Provincie wil Remu aandelen verkopen

Gedeputeerde staten van Utrecht willen de aandelen van energiebedrijf Remu in de verkoop doen. Een sterke voorkeur voor de kopende partij is er op dit ogenblik niet. Na de verkoop van de UNA levert die transactie naar verwachting weer miljarden op.
Utrechts Nieuwsblad van 1 november 2000

Doorn: haast met fusie gemeenten

Doorn heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid. De vorming van een grote Heuvelruggemeente, in politieke kringen ook MALDD-gemeenten genoemd naar de beoogde fusiepartners Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen, moet er nu snel komen. De andere vier gemeenten lijken nog niet zover.
Utrechts Nieuwsblad van 1 november 2000

‘Herindeling gebaseerd op emotie’

Als eerste gemeente op de Heuvelrug streeft Doorn naar vrijwillige gemeentelijke herindeling en wel zo spoedig mogelijk. Een motie van die strekking van de VVD werd gisteravond met meerderheid van stemmen in de Doornse raad aangenomen. Alleen CDA en SGP/RPF waren tegen.
Utrechts Nieuwsblad van 1 november 2000

Nationale faam voor Heuvelrug

De nationale dierententoonstelling van de kleindiervereniging De Heuvelrug verleden week was een groot succes Er waren 229 fraaie dieren te bezichtigen.
Nieuwsbode van 2 november 2000

‘Daar krijgen ze iets zonder het te willen, en hier zitten we er om te springen’

De heer Boin van de Prinses Margrietlaan is erg verwondert over het plan van de gemeente om aan de Oosterlaan een kinderspeelplaats in te richten. Volgens hem willen ze het daar niet en zit zijn buurt erom te springen. Zij vragen al anderhalf jaar om een opknapbeurt van hun speelplaats.
Stichtse Courant van 2 november 2000

Ingrijpende bodemsanering aan de Hoofdstraat

Ad Bom geeft inzicht van zaken met betrekking tot de bodemsanering die op dit moment plaatsvindt op het terrein waar de garage Sonato gevestigd was.
Stichtse Courant van 2 november 2000

Inhoud van onderzoek blijft tot vanavond vertrouwelijk

Nog steeds is niet bekend gemaakt welk soort onderzoek zal worden ingesteld naar de Driebergse Roma-zaak. Het voorstel van de raadsleden Berger en Van Amerongen is door alle raadsfracties besproken en akkoord bevonden maar wordt pas openbaar bij de bespreking in de raadsvergadering van hedenavond.
Stichtse Courant van 2 november 2000

In memoriam Frits van Strien

Onlangs overleed Frits van Strien die van 1973 tot 1986 raadslid was voor het CDA in Driebergen, waarvan de laatste twee jaar als wethouder van financiën. Een in memoriam door Hans Lafeber, voorzitter van het CDA Driebergen.
Stichtse Courant van 2 november 2000

Actie levert honderduizend gulden op

Ad Bom doet verslag van de Rotary benefietavond voor een kindertehuis in Hillbrow in Zuid Afrika.
Stichtse Courant van 2 november 2000

Raad Driebergen akkoord met proef rekeningrijden

In de gisteren gehouden raadsvergadering heeft de raad een amendement van Progressief Driebergen op het voorstel van B&W aanvaard. In tegenstelling tot het VVD-CDA-amendement (dat rekeningrijden ten allen tijde afwijst) spreekt het PDR-amendement uit dat instemming met de proef met de spitsheffing niet automatisch instemming betekent met de introductie van het rekeningrijden, maar dat dat afhankelijk is van de uitkomsten van de proefneming. Voor het amendement stemden PDR, D66 en ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.

Maarn zou minister liefst doodzwijgen

Zo’n twintig ambtenaren van Rijkswaterstaat waren gisteren aanwezig op de informatiebijeenkomst over de HSL in Maarn. De inwoners van Maarn hielden het kruid droog om op 22 november op de officiële hoorzitting van zich te laten horen.
Utrechts Nieuwsblad van 3 november 2000

Onderzoeksvoorstel naar Roma-affaire nu openbaar

In de raadsvergadering van 2 november werd ook gesproken over het onderzoeksvoorstel van de raadsleden Berger en Van Amerongen. De raad ging in grote lijnen akkoord met het voorstel.

Opleiding van CDN werpt vruchten af

Vijf overwinningen op rij. De trainer Ben Altemuehl oogst momenteel wat hij 10 jaar geleden heeft gezaaid.
Utrechts Nieuwsblad van 6 november 2000

Maarn ziet zich al bijna gefuseerd

Maarn stevent af op een snelle fusie met andere Heuvelruggemeenten. De noodzaak te komen tot zo’, gestructureerde samenwerking voert de boventoon in de algemene beschouwingen van de Maarnse raadsfracties.
Utrechts Nieuwsblad van 6 november 2000

A12 gaat op chic met Couperus

De A12 staat aan de vooravond van een facelift. Over enkele jaren moet de weg als de Louis Couperusroute een sieraad voor het landschap zijn, tenminste als het aan de Delftse hoogleraar Francien Houben ligt.
Utrechts Nieuwsblad van 6 november 2000

Regiobestuur wil zijn leven rekken

Het bestuur Regio Utrecht (BRU) wil zijn leven rekken. In een brief aan minister De Vries vragen de samenwerkende gemeenten rond om de stad Utrecht de alliantie ook na 2003 voort te mogen zetten.
Utrechts Nieuwsblad van 6 november 2000

Overtredingen bij taxicontrole

Bij een taxicontrole in Bunnik en Driebergen zijn diverse overtredingen geconstateerd.
Utrechts Nieuwsblad van 6 november 2000

VVV’s samen als Heuvelrug e.o.

De VVV’s in de regio Zuidoost Utrecht gaan samenwerken in een nieuwe organisatie. Door de samenwerking verwacht de VVV Heuvelrug e.o. de toerist bredere arrangementen te kunnen aanbieden. De VVV’s gaan uiterlijk 1 juli van het volgend jaar samen. Alleen de VVV van Leersum doet niet mee.
Utrechts Nieuwsblad van 7 november 2000

Maarn: herindeling moet later

Maarn wil wel herindelen, maar de bal rolt nu veel te snel. Dat is de kern van de breedvoerige discussie tijdens de begrotingsbehandeling over de participatie van de gemeente Maarn in een grote Heuvelruggemeente.
Utrechts Nieuwsblad van 7 november 2000

Zes man sterk team moet Romakwestie onderzoeken

Tijdens de laatste raadsvergadering werd besloten een onderzoeksteam in te stellen dat bestaat uit vijf raadsleden en een onafhankelijke voorzitter. Of nu de gemeentesecretaris of een ambtelijk medewerker zal worden toegevoegd moet nog uitgemaakt worden.
Nieuwsbode van 7 november 2000

Raad wil meer informatie over Akkerwegkwestie

In de laatste raadsvergadering heeft de raad de aan het college verstrekte delegatie ingetrokken. In zake de Akkerwegkwestie zal het college in het vervolg de commissie ABZ moeten raadplegen. ABZ moet instemming geven voor hetgeen het college van plan is te doen.
Nieuwsbode van 7 november 2000

Wereldwinkel bestaat 10 jaar

De Wereldwinkel Driebergen viert op 11 november haar 10-jarig bestaan met een groot aantal bekende Driebergenaren.
Nieuwsbode van 7 november 2000

Rechtswinkel zoekt kritische juristen

De Rechtswinkel Driebergen zoekt juristen die een deel van hun vrije tijd willen besteden aan het praktisch begeleiden van mensen met juridische vragen.
Nieuwsbode van 7 november 2000

Provincie Utrecht wil BRU liefst opdoeken

De provincie Utrecht is het absoluut oneens met het voortbestaan van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) na 2002. Dat laat het provinciebestuur minister De Vries van binnenlandse zaken weten.
Utrechts Nieuwsblad van 8 november 2000

Raad wil geen ‘mannen in witte pakken-discussie’

Naar aanleiding van de witte pakken discussie in het onderzoek van de ramp in de Bijlmermeer willen Ab Berger en Nienke van Amerongen voorkomen dat een welles-nietes discussie ontstaat in het onderzoek naar de Sportlaanaffaire Het onderzoek moet zich dan ook niet richten op wat er precies gebeurde maar moet zich richten op de vraag welke kenmerkende patronen in de Driebergse bestuurlijke cultuur een risico in zich dragen.
Stichtse Courant van 9 november 2000

Wordt Driebergen onderdeel van een ‘Heuvelruggemeente’

Jan de Beer vraagt zich af of vandaag bij de begrotingsbehandeling door de Driebergse gemeenteraad een motie ter tafel zal komen om met ingang van 1 januari 2003 samen met Doorn en Maarn een Heuvelruggemeente te vormen. Dit naar aanleiding van aangenomen moties in die richting in de raden van Doorn en Maarn.
Stichtse Courant van 9 november 2000

Feestelijke circusactiviteiten in zorgcentrum De Brug

Ad Bom doet verslag van de feestweek die vorige week werd gehouden in verpleeghuis Nassau Odijckhof. Daar werd opgetreden een clownsduo dat bestond uit de Driebergse Marjan Grintjes en de uit Zeist afkomstige Pierre Hooijschuur.
Stichtse Courant van 9 november 2000

Tentoonstelling honderd jaar Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg

Op 18 november opent burgemeester Bloemen in Museum ’t Schilderhuis een tentoonstelling over de Driebergse schietvereniging die 100 jaar geleden werd opgericht.
Stichtse Courant van 9 november 2000

Bosruiters vierden 40-jarig bestaan

T.g.v. het 40-jarig bestaan hielden de Driebergse Bosruiters onlangs een wedstrijd op het terrein van Hydepark.
Stichtse Courant van 9 november 2000

Zembla besteedt aandacht aan Roma-affaire

Het tv-programma Zembla zal op 9 december aandacht besteden aan de Roma-affaire in Driebergen.
Stichtse Courant van 9 november 2000

Driebergen: geen haast met fusie

Driebergen maakt geen extra haast met herindelingsplannen. Het Driebergs college zal de discussie over bestuurlijke samenwerking met buurgemeenten volgens planning afwerken. Moties om meer haast te maken haalden het gisteravond tijdens de algemene beschouwingen niet.
Utrechts Nieuwsblad van 10 november 2000

D66: snel een gemeente Heuvelrug

D66 in Driebergen vindt samenvoeging van de gemeente met Maarn en Doorn ‘onontkoombaar’. De partij riep de gemeente gisteravond in een motie op een raadsbesluit voor te bereiden waarin Doorn, Maarn en Driebergen uiterlijk december 2001 een intentiebesluit tot fusie nemen. Het college wil echter wachten op het eindrapport van het strategisch gebiedsperspectief (SGP).
Utrechts Nieuwsblad van 10 november 2000

Wereldwinkel Driebergen vierde haar 2e lustrum

In het kader van haar tienjarig bestaan had de Wereldwinkel aan de leerlingen van het basisonderwijs gevraagd  een verhaal, tekening of gedicht te maken over de Derde Wereld. De resultaten van hun inspanningen zijn gebundeld in een klein boekje dat voor 2 gulden bij de Wereldwinkel te koop is. Burgemeester Bloemen maakte de prijswinnaars vanmiddag bekend; het zijn Annelotte van de Kooy, Denise Swaen en Ilse Gansinga.

Marinus van Zon onderscheiding naar Loes Polman

Tijdens de festiviteiten rondom het tienjarig bestaan van de Wereldwinkel maakte Wim Kosterman bekend wie de Marinus van Zon onderscheiding 2000 in ontvangst mag nemen. Voor haar vele verdiensten voor de Driebergse gemeenschap ging de onderscheiding dit jaar naar Loes Polman. De in 1992 in het leven geroepen onderscheiding werd dit jaar voor de achtste keer uitgereikt.
Heuvelrug Nieuws 11 november 2000

Sparrenarren kiezen nieuwe hofhouding

In de grote zaal van De Horst werd gisteravond de nieuwe prins, zijn adjudant en prinses gekozen en aan het publiek voorgesteld.
Als Prins Alex XXVI is Alex Weijters (1973) de nieuwe prins. In het dagelijks leven is hij een ongehuwde account manager die van muziek en fietsen houdt. Hij zal in het komende carnavalsseizoen worden bijgestaan door zijn adjudant Dexter Vierveijzer (1972) die doordeweeks kok is van beroep en in zijn vrije tijd zich o.a. bezig houdt met fitness. Last but not least werd Miranda van der Ven (1976) als prinses voorgesteld. Zij houdt zich dagelijks bezig de kinderen op de Valkenheuvelschool van kennis te voorzien. De prins en zijn hofhouding werden door burgemeester Hein Bloemen aan het publiek voorgesteld. Gezien de aard van de avond was de burgemeester per trein uit Arnhem gekomen.

Provincie wil heel graag van REMU-aandelen af

De provincie Utrecht wil heel graag van zijn aandelen Remu af. Gisteravond laat viel die beslissing om het vroegere nutsbedrijf in zijn geheel te verkopen, hoewel verschillende fracties in Provinciale Staten om uitstel vroegen.
Utrechts Nieuwsblad van 14 november 2000

Tweetalig onderwijs op Revius en CCZ

Het Christelijk College Zeist en het Revius College in Doorn en Wijk bij Duurstede gaan een groot deel van hun VWO-leerlingen volgend schooljaar in het Engels lesgeven. Volgens de school is die taal steeds belangrijker in de internationaal georiënteerde Nederlandse maatschappij.
Nieuwsbode van 14 november 2000

Spelers The Pink Panthers in Oranje

Een aantal spelers van de Driebergse Rugbyclub The Pink Panthers zijn onlangs geselecteerd voor Oranjeteams.
Nieuwsbode van 14 november 2000

Intocht van Sinterklaas

Aansluitend aan de live-uitzending op tv spoedt Sinterklaas zich naar Driebergen waar hij om 12.45 uur arriveert op de kinderboerderij, waarna hij om 13.30 uur officieel ontvangen wordt op Sparrendaal.
Nieuwsbode van 14 november 2000

De Zwoer als voorbeeld

Twee leden van de National Sports Council Seychelles bezochten van 3 tot 9 november zwembaden in Utrecht. Ze kwamen hier om het zwemonderwijs te bestuderen. Zweminstructrice Michelle Hellendoorn van De Zwoer is al vijf keer op de Seychellen geweest waardoor de contacten ontstonden.
Nieuwsbode van 14 november 2000

Man door het lint om terugkeer Roma-familie

Een bewoner van het Driebergse woonwagenkamp is veroordeeld tot een werkstraf van 56 uur omdat hij de plaatsvervangend burgemeester van Driebergen, de Zeister burgemeester R. Boekhoven, had bedreigd omdat de Roma-familie waarmee hij in onmin leeft, weer was teruggekeerd in Driebergen. De bedreigingen vonden plaats op 21 augustus en 19 september.
Utrechts Nieuwsblad van 15 november 2000

Informatieavond over Asielzoekers in Driebergen

Op woensdag 22 november a.s. organiseert de Raad van Kerken te Driebergen een voorlichtingsavond over asielzoekers. Deze avond is bedoeld voor alle belangstellenden, en wordt gehouden in het Hoge Licht, Klaproos 2 te Driebergen. Aanvang 20.00 uur.
Marianne IJpma van het COA zal vertellen over de plaats van de AVO in onze samenleving, hoe de opvang van vluchtelingen in het algemeen geregeld is, en ook wat daar met de nieuwe wetgeving aan gaat veranderen. Elly Dekker gaat in op het werk van Vluchtelingenwerk Driebergen voor de asielzoekers in de AVO en de andere activiteiten van vluchtelingenwerk voor toegelaten vluchtelingen die hier woonachtig zijn. Ds. Bert de Goede zal vertellen hoe de kerken in Driebergen hebben ingespeeld op de komst van de asielzoekers.
Bewoners van de AVO zorgen voor enkele lekkere hapjes in de pauze.
Ieder die belangstelling heeft is deze avond hartelijk welkom.

Ellen van der Plas volgt Harry Veltman op

Ellen van der Plas-Emondt zal in de februariraad van 2001 geïnstalleerd worden als opvolger van Harry Veltman die om persoonlijke redenen de Driebergse raad verlaat. Wie de nieuwe fractievoorzitter van het CDA wordt is op dit moment nog niet bekend. In een luttel aantal maanden is het aandeel vrouwen in de Driebergse raad sterk gestegen, want nog maar onlangs werd de fractie van Progressief Driebergen ook al uitgebreid met twee vrouwen.

Computergrafiek en Spiegelkunst in Champ’Aubert

Kunst maken met de computer lijkt makkelijk, omdat de computer veel werk uit je handen neemt. Het kost echter veel tijd, veel denkwerk vooraf en veel handwerk met de muis om tot een goed en fraai resultaat te komen, vindt Hans Kuiper (1946). Zijn Computergrafiek en Spiegelkunst exposeert hij van 4 november t/m 15 december in het Cultureel Centrum Champ’Aubert.

Veltman stapt op

Harry Veltman, de fractievoorzitter van het CDA, stapt m.i.v. 1 januari 2001 uit de politiek. Om ‘persoonlijke redenen’, zo heeft hij aangegeven. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend. Mogelijk zal dit de eerst volgende op de cda-lijst zijn: Ellen van de Plas-Emondt.
Stichtse Courant van 16 november 2000

Lastendruk stijgt met 5,2%

Voor een gemiddeld Driebergs huishouden zal de lastendruk in 2001 stijgen met 5,2%. De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere rioolrechten.
Stichtse Courant van 16 november 2000

Geen reclameborden wel geld voor de bieb

Dankzij de druk van de gemeenteraad zal worden afgezien van het plaatsen van reclameborden langs doorgaande wegen. In dezelfde begrotingsraad werd een motie aangenomen om geld ter beschikking te stellen voor het achterstallig onderhoud van de bibliotheek.
Stichtse Courant van 16 november 2000

Nieuwbouw pompstation

In de raadscommissie RO van 22 november zullen de bouwplannen van het BP-station aan de Hoofdstraat aan de orde komen. Op het terrein zal een bodemsanering worden uitgevoerd.
Stichtse Courant van 16 november 2000

Driebergs ‘film-strijkorkest’ is uniek in Nederland

Ad Bom praat met o.a. Gerard Poot over het Legendary Movie Orcherstra. Dit unieke Driebergse orkest dat bestaat uit jonge musici had deelgenomen aan het onlangs gehouden benefietconcert; ze repeteren regelmatig in het muziekcentrum van Aurora.
Stichtse Courant van 16 november 2000

Jubilarissen Stichts Mannenkoor

Afgelopen donderdag werden Joop Klein en Jaap de Hoop gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap van het Stichts Mannenkoor.
Stichtse Courant van 16 november 2000

Dag van de Mantelzorg

Vorige week vrijdag was de dag van de Mantelzorg. De coördinator van het meldpunt mantelzorg, J. Zikking, was al vroeg op pad om mensen die vaak in stilte voor hun naaste zorgen eens in het zonnetje te zetten.
Stichtse Courant van 16 november 2000

Berger attaqueert Bloemen

Ab Berger uitte tijdens het begrotingsdebat zijn ongenoegen over het saaie verloop van de vergadering. Volgens Berger kunnen de meeste raadsvergaderingen tot een uur beperkt worden: “over 90% zijn we het eens, over 5% worden we het na discussie eens en over 5% worden we het nooit eens”.
Stichtse Courant van 16 november 2000

Veel animo voor huizen Hoekse Buren

In de twee weken waarin aspirant-kopers konden inschrijven op de 86 woningen in het woonplan Ruysdael aan de St Hubertuslaan, hebben volgens makelaar Ilonka Vierhout boven verwachting veel mensen gereageerd. Nog deze week horen de mensen wie in Driebergen in de prijzen zijn gevallen.
Utrechts Nieuwsblad van 16 november 2000

Terugbetaling Roma vormt inzet geding

Wegener Uitgeverij Midden-Nederland, uitgever van het Utrechts Nieuwsblad, heeft een kort geding aangespannen tegen de Utrechtse commissaris van de koningin B. Staal. De uitgever eist dat Staal het bedrag bekend maakt, dat de familie Nikolic heeft terugbetaald van de ‘oprotpremie’ van de gemeente Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 17 november 2000

Driebergs college begint spreekuren

Vanaf 11 december kunnen de Driebergse burgers met specifieke vragen en problemen op het wekelijkse spreekuur van burgemeester en wethouders terecht. De spreekuren worden gehouden op de maandag. Het spreekuur van de burgemeester wordt gehouden van 11 tot 12 uur en dat van de wethouders van 16 tot 17 uur. Na het gewone spreekuur kunnen burgers ook nog een half uur per telefoon terecht bij het college. Voor het maken van een afspraak met burgemeester Bloemen en wethouder De Vogel belt u met Nana Bies, 52 52 74. Voor het maken van een afspraak met wethouder Schravesande of wethouder Geveke belt u met Joyce Messchaert, 52 52 76.

Uitreiking medailles Brandweer

Zaterdagavond   werden vrijwilligersmedailles / jaartekens uitgereikt door burgemeester H.L.M. Bloemen. Het betreft onderscheidingen voor drie mensen van de vrijwillige brandweer in Driebergen- Rijsenburg. Zij hebben zich gedurende een aaneengesloten periode van een aantal jaren vrijwillig ingezet voor de openbare orde en veiligheid.

Dit jaar gingen de koninklijke decoraties naar de heer Van Eis (10jaar), de heer G.J. van Leeuwen (15 jaar) en de heer R. Schaad  (20 jaar). Daarnaast werden ook veel van de brandweerlieden in het zonnetje gezet wegens het behalen van de diverse vakdiploma’s. Na dit officiële gedeelte werd in de tot Tiroler Stube omgebouwde brandweerkazerne een gezellig feest gehouden.

Ballon van Bjorn Wiersma komt het verst

Burgemeester Hein Bloemen reikte in zijn klas aan Bjorn Wiersma een badenkaart van Zwembad de Zwoer uit. Bjorn is namelijk de winnaar van de ballonnenwedstrijd die op de Gemeentedag werd gehouden. Bjorn Wiersma is 8 jaar en zit op de Uilenburcht. Zijn ballon is gevonden in Hensbroek in Noord-Holland. Er zijn in totaal 32 kaartjes teruggestuurd van de 600 ballonnen die de lucht ingingen.
Heuvelrug Nieuws 20 november 2000

Onderzoekscommissie Roma-affaire

Tijdens de gisteravond gehouden commissievergadering ABZ werd bekend gemaakt dat de commissie die de Roma-affaire onderzoekt, bijstand krijgt van Kees Aarts die als bestuurskundige is verbonden aan de universiteit van Twenthe. Met de inhuring van deze externe deskundigheid is een bedrag gemoeid van 15 tot 20.000 gulden. Aan de commissie zal hiernaast nog een onafhankelijk technisch voorzitter worden toegevoegd. Deze wordt buiten Driebergen gezocht.

De Sparrenaren kiezen jeugdhofhouding

In de “Kleine Sparrenburcht” waren afgelopen zaterdag de Sparrakkers, de jeugdafdeling van de Carnavalsstichting “de Sparrenarren”, aan de beurt om hun jeugdhofhouding voor het seizoen 2000-2001 bekend te maken.
De nieuwe jeugdprins werd op een motor binnengereden en ontmaskerd door een zeer enthousiaste burgemeester Bloemen.
De naam van de nieuwe jeugdprins is Leon Vonk, hij is 12 jaar, brugklasser op het Christelijk College Zeist ( Kerkebosch) en zijn grote hobby is voetballen. Prins Leon 1e zal geflankeerd worden door Prinses Sanne. Sanne van Denderen is ook 12 jaar en leerlinge op de scholengemeenschap de Breul en heeft als hobby’s jazzballet en mountainbiken. Het trio wordt compleet gemaakt met Pim van de Meer als Adjudant. Pim is 13 jaar zit samen met Leon op het Christelijk College Zeist. Zijn hobby’s zijn tennis en de jeugdbrandweer.
Heuvelrug Nieuws 21 november 2000

‘Gefingeerde’ inspraak rond HSL zet kwaad bloed

Tijdens de hoorzitting vertolkte H. Hoitink, vice-voorzitter van het Verkeersberaad in Bunnik, de ongenoegens van de Bunnikse gemeenschap: “Vijf jaar lang hebben we meegedacht en gediscussieerd en dan is ineens de lijn niet meer nodig. Geen inspraak is nog beter dan gefingeerde inspraak.”
Utrechts Nieuwsblad van 21 november 2000

CDN E3 op tv bij RTL5

Omdat een van hun trainers in het programma Business optreedt werden door RTL opnamen gemaakt van een zeer vroege training; donderdagochtend stonden de jongens en meisjes al om 7.45 uur op het veld.
Nieuwsbode van 21 november 2000

Sinterklaas is weer in het land

In Driebergen was er bij de ontvangst van Sinterklaas niet alleen een rol weggelegd voor burgemeester Bloemen, maar ook oud-burgemeester Van Rappard was van de partij: hij mende de wagen waarop de Sint zijn rijtoer door het dorp maakte.
Nieuwsbode van 21 november 2000

Broers nemen bakkerij over

Netty Krook heeft een interview met Michel en Rutger van der Kroef die onlangs bakkerij Van Barneveld over namen. De jonge ondernemers hebben de zaak onlangs gemoderniseerd en voeren nu de naam Bakkerij Xander.
Nieuwsbode van 21 november 2000

Nienke van Amerongen nieuwe fractievoorzitter CDA

Nienke van Amerongen wordt de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Driebergen. Zij volgt daarmee Harry Veltman op die met ingang van 1 januari zich terugtrekt uit de Driebergse politiek. Hoe de CDA-fractieleden de verschillende raadscommissies zullen gaan bemensen is op dit moment nog niet bekend, maar het ligt in ieder geval voor de hand dat mevrouw van Amerongen zitting zal nemen in de commissie ABZ, de commissie waarin alle fractievoorzitters zitten.

Raadscommissie RO akkoord met krediet

Ondanks het feit dat alle fracties grote bedenkingen hadden tegen de hoogte van het bedrag, ging de raad in de gisteravond gehouden commissie vergadering RO akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet van 250.000 gulden voor het opstellen van een gezamenlijke reactie van de gemeenten Zeist en Driebergen op de trajectnota’s/MER voor de A12 en HSL. Omdat ook Zeist 250.000 gulden betaald kost deze inspraakreactie dus een half miljoen gulden.

Maarn bijt zich vast in eigen HSL-variant

Minister Netelenbos krijgt zeker 500 Maarnse bezwaarschriften tegen de benuttingsvariant voor de HSL-oost op haar bureau. De aaanvankelijke verbijstering over de benuttingsvariant is omgeslagen in een grimmig verzet. Dit bleek gisteravond tijdens de hoorzitting over de trajectnota.
Utrechts Nieuwsblad van 23 november 2000

Oogoperatie te volgen in etalage

Morgen zal de Zeister oogarts Nico Trap in de winkel van Retina Eye Care een oogoperatie uitvoeren die in de etalage door het publiek live gevolgd kan worden.
Utrechts Nieuwsblad van 23 november 2000

Opmerkelijk project van bewoners om zelf het groenonderhoud te verrichten

Voortaan zullen van het Heetveld zelf het groen tussen de huizenblokken verzorgen. Via een opgerichte Vereniging Tuinen Heetveld zal dit zelfonderhoud geschieden. Het initiatief wordt volledig door de AWV (eigenaar van de woningen) gesteund.
Stichtse Courant van 23 november 2000

Deel van oprotpremie is terug

De Roma-familie Nicolic heeft een deel van de oprotpremie terugbetaald. Om welk bedrag het gaat wordt strikt geheim gehouden.
Stichtse Courant van 23 november 2000

De vlaggen uit op Rijsenburg

De Rijsenburgse ondernemers hebben nieuwe vlaggen laten maken in de Rijsenburgse kleuren. De vlaggen zullen elke zaterdag worden uitgehangen.
Stichtse Courant van 23 november 2000

Moslims hopen op begrip uit de buurt

Turkse en Marokkaanse Driebergers hebben nooit een echte vaste stek gehad om te bidden. Slechts tijdelijke locaties voor een moskee die nooit meer was dan een barak. De wens is een stenen moskee, maar onlangs besliste de rechter dat zelfs de barakken aan de Akkerweg illegaal zijn. Mohamed Al Kachouti, voorzitter van de Marokkaanse vereniging zegt: “We rekenen op begrip van de buren en steun van de gemeente. Het hangt van hen af of we mogen blijven”.
Utrechts Nieuwsblad van 24 november 2000

Regiotaxi ongeschikt voor vervoer voor groepen gehandicapten

De Regiotaxi Utrecht kampt met een verkeerd imago. Terwijl gehandicapten en gemeenten denken dat de regiotaxi dé oplossing voor alle vervoersproblemen van gehandicapten is, gaat het om gewoon openbaar vervoer voor mensen die zelfstandig kunnen reizen. Dit misverstand veroorzaakt veel klachten, signaleren het Bestuur Regio Utrecht *BRU) en Connexxion in een rapport over de kwaliteit van de Regiotaxi.
Utrechts Nieuwsblad van 24 november 2000

Advies premie Roma kost ton

De gemeente Driebergen is nog een extra 100.000 gulden kwijt aan de uitkoop van de Roma-gezinnen. Dit bedrag is de rekening van het Utrechtse adviesbureau Broekhuizen Wit die de gemeente adviseerde om de zigeunerfamilie uit te kopen.
Utrechts Nieuwsblad van 24 november 2000

Driebergen kan chatten met Cathja

Chatten met Driebergse politici, dat is de nieuwste service van de www.driebergen.net. Vanavond kan iedereen een uurtje chatten met de locale politica Cathja Maas van D66. Over een aantal weken zet ook de burgemeester zich achter het toetsenbord.
Utrechts Nieuwsblad van 25 november 2000

Driebergers lijken niet afwijzend tegenover Heuvelruggemeente te staan

De mini-enquête op DriebergenNet lijkt aan te geven dat nog geen kwart van de Driebergers er bezwaar tegen heeft dat gemeente Driebergen-Rijsenburg op termijn ( dat is binnen 5 jaar) opgaat in een grotere Heuvelruggemeente. Hierbij moet aangetekend worden dat de uitkomst van de mini-enquête de toets van wetenschappelijkheid beslist niet kan doorstaan. Van de 40 respondenten geeft slechts 18% aan dat de gemeente Driebergen-Rijsenburg nooit mag opgaan in een andere gemeente.

Festival van NiX

Op zaterdag 2 december treden de bands; Cornpops (Soest), Mary’s Chain (Utrecht) en Semblance (Leusden) op, tijdens het “Festival van NiX”, een festival voor beginnende bandjes uit de regio midden. Dit feest vindt plaats in de jeugdsoos de NiX aan de Engweg 24e in Driebergen. De zaal gaat om 20.00 uur open en de entree bedraagt ƒ 5,= Het ‘Festival van NiX’ is wat bijzonders. De Friek Broeders organiseren dit festival voor het eerste jaar en bestaat uit drie voorrondes en een finaleronde aan het einde van het seizoen. Aan het einde van de avond beslist het publiek en een vakjury wie er doorgaat naar de finale. Tijdens deze finaleronde worden er opnames gemaakt, zodat de bands er een live-demo aan overhouden. En voor de uiteindelijke winnaar staat er nog een optreden te wachten op de 4de editie van Animalrock in oktober 2001. Het is wel de bedoeling dat de bands minimaal 3 eigennummers ten gehore brengen en de rest mogen eventueel wel covers zijn. Kom dus massaal naar de NiX om deze beginnende bands aan te moedigen en wil jij met jouw band ook eens meedoen aan een van de voorrondes, kun je contact opnemen met Dopey van de Friek Broeders (tel. 0343-432142 of 06-28422844).

Zeist maakt vuist tegen Netelenbos

Alsof minister Netelenbos de variant van Zeist en Driebergen voor de HSL-Oost en A12 niet van tafel heeft geveegd: beide gemeenten houden vast aan hun eigen variant. Zeist hoopt hiermee het signaal aan Den Haag te geven dat het zich niet door het oordeel van de minister uit het veld laat slaan.
Utrechts Nieuwsblad van 28 november 2000

Zuster Severiana is honderd jaar

Van alle ‘Kleine zusters van de Heilige Joseph van Heerlen’ is zuster Severiana de oudste. Ze vierde op 23 november haar 100ste verjaardag in Beukenstein.
Nieuwsbode van 28 november 2000

Chatten met Ab Berger

Fractievoorzitter Ab Berger van de ChristenUnie zal zaterdag 2 december van 19.00 tot 20.00 uur chatten met de inwoners van Driebergen. Centraal staat de Roma-affaire.
Nieuwsbode van 28 november 2000

Vier bestuursleden van De Brug nemen afscheid

Op Sparrenheide werd afscheid genomen van vier bestuursleden. Afscheid werd genomen van W. vd Brom, F.H. van Amersfoort, J. Scherpenzeel en H. Vink.
Nieuwsbode van 28 november 2000

Champ’Aubert zoekt exposanten

Het sociaal-culturele en natuur educatieve centrum Champ’Au­bert in Driebergen bestaat inmiddels al ruim tien jaar. In de bestaansperiode van het centrum hebben vele kunstenaars gebruik gemaakt van de mogelijkheid hier hun werk aan de bezoekers te tonen. Het centrum streeft ernaar een zo breed mogelijk scala van beeldende kunst te exposeren.
De expositiecommissie doet daarom ieder jaar een oproep,en kunnen kunstenaars een aanvraag indienen, waarna door middel van door hen ingeleverde documentatie een expositieschema voor een heel jaar wordt opgesteld. Door dit schema wordt bereikt dat er over het hele jaar een zo gevarieerd mogelijk aanbod van kunst wordt gerealiseerd. Exposities in Champ’Aubert duren zes weken en zijn op twee zondagmiddagen vrij te bezichtigen en de overige dagen na telefonische afspraak.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Champ’Aubert Boterbloem 1 3972 SB Driebergen telefoonnummer 0343-514233.

Utrecht lobbyt voor dubbel spoor

Onder aanvoering van verkeersgedeputeerde D. Kok reist morgen een Utrechtse delegatie af naar Den Haag om daar een warm pleidooi te houden voor de verdubbeling van de spoorbaan Utrecht-Arnhem.
Utrechts Nieuwsblad van 29 november 2000

Spaanse Endesa wil REMU kopen

Het Spaanse Endesa heeft zich gevoegd bij de kandidaat kopers van het Utrechtse energiebedrijf REMU. Het gaat Endesa om de totale onderneming REMU.
Utrechts Nieuwsblad van 29 november 2000

Alleen VVD en PvdA maken haast

De grote haast die de VVD-fractie in de Maarnse raad wil maken met de gemeentelijke herindeling wordt door de meeste fracties met scepsis gevolgd.
Utrechts Nieuwsblad van 30 november 2000

‘Verkoop van REMU kost klanten geld’

De SP in de Utrechtse raad voorspelt dat de klanten van de REMU vanaf volgend jaar zeker 600 gulden extra moeten gaan betalen voor gas en elektriciteit. Dat is het gevolg van de verkoop van het bedrijf dat nu nog in handen is van gemeentes en provincie.
Utrechts Nieuwsblad van 30 november 2000

Oversteek voorrangsfietspad is onveilig

Het voorrangsfietspad Jagerspad/Wildbaan is niet veilig genoeg. Daarom zijn onlangs, als experiment, midden op de oversteek enkele attributen geplaatst om na te gaan op welke wijze de veiligheid bevorderd kan worden.
Stichtse Courant van 30 november 2000

KLPD ontsnapt aan grote brand

De KLPD is dinsdagavond ontsnapt aan een grote brand in een van de villa’s aan de Hoofdstraat.
Stichtse Courant van 30 november 2000

Klazenmarkt trekt bijna 400 bezoekers

De traditionele Klazenmarkt van de SWD is ook deze keer succesvol verlopen: een kleine 400 mensen kwamen de creatieve markt bezoeken.
Stichtse Courant van 30 november 2000

Drie winnaars bij kleurwedstrijd

Madeleine Tigelaar (4), Dineke Roelofsen (6) en Lisa Ketting (9)  kregen een prijs in een door de Rabobank georganiseerde kleurwedstrijd.
Stichtse Courant van 30 november 2000

Ben de Rooij pleit voor gemeentebelangenpartij

Oud-raadslid (D66) Ben de Rooij vindt dat er ook in Driebergen een ‘gemeentebelangenpartij’ zou moeten komen om te voorkomen dat de bevolking zich steeds verder vervreemd van de politiek.
Stichtse Courant van 30 november 2000

Zeven VVV’s gaan samen

De VVV’s van Driebergen, Zeist, Doorn, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Veenendaal gaan samenwerken in de nieuwe regionale VVV Heuvelrug.
Nieuwsbode van 30 november 2000