim 15,1 miljoen euro. Dit zou betekenen dat de streefformatie van de nieuwe gemeente een voordeel van 1,6 miljoen euro oplevert. Deze besparing wordt volgens BVH ernstig aangetast doordat de kosten van afvloeiing van een flink aantal wethouders en ambtenaren hieruit moeten worden bekostigd. Deze kosten zijn volstrekt onbekend.

  De Stuurgroep heeft gesteld dat het bedrag van 1,6 miljoen euro een bezuiniging is. Maar daar staat, zo meent BVH, dus tegenover de grote onbekende!!: van de afvloeiingskosten. “Dag besparing”, zegt Streekstra..

  Hij spreekt er ook zijn verontwaardiging over uit dat de gemeentesecretarissen van Amerongen en Leersum een riante afvloeiing krijgen. “Dit hebben de colleges binnenskamers met hen geregeld. Anders zouden anderen er rechten aan kunnen ontlenen.” Dit alles noemt BVH een slechte en kwalijke start van de nieuwe gemeente.

  De raadsfractie van Sociaal Liberaal Driebergen, de voorloper van BVH, verlangt van de Struurgroep volledig opening van zaken. Daartoe zal deze raadsfractie stappen ondernemen.

  Fusie drinkwaterbedrijven

  UTRECHT  De bedrijven Hydron Flevoland, Hydron Midden-Nederland en Vitens zijn van plan te komen tot een fusie tussen de drie bedrijven. Het fusievoorstel zal naar verwachting begin 2006 aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

  Hiermee zal een nieuw Nederlands waterbedrijf ontstaan met 2,3 miljoen aansluitingen dat jaarlijks 340 miljard liter water levert voor 6,5 miljoen inwoners van de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht en enkele gemeenten in Drenthe. Het bedrijf heeft een netto-omzet van € 420 miljoen en telt 1.500 medewerkers.

  Restaurant Brocante wint bedrijfsgolfcompetitie

  DRIEBERGEN Na een heel seizoen spelen is de bedrijfscompetitie golf 2005 ging het team van Brocante 1 met de eerste prijs aan de haal. Zij wonnen met miniem verschil van het team van Peugeot van der Mispel, de winnaar van de afgelopen twee jaar.

  KNKV presenteert Korfbal League

  DRIEBERGEN Het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond heeft dinsdag de nieuwe opzet van de hoogste competitie klasse in de sporthal van Health Center Hoenderdaal gepresenteerd aan de landelijke pers.

  In de Korfbal League spelen alleen de 10 beste teams van het land. De Driebergse korfbalvereniging Dalto/Human Network heeft zich weten te plaatsen voor de league en speelt haar thuiswedstrijden in de sporthal van Health Center Hoenderdaal. De eerste wedstrijd, tegen Deetos/Volhuis is op zaterdag 12 november om 20.00 uur.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 3 november 2005

  Engweg Driebergen: richting Hoofdstraat vanaf Tussen de Dreven
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.45 uur  temperatuur: 15 °C

  meer foto’s van deze straat

  Maatregelenpakket Utrechtse regio voor betere luchtkwaliteit

  UTRECHT Met een pakket maatregelen willen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) de luchtvervuiling in de provincie Utrecht bestrijden.
  De maatregelen omvatten onder meer het versneld schoner maken van bussen en de ‘eigen’ wagenparken, het verbeteren van de verkeersdoorstroming en het weren van ‘vuile’ vrachtwagens uit de binnensteden van Utrecht en Amersfoort. Ook gaat de regio Utrecht onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het verminderen van autoverkeer en het stimuleren van fietsgebruik.

  Staatssecretaris Van Geel (VROM) ontving het regioaanbod vanmiddag uit handen van gedeputeerde Binnenkamp (Water & Milieu). Het maatregelenpakket is ondertekend door de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort en het BRU. Bij de voorbereiding was ook het bedrijfsleven nauw betrokken. De Kamers van Koophandel Utrecht en Gooi- en Eemland, koepelorganisaties VNO/NCW Midden, MKB Utrecht en TLN en EVO besloten echter vlak voor de ondertekening dat ze geen steun konden geven aan het maatregelenpakket.

  Maatregelen
  Het regioaanbod Luchtkwaliteit omvat de volgende maatregelen:

  1. Versneld schoner maken van bussen: inbouwen van roetfilters op bussen die nu al rijden en het aanschaffen van nieuwe bussen met schonere dieselmotoren. Uitvoering: inzet rijkssubsidie en aanvullende subsidie van provincie, onderhandeling met concessiehouders.
  2. Versneld schoner maken van ‘eigen’ wagenparken van de regiopartners: zie punt 1.
  3. Doorstroming bevorderen c.q. gelijkmatiger maken van verkeersstromen. Uitvoering: dynamisch verkeersmanagement met toeritdosering en gerichte snelheidsbeperking en daarnaast het afstemmen van verkeersregelinstallaties, instellen van groene golven en instellen speciale vrachtwagenroutes.
  4. Weren van ‘vuile’ vrachtwagens uit de steden door milieuzonering c.q. het stimuleren van schonere distributie: b.v. door in de binnensteden alleen vrachtwagens toe te laten die minimaal voldoen aan de Euro III-norm.
  5. Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het verminderen van autoverkeer door het aanbieden van goede vervoersalternatieven en het stimuleren van fietsverkeer.

  Invoering van de maatregelen uit het regioaanbod vraagt tijd. Dat geldt ook voor het boeken van resultaten. Op basis van een externe analyse verwacht de regio Utrecht dat dit maatregelenpakket – aangevuld met landelijke maatregelen – een behoorlijk aantal regionale knelpunten zal oplossen. De maatregelen leveren met name een bijdrage aan het verminderen van de concentraties stikstofdioxide (NO2). De hoeveelheid fijn stof (PM10) kan regionaal maar zeer beperkt worden beïnvloed vanwege de hoge achtergrondconcentratie (75%).

  Hardnekkige knelpunten
  Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat luchtvervuiling een hardnekkig probleem is en dat schadelijke gezondheidseffecten zullen blijven als niets wordt ondernomen. Bovendien betekent dit dat nieuwe ontwikkelingen in en rond de grote steden het risico lopen te stagneren of helemaal niet kunnen doorgaan. Vandaar dat het regionale maatregelenpakket voor verbetering van de luchtkwaliteit is ontwikkeld.
  Zowel voor stikstofdioxide als fijn stof zijn de voorspellingen van het RIVM dat bij ongewijzigde omstandigheden overschrijdingen van de normen zullen blijven bestaan. Die situatie geldt met name in het stedelijke gebieden en langs drukke (rijks)wegen. De normen die daarvoor worden gehanteerd zijn vastgelegd in het Besluit Luchtkwaliteit dat is gebaseerd op de Europese richtlijn.

  Waarnemend burgemeester Heuvelrug

  HEUVELRUG  Een waarnemend burgemeester gaat met ingang van 1 januari aanstaande de scepter zwaaien over de nieuwe gemeente Heuvelrug. In de loop van december zal de Utrechtse commissaris van de Koningin mr. B. Staal bekend maken wie voor deze functie wordt benoemd.
  De Kaap 3-11-2005

  Spekjes raden en rekstok duikelen bij SVA

  AMERONGEN  SVA (Sportvereniging Amerongen) organiseerde zaterdag 29 oktober in sporthal De Ploeg haar jaarlijkse spelletjesdag. Deze sport- en speldag voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar, die al bijna traditie genoemd kan worden, was ook deze keer weer een enorm succes. Vrolijke gezichten, en rode kinderwangen bepaalden zaterdag dan ook het beeld in de sporthal.
  De Kaap 3-11-2005

  Visie Karla Peijs op mobiliteit Heuvelrug

  AMERONGEN  Met de borden van de gezamenlijke maaltijd van de CDA fractie nog op tafel maakt Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat haar entree in het Berghuis. Zij wordt verwelkomt door Ernst Haitsma, de burgemeester van Amerongen, die haar aanspreekt met ‘Mevrouw de Minister, Excellentie’ waar direct op volgde: ‘hé joh, ik heet Karla’. De toon was gezet.  De toenemende verkeersdruk op de N 225, mede door de aan- en afvoer van verkeer naar de A 12 van Veenendaal, Maarn en Driebergen/ Zeist veroorzaakt steeds vaker opstoppingen met grote irritatie bij de weggebruikers en de bevolking in de kernen. Tijdens het werkbezoek dat de CDA-fractie per bus maakte door de hele gemeente Heuvelrug was dat wel het meest besproken onderwerp.
  De Kaap 3-11-2005

  CD opname in Andrieskerk

  AMERONGEN  Vol enthousiasme vertelt Hans Kray, lid van de pr commissie van het Nederlands Concert Mannenkoor (NCM) over het najaarsconcert, dat op 26 november zal plaatsvinden in de Andrieskerk. Zelf maakt hij sinds drie jaar deel uit van dit bijzondere koor.
  De Kaap 3-11-2005

  B en W staan achter brandweer

  DOORN  De Doornse brandweer heeft de grote brand aan de Kampweg adequaat bestreden. Om die reden staan b&w volledig achter de verantwoording die de brandweercommandant daarover heeft afgelegd. Dit heeft burgemeester Reeringh dinsdagavond in de raadsvergadering gezegd.
  De Kaap 3-11-2005

  ‘Het cultuurhuis goed op weg’

  DOORN  Eerst was er niets, toen was er het cultuurhuis in Doorn. Eerst een prachtige glossy folder, daarna niets meer. Vorige week eindelijk een paginagrote advertentie in de krant: ‘Het cultuurhuis goed op weg…’ Projectmanager van het cultuurhuis Yermo Wever van Deloitte Consultancy legt het uit.
  De Kaap 3-11-2005

  Reeringh geen kritiek op VUT

  DOORN  ,,Het is onjuist om te vrezen dat ambtenaren van 57 jaar en ouder massaal gebruik gaan maken van de met de vakbonden overeengekomen vervroegde uittredingsregeling”, aldus de burgemeester Reeringh dinsdagavond in de raadsvergadering. Hij had er behoefte aan om duidelijk te maken dat de ambtenaren die als gevolg van de gemeentelijke herindeling boventallig worden alleen bij hoge uitzondering van deze regeling gebruik kunnen maken. Reeringh reageerde met deze opmerking op uitspraken die de Driebergse wethouder Klijnhout vorige week in De Kaap deed.
  De Kaap 3-11-2005

  Raad staat achter bomenkap

  DOORN  B&W hebben zorgvuldig gehandeld bij de afgifte van de vergunning voor het rooien van 203 bomen op de hoek van de Frans Halslaan en de Paulus Potterlaan. Dit unanieme oordeel sprak de Doornse gemeenteraad afgelopen dinsdagavond uit.
  De Kaap 3-11-2005

  Open middag bij de KHD trekt veel bekijks

  DOORN  De Koninklijke Harmonie Doorn hield zaterdagmiddag open middag in het Harmoniegebouw aan de Molenweg. Ouders met kinderen toonden belangstelling en Michael de Graaf, sinds januari van dit jaar dirigent van het orkest gaf op speelse wijze uitleg.
  De Kaap 3-11-2005

  Politiek café brengt politiek en belangenorganisaties toerisme bij elkaar

  DOORN  Met het oog op de nieuw te vormen gemeente Heuvelrug hadden de belangenbehartigers van de recreatie- en horecabranche, RECRON en Koninklijk Horeca Nederland (KHN), woensdagavond 26 oktober een politiek café georganiseerd. Onder leiding van voormalig tv-presentator Hans Sleeuwenhoek, werden op deze avond in Café Uniek vertegenwoordigers van de aanwezige acht lokale politieke partijen aan de tand gevoeld over hun visie en voornemens ten aanzien van natuur, recreatie, horeca en toerisme.
  De Kaap 3-11-2005

  Leersumse raad boos op krant

  LEERSUM  Grote verbazing en boosheid uitten Leersumse raadsleden vorige week donderdag tijdens de raadsvergadering. De Kaap zou de plank volledig misgeslagen hebben met de publicatie van een artikel over de financien op de Heuvelrug, waarin beweerd werd dat Leersum en Maarn onder preventief toezicht staan.
  De Kaap 3-11-2005

  Magnifiek combi-concert Caecilia/ EMM

  LEERSUM  De fanfare Caecilia uit Scherpenzeel en de organiserende plaatselijke harmonievereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) concerteerden voor het eerst in de grote kerkzaal van de R.K. Andrieskerk. Zowel separaat als gecombineerd brachten ze een programma van populaire en lichtklassieke muziek onder leiding van de dirigent van beide orkesten: Willem Stoops.
  De Kaap 3-11-2005

  Proef met burgerparticipatie

  LEERSUM  Tijdens een bijeenkomst van de politie en een aantal geselecteerde burgers legde districtschef Eddy Lassche van district Heuvelrug maandag 31 oktober uit dat de politie nauwer contact zoekt met burgers om uiteindelijk het percentage opgeloste misdrijven te vergroten: burgerparticipatie. Het gaat om een pilotproject en de politie wil na een jaar bekijken of men al dan niet wenst door te gaan op de ingeslagen weg.
  De Kaap 3-11-2005

  Levendige discussie in raad

  LEERSUM  Een presentatie over landschapsbeheer waar de meer agrarisch gerichte raadsleden hun vraagtekens bijzetten. Plannen van Henk Steenwijk om op de Rijksstraatweg 136 een winkelpand neer te zetten met daarboven twee woningen. En als klap op de vuurpijl een discussie over wel of geen doucheruimte voor dames in de plaatselijke brandweerkazerne. Dit waren drie belangrijke onderwerpen op de raadsvergadering vorige week.
  De Kaap 3-11-2005

  Dubbel jubileum voor twee jubilarissen

  LEERSUM  Wim van der Neut en Ron Meulenberg werden zaterdag 29 oktober in het zonnetje gezet. Van der Neut is 25 jaar brandweerman, Meulenberg 12,5 jaar.
  De Kaap 3-11-2005

  Bindend element binnen een gemeenschap

  MAARN  Was er in de jaren zestig behoefte aan een dorpshuis, ook vandaag de dag is er vraag naar een plek waar dorpse en minder dorpse activiteiten onder één dak plaats kunnen vinden. Inmiddels bestaat het Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken dertig jaar en is er veel veranderd in de loop der tijd. Niet alleen de opzet en het gebruik maar ook de financiering kent voor- en tegenspoed.
  De Kaap 3-11-2005

  ‘Concours was een enorme belevenis’

  MAARN  Het Harmonie orkest Manderen heeft voor het eerst in twee en twintig jaar meegedaan aan een concours. ,,En het was een enorme belevenis,” zegt Hans Koppert, secretaris van Manderen. ,,We hebben het als leuk en nuttig ervaren.”
  De Kaap 3-11-2005

  Geen ‘slaapdorpen’ maar vitale kernen

  MAARN  Bij de derde campagneavond van de PvdA, die dinsdag in de Twee Marken werd gehouden, was ditmaal de VVD te gast. Over het thema van de avond ‘Ondernemen in het Groen’ bleken de visies van beide partijen veel raakvlakken te hebben: investeren in kwalitatieve bedrijvigheid die niet op gespannen voet staat met de groene omgeving.
  De Kaap 3-11-2005

  Irritatie over onduidelijkheid financiën nieuwe gemeente

  DRIEBERGEN  Er moet snel duidelijkheid komen over de financiële situatie van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Diverse partijen hebben daar de afgelopen weken op aangedrongen en sommigen zijn zelfs duidelijk geïrriteerd over de onzekerheid die er bestaat over deze kwestie.
  Stichtse Courant 3-11-2005

  Vier raadsleden vinden dat uitbreiding het heeft gewonnen van inbreiding

  DRIEBERGEN De beide raadsleden van D66 en twee leden van de PDR-fractie hebben vorige week tegen het bestemmingsplan voor de ‘woningbouwlocatie’ Lange Dreef gestemd. Alle vier waren zij van mening dat de gemeente Driebergen onvoldoende energie heeft gestoken in het ontwikkelen van inbreidingslocaties.
  Stichtse Courant 3-11-2005

  Opmerkelijke solo-actie van CDA-er

  DRIEBERGEN Theo Stor, lid van de gemeenteraad voor het CDA, is een solo-actie begonnen. Stor, die de afgelopen jaren als CDA-woordvoerder voor ‘ruimte en groen’ optrad maar nu op de dertiende plaats van de CDA-verkiezingslijst is geplaatst, heeft in een groot deel van Driebergen een folder verspreid waarin hij mensen oproept om abonnee te worden van zijn persoonlijke tweewekelijkse nieuwsbrief.
  Stichtse Courant 3-11-2005

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 4 november 2005

  Hoofdstraat Driebergen: spoorwegovergang
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.00 uur  temperatuur: 15 °C

  meer foto’s van deze straat

  “Koningin Emma” benefiet voor het Beauforthuis

  AUSTERLITZ  De actrice Nel Kars zal komend seizoen maar liefst drie maal in het Beauforthuis optreden met de voorstelling “Koningin Emma, redster van Oranje;” en wel op 8,9 en 10 november, 20.15 uur.
  Voor de voorstelling op 9 november zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De opbrengst van deze extra voorstelling komt geheel ten goede aan het verbouwingsfonds van het Beauforthuis.
  Koningin Emma wordt veelal gezien als de redster van het eind 19e eeuw op een haar na uitgestorven Oranjehuis. Na de dood van koning Willem III gaf ze met haar regentschap het startschot voor een eeuw regerende Oranjevorstinnen. Wat school er achter het Duitse prinsesje dat deze deze niet geringe taak op zich nam? Waar haalde Emma het vermogen vandaan de schijn op te houden onder alle omstandigheden? Hoe zat het met de glimlach die ze ‘als een kledingstuk’ kon aantrekken en weer afleggen? Opnieuw brengt Nel Kars een boeiend solostuk over ons koningshuis.
  Na Koningin Sophie, Anna Paulowna en Prinses Marianne schetst Ton Vorstenbosch in een nieuw solotoneelstuk voor Nel Kars een genuanceerd beeld van de vrouw die haar roeping vond in het handhaven van ons koningshuis, met als uitgesproken karaktereigenschappen lef en doorzettingsvermogen. Voor Nel is dit haar 45e theaterseizoen.

  Afspraak over uitvoering reconstructie Gelderse Vallei

  WAGENINGEN  De provincies Gelderland en Utrecht en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) gaan gezamenlijk de uitvoering van het reconstructieplan voor de Gelderse Vallei ter hand nemen.
  De SVGV vertegenwoordigt de gebiedscoalitie waar overheden en maatschappelijke organisaties in de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost participeren. Het doel is om vóór het einde van 2006 alle verplichtingen voor het beschikbare budget aan te gaan. Het gaat om ruim 27 miljoen euro: 14 miljoen voor het Gelderse deel van het gebied en 13 miljoen voor het deel in de provincie Utrecht. De drie partijen hebben dit bekend gemaakt tijdens de reconstructiedag op 4 november in Wageningen.

  Gedeputeerden Jan Pieter Lokker (Utrecht), Harry Keereweer (Gelderland) vormen de stuurgroep die samen met voorzitter van het bestuur van de SVGV, Jan Wolleswinkel, de voortgang van de uitvoering van de reconstructie bewaken. Zij sturen op hoofdlijnen en bespreken de voortgang en eventuele knelpunten met de minister van LNV. De dagelijkse leiding is in handen van een managementgroep vanuit de provincies Utrecht en Gelderland en de SVGV onder voorzitterschap van de directeur van de SVGV, Gerard van Santen. De managementgroep handelt in opdracht van de stuurgroep en zorgt voor de daadwerkelijk focus op de uitvoering.

  Met de reconstructie willen rijk en provincies de ruimtelijke kwaliteit verbeteren voor landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water, milieu en infrastructuur. Daarnaast moet de reconstructie ook het woon-, werk- en leefklimaat en de economische structuur verbeteren. De overheden en maatschappelijke organisaties in de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost onderschrijven dit en krijgen de ruimte om dit Reconstructieplan nu uit te voeren.

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 5 november 2005

  Buntlaan Driebergen: richting Hoofdstraat vanaf Dennenlaan
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.o0 uur  temperatuur: 9 °C

  meer foto’s van deze straat

  Bezoekerscentrum De Boswerf in wintermaanden gesloten

  ZEIST  In november kunt u bij de Boswerf alleen nog op de zondagen terecht. Door de week is De Boswerf gesloten. Er zijn deze maand op zondagen nog twee exposities te bezichtigen. De expositie “paddestoelen” kunt u tot 19 november bekijken en daarna is tot en met 27 november de expositie “Vogels in de winter” te zien.
  Het is een kleine informatieve expositie over overwinterende vogels in Nederland. Er zijn tips over de voederplank, het voedselaanbod en waar en wanneer je ze het beste kunt voeren. Kortom veel handige tips om in uw tuin de vogels door de winter te helpen. Zondag 27 november is de laatste zondag dit jaar waarop het Bezoekerscentrum geopend is voor publiek. Vanaf eind maart volgend jaar opent het Bezoekerscentrum met een nieuw programma weer haar deuren. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: www.boswerf.nl U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch.

  Heuvelrugnieuws van zondag 6 november 2005

  De Woerd Driebergen: richting Kartbaan vanaf Hoendersteeg
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.45 uur  temperatuur: 9 °C

  meer foto’s van deze straat

  Verkeerscontrole met vrijwilligers

  DRIEBERGEN  Vrijdagavond heeft de politie met behulp van vrijwilligers een verkeerscontrole gehouden, onder andere op de Traaij en de Hoofdstraat. In totaal werden 23 bekeuringen uitgeschreven, onder andere voor parkeren in een blauwe zone, het niet voeren van fietsverlichting en overschrijding van de maximaal toegestane snelheid.

  Dalto/ Human Network opent korfbal league met monsterscore

  DRIEBERGEN  Voor de tien beste korfbalteams van Nederland startte dit weekend de Korfbal League. Zo ook voor Dalto/ Human Network. De Korfbal League kent nu dus alleen maar topwedstrijden en zal meer spektakel en meer doelpunten op gaan leveren. Aan die doelstellingen had Dalto/ Human Network vóór de wedstrijd echter geen boodschap: er moest gewonnen worden en Nic.-Expertus was vorig jaar nog de “Angst-gegner” van de Driebergenaars. Vorig seizoen hielden de Groningers Dalto/ Human Network uit de kruisfinales en haalde de ploeg van Ben Verbree slechts één puntje uit de onderlinge duels. De wedstrijd in Groningen eindigde vorig jaar zelfs in een 24-15 overwinning voor de noordelingen. Genoeg reden dus om ondanks de goede eerste helft van de veldcompetitie de wedstrijd serieus te benaderen.

  In de Korfbal League gelden letterlijk andere regels. Zo wordt er met een schotklok gespeeld (binnen 25 seconden moet de bal tegen de korf worden geschoten), is er in de laatste vijf minuten sprake van zuivere speeltijd en worden vrije ballen sneller ingefloten. Het maakt het spelletje overzichtelijker, sneller en vooral aantrekkelijker voor het publiek.

  En er zal geen Dalto speler te vinden zijn die aan zal geven dat de veranderingen in het nadeel van het korfbal zijn genomen. Integendeel, Dalto/ Human Network startte direct sterk en nam een 0-4 voorsprong, Nic-Expertus stribbelde nog wel tegen, maar kon niet voorkomen dat bij rust het gaatje eigenlijk al geslagen was: 7-10. Na rust was het niveau van Dalto/ Human Network bij vlagen om van te smullen en onder leiding van Bob de Jong en Riko Kruit werd Nic.-Expertus op de pijnbank gelegd.

  Na vier doelpogingen stond er al een 0-4 voorsprong op het scorebord. Achtereenvolgens waren het Bob de Jong, Liane de Groot, Ilona van de Berg en Riko Kruit die verantwoordelijk waren voor de bliksemstart van Dalto/ Human Network. Nic. coach Taco Poelstra greep direct naar zijn eerste time-out en probeerde zijn ploeg wakker te schudden, het leek te werken want twee aanvallen later was het 2-4 Linda Blaauw en Michiel Gerritsen. Maar het waren vooral de dames van Dalto die hun persoonlijke tegenstanders overklasten. In tegenstelling tot hun Groningse tegenstanders scoorde het Driebergse dameskwartet prima mee, van de uiteindelijke 27 treffers kwamen er liefst 10 uit vrouwenhanden. Ilona van de Berg was in de eerste helft bijkans niet te stoppen en zij onderstreepte haar topvorm met vier loepzuivere afstandschoten in de eerste helft.

  In de tweede helft werkte Dalto aan haar zelfvertrouwen en haar doelsaldo. Het team was bij vlagen onhoudbaar en de dadendrang van vooral Bob de Jong en Riko Kruit leverde veel doelpunten op. De schutters tekenden voor 11 van de 17 Driebergse doelpunten in de tweede helft. Nic. was machteloos. Eigenlijk haalde alleen Ljibbe Kuipers zijn normale niveau. Ook de prima invalbeurt van Mark Bakker (hij kwam in de eerste helft al de falende Gerald van Dijk vervangen) kon Dalto niet aan het wankelen brengen. Bakker beukte er in de tweede helft nog wel 5 afstandtreffers in, maar hij kon het tij niet meer keren.

  De uitstekend leidende Richard Rensen had een makkelijke middag en loste enige onduidelijkheden rond de schotklok gedecideerd en goed op. Zijn enige noemenswaardige foutje was een vergeten vakwissel bij de stand 12-22. De spelers en de scheidsrechter konden er om lachen en Rensen loste het foutje professioneel op: alsnog de vakwissel én de klok een paar seconden terug.

  Scores
  Dalto/ Human Network:
  Bob de Jong 8, Riko Kruit 7, Ilona van de Berg 4, Sietske van de Sande 3, Liane de Groot 2, Adriaan van Dijk 1, Linda Stolk 1

  Nic-Expertus:
  Mark Bakker 5, Michiel Gerritsen 5, Ivo Wiebering 3, Linda Blaauw 3 en Ljibbe Kuipers 2.
  Zie ook www.korfballeague.nl 

  Blue Arrows Heren 1 verliest uit tegen Blue Herons

  DRIEBERGEN  De wedstrijd in Vianen tegen het eerste heren team van de Blue Herons begon rustig, met weinig scores aan beide kanten. In het tweede gedeelte van de eerste periode begon het thuisteam uit te lopen. Voor de snel oplopende achterstand waren 2 simpele verklaringen. Bij de heren van Blue Arrows Peugot van der Mispel liep het niet, en bij de heren van de Blue Herons liep het wel, en vielen dus ook bijna alle schoten. Deze trend zette zich helaas voor de heren uit Driebergen ook de tweede periode voort, waardoor er bij rust tegen een 45-19 achterstand werd aangekeken.
  Na een paar minuten rust ging Blue Arrows Peugot van der Mispel er weer uitgerust tegen aan. De eerste 5 minuten van het derde kwart leken veelbelovend; de achterstand werd teruggebracht naar 49-29. Helaas was hierna het verzet van Blue Arrows gebroken en konden de heren uit Vianen de voorsprong gedurende de overgebleven tijd in de derde en vierde periode naar veilige haven brengen. De eindstand: 80-44 voor Blue Herons.
  Aanstaande zondag wacht hekkensluiter Jump uit IJsselstein. De wedstrijd zal beginnen om 15:30 en gespeeld worden in Het Heem te IJsselstein.

  Dames Blue Arrows pakken zwaar bevochten winst

  DRIEBERGEN  De dames van Blue Arrows/ Peugeot Van der Mispel vertrokken zondag 6 november met 6 dames naar Rotterdam. Moeizaam ging de wedstrijd van start. De scores vielen moeilijk en de stand ging gelijk op. Na het eerste kwart was de stand in het voordeel van Blue Arrows: 8-9. Helaas kon de voorsprong niet uitgebouwd worden en was de stand in de rust 16-15.
  De scheidsrechters floten goed en zorgden voor een sportief spel. Het lukte Blue Arrows/ Peugeot Van der Mispel echter niet om hun eigen spel te spelen en overtuigend te winnen. Toch lieten de dames het hoofd niet hangen en sloten de wedstrijd met een aantal rustig genomen vrije worpen af. Eindstand 33-38. Conclusie: Dames 1 kan slecht spelen en toch de winst naar zich toe trekken!
  Scores: Renate Vermeulen (16); Barbara Kooi (7); Suzanne Duivenvoorde (7); Liane van der Mispel (5); Annemiek van Ginkel (2); Maartje Schouten (1).
  Volgende week spelen de dames van Blue Arrows/ Peugeot van der Mispel in Soest tegen Red Stars om 16.30 uur.

  Heuvelrugnieuws van maandag 7 november 2005

  Akkerweg 144-154 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 12 °C

  meer foto’s van deze straat

  Typ-hier-de-titel

  Pink Panthers blijven op schema
  DRIEBERGEN  Afgelopen zondag stond voor de rugbyers van The Pink Panthers in het teken van geen fouten maken op de route naar het kampioenschap. Op bezoek waren de mannen van rugby club Den Helder.
  In de slechtste wedstrijd van het seizoen maakte The Panthers geen fouten.
  Ze speelden meer tegen zich zelf dan tegen Den Helder. De Kick-off was voor Den Helder en al meteen ging het mis bij The Panthers. Vanuit de Kick-off werd door The Panthers de bal niet goed verwerkt gevolg een line-out voor de Heldernaren. Hierna werd er niet getackeld door The Panthers en binnen ander halve minuut keken de Panthers tegen een achterstand aan. Inclusief de conversie 0-7. Dat was schrikken. Door persoonlijke klasse van de Panthers wisten ze toch de stand snel recht te trekken en scoorde Bas Geurtsen de eerste try voor The Panthers. Conversie werd gemist 5-7. Hierna een waar fouten festijn, passes kwamen niet aan, tackles werden niet gemaakt. De reden was simpel, geen concentratie en niet goed naar de wedstrijd toegeleefd. Den Helder was ten slotte een zwakke broeder in de tweede klasse noord. Echter door het slechte spel van The Panthers kregen de bezoeker meer vertrouwen dan ze verdiende. Den Helder kon echter niet profiteren van het slechte spel van de Heuvelrug rugbyers. In de eerste helft wisten door persoonlijke acties Ryan Harley, Quenten Reitsma en Jeff Nuijten toch try’s te scoren en met twee keer het positief benutten van de conversies de ruststand te zetten op 24-7. In de rust werd min of meer orde op zaken gezet. Met beter verzorgt rugby met name in de voorwaartse werden de mannen uit Den Helder vast gezet op eigen helft. En door goed kort combinatie werk in die zelfde voorwaartse kon Xander van Mourik tot twee keer toe scoren. Bij beide try’s wist Jeffrey Nuijten de conversie te benutten. Hierna nog een try van de andere prop Teus van Yperen. Jeff Nuijten en Bas Geurtsen wisten vanuit de driekwarten nog te scoren en met daarvan één conversie die werd benut kon een eindstand op het bord gezet worden van 55-7.
  Doordat concurrent Waterland uit Purmerend een puntje liet liggen bij de Utrechtse RC. Dwingeloo gelijk speelde bij hekkensluiter ERC 69 in Enschede staan The Panthers drie punten los van Waterland en zelfs meer van acht punten van de overige concurrentie.
  Aanstaande zondag gaan zowel het eerste als tweede team van The Pink Panthers op bezoek in Haarlem om aldaar de plaatselijke rugbyers te bestrijden.

  GroenLinks-taart naar Maarn

  MAARN  GroenLinks Heuvelrug was zaterdag al vroeg te vinden in het clubhuis van de prachtig gelegen IJsclub De Kom in Maarsbergen. De Maarsbergse vrijwilligers waren druk met onderhoudwerkzaamheden ter voorbereiding op de strenge winter waarop elk jaar weer gehoopt wordt. In gesprek met bestuur en vrijwilligers van de IJsclub werd al snel duidelijk dat de IJsclub Maarsbergen veel meer is dan een vereniging die bij aanhoudende vorst een ijsbaan exploiteert. De IJsclub heeft achthonderd leden en veertig actieve Maarsbergse vrijwilligers die met elkaar een hechte verenging vormen. De IJsclub organiseert ook de Maarsbergse koninginnedag, elk jaar een gezellig evenement voor jong en oud. Maarsbergen heeft geen dorpshuis. De IJsclub is voor de lokale gemeenschap dé vereniging en vervult daarmee een cruciale sociale functie in Maarsbergen. Het was een aangename kennismaking.

  A12 en spoor ondergronds
  Vervolgens naar Maarn waar twee ondernemers, verenigd in de ondernemerssociëteit, GroenLinks op de koffie vroegen om van gedachten te wisselen over het ondernemersklimaat op de Heuvelrug, het centrumplan van Maarn, de uitbuiting van het station Maarn als toegangspoort voor de Heuvelrug en de verkeerssituatie rond A12 en het spoor. Een boeiend gesprek waarin vooral de enorme betrokkenheid van de ondernemers bij het wel en wee van Maarn opvallend was. De Maarnse ondernemers pleitten voor een lange termijn visie op de Heuvelrug aangaande economische ontwikkeling en de direct daaraan gebonden verkeersproblematiek. Korte termijn lapwerk is desastreus voor dit gebied. Besproken wordt de optie van het ten zuiden van Maarn ondergronds aanleggen van A12 en spoor, met een transferium bij Maarsbergen. Een interessante kans om de doorsnijding van Maarn ongedaan te maken, de doorstroming van verkeer te bevorderen, de luchtvervuiling te beperken, het OV een impuls te geven en in het centrum van Maarn woningbouw te kunnen realiseren.

  Centrumplan Maarn
  De ondernemers maken zich ernstige zorgen over de massaliteit en overcapaciteit van het Centrumplan. De vertegenwoordigers van GroenLinks posteren zich voor de Plusmarkt en spreken daar met de inwoners van Maarn over het Centrumplan. Dit resulteert in een duidelijk beeld: de overgrote meerderheid van de Maarnse bevolking vindt het nu voorliggende plan niet passend en ongewenst.

  Maarn-Maarsbergen Natuurlijk
  De delegatie van GroenLinks gaat met alweer een taart naar Maarn-Maarsbergen Natuurlijk. Ook daar blijkt verkeer een belangrijke kwestie en word de wenselijkheid van ondertunneling van A12 en spoor dik onderstreept. Maarn-Maarsbergen Natuurlijk ziet grote winst in de opgerichte Federatie Groen Heuvelrug en vertrouwt erop dat de gemeente, na herindeling, ook een visie zal ontwikkelen op de woningbouw en bedrijvigheid voor het gehele gebied. Concreet verzetten ze zich tegen de verplaatsing van de Maarnse sportvelden en de bebouwing van dit stuk buitengebied.

  Vervuilende burgers
  GroenLinks besluit de dag met een bezoek aan een Maarns echtpaar dat zich zorgen maakt over de toenemende licht- en geluidsvervuiling in Maarn. Ze zijn verbijsterd over het feit dat iedereen op zaterdag met luidruchtige bladblazers in de weer is om nuttig blad weg te blazen. Ook het feit dat mensen dag en nacht enorme schijnwerpers laten branden om hun huis van buiten te verlichten vinden ze onbegrijpelijk. Tot slot moet hen van ’t hart dat de hondenpoepbakken door de meeste hondenbezitters niet worden gebruikt en dat de handhaving te wensen overlaat. Onder het genot van koffie en taart wisselden de GroenLinksers met deze betrokken bewoners van gedachten over creatieve mogelijkheden om mensen bewuster te laten omgaan met energie en milieu.

  GroenLinks bedankt de mensen in Maarsbergen en Maarn voor de gastvrije ontvangst. Woensdagmiddag brengt GroenLinks een bezoek aan Scholengemeenschap Maarsbergen.

  U de koffie, wij de taart
  Aanstaande zaterdag is GroenLinks in Amerongen en Overberg. Zaterdag 19 november in Doorn.Hebt u GroenLinks iets te vragen, te laten zien of op het hart te drukken, nodig hen uit! GroenLinks komt graag met een speciaal voor u gebakken taart op de koffie. Bel lijsttrekker Wilma Hielema (0343-416605 of 06-51556973).

  Traaij tussen Nassaulaan en Oranjelaan, hoe verder

  DRIEBERGEN De gemeente Driebergen organiseert een informatieavond op dinsdag 15 november om te horen welke wensen en ideeën er zijn voor de inrichting van het gedeelte van de Traaij tussen de Nassaulaan en de Oranjelaan.

  Enkele jaren geleden is het gedeelte van de Traaij tussen de Hoofdstraat en de Nassaulaan grootschalig opgeknapt. Onlangs is begonnen met de voorbereiding van het grootonderhoud aan de riolering in het gedeelte van de Traaij van de Oranjelaan tot de bebouwde komgrens nabij Conferentiecentrum De Bergse Bossen. Deze werkzaamheden maken het mogelijk om ook daar de bovengrondse inrichting enigszins te verbeteren. Na voltooiing zal de gehele Traaij, met uitzondering van het gedeelte tussen de Nassaulaan en de Oranjelaan opgewaardeerd zijn.
  In dit gedeelte is er op dit moment geen directe aanleiding om te reconstrueren (het riool is hier nog goed en kan nog jaren mee), maar de ondernemersvereniging dringt regelmatig aan op een reconstructie. Vooralsnog zijn er geen financiële middelen beschikbaar om dit gedeelte van de Traaij te reconstrueren.
  Omdat de Traaij voor de gemeente een belangrijke woon-, winkel- en verblijfsfunctie heeft, acht de gemeente het van belang dat de samenhang tussen het gedeelte Nassaulaan-Oranjelaan en het resterende deel van de Traaij, behouden blijft, zo mogelijk nog wordt versterkt.

  Als eerste stap wil de gemeente inventariseren welke wensen en ideeën er bij aanwonenden en ondernemers leven. Op basis van dit wensenlijstje kan een kostenraming en een politieke afweging worden gemaakt. 
  Om een beeld te krijgen van de wensen is een informatieavond gepland op dinsdag 15 november om 19.30 uur in zalencentrum Nieuw Salem, de Lei 86.
  De resultaten van deze avond zullen als input dienen voor een notitie die kan leiden tot een politieke discussie over d

  Provincie Utrecht: € 1 per inwoner voor Pakistan

  UTRECHT  Provinciale staten van Utrecht besloten aan het begin van de vergadering die in het teken van de halfjaarrapportage en de begroting 2006 stond, een bedrag van € 1 per inwoner beschikbaar te stellen voor hulp aan Pakistan.
  Het betekent een bijdrage van ruim € 1,16 miljoen voor de hulp aan het getroffen gebied. Gedeputeerde Staten kregen de opdracht te bezien of het geld overgemaakt wordt op het centrale gironummer van de landelijke actie of dat er een specifiek project in Pakistan moet worden gesteund.

  Gelijkspel Daltons tegen sterk VVJ

  DRIEBERGEN  Na de winst van de eerste periode afgelopen week togen de Daltons naar Overvecht, alwaar middenmoter VVJ wachtte. De traditie leert dat dit voor de Daltons altijd een lastige uitduel is. Dit keer was het niet anders. Vlak voor tijd leken de Daltons er met de winst vandoor te gaan, maar in blessuretijd kwam VVJ langszij en was het resultaat een terecht gelijkspel. VVJ – Daltons: 2-2.

  Het venijn zat ‘m in de staart. De wedstrijd zelf viel tegen, het lukte de Daltons nauwelijks om kansen te creëren. Het dichtst bij een doelpunt was goaltjesdief (jaja) Joost Boersma, die een mooie voorzet van Marcel Smit fraai op de lat kopte. De tweede helft veranderde er niet veel aan het spelbeeld. Het werd koud voor de toeschouwers maar iedereen bleef wachten op bijvoorbeeld een geniale ingeving van de Dalto spitsen Dors of Galmo. Deze bleef lang uit. Maar tegen het einde van de wedstrijd brak het duel plotseling open. En hoe.

  Eerst scoorde VVJ de 1-0. Mark Sluis, de vervanger van de afwezige Matthijs Jacobsen keepte een puik duel, maar ditmaal was hij kansloos. Vlak daarna scoorde Joost Boersma nadat een vrije trap van Galmo was afgeketst, de bal ging via een been van de tegenstander tegen de touwen, 1-1 in de slotfase en de opluchting was een feit. Maar opeens was daar het moment van Sharlo Galmo. Hij kreeg de bal rond de middenlijn aangespeeld, dribbelde wat en begon daarna aan zijn solo richting doel. Zijn tegenstander werd gedold maar het mooiste was de luie wijze waarop de bal achter de keeper werd geschoten. De Daltons vierden feest.

  Maar het was nog niet gedaan. Uit zo’n beetje de laatste aanval van de wedstrijd kopte een VVJ’er de bal raak , het terechte gelijke spel was een feit. De Daltons waren uiteraard teleurgesteld over de late gelijkmaker, maar de koppositie blijft gehandhaafd. Zaterdag wacht op eigen veld nummer laatst Lopik.
  Opstelling Daltons: Sluis, P. Schenkels, S. Broers, Wieringa (Tarmidi), Smit, J. Broers (Loukili), Kooi, Kaouass (Doornenbal), Boersma, Galmo, Dors

   

  De Schaduwdaltons gingen op bezoek bij de rode lantaarn drager FC De Bilt. Nu staan de Schaduwdaltons er ook niet al te rooskleurig voor, er moest dus gewonnen worden. Uiteraard kampte de ploeg weer met de nodige absenties, blessures en telaatkomers, het zou een lastige ochtend worden. De Schaduwdaltons beseften dat er gebikkeld moest worden, aan de inzet lag het de eerste helft dan ook niet. Kansen werden er aan beide kanten nauwelijks gecreëerd, Fonteijne zag een volley gestuit door de doelman en aan de andere kant bleek keeper Albert – Jaap van Koudenburg een waardig vervanger van de uitgeleende Sluis.

  De tweede helft zou de inspanning van de eerste helft ongetwijfeld beloond worden, was de algehele gedachte. Maar een vroege tegengoal gooide roet in het eten. Opnieuw keken de Schaduwdaltons tegen een achterstand aan, het werd alles of niets, pompen of verzuipen; een gelijkspel zou de schade beperkt houden maar een verlies zou de ploeg serieus in de problemen brengen. Halal Moustaten werd de wedstrijd uitgeschopt, het kon er ook nog wel bij. De stand-in scheidsrechter die de stand-in scheidsrechter in de rust had vervangen wist het ook allemaal niet meer, dan weer wees hij naar de penaltystip om vervolgens doodleuk een vrije trap te geven, dan weer interpreteerde hij iedere overtreding als een schwalbe. Het was voetbal in de marge.

  Uiteindelijk werd er nog een gelijkspel voor de poorten van de hel weggesleept, hetgeen een beloning was voor de inzet en een rechtvaardiging van het spelbeeld. De ingevallen Kroon werd gevloerd op de rand van de zestien, ditmaal gaf de scheids dan maar een penalty die door Fonteijne werd benut. Een slotoffensief bleef uit, de scheids vond het wel best geweest en stopte ermee. Een teleurstellend einde van een teleurstellende ochtend, waarbij de schade in ieder geval beperkt bleef. Zaterdag wacht op eigen veld koploper Argon.
  Opstelling Schaduwdaltons: Van Koudenburg, Van Elst, Moustaten (Kroon), Van Daatselaar, Schaap, Noordijk, Van der Lee, Geerding (Boersma), Veenhof (Marek), Mani , Fonteijne

  Geen verhoging opcenten motorrijtuigenbelasting

  UTRECHT  Provinciale staten hebben het voorstel van gedeputeerde staten om de opcenten op de motorrijtuigenbelasting per 1 april 2006 te verhogen, niet overgenomen. De statenfracties van de coalitiepartijen (CDA, PvdA en VVD) waren het er niet mee eens, gezien de riante financiële positie van de provincie. Zij kregen steun van D66, ChristenUnie, SP en SGP.

  De voorgestelde trendmatige verhoging van de opcenten was conform de afspraken rond het coalitieakkoord. Er is dus sprake van een politieke koerswijziging. Vier oppositiepartijen hadden al eerder gepleit voor het bevriezen van de opcenten. Zij juichten de motie dan ook toe. Dat gold niet voor GroenLinks. Fractievoorzitter Bijkerk gaf aan liever 3 miljoen extra te investeren in de aanpak van de luchtvervuiling.

  Financiële positie gezond
  De provincie staat er financieel goed voor. De provincie ligt op koers met de uitvoering van het collegeprogramma. Jaarlijks wordt € 25 miljoen uitgetrokken voor de uitvoering van projecten uit dit programma. In de begroting 2006 is er nu extra financiële ruimte van € 9 miljoen. En dus schakelt de provincie een tandje hoger. Bij de begrotingsbehandeling lagen voorstellen voor aanvullend structureel, strategisch beleid ter tafel. Het ging daarbij vooral om:

  • het structureel terugdringen van de jeugdwerkloosheid
  • meer woningen voor mensen die extra zorg nodig hebben
  • het stimuleren van het openbaar vervoer
  • het verbeteren van de luchtkwaliteit
  • investeringen in het landelijk gebied (bv het in kaart brengen van de bodems in de provincie)

  Provinciale Staten stemden in met deze voorstellen. Zo komt er ook extra geld beschikbaar voor de organisatievoering van de provincie en voor het tijdig uitvoeringsgereed maken van projecten die in aanmerking komen voor Europese gelden en subsidies. Op het gebied van cultuur en erfgoed worden twee concrete projecten extra gesubsidieerd. Het gaat om de verbouwing van Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort (€ 300.000) en de verbouwing van de timmerwerkplaats van de museumwerf Vreeswijk (€ 150.000).

  Stimuleringsfonds
  Naast deze intensivering van strategisch beleid, hebben Provinciale Staten vorig jaar een Stimuleringsfonds ingesteld voor eenmalige, structuurversterkende projecten. Van het totaal beschikbare bedrag van € 60 miljoen moet er de komende periode nog ca € 11 miljoen bestemd worden. Dat geld gaat bv naar herstructurering van bedrijventerreinen, naar stedelijke vernieuwing, naar een science park op de Uithof, maar de start van een levensloopbestendige woonwijk met zorgvernieuwing in Zeist-Oost, naar de Nieuwe Hollandse waterlinie, naar het behoud van molens en naar het industrieel erfgoed. De plannen voor herbestemming van de steenfabriek de Bosscherwaarden stuitten op vragen en bezwaren.
  Besloten werd het projectplan af te wachten en eerst in de betreffende commissie te bespreken, alvorens het gereserveerde geld van de plank te halen.

  Reserveringen voor nog eens 11 projecten
  Ook voor een derde categorie projecten is nu in de begroting geld gereserveerd. Het gaat om bijdragen voor incidentele investeringen en activiteiten. Zo komt er een half miljoen beschikbaar om gemeenten met een financiële impuls te ondersteunen bij de ontwikkeling van digitaal uitwisselbare bestemmingsplannen. Een bedrag van € 100.000 wordt gereserveerd om met een handhavingsinhaalactie illegaal en permanente afgemeerde recreatievaartuigen in het landelijk gebied tegen te gaan. Ook voor o.a. ondersteuning van bedrijfsovername jonge boeren, voor de realisatie van ecologische verbindingszones, voor de uitvoering van het landschapsbeleid, bv in het Groene Hart, voor een actieplan recreatie en toerisme en voor een actieplan watersport De Venen wordt nu geld gereserveerd.

  Strategiediscussie
  De fractievoorzitters gingen in de algemene beschouwingen bij deze begrotingsbehandeling allemaal in op de noodzaak tot een strategische agenda voor de provincie te komen. De ontwikkelingen in het openbaar bestuur staan niet stil en de provincie moet een eigen visie ontwikkelen en uitdragen, zo klonk het van alle kanten. Gedeputeerde staten zegden toe op grond van de inbreng bij dit punt op korte termijn met een notitie voor een integraal debat over de positionering van de provincie te komen.

  Nieuwe voorstellen vanuit de fracties
  De meeste fracties gaven niet alleen commentaar op de voorstellen van het dagelijks bestuur, ze kwamen ook met eigen voorstellen en suggesties. Zo pleitte het CDA – samen met VVD en GroenLinks- voor het beschikbaar stellen van een budget van € 500.000 voor 2006 en een zelfde bedrag voor 2007 voor integratie of sociale cohesie en voor het instellen van een pool “vliegende ambtenaren” ter ondersteuning van gemeenten. Dit laatste samen met VVD, SGP en ChristenUnie. De PvdA kreeg brede steun voor het initiatief om een educatief project te maken rondom de cultuurhistorische atlas “Tastbare Tijd”. Het idee van de PvdA om een interprovinciaal statenplatform Groene Hart in te stellen kreeg onvoldoende steun.

  De VVD kreeg nagenoeg statenbrede steun voor een amendement om binnen een jaar resultaten te boeken met een project vermindering regelgeving. Ook een voorstel om Landschapsbeheer Utrecht de komende twee jaar te steunen door met sponsoring verkregen gelden te verdubbelen tot een maximum van € 25.000 per jaar, werd aangenomen. VVD,CDA,ChristenUnie en SGP kregen ook de handen op elkaar voor een pilotproject integrale veiligheid in IJsselstein.

  GroenLinks kwam met een voorstel om het project Intensivering Veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug te continueren en met een motie om een visie te ontwikkelen op provinciale steunpunten mantelzorg. Provinciale Staten steunden de voorstellen.

  D66 maakte zich sterk voor een publieke bestemming van paleis Soestdijk en voor een onderzoek naar een integraal beleid voor het behoud en beheer van het monumentale erfgoed, de “provinciale parels”. Ook zocht D66 – samen met GroenLinks – steun om meer provinciegeld vrij te maken voor de breedtesport, maar dat lukte onvoldoende.

  De ChristenUnie maakte zich sterk voor een regierol van de provincie voor de Laagte van Pijnenburg, inclusief paleis Soestdijk, voor de enthousiaste viering van de Provinciedag op 13 mei 2006 en voor het realiseren van een internetsite voor en door jongeren.

  De SP wilde graag meer aandacht voor biologische catering in het Provinciehuis, maar volgens het college was het aanbod op dit moment al voldoende.

  Voor de plannen die de steun van de meerderheid van de Staten kregen, is geld beschikbaar, zo rekende gedeputeerde financiën voor. Dat had alles te maken met de discussie aan het begin van de vergadering, toen de halfjaarrapportage 2005 op de agenda stond. De staten konden zich niet vinden in de vorming van een voorziening kosten grondverwerving voor het ecoduct over de N237, zoals was voorgesteld door gedeputeerde staten. De inhoudelijke en financiële afweging moet eerst gevoerd worden in de commissie Ruimte en Groen. Een amendement van het CDA, VVD en SGP om een bedrag van € 5,3 miljoen daarom toe te voegen aan de stelpost nog toe te wijzen middelen werd aangenomen.

  Randstad
  Veel kritiek was er – uit alle fracties – op het functioneren van de Regio Randstad. Ook was er onvrede over het te laat beschikbaar komen van een onderzoeksrapport van Berenschot naar Regio Randstad. Besloten werd in december terug te komen op het punt Randstad.

  Soestdijk
  De toekomstige bestemming van paleis Soestdijk hield de gemoederen in provinciale staten ook bezig. Maar zoals gedeputeerde Jan van Bergen stelde: het is eigendom van de staat en de provincie kan en moet zich niet eerste partij opwerpen. Wel heeft de provincie bij Domeinen “een poot tussen de deur”, want zo mogelijk moet het paleis, zeker voor een deel, een publieke bestemming krijgen. Een motie van D66 om nu al een dergelijke bestemming veilig te stellen, kreeg onvoldoende steun. Er was vertrouwen in de actieve opstelling op dit gebied van gedeputeerde staten.

  Altijdveilig.nl
  Gedeputeerde staten gaan onderzoeken of het mogelijk is dat er een website komt, voor en door jongeren, waar men veilig over de eigen problemen kan communiceren. De jongeren die vorig jaar dit idee lanceerden tijdens de Utrechtse voorronde van het Nationaal Jeugddebat volgden de politieke discussie hierover vanaf de publieke tribune. Zij hopen op een snelle realisatie van altijdveilig.nl.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 8 november 2005

  Bosstraat Driebergen: richting Hoofdstraat vanaf Laan van Blommerweert
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.45 uur  temperatuur: 11 °C

  meer foto’s van deze straat

  CDN speelt voor vijfde keer gelijk

  DRIEBERGEN  CDN heeft wederom de punten gedeeld, dit keer tegen Delta Sports uit Houten. CDN speelde een matige wedstrijd tegen het fysiek sterke Delta Sports.

  CDN begon voortvarend met een weer goed spelend Mourat Malek in de spits. In de vijfde minuut had CDN kans om de 1-0 te maken, maar deze kans bleef onbenut. CDN kon tegen het fysieke spel van Delta Sports aardig antwoord geven, maar was niet alert genoeg. De thuisploeg leidde te veel balverlies, en schoten  van o.a. Gerwin vd. Klift en Fred van Ginkel miste het doel. Doelman Marijn Onwezen, die al het hele seizoen in uitmuntende vorm is, heeft deze wedstrijd weer uitstekend gekeept en wist in de eerste helft het doel leeg te houden. De tweede helft startte CDN met Guido Onwezen in plaats ven Kevin Woudenberg. In de vier en vijftigste minuut werd het schot van Gerwin v.d Klift tot hoekschop getikt. Uit deze hoekschop ontstond de 1-0 door een kopbal van Mourat Malek. Hierna verzuimde CDN om door te drukken, want CDN had mogelijkheden te over om de 2-0 op het scorebord te zetten. Maar zoals zo vaak gebeurt, viel het doelpunt aan de andere zijde. Na een bal die duidelijk buitenspel was, liet de scheidsrechter doorspelen. CDN lette daardoor niet goed op waardoor er een doelpunt viel. 1-1. Paul van Hofwegen had aan het einde van de wedstrijd nog de kans om toch de drie punten thuis te houden, maar zijn kopbal miste de goede richting. Al met al een juiste afspiegeling dit gelijk spel.
  Zaterdag 12 november A.S. de streek-derby in Zeist. FZO – CDN aanvang 14.30 aan de Zinzendorflaan in Zeist.


  Lai Sin beste restaurant in Utrecht

  DRIEBERGEN  Het Driebergse restaurant Lai Sin is in de nieuwste uitgave van restaurantgids ‘Lekker’ het beste restaurant in de provincie Utrecht met een vijfentwintigste plaats op de landelijke lijst.

  SGP wil dorpskernen vitaal houden

  HEUVELRUG De meerderheid van de politieke partijen heeft vóór een herindeling gestemd. Voor veel burgers en de SGP is dit een zure appel geweest. Doen alsof je naar burgers luistert en daarna je eigen koers doorzetten, maakt een partij ongeloofwaardig.
  In de nieuwe gemeente heeft de SGP zeker een missie, die Wim van Wikselaar (raadslid Driebergen) en Gerrit Boonzaaijer (raadslid Doorn) graag willen realiseren.

  De SGP heeft de Bijbel als uitgangspunt voor haar handelen. Kort samengevat betekent dit God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. De SGP wil het besturen van de gemeente vanuit dit perspectief inkleuren. In het kader van communicatie betekent dit dat de raadsleden en hun plaatselijke vertegenwoordigers niet boven, maar naast de burger gaan staan. Tijd vrijmaken voor het verstrekken en verzamelen van informatie en overleg voeren met belanghebbenden vindt de SGP belangrijk. Om daar handen en voeten aan te geven zijn er plaatselijke contactpersonen aangesteld. Bovendien houdt de SGP haar plaatselijke kiesverenigingen in stand.
  De SGP zal zich in de komende raadsperiode inzetten voor meer buurtpreventie, het bestrijden van hangplekken op ongewenste locaties en het tegengaan van overlast rond horecagelegenheden. Bij woningbeleid dient er ruime aandacht te zijn voor de sociale woningbouw.
  Fietsers en voetgangers moeten in de dorpskernen voorrang krijgen. Automobiliteit zal hiervan noodgedwongen beperkingen ondervinden. Maar de veiligheid van de burgers is een voornaam punt voor de SGP. Bovendien zal de belasting van het milieu moeten worden terug gedrongen.
  De gemeente moet een zeer terughoudend beleid voeren bij het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Met name bij het tarief van de OZB zal de gemeente moeten streven naar een stijging met maximaal de inflatiecorrectie.
  Zie voor verdere informatie over de SGP het verkiezingsprogramma op www.driebergen.net/sgp.pdf  of bel voor een exemplaar naar lijsttrekker Wim van Wikselaar (0343-520458).

  De geboren en getogen Ameronger Gerard van de Grift zal vanuit zijn woonplaats en de kern Overberg de SGP-raadsleden van de broodnodige informatie voorzien. Sinds 1982 is Van de Grift gemeenteraadslid, waarvan gedurende zeven jaar wethouder. De door de wol geverfde politicus is bang dat de afstand tussen burger en politiek door de herindeling nog groter wordt. Hij wil dit graag voorkomen.

  Als man van het onderwijs en geboren manager wil Roelof van Beijnum zich in de nieuwe gemeente inzetten voor het behartigen van de belangen van meer kwetsbare groepen in de samenleving. “Ik zie dat als een opgave vanuit Gods Woord. Daarnaast hecht ik aan goede intermenselijke verhoudingen. Dat is basaal voor een constructieve politiek”, zegt Van Beijnum. Een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe gemeente is volgens hem de bereikbaarheid voor en belangenbehartiging van kwetsbare groepen. Dit zijn groepen die door de vergrijzing op de Heuvelrug blijven groeien.

  Voor de band tussen boeren en de politiek zorgt Johan Doornenbal. De landbouwer is al jaren actief in de Driebergse politiek. Hij wil het ambtelijke apparaat van de nieuwe gemeente graag meer in aanraking brengen met de agrarische sector om een vitaal platteland te houden. “We moeten de agrariër zien als voedselproducent en niet alleen als landschapsbeheerder”, zegt Doornenbal.

  Arie Vlot is sinds 1990 actief in de SGP-fractie van Leersum. Hij wil zich graag inzetten voor het realiseren van een bedrijventerrein voor zijn woonplaats. Verder is het behoud van de agrarische secter en woningbouw voor starters van groot belang, vindt Vlot. Door de herindeling loopt de nieuwe gemeente een groot risico de betrokkenheid van de burgers bij de politiek te verliezen. Het Woord van God moet in de nieuwe gemeente centraal komen staan, zegt de fractie-assistent.

  De SGP-vertegenwoordiger in Maarn is nieuwkomer Dick den Hertog (37). Den Hertog hoopt eind dit jaar te verhuizen naar Maarsbergen. Hij is assistent-accountant in Bilthoven. Hoewel Dick al jaren op de SGP stemt, is hij nog maar kort politiek actief. Den Hertog: “Toen mij begin dit jaar werd gevraagd het verkiezingsteam te versterken, heb ik daarover niet lang hoeven na te denken. Ik ben ervan overtuigd dat de SGP echt ergens voor staat en geloofwaardige politiek bedrijft. Landelijk, provinciaal en plaatselijk. Daar wil ik ook graag anderen van proberen te overtuigen.” Den Hertog vindt de handhaving van de zondagsrust, een verantwoord beheer van gemeenschapsgeld en bescherming van het milieu belangrijke punten.

  Rapportage Luchtkwaliteit 2004 Driebergen vastgesteld

  DRIEBERGEN  De rapportage over de luchtkwaliteit in 2004 in de gemeente Driebergen is vastgesteld. In het grootste gedeelte van de gemeente wordt voldaan aan de normen.
  Er is wel een aantal punten waar de normen voor stikstofdioxide en fijn stof worden overschreden: Langs de A12 en in het centrum langs de Hoofdstraat zijn de grenswaarden voor NO2 en PM10 overschreden. De oorzaak van de overschrijdingen met betrekking tot NO2 is voornamelijk het verkeer. De overschrijdingen met betrekking tot fijn stof worden niet alleen door het verkeer veroorzaakt, maar ook door de grote bijdrage van bronnen buiten de regio.

  Er zit muziek in de Heuvelrug

  DOORN  De zes muziekverenigingen uit de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen organiseren op 15 november een cultuurdebat met muzikale omlijsting als voorbereiding op de verkiezingen in de gemeente Heuvelrug.

  Iedere kern, ieder dorp heeft zijn harmonie, zijn fanfare. Verenigingen met een vaak lange geschiedenis, een niet weg te denken onderdeel van de dorpen. Verenigingen die mensen in de gelegenheid stellen muziek te beoefenen, jongeren opleiden, het culturele leven verrijken met optredens, erbij zijn als er in het dorp iets gevierd moet worden.
  Zij willen met de politieke partijen die nu aan de verkiezingen deelnemen in gesprek gaan over hun ideeën over de cultuur in de nieuwe gemeente en over de plek van de cultuur in die nieuwe gemeente. Zij willen vertellen wat zij belangrijk vinden.
  In het debat willen zij de ‘’Inventarisatie cultuur, cultuurbeleid Utrechtse Heuvelrug’’ betrekken, een studie naar het actuele en gewenste cultuurbeleid.
  De verenigingen zullen de politieke partijen een notitie met aandachtspunten voor het in te richten cultuurbeleid overhandigen. Ze hopen dat de resultaten van dit gesprek terug te vinden zijn in het raadsprogramma voor de nieuwe gemeente.

  Enkele gesprekspunten:

  • De nieuwe gemeente moet een cultuurpunt inrichten, van waaruit ondersteuning van het particulier initiatief, culturele verenigingen en initiatieven plaats kan vinden;
  • Het ontstaan van culturele podia moet worden bevorderd;
  • Culturele vorming, cultuureducatie, het in contact brengen van jongeren met cultuur is een speerpunt voor de nieuwe gemeente;
  • De nieuwe gemeente moet vrijwilligers, burgers, verenigingen stimuleren en ondersteunen bij het inkleuren van de nieuwe gemeente ;
  • Is cultuur een speerpunt voor de nieuwe gemeente?

  Als voorzitter zal Carel van Gelder, wethouder cultuur uit Wijk bij Duurstede op treden

  Datum: dinsdag 15 november 2005, vanaf 20:00 uur in Conferentiecentrum Zonheuvel / Slotemaker de Bruïneinstituut, Amersfoortseweg (bij hectometerpaal 9,7) te Doorn.
  Contactpersoon: Gert Schalk, voorzitter Koninklijk muziekgezelschap “De Harmonie” Doorn Tel. 0343 – 416 575

  U wordt uitgenodigd door:

  • Koninklijk muziekgezelschap “De Harmonie” Doorn
  • Muziekvereniging “Eendracht Maakt Macht” Leersum
  • Muziekvereniging “Ons genoegen” Amerongen
  • Muziekvereniging “Manderen” Maarn
  • Muziekvereniging “Klein Maar Dapper” Maarn
  • Muziekvereniging “Aurora” Driebergen

  Uittreding Driebergen Bestuur Regio Utrecht

  UTRECHT Op 1 januari 2006 gaat de gemeente Driebergen op in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Driebergen heeft op 16 december 2004 aangegeven bij een herindeling uit het BRU te willen treden. BRU, provincie en Driebergen streven naar een uittreding per 1 januari 2006. Om de gewijzigde regeling nog dit jaar goed te kunnen keuren, is het nodig gedeputeerde Lokker, namens gedeputeerde staten, te mandateren de gewijzigde regeling goed te keuren.

  Heuvelrugnieuws van woensdag 9 november 2005

  Hoofdstraat Driebergen: richting Doorn thv Sparrendaal
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.10 uur  temperatuur: 9 °C

  meer foto’s van deze straat

  Driebergse werkgelegenheid daalt met 5%

  UTRECHT De provincie Utrecht is 3500 banen rijker. Voor het eerst in vier jaar zijn er weer arbeidsplaatsen bijgekomen. De extra banen worden vooral opgeleverd door de sector waarin de provincie Utrecht traditiegetrouw het sterkst is: de zakelijke dienstverlening.
  De nieuwe banen komen voor het merendeel van de bedrijven die zich al in de provincie Utrecht hebben gevestigd en extra activiteiten ontplooien. De groei in de werkgelegenheid is dus vooral een teken dat de ondernemers meer willen investeren in de toekomst van hun bedrijf. Dit optimisme werkt nu duidelijk door in het herstel van de economie. Utrechtse gemeenten met de sterkste groei zijn: Amersfoort (+4%), Renswoude (+10%), Amerongen (+8%) en Vianen (+8%). In de gemeente Utrecht is het aantal arbeidsplaatsen licht gedaald met –1%. De sterkste dalers onder de Utrechtse gemeenten zijn: Driebergen (-5%) en Baarn (-4%).

  Dat blijkt uit het jaarlijkse Werkgelegenheidsonderzoek over 2004-2005 van de provincie Utrecht, dat onder 37.000 bedrijven en instellingen is gehouden. Belangrijkste conclusie: de Utrechtse banenmotor komt opnieuw op toeren. De provincie Utrecht telt momenteel ruim 620.000 banen – een toename van de werkgelegenheid met 0,6 procent. Vergeleken met het landelijke beeld is dat opvallend. Het CBS rapporteert een verlies van 75.000 banen in het gehele land. Dit versterkt de indruk dat Utrecht als één van de eerste provincies uit het economische dal klimt.

  De Utrechtse arbeidsmarkt trekt vooral extra banen aan in de zakelijke dienstverlening. Binnen deze bedrijfstak zijn er ruim 2600 arbeidsplaatsen bijgekomen.
  Ook elders op de Utrechtse banenmarkt is weer sprake van groei. De Utrechtse bouwbedrijven leverden 370 arbeidsplaatsen extra op. Ook de horeca en de handel zorgden voor meer banen. Extra arbeidsplaatsen komen bovendien uit de zorg. Zo trokken de ziekenhuizen bijna 800 nieuwe arbeidsplaatsen aan. Binnen de gehandicaptenzorg kwamen er ruim 400 banen bij. Ook in de verpleeghuizen en kinderopvang was sprake van een forse groei (circa 4%). De gezondheidszorg en welzijn is daarmee met bijna 89.000 banen werkgever nummer 3 in de provincie Utrecht, na de zakelijke dienstverlening en reparatie/handel. Verder is het afgelopen jaar relatief veel groei geweest (+500 banen) bij bedrijven en instellingen die actief zijn in de cultuursector, milieu en recreatie.

  Driebergse nacht van Harry Potter nabij

  DRIEBERGEN  In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 november, precies om middernacht, begint bij Boekhandel Jacques Baas in Driebergen de verkoop van Harry Potter en de Halfbloed Prins, het zesde deel van J.K. Rowling in Nederlandse vertaling.

  Petra van de Ven en Lars Klein, eigenaren van de boekhandel die tijdelijk is omgedoopt in Jacquinius Patronus – boekenwinkel voor hekserij & hocus-pocus – nodigen de jeugd van Driebergen (en hun ouders) uit om gezamenlijk het uitkomen van dit zesde deel van HP te vieren.

  Het kan een bijzondere nacht worden op de Binnenplaats. De kinderen worden geacht verkleed te komen naar hun favoriete HP-personage en voordat zij hun felbegeerde Harry Potterboek kunnen aanschaffen, worden eerst hun Harry Potter-kennis en vaardigheden die daarmee samenhangen op de proef gesteld. Kinderen die de eerdere delen hebben gelezen zullen daarbij in het voordeel zijn. Aan de deelname zijn geen kosten, maar wel enkele aardige prijzen verbonden en de best geklede jongeman of jongedame wordt zelfs beloond met een gratis exemplaar van de nieuwe Potter. Precies om middernacht zal er alvast een stukje worden voorgelezen uit het nieuwe boek en daarna kunnen de fans hun exemplaar afhalen.

  Je kunt je voor de feestelijke avond opgeven, liefst vóór 15 november a.s. door per uil te reageren (op andere wijze reageren is eveneens mogelijk. Tel: 0343-518571, email: info@boekhandeljacquesbaas.nl). Het feest begint vrijdagavond 18 november om 23.00 uur bij Boekhandel Jacques Baas, Traaij 4c, Driebergen en duurt tot ongeveer 0.45 uur ‘s nachts.

  “Stemming Maken”

  DRIEBERGEN  De Stichting Publiek Debat organiseert op 16 november om 20.00 uur het lijsttrekkersdebat in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat in Driebergen.

  Hebt u als burger ook vaak het idee dat de politici die u kiest hun beloftes niet waarmaken? Dat het nogal eens bij mooie beweringen blijft? En hoe komt dat dan? Zijn ze onbetrouwbaar óf zitten ze gevangen in een situatie die hen vastzet?
  Hoe kunnen burgers hun volksvertegenwoordigers vooraf zo goed mogelijk toetsen? Iedereen krijgt nu de kans om alle lijsttrekkers flink aan de tand te voelen zodat je weet wie je moet kiezen.

  Aan de hand van concrete Heuvelrugkwesties gaan de lijsttrekkers van 10 partijen uiteenzetten hoe zij tegen voorgelegde concrete voorbeelden aankijken en voor welke aanpak en benadering zij kiezen. En vanzelfsprekend discussieert ook het publiek volop mee!

  Inleider en debater is onze streekgenoot prof. ir. Wim van Dinten, die bekend staat om zijn scherpe blik op Bestuurlijke Vernieuwing. Wim van Dinten is o.a. oud Rabo-topman, hoogleraar ‘Management van Verandering’ aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. In 2002 richtte hij Stichting Sezen op die laat zien hoe ‘organiseren’ ook anders kan. Stichting Sezen helpt o.a. overheden opnieuw te beginnen. Gespreksleider is Frans Copini voorzitter van de Stichting Publiek Debat.
  Van Dinten zal niet alleen fractievoorzitters en politici maar alle aanwezigen verrassen met zijn vaak onconventionele kijk op situaties en kwesties, velen de ogen openen en een ieder het vuur aan de schenen leggen. De lijsttrekkers krijgen op hun beurt de volle gelegenheid met het publiek en met elkaar in debat te gaan.

  Hoe staan de politici van de nieuwe gemeente tegenover tal van dorpse zaken? Maken ze de verbinding met de samenleving of missen ze die. Maak de ultieme test van de lijsttrekkers mee!

  Op deze avond zal de “zwevende kiezer” een helder beeld krijgen van de 10 politici die de leiding van de nieuwe gemeente krijgen. Daarom geeft Publiek Debat de avond het motto mee: “Stemming Maken!” Pak uw kans om stemming te maken op woensdag 16 november a.s. om 20.00 uur in de Grote Kerk, Hoofdstraat 115, ingang aan de achterzijde, De Lei 86.

  Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker

  DRIEBERGEN  Van 30 augustus 2005 tot en met 19 oktober 2005 heeft in Driebergen het bevolkingsonderzoek naar borstkanker plaatsgevonden. In Driebergen hebben 2.850 vrouwen een uitnodiging ontvangen. Hiervan hebben 2.261 vrouwen daadwerkelijk deelgenomen aan het onderzoek. Dit is een percentage van circa 79%. Van deze 2.261 onderzochte vrouwen zijn er 32 verwezen naar de huisarts voor nader onderzoek. Dit is een percentage van 1,5%.
  De vrouwen die nog niet hebben deelgenomen ontvangen de komende maanden een herinneringsuitnodiging om alsnog deel te kunnen nemen.

  Werkconferentie Vrijwilligerswerkbeleid 2005

  DRIEBERGEN  Op donderdag 17 november organiseert de gemeente Driebergen voor de vijfde keer een vrijwilligersconferentie voor vrijwilligers en organisaties werkend met vrijwilligers. In voorgaande jaren is gebleken dat de vrijwilligerswerkconferentie in een behoefte voorziet.
  De jaarlijkse bijeenkomst bevordert de onderlinge uitwisseling tussen vrijwilligersorganisaties en tussen gemeente en vrijwilligersorganisaties. Naast de informatie-uitwisseling en informele contacten is er ook aandacht voor deskundigheidsbevordering.
  Na het informatieve gedeelte is er ruime aandacht voor feestelijke onderwerpen zoals de bekendmaking van de winnaars van de vrijwilligersprijzen “het Driebergs Compliment” en “Pluim op de Hoed”. Bovendien is het een eerste lustrum!

  Agenda
  De conferentie zal geopend worden door wethouder N. Schravesande
  Daarna kan worden deelgenomen aan een drietal workshops. Men kan kiezen uit:

  • Concurrentie in de vrijetijdsbesteding
   Iedereen heeft het druk en weinig tijd. In de vrije tijd van mensen zijn steeds meer mogelijkheden om dingen te ondernemen. Hoe blijf je als vrijwilligersorganisatie een “concurrent” voor anderen, zodat je voldoende vrijwilligers blijft werven en zij kiezen om (een gedeelte) van hun vrije tijd te besteden aan vrijwilligerswerk?
  • Vrijwilligerswerk en ICT
   Met je leden contact onderhouden via de e-mail, website. Zowel via het bestuur, onderling en met anderen. De mogelijkheden van internet en website benutten zonder het persoonlijk contact te verliezen.
  • Betrokkenheid behouden van leden, versterken van de achterban
   Steeds vaker hoor je geluiden dat het moeilijk is om de achterban te blijven betrekken bij de organisatie. Zowel in gehoor geven aan wat men wil, als samen het vrijwilligerswerk uit voeren. Hoe geef je dit in de hedendaagse maatschappij vorm?

  Na afloop van de workshops worden de uitkomsten kort met elkaar besproken. Tot slot vindt de uitreiking van vrijwilligersprijzen 2005 plaats, te weten:
  “Pluim op de hoed”  (2 individuele prijzen) en “Driebergs Compliment” (groepsprijs).

  De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 17 november van 18.00  tot circa 21.30 uur in Champ ‘Aubert, Boterbloem 1 te Driebergen . Aan de conferentie zijn geen kosten verbonden en voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

  Aanmelden:
  Voor aanmelding voor deelname kunt u berichtje sturen met:

  • Naam van de organisatie
  • Namen van de deelnemers
  • Adres en telefoonnummer van een contactpersoon
  • Voorkeur voor workshop

  naar:

  Gemeente Driebergen,
  Afdeling welzijn en onderwijs
  Postbus 181
  3970 AD Driebergen

  mailen kan ook: jong260@driebergen.nl  
  Na aanmelding ontvangt u van ons de agenda en overige informatie.
  Meer informatie:   0343-525260 Ingrid de Jong/ 525259 Coen Langkemper

  SLD wil plan ‘kasteel Rijsenburg’ in raad

  DRIEBERGEN De fractie van Sociaal Liberaal Driebergen (de voorloper van Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug) in de gemeenteraad wil dat het plan voor de bouw van een ‘kasteel’ Rijsenburg op de plaats van het oorspronkelijke kasteel aan de Langbroeker Wetering nog dit jaar op commissie- en raadsniveau wordt besproken.
  Dit zal Sybe Streekstra, fractievoorzitter van SLD, volgende week in de zogeheten Presidiumvergadering voorstellen. Het Presidium bestaat uit de fractievoorzitters en de voorzitters van de raadscommissies.

  Aldus het persbericht van de SLD/BVH, dat vervolgens verder gaat met de argumenten van Streekstra.

  Streekstra noemt het ‘van de zotte’ dat het college meent deze zaak over te dragen aan de nieuwe gemeenteraad. “Dan is het eind zoek en dan weet de ondernemer die dit plan destijds heeft ingediend, niet meer waar hij aan toe is. Hij heeft een vergunning voor de uitbreiding van gebouwen voor slachtdoeleinden. Deze vergunning loopt echter op 11 december af. In afwachting van het besluit van de gemeente om van de locatie een fraai woonoord te maken in de oorspronkelijke 17- eeuwse stijl, heeft hij inmiddels een verzoek ingediend voor verlenging van de bouwvergunning voor slachterijen. Hij kan nu niet anders.”

  Streekstra noemt dit een ‘bestuurlijke misser’ van de eerste orde. “Het gaat om een plan dat in zijn contouren al lang bij de gemeente ligt. Het ambtelijk advies is in beginsel positief, weliswaar met de nodige mitsen en maren en het college wil het vervolgens uitstellen. De nieuwe gemeenraad moet zich er maar over buigen.”

  Streekstra zegt er niets van te begrijpen. “CDA-wethouder Van der Burg toonde zich een verklaard voorstander van dit poject. Datzelfde CDA is enkele weken geleden, bij het begin van de verkiezingscampagne, met een complete caravaan op het terrein van de desbetreffende ondernemer aan de overkant van de Rijsenburgselaan neergestreken. Wethouder Van der Burg hield een vlammend betoog over het nut en de zin van dit project. Iedereen was onder de indruk. En nu dit. Het is werkelijk ongelooflijk.”

  Zo, zegt Streekstra, worden mensen in het ongewisse gelaten en eigenlijk in de kou gezet. “Een typisch staaltje van ‘oude’ en tevens arrogante besluitvorming van het politiek/bestuurlijke establisment, waar wij, ook straks, tegen in het geweer komen. Ik heb overigens met de ondernemer die dit ambitieuze plan al geruime tijd heeft ingediend, op zich geen medelijden. Daar gaat het niet om. Zijn verzoek om verlenging van vergunning voor bebouwing voor slachtdoeleinden, zal er vermoedelijk wel komen. Al lang hebben wij aangedrongen op behandeling van dit project in de commissie en uiteindelijk in de raad. Dat moet, wat ons betreft, gebeuren.”

  Heuvelrugnieuws van donderdag 10 november 2005

  St Hubertuslaan Driebergen: richting Rijsenburgselaan vanaf De Hermelijn
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.25 uur  temperatuur: 7 °C

  meer foto’s van deze straat

  Opknapbeurt sprengen dichtbij

  DRIEBERGEN  Kabbelend water in de sprengen terugbrengen is zonder kunstmatige ingrepen niet haalbaar. Dat blijkt uit het rapport “Herstel sprengen Utrechtse Heuvelrug”, dat is opgesteld in opdracht van het waterschap. Wel kunnen de aanwezige ecologische waarden worden versterkt door maatregelen als baggeren en afsluiting van de sprengkoppen voor zwemmende honden. Een opknapbeurt op korte termijn is afhankelijk van de toekenning van een provinciale subsidie. Op maandagavond 21 november organiseert de begeleidingsgroep sprengen een informatiebijeenkomst over de toekomst van de sprengen, in Nieuw Salem in Driebergen.

  Uit het rapport van bureau Aquasense blijkt dat het zonder de inzet van pompen en pijpleidingen niet mogelijk is om de sprengen weer tot stromende beekjes om te vormen. Om “natuurlijk” stromende beekjes terug te krijgen zou de grondwaterstand minimaal 20 centimeter verhoogd moeten worden. Maatregelen die dit zouden kunnen bewerkstelligen zijn het stopzetten of sterk verminderen van de wateronttrekking voor de drinkwaterwinning, ontbossen en grootschalig afkoppelen, zodat regenwater niet meer in het riool terechtkomt. Deze maatregelen zijn niet realistisch en/of niet op korte termijn (tien tot vijftien jaar) realiseerbaar. Op de langere termijn –twintig tot vijftig jaar- voorzien de modelberekeningen wel in een structurele stijging van de grondwaterstand, dit als gevolg van de klimaatsveranderingen.

  Maatregelen ter verbetering van de ecologische waarden
  Aan de grondwaterstand is dus op korte termijn weinig te doen. Maar dat wil niet zeggen dat er niets kan en hoeft te gebeuren. In de sprengkoppen en vijvers ligt veel blad en rommel, dat de waterkwaliteit ongunstig beïnvloedt. Het water is nu voedselrijk en troebel. Baggeren is een goede maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook is het nuttig om de houtopslag in de nabije omgeving van de sprengen te verwijderen, om bladinval te voorkomen.

  Het water in de sprengkoppen is nog door een andere reden troebel en voedselrijk. Zwemmende honden woelen de bodem om. Een aanbeveling uit het rapport is dan ook het instellen van een zwemverbod voor honden.

  Een deel van de sprengenbeken staat nu droog of stroomt door duikers en is dus niet zichtbaar. Deze lijnvormige delen weer watervoerend krijgen is op korte termijn niet haalbaar. Rommel en blad verwijderen wèl. Het uitdiepen van deze delen is niet gewenst omdat dit verdroging elders oplevert.

  Mogelijke maatregelen en hun financiering
  Inmiddels heeft het dagelijks bestuur van het waterschap besloten om de sprengkoppen te bestemmen tot primaire watergang, wat betekent dat het onderhoud (maaien van waterplanten en baggeren) voortaan voor rekening van het waterschap zal zijn. Andere mogelijke maatregelen zijn het uitdunnen van houtopslag langs de sprengenbeken en het opruimen van zwerfvuil op de kant door de gemeente Driebergen. Ook zullen enkele informatieborden worden geplaatst. Deze activiteiten zijn wel onder voorbehoud van het toekennen van een subsidie door de provincie. De begeleidingsgroep heeft een subsidie van een ton euro aangevraagd in het kader van de Stichtse Lustwarande om deze maatregelen te financieren.

  Informatieavond
  Op maandag 21 november organiseert de begeleidingsgroep sprengen een informatiebijeenkomst over de toekomst van de sprengen. Het rapport wordt dan toegelicht en de mogelijke maatregelen worden besproken met de aanwezigen. Dit gebeurt aan de hand van de bij de vorige bewonersbijeenkomst opgestelde scoringslijsten over de beleving van de sprengen. De bijeenkomst wordt gehouden in Zalencentrum Nieuw Salem in Driebergen en begint om 19.45 uur (vanaf 19.30 uur is de zaal open voor koffie).

  Kaap en Stichtse samen verder

  HEUVELRUG  ‘De Kaap’ en de ‘Stichtse Courant’ gaan nauw samenwerken. Met het oog op de komst van de nieuwe gemeente Heuvelrug hebben de uitgevers Koninklijke BDU Uitgeverij B.V. en De Jong Driebergen B.V. besloten de handen ineen te slaan. De komende jaren zullen beide kranten gezamenlijk worden geëxploiteerd.

  Veldtoezicht kan door op Heuvelrug

  HEUVELRUG De dreigende stopzetting van het veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug is van de baan. Provinciale Staten van Utrecht hebben er afgelopen maandag door de unanieme aanvaarding van een motie voor gezorgd dat dit werk door kan gaan.
  De Kaap 10-11-2005

  Rechter moet geschil gaan beslechten

  AMERONGEN  Het ziet er naar uit dat de rechter een Salomonsoordeel moet gaan vellen over een geschil tussen de gemeente Amerongen en de plaatselijke ondernemer Nico Verlaan. Die uitspraak moet een eind maken aan een hoog opgelopen conflict, dat beide partijen nu al zo’n twaalf jaar in een wurggreep houdt. Uitzicht op een compromis is er niet.
  De Kaap 10-11-2005

  Historisch materiaal in atlas

  AMERONGEN ,,Graag overhandig ik u als burgemeester van de gemeente Amerongen dit unieke document met zo veel informatie over Amerongen in 1832″. Met deze woorden, en onder dankzegging van alle medewerkers, werd zaterdagavond 5 november in sporthal De Ploeg het eerste (proef) exemplaar van de Kadastrale Atlas van Amerongen van 1832 uitgereikt. Uit handen van Wim Eimers, voorzitter van de Heemkundige Stichting Amerongen, ontving burgemeester Haitsma het fraaie boekwerk met historische gegevens, dat door samenwerking tussen de werkgroep Kadastrale Atlas provincie Utrecht en de Heemkundige Stichting Amerongen tot stand is gekomen.
  De Kaap 10-11-2005

  Lijsttrekkersdebat Kaap en Stichtse

  DOORN  De Kaap en de Stichtse Courant organiseren op 21 november een gezamenlijk lijsttrekkersdebat. Het Revius Lyceum aan de Driebergsestraatweg 6C in Doorn zal het toneel zijn van dit debat.
  De Kaap 10-11-2005

  Stuugroep wijst kritiek vut-regeling af

  DOORN  Het is volstrekt onjuist om te denken dat de regeling op grond waarvan boventallige ambtenaren vanaf 57 jaar en ouder met vervroegd pensioen kunnen gaan onbetaalbaar en riant is. Dit heeft de stuugroep gemeentelijke herindeling gisteren laten weten in een reactie op uitspraken die de Driebergse wethouder Klijnhout daarover in De Kaap heeft gedaan.
  De Kaap 10-11-2005

  Vereniging Ludenkwartier vs Gemeente Doorn

  DOORN  De bestuursrechter in Utrecht heeft donderdag de bezwaren afgewezen van de Vereniging Ludenkwartier tegen de kap van 203 bomen op de hoek van de Frans Halslaan en de Paulus Potterlaan in Doorn. Ook de bezwaren tegen de bouwvergunning wees de rechter af.
  De Kaap 10-11-2005

  Voetiusschool helpt met afkoppelen

  LEERSUM Leerlingen van groep 7 van de Voetiusschool uit Doorn waren dinsdagmiddag de gast van wethouder Koudijs. Zij werden voorgelicht over het project van waterafkoppeling dat in Leersum al geruime tijd loopt.
  De Kaap 10-11-2005

  Imkervereniging 100 jaar

  LEERSUM De, voor zover bekend, oudste vereniging van Leersum bestaat 100 jaar. De Imkervereniging VBBN Leersum werd op 15 november 1905 opgericht tijdens een bijeenkomst in Hotel King William. Op deze avond stemden 22 leden in met het conceptreglement en werd als naam gekozen ‘de Eendracht’. VBBN staat voor Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt in Nederland.
  De Kaap 10-11-2005

  This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

  Andersen, de prinses en het lelijke eendje

  LEERSUM In de Schermerij is vorige week de tentoonstelling over de Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen (1805-1875) door burgemeester Feith geopend. Zij las aan kinderen van basisschool De Meander het bekende sprookje ‘De prinses op de erwt’ voor.
  De Kaap 10-11-2005

  De Hoeksteen doet de dojo-groet

  LEERSUM Achtentwintig enthousiaste kinderen stonden vrijdagmorgen 4 november om half negen ongeduldig te wachten tot de deuren van De Kolk opengingen. Op initiatief van Heuvelrug Actief kwam Johan van den Hoofdakker uit Doorn karatelessen geven aan klassen van basisschool De Hoeksteen.
  De Kaap 10-11-2005

  Overlastprobleem opgelost

  LEERSUM Maandag 31 oktober overhandigde wethouder Koudijs in het bijzijn van Arnoud Holl van de Woningbouwstichting ‘Leersum’ (WBS), de sleutel van één van de twee garages aan de heer Meijers uit Leersum. Wethouder Koudijs stelde dat door het afsluiten van de onderdoorgang middels garages, “een irritante bron van ergernis nu tot het verleden behoort”.
  De Kaap 10-11-2005

  De boom in… maar dan letterlijk

  MAARN  Het was een heerlijke, losse, vrolijke en ontspannen sfeer tijdens het elzen knotten nabij de hockeyvelden in Maarn. Met een zaag in de hand en een ladder tegen de bast gingen de vrijwilligers van de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk de boom in om de rij elzen van hun ‘pruik’ te ontdoen.
  De Kaap 10-11-2005

  RK kerk op zoek naar nieuwe wegen

  MAARN  ,,We zoeken nieuwe wegen om te bewandelen want we hebben een schat aan mooie dingen te bieden aan onze parochianen,” zegt Theo Wagenaar, nu bestuurlid van de interparochiale stuurgroep en half november van het nieuw te vormen interparochiale bestuur. Binnenkort ondertekenen acht parochies op de Heuvelrug een samenwerkingsovereenkomst. Al sinds 2002 werken een zevental parochies op de Heuvelrug samen, te weten Austerlitz, Doorn, Maarn, Leersum, Driebergen, Woudenberg en Scherpenzeel. Op 16 november komt daar de stedelijke parochie Zeist bij.
  De Kaap 10-11-2005

  Een nieuwe bestemming voor De Horst

  DRIEBERGEN  Er is een einde gekomen aan het gespeculeer over het gebruik van het gebouw van De Horst. Thans is een definitieve bestemming gevonden. In augustus 2006 zal de particuliere school (‘instituut met zorgverbreding’) Maupertuus haar poorten openen voor 120 leerlingen met leerproblemen.
  Stichtse Courant 10-11-2005

  Gebroken ribben

  DRIEBERGEN Woensdagochtend ontstond een aanrijding waarbij een 44-jarige man uit Soesterberg gewond raakte. De man reed over de Traaij en stak hier volgens getuigen plotseling de weg over. Een 48-jarige automobilist kon een aanrijding niet meer voorkomen en een aanrijding volgde. De man werd met gebroken ribben en verschillende schaafwonden vervoerd naar het ziekenhuis.

  Jongeren discussieavond over gemeenteraadsverkiezingen

  LEERSUM De Stichting Jongeren Platform Leersum houdt op 22 november om 20.30 in de Kolk in Leersum een discussieavond over de gemeenteraadsverkiezingen van 30 november. Uitgenodigd zijn de verschillende politieke partijen, burgemeester Feith van Leersum en jongerenwerkers uit de verschillende ‘deelgemeenten’.

  Actie provincie Utrecht: gratis toeristisch magazine

  UTRECHT Utrecht- 52 weken genieten – onder deze naam is begin van dit jaar een toeristisch magazine verschenen over de provincie Utrecht. Het glossy blad is een uitgave van Utrecht, Toerisme & Recreatie (UTR) en verkrijgbaar in de winkel voor 5,95,- euro. De provincie Utrecht biedt het magazine nu gratis aan.

  Ontdek de vele gezichten van de provincie Utrecht
  Deze speciale actie, die is voorbereid in overleg met UTR, is bedoeld om inwoners van de provincie Utrecht te laten ontdekken welke verrassende mogelijkheden de provincie heeft op het gebied van recreatie en toerisme. Jong, oud, cultuurliefhebber, natuurmens of shopfreak: de provincie Utrecht heeft voor iedereen wat te bieden. Het eerste nummer van Utrecht – 52 weken genieten biedt informatie over zaken als:

  -Winkelen in creatief Utrecht
  -Fietsen langs de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering
  -Culturele evenementenkalender voor 2005
  -De terrassen van aantrekkelijk Amersfoort
  -De meest uitnodigende en leukste hotels, gasthuizen en bed and breakfast-adressen

  Het gratis magazine van 115 pagina’s bevat bovendien een overzicht van alle VVV’s in de provincie Utrecht, diverse stadsplattegronden en toeristische aanbiedingen met veel praktische service-informatie voor bezoekers.

  Reageer snel!
  U kunt het gratis magazine aanvragen door een bezoek te brengen aan de website van de provincie Utrecht, www.provincie-utrecht.nl  Na uw bestelling wordt het magazine zo spoedig mogelijk verzonden. Reageer snel, want het aantal gratis exemplaren is beperkt en wordt door de provincie Utrecht beschikbaar gesteld zolang de voorraad strekt. 

  Schoorsteenbrand op de Faunalaan

  DRIEBERGEN  Afgelopen woensdagavond werd de brandweer van Driebergen gealarmeerd voor een schoorsteenbrand op de Faunalaan. Bij aankomst van de brandweer bleek dat in het schoorsteenkanaal nog enkele resten van roet brandde. De hoogwerker van de brandweer Zeist werd ingezet om het brandweerpersoneel bij de schoorsteen te krijgen. Zij hebben het schoorsteenkanaal vervolgens geveegd, zodat deze niet meer kon branden. Na ongeveer een uur was de klus geklaard en keerde alle ingezette voertuigen terug naar hun kazerne.
  foto: Roderick Heek

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 11 november 2005

  Nasssau Odijcklaan Driebergen: vanaf Melvill van Carnbeelaan
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.05 uur  temperatuur: 13 °C

  meer foto’s van deze straat

  “Niet-Meer-Nix-Feest” op 18 november

  DRIEBERGEN Het Jongerencentrum “de Nix” krijgt een nieuwe, vlotte, aantrekkelijke naam, met daarbij nieuwe activiteiten en een nieuw élan. Afgelopen winter dreigde jongerencentrum “de Nix” gesloten te moeten worden. Met vereende krachten is dit voorkomen. Er is hard gewerkt om het Jongerencentrum beter te laten functioneren en aantrekkelijker te maken voor de Driebergse jeugd. Mede op verzoek van de gemeenteraad is gekozen voor een nieuwe naam. “De Nix” is tenslotte niet niks, maar juist een heleboel voor tieners en jongeren.

  Op vrijdag 18 november wordt in het jongerencentrum aan de Engweg 24e de nieuwe naam onthuld door wethouder Schravesande tijdens een officieel receptiegedeelte van 19.00-20.00 uur. Tijdens deze receptie wordt een filmpje over de activiteiten gepresenteerd, evenals een presentatie van het uitvoerende jongerenwerk in Driebergen.

  Na de receptie wordt het jongerencentrum – onder de nieuwe naam – meteen in gebruik genomen met een feestelijke avond met acts, muziek en dans (waarbij ook niet-tieners/ jongeren mogen blijven). Om 20.00 uur verzorgen MC Stanga & DJ Dimitri een spetterende act. Vervolgt met een disco van 21.00-22.00 uur. Om 22.00 uur is het de beurt aan het Driebergse rap-duo 343. Tijdens de avond zullen theatrale acts het programma completeren.

  Voor de feestavond worden allereerst alle tieners en jongeren uit Driebergen uitgenodigd, maar ook de gemeentefunctionarissen, gelieerde organisaties, de buurt, pers, en ouders.

  De entree voor de gehele “Niet-Meer-Nix-Feest”-avond is gratis. Consumpties zijn tijdens het receptiegedeelte gratis, vanaf 20.00 uur gelden de reguliere tarieven.

  VVV gaat samenwerking aan met Boekhandel Jacques Baas

  DRIEBERGEN  Zoals bekend zit Driebergen al enige tijd zonder VVV-kantoor, voor velen een onwenselijke situatie. Zo ook voor de landelijke VVV organisatie. Met name het ontbreken van een verkooppunt van de Iris cheque was de organisatie een doorn in het oog.
  Zij ging daarom op zoek naar een verkooppunt en kwam bij Boekhandel Jacques Baas terecht. Geen onlogische keuze, immers de boekhandel verkoopt ook vele wandel- en fietsgidsen, kaarten en andere boekjes over de geschiedenis van de regio. Ook de verkoop van kaarten voor concerten, het literair café en andere culturele activiteiten in Driebergen en omgeving verloopt al jaren via deze boekhandel, dus waarom niet de VVV Iris cheque, zo moet men hebben gedacht bij het hoofdkantoor in Leersum. Lars Klein, mede-eigenaar van Jacques Baas zegt hierover: ‘Voor ons is het geen enkel probleem om naast de boekenbon, ook de Iris cheque te verkopen en de VVV is er alvast een beetje mee uit de brand geholpen. Er komen hier zo vaak toeristen binnen die op zoek zijn naar fietskaarten of wandelgidsen en op het ogenblik weer de kaartverkoop van vele concerten dat we ons soms eigenlijk al een beetje VVV-kantoor voelen.’

  ‘Woont U ook waar U werkt’

  LEERSUM  De PvdA heeft woningbouwcoöperaties, huurdersplatform en natuurorganisaties uitgenodigd om te discussiëren over de mogelijkheden om binnen de kernen sociale woningbouw te realiseren. De bijeenkomst is op donderdag 17 november in Hotel Vogelesang, Rijksstraatweg 162 te Leersum. Aanvang 20.00 uur.

  In de kernen van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug, zijn niet veel mogelijkheden voor sociale woningbouw te vinden. In de nieuwe gemeenten, met als samenhangende factor het nationale park, wordt met name gewerkt in de zorgsector en de conferentiecentra en dienstverlening. Voor diegenen die in deze sectoren werkzaam zijn, moet het ook mogelijk zijn om hier te wonen.
  De PvdA vindt daarom het van groot belang om voor de mensen die hier werken en met een kleinere beurs moeten rondkomen, woningen te realiseren.
  Ook voor jongeren en starters uit de kernen moeten we ons maximaal inspannen om woonruimte te creëren. Gestreefd moet worden naar een ruimer voorkeursbeleid voor de plaatselijke woningzoekenden uit de kernen. Dit vanwege de beperkte mogelijkheden.
  De gemiddelde leeftijd van de inwoners van onze gemeente stijgt. Dit kan leiden tot een onevenwichtige bevolkingsopbouw. Dit heeft consequenties voor alle voorzieningen binnen een woonkern. (sport, scholen, winkels, kerken). De prijzen van koopwoningen worden beïnvloed door de ons omringende natuur.  En zijn daardoor voor velen onbereikbaar.
  Voor de Pvda geldt dat we alle mogelijkheden binnen de kernen willen bekijken om sociale woningbouw te realiseren. Concreet willen we een aantal locaties als discussiepunt nemen, te weten:

 • Amerongen, aan de Bergweg bij het Zendingsdiaconessen.
 • Leersum, bouwmogelijkheid bij de Roekenes, Boerenbuurt.
 • Doorn, Ludenbos.
 • Maarn, Buurtsteeg.
 • Driebergen, Lange Dreef.
 • Voor de financiering van dit soort bouw willen we uitgaan van minimaal 40% sociale woningen bij elk bouwproject. Daar waar sociale woningbouw niet mogelijk is, zal 40% van de meerwaarde van de grond, bij bestemmingswijziging, gestort worden in een fonds ten behoeve van de sociale bouw.

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 12 november 2005

  Rijsenburgselaan Driebergen: intocht Sinterklaas
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 13.40 uur  temperatuur: 11 °C

  meer foto’s van deze straat

  Klazenmarkt

  DRIEBERGEN  De vrijwilligers van “Winkeltje Kreatief” van de Stichting Welzijn Driebergen organiseren ook dit jaar op zaterdag 19 november 2005 van 10.00- 16.00 uur de traditionele Sinterklaas/Kerstmarkt in gebouw De Vijver, Vijverlaan 10 te Driebergen.
  U kunt er terecht voor al uw unieke handgemaakte Sinterklaas-en Kerstcadeautjes, zoals kaarsen, poppen-en kinderkleding, verkleedkleren, (houten-) speelgoed, aquarellen, sieraden, wens- en kerstkaarten, beschilderd glas, keramiek en nog veel meer. De keuken is open voor een drankje, of een kopje soep. De markt is toegankelijk voor rolstoelers. De toegang is gratis.

  Heuvelrugnieuws van zondag 13 november 2005

  Hoofdstraat 65 Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 10 °C

  meer foto’s van deze straat

  Tweede cd van Basic Station: Trackin’ on a Trail

  DRIEBERGEN  Deze tweede Basic Station cd, met 10 rasechte Basic Station rock en blues nummers, is een regelrecht collectorsitem! Trackin’ on a Trail werd in 2005 opgenomen en is geproduceerd door Frans Wachelder en Basic Station.

  Een bijzondere cd, niet alleen omdat na het voltooien van de opnames van “Trackin on a Trail” Hans van Domselaar voor onbepaalde tijd het ruime sop heeft gekozen, maar ook omdat in het VooDooKings nummer “She’s my Baby” de nieuwe drummer Ernst Koop voor het eerst te horen is en Hans de zang voor zijn rekening neemt.
  Bovendien is “Intercourse” het eerste door Basic Station aan het “vinyl” toevertrouwde nummer dat geschreven is door Ben Petersen.  Uiteraard zijn de overige nummers weer geschreven door Willem Schriekenberg waarna de rest van Basic Station er weer een echt Basic Station nummer van maakte.

  De officiele presentatie van “Trackin on a Trail” zal plaatsvinden op 10 december aanstaande in Bourgonderie de Reiziger in Driebergen, aanvang 21.45. De toegang is gratis. Radio Slotstad zal die avond een rechtsreekse uitzending van deze presentatie verzorgen in het programma “Ready 2 Go”. Dit programma is iedere zaterdagavond vanaf 21.00 uur  te beluisteren in de regio Zeist op 107.0 FM.

  Wil je een voorproefje van “Trackin on a Trail” ?
  Ga snel naar www.basicstation.nl  en klik op de rode button of het bordje “onze cd’s”. Het beluisteren van enkele tracks van de cd’s gaat via het bordje “mp3’s”.
  Direct bestellen kan natuurlijk ook. Stuur een mailtje naar info@basicstation.nl  o.v.v. de “CD Trackin on a Trail” en zij nemen contact met je op over de verdere afhandeling. Voor 7,50 euro is ie van jou!
  (P.S. Mocht je de cd over de post willen ontvangen dan komt er 2,50 euro verzendkosten bij)

  Zaterdag officiële opening Turkse moskee

  DRIEBERGEN  Aanstaande zaterdag zal de Turkse Moskee Haci Bayram om 15.00 uur na een bouwtijd van iets meer dan twee jaar officieel geopend worden in aanwezigheid van de burgemeester van Driebergen en vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in Nederland. Inwoners van Driebergen worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

  Dalto/ Human Network wint opnieuw

  DRIEBERGEN  Het wordt bijna een eentonig verhaal, maar de feiten liegen niet: Dalto/ Human Network heeft een ijzersterk dameskwartet en dat ondervond Deetos/Volhuis aan den lijve. Liefst 12 doelpunten van de in totaal 25 kwamen uit dameshanden.

  De overige doelpunten werden gescoord door Bob de Jong en Riko Kruit. Het geeft de kracht aan van Dalto/ Human Network. Twee topschutters in de vakken, aangevuld met veelscorende dames en krachtige mannen in de rebound. Want ook Adriaan van Dijk speelde prima en trakteerde zichzelf op zijn verjaardag met wellicht wel zijn beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe.

  Deetos nam in de beginminuten wel brutaal de leiding door twee doelpunten van de absolute topscorer van de avond Remco den Otter. Bij afwezigheid van local-hero Aart Heibeek neemt Den Otter de rol als afmaker meer dan waar. Deze keer niet in de vorm van “t-shirt kreten” (vorige week showde Den Otter na elke treffer de tekst HEIBEEK IS THE BEST) maar meer in de vorm van prima doelpunten. Dalto tegenstander Arjen Blankenstein had er zijn handen vol aan en kon niet voorkomen dat Den Otter deze wedstrijd liefst acht maal raak wist te schieten.

  Na de 0-2 achterstand herstelde Dalto zich professioneel en liep uit naar een 6-3 voorsprong, waarna Deetos naar haar eerste time-out moest grijpen. Het mocht niet baten, want via 10-6 stond het uiteindelijk 13-9 bij rust. Dalto speelde in de eerste helft vaak wat rommelig, maar toonde aan een klasse beter te zijn dan haar Dordtse tegenstander. Bij vlagen was het spel om van te smullen en vooral aanvallend lijkt de ploeg niet te stoppen. Tekenend hiervoor is de enorme score van het doelpunten-tandem Sietske van de Sande- Ilona van de Berg. Beide dames scoorden deze wedstrijd vijf doelpunten.

  In de tweede helft was de wedstrijd al snel beslist. Eerst was het Ilona van de Berg die voor 14-9 zorgde en daarna deelde Deetos zichzelf de nekslag uit door een strafworp te missen. Aan de andere kant was het direct in de volgende aanval wel raak: Riko Kruit faalde niet vanaf de strafworpstip: 15-9.

  Bondscoach Jan Sjouke van den Bosch zag vervolgens dat ex-international Bob de Jong het in de tweede helft op zijn heupen kreeg en zal er wellicht een telefoontje aan wagen om de topschutter over te halen zich alsnog in het oranje te hijsen. Overigens zal Van den Bosch wel naar meer telefoonnummers  van Dalto spelers geïnformeerd hebben. Op de officiële Korfbal League website van het KNKV wordt zelfs gemeld dat Linda Stolk zich op mag gaan maken voor een debuut. En niet onterecht, want het zou toch vreemd zijn dat de koploper van de Korfbal League géén international zou leveren.

  Dalto/ Human Network scoorde er in de tweede helft lustig op los en had de overwinning nóg dikker kunnen laten uitvallen. Maar evenals vorige week in Groningen (waar ook al een goede overwinning werd behaald) verslapte de ploeg van Ben Verbree in de slotminuten. Het gaf Deetos zo de kans om na 24-15 de stand een iets dragelijker aanzicht te geven: 25-19.

  “We zijn goed gestart in de nieuwe Korfbal League, maar de échte wedstrijden moeten nog komen. Natuurlijk heb je geen zwakke broeders meer in de poule, maar ik schat teams als PKC, Fortuna en DOS’46 wel sterker in. Woensdag spelen we tegen DOS-WK in Enschede, dat wordt de eerste woensdagwedstrijd voor de ploeg. Als we die wedstrijd goed doorkomen en zaterdag uit kunnen winnen van Die Haghe, dan zal het eerste gaatje geslagen zijn en wachten ons de confrontaties met de mede-play-off-kandidaten. We zijn nu in vorm en het is zaak dit zo lang mogelijk vast te houden. Daarnaast moeten we uitkijken dat we niet te vroeg pieken, ik heb het een keer meegemaakt dat we op de helft van de competitie ongeslagen bovenaan stonden en vervolgens schlemielig de
  play-offs niet haalden. Daar moeten we voor waken.” Aldus Riko Kruit, speler van Dalto/ Human Network.

  Scores:
  Dalto/ Human Network:
  Bob de Jong 7, Riko Kruit 6, Ilona van de Berg 5, Sietske van de Sande 5, Linda Stolk 2.
  Deetos/ Volhuis: 
  Remco den Otter 7, Nadine van der Wiel 3, John Mersie 3, Peter Mol 2, Martijn van Bommel 2, Stephan Houweling 1 en Marijn Klootwijk 1.

  foto: Jan Slettenhaar   Ilona vd Berg (17) scoort
   


  Dames Blue Arrows/ Peugeot van der Mispel hadden het zwaar

  DRIEBERGEN  Zaterdag 12 november speelden de dames uit Driebergen tegen Red Stars in Soest. Vorige week had Red Stars de koppositie overgenomen van Lokomotief, het beloofde dus een zware wedstrijd te worden.

  Blue Arrows begon fanatiek aan de wedstrijd en kon de snelle dames van Red Stars aardig afremmen. Het eerste kwart ging de stand dan ook gelijk op (17-13). In het tweede kwart ging Red Stars in een hogere versnelling spelen. Blue Arrows/ Peugeot van der Mispel miste in de aanval een aantal schoten, Red Stars had de rebound en liep een break. In dit soort wedstrijden, waar de tegenstander erg fel in de rebound is, kan je zien dat het team haar 2 lange centers, Simone Thuis en Ellen Noordam mist. Ruststand 38-22.

  In de 2e helft kon Blue Arrows “uitgerust” beginnen, er werden leuke aanvallen gespeeld en het werd Red Stars moeilijk gemaakt te scoren. Bij Blue Arrows liepen de aanvallen iets rustiger, de coach kon zelfs genieten van een mooie pick-and-roll, waar op getraind was!
  Het vierde kwart werd begonnen met een stand van 33-55, Blue Arrows liet de dames van Red Stars niet verder uitlopen en werkten als team goed in de verdediging. Het team speelde een leuke wedstrijd waarbij nieuwkomer Annelies Roelen een belangrijke rol vervulde. Eindstand: 68-43.
  Scores: Renate Vermeulen (15); Annelies Roelen (12); Maartje Schouten (6); Barbara Kooi (4); Suzanne Duivenvoorde (4); Annemiek van Ginkel (2).
  De volgende wedstrijd spelen de dames van Blue Arrows/ Peugeot van der Mispel op zondag 27 november om 16.45 uur in Hoenderdaal.

  Heuvelrugnieuws van maandag 14 november 2005

  Van Vollenhovenpark 11 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.20 uur  temperatuur: 5 °C

  meer foto’s van deze straat

  Rugbyers van The Pink Panthers lopen weer puntje uit

  DRIEBERGEN De rugbyers van The Pink Panthers hebben weer goede zaken afgelopen weekeinde. Zo waren de mannen van de Heuvelrug op bezoek in Haarlem om aldaar de plaatselijke club te bezoeken en ging concurrent Waterland uit Purmerend op bezoek in Hilversum.

  The Panthers stralen de status die ze nastreven 100% uit. In Haarlem werd net al in de andere wedstrijden die reeds gespeeld zijn meteen de trend gezet. Al in de 4de minuut wisten de Panthers door mooi open spel in de driekwarten de eerste try te scoren. Naar een serie van wel tien snelle passes van binnen naar buiten en weer terug wist Quentin Reitsma die eerst te scoren en Jeffrey Nuijten miste de conversie niet. 0-7. Haarlem ontwaakte meteen. Haarlem heeft een team met sterke en mobiele spelers. Wel kan geconstateerd worden dat de gemiddelde leeftijd in Haarlem ongeveer zeven, acht jaar hoger ligt. Daardoor is er ook veel gewicht en ervaring in dat team te vinden. Reeds in de zesde minuut wisten ook de Haarlemmers te scoren. Doordat ze bij The Panthers even niet opletten wist Michael Hennis de captain van Haarlem door de tackles te lopen en te scoren. Die zelfde Michael wist ook de conversie te benutten 7-7. De Panthers raakte niet in paniek en met een snelle balcirculatie voerde ze de druk op de defensie van Haarlem op. Hierdoor moest Haarlem regelmatig aan de noodrem trekken met als gevolg dat The Panthers best wel veel penalty kicks meekregen. In de 8ste minuut wist Peter Waardenburg weer te scoren, echter doordat de scheidrechter het ook allemaal te snel ging keurde deze de try af. (gaaf toe dat hij het niet kon zien). De volgende kick werd gekozen om deze op de palen te nemen met goed gevolg voor kicker Jeffrey Nuijten 10-7. The Panthers wisten de druk er goed op te houden mede door de verre kicks van Jeffrey Nuijten waardoor het spel zich constant op de helft van Haarlem afspeelde. Uit een scrum in het verdedigingsgebied van Haarlem wist Marc Verbraak de twee try van The Panthers op het scorebord te zetten, ook hier de conversie 100% raak door de goed opo dreef zijnde Jeffrey Nuijten 7-17. Dat ook Haarlem een goede kicker in huis heeft werd in de 18de minuut een penalty op de palen raak geschoten door Michael Hennis. 10-17. In de laatste tien minuten van de eerste helft wisten The Panthers definitief de wedstrijd naar de hand te zetten. Met try’s van Peter Waardenburg en weer Quentin Reitsma en weer 100% conversies van Jeffrey Nuijten kon de ruststand opgemaakt worden op 10-31. De volle winst was net als bij de voorgaande wedstrijden, één uitgezonderd, bij de rust al veilig gesteld. In de tweede helft een Panthers team wat op routine ?? gemiddelde leeftijd is 22, de wedstrijd uit te spelen. Coach James Ward die enige spelers verder rust gunde in de voorbereiding naar het beker treffen met Eerste klasser DSR-C uit Delft was dan ook weer meer dan tevreden met het resultaat. In die tweede helft wisten in de 3de en 33ste minuut Peter Waardenburg en Bas Geurtsen nog te scoren. Eén van die twee try’s werd nog voorzien van de conversie door Jeff Nuijten en wist Roberto Flilippo, oud international van Haarlem nog een try te scoren. Eindresultaat 15 tegen 43 punten voor The Panthers,

  Doordat Waterland voor de tweede week achter elkaar een puntje liet liggen nu in Hilversum, ze wonnen wel, echter maar met 7-10. Staan de mannen van The Panthers nu vier punten los van de concurrentie.

  Aanstaande weekeinde spelen ze mannen van het Eerste voor de Nationale beker in Delft tegen DSR-C, de oudste club van Nederland met een historie die terug gaat naar 1918. KO is om 14.30 uur op het veld van RC Delft. Om 14.30 uur spelen de mannen van het tweede de derby tegen RC Eemland uit Amersfoort.

  GroenLinks in Overberg en Amerongen

  AMERONGEN  Hart voor de Heuvelrug! dat is de GroenLinks-slogan voor deze verkiezingscampagne. Behoud en waar mogelijk versterking van natuur en landschap op de Heuvelrug en in de Langbroekerwetering staan centraal. Maar even belangrijk is behoud en versterking van het leefklimaat in de 7 kernen van onze nieuwe gemeente.

  Met het campagneonderdeel ” U de koffie, wij de taart” bezocht GroenLinks zaterdag 12 november Overberg en Amerongen. De buurtvereniging Overbergs Belang ontving Jan Koudijs, Maria Lauran en Henk Branderhorst in het Dorpshuis De Buurthucht. Op de grens van de Gelderse Vallei en de Heuvelrug ligt Overberg op de grens van de nieuwe gemeente. Een kleine, hechte gemeenschap, waar toch nogal wat zorgen bestaan: hoe houden we onze kern leefbaar? In een intensief gesprek kwam vooral de zorg op tafel voor haar jongste en haar oudste inwoners (peuterspeelzaal, seniorenhuisvesting). Toekomstig raadslid Jan Koudijs kon de Overbergers de verzekering geven dat in ieder geval de fractie van GL zich er sterk voor zal maken dat Overberg als volwaardige kern, met de daarbij behorende voorzieningen, overeind zal blijven.

  Cultuur in Amerongen
  De volgende halte op de route van 12 november was Amerongen. Hier ging GroenLinks in gesprek met de voortrekkers van de Vereniging voor Muziekonderwijs. Geen concurrent van de Heuvelrug Muziekschool, maar een waardevolle aanvulling op locatie. En een spin in het web van een scala van culturele activiteiten in het dorp: open podium, concerten, de kunstclub. Een bruisend geheel dat een waardevolle bijdrage levert aan het maatschappelijk leven in Amerongen!
  Een 88-jarige inwoonster van Amerongen had contact gezocht met GroenLinks om haar zorgen op tafel te kunnen leggen met betrekking tot het vervoer van ouderen en gehandicapten. Voor haar concrete probleem kon snel een oplossing worden gevonden, maar het was goed om weer eens met de neus op de feiten te worden gedrukt: de zorgvoorzieningen voor ouderen en mensen met een handicap gaan met het huidige regeringsbeleid hollend achteruit en dus is het zeker de gemeente die zich als schild voor de zwakkeren zal moeten profileren.

  Leren en laten leren
  Waar in andere kernen van de nieuwe gemeente professionele organisaties zorgen voor een breed cursusaanbod, gebeurt dat in Amerongen geheel op vrijwillige basis: 3 bestuursleden en 6 medewerkers, organiseren een scala van activiteiten dat zich ruimschoots kan meten met de grotere kernen in de buurt.
  De waarde voor de samenleving van dergelijke projecten kan niet hoog genoeg worden ingeschat. GroenLinks rekent het tot haar taak, zo werd het Cursusproject in Amerongen toegezegd, te ijveren voor een actieve ondersteuning door de gemeente van het vrijwilligerswerk, zoals dat onder meer in dit project vorm krijgt.

  Sport lokaal
  Rob Janzen, voorzitter van zowel de hockeyclub De Haaskamp als het Sport Platform Amerongen, wees de GroenLinks kandidaten de weg in het lokale sportgebeuren. Maar liefst 24% van alle inwoners is daarbij actief betrokken. Dat cijfer alleen al geeft het belang van sport voor de lokale gemeenschap aan.
  GroenLinks ondersteunt van harte de bundeling van sportbelangen op de Heuvelrug , zolang het uitgangspunt blijft dat de activiteiten in de onderscheiden kernen kunnen blijven plaatsvinden. Janzen vroeg nog de speciale aandacht van de politiek voor het gymnastiekonderwijs in het basisonderwijs en bepleitte de (weder)invoering van de professionele gymleraar. Op de schaal van de nieuwe gemeente moet het toch mogelijk zijn, door samenwerking van alle betrokken scholen, dit belangrijke punt serieus op te pakken!

  Scholengemeenschap Maarsbergen
  In dezelfde week brachten lijsttrekker Wilma Hielema en wethouder Jan Koudijs een bezoek aan de Scholengemeenschap Maarsbergen. Hier wordt het echte ambacht onderwezen: lassen, plaatbewerken, koken, bakken en houtbewerking. Een directeur en leraren die met trots en gedrevenheid in de school werken. Trots, niet in de laatste plaats, over de ontwikkeling van de SGM tot een Cultureel Profiel School. Dat betekent dat Kunst en Cultuur in elk leerjaar een belangrijke plaats innemen. Excursies naar monumenten, musea en cultureel erfgoed; film, dans en – recent- de kennismaking met een moderne culturele uiting als graffiti. Een kleurrijk werkstuk van derde klassers in het restaurant, laat zien hoe mooi graffiti kan zijn.
  Een heel ander project, maar dan voor brugklassers, is ” Afval, wat doe je ermee?”, een bewustwordingsproject waarbij ook kunt en cultuur een rol spelen.
  Het enthousiasme van de GroenLinksers voor deze aanpak, leidde tot een uitnoding aan GroenLinks om aanwezig te zijn bij de presentatie van de projectresultaten op 25 november aanstaande. Een uitnodiging waarmee Wilma Hielema en Jan Koudijs zich zeer vereerd voelden!

  Mantelzorg
  Op 10 november was er de Dag van de Mantelzorg. Het CDA organiseerde in Amerongen een debat over dat thema waaraan voor GroenLinks werd deelgenomen door Wilma Hielema. Een prima initiatief van het CDA. Dapper ook, omdat juist in het huidige regeringsbeleid de ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers zoveel te wensen overlaat.

  Groen
  Op dezelfde dag organiseerde de Federatie Groene Heuvelrug in Leersum een belangrijk debat over het buitengebied, woningbouw, bedrijfsterreinen en verkeer. GroenLinks was daar breed vertegenwoordigd, met 4 kandidaten: Jan Koudijs uit Leersum, Theo Nusselder uit Maarn, Willemien Paques en Henk Branderhorst uit Doorn. Kortheidshalve: als het aan GL ligt worden er geen woningen en geen bedrijfsterreinen in het buitengebied gerealiseerd, komt er geen rondweg door het natuurgebied rond Doorn en is er voor golfbanen in de Langbroekerwetering geen plaats.

  U de koffie, wij de taart in Doorn
  Doorn sluit op 19 november de rij van onze zaterdagse verkenningen van de kernen op de Heuvelrug . Hebt u vragen, moet u iets van het hart? Bel ons en wij komen met taart bij u op de koffie. Wilma Hielema, lijsttrekker, telefoon 0343 416605 of 06 51556973 .

  Hofhouding Sparrenarren 2005-2006

  DRIEBERGEN  De hofhouding van carnavalvereniging De Sparrenarren voor het seizoen 2005-2006 bestaat uit prins Charlie Wijnveen (1961), prinses Angèle Verheul (1966) en adjudant Gerard de Zeeuw (1962). Zie www.sparrenarren.nl 

  Blue Arrows Heren 1 verliest spannende uitwedstrijd

  DRIEBERGEN  Afgelopen zondag traden de mannen van Blue Arrows “Peugeot vd Mispel” aan in de uitwedstrijd tegen het tweede team van Jump IJsselstein.

  Vanwege het beperkt aantal spelers werd gestart met een zone-verdeding zodat er in de verdediging enige rust zou zijn en de foutenlast beperkt kon worden. Er werd sterkt gestart door de heren van Blue Arrows, hetgeen meteen resulteerde in een 4-9 voorsprong in de eerste periode. Al snel werd duidelijk dat beide teams niet instaat waren om de vele kansen direct te benutten en door agressief reboundend werk kon de thuisclub de achterstand inlopen. Ruststand 20-19. De derde periode werd door beide teams sterk gestart met bij vlagen zeer mooi basketbal maar halverwege deze periode liep Jump uit naar 5 punten voorsprong. Ondanks verwoede pogingen kwamen de heren van Blue Arrows “Peugeot vd Mispel” in het vierde kwart niet meer dichterbij. Eindstand 52-48. 27 November (18:45) komen de Cangaroes uit Utrecht op bezoek in Heath Centre Hoenderdaal.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 15 november 2005

  Sperwerkamp Driebergen: vanaf Jagersdreef
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.50 uur  temperatuur: 9 °C

  meer foto’s van deze straat

  Onverdiende nederlaag van CDN

  DRIEBERGEN  In een zeer aantrekkelijke wedstrijd, een echte streekderby, heeft CDN in Zeist tegen FZO het onderspit moeten delven met 2-0. Ondanks dat CDN twee derde van de tijd het meeste balbezit had, lukte het CDN niet om tot scoren te komen.

  De keren dat FZO een aanval opzette waren deze direct dreigend. Al in de achtste minuut was het raak voor de ploeg uit Zeist, een verdwaalde voorzet belandde door een speler van FZO in het doel , 1-0. CDN kon de minuten daarna niet terug in het spel komen. In de acht en twintigste was het een speler van FZO die buitenspel stond, deze doorspeelde naar een andere speler. Het schot dat volgde werd door Bagdad Ajiach van richting verandert waardoor de bal in het doel belandde. 2-0. Mede door het weer goed keepen van Marijn Onwezen kon CDN daarna de kansen van FZO keren. CDN begon na de 2-0 het spel te domineren, hopende de aansluiting voor de rust te realiseren. Gerwin van de Klift en Fred van Ginkel hadden de kans om de aansluiting te zoeken, maar rondde niet goed af, waardoor CDN met 2-0 achterstand de rust in ging. In de rust werd Bagdad Ajiach gewisseld voor Guido Onwezen. CDN startte de tweede helft zeer aanvallend, maar ging niet goed om met de kansen die ze kregen. CDN speelde te gehaast waardoor de bal niet goed onder controle kon gehouden worden. CDN creëerde kans op kans, maar moest door de fouten ook achter in aan de bak, maar Marijn Onwezen zorgde ervoor dat doel verder leeg bleef. In de zestigste minuut was het Fred van Ginkel die zijn kopbal naast zag gaan. Een aanval daarna schoot Fred van Ginkel net naast. In de vijf en zestigste minuut kwam Kevin Woudenberg in het veld voor Victor Hengeveld, maar deze kon ook niet voor de aansluiting zorgen. Vanaf de zeventigste minuut was het CDN die kans op kans kreeg. Wederom kreeg Fred van Ginkel weer de kans om te scoren, maar dit lukte weer niet. Ook Jeffrey Veenendaal en Guido Onwezen konden niet voor de ommekeer zorgen. Zo bleef het 2-0 in het voordeel van de ploeg uit Zeist. CDN heeft hiermee zijn tweede nederlaag geleden, maar kan terugkijken op een wedstrijd waar het niet heeft gelegen aan inzet. Complimenten aan het hele team om toch tot aan de laatste minuut door te gaan voor een beter resultaat.
  Zaterdag a.s. 19 November Thuiswedstrijd.
  CDN 1 – SVMM 1            aanvang 14.30 uur
  CDN 2 – Vianen 4            aanvang 12.00 uur            

  Speerpuntentocht

  HEUVELRUG  Op vrijdag 18 november zullen Ad Schiedon, de lijstrekker, en andere kandidaten van de SP een ‘SPeerpuntentocht’ houden door de nieuwe gemeente. Daarbij zullen een vijftal locaties worden bezocht die ieder voor zich representatief zijn voor één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de SP Heuvelrug.

  Op iedere locatie zal een belangengroepering worden uitgenodigd die ter plekke met de kandidaten van gedachten zal wisselen om haar standpunten en –wensen toe te lichten. Ook voorbijgangers zullen betrokken worden bij de korte manifestaties.

  De toer zal een actiekarakter hebben waarbij jonge SP-ers op ludieke wijze van zich zullen doen spreken. De toer start om 8.00 uur ’s morgens en wordt afgesloten om 12.30 uur ’s middags. 
  Het programma ziet er als volgt uit:

  • Mobiliteit: kruispunt Hoofdstraat / Loolaan / Nijendal in Driebergen om 08.00 uur
  • Ontspanning en sport: zwembad de Zwoer in Driebergen om 09.00 uur
  • Wonen: het Zuiderplantsoen in Driebergen om 10.00 uur
  • Cultuur: Cultuurhuis in Doorn om 11.00 uur
  • Integratie: het asielzoekerscentrum [AZC] in Leersum om 12.00uur

  Blamerend gelijkspel Daltons tegen Lopik

  DRIEBERGEN  Het was geen goede zaterdag afgelopen weekend voor de Driebergse Daltons. Nummer laatst Lopik kwam op bezoek, voor de Daltons een teken te waken voor onderschatting. De traditie leert namelijk dat de Daltons pieken tegen toppers maar slecht spelen tegen de laagvliegers. Dit keer was het niet anders. Daltons – Lopik: 1-1.

  Alleen de eerste vijf minuten van het duel werd er goed gevoetbald door de thuisploeg. Patrick Schenkels kreeg vrije doortocht maar vanaf de rechterkant in de zestien slaagde hij er niet in de doelman te passeren. Kort daarna kopte Thijs Wieringa rakelings over het doel. Het leek dus inderdaad een makkelijke middag te worden, maar gaandeweg het duel werd het spel slechter en kreeg Lopik meer vat op de wedstrijd. Het was Loukili die uiteindelijk wel wist te scoren, na goed afleggen van Marlon Dors was het Romario die onberispelijk binnen schoot.

  De tweede helft was erg slecht. Keeper Mark Sluis, die opnieuw keeper Jacobsen verving, kreeg last van zijn schouder, een reservekeeper ontbrak echter door het uitvallen van Jacobsen eerder die ochtend. Sluis keepte wederom sterk, het was dan ook jammerlijk dat de scheidsrechter een situatie niet goed interpreteerde en Lopik een strafschop cadeau gaf. Immers, al was het een overtreding geweest, dan had deze nog buiten de zestien plaatsgevonden. Hoe dan ook, de laksheid van de Daltons werd door de keeper (!) van Lopik afgestraft, deze vierde zijn treffer op intelligente wijze en zag een gele kaart. In de jacht op de winnende treffer werd het spel er niet beter op, het was zelfs Lopik dat nog enkele goede kansen kreeg. Een speler van Lopik en Junior Broers zagen beiden nog een tweede gele kaart, met twintig man werd de wedstrijd uitgespeeld. Gescoord werd er niet meer, een flinke tegenvaller voor de Daltons die dankzij puntverlies van de concurrentie de koppositie nog wel behouden. Volgende week in de derby tegen Jonathan zal er echter gestreden moeten worden.
  Opstelling Daltons:
  Sluis, Wieringa, S. Broers, Smit, P. Schenkels, Kooi, J. Broers, Boersma, Loukili, Galmo, Dors (Tarmidi)

   

  De Schaduwdaltons deden eveneens een duit in het zakje, van koploper Argon werd met 0-8 verloren. En dat terwijl er de eerste helft uitstekend weerstand geboden werd, er werd gebikkeld en Argon kwam maar niet in de wedstrijd. Het was jammer dat een aanval van de Mijdrechters voor rust afgerond werd (0-1), maar met een klein verschil werd de kleedkamer opgezocht.

  De tweede helft werd een drama. Keeper Jacobsen was met een blessure achter gebleven in de kleedkamer, veldspeler Geerding nam plaats tussen de palen. Hij deed dit nog verdienstelijk, maar het verschil was uiteraard te merken. Na de 0-3 stortten de Schaduwdaltons als een kaartenhuis in elkaar, plotseling werd er weer volledig mis getrapt of gekopt en Argon kreeg vrij baan. Daar profiteerde de toekomstige kampioen uiteraard gretig van, want voetballen kunnen de jongens. Af en toe waren er schitterende combinaties waar te nemen, één doelpunt bijvoorbeeld kwam tot stand via vele schijven en viel uiteindelijk middels een volley in de kruising.

  De Schaduwdaltons moeten goed gaan nadenken over de komende wedstrijden. De beleving was de eerste helft wel aanwezig, maar het kan niet zo zijn dat een elftal zo makkelijk in elkaar stort. Natuurlijk zit momenteel alles tegen wat tegen kan zitten, maar een degradatieplaats zou absoluut niet nodig moeten zijn. Volgende week wacht het lastige uitduel tegen JSV uit Nieuwegein. Foto’s van afgelopen zaterdag (voor de mooie herinneringen…) zijn te vinden op de website van de tegenstander www.argonzaterdag2.nl .
  Opstelling Schaduwdaltons:
  Jacobsen (Van Bochoven), Van Elst, Van Olderen, Van der Lee, Schaap, Van Hoof, Noordijk, Geerding, Marek, Mani, Fonteijne

  Na de in sportief opzicht rampzalige zaterdag stond er die avond een uitje Gemert op het programma, over timing gesproken. De kater van de middag moest worden weggespoeld en zou pas enkele uren later plaatsmaken voor een nieuwe. De Daltons on tour, het blijft legendarisch. Pieter de Barman, Coco Ferrari en Schapie de Lepel, het is slechts een topje van de ijsberg. De maandag erna werd er nagepraat en daarna gelopen, veel gelopen op de training. Toch was er een aangenaam nieuwtje te melden: Jeroen Visser, (voetbal ) filosoof, nam deel aan de training. En een terugkomst bij de Daltons, voelde wederom als thuiskomen.

  Spirit dames 1 deelt onfortuinlijk de punten

  DRIEBERGEN  Soms heeft volleybal veel weg van een roulette. Beide teams vervallen tot een vergelijkbaar niveau. Over en weer worden de mooiste punten gemaakt, gevolgd door onhandige misperen. Een voorsprong van vijf punten is zo weer weggegeven door gebrek aan beleving en concentratie. Wedstrijdcontrole ontbreekt en het toeval regeert. Dan valt de bal goed of niet goed, een roulette dus.

  Afgelopen zaterdagmiddag liet Van der Vught Spirit dames 1 zich onnodig meezeulen in de onvoorspelbaarheid van een kansspel. Meteen al de eerste set liep het fout, deze werd verloren met 26 – 24. Net iets meer mislukte opslagen en slordigheidjes dan tegenstander VCV 4 uit Veenendaal bleken fataal te zijn. Maar op deze tegenslag werd juist gereageerd. Met duidelijk meer agressie en beleving begon Spirit aan de tweede set. Op eenvoudige wijze bracht Spirit de stand in evenwicht.

  “Blijf enthousiast dan gaat het veel gemakkelijker!’, moedigde coach Bas van de Brugge zijn team aan. Hij had ook opgemerkt dat het eerste deel van de tweede set de basis vormde van de winst ervan. In het tweede deel kreeg de toevalsfactor wederom teveel ruimte van Spirit. VCV reageerde alert. De dames van Spirit handelden besluiteloos en afwachtend in de derde set. Binnen korte tijd keken ze tegen een achterstand aan van negen punten.

  Een smash, hard en onhoudbaar, van middenaanvalster Chantal de Bree luidde een kentering in. Met een paar ziedende opslagen bracht zij de achterstand terug tot zes punten. Ging Spirit stunten en alsnog de set pakken? Punt voor punt kwamen de dames op wilskracht dichterbij. Het werd 18 – 21, bijna was het gat gedicht. De scheidsrechter hielp vervolgens reusachtig mee door een bal in te geven die vijftig centimeter buiten het veld neerkwam. Direct gevolgd door een curieuze beslissing bij een opslag. Bij een stand van 25 – 24 kreeg Spirit een setpunt. Deze ging – in overeenstemming met het wedstrijdbeeld – knullig verloren. Bij 26 – 27 mocht VCV proberen de set te verzilveren en dat lukte met een deprimerend klapje: een anticlimax van het zuiverste soort.

  De vierde set werd alsnog gewonnen door Spirit. Opnieuw toonden de dames aan dat zij het volleybalspel bij vlagen prima beheersen. Daarom was alleen VCV gelukkig gestemd met het gelijke spel. Spirit bleef achter met een nare nasmaak, want er had immers meer ingezeten.
  Wil je meer weten over volleyballen bij Spirit, surf dan naar: www.svspirit.nl

  Rosita Steenbeek in Literair Café Driebergen

  DRIEBERGEN  Op woensdag 23 november a.s. ontvangt Literair Café Driebergen de schrijfster Rosita Steenbeek. Rosita Steenbeek (Utrecht, 1959) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en enige tijd theologie en klassieke talen.

  In 1985 vestigde zij zich in Italië. Zij ging op zoek naar toneel- en filmrollen en vertaalde werk van o.a. Alberto Moravia en Susanna Tamaro. Ook schreef ze artikelen voor o.a. Vrij Nederland.
  Als romanschrijfster debuteerde Steenbeek met De laatste vrouw (1994), een boek dat in vele talen werd vertaald en waarmee zij internationale bekendheid verwierf. Het beschrijft de liefde van de hoofdpersoon Suzanne voor drie oude mannen in Italië. Inspiratie deed de schrijfster o.a. op door het vertalen van het werk van Moravia en het interviewen van filmregisseur Fellini. Haar persoonlijke contact met laatstgenoemde heeft haar zelfs een kleine rol opgeleverd in de film Ginger & Fred. Haar tweede roman, Schimmenrijk (1999) speelt zich eveneens af in Italië. Het is het verhaal over het oplossen van een raadselachtige dood en de wereld van grafrovers en de Etrusken.

  Steenbeeks eerste non-fictie boek, Thuis in Rome (2000), beschrijft de stad waar zij sinds 1985 grotendeels woont. Ze komt op plekken die de gewone reiziger niet kent, o.a. een discotheek uitgehakt in de vuilnisbelt van keizer Augustus, een meer onder het Piazza Navona en het Geheim Archief van het Vaticaan. Zij krijgt een persoonlijke rondleiding door Nero’s Domus Aurea en heeft tal van ontmoetingen met kleurrijke Romeinen. Thuis in Rome is uitgegroeid tot een van de populairste ‘reisboeken’. In 2006 zal het een vervolg krijgen, waarschijnlijk getiteld Terug naar Rome.
  De roman Ballets Russes (2002) gaat over de bijzondere band tussen de jonge Salvo en een oude prima ballerina – een Russische prinses – die in de balletten van Strawinsky danste. De roman speelt zich af in Venetië en geeft een kaleidoscopisch beeld van het langzaam wegzinkende Venetië aan het begin van het derde millennium. De verwevenheid van liefde en dood, die ook in haar voorgaande romans een belangrijke rol speelt, wordt in Ballets Russes in vele nuances geschilderd.
  In 2002 verscheen tevens een bloemlezing, samengesteld en ingeleid door Rosita Steenbeek: Liefdesdomein, bestaande uit fragmenten over de liefde uit de Privé-Domein-reeks (o.a. Byron, Stendhal).
  De autobiografische roman Intensive care (2004) beschrijft het sterfbed van Rosita’s vader, en de gevolgen van een auto-ongeluk dat haar en haar moeder niet lang daarna overkwam.
  Rosita Steenbeek werkt momenteel aan een roman die zich op Sicilië afspeelt (werktitel Siciliaans testament) en die begin 2006 zal uitkomen.

  Programma seizoen 2005-2006

  • Zondag 22 januari 14.30 uur Marietje d’Hane-Scheltema (over klassiekers als Vergilius en Ovidius)
  • Woensdag 15 maart 20.00 uur Midas Dekkers
  • Woensdag 19 april 20.00 uur Leon de Winter
  De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in sociaal cultureel centrum Champ’Aubert, Boterbloem 1 in Driebergen.
  Kaarten à € 10,- zijn aan de zaal verkrijgbaar of in de voorverkoop bij Boekhandel Jac. Baas, Traay 4 in Driebergen.

  Heuvelrugnieuws van woensdag 16 november 2005

  Engweg 121 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.35 uur  temperatuur: 7 °C

  meer foto’s van deze straat

  Collegium Vocale Zeist imponeert met klaterend concert

  ZEIST  In een volle Oosterkerk gaf het Collegium Vocale Zeist (CVZ) o.l.v. Laetitia Schouten afgelopen zondag een prachtig herfstconcert. Zo’n zeventig koorleden (afkomstig uit de hele Utrechtse Heuvelrug) openden het concert met een missa brevis van Mozart in F.

  Het koor viel direct op door zijn puntige articulatie, gelijke inzetten en trefzekere aanpak. Deze lichte, vrolijke mis van Mozart werd begeleid door strijkers en orgel. Daarna klonk een schitterend Ave Verum. Vervolgens imponeerde Anne Marieke Mey het publiek met de Imprompte van de Franse impressionist Gliere met heftige glissandi op de harp.

  Aangezien men van dit koor grote oratoria gewend is, zoals the Messiah en het Weihnachtsoratorium, was de keuze dit jaar voor een veelzijdig programma met wat kortere werken verrassend. Zeer bijzonder was dat men met een zo grote bezetting zelfs een hedendaags stuk van Arvo Pärt aandurfde, het Magnificat: een zeer gecompliceerd 8-stemmig stuk dat a capella gezongen moet worden. Schrille dissonanten, ijle harmonieën, verrassende clusters… men kon bij dit laatste werk voor de pauze een speld horen vallen. Geen spoor viel bij dit concert van CVZ te bekennen van die bepaalde ‘matheid’ die zo vaak koorconcerten kenmerkt. De dirigente is dan ook één bonk expressie. Elke emotie in de muziek is van haar gezicht en lichaam af te lezen.

  Na de pauze klonk het Requiem van John Rutter. Prachtig begeleid door het Helios Ensemble, bestaande uit fluit, hobo, harp, orgel en cello, maakte het koor met dit stuk juist op de Engelse dodenherdenking van Remembrance Day met als soliste Susan Jonkers, een nog jonge sopraan met een sobere maar intense klank, opnieuw indruk. Er was een kleur en fleur aan ‘herfstschakeringen’ te beluisteren, waarbij de typisch Engelse koorklank goed uitkwam. Dit gold niet in het minst ook voor de mannenstemmen. Veel koren gaan gebukt onder een chronisch tekort aan mannen, maar dankzij een actief mannenwervingsbeleid is dit bij het CVZ niet het geval.

  Het is duidelijk dat het CVZ regionaal een belangrijke plek heeft gekregen in de korenwereld. Dit bleek onlangs al uit de lyrische woorden van de jury tijdens een regionale korendag. CVZ steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat men gaat voor kwaliteit. Kandidaat-leden dienen tevoren een redelijk pittige stemtest af te leggen om aangenomen te worden. In combinatie met de gedreven en ambitieuze aanpak van de dirigent blijkt dit een gouden formule. CVZ bezorgde zijn luisteraars kippenvel afgelopen zondag. (Meezingen? Zie www.collegiumvocalezeist.nl  voor meer informatie of mail direct naar info@collegiumvocalezeist.nl

  Provincie subsidieert sportprojecten Utrechtse jeugd

  UTRECHT  GS van de provincie Utrecht kennen Sportservice Midden Nederland een eenmalige subsidie toe van € 126.000. De subsidie wordt verstrekt ten behoeve van sportprojecten in verschillende gemeenten die de deelname van de (probleem)jeugd aan sportactiviteiten bevorderen.

  De provincie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de sportinfrastructuur in Utrecht. Tegelijkertijd wilde gedeputeerde staten dat de bijdrage aansluit op de al eerder vastgestelde sociale agenda. Daarom is besloten Sportservice Midden Nederland te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van goede sportprojecten voor risicojeugd, probleemjongeren die weinig in contact komen met sport en sportactiviteiten. Zo wil men sport onder (probleem)jongeren stimuleren en de jeugd vanaf 10 jaar interesseren voor sport en beweging.

  Sportprojecten in zeven gemeenten
  Zeven gemeenten in de provincie Utrecht worden door Sportservice Midden Nederland geselecteerd om deel te nemen aan de sportprojecten. De keuze voor de gemeenten wordt gebaseerd op basis van hun gemeentelijk beleid gericht op probleemjongeren en het bestaande sportbeleid. In de deelnemende gemeenten zullen sportprojecten plaatsvinden gericht op sportverenigingen, onderwijs en op de buurt. Zij hebben tot doel de jeugd in beweging te brengen, maar ook om extra rijksmiddelen aan te vragen om het gemeentelijk sportbudget te vergroten zodat de gemeenten zelf hun sportinfrastructuur kunnen verbreden.

  Dalto niet op volle sterkte

  DRIEBERGEN RTV-Utrecht bericht dat Dalto vanavond in de competitiewedstrijd tegen DOS-WK niet kan beschikken over Adriaan van Dijk. De korfballer is op de training door zijn enkel gegaan. Coach Ben Verbree heeft Jesper Oele opgeroepen als vervanger.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 17 november 2005

  Arnhemsebovenweg 227 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.20 uur  temperatuur: 3 °C

  meer foto’s van deze straat

  Debat biedt zwevende kiezer weinig houvast

  Door Anthon Keuchenius
  DRIEBERGEN Stemming maken, dat kreeg het verkiezingsdebat in Driebergen gisteravond als titel mee. Er waren winnaars en verliezers, maar erg veel duidelijkheid kwam er niet. Een groot gedeelte van de avond ging op aan bespiegelingen over de kloof tussen burger en politiek.

  Debatleider Wim van Dinten probeerde de lijsttrekkers –tien in getal- te ontfutselen hoe die kloof gedicht moest worden. Van Dinten – hoogleraar ‘Management van Verandering’ in Rotterdam- en het publiek waren maar matig tevreden met de antwoorden. De lijsttrekkers kwamen niet veel verder dan dat de burgers al ‘aan de voorkant’ geraadpleegd moeten worden bij ‘een stuk uitvoering’, dat er ‘wijkteams’ moesten komen en ‘meetings’ om met de burger in gesprek te gaan. Het meest concreet werden Van Amerongen (CDA), die pleitte voor wijkbudgets die door de wijk zelf beheerd moeten gaan worden en Streekstra (BVH), die, mocht hij het voor het zeggen krijgen, ambtenaren in groepjes bij de burger gaat laten aanbellen. Het meest gloedvol was Broekgaarden van de nieuwe partij Heuvelrug Content, gestoeld op het sociocratische principe dat alle belanghebbenden net zolang moeten meepraten als nodig is om iedereen tevreden te stellen. Broekgaarden: ”We zien dat iedereen hard werkt, maar de resultaten toch zo vaak onbevredigend zijn. Dat kan en moet anders. We moeten alle kennis inzetten en alle energie ten positieve aanwenden.” Toch, het bood de zwevende kiezers in de zaal maar weinig houvast. Van Dinten sprak zelfs van wantrouwen onder de burgers. Kort en krachtig was ook Foekens (Christenunie) die waarschuwde voor een stemming waarin iedereen over alles meepraat. Volgens Foekens moeten de politici geen valse verwachtingen scheppen, maar goed uitleggen waar en hoe de burger wel en niet kan inspreken.”Dat voorkomt een hoop onvrede.”

  Gaande de avond nam het zuchten in de zaal toe en begon het geroep om standpunten. Woningbouw was kort het onderwerp. Eigenlijk waren alle lijsttrekkers het wel met Letema (VVD) eens: de nieuwe gemeente Heuvelrug moet de dorpen niet aan elkaar bouwen. Hielema (Groen Links) pleitte voor meer creativiteit om ruimte in het bestaande woningbestand te scheppen. De enige dissonant was Heijmerink (D66), die vaststelde dat sociale woningbouw in de Heuvelrug überhaupt onmogelijk is, wat Wikselaar (SGP) hardop deed verzuchten dat je toch in elk geval alles moest proberen. Sp-lijsttrekker Schiedon was bezorgd over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanwege die wet verlenen de gemeenten voortaan de zorgsubsidies. Alleen
  hebben de Heuvelruggemeenten net hun sociale diensten verzelfstandigd. Volgens Schiedon moet die verzelfstandiging zo snel mogelijk teruggedraaid worden, in het belang van de burgers, om niet te verzuipen in regelzucht en onbegrijpelijke bureaucratie.
  Tegen het einde van het debat kwam er nog een extra minuutje vrij voor de prioriteiten van de lijsttrekkers. Opvallend daarbij waren het CDA (meer veiligheid rond scholen), de VVD (gemeenten moeten sneller en beter antwoord geven op vragen) en de BHV (lokale lasten omlaag).

  Het publiek mocht op een kruistabel haar waardering voor de lijsttrekkers in getallen van 1 tot 10 tot uitdrukking brengen. De uitslag was voor geen van allen om over naar huis te schrijven. Onderaan de lijst bungelden Heijmerink (4,8) van D66 en Streekstra (5,0) van BHV. Winnaar werd Hielema (6,3), nog net voor Schiedon (6,1) en Van Wikselaar (5,8). Voor wat het waard is, want een groot deel van het publiek bestond uit achterbannen. Volgende week volgen nog twee jongerendebatten, in het Reviuslyceum (24 nov) en in Leersum (22 nov).

  Typ-hier-de-titel

  DOORN  Donderdag 24 november organiseert het Revius lyceum samen met de PvdA afdeling Heuvelrug om 13.30 uur een scholierendebat. In de aula van het Revius richten de politieke partijen met kramen een informatiemarkt in.

  Op het binnenplein van deze markt komen tafels waar per thema leden van de diverse partijen tekst en uitleg geven. De middag wordt afgesloten met een centraal debat met zoveel mogelijk lijsttrekkers van de deelnemende partijen.
  De thema´s zijn dezelfde als in de huis aan huis verspreide verkiezingskrant van de commissie herindeling. De leerlingen worden van te voren in lessen voorbereid op deze thema´s. Het centrale debat wordt geleid door een ex-leerling van het Revius Lyceum.

  Ontruiming van zolder voor dakreparatie

  DOORN Huis Doorn moet -gedeeltelijk- leeg. Vanewege allerlei veranderingen en een grote dakreparatie moeten de zolders leeggeruimd. En daar komt nogal wat te voorschijn. Correspondent Cees Kroon wandelt met directeur Diederik Van Beekhoff mee door het Huis en het park en doet verslag.
  De Kaap 17-11-2005

  Verenigingen willen actief cultuurbeleid

  DOORN De nieuwe gemeente Heuvelrug moet de huidige muziekverenigingen in de afzonderlijke kernen ruimte bieden en stimuleren. Dit uit erkentelijkheid voor hun bijdrage aan het vitaal houden van die gemeenschappen.

  Dit is de belangrijkste conclusie die afgelopen dinsdagavond werd getrokken in het cultuurdebat dat in het Doornse congrescentrum Zonheuvel werd gehouden. De gezamenlijke muziekverenigingen in de Heuvelrug hadden daarvoor het initiatief genomen.
  De Kaap 17-11-2005

  Informatieavond Nationaal Park

  AMERONGEN  Het vrijwilligersservicepunt Utrechtse natuur- en milieuvrijwilligers houdt vanavond donderdag 17 november een informatieavond over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

  Susan Claessens verzorgt de inleiding. Daarna is het woord aan de heer Brons, van bureau Brons + partners. Hij presenteert het inrichtingsplan voor ‘Groene Entree Amerongen’. De ‘Groene Entree Amerongen’ (bij de sportvelden de Burgwal) wordt een centrale opvang voor bezoekers aan het Nationaal Park.
  De Kaap 17-11-2005

  Stedenband Doorn-Victoria een feit

  DOORN Voor het gemeentehuis wapperden afgelopen zaterdag de Roemeense vlag en de Nederlandse driekleur. Na 15 jaar vriendschap tussen Doorn en het Roemeense Victoria werd afgelopen zaterdag, door ondertekening van een oorkonde en een stedenbandovereenkomst, de jumelage een feit.
  De Kaap 17-11-2005

  Cees Vredenburg mantelzorger van 2005

  DOORN Uit de handen van fractievoorzitter Kees Heijmerink van D66 Heuvelrug, ontving Cees Vredenburg, mantelzorger van het jaar, de dvd ‘Hoe zorg ik voor een ander?’

  De dvd is samengesteld door TELEAC en de Statenfractie van D66 heeft voor subsidie gezorgd zodat deze dvd gratis beschikbaar wordt gesteld aan alle mantelzorgers. Deze feestelijke uitreiking vond plaats op donderdag 10 november in het ontmoetingscentrum van de Doornse Welzijn Stichting (DWS).
  De Kaap 17-11-2005

  Foto verdachte misdrijf tonen

  LEERSUM  De commissaris van het politiedistrict Heuvelrug Eddy Lassche liet vorige week in deze krant weten dat de politie foto’s van verdachten in de krant wil gaan publiceren. De Leersumse ondernemer Veenstra vindt dit een goede zaak Daar gaat volgens hem een afschrikwekkende werking vanuit, want niemand staat er graag gekleurd op in een blad dat bij duizenden mensen op de deurmat valt. Als eigenaar/franchisenemer van de plaatselijke Albert Heijn-vestiging weet hij als geen ander dat er regelmatig wordt gestolen.
  De Kaap 17-11-2005

  Modelspoorhobbyisten in De Kolk

  LEERSUM  In De Kolk konden de modelspoorhobbyisten weer hun hart ophalen. De Hollandse Modelspoor Club (HMC) hield er zijn periodiek terugkerende beurs waarop men zijn verzameling weer kon aanvullen met één of meer ontbrekende onderdelen.
  De Kaap 17-11-2005

  Luciën de Bruin naar het WK

  AMERONGEN  In het Stedelijk Gymnasium vonden zondag 30 oktober de Dutch Schools Debating Championships (DSDC) plaats. Twaalf teams van diverse scholen namen deel aan deze jaarlijkse Engelstalige debatteer kampioenschappen.

  Het Revius Lyceum Doorn deed mee met twee teams van vier leerlingen. In een spannende finale, waarbij de twee Revius teams het nota bene tegen elkaar moesten opnemen, wonnen: Luciën de Bruin, Niels Goes, Iris Hirschel en Lia Verbaas. De vreugde was compleet toen bekend werd gemaakt dat Luciën uit Amerongen als één van de vijf geselecteerde leerlingen van alle scholen mee mag naar Wales, om als lid van het nationale team deel te nemen aan de wereldkampioenschappen debatteren in juli.
  De Kaap 17-11-2005

  Subsidie gaat misschien verloren

  AMERONGEN  Het bericht dat de plannen met het Molenterrein, Allemanswaard en de Groene entree nu al op de tocht staan zorgde maandagavond in de voorlaatste raadsvergadering voor onrust en verontwaardiging.

  De onmacht van de kern Amerongen tegenover de macht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug was te voelen.
  De ‘stuurgroep herindeling’ had het drietal besluiten van de Raad van Amerongen niet gehonoreerd. Andere argumentatie dan: ‘het past niet in de wet herindeling’ was er niet. Dat door uitstel de subsidie van 2 miljoen euro uit ‘Brussel’ voor met name de Groene entree verloren zou gaan was heel teleurstellend. Het CDA, zich er van bewust dat een motie niets meer kan redden, vroeg het college dringend bij de stuurgroep aan te dringen tot een heroverweging.
  De Kaap 17-11-2005

  Creativiteit voor een kerkdak

  AMERONGEN  Een initiatief van kunstenaar Leon van der Linden en architect Anton Bronsvoort moet een einde maken aan de miserabele staat van onderhoud van het leien dak van de Andrieskerk. Beide heren zijn namelijk bezig voorbereidingen te treffen voor een kunstmanifestatie die in april in het kerkgebouw zal plaatsvinden. De opbrengst van de drie weken durende expositie en de veiling zal volledig gebruikt worden om het ooit zo fraaie dak van de kerk in oude glorie te herstellen.
  De Kaap 17-11-2005

  Dagverzorging vijftien jaar

  MAARN  Vijftien jaar geleden waren er nauwelijks voorzieningen voor ouderen in Maarn. Geen bejaardenflat of dependance. Wel werd als doekje voor het bloeden een dagverzorgingsproject opgestart die nu nog steeds in een grote behoefte voorziet.
  De Kaap 17-11-2005

  Bestemmingsplan Zuid vastgesteld

  MAARN  Eindelijk was het dan zover: het bestemingsplan Maarn- Zuid is afgelopen maandag in de raad officieel vastgesteld. Het leek haast alsof er een zucht van verlichting bij het college van B&W en de raadsleden te bespeuren was toen de hamer van de voorzitter de vaststelling bezegelde.
  De Kaap 17-11-2005

  Reserves zijn toereikend om tekort te betalen

  HEUVELRUG  De nieuwe gemeente Heuvelrug is in staat om het tekort van 3,3 miljoen euro weg te werken en 1,1 miljoen euro voor nieuw beleid te reserveren, zonder dat daarvoor de lokale belastingen verhoogd moeten worden.

  Meevallers en reserves zijn in principe toereikend om de begroting toch sluitend te maken. Deze conclusie trok wethouder F. Cremer vorige week woensdag tijdens de presentatie van de eerste, voorlopige financiële cijfers in de vergadering van de raadscommissie herindeling die in Leersum werd gehouden.
  De Kaap 17-11-2005

  Tegenvallers in de Heuvelrug

  Het bestaan daarvan wordt bevestigd door VVD-lijsttrekker Ronald Letema. De VVD’er houdt er rekening mee dat er extra geld op tafel moet komen om de tekorten bij het zwembad De Zwoer in Driebergen weg te werken. Uit de cijfers die hij ter inzage heeft gekregen blijkt dat het zwembad er financieel zeer slecht voor staat. Het voortbestaan staat zelfs op het spel. Letema houdt er rekening mee dat de nieuwe gemeenteraad al direct na haar aantreden zich moet buigen over de financiële perikelen bij De Zwoer. Ook bij de gemeente Amerongen zit volgens hem ook nog een aantal ´lijken´in de kast. De financiering van het plan Allemanswaard is nog lang niet rond. Het lijkt er op dat de nieuwe gemeente voor de tekorten op moet draaien.
  De Kaap 17-11-2005

  Cremer trekt boetekleed aan

  HEUVELRUG  ,,Het is erg spijtig dat de financiële stukken zo laat beschikbaar zijn gekomen.´´ Wethouder F. Cremer trok vorige week woensdag met deze woorden het boetekleed aan. Hij deed dat nadat alle woordvoerders van de fracties in de raadscommissie herindeling schande hadden gesproken over het niet nakomen van de toezegging dat de stukken reeds in augustus beschikbaar hadden moeten zijn.
  De Kaap 17-11-2005

  “Zondagskinderen”

  DRIEBERGEN  Op zaterdag 26 november vindt in het Auroragebouw aan de Woerd te Driebergen de uitvoering plaats van “Zondagskinderen”. Een aantal leden van de toneelvereniging VZOD heeft hieraan in de afgelopen maanden met veel plezier en enthousiasme gewerkt om leden, donateurs en belangstellenden een leuke toneelavond te bezorgen.

  ‘Zondagskinderen’ is een tragi-komisch stuk van Bob Larbey die veel succesvolle Engelse comedy series op zijn naam heeft staan. Het is een avondvullend toneelstuk in twee bedrijven.

  Samenvatting:
  Jan Kuiper is een oorlogsveteraan die zijn dagen slijt in een verzorgingstehuis. Een leven vol routine. Elke ochtend om dezelfde tijd wordt het ontbijt gebracht, het bed wordt opgemaakt, de kamer wordt gestofzuigd. Elke eerste zondag van de maand een bezoek van zijn dochter Julia en haar man Peter. En af en toe wordt de routine onderbroken door een overlijden of iemand die dement wordt of zoals Kuiper zegt, een Zombie wordt.
  Maar er zijn ook routines waar Kuiper altijd met plezier naar uitkijkt en dat zijn de gesprekken met zuster de Waard en de potjes schaak met zijn vriend Elburg.
  Kuiper en Elburg zijn wat karakter betreft elkaars tegenpolen, maar hierdoor vullen ze elkaar wel perfect aan. Samen bedenken ze de meest ingenieuze uitvindingen op het gebied van ongemakken waar bejaarden mee te maken krijgen. En daarnaast doen ze een denkspelletje om de hersens actief te houden: want wie was nou die elfde speler uit het Nederlands elftal van 1948?
  Maar dan komt Elburg op een dag niet op de afgesproken tijd opdagen.

  Spelers: Albert Wessels, Peter de Hart, Bea Bras-van Oort, Corrie de Hart, Zeger van Rijn, Diana Brouwer. Regie: Karel Verhagen, regie assistent: Thaddeus Bergé, souffleuse: Riet Schmidt.
  De uitvoering vindt plaats op zaterdag 26 november a.s. in het Auroragebouw aan de Woerd 3a te Driebergen. Aanvang 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur.
  De entree voor leden en donateurs is gratis; voor 65+: € 4,00. Voor belangstellenden bedraagt de entreeprijs € 5,–. Kaarten kunnen worden gereserveerd bij Diana Brouwer tel. 0343-414255 (antwoordapparaat kan ingesproken worden), of worden gekocht aan de zaal. www.vzod.acteert.nl

  Ecoduct Leusderheide door dieren in gebruik genomen

  HEUVELRUG  Gisteren, 16 november 2005, is ecoduct Leusderheide over de A28 bij Leusden officieel door dieren in gebruik genomen. Onder het motto ‘Voorrang voor Groen’ heeft Rijkswaterstaat het ecoduct aan de natuur overgedragen.

  De officiële openingshandeling is verricht door Ingwer de Boer, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Utrecht, Henk Lugtmeijer, directeur-rentmeester van Het Utrechts Landschap en de Commissaris van de Koningin, Staal. Na de openingshandeling mochten zij nog één keer een wandeling over het ecoduct maken dat voortaan verboden gebied is voor mensen.
  Onder de naam Hart van de Heuvelrug hebben het Rijk, provincie, gemeenten en natuurorganisaties de handen ineen geslagen voor de realisatie van de oostelijke groene verbindingszone. Ecoduct Leusderheide is hierbij het eerste in een serie en het verbindt de natuurgebieden Oude Kamp en Leusderheide aan weerszijden van de A28. Het vormt daardoor een onmisbare schakel in de verbinding tussen de noordelijke en de zuidelijke Heuvelrug. In het gebied van de Heuvelrug worden de komende jaren meer ecoducten en andere faunapassages aangelegd over snelwegen, spoorlijnen en provinciale wegen. Dit alles om van de versnipperde Heuvelrug weer één natuurgebied te maken.
  Het ecoduct is 46 meter lang en 48 meter breed en is in zeven maanden tijd gebouwd. De grondwallen voor de inloop van het ecoduct zijn 250 meter lang en 2 meter hoog. Zij zorgen voor minder verstoring van geluid, licht en beweging vanaf de A28. De beplanting op het ecoduct is gevarieerd en bestaat uit ruwe berk, zomereik, brem, gaspeldoorn, meidoorn, vlier, lijsterbes en hondsroos. Het centrale deel van het ecoduct is ingezaaid met struikheide en aangekleed met stobbenwallen. De totale projectkosten van Ecoduct Leusderheide bedragen € 3,5 miljoen.

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 18 november 2005

  Hoofdstraat Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.00 uur  temperatuur: 1 °C

  meer foto’s van deze straat

  Competitie: wie ontwerpt een direct bruikbare starterswoning

  UTRECHT  Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Schaarste op de woningbouwmarkt en vaak te hoge prijzen van koopwoningen, zijn hier debet aan. Daarom daagt de provincie Utrecht projectontwikkelaars en bouwers uit een ontwerp aan te dragen voor een betaalbare starterswoning tot een maximale koopprijs van € 130.000 vrij op naam. De Utrechtse gemeente die als eerste met de winnaar een overeenkomst sluit voor de bouw van tenminste vijf van deze woningen ontvangt van de provincie een bedrag van maximaal € 130.000.

  Projectontwikkelaars hebben tot 22 december de tijd om een idee te ontwikkelen, maar mogen ook een bestaand ontwerp indienen. Tijdens de Netwerkdag Starterswoningen op 2 februari 2006 op het Provinciehuis, maakt de provincie het winnende ontwerp bekend te midden van gemeenten, woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars. Tijdens deze dag is er een expositie van alle ingediende ontwerpen.

  Wil een ontwerp voor deze prestigieuze prijs in aanmerking komen, moet het aan de volgende criteria voldoen: uitvoerbaar, voldoen aan het Bouwbesluit en direct realiseerbaar. Verder dient het woonoppervlak minimaal 60 m2 te zijn en moeten er minimaal twee kamers zijn. De prijs mag niet hoger zijn dan € 130.000 vrij op naam (dat is inclusief grondprijs en BTW).

  Dalto in eerste woensdagwedstrijd niet goed, maar wel punten

  DRIEBERGEN  Dalto/Human Network versloeg in een gelijk opgaand duel DOS-WK in eigen huis met 18-20. De thuisploeg had het eerste bedrijf het initiatief, maar een schotloze periode gaf de bezoekers de kans met een gelijke stand te gaan rusten. Pas in de slotminuten nam de ploeg uit Driebergen afstand.

  Het was DOS-WK dat als een komeet uit de startblokken schoot. Binnen 12 minuten werd er een snelle 7-3 voorsprong genomen. De thuisploeg zat lekker in de wedstrijd en het matig startende Dalto/Human Network, met in haar gelederen Jesper Oele voor de aan zijn enkel geblesseerd geraakte Adriaan van Dijk, kon er weinig tegenover zetten. De bezoekers hadden duidelijk last van de lange reis in combinatie met het midweekse gebeuren, maar herpakten zich in het tweede deel van de eerste helft. De thuisploeg daarentegen zag de wedstrijd na het eerste kwartier kantelen. Er werd vanaf 8-4 niet meer gescoord, met als gevolg dat Dalto/Human Network onder leiding van topschutter Bob de Jong en Riko Kruit  (foto) zichzelf via een gelijke stand bij de rust weer in de wedstrijd wist te spelen: 8-8.

  Na de rust ging het lange tijd gelijk op, en bij 13-12 had DOS-WK nog een kleine voorsprong. Vanaf dat moment ging het echter mis bij de thuisploeg. Er ontstonden irritaties over het leiden van de wedstrijd door scheidsrechter Peter van der Terp, en dat leverde de thuisploeg geel op voor Ruben en Wendy Burcharzt en Jeffry Pelle.
  In de slotminuten was alle hectiek funest voor het knokkende DOS-WK. Dalto/Human Network profiteerde optimaal van alle commotie en Riko Kruit voltrok vanaf de strafworpstip het vonnis: 18-20.

  Doelpunten DOS-WK: Samantha Jonkman 6, Peter Tiekink 6, Wendy Burchartz 4, Claudia Rotsma 1, Jan Willem Beekhuizen 1.
  Doelpunten Dalto/Human Network: Bob de Jong 8, Riko Kruit 6, Arjen Blankenstein 2, Liane de Groot 1, Ilona van den berg 1, Sietske van de Sanda 1, Jesper Oele 1.

  Spokengolf

  DRIEBERGEN  De nieuwsbrief van Healthcenter Hoenderdaal vermeldt dat de jeugdleden golf van Hoenderdaal onlangs een spannende spokengolfwedstrijd gespeeld hebben. 

  Heksen, de duivel, spoken en nog meer van die enge gedaantes liepen rond op de golfbaan. Het was nog al donker en daarom werd met betoverde ballen gespeeld. Deze ballen gaven licht en waren daardoor in het donker prachtig te volgen. Ook waren de vlaggenstokken verlicht zodat een ieder kon zien waar hij of zij naar toe moest spelen. Er werd ondanks dat het donker was nog een uitstekende score gemaakt door het winnende team van 27 over 9 holes.


  Heuvelrugnieuws van zaterdag 19 november 2005

  Marterkamp Driebergen: centraal plantsoen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.15 uur  temperatuur: -2 °C

  meer foto’s van deze straat

  Driebergse nacht van Harry Potter

  DRIEBERGEN  In de nacht van vrijdag op zaterdag 19 november, precies om middernacht, begon bij Boekhandel Jacques Baas de verkoop van Harry Potter en de Halfbloed Prins. Vanaf 23 uur verzamelden zich zo’n honderd, al of niet verklede kinderen en ouders op de Binnenplaats om het uitkomen van dit zesde deel van HP te vieren.

  Wouter Bos bezoekt Heuvelrug

  DRIEBERGEN  Vandaag bezoekt Wouter Bos (lijsttrekker en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer) de Heuvelrug. Vanochtend was hij in het centrum van Driebergen samen met PvdA-kandidaten en een gele schoolbus waarmee ook andere dorpen zullen worden aangedaan.

  Foto: Roderick Heek
   


  Politiek kleurenpallet op de Traaij

  DRIEBERGEN  Niet alleen de PvdA was vanochtend prominent op de Traaij aanwezig. Ook ondermeer de VVD had een kraam geplaatst. Of de op de foto staande kleuren (groen, rood en blauw) ook de ingrediënten zijn voor het recept van een toekomstige coalitie zal pas in december duidelijk worden.

  Foto: Danker van Valkenburg
   


  Heuvelrugnieuws van zondag 20 november 2005

  Valkenkamp Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 6 °C

  meer foto’s van deze straat

  CDN wint streekderby

  DRIEBERGEN Gisteren won CDN met 6-3 de wedstrijd tegen streekgenoot SVMM; bij de rust was het al 3-1. Het uitgebreide verslag volgt dinsdag.
  Heuvelrugnieuws.nl  20-11-2005

  Die Haghe weet zegereeks Dalto te stoppen

  DRIEBERGEN  In de Korfbal League worden geen cadeautjes uitgedeeld en dat ondervond Dalto/ Human Network aan den lijve. De slechte opening in de eerste helft kon nog worden rechtgezet, maar het gebrek aan concentratie in de eerste tien minuten van de tweede helft werd de ploeg uit Driebergen uiteindelijk fataal. Die Haghe vierde de overwinning als een kampioenschap.

  Na een snelle 2-0 achterstand wist Dalto/ Human Network zich goed te herstellen in de eerste helft. Bob de Jong bleek niet te stoppen en schoot met scherp: zeven maal in één helft. Hij zorgde er persoonlijk voor dat zijn ploeg de rust in kon gaan met een 12-14 voorsprong.

  Er leek geen vuiltje aan de lucht. Immers, de start was niet goed, maar de klasse van Dalto kwam in de loop van de eerste helft boven drijven. Onder aanvoering van de al eerder genoemde aanvoerder De Jong en Kruit (samen goed voor 11 van de 14 doelpunten in de eerste helft) gaf Dalto aan op zoek te zijn naar de twee punten in Den Haag. Organisatorisch ging er echter veel mis. Er werd vaak te snel en van te ver geschoten en het sterke punt binnen de Driebergse formatie werd door Die Haghe vakkundig lamgelegd: slechts twee doelpunten kwamen deze keer uit vrouwenhanden.

  De start van de tweede helft was uiteindelijk fataal. Bij de hagenaars was in de eerste tien minuten elk schot raak, de 12-14 achterstand was dus in één keer omgezet in een 18-15 voorsprong. Dalto/ Human Network vocht voor wat het waard was. Arjen Blankenstein stond in die fase fantastisch te rebounden en debutant Jesper Oele wist de aansluitingstreffer op de borden te krijgen, 21-20, met nog tien minuten te spelen. Uiteraard was het Bob de Jong die de 21-21 binnenschoot, maar na 22-22 kreeg Die Haghe uiteindelijk een mooi Sinterklaas cadeautje van de verder goed leidende scheidsrechter Vonhoff. Guido Dijkstra benutte de vrije kans koelbloedig. Dalto kreeg nog voldoende kans op de gelijkmaker, maar faalde jammerlijk in de afronding.

  Na de eerste competitienederlaag staat Dalto/ Human Network weer met beide benen op de grond. De doelstelling (het bereiken van de kruisfinales in Groningen) is natuurlijk niet uit zicht, maar de ploeg zal zich nu goed realiseren dat er voor elk punt geknokt moet worden. Want cadeautjes worden niet gegeven in de Korfbal League.

  Natuurlijk is het nu de vraag hoe de ploeg van trainer Ben Verbree met de eerste competitienederlaag om zal gaan. Bovendien moet de ploeg het voorlopig nog stellen zonder de geblesseerden Adriaan van Dijk en Jorrit Bergsma. Aanstaande zaterdag wacht de ontmoeting met Fortuna uit Delft.

  Scores:

  Doelpunten Dalto/Human Network:
  Bob de Jong 9, Riko Kruit 8, Jesper Oele 2, Linda Stolk 1, Sietske vd Sande 1, Arjen Blankenstein 1.

  Doelpunten Die Haghe:
  Sander Kok 8, Guido Dijkstra 5, Leon Braunstahl 2, Bianca Jansen 2, Margot van de Schilde 2, Suzan Loorij 2, Cindy Laarakkers 2.

  Zie ook WWW.KORFBALLEAGUE.NL 

  Heuvelrugnieuws van maandag 21 november 2005

  Langbroekerdijk Driebergen
  foto: © Anthon Keuchenius
  tijd: 9:30 uur    temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  Panthers bij laatste vier in de Nationale Rugby Beker

  DRIEBERGEN  In een zinderende wedstrijd zijn de rugbyers van The Pink Panthers doorgedrongen tot de halve finale van de Nationale beker competitie van de Nederlandse rugby bond.

  In de loting waren de Panthers gekoppeld aan de oudste club van Nederland. DSR-C de studenten van Delft en bijna 90 jaar oud. De wedstrijd werd gespeeld bij de burgers van Delft RC Delft. Reden was dat op het universiteit centrum de velden waren verhuurd aan andere sportende studenten. DSR-C was met maar liefst 22 spelers aanwezig. The Panthers met slechts 16. Reden bij de Panthers waren de vele afspraken die diverse spelers hadden binnen de familie kring en was zo links en rechts het griepvirus toegeslagen. Daarnaast moest het tweede team een naar voor geschoven wedstrijd tegen spelen tegen RC Eemland op het eigen veld in Driebergen. (die wonnen deze wedstrijd met 12-5) Toch waren The Panthers erop gebrand deze wedstrijd naar hun hand te zetten. Een mooie uitdaging tegen de nummer drie van de eerste klasse. The Panthers hopen deze studenten uit Delft volgend jaar in die zelfde eerste klasse tegen te komen. Dus is de beker een mooi oefendoel voor de toekomst.

  In de eerste helft twee teams die elkaar weinig ruimte gunde. Door een super verdediging van The Panthers werden de studenten ver weg gehouden van het try gebied van The Panthers. Daar een tegen wisten de Panthers dicht bij het scoren te komen. Echter door kleine foutjes van The Panthers zelf lukte dat die twee keer niet. In de 18de minuut probeerde DRS-C voor te komen door een kick op de palen te nemen, echter ook die poging mislukte. In de voor laatste minuut wist de winger Peter Waardenburg van The Panthers bijna door de verdediging van de studenten te glippen, maar ook deze poging mislukte doordat erg hard werd opgevangen door de prop van de Delftse studenten. Hierdoor liep Peter echter een dusdanige blessure op die later in de tweede helft duur moet worden betaald. Rust stand 0-0.

  In de tweede helft een gelijk beeld. De kansen voor The Panthers. Al in de vijfde minuut een super kick van de fly-half Jeffrey Nuijten op winger Peter Waardenburg, echter door de klap die Peter had opgelopen net voor de rust ving deze de bal net niet. Dat gaf al aan dat Peter niet echt goed uit de confrontatie met de nummer drie van de studenten was gekomen want normaal gaan dit soort acties wel goed. The Panthers bleven aandringen, konden echter elke keer net niet door de verdediging van DRS-C komen. Totdat de flanker van DSR-C William Italianer met een subtiel kickje over de spelers van The Panthers wist te krijgen en scoorde. Deze actie was niet gelukt als Peter Waardenburg fit was geweest want de reageerde in het geheel niet. De conversie werd gemist dus 5-0 en nog 20 minuten op de teller. The Panthers wisten zich over deze tegenslag snel te herstellen. Met de wissel van Peter Waardenburg met Pradeep Hiemstra op de winger positie wisten The Panthers het onderste uit hun lijven te krijgen. Dit terwijl de studenten diverse wissels, lees verversing, doorvoerde moesten The Panthers het verder zonder wissels doen. De studenten werden letterlijk met de rug tegen de muur gezet door The Panthers. Resultaat een break van gastspeler Pieter Smit, gastspeler omdat Pieter in het examenjaar zit van het CIOS heeft hij gekozen om dit seizoen het rustig aan te doen en eerst zijn studie veilig te stellen, met als resultaat een try onder de palen. Hierdoor was het een simpel te benutten conversie door sterspeler Jeffrey Nuijten 5-7. Nog tien minuten op de teller. Met slim spel, en werken tot je er bijna bij neervalt wisten The Panthers de weg naar de tryline voor de studenten dicht te houden. Doel bereikt een ronde verder en weer een confrontatie met een eerste klasser of misschien wel een ereklasse team.

  Komend weekeinde spelen de mannen van The Panthers weer gewoon voor de competitie tegen Hilversum om hun koppositie daar verder uit te bouwen. Kick-off 13.00 uur op sportpark De Woerd in Driebergen.

  BVH komt met woningplan voor starters

  HEUVELRUG  Aan de vooravond van de verkiezingen in de gemeente Heuvelrug komt Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH) met een plan voor betaalbare woningen voor starters en voor mensen met een laag inkomen.
  Het plan is uitgewerkt door BVH-lijsttrekker Sybe Streekstra.

  Het plan komt in grote lijnen erop neer dat aspirant-kopers, op basis van een schuldbekentenis, braakliggende grond van de gemeente krijgen aangeboden die pas over enkele jaren (tot maximaal 7 jaar) moet worden betaald. De koper die de grond in eigendom krijgt, financiert alleen de woning. Dus de bouwkosten en wat daarbij hoort.

  Streekstra denkt daarbij aan twee mogelijkheden die kunnen worden aangeboden. De eerste is de zogenaamde casco-bouw. Dat betekent dat de toekomstige bewoner zelf afbouwt. De andere mogelijkheid is de oplevering van een volledig afgewerkte woning. Volgens Streekstra is het duidelijk dat de eerste mogelijkheid het goedkoopst is. “Dit maakt de drempel lager.” Toch vindt hij dat ook de tweede variant moet worden aangeboden. “In beide gevallen is sprake van betaalbare kosten voor lagere inkomensgroepen.”

  Ter verduidelijking wijst de BVH-lijsttrekker erop dat de ‘nieuwe gemeente’ over gronden beschikt die een waarde van ‘nul’ in de boeken hebben (braakliggend terrein). “Deze gronden kunnen worden gebruikt voor woningbouw. Na verkaveling en het bouwrijp maken hebben de percelen een zekere waarde gekregen. De kavels, inclusief de waardevermeerdering, worden – op basis van uitgestelde betaling – verkocht aan de bewoners.” Volgens Streekstra is het verstandig de kopers in te delen in drie categorieën: de jonge starter die voor het eerst als koper de woningmarkt opstapt, de jonge ‘doorstromer’, huurder van woonruimte en die wil gaan kopen en andere woningzoekenden die zich voor de eerste keer op de woningmarkt begeven. Zij laten een huurwoning achter.

  Na afloop van de genoemde zeven jaar kan de eigenaar de volledige beschikking over de grond krijgen als de oorspronkelijke koopprijs in zijn geheel is voldaan aan de verkoper. De koper betaalt in ieder geval vanaf het zevende jaar een rente die overeenkomt met de rente die de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) jaarlijks aan de gemeente berekent.

  Streekstra wijst er met nadruk op dat in het BVH-plan geen sprake is van erfpacht. “Bij pacht blijft de grond eigendom van de gemeente. De koper moet zekerheid krijgen en niet afhankelijk worden van politieke willekeur. De grond waar we het nu over hebben, kan in ons plan, meerdere malen aan starters ‘beschikbaar’ worden gesteld. En voor de gemeente betekent het inkomsten uit gronden die toch niet rendabel waren.” Volgens Streekstra heeft het plan alleen kans van slagen als de politieke wil er is en men bereid is voor de ‘starter’ iets te betekenen.

  In het BVH-plan wordt ook nog een andere mogelijkheid geopperd. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de corporatie gerenoveerde en herbouwde woningen eventueel te koop aanbiedt aan mensen die de woningen reeds bewoonden. De corporatie zou de woning kunnen verkopen met een ‘korting’ van 25%. Deze vervalt overigens bij verkoop aan de corporatie. Voor de corporatie is in feite de korting minder, omdat het onderhoud vervalt.

  Lijsttrekker D66 getrouwd

  DRIEBERGEN  Afgelopen zaterdag trouwde D66-lijsttrekker Kees Heijmerink in Driebergen met Mary Geelen. Hij kreeg van zijn medekandidaten een herinnering aan zijn eerste campagne. Het was een verwijzing naar een misdruk van de poster waarop hij niet als lijsttrekker maar als lijstrekker werd vermeld: een lijst met een uitgerekte poster! Hij mag nu proberen om op 30 november de lijst van D66 stemmers op te rekken. Het huwelijk was gepland na de verkiezingen, maar doordat deze twee weken later worden gehouden dan destijds werd voorzien begint hij nu zijn wittebroodsweken met campagne voeren. (Foto: Eelke Wielinga)

  Vrijwilligersprijzen

  DRIEBERGEN  Vorige week donderdag werd al weer voor de vijfde keer de Vrijwilligersconferentie Driebergen gehouden. Tijdens de bijeenkomst in Champ’Aubert reikte wethouder Schravesande de vrijwilligersprijzen 2005 uit.

  De ‘Pluim op de hoed’ ging naar Wim en Bets Veldhuizen van de Driebergse Tourclub en Jeroen Budding, vrijwilliger bij de SWD. De groepsprijs, ‘het Driebergs Compliment’ was voor de Stichting Annasr.
  Op de foto vlnr Mohammed El Kachouti (voorzitter stichting Annasr), wethouder Schravesande, A. Atmani (Annasr), M. Azzarouali (Annasr), Wim en Bets Veldhuizen (Driebergse Tourclub) en Jeroen Budding (SWD-vrijwilliger).


  Heuvelrugnieuws van dinsdag 22 november 2005

  Arnhemsebovenweg Driebergen: richting Zeist
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.50 uur  temperatuur: 2 °C

  meer foto’s van deze straat

  Ruime overwinning van CDN op SVMM 6-3

  DRIEBERGEN  CDN heeft goede zaken gedaan afgelopen zaterdag op sportpark de woerd. Wat afgelopen weken niet lukte, lukte nu wel. De kansen die de thuisploeg kreeg werden nu wel benut.

  CDN had al na tien minuten met 2-0 voor moeten staan, Fred van Ginkel mistte twee opgelegde kansen maar maakte dit later helemaal goed. Ondanks dat er twee teams waren die een sportieve wedstrijd wilde spelen, was het de scheidsrechter die de hoofdrol opeiste. Maar CDN en SVMM stoorde zich daar niet aan. CDN kreeg kansen genoeg om op voorsprong te komen. Vooral voorin werd er weer goed gecombineerd door Guido Onwezen, die eindelijk weer een hele wedstrijd speelde, Fred van Ginkel, Victor Hengeveld en Mourat Malek. Maar het resulteerde niet in een voorsprong. De tegenstander wist in de een en dertigste minuut wel te scoren, een speler van SVMM stond helemaal vrij en kon koelbloedig binnen schieten. CDN moest terugkomen voor de rust anders zou het wel weer eens moeilijk kunnen worden. CDN bleef geconcentreerd voetballen en dat wierp zijn vruchten af. Een goed opgezette aanval op links werd door Fred van Ginkel met een droge knal in de verste beneden hoek geschoten,1-1. In de vier en veertigste minuut werd Mourat Malek vastgehouden in het strafschopgebied, wat een strafschop opleverde. Martijn Haars wist dit karwei koelbloedig af te maken en zorgde ervoor dat CDN op voorsprong kwam vlak voor de rust. Beide ploegen waren klaar voor de thee, maar de scheidsrechter liet de eerste helft tien minuten langer doorspelen, wat CDN de 3-1 opleverde. Mourat Malek wist door een mooie voetbeweging het doel te bereiken. Direct na rust was het CDN die het voortouw nam. Mourat Malek kreeg een dot van een kans, maar wist het niet af te maken. Vlak daarna zorgde dezelfde speler ervoor dat mede speler Fred van Ginkel wel kon scoren, 4-1. Maar SVMM liet het er niet bij zitten en zorgde snel voor 4-2. Hierna stond de wedstrijd in het teken van scheidsrechter, deze verloor totaal de grip op de wedstrijd. Paul van Hofwegen kreeg na zijn tweede gele kaart rood, de scheidsrechter zag de verkeerde speler aan voor de overtreding, wat overigens wel geel was. CDN bleef met tien man ook goed doorvoetballen en zorgde ervoor dat de voorsprong groter werd. In de vijf en zeventigste minuut was het Victor Hengeveld die de 5-2 op zijn naam schreef. CDN bleef tot aan het einde doordrukken en Kevin Woudenberg pikte ook deze wedstrijd weer een doelpuntje mee, 6-2. Vlak voor tijd zorgde SVMM ervoor dat de eindstand 6-3 op het scorebord stond. Na afloop stonden er 8 gele en 1 rode kaarten op wedstrijd formulier, wat eigenlijk niet het beeld was van de wedstrijd. Beide teams speelde een sportieve wedstrijd, maar de scheidsrechter dacht er anders over.

  Zaterdag 26 november
  VVA 1 – CDN 1  aanvang 14.30 uur in achterberg bij Rhenen.
  Woudenberg 5 – CDN 2  aanvang 14.30 uur

  Daltons winnen wederom van Jonathan

  DRIEBERGEN  Slechts enkele weken geleden was het Zeister Jonathan te gast op Sportpark De Woerd, dit keer mochten de Daltons richting Zeist voor de derby. Opnieuw trokken de Daltons aan het langste eind. Het was geen goed duel, maar de belangrijke zege gaf de ploeg vertrouwen, hetgeen belangrijk was na het gelijke spel tegen Lopik vorige week. Jonathan – Daltons: 1-2.

  Keeper Jacobsen was net op tijd fit om te beginnen onder de lat bij de Daltons, hij zou een belangrijke rol spelen. De Daltons begonnen sterk en kwamen dan ook verdiend op voorsprong, het was Romario die langzaamaan zijn goaltjes weer aan het meepikken is. Niet lang daarna was het een tegenvaller dat Junior Broers moest uitvallen, maar liefst 10 hechtingen waren er voor nodig om zijn fikse hoofdwond te lijmen. Marlon Dors was zijn vervanger. Uit een korte corner van Dors en Galmo scoorde Wieringa de 0-2, een uitstekende uitgangspositie voor de Daltons. Nog voor rust werd het echter 1-2, keeper Jacobsen had enkele goede reflexen maar was uiteindelijk toch kansloos. De tweede helft werd een kwestie van overleven.

  Jonathan kreeg de tweede helft nog mogelijkheden om de gelijkmaker te scoren, maar dan waren de spitsen weer niet scherp genoeg of dan stond keeper Jacobsen een Zeister treffer in de weg. Het spel was niet goed maar alleen de zege telde deze middag. De opluchting was dan ook groot toen de scheidsrechter voor de laatste keer floot, de belangrijke drie punten waren binnen. Volgende week wacht het lastige uitduel tegen De Meern, een ploeg die zich de afgelopen weken in de top van de ranglijst heeft gemanifesteerd.
  Opstelling Daltons: Jacobsen, Wieringa, S. Broers, Smit, P. Schenkels, Kooi, J. Broers, Boersma, Kaouass, Loukili, Galmo

   

  De Schaduwdaltons verloren met 4-3 in Nieuwegein, op het fraaie nieuwe sportcomplex van JSV. Het derde elftal van de Daltons was vrij, eindelijk kon er dan ook met een goed gevulde reservebank begonnen worden aan de wedstrijd. Alleen keeper Mark Sluis moest geblesseerd toekijken, hij werd bekwaam vervangen door Rob Vonk. Aanvoerder Van Daatselaar is nog steeds geblesseerd. De Schaduwdaltons begonnen voor het eerst weer in een vertrouwde 4-3-3 opstelling, met linkspoot Bjorn Geerding als linksbuiten, noeste werkman Ali Mani als puntspits en Rogier Fonteijne terug op de rechtsbuitenplek. Laatstgenoemde moest al vroeg in de eerste helft geblesseerd uitvallen, Eduard Kroon was zijn vervanger. Nog voor rust stond het al 2-0 voor de thuisploeg, al ging er bij de eerste goal een hands – situatie aan vooraf. De Schaduwdaltons leken weer een dramatische middag tegemoet te gaan, maar een knappe treffer van Maarten Noordijk, die van ver de bal in het lege doel wist te schieten, bracht de spanning terug in de wedstrijd.

  Die spanning was in de tweede helft al vrij snel verdwenen, binnen twee minuten scoorde JSV twee keer en deze zeer slechte start zou de Schaduwdaltons opbreken. Opmerkelijk was het te zien hoe de ploeg opeens alle schroom van zich af gooide en misschien wel het beste voetbal tot nu toe liet zien. Duels werden gewonnen, men vond elkaar via combinaties en middels de buitenspelers werden er voorin diverse kansen gecreëerd. Ali Mani omspeelde de keeper maar mikte helaas op de paal, de goed ingevallen Halal Moustaten had zeker een penalty moeten krijgen en enkele kansen hadden nog moeten worden verzilverd. Er werd helaas slechts twee keer gescoord, waardoor de eindstand 4-3 in het nadeel van de Schaduwdaltons werd. Maar de goals waren fraai; de eerste kwam tot stand na uitstekend voorbereidend werk van Eduard Kroon, die overzicht behield en de vrijstaande Bjorn Geerding wist te bereiken die beheerst afrondde. De tweede was er een van de Maestro himself, Pieter Doornenbal stond aan de zijlijn van een grote afstand van het doel, zag in een ooghoek de keeper voor z’n doel staan (let wel: de keeper stond niet verkeerd, een keeper staat altijd voor zijn doel), met de precisie van een kruisraket, de juiste snelheid, de juiste timing, vloog de bal in de kruising: wereldgoal.

  Het is weleens anders geweest, maar deze wedstrijd geeft wel degelijk hoop voor de toekomst. Alle tegenstanders, op Brederodes na, zijn nu voorbij gekomen. De top van de ranglijst is duidelijk te sterk, daarna komen veel ploegen die te kloppen zijn. Komend weekend zijn de Schaduwdaltons vrij, daarna mag de ploeg weer aan de bak. Met in het achterhoofd de gedachte dat er een dag moet komen dat het lot de ploeg een keer gunstig gezind zal zijn. Die dag zal komen. Die dag wordt er gewonnen.

  Opstelling Schaduwdaltons: Vonk, Van Elst, Van Olderen (Moustaten), Van der Lee, Schaap, Marek (Van Hoof), Noordijk, Doornenbal, Fonteijne (Kroon), Mani, Geerding

  Politie(k)bericht

  DOORN  Afgelopen maandagavond vond een lijsttrekkersdebat plaats in het Reviuslyceum in Doorn. Na afloop stond D66 lijsttrekker Kees Heijmerink nog na te praten voor de drie deuren van de hoofdingang toen de beheerder als laatste het pand verliet.

  De beheerder sloot daarbij de deur af waar hij doorgekomen was. Na zijn vertrek begon het alarm te loeien in het gebouw. Dit kwam volgens Heijmerink omdat een van de andere deuren niet helemaal dicht zat; men kon zo naar binnen. De VVD politicus waar hij mee stond te praten zei: “Ach laten we maar gaan dat komt vanzelf wel goed” en vertrok. Heijmerink vond dat hij iets moest doen.
  Omdat hij niet wist wie van het Revius hij ter plekke moest bellen belde hij naar 112 om de situatie aan de politie door te geven. De politie heeft verteld dat ze de alarmcentrale van de school zouden bellen die dan weer de beheerder zou kunnen inlichten om als nog goed af te sluiten.
  Heijmerink: “in zo’n geval dat er ongevraagd een urgente situatie op je schouders terecht komt moet je verantwoordelijkheid voelen. Alleen jij kunt op dat moment iets doen; dan moet je ook iets doen. Ook wanneer niemand het ooit zou weten als je geen actie ondernomen had.”

  Verkiezingsavond gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug

  HEUVELRUG  30 november vindt de eerste verkiezing van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug plaats. Het hoofdstembureau zetelt in Driebergen. Hier ‘druppelen’ alle uitslagen binnen. Hierna moeten de uitslagen uiteraard zo snel mogelijk worden bekendgemaakt. Deze bekendmaking zal in Doorn plaatsvinden. 
  Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn op 30 november vanaf 20.00 uur van harte welkom in het Conferentiecentrum Zonheuvel/SBI te Doorn (Amersfoortseweg 98). Start van het programma: 21.00 uur.

  Wat kunt u zoal tijdens deze avond verwachten?

  • via een verbinding met Driebergen-Rijsenburg worden alle uitslagen bekendgemaakt 
  • (o.a.) alle politieke partijen zullen komen; zij kunnen ervaringen uitwisselen, nog eens discussies aangaan
  • de avond staat onder de bezielende leiding van Elisabeth van den Hoogen, thans politiek verslaggeefster van RTV Noord-Holland en politiek topdebater.
   Zij zal met belanghebbenden praten en verschillende partijleden en overige gasten aan de tand voelen.
  Meer over de verkiezingsavond weten? Neem dan contact op met mw. Marije Dulon Barre, telefoonnummer 0343-473124 (gemeente Doorn).

  SP Heuvelrugtoer met Jan Marijnissen

  HEUVELRUG  Aanstaande zaterdag sluit de SP haar campagneactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen af met een ‘Heuvelrugtoer’ door alle dorpskernen van de nieuwe gemeente.

  Alle SP kandidaten zullen aan de toer, die begeleid wordt door een gele oldtimer brandweerwagen, deelnemen.
  Tijdens de toer zullen campagne-flyers en programma’s worden uitgedeeld. Tevens zullen de belangrijkste SPeerpunten uit het verkiezingsprogramma door een moderne dorpsomroeper ten gehore worden gebracht.

  SP partijleider Jan Marijnissen komt vanaf 14.30 uur naar de Heuvelrug om aan de toer deel te nemen en in Doorn en Driebergen bij de SP kramen aanwezig te zijn. Hij zal daar op zijn bekende wijze ingaan op de politieke ontwikkelingen op gemeentelijk en nationaal niveau. En natuurlijk zal hij waar mogelijk in contact treden met het aanwezige publiek. Hij wordt tijdens de toer vergezeld door SP lijsttrekker, Ad Schiedon, en de voorzitter van de SP fractie in de Provinciale Staten, Ton Witteman

  Programma

  • 11.00 uur vertrek campagne karavaan vanuit de Oranjelaan in Driebergen.
  • Van 11.30 uur tot 12.00 uur wordt Maarn bezocht (Start op het 5 Mei Plein)
  • Van 12.30 uur tot 13.15 uur wordt Amerongen bezocht (Start aan de Koenestraat [ter hoogte van Super de Boer])
  • Van 13.30 uur tot 14.15 uur wordt Leersum bezocht (Start op het Kerkplein)
  • Van 14.30 uur tot 15.15 uur wordt Doorn bezocht (Start, in gezelschap van Jan Marijnissen, bij de kraam op de Kampweg [bij Gereformeerde kerk])
  • Van 15.30 uur tot 16.15 uur wordt Driebergen bezocht (Start, in gezelschap van Jan Marijnissen, bij de kraam op de Traay [t/o
   boekhandel Jacques Baas])

  Heuvelrugnieuws van woensdag 23 november 2005

  Faunalaan 250 Driebergen: Vrije School
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.30 uur  temperatuur: 4 °C

  meer foto’s van deze straat

  Verdroging van natuur verder aangepakt

  UTRECHT  Verdroging van de natuur is inmiddels een onderkend probleem. De bestrijding daarvan is door de provincie Utrecht, water- en terreinbeheerders, natuur- en landbouworganisaties en waterleidingbedrijf Hydron goed ter hand genomen.

  In 1999 is door betrokken partijen een convenant getekend om de verdrogingsbestrijding voortvarend op te pakken. Er is een landelijke doelstelling van 40% herstel van het verdroogd gebied in 2010. Daarnaast hebben de Utrechtse partijen een tussendoel afgesproken van 25% in 2005; ze zijn flink op weg met 19% herstel. Dat is niet de beoogde doelstelling, maar toch een mooie prestatie gezien de knelpunten waar de partijen mee te maken hebben.

  Het belangrijkste probleem is het ontbreken van draagvlak. Het lukt meestal niet om alléén de natuurgebieden natter te maken: de omgeving van deze natuurgebieden wordt dan ook natter. Dat zijn meestal landbouwgronden en de boeren hebben daar problemen mee. Tot nu toe zijn dan ook alleen die natuurgebieden vernat waarbij de omgeving er geen last had. Ook is op verschillende plaatsen het onttrekken van grondwater verminderd. De natuurterreinen die in de buurt liggen van zo’n grondwaterwinning hebben daar baat bij gehad.

  Om de doelstelling van 40% herstel in 2010 te bereiken moeten nu ook de ‘moeilijkere’ natuurgebieden worden aangepakt. Het is aan de waterschappen om hier voorstellen voor te doen; zij leggen deze vervolgens voor aan de provincie. De belangen van natuur aan de ene kant en landbouw, drinkwaterwinning en bebouwing aan de andere kant vragen om verantwoorde keuzes. Dit betekent een flinke inspanning en een innovatieve houding van provincie en waterschappen.

  De provincie blijft samen met de Utrechtse partijen werken aan het herstel van natuurgebieden. Verdrogingsbestrijding wordt ondergebracht in grotere projecten en watergebiedsplannen. Daarnaast zal de provincie de komende tijd meer particulieren begeleiden bij de realisatie van natuurterreinen, via adviezen voor particulier natuurbeheer.

  De genoemde knelpunten zijn een landelijk probleem. Daarom is in 2005 een Landelijke Taskforce Verdrogingsbestrijding opgericht, die de knelpunten onderzoekt en voorstellen zal formuleren om de verdroging beter aan te pakken. De Utrechtse gedeputeerde J. Binnekamp is voorzitter van deze Taskforce.

  Boerenbuurt wordt veiliger

  LEERSUM  De Boerenbuurt is als ontsluitingsweg een druk bereden route, o.a. voor verkeer van en naar Wijk bij Duurstede die intensief wordt gebruikt door schoolgaande kinderen. Door toename van het gemotoriseerde verkeer op deze weg is het belangrijk de veiligheid extra aandacht te geven.

  Door een zeer constructieve samenwerking van de buurtcommissie van de Boerenbuurt en de gemeente is een plan ontstaan waaraan nu uitvoering worden gegeven. Bewoners van de Boerenbuurt hebben al geruime tijd last van het verkeer als gevolg van te hard rijden. Uit kentekenonderzoek is gebleken dat sluipverkeer komende vanaf Amerongen een deel van de Rijksstraatweg omzeilt via de Boerenbuurt en de Nieuwe Steeg, om via de rotonde Darthuizerpoort hun weg te vervolgen richting A12 en/of Doorn.

  Door de kruispunten aan te passen wordt getracht het verkeer weer via de Rijksstraatweg te laten rijden en tevens de snelheid te reduceren. De kruispunten Boerenbuurt met de Roekenes en Boerenbuurt met de Nieuwe Steeg worden verhoogde kruispunten. Bij het kruispunt Boerenbuurt met De Kikvors wordt een asverlegging toegepast. De snelheid van het verkeer wordt hierdoor drastisch teruggebracht en daardoor wordt het een stuk veiliger. De verwachting is dat als gevolg van deze infrastructurele aanpassingen de Boerenbuurt tevens minder aantrekkelijk zal zijn als sluiproute. De voorrangsregel wordt opgeheven, waardoor ook op deze weg rechts voorrang heeft.
  Op maandag 21 november is gestart met het veiliger maken van de Boerenbuurt. Tijdens de werkzaamheden wordt de Boerenbuurt afgesloten voor alle verkeer. De omleiding wordt door middel van bebording aangegeven. U wordt verzocht rekening te houden met de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden nemen, indien de weersomstandigheden gunstig zijn, ongeveer 3 weken in beslag.
  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.J. de Vries, tel. 0343-459273 of per mail: hans.devries@leersum.nl 

  Amerongen als eerste digitaal

  AMERONGEN  Als eerste dorp in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn de bestemmingsplannen van de straks voormalige gemeente Amerongen digitaal in te zien op http://www.gisnet.nl/amerongen

  Heuvelrugnieuws van donderdag 24 november 2005

  Diederichslaan 33-35 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 5 °C

  meer foto’s van deze straat

  VVD op de bres voor ‘kasteel’

  DRIEBERGEN  De VVD-fractie in de Driebergse gemeenteraad heeft blijkbaar moeite met het feit dat het college van b&w niet tot een (positief) besluit is gekomen over de bouw van een als kasteel verkleed appartementencomplex aan de Langbroekerdijk.

  Het college heeft het te nemen besluit praktisch gesproken overgedragen aan het bestuur van de nieuw te vormen gemeente. En de missie van die nieuwe gemeente is bekend: een groene gemeente, en daar zou zo’n bouwplan wel eens niet in kunnen passen. Door middel van gisteren ingediende schriftelijke vragen (hieronder afgedrukt) probeert de VVD alsnog een besluit te forceren.

  De VVD-fractie wil op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde de volgende schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders voorleggen:

  1. Kan het College uitleggen op basis van welke zwaarwegende argumenten het College op 1 november in zijn vergadering heeft besloten vooralsnog geen principe medewerking te verlenen aan het ontwikkelingsplan voor “Huis Rijsenburg”? Dit in tegenstelling tot het voorstel dat voorlag en ook in afwijking van de eerdere stellingname van het College in de richting van Gedeputeerde Staten (brief d.d. 16 juni 2004, kenmerk 044594).
  2. Is het College bij nader inzien met de VVD-fractie van mening dat het besluit van het College (mede in het licht van de komende herindeling en de opstart die het nieuwe bestuur en de ambtelijke organisatie vanaf 1 januari eerst nog moet maken) tot onwenselijke vertraging leidt van het project?
  3. Is het College bereid zijn besluit van 1 november te heroverwegen indien op 1 december tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Groen zou blijken dat een meerderheid van de commissie geen behoefte heeft aan een discussienota waarin wordt ingegaan op de beleidskaders voor het landelijke gebied en de ruimtelijke inpassing van ontwikkelingen op de locatie “Huis Rijsenburg”?
  De VVD-fractie verzoekt het College met klem uiterlijk binnen één week bovenstaande vragen schriftelijk te beantwoorden. Dit overigens onverlet hetgeen hierover is bepaald in artikel 37 van het Reglement van Orde.

  Femke Halsema ook op de Traaij

  DRIEBERGEN  Zaterdag komt Femke Halsema naar Driebergen. Zij wil, op de vooravond van de verkiezingen op de Utrechtse Heuvelrug, graag in gesprek met inwoners die straks naar de stembus gaan. Een laatste appèl.
  Femke zal vanaf 11:00 op de Traaij aanwezig zijn. Samen met lijsttrekker Wilma Hielema en andere GroenLinksers gaat ze graag de dialoog met u aan.
  Gelijk met dit bezoek zal GroenLinks op pad zijn in de verschillende dorpskernen met het thema “Een laatste Appèl” alwaar zij mooie rode en groene appels zullen uitdelen.

  ‘Ode aan Driebergen’ en ‘Adieu gemeente Doorn’

  HEUVELRUG  Inwoners van Driebergen en Doorn vinden binnenkort een boek in hun brievenbus dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van het opheffen van de gemeenten. Ook in de andere dorpen zijn soortgelijke initiatieven.

  Revius Lyceum is ‘School van de Week’

  DOORN  Het Revius Lyceum, dat druk bezig is met de voorbereidingen voor de kerstmusical ‘De Erfenis’, werd deze week door de NCRV uitgeroepen tot ‘School van de Week’. Door het winnen van de weekopdracht, werd op vrijdagmorgen 18 november de bij deze titel behorende speciale taart op ludieke wijze aan leerlingen en begeleiders overhandigd.
  De Kaap 24-11-2005

  Politiek wil nieuwbouw Revius Lyceum

  DOORN  De realisatie van een nieuw gebouw voor het Revius Lyceum in Doorn is een stap dichterbij. De lijsttrekkers van de politieke partijen gaven daar afgelopen maandagavond tijdens het verkiezingsdebat unaniem het groene licht voor.
  De Kaap 24-11-2005

  Bouwlocaties langs meetlat

  DOORN  Doorn kent momenteel maar liefst 21 bouwlocaties. Bij bijna elk project wordt er geklaagd. Terecht of onterecht? Tijd voor een betere aanpak? Anthony Tom, voorzitter van Welstand en Monumenten Midden Nederland legde de nieuwe bouwlocaties in het centrum van Doorn langs de meetlat. Er werd afgelopen dinsdagavond een nieuwe fundering gelegd om het jarenlang ruimhartig gevoerde ruimtelijk gemeentelijk beleid goed tegengas te gaan geven.
  De Kaap 24-11-2005

   

  Minister:,,Kijken naar het talent van kind’’

  LEERSUM  De afsluiting van een serie van vijf bijeenkomsten in de regio Utrecht werd maandagavond in basisschool De Schakel gehouden. De organisatie daarvan was in handen van CDA en de onderwijsbond van het CNV. Als gast was Minister Van der Hoeven aanwezig. Zij sprak in haar inleiding onder meer uit dat kinderen moeten worden aangesproken op hun talenten.
  De Kaap 24-11-2005

  De Greef 25 jaar ‘vogelman’

  LEERSUM  Gijs de Greef was op 1 november vijfentwintig jaar lid van vogelvereniging De Volière en van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Tijdens de jaarlijkse vogelshow werd de Greef verrast door voorzitter Westland van district Utrecht van de NBvV met een gouden speld.
  De Kaap 24-11-2005

  Dubbel jubileum in jarig Twee Marken

  MAARN  Niet alleen het dorpshuis De Twee Marken bestaat dit jaar dertig jaar. Ook de Bridgeclub Maarn vierde onlangs haar dertig jarig jubileum. Een dubbel feestje dat afgelopen vrijdag met een jubileumdrive in het dorpshuis werd bekroond.
  De Kaap 24-11-2005

  Koninklijke commandant

  MAARN  Tijdens de jaarlijkse diploma-uitreiking van de brandweer Maarn-Maarsbergen werd commandant Harm Stoel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Waarnemend burgemeester Houtsma roemde de brandweercommandant voor zijn tomeloze inzet voor het korps gedurende de afgelopen 40 jaar.
  De Kaap 24-11-2005

  KNMI verwacht overlast door wind en sneeuw

  DE BILT  Het KNMI heeft een Weeralarm uitgegeven voor zeer zware windstoten. In de loop van de nacht en vrijdagochtend ook tijdens de ochtendspits wordt overlast door zeer zware windstoten (tot 110 km/uur) en winterse buien met (natte) sneeuw en hagel verwacht. 

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 25 november 2005

  Schippersdreef Driebergen: vanaf St Hubertuslaan
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.35 uur  temperatuur: 3 °C

  meer foto’s van deze straat

  Utrecht en Gelderland aangesloten op bedrijvenloket.nl

  UTRECHT  Utrecht en Gelderland zijn vanaf 22 november aangesloten op www.bedrijvenloket.nl. Het loket is met een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis Arnhem geopend.  Het landelijke bedrijvenloket is een virtueel loket. Bedrijven kunnen hier vragen over wet- en regelgeving stellen aan de overheid.

  De Vereniging van Kamers van Koophandel heeft het loket ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Het Bedrijvenloket helpt ondernemers bij het vinden van antwoorden op hun vragen over wetten en regels. In de toekomst helpt het ook bij de afhandeling van formaliteiten zoals het aanvragen van een vergunning. Er zijn al verschillende overheidsorganisaties aangesloten op het loket en vanaf vandaag kunnen bedrijven ook terecht bij de provincies Utrecht en Gelderland.

  Regiotaxi wordt duurder

  DRIEBERGEN Doordat de gemeente Driebergen als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari uit het BRU treedt, worden de kosten voor de regiotaxi zo’n 50.000 euro hoger.
  De overgang van de regiotaxi van BRU naar provincie leidt in 2007 tot hogere kosten voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug omdat de provincie voor de uitvoer van het regiotaxivervoer hogere bedragen aan gemeenten berekend dan het BRU.


  • Dat is alvast de eerste euro per inwoner die de inwoners meer kwijt zijn als gevolg van de herindeling.
   Renk Knol
  • Hou toch eens op met dat gezeik over geld.
   Anthon Keuchenius

  Beetje wateroverlast

  DRIEBERGEN  Op veel plaatsen in Driebergen staan straten en parkeerplaatsen gedeeltelijk blank doordat het water moeilijk kan afvloeien. Dit wordt veroorzaakt door het vele blad dat gelijk met de neerslag nu pas van de bomen waait. Veel bomen houden dit jaar door het warme najaar langer hun blad vast.


  Overduidelijk een bericht van een verslaggever die bij normaal slecht weer z’n huis niet verlaat en bij extreem slecht weer even de straat op rent, z’n plaatje schiet en direct weer naar binnen gaat.
  Het valt mij al langer op dat ook in jaargetijden waarop er geen blaadjes vallen, steeds vaker straatkolken het water bij meer dan een bui maar moeizaam kunnen verwerken. Het zal wel met rationeel wegbeheer te maken hebben.
  Leen Doeve

  Je ziet dat er rechts van het buitentoilet wel erg veel water staat….. Zou dat ding soms lek zijn? Een goed verslaggever onderzoekt dat eerst alvorens zijn lezers op een verkeerd been te zetten   🙂
  John van Leeuwen

  Een beetje wateroverlast kan ook grote gevolgen hebben. Ik stel voor als de mensen ook eens een bezem langs de stoepranden halen en de putten vrij houden dat scheelt een heleboel. En dan het blad in de kliko doen dan is dat ook weer weg ,en niet naar de buren schuiven want anders raakt het daar weer verstopt.
  Joke Vervat


  Heuvelrugnieuws van zaterdag 26 november 2005

  Traaij Driebergen: Femke Halsma en Paul Rosenmöller
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 11.10 uur  temperatuur: 3 °C

  Aderwinkelpad nadert voltooiing

  DRIEBERGEN  Nadat vorige week zaterdag het Broekbergerbruggetje is geplaatst zijn vandaag de eerste routemarkeringen van het Aderwinkelpad aangebracht. De opening van de twaalf kilometer lange wandelroute is voorzien voor half december. (Foto: Anthon Keuchenius)

  Heuvelrugnieuws van zondag 27 november 2005

  Lange Dreef Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.15 uur  temperatuur: 1 °C

  meer foto’s van deze straat

  Man geslagen

  DRIEBERGEN  In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 42-jarige inwoner van Driebergen slachtoffer geworden van geweld. De man fietste over de Hogesteeg en werd vanachter aangereden door een auto. Vervolgens werd hij door inzittenden geslagen. De daders lieten het slachtoffer achter met verwondingen aan zijn hoofd en borst. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen contact op te nemen met de politie van district Binnensticht (tel.nr. 0900-8844, lokaal tarief).

  Binnenbrand aan de Traaij

  DRIEBERGEN  De brandweer van Driebergen moest vanochtend uitrukken voor een binnenbrand aan de Traaij. Medewerkers van Eneco die in de buurt bezig waren een stroomstoring te verhelpen hadden de brand gemeld.
  (Foto: Roderick Heek)


  De brand heeft gewoed in het zogenaamde Premisgebouw waar winkelketen Lidl zich in wil gaan vestigen.
  Renk Knol


  Zinderend korfbal eindigt in puntendeling

  Foto Bob de Jong voor volle sporthal niet te houden door Barry Schep
  DRIEBERGEN  In een fantastisch spektakel was afgelopen zaterdag vooral het publiek de winnaar. Beide ploegen claimden in de slotminuten nog de overwinning, maar gezien het spelbeeld was een gelijkspel wellicht de meest juiste uitslag. Hoewel, Dalto/Human Network speelde de tweede helft eigenlijk een gewonnen wedstrijd, maar gaf in de slotminuten de voorsprong uit handen.

  Dalto startte prima en nam binnen vijf minuten een 3-1 voorsprong door doelpunten van Sietske van de Sande, Bob de Jong en Linda Stolk, maar het was steeds Fortuna dat wist aan te klampen. Vreugdenhil en zijn maatje Barry Schep waren bijna niet te stoppen en tekenden samen voor acht doelpunten in de eerste helft. Maar ook Dalto had een koppel dat niet te stoppen was op zaterdagavond. De in bloedvorm verkerende Bob de Jong en de subliem spelende Sietske van de Sande namen met negen doelpunten samen in de eerste helft hun ploeg op sleeptouw.

  De eerste helft was van beide ploegen op een zeer hoog niveau. Het was een gelijkopgaande strijd waarbij de internationals van Fortuna er gewoon niet aan te pas kwamen tegen hun Driebergse opponenten. Bondscoach Jan Sjouke van de Bosch kan er bijna niet meer omheen: het wachten is op de bekendmaking van zijn voorlopige oranje-selectie voor de interland in Health Center Hoenderdaal. Sietske van de Sande was een plaag voor international Mirjam Maltha. De boomlange international van Fortuna werd moedeloos van de aanvalsdriften van Van de Sande. De teller stokte pas op negen treffers. Detail: de huidige topscoorster bij de dames had tot zaterdag vier wedstrijden nodig om er twintig te maken… Maar ook Linda Stolk speelde een puike partij tegen international Bregtje van Drongelen. Stolk heerste, Stolk scoorde en Stolk overklaste haar tegenstander. En tot slot was ook Bob de Jong aanvallend heer-en-meester over Barry Schep. De Jong weet uit alle hoeken raak te schieten en is de onbetwiste topscorer van de Korfbal League. Dat hij heeft bedankt voor Oranje moet de bondscoach net zo veel pijn doen als het feit dat Jaap Stam zich niet meer beschikbaar stelt voor het oranje van Marco van Basten. In deze vorm is De Jong van absolute waarde in het oranje-keurkorps, maar de prioriteiten van de loepzuivere Driebergse aanvoerder liggen ergens anders. “Hij (Jan Sjouke van de Bosch, red.) hoeft me niet te bellen. Als ik me weer beschikbaar wil stellen, dan bel ik hem. Zo hebben wij het afgesproken.” Aldus De Jong.

  In de tweede helft wist Dalto/ Human Network direct een 19-15 voorsprong te nemen door twee doorloopballen van Sietske van de Sande. En toen Ilona van den Berg 17 minuten voor tijd de 23-20 binnenwerkte, leek het definitieve gaatje geslagen. Tot vijf minuten voor tijd bleef die driepunten-marge gehandhaafd (27-24). Maar toen gaf Fortuna nog even gas bij. Met een paar treffers in de laatste seconden voor de schotklok voor Dalto het bevrijdende signaal zou geven kwam Fortuna dichterbij. Bij de stand 27-26 mocht Riko Kruit vanaf de stip het definitieve oordeel over Fortuna vellen. Het had de beslissing móeten zijn, maar de 28-26 voorsprong werd in de laatste twee minuten nog weggegeven. Twee aanvallen, twee doelpunten. Het leidde tot een zeer spannende slotfase waarbij beide ploegen nog een strafworp claimden. In eerste instantie werd Kruit onrechtmatig afgestopt bij een omdraaibal, scheidsrechter Rensen liet doorspelen. De daar uit voortvloeiende scrimmage leverde een twijfelgeval op bij een doelkans van Arjen Blankenstein, scheidsrechter Rensen liet doorspelen. Fortuna zocht wanhopig de winnende treffer en aanvoerder Bob de Jong leek de bal uit de handen van een Fortuna speler te slaan, maar ook in dit geval liet scheidsrechter Rensen doorspelen. In de vier seconden die daar op volgden kreeg Dalto de bal niet meer in het aanvalsvak en werden de punten dus verdeeld.

  Met 28-28 is er wél een doelpuntenrecord gevestigd, nog nooit werden in een korfbalwedstrijd zo veel doelpunten gescoord. Het levert beide ploegen echter geen extra punten op. Voor het publiek was het desondanks genieten geblazen. Hoogstaand korfbal, felle duels, schitterende doelpunten en excellerende spelers.

  Volgende week staat er weer een topwedstrijd op het programma voor Dalto/ Human Network. In het Drentse Nijeveen wacht titelkandidaat DOS’46. De week er op (10 december) is de thuiswedstrijd tegen landskampioen PKC/ Café Bar. De Korfbal League is voor Dalto nu echt van start gegaan.

  Scores:
  Dalto/ Human Network:
  Sietske van de Sande 9, Bob de Jong 9, Linda Stolk 3, Riko Kruit 2, Ilona van de Berg 2, Arjen Blankenstein 1, Jesper Oele 1, Liane de Groot 1.

  Fortuna:
  Barry Schep 6, Dennis Vreugdenhil 5, Barbara Schouls 5, Marrien Ekelmans 4, Marcel Segaar 3, Jennifer Tromp 3, Mirjam Maltha 1, Tom Kalkman 1.

  Dames Blue Arrows laten belangrijke punten liggen

  DRIEBERGEN  Dames 1/ Peugeot van der Mispel speelde afgelopen zondag thuis tegen de Hurricanes uit Spijkenisse. Het eerste kwart ging gelijk op en eindigde in een stand van 11-11. In het tweede kwart scoorde Blue Arrows slechts 6 punten, waardoor de ruststand 17-22 was.

  Verdedigend ging het goed, maar de ballen wilden bij de Blue Arrows dames niet door het netje vallen. Toch konden de dames de Hurricans tegenhouden en liep de achterstand niet verder op. Stand na 30 minuten: 29-33.
  Door de hoge foutenlast en de vermoeidheid moesten de dames van Blue Arrows/ Peugeot van der Mispel de Huricans laten gaan, dit echter niet zonder strijd. De einduitslag was 34-46.
  Scores: Suzanne Duivenvoorde (9); Maartje Schouten (8); Annelies Roelen (6); Barbara Kooi (5); Renate Vermeulen (4); Liane van der Mispel (2).
  De volgende wedstrijd spelen de dames van Blue Arrows/ Peugeot van der Mispel op zaterdag 3 december om 16.30 uur in Rijswijk.

  Heuvelrugnieuws van maandag 28 november 2005

  Welgelegenlaan Driebergen: spreng bij Vijverlaan
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11:50 uur  temperatuur: 2 °C

  meer foto’s van deze straat

  Tweede kerstdag bij de SWD

  DRIEBERGEN  Op maandag 26 december organiseren vrijwilligers van de SWD een gezellige Kerstmaaltijd voor alleengaanden vanaf 18 jaar. Vanaf 11.00 uur bent u welkom in gebouw De Vijver en wordt u ontvangen met een kopje koffie, of thee. Vrijwilligers hebben verschillende lokalen in kerstsfeer gebracht. Rond 12.30 uur wordt de maaltijd opgediend. De middag wordt om 16.00 uur besloten met het traditionele kopje koffie met een bonbon.
  Behalve aan de inwendige mens wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan de kerstgedachte. Er wordt een toepasselijk kerstverhaal verteld door een van de vrijwilligers. Regelmatig wordt er ook levende muziek ten gehore gebracht: het gelegenheidsensemble “Musique Pique” (piano en blokfluit) speelt sfeervolle kerstliedjes.
  Wilt u deelnemen aan deze SWD aktiviteit? Dan moet u zich voor uiterlijk dinsdag 20 december 12.00 uur opgeven bij het Inschrijfbureau, Vijverlaan 10 te Driebergen (werkdagen tussen 9.00- 12.00 uur). Kosten voor de gehele dag: € 17,50

  Landelijke uitreiking ‘Een ploeg van goud’

  DRIEBERGEN  Op woensdag 30 november wordt in vele gemeenten in Nederland een bijzonder boek overhandigd. Op deze landelijke uitreiking bieden zorgboeren het boek ‘Een ploeg van goud’ aan. Dit mooie verzamelwerk bevat hartverwarmende verhalen van mensen die een zorgtraject volgen op een zorgboerderij. Zorgboerderijen de Dijckhof, de Hondspol, Stichting Wedekerigheid op het landgoed de Reehorst en het therapeutische werk-leer gemeenschap Nieuw Rijsenburg overhandigen op deze dag aan wethouder mevrouw Schravesande dit boek.
  Met het oog op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg met name gemeenten informeren over de kansen die de zorgboerderij biedt. ‘Een ploeg van goud’ geeft een compleet beeld waarom deze bijzondere combinatie van Landbouw en Zorg werkt! Dankzij subsidie van het VSB fonds mag het steunpunt aan elke gemeente in Nederland twee exemplaren van dit mooie boek uitreiken.

  Informatiebijeenkomst Plan Klein Darthese te Leersum

  LEERSUM  De gemeente en V.O.F. Nederbrug – initiatiefnemer van het Plan Klein Darthese – organiseren een informatiebijeenkomst over het beoogde nieuwbouwplan van 14 woningen voor het gebied gelegen tussen de Middelweg 24 t/m 36 en de Rijksstraatweg 245 t/m 253. De bijeenkomst gaat vooraf aan een nog te starten procedure tot verlening van vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

  De informatiebijeenkomst voor raadsleden, omwonenden en andere belangstellenden vindt plaats op donderdag 1 december om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Vertegenwoordigers van de initiatiefnemer en de gemeente zijn aanwezig om het plan toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook wordt informatie verstrekt over de te volgen procedure en de mogelijkheden voor inspraak en bezwaar.

  U bent van harte welkom bij deze informatiebijeenkomst. Indien u het plan (vooraf) wilt inzien kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwzaken tijdens openingsuren (9.00 tot 10.00 uur) of op afspraak via telefoonnummer 0343-459242.

  Panthers hebben aan 20 minuten genoeg

  DRIEBERGEN  Was het op de sportvelden in de regio erg rustig de rugbyers van The Pink Panthers konden wel lekker aan de gang. Op bezoek waren de rugbyers van Hilversum. De één na laatste in de tweede klasse Noord. Zoals in elke wedstrijd proberen The Panthers de volle winst altijd voor de rust veilig te stellen.

  Afgelopen zondag slaagde ze daar weer in. Echter niet voor de rust maar al in de zesde minuut. Wat een nieuw record was voor het eerste team. Records werden trouwens in de eerste minuut al gezet. Aanvang van de wedstrijd de kick-off zoals dat in rugbyland heet was voor The Panthers, met een erg hoge kick van Jeff Nuijten hadden de voorwaartse al de tijd om te proberen onder de bal te komen. Echter winger Peter (vuurpijltje) Waardenburg was iedereen te snel af. Zowel eigen spelers als tegenstanders hadden het nalijken. Vanuit de kick ving Peter direct de bal en wist meteen te scoren. Inclusief de conversie was het dus al in de 15de seconde dat The Panthers op 7-0 kwamen. Hierna een waar try festijn. In de 3de, 4de, 6de, 9de,11de,13de,17de en 20ste minuut werd er door the Panthers gescoord. In de gelijke volgorde; Peter Waardenburg, Quentin Reitsma, Mark Ligteringen, Quentin weer, Martijn (Tinus) Schut, Jeff Nuijten, captian Bart van Rooijen en Rik Timmermans. Naar deze golf van aanvallen waar de Hilversummers niet bij te pas kwamen werd door The Panthers gas terug genomen. Pas weer in de 29ste minuut wist voor de derde keer Quentin Reitsma weer te scoren. Door dat feit van gas terug kwamen ook de Hilversummers weer enigszins terug in de wedstrijd. Gevolg dat ze in de 32ste minuut wisten tegen te scoren en met conversie de ruststand op 64-7 te zetten.

  In de rust werden de nodige spelers van The Panthers rust gegund door de Nieuw Zeelandse coach James Ward. Gevolg in de tweede helft een rustig spelend Panthers team en een Hilversum dat zowaar wat terug kon gaan doen. Mocht echter niet meer baten door The Panthers werd nog twee keer gescoord, Peter Waardenburg en Rabbe Borchert wisten nog één keer de tryline te halen en ook Hilversum wist nog een try mee te pakken. Einduitslag 74-12.

  Naar negen wedstrijden, exact de helft van de competitie kunnen The Panthers positief terug kijken en zich nu echt gaan focussen op het kampioenschap. In die negen wedstrijden werd maar één maal verloren van en bij concurrent Waterland uit Purmerend, en nog maar met 3-0. Al de andere wedstrijden werden gewonnen met grote cijfers zodat er naar die negen wedstrijden een puntensaldo staat van 434 punten voor en 78 tegen. Daarbij staan ze in de competitie nu vier punten los van de concurrentie.

  Komende zondag beginnen ze dus aan de tweede helft van die competitie met een uitwedstrijden tegen ERC ‘69 uit en in Enschede.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 29 november 2005

  Park Welgelegen Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.45 uur  temperatuur: 3 °C

  meer foto’s van deze straat

  De Zwoer sterk in tweede competitiewedstrijd

  DRIEBERGEN  Zwemvereniging De Zwoer heeft de tweede wedstrijd in de competitie tegen drie andere verenigingen winnend kunnen afsluiten. In Harmelen konden de trainers Steven Hulst, Cathrien Wientjes en Judith Cromjongh op een geslaagde avond terugkijken. Er werden in totaal 37 persoonlijk records gezwommen, waarvan er 7 ook gelijk een clubrecord zijn.
  In het tweede programmanummer ging de damesploeg op de 4 x 50 meter wisselslag gelijk al voortvarend van start (2:15:53). Daarna lieten de minioren zien dat ze in de afgelopen maanden al veel progressie hebben gemaakt door de meeste afstanden voor de Zwoer te winnen. Michiel Brantjes spande bij de jongens de kroon door tweemaal eerste te worden en eenmaal tweede en op alle afstanden nieuwe clubrecords te zwemmen. Bij de meisjes minioren wist Rianne Weijburg alle drie haar afstanden winnend af te sluiten. Bijzonder daarbij is dat de tijden allemaal op A-niveau liggen, d.w.z. landelijke top in haar leeftijdscategorie!
  Maar ook in de breedte werd er door de overige zwemmers goed gepresteerd. Alhoewel de uitslagen van een aantal verenigingen nog niet binnen zijn, staat vrijwel vast dat zwemvereniging de Zwoer een aantal plaatsen is gestegen.

  Heuvelrugnieuws van woensdag 30 november 2005

  Buntlaan Driebergen: richting Arnhemsebovenweg vanaf Beeklaan
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.50 uur  temperatuur: 4 °C

  meer foto’s van deze straat

  Opkomst verkiezingen tot nu toe zeer laag

  HEUVELRUG  De opkomst voor de verkiezing van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug is tot nu toe zeer laag. Rond 14.00 uur was nog maar om en nabij 20% van de kiezers op komen dagen. Bij vorige verkiezing was rond dit tijdstip al bijna 40% opkomst te meten.


  Daarentegen: als u toch gaat ontvangt een m&m’etje als dank. In ieder geval in stembureau Beukenhorst.
  Anthon Keuchenius

  Harmonisering belastingtarieven

  HEUVELRUG  In de raadscommisie Herindeling komt 8 december de harmonisering gemeentelijke belastingen aan de orde. Wat betreft de hondenbelasting voor een eerste hond zijn de inwoners van Amerongen, Leersum en Maarn straks goedkoper uit; in Doorn en Driebergen moet meer betaald worden.
  Het begraven wordt goedkoper in Amerongen, Driebergen, en Leersum. Dat wordt iets duurder in Leersum, maar bijna zes keer zo duur in Doorn.

    Hrug Ame Doo Drb Lee Maa
  Honden-belasting
  1e hond

  60,00

  65,77

  51,60

  45,48

  72,60

  76,37

  Begraven

  750,00

  920,25

  132,19

  979,00

  740,00

  755,60

  Uitslag gemeenteraadsverkiezing (2)

  HEUVELRUG  Onderstaande tabel geeft aan hoe de diverse partijen die vandaag aan de gemeenteraadsverkiezing deelnemen, gescoord zouden hebben als in 2002 de gemeente Heuvelrug al zou hebben bestaan. De vergelijking gaat niet helemaal op omdat restzetels en lijstcombinaties het beeld kunnen vertroebelen.

   

  2002

  2005

    abs in % zetels abs in % zetels
  cda 5821 24,0 7 3472 20,6 6
  vvd 6384 26,3 7 3557 21,1 7
  d66 1105 4,6 2 1074 6,4 2
  cu 1005 4,1 1 945 5,6 1
  sgp 1566 6,5 2 1351 8,0 2
  gl       2255 13,3 4
  sp       1210 7,2 2
  pvda 1571 6,5 2 1972 11,7 4
  bvh       811 4,8 1
  hc       212 1,3 0
  overige 6808 28,1 8      
  totaal 24260   29 16893   29
  opkomst         44,8  

  Gekozen kandidaten
  CDA
  van Amerongen-Huizenga, T. (Nynke) (v) 1717
  Stegeman, W. (Wim) (m) 216
  van Wijngaarden-Busstra, E.P. (Emmy) (v) 320
  van Huissteden-Boom, D.G. (Wendy) (v) 134
  van Drie, W. (Willem) (m) 275
  Veltman, H.J.J. (Harry) (m) 20

  VVD
  Letema, R.J. (Ronald) (m) 1432
  van Valkenburg-Lely, H.E. (Lysbeth) (v) 421
  van der Zee, P.C. (Peter) (m) 256
  Struyck, W.J.A. (Willem Jan) (m) 166
  van Zetten, H. (Hans) (m) 333
  van Lierop, B. (Bob) (m) 122
  van Ankum, J. (Joop) (m) 115

  D66
  Heijmerink, C.A.F. (Kees) 622
  Fichtinger, A.J. (Ton) 111

  CU
  Foekens, J. (Jannie) (v) 611

  SGP
  van Wikselaar, W. (Wim) 1011
  Boonzaaijer, G. (Gerrit) 140

  GL
  Hielema, W.L. (Wilma) (v) 1007
  de Jong, O. (Onno) (m) 201
  Koudijs, J.D. (Jan) (m) 703
  Lauran, M.W.I. (Maria) (v) 67

  SP
  Schiedon, A.J. (Ad) (m) 648
  Uitslag, S. (Sjoerd) (m) 56

  PvdA
  Zoet, W.J.M. (Wim) (m) 882
  Rinsma, S.B.M. (Sonja) (v) 201
  van Spaandonk, A.E.J. (Aloys) (m) 141
  van Veenendaal, R. (Ruud) (m) 141

  BVH
  Streekstra, S. (Sybe) (m) 451

   


  Met een opkomstpercentage van bijna 45% is de uitslag van de gisteren gehouden verkiezing voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug niet bemoedigend voor de lokale democratie. Met zeven van de 29 zetels werd de VVD de grootste partij. En zoals gebruikelijk betekent dit dat de VVD moet gaan aftasten hoe een toekomstige coalitie er zal gaan uitzien. Hoe de VVD dit gaat doen weet ik niet.
  Wellicht is een optie een coalitie te vormen die zoveel mogelijk qua geslacht een afspiegeling is van de bevolking (meer dan 50% is vrouw). Eigenlijk is dat voor de VVD moeilijk, want van de zeven gekozen raadsleden is er slechts één vrouw. Als het erom gaat de man/vrouw verhouding in de raad zo goed mogelijk een afspiegeling van de bevolking te doen zijn, zou eigenlijk het CDA de spits moeten afbijten. Want samen met Groenlinks (samen goed voor 10 zetels), leveren deze twee partijen evenveel mannen als vrouwen voor de gemeenteraad. Maar hoe je dan vervolgens een meerderheid in de raad moet samenstellen, is erg moeilijk. Natuurlijk moet er de ChristenUnie bij: dat geeft een verdeling van zes vrouwen en vijf mannen. Maar dan, hoe verder…. En dan heb ik het nog helemaal niet over de samenstelling van een college van b&w.
  Renk Knol