Nieuw onderzoek rond aanvliegroutes

De Rijksluchtvaartdienst en de Luchtverkeersleiding Nederland voeren een nieuw onderzoek uit naar de gevolgen van de te veranderen aanvliegroutes voor Schiphol. In een gesprek met minister Netelenbos kreeg gedeputeerde Rombouts van de provincie Utrecht te horen dat alternatieven bespreekbaar zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 1 mei 2000

Politie Driebergen trekt in bij gemeente

Politie en gemeente hebben de onderhandelingen over de huur van een ruimte in het gemeentehuis in Driebergen afgerond. Na de zomer wordt begonnen met het bouwen van een eigen garage en ingang voor de politie.
Utrechts Nieuwsblad van 1 mei 2000

Sparrenheide biedt vijf dagen dagverzorging

Door de overheid zijn extra gelden ter beschikking gesteld ter bestrijding van de wachtlijsten voor verzorgingshuizen. Stichting De Brug is daardoor in staat gesteld de dagverzorging met een vijfde dag uit te breiden.
Nieuwsbode van 2 mei 2000

Koninklijk schieten

Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg kreeg op 28 april de Koninklijke Erepenning uitgereikt wegens het 100-jarig bestaan. Voorzitter Jan Nell nam de penning in ontvangst van burgemeester Van Rappard. De burgemeester kreeg het eerste exemplaar uitgereikt van het jubileumboek “Van Volksweerbaarheid tot Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg”.
Nieuwsbode van 2 mei 2000

Driebergen weer in de plus

Het gaat goed met de financiële huishouding van de gemeente Driebergen. Uit onderzoek van de provincie blijkt Driebergen van een nadeelgemeente geworden is tot een voordeelgemeente en niet langer noodlijdend is.
Nieuwsbode van 2 mei 2000

Ecoducten moeten leed voor dieren verzachten

Het onlangs opgerichte Natuur- en Milieuoverleg HST-Oost/A12 heeft plannen bekend gemaakt waar ecoducten moeten komen over de spoorlijn en de A12. Voor wat betreft Driebergen wordt gedacht aan de aanleg van zo’n ecoduct ter hoogte van het Mollebos.
Utrechts Nieuwsblad van 2 mei 2000

Eerste bewoners Nieuw Plantwijk druppelen binnen

De eerste bewoners van de aanvullende opvanglocatie Nieuw Plantwijk in Driebergen zijn gisteren binnengedruppeld. In de verbouwde villa kunnen ze wachten op de uitslag in hun asielprocedure.
Utrechts Nieuwsblad van 2 mei 2000

Misrekening college van acht ton

De kosten van de verbouwing van de gemeentewerf in Driebergen vallen acht ton hoger uit dan begroot. Dit komt doordat het college zich bij zijn berekening heeft gebaseerd op een begroting van 10 jaar terug. Inmiddels bestaan er scherpere milieu- en arbo-eisen. Het gat in de begroting wordt mogelijk gedekt door verhoging van de afvalstoffenheffing.
Utrechts Nieuwsblad van 3 mei 2000

Dodenherdenking 4 mei 2000

Ruim driehonderd Driebergers liepen vanavond mee in de stille tocht van Sint Petrus Banden naar het monument in de Wildbaan.
Heuvelrug Nieuws 4 mei 2000


Wethouder Derksen bezoekt Semily

Op 25 en 26 april bracht wethouder Derksen een werkbezoek aan het Tsjechische Semily. Hij werd daarbij vergezeld door Tineke van Alkemade, directeur van de SWD en Tijn Everse, secretaris van de Stichting Stedenband. In Semily werden allerlei welzijnsvoorzieningen bezocht.
Stichtse Courant van 4 mei 2000

De Brug wil op eigen terrein flats bouwen

Een groot stuk grond dat eigendom is van de Stichting Vrienden van Nassau Odijckhof zou gebruikt kunnen worden om appartementenflats voor de medewerkers van de zorgstichting De Brug te bouwen. Dat vindt Harm Jansen, directeur facilitaire voorzieningen van De Brug. Volgens Jansen kan hierdoor een oplossing gezocht worden voor het personeelstekort van de stichting. Sollicitanten haken vaak af omdat er geen woonruimte in Driebergen beschikbaar is. Voor het plan is medewerking van de gemeente nodig omdat het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.
Stichtse Courant van 4 mei 2000

Gemeentekantoor komt acht meter naar voren

In het gepresenteerde definitieve ontwerp van de verbouwing van het gemeentekantoor wordt de voorgevel acht meter naar voren geplaatst. Er komt een grote hal met een halfronde balie waarin ook de receptiefunctie van de politie komt.
Stichtse Courant van 4 mei 2000

Gemeentewerf wordt voor twee miljoen gerenoveerd

De Driebergse gemeentewerf aan de Sportlaan moet grondig gerenoveerd worden omdat de werf niet meer aan de eisen (arbo en milieu) voldoet en omdat de laatste 10 jaar geen groot onderhoud is gepleegd. Dat er geen groot onderhoud is gepleegd werd veroorzaakt door het feit dat de gemeente zocht naar samenwerking met buurgemeenten. Deze samenwerking is echter niet van de grond gekomen.
Stichtse Courant van 4 mei 2000

Driebergse Sportpromotiedag wordt zeer groots aangepakt

Op zaterdag 20 mei geven Driebergse sportverenigingen demonstraties in sporthal Hoenderdaal en op de sportvelden van De Woerd. De dag wordt om 12.00 geopend met een rondgang van Aurora door het dorp.
Stichtse Courant van 4 mei 2000

Henny Dijkhorst voor tiende keer clubkampioen DDV

Ook dit seizoen was Hennie Dijkhorst de sterkste in de onderlinge competitie van de Driebergse Dam Vereniging.
Stichtse Courant van 4 mei 2000

Brief ouders tegen plan integratie

Bezorgde ouders hebben een brief verspreid onder de ouders van basisschool Dolfijn in Driebergen. Ze beogen daarmee uitstel van het integratieplan, dat per 1 augustus wordt uitgevoerd. De groep bezorgde ouders heeft slechts een minderheid van alle ouders achter zich weten te krijgen.
Utrechts Nieuwsblad van 4 mei 2000

5 mei viering

Bevrijdingsdag werd dit jaar in Driebergen gevierd met een nieuwe formule. De feestelijkheden vonden bijna allemaal plaats rondom het gebouw van Aurora. De formule bleek succesvol. Velen vonden de weg naar het gebouw van Aurora om daar te genieten van o.a. muziek en een parade van oude legervoertuigen.

Afscheid van Rien en Lies van den Berg

Het bestuur van GroenLinks afdeling Driebergen heeft zaterdag afscheid genomen van haar penningmeester Rien van de Berg. Na tientallen jaren Driebergen gaat het echtpaar van de Berg in Utrecht wonen. Dat zal betekenen dat Lies zal moeten gaan pendelen naar het atelier aan de Engweg.
Heuvelrug Nieuws 7 mei 2000

Pim Visser nieuwe gemeentesecretaris Driebergen

Het college van b&w van Driebergen stelt de gemeenteraad voor om op 25 mei a.s. de heer mr. S. Visser (47) als gemeentesecretaris van Driebergen te benoemen. De heer Visser woont  in Wijchen en is daar werkzaam bij de gemeente als sectorhoofd algemene zaken (tevens loco-secretaris). Eerder is hij werkzaam geweest bij de gemeente Rhenen en de gemeente Wierden. De heer Visser studeerde rechten in Groningen en is gehuwd en heeft vier kinderen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar.
Na zijn benoeming zal de heer Visser per 1 september 2000 in dienst van de gemeente treden. Hij is van plan om zich binnen twee jaar te vestigen in de gemeente Driebergen.

Voormalige fabriek van InterProducts gekraakt?

Volgens een ooggetuige zijn gisteravond rond 20.15 uur een tamelijke grote groep mensen (ca.30) met behulp van dekens over de hekken van het terrein van InterProducts aan de Buntlaan geklommen en zitten daar nog steeds.
Ook de politie is met 5 a 6 man aanwezig geweest. Volgens de ooggetuige is er zwaar vuurwerk gebruikt, maar niet door de krakers.
Vanavond om 19.00 uur waren er nog steeds mensen op het terrein en in de gebouwen aanwezig. De “krakers” zijn in afwachting van een uitspraak van de officier van justitie en zullen aan de hand daarvan bepalen wat hun verder acties zijn.

Vuur uit Wageningen op Sparrendaal ontstoken

Vanuit Wageningen brachten veertien estafettelopers van de Driebergse Trimvereniging het bevrijdingsvuur naar Sparrendaal. De fakkel werd door burgemeester Van Rappard in ontvangst genomen om het vuur in Driebergen te ontsteken. Het vuur werd daarna door kinderen lopend naar Aurora aan de Woerd gebracht waar het bevrijdingsfeest was georganiseerd.
Nieuwsbode van 9 mei 2000

Driebergenaren nemen deel aan Peugeot-Holland Oldtimer rally

Cleem Menne en Arie van der Stoep zullen met een Peugeot 404 cabriolet uit 1968 van 13 tot en met 21 mei deelnemen aan de Peugeot-Holland Oldtimer rally die van Breda naar Le Mans in Frankrijk gaat en weer terug.
Nieuwsbode van 9 mei 2000

Lembas gunt ex-verslaafden kans

In hun biologisch restaurant Lembas in Driebergen begeleiden eigenaren Leo Verdel en Karen Jansen afgekikte ex-verslaafden om terug te keren in de samenleving.
Utrechts Nieuwsblad van 9 mei 2000

Zijn GSM-antennes gevaarlijk ?

Raadslid Kees Geveke van D66 praatte vanavond via zijn GSM-telefoon wethouder van de Kletersteeg naar buiten om een initiatiefvoorstel met betrekking tot de plaatsing van GSM-antennes in ontvangst te nemen. D66 wil daarmee voorkomen dat er een wildgroei ontstaat van GSM-antennes in onze gemeente. D66 bereiken dat er ruimtelijke randvoorwaarden voor de plaatsing van antennes worden vastgesteld, dat inwoners worden beschermd tegen eventueel schadelijke gevolgen van de plaatsing van antennes en horizonvervuiling, wordt voorkomen.

DriebergenNet stijgt dertig plaatsen in top-50 van digitale steden

DriebergenNet is in de mei-editie van Webdam geklommen van de 41ste naar de elfde plaats in de top-50 van beste digitale steden. In deze ranking zijn in totaal 509 digitale steden opgenomen.

Bezoek gedeputeerde Van Bergen

Gedeputeerde Van Bergen van de provincie Utrecht brengt vanmiddag een werkbezoek aan Driebergen. Het bezoek vindt plaats in het kader van de mogelijke problematiek van minderheden in kleinere gemeenten. Gedeputeerde Van Bergen bezoekt samen met wethouder Derksen en burgemeester Van Rappard basisschool Dolfijn, de Groenhoek, gebouw Nix en de ontmoetingsruimte van Turken en Marokkanen. Zij worden daarbij vergezeld door de heer Najib, directeur van het Multicultureel Instituut Utrecht.
Heuvelrug Nieuws 11 mei 2000

Brand op Bornia

Afgelopen zondag moest de brandweer in actie komen om een beginnende brand op een gedeelte van het landgoed Bornia te blussen. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken.
Stichtse Courant van 11 mei 2000

Van Schaik pleit voor nieuw onderzoek

Frits van Schaik, voorzitter van het 4 en 5 mei comite, heeft in een toespraak tijdens de herdenkingsbijeenkomst in Beukenstein een vurig pleidooi gehouden voor een nieuw onderzoek naar de werkelijke gang van zaken rond het Englandspiel. De voormalige villa Beukenstein werd door de Duitsers voor dit ‘Spiel’ gebruikt.
Stichtse Courant van 11 mei 2000

Driebergen speelt spel met willekeurige burgers

In Salem speelden vrijdag 7 mei twee panels het gemeentelijk begrotingsspel. Dit vond plaats in het kader van de Burgerraadpleging 2000, die de gemeente Driebergen uitvoerde in samenwerking met adviesbureau B&A Groep. Het voornaamste doel was te achterhalen welke argumenten ten grondslag liggen aan bepaalde beleidskeuzes.
Nieuwsbode van 11 mei 2000

Drieklinken krijgt drempel

Bewoners van de Drieklinken boden d.m.v. de heren Dekker en Kuiper een petitie aan Wethouder van de Kletersteeg aan met het verzoek om op korte termijn snelheidbeperkende maatregelen toe te passen. De bewoners ondersteunden hun verzoek met een door hen zelf verrichte verkeerstelling (tussen 7.00 en 22.00 uur meer dan 1900 voertuigen). In het najaar zal duidelijk worden of er mogelijkheden zijn voor een drempel.
Nieuwsbode van 11 mei 2000

Krakers van fabriek wachten op uitsluitsel officier van justitie

Al vier dagen wachten de krakers van de fabriek aan de Buntlaan op een uitspraak van de officier van justitie. In de loop van vandaag geeft deze naar verwachting uitsluitsel of de krakers, voorlopig mogen blijven.
Utrechts Nieuwsblad van 12 mei 2000

Gedeputeerde Van Bergen brengt goed nieuws: Driebergen wordt speerpuntgemeente minderheden

Tijdens zijn werkbezoek aan Driebergen kwam gedeputeerde Van Bergen van do Provincie Utrecht met goed nieuws voor de gemeente. Hij maakte namelijk bekend dat het Provinciebestuur had besloten om Driebergen aan te wijzen als tiende speerpuntgemeente binnen de provincie op het terrein van allochtonen/minderhedenbeleid. Speerpuntgemeenten kunnen rekenen op meer ondersteuning van de provincie en provinciale instellingen, zoals het Multicultureel Instituut Utrecht. bij de uitvoering van hun minderhedenbeleid. Wethouder Derksen van Driebergen die Van Bergen had uitgenodigd voor het werkbezoek toonde zich blij verrast en ziet de toewijzing als een stimulans om samen met Driebergse instellingen verder te werken aan de integratie van allochtonen in de Driebergse gemeenschap.

Raadscommissie FINEC vergaderde over gemeentewerf

De raadscommissie Finec vergaderde donderdagavond in de kantine van de gemeentewerf. Reden hiervoor was het agendapunt “Renovatie Gemeentewerkplaats”. De raadsleden werden door ambtenaar Karel Kok rondgeleid over de werf.

Tijdens de rondleiding werd gewezen op betonrot en een lekkende zoutopslag. De commissie was dan ook unaniem van mening dat de huidige situatie niet langer kan voortduren gezien de eisen die milieu- en arbowetgeving stellen. Met betrekking tot het voorstel van b&w hield de VVD nog een slag om de arm, maar verwacht mag worden dat het b&w voorstel  in de gemeenteraad zal worden aangenomen.
Voor de burgers betekent dit dat de afvalstoffen heffing per huishouding 7 a 8 gulden per jaar hoger zal zijn.

Groenmarkten in Driebergen

De Kraaybeekerhof hield voor de zesde keer in haar zevenjarig bestaan een pompoenen markt waar ruim 50 verschillende soorten pompoenen en kalebassen te koop werden aangeboden.
Geraniums vormden de hoofdmoot op de zo langzamerhand traditionele geraniummarkt die ook voor de zesde keer georganiseerd werd. De geraniummarkt werd georganiseerd door de VVV op het voorterrein van Sparrendaal.

Fietstrip uitdaging voor hartpatiënt

Hartpatiënt zijn en toch een fietsroute van rond de 600 km in acht dagen afleggen. De 54-jarige Drieberger Cees de Graaff wil, met negen andere hartpatiënten van boven de vijftig, laten zien dat dit kan. Van vandaag tot 21 mei fietsen ze onder medische begeleiding de Tienprovincienroute.
Utrechts Nieuwsblad van 13 mei 2000

Krakers fabriek aan Buntlaan mogen voorlopig blijven

De krakers van de fabriek aan de Buntlaan mogen voorlopig blijven zitten. Dit besliste de officier van justitie gisteren. De eigenaar spant een kort geding aan, hij heeft concrete plannen met het terrein.
Utrechts Nieuwsblad van 13 mei 2000

Kampioensreceptie CDN

Op de receptie voor het behalen van het kampioenschap van het eerste en tweede elftal kreeg voorzitter John van Voorst uit handen van KNVB districtsbestuurder A.H. Lamers het bij behorende diploma uitgereikt. Sportwethouder Derksen was bij de uitreiking aanwezig en ook buurman Harmonie Aurora gaf acte de presence.

Dwergconcert

Stichting Dwergconcert organiseerde zondagmiddag voor de derde keer een dwergconcert.
Het mooie weer zal ertoe hebben bijgedragen dat het bezoekersaantal zeer gering was. Slechts 30 jongeren wisten de weg naar Nix aan de Engweg te vinden.
Heuvelrug Nieuws 14 mei 2000

Stichtse zomerschool

Stichting Welzijn Ouderen, Uilenspiegel in Doorn, de Stichting Welzijn Driebergen en de Stichting Welzijnszorg Maarn-Maarsbergen organiseren deze zomer voor de tweede maal ‘De Stichtse Senioren Zomerschool’ In de maanden juli en augustus zijn een zevental cursussen gepland.
Heuvelrug Nieuws 15 mei 2000

Nieuwe speeltuin voor jarige kinderboerderij

Kinderboerderij ’t Woelige Nest in Driebergen is jarig. En bij een verjaardag hoort een feest en natuurlijk een cadeau. De jarige krijgt een nieuwe speeltuin. Enthousiaste vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om het cadeau nog voor de zomer af te krijgen. Els Greydanus (0343-513628) en Anja van Grinsven (0343-515985) vertellen u graag hoe u financieel bij kunt dragen.
Nieuwsbode van 16 mei 2000

Knol plaatst reclameborden

Renk Knol, webmaster van DriebergenNet liet onlangs op het terrein van CDN twee reclameborden plaatsen. Hij vindt dat er geld in de jeugd gestopt moet worden. En dat er meer jongeren naar DriebergenNet moeten kijken. Onder het motto “De jeugd heeft de toekomst” investeert hij in deze groep, hoewel hij vindt dat ook bejaarden in tehuizen wel wat financiële steun mogen krijgen. Via de website www.driebergen.net  kan veel nieuws en informatie over Driebergen verkregen worden.
Nieuwsbode van 16 mei 2000

DriebergenNet sluit overeenkomst met Randstad bv

De locale website DriebergenNet heeft vanmiddag een overeenkomst gesloten met Uitzendbureau Randstad bv. De overeenkomst houdt in dat vanaf medio volgende week alle vacatures van Randstad gepubliceerd zullen worden op DriebergenNet. Randstad Uitzendbureau is gevestigd aan de Traaij 91 te Driebergen.

Driebergen besluit tot beleidsmaatregel m.b.t. woonwagenkamp

Het college van b&w heeft vandaag een Beleidsregel t.a.v het woonwagenkamp aan de Sportlaan vastgesteld. Aanleiding tot deze Beleidsregel zijn de signalen die het college bereikten vanuit het woonwagenkamp, waaruit zou blijken dat er een gereed vermoeden is dat de openbare orde verstoord zal worden als gevolg van illegale vestiging op het kamp.
Heuvelrug Nieuws 18 mei 2000

Start informatiepunt mantelzorg in Driebergen

Op 2 juni zal in het gebouw van de Stichting Welzijn Driebergen het nieuwe informatiepunt Mantelzorg Driebergen van start gaan.
Stichtse Courant van 18 mei 2000

‘Met voorstel van D66 wordt onnodig paniek gezaaid’

Met deze woorden bekritiseert Rob van de Hoven-van Genderen het initiatiefvoorstel van D66 om wat te doen aan de wildgroei van gsm-antennes.Volgens van de Hoven is er geen enkel gezondheidsgevaar. Van de Hoven is bestuurslid van de stichting Monet, een samenwerkingsverband van aanbieders van mobiele telefoon en hij was enkele jaren geleden nog voorzitter van de plaatselijke D66-afdeling Driebergen.
Stichtse Courant van 18 mei 2000

Vier dagen fietsen

Ter gelegenheid van de start van de fietsvierdaagse beklommen G. Gerritsen, organisator van het evenement, burgemeester van Rappard, wethouder Derksen en wethouder Kraan van Doorn de tandem om daarmee het evenement te openen.
Nieuwsbode van 18 mei 2000

KLPD-gebouw officieel geopend

Het gebouw van de KLPD is vorige week officieel geopend door twee directeuren generaal, van justitie en binnenlandse zaken. Aan de achterkant van het gebouw moet nog wat gebouwd worden en de tuinen moeten nog aangelegd worden. Daags na de opening waren burgemeester en wethouders en buren van de nieuwbouw uitgenodigd om een kijkje te nemen.
Nieuwsbode van 18 mei 2000

Nieuwe techniek: brillenglaasje in oog

De Zeister oogarts Nico Trap is met oogcentrum Retina Total Eye Care in Driebergen een van de pioniers die de refractieve chirurgie in ons land presenteren: een techniek waarbij een lens in het oog wordt geplaatst.
Utrechts Nieuwsblad van 20 mei 2000

De eerste topjes, voor de pure theesmaak

Achter een geveltje van amper drie meter breed aan de Traaij in Driebergen verbergt zich een winkel vol wereldkoffies en exotische theeën: De Stichtse koffie en theehandel. Anton Keuchenius heeft een interview met Jos van Til en Dick Schipper, de twee mannen die de zaak runnen.
Utrechts Nieuwsblad van 20 mei 2000

Stroomstoring in Driebergen en omgeving

Om 12.07 uur werd Driebergen getroffen door een stroomstoring die een gevolg was van overbelasting van een150kV-station in Driebergen. Hierdoor werden ook delen van Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede getroffen. Om 12.41 was het euvel verholpen. De oorzaak van de overbelasting is nog niet bekend.

Afscheid burgemeester Van Rappard

Vanochtend maakte het comité van aanbeveling het programma bekend voor het afscheid van burgemeester Van Rappard. Het officiële afscheid is op 29 juni om 19.30 uur op Sparrendaal. Op zaterdagavond 24 juni wordt in het Iona-gebouw een zogenaamde burgeravond gehouden met muziek en dans waarbij 350 inwoners van Driebergen aanwezig kunnen zijn.
De burgemeester heeft nadrukkelijk gezegd dat hij zelf geen afscheidscadeau wil, maar dat hij giften graag wil gebruiken voor de plaatsing van een beeldhouwwerk in het Wildbaanpark. Het comité van aanbeveling zal daartoe huis-aan-huis een acceptgiro verspreiden waarmee bewoners hun gift kunnen doen.
Ook kunt u uw gift nu al overmaken op Ing bank 68.22.72.760 onder vermelding van afscheidscomité burgemeester

Vuurwerksituatie in Driebergen

In Driebergen bevinden zich geen vuurwerkverwerkingsplaatsen. Op vragen van Heuvelrug Nieuws deelt de gemeente mee dat er alleen drie verkooppunten van eindejaarsvuurwerk zijn. Deze bevinden zich aan de Coolsmalaan (tuincentrum De Bunt), Hoofdstraat (Scapino) en Traaij (Hubo).

Deze bedrijven liggen allemaal in de bebouwde kom met binnen een straal van 250 meter een aanzienlijk aantal woonhuizen.
In een brief schrijft de gemeente: “Op de percelen Coolsmalaan 14 en Hoofdstraat 166c mag volgens het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer maximaal 300 kg, resp. 200 kg worden opgeslagen in de bewaarplaats, in de verkoopruimt mag maximaal 50 kg aanwezig zijn. Op het perceel Traaij 47 mag maximaal 1000 kg worden opgeslagen in de bewaarplaats (waar een gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie aanwezig is), in de verkoop ruimte mag maximaal 250 kg aanwezig zijn (hier is een gecertificeerde handbediende sprinklerinstallatie aanwezig). Vuurwerk mag uitsluitend tijdens openingstijden in de verkoopruimte aanwezig zijn. Voor het perceel Traaij 47 is dit jaar een milieuvergunning verleend. Controle op naleving van de voorschriften gebeurt door de gemeente of de milieudienst ZO-Utrecht namens de gemeente, in samenwerking met de politie.”
Voor het verkoopjaar 1999 is uit de controles gebleken dat alle bedrijven zich aan de voorschriften hielden, wat natuurlijk niet betekent dat er dan ook geen gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Stamboomonderzoek in Driebergse bossen

The Caledonian Society organiseerde in congrescentrum De Bergse Bossen een genealogische markt en twee lezingen. De markt met een Schots tintje werd redelijk bezocht.
Nieuwsbode van 23 mei 2000

Driebergs en Doorns koor geven samen muzikaal feestje

Het Driebergse koor Scherzando en het Bartmeushagekoor in Doorn gaven vorige week gezamenlijk een vrolijk concert. Het Bartimeushagekoor sloot hiermee zijn derde jaar af en Scherzando wilde, t.g.v. hun 5-jarig bestaan, samen met het Doornse koor graag een uitvoering geven.
Nieuwsbode van 23 mei 2000

Scheidend burgemeester krijgt burgeravond en cadeau

Mini Verbeek, Peter Jense, Jisk Nijdam, Cees de Vries en Corma Schaap hebben het initiatief genomen om de burgemeester, die per 1 juli zijn ambtsketen voor zijn opvolger achterlaat, samen met de burgerij te latten genieten van een culturele burgeravond op zaterdag 24 juni.
Nieuwsbode van 23 mei 2000

Driebergen huldigt z’n kampioenen

Netty Krook doet verslag van de presentatiedag van Driebergse sportverenigingen. Op deze zaterdag werd Dirk van de Burgt gehuldigd als sportvrijwilliger van het jaar en ook werden de kampioenen gehuldigd. De belangstelling voor deze dag was gering.
Nieuwsbode van 23 mei 2000

Utrechtse bedrijven genomineerd

De regio Utrecht levert ook dit jaar weer kandidaten voor de Broos van Erpprijs (een prijs die startende bedrijven met een veelbelovend en innovatief product) moet stimuleren. Kandidaat uit Driebergen is Consumerdesk, een bedrijf dat via internet consumenten gratis adviezen geeft.
Utrechts Nieuwsblad van 23 mei 2000

Scholen Heuvelrug krijgen één bestuur

De openbare basisscholen op de Heuvelrug krijgen vanaf 2001 een gezamenlijk bestuur. Dat besloten de gemeenteraadscommissies van Doorn, Driebergen, Maarn en Leersum gisteravond in de eerste gezamenlijke vergadering in de geschiedenis van de Heuvelrug.
Utrechts Nieuwsblad van 24 mei 2000

Kamerleden weten Driebergen te vinden

Zowel D66 als het CDA hebben op 5 juni een Haags politicus uitgenodigd. Voor D66 treedt de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, Thom de Graaf op en bij het CDA komt het Tweede Kamerlid Cees van der Knaap op bezoek.
Politiek geïnteresseerden zullen een keus moeten maken. Maar gelukkig worden beide politieke bijeenkomsten wel op dezelfde plaats gehouden, namelijk Nieuw Salem.
Wellicht kan er tegen het eind van de avond één politieke bijeenkomst van worden gemaakt.

Meer dan 100 bekeuringen op Langbroekerdijk

Vorige week werden 411 auto’s gecontroleerd op snelheid. Er werden 122 bekeuringen uitgeschreven waarbij de hoogst gemeten snelheid 110 km/u bedroeg.
Stichtse Courant van 25 mei 2000

De Kring wint schoolkorfbaltoernooi

Basisschool De Kring heeft vorige week woensdag het door Dalto georganiseerde schoolkorfbaltoernooi gewonnen en mag nu op 17 juni meedoen aan het provinciaal kampioenschap.
Stichtse Courant van 25 mei 2000

De speelweek heeft haar eigen computers

Aannemersbedrijf BAM uit Bunnik schonk drie computers aan de Driebergse Speelweek die dit jaar van 14 tot en met 18 augustus wordt gehouden.
Stichtse Courant van 25 mei 2000

RAP Heren 1 en 2 kampioen!!

De twee herenteams promoveren hiermee naar resp. poule c en poul a.
Stichtse Courant van 25 mei 2000

Nieuw cliëntenplatform houdt avond over minima

Driebergen is een nieuw platform rijker. Een groep mensen, met en zonder uitkering, die zich zorgen maken over de steeds schevere verdeling van rijkdom en armoede heeft een cliëntenplatform opgericht. Doel van het platform is het bereiken van een beter minimabeleid in de gemeente Driebergen. Voor meer informatie kunt u bellen met het cliëntenplatform: 0343-513851.
Nieuwsbode van 25 mei 2000

Biljarter Niek Huetink walst over het groene laken

Natasja Frommelt heeft een interview met Niek Huetink (76) die doordrong tot de nationale finale bandstoten klein 3e klasse.
Utrechts Nieuwsblad van 25 mei 2000

Schoolstrijd stevent af op escalatie

Met de publicatie van een persbericht hebben tegenstanders van het integratieplan Dolfijn in Driebergen de knuppel opnieuw in het hoenderhok gegooid. Volgens hen dreigt een forse confrontatie tussen ouders en directie en overwegen sommige ouders zelfs een kort geding.
Utrechts Nieuwsblad van 25 mei 2000

Pim Visser benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris

Agendapunt 5 van de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag was de benoeming door de raad van Pim Visser als nieuwe gemeentesecretaris.
Burgemeester van Rappard maakte  na de raad te hebben gehoord  bekend dat Pim Visser was benoemd tot de nieuwe gemeentesecretaris. Na een schorsing waarin het echtpaar Visser gefeliciteerd werd, werd de vergadering hervat met de mededeling dat over personen schriftelijk moest worden gestemd en dat daarom ook over Pim Visser schriftelijk moest worden gestemd. De uitslag bleef gelijk. Pim Visser werd unaniem gekozen tot de nieuwe gemeentesecretaris.

Continuïteit of nieuw elan

Een telefonische rondgang onder de 17 leden van de Driebergse gemeenteraad leverde op dat 5 raadsleden te kennen geven niet te willen terugkeren in de volgende raad. Zes raadsleden geven aan nog te twijfelen, waarbij zij vaak de combinatie van het raadswerk met hun baan als knelpunt noemen. Slechts drie van de 17 geven overduidelijk aan een nieuwe periode te ambiëren. Drie raadsleden konden niet bereikt worden.
Nu het er naar uitziet dat de helft van de raad het voor gezien houdt dringt zich de vraag op of dit positief of negatief beoordeeld moet worden. Aan de ene kant komt er ruimte voor nieuwe ideeën en nieuw elan, maar aan de andere kant gaat er veel kennis verloren en kan de continuïteit in gevaar zijn. Inwoners van Driebergen kunnen via DriebergenNet hierover discussiëren in het Forum.

Driebergen bekijkt status van zigeuners

De gemeente Driebergen onderzoekt de status van de zigeuners die onlangs op de Sportlaan neerstreken. Mogelijk worden ze alsnog weggestuurd.
Utrechts Nieuwsblad van 27 mei 2000

Driebergen kiest voor groei

Uit de vandaag gepubliceerde nota “Dorpsvisie en Ontwikkelingsprogramma”  valt op te maken dat de gemeente kiest voor groei van de bevolking en daarmee gepaard een jaarlijkse woningbouw van 72 woningen. De stationsomgeving moet plaats bieden aan ontwikkeling van een woon en werklocatie. Het aantal parkeerplaatsen voor op- en overstappers zal hier worden uitgebreid. Dit alles zal moeten plaatsvinden met behoud van de groene, ecologische en cultuurhistorische waarden.
Heuvelrug Nieuws 30 mei 2000

AWV wil meer huurders betrekken bij overleg

Zo’n zeventig huurders bezochten de bijeenkomst van het huurdersplatform en de AWV. Er werd voorlichting gegeven over de Overlegwet die huurders via het huurdersplatform en bewonerscommissies adviesrecht en inspraak geeft in de beleidsvoering van de AWV.
Nieuwsbode van 30 mei 2000

Napraten over de radio

Alle medewerkers van Omroep Driebergen waren vrijdagavond bijeen voor een laatste samenzijn. De napraatavond vond plaats bij De Reiziger.
Nieuwsbode van 30 mei 2000

Tevreden lezers willen ruimere openingstijden

De Driebergse bibliotheek hield een gebruikersonderzoek om te zien in hoeverre wensen van leners aansluiten op het aanbod. Op grond van de onderzoeksresultaten worden nieuwe activiteiten ontwikkeld, o.a. sprinterboeken en internetaansluiting.
Nieuwsbode van 30 mei 2000

Grunge en nederhop op zesde Dwergpop

Green Lizard is op zaterdag 1 juli in Driebergen de slotact van het gratis popfestival Dwergpop. Het moet de apotheose worden van een dag vol blues, punk, hardcore, nederhop, grunge en easy rock.
Utrechts Nieuwsblad van 30 mei 2000

Statiegeld-actie Terre des Hommes

Vorige week hebben de basisscholen Coolsma, de Zonheuvel en de Kring lege flessen ingezameld voor Terre des Hommes. De actie bracht 783 gulden op voor de negenjarige Modhuphul in Bangladesh die zodoende naar school kan blijven gaan.
Stichtse Courant van 31 mei 2000

Sponsor voor jeugdbrandweer

De Driebergse jeugdbrandweer heeft een sponsor gevonden. Webmaster Knol van de Driebergse website www.driebergen.net heeft zijn financiële steun toegezegd. De jeugdbrandweer staat open voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Stichtse Courant van 31 mei 2000

Hartelijk welkom voor 300ste peuter op Valkennest

Op 9 mei verwelkomde peuterspeelzaal haar 300 en 301ste leerling. Merel Dirksen en Roxanne Schimandl namen plaats in de klas van juffrouw Mirjam.
Stichtse Courant van 31 mei 2000

Gemeente inventariseert ‘risicovolle objecten’

Volgens wethouder Altena heeft de gemeente n.a.v. de ramp in Enschede een uitgebreide inventarisatie gemaakt van risicovolle objecten in Driebergen. Alle objecten voldoen aan de milieuwetgeving. Het gaat om vier tankstations (LPG), 16 propaangastanks en 9 gasdruktanks.
Stichtse Courant van 31 mei 2000

Brandweer moet 18 keer uitrukken wegens storm

De zware voorjaarsstorm heeft zondag ook huis gehouden in Driebergen. Talloze bomen zijn omgewaaid. De brandweer is van 10.00 tot 20.00 uur voortdurend in touw geweest.
Stichtse Courant van 31 mei 2000

Dalto naar hoofdklasse

De strijd om het kampioenschap van de overgangsklasse A moest op de laatste dag worden beslist. Doordat Oranje Wit verloor en Dalto won promoveerde de laatste.
Nieuwsbode van 30 mei 2000