Heuvelrugnieuws van maandag 1 november 2004

Park Seminarie Driebergen: ingang
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur     temperatuur: 9 ºC

meer foto’s van deze straat

Het 30ste Carnavalsseizoen gaat van start!

DRIEBERGEN  Carnavalsstichting De Sparrenarren start haar nieuwe seizoen met de Prinsverkiezing op zaterdag 13 november in Hogeschool De Horst. Tijdens deze avond maken zij op originele wijze de nieuwe Prins Carnaval, zijn Prinses en Adjudant bekend.
Een week later, op 20 november, volgt de bekendmaking van de Jeugdprins, -prinses en -adjudant in de Leuterie. Ook de jeugd van 10 tot 16 jaar wordt niet vergeten. Op 20 november organiseren de Sparrenarren namelijk de eerste Sparrekeldisco in de Leuterie.
Zo kunnen alle inwoners van Driebergen én omstreken, jong en oud, genieten van de eerste festiviteiten van het nieuwe Carnavalsseizoen.

Prinsverkiezing:
Van oudsher vindt de Prinsverkiezing plaats op de elfde dag van de elfde maand. Om alle carnavalsliefhebbers de gelegenheid te bieden naar deze feestelijke avond te komen is ervoor gekozen om de verkiezing in een weekend te vieren en wel op zaterdagavond 13 november.
Tijdens deze avond zal Burgemeester Bloemen om exact elf over halfelf de Prins, Prinses en Adjudant voor het komende seizoen onthullen.
De Prinsverkiezing vindt plaats in Hogeschool de Horst van 21.00 tot 01.00 uur. Zaal open om 20.30 uur. Toegang: € 5,00 per persoon. Kleding: Boerenkiel.

Jeugdprinsverkiezing
Ook de carnavalsjeugd krijgt een nieuwe hofhouding. Op zaterdag 20 november worden de Jeugdprins, -prinses en -adjudant voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt. De namen van de Jeugdhofhouding zijn nog geheim, maar we kunnen wel verklappen dat de kinderen staan te trappelen om te beginnen.
De Jeugdprinsverkiezing is in de Leuterie aan de Woerd (bij rugbyclub de Pink Panthers) van 15.00 tot ca.17.00 uur. Zaal open om 14.30 uur. Entree: gratis. Kleding: Boerenkiel.

Sparrekeldisco
Dit jaar bestaan de Sparrekels 22 jaar! Een jubileum dat gevierd zal worden. Het eerste feest is op 20 november. Om 19.30 uur begint de swingende alcoholvrije Sparrekeldisco voor 10- tot 16 jarigen in de Leuterie. Zaal open om 19.15 uur. De disco duurt tot 23.00 uur. Toegang: € 3,00 p.p. Kleding: Disco/Boerenkiel.
Zoals u kunt lezen gaan ‘De Sparrenarren’ weer actief van start om u allen leuke festiviteiten te kunnen bieden. En dit is nog maar het begin. Want de voorbereidingen voor de Gala-Pronkzitting (11 december) zijn alweer in volle gang en er staat nog veel meer op stapel…….
Kijk op www.sparrenarren.nl  voor de meest actuele informatie.

Weekend lang station op slot

DRIEBERGEN  Eindelijk, fietsers kunnen weer gebruik maken van de overweg bij station Driebergen-Zeist. Het afgelopen weekeinde was het een drukte van belang. Behalve de aanleg van een nieuwe overweg, werkte ProRail ook aan de verlenging van de perrons. Auto’s kunnen waarschijnlijk pas in december van de overweg gebruik maken.  
Utrechts Nieuwsblad 1-11-2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Banketletters, Donateurs en Muzikanten

Harmonie Aurora maakt zich op voor het drukke najaar met de Sinterklaasoptocht, de kerstoptredens, examens van leerlingen en de optredens van de Dweilband Aurora Dalto.  Traditioneel is de jaarlijkse banketletteractie een gelegenheid waarmee Driebergse bedrijven en bewoners hun erkentelijkheid voor de inzet van de Harmonie laten blijken.
Door middel van het bestellen en kopen van de grote roomboteramandelletter (€ 6,50 per stuk) en de banketstaaf en saucijsenstaaf ( € 3,50 per stuk) levert u een stevige bijdrage aan onze plaatselijke harmonie. Van 1 november tot 17 november gaan leden (klein en groot) en hun ouders langs in de eigen straat of buurt, bij collega’s, familie, vrienden, bedrijven en kennissen. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 december zullen de bestelde heerlijkheden uitgereikt worden.
Aurora hoopt dat er per lid zeker tien grote en tien kleine letters worden verkocht. Het succes van deze actie levert een grote bijdrage aan ons huishoudboekje. Een groot deel van ons dorp ziet Aurora als een vanzelfsprekendheid. Aurora is er altijd waar het moet zijn. Maar er wordt natuurlijk achter de schermen, zoals in elke vereniging, veel werk verzet. Het beheer van gebouw en instrumentarium en het verzorgen van al die lessen aan meer dan 50 leerlingen tot 18 jaar is belangrijk.
Aurora is trots op de aanwas van de jeugd, ook vooral voor die ouders die muziek zo belangrijk vinden in de opvoeding als onderdeel van de dorpscultuur. Maar we zijn naarstig op zoek naar nieuwe ervaren volwassen muzikanten (bijvoorbeeld die ouders) die vier avonden in de maand mee willen musiceren. De gouden tip die leidt naar een nieuw lid voor het harmonieorkest levert U een grote roomboteramandelletter op. Aurora heeft voor alle activiteiten weer een nieuwe folder ontwikkeld. Afgelopen maandagavond werd de nieuwe folder gepresenteerd tijdens de repetitie. De folder werd mede mogelijk gemaakt door Pizzeria O Sole Mio, Hovenier Ploeg, Kret Schilderbedrijf en Kap-en Schoonheidssalon Karssen.
Deze weken zullen we extra aandacht vragen aan al de dorpsgenoten die nog geen donateur zijn van Aurora. Voor € 15,– bent u tot 1 januari 2006 donateur van de harmonie, u krijgt dan een banketstaaf of saucijsenstaaf naar keuze gratis en heeft altijd toegang tot onze concerten. Wij hebben nu bijna 200 donateurs, en dat moeten er toch 300 kunnen worden in een dorp van 19.000 inwoners.
De harmonie hoopt op een goede verkoop. Overigens kunnen niet alle straten gelopen worden. U kunt direct bestellen bij de secretaris Corma Schaap (512902) of de penningmeester Marjan van Oort (515193).

Heuvelrugnieuws van dinsdag 2 november 2004

Rozenstraat Driebergen: richting Secretarislaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur     temperatuur: 9 ºC

meer foto’s van deze straat

Peiling draagvlak herindeling

HEUVELRUG  Inwoners van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen kunnen vanaf halverwege deze week stemmen over de gemeentelijke herindeling. Het Comité Herindeling Nee zal in de lokale media een stembiljet afdrukken dat tot 13 november kan worden ingeleverd bij bedrijven, particulieren en supermarkten.
Utrechts Nieuwsblad 2-11-2004

Ruim baan voor Cultuurhuis

DOORN  In rap tempo verdwijnt de bebouwing op de plek waar binnenkort het Cultuurhuis gebouwd gaat worden. De huizen aan de Schoollaan hebben vrij zicht gekregen op de Dorpsstraat: een fotorepportage.
Nieuwsbode 2 november 2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Jonge Tsjechen lopen stage in Driebergen

DRIEBERGEN  Stedenband Semily-Driebergen ontving vorige week een gezelschap uit Semily. De Tjechische delegatie is nog in Driebergen om afspraken te maken over stages van een aantal jonge Tsjechen bij bedrijven in Driebergen. Twee jaar geleden werd ook zo’n project gedaan.
Nieuwsbode 2 november 2004

Raadsleden verwonderd over magere respons inwoners MALDD

DRIEBERGEN  Waar waren de spandoeken, boze telefoontjes, handtekeningen en actiecomités. Dat vraagt Jan Broekgaarden, raadslid van PDR, zich af. Ook D66 en de VVD-fractie vragen zich af waar de stem van het volk was toen de raad deze zomer besloot over MALDD.
Nieuwsbode 2 november 2004

Over aankoop De Horst: geen mededelingen

DRIEBERGEN  Naar aanleiding van het vertrek van Hogeschool De Horst had PDR schriftelijke vragen gesteld. Burgemeester Bloemen antwoordde in de raadsvergadering. Uit het antwoord werd duidelijk dat de gemeente al een half jaar op de hoogte was van het vertrek en over verkoop van de locatie De Horst kon hij geen verdere uitlatingen doen.
Nieuwsbode 2 november 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 3 november 2004

Nassaulaan Driebergen: vanaf Oranjelaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.15 uur     temperatuur: 11 ºC

meer foto’s van deze straat

Comité Herindeling Nee wil burgerinitiatief

HEUVELRUG Het Comité Herindeling Nee! heeft deze week besloten om de haalbaarheid van een burgerinitiatief te onderzoeken. Het comité stelt zich tot doel de gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug tegen te houden.

Vanaf 2002 is het mogelijk om de provincie via een burgerinitiatief te vragen nader onderzoek te doen naar een besluit dat de provincie gaat nemen of al genomen heeft. In het geval van de herindeling op de Heuvelrug wil het Comité Herindeling Nee! besluitvorming door de provincie voorkomen. Graag ziet het comité dat de provincie eerst onderzoek doet naar het draagvlak onder de bevolking.
Voor het burgerinitiatief zijn 1500 handtekeningen nodig van stemgerechtigde inwoners uit de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen (MALDD). Het is de bedoeling dat de comitéleden in de komende twee weken middels handtekeninglijsten onder de bevolking de behoefte aan herindeling peilen. “Blijkt nu tijdens het ophalen van de handtekeningen dat er erg veel behoefte is aan nader onderzoek, dan zal dat de noodzaak van dit burgerinitiatief onderstrepen”, zegt Linda de Mooij, voorzitter van het comité.
Het is de bedoeling het burgerinitiatief aan te kondigen bij de provincie tijdens de commissievergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 15 november a.s. Het comité ziet het burgerinitiatief graag geagendeerd voor de Statenvergadering van 6 december.

Provincie herstelt oude zichtlijnen in de Stichtse Lustwarande

HEUVELRUG De provincie Utrecht gaat in het kader van haar Agenda 2010 project de “Stichtse Lustwarande” aan de slag met het herstellen van twee oude zichtlijnen. In het verleden werden bij de aanleg van landgoederen en kastelen vaak zichtlijnen aangelegd.

Via zo’n zichtlijn of vista had men vanuit het landhuis vrij zicht over de omgeving (en vice versa). Vaak bestonden deze zichtlijnen uit brede lanen met beuken of eiken. Door verwaarlozing en achterstallig onderhoud zijn veel van de oude zichtlijnen dichtgegroeid. De provincie heeft voor het herstel geld beschikbaar gesteld aan de particuliere eigenaren en Staatsbosbeheer.

Dit najaar worden op twee plaatsen in de Stichtse Lustwarande de zichtlijnen weer opengewerkt. Bij landgoed Zuylestein in Leersum en bij de Overplaats Lindenhorst in Driebergen. Met het herstel van beide zichtlijnen maakt de provincie een begin aan het weer zichtbaar maken van de cultuurhistorische elementen, die in hun samenhang de kwaliteit van de Stichtse Lustwarande bepalen.

De zichtlijn bij landgoed Zuylestein loopt in de richting van het zogenaamde wafelijzer op de Utrechtse Heuvelrug (een hoog punt op de kam van de heuvelrug). De zichtlijn wordt doorsneden door de Leersumsestraatweg (N225). Ten noorden van de Leersumsestraatweg loopt hij van oorsprong door de zogenaamde Kopselaan. De zichtlijn ligt gedeeltelijk op het terrein van het landgoed Zuylestein dat particulier eigendom is. Ten noorden van de Leersumsestraatweg is de grond eigendom van Staatsbosbeheer. Beide eigenaren dragen bij aan de werkzaamheden.

De zichtlijn bij Overplaats Lindenhorst loopt ten noorden van de N225 en was de zichtlijn vanuit het landhuis Lindenhorst. Overplaats Lindenhorst is particulier eigendom, de eigenaar draagt bij aan de werkzaamheden.

Heuvelrugnieuws van donderdag 4 november 2004

Pres Kennedylaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur     temperatuur: 12 ºC

meer foto’s van deze straat

Echt feest zit er niet in

DRIEBERGEN  In “Het Nieuws” van vrijdag 8 november 1929 staat op de voorpagina van deze door Kraal uitgegeven krant, het bericht van de oprichtingsvergadering van  de Schaak- en Damclub onder leiding van de heer A. Paarlberg. Dat is op 5 november 75 jaar geleden in Lunchroom van Heelsum. Netty Krook heeft een interview met de secretaris van de vereniging Huib de Lang.
Nieuwsbode 4 november 2004

Vijftig jaar getrouwd

MAARN  Vijftig jaar geleden op 30 oktober 1954, trouwde Wim van Grondelle met Co van Baak. Waarnemend burgemeester Bloemen kwam hen feliciteren. Het was het eerste openbare optreden van Bloemen in Maarn.
Nieuwsbode 4 november 2004

‘De winkel moet tijdens herindeling open blijven’

DRIEBERGEN  Het herindelingsproces mag geen reden zijn voor de gemeente om de zaak in Driebergen op een laag pitje te zetten. Met name PDR en VVD wijzen hier op in hun algemene beschouwingen.
Stichtse Courant 4-11-2004

Galerie Valentijn gaat sluiten

Jos van Til Turing en Dick Schipper stoppen met de galerie Valentijn omdat de villa Valentijn te koop is gezet.
Stichtse Courant 4-11-2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 5 november 2004

Engweg Driebergen: richting Hoofdstraat vanaf nummer 24c
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.10 uur     temperatuur: 9 ºC

meer foto’s van deze straat

Triomf voor ouders na lange strijd

DOORN  Na jarenlang soebatten met de gemeente, hebben Doornse ouders toch hun zin gekregen. Er komt een speeltuin voor kinderen in Doorn-Noord. De gemeenteraad heeft dit deze week besloten. De speeltuin komt bij basisschool Hoog Moersbergen.
Utrechts Nieuwsblad 5-11-2004

D66 Driebergen betuigt steun aan actiecomité

DRIEBERGEN  In een e-mail aan het Comité Herindeling Nee betuigt fractievoorzitter Wielinga van D66-Driebergen steun aan het actiecomíté. Dat steun betuigen heeft niet zozeer betrekking op de doelstelling van het actiecomité, maar slaat meer op de actievorm.

Wielinga eindigt zijn e-mail echter met de opmerking dat hij in debat wil en dat hij de actie nuttig vindt. Blijkbaar is D66 toch niet voor 100% zeker van haar keus vóór herindeling.
Heuvelrug Nieuws 5 november 2004

E-mail: Steunbetuiging
Beste comitéleden,
Dit is goed werk, ook al was het effectiever geweest wanneer jullie dit vorig jaar gedaan hadden. Ik zeg dat, ook al heb ik met mijn Driebergse D66 fractie zelf vóór de herindeling gestemd en sta ik daar nog steeds achter.
We hebben er nogal wat aan gedaan om met de Driebergenaren in gesprek te komen, maar toch bleek het nog te mager te zijn. Er kwamen maar weinig mensen op af die hun mening gaven, maar die was wel duidelijk: men wilde een groen, kleinschalig dorp behouden met veel cultuurhistorie. Uiteindelijk hebben we daar -naar onze inschatting- de beste oplossing bij gezocht.
Je mag het volksvertegenwoordigers niet kwalijk nemen dat zij leren. Na intensieve discussie op bestuurlijk niveau kan het inzicht groeien dat herindeling uit twee kwaden de minst kwade is, ook al dacht men daar eerst anders over. Als dat kiezersbedrog is hoef je geen dialoog meer te voeren. Wel moet de politicus dan terug naar zijn kiezer om zich te verantwoorden.
Als we de ook dialoog met het publiek intensiever hadden kunnen voeren was hetzelfde gebeurd: het begrip bij de inwoners had kunnen groeien, of politici waren er van doordrongen geraakt dat ze er toch maar liever niet aan moesten beginnen. Ik heb die dialoog gemist. Dan moet je op grond van eigen inzicht een beslissing nemen die zo goed mogelijk aan de wensen van de kiezer tegemoet komt. Herindelen ja of nee is dan iets te simpel: de vraag is welke toekomst je wilt en met welke partners je daar het beste aan kunt werken, MALDD of BRU (de club van gemeenten die de grootstedelijke problemen van Utrecht op moet lossen en waar Driebergen totaan de herindeling lid van is).
Ook al is het laat, ik vind jullie actie wel nuttig. Ik kijk met belangstelling naar de argumenten die op de website naar voren komen, en wil daar graag over in debat. Hoe geven we dat vorm?

Eelke Wielinga
fractievoorzitter D66, gemeenteraad Driebergen-Rijsenburg

Heuvelrugnieuws van zaterdag 6 november 2004

Dr Schaepmanlaan Driebergen: richting Nijendal
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.40 uur     temperatuur: 11 ºC

meer foto’s van deze straat

Draagvlak gezocht

HEUVELRUG  Comité Herindeling Nee wil op valreep het tij keren op de Heuvelrug. Nu het bijna een voldongen feit is dat Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen samen doorgaan als één gemeente, steken tegenstanders van de herindeling de koppen bij elkaar. Beetje laat. ‘Maar nog niet te laat.’ Verslaggever Anthon Keuchenius praat met de hoofdrolspelers.
Volkskrant 6-11-2004

Koninklijke onderscheiding bij brandweer

DRIEBERGEN Tijdens de jaarlijkse feestavond van de Vrijwillige Brandweer Driebergen op landgoed De Horst ontvingen vanavond twee brandweermannen een Jaarteken Openbare Orde en Veiligheid en vier brandweermannen een Vrijwilligersmedaille.

De Jaartekens voor 30 jaar vrijwillige inzet gingen naar P.F.M. van Jaarsveld en C.A. Nap. De Medailles voor tien jaar inzet waren voor D. Jansen, M. van der Klift, H.J.R. Middag en H.A. Prak.
Chris Nap werd tevens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn afscheid als lid van de vrijwillige brandweer. De heer Nap heeft een langdurige bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid in Driebergen en de regio in de periode 1974 tot heden. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Bloemen.


Heuvelrugnieuws van zondag 7 november 2004

Rozenstraat Driebergen: richting Secretarislaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.50 uur     temperatuur: 10 ºC

meer foto’s van deze straat

Waar is het vaandel van de Christelijke Oranje Vereniging Driebergen-Rijsenburg?

DRIEBERGEN De Oranjevereniging Driebergen-Rijsenburg is op zoek naar het vaandel van de in 1948 opgeheven de Christelijke Oranje Vereniging Driebergen-Rijsenburg in het kader van het dertigjarig bestaan van de Oranjevereniging in 2005.
Ter gelegenheid wil de vereniging een jubileumboek maken over de geschiedenis van de oranjefeesten in Driebergen-Rijsenburg.
De Oranjevereniging heeft intussen onderstaande informatie boven water gehaald en is dus nu op zoek naar het vaandel (zie foto).

 

Gevonden informatie

Tijdens de Oranje-avond in Utile Dulci op donderdag 17 november 1938 deelde de waarnemend voorzitter de heer Kroon mede dat één van de aanwezige dames een vaandel ter beschikking van de vereniging stelde. De voorzitter, de heer Van Klaveren, was helaas ongesteld en de burgemeester (Jhr. P.P. de Beaufort) die de vaandel-aanbieding zou verrichten, was tot zijn leedwezen verhinderd tegenwoordig te zijn. De heer Kroon had dus de eer dit vaandel aan de vereniging te mogen aanbieden. Sinds die tijd prijkt het vaandel bij elke openbare bijeenkomst (vergadering) van de C.O.V. op het podium.
De verslaggever van het Stichts Nieuws- en Handelsblad vermeldde de naam van de bewuste dame niet. Misschien de echtgenote van de burgemeester? Wellicht biedt het bestuderen van Het Nieuws meer informatie, maar dit gedeelte van het Archief is door water- en schimmelschade op het ogenblik niet toegankelijk. We doen ons best.

Christelijke Oranje Vereniging opgeheven
Op 2 april 1948 houdt de C.O.V., die in 1946 uit haar as was herrezen, er mee op

(Uit: Stichtsche Courant, 2 april 1948)
Chr. Oranjevereniging Opgeheven
In de jongste ledenvergadering der Chr. Oranjevereniging alhier werd besloten tot opheffing der Vereniging. Zij heeft bijna 29 jaren lang haar werk mogen verrichten en veler onzer plaatsgenoten zullen aangename herinneringen bewaren aan de door haar uitgeschreven samenkomsten.
Edoch, de tijden veranderen. De liefde tot het Oranjehuis is niet verflauwd. De vele vlaggen op verjaardagen van leden van ons Vorstenhuis getuigen wel anders.
Maar pogingen van het bestuur om de leden tot meer actieve medewerking te brengen dan alleen het bijwonen der uitgeschreven samenkomsten faalden. En alzo bleef maar één conclusie te trekken: opheffing. Aldus is dan nu geschied. De Chr. Oranjevereniging bestaat niet meer.

Het vaandel in bezit van het Oranje-Garde vendel Driebergen-Rijsenburg
Op 20 augustus 1948 viert het vendel Driebergen-Rijsenburg van de Oranje-Garde haar eenjarig bestaan in gebouw Salem. De heer G. van Klaveren draagt in zijn hoedanigheid van ex-voorzitter na de opening het vaandel (de banier dus) van de inmiddels opgeheven Chr. Oranje Vereniging over aan hopman Stroomenbergh als geschenk aan de Oranje-Garde.


Heuvelrugnieuws van maandag 8 november 2004

Sportlaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.10 uur     temperatuur: 9 ºC

meer foto’s van deze straat

Intocht Sinterklaas

Sinterklaas zal op 13 november om 12.45 uur een bezoek brengen aan de kinderboerderij en daarna via de Damhertlaan, Rijsenburgselaan, Drieklinken en Buzziburglaan per koets naar Sparrendaal gaan, waar hij en zijn gevolg om 13.30 uur officieel door B&W worden ontvangen.

De daarop volgende rondrit gaat via Hoofdstraat naar het Kerkplein (14.10 uur) en daarna via Rijsenburgselaan, Damhertlaan naar winkelcentrum De Sluis (14.30 uur). Vanaf het winkelcentrum gaat de Sint via de Damhertlaan, De Wissel, Korte Dreef naar de Traaij (Binnenplaats 15.00uur). De rondrit eindigt om 16.00 uur met een aantal tussenstops op de Traaij bij Slagerij Marlet aan de Verlengde Traaij.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 9 november 2004

Sterrenboslaan Driebergen: richting Weth Teselinglaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur     temperatuur: 4 ºC

meer foto’s van deze straat

Driebergen pakt kloof arm/rijk aan

DRIEBERGEN  Een voorstel van Progressief Driebergen de kloof te dichten tussen arm en rijk in Driebergen krijgt de steun van zowel gemeenteraad als b&w. Raadslid Wim Zoet van de progressieven pleit voor financiële steun aan projecten voor bepaalde groepen inwoners.
Utrechts Nieuwsblad 9-11-2004

Ook kans voor extreme visie bij aanpassen centrum Driebergen

DRIEBERGEN  Een stuurgroep binnen de Driebergse gemeenteraad roept Driebergenaren op, mee te denken over een herinrichting van het centrum. De stuurgroep heeft het groene licht gekregen van het college van b&w. “We gaan niet uit van plannen, maar van behoeften,” aldus lid van de stuurgroep Broekgaarden.
Utrechts Nieuwsblad 9-11-2004

Geld voor ideeën uit burgerij

DRIEBERGEN  De gemeente wil geld apart leggen voor de uitvoering van initiatieven van burgers om de sociale samenhang en veiligheid in het dorp te bevorderen. Dat besloot de gemeenteraad op initiatief van PDR. Onder de naam Locale Sociale Impuls 2005 werd een potje gemaakt met 350.000 euro.
Nieuwsbode 9 november 2004

Vluchtelingenhulp gaat scholen langs

DRIEBERGEN  Basisscholen in het dorp besteden deze week aandacht aan de problematiek van vluchtelingen. Daartoe gaan medewerkers van het inmiddels 25-jarige Vluchtelingenwerk in Driebergen naar de groepen 8 om een lesuur met hen te praten en een spel te spelen. Netty Krook doet verslag.
Nieuwsbode 9 november 2004

Beroep op Rijk voor subsidie Kasteel Amerongen

AMERONGEN  De statenleden van de provincie Utrecht doen een dringend beroep op het Rijk om de kanjersubsidie voor Kasteel Amerongen niet stop te zetten.

De kanjersubsidie betreft 9 kastelen en kerken in Nederland die dringend aan onderhoud toe zijn. Den Haag had 25 miljoen euro toegezegd voor Kasteel Amerongen. Dat is nu toch ingetrokken met als gevolg dat, volgens de statenleden, de staat van het kasteel achteruit gaat.
De provincie zegde eerder zelf 3 miljoen toe als bijdrage voor de restauratie, die totaal 30 miljoen kost.
RTV Utrecht 9-11-2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 10 november 2004

Aalscholver Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.25 uur     temperatuur: 7 ºC

meer foto’s van deze straat

Wonen, werken, Groen, Hoe gaan we dat in Driebergen doen?

DRIEBERGEN  Ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van de Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering organiseert de Stichting Publiek Debat op 22 november in Champ’ Aubert een openbaar debat over wonen, werken en groen in Driebergen. Aanvang 20.00 uur.

De initiatiefnemers vinden dat de discussie over de Dorpsvisie door standpunten van verschillende belangengroeperingen in een impasse is geraakt. In de aanloop naar de herindeling wordt het tijd die impasse te 
doorbreken.
Drie inleiders geven hun standpunten weer: Gerrit Heil, de nieuwe voorzitter van het Platform Groene Ruimte, Leen Doeve van de plaatselijke woningcorporatie Heuvelrug Wonen en Dick Schakel van de Ondernemers Kring Driebergen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de inleiders plannen ontvouwen die rekening houden met de belangen van hun “tegenstanders” en er worden oplossingen verwacht.

Nadat de inleiders aan het woord zijn geweest kunnen deelnemers mee discussiëren over praktische oplossingen. Die dialoog staat onder leiding van Frans Copini en Tineke Booi, twee mensen die houden van Driebergen als bloeiend dorp in het groen, er ook wonen, werken en recreëren. De resultaten van dit debat worden vastgelegd door Anthon Keuchenius. Het verslag wordt het gemeentebestuur aangeboden als ondersteuning voor besluitvorming

De dorpsvisie voor Driebergen is al bijna vier jaar richtsnoer voor de ontwikkeling van ons dorp in het groen. Hoe is het mogelijk dat in vier jaar zo weinig van die dorpsvisie is gerealiseerd? Waarom loopt de besluitvorming zo stroef in ons dorp en hoe komen we uit de verstikking van een vastgelopen krachtenveld.

Er zijn inwoners die Driebergen graag op slot zouden doen en het zo houden als het is. Er zijn er die het behoud van alle groen absolute voorrang geven. Anderen opteren voor uitbreiding van het woningbestand. 
Sommigen willen dat weer alleen doen binnen de bestaande contouren (rood voor rood) maar er zijn ook voorstanders van een grootschalige ontwikkeling van de stationslocatie.

Door de verschillende belangengroeperingen zijn de stellingen de afgelopen jaren vast betrokken en het lijkt er, ten onrechte, op dat ingenomen standpunten niet flexibel zijn of geen synthese toelaten. 
Het debat op 22 november zal een aanzet zijn tot een nieuwe visie op de toekomst voor Driebergen. Hoe zal het dorp er over tien jaar uitzien? Deze avond belooft een mooie en kwalitatieve impuls te geven aan het voortbestaan van een levendig Driebergen in het prachtig Heuvelruggebied, het eerste bos achter de duinen en achtertuin van de Randstad!

Levensbedreigende bezuiniging voor Maarn Wijzer van de baan

MAARN  Bestuur en cursisten van Maarn Wijzer kunnen opgelucht ademhalen. De voor de vereniging levensbedreigende bezuiniging op de huisvestingssubsidie is van de baan. Op de valreep vond het college van b&w een pot met geld door inzetting van GZO-gelden.
Utrechts Nieuwsblad 10-11-2004

Chinees Lai Sin Driebergen ‘beste restaurant’ van Utrecht

DRIEBERGEN  Het beste restaurant van de provincie Utrecht en ’t Gooi is de fameuze Chinees Lai Sin in Driebergen. Tenminste voor de consument. Want die heeft het voor het zeggen in de enige democratisch samengestelde restaurantgids van ons land: Iens
Utrechts Nieuwsblad10-11-2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 11 november 2004

Beeklaan Driebergen: richting Buntlaan vanaf Welgelegenlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur     temperatuur: 7 ºC

meer foto’s van deze straat

Hans Ouwerkerk voorzitter Stuurgroep Heuvelrug

HEUVELRUG De Stuurgroep Heuvelrug die vanuit de vijf gemeenten het herindelingproject op de Heuvelrug aanstuurt, heeft een onafhankelijk voorzitter.

Na een gesprek met de leden van de stuurgroep bleek de heer Hans Ouwerkerk bereid om tijdens het herindelingsproces als technisch voorzitter van de Stuurgroep Heuvelrug te fungeren. De commissie herindeling, waarin alle raadsfracties uit de vijf gemeenten vertegenwoordigd zijn, is hierover op woensdag 10 november geïnformeerd tijdens haar vergadering.
Hans Ouwerkerk heeft zeer veel ervaring in het openbaar bestuur. Zo was hij onder meer burgemeester van Zaanstad, Groningen en Almere. De heer Ouwerkerk is momenteel onder meer onder meer voorzitter van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en lid van de Sociaal Economische Raad.

Centrale huisvesting gemeente Heuvelrug mogelijk in Doorn

HEUVELRUG Woensdag 10 november is in de commissie herindeling van de Heuvelruggemeenten bekend gemaakt dat de nieuwe gemeente mogelijk gehuisvest zal worden in de gemeente Doorn.

De Stuurgroep Heuvelrug gaat namelijk samen met de gemeente Doorn onderzoeken of op de locatie van het huidige gemeentehuis van Doorn een gebouw kan worden neergezet dat ruimte biedt aan alle ambtenaren van de toekomstige gemeente.

e gemeente Doorn werkt momenteel aan een Cultuurhuis in het centrum. Het was de bedoeling dat dit Cultuurhuis tijdelijk onderdak zou bieden aan de ambtenaren van de gemeente Doorn en daarnaast ook aan het VVV, de openbare bibliotheek, een ontmoetingsruimte en de Doornse Welzijnsstichting. Op de locatie van het huidige gemeentehuis waren in de oorspronkelijke plannen appartementen gepland.

Als de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Heuvelrug centraal gehuisvest wordt op de plek van het huidige gemeentehuis van Doorn, zullen er geen ambtenaren meer in het Cultuurhuis een werkplek krijgen. Mogelijk worden wel enkele gemeentelijke faciliteiten ondergebracht in het Cultuurhuis, zoals bijvoorbeeld de trouw- en vergaderlocatie.

De definitieve centrale huisvesting zal niet gereed zijn als de nieuwe gemeente start op 1 januari 2006. Daarom wordt ook bekeken of alle ambtenaren enkele jaren op een tijdelijke locatie centraal gehuisvest kunnen worden. De locatie van Hogeschool De Horst in Driebergen wordt in dit verband onderzocht.
De gemeente Doorn heeft afgelopen week de betrokken projectontwikkelaar en alle andere betrokken partijen geïnformeerd over het onderzoek. Medewerkers en raadsleden van de Heuvelruggemeenten zijn inmiddels geïnformeerd.

Jubileumconcert Scherzando

DRIEBERGEN  Verslaggever Netty Krook heeft naar aanleiding van het tweede lustrum van het Driebergse gemengde koor Scherzando een interview met de voorzitter Jaap Schravesande. Het jubileumconcert is op 13 november in Daidalos, Kloosterlaantje 1 in Driebergen.
Nieuwsbode 11 november 2004

Revius Lyceum organiseert actie rondom afval

DOORN  Het Revius Lyceum in Doorn hield van 8 tot 10 november een grootscheepse afvalactie. Doel van de actie was leerlingen bewust te maken van de hoeveelheid afval die op school geproduceerd wordt, de rol van de leerlingen hierin en de manier waarop leerlingen hiermee kunnen omgaan. De actie was in handen van de werkgroep De Veilige School.
Nieuwsbode 11 november 2004

Aantal inbraken neemt nog steeds toe

Ondanks ‘gerichte actie’ van de politie neemt het aantal woninginbraken in Driebergen nog steeds toe. Dat blijkt uit cijfers die de Politie Binnensticht aan deze krant verstrekt heeft.
Stichtse Courant 11-11-2004

‘Driebergen is te afwachtend als het om het station gaat’

De gemeente Driebergen moet een veel actievere rol gaan spelen bij de ontwikkeling van het stationsgebied; de huidige aanpak is te afwachtend. Die boodschap werd vorige week tijdens de algemene beschouwingen met name door PDR en VVD aan burgemeester Bloemen meegegeven. Jan de Beer doet verslag van de begrotingsraad.
Stichtse Courant 11-11-2004

In Memoriam Wim Wijnen

Afgelopen vrijdag is Wim Wijnen, de secretaris van de Stichting Jeugdrecreatie Driebergen overleden. Vooral voor de Speelweek is hij van grote betekenis geweest.
Stichtse Courant 11-11-2004

Dominee Willem Timmerman viert 25-jarig ambtsjubileum

Komende zondag wordt het 25-jarig ambtsjubileum van dominee Timmerman gevierd in de Maranathakerk. Ad Bom heeft een interview met hem.
Stichtse Courant 11-11-2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 12 november 2004

Acacialaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur     temperatuur: 5 ºC

meer foto’s van deze straat

Onvrede over grote bouwprojecten

DOORN  Verslaggever Gizella Komondy doet verslag van een discussieavond die was georganiseerd door Vereniging Leefbaar Doorn (VLD). Er is met name veel onvrede over de vele vrijstellingen die projectontwikkelaars krijgen om van de bestemmingsplannen af te wijken.
Utrechts Nieuwsblad 12-11-2004

Commentaar: Het nieuwe gemeentehuis

Het ziet ernaar uit dat het nieuwe gemeentehuis voor de beoogde gemeente Heuvelrug gebouwd zal worden in Doorn. Omdat dat gemeentehuis niet voor 1 januari 2006 gereed kan zijn denken de bestuurders aan een tijdelijke oplossing in de binnenkort leegstaande panden van Hogeschool De Horst.

Dat zou betekenen dat er tweemaal verhuisd moet worden. Namelijk eerst van de oude gemeentehuizen naar De Horst en dan een paar jaar later naar Doorn.

Er zal ook tweemaal geïnvesteerd moeten worden. Eerst een investering in de aanpassing/verbouwing van De Horst en daarna de investering in het nieuwe gemeentehuis in Doorn. Die eerste investering is eigenlijk een beetje weggegooid geld omdat er maar gedurende een korte periode gebruik van zal worden gemaakt.

Het kan natuurlijk ook anders. Als de bestuurders afzien van een snelle concentratie van ambtenaren, anders gezegd: Na de fusie blijven de vijf gemeentehuizen gewoon bestaan; er wordt pas verhuisd als het nieuwe gemeentehuis in Doorn gereed is. Dat bespaart een verhuisbeweging en er hoeft maar eenmaal geïnvesteerd te worden.

Maar het kan nog anders. Het nieuwe gemeentehuis wordt gewoon gevestigd in De Horst. Dit heeft als voordeel dat er maar een keer geïnvesteerd moet worden en dat er ook maar een keer verhuisd moet worden. Het grote voordeel van deze laatste optie is echter dat erbij de Horst voldoende parkeerruimte beschikbaar is (voor zowel ambtenaren, bestuurders als bezoekers) en dat deze parkeerruimte in het centrum van Doorn nauwelijks voorhanden is. Door de busroute over het terrein van Landgoed De Horst te leiden, is de locatie ook uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar.

Asielzoekerscentrum Doorn sluit

DOORN  Het asielzoekerscentrum in Doorn gaat dicht. De bewoners zijn donderdag al op de hoogte gebracht. Volgens het landelijk orgaan COA zullen zij in december en januari verhuizen naar andere de centra in het land. De sluiting komt niet als een verrassing; de gemeente en het COA besloten in 2000 om het centrum 5 jaar open te houden. Op 28 januari sluiten de deuren.
RTV Utrecht 12-11-2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 13 november 2004

Middellaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 12.15 uur     temperatuur: 9 ºC

meer foto’s van deze straat

Schilderscollectief Contrast exposeert

DRIEBERGEN  Wethouder Schravesande opende deze week in het gemeentekantoor een expositie van het schilderscollectief Contrast, een vereniging van beoefenaars van alle mogelijke vormen van beeldende kunst.

Meewerkende kunstenaars zijn Antoinette Bakker, Mary Brussé, Rina van Capelle, Joukje van Halteren, Leo Dekker, Jaap van Dort, Hans Jongmans, Jenneke Kloosterziel, Richa Kromhout- Versteeg, Yvonne van Lokhorst, Dicky Pater Drenthe, Carla van Soest-’t Hooft, Marja Potters, Fiete van Romburgh, Kitty van Treuren, Jan van Treuren, Marja Westerhoff, Maria Wewer-de Waard, Plonie Wiekmeijer en Maya Wuhrmann.
De expositie is te zien van 8 november tot en met 31 december. Omdat het gemeentekantoor slechts gedeeltelijk voor het publiek toegankelijk is zal er elke woensdagmiddag een rondleiding zijn om 13.30 uur. Alle doeken kunnen dan bewonderd worden. U moet zich daarvoor van te voren opgeven bij de receptie van het gemeentekantoor.


In gespannen verwachting

DRIEBERGEN  Vanmiddag kwam Sinterklaas weer aan in Driebergen. Na ontvangst op Sparrendaal en een bezoek aan de winkelcentra Kerkplein en De Sluis kwam hij rond drie uur aan op de Traaij. Hier deelde Slagerij van Dorp gratis erwtensoep uit en was menig kind in gespannen verwachting van de komst van de Sint.

Heuvelrugnieuws van zondag 14 november 2004

Kard Alfrinklaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.45 uur     temperatuur: 8 ºC

meer foto’s van deze straat

Hetty Wouda exposeert in Openbare Bibliotheek Driebergen

DRIEBERGEN  Gistermiddag opende wethouder Schravesande de tentoonstelling met acrylschilderijen van Hetty Wouda in de bibliotheek van Driebergen. De expositie toont recente schilderijen, met titels als ‘De uitnodiging’, ‘In gedachten’, ‘De rode schoentjes’ en ‘De oergolf’ nodigen uit tot de verbeelding.

“Het creatieve vermogen is ons meest waardevolle bezit. Het geeft ons verhalen en ideeën. Niets mooier dan een wit doek”, zegt Hetty, “de fantasie is grenzeloos.”
Hetty Wouda is oorspronkelijk opgeleid tot lerares handvaardigheid in het voortgezet onderwijs. Door diverse bijscholingen op kunst academies is haar enthousiasme voor tekenen en schilderen ontstaan. Zij werkt sinds 1991 in eigen atelier. Ze gebruikt acrylverf op doek of duplex.
“‘Het exposeren in eigen omgeving is plezierig”, vindt Hetty. “veel mensen in Driebergen hebben hart voor de kunst.” Als lid van de tentoonstellingscommissie van de bibliotheek hoopt Hetty dat ook andere kunstenaars hun werk blijven aanbieden voor een expositie in de bibliotheek. Ook starters zijn van harte welkom.
De expositie is tijdens openingsuren in de bibliotheek te zien tot 12 januari 2005.


Heuvelrugnieuws van maandag 15 november 2004

Zonstraat Driebergen: vanaf Brinkseweg
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur     temperatuur: 8 ºC

meer foto’s van deze straat

Carnaval is begonnen

DRIEBERGEN  Carnavalsstichting De Sparrenarren is afgelopen zaterdag het nieuwe seizoen begonnen met de Prinsverkiezing in Hogeschool De Horst. Burgemeester Bloemen maakte de uitslag bekend. De prins voor dit seizoen is Paul Oortwijn en hij wordt bijgestaan door zijn adjudant Mark Servaas en prinses Bea Terlingen.

RTL4, SBS6 en Yorin uit basispakket

LEERSUM  De Programmaraad Nedersticht zal in de eerstvolgende vergadering een besluit nemen over de invulling van het basispakket voor televisie in 2005. Die vergadering wordt gehouden op donderdag 25 november a.s. in het gemeentehuis van Leersum (aanvang 19.30 uur). De vergadering is openbaar.
De programmaraad stelt het basispakket voor Zeist, Bunnik, Driebergen en Leersum samen. De keuze van de raad dient door kabelmaatschappij Casema te worden gevolgd. Dat is in de mediawet bepaald. Probleem is echter dat een aantal televisiezenders heeft aangegeven alleen nog maar in het uitgebreide programmapakket te willen worden opgenomen. Dat betekent dat abonnees op het basispakket vanaf woensdag 24 november a.s. niet meer RTL4, SBS6 en Yorin kunnen ontvangen. De Programmaraad heeft daartegen protest aangetekend, maar de Raad van State heeft Casema in het gelijk gesteld.
De Programmaraad moet nu op zoek naar vervangende zenders voor het basispakket. Het voorstel om Nickelodeon er in op te nemen (onder meer omdat daarop de uitwedstrijden van het Nederlands elftal worden uitgezonden) stuit op bezwaren van die zender. Dat levert als probleem op dat abonnees op het basispakket die wedstrijden van het Nederlands elftal niet meer kunnen bekijken.
De Programmaraad heeft ook daartegen al geprotesteerd. Niettemin is te verwachten dat Casema ook in die kwestie aan het langste eind zal trekken.
De raad zal in zijn vergadering zich ook bezinnen op de vraag of voortzetting van de werkzaamheden op deze wijze nog wel zin heeft, nu door de beperkte keuze in zenders de abonnees op het basispakket min of meer gedwongen worden zich op het duurdere standaard(=uitgebreide)pakket te abonneren.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 16 november 2004

De Grutto Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.35 uur     temperatuur: 11 ºC

meer foto’s van deze straat

Tien scholen werken samen in De Oorsprong

DRIEBERGEN  De protestants-christelijke basisscholen in Wijk bij Duurstede, Doorn en Driebergen fuseren per 1 januari 2005. Dan dragen de besturen van deze scholen hun bevoegdheden over aan de op 3 november opgerichte Vereniging ‘De Oorsprong’.
Nieuwsbode 16 november 2004

Ondernemer moedeloos na elfde inbraak op rij

DRIEBERGEN  Hij wordt er zo langzamerhand moedeloos van. Na de elfde inbraak in zijn zaak denkt de ondernemer Edgar Nijdam in Driebergen aan verhuizing van zijn winkel Edgar N.
Utrechts Nieuwsblad 16-11-2004

Met wie leef jij samen?

Juul Mostert vindt dat het in Driebergen mogelijk moet zijn een goed inititatief met een snelle actie te ondersteunen, zie: www.metwieleefjijsamen.nl . Zij roept Driebergers op om op zaterdagmiddag 20 november om 15.00 uur bij elkaar te komen op bijvoorbeeld de Binnenplaats vooraan de Traay en te kijken met wie wij hier samenleven?

Heuvelrugnieuws van woensdag 17 november 2004

Mevr Leinweberlaan Driebergen: richting Horstlaan vanaf Coolsmalaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur     temperatuur: 12 ºC

meer foto’s van deze straat

Gratis museumweekend provincie Utrecht succesvol verlopen

UTRECHT  Het gratis museumweekend, dat op kosten van de provincie Utrecht op 30-31 oktober jl. is georganiseerd, heeft een opmerkelijk aantal extra bezoekers opgeleverd.

De eerste berichten wijzen op minimaal een verdubbeling van het publiek. Vooral de publiciteit van de provincie Utrecht rondom deze actie trok veel mensen naar de musea toe, zo blijkt uit een voorlopige evaluatie.

Het Centraal Museum in Utrecht sprak naar aanleiding van het gratis rondje musea van een “erg goed provincieweekend”. Meer dan 2200 bezoekers kwamen langs. Museum Flehite meldde meer dan vier keer zoveel bezoekers, namelijk 1085. Het Armando Museum in Amersfoort trok 480 bezoekers. Dit waren er zoveel dat een extra vrijwilliger moest worden ingezet. Ook in Huis Doorn, waar Keizer Wilhelm II van Duitsland in ballingschap leefde, had men over belangstelling niet te klagen. Bij het sluiten van de kassa op zondag 31 oktober stonden de bezoekers nog in rijen buiten te wachten. Boven het normale gemiddelde scoorde eveneens het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg, dat 936 bezoekers verwelkomde op de gratis zondag. De kleinere musea in de provincie bevestigen dat ook zij geprofiteerd hebben van het gratis museumweekend. Zo sprak het Stedelijk Museum Vianen over een succesvol verloop. Dit museum werd bezocht door 116 bezoekers. Tijdens een normaal, luw weekend komen meestal niet meer dan 10 bezoekers langs. Een vergelijkbare score meldde het locale museum in Maarssen: 122 bezoekers, ongeveer tien keer zoveel als normaal het geval is.

De provincie Utrecht gebruikt deze bezoekerscijfers, samen met een evaluatie door het Erfgoedhuis Utrecht, om de eerstvolgende campagne voor het gratis museumweekend in 2005 te verbeteren. De provincie organiseert twee keer per jaar een gratis weekend, met de bedoeling om meer inwoners te interesseren voor het cultuurhistorisch aanbod in deze omgeving.

Geurtuin op de Heuvelrug

AMERONGEN  Landgoed Zuylenstein in Leersum en Amerongen krijgt er een nieuwe toeristische attractie bij. Voor het brede publiek, maar ook speciaal voor visueel gehandicapten, komt hier in een geurtuin.
Dwalend door deze nieuwe tuin ontdekken de bezoekers op een nieuwe manier de bloemen- en plantenwereld. De stichting die de ontwikkeling van dit landgoed begeleidt, is van plan om in een latere fase voorzieningen te treffen voor overnachtingen, vergaderingen en een theeschenkerij. De provinciale bijdrage aan dit toeristische project is bijna 34.0000 euro.

Driebergen maakt tijd vrij voor herindeling

DRIEBERGEN Het college van de gemeente Driebergen stelt de gemeenteraad voor om een aantal projecten en activiteiten stop te zetten of door te schuiven naar de nieuwe gemeente Heuvelrug, om zo tijd vrij te maken voor de herindeling.
In een informele bijeenkomst met de raad is hierover eind oktober al een keer gesproken. Ter beoordeling van de projecten heeft het college in het voorstel een aantal uitgangspunten gehanteerd:

 • ‘gedurende de verbouwing blijft de winkel open’; dit wil zeggen dat reguliere activiteiten van de gemeente gewaarborgd blijven.
 • het financieel toetsingskader van de provincie; dwz dat alle projecten die onder het bijzonder financieel toezicht van de provincie vallen stop worden gezet.
 • het project wordt de komende periode in Heuvelrugverband opgepakt.
 • Onder meer de volgende plannen/activiteiten zullen worden stop gezet of naar doorgeschoven naar de nieuwe gemeente:

 • BRU: er wordt een voorstel voor uittreding uit het Bestuur Regio Utrecht voorbereid. Voor komend jaar wordt ervan uit gegaan dat er geen ambtelijke inzet meer nodig is in de diverse werkgroepen (o.a. Regionaal Structuurplan, Volkshuisvesting);
 • Vastgoedbeleidsplan: investeringen in vastgoedontwikkeling worden doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Digitalisering bouwzaken: de uitgaven worden bekeken in relatie tot de herindeling; het budget wordt doorgeschoven naar 2006
 • Ontwikkeling Sportvelden ‘De Woerd’: de aanpak hiervan wordt integraal opgepakt in de nieuwe gemeente (in een bestuurlijk overleg zijn de sportverenigingen hierover geinformeerd)
 • Visie wijkbeheer: het opstellen van beleid omtrent wijkbeheer stond gepland voor volgend jaar, maar wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Bomenbeleid: er wordt een korte notitie opgesteld, de rest wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Afstoten Bossen: hiervoor wordt eerst een strategische visie op het groen opgesteld in de nieuwe gemeente;
 • Niet–chemische onkruidbestrijding; het ontwikkelen van beleid hiervoor wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Nota reclame-uitingen: het opstellen van beleid over reclame-uitingen langs de openbare weg wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Horecanota: wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Milieubeleid: het opstellen van een beleidsplan wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Woonruimteverdeling (BRU): wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Verkoop gemeentelijke gebouwen: dit wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Monumentenbeleid wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente , waarbij het geld voor het opstellen van het monumentenbeleid zoals dat in het collegeprogramma is opgenomen ad € 30.000 wordt ingezet om de plaatsingsprocedure gemeentelijke monumenten af te ronden;
 • Kunst en cultuur: wordt doorgeschoven naar nieuw gemeente;
 • Onderwijskundige vernieuwingen: het integraal huisvestingsplan wordt opgepakt in de nieuwe gemeenten;
 • Wijksteunpunten: realisatie van deze steunpunten wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Bedrijfsplan begraafplaatsen: er wordt een kleine uitbreiding voorzien van de begraafplaats, het opstellen van een beleidsplan wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeente;
 • Werkzaamheden voortvloeiend uit de verordening ex art. 212 en art. 213a van de Gemeentewet (financieel beheer en control): deze onderwerpen komen aan de orde bij de uitwerking van de nieuwe organisatie;
 • De uren die hierdoor vrijkomen zullen worden gebruikt om het fusieproces van de vijf gemeenten vanuit Driebergen te faciliteren en de werkprocessen van de Heuvelruggemeenten op elkaar af te stemmen . In een reeds eerder door de raad vastgesteld plan van aanpak voor de fusie zijn deze werkzaamheden in grote lijnen benoemd.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 18 november 2004

  Kerkstraat Driebergen: vanaf Kerkplein
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur     temperatuur: 9 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Meezingen Met het Magistrale Meesterwerk: The Messiah

  DRIEBERGEN ZEIST Collegium Vocale Zeist -een koor van 110 gevorderde zangers uit Driebergen-Zeist en wijde omgeving- zal de komende maand veel van zich laten horen.

  MeezingMessiah
  Op 11 december a.s. organiseert dit koor dat onder leiding van initiator en dirigente Laetitia Schouten staat een MeezingMessiah. Zo’n 500 zangers uit het hele land repeteren die dag in de Utrechtse Janskerk en voeren hier ‘s avonds met een professioneel barokorkest en 4 goede solisten dit meest gezongen oratorium ter wereld uit. Een hogedrukpan formule die zowel niet-gelovigen alswel religieus geïnspireerde deelnemers een verrijkende beleving biedt, zeker in de aanloop naar kerst. Dat blijkt uit eerdere ervaringen met dit fenomeen, dat in Engeland al jaren een traditie is: daar zingen in die periode maar liefst 3000 mensen the Messiah mee in de Royal Albert Hall in Londen.

  Een jaarlijkse traditie
  Ook in Utrecht trokken eerdere MeezingMessiah’s ongekend veel deelnemers. Organisator Netwerk Meezingconcerten adviseert CVZ nu bij de aanpak van deze enige Nederlandse MeezingMessiah in kersttijd. Er hebben zich inmiddels al een paar honderd zangers aangemeld en er komen er dagelijks nog bij. Vanuit diverse radio- en tv-programma’s is interesse getoond voor dit bijzondere concert. Zeker gezien het enthousiaste onthaal is Collegium Vocale Zeist nu al van plan om van de MeezingMessiah in Utrecht een jaarlijkse traditie te maken!

  Noten kraken
  Deelnemers kunnen ter voorbereiding op dit muzikale avontuur op zondagmiddag 28 november meedoen aan een ‘Notenkraakdag’ in Parnassos in Utrecht. Onder leiding van Laetitia Schouten en 2 zangpedagogen wordt aandacht besteed aan ‘lastige nootjes’. Dit zal meezingers helpen om op 11 december vocaal sterker in hun schoenen te staan. Op de Meezingdag zelf zal Collegium Vocale Zeist -dat het stuk tot en met beheerst- met de juiste noten en de goede inzetten de meezingers ondersteunen. Bijzonder is dat alle deelnemers ook de aria’s met de solisten mee mogen zingen tijdens de Meezing Messiah op 11 december.

  Kerstconcert
  Op zondagmiddag, 19 december voert Collegium Vocale Zeist the Messiah uit in een regulier (luister)concert in de Barbarakerk te Bunnik. De 800 beschikbare kaarten hiervoor zijn al bijna uitverkocht. Maar u kunt à 16 euro nog kaarten bestellen bij de boekhandel J. Baas in Driebergen en bij Logo in Zeist en via de website: www.collegiumvocalezeist.nl 

  Toch nog een gesplitste aansluiting?

  In het verslag van het presidium van de Driebergse raad van 15 november wordt vermeld dat in de Tweede kamer een motie zal worden behandeld over het realiseren van een gesplitste aansluiting die kan rekenen op steun van de meerderheid. Of dit werkelijk zo is moet nog blijken. Een zoekactie via internet (parlando) in de stukken van de Tweede Kamer met betrekking tot dit onderwerp geeft geen enkel resultaat.

  Voorzitter intergemeentelijke commissie

  In de vergadering op 22 november van de Intergemeentelijke Commissie Herindeling Heuvelrug zal Peter Rombouts worden voorgedragen als onafhankelijk voorzitter van deze commissie. De heer Rombouts is thans waarnemend burgemeester van de gemeente Loenen en was hiervoor onder meer waarnemend burgemeester van Veenendaal en Gedeputeerde van de provincie Utrecht.

  De Nix gaat per 1 januari 2005 dicht

  In een gezamenlijk persbericht maken de gemeente Driebergen en de Stichting Welzijn Driebergen bekend dat de Nix per 1 januari 2005 wordt gesloten, maar dat dat niet betekent dat het jeugd- en jongerenwerk stopt.

  Controle op gedrag van mountainbiker

  LEERSUM  Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug moeten zondag op hun tellen passen. Politie, boswachters, natuurwachters, jachtopzieners en andere toezichthouders controleren terreinfietsers op hun gedrag.
  Utrechts Nieuwsblad 18-11-2004

  ‘Ze stonden in de rij om hun handtekening te zetten’

  DRIEBERGEN “Het is jammer dat raadsleden hier niet hebben gestaan, dan hadden ze kunnen horen hoe de bevolking er echt over denkt”. Dat is de mening van twee Driebergenaren, Nico Verbeek en Hans Nouwens, die de afgelopen week bij bezoekers van supermarkten handtekeningen verzamelden voor het burgerinitiatief van het ‘Comité Herindeling Nee!’.
  Stichtse Courant 18-11-2004

  Leny Engberts start actie voor Roemeense vrouw

  DRIEBERGEN In de nieuwsbrief van de Driebergse Stichting Veri-Olanda, die zich bezighoudt met hulp aan kansloze armen in Roemenië, trof Leny Engberts onlangs het relaas aan van de 28-jarige Lucretia Anghel uit Arad. Zij is daarom een geldinzamelingsactie begonnen.
  Stichtse Courant 18-11-2004

  Nieuwe leden moeten impuls aan Zonnebloemweek geven

  DRIEBERGEN De plaatselijke afdeling van de Zonnebloem is op zoek naar nieuwe leden. Daarom benaderen zij alle inwoners van Driebergen per telefoon lid te worden.
  Stichtse Courant 18-11-2004

  Oprichting Stichting Marinus van Zon

  DRIEBERGEN De werkgroep die al twaalf keer de Marinus van Zononderscheiding verleende is overgaan in een officiële stichting.
  Stichtse Courant 18-11-2004

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 19 november 2004

  Laantje van Boer Bos Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 11.00 uur     temperatuur: 4 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Heuvelrug Wonen zet zich in voor Bartimeus

  DRIEBERGEN DOORN  Op 25 november gaan de medewerkers van Heuvelrug Wonen niet achter hun eigen bureau zitten, maar krijgen ze voor één dag een andere werkplek. Die dag namelijk werkt het hele team van de woningcorporatie voor Bartimeus.
  Ze gaan mee als begeleider op een trip naar Utrecht, werken in de tuin of steken op een andere manier de handen uit de mouwen.

  Maatschappelijk betrokkenheid in de praktijk kunnen brengen. Dat was de inzet van de Ondernemingsraad bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Medewerkers van Heuvelrug Wonen zetten een verlofdag in voor een ideëel doel. Al deze verlofdagen bij elkaar is meer dan een maand werk van een fulltime-medewerker. Bij de directie vond dit idee weerklank en er werd besloten het idee te ondersteunen.
  Iedere medewerker kan een doel aanwijzen om zijn of haar dag aan te besteden: individueel of met een paar collega’s wordt aan een project gewerkt.
  Dit is het eerste jaar dat deze dag kan worden ingezet. De medewerkers hebben daarom afgesproken om dit collectief te doen: op één dag wordt een prestatie van een maand werken geleverd.

  Bartimeus bleek graag bereid om de extra inzet te ontvangen. Net als bij elke instelling in de zorg blijven er altijd wensen onvervuld omdat de mensen en middelen ontbreken. Door de inzet van de vrijwilligers van Heuvelrug Wonen kan een groep uit Doorn naar een museum. Op de boerderij van Bartimeus in Langbroek wordt de tuin winterklaar gemaakt en worden noodzakelijke technische klussen uitgevoerd.

  En in Driebergen wordt gewerkt aan het maken van trainingsmappen die cliënten gebruiken om vaardigheden onder de knie te krijgen.

  Waarom Juul vond dat ze wat moest doen

  “Hallo Hetty. Ik ben Juul Mostert en heb met jou op yoga gezeten. Ik ben ook een keer bij je thuis geweest om naar je prachtige schilderijen te kijken. Ik wil wel vertellen wie ik ben, maar dat is een heel verhaal. Wat wil je graag weten van mij? Misschien waarom ik deze ‘ontmoeting’ in Driebergen probeer te organiseren? Ik heb net het boek In Europa gelezen van Geert Mak en raakte bijzonder onder de indruk over afschuwelijke dingen die in de afgelopen eeuw gebeurd zijn. Hoe mensen zich voortdurend hebben laten opzwepen om met elkaar te gaan vechten. Bij het lezen over het ontstaan van de tweede wereldoorlog en andere oorlogen zoals die in het voormalige Joegoslavië dacht ik steeds: hoe stoppen we zo’n neergaande spiraal van ‘wij’ tegen ” zij’ als het weer gebeurd. Kan het voorkomen worden door mensen als jij en ik, die geen strijd en oorlog, rassenhaat, geloofsstrijd of discriminatie willen. Eerlijk gezegd ben ik daar best somber over. Maar ik vind toch dat ik het moet proberen. Niet alleen achter de tv zitten en kijken wat er gebeurd. Dus toen iemand mij informatie doormailde over deze actie klikte ik op de website en zag dat er in Driebergen en omgeving niet zo iets plaatsvond. Toen bedacht ik ineens: dan moet ik het dus doen. Ik ben benieuwd of er zaterdag mensen komen en wat er gaat gebeuren. Zelf denk ik na over hoe ik mensen ga aanspreken op de Traaij die ik nog niet ken. Er lopen altijd mensen waar ik me over afvraag waar ze vandaan komen, maar ik ga er nooit mee in gesprek. Ik zie vluchtelingen lopen en vraag me af hoe ze eraan toe zijn. Nu zal ik dat wel doen. met hen in gesprek gaan. Maar hoe start je zo’n gesprek. Daar ben ik nu mee bezig. Weet je nu al een beetje wie ik ben? Wil je meer weten? Kom dan ook naar de Binnenplaats zaterdag. Hopelijk is het dan wel wat beter weer!”
  bron: bericht op het forum van DriebergenNet

  Gesplitste aansluiting dichterbij

  DRIEBERGEN  De gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen moet er hoe dan ook komen. Dit vindt Tweede-Kamerlid Pieter Hofstra (VVD). Hij wil hiertoe een motie indienen.
  Utrechts Nieuwsblad 19-11-2004

  Leersum danst

  LEERSUM  Leersumers kwam gistermorgen massaal in beweging in de hal van het stadhuis. Het Nederlands Instituut voort Sport en Bewegen wilde met een dansactie het belang van het bewegen onder de aandacht brengen. Ruim 140.000 Nederlanders gaven gehoor aan de oproep.
  Utrechts Nieuwsblad 19-11-2004

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 20 november 2004

  Hendrik Kraemerlaan Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 13.30 uur     temperatuur: 4 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Nationaal Park Heuvelrug wijst bezoekerscentra aan

  LEERSUM  In het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug worden de komende jaren bezoekerscentra en zogeheten poorten en groene entrees gecreëerd. Dit alles dient om de bezoekersstroom naar het Nationaal Park te reguleren.
  Utrechts Nieuwsblad 20-11-2004

  ‘Gemeente stuurt jongeren straat op als De Nix sluit’

  DRIEBERGEN  “Klote, zo kan je het noemen.” De 17-jarige René van Hove uit Driebergen is er duidelijk over: “er blijft voor de jeugd niks over. Ik begrijp het besluit om de Nix te sluiten niet. De Driebergse jongeren willen dat de Nix openblijft en juist vaker opengaat.”
  Utrechts Nieuwsblad 20-11-2004

  Met wie leef jij samen een succes

  DRIEBERGEN  Ondanks het slechte weer gaven toch zeker zo’n veertig mensen gehoor aan de oproep van Juul Mostert om vanmiddag om drie uur samen te komen op de Binnenplaats.

  Dit alles in het kader van de landelijke actie “Met wie leef jij samen?” Sommige deelnemers hadden warme chocolademelk, koffie en thee meegenomen. Mensen stelden zich aan elkaar voor, spraken wildvreemden aan en praatten vooral in kleine groepjes over allerlei zaken. De landelijke actie was georganiseerd naar aanleiding van de zich verslechterende verhouding tussen moslims en anderen in de Nederlandse samenleving. Gezien de multiculturele opkomst in Driebergen was deze bijeenkomst zeker een bijdrage om deze verhoudingen te herstellen maar meer nog om deze te verbeteren.

  foto’s Robert Zwart 


  Heuvelrugnieuws van zondag 21 november 2004

  Van Vrijberghestraat Driebergen: muurt van Rijsenburgselaan 4
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 11.00 uur     temperatuur: 4 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Jeugdprins voorgesteld

  DRIEBERGEN Nadat de burgemeester van Maarn gisteren Sinterklaas daar ontvangen had, moest hij als de wiedeweerga als burgemeester van Driebergen de jeugdprins van de Sparrenarren en zijn hofhouding voorstellen aan het publiek.
  Burgemeester Bloemen maakte bekend dat dit seizoen Pieter Brantjes als Jeugdprins Pieter I de scepter zal zwaaien. Hij wordt daarbij geassisteerd door Adjudant Max van Amerongen en Prinses Simone Andriessen.

  Heuvelrugnieuws van maandag 22 november 2004

  Schoolstraat Driebergen: vanaf De Griffel
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.10 uur     temperatuur: 11 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Achterhoedegevechten

  HEUVELRUG Terwijl in Stichtse bestuurlijke kringen alles blijkbaar in kannen en kruiken is, wordt op internet nog steeds gebakkeleid over de herindeling op de Utrechtse Heuvelrug. Nadat het Comité Heuvelrug Nee! zich op het net presenteerde, is er nu ook een site die juist vóór herindeling pleit.

  Illegale mountainbiker is ver te zoeken

  LEERSUM  Twee terreinfietsers hebben gisteren een bekeuring gekregen omdat ze zich niet aan de regels hielden, 107 werden van informatie voorzien. Dat gebeurde op de Utrechtse Heuvelrug, waar politie, boswachters, natuurwachters en jachtopzieners een actiedag hielden om mountainbikers duidelijk te maken wat wel en niet mag. Het bleef hoofdzakelijk bij waarschuwingen en advies.
  Utrechts Nieuwsblad 22-11-2004

  Extra geld voor kastelen in Haarzuilens en Amerongen

  AMERONGEN  Elf zogeheten kanjermonumenten die met rijkssubsidie worden gerestaureerd, krijgen er in totaal 20 miljoen euro bij. De kastelen De Haar en Amerongen behoren daartoe.
  Utrechts Nieuwsblad 22-11-2004

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 23 november 2004

  W.J. Casperpad Driebergen: vanaf Hoofdstraat
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.15 uur     temperatuur: 10 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Burgerinitiatiefverzoek aan gedeputeerde Lokker overhandigd

  HEUVELRUG  Het Comité Herindeling Nee! maakt in haar vierde persbericht bekend dat, vergezeld van 2200 handtekeningen, zij Provinciale Staten (PS) verzoekt het burgerinitiatief te agenderen voor de aanstaande vergadering van PS.

  Persbericht
  Tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van Provinciale Staten, heeft een delegatie van het Comité Herindeling Nee! het Burgerinitiatiefverzoek, samen met bijna 2.200 handtekeningen, aan de plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, gedeputeerde Lokker, overhandigd.
  Na de overhandiging door de voorzitter van het comité, van verzoek en handtekeningen én een petitie met steunbetuigingen, sprak Wim Doelman namens het comité in. Zijn betoog sloot geheel aan op het Burgerinitiatiefverzoek. Dit verzoek treft u hierna aan, en betreft een unicum in Nederland; voor zover het comité kon nagaan, is het de eerste keer dat een dergelijk verzoek vóór de besluitvorming rond een herindeling is ingediend.

  Burgerinitiatief Heuvelrug
  Aanbieding door Linda de Mooij van het Burgerinitiatiefvoorstel met betrekking tot de herindeling op de Heuvelrug. Verzoek is dit Burgerinitiatiefvoorstel te agenderen voor de aanstaande vergadering van Provinciale Staten. Dit Burgerinitiatiefvoorstel wordt gedragen door vele burgers, die het voorstel hebben ondersteund, door hun gegevens vrij te geven en hun handtekening ter steun en goedkeuring te plaatsen. Hun gegevens en handtekeningen treft u bijgaand aan. Plaatsvervanger van mevrouw De Mooij is de heer Wim Doelman.

  Zeer geachte voorzitter, leden van de Provinciale Staten van Utrecht,
  De burgers van de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn zijn tot dit Burgerinitiatief overgegaan, omdat zij in hoge mate bezorgd zijn over de ontwikkelingen tot nu toe bij het herindelingsproces op de Heuvelrug. Zij herkennen zich niet in de raadsbesluiten, die voor herindeling pleiten. De bevolking leefde in de veronderstelling dat de gemeenteraden in de besluitvorming over herindeling terdege rekening zouden houden met de mening van die burgers, in overeenstemming met het geformuleerde beleid van Provinciale Staten en het beleidskader gemeentelijke herindeling 13 december 2002. Echter, dit is niet het geval. De burgers van deze gemeenten herkennen zich totaal niet in de raadsbesluiten, die het voorstel tot herindeling van de Heuvelruggemeenten ondersteunen. Vandaar dit initiatief.

  Burgerinitiatief Heuvelrug
  Overwegende dat
  de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht een Ontwerp Herindelingsadvies Heuvelrug d.d. 12 oktober hebben uitgebracht betreffende de herindeling van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn, en Driebergen;
  de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht, vastgesteld d.d. 9 september 2002, het mogelijk maakt een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de Provinciale Staten te zetten;
  en ruim draagvlak onder de burgers van de betreffende gemeenten voor herindeling een belangrijke, zo niet doorslaggevende, voorwaarde voor een democratisch en bestuurlijk goed voorbereide herindeling is, zoals onderschreven in het huidige rijks- en provinciebeleid ten aanzien van herindeling;

  Onzerzijds vaststellend dat
  de burgers zich volstrekt niet herkennen in het standpunt dat de meeste gemeenteraden over het Ontwerp Herindelingsadvies Heuvelrug hebben ingenomen;
  sommige raden bewust afstand hebben genomen van de vastgestelde mening van de bevolking;

  Verzoeken wij Provinciale Staten conform bovengenoemde Verordening het volgende.
  Te onderzoeken of daadwerkelijk door de gemeenteraden van Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen aan de door de commissie Bestuur en Middelen en Gedeputeerde Staten gestelde eisen is voldaan, bij de uitvoering van het onderzoek naar het draagvlak onder de burgers van deze gemeenten.
  Zelf initiatieven te ontplooien om door middel van een objectief en representatief onderzoek onder de burgers van voornoemde gemeenten, het draagvlak onder de bevolking voor het voorstel tot herindeling van de Heuvelrug te meten.
  De besluitvorming op provinciaal niveau op te schorten, totdat aan het geformuleerde draagvlakcriterium is voldaan.
  Provinciale Staten wordt gevraagd om dit Burgerinitiatief op grond van de Verordening op de agenda van de komende vergadering van de Provinciale Staten te plaatsen, vóórdat besluitvorming over het Ontwerp Herindelingsadvies Heuvelrug van Gedeputeerde Staten, d.d. 12 oktober 2004, plaatsvindt.

  Tot zover de tekst van het Burgerinitiatiefverzoek.
   

  Linda de Mooij hierover: “De kern van het verhaal ligt natuurlijk in de drie vragen aan de provincie. En vanzelfsprekend heeft het Comité Herindeling Nee! veel tijd besteed aan gedegen onderzoek op juridisch gebied en op gebied van vormgeving en kwaliteit. Wat de handtekeningenactie voor het Burgerinitiatiefverzoek betreft, zijn bij het comité veel reacties van inwoners binnenkomen, die nog willen tekenen. Als burgers nog willen tekenen dan kunnen zij via de website lezen hoe dat kan: www.comiteherindelingnee.nl.  Ook kunnen mensen een mail sturen waarin zij aangeven dat zij willen tekenen: comite@hetnet.nl.  Iedereen krijgt antwoord en iedereen wordt nog in de gelegenheid gesteld te tekenen.”aldus De Mooij.

  Wat eventuele vervolgacties betreft, is De Mooij duidelijk: “Eerst moeten we afwachten hoe Provinciale Staten op 6 december besluit met het Burgerinitiatiefverzoek om te gaan; PS kan het verzoek niet ontvankelijk verklaren, maar zij kunnen er ook voor kiezen te luisteren naar een krachtig signaal uit de samenleving. En daar vervolgens naar handelen. Als dat laatste gebeurt, krijgt de lokale democratie weer een enorme positieve impuls!”

  Nieuwe vleugel SGM geopend

  MAARN  Door met een proppenschieter een bres in een papieren wand te schieten opende wethouder Coehoorn de nieuwbouw van de Scholengemeenschap Maarsbergen. In de nieuwe vleugel zijn het nask-lokaal en de mediatheek gehuisvest.
  Nieuwsbode 23 november 2004

  Heuvelrugnieuws van woensdag 24 november 2004

  Vossenkamp Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.30 uur     temperatuur: 9 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Heuvelrug Wonen kan sociale woningen opknappen met provinciale subsidie

  DOORN De provincie Utrecht geeft € 453.780,- subsidie voor het opknappen van 500 woningen in de sociale huursector.Het subsidiebedrag is bestemd voor 8 projecten, die zijn gehonoreerd in het kader van de tijdelijke regeling voor het ‘opplussen’ van woningen.

  Complexen met meergezinswoningen kunnen zó verbeterd worden, dat een groot aantal ouderen en mensen met een functionele beperking langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Ook Heuvelrug Wonen ontvangt subsidie voor een aantal seniorenwoningen in Doorn.

  Publiek Debat levert geen nieuwe gezichtspunten op

  DRIEBERGEN  Het maandagavond gehouden publiek debat over de toekomst van het dorp Driebergen heeft weinig nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Het verslag  van de avond staat op de website van Stichting Publiek Debat en hieronder afgedrukt.

  Verslag
  Het bestuur van de Stichting Publiek Debat Driebergen-Rijsenburg biedt het College van B&W en de gemeenteraad van Driebergen het onderstaande verslag aan van het debat dat op 22 november werd gehouden.

  Driebergen opnieuw op zoek naar identiteit

  Op een debatavond van Stichting Publiek Debat Diebergen-Rijsenburg lag de nadruk op de vraag of en hoe er gebouwd moet worden voor de’ eigen’ inwoners en werknemers. Het publiek kwam er niet uit: ” Driebergen moet snel een eigen identiteit op papier zetten, om ‘mee te nemen’ naar de nieuwe gemeente Heuvelrug.”

  Het debat vond plaats ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering, een groep mensen die zich graag buigt over zowel de geschiedenis als de toekomst van Driebergen. Samen met de stichting publiek debat deden ze dat gisteren met een debat over de hoe de Driebergse puzzelstukjes wonen, werken en groen in elkaar zouden moeten passen.

  Namens het werken pleitte Dick Schakel van de ondernemerskring Driebergen voor meer flexibiliteit bij de gemeente. Ondernemers, zo liet Schakel doorschemeren, botsten met hun plannen geregeld tegen gemeentelijk starheid aan. Wat ondernemers nodig hebben, is niet zozeer meer fysieke ruimte voor werkgelegenheid, maar wel meer flexibiliteit. Concreet noemde Schakel de Hoofdstraat. Daar mocht de gemeente wel wat gemakkelijker zijn met het verlenen van medewerking aan bedrijven die van de statige villa’s kantoren willen maken, zodat die de Hoofdstraat ‘de luxe entree van Driebergen’ kunnen maken. En verder, zei Schakel, was het wachten op ontwikkeling van de stationslocatie, want ‘daar schiet het ook niet erg mee op’.

  Maar zoals verwacht ging het debat voornamelijk over bouwen. Driebergen kampt met een fors aantal woningzoekenden binnen de gemeente, zei Leen Doeve van de verhuurdercorporatie Heuvelrug Wonen. Twaalfhonderd Driebergenaren zijn op zoek naar een (andere) woning. De helft zou volgens Doeve zo geholpen kunnen worden als eengezinswoningen worden omgevormd tot één- en tweepersoonswoningen. Voor de rest moeten er gewoon nieuwe, goedkope woningen gebouwd worden. Dat kan niet meer door uit te breiden, daarvoor moeten de gaten in het dorp worden gevuld. Doeve: ”En dan moet je niet te bang zijn om ook de lucht in te gaan.”

  Maar bouwen, dat gaat maar moeilijk in Driebergen, daar was iedereen het over eens. Waarom dat zo mogelijk gaat, daar was men het minder over eens. De wil is er op papier wel: in de dorpsvisie die vier jaar geleden is vastgesteld moeten er 350 woningen gebouwd worden voor 2010. Debatorganisator Tijn Everse was stellig: ”Er zijn plannen en idealen genoeg. Maar er gebeurt niets.” Daarom, vond Everse, was het goed dat de gemeente Driebergen opgeheven zou worden om in de nieuwe gemeente Heuvelrug op te gaan. Die grotere gemeente zou meer daadkracht aan de dag kunnen leggen. Onwaar, zei wethouder Clemens van der Burg, de gemeente deed wat ze kon, maar het was gewoon moeilijk met alle belangen rekening te houden: ”Wat we doen is op kousenvoeten langzaam vooruit lopen.” Bovendien, zei Van der Burg, is bouwen in Driebergen een ingewikkelde geldkwestie.”De grond is hier te duur. Het is niet eenvoudig om sociale woningbouw gerealiseerd te krijgen. Daar zijn dure woningen voor nodig, die moeten dat betalen.” En kon Driebergen dan niet gewoon uitbreiden, een weilandje gaan bebouwen, dan is het toch goedkoper? Van der Burg moest al lachen bij het idee: ”Nee, dat kan niet. Alle ruimte buiten Driebergen is afgezegeld.”

  Gespreksleider Tineke Booij wilde vervolgens van het publiek weten of het dan echt onmogelijk is om te bouwen, of de wil om te bouwen voor de eigen jeugd kennelijk niet aanwezig is. Of Driebergen dus gewoon maar ‘een grijs villadorp’ moet blijven. Naast instemmend gemompel maakte het publiek daar toch wat kanttekeningen bij. Je moet het op een ander schaalniveau zien, zeiden verschillende sprekers, je moet groter denken. Bekijk de hele regio, en beslis dan waar je gaat bouwen. Dan concludeer je wellicht dat Driebergen niet moet bouwen, maar dat dat elders moet gebeuren, in groeigemeenten als Houten. Maar –zei iemand- door hier niet te bouwen kunnen onze kinderen hier ook niet blijven wonen en verdwijnen onze mantelzorgers. En, zei iemand anders, we moeten bouwen voor de mensen die hier werken en nu elke dag de Hoofdstraat verstoppen met hun auto’s. De directeur van Heuvelrug Wonen, Carla van der Velde, was iets preciezer: ”Kijk naar de gewenste leeftijdsopbouw. En kies ergens voor. Maar kies niet teveel voor behoud!”

  De vraag was vervolgens –opnieuw- waarom er op woningbouwgebied dan toch zo weinig van de grond komt in Driebergen. Volgens Gerrit Heil van het Platform Groene Ruimte lag dat aan de procedure die de gemeente volgde. Er was niet met iedereen tegelijk gesproken over de gewenste richting. En dus kwam je niet tot gemeenschappelijk doelen. Met dat betoog oogstte Heil applaus, maar zowel Doeve als Van der Burg ontkenden stellig dat bij de plannenmakerij tot dusver niet iedereen betrokken was geweest. En met het mes op de keel moest ook Heil erkennen dat wat hem betreft er in Driebergen eigenlijk geen ruimte was voor woningbouw: ”Kijk iedereen wil hier wel wonen. Volgens mij kan je die aantallen woningzoekenden zo verdubbelen. Maar Houten is de groeigemeente, wij niet!” Het was wethouder Neeltje Schravesande die de meeste neuzen toch nog op een lijn kreeg. Driebergen moest wel degelijk opnieuw op zoek naar doelen. Dat zou moeten gebeuren door op zoek te gaan naar de ware identiteit van Driebergen. En die identiteit moest Driebergen dan meenemen naar de nieuwe gemeente Heuvelrug, zodat Driebergen Driebergen kan blijven.

  Namens het bestuur,
  Frans Copini ,
  Voorzitter.

  Afvalkalender binnenkort weer in de bus

  DRIEBERGEN  Nog lang niet alle afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken. Bijgaande foto van de gemeente Driebergen laat zien wat in een periode van 5 jaar door de buitendienst bij het schoffelen van de gemeentelijke plantsoenen aan afval bij elkaar verzameld is.
  De afvoer van het afval kost € 20.000. De gemeente roept haar inwoners op Driebergen schoon te houden door het afval te brengen naar de in de afvalkalender genoemde plaatsen.
  De afvalinzamelkalender 2005 wordt huis-aan-huis verspreid in week 49: tussen 28 november en 3 december. Let op: in deze periode kunnen er veel meer reclamefolders in uw bus vallen dan anders vanwege aanbiedingen voor de feestdagen. De kleuren van de afvalinzamelkalender 2005 zijn rood, oranje en wit.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 25 november 2004

  Akkerweg Driebergen: richting Engweg
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.20 uur     temperatuur: 2 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Groep 6 Uilenburchtschool wint landelijke prijs 3VO

  Het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg heeft op 16 september met de basisscholen in Driebergen, de gemeente, de plaatselijke afdelingen van Milieudefensie, 3VO, ROVER en Fietsersbond een actie verkeersveiligheid rond die scholen georganiseerd.

  Er was voor de kinderen ook een wedstrijd uitgeschreven wie de beste muurkrant kan maken. Op de muurkranten hebben kinderen veel ‘tips’ over verkeersveiligheid aan de gemeente gegeven. Het thema ‘op voeten en fietsen naar school’ is ook dit jaar zeer goed uitgebeeld en uitgewerkt, met papier, met verf, met vouwblaadjes, met (kleur)potloden enz.
  Het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg heeft alle muurkranten naar de landelijke organisatie van 3VO gezonden. En met trots meldt zij dat groep 6 van de Uilenburchtschool de landelijke 3VO-prijs gewonnen heeft. De kinderen van deze groep hebben een verkeersspel op een muurkrant uitgebeeld, met straten en fietspaden en bomen. Daarmee is Driebergen erg succesvol in deze jaarlijkse terugkerende verkeersactie want in 2003 ging de landelijke prijs naar de Vrije School in Driebergen.

  Driebergen wil afspraken over stationsgebied

  DRIEBERGEN  Driebergen blijft vasthouden aan de wens om met het BRU en de gemeente Zeist een overeenkomst te sluiten over het stationsgebied. Zowel het BRU als Zeist hebben laten weten daar geen enkele behoefte aan te hebben. Driebergen wenst dat het stationsgebied bij de nieuwe gemeente Heuvelrug blijft behoren.
  Nieuwsbode 25 november 2004

  Comité is niet te laat

  DRIEBERGEN  “Mij hoor je niet zeggen dat het comité tegen de MALDD te laat is. Ik heb begrepen dat ze zich richten op de provinciale besluitvorming. Wat de gemeente betreft is de besluitvorming klaar.” Zo reageerde burgemeester Bloemen maandag op de activiteiten van het comité tegen de herindeling.
  Nieuwsbode 25 november 2004

  Ameronger was weekje jeugdbaas van Europa

  AMERONGEN  In de Hongaarse hoofdstad Boedapest vond beging deze maand een internationale conferentie vanm de Stichting Het Model Europees Parlement voor Jongeren (MEP). De voorzittershamer was ondermeer in handen van een 17-jarige Ameronger: Tim Meijers. Verslaggever Jacques van Willigenburg praat met hem.
  Utrechts Nieuwsblad 25-11-2004

  Driebergs gemeentehuis gaat ‘in de aanbieding’

  DRIEBERGEN  Als de gemeentelijke herindeling een feit is en Driebergen onderdeel wordt van de nieuwe ‘Heuvelruggemeente’, dan zal het gemeentekantoor op de Bosstraat leeg komen te staan en verkocht worden . De opbrengst zal gebruikt worden om de nieuwe centrale huisvesting in Doorn te financieren.
  Stichtse Courant 25-11-2004

  Extra vergadering bebouwing Lange Dreef

  DRIEBERGEN  Op 6 december zal een extra raadsvergadering plaatsvinden over de bebouwingsmogelijkheden van de Lange Dreef. Wat er precies ter tafel zal komen is op dit moment nog vertrouwelijk; het college moet zich er volgende week eerst nog over uitspreken.

  Het zou om een ‘tussenbalans’ gaan, maar het agendapunt staat officieel aangekondigd als ‘nadere uitwerking van de locatie Lange Dreef’.
  Stichtse Courant 25-11-2004

  Niemand weet waarom de Nix binnen vier jaar zijn glans verloor

  “Wist ik het maar” antwoordt wethouder Schravesande op de vraag hoe het toch komt dat maar weinig Driebergse jongeren de afgelopen jaren gebruik maakten van jongerencentrum De Nix, terwijl die jongeren toch ook altijd roepen dat er ‘niks te doen is in Driebergen’.
  Stichtse Courant 25-11-2004

  Burgemeester Bloemen rekent op daadkracht van provincie

  Burgemeester Bloemen rekent op de daadkracht van de Provincie als het BRU (Bestuur Regio Utrecht) en de gemeente Zeist ‘moeilijk gaan doen’ over het stationsgebied. Dat heeft hij deze krant gemeld naar aanleiding van het collegevoorstel om per 1 januari 2006 uit het BRU te stappen.
  Stichtse Courant 25-11-2004

  Nieuw bestuur bibliotheek

  DRIEBERGEN  De bibliotheek heeft een nieuw bestuur. Bauke Kingma en Emmy Görts werden opgevolgd door Ger Hoogerwerf, Marianne van Hoorn en Onno de Jong.
  Stichtse Courant 25-11-2004

  Driebergse Marinde wint eerste prijs op nationaal concours

  De 12-jarige Marinde Steen, leerling van de Driebergse Muziekcirkel, won afgelopen weekend op het Nationaal Acoordeonistensolisten Concours in Amsterdam de eerste prijs in haar afdeling.
  Stichtse Courant 25-11-2004

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 26 november 2004

  Engelenburg Driebergen: richting Drieklinken vanaf ’t Oostrom
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.00 uur     temperatuur: 2 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 27 november 2004

  Acacialaan Driebergen: richting Sparrenlaan vanaf nummer 14
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 11.00 uur     temperatuur: 9 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Staten: handtekeningenactie geen officieel burgerinitiatief

  HEUVELRUG  De handtekeningenactie van tegenstanders van een herindeling op de Heuvelrug kan niet worden aangemerkt als een officieel burgerinitiatief. Dat vindt het Utrechtse provinciebestuur.
  Utrechts Nieuwsblad 27-11-2004

  Dure huizen op plek van azc

  DOORN  Een stuk of dertig appartementen in de duurdere sector. Die wil Henk van den Boom van bouwbedrijf Horst Leusden bouwen op het vrij te maken terrein van het asielzoekerscentrum Doorn.
  Utrechts Nieuwsblad 27-11-2004

  DriebergenNet telt 100.000ste bezoeker

  DRIEBERGEN  Vanmiddag telde DriebergenNet de 100.000ste bezoeker van dit jaar. Daarmee zet de groei van het aantal bezoekers zich verder door. Waarschijnlijk is deze toename voor een groot deel het gevolg van het toenemend aantal mensen dat beschikt over een breedbandaansluiting.
  2000    22004
  2001    36919
  2002    46727
  2003    70399
  2004   100000

  Heuvelrugnieuws van zondag 28 november 2004

  Marterkamp Driebergen: speelplek
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.50 uur     temperatuur: 10 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Alle kleine beetjes en kleintjes helpen

  DRIEBERGEN Gisteren en eergisteren werd bij de supermarkten in Driebergen door vrijwilligers van de stichting Veri-Olanda levensmiddelen en andere huishoudelijke artikelen ingezameld voor Roemenië.
  Deze jaarlijkse tweedaagse actie in de supermarkten zijn na vandaag weer afgelopen, maar giften voor transporten en om andere producten in Roemenie te kopen zijn nog steeds van harte welkom. Een geldelijke bijdrage kan t.n.v. Veri-Olanda, M.A. Wildeman te Driebergen overgemaakt worden op giro 7660998 of bank 39.52.02.108.
  Op de foto de kleintjes bij Super de Boer op De Sluis in Driebergen.

  foto Robert Zwart


  Heuvelrugnieuws van maandag 29 november 2004

  Rijsenburgselaan Driebergen: bij rioolzuivering
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.40 uur     temperatuur: 9 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Comité geeft onvrede een uitlaatklep

  HEUVELRUG  Comité Herindeling Nee! laat in een persbericht weten dat het de komende tijd op zijn website rode kaarten gaat uitdelen aan politici die niet naar de bevolking hebben willen luisteren.
  In de afgelopen periode verzamelden de leden van het comité en hun sympathisanten duizenden handtekeningen voor een burgerinitiatief. Daarbij werd nog eens bevestigd  dat er onder de bevolking een grote afkeer bestaat over de manier waarop de politiek met de burgers omspringt.

  Om deze onvrede een uitlaatklep te geven, biedt het comité bezoekers van de website www.comiteherindelingnee.nl  de mogelijkheid politici voor een rode kaart voor te dragen. Volgens comitévoorzitter Linda de Mooij is hier behoefte aan. “We kwamen op dit idee omdat men, naar aanleiding van de groene kaarten, naar deze mogelijkheid begon te vragen. Ik moet ook denken aan de reacties die we bijvoorbeeld in Maarn kregen. Sommige mensen zijn zo teleurgesteld in de politiek, dat ze, ook al waren ze het met ons eens,  hun handtekening voor het burgerinitiatief niet wilden plaatsen. Volgens hen is het zinloos, omdat de politici toch niet willen luisteren. Eigenlijk zouden politici daar wakker van moeten liggen! Als comité vinden we dat de onlustgevoelens geuit mogen worden, in de hoop dat de provincie inziet dat er niet écht naar de burgers is geluisterd.”

  De Mooij: “Bovendien zijn er politici die zich heel negatief over de eigen bevolking hebben uitgelaten. Diezelfde politici zitten nu in de Raadscommissie Heuvelrug, die de herindeling voorbereid. Deze commissie heeft een visie voor de te vormen gemeente opgesteld. Daarin wordt gesteld dat de gemeente ván de burgers en vóór de burgers is. Juist dit principe wordt bij de vorming van de nieuwe gemeente geschonden; de inwoners zijn bij de totstandkoming van de visie immers niet betrokken geweest. Tijdens de open vragenronde van de commissievergadering heeft het comité hierover een vraag gesteld. We kregen als antwoord dat veel organisaties, verenigingen en andere maatschappelijke groeperingen vanaf oktober zijn gehoord over de nieuwe MALDD-gemeente. Wij weten dat natuurlijk ook, en stellen dat dit ten eerste geen burgers zijn, maar organisaties – hoe belangrijk ook, want we kunnen echt niet zonder! – en dat ten tweede hun inbreng in de visie niet of nauwelijks is terug te vinden. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, ontbreekt geheel in de visie! Dat sommige leden van deze raadscommissie zich over diezelfde burgers denigrerend hebben uitgesproken, is dan bovendien te gek voor woorden!”

  In het document waar de voorzitter van Comité Herindeling Nee! op doelt, staat dat de nieuwe gemeente wil komen tot interactief besturen. Dat wil zeggen, de burgers moeten bij de besluitvorming worden betrokken. De Mooij: “Doe dat dan ook bij de vórming van die gemeente!

  Bezoekers van www.comiteherindelingnee.nl  kunnen een overzicht vinden van alle politici en bestuurders in de MALDD gemeenten. Men kan iemand voor een rode kaart voordragen door een e-mail te sturen naar comite@hetnet.nl .

  Tsjechisch Kerstfeest in Driebergen

  DRIEBERGEN  Op zaterdag 11 december zal een groep zangers en muzikanten uit de Tsjechische gemeente Semily in de Maranathakerk in Driebergen een optreden verzorgen.
  De gemeente Driebergen heeft met de gemeente Semily een stedenband.

  In de afgelopen jaren zijn veel mensen uit beide gemeentes heen en weer gereisd om elkaar op allerlei manieren te leren kennen. Dit keer komen gasten uit Semily naar Driebergen om de Driebergenaren een indruk te geven van de manier waarop in hun land het Kerstfeest wordt gevierd.

  Het muziekensemble FIDLE zal onderdelen van een vrolijke Boheemse Kerst mis laten horen en er worden Tsjechische kerstliederen gezongen. Tijdens de voorstellingen zullen filmfragmenten worden vertoond om de Tsjechische Kerstsfeer nog beter in beeld te brengen. Ieder land heeft zijn specifieke tradities en gebruiken in de Kerstperiode. Tijdens deze avond zult u de verhalen horen die bij het Kerstfeest in Semily horen. Ook de Kerstmaaltijd heeft specifieke gerechten, waar u verbaasd over zult staan. Tsjechië kent een lange traditie van het bouwen van kerststallen: al sinds de 13e eeuw bouwden monniken die in hun kloosters. De bijbelse geschiedenis van de geboorte van Christus is in het gebied rondom Semily ook nu nog een bron van inspiratie voor prachtig houtsnijwerk. Ook dat kunnen bezoekers zien op deze avond.

  De Maranathakerk (aan de Melvill van Carnbeelaan 34) is op deze avond open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Aan het einde van de avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het programma duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Na afloop kunt u op eigen kosten nog wat drinken en praten met onze gasten uit Semily. Er zijn tolken aanwezig die u daarbij kunnen helpen.

  ‘Laat Driebergen-Rijsenburg niet voor paal staan’

  DRIEBERGEN  Het Platform Groene Ruimte en de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu bepleiten in een brief aan de raadscommissie Ruimte en Groen opschorting van het besluit om een reclamezuil langs de A12 te plaatsen.

  De organisaties (samen meer dan duizend leden en donateurs) bepleiten uitstel van dit besluit vanwege veranderde omstandigheden, zoals het niet doorgaan van de gesplitste aansluiting op de A12 en de komende gemeentelijke herindeling.
  Onder het motto ‘Laat Driebergen-Rijsenburg niet voor paal staan’ hebben het Platform Groene Ruimte en de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu eind vorig jaar reeds jaar hun bezwaren tegen een reclamezuil bij de A12 kenbaar gemaakt. Plaatsing van zo’n zuil is volgens de organisaties in strijd met het beleid ten aanzien van landschap en cultuurhistorie.
  Heuvelrug Nieuws 29-11-2004

  De brief

  Onderwerp: voorbereidingsbesluit reclamezuil (raadsvoorstel nr. 107)

  Geachte leden van de commissie Ruimte en Groen,

  In de vergadering van de commissie Ruimte en Groen van donderdag a.s. ligt het voorstel voor een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied “reclamezuil nabij de Hoge Woerd”. Zoals u weet hebben zowel de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu als de verenigingen van het Platform Groene Ruimte Driebergen bezwaar gemaakt tegen het eerste voorbereidingsbesluit.

  Niet zozeer ruimtelijk-inhoudelijk, als wel om juridisch/procedurele redenen, zijn onze bezwaren niet gegrond verklaard. Immers enkel het voorbereidingsbesluit als zodanig lag voor; het betrof dus geen (planologische) belangenafweging. Deze zal plaatsvinden in het kader van de vrijstellingsprocedure (artikel 19 WRO).

  De redenen van onze bezwaren tegen de reclamezuil hebben wij in onze brief van februari 2004 opgesomd en toegelicht. Wij herhalen die hier nogmaals in het kort:

 • Naar onze mening is het plaatsen van een reclamezuil nabij de Hoge Woerd in strijd met het nationale, provinciale en gemeentelijke beleid op het gebied van landschap en cultuurhistorie.
 • Daarnaast zijn wij van mening dat een reclamezuil zorgt voor een onaanvaardbare aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande ter plaatse, van Driebergen-Rijsenburg, haar dorpsrand en het landelijke gebied eromheen.
 • Het oprichten van een reclamezuil op deze plaats moet worden gekarakteriseerd als strijdig met een goede ruimtelijke ordening.
 • Op dit moment is er, vergeleken met begin dit jaar, een nieuwe situatie ontstaan. Dit geldt zowel voor de toekomstige situatie voor de aansluiting op de A12, als wat betreft de gemeentefinanciën op termijn.

  Wij verzoeken U de gemeenteraad te adviseren, de voorbereiding voor het oprichten van een reclamezuil nabij de A12 op te schorten; en wel om de volgende redenen:

 • de verenigingen die zich inzetten voor cultuurhistorie en landschap vinden een reclamezuil onverantwoord;
 • de geprojecteerde uitbreiding van het bedrijventerrein ter plaatse van ca. 7 ha, zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd nu de gesplitste aansluiting definitief niet doorgaat;
 • de noodzaak voor de werving van extra middelen is minder urgent, omdat:
  • de investering van ca. 6 miljoen voor de gesplitste aansluiting niet nodig is.
  • de gemeentelijke samenvoeging tot een gemeente Heuvelrug (MALDD) zal leiden tot kostenbesparingen.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 30 november 2004

  Eikenlaan Driebergen: vanaf Engweg
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.20 uur     temperatuur: 6 ºC

  meer foto’s van deze straat

  Boerenmarkt, jeugdlab en paddenhulp maken kans op natuur- en milieuprijs

  AMERONGEN  De initiatiefgroep van de Biologische Boerenmarkt Vreeswijk, de Vereniging Dorp en Natuur Amerongen-Leersum en het vrijwilligersteam van MEC Maarssen zijn genomineerd voor de tiende Natuur- en Milieuprijs voor vrijwilligersorganisaties.
  Utrechts Nieuwsblad 30-11-2004

  Oproep tot streep door plan woningbouw aan Lange Dreef

  DRIEBERGEN  “Alleen de provincie kan Driebergen nog stoppen in zijn uitbreidingsdrang.” Met die woorden deed Driebergenaar Haalboom gisteren, tijdens een vergadering op het provinciehuis in Utrecht, een dringend beroep op de provinciale politiek een streep te halen door de mogelijkheid aan de Lange Dreef in Driebergen 200 woningen te bouwen.
  Utrechts Nieuwsblad 30-11-2004

  Raadslid Eijffius overleden

  AMERONGEN  Ko, Eijffius, raadslid voor het CDA in Amerongen is gisteren op 76-jarige leeftijd overleden.
  Utrechts Nieuwsblad 30-11-2004

  Relatie met burgers belangrijk aandachtspunt bij fusie

  In een persbericht van de provincie laat gedeputeerde Jan Pieter Lokker weten dat de relatie burgers-bestuur veel aandacht moet krijgen in de plannen voor de nieuwe gemeente Heuvelrug.

  Dit heeft hij heeft gisteren in een overleg met een afvaardiging van de intergemeentelijke raadscommissie Herindeling nog eens benadrukt. Dit in relatie tot het voorstel van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht om de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn per 1 januari 2006 samen te voegen tot de nieuwe gemeente Heuvelrug.

  Vervolg persbericht provincie

  Hoewel er al een jarenlang traject doorlopen is en er op korte termijn door provinciale staten een besluit genomen zal worden, is er recent toch een burgerinitiatief ingediend door een comité dat tegen de herindeling is. Lokker neemt de argumenten van het comité serieus, al is hij het niet met hun standpunten eens. Hij heeft enkele weken geleden het comité Herindeling Nee uitgenodigd en uitvoerig met een vertegenwoordiging van het comité gesproken. In dit gesprek werd ook duidelijk dat veel burgers ook hun handtekening hebben gezet uit algemene onvrede met het lokaal bestuur.

  “Juist deze zaken kunnen nu, door de vernieuwingsimpuls van de fusie, opgepakt worden”, stelt Lokker. Hij roept ook de leden van de intergemeentelijke raadscommissie Herindeling op dit te onderkennen en gebruik te maken van het vliegwieleffect van de herindeling. “Er zijn al vertegenwoordigers van de vijf gemeenten vol energie aan het nadenken hoe een en ander straks op een betere manier georganiseerd kan worden. Hoe kunnen we de organisatie efficiënt en professioneel organiseren? Hoe kunnen we de burgers optimaal informeren en betrekken bij het lokale beleid? Hoe kunnen we de afstand tussen burgers en hun lokale bestuurders zo klein mogelijk houden? Nieuwe afspraken maken bij een herindeling is naar mijn stellige overtuiging makkelijker dan het bijsturen van een jarenlang gegroeide cultuur in een gemeente.”

  In het overleg met de raadscommissieleden heeft Lokker nog eens gewezen op het openbare karakter van het proces en op het belang om het maatschappelijk middenveld en ook het comité Herindeling Nee te betrekken in deze fase van planvorming.

   

  Achtergrondinformatie

  Langlopend proces

  Al jaren wordt er door de betrokken gemeenten en de provincie gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening te optimaliseren. Veel varianten van samenwerking zijn onder de loep genomen en de uiteindelijke conclusie van zowel gedeputeerde staten als van de gemeenteraden van de vijf gemeenten is dat deze fusie de beste oplossing is. Alleen de gemeente Leersum ziet liever een andere herindelingsvariant gerealiseerd. Met de fusie ontstaat een middelgrote, bestuurskrachtige gemeente van 50.000 inwoners op de Utrechtse Heuvelrug.

  Zienswijzen

  Op 20 april 2004 hebben GS al een herindelingsontwerp Heuvelrug uitgebracht, met daarin het voorstel om Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg (MALDD) samen te voegen. Dit plan is van 10 mei 2004 tot 5 juli 2004 voor belanghebbenden ter inzage gelegd; voor de gemeenten betrokken bij de herindeling liep de termijn tot 1 september 2004. Gedurende deze termijn van de terinzagelegging zijn in totaal 16 zienswijzen ingediend.

  Door de reacties van de betreffende gemeentebesturen zien GS voldoende bestuurlijk draagvlak om het herindelingsvoorstel verder in procedure te brengen.

  Ook van andere belanghebbenden kwamen 7 reacties. GS hebben geen nieuwe argumenten gehoord voor een andere herindelingsvariant. Naar verwachting zal het ontwerp worden vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 6 december 2004.

  Vooruitlopend op de definitieve beslissing wordt er op ambtelijk en bestuurlijk niveau al flink nagedacht over de inrichting van de organisatie in de nieuwe gemeente. Zo is er een projectorganisatie opgezet die alle aspecten van de herindeling doordenkt en met voorstellen komt. Ook de raadsleden van de vijf betrokken gemeenten hebben samen een speciale intergemeentelijke raadscommissie Herindeling gevormd. Deze raadscommissie overlegt met de stuurgroep over tal van onderwerpen die verband houden met de herindeling.

  De commissie bereidt daarnaast besluiten voor die ter instemming naar de afzonderlijke gemeenteraden moeten.

  De vergaderingen van de raadscommissie Herindeling zijn openbaar, worden afwisselend in de verschillende gemeenten gehouden en bieden burgers de gelegenheid het woord te voeren.

  Comité reageert op advies niet ontvankelijk verklaren Burgerinitiatiefverzoek

  DOORN Comité Herindeling Nee! heeft met ongenoegen van het advies van de Statengriffie kennisgenomen, waarin staat dat het burgerinitiatief Heuvelrug niet aan de voorwaarden voldoet. Aldus een persbericht van het comité.

  Vervolg persbericht

  Het comité verzamelde bijna 2.200 handtekeningen die met het burgerinitiatiefvoorstel én een petitie met steunbetuigingen aan de provincie Utrecht werd aangeboden. Hiermee wordt Provinciale Staten verzocht alsnog een objectief onderzoek te doen naar het draagvlak bij de bevolking voor herindeling. De Statengriffie adviseert daarentegen het verzoek niet ontvankelijk te verklaren.

  Op 26 november jongstleden hoorde het comité dat kennelijk het advies is gegeven om het Burgerinitiatiefverzoek niet ontvankelijk te verklaren, omdat het niet zou voldoen aan de Provinciale Verordening Burgerinitiatief, artikel 4.a, 4.b en 4.e.. Na één en ander te hebben uitgezocht, wat ruim een dag kostte, bleek inderdaad dat dit advies is gegeven. Advies en onderbouwing ervan zijn inmiddels op de site van de provincie te vinden. Voorzitter van het comité, Linda de Mooij, hierover: “Er spelen nu twee dingen. Het Burgerinitiatiefverzoek staat voor zover wij weten nog steeds op de agenda voor 6 december aanstaande, wanneer Provinciale Staten vergadert over zowel het Burgerinitiatiefverzoek als het voorstel van Gedeputeerde Staten tot herindeling. Dan moet over beide onderwerpen een besluit worden genomen. In die zin is er voor ons verzoek qua agendering nog niets aan de hand. Punt is wel dat het voor de volgende vergadering van de Staten inhoudelijk moet worden behandeld.”

  Op de vraag wat het comité vindt van het niet ontvankelijk verklaren, zegt De Mooij: “We lopen nu natuurlijk het risico dat het advies om het verzoek niet ontvankelijk te verklaren, voor Provinciale Staten voldoende reden is om niet tot inhoudelijke behandeling ervan over te gaan. Het verzoek zou zuiver en alleen op formele gronden door Provinciale Staten kunnen worden afgewezen. Er zal in dat geval geen objectief onderzoek naar draagvlak bij de bevolking komen, de raden komen weg met het niet adequaat peilen van de eigen burgers én de raden komen weg met het niet handhaven van de door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gestelde eisen om de mening van de burgers op serieuze wijze te peilen. Dat zou een kwalijke zaak zijn, en geen recht doen aan de lokale democratie, de vele burgers die hebben getracht juist wel hun, soms zeer kritische, mening over herindeling te geven en het Burgerinitiatiefverzoek zelf.”

  Gevraagd naar de Provinciale Verordening, waaraan het Burgerinitiatiefverzoek niet zou voldoen, zegt De Mooij: “Uit mijn hoofd betreffen artikel 4.a, 4.b en 4.c. van de verordening respectievelijk de bevoegdheid van de provincie, het beleid van de provincie en tijdens de statenperiode genomen besluiten. Een Burgerinitiatiefverzoek moet dus binnen de bevoegdheid van de provincie vallen en mag beleid en eerder genomen besluiten niet betreffen. Wij hebben als comité heel goed naar juist dit artikel gekeken; het spreekt vanzelf dat wij het dan ook niet eens zijn met de argumenten om het verzoek niet ontvankelijk te verklaren.”

  De Mooij geeft desgevraagd een voorbeeld van een sterk tegenargument vanuit het comité : “Als het verzoek om alsnog een peiling onder de burgers te houden naar het maatschappelijk draagvlak voor herindeling, niet binnen de bevoegdheden van de provincie zou vallen, waarom hebben Gedeputeerde Staten én Provinciale Staten dan aan de gemeenten de eis gesteld dat zij op serieuze en objectieve wijze zo een peiling onder de inwoners moesten houden? Dan valt die eis immers ook niet binnen de bevoegdheid van de provincie. En dan hadden de hoorzittingen ook niet gehouden hoeven worden … Ons verzoek om alsnog een representatieve peiling onder de inwoners te houden, is dus conform de eis van de provincie zelf, en valt daarmee binnen de bevoegdheden van de provincie.”

  De voorzitter van het comité vindt daarom dat de motivatie in het advies van de Statengriffie erg gezocht is. De Mooij vervolgt: “Het gaat er eigenlijk niet om of ons Burgerinitiefverzoek nou juridisch waterdicht is of niet – hoewel wij ervan overtuigd zijn dat het dat wel is – maar het gaat erom of er de politieke wil is om naar de burgers te luisteren. De raden wilden dat, op één na, niet; het is aan Provinciale Staten om te laten zien dat zij bereid zijn wél naar de burgers te luisteren. De belangen zijn ongetwijfeld groot, maar het moet niet zo zijn dat het belang van bestuurders zodanig afwijkt van het belang van de burgers, dat geen sprake meer is of kan zijn van daadwerkelijke volksvertegenwoordiging. Die les zouden we met elkaar toch geleerd moeten hebben, de afgelopen jaren!”

  De Mooij besluit: “Als geïnteresseerden meer willen weten, dan kunnen zij de komende dagen onze website bezoeken: www.comiteherindelingnee.nl . Ook kunnen mensen via comite@hetnet.nl een reactie op de huidige situatie geven. Het comité wacht in ieder geval de behandeling van het Burgerinitiatiefverzoek, 6 december aanstaande, af. Uiteraard nog steeds met de hoop dat de provincie gehoor geeft aan het verzoek om alsnog een peiling onder de burgers te houden. En geen misverstand: als dan blijkt dat herindeling is wat een meerderheid van de inwoners wil, dan zullen wij dat onmiddellijk aanvaarden. En bovendien een actieve bijdrage aan de vorming van zo een nieuwe gemeente geven. Maar ten eerste is die overgrote meerderheid voor een MALDD-herindeling onder de inwoners niet aangetoond (niet in Doorn, niet in Maarn, niet in Amerongen, niet in Leersum en niet in Driebergen!), en ten tweede is nog steeds niet aangetoond wat de grote voordelen van herindeling voor de burgers zijn. Voor bestaande problemen bij sommige gemeenten had allang een bestuurlijke oplossing moeten worden gevonden en bovendien, wie zegt dat die problemen niet in verhevigde mate bij herindeling terugkomen of blijven bestaan? Herindeling is geen Haarlemmer olie! Wat dat betreft hebben hele goede samenwerkingsmodellen nooit een eerlijke kans gekregen. En ook dat is kwalijk.”

  Over het persbericht van de provincie, van begin deze week, waarin Gedeputeerde Lokker wel heel gemakkelijk stelt dat het comité tegen herindeling is, benadrukt De Mooij: “Wij zijn vooral tegen de wijze waarop deze herindeling tot stand dreigt te komen. Wij vragen dan ook aandacht voor het maatschappelijk draagvlak voor het herindelingsvoorstel, wat naar onze mening niet is aangetoond. En daarmee heb je dus een opgelegde herindeling. Het moge duidelijk zijn dat wij daartegen zijn. Wij zijn niet zo maar een protestgroepje, wij hebben een basis, vertegenwoordigen vele burgers en proberen de democratie terug te brengen in het proces. Dat moet mogelijk zijn!”

  Winkeltje Kreatief is jarig

  DRIEBERGEN  Winkeltje Kreatief bestaat 20 jaar. Daarom werden Sigrid Brandlight, M. de Kroes, Henny Baars en Annemarie Meerman in het zonnetje gezet.

  Nieuwsbode 30 november 2004

  Driebergse schoolklas naar Buya

  DRIEBERGEN  Groep 7 en 8 van de Uilenburcht gaan naar Hilversum om mee te doen met het programma Buya van de NCRV. Het programma wordt in januari uitgezonden.
  Nieuwsbode 30 november 2004

  ‘Sportvelden nu aanpakken’

  DRIEBERGEN  Tijdens het fusieproces mogen de gemeenten geen geld uitgeven voor ‘nieuw beleid’. Burgemeester Bloemen wil dit met betrekking tot de Driebergse sportvelden enigszins nuanceren. Nu duidelijk is dat de gesplitste aansluiting er niet komt vindt Bloemen dat er niet langer gewacht mag worden met de aanpak van de sportvelden.
  Nieuwsbode 30 november 2004