Stichting Welzijn Driebergen vierde eerste lustrum

De Stichting Welzijn Driebergen (SWD) vierde gisteren aan het eind van de middag haar eerste lustrum. De SWD ontstond vijf jaar geleden uit een fusie van een aantal instellingen op het gebied van welzijn. Wethouder Neeltje Schravesande bood namens de gemeente een glazen kolom met siervissen aan. Behalve de viering van het lustrum werd er ook op feestelijke wijze afscheid genomen van de oud-bestuursleden  Piet van Driel, Rob van den Hoek, Cees Stolk en Gert Radstake. Na de pauze konden de ruim honderd bezoekers afscheid nemen van oud-directeur Tineke van Alkemade die een paar maanden geleden is opgevolgd door John van Leeuwen.

Gebouwen veiliger dan gedacht

Driebergen kan opgelucht adem halen. De gemeente had een lijst gemaakt met daarop de namen van ongeveer 170 openbare gebouwen die een verplichte gebruikersvergunning ontberen. Op de lijst staan 19 namen van panden die -na een globale inventarisatie- als min of meer brandonveilig werden beschouwd en op een prioriteitenlijst zijn gezet: deze worden momenteel grondig onderzocht. Het ziet er naar uit dat deze panden, na wat aanpassingen, voor 1 januari 2002 aan de eisen zullen voldoen, aldus G. Siedsma die als coördinator brandpreventie optreedt bij de gemeente Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 1 november 2001

Heuvelrug: deels stad, deels park

Vier jaar is een stuurgroep van de gemeenten Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn, Amerongen, Leersum en de Provincie Utrecht bezig geweest om de problemen en kansen van de Heuvelrug in kaart te brengen onder de noemer Strategisch Gebieds Perspectief (SGP). Nu ligt het afsluitende rapport er. De keuze is gevallen op een ‘parklandschap’.
Utrechts Nieuwsblad van 1 november 2001

SWD wil vrijwilligerswerk professioneler aanpakken

De SWD vindt dat het vrijwilligerswerk professioneler moet worden aangepakt. Een professionele aanpak is niet alleen nodig om tal van organisaties ‘draaiende’ te houden, maar ook omdat het aantal vrijwilligers in Driebergen steeds kleiner wordt als gevolg van de vergrijzing. Dit staat in het concept beleidsplan 2001-2005 dat onlangs door het SWD-bestuur is gemaakt.
Stichtse Courant van 1 november 2001

Nieuwe lokalen voor de Uilenburcht

De leerlingen van groep 3-4 en 4 van basisschool De Uilenburcht mochten maandag in een nieuwe ruimte van de school plaatsnemen. Er zijn namelijk twee lokalen bij de school geplaatst om het ruimtegebrek op te lossen dat was ontstaan.
Stichtse Courant van 1 november 2001

Nieuwe buitenbanen bij Hoenderdaal Sport

Afgelopen zondag zijn opnieuw drie kunstgrasbanen in gebruik genomen op Hoenderdaal Sport.
Stichtse Courant van 1 november 2001

Zilveren wisselschaal voor Echtpaar Zijderveld

Burgemeester Bloemen reikte de zilveren wisselschaal van Floralia voor voor de mooiste voortuin uit aan het echtpaar Zijderveld aan de Van Oosthuyselaan.
Stichtse Courant van 1 november 2001

Ambassadeur maakt ritje met de koets

De ambassadeur van Zuid Afrika, Priscilla Jana, was deze week in Driebergen voor een informele ontmoeting met Wim Kosterman, die reeds twee jaar achtereen benefietconcerten organiseert voor aids-kinderen in Zuid Afrika. Het gezelschap maakt een koetstocht met oud-burgemeester Van Rappard.
Stichtse Courant van 1 november 2001

Driebergenaar vult gat in de geschiedschrijving

Vorige week werd bij de Raad van State in Den Haag het boek ‘In dienst van de Kroon’ gepresenteerd. Dit boek is geschreven door de Drieberger Diederick Slijkerman. Het boek handelt over de vice-presidenten van de Raad van State sinds 1814.
Stichtse Courant van 1 november 2001

Driebergen maakt inventarisatie bodemverontreiniging bekend

Nadat de gemeente een paar dagen terug de inventarisatie bekend maakte van bedrijven  waarvoor een gebruiksvergunning zou moeten gelden, werd gisteren opnieuw een grote inventarisatie bekend gemaakt: de inventarisatie van plaatsen waar  of waar vermoedelijk bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden.

Wethouder opent JIP in Driebergen

Met het oproepen van een internetpagina opende welzijnswethouder Neeltje Schravesande vanmiddag het Jongeren Informatie Punt. Bij het JIP kunnen jongeren informatie krijgen over allerlei zaken die hen aangaan. Het JIP is gevestigd in het gebouw NIX aan de Engweg in Driebergen. De openingstijden van het JIP zijn: dinsdag van 15.00-17.00 uur en op donderdag van 17.00-19.00 uur.

CDA-fractie start spreekuur

De CDA-fractie in de Driebergse gemeenteraad houdt in het vervolg elke tweede zaterdag van de maand spreekuur in het “Wapen van Rijsenburg”. De fractie hoopt zo haar contacten met de bevolking te verbreden. Het spreekuur wordt tussen 11 en 12 uur gehouden.

Nog twee gemeenten te gaan

Op twee na hebben inmiddels alle gemeenten in de regio ZuidOost-Utrecht een internetsite. Bunnik opent per 1 januari 2002 haar eigen site, Leersum heeft nog geen datum maar schat nog een paar maanden nodig te hebben. De gemeente Driebergen heeft weliswaar een site, maar die bestaat uit een verwijzing naar de particuliere site van webmaster Renk Knol
Utrechts Nieuwsblad van 5 november 2001

Driebergen heeft eigen website Driebergen.nl

De gemeente heeft in de laatste raadsvergadering groen licht gegeven aan Renk Knol van DriebergenNet om de gemeentelijke website Driebergen.nl in een overgangsperiode naar een zelfstandige gemeentelijke website, van gemeentelijke informatie te voorzien. De afspraken die hierover met Knol zijn gemaakt worden vastgelegd in een contract, dat, voor wat het onderhoud van de website betreft, tussentijds opzegbaar is. Knol wordt voor zijn diensten en het ontwerpen van het format betaald.
Nieuwsbode van 6  november 2001

Dochter van politicus wil ‘mooie moedertaal’ graag overdragen

Vorige week is bij de SWD de cursus Tsjechisch begonnen. In 20 lessen zal Liba van Dijk studenten in haar moedertaal inwijden. Netty Krook heeft een interview met Liba die bij velen geen onbekende is wegens haar tolken bijstand voor de Stedenband met Semily.
Nieuwsbode van 6  november 2001

Huurder bezorgd over stijging huur oude woningen

De huurdersbelangen groeperingen uit Doorn, Driebergen, Maarn, Wijk bij Duurstede en Zeist, verenigd in het HUZO i.o., zijn zeer bezorgd over het huurbeleid in de komende drie jaren. Dit nieuwe huurbeleid laat niet meer toe dat er puntenaftrek mogelijk is voor de bepaling van de huurprijs van oude woningen.
Nieuwsbode van 6  november 2001

Driebergen inventariseert de toestand van de bodem

De gemeente Driebergen is programmagemeente in het kader van Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV). Een van de verplichtingen hieraan verbonden is een inventarisatie en plan van aanpak voor de sanering van de bodem. De inventarisatielijst is vorige week gepubliceerd en is in te zien op de website van de gemeente.
Nieuwsbode van 6  november 2001

Carnaval in Sparrenrijck

De Sparrenarren start dit jaar de prinsverkiezing vanwege het korte seizoen, niet zoal gebruikelijk op de elfde van de elfde, maar voor het eerst in hun 27-jarig bestaan op de zaterdag die het dichtst bij de elfde ligt. De bekendmaking van de prinsverkiezing vindt plaats op 10 november in Hogeschool De Horst om 20.30 uur.
Nieuwsbode van 6  november 2001

Stichting Heuvelrug Wonen gaat 1 januari van start

De woningcorporaties AWV Driebergen en Wonen Doorn hebben een nieuwe naam. Beide organisaties fuseren per 1 januari 2002 en gaan dan verder onder de naam Heuvelrug Wonen. Om te benadrukken dat wonen meer is dan een dak boven het hoofd ontwikkelt of ondersteunt men ook aanvullende diensten die het wonen voor de klanten van de woningcorporatie prettiger maken. Zo werd voortzetting van sponsoring van de Belbus deze week aangegrepen om de nieuwe fusienaam te onthullen. Chauffeurs en klanten uit Doorn en Driebergen verzorgden met hun rit symbolisch alvast de start van de nieuwe organisatie. Het logo van Heuvelrug Wonen toont de kernopgave en spanningsboog voor de stichting: bouwen en wonen in een fraaie groene omgeving.

Bas Verheijden zuinig op zijn handen

Willem van Hoorn heeft een interview met de in Driebergen wonende concertpianist Bas Verheijden (27).  Verheijden die in 1999 afstudeerde geeft zondagmiddag 11 november om 14.30 uur een concert op de concertzolder van Slot Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 7 november 2001

‘SGP geen verkapte opstap naar herindeling’

De Utrechtse gedeputeerde R. Robbertson, tevens voorzitter van de stuurgroep Strategisch GebiedsPerspectief (SGP), lijkt het wel uit te willen schreeuwen: het SGP is geen verkapte opstap naar herindeling. Hier staat maar een vraag centraal: Hoe ziet de Heuvelrug er over 25 jaar uit?. Robertson was gisteravond op bezoek bij de gezamenlijk raadscommissies uit de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn en Zeist).
Utrechts Nieuwsblad van 8 november 2001

Eerst nog een onderzoek en dan herindelen

Vrijwel alle partijen in de Driebergse raad vinden dat dit dorp in de nabije toekomst niet als zelfstandige gemeente kan blijven voortbestaan. Dat blijkt uit de algemene beschouwingen. Alleen het CDA doet geen uitspraak; de overige partijen willen wel eerst een onderzoek. D66 vindt dit niet nodig
Stichtse Courant van 8 november 2001

Raad wil duidelijkheid over Driebergs Zwembad

De Driebergse gemeenteraad wil dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomst van zwembad De Zwoer. Vooral ChristenUnie, VVD en CDA eisen dat er een einde komt aan de huidige onzekerheid. De ChristenUnie vindt zelfs dat de huidige formule van het zwembad ‘fundamenteel en radicaal’ veranderd moet worden.
Stichtse Courant van 8 november 2001

Kluis gestolen bij inbraak in kamer van burgemeester

Bij een inbraak is uit de kamer van de burgemeester in het gemeentekantoor een kluis ontvreemd. Wat in de kluis zat wil men vooralsnog niet bekend maken.
Stichtse Courant van 8 november 2001

‘Oppositiepartijen’ kritisch over financieel beleid

De twee partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn zijn in hun algemene beschouwingen tamelijk kritisch over het financieel beleid van de gemeente. ChristenUnie en CDA vinden dat er een te rooskleurig beeld wordt gegeven van de financiële positie van de gemeente.
Stichtse Courant van 8 november 2001

Twintig nieuwe jeugdtrainers bij CDN

Acht weken lang hebben 20 mensen bij CDN de cursus voor jeugdtrainer gevolgd. Alle deelnemers zijn geslaagd.
Stichtse Courant van 8 november 2001

Zestig jaar getrouwd

Afgelopen zaterdag was het 60 jaar geleden dat Fons (88) en Net (84) van de Brandt in het huwelijk traden. Burgemeester Bloemen kwam het echtpaar feliciteren.
Stichtse Courant van 8 november 2001

VVD maakt kandidatenlijst bekend

De Driebergse VVD heeft haar kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. 1. de heer Klijnhout, 2. Mw van Valkenburg, 3. dhr P. Kelder, 4 dhr S. Streekstra en als lijstduwer op nummer 9 mw H. Engberts.
Stichtse Courant van 8 november 2001

Beeldkwaliteitplan voor de Traaij

Deze week heeft het college van b&w ingestemd met het ‘Ontwerp kwaliteitsplan voor de Traaij. Op 21 november zal de raadscommissie RO er zich over buigen en in januari wordt het plan ter inzage gelegd.
Stichtse Courant van 8 november 2001

Matige belangstelling voor nieuwbouw Vijverflats

Afgelopen weekend was er gelegenheid om kennis te nemen van de nieuwbouw van appartementen bij de Vijverflats in de Groenhoek. Er was slechts matige belangstelling waarbij meespeelde dat de ligging van de flats in de Groenhoek niet altijd positief wordt beoordeeld.
Stichtse Courant van 8 november 2001

Meldlijn voor klachten over banken en postkantoren

Het Driebergs Seniorenplatform roept mensen op om op 13, 14 en 15 november de meldlijn van de ouderenbonden te bellen als men klachten heeft over de dienstverlening door te bellen met 030-2330066.
Stichtse Courant van 8 november 2001

Rechter kraakt truc zalmsnip

De belastingkamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren geen spaan heel gelaten van de ‘zalmsnip-truc’ van Driebergen. Het is onwettig om eerst de afvalstoffenheffing fictief met 100 gulden te verhogen en daar dan de zalmsnip weer vanaf te trekken. Met die uitspraak sloeg de rechter een gat van 800.000 gulden in de begroting. De rechter deed zijn uitspraak vlak voor de begrotingsbehandeling. Het tarievenbeleid voor 2002 werd van de agenda gevoerd omdat hier dezelfde truc werd toegepast. De gemeente buigt zich nu over een andere manier om die 8 ton de begroting binnen te sluizen. Wellicht wordt de zalmsnip gewoon uitgekeerd maar wordt de ozb met eenzelfde bedrag verhoogd. Dat kan politieke problemen opleveren omdat een aantal partijen heeft beloofd de ozb niet te verhogen.
Utrechts Nieuwsblad van 9 november 2001

Politie bekeurd, bond beloont

Bij een controle op de Hoofdstraat in Driebergen zijn gisteren 20 fietsers bekeurd wegens ondeugdelijke verlichting. 80 fietsers die hun verlichting wel in orde hadden kregen van de Fietsersbond een set kaarsen uitgereikt.
Utrechts Nieuwsblad van 9 november 2001

Kijkers naar DriebergenNet vrezen GSM-masten niet

In de mini-enquête van DriebergenNet stond de afgelopen dagen de vraag “Heeft u angst voor de eventuele gevolgen van GSM-zendmasten voor de gezondheid?” centraal.   Aanleiding tot het stellen van de vraag was de vele aandacht die de Driebergse gemeenteraad de afgelopen maanden aan dit onderwerp besteedde. 72 mensen beantwoordden de enquete. Slechts 7% heeft een beetje angst. 17% beantwoordde de vraag met “Nee” en 76% antwoordde “Nee, in het geheel niet”.
De nieuwe mini-enquête vraagt uw mening over hoe het begrotingstekort van 8 ton op te lossen, een tekort dat is ontstaan doordat de truc met de zalmsnip niet opging. In de mini-enquête van DriebergenNet stond de afgelopen dagen de vraag “Heeft u angst voor de eventuele gevolgen van GSM-zendmasten voor de gezondheid?” centraal.   Aanleiding tot het stellen van de vraag was de vele aandacht die de Driebergse gemeenteraad de afgelopen maanden aan dit onderwerp besteedde. 72 mensen beantwoordden de enquête. Slechts 7% heeft een beetje angst. 17% beantwoordde de vraag met “Nee” en 76% antwoordde “Nee, in het geheel niet”.
De nieuwe mini-enquête vraagt uw mening over hoe het begrotingstekort van 8 ton op te lossen, een tekort dat is ontstaan doordat de truc met de zalmsnip niet opging.

Bewoners Heuvelrug vrezen flinke stijging huur

De huurderbelangengroeperingen uit Doorn, Driebergen, Maarn, Wijk bij Duurstede en Zeist zijn bezorgd. Ze vrezen dat in de nabije toekomst de bij hen aangesloten twintigduizend huurders aanzienlijk meer huur gaan betalen als het puntenstelsel voor ouderdomsaftrek voor (oudere) woningen -geleidelijk- word afgebouwd.
Utrechts Nieuwsblad van 12 november 2001

“De kerk is niet alles, maar de politiek is ook niet alles”

Op 21 november a.s. geven Onno de Jong van Groen Links (lokaal: Progressief Driebergen) en Ab Berger van RPF / Christenunie Driebergen hun visie op de rol, de verantwoordelijkheid en het perspectief van de kerk in de hedendaagse maatschappij. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Parklaankerk, Parklaan 7 in Driebergen. De entree bedraagt fl. 5,–
Heuvelrug Nieuws 13 november 2001

Provincie: Utrechts platteland verloedert

De Utrechtse provinciale politiek maakt zich ernstig zorgen over het grote aantal boeren dat er de komende jaren mee ophoudt. Daardoor dreigt verloedering van het Utrechtse platteland. Ook plannen van natuurbeheer lopen hierdoor gevaar.
Utrechts Nieuwsblad  van 13 november 2001

Leerlingen De Kring thuis na brand

Zo’n 80 leerlingen konden maandag niet naar school omdat er zondag brand was geweest in Jenaplanschool De Kring aan de Schotellaan. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.
Nieuwsbode van 13 november 2001

Begrotingsraad gaat door ondanks groot Zalmsnipgat

Netty Krook doet verslag van de begrotingsvergadering waarin door een gerechtelijke uitspraak m.b.t. de Zalmsnip, een gat ontstond van 8 ton. Op de ChristenUnie na stemden alle partijen in met de voorliggende begroting.
Nieuwsbode van 13 november 2001

Sparrenarren kiest 27e hofhouding

Burgemeester Bloemen heeft afgelopen zaterdag Prins Guus XXVII geïnstalleerd. Guus is in het dagelijks leven Guus Alfrink (45) die sinds 5 jaar in Driebergen woont samen met zijn vrouw Yvon en hun twee kinderen Stef en Toon. Guus is werkzaam bij Fortis en een jeugdleider bij CDN. Hij wordt straks bijgestaan door Prinses Brigitte Brink-Kiebert en adjudant Kees Jan Brantjes.
Nieuwsbode van 13 november 2001

Shinty bestaat veertig jaar

Op 18 november bestaat de Driebergse Mixed Hockeyclub Shinty 40 jaar. In die 40 jaar is de club uitgegroeid tot een vereniging met bijna 700 leden, waarvan 300 jeugdleden.
Nieuwsbode van 13 november 2001

‘Beeldkwaliteit van Traaij is verzwakt door reclame’

De manier waarop de winkeliers van de Traaij hun artikelen aanprijzen maakt deze winkelstraat lelijk. Dat is, vrij vertaald, een van de pregnante conclusies in de beleidsvisie voor de Traaij die onlangs door b&w is vastgesteld. De visie, die als ‘Ontwerp Beeldkwaliteitplan’ gepresenteerd is, werd in opdracht van b&w vervaardigd door adviesbureau SVP. Het plan zal volgende week in de commissie Ruimtelijke Ordening gepresenteerd worden.
Stichtse Courant van 15 november 2001

Janna Bregman overleden

Op 74-jarige leeftijd is maandag mw Janna Bregman-Hoogenboom overleden; zij was van 1970 tot 1978 raadslid voor PH70 (nu PDR), waarvan 7 jaar als wethouder. In 1999 ontving zij voor haar vele maatschappelijke activiteiten de Marinus van Zon-onderscheiding.
Stichtse Courant van 15 november 2001

Liftvoorzieningen buitenplaats Sparrendaal

In haar eerste raadsvergadering stelde Liesbeth Reitsma in de rondvraag de toegankelijkheid van Sparrendaal aan de orde. Enkele bestuursleden van de PPGD konden niet bij haar installatie aanwezig zijn wegens het ontbreken van een lift. Volgens Peter Jense komt er binnenkort een traplift voor mensen met een functiebeperking.
Stichtse Courant van 15 november 2001

Opbrengst collecte Diabetes Fonds

De collecte voor het Diabetis Fonds van 28 oktober tot 3 november heeft dit jaar fl. 5354,90 opgebracht.
Stichtse Courant van 15 november 2001

Hulde voor jubilaris Stichts Mannenkoor

Afgelopen donderdag werd Roel Achterberg in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar lid is van het Stichts Mannenkoor. Hij kreeg een oorkonde en insigne van het Koninklijk Nederlands ZangersVerbond.
Stichtse Courant van 15 november 2001

Afval met de mooiste kleuren

Gisteren heeft wethouder Schravesande aan negen kinderen van verschillende basisscholen de prijzen uitgereikt in de kleurwedstrijd die de gemeente rond het thema ‘afval’ had georganiseerd. De uitreiking vond plaats in de gemeentewerkplaats. De kinderen kregen speelgoedbonnen.
Stichtse Courant van 15 november 2001

Noodsituatie bij Praktijk Kinderfysiotherapie

In Driebergen is sinds 1980 een praktijk voor kinderfysiotherapie gevestigd die wordt gerund door Marianne Hartog en Henneke Blom-van Henten. Zij kampen momenteel met grote problemen m.b.t. het voortbestaan. De praktijkruimte werd ondergehuurd van de GGD. Nu echter de eigenaar de huur met de GGD heeft opgezegd zit de fysiotherapiepraktijk per 1 maart 2002 zonder ruimte. Tot nu toe is men er niet in geslaagd een betaalbare praktijkruimte in het dorp te vinden.
Stichtse Courant van 15 november 2001

Boze reacties op publicatie van prioriteitenlijst

De publicatie van de lijst met 19 gebouwen die de gemeente als instellingen met een ‘verhoogd risico’ had aangemerkt, heeft tot boze reacties geleid. Meerdere eigenaren zijn boos over het feit dat hun instelling (zij het tussen aanhalingstekens) als ‘onveilig’ is bestempeld. De werkelijkheid is volgens hen heel anders.
Stichtse Courant van 15 november 2001

Ontbijt voor mantelzorgers

Afgelopen zaterdag is de dag van de Mantelzorg gevierd. Het steunpunt Mantelzorg Zeist verraste in Driebergen 20 mantelzorgers met een feestelijk ontbijt, als blijk van waardering. J. Zikking (SWD) wilde graag de vrijwilliger zijn die de ontbijtjes bezorgde.
Nieuwsbode van 15 november 2001

Huisconcert voor negentigjarige

H. Buytendorp, die in Sparrenheide woont werd onverwacht, vanwege haar 90ste verjaardag, verrast door een feestelijk concertje door musici van de Vereniging Huismuziek Doorn, die voor deze gelegenheid in de Vierhoutenzaal hun tweewekelijkse repetitie hielden. Mw Buytendorp was ongeveer 12 1/2 jaar de pianiste van dit gezelschap.
Nieuwsbode van 15 november 2001

Molenaarsdochter onder de pannen

“koksgasten” biedt belangstellenden een smakelijke leergang in koken, serveren en genieten met kunst en kunstjes van de kok Anneke Mulder. Morgen opent burgemeester Bloemen de nieuwe locatie van Koksgasten in de voormalige graanopslag aan de Engweg in Driebergen. Zo geeft de oude maalderij weer onderdak aan Mulder, wier vader en grootvader molenaars waren.
Utrechts Nieuwsblad van 15 november 2001

Voorlopige kandidatenlijst Progressief Driebergen

Progressief Driebergen heeft onlangs haar voorlopige kandidatenlijst voor de a.s. raadsverkiezingen bekend gemaakt. De lijst wordt aangevoerd door de huidige wethouder Neeltje Schravesande, gevolgd door Ingrid Okhuysen. Omdat Karin Fokker niet terugkeert en omdat Onno de Jong niet beschikbaar is, prijken er vervolgens drie nieuwe namen op de lijst: Fons van den Broek, Rob Burema en Wim Zoet.

Debat over oorlog in Afghanistan

In Champ’Aubert komt vanavond defensiewoordvoerder van GroenLinks in de Tweedekamer, Ab Harrewijn, tekst en uitleg geven over de zienswijze van zijn fractie over de ontwikkelingen in de wereld na 11 september. Ook zal aanwezig zijn Henk Claasen, fractievoorzitter van GL in de gemeenteraad van Zeist, die onlangs zijn lidmaatschap opzegde wegens het standpunt van de Tweede Kamerfractie.
Utrechts Nieuwsblad van 19 november 2001

Debat over oorlog in Afghanistan

In Champ’Aubert werd gisteravond een debat gehouden over de opstelling van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Als gasten waren Tweede Kamerlid Ab Harrewijn, voorzitter van de Linker Wang Cor Ofman en  GroenLinks fractievoorzitter in de Zeister gemeenteraad Henk Claasen uitgenodigd. De door de afdelingen Driebergen en Zeist van GroenLinks georganiseerde bijeenkomst is druk bezocht en er ontstond een levendige discussie. Deze discussie kon echter Henk Claasen er niet van vertuigen om zijn besluit zijn lidmaatschap van GroenLinks op te zeggen, terug te draaien.

Kabinet wil verder met groot BRU

Het kabinet kiest definitief voor verlenging van het Utrechtse Regiobestuur in liefst 23 gemeenten. Dat blijkt uit het wetsvoorstel “Bestuur in stedelijke regio’s” dat gisteren is toegestuurd aan de Tweede Kamer. Dit betekent voor Driebergen dat de verplichte samenwerking wordt voortgezet.
Utrechts Nieuwsblad van 20 november 2001

Henk-Jan Derksen niet meer beschikbaar als lijstduwer

Deze week maakte Henk-Jan Derksen bekend dat hij niet als duwer op de lijst van D66 voor de raadsverkiezingen wil staan. Vier jaar geleden ging hij met veel voorkeurstemmen als wethouder zijn tweede termijn in. Als reden voor zijn niet beschikbaar zijn als lijstduwer, geeft hij in een interview met Netty Krook aan dat hij zwaar teleurgesteld is in een aantal partijgenoten i.v.m. de Roma-affaire. Maar D66 blijft zijn partij.
Nieuwsbode van 20 november 2001

Actiegroep protesteert tegen verbreding A12

Maandagochtend heeft de actiegroep Verbreed Verzet A12 in Maarn een gebouw van Rijkswaterstaat bezet. Ongeveer 50 actievoerders protesteerden tegen de verbreding van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal.
Nieuwsbode van 20 november 2001

Expositie landbouwwerktuigen van tienjarige in Driebergse bieb

De tienjarige Jan Wiebrand Dijkstra exposeert zijn verzameling model-landbouwwerktuigen in de Driebergse bibliotheek. Hij was op het idee gekomen omdat zijn oppas ook als een tentoonstelling in de bieb had. Hij schreef eind vorige jaar een brief naar de bieb en nu is het zover. Tegen Netty Krook verteld hij ‘dat hij eigenlijk nog gekker is van treinen’.
Nieuwsbode van 20 november 2001

Extra feestelijk tintje vanwege lustrum

Al 5 jaar biedt De Werkwijser aan 40 volwassenen, qua leeftijd tussen de 24 en 83 jaar, met een verstandelijke handicap een bij hen passende dagbesteding. Activiteiten als werken in de kinderboerderij en zwemmen in de Zwoer staan hoog aangeschreven. Daarnaast is er de Soos. Vanwege het lustrum krijgt hun jaarmarkt op 24 november een extra feestelijk tintje.
Nieuwsbode van 20 november 2001

Valkenheuvel hofleverancier jeugdleiding Sparrenarren

De nieuwe jeugdhofhouding van de Sparrenarren is geheel afkomstig uit groep 8 van de Valkenheuvelschool. Mark van Leeuwen (11) is straks Prins Mark I, Ramon Servaas (12) is zijn adjudant en Dide (11) is prinses.
Nieuwsbode van 20 november 2001

Vandalen veroorzaken voor f 40.000 schade in biezenveld in aanleg

Afgelopen weekeinde hebben vandalen voor zo’n 40.000 gulden schade aangericht in het biezenveld in aanleg door het stukmaken van afvoerleidingen. Hierdoor zijn grond en zand weggespoeld en in het riool terechtgekomen zijn. Daardoor is drijfzand ontstaan, waardoor de situatie op het terrein zeer gevaarlijk is. Het terrein is afgesloten en verboden voor onbevoegden. De gemeente heeft de politie gevraagd om het biezenveld in aanleg vaker in de patrouilleroute op te nemen. Daarnaast roept zij haar inwoners op om de politie in te schakelen als er buiten de werktijden mensen in het gebied aanwezig zijn.

Netelebos onder druk door HSL-Oost

Minister Netelenbos is alleen komen te staan in haar besluit de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Arnhem af te blazen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat ze op haar schreden moet terugkeren. Er moet een volwaardige snelle verbinding komen, waarop 200 kilometer per uur gereden kan worden. Met de steun van de NS en Schiphol krijgt de Tweede Kamer een steun in de rug voor het debat dat zij op 4 december zal voeren met de minister. De fracties toonden zich ook ontstemd over het besluit van de minister om maar vier spoorwegovergangen tussen Utrecht en Arnhem ongelijkvloers te maken.
Utrechts Nieuwsblad van 22 november 2001

Bunnik probeert het nog een keer

Bunnik heeft gisteren nog ’n keer geprobeerd zijn standpunt over het verschuiven van de spoorlijn onder aandacht van de landelijke politiek te brengen. Dat gebeurde tijdens een rondetafelgesprek met leden van de vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat in Den Haag.
Utrechts Nieuwsblad van 22 november 2001

Verkenning locatie Arnhemsebovenweg 275, Manger Cats e.o.

De gemeente voert samen met betrokken eigenaren van de diverse percelen op dit moment een verkenning uit naar de ontwikkelingsmogelijkheden van locatie Arnhemsebovenweg 275 e.o.
Stichtse Courant van 22 november 2001

Raadslid deed vrijwilligerswerk op kinderboerderij

Raadsleden kregen op de ‘Vrijwilligersdag’ door loting een taak toegewezen. VVD-raadslid Lysbeth van Valkenburg trok de kinderboerderij en vorige week loste zij haar belofte in door ‘sloopwerkzaamheden’ te verrichten op de kinderboerderij.
Stichtse Courant van 22 november 2001

Koninklijke onderscheiding en commando- overdracht bij Driebergs brandweerkorps

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in conferentieoord De Bergse Bossen is de heer M. Heger benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De plaatsvervangend commandant ontving zijn onderscheiding tijdens zijn afscheid van de Driebergse brandweer voor zijn verdiensten voor het vrijwillige korps gedurende bijna 30 jaar. De versierselen horende bij de onderscheiding werden opgespeld door burgemeester Bloemen.
De heer Heger ontving tevens een brandweeronderscheiding. Zijn portofoon droeg hij over aan de heer G.J. van Leeuwen die is bevorderd tot adjunct hoofdbrandmeester en tevens plaatsvervangend commandant.
Ook andere leden van het korps werden in het zonnetje gezet. Diverse leden ontvingen diploma’s, oorkondes en/of vrijwilligersmedailles uit handen van burgemeester Bloemen.

DriebergenNet start verkiezingsmonitor

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002 probeert DriebergenNet de plaatselijke politieke voorkeur te meten.  Kijkers naar DriebergenNet kunnen hun stem uitbrengen op één van de nu in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen. Een stem kan uitgebracht worden door te klikken op <KLIK> geheel bovenaan de startpagina van DriebergenNet.

Watersysteem klaarmaken voor 21e eeuw

Op donderdag 29 november 2001 wordt in het huis van de provincie Utrecht het congres ‘De lokale waterarena’ gehouden. De provincie Utrecht kijkt samen met de gemeenten en de waterschappen naar de samenwerking om het watersysteem klaar te maken voor de 21e eeuw.
Vanwege het gemeenschappelijke belang investeert de provincie Utrecht tijd en geld in waterplannen. In 2007 verwacht de provincie dat alle Utrechtse gemeenten een waterplan hebben opgesteld. Op dit moment zijn er 7 Utrechtse gemeenten met een waterplan of de voorbereidingen daarvan. Drie gemeenten hebben aangegeven volgend jaar of het jaar daarop ermee te willen starten. Dit betekent dat er in Utrecht nog 23 gemeenten te gaan zijn en landelijk nog een paar honderd. De provincie Utrecht verwacht van de gemeenten dat water nadrukkelijk op de agenda komt. De gemeenten mogen op hun beurt van de provincie Utrecht verwachten dat ze actief het grondwater beheert, kennis verstrekt, bemiddelt bij conflicten en initiator is van waterplannen.

VVV-directeur weg onder zachte dwang

Als ‘een teleurgesteld mens’ legt I. Stuger (59) per 1 december het directeurschap neer van de VVV- Driebergen. Volgens het bestuur past ze niet bij de nieuwe koers. Stuger zat er twaalf jaar. Een periode waarin ze naar eigen zeggen de lokale VVV-post omvormde van ‘een kantoortje waar niemand van wist tot een goedlopend kantoor’.

Haar vertrek is het gevolg van haar pertinente ‘nee’ tegen een schaalvergroting bij de VVV’s. “De vrijwilligers zullen daardoor ondersneeuwen”, vreest zij. Twee weken terug bevestigde de kantonrechter de opvatting van het VVV-bestuur dat Struger niet past in de VVV nieuwe stijl. Vervolgens kwamen de partijen overeen dat zij het bedrijf snel verlaat. Stuger was al sinds mei met ziekteverlof.
Utrechts Nieuwsblad van 27 november 2001

PPGD neemt afscheid van voorzitter

Elisabeth Reitsma neemt vanmiddag in Nieuw Salem om 14.00 uur afscheid als voorzitter van het Platform Patienten en Gehandicapten Driebergen. Zij neemt afscheid omdat zij op 1 november is geïnstalleerd als raadslid voor D66.
Nieuwsbode van 27 november 2001

Kandidaten D66 voor gemeenteraad bekend

De afdeling D66 Driebergen Rijsenburg stelt bij de gemeenteraads- verkiezingen in maart 2002  1. Liesbeth Reitsma, 2. Eelke Wielinga, 3. Marie Louise Schulten, 4. Theo Tinus, 5. Piet de Wilt, 6. Mathieu van Meijel en 7. Kees Geveke kandidaat.
Lijst en volgorde zijn, zoals bij D66 gebruikelijk is, vastgesteld in een poststemming onder de leden. In de openbare ledenvergadering van 12 december zal de lijsttrekker worden gekozen. Dan wordt ook het programma vastgesteld. De vergadering vindt plaats in Champ Aubert om 20.00 uur.

Nieuwe gezichten in politiek Driebergen

De kandidatenlijst van D66 voor de verkiezingen in maart telt vooral nieuwe namen. Hetzelfde geldt voor de lijsten van andere plaatselijke partijen. Veel vertrouwde gezichten verdwijnen in Driebergen van het politieke toneel. Bij D66 zijn dat Cathja Maas en Kees Geveke, bij de PDR is dat Onno de Jong en Karin Fokker, bij de ChristenUnie Ab Berger, bij het CDA Heimen Top en tenslotte bij de VVD Wim van Golverdingen en Bas de Vogel.
Utrechts Nieuwsblad van 29 november 2001

Bezoek uit Semily op Dolfijn

Een delegatie van de Tsjechische basisschool ‘Dr.Ir.Fr.Rieger’ uit de zusterstad Semily was drie dagen op werkbezoek in Nederland. Het bezoek kwam zich oriënteren op de verschillende onderwijsvormen van de basisschool op de Bongerd en de Weideblom, die samen de Dolfijn vormen.
Nieuwsbode van 29 november 2001

Pascal en Lucas vertellen over David uit Zuid-Soedan

Op de Zonheuvelschool was op de dag van de Rechten van het Kind in groep 8 een spreekbeurt gepland. Pascal en Lucas verdiepten zich in het onderwerp kindsoldaten en hielden daar de spreekbeurt over.
Nieuwsbode van 29 november 2001

Sloop van bouwvallen is gestart

Deze week is gestart met de sloop van de bouwvallen aan de Arnhemsebovenweg waar in het verleden een pompstation was gevestigd. Op dezelfde plek zal vervolgens een nieuwbouwproject worden gerealiseerd met diverse woningen en een bedrijfsverzamelgebouw.
Stichtse Courant van 29 november 2001

Het kleine ‘postkantoortje’ gaat dicht

Na een zestigjarig bestaan zal het postagentschap aan de Traaij gesloten worden. Per 31 december verdwijnen er zo’n 1400 in heel Nederland. Ad Bom in gesprek met de familie Gerritse die het agentschap in hun tabakswinkel runden.
Stichtse Courant van 29 november 2001

Driebergen scoort hoog met fietsongevallen

Bij bijna de helft van alle ongevallen met letsel in Driebergen waren fietsers betrokken. Driebergen staat hiermee aan de top van de regio Utrecht. Dat blijkt uit een rapport van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht.
Stichtse Courant van 29 november 2001

Topambtenaar vertrekt

Een van de topambtenaren van de gemeente Driebergen gaat volgend jaar de gemeente verlaten. Sectordirecteur Middelen Chris Stam treedt op 1 maart 2002 in dienst van de gemeente Houten, eveneens als sectordirecteur. Hij is 5 jaar bij de gemeente in dienst geweest.
Stichtse Courant van 29 november 2001

Schilderijen zijn terug

Gisteren zijn enkele schilderijen die tijdens de renovatie van Sparrendaal onder handen zijn genomen, weer teruggeplaatst. Het ging om schilderijen uit de ‘burgemeesterskamer’.
Stichtse Courant van 29 november 2001

Prijzen voor mooiste kleurplaten

Gisteren werden de prijzen uitgereikt van de kleurwedstrijd die werd gehouden tijdens de brandpreventiedag. Burgemeester Bloemen reikte de prijzen uit aan Laura Stekkinger, Alex Ketting en Anja Polman.
Stichtse Courant van 29 november 2001

Jubilarissen bij gymnastiekvereniging Dalto

Dinsdag werden vier jubilarissen in sporthal Hoenderdaal in het zonnetje gezet. In de eerste plaats mw Vermeulen die maar liefst 60 jaar lid is van Dalto. De dames van Eijk, Hinloopen en Wymenga vierden hun 25-jarig jubileum.
Stichtse Courant van 29 november 2001

Containerpyromaan ‘verlegt zijn grenzen’

Nadat de afgelopen maanden regelmatig de papiercontainers bij het zwembad en de sporthal in de brand werden gestoken (deze zijn daarom weggehaald), lijkt het erop dat nu de kledingcontainers aan de beurt zijn. In het weekend werd de container bij winkelcentrum De Sluis in brand gestoken.
Stichtse Courant van 29 november 2001

Politie zoekt ‘knalgetuigen’

Driebergen is de laatste weken opgeschrikt door zeer harde knallen. Er blijkt op uiteenlopende plekken in het dorp zwaar illegaal vuurwerk te worden afgeschoten. Meerdere bewoners hebben geklaagd bij de politie.
Stichtse Courant van 29 november 2001

Museum ’t Schildershuis groei uit jasje

Het Driebergs museum ’t Schildershuis moet drastisch verbouwd worden. Een andere oplossing is verhuizen naar een ander, liefst groter pand. in Driebergen of directe omgeving, zodat meer voorwerpen uit de militaire traditie tentoongesteld kunnen worden dan nu. “Tachtig procent van de verzameling zit in deposito”, aldus Piet van de Burg, secretaris van de stichting die het museum beheert.
Utrechts Nieuwsblad van 30 november 2001

Soldaatjes van papier-maché

Compositiefiguren,beter bekend als miniatuurfiguren van papier-maché, worden nu in het Museum ’t Schildershuis aan de Van Rijckevorselstraat tentoongesteld. De bijzondere, kostbare collectie miniatuursoldaten, -indianen. -cowboys en -dieren is in bruikleen gegeven door verzamelaars die het museum een warm hart toedragen.
Utrechts Nieuwsblad van 30 november 2001