Jongerenwerker: ‘Bar weinig te doen voor de jeugd in Driebergen’

De nieuwe jongerenwerker van de SWD, Lennart van den Hof, vindt dat er in Driebergen voor de jeugd weinig is te doen. Middels een open dag in de NIX hoopt hij hier verandering in te kunnen aanbrengen. Zijn uitgangspunt daarbij is dat de jongeren bepalen; van daar de open dag morgen vanaf 10.00 uur in de NIX.
Utrechts Nieuwsblad van 1 november 2002

Muziek keert terug in Sparrendaal

Het was zomaar een dag, ergens begin dit jaar. Els Hoogenboom wandelde langs Sparrendaal en dacht ik mis de koffieconcerten. Ze belde een vriendin en die vond dat ook. Nu is er de stichting Koffieconcerten Sparrendaal die 1 december haar eerste concert organiseert met zanger/pianist Wout Oosterkamp.
Utrechts Nieuwsblad van 1 november 2002

Groen licht voor bouw moskee Driebergen

In Driebergen kan worden begonnen met de bouw van de moskee aan de Akkerweg. De gemeente heeft hiervoor de benodigde vergunningen verleend. De bezwaren van omwonenden zijn door het gemeentebestuur ongegrond verklaard. Tegen de komst van de gebeds- en oefenruimte in Driebergen is de afgelopen jaren veel verzet geweest.
website van Radio M  van 1 november 2002

Buitenlandse hulp nodig voor redding archief

Om het door water beschadigde streekarchief in Wijk bij Duurstede zal de hulp in moeten roepen van buitenlandse restaurateurs. Als alleen Nederlandse ateliers zouden worden ingeschakeld duurt de restauratie vele jaren.
Utrechts Nieuwsblad van 2 november 2002

Invalidenvoertuig vliegt in brand

Een invalidenvoertuig en een grasmaaier die stonden in de fietsenstalling van De Vijver zijn zaterdagmiddag verbrand. Omdat aanvankelijk werd gedacht aan het vrijkomen van asbest werd de omgeving van de Vijverlaan direct afgesloten; dit bleek loos alarm.
Utrechts Nieuwsblad van 4 november 2002

Banketletteractie “Aurora”

Vanaf vandaag vindt de traditionele banketletter actie van “Aurora” plaats. In de aanbieding zijn saucijzen- en roomboter/amandelletters elk tegen een bedrag van 6 euro, en roomboter/amandelstaaf ten bedrage van 3 euro. De uitlevering vindt plaats op 29 en 30 november. Aurora hoopt met deze actie u een smakelijk product te leveren en de eigen kas te spekken.
Heuvelrug Nieuws 4 november 2002

Provinciale bijdrageregeling bodemsanering voor particulieren

Om de sanering van ernstig verontreinigde grond door particulieren te bevorderen komt er een provinciale bijdrageregeling subsidieverordening voor eigenaren en erfpachters van woonpercelen.

Particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een ernstig verontreinigd perceel dat gebruikt wordt voor bewoning kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van bodemsanering. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het tijdstip waarop de verontreiniging is veroorzaakt en het moment waarop de eigenaar of erfpachter de ernstig vervuilde grond heeft gekocht. Het provinciebestuur wil maximaal 50.000 euro per geval bijdragen in de saneringskosten.
Heuvelrug Nieuws 5 november 2002

Het nieuwe Carnavalsseizoen gaat van start!

Carnavalsstichting De Sparrenarren start haar nieuwe seizoen met de Prinsverkiezing op zaterdag 9 november 2002 in Hogeschool De Horst, van 21.00 tot 01.00 uur. Tijdens deze avond maken zij op originele wijze de nieuwe Prins Carnaval, zijn Prinses en Adjudant bekend.

Een week later, op 16 november, volgt de bekendmaking van de Jeugdprins, -prinses en -adjudant in de Leuterie (bij rugbyclub de Pink Panthers) van 15.00 tot 17.00 uur. Ook de jeugd van 10 tot 16 jaar wordt niet vergeten. Op 16 november organiseren de Sparrenarren namelijk de eerste Sparrekeldisco in de Leuterie van 19.30 tot 23.00 uur.
Heuvelrug Nieuws 5 november 2002

De Koperen Ketel sluit voorgoed

Het hotel aan de Welgelegenlaan dat lange tijd gold als het enige hotel van Driebergen sluit definitief. Nieuwkomers op de Driebergse hotelmarkt doen hem de das om. Netty Krook heeft een interview met Jan Neuteboom die in 1969 het eerdere pension omzette in een hotel.
Nieuwsbode van 5 november 2002

SP gaat de markt op

Vanaf oktober staat de SP iedere eerste zaterdag van de maand met een kraam op de Traaij. Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar voor altijd.
Nieuwsbode van 5 november 2002

Stedenband Semily krijgt komende vijf jaar subsidie

Zonder stemming werd het voorstel van b&w aangenomen om de samenwerkingsovereenkomst met Semily opnieuw voor vijf jaar aan te gaan en daarbij subsidie te verlenen aan de stichting Stedenband.
Nieuwsbode van 5 november 2002

Pech voor Literair Café

Literair Café Driebergen moest op het laatste moment zijn bezoekers twee tegenvallers melden. De Tsjechische literator Jindrich Vojta had op het laatste moment afgebeld en zijn Nederlands vervanger Edgar de Bruin zat in de file.
Nieuwsbode van 5 november 2002

Discussie over herindeling schiet nog niet echt op

Tot teleurstelling van burgemeester Bloemen lukte het de politieke partijen niet om een eensluidend standpunt in te nemen over herindeling. De PDR juicht de herindeling toe. Van de VVD hoeft het niet meer. Het college van b&w komt nu zelf met een volgende stap.
Nieuwsbode van 5 november 2002

Pasar Malam

De Pasar Malam tijdens de Indische week op Sparrenheide werd opgefleurd door liedjes van een man uit Borneo, die bekend staat als de Vliegerman. Vliegerman omdat hij mooie vliegers voor kinderen maakt.
Nieuwsbode van 5 november 2002

Stormschade

Ook Driebergen heeft veel last gehad van de storm. De gemeentewerkers maakten overuren om veel particulieren te verlossen van in hun tuinen neergevallen gemeentegroen. In de raadsvergadering zegde raadslid Streekstra van de VVD als blijk van waardering de werkers van de plantsoenendienst een kruik jenever toe.
Nieuwsbode van 5 november 2002

Driebergen schrapt geld bij elkaar

Trouwen in Driebergen wordt weer duurder, de gemeente ziet voorlopig af van niet-chemische (lees: duurdere, maar milieuvriendelijke) onkruidbestrijding en er komt een grote, hoge reclamemast langs de A12.

Het lijken druppels op een gloeiende plaat, maar het college heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om meer inkomsten te genereren. De ozb gaat volgend jaar met 21% omhoog. Vanavond vergadert de commissie middelen en bestuur over de collegevoorstellen in Nieuw Salem; 20.00 uur.
Utrechts Nieuwsblad van 7 november 2002

Beukenstein gaat niet bouwen in Geheime Tuin

Verzorgingshuis Beukenstein kan geen 40 appartementen bouwen op het terrein naast het Tepegebouw aan de Rijsenburgselaan. Volgens directeur Wesenaar is het terrein verkocht aan een andere gegadigde.

Mogelijke koper is de stichting Philadelphia die enige tijd geleden het Tepegebouw kocht voor de huisvesting van verstandelijk gehandicapten. Een woordvoerder bevestigd dat Philadelphia is gevraagd een bod uit te brengen, maar van een definitieve overeenkomst is nog geen sprake.
Nieuwsbode van 7 november 2002

Ondanks versoberingen moet belasting fors omhoog

Ondanks pogingen van b&w versoberingen in het collegeprogramma aan te brengen en het bestaande beleid een andere prioriteitsstelling te geven, zal de gemeentelijke belasting de komende jaren fors omhoog moeten.

Dat blijkt uit de begroting 2003. De ozb zal volgend jaar met 21% omhoog moeten om te voorkomen dat op termijn een structureel tekort ontstaat van 500.000 euro.
Stichtse Courant van 7 november 2002

College ziet niets in een discussie tussen accountants

Tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2001 in de gemeenteraad kwam ook de prikkelende brief van de Wijkse accountant Verhoef ter sprake. Wim van Wikselaar van de SGP pleitte voor een discussie tussen Verhoef en de accountant van de gemeente.

Wethouder Klijnhout gaf echter te kennen dat Deloitte en Touche daar niets voor voelt, ook al omdat Verhoef op een niet plezierige wijze bij dit accountantskantoor is vertrokken.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Motie D66 haalt het niet

Volgens D66 is het noodzakelijk dat een studie wordt gestart naar de mogelijkheden voor verplaatsing van bedrijven, instituten en sportvelden i.v.m. de ontwikkelingen van de A12. Hiervoor zou een deel van de ISV-gelden moeten worden ingezet. Een daarvoor ingediende motie haalde het niet.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Vishandel Post gaat sluiten

In de rubriek Bedrijf onder de loep besteedt Ad Bom aandacht aan Vishandel Post. Koos Post en zijn vrouw moeten wegens gezondheidsproblemen per 30 november de deuren sluiten. Het winkelpand is verkocht aan firma De Jong.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Een fiets en een taart als prijs

Dorieke den Boom heeft de landelijke 3VO Blueband kleurwedstrijd gewonnen. Zij won daarmee een fiets en van bakkerij Jacobs kreeg zij een taart.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Pieter van Vollenhoven heropent Sparrendaal

Mr Pieter van Vollenhoven zal op maandag 9 december naar Driebergen komen om het gerestaureerde Sparrendaal te heropenen.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Echtpaar De With-Spies 50 jaar getrouwd

Burgemeester Bloemen feliciteerde vorige week het echtpaar Govert de With en Goudje Spies met hun 50-jarig huwelijk.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Bestuurswisseling Manger Cats

Tijdens een druk bezochte ledenvergadering van tennisvereniging Manger Cats is de voorzittershamer door Pitt van Hartingsveldt overgedragen aan Jeroen van de Meer.
Stichtse Courant van 7 november 2002

In memoriam Tjeerd de Vries

Nynke van Amerongen-Huizinga schreef een In Memoriam bij het overlijden van Tjeerd de Vries op 23 oktober j.l.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Afrit A12 wordt verlengd

Om de doorstroming te bevorderen wordt de afrit van de A12 naar Driebergen (in richting Arnhem) verlengd met 700 meter. Daarom zal in november deze afrit een aantal keren ’s nachts afgesloten zijn.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Driebergse zangers vervingen in Dresden beroemd jongenskoor

Zo’n dertig zangers van het Driebergs Hervormd Kerkkoor hebben afgelopen zondag in Dresden meegewerkt aan de wekelijkse eredienst in de evangelisch-lutherse Kreuzkirche. Ze vervingen het beroemde Kreuzchor dat op tournee in Zuid Amerika is.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Bergruimte SWD gaat in vlammen op

De bergruimte van de SWD is vorige week zaterdag in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Naweeën van de storm

De storm die onlangs over Driebergen trok heeft ook sporen nagelaten die pas later zichtbaar werden. Afgelopen weekend moest de brandweer diverse keren op pad om loshangende takken te verwijderen.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Kleurwedstrijd wegens aankomst Sinterklaas

Ter gelegenheid van de aankomst van Sinterklaas op 16 november heeft de ODC een kleurwedstrijd georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar.
Stichtse Courant van 7 november 2002

Provincie investeert in aanleg van recreatieve routepunten

De provincie Utrecht stelt ruim € 680.000,- beschikbaar voor het realiseren van een groot aantal recreatieve routepunten. Bij deze routepunten kunnen recreanten informatie over het gebied vinden, hun auto of fiets parkeren en soms ook overnachten.

De financiering is bedoeld voor de realisatie van routepunten langs de Stichtse Lustwarande, rond de Pyramide van Austerlitz, tussen Veenendaal en Rhenen en in De Venen. Routepunten vormen de toegang tot het recreatieve netwerk. Deze punten zijn te vinden bij een parkeerterrein, een horecagelegenheid of op een andere plek, waar het recreërende publiek graag naartoe komt. Het routepunt vormt het begin- en eindpunt van toeristische wandelingen en fietstochten en hier vindt de recreant informatie over het gebied en de recreatiemogelijkheden, parkeergelegenheid en eventueel ook kano- en fietsverhuurbedrijven.

Fietsersbond wil dat Traaij open blijft voor fietsers

Tijdens het debat over de herinrichting van de Traaij werd een brief van het Seniorenplatform besproken waarin werd bepleit dat de afsluiting van de Traaij ook zou moeten gelden voor fietsers. De raadscommissie besloot toen, dat na de herstrating, er eerst een half jaar fietsen wordt toegestaan en daarna een halfjaar een fietsverbod.

Na een jaar zou dan de situatie geëvalueerd worden. De Fietsersbond afdeling Driebergen is het daar niet mee eens. Op haar website stelt de Fietsersbond dat de mening van het Seniorenplatform niet op enige feiten stoelt. In de praktijk blijken fietsers en voetgangers elkaar prima te verdragen. Door de inrichting van de Traaij, met alles in dezelfde soort steen en zonder stoepranden, is het duidelijk dat er een winkelgebied is en dat fietsers op moeten passen. Dat doen ze in de praktijk dus ook. Als het heel erg druk wordt met voetgangers, stappen fietsers gewoon af. Naar de mening van de Fietsersbond is een fietsverbod dan ook onnodig en onwenselijk. Wil de gemeente Driebergen het gebruik van de fiets op de korte afstand bevorderen dan is het belangrijk dat je tot vlak bij de bestemming kunt blijven fietsen. Bovendien is de oversteek van de Hoofdstraat bij de Traaij de enige die beveiligd is met verkeerslichten. Jong en oud kan hier dus veilig op de fiets oversteken, de Traaij ligt dan in het verlengde als fietsroute.

Klijnhout: ‘We zijn aan de bodem van de mogelijkheden’

In een extra vergadering van de commissie Middelen en Bestuur stond de begroting voor 2003 en de meerjarenbegroting 2004-2006 op de agenda. Veel belangstelling vanuit de burgerij was er niet. Kennelijk had het publiek begrepen, dat nog geen spijkers met koppen zouden worden geslagen. Alle politieke partijen vonden dat de bezuinigingsvoorstellen van het college van b&w niet ver genoeg gaan. Maar tot harde uitspraken kwam het niet. De politiek wil zijn kruit droog houden voor de Algemene Beschouwingen.
Nieuwsbode van 12 november 2002

Nel Kars schittert bij ‘Vroeger en Nu’

De Stichting Vroeger en Nu heeft er een goede gewoonte van gemaakt haar leden en hun introducés kennis te laten maken met het dagelijks leven van vorstelijke historische personen. Nel Kars was in Champ’Aubert de belichaming van een door laster en pers achtervolgde prinses van Oranje, een dochter van koning Willem I en koningin Wilhelmina van Pruisen.
Nieuwsbode van 12 november 2002

Sparrenarren maken hofhouding bekend

Afgelopen zaterdag werd Prins Hendrik XXVIII, Prinses José en Adjudant Jan aan het Driebergse carnavalspubliek gepresenteerd. Achter de Prins gaat Henk van de Mispel schuil en de prinses heet in het dagelijks leven José van de Hengel-Jacobs. Het drietal presenteerde zich verkleed als bejaarde hippies achter een rollator. Burgemeester Bloemen ontdeed hen van hun vermomming.
Nieuwsbode van 12 november 2002

Vader Abraham

Weldoeners bestaan nog steeds. Een weldoener liet Vader Abraham optreden voor de senioren in de bejaarden- en verpleeghuizen op de utrechtse Heuvelrug. Beukenstein was het eerst aan de beurt. Een overvolle recreatiezaal kon drie kwartier met volle teugen genieten.
Nieuwsbode van 12 november 2002

Ambulance en arts brengen ‘de dokter’ tot leven op Kring

Leerlingen van groep 1 en 2 van basisschool De Kring beleefden een spannende dag. Ter afsluiting van het project ‘de dokter’ kwamen een echte KNO-arts en een ambulance naar de school.
Nieuwsbode van 12 november 2002

Ouderenkoor Avondzang

Ouderenkoor Avondzang vierde het 35-jarig bestaan met een dankdienst in de Grote Kerk in Driebergen.
Nieuwsbode van 12 november 2002

Klazenmarkt succes

De Klazenmarkt van Winkeltje Kreatief van de Stichting Welzijn Driebergen trok afgelopen zaterdag honderden liefhebbers van handgemaakte cadeautjes.
Nieuwsbode van 12 november 2002

Najaarsmarkt Vrije School

Een kabouterbos voor de hele kleintjes was een van de activiteiten op de najaarsmarkt van de Vrije School. Verder waren er veel spelletjes en spullen te koop. Een deel van de opbrengst is voor het jubileumcadeau voor de school. Een ander deel wordt bestemd voor de aankoop van leermiddelen voor een school in Zuid Afrika.
Nieuwsbode van 12 november 2002

Waarschuwing voor nepgemeenteambtenaar

Bij de afdeling bouw- en woningtoezicht van gemeente Driebergen zijn de afgelopen week meerdere telefoontjes binnengekomen over mannen die zich ten onrechte uitgeven voor gemeenteambtenaren. Mocht er iemand bij u aan de deur komen die zegt dat hij of zij namens de gemeente komt, vraagt u dan naar zijn of haar legitimatiebewijs met foto. Werd of wordt u met een nepgemeenteambtenaar geconfronteerd? Meldt u dit alstublieft bij de gemeente Driebergen-Rijsenburg, tel. 0343-525440 of bij de politie 0900-8844.

Weer onderzoek geluidsnorm vliegbasis

Het ministerie van defensie en het ministerie van VROM moeten zich gezamenlijk gaan buigen over de geluidsnorm rond vliegbasis Soesterberg. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De gemeente Soest eist dat de norm naar beneden gaat, zodat de omgeving bebouwd kan worden. Defensie hanteert nog steeds NAVO-normen terwijl sinds 1994 de NAVO niet gebruik maakt van dit vliegveld.
Utrechts Nieuwsblad van 14 november 2002

Minder verkeersongevallen in gemeentes op Heuvelrug

De gemeenten op de Heuvelrug zijn erin geslaagd om de streefcijfers (25% minder slachtoffers dan in 1986) te realiseren die de provincie heeft gesteld op het gebied van verkeersslachtoffers. Dat blijkt uit het nieuwe Verkeersveiligheidsrapport van de provincie. Telde Driebergen in 1986 nog 71 slachtoffers; in 2001 waren er dit nog 31. Onder scholieren tussen 12 en 16 jaar vielen in Driebergen geen slachtoffers.
Nieuwsbode van 14 november 2002

Sint Maarten

Bij basisschool De Kring zijn de kinderen wekenlang bezig geweest met het maken van lampionnen en het instuderen van liedjes voor Sint Maarten. O.l.v. een volwassene gingen ze maandagavond in optocht door de straten rondom de school om te zingen en snoep te vergaren. Tegelijkertijd hebben ze actie gevoerd voor zwerfkinderen in Haïti. De actie bracht € 347 op.
Nieuwsbode van 14 november 2002

Woningen op de golfbaan, bedrijven op het voetbalveld

De gemeente Driebergen wil de grenzen van het ‘stedelijk gebied’ oprekken om het woningbouwprogramma uit te voeren. Diverse plekken in het ‘landelijk gebied’ zullen -onder voorwaarden- als nieuwbouwlocatie moeten worden aangewezen.

Daarnaast moet ook de golfbaan in Hoenderdaal binnen afzienbare tijd eventueel plaats maken voor woningbouw en kan sportpark De Woerd, na verhuizing van de sportvelden vanwege de A12-ontwikkelingen, als bedrijventerrein dienst gaan doen. Dat zijn enkele saillante gegevens uit het rapport ‘Driebergen in balans’ dat over twee weken door de raadscommissie Ruimte en Groen besproken wordt. Het Driebergse college van B&W reageert met dit rapport op een verzoek van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) om de gemeentelijke ambities op het gebied van woningbouw, verkeer en natuurbeheer aan te geven. Die ambities worden verwerkt in het nieuwe provinciale Streekplan waarin de ‘rode contouren’ worden vastgelegd (de grens tussen stedelijk en landelijk gebied). In het rapport meldt het college dat die contouren op bepaalde plaatsen doorbroken moeten worden. Het is volgens B&W niet mogelijk om voor het jaar 2010 zo’n driehonderd nieuwe goedkope woningen in Driebergen te bouwen (zoals vastgelegd in de Nota Wonen) als men alleen maar inbreidingslocaties ter beschikking heeft.
Stichtse Courant van 14 november 2002

Werkgroep ‘Veilig ondernemen’ gaat criminaliteit bestrijden

Margriet Algera, de wijkchef van de politie in Driebergen heeft n.a.v. een aantal ramkraken in de afgelopen zomer, een initiatief ontwikkeld om de beveiliging van de detailhandel collectief aan te pakken.

Begin deze maand riep zij de bestuursleden van de ondernemersverenigingen bij elkaar om de mogelijkheden van een structureel samenwerkingsverband te verkennen. Er is een voorlopige werkgroep gevormd waarin de ondernemersverenigingen, Management Knowledge Valley, gemeente en politie zitting hebben.
Stichtse Courant van 14 november 2002

CDA-ers poten bollen voor verfraaiing dorp

Afgelopen zaterdag hebben de cda-fractie en de cda-wethouder bollen gepoot bij het Schaepmanmonument. Deze actie vloeide voort uit de toezegging tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar om een bedrag ter beschikking te stellen voor de aanschaf van bloembollen die de gemeente jaarlijks op diverse plaatsen in Driebergen uitzet.
Stichtse Courant van 14 november 2002

Nog steeds veel ‘foute’ fietsen

Vrijwilligers van 3VO hebben op alle basisscholen de fietsen van leerlingen gecontroleerd. Van de 682 fietsen werden er 165 afgekeurd.
Stichtse Courant van 14 november 2002

Nieuw boekje over historisch dorpsleven

Eind november verschijnt “Driebergen & Rijsenburg, het dorpsleven in het begiin van de vorige eeuw”. Het boekje bevat 76 historische foto’s, afkomstig uit de ansichtenverzameling van Leny Marlet. De teksten bij de foto’s zijn geschreven door Fred van Burken.
Stichtse Courant van 14 november 2002

Spoorwegovergang is vernieuwd

De spoorwegovergang naast het station in de Hoofdstraat is afgelopen weekend vernieuwd. Er is een nieuwe rijlaag aangebracht waardoor er minder hobbels zijn.
Stichtse Courant van 14 november 2002

In Memoriam Henk Dijkhorst

Een IM van Huib de Lange, voorzitter van de damvereniging, bij het overlijden van Henk Dijkhorst.
Stichtse Courant van 14 november 2002

Nepinspecteur bouw- en woningtoezicht gaat langs de deuren in Driebergen

Driebergen waarschuwt inwoners en bedrijven voor een nep-ambtenaar. De man belt aan, geeft zich uit als iemand van de afdeling bouw- en woningtoezicht en wil vervolgens het hele pand van binnen bekijken.
Utrechts Nieuwsblad van 15 november 2002

Sinterklaas is weer in Driebergen

Vanmiddag kwam Sinterklaas weer aan op Sparrendaal waar hij werd ingehaald door honderden kinderen en hun ouders.

Bibliotheek nu ook op internet

Gelijk met de nieuwe vormgeving  van DriebergenNet is deze week ook een website voor de bibliotheek toegevoegd aan de Driebergen.net/-familie. De link naar de site staat vermeld bij de sociaal culturele instellingen.De site is nog in opbouw maar zal de komende maanden uitgebreid worden.

Jeugdprinsverkiezing Sparrenarren

Vanmiddag zal Burgemeester Bloemen, na de ontvangst van Sinterklaas, onthullen wie de Jeugdprins, -prinses en -adjudant voor het nieuwe carnavalseizoen zijn. De jeugdprinsverkiezing vindt plaats in de Leuterie aan de Woerd (bij rugbyclub de Pink Panthers) van 15.00 tot ca.17.00 uur. De zaal gaat om 14.30 uur open en de entree is gratis. ’s Avonds om 19.30 uur is er de Sparekeldisco voor 10- tot 16 jarigen in de Leuterie. De toegang bedraagt dan € 3,00 en als kleding is een boerenkiel gewenst.

Units kleed- en wasruimte Sportpark De Woerd gereed

Op woensdag 20 november aanstaande om 14.00 uur vindt de oplevering plaats van de kleed- en wasunits bij Sportpark “De Woerd” in Driebergen. Aansluitend is er in de kantine van voetbalvereniging C.D.N. een ontmoeting tussen de voorzitters van de sportclubs die gebruik maken van de units en Wethouder Van der Burg die namens het college bij deze officiële ingebruikname aanwezig is.

‘Fietsers moeten beseffen dat ze te gast zijn’

Het voorste gedeelte van de Traaij, de winkelstraat van Driebergen, heeft onlangs een flinke opknapbeurt ondergaan. De Traaij is formeel een voetgangersgebied, maar fietsers zijn welkom. Moet kunnen zegt de een. Te gevaarlijk zegt een ander. Daarom de vraag: wel of niet fietsen op de Traaij. Deze vraag stelde het UN aan een aantal Driebergers.
Utrechts Nieuwsblad van 18 november 2002

Vandalen ploegen begraafplaats om

Een of meerdere vandalen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag met een auto het gazon van de begraafplaats in Driebergen vernield. De politie heeft de zaak in onderzoek.
Utrechts Nieuwsblad van 18 november 2002

Utrechtse arbeidsmarkt raakt 3700 banen kwijt: Driebergen blijft groeien

Voor het eerst in meer dan 12 jaar levert de Utrechtse economie in en raakt de provincie ruim 3700 banen kwijt. De totale werkgelegenheid is met 0,6% gedaald. Over bijna de gehele linie stoten bedrijven arbeidsplaatsen af. Een echte dip in de economie wordt voorkomen, vanwege extra banen in vooral het onderwijs en de zorgsector.

Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) over de periode 2001-2002. De uitslagen tonen een zichtbare breuk met de jaren 90, toen de Utrechtse banenmotor met jaarlijkse groeicijfers van 3 a 4% over het algemeen buitengewoon goed scoorde. Deze gouden tijden lijken voorlopig voorbij. Het verlies tekent zich bovendien scherp af, vergeleken met landelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd dat Nederland over dezelfde periode nog een geringe werkgelegenheidsgroei van 1% had.
Driebergen is echter een gunstige uitzondering. Het aantal arbeidsplaatsen vertoonde nog een groei van 1,6% tot bijna 8300 arbeidsplaatsen. Ook het aantal bedrijven liet nog een groei van 3,6% zien  zodat Driebergen medio 2002 634 vestigingen kende.

Gemeenten: versterking onderlinge samenwerking en projectmatige samenwerking

De meeste gemeenten die de afgelopen jaren hebben gewerkt aan de strategische gebiedsperspectieven (sgp) kiezen voor projectmatige samenwerking of versterking van de onderlinge samenwerking in convenanten als manier om die visies te realiseren.

Alleen in de cluster Heuvelrug (zes gemeenten) gaat de discussie de komende tijd verder; enerzijds willen Maarn en Doorn herindelen, anderzijds zien de meeste andere gemeenten versterking van het lokale bestuur liever gerealiseerd via niet-vrijblijvende samenwerking. Dit staat te lezen in een notitie die Gedeputeerde Staten vandaag bespraken. Voor de SGP Heuvelrug (Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Doorn, Amerongen, Leersum, Zeist) variëren de samenwerkingsopties van projectmatige samenwerking tot herindeling. Voor geen van de opties is echter voldoende draagvlak. In de komende periode voert een stuurgroep verder overleg over de wenselijkheid van wijziging van de gemeentelijke indeling (in MALDD-verband: vijf gemeenten, zonder Zeist). Uiterlijk in mei 2003 zal er een voorstel ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd.

Diamanten paar viert feest

Marinus en Pauline van Brummelen zijn 60 jaar met elkaar getrouwd. Ze hebben het nog steeds best met elkaar en wonen gezellig thuis. Het feest wordt gevierd bij dochter Klazien in Amersfoort. Ze verheugen zich er op om dit te doen met hun acht kinderen, 32 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Netty Krook heeft een interview met hen.
Nieuwsbode van 19 november 2002

Prins Daan is de nieuwe jeugdprins

Afgelopen zaterdag werd Daan van Amerongen (12) als jeugdprins gepresenteerd. In het dagelijks leven is hij brugklasleerlingen op De Breul, evenals Prinses Iris Hermus (12). Als Adjudant treedt Kevin van de Burgt (13) op; hij zit op het Christelijk College Zeist.
Nieuwsbode van 19 november 2002

Druk op Heuvelruggemeenten

De Heuvelruggemeenten hebben van de provincie een half jaar de tijd gekregen een standpunt in te nemen over gemeentelijke herindeling.
Utrechts Nieuwsblad van 20 november 2002

Raadsfracties worstelen met belastingverhoging

De fracties in de Driebergse gemeenteraad zitten zwaar in hun maag met de forse belastingverhogingen die volgens het college noodzakelijk zijn. Hoewel het college zegt tot het uiterste te zijn gegaan om de verhogingen te beperken lijkt het erop dat een meerderheid van de raad toch verder wil gaan.

De VVD vindt de ozb-verhoging te hoog; de PDR vindt dat de organisatie kostenbewuster moet gaan werken en het CDA heeft enkele maanden geleden al voorstellen gedaan om de lastendruk te beperken. De raadsvergadering van vanavond in het Hoge Licht zal laten zien wat er uiteindelijk besloten wordt.
Stichtse Courant van 21 november 2002

Fractieleiders ruziën over publicatie Beschouwingen

Omdat het CDA haar algemene beschouwing niet onder embargo vooraf aan de pers wilde verstrekken, kunnen de lezers van de Stichtse Courant pas volgende week kennis nemen van deze beschouwingen. De beschouwingen die door VVD en PDR reeds aan de Stichtse waren toegezonden werden daarom terug getrokken.
Stichtse Courant van 21 november 2002

De Driebergse riolering wordt steeds beter

Er is de laatste tijd veel geld en energie gestoken in de riolering van Driebergen. Daarbij ging het vooral om een tweetal projecten, te weten de riolering van het buitengebied en de aanleg van het tweede biezenveld. Ad Bom heeft een interview met Bert Oostdijk. Gemeenteambtenaar Oostdijk is sinds 1992 bij beide projecten betrokken geweest.
Stichtse Courant van 21 november 2002

Open huis bij topmonumenten

De buitenplaats Sparrendaal en de Sint Petrus’ bandenkerk houden volgende week zaterdag 30 november van 11 tot 17 uur gezamenlijk open huis. De twee monumenten zijn in de afgelopen maanden grondig gerestaureerd en gerenoveerd.
Stichtse Courant van 21 november 2002

Carillon Sparrendaal is af en toe gestoord

Door aanleg van elektriciteitsvoorzieningen op Sparrendaal is het carillon af en toe van slag. Bij de aankomst van Sinterklaas was dit ook het geval: de gebruikelijke sinterklaasdeuntjes werden niet gespeeld zoals gebruikelijk is.
Stichtse Courant van 21 november 2002

Open dag in nieuw atelier Franz Hazelzet

Na zijn vertrek uit het Ursulinenklooster heeft Franz Hazelzet een nieuw atelier op de hoek van Appelgaard en Timmerijgang in het centrum van Driebergen. Op de zondagen 24 november en 1 december houdt hij  van 11 tot 17 uur open huis.
Stichtse Courant van 21 november 2002

Gratis verwenweekeinde

Zaterdag 9 november ontvingen 20 mantelzorgers van het Informatiepunt Mantelzorg in Driebergen (gevestigd bij de SWD) een verwenpakketje thuis bezorgd in het kader van de landelijke mantelzorgdag. Uit het bestand van bekende mantelzorgers werd mw Glasbergen uitgekozen voor een gratis weekend.
Stichtse Courant van 21 november 2002

Grote belangstelling voor inventaris van ‘Koperen Ketel’

Afgelopen zaterdag werd de inboedel van hotel De Koperen Ketel geveild. Er was grote belangstelling vanuit de Driebergse bevolking.
Stichtse Courant van 21 november 2002

Reuzenkarweitje

Een enorme kraan blokkeerde vrijdagmorgen de Hoendersteeg. De 300-tons kraan werd door Nuon ingezet voor het plaatsen van twee units.
Stichtse Courant van 21 november 2002

Matthijs van Es naar WK jiu jitsu

Op 23 en 24 november vinden in Uruguay de wk jiu jitsu plaats. Matthijs van Es gaat daar naar toe. Op woensdagavond traint hij in de sportzaal van de Weideblomschool bij Sportschool Schouw. Johan Koole is dan zijn leraar.
Nieuwsbode van 21 november 2002

Hans van Vugt in eindronde

Slijterij Hans van Vugt is genomineerd voor de totel ‘beste slijter van de provincie Utrecht’. In januari 2003 volgt de uitslag.
Nieuwsbode van 21 november 2002

Raad Driebergen slikt hoge ozb

Met behoorlijk veel pijn en moeite is de Driebergse gemeenteraad akkoord gegaan met de begroting 2003 en de meerjarenraming 2004-2006. De ozb gaat volgend jaar met 21% omhoog en ook afvalstoffenheffing en rioolrechten stijgen met meer dan 10%. De raad ging akkoord onder de voorwaarde dat het college van b&w in de periode 2004-2006 elk jaar 155.000 euro extra zal bezuinigen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 november 2002

Kaartje De Zwoer duurder

Zwemliefhebbers moeten volgend jaar 80 €cent meer betalen voor een bezoek aan zwembad De Zwoer. Dat vertelde wethouder Schravesande gisteren tijdens de behandeling van de begroting.
Utrechts Nieuwsblad van 22 november 2002

‘Politiek kan absoluut niet zonder notulist’

Notulist J. Kammeraad uit Utrecht maakt deze periode overuren. November is de maand van de begrotingen, dat betekent voor hem werkweken van minimaal 60 uur. Hij was gisteravond in Driebergen om de behandeling van de begroting vast te leggen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 november 2002

Marjon de Hond verklaart het weer

De bekende weervrouw Marjon de Hond van het Nos-journaal gaf vanmiddag een uiteenzetting over het weer en haar werk als weervrouw voor radio en tv. Ze was uitgenodigd door de gezamenlijke ouderenbonden in Driebergen.  Er was zeer grote belangstelling voor deze boeiende lezing. In haar inleiding vertelde ze dat ze ooit op Park Seminarie in Driebergen heeft gewoond en vanaf haar balkon foto’s maakte van verschillende typen wolken.
Heuvelrug Nieuws 25 november 2002

Op weg naar nieuwbouw voor Valkenheuvel en De Kring

In juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders in principe besloten tot nieuwbouw van de scholen Valkenheuvel en De Kring. De afgelopen maanden is de financiële haalbaarheid van nieuwbouw van beide scholen verder onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor het college aanleiding om aan de raad voor te stellen om op beide locaties tot nieuwbouw in combinatie met kinderopvang en woningbouw over te gaan.

Het is financieel niet haalbaar gebleken twee gymzalen te bouwen. Het college geeft de voorkeur aan een gymzaal aan de Schotellaan, waarvan ook de zaalsporten gebruik kunnen maken. Het college stelt de raad voor om aan de Schotellaan (koop)woningen te bouwen in de vrije sector voor met name starters en jonge gezinnen. Op de Valkenheuvel zullen enkele socio-woningen (voor gehandicapten) worden gebouwd. Op 19 december zal de raad zich uitspreken over het voorstel.

Moderne presentaties bij algemene beschouwingen

De fracties van D66 en de ChristenUnie in de Driebergse gemeenteraad hebben hun algemene beschouwingen naast de normale tekst ook gepresenteerd als een powerpoint presentatie op hun website. Op de SGP na hebben alle politieke partijen hun algemene beschouwingen (of een samenvatting daarvan) op het internet gepubliceerd.

Opbrengst huizenbouw naar scholen

Driebergen gaat huizen bouwen voor jonge gezinnen, starters en gehandicapten. Dat gebeurt in combinatie met de nieuwbouw van basisscholen De Valkenheuvel aan het Jagerspad en De Kring aan de Schotellaan.
Utrechts Nieuwsblad van 26 november 2002

Geestdrift voor Park Heuvelrug

De meeste betrokkenen zijn enthousiast over het plan voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op het beheer- en inrichtingsplan zijn 105 reacties gekomen. De insprekers verzoeken om kleine aanpassingen.
Utrechts Nieuwsblad van 26 november 2002

IVA neemt nieuwe lokalen in gebruik

Hoewel er vanaf de Hoofdstraat en Hogesteeg weinig is van te zien, is er bij de IVA flink gebouwd. De maximaal toelaatbare bebouwing op het terrein is nu bereikt. Door deze uitbreiding hoeven de studenten niet meer naar externe locaties waardoor het heen en weer rijden van studenten verleden tijd is.
Nieuwsbode van 26 november 2002

Reclamezuil aan de snelweg

In de begrotingsvoorstellen van het college was opgenomen de plaatsing van een reclamezuil bij de A12 en reclame aan de lichtmasten in de kern. Een amendement van de SGP, dat steun kreeg van ChristenUnie, D66 en PDR,  zorgde ervoor dat de reclame in de kern niet doorgaat, waardoor een gaatje in de begroting is ontstaan van 25.000 euro. De reclamezuil moet 50.000 euro gaan opleveren.
Nieuwsbode van 26 november 2002

Motie houdt spanning erin op raadsvergadering Driebergen

De raad van Driebergen heeft de begroting van 2003 aangenomen met alleen de stemmen van D66 tegen. Spannend werd het nog wel even, toen een motie van PDR, VVD, CU en SGP wethouder Klijnhout in het verkeerde keelgat schoot.

In de motie werd gevraagd de begroting met 1% te korten. Uiteindelijk werd de motie zodanig aangepast dat het college er naar zal streven in de periode 2004-2006 een bezuiniging te realiseren van 1% van het vrij besteedbare bedrag.
Nieuwsbode van 26 november 2002

Kring doet mee met Unicef

Basisschool De Kring deed 20 november mee met de Unicef-dag over de rechten van het kind door het organiseren van de 5e Nationale Spreekbeurtactie. Celine Guthjar en Lise Boot hielden samen een spreekbeurt op school waarvoor ze een oorkonde van Unicef kregen.
Nieuwsbode van 26 november 2002

Brandweerlieden gehuldigd

Tijdens de jaarlijkse feestavond van de vrijwillige brandweer in Driebergen reikte burgemeester Bloemen het Jaarteken voor 15 jaar vrijwillige inzet uit aan Henk Reitsma. Bert Geerestein en Cees de Vries kregen het Jaarteken voor 30 jaar inzet.
Nieuwsbode van 26 november 2002

VVD-fractie redelijk tevreden met uitkomst begrotingsdebat

In een persbericht laat de VVD-fractie weten dat de gemeentelijke begroting voor 2003 een veel te hoge lastenverzwaring laat zien. Nadat echter college en raad uitspraken om na 2003 daadwerkelijk te bezuinigen, kon de VVD-fractie uiteindelijk akkoord gaan met de begroting voor 2003.

De VVD-fractie vindt de stijging van de OZB voor 2003 buitensporig hoog. De financiële huishouding van de gemeente moet daarom, volgens de VVD, in deze collegeperiode snel verder worden gesaneerd. Dat zal niet in één klap gaan, want dan raakt de gemeentelijke huishouding ontwricht. Maar duidelijk is wel dat de komende jaren pas op de plaats moet worden gemaakt en hier en daar een stap teruggedaan zal moeten worden. De VVD-fractie is daarom blij dat er met ingang van 2004 daadwerkelijk bezuinigd gaat worden en de lasten voor de inwoners gedurende deze collegeperiode significant minder zullen stijgen dan het inflatiepercentage.

Utrechts Nieuwsblad getroffen door computerstoring

Als gevolg van een storing in de redactionele computers  van het Utrechts Nieuwsblad zal deze krant vandaag pas uren later bezorgd worden.

Bouw Driebergse ecowijk stagneert

De vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) streeft al sinds 2000 naar de bouw van een ecologische wijk met veel sociale samenhang. Sinds de oprichting van de vereniging is de nodige vooruitgang geboekt, maar sinds kort bestaat er grote twijfel of de gemeente Driebergen nog wel bereid is aan de realisatie van dit project steun te verlenen.

Reden om aan de bel te trekken.
Al ruim twee jaar wordt door alle leden van de vereniging hard gewerkt om de wijk gestalte te geven. Een architect en een adviesbureau zijn in de arm genomen om zaken als een bouwplan en financiering op gang en op papier te krijgen. Van de provincie werd een substantiële subsidie verkregen, nadat de gemeente via het volkshuisvestingsfonds al eerder een startsubsidie had verleend. De gemeente toonde zich lange tijd sowieso enthousiast, mede omdat ECWD aan vele gemeentelijke ambities en ambities van de rijksoverheid voldoet. Het project is innovatief, zowel op het gebied van ecologisch bouwen als op het gebied van vernieuwende sociale woonvormen. Het is een uiting van het door de overheid zo gewenste particuliere opdrachtgeverschap. ECWD is bovendien een sterk lokaal initiatief, het komt voort uit de eigen burgerij en bouwt overwegend voor de inwoners van Driebergen. Het project past verder uitstekend in de Driebergse dorpsvisie, zoals die door de gemeente in 2001 werd vastgelegd. ECWD werd destijds – nog maar een jaar geleden – zelfs met prioriteit in die dorpsvisie opgenomen. Tot slot mag niet onvermeld blijven dat ECWD goed scoort bij het verkrijgen van ISV-gelden door de gemeente. Kort samengevat, de gemeente Driebergen mag met dit project landelijk voor de dag komen.
Zicht op een bouwperceel is er ook. Sinds begin vorig jaar is ECWD in onderhandeling met de Zusters Ursulinen over de overdracht van een stuk grond langs de Drieklinken, de afronding daarvan is nabij. De gemeente toonde zich aanvankelijk bereidwillig om de bestemming van het perceel om te zetten van voormalig wandelpark en moestuin naar bouwgrond. In de gemeentelijk notitie ‘de Geheime Tuin’ werd daar een ondubbelzinnig voorschot op genomen, zodat het project in een stroomversnelling terechtkwam.
Helaas is sinds het aantreden van het nieuwe college van gemeentelijke zijde weinig meer vernomen – ondanks brieven, telefoontjes, e-mails en mondeling aandringen van ECWD. Het enige wat kwam was vorige week een kort briefje, waarin de wethouder meldde dat de toezegging mee te werken aan een bestemmingswijziging door middel van een nieuw onderzoek wordt heroverwogen. Een toelichting op deze stap werd niet gegeven. Voorts is op een brief die vorige maand aan alle zeventien gemeenteraadsleden persoonlijk is gestuurd maar mondjesmaat gereageerd.
De vereniging ECWD is erg bezorgd dat het enthousiasme van de leden door dit negatieve signaal van de wethouder en de tot nu toe magere steun van de gemeenteraad een knauw krijgt. Het is moeilijk om intensief en langdurig en voor eigen risico aan een project te bouwen wanneer dat beperkt blijft tot papier. Toch is van geestdrift binnen de vereniging nog altijd sprake. Het is dan treurig wanneer een wethouder – van wie juist visie en daadkracht verwacht mag worden – de voortgang van een project waarin zoveel inzet, durf en creativiteit samengebald zitten, jammerlijk vertraagt. Ook het gebrek aan communicatief vermogen van de wethouder – niet reageren, altijd onbereikbaar – bevreemdt de vereniging zeer.
De vereniging ECWD vindt het tijd om aan de bel te trekken en zal daarom gaan inspreken bij de commissievergadering Ruimte en Groen aanstaande donderdag. Doel is de raadsleden op de hoogte te brengen van de gang van zaken. ECWD hoopt daarmee het tij weer te doen keren, opdat Driebergen op termijn een mooie, schone en vriendelijke wijk rijker wordt.

Bijeenkomst voor omwonenden speelterrein Secretarislaan Driebergen

Aanstaande vrijdag 29 november houdt de gemeente Driebergen van 16.00 tot 18.00 uur op het gemeentekantoor een informatiebijeenkomst voor omwonenden van het speelterrein aan de Secretarislaan.

Daarbij zijn onder meer de wethouders Schravesande en Klijnhout en vertegenwoordigers van Provincie Utrecht en de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aanwezig.

De gemeente hoopt dat begin volgend jaar begonnen kan worden met de sanering van het terrein aan de Secretarislaan. De gemeente heeft het terrein inmiddels opgeruimd en er bij de Milieudienst Zuidoost-Utrecht op aangedrongen om vaart te zetten achter de verdere procedure. Uitvoering van het saneringsplan kan pas plaatsvinden na goedkeuring van de Provincie.
Hoe lang het gaat duren voordat aan de feitelijke inrichting van het speelterreintje kan worden begonnen, hangt af van de snelheid waarmee verschillende procedures doorlopen kunnen worden. De gemeente hoopt dat in de loop van de zomer volgend jaar het speelterreintje in gebruik kan worden genomen.

voorgeschiedenis
In 1999 is in opdracht van de Provincie Utrecht een historisch onderzoek naar voormalige bedrijfslocaties in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. Uit dit onderzoek bleek dat het beoogde speelterrein aan de Secretarislaan tussen 1912 en 1981 achtereenvolgens in gebruik is geweest als timmerwerkplaats, polijst- en slijpinrichting en las- en constructiebedrijf. Dit was aanleiding voor de provincie een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Hierover is de gemeente in januari 2001 geïnformeerd. In juni 2001 vernam de gemeente dat er mogelijk sprake was van bodemverontreiniging met een saneringsverplichting op het terrein aan de Secretarislaan. De gemeente heeft daarop besloten het terrein onmiddellijk af te zetten en de bewoners hierover geïnformeerd. Omdat de provincie de gemeente niet tussentijds op de hoogte had gesteld van de analyseresultaten van het bodemonderzoek, waren op het terrein al de eerste voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een speelterrein. Op 16 juli 2001 zijn omwonenden per brief geïnformeerd over een vervolgonderzoek.
Dit vervolgonderzoek is gefaseerd uitgevoerd in de periode juli 2001- april 2002. De coördinatie hiervan lag bij de Milieudienst Zuidoost-Utrecht. Voorafgaand aan het opstellen van het saneringsplan is in mei 2002 nog aanvullend bodemonderzoek gedaan. In juni 2002 is het concept-saneringsplan besproken met de Provincie. Uitkomst van de bespreking was dat in de omgeving nog aanvullend bodemonderzoek moest worden verricht. De coördinatie hiervan ligt ook in handen van de Milieudienst. De gemeente verwacht op korte termijn het definitieve saneringsplan in te kunnen dienen bij de provincie. De omwonenden zijn in oktober schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken.

Eenzaamheid en chronische ziekten scoren hoog in regio Midden Nederland

Een groot deel van de 65-plussers is eenzaam en ruim twee op de drie ouderen hebben last van een chronische aandoening. Dit zijn twee belangrijke conclusies die naar voren kwamen uit de presentatie, vandaag, van het onderzoek “Senioren onder de Loep” voor het gebied de Heuvelrug West.

In 2001 voerde de GGD Midden-Nederland een onderzoek uit naar de gezondheid, welzijn, wonen en zorgbehoefte van zelfstandig wonende 65-plussers in de 25 gemeenten in de regio Midden Nederland. De informatie vanuit dit onderzoek moet bijdragen aan de ontwikkeling van het gemeentelijk en regionaal beleid voor ouderen. Van de 9.383 verstuurde vragenlijsten zijn er 6.864 retour gekomen. De resultaten hiervan worden opgesplitst en gepresenteerd in vier subregio’s, waaronder ook de regio Heuvelrug West (De Bilt, Bunnik, Driebergen, Doorn, Maarn, Wijk bij Duurstede en Zeist).

Gezondheid
De Midden Nederlander is positief over zijn gezondheid, want een groot deel van de 65-plussers in  deze regio vindt zijn of haar gezondheid ‘goed’. Echter elf procent vindt zijn gezondheid ‘(zeer) slecht’. Ruim twee op de drie ouderen hebben een chronische ziekte of aandoening, zoals gewrichtsslijtage en hoge bloeddruk, wat iets hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Psychische gezondheid
In het onderzoek is gekeken naar het psychisch welbevinden en de mate van eenzaamheid. Er is hieruit naar voren gekomen dat een groot deel (40%) van de 65-plussers eenzaam is. Hierbij is geen verschil in de mate van eenzaamheid tussen mannen en vrouwen of tussen verschillende leeftijdscategorieën, wel wonen de eenzame mensen vaker alleen. Opvallend is dat in Zeist meer en in Wijk bij Duurstede minder eenzaamheid voorkomt.

Lichamelijk en sociaal functioneren
Ondanks het hoge aantal chronische aandoeningen, is de moeite die de 65-plussers in regio Midden Nederland hebben met het uitvoeren van algemene dagelijkse taken (zoals een trap oplopen of een maaltijd bereiden) of huishoudelijke taken vergelijkbaar met landelijke percentages. Echter in Bunnik hebben de inwoners minder en in Doorn meer moeite om deze taken te doen. Een chronische ziekte is echter wel de belangrijkste reden om niet deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. Sporten en bewegen wordt ongeveer door de helft van de ouderen wekelijks tot dagelijks gedaan. Vooral de inwoners van Bunnik bewegen veel en beoefenen veel sport.

Zorgvoorzieningen
In de afgelopen drie maanden heeft 84% van de 65-plussers contact gezocht met professionele hulp zoals bijvoorbeeld de huisarts, thuiszorg of wijkverpleging. Daarnaast wordt door ruim een derde van alle onderzochten gebruik gemaakt van zorgvoorziening als maaltijdverzorging, bijzondere bijstand, ouderenvervoer, personenalarmering of sociaal culturele activiteiten.

Wonen en woonomgeving
De meeste 65-plussers zijn tevreden over hun huidige woning; toch geeft 23% aan liever anders te willen wonen. De ouderen tot 75 jaar zouden het liefst in een seniorenwoning willen wonen terwijl de ouderen vanaf 75 jaar liever een aanleunwoning betrekken. In Driebergen is de wachtlijst voor hetverzorgingshuis langer dan het regionaal gemiddelde.

Het is opvallend dat in de regio Midden Nederland en met name in Maarn en Bunnik minder mensen in specifieke ouderenwoningen (zoals een seniorenwoning, serviceflat of aanleunwoning) wonen in vergelijking met landelijke percentages. In Doorn wonen juist weer meer ouderen in deze specifieke ouderenwoningen.

Aldi verbiedt deelname aan voedselactie

Het hoofdkantoor van de Aldi heeft verboden dat de Aldi-vestiging in Driebergen meedoet aan de jaarlijkse voedselinzamelingsactie van de Driebergse Stichting Veri Olanda die 29 en 30 november gehouden zal worden bij de supermarkten in Driebergen.
Stichtse Courant van 28 november 2002

Begrotingsvergadering was door fracties voorgekookt

De vergadering van de gemeenteraad vorige week donderdag over de Begroting 2003 was voor een belangrijk deel voorgekookt. In de dagen vóór de vergadering -die vanwege de enorme belastingverhoging als tamelijk cruciaal werd beschouwd- hebben de drie grootste partijen (PDR, VVD en CDA) intensief overleg gehad met elkaar. En ook met de wethouder financiën, de heer Klijnhout, heeft vooraf een verkennend gesprek plaatsgevonden. Dat blijkt uit correspondentie waarover de Stichtse Courant beschikt. Jan de Beer doet verslag van de begrotingsvergadering.
Stichtse Courant van 28 november 2002

Bushalte Beukenstein krijgt opknapbeurt

In de eerste week van december wordt er gewerkt aan de bestrating van de bushalte bij zorgcentrum Beukenstein aan de Hoofdstraat. De bushalte blijft bereikbaar.
Stichtse Courant van 28 november 2002

Driebergs initiatief voor hulp aan straatkinderen in India

Driebergenaar Fred van Koolwijk heeft de Partnership Foundation in het leven geroepen vanuit het idee van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbinnen zetten een aantal professionals en mensen uit het bedrijfsleven zich in voor één van de grootste tragedies van deze tijd: de straatkinderen. Onlangs is gestart met een project in Calcutta in India.
Stichtse Courant van 28 november 2002

Cambridgecertificaten worden uitgereikt op De Breul

Morgen krijgen de leerlingen van scholengemeenschap De Breul de eerste Cambridgecertificaten uitgereikt. Deze zijn met name bedoeld voor leerlingen die straks in het buitenland willen gaan studeren. 15 leerlingen hebben de cursus gevolgd.
Stichtse Courant van 28 november 2002

Inbraak op de vroege avond

Vorige week hebben krakers weer toegeslagen op de Traaij. Ditmaal was het Kruidvat het slachtoffer. Met een tegel werd de glazen winkeldeur rond 21.30 uur kapot geslagen.
Stichtse Courant van 28 november 2002

Pastoor uit Volendam bij Driebergse Volkskerstzang

Pastoor Jan Berkhout uit Volendam (die landelijke bekendheid kreeg na de cafébrand) zal op zondag 15 december de meditatie verzorgen bij de jaarlijkse Driebergse Volkskerstzang in de Grote Kerk.
Stichtse Courant van 28 november 2002

Geslaagd jubileumconcert van Cappella Cantica

In een volle Parklaankerk gaf op zondagmiddag 17 november het kamerkoor Cappella Cantica een jubileumconcert t.g.v. het 20-jarig bestaan.
Stichtse Courant van 28 november 2002

‘Alpinist’plaatst vlag op nieuwbouw

Al enige tijd wordt gebouwd aan twee nieuw lokalen voor basisschool De Zonheuvel. Dinsdag werd het hoogste punt bereikt. Eén van de leerlingen uit groep 8, Heleen Vogels, beklom als een ware alpinist de gevel van de nieuwbouw en plaatste de Zonheuvelvlag op het dak.
Stichtse Courant van 28 november 2002

Bewoners Melvill komen in actie tegen gemeente

Bewoners van de Melvill van Carnbeelaan vinden dat ze veel te lang op de gemeente moeten wachten. “De uitvoering van het plan voor de 30km-zone ligt al bijna een jaar stil” melden ze. Een groep bewoners is bezig met de voorbereidingen van acties.
Stichtse Courant van 28 november 2002

Twee jaar knokken voor natuurgebied

Aan de Langbroekerdijk wordt op dit moment een opmerkelijk natuurgebied ontwikkeld door architect Ron Schildknegt uit Driebergen. Zijn opdrachtgever, die anoniem wil blijven,  wil 2,5 hectare agrarische grond om vormen tot natuur in aansluiting op het ontwerpplan herinrichting Groenraven Oost. Margriet Hunfeld heeft een interview met Schildknegt.
Utrechts Nieuwsblad van 28 november 2002

Remu kiest voor verkoop aan Eneco

Het Utrechtse energiebedrijf Remu wordt verkocht aan het Rotterdamse Eneco tegen een bod dat lager ligt dan het bedrag dat het Spaanse Endesa wilde betalen.
Utrechts Nieuwsblad van 28 november 2002

Actie tegen verkoop van Remu

De Socialistische Partij in provinciale staten van Utrecht wil een linkse alliantie sluiten om de verkoop van Remu tegen te houden. De SP vindt dat er geen reden meer is voor de verkoop.
Utrechts Nieuwsblad van 28 november 2002

Dierenliefde maakt familie verdachte

Maandenlang heeft Anne de Haan (15) uit Driebergen haar eendje Plons verzorgd. Toen ze in augustus op vakantie ging, kreeg ze een telefoontje dat de Dierenbescherming haar eend in beslag had genomen. Buurtbewoners hadden de Dierenbescherming gemeld dat in de Hendrik Kramerstraat een wilde eend zou worden gehouden.

Anne had in het voorjaar het eendje van twee jongens gekregen die er mee liepen te zeulen. Volgens de Dierenbescherming maakt de eend het goed in een opvangcentrum en Anne hoopt dat de Officier van Justitie de zaak doorzet zodat ze haar verhaal kwijt kan.
Nieuwsbode van 28 november 2002

Eerste koffieconcert op zondag in Sparrendaal

Op zondag 1 december vindt in Sparrendaal het eerste koffieconcert plaats dat georganiseerd wordt door de Stichting Koffieconcerten Sparrendaal. Hoofdsponsor van dit concert is DriebergenNet.
Nieuwsbode van 28 november 2002

Drieberger Kees van Kranenburg op verkiesbare plaats voor provinciale staten

De ChristenUnie heeft Melis van de Groep uit Bunschoten- Spakenburg aangewezen als lijsttrekker voor de statenverkiezingen van 11 maart 2003. Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 november is de voordracht van het provinciaal uniebestuur ongewijzigd overgenomen. Na Melis van de Groep volgen op nummer twee Tjaco Streefland uit Utrecht, op nummer drie Dick de Ruiter uit Veenendaal en op nummer vier Kees van Kranenburg uit Driebergen. De statenfractie van de ChristenUnie bezet op dit moment vier zetels in de Utrechtse staten.

Open dag(en) in Driebergen trekt veel publiek

Ondanks het mistige weer, of misschien wel mede dankzij de mist, trokken de open dagen in Driebergen veel publiek. In het verbouwde en uitgebreide gemeentekantoor werden rondleidingen gehouden, waar o.a wethouder Klijnhout tekst en uitleg gaf over het reilen en zeilen van de gemeente. De brandweer mocht zich tijden hun open dag verheugen in een bezoek van Sinterklaas die plaats nam in de hoogwerker.

Het publiek kon daarnaast ook nog een kijkje nemen in het nieuwe politiebureau dat nu ook in het gemeentekantoor is gevestigd.
Een kleine 100 meter verder had de Buitenplaats Sparrendaal veel muziek in huis gehaald tijdens de open dag waarbij de Driebergse bevolking voor het eerst kon kennismaken met de resultaten van de grondige renovatie en restauratie.
En na nog een paar 100 meter had de ook zeer recent gerenoveerde kerk Sint Petrus’banden haar deuren voor het publiek geopend.

Bibliotheek Driebergen langer open

Met ingang van 1 januari 2003 is de Driebergse bibliotheek ook op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur open open en ook op donderdag en zaterdag zijn de openingstijden verruimd.
Heuvelrug Nieuws 30 november 2002