‘Het wordt verschrikkelijk’

Het plaveisel van winkelstraat de Traaij houdt de gemoederen bezig. In de jongste episode strijden winkeliers en gemeente om het wel of niet hergebruiken van de oude klinkers. Anthon Keuchenius sprak met Slager en winkeliersvoorzitter Fred van Dorp: “Gaan ze die troep gewoon terugleggen?” en: “typisch Driebergen op zijn smalst: altijd voor een dubbeltje op de eerste rang.”
Utrechts Nieuwsblad van 1 maart 2001

Oude of nieuwe stenen: dat is de vraag voor de Traaij

Moeten de oude stenen gebruikt worden of moet voor de herbestrating van de Traaij toch geheel nieuw materiaal aangeschaft worden? Dat is de vraag na de vergadering van de commissie RO. Jan de Beer doet verslag van deze vergadering waaruit naar voren kwam dat de raad bereid is eventueel extra geld uit te trekken voor de herbestrating (met nieuw materiaal).
Stichtse Courant van 1 maart 2001

Burgemeester vindt klinkers ‘monumentaal’

Burgemeester Bloemen, die als toehoorder aanwezig was bij de commissie RO, wees erop dat men in diverse andere gemeenten weer terugkeert naar het gebruik van authentieke materialen als klinkers in winkelstraten. Bloemen pleitte voor klinkers omdat dit beter past bij het monumentale karakter van de Traaij.
Stichtse Courant van 1 maart 2001

In memoriam Jan Roorda

Deze week overleed Jan Roorda, ere-lid van Aurora. Voor zijn pensionering werkt hij bij de afd. bouw- en woningtoezicht van de gemeente Driebergen.
Stichtse Courant van 1 maart 2001

Spelmiddag Opstap-project

Afgelopen week werd in het jongerencentrum Nix een spelmiddag gehouden voor kinderen uit van oorsprong allochtone gezinnen. Het opstap-project beoogt de taalontwikkeling te stimuleren. Voor meer informatie Astrid Glissenaar en Souad Sakali (030-6976715).
Stichtse Courant van 1 maart 2001

Driebergse UVV: 45 jaar vrijwilligerswerk

De Unie van Vrijwilligers afdeling Driebergen-Rijsenburg viert op 1 maart haar 45-jarig bestaan op de jaarvergadering in de grote zaal van Sparrenheide.
Stichtse Courant van 1 maart 2001

De eigen huiskamer als kunstgalerie

Ad Bom in gesprek met Laurens Matthijsen en Jora Barendswaard die sinds vorig jaar de galerie ‘Lait T Era’ runnen aan de Bosstraat 85 te Driebergen.
Stichtse Courant van 1 maart 2001

Terreinfietsen in bossen op Utrechtse Heuvelrug

Een werkgroep van beheerders van het Utrechts Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied houden zondag 4 maart een gezamenlijke controle op terreinfietsen buiten de daarvoor aangewezen routes.
Nieuwsbode van 1 maart 2001

DTC start fietsseizoen

De Driebergse Tourclub start het fietsseizoen met de ‘ontwakeningstocht’ op 4 maart. De club is in 1980 opgericht en telt momenteel ruim 800 leden.
Nieuwsbode van 1 maart 2001

Regionale ronde van Nationale Voorleeswedstrijd

Op donderdag 8 maart treden de schoolkampioenen  in het strijdperk voor de regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd 2001. Voor Driebergen doen mee de 10-jarige Geert Bos van De Kring en Sara Amptmeijer van de Zonheuvel. De voorleeswedstrijd vindt plaats in de Koninghof te Doorn van 16.00 tot 18.00 uur.
Nieuwsbode van 1 maart 2001

Driebergse middenstandsvrouw vertrekt

De Drie Linden gaat per 1 mei dicht. Eigenares Clazien van Brummelen van deze zaak voor verf en andere benodigdheden sluit haar winkel. Het pand is verkocht. Zij vertrekt naar Amersfoort. Netty Krook interviewt deze markante Driebergster die haar zaak aan de Traaij bijna 30 jaar runde.
Nieuwsbode van 1 maart 2001

Diploma’s bij Rode Kruis

Voorzitter W. Blanken van het Rode Kruis Driebergen heeft maandag diploma’s uitgereikt aan 16 EHBO-ers. Het zijn de heren Bleijenberg, Vos, Bouman, Hoekstra, Joles, Moret, Sturm, Terstegen en Walraven en de dames Bouman-Stekelenburg, De With, Duivekam, Mahabiersing-Sewratan, Van den Brink, Welner en Wuhrman.
Nieuwsbode van 1 maart 2001

Islamitische gemeenschap ontsnapt aan gevolgen mond- en klauwzeer

De Islamitische gemeenschap vier maandag het slachtfeest. Veel islamitische gemeenschappen in Nederland ondervinden door het vervoersverbod problemen bij de aanvoer van schapen. Omdat in deze regio veel mensen zes weken geleden al een schaap gereserveerd hadden en er bij slachthuis Oud Rijsenburg voldoende ruimte was om deze schapen ‘op te slaan’, zal het slachtfeest hier gewoon door kunnen gaan.
Nieuwsbode van 1 maart 2001

Scherpere controle op terreinfietser

Het rijgedrag van mountainbikers loopt de spuigaten uit op de Utrechtse Heuvelrug en het Vallei- en Kromme- Rijngebied. Dit vinden regionale natuurorganisaties. De fietsers verlaten steeds vaker de aangegeven routes en jagen daarmee wandelaars, ruiters en dieren de stuipen op het lijf. Vanaf zondag wordt er daarom scherp gecontroleerd.
Utrechts Nieuwsblad van 2 maart 2001

Paul Rosenmöller en Gert Schutte debatteren in Driebergen

Paul Rosenmöller (fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer) en Gert Schutte (tot voor kort fractievoorzitter van het GPV in de Tweede Kamer) zullen in discussie gaan over 7 jaar Paars beleid.

Met nog één jaar te gaan voor de komende Tweede Kamer- én gemeenteraadsverkiezingen maken deze twee politieke kopstukken al vast de balans op: wat mag Paars op zijn conto bijschrijven, en waar hebben de kabinetten-Kok het laten liggen? En mag Paars door na de verkiezingen van 2002 of wordt het tijd voor bijsturing, bijvoorbeeld door regeringsdeelname van GroenLinks en/of ChristenUnie?

De Driebergse gemeenteraadsleden: PDR-fractievoorzitter Onno de Jong en ChristenUnie-raadslid Jelte Bos bezien of de plaatselijke politiek iets gemerkt heeft van een Paarse bries die de afgelopen jaren uit Den Haag heeft gewaaid? Maakt het hoe dan ook iets uit wie er regeert in Den Haag of is het veel bepalender hoe het plaatselijke college is samengesteld?
Deze door Groenlinks Driebergen georganiseerde openbare bijeenkomst wordt op maandag 12 maart om 20.15 uur gehouden in Nieuw Salem, De Lei 86 te Driebergen.

Kinderboerderij ’t Woelige Nest gesloten

Kinderboerderij ’t Woelige Nest is in verband met de mond- en klauwzeerziekte voorlopig voor het publiek gesloten. Hoe lang deze sluiting zal duren is afhankelijk van de richtlijnen die uitgaan van het ministerie van landbouw.

Margriet Algera blijft zichzelf

Een jaar geleden trad Margriet Algera aan als wijkchef voor de gemeente Driebergen en Bunnik. Deze functie is haar niet in de schoot geworpen. Neen, het is een functie waar ze zelf voor op stop is gegaan. Dat past bij haar, en ze is ambitieus. “Wil je bij de politie iets bereiken, dan moet je er zelf op af”, is haar stellige overtuiging. Netty Krook interviewt Margriet die in 1992 naar de politieschool ging.
Nieuwsbode van 6 maart 2001

CDN houdt knap stand tegen FC Utrecht

CDN speelde donderdag, t.g.v. de ingebruikname van de lichtinstallatie, een vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Utrecht. Een bomvolle tribune zag FC Utrecht winnen met 5-1.
Nieuwsbode van 6 maart 2001

Vitras biedt herintredende vrouwen kans op betaalde baan

Thuiszorgorganisatie Vitras organiseert in maart en april vier info-bijeenkomsten over werken in de thuiszorg. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vrouwen die in deze sector aan de slag willen. In Driebergen wordt de bijeenkomst op donderdag 22 maart van 9.30 tot 11.30 uur gehouden in het wijkgebouw, Schippersdreeef 4 te Driebergen. Meer informatie is te verkrijgen bij mw Suierveld van Kliq, tel. 030-2737587.

‘Voor 3 uurtjes hoef je al die maatregelen niet te nemen’

“Als je pleit voor venstertijden van 8.00 tot 14.00 uur, dan wil je dus eigenlijk helemaal niet dat de Traaij wordt afgesloten, nou zég dat dan”. Met die woorden geven Dick Schipper en Jos van Til Thuring aan dat zij het geheel niet eens zijn met de voorlopige aanpak van de Traaij. Zij vinden de in het plan van aanpak gepresenteerde venstertijden (tijden dat winkels bevoorraad kunnen worden) niet in overeenstemming met de wensen van het publiek. Jan de Beer noteert nog meer kritiek over het winkelgebeuren in Driebergen uit hun mond.
Stichtse Courant van 8 maart 2001

Handelaren worden geweerd tijdens koninginnedag

De Oranjevereniging wil dat de Driebergse vrijmarkt op 30 april vooral voor kinderen openstaat. Professionele handelaren zullen worden geweerd. Ook de verkoop van grote objecten als bankstellen en koelkasten is volstrekt uit den boze.
Stichtse Courant van 8 maart 2001

Paaseiermarkt: het ei als kunstobject

Op zaterdag 17 maart vindt in het gebouw van de SWD aan de Vijverlaan de jaarlijkse Baaseiermarkt plaats. Deze bijzondere kunstmarkt is geopend van 10.00-16.00 uur en de toegang is gratis.
Stichtse Courant van 8 maart 2001

Imkerdag in Driebergen

Aanstaande zaterdag 10 maart vind op landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen de jaarlijkse imkerdag plaats. Deze dag, waar zo’n 60 imkers aanwezig zullen zijn, staat in het teken van biologisch dynamisch imkeren.
Stichtse Courant van 8 maart 2001

Wout zorgt dat Theo doorbreekt

Jan de Beer portretteert Theo Nijland (broer van Wout Nijland bekend als Goud van Oud-organisator). Deze oud-drieberger die zich ontwikkeld heeft tot liedjesschrijver voor o.a Brigitte Kaandorp en Mathilde Santing en ook de muziek schreef voor de films van Frans Weisz, treedt zaterdag 17 maart op in het Beauforthuis. Broer Wout startte een eigen produtiebureau om broer Theo te promoten.
Stichtse Courant van 8 maart 2001

Slachtplaats landelijk nieuws

De Driebergse slachtplaats Oud Rijsenburg kwam deze week landelijk in het nieuws omdat het een van de zeer weinige locaties was, waar, ondanks het vervoersverbod i.v.m. mond- en klauwzeer, toch schapen geslacht konden worden voor het Islamitisch Offerfeest. Televisieploegen en landelijke kranten kwamen daarom deze week een kijkje nemen.
Stichtse Courant van 8 maart 2001

Vijfhonderd Griekse dansers

Het volksdansbal voor senioren vond dit jaar tegelijkertijd plaats met een bezoek van volksdansers uit Griekenland. Het regionale volksdansbal, dat gehouden werd in sporthal Hoenderdaal, trok zo’n kleine 500 dansers. Uitgenodigd door de Driebergse volksdansgroep Duga o.l.v. Ida van Duren trad de Griekse volksdansgroep  Panteleimon tijdens dit bal op.
Nieuwsbode van 8 maart 2001

Verbouwing gemeentekantoor valt twee ton hoger uit

Het college van b&w van Driebergen is geconfronteerd met een tegenvaller van twee ton bij de verbouwing van het gemeentekantoor. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de tijdelijke huisvesting van de ambtenaren tijdens die verbouwing en hebben betrekking op de aan- en afvoer en de plaatsing van tijdelijke kantoorunits. In de raadscommissie Financiën van 5 april zal de raad geïnformeerd worden over de definitieve kosten van de verbouwing.

Draagvlak voor niet toelaten fietsers op afgesloten Traaij groeit

Vorig jaar augustus hield DriebergenNet een mini-enquête over het wel of niet toelaten van fietsers op een afgesloten Traaij. Toen gaf 50% van de 22 respondenten aan te zijn voor een afsluiting van de Traaij voor fietsers; de andere 50% wilde wel fietsers toelaten.
Afgelopen week is dezelfde vraag opnieuw gesteld. Nu gaf 55% van de 40 respondenten te kennen dat de Traaij ook afgesloten moet worden voor fietsers en 43% wil dat niet. De kijkers naar DriebergenNet schuiven dus op in de richting van ook voor fietsers afsluiting van de Traaij.

Ontwikkeling graslanden in Langbroekerweteringgebied

Ontwikkeling van het schraal-grasland in het gebied van de Langbroekerwetering. Dat is het thema van een informatiebijeenkomst, woensdag 14 maart (20.00 uur), in het Langbroekse dorpshuis De Toekomst aan de Marijkelaan. Voor de particulier is het mogelijk om met subsidie in zoekgebieden (dat zijn waardevolle landschappelijke gebieden waar de natuur zich mag ontwikkelen) schraalgraslanden te ontwikkelen en te beheren.
Utrechts Nieuwsblad van 9 maart 2001

Ingespannen

Leerlingen van basisscholen uit Maarn, Driebergen, Veenendaal, Leersum, Woudenberg en Doorn deden gisteren in Doorn mee aan de voorronden van de nationale voorleeswedstrijd. Geert Bos, leerling van basisschool De Kring uit Driebergen won in deze voorronde. Hij gaat 28 maart door naar de provinciale ronde in Baarn.
Utrechts Nieuwsblad van 9 maart 2001

Kinderen de dupe van gesteggel

Het voorjaar hangt in de lucht, het buitenweer nadert. Zoniet voor de kinderen van kinderopvang De Kleine Wereld. Zij dreigen deze zomer geen gebruik te kunnen maken van hun buiten speelplek met zandbak en glijbaan omdat buurman G. van Donselaar overlast zegt te ondervinden.

Het bestuur van de Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn (SKDD) zit er maar mee. Doordat een gedeelte van het terrein de bestemming ‘kwekerij’ heeft krreg van Donselaar bij de rechter gedaan dat het terrein voor de kinderen gesloten is.
Utrechts Nieuwsblad van 10 maart 2001

‘Schooltuintjes met een glijbaan als oplossing’

“Misschien is handhaving van de wettelijke eisen van het kinderdagverblijf wel belangrijker dan handhaving van wettelijke bestemming van de grond,” zei raadslid Henk Jan Derksen onlangs bij een commissievergadering RO. Derksen wil daarmee zeggen dat de gemeente het gebruik van de speelplaats ook gewoon kan gedogen.
Utrechts Nieuwsblad van 10 maart 2001

Tweede Kamerlid Balkenende bezoekt CDA Driebergen

Prof. mr. dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende bespreekt op maandagavond 19 maart 2001 in zalencentrum Nieuw Salem, De Lei 86 te Driebergen, het thema: “Veranderingen in het denken over de economie, toenemende aandacht voor de morele aspecten”.

De aanvang is 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom!  Jan Peter Balkenende is vice-voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij is afgestudeerd in geschiedenis en rechten. Vóór zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer werkte hij onder andere als stafmedewerker bij het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. In de Tweede Kamer is hij woordvoerder van de commissie Financiën en verder lid van de commissies Sociale zaken en Werkgelegenheid, Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Justitie. Bij de VU bekleedt hij de functie bijzonder hoogleraar ‘christelijk sociaal denken’.
Heuvelrug Nieuws 11 maart 2001

Gemeentekantoor stuk duurder

Ruim voordat de verbouwing van het gemeentekantoor aan de Bosstraat in Driebergen is begonnen, is de eerste tegenvaller al binnen. De verbouwing gaat in elk geval twee ton meer kosten.
Utrechts Nieuwsblad van 12 maart 2001

Gemeentelijke site ‘under construction’? Vijf strafpunten

Driebergen heeft met www.driebergen.net de beste website van alle gemeenten die op internet vertegenwoordigd zijn. De Heuvelrug-gemeente deelt de eerste plaats in de top 50 met de gemeente Maassluis. In Midden Nederland scoren verder de gemeenten Soest (10), Amersfoort (19), Utrecht (22) en Wijk bij Duurstede (31).
Utrechts Nieuwsblad van 13 maart 2001

Drie ton extra voor strakke Traaij

De gemeente Driebergen gaat 3 ton extra uittrekken om van de Traaij een beter toegankelijke straat te maken. Er komen voor de helft nieuwe steentjes en de twee zijgootjes worden omgezet in één grote middengoot. Eind dit jaar moet de straat af zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 13 maart 2001

‘Ik ben niet gekomen om Driebergen op te heffen’

De nieuwe burgemeester van Driebergen trad vorig jaar 1 september aan. Gelijk met hem kwam een nieuwe gemeentesecretaris. Alles was nieuw. Het hele college was nieuw en ook een gedeelte van de raad. We zijn inmiddels een half jaar verder. Hein Bloemen vertelt aan Netty Krook hoe het hem is vergaan.
Nieuwsbode van 13 maart 2001

Geert Bos wint regionale ronde Voorleeswedstrijd

De regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd 2001, georganiseerd door de Openbare Bibliotheek Doorn, heeft een winnaar uit Driebergen opgeleverd: Geert Bos, 10 jaar oud en leerling van groep 7 van Jenaplanschool De Kring. Tweede werd Carolein van Duren uit Doorn en de derde plaats was voor de eveneens uit Driebergen afkomstige Sara Amptmeijer.
Nieuwsbode van 13 maart 2001

Informatieavond bestemmingsplan buitengebied druk bezocht

Gisteravond presenteerde de gemeente Driebergen haar concept bestemmingsplan buitengebied in het zalencentrum Nieuw Salem. Ruim 60 bezoekers, voor het merendeel belanghebbenden bezochten deze avond. Wethouder De Vogel kan terugzien op een geslaagde avond temeer daar er in het algemeen sprake was van een positieve ontvangst van het plan.

Provincie laaiend over idee nieuw regiobestuur

Minister De Vries van binnenlandse zaken heeft zich de woede van de provincie Utrecht op zijn hals gehaald, met zijn voorstel om regionaal bestuur rondom Utrecht te continueren. Eerder wilde het rijk een eind maken aan die bestuurslaag, nu het Bestuur Regio Utrecht (BRU) geheten.
Utrechts Nieuwsblad van 14 maart 2001

Buslijn 50 kent eigen website

Veel Driebergers maken er gebruik van of hebben er gebruik van gemaakt: Buslijn 50 van Utrecht naar Arnhem en v.v. Jeroen Raangs heeft er een website over gemaakt. Daarbij gaat het niet alleen om de route maar ook over de geschiedenis van de lijn en over het gebruikte materiaal valt er op deze site veel te zien.
Heuvelrug Nieuws 15 maart 2001

‘Gemeente moet zelf de regie nemen bij informatie op internet’

De gemeente moet zelf de regie in handen nemen bij het aanbieden van informatie, producten en diensten op internet. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het ‘internetonderzoek’ dat een adviesbureau in opdracht van het college heeft uitgevoerd. De huidige situatie, waarbij gemeentelijke informatie op de website van een particulier te vinden is (DriebergenNet van plaatsgenoot Renk Knol) wordt door het adviesbureau als ongewenst beschouwd.
Stichtse Courant van 15 maart 2001

ODC wil het winkelen een nieuwe impuls geven

“Als de gemeente zich open opstelt gaan wij niet zemelen.” Met die woorden geeft de heer Roeten, bestuurslid van de Ondernemersvereniging Driebergen Centrum (ODC), duidelijk aan dat de verhouding tussen zijn organisatie en de gemeente de laatste weken aanzienlijk verbeterd is. Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de ODC zijn diverse plannen gepresenteerd om het winkelen op de Traaij een nieuwe impuls te geven.
Stichtse Courant van 15 maart 2001

Aurora-voorjaarsconcert met Laurens van Rooyen

Op zaterdag 7 april geeft harmonie Aurira samen met het Legendary Movie Orchestra en de befaamde pianist en componist Laurens van Rooyen een voorjaarsconcert in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat. Het concert zal worden opgedragen aan de op 22 februari j.l. overleden Jan Roorda die erelid en oud-voorzitter was van Aurora.
Stichtse Courant van 15 maart 2001

Jongeren steken handen uit de mouwen in Roemenie

Deze zomer gaat een groep van 15 enthousiaste jongeren tussen 16 en 20 jaar uit verschillende Driebergse kerken via de stichting Veri Olanda haar handen uit de mouwen steken in Arad in Roemenie. Zij zullen daar een school gaan opknappen. Het benodigde geld hiervoor hopen ze met een aantal acties in Driebergen te verdienen. Meer info bij Gijs Achterberg 0343-517924.
Stichtse Courant van 15 maart 2001

Driebergse ‘sociocratische kring’ wil einde maken aan oeverloos vergaderen

Jan Broekgaarden is een van de initiatiefnemers van de kring Driebergen van het Sociocratisch Centrum. Dit centrum verspreidt een opmerkelijke methode voor effectief vergaderen. Op dinsdag 3 april wordt in Nieuw Salem een informatieavond georganiseerd.
Stichtse Courant van 15 maart 2001

Bestuurswisseling bij KWF

Bij de afdeling Driebergen van het KWF hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Andre Steijaert is de nieuwe voorzitter en Roel de Lange werd de nieuwe penningmeester. Als nieuwe wijkhoofden treden aan Monique van Gorkom en Mariska Trapman.
Stichtse Courant van 15 maart 2001

Samenzang van Joodse en Arabische jongeren

Tijdens de Midden-Oostenbeurs van Drietour Reizen trad ook een koor op dat was samengesteld uit Joodse en Arabische jongeren.
Stichtse Courant van 15 maart 2001

Wethouder: ‘Traaij optimaal beloopbaar met variant C’

De vaart zit er in. Een extra vergadering van de commissie RO bereidde de weg voor besluitvorming over de herbestrating van de Traaij in de raadsvergadering van vanavond. Vier varianten lagen voor. De voorkeur van het college gaat uit naar de variant waarin nieuwe en oude stenen gebruikt zullen worden; ook de politieke partijen spraken deze voorkeur uit.
Nieuwsbode van 15 maart 2001

Ruimtegebrek nekt stichting De Hoeksteen

Na 10 jaar hulpverleningswerk moet de Driebergse Stichting De Hoeksteen wegens ruimtegebrek voor de opslag van goederen, staken. Vrijdag 30 maart is de laatste dag dat nog goederen kunnen worden afgegeven aan de Vijverlaan 10 te Driebergen.
Nieuwsbode van 15 maart 2001

Nieuwe voorzitter Juliana

Rob Kats volgt Theo de Bruin op als voorzitter van de Stichting Juliana.
Nieuwsbode van 15 maart 2001

De Kring neemt afscheid van juf Veronica Berrens

Na 15 jaar verlaat Veronica Berrens De Kring omdat zij een andere werkkring heeft gevonden en daardoor geen tijd meer heeft voor haar werkzaamheden op De Kring.
Nieuwsbode van 15 maart 2001

Friek Brothers scheppen perfect sfeertje

Het door Friek Broeders georganiseerde popfestival in Nix in Driebergen was druk en gezellig. De bezoekers zagen Madieval, Dodgy Scene en Wasted een te gekke show weggeven.
Nieuwsbode van 15 maart 2001

Meijer tweemaal in de prijzen

De Nieuwegeinse literatuurprijs 2001 van de Stichting Beeldspraak is gisteravond uitgereikt aan twee auteurs. Thom Schrijer uit Zierikzee won de poezieprijs en Drieberger Ep Meijer legde beslag op de juryprijs met zijn korte verhaal ‘Strandbloempje’. Het publiek besloot op zijn beurt Meijers voordracht over een jongen in een concentratiekamp te belonen met de publieksprijs.
Utrechts Nieuwsblad van 15 maart 2001

Gemeenteraad wenst discussie over commissariaat

Het voorstel van het college om de brief van het CDA-raadslid Douwe Altena, waarin hij mededeling doet van aanvaarding van een betaald commissariaat bij energiebedrijf Eneco, voor kennisgeving aan te nemen, werd door de raad in de gisteren gehouden raadsvergadering, van de hand gewezen. De raad wil in een vergadering van de commissie ABZ op deze brief terugkomen.
Heuvelrug Nieuws 16 maart 2001

Commissariaat raadslid Altena onder de loep

De Driebergse gemeenteraad wil debatteren over het commissariaat van raadslid Douwe Altena (CDA) bij energiebedrijf Eneco. Als raadslid onderhandelde Altena tot voor kort met Eneco over de verkoop van aandelen van gasbedrijf GZO aan Eneco. Altena noemt het onderzoek flauwekul. “it is spijkers op laag water zoeken,” zegt hij in een reactie. Altena verwacht niet dat hij teruggefloten wordt. Op 2 april vergadert de commissie ABZ over deze zaak.
Utrechts Nieuwsblad van 16 maart 2001

‘Nog lang geen zekerheid over verkoop REMU’

Volgens de Utrechtse gedeputeerde Kallen is het nog lang niet zeker dat de verkoop van energiebedrijf REMU aan het Spaanse Endesa doorgaat.
Utrechts Nieuwsblad van 16 maart 2001

Tweede wijkbezoek gemeentebestuur

In 1995 is het (toenmalige) gemeentebestuur gestart met het bezoeken van wijken in Driebergen. Dit jaar zal het huidige gemeentebestuur dit opnieuw doen. Doel van de wijkbezoeken is ‘kennis maken met de burgers en de onderwerpen die leven’. Dit is één van de activiteiten waarmee wordt geprobeerd om de afstand die er is tussen de burgers en het gemeentebestuur te verkleinen.
Op maandag 26 maart a.s. brengt het gemeentebestuur een eerste bezoek aan de wijk die ligt tussen de Traaij/Hoofdstraat richting A12. Het programma van dit wijkbezoek is in overleg met een aantal bewoners samengesteld. Het gemeentebestuur zal diverse plaatsen in de wijk langs fietsen:
De tijden van de fietstocht is een richttijd.

Provincie wil beter streekplan

Gedeputeerde Korthuis van RO wil van het nieuwe streekplan beter werk maken dan van het vorige. Het nieuwe plan, met daarin de belangrijke toekomstige woon- en werkplekken in de provincie, moet vooral meer op de uitvoering zijn gericht. Het nieuw streekplan geldt voor de periode 2005-2015.
Utrechts Nieuwsblad van 20 maart 2001

Voorlezen in bibliotheek

Op woensdagmiddag 21 maart vindt in de Driebergse bibliotheek de feestelijke ingebruikname plaats van de voorleeshoek. Dit voorleesmeubel is een gift van de Rabo-bank.
Nieuwsbode van 20 maart 2001

Lente in Driebergen

Vandaag begon de lente in Driebergen met een fiks pak sneeuw. Rond 13.00 uur was er op de Lindelaan zeker twee centimeter gevallen en blijven liggen.
De ontloken narcissen kregen op hun gele kelkjes een wit hoedje van sneeuw.
Heuvelrug Nieuws 21 maart 2001

Webmaster veegt vloer aan met internetrapport

Webmaster Renk Knol van internetsite driebergen.net kwalificeert het gemeentelijk rapport over internet als uitermate slecht. “Dit is humbug, het stelt niets voor. Het zit vol taalfouten, heeft een tendentieuze toonzetting en is suggestief. Zo’n rapport kun je ook op een zondagmiddagje schrijven.” De gemeente wil niet op Knols uitlatingen reageren.
Utrechts Nieuwsblad van 21 maart 2001

Idee voor Deltametropool wint terrein

In een artikel van Hans Westervoorde wordt ingegaan op de Vijfde nota ruimtelijke ordening waarin minister Pronk het idee van een randstadmetropool omarmt. Hans Westervoorde interviewt hiervoor de Delftse stedenbouwkundige hoogleraar Frieling. Volgens Frieling moeten er knooppunten komen van spoorwegen, autosnelwegen en stations.
Utrechts Nieuwsblad van 21 maart 2001

Eigen site info gemeente

Het college van b&w van Driebergen volgt het advies van de onderzoekers van SmiPe op. Dit betekent dat de gemeentelijke informatie duidelijker gescheiden wordt van de overige informatie op de particuliere internetsite www.driebergen.net  van webmaster Renk Knol. Of dit betekent dat de gemeentelijke informatie bij Knols website weggehaald wordt is onduidelijk. Het onderzoeksrapport, tot stand gekomen op initiatief van de gemeente, spreekt over de oprichting van de eigen portal site driebergen.nl. Deze portal moet toegang geven tot alle informatie van Driebergen. Zo ook de gemeentelijke informatie, die de gemeente dan zelf beheert. Voor het ontwikkelen van de portal is in de voorjaarsnota eenmalig 215.000 gulden gereserveerd en 57.000 gulden structureel. Mogelijk blijft driebergen.net betrokken bij de manier waarop de gemeente haar informatie aanbiedt. ‘Wethouder Geveke en burgemeester Bloemen treden daarover in overleg met Knol. De gemeente wil daarom nog niet reageren op Knols uitspraak dat hij eindverantwoordelijk wil blijven voor de manier waarop de site wordt gepresenteerd. Mocht het dit jaar nog niet lukken een eigen site te ontwikkelen, dan zet de gemeente de samenwerking met Knol voort.
Utrechts Nieuwsblad van 22 maart 2001

Netelenbos: hogesnelheidstrein niet harder dan 160

De HSL naar Duitsland gaat in Nederland niet harder rijden dan 160 kilometer per uur. Volgens minister Netelenbos ziet een bijna afgerond onderzoek naar de gevolgen van snelheden tot 200 km/u voor de HSL-Oost er ‘niet gunstig’ uit. In de routebijlage van het UN een uitgebreid verslag.
Utrechts Nieuwsblad van 22 maart 2001

Maatregelen in verband met mond- en klauwzeer bij Het Utrechts Landschap

In verband met de uitbraak van de veeziekte mond- en klauwzeer in Nederland handhaaft Het Utrechts Landschap de preventieve maatregelen die al eerder genomen zijn. Het Utrechts Landschap sluit haar gebieden, waar zich runderen of schapen bevinden, af voor bezoekers. Om besmetting van vee in de natuurterreinen te voorkomen, moet elk contact van de dieren met mensen vermeden worden. Let wel: de dieren op de terreinen van Het Utrechts Landschap mankeren nu niets, maar zij lopen het risico door contact met mensen besmet te raken. In overige natuurgebieden zijn maatregelen getroffen zodat u niet in aanraking kunt komen met de aanwezige grote grazers.
Wij vragen dan ook uw begrip voor het tijdelijk afsluiten van de
natuurgebieden De Blauwe Kamer in Wageningen, de Plantage Willem III in Elst en Breeveen in Leersum. Tevens zijn de schaapskooi van Heidestein en enkele toegangswegen op het landgoed per vandaag afgesloten voor publiek.Alle wandelsexcursies in de natuurgebieden van Het Utrechts Landschap worden in de maand april afgelast. De paasactiviteiten op landgoed Beerschoten en landgoed Heidestein gaan wel door, mits de omstandigheden dit toestaan.
Als in de provincie Utrecht toch mond- en klauwzeer geconstateerd wordt, moeten drastische maatregelen getroffen worden. Het Utrechts Landschap volgt de verordening van het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij. Heeft u vragen tel. 030-2205555 Stichting Het Utrechts Landschap.

Clazien geeft ja-woord

Clazien van Brummelen en Willem Bonda traden zaterdag op Sparrendaal in het huwelijk. Clazien en Willem zijn vertrokken voor een korte huwelijksreis want op de Oranjeverenigingsvergadering van donderdag kan Clazien niet gemist worden.
Nieuwsbode van 22 maart 2001

Buren kinderopvang uitgescholden en bedreigd

De buren van kinderopvang ‘De Kleine Wereld’ aan de Engweg die bezwaar hebben gemaakt tegen geluidsoverlast van deze voorziening, zijn door ouders van kinderen die daar verblijven via de telefoon en op straat uitgescholden en bedreigd. Dit meldt de zoon van de betreffende familie, de heer J.W. Donselaar, deze week in een ingezonden brief in de Stichtse Courant.
Stichtse Courant van 22 maart 2001

Driebergse school geselecteerd voor experiment van ministerie

De Driebergse Coolsmaschool is een van de 14 basisscholen in Nederland die geselecteerd is voor een opmerkelijk onderwijsexperiment van minister Hermans. Het experiment is erop gericht te ontdekken wat er gebeurt als scholen minder gebonden zijn aan de regels van het ministerie en meer ruimte krijgen voor eigen beleid.
Stichtse Courant van 22 maart 2001

Met de Johannes Passion op weg naar Pasen

Op zaterdag 31 maart ’s avonds in de Jacobikerk in Utrecht en op Goede Vrijdag 13 april in de Oude Kerk in Zeist, worden uitvoeringen gegeven van de Johannes Pasion van J.S. Bach. Deze wordt gezonden door Koorproject Utrechtse Heuvelrug, begeleid door Kamerorkest Continuo m.m.v. zes gerenomeerde solisten; het geheel staat onder leiding van de Driebergse Laetitia Schouten.
Stichtse Courant van 22 maart 2001

Gebruik van luchtruim boven Soesterberg heeft gevolgen voor hele provincie Utrecht

GS van de provincie Utrecht laten de minister van Verkeer en Waterstaat opnieuw weten dat ze het niet eens zijn met haar voorstel om de luchtruimtestructuur rond Schiphol te wijzigen. Vorig jaar april hebben GS een brief met dezelfde strekking naar de minister gestuurd, mede namens Zuid Holland en alle Utrechtse gemeenten. Tot dusver kwam daarop geen reactie. Nu de minister waarschijnlijk dit voorjaar een besluit neemt over het luchtruim boven Soesterberg, vraagt het provinciebestuur opnieuw aandacht voor de gevolgen van het laag overvliegen van vliegtuigen.
Stichtse Courant van 22 maart 2001

Unieke verzameling strijkijzers in bibliotheek

Tot 24 april is in de Driebergse bibliotheek een unieke verzameling antieke strijkijzers te zien die door Driebergenaar Roel Koops in de loop der jaren zijn verzameld.
Stichtse Courant van 22 maart 2001

Bestemmingsplan Buitengebied

Bij wijze van proef wordt door de gemeente Driebergen het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied met een inspraakformulier op de website DriebergenNet gepubliceerd. Het inspraakformulier kunnen geïnteresseerden gebruiken om een reactie naar de gemeente te zenden. De inspraaktermijn sluit op 31 maart.
Stichtse Courant van 22 maart 2001

Gemeente Driebergen doet dringend beroep

In aanvulling op de eerdere maatregelen van afsluiting van bos- en natuurgebieden voor het publiek doet de gemeente Driebergen nu een dringend beroep om de wegen De Zuwe, Gooijerdijk, Langbroekerdijk en Sterkenburgerlaan niet te betreden. Langs deze wegen heeft de gemeente borden geplaatst met de tekst:
“Preventie MKZ verzoeke het gebied niet te betreden”.

Gemeente Driebergen sluit haar bos- en natuurgebieden voor publiek

De gemeente Driebergen-Rijsenburg heeft vrijdag 23 maart 2001 in verband met de uitbraak van Mond- en Klauwzeer in Nederland, besloten haar bos- en natuurterreinen preventief af te sluiten voor het publiek. De ingangen van de bos- en natuurterreinen zijn afgezet met rood-wit lint en bebording. Tevens is het hertenkamp rondom afgezet met rood-wit lint. De gemeente Driebergen-Rijsenburg heeft vrijdag 23 maart 2001 in verband met de uitbraak van Mond- en Klauwzeer in Nederland, besloten haar bos- en natuurterreinen preventief af te sluiten voor het publiek. De ingangen van de bos- en natuurterreinen zijn afgezet met rood-wit lint en bebording. Tevens is het hertenkamp rondom afgezet met rood-wit lint.
Heuvelrug Nieuws 23 maart 2001

Vaccinatie gewenst

Het Utrechts Landschap maakt zich sterk voor vaccinatie van de grazers in natuurgebieden. Deze zijn niet voor export bedoeld en worden over het algemeen niet vervoerd. Het zou dan ook onethisch zijn om gezonde dieren omwille van louter economische overwegingen te moeten ruimen.

Afzettingen en biljetten worden vernield en ontvreemd

Burgemeester Bloemen van Driebergen vindt het onvoorstelbaar ,dat de afzettingen die aangebracht zijn in het kader van de mond- en klauwzeer, doorgeknipt worden en dat de aanplakbiljetten worden ontvreemd. Hij zal dit niet tolereren. In zijn gesprek met de pers zei hij verder:  het zich wel kunnen voorstellen dat hondenbezitters in de problemen komen met het uitlaten van hun huisdier, maar dat het toch echt niet zo kan zijn dat dezen toch hun hond in de bos- en natuurgebieden uitlaten.

Burgemeesters van Utrecht en Gelderland bijeen

Gisteren zijn in Amerongen op uitnodiging van de commissarissen van de koningin van Utrecht en Gelderland, de burgemeesters van de gemeenten bijeengekomen die grofweg liggen tussen Arnhem en Utrecht. Deze bijeenkomst was georganiseerd om bij een eventueel uitbreken van mond- en klauwzeer, gemeentelijke maatregelen op elkaar af te stemmen.
Heuvelrug Nieuws 27 maart 2001

Huisvuil wordt normaal opgehaald

Hoewel er beperkende maatregelen zijn in het buitengebied van de gemeente Driebergen, zal het huisvuil a.s. vrijdag normaal worden opgehaald.
Heuvelrug Nieuws 27 maart 2001

2e wijkbezoek b&w zeer druk bezocht

Het college van b&w hield vanmiddag haar tweede wijkbezoek in de wijk die begrensd wordt door Hoofdstraat, Loolaan en Traaij. Op de discussieavond na afloop in Nieuw Salem lieten zich ruim 100 bezoekers zien.  De discussie die werd geleid door Frits van Schaik spitste zich vooral toe op het vandalisme bij groepen jongeren en daaraan gekoppelde veiligheid, de parkeeroverlast en de verkeersveiligheid. Aan het slot van de avond kwam ook nog even de blijkbaar niet te ontwijken problematiek van de hondenpoep aan de orde. Het college van b&w hield vanmiddag haar tweede wijkbezoek in de wijk die begrensd wordt door Hoofdstraat, Loolaan en Traaij. Op de discussieavond na afloop in Nieuw Salem lieten zich ruim 100 bezoekers zien.  De discussie die werd geleid door Frits van Schaik spitste zich vooral toe op het vandalisme bij groepen jongeren en daaraan gekoppelde veiligheid, de parkeeroverlast en de verkeersveiligheid. Aan het slot van de avond kwam ook nog even de blijkbaar niet te ontwijken problematiek van de hondenpoep aan de orde.

Naamswijziging van WMN naar Hydron Midden-Nederland

Op 1 april 2001 verdwijnt het in 1957 opgerichte Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) van het toneel. Het bedrijf gaat verder onder de naam Hydron Midden-Nederland.

Met deze nieuwe naam wordt de samenwerking in coöperatief verband met Hydron Zuid-Holland (voorheen WZHO) en Hydron Flevoland (voorheen FDM) onderstreept. De tarieven, adressen en telefoonnummers blijven eveneens ongewijzigd.
Heuvelrug Nieuws 27 maart 2001

Verwarring over toegang MKZ-gebied

Doorn wordt de laatste week extra druk bezocht door wandelaars. Dit ondanks het verzoek de landelijke gebieden te mijden i.v.m. de mogelijke verspreiding van mkz. Wethouder Kraan denkt dat de populariteit van het gebied veroorzaakt wordt door het recent verschijn van een ANWB-wandelroute van Doorn naar Leersum.

“Er komen veel wandelaars op af die zich nergens wat van aan trekken. Ze stappen over de linten heen waarmee wegen zijn afgezet en klimmen over hekken”, aldus Kraan. Doorn wordt de laatste week extra druk bezocht door wandelaars. Dit ondanks het verzoek de landelijke gebieden te mijden i.v.m. de mogelijke verspreiding van mkz. Wethouder Kraan denkt dat de populariteit van het gebied veroorzaakt wordt door het recent verschijn van een ANWB-wandelroute van Doorn naar Leersum. “Er komen veel wandelaars op af die zich nergens wat van aan trekken. Ze stappen over de linten heen waarmee wegen zijn afgezet en klimmen over hekken”, aldus Kraan.
Utrechts Nieuwsblad van 27 maart 2001

Provincie keurt voortzetting BRU unaniem af

Provinciale Staten van Utrecht zijn unaniem tegen het voortbestaan van een regiobestuur rond de stad Utrecht. Op initiatief van GroenLinks werd gistermiddag statenbreed een motie aanvaard, waarin de plannen van minister De Vries van binnenlandse zaken worden afgekeurd. Provinciale Staten van Utrecht zijn unaniem tegen het voortbestaan van een regiobestuur rond de stad Utrecht. Op initiatief van GroenLinks werd gistermiddag statenbreed een motie aanvaard, waarin de plannen van minister De Vries van binnenlandse zaken worden afgekeurd.
Utrechts Nieuwsblad van 27 maart 2001

Ook Driebergse ambtenaren present bij NK veldloop

Bij het Nederlands kampioenschap veldloop voor gemeenteambtenaren behoorden ook vijf Driebergse ambtenaren tot de deelnemers. In de omgeving van Zelhem trotseerden Sophie Bies, Truus Nieuwenhuijsen, Gerrit van den Hul, Kees Achterberg en Paul van den Heuvel de barre omstandigheden.

Sophie en Gerrit haalsen resp. een 4e en 6e plaats in hun categorie. Bij het Nederlands kampioenschap veldloop voor gemeenteambtenaren behoorden ook vijf Driebergse ambtenaren tot de deelnemers. In de omgeving van Zelhem trotseerden Sophie Bies, Truus Nieuwenhuijsen, Gerrit van den Hul, Kees Achterberg en Paul van den Heuvel de barre omstandigheden Sophie en Gerrit haalsen resp. een 4e en 6e plaats in hun categorie.
Nieuwsbode van 27 maart 2001

Gemeente gaat door met de realisatie van moskee met twee bouwlagen

Het college van de gemeente Driebergen, het bestuur van de Islamitische Stichting “Annasr”, het bestuur van de Turkse Solidariteits-vereniging Hacibayram en het Comité belanghebbenden Akkerweg zijn niet tot een compromis gekomen over de omvang van de te bouwen moskee.

De Turkse en Marokkaanse organisaties waren – in verband met de te verwachten toename van het aantal Turkse en Marokkaanse leden uit Driebergen – niet bereid het bouwvolume terug te brengen tot een omvang die voor het Comité belanghebbenden acceptabel is. De gemeente gaat nu door met de realisatie van twee gebouwen van twee bouwlagen. Het Comité zal zich hiertegen langs juridische weg blijven verzetten.

Sneeuwval van 3 februari kostte twee gulden per inwoner

Uit de voorjaarsnota 2001 van de gemeente Driebergen blijkt dat de sneeuw die zaterdag 3 februari viel,aanzienlijke schade heeft aangericht aan de grove dennen in de Driebergse bossen en de Heidetuin. Ook de bomen op de nieuwe begraafplaats liepen schade op. Het opruimen en vervangen van de bomen kost 35.000 gulden.

Hamsterwoede slaat toe door mond- en klauwzeer

De uitbraak van mkz heeft geleid tot hamstergedrag bij de consumenten. Melkproducten zijn niet aan te slepen. Een woordvoerder van AH Driebergen: “De melk is bijna uitverkocht. Ook de tweede lading is al weer bijna op. We krijgen ook minder aangeleverd”. Een woordvoerder van A&P: “We hebben een sterk verhoogde omzet, het is te vergelijken met de kerstweken”.
Nieuwsbode van 27 maart 2001

Deel natuurgebieden Het Utrechts Landschap weer opengesteld

Het Utrechts Landschap stelt een deel van haar natuurgebieden wederom open voor publiek. In de nabijheid van de natuurterreinen van Het Utrechts Landschap is officieel geen mond- en klauwzeer vastgesteld. Het Utrechts Landschap ziet daarom geen verdere aanleiding om alle natuurgebieden afgesloten te houden.
De natuurgebieden van Het Utrechts Landschap ten zuiden van de provinciale weg N225 Utrecht – Rhenen blijven wel gesloten in verband met de nauwe verweving van de natuur met de agrarische gebieden aldaar. Ditzelfde geldt voor de Gelderse Vallei, het Kromme Rijngebied en de Vechtstreek. De natuurgebieden ten noorden van de N225 (Utrechtse Heuvelrug) waar runderen, schapen en paarden rondlopen, blijven ook gesloten. Dit zijn Houdringe/Beerschoten/ het Panbos, Kozakkenput, Heidestein/Bornia, Breeveen en de Plantage Willem III. De overige gebieden op de Utrechtse Heuvelrug zijn vanaf nu weer toegankelijk voor publiek, zie onderstaande lijst.
Opengestelde gebieden:
Amerongse Bos, Austerlitz, Bosch en Duin, buitenplaatsen Driebergseweg, Dartheide, De Pol, Eendenkooi Maarssenbroek, Hoge Ginkel, (Hoog) Moersbergen, Laarsenberg, Maartensdijkse Bos, Noordhout, Pleinesbos, Ridderoordse Bos/ De Leijen, Stameren, Vijverhof, W.A .Hoeve, Zeisterbos
Mocht er opnieuw een bedrijf verdacht worden van mond- en klauwzeer, dan kunnen de bovenstaande gebieden weer gesloten worden.
Het Utrechts Landschap vraagt de recreanten begrip voor het afsluiten van natuurgebieden. Het is nog niet bekend wanneer deze gebieden weer voor het publiek toegankelijk zijn. De excursies en evenementen in de maand april gaan niet door m.u.v. de Paasmarkt op landgoed Oostbroek op 7 april. Overigens pleit Het Utrechts Landschap voor standaard vaccineren van runderen en schapen die geen rol spelen in de voedselketen. Het gaat hier dus om dieren die ingezet zijn voor de begrazing van natuurgebieden. Vaak zijn dit bijzondere rassen die een grote cultuurhistorische en biologische waarde vertegenwoordigen.

Kritiek op commissariaat van Altena

Alle Driebergse raadsfracties (m.u.v. het CDA) hebben vorige week kritisch gereageerd op het feit dat raadslid Altena (CDA) een commissariaat heeft aanvaard bij energiebedrijf Eneco. Met name het feit dat hij als wethouder van de gemeente betrokken was bij de onderhandelingen over de GZO-aandelen stuitte op kritiek.
Stichtse Courant van 22 maart 2001

Gebruik van luchtruim boven Soesterberg heeft gevolgen voor hele provincie Utrecht

GS van de provincie Utrecht laten de minister van Verkeer en Waterstaat opnieuw weten dat ze het niet eens zijn met haar voorstel om de luchtruimtestructuur rond Schiphol te wijzigen. Vorig jaar april hebben GS een brief met dezelfde strekking naar de minister gestuurd, mede namens Zuid Holland en alle Utrechtse gemeenten. Tot dusver kwam daarop geen reactie. Nu de minister waarschijnlijk dit voorjaar een besluit neemt over het luchtruim boven Soesterberg, vraagt het provinciebestuur opnieuw aandacht voor de gevolgen van het laag overvliegen van vliegtuigen.
Stichtse Courant van 22 maart 2001

Kijkers beoordelen DriebergenNet met zeer goed

De mini-enquête op DriebergenNet ging de laatste veertien dagen over de beoordeling van DriebergenNet. 44 respondenten gaven hun mening. Daarvan beoordeelden 70% van de respondenten de site met ‘zeer goed’ en 27% kwam tot een beoordeling van ‘goed’. De resterende 3% had geen mening. De volgende mini-enquête gaat over waar de gemeente meer geld aan zou moeten uitgeven.

Handtekeningenactie Uilenburcht voor beter onderwijs

Op initiatief van de ouderraad van christelijke basisschool de Uilenburcht in Driebergen, hebben ouders en 350 kinderen van de school vorige week hun handtekening gezet op enkele lakens. De handtekeningen worden op maandag 2 april, om 14.00 uur, in de Uilenburchtschool aangeboden aan de Driebergse onderwijswethouder mevrouw N. Schravesande.

De wethouder gaat de handtekeningen onder de aandacht brengen van de Haagse politici. De actie is bedoeld om meer geld in het onderwijs te steken. Voor onder meer schone en veilige scholen, werkruimten voor leraren, fatsoenlijke overblijfvoorzieningen, zorg voor kinderen en eigentijdse arbeidsverhoudingen met concurrerende arbeidsvoorwaarden.