‘Sweet saturday’ met Collegium Vocale Zeist

Zaterdagavond, 10 mei geeft Collegium Vocale Zeist o.l.v. Laetitia Schouten uit Driebergen een lenteconcert met Engelse muziek. Het vindt plaats in de Oude Kerk te Zeist en begint om 20.15 uur.

Na het Weihnachtsoratorium van Bach, heeft dit koor zich vanaf januari van dit jaar op Engelse koormuziek gestort met werken van Purcell, Elgar, Morley en Rutter.
In ‘Rejoice in the Lord’ van Purcell zingen een paar solisten uit het koor- boven bij het orgel- in wisselzang zingen met het grote koor beneden. Een kamerkoortje- geformeerd uit het grote koor- zal een aantal luchtige madrigalen zingen over de liefde en het voorjaar.
Het grootste werk van de avond is het bekende Magnificat van Rutter. Het is swingend, eigentijds, met zelfs nog wat Gregoriaanse trekjes. Marian Bolt zal het koor aan de piano begeleiden, Kimberly McCord is de sopraansoliste in het Magnificat van Rutter.
Kaarten zijn a € 14 in de voorverkoop te bestellen bij de koorleden, boekhandel J. Baas, Traay 4c, Driebergen, VVV Zeist en Driebergen, Evangelische boekhandel Logios, Zeist, per telefoon:0343-512343 of per e mail: Collegiumvocalezeist@hetnet.nl In de pauze krijgt u een Engelse versnapering!

Cursussen over natuur en milieu in de provincie Utrecht

In mei start het workshop- en cursusprogramma van het servicepunt natuur- en milieuvrijwilligers Utrecht. Het servicepunt is een initiatief van de zes samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in Utrecht: IVN Consulentschap Utrecht, Landschapsbeheer Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap.

Het programma is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die in de provincie Utrecht als vrijwilliger actief is op het gebied van natuur en milieu.
Er wordt een breed scala aan workshops en cursussen aangeboden. Voor een deel zijn die heel praktisch, bijvoorbeeld de workshops: werken met kaart en kompas, wildernistechnieken, verzorging van hoogstamfruitbomen, motorzaaggebruik en EHBO. Daarnaast zijn er ook meer informatieve dagen en cursussen, o.a. over bosbeheer, de gevolgen van verdroging in de (Utrechtse) natuur en de Hollandse waterlinie. Weer andere cursussen zijn gericht op educatie (excursies leiden, werken met jeugd), op milieubeleid (milieuvriendelijke mobiliteit, stedelijk waterbeleid) of op de intense beleving van de natuur (natuur- en milieu inspiratie).
Het workshop- en cursusprogramma wordt aangeboden aan natuur- en milieuvrijwilligers in de provincie Utrecht. Dankzij een bijdrage van het VSB-fonds is het mogelijk de cursusprijzen voor hen laag te houden. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen deelnemen.
Voor uitgebreide informatie over het workshopprogramma, data en prijzen kunt u terecht op de website www.natuurwerk-utrecht.nl . Voor telefonische informatie of het programma op papier kunt u zich wenden tot: Marjan Apol, IVN Consulentschap Utrecht, Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt, Tel: 030 – 221 05 99 of e-mail: m.apol@ivn.nl

Burgerzaken start met vreemdelingenloket

Met ingang van vandaag is de afdeling Burgerzaken van gemeente Driebergen begonnen met het vreemdelingenloket. De basisgedachte van het vreemdelingenloket is dat overdracht van bevoegdheden plaatsvindt door de regiopolitie aan de burgemeester, waar het gaat om vreemdelingen die voldaan hebben aan alle voorwaarden om Nederland binnen te komen.

Uit oogpunt van een betere dienstverlening is gezocht naar een mogelijkheid om de aanmelding bij de vreemdelingendienst en de aanmelding voor inschrijving in de gemeentelijke Basisadministratie op een zelfde plek te laten plaatsvinden.
Dus de vreemdeling die langer dan 3 maanden in Nederland wil verblijven met een geldige Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) kan nu een verblijfsvergunning aanvragen bij de afdeling Burgerzaken. Tegelijkertijd vult de vreemdeling een formulier in voor inschrijving in de gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Achtien kansrijke locaties en een haalbaarheid van dertig procent

In de langverwachte nota Inbreidingslocaties die eind vorige week verscheen, worden achttien ‘kansrijke’ locaties genoemd die voor 2010 met 423 woningen bebouwd zouden kunnen worden. Na aftrek van 89 woningen die daarvoor gesloopt moeten worden blijven er 334 woningen over die in de woningbehoefte voor de komende tien jaar zouden moeten voorzien.
Stichtse Courant van 1 mei 2003

Discotheek is taboe in Driebergen

Een discotheek of een evenementenhal zullen er waarschijnlijk nooit komen in Driebergen. Het college van B&W is van mening dat dergelijke etablissementen vanwege de ‘uitstralingseffecten’ tot een onacceptabele verstoring van de openbare orde zullen leiden.

Wel moet het bestaande horeca-aanbod (restaurants, café’s, broodjeszaken) volgens B&W fors worden uitgebreid, want dit aanbod ligt momenteel ver onder het landelijk gemiddelde. Dit zijn enkele conclusies uit de Notitie Horeca die volgende week door de raadscommissie Middelen en Bestuur wordt behandeld.
Stichtse Courant van 1 mei 2003

Basisbibliotheek Heuvelrug krijgt gestalte

Ad Bom in gesprek met Kees Koerts (voorzitter) en Ans Verkerk (directeur van de open bare bibliotheek in Driebergen) over nieuwe ontwikkelingen in de bibliotheek. De bedoeling is te komen tot een vergaande vorm van samenwerking tussen de bibliotheken in de gemeenten Maarn, Doorn, Amerongen. Leersum, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Driebergen.
Stichtse Courant van 1 mei 2003

Nog maar één obstakel voor perronverlenging

Nog voor het eind van dit jaar moet het af zijn, vindt ProRail. Addertje onder het gras is het bestemmingsplan van de gemeente Zeist. Dat zal versneld moeten worden gewijzigd. Om de verlenging mogelijk te maken moet de overweg Odijkerweg 100 meter naar het westen worden verplaatst. Er komt dan plaats voor twaalf rijtuigen in plaats van de huidige negen.
Utrechts Nieuwsblad van 2 mei 2003

Junior Kamer Heuvelrug viert tweede lustrum

Op zaterdag 10 mei 2003 bestaat Junior Kamer Heuvelrug 10 jaar! Voor Junior Kamer betekent dit niet alleen feestvieren. Ook een jarenoude traditie maakt deel uit van de dag: het opknappen van 15 bankjes in de bossen van het Utrechts Landschap op de Heuvelrug.

Een aantal leden zullen de bossen intrekken om de bankjes te herstellen en schoon te maken. Voor Junior Kamer Heuvelrug is dat vanzelfsprekend aangezien zij deze zelf tien jaar geleden als installatieproject heeft aangeboden aan het Utrechts Landschap. Junior Kamer Heuvelrug bestaat momenteel uit 25 enthousiaste leden. Belangstellenden voor lidmaatschap kunnen zich richten tot Saskia van Bohemen, tel. 030 – 691 65 64

Internetcafé bij SWD

Vanaf dinsdagmiddag 13 mei start bij de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) aan de Vijverlaan 10 een ‘internetcafé-middag’. Internet en e-mail zijn voor bezoekers beschikbaar op 10 snelle computers, met ADSL aansluiting. In een speciaal ingericht computerlokaal zijn deze computers voorzien van alle gemakken. ( chatprogramma, CD-writer om eigen CD ’s te maken, scanner, kleurenprinter enz.). Het ínternetcafé’ is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur geopend. Voor minder ervaren gebruikers is de swd-begeleider voor internet aanwezig om hulp te bieden. De kosten voor het gebruik van internet zijn 30 minuten voor € 1, 1 uur voor € 2 euro en 2 uur voor € 3,50 euro. Voor het downloaden op CD moet (incl. de cd) € 3,00 betaald worden.

Vereniging vrienden van het Kerkplein

Tijdens de Koninginnemarkt is actie gevoerd om nieuwe leden te verwelkomen bij de Vereniging Vrienden van het Kerkplein. Het honderdste lid werd in het zonnetje gezet en de vereniging telt nu 110 leden.
Nieuwsbode van 6 mei 2003

Buurt bij de les

Vandaag starten de kinderen van groep 6 van basisschool “de Zonheuvel “met het onderwijsproject ‘Buurt bij de les ‘. Met dit project  verkennen de leerlingen met behulp van  kaartvaardigheden en ( buiten)opdrachten op een speelse wijze hun directe leefomgeving. Vragen als “Op welke manier is het landschap waarin  ik woon ontstaan ?” en “Waarom heet mijn woonplaats Driebergen-Rijsenburg ?”, “Hoe komen al die bossen hier ?”, enz. komen dan aan de orde.
Het onderwijsproject is door het Erfgoedhuis Utrecht ontwikkeld in samenwerking met basisschool de Zonheuvel. Het is de bedoeling dat de komende jaren meerdere basisscholen in Driebergen deelnemen aan het project en het een structureel onderdeel gaat vormen van het leerplan.

Gezondheid en leefgewoonten van scholieren in Midden Nederland

Scholieren in Midden Nederland voelen zich over het algemeen gezond. Ze sporten meer dan elders in Nederland, maar daarentegen gebruiken ze wel meer alcohol. Eenvijfde drinkt minstens vijf glazen alcohol bij een gelegenheid. Dit blijkt uit de resultaten van het scholierenonderzoek dat vorig jaar onder ruim 10.000 eerste – en derdeklassers van het voortgezet onderwijs in de regio Midden Nederland is gehouden.

‘In Driebergen zou het best wat meer mogen bruisen’

Kroeg, lunchroom, hotel of ijssalon beginnen? Kom naar Driebergen. De gemeente wil ruimte creëren voor nieuwe horecazaken. Liefst rondom de winkelstraat de Traaij, verder langs de Hoofdstraat en het Kerkplein. Dit om versnippering tegen te gaan. Een grote discotheek is taboe, maar meer leven in de brouwerij, dat kan het dorp wel gebruiken. Het UN tekende een aantal reacties op van dorpsbewoners over de onlangs verschenen horecanota.

Vierdaagse voor echte ouderen

Van 12 t/m 15 mei wordt de eerste vierdaagse voor 80 plussers gehouden. Fysiotherapeute Leni Gudde wil ouderen stimuleren zich gezond te bewegen en naar buiten te gaan. Ook mensen met rollators en een elektrische rolstoel kunnen van de partij zijn. De start is om 18.00 uur op Beukenstein aan de Hoofdstraat 57. Opgeven bij de receptie van Beukenstein, 0343-517841.
Nieuwsbode van 8 mei 2003

‘Mijnenopruimers waagden hun leven voor de wederopbouw’

Netty Krook heeft een interview met Louis Guldemond uit Driebergen over het mijnenruimen na de Tweede Wereldoorlog. Guldemond tekende op zijn 16e voor zes jaar bij de Nederlandse Marine waarna hij werd ingezet bij het ruimen van mijnen voor de Zeeuwse kust. Hij en de nog in leven zijne mijnenopruimers hebben er last van niet erkend te worden.
Nieuwsbode van 8 mei 2003

PDR wil wel een discotheek

De raadsfractie van Progressief Driebergen-Rijsenburg (PDR) vindt dat de gemeentelijke Notitie Horeca mogelijkheden onbenut laat. “We zijn er niet zo gelukkig mee” melden Wim Zoet en Fons van den Broek van PDR “de notitie is onnodig ontmoedigend en beperkend”. Volgens Zoet en Van den Broek zal PDR zich sterk maken om zowel binnen als buiten het centrum van Driebergen een meer stimulerend horecabeleid mogelijk te maken. Daarbij moeten volgens hen ook de mogelijkheden van een discotheek nabij het station in beeld worden gebracht: “Het zou een verrijking zijn voor het dorp als jongeren ook in het eigen dorp uit konden gaan, al is het alleen maar met het oog op de verkeersveiligheid” vinden de beide PDR-ers. Dit standpunt staat haaks op de mening van B&W die in de notitie is verwoord; het college wil een discotheek weren uit het dorp omdat een dergelijke voorziening, zo staat in de notitie, ‘tot verstoring van de openbare orde kan leiden’.
Stichtse Courant van 8 mei 2003

Bussluis gaat waarschijnlijk niet door

Het ziet er naar uit dat het Driebergse college van B&W er voor kiest om geen bussluis aan te leggen op de Melvill van Carnbeelaan, maar in plaats daarvan het voorgestelde alternatief wil uitwerken: een 30 km inrichting van de laan met een mogelijke verplaatsing van de busroute naar de Arnhemsebovenweg.

Tijdens de laatste gesprekken die de gemeente met bewoners van ‘deelgebied G’ (voor- en tegenstanders van de bussluis) heeft gevoerd, bleek dat de meeste deelnemers aan deze overleggroep bovengenoemde oplossing wel zien zitten, hoewel het ‘Platform Melvill’ hierbij de nodige kanttekeningen heeft geplaatst. Reeds vorige week zou het college -volgens afspraak met de bewoners- een principebesluit nemen over deze kwestie, maar dat kwam er niet van. Deze week heeft het college zich opnieuw gebogen over de zaak, en ook nu is een officieel standpunt nog niet naar buiten gebracht.
Stichtse Courant van 8 mei 2003

Opvallend veel jongeren bij herdenking in Driebergen

De jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument in het Wildbaanpark trok veel mensen. Met name jongeren waren sterk aanwezig.
Stichtse Courant van 8 mei 2003

Steeds minder belangstelling voor aubade

Ad Bom doet in het kort verslag van afgelopen Koninginnedag. Hij constateert daarbij dat er steeds minder belangstelling is voor de aubade op Sparrendaal.
Stichtse Courant van 8 mei 2003

Ballonvaart als prijs

Mw De Zwart-Nes uit Driebergen won een reisje in een luchtballon. Ze won haar prijs met het maken van een slogan voor internet-bankieren bij de Fortis bank.
Stichtse Courant van 8 mei 2003

Zoet: ‘Buurtcafés, die heb ik liever’

De Traaij een caféstraat, de Hoofdstraat een restaurantboulevard. Wat is er mis met de rest van het dorp? W. Zoet (Progressief Driebergen) snapt het concentratiebeleid van de gemeente niet zo goed. “Meer horeca in Driebergen oké, maar ga de wijken in, zou ik zeggen.

Buurtcafés, die heb ik liever.” In de commissie middelen en bestuur werd de horecanota besproken. De commissie had daarover veel vragen: voor behandeling in de raad is de nota nog niet rijp.
Utrechts Nieuwsblad van 9 mei 2003

Open atelier Lies van den Berg

Op 17 en 18 mei is iedereen van harte welkom in het atelier van Lies van den Berg aan de Engweg 24G in Driebergen.Traditiegetrouw geeft zo’n open atelier een overzicht van allerlei werken die ontstaan zijn in verschillende jaren aangevuld met het meest recente. Zo ook nu. De informele sfeer in de eigen werkruimte waar tussen de verf en kwasten de werken staan uitgestald draagt er toe bij dat een gesprek tussen maker en kijker gemakkelijk tot stand kan komen.
Deze winter heeft Lies van den Berg een aantal nieuwe werken geschilderd die op een abstracte manier refereren aan vergankelijkheid en tijdloosheid. Deze laatste schilderijen waren een direct gevolg van de oorlog in Irak. Onverenigbare tengenstrijdigheden hebben haar geraakt; de onmacht en het lijden van de individuele mens, het ondoorzichtige machtsspel van de grote leiders, de schatten die deze cultuur heeft voortgebracht en de verkwanseling ervan. Dit alles in het Tweestromenland, het land dat strijdperk is en was en al eeuwen ondergaat. Dat niettemin in al zijn barheid onaantastbaar lijkt. De niet onder woorden te brengen emoties die al deze ongerijmheden veroorzaken legt zij vast in verstilde abstracties.
Open: 17 en 18 mei; Tijd: 11 tot 17 uur; Plaats: Engweg 24G, Driebergen; Informatie: 030-2313345, 06-21877724

19 mei: gemeentebestuur op wijkbezoek

Het gemeentebestuur van Driebergen-Rijsenburg houdt in 2003 vier wijkbezoeken. om zich door persoonlijk contact op de hoogte laten brengen van zaken die spelen in de verschillende wijken. Eind maart vond het eerste wijkbezoek plaats in het gebied tussen de Rijsenburgselaan/Hoofdstraat richting station.
Op maandag 19 mei is het gebied tussen de Hoofdsstraat – Traaij richting station aan de beurt. Het bezoek start om 16.00 uur met een fietstocht en vanaf 19.30 uur is er een avondprogramma in De Brug, locatie Sparrenheide 1.
In overleg met de bewoners is het programma samengesteld. Tijdens de fietstocht worden onder meer de volgende knelpunten bekeken:

  • Leefomgeving en aansluiting op de Drift
  • Terrein Tirub en containers eind van de straat (Sportlaan)
  • Veel verkeer, hardrijden, parkeren op trottoirs (Loolaan)
  • Wandelpad (Van Oosthuyselaan)
  • Park Beukenstein
  • Bromfietsen op pad (Heetveld)
  • Alternatieve fietsroute, kaalkap in het bos (Willem van Abcoudelaan)
  • Bermen/groenonderhoud (Jacob van Gaesbeeklaan, de Wetstein Pfisterlaan)
’s Avonds wordt er onder leiding van de heer A.L. v.d. Burg op verzoek van de bewoners gesproken over: de communicatie tussen bestuur en inwoners; het stimuleren van buurtverenigingen en buurtparticipatie; het verkeer: hard rijden en veel files; en informatie over de financiën toegespitst op de onderwerpen van dit wijkbezoek.

Driebergen probeert burger te betrekken bij ‘taai onderwerp’

Een happening op de Binnenplaats, folders huis-aan-huis, internet, kranten en debatten: Driebergen doet er alles aan om het taaie onderwerp ‘bestuurlijke toekomst’ onder de aandacht te brengen. Op 7 juni is er de ‘burgerdag’ op de Binnenplaats, vervolgens wordt er op 17 juni een bijeenkomst met het ‘middenveld’ belegd en op 19 juni zijn de burgers weer aan de beurt. De raad neemt na de zomervakantie een standpunt in.
Utrechts Nieuwsblad van 13 mei 2003

Driebergse veteranen in Canadees ijshockeyteam

Al 17 jaar spelen Ton ten Hamm en Bill van der Torre mee om de Global Cup, voor ijshockeyveteranen. Vroeger in een Nederlands team. Tegenwoordig in het Canadese team, waarmee ze eind maart de tweede plaats behaalden in een jaarlijks terugkomend groot internationaal toernooi. Het toernooi wordt de laatste jaren in Noord Spanje gehouden.
Nieuwsbode van 13 mei 2003

Scouting zoekt hulp bij gebouwenverhuur

In Driebergen worden de scoutingsactiviteiten verzorgd door de Hermansgroep. Op het terrein aan de Baden Powelllaan hebben rond de 180 kinderen op zaterdag veel plezier. Om dit alles betaalbaar te houden worden het terrein en de gebouwen van mei tot september verhuurd.  De Hermansgroep zoekt nu mensen die in die periode de verhuur en ontvangst van huurders in goede banen wil leiden. Info (’s avonds) 0343-521528
Nieuwsbode van 13 mei 2003

Duurzaam waterbeheer mag niet van politieke agenda verdwijnen!

De provinciale natuur en milieuorganisaties zijn verontrust over het ontbreken van een waterparagraaf in het programma van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Utrecht.

Dat hebben de Natuur en Milieufederatie, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Utrecht en IVN Utrecht geschreven in een brief aan Provinciale Staten, die aanstaande maandag het akkoord bespreekt.
De laatste jaren is overduidelijk geworden dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om het waterbeheer duurzaam te maken. Door bodemdaling en klimaatverandering ontstaan steeds meer problemen door wateroverlast in laag gelegen gebieden. Tegelijkertijd leidt op veel plaatsen watertekort tot aantasting van de natuur. Ook de waterkwaliteit laat nog sterk te wensen over. De provincie weet dat het roer om moet en heeft daarvoor zelf ook al samen met de waterschappen plannen gemaakt. Het duurzaam maken van het waterbeheer is een van de belangrijkste opgaven waar de provincie voor staat. Het feit dat uit het collegeakkoord geen enkele ambitie spreekt om dit aan te pakken, doet de natuur- en milieuorganisaties vrezen dat moeilijke bestuurlijke keuzen worden doorgeschoven naar de toekomst. “Water stond hoog op de agenda, maar lijkt daar nu weer af te zijn geschoven; zijn er eerst weer overstromingen nodig om de bestuurders bij de les te brengen?”
De organisaties zijn wel positief over het feit dat het nieuwe college veel nadruk wil leggen op het uitvoeren van bestaande plannen, en daar ook geld voor vrijmaakt. Ook zijn ze blij dat het provinciebestuur vasthoudt aan de realisatie van nieuwe natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur. Het rijk heeft daar sterk op bezuinigd, maar de provincie zegt de voortgang er in te willen houden, door zelf de aankoop van gronden voor te financieren. De natuurorganisaties hadden daar samen met de landbouworganisatie GLTO op aangedrongen. De organisaties zien wel een adder onder het gras: de provincie lijkt vooraf harde voorwaarden te stellen over de terugbetaling door het rijk. Het is twijfelachtig of die toezegging er komt. Dan dreigt het gevaar dat de voorfinanciering een wassen neus blijkt en de voortgang toch weer stagneert.
In hun brief aan de Statenfracties vragen de organisaties verder om meer voortvarend optreden van de provincie bij de realisatie van groengebieden voor recreatie rond de stad. Ook op het gebied van zorgvuldig ruimtegebruik bij woningbouw en bedrijventerreinen vragen zij om een hogere ambitie.

Buurt vindt huizenbouw te massaal

Te compacte bebouwing, toenemende verkeersproblemen, onveilige situaties voor spelende kinderen, verstoring van rust en natuur, ongewenste ontsluitingswegen: bewoners van het Oosterkwartier in Driebergen zijn faliekant tegen de bouw van 41 woningen bij Manger Cats. Volgens voorzitter R. Boer van de bewonersvereniging heeft een enquête uitgewezen dat van de 112 huishoudens er 110 tegen bebouwing zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 14 mei 2003

Nieuwbouw tast leefklimaat aan

Geschokt, ongerust en vol ongeloof hebben de 139 huishoudens van het Oosterkwartier in Driebergen gereageerd op de bouwplannen van de gemeente voor het gebied Manger Cats. Deze bouwplannen zijn verwerkt in de Nota Inbreidinglocaties.
Nieuwsbode van 15 mei 2003

Bewoners Zuiderplantsoen vrezen voor hun toekomst

De bewoners van de Driebergse wijk Zuiderplantsoen zijn zeer verontrust over de toekomst van hun woongebied. In de Nota Inbreidingslocaties wordt gemeld dat alle zestig woningen in het wijkje op de nominatie staan om gesloopt te worden.

Dat het hier om meer gaat dan een proefballon of een schetsplan blijkt uit het feit dat woningbouwcorporatie Heuvelrug Wonen (die eigenaar is van de huizen) vorige week een voorlichtingsavond voor de bewoners belegde. De onrust is door die voorlichtingsavond niet echt afgenomen, zo meldt de heer Van Mourik, die al 45 jaar op het Zuiderplantsoen woont: “Wat daar verteld werd was nou niet bepaald vertrouwenwekkend” zegt hij “we hebben het idee dat lang niet alle informatie op tafel is gekomen. We vermoeden dat er al een compleet draaiboek klaar ligt, waarvan wij niets afweten”. Volgens mevrouw Van de Velden van Heuvelrug Wonen is dat beslist niet het geval: “We hebben het Zuiderplantsoen als herstructureringsplan aangemeld, maar echte concrete gegevens over de uitvoering zijn er nog niet; intern hebben we er nog geen definitief besluit over genomen”.
Stichtse Courant van 15 mei 2003

PPGD maakt zich zorgen over nieuwe maatregelen

Mevrouw De Jong, vertegenwoordigster van het Platform Patiënten en Gehandicapten Driebergen, maakt zich in de raadscommissie Welzijn zorgen over de gevolgen van de verordening Cliëntenparticipatie.
Stichtse Courant van 15 mei 2003

Kosten leerlingenvervoer ter discussie

De aanvragen voor vergoeding van vervoerskosten voor leerlingen naar speciale scholen zullen kritische worden bekeken, o.a. door het instellen van opstapplaatsen (haltes). Kinderen worden dan niet meer van huis afgehaald. Kinderen in een rolstoel zijn daarvan vrijgesteld.
Stichtse Courant van 15 mei 2003

Grond eerst aanbieden aan gemeente

Het Driebergse college van B&W heeft besloten om zogenoemd voorkeursrecht te vestigen op de grondpercelen aan de Lange Dreef. Het gaat om het gedeelte van de gronden ingeklemd tussen de Lange Dreef en het landgoed ‘Dennenburg’, beter bekend als de locatie Lange Dreef.

De vestiging van voorkeursrecht houdt in dat als eigenaren deze percelen willen verkopen, zij de grond in eerste instantie moeten aanbieden aan de gemeente. Het college vestigt het voorkeursrecht om als gemeente de regie te kunnen houden op de ontwikkeling van deze locatie en prijsopdrijving van de grond te voorkomen.
Stichtse Courant van 15 mei 2003

Collegium Vocale maakt grote indruk met Engelse koormuziek

Een ademloos publiek luisterde zaterdagavond in de Oude kerk te Zeist naar een Engels koorprogramma.  Uitgevoerd door het 70-koppige koor Collegium Vocale Zeist o.l.v. de Driebergse Laetitia Schouten. In het koor zingen veel inwoners uit Driebergen.
Stichtse Courant van 15 mei 2003

Succesvol verblijf Stichts Mannenkoor in Tsjechië

Het Stichts Mannenkoor verbleef van 1 tot 5 mei in Semily waar het koor een aantal concerten gaf.
Stichtse Courant van 15 mei 2003

Amerikanen leggen in Driebergen de ‘gevaren van popmuziek’ bloot

Vrijdag 16 mei komt ‘Fight the good fight’ uit Californië naar Driebergen om aan te tonen dat popmuziek niet zo onschuldig is. De voorstelling vindt plaats bij Youth for Christ aan de Hoofdstraat 260 en begint om 20.00 uur.
Stichtse Courant van 15 mei 2003

Morele steun voor wethouder

Ad Bom doet kort verslag van de afgelopen week gehouden vergaderingen van de raadscommissies die zoals gebruikelijk zogoed als geen publiek trokken. Wie gedacht had dat de Voorjaarsnota veel discussie zou opleveren, kwam bedrogen uit. De wethouder van financiën kreeg vooral morele steun.
Stichtse Courant van 15 mei 2003

De toekan is ontsnapt

De Driebergse brandweer moest vorige week in actie komen om een ontsnapte toekan op te sporen die uit een volière aan de Van der Muelenstraat was ontsnapt. Helaas bleef de vogel gevlogen.
Stichtse Courant van 15 mei 2003

Bouwplannen in ‘groene long’

Het college van b&w wil ‘vestiging van voorkeursrecht’ toepassen op gronden die zijn ingeklemd tussen de Lange Dreef en Landgoed Dennenburg. Hiermee wil de gemeente de regie houden over eventuele toekomstige ontwikkelingen in dat gebied en daarnaast speculatiewinst tegengaan. Het voorkeursrecht houdt in dat grondeigenaren bij verkoop hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden.
Utrechts Nieuwsblad van 16 mei 2003

Promotieoptreden van Slagwerkgroep Aurora

A.s. vrijdagavond is er een promotie- en kennismakingsoptreden van de Slagwerkgroep van Harmonie Aurora van 19.00 tot 20.00 uur op de Binnenplaats aan de Traay. De slagwerkgroep is eigenlijk een onderdeel van Harmonie Aurora dat ook zelf optredens verzorgd. De groep heeft ook eigen een oefendag in het Harmoniegebouw.

Onder de deskundige leiding van docent/instructeur Maarten Smit worden lessen en improvisaties gegeven op ritmisch (trom) en melodisch (klokkenspel) slagwerk. Kortom een mogelijkheid voor een complete opleiding in het slagwerk voor allerlei muzikale activiteiten in het algemeen en van Aurora in het bijzonder. Als je als jongere of oudere (van 8 tot zeker 80) ervaren of onervaren wilt spelen dan kan dat. Iedereen kan in ieder geval de Grote Trom slaan. Wethouders en burgemeesters gingen u voor. 
Kom kijken en zelf slaan op de vrijdagavond 23 mei maar er is ook Open dag op woensdag 28 mei van 15.00 uur tot 21.00 uur in het Harmoniegebouw aan de Woerd 3a. Je kan kijken en/of mee doen met de lessen.
Informatie bij  Mewis Breij (514206) of Corma Schaap (512902) Of bij de leden van de Slagwerkgroep Erwin Wezendonk, Roderick Heek, Bram van de Ende, Maaike de Jong, Oscar Binneveld. Aryan Wezendonk en Frank Spoor.

Campagne Natuurrijk tuinieren een groot succes

Op 8 april jongstleden is de gemeente Driebergen-Rijsenburg gestart met de campagne natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. Dit gebeurt in het kader van een duurzame samenleving ook wel Lokale Agenda 21 genaamd. Met deze campagne hoopt de gemeente Driebergenaren te stimuleren om natuur- en milieuvriendelijk te gaan tuinieren.

De flora en fauna in het dorp zijn immers voor een heel belangrijk deel afhankelijk van de inrichting en kwaliteit van particuliere tuinen. Alle inwoners van de gemeente hebben in april de brochure “Uw tuin natuurlijk” ontvangen. Deze brochure staat vol handige tips over het natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. Als extra stimulans zijn in de brochure kortingsbonnen opgenomen. Met deze bonnen kunnen inwoners nestkastjes, vlinderplanten en andere tuinartikelen aanschaffen bij tuincentrum Abbing en bloemisterij en tuincentrum Van Jaarsveld.De campagne natuur- en milieuvriendelijk tuinieren is een succes. Veel inwoners hebben de gemeente laten weten de brochure en de bonnen op prijs te stellen. Een groot aantal mensen is al op een ‘natuurrijke’ manier aan de slag in de tuin.
Volgens de heer Machielse van het tuincentrum Abbing is het enthousiasme onder Driebergenaren erg groot. De vijverplanten- en vlinderpakketten zijn absoluut favoriet maar de vogelnestkasten zijn veruit het populairst. “Door de populaire vogelnestkasten zal Driebergen heel veel nieuwe bewoners kunnen verwachten”.
De heer P. van Jaarsveld, eigenaar van bloemisterij en tuincentrum Van Jaarsveld, gaf eveneens aan dat de campagne tot nu toe een succes is en dat velen de campagne als positief ervaren.
Naast de positieve geluiden zijn er ook inwoners die de gemeente hebben laten weten dat zij een dergelijke campagne niet vinden passen in een tijd van bezuinigingen. De gemeente is echter ook van mening dat het belangrijk is voor de toekomst van ons dorp om te werken aan een duurzame samenleving. In dit kader wordt elk jaar een zeer klein deel van het totale gemeentelijke budget voor milieu besteed aan een milieuactie. Na de succesvolle regentonnenactie en Eco-weken is dat dit jaar dus “natuurrijk tuinieren”.

Open huis Lies van den Berg

Het open huis bij kunstenaar Lies van den Berg in haar atelier aan de Engweg in Driebergen dat dit weekend plaatsvond mag een groot succes genoemd worden. Tijdens deze twee dagen zijn er meer dan 90 bezoekers geweest die benieuwd waren naar haar nieuwe werk.

Voor velen was het een aangename verrassing dat het accent van haar werkzaamheden wederom bij het schilderen ligt. Naast nieuw digitaal ontwerpwerk en een grote collectie minder recent werk waren er vier grote nieuwe schilderijen en enkele voorstudies te zien. Hoewel de grafische [digitale] ontwerpen veel bewondering oogstten werd met name het nieuwe schilderwerk met groot enthousiasme ontvangen. Ook de documentatie van de ontstaansgeschiedenis die bij het werk te zien was werd aandachtig bekeken en gaf aan velen een aanknopingspunt om daarover vragen te stellen. In de huiselijke sfeer van het atelier is het altijd makkelijk om tot een uitwisseling te komen. Dat gebeurde ook nu. Het was dan ook een levendig gebeuren waarin kunstenaar en bezoekers uitvoerig in gesprek raakten over het vele dat er te zien was.
Binnenkort zullen de nieuwe schilderijen te zien zijn in de webgalerie van DriebergenNet. Ook haar eigen gestaag groeiende website www.ontwerpstudiogroot.nl  is een bezoekje waard.


Kunstmarkt is terug

In de jaren ’80 werd op het voorterrein van Sparrendaal een kunstmarkt georganiseerd. Deze activiteit wordt nu weer opgepakt. Op 31 mei wordt een kunstmarkt georganiseerd in de tuin van de SWD aan de Vijverlaan.
Nieuwsbode van 20 mei 2003

Senioren Zomerschool biedt tien activiteiten

De Stichtse Zomerschool biedt voor het vijfde jaar een aantrekkelijk zomerprogramma voor vijftigplussers. De Zomerschool is een gezamenlijk project van de welzijnsorganisaties uit Driebergen, Doorn, Maarn en Wijk bij Duurstede.
Nieuwsbode van 20 mei 2003

Drietal loopt 1900 euro bij elkaar

Connie  en Johan en de geleidehond Saya hebben hun vakantie erop zitten. In twee weken liepen ze de eerste 232 kilometer van het Pieterpad. Tot Vorden. Ze zijn erg enthousiast over hun wandeltocht. Niet alleen omdat die veel geld opbracht voor de bouw van een kennel voor blindegeleidehonden in Kroatië, maar ook omdat het een heerlijke vakantie was.
Nieuwsbode van 20 mei 2003

Time Out voor Gerhard

Met een ‘time out’ vatte de voorzitter van sportvereniging Spirit, Geert Nijenmanting, het afscheid samen van Gerhard ten Brink, die voor zaterdagavond voor de 20ste keer het volleybaltoernooi van Spirit (voorheen Rap) organiseerde en er daarna mee stopt.
Nieuwsbode van 20 mei 2003

Alcoholcontrole

Donderdag werd op de Hoofdstraat een alcoholcontrole gehouden waarbij vooral andere overtredingen werden geconstateerd.
Nieuwsbode van 20 mei 2003

Stichts Mannekoor jubileert met concert

Het Stichts Mannenkoor bestaat 50 jaar. Dat viert het koor met een inmiddels afgeronde concertreis in Tsjechië en een jubileumconcert op 24 mei in de Grote Kerk in Driebergen.
Nieuwsbode van 20 mei 2003

Beethovenconcert

Kamerorkest Driebergen (KOD) o.l.v. Albert van Eeghen voerde in Antropia een historisch Beethovenconcert uit. De KOD-leden speelden, gezeten op de Weense manier. KOD viert dit jaar z’n derde lustrum en ter viering daarvan staan nog een aantal concerten op het programma.
Nieuwsbode van 20 mei 2003

Doorgaan

De wandelvierdaagse voor ouderen, georganiseerd door de fysiotherapieafdeling van Beukenstein, was een groot succes. Zo’n 60 wandelaars en zo’n tien tot vijftien vrijwillige jonge, maar ook de oudere duwers máákten het succes. Zelfs vanuit Zeist liepen of rolden mensen mee.
Nieuwsbode van 20 mei 2003

Kermis

De kermis op het Seminarieterrein is vorige week redelijk bezocht, ook al omdat het weer mee werkte.
Nieuwsbode van 20 mei 2003

‘Beter werk voor minder geld’

Kosten besparen en toch beter werk leveren. Dat staat de brandweerkorpsen van Zeist, Driebergen en Bunnik voor ogen met een samenwerking die zij vandaag aangaan. Zij nemen samen vijf officieren van dienst aan en kopen gezamenlijk één wagen barstensvol hoogwaardige techniek.
Utrechts Nieuwsblad van 21 mei 2003

Hogeschool gaat actievoeren met 24-uurs lesmarathon

Op 27 en 28 mei gaan studenten, docenten en directie van Hogeschool De Horst actie voeren tegen de onderwijsplannen van het nieuwe kabinet. Met een programma van 10 uur ’s ochtends tot de volgende dag 10 uur.
Utrechts Nieuwsblad van 21 mei 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Scepsis overheerst tijdens inspraakavond

De eerste inspraakavond over de Nota Inbreidingslocaties die vorige week donderdag onder enorme publieke belangstelling in Nieuw Salem plaatsvond (in aanwezigheid van de raadscommissie Ruimte en Groen) werd gekenmerkt door scepsis.

Niet alleen werden er twijfels geuit over de haalbaarheid van het gepresenteerde bouwprogramma, ook klonk er forse kritiek op de wijze waarop de gemeente wil ingrijpen in de bestaande groene structuur van Driebergen. De voorzitter van het Platform Groene Ruimte, Liesbeth Heerma van Voss, zette wat dit laatste betreft de toon. Met een doordringend betoog, waar de andere insprekers de gehele avond naar terug verwezen, trachtte zij duidelijk te maken dat de aantrekkingskracht van Driebergen vooral te maken heeft met het huidige evenwicht tussen groen en bebouwing. “Daarom zijn er in de tuinen van de bewoners allerlei vogels en andere dieren te vinden” zei ze.
Stichtse Courant van 22 mei 2003

Bestuur Stedenband op bezoek in Semily

Van 3 tot 7 mei heeft het bestuur van de Stichting Stedenband Semily Driebergen een bezoek aan Semily gebracht. Doel van het bezoek was o.a. het tekenen van het samenwerkingscontract voor de komende jaren.
Stichtse Courant van 22 mei 2003

VVV neemt afscheid van een aantal bestuursleden

De VVV Driebergen heeft afgelopen maandag afscheid genomen van een viertal bestuursleden, te weten: Dirk Rietkerk, Jan Neuteboom, Roelof de Jong en Clazien Bonda. Gert Radstake en Wim Wijnen werden gekozen als nieuwe bestuursleden.
Stichtse Courant van 22 mei 2003

PDR: ‘Het lek is nog steeds niet boven water’

Progressief Driebergen heeft haar achterban uitgenodigd om op 27 mei te praten over de financiën van de gemeente. Volgens het bestuur is, ook na de laatste twee debatten in de gemeenteraad, nog steeds niet duidelijk hoe het met de financiën zit.
Stichtse Courant van 22 mei 2003

Astmafonds

De collecte van het Astmafonds bracht in Driebergen € 6763,16 op.
Stichtse Courant van 22 mei 2003

Bevallen in een ziekenhuis kan straks niet meer in Zeist

Het fusieziekenhuis met een locatie in Zeist en in Utrecht heeft ervoor gekozen de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde te concentreren in Utrecht. De verloskundigen in Zeist en Driebergen zijn er niet blij mee omdat de afstanden groter worden en dat verhoogd de werkdruk.
Nieuwsbode van 22 mei 2003

Zomerweek voor bijna iedereen

Midden in de zomervakantie, van 28 juli t/m 1 augustus vindt op het Landgoed De Horst een vrolijke zomerweek plaats. Verschillende workshops worden georganiseerd voor kinderen, volwassenen en licht verstandelijk gehandicapten. Het is een initiatief van De Baak dat hiervoor samenwerking zocht met de SWD.
Nieuwsbode van 22 mei 2003

Waterschapsverkiezingen 2003

In mei-juni worden de verkiezingen gehouden voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In tegenstelling tot verkiezingen voor bijvoorbeeld de gemeenteraad, wordt er bij deze verkiezing niet op een partij, maar op personen gestemd.

Een ander verschil is dat er schriftelijk wordt gestemd; dus geen gang naar het stembureau maar een gang naar de brievenbus. En dat kan tot 12 juni. Er wordt gekozen voor de nieuwe samenstelling van het bestuur van het waterschap dat is samengesteld uit drie kieskringen (west, midden en oost) die weer onderverdeeld zijn in vier categorieën (ongebouwd, gebouwd, ingezetene en bedrijfsgebouwd).
Driebergen valt onder kieskring 3 (oost). In de categorie “ingezetenen” hebben zich twee mensen uit Driebergen kandidaat gesteld. Dat zijn Cees Beenen en Kees Geveke. Met het stemmen op een kandidaat, wordt tevens een stem uitgebracht op de plaatsvervanger. Kees Geveke heeft als plaatsvervanger Paul Huberts, eveneens uit Driebergen.
In de categorie “bebouwd” heeft de Driebergse Carla Konsten zich kandidaat gesteld. Haar plaatsvervanger is de Driebergse Carla Bisseling.
Waarom deze mensen zich hebben kandidaat gesteld is te lezen in de uitgebreide toelichting die bij de stembiljetten is gevoegd.
Veel informatie over de kandidaten, zeer veel tijd om te stemmen en het ontbreken van de tv en andere media, maken deze waterschapsverkiezingen een voorbeeld van echte verkiezingen: maar je moet er als burger wel wat voor doen.

Aanleg speelterrein Secretarislaan kan beginnen

De aanleg van het speelterrein aan de Secretarislaan 7-9 heeft vertraging opgelopen omdat het perceel verontreinigd bleek te zijn. Uit een historisch onderzoek bleek dat het perceel van 1912 tot en met 1981 achtereenvolgens in gebruik is geweest als timmerwerkplaats, polijst- en slijpinrichting en als las- en constructiebedrijf.

Om de ernst en hoeveelheid van de vervuiling in beeld te krijgen zijn er verdere onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de resultaten van die onderzoeken heeft de gemeente een saneringsplan opgesteld en ingediend bij de provincie Utrecht. Inmiddels is het ingediende saneringsplan door de provincie vastgesteld en is hiervoor de beschikking afgegeven. Dit betekent dat er met de bodemsanering gestart kan worden en dat daarna het speelterrein kan worden ingericht. De gemeente verwacht dat kinderen nog dit jaar het speelterrein kunnen gebruiken.
Heuvelrug Nieuws 23 mei 2003

Drieberger Wim Beijer beroepscoach

Afgelopen maandag heeft de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) Wim Beijer van Pre Essentie uit Driebergen ingeschreven in het register van beroepscoaches. Hij behoort hiermee tot de eerste 10 coaches die de NOBCO geregistreerd heeft. Coaching is in de sport al vele jaren een bekend begrip. De laatste jaren komt het ook buiten de sport steeds vaker voor dat mensen kiezen voor een ‘personal coach’ Wim Beijer heeft 25 jaar ervaring in de industriële automatisering en ICT en begeleidt, na een opleiding van 5 jaar, mensen met werkgerelateerde of persoonlijk vragen. Meer op de website: www.pressentie.nl

Driebergs duo ‘Accordéon Mélancolique’ in het Beauforthuis

Op donderdag 29 mei, 15.00 uur, komt het Driebergse accordéon duo ‘Accordéon Mélancolique’ met hun programma ‘Tussen taart, thee en toets’ in het Beauforthuis. Het duo bestaat uit Jean-Pierre Guiran en Cherie de Boer.

Een verrassende muzikale, culinaire, theatrale en dichterlijke zwerftocht rond Accordéon Mélancolique, met gastartiesten: Nick Mcguire op bas, John Ligthart op gitaar, zang- en acteergroep ‘Par Bleu’, Thea van der Meer op gitaar, Anton Aukes op snaredrums onder leiding van Chantal en Murielle. De muziek is passioneel en romantisch. Op het programma staan bekende nummers in gedurfde arrangementen maar ook onbekender werk staat op het programma.

75 jaar Bijbel Kiosk Vereniging

De Bijbel Kiosk Vereniging (BKV) is in 1928 opgericht in Wijk aan Zee. Daar werd bijbelse lectuur verspreid vanuit een kiosk op het strand. Dit werk groeide uit tot zestig ‘bijbelkiosken’ over het hele land. Door de opkomst van evangelische boekhandels nam het aantal kiosken drastisch af. Sinds 1969 is de BKV gevestigd in ‘De Beukenhorst’ in Driebergen en inmiddels als BKV-Lectuurcentrum uitgegroeid tot een van de grootste christelijke boek- en verzendboekhandels van Nederland. Om dit 15e lustrum te vieren wordt er van 2 t/m 7 juni in Driebergen een grootse koopjesweek gehouden met duizenden afgeprijsde artikelen en ontvangt elke koper een presentje.

Excursie gemeentelijke bossen Driebergen

Al enige jaren worden in de gemeentelijke bossen vellingwerkzaamheden per blok uitgevoerd. Komend najaar is het blok dat bestaat uit Park Beerschoten-Willinkshof en het Rijsenburgsebos ten noorden van de Arnhemsebovenweg aan de beurt. Het aanstippen van de te vellen bomen wordt in de maand juni gedaan.

Voorafgaand aan deze werkzaamheden zijn omwonenden en de leden van de commissie Ruimte & Groen uitgenodigd voor een excursie waarin medewerkers van de gemeente uitleggen wat het doel is van het vellen van de bomen en de bosontwikkeling in dit gebied. De excursie vindt plaats op woensdag 4 juni. De start is om 15.00 uur bij de parkeerplaats bij de Boswei aan de Arnhemsebovenweg. Nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw Sen tel. 525273 of de heer Van Dijk, tel. 525203.

René Jansen vindt rekenen en mensen al 40 jaar leuk

Zijn hele werkzame leven werkte hij bij dezelfde bank. Niet steeds in Driebergen, maar wel steeds in plaatsen op de Heuvelrug. Die bank veranderde nog wel eens van naam. Zo begon hij in 1964 in Zeist bij de Nutsspaarbank en eindigde hij in Driebergen bij de Fortisbank. Netty Krook heeft een interview met René Jansen.
Nieuwsbode van 27 mei 2003

Belangengroepen mogen meedoen bij Welstandsnota

Op 1 januari 2003 is de nieuwe woningwet in werking getreden. Hierbij is bepaald dat er alleen nog op welstand getoetst kan worden als er welstandsnota is vastgesteld. De gemeenten Zeist, Driebergen, Doorn, Leersum, Maarn, Amerongen en Rhenen gaan dit gezamenlijk doen, waarbij ook belangengroepen meepraten.
Nieuwsbode van 27 mei 2003

Anne (11) naar NK Schaken

Anne van Putten is sinds februari elf jaar jong en gaat als enig meisje van haar schaakclub op voor het Nederlands Kampioenschap in Rijswijk. Ze deed al eerder aan het kampioenschap mee en werd toen derde. Negen wedstrijden gaat ze spelen verdeeld over drie dagen vanaf Hemelvaartsdag.
Nieuwsbode van 27 mei 2003

College is verdeeld over ‘bus-kwestie’

Het Driebergse college van B&W is verdeeld over de vraag of de busroute op Melvill van Carnbeelaan verplaatst moet worden als daar een 30 km weg wordt ingericht. Eén van de wethouders, mevrouw Schravesande van PDR, heeft hier bezwaar tegen gemaakt.
Stichtse Courant van 28 mei 2003

‘Waterschap heeft invloed op keuze van bouwlocaties’

Wat de gemeente Driebergen wil doen met de spreng in het Manger Cats-bos of de vijvers van Kraaybeek, is onder meer afhankelijk van een toetsing door het Waterschap. Op die wijze heeft het Waterschap dus invloed op de keuze van nieuwe bouwlocaties in dit dorp.

Dat is de mening van Carla Konsten. Zij is één van de drie kandidaten uit Driebergen-Rijsenburg voor de Waterschapsverkiezingen die de komende weken (tot 12 juni) per post plaatsvinden. De andere kandidaten uit Driebergen zijn: Kees Geveke (oud-wethouder voor D66) en Cees Beenen (momenteel reeds lid van het Waterschapsbestuur). De belangstelling voor de Waterschapsver-kiezingen is doorgaans tamelijk beroerd: vier jaar geleden is slechts een kwart van de stemgerechtigden in actie gekomen. Dit keer lijkt de animo nog minder te zijn: “De mensen zijn het stemmen moe” zegt Carla Konsten.
Stichtse Courant van 28 mei 2003

Vernieuwde speelplek Prinses Margrietlaan

Vanmiddag opende wethouder Schravesande officieel de vernieuwde speelplek aan de Prinses Margrietlaan.
Stichtse Courant van 28 mei 2003

Jeugd Sport Pas komt er aan

Het is de organisatie van ‘Heuvelrug Actief!’ gelukt een aantrekkelijk aanbod van sportkennismakingscursussen te ontwikkelen voor basisschool kinderen. Een en ander is tot stand gekomen in samenwerking met sportverenigingen en sportscholen uit de vier gemeenten: Driebergen, Amerongen, Doorn en Leersum.
Stichtse Courant van 28 mei 2003 

Gemeente wil bezuinigen op reisvergoedingen

Het gemeentebestuur van Driebergen gaat met het Patiënten Platform Gehandicapten Driebergen (PPGD) en de regiogemeenten overleggen over verlaging van de vervoersvergoedingen voor gehandicapten. Dat heeft het college in zijn vergadering van 27 mei besloten. Verlaging van de vervoersvoorzieningen is noodzakelijk omdat de gemeente moet bezuinigen.
Gehandicapten kunnen, in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG), vergoedingen krijgen voor woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Driebergen heeft de uitvoering va de WVG samen met zes regiogemeenten uitbesteed aan de Stichting RIO Heuvelrug. Uitgangspunt is dat de gemeente de goedkoopste adequate voorziening verstrekt. Bij woonvoorzieningen en bij de verstrekking van rolstoelen gebeurt dit al en blijft dit ongewijzigd. Bij de vervoersvoorzieningen worden op dit moment ruimere vergoedingen verstrekt. Het gaat dan om die cliënten die geen gebruik maken van de (Regiotaxi). Zij ontvangen een vrij besteedbaar bedrag (forfaitaire vergoeding) voor het gebruik van eigen auto, taxi of rolstoeltaxi. Dit betreft ongeveer 120 mensen, circa 20% van alle WVG-cliënten.
Het college overweegt om de forfaitaire vergoeding terug te brengen tot de zogenoemde wettelijk vastgestelde minimale zorgplicht. Op dit moment kunnen cliënten een forfaitaire vergoeding ontvangen van €1.095,88 per jaar. Deze vergoeding is gebaseerd op een bedrag van € 0,31 per kilometer en 3.500 kilometers per jaar. In de nieuwe voorstellen wordt het aantal reiskilometers waarop de forfaitaire vergoedingen zijn gebaseerd teruggebracht tot 2.500 voor het gebruik van de eigen auto en tot 500 voor het gebruik van de (rolstoel)taxi. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om het bedrag per kilometer voor het gebruik van de eigen auto te verlagen. De vergoeding voor het gebruik van de (rolstoel)taxi wordt nog maar deels uitgekeerd in geld, de rest wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een ‘reistegoed’ (aantal te reizen kilometers) bij een taxibedrijf.
Om in aanmerking te komen voor een vervoersvoorziening geldt een inkomensgrens. Wie boven deze grens komt, komt niet in aanmerking voor een vergoeding. In Driebergen ligt deze grens nu op 2 maal het zogenoemde norminkomen (de Bijstandsnorm). Voorgesteld wordt om deze inkomensgrens te verlagen en uit te gaan van 1,5 maal het norminkomen, wat landelijk ook gebeurt.
Bij woonvoorzieningen wordt op dit moment een eigen bijdrage gevraagd vanaf 2,5 keer het norminkomen. Bezien wordt of ook deze inkomensgrens zou kunnen worden verlaagd tot 1,5 keer het norminkomen.
Na het overleg met de gebruikers (PPGD) en de regiogemeenten zal het college van burgemeester en wethouders een definitief voorstel worden voorgelegd dat uiteindelijk zal worden afgewogen binnen het totaal van alle gemeentelijke bezuinigingsvoorstellen.

Gemeente gaat bezuinigen op leerlingenvervoer

Het college van burgemeester en wethouders van Driebergen heeft besloten om met ingang van volgend schooljaar te bezuinigen op het leerlingenvervoer. In Driebergen maken ruim 70 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer om naar hun (speciale) scholen in Zeist, De Bilt/Bilthoven, Utrecht, Amersfoort en Ede te reizen. De kosten van dit vervoer (per taxi of openbaar vervoer) zijn voor rekening van de gemeente.
Het college heeft eerder dit jaar opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar het invoeren van opstapplaatsen en daarnaast besloten om de verordening strikter te gaan toepassen. Dit jaar geeft de gemeente in totaal ruim € 200.000,- uit aan leerlingenvervoer. Zonder maatregelen loopt dit bedrag de komende jaren flink op.
Op dit moment worden kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer aan huis opgehaald. Elders wordt al langer gebruik gemaakt van opstapplaatsen. Ouders/verzorgers brengen hun kinderen hier ’s morgens naar toe en halen ze er ’s middags weer op. Minder opstapplaatsen leidt tot minder reistijd en dus tot minder kosten. De gemeente vindt het invoeren van opstapplaatsen redelijk, omdat ook ouders van leerlingen op de plaatselijke basisscholen hun kinderen dagelijks naar school brengen en weer ophalen. De verordening van de gemeente laat het hanteren van opstapplaatsen ook toe. Overigens worden rolstoelgebonden kinderen ook na aanscherping van het leerlingenvervoer aan huis opgehaald en weer teruggebracht, net als nu het geval is.
De overige aanscherpingen hebben betrekking op het controleren van de adviezen van de scholen en het geldende afstandscriterium. Scholen adviseren de gemeente dikwijls om leerlingen aangepast vervoer aan te bieden. Tot op heden worden deze adviezen door de gemeente automatisch overgenomen. De gemeente heeft nu besloten om vanaf komend schooljaar deze adviezen te laten toetsen door een extern medisch adviseur. Ook de afstand van de woning naar de school zal vanaf komend schooljaar worden gecontroleerd. Pas als deze afstand meer dan 6 km. is, bestaat recht op leerlingenvervoer. Tot op heden ging de gemeente bij de bepaling van de afstand woning-school uit van de opgave door de ouders/verzorgers van de leerling.
Leerlingenvervoer wordt door de gemeente toegekend op basis van een verordening. Elke aanvraag wordt op basis van de verordening beoordeeld om te bezien of recht op leerlingenvervoer bestaat. Met deze beoordelingen werd tot op heden ruimhartig omgegaan. Daaraan komt met het besluit van het college van burgemeester en wethouders een einde: de verordening zal strikt worden nageleefd. Het gaat dus nadrukkelijk niet om nieuwe regels, maar om het strikt toepassen van de al bestaande regels.
De ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer en de betreffende scholen zijn al over de plannen geïnformeerd. Voor een deel van de huidige gebruikers geldt dat zij buiten de aanscherpingen vallen; zij houden recht op hun huidige voorzieningen tot het moment dat zij hun huidige school(lokatie) of onderwijsvorm verlaten. Het gaat hierbij om de leerlingen die in het schooljaar 2001/2002 al de voormalige LOM-, MLK- en IOBK-scholen zoals De Brug, Ridderoordschool en Choisyschool, bezochten. De opstapplaatsen gelden overigens wel voor deze groep. Na een jaar zal de nieuwe uitvoeringspraktijk worden geëvalueerd.

IVA reikt voor 23e keer Geerlig Riemersprijs uit

De Geerlig Riemersprijs die elk jaar uitgereikt wordt aan een IVA-student die tijdens zijn studie heeft blijk gegeven van bijzondere kwaliteiten van het hoofd en het hart, gaat dit jaar naar Léon Hendriks uit Noord-Brabant.
Nieuwsbode van 30 mei 2003

Na jaren weer openlucht kunstmarkt

Vanochtend opende wethouder Schravesande de Kunstmarkt in de tuin van de Stichting Welzijn Driebergen. Het was voor het eerst sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw dat er in Driebergen weer een kunstmarkt werd gehouden in de open lucht.

Vroeger werd de markt gehouden op het voorterrein van Sparrendaal, maar de huidige ambiance is zeker zo leuk in een tuin met grote bomen die schaduw brachten op deze zeer zonnige dag. Perfecte omstandigheden dus. Alleen het aantal bezoekers viel wat tegen. De organisatoren (Vilja Smit en Rozalien van de Kletersteeg) hadden meer verdiend dan de ruim driehonderd bezoekers die deze ‘eerste’ kunstmarkt bezochten.