Lekkage zet straten blank

Een lek zaterdagmorgen in de waterleiding was er de oorzaak van dat het Kerkplein en een deel  van de Hoofdstraat in Driebergen blank kwam te staan. Om de brandweer en het waterleidingbedrijf in de gelegenheid te stellen de overlast op te lossen en de reparatie uit te voeren werd de Hoofdstraat anderhalf uur afgesloten voor alle verkeer.
Utrechts Nieuwsblad van 1 november 1999

Buurt pakt samen met gemeente oude beek aan

Bewoners van de lommerrijke Welgelegenlaan in Driebergen zijn zaterdag de gehele dag in de weer geweest met het herstel van de oude, zeshonderd meter lange beek bij hun laan. Er moeten nog vele zaterdagen volgen om de klus te klaren. De werkzaamheden vormen een deel van een project dat als experiment dient voor samenwerking tussen de gemeente en bewoners; bewoners zorgen globaal voor de arbeidskrachten, de gemeente voor materiaal in de vorm van grond en beplanting.
Utrechts Nieuwsblad van 1 november 1999

‘Onder Langs’ biedt actuele kijk op Maarnse variant

Burgemeester Brugman opende woensdagmiddag in De Twee Marken de tentoonstelling “Onder Langs’. Onder deze naam wordt het beleid van de gemeente met betrekking tot de aanleg van de HSL-Oost en de verbreding van de A12 onder de aandacht van de bevolking gebracht.
Nieuwsbode van 2 november 1999

Mooiste voortuin ligt dit jaar aan Nassaulaan

Een groep keurmeesters van Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde/Floralia keurt drie keer per jaar alle voortuinen. balkon- en bloembakken in het dorp. Aan de hand van vijf criteria bepalen zij welke tuinbezitter de zilveren wisselschaal in ontvangst mag nemen. Dit jaar is D. de Groot met zijn voortuin aan de Nassaulaan 1 de winnaar.
Nieuwsbode van 2 november 1999

Bedenk je eigen speelweek

In het jaar 2000 wordt er in Driebergen weer een Speelweek gehouden. De organisatie van de Speelweek heeft deze keer een beetje hulp nodig van de kinderen. Die mogen zelf bedenken hoe de Speelweek er volgend jaar uit moet zien. Daarvoor wordt een opstelwedstrijd gehouden.
Nieuwsbode van 2 november 1999

Jonge Marokkaanse schrijver in Literair Café Driebergen

Op 10 november komt Abdelkader Benali (1975) voor een optreden naar Driebergen. De avond vindt plaats in Champ’Aubert en begint om 20.00 uur.
Stichtse Courant van 4 november 1999

Jan Brandse: ondanks functiebeperking zeer actief

Ad Bom heeft een interview met Jan Brandse (70) die ondanks diverse lichamelijk handicaps, nog zeer actief een paar hobbies beoefend. Hij maakt drie-dimensionale kerstkaarten en hij maakt poppen die allerlei beroepen uitbeelden. Bij een aantal winkeliers staan deze poppen in de etalage.
Stichtse Courant van 4 november 1999

Plaatsgenoot in Big Brother huis

Een van de twee nieuwe bewoonsters van het Big Brother huis is afkomstig uit Driebergen. Het gaat om Anouk Drost die, voor haar intrek in het veel besproken tv-onderkomen aan de Traaij woonde.
Stichtse Courant van 4 november 1999

Een enorme koeienverzameling

Regelmatig organiseert de Driebergse bibliotheek een expositie van verzamelingen die dorpsgenoten hebben aangelegd. Momenteel is tot het eind van deze maand een verzameling koeien in alle soorten en maten te zien van de acht-jarige Lieneke Spies uit Driebergen.
Stichtse Courant van 4 november 1999

Communicatie: wat is dat eigenlijk?

Jan de Beer doet verslag van de raadsvergadering van 28 oktober j.l. Bij de behandeling van het punt over de grondverkoop aan de Marokkaanse en Turkse gemeenschap werd voornamelijk gediscussieerd over of er nu wel of geen goede communicatie geweest was.
Stichtse Courant van 4 november 1999

Seniorenplatform wil vaste ouderenadviseur

Het Seniorenplatform Driebergen-Rijsenburg heeft er bij het college van b&w op aangedrongen om nog voor het einde van dit jaar een speciale ouderenadviseur aan te stellen voor deze gemeente. Het platform voelt zich hierbij gesteund door uitspraken die minister Borst onlangs deed tijdens een interview in het tv-programma Buitenhof.
Stichtse Courant van 4 november 1999

Scholieren maakten een reis naar Japan

Acht scholieren en drie docenten van het Christelijk College Zeist maakten onlangs een reis naar Japan. Twee van deze leerlingen wonen in Driebergen: Ewout Sikking (14) en Bart Vendrig (14). Ad Bom heeft een interview met hen.
Stichtse Courant van 4 november 1999

‘Vrienden van Sparrendaal’ organiseren Kerst-Inn

Opnieuw zal dit jaar op Tweede Kerstdag een feeëriek open huis plaatsvinden op Sparrendaal.
Stichtse Courant van 4 november 1999

Opnieuw zorg rond overdracht Sparrendaal

De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu keert zich tegen de overdracht van het beheer van Sparrendaal. De stichting heeft geen vertrouwen in de nieuwe beheerders, de Stichting buitenplaats Sparrendaal. Geconfronteerd met de nieuwe oppositie tegen zijn plan laat voorzitter P.Jense van de beheersstichting weten dat de voortdurende tegenwerking hem begint te vermoeien.
Utrechts Nieuwsblad van 5 november 1999

Taal als het enige struikelblok

‘Muziek is grenzeloos, drinken is internationaal’. Dit bekende Tsjechische spreekwoord kon niet voorkomen dat een tolk nodig was bij het bezoek van de gemeentelijke delegatie en een brassband uit Semily aan Driebergen. De tolk vertaalde de officiële toespraken; in de informele contacten redden de Driebergers en gasten zich in het Duits en Engels.
Utrechts Nieuwsblad van 8 november 1999

Boekenbon voor Van Beek

In plaats van Bibi de Vries hield Willebrord Van Beek, financieel woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer, een inleiding over het nieuwe belastingstelsel voor de VVD-afdeling Driebergen. Ongeveer 35 leden waren aanwezig in Ons Centrum. In het besloten gedeelte werd Dick Schipper tot nieuwe secretaris gekozen.
Nieuwsbode van 9 november 1999

Symposium over “leren in de toekomst”

Op vrijdag 12 november houden Hogeschool De Horst en de Partij van de Arbeid gezamenlijk een symposium met als centrale vraag: ‘Leidt het Hoger Onderwijs adequaat op voor 2015?’ Het symposium vindt plaats bij de Hogeschool.
Nieuwsbode van 9 november 1999

Concert ter ere van jubileum Nassau Odijckhof

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan kwam het gerenommeerde blokfluitkwartet Loeki Stardust naar Driebergen. Ruim tweehonderd bezoekers konden in de Maranathakerk genieten van een modern tot klassiek variërend programma.
Nieuwsbode van 9 november 1999

Brandweer blust met vermalen koenagels

Al meer dan duizend manuren poetsen en sleutelen vier brandweermannen aan een oude manschappen- en bluswagen van de Driebergse brandweer. Ze zijn over de helft. Volgend jaar maart moet hun “oude ford” weer door het dorp rijden.
Utrechts Nieuwsblad van 9 november 1999

Driebergen wil oude buitenplaats kwijt

De Stichting Buitenplaats Sparrendaal stelt voor het voormalige gemeentehuis te verkopen aan de vereniging Hendrick de Keyser. De exploitatie van het miljoenenpand zou daarbij in handen moeten blijven van de beheersstichting. Voorzitter P. Jense van het stichtingsbestuur ziet de uitslag van de door DriebergenNet gehouden enquête over het toekomstig gebruik van Sparrendaal als een steun in de rug: “Het is prettig om ook eens wat positiefs te horen”.
Utrechts Nieuwsblad van 9 november 1999

Naar een duurzame 21ste eeuw

Het gemeenteprogramma: naar een duurzame 21ste eeuw, toegelicht door Ineke Geveling, bracht 35 mensen bij elkaar op Kraaybeekerhof. Een eerste sessie gaf informatie over ecologisch/biologisch voedsel, de voedingskwaliteit, de productiemethode en de herkenbaarheid van de producten in de winkel. In de tweede sessie kwam de praktische toepassing van deze producten in gerechten aan de orde. Voor de tweede gratis cursus die op 13 en 20 december wordt gegeven zijn nog enkele plaatsen vrij. Info bij tel.0343-525425 of 0343-525426.
Nieuwsbode van 9 november 1999

Toch huizen in Groene Long

De gemeente Driebergen wil de Lange Dreef opnieuw bij de provincie voordragen als nieuwbouwlocatie. Een poging daartoe leed begin jaren negentig schipbreuk door toedoen van omwonenden, verenigd in de actiegroep Groene Long. De locatie, omgeven door de flats van de Lange Dreef en het landgoed Dennenburg, bestaat uit weilanden en twee kwekerijen.
Utrechts Nieuwsblad van 10  november 1999

Voorzitter Jense wordt er een beetje moe van

“Ik wordt er een beetje moe van, maar bovendien worden er onderhand echt mensen beschadigd”. Dat is de reactie van Peter Jense, voorzitter van de stichting Buitenplaats Sparrendaal, op een brief die de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu naar b&w en gemeenteraad heeft gestuurd.
Stichtse Courant van 11 november 1999

Verkoop van Sparrendaal is voor b&w acceptabel

Het Driebergs college van b&w heeft overleg gehad met de Vereniging Hendrick de Keyser over de mogelijkheid om Sparrendaal te verkopen. Dat is de verrassende wending die het ‘vervolgverhaal’ over Sparrendaal deze week heeft genomen. Het overleg met de verenging is tot stand gekomen op initiatief van de beheersstichting. Dit gebeurde naar aanleiding van de kritiek die de raadscommissie ABZ in de vergadering van 4 oktober naar voren bracht op de plannen van deze beheersstichting.
Stichtse Courant van 11 november 1999

Bijna 200 fietsen van scholieren afgekeurd

Op 1 en 2 november is er door Veilig Verkeer Nederland afdeling Driebergen in samenwerking met de politie weer de jaarlijkse fietsenkeuring gehouden op de Driebergse scholen. In totaal werden 723 fietsen gekeurd, hiervan werden er 442 goed gekeurd als nachtfiets; 89 goedgekeurd als dagfiets en 192 werden afgekeurd in verband met verschillende gebreken.
Stichtse Courant van 11 november 1999

Nieuwe commandant Driebergse brandweer

Dinsdagavond is Cees de Vries door burgemeester Van Rappard als de nieuwe commandant van de Driebergse brandweer geïnstalleerd. De heer De Vries was reeds meerdere jaren ondercommandant bij het Driebergse brandweercorps. Deze functie van ondercommandant wordt voortaan bekleed door Meindert Heger die ook al jaren actief is voor de brandweer.
Stichtse Courant van 11 november 1999

Gemeente beantwoordt noodkreet van bibliotheek met een onderzoek

Met verbazing en tandengeknars heeft het bestuur van de Driebergse bibliotheek kennisgenomen van het besluit van b&w om een extern bureau een doorlichtingsonderzoek te laten verrichten bij de bibliotheek. Hoewel de bibliotheek vorig jaar reeds door een speciale ‘denktank’ uitgebreid onder de loep is genomen, wil het college van b&w nu dat een extern bureau inzicht verschaft in de toekomstmogelijkheden van deze Driebergse voorziening. Dat is het antwoord van het gemeentebestuur op de noodkreet van het bibliotheekbestuur dat deze instelling dringend een financiële injectie nodig heeft.
Stichtse Courant van 11 november 1999

De ervaringen van een Tsjechische stagiaire

Ad Bom heeft een interview met Vera Rybarova, die zes weken in het verpleeghuis Nassau Odijckhof stage liep. Zij schildert de situatie in Tsjechië.
Stichtse Courant van 11 november 1999

Huizenprijs blijft gelijk in regio Utrecht

De huizenprijzen in Utrecht en omstreken stijgen niet langer. Makelaars in de stad en omliggende gemeenten signaleren dat sinds de zomervakantie een einde is gekomen aan de exorbitante prijsstijgingen. Er staan veel meer huizen te koop dan begin dit jaar en het duurt langer voor ze verkocht zijn. Hier en daar daalt de prijs zelfs licht.
Utrechts Nieuwsblad van 12 november 1999

VVD wil onderzoek naar samenvoegingen

De VVD in Driebergen wil onderzocht hebben of een samengaan met andere gemeenten in de directe omgeving haalbaar is. De liberalen dienden daarvoor gisteravond tijdens het begrotingsdebat een motie in.
Utrechts Nieuwsblad van 12 november 1999

De Traaij snel afgesloten voor autoverkeer

Winkelstraat de Traaij wordt ‘binnen een paar maanden’ afgesloten voor autoverkeer, de twee miljoen voor buitenplaats Sparrendaal gaan in de ijskast en het voorstel rond de subsidiestop en verkoop van Champ’Aubert gaat een jaartje van tafel. Dit zijn de uitkomsten van de algemene beschouwingen in Driebergen van gisteravond, die tot diep in de kleine uurtjes voortduurden.
Utrechts Nieuwsblad van 12 november 1999

Midden Nederland krijgt regionale televisie

De besturen van Radio M en de Stadsomroepen Amersfoort en Utrecht hebben op het provinciehuis overeenstemming bereikt om gezamenlijk regionale publieke televisie te verzorgen in de provincie Utrecht. Medio december nemen Provinciale Staten hier een definitief besluit over.
Nieuwsbode van 16 november 1999

Bloedbank neemt inzameling over van Rode Kruis

Het CLB houdt op dinsdag 23 november i.s.m. de afdeling Driebergen van het Nederlandse Rode Kruis voor de laatste maal een grootschalige bloedinzamelingsbijeenkomst in Driebergen. De inzameling van bloed wordt vanaf die datum overgedragen aan de Bloedbank Midden nederland. In de periode tot 2003 zullen de bloedinzamelingsactiviteiten in alle afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis worden overgedragen aan de bloedbanken.
Nieuwsbode van 16 november 1999

Extra pauze door brand

De archiefruimte van een bedrijf aan de Odijkerweg werd vrijdagmiddag getroffen door een kleine brand. Brandweercommandant Kees de Vries vertelt dat er blauwzuur vrij kwam. Het voltallige personeel werd geëvacueerd. Volgens de Vries is het een ‘super beveiligd’ overheidsbedrijf. De brandweer mocht volgens de commandant alleen de naam weten: ITO. Voor de rest hangt er een zweem van geheimzinnigheid rond het pand aan de Odijkerweg.
Nieuwsbode van 16 november 1999

Aanpak bij station van fietsenprobleem

Het fietsenprobleem bij het NS-station in Driebergen wordt aangepakt door de politie, gemeente en de NS, die daarvoor een plan gemaakt hebben. Er worden 100 extra fietsenrekken geplaatst en fietswrakken zullen maandelijks worden verwijderd.
Utrechts Nieuwsblad van 16 november 1999

Toekomst stationsgebied onduidelijk

De gemeenten Driebergen en Zeist komen in februari met een definitief standpunt over de toekomst van het stationsgebied. Dit zegt de Driebergse wethouder Altena na verwijten van Driebergse politici over het vermeende gebrek aan visie van de gemeente. Altena presenteerde gisteravond een nieuw rapport aan de Driebergse raadscommissie ruimtelijke ordening.
Utrechts Nieuwsblad van 18 november 1999

Computer tegen isolement ouderen

Panklare computerhulp voor mensen die op hun oude dag alsnog de digitale snelweg op willen. Dat zegt de Stichting Sarah @ Abraham uit Driebergen te leveren. Bij de mensen thuis en met veel geduld. Anthon Keuchenius heeft een gesprek met Bernadette van der Hoek, een van de oprichtsters van de Stichting.
Utrechts Nieuwsblad van 18 november 1999

‘Geparkeerd geld’ is ‘wielklem’ voor exploitatie Sparrendaal

De twee miljoen die voor de restauratie van Sparrendaal gereserveerd was, is uit de begroting 2000 gehaald en wordt als geblokkeerd geld geparkeerd. Dit heeft de gemeenteraad besloten vanwege de onderhandelingen met Vereniging Hendrick de Keijser over de verkoop van Sparrendaal. Dit tot ongenoegen van Peter Jense, voorzitter van de Stichting Beheer Sparrendaal, die hiermee de exploitatie van Sparrendaal in het gedrang ziet komen.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Camerabewaking bij NS-station

Camerabewaking, meer fietsrekken en verwijderacties. Dat zijn de speerpunten van het plan van aanpak dat door de politie, de gemeente en de NS is uitgewerkt om de vele fietsendiefstallen bij het Driebergse NS-station terug te dringen. Fietswrakken worden op 2 december verwijderd.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Kadans geeft succesvolle uitvoering

De SWD-theatergroep Kadans heeft vrijdag in de Vrije School onder regie van Bas de Haas een succesvolle uitvoering gegeven van het toneelstuk ‘Terug naar Barmelo’ van Friederich Dürrenmatt.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Driebergse visie op HSL blijft in de mist verborgen

Steeds meer mensen maken zich grote zorgen over de gevolgen die de ontwikkelingen rond HSL en A12 voor Driebergen kunnen hebben. Die zorgen worden vooral veroorzaakt door het ontbreken van een duidelijke visie van het Driebergs gemeentebestuur op deze kwestie. In buurgemeenten heeft men al enige tijd geleden een duidelijk standpunt kenbaar gemaakt, maar in dit dorp blijft de visie nog steeds in de mist verborgen. Driebergen heeft samen met Zeist gekozen voor het inschakelen van een extern adviesbureau (DHV), dat voor vier ton een visie zal ontwikkelen en begeleiden. Volgens wethouder Altena zal het nog zeker tot maart 2000 duren voordat een definitief standpunt op tafel ligt.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Sint zeer enthousiast ontvangen

Sinterklaas is zaterdag zeer enthousiast ontvangen in Driebergen. Bij Sparrendaal had zich een grote menigte verzameld en ook op hert Kerkplein en Traaij was het bijzonder druk. De kinderen met versierde fietsen gaven de optocht een extra feestelijk tintje.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Drie straten bereiden eeuwfeest voor

In oktober 2000 bestaan de Burgemeesterlaan, de Wethouderslaan en de Secretarislaan 100 jaar. Nu reeds worden voorbereidingen getroffen om dit groots te vieren. Er zijn onlangs formulieren verspreid om te peilen in hoeverre de bewoners belangstelling hebben voor zo’n feest. Vorige week werden de formulieren geheel in stijl opgehaald: met paard en wagen.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Janna Bregman ontvangt de Marinus van Zon-onderscheiding

Dinsdagavond heeft mevrouw Janna Bregman-Hoogenboom de Marinus van Zon-onderscheiding in ontvangst genomen voor haar vele verdiensten voor de Driebergse gemeenschap. Deze onderscheiding die voor de zevende keer uitgereikt is, is in 1992 in het leven geroepen.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Vrijwilligersmedaille

Vorige week heeft burgemeester van Rappard aan Piet van Jaarsveld in de brandweerkazerne de Vrijwilligersmedaille uitgereikt. Van Jaarsveld kreeg deze onderscheiding omdat hij zich al 25 jaar heeft ingezet voor de Driebergse vrijwillige brandweer.
Stichtse Courant van 18 november 1999

VVD betwijfelt of er in de toekomst nog bestaansrecht is voor Driebergen

De Driebergse VVD die zich in het recente verleden steeds heeft opgeworpen als voorvechter van zelfstandigheid, twijfelt tegenwoordig openlijk aan het toekomstig bestaansrecht van Driebergen-Rijsenburg. Tijdens de algemene beschouwingen diende de VVD een motie in om op korte termijn een inhoudelijk onderzoek te starten naar een mogelijk samengaan met buurgemeenten. De motie werd door b&w ontraden en vervolgens met alleen de stemmen van de VVD voor, verworpen.
Stichtse Courant van 18 november 1999

De nieuwe hofhouding van de Sparrenarren

Zaterdag heeft de nieuwe hofhouding van de carnavalsstichting De Sparrenarren zich bekend gemaakt. De nieuwe prins is Henny Terlingen, van beroep cateraar, en zijn prinses is Henriette Wijnveen-Stange, medewerkster van Bourgonderie De Reiziger. Adjudant is Maarten van Geresteyn.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Gemengd koor Scherzando viert eerste lustrum

Op zondagmiddag 28 november zal het gemend koor Scherzando het eerste lustrum vieren met een concert. Ad Bom beschrijft de korte ontstaansgeschiedenis van het koor.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Raad eist dat Traaij eindelijk wordt afgesloten voor auto’s

Onder druk van de gemeenteraad heeft het Driebergs college van b&w meerdere voornemens moeten bijstellen tijdens de begrotingsbehandeling die afgelopen week plaats vond. Over de verkoop van Champ’Aubert wordt voorlopig niet besloten, de twee miljoen voor de restauratie van Sparrendaal wordt geblokkeerd en over de Traaij zal in januari een voorstel op tafel komen om de afsluiting los te koppelen van het centrumplan, zodat de afsluiting binnen enkele maanden een feit kan zijn. Jan de Beer doet in het artikel verslag van de raadsvergadering over de begroting 2000.
Stichtse Courant van 18 november 1999

Driebergen en Zeist brainstormen waar Bunnik al een voorkeur heeft

Hoogwaardige kantoorpanden in een parkachtige omgeving, passend in het karakter van de Stichtse Lustwarande. Deze visie op de toekomst van station Driebergen-Zeist sprak de aanwezigen van de commissie RADAR (Raadsleden in Adviserende Rol) gisteravond bijzonder aan. Mede op basis van de adviezen van Radar maken de gemeentebesturen van Driebergen en Zeist een keuze over het gebied dat door de verbreding van de A12 en de aanleg van de HSL-Oost wordt geraakt. In Radar zitten Driebergse en Zeister raadsleden. Waar Bunnik al te kennen heeft gegeven voor de gebundelde variant te zijn, moeten Driebergen en Zeist nog een standpunt innemen.
Utrechts Nieuwsblad van 23 november 1999

Medaille voor trouwe brandweervrijwilligers

Burgemeester van Rappard heeft op het jaarlijkse brandweerfeest de vrijwilligersmedaille voor 25 jaar trouwe dienst uitgereikt aan C. Nap en W. Klitsie. Ze kregen bovendien een oorkonde. Tevens ontvingen R. Kokoks en H. Reitsma de vrijwilligersmedaille voor hun 12 1/2 jarige trouwe dienst bij de brandweer.
Nieuwsbode van 23 november 1999

Linedance is een ziekte

John en Maartje Snijder zijn op woensdagavond de dansleraren voor ongeveer dertig Driebergenaren die besmet zijn geraakt met het linedance-virus uit Amerika. Er is nog genoeg ruimte voor nieuwe inschrijvingen voor de lessen op woensdagavond in de Cordesstraat 2a te Driebergen (van 19.30 tot 22.30 uur)
Nieuwsbode van 23 november 1999

Programmaraad

In de commissie WEMO zijn de namen bekend geworden van de Driebergenaren die zitting zullen hebben in de gezamenlijke wettelijk verplichte Programmaraad. De Driebergse leden zijn H.C.L. Sleeuwenhoek en N.L.F. Verbeek. Ze werden gekozen uit acht kandidaten.
Nieuwsbode van 23 november 1999

Watergidsen strijden tegen verdroging

Aandacht voor water is een door het Landelijk Instituut voor Milieu en Natuureducatie (IVN) vooruitgeschoven thema. Niet zo opzienbarend, daar er met water van alles aan de hand is. ‘Water in beweging’ heet dan ook het project, waarmee vrijwilligers en burgers worden gemobiliseerd en gestimuleerd om ruimte te geven aan eigen ideeën en die te realiseren. Twee Driebergse waterfreaks, Simone van Uden en Jacqueline Berkhout, kaderleden van IVN, schreven zich in. Netty Krook heeft een interview met hen.
Nieuwsbode van 23 november 1999

Van sloep tot zeilboot

A. van Binsbergen (54) kocht zes jaar geleden een wrak aan. Hij bouwde de sloep in zijn vrije tijd om tot een volwaardige zeilboot. Van Binsbergen vaart al 18 jaar als kapitein van Hoek van Holland naar Harwich waardoor hij regelmatig een week vrij heeft.
Nieuwsbode van 23 november 1999

Seniorenplatform wil één loket voor ouderen

In de vergadering van de commissie WEMO vroeg inspreekster Gerritsen om effectuering van één loket voor ouderen op het gemeentehuis zodat “de vraag rondgaat en niet de cliënt”. Daarnaast pleitte zij voor voortzetting van het Project Huisbezoek Ouderen. De raadscommissie nam de voorstellen van b&w over.
Nieuwsbode van 23 november 1999

Kleinschalig karakter stationsgebied ’n must

Het stationsgebied mag worden verplaatst, mooier en iets groter worden. Maar het moet kleinschalig blijven en zeker niet promoveren tot randstedelijk knooppunt. Dit vonden de bezoekers van een thema-avond rond de ontwikkeling van de A12, hogesnelheidslijn en het stationsgebied gisteravond in Driebergen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de lokale partij Progressief Driebergen maar werd ook door veel mensen van buiten de partij bezocht. Anthon Keuchenius doet in het artikel verslag van deze avond.
Utrechts Nieuwsblad van 24 november 1999

Verkiezing raadslid van het jaar

Op de Driebergse website www.driebergen.net kunnen inwoners van Driebergen hun favorite raadslid kiezen. DriebergenNet stelt voor het raadslid van het jaar een wisseltrofee ter beschikking die op de laatste raadsvergadering van het jaar uitgereikt wordt. Het is de bedoeling dat deze verkiezing jaarlijks wordt gehouden. Inwoners van Driebergen kunnen tot 7 december hun stem uitbrengen.
Utrechts Nieuwsblad van 24 november 1999

Geld voor opvang van ouderen

Verzorgingstehuizen in Zeist, Driebergen en De Bilt krijgen in totaal 1,6 miljoen gulden van de provincie Utrecht om de lange wachtlijsten voor verzorgingstehuizen in deze drie gemeenten in te korten.
Utrechts Nieuwsblad van 25 november 1999

CDN heeft elektronisch scorebord

Sinds maandag heeft de Driebergse voetbalvereniging CDN een hypermodern elektronisch scorebord op het hoofdveld van de Woerd. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de sponsors Hans van Vugt en Kapsalon Rob.
Stichtse Courant van 25 november 1999

Project seniorenvoorlichting wordt voortgezet

De raadscommissie WEMO heeft gunstig geadviseerd over het collegevoorstel het project seniorenvoorlichting structureel voort te zetten. Per 1 januari 2000 zal mevrouw R. Reijs met deze taak worden belast. Zij volgt mevrouw van Lier op die met de vut gaat.
Stichtse Courant van 25 november 1999

De huishoudster, de schrijfster en het dagboek vam Johannes de Heer

Ad Bom heeft een interview mevrouw Johanna Rouwenhorst (92) die 35 jaar als huishoudster bij Johannes de Heer heeft gewerkt. Zij bezit het dagboek van Johannes de Heer dat door mevrouw Tamminga in een nieuwe taalzetting is uitgegeven.
Stichtse Courant van 25 november 1999

Geslaagd feest serviceclubs voor restauratie Sparrendaal

Enkele leden van Kiwanis, Rotary en Lions organiseerden zaterdag een feest in Sparrendaal om met de opbrengst de restauratie van een van de wandschilderingen in de trouwzaal mogelijk te maken.
Stichtse Courant van 25 november 1999

Verkeerschaos Hoofdstraat voorlopig nog niet voorbij

Talrijke automobilisten zitten zich de laatste weken dagelijks te verbijten in de enorme file tijdens de spits op de Hoofdstraat. Zelfs in het centrum van het dorp loopt het muurvast: dan staat er een rij auto’s vanaf de Oranjelaan tot aan de A12. Oorzaak van dit alles is de afsluiting van de Arnhemsebovenweg wegens reconstructiewerkzaamheden.
Stichtse Courant van 25 november 1999

Driebergse scholier scoort in de autosport

De 15-jarige Driebergse Havo-scholier Lorenzo van de Top is bezig flink naam te maken in de autosport. Hij heeft onlangs het kartseizoen afgesloten met het behalen van de Nobe-Cup in de 125cc-klasse van de Nederlandse Autosport Bond.
Stichtse Courant van 25 november 1999

Donors vinden het onbegrijpelijk dat lokale bloedinzameling wordt stopgezet

Dinsdag vond in het Driebergse Rode Kruis-gebouw de laatste lokale bloedinzamelingsbijeenkomst plaats. Voortaan zal de inzameling van bloed door de Bloedbank Midden Nederland gebeuren. Hiermee is een einde gekomen aan een halve eeuw lokale bloedinzameling in dit dorp. Heel veel Driebergse donors hebben hier grote moeite mee.
Stichtse Courant van 25 november 1999

Kerktoren gaat komend voorjaar in de steigers

Het is al bijna een ‘Driebergs herkenningspunt’ geworden, maar het ziet er nu toch naar uit dat de rafelige muts die al meer dan twee jaar de spits van de kerktoren aan de Hoofdstraat ontsiert, binnenkort gaat verdwijnen. Volgens de heer Jelier, kerkvoogd van de Hervormde Gemeente, zal de toren het komen voorjaar in de steigers staan voor een grondige restauratie.
Stichtse Courant van 25 november 1999

Een tientje extra voor regionale televisie

GS van de provincie Utrecht wil bij wijze van experiment de omroepbijdrage met 10 gulden per jaar verhogen om regionale televisie mogelijk te maken. Dit hebben GS aan Provinciale Staten voorgesteld na bespreking van een plan dat door Radio M, Omroep Utrecht en Omroep Amersfoort was ingediend.
Stichtse Courant van 25 november 1999

Waterleidingbedrijven gaan samen verder

Het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN), de Watermaatschappij Zuid-Holland-Oost (WZHO) en de Flevolandse Drinkwater Maatschappij (FDM) in Midden Nederland, Flevoland en het oostelijk deel van Zuid-Holland willen samen een coöperatie vormen. De maatschappijen, die samen een miljoen aansluitingen hebben, maken maandag de nieuwe naam bekend. De aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincies, moeten over de vorming van de coöperatie nog hun oordeel uitspreken.
Utrechts Nieuwsblad van 26 november 1999

‘Lustwarande wapenen tegen valse aanvallen’

“We moeten ons wapenen tegen de valse aanvallen op het ruimtelijk patroon van de Stichtse Lustwarande. Anders wordt de Lustwarande een gewone weg als zoveel andere in Nederland. De Stichtse Lustwarande moet een duidelijke plek in het landschap van de volgende eeuw krijgen.” Deze boodschap gaf H. Lugtmeijer. directeur rentmeester van het Utrechts Landschap gistermiddag in Slot Zeist bij de première van de film De Renaissance van de Stichtse Lustwaranda.
Utrechts Nieuwsblad van 27 november 1999

Tot 3 december

De afsluiting van de Arnhemsebovenweg in verband met de aanleg van een rotonde duurt een week langer dan gepland. De gemeente Driebergen gaat ervan uit dat de afsluiting duurt tot vrijdag 3 oktober. De afsluiting zorgt voor grote vertraging en verkeersdruk op de Hoofdstraat in de ochtend- en avondspits.
Utrechts Nieuwsblad van 27 november 1999

Rechter kan niets met klachten over geluidsoverlast

Rechter W. Konijnenbelt van de Raad van State heeft in Den Haag de bezwaren van een aantal Driebergers, allen omwonenden van de muziekoefenruimte aan de Wethouder Teselinglaan, niet ontvankelijk verklaard. De omwonenden kwamen bij de rechter klagen over geluidoverlast.
Utrechts Nieuwsblad van 27 november 1999

Donoren moeten naar Zeist

Vanaf 1948 organiseerde het Rode Kruis Driebergen bloeddonor-avonden. Eerst in Nutsbio, daarna in de Prins van Oranje, vervolgens in het IVA-gebouw en de laatste twintig jaar in ons eigen Rode Kruis gebouw. De donoren zullen nu naar de stichting Sanquin in Zeist moeten. Vanaf 1948 zijn er 20.710 eenheden bloed afgenomen.
Nieuwsbode van 30 november 1999

Wethouder reikt eerste gebruikersvergunning uit

Klein Stameren, woonplek van verstandelijk gehandicapten op Jagerspad 2 bestaat al weer zes jaar en was aan een verbouwing toe. De brandveiligheidseisen werden, na advies van de regionale brandweer Utrecht, in de verbouwplannen meegenomen. Wethouder van der Kletersteeg gaf de eerste gebruikersvergunning in Driebergen af aan de directrice van Klein Stameren, mevrouw Van Eck.
Nieuwsbode van 30 november 1999

Waterleidingbedrijf door samenwerking naar landelijke top

Hydron is de naam van de nieuwe coöperatie van waterleidingbedrijven in het midden van Nederland. Met een kleine miljoen aansluitingen behoort Hydron in een klap tot de top in Nederland qua omvang en omzet. De aandeelhouders moeten de samenwerking tussen WMN, WHZO en FDM nog goedkeuren.
Utrechts Nieuwsblad van 30 november 1999

Provincie geeft 1,6 miljoen om wachtlijsten te bekorten

Er komt 1,6 miljoen gulden beschikbaar om ten minste 40 nieuwe plaatsen te creëren voor ouderen in verzorgingstehuizen in Zeist, Driebergen en De Bilt. Dit werd vorige week bekend gemaakt door Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht.
Nieuwsbode van 30 november 1999

CDN scoort met nieuw bord

Het oude scorebord stamde uit 1971. Het werd geschonken door de firma Bak bij de promotie naar de 1e klas.Het nieuwe elektronische scorebord werd geschonken door hoofdsponsor Hans van der Vugt en subsponsor Kapsalon Rob. De firma Gardenier uit Langbroek groef gratis de geulen voor de elektriciteitsvoorziening.
Nieuwsbode van 30 november 1999