D66 houdt ‘keukentafelgesprekken’

Ter voorbereiding van de volgende gemeenteraadsverkiezingen organiseert D66 dit voorjaar een aantal ‘gesprekken aan de keukentafel’ om daarmee ideeën op te doen voor het nieuwe verkiezingsprogramma.
Heuvelrug Nieuws 1 mei 2001

Winnaars kinderjury in bieb

Had je op een boek gestemd dat de Driebergse juryleden het mooist vonden, dan kreeg je een prijs. Boekenprijzen waren er voor Marleen Dorrestijn, Stephan Vermeulen en Paula Bos. Zij kregen de prijzen uit handen van Lars van Boekhandel Baas.
Nieuwsbode van 1 mei 2001

CDN E6 eindelijk kampioen

Het zat er al lang in, maar ze moesten toch nog tot zaterdag wachten voordat ze zich kampioen mochten noemen. In de stromende regen wonen ze met 2-1 van CDW.
Nieuwsbode van 1 mei 2001

Geld voor groep wandelaars

Ans van de Berg, leidster van een wandelafdeling van RAP, ontving een geldbedrag uit handen van Bertus Marlet. Hij was dit jaar aan de beurt om een deel van de opbrengst van de jaarlijkse collecte (dit jaar 8861,30 gulden), voor het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten een zelf te kiezen bestemming te geven. Marlet gaf daarnaast geld aan Gehandicapten Gymnastiek RAP en de Stichting Gehandicapten Sport Zeist e.o.
Nieuwsbode van 1 mei 2001

Stad Utrecht wil samen met tien gemeenten

Het Utrechts college van b&w wil dat er een nieuw bestuurlijk samenwerkingsverband komt van elf gemeenten, in plaats van het huidige Bestuur Regio Utrecht (BRU). Het BRU telt nu nog 26 gemeenten. Of Driebergen bij die elf gemeenten hoort is niet bekend.
Utrechts Nieuwsblad van 2 mei 2001

DriebergenNet geeft vier taarten voor mooie naam

Netty Krook mocht via de ontsmettingsbak bij de kinderboerderij naar binnen om een paar foto’s te maken van de onlangs geboren geitjes. De geitjes hebben nog geen naam. De webmaster van DriebergenNet stelt vier taarten beschikbaar voor diegenen die de mooiste naam opgeven aan beheerder Remmelt de Boer of verzorgster Lianne van Ginkel. Surf daarvoor naar www.driebergen.net/kinderboerderij
Nieuwsbode van 3 mei 2001

Driebergen start netwerk gemeentelijke jeugdzorg

De gemeente gaat ervoor zorg dragen dat de verschillende instanties die zich met jeugdzorg bezighouden beter met elkaar gaan communiceren. Bovendien wil de gemeente de contacten tussen deze instellingen en de Regionale Jeugdzorg in Nieuwegein stimuleren. Dat is de conclusie van een bijeenkomst, verleden week, in Champ’Aubert.
Nieuwsbode van 3 mei 2001

Verbouwing ING-bank klaar

Na een lange verbouwing heeft de ING-bank aan de Hoofdstraat zijn nieuwe deuren weer open. Onder de sprekers bij de officiële opening bevond zich ook loco-burgemeester B. de Vogel.
Nieuwsbode van 3 mei 2001

Bewoners maken bezwaar tegen ‘bouwplan’ van oud-burgemeester

Twaalf bewoners van Park Sparrendaal hebben bij b&w een bezwaarschrift ingediend tegen de verleende bouwvergunning aan oud-burgemeester Jongeneel om zijn woning uit te breiden volgens een plan dat al bij de bouw van de woningen was opgesteld en waar het bestemmingsplan in voorziet. De kwestie ligt momenteel bij de rechter.
Stichtse Courant van 3 mei 2001

Dia-lezing door Henk Jan Derksen

H.J. Derksen houdt op dinsdagmorgen 8 mei om 10.00 uur een lezing voor de Interkerkelijke Ouderen-gesprekskring in’ t Hoge Licht over ‘Boeren, burgers en buitenhuizen’. Over de ontwikkeling van Driebergen van boerennederzetting tot villadorp.
Stichtse Courant van 3 mei 2001

Twee winnaars bij voorronde ‘Festival van Nix’

De derde voorronde van het Festival van Nix was een groot succes. De bands Swomp uit Zeist en Refuse uit Utrecht werden door de jury als winnaars aangewezen. Zij gaan door naar de finaleronde op 30 juni.
Stichtse Courant van 3 mei 2001

Enorme animo voor gezondheidstest

De belangstelling voor de gezondheidstest voor 50-plussers is enorm groot in Driebergen. Bij de SWD hebben zich 300 mensen aangemeld. Daarom is er nog een tweede testdag ingelast. De inschrijving is inmiddels gesloten.
Stichtse Courant van 3 mei 2001

Een opmerkelijke reünie

Onlangs vond een opmerkelijke reünie plaats. De Driebergse familie Schothorst, 90 ooms, tantes, neven en nichten (van 0 tot 77 jaar) kwam in Wijk bij Duurstede samen.
Stichtse Courant van 3 mei 2001

Publiek laaiend enthousiast over uitvoering Hohe Messe

Afgelopen zaterdag werd in de Nicolaikerk in Utrecht voor de tweede maal de Hohe Messe van Bach uitgevoerd door het Werkgroepkoor en het Projectkoor van de Werkgroep Kunsten van de Vrije Hogeschool. Dirigente was de Driebergse Madeleine Ingen Housz.
Stichtse Courant van 3 mei 2001

Dodenherdenking 2001

Enige honderden Driebergers herdachten vanavond bij het monument van Wim Harzing in het Park De Wildbaan de gevallenen.
Burgemeester Bloemen sprak daarbij de volgende woorden uit.

“Wij staan hier als de dag van gisteren
schoorvoetend zijn wij gekomen
en buigen ons neder om de angst der aarde
de laatste adem die jullie bewoog”
(Bert Schierbeek)

Wij staan hier met onze emoties, onze herinnering, onze woede, onze liefde, met het hart in de hand. De namen van twaalf personen, tijdens de bezettingstijd woonachtig in Driebergen-Rijsenburg door verzetsactiviteiten om het leven gekomen. De namen aangebracht op dit monument, van onze eigen kunstenaar Wim Harzing. Ik noem de namen.  J.A. van Bijnem, W.C.A. du Cellié Muller, S. Esmeijer, J. Groenhuijse, A.F.J.H.M. van der Heijden, Mej. L.S. van Holst, J, Jongejan, C.B. Ninaber van Eijben, B.A.W. Schlimmer, J.A. Schotel, jkhr K.W.J Stoop van Goudswaard, G. Vink.
Deze namen. Dit monument, ja de monumenten die herinneren aan gevallenen, gefusileerden, aan oorlog en bevrijding, het zijn tekenen van liefde voor hen die vielen, maar ook zijn zij evenzeer de prikkel die ons moet doen opveren, die ons alert moet laten zijn op nieuw ontluikend onrecht.
Ik eindig met een gedicht van de 17-jarige Benjamin Derksen, een van de drie winnaars, van het door het Nationaal Comité georganiseerde dichtersconcours.

Twee minuten
Twee minuten nadenken over de dingen die je wat doen
secondenlang kijken naar het onschuldige gras, met het hoofd gebogen
iedereen, ja echt iedereen is voor een keer samen / gezamenlijk stil
vragen zijn er over de dingen die zijn geweest, antwoorden ook, helaas,
voor de mensen die er niet meer zijn
ogen, vol angst, sterren, vol van schaamte worden nu herdacht
twee minuten symbool van kracht.

Driebergen vergrijsd en ontgroend

Uit de onlangs door de provincie Utrecht uitgegeven folder ‘Kerngegevens 2000’ blijkt dat Driebergen niet alleen vergrijsd maar ook ontgroend. Van de 36 Utrechtse gemeenten hebben alleen Doorn en De Bilt een groter aandeel 65+ers. Wat betreft het aandeel jonger dan 25 jaar zijn er 8 gemeenten die een lager aandeel hebben. In de provinciale prognose (tot 2010) neemt het aantal 65+ers toe met 2,4% terwijl het aandeel jongeren afneemt met 2,5%. Het totale inwonertal daalt van 18330 in 2000 tot 17810 in 2010.

Museum ’t Schilderhuis helpt leerlingen bij onderzoek naar WO2

Op 7 mei starten de 3 havo/vwo leerlingen van het Openbaar Zeister Lyceum met het omgevingsonderwijsproject ‘De Tweede Wereldoorlog in Zeist’. Met dit project ontdekken de leerlingen in hun directe leefomgeving de sporen die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten.
In groepjes doen de leerlingen gedurende 6 weken zelfstandig onderzoek naar allerlei thema’s over Zeist gedurende de Tweede Wereldoorlog. Alle leerlingen beginnen aan hun onderzoek in het Gemeentearchief Zeist en afhankelijk van het onderzoeksthema maken ze opdrachten in het Schilderhuis te Driebergen, het Walter Maashuis te Bilthoven en het Militair Luchtvaartmuseum te Soesterberg.

OZB-aanslag viel wel mee

De mini-enquête op DriebergenNet ging de laatste keer over de aanslag gemeentelijke belastingen. 35% van de respondenten, en daarmee de grootste groep, gaf aan dat de aanslag ‘zeer tegen viel’. 15% liet weten dat de aanslag precies was wat men had verwacht en 46% zei dat de aanslag mee viel (31% viel het zelfs erg mee). Hoewel de respons gering was (slechts 26 respondenten) zou op basis van deze uitkomsten verwacht mogen worden dat het aantal bezwaarschriften tegen de aanslagen niet groot zal zijn. De nieuwe enquête gaat over de omvang van de gemeentelijke organisatie.

Verslag onderzoek Sportlaanaffaire binnenkort openbaar

Burgemeester Bloemen maakte vanavond in de commissie ABZ bekend dat het verslag van het onderzoek over de Sportlaanaffaire 5 juni a.s. zal worden aangeboden. Behandeling in de raad zal pas op 5 juli plaatsvinden. De lange tijd tussen aanbieding en behandeling wordt veroorzaakt door het feit dat enerzijds de voorzitter en adviseur van de onderzoekscommissie en anderzijds de betrokkenen in de affaire niet later of eerder hun agenda’s op elkaar konden afstemmen.

Stichtse Senioren Zomerschool

Dit jaar wordt voor de derde maal de Stichtse Senioren Zomerschool georganiseerd in samenwerking met de stichting Welzijn Ouderen in Doorn en de Stichting Welzijnszorg Maarn-Maarsbergen. De wereld om ons heen verandert snel en bij de tijd blijven is noodzakelijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Leren en studeren houdt bovendien de geest wakker. Het programma dat wordt aangeboden bestaat uit zeven verschillende onderwerpen. Inmiddels is de brochure met informatie uit. Deze is verkrijgbaar bij de receptie en kan op verzoek worden toegezonden.

Afgifte gebruiksvergunningen wordt versneld

Mede n.a.v. de rampen in Enschede en Volendam wil burgemeester Bloemen vaart zetten achter het afgeven van gebruiksvergunningen. In overleg met de brandweer heeft hij een prioriteitenlijst opgesteld met daarop 19 bedrijven en instellingen waarvan hij vindt dat deze binnen een half jaar een vergunning moeten hebben. De commissie ABZ kon ermee in stemmen dat de twee jaar geleden door de raad vastgestelde lijst hiermee een andere prioriteitstelling krijgt.

Beeldkwaliteitsplan voor de Stichtse Lustwarande

Al enige jaren staat de Stichtse Lustwarande, de gordel van buitenplaatsen tussen De Bilt en Rhenen, volop in de aandacht. Om dit voor Nederland unieke gebied te behouden voor verder verval is nu het beeldkwaliteitsplan voor de Stichtse Lustwarande verschenen. Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld door de provincie Utrecht, Stichting Het Utrechts Landschap en de gemeenten De Bilt, Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Amerongen en Rhenen. Het doel van het beeldkwaliteitsplan is dat het een belangrijk richtsnoer en toetsingskader gaat vormen voor het duurzaam instandhouden en herstellen van de kwaliteit en het unieke karakter van de Stichtse Lustwarande. Al enige jaren staat de Stichtse Lustwarande, de gordel van buitenplaatsen tussen De Bilt en Rhenen, volop in de aandacht. Om dit voor Nederland unieke gebied te behouden voor verder verval is nu het beeldkwaliteitsplan voor de Stichtse Lustwarande verschenen. Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld door de provincie Utrecht, Stichting Het Utrechts Landschap en de gemeenten De Bilt, Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Amerongen en Rhenen. Het doel van het beeldkwaliteitsplan is dat het een belangrijk richtsnoer en toetsingskader gaat vormen voor het duurzaam instandhouden en herstellen van de kwaliteit en het unieke karakter van de Stichtse Lustwarande.

Gemeente Driebergen wijzigt voorrangsregeling

Het college van b&w heeft besloten een tweetal kruispunten aan te passen voor de nieuwe voorrangsregeling. Het gaat om het kruispunt Bosstraat en het fietspad ter hoogte van de Catharijnestraat en het kruispunt Schaepmanlaan en het fietspad ter hoogte van de Wilhelminalaan.
Nieuwsbode van 8 mei 2001

De roerselen van een raadslid

In de jongste uitgave van ‘Open Kaart’, het afdelingsblad van D66 in Driebergen, laat Cathja Maas via een gedicht weten hoe een raadslid zich kan voelen. Het gedicht ‘Ik ben lekker weg’ (vrij naar Annie M.G. Schmidt) is wellicht toepasselijk voor de gehele raad.

Noodkap linde bij Sparrendaal

Door ziekte is het noodzakelijk dat een linde bij Sparrendaal vandaag wordt gekapt. De boom was nog nauwelijks in de grond verankerd. Burgemeester Bloemen liet de werkzaamheden tijdelijk onderbreken omdat tegelijkertijd op die plek de start van het jaarlijks verkeersexamen voor leerlingen van de basisschool plaatsvond.

Jaarlijks verkeersexamen

Burgemeester Bloemen gaf vanochtend het startsein voor de jaarlijkse verkeersproef die 3VO voor de leerlingen van de basisschool organiseert. Ruim 230 leerlingen van zeven Driebergse basisscholen neem aan het examen deel.

Driebergen wil noodopvang voor kansloze asielzoekers

Een ruime meerderheid van de Driebergse gemeenteraad (alleen de VVD was tegen) wil dat er noodopvang gecreëerd wordt voor uitgeprocedeerde asielzoekers De Raad van Kerken heeft voorgesteld om voor deze mensen noodopvang te realiseren samen met Doorn en Leersum. CDA, PDR, D66 en ChristenUnie steunen dit initiatief.
Stichtse Courant van 10 mei 2001

Burgemeester beschermer Stichts Mannenkoor

Burgemeester Bloemen heeft zich bereid verklaard het beschermheerschap op zich te nemen van het Stichts Mannenkoor. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn voorgangers Jongeneel en Van Rappard.
Stichtse Courant van 10 mei 2001

CDN-B2 kampioen

Van de 26 gespeelde wedstrijden werden er 21 gewonnen en vijf verloren en een doelsaldo van 114 voor en 38 tegen. Met die cijfers werd B2 kampioen van de derde klasse.
Stichtse Courant van 10 mei 2001

Tien jaar treintaxi bij Driebergs station

Op 1 mei bestond de treintaxi 10 jaar. in die periode heeft Hoek Vervoer BV zo’n 930.000 passagiers van en naar het station vervoerd.
Stichtse Courant van 10 mei 2001

‘Kerken hadden moeten bemiddelen bij moskee-conflict’

De Driebergse dominee De Goede vindt dat de kerken in dit dorp een bemiddelende rol hadden kunnen spelen bij het conflict over de bouw van een moskee aan de Akkerweg. Hij meldt dat in een interview in de Stichtse Courant n.a.v. zijn ambtsjubileum.
Stichtse Courant van 10 mei 2001

Zonnige viswedstrijd

De jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd van de buurtvereniging Juliana vond plaats onder fraaie weersomstandigheden. De wisselbeker ging naar M. Veldhuizen, tweede werd G. de Jong en derde was R. de Boer.
Stichtse Courant van 10 mei 2001

Aanleg doorsteek vordert gestaag

De werkzaamheden aan de doorsteek van de Traaij naar het parkeerterrein vorderen gestaag. Voor het smlle weggetje blijken al enige (ludieke) namen in omloop ter zijn: er wordt gesproken over ‘Traaij-out’ en de ‘Bas de Vogel-allee’.
Stichtse Courant van 10 mei 2001

Zuid-Afrikaans jongerenteam in Driebergen

Youth for Christ Zuid Afrika stelde een groep jongeren samen onder de naam I Themba die d.m.v. dans, zang en theater het thema ‘leven in verschillende culturen’ onder de aandacht van jongeren brengen. 18 mei treden ze op in de Immanuelkerk in Driebergen van 20.00-22.00 uur.
Stichtse Courant van 10 mei 2001

Nieuw jeugdorkest voor regio geeft eerste concert

Het nieuwe jeugdorkest voor de regio Zeist-Driebergen geeft binnenkort haar eerste concert. Het nieuwe orkest staat o.l.v. dirigent Dries Lansdorp een is enkele maanden geleden opgericht. Het telt nu 25 leden. Het concert wordt in de Maranathakerk gehouden op zaterdag 12 mei; 20.00 uur.
Nieuwsbode van 10 mei 2001

Toeristische ontwikkelingsplan voor zusterstad Semily

Toen vertegenwoordigers van de gemeente Driebergen van de burgemeester van Semily het verzoek kregen om steun bij de economische ontwikkeling van Semily, zocht de Stichting Stedenband contact met de Nationale School voor Toerisme. Neeltje Gast onderzocht als student de toeristische mogelijkheden. Het inmiddels in het Tsjechisch vertaalde rapport werd vorige week in Semily door Leen Doeve aangeboden aan burgemeester Mojzis.
Nieuwsbode van 10 mei 2001

Gemeente houdt inspraakavond over plan woonwagencentrum

De gemeente Driebergen belegt woensdag 23 mei een inspraakavond over het voorontwerpbestemmingsplan “Woonwagencentrum Sportlaan”. De avond begint om 19.30 in het gemeentekantoor.
Nieuwsbode van 10 mei 2001

Vanuit niets kandidaat voor nationale jeugdtitel

Zo’n vier jaar gelden is de jeugdafdeling van rugbyclub The Pink Panthers met niets begonnen. Zaterdag staan de junioren in de finale om het kampioenschap van Nederland. Het hoogtepunt in de 17 jaar oude historie van de Driebergse club.
Utrechts Nieuwsblad van 10 mei 2001

1000ste huwelijk

Vanmiddag sloot Angela van der Kroft op Sparrendaal haar duizendste huwelijk. Ze trouwde niet zelf, maar voltrok als ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk tussen Joop Gielens en Willie Ketting uit Doorn. Mevrouw van der Kroft voltrok haar eerste huwelijk op 10 januari 1986. Na afloop van de huwelijksvoltrekking werd zij door loco-burgemeester Bas de Vogel gefeliciteerd met dit opmerkelijk jubileum.

Ecowijk, een kwestie van lange adem

Ecologisch Centraal Wonen in Driebergen is mogelijk, maar het zal naar verwachting van het gelijknamig verenigingsbestuur nog wel enkele jaren duren voordat het ambitieuze project van 30 ecowoningen gerealiseerd is. Wel hoopt het bestuur dit jaar nog de presentatie van het totale project rond te krijgen.
Utrechts Nieuwsblad van 11 mei 2001

Voorterrein Sparrendaal als geraniummarkt

Vandaag wordt tot 16.00 uur onder prachtige weersomstandigheden de jaarlijkse geranium- en plantenmarkt gehouden op het voorterrein van Sparrendaal. Behalve plantgoed is er ook aanbod van andere tuinattributen.

Debatavond over de Heuvelrug en de positie van Driebergen in het Strategisch Gebiedsperspectief (SGP) Heuvelrug

De Stichting Publiek Debat Driebergen-Rijsenburg organiseert op 21 mei 2001 in Champ Aubert een open gesprek over de toekomst van Driebergen in het kader van de gemeentelijke herindeling en het zogenaamde Strategisch Gebiedsperspectief.

Doel van de avond: ontwikkelen van visie, van ideeën, van statements die ingebracht worden op de door de gemeente Driebergen te organiseren discussieavonden eind mei. Er zijn 5 sprekers uitgenodigd, die via korte statements hun visie op het SGP zullen formuleren. Het betreft Mevr Ir. Bijvoet, deskundig op het terrein van de ruimtelijke ordening; Mevr. C. Konsten, deskundig op het terrein van ecologie en landschap. Het betreft hier inwoners van de gemeente Driebergen. Daarnaast hebben we dhr F. Naafs, wethouder in Wijk bij Duurstede en voorzitter van de stuurgroep Langbroekerwetering uitgenodigd, de projectleider van het SGP, dhr. T. Camps.

Schoolmoestuin bij Valkenheuvelschool

Hidde Haenen plantte vandaag samen met wethouder Schravensande de eerste plantjes in de schoolmoestuin van de Valkenheuvelschool. Deze tuin kon gerealiseerd worden dankzij de prijs van 2500 gulden die Hidde had gewonnen op de Gemeentedag 2000.

Het schoolmoestuinproject was één van de bekroonde projecten. Het andere winnende project, een speelplaats aan de Oosterlaan, stuitte op verzet bij bewoners. Hier is inmiddels een oplossing gevonden in de aanschaf van verplaatsbare speelwerktuigen die naar behoeven op straat kunnen worden gezet en bij omwonenden worden opgeslagen. Over 5 weken vindt hier de officiële overdracht plaats.

Steppen voor kankerbestrijding

Eric Hoeks vertrok op 14 april uit Rome om al steppende via Parijs naar Den Haag te gaan om daar op 18 mei aan te komen. Tijdens zijn ruim 2200 km lange tocht probeert hij geld in te zamelen voor de Nederlands Kankerbestrijding/KWF. Vanmiddag staat hij op het parkeerterrein bij Albert Heijn in Driebergen. Sponsordonaties zijn welkom op rabobanknummer 13 06 33 240.

Vitras snijdt in eigen vlees om uit rode cijfers te komen

Zorginstelling Vitras kampt dit jaar met een tekort van 4 miljoen gulden. Algemeen directeur Penninx wil voor de zomervakantie een plan van aanpak hebben. Volgens de directeur richt dit zich vooral op het middenkader en zouden clienten niet zoveel van de ontwikkelingen merken.
Utrechts Nieuwsblad van 15 mei 2001

Wandelen in en rond Driebergen

Zondag 20 mei start om 10.00 uur een landschapswandeling in Driebergen en omgeving. De wandeling van ca. 10 km zal worden geleid door natuurgidsen van het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn (vereniging voor natuur- en milieueducatie). De route leidt door Driebergen, via De Wildbaan langs het Wapen van Rijsenburg, over de landgoederen Heidestein en Bornia, en via De Traaij terug naar het startpunt. De IVN-gidsen kunnen het nodige vertellen over het landschap en de natuurgebieden waar de wandeling door leidt, en er is ook aandacht voor de cultuurhistorische elementen die onderweg te zien zijn. Er wordt gestart op de parkeerplaats vlak bij de hoek Hoofdstraat/De Traaij in Driebergen. Deelnemers kunnen rekenen op een wandeling van ongeveer 3 uur, en dienen naar behoefte eten en drinken mee te nemen. Stevige schoenen en zonodig regenkleding worden aanbevolen. Deelname is gratis en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Dauwtrappen rond Driebergen

Zowel de Vereniging Natuurmonumenten als Het Utrechts Landschap organiseren op hemelvaartsdag dauwtraptochten rondom Driebergen. De Vereniging Natuurmonumenten organiseert een tocht met ontbijt in de Kaapse Bossen te Doorn. Het Utrechts Landschap laat vroege vogels kennis maken met de natuur op het Landgoed Bornia-Noordhout.

Sloop en nieuwbouw aan Arnhemsebovenweg

Het Driebergs college van b&w heeft deze week een plan goedgekeurd om aan de Arnhemsebovenweg meerdere woningen en een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren op de plaats waar vroeger een pompstation was gevestigd. Als de gemeenteraad instemt met de plannen zullen de huidige bouwvallen nog voor de zomer gesloopt worden.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

Mogelijk 50 woningen rond klooster Zusters Ursulinen

Rond het klooster van de Zusters Ursulinen aan de Drieklinken worden in de nabije toekomst mogelijk 50 nieuwe wooneenheden gebouwd. Het college van b&w heeft goedkeuring gegeven aan een studie in die richting.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

‘Gemeente houdt onvoldoende rekening met waarde van natuur’

‘De gemeente houdt in haar plannen onvoldoende rekening met de waarde van natuur en landschap terwijl het Rijk juist een kwaliteitsimpuls ervan nastreeft’. Dat is de reactie van het Platform Groene Ruimte Driebergen-Rijsenburg op het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

Opbrengst

De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Hartstichting, die van 22 t/m 28 april gehouden werd, heeft in Driebergen 11.945 gulden opgebracht.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

Kwart eeuw in dienst

Op 3 mei 2001 was het 25 jaar geleden dat de heer G. Kramer in dienst trad bij Hoek Installatietechniek. Buiten de dagelijkse werkzaamheden verricht de heer Kramer veel vrijwilligerswerk voor de Stichting Veri Olanda.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

Twintig lege bedden wegens personeelstekort

Afgelopen zaterdag, op de dag van de verpleging, vertelde algemeen directeur Pleun Eikelboom van Zorgvoorziening De Brug, dat er 20 bedden leeg staan omdat er niet genoeg personeel is. Volgens hem gaat het niet alleen om werven van personeel, maar ook om het personeel te behouden. En met de huisvestingsmogelijkheden in Driebergen is dat niet eenvoudig.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

Levensechte oefening

Dinsdagavond hielde de Driebergse brandweer en de Rode Kruiscolonne een levensechte oefening op het bouwterrein aan de St Hubertuslaan. Er was een complete ramp in scène gezet. De leden van de Lotusvereniging beelden daarbij slachtoffers uit.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

Ambtenaren worden in bankgebouw ondergebracht

Vorige week is de inschrijving geopend voor de aanbesteding van de verbouw van het gemeentekantoor. Tijdens de verbouwing zullen 35 ambtenaren tijdelijk gehuisvest worden op de bovenverdieping van de ABN bank. Het huren van tijdelijke units is daarmee van de baan.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

AVO-Centrum Plantwijk bestaat een jaar

Op 1 mei 2000 kwamen de eerste asielzoekers naar Driebergen. Ad Bom blikt terug op een jaar  AVO.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

Extra ‘hindernis’ bij verkeersproef

De jaarlijkse verkeersproef voor basisschoolleerlingen kende dit jaar een extra ‘hindernis’. Op het terrein voor Sparrendaal waar de start plaatsvond moest op hetzelfde moment een noodkap worden uitgevoerd. De start door burgemeester Bloemen werd daarom naar het achterterrein verplaatst.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

Honderdjarige in Sparrenheide

Dinsdag werd mevrouw Blaak honderd jaar. Het was voor het eerst dat Sparrenheide zo’n hoogbejaarde bewoonster kon huldigen. Burgemeester Bloemen kwam haar feliciteren.
Stichtse Courant van 17 mei 2001

Maandelijkse groepsbijeenkomst voor moeders in NIX

Het is gezellig in de NIX aan de Engweg. Aan tafel zitten jonge moeders, Turkse en Marokkaanse Nederlanders te luisteren naar en te praten met elkaar, terwijl Astrid Glissenaar, coordinator van het Opstapproject, vertelt over opvoeding van hun kinderen. De kinderen zijn meegekomen. Het Opstapproject draait in Driebergen al 8 jaar en momenteel volgen 16 gezinnen dit traject.
Nieuwsbode van 17 mei 2001

Meester- en juffendag op basisschool De Kring

Vorige week woensdag werd de meester- en juffendag gehouden. Op deze dag vieren alle leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag. De leerlingen hadden, zoals altijd, geld ingezameld voor een leuk cadeau en de ouderraad verzorgde de invulling van de dag die dit jaar als thema ‘sprookjes’ had.
Nieuwsbode van 17 mei 2001

Uitslag DriebergenNet-enquête MKZ-crisis

Bijna 80 bezoekers van DriebergenNet hebben de moeite genomen het enquêteformulier in te vullen dat was opgesteld naar aanleiding van de mkz-crisis. De resultaten van dit mini-onderzoek wijken niet noemenswaardig af van de meningen die de laatste weken in de ingezonden-brieven-rubrieken van de diverse kranten te lezen waren.

Gemeenten en provincie blikken 25 jaar vooruit met ‘Panorama Heuvelrug’

Vertegenwoordigers van de gemeenten  Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergen, Zeist en de provincie Utrecht werken samen in stuur- en werkgroepen om de toekomst van de Heuvelrug te verkennen en te sturen. Het resultaat is het Strategisch Gebiedsperspectief Heuvelrug. Dit is een notitie waarin kansen en bedreigingen voor het Heuvelruggebied voor de komende 25 jaar centraal staan en waar voor de toekomst 2 scenario’s zijn uitgewerkt. Het belangrijkste verschil tussen de twee scenario’s is de rol die het ‘Nationaalpark Heuvelrug i.o.’ gaat spelen. De inwoners van het gebied kunnen meespreken.
Op 28 mei wordt een bijeenkomst gehouden in partycentrum ‘De Donderberg’, Maarsbergseweg 2 te Leersum en een zelfde bijeenkomst op 30 mei in het ‘Iona-gebouw’, Hoofdstraat 20 te Driebergen (naast het station Driebergen-Zeist).

Heuvelruggemeenten: opheffen of niet?

De strijd om herindeling van de Heuvelruggemeenten gaat beginnen. De burgemeesters hebben een voorzetje gemaakt, burgers en gemeenteraadsleden mogen nu verder praten. Het is moeilijk te voorspellen welke kant het opgaat. Anthon Keuchenius maakt een analyse.
Utrechts Nieuwsblad van 21 mei 2001

Veel hekken zijn barrières voor wild

Bureau Van den Bijtel heeft in opdracht van Natuurmonumenten een inventarisatie gemaakt van hekken in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug. Er blijkt bijna 400km hek aanwezig te zijn. Met name tussen Doorn en Driebergen vormen deze hekken een barrière voor het wild.
Utrechts Nieuwsblad van 21 mei 2001

Keuze tussen groei en beperking

Twee scenario’s schreven de burgemeesters onder leiding van adviseur Camps. Randvoorwaarden in beide scenario’s zijn het behoud van de Stichtse Lustwarande, de reeks landgoederen buitenplaatsen langs de Heuvelrug, het nationale park de Utrechtse Heuvelrug en het gebiedsplan Langbroekerwetering. De laatste twee zijn gebiedsplannen die de regio overstijgen en vanuit Utrecht of Den Haag zijn bedacht. In beide scenario’s wordt het station Driebergen-Zeist een verkeersknooppunt en transferium.
Utrechts Nieuwsblad van 21 mei 2001

Regio Utrecht kan groei zelf opvangen

In tegenstelling tot minister Pronk denkt de Utrechtse Kamer van Koophandel dat de regio Utrecht zelf de voorziene groei van de werkgelegenheid, bevolking en economie kan opvangen. Dat staat in de reactie van de Utrechtse KvK op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Voor Driebergen wordt daarbij gedacht aan nieuwe kantoren bij het station Driebergen-Zeist, wat betreft de overige bedrijvenlocaties denkt de Kamer onder meer aan een nieuw ‘Werklandschap’ bij Driebergen.
Kamerkrant Utrecht van mei 2001

Plan voor ecologisch centraal wonen op locatie Ursulinen

Katja vd. Valk, initiatiefneemsters van het ecologisch woonproject, was verrast toe het college van b&w bekend maakte in principe medewerking te willen verlenen aan de realisatie van hun plannen. Ecologisch Centraal Wonen (ECW) kan wat betreft het college een bouwlocatie krijgen op het terrein van de zusters Ursulinen op Rijsenburg.
Tegelijkertijd bracht b&w naar buiten dat geen medewerking wordt verleend aan de bouw van 70 woningen voor het woonzorgcomplex Beukenstein. Slechts 30 woningen zouden passen binnen het ruimtelijk structuurplan. Directeur Wesenaar van Beukenstein is daarmee niet blij omdat ze van de rijksoverheid van de huidige twee appartementen er één moet maken.
Nieuwsbode van 22 mei 2001

Iraans kunstenaarsechtpaar fotografeert Driebergen

Een kunstenaarsechtpaar uit Iran heeft Driebergen op de gevoelige plaat vastgelegd. Het resultaat van hun inspanningen, waarmee ze dit dorp, dit land en deze maatschappij beter willen leren kennen, is te zien in de openbare bibliotheek.
Nieuwsbode van 22 mei 2001

Groep 8 behaalt EHBO diploma

Vorige week heeft groep 8 van de Uilenburcht hun EHBO examen gedaan. Met slechts 12 lessen slaagden alle leerlingen met een cijfer hoger dan een zes.
Nieuwsbode van 22 mei 2001

Moskeeën weer bespreekbaar

Het comité Akkerweg e.o. legde de gemeente het vuur na aan de schenen gisteravond tijdens een inspraakavond over de bouw van twee nieuwe moskeeën aan de Driebergse Akkerweg. Het slotakkoord was verzoenend: alle partijen gaan weer om de tafel om een beheersovereenkomst te regelen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 mei 2001

Omvang gemeentelijke organisatie vaak te laag ingeschat

De meerderheid (54%) van de bezoekers van DriebergenNet weet de omvang van de gemeentelijke organisatie (ca. 130) goed in te schatten. Toch gaf in de mini-enquête van DriebergenNet 46% van de respondenten de omvang lager aan en 11% dacht zelfs dat de organisatie uit minder dan 90 mensen bestond. Behalve de geringe respons (28) kan het resultaat ook vertekend zijn door een relatief hoog aandeel gemeentelijke medewerkers in de respons.
Heuvelrug Nieuws 23 mei 2001

Vrouwen Advies Commissie heeft vooral oog voor details

De VAC heeft een rapport gepresenteerd over 100 woningen in het bouwplan Hoenderdaal (Faunalaan en Aalscholver). 68% van de bewoners deed aan het onderzoek mee. De bewoners zijn in het algemeen tevreden over het woongenot, maar er zijn tal van details die irritatie oproepen.
Stichtse Courant van 23 mei 2001

Wantrouwen overheerst op inspraakavond moskeeën

De inspraakavond die dinsdag in Nieuw Salem plaatsvond over de bouwplannen voor twee moskeeën aan de Akkerweg werd gekenmerkt door weerstand en wantrouwen. Bewoners van Beukenhorst en vertegenwoordigers van het comité Akkerweg zagen de bouw absoluut niet zitten. Jan de Beer doet verslag.
Stichtse Courant van 23 mei 2001

Zware tak ontregelt verkeer op Hoofdstraat

Een zware tak van een beuk aan de Hoofdstraat nabij de Akkerweg heeft vorige week donderdag voor overlast voor het verkeer gezorgd. De tak was plotseling afgebroken en daarbij een passerende auto geraakt. De inzittenden bleven ongedeerd.
Stichtse Courant van 23 mei 2001

Schoolkorfbaltoernooi geplaagd door het weer

Na het door CDN georganiseerde voetbaltoernooi was het 16 mei de beurt aan Dalto om het jaarlijkse schoolkorfbal te organiseren. Het programma kon niet op tijd starten door een enorme donderbui. Basisschool De Kring gaat door naar het Provinciaal kampioenschap.
Stichtse Courant van 23 mei 2001

Rennen met vredesfakkel

Basisschool De Kring stond vorige week in het teken van ‘Peace Run’ waarmee een internationaal rennersteam de vrede onder de aandacht te brengen. Het team was vorige week te gast op De Kring.
Stichtse Courant van 23 mei 2001

Opbrengst collecte Astma Fonds

De 126 collectanten hebben in Driebergen 13.203 gulden opgehaald. Vorig jaar was dat 12.896 gulden.
Stichtse Courant van 23 mei 2001

IVA-studenten organiseren toertocht voor kankerpatienten

Vijf enthousiaste studenten van de IVA hebben voor zaterdag 30 juni een toertocht georganiseerd voor ca. 50 exclusieve auto’s. Deze tocht wordt speciaal georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar die kanker hebben.
Nieuwsbode van 25 mei 2001

Kinderconcert bij Aurora

Het afgelopen weekend was tijdens het kinderconcert in muziekcentrum Aurora ook een optreden van de AMV-groep. Dit is een groep jongens en meisjes van 7 tot 9 jaar die voor het eerst bij Aurora met muziek komen kennismaken.
Nieuwsbode van 25 mei 2001

Henk Jan Derksen benoemd tot algemeen directeur van Bond Heemschut

Henk Jan Derksen (43) was van 1994 tot 2000 werkzaam als wethouder in de gemeente Driebergen-Rijsenburg, met onder meer als portefeuille monumentenzorg en cultuur, recreatie en toerisme. Derksen was in de jaren ’80 actievoerder voor het behoud van cultureel erfgoed in zijn gemeente en initiatiefnemer van een plaatselijke vereniging die zich richt op monumenten, groen, milieu, verkeer en leefbaarheid.

Hij is sinds 1990 raadslid van Driebergen. Voor het recreatieschap was hij van 1996 tot 2000 lid van de regie- en stuurgroep voor het provinciale project voor het gebiedsgericht beleid Langbroekerwetering. Sinds 1998 is hij lid van de VNG-commissie sport, recreatie en toerisme. Eerder was hij werkzaam in de IT-wereld. Heemschut is een vereniging met ruim 10.000 leden die zich inzet voor de bescherming van cultuurmonumenten en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland. Henk Jan Derksen (43) was van 1994 tot 2000 werkzaam als wethouder in de gemeente Driebergen-Rijsenburg, met onder meer als portefeuille monumentenzorg en cultuur, recreatie en toerisme. Derksen was in de jaren ’80 actievoerder voor het behoud van cultureel erfgoed in zijn gemeente en initiatiefnemer van een plaatselijke vereniging die zich richt op monumenten, groen, milieu, verkeer en leefbaarheid. Hij is sinds 1990 raadslid van Driebergen. Voor het recreatieschap was hij van 1996 tot 2000 lid van de regie- en stuurgroep voor het provinciale project voor het gebiedsgericht beleid Langbroekerwetering. Sinds 1998 is hij lid van de VNG-commissie sport, recreatie en toerisme. Eerder was hij werkzaam in de IT-wereld. Heemschut is een vereniging met ruim 10.000 leden die zich inzet voor de bescherming van cultuurmonumenten en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland.
Heuvelrug Nieuws 26 mei 2001

Immer aan de gasten toegewijd

Ze is 23 jaar oud, tenger, dienstbaar zonder opdringerig te zijn, bescheiden, glimlacht veel, is op een aardige manier beleefd, maar heeft iedere dag hoofdpijn (familiekwaal). Els Nijenhuis van het Chinees specialiteitenrestaurant Lain Sin’s (1 Michelinster) in Driebergen is dit jaar door de gasten genomineerd voor de gastvrijheidsprijs van Hennessy Cognac.
Utrechts Nieuwsblad van 26 mei 2001

Omzet Wereldwinkel Driebergen verdubbeld

Volgens het jaarverslag 2000 is in het eerste volle kalenderjaar dat de Wereldwinkel op haar nieuwe locatie op de Traaij 48 zit, haar winkelomzet gestegen   tot ruim 200.000 gulden. Als ook de omzet van kerstpakketten wordt meegerekend is er zelfs sprake van een verdubbeling tot 311.000 gulden in vergelijking met het vorige boekjaar.

Jeugdbeleid CDN werpt vruchten af

CDN is na één seizoen in de zondag vierde klasse direct doorgestroomd naar de derde klasse. Na de titel in de vijfde klasse vorig seizoen was de klus voor de ploeg van Ben Altemuhl nu een stuk zwaarder. Na de reguliere competitie, waarin CDN als derde eindigde, moest de nacompetitie gespeeld worden. Door gisteren van Scherpenzeel te winnen promoveert de jeugdige ploeg van CDN.
Utrechts Nieuwsblad van 28 mei 2001

5 juni 2001 bijzondere raadsvergadering: aanbieding onderzoeksrapport “woonwagenaffaire”

De door de gemeenteraad in november 2000 ingestelde onderzoekscommissie die de zogenaamde woonwagenaffaire heeft onderzocht, heeft het onderzoek afgerond. Het resultaat van het onderzoek staat in een rapport met als titel “Afslag Driebergen …”.
Dit rapport wordt aangeboden aan de raad op woensdag 5 juni 2001 in een bijzondere raadsvergadering.

Publiek debat levert derde scenario Heuvelrug op

In Champ’Aubert heeft vorige week een geanimeerde discussie plaatsgevonden over verschillende scenario’s over de toekomst van Driebergen en de hele Heuvelrug. De meningen waren divers, maar over een ding waren de deelnemers het eens: als je kiest voor wonen in een nationaal park Heuvelrug, dan is er een radicaler scenario nodig dan de twee scenario’s die door de werkgroep Strategisch Gebiedsperspectief zijn gepresenteerd.
Nieuwsbode van 29 mei 2001

Torenspits weer te zien

De Grote Kerk aan de Hoofdstraat, inclusief torenspits en klok, was lang aan het zicht onttrokken door een groengekleurd omhulsel. Inmiddels blijkt, nu de torenspits helemaal, en de rest van de kerk gedeeltelijk van z’n omhulsel is ontdaan, dat die lange periode nodig was om de kerk met zijn strakke versieringen weer volledig tot zijn recht te laten komen.
Nieuwsbode van 29 mei 2001

Burgemeester Bloemen op bezoek bij collega Moiszis

Burgemeester Hein Bloemen en gemeentesecretaris Pim Visser hebben op 17 en 18 mei een bezoek gebracht aan Semily, de Tsjechische plaats waarmee Driebergen een stedenband heeft. Het was de eerste kennismaking van beiden met hun collega’s, de burgemeester van Semily, Frantisek Moiszis en gemeentesecretaris Josef Matura.
Nieuwsbode van 29 mei 2001

Dalto hoort nu bij de top

De korfballers van Dalto speelden op Hemelvaartsdag de laatste wedstrijd van het seizoen bij Fortuna in Delft. De Driebergse korfballers misten de motivatie om ervoor te gaan in een wedstrijd waarin niets meer op het spel stond. Toch kan Dalto terugkijken op een goed seizoen. In plaats van degradatiekorfbal speelt de ploeg net onder de Nederlandse top.
Nieuwsbode van 29 mei 2001

Verzwakt CDN promoveert naar derde klasse

CDN promoveert naar de derde klasse. De tegenstander Green Stars scoorde weliswaar in de laatste minuut 0-1, maar CDN had de eerste wedstrijd gewonnen met 2-0.
Nieuwsbode van 29 mei 2001

Tiny Folge golfkampioene van Driebergen 2001

Vijftig Driebergse (34 mannen en 16 vrouwen) golfers gingen verleden week dinsdag naar het Rijk van Nijmegen om daar op de Groesbeekse Baan uit te maken wie golfkampioen van Driebergen 2001 zou worden. Tiny Folge van golfclub De Batouwe werd kampioen.
Nieuwsbode van 29 mei 2001

Junioren Panthers / Eemland kampioen van Nederland

Op het nationale rugbycentrum in Amsterdam is het junioren combinatie-team van Pink Panthers uit Driebergen en RC EEmland uit Amersfoort op 12 mei kampioen van Nederland geworden.
Nieuwsbode van 29 mei 2001

Heger Keukens nieuwe hoofdsponsor CDN

Met ingang van het seizoen 2001-2002 is Heger Keukens de nieuwe hoofdsponsor van de voetbalclub CDN. Het contract geldt voor vijf seizoenen. Hans van Vugt, de huidige hoofdsponsor, blijft CDN steunen als subsponsor. Het derde elftal van CDN zal gesponsord worden door Hubo Heger.
Heuvelrug Nieuws 30 mei 2001

Asielzoekers brengen bezoek aan gemeente

Woensdag 30 mei hebben een kleine twintig bewoners van de Aanvullende Opvanglocatie voor Asielzoekers Plantwijk een bezoek gebracht aan het gemeentekantoor van Driebergen. Zij werden ontvangen door burgemeester Bloemen en wethouder Schravesande van welzijn. Het ging om een tegenbezoek. Eerder dit jaar had wethouder Schravesande een les op de AVO-lokatie verzorgd over de staatsinrichting van Nederland en in het bijzonder het functioneren van gemeenten.
Heuvelrug Nieuws 31 mei 2001

‘Bebouwing belastend voor bos’

Rene Waanders kan zich de euforie over het het plan ‘De geheime tuin’ best voorstellen. Inbreiden is populair.  Hij is niet blij met de geplande hoeveelheid en soort bebouwing op het terrein van de Ursulinen. De omvang staat haaks op zijn pleidooi, dat zich richt tegen de verdichting van nu nog open plekken die zo kenmerkend zijn voor deze streek.
Nieuwsbode van 31 mei 2001

Tsjechische ouderenwerkers lopen stage in Nederland

Een groep van 81 ouderenwerkers uit Tsjechië komt deze week stage lopen bij verschillende verzorgingshuizen in Nederland. In de week van 27 mei tot 1 juni krijgen de gasten een gevarieerd programma aangeboden. Hogeschool De Horst uit Driebergen is uitvoerder van het project.
Nieuwsbode van 31 mei 2001

Servicedienst Driebergen over enkele weken actief

Een stoeptegel die verzakt is, een speelwerktuig dat kapot is. De inwoners van Driebergen hoeven niet meer lang te wachten op het verhelpen van dit soort euvels. De Servicedienst gaat dergelijke problemen snel oplossen. Het college van b&w heeft deze week groen licht gegeven voor deze gemeentelijke klusdienst. Wethouder De Vogel verwacht dat over drie weken gestart kan worden.
Stichtse Courant van 31 mei 2001

Gemeenten zijn het oneens over noodopvang asielzoekers

De gemeenten Driebergen, Doorn en Leersum verschillen van mening over het creëren van een eventuele noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat bleek uit een overleg dat de Driebergse wethouder Neeltje Schravesande onlangs had met deze gemeenten. Met name Leersum ziet een noodopvang niet zitten.
Stichtse Courant van 31 mei 2001

Truckersdag gaat niet door

De Truckersdag die Huize Beukenstein jaarlijks voor de bewoners organiseert gaat deze keer niet door i.v.m. de mkz-crisis. De gemeente Driebergen acht het doorgaan niet verstandig. Driebergen is als enige tegen. De provincie en de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede hebben geen bezwaar. In plaats van de truckersdag is nu een uitje gepland in september.
Stichtse Courant van 31 mei 2001

Drie standplaatsen aan de straatzijde

Vorige week vond in het gemeentekantoor een inspraakavond plaats over het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwagencentrum’.  In het nieuwe plan is plaats voor 3 standplaatsen die aan de straatzijde zullen worden gesitueerd. Dit betekent dat naast de huidige bewoners er geen plaats meer is voor uitbreiding. Van de zijde van de woonwagenbewoners werd bezwaar gemaakt: men wil 5 plaatsen en die moeten i.v.m. geluidoverlast aan de achterzijde van het kamp gesitueerd worden.
Stichtse Courant van 31 mei 2001

De vlag uit voor 65-jarig jubileum

Dinsdag 29 mei ging de vlag uit bij de firma De Jong aan de Traaij. Het bedrijf vierde haar 65-jarig bestaan als drukkerij, kantoorboekhandel en uitgever van de Stichtse Courant.
Stichtse Courant van 31 mei 2001

Extra gemotiveerd: allemaal geslaagd

Groep 8 van de Valkenheuvelschool heeft o.l.v. Thea van der Ham en  Monique Speelman van de Rode Kruiscolonne met goed gevolg het EHBO-examen afgelegd. Alle 23 leerlingen kregen het diploma uitgereikt van dokter Felix van Hijfte.
Stichtse Courant van 31 mei 2001

Dalto Vierhout kan het weer niet bolwerken tegen Fortuna

De Driebergse korfballers moesten voor de 4e keer dit seizoen aantreden tegen het Delftse Fortuna. de youngsters van coach van Wim van Renesse van Duivenbode waren wederom te sterk. Dalto verloor terecht met 17-9.
Stichtse Courant van 31 mei 2001

Opnieuw benefietconcert in sporthal

Op zaterdag 22 september vindt een benefietconcert plaats in Sporthal Hoenderdaal. Het concert wordt verzorgd door het Nederlands Politie Orkest met zang en dans van de Zuid-Afrikaanse band Afro Vibes. De opbrengst is voor de aanschaf van een ambulance bestemd voor een crisiscentrum voor aids-patiënten in het Zuid-Afrikaanse Boksburg.
Stichtse Courant van 31 mei 2001

Landelijke hoofdprijs valt in Driebergen

Afgelopen maandag krreg de heer D. Bezemer bij Blokker aan de Traaij de sleutels overhandigd van een scooter. Hij won deze door het inzenden van een slagzin.
Stichtse Courant van 31 mei 2001