Raad had zich aan uitslag opiniepeiling moeten houden

De gemeenteraad van Driebergen heeft zich niets aangetrokken van de opiniepeiling onder de bevolking waaruit bleek dat de meerderheid van de bevolking voor een zelfstandig Driebergen is. De kijkers naar DriebergenNet vinden dit gedrag van de raad onjuist want 57% beantwoordde in de Wekelijkse Peiling de vraag “Moet de raad zich houden aan de uitslag van de opiniepeiling?” met “Ja”.
De nieuwe peiling gaat over een mogelijke sluiting van de gemeentewerf op zaterdag.

Politieke barometer

Aan de Politieke Barometer op DriebergenNet doen nog steeds te weinig mensen mee om er zinvolle uitspraken aan te verbinden. Opvallend was de afgelopen week trouwens wel het feit dat niemand op het CDA heeft gestemd.

Dag van de Mantelzorg

Volgende week maandag 10 november zal in ons land de Dag van de Mantelzorg worden georganiseerd. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten.
Het thema van deze dag is dit jaar “beweging’. In beweging blijven, hoe dan ook, is een goede manier om de zorg even van je af te zetten. Aansluitend op dit motto komt ook het Informatiepunt Mantelzorg Driebergen in beweging. Het Informatiepunt zal op deze dag aan 70 mantelzorgers een verwenpakketje thuis bezorgen. Dit als blijk van waardering voor de zorg die zij geruime tijd aan anderen besteden. Zonder deze inzet zou de zorg voor zieken en gehandicapten onmogelijk zijn.

Fractie D66 legt uit waarom voor MALDD

De gemeenteraadsfractie van D66 vindt dat ze de Driebergse bevolking nogal wat uit te leggen heeft over haar keuze met betrekking tot de herindeling. De fractie ging bij haar keuze voor MALDD voorbij aan de mening van de meerderheid van de Driebergse inwoners. Via een open brief ligt D66 haar standpunt toe.

Toch MALDD
De gemeenteraad heeft besloten: het wordt MALDD. D66 heeft daar uiteindelijk toch ook mee ingestemd. Waarom?
Nadat uit de opiniepeiling bleek dat een meerderheid van de inzenders Driebergen liever zelfstandig hield, vonden we als democraten dat zo’n belangrijk besluit eigenlijk niet genomen zou mogen worden, ook al waren we steeds een warm pleitbezorger voor de herindeling geweest. Als we niet aan de mensen uit kunnen leggen waarom het nodig is om ons in het onzekere avontuur van een fusie tussen vijf gemeenten te storten, dan moeten daar wel heel zwaarwichtige redenen tegenover staan om dat toch te doen. We zochten naar een mogelijkheid om de uitslag te volgen en daarbij ook het doel te bereiken dat D66 voor ogen staat: het groene, kleinschalige karakter van het dorp bewaren. Wij zijn er van overtuigd dat de meeste Driebergenaren die verstedelijking ook niet willen. Misschien zijn er meer middelen om aan hetzelfde doel te werken, ook als zelfstandige gemeente Driebergen-Rijsenburg.
Het maakt dan wel veel uit met welke partners je als gemeente te maken hebt. Herindeling met MALDD betekent dat we onze huidige partnergemeenten in de BRU, waaronder Utrecht en Zeist, verruilen voor Maarn, Amerongen, Leersum, en Doorn. Met hen hebben we meer doelen gemeenschappelijk dan met het BRU gezelschap dat is opgericht om de grootstedelijke problematiek van Utrecht op te lossen. Het BRU stelt bijvoorbeeld geld beschikbaar voor zaken als de gesplitste aansluiting en voor ontwikkelingen rond het station. We vrezen dat het op den duur onmogelijk zal zijn om ons dorp groen en kleinschalig te houden als we mee blijven eten uit de BRU-ruif. Het is maar de vraag hoeveel we straks nog te zeggen hebben over wat we voorgeschoteld krijgen. Vandaar onze inzet: als de meeste mensen dat willen blijven we zelfstandig, maar dan moeten we wèl uit het BRU stappen.
Een motie van die strekking kreeg echter geen steun in de raad. De VVD hamerde op de voordelen van de BRU fondsen (en was toch al tegen een herindeling richting Heuvelrug), terwijl andere fracties niet tussen twee stoelen in wilden belanden, mocht de raad de herindeling afwijzen.
Zo viel onze eerste voorkeur af, en stemden we in met de tweede: MALDD. We realiseerden ons dat ook wij daarbij nogal wat uit te leggen zouden hebben naar de mensen in het dorp. Vandaar deze brief.
Fractie D66, Liesbeth Reitsma, Eelke Wielinga

Derde lustrum KOD in teken van beelden en verhalen

In november bestaat het KamerOrkest Driebergen vijftien jaar. Het orkest heeft een lustrumprogramma samengesteld dat speciaal op de jeugd gericht is: Singspiel Fernando van Franz Schubert, Ma mère l’oye van Maurice Ravel en Hongaarse Schetsen van Bela Bartok. Het beeldende karakter van deze muziek bracht het orkest op het idee het Project Beelden en Verhalen met de basisscholen van Driebergen en Doorn te organiseren.

De Dolfijn, de Valkenheuvel, Instituut Coolsma uit Driebergen en De Kameleon uit Doorn zijn enthousiast aan het werk gegaan. De groepen 6-8 van deze basisscholen hebben de muziek van Ravel en Bartok verwerkt in werkstukken van verf, potlood, papier, hout en klei. Het resultaat van al die creativiteit wordt van 5 tot 26 november 2003 in de Openbare Bibliotheek Driebergen en in Antropia tijdens de concerten( 28 en 29 november) tentoongesteld. De expositie in de bibliotheek is geopend tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De bibliotheek zal voor deze gelegenheid een tafel inrichten met sprookjes en volksverhalen.

Geruzie rond bouwplan leidt tot rechtszaak

Omwonenden van een bouwperceel in de Engweg in Driebergen zijn naar de rechter gestapt. Zij vrezen dat de nieuwe woning straks hun woongenot aantast. De nieuwbouw komt op een van een bestaand huis afgesplitste moestuin.
Utrechts Nieuwsblad van 4 november 2003

Sociale Dienst voor hele Heuvelrug kan in 2006 van start

Nu de gemeenteraden van Zeist en Doorn deze week akkoord zijn gegaan met de vorming van een Regionale Sociale Dienst Heuvelrug, lijkt niets deze meer in de weg te staan. Het gaat om de gemeenten De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 5 november 2003

Gemeenten Heuvelrug gaan in 2006 samen

Driebergen, Doorn, Maarn, Amerongen en Leersum kunnen op 1 januari 2006 in één gemeente opgaan. Gedeputeerde Staten hebben gisteren besloten een herindelingsprocedure te beginnen. Als die soepel verloopt kan de herindeling over twee jaar zijn afgerond. De provincie wil ook nog gaan praten met Wijk bij Duurstede en Rhenen (Elst), aldus gedeputeerde Lokker.
Utrechts Nieuwsblad van 5 november 2003

Werkstraf voor brand sporthal

De twee tieners die brand hebben gesticht in het Driebergse Hoenderdaal Sport zijn veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Daarbij krijgen zij drie maanden voorwaardelijk jeugddetentie opgelegd.
Utrechts Nieuwsblad van 5 november 2003

Driebergenaar vecht tot het uiterste tegen aanleg ‘nutteloze’ drempel in Diederichslaan

De geplande verkeersdrempels op de Diederichslaan zijn totaal niet effectief. Dat is de mening van bewoner van de Diederichslaan H. Kuypers. Gisteren boog de rechter zich over de kwestie.

un20031105

2004: jaar van de dienstverlening

Progressief Driebergen zal in haar algemene beschouwingen bij de begroting 2004 vandaag vooral pleiten voor een betere dienstverlening naar de burgers; vandaar het motto ‘2004 jaar van de dienstverlening’. Daarnaast wil de fractie zich sterk maken om toch vooral te kiezen voor ‘rood voor rood’ en de uitbreiding van de woningvoorraad dus zo weinig mogelijk of helemaal niet te realiseren via ‘groen voor rood’.

Toekomst moskeeën nog onzeker

De muren van de moskeeën aan de Akkerweg staan inmiddels overeind. Toch moeten Turkse en Marokkaanse organisaties niet te vroeg juichen omdat een rechtszaak alsnog roet in het eten kan gooien. Het Akkerwegcomité is namelijk bij de Raad van State in hoger beroep gegaan omdat de gemeente Driebergen ten onrechte het bestemmingsplan zou hebben aangepast. Vrijdag bekijkt de rechter of daarom de bouw moet worden stil gelegd.
Utrechts Nieuwsblad van 6 november 2003

Jubileumboek en expositie

Op 31 oktober nam de voorzitter van Hendrick de Keyser, P.M. van der Laan, na 35 jaar afscheid van deze vereniging. Tijdens dit afscheid op Sparrendaal werd het jubileumboek ‘Huizen van Vereniging Hendrick de Keyser gefotografeerd door Wijnanda Deroo’ gepresenteerd en was de gelijknamige foto-expositie voor het eerst te bezichtigen. De expositie is op 8 november van 12 tot 17 uur op Sparrendaal te bezichtigen.
Nieuwsbode van 6 november 2003

Mooie prijs voor Floralia

Afgelopen zaterdag kreeg Floralia Driebergen op de jaarvergadering van Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde in Baarn een tweede prijs voor haar activiteiten waardoor de afdeling Driebergen de snelst groeiende in het land is.
Stichtse Courant van 6 november 2003

Open dag Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat

De Stg Duurzame Samenleving Papua Barat opende onlangs haar kantoor annex galerie aan de Hoofdstraat 172 in Driebergen. Op zaterdag 8 november is er van 11 tot 16 uur open dag.
Stichtse Courant van 6 november 2003

Rouwcentrum De Poort wordt Monuta Nijenheim

De naam van rouwcentrum De Poort aan de Burgemeesterlaan is sinds kort gewijzigd in Monuta Nijenheim. Het centrum is overgenomen door door Monuta Uitvaartzorg.
Stichtse Courant van 6 november 2003

CDA: Driebergen ‘minimumdorp’

De CDA-fractie in Driebergen is bezorgd over de bezuinigingen die het college van b&w wil doorvoeren. Het CDA vergeleek Driebergen gisteren tijdens de algemene beschouwingen met een ‘minimumdorp’. De zorgen gaan over bezuinigingen op groenonderhoud en wegen. Verder vindt de fractie dat afgezien moet worden van een bezuiniging op de bibliotheek.
Utrechts Nieuwsblad van 7 november 2003

Zaterdagsluiting gemeentewerf: slecht voorstel

In de wekelijkse peiling op DriebergenNet stond deze week de vraag “Wat vindt u van het voorstel om de gemeentewerf op zaterdag te sluiten?” centraal. Uit de antwoorden blijkt dat 84% van de bezoekers van de site dit een slecht voorstel vindt. Uit de beantwoording blijkt ook dat slechts 7% nooit vuil aanbiedt en dat maar liefst 93% dit minstens één keer per jaar doet.

De zaterdag-openstelling kan dan ook gezien worden als een gemeentelijke dienstverlening die sterk op prijs wordt gesteld en waarvan ook veel gebruik wordt gemaakt. 
De nieuwe peiling gaat over de prijzenoorlog in de supermarkten.

Voorlopig geen bouwstop moskeeën in Driebergen

De bouw van twee nieuwe moskeeën aan de Akkerweg in Driebergen mag de komende twee weken in elk geval gewoon doorgaan. Dat zei rechter Loeb gisteren tijdens een spoedzitting van de Raad van State.
Utrechts Nieuwsblad van 8 november 2003

Politieke barometer: effect van laatste raad

De Politieke Barometer van deze week is gehouden in de week direct na de laatste raadsvergadering waarin de meerderheid van de raad besloot Driebergen in het MALDD te laten opgaan. De opstelling van PDR en CDA in deze vergadering (kiezen voor MALDD) is afgestraft. In de peiling dalen PDR en CDA samen van 40% naar 21%. De houding van de VVD (kiezen voor een zelfstandig Driebergen) wordt gewaardeerd: de VVD stijgt in deze peiling van 30% naar 42%.

Poging Beroving

Op het fietspad langs de Hoofdstraat hebben omstreeks 00.30 uur een viertal onbekende personen in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks half één geprobeerd een 17-jarige jongen uit Driebergen te beroven. De man reed over het fietspad in de richting van Zeist toen vier mannen voor hem op het fietspad verschenen.

Hij werd van zijn fiets afgeschopt en kwam hierbij met zijn gebit op een trottoirband terecht. Als hij vervolgens opstaat, wordt hem om geld gevraagd. Het slachtoffer zegt dat hij niet heeft. Vervolgens wordt hij door de mannen vastgepakt en doen zij een poging hem te fouilleren. De man verzet zich hevig, komt daardoor los, kan op zijn fiets springen en thuis bereiken. Er is niets van hem weggenomen. De man liep letsel op aan zijn gelaat en hand.
De belagers zijn vermoedelijk negroïde personen in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar oud. Ze droegen onopvallende kleding en geen petjes. Indien u meer informatie heeft, welke kan leiden tot de aanhouding van de belagers, wordt u verzocht contact op te nemen met de politie van district Binnensticht via telefoonnummer 0900-8844.

Driebergse beurs speciale vakanties

Op zaterdag 22 november 2003 van 12.00 tot 16.00 uur organiseert de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) in samenwerking met Bartiméus, VOGG, Philadelphia en de SPD-Utrecht een beurs voor speciale vakanties. De beurs die voor de tweede keer wordt georganiseerd is gericht op motorisch, visueel en verstandelijk beperkten van jong tot oud.

Nu al hebben vele reisorganisaties uit heel Nederland hun medewerking toegezegd. De SWD beschikt over een ontvangstruimte waar men een kopje koffie, thee, of een glaasje fris kan gebruiken. Er zijn verschillende plaatsen ingericht waar men rustig foldertjes kan inkijken. De accommodatie is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers; een invalidentoilet is aanwezig. Belangstellenden zijn van harte welkom in het gebouw “De Vijver” aan de Vijverlaan 10 in Driebergen. De entree is gratis.

Lintjes voor twee brandweerlieden

Omdat ze langdurig bij de vrijwillige brandweer Driebergen hebben gewerkt zijn L. Geresteijn (sinds 1972) en W. Klitsie (sinds 1974) zaterdag onderscheiden. Beiden kregen de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Bloemen.
Utrechts Nieuwsblad van 10 november 2003

Begrotingsbehandeling zonder rooie oortjes

Vier amendementen waarvan er twee werden aangenomen en zes moties waarvan er één werd ingetrokken en de rest werd aangenomen. Dat is het resultaat van de behandeling van de begroting voor 2004. Netty Krook doet verslag.
Nieuwsbode van 11 november 2003

Wie wordt Prins Carnaval van het Sparrenrijck?

De spanning stijgt, het is bijna zover. Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval? De nieuwsgierigheid moet nog in bedwang gehouden worden tot aanstaande zaterdag. Want dan maakt Carnavalsstichting De Sparrenarren haar hofhouding voor het seizoen 2003/2004 bekend.

Dit gebeurt tijdens de Prinsverkiezing op zaterdag 15 november in Hogeschool De Horst van 21.00 tot 01.00 uur. Wilt u bij de bekendmaking aanwezig zijn, kom dan op zaterdag 15 november naar de Prinsverkiezing! Locatie: Hogeschool de Horst. Tijd: 21.00 tot 01.00 uur. Zaal open om 20.30 uur. Toegang: € 5,00 per persoon. Kleding: Boerenkiel.

Aurora benoemd ereleden

Op een gewone repetitieavond van Harmonie Aurora bleek een allerongewoonste gebeurtenis plaats te hebben. De algemene ledenvergadering van Aurora had namelijk besloten vier leden te onderscheiden met het erelidmaatschap van de vereniging. Daarom was maandagavond een voltallig orkest aanwezig om vier leden muzikaal te feliciteren voor een grote en langdurige inzet . Achtereenvolgens werden Jos Westbroek, Henk Wezendonk, Hans Kleijburg en Siepie Roorda toegesproken door de voorzitter. De oorkondes en bloemen werden daarna gevolgd door koffie, cake en de aangeboden drankjes van de glunderende ereleden.

Dorpshistoricus Steenwijk doet opnieuw boekje open

Op vrijdag 14 november verschijnt een nieuw boek van de hand van Dick Steenwijk. “De groeten van Dick en Dirk” is de titel. Deze titel is gekozen omdat Dick de tekst leverde en Dirk Smorrenburg de illustraties in de vorm van oude ansichtkaarten.
Nieuwsbode van 13 november 2003

Provincie wil voor januari duidelijkheid

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht hebben een brief aan de gemeente Driebergen gestuurd waarin er nog eens op gewezen wordt dat er vóór de aanvang van de arhi-procedure (algemene regels herindeling) op 1 januari aanstaande, duidelijkheid moet zijn over de fusie van Driebergen met de MALD-gemeenten.

De Driebergse gemeenteraad heeft onlangs besloten om onder voorwaarden tot fusie over te geen. Die voorwaarden zouden binnen zes maanden in een grondleggend document tot uitdrukking worden gebracht. De provincie heeft te kennen gegeven dat zo’n grondleggend document nuttig is, maar dat de realisatie hiervan geen zes maanden kan duren.
Stichtse Courant van 13 november 2003

Dorpsvernieuwing moet sneller, dienstverlening moet beter

De Driebergse gemeenteraad is van mening dat er tempo gemaakt moet worden met de herstructurering van het dorpshart en dat de dienstverlening aan de burger verbeterd dient te worden. Dit werd vorige week tijdens de begrotingsvergadering door middel van twee breed gesteunde moties kenbaar gemaakt.

De moties waren onderdeel van een hele serie uiteenlopende (wijzigings)voorstellen die bijna allemaal door het college van B&W ontraden werden, maar waarvan meer dan de helft toch door de raad is aangenomen.
Stichtse Courant van 13 november 2003

Burgemeester koopt eerste evenementenkalender

De welpen van de Driebergse scouting zijn begonnen met de verkoop van de Driebergse evenementenkalender. Burgemeester Bloemen was de eerste koper.
Stichtse Courant van 13 november 2003

ECWD wil bouwplannen samen met belangstellenden ontwikkelen

De vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) wil het Ursulinenterrein samen met belanghebbenden en geïnteresseerden ontwikkelen. Daarom vindt de ECWD het belangrijk om in gesprek te komen met mensen die een belang hebben in het terrein of er een visie over willen ontwikkelen. Deze maand wordt een algemene informatiebijeenkomst gehouden over de stand van zaken en de uitgangspunten voor de planontwikkeling tot nu toe.
Stichtse Courant van 13 november 2003

Bibliotheek krijgt historische boekjes

Tijn Everse van uitgeverij ‘Kleine geschiedenis van de Heuvelrug’ overhandigde een aantal boeken uit zijn fonds aan de voorzitter en directeur van de bibliotheek.
Stichtse Courant van 13 november 2003

Opbrengst diabetescollecte

De diabetescollecte heeft dit jaar 2445,67 euro opgebracht.
Stichtse Courant van 13 november 2003

Statenleden op werkbezoek ter voorbereiding op besluit start herindeling

Aanstaande maandag gaan de provinciale statenleden van de Commissie Bestuur & Middelen op werkbezoek naar Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen en Maarn. In gesprekken van steeds ongeveer een uur willen de statenleden geïnformeerd worden over verschillende standpunten, wensen of zorgen die leven bij de gemeentebesturen. Bij die gesprekken zijn zowel raadsleden als colleges van B&W aanwezig. In Driebergen zal burgemeester Bloemen namens het college het woord voeren.
Ook willen de Utrechtse Statenleden, voordat zij een beslissing over het herindelingsvoorstel nemen, de mening horen van maatschappelijke groeperingen, welzijnclubs, dorps-, sport-, of ondernemers-verenigingen. Ook in de mening van individuele inwoners zijn zij geïnteresseerd. Daarom vindt er op donderdagavond 20 november in het Dorpshuis te Amerongen (aanvang 19.30 uur) een hoorzitting plaats.
Deze activiteiten organiseert de Statencommissie ter voorbereiding op de bespreking van het voorstel een herindelingprocedure voor de vijf Heuvelruggemeenten te starten. Die commissievergadering vindt plaats op 24 november. Het besluit om al dan niet een herindelingprocedure te starten nemen Provinciale Staten op 8 december.

Prijzenoorlog in Driebergen

In de wekelijkse peiling werd de afgelopen week aan de kijkers van DriebergenNet gevraagd of hun koopgedrag ook veranderd is nadat de Nederlandse supermarkten een prijzenoorlog zijn begonnen. Hoewel slechts weinigen op de peiling reageerden lijkt het erop dat in Driebergen alles bij het oude blijft: 88% van de consumenten geeft aan nog steeds bij dezelfde winkel de meeste boodschappen te doen. De nieuwe peiling gaat over de gemeente en veiligheid.

Politieke Barometer

Vergeleken met vorige week is er een herstel voor PDR en CDA en een licht verlies voor de VVD, maar deze partij blijft de grootste.
Als de peiling wordt vergeleken met de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 dan is het meest opvallend het sterke verlies van het CDA (van 25% naar 10%) en de grote winst voor de VVD (van 23% naar 39%). De PDR levert iets in en de kleine partijen blijven nagenoeg gelijk.

Sparrenarren maken nieuwe hofhouding bekend

Zaterdagavond 15 november om exact elf over half elf was het zover: de onthulling van de nieuwe hofhouding van Carnavalsstichting De Sparrenarren in Hogeschool de Horst. De spanning was te snijden. Uit een grote rookwolk kwam tot verbazing van het publiek niet de prins maar wethouder V.d. Burg tevoorschijn.

Hij ging vervolgens samen met de Raad van Elf met zaklantaarns op zoek naar de Prins. En tussen het publiek werd hij gevonden: Prins Albert XXIX.
De prins zelf zocht in het donker zijn adjudant op die daarna ook de prinses tussen haar vrienden weghaalde. De hofhouding voor het seizoen 2003/2004 was compleet: Prins Albert XXIX, Prinses Marea en Adjudant Ronald!
Het in grote getale aanwezige publiek ontving de hofhouding enthousiast. Deze drie personen zijn fervente carnavalsvierders en bekend zowel in Driebergen als bij de Carnavalsvierders.
Prins Albert XXIX was als Albert Burger jarenlang nauw betrokken bij Scouting Driebergen en avondvierdaagse. Prinses Marea (de Bruijn) geeft nog wekelijks leiding aan haar scoutinggroep. Adjudant Ronald sluit de rij. In het dagelijks leven runt Ronald v.d. Linden het aannemersbedrijf Van der Linden Bouw Driebergen. Daarnaast is hij al zo’n 15 jaar actief lid van De Sparrenarren

Natuurgidsencursus IVN

Altijd al meer willen weten over de natuur? En dan ook werkelijk iets met uw enthousiasme en opgedane kennis gaan doen? De IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn start in januari 2004 met een natuurgidsencursus die wordt afgesloten in juni 2005.

De cursus wordt één keer in de vier jaar gegeven voor diegenen die binnen het IVN een actieve bijdrage willen leveren aan activiteiten op het gebied van natuur- en milieu-educatie, zoals natuurwandelingen, kleinschalige cursussen, ochtenden voor de jeugd, e.d. De cursisten worden opgeleid tot gediplomeerd natuurgids.
Het programma bestaat uit cursusavonden en excursies in het veld, en is er op gericht om de biologische kennis van de deelnemers te vergroten en hen vaardigheden te leren die nodig zijn om kennis en enthousiasme over te brengen op het publiek.
De natuurgidsencursus wordt gegeven in het NMC aan de Nicolaas Beetslaan in Zeist. De cursusavonden vinden een maal in de twee weken plaats op de dinsdagavond. De excursies worden ongeveer een maal per maand op zaterdagochtend gehouden. Kosten voor de gehele cursus bedragen 165 euro.
Een informatiepakket met onder andere het cursusprogramma is te verkrijgen bij Harry Kerver, telefoon (030) 695 28 65. In het informatiepakket is ook een aanmeldingsformulier opgenomen. Voor meer informatie over de IVN en de diverse activiteiten, surf naar www.ivn-info.nl

Herindeling Heuvelrug mogelijk uitgesteld

Provinciale Staten stelt haar besluit over de herindeling van de Heuvelrug-gemeenten mogelijk uit. Een aantal statenleden verwacht meer tijd nodig te hebben om tot een standpunt te komen. Maandag bezochten zij de gemeenten die mogelijk worden samengevoegd.

Dat zijn Maarn, Amerongen, Leersum, Driebergen en Doorn. Zij moeten de MALDD-gemeente gaan vormen. Provinciale Staten zou op 8 december een besluit nemen over de toekomst van de Heuvelrug. Vier van de vijf gemeenten zijn voor een herindeling. Alleen Leersum blijft zich fel verzetten tegen samenvoeging.
RTV Utrecht van 18 november 2003

‘Warme ontvangst’ Staten in Leersum

Een commissie van Provinciale Staten bracht gisteren een bezoek aan de Heuvelruggemeenten die eventueel zullen fuseren. In Leersum is de bevolking en de gemeenteraad tegen een herindeling. De statenleden lieten doorschemeren dat het wat hen betreft nog lang niet duidelijk is of de herindeling wel moet plaatsvinden.
Utrechts Nieuwsblad van 18 november 2003

Verzamelaars gezocht

Gebruikt gereedschap verzamelen, zo nodig opknappen en het dan doorsturen naar ontwikkelingslanden. Dat is wat de Stichting Gered Gereedschap doet. Ook in Driebergen is de stichting actief. Dat wil zeggen nu nog wel. Want de twee mannen die hier het project dragen, Ben de Rooij en Elzo Lange, houden er na tien jaar mee op. Nu zoeken zij opvolgers.
Nieuwsbode van 18 november 2003

Kunst in gemeentekantoor

Wethouder Schravesande opende in het gemeentekantoor de tentoonstelling van kunstenaarsvereniging Contrast.
Nieuwsbode van 18 november 2003

Instituut Coolsma honderd jaar jong!

Christelijke Basisschool Instituut Coolsma is nog steeds op zoek naar oud-leerlingen voor de feestelijke reünie op zaterdag 12 juni 2004 in het kader van het honderdjarig bestaan van de school. Aanmeldingen en meer informatie op www.cbs-coolsma.nl  / eeuwfeest@cbs-coolsma.nl  – CBS Instituut Coolsma t.a.v. reüniecommissie – Coolsmalaan 3-5 – 3971 KW Driebergen.

Bibliotheek timmert aan de weg

Afgelopen zaterdag werd heel Driebergen befolderd door de openbare bibliotheek met de actie : “als u nu lid wordt gaat u pas betalen vanaf 1 januari 2004”. Behalve deze actie is het sinds vorige week ook mogelijk om via internet te zien wanneer u uw boeken moet hebben terug gebracht. Ook kunt u zien of een door u besteld boek al in de bieb gearriveerd is.

Sint Petrus’ banden nu ook bij boekhandel Baas

De renovatie van het interieur van de Sint Petrus’ banden-kerk in Driebergen-Rijsenburg is aanleiding voor een nieuwe beschrijving van kerk en parochie. De fraai vormgegeven gids is voor 4 euro te koop bij boekhandel Jacques Baas, Traay 4c in Driebergen. Tot nu toe was de gids alleen in de kerk te koop.

Boekhandel Baas heeft de kerkgids toegevoegd aan het uitgebreide assortiment boeken over Driebergen-Rijsenburg en omgeving. ‘Sint Petrus’ banden, kerk en parochie’ is een compacte beschrijving van het ontstaan, de bouwgeschiedenis, de parochiegeschiedenis en de bijzondere objecten in en rond de enige Empire-kerk van Nederland. Aan de hand van genummerde foto’s en een uitklapbare plattegrond kunnen bezoekers hun weg in de kerk vinden.

Start herindelingsprocedure 6 weken uitgesteld

De leden van de statencommissie die afgelopen maandag een werkbezoek brachten aan de beoogde MALDD-gemeenten hebben hierdoor aanleiding gevonden aanvullende informatie te vragen aan het college van GS. In de vorm van vragen zal dit plaatsvinden in de vergadering van de statencommissie BEM op maandag 24 november a.s. met een beantwoording op hoofdlijnen door het college van GS.

In de daarop volgende commissie-vergadering van 5 januari 2004 zullen in elk geval de gedetailleerde antwoorden van GS beschikbaar zijn en kunnen worden betrokken bij de verdere discussie van de statencommissie. Op 19 januari 2004 zal vervolgens behandeling in Provinciale Staten plaatsvinden. Dit betekent dat de start van de herindelingsprocedure niet op 8 december maar op 19 januari in Provinciale Staten plaatsvindt.

Hoorzitting gemeentelijke herindeling

De Utrechtse Statenleden willen, voordat zij een beslissing over het herindelingsvoorstel nemen, de mening horen van maatschappelijke groeperingen, welzijnclubs, dorps-, sport-, of ondernemers-verenigingen. Ook in de mening van individuele inwoners zijn zij geïnteresseerd. Daarom vindt er vandaag, donderdagavond 20 november, in het Dorpshuis te Amerongen (aanvang 19.30 uur) een hoorzitting plaats

College is des duivels over motie gemeenteraad

Het Driebergse college van b&w  is des duivels over een motie die de gemeenteraad twee weken geleden tijdens de begrotingsvergadering heeft aangenomen. In deze motie constateert de raad dat er door de bewoners van Driebergen veel klachten worden geuit over de gemeentelijke dienstverlening (de contacten via gesprekken, brieven, beschikkingen en inspraakprocedures), en dat er daarom een onderzoek moet worden ingesteld naar zowel de kwaliteit van die dienstverlening als de doelmatigheid waarmee door de ambtenaren gewerkt wordt. Het college van b&w voelt zich overvallen door de motie en ‘betreurt ten zeerste’ dat voor het zwaarste middel van een raadsonderzoek (vergelijkbaar met een parlementaire enquête) is gekozen. “De motie kwam als een konijn uit de hoge hoed, op een zeer ongelukkig moment” meldde burgemeester Bloemen deze week. de motie moet volgens b&w de prullenmand in.
Stichtse Courant van 20 november 2003

Wooncomplex op de parkeerplaats en horeca- paviljoen op het dorpsplein

In 2005 moet op de parkeerplaats tegenover Nieuw Salem een appartementencomplex staan en op het dorsplein een horeca- paviljoen, Na vele jaren discussie heeft het college van b&w nu besloten om de bebouwing af te ronden.

Uit twee stedenbouwkundige modellen die recentelijk ontwikkeld werden, heeft het college ‘de meest realiseerbare’ gekozen en vervolgens een plan van aanpak opgesteld.
Stichtse Courant van 20 november 2003

Verplaatsing busroute leidt tot nieuwe actiegroep

Eén oproepje aan de bewoners van de Arnhemsebovenweg. Dat was voldoende om deze week de grote zaal in zorgcentrum Sparrenheide helemaal vol te krijgen. Daar werd een nieuwe Driebergse actiegroep gepresenteerd: de Bewonersvereniging Arnhemsebovenweg.

Directe aanleiding voor de oprichting van de vereniging was het voornemen van de gemeente om de busroute van de Melvill van Carnbeelaan naar de Arnhemsebovenweg te verplaatsen.
Stichtse Courant van 20 november 2003

Gemeente zoekt andere plek voor skatebaan

De gemeente is intensief opzoek naar een nieuwe plek voor de skatebaan die zich naast Hoenderdaal Sport bevond.
Stichtse Courant van 20 november 2003

Overberg wil niet mee met fusie

Zo’n driekwart van de mensen in de kern Overberg wil niet meer bij Amerongen horen. Dat is gebleken uit een telefonische enquête. Amerongen fuseert met Driebergen, Maarn, Doorn en Leersum. Overberg wil liever naar Renswoude.

Volgens de PvdA in Amerongen wordt het dorp echter gewoon meegefuseerd met de huidige eigen gemeente. De gemeenteraad van Amerongen heeft dat al besloten, aldus de partij. Ook heeft de provincie laten weten niet met de gemeentegrenzen te gaan schuiven.
Een meerderheid van de inwoners van het dorpje Elst wil wel bij Amerongen en de herindeling met Driebergen, Maarn, Doorn en Leersum blijven.
RTV Utrecht van 21 november 2003

Het valt best mee met de veiligheid in Driebergen

De wekelijkse peiling ging de afgelopen week over wat de gemeente moet doen ter verbetering van de veiligheid of ter verbetering van het veiligheidsgevoel. Vaak wordt bij dit soort vragen het vaakst “meer blauw op straat” genoemd. Maar in Driebergen noemt slechts 19% deze optie. 15% noemt een betere opvang van hangjongeren en een andere 15% noemt verbetering van een aantal voorzieningen als een bewaakte fietsenstalling en betere straatverlichting.

Enigszins verrassend vindt 26% van de kijkers naar DriebergenNet dat Driebergen veilig genoeg is en dat de gemeente helemaal niets hoeft te doen. De 26% die vonden dat overtreders in de zak naar Spanje moeten geven hiermee aan dat veiligheid voor hen niet een erg belangrijk item is. Kortom: het valt best mee met de veiligheid en veiligheidsgevoelens in Driebergen.
De nieuwe peiling gaat over de kwaliteit van de gemeenteraad.

Insprekers: weinig draagvlak voor fusie gemeenten

Inwoners van de Heuvelruggemeenten vinden dat er weinig draagvlak is voor een fusie van hun gemeenten, Vooral in Amerongen en Leersum is er verzet tegen de herindeling tot één Heuvelruggemeente. Dat bleek tijdens de hoorzitting die de commissie Bestuur en Middelen van provinciale staten had belegd in Amerongen. Er waren zo’n 75 inwoners naar de hoorzitting gekomen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 november 2003

Officieel startschot Kennisdorp Driebergen

Op 26 november zal op Landgoed de Horst in Driebergen de officiële opening plaatsvinden van het totaal gerenoveerde Landhuis. Na langdurig in bouwvallige staat te hebben verkeerd, zal het landhuis nu de bekroning vormen van het Kennisdorp Driebergen.

De vroegste koopakte van de Horst dateert uit 1729, in die tijd was het landgoed in gebruik als Hofstede. ‘Kapitale Herenhuizing’ is de titel die in 1847 wordt geregistreerd, het landhuis wisselt dan van eigenaar voor de somma van 21000 gulden.
Van 1945 tot 2001 is de Horst uitgegroeid tot 23 hectare en in eigendom van Kerk en Wereld. Inmiddels is het Landhuis aan fors verval onderhevig geraakt. Reden om in februari van dit jaar te starten met een volledige renovatie. Met resultaat: het oorspronkelijke karakter van het Landhuis is bewaard en waar nodig hersteld. Historie, kunst en functionaliteit zijn met elkaar in balans gebracht. Zo heeft iedere kamer een eigen, unieke uitstraling gekregen.
Uniek aan Landgoed de Horst is zijn bestemming: Hier ontstaat het eerste Nederlandse kennisdorp. Een campus waar intussen meer dan tien kennisintensieve organisaties hun werkruimte vinden, waar managers, professionals en ondernemers elkaar ontmoeten om van en met elkaar te leren. Centraal op het landgoed staan leren en uitwisseling van kennis, door te ervaren, te experimenteren en geïnspireerd te worden door de kunst om je heen. De 23 hectare cultuur en natuur nodigen uit tot reflectie en rust. Tegelijkertijd is het er dynamisch door de aanwezigheid van een variëteit aan evenementen.

Stichting Buitenplaats Sparrendaal beëindigt werkzaamheden

In goed overleg met de gemeente Driebergen en Vereniging Hendrick de Keyser heeft het bestuur van de Stichting Buitenplaats Sparrendaal besloten om de stichting per 31 december 2003 op te heffen. Na de voltooiing van de restauratie heeft het bestuur zich beraden over de toekomstige exploitatie van de buitenplaats. Hierbij is ook extern advies ingewonnen.

Uiteindelijk heeft het bestuur geconcludeerd dat de Stichting zich niet in staat acht om de noodzakelijke huur op te brengen, zonder het gebouw zodanig commercieel te exploiteren dat de museale waarde gevaar loopt. Tegen die achtergrond heft de Stichting zichzelf op. De eigenaar van Sparrendaal, Vereniging Hendrick de Keyser, het college van b&w en de stichting zijn overeengekomen dat de Vereniging de exploitatie overneemt en de gemeente huurder van het gebouw blijft. Daarnaast is afgesproken dat het belang van de buitenplaats voor de Driebergse gemeenschap gewaarborgd blijft.

Lokker: Niet te lang wachten met herindeling

Gedeputeerde Lokker wil niet dat het besluit over de herindeling op de Heuvelrug teveel wordt uitgesteld. Hij reageert hiermee op een idee van enkele statenleden. Lokker wil Amerongen, Leersum, Doorn, Maarn en Driebergen samenvoegen.

De Provinciale Staten moeten zich hierover in december nog uitspreken. Maar eerder lieten enkele leden al weten dat ze verwachten meer tijd nodig te hebben voor een beslissing. Lokker wil echter niet te lang wachten. Maandagavond praat de Statencommissie Bestuur voor de eerste keer over de herindeling op de Heuvelrug.
RTV Utrecht van 24 november 2003

B. en w. sturen motie terug

B&w hebben de raad schriftelijk verzocht om de motie over de afdeling RWM in heroverweging te nemen. De motie was aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling. De raad wil een onderzoek naar de kwaliteit van directe dienstverlening aan de burger door deze afdeling. De brief van b&w staat geagendeerd voor de commissievergadering Middelen en Bestuur van woensdag. B&w zijn absoluut ‘not amused’, zo blijkt uit de brief.
Nieuwsbode van 25 november 2003

Händel en Finkers

Een boeiende combinatie: werken van Händel en Herman Finkers. Het Driebergs gemend koor Scherzando zong 16 november de huwelijksmis van Herman Finkers. Na de pauze volgende een zangstuk van Händel. Finkers legde zelf via een bandje uit waarom en hoe hij tot deze compositie gekomen was.
Nieuwsbode van 25 november 2003

Inbreiding vormt gevaar

Netty Krook heeft een interview met René Waanders over de ‘geheime tuin’ die op dit moment volop in de belangstelling staat. Verschillende Driebergse groeperingen lopen te hoop voor het ongeschonden behoud van dit stukje natuur, terwijl een toekomstige woongroep er ecologisch wil gaan bouwen. Waanders is daar faliekant op tegen.
Nieuwsbode van 25 november 2003

Procedures rond moskeeën bijna voorbij ?

Op 29 oktober 2002 heeft het college van b&w van Drieberg aan de Turkse en Marokkaanse vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van een gebeds- en ontmoetingsruimte aan de Akkerweg.
Op 24 juni 2003 heeft het college de bezwaren van het Comité Akkerweg tegen dit besluit ongegrond verklaard.
Op 15 september 2003 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht het daartegen door het comité ingestelde beroep ongegrond verklaard.
Op 15 oktober 2003 heeft het comité hoger beroep ingesteld bij de Raad van State en tevens hebben zij de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Op 21 november 2003 wijst de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het verzoek af met daarbij de volgende overwegingen:
“Besluiten zijn in het algemeen uitvoerbaar, ook als daartegen een rechtsmiddel is aangewend. Dit geldt temeer, indien zoals in dit geval, de rechter in eerste aanleg het besluit heeft getoetst en het daartegen ingestelde beroep ongegrond heeft bevonden.
Verzoekers hebben het hoger beroep ingesteld op nader aan te vullen gronden. In hetgeen zij ter zitting naar voren hebben gebracht is geen aanleiding te vinden om thans op voorhand aan ten nemen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans dat geconcludeerd zal worden dat de vrijstellingen en bouwvergunningen niet mochten worden verleend, zoals bij de besluiten van 29 oktober 2002 is gedaan.”

Kerstmarkt op Binnenplaats

Op zaterdag 13 december zal de Binnenplaats aan de Traay in Driebergen worden omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt als initiatief van de basisschool Coolsma in samenwerking met de plaatselijke winkeliersvereniging ODC.

De basisschool Instituut Coolsma viert in 2004 haar honderdjarig bestaan en wil dit jubileum extra luister bijzetten door deze Driebergse kerstmarkt. Het doel is niet alleen het organiseren van een feestelijk dorpsevenement, maar om tevens geld te verdienen voor het eeuwfeest én voor het goede doel dat daaraan verbonden is: de bouw van een basisschool voor jong en oud in Nasenyi, Uganda.
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de kerstmarkt! In een tent met verwarmd terras kan men onder het genot van soep en glühwein alle kerst-inkopen al doen bij de kramen van Coolsma en van een aantal Driebergse winkeliers en organisaties. U bent meteen klaar voor de kerst: van kerstbomen, kerststukjes en kransen tot wijnen, noten, kaas, fruit en zuidvruchten. En natuurlijk zijn er ook kerstkaarten en veel leuke cadeaus te koop! Mensen die eens wat anders willen kunnen hun slag slaan bij de kramen met tweedehands kerstversiering (zoals ballen, lampjes, sterren, slingers, kandelaars, stallen, etc.).
De kerstmarkt zal muzikaal worden omlijst door een aantal ‘live’ optredens in kerstsfeer op het ‘open podium’. Er zijn nog enkele kramen te huur (à € 30) en ook aanmeldingen voor het open podium zijn nog mogelijk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de Coolsma-sponsorcommissie (Wim Hak, tel 518628) en/of de ODC (Fred van Dorp, tel. 513579).

Jeugdprinsverkiezing Sparrakkers

Afgelopen zaterdag heeft de jeugdgarde van Carnavalsstichting de Sparrenarren, de Sparrakkers, hun jeugdhofhouding 2003-2004 bekend gemaakt. Op een quad kwam de door een helm onherkenbare Jeugdprins de “Kleine Sparrenburgt” binnen gereden. Burgemeester Bloemen ontmaskerde deze quad-bestuurder als Prins Geoffrey I. Geoffrey de Zeeuw, zoals de jeugdprins in het dagelijks leven heet, woont in Austerlitz, is 11 jaar en leerling van de Pirapoleonschool. Zijn grote hobby’s zijn voetballen en houtsnijden. Prins Geoffrey I heeft de hulp van Niall Terlingen als Adjudant ingeroepen. Ook Adjudant Niall is 11 jaar en heeft als hobby voetballen. Daarnaast vind je hem vaak achter de computer. De Jeugdhofhouding wordt compleet gemaakt met de, ook van voetballen houdende, Prinses Jennifer. Jennifer de Klerk is 12 jaar en zit samen met Adjudant Niall op de Valkenheuvelschool. Volleybal is de 2e hobby van Prinses Jennifer. De leus van deze enthousiaste jeugdhofhouding is: “Met de steenbokken voorop wordt dit carnaval helemaal top!”

Beslissing over Lange Dreef moet dit jaar genomen worden

Volgende week donderdag buigt de raadscommissie Ruimte en Groen zich tijdens een extra vergadering over het voorstel om een woningbouwlocatie in de vorm van een buurtschap op de Lange Dreef te ontwikkelen. De beslissing over dit onderwerp moet nog dit jaar genomen worden, anders is het niet meer mogelijk een ontwerp-bestemmingsplan voor te bereiden. Dat blijkt uit een toelichting van B&W.
Stichtse Courant van 27 november 2003

Zeer ruime anonieme gift

De organisatie van de actie ‘Draag een steentje bij’ heeft van een anonieme inwoonster van Driebergen een zeer ruime gift voor de bouw van de Turkse en Marokkaanse moskeeën ontvangen.
Stichtse Courant van 27 november 2003

Politie start actie tegen huiselijk geweld

De politieregio Utrecht is i.s.m. Womens Counseling Service een actie begonnen tegen huiselijk geweld. Deze actie startte dinsdag in Bunnik waar burgemeester Heleen van Rijnbach samen met politiewijkchef Martien van Zutphen de aftrap gaf.
Stichtse Courant van 27 november 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Oprichting Zorgketen Oost Utrecht

Gisteren hebben de besturen van negen zorgorganisaties een paraplu-overeenkomst tot samenwerking getekend: de Zorgketen Oost Utrecht.Het is een regionaal samenwerkingsverband tussen ziekenhuis, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen.
Stichtse Courant van 27 november 2003

Succesvolle toernee van Driebergse zangers

Het Hervormd Kerkoor reisde dit jaar af naar Bonn voor de jaarlijkse koorreis. Er werden een aantal optredens gegeven.
Stichtse Courant van 27 november 2003

Opnieuw actie voor kindertehuis in Zuid-Afrika

Op 17 januari 2004 zal wederom een speciaal concert worden gegeven waarbij de opbrengst is voor het kindertehuis Ethembeni in Johannesburg.
Stichtse Courant van 27 november 2003

Bijzonder fotoboekje over gehandicapten

Maandagmiddag vond in de Morgensterkapel de presentatie plaats van een bijzonder fotoboekje over het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen het onderwerp is bijzonder maar ook het feit dat het boekje is samengesteld door de Iraanse fotografe Soraya E. Zij vluchtte vier jaar geleden met haar zoontje naar Nederland en heeft samen met haar man enkele jaren in de AVO Plantwijk gewoond.
Stichtse Courant van 27 november 2003

Nieuwe expositie in Champ’Aubert

De Hilversumse Maria van Bossum exposeert met haar nieuwste werk “De vernieuwing” van 7 december tot 31 januari 2004 in Champ’Aubert Boterbloem 1 te Driebergen. De tentoonstelling wordt zondag 7 december om 15.00 uur geopend door Christie Rusche. Maria over haar werk: “Mijn schilderijen zijn een uitdrukking van mezelf. Hierbij schilder ik gevoelsindrukken waarbij kleuren erg belangrijk zijn. Eigen ervaringen die ontstaan in de verschillende landen waar ik ben geweest, komen terug in mijn werk. De natuur in Nederland, Frankrijk, Australië, Canada, en Zuid-Afrika geef ik weer vanuit mijn gemoedstoestand. Het ervaringsgevoel neemt hierbij een grotere plaats in dan de waarneembare werkelijkheid”.

Driebergse raad doet het slecht

De helft van de kijkers naar DriebergenNet beoordeelt de kwaliteit van de gemeenteraad in de wekelijkse peiling van DriebergenNet als slecht tot zeer slecht. Slechts een kwart geeft als oordeel goed tot zeer goed. Of de kwaliteit van de raad nu werkelijk goed of niet goed is, is hiermee niet beantwoord. Wel is duidelijk dat het beeld dat men van de gemeenteraad heeft negatief is. En het is aan de raad om daar wat aan te doen. Deze week kunt u aangeven wat u vindt van de kwaliteit van het college van b&w.

Verzet tegen baggerdepot Driebergen

Omwonenden en natuurliefhebbers in Driebergen zijn tegen de inrichting van een baggerstort aan de Langbroekerwetering. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil dit zo snel mogelijk aanleggen. Ellen Tolsma praat met A. Russen van de Stichtse Rijnlanden en met Liesbeth Marchesini van de Werkgroep Natuurgebied Langbroekerwetering.
Utrechts Nieuwsblad van 29 november 2003

Politieke barometer

De coalitiepartijen PDR, CDA en VVD haalden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen samen 79% van de stemmen. In oktober slonk dit aandeel naar 70% en nu, eind november, hebben die partijen nog maar 63% van de stemmen.
De oppositiepartijen D66, SGP en CU haalden bij de laatste verkiezing 21%. In oktober daalt hun aandeel in de politieke barometer naar14%; in november is er een licht herstel naar 17%. Dat is nog steeds minder dan bij de laatste verkiezingen.
Nu zowel coalitie als oppositie op verlies staan, betekent dit, dat andere – nog niet in de raad zittende partijen – winnen
Een tweede opvallend verschijnsel is het grote verlies van het CDA in vergelijking met de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De grote winnaar in Driebergen is de VVD; de overige partijen blijven nagenoeg gelijk en het lijkt dan ook dat de winst van de VVD bijna geheel verklaart kan worden uit het verlies van het CDA.