het nieuws van 1 mei 2014
17e jaargang nummer 5107
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Verkoop Amerongs gemeentekantoor ook teruggedraaid

20140501 AMERONGEN  De verkoop van het voormalige Amerongse gemeentehuis gaat niet door. De Raad van State heeft het bestemmingsplan om er een hotel in te vestigen vernietigd. Dat meldt de gemeente Heuvelrug in een zogenaamde Raadsinformatiebrief.

Lees verder

Lokalo Streekstra laakt ‘openheid’ D66

20140501 UTRECHTSE HEUVELRUG  In een ingezonden brief laakt Sybe Streekstra, fractieleider van de lokale partij BVH, de manier waarop D66 de coalitievorming heeft geregisseerd. Hij noemt het proces ‘een wassen neus’.

Lees verder

Crowdfunding voor vogeleiland Amerongen

20140501 AMERONGEN  Het Utrechts Landschap is een crowdfunding-actie gestart om een vogeleiland in de Amerongse Bovenpolder Oost geschikt te houden om er vogels als kluut en visdiefje te laten broeden. Boswachter Hugo Spitzen vertelt dat 5.500 euro nodig is om een boot aan te schaffen.

Lees verder

Reconstructie liquidatie op 17 juli 1944

20140501 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op 17 juli is het precies 70 jaar geleden dat de 21-jarige Reinoud Marchal thuis werd opgepakt door enkele verzetsmensen. Vervolgens werd hij dicht bij de gemeentegrens met Woudenberg bij de Leersumse Plassen doodgeschoten. Dit gebeurde na toestemming van de top van de illegaliteit in Utrecht.

Lees verder

Tuinman Gods Werkhoven gedecoreerd

20140501 WERKHOVEN  Anton Zandbelt uit Leusden werkt al 40 jaar als vrijwilliger in de voormalige kloostertuin van priorij Gods Werkhof en Conferentiecentrum Samaya in Werkhoven. Afgelopen vrijdag kwam de burgemeester van Leusden naar Werkhoven om hem koninklijk te decoreren. Hij was zeer verrast.

Lees verder

Nieuw wethoudersduo geïnstalleerd

20140501 GEMEENTE BUNNIK  De wethouders Rob Zakee (P21) en Jorrit Eijbersen (De Liberalen) zijn op donderdag 24 april officieel in het ambt van wethouder geïnstalleerd. De gemeente Bunnik kende voorheen drie wethouders in deeltijd, maar gaat deze 4-jarige collegeperiode verder met twee voltijds wethouders.

Lees verder

Molen ‘Rijn en Weert’ viert restauratielustrum

20140501 WERKHOVEN  Bijna twintig jaar geleden vierde Werkhoven feest: korenmolen Rijn en Weert sloeg toen voor het eerst sinds 61 jaar weer zijn vleugels uit. De volledige restauratie waarbij de molen zijn wieken (en het dorp zijn aangezicht) terug kreeg was best bijzonder, want de molen had toen langer zonder dan met wieken bestaan.

Lees verder

Jan Willem van Dongen wethouder voor D66

20140501 UTRECHTSE HEUVELRUG  De onderhandelaars van de beoogde coalitie D66, CDA, GroenLinks/PvdA en SGP hebben in korte tijd en in een uitstekende sfeer een concept- portefeuilleverdeling met bijbehorende kandidaat-wethouders geproduceerd.

In de coalitie-onderhandelingen heeft D66 ingezet op een open bestuursstijl in lijn met het raadsbrede programma, spreiding van de transities over meerdere wethouders met een duidelijke coördinatie en een krachtige doorontwikkeling van het dorpsgericht werken.
Wij zijn verheugd dat deze uitgangspunten ook door de coalitieonderhandelaars van de andere partijen werden onderschreven.
Voor de zware portefeuille financiën/EZ, transitie participatiewet, recreatie & toerisme, dorpsgericht werken, P&O, dienstverlening/ ICT en deregulering, brengt D66 een kandidaat van buiten in het veld, in de persoon van Jan Willem van Dongen.
Jan Willem van Dongen is 15 jaar fractievoorzitter geweest van de D66 fractie in Dordrecht en zit sinds 2011 in de provinciale staten van Zuid Holland, waar hij o.a. voorzitter is van de commissie financiën. In zijn dagelijks werk is hij project manager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Met deze coalitie, kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling gaat D66 met veel vertrouwen een spannende nieuwe ronde van besturen tegemoet.

Lezing ‘Invloed van groen op de mens’ door Piet Steltman

DOORN  Op 14 mei komt Piet Steltman, misschien kent u hem nog van het televisieprogramma ‘Ja Natuurlijk’ van de NCRV, spreken over een interessant onderwerp, namelijk de invloed van groen op de mens. Piet neemt u mee in de uitkomsten van internationaal onderzoek, waarbij werd nagegaan welke effecten een groene leefomgeving heeft op mensen.

Wat de onderzoekers vonden in ronduit spectaculair. Van de verkorting van verpleegduur na een operatie tot het minimaliseren van kleine criminaliteit in een woonwijk. We ontdekken tijdens de lezing dat er sprake is van grotere concentratie bij bijvoorbeeld studie in een groene omgeving. De lezing van Steltman maakt duidelijk dat tuinieren niet alleen een leuke hobby is, maar ook kan bijdragen tot een gezond en gelukkig leven. Het belooft met deze spreker, die al meer dan duizend keer ergens in ons land optrad, een boeiende en leerzame avond te worden.

Toegang is gratis. Op deze avond worden er leuke prijzen verloot. Voor aanvang van de lezing en tijdens de pauze zijn de lootjes te koop voor de prijs van € 1,– voor 4 stuks.
Koffie en thee € 1,–.

Het terrein van Bartimeus kunt u oprijden via Driebergsestraatweg 44. Na ongeveer 500 meter door de slagboom en vervolgens na 200 meter bij het eerste grote kruispunt parkeren. U ziet de tuin vanzelf rechts in het bos liggen. Ander ingang via hoofdingang van de Arnhemse bovenweg is ook mogelijk, volg dan de bordjes Moestuin. Heeft u geen eigen vervoer? Bel 06 42490774 en wij regelen dat u wordt opgehaald.
Meer info: www.doorn.groei.nl

Struinen over De Hoge Woerd

20140501 DRIEBERGEN  IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn wil U laten kennismaken met de Hoge Woerd. De Hoge Woerd is een plek waar je niet zo snel komt. mHet gebied ligt op de overgang van Heuvelrug en Kromme Rijn tussen Driebergen en Odijk. Er zijn graslanden, akkers en struwelen maar ook poelen en eeuwenoude watergangen zoals de Driebergse Meer.

Door de aanwezigheid van kwelwater dat afkomstig is van de Heuvelrug, treffen we bijzondere planten aan zoals de waterviolier, slanke waterkers en kleine egelskop. Naast kwelspecifieke planten is De Hoge Woerd ook rijk aan grassen en akkerkruiden.
Verder bezoeken we de faunapassage die in 2012 is aangelegd onder de A12. Deze vormt een ecologische verbinding tussen de Kromme Rijnstreek en de landgoederen bij Zeist.

Wilt u een keer struinen over bloemrijke graslanden, langs natuurakkers en waterlopen met natuurvriendelijke oevers, dan is dit uw kans. De Hoge Woerd, eigendom van het Utrechts Landschap, is normaliter namelijk gesloten voor publiek. Houd er rekening mee dat we beginnen met een stevige wandeling van 1,4 kilometer van het parkeerterrein naar het begin van De Hoge Woerd.

Gezien het karakter van het gebied zijn honden niet toegestaan.
De excursie vindt plaats op zondag 11 mei van 14.00-16.00 en start op het parkeerterrein bij korfbalvereniging Dalto, De Woerd, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg

Na afloop is er koffie en thee tegen een vrijwillige bijdrage.
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn
het nieuws van 2 mei 2014
17e jaargang nummer 5108
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Classico Boretti trekt duizenden toerfietsers naar Rhenen

20140502 RHENEN  Voor de eerste Classico Boretti met start en finish op natuurgebied Kwintelooijen bij Rhenen, worden zaterdag circa 7.000 toerfietsers verwacht. In 2013 werd de Classico Boretti nog gehouden in de Haarlemmermeer, evenals de eerste 5 keer. Nu is gekozen voor de heuvels van de Utrechtse Heuvelrug en het Posbankmassief.

Lees verder

Geef uw mening over het coalitieprogramma tijdens het politiek café

20140502 ZEIST  Dinsdag 6 mei om 20.00 uur organiseren VVD, D66, Seyst.nu en CDA in het gemeentehuis van Zeist een politiek café om het coalitieprogramma toe te lichten. Inwoners, raadsleden en andere belangstellenden zijn welkom vragen te stellen en suggesties te doen voor de verdere uitvoering van het coalitieakkoord.

Coalitiepartijen VVD, D66, Seyst.nu en CDA organiseren het politiek café vooral om inwoners, raadsleden en andere belangstellenden op informele wijze de mogelijkheid te geven vragen te stellen over het akkoord, hun mening erover te geven en suggesties te doen voor de verdere uitvoering ervan. Ook de kandidaat-wethouders van de coalitie zijn dan aanwezig. Dit zijn Jacqueline Verbeek-Nijhof (Werk, Economie, Ruimte en Sport), Johan Varkevisser (Duurzaamheid, Jeugd en onderwijs en financiën), Roy Luca (Verkeer, Openbare ruimte en dienstverlening) en Marcel Fluitman (Zorg, Ouderen en Cultuur).

Debat op 8 mei
Tijdens de raadsvergadering van 8 mei vindt een politiek debat plaats vanaf 20.00 uur. Daarna worden de wethouders en raadsleden officieel geïnstalleerd. Vervolgens neemt de raad het coalitieprogramma voor kennisgeving aan.

8.100 padden overgezet tussen Elst en Amerongen

20140502 ELST/AMERONGEN  De paddenwerkgroep van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum heeft dit voorjaar ongeveer 8.100 padden overgezet. Vrijwilligers zorgden ervoor dat de amfibieën ongeschonden de oversteek konden maken van de bossen ten noorden van de N225 naar de kwelmoerassen aan de zuidzijde van de weg.

Lees verder

Asbest terrein St. Jozefschool in Wijk geen gevaar

20140502 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen week heeft het bedrijf PJ Milieu BV onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest in de bodem van het terrein, waar vroeger de St. Jozefschool in Wijk bij Duurstede stond. Bij het onderzoek is er een weinig asbest in de bodem aangetroffen. Dit betreft minimale hoeveelheden, die qua gehalten flink onder de maximaal toegestane waarden zitten. Er is tijdens het onderzoek slechts één stukje asbestverdacht materiaal op de bodem gevonden, dat uiteraard is verwijderd.

De GGD regio Utrecht heeft de onderzoeksresultaten beoordeeld en geeft het volgende aan: ‘Gezien de zeer geringe hoeveelheden asbest die in de bodem zijn aangetroffen, zullen er geen relevante hoeveelheden asbestvezels in de lucht terecht komen. Daarom zijn er geen risico’s voor de gezondheid.’

Wethouder Robbert Peek is blij dat de uitkomsten van het onderzoeksrapport meevallen en geeft aan dat het college toch iets verder gaat dan de aanbevelingen uit het rapport: ‘Omdat buurtbewoners bezig zijn om op het terrein een tijdelijk speelveldje met wat groen aan te leggen, hebben we voor alle zorgvuldigheid besloten de grond van het speelveldje uit te laten graven tot 0,5 m diepte. In dit gat wordt schoon zand gestort. Zo kunnen kinderen hier straks spelen zonder asbest aan te treffen.’
De geplaatste bouwhekken om het onderzoeksterrein worden binnenkort verwijderd, zodat de grond van het speelterrein kan worden afgegraven en de nieuwe zandlaag kan worden gestort.
 
Er is geen verband tussen de bij het onderzoek aangetroffen stukjes asbest en de sloop van de St. Jozefschool. De asbest die in de school zat, is tijdens de sloop deskundig verwijderd. Het is niet duidelijk geworden waar de pas aangetroffen asbestdeeltjes vandaan komen. Mogelijk zijn ze afkomstig van een school die tot circa 30 jaar geleden op dit terrein heeft gestaan. In die jaren waren de gevaren van asbest nog niet bekend en werd er nog niet zo zorgvuldig mee omgegaan.

Het onderzoeksrapport staat op www.wijkbijduurstede.nl gepubliceerd. De omwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld van de onderzoeksuitkomsten en kunnen bij vragen terecht bij het team Communicatie van de gemeente.

Filmhuis Doorn

DOORN  Op dinsdag 20 mei 2014 presenteert Filmhuis Doorn om 20.00 uur de film Quartet, waarin de  acteurs, van hoog niveau, zichtbaar genieten van het spelen. Locatie: Cultuurhuis Doorn. De entree is € 6,- en kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, bij de VVV en bij de receptie van Welnúh in de Kampwegkerk.

De 75-jarige kersverse regisseur, Dustin Hoffman, lijkt een veilige keuze te maken met een film over bejaarden, gespeeld door gevierde acteurs van zijn eigen leeftijd, maar schijn bedriegt. Beecham House wordt bedreigd met sluiting, wat de bewoners niet aanvaarden. Het jaarlijkse benefietconcert met eigen talent mist nog een goede sopraan. Wellicht kan operadiva Jean Horton het fameuze zangkwartet van weleer (en haar voormalige collega’s) helpen om de benodigde ponden binnen te harken, maar zij weigert. Echt een film om de zomer te verwelkomen.
Na afloop drinken wij samen een drankje om het filmseizoen 2013-2014 af te sluiten.
Meer informatie: 0343 523000 of www.welnuh.nl/activiteiten.

Voorjaarsconcert KamerOrkestDriebergen

20140502 DRIEBERGEN  Op 17 mei houdt het KamerOrkestDriebergen haar voorjaarsconcert „Parade”  in Antropia op Landgoed De Reehorst in Driebergen. De Aanvang is 20.15 uur. Gespeeld zullen worden Claude Debussy – Petite Suite,  Eric Satie – Parade (1917); arrangement Peter Greve en Franz Schubert – Symfonie nr. 7 (1821; de Onbekende).

Toegang: € 12,50 (tot 18 jr.: € 7,50)
Kaarten zijn verkrijgbaar bij leden van koor en orkest, bij Boekhandel Baas in Driebergen (Traay 4c, ), Kapsalon Kuster in Zeist (De Clomp 31-16), Broekmans & Van Poppel (Korte Jansstraat 13-15, Utrecht), de Openbare Bibliotheken van Doorn en Driebergen en aan de zaal.

Precario is ‘van de zotte’

20140502 UTRECHTSE HEUVELRUG  De invoering van een gemeentebelasting op elektriciteits-, gas- en waterleidingen is een stapje dichterbij. De Heuvelrugpolitiek liet vorige week een kans lopen om het collegeplan vroegtijdig af te schieten. Toch was de kritiek niet helemaal van de lucht in de raadscommissie Ruimte.

Lees verder
het nieuws van 3 mei 2014
17e jaargang nummer 5109
foto’s op flickr

foto’s op 500px

DEV ook volgend seizoen derdeklasser

20140503 DOORN  Door de 2-3 overwinning van DEV in de uitwedstrijd tegen Bunnik, blijft de formatie van trainer Michel van Aken ook komend seizoen behouden voor de derde klasse en is het spelen van nacompetitievoetbal verleden tijd. DEV kende een goede start waarin weinig kansen werden weggegeven en tal van eigen kansen werden gecreërd.

Lees verder

SVL in voorlaatste wedstrijd hard onderuit

20140503 LANGBROEK  In de uitwedstrijd tegen Nieuwland uit en in Amersfoort ging SVL hard onderuit. De ploeg van trainer Jan Gaasbeek verspeelde daarmee waarschijnlijk de derde periodetitel. Gaasbeek:” Ik ben diep teleurgesteld in de wijze waarop mijn ploeg dit heeft laten lopen.

Lees verder

SVMM blijft steken op gelijkspel

20140503 MAARN  In een wedstrijd waarin zaterdag vierdeklasser SVMM over de gehele wedstrijd genomen het beste van het spel had, bleef de ploeg van trainer Olaf Kersbergen steken op een 3-3 gelijkspel.

Lees verder

FC Driebergen op alle fronten afgetroefd

20140503 DRIEBERGEN  Zaterdag derdeklasser FC Driebergen kreeg in de derby tegen Joanthan een lesje in effectiviteit. De ploeg van scheidend trainer Bert van den Brom maakte de gehele wedstrijd een uitgebluste indruk en kon alleen in het eerste kwartier van de wedstrijd overtuigen.

Lees verder

Vragen over exploitatie Gravenbol

20140503 WIJK BIJ DUURSTEDE  De SP wil dat het opheffen van het Recreatieschap, de toekomst van de Gravenbol en het democratisch toezicht op dit Wijkse recreatiegebied op korte termijn wordt besproken in de raad. Daarom stelden de socialisten eind maart vragen hierover aan het college.

Lees verder

Immanuelkerk sluit deuren na 126 jaar

20140503 DRIEBERGEN  Wie de Immanuelkerk nog in oorspronkelijke staat wil meemaken moet haast maken. Na 126 jaar komt er morgen(zondag)ochtend een einde aan de kerk van ‘de dolerenden’, aan de Driebergse Engweg.  De kerk wordt te duur voor de slinkende groep kerkelijken en moet daarom verkocht. De wijkgemeente neemt volgende week zondag intrek in de veel goedkopere nieuwbouwkerk ’t Hoge Licht.

Lees verder
het nieuws van 4 mei 2014
17e jaargang nummer 5110
foto’s
Dodenherdenking


foto’s op flickr

foto’s op 500px

HDS zeker van nacompetie

20140504 LEERSUM  Door de 0-6 overwinning van HDS in de uitwedstrijd tegen Waterwijk, ontloopt HDS weliswaar rechtstreekse degradatie, maar moet de ploeg van trainer Frank Brouwer wel aantreden in de nacompetitie. Tegen mededegradatie kandidaat Waterwijk toonde HDS eindelijk eens het ware gezicht.

Lees verder

Dames Schaerweijde ook volgend jaar in overgangsklasse

20140504 ZEIST  De dames van Schaerweijde hebben hun laatste competitieduel gelijk gespeeld. De wedstrijd tegen QZ eindigde met dezelfde stand als dat het duel begonnen was: 0-0. Schaerweijde komt uit in de overgangsklasse B en eindigde dit seizoen met 28 punten.

Lees verder

Ernstig ongeval in Leersum

20140504 LEERSUM  Op de Rijksstraatweg in Leersum vond in de nacht van 3 op 4 mei een ernstig eenzijdig ongeval plaats. Een automobilist die uit de richting van Doorn kwam, raakte midden in Leersum met zijn auto de middenberm. De auto raakte vervolgens een boom en een lantaarnpaal en sloeg vervolgens over de kop.

Lees verder

Herdenkingen en Englandspiel 2014; Programma 4 mei

20140504 DRIEBERGEN  Evenals vorig jaar op 4 mei zal ook op zondag 4 mei aanstaande een groep VWO-leerlingen uit klas 3 van scholengemeenschap De Breul uit Zeist in het Zorg-en verpleeghuiscentrum Beukenstein in Driebergen voor een deel de jaarlijkse ‘Englandspielherdenking’ verzorgen. Het Comité 4 en 5 mei Driebergen-Rijsenburg juicht dit initiatief van harte toe.

Lees verder

Natuurwandeling voor blinden en slechtzienden

20140504 ZEIST  Met IVN wandelen in park De Brink, het zal weer volop natuurbeleving zijn! De tocht staat onder leiding van ervaren gidsen. Zij zullen vertellen hoe het park is ontstaan en stilstaan bij de flora en fauna die op dit terrein voorkomen. Er is veel aandacht voor ruiken en voelen en er wordt gebruik gemaakt van opgezette dieren.

De kinderboerderij is goed per bus te bereiken. Er zijn haltes op de Utrechtseweg, zowel vanuit Driebergen als vanuit Utrecht, ( halte Griftlaan 9292 0v.nl). Blindengeleidehonden vormen geen probleem. Voor deze excursie dient u zich van te voren aan te melden.

Excursie: zaterdag 17 mei om 10.00
Start: Huize de Brink, Utrechtseweg 82, 3702AD Zeist
Inlichtingen en aanmelden: dvdkamp@kpnmail.nl of telefonisch bij Dick van de Kamp 030-6957308

Einaudi’s Nightbook in het Beauforthuis

20140504 AUSTERLITZ  Kom op zondag 11 mei in het Beauforthuis luisteren naar de intense en opzwepende pianomelodieën van Ludovico Einaudi door pianist Jeroen van Veen. Met deze dag muziek van het album ‘Nightbook’. Met ‘Nightbook’ uit 2009 is Einaudi een nieuwe weg ingeslagen met zijn muziek.

Zo combineerde hij percussie met zijn solo piano spel en fungeert dit als drijvende kracht achter het album. Zijn nieuwe werkwijze is onder andere goed terug te horen In de nummers ‘Lady Labyrinth’ en ‘Nightbook’.

Jeroen van Veen wordt in een aantal stukken bijgestaan door Sandra van Veen op vleugel of keybord. Ook zal er een kind meespelen. Dit als voorbode voor ons zomerfestival Achter de Linie.Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
11-5-2014, 14:00 uur
Jeroen van Veen, Nightbook 
entree € 15 | reductieprijs € 10 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Uitgeblust FC Driebergen onderuit tegen Jonathan 0-3

20140504 DRIEBERGEN  In de zeer belangrijke wedstrijd van FC Driebergen – Jonathan  heeft de ploeg uit Driebergen een slechte indruk achter gelaten . De nog voor de punten vechtende Driebergenaren moesten hun meerdere laten aan de buren Jonathan uit Zeist.

vergroot  foto1  foto2  foto3  foto4

Met een gevoelige nederlaag van 0-3 moest men de punten aan Jonathan laten en had ook nog hoger kunnen uitvallen als de brigade van trainer Jan Gaasbeek hun vizier scherper hadden gesteld.

FC Driebergen begon wel aardig aan de wedstrijd vooral in het eerste kwartier kreeg men een paar kleine kansen met een goede vrije trap vanaf de 16 meterlijn van Paul van Hofwegen maar deze werd uitstekend geweerd door de Zeisterse goalie. 10 minuten later gevolgd met een identieke vrije trap die in de muur smoorde.
Langzamerhand ebde het overwicht over naar de gasten uit Zeist en men hield zijn adem in als dit maar goed zou aflopen , men had dit net gedacht en de bal lag al in het net na een goede kopbal 0-1

Wij schreven op dat moment de 28e minuut, 2 minuten later gevolg door een snelle counter heel beheerst afgerond door de Zeisterse spits Robert Veldhuyzen 0-2.
Met nog wat kleine momenten van FC Driebergen om toch voor het rustsignaal de aansluittreffer te maken mislukte en ging men rusten met 0-2

In de pauze bleef Bjorn Geerding in de kleedkamer achter en werd vervangen door Pascal van Doorn.

Met nog een kopbal van Elmar van Doorn die de kracht miste voor een beter resultaat was het Jonathan die al snel een einde maakte aan het nog spartelende FC Driebergen door met een mooie kopbal nadat de bal tot driemaal toe ingeschoten was er 0-3 van te maken.
Het spel was uit en zag je dat het team van de vertrekkende trainer Bert v/d Brom geen vuist meer kon maken.

Jonathan speelde het duel rustig af om blessures te kunnen voorkomen en hadden een makkie vandaag tegen op alle fronten falend FC Driebergen.

Hopende dat FC Driebergen in de laatste competitie-wedstrijd zaterdag 10 mei in Utrecht tegen Elinkwijk,  aanvang 14.30,  nog benodigde punt kan halen om de nacompetitie degradatie te ontlopen.
het nieuws van 5 mei 2014
17e jaargang nummer 5111
foto’s
Dodenherdenking


foto’s op flickr

foto’s op 500px

Brand in garagebedrijf Zeist

20140505 ZEIST  Een brand heeft garagebedrijf Bakker op de Woudenbergseweg in Zeist beschadigd. De brandweer werd om 19.45 uur gealarmeerd, nadat bezoekers van een nabijgelegen sportschool het vuur hadden ontdekt. De brandweer moest de toegang met een kettingzaag forceren voordat het vuur bereikt kon worden.

Lees verder

Paul van der Voort pakt goud op de ONMK

20140505 DRIEBERGEN / DEN HAAG  Afgelopen weekend vond in den Haag de Open Nederlandse Master Kampioenschappen zwemmen plaats. De zwemvereniging de Zwoer werd hier vertegenwoordigd door de nestor van de vereniging, Paul van der Voort en door Sigrid Dogger.

Paul komt uit in de categorie 50+ en Sigrid in de 20+. Paul, vooral bekend van het openwater zwemmen had zich ingeschreven voor de langere en dus zwaardere programmanummers. Vooral omdat in zijn leeftijdscategorie de meeste zwemmers zich beperken tot de wat kortere afstanden was Paul vooraf zeker niet kansloos. Dat het echter zou leiden tot één gouden medaille, op de 400 vrije slag, en drie bronzen medailles, op de 1500 meter vrije slag, de 200 meter vlinderslag en de 400 meter wisselslag, was boven verwachting. Hierbij waren de door Paul gezwommen tijden ook prima, een uitstekend weekend dus.

Daarnaast zwom Sigrid op 4 afstanden maar vooraf was al duidelijk dat het
moeilijk zou worden om voor eremetaal in aanmerking te komen. In deze leeftijdscategorie is de concurrentie groot. Ondanks dit ging ze vol goede moed naar den Haag en uiteindelijk bleek dat ze op de 200 meter rugslag maar 0.07 seconden verwijderd was van de bronzen medaille. Even een teleurstelling, maar overal keek ze ook tevreden terug op een geslaagd weekend.

Dieven strippen Golf tussen flats in Zeist

20140505 ZEIST  De dochter van Cynthia Matawlie zou donderdag met de 2 jaar oude, zwarte Golf van haar moeder naar een begrafenis gaan. Die auto stond voor de 10-flat in Couwenhoven. ‘s Morgens werd er echter aangebeld door iemand uit die flat; het Golfje was gestript.

Lees verder

Muziekshow Taptoe in Amerongen

20140505 AMERONGEN  Aanstaande zaterdag 10 mei vindt op de Burgwal in Amerongen voor het eerst een taptoe muziekshow plaats. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks muziekfestival gaat worden. Voor deze eerste editie zijn afwisselende muziekshowkorpsen aangetrokken die een gevarieerd programma voor jong en oud presenteren.

 Showband Excelsior komt met hun show ‘A World of Music’, vol met bekende muziek. Jeugdband Bernhard, bestaande uit bijna 40 jongens en meisjes met een gemiddelde leeftijd van 13 jaar, spelen en lopen hun nieuwe show ‘This is Love’ en de Scheepjeswolharmonie brengt met hun nieuwe show een ode aan 60 jaar taptoe in Nederland. Ook komt de internationaal bekende Muziek & Showband Juliana naar Amerongen. Dit grote korps presenteert naast hun show ‘The New World’, over de geschiedenis van Amerika, ook hun Brits/Schotse show ‘The Brave’, dat wordt uitgevoerd samen met the Pipes and Drums of the Seaforth Highlanders.

In de finale kan worden genoten van alle 150 muzikanten die samen onder meer het prachtige Highland Cathedral uitvoeren.
De taptoe muziekshow begint om 19.30 uur en duurt 2 uur.

Kaarten kunnen in de voorverkoop worden gekocht bij de winkels ’t Blommeke Amerongen, Kleton Amerongen, Van de Steeg Woningstoffering Elst, DA Drogist Leersum en Fietshandel Overberg. Tribunekaarten kosten € 7,50 en staanplaatsen € 4,50. Kinderen krijgen € 1,50 korting. Meer informatie en kaartverkoop op www.muziekfestivalamerongen.nl en www.taptoe.info.

Duofiets te leen in Cothen

20140505 COTHEN  Als je met je ouders of een goede buur of kennis of iemand met een handicap wilt gaan fietsen kan dat met de duofiets Hij is gemaakt met trapondersteuning, en je gast kan mee trappen maar het hoeft niet. Ga het uit proberen en je zien dat je gast geniet. van de natuur en frisse lucht.

Lees verder

Danny Vera

20140505 ZEIST  Op zaterdag 10 mei 2014 staat Danny Vera in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. Danny Vera blaast het Amerika van de jaren ’50 en ’60 nieuw leven in met zelf geschreven nummers waarmee hij de klassieke sound van zijn helden op prachtige wijze naar het heden brengt.

vergroot foto

Niet voor niets is Vera met zijn band al jaren de huisband van tv-programma Voetbal International van Johan Derksen, zijn grootste fan. Met zijn nieuwe plaat ‘Distant Rumble’ op Excelsior maakte hij precies de plaat die hij altijd al wilde maken: rauw, puur en verdomd aanstekelijk. Kortom, een avondje Danny Vera is een avond voor én door Americana-fanaten!

De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is € 12,- in de voorverkoop en € 16,- aan de deur. Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op
het nieuws van 6 mei 2014
17e jaargang nummer 5112
foto’s op flickr

foto’s op 500px

AZC-Hoogstraat: + 150 vluchtelingen

20140506 LEERSUM  AZC-Hoogstraat mag zich met de komst van 150 extra vluchtelingen al bijna een dorpje noemen. De nieuwelingen brengen het totale aantal asielzoekers in Leersum op een kleine zevenhonderd. ‘De lokale middenstand kan 150 nieuwe consumenten tegemoet zien.’

Lees verder

Leemoven bouwen bij De Boswerf

20140506 ZEIST  Op 8 en 9 mei gaat Jos van Kampen, erkend ovenbouwer, een unieke leemoven bouwen op het terrein van bezoekerscentrum De Boswerf. De leemoven zal gebruikt gaan worden bij (publieks)activiteiten, zoals workshops pizza bakken voor kinderen.

Lees verder

Financieel steuntje voor werkgevers om jongeren aan baan te helpen

20140506 REGIO  Vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden worden werkgevers gestimuleerd om jongeren (tot 27 jaar) aan de slag te helpen. Vanaf 1 mei kunnen werkgevers uit de regio via www.utrecht.nl/jeugdwerkloosheid kenbaar maken dat zij interesse hebben in de Leermeester voucher of de Startersbonus.

Het gaat over een tegemoetkoming € 1.500 of € 1.000 voor werkgevers. De gemeenten uit de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden willen hiermee werkgevers motiveren om 200 jongeren aan een baan helpen. In totaal is hier € 400.000 voor vrij gemaakt.

De economie lijkt dan wat aan te trekken, voor jongeren is het nog steeds niet gemakkelijk om een baan te vinden. Het doel van de Leermeester voucher en de Startersbonus is om (werkzoekende) jongeren werkervaring op te laten doen. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden wil werkgevers daarbij financieel tegemoetkomen door bijvoorbeeld de inzet van leermeesters. Jongeren krijgen dan de mogelijkheid hun vakopleiding en/of startkwalificatie te behalen in een praktijkomgeving. De Leermeester voucher en de Startersbonus zijn met terugwerkende kracht aan te vragen voor contracten vanaf 1 januari 2014.

Inzet voor alle jongeren
Tot nu toe kon een werkgever alleen financiële ondersteuning krijgen voor jongeren die een WWB- of eventueel een WW-uitkering hebben. Met de Leermeester voucher en de Startersbonus is dit anders. Werkgevers uit de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden die jongeren een contract aanbieden worden financieel ondersteund, ongeacht de situatie van de jongere. Dat contract moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Minimaal zes of twaalf maanden contract
Werkgevers kunnen de Leermeester voucher aanvragen wanneer ze een jongere een leerwerkplek (BBL-contract) van minimaal 12 maanden aanbieden. De voucher wordt na de eerste zes maanden van het contract uitgekeerd en is een tegemoetkoming in de kosten voor de inzet van een leermeester. Om de Startersbonus te ontvangenmoeten werkgevers een jongere een starterscontract aanbieden voor minimaal 6 maanden, op basis van minimaal 24 uur per week. De bonus mag vrij door de werkgever worden gebruikt. Beide regelingen gelden niet in combinatie met andere werkgelegenheidsinstrumenten van deelnemende gemeenten en het UWV.

Advies op maat
Per contract kan een werkgever maar 1 instrument aanvragen. Het inzetten van de meest passende regeling is maatwerk. Het werkgeverservicepunt Krommerijn Heuvelrug (WGSP) ondersteunt en adviseert werkgevers binnen de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hier kosteloos en vrijblijvend in. Voor meer informatie en advies op maat kunnen werkgevers contact opnemen via tel. 030-6929592 of via wgsp@rsdkrh.nl.

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden
Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is een samenwerking van 15 gemeenten en betrokken partners in Utrecht-Midden. Op dit moment staan bijna 3.000 jongeren in de deze arbeidsmarkt regio geregistreerd als werkzoekend. Werkgevers zijn een cruciale succesfactor in de aanpak tegen jeugdwerkloosheid. Om de werkgevers daar meer bewust van te maken zijn de Leermeester Voucher en de Startersbonus ontwikkeld.

Uit het raam en in de kast

20140506 LEERSUM  Om 23.50 uur belde een getuige de politie omdat hij zag dat er bij één van zijn buurtbewoners aan de Vredeoordlaan werd ingebroken. Agenten gingen direct naar het bewuste adres en gingen de woning binnen. In de woning hoorden ze gestommel op de eerste verdieping.

Agenten riepen dat de politie er was en dat de verdachten naar beneden moesten komen. Dat deden ze wel, maar niet via de trap. Twee mannen, een 32-jarige Hilversummer en een 46-jarige Amersfoorter, sprongen uit het raam van de eerste verdieping.

Omdat ook in de achtertuin agenten stonden, werden ze direct in de boeien geslagen. In huis werd nog even verder gezocht en daar kwam nog een derde verdachte, een 41-jarige man uit Amersfoort, uit een kast tevoorschijn. Eén van de verdachten, de Hilversummer, was door zijn sprong gewond geraakt aan zijn voet en moest naar het ziekenhuis. Alle verdachten zijn ingesloten.

Kees Boomhouwer nieuwe trainer bij Fortissimo-dames

20140506 COTHEN  Kees Boomhouwer zal vanaf volgend seizoen de trainer/coach zijn van de handbalsters van Fortissimo. Hij volgt Joop Savakis op die het afgelopen seizoen voor het zeggen had bij de damesselectie.

Lees verder

Herdenking Fort Rhijnauwen weer drukker bezocht

20140506 BUNNIK  Het is elk jaar druk bij de Dodenherdenking op Fort Rhijnauwen in Bunnik, maar dit jaar leek het nog drukker dan gebruikelijk. Het mooie weer, maar ook de spanningen in Europa werden als reden genoemd voor de hoge opkomst. Er was zelfs verrassend hoog bezoek. Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, was aanwezig met zijn familie.

Lees verder

Rotary verzorgt nieuw kippenhok voor Dier en Wij

20140506 ODIJK  Kinderboerderij Dier en Wij uit Odijk heeft een nieuw kippenhok gekregen van de Rotary Club uit Bunnik. Meubelmaker Hans Vink en leden van de Rotary Club zetten het hok afgelopen zaterdag grotendeels in elkaar bij de kinderboerderij. Zo’n twee jaar geleden werden de eerste contacten gelegd.

Lees verder

Visiedocumenten expertgroepen klaar voor de gemeenteraad

20140506 GEMEENTE BUNNIK  De afgelopen maanden zijn de expertgroepen, bestaande uit inwoners en ondernemers uit, aan de slag geweest met de bezuinigingsronde ‘Bunnikse Kwaliteit’. Inmiddels is er een visie geformuleerd over de drie terreinen waarop de expertgroepen adviseren: dienstverlening, fysiek domein en sociaal domein.

Lees verder

Volleer verliest finale om Nationaal Kampioenschap

20140506 LEERSUM  De zitvolleyballers van Voller hebben zaterdag 3 mei hun titel na een spannende finale moeten afstaan aan Holyoke uit Belfeld. Volleer had daarvoor het Apeldoornse Alterno volgens verwachting met 3-0 verslagen. Holyoke bereikte de finale na winst met dezelfde cijfers op Apollo Mill.

Lees verder

Inschrijven voor Leersumse Avondvierdaagse

20140506 LEERSUM  De negentiende Avondvierdaaagse Leersum/Amerongen wordt gehouden van dinsdag 20 mei tot en met vrijdag 23 mei. Zoals gebruikelijk is het HDS-terrein aan de Wildbaan de locatie van de dagelijkse start en aankomst. Voor het eerst zal dit jaar ook het opstellen voor het defilé daar plaatsvinden en niet meer op de Julianalaan.

Lees verder

Chantal Broekhuis nieuwe factievoorzitter CDA

201405406 UTRECHTSE HEUVELRUG  Chantal Broekhuis uit Driebergen volgt Henk Veldhuizen op als fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Broekhuis was al raadslid en vult het gat op dat Veldhuizen achterlaat nu hij is voorgedragen als wethouder.

Lees verder

Otter is terug in de Gelderse Vallei

20140506 WAGENINGEN / RHENEN  „Precies op de grens van Wageningen en Rhenen, tevens de grens tussen de provincies Utrecht en Gelderland, zijn uitwerpselen gevonden van een tot nu toe nog onbekende otter”, meldt Marjolein van Adrichem, vrijwilliger bij bever- en otterwerkgroep CaLutra.

Lees verder

Footoohokje vrijdag op Belcour Zeist

20140506 ZEIST  NLworkXX en het Footoohokje geven werkzoekende jongeren op een ludieke manier een gezicht. Vrijdag 9 mei staat jongeren organisatie NLworkXX met het Footoohokje voor het actieplan jeugdwerkloosheid op het Emmaplein in Zeist, met als doel jongeren zonder werk een gezicht te geven.

Lees verder
het nieuws van 7 mei 2014
17e jaargang nummer 5113

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Coalitievorming Rhenen verloopt voorspoedig

20140507 RHENEN  De partijen hebben grote stappen gezet in de richting van een  coalitieakkoord en zijn het gisteravond eens geworden over de portefeuilleverdeling. In dit akkoord beschrijven Progressieve Combinatie (PCR), VVD, ChristenUnie en Rhenens Belang op hoofdlijnen wat zij in de komende 4 jaar willen bereiken.

Het is de overtuiging van deze coalitie dat de overheid van de toekomst een partner van de inwoners, bedrijven en organisaties is.  De samenleving wordt meer en eerder betrokken bij besluiten. In het concept coalitieprogramma is een hoofdstuk opgenomen over deze nieuwe bestuursstijl.

Bij deze nieuwe bestuursstijl past dat de partijen het concept coalitieakkoord met inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers en raadsleden gaan bespreken. Dit zal in week 21 plaatsvinden. Zodra een definitieve datum bekend is zullen de uitnodigingen verstuurd worden. 

In het college zullen 4 deeltijd wethouders plaatsnemen binnen 2,8 formatieplaatsen(fte). Daarmee is het gelukt de eerste bezuiniging te realiseren,  in de begroting is namelijk 3,3 fte opgenomen. Het aantal van 4 wethouders heeft ook als voordeel dat er een college komt dat qua samenstelling is berekend op de grote uitdagingen van de komende periode, met name op het sociaal domein.

Europa en de Heuvelrug (1): Tim Verhoef

20140507 UTRECHTSE HEUVELRUG  Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze eerste aflevering weet de vertrekkende wethouder -en voormalig Europeaan- Tim Verhoef de lat direct hoog te leggen, zonder duidelijk stemadvies.

Lees verder

Honkbal terug in Zeist?

20140507 ZEIST  Honk- en softbalvereniging Phoenix wil het senioren honkbal weer terug brengen in Zeist. Daarom organiseert de vereniging de Honkbal Xperience, een serie van vier gratis trainingen. Wie mee doet, kan onderdeel gaan uitmaken van een geheel nieuw team.

Lees verder

School herdenkt Ruben en Julian

20140507 ZEIST  De Kerckeboschschool in Zeist, waar Ruben en Julian op zaten, heeft de broertjes vanochtend herdacht. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hun vader hen doodde en verstopte in een duiker bij een sloot in Cothen.  Op het schoolplein hangt de vlag halfstok.

Lees verder

Stand-up comedy night op Utrechtse Heuvelrug

20140507 DRIEBERGEN  Op zaterdag 24 mei start een nieuw populair concept in Grand Café Bergse Bossen. De Bergse Bossen werkt sinds kort samen met Comedyhuis uit Utrecht. Deze succesvolle club van comedians, bekend van de maandelijks uitverkochte avonden in Tivoli, bestormt nu ook de Utrechtse Heuvelrug. Drie á vier keer per jaar zal het bruine café van Bergse Bossen de setting zijn voor een spetterende Comedynight.

Lees verder

‘Er is veel veranderd in acht jaar’

20140507 BUNNIK/ODIJK  Helaas kon wethouder Bert Koopmanschap wegens familieomstandigheden niet aanwezig zijn bij het officiële afscheid vorige week. Wethouder René Walburgh Schmidt was er wel en hij werd door de burgemeester en aanwezigen hartelijk bedankt voor zijn grote inzet. “Hier staat een tevreden mens”, aldus hijzelf over die acht jaar.

Lees verder

Schadeclaim van €127.000, of toch reclameborden

20140507 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente dreigt zich een nieuw debacle op de hals gehaald te hebben. Een exploitant van reclameborden eist €127.000 als schadevergoeding voor het afblazen van een deal. Wethouder Homan haalde de exploitant binnen begin 2012. Die zou vijftig verlichte reclameborden ophangen aan vijftig Heuvelrugse lantaarnpalen langs ‘hoofdwegen’ op de Heuvelrug.

Lees verder

Startersevenement voor ZZP’ers Utrechtse Heuvelrug

20140507 UTRECHTSE HEUVELRUG  Ervaren ZZP’ers reiken startende zelfstandigen een uitnodigende helpende hand. Op woensdagavond 21 mei organiseren de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Kamer van Koophandel en het ZZP-netwerk Utrechtse Heuvelrug in Cultuurhuis Pléiade in Doorn een startersevenement voor pas gestarte ondernemers met inspirerende inleiders en een actief vraag- en aanbod uur, onder de titel ‘Start, Mix & Match’.

Starters en ‘latente’ starters gezocht
Annet Werkhoven en Joris Hutter, zelf gepokt en gemazeld in het ondernemerschap, ook als ZZP’er, nemen namens het ZZP-netwerk Utrechtse Heuvelrug de organisatie van het evenement op zich. 
Het evenement biedt kansen aan startende zelfstandigen, maar ook aan mensen die overwegen te starten met een eigen eenmanszaak. Joris Hutter: “De praktijk leert dat je als starter veel dezelfde soort vragen hebt:  Hoe beschrijf je je product of de dienst die je wilt aanbieden en hoe kom je bij de klant? Met wie kun je samenwerken en wat zijn daar goede vormen in? Hoe richt je een goede administratie in en wie kan je helpen bij een huisstijl en website? Tientallen logische vragen buitelen in de startperiode door je hoofd. Ons evenement biedt een uitgelezen kans aan net gestarte en nog te starten ondernemers om andere ZZP’ers te ontmoeten en van elkaar te leren. We hopen dat de publiciteit hen voldoende nieuwsgierig maakt.”

Start, Mix & Match
Het gaat dus vooral om starters, maar de organisatoren willen meer. “Wij roepen ook onze leden van het ZZP-netwerk en andere ervaren ZZP’ers op de Heuvelrug op om te komen, want door starters en ervaring te mixen, ontstaat de perfecte kans om via een vraag-en-aanbodsessie goede matches te maken”, aldus Annet Werkhoven. “Juist omdat het economische tij al een tijdje moeilijk is geweest, is het verstandig voor ZZP’ers om heel goed gebruik te maken van elkaars kennis.”

Informatie, matches en netwerken
Op het startersevenement draait het om drie elementen: Informatie halen (via vier korte, maar krachtige inleidingen), Matches maken tussen vraag en aanbod, en Mixen: kennis maken met elkaar, netwerken.

De locatie is het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 1. De bijeenkomst begint met een inloop van 19.30 tot 20.00 uur. De toegang is gratis. Het gedetailleerde programma staat op: http://www.zzpnetwerkheuvelrug.nl. 
Aanmelden kan door een email te sturen naar:  info@zzpnetwerkheuvelrug.nl.

Veel animo voor JeugdSportPas Zeist

20140507 ZEIST  De afgelopen weken hebben ruim 650 kinderen mee gedaan aan verschillende introductiecursussen van de JeugdSportPas. Via het sportstimuleringsproject van Sportservice Zeist komen kinderen in aanraking met een nieuwe sport en sportaanbieders. Het project wordt twee keer per jaar georganiseerd.

Lees verder

Eric Vaarzon Morel met ode aan Paco de Lucia

20140507 AUSTERLITZ  Zaterdag 16 mei brengt flamenco-gitarist Eric Vaarzon Morel in het Beauforthuis (Austerlitz) een muzikale vertelling  over dé man die als een rode draad door zijn carrière loopt: Paco de Lucia. 

Eric vertelt en musiceert deze avond over hoe hij is geïnspireerd en beïnvloed door de grote meester en hoe dit in zijn eigen muziek voortleeft en tot uiting komt.

Paco de Lucia overleed op 26 februari  op 66-jarige leeftijd. Hij was één van de grootste flamenco-gitaristen ter wereld. Zo bracht hij als geen ander vernieuwing in de flamenco door deze te vermengen met o.a. jazz en country.Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
16-5-2014, 20:15
Eric Vaarzon Morel, Mijn meester Paco de Lucia
entree € 15 | reductieprijs € 12,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

SOS lucht: 12 mei actiedag in Zeist voor schone lucht

20140507 ZEIST  SOS lucht: in de buurt van de Utrechtseweg en de A28 is de lucht erg vies. Dat is ongezond. Op 12 mei komt GroenLinks Zeist in actie voor schone lucht. GroenLinks brengt bij het Herman Jordan Lyceum, op de Boulevard en in de 1e Dorpsstraat ‘clean graffiti’ aan met de tekst ‘SOS lucht’. Hiermee markeert de partij 3 plekken in de gemeente waar de lucht het meest vies is.

Lees verder

Operaconcert door Martin Hurkens

201240507 DRIEBERGEN  De kerk aan het historische Rijsenburgse Kerkplein in Driebergen dient op zondag 25 mei als podium voor een éénmalig optreden van de bekende Limburgse tenorsolist Martin Hurkens, in 2010 de verrassende winnaar van het succesvolle programma Holland’s Got Talent.

vergroot foto

Martin Hurkens zal die middag vanaf 16.00 uur diverse beroemde operawerken ten gehore brengen begeleid door z’n vaste pianiste. O.a. het majestueuze Nessun Dorma uit de opera Turandot, het emotievolle E lucevan le stelle uit Tosca en het befaamde La donna é mobilé uit Rigoletto. Maar o.a. ook O Sole Mio en het Avé Maria van Schubert behoren tot het repertoire van Martin Hurkens. Martin zorgt die middag ook nog voor een bijzonder gast- optreden. Al met al anderhalf uur lang betoverende muziek in de schitterende ambiance
van de kerk St. Petrus Banden aan het historische Kerkplein van Driebergen-Rijsenburg.

Martin Hurkens zegt zelf over zijn a.s. concert in Driebergen-Rijsenburg: ‘Toen ik werd benaderd door de enthousiaste initatiefnemers en de prachtige kerk van Rijsenburg zag twijfelde ik geen moment. De meest ideale combinatie, zo’n schitterende kerkruimte gevuld met de mooiste operaklanken. Ik kan haast niet wachten tot het zover is!’

Tijdens de auditieronde voor Holland’s Got Talent in 2010 vertolkte Martin het prachtige “Nessun Dorma”. Hiermee stal hij de harten van het Nederlandse publiek en wist hij de 
jury zeer te verrassen. Na een spetterende vertolking van “Üna Fortiva Lagrima” wist hij tijdens de finale de meeste stemmen binnen te slepen en won de 2010-editie van Holland’s Got Talent! De start van een roemvolle nieuwe carriere voor Martin.

De initiatiefnemers van het concert, die onder de naam opera©oncerten werken, zijn erg verrukt van de zangkwalitateiten van Martin Hurkens. ‘Geweldig dat zo’n gepassioneerde  man, die in zijn leven best wel pech heeft gehad, met zijn muzikaliteit uiteindelijk een nieuwe richting heeft kunnen inslaan. In het midden van ons land heeft Martin nog niet zo vaak opgetreden, wij  zijn er daarom erg trots op hem nu in Driebergen-Rijsenburg te mogen ontvangen.’
Martine Hurkens heeft opgetreden in vele theaters in Nederlandse grote steden. Maar ook in Barcelona , Florence, Turkije en Duitsland. En er zijn inmiddels plannen voor optredens in Taiwan 
in 2015.

De toegangsprijzen voor het bijzonder operaconcert bedragen EURO 18,75. Voor de 1e 
rijen geldt een prijs van EURO 24,50. Kaarten kunnen worden gekocht bij het VVV aan de Slotlaan 24 in Zeist, het VVV aan de Amersfoortseweg 27 in Doorn, bij Restaurant ‘t Wapen 
van Rijsenburg in Driebergen en bij Jansen Schoenen, Traay 17 in Driebergen. Ook kunt u toegangskaarten reserveren per email via: info@operaconcerten.eu
het nieuws van 8 mei 2014
17e jaargang nummer 5114

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Markt en open moestuin op Landgoed Zuylestein op 18 mei

20140508 LEERSUM  In de 17e eeuwse moestuin op Landgoed Zuylestein worden sinds kort weer fruitbomen, groenten kruiden en bloemen geteeld. Frederik Hendrik van Nassau, zoon van Willem van Oranje was een van de eersten die in het toenmalige Nederland op verschillende buitenplaatsen plantages en moestuinen liet aanleggen: zo ook op de buitenplaats Zuylestein , die hij in het midden van de zeventiende eeuw had verworven. De paden in de moestuin werden extra breed aangelegd om de gasten comfortabel te kunnen rondleiden! De mooiste vruchten uit de verschillende moestuinen kwamen op tafel in Den Haag.

Op 18 mei kunt u tussen 11.00 en 17.00 uur gratis een kijkje nemen in deze fraaie ommuurde moestuin; de eigenaresse en het vrijwilligersteam laten u graag zien hoe goed de tuin het al doet. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het herstellen van de oorspronkelijke structuur.
Er valt echter nog veel te doen.
Het vrijwilligersteam kan echter nog wel wat versterking gebruiken.
U kunt zich ter plaatse aanmelden.

Enkele keren wordt er op deze open dag een korte lezing gehouden over de historische achtergrond en de opzet van onze biologische moes- en bloementuin.

Meer weten: bel dan met 0343 454885 of met Thea Dengerink 06 394 44 346

Op 18 mei zo rond 11.00 komt ook de Grebbeveld schaapskudde aan om gedurende circa 3 weken Zuylestein te “begrazen”.

zie verder: www.landgoed-zuylestein.nl

Europa en de Heuvelrug (2), door Folkert Thiadens

20140508 UTRECHTSE HEUVELRUG  Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze tweede aflevering maakt Doornaar Folkert Thiadens een rekensommetje.

Lees verder

Coalitie rond: nieuw college kan aan de slag!

20140508 WIJK BIJ DUURSTEDE  SP, GroenLinks, PCG en PvdA hebben een coalitieakkoord. De titel luidt: ‘Wij(k) voor elkaar, samenleving en gemeente samen sterk’. Nu zijn ook de namen van de kandidaat wethouders bekend, namelijk Jan Burger (SP), Wil Kosterman (GroenLinks) en Hans Marchal (PCG).

Zij vormen voor de komende periode samen met burgemeester Tjapko Poppens een nieuw college. Dinsdag 13 mei aanstaande worden de kandidaten formeel geïnstalleerd.

Op zoek naar breed draagvlak
Een aantal inspirerende avonden, met veel inbreng van creatieve en gemotiveerde inwoners, ondernemers en organisaties, leidden tot het coalitieakkoord. “Wat van belang is, is dat het nieuwe college en de gemeenteraad samen met onze inwoners en organisaties die het aangaat vorm gaat geven aan dat beleid”, aldus formateur Jaap Jongejan. Het coalitieprogramma gaat uitgebreid in op nieuw beleid en behoud van kwaliteit van belangrijke voorzieningen zoals op het gebied van de zorg, speeltuinen, museum, bibliotheek en groen in de wijk.
“Niet onbelangrijk”, vervolgt Jongenjan, “is chemie tussen de partijen en de kandidaat wethouders. Die is duidelijk aanwezig. De wil om er samen iets moois van te maken en deze klus te klaren is er zeker! Er ligt een stevige opdracht, maar zeker de moeite waard. Steeds zal worden gezocht naar een breed draagvlak: Wij(k) voor elkaar.”

Bijzondere raadsvergadering op 13 mei
Een nadere toelichting op het coalitieakkoord en de installatie van de kandidaat wethouders is op dinsdagavond 13 mei gepland. Deze bijeenkomst is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Gewone burger mist Politiek Café

20140508 ZEIST  Het eerste Politiek Café van de nieuwe coalitiepartners in Zeist dinsdagavond stond onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Remco Bontenbal. De VVD, D66, Seyst.nu en het CDA hadden een avond uitgetrokken om toelichting te geven op hun coalitieakkoord, ‘samen kansen pakken.’

Lees verder

1e zonnepaneel gemeentehuis

20140508 WIJK BIJ DUURSTEDE  Wethouder Robbert Peek nam vanochtend het eerste zonnepaneel voor op het dak van het gemeentehuis in ontvangst van Rik van der Horst, oprichter/eigenaar van het Wijkse bedrijf Volt 4U.  Robbert memoreerde nog dat er op deze manier een eerste invulling wordt gegeven aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.

Lees verder

Chaletpark vreest asielzoekers Overberg

20140508 OVERBERG  De vestiging van een een paar honderd asielzoekers in Overberg, valt de beheerder van Recreatiedorp De Ossenberg rauw op het dak. Beheerder Gert-Jan van Ekeren is bang voor overlast. “Eerst zat er een gevangenis. Dat was geen probleem omdat die jongens opgesloten zaten. Nu kan iedereen ons terrein op komen en daar zijn we niet blij mee.”

Lees verder

Informatieborden langs de Kromme Rijn


20140508 WIJK BIJ DUURSTEDE  Begin maart zijn langs de Kromme Rijn informatieborden geplaatst bij de oevers van de Kromme Rijn, één bij het Balkengat en één bij de Dorestadsteigers aan de Prins Hendrikweg. Deze borden bieden informatie over het verleden van het oude Dorestad en de Kromme Rijn. Veel wandelaars die het Kromme Rijnpad volgen, worden zo op de hoogte gebracht van de historie.

Lees verder

Paul Mercken wordt tachtig en gaat studeren

20140508 BUNNIK  Hij werd geboren in België, woonde in de Verenigde Staten, Italië en Engeland en kwam in de jaren zeventig naar Nederland. Hij is filosoof, spreekt zo’n veertien talen, deed vrijwilligerswerk voor tientallen verenigingen en heeft een stichting voor onderwijs en zorg in Congo. Paul Mercken wordt binnenkort tachtig jaar oud en hij begint aan een studie Russische taal en cultuur.

Lees verder


Vrienden Amelisweerd tegen fietspad N411

BUNNIK / UTRECHT   Het fietspad dat de provincie Utrecht ten Noorden van de provincialeweg Koningsweg N411 wil aanleggen vindt niet bij iedereen weerklank. Vrienden van Amelisweerd zijn tegen vanwege de bomen die ervoor moeten sneuvelen. Gerard van der Vecht van de Kersenhut aan de N411 zegt dat in de jaren 70 een dergelijk plan door de provincie juist is afgewezen.

Lees verder

Letema nieuwe voorzitter VBMM

20140508 MAARN   Met de nieuwe voorzitter Ronald Letema aan het roer, zet Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) zich ook de komende jaren in voor de belangen van de inwoners van Maarn en Maarsbergen. ,,Met deze goed georganiseerde vereniging kunnen we echt een spreekbuis zijn vanuit de gemeenschap.

Lees verder

CDA en SGP met nieuwe raadsleden, GLP nog niet

20140508 UTRECHTSE HEUVELRUG  Marina Roelofsen (CDA) en Kees van de Merwe (SGP) treden toe tot de Heuvelrugse gemeenteraad, als vervangers van de nieuwe wethouders. PvdA/GroenLinks kiest volgende week dinsdag pas een opvolger voor Hans Nijhof.

Lees verder

Meiling vertrekt bij Dalto/BNApp.nl

20140508 DRIEBERGEN  Lieveke Meiling vertrekt na dit seizoen bij Dalto/BNApp.nl. De korfbalster keert terug naar De Meeuwen in Putten. Met dit besluit volgt zij teamgenoot Bart Nieuwenweg die twee weken geleden zijn terugkeer naar De Meeuwen kenbaar maakte.

Lees verder

Schapenscheerfeest én jubileum kinderboerderij

20140508 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op zondag 25 mei 2014 organiseert Kinderboerderij De Vliert weer een Schapenscheerfeest, waarbij ook het 40-jarig jubileum wordt gevierd. Dus het wordt dit jaar extra feestelijk. Van 10.00 uur tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom om te kijken naar het schapen scheren. De schapenscheerder zal tot ongeveer 14:00 uur aanwezig zijn.

Lees verder

Bestrijden van rups langs N225 bij Rhenen begint al

20140508 RHENEN / AMERONGEN  De eiken langs de N225 op het grondgebied van de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug worden vanaf deze week behandeld tegen de eikenprocessierups. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ begint de provincie Utrecht met het besproeien van een groot aantal bomen langs provinciale wegen met een biologisch bestrijdingsmiddel.

Lees verder

Zesde editie Boerenmarkt

201§40508 BUNNIK  De zesde editie van de Bunnikse Boerenmarkt vindt komende zaterdag, 10 mei, van 10.00 tot 16.00 uur plaats. In de mooie tuin van de monumentale boerderij Vroeg laten boeren en producenten uit de regio hun waren zien, ruiken en proeven.  Het assortiment loopt uiteen van kazen, worsten, verse groenten, fruit, honing en andere producten.

Lees verder

Asielopvang in Overberg

20140508 OVERBERG  De voormalige jeugdgevangenis ‘De Heuvelrug’ aan de Dwarsweg in Overberg krijgt een nieuwe bestemming als asielzoekerscentrum (azc). Vanwege het acute tekort aan opvanglocaties heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente Utrechtse Heuvelrug gevraagd opvang voor in eerste instantie 200 tot maximaal 400 asielzoekers mogelijk te maken. De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat positief tegenover het verzoek, omdat hiermee een einde komt aan de jarenlange leegstand van het complex en dit ook een impuls geeft aan de lokale/regionale werkgelegenheid.

Landelijke ontwikkeling
Op dit moment heeft het COA te maken met een sterke stijging van de bezetting op de opvanglocaties en daarom is uitbreiding van capaciteit nodig. Er is sprake van een enorme instroom van asielzoekers uit Eritrea, terwijl ook de instroom uit landen als Syrië en Somalië gestaag doorgaat. Bewoners van het azc zijn in afwachting van hun procedure. De verblijfsduur is afhankelijk van de asielprocedure.

Opvang in Overberg
Naar verwachting gaan in juni 2014 de eerste bewoners hun intrek nemen. Er worden, verspreid over verschillende fasen, in eerste instantie 200 en uiteindelijk maximaal 400 bewoners gehuisvest. Vooralsnog gaat het om minderjarige asielzoekers tussen de 14 en 18 jaar.

Veilig en leefbaar
Op korte termijn wordt het complex omgebouwd naar een veilig en leefbaar opvangcentrum dat voldoet aan de kwaliteitseisen die het COA daarvoor hanteert. Aanpassingen zijn nodig om er een toegankelijk en bewoonbaar asielzoekerscentrum van te maken. Het COA heeft voor de voormalige jeugdgevangenis gekozen omdat deze locatie al langere tijd leegstaat en bijzonder geschikt is door de diverse voorzieningen die al aanwezig zijn zoals: woonruimte, schoolgebouw en sportvelden.

Informatiemarkt
De gemeente Utrechtse Heuvelrug en het COA organiseren gezamenlijk een informatiemarkt. Inwoners van Overberg zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De informatiemarkt is op woensdag 14 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in het toekomstige asielzoekerscentrum aan de Dwarsweg in Overberg.

Nader informatie
Voor nadere informatie over de recente ontwikkelingen binnen de asielinstroom is de meest actuele informatie te vinden op www.coa.nl.

het nieuws van 9 mei 2014
17e jaargang nummer 5115
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Stormschade na felle bui

20140509 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het regende vanavond vanaf 19.00 uur niet alleen buiten maar ook meldingen van stormschade bij de 112 meldkamer in Utrecht. Na korte felle buien waren in de hele regio meldingen van stormschade.

Lees verder


Waterschap vervangt stuw Werkhoven in Kromme Rijn

20140509 WERKHOVEN Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vervangt de stuw Werkhoven in de Kromme Rijn bij Werkhoven. De huidige stuw is verouderd.
De stuw heeft twee functies, het handhaven van het waterpeil op de Kromme Rijn tussen Cothen en Werkhoven en zorgen voor voldoende doorvoer van water richting de stad Utrecht.

Lees verder

Geen treinen tussen Rhenen en Utrecht door boom op spoor

20140509 RHENEN  Een boom die tussen Maarn en Veenendaal West op het spoor is gewaaid zorgt voor veel vertraging. Reizigers moeten volgens de NS rekening houden met een vertraging van meer van 60 minuten. Er rijden momenteel geen treinen op het baanvak Rhenen – Utrecht. Naar verwachting is de verstoring rond 21.30 uur verholpen.

Vrouw gewond bij oversteken

20140509 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op de Steenstraat voor de AH heeft vanmorgen een aanrijding plaatsgevonden tussen een voetganger en auto. De aangereden vrouw is met verschillende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw stak op het zebrapad over toen zij werd geschept door een bestuurder die uit de richting van het gemeentehuis kwam.

Lees verder

AZC Overberg minstens vijf jaar open

20140509 OVERBERG  De COA neemt met vierhonderd asielzoekers voor minimaal vijf jaar intrek in de voormalige jeugdgevangenis te Overberg. Voor de komst van de jonge vluchtelingen laat het COA wel eerst het prikkeldraad weghalen. En ze krijgen fietsen.

Lees verder

Nieuwe wethouders en gemeenteraadsleden Zeist geïnstalleerd

20140509 ZEIST  Gisteravond, donderdag 8 mei, zijn de nieuwe wethouders en de hen vervangende gemeenteraadsleden officieel geïnstalleerd. Dit gebeurde na een politiek debat over het coalitieakkoord ‘Samen kansen pakken’.
 
vergroot foto

Erepenning voor Joke Leenders
Tijdens de raadsvergadering werd eerst afscheid genomen van wethouders Joke Leenders en Bodes de Vries. Zij werden beiden bedankt voor hun inzet en bijdrage aan de Zeister samenleving. Joke Leenders ontving uit handen van burgemeester Janssen de Erepenning voor haar bijdrage als wethouder van 2006 tot en met 2014.
 
Nieuwe wethouders
Na een politiek debat over het coalitieakkoord zijn de kandidaat wethouders door de raad benoemd en geïnstalleerd. De wethouders van de gemeente Zeist zijn:
    •    Jacqueline Verbeek-Nijhof, VVD (portefeuille: Werk, Economie, Ruimte en Sport)
    •    Johan Varkevisser, D66 (portefeuille: Duurzaamheid, Jeugd en Onderwijs en Financiën)
    •    Roy Luca, Seyst.Nu (portefeuille: Verkeer, Openbare ruimte en Dienstverlening)
    •    Marcel Fluitman, CDA (portefeuille: Zorg, Ouderen en Cultuur)
 
Plaatsvervangende raadsvoorzitter
Ook de plaatsvervangende raadsvoorzitter is geïnstalleerd. Dit is, net als de vorige raadsperiode, Floris Veenendaal van de VVD. Hij is het langst zittende raadslid.
 
Vervangende raadsleden
Op de ontstane plaatsen van de toegetreden wethouders vanuit de raad zijn vervangende raadsleden geïnstalleerd. Een overzicht van de voltallige gemeenteraad staat op www.zeist.nl/bis.

Janneke Louisa stopt als gemeentesecretaris Wijk bij Duurstede

20140509 WIJK BIJ DUURSTEDE  Mevrouw Janneke Louisa-Muller stopt medio juni 2014 als gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede. Ze start in een nieuwe functie als academiedirecteur Sociale Studies bij de Christelijke Hogeschool Ede.

Onder haar ambtelijke leiding is de gemeente onder meer de weg ingeslagen naar de ontwikkeling tot een regiegemeente onder het motto ‘Sterke samenleving, kleine(re) overheid’. Dat betekent dat de gemeente minder taken zelf uitvoert en meer en meer samenwerkt met burgers, bedrijven, organisaties en andere gemeenten of de uitvoering helemaal overlaat aan deze partners.

“Ik heb 8 jaar met veel plezier in Wijk bij Duurstede gewerkt en ben verknocht geraakt aan de gemeente en de mensen,” zegt Janneke Louisa. ”Mijn collega’s en de politiek ga ik missen, maar we blijven in Cothen wonen, dus ik zal als betrokken supporter het reilen en zeilen in de gemeente blijven volgen.”

“We willen Janneke Louisa hartelijk bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij de gemeente en de medewerkers. Op maandag 16 juni aanstaande neemt zij officieel afscheid,’ aldus burgemeester Tjapko Poppens.
Over haar vervanging komt binnenkort meer duidelijkheid.

‘Spelen met Spullen’ op Daltonschool Nicolaas

20140509 DOORN  Burgemeester Naafs gaf woensdag 6 mei op Daltonschool Nicolaas het startsein voor het project ‘Spelen met Spullen’. Tijdens het buitenspelen op het schoolplein hebben kinderen de beschikking gekregen over diverse materialen die het uitdagende spel stimuleren.

Lees verder

Fanatieke fruitspelers

20140509 COTHEN  De gasten en de vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Cothen/Langbroek speelden op het fruitteeltbedrijf van Anne en Willem van der Horst, de fruitspelen. Na de koffie met een petit-four, werden de aanwezigen in groepen verdeeld en kon men onder begeleiding van de spelverdeler, starten met de spelen.

Lees vereder

Nu 326 mensen in AZC Zeist

20140509 ZEIST  Burgemeester Janssen informeert de raad per brief over zijn werkbezoek aan het AZC Zeist. Het beloofde open huis is op zaterdagmiddag 21 juni. Dat is later dan gepland omdat het gebouw eerst beter geschikt moet worden gemaakt voor de bewoners. In AZC Zeist wonen nu 326 mensen. De oudste bewoner is een man van 63 uit Noord-Korea en de jongste is een Syrisch meisje van 6 maanden.

Lees vereder

Red de kluut op Amerongen

20140509 AMERONGEN  Utrechts Landschap wil de kluut behouden in Amerongen en zoekt sponsors voor de aankoop van een nieuwe onderhoudsboot. Alleen als het broedeiland wordt gemaaid kan de kluut er broeden.

vergroot foto

Op www.utrechtslandschap.nl doet de boswachter een oproep en kun je direct doneren voor dit bijzondere natuurproject dichtbij. De actie loopt tot 24 juni a.s.

Op het eiland in de bovenpolder bij Amerongen broeden nu ruim 18 paartjes kluut en een aantal setjes plevier. Deze bijzondere vogelsoorten dreigen nu te verdwijnen omdat we maar moeizaam het eiland kaal kunnen houden.

Met een filmpje op www.utrechtslandschap.nl/crowdfunding doet boswachter Hugo Spitzen een heldere oproep: “Bijzondere vogelsoorten zoals de kluut hebben behoefte aan een kaal zandig stukje om te kunnen broeden. Met de huidige oude boot is het kaal houden van het vogeleiland een enorm gepruts en niet mogelijk. Help ons aan een nieuwe boot en red de kluut”

Crowdfunding
Utrechts Landschap wil met crowdfundingsacties de mensen meer en actief betrekken bij natuur met een concreet project dichtbij. Utrechts Landschap is met ‘Red de Kluut’ en nog twee andere acties aangesloten bij het landelijke online platform www.crowdfundingvoornatuur.nl. Tot 24 juni kunt u een bijdrage geven voor het redden van de kluut, voor het adopteren van een schaap op Bornia (Zeist/Driebergen) en voor het herstel van een eeuwenoud ‘verliefde bomenlaantje’ op Landgoed Hoog Beek & Royen (Zeist).

Voor diverse donaties is er een leuke tegenprestatie. Het bedrag komt volledig ten goede aan het gekozen project. Als het eindbedrag niet wordt gehaald, zal de donatie niet worden afgeschreven. Wilt u meer weten of direct bijdragen aan de onderhoudsboot op Amerongen om de kluut te behouden? Bekijk het filmpje en geef vandaag nog een gift via www.utrechtslandschap.nl/crowdfunding.

het nieuws van 10 mei 2014
17e jaargang nummer 5116

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Informatiebijeenkomst over inrichtingsplan Bosscherwaarden

20140510 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het bedrijf Bosscherwaarden B.V. heeft de gemeente gevraagd om mee te werken aan landschaps-ontwikkeling in de Bosscherwaarden. Het idee is het agrarisch gebied te veranderen in een natuur- en recreatiegebied via zandwinning en baggerberging.

Lees verder

Penning voor Ton Gelok

20140510 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op vrijdag 9 mei vond een bijeenkomst plaats die in het teken stond van de jarenlange inzet van de heer Ton Gelok uit Wijk bij Duurstede, als bestuurslid van de Willen van Abcoude Stichting. Tijdens deze besloten bijeenkomst reikte burgemeester Poppens een Penning van Verdienste van de gemeente Wijk bij Duurstede uit aan Gelok.

Lees verder

Koninklijke onderscheiding voor de heer M. Strik uit Werkhoven

20140510 WERKHOVEN Vandaag (Nationale Molendag) reikte burgemeester H.M. Ostendorp een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer M. (Michel) Strik (1961) uit Werkhoven. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit jaar is het twintig jaren geleden dat de molen gerestaureerd werd.

De heer Strik is sinds de voltooiing van de restauratie van de molen in 1994 de vaste, vrijwillige molenaar. Tijdens de restauratie heeft hij zich ingezet bij de verschillende bouwactiviteiten. Naast het malen geeft hij rondleidingen aan bezoekers. Hij begeleidt soms stagiaires en voert reparatie- en herstelwerkzaamheden uit.

Hij is daarnaast actief in de evenementencommissie die de molen- en monumentendagen organiseert.

Naast de molenactiviteiten is de heer Strik ook jarenlang jeugdleider geweest bij Jong Nederland Werkhoven. Hij is verder actief bij de carnavalsvereniging.

Naafs haalt verkoop raadhuis Maarn opnieuw van agenda

20140510 MAARN  De onduidelijkheid rond de verkoop van het Maarnse raadhuis neemt verder toe. Burgemeester Naafs heeft het onderwerp opnieuw van de agenda gehaald. Eind februari staakte Naafs de discussie rond de verkoop van het overbodige gemeentehuis, nog tijdens de bespreking ervan in de gemeenteraad.

Lees verder

Jaarrekening gemeente Wijk bij Duurstede is sluitend

20140510 WIJK BIJ DUURSTEDE  De jaarrekening 2013 van de gemeente Wijk bij Duurstede is sluitend gebleven. Het resultaat is € 1.155 voordelig. Ook de reserves en voorzieningen zijn gestegen. “Dit laatste vooral vanwege het resultaat bij de Wmo, de zorgtaken die de gemeente uitvoert.

Lees verder

Internationaal Canicross evenement

20140510 AMERONGEN  ln het weekend van 17 en 18 mei vindt er in het bos bij Amerongen een bijzonder twee-daags evenement plaats: de Internationale Canicross wedstrijden. De Wijkse Carlien Harms zit in de organisatie van dit bijzondere sportieve evenement waarbij de deelnemers hardlopen met hun hond.

Lees verder

Rondleidingen in kloostertuin Gods Werkhof

201405410 WERKHOVEN  Al meer dan 40 jaar werkt de 81-jarige Anton Zandbelt als vrijwilliger in de voormalige kloostertuin van priorij Gods Werkhof in Werkhoven. Op 25 april ontving hij daarvoor de ridderorde van Oranje Nassau. Door de lange geschiedenis die Anton heeft met deze tuin, kan hij er veel en boeiend over vertellen. Binnenkort verzorgt hij weer rondleidingen.

Lees verder

Dag van het Park / Levend Ganzenbordspel

20140510 AMERONGEN  Door middel van dit spel ” ga je op de Amerongse Berg op zoek naar de geluiden van de natuur. Wat voor een geluid maken de bomen eigenlijk? En welke geluiden maken bosdieren en vogels? Maar, je kan misschien ook zélf geluiden maken! Probeer dat maar eens met materialen die jezelf in het bos kan gaan zoeken!! Ben jij ook zo nieuwsgierig naar welke geluiden er te vinden zijn?

Tijd: 25 mei  11.00 uur-15.00 uur.
Doelgroep: Gezinnen met basisschool kinderen.
Kosten: € 2.50 per kind, contant betalen
Organisatie: Team Amerongse Bos, Utrechts Landschap.
Startlocatie: Infocentrum, De Tabaksschuur aan de Veenseweg in Amerongen.
Parkeren: Op parkeerterrein De Burgwal.
Tip: Stevig schoeisel.
Aanmelden: Niet nodig.

SP Zeist opent meldpunt re-integratie

20140510 ZEIST  De SP-afdeling Zeist opent een meldpunt voor verhalen van burgers over hun ervaringen met het re-integratiebedrijf Workfast. Daarnaast heeft SP-gemeenteraadslid Annemieke Pluijgers vragen gesteld aan het college over Workfast en diens werkwijze in de Gemeente Zeist.

Lees verder

Alle Utrechtse burgemeesters voor ruimer kinderpardon

20140510 BUNNIK  Alle burgemeesters uit de provincie Utrecht zijn voor een ruimer kinderpardon. Tot nu toe hebben landelijk 205 van de 403 burgemeesters de oproep aan staatssecretaris Teeven ondertekend. Burgemeester Ostendorp van Bunnik begon zijn actie hiervoor afgelopen weekend naar aanleiding van de uitzetting van het Chinese jongetje Shenjun uit Odijk.

Lees verder
het nieuws van 11 mei 2014
17e jaargang nummer 5117

foto’s op flickr

foto’s op 500px

HDS eindigd seizoen met overwinning

20140511 LEERSUM  Zondag derdeklasser HDS eindigde het reguliere seizoen in eigen huis met een 5-2 overwinning op Aurora uit Werkhoven. Daar beide ploegen voor aanvang al wisten dat er nacompetitievoetbal gespeeld moest worden, waren in dat kader beide teams aangepast, teneinde geen risico te lopen in die nacompetitie.

Lees verder

De Zwoer wint Laco Heuvelrugcircuit.

20140511 DRIEBERGEN  Zwemvereniging de Zwoer heeft afgelopen zaterdag in het ‘thuisbad’ de eigen georganiseerde wedstrijden winnend af kunnen sluiten. Tijdens het zwemseizoen worden in het hiervoor prima uitgeruste Laco zwembad in Driebergen 4 wedstrijden georganiseerd.

vergroot foto

Tijdens deze wedstrijden zwemmen de zwemmers individueel voor de diverse klassementen waarvoor zij dan in aanmerking kunnen komen voor de medailles. Dit kan dan ook direct punten opleveren voor de vereniging. Aan het eind van de serie wedstrijden wordt dan bepaald welke vereniging dan in het totaal de meeste medailles heeft behaald om zodoende te kunnen bepalen welke vereniging in de breedte het beste heeft gepresteerd. Zoals al vermeld wist de Zwoer deze te winnen, nipt voor de Amer uit Amersfoort en de Haaien uit Leusden.

Aan deze wedstrijden nemen in totaal 11 verenigingen uit de regio deel. Van de toppers van AZ&PC tot mindere, maar nog steeds prima, verenigingen uit Baarn, Vleuten de Meern etc.
De trainers waren zeker trots op het resultaat omdat blijkt dat er elk jaar weer een aantal toppers zijn binnen de vereniging die ervoor zorgen dat in het totaal een sfeer van prestaties ontstaat, maar waarbij het wel altijd gezellig blijft.
De komende weken worden nog een aantal belangrijke wedstrijden gezwommen. Volgend weekend de kringkampioenschappen in Amersfoort, het weekend daarop het internationale toernooi in Herford waar 18 zwemmers acte de presence geven. Daarna in juni nog de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen.

Structurele problemen met openbare verlichting

20140511 WIJK BIJ DUURSTEDE  Al meer dan drie jaar zijn er op gezette tijden problemen met de openbare verlichting binnen de gemeente. Nadat er begin dit jaar frequent verlichting uitviel is er in februari een onderzoek gedaan door Stedin. Op 3 maart werd door de gemeente gemeld dat Stedin had teruggekoppeld dat de problemen waren opgelost.

Lees verder

KCD doorbreekt impasse

20140511 DOORN  Eindelijk is KCD er in geslaagd om een eind te maken aan een deprimerende reeks nederlagen. Sinds de hervatting van de veldcompetitie waren louter nederlagen geslikt en inmiddels wist de ploeg alleen de twee degradatie kandidaten onder zich. Zaterdag kwam één van hen, SDO/UNI uit Friezenveen, op visite en dat moest aanleiding zijn om de impasse te kunnen doorbreken.

De gasten waren dit jaar geen onbekenden. In Twente was gelijk gespeeld, terwijl de groen witten in de zaal twee keer afgetekend wisten te winnen. Dat gebeurde telkens na een stroef begin.
Daar leek nu verandering in te komen want na dik tien minuten leidde KCD -met de weer herstelde Michel v.d. Berg in de gelederen- met 3-0 maar tien minuten later was de stand nagenoeg in evenwicht: 4-3. Ondanks de moeilijke omstandigheden met de nodige wind en regen was het een aardige partij met verzorgd korfbal maar de groen witten toonden in het laatste deel van de eerste helft dat ze meer te bieden hadden. De 8-4 ruststand gaf een goede afspiegeling van de verhoudingen.

Na de hervatting besliste de thuisploeg de wedstrijd feitelijk in enkele minuten. De 8-5 werd direct en definitief gecounterd naar 11-5, waarmee de ploeg haar specialiteit van dit seizoen toonde: in korte tijd flink scoren en de wedstrijd kantelen. KCD kwam daarna niet meer in gevaar. Om en om scorend kwam het eind na een aantrekkelijke helft met 17-11, waarbij opviel dat het eerste aanvalsvak veel kansen schiep maar ook wel nodig had, terwijl het tweede aanvalsvak deze keer zeer effectief was.

Scores: Susanne Honingh 4, Johan Kraan 4, Ivo Stomp 4, Laura Briedé 2, Michel v.d. Berg 2, Marcella Hardeman 1

Dit jaar geen Kastelentocht Doorn door gebrek aan sponsor

20140511 DOORN  De 49e editie van de Doornse Kastelentocht gaat dit jaar niet door. Dat meldt de organisatie. Reden is een gebrek aan sponsoren voor het Doornse festijn. De Doornse Kastelentocht is een jaarlijks terugkerend festijn met veel bijzondere antieke aanspanningen en een rit langs buitenplaatsen in de wijde omgeving. Traditiegetrouw vindt de Kastelentocht op de derde zondag in augustus plaats.

Lees verder

Verlies voor DEV in laatste competitietreffen

20140511 DOORN  Voor zaterdag derdeklasser DEV eindigde het laatste competitietreffen in een sfeerloos 1-3 verlies tegen Kockengen. De ploeg van trainer Michel van Aken die zich de week er voor al veilig had gespeeld, maakte daarbij een timide indruk en speelde een van de mindere wedstrijden van het seizoen.

Lees verder

FC Driebergen ook komend seizoen derdeklasser

20140511 DRIEBERGEN  Door het 1-1 gelijke spel in de uitwedstrijd tegen Elinkwijk, blijft FC Driebergen ook voor komend seizoen behouden voor de zaterdag derde klasse en hoeft zich niet te melden voor de zo gevreesde nacompetitie. De Driebergenaren die genoeg hadden aan een punt om zich veilig te stellen, begonnen de laatste competitiewedstrijd met wat angst in de schoenen.

Lees verder

SVL sluit seizoen waardig af

20140511 LANGBROEK   Zarterdag eerste klasser SVL sloot de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op waardige wijze af. Met maar liefst 7-1 werd Roda’46 uit Amersfoort van het veld geveegd en was met name de tweede helft een lust voor het oog. Daar zag het er in de eerste vijfenveertig minuten absoluut niet naar uit.

Lees verder

IVN publiekswandeling: Bloeiende bomen in het Zocherplantsoen

20140511 AMERSFOORT  Op zondag 18 mei organiseert het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, een publiekswandeling in het Zocherplantsoen. We wandelen langs de oude stadswallen van Amersfoort. De gidsen van het IVN gaan samen met u kijken naar de verschillende bomen die er staan.

vergroot foto

De start is bij de Koppelpoort, hoek Grote Spui/Plantsoen-Noord, 3811 GA Amersfoort . De wandeling duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis, honden kunnen niet mee.

Toen de Amersfoortse stadswallen eind 1800 hun verdedigingsfunctie hadden verloren, tekenden Zocher en van Lunteren het ontwerp voor de Plantsoenen Oost, West, Noord en Zuid, ook wel Zocherplantsoen genoemd. Er is veel gebruik gemaakt van licht en donker, open en dicht, met veel bochtige paden. Dit ontwerp met verrassende doorkijkjes wordt Engelse landschapsstijl genoemd. De gidsen van het IVN gaan met u kijken naar de verschillende bomen die er staan. Dat zijn inheemse bomen, maar ook exoten, met helaas maar weinig bomen uit de beginperiode. Een aantal bomen zullen in bloei staan. De natuurgidsen zullen vertellen over de verschillende bomen met hun geschiedenis, gebruik, voortplanting en andere verhalen. Ook zal kort de geschiedenis van Amersfoort aan bod komen. Een leerzame en prachtige wandeling in de oude binnenstad van Amersfoort!
het nieuws van 12 mei 2014
17e jaargang nummer 5118
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Dalto/BNApp.nl deelt de punten

20140512 DRIEBERGEN  Dalto/BNApp.nl heeft de kruisfinales nog niet veilig kunnen stellen. Daarvoor was winst nodig op naaste concurrent DVO uit Bennekom. Na een 10-8 ruststand wist DVO in de tweede helft de stand gelijk te trekken. Vervolgens gaven de ploegen elkaar geen duimbreed toe en met een om en om score werden in een boeiend gevecht de punten gedeeld: 21-21.

Dalto moet door dit resultaat nog minimaal twee punten halen uit de laatste twee wedstrijden. Mochten Dalto en DVO alsnog gelijk eindigen op de ranglijst, dan gaat Dalto door een beter onderling resultaat, naar de kruisfinale.

Vanaf het begin van de wedstrijd had Dalto het initiatief. Bij de stand 5-2 had Barbara Brouwer er al drie inliggen. Ook Bart Nieuwenweg schoot met scherp en was vooral in de tweede helft niet te houden voor zijn tegenstander, hij haalde een ongekend hoog schotpercentage en was met 8 goals topscoorder. Bij DVO was oud-Daltospeler Jos Roseboom als vanouds zuiver en belangrijk met zijn goals. De weersomstandigheden noopten de ploegen om een aanvalskant te kiezen, want tegen de wind inschieten was geen optie. Ook waren er regelmatig heftige regenbuien. Toch waren er nog verrassend veel afstandsschoten te noteren en het was een leuke en spannende wedstrijd om naar te kijken. DVO liet zich, in tegenstelling tot de uitwedstrijd en twee zaalwedstrijden, niet uit de wedstrijd spelen en bleef aanhaken. Tot drie maal toe had de ploeg van scheidend coach Ron Steenbergen na de 5-2 een twee punten voorsprong waarvan de 21-19 met nog vier minuten op de klok. Daarmee leek de wedstrijd alsnog gespeeld, maar DVO wist met een laatste krachtsinspanning toch een punt over te houden aan dit boeiende duel. Mooie reboundduels tussen René Siedsma en zijn tegenstander, verdedigen op het scherpst van de snede van Dennis Brunt, mooie en veel goals van Bart Nieuwenweg, belangrijke goals van Jesper Oele, veel strijd en inzet en Barbara Brouwer die bijna de winnende maakte toen zij in de laatste seconden van de wedstrijd een vrije bal kreeg. Aan dat laatste werkte de wind niet mee en dat de punten werden gedeeld was gezien het wedstrijdbeeld terecht. Zaterdag speelt Dalto een uitwedstrijd tegen DOS’46 in Nijeveen. Bij winst kan Dalto zich alsnog plaatsen voor de kruisfinales die op 31 mei worden gespeeld.

Doelpuntenmakers: Bart Nieuwenweg (8), Barbara Brouwer (5), Dennis Brunt (3), René Siedsma (2), Jesper Oele (3)

Groot korenfestival in Maartenskerk in Doorn

20140512 DOORN  De Stichting Culturele Activiteiten Utrechtse Heuvelrug (SCAUH) organiseert op zaterdag 24 mei een groot korenfestival in de Maartenskerk (Kerkplein) in Doorn. Aan dit festival nemen acht koren en zanggroepen uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug deel. De entree bedraagt 7,50 euro.

Lees verder

Leeg kantoor Bosstraat toch geen ‘broedplaats’

20140512 DRIEBERGEN  Alle ruimten in het Driebergse gemeentekantoor zijn bezet. Voor de beoogde broedplaats voor starters en zzp’ers is geen plek meer. Dat bevestigen de wethouders Verhoef en Homan. Binnenkort worden contracten getekend met een kunstenaarscollectief, dat vierentwintig kamers op de bovenverdieping als atelier tot zijn beschikking krijgt.

Lees verder

Gijs Bol (17) uit Austerlitz naar Europese conferentie

20140512 AUSTERLITZ  Twee weken voor de Europese verkiezingen, is bekend gemaakt dat Gijs Bol uit Austerlitz een ticket wint naar het European Youth Event, dat hebben de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken vandaag bekend gemaakt. De 17-jarige leerling van het Herman Jordan College mag op deze vrijdag, zaterdag en zondag in Straatsburg zijn voorstel voor een beter Europa toelichten.

Lees verder

Driekernen Badmintontoernooi 2014

20140512 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen zaterdag 10 mei is de derde editie van het Driekernen badmintontoernooi in de Hordenhal gehouden. Een sportief en geweldig badmintontoernooi tussen leden van BC Ricochet, – Fortissimo en SVL afdeling Badminton. Het voortouw voor de organisatie was deze keer in handen van SVL.

Lees verder

Paardengasmasker hoog op verlanglijst expo mei 1940

20140512 RHENEN  Het paardengasmasker staat hoog op het verlanglijstje van de gemeente Rhenen, die begin 2015 een tentoonstelling wil inrichten van spullen van Rhenenaren, Elstenaren en Achterbergers uit de mobilisatieperiode. De tentoonstelling is een onderdeel van het project om de Slag om de Grebbeberg, volgend jaar 75 jaar geleden, te herdenken.

Lees verder

FC Driebergen blijft 3e klasser na gelijkspel bij Elinkwijk

20140512 DRIEBERGEN  In een aardige wedstrijd met veel zenuwen door FC Driebergen gespeeld , met een verdedigend concept om zolang mogelijk de nul te houden werd het uiteindelijk laat in de wedstrijd toch nog een gelijkspel.

vergroot   foto1  foto2  foto3  foto4  foto5

De belangen waren groot op het hoofdveld van Elinkwijk,de thuisclub moest ook nog het enige benodigde punt zien binnen te halen om een periode te pakken(hoogst in de eind rangschikking eindigen en de periode van kampioen FC de Bilt over te nemen) en FC Driebergen moest het ene benodigde punt om nacompetitie wedstrijden te ontlopen halen.

Elinkwijk begon sterk met snelle aanvallen over de flanken door hun snelle buitenspelers waar onze backs het knap lastig mee hadden.
En na 8 minuten mocht FC Driebergen niet klagen dat de goed leidende arbiter een strafschop over het hoofd zag .
En de ballen die in het doelgebied kwamen waren allemaal een prooi van de weer goed keepende Michel van Bruggen.

Na een minuut of 25 kwam FC Driebergen meer uit de verdrukking en kregen door een paar goed opgezette aanvallen diverse kleine kansen die zoals het hele seizoen al jammerlijk gemist werden.
In de 30e minuut soort gelijke aanval uitstekend afgerond maar werd afgekeurd wegens buitenspel.
Een snelle counter van Elinkwijk over hun linker kant werd door onze rechtsback Thomas Meeles verkeerd beoordeeld en moest achter zijn tegenstander aan en kon hem alleen nog maar afstuiten door een forse overtreding binnen de 16 meterlijn tegen deze speler te maken en de scheidsrechter ook resolute naar de stip wees(overigens een terrechte strafschop) dit buitenkansje liet men bij Elinkwijk niet lopen.1-0

Thomas Meeles moest zich daarna ook laten vervangen door Dobias Aldenkamp. FD Driebergen kreeg vlak voor de thee nog 2 vrije trappen te nemen van een afstand van 18 meter welke nog een kans had om met een gelijke stand te gaan rusten maar deze werden ook gemist (over het doel) Rust 1-0

Maar op dat moment was de stand bij SVM – DHSC  1-0 dus dat betekende nacompetitie voor de onzen. En met deze gedachten begon FC Driebergen de tweede helft ook iets aanvallender en  iets meer risico te nemen .
En het was ook te danken aan het goede keeperswerk van de Elinkwijk doelman dat de stand ongewijzigd bleef . Nadat Robin Notenboom vervangen was door Pascal van Doorn kwamen er een paar goede kansen voor de voorwaartsen van FC Driebergen en het waren diezelfde Pascal en Elmar van Doorn die de stand gelijk hadden kunnen maken.

FC Driebergen bleef druk zetten wat resulteerde  binnen 5 minuten in 6 hoekschoppen welke wel gevaar maar niets opleverde.
Het publiek moest tot de 89e minuut wachten toen toch de verdiende en bevrijdende treffer gescoord werd na een kort genomen hoekschop werd de bal uitstekend door Dobias Aldenkamp voorgezet en de mee naar voeren gekomen aanvoerder Paul van Hofwegen kon ongehinderd inkoppen 1-1.

Met nog een paar minuten blessure tijd te gaan bleef het bij deze stand en waren er twee ploegen heel blij. Elinkwijk voor de periode titel en FC Driebergen voor het behoud van het derde klasserschap

Dit was tevens de laatste competitie wedstrijd van trainer Bert v/d Brom die na 3 seizoenen FC Driebergen gaat verlaten(naar Cobu-Boys) zijn opvolger wordt Richard van Vliet (nu VVA’71)

Spetterende Ontbijtshow voor vrouwen in Driebergen

20140512 DRIEBERGEN  Vrijdagmorgen 9 mei hebben ruim 80 vrouwen uit Driebergen genoten van een verrassend en inspirerend programma bij de Ontbijtshow. Na een ontbijtje in het Grand Café van de Bergse Bossen volgde het programma:

vergroot foto

inspirerende verhalen van vrouwen die vertelden hoe zij bezig zijn met het thema van de ochtend ‘Je kunt meer dan je denkt’; een ‘warming up’ door zangdocente Mirella Reiche; een Jump-workshop door Ineke Hurkmans van Jump Movement en een modeshow van kleding uit de Eurowinkel met als klapstuk de bruid. Daarna was er een inspiratiemarkt met informatiestands over werk en vrijwilligerswerk en over persoonlijke presentatie.
Bij fotografe Mirjam Verschoor was er de mogelijkheid om een gratis profielfoto te laten  maken. Dit alles onder het genot van een stuk bruidstaart die de bruid zelf had gemaakt. Reacties: ‘Motiverend! Inspirerend! Fantastisch! Herhalen!’.
Deze Ontbijtshow is vanuit burgerinitiatief georganiseerd, in een samenwerkingsverband met Welnúh, met subsidie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en met veel belangeloze steun van diverse bedrijven in Driebergen-Rijsenburg.


het nieuws van 13 mei 2014
17e jaargang nummer 5119

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Wolfswinkel zinspeelt op vertrek van Heuvelrug

20140513 MAARSBERGEN  Het Maarsbergse reinigingsbedrijf Wolfswinkel wil een groter bedrijventerrein en meer huizen bouwen. Anders vertrekt het uit Maarsbergen en van de Heuvelrug. Of gaat het failliet. ‘Dat willen en mogen we niet laten gebeuren.’ Dat schrijft Wolfswinkel vanochtend in een brief aan de gemeenteraad, die de plannen van het bedrijf begin maart limiteerde tot een nieuw bedrijventerein van 4ha en 12 nieuwbouwwoningen op het huidige, te verlaten bedrijfsterreintje.

Lees verder

Dodelijke crash tegen boom Leersum

20140513 LEERSUM  Een man uit Wijk bij Duurstede is om het leven gekomen door een aanrijding in Leersum. Een automobilist zag in de nacht van maandag op dinsdag een auto tegen boom langs de Ameronger Wetering staan.

Lees verder

Open Dag Amandelhof groot succes

20140513 ZEIST  Zorggroep Charim bestaat vijf jaar. Locatie Amandelhof in Zeist, onderdeel van de zorggroep, viert daarom de hele maand mei feest. Woensdag 7 mei was er een Open Dag met een mobiele boerderij.

Lees verder

Fortissimo scoort met vakantiewafels

20140513 COTHEN  Zaterdag waren de B-meiden van handbalvereniging GOconnetIT-Fortissimo al vroeg bezig met het bakken van wafels. Het bakken van wafels is een van de vele acties die gehouden worden om geld op te halen voor het jaarlijkse jeugdkamp.

Lees verder

Burgemeester Bunnik hoopvol over kinderpardon

20140513 BUNNIK  Burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik is hoopvol over een ruimer kinderpardon. Het is volgens hem gunstig dat staatssecretaris Teeven van Justitie meer informatie van burgemeesters vraagt over de kinderen die in hun gemeenten onder het kinderpardon zouden moeten vallen.

Lees verder

At The Juke Joint op tour!

20140513 ZEIST  Shaking Godspeed, Black Bottle Riot en Texas Radio trekken onder de At The Juke Joint-vlag langs maar liefst twaalf steden in Nederland. Op vrijdag 23 mei 2014 landen deze bands in Pop- & Cultuurpodium de Peppel in Zeist. Voor deze speciale avond verloten we op de Facebookpagina van de Peppel een At The Juke Joint-prijzenpakket  met daarin onder andere: twee vrijkaarten voor de show op 23 mei, diverse cd’s en een limited tourposter. Deelenemen kan op www.facebook.com/poppodium.depeppel.

vergroot foto

Shaking Godspeed Het leek even stil rond Shaking Godspeed, de ‘vaandeldragers van de Nederlandse psychedelische rock ‘n roll en soul’. Maar het derde album is bijna af en het kan haast niet anders dan dat dit weer net zo een psychedelisch rock ’n roll meesterwerk wordt als de twee vorige albums Awe en Hoera.
Black Bottle Riot Uit sigarettenrook en mannenzweet in gitzwarte, nachtelijke jamsessies destilleerden de mannen van Black Bottle Riot in 2013 hun album Soul in Exile. Deze tweede plaat is nog rauwer, intenser en muzikaler.
Texas Radio De jonge honden van Texas Radio spelen hard, maar met stijl en bravoure. Met hun mix van Rock ’n’ Roll, Blues en Psychedelica weten ze precies de juiste sfeer neer te zetten.


Come enjoy the music with us, come and forget your troubles, dance away those working days, come meet us At The Juke Joint!
De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is € 7,- in de voorverkoop en € 12,- aan de deur. Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op

Ineke Knottnerus zet Sociaal Dorpsteam in Driebergen op


20140513 DRIEBERGEN  In het kader van de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van extramurale begeleiding en Jeugdhulp is mevrouw Ineke Knottnerus per 1 mei jongstleden bij de gemeente in dienst getreden om het Sociaal Dorpsteam in Driebergen op te zetten.

Het is de bedoeling dat in de loop van 2014 in alle dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug sociale dorpsteams komen. De leden van deze teams komen bij de mensen thuis en bespreken hun vragen en zorgen op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen, en zorg voor jeugd. Dit team gaat vervolgens snel en integraal hulp bieden aan deze inwoners door samen met hen een plan van aanpak te maken of direct hulp te bieden. Het sociaal dorpsteam wordt als eerste in Driebergen-Rijsenburg opgezet.

Gilderondleidingen in Zeist

20140513 ZEIST  Meer dan 60 belangstellenden hebben op Koningsdag meegelopen met de Oranjewandeling van Gilde Zeist. Traditiegetrouw vormt deze wandeling de start van het rondleidingenseizoen. “We hebben opnieuw een prachtig programma samengesteld”, vertelt projectleider Peter de la Mar.

Lees verder

Stratentoernooi Maarn staat voor de deur

20140513 MAARN  De dertigste editie van het Stratentoernooi in Maarn staat voor de deur. Van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 mei nemen verschillende straten uit Maarn en Maarsbergen het weer tegen elkaar op.

Lees verder

Afzien tijdens natte Ameronger Koploop

20140513 AMERONGEN  Lopers moesten zaterdag afzien tijdens de Ameronger Koploop in de bossen tussen Amerongen en Leersum. Door de vele regen waren de omstandigheden om te lopen niet ideaal. De Ameronger Koploop kende verschillende afstanden.

Lees verder

Veelzijdig kunstproject op basisschool Hoog Moersbergen

20140513 DOORN  Deze maand staat in het teken van kunst op CBS Hoog Moersbergen. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de school zal elke leerling een kunstwerk maken onder begeleiding van een kunstenaar uit ons dorp. Kinderen gaan in kleine groepjes naar de verschillende ateliers voor een creatieve workshop.

Zo konden ze kiezen uit: schilderen, recycling, boetseren, vogelhuisje versieren, mozaïeken, mergel, textiel, proza en poëzie, glaskunst en fotografie. Uiteindelijk kiest elke groep drie kunstwerken die ter beschikking worden gesteld aan de veiling. Deze veiling wordt gehouden tijdens de feestweek in juni.
Voorafgaand aan deze feestweek wordt op zaterdagmiddag 21 juni een reünie georganiseerd voor oud leerlingen. Aanmelden hiervoor kan via de website www.hoogmoersbergen.nl/reunie

Wereldpremière met klarinetkwintet

20140513 BUNNIK  KRC organiseert in de serie kamermuziekconcerten haar laatste kamermuziekconcert van het seizoen 2013/2014 op zondag 18 mei om 15.00 uur in de Oude Dorpskerk te Bunnik. Leden van het ARTO Ensemble samen met Ruña ’t Hart, viool spelen werken van Wolfgang Amadeus Mozart, Thomas Oboe Lee en Samuel Coleridge Taylor.

Lees verder

Gemaal Lubbersloot verwijderd

201405413 WERKHOVEN  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is op dit moment bezig met werkzaamheden in de Lubbersloot in Werkhoven. Het gemaal is al verwijderd en de sloot wordt verbreed en verdiept. Op termijn worden kosten bespaard en het gemaal wordt hergebruikt in Utrecht.

Lees verder

Zomerse fietstochten voor senioren

20140513 BUNNIK  Ook deze zomer worden er door de Senioractiviteiten weer diverse fietstochten georganiseerd. Voor al deze fietstochten geldt lunchpakket en drinken zelf meenemen. De deelnemers moeten in staat zijn om een tocht van circa 50 km te kunnen fietsen. Een koffie en lunchpauze (voor eigen rekening) worden ingelast.

Lees verder

Lions fietsen door de regen

20140513 BUNNIK  Ondanks de aanhoudende regen en wind vond de Lions Tandemtocht met visueel gehandicapten gewoon plaats afgelopen zaterdag. Er waren slechts vijf afmeldingen. De tocht werd voor de 37e keer gehouden en ging dit jaar langs Vechten, Houten, t Goy, Langbroek, Doorn, Maarn, Austerlitz, Zeist en Bunnik.

Lees verder

Openbare lezing Herman Wijffels bij Heuvelrug Energie

20140513 DRIEBERGEN  Op maandagavond 19 mei vindt bij de Baak, op landgoed de Horst, De Horst 1 in Driebergen, de Algemene Ledenvergadering van de coöperatieve vereniging Heuvelrug Energie (Hé) plaats. Aansluitend op deze bijeenkomst zal Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit van Utrecht, inwoner van onze gemeente én eerste duurzame energieambassadeur van Heuvelrug Energie, een lezing houden. De lezing is openbaar.

Hij zal zijn visie en gedachten over de circulaire economie en de rol van onze energiecoöperatie daarin met ons delen.

De energiecoöperatie, fenomeen in de energietransitie
Herman Wijffels plaatst de energiecoöperatie in de context van de maatschappelijke beweging die gaande is. Hij zal dit vertalen naar lokale behoeften: de wens van veel burgers en bedrijven om hun energievoorziening te verduurzamen, ook met het oog op betaalbaarheid van energie, nu en in de toekomst. Een verduurzaming die ook kan bijdragen aan lokale werkgelegenheid, belangrijk voor onze gemeente.

Iedereen die geïnteresseerd is in de transitie naar een duurzame energievoorziening en hoe we dat op lokaal niveau kunnen invullen, is van harte welkom!

Het openbare gedeelte van de avond start om 21:00 bij De Baak, Landgoed De Horst, De Horst 1, Driebergen. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid voor napraten en het nuttigen van een drankje.

Heuvelrug Energie (Hé) is een ledencoöperatie van, voor en door de gemeenschap in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit is voor iedereen die energie verbruikt, dus inwoners (huurders en woningeigenaren), bedrijven, scholen en lokaal gevestigde instellingen. De missie van Hé luidt: Samen energieneutraal in 2035.

Voorlopig ontwerp Brede School Kerckebosch 20 mei te bekijken

20140513 ZEIST  Het Voorlopig Ontwerp van de Brede School Kerckebosch is nagenoeg klaar. In het gebouw worden de Kerckebosch-locaties van de Damiaanschool en de Montessorischool gehuisvest. KMN Kind & Co verzorgt er de opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Gebruikers en omwonenden kunnen het Voorlopig Ontwerp komen bekijken op dinsdag 20 mei tussen 19.00 en 20.30 uur in de Damiaanschool, Graaf Lodewijklaan 6, Zeist. Ook kunnen belangstellenden dan ideeën en tips voor de inrichting van het speelgebied kenbaar maken.
 
Het ontwerp
Voor het ontwerp is de beboste omgeving van grote invloed geweest. De verschillende delen van het gebouw schuiven als vingers tussen de bestaande bomen door. De gebruikers van de Brede School Kerckebosch zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp. Na vaststelling van het definitieve ontwerp in juli 2014, start de aanbesteding voor de aannemer die de brede school gaat bouwen. De start van de bouw is gepland in januari 2015. Als alles volgens plan verloopt, staat de brede school er begin 2016.
 
Speelgebied
Tussen de brede school en de school voor speciaal onderwijs, De Stuifheuvel, komt een groot speelgebied. Dit speelgebied wordt zo ontworpen dat het zowel schoolplein is voor de brede school, als speelgebied na schooltijd voor de hele wijk. Op 20 mei kunnen bezoekers van de inloopavond voor de inrichting van het terrein hun ideeën en tips geven.
 
Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist
Het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs, Stichting Wereldkidz en KMN Kind & Co werken samen met de gemeente aan de bouw van de brede school in Kerckebosch. De brede school is een van de vernieuwingen in de wijk Kerckebosch. De gemeente Zeist en woningcorporatie Seyster Veste werken samen met andere ontwikkelaars aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen, zoals de brede school, komen in een bosrijke wijk waarin nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld. Zie ook: www.kerckeboschzeist.nl
 
het nieuws van 14 mei 2014
17e jaargang nummer 5120

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Bunnik krijgt nieuwbouw, Werkhoven wordt verbouwd

20140514 GEMEENTE BUNNIK  De gemeenteraad heeft ruim 8 ton ter beschikking gesteld om een nieuwe brandweerkazerne in Bunnik te bouwen (dat gebeurt op dezelfde locatie), en de kazerne van Werkhoven op te knappen. Eén en ander is nodig vanuit eisen die de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stelt.

Lees verder

Dick Juffermans hoopt dat bestuur snel knoop doorhakt

20140514 ODIJK  Samen met Dick Juffermans van de Bewonersgroep Burgweg N410 kijken we terug op de afgelopen maanden. Op 20 november 2013 kregen de actievoerders van gedeputeerde Remco van Lunteren te horen dat de Burgweg autoluw zou worden gemaakt en dat Houten-oost via de Parallelweg ten zuiden van de A12 zou worden ontsloten.

Lees verder

Blussen rieten kappen is een vak apart

20140514 WERKHOVEN  De brandweerlieden van Post Werkhoven oefenen regelmatig met realistische scenario’s. Aangezien hun specialiteit het blussen van de rieten kap is, wordt ook daarop flink getraind. Afgelopen vrijdag hadden zij de mogelijkheid om bij de familie Duijzer uit Odijk realistisch te oefenen.

Lees verder

De Meent prolongeert schoolvoetbaltitel

20140514 MAARN  Wereldkidz De Meent heeft ook dit jaar het schoolvoetbaltoernooi in Maarn gewonnen. Die school wist de meeste punten in het toernooi te verzamelen. Met De Ladder op de tweede en de Merseberch op de derde plaats is het toernooi dinsdagavond zonnig afgesloten.

Lees verder

Blom weg, De Vogel komt als nieuwe ondernemersvoorzitter

20140514 UTRECHTSE HEUVELRUG  Bas de Vogel is de nieuwe voorzitter van Zakelijk Heuvelrug. De Vogel volgt Paul Blom op, die vervroegd aftreedt na een zakelijk geschil met zijn bestuur. De Vogel zal ‘ongeveer een jaar’ aanblijven als interim voorzitter, in die tijd moet de vereniging een nieuwe voorzitter zoeken.

Lees verder

Wethouders geïnstalleerd

20140514 WIJK BIJ DUURSTEDE  Voor burgemeester Poppens was het een bijzonder genoegen dat er veel familie, kennissen en belangstellenden naar de installatie van de nieuwe wethouders waren gekomen, liet hij gisterenavond weten tijdens de eerste raadsvergadering na de verkiezingen.

Lees verder

CDA blijft tegen coalitieakkoord

20140514 GEMEENTE BUNNIK   “Te vaag”, vindt Leny Visser over het coalitieakkoord tussen P21 en de Liberalen. “Er komt veel op ons af, maar in dit akkoord missen wij de visie, een route naar de toekomst. Dit geeft ook geen richting aan het collegeprogramma.” Reden voor het CDA om te vragen of het collegeprogramma dan in elk geval in het Open Huis kan worden besproken.

Lees verder

Classico Giro Utrecht komt ook door Bunnik

20140514 BUNNIK/REGIO  Op zondag 18 mei aanstaande organiseert Stichting Toerfietsevenementen Utrecht voor de vijfde keer de Classico Giro Utrecht, een fietsevenement voor en door de regio Utrecht. Alledrie de routes lopen door Bunnik.

Lees verder

Odijk en Aurora maken zich op voor nacompetitie

20140514 ODIJK/LEERSUM   Zowel Odijk als Aurora kan zich op gaan maken voor de nacompetitie: Odijk voor mogelijke promotie, Aurora om degradatie te voorkomen. De mannen van Odijk speelden zondag op eigen veld met 3-3 gelijk tegen kampioen Zwaluwen Utrecht. Aurora heeft het reguliere seizoen in de derde klasse afgesloten met een 5-2 nederlaag op bezoek bij HDS in Leersum.

Lees verder
het nieuws van 15 mei 2014
17e jaargang nummer 5121
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Maxima bij Futurelab voor de Zorg Driebergen

20140515 DRIEBERGEN  Maxima heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan het Futurelab voor de Zorg in Driebergen. De koningin kreeg onder meer demonstraties te zien van het op afstand in de gaten houden van de gezondheid van patiënte

Lees verder

Europa en de Heuvelrug (4), door Jasper van Geijtenbeek

20140515 UTRECHTSE HEUVELRUG  Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze derde aflevering de inzending van Jasper van Geijtenbeek, de Heuvelrugse fractievoozitter van de SP.

Lees verder

HDS in nacompetitie tegen DWSV

20140515 LEERSUM  Derdeklasser HDS voetbalt in de eerste ronde van de nacompetitie tegen vierdeklasser DWSV uit Utrecht.De eerste wedstrijd van het tweekamp staat gepland voor zondag 18 mei om 14.00 uur. HDS speelt eerst thuis. Exact een week later volgt de terugwedstrijd in Utrecht.

Lees verder

Stichting ontvang 5000 euro van Oranje Fonds

20140515 DRIEBERGEN  De stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug krijgt een bijdrage van 5000 euro van het Oranje Fonds voor de uitvoering van het project ‘kindertijd in beeld’.  De stichting werkt in dit project samen met het buurtinitiatief in het Inloophuis ’t Hoekje, dat gevestigd is aan de Groenhoek in Driebergen. In het project verzamelen kinderen uit de wijk verhalen van ouders, opa’s en oma’s, de buurvrouw en andere mensen uit hun buurt over hun kindertijd.

Lees verder

Eerste N!X café goed bezocht

20140515 WIJK BIJ DUURSTEDE  Gisterenavond werd er voor het eerst het N!X-cafe gehouden in het E & E gasthuis. Het officiële startsein werd gegeven door burgemeester Poppens, door een knop in te drukken waarmee de promotiefilm van de N!X-ruilkring van start ging.

Lees verder

Bedenk hardlooproute door in gemeente Bunnik

20140515 BUNNIK  Loopgroep Bunnik wil een of meer trainings-hardlooproutes ontwikkelen, binnen de gemeentegrenzen en voor iedereen toegankelijk. Hiervoor is een prijsvraag bedacht. Steeds meer mensen besluiten te gaan hardlopen. Veel van de lopers hebben hun eigen rondje. Maar een goed herkenbaar, veilig tracé in bijvoorbeeld elke dorpskern, zou een aanwinst zijn voor de gemeente.

Lees verder

Lezing over opgravingen Romeinse weg

20140515 WIJK BIJ DUURSTEDE  In Museum Dorestad wordt in het kader van de Romeinenweek, op donderdag 22 mei om 20.30 uur een lezing gehouden over de opgravingen bij de Achterdijk. Bij deze opgravingen zijn delen van een Romeins legerweg gevonden. De lezing wordt gegeven door Twan de Rooij die in 2013 de opgravingen heeft geleid.

Lees verder

Weinig Overbergers overtuigd na bijeenkomst over asielzoekers

20140515 OVERBERG  Een informatieavond in Overberg heeft nog niet veel inwoners achter het plan voor een asielzoekerscentrum kunnen krijgen. Woensdag organiseerde het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers rondleidingen en een informatiemarkt in de oude jeugdgevangenis in het dorp van bijna 1400 inwoners.

Lees verder

Volop lente in Blauwe Kamer

20140515 WAGENINGEN  Woensdag 21 mei 2014 om 14.00 uur organiseert Utrechts Landschap een excursie in de Blauwe Kamer, het unieke rivieroeverreservaat aan de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen.

Een ervaren gids vertelt dan allerlei wetenswaardigheden over de natuur, die zichtbaar en hoorbaar in lentesferen verkeert. Met vers gras, bloeiende planten, verschillende zangvogels en watervogels.
De excursie begint bij het informatiecentrum Blauwe Kamer, Blauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen. De wandeling duurt circa 1½ uur.

U bezoekt de vogelobservatiehut Blauwe Kijk, van waaruit u een groot gedeelte van de Blauwe Kamer kunt overzien.
Kinderen zijn welkom
Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis.
Zorg voor stevige waterdichte schoenen of laarzen en een verrekijker.

Voor meer informatie over de activiteiten van Utrechts Landschap kijk op: www.utrechtslandschap.nl

Oud-wethouders Joke Leenders en Bodes de Vries nemen afscheid

20140515 ZEIST  Inwoners zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 20 mei afscheid te nemen van oud-wethouders Joke Leenders en Bodes de Vries. Hun afscheidsreceptie is van 16.30 uur tot 18.30 uur in het gemeentehuis op Het Rond 1 in Zeist.
 
Tijdens de raadsvergadering van 8 mei werd officieel afscheid genomen van Joke Leenders en Bodes de Vries. Beiden werden toen bedankt voor hun inzet en bijdrage aan de Zeister samenleving. Inwoners, belangstellende en vertegenwoordigers van organisaties zijn op 20 mei van harte welkom om ze de hand te schudden op 20 mei vanaf 16.30 uur.
 
Tentoonstelling
Joke Leenders en Bodes de Vries zullen ter ere van hun afscheid een tentoonstelling openen van Kwintes in de publiekshal. Het thema van de expositie is: ‘Achterlaten, meenemen en doorgeven’. Er zijn 12 schilderijen te zien. De wethouders openen de expositie om 17.15 uur.

Vrijdag eerste streekmarkt van dit jaar

20140515 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vrijdag 16 mei 2014 wordt voor de eerste keer in 2014 de Wijkse Streekmarkt gehouden. Ook dit jaar weer van 12.00 – 18.00 uur op de Markt, voor de Grote Kerk, te Wijk bij Duurstede. Een kleine knusse markt met een breed aanbod van streekproducten is opnieuw de bedoeling van de Stichting Wijkse Projekten (SWP).

Lees verder
het nieuws van 16 mei 2014
17e jaargang nummer 5122

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Heijmans verliest rechtszaak tegen gemeente

20140516 UTRECHTSE HEUVELRUG  De firma Heijmans heeft de rechtszaak die zij had aangespannen tegen de gemeente Utrechtse Heuvelrug verloren. De rechtbank heeft de vordering van Heijmans op alle punten afgewezen en de bouwonderneming veroordeeld tot het betalen van proceskosten a € 16.465,- aan de gemeente

Heijmans eiste een financiële compensatie van € 12,3 miljoen van de gemeente voor het niet kunnen ontwikkelen van het terrein aan de Planetenbaan in Maarn. Heijmans stelde dat de voormalige gemeente Maarn compensatie heeft toegezegd. De gemeente Utrechtse Heuvelrug was echter van mening dat haar rechtsvoorganger geen compensatie had toegezegd. Daarnaast is Heijmans de afgelopen jaren bij verschillende projecten en opdrachten van de gemeente betrokken geweest, waardoor de gemeente er van overtuigd was, dat er geen recht op compensatie bestond. Het vonnis van de rechtbank onderschrijft deze zienswijze.

The Doors In Concert

20140516 ZEIST  Op zaterdag 31 mei komt de onovertroffen tributeband The Doors In Concert in Pop- & Cultuurpodium De Peppel een hommage brengen aan het legendarische The Doors. The Doors in Concert nemen je mee naar de hoogtijdagen van de band, eind jaren ’60, met nummers als Light my Fire, Love her Madly, L.A. Woman en Riders on the Storm.

vergroot foto

De zanger heeft de looks en stem van Jim Morrison, de toetsenist vertoont verbluffende gelijkenis met Ray Manzarek, de gitarist speelt en klinkt als Robby Krieger en de drummer kan John Densmore tot in de finesses benaderen. ‘Het geluid van The Doors op het podium was vaak interessanter en puurder dan dat van de studio-uitvoeringen’, aldus de tributeband. De bandleden laten zich inspireren door de verschillende live-cd’svan de concerten Live at the Aquarius Theatre, Live in Pittsburgh, Live in New York, Live in Stockholm, Live at the Matrix en In Concert.. Nieuwsgierig geworden? Koop nu vast uw kaartje in de voorverkoop voor € 14,00. Kijk op www.peppel-zeist.nl voor de verkoop en meer informatie.

Dag van het nationaal park

20140516 DRIEBERGEN  Op zondag 25 mei wordt de dag van het Nationaal Park gevierd met als thema: de natuur zit vol muziek. In samenwerking met Hotel Bergse Bossen te Driebergen organiseert de IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn twee publiekswandelingen over dit onderwerp.

De eerste wandeling start om 11:00 en neemt u mee over het Landgoed ’t Heihuis richting ecoduct Mollebos.
Bij hoge uitzondering mogen we het ecoduct betreden van de eigenaren Den Treek-Henschoten en Het Utrechts Landschap. We luisteren naar vogelgeluiden en speuren naar diersporen.
Vertrektijd: 11.00 (tot 13.00).

De tweede wandeling start om 14:00 en we lopen door het Driebergse Bos naar het voormalige openluchttheater van Driebergen. Onderweg zullen we stilstaan en luisteren naar alle geluiden die in de natuur waarneembaar zijn.
Vertrektijd:14:00 (tot 16:00)

De deelname aan deze wandelingen is gratis en u behoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij terugkomst wordt er een drankje aangeboden door Hotel de Bergse Bossen
Start: Hotel Bergse Bossen, Traay 299, 3971 GM, Driebergen.
Informatie: Adrie Vermeulen, tel. 0343-491458 of Dick Vlot tel. 0343 516137
of kijk op http://www.np-utrechtseheuvelrug.nl
het nieuws van 17 mei 2014
17e jaargang nummer 5123

foto’s op flickr

foto’s op 500px

‘Spontaan’ gat ontstaan in Maarnse weg

20140517 MAARN  Een automobilist in Maarn is zaterdag met de schrik vrijgekomen. Hij reed over de Buntlaan toen er plotseling achter hem een gat in de weg ontstond. Het gat is een halve meter breed en drie meter diep. Het is niet bekend waardoor het gat is ontstaan.

Lees verder

Adopteer ‘n schaap

20140517 ZEIST / DRIEBERGEN  Utrechts Landschap zoekt adoptieouders voor een schaap. De schapen zorgen door begrazing dat het kleinschalig stuifduinlandschap Bornia open blijft. Unieke boomsoorten zoals de jeneverbes kunnen hierdoor behouden blijven.

Lees verder

Aardgaslek Smidsdijk

COTHEN   Op de Smidsdijk werd vanmiddag bij graafwerkzaamheden een aardgasleiding beschadigd. Hulpdiensten en werknemers van Joulz grondinfrastructuren zorgden voor veiligheid en repareerden de kapotte leiding.

Lees verder

Laatste werkdag wethouders wordt dagje cultuur

20140517 UTRECHTSE HEUVELRUG  Maandag pakken vier nieuwe wethouders het bestuur van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op. Gisteren was de laatste werkdag van het huidige college, dat in elk geval niet al hun wachtgeld hoeft te gebruiken. Burgemeester Frits Naafs nam de vertrekkende wethouders Homan, Verhoef en Van Oostrum gisteren mee op een verrassingsprogramma in Amsterdam.

Lees verder

Natte lente op de Plantage Willem III

20140517 ELST  Op zaterdag 24 mei a.s. verwacht onze gids u om 14.00 uur op de parkeerplaats van de Plantage Willem III tussen kom Elst en het ecoduct aan de N225 tussen Rhenen en Elst. De rondwandeling, waaraan kosten noch noodzaak tot vooraf  inschrijven verbonden zijn, duurt circa 1½ uur.

Al hebben we dit jaar een nattere periode dan gewoonlijk achter ons, de keerzijde is ook een wellicht wat overvloediger bloei van vele typische voorjaarsgewassen. De brem zal u met zijn overdadige geel verrassen. Grote grazers als koniks, galloways en damherten blijken zich weinig aan te trekken van voor ons wat minder aantrekkelijke weersomstandigheden.

Zorgt u voor zo nodig regenkleding en waterdicht schoeisel en neem  indien mogelijk een verrekijker mee.

Denk en organiseer mee met de Dag van de Duurzaamheid in Zeist

20140517 ZEIST  De gemeente Zeist gaat samen met Omgevingsdienst regio Utrecht opnieuw in oktober de Duurzame Week organiseren. Iedereen die mee wil denken en doen is welkom op de voorbereidingsbijeenkomst op maandag 26 mei van 19.30 tot 21.00 uur.
 
Doe mee met Dag van de Duurzaamheid Zeist
Voor de vijfde keer gaat de gemeente Zeist samen met Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) de Duurzame Week organiseren. Deze vindt plaats rond 10 oktober, de internationale Dag van de Duurzaamheid. Het thema van de week zal de ‘Kringloopeconomie’ zijn. Denk daarbij aan het hergebruik en de recycling van producten en grondstoffen of het beperken van afval. Buurtbewoners, ondernemers en lokale organisaties zijn van harte welkom om mee te denken en vooral mee te doen. Kom daarom langs op maandag 26 mei op deze voorbereidingsbijeenkomst van 19:30 tot 21:00 uur op de  Laan van Vollenhove 3211 in Zeist. Aanmelden kan bij Vivian Buskens, Omgevingsdienst regio Utrecht, via het mailadres v.buskens@odru.nl.
 
Dag van de Duurzaamheid 10-10
De Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 10 oktober (10-10). Door heel Nederland zullen die dag duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De dag is er om te laten zien dat duurzaamheid past in ons dagelijks leven en we een ‘groene’ samenleving hebben én willen!
het nieuws van 18 mei 2014
17e jaargang nummer 5124
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Aldi ook niet welkom in Leersum, Doorn, Amerongen

20140518 UTRECHTSE HEUVELRUG  Een poging van supermarktketen Aldi om voet aan wal te krijgen in Leersum, Doorn of Amerongen is voorlopig mislukt. Hoewel de gemeente nog een miniem gaatje openlaat. De Duitse discounter Aldi had het gemeentebestuur zes locaties toegestuurd, met de vraag of het daar een supermarkt zou mogen vestigen.

Lees verder

Taal en spel in de Binder

20140518 LEERSUM  Donderdag 22 mei wordt het voorjaarsseizoen van de Zoute Inval in Leersum afgesloten met het Taalspel van de hoed en de rand. Iedereen die het leuk vindt om hier aan mee te doen is om 10 uur van harte welkom in de foyer van SCC De Binder, Hoflaan 31 in Leersum.

De ochtend wordt om 12 uur afgesloten. De toegang is gratis, voor de koffie en thee wordt € 1,- gerekend.

Donderdagmorgen 29 mei is er geen Zoute Inval i.v.m. Hemelvaartsdag.

In de maanden juni, juli en augustus zijn er de zomerse Zoute Inval koffieochtenden waar u gezellig en spel kunt spelen en de krant lezen.
Er zijn dan geen themabijeenkomsten.
Het najaar programma start op donderdag 4 september.
Voor meer info: www.rbzout.nl

Pianist Ivo Janssen speelt Bach

20140518 AUSTERLITZ  Donderdag 29 mei het vierde concert in de reeks ‘Pianist Ivo Janssen speelt Bach’  in het Beauforthuis (Austerlitz). Deze dag speelt hij vier verschillende muziekstukken van Bach. Italiaans Concert, Engelse Suite, Franse Suite, Chromatische Fantasie zijn allen deel van Bachs complete werk voor Klavier. Dit werk vormde een belangrijk deel van zijn repertoire en van de gehele westerse klassieke muziek.

Van 1997 tot 2007 heeft Ivo Janssen zich, een decennium lang, bezig gehouden met het opnemen en op CD zetten van onder andere deze werken. Kom bij ons luisteren naar het resultaat.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

29-5-2014, 14:00 
Ivo Janssen, Ivo Janssen speelt Bach
entree € 20 | reductieprijs € 10 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)
het nieuws van 19 mei 2014
17e jaargang nummer 5125

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Asielzoekerscentrum Overberg ‘regelrechte ramp’

20140519 UTRECHTSE HEUVELRUG  De PVV in Provinciale Staten wil van burgemeester Naafs opheldering over de opvang van honderden vluchtelingen in Overberg.  De partij is zeer verbolgen dat de voormalige jeugdgevangenis in het dorp in de gemeente Utrechtse Heuvelrug dienst gaat doen als asielzoekerscentrum.

Lees verder

Geslaagde week Maatschappelijke Stage

20140519 DOORN  Afgelopen week hebben 73 leerlingen van het Schoonoord Doorn bij 33 stage-adressen hun maatschappelijke stages gedaan. Dit werd georganiseerd en gecoördineerd door Welnúh. Dankzij de organisaties hebben de leerlingen kunnen ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen!

Lees verder

Dalto bereikt kruisfinale

20140519 DRIEBERGEN   Dalto bereikt de kruisfinale! Waar vorige week een punt tegen DVO nog niet voldoende was voor een plek in de kruisfinales, was winst tegen het al gedegradeerde DOS’46 voldoende om deze wel te halen.

Lees verder

Europa en de Heuvelrug (5), door CU/SGP

20140519 UTRECHTSE HEUVELRUG  Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze vijfde aflevering de inzending van de lijstcombinatie Christenunie/SGP.

Lees verder

Wethouder schiet ZEPA challenge weg

20140519 ZEIST  Enigma Consulting organiseert voor 22 mei de ZEPA challenge, waarbij 18 wielrenners op donderdag van ZEist naar PArijs fietsen en dat binnen 24 uur. Tijdens deze ZEPA-challenge wordt geld opgehaald voor twee projecten van Vrienden WKZ, de goede doelenorganisatie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Lees verder

Wisseling deur Irenesluis 3 dagen eerder klaar

20140519 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen week heeft aannemerscombinatie Spie, Van Doorn en Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat een hefdeur van de Prinses Irenesluis in Wijk bij Duurstede succesvol en vlot vervangen. De scheepvaartstremming van een van beide sluiskolken werd bijna drie etmalen eerder dan was aangekondigd, opgeheven.

Lees verder
het nieuws van 20 mei 2014
17e jaargang nummer 5126

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Nico’s bankje onthuld

20140520 WERKHOVEN  Op woensdag 14 mei werd op de Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de Leemkolkweg ‘Nico’s bankje’ onthuld. Het is een eerbetoon aan Werkhovenaar Nico Lagerweij die tien jaar geleden overleed. Het bankje werd geschonken door Rotary Club Bunnik, waar Nico lid van was.
 
Lees verder

‘Door het midden’ coalitie wat struikelend van start

20140520 UTRECHTSE HEUVELRUG  Met vier nieuwe wethouders luidde de Heuvelrugse gemeenteraad gisteravond een nieuwe bestuursperiode in. Het geduld van een tribune vol feestelijk geklede familieleden werd wel eerst drieenhalf uur op de proef gesteld.  Reden voor de vertraging was een zogenaamde ‘oplegger’, die de nieuwe coalitie drie uur voor de inauguratie van de wethouders nog even had rondgestuurd.

Lees verder

Tabaksplant voor iedere Ameronger

201240520 AMERONGEN  Ter ere van het 30-jarig bestaan van het Tabaksteeltmuseum en het nieuwe Allemanswaard in Amerongen werd het idee geboren om de historie van de tabaksteelt in Amerongen en de Utrechtse Heuvelrug onder de aandacht van de bevolking te brengen. ,,Tabaksteelt is erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Amerongen en de Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder

Vliert en NoggesEnMeer werken samen

20140520 WIJK BIJ DUURSTEDE  Door de participatiewet wordt de gemeente verantwoordelijk voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dat kader gaan Kinderboerderij de Vliert, gemeente Wijk bij Duurstede en Stichting NoggesEn Meer een pilot uitvoeren die loopt van 1 juli tot 31 december 2014.

Lees verder

Dorsteti viert 35-jarig bestaan

20140520n WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen zaterdag was het feest bij hockeyclub Dorsteti. Er werd stilgestaan bij het feit dat de club 35 jaar geleden werd opgericht. Tevens werd het nieuwe onderkomen, dat al enige tijd in gebruik is, officieel geopend door wethouder Jan Burger.

Lees verder

Ruim 1000 bezoekers op open dag Diakonessenhuis Zeist

20140520 ZEIST  Op zaterdag 17 mei namen ruim 1000 bezoekers een kijkje op de open dag in het Diakonessenhuis in Zeist. Zij konden meedoen aan allerlei activiteiten: ervaren hoe het is om 80 te zijn, meekijken in de operatiekamers, met je pop naar de dokter, een kijkje nemen in de ambulance, je arm in laten gipsen en kinderen konden de dokter al hun vragen stellen

Lees verder

Brandweerkorpsen oefenen bij jubilaris

20140520 MAARSBERGEN  Het brandweerkorps Maarn-Maarsbergen organiseerde ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan brandweerwedstrijden. Op een tweetal banen kwamen brandweerploegen uit het land hun vaardigheden tonen om een greep te doen naar de prijzen.

Lees verder

Afgraving langs Rijn in Elst bijna klaar

20140520 ELST  De afgraving van het voormalige steenfabrieksterrein in Elst vordert. Het hooggelegen terrein in de uiterwaard vormde een obstakel bij het snel afvoeren van water. 1,5 jaar geleden begon de aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat met de klus. Maar het liep al snel vertraging op, onder meer door de vondst van asbestresten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog.


Lees verder

Sander ten Haaft nieuwe trainer Austerlitz

20140520 AUSTERLITZ  Vanaf aankomend seizoen zal het eerste elftal van SV Austerlitz getraind en gecoacht gaan worden door Sander ten Haaft. Sander (42 jaar) is afkomstig van SV Ens en heeft vroeger lang bij Bunnik 73 gevoetbald. In het dagelijks leven is Sander ten Haaft verkoper bedrijfswagen bij Mercedes en vader van twee kinderen.

Lees verder

Voortgang collegevorming Rhenen

20140520 RHENEN  De toekomstige collegepartijen VVD, RB , CU en PCR leggen komende dinsdag 20 mei het concept coalitieakkoord voor aan de raadsfracties van de gemeente Rhenen. In een besloten overleg kunnen de raadsfracties met voorstellen te komen om het coalitieakkoord verder aan te scherpen.

Ook de Rhenense bevolking krijgt hiertoe de gelegenheid. Op dinsdag 3 juni is in het gemeentehuis een inloopavond waar inwoners op het concept coalitieakkoord kunnen reageren. Voorafgaand aan deze avond wordt het concept coalitieakkoord op de website van de gemeente gepubliceerd. Iedereen kan dan tijdig kennis nemen van de plannen en ambities van de toekomstige collegepartijen.

De oogst van beide avonden zullen de toekomstige collegepartijen zo mogelijk in hun coalitieakkoord verwerken en het vervolgens vaststellen. In een bijlage bij het coalitieakkoord wordt opgenomen wat de partijen met de opmerkingen hebben gedaan. Het akkoord wordt op 10 juni aan de raad aangeboden, zodat de raad haar politiek oordeel over het coalitieakkoord kan geven. Op dezelfde avond wordt het nieuwe college geïnstalleerd.

het nieuws van 21 mei 2014
17e jaargang nummer 5127
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Nieuw programma Zomerschool van Welnúh

20140521 UTRECHTSE HEUVELRUG  De Stichtse Zomerschool biedt in juli en augustus 2014 voor de zestiende keer een gevarieerd lezingenprogramma aan. De Zomerschool heeft een educatief karakter en biedt mensen met gelijke belangstelling de kans elkaar te ontmoeten.

De lezingen gaan onder meer over Cambodja: van Angkortempels tot Killingfields, Eerste Wereldoorlog – 100 jaar, Religie en Muziek, Prehistorische Kunst, Landgoed Vollenhoven, Peloponnesus, Poëzie van de ziel – Marc Chagall.

Brochures zijn verkrijgbaar aan de receptie van Welnúh, Kampwegkerk, Kampweg 20-22, Doorn en bij gebouw ‘De Vijver’, Vijverlaan 10 in Driebergen of aan te vragen op 0343 523011 (ma t/m vr van 09.00-12.00). Meer informatie is binnenkort ook te vinden op www.welnuh.nl/activiteiten.

Tijd dringt voor Maarns feest met Ilse, Trijntje en Ruth

20140521 MAARN  Het Maarnse familie-event Three times a Lady moet in korte tijd nog bijna drieduizend kaarten verkopen. Anders dreigt verlies. Of uitstel.
Van de tienduizend kaarten is tot vandaag iets meer dan de helft verkocht. Dat is te weinig, zegt organisator Cees Chevalier, want pas rond de achtduizend speelt de organisatie quitte.

Lees verder

Bezwaar tegen geluiddemper achterkant Sporthal de Lindenhof

20140521 ODIJK  Een echtpaar dat naast sporthal de Lindenhof in Odijk woont kon afgelopen donderdag bij de Commissie voor de Bezwaarschriften haar bezwaar tegen een geluiddemper op de stookinstallatie toelichten. Ze noemden het een volkomen overbodig en opzichtig gedrocht.

Lees verder

Werkhoven maakt zich op voor Kersenproms

20140521 WERKHOVEN  “Wie vorig jaar de première van het eerste grandioze Kersenproms niet heeft meegemaakt heeft écht wat gemist”, aldus organisator Wim Oskam. “Gelukkig is er dit jaar een herkansing, want zo’n succesverhaal vraagt natuurlijk om een vervolg. En daar wordt door heel veel mensen verschrikkelijk hard aan gewerkt.

Lees verder

Feestelijke heroplevering hek rond Wilhelminaboom Amerongen

20140521 AMERONGEN  In Amerongen staat zaterdag 24 mei om 11.00 uur de feestelijke ‘heroplevering’ van het monumentale hek rond de bekende Wilhelminaboom bij de Andrieskerk in Amerongen op het programma. De Heemkundige Stichting Amerongen heeft dit hek geadopteerd om het kunnen restaureren. De heroplevering zal plaatsvinden door oud-wethouder De Keizer.

Lees verder

Eerste etappe Avondvierdaagse onderweg afgelast

20140521 LEERSUM  Een stevige onweersbui heeft de Avondvierdaagse van Leersum dinsdagavond in het water gevallen. De organisatie besloot om de eerste etappe, die al onderweg was, te stoppen. Dinsdagavond tegen 18.00 uur was er een stevige regenbui, met al enig gerommel. De organisatie van de Avondvierdaagse kreeg een uur eerder van Meteoconsult telefonisch nog een positief startadvies.

Lees verder

Jeroen van Veen speelt ‘In a time lapse’ van Einaudi

20140521 AUSTERLITZ  Kom op zondag 1 juni in het Beauforthuis (Austerlitz) luisteren naar de meesterlijke klanken van Ludovico Einaudi door pianist Jeroen van Veen.
Deze middag speelt Jeroen van Veen liedjes van Einaudi’s meest recente album ‘In a time lapse’. Het album is bijna filmisch en bevat een sterke mix van dromerige klanken en drukke en opgewekte orkestrale sounds.
De muziek laat zich niet tot een genre rekenen. Volgens critici ontstijgt het de normen van klassieke muziek en is het totaal iets anders. Kom zelf oordelen wat het dan wél is.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
1-6-2014, 14:00
Jeroen van Veen, In a time lapse
entree € 15 | reductieprijs € 10 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Kijken bij ‘de Groene tuinen’

20140521 DRIEBERGEN  Op zaterdag 24 mei 2014 tussen 10.00 en 16.00 uur stellen leden van Bouwend Nederland bouw- en infraprojecten open voor het publiek. De bouwsector wil op deze ‘Dag van de Bouw’ laten zien hoe zij haar bijdrage levert rond kernwaarden als wonen, werken, mobiliteit, recreatie en milieu. Iedereen die een kijkje achter de hekken van een project wil nemen, kan tijdens deze dag zijn ogen de kost geven. Zo ook op nieuwbouwlocatie ‘de Groene tuinen’ aan de Kruising Sint Hubertuslaan en Lange Dreef in Driebergen.
.
Groene omgevingskwaliteit
De duurzame woonwijk, waarvan de bouw startte in oktober vorig jaar, zet in op kwalitatief hoogwaardige woningen en een groene omgevingskwaliteit. Het team van de Groene tuinen wil tijdens de Dag van de Bouw bezoekers laten zien, uitleggen en ervaren wat er zoal bij het duurzame bouwproces komt kijken.
 
Informatiemarkt
Over de dag verdeeld worden van 10.30 uur tot 15.30 rondleidingen over het project gegeven. Om bezoekers een indruk te geven van het bouwproces worden tijdens deze gelegenheid de dakkappen van de in aanbouw zijnde Hofwoningen gemonteerd. Op de informatiemarkt verstrekken projectleveranciers informatie over projectspecifieke onderdelen zoals sedumdaken, de toegepaste zonnepanelen, subsidies voor duurzaam bouwen en advies voor energiemaatwerk. Ook is er een bouwcoach aanwezig die informeert over de aanpak van het bouwen van een woning op een vrije kavel. Andere lokale partijen, waaronder scholen en ondernemers voorzien bezoekers van informatie over hun activiteiten in de omgeving van de nieuwbouwwijk. 

Activiteiten voor kinderen
Speciaal voor kinderen worden diverse bouwgerelateerde activiteiten georganiseerd. Zij kunnen een muurtje metselen, tegelzetten en hun eigen huisnummerbordje maken. De aanwezigen kunnen verder genieten van koffie, thee, vers gebakken lekkernijen, een ijskar en een springkussen. De organisatie vraagt bezoekers van het duurzame bouwproject indien mogelijk op de fiets te komen om parkeeroverlast in de buurt te voorkomen.
 
Meer informatie en actueel dagprogramma: www.degroenetuinen.nl.

Wim Huijser vertelt over zijn nieuwe boek

20140521 RHENEN  Dinsdag 27 mei komt de schrijver Wim Huijser in de bibliotheek in Rhenen vertellen over zijn nieuwe boek “Voetsporen; op schrijverspad door het landschap van de grote rivieren”. Het boek verschijnt op dinsdag 20 mei. 
Huijser vertelt in zijn verhaal over bekende schrijvers uit de 19e, 20e en 21e eeuw, die wandelden door Nederland en in hun werk daarvan verslag doen.
Voor Rhenen is de schrijver Nescio een belangrijk voorbeeld van een wandelende schrijver. Evenals  Jac. P. Thijsse, beschrijft hij, beïnvloedt door de Romantiek, het verdwijnend Nederland. Waar hebben deze en andere schrijvers gewandeld? Waar kruisten hun paden zich? In het boek van Huijser vindt u een bloemlezing van ruim twee eeuwen wandelbelevenissen, tussen Rijn, Linge, Waal en Maas, afgewisseld met wandelingen of ommetjes in het rivierengebied.
De Bibliotheek Rhenen heeft bovendien de kunstenaar Willeke van Ravenhorst uitgenodigd voor deze avond. Zij heeft een plan en een ontwerp gemaakt voor een beeld van Nescio op het viaduct over het spoor in Rhenen. Daarmee wil zij de schrijver, die Rhenen meermalen in zijn werk beschreef, eren.
Iedereen is van harte welkom bij deze lezing. De avond begint om 20 uur en zal tot ongeveer 21.30 uur duren. De toegang is € 2,50, koffie of thee inbegrepen.|
De Bibliotheek Z-O-U-T, locatie Rhenen, Bantuinweg 2, 3911 MX Rhenen. Aanmelden 0317-613236 of info@rbzout.nl.

Overbergers vrezen dalende woningwaarde door AZC

20140521 OVERBERG  Een groep inwoners uit Overberg overweegt een claim in te dienen bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ze zijn bang dat de waarde van hun huis daalt door de komst van een asielzoekerscentrum naar het dorp.

Lees verder

Trekkertrek PJGU Langbroek

20140521 COTHEN  Na de spetterende aftrap van vorig jaar is de PJGU Langbroek dit jaar weer druk met de voorbereiding voor de Trekkertrek op tweede pinksterdag. Er zijn 4 standaardklasse van 3,5, 4,5, 6 en 8 ton en 3 sportklasse van 2,5, 3,5 en 4,5 ton.

Lees verder
het nieuws van 22 mei 2014
17e jaargang nummer 5128

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Bedrijventerreinen gereed

20140522 WIJK BIJ DUURSTEDE  Winfried Molthoff en Etske Muis presenteerden vanavond de feestelijke officiële oplevering van het gerevitaliseerde bedrijventerrein Broekweg en het nieuwe bedrijventerrein Langshaven.

Lees verder

Perfecte optredens van MMK in Engeland

20140522 ZEIST  Het Millennium Mannenkoor kan terugzien op een zeer geslaagd verblijf onlangs in Engeland. Hoogtepunt was ongetwijfeld het optreden vorige week donderdag in het ‘heilige der heiligen’ van de Anglicaanse kerk in de majestueuze Cathedraal van Canterbury.

Lees verder

Raadslid uitgelicht: “Geen achterkamertjespolitiek meer”

20140522 ACHTERBERG  Rhenen heeft sinds 19 maart een nieuwe gemeenteraad. In een aantal artikelen in deze krant worden de raadsleden aan de lezer voorgesteld. Hieronder volgt een nadere kennismaking met Ana Hulsebosch – Salgado Pintos, fractielid namens Rhenens Belang

Lees verder

Stratentoernooi in oranje

20140522 MAARN  Afgelopen zaterdag vond het 30-ste Stratentoernooi van Maarn en Maarsbergen plaats, Dit jubileum vierden de deelnemers in oranjetinten. Team Groenlinglaan won de Overall Prijs met 20 punten voorsprong op team Engweg, dat als 2e eindigde. Team Planetenbaan werd derde.

Lees verder

Mirjam Hagen nieuwe bestuurder van QuaRijn

20140522 BUNNIK / WIJK BIJ DUURSTEDE  Mirjam Hagen start op 1 juni als bestuurder van Stichting QuaRijn. QuaRijn biedt ouderenzorg van de A12 tot de Lek en van Bunnik tot Veenendaal. Mirjam volgt Ad de Jong op, die na tweeëndertig jaar ouderenzorg het stokje graag aan haar overdraagt.

Lees verder

Theo van Noort nu ‘lid van verdienste’

20140522 WIJK BIJ DUURSTEDE  Theo van Noort is het eerste lid van verdienste bij de Wijkse Wereldwinkel. Na 30 jaar steun aan de Wereldwinkel zet hij er een punt achter. Dit viel samen met het moment waarop de Wereldwinkel al weer een jaar geopend is in de Peperstraat.

Lees verder
het nieuws van 23 mei 2014
17e jaargang nummer 5129

foto’s op flickr

foto’s op 500px

De Vuurvogel wint schoolkorfbaltoernooi

20140523 DRIEBERGEN  Afgelopen woensdagmiddag verzamelde een groot deel van de Driebergse jeugd zich op sportpark de Woerd voor het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi van korfbalvereniging Dalto.

Lees verder

Schapenscheerfeest én 40-jarig jubileum

20140523 DRIEBERGEN  Op zondag 25 mei organiseert Kinderboerderij De Vliert weer een Schapenscheerfeest, waarbij ook het 40-jarig jubileum wordt gevierd. Dus het wordt dit jaar extra feestelijk. Van 10:00 tot 16:00 uur is iedereen van harte welkom om te kijken naar het schapen scheren.

Lees verder

Aanhangwagen gekanteld

20140523 WIJK BIJ DUURSTEDE  Bij het grasmaaien langs de Boterslootweg kantelde vanmorgen op de schuine slootkant een aanhangwagen achter een trekker waarin het door de trekker gemaaide gras wordt opgevangen.

Lees verder

Eerste Wijkse Taptoe

20140523 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vorig jaar nam de Stichting WijkNogLeuker het initiatief voor een nieuw evenement, de Wijkse Taptoe. Helaas kon dit toen door de slechte weersomstandigheden niet doorgaan. Op zaterdag 31 mei zal deze happening, mits het weer het toe laat, op het Wijkse haventerrein gaan plaatsvinden.

Lees verder

Meer weten over vispassages?

20140523 WIJK BIJ DUURSTEDE  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden doet op zaterdag 24 mei 2014 tussen 10.00 en 16.00 uur mee aan Wereld Vismigratiedag. Kom kijken naar de drie verschillende vispassages bij gemaal Caspargouw. Hier zwemmen jaarlijks vele duizenden vissen vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal het Kromme Rijngebied in om eitjes te leggen in de poldersloten.

Lees verder

Floris zur Muhlen uit Zeist wint NK tafeltennis

20140523 ZEIST  Zeist is een Nederlands kampioen rijker. In Arnhem haalde Floris zur Muhlen van de Zeister tafeltennisvereniging ZTTV de Nederlandse titel binnen bij de pupillen jongens. De als tweede geplaatste Floris voldeed aan de verwachting door in de poule-fase alle wedstrijden te winnen.

Lees verder

Stadsdichter dicht voor dorpshuis

20140523 LANGBROEK  Gisteren werd in het nieuwe dorpshuis in het gebouw Oranjepoort een nieuw stadsgedicht geplaatst. Het gedicht werd geschreven door stadsdichter André van Zwieten en het heet ‘Dorps thuis’. Het complete gedicht is als object gemonteerd op een muur en een schuifdeur.

Lees verder

Nominaties Korfbalgala

20140523 DRIEBERGEN  Dalto/BNapp.nl is in twee categorieën vertegenwoordigd bij de jaarlijkse korfbalverkiezingen. In de categorie beste speler/speelster onder 23 jaar is Loraine Vissers (20) genomineerd. In de categorie Beste Coach is het trainersduo Ron Steenbergen en Benno Brouwer genomineerd.

Tijdens het jaarlijkse korfbalgala op woensdag 28 mei worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Het korfbalgala vindt plaats in Bloemendaal aan zee.

Maak een foto van mysterieus ochtendlicht tijdens dauwtrappen

20140523 WAGENINGEN  Utrechts Landschap nodigt u uit te komen genieten van de ontwakende natuur tijdens een vroege ochtendwandeling onder leiding van een gids. Kinderen zijn ook welkom. Na de wandeling wacht een ontbijt.

vergroot foto

Neem uw fototoestel mee, want voor mooi en opvallend licht moet je vroeg in de ochtend foto’s nemen. Uw foto’s kunnen meedingen in een wedstrijd, zie http://www.utrechtslandschap.nl/k/news/view/8664

Datum:             Hemelvaartsdag 29 mei 2014

Tijd:                  om 5:45 uur staat een gids klaar
Start:                vanaf infocentrum Blauwe Kamer, Blauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen
Kosten:            €3,50 per persoon – graag betalen bij aankomst
Reserveren:     tot 28 mei 2014 via www.utrechtslandschap.nl
het nieuws van 24 mei 2014
17e jaargang nummer 5130
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Dalto haalt Van Ekris weg bij SKF

20140524 DRIEBERGEN  Dalto heeft Vera van Ekris gehaald. De speelster van het Veenendaalse SKF komt volgend seizoen over naar Driebergen. Van Ekris woont in Veenendaal en speelt al vanaf haar zevende bij SKF. Afgelopen seizoen speelde ze voor het eerst in de hoofdmacht van SKF.

Lees verder

Kunstuitleen op nieuwe locatie

20140524 WIJK BIJ DUURSTEDE  Na twee maanden ‘dakloos’ te zijn geweest is hun nieuwe onderkomen in het oudste en mooiste pand van Wijk bij Duurstede op de Markt 24. Helemaal gelukkig zijn de kunstenaars nu ze weer hun werk aan alle belangstellenden kunnen tonen, want op zondag 1 juni kunt u tussen 13.00 uur en 17.00 uur weer terecht voor het kijken naar of huren van kunst.

Lees verder

6e Cunera wandeltocht zaterdag 7 juni

20140524 RHENEN  Op zaterdag 7 juni .a.s. is de 6e Cunerawandeltocht. De start is bij Alleman Welzijn, Veerweg 1 in Rhenen (tegenover restaurant de Koning van Denemarken). Van 7.00-8.00 uur kan men starten voor de 3e Prestatietocht over 60 km. Van 8.00-11.00 uur is de start voor 10,15 en 30 km en van 8.00-13.00 uur kan men zich voor de gezinstocht van 5 km melden.

De tochten ,in het spoor van de heilige Cunera, gaan richting de Grebbeberg en naar Amerongen via Plantage Willem III. De routes gaan door afwisselende landschappen met veel klimmen en dalen en prachtige vergezichten. Onderweg zijn diverse cateringvoorzieningen en bij Plantage Willem III is muziek. Honden zijn helaas niet toegestaan.

Tussen 11.00-17.00 kan men in de Andrieskerk in Amerongen het fresco van Cunera bewonderen.
De netto opbrengst komt geheel ten goede aan Diaconale Stichting “Hulp Campina”. De Stichting verzorgt 2x per jaar voedselpakketten aan ruim 120 zeer arme gezinnen in Campina en omgeving. Deze pakketten worden gesponsord door gezinnen uit Amerongen en Elst.
Meer informatie is te vinden op www.cunerawandeltocht.nl of www.hulpcampina.nl.

Buslijn 241 komt vooralsnog niet terug

20140524 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op 25 februari jongstleden heeft een actiegroep, die de buslijn 241 terug wil, 273 handtekeningen aan de gemeenteraad aangeboden. Deze handtekeningen zijn door het college met een begeleidende brief aan het Bestuur Regio Utrecht (BRU) doorgestuurd.

Lees verder

ANWB heropent 100 jaar oude wandelroute

20140524 ARNHEM  De 1e bewegwijzerde wandeling van de ANWB, van Amsterdam naar Arnhem, is na 100 jaar in de vergetelheid geraakt. Maar vanaf deze zaterdag is de route weer in gebruik. Gekozen is voor de moderne manier van bewegwijzering: een app. De wandelroute Amsterdam – Arnhem uit 1914 is ook 100 jaar later op te knippen in 6 etappes.

Lees verder

Criminaliteit Utrechtse Heuvelrug stijgt licht

20140524 UTRECHTSE HEUVELRUG  In de eerste vier maanden van 2014 is het aantal misdrijven in Utrechtse Heuvelrug met 4% gestegen ten opzichte van 2013. Utrechtse Heuvelrug scoort daarmee iets ongunstiger dan het regionaal gemiddelde van 0%. Het absoluut aantal misdrijven is wel lager dan in de jaren 2011 en 2012.

Een toename is vooral te zien bij autokraken (+48%), fietsendiefstal (+39%) en overlast jeugd (+105%).
Het aantal woninginbraken daalde met 25% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel het aantal pogingen als het aantal geslaagde inbraken nam af.

Autokraken en fietsendiefstal
De stijging van het aantal autokraken en fietsendiefstallen is volgens politiechef Willem van de Vliert nagenoeg volledig toe te schrijven aan lokale verdachten die de afgelopen maanden zeer actief zijn geweest. Vier van deze personen zijn aangehouden. Twee van hen werden op heterdaad betrapt.
De verwachting is dat deze aanhoudingen een positieve invloed zullen hebben op de criminaliteitsontwikkeling.

Jeugdoverlast
De ontwikkelingen jeugdoverlast hebben de volledige aandacht van politie en gemeente. Volgens burgemeester Naafs zijn er in Utrechtse Heuvelrug twee jeugdgroepen verantwoordelijk voor de stijging van het aantal meldingen. Deze groepen worden het komende jaar met Openbaar Ministerie, Politie en Veiligheidshuis aangepakt. De leiders uit deze groepen zijn bekend. Indien ze nieuwe strafbare feiten plegen worden ze strafrechtelijk vervolgd. Ook kunnen ze verplicht worden tot een gedwongen hulpverleningstraject. Indien de overlast wordt veroorzaakt door minderjarigen, kunnen de ouders van deze jongeren de komende maanden huisbezoek van de politie verwachten. Tijdens deze bezoeken worden ouders en jeugd gewaarschuwd. Indien nodig neemt de politie contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin of Bureau Jeugdzorg.

Woninginbraken
Dat de daling van het aantal woninginbraken ook dit jaar doorzet, is volgens burgemeester Naafs en politiechef Willem van de Vliert hoopgevend. “Het stimuleert ons door te gaan met kentekenscanning, een dadergerichte aanpak en goede voorlichting aan inwoners over preventie en het werken met signalementen. Ook blijven we inwoners erop wijzen dat ze bij verdachte situaties direct 112 moeten bellen. We merken in de praktijk dat inwoners dit ook daadwerkelijk doen waardoor we meer verdachten op heterdaad kunnen aanhouden. En daar is het de politie natuurlijk om te doen”.

Einaudi In a time lapse

20140524 AUSTERLITZ  Op zondag 1 juni speelt Jeroen van Veen in het Beauforthuis stukken van Einaudi’s album ‘In a time lapse’. Einaudi componeerde inmiddels talloze soundtracks voor films (Intouchables, Black Swan) en tv-series (Derek, This is England 88). Daarnaast bracht hij diverse solo releases uit, waaronder Divenire en Nightbook.

In a Time Lapse is de nieuwste hiervan. In a time lapse is een emotioneel meesterwerk, rijk aan klankkleuren en prachtige strijkersarrangementen. Koop online kaarten via www.beauforthuis.nl.

Jeroen van Veen heeft dit gehele seizoen pianowerken van Einaudi gespeeld. Elk concert wordt er tevens een stuk gespeeld door een kind. Dit is de opmaat voor Festival Achter de Linie (achterdelinie.nl) waarin een pianozesdaagse voor jongeren van 10 – 16 jaar.

zondag 1 juni, 14.00 uur
Jeroen van Veen speelt Einaudi – In a time lapse
€15 / kinderen en minima €10

Veel boeiends op de Grebbeberg!

20140524 RHENEN  Op 4 juni om 14.00 uur vindt u op de parkeerplaats naast het Ereveld op de Grebbeberg een gids die staat te popelen om u gedurende 1½ uur het vele boeiende van het Grebbebos te tonen. De excursie is gratis, aanmelden is niet nodig, dus wat let u? Hondjes mogen niet mee vanwege de koniks, de galloways en de reeën die u in het Grebbebos kunt ontmoeten.

Let  eens op het eikenhakhout dat hier tamelijk veel voorkomt. De eikenhakhoutpercelen stammen uit voorbije tijden. De gids vertelt u meer over dit eigenaardige gebruik van vroeger.
Daarnaast heeft hij of zij veel  voor u over de prachtige uitzichten over Blauwe Kamer en Betuwe en wat rondom u leeft en groeit en altijd weer boeit.
Voor  meer info: www.utrechtslandschap.nl

Film kunstwerk gemeentehuis online

20140524 ZEIST  De film ‘Verbindende Deugden’ over het kunstwerk in de publiekshal van het gemeentehuis, staat sinds kort online. In de film vertelt de kunstenaar, Alphons ter Avest, over het idee achter de kroonluchter en over hoe het kunstwerk is gemaakt. De gemeentelijke kunstcommissie heeft de film aangeboden aan Joke Leenders, bij haar afscheid als wethouder op 20 mei 2014. Het kunstwerk is gemaakt als onderdeel van de vernieuwing van het gemeentehuis van Zeist.

Het kunstwerk bestaat uit een kroonluchter in de publiekshal en een object buiten, achter het gemeentehuis. De kroonluchter is een compositie van diverse glazen figuren die staan voor verschillende deugden als ‘wijsheid’, ‘rechtvaardigheid’, ‘spaarzaamheid’ en ‘moed’. Het buitenobject is gemaakt van de aluminium mallen die zijn gebruikt voor de glazen figuren in de kroonluchter. Beide werken staan in de zichtlijn die loopt van de ingang van het gemeentehuis naar de Oude Kerk.
De film toont onder meer de ambachtelijke wijze waarop de onderdelen van de kroonluchter in glas zijn geblazen.

De film is te vinden op het Youtubekanaal van de gemeente (www.youtube.com/zeistgemeente) en via deze link: http://youtu.be/RUVIDtrX7ZM.
het nieuws van 25 mei 2014
17e jaargang nummer 5131

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Expositie Simon Vestdijk in Cultuurhuis Pléiade in Doorn

20140525 DOORN  De Oudheidkamer Doorn en de Bibliotheek Z-O-U-T locatie Doorn hebben de handen ineen geslagen en een expositie samengesteld over de auteur Simon Vestdijk. Vestdijk werd geboren in 1898 in Harlingen en overleed in 1971 in Utrecht. Vanaf 1939 was hij woonachtig in Doorn.

vergroot foto

Simon studeerde medicijnen en was enkele jaren werkzaam als arts  voordat hij in 1934 koos voor het schrijven als beroep. In zijn ruim veertigjarige auteurscarrière heeft hij vrijwel alle facetten van het schrijverschap beoefend : poëzie, romans, verhalen, essays en kritieken. Hij bracht een groot en veelzijdig oeuvre op zijn naam.
Nederland bezit in Vestdijk een fenomenaal talent dat ook internationaal erkenning vond: ruim de helft van zijn romans is in tien talen verkrijgbaar. In zijn werk nemen romans de grootste plaats in. Ruwweg zijn ze te kwalificeren als autobiografische, psychologische, parapsychologische, historische en avonturenromans. Het zijn er 52 in totaal. Simon Vestdijk is een auteur die steeds weer nieuwe generaties weet te boeien.

De bibliotheek in Doorn heeft een groot aantal boeken van deze auteur beschikbaar voor de uitlening!
Door de Oudheidkamer wordt o.a. de 52-delige serie: Verzamelde romans van de auteur, uitgegeven door De Bezige Bij en Nijgh & Van Ditmar  tentoongesteld.

Een informatiemapje met de korte inhoudsbeschrijvingen van het romanoeuvre van Simon, ligt ter inzage  voor het publiek.
Uniek aan de expositie is een aantal persoonlijke bezittingen van Simon, die tijdelijk beschikbaar zijn gesteld door zijn weduwe mevr. Mieke Vestdijk-Verhoeven; waaronder een inktlap, een pennenbakje en een gedeelte van de handgeschreven catalogus van zijn muziekcollectie.

Deze interessante expositie kunt u gaan bewonderen in het Cultuurhuis Pléiade te Doorn tot 1 september 2014.
Voor meer info en openingstijden: www.rbzout.nl

Nieuwe initiatieven voor dagbesteding

WIJK BIJ DUURSTEDE  Dagbesteding en begeleiding naar werk komen straks onder de gemeente te vallen. Het doel is om deze voorzieningen zo goed en lokaal mogelijk aan te bieden. Dat doet de gemeente samen met zorginstellingen, de Regionale Sociale Dienst en/of de sociale werkvoorziening Biga.

Er zijn al verschillende voorbeelden van begeleiding, zoals: het Werkcentrum VOS en het Kunstatelier Rondeel -beide van Reinaerde-, de zorgboerderij en de Wijkse Molen van Abrona en Dit-is-Het, Zorg met Arbeid op het industrieterrein. Ook worden nieuwe initiatieven ontwikkeld.

De Wijkse Werkplaats brengt de verschillende initiatieven bij elkaar (zie www.wijksewerkplaats.nl). Het doel van de Wijkse Werkplaats is om mensen zoveel mogelijk toe te leiden naar betaald werk, al dan niet met ondersteuning. De gemeente bewaakt de samenhang tussen alle projecten en zorgt voor een goede balans tussen vraag en aanbod. “Daarbij proberen we een veelzijdig aanbod te realiseren. Iedereen moet een kans krijgen op het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding. Bij voorkeur in de eigen woonplaats,” vertelt wethouder Jan Burger.

Nieuwe projecten
Binnenkort starten enkele nieuwe projecten, zoals de ‘bemensing’ van het nieuwe Dorpshuis in Langbroek en de werkzaamheden op de kinderboerderij door stichting NoggesEnMeer. Bij dat laatste project gaat het om het dagelijkse beheer en de verzorging van de dieren. Hiermee wordt begeleiding geboden aan een brede doelgroep (inclusief bijvoorbeeld Biga-medewerkers of uitkeringsgerechtigden).

Belangstelling?
Wie belangstelling heeft voor dagbesteding op de kinderboerderij kan contact opnemen met dhr. Gérard Broekman, e-mail: gbroekman@hotmail.com of tel: 06- 27 257 257. 
Voor werk op de overige werkplaatsen kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie.

The Bucket List in De Peppel

20140525 ZEIST  Deze zomer start The Bucket List een aantal try-outs in verschillende podia in het land. Op zaterdag 14 juni 2014 is Zeist aan de beurt! Pop- & Cultuurpodium De Peppel zal deze avond schudden op zijn grondvesten als een bolwerk van Rocklegends!

The Bucket List is een uniek concept en bestaat uit 6 gerenommeerde muzikanten uit het midden van het land die hun sporen in meerdere theaters, zalen en festivals hebben verdiend.

Door de authentieke benadering van de originele muziek waant de toeschouwer zich weer in de glorieuze tijd van de jaren 70 en 80. Het decor en videobeelden completeren het plaatje. In een 2 uur durend spektakel passeren vele bekende hits uit de gouden tijd van de AOR – Adult Oriented Rock –de revue: Boston, Van Halen, Mr. Big, Toto, The Who, Wings, Thin Lizzy, Chicago en meer.

De teksten van de nummers zullen vertoond worden, zodat ook de toeschouwers kunnen meezingen met hun all time favorites. En, ieder optreden zullen 3 gastzanger(e)s(sen) hun rockdroom uit kunnen laten komen. Altijd al eens de vurige wens gehad om voor één keer een rockartiest te mogen zijn? Voel de hitte van het licht, het dreunen van het podium, de spanning in je lijf. Werk met je optreden toe naar een climax waarna je de zoete smaak van het applaus tot je laat komen. Kortom: een avond om niet te willen missen! De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is gratis! Kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl.

Bekenvaart Blauwe Bever

20140525 WAGENINGEN  Op zaterdag 31 mei organiseert Utrechts Landschap een vaart naar een tweetal beken die vanaf het Veluws massief uitmonden in de Nederrijn.Vooral de Renkumse beek is hierbij de laatste jaren in het nieuws gekomen omdat het hier de enige plaats in Nederland betreft waar een omvangrijk industriecomplex het veld heeft moeten ruimen voor een spectaculaire natuurontwikkeling.

Bij de uitmonding van de Heelsumse beek in de Nederrijn nodigt de gids u uit om in deze fraaie omgeving mee aan land te gaan. Op deze tocht maakt u tevens kennis met enkele van de circa 30 technische ingrepen  waarmee onze waterbouwkundigen een toekomstige klimaatverandering tegemoet treden, o.a. bij de veerpont Lexkesveer.

Daarnaast zal de gids aan boord tijdens de vaart ook uw aandacht vragen voor dieren- en plantenleven in, langs en soms zelfs boven de rivier. De huidige lente zal daarbij zeker een rol spelen.

Reserveren noodzakelijk: Via internet www. utrechtslandschap.nl/varen of VVV Wijk bij Duurstede
0343 – 575995.
Kosten: € 16 p.p., beschermers € 13,  kind 6 t/m 12 jaar € 7, t/m 5 jaar gratis.
Vertrek: infocentrum Blauwe Kamer, De Blaauwe Kamer 14, 6702 PA Wageningen.
Duur: 13.45 – 17.00 uur (15 minuten vóór vertrek aanwezig zijn).
Meer info: www.utrechtslandschap.nl
het nieuws van 26 mei 2014
17e jaargang nummer 5132

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Veiligheidsbeeld 2014

20140526 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op de website www.stopdecriminaliteit.nl is nu het veiligheidsbeeld van Wijk bij Duurstede van de eerste vier maanden van 2014 te vinden. Vergelijken we de cijfers met die periode van 2013, dan valt op dat het totaal aantal misdrijven met een kwart is afgenomen. Positieve uitschieters zijn de afname van het aantal woninginbraken, vernielingen, autokraken en winkeldiefstallen. 

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is met 25% afgenomen. Het aantal geslaagde woninginbraken is met 31% gedaald, terwijl het aantal pogingen gelijk is gebleven. De aanpak van woninginbraken is opgenomen als speerpunt in het Integraal Veiligheidsplan en blijft een gezamenlijke prioriteit. Door goede afspraken te maken met politie, woningbouwcoöperaties en andere partijen is het mogelijk dit cijfer structureel laag te houden.

Zakkenrollen, bedrijfsinbraken en jongerenoverlast
De enige stijging betreft zakkenrollen, bedrijfsinbraken en jongerenoverlast. Afgezet tegen het meerjarig gemiddelde, wijken de cijfers echter nauwelijks af. Bij zakkenrollen en bedrijfsinbraken valt op dat de cijfers erg laag zijn, waardoor een geringe stijging het percentage  snel laat stijgen. Het aantal meldingen van jongerenoverlast is de eerste vier maanden van 2013 gestegen. Dit is een regionale trend, deels veroorzaakt door de zachte winter dit jaar en de koude winter van vorig jaar. Wanneer voor Wijk bij Duurstede naar eerdere jaren wordt gekeken, valt op dat het aantal meldingen in 2014 gelijk is aan die periode in 2012.

Hulp van inwoners nodig
“Wijk bij Duurstede is een relatief veilige gemeente, zo blijkt uit de veiligheidscijfers,” zegt burgemeester Tjapko Poppens. “Vrijwel op alle typen delicten geldt dat de gemeente Wijk bij Duurstede lager scoort dan het landelijke en regionale gemiddelde. Onze doelstelling is dan ook de veiligheid ten minste op het huidige niveau te houden. Daarvoor hebben we wel hulp van inwoners nodig. Want betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de straat of buurt vormt het veiligheidsfundament in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede.”

Burgemeester Poppens is blij dat steeds meer inwoners zich aansluiten bij Burgernet. “Fijn om te zien dat steeds meer mensen actief meedoen en dat hierdoor succes wordt geboekt. De politie kan namelijk niet overal tegelijk zijn en heeft de hulp van inwoners hard nodig. Door alerte inwoners kan de politie op het juiste moment op de juiste plek zijn.”

1-1-2, daar vang je boeven mee
Willem van de Vliert, teamchef van de politie zegt tevreden te zijn met alerte mensen in de wijk. “Zij zijn de ogen en oren van de politie. Toch weten veel inwoners niet dat je het alarmnummer 1-1-2 ook mag bellen bij verdachte situaties, waarbij de politie iemand op heterdaad kan aanhouden. Ziet u bijvoorbeeld dat vernielingen gepleegd worden, dan mag u dus direct 112 bellen, want 1-1-2, daar vang je boeven mee!”
De politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Let op het signalement van de verdachte personen en op kenmerken van eventuele vervoersmiddelen, zoals merk, type, kleur en het kenteken. Uw informatie kan cruciaal zijn voor de opsporing en aanhouding van verdachte(n).

Ook u kunt meedoen
Bent u nog niet aangemeld bij Burgernet? Doe dit dan alsnog via www.burgernet.nl. Uw hulp is nodig. Burgernet is een samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het telefonisch netwerk van de aangeslotenen. De centralist van de politiemeldkamer start een Burgernetactie na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, een overval of een vermist kind. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.

Dauwtrappen & ontbijt met Hemelvaart

20140526 AUSTERLITZ  Op donderdag 29 mei kun je om 7.00 uur in het bos van Austerlitz dauwtrappen met gidsen van Staatsbosbeheer. Daarna staat er een heerlijk ontbijt gereed in het Beauforthuis. ‘s Ochtends vroeg is de natuur op haar mooist. Wandel door de ochtendnevel van boswachterij Austerlitz, geniet van de rust, de eerste vogelgeluiden en de opkomende zon.

Bij terugkomst staat er eenstevig ontbijt klaar, bestaande uit lichte lente-soep, broodje beaufort-gezond en koffie met advocaat. Voor de kinderen is er pannenkoeken met chocomel.

Startlocatie: Parkeerplaats de Franse Put aan de Woudenbergseweg in Austerlitz
Wandeling is gratis – aanmelden is niet nodig
Ontbijt 10,- (kinderen 5,-) reserveren via info @beauforthuis.nl

Natuurmiddag waterdiertjes

20140526 LEERSUM  Op woensdagmiddag 4 juni organiseert de Vereniging voor Dorp en Natuur weer een kinderactiviteit. Het thema is: waterdiertjes. Kinderen van 6-12 jaar zijn welkom om 14.00 uur op landgoed Broekhuizen bij de ingang van het terrein aan de Broekhuizerlaan in Leersum (2e parkeerplaats vanaf Leersum, net vóór de brug).

Voor schepnetjes, bakken, loeppotjes, een hapje en een drankje wordt gezorgd. Om vier uur kunnen ze daar weer worden opgehaald. De activiteit is gratis, opgave vooraf is niet nodig. Voor nadere informatie, zie www.dorpennatuur.nl.

Libellen spotten in het Leersumse Veld

20140526 LEERSUM  Op zondagmiddag 8 juni  vindt onder leiding van een ervaren vrijwilliger van Staatsbosbeheer een wandeling plaats door het natuurgebied het Leersumse Veld. Tijdens deze wandeling gaat u met een libellen kenner op zoek naar de verschillende soorten libellen. Viervlekken, Keizerslibellen en Witsnuiten komen hopelijk allemaal voorbij.

Om de libellen goed te kunnen bekijken is er maar beperkt plek. Aanmelden is dan ook verplicht. Dit kan tijdens kantooruren bij boswachter Jelle Bais op 06-22903112

We starten om 13:30 vanaf het kantoor van Staatsbosbeheer bij de ingang van Het Leersumse Veld aan de Maarsbergseweg 18a in Leersum. De tocht duurt ca. 1,5 – 2 uur. De kosten voor deelname bedragen €2,50 voor kinderen en € 5,- voor volwassenen. Gelieve gepast betalen. Bij terugkomst staat er voor u een kop koffie klaar.

VVD wil asielzoekers Overberg beperken tot 200

20140526 OVERBERG  De Heuvelrugse VVD wil voorlopig niet meer dan tweehonderd asielzoekers in Overberg toelaten. Meer zou teveel zijn voor het kleine dorp. Dat zegt VVD-fractieleider Rob Jorg in het radioprogramma 1opstraat, op bezoek in landelijk Overberg, dat volgens de presentator ‘in rep en roer’ is vanwege de komst van tweehonderd jonge vluchtelingen volgende maand.

Lees verder

Mieke en Jan Deckers 60 jaar getrouwd

20140526 ZEIST  Mieke en Jan Deckers waren op maandag 26 mei precies 60 jaar getrouwd. Dat werd thuis gevierd met een bezoekje van de burgemeester. Bruid en bruidegom zijn afkomstig uit Brabant, al wonen ze al sinds 1958 in Zeist.

Lees verder

Beveiligers op Heuvelrug krijgen info politie

20140526 REGIO  Beveiligingsbedrijven in 5 gemeenten ten oosten van Utrecht krijgen extra informatie van de politie over inbraken en daders van strafbare feiten. Het gaat om Veenendaal en Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Zeist. De politie en de beveiligers hebben hierover maandag een afsprakenlijst ondertekend.  

Lees verder

Ευρώπη 2014; Uitslag Europarlement op Heuvelrug

20140526 UTRECHTSE HEUVELRUG   D66 bestendigt haar liberale hoofdrol op de Heuvelrug.  PvdA en Groenlinks blijken het ieder apart beter te doen dan samen in maart. Of de Overbergse actualiteit de PVV winst oplevert is moeilijk te zeggende partij verliest eenderde van haar aanhang ten opzichte van 2009, maar wint juist vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Lees verder

Opening Allegro Tuin

20140526 ZEIST  Afgelopen zaterdagmiddag 24 mei werd de tijdelijke Allegro Tuin geopend. Deze ligt op de hoek Weeshuislaan / Antonlaan, op het vroegere terrein van Stinkens orgelpijpenfabriek. Het mooie weer hielp mee om de opening tot een succes te maken. De oud-voorzitter van de Stichting Beter Zeist, Wil Nuijen, gaf een groot compliment aan de 30 vrijwilligers, de sponsors en andere Zeistenaren van dit buurtinitiatief.

Lees verder

Touwtrektoernooi van de PJGU Langbroek

20140526 LANGBROEK  Vijftien teams verschenen er vorig jaar aan het touw. En heel veel mensen stonden de deelnemers aan de zijlijn aan te moedigen. Wegens dit succes organiseert de PJGU-Langbroek ook dit jaar weer een groot en vooral gezellig touwtrektoernooi. Op vrijdag 30 mei wordt op het ‘Langbroekse veld’ aan de Langbroekerdijk tegenover de Rhodenstijnselaan weer gestreden om de bekers en de eer.

Lees verder

Defensiecomplex Rhenen ontwikkelen tot kennispark

20140526 RHENEN  Het voormalige defensiecomplex de DELM ontwikkelen tot duurzaam kennispark. De nieuwe coalitie in Rhenen gaat zich er sterk voor maken. Defensie heeft een paar jaar geleden, na ruim een halve eeuw, afscheid genomen van dit 6 hectare grote terrein van Depot Electronisch Luchtmacht Materieel (DELM).

Lees verder

Complimenten voor Sträter en Westerhout

20140526 ZEIST  Zaterdag 24 mei werd een afscheidswedstrijd georganiseerd voor Frits Sträter en Sebastiaan Westerhout. Belangrijke spelers als hockey toppers Robert Weusthof en Stephan Veen, kwamen in actie. Zij vormden een vriendenteam dat bestond uit oud internationals, zoals Roderick Weusthof, Rob Derikx, Stephan Veen, Taeke Taekema, Bart Looijen en Jacques Brinkman.

Lees verder

Emmalaan uit Doorn Slimste Straat Utrechtse Heuvelrug

20140526 UTRECHTSE HEUVELRUG  De Emmalaan uit Doorn heeft de Slimste Straten Quiz gewonnen. Daarmee is deze straat de Slimste Straat van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Afgelopen zaterdagavond streden 18 straten uit de gemeente om deze titel.

In acht ronden met ieder acht tot tien vragen werd deze strijd gestreden. Uiteindelijk stonden in de top drie straten uit Doorn, Leersum en Amerongen: op plaats twee eindigde Vijverlaan uit Leersum en op plaats drie een combinatie van Donkerstraat en Overstraat uit Amerongen.

De Slimste Straten Quiz werd voor de derde keer georganiseerd door de Kiwanisclub Utrechtse Heuvelrug. De quizavond vond plaats in Buitenlust, Amerongen. De sfeer was heel goed en de straten streden er hard voor om het felbegeerde bordje ‘Slimste Straat Utrechtse Heuvelrug’ te winnen.
De meest uiteenlopende vragen kwamen voorbij. Teams moesten in de fotoronde raden welke voetbalvrouw bij welke voetballer hoorde. Bij de geluidsronde werd gevraagd welk geluid men hoorde. En verder kwamen de meest uiteenlopende vragen voorbij over zowel wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek en uiteraard de Utrechtse Heuvelrug.

Na iedere ronde was er met een schattingsvraag ook een prijs te winnen. De prijzen waren beschikbaar gesteld door ondernemers uit de hele gemeente. Zo won een team een diner bij restaurant Buitenlust, een grote taart van Bakkerij Van Asperen, greenfee kaarten van golfclub Anderstein en een knipbeurt van Anja’s Haarstudio uit Amerongen.

De slimste straat won naast het straatnamenbordje ook een barbecue om met de straat nog eens na te praten tijdens een gezellig samenzijn. De opbrengst van de avond is bijna € 2.950. Dit bedrag is bijeengebracht door alle teams en Buitenlust, die een deel van de omzet en de fooien van deze avond hebben afgestaan voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het goede doel van de Kiwanis: Stop Tetanus (www.stoptetanus.nl). Meer informatie over de Kiwanisclub vindt u op www.kiwanis.nl/utrechtseheuvelrug.

KCD kent bijzonder competitieslot

20140526 DOORN  KCD speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd van dit seizoen en het was een bijzonder einde. Enige tijd geleden werd duidelijk dat de gehele ploeg volgend jaar uitvliegt: studie, verhuizingen en andere ambities doen de ploeg volledig uiteenvallen en KCD staat dus voor de uitdaging een geheel nieuw eerste te bouwen.
       
        Dat is wennen want het team dat zaterdag afscheid nam, zorgde voor de nodige hoogtepunten in de afgelopen jaren met kampioenschappen in de vierde en derde klasse en buitengewoon aantrekkelijk korfbal. De groen witte brigade liet dat nog één keer zien tegen het laaggeplaatste Skunk uit Nijmegen. De gasten hadden er dit jaar niet veel van gebakken maar ze speelden in deze wedstrijd lekker mee en maakten er op die manier een aantrekkelijk feestje van. Tot 4-4 bleef de strijd gelijk opgaan maar het tweede deel van de eerste helft was volledig voor KCD dat zo de rust met een veilige 12-6 voorsprong kon ingaan. De tweede helft werd een typische einde seizoenswedstrijd waarin de ploegen om en om scoorden. Spannend werd het nooit, maar de 21-14 eindstand was een passend slot voor een ploeg die veel moois heeft getoond in de loop der jaren.
        Na afloop waren er bloemen, chocola, tranen en feest; maandag al begint KCD met de nieuwe selectie de voorbereiding voor volgend jaar. Daarin zal het team, op eigen verzoek, een treetje dalen om als vierde klasser een geheel nieuwe start te maken.
        Goals: Ivo Stomp 7, Michel v.d. Berg 5, Geer Janne Baakman 2, Susanne Honingh 2, Johan Kraan 2, Bart Roodenburg 2 en Laura Briedé

HDS eenvoudig ronde verder

20140526 LEERSUM   Door de 1-4 overwinning op het Utrechtse DWSV, is zondag derdeklasser een ronde verder in de nacompetitie. Een belangrijke stap voor verder behoud in diezelfde derde klasse. Het eerste deel van dit tweede treffen tegen DWSV ging voor de mannen van trainer Frank Brouwer ook niet al te gemakkelijk. Met name het eerste half uur had HDS veel moeite met het fysiek harde spel van de Utrechtenaren.

Lees verder

Basisscholen Leersum bezoeken schaapskudde

20140526 LEERSUM  Basisscholen De Meander (groepen 3, 4 en 5), De Hoeksteen (groep 6) en De Schakel (groep 6) uit Leersum brachten vorige week een bezoek aan de schaapskudde op Landgoed Zuylestein.  Herder Clemens Oude Groeniger is inmiddels met zijn ruim 300 Veluwse heideschapen het landgoed opgetrokken. De schapen komen het landgoed ruim een week begrazen.

Lees verder

Driebergse boerderij pakt titel ‘Boerderij van het jaar’

20140526 DRIEBERGEN  Boerderij De Engh uit Driebergen is donderdag 22 mei gekozen tot ‘Boerderij van het jaar’. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht gaf de onderscheiding uitgereikt aan de eigenaren van boerderij De Engh. De titel werd dit jaar voor de 24e keer uitgereikt.

Lees verder

Groot feest in de Vliert

20140526 WIJK BIJ DUURSTEDE   Gisteren vierde Kinderboerderij de Vliert haar 40 jarig bestaan én het inmiddels tot traditie geworden schapenscheerfestijn. Het bestuur had al aangekondigd dat het extra feestelijk zou worden, dat bleek een understatement.

Lees verder
het nieuws van 27 mei 2014
17e jaargang nummer 5133
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Partij A dreigt met geding over Raadhuis Maarn

20140527 MAARN  Een kandidaat koper van het Maarnse Raadhuis wil dat de gemeente Heuvelrug de verkoopprocedure opnieuw doet. De vorige was niet eerlijk, zegt zijn advocaat. En anders komt er een kort geding. Misschien. Het Maarnse raadhuis moet verkocht om het nieuwe gemeentekantoor in Doorn te financieren.

Lees verder

Afscheid van Henriëtte Laseur na Avondvierdaagse Bunnik

20140527 WERKHOVEN  Na afloop van de 42e Avondvierdaagse verzamelden het bestuur van de Avondvierdaagse Bunnik, Odijk Werkhoven, de verkeersregelaars en mensen van de EHBO zich in het Hart van Werkhoven om uit te blazen van vier dagen heel hard werken. Maar het was ook het moment om afscheid te nemen van Henriëtte Laseur.

Lees verder

Veel complimenten voor organisatie Avondvierdaagse Bunnik

20140527 BUNNIK/ODIJK/ WERKHOVEN  Vier dagen achtereen liepen 1.028 kinderen en volwassenen mee tijdens de 42e Avondvierdaagse Bunnik Odijk Werkhoven. Er waren slechts twee uitvallers. De heer Hans Coljee liep mee voor de dertigste keer en ontving bij aankomst een speciale oorkonde en natuurlijk de persoonlijke 30 jaar herinneringsmedaille!

Lees verder

Geen derde klasse voor Odijk: Aurora blijft in de race

20140527 ODIJK/WERKHOVEN/BUNNIK  De mannen van Odijk zijn al in de eerste ronde van de nacompetitie uitgeschakeld door AS’80 uit Almere. Aurora slaagde er wel in om de uitnerderlaag van een week eerder goed te maken. En de degradatie van Bunnik is definief.

Lees verder

Muziek en creativiteit bij Perron 3 tijdens Kunstroute 2014

20140527 MAARN  Naast het exposeren van beelden, schilderijen en keramiek pakken de kunstenaars van Atelier Perron 3 deze keer behoorlijk uit. De kunstroute wordt gehouden op zaterdag en zondag 7 en 8 juni. Op beide dagen vinden er tussen 14.00 uur en 16.00 uur optredens plaats van het Rossini Blaaskwartet.

Zij zijn een jonge talentvolle groep, waarvan sommige leden hun kwaliteiten op diverse concoursen hebben bewezen. Perron 3 biedt die middag tevens een Open Podium voor muzikanten. Maar natuurlijk is er ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen met verf en kwast aan de gang door een ‘Spaar’koe van klei fraai te beschilderen.

Natuurlijk is er ook veel kunst te zien. Mireille Huijbers heeft zich onlangs aangesloten Bij Perron 3, en exposeert hier voor het eerst haar schilderijen. Poëtisch werk waarbij zij experimenteert met materiaal. Als gast is deze keer Anne-Claire Alta uitgenodigd. Zij maakt krachtige aquarellen naar model. Het vaste team van Atelier Perron 3 bestaat verder uit: Jacqueline Smets met schilderijen: dit keer ook op klein formaat. Yoka van Hattum exposeert keramiek: sieraden en schalen. Ed de Graaf met beelden, vooral torso’s in verschillende steensoorten en Hans Jurgens toont nieuw werk: abstracte schilderijen.

Voor meer informatie en routebeschrijving www. atelierperron3.nl

De Zuid Afrikaanse melancholie van Gert Vlok Nel

20140527 AUSTERLITZ  Vrijdagavond 30 mei brengt singer-songwriter Gert Vlok Nel één brok melancholie uit Zuid-Afrika in het Beauforthuis (Austerlitz). Hij brengt ons betoverende mooie songs van zijn recentste album Onherroeplik.
Deze dichter en singer-songwriter groeide op in het rauwe binnenland van Zuid-Afrika.

Zijn teksten zijn bijzonder melancholisch en poëtisch – hij won er de prestigieuze Ingrid Jonckerprijs mee.
Ook Vlok Nels muziek is poëtisch en ingetogen en juist daardoor is hij beter te omschrijven als een liedjeszanger in de trant van Boudewijn de Groot, Stef Bos en Herman van Veen dan als een echte dichter.
In Nederland geniet Gert Vlok Nel vooral bekendheid door de ontroerende reportage ‘Beautiful in Beaufort Wes’ over zijn leven in het troosteloze en geïsoleerde gelijknamige Zuid-Afrikaanse stadje.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

vrijdag 30 mei, 20.15 u
Gert Vlok Nel – Onherroeplik
entree € 14,50 | reductieprijs € 11,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Voor-inschrijven Bosbad Speelweek 2014 tijdens zwemvierdaagse

20140527 LEERSUM  Ook komende zomervakantie is er voor de kinderen uit Leersum, Amerongen en Overberg in het Bosbad weer een speelweek. Vier dagen lang wordt er dan gebouwd, geknutseld, gespeeld en natuurlijk ook gezwommen. Dit jaar wordt de speelweek gehouden van 25 tm 29 augustus, dat is de laatste week van de zomervakantie.

De kosten zijn € 25,- per kind, dit is inclusief lunch.

Om zeker te zijn dat je een plaatsje hebt, kun je alvast inschrijven bij het Bosbad, dat kan tijdens de zwemvierdaagse op 2, 3, 4 en 5 juni, van 18.00 tot 20.00 uur. Ook vrijwilligers die tijdens deze week willen komen helpen met bouwen, knutselen of het verzorgen van eten en drinken, kunnen zich aanmelden bij het Bosbad of via speelweek.leersum.2014@gmail.com
Het thema dit jaar is: de onderwaterwereld.

Wielrenners rijden 41e Heuvelrug Wielerronde

20140527 DRIEBERGEN  Het Wielercomité van de Heuvelrugwielerronde van Driebergen houdt dinsdag 10 juni de 41e Grote Heuvelrug Wielerronde van Driebergen. Om 16.45 uur beginnen we met de Rabo Dikke Banden Race voor de Driebergse jeugd. Er zijn drie categorieën, 7/8 jaar, 9/10 jaar en 11/12 jaar. Om 17.45 uur is de prijsuitreiking.

Lees verder

Het Cultuurcafé zoekt het water op

20140527 WIJK BIJ DUURSTEDE  Met de zomer in zicht heeft de organisatie van het Cultuurcafé het vizier gericht op het water. Op woensdag 4 juni vindt in Theater Calypso aan de Markt in Wijk bij Duurstede een Cultuurcafé plaats met als thema: ‘Water’ Deze informatieve en gevarieerde avond begint om 20.00 uur, de toegang is gratis.

Lees verder

Teeven houdt voet bij stuk in zaak-Shenjun

20140527 ODIJK/UTRECHT  De rechter in Utrecht boog zich gisteren over de zaak van asielzoeker Shenjun uit Odijk. De 8-jarige jongen dreigt samen met zijn moeder het land uitgezet te worden. Staatssecretaris Teeven ziet nog geen reden om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en een uitzondering te maken.

Lees verder

Rij van 390 meter op Christelijk Lyceum Zeist

20140527 ZEIST  Vrijdag 23 mei hebben leerlingen van het Christelijk Lyceum in Zeist een poging gedaan de langste rij te vormen van mensen, die wachten op water in Nederland. Dit was de afsluiting van de actie van Join the Pipe.

Lees verder

BHIK doet mee met Q4plus

20140527 REGIO  Op 22 mei 2014 hebben de Vier ondernemersvereniging uit de gemeenten De Bilt (Biltse Ondernemersfederatie), Zeist (Zakelijk Zeist), Bunnik (Bunniks Handel en Industrie Kring) en Utrechtse Heuvelrug (Zakelijk Heuvelrug) de stichting Q4plus opgericht.

Lees verder
het nieuws van 28 mei 2014
17e jaargang nummer 5134

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Verkoop Maarns raadhuis gestaakt. Moet overnieuw

20140528 MAARN  De verkoop van het Maarnse raadhuis komt opnieuw in procedure. Dat zegt de kersverse wethouder gemeentekantoren Gerrit Boonzaaijer. Welke procedure precies is nog onzeker. Dinsdag kreeg Boonzaaijer zijn collega’ s in het nieuwe college achter zijn besluit, vanmiddag informeerde hij de pers, op de voet gevolgd door een memo van gemeentevoorlichting.

Lees verder

Cothen krijgt Kersenmuseum

20140528 COTHEN  In Cothen opent volgende week het eerste Kersenmuseum van Nederland. Het interactieve museum is een initiatief van kersentelers Theo en Martine Vernooy en is te vinden bij hun kersenboomgaard.

 Commissaris van de Koning Willibrord van Beek opent het museum op donderdag 5 juni officieel.

Lees verder

Rondleiding door uiterwaardengebied

20140528 WIJK BIJ DUURSTEDE   Onder leiding van twee natuurgidsen zal een rondleiding worden gegeven over het Uiterwaardengebied ‘Bosscherwaarden’ bij Wijk bij Duurstede. Omdat voor deze rondleiding toestemming nodig is van eigenaar van dit gebied, zal deze rondleiding maar twee keer gegeven worden; op 7 juni en 28 augustus voor max. 30 personen per rondleiding.

Lees verder

Kosten straks te hoog voor sportclubs?

20140528 WIJK BIJ DUURSTEDE  GroenLinks wil dat de gemeente goede afspraken maakt met de sportclubs, zodat zij de zalen en velden ook na 1 juli kunnen blijven gebruiken. Per 1 juli treedt de wet Markt en Overheid in werking. Deze wet verplicht gemeenten en andere overheden goederen en diensten tegen integrale kostprijs aan te bieden.

Lees verder

D66 steunt plan voor breder kinderpardon

20140528 BUNNIK  Een vlammend betoog van de Bunnikse burgemeester Ostendorp voor een breder kinderpardon heeft woensdag zijn vruchten afgeworpen in Den Haag. Na het verhaal van Ostendorp liet D66-lid Gerard Schouw weten dat zijn partij het voorstel zal steunen in de Tweede Kamer.

Lees verder

Onvergetelijk voetbalweekend CDW

20140528 WIJK BIJ DUURSTEDE  Voetbal leeft in Wijk bij Duurstede en ook buiten de grenzen van Nederland zoekt CDW voetbalcontact. Zo waren afgelopen vrijdag 3 teams van High School St. Benet Biscop uit Newcastle bij CDW op voetbalvisite.

Lees verder

De Vuurvogel wint finale van schoolkorfbaltoernooi

20140528 DRIEBERGEN  Een groot deel van de Driebergse jeugd verzamelde zich vorige week op sportpark De Woerd voor het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi van korfbalvereniging Dalto. Het weer was de sporters goed gezind; trokken in de nacht nog stevige onweersbuien over, tijdens het toernooi was het aangenaam droog en niet te warm, niet te koud korfbalweer.

Lees verder

Wilhelminaboom opnieuw ‘gekroond’

20140528 AMERONGEN  Op 31 augustus 1898 werd er ook in Amerongen feest gevierd bij de troonsbestijging van koningin Wilhelmina. Naast optochten, zangwedstrijden en dansconcoursen was er een bijzonder hoogteput: het planten van een Lindeboom, vlakbij kasteel en kerk. Een geschenk van graaf Bentinck, geplant door de gravin.

Lees verder

Rioolgas boosdoener ‘Maarnse gat’

20140528 MAARN  Uit nader onderzoek van de gemeente is gebleken dat het vuilwaterriool de boosdoener is bij het ontstaan van het gat in de weg op de kruising Bakkersweg/Buntlaan in Maarn. Schade aan dit riool heeft zand onder de straat weggespoeld. Uiteindelijk is het asfalt gescheurd en gebroken.

Lees verder

Lezing over Van Oostsanen

20140528 DRIEBERGEN  Kunsthistoricus Daantje Meuwissen geeft 11 juni bij Boekhandel Jacques Baas in Driebergen een lezing over Van Oostsanen, de eerste Hollandse meester. Aanleiding is de grote tentoonstelling die tot 29 juni te zien is in het Amsterdam Museum, het Stedelijk Museum Alkmaar en de Laurenskerk van Alkmaar.

Het gaat om de allereerste schilder van Amsterdam, die precies werkte op het snijvlak van middeleeuwen en renaissance. Meuwissen maakte de tentoonstelling en werkte mee aan de catalogus in boekvorm.

Aanvang 20.15 uur, winkel en brasserie zijn vanaf 19.45 uur geopend. Toegang 5 euro. Reserveren wordt aanbevolen.

‘Ik ga de mensen van de club echt missen’

20140528 BUNNIK  Maar liefst vijf jaar lang was Ton Gruters hoofdtrainer van Bunnik’73. In deze periode promoveerde en degradeerde hij met de club en maakte hij emotionele momenten mee. Een terugblik op vijf bewogen jaren door Steven van Santen

Lees verder

Gemeenteraad compleet

20140528 WIJK BIJ DUURSTEDE  Met het afleggen van de eed van Marco Petri voor de PCG nam gisterenavond tegen 22.15 uur het laatste nieuwe raadslid zitting in de gemeenteraad.

Lees verder

Energiecafé Amerongen-Overberg

20140528 AMERONGEN  Op dinsdag 3 juni organiseert het Heuvelrug Energie een energiecafé in café-restaurant Buitenlust, Burg. Jhr. H v.d. Boschstraat 13 in Amerongen. Het café begint om 20:00 uur en de toegang is gratis. Het gaat deze avond hebben over zonnepanelen.

Hoe raak je wegwijs in het woud van aanbiedingen en hoe kun je er zeker van zijn dat de kwaliteit van de panelen en de installatie in orde is? Wat zijn de mogelijkheden op schuine en platte daken? Wat zijn de financiële aspecten: de kosten, het rendement en de terugverdientijd.
Daarnaast is er volop ruimte voor het stellen van allerlei andere vragen over energiezaken. Uiteraard maken we er ook een echt café van en praten we na onder het genot van een drankje.

Heuvelrug Energie (Hé) is een ledencoöperatie van, voor en door de gemeenschap in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit is voor iedereen die energie verbruikt, dus inwoners (huurders en woningeigenaren), bedrijven, scholen en lokaal gevestigde instellingen. De missie van Hé luidt: Samen energieneutraal in 2035.

Wijnproeverij met singer-songwriter Jonas David

20140528 AUSTERLITZ  Een bijzondere wijnproeverij met muziek van de duitse singer-songwriter Jonas David, op zondag 1 juni in het Beauforthuis. Muziek-label Volkoren en wijnsociëteit Les Petits Crus samen in het Beauforthuis – een bijzondere troika van gepassioneerde mensen die gaan voor sfeer, authenticiteit en kwaliteit.

Vanaf 17.30 tot 21.00 verwennen ze je met muziek, wijnen en lekkere hapjes – een mooie afsluiting van het weekeinde. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

zondag 1 juni, 17.30 u
Jonas David / Sounds like wine – singer-songwriter & wijnproeverij
entree € 37,50
het nieuws van 29 mei 2014
17e jaargang nummer 5135

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Wethouders Rhenen en hun taken zijn bekend

20140529 RHENEN  De namen van de wethouders van Rhenen en hun portefeuilles zijn bekend: Jan Kleijn (Rhenens Belang), Jolanda de Heer (ChristenUnie) Henk van den Berg (VVD) en Simone Veldboer (Progressieve Combinatie Rhenen) gaan het doen. Op 10 juni wordt het coalitie-akkoord besproken in de gemeenteraad en volgt de daadwerkelijke benoeming van de kandidaat-wethouders.

Lees verder

Uitreiking jaarverslag van Welnúh aan wethouder Hans Nijhof

20140529 DOORN  Hans Nijhof, de nieuwe Wethouder Coördinator Transities ontving afgelopen woensdag het eerste exemplaar van het Jaarverslag van Welnúh. Het verslag werd uitgereikt door Lars van den Sigtenhorst, staffunctionaris communicatie en werkcoach bij Welnúh.

vergroot foto

Met het jaarverslag wil de welzijnsstichting een breed publiek informeren over haar werkzaamheden.

Samen met vrijwilligers, belanghebbende organisaties en inwoners van de Utrechtse Heuvelrug biedt Welnúh een vraaggericht aanbod van diensten en activiteiten om de leefbaarheid, zorg en welzijn te bevorderen. In het verslag wordt stilgestaan bij de belangrijkste projecten van Welnúh in 2013. Geïnteresseerden kunnen zelf ook een exemplaar ophalen bij de verschillende steunpunten WZW, De Vijfer in Driebergen of bij de receptie in het centrale kantoor aan de Kampweg in Doorn.

Dankbetoon voor A-team uit Canada

20140529 DOORN  In 2009 startte Joshua Kamp met het schoonmaken van het Oorlogsmonument in Doorn. Hij deed dit na een emotionele oproep van oud-Doornaar Adrian Hovestad in de krant. Hovestad was in zijn geboorteplaats op vakantie en verbaasde zich over het slechte onderhoud van het Oorlogsmonument aan de Dorpsstraat.

Hij schreef een open brief naar De Kaap om hier aandacht voor te vragen. Joshua reageerde hierop door te beloven om iedere maand het monument schoon te komen maken.

Vlak voor Hovestad weer naar Canada vertrok, ontmoette Joshua hem bij het monument. Hij vertelde dat hij als tienjarige jongen aan de overkant van het Oorlogsmonument stond toen de Canadezen (Regiment Queen’s Own Rifles) Doorn op 7 mei 1945 bevrijdde. Dit was voor hem een zeer emotioneel moment. In 1959 emigreerde Hovestad naar Canada.

De afgelopen jaren is er rondom het monument veel gebeurd. Mede dankzij de medewerking van de gemeente is er een groep van tien jongeren iedere maand in touw geweest om het monument schoon te maken. Vorig jaar is er met de opening van het gemeentekantoor een heel nieuw herdenkingsplein gekomen. De jongeren hebben hier vooraf met de projectleider van de nieuwbouw over mee kunnen denken en praten.

In 2013 kreeg het A-team van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een landelijke prijs voor het best onderhouden en beheerde oorlogsmonument. Aan de prijs was een geldbedrag van € 1.000,- verbonden. Joshua is momenteel druk om met het gewonnen prijzengeld een App over het Oorlogsmonument Doorn te ontwikkelen.

Een van de andere hoogtepunten in de afgelopen vijf jaar was het bezoek in 2012 van een 60-tal Canadese veteranen. In een speciale herdenkingsbijeenkomst, met medewerking van het Korps Mariniers in Doorn, werden toespraken gehouden en kransen gelegd. De jongeren van het A-team werden op het Veteraneninstituut door verschillende veteranen toegesproken.

Veel van de inzet van de jongeren is niet onopgemerkt gebleven. Naast de aandacht voor hun werk in de lokale kranten en op de lokale radio, besteedde ook veel regionale (RTV Utrecht) en landelijke media (Jeugdjournaal) aandacht aan het werk van de jongeren.

Om de vijf jaar onderhoud te markeren, kregen de jongeren afgelopen woensdagmiddag bezoek van mevrouw Hovestad uit Canada. Zij had voor alle deelnemers een schriftelijk ingelijste dankbetuiging van het Regiment Queen’s Owns Rifles of Canada meegenomen. Ook werden de jongeren met t-shirts verblijd. Het A-team was zeer verrast door dit dankbetoon uit Canada.

De jazz van Zuid-Afrika

20140529 AUSTERLITZ  Woensdag 4 juni treedt altsaxofonist Paul van Kemenade samen met de beste jazzmuzikanten van Zuid-Afrika op in het Beauforthuis (Austerlitz). In een achtkoppige bezetting wordt hun 20-jarige samenwerking gevierd  met het project Soul ‘Afrique.

Soul ‘Afrique is een bijzondere samenwerking tussen Paul van Kemenade (winnaar Boy Edgar prijs) en Zuid-Afrikaanse musici. De muziek van deze indrukwekkende multiculturele cocktail, is gebouwd op een kleurrijke basis van Zuid-Afrikaanse muziekstijlen, Europese geïmproviseerde muziek en Amerikaanse jazzmuziek.
Ook Ineke Vandoorn, Marc van Vugt en Sandip Bhattacharya spelen tijdens dit concert, in een verrassende bezetting met Indiase tabla en percussie. 

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

4-6-2014, 20:15
Paul van Kemenade Quintet & Zuid-Afrikaanse gasten , Soul ‘Afrique

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Hoekstra

20140529 ZEIST  Burgemeester Koos Janssen reikte gisteren een Koninklijke Onderscheiding, Officier in de Orde van Oranje Nassau, uit aan de heer professor dr. J.B.L. Hoekstra. Hij ontvangt de onderscheiding tijdens zijn afscheid als medisch specialist en hoogleraar bij het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

Nationaal expert
Professor Hoekstra wordt beschouwd als een nationaal expert op het gebied van de behandeling van diabetes mellitus (suikerziekte). Hij heeft zeer belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen om suikerziekte beter te behandelen.

Verdiensten
Ook op het gebied van onderwijs en opleiding aan medisch studenten, artsen en specialisten en bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft professor Hoekstra zich op bijzondere wijze onderscheiden. Daarnaast was professor Hoekstra zeer actief in een aantal belangrijke landelijke colleges zoals onder andere het Centraal Medisch Tuchtcollege.
het nieuws van 30 mei 2014
17e jaargang nummer 5136
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Laila Shee uit Wijk bij Duurstede wint 1e prijs

20140530 WIJK BIJ DUURSTEDE  In een tot de nok toe gevuld MC Theater in Amsterdam droegen gisteren 38 finalisten hun eigen gedicht voor in de VERS Finale voor kinderen. Laila Shee van basisschool de Werkschuit uit Wijk Bij Duurstede ontving uit handen van jurylid en VSB Poëziegenomineerde F. van Dixhoorn en Milouska Meulens, jurylid en presentator van het NOS Jeugdjournaal, de eerste prijs.

Lees verder

Evaluatie rotonde Schaerweijdelaan via enquête

20140530 ZEIST  De gemeente Zeist evalueert de in 2011 aangelegde rotonde Schaerweijdelaan-Oude Arnhemseweg. Daarom vraagt de gemeente belanghebbenden een enquête in te vullen over de ervaringen met de rotonde. De enquête is tot 1 juli digitaal in te vullen op www.zeist.nl/schaerweijdelaan. De gemeente laat deze dagen een brief over de enquête bezorgen op 2000 adressen in de buurt van de rotonde.

Verkeerswethouder Roy Luca: “We horen graag wat de ervaringen van omwonenden en weggebruikers zijn. Ik hoop daarom dat veel mensen een paar minuten willen nemen om de enquête in te vullen.”

Invullen op papier
Mensen die niet in de gelegenheid zijn de enquête digitaal in te vullen, kunnen contact opnemen met de gemeente om de enquete op papier toegestuurd te krijgen. Dit kan via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of via e-mail zeist@zeist.nl.

Fietsstroken
Eind 2011 is de rotonde in gebruik genomen. In juli 2012 heeft de gemeente een eerste enquête gehouden om de ervaringen over de verkeersveiligheid van de rotonde te peilen. De uitkomsten van die enquête waren overwegend positief. Uitzondering hierop was het ontbreken van fietsstroken op de rotonde.
De enquete werd door omstandigheden al binnen een half jaar werd uitgevoerd: gewoonlijk doet de gemeente dat niet eerder dan een jaar na een wegaanpassing. Daardoor was er voor omwonenden en weggebruikers nog weinig tijd geweest om te wennen aan de nieuwe rotonde. De gemeente heeft toen besloten de gewenningsperiode te verlengen en op een later moment opnieuw te onderzoeken hoe de rotonde zonder fietsstroken bevalt. Dat is het onderwerp van de enquete die nu wordt gehouden.

Verbeteringen
De gemeente heeft eind 2012 en begin 2013 naar aanleiding van de eerste enquête enkele aanpassingen aan de rotonde aangebracht. Er zijn duidelijke verkeersborden geplaatst en op de Schaerweijdelaan is net vóór de rotonde een extra markering aangebracht. Deze aanpassingen hadden als doel de veiligheid voor fietsers op de rotonde te verbeteren.

Gerda Hofman: Avond4daagse is veel regelen

20140530 WIJK BIJ DUURSTEDE  Gerda Hofman is 1 van de 4 bestuursleden van het comité dat jaarlijks de avondvierdaagse organiseert en begeleidt in de kernen Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. Ze houdt zich bezig met het uitzetten van de routes voor de lopers. Ze laat weten dat het organiseren van dit jaarlijkse evenement veel werk is, maar heel leuk is om te doen.

Lees verder

Lichtmastreclame kost Utrechtse Heuvelrug een ton

20140530 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het contract met het bedrijf dat lichtmastreclames voor de gemeente zou gaan verzorgen, afgekocht voor ruim een ton. In 2008 besloot de gemeenteraad om via lichtmastreclames geld te verdienen, maar in 2013 maakte de raad bezwaar tegen het plaatsen van de gemaakte reclame.

Lees verder

Zonnepanelen gemeentehuis

20140530 WIJK BIJ DUURSTEDE  Door de natte weersomstandigheden zijn de zonnepanelen geplaatst op het gemeentehuis door de lokale firma Volt4U op 13 mei, iets later dan geplanned, aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De installatie heeft na enkele zonnige dagen 90 kWh opgewekt. Ter vergelijking: een huishouden verbruikt ongeveer 6-7 kWh per dag.

Lees verder

‘Vette cheque’ voor Manege Lis Hartel

20140530 DRIEBERGEN Edwin van Veluw, voorzitter van Heuvelrugfonds, bezocht dinsdag samen met de Driebergse ondernemers Rogier de Mol (De Mol DrankenSpecialist) en George Verberne (Jumbo) manage Lis Hartel om de opbrengst van de Heuvelrugwijnen te overhandigen. De mond van Zaira van Vliet en Marleen ten Broeke viel letterlijk open toen Van Veluw het bedrag toonde.

Lees verder

Pianist Ivo Janssen speelt Bachs ‘Die Kunst der Fuge’

20140530 AUSTERLITZ  Zondag 8 juni het vijfde en laatste deel in de reeks ‘Ivo Janssen speelt Bach’  in het Beauforthuis. Hij sluit deze dag af met ‘Die Kunst der Fuge’. Bach componeerde ‘Die Kunst der Fuge’ in het laatste decennium van zijn leven, tussen circa 1742 en 1750.

Het werk staat bekend als mysterieus. Bach had het werk namelijk onvolledig overgeleverd.  Had dit te maken met zijn overlijden of is het ontbrekende deel simpelweg zoek geraakt? Ook heeft men nooit met zekerheid kunnen zeggen voor welk instrument het stuk daadwerkelijk geschreven was.

Pianist Ivo Janssen is een grote Bach-kenner. Van 1994 tot 2007 werkte hij aan een zeer ambitieus project: het complete werk voor klavier van J.S. Bach uitvoeren en op CD zetten. Nu speelt hij die werken in het Beauforthuis.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

8-6-2014, 14:00 uur
Ivo Janssen, Die Kunst der Fuge
entree € 20 | reductieprijs € 10 (CJP/Cultuurkaart, studenten, Zeistpas en kinderen t/m 12 jr)

Kom dierenarts Huisinga ‘uitblaffen’

20140530 ZEIST  Dierenarts Olga Huisinga-Blase neemt na 31 jaar afscheid als dierenarts van de dierenartspraktijk aan de Kersbergerlaan 33. Ze is 65, en mag met pensioen. Haar afscheid is versneld door het contact dat ze kreeg met Dierenkliniek Zeist aan de Egelinglaan 8B.

Lees verder

Provincie wil garantie dat Rijnbrug sterk genoeg is

20140530 RHENEN/ KESTEREN  De provincie Utrecht wil dat het rijk garandeert dat de constructie van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren sterk genoeg is om er een 3e rijstrook op te leggen. Volgens de woordvoerster van de Utrechtse gedeputeerde Remco van Lunteren wordt het antwoord van het rijk binnen enkele weken verwacht.

Lees verder

Rondleidingen op de oude begraafplaats Driebergen

20140530 DRIEBERGEN  Het Centrum voor Funeraire Cultuur organiseert op 31 mei, in de Week van de Begraafplaats, speciale rondleidingen over de Oude Algemene Begraafplaats.
 In de kleine voorkamer van het poortgebouw en bij de desbetreffende grafmonumenten zijn 124 portretfoto’s van inwoners die hun eigen specifieke rol in de dorpse geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg in de 18e – 19e eeuw speelden, te vinden waardoor de rondleidingen een bijzonder karakter krijgen.


Ook voeren de rondleidingen langs de grafkelder van oud-burgemeester Cordes. Dit grafmonument was door erosie sterk in verval geraakt en werd door een aantal zeer enthousiaste en kundige vrijwilligers in samenwerking met beroepskrachten eind 2013 gerestaureerd.


De foto’s zijn te zien op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Traaij 106 te Driebergen op zaterdag 31 mei van 13.30 – 16.30 uur. De toegang is gratis.
het nieuws van 31 mei 2014
17e jaargang nummer 5137

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Geslaagde 1e Wijkse Taptoe

20140531 WIJK BIJ DUURSTEDE  Onder een lekker warm voorjaarszonnetje is vanmiddag de eerste Wijkse Taptoe gehouden aan de haven. Vijf korpsen uit heel Nederland gaven acte de presence voor het in grote getale opgekomen publiek.

Lees verder

Oud-boekverkoper Jacques Baas overleden

20140531 MACON / DRIEBERGEN  Vrijdag 30 mei is in een ziekenhuis in Macon in Frankrijk overleden, op 71-jarige leeftijd oud-boekverkoper Jacques Baas. Jacques is jaren actief geweest in het boekenvak. Hij begon zijn boekhandelscarriere in Den Haag, waarna hij verhuisde naar het Utrechtse Overvecht, waar hij de toen grootste Bruna boekwinkel van Nederland leidde.

In 1975 begon hij voor zichzelf door een kleine boekwinkel in Amerongen over te nemen. Zes jaar later verhuisden hij en zijn vrouw Lida naar Driebergen, waar zij aan de Traaij Boekhandel Jacques Baas openden. Daar waren zij lokaal zeer actief.

In juni 1999 namen Petra van de Ven en Lars Klein boekhandel Jacques Baas over en verhuisden Jacques en Lida naar de Bourgogne, naar Curtil sous Buffieres.

Daar ging de gezondheid van Jacques de laatste maanden sterk achteruit. Vrijdagmorgen overleed hij. Hij wordt in Frankrijk gecremeerd.

Geen veldkorfbalfinale voor Dalto

20140531 DRIEBERGEN  De veldkorfballers van Dalto uit Driebergen hebben zich niet geplaatst voor de finale. In de kruisfinale werd verloren van Koog Zaandijk. De eindstand was 18-16.

Lees verder

Vrouw bekneld bij auto tegen boom in Driebergen

20140531 DRIEBERGEN  Een vrouw is zaterdagmiddag bekneld geraakt in een auto op de Rijsenburgselaan in Driebergen.  De vrouw raakte rond 16.30 uur bekneld en liep letsel op in haar gezicht. De brandweer is opgeroepen om de vrouw uit de auto te bevrijden.

Lees verder

Tegenwind voor sportproject

20140531 UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente wil geen geld meer uittrekken voor combinatiefuncties, die basisscholen en sportclubs met elkaar verbinden. Om een andere financiële dekking te zoeken is Bureau Sportimpuls ingeschakeld. Scholen en sportclubs zijn niet blij. Om jongeren vaker aan het sporten te krijgen, deed de combinatiefunctionaris in 2011 zijn intrede in de Heuvelrugdorpen.

Lees verder

‘Morgen beginnen met centrumplan’

20140531 MAARN  ,,Morgen beginnen”, zijn de meest gehoorde woorden tijdens de drukbezochte informatieavond over het centrum van Maarn. Projectontwikkelaar AJ Investments presenteerde de plannen voor het pand waarin ook de Plus-supermarkt onderdak moet vinden.

Lees verder

Slottuintheater start zomerseizoen

20140531 ZEIST  Het Slottuintheater start zondag 1 juni het zomerseizoen 2014. Deze zomer zijn er 33 optredens in het openluchttheater in de tuin van Slot Zeist. Ze zijn allemaal gratis te bezoeken. Op de eerste dag van het nieuwe seizoen is er kleinkunst van Esmay Usmany, een kindervoorstelling met Cowboy Billie Boem en de circusdirecteur en muziek van Anke Timmer. ‘s Avonds speelt harmonieorkest KZHM.

Lees verder

Vogels en insecten op Nieuw Wulven

20140531 BUNNIK  IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn gaat deze keer op excursie naar Nieuw Wulven. Dit gebied is een deels nieuw en deels oud aangelegd bos met een sterk recreatief karakter. Het bos is aangelegd in de z.g. komgronden van de Kromme Rijnstreek wat betekent dat er ’s winters een relatief hoge grondwaterstand is en ’s zomers een wat lagere.

We vinden er veel bosvogels en insecten, we gaan natuurlijk kijken en luisteren naar de merel, de lijster, de roodborst, de groenling, de fitis, de grasmus,de tjiftjaf en diverse mezensoorten. Omdat het bos aan diverse weilanden en landbouwgronden grenst, verwachten wij ook buizerds en torenvalken. In de afgelopen jaren zijn ook broedhopen voor ringslangen aangelegd. Dus wie weet komen we die al kronkelend tegen. Dankzij de vele waterpartijen gaan wij zeker ook prachtige insecten zoals libellen en juffers zien.

De excursie vindt plaats op zondag 8 juni van 14.00-16.00 en start op de Marsdijk t.o. Fort Vechten, 3981HE Bunnik
Na afloop is er koffie en thee tegen een vrijwillige bijdrage.
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn

Zeister Historisch Genootschap trekt in bij gemeente

20140531 ZEIST  Binnenkort zal de hele geschiedenis van Zeist zijn ondergebracht op één archiefplek: het gemeentehuis van Zeist. Op dinsdag 3 juni om 16.00 uur ondertekenen daartoe burgemeester Koos Janssen en mevrouw Flora de Vrijer, voorzitter van het Zeister Historisch Genootschap (ZHG), een overeenkomst tot inhuizing van het ZHG in het gemeentehuis.
 
Zowel het ZHG als het Gemeentearchief verzamelen en beheren historische informatie over Zeist. Met de samenvoeging komen niet alleen de expertise, maar ook de vele collecties boeken, prenten, foto’s, kaarten, documentatie en museale voorwerpen van het ZHG en het Gemeentearchief op één centrale locatie beschikbaar. Bezoekers kunnen straks alle informatie over de geschiedenis van Zeist vinden in het historisch informatiepunt in de publiekshal van het gemeentehuis. De gezamenlijke schat aan historie wordt daarmee nog toegankelijker omdat de openingstijden van het gemeentehuis ruimer zijn. Hiermee wordt de dienstverlening enorm verbeterd.
 
Flora de Vrijer, voorzitter van het ZHG: “Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Met de inhuizing van onze kostbare collecties in die van het gemeentearchief wordt een belangrijke stap gezet voor de bewaring en conservering. Gezamenlijk zullen we werken aan de verdere digitalisering ervan.”
Al sinds 1994 streeft het ZHG naar inwoning in het gemeentehuis. Nu de nieuwbouw een feit is, kan de samenvoeging eindelijk gerealiseerd worden. Zowel de archiefbescheiden van de gemeente als het Zeister historisch genootschap worden bewaard in een archiefbewaarplaats, die voldoet aan de eisen van de Archiefwet. Daardoor is een lange levensduur ook voor het nageslacht gewaarborgd. Burgemeester Koos Janssen: “De geschiedenis leert ons zo ontzettend veel. Het is daarom van het grootste belang dat al het historische erfgoed van Zeist zo goed mogelijk voor het publiek ontsloten kan worden. Het verhaal van Zeist kan zo nog beter de ronde maken, levend gehouden worden voor jong en oud. Het heeft even geduurd, maar fijn dat het nu werkelijkheid mag worden!”
 
De verhuizing van het ZHG uit het Geschiedenishuis aan de Middellaan naar het gemeentehuis vindt in de loop van 2014 gefaseerd  plaats.