Verkiezingswijzer

In de rubriek verkiezingswijzer vergelijkt het Utrechts Nieuwsblad de politieke partijprogramma’s in Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 1 maart 2002

Progressief Driebergen lijkt grootste te worden

Aanstaande woensdag 6 maart lijkt Progressief Driebergen de grootste partij te worden (en te blijven) in de gemeenteraad van Driebergen. Althans, als de uitkomsten van de politieke barometer van DriebergenNet maatgevend zouden zijn.

Het meest opvallend in deze laatste peiling voor de verkiezingen is de winst van Progressief Driebergen en het sterke verlies van de ChristenUnie. VVD en CDA blijven nagenoeg gelijk met de vorige peiling. Met betrekking tot het verlies van de ChristenUnie kan opgemerkt worden dat ChristenUnie en SGP samen gelijk zijn gebleven. Het lijkt erop dat de hernieuwde deelname van de SGP aan de verkiezingen ten koste gaat van de ChristenUnie.

Afscheidsreceptie voor raadsleden die na 6 maart 2002 niet terugkomen in de raad

Burgemeester en wethouders nodigen u uit voor de afscheidsreceptie voor de raadsleden die niet meer terugkomen in de raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002.

Het gaat om de heer drs. A. Berger, de heer W. Derksen, mevrouw K.J. Fokker, de heer drs. K. Geveke (tevens wethouder), de heer W. Golverdingen, de heer dr. O. de Jong, mevrouw drs. C.S.P. Maas en de heer ing. H. Top. De heer B. de Vogel (zal op een later tijdstip nog afscheid nemen als wethouder).
De afscheidsreceptie zal plaatsvinden na de raadsvergadering van 13 maart 2002 in Cultureel Centrum Champ ’Aubert. De vergadering begint om 19.00 uur. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Heidetuin 14 dagen afgesloten wegens werkzaamheden

De Heidetuin wordt vanaf 5 maart 2002 gedurende 14 dagen geheel afgesloten wegens werkzaamheden. Er vinden graafwerkzaamheden plaats in verband met beregening.
Het betreft een eenmalig project. De gemeente graaft eerst de grond af zodat een daartoe gespecialiseerd bedrijf een irrigatiesysteem kan aanleggen. Het gebied wordt daarna hersteld en weer opengesteld.

Beste debat mist publiek

Het door Radio M georganiseerde debat tussen de lijsttrekkers in Café Boszicht trok weliswaar weinig publiek maar stak met kop en schouders uit boven de twee debatten die georganiseerd waren door de Stichting Publiek Debat.
Nieuwsbode van 5 maart 2002

Rondom Kraaijbeek speldt corsages op

Vlak voor de extra raadsvergadering kregen de raadsleden een groene corsage opgespeld door de vereniging ‘Rondom Kraaijbeek’. Deze vereniging zet zich in voor het behoud van het natuurgebied rond Kraaijbeek.
Nieuwsbode van 5 maart 2002

Nader onderzoek naar de MALDD-variant

In de gecombineerde commissievergadering van RO en ABZ werd het Orka-advies besproken over de eventuele gemeentelijke herindeling en de plaats van Driebergen daarin. De politieke partijen neigen naar het oosten, maar veen beslissing is voorlopig nog niet genomen.
Nieuwsbode van 5 maart 2002

Open dag van christelijke leefgemeenschappen

Voor de 14e keer vindt de jaarlijkse open dag van christelijke leefgemeenschappen plaats. De open dag vindt a.s. zaterdag plaats in de Immanuelkerk aan de Engweg in Driebergen vanaf 10.00 uur.
Nieuwsbode van 5 maart 2002

Nota Wonen krijgt op één stem na instemming van de gemeenteraad

De Nota Wonen, waar nogal wat opschudding over ontstond i.v.m. de bebouwing van het “Manger Catsterrein”, kreeg in de raadscommissie RO de steun van de gemeenteraad. Alleen de ChristenUnie stemde tegen.
Nieuwsbode van 5 maart 2002

Opkomst lijkt mee te vallen

Het hoofdstembureau in Nieuw Salem had rond half drie vanmiddag al een opkomst van meer dan 30%. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. De stembureaus zijn nog tot 21.00 uur open. Vanavond zal om ongeveer 21.30 uur de uitslag van de verkiezing door burgemeester Bloemen bekend worden gemaakt. Dit gebeurt eveneens in Nieuw Salem en een ieder is daarbij welkom.

Progressief Driebergen grote winnaar van de verkiezingen

Progressief Driebergen heeft de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen en is met een aandeel van ruim 31% ver uit de grootste partij in de gemeenteraad. Deze stemmenwinst vertaalt zich ook in een zetelwinst. De PDR gaat van 4 naar 5 zetels. Stemmenwinst was er ook voor het CDA en de SGP.  Voor het CDA leverde dit geen zetelwinst op, de partij bleef op 4 zetels staan. De SGP daarentegen komt met 1 zetel nieuw in de raad. De verliezers van de verkiezingen zijn de VVD, D66 en ChristenUnie. De VVD behield ondanks stemmenverlies wel haar 4 zetels. ChristenUnie en D66 moeten hun stemmenverlies bekopen met zetelverlies. D66 gaat van 3 naar 2 zetels en de ChristenUnie van 2 naar 1.
Deze uitslag is voorlopig. De opkomst bedroeg 62,23%

Philadelhia koopt Tepegebouw

Het Tepegebouw aan de Rijsenburgselaan is gekocht door Philadelphia die daar een appartementengebouw en een gezinsvervangend tehuis voor 12 gehandicapten zal vestigen. Aan de buitenkant van het gebouw zal niets veranderd worden.
Nieuwsbode van 7 maart 2002

Middenstand maakt politie verwijten

De winkeliers aan het Kerkplein in Rijsenburg luiden de noodklok wegens de vele inbraken die daar plaatsvinden.
Nieuwsbode van 7 maart 2002

Oud directeur: Bartimeus is internationaal toonaangevend

Johan Gerestein, algemeen directeur van Bartimeus, heeft na een dienstverband van 25 jaar afscheid genomen.
Nieuwsbode van 7 maart 2002

Driebergse kiezer beloont PDR

De Driebergse kiezer heeft collegepartij PDR beloont met een vijfde zetel. De progressieve combinatie van PvdA en GroenLinks is daarmee de grootste geworden. Verliezer is D66 dat een zetel moest inleveren en met twee in de raad komt.
Utrechts Nieuwsblad van 7 maart 2002

Historische vlaggen

Vrijdagmorgen heeft winkeliersvereniging ODC de stichting Vroeger en Nu verblijd met historische vlaggen die vroeger de Driebergse winkels sierden.
Stichtse Courant van 7 maart 2002

Kloosterzuster exposeert

In verpleeghuis Nassau Odijckhof wordt van 21 maart tot 21 mei een expositie gehouden van aquarellen van zuster Lidwina Swilders. Zij woonde tientallen jaren in het klooster Arca Pacis.
Stichtse Courant van 7 maart 2002

Dolfijn verkiezingen

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen vonden op de Driebergse basisschool Dolfijn ook verkiezingen plaats. Voor het kiezen van de schoolraad  konden zowel leerlingen als ouders een stem uitbrengen.
Stichtse Courant van 7 maart 2002

‘Maanlandschap’ nu weer begaanbaar

Dinsdagmorgen heeft de gemeente eindelijk het braakliggende terrein tegenover Nieuw Salem onder handen genomen door het te egaliseren en van een gritlaag te voorzien.
Stichtse Courant van 7 maart 2002

Honderdjarige in Sparrenheide

Mevrouw Gramser-Tukker werd afgelopen weekend 100 jaar. Burgemeester Bloemen kwam haar feliciteren.
Stichtse Courant van 7 maart 2002

In memoriam: Marie Zandvliet

Afgelopen zaterdag hebben velen afscheid genomen van Marie Zandvliet-Bulthuis (78). Frits van Schaik schreef een in memoriam over deze verzetsvrouw.
Stichtse Courant van 7 maart 2002

Provincie bouwt veel te weinig woningen

Ondanks Leidsche Rijn, Rijnenburg, Vathorst en Houten-Zuid heeft de provincie veel te weinig woningbouwplannen. Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerde inventarisatie van de bestaande plannen en een vergelijking met de door het Rijk gewenste aantallen.
Utrechts Nieuwsblad van 8 maart 2002

Provincie en gemeenten werken samen aan monitor-isv

De provincie Utrecht organiseert op 20 maart 2002 een bijeenkomst monitoring en ISV (investeringsfonds stedelijke vernieuwing) voor bestuurders en wethouders. De bijeenkomst vormt het sluitstuk van een intensief gezamenlijk project van de provincie Utrecht en negen gemeenten. Het doel van het isv-project is te komen tot een gezamenlijke kwaliteitszorgsysteem: de isv-monitor.
Samen met de provincie Utrecht nemen de gemeenten Zeist, Nieuwegein, De Bilt, Soest, IJsselstein, Driebergen, Veenendaal, Baarn en Woerden sinds de zomer 2001 deel aan dit project. In het kader van de Wet Stedelijke Vernieuwing is elke gemeente verplicht een kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen. Stedelijke vernieuwing heeft tot doel de woon- en leefomgeving in het stedelijk gebied te verbeteren. Met de isv-monitor kan de realisatie van stedelijke vernieuwing gemeten worden. Hiermee kunnen gemeenten en provincie met hun beleid aansluiten bij recente ontwikkelingen op woongebied.

Drieberger Ep Meijer komt met nieuwe roman

Begin april verschijnt bij uitgeverij Prometheus Geluk voor gevorderden, de nieuwe roman van Drieberger Ep Meijer. Het is overdonderende tragikomische roman over de zoektocht naar het grote Waarom en roept herinneringen op aan het werk van John Irving.

Driebergs bedrijf levert meeste bijbelvertalingen

Wycliffe Bijbelvertalers heeft in 2001 wereldwijd onder meer 27 vertalingen van het Nieuwe Testament gerealiseerd. Daarmee leverde de organisatie het leeuwendeel van de ca. 35 nieuwe bijbelvertalingen die het afgelopen jaar zijn voltooid.
Nieuwsbode van 12 maart 2002

Maarn en Driebergen openen informatiepunt

Op 2 april wordt het informatiepunt Driebergen-Maarn geopend in woon- en zorgcentrum Sparrenheide in Driebergen. Hier kunnen inwoners van Driebergen en Maarn terecht voor informatie en advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Nieuwsbode van 12 maart 2002

SWD neemt koelwagen in gebruik

De SWD beschikt sinds vorige week over een koelwagen. Deze is nodig voor het transport van de koelversmaaltijden die 80 maaltijdklanten van de SWD thuis ontvangen. De maaltijden worden bereid in de keuken van zorgcentrum De Brug en op maandag, woensdag en vrijdag bezorgd.
Nieuwsbode van 12 maart 2002

Goed gedaan

De dames van de commissie WEMO overhandigden wethouder Schravesande een bos bloemen bij gelegenheid van de laatste commissievergadering WEMO. Ze werd expliciet bedankt voor haar goed voorzitterschap.
Nieuwsbode van 12 maart 2002

Op weg naar Pasen

Tijdens de jaarlijkse eiermarkt van de SWD was er speciaal voor de kinderen een ochtend met de paashaas. Op de markt zelf waren veel bewerkte eieren te zien.
Nieuwsbode van 12 maart 2002

Mauthausencyclus in Grote Kerk

Harmonieorkest doet mee aan een grote muzikale enscenering van Stichting De Inrichting. De Inrichting brengt op 12 en 13 april in de Grote Kerk in Driebergen naast de Mauthausencyclus een nieuw muziekstuk (Requiem voor de Mens) en een spreekstuk (veertig vragen).
Nieuwsbode van 12 maart 2002

Van der Meer in Literair Café

Het was weer een gezellige drukte op Champ’Aubert. De schrijfster Vonne van der Meer was uitgenodigd om te spreken en op vragen antwoord te geven in Literair Cafe. In de pauze wilden veel mensen haar handtekening in een of meer boeken die ze zoluist aangekocht hadden.
Nieuwsbode van 12 maart 2002

Fobieclub start inloopochtenden

De Fobieclub Nederland heeft iets nieuws voor angspatienten en mensen uit hun omgeving. Elke eerste en derde dinsdag van de maand is er een inloopochtend (van 9.30 tot 11.30 uur) op het kantoor aan de Hoofdstraat 122 in Driebergen.
Nieuwsbode van 12 maart 2002

Vrouwen vieren feest

Internationale Vrouwendag werd in de Nix gevierd. Veel Turkse en Marokkaanse vrouwen waren er op af gekomen.
Nieuwsbode van 12 maart 2002

Koninklijke onderscheidingen voor De Vogel en Golverdingen

Wethouder B. de Vogel kreeg woensdagavond een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Bloemen. De heer De Vogel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten als raadslid (sinds 1990) en wethouder (1994-1998, en vanaf 2000) voor de gemeente Driebergen-Rijsenburg.

De oud-wethouder kreeg de versierselen opgespeld na afloop van de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling
De heer De Vogel blijft nog in functie als wethouder tot er een nieuw college is aangetreden.

De heer W. Golverdingen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde ter gelegenheid van zijn afscheid als raadslid van de gemeente Driebergen-Rijsenburg op 13 maart 2002 na afloop van de raadsvergadering. De heer Golverdingen was raadslid van 1970 tot 1974 en van 1990 tot heden. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Bloemen.

Bouwplannen Albert Heijn afgewezen

In de eerste helft van 2001 is er tussen Ahold, de gemeente en omwonenden veel overleg geweest over de toekomstige ontwikkeling van Albert Heijn. Het resultaat van dit overleg was dat Albert Heijn zijn oorspronkelijk plan introk en met een nieuw plan kwam. Het nieuwe plan gaat uit van een uitbreiding van de winkel en het parkeerterrein, maar niet meer van de ontwikkeling van winkels, woningen of een parkeergarage.

Wel worden er in het plan woningen langs de Traaij gesloopt ten behoeve van parkeren. De omwonenden hebben dit nieuwe plan positief ontvangen.
De gemeente daarentegen is minder positief. De sloop van de woningen aan de Traaij is niet aanvaardbaar en staat op gespannen voet met het Beeldkwaliteitsplan Traaij. Verder worden volkshuisvestingsdoelstellingen niet bereikt terwijl er wel kansen liggen. Ook is het aantal te realiseren parkeerplaatsen onvoldoende.
De gemeente heeft als alternatief voorgesteld de nieuwe vestiging van Albert Heijn naar voren richting de Traaij te verplaatsen waarbij er (een groter aantal) parkeerplaatsen aan de achterzijde van dit pand zouden kunnen worden gerealiseerd.
Ahold Vastgoed heeft tegen dit alternatief echter bezwaren.
De gemeente heeft Ahold Vastgoed inmiddels per brief laten weten dat zij het ingediende schetsplan niet haalbaar acht. Daarbij heeft de gemeente uitdrukkelijk de bereidheid uitgesproken om met Ahold te willen zoeken naar duurzame oplossingen. Hierbij is door de gemeente wel aangegeven dat zij deze oplossing in beginsel nog steeds ziet op de huidige locatie.

Aanvang herinrichting Traaij

De herinrichting van de Traaij begint niet eind april, maar eind deze week. In verband met het plantseizoen worden namelijk nu reeds bomen op het plein Salem geplant. Deze week worden de plantvakken gereed worden gemaakt zodat de bomen op vrijdag 15 maart kunnen worden geplant.

Driebergers verdeeld over gemeentelijke herindeling

De laatst gehouden mini-enquête van DriebergenNet ging over de gemeentelijke herindeling. Aan de kijkers van DriebergenNet werd gevraagd welke gemeentelijke herindelingvariant hun voorkeur heeft. Tussen 8 januari en 4 maart namen 173 respondenten deel aan deze mini-enquête.

En zoals vaker kwam ook in dit onderzoekje naar voren dat de Driebergse bevolking verdeeld is in twee groepen die nagenoeg even groot zijn. In dit geval van gemeentelijke herverdeling kiest 35% voor de variant “Maarn+Amerongen+Leersum+Doorn+Driebergen” (de landelijke variant). Een even grote groep (36%) geeft de voorkeur aan een samengaan van Driebergen met Zeist (de stedelijke variant). 18% wil dat Driebergen zelfstandig blijft en 9% noemde andere varianten.
Opmerkelijk bij deze “tweedeling” is, dat via ingezonden brieven en krantenartikelen in de media de indruk gewekt wordt dat het overgrote deel van de Driebergse bevolking voorstander zou zijn van de landelijke variant. Dit onderzoekje geeft aan dat de term “overgrote deel” minstens gecorrigeerd moet worden naar “groot deel” en dat een even groot deel van de Driebergse bevolking voorstander is van de stedelijke variant.

Gemeenteraad Driebergen wil nog dit jaar besluit over herindeling

De gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg gisteravond een besluit genomen over het rapport dat is gemaakt over de diverse varianten voor gemeentelijke herindeling. De raad – voor de laatste keer bijeen in de oude samenstelling – heeft besloten om de aanbevelingen van de opstellers van het rapport (ORKA Advies) in grote lijnen over te nemen.

‘Provincie Utrecht houdt op te bestaan’

De provincie Utrecht gaat op in een gezamenlijke Randstad provincie. Er moet een fusie plaatsvinden met de huidige provincies Flevoland, Zuid Holland en Noord Holland. Dat is het advies van de commissie Geelhoed aan het kabinet.
Utrechts Nieuwsblad van 14 maart 2002

College-onderhandelingen zijn achter gesloten deuren gestart

De onderhandelingen om tot een nieuw college in Driebergen te komen zijn dinsdagmiddag achter gesloten deuren gestart. Morgen, vrijdag 15 maart, vindt opnieuw een bijeenkomst plaats in de brandweerkazerne en deze bijeenkomst die om 14.00 uur begint is wel openbaar.
Stichtse Courant 14 maart 2002

Bewoners verzetten zich hevig tegen verkeersbesluit

Zo’n 130 bewoners van Traaij, de Oosterstraat, de Oosterlaan en de Oosterdwarsstraat hebben bezwaar gemaakt tegen de afsluiting van de Melvill van Carnbeelaan. voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Zij denken dat de veiligheid hier mee afneemt en zij vinden de afsluiting in strijd met het Mobiliteitsplan.
Stichtse Courant 14 maart 2002

Uit de politiek (7)

In de rubriek over niet terugkerende raadsleden heeft Ad Bom deze keer een gesprek met scheidend wethouder Kees Geveke van D66.
Stichtse Courant van 14 maart 2002

Shocking Blue en Mariska Veres op Goud van Oud

Shocking Blue en Mariska Veres zijn de publiekstrekkers op de Goud van Oud avond die op 6 april vanaf 19.15 uur in het Grote Bos plaats vindt.
Stichtse Courant van 14 maart 2002

Parkeerverbod maakt eind aan chaos

Vier keer per dag heerst er een behoorlijke chaos rond basisschool De Uilenburcht aan de Jagersdreef bij het brengen en halen van de kinderen. De gemeente gaat nu ingrijpen, er komt een parkeerverbod en de parkeerstrook wordt verwijderd. Hiermee komt het college van b&w tegemoet aan de wensen  van ouderraad en schooldirectie.
Utrechts Nieuwsblad van 15 maart 2002

Platform Groene Ruimte nu ook op internet

Het Platform Groene Ruimte Driebergen-Rijsenburg beschikt sinds vandaag over een eigen website. In het platform werken de Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering, Vogelwacht Utrecht afd. Driebergen/Doorn; KNNV Vereniging voor Veldbiologie afd. Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn; Vereniging voor Natuur en Milieueducatie IVN afd. Heuvelrug en Kromme Rijn samen. De URL van de nieuwe website luidt www.driebergen.net/groenplatform .

Scholieren Dolfijn kiezen voor schone wc’s

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen werden er op basisschool Dolfijn verkiezingen gehouden. Gisteren kwamen de “winnaars” in een eerste vergadering onder voorzitterschap van burgemeester Bloemen bijeen. Ze besloten dat de wc’s schoner moeten.

Directeur Verkerk beloofde dat er meer wc-borstels en een handdroger zullen komen, ook al wist ze nog niet precies hoe dit betaald moest worden.
Utrechts Nieuwsblad van 16 maart 2002

Station schoon na felle kritiek

Wat vorige maand voor reizigers nog tot een van de meest smerige stations van Nederland werd gerekend, station Driebergen-Zeist in Driebergen, is tegenwoordig schoon.
Utrechts Nieuwsblad van 18 maart 2002

Commissaris van de Koningin bezoekt Driebergen

Op woensdag 27 maart 2002 bezoekt de heer mr. B. Staal, Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht samen met zijn kabinetchef, de heer drs. W. Hack de gemeente Driebergen. Het college van b&w zal met de commissaris onder meer spreken over de stand van zaken op het gebied van de rampenbestrijding, integrale veiligheid en handhavingsbeleid. Andere gespreksonderwerpen zijn gemeentelijke herindeling, ISV-bodemmodule, inbrei-locaties, volkshuisvesting en het stationsgebied.
Na het gesprek maakt het gezelschap een rondrit door het dorp. Aandachtpunten hierbij zijn de stationslocaties, het biezenveld in aanleg en mogelijke inbrei-locaties. Het bezoek wordt afgesloten met een informeel samenzijn met het college en de leden van de gemeenteraad.

Openbare vergaderingen onderhandelingsdelegatie gemeenteraad Driebergen-Rijsenburg

Na een oriënterende en procedurele bespreking op dinsdag 12 maart , is op vrijdag 15 maart de onderhandelingsdelegatie van de Driebergse raad voor de eerste keer in een openbare vergadering bijeen geweest.

De onderhandelingsdelegatie bestaat uit alle fractievoorzitters en een partijgenoot (de tweede op de lijst). Het voorzitterschap is in handen van Neeltje Schravesande van Progressief Driebergen-Rijsenburg (de grootste partij). Gemeentesecretaris Peter Hordijk treedt op als secretaris. De delegatie werkt aan de tot stand koming van een bestuursakkoord voor de komende raadsperiode en de vorming van een nieuw college.
Inmiddels is een schema vastgesteld met alle vergaderingen van de onderhandelingsdelegatie de komende periode. De eerstvolgende vergadering is op woensdag 20 maart a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in Nieuw Salem, De Lei 86.
De overige vergaderdata zijn:
Donderdag 28 maart, 20.30 uur, Nieuw Salem
Donderdag 4 april, 20.00 uur, Het Hoge Licht, Klaproos 2
Woensdag 10 april, 20.00 uur, Nieuw Salem
Donderdag 11 april, 20.00 uur, Nieuw Salem.
De vergaderingen duren in principe twee uur.

Tegengaan verstening van Utrechtse Heuvelrug is maatwerk

Met de nota ‘Leidraad beleid instellingen op de Heuvelrug’ die GS onlangs hebben goedgekeurd, heeft de provincie richtinggevend kader opgesteld om verstening van de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan. Hoofddoelstelling is de kwaliteit van het gebied te verhogen door de eenheid in natuur, landschap en cultuurhistorie te versterken.

Daarbij staat de provincie voor de taak uiteenlopende belangen samen te brengen en te waarborgen van groepen als zorginstellingen, bedrijven, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties.
GS willen het aantal vierkante meters bebouwing laten afnemen door toepassing van een zogeheten saldobenadering: functiewijziging van bestaande bebouwing op sommige locaties komt dan te staan tegenover versterking van natuur en cultuur op andere plekken. In het schaakbordpatroon dat op deze wijze zal ontstaan, komen ecologische verbindingszones te liggen die de eenheid van natuur in het gebied in belangrijke mate herstellen.

Woningzoekenden provincie Utrecht gelijke toegang woningmarkt

Op 19 maart hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht “Oog voor wonen” vastgesteld, een visie op wonen en stedelijke vernieuwing. Na de inspraakprocedure hebben GS de visie verder aangescherpt en is er een concreet actieplan aan gekoppeld.

In dit plan staat hoe een betere afstemming tussen vraag en aanbod tot stand komt en wat nodig is om de woonkwaliteit te verbeteren. Een van de acties die hieruit voortvloeit is afschaffing van de bindingseisen van gemeenten. Bij de verdeling van woningen moeten woningzoekenden uit de hele provincie kunnen reageren. Ook wordt er in de nota veel aandacht besteed aan het aanbod van geschikte woningen voor mensen met een functiebeperking.

‘Kinderbigband’ in Driebergen

Kinderen van negen tot twaalf jaar kunnen zich nog tot maandag 25 maart opgeven voor de cursus ’Samenspelen voor kinderen’. De cursus wordt georganiseerd door de Muziekcirkel Driebergen. Voor de beginnende en iets gevorderde muziekleerling is dit een leuke gelegenheid om nader kennis te maken met het spelen in een kinderbigband. Alle instrumenten zijn welkom. In tien lessen leren de kinderen onder vakkundige en ervaren leiding samenspelen in een groter verband. Zij studeren samen een aantal moderne muziekstukken in. Deze worden uitgevoerd op een slotconcert. De cursus start op donderdag, 4 april van 16.00-17.00 uur in gebouw ‘t Hoge Licht, De Klaproos 2, Driebergen-Rijsenburg. De kosten zijn 65,- Euro. Inschrijven en inlichtingen bij de docent

Ontwikkelingen Manger Cats en omgeving

Op advies van de commissie RO heeft het college van b&w gisteren besloten om voor het Manger Cats terrein nog geen integraal masterplan te ontwikkelen en ook nog geen samenwerkings- overeenkomst aan te gaan. Wel laat het college een onderzoek uit voeren voor het gehele gebied (o.a. ecologie) en zal ze gaan overleggen met alle betrokken partijen. De verdere besluitvorming zal plaats gaan vinden binnen het kader van een nog op te stellen nota over de inbreidingslocaties.

Gemeenten Binnensticht en het Nederlandse Rode Kruis werken samen

De gemeenten De Bilt, Driebergen en Zeist (Binnensticht) en het Nederlandse Rode Kruis district ’t Sticht ondertekenen op maandag 25 maart een samenwerkingsovereenkomst die de gezamenlijke opvang en verzorging van slachtoffers bij rampen regelt.

Driebergen praat nog niet over de poppetjes

Twee vergaderingen heeft de Driebergse politiek achter de rug, maar over poppetjes en partijen wordt nog niet gesproken. Pas als er een bestuursakkoord is wordt het college ingevuld.
Utrechts Nieuwsblad van 20 maart 2002

Heuvelrug wordt minder ‘rood’

De Utrechtse Heuvelrug van over een paar jaar heeft minder vierkante meters bebouwing dan nu. Dat belooft gedeputeerde Streng (VVD) van ruimtelijke ordening. Hoeveel bouwsels worden gesloopt kon Streng nog niet zeggen.
Utrechts Nieuwsblad van 20 maart 2002

Vitras doet niet mee met infopunt

Vitras, veruit de grootste organisatie voor thuiszorg in de regio, doet vooralsnog niet mee met het op 2 april te openen informatiepunt. Bij dat punt kunnen inwoners van Driebergen en Maarn terecht met vragen over zorg, welzijn en wonen.

Het informatiepunt is een initiatief van de Stichting Welzijn Driebergen, Stichting welzijnszorg Maarn, Zorgvoorziening De Brug, Regionaal indicatieorgaan ZO-Utrecht, Beukenstein en de gemeenten Maarn en Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 20 maart 2002

Minder geweld op Heuvelrug

De politie van het district Heuvelrug zag het afgelopen jaar het aantal geweldsmisdrijven en woninginbraken dalen. Net als de landelijke tendens steeg het aantal overvallen. In 2000 vonden er 13 plaats en vorig jaar twintig.
Utrechts Nieuwsblad van 20 maart 2002

Tweede onderzoek woningbouw Manger Cats

Er komt een tweede onderzoek naar de mogelijkheden voor woningbouw op het terrein Manger Cats aan de Arnhemsebovenweg in Driebergen. Het eerste voorstel leidde tot fel protest. Volgens de gemeente is de beslissing tot verder onderzoek een compromis waarin iedereen zich kan vinden.
Utrechts Nieuwsblad van 21 maart 2002

Een andere kijk op accordeonmuziek

Parade des Poules is de titel van de tweede cd van het accordeonduo Accordéon Mélancolique. Dit Driebergs duo bestaat uit het echtpaar ean-Pierre Guiran En Cherie de Boer.
Utrechts Nieuwsblad van 21 maart 2002

Herinrichting start eind april

De bomen staan er al; de straatstenen, de bankjes en de fietsenstalling zullen zeer binnenkort volgen. De werkzaamheden voor de realisering van een heus dorpsplein en de herinrichting van de Traaij start eind april. Afgelopen vrijdag werden 7 grote bomen geplant.
Stichtse Courant van 21 maart 2002

Dalto C1 kampioen van Nederland

Het korfbalteam C1 van Dalto werd in Goes Nederlands kampioen.
Stichtse Courant van 21 maart 2002

Hardnekkige schoorsteenbrand

De Driebergse brandweer is vorige week drie uur bezig geweest een schoorsteenbrand te blussen in het Burgemeesterpark.
Stichtse Courant van 21 maart 2002

VVV-kantoor met auto geramd

In de nacht van dinsdag op woensdag is getracht het VVV-kantoor binnen te dringen door met een auto de gevel te rammen.
Stichtse Courant van 21 maart 2002

Zeven linden verhuizen

De herinrichting van de Traaij is begonnen. Hoewel de planning in eind april voorzag is er toch reeds een begin gemaakt vanwege het plantseizoen. Vanaf Hoenderdaal werden 7 grote linden gepland op het centrumpleintje tegenover boekhandel Baas.
Nieuwsbode van 21 maart 2002

Allemaal het eerste diploma

Alle kinderen die afgelopen zaterdag voor het zwemdiploma A moesten afzwemmen zijn geslaagd. Gemiddeld hebben ze gedurende een jaar twee keer per week een half uur getraind.
Nieuwsbode van 21 maart 2002

Driebergen blijft verdeeld

In de voorlaatste mini-enquête konden de respondenten een keus maken met betrekking tot de gemeentelijke herindeling. De uitkomst was dat de ene helft van de Driebergers koos voor een fusie van de landelijke gemeenten (Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen) en de andere helft zag meer voordeel in een samengaan met Zeist.

In de laatste enquête werd gevraagd wat men voor de toekomst van Driebergen het belangrijkst vindt. Daarbij kon gekozen worden tussen “groenbehoud belangrijker dan woningbouw” of “woningbouw belangrijker dan groenbehoud”.
De uitkomst laat weer een zelfde tweedeling zien. Van de 110 respondenten koos 51% voor groenbehoud en 49% vond woningbouw belangrijker dan groenbehoud.

Vestigingsklimaat Driebergen zeer gunstig beoordeeld

De omgeving, waarin ondernemers in de provincie Utrecht hun werk doen, krijgt van de meeste bedrijven een goed rapportcijfer. Ruim 68% van de bedrijven die door de provincie zijn ondervraagd, is méér dan tevreden over de kwaliteit van de werkomgeving. Dat blijkt uit recent onderzoek door het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) onder ruim 25.000 Utrechtse ondernemers.

Alle gemeenten in de provincie Utrecht kunnen rekenen op een rapportcijfer van minimaal een 7. Ondernemers laten zich vooral enthousiast uit over het bedrijfsklimaat in een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug, met name Driebergen-Rijsenburg, Maarn en Doorn. Een goede score valt ook toe aan de gemeenten De Bilt, Soest, Baarn, Leusden, Wijk bij Duurstede, Bunnik en de Ronde Venen. Het minst goed scoren de grootste gemeenten, Utrecht en Amersfoort. Klachten van ondernemers in met name deze gemeenten richten zich vooral op de bereikbaarheid van de bedrijvenlocatie, gebrek aan parkeerruimte, vandalisme en geluidsoverlast en slecht onderhoud van het terrein.

Bezoek CdK afgelast

Het bezoek dat de Commissaris van de koningin morgen aan Driebergen zou brengen is afgelast wegens familieomstandigheden.
Heuvelrug Nieuws 26 maart 2002

Ondernemerskring wil groeien

Naast de Ondernemersvereniging Driebergen Centrum en de ondernemersvereniging van de winkeliers op Rijsenburg, kent Driebergen ook nog Vereniging Ondernemerskring Driebergen.

Voorzitter hiervan is W.J. de Boer. Netty Krook heeft een interview met hem naar aanleiding van de eerste lustrumviering van de kring.
Nieuwsbode van 26 maart 2002

Platform Groene Ruimte geeft nieuwe fracties tips over duurzaamheid

Het Platform Groene Ruimte, een Driebergs initiatief dat zich richt op het behoud van een groen Driebergen, heeft de nieuwe raadsfracties groene aandachtspunten verstrekt voor bij de ruimtelijke ontwikkelingen, waarover de komende zittingsperiode belangrijke besluiten zullen moeten worden genomen.
Nieuwsbode van 26 maart 2002

Burgemeester kookt lekker

Als uitvloeisel van de vrijwilligersdag kookten burgemeester Bloemen en wethouder Schravesande voor de de bewoners van de Stichting Abbeyfield.
Nieuwsbode van 26 maart 2002

Driebergse moeder richt Vereniging Epilepsie Geleidehond op

Floor de Haan heeft veel baat bij haar epilepsiegeleidehond. Sinds zij haar hond heeft zijn haar aanvallen met een derde verminderd. Reden voor haar moeder Marja de Haan om de Vereniging Epilepsie Geleidehond op te richten. Doel van de vereniging is het geven van voorlichting. De vereniging is bereikbaar op het adres van Marja de Haan, H. Kraemerlaan 46, 3972 SN Driebergen, tel. 0343-515412.
Nieuwsbode van 28 maart 2002

Fietsweer

Het door de Driebergse Tourclub georganiseerde fietsen voor senioren is weer begonnen. Met een gemiddelde van 17 km/uur wordt er om de veertien dagen op dinsdag 35 kilometer gefietst.
Nieuwsbode van 28 maart 2002

Verlenging perrons maakt haarspeldbocht noodzakelijk

Eind dit jaar wordt door Railinfrabeheer begonnen met het verlengen van de perrons bij het station Driebergen-Zeist. Hierdoor moet er een haarspeldbocht in de Odijkerweg worden aangelegd om de ruimte te creëren voor de perronverlenging.

De maatregel is tijdelijk. De gemeenten Driebergen en Zeist geven alleen vergunningen af als er zicht is op een toekomstvaste en definitieve oplossing.
Stichtse Courant van 28 maart 2002

Bouw woning Engweg 41a door gemeente stopgezet

De bouw van een woning met bijgebouw op het perceel Engweg 41a is dinsdagmorgen door de gemeente stopgezet. Er was begonnen met het graven van bouwputten terwijl het college van b&w nog geen besluit had genomen op de aanvraag om vrijstelling en bouwvergunning.
Stichtse Courant van 28 maart 2002

Aanvraag zendvergunning Binnensticht FM

Gisteren heeft de vereniging Binnensticht FM een aanvraag ingediend voor een zendvergunning bij zowel het Commissariaat van de Media als bij de gemeente Driebergen. Binnensticht FM komt met deze aanvraag omdat Lokale Omroep Heuvelrug en Kromme Rijn ook een aanvraag heeft ingediend. Binnensticht FM is van mening dat zij het recht heeft binnen Driebergen uitzendingen te verzorgen.
Stichtse Courant van 28 maart 2002

Optreden van Volksdansgroep DUGA

Vorig jaar maart was de dansgroep Panteleimon te gast in Driebergen en Doorn. Vorige week bracht de dansgroep DUGA een tegenbezoek in Griekenland.
Stichtse Courant van 28 maart 2002

Driebergse ondernemers kampen met wanbetalers

Driebergse ondernemers die werkzaamheden in opdracht uitvoeren, hebben in toenemende mate te maken met wanbetalers. Dit blijkt vooral voor te komen bij de meer welgestelde burgers, aldus een ondernemer die meer dan honderduizend gulden onder de mensen heeft zitten.
Stichtse Courant van 28 maart 2002

Simavi collecte

De afgelopen week gehouden collecte voor Simavi heeft € 4060,46 opgebracht.
Stichtse Courant van 28 maart 2002

Uitslag stemming Agenda 2010 bekend

De afgelopen weken kon de Utrechtse bevolking via een website, een advertentie in huis-aan-huisbladen en een brochure een voorkeur uitspreken voor drie projecten van de Agenda 2010. Onlangs is de officiële inzendtermijn gesloten en zijn de stemmen geteld. Daaruit blijkt dat bijna een kwart van de stemmen is uitgebracht op het project ‘Hart van de Heuvelrug’.

Goede tweede is het project ‘Nieuw wonen door de generaties heen’, op de voet gevolgd door ‘Openbare poort tot kennis.’ In totaal hebben er 640 mensen gestemd. Elk kon drie stemmen uitbrengen. Voor de provincie Utrecht was deze manier van publieksbenadering een eerste proef met een vorm van interactieve beleidsvorming. Het aantal stemmers is een goede respons gezien vergelijkbare ervaringen van overheden.

Rioolrechten komende vijf jaar fors omhoog in Driebergen

Driebergen gaat de rioolrechten de komende vijf jaar fors verhogen. Inwoners gaan tussen de 40 en 60 procent meer betalen. De verhoging is volgens het college nodig om de riolering te moderniseren zodat deze voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.
Utrechts Nieuwsblad van 30 maart 2002

Driebergen erg geliefd als woonplaats

Uit de door de provincie Utrecht uitgegeven “Kerngegevens 2001” blijkt dat Driebergen tot de meest geliefde woonplaatsen in de provincie Utrecht gerekend kan worden, als de hoogte van de gemiddelde ozb-waarde als maatsstaf wordt genomen.

Na Loosdrecht, Abcoude en Breukelen staat Driebergen op de 4e plaats met een gemiddelde waarde van 196.016 euro. De gemiddelde waarde voor de provincie bedraagt 141.491 euro en de gemiddelde waarde van het onroerend goed in de aangrenzende gemeenten is 40 tot 50.000 euro lager.