Een kop boerenkoffie aan de Wetering

Anthon Keuchenius heeft een interview met Maartje van Beusekom die op buurtschap Sterkenburg, midden in het Langbroekerweteringgebied, een terrasje is begonnen voor voorbijgangers. Het terrasje, genaamd De Pleisterplaats ligt naast haar boerderij.
Utrechts Nieuwsblad van 1 mei 1999

Zestigjarig CDN werkt aan de toekomst

De voetbalclubs Driebergen en Nion (na inspanning ontspanning) fuseerde op 1 mei 1939 tot CDN (combinatie Driebergen Nion). De burgemeester, de wethouder van sportzaken, verenigingen uit Driebergen, voetbalverenigingen uit de omgeving en een vertegenwoordiger van de KNVB district Midden gaven zaterdag acte de présence op de receptie ter ere van het zestigjarig bestaan.
Nieuwsbode van 4 mei 1999

Nix draait niet voor 2000

In gebouw de Vijver belegde Stichting Welzijn Driebergen een informatieavond voor omwonenden over de toekomstige herbouw van de gymzaal aan de Engweg, het NIX-onderkomen, dat met carnaval afbrandde. De bouw begint direct na de zomervakantie, de opening naar verwachting begin 2000. De belangstelling was gering: acht omwonenden waren aanwezig.
Nieuwsbode van 4 mei 1999

VVD’er Bergmans verlaat Driebergse raad

VVD-raadslid H. Bergmans gaat de Driebergse politiek verlaten. Hij gaat in Spanje wonen. Bergmans was sinds april vorig jaar raadslid. Bergmans zal waarschijnlijk worden opgevolgd door L. van Valkenburg-Lely, de nummer 5 op de lijst van de VVD.
Utrechts Nieuwsblad van 5 mei 1999

De toren herstellen of de toren slopen

De rafelige muts die al twee jaar de spits van de kerktoren aan de Hoofdstraat ontsiert moet voor de winter verdwenen zijn. Dat is niet alleen wenselijk uit esthetische overwegingen, maar ook uit pure noodzaak omdat de muts scheuren begint te vertonen en omdat eronder een rottingsproces is begonnen. Jan de Beer heeft een interview met de heer Jelier, kerkvoogd van de Hervormde Gemeente.
Stichtse Courant van 6 mei 1999

Veel belangstelling voor herdenkingen

Evenals op talloze andere plaatsen in ons land stonden de 4 mei-herdenkingen ook in Driebergen voor een groot deel in het teken van de tragedie in Kosovo. Aan de stille tocht namen honderden mensen deel, onder wie veel jeugd.
Stichtse Courant van 6 mei 1999

Onderzoek in De Zwoer naar de meest effectieve zwemles

Wat is de meest effectieve manier om kinderen op een plezierige manier de zwemkunst te leren? Die vraag zal de komende maanden beantwoord worden dankzij een proefproject in zwembad De Zwoer. Het project wordt uitgevoerd door de Nationale Raad Zwemdiploma’s, een instelling die sinds enkele jaren gevestigd is in de voormalige Bosrandschool aan de Arnhemsebovenweg. Het veelgeprezen zwembad De Zwoer ligt op een steenworp afstand en het lag dan ook voor de hand daar het project uit te voeren.
Stichtse Courant van 6 mei 1999

Opkomst waterschapsverkiezingen net boven twintig procent

In de categorie ongebouwd werd J.J. Jagtenberg uit Doorn gekozen. Mw Stigter-Huising werd gekozen in de categorie gebouw en bij de ingezetenen werd C.M. Beenen uit Driebergen gekozen; in deze laatste categorie werden ook nog P.J. Zijlstra en J.P.W. Geenen uit resp. Doorn en De Bilt gekozen.
Nieuwsbode van 6 mei 1999

Vernielingen op plek voor jongeren

Onbekenden hebben gisteren voor zeker 6500 gulden vernield op het aan te leggen trap- en basketbalveld aan de Hoendersteeg in Driebergen. Het is niet bekend hoeveel vertraging de aanleg van het veld nu oploopt en wie de daders zijn. De politie heeft de zaak in onderzoek. De vernieling is pijnlijk omdat het veldje een langgekoesterde wens is van de Driebergse jeugd.
Utrechts Nieuwsblad van 6 mei 1999

Jeugd vermaakt zich kostelijk op trapveldje

Aan de ene kant van het trapveldje aan de Hoendersteeg in Driebergen voetballen vier jongens, aan de overzijde gooien twee anderen een basketbal door het mandje. Daar tussen door skatende meisjes die de zojuist geïnstalleerde ramp testen. Woensdag werden de werkzaamheden aan het trapveldje afgerond.
Utrechts Nieuwsblad van 7 mei 1999

Succesvolle start voor Busplus

Het vervoersproject voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten van en naar het Lorentz Ziekenhuis in Zeist en Doorn, heeft een succesvolle start. Het Busplus-project begon vorige week. Het aantal passagiers vertoont een stijgende lijn. Dankzij de inzet van vrijwilligers en bijdragen van het Lorentz en Omnium, de Stichting voor ouderen kunnen de kosten laag worden gehouden. De passagiers komen vooral uit Zeist, maar ook Driebergen doet mee. Voor reserveringen en meer informatie over de Busplus: Stichting Omnium: 030-6932321.
Utrechts Nieuwsblad van 7 mei 1999

Argwaan overheerst bij begrotingsspel

Slechts achttien van de beoogde dertig spelers kwamen gisteren opdagen voor het gemeentelijk begrotingsspel. In twee sessies ‘stoeien’ ze met de begroting voor de komende drie jaar. Erg enthousiast waren de deelnemers niet, argwaan had de overhand.
Utrechts Nieuwsblad van 8 mei 1999

Driebergen trekt extra geld uit voor De Zwoer

Kreeg zwembad De Zwoer vorig jaar nog een bezuiniging van 40.000 gulden aan zijn broek, voor het volgend jaar wil Driebergen het bad daarentegen weer extra steunen met een bedrag van 100.000 gulden. De Zwoer kampt met teruglopende bezoekersaantallen en raakt daardoor in de rode cijfers.
Utrechts Nieuwsblad van 11 mei 1999

Bunnik wacht met ‘HSL-switch’ even af

Anders dan Driebergen en Zeist houdt Bunnik zich nog even op de vlakte over de zogeheten ‘switch’ op het tracé  van de Hoge Snelheidslijn (HSL) tussen Utrecht en Amsterdam. Bunnik wil eerst zien wat de effecten hiervan zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 11 mei 1999

Voorzitter KMTP/Groei&Bloei jubileert

De heer W.C. Zijderveld, bij vele Driebergers bekend als ‘Wim van Floralia’, vierde 23 april j.l. zijn 12 1/2 jarig jubileum als voorzitter van KMPT/Groei&Bloei afdeling Driebergen-Rijsenburg ‘Floralia’ e.o.
Stichtse Courant van 12 mei 1999

Niet alle wensen zijn te realiseren

Niet alle wensen die de SWD op een rijtje had gezet voor de herbouw van de gymzaal (lees: jeugdsoos) aan de Engweg zijn volgens het Driebergse college van b&w te realiseren. Voor sommige wensen is geen geld, meent het college. Wel zal zoveel mogelijk aan de wensen tegemoet worden gekomen.
Stichtse Courant van 12 mei 1999

Strak financieel beleid werpt vruchten af

Het strakke financiële beleid van de gemeente begint zijn vruchten af te werpen. Dat zei wethouder Douwe Altena gisteren bij het uitbrengen van de Driebergse Voorjaarsnota. Altena ziet het als zijn opdracht nu ook de algemene reserves weer op peil te brengen. Volgens de voorjaarsnota wordt verwacht dat 1999 met een positief saldo van 29.000 gulden kan worden afgesloten en voor de jaarrekening over 1998 rekent de wethouder op een overschot van 109.000 gulden.
Utrechts Nieuwsblad van 12 mei 1999

‘Doe-plek’ is nu reeds groot succes

De speelplek naast Hoenderdaal is nu al een groot succes, hoewel de officiële opening pas volgende week vrijdag is. Gemeenteambtenaar Coen Langkemper, die nauw betrokken was bij de realisering is zeer tevreden: “op meer plaatsen in het dorp zou zoiets aangelegd moeten worden”.
Stichtse Courant van 12 mei 1999

Driebergen krijgt meer licht

Volgende week zal de raadscommissie RO het concept beleidsplan Openbare Verlichting bespreken. In samenwerking met de REMU heeft de gemeente een plan opgesteld om geleidelijk alle 2650 lichtmasten in Driebergen te vervangen. De huidige straatverlichting is in de jaren 60 en 70 aangelegd. Toen lag de nadruk op energiebesparing. Nu is veiligheid het belangrijkste uitgangspunt.
Stichtse Courant van 12 mei 1999

‘Vrijwilligers kunnen voor Sparrendaal van doorslaggevende betekenis zijn’

Mensen die graag ‘in natura’ iets voor Sparrendaal willen doen, vrijwilligers dus, zullen door de Stichting Buitenplaats Sparrendaal met open armen worden ontvangen. De stichting is op zoek naar deze mensen en heeft daarom op zondag 16 mei een speciale bijeenkomst op Sparrendaal belegd om met belangstellenden hierover te praten. Tegelijk kunnen dan de pas gerestaureerde schilderingen bekeken worden.(tussen 14.00 en 17.30 uur)
Stichtse Courant van 12 mei 1999

Gelovigen steunen NIX

De laatste inloopavond voor NIX-jongeren bij SWD was anders dan de andere inloopavonden. Dat kwam door de aanwezigheid van C. Egelia en van wethouder Derksen. Derksen vertelde dat de bouw na de bouwvak start en dat er vergunning is afgegeven voor het popconcert waarmee geld wordt ingezameld. Egelia bracht geld mee. 1910 gulden is bijeengespaard door een groep gelovigen die elkaar, sinds het vertrek van de zusters van Arca Pacis, elke zondag ontmoeten op Kerk en Wereld.
Nieuwsbode van 18 mei 1999

Sint Xaverius wordt in oude staat teruggebracht

Door afbraak van Rijsenburgselaan 11 wordt het Sint Xaverius als het ware weer in de oorspronkelijke staat terggebracht. De sloop betreft het tussengebouw.
Nieuwsbode van 18 mei 1999

Duizendpoten starten opnieuw

Op 6 juni 1979 opende boekhandelaar Jacques Baas in Driebergen zijn deur voor het eerst. Op 6 juni 1999, precies twintig jaar later, gaat de boekhandel over in handen van Petra van de Ven en Lars Klein. In het artikel heeft Netty Krook een interview met Jacques en Lida Baas die zich in Frankrijk gaan vestigen.
Nieuwsbode van 18 mei 1999

Biezenveld komt wellicht toch bij Driebergse ijsbaan

Het biezenveld komt waarschijnlijk toch op het terrein van de ijsbaan in Driebergen. Omdat het Hoogheemraadschap genoegen neemt met een kleiner biezenveld kan de ijsbaan bij de aanleg gespaard blijven.
Utrechts Nieuwsblad van 18 mei 1999

CDA-denktank wil een totaal andere ‘Sparrendaal-aanpak’

De bouwkundige toestand van Sparrendaal is goed, zowel wat betreft het hoofdhuis als de beide bouwhuizen. De door de Stichting Buitenplaats Sparrendaal voorgestelde restauratieplannen zijn daarom overtrokken en doen geen recht aan de goede staat van onderhoud. Deze opvallende conclusie staat in een rapport dat een denktank van het Driebergse CDA dinsdag aan het college van b&w heeft aangeboden. Jan de Beer bespreekt in zijn artikel het rapport.
Stichtse Courant van 20 mei 1999

Seniorenplatform verzet zich fel tegen ‘verlichtingsplan’

Het Seniorenplatform heeft zware kritiek op het conceptbeleidsplan openbare verlichting dat door b&w in samenwerking met de Remu is opgesteld. De gemeente wil alle 2650 lichtmasten in Driebergen geleidelijk (uitgesmeerd over 30 jaar) vervangen en het verlichtingsniveau afstemmen op de eisen van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde). De kritiek van het Seniorenplatform richt zich vooral op de lange periode van vervanging en op het ontbreken van prioriteiten in het plan.
Stichtse Courant van 20 mei 1999

Driebergen beperkt as verstrooien

Driebergen wil een aantal beperkingen opnemen in de algemene plaatselijke verordening (apv) voor het verstrooien van menselijke as. Het onderwerp leverde deze week nogal wat fronsen op bij volksvertegenwoordigers. Op de verharde weg mag in Driebergen geen as worden verstrooid. Anthon Keuchenius doet verslag van de commissievergadering abz waar de aanpassing van de apv op de agenda stond.
Utrechts Nieuwsblad van 20 mei 1999

Progressieven gaan dorp Driebergen in

Progressief Driebergen (PDR) worstelde gisteravond met de toekomst van het dorp. Driebergen volbouwen of leeg laten bloeden, de Hoofdstraat in een tunnel stoppen of weer een karrenspoor laten worden: wat willen we eigenlijk met ons dorp?  Met die vraag gaat de partij na de zomer het dorp in.
Utrechts Nieuwsblad van 26 mei 1999

Aanleg tweede kunstgrasveld Shinty

De Driebergse gemeenteraad heeft op donderdag 22 april unaniem het licht op groen gezet voor de aanleg van het tweede kunstgrasveld en de vervanging van de 15 jaar oude toplaag van het reeds bestaande veld op Shinty. Daarmee is voor de Driebergse hockeyclub een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.
Stichtse Courant  van 27 mei 1999

Driebergse monumentenmunt is vier maanden betaalmiddel

Vanaf 15 juni wordt “De Noot” in omloop gebracht. Het is een voor Driebergen nieuw initiatief waar veel van verwacht wordt. Huis aan huis worden bestelformulieren voor de munt verspreid die leden van Aurora tussen 15 en 20 juni komen ophalen. De munt, met een waarde van 5 gulden, kan gebruikt worden bij bestedingen bij de Driebergse winkeliers. De muntactie is bedacht in het kader van de opening van het nieuwe muziekcentrum van Aurora.
Stichtse Courant  van 27 mei 1999

Speelplek officieel open

Onder flinke belangstelling is vrijdag de nieuwe jongeren speelplek naast sportcomplex Hoenderdaal officieel geopend. Dit gebeurde door Wethouder Derksen, de heer Sturkenboom (voorzitter van Hoenderdaal Sport) en enkele jongeren zelf. De ceremonie werd geleid door gemeenteambtenaar Coen Langkemper, die zich de afgelopen weken een groot promotor van de speelplek getoond heeft.
Stichtse Courant  van 27 mei 1999

Herschrijven is niet voldoende, er moet van een heel ander concept worden uitgegaan

Het Driebergse concept-beleidsplan Openbare Verlichting is op een storm van kritiek onthaald. Dit gebeurde door de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De vertegenwoordigers van het Seniorenplatform hoorden deze kritiek instemmend aan. Het plan is door wethouder van de Kletersteeg teruggenomen.

Stichtse Courant  van 27 mei 1999

Driebergen gaat niet verder met kabelkrant

De gemeente Driebergen houdt op met het verspreiden van informatie via teletekstpagina’s van de regionale kabelkrant. Volgens de gemeente worden de pagina’s niet gelezen.
Utrechts Nieuwsblad van 31 mei 1999