Heuvelrugnieuws van donderdag 1 maart 2007

Horstlaan 9 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Internationale Vrouwendag op 8 maart

Dit jaar zal wederom de Internationale Vrouwendag in Driebergen gevierd worden. Het thema dit jaar is “Kleurrijke Vrouwen”. Net als vorig jaar wordt deze avond georganiseerd door vrouwen van de werkgroep Moslims en Christenen van de Raad van Kerken en de Driebergse Initiatiefgroep Vrouwenavonden.

SWD biedt de faciliteiten en genoemde vrouwen zorgen voor een kleurrijk programma. Zo zijn er diverse stands met o.a. kleurige kleding, sieraden, hennahanden verven, kleur-en styling adviezen en traditioneel handgemaakte accessoires.
De avond zal worden geopend door mevrouw Elisabeth van Oostrum, wethouder van gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Daarna zal Marjo Neplenbroek laten zien waarom bewegen zo goed voor ons is en wat het teweeg kan brengen…Ook zullen er verschillende dansen gedemonstreerd worden zoals Turkse dans en buikdans.

Uiteraard is er op deze vrouwenavond ook volop gelegenheid om zelf te dansen op muziek uit verschillende landen.

De organisatie wil ook graag weten of er binnen Driebergen behoefte bestaat aan meerdere vrouwenavonden per jaar. Avonden met als doel elkaar regelmatig te ontmoeten, ervaring en kennis uit te wisselen en gewoon gezellig feest te vieren.

Traditiegetrouw is de koffie en thee gratis en zijn er weer vrouwen bereid gevonden heerlijke hapjes te maken. Kortom, maak kennis met de Kleurrijke Vrouwen van Driebergen op donderdag 8 maart a.s. vanaf 19.30 tot 22.30 uur. Dankzij de bereidwillige medewerking van vele vrouwen is de entree laag gehouden, nl. 1 euro p.p.!

De avond wordt gehouden in gebouw ‘De Vijver’, Vijverlaan 10 (SWD gebouw) en is toegankelijk voor alle vrouwen vanaf 16 jaar uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Informatie: tel. 510063 Marjo Neplenbroek, tel. 510866 Fadime Altuntas of tel. 531324

IVA Driebergen als eerste school lid van BON

DRIEBERGEN  De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) ageert sinds medio 2006 tegen de teloorgang van het onderwijs in Nederland. Inmiddels zijn meer dan 3.500 docenten, ouders en studenten bij BON aangesloten. Allemaal mensen die zich zorgen maken over de neergang van het Nederlandse onderwijs.

De eerste school die de uitgangspunten van BON onderschrijft, is nu lid geworden: IVA Driebergen ofwel het ‘Instituut voor Autobranche en Management’. Al 76 jaar bouwt IVA Driebergen, zowel op Mbo- als Hbo-niveau, een degelijk fundament van kennis en vaardigheden op bij de studenten, waardoor zij goed zijn toegerust voor hun latere beroepsleven. Deze ondergrond legt de IVA door middel van een groot aantal verplichte contacturen (33 lesuren in het eerste jaar, docent voor de klas!) en een sterke focus op kennis en kunde. De heer E.J.A. Vermei, directeur onderwijs van IVA Driebergen, zegt hierover: “De kennis is – zo blijkt uit (afstudeer)stages en de eigen vacaturebank – zinvol en nodig om in de beroepspraktijk succesvol te kunnen opereren. De zeer hoge score in de Keuzegids Hoger Onderwijs bevestigt de waardering die studenten voor dit systeem uitspreken.”

De lesmethodiek van IVA Driebergen staat haaks op de ontwikkelingen die zich in het Nederlandse onderwijs hebben voltrokken. Onderwijs dat gebukt gaat onder veranderingen als het Competentie Gerichte Onderwijs (CGO) en Het Nieuwe Leren (HNL). Deze nieuwe onderwijsvormen zijn in de afgelopen jaren in hoog tempo op veel scholen ingevoerd. Kennisoverdracht werd ‘leren leren’, kunde werd vervangen door ‘competenties’ en de leerling/student moest zelf zijn of haar leerwensen gaan formuleren. Het onderwijs lijdt daardoor in veel gevallen aan een te gering aantal contacturen en een te groot beroep op de zelfredzaamheid van de student.

Dhr. Vermei: “Wij krijgen geen subsidie van de overheid. Niet voor de programma’s op Mbo-niveau en ook niet voor de rijkserkende Hogeschool IVA. Door continue toetsing van de lesinhoud aan het toekomstige werkveld van de student, kiest de school een geheel eigen weg. Een weg die sinds 1930 succesvol is gebleken en in het accreditatietraject zelfs als ‘excellent’ is bestempeld. Dat nagenoeg iedere student direct na de opleiding werk heeft zegt genoeg. De onderwijsprincipes van de IVA stemmen in hoge mate overeen met de principes die BON voorstaat. Dat is voor de IVA de reden om BON actief te gaan steunen.”

Handhavingsactie Engweg

DRIEBERGEN  Vanaf maandag 5 maart gaat de politie intensieve verkeerscontroles uitvoeren op de Engweg en omgeving in Driebergen. De eerste week is een ‘waarschuwingsweek’. Weggebruikers worden op hun gedrag aangesproken. Overtreders ontvangen dan geen bekeuring, maar worden staande gehouden en krijgen uitleg van de politie over de overtreding die ze hebben begaan. Gedurende de handhavingactie controleert de politie vooral op het overtreden van de maximum snelheid, maar ook op de helmplicht en de gordelplicht.

Vanaf maandag 12 maart tot de zomervakantie in juli dit jaar treedt de politie handhavend op met betrekking tot naleving van de verkeersregels. In geval van overtreding wordt dan daadwerkelijk bekeurd.

Klachten van omwonenden
Met de handhavingsactie wil de politie het weggedrag van verkeersdeelnemers verbeteren en de gevoelens van verkeersonveiligheid bij omwonenden verminderen. Aanleiding voor deze actie is de bezorgdheid die omwonenden van de Engweg e.o. bij de gemeente hebben geuit over de verkeerssituatie in de straat. De gemeente neemt deze ervaringen serieus. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de politie en het openbaar ministerie over deze actie.

Enquêtes
De gemeente heeft bovendien enquêtes uitgezet onder de bewoners van de Engweg en omgeving. De bewoners kunnen hierin aangeven of ze zich veilig of onveilig op de Engweg e.o. voelen en vooral welke maatregelen gewenst zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze enquête wordt over een aantal maanden herhaald. Dan wordt ook bekeken of de intensieve controles effect hebben. Na ongeveer vijf maanden evalueren de betrokken partijen het project. Op basis daarvan wordt besloten over eventuele aanpassingen aan de weg.


Grappig. Ik ben benieuwd op wat voor gronden de gemeente zo’n handhavingactie uitvoert! De hoeveelheid klachten, de hoeveelheid mensen die klagen, het aantal (bijna) ongevallen of misschien bepaalde personen die klagen? Stel je voor dat meerdere straten of buurten dit ook gaan doen, dan moet er politie bij komen lijkt mij. Ik vind het eerste stuk Engweg (vanaf de Hoofdstraat tot aan de Meenkselaan) geen weg waarop je snel te hard rijdt. Wel het parkeergedrag en met dan met name bij de kinderopvang is misschien voor verbetering vatbaar. Maar of daar zo’n aktie voor nodig is. Dit geldt denk ik voor elke buurt of straat waar een school staat.
Ik hoop dat onze gemeente ook haar eigen handhavingsgedrag eens onder de loep neemt. En dan doel ik met name op het bouwbeleid. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier absoluut geen beleid aan ten grondslag ligt. Zo ontstaat willekeur en degene met de grootste mond / portemonnee / aso-gedrag mag dan doen waar hij of zij zin in heeft. Voorlopig lijkt de gemeente echter haar eigen vergunningenbeleid nog niet te kunnen waarmaken. Wie heeft de eerste bijdrage van de gemeente ontvangen omdat de gemeente te laat een vergunning heeft verstrekt? 
Jan-Koert Lange, 1-3-2007
 
Kom op Jan Koert, er wordt werkelijk onverantwoord gejakkerd op de Engweg, vooral op het gedeelte na de Meenkselaan. Ik heb een hekel aan al die ongebreidelde snelheidscontroles, maar de ‘Engwegactie’ vind ik een goed plan. Probeer trouwens wel bij het onderwerp te blijven; wat heeft het gemeentelijke bouwbeleid nu met de politiecontroles te maken? Als je daar problemen mee hebt, stuur dan eens een open brief naar de gemeente, ook te plaatsen in de Stichtse Courant en op deze site.
Hans Hermans, 1 maart 2007

Er wordt op veel meer wegen dan op de Engweg in onze gemeente hard gejakkerd. Vandaar mijn vraag of de Engweg bewoners zo hard of veel klagen dat hier actie wordt ondernomen. Wel eens op de Traaij gekeken, Horstlaan, Lange Dreef etc? En van de andere kernen weet ik het nog niet eens. Met de beperkte middelen van de politie moet je goed omgaan. Vorige week waren er nog mensen, die bekeuringen uitdelen burgertje pesten vonden. Daar was jij er, voorzover ik mij kan herinneren,ook een van (over hypocriet gesproken, Al Gore). Misschien kan de gemeente wat KLPD-agenten in dienst nemen, die weg moeten.
Controle op bouwbeleid is ook handhaving. Daar moet de gemeente één lijn in trekken. Snelheidshandhaving, parkeercontrole, bouwbeleid handhaven, milieucontrole, APV controle behoort allemaal tot handhaving, los van wie het uitvoert. Dat heeft dus wel degelijk met elkaar te maken wat mij betreft.
Jan-Koert Lange, 1-3-2007

Welles-nietes-welles-nietes-welles-nietes, goed lezen Jan Koert, heb ik je al eens eerder gezegd.
Hans Hermans, 2 maart 2007

Ik wil best goed lezen, maar schrijf dan ook op een wijze, die maar voor één uitleg vatbaar is. Welles-nietes hoeft niet van mij, tenzij het op basis van argumenten gaat, die voor iedereen begrijpelijk zijn. Het is tenslotte een voor iedereern toegankelijk medium.
Jan-Koert Lange, 2-3-2007

450 arbeidsplaatsen op de tocht in Driebergen

DRIEBERGEN   Volgens politievakbond ACP zijn de bezuinigingen van het nieuwe kabinet op de politie te zwaar. Het gaat om meer dan 130 miljoen euro. In Driebergen zouden er bij de KLPD meer dan 450 banen verdwijnen.


Heel simpel, dan zitten daar op kosten van de belastingbetaler toch écht minstens 450 bureelklevers en snelwegcowboys teveel. En een ambtenaar in de ww of op wachtgeld is tóch voordeliger dan een blijkbaar nutteloze overheidsdienaar.
Hans Hermans, 2 maart 2007
 
Stel je niet te veel voor van wachtgeld of WW. Wachtgeld bestaat voor de meeste overheidsdienaren al lang niet meer en de WW is conform de arbeidsmarkt dus maximaal 4 jaar en dan bijstand. Ik vind het wel weer vermakelijk dat ze een bezuiniging altijd vertalen in arbeidsplaatsen. Je zou eerder verwachten dat een bepaalde taak niet meer of minder wordt uitgevoerd. Blijkbaar hebben ze daar ook nog inzicht in de kosten en baten. Krijgen ze nu ook minder inkomsten omdat er minder bekeuringen kunnen worden afgegeven? Dan wordt het een neergaande spiraal. Misschien een idee om de polite te privatiseren.
Trouwens, vier jaar geleden moest er meer blauw op straat en nu gaan ze er weer af. Consistent beleid hoor!
Jan-Koert Lange, 2 maart 2007

Meer blauw op straat? Ik heb mij altijd afgevraagd wat zich in die geheimzinnige en zwaar bewaakte kasten van KLPD-gebouwen afspeelt; goed beschouwd zouden ze genoeg moeten hebben aan een kantine, een conciërge om af en toe de stoep aan te vegen, juffrouw Jannie voor de ziekmeldingen en een afgekeurde straatagent voor het maken van de dienstregeling. Wel grappig dat al die smerissen met een vuurwapen rondstappen, maar dat bij de poort een particuliere bewaker met op z’n hoogst een zakmesje staat. Mijn grootste ergernis is trouwens dat die gasten werkelijk overal rond het KLPD-terrein hun auto neerkwakken, maar mij voor het simpelste verkeersfoutje bekeuren.
Hans Hermans, 2 maart 2007

Misschien moeten wij als Driebergenaren een brief sturen aan het college over deze overlast, zodat ze de regiopolitie opdracht kan geven handhavend op te treden, net zoals op de Engweg. Waarschijnlijk staat wel ergens in de bouwvergunning dat ze een minimaal aantal parkeerplaatsen op eigen terrein moeten hebben. Dat is althans wel gebruikelijk bij het verlenen van bouwvergunningen aan bedrijven en andere organisaties. Minimaal zoveel als dat je verwacht. Bij de KLPD komt waarschijnlijk iedereen met de auto! 
Jan-Koert Lange, 4 maart 2007

Hans, hoe kom je toch aan je wijsheid, als het gaat om de functies binnen het Klpd? Zoals je het beschrijft, lijkt het even alsof je uit eigen (slechte) ervaring spreekt. Maar uit de zin ervoor blijkt dat je niet weet waar je het over hebt. Wellicht is het in het vervolg verstandiger om eerst eens te informeren naar bepaalde zaken, om daarna een oordeel te vellen. In plaats van direct een oordeel te vellen, gebaseerd op assumpties.
Ook over het parkeerbeleid bestaat onduidelijkheid. Dat er te weinig parkeerplaatsen zijn op het Klpd-terrein, is een feit. Natuurlijk gaan de Klpd-ers dan buiten het terrein parkeren. Zij doen dit naast de snelweg, op de Hoge Woerd of eventueel in de nabijgelegen wijk. Dat dit vervelend is, zal ik niet ontkennen. Maar…de voorgestelde handhaving vanuit de regiopolitie is overbodig.
De auto’s aan de linkerzijde van snelweg staan niet fout geparkeerd, mits ze aan de linkerkant worden geparkeerd. Indien de auto’s rechts van deze weg staan, worden de eigenaren van de auto netjes bekeurd (voor een kleine parkeerfout!). Door hun eigen collega’s! Hetzelfde geldt voor de Hoge Woerd en nabijgelegen wijken. Dat lijkt misschien niet collegiaal, maar lost wel de ergernis van mensen zoals Jan-Koert en Hans op! En dat scheelt ook weer een postzegel voor de brief aan het College! 
En moet ik Hans nu ook gaan uitleggen dat parkeerfouten doorgaans minder gevaar opleveren dan verkeerfouten?! En wellicht kan Hans mij dan uitleggen wat de meerwaarde van een vuurwapen voor de bewaking is? Lijkt me wederom een uitspraak gebaseerd op…juist niets!
Mevr. J. Bult, 4-3-2007

Geachte mevrouw Bult, 

Jammer dat u de gechargeerde ironie van mijn reactie niet doorhebt. Ik weet vrij goed hoe het er bij de KLPD aan toegaat. Ik weet ook heel goed dat, naar uitsluitend mijn bescheiden mening, er bij de AVD, later KLPD, enorm veel is veranderd na het vertrek van commandant Vogel, een zeer betrokken en innemende man. dat laatste durf ik van de commandanten daarna niet te zeggen. Tot slot weet ik eveneens dat de 450 op te heffen arbeidsplaatsen niets anders betreffen dan personeelsleden die vrij recent versneld bij de KLPD in dienst zijn getreden vanwege het toegenomen takenpakket. Kennelijk was het niet mogelijk iets harder te gaan werken.
Mijn reactie heeft ook te maken met zoals de KLPD zich thans manifesteert op de autosnelwegen. Van in het verleden vriendelijke, waarschuwende agenten tot thans immer verbaliserende dienders, waarmee niet valt te discussiëren. En hoe zou het toch komen dat ik regelmatig diverse KLPD-auto’s en -motoren bij het tankstation voor Bunnik zie staan (wachten?) als de dienst nog nét niet is afgelopen, maar dat ik diezelfde auto’s en motoren met blauw zwaailicht over de vluchtstrook tussen Bunnik en Driebergen zie rijden als de dienst kennelijk al (bijna) voorbij is?

Over het parkeren het volgende. De (provinciale) overheid, dus goedbeschouwd ‘eigen volk’, heeft, onder andere in het kader van milieuwetgeving, de verhouding bepaald tussen het aantal personeelsleden in een kantoor en het bij dat kantoor behorende parkeerplaatsen. Er zijn dus geen parkeerplaatsen te weinig, er komen teveel KLPD’ers met de auto. En dan heb ik het niet slechts over verkeerd parkeren, maar ook over het maar overal plompverloren neerkwakken van al die auto’s, tot in woonwijken aan toe. In het verleden moest ik mijn kinderen wekelijks naar het verenigingsgebouw van Aurora brengen, gesitueerd langs de sportvelden aan de Woerd. Toen al stonden er auto’s geparkeerd op het stukje weg tegenover de elektriciteitscentrale, terwijl daar een parkeerverbod gold. Menigmaal werd ik, zowel op de fiets als met de auto, bijna van de weg gedrukt door van het parkeerterrein komende auto’s, kennelijk omdat zij vonden dat ik achter die auto’s moest wachten. Ze hadden waarschijnlijk niet eens door dat die auto’s daar niet mochten staan of dat ik misschien daar al reed vóórdat zij van dat parkeerterrein afkwamen. En reken maar dat ik steekproefsgewijs heb gecontroleerd waar de bestuurders van die verkeerd én gevaarlijk geparkeerde auto’s vandaan kwamen. Ik heb daarover naar zowel commandant Van Zunderd als zijn voorganger e-mails gestuurd, maar ik heb daar nimmer antwoord op gekregen. En ook ben ik nimmer teruggebeld na mijn telefoonnummer te hebben achtergelaten. Weet u hoe ik dat noem? Arrogant, en neemt u maar van mij aan dat commandant Vogel dit alles nimmer zou hebben toegestaan. Ik vraag mij trouwens af van wie dat parkeerterrein bij de sportvelden is, volgens mij van de gemeente, maar het lijkt wel of de KLPD het zich heeft toegeëigend, compleet met speciaal daarvoor aangelegd toegangspaadje.

Dus nogmaals mevrouw Bult, ik weet dondersgoed waarover ik het heb. Ik heb het over politiepersoneel, waarvan de burgers verlangen dat zij het goede voorbeeld geven.  

Hans Hermans, 4 maart 2007


Misschien dat de KLPD weer wat aan public relations moet doen. Ik kan mij herinneren dat ik als kind wel op open dagen van dit korps ben geweest, waarbij het mogelijk was om in de Porsches te zitten en dergelijke. Wellicht krijgen de inwoners van Driebergen dan meer inzicht in wat de KLPD doet voor haar geld en misschien ook wat meer begrip wederzijds. De politie is toch je beste vriend?
Jan-Koert Lange, 5-3-2007

Heuvelrugnieuws van vrijdag 2 maart 2007

Hoofdstraat Driebergen: Wildbaanpark
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.05 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Internationale Vrouwendag: discriminatie in Spanje

DRIEBERGEN In het kader van Internationale Vrouwendag, 8 maart 2007, voert Amnesty International actie tegen discriminatie van vrouwen.
In Spanje krijgen ongeveer twee miljoen vrouwen in hun leven te maken met geweld. Ze worden geslagen, seksueel misbruikt of op anderen manieren mishandeld. In de eerste helft van 2006 stierven 32 vrouwen door toedoen van hum (ex-) partner. Op het onderwerp geweld tegen vrouwen rust een groot taboe. Zo is het aantal vrouwen dat aangifte doet nog altijd gering: slechts 5 tot 10 procent van alle slachtoffers gaat naar de politie.
In december 2005 nam het Spaanse parlement een wet aan die vrouwen tegen geweld zou moeten beschermen. De uitvoering van de wet hapert echter, onder andere door een gebrek aan opvangcentra en onvoldoende kennis bij hulpverleners om geweld tegen vrouwen te herkennen. Van alle slachtoffers van geweld bezoekt 90 procent een arts – die zou dus de eerst aangewezene zijn om hulp te bieden. Desondanks gebeurt dit onvoldoende; veel artsen weten er te weinig van, hebben tijdgebrek of zijn bang voor (juridische) gevolgen.

Amnesty vraagt de Spaanse overheid de behoeften aan bescherming en medische bijstand van slachtoffers te onderzoeken. Er moet een nationaal programma opgezet worden, waardoor een uniforme en kwalitatief goede respons kan worden gegarandeerd.

De lokale werkgroep vraagt hier op 8 maart aandacht voor door op de Traaij actiekaarten uit te delen die ondertekend de Spaanse regering tot aandacht moet krijgen voor de vrouwen. Als attentie worden suikeren hartjes uitgedeeld die de Spaanse vrouwen een hart onder de riem moeten steken.

Robert Jan Stips solo in het Beauforthuis

AUSTERLITZ Robert Jan Stips, misschien wel de beste poptoetsenist van Nederland, speelt zaterdag 10 maart solo in het Beauforthuis. De man van ‘good old’ bands als Supersister, Sweet d’Buster en The Nits, speelde ook in de succesvolle Amerika-tour in 1976 van The Golden Earring. Maar ruim dertig jaar later scoorde hij met Freek de Jonge tevens de nummer-1-hit ‘Leven na de dood’. Stips doorkruist tijdens zijn concert deze lange popgeschiedenis.

En het publiek mag meebeslissen wat hij speelt, want via zijn website www.stips.net kunt u verzoeknummers indienen. Voorwaarde is dat het een van Stips’ eigen nummers betreft, of iets wat hij al eens eerder heeft uitgevoerd.

Man aangehouden voor schennispleging

DRIEBERGEN Een 41-jarige man uit Driebergen is donderdagavond aangehouden op verdenking van schennispleging. Omstreeks 18.30 uur kwam bij de politie een melding binnen dat een 15-jarig meisje in het Seminariepark was lastig gevallen door een man. Diverse agenten doorzochten het park en stuitten op de 41-jarige verdachte, die voldeed aan het opgegeven signalement. De man werd meegenomen naar het bureau. Na verhoor mocht hij weer vertrekken.

Insluipertje gepakt

RHENEN Een 14-jarige jongen uit Rhenen is donderdag in zijn woning aangehouden op verdenking van insluiping donderdagmiddag in een woning aan de Emmalaan.

De 21-jarige zoon des huizes had omstreeks 16.45 uur twee insluipertjes overlopen. De jongens vluchtten weg, maar de bewoner wist een van de jongens te pakken te krijgen. Samen liepen zij naar de andere jongen, waarna beide verdachten hun zakken leeg moesten maken.

Met de gestolen spullen weer in zijn bezit, liet de man de jongens vertrekken. Thuis realiseerde hij zich dat hij een van de jongens kende. Op basis van zijn informatie kon de politie de jongen in zijn woning aanhouden. Het onderzoek naar de andere verdachte wordt voortgezet.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 3 maart 2007

Van Wassenaerstraat 36a-36b Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.00 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Dorine & Mylou Frencken in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Op donderdag 8 maart, niet toevallig Internationale Vrouwendag, ontvangt het Beauforthuis twee uiterst grappige, mooie, muzikale vrouwen: Dorine en Mylou Frencken.

Dorine komt al in het Beauforthuis zolang het bestaat. Nu is ze hier met een geheel nieuwe voorstelling van herkenbare, meedogenloze en wraakzuchtige liedjes. De meeste mensen zullen Mylou Frencken kennen als de zingende bardame uit de televisiequiz Met het Mes op Tafel. In vakkringen geldt deze schrijfster voor o.a. Brigitte Kaandorp en Sesamstraat als één van de betere singer/songwriters van het land.
Samen vormen ze een ideale combinatie: Dorine als ‘de leukste-vrouw-met-gitaar-tussen-hier-en-de-Kaap’ en Mylou zorgt voor de sfeer van intimiteit en is, zoals een journalist het treffend omschreef, ‘als de zon in februari’.

Samen in het Beauforthuis op Internationale Vrouwendag, maar mannen mogen ook komen.

ZAM Zeist schenkt Christelijk College Zeist auto

ZEIST De samenwerking tussen het CCZ en het bedrijfsleven staat hoog in het vaandel. Op deze manier kunnen de leerlingen van het CCZ nog beter betekenisvolle opdrachten uitvoeren die de werkelijke praktijk van het door hen gekozen vakgebied benaderen.

Opel dealer ZAM heeft jaarlijks meerdere leerlingen van het CCZ tijdens hun stage begeleid. Zij krijgen zo de kans om het door hen gekozen vakgebied in de werkelijkheid te ervaren. Technisch Manager van de ZAM, de heer Van der Molen, heeft georganiseerd dat het CCZ een complete Opel Vectra geschonken krijgt ten behoeve van het uitvoeren van praktische opdrachten van de sectie Motorvoertuigentechniek van het CCZ. Op vrijdag 2 maart werd de auto overhandigd en in gebruik genomen op het CCZ.

BURN blijft winnen

door Hans Hermans
DRIEBERGEN  BURN heeft bewezen er inmiddels écht verstand van te hebben. In een overvol ‘Artishock’ in Soest moest BURN het afgelopen vrijdagavond opnemen tegen drie sublieme metalbands. Aan het einde van deze zinderende avond waren de drie deskundige juryleden het unaniem met elkaar eens. BURN was de beste op deze Utrechtse provinciale voorronde van ‘MetalBattle’, een landelijke wedstrijd voor beginnende, talentvolle metalbands. De jonge BURNers zijn door naar de tweede voorronde in Tilburg. Als ze deze ook winnen, dan mogen ze naar de grote finale op poppodium ATAK in Enschede. BURN is een Driebergse/Zeister hard rock-/metalband en bestaat hoofdzakelijk uit scholieren.

Heuvelrugnieuws van zondag 4 maart 2007

Park Welgelegen Driebergen: onbekend beeld
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Pianojazz met smoel in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Op zondag 11 maart in het Beauforthuis een tapasconcert met twee waanzinnige pianisten: Harmen Fraanje en Franz von Chossy. Uitverkozen door de Nederlandse jazzprogrammeurs voor de Young VIPS touren ze langs de podia.

Harmen Fraanje presenteert zijn nieuwe kwartet Aneris, met de Franse slagwerker Toma Gouband en bassist Brice Soniano, en met Michael Moore, al vele jaren een van meest inventieve en lyrische rietblazers in de jazz. Bij de première bewezen ze zich reeds met aaneengesloten collectieve improvisaties, met creativiteit en precisie aangestuurd door Gouband. Franz von Chossy sleepte onlangs met zijn trio de Dutch Jazz Competition in de wacht en won zelf de speciale solistenprijs. In november presenteerden ze hun cd in het Bimhuis en nu touren ze door heel het land.

Makkelijk avondje voor Dalto/DSB Bank

DRIEBERGEN  “We komen hier om te winnen.” sprak Deetos/Volhuis-coach Wim Peetoom vooraf nog strijdvaardig, maar zestig minuten korfbal later had Dalto/DSB Bank toch duidelijk laten zien wie de punten verdiende. Deetos/Volhuis kon het gevarieërde spel van de thuisploeg niet beantwoorden, wat uiteindelijk resulteerde in een 28-15 eindstand.

De afgelopen wedstrijden van Dalto/DSB Bank waren niet al te spetterend. Tegen Blauw Wit werd er een punt verspeeld, van landskampioen DOS’46 werd met “slechts” één punt verschil gewonnen. Henriët Brandsma leek wel de personificatie van deze inzinking: “Het is voor mijzelf ook belangrijk om te scoren uit mijn positie, anders gaan ze mij ook niet meer verdedigen. Ik hoop vandaag wel op een lekker fysieke wedstrijd, al is Deetos/Volhuis hier natuurlijk niet gekomen om zich te laten vegen.” Wim Peetoom: “Natuurlijk willen we hier winnen, daar gaan we alles aan doen. Misschien hebben we nog wel iets verrassends in petto.”

De supporters van Deetos/Volhuis wilden in ieder geval niet dat een slecht resultaat aan hen zou liggen. Een complete bus was meegereisd met de eerste selectie. In de eerste minuten van de wedstrijd lieten ze zich ook duidelijk horen, maar vervolgens waren het toch vooral de supporters van Dalto/DSB Bank die voor de sfeer in de hal zorgden. Waar in de uitwedstrijd het “supportersduel” dus voor Deetos/Volhuis was, was het deze keer toch duidelijk voor de de D-side.

Opnieuw was het begin van de wedstrijd niet heel goed. Het duurde lang voordat de eerste doelpunten vielen en na een minuut of tien stond het dan ook nog maar 1-1. Toen kwam de wedstrijd los en via 3-1 werd het 6-3 (Jos Roseboom) voor Dalto/DSB Bank. Marijn Klootwijk antwoordde vanaf de strafworpstip. Het vak Klootwijk-Schot had het erg lastig tegen De Jong-Kruit. Riko Kruit was in de verdedigende rebound erg sterk en scoorde na de vakwissels zelf aan de lopende band. Uiteindelijk finishte hij op acht goals.

Sietske van de Sande scoorde in de eerste helft drie keer, drie keer van afstand. Haar vierde goal kwam er echter niet; het zou haar tweehonderdste zaalgoal in dienst van Dalto/DSB Bank 1 geweest zijn. Uiteindelijk kwam de rust bij 16-9 en was de wedstrijd dus eigenlijk al weer gespeeld. Hoogtepunt van de eerste helft was een aanval van Dalto/DSB Bank. Een schot van Roseboom miste onder druk van de schotklok de korf, waarna rebounder Adriaan van Dijk de bal gelijk achterwaarts met één hand terug richting de korf speelde. Roseboom was doorgelopen en kreeg de bal perfect in de handen voor een doeltreffende doorloopbal.(11-7) Van Dijk: “Gewoon geluk.”

In de rust bracht Peetoom Barbara Schouls voor Maaike Snelder. Schouls kon echter ook niet het verschil maken, ze scoorde niet. Dalto/DSB Bank deed dat collectief wel. Van de basisspelers scoorde alleen Simone Timmerman niet, al kreeg zij wel een stip mee. Via 18-11 werd het 21-11, naar 23-15 tien minuten voor tijd. Dalto/DSB Bank kreeg vrij veel schotruimte door niet strak genoeg verdedigen van Deetos/Volhuis. Erik Wolsink bracht met nog zo’n vijf minuten te spelen drie wissels in de ploeg. Broer en zus Sprangers én Jorrit Bergsma vervingen Timmerman, De Jong en Kruit. Eva Sprangers zag haar invalbeurt beloond met een doelpunt. Met flinke dosis nonchalance, door sommigen wellicht betiteld als arrogantie, eindigde Dalto/DSB Bank uiteindelijk op 18-15.

Scheidsrechter Alex Vonhof floot een onopvallende wedstrijd, wat als een kwaliteit bestempeld mag worden. Slechts één keer trok hij een kaart, een gele voor Stephan Houweling, wegens commentaar op de leiding.

Uitblinker Jos Roseboom na afloop: “Ik had niet verwacht dat het zó makkelijk zou gaan. We verspeelden natuurlijk een punt tegen Blauw Wit, dus we hadden wel een moeilijke pot verwacht. Maar ik ben heel tevreden met dit resultaat.” Door het verlies van PKC/Café Bar is Dalto/DSB Bank de Papendrechters tot op één punt genaderd. Bovendien is de ploeg van Erik Wolsink door deze overwinning geplaatst voor de play-offs. Deetos/Volhuis speelt volgende week de belangrijke degradatiewedstrijd tegen DOS-WK. Dalto/DSB Bank gaat dan op bezoek in Den Haag.

Doelpuntenmakers Dalto/DSB Bank: Riko Kruit 8, Jos Roseboom 7, Bob de Jong 5, Sietske van de Sande 3, Adriaan van Dijk 2, Henriët Brandsma 1, Linda Stolk 1, Eva Sprangers 1.

Doelpuntenmakers Deetos/Volhuis: Marijn Klootwijk 5, Robin Ouwerkerk 4, Johannes Schot 3, Annika van den Boogert 2, Nadine van der Wiel 1.

Horecadienst politie

ZEIST  De politie heeft in de nacht van zaterdag 4 maart actief gecontroleerd op sluitingstijden en heeft op diverse locaties, 2e Dorpsstraat, Slotlaan, Jagerlaan en Bethanieplein, extra toezicht gehouden.
 
Het was een rustige nacht met weinig conflicten. Gedurende de dienst is toezicht gehouden met behulp van een koppel op de fiets, één koppel te voet, één agent onopvallend in een burgervoertuig en één agent voor cameratoezicht. Bijna alle horecagelegenheden waren om 04.00 uur, sluitingstijd, leeg. Meldingen van geluidsoverlast zijn direct teruggekoppeld aan de horecagelegenheden, die daarop onmiddellijk actie hebben ondernomen. Tijdens de dienst zijn de volgende processen-verbaal uitgeschreven: één keer voor klimmen in een monument, drie keer wegens baldadigheid, één keer voor wildplassen en er is een proces-verbaal uitgeschreven voor een horecagelegenheid omdat zij pas een half uur na sluitingstijd de zaak leeg hadden. De politie heeft ook in het plantsoen toezicht gehouden. Om 02.45 uur waren er zes jongeren in het park aanwezig. Zij zijn weggestuurd. De politie heeft ook toezicht gehouden in de portieken en bij de bushokjes. De portieken waren leeg en de bushokjes zijn nog heel.  Aan het einde van de nacht, omstreeks 04.40 uur was er op de hoek van de Slotlaan en de 2e Dorpsstraat nog een opstootje. Tijdens het passeren hiervan, zagen agenten dat er in een groep van zes personen gevochten werd. Hierop hebben de agenten direct ingegrepen en de partijen gescheiden. De politie was er op tijd bij en de partijen zijn huiswaarts gegaan.


Aan dit bericht te zien heeft het toezicht wel effect. Ik kan mij krantenberichten herinneren waarin sprake was van veel meer overlast. Ik denk dat de aanwezigheid van politie preventief kan werken. Nu nog maar hopen dat het uitgaande publiek dit ook kan zonder dat er politie rondloopt. Dan kunnen deze agenten zich weer met bestrijding van meer criminele activiteiten bezig houden.
Jan Koert Lange, 5-3-2007

Vernielers aangehouden

ZEIST Vrijdagavond omstreeks 21.50 uur heeft de politie op het Emmaplein drie jongeren aangehouden wegens het vernielen van reclameborden en een prullenbak.
Een collega liep in zijn vrije tijd op het Emmaplein en was getuige van het de vernielingen. Hij kon een 16-jarige jongen uit Zeist op heterdaad aanhouden. De andere verdachten, twee jongens van 15 en 16 jaar uit Zeist, konden door agenten in de omgeving worden aangehouden. De jongens zijn overgebracht naar het bureau. De politie heeft de vernielingen in onderzoek.

Ruit vernield door brandstichting

LEERSUM  Zaterdagavond heeft de politie twee jongens aangehouden omdat zij door brand te stichten een ruit hadden vernield. Een politievrouw in vrije tijd zag omstreeks 20.55 uur dat een groepje jongens naar een gebouw liepen ter hoogte van de Pomplaan. Plotseling zag zij dat er vuur ontstond en de jongens wegrenden. De getuige wist de brand snel te blussen en waarschuwde haar collega’s. Na een korte zoektocht in de buurt troffen agenten ter hoogte van de kerk een aantal jongeren aan. Bij het zien van de politie stoven de jongeren weg. Uiteindelijk werden twee jongens – 15 en 16 jaar oud beiden uit Leersum – aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau.

Driebergen in de sneeuw een jaar geleden

DRIEBERGEN  Vorig jaar maakte fotograaf Robert Zwart een serie van 32 foto’s van een besneeuwd Driebergen. Klik hier om deze foto’s te bekijken.

Heuvelrugnieuws van maandag 5 maart 2007

Kerkplein 5  Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 8.55 uur  temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

Blue Arrows heren 1 op kampioenschapkoers

DRIEBERGEN  Afgelopen zaterdag waren de heren van Blue Arrows gesponsord door Peugeot vd Mispel te gast in Soest bij de Red Stars. De statistieken van de tegenstander spreken voor zich: al jaren zijn ze een geduchte tegenstander, en vooral in ‘hun’ sporthal lastig te verslaan . Een sportieve uitdaging dus voor de heren uit Driebergen!

Direct vanaf de eerste sprongbal kwam de scoringsmachine van de Blue Arrows/Peugeot vd Mispel heren 1 sterk op gang met mooie scores en effectieve aanvallen. Door het fysiek sterke spel van de tegenstander waren de Driebergenaren niet in staat een gaatje te slaan. Ruststand 33-33.
In de rust werd door coach Hans Camu de nadruk gelegd op de verdediging en de snelle aanval als wapen. De verdediging stond nu veel sterker en ook de ‘fast break’ werd weer gehanteerd. Hierdoor lukte het Blue/Arrows Peugeot vd Mispel een gat te slaan van 7 punten. Door sterk teamspel en inzet van de Driebergenaren werd deze voorsprong niet meer uit handen geven en zelfs uitgebreid. Eindstand: 58-69.

De Blue Arrows staan nu met 4 gewonnen en 1 verloren wedstrijd op een gedeeld eerste plaats en moeten alle resterende wedstrijden winnen voor de titel! Zondag 11 maart speelt Blue Arrows/Peugeot vd Mispel heren 1 tegen S.V.O. in De Meern .

Bekeuringen voor overtreders in het groen

LEERSUM Zaterdag werd de eerste gezamenlijke ‘groene handhavingsprojectdag’ van 2007 georganiseerd.
Een samenwerkingsverband tussen de politie districten Heuvelrug en Eemland zuid, dienst levende have (2 beredenen), opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer, Utrechts landschap, Recreatieschap, Natuurmonumenten, en de boa`s van de particuliere boseigenaren op de Utrechtse Heuvelrug.

In totaal 43 opsporingsambtenaren gingen het veld in, in het gebied gelegen tussen Amersfoort – Rhenen – Zeist om daar gericht toezicht te houden/handhavend op te treden in het kader van groen milieu, overlast mountainbikers, hondenbezitters, ruiters, wandelaars, openstellingen van terreinen.

In totaal werden 18 bekeuringen uitgeschreven voor het lopen met een hond zonder riem, crossen met een motor en vissen zonder vergunning. Zes mountainbikers kregen een waarschuwing omdat ze buiten de paden reden. Verschillende illegale dumpingen werden geconstateerd en de politie heeft deze in onderzoek.


Het valt mij, gezien het aantal opsporingsambtenaren, wel tegen. Als ik op een zondag in het bos in Driebergen loop, kom ik minimaal 15 mensen tegen, waarvan er zeker 10 de hond niet aangelijnd hebben. Verder is het aantal mountainbikers haast niet te tellen. Ik zie wel eens bordjes hangen van de DTC en vraag mij dan af hoe de opsporingsambtenaren hier mee omgaan. Heeft de Driebergse Toer Club gemeentelijke toestemming hiervoor? Ze vernielen over het algemeen flink wat paden, struiken en bossen en jagen bovendien wild (en wandelaars) weg. Het heeft een aanzuigend effect op mountainbiken in zijn algemeenheid. Op andere dagen mag je niet door het bos crossen. Iets zegt mij dat het niet klopt, maar goed, zo is er wel meer te bedenken.
Enfin, het is tenminste een begin op het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug leefbaar te houden voor mens en dier.
Jan-Koert Lange, 5-3-2007

Vierde Heuvelrugwedstrijd succes voor De Zwoer

DRIEBERGEN Zwemvereniging de Zwoer heeft afgelopen zaterdag een voorsprong genomen in het totaalklassement van het Heuvelrugcircuit. Dat had ook te maken met de afwezigheid van de grote concurrent uit Leusden, zwemvereniging De Haaien.

In het bijzonder de meisjes en dames van de vereniging presteerden goed. Kiefer van Rosmalen zette de opgaande lijn van haar vorige Heuvelrugwedstrijd door. Ze verbeterde op alle drie gezwommen afstanden haar persoonlijke records. Elke van Saane zwom een persoonlijk record op de 100 meter wisselslag door haar tijd met meer dan 30 seconden te verbeteren. Michelle Groot Hulze werd in haar leeftijdscategorie zowel eerste op de 100 meter vrije slag alsook op de 100 meter wisselslag. Suzanne Lange verbeterde haar tijd op de 100 meter vrije slag met bijna een seconde (1.03.23) en voldoet met deze tijd aan de limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen.

Toch lieten de jongens en heren zich ook niet onbetuigd. Michiel Brantjes zwom op zijn vier afstanden allemaal persoonlijke records Ludo Teirlinck verbeterde zijn tijden op de 100 meter vrije slag en 50 meter schoolslag. Joost Ruiterkamp evenaarde zijn beste tijd op de 100 meter vrije slag (1.02.60) en verbeterde zijn tijd op de 100 meter rugslag ondanks het feit dat hij de afgelopen maanden ziek is geweest.

In het totaal zijn de zwemmers en zwemsters van zwemvereniging De Zwoer op 91 individuele afstanden uitgekomen en hebben op bijna de helft daarvan (42) persoonlijke records gezwommen. Voor de trainers en ook de ouders is het natuurlijk ook fijn om de resultaten van het vele trainen van hun pupillen en kinderen te zien.

Deze wedstrijden zijn onder meer mogelijk door de steun van McDonald’s Huis ter Heide, Van Gorkom Woninginrichting, Bakkerij De Korenaar, Maram Interimmanagement e.a.

Motorrijder ten val

LEERSUM Op zondagmiddag kwam een motorrijder ten val. Omstreeks 13.10 uur reed een 42-jarige motorrijder uit Leersum over de Middelweg. De motorrijder raakte in de slip en kwam vervolgens ten val. Zijn motor gleed door tegen een geparkeerde auto. De man uit Leersum raakte gewond aan zijn rug en werd vervoerd naar het ziekenhuis.

Driebergenloop

DRIEBERGEN Evenals in de voorgaande jaren waren er ruim 600 deelnemers te tellen bij de Driebergenloop, die afgelopen zaterdag alweer voor de derde keer in de ‘nieuwe’ vorm georganiseerd werd. Vorig jaar waren de omstandigheden zwaar door sneeuw en gladheid. Dit jaar was het echter nog zwaarder door de regenval met het gevolg dat het parcours erg modderig was. Er is niemand met schone kleren aangekomen.
Heuvelrugnieuws.nl-fotograaf Robert Wassens wist als 19e (en daarbij als eerste Driebergenaar) de finish te passeren bij de 15km prestatieloop bij de Heren.

Weinig te controleren

DRIEBERGEN  Verkeerswethouder Jankees Salverda bracht vanochtend een bezoek aan de Engweg om de start van de ‘waarschuwingsweek’ bij te wonen. De politie was paraat, maar geheel tegen de verwachting in was het verkeersaanbod tijdens de ochtendspits heel magertjes. 

vergroot foto

In plaats van de verwachte 150 weggebruikers per uur ging het nu om slechts enkele tientallen. Ook hielden de weggebruikers zich keurig aan de maximum snelheid van 50 km per uur. De politie gaat er nu vanuit dat de weggebruikers via de media vooraf goed zijn geïnformeerd over van de waarschuwingsweek.


Zijn die agenten nu echt zo naief? Elke automobilist trapt toch op de rem als hij een agent ziet staan? 
Hans Hermans, 5 maart 2007 

Probeer het nog eens op de tijden dat de IVA uitgaat. Gegarandeerd meer kans. 
Cas Vergeer, 6 maart 2007

Rugbyers eervol ten onder

DRIEBERGEN Afgelopen zondag kregen de rugbyers van The Pink Panthers de nummer één van de eerste klasse op bezoek. Vooraf was dus al duidelijk dat het een hele kluif zo worden om Rugby Etten Leur, kort REL, van het lijf te houden. The First XV van The Panthers heeft het naar de goede seizoenstart moeilijk. Op dit moment kampen nog tien basis spelers met een blessure. Ergste is dat van die blessures er maar een paar zijn te wijten aan de sport. Daarnaast hebben The Panthers diverse mannen in hun gelederen uit de wereld die defensie heet en daardoor verplichtingen hebben in het buitenland (Afghanistan en Noorwegen). Voordeel in die situatie is dat spelers die normaliter niet of nog niet toe zijn aan acties met het eerste team dat nu wel moeten doen. Hierdoor komt hun persoonlijke ontwikkeling in een stroomversnelling.

14.31 uur startte de ontmoeting. Geleid door scheidsrechter Albert Roling uit Groningen. De eerste kans tot scoren was binnen twee minuten en wel voor The Panthers. Naar een bewuste overtreding van de mannen van REL konden The Panthers de scoren openen met een kick op de palen. Helaas was deze kick, genomen door Danny Wijngaarden, net te kort.

REL had het moeilijk tegen The Panthers die ondanks het niveau verschil de druk goed van zich af wisten te houden. Naar de eerste 20 minuten waren The Panthers eigenlijk meer aan het spelen tegen zichzelf dat tegen REL. Door kwaliteitsgebrek ging er veel net niet goed. Hierdoor kon REL wel steeds meer in de wedstrijd komen. Het was dan ook in de 24ste minuut dat REL de scoren opende met ene try. De conversie werd niet benut. 0-5. Vertrouwen in eigen kunnen ontketende bij REL een serie van aanvallen op het trygebied van The Panthers. Waardoor uitblinker aan REL zijde Mathijs Schreurs wist te scoren in de 29ste en 34ste minuut. Bij de laatste try wist hij ook de conversie te benutten. In de allerlaatste minuut van de eerste helft wist REL de vierde try te scoren. Ruststand 0-22.

In de tweede helft een Panthers team wat probeerde van die nul af te komen. En dan niet door middel van kicks op de palen maar door het scoren van een try. Hierdoor kregen de mannen uit Etten Leur wel meer ruimte. Toch wisten The Panthers de schade in die tweede helft te beperken tot drie tegen try’s nu wel allemaal met de conversie waardoor de eindstand op 0-43 werd gezet. Met nog drie wedstrijden te gaan, twee uit en één thuis gaan The Panthers voor twee overwinningen. Waardoor ze nog een stapje in de ranglijst hopen te stijgen. Hierdoor is de doelstelling van behoud van de eerste klasse met succes geslaagd en wordt het oog al op volgend seizoen gezet. Dan gaan de mannen op jacht naar een plaats in de top zes.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 6 maart 2007

Van Wassenaerstraat 42-44 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.20 uur  temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

‘Rechter maakte gezinsdrama mogelijk’

AMERONGEN  Het vijfjarige jongetje dat was ondergebracht bij een pleeggezin in Amerongen en dat door zijn moeder in december bij huisbezoek in Apeldoorn werd vermoord, kon thuis logeren omdat de kinderrechter had bepaald dat het Apeldoornse jongetje niet definitief uit huis mocht worden geplaatst. Het Bureau Jeugdzorg Gelderland had de rechter geadviseerd om het jongetje definitief uit huis te plaatsen. De rechter volgde dat advies niet op, omdat hij de situatie anders inschatte. Dat blijkt uit een rapport van de landelijke Inspectie Jeugdzorg die daarmee concludeert dat het Bureau Jeugdzorg niet nalatig is geweest. (bron: RTV Gelderland)


De gezinsvoogd die was betrokken bij de zaak van Savanna, wordt vervolgd door het OM; wordt deze rechter nu ook vervolgd? De situaties kennen zeer veel overeenkomsten of gaan we hier weer een prachtig staaltje van klassejustitie meemaken?
Hans Hermans, 7 maart 2007

Geen herbouw tabakschuur Amerongen

AMERONGEN  Gedeputeerde Staten handhaven hun eerdere besluit geen medewerking te verlenen aan de herbouw van een jaren geleden door brand verloren gegane tabakschuur in Amerongen.

Uitreiking profielprijzen 2007

ZEIST  Vandaag 6 maart werden op het Christelijk Lyceum Zeist de profielprijzen 2007 uitgereikt aan leerlingen van de eindexamenklassen. In januari nomineerden docenten en begeleiders een aantal werkstukken voor de CLZ profielprijs 2007. Een onafhankelijke jury, bestaande uit docenten van het Revius Lyceum in Doorn, bepaalde uiteindelijk de winnaars in de verschillende categorieën.

Het profielwerkstuk behoort tot de belangrijkste onderdelen van het examenprogramma havo en vwo. Afhankelijk van hun examenpakket kiezen de leerlingen voor een onderwerp in de maatschappijgeoriënteerde vakken of voor een natuurwetenschappelijk onderwerp. De prijs is er dan ook in die twee categorieën: de natuurprijs en de maatschappijprijs. Beide worden toegekend aan havo-leerlingen en aan vwo-leerlingen.

De winnaars van de CLZ profielprijzen 2007:

Maatschappijprijs havo 2007: Anna Soederhuizen en Jorieke Vermeulen (Andy Warhol en de ontwikkeling van de Pop Art)

Natuurprijs havo 2007: Wessel de Haan en Corné Vernooij (Zonne-energie)

Maatschappijprijs vwo 2007: Lizzie Kroese en Marlijn Berendsen (Jazz and the emancipation of the African-American)

Natuurprijs vwo 2007: Nienke Dasselaar en Mary-Ann el Sharouni (Onderzoek naar de schadelijkheid van UMTSstraling voor onze gezondheid).

Heuvelrugnieuws van woensdag 7 maart 2007

Rijsenburgselaan 8-10 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.00 uur  temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

De plaats van Bernini in de barok

ZEIST De laatste lezing van dit seizoen van het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Zeist, wordt gehouden door dr. S.E.W. Bugter op woensdag 14 maart 2007 met als onderwerp: Giovan Lorenzo Bernini, homo universalis en exponent van het barokke Rome. (K.C.V.)

Na een korte biografische inleiding wordt er ingegaan op de plaats van Bernini in de geschiedenis van de barok, met name de barok in Rome. Aan de orde komen de relatie van Bernini met de klassieke oudheid, zijn ideeën over kunst en zijn veelzijdigheid. Met dia’s of digitale afbeeldingen.

Deze presentatie wordt gehouden in Verzorgingscentrum ‘de Mirtehof’ , Molenweg 50, Zeist, aanvang 20.00u. Niet-leden zijn welkom à €. 3,50; scholieren gratis.  Inlichtingen: mw. J. Kruys – van Loen, secr. NKV afd. Zeist, tel. 0348-442468.


Een rok op een Berini lijkt mij leuker.
Hans Hermans, 7 maart 2007

Relatief veel spijbelaars in Rhenen

RHENEN  In Rhenen wordt er, in vergelijking met andere Utrechtse gemeenten, veel gespijbeld. Dat blijkt uit een rapport van het Utrechtse Verweij-Jonkerinstituut.

Lees verder bij RTV Utrecht.

Onthulling 30-km borden in Amerongen

AMERONGEN Wethouder Robbert Waltmann onthulde vandaag een aantal nieuwe 30-km borden in Amerongen. Inwoners en leerlingen uit Amerongen en Overberg hebben de borden zelf ontworpen naar aanleiding van een prijsvraag van de Lokale Agenda 21, werkgroep Mobiliteit.

vergroot foto

De borden zijn onthuld bij de deelnemende scholen en om 12.00 uur op de Koenestraat. Daar vond de onthulling van de bewonersontwerpen plaats.
De ontwerpen van Nico van Donkelaar (‘Vierkant achter 30 km – Rij met uw hart’) en van Ellen Versteeg (‘Nu is het tijd voor een lage snelheid – 30km hard zat!’) vielen in de prijzen.  

De borden bij de scholen worden elke vier maanden omgewisseld zodat alle gekozen ontwerpen binnen een jaar aan de beurt komen. De borden in de wijken worden elke vier maanden van plaats verwisseld zodat op veel verschillende plaatsen de aandacht op de 30-km limiet wordt gevestigd. Deze limiet geldt in de gehele bebouwde kom van Overberg en Amerongen (met uitzondering van de Koningin Wilhelminaweg).

Heuvelrugnieuws van donderdag 8 maart 2007

Dr Hermansstraat 2a Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 8.50 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Twee iconen Summer of love in Beauforthuis

AUSTERLITZ  “Twee vrienden van me uit San Francisco maken een korte Europese trip in maart en komen voor enkele dagen naar Holland,” schreef Iain Matthews aan het Beauforthuis. En nu staan David Nelson en Banana op 15 maart in Austerlitz op het podium. Beiden begonnen ooit met folkrock, zeer populair in de jaren ’60, en bewogen zich meer en meer naar de psychedelische rock. Ze maakten deel uit van wat wel de Grateful Dead Family wordt genoemd. Niet de minsten dus, die Iain Matthews (zelf uit die tijd bekend van Fairport Convention) aandroeg. Kaarten kunt u reserveren bij het Beauforthuis op 0343 – 49 32 27 of via www.beauforthuis.nl.

Gitarist David Nelson begon in de Wildwood Boys, waarin ook de latere Grateful Dead-leden Jerry Garcia en Robert Hunter speelden. Hun muzikale band ging nooit verloren: David speelde later zelf ook weer geregeld mee in de Dead. Maar het bekendst is hij geworden met zijn band The New Riders of the Purple Sage.
Gitarist en pianist Banana werd bekend met de groep The Youngbloods, die in 1967 èn ’69 een hit had met ‘Get together’. De strofe “Come on now people, smile on your brother, everybody get together, try and love one another right now”, sloot naadloos aan bij het tijdsgewricht en ‘Get together’ werd daarmee een lijflied voor de generatie van ‘the summer of love’. Later zette Banana The Youngbloods voort onder de naam Banana and the Bunch, maar dat was geen lang leven beschoren. In de jaren ’80 legde hij zich toe op hanggliding, maar de muziek bleef trekken en hij kwam terecht bij o.m. Mimi Farina en de Barry Melton Band.
Nelson en Banana hebben samen zo’n 80 jaar professionele ervaring in de muziek. In hun huidige tour als duo brengen ze een repertoire van bluegrass, traditionele country en folk en, vooruit, een scheutje psychedelica, gewoon voor de lol.
En nee, Iain speelt vanavond niet mee.
Toch?…

donderdag 15 maart, 20.15 uur
David Nelson & Banana
€ 9,50 / Zeistpas, studenten, scholieren & CJP € 6,50

Walkartvereniging: ’Zeist loopt te hard van stapel’

ZEIST De Walkartvereniging in Zeist vindt dat de gemeente veel te hard van stapel loopt bij de plannen voor uitbreiding van het gemeentehuis en de woningbouw op het naastgelegen Renesterrein.

Lees verder bij AD/UN.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 9 maart 2007

Weth Verhaarlaan Driebergen: Heidetuin
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.10 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Automatische Externe Defibrillator voor Leersum

LEERSUM  Donderdag 8 maart ontving de EHBO-afdeling Leersum een cheque ter waarde van € 2.545,- uit handen van mevr. Dijkhuizen van de Rabobank. Deze cheque werd direct ter plaatse omgewisseld voor een AED (Automatische Externe Defibrillator) en een AED-trainingsapparaat.

De EHBO-vereniging had een verzoek ingediend bij het Coöperatiefonds van de Rabobank en dit werd gehonoreerd. De Leersumse afdeling telt ongeveer 40 leden en verleent bijstand bij allerlei evenementen zoals de avondvierdaagse Leersum-Amerongen, Koninginnedag, de zomerse Speelweek voor kinderen en het Bloemencorso waarbij maar liefst zo’n 25.000 bezoekers aanwezig zijn. Met de draagbare AED kan bij personen die door een hartstilstand getroffen worden, een elektrische schok aan het hart worden toegediend. Daarna kan, als het goed gaat, het hart weer zelf het hartritme oppakken. Hartmassage en beademen (reanimatie) in combinatie met het gebruik van een AED vergroot de overlevingskansen bij een hartstilstand aanzienlijk.

Winkeldief aangehouden

ZEIST  Twee medewerkers van een winkel aan het Emmaplein hebben donderdagmiddag na een achtervolging een winkeldief aangehouden. De 39-jarige verdachte uit Houten werd omstreeks 16.45 uur betrapt op diefstal toen hij de winkel verliet en het alarm afging. Het winkelpersoneel ging achter de man aan en kon hem uiteindelijk op de Woudenbergseweg/Slotlaan in de kraag grijpen. Naast hem werd een geprepareerde tas aangetroffen met elf setjes opzetborstel voor een elektrische tandenborstel. De man werd overgedragen aan de politie, die hem meenam naar het bureau voor verhoor.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 10 maart 2007

Damhertlaan Driebergen: vanuit Valentijn
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.35 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Jesse van Ruller geeft Brahms en Ravel tweede leven

AUSTERLITZ  Op zaterdag 17 maart in het Beauforthuis een unieke ontmoeting tussen klassiek en jazz, met de absolute top van de Nederlandse jazz en enkele internationale klassieke sterren. Luister en vergelijk de originelen met de tweede levens van Satie, Ravel en Brahms.
Jazzmusici Jesse van Ruller en Francien van Tuinen schreven stijlvolle, inventieve arrangementen op de originele werken, die fenomenaal worden uitgevoerd door hun band Muzyka. Maar niet voordat Stefan Hofkes (piano) en Gina McCormack (viool) de originelen hebben gespeeld. Dit is een avond vol prachtige muziek die elk genre ontstijgt. Kaarten kunt u reserveren bij het Beauforthuis op 0343 – 49 32 27 of via www.beauforthuis.nl.

Overdag geven de leden van Muzyka een comboworkshop. Aanmelden hiervoor kan nog steeds, bel het Beauforthuis voor meer informatie.

Pianist Stefan Hofkes is kind aan huis in het Beauforthuis en artistiek leider van het jaarlijks terugkerende OPERA! Festival. Hij studeerde directie aan het Londense Guild Hall en combineert nu met succes zijn werk als musicus en dirigent. Hij speelt voor de pauze met Gina McCormack, een van de meest vooraanstaande violisten van haar generatie, solerend op de grote Engelse podia of als primarius van het befaamde Sorrell strijkkwartet; de ideale persoon om de originele klassieke versies van deze werken te vertolken.

Jesse van Ruller behoort zonder overdrijven tot de beste gitaristen van de wereld, maar gelukkig nog steeds vaak te horen in het Beauforthuis. Hij speelt al jaren samen met Francien van Tuinen, wier debuut-cd werd geproduceerd door Michiel Borstlap en die inmiddels tot de belangrijkste jazzzangeressen van Nederland wordt gerekend. 

zaterdag 17 maart, 20.15 uur 
Jesse van Ruller, Francien van Tuinen, Stefan Hofkes, Gina McCormack e.a.
entree € 15 / studenten, jongeren CJP € 10,- / kinderen € 7,50

Extra onderzoek nieuwbouw scholen

RHENEN  De Veenendaalse Krant meldt dat een externe projectleider de voor- en nadelen in beeld gaat brengen voor de nieuwbouw van de Cuneraschool en Springplank. Dit is een van de uitkomsten van een ronde tafelgesprek afgelopen januari tussen de scholen en de gemeente. De basisscholen hebben in een visie weergegeven dat zij graag nieuwbouw willen. Rhenen biedt echter alleen onderhoud aan de bestaande gebouwen.

Heuvelrugnieuws van zondag 11 maart 2007

Coolsmalaan 3 Driebergen: Instituut Coolsma
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.25 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Wederom verlies voor Blue Arrows Dames

DRIEBERGEN  Afgelopen vrijdagavond speelde Blue Arrows Peugeot van der Mispel uit tegen River Trotters. De dames uit Hardinxveld-Giessendam hebben dit seizoen nog maar 1 wedstrijd verloren, namelijk van de Driebergse dames.

Vol goede moed werd dus aan de wedstrijd begonnen. Blue Arrows Peugeot van der Mispel was wel weer eens toe aan de winst, aangezien ze de laatste 2 wedstrijden beiden net verloren hebben.

Het 1e kwart moest Blue Arrows Peugeot van der Mispel erg wennen aan het zeer kleine veld. Waardoor slordige passes gegeven werden en er onnodig balverlies werd geleden. Dit werd gelijk afgestraft. Stand 1e kwart: 15-7

Het 2e kwart startte veel beter. De afwisselende zone en man to man verdediging begon te lopen, waardoor de dames inliepen tot 2 punten achterstand. Dat liet River Trotters niet op zich zitten en er werd nog feller gespeeld. Stand 2e kwart: 30-18

Na de rust ging Blue Arrows Peugeot van der Mispel met frisse moed verder. Er is deze wedstrijd niet geweldig gespeeld, maar ondanks de fikse achterstand bleef Blue Arrows Peugeot van der Mispel knokken voor wat ze waard was. Stand 3e kwart: 54-33

Uiteindelijk bleek River Trotters toch een maatje te groot voor Blue Arrows Peugeot van der Mispel. Niet alleen qua basketball, maar vooral ook fysiek gezien. Met de nodige blauwe plekken werd na de fikse nederlaag de thuisreis ingezet. Wat vooral naar voren kwam deze wedstrijd is dat het met de teamspirit wel goed zit bij de driebergse dames. Dit en het aanwezige talent van dit team moet binnenkort toch wel weer tot winst leiden!

Volgende wedstrijd: zondag 18 maart 20.15 uit tegen Cangeroes Utrecht

Scores:
Lisette Hoffmann 12, Ellen Noordam 7, Suzanne Duivenvoorde 7, Hari Muljokarno 5, Simone Thuis 4, Barbara Kooi 3, Liane van der Mispel 3

Dalto/DSB Bank overtuigend naar winst in Den Haag

DRIEBERGEN  Dalto/DSB Bank wil het nog wel eens moeilijk hebben in uitwedstrijden zonder al te veel eigen publiek, maar daar was deze keer geen enkele sprake van. Die Haghe kon in eigen huis geen vuist maken tegen de runner up van de Korfbal League én er was ongeveer evenveel Driebergens als Haags publiek; wat misschien ook wel wat zegt over de thuisvereniging. Uiteindelijk werd het een makkelijk avondje voor de ploeg van Erik Wolsink: 15-26.

Erik Wolsink was het vooraf wel eens met de stelling dat Dalto/DSB Bank het gezien de feiten nog wel eens lastig heeft buitenshuis: “We scoren thuis inderdaad meer, maar ook uit staan we nog in de plus. Natuurlijk is je eigen thuishal vaak lekkerder, maar voor vandaag heb ik er zeker vertrouwen in. Ik hoop dat de ploeg scherp en fel is en dus op een mooie uitslag.”

Om te beginnen met de negatieve aspecten: de wedstrijd begon twintig minuten te laat. Bovendien waren bij de thuisclub de rugnummers niet al te goed verzocht. Zo betrad Ivo van de Veer het veld met nummer 13 in plaats van 18 en Jason van der Tol viel in onder nummer 15, terwijl in het programmaboekje 12 stond vermeld.

Alleen in het begin van de wedstrijd kon Die Haghe de bezoekers even bijbenen. Adriaan van Dijk opende de score, waarna Leon Braunstahl en Cindy Laarakkers Die Haghe de enige voorsprong van de wedstrijd bezorgden. Opvallend was dat beide ploegen vrij slordig opgezette aanvallen produceerden. Dalto/DSB Bank had daarbij het geluk, of misschien wel de klasse, dat meer van de schoten binnenvielen. Die Haghe had gedurende de hele wedstrijd moeite op tijd het juiste schot te pakken. Vaak klonk de schotklok, vaak kon Dalto/DSB Bank de bal makkelijk ontvangen omdat er onder druk van diezelfde schotklok maar matig werd afgevuurd.

Leuk feit om te vermelden is dat Riko Kruit én Sietske van de Sande vandaag hun tweehonderdste Dalto-goal in de zaal maakten. De mooiste van de twee kwam van de inwoonster uit Houten. Ze nam een doorloopbal vanaf een meter of drie met één hand. Ze bepaalde de stand met die treffer op 5-8. Vervolgens scoorde opnieuw Adriaan van Dijk, die deze wedstrijd opvallend veel vanuit de punt speelde en dat beloonde met een totaal van vier treffers, een evenaring van zijn seizoensrecord.

Uiteindelijk gingen beide ploegen rusten bij 8-13. De tweede helft was eigenlijk hetzelfde als de eerste. Niet al te veel doelpunten van beide teams en tegen elk doelpunt van Die Haghe zette Dalto/DSB Bank er twee tegenover. Bij 11-19 was er nog een naar moment: Bob de Jong moest het veld verlaten, na een op het oog zeer pijnlijke blessure aan zijn enkel. Hij werd vervangen door Jorrit Bergsma die al klaar stond voor het voorval plaatsvond. Ook Ilona van den Berg kwam nog in de ploeg, zij én Bergsma wisten beide nog te scoren.

Bij Die Haghe viel het degelijke spel van Cindy Laarakkers op. Ze pikte haar doelpuntjes mee tegen Sietske van de Sande en was belangrijk voor het spel van haar ploeg. Toch kon ook zij niet voorkomen dat Dalto/DSB Bank uiteindelijk met 15-26 terug naar huis kon. “Makkelijker dan verwacht.” aldus stand-in aanvoerder Jos Roseboom.

Inmiddels komen de playoffs voor Dalto/DSB Bank in beeld. De tweede plek kan al niet meer verloren hebben, maar met het achterhalen van nummer één PKC/Café Bar houdt de ploeg volgens coach Wolsink zich niet echt bezig: “We willen gewoon elke wedstrijd weer opnieuw winnen en we zien dan wel waar we uitkomen. Qua uit of thuis spelen maakt het zelfs niet eens zoveel uit.” Voor Die Haghe lijkt er niet zoveel meer aan de hand. Er zullen nog vreemde dingen moeten gebeuren in de resterende wedstrijden wil de ploeg nog moeten vechten om degradatie.

Het resterende programma van Dalto/DSB Bank en Die Haghe: Dalto/DSB Bank krijgt Fortuna/Tempus nog thuis en moet nog op bezoek in Koog aan de Zaan. Die Haghe gaat volgende week op bezoek in Enschede bij DOS-WK en ontvangt in de laatste speelronde Nic.

Doelpunten Die Haghe: Sander Kok 4, Cindy Laarakkers 3, Leon Braunstahl 3, Bianca Jansen 2, Hugo van den Berg 1, Margot van de Schilde 1, Myrthe van Iterson 1.

Doelpunten Dalto/DSB Bank: Jos Roseboom 7, Adriaan van Dijk 4, Riko Kruit 4, Sietske van de Sande 4, Bob de Jong 3, Henriët Brandsma 1, Ilona van den Berg 1, Jorrit Bergsma 1, Linda Stolk 1.

Aanhouding vermoedelijke schennispleger

DRIEBERGEN  Zaterdagavond rond 21.20 uur kreeg de politie de melding dat een man bij het bushokje van de Hogesteeg en de Hoofdstraat in Driebergen zijn geslachtsdelen toonde aan voorbijgangers. Op basis van het opgegeven signalement konden de agenten verderop in de richting van Doorn, een man (gegevens onbekend) staande houden. De man sprak gebrekkig Nederlands, kon zich niet legitimeren en had geen sluitend verhaal over zijn aanwezigheid aldaar. Hierop is de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij zijn insluiting bleek zijn gulp open te staan. Helaas kon de melder van de schennispleging niet meer achterhaald worden omdat de melding via via bij de meldkamer van Connexxion terecht kwam die het doorgaf aan de politie. Getuigen van de schennispleging worden verzocht contact op te nemen met de politie van district Heuvelrug, 0900-8844. De politie doet tevens onderzoek naar de verblijfsstatus van de man.

Winkeldievegge aangehouden

RHENEN De politie kreeg vrijdagmiddag rond 15.00 uur de melding van een kledingzaak aan de Herenstraat dat er een vrouw aanwezig was in de zaak die eerder deze week ook al kleding had meegenomen zonder te betalen. Daar aangekomen zagen agenten hoe een 27-jarige vrouw uit Ede kleding vanonder haar eigen kleren vandaan haalde en deze wilde terughangen in het rek. De agenten hielden de vrouw aan en brachten haar voor verhoor over naar het politiebureau. De politie onderzoekt de diefstallen.

Harddrugs aangetroffen

ZEIST  De politie controleerde vrijdagavond rond acht uur op de Utrechtseweg een 21-jarige automobilist. Zijn inzittende, een 33-jarige man uit Driebergen, moest nog een gerechtelijk bevel uitgereikt worden. Bij zijn fouillering trof de politie een ponypack met harddrugs aan. Hierop stelden de agenten een onderzoek in naar de auto en troffen twaalf ponypacks met harddrugs en een gestolen gsm aan. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. Beide mannen zijn aangehouden en voor onderzoek ingesloten op het politiebureau. Na hun inverzekering stelling zijn zij op zaterdag 11 maart heengezonden. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.  


Vroeg mij af wat een ponypack nu precies was. Instituut Trimbos geeft daar uitsluitsel over.
Vraag

Wat is een snowseal en een ponypack?

Antwoord

Dit zijn vetvrije papiertjes waar drugs in bewaard kunnen worden. Meestal gaat het om poeders als speed en cocaïne. De papiertjes worden tot envelopjes gevouwen en hebben een afbeelding van een zeehondje of een pony. Er zijn ook vetvrije papiertjes met andere afbeeldingen.

Nu weet u het ook.
Sybe Streekstra, 12-3-2007

 

Verkoop grond bij Larikshof rond

RHENEN  De PKN-kerk en de gemeente Rhenen zijn het eens over de verkoop van vijf hectare grond naast begraafplaats Larikshof. Dat zegt waarnemend burgemeester Anton Houtsma van Rhenen. De grond is nodig omdat het huidige kerkhof aan de Autoweg in Rhenen zo goed als vol is.

Lees verder in De Gelderlander.

Verdachte heling aangehouden

ZEIST De politie hield op vrijdag een 18-jarige Zeistenaar aan op verdenking van heling van zwaar gereedschap. Naar aanleiding van informatie doorzocht de politie de woning van de verdachte. Hier troffen zij divers zwaar bouwmateriaal aan dat van diefstal afkomstig bleek. De man is ingesloten voor verhoor. De politie onderzoekt de zaak.

Heuvelrugnieuws van maandag 12 maart 2007

Heidestein  Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 9.00 uur  temperatuur: 7 °C


meer foto’s van deze straat

De Keesjes in Champ’Aubert

DRIEBERGEN Op zondagmiddag 18 maart 2007 speelt Jazzband De Keesjes in Champ’Aubert. De Keesjes spelen luchtige,serieuze en vrolijke New Orleans–Jazz en randverschijnselen zoals Zuid-Amerikaanse uitstappen, Nederlandse smartlappen, gelardeerd met vrolijk makende walsjes en krachtige marsen. (de hele middag Jazz is ook niet alles!).
De optredens vinden meestal plaats op Jazz-festivals (vooral kroegentochten), jubilea van natuurlijke en rechtspersonen, geboorten en overlijdens, geslaagde en/of mislukte promoties, ook in kerken waar ook ter wereld.

Zaal open : 14.00 uur Champ’Aubert

 • Aanvangstijd : 14.30 uur Boterbloem 1
 • Toegangsprijs : € 6,50 per persoon 3972 SB Driebergen
 • Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar Tel : 03438-14233
 • Blue Arrows op koers voor kampioenschap

  DRIEBERGEN  Heren 1 Blue Arrows van der Mispel speelden afgelopen weekend tegen SVO in sporthal de Paperclip te Utrecht. Met 11 man sterk stonden de basketballers te trappelen in de startblokken. Het eerste kwart liep gelijk op met mooie scores en hard werken, zowel in de lucht als wel op de grond. Ook kwart twee kwam nagenoeg onbeslist uit de bus. 27-32 bij rust. Na de peptalk van de coach en wat stevige “Defence” brullen kwamen de Blue Arrows goed in hun spel. Flitsende aanvallen over veel schijven maakten de tegenstanders echt moe en reddeloos; Zij zakten in. De Driebergenaren run-n-gun’de aan een stuk door! Alle 11 werden gebruikt, alle 11 scoorden, alle 11 assisteerden. Zo haalde de topscorer “maar” 13 punten. Uitslag: 48-64.

  Volgend weekend: Crackerjacks – Blue Arrows in sporthal Zielhorst te Amersfoort.

  Bezoekerscentrum De Boswerf zoekt gastvrouwen/ -heren

  ZEIST  Dit jaar is het bezoekerscentrum voor het eerst alle zondagmiddagen (met uitzondering van enkele feestdagen) geopend. Daarom is het centrum op zoek naar mensen die op de zondagen het vrijwilligersteam kunnen versterken.

  Vindt u het leuk om bezoekers gastvrij te ontvangen en op weg te helpen, dan is vrijwilligerswerk als gastheer/gastvrouw echt iets voor u.
  U hoeft niet persé bijzonder veel kennis over de natuur te hebben, want u wordt bijgepraat door de medewerkers van De Boswerf. Belangrijk voor het werk is het om het plezierig te vinden te werken met kinderen, ouders, en ouderen.
  Afhankelijk van uw wensen kunt u iedere week of bijvoorbeeld eenmaal per maand helpen. U wordt ingewerkt door de vaste pool van gastheren- en vrouwen én betaalde krachten.

  Enthousiast geworden of meer weten?
  Het Bezoekerscentrum vindt u aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch (achter het Hertenkamp). Voor meer informatie kunt u bellen met de beheerder van De Boswerf, de heer Jos Ghijssen, tel. 6922393.

  ’Meld uw kind maar ziek’

  MAARSBERGEN De directrice van een Maarsbergse basisschool geeft ouders het advies kinderen ziek te melden als ze buiten de vakantie op reis willen.

  Lees verder in het AD/UN.


  Dit lijkt erg op een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid! Het hek lijkt mij van de dam als iedereen maar te pas en te onpas zijn kinderen ziek meldt om op vakantie te kunnen. Staat een juf of meester voor een halflege klas. Motiverend! En de ouders vreemd kijken als hun kind niet overgaat of niet voldoende scoort voor de CITO-toets. Er zijn dan zelfs ouders die de school aanspreken op eventuele slechte prestaties van hun kinderen. Hoe deze directrice dan dit advies kan geven is mij een raadsel.
  Het is trouwens ook vervelend voor de kinderen die echt ziek zijn! Kom je na 2 weken griep terug op school en vragen ze: “En, heb je een leuke vakantie gehad? Zeker weinig zon gehad. Je ziet zo wit”.
  Jan-Koert Lange, 12-3-2007
   
  Kom op Jan-Koert, het zal allemaal heus nog wel meevallen. Wat ik veel misselijker vind, is dat één van de ouders deze directrice heeft verraden bij de inspectie, pure collaboratiepraktijken, en dan druk ik mij nog netjes uit. Over netjes gesproken, als men moeite heeft met een dergelijk advies, waarvan ik nimmer geloof dat het zo gedecideerd op papier heeft gestaan, dan gaat men terug naar de directrice en deelt haar mede hier niet van gediend te zijn. Ik ben blij dat ik niet naast die verraders woon.
  Hans Hermans, 12 maart 2007

  Het mooiste van de ‘buiten het seizoen vakanties’ is dat de ouders verlost zijn van de kinderen en dat de kinderen verlost zijn van de ouders. Van het geld dat je bespaart door buiten het seizoen met vakantie te gaan kun je een oppas (kennis) huren om die kinderen lekker naar school te laten gaan. Voor echte vakanties dienen kinderen en ouders volstrekt en absoluut van elkaar gescheiden te zijn.
  Renk Knol, 12 maart 2007

  Beste Hans,hoe zit het nu met jou buren die wonen naast iemand die alle ‘pietluttigheden’ van de gemeente continue aan alle inwoners van deze gemeenschap kenbaar maakt. Over collaboratiepraktijken gesproken.
  Jan Dogger, 12-3-2007


  Hans, stel je voor dat er in het huis van je buren wordt ingebroken. Ik zou de politie misschien wel bellen. Jij  niet, want dan werk je samen met de politie. En samenwerken met het bevoegd gezag vind jij niets. Ik vind niks mis met het feit om zaken die niet kloppen aan de kaak te stellen. Dat is wat mij betreft je burgerplicht. Anders vallen we terug in anarchie. Ik vind collaboreren en verraders in dit verband trouwens overdreven, maar dat begrijp je wel. Als ik het artikel lees heeft de directie van deze school het in de wekelijkse brief geschreven en had ze misschien eerst moeten nadenken. Mocht toevalligerwijs een wethouder zoiets schrijven dan is iedereen er ook als de kippen bij.
  Het is trouwens niet de inspectie maar de leerplichtambtenaar. Is effe wat anders.
  Ik begrijp dat Renk binnenkort een oppasouder gaat worden voor kinderen. Als ik het kan betalen dan wil ik mijn kinderen graag tijdens mijn vakantie aan hem uitbesteden. Ze zullen dan in ieder geval veel opsteken en nog een leuke tijd hebben ook!
  Jan-Koert Lange, 12-3-2007

  Jan, beste jongen, leer nou toch eens lezen én schrijven. De gemeente maakt haar eigen pietluttigheden bekend; ik doe niets anders dan ze vergroten. Over jou hoor ik van jouw buren trouwens wel leuke verhalen, maar die komen niet op deze site terecht. Aan Renk zou ik willen vragen of hij zelf kinderen heeft; ik vind namelijk als je je uitdrukt in termen als ‘verlost’, had je er nooit aan moeten beginnen. En hoe weet jij dat voor echte vakanties ouders en kinderen volstrekt gescheiden dienen te zijn? Aan Jan Koert zou ik tot slot nog willen mededelen dat een directrice van een school verraden iets anders is dan de politie bellen als er bij mijn buren wordt ingebroken. Overigens wil ik over dat laatste nog wel twijfelen, om te beginnen ben ik zelf mans genoeg om maatregelen te nemen en anderzijds is Jan Dogger één van mijn buren, dus dan zou ik een inbreker zijn gang laten gaan. En een leerplichtambtenaar werkt bij de (onderwijs)inspectie, moeilijk hè Jan Koert.
  Hans Hermans, 12 maart 2007


  Hans, een leerplichtambtenaar is in dienst van de gemeente en echt niet van de (onderwijs) inspectie. Hij of zij kan opsporende bevoegdheden hebben en is dan een zgn BOA ( niet te verwarren met de gelijknamige Boa Constrictor). Als deze persoon een BOA is mag hij/zij zelf boetes uitdelen. In het andere geval moet de politie worden ingeschakeld. Niet zo moeilijk, vooral niet als je al een tijdje bij diverse gemeentes werkt.
  De directrice “verraadt” zichzelf als zij het in een wekelijkse brief aan alle ouders zet. Ik vind het geen verraden als je dat kenbaar maakt. Nogmaals, als je als burger iets ziet wat volgens de wet niet mag / kan hoor je dat te melden. In dit geval was ik in eerste instantie ook naar de directrice zelf gegaan, maar als het zo is gesteld is het gewoon een domme zet geweest. Ik heb trouwens op de site van 2 van de 3 basisscholen in Maarn niets hierover kunnen vinden.
  En als je advies van mij wilt aannemen, bel alsjeblieft de politie bij een inbraak! Ze komen echt wel. Over het algemeen zijn inbrekers geen lieve, verstandige  mensen en je hebt zo een mes te pakken. Ook grote kerels kan dat overkomen en ik wens dat niemand toe. Mocht je ze wel overmeesteren dan loop je het risico dat jij aangeklaagd gaat worden…..
  En ook dat hoeft van mij niet. Dan mis ik de leuke columns.
  In mijn ogen verwoordt Renk gewoon de praktijk. Waarschijnlijk beleven een groot aantal ouders alleen lol aan het oefenen om een kind te maken. En als dat eindelijk is gelukt proberen ze daarna ze de kinderen zo snel mogelijk naar allerlei externe opvang te krijgen voor zoveel mogelijk uren en hebben daar grof geld voor over (gesubsidieerd door “onze” overheid!). Dan kun je misschien de conclusie trekken om er van verlost te zijn. Kinderen ervaren dat denk ik op dezelfde manier. Je ouders zien je het liefste niet, dus waarom zou je ze in de vakantie wel willen zien. Je weet waarschijnlijk nauwelijks wie het zijn:). Misschien moeten we het Engelse kostschool principe maar overnemen. 
  N.B. Ik vind wel dat we elkaars persoonlijke leefomgeving erbuiten moeten laten. Het is een beetje flauw om daar mee te schermen. Het is goedkoop en moeilijk te weerleggen.
  Jan-Koert Lange, 12-3-2007

  Wordt weer een lange discussie Jan Koert. Waarom ga je zo serieus uitleggen hoe die complete ambtenarij inelkaar steekt? Wat maakt het uit hoe die lui allemaal heten en waar ze werken, iedereen weet wat ik bedoel en het blijven allemaal ambtenaren, die….., ach, laat ook maar.
  Ik vind dat jullie je vreemd, bijna vijandig uitlaten over kinderen. Bedenk dat ze later wel jouw AOW betalen en je wellicht ook uit de stront halen als je zit te kwijlen in de Nassau Odijckhof. Bij de lagere scholen zijn het altijd dezelfde clichés, al die moedertjes voor de vakantie: “Heerlijk, eindelijk vakantie”. En na de vakantie, “goh, ik ben blij dat het voorbij is”. Bah, wat een z…tutten. “Had dan wat anders gedaan dan kinderen maken of was het een ongelukje?”, zei ik dan steevast tegen die moedertjes, als ze tegen mij stonden te zeuren. Moest je ze zien kijken. Jullie weten trouwens niet half hoeveel ouders hun kind ziekmelden als ze buiten de reguliere schoovakanties op reis willen. Die directrice heeft het wellicht alleen maar willen legaliseren.
  En de politie? Die heb ik de afgelopen jaren meerdere malen gebeld omdat zich, laten we zeggen, vreemde zaken afspeelden in de buurt. Aanrijtijd? De kortste bedroeg 20 minuten. En mijn overige ervaringen vertel ik niet, want die zul je niet eens geloven. Tip? Inbreker inelkaar meppen en bij een ander voor de deur leggen. Zijn woord tegen het jouwe. Anarchie? Daar vragen die softies in dit land om. En tot slot, dank voor je compliment. En nu houd ik er echt mee op.
  Hans Hermans, 12 maart 2007


  Ik reageer serieus omdat jij blijkbaar even badinerend richting mij moet doen. En dat is niet nodig. Ik laat mij niet vijandig over kinderen uit, Renk naar mijn bescheiden mening ook niet. Als ik geen vertrouwen in hem had, zou ik het aanbod niet doen! Ik verwonder mij wel over ouders die blijkbaar menen dat anderen de verantwoording voor de opvoeding van hun kinderen moeten nemen en dan verbaasd zijn dat de kinderen niet opgroeien als zij dachten. Ik vrees eerlijk gezegd voor de samenleving over 20 jaar. Ik zeg ook niet dat ik onze kinderen op deze manier opvoedt, intengedeel. Ik vind je nog optimistisch als je denkt dat ik überhaupt nog AOW krijg, laat staan dat ik in een verpleeghuis kom. Waarschijnlijk krijg ik een spuitje als ik de 70 haal. Trouwens, het zijn meestal de kinderen van gelovige mensen, die de mensen in de Nassau Odijckhof helpen. De kinderen zien dat meestal niet meer zo zitten.
  Als jij zoveel ouders weet die hun kinderen thuishouden zou je er wat aan moeten doen. Je geeft wel af op ambtenaren die zogenaamd andermans centen opmaken, maar over dit soort zaken maak je je niet druk. Blijft meten met 2 maten.
  Ik vind het nogmaals niet terecht om iemand van collaboreren te beschuldigen. Dat geeft nare associaties met de Tweede Wereldoorlog. Heb het dan over een klokkenluider.
  Jan-Koert Lange, 12-3-2007

  8 maart Amnesty International op de Traaij

  DRIEBERGEN Afgelopen donderdag was het Internationale Vrouwendag. Zoals aangekondigd heeft Amnesty dit jaar actie gevoerd voor mishandelde vrouwen in Spanje. De meeste mensen die aangesproken werden waren geïnteresseerd in het thema.

  vergroot foto

  Er zijn soms ook langere gesprekken gevoerd met vrouwen die zelf mishandeld waren. Ter plekke zijn 61 actiekaarten ondertekend en verder zijn er kaarten meegenomen naar huis. De suikeren hartjes die uitgedeeld werden, als symbool om de Spaanse vrouwen een hart onder de riem te steken, werden heel positief ontvangen. Kortom : een succesvolle actie!

  Tien Koninklijke Onderscheidingen en 39 vertrekkende Statenleden

  UTRECHT  Maandag 12 maart heeft waarnemend Commissaris van de Koningin, Boele Staal, afscheid genomen van 39 leden van Provinciale Staten (PS). Tien ervan mocht hij namens Hare Majesteit de Koningin benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze ontvingen de vertrekkende Statenleden, omdat zij zich langdurig hebben ingezet als volksvertegenwoordiger. Alle vertrekkende Statenleden kregen een roemer en oorkonde mee. Donderdag 15 maart worden de Statenleden voor de komende vier jaar geïnstalleerd, waaronder 23 nieuwe Statenleden.

  Plaatsvervangend-voorzitter van de Staten, de heer Rein Bijkerk, richtte het woord tot de Staten en gaf aan met gepaste weemoed aan de afgelopen periode terug te denken. Hij haalde aan dat de Staten lief en leed met elkaar gedeeld hebben en dat de menselijke factor goed tot zijn recht is gekomen.

  Tijdens de bijzondere PS-vergadering sprak Boele Staal eerst de Staten als geheel toe. Daarbij memoreerde hij dat hij hoopt dat de Provinciale Statenverkiezingen over vier jaar niet in het teken zullen staan van het behalen van een coalitiemeerderheid in de Eerste Kamer zoals dit jaar het geval was, maar dat het kiezen van de leden van de Provinciale Staten dan centraal staat. De provincie is immers verantwoordelijk voor veel directe belangen op het gebied van ruimte, infrastructuur, welzijn etc.

  Vervolgens richtte hij achtereenvolgens het woord tot de individuele vertrekkende leden. Daarna reikte hij aan tien vertrekkende Statenleden een Koninklijke onderscheiding uit vanwege hun inzet als volksvertegenwoordiger. Tot slot werden alle fracties in de gelegenheid gesteld hun vertrekkende Statenleden toe te spreken.

  De volgende Statenleden hebben in de vergadering van 12 maart afscheid genomen:

  • De heer Gerard Aaftink (PvdA)
  • De heer Mario van Dijk (PvdA)
  • De heer Ardo Menges (CDA)
  • De heer Richard Ploeger (D66)
  • Mevrouw Ineke van de Kamp (CDA)
  • De heer Bert Koopmanschap (GroenLinks)
  • Mevrouw Lineke van Bruggen (PvdA)
  • Mevrouw Martien Das (GroenLinks)
  • De heer Han Gaaikema (D66)
  • De heer Steef Klarenbeek (VVD)
  • De heer Hans Konings (VVD)
  • De heer Willem de Niet (CDA)
  • Mevrouw Ingeborg Oostlander (CDA)
  • De heer Joost van Oostrum (VVD)
  • De heer Gerard Putters (LPF/VVD)
  • De heer Jan Reerink (PvdA)
  • De heer Joost Schreurs (PvdA)
  • Mevrouw Dicky Lamers-Tiecken (VVD)
  • De heer Leen de Vries (SP)
  • Mevrouw Jelleke Kramer (PvdA)
  • De heer Meus van der Poel (CDA)
  • De heer Hans Overbeek (PvdA)
  • Mevrouw Sylvia Oosterhuis (VVD)
  • De heer Eelke Jongsma (CDA)
  • Mevrouw Ninke van Keulen (D66)
  • De heer Marcel van der Kolk (PvdA)
  • De heer Bas Levering (PvdA)
  • Mevrouw Plonia Pieper-Hagen (CDA)

  De volgende mensen hebben in de vergadering van 12 maart afscheid genomen en zijn benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau:

  • De heer Edwin Rateland (VVD)
  • De heer Roland van Benthem (VVD)
  • De heer Aart van Malenstein (PvdA)
  • De heer Abdou Najib (PvdA)
  • De heer Ronald Vis (GroenLinks)
  • De heer Arie-Jan Ditewig (VVD)
  • De heer Melis van de Groep (ChristenUnie)
  • De heer Maarten van Leeuwen (SGP)
  • De heer Heimen Hooijer (VVD)
  • De heer Rein Bijkerk (GroenLinks)

   


  Ook weer zoiets, een statenlid die een lintje krijgt. Waarvoor? Hij/zij heeft toch gewoon zijn werk gedaan? Typisch overheid, elkaar lintjes toebedelen (let op de dubbele betekenis van dit woord). Koninklijke onderscheidingen? Afschaffen of alleen nog maar voor mensen, die zich, naast hun normale werk, jarenlang keihard belangeloos hebben ingezet voor de verschoppelingen der maatschappij. Dat laatste kun je van een statenlid niet zeggen.
  Hans Hermans, 12 maart 2007

  Wat is er nu op tegen dat mensen die twaalf en half jaar of meer gefunctioneerd hebben als statenlid, een lintje krijgen. Het is niets meer dan een teken van waardering van de samenleving voor het werk dat ze als statenlid verricht hebben. Het is overigens de enige manier waarop de samenleving haar waardering kan uitspreken over maatschappelijke inspanningen van burgers. Dus gewoon handhaven die lintjes.
  Renk Knol, 12-3-2007

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 13 maart 2007

  Hoofdstraat 135 Driebergen: bouw Villa Nuova
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.40 uur  temperatuur: 5 °C

  meer foto’s van deze straat

  Reageren op berichten

  DRIEBERGEN  Heuvelrugnieuws.nl biedt sinds bijna een jaar de mogelijkheid te reageren op geplaatste berichten. De idee daarachter was om tot opbouwende discussies te komen waar de samenleving haar voordeel mee zou kunnen doen. Maar net als bij de andere media die deze mogelijkheid bieden, is het gevolg dat er bijna alleen maar negatieve reacties verschijnen; dat er nooit vragen worden gesteld over het bericht en dat er zelden sprake is van ondersteuning wat in het bericht naar voren wordt gebracht.

  Dit heeft er toe geleid dat een aantal kijkers hebben besloten Heuvelrugnieuws.nl niet langer als hun startpagina te gebruiken omdat men baalt van de negatieve reacties op berichten.

  Voor de redactie van Heuvelrugnieuws.nl is dit aanleiding om het beleid ten aanzien van reacties op nieuwsberichten aan te passen. En wel in die zin dat de eerste reacties op een nieuwsbericht een positief karakter moeten hebben. Dat betekent dat de inhoud van de berichtgeving niet (per definitie) veroordeeld wordt, maar dat de reacties op het bericht vragend van karaker of meedenkend zijn. Daarbij kan nog steeds kritiek worden geuit.

  Reacties waarin bepaalde beroepsgroepen (bevolkingsgroepen) denigrerend worden neergezet worden niet meer geplaatst tenzij de steller klip en klaar kan aantonen dat hetgeen één lid van de beroepsgroep of bevolkingsgroep heeft gedaan of geuit, van toepassing is op de hele beroepsgroep. Dat betekent ook dat generaliserende opmerkingen uit den boze zijn.


  Ha Renk, Heb je je reactiebeleid gewijzigd om wat minder van die zure reacties …………. te krijgen? Hoe dan ook doe je mij dáár in ieder geval een plezier mee; ……………… Blijft overigens een leuke site.
  (door redactie aangepast)
  groet Harry Boeschoten, 13-3-2007

  De zure reaties hebben mede een rol gespeeld. Maar belangrijker is dat op negatieve en/of zure reacties niet gerageerd wordt in die zin die ik bedoel: namelijk via de reacties een soort internetcommunity te creeeren die meedenkt om maatschappelijke problemen tot een oplossing te brengen, of althans daar een bijdrage voor te leveren.
  Renk Knol, 13-3-2007

  Koffieochtend in Park Boswijk

  DOORN De VVD Utrechtse Heuvelrug nodigt alle bewoners van Park Boswijk uit voor een informatieve koffieochtend op zaterdag 17 maart. VVD raadsleden Peter van der Zee en Joop van Ankum komen de bewoners informeren over actuele thema’s in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Maar bovenal is er een willig oor om de inbreng van de bewoners van Park Boswijk aan te horen.
  Bewoners zijn aanstaande zaterdag vanaf 10.30 uur welkom in het restaurant van Park Boswijk. De koffie staat dan klaar.


  Leuk dat de VVD dit organiseert voor de bewoners van Park Boswijk. Waarschijnlijk wonen daar veel VVD-ers. Maar gaat de VVD ook soortgelijke bijeenkomsten houden op andere ‘concentraties’ van oudere bewoners in de gemeente? Park Boswijk is tenslotte maar een klein stukje gemeente.
  Renk Knol, 13-3-2007

  Verkenning mogelijke coalitie Provinciale Staten van start

  UTRECHT Vandaag 13 maart 2007 is in een overleg met alle tien partijen een start gemaakt met de verkenning van een mogelijke coalitie. Grootste partij CDA neemt de komende tijd, samen met grote winnaar SP en onder begeleiding van de heer Eltjo Limborgh, het voortouw in verkennende gesprekken. Alle partijen hebben aangegeven de transparantie over de gang van zaken in het proces belangrijk te vinden. Zo mogelijk wordt op 2 april in de openbare vergadering van de commissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM) verantwoording over de verkennende fase afgelegd. In deze vergadering wordt teruggekeken op de verkennende fase en worden afspraken gemaakt over het vervolg van het proces.

  Alle partijen hebben aangegeven in te stemmen met het voorgestelde proces, waarbij verkennende gesprekken worden gevoerd met alle tien Statenfracties over een wenselijke en mogelijke coalitie. Op 2 april wordt in de commissie BEM verantwoording afgelegd over de verkenningsfase en wordt de selectie van mogelijke coalitiepartners bekend gemaakt.

  Winkeldief

  RHENEN  De politie heeft maandag 12 maart om 12.15 uur een 41-jarige inwoner uit Polen aangehouden voor het plegen van een winkeldiefstal. De man werd in een winkel in de Molenstraat betrapt toen hij een busje deodorant meenam. Toen hij werd aangesproken door een medewerkster van de winkel en de deodorant teruggaf ontdekte de medewerkster dat hij ook een elektrische tandenborstel in zijn binnenzak had. De man ging ervandoor en gooide de tandenborstel weg. Toevallig in de omgeving aanwezige agenten zagen de verdachte wegrennen en hielden de man aan.  De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor nader onderzoek.

  Miljoen euro voor provinciaal fietsknooppuntensysteem

  UTRECHT GS stellen 1 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van een provinciaal fietsknooppuntensysteem. In dit systeem krijgt elk knooppunt, dat wordt voorzien van borden, een uniek nummer. Door telkens bij een knooppunt een route te kiezen naar een nieuw knooppunt kan de fietser zelf een tocht maken. Deze tocht kan worden gepland met een overzichtskaart. Deze komen beschikbaar bij de fietsknooppunten als informatiepaneel en in de vorm van routekaarten. Inmiddels is het eerste ontwerp van dit nieuwe fietsnetwerk gereed; deze wordt besproken met alle gemeenten in de provincie Utrecht. De totale kosten bedragen 2 miljoen euro.


  Dit is een heel goed initiatief van Gedeputeerde Staten. Knooppuntsystemen zijn (bij mijn weten) bedacht in Vlaanderen. Heel simpel: de plek waar fiets- of wandelpaden elkaar raken of kruisen wordt een knooppuntbord geplaatst. Op een overzichtskaartje worden alle beschikbare routes en knooppunten vermeld. De fietser of wandelaar stelt als het ware zijn of haar eigen route samen door delen van verschillende routes volgens eigen inzicht aan elkaar te knopen. Je wordt dus minder afhankelijk van de luimen van bedenkers van een route. Om Driebergen en wandelen als voorbeeld te nemen: jammer voor de Voetstap-jongens, maar het eerste deel van het Aderwinkelpad slaan we over want minder interessant. Daarvoor in de plaats wandelen we een stukje van de route die de vereniging Rondom Kraaijbeek heeft uitgezet. Op het kruispunt met het Utrechtpad gaan we dit een tijdje volgen. En een knooppunt verder kom je de Gerard Achterberg NWB-wandeling Rhenen-Driebergen tegen. Kortom: alleen al in Driebergen biedt een knoopuntensysteem ontzettend veel kansen! Laat staan als je dit gaat provincie-breed introduceren.
  Zo Renk. Voor een eerste reactie een voldoend positief karakter?
  Leen Doeve, 13-3-2007

  Leen, een meer dan voldoende positief karakter.
  Wat ik mij wel afvraag wie die andere miljoen moeten bijdragen. Ik denk dat dat de gemeenten zullen zijn. Als dat zo is zou ik de gemeente Utrechtse Heuvelrug willen oproepen hierbij niet te zuinig te zijn. Temeer daar een dergelijk knooppuntensysteem zeer wel past in het toeristisch beleidsplan dat op dit moment ontwikkeld wordt. Ik ben echter dit knooppuntensysteem nog niet tegen gekomen in de lijst met beleidsvoornemens. Maar misschien is het daar nog te vroeg voor.
  Renk Knol, 13-3-2007

  Wij hebben op een aantal plaatsen (Friesland, Vlaanderen, Duitsland) knooppuntroutes gereden en het is echt een genot om te doen: je kunt op elk moment bepalen of je je route verder uitbreidt of juist inkort en verdwalen is er eigenlijk niet meer bij: een klein lijstje met de knooppuntnummers op je stuur is voldoende. Je zit ook niet in dat strakke keurslijf van de ANWB-routes. Zie je iets leuks onderweg dan kun je daar alle tijd voor nemen en eventueel je route inkorten. 
  Ja, waar dat andere miljoen vandaan moet komen weet ik niet maar het lijkt me dat met name de horeca en overige middenstand voordeel van dit initiatief kunnen hebben. Een zak geld op voorhand vragen is wellicht wat voorbarig maar misschien kunnen de ondernemers een deel van de onderhoudskosten voor hun rekening nemen? Of de route-informatieborden in hun woonplaats adopteren?  
  Bert Rook, 13-3-2007

  Toen de Duitse dichter Heine 80 jaar werd gaf hij de wens te kennen in Nederland te willen wonen want daar gebeurde alles 50 jaar later. Hij bleek gelijk te hebben want nu wordt mogelijk het ‘witte’ fietsenplan uit het provo-tijdperk ingevoerd. Het zou deze gemeente daarom sieren het knooppunt de naam te geven van Rob Stolk als eerbetoon aan de bedenker van de ‘witte’ fiets.
  Sybe Streekstra, 14-3-2007

  Heuvelrugnieuws van woensdag 14 maart 2007

  Nassaulaan 1 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.50 uur  temperatuur: 9 °C

  meer foto’s van deze straat

  Jiddisch muziektheater in Driebergen

  DRIEBERGEN  Ook dit jaar sluit de werkgroep Kerk en Israël vanuit de Raad van Kerken het seizoen af met een bijzondere avond. Op woensdag 21 maart komt Luc van Gessel naar Driebergen. Hij verzorgt voor ons een avond met liedjes, sketches en muziek onder de titel ‘Sores, gein en mazzel’. Luc van Gessel voert ons deze avond niet alleen door een voorbije wereld vol humor en tragiek van het vooroorlogse jodendom in Europese steden en dorpen, maar hij geeft ook een aangrijpend beeld van de verschrikkingen en absurditeit van oorlog. Tot slot laat hij het vooroorlogse Joodse cabaret herleven met liedjes van o.m. Louis Davids. Kortom, een avond die ons niet onberoerd zal laten. Sores, gein en mazzel, het is immers van alle tijden…
  Luc van Gessel heeft saxofoon gestudeerd aan het conservatorium. Hij heeft een eigen muziekcentrum in Naarden-Bussum. U wordt van harte uitgenodigd.

  • Plaats: Maranathakerk, Melvill van Carnbeelaan 34
  • Aanvang: 20.00 uur
  • Kosten: € 5.-

  Doorns centrum op de schop

  DOORN  Het centrum van Doorn krijgt een andere aanblik. Bij de kruising van Dorpsstraat / Langbroekerweg verrijzen appartementen, horecagelegenheden en winkels.

  Lees verder in AD/UN.

  Moeder Metehan dreigde eerder met moord

  AMERONGEN  De moeder die ervan wordt verdacht de 5-jarige Metehan te hebben vermoord, heeft een jaar geleden al gedreigd haar zoontje om te brengen. Dat blijkt volgens het televisieprogramma Netwerk uit een dossier over Metehan.

  Lees verder bij RTV Utrecht.

  Gemeentelijke huisvesting heroverwegen

  ingezonden door Renk Knol
  De besluiten zijn wellicht al genomen wat betreft de bouw van een nieuw gemeentehuis. Een veel gebruikt argument van met name het dagelijks bestuur is de wens dat alle personeel onder één dak zit: een centrale huisvesting dus.
  Wat het personeel van ruimtelijke ordening dagelijks van doen heeft met het personeel van maatschappelijke zaken ontgaat mij. Af en toe zullen vertegenwoordigers van de ‘harde sector’ en de ‘zachte sector’ met elkaar moeten overleggen. Ik zou zeggen doe dat soort overleg op een moderne manier: videoconferencing.

  Videoconferencing zou ook ingezet kunnen worden voor het overleg tussen bestuur en staf.

  Het lijkt mij dan ook beter te investeren in een modern glasvezelnetwerk tussen de diverse locaties van gemeentelijke gebouwen, dan over te gaan tot de bouw van een nieuw centraal gemeentekantoor. Het glasvezelnetwerk is goedkoper dan nieuwbouw, maar het biedt ook de mogelijkheid in alle kernen een servicepunt voor de bewoners overeind te houden. Bovendien zal er veel minder kapitaal vernietigd worden.

  Toen dit gemeentebestuur aantrad was één van de doelstellingen dat het internet en alles wat daarmee samenhangt een belangrijke plaats zou innemen in de gemeentelijke organisatie. Ik merk er weinig van.
  NB. Op deze manier zullen in het vervolg ingezonden brieven op Heuvelrugnieuws.nl geplaatst worden.


  Hallo Renk, inderdaad zou de nieuwe gemeente het voortouw nemen in de digitale dienstverlening aan de burgers. Maar op het lijstje van DIGID, waar we via de belastingdienst verplicht aan moeten deelnemen, ontbreekt de Utrechtse Heuvelrug. Om maar eens iets te noemen.
  En ik zie nog geen signalen dat er spoedig iets te gebeuren staat op dit vlak.
  Arnoud Venema, 14-3-2007

  Hoi Arnoud. De digitale dienstverlening hoeft niet persé alleen via DigiD te verlopen. Een hoop andere gegevens kunnen ook via internet of via een e-mail service worden verstrekt. Het zou ook fijn om bijvoorbeeld collegenieuws e.d. elke week via de mail te krijgen. Ik vind het al wel fijn dat je toch vrij veel vergunning al via de website kunt bekijken.
  Het zou wel een goed idee zijn om de “oude” gemeentekantoren open te houden voor diverse loketdiensten. Misschien dat ze via een on-line afspraken systeem de bemensing van de loketten kunnen sturen.
  Je kunt ook denken om bepaalde andere diensten in hetzelfde gebouw te huisvesten. Ik denk dan aan het CWI, zorgloket enz. De VVV in Driebergen had er misschien ook een plaats in kunnen vinden, maar hebben inmiddels al wat anders gevonden.
  Ik geloof dat veel inwoners van de kernen blij zullen zijn als er in hun plaats nog een loketdienst blijft.
  Jan-Koert Lange, 15-3-2007

  Media-aandacht voor Dalto/DSB Bank in aanloop naar playoffs

  DRIEBERGEN  Aankomende zaterdag speelt Dalto/DSB Bank in eigen huis tegen Fortuna/Tempus. De ploeg uit Delft kan de punten goed gebruiken in de race om de playoffs, waar Dalto/DSB Bank zich inmiddels al overtuigend voor geplaatst heeft. Dit is ook de media niet onopgemerkt gebleven, met als opvallend gevolg dat er zaterdag twee televisieploegen in Hoenderdaal aanwezig zullen zijn; van de NOS én SBS 6, met dank aan de D-side.

  Van de SBS 6-website: Onder het motto ‘Kom van de bank af’ belicht oud-schaatskampioene Yvonne van Gennip in SBS Sportmagazine de meest uiteenlopende sporten. SBS Sportmagazine is elke zondag rond 13.00 uur te zien. In het programma staan voornamelijk de gezelligheid, beleving en emotie in de sport centraal. Verenigingen door heel het land, bevlogen vrijwilligers, ouderen, bijzondere verhalen en topsport(ers) passeren allemaal de revue.

  Deze keer is het dus de beurt aan Dalto/DSB Bank. De fanatieke supporterskern heeft al een aardige naam opgebouwd binnen de korfbalwereld en ziet dit nu bekroond met een waar tv-optreden. Mede vanwege de komst van SBS én het feit dat alle teams van Dalto/DSB Bank deze wedstrijd kunnen bijwonen zal het zaterdag een heet avondje worden!

  Ook de NOS is voor het eerst dit seizoen aanwezig in Driebergen. Waarschijnlijk zal de NOS aankomende zondag in Studio Olympia aandacht besteden aan deze wedstrijd. Bij SBS 6 is dit waarschijnlijk zondag over een week.

  Dalto/DSB Bank is op dit moment al verzekerd van de tweede plek in de eindrankschikking in de Korfbal League. De ploeg van Erik Wolsink heeft zelfs nog, met twee wedstrijden te gaan, de koploper PKC/Café Bar nog vol in het vizier. De playoffs zullen plaatsvinden op 31 maart of 1 april en 7 april. Indien nodig is de derde playoff op 9 april. De finale en de kleine finale van de Korfbal League zullen op 14 april gespeeld worden in Ahoy’.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 15 maart 2007

  Binnenhof Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.45 uur  temperatuur: 7 °C

  meer foto’s van deze straat

  Utrechts hipste nieuwe band in Beauforthuis

  AUSTERLITZ  Op de witste sneakers van Nederland (volgens een fan) gaan gitarist Gijs Batelaan en zijn band het helemaal maken. Vorig jaar wonnen ze de hoofdprijs in de Holland Casino Talent Jazz & Pop Award, en nu treden ze overal op. Zo ook in het Beauforthuis, op donderdag 22 maart en wel met de befaamde pianist Karel Boehlee als special guest. Kaarten kan je reserveren bij het Beauforthuis op 0343 – 49 32 27.

  De jonge honden van het Gijs Batelaan Quartet spelen nu al de sterren van de hemel. Ze noemen zich een jazzband die niet alleen jazz speelt, maar een mix van allerlei stijlen: van jazz tot rock, funk en zelfs filmmuziek. ‘Met virtuoos gemak bediende Gijs zich van alle akkoorden die bestaan en heeft er waarschijnlijk zelf nog een aantal bijgemaakt’, waren de woorden van de jury toen de band in 2006 de Holland Casino Award won. Komt dat zien, en horen.

  donderdag 22 maart, 20.15 uur 
  Gijs Batelaan Quartet & Karel Boehlee
  entree € 10 / studenten, scholieren, CJP € 5

  Kampioen van Nederland

  DRIEBERGEN Zaterdag 10 maart 2007 heeft Dalto/DSB Bank C1 in Roermond zich kunnen laten huldigen als Nederlands Kampioen Zaalkorfbal 2007 bij de C-aspiranten. Het door Kuijkhoven, adviseurs voor het vrije beroep te Veenendaal, gesponsorde team wist alle tegenstanders op die dag te verslaan. In de poule waren het achtereenvolgens TOP (S) (8-2 winst), KCC van Santen (7-5 winst) en Excelsior (8-3 winst) welke aan de zegekar konden worden gebonden, wedstrijden welke redelijk eenvoudig gewonnen werden.

  vergroot foto

  De finale tegen PKC/Cafe Bar uit Papendrecht was spannender, via 1-0 achter werd het 3-1 voor en 3-3 gelijk. Deze stand bleef heel lang staan. Het scoren in de finale ging iets moeizamer dan in de poule, maar ja de tegenstander in een finale is natuurlijk ook een goede ploeg.

  Uiteindelijk werd er door Dalto/DSB Bank C1 in de laatste 5 minuten nog 3 keer gescoord, zodat de finale een 6-3 eindstand kende. Iedereen, dus ook de tegenstanders, was het er over eens. Na 4 wedstrijden van 25 minuten, was de titel Nederlands Kampioen voor de ploeg die daar het meeste aanspraak op kon maken, Dalto/DSB Bank C1.

  De spelers die dit huzarenstukje bij elkaar gespeeld hebben zijn (met tussenhaakjes de scores van de dag) zijn de dames Tamara Brunt (1x), Barbara Brouwer (5x) , Kaylee Alblas (7x) en Dide van Eck (2x).en de heren Elmer Groot Hulze (5x) , Dennis Brunt (2x) , Dico de Jager (4x) , Sascha van der Wilt en Milo Valk (3x).

  De coaches zijn Natasja Bos en Hans Alblas, de teambegeleidster is Netty Ekens.

  Groen licht heroriëntatie MFG

  ELST  De gemeenteraad van Rhenen heeft het groene licht gegeven voor de notitie ‘Nieuwe Ontwikkelingen’ over het Multifunctioneel Gebouw (MFG) in Het Bosje in Elst. Bij de gemeente is men hard aan het werk met de notitie, zodat deze op 10 juli 2007 in de gemeenteraad kan worden behandeld.

  Tijdens de uitwerking van de notitie bleek een heroriëntatie nodig te zijn op onder andere de vraag of een beheer van het MFG deels door hoofdgebruikers moet worden gewijzigd in een commercieel beheer. Ook  onderwerpen als deelname van het gezondheidscentrum, het beeldkwaliteitplan voor Het Bosje (stedenbouwkundige randvoorwaarden) en de gewenste wijzigingen in de verkavelingtekening van Het Bosje moeten nader uitgewerkt worden. 

  Met alle hoofdgebruikers van het MFG worden vóór 10 juli 2007  huurintentieovereenkomsten afgesloten. Op korte termijn worden hiervoor afspraken gemaakt.

  In de maand mei 2007 wordt er een informatiebijeenkomst over het MFG verzorgd voor de inwoners. Dan wordt iedereen geïnformeerd over de verkaveling van Het Bosje en kan iedereen zijn of haar reactie op de plannen geven. 
  In een later stadium wordt de datum en de locatie van de informatiebijeenkomst bekend gemaakt.

  Eenzijdig ongeval met letsel

  AUSTERLITZ  Woensdagmiddag vond op de Woudenbergseweg een aanrijding plaats waarbij de bestuurder, een 56-jarige bewoner van Veenendaal, gewond raakte. Volgens getuigen ging de auto plotseling slingeren en raakte de bestuurder van de weg af. Na eerst een boom geschampt te hebben, kwam de bestuurder tot stilstand op een tweede boom. De auto raakte total loss. De bestuurder werd met vermoedelijk licht letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

  Azijnhuisje plots in de belangstelling

  ZEIST  Tot voor kort had bijna niemand ervan gehoord. Het Azijnhuisje aan de Maurikstraat, in het midden van de negentiende eeuw gebouwd als woonhuis bij azijnmakerij De Ster.

  Lees verder in AD/UN.

  Rhenense boefjes opgepakt

  RHENEN De politie heeft in de afgelopen weken vier jongens uit Rhenen aangehouden. Zij hebben bekend dat zij diverse strafbare feiten hebben gepleegd, waaronder een beroving, een overval, twee woninginbraken en verschillende openlijk geweldplegingen.

  Op 21 januari werd ’s avonds een 88-jarige vrouw uit Rhenen van haar tas beroofd op de Dokter Wallerstraat. Op 23 januari werd ’s avonds een 81-jarige vrouw uit Rhenen in haar woning aan de Prins Bernhardstraat onder bedreiging van een steekwapen beroofd van haar portemonnee. Op 1 maart hield de politie een 14-jarige jongen uit Rhenen aan die eerder die dag was binnengedrongen bij een woning aan de Emmalaan. Eind januari en begin februari vonden verschillende openlijk geweldplegingen/mishandelingen plaats in Rhenen en Veenendaal. Jonge jongens waren het slachtoffer en de feiten werden gepleegd door twee à drie jonge jongens.

  Kort na de aanhouding van de eerste verdachte op 1 maart kon de politie een tweede verdachte aanhouden die betrokken was bij de woninginbraak. Gedurende het onderzoek dat volgde hield de politie nog twee verdachten aan. De jongeren bleken in wisselende samenstelling verantwoordelijk te zijn voor de verschillende hierboven genoemde feiten. Alle vier de verdachten zijn minderjarig (leeftijden tussen de 14 en 17 jaar) en afkomstig uit Rhenen. De laatste verdachte is 14 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is geschorst in afwachting van de behandeling op de rechtszitting. De andere drie zitten nog in voorlopige hechtenis. De verdachten bekenden de beroving, overval, woninginbraak en het openlijk geweld. Ook werd duidelijk dat er eerder, op 21 januari, door de vier verdachten een woninginbraak was gepleegd bij een woning aan de Spoorbaanweg in Rhenen.

  Alders mogelijk nieuwe Commissaris Utrecht

  UTRECHT   Hans Alders wordt genoemd als opvolger van Boele Staal, die dit jaar vertrekt als Commissaris van de Koningin in onze provincie.

  Lees verder bij RTV Utrecht.

  Vaccinatiecampagne Middellandse Zeereizigers

  UTRECHT  De GGD ziet de laatste jaren het aantal gevallen van hepatitis A na de zomervakantie toenemen. Uit recent onderzoek blijkt dan ook dat slechts 57% van de reizigers die de landen rond de Middellandse Zee bezoeken, zich niet laten vaccineren. Toch heersen in deze landen gevaarlijke ziekten. Middellandse Zeereizigers krijgen daarom het advies om zich te laten vaccineren tegen Difterie Tetanus Polio (DTP) en de besmettelijke geelzucht (hepatitis A). Speciaal voor deze groep reizigers houdt de GGD Midden-Nederland daarom komende maanden een vaccinatiecampagne en interessante kortingsacties. Bedoeld voor zowel mensen die op familiebezoek gaan, als voor mensen die in een hotel aan het strand de vakantie doorbrengen.

  Op drie locaties (in Nieuwegein, Zeist en Veenendaal) vinden speciale spreekuren plaats voor mensen die naar Egypte, Turkije, Tunesië of Marokko reizen. In Nieuwegein zijn dat de woensdagmiddagen 18, 25 april en 9 en 23 mei. In Zeist zijn de spreekuren op de dinsdagmiddagen 17 en 24 april en 8 en 22 mei. In Veenendaal zijn het de woensdagmiddagen 11 en 18 april en 23 mei 2007. Tijdens deze spreekuren betalen de volwassenen vanaf 16 jaar halve consultkosten (€ 6,- in plaats van € 12,-). Voor kinderen tot 16 jaar is het consult GRATIS. Zij hoeven alleen het vaccin te betalen.

  Met deze actie probeert GGD Midden-Nederland te voorkomen dat mensen ziektes als besmettelijke geelzucht (hepatitis A) of tetanus (besmetting van een wond met straatvuil) oplopen. Bij besmettelijke geelzucht kunnen vooral volwassenen erg ziek worden. Men loopt de ziekte op via de toiletten of verontreinigd water of voedsel. De ziekte veroorzaakt een leverontsteking en de patiënt is vaak een paar weken ziek. Ook kan men anderen besmetten doordat men al een week voordat men geel ziet het virus met de ontlasting uitscheidt.

  Door de actie in april en mei te houden wil de GGD de vraag naar vaccinaties meer spreiden. Veel mensen maken pas in juni, vlak voor hun vakantie, een afspraak bij de GGD. Dat kan en mag best eerder, want de vaccinaties geven langdurige bescherming! Door de extra spreekuren te organiseren kunnen meer mensen geholpen worden. Voor informatie of voor het maken van een afspraak, kunnen mensen kijken op www.ggdmn.nl of bellen met GGD Midden-Nederland: 030-6086086, tussen 9.00 en 12.00 uur.

  Provinciale Staten 2007-2011 geïnstalleerd

  UTRECHT  In een bijzondere vergadering zijn de 47 leden van Provinciale Staten voor de periode 2007-2011 door waarnemend Commissaris van de Koningin geïnstalleerd. De Staten tellen 24 nieuwe leden. In de vergadering zijn ook de leden voor de Statencommissies geïnstalleerd. Aan het eind van de vergadering blikten de Statenfracties terug op het resultaat van de afgelopen verkiezingen.

  In de vergadering werden de Statenleden, na het afleggen van de eed of de belofte, geïnstalleerd, waarna de Commissaris van de Koningin (CvdK) hen feliciteerde. Hij memoreerde daarbij dat er de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven is over het nut en de noodzaak van de provincie. Hij gaf aan dat het daarbij niet mag gaan of de provincie als bestuurslaag er wel of niet moet zijn. Hij benadrukte het jammer te vinden dat de landelijke politici in de verkiezingstijd de nadruk legden op de invloed van de verkiezingen op de Eerste Kamer, omdat daardoor het belang van de provincie als bestuurslaag en het belang van de verkiezingen in het algemeen minder in het oog sprongen. Tot slot wenste de Commissaris de nieuwe Statenleden toe dat de relatie met de kiezer de komende jaren boven aan het lijstje komt te staan en dat zij een goed statenlidmaatschap tegemoet gaan.

  Na een korte schorsing, waarin ruimte was voor felicitaties, blikten alle fracties individueel terug op de afgelopen verkiezingen en de komende coalitieonderhandelingen.

  Nieuwe indeling Statencommissies
  Voor de nieuwe Statenperiode is gekozen voor het verminderen van het aantal Statencommissies. De nieuwe commissies zijn als volgt ingedeeld:

  • Bestuur, Europa en Middelen (BEM)
  • Ruimte, Groen en Wonen (RGW)
  • Water, Milieu en Mobiliteit (WMM)
  • Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en Cultuur (MEC)

  Nieuwe Staten
  De leden van Provinciale Staten zijn:

  • Mw. drs. F.M. Alsem (VVD)
  • Dhr. E.R.M. Balemans (VVD)
  • Dhr. dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD)
  • Mw. drs. C.G.M. van Benthem (PvdA)
  • Dhr. F. Bersch (SP)
  • Dhr. J. Binnekamp (VVD)
  • Dhr. dr. R. Bisschop (SGP)
  • Mw. drs. U.P Blom (PvdA)
  • Mw. drs. W.A. Bodewitz (Partij voor de Dieren)
  • Dhr. drs. W.J. Bos (PvdA)
  • Dhr. ir. D.J. van den Burg (VVD)
  • Mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA)
  • Mw. drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
  • Mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (CDA)
  • Dhr. C.J.J. van Ee (CDA)
  • Dhr. mr. J.H. Ekkers (VVD)
  • Dhr. J. Fastl (Groen Links)
  • Mw. mr. K.J. Fokker (PvdA)
  • Mw. drs. N.M. van Gemert (SP)
  • Mw. L. Hogema (SP)
  • Mw. drs. J.M. De Heer-Verheij (ChristenUnie)
  • Mw. N.P.B. van ’t Hooft (PvdA)
  • Mw. A. Jonkers-Cornelisse (SP)
  • Dhr. ing. D. Kiliç (PvdA)
  • Dhr. H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA)
  • Dhr. J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks)
  • Dhr. J. Konijnenbelt (CDA)
  • Dhr. C.J. Van Kranenburg (ChristenUnie)
  • Dhr. J.W.R. van Lunteren (VVD)
  • Dhr. ir. R.J. Martens (PvdA)
  • Mw. H. Nap (CDA)
  • Dhr. drs. B. Nugteren (GroenLinks)
  • Mw. drs. E. Osseweijer (VVD)
  • Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks)
  • Dhr. P.C. Pollmann (PvdA)
  • Mw. A.H. Raven (CDA)
  • Dhr. drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA)
  • Dhr. ir. T. Snyders (Mooi Utrecht)
  • Dhr. P. Seldenrijk (CDA)
  • Mw. Y. Smit (VVD)
  • Mw. drs. R.C.M. Stadhouders (CDA)
  • Dhr. mr. J.J.J. Streefland (ChristenUnie)
  • Mw. ir. A.A. Swets (CDA)
  • Mw. drs. J.C.M. Versteeg (D66)
  • Dhr. F.J. Vos (VVD)
  • Dhr. drs. R.E. de Vries (D66)
  • Dhr. ir. B.A. Witteman (SP)

  Nieuwe commissieleden (niet-statenleden)
  De volgende mensen zijn geïnstalleerd als commissielid (niet-statenlid):

  • Dhr. P.W. Duquesnoy (SP)
  • Dhr. drs. C. de Heer (ChristenUnie)
  • Dhr. N. Hoefnagels (D66)
  • Dhr. R. Jonkers (Mooi Utrecht)
  • Dhr. ir. J.E.F. Landman (ChristenUnie)
  • Dhr. drs. J.Ph. Overbeek (PvdA)
  • Mw. C. Verkleij (Partij voor de Dieren)
  • Dhr. R. Weijers (D66)
  • Dhr. H. Witte (Mooi Utrecht)

  Actie tegen spijbelaars groot succes

  DOORN  Het was vandaag de Dag van de Leerplicht. Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug werd hier aandacht aan besteed. Onderwijswethouder Emmy van Wijngaarden, leerplichtambtenaar Sjanie Koedoot en diverse wijkagenten gingen ’s middags in Doorn de straat op. 

  vergroot foto

  Bij de Albert Heyn en bij snackbar Lehman werden jongeren aangesproken. Hadden ze een tussenuur? Waren ze al ‘uit’ van school? Werd er gespijbeld? De gegevens van de aangesproken jongeren werden bij de scholen nagetrokken. Als vervolgens bleek dat de leerling inderdaad spijbelde, kreeg hij/zij een rode tulp uitgereikt die vervolgens aan de leraar op school afgegeven moest worden.
  Opvallend was dat veel scholieren zich inderdaad met een gegronde reden bij de Albert Heyn of bij Lehman ophielden. Vandaar dat deze actie tegen spijbelen op een later tijdstip wordt herhaald, maar dan in de ochtenduren.


  De kop ‘Actie tegen spijbelaars groot succes’ kan op twee manieren gelezen worden. Òf er zijn veel spijbelaars betrapt, òf er waren geen spijbelaars. Het laatste zal wel het geval zijn. Wellicht laat de wethouder hier weten hoe de interpretatie moet zijn.
  Renk Knol, 15-3-2007


  Winkeldiefstallen

  ZEIST  De politie heeft woensdag 14 maart twee verdachten aangehouden voor het plegen van een winkeldiefstal. Om 08.30 uur werd een 15-jarige jongen uit Driebergen in een winkel op Hoog Kanje betrapt toen hij voor 4 euro aan snoepgoed meenam zonder  te betalen. Hij kreeg een verwijzing naar bureau Halt.

  In een winkel op de Clomp werd om 12.15 uur een 76-jarige inwoonster van Zeist aangehouden voor het plegen van een diefstal. Zij had een hoeveelheid cosmetica gestolen en kreeg een proces-verbaal.
  In beide gevallen werden de gestolen goederen teruggeven aan de winkel.

  Klachten worden onderzocht

  DRIEBERGEN  Woningcorporatie Heuvelrug Wonen gaat volgende week met een delegatie Lange Dreef-bewoners de klachten bespreken die een aantal van hen over de renovatie van hun flatwoning heeft geuit. Vorige maand hebben deze bewoners een knallende brief naar Heuvelrug Wonen gestuurd, waarin zij de woningcorporatie verwijten dat er tal van zaken zijn misgegaan bij de renovatie.

  Lees verder in de Stichtse Courant.

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 16 maart 2007

  St Hubertuslaan 36-38 Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 9 °C

  meer foto’s van deze straat

  Cultuurhuis opent deuren

  DOORN  Het nieuwe Cultuurhuis in Doorn, pal naast de Maartenskerk. Zeg maar: de vooruitgang, schouder aan schouder met de historie. Sommigen in het dorp vinden het gedurfd en prachtig, voor anderen wil het scherpe contrast niet wennen. Vandaag gaat het Cultuurhuis officieel open, morgen is er open dag.

  Lees verder in het AD/UN.

  Domheid troef (16)

  RHENEN  In de nacht om 00.30 uur werd op de Cuneraweg in Rhenen een 20-jarige inwoner van Rhenen aangehouden toen hij onder invloed van alcohol in zijn auto reed. Toen een agent hem een stopteken gaf reed hij echter door. De agent moest opzij springen om niet door de auto geraakt te worden waarna de politie hem achtervolgde tot aan zijn woning. Hier kon hij worden aangehouden en overgebracht worden naar het politiebureau. Hij blies 405 ug/l op de ademtestapparatuur en werd ingesloten. De verdachte raakte ook zijn rijbewijs kwijt omdat hij beginnend bestuurder was.

  Studieproject IVA tentoongesteld

  DRIEBERGEN  Kia Nederland heeft in samenwerking met de IVA een project opgezet waarbij studenten en docenten een Kia Picanto hebben opengewerkt voor Kia World. Dankzij deze opengewerkte Picanto kunnen bezoekers van Kia World achter het blik van de auto kijken. 

  De heer J. Winters verantwoordelijk voor het Technisch Centrum van de IVA: “De participatie van het bedrijfsleven in de diverse vakgebieden van de IVA zijn van eminent belang, zoals bij dit Kia-project. Dit project bood studenten, die op het technisch vlak goede prestaties leveren, de gelegenheid deze technische uitdaging aan te gaan. Ook krijgen de studenten en de opleiding de mogelijkheid goede aansluiting te houden bij wat er in de professionele autowereld gebeurt.”

  Tot slot de heer Doorenbos, Manager After Sales van Kia Nederland: “Door deze opengewerkte Picanto kunnen we laten zien dat ook een ‘small car’ als een Picanto is voorzien van tal van veiligheidsvoorzieningen en moderne technologie. En door dit project uit te laten voeren door studenten en docenten van de IVA, kunnen wij ook bijdragen aan de opleidingen van de IVA.”

  Dick Bruna leest voor tijdens week van de Lentekriebels

  ZEIST  Ademloos luisteren 50 kleuters van de Kameleon in Zeist op 22 maart naar het verhaaltje van ‘Kleine Pluis’. Voorgelezen door niemand minder dan Dick Bruna zelf. Het voorlezen uit Nijntje maakt onderdeel uit van een landelijk project ‘De week van de Lentekriebels’. In de week van 19 tot en met 23 maart besteden ruim 200 basisscholen in Nederland extra aandacht aan relaties en seksualiteit in hun lesprogramma’s van groep 1 tot en met 8. In regio Midden-Nederland werken vier scholen in samenwerking met de GGD Midden-Nederland hieraan mee.

  De scholen die in de regio Midden-Nederland meedoen aan de Week van de Lentekriebels zijn: De Kameleon in Zeist, De Ladder in Maarn, De Wijngaard in Doorn en De Wiekslag in Vianen. Deze scholen gaan in deze week aan de slag met een pakket met daarin een lesmap “Relaties & Seksualiteit” voor groep 1 t/m 8, foldermateriaal, posters, ballonnen, buttons en een draaiboek. Daarnaast zijn er ook theater- en poppenkastvoorstellingen voor de verschillende leeftijden. Theatergroep DNL legt groep 7 en 8 met een theatrale workshop uit dat zelfvertrouwen de basis is voor goede liefde. Met Valentino als presentator, geassisteerd door zijn amourettes, doen zij voor hoe je geweldig goed wordt in de liefde door ‘in jezelf te geloven’. Ze spelen de bekende balkonscène van Julia met dit keer een onzekere, klungelige Romeo. Dit verhaal zou wel eens heel anders kunnen aflopen…

  Bouw lege kantoren om voor jongeren

  ZEIST De Zeister politiek stelt een besluit over de omstreden Woonvisie een maand uit. Er bestaan te veel verschillen van inzicht over de groeicijfers voor Zeist en de vraag voor welke bevolkingsgroepen moet worden gebouwd.

  Lees verder bij AD/UN

  Het Cultuurhuis ‘Het Pleiade’ (‘zevengesternte’) is officieel geopend

  DOORN  Henk Branderhorst, voormalig wethouder van de gemeente Doorn, was in het jaar 2001 een van de grote voorvechters voor de realisatie van een Cultuurhuis in Doorn. Ruim vijf jaar later (oktober 2006) werd het Cultuurhuis aan het Kerkplein in gebruik genomen. Vrijdagmiddag vond de officiële opening plaats door Henk Branderhorst. Tal van genodigden waren bij dit plechtige moment aanwezig. Namens de provincie Utrecht was dit de heer Ekkers, loco-commissaris.

  In zijn toespraak tot de genodigden gaf burgemeester Frits Naafs aan dat de basisgedachte achter het Cultuurhuis het creëren is van een plek in Doorn met een zeer uiteenlopend aanbod van voorzieningen en creatieve activiteiten. ,,Ik wil graag zien dat iedereen zich welkom voelt in het Cultuurhuis en er graag gebruik van maakt.”

  Zoals bekend hebben zes bewoners hun intrek in het Cultuurhuis genomen: Heuvelrug Muziekschool, Doornse Oudheidkamer, VVV Utrechtse Heuvelrug, Regiobibliotheek Z-O-U-T, Doornse Welzijns Stichting en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het Cultuurhuis gaat vanaf vandaag door het leven als Cultuurhuis ‘Het Pleiade’.

  Onder de inwoners van de gemeente was een prijsvraag uitgeschreven. ‘Wie verzint een passende naam voor het Cultuurhuis?’ Zo’n tachtig suggesties kwamen binnen. Een vakkundige jury koos uiteindelijk voor de inzending van Marijke Gramsma uit Maarn die ‘Het Pleiade’ (‘zevengesternte’) als naam had bedacht. De naam verwijst naar de zeven dorpskernen (Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg) die vanaf 1 januari 2006 samen een geheel vormen.

  Voor de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt zaterdag 17 maart een Open Huis georganiseerd van 10.00 tot 16.00 uur. Tal van activiteiten staan er op het programma waaronder dansshows van Moving Stars, optredens van leerlingen van de Muziekschool, een rondleiding door de Doornse Oudheidkamer en op de foto met de ambtsketen van de burgemeester.

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 17 maart 2007

  Lange Dreef 1-35(L) 36-53(R) Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 7.45 uur  temperatuur: 9 °C

  meer foto’s van deze straat

  Kinderkleding- en speelgoedbeurs Kinderboerderij ’t Woelige Nest

  DRIEBERGEN  Kinderboerderij ’t Woelige Nest houdt op zaterdag 24 maart 2007 van 9.30 tot 11.30 uur een kinderkleding- en speelgoedbeurs, in basisschool Dolfijn aan de Weidestraat 1 te Driebergen. Voor het inleveren van kleding en speelgoed is het mogelijk telefonisch een inschrijfnummer aan te vragen, bij Yolanda (0343-533285) of Ilse (0343-516783). Kleding en speelgoed dienen op vrijdag 23 Maart ingeleverd te worden tussen 15.00 en 17.30 uur bij de Dolfijn aan de Weidestraat 1. Het gaat hier om zomerkleding voor kinderen tot en met maat 176, ook grotere kinderenartikelen zoals kinderwagens, fietszitjes, fietsjes, skelters etc. kunnen verkocht worden. Van de totale opbrengst is 25 % bestemd voor de Kinderboerderij.

  Voorjaarsmarkt bij ’t Winkeltje van Het Landschap

  DE BILT  Landgoed Oostbroek (De Bilt) is zaterdag 24 maart gehuld in voorjaarssfeer. Stichting Het Utrechts Landschap houdt van 10.00 – 16.00 uur rond ’t Winkeltje van Het Landschap een gevarieerde voorjaarsmarkt met onder andere diverse lenteartikelen en een workshop voorjaarsdecoratie maken. Ook voor kinderen is er genoeg te beleven.

  Op de voorjaarsmarkt verkoopt ’t Winkeltje vrolijke cadeauartikelen, nestkastjes en natuurvriendelijke streekproducten. Daarnaast verkoopt de Polderkol natuurvriendelijke verzorgingsproducten op kruidenbasis en kwekerij het Kalkrijk levert de vaste planten van het seizoen. Met behulp van demonstraties en een miniworkshop kan van biologische bloemen een originele voorjaarsdecoratie worden gemaakt. Dit alles wordt muzikaal omlijst door sprankelende dwarsfluitklanken van muziekschool De Kromme Rijn uit Bunnik.

  Kinderen kunnen aan de slag met het beschilderen en met tuinkers inzaaien van een bloempotje. Tussen 12.00 en 16.00 uur houdt NME-centrum De Kievit natuurwandelingen over landgoed Oostbroek waarbij de kinderen van alles leren over knollen en bollen.

  Genieten van allerhande lekkernijen kan op het terras. Verder kan worden kennisgemaakt met het wildernisvlees.
  Toegang, activiteiten en parkeren is gratis!

  Routebeschrijving naar landgoed Oostbroek:
  Landgoed Oostbroek ligt achter de Uithof. U komt hier via de A28, afslag UMC. Volg verder de bordjes ‘Landgoed Oostbroek’. Gaat u met het openbaar vervoer? Neem buslijn 11 en stap uit bij halte WKZ. Vanaf de halte is het tien minuten lopen.

  Heuvelrugnieuws van zondag 18 maart 2007

  Tussen de Dreven Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 10.35 uur  temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  14-jarige in bezit vuurwapen

  ZEIST Vrijdagmiddag 16 maart omstreeks 14.00 uur heeft de politie op de Blikkenburgerlaan een 14-jarige jongen uit Zeist aangehouden wegens het in bezit hebben van een vuurwapen.
  De politie had informatie gekregen dat de jongen in bezit zou zijn van een vuurwapen. Het vuurwapen werd inderdaad bij de jongen thuis aangetroffen en werd in beslag genomen. Hij is daarop aangehouden. Uit nader onderzoek bleek dat de jongen het vuurwapen gevonden had. De jongen is na verhoor in vrijheid gesteld.

  Onder invloed en zonder rijbewijs

  AMERONGEN De politie heeft zaterdag 17 maart omstreeks tien uur op de Koenestraat een 17-jarige jongen uit Amerongen aangehouden wegens het verlaten van de plaats van een ongeval.
  De politie kreeg eerder op de avond een melding dat een personenauto een tuin aan de Oranjestraat was ingereden en daarna was weggereden. Op basis van het kenteken kon de bestuurder worden achterhaald. De politie is naar het adres van de eigenaar van de auto gegaan. Aldaar troffen zij de auto aan.
  De agenten hoorden stemmen vanuit de garage bij de woning en na te hebben aangeklopt kwam een jongen naar buiten. Hij bleek de bestuurder van de auto te zijn geweest eerder die avond. De jongen is hierop aangehouden wegens het verlaten van de plaats van ongeval. De agenten hebben hem vervolgens een blaastest laten doen, waaruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hij verklaarde eveneens niet in het bezit te zijn van een rijbewijs; dit omdat hij pas 17 jaar was.
  Uit de ademanalyse op het bureau bleek dat hij 400 ug/l in zijn bloed had. De jongen is heengezonden en proces-verbaal zal tegen hem opgemaakt worden.

  Dalto/DSB Bank neemt revanche in zinderend duel

  DRIEBERGEN  Fortuna/Tempus moest winnen in Driebergen om nog kans te houden op de playoffs; een hele opgave die uiteindelijk niet besteed bleek aan de ploeg van Hans Leeuwenhoek. In een uitermate spannend duel velde uiteindelijk Jos Roseboom negen seconden voor tijd het vonnis over de Delftse ploeg, vanaf de strafworpstip. Het duel gaat de boeken in als het boeiendste duel dit seizoen in Hoenderdaal. Spanning, vechtlust en twee topploegen waren de ingrediënten voor wat uiteindelijk eindigde op een 23-22 eindstand.

  Fortuna/Tempus was tot nu toe de enige ploeg naast PKC/Café Bar die van Dalto/DSB Bank had weten te winnen. Tijd voor revanche dus voor de Driebergenaren. Hiernaast was de NOS aanwezig voor een wedstrijdverslag en SBS voor een verslag over de supporters van de thuisploeg. Fortuna-trainer Hans Leeuwenhoek: “Zo’n tv-ploeg mag geen motivatie zijn. We moeten gewoon winnen, de twee punten is het enige dat telt, al zijn we dan nog afhankelijk van de andere ploegen. Ik schat de kans ongeveer fifty-fifty, de vorm van de dag zal beslissend zijn.”

  Het begin van de wedstrijd was voor de ploeg van Erik Wolsink. Het was een eerste helft die eigenlijk alles in zich had. Bij vlagen mooi korfbal van twee grootmachten in het korfbal, fysieke duels en een fantastische sfeer. Na de openingstreffer van Henriët Brandsma was het toch Dalto/DSB Bank dat langzaam het initiatief naar zich toe trok. Dalto/DSB Bank kon iets gemakkelijker aanvallen dan de bezoekers, waar het spel toch wat meer over de heren verliep. Met name Arjan Theil was in de eerste helft belangrijk voor Fortuna/Tempus, waar al vanaf een minuut of vijftien Marrien Ekelmans warmliep.

  Toch was het Dalto/DSB Bank dat met een voorsprong van 14-11 ging rusten. Opvallend waren de fysieke duels die er onderling uitgevochten werden, een aspect wat in de heenwedstrijd in het voordeel van Fortuna/Tempus had gewerkt. Een minder fysiek, maar zeker niet minder om te zien, duel dat werd uitgevochten was dat tussen Jos Roseboom en Barry Schep. De twee internationals, die elkaar door en door leken te kennen, maakten het elkaar érg moeilijk. Uiteindelijk werd het duel op punten gewonnen door Barry Schep, zijn zeven veldgoals waren er aanmerkelijk meer dan de twee van Roseboom.

  De tweede helft was minder van niveau, maar zeke r niet minder qua spanning. De ploeg van Leeuwenhoek was duidelijk niet uit de kleedkamer gekomen om zich op een verdere achterstand te laten zetten. De aanvallen waren aanmerkelijk beter verzorgd en er werd langer gewacht op de juiste kansen. Dit resulteerde in een 15-15 stand, tien minuten in de tweede helft. Dalto/DSB Bank nam een time-out, maar toch volgden nog enkele miscommunicaties. Wolsink liet Jorrit Bergsma en Ilona van den Berg langs de kant warmlopen.

  Ondanks de woorden van Wolsink komt Fortuna/Tempus op voorsprong, dankzij wie anders dan Barry Schep. Riko Kruit, beste heer aan Dalto-zijde met onder meer een aantal zeer belangrijke steals, counterde vanaf de strafworpstip, waarna Fortuna/Tempus opnieuw op voorsprong kwam, dankzij tweemaal Marloes Preuniger. Dalto/DSB Bank bleef geduldig en enkele omzettingen – Adriaan van Dijk meer vanuit het voorveld, Roseboom meer in de rebound – hadden uiteindelijk toch resultaat.

  Na de gelijkmaker (19-19) van Brandsma nam Dalto/DSB Bank hardhandig het initiatief; er werd vrij snel een gat van drie punten geslagen waardoor de wedstrijd gespeeld leek. Fortuna/Tempus kwam knap terug, een strafworp van de uiteindelijk toch ingevallen Marrien Ekelmans en nog maar eens tweemaal Barry Schep. Dalto/DSB Bank viel weer aan, maar verspeelde de bal. Met nog vijfentwintig seconden te spelen mocht Fortuna/Tempus op zoek naar de winnende treffer, maar zover kwam het niet. Twaalf seconden gaf het scorebord aan toen de bal voor het laatst in de Driebergense aanval kwam. Drie seconden later lag de bal op de stip na een verbazingwekkende sprint van Sietske van de Sande. Fortuna/Tempus was gefrustreerd, maar zag in dat de beslissing van, de door de spelers vaak bekritiseerde, arbiter Buijs terecht was.

  Het buitenkansje werd natuurlijk verzilverd door Jos Roseboom, waardoor de eindstand 23-22 werd. Fortuna/Tempus is daarmee uitgeschakeld voor de playoffs, in tegenstelling tot DOS’46 en Nic. Erik Wolsink na afloop: “Ik vond deze uitslag niet zozeer terecht, het was echt een fifty-fifty wedstrijd. Het valt wel een beetje te vergelijken met een kruisfinale, qua ambiance bijvoorbeeld, dit was een mooie oefening.” Aanvoerder Bob de Jong vult aan: “De tweede helft was niet al te best, maar we spelen steeds meer van dit soort spannende wedstrijden. Je ziet steeds vaker dat het dubbeltje dan uiteindelijk onze kant opvalt.”

  Fortuna/Tempus speelt volgende week tegen DOS-WK, een wedstrijd die alleen voor de ploeg uit Enschede nog van belang is. Dalto/DSB Bank speelt dan tegen Koog Zaandijk. Vervolgens zal Dalto/DSB Bank op 31 maart thuis tegen Nic. of DOS’46 spelen, in het kader van de playoffs. Bovendien heeft Dalto/DSB Bank door het verlies van PKC/Café Bar in Amsterdam de koppositie in de Korfbal League overgenomen van de Papendrechters.

  Doelpunten Dalto/DSB Bank: Bob de Jong 5, Jos Roseboom 5, Riko Kruit 5, Henriët Brandsma 3, Sietske van de Sande 3, Adriaan van Dijk 1, Linda Stolk 1.

  Doelpunten Fortuna/Tempus: Barry Schep 7, Arjan Theil 4, Marloes Preuninger 4, Joost Preuninger 2, Mirjam Maltha 2, Denise Bezemer 1, Marcel Segaar 1, Marrien Ekelmans 1.

  Vechtersbazen aangehouden

  ELST  De politie heeft in de nacht van zaterag op zondag 18 maart omstreeks kwart voor één op de Rijksstraatweg twee mannen uit Rhenen, 17 en 21 jaar, aangehouden wegens het plegen van geweld tegen een 18-jarige man uit Amerongen. De 18-jarige man was in een horecagelegenheid aldaar door meerdere personen in elkaar geslagen. Op aanwijzing van het slachtoffer en een getuige konden twee mannen uit Rhenen worden aangehouden voor deze vechtpartij.

  Fietser geschept

  DRIEBERGEN Zaterdagochtend 17 maart is een 20-jarige fietser uit Driebergen op de Hoofdstraat geschept door een 34-jarige automobilist, eveneens uit Driebergen. De automobilist reed een stilstaande file voor de spoorbomen voorbij over het voorsorteervak voor linksaf. De fietser stak plotseling over en werd geschept door de auto. De fietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

  Voorjaar bij kinderboerderij

  DRIEBERGEN  Op kinderboerderij ’t Woelige Nest  zijn vorige week maar liefst zes geitjes van 2 moedergeiten geboren. Drie Nubische geiten en drie dwerggeiten.

  (vergroot foto 1) (vergroot foto 2)

     Vuistslag

  DOORN  In de nacht van vrijdag op zaterdag 17 maart omstreeks 01.30 uur heeft een 24-jarige man uit Doorn op het Plein 1923 een vuistslag gekregen van een onbekende man. Hij liep daarbij een gescheurde lip en een kapotte tand op. De aanleiding van de vuistslag is vermoedelijk een meningsverschil met enkele mannen die ruzie liepen te zoeken met enkele vrienden van de man uit Doorn.

  Heren Blue Arrows trekken aan langste eind

  DRIEBERGEN Zo langzamerhand komt de basketballcompetitie in de periode waarin de beslissingen vallen. Blue Arrows Peugeot vd Mispel Heren 1 stond zaterdag 17 maart voor aanvang van de uitwestrijd tegen Crackerjacks Heren 2 op de gedeelde eerste plaats. Belangrijk dus om deze wedstrijd te winnen.

  Heren 1 begon wat stroef aan de wedstrijd, maar dankzij een redelijk briljante Joost van Loon (13 punten in het eerste kwart) bleven ze bij: 18-18.
  In het tweede kwart hervonden ze zich en liepen – mede dankzij een sterke zone-verdediging – uit naar een comfortabele 41-29 ruststand.
  Ook het derde begin goed, met twee snelle scores werd het rap 46-29. En toe begon de scoringsmachine van de heren stilletjes te haperen. Aan het eind van het derde kwart was het verschil nog altijd 11 punten (52-41), maar in het vierde kwart zette Crackerjacks een sterke eindspring in. Halverwege het kwart trokken ze de stand weer recht: 54-54. Maar zoals als de hele tweede helft van het seizoen verloor Heren 1 nooit het vetrouwen. In een spannende eindstrijd bleven ze wachten op de kansjes. Het werd 59-54, vervolgens 59-57, 60-57 en 60-58. Crackerejacks had de laatste kans en probeerde het nog met een driepunter, maar deze miste doel en zo trok Blue Arrows Peugeot vd Mispel Heren 1 aan het langste eind.

  Topscores aan Blue Arrows zijde: Joost van Loon 16, Ruben Nieuwenhuis
  11, Dio Matias en Martijn Aarts beiden 10 punten.

  Met opnieuw twee punten volgt volgende week de klapper tegen mede-koploper SBU Heren 2. Hoewel het niet de kampioenswedstrijd betreft, wordt naar alle waarschijnlijkheid de winnaar van deze wedstrijd ook de kampioen. Zaterdag 24 maart, 16:00 in sporthal Hoenderdaal in Driebergen.

  Heuvelrugnieuws van maandag 19 maart 2007

  Schotellaan Driebergen: bouwplaats
  foto: © Robert Wassens
  tijd: 9.45 uur  temperatuur: 3 °C

  meer foto’s van deze straat

  Tentoonstelling zelfbouw radio’s

  DRIEBERGEN  In het kader van haar 30-jarige bestaan organiseert de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio een tentoonstelling met als thema “Zelfbouw”. Deze unieke tentoonstelling zal gehouden worden op 30 en 31 maart in Health Center Hoenderdaal.
  Het zelf bouwen van radio’s begon zo rond 1910, met de bouw van apparatuur voor het ontvangen van morsesignalen. In het tijdschrift Panorama van 17 december 1913 verscheen een artikel van de hand van J. Corver, hoe men met simpele middelen als een sigarenkistje en een bezemsteel een radio ontvangtoestel kon bouwen, ondanks een ministerieel luisterverbod. Het zelf bouwen van radio ontvangtoestellen was het begin van de radiotechniek, er waren nauwelijks fabrikanten. Jaren later begonnen de omroepverenigingen VARA en AVRO met het uitgeven van bouwpakketten voor het zelf bouwen van radio ontvangtoestellen. Tot op heden wordt er nog steeds zelf gebouwd, doch op beperkte schaal. Op vrijdag 30 maart is de tentoonstelling geopend van 16.00 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag 31 maart van 11.00 uur tot 13.00 uur.

  Verkeersongeval met letsel

  DRIEBERGEN Zondag 18 maart raakte een 18-jarige man uit Cothen gewond. Hij zat als passagier in een auto, toen deze op de Langbroekerdijk tegen een boom reed.

  Om 14.00 uur reed een 20-jarige man uit Langbroek met zijn auto over de Langbroekerdijk, komende uit de richting van Langbroek. Vermoedelijk raakte hij met zijn voorwiel in de berm, waarna hij de macht over het stuur verloor. De auto belandde vervolgens tegen een boom. De bestuurder kon zelfstandig zijn voertuig verlaten. Het portier aan de passagierszijde was echter geblokkeerd en de passier was gewond geraakt. De 18-jarige man uit Cothen had verwondingen in zijn gezicht en is per ambulance vervoerd naar het UMC.

  Winst voor Peugeot van der Mispel/ Blue Arrows dames

  DRIEBERGEN  Afgelopen zondagavond speelde de Blue Arrows dames 1 tegen de Cangeroes dames in Utrecht. Na het verlies van vorige week tegen River Trotters waren de Peugeot van der Mispel dames gefocust om te gaan winnen.

  De start van het eerste kwart verliep goed. Er werd gescoord en de verdediging stond goed. De tegenstanders kwamen de eerste zes minuten niet tot scoren. Daarna liep de tegenstander in en de stand na het eerste kwart was 8-12 in het voordeel van de Blue Arrows dames.

  Het tweede kwart werd er doorgespeeld zoals de start in het eerste kwart. De voorsprong voor de Peugeot van der Mispel dames werd groter. Kansen werden goed benut. Stand na het tweede kwart: 20-28. Met acht punten voorsprong gingen de dames de rust in.

  In het derde kwart werd de voorsprong uitgebouwd naar tien punten voorsprong. Wel moesten de dames letten op de foutenlast. Er waren een aantal speelsters bij met vier persoonlijke fouten. Stand na het derde kwart: 33-44.

  Het vierde en laatste kwart begon goed maar al gauw lieten de dames van Blue Arrows dames punten liggen en werd er minder agressief verdedigd. Hiervan profiteerde de tegenstanders en gaven de Peugeot van der Mispel dames de voorsprong van tien punten weg. In de negende minuut werd het zelfs gelijk 51-51. Onder druk probeerde de dames van Blue Arrows om weer de voorsprong in haar bezit te krijgen.

  Na een zeer spannende laatste minuut van de wedstrijd mogen de Peugeot van der Mispel dames zichzelf een schouderklopje geven. De eindstand van deze wedstrijd 52-57! Een mooie overwinning voor de dames uit Driebergen.

  Scores: Lisette Hoffmann 27, Ellen Noordam 9, Annelies Roelen 6, Simone Thuis 5, Suzanne Duivenvoorde 3, Hary Muljokarno 3, Barbara Kooi 2, Liane van der Mispel 2.

  De volgende wedstrijd van de Blue Arrows dames 1 is op zaterdag 24 maart om 14.00 uur in Hoenderdaal, Driebergen tegen de dames van Waterdragers.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 20 maart 2007

  Larixlaan 21-27 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.40 uur  temperatuur: 7 °C

  meer foto’s van deze straat

  Panthers voor de Klas gestart op de Heuvelrug(by)

  AMERONGEN  Vrijdag 16 maart zijn ze van Rugby Club The Pink Panthers gestart met hun aandeel in Trainers voor de Klas van Sportservice Heuvelrug. Die vrijdag zijn twee trainers gestart op De Hoeksteen in Leersum en De Breeakker in Amerongen.

  vergroot foto

  Deze worden gevolgd door De Wijgaard en Hoog Moersbergen in Doorn, De Ladder in Maarn en Coolsma en Valkenheuvel in Driebergen. Jammer vinden ze het nog bij The Pink Panthers dat Overberg en Maarsbergen nog ontbreken. Doel van The Panthers voor de klas is om zoveel mogelijk kinderen te laten kennismaken met de geweldige rugby sport. Daarbij hebben de scholen min of meer toegezegd om op de woensdagmiddag de 16de mei mee te doen met het eerste echte Heuvelrugby scholentoernooi voor de groepen 5 en 6 in de ene poule en groepen 7 en 8 in een andere. Inmiddels is het plan van aanpak wat The Pink Panthers voorafgaand aan de trainingen gemaild aan de resterende scholen en 17 basis scholen in Zeist.

  De eerste reacties van de kinderen was er één vol enthousiasme. Zowel in Leersum als Amerongen. De kinderen waren vooraf aan de trainingen getrakteerd op school met de aflevering van Klokhuis geheel geweid aan de rugbysport. Hierdoor hadden de trainers een voorsprong met het introduceren van rugby.


  Twee jongens aangehouden

  ZEIST  Maandagavond om 19.55 uur kreeg de politie de melding dat twee jongens zich verdacht ophielden bij een motorfiets die geparkeerd stond aan de Laan van Vollenhove.
  Ter plaatse hield de politie een 15-jarige en een 12-jarige jongen uit Zeist aan. Zij hadden steeksleutels bij zich en waren bij de motorfiets bezig geweest. De jongens zijn overgebracht naar het politiebureau waar zij werden gehoord. De eigenaar van de motorfiets constateerde dat er niets was gebeurd met zijn voertuig. Na verhoor mochten de jongens door hun ouders worden opgehaald. De politie onderzoekt welke maatregel er richting de jongens getroffen kan worden.

  Weinig belangstelling informatieavond Integraal Veiligheidsplan

  MAARSBERGEN  In Maarsbergen werd gisteravond een informatieavond gehouden over het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. De opkomst was gering. Uit de cijfers van de politie bleek ook wel waarom.
  Er vinden enkele diefstallen plaats uit auto’s op het parkeerterrein van Motel Maarsbergen of op de carpoolplaats langs de A12. Verder worden er wat incidenten op het Scholen Gemeenschap Maarsbergen vermeld. Verder is het rustig wonen in deze kleine dorpskern. Wel maakten de aanwezige inwoners de politie er nogmaals attent op dat de Haarweg als een racebaan wordt gebruikt. Met het betere weer in aantocht vrezen zij ook voor extra overlast van hangjongeren.
  Vanavond wordt er in Nieuw Salem in Driebergen de informatieavond over Driebergen gehouden, aanvang: 20.00 uur

  Feestelijke opening vernieuwde Ontmoetingsruimte

  DRIEBERGEN  Op 31 maart wordt de vernieuwde ontmoetingsruimte van gebouw De Vijver bij Stichting Welzijn Driebergen feestelijk geopend met de Kunst-Markt. De Wethouder van Cultuur, Roy Pamboer, zal om 10.00 uur het startsein geven, waarna allerlei activiteiten losbarsten.

  Tussen 10.00 en 16.00 uur taxeren experts van veilinghuis Sotheby’s kosteloos uw kunstvoorwerpen en schilderijen. Dus: hebt u nog een voorwerp in huis waarvan u altijd al de waarde of de betekenis hebt willen weten, neem het mee naar de SWD en laat het taxeren! Mocht het voorwerp te groot zijn om mee te nemen, dan kunt u er een foto van maken en deze aan de experts laten zien.

  Tegelijkertijd kunt u tentoongestelde werken van de kunstenaars Dieter Klaasen, Lida Verbon en Wilma Meijer-Korver bezichtigen. Naast schilderijen van Dieter Klaasen wordt ook een prachtig boek van zijn hand, met daarin eigen werk vergezeld van gedichten, gepresenteerd.

  Uiteraard wordt ook de traditionele Paasmarkt gehouden.. Hier worden beschilderde eieren vanuit het hele land aangeboden. En, iedere 50ste bezoeker van de markt krijgt een prachtig beschilderd ei cadeau! De kinderen kunnen de hele dag, tot 15.30 uur, zelf eieren beschilderen, tegen een vergoeding van € 1,- per ei.

  In de ochtend zijn er nog meer activiteiten voor kinderen: Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen er Palmpasen stokken versierd worden, kosten € 2,-.

  Van 10.30 tot 10.45 uur en van 11.00 tot 11.45 uur kunnen de kinderen hun eigen sieraad of sleutelhanger maken, tegen een vergoeding van € 5,-.

  In de middag zijn er voor volwassenen twee workshops te volgen: Parfum maken: van 13.00 tot 14.00 uur en van 14.30 tot 15.30 uur, kosten € 7.50 inclusief materiaal en Sierraden maken: van 13.30 tot 15.00 uur, kosten € 5,- (exclusief materiaal)

  Voor de kinderactiviteiten en de workshops voor volwassenen zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Snel opgeven bij het inschrijfbureau (0343 523011), dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur, is van belang.

  Presentatie avond Bloemenkoningin 2007

  LEERSUM  In de lijn van de traditie wordt afscheid genomen van de bloemenkoningin 2006 en wordt de nieuwe bloemenkoningin 2007 verwelkomt. De presentatieavond is tevens startavond van het vijfenvijftigste bloemencorso Leersum 2007. Dit alles gebeurt zaterdag 24 maart om 20.00 uur op Molecatenpark Landgoed Ginkelduin.

  De ontkroning van de bloemenkoninging 2006 Kim Goes en de kroning van de nieuwe bloemenkoningin 2007 zal omstreeks 21.00 uur verricht worden door burgemeester Frits Naafs.

  Behalve de presentatie van de nieuwe bloemenkoningin treden tevens de winnaars van de kinderplaybackshow van de CBS De Schakel uit Leersum en de winnaars van de meest komische act op. De avond wordt muzikaal omlijst door party drive in show “Disco Holyday” uit Tiel.

  In het kader van de Heuvelrug rijdt alcoholvrij heeft Molecatenpark landgoed Ginkelduin vervoer geregeld naar de locatie vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur en van de locatie naar het dorp. De kosten bedragen 1.,00 per persoon enkele reis. Opstap plaats is het Kerkplein Leersum.

  Komst museum is onzeker

  ZEIST  De vestiging van het Historisch Museum aan het Broederplein in Zeist staat op losse schroeven. Om het Historisch Museum te kunnen huisvesten, moet het pand aan het Broederplein drastisch aangepast worden.

  Lees verder in AD/UN.

  Villa AXA als bijzondere locatie

  MAARN  Verzekeraar AXA heeft in Maarn tijdelijk de beschikking gekregen over een villa waar haar relaties kunnen worden ontvangen voor bijeenkomsten, opleidingen en workshops. De villa op het 12 hectare grote landgoed ’t Stort is door de verzekeraar omgedoopt tot ‘Villa AXA’.

  Fabiënne uit Leersum inspireert Balkenende

  LEERSUM Tijdens het symposium “Dag van de Burger” van de Nationale Ombudsman in Den Haag haalde minister-president Jan Peter Balkenende vandaag Fabiënne uit Leersum aan om het een en ander te verduidelijken over de verhouding overheid-burger. Hieronder zijn toespraak.

  Dames en heren,

  Een paar maanden geleden kreeg ik tijdens een werkbezoek aan Leersum van schoolkinderen een brievenboek. Eén van de brieven was van Fabiënne uit groep 6. Ze schreef me:
  “Wat ik niet zo handig in Leersum vind, zijn de stoplichten. Omdat als ze kapot zijn gaat het niet echt goed. Want het is namelijk een kruispunt en dan mag de ene kant wel heel lang rijden, maar dan mogen wij weer niet. Dus dan moet ik naar school en dan staan we een hele tijd stil. Dus als ik u vragen mag: kunt u ze wat sneller maken? Dat is eigenlijk handiger.”

  Ja, daar zit je dan als betrokken bestuurder. De burger roept. En dan hoor je als overheid klaar te staan.

  Contact tussen overheid en burger kan om de meest uiteenlopende redenen tot stand komen. Of het nu gaat om de jaarlijkse belastingaangifte, het aanvragen van een uitkering, het verlengen van een rijbewijs of een verzoek over het functioneren van de stoplichten in Leersum. Overheid en burger treffen elkaar regelmatig.

  De Nationale Ombudsman bekijkt de relatie overheid en burger nu al 25 jaar. Zijn optreden is onafhankelijk, eerlijk en kritisch. Hij heeft gezag opgebouwd. Stap voor stap. In het begin was er de nodige scepsis. Het is niet prettig om kritiek te horen. Maar gaandeweg is het gezag van de Nationale Ombudsman alleen maar toegenomen, is zijn werkterrein aanzienlijk uitgebreid en weten de burgers hem steeds beter te vinden. Ook heeft het instituut Nationale Ombudsman een plaats in de Grondwet. De Nationale Ombudsman is niet meer weg te denken uit ons staatsbestel.

  Een kwart eeuw Nationale Ombudsman laat zien dat sommige zaken helaas wel heel hardnekkig zijn. Correcte bejegening van burgers en trage besluitvorming blijven naar voren komen als punten van kritiek.

  Tijd om serieus werk te maken van verbeteringen. Dit kabinet heeft in het Coalitieakkoord uitgebreid neergelegd op welke manier de overheid zich moet opstellen: als bondgenoot van burgers. We willen een betrouwbare en dienstbare overheid zijn. We willen de menselijke maat leidend laten zijn. We werken aan een ambitieus programma voor een overheid die herkenbaar, toegankelijk en communicatief is.

  Daarom kiezen we uitdrukkelijk voor samenspraak met burgers. We zoeken naar draagvlak en dialoog. We gaan het land in. We leggen ons oor te luister. We kijken de mensen in de ogen. We stellen de burger centraal.

  Daarom gaan we ook door met het verminderen van de administratieve lasten. Burgers moeten merkbaar verbetering gaan ervaren. Weg met die onnodige irritaties. Weg met die onduidelijke formulieren. En weg met de slechte bereikbaarheid van de overheid. Klantgerichtheid maakt de relatie tussen overheid en burger gezonder.

  De Nationale Ombudsman legt daar terecht de nadruk op. En hij vindt ook gehoor. Het Bureau Beantwoording Burgercorrespondentie van mijn eigen ministerie heeft bijvoorbeeld goed geluisterd naar eerdere adviezen van de Nationale Ombudsman. Was de gemiddelde behandelingsduur van burgerbrieven in 2003 nog 19 dagen, in 2006 was dat 13 dagen.

  Ook bij Postbus 51 staat de tevredenheid van de burger voorop. Zelfs zo dat we bij telefonische contacten een hogere norm hanteren dan de gebruikelijke 7.0. Ons eigen streefcijfer is een 7,5. En in 2006 waardeerde de burger de telefonische dienstverlening zelfs met een 7,9.

  Het was ook de Nationale Ombudsman die het UWV adviseerde om in bezwaarzaken eens vaker de telefoon te pakken. Gewoon contact van mens tot mens. En wat bleek? In 40% van de gevallen bleek de zaak telefonisch te kunnen worden opgelost. De menselijke maat werkt.

  Tevreden burgers, die zich behoorlijk behandeld voelen. Die zich als mens behandeld voelen. Daar gaat het volgens mij om in de relatie tussen overheid en burger. Daar gaat het ook om op deze eerste Dag van de Burger. Een prachtig initiatief. Blijft u ons scherp houden. Dan gaat het lukken.

  Dames en heren,

  En Fabiënne uit Leersum? Ik heb haar en haar school een brief teruggestuurd en gezegd dat ik als minister-president niet direct ga over het stoplichtenbeleid in Leersum. Een eerlijk antwoord. Maar de ontvankelijkheid van de burger voor een negatieve boodschap neemt ontegenzeglijk toe wanneer de boodschap menselijk wordt gebracht. Dat heeft de Nationale Ombudsman ons wel laten zien de afgelopen 25 jaar. Ik wil de Nationale Ombudsman van harte gelukwensen met zijn zilveren jubileum. Maar ik wil hem ook bedanken voor het nauwgezet controleren van het overheidsoptreden. Want om aan te sluiten bij zijn eigen motto: “Daar wordt de burger beter van en de overheid ook.”

  Dank u wel.

  Heuvelrugnieuws van woensdag 21 maart 2007

  Engweg Driebergen: snelheidscontrole
  foto: © Anthon Keuchenius
  tijd: 8:20 uur
  temperatuur: 4 °C

  meer foto’s van deze straat

  Grote brand in centrum van Doorn

  DOORN  RTV Utrecht meldt dat in het centrum van Doorn op dit moment (ca. 9.00 uur) een grote brand woedt. Volgens de eerste berichten staat een loods aan Plein 1923 in lichterlaaie. De rookpluimen zouden tot in de wijde omtrek te zien zijn.

  Lees verder bij RTV UtrechtZie ook AD/UN.

  Gemeente voert digitale handtekening in

  DOORN  Binnen een half jaar kunnen bewoners en bedrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gebruik maken van de elektronische handtekening DigiD voor het aanvragen van een aantal zaken, zoals onder meer uitreksels uit het bevolkingsbestand (geboorte-, overlijdens-, huwelijksakten, enz), in- en uitritvergunning of een kapvergunning. De gang naar de gemeentewinkel kan dan achterwege blijven omdat ook betaald kan worden via internet.

  Per 1 mei kunnen bewoners en bedrijven ook bij de provincie Utrecht terecht met de elektronische handtekening DigiD. De digitale handtekening is in de toekomst voor alle overheidsorganisaties geldig. Momenteel maakt de belastingdienst er al veelvuldig gebruik van.

  ‘Hanggroepjongeren’ verdacht van woninginbraak en diefstal

  DOORN  In de afgelopen maand heeft de politie twee verdachten uit Doorn aan kunnen houden naar aanleiding van woninginbraken in Driebergen en Doorn en de diefstal van een bromscooter in Leersum.

  Eind januari en begin februari werden de volgende strafbare feiten gepleegd: Een woninginbraak op de Stamerweg in Doorn, een woninginbraak aan de Laan van Blommerweert in Driebergen, een woninginbraak aan de Hogesteeg in Driebergen en de diefstal van een bromscooter in Leersum. Bij de inbraken werden onder andere televisies, computers en fotocamera’s buitgemaakt.
  Rechercheonderzoek leidde naar jongeren die zich vaak ophielden in een hanggroep bij het postkantoor in Doorn. Tijdens het onderzoek zijn verschillende jongeren als getuige of verdachte gehoord. De hoofdverdachte, een 15-jarige jongen uit Doorn, is op 9 februari aangehouden. Een 16-jarige jongen uit Doorn is op 19 februari als medeverdachte aangehouden. Deze beide verdachten zijn inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. Een deel van de buit is door de politie teruggevonden en inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

  Wethouder plant beuk in Doorn

  DOORN  Bij het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn plantte wethouder Jankees Salverda samen met MRC-commandant Van ’t Root een beuk. Dit gebeurde in het kader van de Nationale Boomfeestdag die dit jaar voor de vijftigste keer wordt gehouden. De heren kregen ondersteuning van leerlingen van de Daltonschool Nicolaas.

  vergroot foto

  De Nationale Boomfeestdag in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt vrijdagmorgen afgesloten. In samenwerking met Landgoed Huis te Maarn worden dan in Maarn langs het fietspad aan de Buurtsteeg jonge boompjes geplant.

  Winkeldieven aangehouden

  ZEIST Dinsdagmiddag hield de politie in Zeist twee winkeldieven aan. Om vijf uur kreeg de politie de melding van een diefstal bij een winkel aan de Johan van Oldenbarneveltlaan. Een 41-jarige verdachte uit Den Dolder bleek verschillende levensmiddelen te hebben weggenomen zonder af te rekenen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar proces-verbaal is opgemaakt.

  Eerder, om half drie, hield de politie een 13-jarig meisje uit Zeist aan. Zij had enkele croissantjes gestolen bij een winkel aan het Hoog Kanje. Naast een proces-verbaal kreeg het meisje een winkelontzegging.

  Inspraak- en informatieavonden

  ingezonden door Renk knol
  De gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert met zekere regelmaat inspraak- en informatieavonden. Als er geen direct deurmatbelang is, dan blijkt dat de opkomst van de bevolking bedroevend laag is. Zoals nu bij de informatieavonden over het Integraal Veiligheidsplan.
  Ik zou daarom willen voorstellen dit soort inspraak en informatiebijeenkomsten in het vervolg niet ’s avonds te houden, maar ’s ochtends of ’s middags. Dit in de wetenschap dat velen ’s avonds liever niet meer de deur uit gaan. Betrek hierbij het feit dat deze gemeente een vergrijsde gemeente is en dat een groot deel van de werkende bevolking ’s avonds liever iets anders doet dan zo’n gemeentelijke avond te bezoeken.
  Ook voor de ambtenaren en bestuurders die bij dit soort bijeenkomsten moeten komen opdraven is een bijeenkomst overdag aanmerkelijk plezieriger.
  Voor dat deel van de bevolking die door dagbijeenkomsten niet meer de mogelijkheid heeft aan inspraak- of informatiebijeenkomsten deel te nemen, voert de gemeente een zes (vier) wekelijkse informatiebijeenkomst op de zaterdagmorgen in.


  Geachte heer Knol, 
  Op verzoek van de portefeuillehouder communicatie beantwoord ik uw mail (nummer E07.00217) met het voorstel om informatie-/inspraakavonden in het vervolg overdag en/of op zaterdag te organiseren om zo een betere opkomst te krijgen. Bij deze wil ik u bedanken voor het meedenken en de gedane suggestie. Bij de bijeenkomsten die wij de komende periode gaan plannen zullen wij uw suggestie zeker meenemen. De bepaling van het tijdstip is uiteraard ook afhankelijk van de groep inwoners die we willen uitnodigen en het onderwerp dat op de agenda staat.
  Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 29-3-2007

  GITP zet zich in voor jongeren

  MAARSBERGEN  300 consultants en medewerkers van adviesbureau GITP gaan zich de komende maanden inzetten voor de Leo Stichting Groep. De Leo Stichting Groep is een organisatie voor jeugdzorg  en opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers. De LSG stuurt verschillende organisaties aan, die actief zijn in Midden- en Oost-Nederland. Op donderdag 22 maart vindt de aftrap van het project GITP Connected plaats met het bouwen van een crossbaan bij Valkenheide in Maarsbergen waar de jonge bewoners ook zelf bij zullen gaan helpen.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 22 maart 2007

  Oosterlaan 10-12 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.15 uur  temperatuur: 9 °C

  meer foto’s van deze straat

  Verdwijnen onze weidevogels?

  ZEIST  Wim Ligterink weidevogelspecialist vertelt aan de hand van prachtige dia’s over het biotoop, het gedrag, de schoonheid en de bescherming van weidevogels in het licht van de verarming van onze natuur. Hij houdt zijn lezing op donderdag 29 maart bij NMC Zeist. Aanvang 20.00 uur.

  Wim Ligterink bracht zijn jeugd door in een boerendorp bij Emmen. In de natte hooilanden wemelde het van de weidevogels. “Het meest zijn me bijgebleven de luchten in april vol geluiden van grutto’s, tureluurs, kieviten, watersnippen en boven alles het prachtige gejodel van de wulpen. De mooiste natuurfilm kan daar niet tegenop.” Later trok hij als leraar aan de Mavo met leerlingen de natuur in op zoek naar weidevogels. ” Bij het IVN begeleidde hij een vogelwerkgroep om samen met de boeren een weidevogelbroedterrein te beheren. Daar zag je nog: paapje, roodborsttapuit, graspieper, geelgors, veldleeuwerik, korhoender, ransuil, torenvalk enz. , maar door door de intensivering van de landbouw zijn veel vogelsoorten verdwenen of zeldzaam geworden.

  In de loop der jaren heeft Wim Ligterink veel van al het moois in de natuur op dia’s vastgelegd. Vol verve vertelt hij over zijn ervaringen en geeft hij zijn mening over de weidevogels en de verarming van de biodiversiteit van onze weilanden en akkers.

  Deze lezing is de tweede van een serie lezingen, die dit jaar georganiseerd worden door IVN, KNNV, SMZ en het NMC Zeist. Rode draad van de lezingen vormt de klimaatverandering en de invloed ervan op de biodiversiteit. Het is een nieuw initiatief om te komen tot meer samenwerking en afstemming tussen de verschillende natuur- en milieuorganisaties in Zeist en omstreken.

  De lezing wordt gehouden in het gebouw van NMC Zeist, Nic. Beetslaan 2 in Zeist en begint om 20.00 uur. De zaal zal om 19.30 uur open zijn. Iedereen is gratis welkom.

  Verdachte van handel in harddrugs aangehouden

  DRIEBERGEN Vorige week donderdag heeft de politie in Driebergen een 45-jarige man aangehouden. Hij wordt er van verdacht harddrugs te verhandelen. De politie startte een onderzoek naar de man naar aanleiding van binnengekomen informatie.
  Onderzoek wees uit dat de verdachte al gedurende meerdere jaren vanuit zijn woning speed en XTC verkocht aan diverse personen, waaronder 15- en 16-jarigen. Donderdag 15 maart is de 45-jarige Driebergenaar aangehouden. Tijdens een doorzoeking van zijn woning troffen agenten ongeveer 400 XTC-pillen en ruim 10 gram amfetaminen (speed) aan. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld.

  Meisje botst met personenauto

  ZEIST  Woensdagmorgen raakte een 14-jarig meisje gewond op de Slotlaan toen zij in botsing kwam met een personenauto. Het meisje, afkomstig uit Zeist, reed over de Slotlaan in de richting van de Hogeweg.
  Ze sloeg linksaf richting de Woudenbergseweg en zag daarbij een auto die van achteren aan kwam rijden over het hoofd. De bestuurder van de auto, een 33-jarige man uit Zeist, kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het meisje kwam ten val en is met rugletsel vervoerd naar het Diakonessen ziekenhuis in Zeist.

  Agressief verkeersgedrag

  DRIEBERGEN  Gistermiddag hield de politie op de Loolaan een 55-jarige vrouw aan die zich agressief en hinderlijk gedroeg in het verkeer. Om half drie waren agenten bezig met een verkeerscontrole op de Loolaan.
  Achter hun auto stond de vrouw uit Driebergen te claxonneren. Daarna ging zij al bumperklevend achter een andere auto aan waarop de agenten de vrouw een stopteken gaven om haar aan te spreken op haar verkeersgedrag.
  De bestuurster verleende geen medewerking, weigerde haar gegevens te geven en reageerde verbaal agressief. Hierop is ze aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.

  Dalto elftalleider Co van Tuil overleden

  DRIEBERGEN De website van voetbalclub Dalto meldt het overlijden van de leider van het eerste team: “Hedenavond bereikte ons het ontstellende bericht dat de leider van ons vlaggenschip, Ko van Tuil aan een hartstilstand is overleden.
  Hoewel in dit stadium nog niet bekend is wanneer de begrafenis zal plaatsvinden, zullen wij de KNVB verzoeken de wedstrijd tegen Jonathan a.s. zaterdag uit te stellen”

  Kinderen doen mee bij opstellen Speelruimteplan

  DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat het huidige beleid op het gebied van speelruimte en speelvoorzieningen evalueren en nieuw beleid ontwikkelen. Dat doet zij in de vorm van een zogenoemd Speelruimteplan.
  Dit plan wordt in opdracht van de gemeente door een gespecialiseerd bedrijf, OBB-Ingenieursbureau, opgesteld. Op basis van onderzoek, inventarisatie en inspraak worden in het plan aanleg, beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen beleidsmatig onderbouwd. Op deze wijze kan nog beter worden ingespeeld op de wensen van de gebruikers en omwonenden en kunnen verzoeken beter en sneller worden beoordeeld.

  De gemeente vindt het belangrijk om kinderen te betrekken bij het opstellen van het plan. Zij gaat dit doen dit met een KinderKlankBord. Dit KinderKlankBord bestaat uit een rondgang, het maken van een buurtplattegrond en het invullen van een enquête. Kinderen worden via de basisscholen betrokken.

  Ook de jongeren van 12 tot en met 18 jaar (en ouder) hebben behoefte aan speel-, ontmoetings- en sportmogelijkheden. Gesprekken met jongerenwerkers en met de jongeren zelf moet inzicht geven in de tekorten, kansen en mogelijkheden die er voor de jongeren zijn. Daarom organiseren wij in elke dorpskern een bijeenkomst voor jongeren.

  Ds. J. Veenendaal neemt afscheid van Rhenen

  RHENEN  Ds. J. Veenendaal heeft woensdagavond afscheid genomen van de gereformeerde gemeente in Rhenen. Hij heeft een beroep naar Zwijndrecht aangenomen. Ds. J. Veenendaal diende de gemeente van Rhenen 4,5 jaar.

  Plebs

  Ingezonden door Hans Hermans 
  Het treurspel ‘gemeentelijke herindeling’ beleefde vorige week een deerniswekkend dieptepunt. ‘Ons’ cultuurhuis heeft een naam gekregen en wat voor een: “Het Pleiade”. Ingezonden door een inwoonster van Maarn en verkozen door een ‘vakkundige jury’. Dat een enthousiaste Heuvelrugster deze naam verzint, er een bepaald gevoel bij heeft en zich duidelijk ook enige taalkundige vrijheid heeft veroorloofd, is tot daar aan toe. Maar die ‘vakkundige jury’ roept vragen op. Wat is er nu zo vakkundig aan een jury die blijkbaar niet eens op de hoogte is van onze Nederlandse taal? En heeft dit geheime clubje wel haar oor te luisteren gelegd bij ons simpele inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug? Want meerderen onder ons brengen de zeer wonderlijke naam in verband met ‘het plebs’, de lage(re) volksklasse. Maar goed, aan “Het Pleiade” is werkelijk alles verkeerd. Allereerst is het een vrouwelijk woord en dient het lidwoord ‘de’ te zijn. Vervolgens hoort er een ‘accent aigu’ op de eerste e te staan. Zodoende wordt het ‘de Pléiade’; dat was in de Franse literatuurgeschiedenis een groep van zeven dichters die de renaissance in de letterkunde definitief hebben ingezet. Het zou ‘zevengesternte’ moeten betekenen, maar dat zijn de ‘Plejaden’, een sterrengroep in het sterrenbeeld Stier. En dan bestaat er ook nog het woord ‘plejade’, met als betekenis een groep van zeven personen die altijd samen worden genoemd; daarnaast kan een groep illustere personen ook een plejade worden genoemd. Drie op elkaar lijkende woorden, maar wel met geheel verschillende betekenissen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft echter een ‘vakkundige jury’, die het allemaal nog veel beter weet. Wat heeft deze taalvirtuozen bewogen? Willen ze allen lid worden van de al even geheimzinnige Taalunie? Of vinden ze het voldoende te worden genoemd in het “Groot Heuvelrugs Boek der Taalvernieuwers”? Zeker is wel, dat de complete jury, maar ook het voltallige college, in domheid achter elkaar aan hebben gewaggeld. Elke cultuurhuisbezoeker met enig taalgevoel zal bij het aanschouwen van de naam met kromme tenen het pand betreden.

  Wat heeft ons geacht college eigenlijk in dat cultuurhuis te zoeken? Want aan dit zevental is werkelijk niets cultureels te ontdekken. Deksels, ‘zevental’, misschien is het basisidee voor de naam eigenlijk nog niet eens zo slecht, maar mankeert er iets aan de ‘vakkundige’ afwerking. Tot op de dag van vandaag is nimmer goed uit de verf gekomen waarvoor onze gemeente zonodig zes wethouders nodig heeft, een kostbaar grapje voor de burgers. Maar nu we toch zitten opgescheept met deze voortdurend vergaderende, lobbyende en weblogs schrijvende bende van zeven, ligt de oplossing voor de hand. Laten we dat foute “Het Pleiade”, dat geen zevengesternte is en dus ten onrechte naar de zeven kernen verwijst, helemaal vergeten. In ons cultuurhuis zit een groep van zeven illustere regenten, die altijd samen worden genoemd. Daarom dekt de goedgespelde naam “De Plejade” pas écht de ‘lading’ van het cultuurhuis. De Heuvelrugse plejade waakt over de belangen van het plebs uit de zeven kernen.

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 23 maart 2007

  Rijsenburgselaan Driebergen: weilanden ten westen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.40 uur  temperatuur: 5 °C

  meer foto’s van deze straat

  A capella kwartet Rusalki in Koffieconcert

  DRIEBERGEN  Via de klank van vele talen, over golven van muziek en met behulp van theatrale elementen voert het kwartet haar publiek langs kleine verhalen over leven, dood, liefde, verlangen, wilde kozakken, zwarte raven en vrouwengeheimen. 

  Rusalki (Russisch voor meerminnen) bestaat uit vier zangeressen/actrices; de Russische Tatiana Kouzovkina, FroukeFlieringa en Saskia Jelsma uit Nederland en de Nederlands/ Ierse Peppina MacRuari. Zij nemen u mee op een muzikale wereldreis over de toppen van de Himalaya, via Oost-Europa en Rusland, langs warme mediterrane landen en de binnenlanden van Afrika weer terug noordwaarts naar de Britse eilanden en Lapland.

  De meeste arrangementen, die deze oude liedjes nieuw leven inblazen en uitstekend in het gehoor liggen, worden gemaakt door de in Sint-Petersburg geschoolde Tatiana Kouzovkina.

  Rusalki treedt al vele jaren op in kerkjes theaters en festivals in binnen en buitenland. Ze zijn bezig met de voorbereiding van hun derde cd en ze zijn net terug van een reeks succesvolle optredens in St. Petersburg.

  Op concertreizen heeft de groep ondervonden dat muziek een echt communicatiemiddel is; vrouwen en mannen van verschillende culturen waren bereid hun muziek met de vier zangeressen te delen. Het programma bevat dan ook veel liederen die het kwartet op haar reizen geleerd heeft.

  Uit de (internationale) pers:
  …Puur, ontroerend en sprankelend…De oerkracht van de liederen blijft onaangetast..het geheim van Rusalki is wellicht dat de indrukwekkende zangeressen ook prachtige actrices zijn…elk lied een mini voorstelling…De zang is niet alleen puur en perfect uitgevoerd, maar de zangeressen brengen ook schitterend de verschillende situaties tot leven door het gebruik van minimale attributen…

  In het restaurant Het Wapen van Rijsenburg staat de koffie voor onze concertgangers klaar van 11.15 tot 12 uur. Toegangskaarten voor dit concert op zondag 1 april kunt u vanaf 11.15 uur kopen in Het Wapen en vanaf 11.45 uur bij de ingang van de kerk St. Petrus’Banden aan het Kerkplein. Op vertoon van uw toegangsbewijs krijgt u koffie. Om 12.15 uur begint het concert.Voorverkoop van kaartjes bij Boekhandel Baas, Traaij 4 in Driebergen-Rijsenburg en bij VVV, Traaij 106. Prijzen plaatsbewijzen: € 9 voor volwassenen, € 2,50 voor een kind tot 12 jaar.

  Gas in plaats van rem

  DOORN Een 84-jarige man uit Driebergen maakte donderdag brokken toen hij tijdens het inparkeren langs de Bergweg in Doorn het gaspedaal intrapte in plaats van de rem.
  Hierdoor botste hij tegen drie andere auto’s. Een 83-jarige man uit Wijk bij Duurstede die naast zijn auto stond kreeg een tik omdat zijn auto bij de botsing verplaatste. Hij kwam ten val en bezeerde daarbij zijn hand en rug. De politie maakte proces-verbaal op.

  Twaalf nieuwe pupillenscheidsrechters in Maarn

  MAARN  Sinds afgelopen woensdag 22 maart kan de voetbalafdeling van SVMM uit Maarn rekenen op de inzet van twaalf nieuwe pupillenscheidsrechters. In het kader van de door de KNVB georganiseerde opleiding tot scheidsrechter voor E en F pupillen heeft een twaalftal jongens de praktijktoets met succes doorstaan.

  vergroot foto

  Eerder al hadden de heren deelgenomen aan de theorieavond. Woensdag was het de dag om voor het eerst als onpartijdige op te treden. Er vonden twee vriendschappelijke wedstrijden plaats tussen pupillenteams van SVMM. Iedere aspirant-arbiter mocht tien minuten fluiten. Gelukkig was het een sportieve aangelegenheid en was streng optreden niet nodig. Het bijzondere was wel dat er deze avond niet alleen toeschouwers waren voor de spelers, maar ook voor de scheidsrechters. In een tijd waarin laatstgenoemden nog wel eens flink onder vuur liggen. Daarom wil SVMM zich des te nadrukkelijker inzetten voor deze rol op het veld en binnen de vereniging. Want zonder scheidsrechter geen aftrap. Met de opleiding streeft de club ernaar leden vanaf 12 jaar in bredere zin te betrekken bij het verenigingsgebeuren. De voetballertjes speelden vooral hun partijtje en merkten haast niet op dat er telkens een nieuwe scheids tussen hen in liep. Onder kunstlicht was het een koude, maar geslaagde avond waarvan na afloop een hele groep mannen zich officieel KNVB pupillenscheidsrechter mag noemen. De nieuwe scheidsrechters zijn: Brecht Berben, Steven Coenraats, Maurits de Graaff, Joost Nennie, Frenk Petersen, Mohammed Ahmed, Mathijs Jansen, Steven de Jonge, Tristan Linnenbank, Nico Heemskerk, Tim de Mijer, Robin Petersen en Daan Versteegt.

  Rijnweek Rhenen is gered

  RHENEN De Rijnweek in Rhenen kan doorgaan. Een natuurtoets heeft uitgewezen dat het grootschalige evenement ‘geen significant negatieve effecten’ heeft voor eventueel daar broedende vogels. De vrijstelling kan daarmee afgegeven worden.

  Lees verder in De Gelderlander.

  Bartiméus judotoernooi voor mensen met een beperking

  DOORN  Op zaterdag 12 mei 2007 komen judoka’s met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in actie tijdens het Bartiméus judotoernooi in Odijk. Dit nationale judotoernooi wordt georganiseerd door Bartiméus Sonneheerdt en Sportstichting Kromme Rijn Samen Verder.

  Een aantal cliënten van Bartiméus Sonneheerdt met een visuele en verstandelijke beperking is al jaren succesvol in de judosport. Enkele judoka’s zijn zich op dit moment zelfs aan het voorbereiden op de Special Olympics in Shanghai aankomende zomer. Tijdens het toernooi op 12 mei komen verschillende teams van gehandicapten judoka’s (G-judo) in actie, waaronder natuurlijk ook het judoteam van Bartiméus.
  Het toernooi wordt op 12 mei om 10.30 uur officieel geopend door Burgemeester mw. H. van Rijnbach-De Groot. Om 16.00 uur wordt het toernooi afgesloten met de prijsuitreiking. Iedereen is uitgenodigd om de judoka’s aan te moedigen. 

  Gemeente half miljoen kwijt aan verbouwingen

  DOORN De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de gemeentelijk ambtswoning in Doorn voor €378.000 opknappen. Bovendien moet de gemeente het nieuwe deurwaarderskantoor Flanderijn & Van Ginkel voor €107.000 verbouwen.

  Het opknappen van de ambtswoning is onlangs aan de orde geweest in een besloten vergadering. Volgens wethouder Jan Kees Salverda was het oorspronkelijk de bedoeling van de nieuwe gemeente Heuvelrug de beide ambtswoningen uit de boedel van de oude gemeentes (in Leersum en Doorn) te verkopen. Op aanraden van Commissaris der Koningin Boele Staal –die wees op de krappe en dure huizenmarkt in de regio, die potentiële burgemeesters kan afschrikken- heeft de gemeente de ambtswoning in Doorn aangehouden. Nu de vorige Doornse burgemeester is vertrokken, kan de ambtswoning opgeknapt worden voor de huidige burgemeester, Frits Naafs. ”Er is ook gedacht over sloop en nieuwbouw, maar de woning is daarvoor te beeldbepalend,” aldus Salverda. ”Opknappen van een oude woning levert wel de nodige meerkosten op. Samen met het forse achterstallige onderhoud en aan te brengen beveiliging komt zoiets dan op fikse kosten te staan.”

  Ook moet de gemeente ruim een ton uittrekken voor de verbouwing van deurwaarderskantoor Flanderijn & Van Ginkel. De deurwaarders zouden oorspronkelijk onderdak vinden in het Doornse cultuurhuis, maar omdat de gemeente daar zelf is ingetrokken, zijn de deurwaarders elders gehuisvest. De gemeente gaat nu een pand voor hen huren aan de Kerkstraat. Omdat het deurwaarderskantoor –landelijk opererend met tien vestigingen- de gemeente juridisch de duimschroeven flink heeft aangedraaid, moet de gemeente de woning ook nog verbouwen tot kantoortuin. Aanvankelijk zou dat €140.000 kosten, na enig onderhandelen zijn de partijen uitgekomen op €107.000.


  Op aanraden van Commissaris der Koningin Boele Staal –die wees op de krappe en dure huizenmarkt in de regio, die potentiële burgemeesters kan afschrikken- heeft de gemeente de ambtswoning in Doorn aangehouden.”
  Boele Staal wees op de functie van burgemeester. Maar geldt ook niet dat datzelfde geldt voor potentiële wethouders die van elders worden aangetrokken. Die moet immers een jaar na hun benoeming toch ook in de eigen gemeente wonen. En wat te zeggen van de ambtenaren die nu elders wonen, maar waarvan het in sommige gevallen ook goed zou zijn dat die in de eigen gemeente wonen.
  Kortom: is hier een precedent geschapen en volgen er nog meer dienstwoningen.
  Dienstwoningen: weg er mee!
  Renk Knol, 23-3-2007

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 24 maart 2007

  Hoendersteeg Driebergen: vanaf Klaproos
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.20 uur  temperatuur: 7 °C

  meer foto’s van deze straat

  Zwemprestatietocht

  DRIEBERGEN Op 31 maart zal voor de tweede maal de ‘Zwemprestatie tocht’ worden georganiseerd door Zwembad en Sauna de Zwoer, in samenwerking met zwemclub de Zwoer. Vanaf 06.00 tot 10.00 uur kan worden gepresteerd op de 1-2- en 3km. De gepresteerde tijden worden genoteerd op een mooi certificaat.

  Inschrijving vooraf mogelijk, met keuzes uit verschillende tijden tussen 06.00 en 10.00 uur. Per tijd worden een beperkt aantal deelnemers per baan toegelaten.
  Na afloop staat er voor alle deelnemers als beloning een heerlijk ontbijtje klaar.

  Deelname is €10,- en natuurlijk mag er ook na de tocht verder gebruik worden gemaakt van het zwembad. Inschrijving geschiet aan de kassa van Zwembad en Sauna de Zwoer, per telefoon 0343-516722

  Subisidie sportclubs Rhenen op de schop

  RHENEN De subsidies voor sportverenigingen gaan in Rhenen compleet op de schop. Voortaan moeten verenigingen activiteiten houden om aanspraak te kunnen maken op geld.

  Lees verder in De Gelderlander.

  Paasmarkt op Landgoed Zuylestein te Leersum

  LEERSUM  Op zaterdag 31 maart en zondag 1 april 2007 organiseert de Stichting Geurtuin Zuylestein de jaarlijkse Paasmarkt op het eeuwenoude Landgoed Zuylestein rondom het poortgebouw.

  De enthousiaste standhouders op deze markt zijn na een zeer zorgvuldige selectie voor deelname uitgenodigd. Deze werkwijze heeft geleid tot een intieme en kleinschalige paasmarkt met een keur aan exclusieve ambachtelijke paasproducten uit verschillende Europese landen. Zo zijn er ondermeer sierlijke, met de hand beschilderde, eieren te koop uit Griekenland, Slovenië, Italië, Rusland en Oostenrijk, ambachtelijk vervaardigde paasdecoraties, zoals houten haasjes en diverse andere nostalgische producten die u zich nog van vroeger herinnert.

  Voor de gourmands zijn er heerlijke gemberkoekspecialiteiten uit Salzburg, chocoladeverrassingen, home made jams uit eigen land, cranberryproducten, snoepgoed, maar ook ambachtelijk vervaardigde kaas, worst, honing en brood en nog veel meer lekkers te koop. Tevens treft u standhouders met exclusief speelgoed.
  Bloemen, geuren en smaken zijn op deze landelijke Paasmarkt  in tal van vormen aanwezig. Op een gezellig terras kan in de voorjaarszon genoten worden van heerlijke hapjes en drankjes.
  Laat u verleiden zich, in de historische omgeving van Zuylestein, verleiden door de klanken van sfeervolle muziek, welke deze unieke Paasmarkt feestelijk omlijsten, vertolkt door traditionele musici.

  Voor de kinderen is tijdens deze tweedaagse paasmarkt zowel op zaterdag-  als zondagmiddag om ca. 14.30 uur (op zaterdag in aansluiting op de Palmpaasoptochten vanuit Amerongen en Leersum) een spannende zoektocht naar eieren in de historische tuinen van Zuylestein.

  De toegang tot deze Paasmarkt is gratis voor kinderen. Voor volwassenen bedraagt de toegangsprijs: € 2,50 (inclusief parkeren en een gratis kopje koffie of thee).

  De opbrengsten van deze traditionele paasmarkt komen geheel ten goede aan de Stichting Geurtuin Zuylestein. Naar verwachting zal met de aanleg van deze Geurtuin in 2007 begonnen kunnen worden. Voor meer informatie over de Geurtuin en Landgoed Zuylestein.

  Openingstijden van de Paasmarkt: van 11.00 uur tot 17.00 uur.
  Landgoed Zuylestein ligt ten zuiden van de Rijksstraatweg (N225) tussen Leersum en Amerongen.

  Dames Blue Arrows verliezen thuis

  DRIEBERGEN  Vandaag speelden de dames van Blue Arrows/Peugeot Van der Mispel thuis in sporthal Hoenderdaal te Driebergen tegen de Waterdragers uit Nieuwekerk aan de IJssel. De dames van Blue Arrows gingen erg goed van start. De verdediging was sterk en de dames speelden goed samen. De stand na de eerste kwart was: 23-14 in het voordeel van de thuisploeg.

  De tweede kwart werd ook goed gestart, alleen na 6 minuten spelen kwamen de tegenstanders terug in de wedstrijd en stond het 29-29. De tegenstander wist goed om te gaan met de zone verdediging van Blue Arrows/Peugeot Van der Mispel, waardoor de tegenstander goed in de wedstrijd kon blijven. Daarmee was de ruststand 35-35.

  De derde kwart begonnen de dames van Blue Arrows vol goede moed, het stond immers weer gelijk en de wedstrijd lag weer open. Helaas pakte de wedstrijd voor Blue Arrows anders uit. De dames van lieten wat gaten in de verdediging vallen en er werd slecht gepassed, hierdoor liep de tegenstander uit en de eindstand van het derde kwart was 43-48.

  In het vierde kwart kwamen de dames van Blue Arrows door wat schoten van buitenaf nog even terug tot 48-50 in de derde minuut, maar dit konden ze niet vasthouden. De eindstand van de wedstrijd was 59-66 in het nadeel van de dames van Blue Arrows/ Van der Mispel.

  Volgende week spelen de dames van Blue Arrows/Van der Mispel tegen de koploper in Leiden om 14.00u.

  Scores: Suzanne Duivevoorde 16, Annelies Roelen12, Lisette Hofmann 9, Simone Thuis 8, Liane v/d Mispel, Hari Muljakarno en Ellen Kelly 4, Annemiek van Ginkel 2.

  Heuvelrugnieuws van zondag 25 maart 2007

  Hoofdstraat 91 Driebergen: Sparrendaal
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.05 uur  temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  Dalto wint met spectaculair spel

  DRIEBERGEN  Een heet avondje Korfbal League eindigde in Koog aan de Zaan uiteindelijk in een luide uitbarsting van vreugde. Het duel tussen Koog Zaandijk en Dalto/DSB Bank had alleen maar winnaars.
  Een flinke dosis geluk voor de thuisploeg, DOS-WK verloor bij Fortuna/Tempus, zorgde ervoor dat de ploeg van Jan Hof er toch nog in slaagde om een beslissingswedstrijd tegen hoofdklasser SKF af te dwingen; Dalto/DSB Bank won met zeer aantrekkelijk spel de wedstrijd: 25-34.

  Bij Dalto/DSB Bank waren ze er vooraf nog niet zo zeker van dat deze uitwedstrijd in winst omgezet zou worden. “Koog Zaandijk uit is voor de meeste ploegen toch geen makkelijke ploeg.”, aldus Riko Kruit. Bij Koog Zaandijk, dat bij verlies van de koploper sowieso afhankelijk was van de andere wedstrijden, ontbrak Chris Kaper vanwege een gebroken teen. Hij werd vervangen door Paul Godart.

  De eerste helft was, ondanks de openingstreffer voor KZ, vooral een show van de bezoekers; daar was iedereen het wel over eens. De prachtigste doelpunten, van met name de heren van Dalto/DSB Bank, kregen de handen van het publiek regelmatig op elkaar. Toch was het mooiste doelpunt niet van een Dalto-heer, maar van Henriët Brandsma. Zij bekroonde halverwege de eerste helft een lange vlotlopende aanval met een doorloopbal. Toen Dalto/DSB Bank op 1-5 was gekomen nam KZ nog een time-out, maar echt geloof in een goed resultaat leek er toen al niet meer te zijn. Uiteindelijk kwam de rust bij, maar liefst, 11-19.

  Na de rust slaagde Dalto/DSB Bank er, in tegenstelling tot in andere wedstrijden, in om door te trekken. Mede door twee goals van Riko Kruit vlak na rust liet de ploeg van Erik Wolsink zien er geen gras over te willen laten groeien. Via 13-26 werd het 14-29, waarna het niveau van de wedstrijd wat terugliep. Hiervan profiteerde Koog Zaandijk met elf doelpunten in het laatste kwartier, met name van uitblinker Tim Bakker. Bakker was de enige heer die, tegen het koppel De Jong-Kruit, iets in kon brengen tegen het Driebergse geweld.

  De wedstrijd eindigde bij 24-34, waarna het afwachten was voor de ploeg van Hof. Wat gebeurde er bij de wedstrijd Fortuna/Tempus – DOS-WK? Onder meer via de speaker en veel telefoonverkeer werd iedereen op de hoogte gehouden. Een blessure bij dié wedstrijd zorgde voor nog wat oponthoud, waardoor de spanning alleen maar meer steeg. Uiteindelijk was daar het verlossende woord: KZ mag, ondanks het verlies van vanavond, nog spelen tegen SKF. Dit zal aankomende zaterdag gebeuren in de hal van SKF. Dit bericht werd in sporthal De Sprong met luid gejuich ontvangen.

  Riko Kruit na afloop: “Het was een goede wedstrijd, met name in de eerste helft. Eigenlijk was iedereen bij ons uitstekend, bij KZ eigenlijk alleen Tim Bakker. Hij maakte het mij en Bob soms best lastig. Ook mag wel eens gezegd worden hoe goed Simone Timmerman en Linda Stolk hebben staan rebounden.” Dalto/DSB Bank speelt komende zaterdag, onder het toeziend oog van opnieuw de NOS, de eerste playoff tegen DOS’46. Adriaan van Dijk: “We hebben twee keer met maar één punt verschil gewonnen. Ik denk dat dat beter is dan dat we een NIC eventueel wat makkelijker zouden onderschatten. We zijn lekker in vorm, dat geeft vertrouwen.”

  Doelpunten Koog Zaandijk: Tim Bakker 12, Erik de Vries 4, Kristel Dekker 3, Rick Voorneveld 3, Elisa Fennema 1, Paul Godart 1, Susan Geurdes 1.

  Doelpunten Dalto/DSB Bank: Riko Kruit 9, Jos Roseboom 8, Bob de Jong 7, Sietske van de Sande 4, Adriaan van Dijk 2, Henriët Brandsma 2, Simone Timmerman 2.

  Auto over de kop

  AMERONGEN  Zaterdagmiddag is een 34-jarige bestuurder uit Woudenberg met zijn auto over de kop geslagen en in een weiland terechtgekomen. De Verkeerspolitie heeft een sporenonderzoek uitgevoerd. Vermoedelijk  heeft de bestuurder met een te hoge snelheid een inhaalmanoeuvre uitgevoerd en is vervolgens te hard een bocht ingegaan en daarop de controle over het voertuig verloren. Een ambulance was opgeroepen uit voorzorg, maar de bestuurder bleek geen letsel te hebben. Zijn auto raakte wel zwaar beschadigd.
  Een blaastest wees uit dat de man niet onder invloed van alcohol reed. Wel werd een wikkel met een wit tabletje met onbekende stof aangetroffen. Deze werd in beslag genomen voor nader onderzoek.

  Heuvelrugnieuws van maandag 26 maart 2007

  Dennenhorst 19 Driebergen
  foto: © Robert Wassens
  tijd: 8.30 uur  temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  SVMM op weg naar 60 jaar

  MAARN Bijna 60 jaar geleden, op 7 mei 1947, werd de Sportvereniging Maarn-Maarsbergen opgericht. Er werd gevoetbald, gekorfbald, gewandeld,  en getafeltennist.  En er werd toneel gespeeld. Voetbal en korfbal zijn gebleven en vormen afdelingen binnen één vereniging met één hoofdbestuur.

  vergroot foto

  In mei 2007 is het dus feest, en ook al duurt het nog even, het lustrumprogramma is al bekend.
  Er is een commissie in het leven geroepen om hiervan een leuke dag te maken. Dé grote dag is op zaterdag 9 juni 2007. Deze zal beginnen met een ontbijt voor alle vrijwilligers. Want zonder (deze) vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan, dus zij mogen wel eens een keer beloond worden voor hun geweldige inzet. Daarna volgt een leuk programma voor de jeugd, georganiseerd door de Jeugd Ontspanningscommissie. ‘s Middags een korfbal- en voetbaltoernooi waar alle senioren, jong en oud, lid, oud-lid of elk ander die verbonden is met S.V.M.M, zich voor mag inschrijven. Toeschouwers en belangstellenden zijn ook van harte welkom.

  ’s Middags is er Open Huis voor iedereen; leden en oud-leden met hun familie zijn welkom om onder het genot van een drankje over S.V.M.M. in de goede-oude-tijd en de goede-nieuwe-tijd te praten.
  Eind van de middag is er een barbecue voor leden en oud-leden en hun familie die zich hiervoor van te voren dienen op te geven.
  Als afsluiting van deze dag is er ’s avonds een groot feest, waar de DJ voor de muzikale omlijsting zorgt. Hiervoor is iedereen welkom! Dan vindt ook de prijsuitreiking van de loten die reeds eerder zijn verkocht, plaats. De 1e prijs is een weekendje weg voor 2 personen met AmbianceTravel, de 2e prijs een dagje weg voor 4 personen naar het Rosarium in Doorn en de 3e prijs een avondje weg voor 2 personen naar restaurant ’t Vosje in Maarn. De commissie is nog steeds op zoek naar mooie prijzen en sponsors voor dit feest. Hebt u iets weg te geven mail dan naar: pr@svmm.nl  of bel naar tel. 0343 – 443286. Aanmelden voor het toernooi of barbecue kan via de website: www.svmm.nl.  Kent u nog oud-leden van S.V.M.M, zeg ’t (dan) voort! De voorzitter, de heer A. Stofkooper en bestuur nodigen een ieder van harte uit om dit 60-jarig bestaan met feest te vieren op 9 juni 2007.

  Blue Arrows Peugeot van der Mispel wint topper

  DRIEBERGEN  Zaterdag 24 maart, was het dan zover, de twee gedeelde nummers één in de eerste klasse kern stonden tegenover elkaar met als inzet hoogstwaarschijnlijk het kampioenschap.
  Met een aardig bezette tribune in Health Center Hoenderdaal nam Blue Arrows Peugeot van der Mispel het op tegen op tegen het studententeam SBU heren 2. Waar de afgelopen wedstrijden de Driebergse heren altijd pijlsnel uit de startblokken kwamen en een voorsprong namen, gaf het eerste kwart al duidelijk aan dat de wedstrijd vandaag anders zou lopen. Na 2 minuten Stond SBU met 0-6 voor en leek Blue Arrows Peugeot van der Mispel in zijn eigen valkuil te vallen. Met een sterke verdediging en een aanval die steeds beter ging lopen kwam het Driebergse spel rustig op gang. Het duurde dan ook niet lang voordat Blue Arrows Peugeot van der Mispel weer op gelijke hoogte was, en een spannende, gelijkopgaande wedstrijd was geboren. Gedurende de rest van de eerste 2 kwarten is het verschil in punten nooit meer dan 3 punten geweest. De ruststand was dan ook meer dan terecht eerlijk gelijk verdeeld; 28-28.

  De eerste 8 minuten van het derde kwart gingen wederom gelijk op, met sterke verdedigingen en snelle aanvallen aan beide kanten leek de wedstrijd gelijkopgaand naar het einde te kabbelen. In de laatste 2 minuten van het derde kwart kon Blue Arrows Peugeot van der Mispel dan toch eindelijk een gaatje slaan, en al was het maar 5 punten, met nog 10 minuten te gaan was het duidelijk dat de Utrechtse studenten moesten komen. Dat laatste was ook zeker wat ze deden, maar dankzij een ijzersterke verdediging en snelle aanvallen van de blauwe pijlen liep Blue Arrows Peugeot van der Mispel steeds verder uit. Met nog enkele minuten te spelen begon SBU fouten te maken in de hoop dat de Driebergse heren hun vrije worpen zouden missen, en SBU weer balbezit had. Doordat de Driebergse heren zeer geconcentreerd de meeste vrije worpen raak schoten zat die comeback er niet in voor SBU en was de overwinning voor Blue Arrows Peugeot van der Mispel een feit. De uiteindelijke uitslag 69-59 is een grote stap naar het kampioenschap voor de heren in het blauw. De 2 resterende wedstrijden, onder andere as zaterdag 31 maart uit in, en tegen Leerdam, zullen echter geen walk-over worden. De blauwe pijlen hebben tegen Leerdam zeker nog wat recht te zetten, aangezien dit het enige team is dat de Driebergse heren de tweede helft van dit seizoen heeft kunnen verslaan. Met een hoge teamspirit, snelle aanvallen en een sterke verdediging gaat Blue Arrows Peugeot van der Mispel Heren 1 zaterdag weer aan de bak om ook in deze wedstrijd te bewijzen dat Blue Arrows weldegelijk het sterkste team in deze competitie is.

  Autokrakers aangehouden

  ZEIST Zaterdagavond laat werd er ingebroken in een auto die stond geparkeerd aan de Warande. De ruit werd ingeslagen en twee personen reden vervolgens hard weg op een bromfiets. De politie werd gewaarschuwd en startte direct een onderzoek. Enige tijd later kwam een andere melding binnen dat vermoedelijk dezelfde jongens in een auto wilde inbreken aan De Warande. Met een goed signalement op zak gingen de agenten op zoek naar de verdachten. Dit resulteerde uiteindelijk in de aanhouding van twee personen van 17 en 18 jaar uit Zeist. Beiden zijn ingesloten voor verhoor.

  Chantal Goes nieuwe bloemenkoningin

  LEERSUM  Radio 90FM meldt dat zaterdagavond in de theaterzaal op park Molecaten in Leersum de nieuwe bloemenkoningin 2007 door burgemeester Frits Naafs is gekroond. Met de kroning van Chantal Goes is het bloemencorso 2007 officieel van start gegaan.

  vergroot foto

  Utrecht: knooppunt van natuur

  UTRECHT  De komende jaren gaat de provincie Utrecht extra investeren in natuur en landschap. Dat is nodig voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. In de Agenda Natuur 2007-2018 is dit opgenomen.
  De agenda staat 28 maart centraal op het symposium ‘Natuur: door het oog van de gebruiker’. Tijdens het symposium presenteert de provincie Utrecht het fotoboek Utrecht, knooppunt van natuur.

  De Agenda Natuur 2007-2018 is de uitwerking van een statenbrede motie waarin Gedeputeerde Staten is gevraagd een kernachtig visiedocument over het natuurbeleid op te stellen. Rode draad door de Agenda Natuur is de versterking van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en natuurbeleid.

  Investeren alleen is namelijk niet genoeg. Voor een mooie en klimaatbestendige provincie is ook maatschappelijke betrokkenheid nodig. Overheid en burgers moeten samen die verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe vergroot je betrokkenheid bij de natuur en het natuurbeleid? Dit is de centrale vraag tijdens het symposium.

  De provincie Utrecht wil het natuurbeleid breed uitdragen en heeft daarom gekozen om de Utrechtse natuur en het Utrechtse natuurbeleid te presenteren in het boek Utrecht, knooppunt van Natuur. In dit fotoboek (hardcover, 140 pagina’s) staan twintig Utrechtse natuurgebieden centraal. Bij ieder natuurgebied staan naast de schitterende foto’s korte teksten, kaartjes en gps-coördinaten zodat lezers de gebieden uit het boek in de natuur kunnen opzoeken en gaan beleven. Het boek is vanaf donderdag voor iedereen te koop.

  Oud-voorzitter DEV Doorn in Doornse sportraad

  DOORN  Rijk Roelofsen is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Doornse Sportraad (SDS). Roelofsen die onlangs is afgetreden als voorzitter van DEV Doorn, gaat zich bezighouden met de accommodaties die de Doornse clubs in gebruik hebben.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 27 maart 2007

  Parklaan 48 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 11 °C

  meer foto’s van deze straat

  Stichting Recreatie overhandigt toeristisch-recreatieve visie

  MAARSBERGEN  Op vrijdag 30 maart 2007 ontvangt wethouder Pamboer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsvisie van het bedrijfsleven. De overhandiging vindt plaats door de Stichting Recreatie en Toerisme.
  De stichting is een klankbord voor onder andere de gemeente om de samenwerking te verbeteren en synergie te verkrijgen in de activiteiten en de opzet van toeristisch-recreatief beleid. U bent van harte uitgenodigd om bij de overhandiging aanwezig te zijn.

  De overhandiging vindt plaats naar aanleiding van de oproep van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dat men de beleidsontwikkeling op het gebied van recreatie en toerisme graag in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven wil oppakken. Met deze unieke oproep heeft de gemeente een uitstekend initiatief genomen om te komen tot een betere samenwerking met de toeristische sector. De Stichting Recreatie en Toerisme heeft deze oproep aangegrepen om te komen tot een eenduidige visie.

  Vertegenwoordigers van Agrotoerisme, Groen Centraal, Koninklijk Horeca Nederland, RECRON, Kamer van Koophandel Utrecht en NORT vormen samen de Stichting Recreatie en Toerisme. De overhandiging van de visie van de samenwerkende organisaties vindt om 16.00 uur plaats op Kaasboerderij De Weistaar te Maarsbergen.

  Palmpasenmarkt bij Bezoekerscentrum De Boswerf

  ZEIST  Zondag 1 april van 12.00 tot 16.30 uur organiseert bezoekerscentrum De Boswerf de Palmpasenmarkt. Dit voorjaarsevenement biedt u en uw kinderen een heerlijk actief en leerzaam middagje uit in paassferen… Speciale gast is weerman Peter Timofeeff. Hij opent om 12.30 uur een educatief weerstation.
  Met dit weerstation kunnen het weer en klimaat worden bestudeerd. Zowel digitaal als met confessionele apparatuur kunnen temperatuur, windsnelheid, windrichting, luchtvochtigheid en de hoeveelheid neerslag worden afgelezen.

  Gezien de huidige problematiek van klimaatverandering vinden wij het belangrijk dat er bij de Boswerf hier aandacht voor is. In dit kader wordt er op 1 april ook de film The Inconvenient Truth van All Gore getoond.

  Rond het bezoekerscentrum staan zo’n 25 stands met o.a. diverse duurzame lifestyleproducten: biologische sierplanten van kwekerij van Kalkwijk, Glorie van Holland met (zelfgemaakte) marmelade, gelei, chutney’s, vlierbloesemsiroop etc. Klikokunst met cadeautjes gemaakt uit afval, Atelier De Brink met glas in lood, tuindecoratie Vonk, Geitenboerderij Eureka met heerlijke geitenkaas. Voor de campagne “Adopteer een kip” van Stichting Biologica wordt aandacht gevraagd met een levensgrote kip. Daarnaast zullen natuur- en milieuorganisaties acte de presence geven, zoals het winkeltje van het Utrechts Landschap, IVN, dierenbescherming, KNNV. Het WNF stelt naast een informatieve stand een groot Panda springkussen beschikbaar voor de kids.

  Voor kinderen worden de volgende activiteiten georganiseerd: een Funny Foptocht door het Zeisterbosch voor de kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar. Een leuke, grappige en verrassende tocht met spel-, knutsel- en puzzelopdrachten. Ook dit jaar zal de scouting weer een spelonderdeel voor haar rekening nemen. Verder kunnen kinderen Paashaantjes boven de vuurbak bakken. De Plaggenhut wordt deze dag bewoond door twee oorspronkelijke bewoners, zij vertellen raadselachtige spreuken over het weer…. De Stichting Ezelsociëteit verzorgt een mooi ritje met de ezelkar door het Zeisterbosch. Verder bieden verschillende standhouders op hun kraam knutselactiviteiten.

  Het weerstation is een geschenk van de Stichting vrienden van de Boswerf. Naast allerlei meetapperatuur voor de weersgesteldheid is er een zonnewijzer en windroos te bekijken. Wilt u weten wat de wolkenlucht u verteld dan is dat ook op dit station te ontdekken. In het najaar wordt er een educatief weerlespakket voor de leerlingen van de basisscholen uitgebracht. In dit lesmateriaal is o.a. aandacht voor het zelf maken van meetinstrumenten voor het weer.
  In de nabije toekomst hopen wij dat we op ons weerstation enkele zonnepanelen kunnen laten installeren zodat we milieuvriendelijke stroom uit eigen beheer kunnen gebruiken. Hiervoor worden door de Stichting Vrienden van de Boswerf sponsoren gezocht en benaderd.

  De markt wordt opgeluisterd door live-muziek van draailier en doedelzak.

  De entree voor de markt bedraagt voor iedereen boven de 4 jaar € 3,-. Voor donateurs van de Stichting “Vrienden van de Boswerf is de markt gratis. Ook geldt bij de markt de ZeistPas, Geld -Terug-Regeling voor houders van de ZeistPas.

  Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl of bellen naar Bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030- 6922393. U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch.

  Meepraten over de Wet maatschappelijke ondersteuning

  DOORN In het Cultuurhuis in Doorn kwamen vorige week donderdag 115 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, leden van de Wmo-raad en raadsleden bijeen om te praten over de Wet maatschappelijke ondersteuning.
  Het college van burgemeester en wethouders wilde met de deelnemers van gedachten wisselen over de belangrijkste keuzes van 2007. Om de discussie te stimuleren, trad eerst theater Kapok op. Zij zetten levensecht en met veel humor een aantal situaties neer waarin sprake kan zijn van maatschappelijke ondersteuning.

  Afgelopen jaar voerde de gemeente al een intensief en interactief traject uit waarbij inwoners en maatschappelijke organisaties konden meepraten over de visie op de Wmo. Hierna heeft de gemeenteraad al in november 2006 de visie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op de Wmo vastgesteld. Een paar belangrijke onderdelen hieruit zijn: uitgangspunt is de vraag van de inwoner, de deelname aan de samenleving bevorderen en nieuwe dingen uitproberen. Dit alles met het doel van de Wmo voor ogen: meedoen aan de samenleving en wel voor iedereen!

  Optreden
  In 2007 moet de gemeenteraad besluiten nemen over een paar belangrijke thema’s.  Dit zijn de aanbesteding van de huishoudelijke hulp, de indicatiestelling van deze hulp en van hulpmiddelen, de inrichting van een Wmo-loket en over Wmo-plannen voor de komende jaren.
  Op de werkconferentie werden de deelnemers over deze thema’s geïnformeerd. Er kon van gedachten worden gewisseld over de plussen en minnen van verschillende mogelijkheden.
  Bijzonder was het optreden van theater Kapok aan het begin van de werkconferentie. Deze theatergroep uit Amsterdam speelde een aantal tot de verbeelding sprekende situaties uit de Wmo na waarop de aanwezigen in de zaal direct moesten reageren. Types, die werden neergezet waren tante Leny; een oude mevrouw die hulp nodig had. Tonny, een mantelzorger, die (teveel) hooi op haar vork nam en de heer Spronk, de ambtenaar van het Wmo-loket.  Maar bovendien kwam de halve straat, waar tante Leny woonde, aan bod! Er volgde een levendige discussie met de zaal waarbij bleek dat voor de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning verschillende mogelijkheden bestaan.

  Workshops
  Na het theater gingen de deelnemers in zes workshops uiteen om te praten over een aantal thema’s waarover de gemeenteraad straks moet besluiten. Dit waren keuzevrijheid, informatie, eigen bijdrage, indicatiestelling, mantelzorgondersteuning, co-productie en compensatiebeginsel. De deelnemers aan de werkconferentie namen de gelegenheid om suggesties en ideeën op tafel te leggen. Wethouder Elisabeth van Oostrum vatte aan het eind van de conferentie een paar tips en aandachtspunten uit de workhops samen. Keuzevrijheid bestaat niet uit zoveel mogelijk aanbieders van huishoudelijke hulp maar uit een adequaat aantal, de eigen bijdrage stuit op bezwaren van sommige deelnemers, leer van elkaars oplossingen, organiseer ogen en oren in de wijk, zet een soort marktplaza.nl op om uitwisseling van maatschappelijke ondersteuning mogelijk te maken en luister ook naar woningbouwcorporaties.

  De wethouder informeerde de deelnemers tot slot wat het college nu verder gaat doen met de Wet maatschappelijke ondersteuning en de aanbevelingen van de werkconferentie. Er wordt een kadernota geschreven, waarin de tips en suggesties van de deelnemers worden meegenomen. In deze nota wordt ook het advies van de (voorlopige) Wmo-raad opgenomen. Eind mei en begin juli besluit de gemeenteraad over de belangrijkste keuzes voor 2007. Daarna kan de uitvoering starten. De gemeente houdt met alle aanwezige deelnemers contact om over de verdere uitvoering van de verschillende besluiten te praten.

  Kledingdief

  ZEIST  Maandagmiddag zag een agent in burger dat een 37-jarige vrouw uit Amersfoort met een aantal kledingsstukken een winkel aan de Slotlaan verliet zonder deze af te rekenen. Zij werd tegengehouden door de agent en vervoerd naar het politiebureau. De kleding, een jurkje, twee broeken en een aantal sieraden, gingen weer retour naar de winkel.

  Start reconstructie voorplein station Driebergen-Zeist

  DRIEBERGEN  Maandag 2 april start de aannemer met werkzaamheden bij station Driebergen-Zeist. Het voorplein wordt gereconstrueerd. Doel hiervan is de kwaliteit van het busstation te verbeteren. Er komen onder meer veilige fietsverbindingen, betere informatievoorzieningen en logischer overstapmogelijkheden. Lees verder.


  De reconstruktie is prima, maar waar is tijdens de verbouwing de plek voor de taxi’s?
  Monenteel moeten wij,als taxichauffeurs tussen de bussen door manuvreren.De bussen gaan gewoon op onze plekken staan en zijn nog beledigd als je er wat van zegt.
  Dus graag een plek, waar we goed zichtbaar en bereikbaar kunnen staan. Een part-time taxichauffeur.
  C.Lütkemeier, 31 maart 2007

  Heuvelrugnieuws van woensdag 28 maart 2007

  Hoofdstraat 153-155 Driebergen: Groenland
  foto: © Anthon Keuchenius
  tijd: 8:30 uur
  temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  Provincie Utrecht op zoek naar culturele initiatieven

  UTRECHT  De provincie Utrecht is op zoek naar culturele projecten die meer mensen laten deelnemen aan culturele activiteiten.
  Heeft een organisatie of vereniging een goed idee om meer mensen te betrekken bij cultuur, dan zorgt de provincie voor een financiële bijdrage zodat u uw idee kunt realiseren. Voorwaarde is wel, dat de culturele activiteit in minimaal twee gemeenten in de provincie plaatsvindt.

  Cultuur ziet de provincie breed: van podiumkunst tot literatuur en beeldende kunst, van media tot cultuureducatie, maar ook betreft het het culturele erfgoed zoals archeologie, monumenten en historische geografie. Daarbij gaat het over zowel amateurkunst als professionele kunsten.

  Wie komt in aanmerking voor subsidie?
  De subsidieregeling is bedoeld voor nonprofit organisaties en instellingen die culturele projecten organiseren, die bovenlokaal zijn. Dat wil zeggen dat projecten in minimaal twee gemeenten moeten plaatsvinden, en indien de grote gemeenten Utrecht of Amersfoort erbij betrokken zijn in minimaal drie gemeenten. Samenwerken met een andere organisatie of instelling om het bereik te vergroten is een pré. De organisatie zelf hoeft geen culturele instelling te zijn en er kan zowel samengewerkt worden met een gelijksoortige als niet gelijksoortige organisatie. Gemeenten zélf komen niet in aanmerking voor subsidie. Het subsidiebedrag per project bedraagt maximaal € 20.000,-.

  Om wat voor projecten gaat het?
  Projecten die inwoners van de provincie, actief of passief, betrekken bij cultuur. Voorbeelden van projecten die afgelopen jaar zijn gehonoreerd zijn de projecten “Muziek! Live and kicking”, waarin klassieke muziek toegankelijker wordt gemaakt voor jongeren; het ontwikkelen van een literaire fietstocht in de regio De Bilt, Zeist, Soest; “Musicus in de klas” waarin kinderen van groep 5 en 6 kennismaken met verschillende muziekinstrumenten en professionele musici ontmoeten; “De BoodschappenPlusBus op culturele toer”, gericht het organiseren van culturele uitstapjes voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking die dat niet meer zelfstandig kunnen en tot slot de ontwikkeling en uitvoering van een theaterproductie in Vianen en Nieuwegein waarin de rivier De Lek een belangrijke plek inneemt.

  Kortom, een diversiteit aan vernieuwende culturele activiteiten, georganiseerd door uiteenlopende verenigingen en organisaties. Projecten die niet in aanmerking komen zijn projecten waarvoor al eerder een provinciale subsidie is verleend. Ook moet een project uiterlijk een jaar na de datum van de subsidieverlening zijn afgerond.

  Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie tot 1 juni 2007. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van de provincie onder www.cultuurbereik-utrecht.nl  bij bijzondere projecten. Daar vindt u tevens meer informatie over het actieprogramma en de subsidievoorwaarden.

  Lente in Driebergen

  DRIEBERGEN  Corry van Erp-Doornenbal zond bijgaande foto van een moedereend met 16 kleintjes, op weg naar de beek in de Welgelegenlaan om aan te geven dat de lente is begonnen.

  vergroot foto


  Wat schattig zeg!!! Dat je die nou toevallig zo trof, enig!!! Gr. jacomine
  Jacomine Stuitje, 29-3-2007

  Helaas zijn er al en paar minder. Ik verdenk de ratten, want op hetzelfde moment dat de eend met haar kroost de beek inging, zag ik aan de overkant van de beek een flinke rat lopen. Dus die zal elke morgen een heerlijk ontbijt hebben.
  Corry van Erp, 29-3-2007


  Vernieling na woordenwisseling

  ZEIST  Dinsdagochtend heeft een groep onbekende jongeren vernielingen gepleegd aan een winkel aan de Hoog Kanje. Toen de politie bij de winkel aankwam, bleek dat een groep jongeren een raam had vernield en enkele goederen had stukgeslagen.
  Dit zou naar aanleiding van een woordenwisseling met het personeel zijn gebeurd. De politie heeft de omgeving afgezocht maar de verdachten niet meer aangetroffen. De politie verzoekt eventuele getuigen contact op te nemen met het politiedistrict Binnensticht via telefoonnummer 0900 – 8844.

  Cel voor doodrijden Trudy van Delft uit Zeist

  ZEIST  De 18-jarige jongeman die in de afgelopen nieuwjaarsnacht Trudy van Delft (28) doodreed in Zeist is veroordeeld tot één jaar celstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk.

  Lees verder op de website van RTV Utrecht

  Utrecht componeert lied “een teken van vrede”

  UTRECHT  Vrijheid maak je met elkaar. Met die slogan wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei jaarlijks laten zien dat vrijheid nooit af is, dat vrijheid altijd werk in uitvoering blijft. Dit jaar is het de beurt aan de provincie Utrecht om de Nationale Start Viering Bevrijding te mogen vieren. En dit jaar is het dus ook onze beurt om te laten zien hoe je vrijheid met elkaar kunt maken. Dat doen we onder andere met het lied “een teken van vrede”. Een lied dat de provincie Utrecht speciaal heeft laten componeren voor de Nationale Start Bevrijding. Een lied over verdraagzaamheid en elkaar de hand geven, als een teken van liefde en als een teken van vrede. Een lied waarmee we natuurlijk willen herinneren aan het feit dat we in Nederland al 62 jaar in vrede leven. Maar ook een lied dat ons leert dat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn of af zijn. Vrijheid maak je met elkaar, dus geef elkaar de hand!

  Een lied en het geven van “een teken van vrede”, vraagt natuurlijk om het maken van een videoclip. En dat zijn we ook aan het doen. Inmiddels hebben een keur van bekende Nederlanders verklaard bereid te zijn het “teken van vrede” voor onze camera te willen geven. Maar een Utrechts lied vraagt ook om een Utrechts tintje. Daarom hebben we ook de nodige bekende Utrechters gevraagd het teken van vrede voor onze camera te komen geven.

  Op donderdag 29 maart staat onze camera daarvoor tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.30 en 16.00 uur opgesteld op het Domplein in Utrecht. Mocht het lenteweer roet in het eten gooien dan filmen we op dezelfde tijdstippen in brasserie Domplein, op de hoek van het Domplein en de Zadelstraat. U bent van harte welkom om bij deze opnames aanwezig te zijn.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 29 maart 2007

  Nassaulaan 1 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur  temperatuur: 9 °C

  meer foto’s van deze straat

  Initiatiefgroep pleit voor een ’cultureel’ dorpshuis in Driebergen

  DRIEBERGEN  In Driebergen klinkt opnieuw de roep om een dorpshuis met een culturele functie. Initiatiefgroep Dorpshuis Driebergen roept de gemeente op tot actie. De wens voor een dorpshuis kwam twee jaar geleden naar voren in de Centrumvisie Driebergen, een door 120 inwoners ontwikkelde visie voor het dorpscentrum.

  Lees verder in AD/UN.

  ’s Ochtends al of nog onder invloed

  MAARSBERGEN  Vanochtend werd een automobilist aangehouden omdat hij te veel gedronken had. Hij werd gecontroleerd op de Tuindorpweg en bleek te hebben gedronken. Hij blies op het bureau 460 ug/l. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

  Rhenen stopt motie om circus te weren in de ijskast

  RHENEN  Rhenen gaat voorlopig geen circussen weren. Het gemeentebestuur legt een motie daartoe voorlopig in de ijskast. Indiener CDA protesteert.

  Dick Bruna in jury stoeptegelwedstrijd provincie Utrecht

  UTRECHT  Dick Bruna en Ingrid Staal zitten in de jury van de stoeptegelwedstrijd van de provincie Utrecht. Zij bepalen op 2 april welke scholieren op 5 mei een ereplekje krijgen voor hun stoeptegel in de ‘Walk of Freedom’. Op 12 april 2007 is de prijsuitreiking.

  Zo’n 1.400 leerlingen uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs uit de provincie Utrecht hebben meegedaan aan de stoeptegelwedstrijd, die in het teken staat van Bevrijdingsdag. Met deze wedstrijd wil de provincie scholieren hun visie op vrijheid uit laten beelden. In gemeenten zonder voortgezet onderwijs zijn leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs uitgenodigd. De jury, met Dick Bruna en Ingrid Staal, echtgenote van de net vertrokken commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht, kiest op 2 april uit 120 ontwerpen de zes mooiste stoeptegels uit.

  Op 12 april a.s. maakt de jury bekend welke scholieren hebben gewonnen. . Voor deze uitreiking zijn de 120 scholieren door de provincie uitgenodigd bij steenhouwerij Rijtink in Veenendaal. Zij mogen daar hun eigen tekening op een stoeptegel uitsnijden. Alle 120 ontwerpen krijgen een permanente plek op de ‘Walk of Freedom’, een route van de Domkerk naar Park Transwijk in Utrecht. De zes winnaars krijgen een ere-plaats op die route. Op Bevrijdingsdag worden de tegels in aanwezigheid van minister-president Balkenende onthuld.

  De wedstrijd is onderdeel van een feestelijk programma van en in de provincie Utrecht. De provincie is dit jaar namelijk gastvrouw van de Nationale Start van Bevrijdingsdag. In aanloop naar 4 en 5 mei worden diverse activiteiten georganiseerd zoals ook een dichtwedstrijd voor 15-19 jarigen en het evenement ‘Adopteer een monument’ voor basisscholen. Op 5 mei is minister-president Balkenende te gast bij de provincie.

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 30 maart 2007

  Kloosterlaantje Driebergen: landerijen richting Langbroek
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.00 uur  temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  Koninginnedag in Maarn-Maarsbergen

  MAARN De bestuursleden van de Oranjevereniging Maarn – Maarsbergen zijn er klaar voor. Aankomend weekend wordt het nieuw programmaboekje in Maarn en Maarsbergen huis aan huis verspreid. Nog 1 maand en dan verwachten alle inwoners weer een leuke dag met toeters en bellen.

  vergroot foto

  Het thema van 2007 is het Wilde Westen. Zowel bij de kinderoptocht in de ochtend als de kinderspelen die daarop volgen staan cowboys en indianen centraal. ” We denken op een gegeven moment alleen nog maar in cowboys en indianen” meldt Marjolein, één van de bestuursleden. ” Tuniek, een atelier in de Twee Marken dat gespecialiseerd is in verkleedkleren, maakt voor ons 2 grote Wigwams. Die zetten we dan bij de kinderspelen neer. Ook zijn we nog in onderhandeling met een manege voor een echt huifkar. We hopen dat de mensen er weer net zo veel werk van maken als voorgaande jaren! Iedereen is ook zo enthousiast!” Voor de middag staat de braderie weer op het programma evenals het Oranjeconcert. Dit concert begint om 15.30 uur. Vanaf 15.00 uur staat de koffie en iets lekkers klaar. Zoals altijd is het Oranjeconcert gratis voor iedereen. Bewoners uit Maarn die zelf geen vervoer kunnen regelen mogen naar de Oranjevereniging bellen, zij worden dan naar de Kapel gebracht waar jaarlijks een klassiek concert plaatsvindt.

  Wie is de beste JUMPER van Maarn en Maarsbergen?
  Ben jij 11 jaar of ouder en vind je jumpen vet? Doe dan mee met de Jump Contest. Jumpen is op dit moment de dansrage op internet. Er zijn veel verschillende jumpmoves die je op de snelle beats van de muziek kunt doen. Je doet het alleen of samen, het zgn. duojumpen.Schrijf je vóór 28 april a.s. in via info@oranjevereniging-mm.nl en wie weet wordt jij door de jury uitgeroepen tot beste Jumper van 2007!

  Het gaat goed met de Oranjevereniging Maarn – Maarsbergen. Zo’n 5 jaar geleden deed voormalig burgemeester Brugman een noodoproep voor nieuwe bestuursleden. Bijna dreigde weer een activiteit door gebrek aan vrijwilligers niet door te gaan. Maar aan deze oproep werd gehoord gegeven en nu zit er een enthousiast 9 koppig bestuur met allen nog jonge kinderen.

  Voor dit jaar is de Oranjevereniging nog op zoek naar jonge helden: alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar die in Maarn en Maarsbergen wonen en zich belangeloos inzetten voor de maatschappij en hun burgers kunnen voor hun inzet een beloning verdienen! Iedereen kan een kind aanmelden voor een lintje. Dit kan een ouder zijn, een vriendinnetje, broer of zus. Aanmelden via het emailadres van de Oranjevereniging: info@oranjevereniging-mm.nl,  de meester of juf op de school of bellen naar: 0343 – 443369. Kent u een kind dat een lintje verdient? Meld hem of haar aan!

  Win een barbecuepakket! Als vervolg op de straatversierwedstrijd van vorig jaar heeft de Oranjevereniging nu de Huisversierwedstrijd. Iedereen die zijn of haar huis mooi heeft versierd (als tipi, saloon, enz) kan zich aanmelden en maakt zo kans op een barbecuepakket t.w.v. Euro 75,-! Ook is er een barbecuepakket voor degene(n) die tijdens de Oranje Vrijmarkt het origineelst is (speel doedelzak of verkoop rijstkorrels met je naam erop!). Aanmelden kan tot 30 april. Beide barbecuepakketten worden aangeboden door supermarkt Plus Van Schaick.

  Iedereen die een kraam of tafel wil reserveren voor de Oranje Vrijmarkt op 30 april kan deze reserveren via bovenstaand telefoonnummer of e-mail. De kosten zijn Euro 6,- voor een tafel. Leden van de Oranjevereniging betalen Euro 3,-. Kramen zijn bedoeld voor goede doelen, hobby’s en dergelijke. Deze kosten Euro 10,-. Kramen uitsluitend bedoeld voor commerciële doeleinden kosten Euro 20,-.


  Leuk dat alle Oranje verenigingen voor hun eigen kern een feest organiseren. Het lintje voor kinderen is kennelijk in opmars. Gelukkig bestaat het college uit voldoende leden, zodat bij elke aubade een collegelid aanwezig kan zijn. Misschien is het voor volgend jaar een idee om iets gezamenlijks te organiseren. Ik zit te denken aan een wandel- en/of fietstocht, maar misschien ook een soort zeskamp tussen de verschillende kernen. Een kunstroute, waar de plaatselijke kunstenaars hun werk kunnen presenteren met wellicht een gemeenschappelijk kenmerkt. Er zijn vast nog wel meer ideeën te bedenken.
  Jan Koert Lange, 30 maart 2007

  Mevrouw Nell-Lokhorst honderd

  DOORN Mevrouw Nell-Lokhorst uit Doorn is donderdag honderd jaar geworden. ’s Ochtends kreeg zij bezoek van burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

  Lees verder op de website van het AD/UN.

  Het had erger gekund

  AUSTERLITZ  Donderdag 29 maart vond aan het eind van de middag een verkeersongeval plaats op de Oude Postweg. Een 25-jarige automobilist uit Zetten nam op de Oude Postweg de binnenbocht waar op dat moment een tegenligger naderde. De Zettenaar ging vol in de remmen, waardoor zijn wielen blokkeerden. Daardoor botste hij op een geparkeerd staande auto. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd en is daar opgenomen.


  Hoofdletsel?  
  Dan zou je haast gaan denken dat hij geen gordel droeg… 
  Michiel van der Vlist, 30 maart 2007

  Misschien geen airbag. Dan klap je vaak met je hoofd naar voren en dan naar achteren. Dat kan hard aankomen. Toevallig heb ik een collega, die een paar maanden geleden in een kop staart botsing zat en daarbij (met airbag) toch nog blauwe plekken op zijn gezicht had, maar ook nek- en rugpijn had. Het gaat gelukkig nu goed. Het blijft in ieder geval een pijlijke zaak.
  Jan Koert Lange, 30 maart 2007

  Dief aangehouden

  ZEIST  Donderdag 29 maart heeft de politie rond 17.15 uur een 17-jarige jongen uit Zeist aangehouden op de Nijenheim op verdenking van diefstal van een navigatiesysteem uit een auto.
  Een getuige zag twee jongens het apparaat stelen en waarschuwde de politie. Die kon één van de twee aanhouden nabij de Koppelweg. De jongen had ook een mes en een kentekenplaat bij zich van een snorfiets die als gestolen geregistreerd staat. De jongen is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Bij de jongen thuis is ook een scooter zonder kentekenplaat in beslag genomen. Het onderzoek naar de aangehouden en ontkomen verdachte wordt voortgezet.

  Provincie Utrecht maakt kwaliteitsafspraken

  UTRECHT  De provincie Utrecht legt een aantal afspraken met haar klanten en zichzelf vast. Het gaat hierbij over de manier waarop de provincie omgaat met vragen en aanvragen per brief, mail of telefoon van bijvoorbeeld inwoners, organisaties en bedrijven.
  Als de provincie haar afspraken niet nakomt kunnen klanten klagen bij het provinciaal meldpunt. Het kwaliteitshandvest is in te zien op de provinciale website.

  De provincie wil een kwalitatief hoogwaardige organisatie zijn met tevreden klanten en een efficiënte bedrijfsvoering. Ieder jaar stelt zij daarom een kwaliteitsprogramma op om de organisatie te ontwikkelen. Zij onderzoekt regelmatig de voortgang met een kwaliteitsmeting. Hieruit kwamen in 2006 aanbevelingen voor verbetering van de klantgerichtheid. Daarbij deed de Commissaris van de Koningin in het burgerverslag van 2005 al de aanbeveling om te gaan werken met een kwaliteitshandvest. De provincie hierop dit afsprakenkader.

  Door vastlegging van afspraken met zichzelf –de medewerkers- en haar klanten –inwoners en organisaties- maakt zij zichtbaar wat er van haar verwacht mag worden en waarop zij mag worden afgerekend. Enerzijds gaat het om zaken die aan wettelijke termijnen zijn gebonden, anderzijds om de reactietermijn op brieven, mails en telefoontjes. Mocht de provincie niet volgens haar eigen afspraken handelen dan kan dit worden gemeld bij het provinciaal meldpunt voor klachten. In sommige gevallen legt de provincie zichzelf een boete op waarmee klagers een financiële tegemoetkoming krijgen.

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 31 maart 2007

  Lange Dreef 109-113 Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 9.20 uur  temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  Truckersdag twintig keer

  Door Roderick Heek
  DOORN  Vandaag werd voor de 20ste keer een Truckersdag georganiseerd voor cliënten van Bartiméus Sonneheerdt. Speciale gast was Henk Wijngaard, onder andere bekend van de hit ‘Met de vlam in de pijp’.

  vergroot foto

  Ongeveer 120 cliënten reden mee met de vrachtwagens. Voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking is het niet vanzelfsprekend om te weten hoe groot, hoe hoog en indrukwekkend een truck kan zijn. Door er tijdens de Truckersdag aan te voelen en er in te rijden kregen cliënten van Bartiméus Sonneheerdt pas echt een beeld. De truckers maken het plaatje compleet door onderweg te vertellen over de fijne kneepjes van het vak.

  Derde kunstmarkt en twintigste Paasmarkt

  DRIEBERGEN  Vanochtend opende wethouder Pamboer de vernieuwde ontmoetingsruimte van gebouw De Vijver bij Stichting Welzijn Driebergen door de Kunst-Markt feestelijk te openen.

  vergroot foto

  Experts van veilinghuis Sotheby’s taxeerden kosteloos kunstvoorwerpen en schilderijen. Tegelijkertijd konden werken van de kunstenaars Dieter Klaasen, Lida Verbon en Wilma Meijer-Korver worden bekeken.
  Naast de kunstmarkt was er ook de traditionele Paasmarkt, en wel voor de twintigste keer.

  Ruud Mulder verlaat Radio 90FM

  LEERSUM  Programmaleider Ruud Mulder gaat binnenkort Radio 90FM verlaten. Dat deelde hij vorige week aan het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Heuvelrug en Kromme Rijn (Radio 90FM) mee.